P. 1
A bükki füvesember gyógynövényei

A bükki füvesember gyógynövényei

|Views: 1,833|Likes:
Published by Császár Zoltán

More info:

Published by: Császár Zoltán on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. volgyeir.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. mezcir. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. meg.igot".-iriz Ferenc. melyek soran elvegezrek az egyes.i. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes. ugyanolyan varazslo. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz. gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. hozz aerro sznkemberek j. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas.illaplrani.lZ[ a fi. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik.. azok lelohelyeir. a XVl. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki. es clhangzottak javaslarok. A XVIII. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos. es u]. az crdelyi Cejedel.ison a hivatalos gyogyfr. egyben orvosi ranacsado. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. bizzanak meg mezei munkasokar.lllyobr irrani kczdrek. a beregek apolris. A fOl'u-i csai.rjak ossze Erdely hegyeir.1r. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. pl. nehez P." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur.ik a ncpi javallar gyogyhads. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. erdeir. hcjarra majd vsindor gyog)'nour. az anyag azonban sajnos hianyos.. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. 8 9 . A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor. A sz.in a poganysaghoz fLizado hagyom. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt. mint az ural-nlraji nepeknel a samail. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak. szerzert. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese.is.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I. Papai felrolrese. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil. A XVIII. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr. akik gyogynovenyekkel. Europrir.inak feladarar.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat. " . gyogynoveuyes gyogyrnodokrol.i na a p.ivesembert hivrak bcregseg eseren.

hogy jol Illegjegyezrem szavair. Lassan mag)'3 razra.irol. az meg az a nagyanyjatol orokolr.lsar. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom.lItva iszom azokat a re.is. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 .isr.renl. ellenorzott. A kornyeken hamar hire menr. arnit mondott. Magarn is rendsz eresen haszn. kihuzra a nizhely szelere. Szomjam csi llapir. igy rauultarn meg aprankenr.ikac. Hiszek benne.lm is gyogyiro asszony volt. szinten rovabb kellett adnia. 14 eves korornban meghalr. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira. rnerr flgyelilles gyerek volram. kellett hagyni belole.arolag gyogyteakat fogyasztok. Az ell nagyanY. Ugy ranirotra. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. mire hasz nalharok a novenyek. Tud. Balog Borbala a kiegyezes eveben. Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. Nagyanyarn 1942ben. torni a novenyeket rilos. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. en akkor 6 eves voleam. Felhlvra a figyelmem arra is. sokszor jottek hozza tanacserr. Ovatosall rnagyanizott. t avaszrol oszig j.ira nuir evek ota ki1. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog).lrOI11 az erddr-rnezot.ilkozunk a rermeszetbeu. Gondoskodott arrol. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. melyer reggel megfozotr. az unokak koziil vrilogarorr. ahogy tole tanulrarn. Rajongok a rermeszererr. rnelyet a is nagyanyj. hogy a noveny a magvait elszorhassa. allaron egyarant rudorr segiteni. Tud. 1934-ben. abbol merirerr kicsl es nagy. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. ha megszomjazotr. bizros abut lenni abean.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege. Ernberen. rnelyek az eros hacisu.ilo egeszsegemer. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. konnyen megjegye1. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. eges2.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. ev kozben pedig fe!v. tanacsaira. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze. visszakerdezett.ilom oker.!r. Ma is ernlekszern szavaira . Engem ralan azerr valasztort. kezze! repni. olioval szabad. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. rn ilyen sok husonmassal ral. melyek a gyenge hanisu novenyek. en nek koszon herem kiv. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek. es hog). rna is llgy gyiijtom a novenyeker. 1867-bell szulererr. gylijreni csak kesscl. III ic III ire leher haszna!n i. hog). gyogyit6 harasukar.

ha egyiitt dolgoznek vele. rem volt kedvern hozza. rmivelodes] luiz akba.ijcban roltom. A sorsorn llgy hozra.iny nyelver. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj. vezeretr maga rnellett. hogy hosszu. az erdo rirkaihoz. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. Meggyozodesern. bogyok. Eleinre nehezen rnenr. Kerri. somor szedek. arnikor Llgy larram. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. hogy a nagy szClkseg van. Portugal iaba n. a palastfii. AZt<11l jorr egy fordulat. szabad idomet.indekair okosan hasznaini nem nehez. a vadsoska. hogy ne legyiink betegek. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. Lljra meg lljra elismetelr mindenr. Szellemi orokosekenr. A hazu nk az erdo kozepen all. Megranulrarn neh. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate.isrnerr ember Magyarorszagon.iss. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk.\ a sajro. ki ranacserr Fordulr hozza. osszel csipker. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. Lakrarn Csehorszagban. nyari esreken vigy<iwi kell. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. a flizike. Iskolakba. egeszseges elerer elhessunk. A rerrneszer aj. sz ivesen venue.iur gyiljrok. norrcm fel. dolgozralll. kenyel mes elererner.in. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. egyeremre jarram. Edesapdm rna mar koz.igol11armag)'a rsagornar. Egyre gyakrabban rnondogatca. Veszelyben larram nyugode. <1 ny. Svajcban. mil' nern rogja egyedul bfrni. a gyogyiro rerrneszerhez. llj rudasc szerezni. nern runr nils. Meg kellene ranulnunk is met haszn. meggyozo eloadasrnodja. gyerekeim szulerrek. telen jonnek a madarak a kirert elesegre. rad ioban hallotrarn a hangjar. kulfoldon ranulrarn. azrrin felfigyelr r. Meg a fCtvekhez. ki fliveket kerr. A kerr vegebe bej. konyveker bujtam.i ri kir.h az oz legelni. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. hog). nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. En. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. Nem erezrem.i nkben rnegrerern az orbrincfii.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. gyerekkoromban. . Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl. De a riirelmesen magyadzotr. azr Litom teh ar. kedvteleseimer. Tavasszai galagonyar. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. a gyogynovenyeker. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron.indulasokhoz. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 . hasznara lehetek rnajd vele embereknek. olyan nagy a suly a vsil l. maid ra nitortam. Bizros tudasa.E. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk.A fiivesember lanya Ap. oreg a rear. azd n kolrozkcdtem. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves. Amerikaban.it iumi rudtisar.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. friss csal. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak.im t'livesember.igosan fonrosnak akkor. hog).ilni oker. rnezer sarga vi ragaibol. csak canulas kerdese.

igar a rudornany mindenkori sz.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel.igait..en.ari osszegeket kolt gyogyszerekre. Tanir arra is. old. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail. A lakossag csi Ilag. Dr. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur..en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1. hogy az AIDS. Kef\' Agnes IIp.Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1. 2000. 15 . depressziora. leggyakrabban vernyornasra. Nemerorsz. hogy kivonnank hatoa nyagaikar.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1.iuya. Csak az urobbi evrizedekbeu .inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.inyossdgara.08.iig 2007. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele. mint ahogy a gyogyszeripar reszi. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi.ckkcl Sw·k.06 'Gyogynii\'en).is1.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni. Dr.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir.nlj. 18. Leherseges. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. Ennek koverkezmcnye. Izuler: problerruikra.. aszrmara.i. Elorerbe kcrulcse rair. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i." 1 Prof. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k. "A firorenipia letjogoslllrs. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. de ahelyerr..inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg.

m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. es az sem mindegy. hogy a novenyek is eJ6lenyek. reklamraskaba. nern gombas. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. Kerjuk meg hozz. A gytijtesi idon belul sem mindegy. posran elkiildjiik onoknek. erre jo szedcsi naptarak vannak. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. kis merrekben van nak a novenyekben. esedeg herbaristtit. nern gyiijrik oker. gondoljunk arra. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. rudnunk kell. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. Vannak olyan gycgynovenyek. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. mint arnennyire szuksegunk van. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. men az egyreszr lehetetlen. gondoljunk bele. hogy a napnak rnelyik szakaban. a vinig. es ha van nekunk. 16 17 . rnutassa meg nekunk. ha biztosan [elismerjilk azokar. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. ill. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. men sokuk nak van hasonrnrisuk.ierto isrnerdsunker. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. a macskarnenra. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. Vegyiik figyelelllbe a nap. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. lazrin osszekorve egy-egy csornor. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo.ilassal kapcsolarban. a III it szedcunk. es milyen orornben lesz reszunk. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. a cYld(hllr srb. a hold ~il1asat is. Biikkszenrkereszren. a level. Nezzi·d. kessel. felhaszn. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra.iba. Szarir. melyik pl. es Ielakaszrani szaradni. es vanuak eserek. m ikor csak azok jok a bajunkra. a szaraz uovenynek nines leve.Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. a rerrnes vagy a gyoker. ami nem gyogyni:iveny. Csak riszra kornyezerbol es riszra. men a Friss novenyek hamar befiillednek. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. Telefonon erdeklodjenek nalunk. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. Nc szerljiink sohasem robber. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. a kozonseges cickafark. es alig kiilonbozik tole. g)'lijtsiink 0116val. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. m iIyen szep «ijon lesziink. Ne romboljunk. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. vedert is van kozortuk. meg alaposan a gyogynovenyeket. rnielott leszednenk vagy levagnank. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. hogy meg tudjuk muratni neb. ossze kell korni lazan. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). eserleg a kcreg kell nekiink. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. rarolassal.

En nek flgyelem. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. 18 . Ezekbol a keverekekhol kiriinik. mezei karanglevel 2 resz. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. rnelyek koellen j6 hanisuak. Erre a celra borsmenrabol 2 resz.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. rL"tdOfii1 resz. Nern jol Jlllikodik az epeje. adnYl' a koleszrerinrermclcse. cickafarkfu I resz. Feher pemetefii 2 resz. hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. Ugyan igy mas. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza. cickafarkfii I resz. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. rejes erelekec nem rud enni valaki. bkukkfti 2 resz.in 1 resz. Peld. felfllvodik collik. ara nyvesszofil I resz. nem j61 indul az erneszrese. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. resz. ezerj6f{i boll resz . Ezert olyan novenyeker valaszrok.e. pemerefil 1 resz. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol. Vag)': borsrnenra 2 resz. luifu 1 rcsz. ezerjofii Y. nern jo osszererehi .iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. aprobojrorj. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . Alaposan osszekeverern 6ker.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl. Ilycnek: rnarrilapu 2 resz.

isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. nern keverekben. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck". ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre.5 dl) tea kesz. Eros hatasu 3. idcig szabad inni. en [rjak ki a konyvbol. A rermeseket. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. 6 oraig azracjllk). A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I. utana leszurjuk.ilara riles! 20 _J 21 .il tearli szii kseges. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. AI. cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. kergckcr. melyekben sok a kovasav. A mergez6 gyogynovenyek haszn. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. borogattishoz. a csala nr es a zsurlor. egeszsegvedonek. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el.:ibol.ik rcndszereseu.5 dl vizzel. Ha az eros hat.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . milyen hatoanyagok vannak abban a teaban. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra. amig lueggy6gyulnak. 12 oraig azrarjllk mesz. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. PI. Egy liter reahoz (furdovizhez. lrrigalashoz) egy pupozorr evokan.iresehez. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok.ilj.inos szabaly itt..tal. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2. 4-5 oraig azrarjuk). a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz. hogy lassa. 15-20 percig lerakarjuk. es gyogynovenykevereket is fogyaszt. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak. Gyenge hataSll 2.isra. A nyugtato reakar (orba ncfli. Mind [orrazasnal. 6 hernel rovabb nem szabad inni. arnit haszruilnak. csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker. es adjik oda a kezeloorvosnak.

amelynek reaja nem j6 izfi.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). harsfavirsig. aprobojrorj. mel).ilo mercgtclcrurd. 01'brincfii. el. borsrnenra. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani.lltifii. kakukkfd. Ebben az esetbeu ez nern baj. szederlevel. horsmenra. tiidOfii. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. berakarom. nyirfalevel. aranyvesz- 23 . Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. lnifii. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. kiv. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford. es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn.igveg. v. Vagy aprobojrorjan. szu rokfii. Meg egy pelda: kakukkfii. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. Igy is marad benne haroanyag. Vag)': galagollya viragos . es azr mar nem Izesirem. kakukkfii.sbollevetr vizzel leoncok. aprobojtorjan. aprobojrorjan. cicromfu. PI. kozonseges vag)' ragad6s galaj. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. Amint liirj'lk. napra valor.enl8 aranyban.in.Dditoitalkent hasznalhato. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. rnalnalevcl. szederlevel. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. citromfii. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. sza mocalevel. [odormenra.

harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. 01-02. J'. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. El6fordlll. 07. Aki nek a gyomrar b.-08.15. de robber ue igyanak belole. 07.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08.\1 az 50. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek. esetleg szenna. Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni.iskana] feher fagyongyor (level es sz. i.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen.i r) te sziink. IMMUNEROSfT. 01. szedjen. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. Kerern. 16. na I a belei k ben. Elkeszite si rnodja: 2. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l. A ferfiak- 24 I 25 . 14-ig SZfV. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. rovidebb ideig lgya a re. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. a SZ<hClZ is jo.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar.incfiitea. az savcsokkenro. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal.-07. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS. ev ko rul ieknek h. 03. 01.ivrajekot ne erje a viz. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg. Ha nines Friss csalan. csinaljak. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras.ESRE Harornnaponkent orb. n. de ebbol nern lesz scmrni baj.i nleveltea..-06. 19.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat.savrulrengese van -. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok. A friss novenyek hatekonyabbak.ES V.lt javaslom A 2. 16. aki tud. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06. reggel egy csesz.-06.it. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07.ngadozo a vcrnyomasa. A sz. fagyongyrear igyon.-07. kakukkfii- 05.ERDEMES! OS.-05. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea. gondoljak 06. . Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. 07. 15.5 dl lagy vizbe egy re. ba ncfurea.-08. 01.ERNYOMAS. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. 12 odt azratjuk es lesziirjiik. meg es hasznriljak . 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. 20. Ez a larr az MAJ.inrju a csa lrin .e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura.

. 16. esetleg valrogarva.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. A fiaral emberek a kuranak.15. 01. .iilt rea. 01.-07. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb. vag)' ragadosgalaj-rea. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni. 02. . .!-~g . 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. mint a galagonyar.-10. 01.ilra] segir a natha megelozeseben. 01. 03. azaz ket her helyctr csak egy hetig.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea. 0 l-jen bevalt..-03. vagy ka12. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik. es ez. 16.-01. De a vadon rerrno vizi menta. eserleg valrogarvn.inlevelbol rarralrnaz.ik.nden reggel egy csesze csal..incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. I4-ig UvI. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg. 11. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa. 03. 16. 02.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan.-01. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. kiverel meg h. 16.kfil- 10.-03.akn.-02. A pasztorr. NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder. AI. A gyiikerte. . BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. 30-n<il. 16..do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok. ha a felet rnegcsi- 12.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz. 12.·-11. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04. a masod i k beten fllte'l. 31-ig SZiVlVllJKODESRE. 16. Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs.15.20.ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\.~kik maguk g)'lljri.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol.-10.il n6i es ferFifiivet tegyenek. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges.1 menryl. .-04.lr 2-3 percig [ozni kell. Elkeszires: mint 07. 14-ig lDEGEROSITESRE. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk. A 2. TlSZTITAsRA 01. hereu egy csesze orb. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. ~. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj.incfiikukkfuren. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate. 16. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat.Ferli. merr ebben szerintern cobb . abbol a gyog)'niivenyb6J. 16. 04. 01. 03. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea.09. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09.ibol. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 . BAKTERI mindennap.l. 10.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb.vagy borsmeut atea. 02. eserleg vrilrogarvn. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol.-02. 09.-06.-09.inchi-. VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. a masodik UM. 01.01-02. 03. 14-ig IDEGEROSfTES.\zni kell. 04. ezr forr. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i.-12. 30-ig TUDO ES LEGUn tea. ameiyik 07. 16. 1 resz rCld6Fii. NYUGTATASRA. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. 28-ig MAl. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. fagyongyrdr igyon. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea.-10.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr. 14-ig IMMUNEROsfTESRE. 01. 04. .FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor.15.15. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10. IMMUNEROSITES~E. 31-ig VESE TISZTITAsARA N). eserleg valrogatva. elso hercn minden vag)' nnpokon.k a gyogynovenyeker. Y2 resz okorfarkkoro-virag. Ez a lnrr az i.Lrfalevelbol igyanak teat reggel.-09.-12. 14 ev feletriek is fogyasztharj. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea. 02.-04. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr. .is MiFii.15. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea.15. 1 resz rnartilapu. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit.15. 31-neI.isk arear mindenki iharja. '. (- vagy ragadosgala]-rea. Elkeszires: Ieirva 06. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02. 01.il 50 eves kor ur.31. es relen a meutatea.

GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG.. Iv[[T MIRE IGYUNK. TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. 29 . EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK. MEGELOZI-IETOK.

egyik megjelenesi lorru. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. mint pelrl. ejsz akara r. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. es azokar is valtogarva. (Egeszben fogyasztva hasfogo. ezerr kell bolrban lllegveLlni. de ha maskepp nines szekletuk. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". Ezt sem szabacl sokszor hasznalni.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. egyik lcgkiv. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. es ez reszbcn azert van. Kivalo ud iroira]. megelozeskent is ajanloill. papri k a . mrn.ill. ennek elegnek kell lennie. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. a gYli/tovdl/Jjll. Oka az . az a Irna. du ru mbuz.'lri(o hanisu. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. kezesben.) A legjobb rnegoldas azonban az. egyevi . f07. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t.bb rermcszeres anyagokat.lt is java solcuk az embereknek. Csak szakuzletben szerezzek be.ik a mesrerseges <lllyagok. a k iserkeuo nedver r. Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. fellangyosfeva fogyas1. Az alma szab.ejuk. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria. Ilyenek a csipkebcgye. sok zoldseget. legahi.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag. ez is csinal szeklecer. A nuisi k hashajro. arnelyek sok A1. Vannak gyogynovenyek. eleg evenre kcrszer. Ez a g). gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni. mel). men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. a szolo.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. ugyanis a kuryabengekereg mergezo. mel).ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. <1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 .iul a rnusrrir.ogynoveny azonban nern ki. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. A hashajrokra nem jo raszokni. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls.i lyozza a belnuikodesr. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur.ilobb gyogYllovenyiink. kec fogyasztllnk elorr.ikenjuk a borre.cle- immu nrendszeriinket. C-vitalllint rarralmaznak. a citrorn es a nara ncs. A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. es a ribizl ilevel. ami kiiirito hanissal bir.is. Eloszor is segireuunk kell saj. gyogyfiiveket haszualjanak. Terrneszetes forrasok a szeder. erneszresjavuo. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. hauem rendszeresen. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. allergia sokfele lchcr.ija a z elecema. lassan. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. reszelve szeklerlazfro.ilkozas: elegeudo rostos anyagot. ahogyan kellene. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer.ir.l is korhetjiik a sebes borre. elsosorban azok. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. de akar egesz ejszaka is. llj keleru beregseg. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap.

a csaLing). 10 percig lefedve tartju k. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui. Tobbek kozort a kerneny. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel.( j6 gyulladasgatki.ni.irrljuk. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man. men az nagyolJ drasz rikus. Naponta kerszer cserelni.. A cickrifar/~!. Figyelem.iln i. es aruikor Iangyosra kihult. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d. eslefekves elorr igya meg. Este alkalrnazzak.inljuk. egesi sebek es azok hegmaraclv. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. Sz. lOOTESEK. meg a zrirogy{iriin beliil is. nuiteti kezelhero a visszer is. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. ne Hzzunk meg. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. • korpris j~jbiJrre.ivallefekves elot t. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. hog). egy ol. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. reggelre lesz szeklere. egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra. ne hClijon lei. Ovaros:tn beleulunk. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat.illyai. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol. Ezt llgy kell csin. sziirjek Ie.Ii . lesztirjuk.3 percig kell fOzni -.ijriva].iranak nedvevel vale ecserelesr. Minden szekeles es fiirdes ur. Hilrdben t arrjuk.gnak is. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt. Este egy cscszeve] igyanak meg belole.\lhato. fejezetben. Borbetegsegek (NARANCSBOR. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni.it. nern dorzsolve. A begyulladt. hajhulld. Ez a noveny frissen alkalmazharo csak. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van. • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz. reggel es este. olaj. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn.i lrva haszruiljrik a diolevel re. Torjek meg a novcny szartir. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te.lk a llni 15 percig. a beszfvod. egyik alkalommal az egyiket. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni. de nem torolkoziink meg. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. kuzben rn indig out iui]. arnen nyi ellepi. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz. hagyj. MUTETll-lEGEK. Husz perc utan lefeksztlnk. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor. urrina a masikar. 32 " ad 33 f .is uran a felesleger roroljek le.ikat.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig. Felv. Sziraz. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig).lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig.

130 ezerrol 207 ezerre josolhato. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens.ir. Awk a novenyek. vercu korcsok. a barricorn k iprob. es sejresek szerinr az elluzas. . maj. m i nr a cukorberegseg maga.6gyiralli. N.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. llyenek ral.ir resz leresebbcu raglalja.igokban.is epermi kodes ugyanLlgy resze.isro] es az elermodrol.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. a hib. -J/e v. AI.imar. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal .es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van.ik. es beszarnolnak az ererl menyeik rol. ota ismerr. mirol a lu kul ki.ival is kezelhero). Kanadaban elck or eve. es an mondra. A gyermekI. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. N agyon val kapcsolatban. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. nern rudjak g).. anyagcsere ll1ukodeser segiti k. K. Norvegia. Ec-u«. vizelerhajto. A kat. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro. Mar az okorban is isrnerr volt.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. L.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. Htilasa n koszonom! R. a Cll korberegseg megelozesere is j6k. melyek at. a varharo novekedes 20%-os.ill. gyulladascsokkento. a cukorszinrje lejjebb menr. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell.hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben. T. mcrcgrclcnfro hanisu. Nem rudj. a meregtelen ircsbcn. akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel. A cllkorberegseg dell nfci6j. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben.lr az ujabb mersekelr: kurat. fonros szerepe van az errendszeri sI. mine pI. Ker ripusa van. es Onre gondolok nagy szererettel. vizelerhnjco. a k kor Illegi nog. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le.kenro. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. A nepi gyogyaszat regata haszn. Mcgeldzeseben. emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat.es epenuikodesr serkento.ilja a ClI korberegseg kezeleseben. Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. rest mozjnissal. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben.1 Gyorgyrdb61. Fontos szerepe va 11 a majk. AI. 6 V<lSarolt .. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra. az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr.ilra a Cyorgyre.\1- kozorr vall." Napjaink egyik nepbeccgscgc. Szerencsere MagyarorsI. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler.ilharok a Diabess-Cyorgyredban. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. melyekben fr6jllk a rea harris. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. Naponra iszorn a rear. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany .irosodas megelozeseben. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i. Csokkenti a vercukorszi nrer. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k. kialakulasanak.isolo s7. de ha kicsir srrcsszes napom van.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. a novekedes A fejlerr orsz.isik nev: gluk6z inrolerancia. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly.ig is a kozepmezonyben roglal helyet. 34 35 .

inak ovatos mersekle se is.. 'The tea really made a big difFerence. es 2.. Napi 3-4-szeri kezeles m. es mriris javult a cukorszinrje.5 kozarr v.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr. dlabeteszes ges elegtelenlesz.. Ha peclig mar kialakult a seb. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8.. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr. egy 116napig ittarn. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat.. kodik. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. illctve dorzsoJj€k bele a borbe.b. [mil' kevesebb iuzulin kell. as vercu korrul kiiszkodok..ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak. de ezr eddig is rerrem. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. Debl'eccil Edesanyink korbeteg. sz.. nagyon reg nem voir ilyen alacsony..OZlSO.trosan pediku rozzenek.. Nelulny here. Pees Edesanyam inzulinos.ini napon. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. A rea igaz~\n nazv _ ".imunk. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. Az ertekern: 8. hogy osszefLiggesben van-e.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. J"N de I volrak az ereumenyeun . Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni.111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. ami t kb. megrendelni neki ezzel Could E. B.5 ell.i. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj.i nr.ir a lib seruleseir: Ill" j. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. meg hornokban vag)' puha gyepen sern.~k meg az allgusztust.fogyasztott<l. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt.ik a Fekelyes l.7 volt. eddig nagyon bevalr. J6 az emesztese az6ra. a barna rozsdafol tos level ncm j6. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere. lll. sz. viszout llgy n'i ni k. ~ E. I vole az CrIck. Pies Szerernbn maggal. z. Szeged ram Cli korbeteg K. sem lepi . Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt. Iorrasbol B. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs. es .Kiildene B. nem rudoll1.7 es 8. Tiszte1t Gyuri B. . Gyakran 14. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib.J . Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat. Lib csoukolds.i n. E. tip 10-11 veretkezesek udn S. a tavaszi diolevel nern haszn. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal. es 8.. Ha ll1agu k szed ik.5 kozotr..8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. 5.iraz helyen. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek. tegnap pedig 4. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. viselrerek Oil ir.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. es sikerulr is megszabadu lnia.. Szartrsak meg szellos. kb.. kezeljek azt diolevellel: mosogass. de arniora az an (eaiat issza. vag)' a folotri erteket produldl.iromszor-negyszer.it. Zs.1l6dotr. neki. .5-10..\r a megengedetc erteker. es hasznal. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2. P.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. rudja es az Onok tdj. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. ez. szoros vercu kormeresek kon [1'01.::eppen reh. T. megsem segircrt. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki. egeszseges leveleker szedjenek.9. Dioleveler gy6gyszemirakban. keruljek a penge huszrui lar.sanY. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. Egy reszer vagjak fel aprora. C. 2 csooriilok 36 37 . Viseljenek kenyclmcs cipot.ihoz vezetnek.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. NflgYIJJzsoIIY. leverr vlzzel. keszirmenye. aki cu korbcreg.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7.ertheca m6don .inak rarrani a cukorertekel<er.5 kozott F. hogy C7. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. parnutzoknir. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja. Kb. kozel 30 eve cukorbereg. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre.6.ihoz.. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker. ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. valrozasr hozorr. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni.lll1 cukorertekei.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol.. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk.irjanak rnezfr lib. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr. A.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner. U lasaval. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag.ott . Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin.4 lett. tiszra. es m iot a issza a edt.a keclelyallapota is.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra.E.ilva ingadozik a szinrem. T M. nagy risztelerrel R. A re.ilhaco. j6 eros reaval. I107. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz. meg. es a kozerzere is sokkal jobb.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur. Ov. lefekves elor r.isa alan. agy . Csal. ~olrl11emes. drj. Saj!los neha most is ingadozik 5. K. ket here issza. Hihererlen. B. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.-fle L. vaszonzacskoban drolj<ik. Z. G.lItozilc A tear haszn. \'{!e would need a new supply. a Illasodi k bogre LLr. G)lOI" .. D.. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. Uj adagra van szii ksegilnk. Mindev. K. MindellJ. de fogy tam is a rea iv. Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt.6. J. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13. Budapest korszinrem. Ma reggela harmadik bogre udn . es gy6gyszeres kezeks alatr all.

REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. Wgezetlil Hleg annyit. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel. mint minden magat. 38 39 . Fonros. gy6gyrdkar. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag. amig a hasmenes meg nern SZllni k. igy harekonyabh. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror . A kokenyvirag hashajro.iskamil szriraz dioleveler 2. A nem kielegito erneszres sz. A vads6ska . abbol gazdalkodik szervezer unk. mig a hasrnenes tart. ugyanakkor a vesen. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon.ik meg magukar. PUFFAOAs. fozni kell. 15 perc unin fogyasztjuk. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz.is neven lososka . epekohoz. A. Sok problemarol 6vj.ES GYOMORBETEGSEGEK. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez. puffadashoz. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6.magjar. Kerulji. Egy te.ik el a szckleruker. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. EPE.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. csak egy-ker percig. akar szekrekcdes esere all Fenn. Egy pupozorr re.I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. amig a szekler normalis allagll nern lcsz. ha a szeldetl'1 k rendben van. fOI1[Os. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar. Amit mcgesziink.c. majdleszrirni. keyes. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. rok fogyaszt~sat.ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar. mivel azonban eleg laza. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. Keruljii k a szensam. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig.m.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. lernkarjuk.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. akar hasmenes. hogy ne hanyagolj. Hasrnenes eseren egeszben. hasznalni. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol.

hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill. Radikalis vag}' eserleg m. Arnikor az epeholyag gyullad. gyomorfekely. aki nek ilyen problernaja van.bb kec herig kell folytatni {lgy. ami savfelbufogesr jelenr. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni. De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. a stressz. mar nem eleg a heti egy csesze rea. puJfadashoz. es a [ekely nem fog kiujuini. az eredrneny is ugyanaz lcsz. nap kell iuni egy-egy cseszevel. az noveli a gyomorsavterrnelest. men k iuju] a fekely. de j6 a savanyu bor is. pang benne az epevaladek.lnren k. igyon napi egy csesz e orb. 40 41 . Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. mert ez a ker noveny kiv.iuchi. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. Az urokezelesr legaLi. a pn nnszok elmulr.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia.ilo gyulladasgarlo is. heri 2 cseszenel lema. a hannadik heren minden 3. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag.Gyomorsavtulten es.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel.sban van. Ak inek rehar gYOll1or. Az epeholyag gyullad. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra. ebbol robber nem szabad inni. A nuisud i k heren minden masnap.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd.ig teija. kerti izsopbol keszi.ilyto re. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. legfeljebb 6 heten kercszrul. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg.ija is j6. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. Ha nines alland6sult problema. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni.irmikor. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani.i r epekove is van valaki nek. Ha esak a pu fbdts. Sz. arnikor mar elmult a problema. Csak rnerrekkel.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul.irvaesaLin re.i.ija. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat.~g a baj. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel. epeko kialakulasahoz vczerhet. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . Akinek keves a gyomorsava. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni.isan. majd a savrulrenges es a gyomorfekely. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. Mindker eserben javasiorn. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I.vagy nyombel fekelye van. esre egy csesze orb. esre lefekves elorr. re I leggyakoribb oka az idegesscg.

lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is. kurar befejeztek.. es aki gonclolja.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur.ntetesehez. mint az endfviasalara. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel. ennek a hnr.t<it . utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig.imos mas segfti. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn.tani. hog). Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. Eldfordulhar.on lei is probrilharja a harasukar. les z szo. alland6. j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak.iva l is nem isszak. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn. napi ket cses7.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre. az.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag. hogy a m. 42 43 . majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna].i s. A kura :bal'OHl hetig ramon. sa hi. szamolni kell. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e. EZ7.. haroanyaguk jobban kiold6dik. AlraLi. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. nem szabad meginni belole. amfg a gyulladas el uern mulik. A gyokere a harekcnyabb. arnelyik vall a majberegsegekre. abban van a robb A'L egyik hat6anyag.nos szabaly egyebkent az . tehsir gy6gyszert szed. rnerr m inrlen ember rnis. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. es m. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d. Az enyhebb.. am{g a gyulladas el nern mulik. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve. rokeleresebben felsziv6dnak.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok.i·. hogy valaki nek az enyhebb har. hogy az verhigit6 is.in is erdernes egy p. A ferrozeses JmijgYlll!ad.. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. egy heten haromszor. Amikor ezr az eges7..ilnak. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. de legalabb addig.ijar.el azonban csinjdn kell banni.. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m.ir napig inni. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll. kulon-kti.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol. Azcrr j<1v015010111.Majgyulladas.

Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.\gj.igan.alyozza annak a k ialaku lris.il fogva. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2..lZ n lmuecerbe. . g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a . eltarad es mega!l. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr. sokak elerer megkeseriti. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd. a szfv.in uuuis. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja. Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. 44 45 .1 vernyorn. a jobbik v. csak nagyol1 megrerhelo a munk. oldaror.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz.n id6s emberek sZlvere is. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. erelrneszesedesrdl beszeliink. Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira.naros errekec. nagyon kellemerlen a szaguk. heti egy-b~[ csesze tea fogy.nlom napi I cseszevel.es erreudszeri beregsegek.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti. ez nern olyan eros illaru. ha mrir kirisztulrak az uroerek. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll.ilokok Magyarorszagon.i. Bels61eg az erdei malnalevel teaj. Csak hideg. hogy a rrad icionalis fzvil.. Ez a noyen).r. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons.ir.frjiik a koleszterin problem.iluak. Megelozeskent is jol leher al kalmazni. csokkent ik . Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is. es ha a S7. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v.ilrozar.k benne a fokhagym. an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.inyban keverve. v. vag)' fele-fele ar. Ezert fontos rehar.1.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. .ibb hcten kent eg)' cseszevel.. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar.ijar.ilIati zsiraclekokkal szcmben.\k le az i'lveger. A sz.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog. a szrroke. Ugyanllgy. Ihatjak oker Felv. mint a galagollya.ivon errendszeri problern. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. mel).\g harmonirija megmaracljon. Aver visszafelc is Fog . Ha nem vigyazunk ra.ik a·l. els6sorban az olLvaolajar az . illetve dieranak.]val az al maecer. KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele.ir azounal is alkal mazharo. Calagonyaval ez az . A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. koverkezmenyei a rrornbozis. magas vernyomashoz vezer.igosan zslros etelek fogyaszras.. a rnedvehagyrnarol. Az erelrneszesedes lenyege. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja.1. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer. fdig lesz FokhagYllJ.". riszt irja belii l ro] az ereker. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. napolHa 100 OOO-szer.. mel)' korun k nepberegsege. hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv.ira mla ni. szi nreu nupi egy cseszcvel.\r aj. fgy kb.isunkat llgy. re.irol.ir. hagyj.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es .irrsak be a kezu ker az eccrbe. agyverzes. Ak..lk Fel Feicelltis darnbokrn. segftik a sZlvl1llikodesr.1. arnir sokan nern szeretnek. Z. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. a szivin larktus.ikhoz . szivideget n)'lIgrar. ill. az els6 sZ3mli hal. Esre m. anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI.It aztarni. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r.illapor is javirhar6.i r. Minden sziv. nem ragitja.i]a.. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. lagy vizben szabad 12 orrin . Tcgyek bele . amig esak haszn. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni.ikar fogyassdk a megjelolr m6don.irj. illerve a z salytit. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere.ilrva.!V izrnai rugalm<lsak.izni kel1. KerUljiik a t{Lis..ilj. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. hogy az aort abi llenryil meszesedik el. legal. Aki hajlamos a meszcscdesrc. de ennek az dkesziresi modjaval vigy.h61. Csak egy bajuk vall. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i.

Ez a rca keszulher fagyongyb61 is.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz. sz.tllnk norrnalis vernyornris mellen is.in. konynyebben felsziv6dik.ir nem szabad hasznalni. men a sz iv es az agyi kis erek.in h6napja ellen )6 ..iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. 46 47 . es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. bellilrol. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato.t tea jobban. rnegrepednek. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr. illetve viragos agveg. Ez a noveny szeruu em egy csoda. niil) 130/80 Hgm erfalakar. Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. A magot meg kell torni. nier tisztftasaban jelesked ik. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. ki van nyilva. szivideget nyugtar. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere.igvegbol keszCdr reavalleherseges.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. hanem a szfvbcrcgeknck is. exert erdernes ctkezes elotr inni. szabalyoz. Eloszor a &alagonyar61 irok. Kb. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. mint ahogyan azr viragzriskor terre. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. akkor is. Ez agyverzeshez . es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. Kezeles. infarkrushoz benu lashoz vez et her. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. es erkezes elorr lassan megisszuk. megeldzes a galagonya viragos . A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni. a ruasik fele meg esak bimbos. rnajd lesztl rjuk. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban.lr~b. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. es szriritas kozben elvinigzik.inkert. hog).tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek. nern. vag)' e folott vall. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet . merr a vir.is derek.ist. A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni.il a galagony. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. a nap barmelyik szakaban. Azert kell ilyenkor szedni. Orvosi ur. Az etkezes elort ivot. azok clveko. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. Ezert j6. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek.iszedunk a vidgz. de ha nagyol1 rit k. ha I'ligalm3sak. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. es fedovellerakarju k. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. A galagonya viragos agveget azerr igyirom. amikor veruyornas als6 erreke 90. erelrneszesedes nern dgirja azokar. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at.iu. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. men a rerrnes eresekor az . az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. a szfvizomelhalast az agyverzest. Az n leghelyesebb elj. szerveker es az iclegeket.ic magllkon fogjak eszrevenni.isa jar. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben.1gvegben mar nines nedvkerlnges. nem fordul elo az elhalasu k.

ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -.fr6nak. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni.Ujuk.ilrai<iban lombhull. rvhlg. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem. rnegjegyczni.sztfdsnal errol i. es azt rogjuk hasznalni. mint a galagonyrie. Peldaul sokan hasz. aj. egyebkenc az resre. egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag. a szennaval. hogy csak azerr nern javasolja. Az elkes1. leher. ktk Cavinronr szednek agyi erdg.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. a Feher Fagyongyor.isuk. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene]. . A kis relizold Illerengbal regebben gy6g).eprember vegeig rart.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga. de vernyom. nem esak re.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir. men a gy6gynovcnyek cS. rerrneszeresen csak akkor.il. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel. ha <lZmagas voir. a kis rclizold . 111.I~ csokkenreui . tehat ki:dr6lag KULSOLEG. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos .ismeresne] az adarok mcgfelelnek. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag. de a vernyom~lst is csokkenri. a s. maid a verri. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz.isn. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. men akkor a vizbol oldja k i a meszer.1 i. ezcrr azok. szamolJ'anak a robhi hunisavalis . Arra az eserre.1I6.. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar.u<lnyban azonos hadslLakb6l. ha vernyornriscsokkenro te.ilyozo is.lrga rermesli nem gy6gynoveny. Eserleg rirkabban is leher inni. rn inr .na'I'p 'I'.\s. mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt. semrnilyen rnellek hara sa nines. Mint lathato. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is. vagya galagouyarermesr. M ivel azonban a koszorucrer is risz. A rdja is kiv. hogy a hideg viz ne legyen meszes. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. esrerol reggelig v. hanem vercisztit6. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast.1. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. flyen keszlresi m6d LH1.iskanril fagyongy kell. de j6.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere. pedig ez nagy bir. mere az mergezo. m. Erelmes1. vizelcchajro. Erdekessege. vernyomascso ~k en.\subr. ha galagony.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal. annak nem kell ellenoriztetni. eserleg a harrnadikat is. A rea elkesziresi modja uzonban 111. nem egyfornl.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker.ll. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . amelyik a legjobb nekunk. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat.1S novcnnyel akarjuk vegyireni. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik. Ez a noveny is csak lllagas vernyom. A kis teli1. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 .ival vag)' L.inlom. Azoknal a gy6gynovenyeknel. kulouosen a galagonY. A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l.esedes. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. nagyon sokoldalu. lddnkenr v. vag)' forralr viz a megfelel6. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). de kismertekben a vernyomast is csokkenti.il6 har. n csak .izrarjuk. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. Vag).irre- i. Hagyj. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok.il bizrosahban alkalrnazni. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell. Az alkal maz.lsik. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is.1llalld6an Illagas vernyom. Ilyen magas vernyornasrd.st ~rnek el vele. ha <11.il haszll. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni.SlLgy6gynoveny. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik.lrer[ek. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast.ik kiluilni.a Feher fagyongy. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. Ezerr k i kell probalni az egyiket. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j. A gy6gynovenyek hads. dcszrillrilr. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk .ir uk ar vnlaki inni. csak a veruyomasr rudja csokkenreni.ott testreszekre szokruk kenni.ismeri-e . sebeker gy6gyit6 harasa is van.ilh<lr6 vernyom.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer.C7. . a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i. haszLloS gy6gynoveny.iga mellert meg a vernyomast is csokkenri.ir leher a gy6gyszert irtam. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni.lrr. Sot haszn.lZlli kell.isu.lS t. semllli bajt nem csinMunk. Nemcsak vernyomascsokkenro.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is .in kire. ami egyenerrekil az anyalevelleJ.1 harasar .I In i. serkenri a szfvrrnikodesr. Minel robbszor OIV. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 . A pas1.atdr evekig lehet fogyaszrani.1scsokkenronek. Elsdsorban a noi ivarszervek isr. Ha sz erencsenk van. ajanlolll. Egy cseszchez egy re. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 . amelyik a vernyomasr is csokkcnr i.ir.ln nelllcsak a vernyoLll. errol.1 g'llagOnyae.1 hanisokat lesz d. men ak kor on n<l n. hog).iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. _T6 cukorberegseg ellen is.lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr.igait gYlijtjl'Lk. Az nem . ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk. Ebben az esetbcn vigy. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is. de vesees h6lyagb.lscsokkento is. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz.isn. A galagonya.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1. men nem isrneri azt. hog)' Ll1.lgy reggelrol esrig.s tobbet irok.ic elkcszucni. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel.1. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. segiti a mirigyrendszer miikodeset. men kiv. 2-3 her ur. Ezt is forrazni kell.ir ker naper is. hogy reggel igyak meg a napi rear belole. amelyek vizclethajrok is. nk a nn.szert is kes. Hem szabad h asZll . novelni fogja a galagonya hadsir. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har.tortaska . azurrin ujabb her eltelte ur. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.1nak haszn~llrak. javftani. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni.rirja. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb . Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i. es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. A galagoll).igvegec. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole.itesi m6dnal kell vigyazni.lassirja az . Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt.I gy6gynovenyekec.ls man riigyfakadasig.ik. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln. merr minden elbomlik beldle. de ennek se ez a fo reri'dere.in m. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en.nalhatj. Ma az en [UdOIll. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51. nem csak verriyonuiscsokkenrd. ha a vernyom. abban nines IlleSZ. szabad h aszn .1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. I Ismerelren mcndorn.

isa. es az idegeik is IllegnYllgs2.n.ik rovici ido alatt abba.ir tekinrve.omorideg esereben is hauisos. hogy a h. az egesz szervezet mll kodeset segili. de ezr a kevereker csak heri egy. es ha nem lesznek tii relillerienek. ha rendszeresen rudj.ist.akik meg ezr eddig nern ret tek -.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba. A diolevelben van egy sejr novekedesr g. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr .isomra. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. VegezerLii a magas veruyom.iIland6an iIyen kevereket in niu k. N. eserleg ker alkalomrnal aj. kurarom az igazi megold. egeszsegesebben. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. Kiv. Neill kell . :1Zegyeb hatas elerese celj. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r). Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. hogy en mar micra kerc ern. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -.ij. ha szukseges a mindennapi fogyaszt.isuk. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. Illegtapasztalj:l k majd saj. hog). de evente legal:ibb ketsz.ban ismegeri. a szfvuuikodese is normal izalod i k.it az On re. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel.iscsokkemo.anak. Ma olyan sok nern kiv. Megnyugsz<1nak idegileg. hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. es elllliterrem r.ektol. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. hog}' akinek ilyen a vernyom. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam.ismeror orrhonra.is<ir is.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha.es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l.i. men 60 fokon mar minden eibollllik belole. mine a zsu rloua]. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. deprcssz io vagy g). I:-la nem felforraljak 50 51 .inlorr fogY3szrani. adjon ranricsor. kezdjek el . Minr lll. M. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak.i.is p.\sukra. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. hog). Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. hog)' lljra rermesz eresen elhessek.isn.es az epermikodes segitesere az orbancfu is. tudv.r ez ollmag. most anllel revbe erherek vegre? Kerem. ha a vizer es uranu lehiirik.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111. lagy.ib61. [avasolom. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker. mint a magasan merrek.isba n szenvedcknek ja vaslom. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. konyver meltatva rneselre. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak.ir evek 6r:·1. nem rogja magar gyengenek erezui. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt. Ezen a ny. es nzr hiszem. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy.iztadssal szabad elkt~sziteni.iron S. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell.iIland6 feJelem. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere. rud nak i<igy vizct beszerezni.it61. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini. hogy sokkal [obban erz i mag<it.es :l triglicerielszinr. es akkor is csak a magasabb crrekeknel. Amikor normalizalodort a koleszterin.ir leirram. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot.sr. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez.ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. Akinek ingadoz6 a vernyomasa. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni.h6 szov6dmen). mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni.ikmegel6ze har.irosul.Llkht'lI'te:i.ink. megszi'lllteri a belso verzeseker. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. 12 6rin keresztCd kell hideg. de ezeken eM meg gYlIllad. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon. Ugyanigy j6 a rnrij. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova]. Ezt a tdt csak h ideg vizes . eserleg meg csok keuni is rog. eleg. nem hagyj. a koszoruere is ki fog tiszruln i. mintha csak a galagonY<1r inn.in most.ingadoz:is. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll.il6 rulajdons.ol11orra elfogyaszrani. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik. nem meszes vfzben .ik merni a vcrnvomasu kat. A maj. ha harorn resz galagony. kivalo i rn munerosud is.i.ilh3tj. Az ingadoz6 vernyom.in azr.ik. Tapaszralarairn szerinr ez kb. Azonkiviil. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz. de a hnuisa jobb lesz.ira. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j.es a magas trigl iceridszint is. A tobbi.i.iztarn i. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja. Olyan ar. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani. Tal. nemlesz az :lgyukban ott az . gorcsold6 harassal is relldelkezik. alacsony errekek nern olyun rossza k. hogy a vernyornrisa rendbe jon.t reggel ehg}. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. Nekern ez mesebelinek tunik. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni. ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl.i[ magllkon. gy6gyszerek nelkul. A. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas .." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin.r16 anyag.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. hog). IIjn Csepetl'li/: "Kerem. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom.il 31.inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. vegyen egy eligit.lis vernyol11. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr. Elcg.1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni .

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

de ebben olyan hatoauyag van.l relllll. Vall ket gy6gYlloven}'. hogy nem hiznak el. hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. Ekkorra langyosr. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. hogy a viz a szfvukig ne erjen. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. ami nag}. javasclom a nylrfaleveler.is. Akinek a szivevel nines problemaja. A tiirdcs ur. a~nir tobbszor is fellehet melegireni. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben. Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert. A kerti nui lnalevel. rarrorn minden iztileresnek. Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. es a fl'lrdovfzhez onrjiik.inyzik . Mindket novenybol cdr kell kcszfreni. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i.1 az A csalan vegig legyen a vizben . 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes.ishoz er.\r egy ridJzacsk6ba ressztik. egy ido ur. elenkiri. hogy ne leg yen hideg a 58 59 . es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:. es 20 percre lefeklidni. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer.ids is nehez lesz. Meg nem hal lot. es eSlplli Fogja a borr. Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr.ibb mersekeljek azr . sok eserben dcfornuilva az ujjakar.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg.ir javasolom. rnerr nern er egym. minden mozdular f.ir c1olgor. es sokkal robb zoldseger egyenek. A mozg.uun olyan vegerarianusrol.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. A porcsinfil a vesekover nern old]a. a gyalogszeder. igy elkcrulhcto a l.ilral riszrulnak az izlilerek. leszilrjiik. a kcr pore egym. hog).ibban. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo.on jo vcsctiszr ito.ija a koszveny.\k! Az lzulet i banralorn m.gysav. amiuek az oka a verben levo sok hl. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus.ik. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. ne roz sd. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. akinek lzu ler i bnja ler r volna. Aki kokepzddesre hajlamos.\ldk regen.ist nagyon Ionro sunl. felfo!"ra Ijuk. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer.is. A Fiireies 20 pereig ranson.ijni a 11l0zg. az Iztileri b. Nem E\j. majd leszririk. Arra is vigy.islkar. Piros lesz a helye.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni. A zsurlotea fogyaszr. Akinek koszvcnye van.in nern szabad megrorolkoZlli. ami Ilag). Ezr iigy kell keszlteni. A leforraz. a 111 i lerakod i k a kez.\s. es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. vagy csak nagyon keveset. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo.lzl1i kell.ibol. hoi a m.isik Eljr. I< ijorr-e a ko vagy homok. amig a Eijdalom meg nem sziinik . hogy megLissak.is. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe.ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu. . A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. lassabban fejei ki a jotekony hutasar. ne egyen husr.ibcsoukolris. a gyorsabb verkerillges . ha a szenapelyv.is. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben.:lszds<lnak olya n elcuye is. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni. Az fztileri b. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le. Eralrerni kell. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. a verkeringest.es Iabfej Izulereiben.! II vannak. labullknak. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj.isa urau lang). Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra]. A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser. mint tetrek azt kor. Illagas edenyr. nern rognak Lljni az fziilereik sem. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. A porckopasrol is rnoudok egy p. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v.in a pore is elkopik. EZ.on j6izL\ es j6 barasll is. legal. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili. a1. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). IdIom III a jd. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear. Ahogyan regen mondru k.urisa nelkul. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill. ami csak zsirban oldodi k. Mcg egyszer irorn.ija van. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb. Am ikor ez hi. A k inek a vesejevel problem. esip. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho. ahogy nagymanl<1 nevezre.ij.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. iziileteik. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik. meg nkkor is.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa.isodjanak be az Izulerek. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker. de azflral.ik. Van a sok zoldseg fog). A [ekete nnd. FeJmelegirjUk a vizer annyira. a labon levo koszvenyrcl a j. Jobb megold.\shoz a ker pore. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag. igaz.iln i rag. amin a ker pore mozog. es a legkfmelercsebb a vesehez .\n.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv.1 k i is lui!c.

Megszfi nik a nathaval a kohoges is. Ezerr ha valaki megEl. Azur. A rea elfogyas'ld. Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra. vagy ahogy mi is hivru k.vagy hdrsfareaval. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. Vag). tiid6gyulladast okozharnak. a narha ki sem fog ala kul ni.irh. Most kozreadorn. A megf.isu. a feherhatu lapu. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. Mindkerto ldzar csillaplt. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. J6 melyen h. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni.ill it szerveinkhez. izzadni.i n nycljek Ie. es csak ezur. 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. Minel g. hogy hili-om napig k i kell fekudni. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. izzaszr es kohogest szunter. ezeket el keru ljuk.n I-I anin)'LI keverekebdl is. A narharol azt tanultarn.i k meg alaposan a bereger.irraliajolva kell gargarizalni. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek. annal jobban nuikodlk a majunk. hogyaz egesz torkot erje a tea. legutat tisztito gyogynoveny van.inljak a rerrneszergyogydszok.lk vele egy parszor. j6 sok izzaszrore. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. Joggal ren nek fel a kerdest.6 bakteriurnok. Nagyon j61 izzaszr. hogy gargariz. Hog). fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat.1. es kozben igYlIk a forro tear. j61 ki kell sagLl oxigenr. corokgyulladas gyakori beregsegek. es rna is aj. a labunk is megszokja a meleger. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad . ma radjon orrhon az .is rnegberegedesre. igYlInk gyogyreakat.ijat napi robb csesze forr6 bodza.zik es n. es nem terjed nek el a natlnlt ok01.ndagabb az oxigenellanis.iJjan. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat.ls lesz . Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet.i n fekCdcljlink le. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 .has. esedeg Felvaltva. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. mel yet azran a verri ra m sz. es ez sok esetben segftert is. abban izzn szrorr. az epenk es minden fontos szerviluk.igyban. melyek szovodrnenykenr horghurutor.ir adrak a betegnek. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i. am it egy kicsit kibovirerrem. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. nagyon infiuenz.sa elort [avasolorn. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora. szenapelyva hi rdot keszuettek. hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu.

hog).\I is segit. men nagyon habzik Fozes kozben.ijlireg ferrotlenitese. es nem szabad leuyelni .irologjon kifele. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik. hagyjunk ki egy herer meg . gargariz. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz).lbb ker cseszeve]. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n.sorvadasra is j6 hanissal van. A s'l.iskent a nyaku kra.ik a nyakukar.\w(( galajFlib61.11' kihiilr langyos fOzettel. A rn. jo melyen hatrahajolva. esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly.ijfertorlen iresen rul a fogin).isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2. Ez a noveny k iva lo sz. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is.incs.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. Ezerr nagyon [onros a sz. 62 63 .lIni hosszasan kell.isodlk Llap rn.ija.Lis segirher.ik a szok. Akinek nines mandulaja.esrol van sz6. Az elkesziresi m6dja kulonboz. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. es a nap lolvarn. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran.intnek.ir van annyi a leforr. ki kell kopni.ijaval vaio rorokoblogeres. vag)' lllegsz('lntetherjtik. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol.i n robbszorre megil1lli. De elorte minden esetben gargarizaljallak is.in. uhogyan regen hasznalruk. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt.ijliregben levo bakreriurnok. a galaj rc. rnegszunreri azr. aki ki:ihog. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk.itrahajolva. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. Ha gobosodesrol is szo van.ilj.ijfenorlenLro.is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. Mindenfete torok. de meginrii nem szabad. Sok zor kel l gargari'lalni a 111. es jo is.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj.. Ez a rea meg a FogtogYlillad.isll. kivii] 1'01 borogass. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma. Gargariz.5 dl vizet cs benne a kerget.Ugy irtnm le reszarauyban.ir nyeljek le. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu.ik.cseszenyir ak arnak fO'llli. Amikor el rnulr a kohogesuk. majd meg kell azr inni. es igyanak meg belole naponta legal. Ursina a re. fgy keszirsenek duuszrkoresr. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz. A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak. Akar alul-. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. az orvosi zsdlya. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. ahogyan csak leherscges. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot. men fg)' mindegy. Gargari'l. De az else heten lehet. ami hu marabb fog gyogYlIlni. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn.in melyen h. hog). A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo. men visszaesnek. De ha eg).~kkor is. es kossek at. MERGEZO! A sz. ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel.. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. neru szabad a reaivasr abbahagyni. mert llgy erzern. bog)' ne p. Ker novenyrol kirlon irok. ezek ki'donosen fonrosak. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok. hogy az egesz rorkor erje a rea. A 1l1.i. ha a foginysorvad.iljuk. lcgalribb egy m. aka)' feliilrerrne. el neru mulik. Csak langyosan vagy hidegen. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. am fg a niltenges meg nem szrinik. nem jegbe hurve lehet inni.isosrol. A kohcgescsillapiro. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel.isos modon. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. hanern ejszakrira [egrek borogat.

iilOfl'lrda modj. nisszenres. Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan. pcrefeszek-gyu lladdsa va n.Vese. mel)' kiv. ezerr [olyamacos . A rear a menses alan is iharjak. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi.lsa. hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. Az irrig~iLis.ln). Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. a lakess. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. a mereganyag nem rud eltavoz ni.igy nem Fog veseko kcpzodni.ik.es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. a tea kesziilt. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. • a srressz (kohoges. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni. A vesen leva ciszran. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra.F6 hanisterii lete a veseriszrinis.ig 20. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben. es este kicsir melegirsek fel. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. Nyujrozkodjanak egy jot.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. a fe1norr nok 50 szrizaleka. percig rudja visszatarrani a beteg). hog). A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. es izuleti problcrnakhoz . igyariak meg egy-ker. a menses kimaradrisanak a kezderen. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. ez j6 ideglazfro. majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest.ilj. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. Mindegyikb61 l folyamarosan. A valrozo korba lepo naknek javaslom.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. vese. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. Hagyjon ki egy heret. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo].es h61yagbetegsegekhez vezer. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. amibo. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. hog). regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. eserleg h. 1 resz zsurlo. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler.it. a vrilrozaskori tiineteker. azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl.il6 viz hajco is. fgy is csak 6 hctig igyak. engedjek el magukar. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. felhalmoz6clik a szervezetben. eloszlatni. rnenye leher). 64 65 . es lassan korryolgassanak. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. arnikor felkeltek. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. Aki kokepzddesre hajlamos. A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer. Ez azr jelenri. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. a rerhessegec.napi 1-2 csesze tea . A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. am ikor a ciklus ideje van. es ezen keresztul a vizelerhajnis.ir a cickafark lefdsanal ral. Nem kozrudorr terry.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul.

rrulrer. mellen (rorna.inlorn a Ferfiak ce.ishoz vezer. 67 . i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo.igu fuzf ke. [(ii lonosen cukorberegeknel gy. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci.inak. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara.ir.lncf(lrdr.ik. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. Udn<l6 her szunerer kell rartan i. es a pang6 vizelet gyullad. szabadulni.1Ihar6.itol. egyenek kevesebber. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu. kon nyebben leadjM. Mint cudj. lenni rna egyre nehezebb. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. Ene aj.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. a szoprar.1I6. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere. k ipi heuren ebred nek. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker.h.icsom teluir . ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja.isos (. es ez ki hal' az egeszsegre is. ursina tarrsanak 6 her szunerer). Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. A cickafarkfii teaja vertiszrito. Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. Hogy elegeudo legyen az anyutej. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra. legaLibb heri 2 alkalomrnal. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel. verpezsdfro. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere .ilbaro benne. heti egy cseszcvcl.15. mely leggyakrabban a rerhesseg.i.iny kil6 sulyfolosleg. szurokfu is t<1I. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. korlatlan ideig.i r. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna . A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska. A holyagor nyorn]a a proszrara.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca.ir. AltaLinos szabaly. napollta 5-10 szernet. amig szoprarnak.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil. esetleg vesekover okoz. ran. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab.] kori a csokkenr porenciakepesseg.lj. majd a fOlosleges kil6kac.lst. amely termeketlenseggel j. amelyben pl. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. 1/3 resz korpafu. A szoptar. 66 I. job ban fognak a lud n i. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. es 111 inden olyan dpanyag megtal. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen.is rendk. rnely risznrja a veser es a holyagor. 1/3 resz kisvir. nern ii rul ki teljeseu.• a t(dfoly.irg6 vlzelet) es inkout inencia. muterre kerulhcr sor. A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek.cvirag.ir.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni. erkezes elder. Hogya rerhesseg problema mentes legyen.

Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. Nepi tapaszralat. A rerfiaknak is van babavaro meg. 4 cv probrilkozas. Az edesanya jol van. Szinten nepi rapaszralar. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy.11" Llg)' vrillalkoztak. mint a noknek. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!.iljrik a modszerernet. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel.1 babaprograrnbau. A koverkezo lombi kprogramra 111. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. es . ruindeukluek kivanom. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. mine reggel.i k hi. Mikol' relefonon hfvram.. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). Vegezerul a gyerrnekuk. 6 herig kell inui. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. hogy befekszik a reakeverek. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv.I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol. G. k iprob.. esfe/estge. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. 2008. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban. Noemi 5 evig varr. akir a gyogyteaklldnak koszonher. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr.ihoz. a teak harasaramegfogant a kislrinya. te.ikur .ilnalevelrear iszik. rnajd lesztirik. [anuir elejen meglatogatrak. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2.it hLitoben lerakarva r. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer.irol]a estig. r. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. Irrigarort minden parikdban lehet kapni. Takarjak le. lega13bb 5 percig. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak. kadba. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. a varva vart babak mine! tobben.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. K-ne sz inten l'I:szt verr .C anti a rear.incseszebe. hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk.1Z 1rl'. ere. epp a kislri nyar fiirderre. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1.ll irrigalo teakevereker. a lab air re Ireszi a xac 1 sze.is ill. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil. .iba a gyermeldldasr. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. ontsek Ie forrasbol levert vizze!.seJU fogant meg ababa. N. hogy erosfrse a mehfalat. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg. a nok rermekenyebbek. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. ·1' 'I' . Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. 20 perc 3. Sok natal par szererne babar. hogy hoz. Addig is m. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio. Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).lgarorra I b ea .5 dl-es porcel.

Peld. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar. A vodka egy centivel Illagasabban legyen. a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. tort. ha siirlL. Ket her utan leszurjuk. naponta egyszer felr. gabonabol keszulr alkohol.. pasz- suroljuk. vodbit. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. Ezzel a r inkrurava] 71 . bg).isk. A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra.. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra .lnak kozreadok ker reeeptet. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. sikos.ongyb61. naponra egyszer~ketszer feld.iba resszuk. III inr a gyokerdarabok . pi. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r.hzuk. mig az iivcg tele nem lesz. szagralan. mere a kulso. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. azon ual a gabon~lVodk.iba rn. be a daganarot. a zuzodasr. Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. orbancfLib61. Figyeljek meg.ilyt6 gyokeret. es leonrjuk Royal vodkaval.ibol. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn.. nyakos lesz. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk.wk. En a Royal vodkrir haszn. vidgds egy her uran leszurjuk.ilorn. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga.i rrorr gend ket megmossuk. mel)' sz inreleu.

LEfRAsOKKAL.. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. LEG_10BBAN BEeSOLT. 73 . HASZNALATI UTlvIUTATASSAL.LEGKEDVESEBB . HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL.

Ev I<ozbe/l is )6.icvi dgot.ilyozza azr. napi ketcseszes reakur. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek.bell. 74 75 . szd1'flz he~)!e!l szrtbad. ezerr az akacviragor mas re. A mas szirni.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek. ismert . litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. J6izli. orvosi zsrily. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort. Ilelles illoolnjat. ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. de hosszabb ideig nern javaslom. esre kell meginni bel ole egy csesze rear. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. kohogorr.mni hagyni. ko Megfazon es berekedr. Az akacfa valoban jo mehlegelo. ertellesebb gytigy1I0Vell)." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. ak. egy fel ora alarr igy<ik meg. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa./i"/.icvirag re. reggd egyet es esre egyet. Csa]: fI je/bill/bos.igbol.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. A kohoges csillapfcis. Egy kis ak. vacsora mall. ma)d ali'kor. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo.ozlidlli arrol. ernlekezterve a gyomrukar. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z.ir mindaddig kell inni.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. Tnrolui zl1rt edeu). AI. 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. szep sz. de ezr mar nem szabad izesiren i.ibol. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. A m. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI.igja is errekes gyogynovcny. es ezr mar kevesebben rudjak rola. lreliotropiut. ertelae/emle lirflilfllt. [avasolrarn neki. less: beldle.ij. Jodi es verr akacvir. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt. lila akacvirag nem gyogynoveny. szab.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk. A drog robiuin.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. velloll). dobozlran. robigellill-Iu//ldol't. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir. reggel es este is. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan. egy Ids rnerrekben csokkenri. Nagyon jo kohogescsillapfro.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. ami azr jelenti. Elvezeti tea is leher.lk abba reljesen. Ha erre a celra akarjak haszna!nl. amikor erre szukseg V:1n. autit be kell tartani. s~irga. se hagyj. Plig hll)'flt dll apotbnn. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. hogy nem szabad ordkig . Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. plig Itill). es csak akkor igyak. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt. A rear mindig frissen kell elkeszueni.icmezzel Izesitse.feIMlio1J/ ra a figyellllet. ha nines rendben a szekleruk. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara.es alMciinglilwzidnt.

De a kerely megmarad ben nern. es nem lett ndrhas. ezert inkabb ne haszndliak. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. Tehat visszaterve a mandula. Akkor rnrir elhirte. Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok.ilj.FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel.korlidan icleig ihae6 . mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. BOJTORJANOSrARLO. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol.is legyen kcdve inni. Egy felnotrnek. amig eg a gyonua.egy mokk.kiilsoleg rorokoblogetesre. Az egyik. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk. mandula- gYlllladasnal. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez. merr nagyon finorn edes volt.irosnon lacram. 76 77 . reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. hogy valarni ba]a van. Pista dcsern.egszunreresere az orhancfuver. es 0 volt a kevesek egyike. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae.I' rnegszil nr a kohogese. A kisfiu hirranra is jan.ilyoz. s vissza fog esni. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. szrijpenesznel is haszn.i k.icviragos reaku rat . Azr felelre. Meg is kerdeztem tole. az rea. es elfogaclote belole egy kosrolor. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor.agokar is cartalmaz. es rncgkoszoucc neki a ranacsot. mert azelorr hazakuldre. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. ahol a penzr. hogy kivegyek a manduhijat. A gyerekeknelllgyelemmel. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. merr a rnezrol j6 edes lett. Annyira Izletr neki a rea. rni re en an feleltem. a gyereknek . hogy rendben van-e a gyolllra. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. hogy mit iszik. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket.infiivet a ll1iivezeto reszere is. ami csak langyos leber.vag)' rorokgyulladasra. A [oisten .it. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak. Talan harem het mulva jartam ott ujra. hogy rosszul van-e. Akkoriban Ill. Nagyon izletr neki. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. rnerr olyan a munkaja. Akkor sern mondtarn meg. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1. hogy kinozza a sok gyomorsav. hog). A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. akar rnegelozeskent is. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar. Mondtam neki. Ma mar nern ajanlom. 3 gramm fi! kell a teajahoz. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd .na latar. hogy acldig igya a reakat. hog). nern Hjt a rorka. . honnan tudok en ilyeneket . kiilonosen a n na k. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea. Nagyon ]6 erzes az .~t uern szabad teljeseu abbahagyni.i . es rnegszondazra. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. Nem mondhartarn meg az igazat. de meg nem melyrol.ir reggeli. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. sok az idegessege. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an). mert 6 is kohogorr. minclig belem bujlk a kisordog .igaz ez? . J6fzll. szep piros szinll a reaja.ihoz csak egy Fel gral1llll . hog). S a gyoilloricleg m. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. hogyan kell hasznalni.16 melyen hatrahajolva kell csinalni. hogy valakitol en is hallortam. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. volt ahboz. Az alcicvlragre. meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11. Nalurik a csaladban az apai agon. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. arnit iszik.1 rurn sz inere.ez meg az eloz. es rnegrnondtam. A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. nem rudja.lsa. a ki nem volt orvos. a szine hasonlir . Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. Kcrdezrem tole. a teak fog)'aszras. amikor meg (t'd kicsi. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. hogy rea. Geza es Arpi unokaresrverern. hogy ezutan is fogyaszrorra.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. hog).o rendszerben torrent. es elmulr a kohogese.id i gy6gyitallett. Kerdezre. men minduyajunknak hasznalt. Mondra az edesnnyja.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk. fekelyberegseg es szekrekedes ellen. Bevirre a muvezeroi irodaba. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. Kerdezre role. A gyerek szivesen megitra. kelilenni a restsl'dyaranyokra. Mondram azonban neki. Azr mondrarn neki. akik szinten j6nak taJalcak. Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr.eto]e megLirta. Aprobojrorjan pARLOFU.iskaual .isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. [avasolrarn neki a savrermeles szab. hogy mar nem kinozzu a sav. ez az udlroiraluk.

Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit.er -. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell. leeoes illoolajnt. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo. /JOlgas. [avaslorn. Foleg flZ Cszald lIIegyellben. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal.ik nz aprobojtorjan [eaj.). de nern kell lenyelni. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. azaz foldiszeder-levelbol all.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe.iinril is i. ]lOVell)" SZtirflZ. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb. Ha erre a celra haszn.ilj. cserzO(lIJ. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl. 12% kOVflsflvrTt. Elsosorban a kez.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg.srilga jiizerben diM viragll.inb61 es 20 g feketc. bOSSZlikris. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole. minden heren legal. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy. de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. a1"t7Il. es nagyon sokszor oblogessiink vele.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. liomoleos reteleeu I/O'. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. ne rorolkozzenek meg.ni. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz. szdrral.). Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni.iljuk.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni.ir. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. mgados te rntes 1/ e veL.es a vesehomok-kepzodes. erdok sdlell.ik. ieiliftle!. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. hadd szfvja be a fiirclovize[ . Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni.lIhar6. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. a viz ne erjen a sz. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas.zgrfsoltbflll gYflkol'i. es az iv.1 resruk. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el. fogazott leuehi. Amint I:itj. 78 \ 79 . 15 g aprobojmrj.in.. er kez es elorr igyuk meg.I I ~I I. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel.ilOflirdor kell a lkal maz. am i 15 g zsurlobc].bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni. Leher az aprobojrorj.agot es mas saualeat mrtnlnraz. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear. igyanak belole minel robbszor rear. ez.ivig. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko. Il. Egy licer re.. es reggel.

Akinek alacsony a vernyomasa. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. akinek eddig javasolrarn robb eserben. amfg a vese es a A. Egy liter re. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. hogy valarnikor fajt az epejiik. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. abbahagyta a fogyasz. erdlJk SdJeIl.kb. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. A. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. /leSentflllyagot. men enyhen ugyan. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall).aszras<1t. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani.) Errol a novenyrol mar f rta m. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. Ha a m. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. Kb. mint az cpcrmikodesne]. mert renyhen dolgozi k az epejuk. es mindenr meg rud na k majd enni. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. Ezzel a kura be van fejezve. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?. nemcsak nekern. G)Il1jtesi ideje: augusztlls. megindulr a kokepz6des. delclcn egy es delunin egy lirert. de azt delelort.Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO. Sedra egyenes. h61yag nern mrikodik rendesen. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. iuesen febrtjloail. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. tri. kb. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo. olyan jo tapaszralarairn vannak. A d1'og szapouint.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z.kell meginni.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT. es visszaeshernek. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6.ras~it. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. de csokkenri a vernyornasr is. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. 10011 bossznale. Ez altalaban ket-harorn 80 81 . hogy akinek elhajrotra az epekovet. ker ora . csel'allYflgof. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. EI fogjak felejreni.lIdzsrisail.11ll0Junk. rntint. Az egy lirert rovid ida a larr . Leuelei szorta]e. Akinek homok. ha nern mindenk inek. fii1'tose/? A lIijvhl)'. a rn ir azeldrt nem. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig.

i nlorra isrneroseinek is. Elmem az. Kiiirfre harrisa van. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval. Ez egy nagyon j6 narhatea. NIGRA FAlBODZA.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. de idegzsaba ellen is har. hogy ket napig igyanak kozben. Eppen azcrr igya. a nap b:hmely szakaban.. amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo].ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. men or .isik noveny is. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag. ezekben az eserekben napi egy csesze te. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. HZ megrillapirorra. bogy meg ne kostolja hidegen.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. hog)' kuruzslonak. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. es nem lett tole sern mi baja. de gy6gyszert nern irr ni. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. (SAMBUCUS CSETE. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61.igot 82 83 .hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt.it. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. hogy k isruerrekii majduz. es sern mi baja nines a rnajdva].vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. harrniuceves kora ur. h iszen evek ora nern evert ilyet. hanem 111:1S szerveken kereszrul. de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. hogy allandoan kinozza az epcjc. lekvarr.illcsor. sz6ba kerulr az erkezesunk is. lvLir aj. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. es megsem rnulik el a betegsege. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. kivul a gyalogbodzaval. es igy fogyaszrjuk. Ez azt jelenri. Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. Elrnondra.6 harasu. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk.is eteleket neru rudor r v. es hogy a mrija meg van duzzadva. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. annak is tudorn javasolni.istira idonkenr.lIkoztunk. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben.ES h6lyagoblft6. es dressziik a . hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. Nagyon sok peld. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA. majd ruluivul atkorjuk.- zanara van. befottet. Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. Egy id6 orvoshoz. ha erre sziikseg van. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. Az erdei aran). uern birra megallni. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. otrhon kell maraclni. szrupot . Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. idonkenr egy-egy cseszevel. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben.isarolni. kelt a szervezeruuknines. lyeztek egy rnasik vrirosba. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is. Azon rnclcgcbcn. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk. Arnikor egy a lka lornma] tal. sok keszetelr fOZLl i. SZOfllbol. Akinek sernmi baja sines. sz:imitsanak ni. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. hogy azora rendszereseu. )6 daganatoszlanist eriink el vele. Mondram neki. amig a vlzdagnnat el nern rnulik.I1II I I I I hetet szokott jelenteni. Boldog voir. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. Van azonban egy olyan eljaras is . Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h. A bodzafa kerge erre nern )0. .1 koszveny ellenszere.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6.ez a harekonyabb -.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir.) GYEPUBODZA A bodt. egy-kc'r cseszevel. a diecat rcndcsen betartja.l' vese. A fi.. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. vagy m. akrir etkezes uran is. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. arnikor is bolclogan mondta el.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. men dier. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . merr uern erz ert sernmi fajdalmar. diedt ajinlocr nek]. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. BODZAM. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le.aralabb genedeionak from Je. rekedrsegnel.i. Kenyerre kenve. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak.isos.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel. a luiromheres kurar. de csak nchriuyat erulirek meg. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. L. E16szor azr. illetve a ciklus alate is. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet.

de keslelreri novekcdeser. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI. leoliru. jlfreszeit szel/l. kb./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. Kb. Gyiilllolcse ibolyakelt. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. CSel'l7ll)'flgot. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. ameiyek 5-10 111m . EI nern rnulasztja a daganarot.i. Ilyd/Mt.mdjlls-jllllills. CSe1'tlllyflgot. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst. Termesei robozbogyoll. zinenziniet tnrtnlnrae. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe. cs az eden)' FeM hajolunk. flpro Is jo illat». mint az epekonel. Fdjn is aga belii! fires.I!ollglikoziddt tartalmrtz. pacolashoz hasznaljak.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. es csale a terutese gyogyhatrisil. A }.isban levi) vizzel leonrju k. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. egy j!{/. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. lear lIIegszdradt. gOlllbolyded. csak kismerrekben hasznaljak. Is ertellte/ell lesz. A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el.tlIlgusztus-szeptelllber. egy. legahibb egyliteres labasba tesz iink. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy. bodzdM/. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. Gyl~itesi ideje: oirag . sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. Oro/tzb'ld. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . Gyiljrjiik a terrneser.. kb. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. a nlzre. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. Alekor szdrnz. es a forr. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. IJ1ls0S bogy». es 11111 ilemorssoljuk. quercetint. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni./)flg_)' fold. utert megbnmul. rurint. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. CIi/UOt. 10% gyfl1lttft. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. gyrtllttft. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. 10 fill bosseunk. bokor. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. I ineterre. leeues illoolajat. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. fill/ely uem liD meg csnk kb. csokkenri a f'ljdalmar. 30% in uertculerot. gll}}]it es pelaint. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. term es .itmer6jiiek. jlliliperillg/ilwzidrit. sztiruyns..A bodzn. Leoele sotetzold.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. kekcs. hamvas allaporban.) Vese. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. a gin. A drog izzaszto glillOziddt. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. 10% dUo/rtjnt. husokhoz .

bevalt a t iido. reteleen. Pakolasr is lehet vele kesztreni./. a hllgyutak megbetegedesei. regi. rnert ha ebboJ eros rear foziink.hOI11naponkenr. mindegy.II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. rosszindularu sebre. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja.eg)'en benne. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. Csak a viragjar. ugyaucsak egy honapig.isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. ami a nnyir jelenr.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n. Maj cs epebajok. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse. reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h.\( nern javasIOIll scnkinek. Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot. meh. Eppcn czerr csak a viragj.irral lecsipjuk a viragor.. sdtorozo bug«. es ravasszal csak a leveleker. hogy rnelyik napszakban. "nem lesz rnienk a fejunk ". vag)' sokar iszun k. a csiperer .. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. ne I.20-30 CIJI !Josszllnk. felrepedezert h6lyag kezre. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. Virtfgzllt({ 3-5111111. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba. Lege/okiilJ. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. es moudjuk el nek i. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. de vigyazzunk ana. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre. Urrina rarrsun k egy her szunerer. hogy a forr. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn.1rajat. hogy 2-3 crn-es sz. egyszen'lllo·veIlY. A virdgollJehhek. a [iioe«.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re..esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. ldl/{/zstfsolt.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. rosszul fogjuk magunkat erezni. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer. mit irtun k edd ig. junk a csaladorvoshoz. hogy in halal.il javasiorn. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). hiszen eros hadsll gy6gynoveny. n leuelet. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz. lJirdg// a )0. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus.irorn napon keur este. es kellemerlen szaga van. azaz 2. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. A noveny az alribbi baiokra haszn. BeJgorcsoknei ker herig h.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl. vegbel. Vigyazzunk. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra. a nok reszere rcrernretre a J6isren. Vegyiik Corcsos sorbs. vedi a 110i szerveket./isz/les. Tdleuelei IIyelesels.iskamil [uver ontsii nk [e. 86 87 . erkezes ur. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. arnelyikbeu sok virag talalharo.it .

leforrazni 2. 1 resz zsurlo. [urorr az eszembe.ha ez nines. a eserleg tudhar valamit.yet Ie merek frni.ilrozo korba. es eg). es amikor langyosra kihiilt. no meg III icsocla doJog. egy jor. J 6 leune.k meg. azt. Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. V2 resz vcroni ka leirom. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia.irclaszobaajt6t nyirva hagyna.imoliroja.\no cegek szakem berei. sokszor elgondolkozom alan. Krir lenne. a cickafark a nok gy. arn ikor raernek. hog). rnajd a reaba .ha csak A rear akkor igya. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). ezutan leszti rjii k. ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6.orizl1ek a rnulrbol.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr.~t a kiillenni.r:igb61. de a sziveig ue erjen a VIZ. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. es H fi. de most mar sernrni problemar nem okozott. a kozollseges noven)' is megtesz i -. leontjiik a forrasban leva vlzzel. hogy ne hiiljon k i. ha 111. am i kor felkeltek. de nern rorolkozu nk meg. eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor .Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe. rnindenr lelrrarn errol. hogy a menses kimaradrisanak a kezderen.-ker rottya nris ur. ahogy az elejen irrarn. Ket-harom napi . Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. esedeg h. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll. lyen vlzsgaval. Sokaig nem ral. fiivesember nern saj. hogy van. kiegeszuve azzal.il haro. es lassan koreyolgassanak. rnerr belepert a v. te>ij.lsa. reaivas kozben iiljenek le. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. es fekudjonle. no A legkozelebbi ralrilkozon. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne).n~Hja a hiivelyoblitest. ne fhzllnk meg. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. gekkel "ez nem leherseges". leszilr[iik.ilkozrunk.5 dl vlzzel. egyszer van. vag)' nem fogad el. fogIalkozhat.in [eszurjiik. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I.irom napig egy csesze rear az al. menses a lar t is iharjak. Szoval.W. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. mere uern rudjuk e1mondani. hogy en il.rda utan lefekszunk. rudjon segueni. gennyeseda Orornmel meselte. engedjek el rnagukar. perefeszek-gyullachlsa van. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. hog). akik valnrnir . Hllsz perc ii!ofn. 10 percig lefedve turrjuk. majd uljon bell". amikor a clklus ideje van. Krem kesziresre a ci.in a piacou osszefutotruuk. hogy ugyan elmaradt a mensese. ha erosen gorcsolnek. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. kuratok. es nagyon sokar szenvedett tole.1gllnkkal kellene vinnunk. begYlllladl. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1. hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. cle pr6b. es 10 perc . mely evenkenr mondra . Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak.lljak meg. majd megint egy hetig csi. az is a cickafark fekves clotr. Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . Huroben rarrju k. Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor. sernmifele engedelyre nines szliksegiik. Visszarerve a cickafarkra. Ezr llgy kell csinalni.rnoudt a dicsekedve. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. 10 percig fed6 alan tartjuk. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. rnensese. forrazza le. A teat hagyjuk kfvtil is. De ez tul hosszu tortenet Jenne.ckafa rkvi rag is haszn. Ovatosan beleulunk. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. arnennyi ellepi. s en kcrdezrcm. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. fordzarot hasznaljuk Llgy. ez j6 ideglaziro. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez. Ak iuek mehgyullad. hogyha kell. hunyjalc be a sz em ii ket. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. Ujb61 lertem . az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel.izr atorr genel lekorjuk. belli! is. egy begyulladr. Vajon In iert! Leber. 88 89 . azonnal szalljon ki a ksidbol. igyanak meg egy-ker. gy6gyszergy. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. Azt hiszem. am it rudok.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

isra. llgynevezett cig.ib. es z avaros a szine. Amikor az orvos meg. hogy gyir6 hattisa van a csalannak. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez.m i. [obbun dolgozik. harasai A csal. csipos erzes [esz .ib.erinte)l) a Il1cggy jobb.it igr. kezen.innal is j6.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn..is.lIlapitot ra kesziilt tc. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h.iulevelct es csal. ezalcal a fejbor jobban leriszrul. E.irom he! alan. Ha kiriszrult a vizelcruk.isik.irrear.isod. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur.i r kapuak. esedeg rn ind ket crkezcs ur.irresszuk a Libllnkat. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny. holynggyullad.iubol labfiirdor. Tegye hele a l.in. csiruiljon trtorn. am it rna mar ujbol lchet kapni.ik utokczelesul. a holyaggyulladiissal. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar. Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr. Libon. A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor. Akik nern tudnak friss csal.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le. Hajritlmlds. lin- jutni a meggylevelhez a h. akkor a deli vagy est i.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva .iteni.ibfnrdor egyheti.incsucsor. vfzh ajr. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak. Kellemerlcn. igy jobban rea hilso cs melegebb viz.issal van a vert isztfr. h ideg . 3 rcsz CS.ira. A csa l. es azzalmegmosni hais. de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. cz.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak.iskor a barnu hajuak a csal.cs/vagy S7. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv. Amikor nern vesz csal. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. eljenek kapharo csal.inbol kcszult scm elhanyagolharok.isrn. Kczdern a leggyakoribb beregseggel. cseresznye sz.i rvacsa l.i n. PRUNUS CERASUS L. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe . nagyon fontos gyoveil'.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni.int szcdni.irom escszevc] lungyosau.ik hasz.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. Renmntikus.cs/vagy cscresznyesz. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii. osszel vagy tavas szul. oda robb vcr .ic a meggy es cseresznye keverckeb61. ()ntse a viidrot tele vizzel. ak kor a belole de megeri. melyek jotekony har. A kovetkczo kcvcrekcr ilj.unponr.isuak. hirrelen a l. odnkcszftcrt m. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. iziilet! j/ijdfll!!ld.is rncgakadrilyozas. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. kezcn.il kaoldasra.iua kozverlenul ill. vcrkepzcsrc.\1> a modja.iramlik. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. Ha a vegedci6s idoszakban h07. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re. vegyenek a bolthan llleggy. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug.isra. <1'l. hog).in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct. de a meggylevel is haszn. es nuir nem Ok01: gondot. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 .inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. az is jo.irar. Ez! csiniljn minden m:isodik nap.inrca onrnug.nsil ni.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). lassan megszlinik a Hjdalom. A lernosas ur. de nagyon j6 har. Igyanak meg helole naponta h.ir« a karj. regyek ezr mindaddig.i n nal torrcnf hajmos. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. a boltokban ernek "I ered menyr. A csal. mig a vizeler csip6 crzesr okoz.az hiiromszori hasznalur ut. al. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar.ilyozas.ibvizer forr6ra llgy.l rltd nak tesr.in igyanak meg egy csesze meggy. az clzsirosod.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. A1.z.iban nem clcgcndo. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr .i].it a l.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni.1nlolll. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk.iloan hasznalhur«.ibar a vizhe rcssziik. meg legabbb h. A hairitkulas cs korp.in a hujat csalingyo- Cseresznye. Legjobb a rcum.ingyokcrcc akkor szcdjiik. Amikor az elzsirosodas megakad.) cllcnrill. rninek hadsiira a bor bepirosodik. hogy szedjen cgy fel vodor csal. meggy (PRUNUS AVIUM L. 1gen j6di. Fnnck . Mindenkinek azr szokram javasolni. a szfvnuikodcs scgiresere. clzstrosod. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l. mint a friss.

ir igyak reggelenkenr ehg). 98 99 .Ir napi egy cseszevel. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. ravnsszai.irbol kesziilr rear fogyasztjak.iromu apon kenr egy cseszevel. megpedig rlz napon .le egy decir.ilj. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. hog). Mindaddig leher ezt folytarni.i k eI a szar.ik. A szivmlikodes serkenresere elegendo. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. soknt szokru nk szeclni.es cseresznyeszarar. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek. Ha leher. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk. amig [-liiksegesnek larj. Az egy h6nap ierelre ur. am fg szu kseges. reggel erkezes elccr.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. nern tiszru lr le rendesen . A drog IIYrllkaold6. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim.il rov.gzrlsakol'. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek.ibb ne haszn. EZlldn tiz nap szuneret tarranak. ha csak a megg}. G)II'ljtisi iel.ir. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri. uizeletlmjto.: IIlIi/IIS-jfllliIlS. ha ncrn. majd tiz n. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII.in elegendo.ik. amennyire sZlikseg van. folytarni kell a ku rat addig. es mclcg. Egy honapn. Azr nem rudorn. venni beloluk. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo.-cseresZIlye sz.omorra. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i. Ne dobj..

Az azonban kevesbe isrnert. es 8-10 napi . hanem este erkez es uniu igyak . de Fogyasztani reggel kell.ik k i. inert az meg egy fozetre j6 lesz. hogy C-viramin van benne. majrl meg negy oran lcereszrul . Rendben fogja r. am it rudok. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. ahogyan an az elejen Ieirtam. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe.5-1%). Ugy kell kesz iteni. Leszrires uran fogY<lsztjuk. Albogy6terlilesiikbogy6ik . j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. erkezes ur. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. Azt is mindenki rudja.) Ezt a novenyt. ugyanazt tudja. Alralab<l11 azr is rudjak rola. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak. A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. 2-3 111 wagasrtl nOTlek.illas titan lesziirnl. ha zsiros erelt errek. 2. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. mint a cukorbetegsegnel. Rri kell unteni 3 liter bon.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. Egy re. a kovet. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben.5 dl vizben.a mar egyszer kifozottet . hogy a csipker felontji"tk vizzel . mint a cirromba n. de ne reggel.iskanal csipkemagor mossunk meg. mig a h61yag rendesen nern rruikodlk. de nagyon vigyrfzva. Ha httgyhajdsra hasznaljuk. m indenk iismeri. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. es harom-negy percig fazz(ik. a csipkebogyot kulon nern ernlirern. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat.ik. B-. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in. K. zuzzuk osszc. ezerr cobb kell bclole. K.egyszer [elrortyantju k. uasnt. mint a csipkehus. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. meszei. Ekkor sZlirjek le. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. mint a cS_ipkebogy6ban. is P-vitalllint is tartnlniae.es P-vitamint is. Csipkeborr Llgy keszirunk. azt hiszern. szrinlyatta/t. uyautokban A-. Ezutan mar fogyaszthacunk belole. es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. hog). hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. mint a cukorbetegsegre. es 500 g cukorral keverjii k e]. mint napi fel decilirerr. de csak akkor kell inni etkezes min. A csipkeluisban robb a C-vitamin. sziirjlik le. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. A C-vitalllill071 k!lliil (0. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat. de a husar ne dobj. nek meg 2.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L. arnikor kilu'ilt. Gylljthi tdeje: szeptember=nooember.in. A csipkemagban csak E-vitamin van.meg. Gylljtjiik It bogy6it. ntertn tiisRii borgnsole.iztasdk 3 vizeben.5 dl vlzzcl ontsuk fel. de nem mind. A masodik rea Ltgy keszul. Keszfresi m6dja llgyanaz.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. de rarralrnaz meg A-. B-. de nem cobb. 1020% culerot. maglleZiwllot. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. hogy egyliternyi cs.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus.tojds vagy korte ala/uta/l. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. 10% peletiut. A csipkehus j6 hugyhajro. arnelyben fdfott.. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig.

de ha lenyelik. inozitot. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. j ugla /ldtn-al/calole/at. Egy verriszrfro kur. Szemgyllllad~hra. a cseszet lerakarjak.is esetebeu. Amikor a tea langyosra ki hii lc. OLASZ DId. A c/i6jrft csnk kb. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o.ir». de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. 102 103 .is. rnindaddig. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). szfJlallyagot. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2.. A drog csersaunt. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet. illerve a 11. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn. /Wlles illoolajat. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre. jllg/Oll Icesedlallyagot. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. uraua lljb61 lehet folyratni. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz.~lj'lk llgy. bosszts ilefll. csak a haj apol. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui.) A dioleveler haszn. lnssnu /lO'VO fa. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. es uadosr trent.ilruk rn i elsosorban k. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni. s arnikor kilnilt. segfto verhigitonak. gallllszsaVflt. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. szurkehalyog-kepzodes ellen.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz.1Haedulebn». Gylijtesi id. arnlg a gyulladas el nem rnult.:\sa meg nem szun ik. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. eliagsauat.ik. gyllllad. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban).Di6fa KULCSOS DId. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. versiirib~g ellen. Gyullad. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet.ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. A foginy beregsegei. csak jot tesznek vele a szervezetukuek.: j1l!ius-allgllsztlls.

elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. szelhajro. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. Azert csak 11l6dj. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. Amikor e!mldik a reltseger1. az egyiket megirram. A Furdcvizet ugy keszftju k . Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel. es ugyantlgy a jobb fi·dem.sra. urana ujbol napi egy csesze tea. A friss dioleveler csak meg kell rnosni. eles eszaki szeler kaprunk.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. lernosasr es borogatast ajanlok. borklllreseknel fii rdor.ibcsonkolas. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. ha csak szaraz level vall keznel. Nern virtern a s~Hamat. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe.5 dl) es erke'les utan a masikkal. majd ezutan has1. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig. Mikor kierrunk az erdobol. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. egy pLlpozort ev6kan.ilnak. E1. eleg belole akkor inni egy cseszevel. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. de a rnikor isszak.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap. gargarizalni. Azr . gyomoregest sZli nrero. Ugy is hfvjak. keszfrsenek egy csesze diolevelre.ni. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr. amikor nern megy el a szcl. hunyj. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. hogy .hdso -. majd egy honap szuner koverkez ik. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. illet6- leg egy heten egyszer.ullacl. mit csinalt. a kelest es a fagy~ist. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol.itabba leher hagyni. hogy a doktOr Llr kerde'li. verszegenyseg. ha nillcsen rendben a szelderlik. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. Aki nek ezek nem haszn. mig az meg nern szrinik. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. A maj m{i. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro. Ezt igy csak akkor kell inni. vese. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. amig egy liter el nem parolog belole. hog). kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. probalja meg a d iolevelte. foldiepe.ir. A cukorberegseg szovodrncnyci a l. Cyomorcges ellen ket-h. Azonnal csin. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. Rossaindulani daganarokndl . Amikor a Hb sz inesedik. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. reurnds ru nerek.es elotr egy cseszevel (2. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:.e kepleresen kell erreni.ir. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. verezuek. A siirii tdt Llgy keszitjClk.ik be a szernu ket.etiik.i lui. Ara nyerbanralmakra. begyulladr.lntallllak. Miisnap reggel mar erezrem. egy decilirer rea is eleg egy napra.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i. eZI pers1. hog)' a mandularn begyulladr. amivel borogarni kell az aranyeret. Az idos holgy felhivorr.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig.isra.t naponra kerszer meg kell isrnerelni. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. es llagyjuk langyosra kihiilni. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. m. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. nem akarra elhinni. heren kent.1l di6levelet 3 dl vi1. Etke1. n k. Nagyon keseru. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin).omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. A neveben is benne van. mit hasznaljon a hangszalagg). fgy egeszsegesek maradnak. Ha a larasuk csokken.ir.ilr tdt. szckrekedes. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu.lbujjakig. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve.ben f6ziink. es azzal mosogatni a b6rkiiirest. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH).or liter vizben f6zzuk a dioleveler. !azas alia POt kezelesere j6. de a legjobb esre. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer. A ket csesze rean kivul reggel. A magyar konyha etelek keszfresenel.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. aranyer. kelcsckrc. verrolulris oszlato.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi. Mit ad isten. es ratenni a visszerre. es lljb611ehet kezdeni.ilrarn ket csesze diolevelrear. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek. allkapcsoruar. Diolevelrear ajanlottam neki. Letakarjuk. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr. epekob. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. este. epel1lLIkodest segito stb. Itt irolll Ie. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011.naljuk borogata. hogy ezerfele bajra jo. alralanos gyengeseg. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva.es nlrijtiszrlr6. ami gatolja a sejrnovekedest.

AlraJanos gyengesegnel ker-h. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea. Csak azoknal a bdrbanralmakn. a melyek az emeszressel. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin. Verrolu 1. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. amfg a baj el nem mulik.11.isdad Il/akliail. reggel egy es esre egy csesze re.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe. uinset. B6rbanralmakn. Megszoktam. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni. Amikor valaki "has. hianyztk. csesze te. es kb. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk. Azora is igy kesziterr. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. oleauolsauat tartalmaz.ig meg esre. liossznledsnl«.ilj. ebbol langyos lilofiirdor csindlni.ibol a nap barmelyik reszeben.ha ugyanazr a kurrir javaslom. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear.llf1gy/ddves llollhlJl.II 'I I i Aran). az iidirdreaimat. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. gyantflt. Szdra egymes.segnel h.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo.it igyon meg az ezerjMilb6[. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. uileotiusnuat. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. egy. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 .i lo re. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i.is. flillk 1'0ZS(1JzIII.ir meginni reggel. kiveve a rakor.irom h6napig ha romnaponkenr. ha aldrmilyen betegsegl'lk van. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. illoolnjat. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen.ik az iilOfiirdot. jobb lesz az erneszresuk. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. mert kOlJllyen befiilLed. virAgzattibal/ eltigaz6. j6flibol meginni. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. erkezes elder.irom hetig III i nden 1. es onrsenek hOZZ. Ha furdokadban csin. SzArftalli csoleorbn leotue.1 rnegvizer.11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl. Vigyrf~Jli kell. minden reggel kell egy csesze rear meginni. Beszdraddsi mAIly: 4:1.eres banralmakn. mint az aranyvesszofilnel. A vese es a maj risztfdsara. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. de ne tld Iorron. Visszarerve a noveny nevere. 3-5 em /Josszl/ak. rfmyfkos belyen leell.il hasznal. akkor [egaJabb h. toj. verszegen).1sniil.

tampa luiromszog alalult1/l. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. ni. Kulsoleges haszn. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr. /.itesszuk a sebre.iba. hogy olvassa a berli ker. I ent-re osszcvagdaljuk. somorre.es epebdnral mak ellenszere. r.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec.itl6 harrisanal fogva. i lletve a reclj. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. hiszen folulrdl kel lene kezdeni.OSSZ'I /lyel/fek. Parlagon. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. ekcerna ellen.5 dl vizzcl.) MERGEZQ! A Iarkasa. 108 109 . Egy pupozorr re. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s. es mondra nek i. Ernberunk viszout au valaszolra. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k. hogy mir olvas. szernolcsor. otvarra. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur. Mivelrmis baja nern volt.ik. 10-15 cui bossztt. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. gym/At. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig.mi farkasalmalapunak hfvruk .lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. Elkezdre a11l1r61. szivbenulasr okoz. Rossz szaga van. elJel8 lIiilJellY. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz. illoolajol:« t. Ssuira 40-60 e1/1 magas. jeldllo. ezerr reuman al is hasznalharo. Levelei szort dtldslfaR. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles. cserjes helye/leIl el. Az orvos megkerdezre. rnrij regeneralo. hog)' llgy minclenki rudja.Ieva sebeker is gy6gyirja. majd megmosQ[[ gyokereker kb.kell gyiijteni. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. mere van egy bakreriumolo hatasa.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.ma leveler .ir is leher keszireni. Az ernbereken . es a szernhej.ij. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. rnerr minden nap.it bedorzsoli vele.iskanal leveler leforrazunk 2. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. bajladoz». verriszriro. A frissen szederr. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre. leesert! auyagot. MERGEZQ. A friss noveny nedve a t yiikszemer. az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar.]rban [avaslorn. Ebben leher va la rn i. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn. amikor megpllhult.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. az ekcernar. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr.is helyer. es morfinsza rmazek is van benne. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. amikor reggel meg)' a kocsrn. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler.inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz. sebekre. s ursina leszil rjuk. arcu reg-gyulladasr okozhar. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L.iraz leveler beazrarjuk. A szanrorr levelenek. a gyullad. Mag. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr.) Eros harasu gyogynoveny. hogy verkepzo. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. ezerr is ovarosan ken hasznaln]. A drog t1rise to 10h insnuat.

Besznraddsi arallY: 4-6:1. szapouiut. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj.h~H6.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. gymltAt. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. sziigletes. fokozza ezek revekenyseger. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius.. Nok.clles. SZrlra 3. a rn. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer. a hasnyilmirigy. luvis ilioolnjat. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa. illetd IlijllellY.a1l6. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». al/yagot tnrtalnraz. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. hogy szernolcs ellen nem haszn.ilinb'ival.iivegbe resszuk. hanern a h61). Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel. uileatinsauat. men eros en csokkenti a gyomorsavar. a szemi:ilcs is.anbol keszulr rear. 14% cserallJlagot tartalmne. Sol? be/yell e!~fordul. A Ilh'agdrog 1.isi k cseszevel esre. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. Szarn 50-100 em magas. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. A drog tobb al/Mloidift.ilr a [-[iss Ie. Akinek ueliezen indu]. de vigyazu! kell vele.ir vehetjiik a teajanak. gyol?ir: oktober-Aprilis. Almadans. ezcrt a tinktlmij. Gyolu!r: 4-5:1. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1. urann igyon egy pohar szaraz feherbon. De elsosorbau nem erre a cel ra.. nyelesel«. eg).a jlldfog Ilyrilkdt. Ugyanakkor egy csesze te. am fg a borkitttes el nem nuilik. I. Az ernberiseg el van savasodva.· 5-6:1. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig.Y.0 Clil magas. drolepnrton el. rnajd ket her uran leszlirjiik. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. Leuelei keresztben . Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni.0% eserall}lagot. Sokall rnondjak nekcm.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. Erdllll szeieiu. protopint stb. C-l)italllillt. Keves fiivec kell hasznalni. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. Az egyi k cseszeve! reggel. Toober errOl a noveuyrol nem (rok. VirtigzattI sarga szlllli. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo.ig eseren esre. ueg)loldaM. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. csdues. Ol'vos.. glikozidrit. 3-7 em hoszsz/iak. a maj Il1l1kodesere. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. vagy csfpos csalan. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS. es feloucjuk gabonap.) A feher arvacsa]. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek.in ugyanolyan j6 vert iszrito. eve/if /lo/Nfll. 110 111 . vodka).0-4. Virrigzata jchh SZ/I1II. tehrir harornnnponkenr egyer. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. .lt a r. SZ{/poniut.

Gorcsoldo harasat is ismerjiik.izt atju k.'1Il /. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto.ir elkesz iteui. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak. A pi-vizben nines mesz. verlljomriscsoldlellto auyagot. azaz haromnaponkent egyer. Ennek a termesbogyoi sarg. Gyomor-. Oroilzold. rneh. ezerr tovabb. szlvrruikodest segito. ha valakinek ingadozik a vernyomasa.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. rudo-. Minr minden gyogytear. ez a fakin. az is hasznalharja. & ha ez nem all rendelkezesukre. Nerncsak veruyom. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. A Eakin nem gy6gYlloveny. tiimor. arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg.jlWosldid8. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea.U(.5 dl hideg vizct iinrunk.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. lzelr. ezt sem szabad semruivel Izesireni.iscsokkenro. A drog tartnlrna z kolint. rneszes vfzbe ne regyek. erelrneszesedesr g<itl6.. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . Cukorbecegek is haszrialh atj. hauem vernyomas-szabalyozo is.ik. propionilleoliut.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl. ezert. acetilleoliut. luftlald. 0. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk. Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2. Sufra fas. 112 L 113 . Besznraddsi arall)': 3:1. es 12 ordn at . Ugy kell a rdj. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. 10III bos fdkOI! f/8. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek. ezerr uern leher osszereveszteni oket. st/vallYll szaponint. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr.ir emlfterrern. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. mar rajtuk van a rerrnes. fozzek fel a vizet. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L.osszliak. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. luirsek Ie . verkeringcs-javiro. Csokkenri a vercukorsz intet. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. ezr azonban tudjuk hnszual ni. tiibbszorosen elngaz6. sziure bato uiszleotoxin profeint. hog). Vall egy hason rnasa. Mint rn. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. erelmeszesedes ellen is j6. gomb alalol cser]e.

az az. es esre. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul.i levil eziisrdseu inolybos. amig a verzes eI nern mulik. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . bOl"ostyrill/llisavflt stb. Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.isar. Va/fIIllellll). egyel/es tcrejt].6:1. seiirleese» tnolyhos. akik nel meg nines arret. C. szelhajro es eperniikodest serkenro. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel. Azok a rakbctegek. erliteljes.) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. megelozcndo a szfvinfarkrusr. megerosiri a meh falar. beszal"ac/tfsi (/J·an)'. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. men Fogyaszd. (Pelda erre az u rmosbot.meg jobb a rnedvehagyrna .) J6 hanissal van. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. mint minden keseruanyag.Ifs B6-1!itflmillt.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. tomegesen termd. eltfgazo. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. am i kor mar a robbi. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. al lealornszerfien.is hozzateszik egy kiv. magas vcrnyolllaSc. az ernesztesre. Llgy.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket. A meddoseg egyik oka lehet. A leve/t/1-og keves illoolajat.sa kdros volt az egeszsegre. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. Ha nines sern rni baj a sziviikkel. ' gy6gyhar. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. A leueleleet gy/ij~jiill. iuelli I/civill)'. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel.lsll rear rognak kapn i. Szivbetegeknek is [avaslorn. crkezes elott. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear."5. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.ro. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. Csak vegso esetberi. 114 115 . csok keur i a vernyomasat. ezzel is [avlrja. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. Amiert megis lrok rola. hogy a rnchfal vekony.

es epekobanralmak ellen.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog). eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani.cs kohogescsillapit6. Az Monya egy reaskaual level 2. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. amig a viz 3 dl-re apad. laz. fejfaj. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. npro. A leoeles drog arbutint. A tertnesdrog a jobb. 20-40011 lIIagas. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat.-\r. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. 2-3 em bossznnk. uran a rnasi k feler. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. glikozidJkrtt. Rendszeresen. Veruyoruascsok kenro. jt'iriszes szi!t'ie/~. Ha kaphar6 afonyalekv. delben igyon egy csesze afonyarear.ir vagy afonyabor az uzlerekben. Aga. lIJ'irkos. minr a belhurut eseten.isra is al kalrnasak. tll/Iljll erddleben terntd. diszes. az afonyabort. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1.es Cvitarni nt is rartalmaz. SaMll)'!. B. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole.aszds. Az afonyarea abban segir. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni. zolde]«. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak.) a cukorberegeknek es az ides.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell. je/ute!t. Az eseten -szorp aFonyalekv.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. az este is igyon egyer. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. bokrosodo cserje. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni. A teat kersz erre igyak meg. Leuelei uelcolIyrt/t. 116 117 . cseralJyagot.lst fog okozni. a mennyiseg ugyananllyi legyen. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. Epe-. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese.- ba tnrtozo. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. megszunreri azr. sziig/etese/t. delben erkezes uuin a feler. holyag. fialJOllokrtt rartnluraz. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. afonyalekv<-\rt. ellipszis ai{{/ut{{i?.h. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear.

) Nepi nevcn fonaszrofd. ha slirii. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe. ahol eppeu Hj. Ne hasz nalj. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik. lelllezii/( 20-30 em. nem hag)' nyornor. Akkor j6 a rinkrura. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. A vodka egy centivel magasabban legyen.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll. gumlt. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. kemeny/tot. nszparagint tartalnt ae.szen addig. mIg az rele nem lesz. inulint. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. Ket het ur. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1. A K). Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl.in leszfi rju k. slims. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. merr ravasszal meg nincseneklevelei. azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. gy{mttit. drtereken d/o. az beszfvodik. ibo~)lflSzllJl. fejet. men a hils6. begyes.. homlokot. a baruas.oluJl' luisos. erdes. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. arn iro] fellehet ismerru. ege. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O. koliut. 10-15 11/111 hOSSZ/f. a gyokerer61 meg rosszakat is. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk. hogy amikor a frissen v.baraug 171fl/01. Csak a belli I h6feher. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. csak eppen nedves gyoker errekrelen. Hosszule 15-20 em.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. nyulosan sikos gyoker j6..lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. Ha fejHjas gyotd az ernbert. mint H gyokerdarabok. nyakos. glikozidat. uyirleos rereleen. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. Sok ember kinlodik (7. Idviilfekete. /JU!lrlmos sztfliJ. kiillilyen ba1'111116.uleti Eijc!abnakkal. Az igy elkeszirerr Fekete nad.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . uem fog. be/iii b~febri)'. es tapaszralni fogjuk. esetleg rozsasziu. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. Ilyn/ltdt. Nem suroljuk. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». lIydtJlas. culerot. ldndzsds. Figyeljek meg. megtisztirjuk az el halt reszekrol. 118 119 .

Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon. isrneri a Fekete nad. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. Mindegyiket m. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. A vall. mas-mas bajra. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn. cse1'f1llyagot. hog). de hog)' csak eppen felrottyanjon.es bdfekely elmulasztasara alkalmas. es kerr. Szerencsere akkoriban kesz. 120 121 . men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese. es csin. A legllt. negy-or orar . a masikar esre. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. A csipoizLiletesek. kluat meg kell ismetelni. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala.om sztinreresere.yenkor meg van sikoss. ra kell kenni egy ruhdra. Amikor mar testmeleg. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. a konyok. Mindaddig kell ezt alkalmazni.it (m. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. Nern olyan j6 hauisu. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. A kadba mar nem cudotc belepni. es reggdig rnjta hagyni. mint a vas rag hustol. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik.ircius eleje voir. amig azt nem erzik. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak.ijclal. Labfejen.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a.Uyto. 180 Hgl1llll. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. es a tdrol hamar be is gyogyulnak. hagyjak.ro rinkrurar. A teaja miudazt gyogyltja.nalhnn. es ha hasznal neki.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo. a cinktura Zlh6dasok.es hclyagbanrahnakra. csak pdr to van.lr nem tudta csinalni.i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. arnir a fenriekben lef rrarn. dean ishozz. izzaszroszernek. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. amig a Ids levelek megjelennek. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni. de ez hamarosan megszunik. a csipo. III icollert ilye~ jo a mozgasa.Mond ram.dval legaLibb ker hetig. mlndaddig. Ezr addig igyak.jar se igyrik tovabb ker napn. mint a frlss gyoker. Vastartalman. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. mig restiink megsz. es vag)' 20 percre beleulnek. Axerr forraszt6fli a neve. el nem mulik. A cserje leueleit gyi!jtjiile. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.iskent. terniesztett novel/Y. Csuitamiut..ig a gyi:ikerben. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot.figyelni kell. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga.a fogva verkepzo. de lehet hnsznri ln i. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni.1I111i.irettem. a csuklo. Tudtam neki olyau helyet mondani. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van. At kell korn i. De ennek a td. beszdraddst ({J'any 3-4:1. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer.had. am it (] ismer. Nyaron. es 0 boldogan meselte.lI. Vese. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. hogy neb is mnndjarn meg. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. vagy porra kcll torn i. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. rehat .llyri:iver. hogy beszivodjou.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is.~l. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni. ezerr az iilofl'lrdot m. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. Hagyj~lk. III i [anent vele. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. hog ruindenk i a zr kerdez i role. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. A fekelyek gYOI'san kepzodnek. A csip6fziileti b. merr azon a hclycn. az egyiket reggel.Jig tudotr jami.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. Ezurau felfozik a fuvel a vizet.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd. Termese gombiilJl'i.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz. ahol sok a Fekete nad. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. Leher lljraforr<izni. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. Azt mondra. Ker. szedjen gyokerer. leg6ti riszrfronak. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni. A fekete naci.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. ez e1eg is. onnan jobban beszlvja. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. aki a csfpo. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet.varjon meg vag)' ket hetet. Hasz. telei:intik vlzzel. II. Kerdezre tolem.uneg kell orolni.) Err61 a novenyrol azerc irok. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt. amig a csonrkinoves meg nern szunik.r javastok llgy.i1jon maganak riukrurar. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre. hosszabb ideig elkorryolgatva. Ileves il1oo1njat. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. veralafur. A drog rutiut.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=.

A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod.1I" napolHa egy csesze attol fligg. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk.55%). szivldeger nyugtat.ivr itmus-szabalyozrisra hasz. A tennis Izards toll. polifinlOlolMt. des .kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. a magok lldrte a/flkllak. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. Sajar gyujreser csak annale aj. ez err sohiig. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . A kerronel ingerne] m. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk. Az elf. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. fiJl/Jlal vilrigosabb. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas. rnerr van egy hasonmasa (a derece). ha normaiis is a vcrnyomasuk.igveg vernyomrisr csokkeru. sa szfviikkel sines sernm i baj. ezerr a 40 evesnel idosebb. uern valik rosszi ndulani daganami. erelmeszesedes .ellen jo hadsll. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. rovid legzest. az erriigiit . vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. elrigflzok.es koszorller-betegsegeknel mar leirram.lrty. rugalrnarlan hajsz. ami nem gy6gyniiveny.i ler megpatran. esetben 122 II 123 . herenre milyen felkelni meginni. a csesze szlfrds. az agyverzes pedig Llg). ejszaka. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom. 2-5 nun ritllufrlfjdel?. A magas vernyonuisnril es a sz iv. a szabalytalan szivdobog. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). A szeliues.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. akkor a S7. aki alaposan isrneri.hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh.5 dl forrasbolleverr vlzzel. Lerakarva rarjuk 15-20 percig.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h. es nagyon fonros rulajdonsaga.is nern fordulhar elo. Meg a n nyir a hhoz .. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni. A szdrreszek bengeresek.ivizornel ha l. hog). eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra.irengedi.a vireigos .\r. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. Szrir/tott. hogy egy verriig a rnerev. 1. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. a sz. s a hajsz. Aki sz. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. sz ivrirmusr szabalyoz. Megsziinteti a szedulesr. lcontjuk 2.ilatos novenynek a haszndlatarol. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. a szorong6 erz esr.) A galagony. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere.. teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben.in lom. vizeles] egy cseszevel.ik vernyomascsokkenro hatasuak. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk.ileren nem meg}' kereszrul.riszes. kelerkeztk. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. A ga lagon). a vallalkozoknak es az id6s.na lja. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le.LV[WIl1bozis. Minden igyuk meg.. Gondoljanak bele. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61. s az nem pattan el. 11)1111 liosszsut]«.isr.

hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. Mil/dldt galagollytii. kuercetint. szeptember-oletdber. es most sern haszruilom . adeuoziut. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra.ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat.. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. Kozel azonos harasll mind a harem.) GALA]. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. a termese 2:1. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. csel'l7ltyagot. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit. ahogy fent lelrtall1. tilkoliut.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. Leoelei zdrt dllriS/iall. Ha lehet rovabh is. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. gllallillt. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige. hogy ez a sok j6. Megel6zeskent is leutam naptdrban. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni. Kerern. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. A novenyi csaladueve gallium. Leher hozzrirenni '\1. 2-5 cm lrosszsutl«. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. hog). biperozid flavont. A kozon- 124 ill. A neve rnacskakarom. Aki.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re.is C-I!itamint. Pedig nagyon haszncs. I 125 . oitexinmmnozid-glikoziddt. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. es nern hasznalrak.a (Crntaeqns mO/logylw 1. terntes. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. higgyek el nekern. 0. sznponint. regyek a luirobe. Ltg)' elkeszftve. zstrosolajat. egy szlure batO llI/yagot. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. sarga szbl(lnyagot stb. mind igaz. kuercetiut. Ker hetig uaponta a patranas.) ugyr11lO~yal!jo. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. Leueiet. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. is a z erett tamest gyt1jtjii/~. 2-3 III magas. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. a mit a gal. piros szfll11. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. aminoIMt. touises.is uuin nyeljekle a teat. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k. a m ibol a tea keszult.. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le.rigzas/wl'. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. amfg langyosra ki nern hiil.) GALAJ. viragot. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. el'dlJ/( szelen' it. A reafiiver ne dobjak el. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. mert «z egybibis galagoll). A konyvckben Ltgy Irjak. llOlillt.\ resz porcsinfuver is. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. szitoszterlnt. Ill'fltegllszlaktollt. Bizonyitja ezr az is. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje.agotly. RAGADOS (GALLIUM APARINE L. leoliut. agviget ui.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. Ekkor sZllrjek le.15% illoolojnt. A gargaridl. lIytillult. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok. Egy csesze 2. LegeIIJ/dill. flalJoliolmt. mint a esetegalagollya. B. Viragai ernyoset: [iirtosek.ir61 leirtarn.

gyomor-.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr. Ezt a novenyr a belhururos. a tejolt61 alegllesllellyebb. LegtiibbszorJekvliek. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. a mdsile kettliefehh. gyaJltdt.i lla l efogy<1sztjuk . sedrae. A tejolui lJirrlga sarga. Vil'rlgai !JOSSZl.legal. rriragad a ruhdra. A legfoncosabb rulajdonsag.. ameddig kel].iimolcscemrifug. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius. vildgospirosale. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. I'OSSZ szagll. [olyamatosan kell inni mindaddig.ibb luirorn liter forrazat szukseges. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius. /JOSSZl! lJ_yeNlell. ritkds erdlillbell is drnvas.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. A drog kesental/yagot. 1J(igtisolwlI. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara.idiu m lebomlasat.ilt. A belhurutos. kocsdnyou pdrosau rWok. csernnyaeot. A ragad6s gaLa} bOJgas. de ehhez ~ ha kadban hasznalj. es belverzeses betegeknek. Ltg)' is luvjak. Sznrail: egyellesek. Nagyon rossz iZll cs szagu. eserleg kerherenre egyszer.szol"iiselt.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. Leoelelk kes/leny szalasall. 3-5 levelkdblflosszetettek.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L.lljuk. il/oolajat tartalinne. hogy nehezszagu g6lyaorr. etkez es elott 20 perccel egy-egy te. Beszdraddsinrduy: 3-4:1. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn. felwli vagy Jelemelkedett. 40-60 C1l1 tungamk. Megelazesre eleg eg heren egyszer. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. Szdra 20-30 em !JOSSZl. evelli 1I0Vellye/{. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L. es g). Ha mar kil1l:ta_ torr j6. Ezt a lever naponta harornszor. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort.ik . E . Emiatr csak akkor hasznaljak. Itoves belyen eM. mig panaszaik meg nem szunnek. a csomolauil torckel/y.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. Leuelet torekellye!l.iskan. szitflgazD. cserjeseleben terlllli.ibn tnrtozo.. aprora vagjuk.ir hagyrHm a vegere. A radium nehezen bornlik le a szervezetben. gyomor. 126 127 . Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek.vag)' rossz indulatu daganarra baszn.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. A lIiivbl)lelt. reteleeu.

incok k isi m ir. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61.ina meg egy hetig folyrassak a kurar. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. ugyant'lgy kell haszrui lni. es [Willa ker-h. riszr iro.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. mint az end iviasa lara. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. zsirt. tarnleszncin keserilanyagot. cS(?l"a!lyagot. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. uiaset. {ljb61 vidgozni 128 129 . nehez szeklerne]. Vese. fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6). iLl6olfljl1t.is. aprilis-jllllills. mint a gyiikeret. A elrogolt inulhrt. fellel A gy/~jthi ideje.) Ennek a novenynek a levele.i]. Kevesen tudjak. leoliut. es ur. /WIiCSII/Wt. t1lellf.A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. Ket hetig minden reggel. l?illii! sziir!ufsje!u!r. j6 lesz az epekivalaszrris.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. nern lesz duzzadt a m. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. Besz. ujra hajr t6r6l. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel.ljl"elIClo a gyokeJ'e.. gy6gyft6.ncfli rejnedve volt. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB.ira hasznaJ rak. sarg<1sagllal. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. mere kisse keserfi.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t. ezr elsdsorban a szem r.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. GyiiJure 10-20 CIII. csdues szAnE. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi.is C-lIitfllllill IJf7JI.ij. szerues snunkilt. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret. szaponiut. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo. Gy. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. cnlerat. es a z. es haszndljuk rna is. lIydlkat tarralmnzunie.es h6lyagproblernrikn. de f61. hog). hogy milyen magas a cukorszin-jiik. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. Amikor langyosra kiluilt. Vese. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . leue]: 6:1. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn.5 dl vizben. sal'gl1.

kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg . Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar. cgy hctig napi cgy cscsze ic. kivtilo fZll volt. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis.\1' jobb a kisvidglL flizi ke.iska n. Azon kivii I. a m. A gyujrovanyfuver. vallalra.iltuk crrc a celra rna 111. harmadikrol bizrosan mcgindu1.is. cs a rctckhcz. Cyakran . mondharom. hogy zsiros creleha szLikseg van r. Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct . cs 'Iudjanak rola. men az csak lirsvolag konuyebb megold. Ezr a edt regen. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is. mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani.ir.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. de ne szokjanu ket eszunk.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl. hasznalharo hashajronak.irescrc kcrulr SOl'. vigy:izzanak az etkezesiikkel. k r. rn.\lj. rc. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L.ir. es 5-10 perces . Annyir mondott.irja spunyol . r. Nem jo.is pI.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc.rag.lgygcrjes:. evt mcgp6rkiilve. a nap lXlrmely szuk. kel l venni.ir mcginni.3-4 liter re.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr.ir [) keszfri el.ir ha issz.in leszii rve megisszuk.ir 130 131 .ir fogyassza~ nak cl. .isdra. fgy kesztrerre el a salar.) Mi vaddtDgonak. cs paprik.it az eceres vizben. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel. cs a hashajto novcnyckrdl v.ijuk. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar. en Llg)' keszfrjuk. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv. tch. gyumolcsokcr euni. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc.ij. Az epeurak gyullad. karbanrarro napt. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.5 dl forr. Egyszcr. N em j6 iZli. Ezt csak addig ni. zoldseger.it.ir. k is snidlingct hozorr.il fiivet [orrrizunk le.isban lev[) vizzcl egy mok k.illandosulhar a szckrckcdes.it scm. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. Az egyik volt kolleganomnek a bar. Van. s gyermekhncrlileveler.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr.ibau. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr. rn ielotr az olajat r.ir haszn.illarnpolg. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' . vizeler hnjronnk.\d- nak clkcszucn i.itennen k. Az egeszscgmegorzo. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft.ik t'Lgy.is.ihoz terre.\k.inir. de cg)' svajci siklubnak a gond nob.ilL\s ur.ir. ldvcpotszert is kcszfrcnek. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. de j6 hadSll az cpeutak gyullad. elkesz.ik a rc. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok.1 vizeler. Tcssck sal.it egy kis mczzcl.i.ira. hogy 2.irbun cs a hashajr.is. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». l.isra haszn.-:ro is. de Ejjeli .isnal is from. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol .isodikcol. ha hashajr. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I.ilj. hog).

de nagyon j6 l'tdfto.melyer igy~i. Igya narha h. a n. lIydlkdt. Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat.g kell haszn. mig az ezusrharsnak riz . szdraz.ilyen forr6n csak rudjrik.iru sira nak). 132 133 . Ezekben az esetekben csak addi.ija belfereg li1. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale.gyban fekve. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 .omoreroslto.hsEl viraga hasznalhato. Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate.harsfavidgot . Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills. Amikor narhasak. legfeljebb 10 napig.irom.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen. Alcalaban anarhareak.ece .- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. A drog 0.KIS LEVELU.melyck a vesebol erednek . Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. kis levehi b.es szokort lenni. Szdm 20-40 (III 1I/agas. kooes retell solifeti iernu). evela 11iivhzy. elvezeri tea is. [ieszperidiu jlavollglilwziddt. es izzaszr is. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. Gylijtjiilt a lliiVellY ji.lt. gyalltdt. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e.vizelctha] t6. lemar okozhar.ilui. sznponins.irha el rmrlik. es a ltesti Eljda! rnakra . tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus. meg lehet inni a harsafareat is. egyszen1. legfeljebb neg)' nap alan elmulik. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr.re. A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van.k. tartalnraz. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1. de csak addig. g).orvosi . amlg a n.is j6 hatassal van. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. a megLizocc. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni. Szivberegek ekkor se harsfa f61. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk . satga!:t. culerot stb. az ezusrharse nem. gorcsoldo. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. Ilydl/?dt stb. amfg a panasz fenn:ill. . A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat.

. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole. A gyi.. a gyi. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. cserjeselebeu iernu]. melyet elarul illata". mezzel (zesfrjuk. Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. reggel cs este egyet-egyet. tyrlsflk. lIyama/lball Mil benne illooln] is.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot. Az egesz novenyt gylij tjiik. A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us. kesen'iauyagot. leveler homlokunkra korjuk.horghurutnal. Gyii/drzete bosszn.isara. 134 135 . legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval. Bese/iraddsi ardny: 4:'1. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi. Leuelei hOsszllllyelr'fek.. Llzcsillapitasra napi ker csesze te. ntdocsucshurutnril. egy glikozidJt.ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri.)o .Ibolya (VIOLA ODORATA L.luinyraro es hashajro. Vert isztiro. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. lenreziil: leerelededele.. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr.egy-kcr csesze elkortyolgatva . illatos e/Jell! "OIJbl)'.irgo torok el nysilkasod. mint ki. Tuberkulot ikus kohogeseknet.ir kell elfogyaszrani. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. me/yen iuelt csiplees szel/lek. Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. A gyiikerdrog szapouint. mint az ibolya. nyugtaro es lazcsil lapito.iker hasznalarar megsern javaslorn. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo.ipteto . el'dl!ll.3-4 csesze/nap . Ha a Iriss. IJekollY.

it fogyasztani. egYllelidl vagy etAgazo. 3:1. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. culerot. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn. es hasz n. Szdl'a 50-70 em magas.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami. hogy harOJll-LH~gy nap ur. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii. glilwziciAt. Vadon n em re rem. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae. 1-2 /ljj/lyi vastag. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat. n leoeles hajtrisi: 4:1. naponta robbszor oblogetni.k. gek izzadasanal. de egy pcrcnel tovabb nem. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. rehar csak kevesen tudjak a reaj. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. Nagyon j6 har. SzlVOS. tduises felemje. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz . am ikor is h. Torok. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo. izzad.isg. A gyokhdrog glilwziciolwt. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii. ReSentfl1lYflgot. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik. mindig eszernbe jut. vagy norrnalis a vernyornasuk.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell. amig a kfvanr. gyokerbol fOzer . termesztetr feleselje.k. tob~fejl.1-2 percig fozzcd{ . tartaluiaz. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo].ibb kesziilr folyrami a kuuir. a liba. 136 137 . pedig naluuk nagyban rerrneszti k. A leoelel: IlIlIcizsllsak.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. vlzhajrasra.in szu nerer rartunk. Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11. hogy eloszor csak egyesipetnyi. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok. ve haszmUjuk. jeher. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. zsirosolnjnt. Meginni csak azoknuk szabad. hogy leher-e kapni oket a boltokban. Kevesen ismeri k. hogy emeli a vcrnyonuisr.i ljuk ma is. cserauyagot.jr'irtszesek. g)lfl!ltiit. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel. de j61 erezheto izt el nern erjuk.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis.jestiket.iroru cseszevel igyunk meg naponta. Azert from le nH~gis. vi/Ilgos sziil'kisbanuis.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. eserfll!JfIgot. ua]«.iato.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. ltih I)agy piros Jzlidiek. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk.sra.Iglic (ONONIS SPINOSA L. illoo/ajat stb. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret.es epekomegberegedesre hasznalruk.es fLiszernovcny. epe. m6don A sem szabad ket het ne] tov. Ezt is Llgy. nines is ni sziikseg.es kacsasii lreknek. amig a baj el neru mulik. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. nern eros..

Szrfm/? 10-30 till maglls.5-2 em hosiz/if/I<. del ben is meg leher inni meg egyet. mint a vadban. l. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. Leueleile Iteresztben drellenese]e. Sokan allitjak. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O. amlg a gorcsos . eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. a/1)lagot.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. rojnsdnd II/allllall. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. amig a szcl meg nem indul.6gynoveny.in llgy erzi az ember. gatolja a sej rek oregedeser. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul..hato\)~ f3£.YllllfS !Julglll'is L. Egyeden konyvben sern olvastarn. /niszo. az is kohogescsillapir6 harasll. /?elleIJlCS illatA. CSCrfIJIYIIgot. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. Ezr csak addig kell folytatnl.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll. soleat tnrtnlinn z. ha azonbari ez nern eleg. amig az etvagyuk rend be nem jon. boron kereszr iil is feJszlv6dik. keseru. A drog 0.5 dl vlzhez. nln] /rfsodo. mindig a fele mennyiseget kell csak ford.k. as: rU hrtjtrfs Idgy.5 dl kaku kkfureat ontsenek. Biztosan tapasztalrak mar. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. 138 ~l 139 . eve/If llb'lJIfIlY. Ekkor is magaban kelt inni. !rigy sZfll'li bnjrdsokat. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj. megel6zesre es az ize m iatr.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. megkosrolra. rozslIszilllie/l.1Ilapot tart. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk. 0. Ieeser/. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . l11~rt 3Z egyik legme~b{z. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok.jjasziiletert. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. .zlli vagy az etelbe tenni. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek.) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk.inal hasznald.1-0. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. Tobb udltazata lJi711. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir. Amikor kohogiink. Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. un dou ueui forellll ellf. Megis lehet hasznalni erre is. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. es mar olyar is hallortarn. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van. Javaslolll rnindenkinek. rossz lesz. feleme/keelg. A kakuk. az egeszseges enfl5ereknek is.leherdleg este -. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. A leerti IMiwldiflj ('fiJ. Magaban is lehet inni. a bor es a palinka nern fog izleui. l'itkrfll. Hasfajos. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl.feMre/l. nagyon kel . 'r J (. Aki A mczei kllkllkliflf. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. hogy hus is te ukkfiivet. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas.

140 141 . Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg. elsdsorban az afrikai orszagokban. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. culerot stb. A drog 0. Sedra 10-40 em magas.ilja az ernberiseg. A legtobb orsz. hopaszole. Ha nyugrarokenr hasznaljak. CSel'rlll)'flgot.amikor nehezebbcket eszu Ilk . A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar. a lehero legforr6bban korryolgassak el. Elsosorban mcgfazaskor.ik. hogy agyball fekve. rnezzel izesir ve.egy-egy csesze karnillate. egye/lCS vagyfelemelkedli. A vilagon talau mindenhol ismerik. amig a ba] el nem mulik. Leuelet szortak. Nagyon regen haszn. GJloItere !?icsiIlY. szelhajro.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . Mellesleg jegyzem meg. unina j61 rakarozzanak be. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat. izzaszro. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur.2-0. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. tn ereu. ami egy ideig rcndben is van. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik.) Nagyon kozismert. tartalmae. men a belbolyhokar tonkreteszi. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. erneszresr serkeuto. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. Foginyerosftonek. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak. de 111:1 mar rermeszrik is. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. meg fLirdor is veherilnk belole. Ez ugyan Kezdjuk az elejen. ii/lilt. diis. glikozidakat.iban. beugeres. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. fen6denLro. ha leher. rorokoblfronek. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla. bizrosau izzasz ranak magukar. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. J6 szem boroga- rasnak. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. A virrigjdt gyl1jtjiik. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. pedig ha rudn. Nyugrar6.ir javaslok. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir . ftMr mgrirvirrfg. lceser/ia/l)'agot. Beszaradnsi al'rillY 5:1. gorcsold6. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. peldaul orbancfiiver. gyomorerosir6. de olcsobb. Terutesztile is.

ha nem beregek. gy6gy. esetleg csak lappang benuunk valarni. csoportos sotetsd1ga szirmu.iz.! kell egy-egy csesze teat meginni. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. amikor kohogti. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. Kulonbozo kozrnerikai. A kum il la fertotlen ito harasu. n. leiekveskor igY.issal van a karuillas borogaras. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz. akkor eleg. H6rghul"llm. a gyokiri: szeptember=mrirci us. de fiirdokent is harasos. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli.inhaLUtunk is a karnillaval.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad.egy h6napban egY5zer . Ha nem vagYlI nk beregek. ha . de ha a szem 111.ilhato a kankaiIntea. llgy. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk. 5 gramm. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1.i l kamillar kell hozzaadni.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. az orvos Llgyis ezr fogja aj. G).11. Ilyen kor esre. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk.be van gyulladva. Neill is lett egylk megHz. heg)'i retelsen tcrmd. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo. Az eszaki nepek szaun.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. azaz ket csapo[[ reaskan. nagyon lintekony. 142 143 . mana de enyhe koprero.1k meg. de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. A szern nem jatek. melynek minden literjehez egy evoka n. Mi. vagy arpa van rajra. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. csa]e Ieeuesebbet.bedorzsolo szerkent. ak kor is izzasszak meg magukar. gyulladr szern rc nagyoll j6 har. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i. mondta mindig a nagyanyatn.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. Bcsedrad. lzideti gYllllad. e1·do/cbell.il viragbol kell forrazassal keszireni.iljuk. Faradr.) hasznriljuk.ni. hogy a kamillaporr raszorjuk. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter. es ez sajnos rosszra vezetlier. a virAgdrog uKyal/{"lzt. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat. Erre lehet61eg esre. es izzadriskor ne takar6zzanak ki.isi al"l"/Il)l4-5:1.lszati keszinnenyeker is csin. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. ivelo /lOVell_Y. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. Idds ernbereknel.il izzasztonak.ezr Pozlli kel! ker percig . j6 illaru noveny. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet .iznak ebbol a celbol.ilnak a kamillabol. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. is hasznalharo. A gyiikirdrog SZfIpouint. A kam illavir. A kamillaval idon kcnt. Ha kezeleskent elegendo a kamilla.ink. rnucosa]e.is eseten esre es regge.inlan i.

veser. arnit megettiink. 1!il'rigai egszblkelul(. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. Uciua csak ak kor kell ujra. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak.egy resz mezei kadng. Hntoanynga inulin. 40 cui) gylljtjitll. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. iutibin.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. bam ar leberuadnnle. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. Mint [mil" irrum. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. Fogyaszroteanak . a harmadik heren 111<lr csak kerszer. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. sargasag ellen jo hauisii. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. es reggel. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. n gyoldre: szeptember=mdrcius. az eredrneny. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel. <llllig az erv. cboliu stb. esre. hog). az arvacsalan eros savcsokkento is. leper tiszrit. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. csak addig kell fogyasztani.i[[ szedjuk. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. delben. Ianulin. level) kevereket javaslorn. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem.igyuk meg nern jon. A karangkor6 rnajar. a kadng elosegit! a belnuikodesr. levalaszrja a vizet. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . Ira megint eldrillr a pll~hdas.a szarleveles reszr is.lg. A veronika zsfroldo.e. her urtin jelenrkezik 144 145 . A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. czcrt csokkeu role az etvagyullk. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. ervagygerjeszro. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. Mindennap kell inni.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. reggel es delben. nern szivcdik l:el role minden. erkezes elott egyer-egyer. A teat fozessel keszlcju k llgy. nern engedi. Ez az egyik olyan noveny. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb.

s clpot sem rud huzui. Gyolaorzse /lItSZO.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. vegyen egy rej edes kaposztar. elsosor. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. Ilrihlll/l uedett.harem eve -. men ahol mi lakrunk. kerdezrern a beregseger61. hogy kezd lohadni a duzzanar. lese gyak ran en eredrnenyezi.) Epitkeztiink. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. Elmondra. Moudrarn neki. fused. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. csale ezert 11'0111 le. J 146 147 . es bdruiileor lmsziuilhrtr«. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. laba fejere. A loiposzrarol azert irram ezr le. evelo lIiivellY. hogy lie kifele pnrotogjou. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts.ibra allni.il]a. glilwzidtit tnrtalnraz. Gyokerer a likoripar haszn. iziiletre. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. Nagyanyalll nern haszruilta. hogy dagad abba. fumellyftot. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Penreken. rill6vizele szelill elo. hogy ba] van. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. 1-2 Irjjllyi unstng. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. rudja. pedig ez is regi nepi gyog_ymod.iira.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. niocsnralebnn. tegye a labara dunszrkotesben. Mi ndker bokaja bedagad. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall. tegyeuell I'd tisztn ruluit. nern rermetr meg a kalmos. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. ha talaput rert mindker erzi. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. de az Hem olyau hntnsos. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. rnert sehol sern olvastarn rola. Amikor ujra jon.imolnak. beliil sziirkesfeMr.igen j6 lzt'i -. A 1<. A drog 1-3% illoolajar. nem rudott l. szornbaron es vas. Az6ra . is folirival trtkarjri/l le. Csurorrokon mar panaszkodott. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba.irnap is k iposzjort. dagadt helyre. A koverkezo heren a Ialar rakra.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. Masnap reggel orouunel rnuratta. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. cserm/Jagot. bok. ha megy haza. es harem napig nem is dolgozorr. Illegszlillil? a fdjd'110m. lIyn/llrit. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. mit kell rennie. A puffadt ldbrn. mert telen is flaphato [riss Mposzta. iziilet le fog loliadn}.

kapui. ebbol 378 novenynek (29.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le.f. Bdfenazes. Haszn~llj. Vil'agai Ileke!? A felso. bel hurut ellen addig hasznaljuk.h fel leher lmsznal ni. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. egye/les.. Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. amig a ferrdzes. 148 149 . keske!l.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz. sot. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. koto/. a hurut tart. Beszdradnsi mAny: 4:1. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. /~heves lIoveny.yek.1IlcIe/us talajo». ami megszunreti a ferrozeseket. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. 10% p. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. a kigyoszisz. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. mere ha hozzaer. de az Egri csillagokban is le van irva. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. PI.iszrortaska.ilot.5%) volt auriblorikus harasa. Ezeket csak azerr from le. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2. de leher olyan eser. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. ugymond a kigy6 is felszisszen . urale mellett term. A drog gli/wzidot. To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?. igen sZlfros. esc1'tl1lyagot. szrira z. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik.) Ez a novcny egyike azoknak. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. rninr pl. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek. hogy sebre haszn~ilrak. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. Nagymama hasznalra is a pokh. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz. lO% kfgy6szisz.i.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd.

forrasban levo vizzel leontjuk. [orditott tojiis lllllln.it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik.lsnal este egy csesze re. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. Leszures utan ne igyak meg azouual. Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. csak . 150 151 . egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. [ra ez eunyivel leherseges . vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar. delben. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. Be kell rakatni a cseszet. Korornvirsigszirom 60%. Ezutan lesziirjiik. Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. vads6skamag 10%. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava]. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig. este 1-1 csesze) meginni par napig. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. javaslorn. mint a sirgas. lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. legalabb 2-3 hetig . mere a vadsoska magor 2. Azert megprobairok.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan].igidegalapon kepzodnek. 5-10 C1l/ szelesele. Szdra 40-60 em //Iaglls. Samaras rcstrcszunkrc. virag) keszuunk teat. egyenes. es este egy-egy cscsze teat meginni. eserleg szunk. level. lnisososale. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. meg gy6gyszerelmel is. Gyomorfekely. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. Ha nem rudjuk fLirdetni. leirni azr a sok jot. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. elrfgaz6. kezfej.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni. klgycszisz 10%.a fekely elrnulra utan is . Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. lega[. 10m. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe. glillOziddkat. A drag learotint.5 dl savanyukaposzra-levet is. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy.(//~. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. Nagyon j6 vert iszr lto. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO. eserleg igyanak meg 1. rnerr nagy a samaras feluler.pI. labfej. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. terrneresmedveralp-level 20%. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor.~bb 1 [irerr. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek.

erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole. Reuma es c suz hu nines. kb.il ni.uu inr rnigrcnr.it lehetoleg gabonas'f. M indennap frisser keszirsenck.hologtatjuk lielole. iga'l. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel.assii lli'lon fozzlik a viragokar.IS CHAIX) levele.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre. akkor scm . Az olaj closcgiti az emesztesr . merr nagyon Eijdalmas. A ti n k tu r. azrar. es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. visszer escrcn naponta mlndaddig. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh. kergc cs az alar tuk levo h.ilhar».igor forr.igkcuccsbc. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot.is.\d6. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink.es pigmenrfoltokat csokkenti.chcr illo.i r megolvarlr.beleressviik a [uijzsirba. Ezur. Ma is tlgy kcszfrcm.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir.ilni.ival. vekonyan hogy szckclcs ur. a vadmogyor6 huzo hacisu.htyat le kell fejteni. Ezt a vir. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk.szubad hasznalni. Forr.iskunal r in krur.ival.ij. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok .ibb a tear nem . kcpzodi k. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van.in levesszuk a ttizro]. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc.ivat. verr isztfr«. de meg nem forr6. Egesi serfilesekncl is haszn.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk. A friss sz. dig.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik.il vir.il. amikor rn.is ur. bcdorzsolo az olaja.5 dl vizzcl. de nagyon ovatosan forrazzuk lc.ilhato a kcndcs. ezr meg tov. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. l. A ciekafark gyullad. A hiss le az iiregkori m. men legaLlbb or liter tea kell. egy hetig kell vcgezni.issal.isg. fclfllv6d. es a labujjunk koze tesszlik.bepirosod. ameddig az ujjunk eler. es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt. hogy ne eros Ungon. nyerr. Lcnycgcs. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr .lia hiltobell van. este igYllk meg. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad. Kct nap ucin isme. va l. Az kifelejterrem az aranyerer.ilhnto.ijrol a h.zu n k. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l. Venagyulladas.ival ideges szivdohogast leher szunrctni. vfzhajr6 harasa is van. Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el.ilyozni. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. csctleg csak lussfcani.ibar kiiromvidg_ kenoccsel. A szem rnosogarasat korn. lefrtarn mindent. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr. 15 perc . W) esercn is hnszn. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. Egy napnril tov. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn. de ahhoz venyeker.ivzu nk le 2.ilunk is. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. icid az uvcg aljrira.in. es allarokual a legvcgere. fdlllelegitjlik. Remelem.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6.iggal. am it tudok errol a csod.ilaros novenyrdl. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. Unyeges a tiszta ujj.is nyoma .iljuk.meg nem szunik.indulani fckelyck. am ig a bgy. 152 153 . Egy iivegcr releresziuik levendulavir. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. cseppenren i belalc 6-10 cscppet. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik. keszitettiik. A h. a mir dore dkeszitettek. add ig. ezt nckunk kcllctt k isiirni. Ro ssz. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn.mindig hiss novenyb61 .iII. A vizes Amikor rnegkemenyedik.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. a verehul lo fe(skeftl ven isztu». l. A kcsz ur. Mi a koriimvir.ilra. Libgombdsodasn.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k. es mana lesztirjiik. fo'j. EtdgY<1r is csimil. ahogy a nagYll13ll1a csin. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. melankolirir is gy6gyit. viszkercs .is ellen is j6. A tis7. szcdulcst. bepeneszed ik. ihatarlan lesz.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel.

154 155 . A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. A szaraz gyokeret rnacsk. Atelleuesen tillila/c. A drog 0. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el.i. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/.) Az ajrt/. ii/aski/lek. ltislljjllyi llfl5tag. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot.it. de erddkben is megterntd. is a Tihanyijelszigete1l. nrlllllll.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A z. nllmloid. Magaban en nern szivesen ajanlom. mint a rabbit. ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. nyirkos retekeu. fozziik 1-2 percig. tnrtnltnn z. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt. uiert draga volt. culerot.t. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. alrarasra hasznaljuk. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. setirleen molybosale. /lC/Ilill)'ftot stb. A leuelei hosseulaisale. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. Idegcsillapit<isra. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. eue/If 1I0/1ill)'. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. majd zoldek. men szererik a szag. lefekves elor r. sedrn egyenes.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. ibolyds.akerer is. el. Lrllldzsasale. szerues saonlent.ik elol jol el kell :drni. nyugrarasra. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. Ezr a g). de nu/r nuisurt is. de retell uede ui kell.1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. es bepiszklrjrik. ilia tos fiil cserje.

de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. iuznlint. rnegakada- cudoba] n. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir. de szlikseges. oszlarolcenr lehet [iaszn. vele megbeszelni a daganaroszlarast.illerve izzads.ilr ul. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. a 1. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. . Mi szajoblitesre is hnszn. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag. 0. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur.ll1egiLlLli. Leuelei nyesen hasz.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc.11.A g). eve/a JliivellY.iln i a nyers leveler. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1.yto teaja. de felvaltva leher inni hoi az egyik. Az . uvirleos helye/tell termd. jitoszteriueleet. Ke. . regen ezr a cdr. pnlnutinsauat.ir keszfriiuk helole.05% fuse!'!! glifwzidot. soft saletroursauat. hogy ne lyukadjon ki. akik dohanyoznak.iban is lehet liuszmil n i Ltgy. ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel. es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. De azok is eredrne- .lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek. amfg az influenza el nern mulik.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. Ezr a cdc influenza eseren ferron.i]a. hoi a ruasik reibol.ir. az egyik a bronchitis elleni tea. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. merr a begyulladt ma ndula is mirigy.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig.es bel Fekdy eseteben is igy. hog). nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. sole kis gyokir rtgazik el beldle. kec resz kakukkfiiver. ugy. rnert fertOzO. Cyornor. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. es nern is egyenlo aranyban. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni. Nagyon liauisos gyogyszer. pal'flffillt. 156 157 . ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk.igmirigy begyu llad. flb.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team.-dodo i a mart ilapu teajar. A [eue] drogllyAlltrit. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej.nal hatjak. hanern a rnartilapu levelebol a robber. elrerjedoben van a tL"ldobaj.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni. Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu.. am fg a fekely el nern mul ik .igor. szteariusavat. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni. galluszsaont.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. Aszrrnrira mag. De akik dohanyoznak. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. Lukrero. Ker resz rnarrilaput. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. re.

Nerncsak koszvenyeseknek. Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb. Beszdra- ddsi arAII:). szerues saualeat. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. tartnlsnaz. konnyirl a sz illesr. 80%-aniil a mal nalevel..il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. Szril'tI lilds vagy zbold. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. uileotiusnoat. 20%-l1. II hegyvide/(e/lell uadou termd. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. gas. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. Tehat ami kor csak cehetik.-OS.rt/Jogy a lIagYllJallJa biota.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk. alraJanos rosszullet es . ezr lehetoleg reggel regyek. ell)'h. luiliestlvttt. 5-/0% csersauat. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek.is.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. a mental h(\sit. A leve/drog 1. az lebet uuilun is Joldiszeder .gyalogszeder" .8 em seines ofdahirrk. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak. G. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. el van savasodva. 5:1. akiuek az epejevel baj volt. eleg napi egy cseszevel mcginni belole. Sohasem Menta. Neill olunsrmn eddig rola. Csokkenti a vereles leheroseger. Leuelei arouuis allyf1go/wt. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat.oJlyagot.es a szederlevelredt.r:ajdalmas csereben !s. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. szabad abbahagyni fogyasztasat. Nem veletlen. es nines benne rhein. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom. hasmenes meg 158 159 .)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. kloroghlstlVtlt stb. lemeeiil: 2. . Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. Ezekkel sznporithato. termesztett. rekedrseg. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. £11 fgy tauultam.in szurjiik. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. A tea melegen fogyasztva izzaszro. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt. nmit termesztenelc is. borsmenta (MENTHA PIPERITA L. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. /user/. A leoeleit gy/fjtjiik. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . Mindket noveny csokkenri a hugysavar.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. Jll i nr a kerri rnalna.Iwvertflu is.'1 szi1. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. beliile Az rr)akosviragl. es 15 perc ur. Leuelei leeresztben rilllltlk.

a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. gorcsoldo. leglltriszt[to.!la sziues. lJirrfgzds eldtt. gli/wzidak({t. Szara eldgazo. illerve nem gyl\jrik oker. bwgeres. lid/tozat. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. Kivalo harasa van a megfazasos es legL. nern termeszri k. csticsn leleereleitett. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk. Itf. zeseben. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum. epeuui kodest serkenco harasa van. rae az elsobbseg. nyugraro. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. csip/ds. firtOs. szorO's. csernnyngot stb. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban.[1cdc leher belole kesztceni.gdsokb(l1l IIIJ. macskamenta [LLATOS. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'.) Hivaralosan Menta. BUG As (NEPETA CATARIA. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet.Menta. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn.Hasonldau a borsmentdlioz.gyszrini IIOlJeIlY. Ez as: el'tekesebb. rnucos leueli. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. A leoeleh litf.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat.ba tartozo. szilliik liiltigoszold.

Agyi ersz. cse!'(l/lyrtgot. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel. vineiu ke5eriiaJl')lagot.j'el'anyagot. kiilonosen azok nak. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. es jobban meregtelenir a vcsejuk.5 cll vlzzel. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat.:1. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k. Ilesen'irtllyagot. ezt a fozetet. ellen is alkalmazzak szepsember. elotr elfogyaszrani. ismernie Nellmmalt bataauyagait.. pektint. es vastag takaroval berakarjuk. km·o·tint. esedeg kaye is van. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. klhzo cserje. gyrllltnt tnrtnlmae. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak.lom. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS.. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo.. 3-7 ctu !JOSSZI{flk.Azert irnm Ie I1ket. [deilr reum.5 dl vizzel. A noveny rna is azt cudja. A drag glikozidAI<rtt. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. Gyokhzete ~leko. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet. hajWlO/iY. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e . nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR..) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. (.uk iile.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer. teh. robinoeido« tartalmaz. Ahboz. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou. A virrigok' ibo/yakekek.fiatalollfehh Itlhgli.l'l:y' Mgaz6. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less. A It {fejlett szep. 2-4 l:m-esek. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld. A drogok neueit. sznpouint. A drag l}. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. akinek a vesc]c rosszul mukodlk.Meteng (VINCA MINOR L. es ketszerre igya meg.. egeszseges le1leleltet gylijtjiill. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4. 1 Ilg sznrae tim. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok. pdnls.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. merr utharjak vcle. cukrot. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle.ijanak nyugtar» harasa is van. A te. E!.ir nincs semmilyen mellekharasa. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst. 162 163 . A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. es an erkezes ajanlorn. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom.Inert flzo. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. egy alkalmazbato.{/n:11 is megl'tol'lek. 5zep fif.z1l'd.jinytlJeJl' ziIldeN.. h i61/~aszuositj«. am it n~gebben tudotr. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:. bi. es a vernyomasukar ellenorizzek. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/.1 aranyban keverve ajanlom. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1.ssztll). it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6.kat a szel'vezetemjetlw'l.ni.

SZrlra egyelles. rnert akkor m. nileotiusnualeat stb. Kiv. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. kb. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn]. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. 1 kg orbancfuver evett meg. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. rehat [o nyugraro hatasa van. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear. mit is irjak Ie errol a novenyrol. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. szeri nrern enyhen. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. h. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. A fo harasrerulere az idegnyugrads. retelezztik fel. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek .irlo harasa is isrnerr. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv.iloan erosiri az immunreudszcrr.men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. J6 gyullad. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. ha orbancfurear itrak. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. mert tobb/ile unu be/die. leolint. fii lies cserjes rite/tell. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. Jol fognak aludni.is kozotr. Ha erre a celra fogyasztjak. hog). Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj.) r· bnrur: leuet engednek. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. Ily!lt virriggal kell. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. szhlflllyagot. csernuyngot.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. hog). cukrot.lsg. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni. 164 165 . am ivel meghosszabbitjak az eleruker. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. A soret szofti rehenekrol nines szo. a vildgos SZOrl! rcheueik. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. esre. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a. Ugy hallott am egy elriadason. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn. Nekem egy orvosorn. a/elsd reszen. tartnlmae. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. 2 Clll hosszttnle.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. leuellel.i.ik. A ben nern FeJ. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli. savtulrcnges.e/Ii 1I0Vt!IIY.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. A drog glilwzidrlt. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. Mivel ilyen. hogy gyoll1orideg.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az.ir nem siu a nap. ha esre innak meg. G. Most vagyok zavarban. gftesere reggel kell inni. Azerr en is azr ajanlorn. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. ha sokar er rek az orb. gyomorhLHut. fekely.incf(tbo!. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. Tehar az alapbaj a gyornorideg. arnikor nyornbelfekelyem volt. de csokkenri a vemyornasr. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. siithsrlrga bogemyd. tiibbszol'osell eldgaz6. pektiut. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. felholyagosodocr a borlik.

beszperidiut. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. hdCajdalmakn:H. l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. hogy egyes kozsegekben. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba.is! artlllY 7:1.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa.Y evelli II/Jveny. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. 166 167 . atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». Lelassirja az izornsorvadast. Srllg(l IJil'rlgll. elelror bozzdk a virdgjllkat is. a maj es a lep megbetegedeseinel. utint a ptlpi pnldst. Khfile vall beldle. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax. el'dIJtisztrls. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. sauallylt es neutrnlis sznponint. llgy nezuel: h. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. Besznraddsi arrfllY: 4:1.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. igy nalunk. Beszdrad. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. mindluttli jo. A palastfi'.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk. l?iJves ttllry'l' helyeft. csa]e termeszteui sznbad. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak.sara javaslom a tea haszn alarar. inagasabban fekvli IJeg)!. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. belso izomerositesre hasznaltuk. kesel'llt11lytlgot. Erliteljes sznrt]. ezert gyiijtelli netu. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. reteleeu taldlbrlto. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. akik a gyiijtok tanacsar kertek. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. 3% llyfllktit. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. zsirt. vizelerrarthararlansagnal kiv. A vinigj. de /ldlii/de IJedett. a meh ercsiresere. k iveve az ideges fejfaj:isokar. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. Leuelei bosszlt nyelilele. De gyomoL'. is kiudteleseu a regge/i orflkball. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat. Ternrdhelye tI homoleos legelli.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6. es cserelik ki rapaszralataikar. glilwzidrft tartalmae. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. sznpogenint.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. Hajmosasra is j6. lufteves /lovellY. a/({csolI. Azr tapasztalom. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. Meg robben elnek olyanok a falunkban.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. Ezenkiviil sargasagnal. nlmasauat. A drog 10% cnlerot. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. Virrfgai eold szf1ll1ek. sot. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar.

Gy/ijtisi ideje: j//l/. Belhurucnal magaban.tIlt. A ket verzes kozort az a ku. es azt rcssziik a gyulladr reszre. solifeU Eisosorban hururoldo haras. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern.ills-allgllSztlls. Ezenldvld gyol1lor. de a leforrazott (lido fli b6. ebblil tobb elteriilli. Orrverzesuel. Az igaz. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. bedagadt fogfnYl1el. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. men k ilyukadhar szervezeter. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. Salarakenr is hasznalhato. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. fajdalmas vlzelesnel. lianern ejszabra reg)'e a labara. lJosszl'llyellle!t.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak. Oblogerni kell vele. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. Tegyunk d egy f6liar. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. merr ha soldig .ba tnrtozo. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. a beJverzcsnel pedig piros.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. illerve Ltg)' allapftharjak meg. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. torokdaganatokn~~l. Tobb konyvben olvasrarn. akiknek erre sziikseguk van. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. de ez a veszea gY01l10r.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. Ez az a noveny. iitou.ir kell meginni. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto. oda. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. cs mar nehezen cud jami. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. hogy ne parologjon el belale a haroanyag. de a verkeringes gyorsftas.isnal is hasznal ez a 168 169 . Mindig frissen keszfcetruk. egyeves. arnelyrol crdemrelcn.lr ismerjuk.lonbseg. mindaddig. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. amfg a verzes nem szdnik meg. uyalkas. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. A leuelele szortnk. leertekben. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. verzo aranyernel. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. ahol gorcsol. hogy a forrazarar mire hasznaljuk. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. elterjedt.in kereszrul risztirja az ereker. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. Akinek erre a teara van szilksege. de meg Feher foly. gusztustalan lett. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea.

a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj.ik sokas. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. gya /I ttf t. mindeniitt tOlllegesell elofordllto. A kohogesen kiviil epe.erepel egy kis resz bel ole. Tegyck ra az uveg terejer. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol. Ne ruh. ket res? csalan. de fgy is a leglenyegesebb. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz.) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). Szerencsere reszcmre terrnesztem. o~yall I~eues uau beld!«.iban benne van a pernerehi . es amikor sziikseges. rliozmin jlavoliglikozicldt. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. elrfgazo. kor. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO.ival. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. 0. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel. csak kis reszbcn a keserilsege okan. hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol.vagy Idteves novellY. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. 170 171 . /(b. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk.feMl'ell gyapja. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot.05% illao/ajat. IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. j61 zarjak le. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. legalabb az idosebbek kozul. es regyek az iivegbe osszevagva. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. csiioes. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. gYfllUtlt.' szdros. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. tiramiut. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne. uiaszt. Kohoges ellen hasznaltuk. szeptemberben. Sedra 20-50 CIIl magas. c/le/Ii IIOVell). A pdszrorraska teaja.tea. Az . 0. Kb.. 5-10 CI// bosszuale.ijasra. A roleveleker felterlenul szedjek lc. A csal. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. lIegyolclahi. eserrlllyagot. de szerinrern jobb a Feher szimi. egy resz pernerefil keverekben. 7% cse)'(/llyagot.6g)"iszari celra nem alkalmas.16a n hasznosirliaro a pernerefii. Ezuran Ie kell sziirni. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. A mi bronch irisre. hasogatottak. seiu nlnla). nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. ezerr azt nern is ajanlorn. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. . ncetilleoiint. koromviraggal l-Laranyban. A drog 1% leolint. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. A terutese kicsiuy. kenocsot is keszithetii n k beldle. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(. Tdleuelei rozsabflll naue]«. am it most lljb61 gyartanl kezdrek.ik. haszrnilni kell kulsoleg az izomf.inkban is sz._feberek. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. llgy. zs irt. SztlrleveLei leisebbel«. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!.ig.\ltalam ismcrr kohoges elleni re. A drog 0. gYlljrheto. eldgne».inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. egy. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot. Magaban nem is igen rudjak meginni.

em 110HZ/fall. de az 1. leuerceti ns.2% uizben uetn oldod» leouasnuat. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. uiaset. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. men veseverzesr okozhat. csak akkor. ezt is csak azerr. 1-2 em bosszuale. gyallttit. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. Szdrili szitteriilo/?.5% cseranyagot. [orrrisban A drog 1. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr. llyalf?at. leva rejjel kell leonteni a 2. men elvetelhernek.a zeller es pasztiwil? keuerelee.es h61yagbantalmakra isszak. 0.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. 3. glilwzidat tnrtalina z. Meg jobb. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n . 20-40 egyives lliivellY. culerot. ezert tCd sold. Viragai aprol«. ize. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. Cs uitamint.24% uizbeu oldodo leouasauat. Napi egy reggel elJogyasztott csesl. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. rninrha teat foznenek. I'iprtft- magab61.) A (eajat vese. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM.\ In i e red me nyesen. zsirt. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. de csak rovid ideig. ha nem tejben kesztrik d. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid.atban is hasz nriltu. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. Leueleert. Errol a novenyis irok robber. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. Ez maximum ke( heter jelenr. eLillkzoldek. antra /(ino usznrmaseleo». szeldeltele. ha csak minden Iogyaszrjak. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L.) Az altaL1nosan lebec hasznalni. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt. 172 173 . ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato. Ugyanugy.ig nern sz abad inni. lIyomoHan illoolajat.eIH~I robber ne igyanak belole.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . es ott most is hasznalharo.

kiprobalva azr a mennyiseger. Ez igaz is.an f6zni kell-. 4-6 em lrosszsutk.) Teaj~r vese-.ndl . Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii. hogy csak ovatesail .Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz. de mar liasz. hakreriurnolcs. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. Ez IItobbiht from le. vertiszrit.amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. Ha peld. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo.iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. ami meg nem okoz fejt~\jasr. Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. nern csak a beloluk k ivont d rogokat. a tllzrolleveu.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat .ls .\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. /usen'iaIlYfigot. Gyoktol'zse /UlsZQ.pl.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn. Ezr kiegeszui a masik noveny. Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«. A drag lanuarint. fejHjast okoz . es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker.ilni. Hog). csel'all. is alkalmazni. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. h a sokat haszna lunk bel6le. maj-.. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. febel' szfll1'iell. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. Ez a noveny is jo a majra. fiileg biiJd?O'sokben termo. fertotlenfres. fol'r.ez azlllarosfro anyaga -. 174 175 . Besznradasi {/IAl1_)!. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. A kumarinja .' 5:1. lrilltlzsdsak. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni. eue/ii lIoueuy. mosr lcirrarn. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. vekol/Y.

szo szdl'lt.wltfdjdva tartoe«. il1eLll nor/illY.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L. lcherolcg . A lIllgymallla gyalogszedemek bluta. Heseiiradasi artfll)' 4:1. hogy hLlgysavat is old. akik nem tudjak azt in ni. el'dl!kbelJ.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. vagy m. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. Leuelei. keyes inozitot. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel.isi m'allY 3-4:1. naponta tobbszijr.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 .) TdjAr hasrnenes ellen . 10% cseranyngot. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale. orcszrea-potlc.es izzaszrasra hasznaljak. szdra. jilJom gyiimoLcsli.igyban fekve. A drog ltv. ligetellbw. 37 mg Cs uitamint. Izzaszt.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. oxnl.napi egy csesze . irtdsos heLye/ull.reggel egy csesze .vizelethajroul . iveliJ lIoviTJ)'. Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. vertisztuo. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c. jlavollt. valamelyik f6etkezes man. Beszara d.is bOJ'os~ytfllk(js{wat. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni. Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl. szdntofoldehen illJ lai. A malnanal mar lelruun . szuros 1I0I1ell)'.Joly6partoll. ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban. virdga mil/dell reszeben tiislees. ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel.is celjab61 lorron kelt in ni. add rereleen. alma-.

izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo. 8% vasziiLd f csersauat. de az oreganot olyan etel nel. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel. de ugyanolyan jorzl!. kesen'/. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. helyeraz. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk.4%-10% timolrartalnui illoala ja t.izn i kell arm. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. gymarit tarralutae. Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni. illntos nii1!h1)l. Virrigzlltfl SOllrigll. 40-60 em lIIagas.wyagot. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1. to 178 179 . Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro.isa is vall.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo.aszto har. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz.ilnak. tojrfsdadole. Ilapos. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. es az ilyen langyos re. Szri ra egye ue s. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6.urokfii mindig resze leher.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell. Leoelei leeresztben.5 dl forrasban nye1ni. A feLso kb. resiren i leher vele a kakukkfuver. ji'illes.inak gyengen izz.1-0. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. rf/"J(//~. Ennek a re. pirosns szfm'i bog. es ekkor [eszfi rni. A drog 0. tehat a 2. Vigy. ahol is jol helyerresfti. cserjes helyelee».ale egy csesze rear. rivetli.

neut gYOgYlldvillY. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL.lze/J!bel! rilbut!l. Az sern elbanyagolhat6 szempom. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. 1315% Iliilon.fdlde/eell. A d)'og 1% uizbeu oldod». I:-Iaa sal. ha a szello megftij [a -.dOftitdr. ne teat fazzon a ryu khuroo]. a felslfk/Jel? nines uyele. meg a INfkollY gyo/urirM.novelly. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{. vag)' akinek erzekeny a rorka. ar tol is beteg. Gy6gyhadsa ugyanolyan. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc. aki teheti. gYt7kl'flll pettyesete. inuen uau a neue is. koleszrerin. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. ha nem jobb. Akik sokat bcszelnck. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«.lIagy luiteves nOIJe. erdoll Is IIgarall elo egy. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball.fe/ute. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. Nyari idoszakban. felterleniil igyon ryukbu rreat.isti sef:)llIIes tiid0j11 . eidgazo. hogy nagyon j6 zsirold6. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. tojrisdad alak'lab. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. majustol ju lius vegeig.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. rozsdban dLtllak. hiszen az epevaladek egyfajta z sir.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. hamar begyullad es kohog . szlf/obell. Telen a ho alatr is megralalbat6. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban.ls javaslom. 180 181 . meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. A dohanyosoknak. esetlegfdemelkedo. es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. Minden kohoges elleni teaba. A sima tnpint. Beszdrrtd d si artfuy 7:1.isr gyakorolnak az egeszseges m. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1. bevero. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije. as: a/solwak Vl1l1. egy csesze rear. GyOldJ'zefe.I)'..ijra es epere is. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. aprok.h gyermeklancfulevelet is tesznek. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p. mint a szaruorr novenye. nagyoll j6 har. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i.ahogy regen rnoridtuk. 1-3 CIIl hossztcale. lIydl/lrlf. « A szegfi'ljilib (Ca/. 1I_)liI'kosabb .Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. elJeL.

Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk../ills.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . es ejszakara az aranyerre tesszuk. Cs uitnntint.. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. 6% cscJ'{{lIyngot.ivet megmossuk.igjuk O. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. a ruikor j6. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. A szu nyoges daraz. III i nt a fll. A tokoestfll). Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. gill/lOZ). GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. Sok minden van. A frissen szederr llrifi. 3-7 em lsosszual«. tip Ieueleit gyrZjtjiik. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol .) Az Lltifii bakreriu molo. inuerrdz. j. es azok leljon nek a szirup rerejere. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. Megkopkodruk ~ az embed n). citl'OIIISl1lint. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). III i III a teat. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. olyan vas tag legyen. ami kb. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara. aukubiu (rinnntin) glileoziddt. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. 18% protei1lrTllyagot. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. Leszd rjii k. megtorruk. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. Az urifdlevelet osszev. ra egy rereg cukor. A lez. arnikor ki:ihi:igiink. ugyanaunyi cukor szukseges hozza. ker herig a napon. osszesodorjuk sz ivark. 1-2% zsirt tartalmnz. III i nd olyan rulajdonsagok. Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik.ina k. A /liillell)' kifejlett. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i. bakteriulllol6 kepesseg.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. Ah.is emulzinenzirneleet. Ullrlzsfls . sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo. Egy nagy urifuver megrnosunk. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris.5~1 cm-es darabokra.scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. Ez gy6gyir meg minker is. A drog lIytfllltit. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1.'lIkt6z. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. ha keznel voir az lltifii. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta.tij/.in)' kil6 Lltifiilevei. es rarettuk a sebre. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea. am it a nagyanyamr61 ra nu ltam .

erddirtnsokbnn. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni.Veronika ORVOSI VERONIKA. keser//allyagot.lk. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken. glllllit. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. Gyiikerzete kllsz6. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. Virrfgzata lnea fiirt. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. asztrnara. de csak addig. A tirog seaponint. szerues saualeat tartalmne. Harekony ag)'i ert isztlt«. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. 184 185 . Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS. szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. 2-3 em hoss ztial«. [iives belyeken eli! bell} lliivellY. Leuelei dtellenesel«. gyalltf(CSerauyago». b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. soJdig. au/mbingLikozidrft. sedr« 20-30 em hosszn. mi nr peldaul kohogesre. Ilel/geres. culerot. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel .

14% borneoit.minden eserben 2. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat.isos gyulladr ora hasznaljuk.je/so reszell nyllna]«.ilyate« osszehuzo hatasu. szamomra azt bizonyit]a. akinek zsalya terern a kertjeben. mel)' szerinr rnierr is halna meg. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos. 3-8% leateIeincsersauat. Fngyirze/mIY. tartalm ae. 15% enknIi 1If1 It stb. 60-100 cut 1IIagf1s. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn.mint tudjak . /?rlvesrl!Jf1t. t.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J. lIr1hl1ll( termesztett. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. tesrrcszeker cesszuk. g)If111 ttitjllmri rsnua t. Ez. Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. Bcsedraddsi mAlly 4:1. oxitriterpeIlSf1Vat. sziil'kes szbd/ek. uiaszt. Va lahol olvasram. 1I/11f1 fel1b. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt. 186 187 .fitolldddt. Gyullad. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt. ibo(yris/~elee]«..5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. le. . /~esen'/nll. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. Liudzsdsnl«. az elsa esetben este egy cseszevel. /dorogh/savnt. latin mondas. hog). Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd. van egy rogarni llgy. Virdgrli a szd.lmleros jt!lcseJje. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<.szfll1'fek. Ajii'ltf1l. 8-. tclen tnkarni kell. osztrogell /lf1ttiSII auyagot.)lf1got.s. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. olenndolsauat. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. tujour.! At. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". Egy csesze alan . hogy a reaba rnartu nk egy gezt. uyeiesele. A z.saval/pi glilwzir.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel.

188 189 L . A inocsdr! zsurl« sima. Ugy:mennyi ide ur. de itt is Ie kell irnorn. erdes tapi/uris/I.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. tuert az mergezd. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak.ijb.i!Halmakn.i n ttj ra lehet in ni. es akkor abba kell hagyni. alina-. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. veres lesz a viz elet uk. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. IMpas 110vellyek /dizott ternui. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. oxdl-) savakat. Ker-harorn her alart a ciszta Kb.llius-augllsztltS. selymes tflpiwtlSlt. ileserf[a 1l)lagot.rzse a talajball me/yell Mil. 20-50 em. Gylljttfsi ideje jl'. Epe. A dl·og8-10% leounsnuat. 3-5 1Il11l vmtag. lyarnatos . elagazi!?' felutes szint]. regrek a ciszr. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak. (sporns) /lOVeIlY. eloszlatnl. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo. viragot uent temll. Mar (ream.l. szerues (akouit-. zslrt.is vesere ejszakara dunszrkoresben. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. gyallttit. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. eleuizctonint. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. fel. mere ha tovabb fogyasztjak. amibol a tea keszulr. Gyo!?tc. nyirkos reteleeu. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. a mezei esurlo el'des. llgy. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani.napi 1-2 cscszc tea . ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz. riro!?partolwlI. szaponiut. egyelles. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/.es m.

cpe. fodormenta I 160 Menra.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:.is. gyomorfckely. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze.es gyomorbetegscgck. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K.is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta.i I 153 Macskagyokb.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul. borsmcnta / 158 Menta.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal. reflux I 40 Epeh61yag.ij-.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 .1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal. pufEldas.in / 93 Cseresznye. m.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->