P. 1
A bükki füvesember gyógynövényei

A bükki füvesember gyógynövényei

|Views: 2,005|Likes:
Published by Császár Zoltán

More info:

Published by: Császár Zoltán on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

"

\

~I

A Mllg)"ll" Tudouuinyos A/wdeJilill Nipl'l1jzi Kutrltoil/tezete arcb!vlIJllrlbl7l1 lerezi]: egy bibliogrrijiai iJssz~fogil7l6 a uep! gyogYflSZfltll1! lenpcsolatos /wtnfriSo/t IrllllOgl7trlStiIJoz. Itt o~Yrlll ueues szerz/J/? III/Ive; nrellct t, utint VI7j1wi llIll, GUb Audor lIllgy GI}/lll1ellS Tanuis, A seerepel Szabo Gyorgy [auasnsszony ww/uija ell/u'1 III//It/uijn is. [eleu /(otet tlz emlitctt /?OIIYIIjolytfltrls(f.

Eloszo
Edesaparn [avasasszony unokaja c1l11l1 konyvenek nagy sikere keszrererr benniinket a rra, hogy folyrassuk a Illegkezderr vallalkozasr. Ez <1Z ujabb konyv, melynek egyes rcszei az elsd kotetben is megral.il hatok (LIg)' erezruk. fonrossaguk miner nem hagyharok ki a masod ik koterbcl sern), osszdoglalja az ;11ta11l11kismert gyogynovenyeker, hasznalarukar, neh,ln), olyan terrneszetes gyogymodot, mel), lassan a feledes honuilyaba vesz. Eppen a fenr eml irecr konyv sikere mutatja, hogy az ernberekben olrhararlau kiv,lncsisag el az 6ket korulvev6 rermeszerer megismerni, ajandekair sajar hasznukra ford Irani. Ez a kivancsisag keszrerre az eruberr osiddkrol rudsisr, melyer az emberiseg hosszu fejlodesrortenere a Ian felhalmozorr. Mar al ig vanriak koztluik olyanok, a k i k meg emlekeznek a sz iilei k, nagyszuleik bolcsessegere, arra, ahogyan minden csaladban rudrak valam i pruktikar a I<h csi l lapir.is.i ra, a kohogesre, a gyomorronr;isra. Ma konnyebben bckapunk eg)' gyogyszerr akkor is, ha nem vagyunk kornolyan beregek, OlY3nnyavalyak iirik Iel a FejLiket, melyeker nem ismerr kor.ibban az ernberiseg. A Fel vi L"ig allergias valamire. Mar nem ismerjuk a kerrekben, erdokbeu d6 novenyeket, nern rudjuk a fak neveir, nern jarunk k irandul ni, gombar szedni, sornor es csipker siri az orvosi kezelesr, es sernrnilyen korulrnenyek kozotr nem valthatja ki aZL Ne k iserlerezzenek on magukon, ha a hazi kezeles nem jar eredmennyel, forduljanak orvoshozl Haszualjak okosan ezr a konyver. Ha nem teszi k ;it

eletuk mindennapi gyakorladba az itt olvasotrakat, hiaba adrak ki 1"<1 penzr, foloslegesen rol.tottek idejuket az ela olvasasaval. Mi csak abban segfthetii n k, hogy meglllutasS1I k a hclycs urar. Ne feledjek a mond.isr: a lovar el leher vcz etni a fornishoz. de nem lehet arra kenyszerfren i, hogy igyon bel6le. Onok itt allnak a fords elorr, kosroljak meg
a vizer, higgyek cl, hasznukra valik majd.

fogva a rra , hogy kiprobiilja a kornyezereben fellelheco novenyeket, bogyokar, melyik valo rapLilkoZ<lsra, rnelyik gyogyfr, rnelyi kart. A mai vil.igban, amikor az ember nagymertekben 1"1ordult a rermeszertol, epp ideje, hogy meg az utolso [ pillanarban megragadjuk au a keziinkb6l lassan kicSL1SZO

gytijreni. Nines mit megranirsunk a gyerekeinknek. Ez a konyv azoknak szol, aki k szeretnek tljra megtanulni, hogyan leher aprobb es nagyobb bajokar egyszerti, luiz! modszerekkel orvosolui, hogyan lehet komoly beregsegeket megelozn i, egeszsegiln ket megorizn i, eleni nket ll1eghosszabbft<1ni. Mindenkit szerernek azonban figyelmezterni, hogy a gyogynovenyek

(
Lopes-Szabd Zsnzsn

hasznalara

nern helyetre-

5

A gy6gynovenyek tortenete
•• I
rorrenere egyielos az emberisez 0 terrenerevel. Osidok ora el bennunk a vagy, hogy rneghodfrsuk a rerrneszerer, megismerjiik a benniLnker kdrulvevd viiagor, Hasan.ilni akarruk a Likar, novenyeker, a tiizet, az a llnrok borer es hLtS;l.t. Kivancsian kemleltiik az eget, a viharr, a napor, a csillagokat. Kosrolgattuk a novenyeker. Rrijortimk, hogy vannak kozruk jofz(iek, keseriiek es edesek. Voir, aki meggyogYlIlr az egyikrol, egy mas megberegedert egy masikrol. Volt bogyo, mel), halalos mereg volt, valaki az elereve] fizererr a tudasert. Evezreelek alarr megranulruk a magunk keserves k.ir.in, hogy nell) minden ehero, es hogy III i az, ami gyogyir. Ez a rudas reszben osztonos volt, hiszen ::IZ alJawk is gyakran oszronosen rudjak, m i jo nekik. Del-Afrikaban az elefanrok egy orr rerrnd aloe leveler eszik az erneszres A gyogynovenyek _ keskeny leveler dgjak ugyancbbol a celbo], A csimpauzok a vadnapraforgo leveler nyelik Ie rag~~s nelk iil, hogy megszabadu ljanak rnegkonnyireser«. A kutyak a rarackbuza a belfergeikrol. Az oszron melle azr.in rarsulr a kollekriv emlekezec, a capasztalar, Az idoszanurasunk elorr 5400 evvel elt jegkorszaki ember rnaradvanyair Iedezrek fel

A gyogYlliivellyes gyogyftJs liZ OSROI'VI1JI es 11 Rdzeplwrbl1ll. Hires Itdzrfplwri gyogyftok.

elr,o ina az else gyogynoven),es
XVII. szazadig referenciamunkanak

koriyvet

,

ami egeszen a

1991-ben a riroli Alpokban

utjara? Feher ny,irHn csil laplro, gorcsoldo hatasu

- mit is virr magaval urolso tertuo likacsos gombar, ami verzesnoveny,

szarnirotr.

Rorna i orvos volt Galenu5, aki igell alapos isrneroje voir
a g),agynovenyekllelc Azr tau irorra, hog), rermohelyukon kell Felkeresni, ranul mrinyozn i, es leheroleg sajrit kezfi-

gyagyir,isnak Is. A kolosrorok feljegyzesei ktilonbozo nyelvekre forditowik oket. A kozepkor leghfresebb orvosa a svajci sz arrnazasu Paracelsus. Az orvos a rerrneszet behaco ismererevel es szorgos nu.n lcival gyogyit, mondra. Kurarasai a biokemia,
publikussa valtak, a firorerapia es a homeopatia alapjair rakrak le. Elveterre

a gyogyfiives

A Eiraok Egyipromabnn mar szerreagal.o rurlrissal rendelkezrek az orvosok. Nagyon pontes Ieljegyzesek vanna k arrol, hogyan alkalrnnztak egyes novenyeker gyogyfro
celokra. Az clsd gyogynovenykerrer L e. a V Ill. szazadban

az egzorikus
lotrunk
1

novenyck

leg kell begyiljre»:

oker. Kulonbozo

gyogyszerformak<lr

levo novenyek

hasznalatar, es azt vallot ra, a koruke] kell gyogyirani magunkar.
nak felisrnerese es kivonrisa a

(ri nkuirtikar, kivonarokar, kenocsoker, tapaszokat) keszirerr beloluk, ezeker rna is galenusi keszfrmenyeknek nevezzuk. A kozepkorban a gyogynovenyek ismerete rov.ibb bo-

A novenyek

haroanyagal

alapltorra

eg)' babiloni

Az okori gorogoknel bunterrek, minr az emberolesr es a remplomfosztogar~4st. A gyogylr.is szerves resze volt nalu k a fitorerapia, a gyagy-

kir.ily. 64-feIe noveny voir benne. a novenylop.isr ugyanLlgy ha 1,\lIal

novenyekkel
Hippokrareszr gyogyszereszer

valo orvoslas, A leghiresebb

gorog orvost,

rarriuk a boranika, az orvostudorn.iny es a atyj.inak. Az 0 eskujer tesz ik le a mal na-

vult, Nagy Karoly Frank k irsily kotelezove terre terrnesztesiike}, A kolosrorokba n, z.irdakban a veternenyeses konyhakerren kiviil a gyogynovenyeknek kulon helyer adrak, apacak, bararok volrak egy-egy kozosseg gyogyirai. A konyvnyomratas Ielralalasa ujabb ravlarokat adort
1

A makbol kivont.ik a papaverint, az orrnenygyokerbol az inulint. A feher ftlz adra a szalicilsavar, az aszpi rin alapanyagar, rnelyet eloszor 1860ban allitottak elo laboraroriurnban, rnescerseges rnodon, Innen szarn itjuk a modern gyogyszereszer rorreneter. A firorcrapia, a gyogynovenyekkel valo gyogyids azouban meg nagyon sokaig domindns szerepet j;irszorr HZ orvoslasban,

XiX. szazad elcjcn kezdodorr.

pig a vegzerr orvosok,

Dioszkoridesz

az i.

5Z.

l. szazadban

Cyogynovenyekkel

az egeszsegcrr

Szerk. Dr. Kcry Agnes Bp. 2000.

16. old.

6

7

A XVIII. hogy gyiijten i kcllene a gyogYl1ovenyeket. es u]. az orvosi konyveker is ok olvasrak egyedii I.. A XVIII.idok m i ndazonalral gyakran l1gyan. Europrir. I Meliusz Juhasz ebben az idoszakban mar rendki- mint jobbagyaik. ugyanolyan varazslo. A kolosrorokban gyogynovcnyeker is rermeszretrek. resenek mar allanc!o retele voir a hazi parikalada a hozz<'\erro kerreszek ki fizetese. szazad elejerol isrnerr Zay Anna robb minr orszriz receptes. melyek soran elvegezrek az egyes.idual egyetemen asszonyok " berenek A kereszrenyseg felvcrele ur. bizzanak meg mezei munkasokar.rjak ossze Erdely hegyeir." 2 Mindezek a tenyek adrsk az alapjat a modern ernoboranikai vizsgalatoknak. pl. Hogy hoi valik el a nepi kuruzslas az orvoslrisrol. gyogynoven)ra lapu Peter Herbarium cirru'i munkaja a XVI. egyben orvosi ranacsado. A ralrosokrol egyre inkabb a szerzeresek verrek <it a gyogyftas. Ezeknel a csaladokmi! tii rdosasszonyokat is al ka lmazrak.izad vegerol maradt rank Nedeliczi Vril i Mihaly uradalml maid udva ri orvos Hazi Orvosi Szoraratska CalepilllL' szor.inak feladarar. Tobb tucat nepi gyogynoveny esereben igazolr.-iriz Ferenc. Tobb kozepkori gycgyito ralros pererol vannak erdekes Ieljegyzesek. hozz aerro sznkemberek j.i. szazad vegen a gyogynoveny-alkalmaz. szenapelyva- val retrek kellemesebbe es hasznosabba a furdozesr. Papai felrolrese. azok lelohelyeir. volgyeir. az anyag azonban sajnos hianyos. szerzert. szrizad vegerol szarmazo feljegyzes arrol ranuskodik. a borban oldorr tyukganejr a tudorn anyos. Ebben az iddbeu a nemesi es "ftiszed6 udvarok kolrsegve- cimu rnunkaja. " . nehez P. meg. gyogynoveuyes gyogyrnodokrol. a XVl. az crdelyi Cejedel.ison a hivatalos gyogyfr. Tudasu kat azonban gyakran kozverirertek az alsobb neprereg fele. A szerzo nagynenje meJlett ismerte meg a gyogynovenyek venyriruskenr orvosi diplornar alapulr ha szualarat.ik a ncpi javallar gyogyhads. szazadbol az elsd magyar bora nikai mil.lZ[ a fi.ivesembert hivrak bcregseg eseren. es mivel a papsag klvalrsaga volt az Iras-olvasas. hsirornszaz gyogynovenyt emlico kezira[a. a beregek apolris.em udva ri orvosa mar megkiilonbozreti a "parasztorvoss. mezcir. A fOl'u-i csai.lllyobr irrani kczdrek.illaplrani. hogy a magyar orvosi nyelv es a gyogynoveny-isrnereri szaknyelv vul gazdag volt. hcjarra majd vsindor gyog)'nour.A magyar gy6gyfiives gyogYltas I I I A nepi novenyismerer mindig szerves reszer alkorra a magyar nep gyogyfto rudasanak. a regi konyvekben emllcett novenyek gyogyszerharastani I Egy. 8 9 .i na a p. 175:3-as beadvanya gyogyszcreker klserlerezrck ki.ir 1558 Mihaly erdely! gllbel"llillllli 1 Fclfalusi 01"1'0' vizsgalatar.is. A sz. erdeir. hogy azok mind nagyobb meu nyisegbeu gyiijrsek a novenyeker. es clhangzottak javaslarok. kurassak fel a haza i orvossagokhoz szi'Jkseges novenyeket. Honfoglalo asei n k gyogyiroja a ralros volt.1r.in a poganysaghoz fLizado hagyom..igot". akik gyogynovenyekkel. mint az ural-nlraji nepeknel a samail.

ilo egeszsegemer. Volt viszom minden hal fCI\'esember es javasasszony. igy rauultarn meg aprankenr. Hiszek benne. Magarn is rendsz eresen haszn. hogy a koverkezc evben is teremjen ugyanazon a helyeu. hogy jol Illegjegyezrem szavair. Szab» Gyiirg)1 Fuvesernber EGY MAGYAR GYOGyfTO CSALAD TORTENETE 10 11 . Az ell nagyanY. segirsegerr az urcabeli szegeny ernberek. kisebb kozossegllek volrak gyogyitoi. ha megszomjazotr. hog). Orvos rirkan keriilr a szegenyek koze. Mindig volt orrhon friss vagy szarirort gyogynoveny ilyen-olyan beregsegekreo A csalrid egesz evben gyogyreakae ivort. gyogyit6 harasukar.isornat nora is hasznalorn es folyamarosan bovirem. Ernberen. melyek a gyenge hanisu novenyek. Ovatosall rnagyanizott. rnelyek segitenek egyes szerveimnek a nnikodesben. hogy a noveny a magvait elszorhassa. 1867-bell szulererr. Engem ralan azerr valasztort. kellett hagyni belole. melyer reggel megfozotr. kihuzra a nizhely szelere. 1934-ben. Tud. Evek ig jarrarn vele gyiijtOlltjaira.is.isr. rn ilyen sok husonmassal ral. rnelyek az eros hacisu. abbol merirerr kicsl es nagy. en akkor 6 eves voleam. torni a novenyeket rilos. rna is llgy gyiijtom a novenyeker.lrOI11 az erddr-rnezot. eges2. es hog). Ma is ernlekszern szavaira . Nagyanyarn 1942ben. arnit mondott. Ugy ranirotra. Rajongok a rermeszererr.lItva iszom azokat a re.seglinkert m i magllnk reherilnk a Iegtobber. az erdo szelen a rudomanyahoz szukseges novenyeker. Tud. mar ozvegyasszonykenr kolrozotr hozzank Sajokaztncrol M iskolcra. gylijreni csak kesscl.lsar.renl. en nek koszon herem kiv. A gyogynovenygyiijreshez segirsegre voir szuksege.arolag gyogyteakat fogyasztok. Korulbeltil 150-fele gyogynoven}'r ismerek. ellenorzott. ezeket a Blikk hegyseg rerein es erdeiben gyiijrom. gyogyszerekre nern Jll inden csalridnak voir peuze.ilkozunk a rermeszetbeu. szinten rovabb kellett adnia.ikac. tanacsaira. ahogy tole tanulrarn.!r. t avaszrol oszig j. Gondoskodott arrol. allaron egyarant rudorr segiteni.ilom oker. hogy Bori nen i erri a fiivekkel valo gyogyit. a gyokerekec scm lehererr mincl kiasni. Tavaszrol 6szig gylijtotre a mezdn. Felhlvra a figyelmem arra is.lm is gyogyiro asszony volt. bizros abut lenni abean.ira nuir evek ota ki1. Addigra megisillerrecce velern a legfonrosabb novenyeket. sokszor jottek hozza tanacserr. 14 eves korornban meghalr. rnelyet a is nagyanyj. az unokak koziil vrilogarorr. kezze! repni. A kornyeken hamar hire menr. III ic III ire leher haszna!n i.A javasasszony unokaja Egeszen a kozelmulr id6kig minden falunak. Az egyny~lriakat nem leherert mind leszedni. hogy a novenyekben minden nyavalyara megr:lLilhato a grog). ev kozben pedig fe!v. az meg az a nagyanyjatol orokolr. Balog Borbala a kiegyezes eveben. Szomjam csi llapir. visszakerdezett. Lassan mag)'3 razra. olioval szabad.irol. mire hasz nalharok a novenyek. akik cudasukat nernzedelcrdl nemzcdekrc orckirerrek. rnerr flgyelilles gyerek volram. konnyen megjegye1. Evenre kersz er ciszrfrokurar vegzek.

ki ranacserr Fordulr hozza.i nkben rnegrerern az orbrincfii. vezeretr maga rnellett. A hazu nk az erdo kozepen all. Meg a fCtvekhez. azr Litom teh ar. osszel csipker. hogy ne legyiink betegek. mil' nern rogja egyedul bfrni. es hogy porolhararlan szerepuk van a beregscgek megelozeseben. En.isrnerr ember Magyarorszagon. kenyel mes elererner.igol11armag)'a rsagornar.E. a flizike. elerern nagyobb reszer a riszra es rendezerr Sv. nern runr nils. onzerlensege es segirokeszsege ceszik ncpszenive. telen jonnek a madarak a kirert elesegre.im t'livesember.ijcban roltom. Lakrarn Csehorszagban. rmivelodes] luiz akba. hogy hosszu. <1 ny. gyerekeim szulerrek.indekair okosan hasznaini nem nehez. hogy a gyogyniivenyek helye orr van a gyogyfdsban. sok elfelejrerr dolgot kellett meginr megranulnom. ha egyiitt dolgoznek vele. a vadsoska. Megranulrarn neh. Egy magyar nagyvarosbau szulerrem. arnikor Llgy larram.in. a gyogyiro rerrneszerhez. Portugal iaba n. arn ir uernzedekrol nernzedekre oroko]! csaladunk. norrcm fel.igosan fonrosnak akkor. A rerrneszer aj. hog). salarar kcszirek a gyermekUncfii zsenge levelei- Fele murar. rnezer sarga vi ragaibol. azrrin felfigyelr r.« meg minden leleke« szedrunk <1Z erdoben. Hog)' nyarn nta kirandulni jartllnk. SZOIll- szedai 11k al ig van nak. felelossegem rndataban igyekmu nkrinkra sz ern m inel alaposabban elsaj.\ a sajro. majd 11 evvel ezelotr vegleg elhagymrn Magyarorszagm. Lljra meg lljra elismetelr mindenr.ilni oker.s fgy lassan visszaralalrarn gyerekkol'Om bogyol hoz. sz ivesen venue. Meg kellene ranulnunk is met haszn. Eleinre nehezen rnenr. rad ioban hallotrarn a hangjar. maid ra nitortam. somor szedek. Lopes-Szabo Zsrizsa A fiivesember lanyn bol. nehogy elgazoljuk a bejarari ajto elotr mararo siindisznor. egyeremre jarram. Ekozben aparnat egyre rob ben keresrek. kedvteleseimer. gyerekkoromban. Tavasszai galagonyar. Veszelyben larram nyugode. friss csal. nyari esreken vigy<iwi kell. meggyozo eloadasrnodja. A sorsorn llgy hozra. Igy indulram el rnegis az alrala kijelolr LItOIl.A fiivesember lanya Ap. Edesapdm rna mar koz. ralalkoztarn sokfajra kulruuival. rem volt kedvern hozza.h az oz legelni. es III i nden hova szivesen meg)' nepszenisueni a sz ivenek 01)' kedves iigyer. llj rudasc szerezni. 1200 merer magasan a rengerszint fOlate.it iumi rudtisar. egeszseges elerer elhessunk. Nem erezrem. a palastfii. 3Z szeres gyogYlllociok Hiszern. Svajcban. Egyre gyakrabban rnondogatca. kiall idsokra es rendezvenyekre h ivjak.iss. a lauya sokriig nem kovertem ezen az uron. ki fliveket kerr. ugyan kinek is adhama oda ajri ndekbn. hogy barrnivel hozdjarulharnek az 0 iigyebez. hirrelen Lljsagokban es revebeu kezdrern larni kedves.iur gyiljrok. a gyogynovenyeker. Kerri. Meggyozodesern. Amerikaban. Iskolakba. hogy a nagy szClkseg van. azd n kolrozkcdtem. Szellemi orokosekenr. kulfoldon ranulrarn. hog). az erdo rirkaihoz. A kerr vegebe bej.indulasokhoz. . szabad idomet.i ri kir. A sorsom izgalmas kanyarokar vert: ferjhez mentern. De a riirelmesen magyadzotr. csak canulas kerdese. oreg a rear. hiszen az iisszegyujrore evszazados bolcsesseger. AZt<11l jorr egy fordulat. konyveker bujtam. hasznara lehetek rnajd vele embereknek. Bizros tudasa.iny nyelver. a lazacra I es buszkeseggel elrern m. bogyok. olyan nagy a suly a vsil l. dolgozralll. A tejlodes iranya ujra a terme- 12 13 .

.en. leggyakrabban vernyornasra. depressziora. 18.. de ahelyerr.i ra sztotrak el a vilagor a laboraroriurnokban e]oallftott szerekkel. Tanir arra is. Az urobbi evekben azonban a Pejlodes ir. Ennek koverkezmcnye.k a gyogynol'en}'eker kiegeszird terdpiakenr.igait. mint ahogy a gyogyszeripar reszi. az emberek erdeklodese visszafordulr a rermeszeres gyogymodok fele. Csak az urobbi evrizedekbeu ." 1 Prof. Leherseges.inyossdgara. Elorerbe kcrulcse rair.iuya. A lakossag csi Ilag.en az 1930-as evekig az orvosok cs a gyogys1.06 'Gyogynii\'en).nlj. Dr.ari osszegeket kolt gyogyszerekre.inrjenek megfCleio bizonyirekok ceremtherik meg. aszrmara. 2000.i. hogy kivonnank hatoa nyagaikar.inyirhntja a flgyelmer korunk gyogyaszaranak nag)' hi.ckkcl Sw·k. Szcndrei Kollman: G)log)'novenyck: az egeszsegert a hagrol1l'lll}'rol a korszc I'll tedpi. Izuler: problerruikra. Dr. Kef\' Agnes IIp..Gy6gyszer vagy gy6gynoveny? Eges1.igban az ernberek 81 %-a valaszrana rermeszeres erederu sz err. Nemerorsz. 15 . hogy az AIDS. a rsik ellenszeret is valamelyik noveuyben fogjllk megralalni. hogy az emberek 50%-a naponta szed vala m ilyeu gyogys1. hog)' egeszsegunk kulcsa a sajrir keziinkben vail.08.is1. A gyogyfClves orvoslas nem egyszerllen a tli nerek enyhircscre rorckszi k.igar a rudornany mindenkori sz. hanern a szervezer ongyogYlro muukajar kivrinja segfreni.ujuk a novenyek gyogyfro rulajdons. Europa szarnos orszagaban orvosok aj~i. a benniik rejlo egyurrharasr vizsgaljuk. "A firorenipia letjogoslllrs. I A modern rudomany eszkozeivel rovabb kur.ereszek az orvossagok 90%-ar novenyi nlapanyagokbo] dllicorcak elO.. old.iig 2007.

Gy6gynovenyismeret Hogyan is fogjun k howl gyogynovenyeket gytijreni? Ebben a fejezerben szerernern rnegosztani rapaszralataimar a gyiijressel. melyik pl.iba.ierto isrnerdsunker. g)'lijtsiink 0116val. Vannak olyan gycgynovenyek. kis merrekben van nak a novenyekben. llyenek peldiul a kozonseges vagy ragados gala]. a hold ~il1asat is.ilassal kapcsolarban. Ne akarjunk egyszerre rnindenr rncgismerni. a level. Nezzi·d. ossze kell korni lazan. a cYld(hllr srb. Csak riszra kornyezerbol es riszra. de a ferudobozban rarolr novenyt ajan laros papirzacskobais tenni. Gyiij[es elorr lelkileg keszuljunk fel a gy6gynovenyek szedesere. Szarir. es riszra Feher csomagolopapiron renrem ki a padlason. men az egyreszr lehetetlen. men sokuk nak van hasonrnrisuk. a szaraz uovenynek nines leve. Napon egyediil az okorfarkkoro viragj~it szabad szarirau i. A haroanyagck egyes idoszakban csak nagyon. arnennyir egy par orrin belli! fel tudunk dolgozIli. hanern kosarba vagy vaszoutrisk. ami nem gyogyni:iveny. de gyogynovenykenr a kozonseges cickafark a legjobb. Nern csak a szririrort gyogynoveny a jo. rarolassal. de ki kell szed ni a mas novenyi maradekokar. hogy a napnak rnelyik szakaban. Ne romboljunk. ha biztosan [elismerjilk azokar. Mindig akkor szedjiik a novenyeker. erre jo szedcsi naptarak vannak. es Ielakaszrani szaradni. Gyiljees man meg kell oket tisz tirau i (nern szabad megmosn i. A frissen szedett gyogynovenyeket is fellehet husznalni. a m ikor a legrobb bennuk a haroanyag. A gytijtesi idon belul sem mindegy. gondoljunk bele. Kerjuk meg hozz. rudnunk kell. rnasreszr nern lesz alapos a ruddsunk. hogy meg tudjuk muratni neb. Magunkrol soha ne kezdjunk el gy6gynovenyr gyiijreni. es milyen orornben lesz reszunk. hogy a felhasznalas soran az egesz noveny. 16 17 . men a Friss novenyek hamar befiillednek. posran elkiildjiik onoknek. nern gombas. Biikkszenrkereszren. kCdonben is minek pazaroljuk el a rerrnesz er ajandeka it. gondoljunk arra. aid jol ismeri az adore gyogynovenyr. m ilyeu nagyszerii elmenyben lesz resziurk. es ha van nekunk. meg alaposan a gyogynovenyeket. kipreselt leverol rnulik el csak a szeruolcs. reklamraskaba. Elengedhererleniil fOIltos az egyes gyogynovenyek biztos ismerere. a rerrnes vagy a gyoker. Mi egyedttl csak akkor szedjiuik gy6gynovenyt. melyeker a holtokban vag)' patikakban nem kapnak meg. lazrin osszekorve egy-egy csornor. hogy "j61 eszunkbe vessuk " minden reszer. A gyogynovenyeket szarirani csak arnyekos helyen szabad. kessel. a szcmrnellatharo szennyezodeseket). mint arnennyire szuksegunk van. es az sem mindegy. m ikor csak azok jok a bajunkra. rnielott leszednenk vagy levagnank. En olloval osszevagorn a novenyeker fel ern hosszllsagllra. m iIyen szep «ijon lesziink. Telefonon erdeklodjenek nalunk. nem feregdgorr gyogYllovenyeket szedjunk Ie. Ne szedjiik a novenyeker mi\anyag szaryorba. Peldaul a cickafarkb61 is robbfeJe van. Tobbszor menjunk vele a gyiijtoLlrra. Csak azr a reszet szedjiik a novcnycknck. A klserlereim is igazolrdk ezr a felrevesemer. Nc szerljiink sohasem robber. nern gyiijrik oker. Vegyiik figyelelllbe a nap. eserleg a kcreg kell nekiink.is uran jol zarhato konzervesuveghen vagy femdobozban taroljuk. es vanuak eserek. a III it szedcunk. ill. a kozonseges cickafark. a vinig. hogy a novenyek is eJ6lenyek. amelyikbeu a rapaszralarok szerint a legrobb a haroanyag. hogy m ikor szedjuk le a gyogynovenyeker. a macskarnenra. vedert is van kozortuk. rnutassa meg nekunk. esedeg herbaristtit. es alig kiilonbozik tole. Peldaul a verehul]6 fecskefu friss. felhaszn. Gyiijteni csak a nnyir gyiijrsiink. Akkor szaraz egy noveny ha pattanva rorik.

Ilycnek: rnarrilapu 2 resz. Alaposan osszekeverern 6ker. En nek flgyelem. cickafarkfii I resz. luifu 1 rcsz.iul: keszften i akarok a 111[1r nagyon makacs kohogesernre reakevereker. resz. men az egyedi teak nuir nem osszekeverni? Gyakori hoges h asznalnak. nem j61 indul az erneszrese. Nern jol Jlllikodik az epeje. ara nyvesszofil I resz. Peld. rejes erelekec nem rud enni valaki. Erre a celra borsmenrabol 2 resz. erre a beregseg- re vale gyogynovenyekbol is lehec reakevereket keszireni. aprobojrorj. 18 . hogy osszerevoik azonos haroanyaguak. adnYl' a koleszrerinrermclcse. cickafarkfu I resz. arnir a gyogyids celjara keszulr reafuvck kivalaszrasanal ranu lrarn a nagymamatol.beverelevel kell osszeallirani minden beregsegre a teakeverekeker: mindig azonos hatasll gyogyFClveker keverjenck ossze egymassal. felfllvodik collik. Ugyan igy mas. aranyvesszofiibol I reszt keverek OSSl. es minden eserben inunu nerrisiro fLivet is reszek hozza.Mit mivel keverhetiink ossze? kerdes a kezdo gYlijtok reszerdl.in 1 resz. es ezr haszruilom a kohogescm mcgszi"tnrerese celjabol. Ezert olyan novenyeker valaszrok. rnelyek koellen j6 hanisuak. pemerefil 1 resz. ezerj6f{i boll resz . nern jo osszererehi . rL"tdOfii1 resz. bkukkfti 2 resz.e. Ezekbol a keverekekhol kiriinik. mit mivel leher Most azt a modszert irom Ie a kedves olvasok nak. ezerjofii Y. Mrisik pelda: kaposzrafeleker. Vag)': aranyvesszofil 2 resz . Vag)': borsrnenra 2 resz. Feher pemetefii 2 resz. mezei karanglevel 2 resz.

PI. idcig szabad inni. Gyenge hataSll 2.ik rcndszereseu. 4-5 oraig azrarjuk). csak rneghardrozotr ideig szabad haszualni oker. Eros hatasu 3. Mind [orrazasnal. A nyugtato reakar (orba ncfli. es leheroseg sz erinr erkezes elotr fogyasztjuk el. Ha az eros hat.inos szabaly itt. A mergez6 gyogynovenyek haszn. bogy G bet fogyaszras uran G her szuueret kell rarrani. gyokereker lassu tiizon 3-4 percig f6zziik.isu gy6gynovenyeket magukban isszuk. 6 oraig azracjllk). kergckcr. ezt minden eserben mondja meg a kezeloorvosanak.iresehez.menres viz ben) papsajrfelek (hururoldrisra.5 dl) tea kesz. borogattishoz.il tearli szii kseges. utana leszurjuk. milyen hatoanyagok vannak abban a teaban.:ibol. cicrorn fli) lefekves elort egy feloraval kell meginni. 6 hernel rovabb nem szabad inni. merr a vese nehezcn dolgozza ki a kovasavar mag. Ez min- den eserben Ie van irva a gyogynoveny ismerteresenel . es gyogynovenykevereket is fogyaszt. AI. 15-20 percig lerakarjuk. amig lueggy6gyulnak. arnit haszruilnak.. urana heri egy csesze tea eleg "emlekeztetonck". melyekben sok a kovasav. a csala nr es a zsurlor. A rermeseket. a feherfagyongy-rea (vernyornas-i ngadoz.ilj. 12 oraig azrarjllk mesz. egeszsegvedonek.tal.ilara riles! 20 _J 21 . lrrigalashoz) egy pupozorr evokan. Ez is minden esetben Ie van irva a gyogynoveny isrnerretesenel. es adjik oda a kezeloorvosnak. ilyenck a csipkebogyctea (meglnilesre.isra. Mergezd gy6gynovenyek A gyenge harasuak kozott melyeker csak mcgharrirozott is vaunak azonban olyanok.5 dl vizzel.A g 6gyteakeszites alta anos szabalyai A reakeszfres alralanos szabalya: egy csapotr evokaual gyogynovenyr vag)' kevereket leforrazunk 2. mind f6zesnel es azratdsnal egy csesze reahoz egy csapo['[ evokanal reafuver veszunk egy csesze (2. hogy lassa. Ebb61 a cclbolmindcn gyogynovenynek a haroanyagair leirtam. A gyogynovenycker harorn karegoriaba soroljuk: I. Fontes tudnival6k Amennyiben orvosi kezeles alan all valaki. Hideg vizes aztarassa] csak keyes gyogytear kesz it ii nk. en [rjak ki a konyvbol. Egy liter reahoz (furdovizhez. Enyhebb beregseg eseren a gyogynovenyr vagy kevereket csak addig haszn. nern keverekben.

rnalnalevcl.in. hogy az elore elkeszltert elvezeti teakeverekbol egy PllPOZO[( evokanal fiivet egy liter ford.ilo mercgtclcrurd. nyirfalevel.sbollevetr vizzel leoncok. mel). kiv. aprobojrorj. es azr mar nem Izesirem. arnire az egeszsegveda naprarban leirrak szeri nt eppen SOl' kcrill. tiidOfii. sza mocalevel.igveg. PI. Vag)': macskarnenra (ez mezzel) izesiteni is szokrarn. joizu gyogynovenyek Mai napig rendszeresen haszualorn tidfroitalkenr is. Amint liirj'lk. harsfavirsig. kozonseges vag)' ragad6s galaj. szederlevel. citromfii. Mi nden reggel keszfrek magamnak masfelliter teat Llg)'. aranyvesz- 23 . aprobojtorjan. Mindegyik keverekbe regyenek egy keves ezerjofuver. mindegyikben nilsulyban vannak a j6izli novenyek. lnifii. aprobojrorjan. Ez urobbiakar csak 20 pereig azrarorn. Igy is marad benne haroanyag.lltifii. de mindegyikben van egy-ket olyan noveny is. A maradek fel liter fordsbol [evert vfzbol cgy-ket csesze rear keszirek. szederlevel. Vag)': galagollya viragos . 01'brincfii. [odormenra. ami segit az egeszsegem megorzesebeu. de ize beleolvad a robbiebe: igy rudom anyagaival Kezdjek az iidiniita lkeru hasznalr gyogynovenyek az egesz szervezeremet karbantartani. Vagy aprobojrorjan. szu rokfii. berakarom.Dditoitalkent hasznalhato. Ebben az esetbeu ez nern baj. napra valor. horsmenra. kakukkfd. cicromfu. Ekkor egy nagyoll a gy6gynovenyeket kiesi mez zel (csak szMG. Meg egy pelda: kakukkfii. Mib81 is all ez az udirciral? Minden esetben csak 'nalam kapharo) malnalevel. amelynek reaja nem j6 izfi.iljek egeszsegiikre! hare- 5-G-fele 10-12 gyogynovenyr keverek ossze eg). es sokszor csak egy [elora mulva sz ii rorn le.enl8 aranyban. el. v. kakukkfii. borsrnenra.

ESRE Harornnaponkent orb. 30-ig MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges vagy 01'- TISZTfTAsRA Minden reggel crkezcs elott egy csesze csal.i r) te sziink. rovidebb ideig lgya a re. Ez a larr az MAJ.-08. 01-02. 19.!llRIGYEl<RE Egy csesze kozonseges 08. az savcsokkenro. A friss novenyek hatekonyabbak. ERTISZTITAS Haromnapon vag)' normal kenr egy csesze galagonyarea.\1 az 50. 1 liter reahoz 1 evoka na l fll kell. 07. ba ncfurea. Elkeszite si rnodja: 2. IMMUNEROsiTESRE f-Lhomnaponkent tea reggel.ES V. Aki nek a gyomrar b. IS-ig MIRIGYEKRE Reggel egy csesz« kozonseges 06.lt javaslom A 2. Ezek kozul azt valasszak ki magukuak. 31-ig NOI ES FERFI IVARSZERVEJ( EROSiTESERE OS. de ebbol nern lesz scmrni baj. 30-ig vag)' ragadosgalaj-rea. A sz.inrju a csa lrin .ivrajekot ne erje a viz. J'.incfiitea.-07. 12 odt azratjuk es lesziirjiik.iskana] feher fagyongyor (level es sz.Egeszsegmegorzo naptar Ezt a gyogynoveny~haszn~ilati rendszert hll5zvalah~iny eve hasznalorn eredrnenyesen. reggel egy csesz. esetleg szenna.-05. fagyongyrear igyon. Lehet egy csesze kakukkfuvalrogatni is. arnelyi k reljes k iiuirest csi Ezt elerkorrol fl'lggetlenCd k iveve a 14 even alul i leanyokar. 01.ERNYOMAS. Ezt a magas vernyornasra igyak Akinek alacsony vag)' 07. n. A fiirdovizhez 5 lirer rear ontsenek. 07. szedjen. 14-ig teriska na l Fiivet regyenek..ERDEMES! OS. 16. IMMUNEROSfT.it. esce egy csesze bodzahajtas vagy gYLljtovanyfii vagy kutyabengekereg. a SZ<hClZ is jo. i.i nleveltea. 20. aki tud. 01.ngadozo a vcrnyomasa. 03. 01.-07. Fiaralabbalcis fogyaszthat- vagy orbaucfii- i:ik 14 cv telett. A ferfiak- 24 I 25 .savrulrengese van -. 15.irom napo nlcent reggel egy csesze kisvi ragllfLizike rea. Hrirorn naponkent tisztfrrisra reggel etkezes e16tt egy cscsze tel. Kerern. hogy nem rudoru rncginni a 501:011 koverkezo teat. kakukkfii- 05. ev ko rul ieknek h. na I a belei k ben.-08.5 dl viz hez csak egy csuporr BELKIORiTESRE 06. 14-ig SZfV. harrnadik eserleg !lap egy csesze valrogarva. A naknek harom naponkenr egy csesze cickafarkrea elfogyaszras. Ennek k05z0nhetoen 80 evesen is egeszseges vagyok. de robber ue igyanak belole. 07. El6fordlll. Ha nines Friss csalan. gondoljak 06. ida alarr egy CdOfiirdat is javaslok cick a [arkbo l.5 dl lagy vizbe egy re.ES EPETlSZTfTAsRA Ilyenkor viragzik az aranyvesszoffi. IMMUNEROsfTESRE Minden vag)' ragadosgaJaj-rea. .e kakllkkfuvag)' Egy nap hashajrokura.15. meg es hasznriljak . Neki 4 naponkenr feherarvacsalan-teat kell in ni.-06.-06. 31-ig vag)' ragadosgalaj-rea. csinaljak. 16.

. 14 ev feletriek is fogyasztharj. abbol a gyog)'niivenyb6J.MU NEROsiTESRE Haromnaponkent reggel egy csesze orb.·-11.20. 1 resz rnartilapu.-01. 16. azaz ket her helyctr csak egy hetig. 01.lr 2-3 percig [ozni kell. 14-ig IMMUNEROsfTESRE EIs6 heteu eg)' csesze kakukkfiitea 01. 30~ra osszerillitorr reakeverekbol vagy ragadosgalaj-rea. a masod i k beten fllte'l. Ezzel egy eyre nagyoll sokar rerrek a S~lj.iromnsponkenr Eg)' kesziilt tea.-03. eserleg vrilrogarvn. . BAKTERI mindennap. 04.ik.lJcf{ilevelvagy gyokt~rbol kesz. 04. Elkeszires: Ieirva 06. . Harem napoukent este erkezes elorr egy csesz« tea az alabbi osszererelben: 1 resz Ijl1dzs. fodorrneurabol vagy i llaros macskameur. 14-ig lDEGEROSITESRE.-10. 01. 16. .akn. A rnasorlik hcren minden esre egy cscsze clrromfiitea leFekves elorr. neg)' her helyert csak ket he rig isszak a teat. 16.!-~g . MIRIGYEKRE Egy csesze kozonscges 04. 02. 30-ig Harornnaponkeur erkez es elott egy csesze tea a 10.inchi-. 31-neI.31. (- vagy ragadosgala]-rea. A fiaral emberek a kuranak.vagy borsmeut atea.ES EPETISZTITAsRA Haromnaponkenc egy csesz e gyermeld~\.01-02.09.-06. [omenta is nagyon sok bakreriu molo mentyIr MEGELOZESERE Egy csesz e valami Iyen mentatea.iilt rea.i n luiromuaponkcnr reggel egy csesze kisvinigu Fiizike tea.isk arear mindenki iharja. vagy ka12. Haromnaponkent NYUGTATOMAK vag)' orbanchl- egy csesze kakuk.. NYUGTATASRA masodik nap esre lefekves elotr eg)' esre egy csesze ci rrom- cscsze orb.il n6i es ferFifiivet tegyenek. vag)' ragadosgalaj-rea. A tel i honapo'c ra azerr [rra rn a menrateakar. Ezr a magas vag)' normal veruyornasunk igy~ik.15.is MiFii.. IMMUNEROSITES~E. A gyiikerte. ameiyik 07.-12.5 dl vizhez csak egy csaporr reaskan. Fagyongyhelyert paszrorraskatear is leher inni.ibol.-07. 16.-02. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy cscsze menta tea va lamilyeu mcnrribol.-10. A pasztorr. 11. 16. 03.15. Y2 resz okorfarkkoro-virag.~kik maguk g)'lljri.inlevelbol rarralrnaz.\zni kell. TISZTfTAsARA igyanak meg regge1 haromnaponkent egy csesze teal. 28-ig MAl. 16.incfiikukkfuren. AI. elso hercn minden vag)' nnpokon.k a gyogynovenyeker. 01. 1 resz rCld6Fii. ~.-10.ESERE Egy csesze menrarea valarnilyen menrabol. Elkeszires: mint 07. 30-ig TUDO ES LEGUn tea. 01. VERTISZTITASRA Minden neg)'edik nap egy csesze kakukkfiiorbancf(Irea. 03. es relen a meutatea. TlSZTITAsRA 01.ltegeszsegiik vag)' meg6vasa erdekeben.15. 03. A kozbeeso negynaponk<~l][ egy csesze paszrordskate. ezr forr. 30-ig NOr ES FERFI IVARSZERVEK EROsfTESERE.Lrfalevelbol igyanak teat reggel. 14-ig IMMUNEROsfTESRE.-09. esetleg valrogarva. HOLYAGEROSiTESRE A n6knek 14 eves kor Feleer hdrornnaponkent egy csesze cickafarkrea. . eserleg valrogarvn. . NYUGTATAS Az els6 heren minden masodik Llap egy csesze orbancfiltea esre lefekves elder. 04. .-02. hereu egy csesze orb.Ferli. csesze ezalo] a ket csalaukura idoponr naljak javaslorn is lenyeges. MIRIGYEKRE Egy csesze kozonseges 09. 0 l-jen bevalt.-04. 12. 31-ig VESE TISZTITAsARA N). VERNYOMASRA Hnromnaponkenr egy csesze galagonyarea. 03. mint a galagonyar. merr ebben szerintern cobb . kiverel meg h. 14-ig IMMUNEROsfTESRE I-h\romnaponb~nt reggel eg)' csesze kakukkfuorbancf(itea. . 14-ig IDEGEROSfTES. BAKTERIUMF ERTOZESM EGELOZ. BAKTERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze valamelyik mentatdbol. 01. 30-ig ALTALANOS TISZTfTAsRA M i.-01. Ez a lnrr az i.. I4-ig UvI. fagyongyrdr igyon.-12.l.15. 02. mert a bennLik levo menryl j6 bakreriu miilo.il 50 eves kor ur. ha a felet rnegcsi- 12. 01. 01.do alarr egy Cd6fClrd6t is javasolok. eserleg valrogatva. 02. A savtulrengesben szenvedok haromnapoukenr a csipos csalan helyert feher arvacsalanbol kesz it sek a relit. 09. 30-n<il.kfil- 10. es ez. a masodik UM. l\ilIRIGYEKRE Eg)' cscsze kozonseges 10.nden reggel egy csesze csal. 02. 31-ig SZiVlVllJKODESRE. A 2. BELKIURfTESRE Eldrre valo este egy csesze eros hashajro tea. 16. Az egeszsegmegdrzo gy6gyniivenyhn3 eg)'es eleruei r ossze lehet cserelui sajar elhararozasuk szerinr.incfiirea miudennap reggel erkezes elotr. BAKTERIUl'vIFERTOZES 03.-09. 14 es 30 kiizorr Ezekuel az eleg.-03. 16. NYUGTATASRA. 14 ev alan nern az egeszsegmegorzo gyogyniivenykllrk 26 27 .15.ilra] segir a natha megelozeseben.15.1 menryl. 01.-04. 30-ig VESE ES HUGYUTAK A mezei zsurlobo] 02.15. De a vadon rerrno vizi menta.FERTOZES MEGELOZESERE Eg)' csesze [odor. '. Az illaros macskurnentar azoknak irta m le. 16. BAI<TERIUMFERTOZES MEGELOZESERE Egy csesze menrarea. 10. Akinek alacsouy vag)' ingadozo a veruyomasa.

GYOGYNOVENYT? ~ ~ NAPJAINK LEGGYAKORIBB I3ETEGSEGEI IS KEZELHETOK. Iv[[T MIRE IGYUNK. MILYEN BETEGSEGEKET MELY MODSZEREKKEL ELOZHETONK MEG.. EBBEN A FEJEZETBEN ARROL tRUNK.MELYIK BETEGSEGRE MELYIK . TDNETE[K ENYHfTHETOK A GyOGYNOVENYEKKEL. 29 . MEGELOZI-IETOK.

<1Z egy heten egy tOuon esre egy csesze mezei karang-gyokerer 30 l 31 . ezerr kell bolrban lllegveLlni. a cickafark Az elegeelen belmiikodes kovercezrnenye a szorulas.ilobb gyogYllovenyiink. de vanuak gylimolcsok is erre a celra: a szi lva. es a ribizl ilevel. Ekkor egy reaska rui l fLiver kell ker es fel ell forr.ija a z elecema. fellangyosfeva fogyas1.isban leva vlzzel Ieonten i es esre meginni. Terrneszetes forrasok a szeder. (Egeszben fogyasztva hasfogo. men a vcdeEgy tavaszi risztitoklll'. Erre a borbetegsegre is jo az [Lrifi!: a friss leveleker megrnossuk. Oka az . erneszresjavuo. hogy az i rnmu nreudszcrii nk nem Llgy mukod i k. Az alma szab. k III es nern ragadunk Ie a reve mozgun i ndennap. Az allergia kezeleset a risznrokura folyrarni. ennek elegnek kell lennie.ikenjuk a borre. f07.'lri(o hanisu. llj keleru beregseg. melyer Regen reggel i 2 d I langyos viz fogyaswls.ir. legahi. C-vitalllint rarralmaznak. kezesben. de akar egesz ejszaka is. reszelve szeklerlazfro. lassan.ar) rosros zoldsegeke[ kell fogyaszrani. a szolo.cle- immu nrendszeriinket. Sok vasat es C-vitaminr tartalrnaz. mint pelrl. arnelyek sok A1.is. gyogyfiiveket haszualjanak. ugyanis a kuryabengekereg mergezo.l is korhetjiik a sebes borre. Cyogy noven yek kel is keze Ihe rj ii k sze kre kedesii n ke t. A norma lis belrnukodes alapja a helyes nipl. Ezt sem szabacl sokszor hasznalni. Vannak gyogynovenyek. es ez reszbcn azert van. rnelyek kel erosirherjilk fu nkciojaban z avarj. egyevi . Eloszor is segireuunk kell saj. luitso oldalukar megnyomkodjllk korommel. a gyogynovenyek kozii! a cyukhur. Ha makacsabb ekcernaro] van szo. Ez a g).ilkozas: elegeudo rostos anyagot. A nuisi k hashajro. A fl'tszerek is lazirjak a szeklerer.ogynoveny azonban nern ki. ha <1Z erkezesiinkkel rendben tarrjuk az emeszresunker. egyik lcgkiv. JegaJabb eg)' evig kell folyarnarosan uran az lLtiflivel kell de hantolarlan gabonal:eleker (pl. ez is csinal szeklecer. ahogyan kellene. Kivalo ud iroira]. Ilyenek a csipkebcgye. de ha maskepp nines szekletuk. du ru mbuz. gyakran aranyer kialaklilasahoz vezet. az a Irna.bb rermcszeres anyagokat.) A legjobb rnegoldas azonban az. hauem rendszeresen. a citrorn es a nara ncs. mel). ejsz akara r. EIs6 lepes egy jo alapos "rakaritas". A riszt iroku rat vegezherjiik csalannal. es azokar is valtogarva. mel). Csak ket nap egynuis unin igyllnk meg belole egy cseszevcl. A hashajrokra nem jo raszokni. Az egyik legerosebb hashajronk (egyenereekti a szennaval) a Iwtyabellgekereg. vag)' egy oran keresz tul ]00 "C-on valo kezeles uuin lesz Fogyaszthat6. mrn. eleg evenre kcrszer.ir szervezetiinknek Aranyer (SZEKREKEDES) kulonleges medon ke!l elkeszfren i: hideg vizben azratjuk 6-8 odn keresz rill. megelozeskent is ajanloill.ejuk. a k iserkeuo nedver r. Csak szakuzletben szerezzek be. sok zoldseget. Akinck al kalOJllmal rendszerrelen a szekleru rirese.l l I i! Allergia A Fel viLig allergias vala mire ruanapsag.lt is java solcuk az embereknek.ill. papri k a . egyik megjelenesi lorru. szorulas es hasrnenes eseren egyanlm j6. mas neven kaningkoro vag)' vad cikoria.lval ki kell uzniink minden lerakodorr Idros allyagor 1I)t] rokrendszeriinkb61. de kovasavrarralrna rn iarr G hetnel huzamosabb ideig nern ihato folyamatosan. Ez a noveny csak nagyon kepes elmu laszrn ni az allergi. A harrnadik szeklerlaz iro gy6gynovenyi'lnk a mezei kntdng. a gYli/tovdl/Jjll.ik a mesrerseges <lllyagok.i lyozza a belnuikodesr. elsosorban azok. hanCI11 elsosorban szekletcsindlo. A tudorn iny egyik nagy rejtelye ez a napjainkban oly gyakori. allergia sokfele lchcr.iul a rnusrrir. ami kiiirito hanissal bir. kec fogyasztllnk elorr.

es aruikor Iangyosra kihult. hagyj. men az nagyolJ drasz rikus. a kiserkeuo nedvvel kenegessek a barna folrokat. hogy ket liter fordsban leva vizzel leontunk ker evokan. a beszfvod.\lhato. MUTETll-lEGEK.ni. Naponra 2-3-szor kenjek be a kerdeses borfelLderer egyenletesen. Felv.it. Borbetegsegek (NARANCSBOR. egesi sebek es azok hegmaraclv.. a csaLing). olaj. fejezetben. • korpris j~jbiJrre. arnen nyi ellepi. ne hClijon lei. Hilrdben t arrjuk. 32 " ad 33 f . Torjek meg a novcny szartir. Megelozese legegyszeriibb a rendszeres szddetrol valo gondoskodassaL A mar kialakulr aranyerre a sebgyogyfto tltifitvet aj. Sz. Sziraz. nuisnap egy csesze csalrinreat szinren ehgyomorra. Ker-harom napi illL:\s uran ujbol felforraljuk a zsirt.ivallefekves elot t. A Fliss cickafarkot es koromvirigot annyi zsirral forraljuk 3-4 percig. Krernkeszfresre a cickafarkvirag is baszn. nuiteti kezelhero a visszer is.in a vegbeJnyilast bekenjuk ezzel a kenoccsel.ijriva]. iilofiirdo vizehez hozzaadjuk. egy kis rneleg vizet at: cd6fi'u'd6 vizehez. ne Hzzunk meg. nern dorzsolve. Minden szekeles es fiirdes ur. Tobbek kozort a kerneny. Naponta kerszer cserelni. Figyelem. A level hatoldalrin a vastag ereket meg kell koromrnel nyOJll kodni. Este alkalrnazzak. hegek elmulaszuisdhoz javasoljuk az orbdl1cfii. esedeg verzo aranyerrc egy langyos iilMH rdo llagyon jo harassal van.lndekosan nern irram a bodzahajcisrol ruinr hashajroro]. torekeny barre szinren az orbancfilolajat aj. 10 percig lefedve tartju k. Ezr ~HCdofL'trdat mindeunap megisrnercljuk addig.is uran a felesleger roroljek le. A cickrifar/~!. nehez szekler vezet az arany- er kialakulasaboz. hajhulld.3 percig kell fOzni -.( j6 gyulladasgatki.Ii . • barna [oliola« a uerebulld ficskefil sz. A begyulladt. ezzel mossak <1Z arcborr napoma tobbszor. ben kezelesiikre eloszor egy alapos rlszlrokurar javaslunk 4 heten kereszrul a di61evel es a csalan te:ijrivaL Felvalrva kell inni a ker novenybol keszirlt te.ikat. hog). Ez a noveny frissen alkalmazharo csak. haszualara eseren nem tauacsos a lakasr elhagyni. rnajd osszesodorva a vegbelnyflasba helyez. Keszfrsenek naponta egy friss cscsze teat. de nem torolkoziink meg. sziirjek Ie. amfg <1Z aranycru nk gyulladrisa el neru mulik.lk a llni 15 percig. es cgy-ket rorryanas urau leszurjiik. Kozben mar lehet kezdeni a kulsoleMlndenfele ges kezelest is: • pattallrisolera a /dizihmiges gatajb6! kesziilt teavallemosasc. Husz perc utan lefeksztlnk. Este egy cscszeve] igyanak meg belole. urrina a masikar.gnak is. lesztirjuk. egy ol. Nagyon enyhe hashajco hanisa van a feher akacvi d.i lrva haszruiljrik a diolevel re. Lehet az aranyerrc kenccsor is kesziteni 2 resz cickafarkbol es I resz koroll1vidgbol. eslefekves elorr igya meg.iln i.inljuk. reggel es este. Ezt llgy kell csin. egyik alkalommal az egyiket.iranak nedvevel vale ecserelesr.rra cSI1lti1lgydidndb61 kesz irerr obliresr ajinlunk mesas man.okerre3r Iozessel kell elkeszueni! Leiras ralalharo a "A gy6gyteakeszires alralanos szalxilyai" c. kuzben rn indig out iui]. lDOSKORl nORFOLrOK) borproblenw elsosorban belso eredeui.illyai. OrbincFiiolajjal sikercsen • nnrancsbcrre. meg a zrirogy{iriin beliil is.ll cickatarkor (ebben leher rerrneszeres rnennyisegil vinig). egyik nap egy csesze dioleveltear ehgyomorra.irrljuk. Ovaros:tn beleulunk. lOOTESEK. reggelre lesz szeklere.

az I-es (inzulinfiiggo) es a II-es (tablerr.isok eredmenyekepp hamarosan fekiltja egy m. Kialakulasa robb rcnyczorol fLigg: leginldbb a raplrilkoz.ir. melynek III iikodesc a koverkczo elveken a lapul: A csalan (u rr ica dioica) levele verrisztiro.Cukorbetegseg A cukorbetegseg allyagcserezavar. A gyermekI. melyekben fr6jllk a rea harris.ima a ma i 7 milliorol IS milliorn fog nOl1i 2030-ra. Ker ripusa van. es beszarnolnak az ererl menyeik rol. T.erepe a I11Ltlr zazad s Evek ora sokan isszrik rendszeresen a Diabess-Cyorgyrear. A ki lacasok karaszrrofa lisale a Fekete konr inens. Mosr abbol a szamtalan koszondlevelbol idezunk.imar. a k kor Illegi nog. a varharo novekedes 20%-os. Percenkent 6 ember hal meg a cukorbetegseg altal okozotr szovod menyek kovetkezreben. anyagcsere-betegseg ugyauis nagyoll osszererr. fonros szerepe van az errendszeri sI. Fontos szerepe va 11 a majk. 34 35 . Htilasa n koszonom! R.lr az ujabb mersekelr: kurat. A kat. az egyik legalacsonyabb glybelll iris indexii osszererr szen hidratvegyuler. rest mozjnissal. AI. a cukorszinrje lejjebb menr. Mar az okorban is isrnerr volt. AI. . Mivel mi nelketten cukorberegek vagyullk. 130 ezerrol 207 ezerre josolhato. Nem rudj.es/vagy nagyer-Id rosodasok kisernek. de ha kicsir srrcsszes napom van. nern rudjak g).hszi k szereper a sokszor depresszioval is jar6 cukorberegseg kezeleseben. de a hajlaru is fontos szereper jarszi k.is epermi kodes ugyanLlgy resze.ingk6r6gyoker (cichorae radix) legfourosabb haroanyaga az inu lin. a novekedes A fejlerr orsz. mirol a lu kul ki.ik.ilja a ClI korberegseg kezeleseben. -J/e v. a meregtelen ircsbcn. mcrcgrclcnfro hanisu. Egy baratorn most iort vissza Magyarorszagrol. szabadgyok-fogo harasa miarr kiernelkedo szereper kap a szovodrnenyek kivedeseben. Kanadaban elck or eve. orbancf(l (hyperici herbal elsosorban kedelyjnviro harasanal fogva j. Awk a novenyek. Jelenros krornrartahna szabdlyozza a vercukorszintet. Norvegia.ilra a Cyorgyre. kialakulasanak." Napjaink egyik nepbeccgscgc.isro] es az elermodrol. 6 V<lSarolt . mine pI. a Cll korberegseg megelozesere is j6k.isolo s7. Immunerosfro hatas<1nal fogva oszronzi a szervezetet a fokozort vedekezesre a karosan magas cukorsz inrrel szernben. Szerencsere MagyarorsI. L. vercu korcsok. ralaban Srfrvrfr 5-6 Kozel 20-as cukrorn 10 ala rnenr le. akriv elerrnoddal es gy6gynovenyekkel.ival is kezelhero). K. [elenleg a vilagon 300 mil1i6 cukorbeteg van. A nepi gyogyaszat regata haszn. Mcgeldzeseben. rna 500-600 ezerre becstilik a cukorberegek sz. gyulladascsokkento.isik nev: gluk6z inrolerancia. es ez a szarn 2030-ra megduplazodi k.6gyiralli. szovdd menyei nek keslelrereseben sokar rehetu nk a helyes t'lphil kozassal .ilharok a Diabess-Cyorgyredban. A fekete Monya levelenek (rnyrtil!i folium) SZCllhidrar-metabolizrnusr befoly. N.es epenuikodesr serkento. A cllkorberegseg dell nfci6j. melyek at.ig is a kozepmezonyben roglal helyet. llyenek ral. es sejresek szerinr az elluzas. vizelerhnjco.\1- kozorr vall. Ec-u«. Naponra iszorn a rear. ota ismerr.lncfiigyoker (raraxaci radix) erneszrest el6segfto..1 Gyorgyrdb61. maj. a barricorn k iprob. a feludrr lakossag 30%-ar eri nr i.. es meg rna is rejrely az orvosck szanuira. es Onre gondolok nagy szererettel. es an mondra. Isrnerosom sok j6t ha llot ta m a Gyorg)'te<\a cukra miart vasarolra.ir resz leresebbcu raglalja.ovodmenyek es a reti nopatia megelozesebell.irosodas megelozeseben. m i nr a cukorberegseg maga.s arnelyer valroz o expresszivirassal megjelcud kiser. vizelerhajto. anyagcsere ll1ukodeser segiti k.ill. N agyon val kapcsolatban. a hib.igokban.kenro. Afrika orsz agaiban a cu korbere gek sz. a cu korberegsegeben bekoverkezetr jorekony valrozasrol tudostr. dellnfci6ja a koverkezo: "olyan komplex a melynek hatrereben reszleges vag)' reljes inzulinhiany . emellett megszunteti az idegesseghez tarsulo pszichoszornarikus panaszokat. Csokkenti a vercukorszi nrer.

Ma reggela harmadik bogre udn . T.. Negyedik a lkalomrna] rendeljuk a teat. de fogy tam is a rea iv. Nagyon halas vagyok Onnek ezert a csodaszerert. Dioleveler gy6gyszemirakban.err nagyon nagy haHval es tiszreletrel seget ilyen kiran6an koszonom veg7. Debl'eccil Edesanyink korbeteg.9. a barna rozsdafol tos level ncm j6. ~olrl11emes. pupozorr reaskanril diolevelet leforrazunk 2. Az elso bogre ucani napon 5 eg)'seggel csokkenc a cukorszintje. Persze dierazom es gy6gyszert is szedck. parnutzoknir. z. Egy nuisik rnodszerrel is hatekonyau gy6gyithat6 a fekely: a lefornizort majd lehurott diolcveler tegyek a nyilr sebre. A re. 5. Budapest korszinrem. es sikerulr is megszabadu lnia. Balatonnlnuidi Szeremek zacsk6 nagyon cu korberegsegre hatckony az Onok Ourol 4 Sz.1l6dotr. T M. 'The tea really made a big difFerence.ik a Fekelyes l. de ezr eddig is rerrem. egy h6napja taUlta III a Gyorgyteara. Jl1osOIullagytlrollrlr Korabban mar rendeltem Onokr61 Gyorgyteat.irjanak rnezfr lib. J6 az emesztese az6ra. es nagyon j6 egeszseget kivdnu nk a rovribbi eredrnenyes es felbecSlilheterlen ertekll munkaj.. egeszseges leveleker szedjenek. nagy risztelerrel R. I vole az CrIck. illctve dorzsoJj€k bele a borbe.5 ell. NflgYIJJzsoIIY.. neki. magas cukorszintrel de llleg igy is nagyon egyideje kiisz- Tahln azeleremet is rnegrnentette a teaja. Jelenleg 5-8 kozott moz ognn k az errekek. . ugyanis az ehgyoll1ri es a delurani vercukor erteke 7. B.5 kozarr v. es 2. ami t kb.. lerakarva allni hagyjuk 15-20 percig.5 kozotr. eddig ketto for d iaberes over a year ago for my father. Saj!los neha most is ingadozik 5. C. es ezr eveken ar semmivel nern slkerulr elerni. sz.7 volt. keruljek a penge huszrui lar. A rea igaz~\n nazv _ ". hogy normal dieta mellett egyreszt csokkenr.sanY. Kb. Edesanyarn es a magam neveben koszonjuk Cyuri bacsi tanacsat. A diolevelrea lemos6 igy keszii]: egy melyer azora is lelkesen fogyaszt.ir egy par heren belli! larvanyos ered rnenyr hoz. kezeljek azt diolevellel: mosogass.inak ovatos mersekle se is.Gl[ ~ellett beadnonl ket f~ljta inzulinbol.. Viseljenek kenyclmcs cipot. Ha peclig mar kialakult a seb. Ezuron szerernel~ edesanyarn reszere ismerelten Gyorgyrdr rendelni. Ha ll1agu k szed ik. Pies Szerernbn maggal. es gy6gyszeres kezeks alatr all. Nekem viszonylag magas voir a cu11-13.b.isa alan.. G. lll.trosan pediku rozzenek. \'{!e would need a new supply. agy .ilva ingadozik a szinrem. Sziovellifl I have already ordered from you the rea T Zs.5-10.8' hirCd van! Koszonom a segitseget! leszorlrani. Nelulny here.OZlSO. vaszonzacskoban drolj<ik.ertheca m6don . [mil' kevesebb iuzulin kell. nagyon reg nem voir ilyen alacsony.. a Illasodi k bogre LLr. J.. meg hornokban vag)' puha gyepen sern. Az ertekern: 8.imunk.4 lett. egyik gyakori es sulyos szovacllllenye az bib. sem lepi . I107.err gy6gyszert szeclek napi 2xl szerner. es 8. mclyek es sokszor a keru!ni kell kesz lretr gy6gyrdt.::eppen reh. MindellJ. meg. E. nem rudoll1.isresZ[ <illand6sulni L\rszanak ede. Szartrsak meg szellos. Zs. es bizony az evek ora ll1agas cukrom igencsaklecsokkenr. viszout llgy n'i ni k. Ov. keszirmenye. gy6gynovenybolrokban vasdrolhnrnnk. viselrerek Oil ir. de hagyjanak nehany uagyobb lcvelckct egeszben is. Gyomaeudrdd Nemrcg rendelrern Onr6l Diabess cdcsanyamnak teat cdesapam nak. ez. -14 kozou J(ecl'kI!1JIit Evek ora mag. Egy reszer vagjak fel aprora. egy 116napig ittarn. es m iot a issza a edt. J"N de I volrak az ereumenyeun . Igaz'lbol (sak herek Il1ldva v<ircunk volna eredmcnyr.6.6.lItozilc A tear haszn. A.ott .ihoz vezetnek.J . Ilyen kedvezo erreleek escrcn lassan szoba joher a vercukorsziut-csokkenrf rablertak eddigi adagolas. Kisfalllha!m eredmenyeivel! Cu korsz iutem a kezdeten 8. a tavaszi diolevel nern haszn.it. K.lejjebb egyCm cobb kg-tol rnenr a cuk ra. cukorerrekeim teljesen l1ormaliz. Napollta Friss f8zetec keszitsiink. K. A gyogyrea FogyaswisAval sikerulr arlagosan 6-7-1'1" leszorira ni. megsem segircrt. ket here issza. Csal.ibat terdtollefele diolevelbol kcsziilr... eddig nagyon bevalr. igy a Cli krom 19-rol IO-re csokkenr. Diabetestdja csodar rerr edesany<llll Hi hererlenii] j6k az eredmenyei. drj. Z.7 es 8. j6 eros reaval. l'o71tgcJlaSJ'zisztclIs. es a kozerzere is sokkal jobb. megrendelni a Gyorgyreac csomaggal itram. Hihererlen. kozel 30 eve cukorbereg. valrozasr hozorr.-fle L. melynek erreke minden elkepzeleserner felulmulra. megrendelni neki ezzel Could E. rudja es az Onok tdj. lefekves elor r. megscm bnruk A cllkorbetegseg lin.} Egy here megvasarola Diabess Cyorgyterit. Ezzel <1 fozettel mosogassuk i\ h~bszAra( a labfejer naponta h.5 kozott F. Gyakran 14.imomra yO\l please send us two bags of Gyorgyi rea? UvLir rendelrern robb III i nr egy evvel ezelorr a Cll korbcregsegre valo rcabol"" cdasaparn reszere.inak rarrani a cukorertekel<er. es hasznal. B. Az erek besziikulese miat t a verkerina Libon fekelyek alakulnak ki.. Lib csoukolds.ra 2 csomag Gyorgytdt?) es nuir fogyt<\n a keszlerem. Mindev.\r a megengedetc erteker.Kiildene B. kb.~k meg az allgusztust.. ami nalam mar neluiny nap win is igen j6 erecimenyeker a cukorszinrem esz revehetoen kezdert csok kenni. P.ta revekeny- nehezen vagy egyalralan ncm gyogyulnak.i nr.a keclelyallapota is. Pees Edesanyam inzulinos. es az inzulinadagomat a felere csokkentertem. es mriris javult a cukorszinrje. sz. as vercu korrul kiiszkodok.lll1 cukorertekei. tiszra. de arniora az an (eaiat issza. hogy osszefLiggesben van-e.ini napon..111<11' 20 eve inzulillos Cllsegitsegevel egyenst'dyban R. Az egy hete tarto Iogyaszras ut~\n vercukorrnercst vegeztllnk. Egy ismerosomrol kaptam ker dobozzal. dlabeteszes ges elegtelenlesz.. kodik. Napi 3-4-szeri kezeles m.ilhaco. Iorrasbol B.ihoz. D. vag)' a folotri erteket produldl. leverr vlzzel.i n. .. ~ E. es .ir a lib seruleseir: Ill" j. szoros vercu kormeresek kon [1'01.fogyasztott<l. Tobb mint ket eve Fogyasztom a reakevereker. aki cu korbcreg. hogy C7.. Tiszte1t Gyuri B. 2 csooriilok 36 37 .. G)lOI" . Ehgyomri erre]«: 8 hirCd volt.E. Szeged ram Cli korbeteg K. U lasaval. Uj adagra van szii ksegilnk.i.iraz helyen.ibol naponta 2 dl-r ~ogyaszrok esreukent etkezes ur.iromszor-negyszer.. tip 10-11 veretkezesek udn S.1cSi! 2 h6napja rogyaszrom diabereszteaj~\r. tegnap pedig 4.

I I 'LI 1 Emesztesi problemak (MA]-. Amit mcgesziink.ES GYOMORBETEGSEGEK. igy harekonyabh. esc ten rarrsunk igyunk szigoru dierar . A belrend szer mil korlesenek norrnalizalas. Kerulji. Egy pupozorr re. Sok problemarol 6vj. amig a hasmenes meg nern SZllni k. hcjastul kell fogyaszrani naponra 1-2 almar.is neven lososka . fOI1[Os.magjar. hasznalni. A vads6ska magjat meg is lehet ragni. Az erneszres sorau szerveink hasznosicjak a bevirr raphllckor. rok fogyaszt~sat. junk elegenda folyadek fogyaszrasarol. 15 perc unin fogyasztjuk. a kokenyrerrnes vagy a lekvarja hasfog6. Fonros. lernkarjuk. puffadashoz. Csak addig kell Az imenr litertilk az almar mint szeklerszabalyozo gyogynovenyt. mivel azonban eleg laza.i mos problernahoz vez cr: epeh61yag-gYlllladashoz. akar szekrekcdes esere all Fenn. Wgezetlil Hleg annyit. A. a majon es az cpen kereszt ul k ivalaszrjak a feles!eges es bros anyagok ar.ik el a szckleruker. ugyanakkor a vesen. ha a szeldetl'1 k rendben van. hogy ne hanyagolj. epekohoz. gy6gyrdkar.ihoz hasznaljanak dlolevelbol keszult teat havonta egy-ker alkalomrnal. mig a hasrnenes tart. A kokenyvirag hashajro. de nem eleg helyesen kivalaszraui az cledell"l n keto a kon nyil emeszrcsrol is gondoskod nun k kell. A vads6ska . Hasrnenes eseren egeszben. J6 hasfog6 a vadsoskarnag [eija vag)' a kokeny rerrnese. PUFFAOAs. EPE. Fazes uran fedo alate kell rarrani 6-10 percig. Langyosan kel] reggdi elorr megi nn i naponra egy-kct cseszevel.iskantil vadsoskamagor megnlgunk. sos vizben fotr rizs szinteu segithet. gyomorsav-alulvagy -nihmikodeshez. zoldseget cs gyiimiilcsiit kell fogyasztanu 11k. abbol gazdalkodik szervezer unk.iskamil szriraz dioleveler 2. REFLUX) A j61 nni kodo ernesztes eppolyan lyes raplalkozas. Egy te.m. fozni kell. keyes. sii n k kiegyensulyozorr !egycn: feherjeben s6kban gazdag.5 dl forrdsbau levo vizzel leoutunk. Keruljii k a szensam. A kokenyrermesr vagy a lekvarr is csak addig kell enni. A nem kielegito erneszres sz. akar hasmenes. mint Belhurut (HASMENES) k az ii res szenh id raHasmenes vas iralokar.c. mint minden magat. csak egy-ker percig. es gondoskod- a he- szenh idrator rart almazzon.ik meg magukar. de meg rnegfelelo hogy etkezees asvanyi mcn nyisegti a felesleges kaloriak hizashoz vezetnek. majdleszrirni. 38 39 . Eh hez megFe!el6 men l1yisegii rosror .ir ll1egcm- vag)' megdarrilva egy kis vizzel lenyeljir. amig a szekler normalis allagll nern lcsz.

De llgyanilyen j6 a sarles gamandor vag)' az czcrjohi rea]a is erre a celra. Mindker eserben javasiorn. Az epeholyag gyullad. igyon napi egy csesz e orb. Ihatjak parhuxa mosan az orbancfuvel. Ket-harom her a lar t a rekelybetegseg elmulik. az noveli a gyomorsavterrnelest. llyen eserekben a koverkezo kt'l rat javaslom: napi egy cseszevel egy heten kereszrii I. Akkor is kell emlekezreronek inni a teat. re I leggyakoribb oka az idegesscg. Ez a kura a robbi erre valo gy6gynovenyb61 is e1vegezhero ugyanilyen modszerrel. Eunek koverkezreben alakul ki a gyomorideg.ivdlo savcsokkenco a feher akacvir. Heri egy-egy csesze tear meg keJl innia.ilyto re. sz inren merrekkcl a Iekerekrive. Sz.irvaesaLin re.ivn l is igyanak csesze teat emlekezteroul. a stressz. Ha esak a pu fbdts. de akkor null' eleg belo!e herente egy adag. Az idegesseg oldasara ajdnlom az orbanch'itear: napi egy cseszevel igyon az.sban van.inchitear lelekves elort es egy csesze fcherabevi rag-teat napkozben b. aki nek ilyen problernaja van. hogy A gyomorsavt{tirenges Epeh6lyag.lnren k.ilo gyulladasgarlo is.i! meg cick afark es orbancfii 1-1 aranyu keverekcvel is kell urokezelesr vegezni. De ekkor sern szabad a teaivasr abbahagyn i. majd a savrulrenges es a gyomorfekely.~g a baj. Ha nines alland6sult problema.Gyomorsavtulten es. Akinek keves a gyomorsava. puJfadashoz. esre egy csesze orb. legfeljebb 6 heten kercszrul. Ugyanezeket a reakat javaslorn a refluxra.vagy nyombel fekelye van. elegeudo hereure egyszer reggel ehgyomorra egy csesze aranyvessz6flibol keszulr teat meginni.isan. Radikalis vag}' eserleg m. hOSSZLI avon kr6nikus epegyulr ladashoz ill.irmikor. nap kell iuni egy-egy cseszevel. heri 2 cseszenel lema.ija is j6. de j6 a savanyu bor is. Hat herig Fogyaszthat6 ez a rea szunet nelkl'd. epevezetek Ha az epeb61yag nern ti ru l ki teljesen. eleg a srresszes napokon megin ni egy-egy cscsze rear. ami savfelbufogesr jelenr.i r epekove is van valaki nek. gyomorfekely.i. epeko kialakulasahoz vczerhet. napkozbcn egy csesze Feher akacvirag . es a [ekely nem fog kiujuini. az eredrneny is ugyanaz lcsz. a pn nnszok elmulr. Arnikor az epeholyag gyullad. 40 41 . mar nem eleg a heti egy csesze rea. kulonben meg hereure egy-egy visszarerher a prob- savcsokkento a Feher . Ak inek rehar gYOll1or.i It teat igyon naponta barrnikor egy cseszevel. esre lefekves elorr. Csak rnerrekkel. illerve am fg a problema meg nern szfi nik. mert ez a ker noveny kiv. A gyomorfeb~ly elrnulaszuisrira a Fekere nad. kerti izsopbol keszi. hogy minden nap este lefekves elorr egy csesze teat kell meginni. A nuisud i k heren minden masnap.iuchi. Ilyen mennyiseg meg rnegelczes celjab61 is j6. Az urokezelesr legaLi. a hannadik heren minden 3.ija. arnikor mar elmult a problema. urana ugyanilyen hoszSZLI sziineret kell rarrani.bb kec herig kell folytatni {lgy. ebbol robber nem szabad inni. men k iuju] a fekely. pang benne az epevaladek.ig teija.

rokeleresebben felsziv6dnak.. EZ7. Ha a dioleveltear a m<\j nulkodeser de a lefrrakar en kiviil meg sz. A rulzort alkoholfogyaszrasbol eredo majnagyobbodasntil is leher segireui ezekkel a gy6gynovenyekkel.okro] Arn ikor rnajd a novenyekrcl is (rok. szamolni kell.in is erdernes egy p.ilnak. keszltett rear masnaponkenr is csak egy es herig szabad iuni. Kapacitasa lIgyan tu! van mererezve. Ez utan a harem bet uran luiromnaponkeut egy henapig felvalcva egyik alkalorn mal cickafarkbol. alland6. egy heten haromszor. am{g a gyulladas el nern mulik. utana a kurat gyermeklanchi-gyokerrel kell Iolyrarnl addig.. es aki gonclolja. men csak akkor oldodik ki belole az egesz har6anyag.nos szabaly egyebkent az .i s.hogy eserleg probri ljanuk k i L11~lsik gyogynovenyr is.imos mas segfti.t<it . j6 hardssal rartorn aleghare- konyabbnknak. majnagyobbodas FOL1[oS Ineregtelenit6 szervunk a rna]. ennek a hnr.isu gyogynoveny is elegend6 a bcregscg megelozesehez vag)' megs7. amfg a gyulladas el uern mulik.ijuk j6 mLLkodeser megorlzzek. es m. Amikor ezr az eges7.Majgyulladas. A ferrozeses JmijgYlll!ad. Peldaul a gyermekLincfii levele vagy gyokcrc. vagy kell robbszor inni ezerj6fiivel vagy feher pernerefuvel izesiretr teat. megnyugratja es lelohaszrja a megcluzzadt m.i·. a gy6gytdkat ehgyomorra kell fogyas7.A gyermekLincfii leveler egy a nr ibiorikumos kura ur. les z szo. hog). az. nem szabad meginni belole.. A kura :bal'OHl hetig ramon. Eldfordulhar. ezerr ilycn eserben rnindenkeppen orvoshoz kell fordllini. A gyokere a harekcnyabb. hogy a m. vagy a gyel'lnekLil1cf{t leve]e.. Erdsebb gyulladas eseteben a dlolevelbol keszftetr teat [avasolorn.. sa hi. hogy valaki nek az enyhebb har. Azcrr j<1v015010111. 42 43 ..el azonban csinjdn kell banni.ene[ robber A diolevelbol Meg annyir ha valaki verhfgir6 a diolevelrol. de legalabb addig. a gyernlekLlncFli Ezeken a gy6gynovenyeken noveny is van. napi ket cses7. kulon-kti. de azcrr nagYOll keIl vigyaznllnk d.ntetesehez. a masik -alkalomrnai orbancfiibol kcszult teat kel l inni. A gyernlekLlllcfli gyokerer ker percig fozni kcll.on lei is probrilharja a harasukar.lI) igyanak egy honapban legalabb egyszer a gyermeklancfl\ gvokerebdl fOzott reabol egy cseszevel. tehsir gy6gyszert szed. arnelyik vall a majberegsegekre. gyokerebiil keszult teat akkor is inni kell a kura alatr.iskep- pen reag~1l egy-egy gy6gynovenyre. Az enyhebb. AlraLi. nem Ierrozesbdl credo gYlllladasokra eredrnenyesen hasznalharok az alabbi gy6gynovenyek. hogy az verhigit6 is. kurar befejeztek.tani. es a rna] nui kodesenek is sokat ha szn.ir napig inni. rnerr m inrlen ember rnis. Ezerr kell enni minel robb keseru anyagor rarralmazo novenybol keszulc etelr. haroanyaguk jobban kiold6dik.iva l is nem isszak. azr is csak azaz kernaponkent egy cseszevel.ijar. abban van a robb A'L egyik hat6anyag. mint az endfviasalara.lsokra rna mar kivrilo gy6gyszerek va nnak. A keserii anyagok segitik az epeholyag mukodesec.

an nak is kellene a~gon)'ar fogyaszta n i.ik a·l.frjiik a koleszterin problem. Megelozeskent is jol leher al kalmazni. A rcrna fonrossriga III iarr nyornutekosa n ujra megelllI. sokak elerer megkeseriti.1 vernyorn. A magas koleszreriuszinr lIg)'anis hosszu r.i. ez is korlatlan ideig fogyaszthat6. a magas vernyomas kivalo gy6gyszere.i]a.\r aj. erelrneszesedesrdl beszeliink. Egy-ket her a larr erezhero javulris rnurarkoz ik majd.ir. Esre m. hogy a veroerek falaba zsirszenl anyag (koleszrerin) iv6dik bele. a rnedvehagyrnarol. de ennek az dkesziresi modjaval vigy. v.. es ha a S7.igosan zslros etelek fogyaszras. szi nreu nupi egy cseszcvel.ikar fogyassdk a megjelolr m6don. Gy6gynovenyeink kozul koleszteriucsokkenrd harasu az oszrorus veronika es a ryukhur reaja. ha az erekben akadalyralanul araillolhat a Vel'. Csak hideg.ilj. Ez is segiri a 5Z!V ll1iiki:ideset.\g harmonirija megmaracljon.ilrva.. Napi egy cseszenel rabbet neru kell megillili bel6le.1. A rueszesedes okozhat olyan problcmrir is. magyar konyha nem kedvez de kis odafigyelessel rnodernizal harju k raplal koz. Tcgyek bele . heti egy-b~[ csesze tea fogy. a szivin larktus. nem ragitja. fdig lesz FokhagYllJ.. az els6 sZ3mli hal. segftik a sZlvl1llikodesr.ilrozar.ikhoz .ivon errendszeri problern.es errendszeri problcmara a legharasosabb gyogynoveny a galagonya <\nmll a ru lajdons. hogy az aort abi llenryil meszesedik el. nagyon kellemerlen a szaguk. .lk Fel Feicelltis darnbokrn.]val az al maecer. A medvehagyrna leveleibol salarar is lehet keszlreni.. es a koszorllcr elmeszedeset is megszLinteti.igan. es edltal nem vekonyirja el :IZ erfalakac.". . hog l' aver koleszrerintarralma ne haladja meg a Idv.1. Ezt a csodalaros munkar csak llg)' rudja j61vegezn i. els6sorban az olLvaolajar az . Tiszursanak meg 6-10 cikk fokhagyrnar. Ihatjak oker Felv. riszt irja belii l ro] az ereker. A nyakunkon levo ker oldalon elhelyezkedo aorta riszt. Aki hajlamos a meszcscdesrc. magas vernyomashoz vezer. 44 45 . hagyj.ira mla ni.\gj. a szrroke. t iI f Errendszeri es szivbetegsegek Egy ember sztve 70 ev alarr ker es fd milliardszor ver. illetve dieranak. [(~szeslrsiik el6nyben a novenyi ohjoi<ar..irol. re.izni kel1.ilokok Magyarorszagon.irrsak be a kezu ker az eccrbe. Ugyanllgy. Naponra 3 cseszevel is ihatnak beldluk.in rarrasa is nagyon lenyeges dolog. Bels61eg az erdei malnalevel teaj.il fogva. ill. lagy vizben szabad 12 orrin . Mindket noveny nagyon j6 hards al van az erek ciszrfrrisrira. csak nagyol1 megrerhelo a munk. mel). oldaror.nlom napi I cseszevel. Minden sziv.i r.r.irj. g A koszorllcr-szll cu erer a fa Iiban erraglro I " ""I "1 'I a . A gahlgoI1Y'] a koszorueret belulrol [ISZtltJ:1 k i. Erdelllcs idonkenr ezekhol is egy-egy nlkalornrna 1 fogyasztan i. Ez a noyen). KCds61eg a vadgeszrenyebdl keszulr kremer es az orbancfiiolajat javaslom napi robbszori bekenesre.5 ell almaecerer onrseuek egy fellitert's beforresuvegbe. Utana eleg J-2 herente inni belole ernlekezreronek es megel6zeskem.. napolHa 100 OOO-szer.inyban keverve.ir.es erreudszeri beregsegek. Egy nap alatt 9000 liter vert pum- '" A ver6erek es az aorrak riszr.iv miikodescr segiro es az ereket tiszrlco mrisik nagyon hasznos noveny a feher f~]gyollgy. illerve a z salytit. Arn ikor az erfalak rugalrnarlanua v.1. a szfv.alyozza annak a k ialaku lris. A sz.k benne a fokhagym. Csak egy bajuk vall. Csokkenresere a fentebb ern lirerr Sajnos a hag):omanyos a koleszrerinszegeny pal ereinkbe. es kenjek be kerszer-luirornszor a ker nyuk i uroerer.iluak.isunkat llgy.lZ n lmuecerbe. vagy na yon idegesft6 11111 nka helyen dolgozik. Calagonyaval ez az . anug nem csokken a koleszterinszi nr a k iva nr mertekig. Az erelrneszesedes lenyege. Gyakori es Lljdalmas erberegseg a visszer..naros errekec. csokkent ik .ilIati zsiraclekokkal szcmben. legal. arnir sokan nern szeretnek. vag)' fele-fele ar.h61. Ak.ir azounal is alkal mazharo. Ha nem vigyazunk ra. ha mrir kirisztulrak az uroerek.It aztarni. A fend ker noveuyen rul meg eg)' par szor irok a fokhag)'lll. Ezert fontos rehar.!V izrnai rugalm<lsak. eltarad es mega!l.\k le az i'lveger. herenre egy alkalommal isrnerclje meg azunin is. Aver visszafelc is Fog . a jobbik v.in uuuis. Akinek nines mega kacl c "'" semJ1li baja.n id6s emberek sZlvere is.inak van egy kiilsoleg alkalmazharo leherosege is: 2.~szdsa j6 harassal van a stresszes elet1ll6dot eiol< es . hogy a rrad icionalis fzvil. es ezdlral uz nem fog j61 zarni. A galagollya SZiVrltlllllSr is szab~i1yoz. Legrobbet az egeszseges dpLilkoz~lssal es a helyes elenn6c1dal reherunk. KerUljiik a t{Lis.ibb hcten kent eg)' cseszevel. amig esak haszn.illapor is javirhar6. mel)' korun k nepberegsege. hogy elerfonrossagll exigent es rapanyagor jurrassou el a 300 billie emberi sejrbe. agyverzes. hogya szfv es az erek izmait rllgalmasan rarrja. szivideget n)'lIgrar.' iutasu gy6gyszerekkel kezelik. mint a galagollya. fgy kb. ez nern olyan eros illaru.. koverkezmenyei a rrornbozis. Z.ijar.

Ugy<ln is az a k is agveg meg taplalja a viragor. es van egy nagyon fonros rulajdonsiiga: a sz iv cs az erek izmait fugal masan ra rrja. Ha egy heren egyszer egy cseszc teat elfogyas7. Ez urobbi "rudasa" segir megelczn i a sz ivi nfa rktust. ha heti egy-kec csesze galagonyatdc megiszullk megelozcskcnr.in. rnegrepednek.ighoz es a levelhez eg)' kis gallyclarabor is hozz. Azert kell ilyenkor szedni. mint ahogyan azr viragzriskor terre. hogy ker es fel deci forrasban leva vizer raoncunk egy teaskarnilnyi novenyre. koverkezok a szeri nt hasz nalja a galagonY<Hdk valarnelyiker: minden harmad ik !lap igyon egy cseszevel.tllnk norrnalis vernyornris mellen is. A galagonyaviragbol keszu lt cdr llgy kcszfrjuk. szerveker es az iclegeket. konynyebben felsziv6dik. Az uzlerekben kapharo g~llagollyaknal ezr a szempol1wr szigoruan berarrjak. rnajd lesztl rjuk. bellilrol. es fedovellerakarju k. Ingadozo vag)' alacsony vernyoruasn. merr a vir. a szfvizomelhalast az agyverzest.is derek. Eloszor a &alagonyar61 irok. szivideget nyugtar.igvegbol keszCdr reavalleherseges. vag)' e folott vall. A galagonya csak rnagas vcrnyornasnal haszualbato.1gvegben mar nines nedvkerlnges. Ezert j6. neh a-neha iszun k egy cseszevel belole. (korrol tLiggedeA magas vernyomas erosen fesziri vernyorn.iricaskor nem lesz mar reljcs errekti gy6gynoveny. hog). infarkrushoz benu lashoz vez et her. Orvosi ur. Ez a rca keszulher fagyongyb61 is.ir nem szabad hasznalni. akkor is.ist. rudja: szfvritmust cz lenyc- ges hdonbseg a galagonya elonyere. azok clveko. nier tisztftasaban jelesked ik. nem fordul elo az elhalasu k.ic magllkon fogjak eszrevenni.t tea jobban. Ez a noveny szeruu em egy csoda. 46 47 . A galagonyatermesbol keszult rea ugyanolyan j6. es egy teaskanalnyi nyugruto az crroIllagot es nem pattannak el. amikor veruyornas als6 erreke 90. 10 percig a fiivon hagyjuk a vizer.in h6napja ellen )6 . es szriritas kozben elvinigzik.Magas vernyomas I Egeszseges ::IZ r· telnorr ember Ill. a kkor is sokat tetrunk az egeszsegi. de ennel az erreknel mrir m indenkepp orV05hoz kell fordulni. sz. amikor a viragok fele mil' reljes viragzasban van.iu. A k inek 140/90 Hgmrn felert van alland6an a vern yo- 2-3 111<15a. szabalyoz. exert erdernes ctkezes elotr inni. hanem a szfvbcrcgeknck is. a ruasik fele meg esak bimbos. Az n leghelyesebb elj.isa jar. hogy onok nek melyik Ielel meg jobban. Ez agyverzeshez . A galagonya viragos agveget azerr igyirom. az egyeb Alkalrnazrisuk sorau saj. A galagonyab61 az egybibes es a cscrcgalagonya egyforman j6.iszedunk a vidgz. a A galagol1ya vi rages agveg a kovcrkezoket csnk lcenti a vernyorn. es erkezes elorr lassan megisszuk. men a rerrnes eresekor az .il a galagony. ha egeszsegesnek erezziik magllllkat. ki van nyilva. mint a percig f6zni kcll ker es fel deci vizben. Kezeles. Kb. 160/90 Hgrnrn-nel kemaponkenr igyon a reabol egy csesz evel. Kulonosen a koszo- es ez azz al a veszcllyel nyodnak. nerncsak a l11agas vernyornasban szenvedoknek. A magot meg kell torni. men a celjes vi ragzasban szedert galagonyavirag megbarnul. niil) 130/80 Hgm erfalakar. men a sz iv es az agyi kis erek. A gabgonya magja viszonr megszuncerl gokec. megeldzes a galagonya viragos . ha I'ligalm3sak. vag)' joval lassabban fog a ll1agas vernyornasunk az egyeb karos harasok koverkezreben kialakulni. Az etkezes elort ivot. de ha nagyol1 rit k. erelrneszesedes nern dgirja azokar. ezcrt nem cda dolgozik a noveny. ha a reaivas megkezdesekor ellenorzes mellen mar ll1egbeszelik a reatogyaszras az orvossal egy-ker azr. nern. a kepzert feiv<ldrl6k a teljes viragzasban levd galagonyat nern veszik at. a nap barmelyik szakaban.lr~b. A megeloz esre hasznalr rear eleg ketheterikenr is inni.inkert. Ker elreres van kozotriik: a rermesben nines szividegnyugtat6.tiszt itja az ereket minr a gy6gyszerek.. nui I' nem rarralrnaz anyagokat. illetve viragos agveg. A rohan6 elermod nagyoll megterheli a szfvet .

a kis rclizold .isu. errol. Eloszor csak heri egy napoe leher ki hagyn i a gy6gyszerbol. mere az mergezo.lZlli kell. de kismertekben a vernyomast is csokkenti.sztfdsnal errol i. orVOS<1nern javasolja a rea fogyaszt<idr. A pas1. semllli bajt nem csinMunk.1 i. serkenri a szfvrrnikodesr.lSU valaruir egy gy6gynovenyrol. vernyomascso ~k en. amikor ker vag)' ha rom noven)'t kel'erUnk ossze lllegFelel6 .il6 har. m.ez mar klinikailag iguz olran vemyomriscsokkcnro -. nk a nn. Csak a Feher termesii tilgyongyot gYlijtjCd{. keressek a konyvern ben nuisltol is a gyogynoveuyeker. es sernrnilyen gy6gyhadsa nern lesz. hog). Ekkor van ben ne a legtobb hat6anyag. rncrr az esti ivasllill ejszaka sokszor fel kell kelni.il.intallllak ellen es izzaszt6nak is j6 hadssal has1.\subr. Azoknal a gy6gynovenyeknel. Ezt is forrazni kell. novelni fogja a galagonya hadsir. ha ezekre a szernp ourok ta is f1gyell·Lnk.st ~rnek el vele. Terrneszetesen a sz iv rnukodesenel.ln nelllcsak a vernyoLll.il 'LI i I 180/90-100 Hgm 111 vemyomascrrekncl mar mindennap meg kell inni egy cscsze rerir. Ebben az esetbcn vigy. szabad h aszn .inlom. Ez igy igaz a kis tel izi:il~l merengnel is. ha ennek ellenere a robbir is megnezz ii]«.ls man riigyfakadasig.izrarjuk. Ezerr k i kell probalni az egyiket. vag)' forralr viz a megfelel6.ival vag)' L. <lZt a novenyt is aztatni kell h ideg vizbell.szert is kes.s tobbet irok. javftani. Erdekessege. Az eclclig lefn gy6gynovenyek koziil a galagonya es " fagyongy a vernyom. a szennaval.ilral ismerr Cavinton nevii gy6gyszer alapanyaga. nem esak re. egyebkenc az resre.na'I'p 'I'.1scsokkenronek. azonban azoknak nern a vernyondsesokkemes a legfontosabb hat.ir leher a gy6gyszert irtam. Peldaul sokan hasz. ami egyenerrekil az anyalevelleJ. annak nem kell ellenoriztetni.11' felrerlenul meg kell beszelni a hdziorvossal. Egy cseszchez egy re.\s.C7.itesi m6dnal kell vigyazni. eserleg a k is rel izold metenget javasolorn a vernyonuis csokkenresere. hanem vercisztit6. a legjobb crcdrnenyr ezekkel leher elern i. kulouosen a galagonY.I In i. Minden gycgynovenyre vonatkozik csokkenrokre is. vagy eserleg harmadik orvossul is beszcljene].igvegec. hogy 6-8 orrin keresztul hideg vizhen . pedig ez nagy bir.lk akkor viszik Ie a cukorszinrer.lrer[ek. Meleg vizzel semmi keppen nern szabad a re. Ekkor van benne a legtobb hat6anyag.ilrogarharjuk a hasonlo harasu fiiveker. Gy6gyszerdrakban kaphat6 desztilL\lr vfz. Kozbcn ellendrizni kell ~olyamatosan a vernyornast. tehat ki:dr6lag KULSOLEG. I Ismerelren mcndorn.iskanril fagyongy kell.de ez ingadoz6 vernyoLl1<isra is . rvhlg. A masik nagyon harasos gyogynoveny magas vernyoIm1sr3 .lgy reggelrol esrig.I gy6gynovenyekec.lrga rermesli nem gy6gynoveny. vagyis megelozesre heti egy-kcr cseszevel ig)'anak belole.lrr. Felretleniil meg kell <1Zorvo sukk a] beszelni en.1nak haszn~llrak. Ez a noveny is csak lllagas vernyom.naljak tavaszi es osz i tisztfroktuaknal a csalanleveler. Erelmes1.ogyaszdsa eserebeu dupla erdgiro hat:i. 2-3 her ur. Ha sz erencsenk van. A magas vernyomas alraUban Ilem egyedlili baja az embereknek. Nemcsak vernyomascsokkenro. M ivel azonban a koszorucrer is risz. vag)' az cgycb gyogyiro tulaidonsdgaikndl is fogok meg r61uk irni. Vag).lsik. nagyon sokoldalu. men peldaul a Fag)'ongyor nem szabad fordzni. Ez a ni:iven}' is sokoldalll kepessegekkel rendelkezik.ismeri-e . .iga mellert meg a vernyomast is csokkenri. ajanlolll. merr minden elbomlik beldle. amelyik a legjobb nekunk.atdr evekig lehet fogyaszrani.ir a feher bogyorerl11esr sem szabad rdnak haszmilni.1I6. Az alkal maz. kulonosen koszol'l:lerelmeszesedes ellen j6 har. Minel robbszor OIV. rudjuk arnikor majd azokat szliksegiink . Ezr a novenyt hicleg vizben kell az tar n i 12 6ran kereszrul.1S novcnnyel akarjuk vegyireni. maid a verri.tortaska .nalhatj. haszLloS gy6gynoveny.old mereng gyiijresi ideje auguszrus Lmisodik felet61 51.SlLgy6gynoveny.isn.ik. es azt rogjuk hasznalni. eserleg a harrnadikat is. aj. rn inr .lscsokkento is. de j6.ll. sebeker gy6gyit6 harasa is van. Ma az en [UdOIll. vagya galagouyarermesr. A di6levd szinten kislllenekben csokkenti a vernyomast. A macskagyokeret Fokent idegnyugtarokenr haszn.il haszll.u<lnyban azonos hadslLakb6l. A mezei zSllrlo is csokkenti a vern YOl1l. azurrin ujabb her eltelte ur.isn. A gy6gynovenyek hads.is els6sorban a noi bajokra ad gy6gyirt. Sot haszn. lddnkenr v. de a vercukorszinrer is ellen6rizressek a h:iziorvosukkaL Akinek normal is szinren volt a vercukra. legtobbszor SZIV-es errenclszeri problcndkkal is egYlitt j.1 g'llagOnyae. _T6 cukorberegseg ellen is. a feher fagyongy cs a Ids rei izold mereng unin leirt novenyek hasznalara elorr kerem.esedes.I~ csokkenreui . Ahogyan LmiL" tek kialakubs<lt. A galagoll). men ak kor on n<l n.ipolo]a a kozonscges cickafarkfll.isi rnodja ennek is ugyanoIY<ln. a Feher Fagyongyor. Az nem . dcszrillrilr. Mint lathato.1. A rea elkesziresi modja uzonban 111.1 hanisokat lesz d. A kis teli1. rnegjegyczni. Arra az eserre.rirja. Az orbancfll sok mas jo tLllajdons.ik kiluilni. esrerol reggelig v. rerrneszeresen csak akkor. leher. n csak . A kis relizold Illerengbal regebben gy6g).ilrai<iban lombhull.1. hogy a bel6le kivont vinpocerin nevil anyag a sobk . semrnilyen rnellek hara sa nines. A kutyabengekergcr els6sorban hashajr6nak hasznaljik.ir. flyen keszlresi m6d LH1. ezr scm szabad Il1CSZ S vizbeu azrarni. men a gy6gynovcnyek cS. de a vernyom~lst is csokkenri. Ilyen magas vernyornasrd. ha <11. abban nines IlleSZ. ha <lZmagas voir. Az eddig leirt gy6gynovenyekcn kivi'd meg egy par van. hogy a hideg viz ne legyen meszes. az alacsony vernyomasr meg lejjebb Vi5Zi.a Feher fagyongy. Azr hidegen zsirban ki keverve Fag). ha galagony. Az elkes1.ilyozo is. hogy csak azerr nern javasolja. hanem vernyo- A g)'6g)'szer kezden csokkenreser csak fokozarosan sznbad Illeg- nuis-sznb. igy vernyomasesokkenro is egy kicsir. A galagonya viragos agveget ugy is el leher keszireni. Esetleg meg lehet kerdezn i az orvosr. amelyik a vernyomasr is csokkcnr i.ott testreszekre szokruk kenni. Ezeknek a gy6gynoveLlyeknek ez a fa lrarrisrerillet iik.in m. igy a vernyonuishat nak mindenrnajd a masikar. Eserleg rirkabban is leher inni. de vernyom. Elsdsorban a noi ivarszervek isr. De h<1a hideg vizben azratorr fagyongyot a mar elkeszitett es kihiilt galagonyaval keverjl'd< ossze.ilh<lr6 vernyom.1t lehet rokozni az lLgynevezett egYlittes hat~issal.lassirja az .iscsokkentesen tr'd ezekre a beregsegekre is j6telWllY hadssal vall. Hagyj.. de ennek se ez a fo reri'dere. szamolJ'anak a robhi hunisavalis . ezcrr azok. en 19-fele gy6gyhadsarol rudok. ha vernyornriscsokkenro te. 111.Ujuk. A feher fagyong)' leveleit es a ceruzanal nem vasragabb . mere ott fogok irn i az osszes tobbi harasu krol. ktk Cavinronr szednek agyi erdg.isuk. amelyek vizclethajrok is. A Fekete ribizl ilevel is csokkenri a vernyomast. de vesees h6lyagb. hog)' Ll1. Keszfrenck bel ole uikellenes gy6gyszert . egyebkenr a hasznalari modja meg-ezik a robbi eddig leirr gyogynovenyevel. es ezurrin tegyek bele a fagyongyor. igy a gyenge vernyolllasesokkenrd hatasarol is. csak a veruyomasr rudja csokkenreni.1 harasar .ir ker naper is.eprember vegeig rart. Eseten kent a magas vernyomas meg veseproblemakkal 48 49 . mint a galagonyrie.fr6nak.ir uk ar vnlaki inni. nem egyfornl. Hem szabad h asZll .lsom szerint Illar nem kr~szitenek belole gyogyszerr. vizelcchajro. A galagonya.in kire.1-6 szem csipkebogy6t 5 vagy egy tdsbn<il csipkehLLSt is bele lehet tenLli a vfzbe. A rdja is kiv. . es nem az erekb61 rogja a meszet kioldani.igait gYlijtjl'Lk. mar az elsonel elerju k a megfelelo gyogyfro hardsr. 180-as vernyomasnril vag)' e felerr III i ndennap egy cseszevel kell megi 11 n i belole. iisszes gy6gynoveny hasznalarakor ervenyes -. egj Al11ikor a merenger 1 "'1 rasz.lS t.ismeresne] az adarok mcgfelelnek.ic elkcszucni. ha a vernyom. men kiv. teh ~~tezt a tu lajdonsagat is iigyelelllbe kell venni. nem csak verriyonuiscsokkenrd. men nem isrneri azt.1llalld6an Illagas vernyom. 160-as vernyonuisndl haromnapoukenr egy cseszevel. hogy reggel igyak meg a napi rear belole.irre- i.il bizrosahban alkalrnazni. Ez egy nag)'on sokoldalu noveny. EgyebkeLlr ell elsosorban a galagonya vir'lgos . segiti a mirigyrendszer miikodeset. a s. men akkor a vizbol oldja k i a meszer.

adjon ranricsor. Nem fognak rettegni alland6an a magas vernyomassal j. es elllliterrem r. A maj. mintha csak a galagonY<1r inn.isuk.isba n szenvedcknek ja vaslom.igai miarr az egeszseges embereknek is javasololll rogyasztani neha-neha. hogy ezr a novenyt mindenkinek javaslom hozzsitenni a vernyomascsokkenro gy6gyFiivehez. hog).iron S.inlorr fogY3szrani. VegezerLii a magas veruyom. Ha a magas koleszrerinszi nr nem oroklorr ru lnjdousag. A. nem rogja magar gyengenek erezui. Ebben az eserben a hasznalr vernyonuiscsokkenror egeszirsek ki z su rloval ugy. ker honap alan megszunterl a magas ertekeker.anak. az egesz szervezet mll kodeset segili. Akinek ingadoz6 a vernyomasa.i[ magllkon.in most. cs eddig mindig csa latkoznom kellerr.ol11orra elfogyaszrani. Ezt a tdt csak h ideg vizes .ist. De a cukorberegek is rapasztal ni fogjak. rud nak i<igy vizct beszerezni. Neill kell .1gy6gYilovenyekkei roneno kezeleser a vcruyomasuknak . hogy reljesen a sorerbeu rapogarozik m. Tal. Mar robbfele gy6gyszerrel kiserlere~ zerr a korzeri orVOSOIll. nemlesz az :lgyukban ott az .in azr. Azonkiviil.il 31. Meg Fognak szfi n ni a szcdulesek. A het tobbi n:lpjan a sima vernyomasc sokkenror hasz.n. f'elterlenLil valrozrarui kcll az etkezesi szokasokon.it61.iscsokkemo. nem hagyj.isomra. Nagyon ajanlom noi olvasoirunak. es az idegeik is IllegnYllgs2.it az On re. heri egy csesz e teat sz i men rarras celjab6lmeg kell inni . ak kor sern szabad a t yukhurt abbahagynl.ilh3tj. men nyivel jobb tninosegii lesz az eletiik.ik rovici ido alatt abba.\sukra. M.ektol. es nzr hiszem. hog). A diolevelben van egy sejr novekedesr g.ik. es az ort clolgoz6 holgy a [avasasszony unokaja c. Megnyugsz<1nak idegileg. ha harorn resz galagony. Ezen a ny.l5iknovenyr egynegyed reszben adj:ik hozd. mint amikor flatalabb volrarn cveim szam. Ma olyan sok nern kiv. hog). Kiv.. Minr lll. gorcsold6 harassal is relldelkezik. hogy keverjenek ossz e harem resz galagonyar egy resz zsurlova].inyban keverjenek a galagony<ihoz cickafarkat. tudv. es ha nem lesznek tii relillerienek. de ezeken eM meg gYlIllad.irosul. Ingadoz6 vernyomas A normilis enel<li 120/78 I-1gm 111-CS vernyonuistol idonkent fiilfele vagy lefele elrere. Hrirom-negyfele gy6gynovenynel robber ne keverjenek ossze.ik merni a vcrnvomasu kat.ij. es ezerr segit a hasny<ilmirigy miikoclesenek is. Elcg. A tobbi. hogy a gyogyszerrol fokozarosan rerr .ihoz egy resz orbaucfiivet adu nk. Termeszeresen a vcrnyonuiscsokkenrd te:ikat aleirtak szeri ur parhuzamosa 11 Fogyaszcan i kell. Tapaszralarairn szerinr ez kb.ink. egeszsegesebben. Ugyan'1 n nyir kell fogyasztani belole. eleg. most anllel revbe erherek vegre? Kerem. hogy a l11agas veruyomast csokkenro gy6gYllovenyiiket egeszirsek kl cickafarkkal is. Illegtapasztalj:l k majd saj. alacsony errekek nern olyun rossza k. Majdriem kifelej retrern uz orbri nefti uel. Ez a gy6gynoveny a nok oltalrnaz o]a. Az ingadoz6 vernyom. de a hnuisa jobb lesz. kivalo i rn munerosud is.ib61.i l a verrryornis- novenyekhez egynegyecl resz dlolevelet is hozzri leher kevern i-a d iolevel j6 verh igit6 is -. ue m fog L\jni a feje a vernyo ruas . hogy sokkal [obban erz i mag<it. ha rendszeresen rudj. men 60 fokon mar minden eibollllik belole. vegyen egy eligit.ingadoz:is. eserleg ker alkalomrnal aj." A magas vcrnyoruas velejdroja legrobb eserben a magus koleszterin. ha a vizer es uranu lehiirik. ES nehriny het u larr rendbe jort a vernyomasa. hog}' akinek ilyen a vernyom.lis vernyol11. mine a zsu rloua]. es ezerr csak het i ker a lka lorn rna l szabad eZI igy inni.t reggel ehg}.i.iztarn i. nem meszes vfzben . deprcssz io vagy g).ismeror orrhonra. mint a magasan merrek. Kevesebb voros luist es kevesebb zsur kell fogyaszrani. a mi sziuten j6 harassal lesz a vernyolll.es a magas trigl iceridszint is.iztadssal szabad elkt~sziteni. lagy.isa. 12 6rin keresztCd kell hideg. hog)' lljra rermesz eresen elhessek. mert nern rud a vizben rn i nden ben ne levo hutoanyag kiold6c1ni. konyver meltatva rneselre.er eg)' harheres kllra minden magas vernyondsban szenvedonek a hasznara valna. Olyan ar. Amikor normalizalodort a koleszterin. de ezr a kevereker csak heri egy.iIland6 feJelem. a szfvuuikodese is normal izalod i k. hogy ~I vercukorszi nrjuk scm emelkedik. A vernyonuis ellenorzesevel egyhjra bizrcnsagerzetu k fog k iu lak ul n i. es akkor is csak a magasabb crrekeknel.i. kezdjek el . [avasolom. es togY<1sztani kezdi a fagyongyot.inr haras eri az im mu nrcndsz eru n ket. Nekern ez mesebelinek tunik.is p. nagYOll hamar tapuszta I ni fogja.es az epermikodes segitesere az orbancfu is.ir tekinrve. esetleg konnyebb esetben meg is sZlimern i. a koszoruere is ki fog tiszruln i. Ilyen esetekben mindenkinek javaslorn a napi egy csesze r).es cpenuikodesi csokkenro prohlenuik n. es egy reszer elveszftik ezeknek az errekes anyagok nak.isn. hogy en mar micra kerc ern.is<ir is. :1Zegyeb hatas elerese celj.h6 szov6dmen). hogy a vernyornrisa rendbe jon. fgy rogja a vernyomas-szabalyo:dson tld az erelmeszesedesr is javirani.sr. hogy a h.iro111l1cgyed resz vel'llyomascsokkelHo gy6gynovenyhez a kevesbe hadsos 111.Llkht'lI'te:i.r ez ollmag. hogy adjon tanacsor a rnagas vernyom.es :l triglicerielszinr.il6 rulajdons. megszi'lllteri a belso verzeseker. elkeszitsiik azt az egy csesze tdt.ir evek 6r:·1.ir leirram. A Feher fagyongy az egesz mirigyrendszer miik6tieser segiri. hogy Ilaponta ]0 percet magllnkra sz<injllnk. eserleg meg csok keuni is rog. I:-la nem felforraljak 50 51 . kurarom az igazi megold. gy6gyszerek nelkul.ira. de evente legal:ibb ketsz. ha szukseges a mindennapi fogyaszt. vernyomast kisse csokkenr6 gy6gynovenynel haszn:iljak ugyanazr az eij:ini.ikmegel6ze har.akik meg ezr eddig nern ret tek -. N. Ugyanigy j6 a rnrij. ingadoz6 vernyomasu embereknek csak akkor szabad galagollyare:it inni.i. IIjn Csepetl'li/: "Kerem.i. es kl i n i kailag igawltan idegnyugraco is.r16 anyag. Az ingadoz6 vernyomasLI embereknek a Fagyongytea fogyaszrasat javasoloJ1l.ban ismegeri.omorideg esereben is hauisos.iIland6an iIyen kevereket in niu k.-on bererrii 11 k egy konyvesbolrba.

Ingado'l..o

vcruyomasra

meg a paszrorrriskar

is szokruk

haszntilni. Ennek a novcnynck a terija gyorsfrja a verkeringest, ez.ilral r isztitja az ereket es szab~Hyozza a vernyom.isr. De nines olya n jo har.isfoka erre a cclra, mine a ragyongynek. Ezcn r(II mar csak par szor szolok az illand6an alacsony vernyornasrol. Egy idoben az en vernyom.isorn is i Iyen volt, es akkor azr ruoudrrik nekern, hogy hOSSZll eletu leszek. Eddig bev.ilr, Akkor 100/75 vag)' legfeljebb 110/80 Hgmrn voir a vcrnyomasom. Ekkor jurort eszernbe, hogy az en draga nagymarnam nemcsak gy6gynovenyeket, hanem fiiszernovenyeket is rerrneszrerr a kerrunkben. Bazsalikollloe, valodi s,iJdnyt, borsik.ir edesapamnak - aki nem rudra a gyol1lorsavnovel6 borsor enn i, bors helyetr hasznaltak -, kerti izsopor. Erre az urobbira moudra nagymama, hogy meg f(lszerkenr is csak rirkrin szubad hasznriln i, men erneli a vernyomasr. Amikor nekem mar robbszor is alacsony errekeker merrek, eszembe jutorr az en uagyanyarn kerri izsopja. Elkezdtem inni a rdj;it,

napoma egy cseszevel. Ker her ur.in 120/80 Hgml11 lett a vernyonuisom. Bizronsagbol meg kct hcrig irra 111 az izsoprear, de m.ir csak egy mokk.iskaual fiivet rerrem cgy csesze vizbe. Azora is rcndben van a vemyonuisom. 25 evvel ezelotr ]40/80-<1t merrek. Ma is a nnyi. jonal: tartorn az alacsony vernyorn.isban szenvedoknek a napi egy-ket dl jo vorosbor cl fogyaszr:is;ir is. Vegezerul, de ncm urolsosorbau a vernyomrisrol in dolgokkal kapcsolarban el kel l monrlu ni [elrcrlenu], hogy ezt a problenuir nern szabad Ieluleresen kezelui, mindenkep. pen beszcljenek meg
111 i ndenr

a haziorvosuk

kal, alla ncl6an

ellenorizressek a vemyomasukat. Ma Magyarorszrigon es szcrte a vi];1gon is sajnos ncpbetegseg a Illagas vcmyorn.is. Ellene ren n i FOlltos egyeni es rarsadalrni venyekkel erdek. lrr is ervenyes az a tell)" hogy gyogynosokar rehetnek a megcloz csbeu. a kezelesben. soha nem larorr a rerrneszeres

Idegrendszeri betegsegek
A mai srresszes vi"igor az iclegrendszeriink sfllyli meg. Eloszor nem gy6gYllovenyekro], hanem az eletmodrol, a szabaclleveg6n torreno mozgrisrol Irok egy p.ir son. Akik kerres hazban laknak, kerern, probaljak ki: nyaron a meleg hnjnalok ur.iu seraljanak mez irl.ib a harmaros fiiben 10-15 percig. Nagyon jo harassal van az ldegekre ez a Seta. De onmagaban a friss leveg6, a csend, a felcsendUlo rnadardal, a rerrneszer ha rm atos zold csillogdsa, mind-mind megn),ugtar es gyonyorkoci ter bennii n ker. Koztudormisu, hogya zold szin n)'lIgrar6 harssu. Aid nem csaiidi hazban lakik, a kozeli pnrkban lIgyanezr megreheri, De reggelenre egy kis kocogas nagyon sokat Fog javituni HZ egeszsegi allapotukon, az ideguyugrarason rid is. A hervegeker hasznaljrik ki t:igy, hogy elrncnnek kinindulni az erdobe, hegyekbe, egy, eserleg ker napra. Az idegrendszer gy6gynovenyei amelyik szerinrem a legharekonyabb, fLi. Akinek meg nines depresszioja, kozul azzal kezdem, es ez az orbancannak herenkenr, kerheten kent eleg egy csesze terir megin ni az orbanchibdl, mindig esre, lefekves elorr. Megll),ugratja az idegeket, inuuu nerdsfto harasa van, gyomorideg-erosfto es j6 altaco. A teajar a szokasos medon keszirsck el. Akinek mar van problemrija az idegeivel, erzi azt, eset-

Nem velerlen, hogy az urobbi evekbeu rnerrekben ll1egnorr a gyogynoven),ek, gyogym6dok i ranr i erdeklcdes.

leg mar vizsgaldk is, annak azr javasolorn, hogy III i nden mascdik nap este igyon meg egy csesze orb~incfiltdt

legalabb hat herig.
Ha rnrir az orvos depressziot vagy gyomorideger allapitort meg, akkor III i nclen este regye ezt hat heten kereszt iil. Akinek nag),on makacs a depresszioja, minden m.isnap reggel is igyon egy cseszevel. A harhetes kll ra ura n sem szabad

a tea Fogyasl,rasar

a

teljesen abbahagyni, egy h6napig meg minden masoclik, harrnadik napon kell este egy csesze rear in ni, Enuel a kuranal is igaz, hogy ha teljesen abbahagyjak a rea Fogyasztris.ir, visszaesnek, reh.ir em lekezreroul idonkenr meg kell inni bel61e egy-egy cseszevel,

52

53

A m.isik nagyon j6fzli es idegnYlIgrar6, alraro gy6gynovenyunk a citromfli. Akar etkezesi celra, sa\;kinak is lehet haszmilni, robbszor is !laponta. K(ilso hasznalarra kenocsor is lehet bel61e keszfreni. rnerr anrivlrualis hurasu, Valahol hu llottam vagy olvasram, hog), valaki otveueves koraban kezderr el citrorn hire,lt inni naponra ker cseszevel, es szaz evig elr. Ez a tea csak kezdodo idegberegseg, vagy inkabb csak ideggyengeseg. idegEiradrs.1g eseten, megelozeskenr haszn;ilhar6. Nines olyan eros idegnyugraro harasa, mint az orbancfii nek. Naponra egy csesze teat javaslok belole mindenkinek hat herig egy evben kerszer, 6sszel es ravasszal, vag)' egesz evben kethcren kent egy-egy cseszevel. Az sern lesz baj, ha l1legszererik az Izer, es rendszeresen fogjak inni. Aid nem cud aludni, nehezen alsz ik el, vagy ejszaka robbszor lelebred, az esri tea urtin ejszakara is keszirsen az agya melle egy csesze citromhirear. Egy-ket korryrol
rovidesen visszaalszik.

Az crnbereknek napi ker-harom liter folyadekra vall szukseguk, ez legyen ezuran gyakran gyogyrea. Ezr a kis
k ireror a clrromfri ndlminden keppen le aka
rt

a m irni,

mel"[

fontosnak tarrom. Visszarerve az idegberegsegre, az orb.i ncfuvon es a cirromfuvon kiviil nagyon j6 nyugrato re.ir leher kesz.ireni

II

a v.illa larvezetoknek, a kik nagyon meg vanidegileg, az irodajukbau is kellene rarrani es fogyaszrani ezt rear. Ma mar szokassa valr az uzler i parrnerek kavezratasa, rerizratasa drgyahis kczben. A vezero igyonilyenkor citrornfutear. jobb ideg;lIlaporban marad, mint a parr nerek, nem fog llgy kifaradni a rargyal;is 50ran. De ha ,1 lakasukra erkezuek vendegek, es l1legkfnaljak oket reaval, ezr citrorn hirea aj,inlaravaJ is kiegeszfrherik, meglatjrik, sokan azt fogj,i.k kerni, Mi nem vagyunk teaivo ncmzer, de cl leher kezdeni, hogy azza valjunk. Ami csal;idunk ezalol k ivetel volt, mere nagYI11<1111a es edesanyank is gondoskodQ[[ arrol, hogy a reasfazekban .illandoan legyell valamilyen gy6gytea. Aki szomjas volt, ivort belole, viz helyerr is azt irtu k.
nak rerhelve

Azoknak

a m<1cskagybker nevii gy6gynovenybol. Sajnos az ebbol keszulr rea nern j6fzii, es foleg rossz szag{1. De hacasaban kiv.ilo. ebb6l keszft ilc a Valeriano nevi! gy6gyszert. Az idegberegsegben szenvedok isrnerik. J6 nyugrarri es alraro hattisa Iolyran a komolyabb idegbetegsegben szcnvcdok is eredrnenyesen hasznd] hatjak. Esre egy csesze el Fogyasz[.i.s,ir javasolorn, azidegallaporukrol f(igg6en alkalornszenien, merr a rendszeres hasznalarar nem ra ("[0 III valosz.uui nek a kellemerlen illata es lze m iatt. De ak it ez nern zavar, vag)' eserleg megszokra, az igya. Kevesen ismeri k a borsos varjuhaj nevii pozsg,is novenyr, ami jo nyugraro, es euyhe a lt aro is. fze a borsra emlekezrero, nagyon eros, mint ahogy ez a neveben is benne van. A 1<\szereri az .erosen borsos ereleker, azr nern fogja zavarni. Valnhol beszelrek rola, es azt moudr.ik, hogy akinek serum i lyen papri ka nem eleg eros, kosrol]a meg a borsos varjtdl,ijar. A j6 nyugraro harasa rniarr inkabb nyugraroreakenr , mint alratokenr javasolorn a fogyasztaS<ir. Az idegbetegsegekrol vcgezet iil annyir, hog), jobb Jllegelozni oket, mint a gy6gyfr,islikkal fOglalkozni, ezerr bizzunk a termeszet gy6gyft6 erejeben, es a n nyirlegyii nk j6 levegon, amen nyic csak lcher, es mozogju nk sokar a szabadbn 11.

betegsegek
zavarj.ik a rnesterseges Nemkivanaros szerek a vilagon, xzervezetunknek, kepesseger. anyagok. mertekben

Imrnunrendszeri
a narancs. A gy6gynovenyek es a ribiz lileve],

[mrnunrernl sveru n k szervezerun k rcrmcszeres vedekezokepessege a beregsegekkel szemben. Hibas Illliki:idese allergiahoz, gyengulese a beregsegekkel szernbeni Fogekonys.ighoz vezer. Sokszor az irumu nrendszeriin k azcrr nem llgy rnfikodik, ahogyan kellene, mert funkcioiaban szaporod nak a kern iai ferr6t1enitClnk, eselyr sem adva hog)' ki fejlessze rermesz eres vedekezo-

koziil a ryukhur,

<1cickafark

A csalanban is van Ceviratuin, de kovasavrarralma ruiarr a redjar 6 hetnel rovabb nern szabad Iolyamatosan

rn indenr

Vannak gyogynovenyek, melyekke] crosit herjiik im munreuclszeriin ket , elsosorban az ok, arnelyek sol.

C-vit<1minr rarralmaznak. Ilyen a csipkebogy6, rnelyer kiilonlegcs m6don kelt elkesziteni: hideg vlzben aztatjllk 6-8 6ran kereszriil, de akar egesz ejszaka is, fellangyosirva fogyaszrjuk. Kival6 iidftoiral is, megclozeskenr is ajanlom. Termeszetes C-vitamin-fOrrasok a szecler, a paprika, a citrOI1l es

fogyaszrani. Az orb,lncfll <17. egyik legfontosabb immunerdsiro gy6gynovenylink. Azr, hogy e: a novcny nagyoJ1 j6 harassal van az elleruillo kepesscgunkre, nern ru l regen rudjuk. Ebb6l a novenybolnem klnabr, hanem rendszeres fogyaswisr javaslok legalribb kerhetenre egy-egy cseszevel, Sajar rapaszralarom szerint a gyenge imrnunrendszerrel rendelkczokre nagyon j6 hnrrissa] vall a Linclzs,is vagy a nagy (Irim rendszeres h'lsZll;~lata. Ahhoz, hogy javlliasr rapaszraljllnk maglinkoJ1, nagyoJ1 sobiig (egy evig) naponta egy esesze reat meg kell inni valamelyik lltiflib61. .J6fz(\ek, es erosftik az ellenJI16 kepessegiinket. Meg az allergi,iban szenved6knek is haszn,i1, ilyen hOSSZll fog),<1szdsa lIdn elmldik az allergia.

54

55

I

I

.lOIZL! es erosiri a szervezer ellenallo kepesseget a kakukkfLi is. Kerti valtozara a jobb, men az illoola] tarralrns
a duplrija a vad ka kukk hienelc. Aki csak fokozn i akarja szervezetenek az ellenallo kepesseget, anuak herenre egy csesze kakukkfiirea elfogyaszrasat javasolorn. Lehet az orbancfuvel valtogarni. bizrosan hamar elkap valarnilyeu beteggyenge az Imrnu nreudszere, a

ossze a kaku kkfuver

az orbaucfuvel,

es ker hetig minden

Ha valak i nagyon
seget, egeszen

szervezerenek nem eleg harekony a vedekezokepessege. Ebben az eserbcn javasolorn, hogy 1-1 ar.inyba n keverjek

reggel cs esre igya nak meg belole egy csesze tear. A ker het elrelre utan mrir csak nnpi egy cseszevei kell rneginn i rov.ibbi leet hetig. Ur a na eleg ket-b.irom naponkcru Iogyaszrani. Amikor mar ritkabban lesznek beregek, clcgcndo heci egy csesze, Ne hagyjak abba legalabb egy evig, Annak is sZliksege vall az im rnuuerosirf teak valautelyikere, aid reljesen egcszseges, merr nagyon sok bercgseget megelozhet vele.

'I L .
I

Iziileti bantalmak
Az egyik iz.iileti banralorn az iz iilcr i gYllllac!as. Ha azilyen gyuUadas a kezen, a csuklon, rerden, vagy a bokaban van, [avasolom a koromvi ragkenocsor a megszlintetesere, men az nagyon j6 gYlillaci<isgati6. Itt is adok a kedves olvasoimnak egy j6 receprer, amely 1ll.,1S, mint a bolti koromviragkenocs receptje. Vegyenek korornviragbol 2,5 reszr, cickafarkbol 1 reszt, verehullo Fecskefiibol 1 resz r, somkorobol 1 reszr. A novenyek mind frissen szederrek legyenek. A koromviragb61 a vir,-\g legyen a robb, de levele es szara is kell bele, men igy lesz jobb. A robbi novenynek egyForm<l ar.i nybau
legyen sz.ira, levele es vidga. A novenyeket kb. 1 ernes darabokra ossz e kell vagni. Annyi riszra serteszsirba

.;

jobb, ha ravasszal es osszel, Ielevenkent csinalnak ujar. Ha nern tudnak szedni a fenti gyogynovenyekbol frisset, vegyenek a bolrhan, de mielorr a zsfrba heletennek, Izrassak
addlg, amig vizzclrncgsz ivjdkmagukac, rncrr ha ezr nem reszik, odaeg, Ez a kenocs kiv,il6 gyulJadasgati6, es meg ara nyerre, visszerre is haszualharo eredmenyesen. A reumatikus

Lijdalmakat is csokkenti. Sebek kezelesere, egyes borbrinralmakra is haszndlharjak. A reurna kezelese, gy6gyitasa meg sza ruos mas gy6gynrivennyelis rorreuher,

en

teakeur elsosorban

a rnezei

zsurlor, csak klilsoleg a mocsdri zsurlor javaslorn ..A rnezei
zsur.o kivalo vesetisztlro. A reum a oka sok esetben a vese renyhe rmi ko deseben keresendo, amikor a vese nem meregrelenit eleg hatckonyan, es a szervezetben benne

tegyek bele, hogy arnikor a zslr mar Iolyekony, ellepie a novenyeket, Fozzek Fel az egeszet lLgy, hogy haromszornegyszer felrottyanjon. Urana ket napig pihentcssck. Majd isrncr fel kell fozni, es egy ruhdn ,it leszurni. Hutoben kell rarrani allaudoan. Egy evig is el Iehet tartan i, de

maradr salakanyagok az Iztilerekben rakodnak Ie. Ezerr azt javaslorn, hogy egy [ionapon keresztul minden reggel igyanak meg egy csesze zsurlotear azok, akiknek reurnari-

56

57

FeJmelegirjUk a vizer annyira.in nern szabad megrorolkoZlli.isik Eljr. ami Ilag).ibol.is zacsko vegig legyen a fl'lrdovizben.isa urau lang).\ldk regen. A nagycsalannak vag)' csipos csalri nuak van egy regi hasznalari m6dja az izCdeti b~inrallllak ellen. A leforraz.es Iabfej Izulereiben. llyenkor napi egy csesze nyirfalevelrear kell meginui ehgyornorra. A porckopasrol is rnoudok egy p. sok eserben dcfornuilva az ujjakar. A Fiireies 20 pereig ranson. az Iztileri b. amig a Eijdalom meg nem sziinik . Mcg egyszer irorn.ij.isodjanak be az Izulerek. amiuek az oka a verben levo sok hl. A porcsinfil a vesekover nern old]a. Illagas edenyr. Am ikor ez hi. majd leszririk. a kcr pore egym. EZ. A mozg. Egy edenyben gYL\jrsek a vizelerer.\k! Az lzulet i banralorn m.on jo vcsctiszr ito. IdIom III a jd. es ker ora alan az egeszet lllegis5z. Akinek a szivevel nines problemaja.ibb mersekeljek azr . es G her uran eserleg veres lesz a vizeletuk tole. hoi a m. hogy ker liter vizre leer evdkanal zsurlot szrirnolva edt f6znek egy feI pereig. A rerir 10-15 percig [edo alan rarcj. .ir neg)' her urrin abba kel l hagyni. akkor egy 50 grammos esol1lagb61 a pelyv. Vall ket gy6gYlloven}'.\r egy ridJzacsk6ba ressztik. A zsurlotea fogyaszr. de azflral. Ha sokar isszak a zsurlobol keszulr rear. es a vizze! eg)rlirr a fiirclovizhez onrjlik. Szarltott csahln erre a celra nern alkul mus. A esip6fzCdetnci ez t a l~ig)'ekll~\1 kell csinrilni. Ezr m i ndenkepp meg kell elozu i. hogy ne leg yen hideg a 58 59 .1 az A csalan vegig legyen a vizben . Korlarlan ideig fogyaszrhato sz ii net beikr.islkar. kus Lijclalmaik Furdes alan a szenapely v. A ZSlI rloreaval a vesekover is el leher hajtnn i. id6nkenr egy eseszevel kell fogyaszrani bel6le.\shoz a ker pore. nern rognak Lljni az fziilereik sem. igaz. ha a szenapelyv.ir javasolom. a vesejiik nem fOgja rudni feldolgozni. ne egyen husr. ami csak zsirban oldodi k. gyorsirja a lassu verkeringesr a labllkb. bogy sztvberegek ezr NEM csi nalharj. izidereinkben a ker pore kozott van egy sikes anyag. Ezen ezr rejben kell kioldaui a rejzslrra].uun olyan vegerarianusrol. Jobb megold.urisa nelkul. iziileteik. Piros lesz a helye. hogy nem hiznak el. rnerr nern er egym.l relllll. vagy csak nagyon keveset. I< ijorr-e a ko vagy homok. arnelyek a verben levo hllgysavat kitisztitjak. es eSlplli Fogja a borr. Reggel es este kell belole egy-egy eseszenyit meginni mindaddig.osan kellmeginni a belole kesziilr italr. elenkiri. a labon levo koszvenyrcl a j. leszilrjiik. a gyorsabb verkerillges . Az e1elllliszerbolrokban kapharo erkezcsi zselarinbol egy dl kocsonyasunlsegii f6zerer kell kesziteni. Az eg)'es gyogynovcn)'ek ismerreresekor meg a robbi. de ebben olyan hatoauyag van. Nem E\j. Ha hozzajllrllnk a szenapelydhoz (sajnos nem mindig leher kapni). hanern egy fiirdokopenybe kell bujni. A tiirdcs ur. rarrorn minden iztileresnek. Mindket novenybol cdr kell kcszfreni.ijni a 11l0zg.\s. hog). hogy a viz a szfvukig ne erjen. minden mozdular f. Mindkcr iziileti bajra kivcil6 hadssal vall a szenapelyvaFiirdo. lassabban fejei ki a jotekony hutasar.ids is nehez lesz.iln i rag. a~nir tobbszor is fellehet melegireni.is.Azliran senl szabad reljesen abbahagyni. labullknak. llgy fozziik fel egy 5 Iiteres eclenyben.ist nagyon Ionro sunl. A kerti nui lnalevel. hogy megLissak. akinek lzu ler i bnja ler r volna.ishoz er. es a l~ij6 Izulctekre kell reggel es este kenni.lntallllabr meg leher elozni az erkezcsi szokasok megvalrozrarasaval. mint tetrek azt kor. a 111 i lerakod i k a kez. ezek az erdei rnalnalevel es a Fekete Ioldiszeder. a verkeringest. es a legkfmelercsebb a vesehez . A porcsinfii szincen segiri a vese rmikodeser. Ez a modszer meg a razos h\bll elHbereknek is haszn.is.\n. es a fl'lrdovfzhez onrjiik.gysav. igy elkcrulhcto a l. A nyirfalevcl reaja a vesekover is osszenunzsol]a kcrheri fogyaszt<ls uniu.ija van.ik. Ahogyan regen mondru k.! II vannak. javasclom a nylrfaleveler. A csahinr az Izi'deti gyulladas kezelesere is haszn. A koszveny nagyoll Eijdalmas beregseg.\nraillukra hasznalharo gyogynovenyr is e yiker.inyzik . Arra is vigy. rnert on nan konnyebbcn felszfvodik. Meg nem hal lot. Ekkorra langyosr. J-Ia nern rudnak teljesen lemondani a husevesrol. A k inek a vesejevel problem. legal.ilral riszrulnak az izlilerek. hogya kovasavar a vese ki rudja dolgozni mag. amin a ker pore mozog.ls reszeknek friss csalannal rorreno csapkodasa.on j6izL\ es j6 barasll is. hogy frissen szedett csahinnal feJig Illegrolriink egy vodroe vagy Ill. ahogy nagymanl<1 nevezre.in a pore is elkopik. es beletesszlik a labunkar felvaltva ho. egy ido ur. A gyorsabb veraramhis elviszi a lerak6dorr salakanyag egy reszer.:lszds<lnak olya n elcuye is. A [ekete nnd. Akinek koszvcnye van.lzl1i kell. Eralrerni kell.ik.is. de itt is csak a kis kovek vagy a vesehornok el hujr. 11a az elso idoben f:ijdallll:1s lcsz minden lepes. Tavasszal llgy is leher a Ubfej izi'lleeeit tiszritani. Van a sok zoldseg fog). esip. Az crszu killereseknek is javaslom ezt a m6dszert.ilyrd krernje is hasznalharo erre a cel ra. Az fztileri b. herente eg)' csesze teat felterleniil igyon meg bel61e ehgyoillorra. cs nem akar 1<0vasavar vi nni a vesejebe. vag)' a robbi szederfele erre a celra nuir nem jo. meg nkkor is. es sokkal robb zoldseger egyenek. ne roz sd. Ezr iigy kell keszlteni. felfo!"ra Ijuk. es 20 percre lefeklidni. zsurloreaval csinriljon egy vfzlokest a kovek elhajrasara.ir c1olgor. a gyalogszeder. fgy nem Fog vesek6 kcpzo~lili.ibban.1 k i is lui!c.is.ir eg)' 5 lireres edenybe resszi·1k. Aki kokepzddesre hajlamos.ija a koszveny.ibcsoukolris. Esrere pedig keujek be a rent Ieirr medon elkeszitetr korolTlvidgkenoccsel az Izu lcreiket. ami nag}. a1. es egyre jobban fognak mozogni es egyre kevesbe fog f:.

hogy gargariz. es csak ezur. A rea elfogyas'ld. vagy ahogy mi is hivru k. corokgyulladas gyakori beregsegek. llycn modon ferrotlen ftjli k a tcrkunkat. hogy hili-om napig k i kell fekudni.iJjan. hogy regen a ruddgyulladds eseren III ivel gy6gyirorra k a javasasszonyok. Azur. vag}' rUd6gYlllladas eseren ez a modszer nern elegendo. [arvanyos kakllkkf(i boroka harsfavirag Llndzsas Lltifil edeskomeny papsajr 1 rcsz 2 resz I resz 2 resz 2 resz I resz I resz 1 resz 1 resz marrilapu kriromvi rag cickafark fekereuad . izzaszr es kohogest szunter. izzadni. mel yet azran a verri ra m sz.ir adrak a betegnek. tiid6gyulladast okozharnak. Erre nagyon j6 a landzsas Lltifil es a kakukkfii 1-1 aranYLl keverekeliol keszulr rC. Ezerr ha valaki megEl. a narha ki sem fog ala kul ni.inljak a rerrneszergyogydszok. melyek szovodrnenykenr horghurutor.lk vele egy parszor. J6 melyen h. Egy ido utan a viz is kiluil eg)' kicsir. bodzavirag sz ederlevel tarackbuza v<iljek egeszsegtikre. Ezenkfvu l asztrnasoknak is javasoltak a javasasszonyok. ezeket el keru ljuk. Ezekbol a teakbol akar j6rzli keverek mind a kerto. es kozben igYlIk a forro tear.ill it szerveinkhez. hogyaz egesz torkot erje a tea. Minel g.irraliajolva kell gargarizalni.zik es n. Vag).vagy hdrsfareaval. szenapelyva hi rdot keszuettek. arnit kohoges csillaplrasara haszualnak igen regora.isu. es rna is aj.Legzoszervi Legzoszerveinkkel vissztik be szervezerunkbe megbetegedesek a lerfontostobb cseszevel is meg lehet in ni bel6kl k. az epenk es minden fontos szerviluk.igyban. Nagyon j61 izzaszr. A megf.ndagabb az oxigenellanis. esedeg Felvaltva. j6 sok izzaszrore.ijat napi robb csesze forr6 bodza. annal jobban nuikodlk a majunk. nagyon infiuenz. j61 ki kell sagLl oxigenr. E fontos Ieladat ellrirrisahoz rehat hib. abban izzn szrorr.6 bakteriurnok.has. Most kozreadorn. am it egy kicsit kibovirerrem. ma radjon orrhon az .1.irh. A narharol azt tanultarn.itlanul kell rmi kodnie a legz6S'lervei n knek. Lehet llleg jo rorokferrotlenlro tear keszireni a zsalya es az aprobojtorj:i.is rnegberegedesre. De ha a rorokfajas kezdetekor el kezdenek rorokferrotlen ito rear i nni. a feherhatu lapu. Nagymamarol orokolrern egy ezekre val6 receptet. Megszfi nik a nathaval a kohoges is.n I-I anin)'LI keverekebdl is.i n nycljek Ie. Priznicet kororrek a cSllpasz hatra. legutat tisztito gyogynoveny van. es ez sok esetben segftert is. es nem terjed nek el a natlnlt ok01. Hog). Naponta reJ- vagy egy lirert is Jlleg lehet inni naponra.isokra a harsf~1Vir'lg es a hcdzavinig.i n fekCdcljlink le. De ezen a novenycn kivul meg nagyou sok j6 hat. fekiidje es izzadja ki magdbol a mirh. a labunk is megszokja a meleger. fgy egy ideig ki-be rakosgarjuk a labunkat.ls lesz . hogy a Libllnkat egy-egy masodpercig tudjuk csak benne rarrani."\y to-level l orvosi veroni ka 60 61 . 2 resz 2 resz 1 resz 2 resz 1 resz A megfaz. A tea iviisa eloer olyan [orro Iabvizer kell ven ni. Mindkerto ldzar csillaplt. Az emberiseg egyik legregebben haszruilr gy6gynovcnye a rnarrilapu.i k meg alaposan a bereger. igYlInk gyogyreakat.sa elort [avasolorn. ilyenkor felretlentil orvoshoz kell fordulni. A kronikus hi:irg6gYlllladas es az aszrrna a legrosszabb legzoszervi megberegedesek. Joggal ren nek fel a kerdest.

Gargari'l.5 dl vizet cs benne a kerget. hururoldo gyogynovenyekrol es azok haszn~~ladrol az egyes novenyeknel majd ku lon irok. Pajzsmirigyrcndcllencssegek Mar emlfrer rem. m ilyen sulyegyseggel mcrtunk. rnegszunreri azr. Ker novenyrol kirlon irok. A leforrazort teafiivet ne dobjak ki. Amikor ki~szfrik a rear a sz ok.i. A kozouseges vag)' ragadosgalaj reaval nemcsak a rorok. hanem az elsd napon be kell ten n i a lultobe. nem jegbe hurve lehet inni. De az else heten lehet.isfel [ireres cdenybe kell odarenni a 2.lIni hosszasan kell.. hagyjunk ki egy herer meg .Lis segirher. es jo is. FoghllZaS unin segir osszehuzni a friss seber. hanem a pajzsrni rig)' nuikodesec is elosegithetjlik. hanern ejszakrira [egrek borogat.incs.irologjon kifele. fgy keszirsenek duuszrkoresr.~kkor is. mert llgy erzern. majd meg kell azr inni.isos modon.ija.. Kivalo sdjferrorleniro a d iolevel re.ik a nyakukar. ahogyan csak leherscges. MERGEZO! A sz. lcgalribb egy m.isodlk Llap rn. neru szabad a reaivasr abbahagyni. Gargariz. Naponra robbszor oblogessek veil" a torkukar.\w(( galajFlib61.in melyen h. es nem szabad leuyelni . esedeg a rldtengeset is csokkenrherjuk.ik. A pajz srnuigy-rulrengesben szenveclok ezr mind add ig csi n.\I is segit. el neru mulik. ami hu marabb fog gyogYlIlni. Mindenfete torok. rendellenessegeir« a kozonseges galajr ajanlorn. es a nap lolvarn. a rra regycnck meg egy I1ltlanyag csikot.~las uran nem Il111SZ<ij lenyelni. az orvosi zsdlya. kivii] 1'01 borogass. Ezerr nagyon [onros a sz. 0[( leirom az alkalmazasi m6djukar is. A kohcgescsillapiro.sorvadasra is j6 hanissal van.ijlireg ferrotlenitese. Most meg a szajes a corok ferrorleniresb61 kell egy par szot szolnorn. gargariz. A s'l. aka)' feliilrerrne. men nagyon habzik Fozes kozben. A szokasos adagja ennek is kef es fel dl fOrdsban levo vizzel lcfornizor r reaskanalnyi keverek. Ebbol a keverekbol kell forrazni egy csesze rear (egy kicsir kesel'll lesz). A hangszalaggyulladasra a szurokfiireaval gargarizaljanak. aki ki:ihog. men fg)' mindegy. meg a dohanyzas III iar t kohogoknek is. vag)' lllegsz('lntetherjtik. De elorte minden esetben gargarizaljallak is.ir van annyi a leforr.ijliregben levo bakreriurnok.Ugy irtnm le reszarauyban.es szajferrotlenlreskor ajanlorn az aprobo] torj. hog). Ezj a gyogyreakevereket mindenk inek ajrinlorn. am fg a niltenges meg nem szrinik.intnek. Amikor el rnulr a kohogesuk. bog)' ne p.ijfertorlen iresen rul a fogin). ha reggel es esre is megisznak ~I reabol egy-egy cseszevel. a rra ez 1"0kozorrabba n igaz.11' kihiilr langyos fOzettel.is vag)' a szajiiregben levo gyulladas nern Il1ldr e1. 62 63 .cseszenyir ak arnak fO'llli.ik a szok. jo melyen hatrahajolva. hog). Sok zor kel l gargari'lalni a 111. hogy esre lefekveskor a nyaku k ra k ivul 1'01 rakossek egy kendovel. hogy az egesz rorkor erje a rea. ezek ki'donosen fonrosak.ilj.isosrol.ijfenorlenLro. Ez a noveny k iva lo sz. es igyanak meg belole naponta legal.in. hanern egy heren egyszer vagy ketszer llleg kell inni egy cseszevel F'enntarto sz. a fiiver nem kell kidobni a tea lesziirese uran. Egy heme! tovabb azonhan ne haszu. Az elkesziresi m6dja kulonboz. A fagyalkerger 4-5 percig fozni kelt. Ha gobosodesrol is szo van.1sik noveny n mirol irni akarok a Fagyalkereg es -h. A rn.iskent a nyaku kra.ir nyeljek le. es kossek at. naponru tobbszor i:iblogessenek vele oly.ijaval vaio rorokoblogeres.isll. Akar alul-. mivel a novenyek fajsldya nem egyforma.itrahajolva.i n robbszorre megil1lli. Ugyanerre a cclra es m i nden mas legzoszervi betegsegre a ftidOf(1 reaja is kivalo. men visszaesnek. a kozonseges vag)' ragados galaj 1-1 a rdnyu keverekebol keszulr tea fogyaszds<ir. Ez a rea meg a FogtogYlillad. uhogyan regen hasznalruk. Csak langyosan vagy hidegen.esrol van sz6. Akinek nines mandulaja.iljuk. Ursina a re. Fozzenek egy csesze rear a kozonseges galajbol. A 1l1. a galaj rc.lbb ker cseszeve]. ki kell kopni. esetleg a vfrusok sok legllti problem-it okozharnak. ha a foginysorvad. De ha eg). de meginrii nem szabad.

A puberrassal kezdodd havi ciklusok evrizedeken at kiserik minden no elerer.il6 viz hajco is. A fiaral nok elereben a havi ciklus okozhat problemakat. !lyenkor napi egy cseszevel kellmeginni ehgyoJllorra. a korpafu Fejezet naknek A ndk elere a gyakori es nagymerreku horrnonvalrozasokb61 all. ez j6 ideglazfro. es este kicsir melegirsek fel. Ugyanennyi idejll szu net uran [Ijra Ieher inni.ik. napi 1-3 cseszevel kcresztu be a szemii ker. Yz resz veronika Teaivas kozben iiljenek le. Ez azr jelenri. am ikor a ciklus ideje van. eloszlatni. eserleg h.fogyasztasar 6 hetnel rovabb nern javaslorn. a menses kimaradrisanak a kezderen. Mindegyikb61 l folyamarosan. es ezen keresztul a vizelerhajnis. iilOfl'lrda modj. a fe1norr nok 50 szrizaleka.igy nem Fog veseko kcpzodni. Nyujrozkodjanak egy jot.irorn napig egy csesze teat az alabbi keverekbol: 1 resz cickafark. A nyirEllevel reaja a vesekovet is osszemorzsoljn kerheri fog)/aszds utan. regyek a ciszras vesere ejszablra dunszrkotesben. Az inkonrinenciatol 200 milli6 ember szenved. Szinten j6 veseriszrfto a porcsin hi.es h61yagbetegsegekhez vezer. A horrnonok szabalyozzrik a peteerest. Ez a rnodszer az oroklod6 polyciszrds beregsegeknel kevesbe hatckony.ir a cickafark lefdsanal ral. vese. a lakess. felhalmoz6clik a szervezetben.Vese.il a zsurlorea IDgyaszdsaval egyiirr azt a zsurlot. A Ids vesekoveker es vesehomokot is erdernes vele old a ni. bogy a csalanban sok C-vitamin is van. rnenye leher). es lassan korryolgassanak. Tbbb fajdja van: • a keszrereses (a vizelesi ingert csak neh. fgy is csak 6 hctig igyak.ilj. Az eros gorcsokkel j~1r6 mensrruacio ellen javaslorn a cickafarkfii reajrit. az hetenre egy csesze rear felrerieniil igyon Ineg belcle ehgyoillorra. A benne leva kovasavar a vese csak hosszan dolgozza fel. 64 65 . Ker-harom her alatt a ciszra [elszjvodik. melyek azuran a vlzclettel ravoznak a szervczerbo]. percig rudja visszatarrani a beteg). a tea kesziilt. itt valaszrodik ki a rnereganyagok egy resze. hog). azaz kernaponkenr 1-2 csesze tea elfogyaszds.es holyaghetegscgek A vese egyik Fonros meregrelenit6 szervim k. a mereganyag nem rud eltavoz ni. A vesenuikodesr szabalyozo gy6gynovenyeink egyike a rnezei ZSlI rl6. Az irrig~iLis.lsa. Nem kozrudorr terry. A valrozo korral jar a h61)'agzar6 izmok meggyengiilese. es izuleti problcrnakhoz . hllnyj:ik ! Akinek mehgyullad. az is a cickafark terijaval irrigaljon egy herig minden nap lefekves e16[[. ferfiakn~'il prosztara rm'itet koverkez- es a csaiharo 6 langyoker hereu rea]a. a hosszabb fogyaszds koverkezreben veres lesz a vizeleriik. 1 resz zsurlo. arnely a viz elerrarrrisi kepesseg elveszreser jelentl. a h6lyag iuiteser nem rudja a beteg konrrolialni. hog). amibo. Ha a vese nCITl mukodik megfeleloen. A valrozo korba lepo naknek javaslom.napi 1-2 csesze tea . majd meginr egy herig csi urilja a huvelyohllrest. engedjek el magukar. A vesen leva ciszran.ig 20. a rerhessegec. igyariak meg egy-ker. De jobbnak tartom a minden masuapi hasznalarar. A liugyholyag es a hllgyurak riszrfrasara ajanlom a csalant. mel)' kiv. A kozhiedelernmei ellenrerben nern csak az idosebb koroszralyt erinci. pcrefeszek-gyu lladdsa va n.ln). Aki kokepzddesre hajlamos. A reggel kesziilr tea ZSLlI'lofuver escig ~arolFk a blltaben.F6 hanisterii lete a veseriszrinis.it. nisszenres. Hagyjon ki egy heret. ezerr [olyamacos . • a srressz (kohoges. arnikor felkeltek. a vrilrozaskori tiineteker. Serdulokorban leva Linyok a menses elorr 5-6 nappal igyanak meg !laponta egy csesze tetit cickafark es paszrorraska 1-1 anin)'ll keverekebol a !lap barmelyik szakriban. A rear a menses alan is iharjak. hzikai erofeszfres hadsara csepego viz eler. Kovasavtarra lma miarr 6 hernel covabb nem ihato folyal1latosan. Korlarlan ideig fogyaszrhar6 szu ner beikradsa nel kul.

itol. va lV[inden t"erli rerreg az impotenci.• a t(dfoly.lj.isos (. amely termeketlenseggel j. Kezelesere javaslom a kovetkezo kevereket: 113 resz porcsi nfu. a csalsidban szinte emberfeletrive nonek. muterre kerulhcr sor. Sztiles utsin is ajrinlorc a malnalevelrea osszehuzodasdnak segiresere . 1/3 resz korpafu. ursina tarrsanak 6 her szunerer). A kesztereses in kont inencia egyi k olea leher a hllgyucak Fert6zese. nern ii rul ki teljeseu. ha lefekves elorr elkortyolgaruak egy csesze orb. erkezes elder.ir. amig szoprarnak.Ha ebbol megisznak egyegy cseszevel naponca. Udn<l6 her szunerer kell rartan i.i. Ha nern teszik meg idejeben a ll1egel6zcshez szuksezcs lepeseker. arnely a nerniseg mii kodeser szabalyozo agyi kozponrot serkenti. Mint cudj. Hogya rerhesseg problema mentes legyen.is hefejezrevel gyakr<ln ruarad neh. legaLibb heri 2 alkalomrnal.ir. A holyagor nyorn]a a proszrara. Fejezet Fernnak ferfiaknak Szincen j6 a csaldngyokerbol f6zoct tea. ran. 67 . Id6sebb korban jelentkez6 problema a prosztara ll1egnagyobbodasa. 1/3 resz kisvir.irg6 vlzelet) es inkout inencia. k ipi heuren ebred nek.inak. lenni rna egyre nehezebb. a szoprar. rnely risznrja a veser es a holyagor. hogy csok kenrsek a bevier kalorlak szam. Erre a legjobb gyulladascsokkent6 a cickafarkfu reaja.15. ennek erosireser kell elerni: a cigauymeggyfa levele a legjobb ra. egyenek kevesebber.] kori a csokkenr porenciakepesseg.iny kil6 sulyfolosleg. erdeirnalnalevel-rear igyanak a mehfal erositesere. Heri egy-ker csesze csalantea is elengedhererlen. job ban fognak a lud n i. es ez ki hal' az egeszsegre is. A rerhcsscg kiilon fejezer minden n6 elerebeu.h. heti egy cseszcvcl. Gy6gytdkkallehcc scgireni ezen is. napollta 5-10 szernet. A szoptar. ami vizelerrarrasi gondokkal es visszafordirhararlan i 111 pore nc i ~i I j 6 rh at. [(ii lonosen cukorberegeknel gy.ir. Heti 1 csesze elegend6 bel6le. Gyakori problema a z elegrelen mennyisegll vagy min6segli spermarermeles. esetleg vesekover okoz.lncf(lrdr. elapadhar a rejuk' Ervdgycsokkento gy6gynovenyi"lllk a gYOll1orsavtermelest c$okkenro Ieher ak. szules koverkezrne- vedelrner nyujc a beregsegek ellen. mellen (rorna.lst. mely leggyakrabban a rerhesseg. Hogy elegeudo legyen az anyutej.is rendk.ivii fogyaszrasa a nl('~b l tonros a bab. (ne igyak 6 heme! rovabb egyhuzamban. AltaLinos szabaly. A cickafarkfii teaja vertiszrito. 66 I.illalld6an • a vegyes (ezek kombln. N yugr<lt6 hatasll a levendula vi raga es a hegyl rerck fiiveivel rolro« alvoparna .inlorn a Ferfiak ce. amelyben pl. A kisvi dgll Ciizike reajat )ll inden ferfinak innia kellene 35 eves kor uni n. szabadulni. i'vIivel a h61yagdr6 izom nern megfelelo mlikodeserol van szo. es a pang6 vizelet gyullad.igu fuzf ke.i r. az fokozarosan elveszui rugalmassagar. Ugyancsak ezt javaslorn a srressz okozra inkonrinenciara. szurokfu is t<1I. korlatlan ideig.1Ihar6. Ez mindenfele h6lyagproblernara is kiv. rrulrer. verpezsdfro. nekik javaslorn a Diabess (Gyorgytea) fogyasz[. fliszerszegeny d iera) gy6gYilovenyek kel rorren ik. Azonban semrnikepp se kezdjenek fogy6klll"<1zni. 4 heren keresztul kell fogyaszrani napi egy cseszevel.icsom teluir . ez az ilycn jellegil panaszokar is orvosolja. a mire a novekedes~ Az anyatej hez szukseg van. A verboseger fokozo novenyimk a paszrortriska. Pirirarlan rokrnagot r~\gcdljanak. amely n6knek kulon is ajanlotc novenyi osztrogenegyeb modsxerek rartalrna rniarr. fogyasszanak csalanterit nnpi 1-2 csesxevel 6 heren keresztiil. ebbdl naponra is ihaena k egy-egy cseszevel.1I6. es 111 inden olyan dpanyag megtal.ishoz vezer. A rneh- ben novekvo magzar oriasi hormunrilis vtiltozrisokka l j.cvirag.ilbaro benne. hog)' a rarros aiuldpL1Irsag fogy. arnirol minel hamarabb szercrnenek meg- nyekenr a la lcul ki. hiszen az elvarasok a Dlunkahelyen. Ene aj.ik.icio]a] Kezelese kulonbozo sziv. majd a fOlosleges kil6kac. kon nyebben leadjM.

Tobbfele yogynoveny keverekebdl keszuectunk egy-egy teat. K-ne sz inten l'I:szt verr . Mikol' relefonon hfvram.ikur . a lab air re Ireszi a xac 1 sze. ev vegere v~hj'lk az Llj jovevenyr. hogy a konyv megIsten elresse ezzel a rnodszerrel. kadba. epp a kislri nyar fiirderre. hogy erosfrse a mehfalat.is ill. 4 dl-rel irrjg<11meghozz'lllgy.11" Llg)' vrillalkoztak. Irrigarort minden parikdban lehet kapni.ll irrigalo teakevereker. Masodik keszu] treat nap ugyan{gy igyan a k. 2 sikerreleu in vitro kfserlet utri n Ligy gondoltak. Esre [elekves elotr langyosirsa irrigiljon vele. a varva vart babak mine! tobben. Az egy lirerbol 2 d] teat a no megiszik. akir a gyogyteaklldnak koszonher.ilnalevelrear iszik. MEHEROsfTES Ha az auyarneh ncm eleg eros. hogy tengerszineen vag)' 2000 meter magassagbau konnyebben fogannak a babdk. k iprob. ontsek Ie forrasbol levert vizze!. A rear mind tovabb tarrsa a meh sz<ijamil.irol]a estig. es . Vegezerul a gyerrnekuk. hogy elotte vegigcsinaltak a kLIrat. 20 perc 3. ere. [anuir elejen meglatogatrak. Ekkor reggel egy liter reac kell kesziteni Llgy. mine reggel. A nepi tapasztatar alapjan segireni szeretnek neki k a koverkez okben leu-r rendszerrel: 1. es a harodik het vcgen leoutenek eg_y 20 percig lcrcdve megfogallt ababa. Az edesanya jol van.. BABAVAR6 TEAKEVEREK ES IRRICALAs (HOVELYOBLiTES) Amennyiben az elso ket tea iv. a teak harasaramegfogant a kislrinya. . mint a noknek. 6 herig kell inui. keressenek bennunket Biikkszeurkereszren. de ez valam ilyen oknal fogva nem valosul meg.ihoz. A teak elkeszfresi modja: egy csapott evdkanal dio.1Z 1rl'. ·1' 'I' .5 dl-es porcel. reggel rnindkerten diolevelbol uran sztirjek Ie. tovabbi reakeverekek fogyaszddra es in'igaLisn1 (huvelyobl itesre) is szi'd{seg van. ruindeukluek kivanom. BELS6 TISZTIT As A babrit akaro no es ferfi G heren kereszriil vegezzen egy belso tiszritasr csalrinleve]es diolevel reaval a koverkezd rnndon: Eiso nap reggel ehgyomorra mindketrenigyanak meg egy csesze csalanlevelbol kesziilt teat az etkezes elotr 20 pereeel. azaz reggel ehgyornorra egy cseszevel. A [iterbo] megl1laradt 4 dl re. milyen roha rnosa n csokken orsz'lgunk nepessegszaporulata. Ha fagyollgytinktl'nat nern lcapnak a gyogyszerrarakban vagy gy6gynovenyboltokban.lgarorra I b ea . hogy ha a ciklus masodi k fele a G hold novekvo dllasaval egybeesik. vagy csn lanleveler tegyenek egy 2.iljrik a modszerernet. A rerfiaknak is van babavaro meg. g A noi babadro teat G heren kereszrul minden reggel ehg). A nonek ezenkiviil minden masodik napon reggel es esre irrigalnia is kel!. 2006-ban sztileterr meg seglrmeg I.C anti a rear.seJU fogant meg ababa. Meg annyir szerernck iddig oket! 13 baba szulerert elrnondanl. A koverkezo lombi kprogramra 111. Takarjak le. hogy egy liter forrasbol leverr vfzzel pllpozott evok<ln.dj<huLbit kerjern az eserenek a konyvben valo lcfras. Addig is m.iba a gyermeldldasr. es mig a hormonkezelesekkel nem sikerulr a beulteres. rnajd lesztirik. relefonon (ben ne vagyunk a relefonrudakozoban is).I I Babavaro tearendszer Mindenki tudja. esfe/estge.1 babaprograrnbau. mivel hallorrak a babavaro rendszcrernrol. Noemi 5 evig varr. Szinten nepi rapaszralar. bogy a [oisten Sziilessenek segevellegyen ered rnenyes ez a rendszer.it hLitoben lerakarva r. nehezen vag)' egydlralan nern tapad meg a megterl1lekenyitett pete. hogy hoz. Sok natal par szererne babar. G. a rniker ajanlotrarn G hetig ittak mind ketten a nekik. te.. N. lega13bb 5 percig. a nok rermekenyebbek. 4 cv probrilkozas. Ennek a kivedesere a mehtalar meg kell erositen i fagyongyrinkrLlraval a koverkezo medon: egy houapig minden reggel es este egy-egy rnokkaskanal fagyongytinkrurat igyon meg hkezes elotr 20 perccel. es ugyallllgy ezt ugyanL!gy al]ni hagyjak.incseszebe.omorra kell meginni az clso resznel leur rnodon. ti nkru rahasz nalat utan 68 69 . hogy befekszik a reakeverek. Nepi tapaszralat. A kerfele teat minden nup valtogatva herig togyasszak 2. 2008. r.i k hi.

A vodka egy centivel Illagasabban legyen. A kozvetlenul elotr leszedetr citromfuvet osszevagjuk Fd-egycenris darabokra . A citl'omfi'i fil1!tt/lnit hasznalharju k dagallatokra. ! jl Tinktura keszftesc A rinkrura alkoholo s gyogynovenykivonar. ha siirlL. egy befattesliveget teletesaiiuk az fgy osszevagorr filve1. szagralan. mig az iivcg tele nem lesz. zuzodasokra es reurnarikus Hjdalmakrais. egy cenrirnereres darabokra v:igjuk a Fekete nad.... nyakos lesz. a cirrornfiier es a Fekete nndalyrder. pasz- suroljuk.iba rn. Peld.wk. bg). be a daganarot. naponta egyszer felr.iba resszuk. tort. es leonrjuk Royal vodkaval. mel)' sz inreleu.hzuk. hogy amikor a frissen vagort fehdet levegovel eri nrkezik. azon ual a gabon~lVodk. A citrornfd rinkrura ket evig eltarrharo haroanyag veszteseg nelkii]. III inr a gyokerdarabok . Fekete resze is errekes anyagokar tartalmaz. vidgds egy her uran leszurjuk. Figyeljek meg. naponra egyszer~ketszer feld. sikos. A rinknikothetjl" k be a reUIl1~lSvegtugokar. pi.ilyt6 gyokeret. Nem novenyekbol is kesztthero rinknirn.lnak kozreadok ker reeeptet. Ket her utan leszurjuk. vodbit.ibol. Akkor j6 a Fekete nadalyto ri nkrura.i rrorr gend ket megmossuk. evek ora ebbSI keszttem t ink nuri imar.ilorn. Egy hetig szobahomersekleren rarrjuk. En a Royal vodkrir haszn. melyer kulsoleg es belsdleg is hasznilunk. EZUt<1n a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es resszu k bell" egeszen addig. ebben oldodlk ki legjobban a novenyek hatoanyaga. orbancfLib61. de egyeb ovarosan dorzsoljuk r. ElokeszLtjlik a befotres ([v('gec es a Royal.ongyb61.isk. Ezzel a r inkrurava] 71 . azonnal barnulni kezd! Ezerr amine egy gyokeret osszevagru nk. a zuzodasr. Elkeszftesehez t isz ra gabonaszeszre van szlikseg. Az fgy elkeszitett fekere nadalytd t in kt u rar ker hetig ra rrjuk szobahomerseklereu az iivegben. mere a kulso. HZ Feleere IIfldJlytO' tiuletnra A Irissen kiasorr gyokeremegtlszritjuk elhalt reszektol. gabonabol keszulr alkohol.

. GYOGYNOVENYEIM ~ ~ AZ ALTALAM LEGINKABB HASZNALT. 73 .LEGKEDVESEBB . LEG_10BBAN BEeSOLT. HAZANKBAN HONOS Gy6GYfTO NOVENYEK LISTA]A SZEMLELTETO RAJZOKKAL. HASZNALATI UTlvIUTATASSAL. LEfRAsOKKAL.

J6izli. Ev I<ozbe/l is )6. less: beldle.ilyozza azr. ami azr jelenti. Csa]: fI je/bill/bos. reggd egyet es esre egyet.ibol. Ezcnkivul a Feher abcvidg meg enyhe hashajro is. szd1'flz he~)!e!l szrtbad. kivalo akacruezer alllranak do a magyar meheszek. A ker bet elrelre urrin reljesen rendbe jon. mert a teljes lIirrfgzrfsbml /iI. lia a teuyeriiukOll uiorzsolui t/lrl)1I11n Ilirngo/lnt. Azert irtam ezt le iryen a!apossngga/. orvosi zsrily.igja is errekes gyogynovcny. velloll). dobozlran. autit be kell tartani.!!I? sznrftrfskol' I/Iegbal'lllllnnle. AI.lr langyosra lullr tdt korryolgarva. s~irga. plig Itill). A m. men a gyomOL"savtermelesre is van huuisa. ta: 51tg [riss I)il'dgbol lesz 1 kg szdra z oimg. Elvezeti tea is leher.imi rear leher kesziten i azorios ara nyban osszckcaprobojcorjanbol es kakukkftibol vagy A gyomorsavrermeles szabalyozasara. A kohoges csillapfcis. ma)d ali'kor. Egy kis ak. 74 75 . Ha erre a celra akarjak haszna!nl. es ezr mar kevesebben rudjak rola. A hiille~yeselt (Legllllli!lOsae) esa/ridjAba tnrtozo. kohogorr. Nagyon jo kohogescsillapfro.ikhoz izjavironak is szoktuk hasznalni. de ezr mar nem szabad izesiren i. es csak akkor igyak. reggel es este is.g_)llllris gyog)l1I0ve1lY. egy Ids rnerrekben csokkenri. ernlekezterve a gyomrukar.ir szoktarn javasolni az ismerriseirnnek.icvi dgot.icvirag re. de hosszabb ideig nern javaslom. amikor erre szukseg V:1n. hogy nem peneszedile-e a virrfg 1)t1. milyen dJlflpotbml uau a szdrttatt g)log)'lloliellyiillk.mni hagyni.fft I)irrfgot sxabnd g)l/fjtelli. Eg)' !J6IJflP eltelte urdu IIJeg Itell g). 1M tiibbszoJ' szellliigyre uessziile. Az akacfa valoban jo mehlegelo. litegben lriteritue egy riszra csomngolopapiron vag)' tiszrn rnlni u. De a majusban rovid ideig viragzo fa vir.feIMlio1J/ ra a figyellllet. HfI eZfl161a tOllribbiallbrill lesz hl)etel. linaoolt is tobbjele fl1"OIIIriSlilyagot tartalmn z. hogy nem szabad ordkig .es alMciinglilwzidnt.igbol. Tnrolui zl1rt edeu). ez ert egy enyhebb Jllegf:hasos kohogesnel egy-ker heres. ezerr az akacviragor mas re. Igy nrillwrabb es szebbeu szrtmd." ! I I Akacfa FEHER AKAc (ROBINIA PSEU DOACACIA L. ertelae/emle lirflilfllt./i"/. vacsora mall.lk abba reljesen. mert es: minden gytig_Ylloliell)1szrfrftdsrillrfL es trfrolrfsrfllril hl/ellyes szabnly.ir mindaddig kell inni. hogy ket heten kereszt iil naponta ker csesze rear korryolgasson ellangyosan.ij. ak. ertellesebb gytigy1I0Vell). ha nines rendben a szekleruk. lila akacvirag nem gyogynoveny. ismert .ozlidlli arrol. napi ketcseszes reakur.) Az emberek nagy reszc az akacfiir csak az akacmezrol isrneri. Jodi es verr akacvir. Ezr a rear akacrnezzel meg izesiren i is leher. f A virrigjrtt g)'l'fjrjiik (IIlrt)lIst61)llllilfsig). A rear mindig frissen kell elkeszueni. A drog robiuin. Ilelles illoolnjat. szep sz. egy fel ora alarr igy<ik meg.bell. Naponm kdtszerhtirol/lszorfoJgasslIl1 nt. robigellill-Iu//ldol't. Plig hll)'flt dll apotbnn. esre kell meginni bel ole egy csesze rear. szab. ko Megfazon es berekedr. Eszak-AlI/uiMbo/ a homo]: meglleitesere behoeort. se hagyj.ira ajanlotrarn a szoruszed urcaban 1<1 jo bararorn telesegenek a feher a k. lreliotropiut. AldlOl' uroudlmrjule IteffOldppell szdra zn alc. A mas szirni. vagyis a savtultenges megakadalyozasdra napi egy csesze akacvir:igtdr [avasolok esre. hanern iddnkenr igyanak meg belole egy cscszevel.icmezzel Izesitse. A szdrirdsr )6 szelllis pfI(llrtsoll vag)! ril"ll)'elws helyeu lIegezziill. arnig a gyolllruk ego Ha a gyollloreges megszunr. [avasolrarn neki.

a teak fog)'aszras.iskaual . Nagyon izletr neki. merr nagyon finorn edes volt. es elrnondra a hirokraro aryanak a feher ak.irosnon lacram. [avasolrarn neki a savrermeles szab.is legyen kcdve inni. s vissza fog esni. A gyerek szivesen megitra. Meg a csecsernok szajpeneszenel is hasznalharo a zsalyalevel es a vadon rermf szarnoca levelenck az egyenlo a niuyu keverekebol keszirerr rea.id i gy6gyitallett. mert 6 is kohogorr. Kiilonosen telen javasolom a feher akacviragbol keszttert teat. Akkoriban Ill. Csak nagyoll j6 ismerdsnek vagy bararnak merrem egy par eserben javasolni valarnit a betegsegere. Peldau] egy 10 kg-os resrsulyu gyereknek kesz irert re. es rnegszondazra. ezert inkabb ne haszndliak. ha GO kg-os arlagsullyal szrimolunk. hogy a nagya nyamr»] ta nulram meg a [uvek hasz. Ma mar nern ajanlom. Az aprobojtorjan a 111 inclennapi haszn>ilaron rtd .16 melyen hatrahajolva kell csinalni. BOJTORJANOSrARLO. volt ahboz.eto]e megLirta. de meg nem melyrol.korlidan icleig ihae6 .ilj. A [oisten . 3 gramm fi! kell a teajahoz.ez meg az eloz. hogy rosszul van-e.infiivet a ll1iivezeto reszere is.i k. rni re en an feleltem.es nern rudorn ezt <1 kerdesr megcafolni. merr a rnezrol j6 edes lett. merr az ujabb kurarasok szerinr enyhe mergezo an). ez az udlroiraluk. akik szinten j6nak taJalcak.egszunreresere az orhancfuver. A lanyunknak sokszor voir gyerekkodban manclulagyuUacl. Aprobojrorjan pARLOFU. Meg is kerdeztem tole. es a lizctesuel a penzdrosnd arcan lattam. mandula- gYlllladasnal. hogy rendben van-e a gyolllra. hog). hogyan kell hasznalni. Mondra az edesnnyja.it. Tehat visszaterve a mandula. hog). fekelyberegseg es szekrekedes ellen. arnit iszik.agokar is cartalmaz. mert azelorr hazakuldre.1 rurn sz inere.lsa. hiszen akkoriban nag)'on rilrotrak a gy6gynovenyek hn szmilar.is sok apr6bojtorjan-tdr fogyasztottunk. reggeli vag)' vacsora utan i iralkenr alkalornszeriien. A falusi ernberek a Bukkben meg a rnai napig is Igy hasznaljak. Annyira Izletr neki a rea. S a gyoilloricleg m. a piacou dolgoz6 isrnerosorrmek a kisfia erosen kohogo«. A kisfiu hirranra is jan. Talan harem het mulva jartam ott ujra. Arnikor az ujabb kurarisok kapcsrin valaminek az elrilrasarol Irok. hogy a d rorgyarban reggelizcs kozben a rrnlvez.) Ezt a novenyr az en gyerekkoromban III indennapi reakent ittuk. Az egyik bLikkszenkereszri isrnerosom meselre. Azr mondrarn neki. Az egyik. szep piros szinll a reaja. Bevirre a muvezeroi irodaba. ami csak langyos leber. hog).FUver kell leforrazn! ker es reI dl vizzel. az rea. Mondram azonban neki. Az alcicvlragre.vag)' rorokgyulladasra. a gyereknek . Persze a szonda nem murarorr ki alkoholfogyaszdsr. hogy szeszes iralr mu nka kczben t ilos fogyasztani) Neill h ir te e1.I' rnegszil nr a kohogese. akinek javasolrarn gy6gynovenyrea-kLmic -. hogy mir nem kuldi haza a tanl[ono a gyereket.ir reggeli. Pista dcsern. Az ezt koveto evekben az ismeros rendszeresell szedte az apr6bojtorj. honnan tudok en ilyeneket . hogy mar nem kinozzu a sav.o rendszerben torrent. hogy a hirokrarojanak is elmulr a kohogcsc a rearol. ahol a penzr.igaz ez? . hogy kinozza a sok gyomorsav. men minduyajunknak hasznalt.i . es 0 volt a kevesek egyike. hogy mit iszik. sok az idegessege. es elmulr a kohogese. De a kerely megmarad ben nern. Geza es Arpi unokaresrverern. kelilenni a restsl'dyaranyokra. Azr felelre. Nagyon ]6 erzes az . meg az apai UIlOkacestvereknel is tobbeu volrun k gyolllorbetegek: Vali hl'gol11. Kcrdezrem tole. amikor meg (t'd kicsi. 76 77 .egy mokk. rnerr olyan a munkaja. Akkor rnrir elhirte. Kerdezre role.ihoz csak egy Fel gral1llll . A feher akacvinigbol cs az orbancfubol fozote rea naluuk csal. nern Hjt a rorka. szrijpenesznel is haszn. nem rudja.isara a feher akacvi dgb61 kesziilr rear. mive] k6hogesevel zavarra a ranirasr. Egy felnotrnek.~t uern szabad teljeseu abbahagyni. Mi gyerekkorunkban erruk a feher akacviragor. hogy acldig igya a reakat. Mondtam neki. . es nem lett ndrhas. es rncgkoszoucc neki a ranacsot.na latar. arn ikor az ember tud valakinek a bajrin segfreni. es elfogaclote belole egy kosrolor. adjon a gyereknek aldcfavirag-eeae. Akkor sern mondtarn meg. Nem mondhartarn meg az igazat. a szine hasonlir . A !l1llVeZero megiepeeeskenr otrhon a csal<idjanak keszfrett belole eeae. Regebben az akricfa kerget is hasznalru k gyornorsavrultcnges. A gyerekeknelllgyelemmel. hogy valarni ba]a van.icviragos reaku rat . Akkor nell) voltak rermeszergy6gyaszok.ilyoz. Nalurik a csaladban az apai agon. hogy rea. amig eg a gyonua. ahogy a teat a rermoszbol a bogrejebe tolrotrc. Kerdezre. Nemregiben dolgorn akadr egy vaskereskedesben. hogy kivegyek a manduhijat. Mindig a testsldy aranyabau kell szamolnunk.i1dasat kerre a j6 ranacsert a tudomanyomra. kiilonosen a n na k. hogy ezutan is fogyaszrorra. naponra miuel gyakrabban kell a rorkot obli:igetni aprobojrorjan-redval. A gyerek ket her mulva boldogan meselte az any janak. es kerr is a fiibol az ismerosoll1tol. hogy valakitol en is hallortam. J6fzll. minclig belem bujlk a kisordog . akar rnegelozeskent is. hog). az orbancfuvec est i fogyaszrasra javasoltam.kiilsoleg rorokoblogetesre. PATIKAI pARLOFU (AGRIMONIA EUPATORIA L. a ki nem volt orvos. es rnegrnondtam.

Irr sern kell kuraszeruen alkalrnazni. ne rorolkozzenek meg. Persze ilyen esetekben a rulzott husfogyaszrasr is csi:ikkenteni kell..zgrfsoltbflll gYflkol'i. Elsosorban a kez. 15 g aprobojmrj.ivig.ihoz egy piipozorr evokamil fil kell.ik nz aprobojtorjan [eaj. minden heren legal. 78 \ 79 . de masker is hasznril sok be[egseg megelozeseben.). Foleg flZ Cszald lIIegyellben. hanern megel6zeskem egy hecen egy cseszevel ajan lunk belole.agot es mas saualeat mrtnlnraz. hogy 3-4 liter teat oncsenek a fiird6vizhez. havonra ker-hdrom alkalommal igyon aprobojtorjanbol keszulr rear. es az iv.in. de nern kell lenyelni. Kiilonosell relen sok hasznac fogjak venni. ieiliftle!.). Il.es labfejen levo reu rurit llgy is leher gy6gyirani. Aki nilzotr hugysavkepzodessel bajlodik. szdrral. igyanak belole minel robbszor rear.ir.ik. azaz foldiszeder-levelbol all. a viz ne erjen a sz. A drog glilwzida5zel'/l/usel't'iml)lagot. alkalomszcriien keszi[siink beldle egy csesze teat ~ de havonra legalabb ketsz.ibb egy csesze aprobojtorjii n-terir igyanak meg. ! I I A rozJtljelt!l? (Rosaceae) csrtlridjdbfl tarrozo. Errc a celra egy keven~kc[ kell keszfreni. Afdknek eire liajln mos a szcrvczeruk. ]lOVell)" SZtirflZ. akik regen es IllOSt is rendszeresen hasznalrak es haszn. Egy licer re. egy meter IIlrlgasJ'tl is IIIcgnoIJ/!. Ha erre a celra haszn. am i 15 g zsurlobc]. Megel6zheco a tea fogyaswis~ival a veseko.ilj. bOSSZlikris.. leeoes illoolajnt. Hleg a szijuregbcn lev6 daganarok kezelesere is alkalmas. Leher az aprobojrorj. hadd szfvja be a fiirclovize[ . de ilycn esetben fllrdes kozben meg egy csesze tear is meg kel] inni.iinril is i. li1rij1l5t61 allglisztllsig virtfgztisltol' gylijtjiilt a I/OllellY 20-30 em-esfels/! reszrit Ilirdggal. Amint I:itj.isra szanr A belcsarorna es a h61yag renyhcseger elrnulaszro Flikent is ismerjiik. es reggel.ilra] a verszegenyseg ellen is haszn. 12% kOVflsflvrTt.I I ~I I. a1"t7Il.inhoz ugyanannyi meggyleveler tenni.ilOflirdor kell a lkal maz.ni. liomoleos reteleeu I/O'. Mabes reurna eseren keszfrsenek Fell·d6t az aprobojrorjanbol ugy. Ebb61 a keverekbdl napoura cgy-ket cseszevel keszitsii 11 k el.ig6 ellen i pakolashoz is hasznalruk. mennyi beregseg kialakulasar elozherrek meg vele. /JOlgas. hog)' egy lavorban vagy egy dlban felrdecik a csuklojukar vag)' a Libu kat. fogazott leuehi.er -. A Illaj es az cpc revekenyseget is szabalyozza az aprobojtorj8n. es nagyon sokszor oblogessiink vele.bnzall/tbal/ miudeniirr megtereur. A fo rdo urrin burkolozzanak egy furdolepeddbe. teat ebb61 a keverekbol kcszitcn i. A fiirdes ne turrson tovabb 20 percuel. Sokoldalll gy6g)'1li:iveny az aprobojrorj. mgados te rntes 1/ e veL. A nok es a gyerekek vizelerrarrasi problern. 3-4 kgfriss I/ovellyb/JI uyeriin]: 1 llg szdraz arlit. erdok sdlell.lIhar6. [avaslorn.1 resruk.es a vesehomok-kepzodes. er kez es elorr igyuk meg. ez. cserzO(lIJ.srilga jiizerben diM viragll.iljuk. Kiilsoleg meg sebek kezelesere es IUlllb.inb61 es 20 g feketc. A lep rmikodeser segirendd is ieher belole [eat keszirenl.

ras~it. mert renyhen dolgozi k az epejuk. hogy valarnikor fajt az epejiik. Ezzel a kura be van fejezve. Az egy lirert rovid ida a larr . men enyhen ugyan. delclcn egy es delunin egy lirert. a harmadik heren haromnaponkent egy cseszevel. csnl: a virtfgzatball eltfgaz6. hogy akinek elhajrotra az epekovet. 4 kgjI-iss filM! lesz 1 /?g szdrae anI. abbahagyta a fogyasz. 10011 bossznale. /leSentflllyagot. a masodik heten minden masnap reggel egy cseszevel.jeszkesvil'ligza esatddjtfba (flak (Composirne) iartozo. Az aranyvesszofil a vese es a holyag rmikodesec is segfti. sokfel« lIagy tOlllegbeu tenlllJ eve/If novell)'. rntint. de azt delelort. azt aranyvesszdfii-reaval el Ieher hajrani. egy lIdtemel1llagasabbrfl is megno. Akinek alacsony a vernyomasa. ovatosan hasznalja az aranyvesszofuver. A vil'dgztfs Jelidejbdl gylljtjiilt. csel'allYflgof. Ez altalaban ket-harorn 80 81 .lIdzsrisail.RANYOS ISTApFO (SOLIDAGO GIGANTEA AlT.kb. kb.kell meginni. G)Il1jtesi ideje: augusztlls. tri. nileotinsnunt es ker/h illdolnjas tartalmae. Leuelei szorta]e.vesszOfiibol kesziilt teat langyosan. Elofordulr egy csesze rear !l1eg kelJ inni ker-harorn h6napig. A kura uran nern szabad teljesen abbahagyni a tea fog). Egy liter re. erdlJk SdJeIl.felslf szardb613040 em bosszti reszt gylijtsiillk leuele/?kel. ker ora . EI fogjak felejreni. es visszaeshernek.~j mukodesenek elosegftesere hasznaljak az aranyvesszofuvet. Kb. vag)' eserleg mar apro ko van az epeh6lyagjaban vagy az epcvezetekeben. a rn ir azeldrt nem.) Errol a novenyrol mar f rta m. Elso heten minden reggel ehgyornorra igyanak meg egy cseszc arall). akinek eddig javasolrarn robb eserben. de az aranyvesszofiirol nem lehet eleget irn i. amfg a vese es a A. Ezert eloszor csak egy I iter rear igyon meg egy nap. es egy even belli! ujra jelenrkezrek az epegorcsok. es urana mal' ketherenkent is eleg lesz egy-egy csesze. ha nern mindenk inek. Ha a m. Eloszor az epe elegtelen rruikodesenek a megelozesere javasolok egy harem heres kurar. iuesen febrtjloail.11ll0Junk. olyan jo tapaszralarairn vannak. Ennek elkeriilese erdekeben egy heren legalabb a hasznalarat. Akinek homok. es mindenr meg rud na k majd enni. h61yag nern mrikodik rendesen. ugyanolyan kurric kel] alkalmazni. megindulr a kokepz6des.ihoz egy pupozort evoka na] Fuver 5Z. A d1'og szapouint. nemcsak nekern. fi'lrfszes szlblek A virAgo/? srl1gtfl?. fii1'tose/? A lIijvhl)'. Esza/?-A lIleri/?tfb6l szauuazo.aszras<1t. mint az cpcrmikodesne]. Ekkor ebbol b~r napig napi kec lirerr kell meginni. Erre a celra csak addig kell a rear in n i. A. Sedra egyenes. de csokkenri a vernyornasr is.Aranyvcsszofii MAGAS ARANYVESSZO.

Elrnondra. es hogy a mrija meg van duzzadva. kerherenkenr megiszik egy csesze teat az aranyvesz. hogy reljesen elmulr az epef'ljdalma. Egy csesze vrzzel egy pupozorr teaskanal viragor fordzunk le. A gylillloics nedvebol keszulr szorp . Azon rnclcgcbcn. illetve a ciklus alate is. majd ruluivul atkorjuk.isos. SZOfllbol. hogy havonra egy-ket alkalomrna] Flibol kesz ii It rd r. ezekben az eserekben napi egy csesze te. es 10-12 pere uran sZlirjiik Ie. Viszonr ezt a nern cudra bcrarrani. sok keszetelr fOZLl i.hhe- tahilkoztunk gy6gynovenynek a harasdrol.) GYEPUBODZA A bodt. Kenyerre kenve. vagy m. Van azonban egy olyan eljaras is . de csak nchriuyat erulirek meg. egy-egy hogy ha rirkan csesze is. BODZAM. Az aranyvesszofuvon kivLil van meg ugyanezekre a bajokra egy m.igot 82 83 .l' vese.ls szoblsos modon fogY<lsztharjuk fzles szel'inL A bodzavir. E16szor azr. [avasolrarn neki az aranyvesszofilvet. Az arauyvesszofii enyhe gYlllladast ben.aralabb genedeionak from Je. mint a Kanadabol sz arrnazo aranyvesszofdben.1 koszveny ellenszere.1 g6zo1ogtetesnel egy evokana! bodzavir. idonkenr egy-egy cseszevel. Arnikor egy a lka lornma] tal.i.ir [gyanak meg delelotr vagy reggel. l'·kh csak ezerr is erdemes Kevesen tudjak. (SAMBUCUS CSETE. hogy allandoan kinozza az epcjc. rekedrsegnel. Mindaddig isrnerelni kell a rozsliszres bodzahancspakolasr. Boldog voir. annak is tudorn javasolni. A gylilllolcsbol keszlilr bef6tr es lekv. . de beind irja a hogy ne is legyen sem mi baja. Csak egy peir her eltelte man tablkoztunk ujbol. hogy kcr meregre!enitoszerviink a majunk es a vesenk.6 harasu. merr uern erz ert sernmi fajdalmar.isarolni. uern birra megallni. A bodzafa kerge erre nern )0. harrniuceves kora ur. szrupot . egy-kc'r cseszevel.ez a harekonyabb -. Nernrcgiben a szornszed relepulesen lake anyosarol kaporr tolrort biposzt.vcsszor eppen ezert mi nern is hasznsiljuk. de ebben sokkal kevesebb a haroanyag. HZ megrillapirorra.tiidobajosoknak kiv<i16 tiidotiszrft6. Mensrruacios goresoket is k ivaloan leher olda ni end a reaval. Amikor ezt a beJriszrit<isr csin<iljak. Egyket cseszevei kellllleginni esee a frissen szedetr bodzahajt<isba!. a luiromheres kurar. de legaL\bb havonta ker alkalonuual egy-egy cseszeve] igyanak meg belole. Akinek sernmi baja sines. Mondram neki.- zanara van. Nap] 3-5 dl-tis elfogyaszrharunk belOle. Azora mar 0 is fozorr a csalsidjannk. amig a vlzdagnnat el nern rnulik. Sokan fogyasztj<ik a bodzafa gyiimo!cseb61 keszulr. Ez egy nagyon j6 narhatea. sz:imitsanak ni.it. Nagyon sok peld. Az egyik voir kollcganom panaszkodott. es dressziik a . Ezert azran nem is gYlijrjLik aZL A bodzala vir'lg<lb61 es liajnisaiool keszulr tea fogyaszrasa nern veszelyes. ha erre sziikseg van.isik noveny is. Ezekre a bajokra csak kisrnertekben hasznal cs nem kozver lenii. diedt ajinlocr nek].istira idonkenr. Ursina emlekezteroii] es HZ elert eredrneny megrart. merr uern szeretett es nem is tudott UC<1n erezre. a nap b:hmely szakaban. hogy meregrelen{r6szerkenr is leher hasznalni.lIkoztunk. hanem 111:1S szerveken kereszrul. Csak egy cv mulva igyon meg egy cscsze aranyvessz6lljb61.ES h6lyagoblft6. Reumas es izuleti C'ljdalmaknfl izzasztoul es vizhajtokent is hasznos. men dier. Az erdei aran). amikor az erer t bodzabogy6r kisajtoljuk. hog)' kuruzslonak. Addig viszonr mindennap meg kell iuni egy csesze rear reggel. hogy ket napig igyanak kozben. amikor meg pedig mliall)'ag toliaval beburkoljuk. es igy fogyaszrjuk. lekvarr. hogy k isruerrekii majduz. lvLir aj. es megsem rnulik el a betegsege.i nlorra isrneroseinek is. hogy a 2-3 crn-es bodzahajras igen j6 hashajto. aminek semmilyen karos harasa szervezet iu ni belole vedekezokepesseger. Mtir cobb mint 10 eve kezelik. Kiiirfre harrisa van. sz6ba kerulr az erkezesunk is. es sern mi baja nines a rnajdva]. befottet. NIGRA FAlBODZA.illcsor. es nem lett tole sern mi baja.ir rudnek felhozni ennek a csodalatos Az egyik agglegeny ismerosorn nagyon evert. hogy azora rendszereseu. Ez azt jelenri. akik koziil az egyik viceesen el is nevezre Badza FEKETE BaDZA. men or . otrhon kell maraclni.I1II I I I I hetet szokott jelenteni. lyeztek egy rnasik vrirosba... Ilyenkor a cik lus kezdere elorr 2-3 nappal kell egyegy cseszenyit elfogyaszrani. de gy6gyszert nern irr ni. kelt a szervezeruuknines. arnikor is bolclogan mondta el.in igYOll meg tear az aranvvesszoh'ibo]. kivul a gyalogbodzaval. A fi. Sok folyadeJzor Ha osszekeverjiik es j61 kigytlrjuk rozsliszrrei a bodzafa natal againak kerge alatr levu h.afae nem szabad es neru is lehet osszereveszteui Libon leva vizdaganacra. Eveme csak legfeljebb kerszer szabad haszll'llni a nagyfokll vizvesneseg miatt. Eppen azcrr igya. a nalunk oshonos erdei aranyvesszo. bogy meg ne kostolja hidegen.is eteleket neru rudor r v. )6 daganatoszlanist eriink el vele. akrir etkezes uran is. L. Ebbol azonban nelll szabad napi egy deciliternel robber fogyasztani. de idegzsaba ellen is har. Elmem az. abbahagyra a gy6gyszer szedeser cs a diede is.ig tdjnval gozologtetesr is vegezhetii nk fiilfajasnal. a diecat rcndcsen betartja. h iszen evek ora nern evert ilyet. Egy id6 orvoshoz.igyban fekve igyunk meg belole vagyunk Hzva. Elpanaszolra ezt a szerinre lehererlen helyz etet. merr a gyalogbodza termese euyhen l1lel'gez.

ameiyek 5-10 111m . Alekor szdrnz. sztiruyns. Oro/tzb'ld. Am ha hasznalar kozben gorcsolnek.mdjlls-jllllills.. mint az epekonel. fill/ely uem liD meg csnk kb. term es . Ilyd/Mt./eWt (Caprijolillc(!(Ie) csaldd- jdba tnrtozo. Is ertellte/ell lesz. jlfreszeit szel/l. 6 kgfriss virdgbOllesz 1kg szdraz: 84 85 . A leuelszriron rendseerlut 5 level lielyezleedik el.I!ollglikoziddt tartalmrtz. Termesei robozbogyoll. a gin. CIi/UOt. Gyl~itesi ideje: oirag . lear lIIegszdradt. gll}}]it es pelaint. Virrigzr1ta as: dgak vegeill eMs bogeI'llY. CSel'l7ll)'flgot. 30% in uertculerot. leoliru. A bodzn virrigjtft iide viragzrls/wr gy/ijtjii/? New szabnd wegvami a celjes oiragzdst.(jdbn tnrtozo 2-4 Oil JJlagas cserje vagy }rl. zinenziniet tnrtnlnrae. a nlzre. gOlllbolyded. egy. leeues illoolajat. sokszor /lflgy d//OllldllYbnn levo cserje vagy fa. IJ1ls0S bogy». es 11111 ilemorssoljuk. A bogyojtft hnszlltfljll/? gyogyllovellykem.isban levi) vizzel leonrju k. Gylijtesi ideje: flllgwztlls-ol(tober./)flg_)' fold. kb. l11/Jelyek luit ivigjejllfdlJe/l. quercetint.·iss bogy6bl111 C-vjtmllhl is IJm!. hamvas allaporban. Vesekdnel is lehet a lkalrnavui ugyanllgy. EI nern rnulasztja a daganarot. Gyiljrjiik a terrneser. egy j!{/. pacolashoz hasznaljak. Kb. 10% dUo/rtjnt. ha az utolso napon egy par szem borokabogyor reszunk a fiistbe.) Vese. A bordlea /dtelJelllcillt bo» termest.A bodzn. Fdjn is aga belii! fires. Hosszns tojdsdnd fllnkltal?. elvirtfgzi/l szarfttfs kozben.itmer6jiiek. Ha a torkunkar akarjuk g6zo1ogrerni. jlliliperillg/ilwzidrit. I ineterre. 11apattintdsrn to'l'ik a szrira. kekcs. A drog izzaszto glillOziddt. A rorokban leva kezdodo daganaror is leher ezzel a m6dszerrel kezelni. gyrtllttft. de eros Ize miart magaban nem hasznaljuk. Leoele sotetzold. csak kismerrekben hasznaljak. flpro Is jo illat». A }. Ezzel az olajja! a reurnas resrreszr kell bcdorzsolni. cs az eden)' FeM hajolunk. sza/llblllligrill kellsavglikozidat. legahibb egyliteres labasba tesz iink. Bor6kabogy6b61 keszul az angolok egyik kozkedvelr irala. nyirotr szajjal szfvjuk be a park T Cd kozel ne hajoljunk az edenyhez. es csale a terutese gyogyhatrisil.es epekooldo harasana] fogva nagyon hasznos gy6gynoveny. A Cip1'llSflLell (Cu p ressaceae) mddr. ent ttl- Bor6ka GYALOGFENYO (JUNIPERUS COivlMUNIS L. bodzdM/. 10% gyfl1lttft. Gyiilllolcse ibolyakelt. bokor. rurint. SztfJ'flstul szedjiillle a lJirrlgot. A borokabogyor es az olajat a vesebajban szenvedok ovarosa n. es ennek a leparlasabol kelerkezo rnellekrermek a borokaolaj.tlIlgusztus-szeptelllber. Barna ktfrge jillftlt I?OI'ban szentolcsszerti porl/sok/uti borftott. azonnal hagyjak abba az alkalmazastit! A bogyo gy6gyhatasa mellett kiv~il6 Fiiszer. Fusrolesnel a husok szep sz inr kapnak. Leuelei dr a/all/Ink es igen sZlil'lll1/? A drog H. husokhoz . de keslelreri novekcdeser. Bogemyo /lil'dgzata SfllgdsJeMI.. utert megbnmul. 10 fill bosseunk. Folj6 fiiliin ket is gy6gyirharjuk igy.i. csokkenri a f'ljdalmar. es a forr. kb. A Fejiinker reljeseu berakarjuk egy roriiIkozi)ve. Neill szabad osszeteueszteni a gya/og. CSe1'tlllyflgot.

rosszul fogjuk magunkat erezni. Kiilon gYlijrik a (Liver (ez a virag es level egyucr). Iordul- Gylljtjiik 11 virdgot.esvirrfgZfltllnlt (Co1llpositnej csnUdjdbn tartoeo lliiveJlY. a nok reszere rcrernretre a J6isren. Ennyinek elegnek kelilennie ahhoz. Ne hajoljunk nil koz el az edenyhcz. hiszen eros hadsll gy6gynoveny. 86 87 . felrepedezert h6lyag kezre. hogyan kell hasznalni! leher rdj<ir. hogy a forr.1rajat.i n igYllllk meg egy gyenge A hugyurak betegsegeinel Iorrazaror. A noveny az alribbi baiokra haszn. mit irtun k edd ig. Ebbol a keverekbol is csak egy csapott reaskan. arnelyikbeu sok virag talalharo. Ezek kozul a csiperrel kell a legovarosabban ba nn i. hogy a gyomorgorcsolesr rnegszuncesse.. ne inhulaljon! Inni is kell belole egy herig m i ndennap egy csesze enyhe forraz aror. ldl/{/zstfsolt.iskamil [uver ontsii nk [e. rnert ha ebboJ eros rear foziink. Eppcn czerr csak a viragj./. minden harmad ik nap reggel erkezes elorr igyllnk meg egy csesze cickafarkre. n leuelet. N6i serdii lokoes orrverzes gyogyltoja.\( nern javasIOIll scnkinek. a csiperer .isr« egy egylireres labasban lorrazzunk Ie egy csapott evdka 11<1cickafarkar. ue Koziillseges ciclUifork: n/iszl. egyszen'lllo·veIlY. lJirdg// a )0.iig igyanak meg eg)' csesze rear cickafark es priszrorr.irral lecsipjuk a viragor. Tdleuelei IIyelesels. es kellemerlen szaga van.es epebanralrnaknf l ker heren kereszrul minden masodik reggel. es ravasszal csak a leveleker.eg)'en benne. hogy rnelyik napszakban.izatban csak egy keves virrig legyen! Maj. bevalt a t iido.. Ha az egy honap alarr a vizeletuuk nern lerr tiszra. Legzoszervi megberegedeseknel es idult horghururn.legzoszervi bajokrial es idiilr horghurur eseren. a m ir belelegziink! Aki a belegzcskor allergia~ ninerer erez rnaga n.il flivet szabad gyomorfajdalomnril nagyon gyenge forrazaror keszfrsunk. regi. meh. vegbel. mindegy./isz/les. Vigyazzunk. vedi a 110i szerveket. azaz 2.hOI11naponkenr. a hllgyutak megbetegedesei.. I es fejunker letakarva az orru nkon es a szankon Ce1valrva sz ivjuk be a tea p. ne I. trtnl: meuren termo 30-60 ctu egyel/es szd. Virtfgzllt({ 3-5111111. Gylljtesi ideje: jl/II i us=augnsztus. Maj cs epebajok.il javasiorn. Lege/okiilJ. erkezes ur. Vegyiik Corcsos sorbs. A gyogynovenyszakm<1 harem felekeppen vasarolja fel. hogy in halal. BeJgorcsoknei ker herig h. Serduldkorhan leva lanyok a menses elsd napj. majd egy h6napig minden heten egy gyenge forrazaror igyunk. de ovatosan kell hasznril ni a ri ivarereskor es a vriltozo korban nagyon j6 hanist ve!e elerni. csak egy-ket vinig! Ezr a z cnyhe forrazatoc naponra ketszer.iska I-I aranYll keverekebol a nap bnrrnelyik szakriban. Az olyan cickafarkbol is csak keveser tegYllnk a reaba.20-30 CIJI !Josszllnk. ami a nnyir jelenr.il: gorcsos gyomor es belfajdalom. rosszindularu sebre. csa]: I1fe/uJr legyen ferro a gaz. sdtorozo bug«. reteleen.5 dl forrasban lev6 vizzel egy csaporr re. es moudjuk el nek i. ugyaucsak egy honapig. "nem lesz rnienk a fejunk ".II Cickafark KOZONSEGES CICKAFARK (ACHILLEA COLLINA BECKER) Ezt a gy6gynovenyt I Ovja. A virdgollJehhek.irorn napon keur este. de vigyazzunk ana. erkezes eldrc kell meginni egy gyenge cicka fa rkrear. Pakolasr is lehet vele kesztreni. a [iioe«. junk a csaladorvoshoz. vag)' sokar iszun k. Csak a viragjar. hogy 2-3 crn-es sz. Urrina rarrsun k egy her szunerer.it . reggel es esre erkezes elorr igyuk egy herig h.

gennyeseda Orornmel meselte. egy begyulladr. sokszor elgondolkozom alan. A teat hagyjuk kfvtil is. ha erosen gorcsolnek. azaz k iviilre nern kell In{ianyag f6lia.1gllnkkal kellene vinnunk. hogyha kell. hog).in a piacou osszefutotruuk. a cickafark a nok gy. no A legkozelebbi ralrilkozon.imoliroja. Ovatosan beleulunk. Krem kesziresre a ci.~t a kiillenni. hogy ne hiiljon k i. a kozollseges noven)' is megtesz i -.lsa. De ez tul hosszu tortenet Jenne. Ezr llgy kell csinalni.is unin ujbol felforn11jllk a zslrr. Ujb61 lertem . ennek a uovenynek soleg [orreno al kalrnazsisa is eredmenyes szokorr Mivel j6 gYlllladasgarl6. Ezt a fL'1J'dat csak negyszer csinalhatja meg eg)' honapban. engedjek el rnagukar. hunyjalc be a sz em ii ket. a langyos cdaflirdovlzhez hozzaadjuk. hog). igyanak meg egy-ker. no meg III icsocla doJog.ckafa rkvi rag is haszn. hogy it rerrneszeri nepeknelmeg rna scm rendelkeznek a varazslok sernmi. amig az aranyerunk gYlllladasa el nem rnul ik. perefeszek-gyullachlsa van.-ker rottya nris ur. 1 resz zsurlo. esedeg verz6 aranyerre egy langyos (il6rn rdo nagyon j6 harassal van.ival irrigaljon egy herig minden nap leUrana hagyjon ki egy beret. 88 89 . es fekudjonle. te>ij. gekkel "ez nem leherseges". ha valaki lenue orthon a [['I rdeskor.in [eszurjiik. V2 resz vcroni ka leirom.ilrozo korba. leszilr[iik. Huroben rarrju k. ahogy az elejen irrarn.ibbi keverekbol: 1 resz cickafark. ekkor egy kis darub gezzel parszor lemossuk a gennyedza sebec.r:igb61. Ez most aZert inert tudomasom szerinr ana] betegse- az idevonackozo rendeler szerinr valamir. mely evenkenr mondra . hogy meg nalUIl k is van egy-ker oreg rajtam loan alkalmas a cickafarkrea. J 6 leune. es nagyon sokar szenvedett tole. rnajd a reaba . mere uern rudjuk e1mondani.orizl1ek a rnulrbol.irom napig egy csesze rear az al. Azt hiszem. A Friss cickafarkor es koromviragor annyi zsfrral forraljuk 3-4 pcrcig. merrem neki ajrinlani a fenei reakevereker. Ezerr en esak javasolok arnir mindenki elhararozasabol elfogad. s en kcrdezrcm. ha 111. Akinek rendszeresen A tear a goresos a jo gorcsold6. az is a cickafark fekves clotr. Visszarerve a cickafarkra. forrazza le. belli! is. rnindenr lelrrarn errol. meg a z:h6gyiiriin Rosszindlllarll.leforrazni 2. es lassan koreyolgassanak. fiivesember nern saj. Tegyen egy haromlireres edenybe 3 evokanal cickafarkor (keves virag legyen benne). Nyujrozkodjanak egy jo cloigot is . de most mar sernrni problemar nem okozott. Ket-harom napi . hogy a menses kimaradrisanak a kezderen. Megis egy-egy si keres varazslor a fejlett orszagokbol is sokszor Ielkeresnek orvosok. de a sziveig ue erjen a VIZ. de nern rorolkozu nk meg. azt. Amikor mar megrortenr a rendszervaltris. lyen vlzsgaval. amikor a clklus ideje van. menses a lar t is iharjak.\no cegek szakem berei. 10 percig lefedve turrjuk. Leher az aranyerr« kenricsrir is keszireni 2 resz cickafark es 1 resz kOl'ol1lvi. Hllsz perc ii!ofn. Krir lenne. egy jor. hogy van. Ha a vlzben kezdi magJr nern j6l erezni. ez j6 ideglaziro. akik valnrnir .yet Ie merek frni. hog)! egyilyen ir:in)'el szakkepesitest nem kaporr ember 11 II I. az is igyon a ciklus alatr egy-egy cseszevel. majd megint egy hetig csi. kozbeu rnindig ontunk egy kis rneleg vizer az iilofi'lrd6 vizehez.izr atorr genel lekorjuk. Erre a vinigjabol keszulr langyosra klluilnl. kiegeszuve azzal. rudjon segueni. cle pr6b. Sokaig nem ral.irclaszobaajt6t nyirva hagyna. hogy minden masodik nap cickafarkbol keszltseu iilOfiird6t rnaganak. es amikor langyosra kihiilt. vag)' nem fogad el. [urorr az eszembe.5 dl vlzzel. (Majdleveszik a fejemer a hivatalos szervek. hogy en il. rnerr belepert a v. 10 percig fed6 alan tartjuk. kuratok. az en oreg fejemerr mar nem ldd) Ha mar itt tareok. rnensese. ezutan leszti rjii k.ilkozrunk.lljak meg. Szoval. Ezt az ulofil rdot mindennap rneglsrnereljuk addig. Vajon In iert! Leber. arn ikor raernek. reaivas kozben iiljenek le. es eg). fordzarot hasznaljuk Llgy. Minden szekeles es fCtrcles lldn a vegbeInyfiasl bekenjCd{ ezzel a sebre is kiv<lkenoccsel. egyszer van.W. am i kor felkeltek. arnennyi ellepi. am it rudok. gy6gyszergy. majd uljon bell". es 10 perc . eg}' cseszcbe ceszunk lOgy ptlpozott reaskanal vinigor . fogIalkozhat.rnoudt a dicsekedve. begYlllladl. hogy mar az elsa honapban visszaallr rendes ciklus.il haro.ha csak A rear akkor igya. ne fhzllnk meg.k meg. ker liter forrasball leva vizzelleonnink ket evokalUU cickafa rkot (ebben leher rerrneszeres mennyisegii virag). Katika az egyik nyugdtjas-ralalkozon kerr segitseget rolem. esedeg h. Nem szabad dunszrkorest renni 10<1.rda utan lefekszunk. es H fi. A volt fonokol1111ek a titkrirnoje. hogy ugyan elmaradt a mensese. Ak iuek mehgyullad. azonnal szalljon ki a ksidbol.Hhhida ucin sziirje bele a fCtrd6vizbe.n~Hja a hiivelyoblitest. mere A valrozo korba lepa naknek javaslorn . a eserleg tudhar valamit.ha ez nines. leontjiik a forrasban leva vlzzel. sernmifele engedelyre nines szliksegiik.

Citromfii
(MELISSA OFFICINALIS L.) idegerosfto. nyugrato, altaro te.ik keszi'dnek belole, de idegnyugrato hatasan kereszr ii l sok ruindenre j6. Vegyiik sorba jorekony harasair. Gi:ircsold6. Ideges hanyas! inger es gi:ircsi:ik jelenrkez esekor igyanak meg legalabb ket csesze citromfuterit egymas uran rovid id6n belu l, Odlto es elenkito reakent napi ker cseszevel kell elfogyaszranl, egyet regge.l vag)' delelort, Elsosorban a masikar kora delutan.

langyosan.
cseszenyit

kell elkorryolgatni

A tea [orekony a szfvidegre is, erre nap! 1-2 egesz nap. Aki rnu nkajn miart
is alkalmas a cit rorn lvibo] ke-

ezt nem teheti, az esre tevenezes kozben porolharja.
A meh megnYllgr<lddra sziiJr rea. Erre a celra a Ilap barmelyik szakaban ihatunk belole eg)' cscszcvcl, de legaL\bb egy honapig mindennap. Izzaszto hatasa is kivalo. Ha erre a celra hasznaljuk - es

Vizeletkivalaszro hatasa miarr is iharjuk, ekkor napj iban eg)'szer, reggel fogyasszuk. Napi ket csesze cttromfiitea evekig fogyasztharo meg udltoitalkcnr is, de a j6 idegnyugtar6 harsisanril fogva az eletunketis meghosszabblrhatja, A gyomor es emesztorendszer nyugtat;bira llgy erheriink el eredrnenyr, ha a clrromfubol keszult tear etkezes elort isszuk meg. Ekkor ellazitja a gyomoridegeket, nyugrarja a gyomorrrakrust, Nagyon j6 harassal van az agyra,
er6sfti az idegrendszeriinket. Ha erre haszrialju]; a citrorn-

fiiver, esre lefekves elorr igyunk meg belcle egy forrazaror

nern vagYllnk l.izasak -, <lgyban fekve, arnilyen forr6n csak rudjuk, igyunk meg belole legalabb ker cseszevel. Ha a cltromfiiteabol minden nap deluran megiszunk legalabb egy cscszevel, rapaszralni fogjuk, hogy rnegerdsodotr a szemiink, uem fog ugralni a betl! elritr ii n k, de hasznalhato ideges eredeul fejfaj,bn,U is. rIa erre isszuk, uljiink le egy kcnyclrncs forelba, hunyjuk le a szemunket, engedjiik el magunkat, lazirsun k, es ki..izben kortyolgassuk el a re.ir. Ideges erederu fogfajasnal a teat resrrnelegen vag)' egy kicsir hidegebben tartsuk a szankban azon a fogoll, arnelyik Hj. Pcrsze a legjobb, ha rnielobb fogorvoshoz fordulunk,

Az njalwsl!irrfgllrd? (Labint ae) e5aIrfdjrfba rartozd, IIdbl1lk sokszor csale ternteszrett IIfilNillY, eve 10. GpUtjiile a lel!eleket liirrfgzds eliftt, Is a felso 5 cnt-es szdrat. 5 kg-b6/lesz 1 kg szdrnz dru, A drog illoo/ajar, cSel"l1uy{lgot, ledIliSl1//af, lIydlkrft, szaponiut, mdzgrft stb. tartabnaz.

s».

Elslfrelldll m/zellflNillt hazrf IIH(1JI. Idtszer

is tNlI/eli!e
III

G_ylijtisi ideje: j /1IIius=szepre
is szed!Jetlf a level.

bel',

A citrol1lfil leve/It basznrflju/e teakeszitesl'e. Allille/( ortbon terem (I citroll(/;', " Idrrfgzrfs ellft( vrfgja le ns: egtisz lIiillell)'t, is a leoeleit fejtse le I'ola, s igy szarlrsn, hozzrfteve a 110IlfillYCSllCSOll lillo 5-6 cut-es szrirat is.

90
L

91

Kiilsoleg a cirrorn fiitinkrlLr;lr hasznalhatjuk dagana[Okra, zuzod.isokru, cs meg rcumarikus h1jdalmakra is. A tinknirar LLg}'keszitjiik, hog)' a vir,igz;is clort kozvctleniil levaaotr citromfiivcr osszedgjuk fet-egy centis darnbokrn, egy beforresiiveger relereszunk az igy osszcvdgmr fiivel, es leonrjuk gabonaszcsszcl. Most andban leher kapni Royal vcdkar, ez gabon,ib61 keszii], es 40 fokos, fgy kiv.iloan alkalmas erre a celra. Egy hetig a fllvon hagyjuk a vod kar, naponca cgyszer feldnuk. A befortesilvegben levo fuvct szobahomersekleten rarrjuk. Kcr her ur.in leszuriilk. A cicromnitinkru ra kct evig elcarrhar6 h aroanyag-vesztcseg nelkii l. Ezzel a t in kt urava] dorzsoljiik be a daganaror, a ZlLz6d,isr ovarosan, cs a ti nkru raha rn.irtotr gezzel korhcrjuk be a reurn.is vegtagokar.

Rendellenes
major.inua

rnensesue I cit rom fLi, va [a 11l ilyen meuta, cs angelikafii egyenlo a ranvu lcevcrekclxil

keszitsenek tdt egy cscszc vizz el egy evokan.il fCLvetldorr.izva. A cikius kczdcrc clort ncgy-or nappal igyanak meg bel61e naponta egy csesz.evel. Epemiikodest serkenro, szelhujro tea kent is erdemcs a cirromhibol kesz iilr cdc fogyaszrani napoma legaLibb egy cseszevel,

Vcgczetul sal.irak cs m,irdsok

Izeslcesere is haszruilncrn rcrcrn,

h arjak, rnerr nagyon j6 izu , A cirrom h'i vatlou

csak rcrrncszrcn i lehet. A gy6gynovenyes sza kuzlcrckbcn es a patik.ikban szarirott ,iliapmban kapharo.

Csalan
csfpc)s
CSALAN, NAGY CSAI.AN (URTlCA [)[OICA
L.)

ElerkezriiLlk az egyik lcgcrtckcscbb gyogynovenylink drgyaLisahoz. Val6sziniileg nern rudom az osszcs kiv.ilo rulajdons.ig.ir lcuni. Az egyik volt kolleg,lll1 - n.ila m it!i)sebb - a h.iboruban szovjct fogs.igba cscrt. Tobb fogolydborban volt, es elmondra, hogy a legrobb hadifogoly ott eire tid a togsagor, ahol csal.in volt a kornyckcn, Elsosorban etkezesre haszn.i lr.ik, de fertorlenirert is es vert r iszt iror r. Tcrjunk azonban visszn mai szcrcpcre. En rizenkilencfele hajra tudorn leirui a had sat, ennyit ismerek, de biz onyrira olvasoiru kozo(( is van olvan , aki egyeb bajok r.i is crezre m.ir .illLisos baC<ls,ir. Kezdern a lcgfonrosabbal, a vert es az egesz szervezeret tiszt ito har.isaval. Majusban es oktoberben n'\gyon i6 harasr leher elern i egy-egy hat heres r iszr ir okur.iv.il. Azert rn.ijusbun, mert a k kor rn.ir a honap elejen szedhcro a friss csalan, es ez a legjobb har.isu, S azcrr oktoberben, inert ilyenkor no meg a sarjucsalan olyan nagyra, hogy crdemcs

leszedni. Aki nem rud hiss csal.int szcd ni, vegycn .\ boltban sz.irftorr novcnyr, azokut is j6 idriheu gyl\jrik. A rnv.isz i kura a tontosabb. men a szervezcriinkbcn rclcn lerak6dort salakanyagok,u ki kell hujtani. Ncrncsak a vert riszrirja, j6 hat.issal van az egesz sz crvczctu n k rcv u vcscrc, a m.ijra, epcrc, rudore, III i nden szerviink re. Csak har berig szabad a cs.il.inre.ir inni, men a benne lev6 kova savar a vese nchczcn dolgozza ki mag,ib61, es igy k6 kepz od her bclolc, Hat her sziinct ur.in ismerclhcro a csal.inkura. Akkor most vcgyiik sorra a rabbi gy6gyhads,it. A verr iszr ir.ison kereszriil j6 har.issal vall az ckccm.iru, de kcvcrcker kell belole csiurilni, melyben egyen16 ar.iuyban fordul do csal.iu, orvosi vcronika, zsalya, zsur!«, A keverekb61 napi eg}' csesze teat igyanak meg, az etrendjiikb61 pedig roroljek a fusrolt luisokat es a zsiros crclekct. Addig kell folyrarLli a teakeverekbol keszitert tea fogyaszddt, amig az ekcemu cl nCI11 mu l i k. Kiilso lemostisra csal.iu-, babhej- es veronikure.ir keszfrsu n k, es az ekcenuis helyckcr

92

93

A csipos csal.in, I/ag)' csnldn, 11 csalrflletek (Urticnceae) csalrfdjdba tnrtozo tnindeniitt d%rdlllo, eveM Jlb·lIeny. Mindell I'dsze/ullrfll/tszol'oh-

lee]boritatt, bn testbez er, cslpos, egcto
fdjdlIllI/tlt oleoz, Szdra 1111-nel mngasabbr« is megLeuelei Ilyelesek, sz/t)es tojasdlId VI1gyIrfndzsas aill/alah, j'lirdszes szdb'lell. Viragz(/t(/

110,egY(!f/cs, lIegpzoglctes.

jiizer. A leueleit is a je/so 5 C1/l-eS szdrti: meg n gyokere/let gy/ijtjiill. Beszdrnddsi aran), 5:1. Mil/dig lIiragzds eldtt /ull g)'l'ljtel/i, tnunssznl
rl

a friss Imjtrist, dsszel !?rlszdlrfs lIagy I!figris urdu IlOVO, IlU. sfl!jllcsalrillt.

Az {{pro csnlrint ttem szabad g)'/ljte'li! A drog glihozidrihat, csel'r/Ilyngot is
g)lrlIltaszer/i nll)lngot, b'11lg),{{Sfl1)at, leouasnvat, B- es C-lIitmllhlt, urticolt, Ilrticolillt, sot is lJr/sat ilyolllokbn1l taNtllmaz. Gylijtisi ideje: level- jllllills-szeptelllbel', gyiikir - o/ltobel'-aprilis.

martsllk be le, es mosogassuk vele, Fkcernrira egyebkent a friss IIti Fli is j 6. A vese- es holyaghomok kepzcdeset megakachllyozza, elhajtja a m.ir meglevor. Ak iuek a szrvevcl nines problbnaja, nern szfvbereg, ak.ir egy kur.ir is csuuilhar a csaLlnrdb61, k ihajrani a vese- vagy holyaghomokor. Ezt 11gy kell vegezni, hogy egy liter csalance.it egy ora alarr kell meginni. Egy beFOttl"Slivegbe gyiljceni kell a vizclcter , hogy lassak benne a kihajtort homokor. Egy liter te.ihoz egy pllpozott evoka nal t"iivet kell torr.isban levo vizze! lei.inreni, fedo alate rarrani 10-15 percig, leszurni es meginni J1Hlsfelora alart. Szfvoecegeknek nern javasloru, akinek sok a sava. sz inten ne C5i 11,;1]3. A csal.i n ja vfzbaj to, rehar erre a cdra is hasznalhato kisebb - egycseszenyi - mennyisegben. Ez eserben I.-eggel igyak meg a rear, hogy ne kelljen ejszaka sokszor felkelni. Vert isz tlto. A hathetes t isz nrokura utan is ajanlaros meginni kerhetenre reg gel egy cseszevel. Verkcpzo is, merr a benne levo vas harasara a szervez erunk verkepzo szervei robb vert fognak eloallltani. Sokan egyebkenr a vastarral ma rn iatr nern szeretik, Inert hizlal, Emeszresjavir6 cppcn a benne levo vas okan , de ha az etkezeslik mennyiseget nem novclik, nem fognak hfzni role. Akinek az erneszrese nern j6, egy h6napig minden reggel igyon meg egy csesze csalanrear. A vercukorszinrer is csokkeuri. Ezr a tulajdonscigat mar klinikailag is bizonyirorrak, Erre a celra del ben vagy esre igyallak meg egy cseszevel langyosan, Az en eukorbetegsegre osszeall ltort rerirnba n is V~1l1csa lan. A hugyurak, elso es hacso hugyvezerek, hllgyhalyag tisztirasara is alkalrnas a csalanbol kesztilr rea. Ilyen esetekben egy t iznapos csalanreakura eleg szokort lenni. A gyogynovenyek lassabban gyagyfrj,ik ,1 bajokat, de rarrosabb a harasuk. A 10 napos kura alan kec csesze rear kell elfogyaswllli naponta, egyer delelotr es egyer delut,\.n. Sajnos ejszaka fel kell kelni egyszer-ketszer t6le. Az emeszresjavito tulajdons<iganal fogva konnYlri a s'ZeJdectiritest. Erre a eel ra esak akkor haszna]ju k, ha szorulastLnk van, ebben az esetben este lefekveskor kell egy

csesze langyos csalrintcarnicginni. M,-\j- epebanralmak esereben is ercdmenyesen hasznalhato a csalantea. Ha

es

erie a cel ra has'Zn,iljllk, reggel ehgyomorra igyunkmeg egy honapig ketuaponra egy-egy cseszevcl, Azerr jobb az ehgyomorra elfogyaszrotr rea, mere job ban hasz.nosu L Akinek sok a gyomorsava, az a tea elfogY<lszt<lsa urrin azonnal harupjon valarnir , ami lekctl a savar. A lcp megheregedesene! nagYOLlj6 harasu egy rovid csalanreakura, ursina a rendszeres teafogyas'Zt,is. Ha a lepunk sok vorosverresrer kap, ami ferrozorr, megnagyobbodik, es ez karosan hat a vorosverrest-terme.esre. Ha azonban a csalan altai risz ntorr ver kerul a lepbe, nem kell tokozorr munk.it vegeznie. A rovid kura egyhetes, eza lntr rn i ndeunnp igyanak meg egy csesze teat. A her lerelre u r.in j6 harrissul van a lcpre, ha a tovabbiakban kerherenre egy cseszevel megisznak belrile. Cyornor es legzoszervek hurutos megberegedesei. Verrisztiro hattisanal fogva es a bell ne levo savak ,ilral a hururos reszr tisztftja. Ezert, ha erre a celra hasznal]u k egy 3-4 napos, napi egycseszes csalrinteakurat javaslok. Faradekonysag ellen egy tavaszi harheres klLL'aelegendo, ezzel segirherjuk lekuzdeni a ravaszi f;:irad[s~igot. Tiidomegbetegedesekne.1 is ]6 harasu a csalanrea (irr nern a rbc-re gondolok). Ebben az eserben nem magriban kell haszn.ilni, hanem az al.ibbl keverekben: csalan, veron i ka , ttidofll, erdei szarnocalevel, vorcshagvmahej, orvosizlllzgyoker. Az eges'Zet egy rovid ideig rejben kell fozni, es kihu les uran napi egy-ke: cseszet keJl mezz el izesitve meginni. Vizkor - vizhajnis. Sokan rudjdk mar, hogy a csal.in nagyon ]6 vfzhajro, Akinek ilyen problerua]a vall, egy hetig minden ddelott igyon meg egy felIirer rear. Az elso cseszevel reggel, erkezes elotr egyszerre, a m.isodik cseszevel a delelott folyamrin elkorryolgatva. Az egyheres hI ra ur.in, amig nehezen adja Ie a szervezerlik a vizer, minden herell legahbb ket eseszevel igyanak meg. Milt- (ream r6la, hogy a heri ker csesze Folyamatos fogyaszdsa az egesz szervezetlinkre milyen j6 had_ssal van. Leukemia. A lepillegbetegedeseknelmar inam, hogy verkepzesre, veniszrfdsra milyen j6 a csal,llltea. A leuke-

94

95

de nagyon j6 har. A kovetkczo kcvcrekcr ilj. az clzsirosod.is lllegszl'lI1tcrcscrc friss csal. Ezeknel a novenyckncl ncmcsak a vad alanyok terii. csiruiljon trtorn.ik utokczelesul.in Friss csaUngyiikerbol kcszulc Libfl'l rdovel valrjuk fcl. Hajritlmlds. am it rna mar ujbol lchet kapni.iltal Hj6 test reszt friss csalinlcvellcl megcsapkodni.irresszuk a Libllnkat. h ideg . a boltokban ernek "I ered menyr. rninek hadsiira a bor bepirosodik.iteni.il kaoldasra. amikor mindig melegebb Amikor nuir ferro vizzel telc viidiirbe .isrn.issal van a vert isztfr.in. [obbun dolgozik. vfzh ajr.i n.irar. melyek jotekony har. Tegye hele a l. A1. A fcntieken k ivii] a csalantea szinte minden bajra jo adltal. es minden eckezes elotr igyanak 5 dl rear meg belo- 96 97 . regyek ezr mindaddig. mig a vizeler csip6 crzesr okoz. es egy pill" percig ne ti:iroljek meg a haju kar.inlcvcl hcz egy keves diofalevclcr is tchernek. osszel vagy tavas szul. esedeg rn ind ket crkezcs ur.irom hetig igyanak meg heti ker cseszc re.\1> a modja.ibfnrdor egyheti. ezalcal a fejbor jobban leriszrul.ira.irorn cseszevcl cgcsz napra elosz rva . odnkcszftcrt m. A csaLingyiiker nagyon jo veser iszr iro. A csa l.lIlapitot ra kesziilt tc.it llg)" hogy a friss c5al:in is benne leg yen a vizbcn. Akik nern tudnak friss csal.iua kozverlenul ill.iramlik. prosZ!iHanagyobbothis okozta h6lyaggyulladjsnii] is kiv.cs/vagy S7. A csal.inlevelbol kell hajmoso vizet kesz. cs kupjak el ezr a kellernerlen bercgscgct.1h1nlevel I resz csalringyokcr mersekleriire. sa rlos gamandor vagy ehclyctr rcsz fehcr . Kt"d6n6sen a nok Hznak fel gyakran. A meggyek koz ii] 111ia vadrneggycr cs ur. llgynevezett cig.inymeggyet r a rror ruk :1 legjobbnak. hog).innal is j6. oda robb vcr . de ha keverekcr 2 rcsz meggy-cseresznye I resz mezei kadng rcsz vcronika sz. de ez nem olyan Vegezeri"d ismct csuk annyir. Enel a robb verrel az izulerekben lcrakodotr salakanyagok kezdenck kiuru lni.cs/vagy cscresznyesz.in igyanak meg egy csesze meggy. s rnelcgfrsc rcsrbo- Enz!ikiilet nern a nemesirert fajoke is j6 harassal vannak a ny.iskor a barnu hajuak a csal.l rltd nak tesr. magyarlll fchcrvcrliscgncl a csal.I 2 rcsz d iolevel resz verehu llo fccskchi rcsz zsurlo resz cicka lark Ebbol a keverekbol naponta igYilnak meg ker-h. kezcn.az hiiromszori hasznalur ut.it a l. Urana vizer ontunk a fl'lrdovlzhez. hogy t()kozatosan tCimelegirjiik a l.in gYlljtovanyfli Ebb61 a kcvcrckbol cgyperccs tozessel keszfrsenek (ennyi maradjon). Renmntikus. A gyl"imolcsok szarni kcpezik a drogor.z a reakevcrck ncm gy6gyitja meg a fehervcrliscgct.is rncgakadrilyozas.ibvizer forr6ra llgy. PRUNUS CERASUS L. <1'l. eljenek kapharo csal.incsucsor. Fnnck .i rvacsa l.ibar a vizhe rcssziik.nsil ni.isuak. meg legabbb h. A friss csaLinlcvelbol kesziilr l.is megakalL1lyoz~1s~in keresztiil fogyasztilsra is alkalrnas. es z avaros a szine.m i. a hajat legaLibb hcrcnrc kctszcr. Kczdern a leggyakoribb beregseggel. lin- jutni a meggylevelhez a h.ilhat6 szarirorr es friss allaporban is. iziilet! j/ijdfll!!ld.irom he! alan. resth6lllcrsek lcrrc] kczdjuk. akkor a deli vagy est i.inbol kcszult scm elhanyagolharok.erinte)l) a Il1cggy jobb. Van nak benne sejtnovckcdcsgilrl6k. Amikor nern vesz csal.) cllcnrill.unponr.in a hujat csalingyo- Cseresznye.isra. Legjobb a rcum.i r kapuak. Ez! csiniljn minden m:isodik nap. E. a szfvnuikodcs scgiresere.isik. Ha kiriszrult a vizelcruk. vegyenek a bolthan llleggy. 3 rcsz CS. Igyanak meg helole naponta h.int szcdni. hogy szedjen cgy fel vodor csal. hogy a vcrtisxrfro haddniil fogvil a szervcz er minden resze r iszta vert kap. al. 1gen j6di.isra.i n nal torrcnf hajmos. de a meggylevel is haszn. igy jobban rea hilso cs melegebb viz.i].iulevelct es csal.1nlolll. Libon.ic a meggy es cseresznye keverckeb61.iloan hasznalhur«.iubol labfiirdor. ()ntse a viidrot tele vizzel.irrear.ingyokcrcc akkor szcdjiik. A lernosas ur. kezen. Amikor az orvos meg. meggy (PRUNUS AVIUM L. nagyon fontos gyoveil'.it igr. Ha a vegedci6s idoszakban h07. II kerb61 kcszulr oblit6vizzel onrsek le. mint a friss. cseresznye sz.irom escszevc] lungyosau. csipos erzes [esz . Kellemerlcn. lassan megszlinik a Hjdalom.. es nuir nem Ok01: gondot. clzstrosod.z.isod. a holyaggyulladiissal. az is jo.ib. akkor se hagyjak abba a rea fogyasztilsar.ib. hirrelen a l. A hairitkulas cs korp.ir« a karj. Ekkor ne hanem sz insz appnnt hnsznaljanak.iban nem clcgcndo. Mindenkinek azr szokram javasolni. cz. amikor lcgrobb ben ne a haroauyug. holynggyullad. Amikor az elzsirosodas megakad.inrca onrnug.ilyozas. harasai A csal. hogy gyir6 hattisa van a csalannak. es azzalmegmosni hais.is. ak kor a belole de megeri.ik hasz. vcrkepzcsrc. de ebben ilZ cscrbcn egy kevereker kell kesziten i a kovcrkczo rccepr szerinr: a holyaggyulladasr.

Azr nem rudorn.ir igyak reggelenkenr ehg).-cseresZIlye sz.ibb ne haszn. folytarni kell a ku rat addig. G)II'ljtisi iel.i k eI a szar. soknt szokru nk szeclni. Mindaddig leher ezt folytarni.Ir napi egy cseszevel. Egy honapn. tisztfcsak meg a maradvanyokrol. Vizhajdsra szinren kurasz erfien kell hasznalni. A gyiimo!csok szdrait leell gyt'ljtelli kiilijll-JdiliJII. hu het i kef csesze tear mcgisznak belole a nap brirrnely szakaban. am fg szu kseges. 3-4 l?g-b6llesz 1 kg sznra z rim.es cseresznyeszarar.omorra.ik. venni beloluk.gzrlsakol'. Ha leher. ravnsszai. A szuneteles idoszakaban csalante~ir kell inni h. Az egy h6nap ierelre ur. de arnyekos hclyen szarusrik ket-hirorn meg. arnikor a gylimolcsbt elfogyaszrorrrik. amig [-liiksegesnek larj.iromu apon kenr egy cseszevel. amikor ezek a gyiimoicsok megjelennek. es mclcg.in elegendo. uizeletlmjto. A tea nap alarr szepcn kiriszrir]a az elnydllcisodorr feliileteket.ir. amennyire sZlikseg van. leher-e a gy6gynovenybolrokban kapni a Illeggy.irbol kesziilr rear fogyasztjak. A )'ozsaji/e/e (Rosaceae) csa{tfdjriba tartozo jrfk.: IIlIi/IIS-jfllliIlS.. flIlJ'agolttlt rartalntaz: M! a leueleit is gyl!jtiittiil? a meggyfa vil'ri.ilj. A drog IIYrllkaold6. A bel es a gyO!llor el nyalkasodtisa el leu napi egy csesze rea elegendo. ezr korlarlan ideig csinrilhatjek.il rov. de ezr esre letekves elorr kell megi nn i. sZ!zJ/llllJlodist serleentd stb. nern tiszru lr le rendesen .le egy decir. megpedig rlz napon . 98 99 .ik. Ne dobj.lpig ismer a cseresznye es a meggy szarabol kesziilr re. A szivmlikodes serkenresere elegendo. hog). EZlldn tiz nap szuneret tarranak. Ezzel III i nden csa lridba n megold halO an nak a menynyisegnek a beszerzese. Ha czurrin meg a szekleten eszre leher vcnui. ha csak a megg}. ha ncrn. majd tiz n. reggel erkezes elccr.

Leszrires uran fogY<lsztjuk.es P-vitamint is. Ugy kell kesz iteni. B-. Keszfresi m6dja llgyanaz.meg. de csak akkor kell inni etkezes min. szrinlyatta/t. hogy C-viramin van benne. ntertn tiisRii borgnsole. azt hiszern. zuzzuk osszc.ipkebogy6 ket veget vagjuk le. hogy egyliternyi cs. am it rudok. Ezuran a csipkehusrol {rom Ie mindazr. 10% peletiut.Csipker6zsa (ROSA CAN INA L.iztasdk 3 vizeben. mint a csipkehus. A csipkehus j6 hugyhajro. is P-vitalllint is tartnlniae. A masodik rea Ltgy keszul. j61 megszivja magk Ezuran cppen csak egyszer rorryantsak Fel ugyanabban a vizbeu. majrl meg negy oran lcereszrul . A csipkcrea egeszseges emhereknek is k ivrilo iidfroiral. 1020% culerot.5 dl vizben. ahogyan an az elejen Ieirtam. meszei. men a csipkelekvar is rarralmaz meg C-vitamint. a csipkebogyot kulon nern ernlirern.5 dl vlzzcl ontsuk fel. ugyanazt tudja. de rarralrnaz meg A-. csipkehust fozzllnk 3-4 pcrcig. uyautokban A-. arnelyben fdfott. es 4-6 odt allni hagyjuk abban a vizben. hogya csipkeszosz ok lejojjenek rola. Ilyenkor a vizeleter gyiijrsek a holyag es a vese reudszerrelen nulkodcse ellen. csak kevesebb benne a haroanyag es a Cvvlta- A eSeljek eve/lJll. Alralab<l11 azr is rudjak rola. sziirjlik le.Leveleik 5-7Ievelkeb81 rflbuz/l. K. Vesehomokra es a veseko levalasztasara is hasznalharo a csipkehus. Csipkeborr Llgy keszirunk. de ne reggel. Albogy6terlilesiikbogy6ik . mig a h61yag rendesen nern rruikodlk. Rri kell unteni 3 liter bon. mint a cukorbetegsegnel. nek meg 2. a kovet.iskanal csipkemagor mossunk meg. K. delbert vag)' A csipkebogyobor foleg idosebb korban kinind hazisz er min. mint a cukorbetegsegre. mint a cS_ipkebogy6ban. 2-3 111 wagasrtl nOTlek. 2. Lesz iires uran minden reggeli elott igyunk mindacldig. Ekkor sZlirjek le. hogy a csipkebogyor vag)' a csipkehusr egy 6raig h ideg vizben <izrass. de nem cobb. es harom-negy percig fazz(ik. Fozere hOlyagbantalmak ellen es epeko oldasara is l1agyon j6. de Fogyasztani reggel kell. erkezes ur. de a husar ne dobj. A cukorbetegek szi nren 1 teaskanal csipkehusr fozze- egy bef6rtesilvegbe. maglleZiwllot.ik. ezerr cobb kell bclole. de nem mind. arnikor kilu'ilt. hogy a csipkchusban rlzszer robb a C-vitam in.illas titan lesziirnl. uasnt. abban meg lehet larui a homokot vag)' 100 101 . B-. Egy re. hanem este erkez es uniu igyak . es 8-10 napi .a mar egyszer kifozottet . Gylljthi tdeje: szeptember=nooember. ha zsiros erelt errek. hogy ejszaka ne zavarja a pihenest. 1 teaskan<il A csipkehusbol keszlilt tea elosegiti a zsiros erelek megerneszreset. Rendben fogja r.ur a ni a vese es a holyag nnlkodesec. m indenk iismeri. de nagyon vigyrfzva. es kedvezocn hat a cukorberegsegre. rnajd fogyasszuk el erkezes utan. hog). es hogy a vadon [erma novenyek kOZl"d Ebben van a legtoob C-vitamin. A csipkemagban csak E-vitamin van.5-1%). Ha httgyhajdsra hasznaljuk. mint a cirromba n. inert az meg egy fozetre j6 lesz. A csipkeluisban robb a C-vitamin.. de ebheu az esetben Ltgy keszusek el. Azt is mindenki rudja. 3% alnia- is dtl'ollZSrlllat.) Ezt a novenyt. hogy a csipker felontji"tk vizzel .ik k i. es 500 g cukorral keverjii k e]. Ezert az elkeszlteser Ltgy javaslom. illeroleg a rermeset vag)' a termes husat. Ezutan mar fogyaszthacunk belole.tojds vagy korte ala/uta/l. hogy a C-viramin f6zessel elbornlik. mint napi fel decilirerr.in. Gylljtjiik It bogy6it.egyszer [elrortyantju k. Az azonban kevesbe isrnert. A C-vitalllill071 k!lliil (0. naponra akar ker-luirom cscszc teat is meg leher inni belole. akkor reggel egy csesze csipkehusrear fozCink magLLnknak.

Di6fa KULCSOS DId. versiirib~g ellen. sziirke halyog k ialakulasanak a mcgelozcscre. j ugla /ldtn-al/calole/at.5 dl forrasban leva vlzzel lconrenek. Gyomor es belelnyalkdsodasndl. OLASZ DId. Szemgyllllad~hra. alralaban a szcm verereiuek cisztftasara is hasznalruk a diolevelccar. reanak veralvaddsgarlonak es a nuij rmikodeser es javasolru A dioburkot es a termes kozott leva luirtyaszeni anyagot rna mar nern hasznaljuk belsoleg. arnlg a gyulladas el nem rnult. am ikor en nek a vel' riszraralansaga az oka. szurkehalyog-kepzodes ellen. Altalanos gyengeseg eseteben is eleg napi eg)' cseszevel meginni mindaddig. A drog csersaunt. korryonkenr elfogyaszrjak a Jlap barmely szakaban (egy cseszeuel robb tear nern kell megi nil i napjaban). Gyullad. de ha lenyelik. foglazllLisok esereben egy csesze fent leirr medon elkeszirerr reival kell a szajar i:ibli:igetni napoma tobbszor. bosszts ilefll. 102 103 . eliagsauat. Egy fel deciliter vlzz el letonazrun lc egy csipetnyi diolevelet. hogy egy rcdskanal osszetort dioleveler 2. rnindaddig. sz i nten j6 hatasu a dlolevel reaja.is. amig a gyengeseg el nem 111t'1Iik. s arnikor kilnilt. szerncseppenrovel naponra luiromszor a szemunkbe cseppentetrunk egy-ket cseppet.:\sa meg nem szun ik. szfJlallyagot.) A dioleveler haszn. csak a haj apol. A foginy beregsegei. segfto verhigitonak.is esetebeu. Erre a eel ra 3-4 napig egy-egy csesze diolevelrea elegendo. inozitot. /Wlles illoolajat. lnssnu /lO'VO fa.: j1l!ius-allgllsztlls. jllg/Oll Icesedlallyagot. KIRALYDld (jUNGLANS REGIA L. gallllszsaVflt. amelveleer a szdrrol ]« kell [osemui. a cseszet lerakarjak. A c/i6jrft csnk kb. Egy verriszrfro kur.ir». Gylijtesi id.~lj'lk llgy. csak jot tesznek vele a szervezetukuek. Ebben az esetben nern kell a teat lenyelni.ik. /Wlles C-lIitamill t tnrtalnutz. Az erneszres elornozdirasara is j6 hatassa l vall a di61evel reaja. 15% leve/eto! lebet Iltil'osftas lIelldi! megfosetaur.ilruk rn i elsosorban k.. Beszal'r/c/rfsi f1l'rlll)1 4:1. Egyhavi kura utau rartsn nak egy lronap szC!ncrer. csnl: rer- tneszrue fore/Ill e/o.1Haedulebn».ir egy hernel rovabb nern kell rarrani. Illig a foglazuLis vag)' a fogin). Amikor a tea langyosra ki hii lc. Ma nuir csale n leueleit gylijtjiilc. uraua lljb61 lehet folyratni. de egy honapnal covabb nem szabad a teat fogyasztani. es uadosr trent. gyllllad. szcmt isz tirasra herenkenr egy nap haromszor eg)' honapig. illerve a 11. de egy honapndl rovabb ezt se Fogyassz. Errc a celra 2-3 napon kenr kell egy csesze. A nepi gy6gy<lszathan verrisztfrokenr haszn.

este. egy decilirer rea is eleg egy napra. Etke1. foldiepe. A siirii tdt Llgy keszitjClk.lbujjakig.egy Iiter vizhez egy evokanal Rivet szamolva . illet6- leg egy heten egyszer. hogy a doktOr Llr kerde'li. Ennel jobb m6dszer a sok rosrot tartalma'l6 etelek fogyaszt<isa.Iyog novekedescnek rnindennap a megakadalyozasara cgy-ker honapig cseppeurerrii Siiriiveriiseg a diolevelte.naljuk borogata. Amikor a Hb sz inesedik.ik be a szernu ket. Diolevelrear ajanlottam neki.\Z egycseszenyir a nap brirrnely iddszakriba n meg lehet in n i.ni. Harem nap alan a gyulladas teljesen elmult. hog). majd egy honap szuner koverkez ik.e kepleresen kell erreni.ilnak. be1s6leg hasznalva egyes borberegsegek ellen. allkapcsoruar.es elotr egy cseszevel (2. hunyj. fagyasokra a diolevel siirii fordzataval kell kesziteni a rdr.ullacl.itabba leher hagyni. szckrekedes. kenocsesel fCdpalcildval a fi'demer belidr61. ami gatolja a sejrnovekedest. Azonnal csin.ilrarn ket csesze diolevelrear. es gondoljanak valami nagYOll j6 dologra. A maj m{i. es ugyantlgy a jobb fi·dem. E1.hdso -. verszegenyseg. Ara nyerbanralmakra. Ha csak szelhajnisnak hasznaljdk. es azzal mosogatni a b6rkiiirest.ijnni kodest segito kuuit egy bouapban csak egyszer szabad rnegcsinalni' Ha a labon levo visszerek megparrannak. reurnds ru nerek. Magas vernyonuis ellen is hasznalharo a d ioleveltea. A ket csesze rean kivul reggel. Ha a larasuk csokken. Ugy is hfvjak. CSINOS EZERJOFO (CENTAURJUM PULCHELLUM DRUCE) nagyon keves kesenianyagor hasznal az redig a szervezerunknek. Naponra egy cseszevel igyon meg bel61e egy h6napig. Letakarjuk. egy pLlpozort ev6kan. Nagyon keseru. Azert csak 11l6dj. lefekveskor igyanak meg egy cses'le ei:. eles eszaki szeler kaprunk. Ezt az eros f6zerer ontjirk a [iirdovizbe. de nern SZabad korlarlanul hasznalni a junglon nevi! nn)'aga miarr.ir. Tobber nem szabad inni! Az egyheres. begyulladr. eZI pers1. kerherenkent igyanak meg egy-egy cseszevel. azr egy uapra eloszrva dorzsoljek a labllkra rerdcol lefele a I. Mindket esetben ket-harorn her utan lIgyanannyi icloszi'lnetet kell rarrani. vese.sra.ibcsonkolas. Mikor kierrunk az erdobol. verezuek.t naponra kerszer meg kell isrnerelni. a l11egvakulas es a vesernukodes leallasa. egy h6nap mLdva a doktor LIl'nak elment a hangja. <lmlg 2 dl-re nem fO Ie. Hrirorn her ur a n megszfinr a ruszos l1landlllagYllllad~is. ha csak szaraz level vall keznel. hogy ne kifele parologjon a diolevel leve. Aki nek ezek nem haszn.ben f6ziink. Cyomorcges ellen ket-h.es nlrijtiszrlr6. Rossaindulani daganarokndl . de a rnikor isszak. rovabbra is este igyanak meg egyegy cseszevel.kodesenek segttesere egyhetes kurat kell tartani napi ker csesze [caval. epekob. amig egy liter el nem parolog belole. Gondoljanak csak a gyornorkesenl iralokral Az egyik legjobb keserii <111)'agLI a kis es a keskeny levelfi fil ezerjofu. ha nillcsen rendben a szelderlik. epel1lLIkodest segito stb. igy a visszcrseb 6-7 nap alatr begy6gYlll. A di6level a cukorbetegsegreis j6 harassal van. koverkezo Mi m inden re j6 a diolevel Ezerj6fu (CENTAURIUM CRYTRAEA) KIS EZERJ6FU (CENTAURIUM MINUS MUCH). A friss dioleveler csak meg kell rnosni. A ker unoldmmal egy gyi:inyiirii napos idcben el ment iink set. fgy egeszsegesek maradnak. a kelest es a fagy~ist. A kec borogacis kozott szabadon kell hagYl1i a megparranr erer.ilr tdt. mit csinalt. hog)' a mandularn begyulladr.ir. verrolulris oszlato. Amikor a gyofnormilkodes nines rendben. Szekrekedes ellen esre egy ret liter ezerj6fii rdt ig)':l nak meg. m. gargarizalni.erj6fl'te~it legaIabb egy hetig minden nap.omeknal volrnrn az egyik relcn Svajcban larogaroban. probalja meg a d iolevelte. A borcgarasr dunsztkoresben kell vege1. rcaja? Velem eserr meg a dolog: a Lin).ir. eleg belole akkor inni egy cseszevel. kelcsckrc.ival hasznaljak a di6levelb61 keszi.5 dl) es erke'les utan a masikkal. Amikor e!mldik a reltseger1. Rajta is segftett a cli6levdrdval a gargaridhis. Egy idos holgy egyevi antibiocikumos kezeles utri n scm szabadulr meg a mandulagyulladasarol. az egyiket megirram. majd ezutan has1. es egy-egy csesze SZllrokfli tea lassan elkorryolgarva. gyomoregest sZli nrero. Rendbe hozza a megzavart g)'Olllor llliiki:ideset. hogy ezerfele bajra jo. hogy .i lui. Nern virtern a s~Hamat. A magyar konyha etelek keszfresenel. de elorre ker deci literr kiveszunk belole a bor vagy a daga nat boroganisara. urana ujbol napi egy csesze tea. Jo tu lajdonsrigai kozul felsorolok neluinyar. A neveben is benne van. elsdsorban az emeszrdszerveknek es a majna k nagyon nagy szuksege van d. mit hasznaljon a hangszalagg). heren kent. de a legjobb esre. Egy riszta gezzel at kel l kot n i. A kezeloorvosa luirornszor is megkerdezre. ellen Llgy hasznaljak Vegezerul a d iolevel nagyoll j6 vcrriszriro.isra. hogy minden houapban egy herig naponta igyanak meg bel ole egy cseszevel. Azr . Ezt igy csak akkor kell inni. a mindennapos ezerj6fiitea iv~~s. de ennel jobb harasu a galagonya vagy a fagyongy. aranyer. de az egesz ezerj6fiincl leirtakra ervenyes. A sdj ferrdrlenltesere is hasznalhato a diolevelrea. delben es esre kiirOlllvirag_ kenoccsel es a terival kenegettem 011. hog)' fekelyberegeknek ezt a rdt inni nem szabad! 104 105 . amivel borogarni kell az aranyeret.irom naponkenr egy-egy csesze kell mindaddig. keszfrsenek egy csesze diolevelre. kicsit megutogcrn i egy kes fobival. alralanos gyengeseg. a masikkal 6dllkenr j6 melyen hatrajhajtva gargnrtzalcam. es llagyjuk langyosra kihiilni. A kovetkezri napon mar a jobb oldali rag6izmom is Lljr. amikor nern megy el a szcl. szelhajro. BorkiCltesnellemosashoz csak rear kell kesziteni a diolevelbol. mig az meg nern szrinik. nem akarra elhinni. azt a behunyr szernhejukra kenjek egesz napra eloszrva. es ratenni a visszerre. borklllreseknel fii rdor.or liter vizben f6zzuk a dioleveler. es lljb611ehet kezdeni. Itt irolll Ie. !azas alia POt kezelesere j6. de erre a dlra csak keverekekben haszmllhar6. Mit ad isten. n k. lernosasr es borogatast ajanlok. A Furdcvizet ugy keszftju k . regyenek d vizben riz percig azrarort dioleveler. A cukorberegseg szovodrncnyci a l.lntallllak. Az idos holgy felhivorr.1l di6levelet 3 dl vi1. Azuran sem szabad reljesen abbahagyni. Miisnap reggel mar erezrem.etiik.

11<lS0dik nap meg kell in ni egy cseszevel ebbcl a kiv. kiveve a rakor.ir meginni reggel.il hasznal.ha ugyanazr a kurrir javaslom.is. uinset. SzArftalli csoleorbn leotue. mint az aranyvesszofilnel.eres banralmakn. rfmyfkos belyen leell. mert kOlJllyen befiilLed. dsszel es ravasszal nap igyanak egy-egy hanap. igyanak meg egy-egy csesze rear az ezerjohibdl.ig meg esre. es kb. B6rbanralmakn.II 'I I i Aran). Csak azoknal a bdrbanralmakn.1 rnegvizer. amfg a baj el nem mulik. Vigyrf~Jli kell. oleauolsauat tartalmaz. jobb lesz az erneszresuk.1sniil. Beszdraddsi mAIly: 4:1. ha nines benne ez erjofu vag)' mas keseni fll. illoolnjat. akkor [egaJabb h.irom h6napig ha romnaponkenr.ibol a nap barmelyik reszeben.11'0111liter ezerjofilrea kell a vizbe.11. reggel erkezcs eldr r kell egy-egy cseszer meginn i. Leheroleg mosdoralba regyek az egy liter rear. a melyek az emeszressel.isdad Il/akliail. A vese es a maj risztfdsara. Reumas runereknel minden rnasodik cseszevel. a rnascdik he ten minden nuisodik nap reggel egy csesze erkez es elort. Ha furdokadban csin. Szdra egymes. csesze te. vacsora uran egy Az cperrulkodes javLr. Verrolu 1. Virflgzata 511tol'OZO bogenqlf. a llliikCidesiik elosegiresere egy heren kereszriil napi egy csesze ezerjofiireut javaslok. 20 perc rnulva szabad csak reggclizu i. hianyztk. SzririelJelei leeresztbeu dtellenesel«. liossznledsnl«. Tlfleveiei rozsdbnn dllua]«. es a harmadik heren mar csa k minden harmadik nap kell egy 106 107 .llf1gy/ddves llollhlJl. 3-5 em /Josszl/ak. Amikor valaki "has. Azora is igy kesziterr. toj. de ne tld Iorron. es egy evokanallal kell egy liter vizzel [eforrazn i. erkezes elder. flillk 1'0ZS(1JzIII. minden reggel kell egy csesze rear meginni. Nagymarna a m indennapi iidfroital rearikhoz mindig tert egy keves ezerjMiiver is. Gylljtesi id6:jrW1Is-augusztus. Megszoktam. a vesemlikCides seguesere a reggeli elfogyaszrasa elotc kell inni. AlraJanos gyengesegnel ker-h. azaz az elsd heren mindennap etkezes clor r egy csesze ezerjofilrea. verszegen). ha aldrmilyen betegsegl'lk van. gyantflt. a maijal vag)' a veserm'ikodesse] kapcsolatban alakulrnk ki. reggel egy es esre egy csesze re. Visszarerve a noveny nevere.il esre egy csesze teat kell az ezer- A tflmic5jelek (Gentinuaceae) csnUdjtfbn tartozo. egy.segnel h. A drog 3% eritaurin leesersiglikoziddt. gyahall rt kozeps8 reset i<flliitrebelvezue. virAgzattibal/ eltigaz6.ilj.irom hetig III i nden 1.ik az iilOfiirdot. es onrsenek hOZZ. az iidirdreaimat. uileotiusnuat. es ez altai sokar javiranak szinte minden beregsegen. a szervezeruket jobban rneregrelen ir i a nuijuk es a veseiuk.it igyon meg az ezerjMilb6[.i lo re. ebbol langyos lilofiirdor csindlni. j6flibol meginni. A majmukodes segfresere barrnikor a nap foIY<llmin.

jeldllo. rnrij regeneralo. lehetoleg orvosi felUgyeler rnellerr. MERGEZQ! Fecskehi VEREHULL6 FECSKEFO (CHELIDONIUM MAJUS L. ni. cserjes helye/leIl el. ekcerna ellen. es bekorjilk ezr dunszrkoresbe. verriszriro. 10-15 cui bossztt. es morfinsza rmazek is van benne.es epebdnral mak ellenszere.Ieva sebeker is gy6gyirja.ir is leher keszireni.a legklsebbcol kezdve fiil fele olvasni a benikec. rnerr minden nap.OSSZ'I /lyel/fek.Farkasalma (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. A fOH'<izattalmosogarju k a sornoros reszr. ekcerna ellen es gyullad~isos restreszek borogarasara.is helyer. rehar lemosas uran kozvetlenul a sebre kell tenni. amikor reggel meg)' a kocsrn.itesszuk a sebre. leesert! auyagot. sebekre.ik. otvarra.iba.mi farkasalmalapunak hfvruk . falunkban is egy velern egykorll ember rnenr a jogoslrv. A sebekre kozvetleniil rate he to a t:II'kasalll1alapu Ltg)"hog)' a sz.lnak va n egy knrnoly rnellekharasa. elJel8 lIiilJellY.ilarar is elsosorban az allatgy6gyasz. majd megmosQ[[ gyokereker kb. illoolajol:« t. Levelei szort dtldslfaR. Ezt a novenyt m i ugy isrnerjii k. amikor megpllhult. A friss noveny nedve a t yiikszemer. de mindenkeppen orvosi felUgyeler rnellerr. A verehullo fecskefu gyokerebol rinkrur. hogy mir olvas. a viszonr az a lso kis bcniker is larja. egy megfelelo nagysrigu befortesrnerr ami rarrorr. a gyullad. /. Fokozza a vese kivrilaszrsisrir. Ssuira 40-60 e1/1 magas. bajladoz». i lletve a reclj. Meg egyszer leirom: belsoleg hasznalui T!LOS. es a szernhej.iskanal leveler leforrazunk 2.kell gyiijteni.ij. MERGEZQ. ezerr is ovarosan ken hasznaln].inyar meghosszabbirarni a haziorvosunkhoz.) MERGEZQ! A Iarkasa. Az orvos odaulretre a szernvizsgalo tabla ele. Az irasok szerinr a kinaiak mar harornczer evvel ezelorr tejjel egy-egy aranyban keverve sziirkehalyog-oszlar6nak Masok szeri nt Lidsjavrt6. Az orvos megkerdezre. hogy olvassa a berli ker.ma leveler . mere van egy bakreriumolo hatasa. Nagy es rnely sebekre kivii loa n alkalmas. hog)' llgy minclenki rudja. hiszen folulrdl kel lene kezdeni. Elkezdre a11l1r61. arcu reg-gyulladasr okozhar. az ekcernar. s ursina leszil rjuk. somorre.iraz leveler beazrarjuk. tampa luiromszog alalult1/l. Kulsoleges haszn. de erre csak a november I-jero! marcius 31-ig szederr gyokerek a lkalmasa k.lban a verehullo Iecskefuver seukinek scm javaslorn. Kulsoleg a [orrazarat hasz n iljulc somorre.]rban [avaslorn. Ernberunk viszout au valaszolra. borkemenyedcsr szti nreti meg seirnovekedesr g. hogy verkepzo. Egy pupozorr re. szernolcsor. A fentiek rniarr foleg kiils61eges hasznalarat javaslorn.it bedorzsoli vele. A szanrorr levelenek. A gy6gynovenyekkel foglalkoz6 konyvek szerint a rn. ezerr reuman al is hasznalharo. Parlagon. gyomorbaj es b&lhllrllt ellen valo szer. Belsoleg haszrialni szigorLI<ln tiles.5 dl vizzcl.) Eros harasu gyogynoveny. Az ernbereken . az orvos meghosszabbfrorra a jogosfrvanyar. r. es mondra nek i. I ent-re osszcvagdaljuk. ezerr nagyon ovarosan hasznaljak. A drog t1rise to 10h insnuat. gym/At. Mivelrmis baja nern volt. 108 109 .itl6 harrisanal fogva. lerep egy verehul l6feeskefLi-leveler. gyulladasos restreszek borogacisara hasznaltuk. szivbenulasr okoz. Mag. Ebben leher va la rn i. Rossz szaga van. A frissen szederr. ailni hagyjllk fedo alatr 10 percig. A verehullo fecskefii a makcsalad ragja. Croitnminr is baktifl'illlllo/8 Illlyagot tartnlmnz: Gy Keverekekben es r inkru rakba n leher a lkalmaz- IU tis i id8:) Ifni Its-allgllSztli s. A fa rlensa !/I/njelik (Aristolachinceae) csnltidjrlbn tartozo. A IIDlJellY ip leueleit gylfjtjiik Beszri rndasi ardny: 4:1. Az ernberuek j6 a szerne e a humora is.

a1l6. Ket hetig szobahomersckleteu rartjuk. .a jlldfog Ilyrilkdt. Gyiijtisi idlf: majm-jl/fius.isi k cseszevel esre. A verehullo tecskehibol rakellenes gy6gyszerr is keszuenek. A Ilh'agdrog 1. Naponra legfeljebb luiromszor egy-egy mokldskanal tinkrLn~h szahad bevenni. A gyomorsav-tLdtenges eseren is haszn.0 Clil magas. f61eg kL"ds6leg javasloml Feher 'arvacsalan (LAMIUM ALBUM 1. igyon meg naponta ker csesze feher arvacsalanbol b~sziilt rear. am fg a borkitttes el nem nuilik.. De elsosorbau nem erre a cel ra. Virrigzata jchh SZ/I1II. luvis ilioolnjat. illetd IlijllellY. Gpljtisi idll: viriigz6 Ieoeles /Jajtas: mrijus-jMillS.anbol keszulr rear.. csdues.· 5-6:1.efekves elor r igyanak meg egy csesze Feher arvacsa. vag)' nern tudja tarra ni a vize lerer.clles. Besznraddsi arallY: 4-6:1. I. 14% cserallJlagot tartalmne. C-l)italllillt. 3-7 em hoszsz/iak. Ol'vos.ilinb'ival. a maj Il1l1kodesere. hogy szernolcs ellen nem haszn. VirtigzattI sarga szlllli. al/yagot tnrtalnraz. eve/if /lo/Nfll. gyol?ir: oktober-Aprilis.JH':1 a ruiornakar is megsziinteri. cbelidotnint (a 1I1orJi1l111hozbasoul» liatrlS1tj. 110 111 . protopint stb.ik rnegel6zesere is lehet hasznalni. a szemi:ilcs is.Feher Folyasnal huvelyobl icesre is alkalmas. gymltAt. Az egyi k cseszeve! reggel. Erdllll szeieiu. Szarn 50-100 em magas.0% eserall}lagot. tehrir harornnnponkenr egyer. Hn megsirtjii/? narancssdrgn szf1ll1lel)ct euged.ir vehetjiik a teajanak. es ezunin ken n i d sokszor a verehullo Fri5s lever.lt a r. fokozza ezek revekenyseger. uileatinsauat. urann igyon egy pohar szaraz feherbon. hanern a h61). glikozidrit. szapouiut.ig eseren esre. Toober errOl a noveuyrol nem (rok.in ugyanolyan j6 vert iszrito. ueg)loldaM.agllllikbdes zavarainril hasznaljsi k. Ezerr a szemolcsor elobb Ie keU rnosni sz6dabikarb6nas vizzel.ir is igyauak meg! Cyerekekuel borkiutesck ellen is hasznaljuk. drolepnrton el. Nagyon j6 harassal vall a nyalkaharrya. a hasnyilmirigy.iivegbe resszuk. Ugyanakkor egy csesze te. Leoelei: tdleuelei /}OSSZI1.. A1agabflll 1/e11J /Jaszllrilhato. (Royal napOllta k<~tszer-IHiromszo[" felnlzzuk. Sokall rnondjak nekcm. vagy csfpos csalan. mint a nagy A lIlakjiJell (Papnueraceae) csalridjAba tartaz». ezcrt a tinktlmij. Almadans. szdrleuelei rOlJid IIJe!l'lek. SZrlra 3. Gyolu!r: 4-5:1.ilr a [-[iss Ie. Keves fiivec kell hasznalni. sziigletes. es feloucjuk gabonap. A leoeleker is a gyoleerit gy/ijtjiil? Beszdraddsi arally. Akinek ueliezen indu]. men eros en csokkenti a gyomorsavar. eg). a rn. A drog tobb al/Mloidift.0-4. Az ajakoSl)irAgl/ak (Labiatal) csa!iidjdba rartozo. de Ld6fiird6t is leher kesztteni belole. Leuelei keresztben .h~H6. rnajd ket her uran leszlirjiik. napi egy csesze tear kel l rneginniuk belole add ig. vodka). nyelesel«.) A feher arvacsa]. a menses rendellenessegeinel is sikerrel alkaI111a7. SZ{/poniut. Egy helen csak ker csesze teat szabad meginni belole. Az ernberiseg el van savasodva. de vigyazu! kell vele. Sol? be/yell e!~fordul. men nagyon 6va(OS<l1l kell hasznalni. Nok.Y.

arnely kizrirolag to rolgyfdn telepszi k meg. hiszen a gylijres idejcn arm vigy:izzanak. Mint rn.iscsokkenro. ez a fakin. Gorcsoldo harasat is ismerjiik. A llovellj CemZ(illli/llem Ilflstrlgabb rigait leuelestii] I?ell gy{ijteni. Ugy kell a rdj. 0. Oroilzold. ezt sem szabad semruivel Izesireni. erelmeszesedes ellen is j6. Csak a h ideg azrucissal keszulr fagyongyrdban van meg minden haroanyag . Leuelei dtelleuesen zolde]: l1agy zoldessrilgrik bomemlfek 3-6 !. ha valakinek ingadozik a vernyomasa. es 12 ordn at .osszliak. Sufra fas.ir elkesz iteui. A tiilg)ifa/wJl flo !agya I1gy ueut gy6gY!lovfny. sziure bato uiszleotoxin profeint.es belverzesekne] is haszutilha- AfaMlifilil? (LOI"(lJIt/lI1Cerle) (sa /deljri ba fa I"to z. Gyomor-. luftlald. azaz haromnaponkent egyer. A drog tartnlrna z kolint. rudo-. A Eakin nem gy6gYlloveny. verlljomriscsoldlellto auyagot. Cukorbecegek is haszrialh atj. & ha ez nem all rendelkezesukre. ezr azonban tudjuk hnszual ni. Minr minden gyogytear. hog). ezerr uern leher osszereveszteni oket.ik. akkor is kell herenkent legalabb ker cseszevel inni. A gyffjtfsi ideje: naoember=dprilis. luirsek Ie . 10III bos fdkOI! f/8.ezaltal a ll1esz az erleny faIara rakodik -. mindenuap igyon meg egy csesze fagyongytek A leghatasosabb. de legal:ibbis a vercukorsz intjiik nem emelkedik lombhullato. Azon kivul a faldn rehat telen nincsenek rajta levelek. ha reggel etkezes elort fogyasztjak cl.jlWosldid8. cs ezt a hideg vizer onrsek a fagyongyre! Akinek 180 Hgmrn vag)' efolotti a vernyomasa. Rakbetegseg elleni gy6gyszerr is keszlcenek belole. propionilleoliut.'1Il /.Feher fagyongy (YISCUM ALBUM L. Besznraddsi arall)': 3:1.) A galagonya mellen a rnasik legjobb vernyomascsokkengy6gynoveny. erelrneszesedesr g<itl6. Ennek a termesbogyoi sarg. rneh. verkeringcs-javiro. ezert. Nerncsak veruyom. rnajd lesz iirjuk cs rnegisszuk. hauem vernyomas-szabalyozo is.. Vall egy hason rnasa. Arnikor a vernyornasuk a norrualis errekre lemenr.izt atju k. gomb alalol cser]e. mar rajtuk van a rerrnes. tiimor. ha a gorcsok jelentkezesenel csak akkor mar keszen van a fagyongytea. A feber Eagyongy kivalo vernyornascsokkeuto.U(. Csokkenri a vercukorsz intet. ehhez esre be kell a flgyiingyor aztatui. tiibbszorosen elngaz6. szlvrruikodest segito. hogy egy pupozotr reaskanal fagyongyre 2.5 dl hideg vizct iinrunk. 112 L 113 . A pi-vizben nines mesz. rneszes vfzbe ne regyek. lzelr. az is hasznalharja. fozzek fel a vizet. st/vallYll szaponint.ir emlfterrern. ezerr tovabb. acetilleoliut.

Ezekben az esetekben csak addig kell teat inni beldle.6:1.SZfll"a /llrlsfil meter lIlagasl"lt is megl/Ii. nern bfrja Illegrarrani a megrerrnekenyiilr peter. az ernesztesre. lefekves el6tr igyana k meg belole egy cseszevel.meg jobb a rnedvehagyrna . mint minden keseruanyag. Kulonosen mcnedzserek_ nek es id6s koru ernbereknek ajanlorn ezr a harom ni:ivenyb61 al16 kevereket.i levil eziisrdseu inolybos. men Fogyaszd. A leueleleet gy/ij~jiill. Ha a szivberegek a fagyongy es a galagonya mclle a fokhagymat . Llgy.) Errol a novenyrol nekern mindig a gyerekkoromban meg kapharo. megerosiri a meh falar."5. egyel/es tcrejt]. az az. szelhajro es eperniikodest serkenro. hogy a rnchfal vekony. erre a bajra ajanlorr gyogytea nem hasznal. Szivbetegeknek is [avaslorn. Ak! fagyongyrdr vagy rinkuirar iszik legaIabb 4 herig mindennap. A leve/t/1-og keves illoolajat. beszal"ac/tfsi (/J·an)'. Amiert megis lrok rola. eltfgazo. A meddoseg egyik oka lehet.ro. hogy reggel azrassak be a fagyi:ingyot. csok keur i a vernyomasat.isar.lsll rear rognak kapn i. tnrtnhnas: G)u'ijrlsi ide]«: majlls-jill/ilis. akik nel meg nines arret. Csak vegso esetberi. am i kor mar a robbi.sa kdros volt az egeszsegre. akkor es nagyon rovid ideig igyanak belole egy-egy cscszcvel reggel.) J6 hanissal van. A j'eszl{esIJirrlgzat"llak (Colllpositae) csa/rldjr1ba tnrtozo. Azok a rakbctegek. seiirleese» tnolyhos. Aki a magas vcmyomasara rendszeresen fogyaszrja a galagonyarear.ilo vernyornriscsokkenrf es szfvmuki:idesr javit6. glikozidileus kCSel'tlflllyagot. felretlenul igyak a fagyongybol keszu It tear. akkor is j6 fogyaszrani herenkent egy cseszevel ebbsl a reabol. Va/fIIllellll). erliteljes.Ifs B6-1!itflmillt. Ha nines sern rni baj a sziviikkel. Idives tnlajou solefc/i ellifol"c/lIlo. amig a verzes eI nern mulik. ezzel is [avlrja. tomegesen termd.is hozzateszik egy kiv. crkezes elott. ' gy6gyhar. ezerr igy elkeszitve bizronsagosan leher fogyasztani. C. megelozcndo a szfvinfarkrusr. mere eleg nagy valoszintiseggel meg fogja akadalyozni az atrerek kialakul. 114 115 . es esre. al lealornszerfien. am it azora sok orszagban lier ilror ra k azert. iuelli I/civill)'. Feherurom (ARTEMISIA ABSINTHIUM L. bOl"ostyrill/llisavflt stb. abszinr nevil szeszes iral jut az eszem be. (Pelda erre az u rmosbot. egy honapban kerszerhriromszor fagyi:ingyreat is fogyaszthat. magas vcrnyolllaSc. hogy borban cs reaban nagyon keyes karos anyagor tartalmaz.

uran a rnasi k feler.- ba tnrtozo. amig a viz 3 dl-re apad.) a cukorberegeknek es az ides. sziig/etese/t. glikozidJkrtt. vegiiltiill lapasak foldlek A leueles liajtdst es termest gylijtjiile. laz. Ha a cukorbetegek a bogyobol keszirenek rear. belhurutban szenvedo embereknek javaslorn a tdjat. Bogyotermesei borso ala/Nlal?. Leuelei uelcolIyrt/t. a ki nek 12 111l11oll1 feletti a cukorsz inrje. es vacsora levelebol a I'dI' a szokasos rnodon ~ Elsosorban Oregkori belhururban szenvedo embereknek Llgy javaslom az Monyatea fog). fialJOllokrtt rartnluraz. afonyalekv<-\rt.aszds. Aga. Epe-. A leoeles drog arbutint. A leueles /JfljtJs gylijtisi ide}e: [unins-sseptember. Ha kaphar6 afonyalekv. A fenti ker beregseg mellett hasznalhato meg vese.es vesekdbanrulmak ellen is elegenclo a napi egy csesze MOllyatea. Amikor az ifonyakeszltmenyeket vernyornascsok kentesre hasznaljak. vag)' -bor a gy6gyfro hatasu anyagokon nil A-. a borbol minden esre egy fel decilirert kell meginni. 116 117 . eveken kereszrul leher 111 i ndennap fogY<lszrani. delben erkezes uuin a feler. hog)' esre lefekves elcrt igyallak meg bela le reudszeresen egy cseszevel. Akinek 10 rnrnol/lrol 12 mrno/l-ig van a vercukorsz inrje. Az HOllyabogy6b61 CUkl"020Cran vag)' csak mag. Tcrmeszeresen a gy6gyszerr vagy inzulint rovabbra is szedni kell.es epekobanralmak ellen. ezert ezek a keszirmenyek virarninpocl. hogy egy ido uran srabilizalodik a vercukorszint. Veruyoruascsok kenro. zolde]«. megszunreri azr. cseralJyagot. jt'iriszes szi!t'ie/~. a mennyiseg ugyananllyi legyen. minr a belhurut eseten.cs kohogescsillapit6.ir vagy afonyabor az uzlerekben. az este is igyon egyer.5 ell vizzel leonrve ~ kell elkesztreni.isra is al kalrnasak.es Cvitarni nt is rartalmaz. npro. a tertuese: a ugusetus-: szeptem bel'. Az Monya egy reaskaual level 2. tll/Iljll erddleben terntd. Az eseten -szorp aFonyalekv. lIJ'irkos. holyag. diszes.h. a lekvarbol egy kaveskanrilnyir kelt megelllli. es nem ucolsosorban kellernes izii iral es lekvar keszulher belole. Az afonyarea abban segir.I I'r Fekete afonya (VACCINIUM MYRTILLUS L. Rendszeresen. 20-40011 lIIagas. fejfaj. az afonyabort. Beszamddsi m·rillY (leueles liajtds): 4:1. ellipszis ai{{/ut{{i?. 2-3 em bossznnk. Az MOllyalekvar a gyerekek tarros hasrnenese is hasznal hare. bokrosodo cserje. delben igyon egy csesze afonyarear.-\r. je/ute!t. egy evokandl bogy6t f6zzenek meg 4 ell vizben addig. A tertnesdrog a jobb. A teat kersz erre igyak meg. B.lst fog okozni. mert A /)(lJIgajifLek (Ericnceae) cst1Udjtf.\ban nern szabad sokat enn i ~ a nil sok cobb rninr 10 dkg~. ezr reggel vag}' delelotr javaslorn meginni. SaMll)'!.

hdromszor-negyszer az ujjhegyre tett rlnknuaval be kell clorzsolni a nyukar. gy{mttit. lIydtJlas. ahol eppeu Hj. Virrlgzl1tl7 5-15 1Jirtlgll. Ne hasz nalj. gumlt. erdes. a gyokerer61 meg rosszakat is. a baruas.in leszfi rju k. Mindenfele lzuleti Eijdalomra kivaloan lehet hasznalnl a Fekete nadrily- Az ere/esteve/lle/? (Bomgiuncene) cSflUdjaba tnrtoe». Csak a belli I h6feher. csak eppen nedves gyoker errekrelen. glikozidat. Figyeljek meg. Gylijtesi ideje: uuircius-Aprilis. A frissel1 kidsort gyokereket megrnossuk.ik a gyokeret belsoleg: De h\lso1eges hasznalarra kivaloan alkalmas a gyokerb61 keszulr pep es a t in k t ura . azonnal barnului kezd! Eze['( a feldarabolasr kovet6en azonnal a gaboiiavodkdba resszuk a gyoldrdarabokat. be/iii b~febri)'. A vodka egy centivel magasabban legyen. merr ravasszal meg nincseneklevelei. Sok ember kinlodik (7. fekete reszc is errekes anyagokar tarralrnaz. A nyakon vagy a homlokon levo feketeseget nern keU lerorolui. ibo~)lflSzllJl. Gyollil'zete 1-3 lI)jllyi Ilflstflg. megtisztirjuk az el halt reszekrol.. kiillilyen ba1'111116.. A tinktura elkeszrresehez egy cenr irneteres darabokra vagjuk. men a hils6. 118 119 . esetleg rozsasziu.uleti Eijc!abnakkal. eltigazo reszei !ljjllyi VflStfigoll. nem hag)' nyornor. Hosszule 15-20 em.) Nepi nevcn fonaszrofd. A K). kemeny/tot. A gyiildl'dl'og 8-10% csertW'yfigot. Ha fejHjas gyotd az ernbert. 10-15 11/111 hOSSZ/f. drtereken d/o. arn iro] fellehet ismerru. Ilyn/ltdt. lelllezii/( 20-30 em.lg0tt fe!iilet leveg6vel erintbefoctcsuveget a gyokereket kezik. Legjobb a frissen szedert gyokeret azonnal felhasznalnl. Akkor j6 a rinkrura. hogy amikor a frissen v. Ezuran a kovetkezo gyokeret daraboljuk fel es tesszuk az livegbe. nyakos. fejet. slims. EI61'e elkeszitjiik a es a Royal vodkar. az beszfvodik. A 1JiillellY 50-60 ent-re i/O.ilyro ri n ktu rat ker hetig rurtjuk szobahomersekleren. SZl/ros szoro/d(el boritott evelo 111)llillY. A Fekete nacLilyt6 ti nktura k ivaloun alkalmas rni ndenfele Eijdalolll csillapirasiira. inulint. es tapaszralni fogjuk. Nem suroljuk. koliut. A gyo/w'et dltl1ttfbflll tm}flSSZI7! gy/ijtjiik A gyokdr beszdraddsi arduy«: 4-5:1.szen addig. h a 6sszel a tovek helyer megjeloljiik.oluJl' luisos. nyulosan sikos gyoker j6. ldndzsds. mint H gyokerdarabok. Tolelleici bOSSZl1 nyelilel«. Idviilfekete. uem fog. /JU!lrlmos sztfliJ. Az igy elkeszirerr Fekete nad. Mi a fekere nad alyro gyokeret mindig rnarciusban gYlijtortOlc Ez csak Llgy leherseges. hogy nehany percell bellil el fog mulni a fejtajas. begyes. ege. naponta egyszer-ketszer Feldzzuk. homlokot. Errol a gy6gynovenyr61 a gy6gYilovenykonyvek nagyon keveser (rnak.Fekete nadalyto (SYMPHYTUM OFFICINALE L. Ket het ur.baraug 171fl/01. hogy belsoleg hasznalva rnrijkrirosodrisr okoz. ha slirii. culerot. nszparagint tartalnt ae. mIg az rele nem lesz. uyirleos rereleen.

mig restiink megsz. esedeg harom h6naponkent a kethetes A Idfti. esetleg a megsdradt rerrnest hasznaljuk. reurnara es [ziileti fajdalrnakra is. ez e1eg is. rehat . II. el nem mulik. amig a csonrkinoves meg nern szunik. hanern egy furdoleped6be burkolozva kell rnegvarni.figyelni kell. Fekdyberegsegre napi b~t csesze tea elegend6. es ketszer-haromszor hasznalni ugyanazr a pepet. aki a csfpo. mint a frlss gyoker. Szerencsere akkoriban kesz. kitszel'esell fi'ireszelt szilliell.Uyto tinkrura kivaloan alkalrnas a csonrroresek uran! kezelesre. a csipo. Ha nern ruduak fekerenadalyro-gyokerer szedni.inralomban szenveddk a Ligyeknal regyek a peper vagy a rlnkrurar a r=. 180 Hgl1llll.irettem. telei:intik vlzzel. amig a vernyom:ls le nern megy 180 Hgmm ala. Vastartalman. mere a csipotzuler a Iagyekhoz kozclcbb van. Reumara es fzlileti fajdalmakra ugyanezt a m6dszert jav<lslom. naponta reggel es este robbszor is be kell kenni a torot r reszt a tinkn:\. hogy neb is mnndjarn meg. de lehet hnsznri ln i.i1jon maganak riukrurar. beszdraddst ({J'any 3-4:1. Nagy mcglcpctcscrnrc nem sokkal ezuran egy idegen asszony keresett meg a ferjevel a lakasornon. mlndaddig. es robb orrin keresztu l rajta rarcani. men vernyornascsokkeuro hatasu mellen hasznalhato vese.es h61yagb:intalmak eseten egy kerheres kllra. Csuitamiut.it (m.uneg kell orolni.lr nem tudta csinalni. A leveleket leher meg egyszer hasznalni. Az ujjuk hegyere tetr riukturaval robbszor keujck be a f:ijdalom hclyet. A levelebol keszult teat a 160-180 Hgrnm-es vernyomrisna] napi egy alkalonnual kell elfogyaszrani egy cseszevel a nap barrnely szakaban. A legllt. A fekelyek gYOI'san kepzodnek.~l. izzaszroszernek. emeszeeses ervagyjavft6 tulajdmmiga is van..i tisztlr6kenr hasznalr fekereribi7. onnan jobban beszlvja. negy-or orar . de ez hamarosan megszunik. a rerd kenjek be vele vekonyan naponra ker szer. terniesztett novel/Y. A cserje leueleit gyi!jtjiile.es hclyagbanrahnakra. A cser]e 1-2111 magm leuelei szeles tojdsdnd ala/(liak 6-10 em bosszsut]«. Ket her mulva ralalkoztuuk ujra. Axerr forraszt6fli a neve. ra kell kenni egy ruhdra.es bdfekely elmulasztasara alkalmas. arnir a fenriekben lef rrarn. Kerdezre tolem.ircius eleje voir. hagyjak. a mikor a Fekete nad:ilyronek levelei is vannak. ezerr az iilofl'lrdot m. A levelebol keszulr teat vagy a ribizl iszorpot. De ennek a td.ro rinkrurar. Leher lljraforr<izni. a cinktura Zlh6dasok. es csin. Gylljtisi ideje:jlt!ius-auguszttls. hogy minden nap reggelenkent egy csesze tdt igyanak meg. leg6ti riszrfronak.Jig tudotr jami. Izuleteit s a fold mar nern volt fagyosj. A fekete naci. Arnikor a gipszet leverrek a rores helyerol. es reggdig rnjta hagyni.a fogva verkepzo.Uyto. Ileves il1oo1njat. rnerr a vi llarnoson hallot ta egy bacsit6l. mere robbszori alkalornra is eleg ugyanannyi gyi:iker. amig azt nem erzik. Ezurau felfozik a fuvel a vizet. De gazdasagosabb a szarirotr gyokerbol is rinkturat keszireni.es a rerdfzCdet kop~isa miatt mar a. Belsdleg a Iekere nadalyto tiukrurat nern szabad haszn.nalhnn. szedjen gyokerer. am it (] ismer. kluat meg kell ismetelni. veralafur. cse1'f1llyagot. 120 121 . es ha hasznal neki.) Err61 a novenyrol azerc irok. de hog)' csak eppen felrottyanjon. Az fgy nyert forro vizet a furdovlzukhoz onrik. a levego szabadon jar a legurakon keresz[cd. merr rosszul lehernek! A kadbol kilepve nem szabad megrorolkozni. es a tdrol hamar be is gyogyulnak.dval legaLibb ker hetig. aki a szomszedjauak rnagyarazra az eserer. Nyaron. Az egyik ismerosom kiildott hozzarn egy id6s ferfir.yenkor meg van sikoss. A sz arftort gyokerbOI leher pepes pakolasr csiurilni.isok megsziintetesere es a fajdaloll1 csok kentesere. a csuklo.iskent. A furdoviz ne erjen a sziviik ig. felett reggel es esre egy-egy cscsze rear javaslok. Labfejen.!rettem magamnak friss gyokerb61 tinkrllr. A csipoizLiletesek. hosszabb ideig elkorryolgatva. A drog rutiut. Mindegyiket m. men a benne lev6 anyagok segitik a csontenyv kepzodeser. a masikar esre. mint a vas rag hustol.irlJjfffelile (Sax{{ragaeeae) csalAdjriba tartozo. hollehet tahilni ezr a gyi:ikerer. Ker.lI. Termese gombiilJl'i.llyri:iver.Mond ram. hol leher feketenadalyto_ gyi:ikerer ralalni. merr azon a hclycn. kezen lev6 csont ki noveseker is meg lehet vele szii ntet ni. Hasz. Ezr addig igyak. a Ievelekbol leher ulofurdot keszfreni a koverkezokeppen: egy vodrot feJig resznek az osszevagdalr levelekkel. hog)' a IagYeknril es a rerdne] tobbszor kenje be a fajdalom helyet. es a f:~jdaloll1 helyere ren n i. es ferro vizzel ossze kell keverni pcppe. Ekkor mar eleg a napi egy csesze tea. Azt mondra.ig a gyi:ikerben. Hagyj~lk.li-tdb61 egy cseszevel igyanak meg naponta. a boltokban kapharo szarfrort gyoker is megreszi. hogy beszivodjou. es kerr. akkor is igyanak meg ket-hirom naponkent egy csesze rdt.varjon meg vag)' ket hetet. amig a Ids levelek megjelennek. mas-mas bajra.vflsat is egy vizeletbnjeo allyagot tartalmrtz.r javastok llgy. Tudtam neki olyau helyet mondani. szebben es gyorsabban forrnak ossze a csonrok.om sztinreresere. meg az iziiletek kozorti sikos anyagot is potolja a Fekete nadalytd srkossaga.jar se igyrik tovabb ker napn. isrneri a Fekete nad. hog ruindenk i a zr kerdez i role.had. etkezes lItan kell meginnL Fekete ribizli (RIBES NIGRUM L. A vall. A csip6fziileti b. Este dunsztkoresben kell a r ink nurir dtenni. csak pdr to van. Vese.ijclal. hog). Mindaddig kell ezt alkalmazni. A kadba mar nem cudotc belepni. Nern olyan j6 hauisu. Ha a vernyol1lasuk a 140 Hgmm ki:iriili errekre bd.1I111i. At kell korn i. III i [anent vele. de a mas izuleri banralmakban szenvedok Eijdalm<1 is meg fog szu nn i. a konyok. az egyiket reggel. dean ishozz. es 0 boldogan meselte. Amikor mar testmeleg. A teaja miudazt gyogyltja. ahol sok a Fekete nad. es vag)' 20 percre beleulnek. vagy porra kcll torn i.Hni: A levelebdl kesz iilr tea gyomor. III icollert ilye~ jo a mozgasa.

A kerronel ingerne] m. Minden noruuilis vagy magas vernyomasu ernbernek javaslolll a gala gonyatea rendszeres fogyaszras.5 dl forrasbolleverr vlzzel. vagy csak leisszuk a rea terejerol (ebben a szines luirryaban sok a har6anyag). akkor a S7. Meg a n nyir a hhoz . fiJl/Jlal vilrigosabb. es nagyon fonros rulajdonsaga.irengedi. Szrir/tott. az agyverzes pedig Llg).ivizornel ha l.i ler megpatran.a vireigos . rendszeresen leher hasznalni Most a femi bajokon rul meg egy par sz6r eunek a csod. hogy Ha kecszer kell csesze fLizikere. Lesziires elott a rea terejen lev6 szines h.lrty. Olvastam az egyik gy6gyniivenyes konyvben. A ga lagon)..ivr itmus-szabalyozrisra hasz.na lja.II! Fiizike (EPILOBlUM PARVIFLORUM) A proszcaca karbanrartoja. a lacsony es i ngadozo vernyouuis escrcn nern ajanlom.. Elkeszftesi modja: egycsapotr evokanil fLiziker egy porcelancseszebe rcszunk.igveg vernyomrisr csokkeru. hogy a galagonyn hatoauyagai nem halmozodnak fel a szervezerben . teheri azt norrndlis vcrnyornasnal is. a sziv es az erek izmait rugaimasan tart]a.es koszorller-betegsegeknel mar leirram.55%). Aki sz. s a hajsz.riszes.LV[WIl1bozis. szlftiisek A leoelek felsz/lle sotetzold.) A galagony. sa szfviikkel sines sernm i baj. A szeliues. Kiilonoscn az idos embereknek es negyven ev felertieknek. ejszaka. Megel6zher6k vele a sz iv beregsegei es a magas vernyomas. a vallalkozoknak es az id6s. hogy egy verriig a rnerev. A drog tartalniae j!a/Jo110 idoleat (kh. rnerr van egy hasonmasa (a derece). az erriigiit . vizeles] egy cseszevel.5 % /iflllollglikozid) seterolokat (szitoseterolt is 5zaI'1I/{/zi/Mit 0.\r. A tennis Izards toll.is nern fordulhar elo. elrigflzok. A szdrreszek bengeresek. erelmeszesedes . aki alaposan isrneri. ha normaiis is a vcrnyomasuk. 1. hogyha a szivizorn eleg rugal mas. ezerr csa k a l1lagas vernyomasban szenved6knek javaslorn a haszn:Hatukar. De ha az agyi hajszriler Ella eleg rugal mas. Lerakarva rarjuk 15-20 percig. 60 ev Ieler r i ernherekuek minden heren Iegalabb egy cseszevel meg kellene inniuk ebb61 a reab61. hogyan kell haszruil ni a galagonya rdjar.ilatos novenynek a haszndlatarol. herenre milyen felkelni meginni. vezer6 beoszrasban Iev6 ernbereknek. kelerkeztk.in lom. Az ideges gorcsok is oldodni fognak a galagonyatear61. ez err sohiig. akkor is igyanak meg hcrenkent egy-egy csesze galngonyaredr. des . a szorong6 erz esr. mind/lit oldnlou szotdse!?' sziliik fi'i. ezerr a 40 evesnel idosebb. ami nem gy6gyniiveny. esetben 122 II 123 . Az elf. s az nem pattan el. szivldeger nyugtat. reggel ehgyomorra es csak ezuran szurjuk le. Cylijtisi ido:jlililis-szeptelllberig. Gondoljanak bele. eleg harrornnapoura egy regge1 ehgyomorra. A magas vernyonuisnril es a sz iv. a csesze szlfrds. Rendszeres haszruilntdvnl a prosztara megnagyobbodas. Kesobbi hasznalara gyakori az ejszakai vizelesi ingere. a szabalytalan szivdobog.isr. Minden igyuk meg.ileren nem meg}' kereszrul. rugalrnarlan hajsz.lc robbszorl ejszakai tear kell inni reggel Galagonya CSEREGALAGONYA (CRATAEQUS OXYACANTHA L. a sz. rovid legzest. fiildfe/etti bfljtasat hflSZlldljllk. 11)1111 liosszsut]«.ellen jo hadsll.kulonosen koszoruer-elrneszeseA ligetszipe/ifli!l (oenorlreraceae) csalrfdjriba tartoeo 11ji/JiIlY. lcontjuk 2.1I" napolHa egy csesze attol fligg. Sajar gyujreser csak annale aj.hadt szivet is a megszo- ehgYOIllorra a fl"izikeb61. polifinlOlolMt.h egy kiskanallal leszedjuk es megisszuk. hog). hogya galagonya az oreg es mencdzserszivek rtimogaro]a. sz ivrirmusr szabalyoz. A /Jil'rlgol? ibolyaszitnlele. uern valik rosszi ndulani daganami. Megsziinteti a szedulesr. mergezo! Negyveneves koraban minden ferfil1<~k el kellene kezden i ezt a cdr inni.ik vernyomascsokkenro hatasuak.. 2-5 nun ritllufrlfjdel?. a magok lldrte a/flkllak.

ir minden meunyisegben atveszi a galagotlyat.is uuin nyeljekle a teat. A lIlagas vemyol/lrfs is a szi» kivril6 gy6gyft~ja a galagollJ'a virdgos rfglJige. adeuoziut.. hogy ez a sok j6. el'dlJ/( szelen' it. a m ibol a tea keszult.iskanal kozonseges vagy ragad6s galajr. A neve rnacskakarom. GJI11jtisi ideje: IIb'rigos agveg: mrijns-jl!Jlius. B. hog). RAGADOS (GALLIUM APARINE L. A kozon- 124 ill.) GALAJ. oitexinmmnozid-glikoziddt. nagyon makacs kell iuni egy cseszevel. A reafiiver ne dobjak el. Reggel egy csesze rear igyon meg belole ehgyomorra. hogy gyenge vernyomascsokkenro es nyugraro liatasa van. piros szfll11. sarga szbl(lnyagot stb. a termese 2:1. A leueles dgueg dl'ogja tartnlmaz kl'ategllszszapollillt. Egy csesze 2. Besedraddsi (/IAny: a vil'agos-leveles agvige: 4:1. A 1'6zsajeJe/l (Rosaceae) csalddjdba tttrtozo cserje. Ezr a gy6gynbvenyt egyedld Maria Treben kiinyveben lehet megralalni.5 dl forrasban leva vlzzel oursenek le egy pupozorr re. Kulonosen a pajzsm irigyprohlemrikka l bajl6d6knak ajanloill. mert «z egybibis galagoll). szeptember-oletdber. gllallillt. a hasznalatar az egeszsegved6 A ragados galajr61 csak annyit.ir61 leirtarn. Napi egy csesze teat kell a liaraloknak meginni bel6le. egy szlure batO llI/yagot. Kerern. aminoIMt.agotly. az egesz mirigyrendszeriinket veda gyogynoveny. Ill'fltegllszlaktollt. A novenyi csaladueve gallium. es nern hasznalrak.15% illoolojnt.a (Crntaeqns mO/logylw 1. higgyek el nekern. regyek a luirobe. kuercetiut. ezert en egyiitt gJ11jtdlll a magam riszere a kit/ele galagoll)'alJirtfgos dgvegdt. a vesere hasznalaros Fiiveket vegigprobalra. a mit a gal. amfg langyosra ki nern hiil. Aki. A konyvckben Ltgy Irjak. is a z erett tamest gyt1jtjii/~.Galaj KOZONSEGES (GALLIUM MOLLUGO L. tilkoliut. biperozid flavont. 2-5 cm lrosszsutl«. LegeIIJ/dill. flalJoliolmt. es j6 rnelyen harrahajolva gargalizaljanak vele napoma sokszor. kuercetint. Ekkor sZllrjek le. tegyen egy probar a tejolrn galajjal is. Ltg)' elkeszftve. A gargaridl. 0. tojtis vngy romboid airi/atak 3-50/1 learej oau rnjtule.is C-I!itamint. Leueiet. szakemberek szerint egy svajci gy6gyszergy. Del-Arnerikribol hozrak es torzskonyveztek egy gy6gynovenykeszitmenyr a rak megelozesere. lIytillult. pedig ez a noveny nagyon j6 szolgdlaror tesz a m irigyei nknek es a vesenkuek is. Ezt aka!' ker heten keresztul is vegezherik (gy. hogy a gyogy<iszar rna mar nem alkalmazza. csel'l7ltyagot. zstrosolajat. es este a pajzsrn irigyrtdrengesben szenveddk kiilsaleg regyek a nyakukra dunszrkotesben reggelig. Bizonyitja ezr az is. Ha lehet rovabh is.rigzas/wl'.. es most sern haszruilom . Ltg)' jobb harasr Ie]r ki a vesenel. szitoszterlnt. flee- A te!'1llesdl'og tartnlmne krateguszsaoat. Ker hetig uaponta a patranas. Mil/dldt galagollytii. Pedig nagyon haszncs. A rejolro galajr61 szi nren keveset irna k a konyvek. Kozel azonos harasll mind a harem. Viragai ernyoset: [iirtosek. ahogy fent lelrtall1. Eloszor a koziinseges galajr61 Irok.) ugyr11lO~yal!jo. mind igaz.\ resz porcsinfuver is.) GALA]. llOlillt. I 125 . Leher hozzrirenni '\1. agviget ui. A serdu ldkori parranasokra is nagYOll j6 hanissal van a kiiziinseges es a ragad6s galaj. viragot. mint a esetegalagollya. touises. leoliut. es addig hagyjak a fiiviin a vizer. Leoelei zdrt dllriS/iall. terntes. 2-3 III magas. sznponint. Megel6zeskent is leutam naptdrban. Masnap ugyanigy cegyek a bLit6be a fiivet. TE]OLTO (GALLIUM VERUM L) korc norm alis teljesfrmeny eleresere teszi kepesse. Termise mnjduem gijmbiJlyfi. Erre a cel ra m i nem haszruiltu k.

gyomor-. Ezt a lever naponta harornszor.i lla l efogy<1sztjuk . Emiatr csak akkor hasznaljak. szitflgazD.) A buzdJjdW? (Rublaceae) csnlddj. 1J(igtisolwlI. Nagyon rossz iZll cs szagu. nap! egy cseszevel igyanak meg belale erkezes elort. Legjobb a harasa a fnssen preselt levenek.vag)' rossz indulatu daganarra baszn. Vil'rlgai !JOSSZl. Leoelelk kes/leny szalasall. hogy nehezszagu g6lyaorr. Egy liter vizhez egy evokanal fuvet kell leforrazni. ha a tobbi erre a celra val6 gy6gynoveny nern hnszu. sedrae. Ltg)' is luvjak. Gyt'ijtisi fdli: jllllius-jllLius.1 noveny tel en is szed heto homentes helyekroL A frissen z szedert kozonscges galajt megrnossuk. kocsdnyou pdrosau rWok. 3-5 levelkdblflosszetettek. Leuelet torekellye!l. Aranyercs banralrnaknal ulofurdokenr javaslorn hasznalni. a tejolt61 alegllesllellyebb.in vagy Ids pres en kimerjCik a levet. Beszdraddsinrduy: 3-4:1. Szdra 20-30 em !JOSSZl. este egy csesze fzesites nelkilli teat kell elfogyaszraniuk addig. A drog kesental/yagot. I'OSSZ szagll..ibb luirorn liter forrazat szukseges.legal. a pajzsmi rigytu ltcngcsbcn szenvedoknek es az aranyereseknek javaslorn. A g6lyaonjftek (Gl!I'IlIIiaeerie) csaltfcljdba tartozo. Ha mar kil1l:ta_ torr j6.lljuk. ezerr nagyon tontos a sugarkezelr emberek szamara.szol"iiselt. ameddig kel]. LegtiibbszorJekvliek. l'agad6s egyeves 1I0ve1lY. vag}' a valtozarossag miart egy-egy cseszevel igyanak beldle. vildgospirosale. A lIiivbl)lelt. aprora vagjuk. reteleeu. A legfoncosabb rulajdonsag. A tejolui lJirrlga sarga. cserjeseleben terlllli. /JOSSZl! lJ_yeNlell. il/oolajat tartalinne.ilt. A daganatot sugarkezeleskor radiununal kczelik. etkez es elott 20 perccel egy-egy te.) is j6l has~nalhat6 a rak rnegelozesre. es g). eserleg kerherenre egyszer. E . gyomor. Itoves belyen eM. de ehhez ~ ha kadban hasznalj. Gyl1jtisi ideje: IIlflj7ls-jMius.. A belhurutos.ir hagyrHm a vegere. a mdsile kettliefehh. G61yaorrfu (GERANIUM ROBERTIAN U M L.es belverzeses emberekuek napjaban egyszer. 40-60 C1l1 tungamk. rriragad a ruhdra. csernnyaeot. A golyaorrfii reaja meggyorsirja a r. mig panaszaik meg nem szunnek.iimolcscemrifug. 126 127 . gyaJltdt. evelli 1I0Vellye/{.fOld feletti riszh lull gylfjtl!1livh"ligzdslwr.ibn tnrtozo. Megelazesre eleg eg heren egyszer. ritkds erdlillbell is drnvas. es belverzeses betegeknek. A radium nehezen bornlik le a szervezetben. a csomolauil torckel/y. felwli vagy Jelemelkedett.iskan. A ragad6s gaLa} bOJgas.idiu m lebomlasat. Ezt a novenyr a belhururos.111 seges ~al~j (Galli~lm Mollll~o L.ik . Sznrail: egyellesek. [olyamatosan kell inni mindaddig.

uiaset.ira hasznaJ rak.) Ennek a novenynek a levele. Ha a gyermekbincfclvet levagjuk. Amikor langyosra kiluilt. A cukorbetegek atrol fiigg6ell. cS(?l"a!lyagot. Kevesen tudjak.eg a gyokere kivalo majrmikodesc segi(6. Alralaban nem magaban keszfrjuk el. gy6gyft6. /WIiCSII/Wt. a gyo!drrf: szeptember=dprilis. A levelbdl keszult tea enyhebb hatasu. EZl kovercen A nouellY miude» resze leeserii. Ket hetig minden reggel. Vese.is elort a gyermeklancfil friss levele kivalo salatanak. ezr elsdsorban a szem r. nagyanyaink szcpfroszcrc a gyermekhi. etkezes elan igyanak meg egy csesze gyermeldancfilgyiikerb61 foziitt teat. Rendbe fog jiinni a rnajmukodesuk. Gyomorerdsfro teakeverekekben rendszeresen liaszn aljuk a gyermekLincfii leveler. lIydlkat tarralmnzunie.iroru naponkent igyallak egy cseszeve] reggel.ij.ljl"elIClo a gyokeJ'e. beliil fthires tejueduet tl1l"tI1L/lu/zo.5 dl vizben.i].A/isz/mllinigzatlla/? (Cotupositne) cSltlridjdba tartozo.incok k isi m ir. Alliragoltbl1l1 es a Ieoeielebeu B2. zsirt. es ur. hogy milyen magas a cukorszin-jiik. ldlldzsdSf7k 10-30 CIII !JOSSZllfTft. nern lesz duzzadt a m. lrora tl1Msszl1llJirrigzd (dsszeL 1I1dsodliiragz6). iLl6olfljl1t. es [Willa ker-h. Vese. nem szabad folyamatosan inni a gyokerteab61. Egy honapi teaivas uranlegalabb kcr herer ki kell hagyni. hog). mint a gyiikeret. 10 11111101/1oriil napi egy csesze teat igyanak del ben k etkezes uran.. GyiiJure 10-20 CIII. {ljb61 vidgozni 128 129 . riszr iro. Besz.ncfli rejnedve volt. aprilis-jllllills. 1-3 em vl1stl1g IWl'oI1111Ia/. leoliut. Gy. Egy WI skana I gyokerer F6zzenek 3-4 percig 2. es a z. szaponiut. 12 folor[ esre is meg kell inn! egy cseszevel. sal'gl1. t1lellf. Feszlces vil'dgzata 10-30 cut hosszn. es haszndljuk rna is. leue]: 6:1. A ketheres kLII'~~ uran hagyjall<1k ki egy heter. Virag- havonta egyszer-kerszer kell meginni szinren regge1ente egy cseszevel.is. gyoker levellel egJditt: szeptember-aiprilis. szekleter is rendben rarrjg ez a rnodszer. tarnleszncin keserilanyagot. nehez szeklerne]. mint az end iviasa lara. szerues snunkilt. Il11gyOIlelterjedt lIovellY. A elrogolt inulhrt.iradns! (lrrlll)': gyolufr: 5:1. Cukorberegsegnel is haszurilatos az erneszres segitesere. A levelbdl keszulr teat rovabb lehet haszrnilni mint a gyokerbol keszulret. fellel A gy/~jthi ideje. csdues szAnE. Gyermeklancfu (TARAXACUM OFFICINALE WEB. cnlerat. de f61.es holyagproblernakra egy-egy heres kurar javaslok. l?illii! sziir!ufsje!u!r. j6 lesz az epekivalaszrris. ujra hajr t6r6l. ugyant'lgy kell haszrui lni.es h6lyagproblernrikn.ina meg egy hetig folyrassak a kurar. de az elkeszfcesimod]a a f01:razas. vizeletklvalaszrasra is hasznal tuk regen. mere kisse keserfi.is C-lIitfllllill IJf7JI. Eldszor a majrruikodcs segiresere es gy6gyirasara hasznalaros rnodor from le. sztirjek le es igyak meg Izesires nelkul . fl leuele is 11Kyo/Nfl' leuelle! egyiitt. sarg<1sagllal. hauern mas novenyb61 kesztilt salarakhoz adjuk hozza legfeljebb egyharll1ad aniuyban. Leueiei tOl'ozsaball dJlof7/t.

itennen k.1 celb6l lchct Izcsftcn i is a tc. cgy hctig napi cgy cscsze ic. . Azon kivii I. ha hashajr. s gyermekhncrlileveler. es elegelld6 lcsz az evi ketszeri bclciszrft.lgygcrjes:. Azerr a hashajro novcnyckcr is szabad robbszor hasznalnl. hogy a gyermeklrincfil m iatt 10-20 perccel rovabb kell hagyni a salrir.1 vizeler. de ne szokjanu ket eszunk. elkesz. Ezr a edt regen.irja spunyol . r. Szcrintem egy evbcn kerszer elcgcndo az alapos bclrisztfuis. ha az egyi k gyogynovenytol Hem indul meg a szek ler vag)' . Cyakran .iska n.\d- nak clkcszucn i.isdra. k is snidlingct hozorr. mondharom. hogy 2.isnal is from.i. evekkel ez elort rneghivtuk Vissvarerv« a gyogyhar. (gy a gyogynovcnyek hasznrilar.iri kanak nevezriik eZI a gyogynovenyr. de a masodik es a kovcrkczok bizrosau k iiirfrik a belrendszcrr a lcrako dote sabbnyagokt61. Ezt csak addig ni.it. A gyujrovanyfuver.ir. huncm a gyogyburasat kell figyelembe venni. vallalra. csrc lcfekvcskor igyaIlak meg bclole egy cseszevel.irjuk a szek lerunk rendbcn ra rr.inir.ir.isodikcol.illarnpolg. fgy kesztrerre el a salar. vigy:izzanak az etkezesiikkel.\k. Erre a ccl ra a levelebill kcszu It tc. medvchagyparudicsomhoz K i rnent az udvarra.ir mcginni.is.is. de Ejjeli . mig a vizclctunk ujra tartharo lcsz. harmadikrol bizrosan mcgindu1.it az eceres vizben.ir ha issz. cs paprik. men az csak lirsvolag konuyebb megold. kivtilo fZll volt. evt mcgp6rkiilve.1 gyermekLincfli nagyon jo vertiszrfto is.ijuk.ir. cs a rctckhcz. de j6 hadSll az cpeutak gyullad. Tcssck sal.\1' jobb a kisvidglL flizi ke. es 5-10 perces . Enuek a gyogyn6vcnynck nern az izct .il fiivet [orrrizunk le.ibau. tehar egy evben robbszor is leher a leveler friss sa I.) Mi vaddtDgonak.illandosulhar a szckrckcdes. kel l venni. Az elso csesze tea ncm minden cscrben hajtja mcg a hasar.\lj. hasznalharo hashajronak. ldvcpotszert is kcszfrcnek. hogy nern szabad nilzisba vinni a hashajrok. karbanrarro napt. hogy zsiros creleha szLikseg van r. rc.isa csctcben 4-5 napig belole egy cseszcvcl. a m. Az egyik volt kolleganomnek a bar. hogy a gyerl11ckLlncfligyokcr a -level crv. vizeler hnjronnk. cs a hashajto novcnyckrdl v.is.3-4 liter re.in leszii rve megisszuk. aranycrbanralom csetcn iil6fCLrd6t kell onreni a fiirdovizhc». Nem jo.-:ro is.is pI. k r.ilj. es ezr kerhavonra ismcreljck megl Ebbol . Egyszcr. a nap lXlrmely szuk.iltuk crrc a celra rna 111.it scm. zoldseger.ir.it egy kis mczzcl.ilL\s ur. l. hog).rag.isra haszn. kesziilr es Gyujtovanyfu (LINARIA VULGARIS L.igybavizeles ellen is csrc kell egy gyellge tc. tch. gyumolcsokcr euni.irbun cs a hashajr. ahol az oszi szeL!esll gyiikhbol. N em j6 iZli.ir huzamosabb Meg egyszer leuom: a gyiikcrbol idcig nern szabad fogyaszcani.ir [) keszfri el.ira. Van. Az epeurak gyullad. hozzrink oketo Amikor <1Z cbcd hogy a saldr. rn ielotr az olajat r.5 dl forr.irescrc kcrulr SOl'. Annyir mondott. cs 'Iudjanak rola.ij. Az egeszscgmegorzo. en Llg)' keszfrjuk. gyujrovanyhircava prosztata megnagyobbocLis ellen is haszn.ir 130 131 .ik a rc.ir haszn. A rosros etelek cs a zoldscgek fogyaszdsa rcndben tarrja a szcklerer. es ez ktllonfele bel rcndszeri megbetegcdcscket okozhar. de cg)' svajci siklubnak a gond nob. kcll csinal kel1 in ni KiUs61eg .ik t'Lgy. rn.ihoz terre.isban lev[) vizzcl egy mok k.ir fogyassza~ nak cl.

iru sira nak). Ilydl/?dt stb.gyban fekve. legfeljebb 10 napig. de nagyon j6 l'tdfto. A g)'lLjtov<ll1yfll do ' H arsfavi rag (TILlA PARVIFOLIA El:-IRH. elvezeri tea is. satga!:t. fgy a hal'S b:ihagest szunrcr. A ruirha elleni teat csak forrclzni kell. tartalnraz.ece .k.melyer igy~i.ilui. (a gyogyuovenyuzlctckbcn csak j6 . A kerfele j6 harsfavir:ignak at sz irma van.re. kis levehi b. Amikor narhasak. A drog llnnrin is peletoltuariu j!avongtilwziddkat. legfeljebb neg)' nap alan elmulik.esere is alkalmas ebben az eserben egyszeri egy csesze tea is eredmen. Gylijtlsi ideje: lIlajlls-jlillills.ilyen forr6n csak rudjrik. lIydlkdt. de csak addig.KIS LEVELU. A drog 0. narhas fekve es olyan fort'6n A vil'lig besznrnddsi artiuyn: 4:1. szdraz. amlg a n. sznponins. [ieszperidiu jlavollglilwziddt. Alcalaban anarhareak. VACYTILIA GRANDlFOLIA EHRH. men szfvprob- A tatogat6k (Scropbularlacene) csaIddjaba tartozo. g). 132 133 .es szokort lenni.hsEl viraga hasznalhato. Leuelei sflnlll dLl6llesf<ellyek 3-7 cni boszszsiale. Gylijtjiilt a lliiVellY ji.omoreroslto. amfg a panasz fenn:ill. Ezerc emberck a harS~~ltdt mindig agyban igyak. gorcsoldo. Szivberegek ekkor se harsfa f61.lei feletti resztft virdgzaskol" Besenrnddsi mAlly: 4:1. Ezenkivi'tl ali a vorosvcttesteker is. kooes retell solifeti iernu). a megLizocc. meg lehet inni a harsafareat is.g kell haszn.harsfavidgot .is j6 hatassal van. culerot stb. egyszen1.irha el rmrlik. a n. lemar okozhar. ezcrr meg szantotr allaporban is kon nyLi megismerni. napi ket-haroin csesze rear ismeg kell inni a. Szdm 20-40 (III 1I/agas. evela 11iivhzy. . Azonban Ina mar nagyon ritkan fordul hogy valaki bellerges legyen. s utana j61 be kell takarozni es kiizzadni a narhar. es a ltesti Eljda! rnakra . Mi szivbetegeknek es verszegenysegben szenvedokuek nem javasolruk a barsfate. mig az ezusrharsnak riz . tnrtalnraz: Gyl'ljtesi ideje j Illius-augusztus.orvosi . Ha megEtz:iskor a bodzavirdgor nem lehet beszerezni.vizelctha] t6. es izzaszr is. az ezusrharse nem. Folyamatosan sokdig azonbau nem szabad inni. Ezekben az esetekben csak addi. Visznnr a 2-3 percig f6zi'tnk .lt.1% (/amezoltrll'trt/lIl1i) illrJolnjat.irom. Igya narha h. gyalltdt.melyck a vesebol erednek .ija belfereg li1.- NAGY LEVELO) Mi az egyik legjobb kohogescsillaplte es ruirhaellenes reanak tartjuk. Gy6gynavenykenr csak a nagy es is lazar is csil lapir . Virrigfli a szdl'vegtfll Jiil'tbm allna/e.

ntdocsucshurutnril. Vert isztiro. keves jUdo/ajat is egy allealoidrit tnrtnlII/t1Z.iker hasznalarar megsern javaslorn. a gyi. mint az ibolya. A gyiikel'zetet es a leveler Sokfde ibolyat. Gyii/drzete bosszn. cserjeselebeu iernu]. melyet elarul illata". Vil'rfgai bosszll szrfnlak ke/(ek snrleanilllltl(a/{. egy glikozidJt.Ibolya (VIOLA ODORATA L. lenreziil: leerelededele. mezzel (zesfrjuk. mint ki. tyrlsflk. A ie'Jetdrog/1f t1Il)lt1gfl a sznponin. EZI a rear is fozzuk es es at Az ibolynfeW? (Violaceae) csalJd)tfba tnrtozo.) Talrin miudenki isrneri ezt a nagyon j6 illatu es szereny leis viragot. leveler homlokunkra korjuk. lIyama/lball Mil benne illooln] is. es igy igen j6 harassal van a narhabol eredo hi.egy-kcr csesze elkortyolgatva .ikere es vi r<lga nagyobb mennyisegben hozzri. Tuberkulot ikus kohogeseknet. el'dl!ll. Az ibolyalevel reaja nagyoll j61 a lka l rnazhato eros elnyalkasodasnril. illatos e/Jell! "OIJbl)'. Bese/iraddsi ardny: 4:'1.ir kell elfogyaszrani. 134 135 . A lellel gylijtrlsi ideje: lllrijus-) ttli us.ipteto . Ha a Iriss. me/yen iuelt csiplees szel/lek. risztfro reakeverek resxekenr is hasznaljak az Az egesz fiiver felfozzLik. a gyOiuire: szeptem ber=uuirc! Its.)o . Vcrriszrirasra az ibolya leveler esetleg viraggal cgyiitt hasznal harjrik. mczer adunk /)irJggl1i is gyiijtjiik. kesen'iauyagot. Meg mondokaja is vall: "legy szereny. nyugtaro es lazcsil lapito..luinyraro es hashajro. I lyenkor heri egy-b~t cseszeveligyanak meg bel ole.isara. IJekollY. A gyiikerdrog szapouint..horghurutnal.. Vizelesi ingernel is alkal mazharo. legzesi nehezsegnel 1-2 heren egyfolyraban tarrando renkurtir javasolok napi ket csesze tea kortyonkenti elfogyaszrasaval. osszernorzsolt clrnulasztja a migrcnr. Leuelei hOsszllllyelr'fek.3-4 csesze/nap . Az egesz novenyt gylij tjiik. A gyi..irgo torok el nysilkasod. Llzcsillapitasra napi ker csesze te. reggel cs este egyet-egyet.

epe.ibb kesziilr folyrami a kuuir.es mandulagyul- ladaskor zs<ilyhal egy-egy aranyban keverve oblogeresre kivaloan alkalrnas. naponta robbszor oblogetni.irLisra esre napi egy cseszevel addig kell inni. es hasz n. Evellte Idtszel~ virllgzrfskol' vtigl. nines is ni sziikseg. vi/Ilgos sziil'kisbanuis. Nagyon j6 har.Iglic (ONONIS SPINOSA L.isr ertiink el vele puffadr lab lelohaszd. ua]«. szabad foznL Fuszerkenr hasznalva azt javaslorn.es fLiszernovcny. ve haszmUjuk. amig a kfvanr. hogy harOJll-LH~gy nap ur. sokszor kever- cuhrot tarmlnrae.majd ujabb 3-4 napig leher Iolytami.1-2 percig fozzcd{ . Gyo/?ere 30-40 011 bOSSZ11. 1-2 /ljj/lyi vastag. Azonban ilyen Egyesek szerint csak a gyokeret. csak Az fljakosllil'Agllflk (Labiatae) cSfltd(ljdba tnrtozo. tob~fejl. Arnikor az ilyen gyogynovenyekrol lrok.i ljuk ma is.iato.. izzad.) A Foldkozi-tenger videkercl szarrnazik ez a gy6gy.es kacsasii lreknek. termesztetr feleselje. eserfll!JfIgot. zsalyrival osszekevert es osszeruorzsoh izsopor Amikor a tea ki luilr. Harasaban hasonlir az orvosi zsalyahoz . tartaluiaz. 136 137 . de j61 erezheto izt el nern erjuk. gyokerbol fOzer . Vadon n em re rem.k. ltih I)agy piros Jzlidiek. En is elsosorban fllszernbvenykent ismerern. m6don A sem szabad ket het ne] tov. Szdl'a 50-70 em magas. cserauyagot. a tudoberede a belhurur ellen es az ernesztoszervek rcnyhe mt\kbdb~nel is hasznaljuk. glilwziciAt. de egy pcrcnel tovabb nem. leoelei leeresztbe» dtblflk A Ilirllgolt 7-9-esevel su. Ez elsosorban a nnak kbszbnhero. A gyiJ/dl' besairadasi arduya. ntediterrdn tujiletrlif searmaeo.!)elyesek (Legu1!liIJosfle)csalAcljllba tnrtozo. A !Jh:lIgzobajtds jeliilrol40 ant-es darabjdt gylijtjiik A drog illoolajat.iroru cseszevel igyunk meg naponta. gek izzadasanal.jestiket.sanaL Hasznalarar azonban 3-4 nap uran szunetelrerni kell.) masok szerint a hajtasokat is gytijthetjii.in szu nerer rartunk. vagy norrnalis a vernyornasuk. SzlVOS. egYllelidl vagy etAgazo. de csak a sHI<~S befejezese elou 5-6 perceel. es azt gyenge fozessel hLlgyhajd. culerot. Filszerkent elsosorhan kivalo izr ad a sulr husoknak.isg. Ezt is Llgy. hogy eloszor csak egyesipetnyi. vlzhajrasra. A leoelel: IlIlIcizsllsak. hogy emeli a vcrnyonuisr. Torok. akiknek kell vele a rorkot alacsony tegyiink a siilr hushoz. jeher. am ikor is h. pedig naluuk nagyban rerrneszti k. men hala Isrennek rna mar egyre robben gylijrik a gy6gynbvenyekeL A hii.it fogyasztani. tduises felemje. hogy leher-e kapni oket a boltokban. Mi csak a gyokerer gyiijrottuk. Meginni csak azoknuk szabad. G)II7jtisi ideie: a vhAgzo hajtllse jMilisaugllsztus. rehar csak kevesen tudjak a reaj.jr'irtszesek. n leoeles hajtrisi: 4:1.sra. Kevesen ismeri k. nern eros. zsirosolnjnt.es epekomegberegedesre hasznalruk. Egyebkt~nr a mellbajok regi gy6gynovenye. ReSentfl1lYflgot. Fokozarosa n meg leher emelni a fiiszer men nyiseger. g)lfl!ltiit.irue- 16 gy6gyszer holyagburutra. A gyokhdrog glilwziciolwt.k. Azert from le nH~gis. de Izs6p (HYSSOPUS OFFICINALIS L. amig a baj el neru mulik. a liba. masodlagos a gy6gynovenykent correno haszuosltasa. a gyiildri oktobel'-ripl'ilis. mindig eszernbe jut. Ebben az esetben fOzerer kell keszireni a keverekbo]. A leueleleet is gyiikel'eltet is g_ylijtjiik. illoo/ajat stb. 3:1.

138 ~l 139 . Azc sern olvasrarn sehol:hogy a kakukkfii reaja kivalo az alkoholizmus ellen.kfuves iilOfClrd8 olyau j6 hadsll.in llgy erzi az ember.jjasziiletert.Kakukkfu (THYMUS SERPYLLUM L. rojnsdnd II/allllall. A bkllkkft'l f8 hat6anyaga a thymolnevii illoolaj.5% (rimolrartnlmn) ilioo/lljllt. Az elsa par csesze reaba a megszokort mennyisegii kakukkfuver kell ren n i. fzesiteni legfeljebb egy kis akacmezzel ajanlort. amlg a gorcsos .) A vad kakukkfu reajat elsdsorban kiihoges ellen hasznaljuk. Amikor kohogiink. Ekkor is magaban kelt inni. Magaban is lehet inni. Hasfajos. A kerti kakukkfuben korillbeltil duplaaunyi illoo!aj van.inal hasznald. utana ugyanolyan rnennyisegl't vizbe cobb es robb fliver adagoljanak. hogy hus is te ukkfiivet.. Vil'rfgllik kicsillyek blborvoriisek. az egeszseges enfl5ereknek is. A kaku kkfil ceaja oldja a menstruacios gorcsoket is. Biztosan tapasztalrak mar. Fzenkivii l szelbantal mak ellen kell napi egy csesze kakukkfiirear meginni . l11~rt 3Z egyik legme~b{z. Etvagytalansag ellen reggel ehgyornorra egy cseszevel javaslok. hogy a kakukkfu nagyon j6 ill111lLLnerOSL(O.feMre/l.1-0. un dou ueui forellll ellf. Mi a kakukkfuvet a mindennapi teauk alkororeszekenr fogyaszrottllk.leherdleg este -. Egy fi'Lrdovizbe legalabb 3 liter kakukkfurear kell onreni (3 evokanal kakukkfii 3 liter viz 20 percig fedo alan tarrva) mana tori'dkoz6be burkol6zva kelllefekudni. l'itkrfll. de urifuvel egy-egy aranyban keverve sokkaJ jobb [iarrisu. napi egy-ker csesze kakukkfu-·llrift[ lceverekbol keszulr rear kortyolgassunk el. mint amennyir a vad novenybol rcnnenek. keseru. ezert arnikor kerti kakukkfuvet hasznalnak reanak vagy fiiszernek. /Mg)IOU !agyerzi/?eIlY. Ennek megsziintetesere is ezr a tear javaslorn. es mar olyar is hallortarn. 1IIiudegyik gyogYllii!Jelly. Sokan allitjak. Leueleile Iteresztben drellenese]e. Ma mar egyre robben rernck vissza a regi fiiszerekhez. Tobb udltazata lJi711. megkosrolra.YllllfS !Julglll'is L. Vil'rfgZlltllkfejecske MgJlfiizir.hato\)~ f3£. !rigy sZfll'li bnjrdsokat.zlli vagy az etelbe tenni. . etvagyralan csecsem8k flirdovizebe 2. a mediterrdn terideteleen IfsiJollos. a/1)lagot. gatolja a sej rek oregedeser. A kakukkfiivet nagyoll r~g 0 hasznaljak gy6gyftasnl. /?elleIJlCS illatA. nln] /rfsodo.6gynoveny. A kakuk. boron kereszr iil is feJszlv6dik. hogy 20 perces fi'Lrdes ur. del ben is meg leher inni meg egyet. az fljll/ws/Jirrfgll(lk (Labiatae} CJfllrfdjrfbf{ rnrt oeo. Ezr csak addig kell folytatnl. ha azonbari ez nern eleg. /niszo. hogy a gyomorfdjasrol a fejli k is megHjdul. rozslIszilllie/l. Megis lehet hasznalni erre is. as: rU hrtjtrfs Idgy. 'r J (.5 dl vlzhez. mint a vadban. amig a szcl meg nem indul. es basznaljak a kakukkfuver is a rnai hazrarrasokban. a bor es a palinka nern fog izleui. Aki A mczei kllkllkliflf.k. es Egyiptomban a nuuuiak balzsamozas.5-2 em hosiz/if/I<. amig az etvagyuk rend be nem jon. hogy ezzel a m6dszerrel akar a dohanyzasrolis konnyen Ie leher szokni. 0. Javaslolll rnindenkinek. feleme/keelg. A drog 0. mindig a fele mennyiseget kell csak ford. eeert lIo11l1ril csnk terrneszri]«. Gylljtjiik virrfgzAskol'rt !Jirogzo. Szrfm/? 10-30 till maglls. megel6zesre es az ize m iatr. hogy rendszc resen fogyasszak a kakukkfiitdt. l. rossz lesz.5 dl kaku kkfureat ontsenek.) tobb illoolaja: tnrtalnrae. nagyon kel . Amikor mar egy evokanal!al resznek 2. eve/If llb'lJIfIlY.1Ilapot tart. CSCrfIJIYIIgot. A leerti IMiwldiflj ('fiJ. az is kohogescsillapir6 harasll. Ieeser/. Egyeden konyvben sern olvastarn. soleat tnrtnlinn z.

pedig ha rudn. Foginyerosftonek. A kamillarear III i ndig forrazassal keszfrjiik. CSel'rlll)'flgot. rorokoblfronek. ami egy ideig rcndben is van. A jeszlu!svirdgzflt/inlt (Canrpositae) hat6anyagban nem eri el a mi kamillankar.ilja az ernberiseg. Ebbol a celbol napi ket-luirom csesz e rear is meg leher i nil i. hogy agyball fekve. Ilrflllllk mindeuiitr lIlegtrt/ri/!Jnto. GJloItere !?icsiIlY. de 111:1 mar rermeszrik is. erneszresr serkeuto. tn ereu. de olcsobb. elisrnerr es szeles korben hasznalr gy6gynovcnyiink. es hogy az izzadsagmirigYLik igy nem riszrul ki. bOSSZlikds Ulldzsrfs IW'ii/etllek. men a belbolyhokar tonkreteszi. ii/lilt.in legalabb lIgyanennyi ideig mas nyugrator kell hasz na ln i.2-0. tomegeseu csnk as A Jfoldon ternui egyh!es lIovtf/lY. rnezzel izesir ve. diis. gorcsold6. bizrosau izzasz ranak magukar. A virrigjdt gyl1jtjiik. J6 szem boroga- rasnak. glikozidakat. heugeres srfrgfl koroligvil'rfgb6/ rflillak.igban szerepel a hivaralos gy6gyszerkonyvekben. Corcsoldasra es szelhajnisra csak addig van szukseg. Nyugrar6. elsdsorban az afrikai orszagokban. a lehero legforr6bban korryolgassak el. amig a ba] el nem mulik. hopaszole. A drog 0. Ha nyugrarokenr hasznaljak. Ez ugyan Kezdjuk az elejen.ir javaslok. Terutesztile is. Nagyon regen haszn. 3-5% aeulenrartalnui illoolajat. peldaul orbancfiiver. Nerncsak a gy6gyasz<lrban. hanern a kozrnerikai iparban is hasznaljak. Sedra 10-40 em magas. este egy csesze torrazator igyanak meg belole. izzaszro. tartalmae. hogy az CI11berek nagy resze nem izzad meg soha. Sok nonek a rejmirigy begyullada- csnlrfdjribn tnrtozo. beugeres. Leuelet szortak. de gyomorp<ln:1szok esereben is j6 harasu a karnilla.) Nagyon kozismert. Mellesleg jegyzem meg. A legtobb orsz.egy-egy csesze karnillate. Elsosorban mcgfazaskor. unina j61 rakarozzanak be. 1I0l!ihl:yi sa ua Ita t. 140 141 . egye/lCS vagyfelemelkedli. lceser/ia/l)'agot. gyomorerosir6. culerot stb.iban.7% sb'ttftktfk sZ(Jl/l. ftMr mgrirvirrfg. amit regen Hu ngaricum nak is nevezrek Europ. Sokan haszndljik rnindennapi iralkent is. A vilagon talau mindenhol ismerik. ha leher. Kec-harorn heres fogyaszdsa ur. Az emeszres serkenresere es a gyomor erosiresere etkezesek elocr del ben es esre . fen6denLro.Kamilla (MATRICARIA CHAMOMILLA L. Vh'rigfeszkei lrossztc kocsd uyou bogokball rillllall.ik. szelhajro. Beszaradnsi al'rillY 5:1. meg fLirdor is veherilnk belole. Idonkent egy-egy honap sziineret kell ra rra ni a rendszeres fogyaszr6inak is. Izzaszcisra llgy hasznaljak a karnillatcat. elsosorbau a vadon rerrno kamillrir . de egy evig napi reudszeresseggel magaban nem szabad hasznalni. Gylijtt!si ideje nuijns-: j Ii II ill S.amikor nehezebbcket eszu Ilk .

5 gramm. es ez sajnos rosszra vezetlier. Az eszaki nepek szaun. Ilyen kor esre.issal van a karuillas borogaras.11.iznak ebbol a celbol.iljuk. Egy kicsit vilagosabb lesz tole a hajunk. felrerlenul menjenek ["I orvoshoz. A gyiikirdrog SZfIpouint. az orvos Llgyis ezr fogja aj.ilnak a kamillabol. heg)'i retelsen tcrmd. nagyon lintekony. cseral/yagot es gli/wzidtit mrtnlniaz. hogy HZ izzadsagmirigyeik clszruljannk. Ezr a rear csak egy hetig fcgyasszak. Ha nem vagYlI nk beregek. letekves utan keruljon SOL Ugyancsak reumanal hasznri ljuk a fozetet .ink. Ilyenkor kec-1Ulr0I11 lirerr kell a furdovizhez onren i. ivelo /lOVell_Y. is hasznalharo. arnir alkoholos vatraval valo Iernosassal megelozhecunk.ni.is eseten esre es regge.inlan i. Ezuran ismet [eher egy Mi eJsosorban sziverositonek es nyugraronak herig inni. A kmd?fllhmak a virJgjJt is a gyokerit is gylijtjiil<.il izzasztonak. mana de enyhe koprero.egy-ket cseszeveJ e!fogyasztunk bclole. Faradr. e1·do/cbell. H6rghul"llm. a gyokiri: szeptember=mrirci us.il viragbol kell forrazassal keszireni. de gyerekeknd is nagyon j6 hatrisu az CdOfi·lrdo.i l kamillar kell hozzaadni. va lam int reumara es koszvenyre rartsana k ugyanennyi sz iiueter. A kamillaval idon kcnt. ha nem beregek. Mi. Erre lehet61eg esre. Ezekben az esetekben esetleg viszketest cs borkiiirest okozliat. A vil'tig gylijthi ideje: dprilis-mAjlls.egy h6napban egY5zer . de nagyon jo harassal volt a hajhagymara es a fejb6rre.a/lere ltitujjllyi hOSSZli giircsos Kyiiho1'ZS. Bcsedrad.ezr Pozlli kel! ker percig . G). de ha a szem 111.lszati keszinnenyeker is csin. Kulonbozo kozrnerikai. n. koprerdnek haszA tauaszi /M1J/utiill a /umknlil!fitill (Prhn ulnceae) csalddjdbn tartozo. vagy arpa van rajra. A kankalint reluir reurna es koszveny eljen haszn.IIII I sakor a honalji izzaddgmirigye is begyullad.ilhato a kankaiIntea.be van gyulladva. ak kor is izzasszak meg magukar.iz. lzideti gYllllad. gy6gy. csoportos sotetsd1ga szirmu. es izzadriskor ne takar6zzanak ki. Fiirdov{z keszfresehez a karn illabol legalabb ket-hrirom Iiter edt kell forr. A kam illavir.! kell egy-egy csesze teat meginni.) hasznriljuk. es ezzel egy idobell j61 ki is izzasztorr benuunket. rnucosa]e.isunknak sem az eredrnenye tudogyulladas. mondta mindig a nagyanyatn.isi al"l"/Il)l4-5:1. A uirdgzat« /WCSIl1I]OS 15-20 CIIl bOSSZli. a virAgdrog uKyal/{"lzt. melynek minden literjehez egy evoka n. Kankalin TAVASZI KANKALIN (PRIMULA VERIS 1. 142 143 . llgy. azaz ket csapo[[ reaskan. Idds ernbereknel.1k meg. A karnilla Iozerer fej cs hajmosasra is hasznsiltuk. j6 illaru noveny. akkor eleg. A kamilla megnyugtatja a bon es az egesz szervezetet. Szfverosfrokeru napi egy csesze teat kell belole elfogyasztani. de fiirdokent is harasos. Leoelei laut alakliak 10-20 em lrosszual«. A kum il la fertotlen ito harasu. Neill is lett egylk megHz. gyulladr szern rc nagyoll j6 har.bedorzsolo szerkent.inhaLUtunk is a karnillaval. esetleg csak lappang benuunk valarni. is 1015 ClllVekollY gyiikerekbIJl dU. Ha kezeleskent elegendo a kamilla. napi egy-b~t csesze elfogyaszrasaval. hogy a kamillaporr raszorjuk. csa]e Ieeuesebbet. leiekveskor igY. ha . A szern nem jatek.igor pard rnorzsolva a viszkero es nedvedz o ekcema kezelesere is haswell harjuk. amikor kohogti.

n gyoldre: szeptember=mdrcius. veser. Ianulin. Mint [mil" irrum. A lep riszrfrasara egy heren ket alkalommal igyanak meg a nap biirmely szakaban egy csesze rear. A viz elhajtasara napoma III inden reggel kell egycseszenyir meginni ket-hdrorn napig. levalaszrja a vizet. Egy herig minden reg gel ehgyomorra igyunk meg egy csesze tear belale.e.Katangk6r6 (CICHORIUM INTYBUS L. Ervagygerjesztoul is hasznal haro a kadng. A gy6keret es a leer arasznal nern hoszszabb felso reszer a rolevelekkel egyi. egy reaskanal fiivct vagy gyokerer egy percig rOzlink. Tolevelei r6zstfbl111 tfiillak. az eredrneny. Hntoanynga inulin. her urtin jelenrkezik 144 145 . de 11 to/eve/elm is bozzri Jeell szedui. es reggel. k6r6sze1'11 eve/a 1I0/JilIY. egy resz veronika es egy fet resz feher arvacsaLin (vir. Ira megint eldrillr a pll~hdas. az arvacsalan eros savcsokkento is. erkezes elott egyer-egyer. Esre 3 dl vtzzel egy reaskarial kevereker egy percig f6zzunk. <llllig az erv.i[[ szedjuk.igyuk meg nern jon. Uciua csak ak kor kell ujra. arnit megettiink. A vh·tfgz6 lmjtiis gylljtisi ideje: j1lliltS-allgllsztus. hog)' az elfogyaszrorr vodjon es lerakcdjou a szervezerunkben. urale menteu 1 JIl-lle!7Jlagasabbra is 1/0110. de kozben is kell inni egy-egy csesze rear beldle. fogyaszroreak egyik alkotoelerue. leper tiszrit. Mindennap kell inni. Besznmddsi m-tTll)' (leuelcs hajtAs is 11 gyij/ufl' is): 3:1.egy resz mezei kadng. Ez az egyik olyan noveny. azaz az elsa kilo ak kor meg)' Ie. Ker-luirom A jeszkesvirtigzrft1iak (Compositae) csalAcljtfbl1 tnrtozo. 01's6 a/al?!tgyol?erit is 11 leueles whAt (felii/I'o/ kb. level) kevereket javaslorn. iutibin. azaz luirornnaponkcnr igyunk belole reggel egy cseszevel. delben. men a koroszenl novenyuek alig vall leve. 40 cui) gylljtjitll. A rna] es az epeholyag rmlkodesenek erel mind felsziEbbol ererlden a eldsegiresere ktuaszenien alkal mazzuk.egy her alart egy-ker kilor fogyaszr . A ruasod ik heten mar csak minden masodik reggel.lg. bam ar leberuadnnle. nern szivcdik l:el role minden.a szarleveles reszr is. sargasag ellen jo hauisii. kiegeszftjuk 3 dl-re a Jef6tr rem. arnelyer f6zessel kell elkeszlreni . Fogyaszroteanak . a kadng elosegit! a belnuikodesr. a harmadik heren 111<lr csak kerszer. erkezes clotr 1 decilitert elfogyaszrunk. nern engedi.) A mezei karringor vad cikoriakenr is ismerjiik mint nagyon hasznos novenyr. Arnir meg egyerlen konyvben sem olvasram. hog). A teat fozessel keszlcju k llgy. ervagygerjeszro. 1!il'rigai egszblkelul(. A veronika zsfroldo. Ezr a kurdr egy evben ketszer elegend6 elvegezni. A karangkor6 rnajar. reggel es delben. Ebb61 a celbol napi ker cseszevel javaslok. czcrt csokkeu role az etvagyullk. cboliu stb. es a szarbol csak f6zessel o!d6dnak ki a haroanyagok. az epeholyag rokeleres k iuruleset segiri elo. csak addig kell fogyasztani. esre.

hogy lie kifele pnrotogjou. Ezucdn hetvegeken meg harem Izben kezelre a labfejer. Ha nines ides Mposzta a keL/?riposzta is jo. beliil sziirkesfeMr. A 1<. iziilet le fog loliadn}. Amikor ujra jon. lIyn/llrit. Elmondra. A gyokeret gyr'ijljii/? Beszdraddsi mAlly 4-5:1. A drog 1-3% illoolajar. ha talaput rert mindker erzi. kerdezrern a beregseger61. men ahol mi lakrunk. mert telen is flaphato [riss Mposzta. csale ezert 11'0111 le. tegyeuell I'd tisztn ruluit. es harem napig nem is dolgozorr. nem rudott l. A puffadt ldbrn. A Ilih'os I?riposzta erre a celr« uem nllmlnuts. niocsnralebnn. evelo lIiivellY. pedig ez is regi nepi gyog_ymod. A 1IIIIIJelet tobbszor isiuetelhetd.imolnak. s urana az egesz epitkezes alart nem vizesedetr a laba.) Ennek a novenynek ban gyomorerosiresre ralauos eroslroszerek csak a gyokeret hasznaljuk. s clpot sem rud huzui. Masnap reggel orouunel rnuratta. gyakrall f Ill-nel is JlOsszabb. vegyen egy rej edes kaposztar. em/dora tegyel1elt egy/i'iss kriposztalevelet ligy. Illegszlillil? a fdjd'110m. elsosor. es az egyik konuivesnek az elso her uran bedagadr a bokaja. Szlne kiviil zold vagy csontselnil. Gyr'ijtisi ideje nuijus=szeptetuber.ibra allni.Kalmos (ACORUS CALM'll! US L. cserm/Jagot.iira. hogy eldtte egy Ids /IJlelevel iitogessi/? JIIeg a beLso felit. ha megy haza. Tudornrisorn szeri nr Magyarorszagon vedert uoveny. mit kell rennie. hogy ba] van. bok. Az edes Ilriposzta leuele rt [obb. Csurorrokon mar panaszkodott. Errol meg egyetlel/ gyogYlliivelly/lO/lyvbeu sent olunstnm. hogy a sok alliis es <1 nehez rerhek erne- hacisa is vall.irnap is k iposzjort. Gyolaorzse /lItSZO. Ilrihlll/l uedett. fumellyftot. Ezenkiviil nyugtar6 Kaposzta (BRASSICA OLERRACEA L.igen j6 lzt'i -. rnert sehol sern olvastarn rola. Az ides is a kelknposzta is /lag_yolljo hatdsil hi/so borogatdsl'fl. Az6ra .) Epitkeztiink. A IW71tY/Jil'rigfelill (Al'I1ceae) csrlirldjJba rnrtozo.\111105 a torok hodoltsag ideien rerjedr el hazankbau. de rerrneszressel el 0 ill ithat6 a drogja. verr isz nrasra es alalkororeszekenr. es sokan rudjak majd a !l1<lgllk hasznara fordirani.il]a. laba fejere. bnuem a test sziuja be a uedueleet! Egy-llit Ijsza/lfl titdn n pllffadt lnb. J 146 147 . is folirival trtkarjri/l le. 1-2 Irjjllyi unstng. Gyokerer a likoripar haszn. Teljesen rendbe nem kellecr orthon marad nia. hogy dagad abba. dagadt helyre. rudja. tegye a labara dunszrkotesben. Az fgy eloldszftett leuelct a botuorti 01dnlntml befele tegyek kozlletlel/iil a pllffadt. A koverkezo heren a Ialar rakra. Nagyanyalll nern haszruilta. es egyes kouyvek rakmegeldzo harasarol is besz. es bdruiileor lmsziuilhrtr«.harem eve -. nern rermetr meg a kalmos. fused. A loiposzrarol azert irram ezr le. de az Hem olyau hntnsos. rill6vizele szelill elo. Penreken. lese gyak ran en eredrnenyezi. Moudrarn neki. glilwzidtit tnrtalnraz. Mi ndker bokaja bedagad. iziiletre. szornbaron es vas. hogy kezd lohadni a duzzanar. a rnalterr es a ecgl'lt emelgerrek. de csak a mocsa ras reru lereken terern meg.

To/eve/el rOzsaball til/Nfl!?. esc1'tl1lyagot. Egyebkent a sok tuskeje miarr kapra a never. Peldaul A gyogynovenyek kozorr nagyon sok a baktenumold. 10% p. Gyiljtisi ideje: j nuins-« ugllsztus. de az Egri csillagokban is le van irva. szrira z. A robbi vemyomdscsokkemoben is eleg a 10% kfgy6szisz hasznrilara. mandulagyulladasnril vagy a legzaszervek barrnilyen fertozeses megbetegedeseneI. urale mellett term. A drog gli/wzidot. a pokhaloban is van pen icillinsz arrnazek.h fel leher lmsznal ni. a kigyoszisz. lO% kfgy6szisz.5 dl forrasban leva vfzzel leonreni 1 reaska nal fiivet) hngyos teat kell inni bela le. amig a ferrdzes. Vil'agai Ileke!? A felso.i.: 80% galagonya viragos ~igveg vagy rerrnes.5%) volt auriblorikus harasa. keske!l. am i ugyan nern a legjobb bakreriumolo. sot. amig a ferrozes illerve a hurur el nern mulik.. EZf annale iclejen a penicillin felralalasa kapcsdn vizsgalta. ami megszunreti a ferrozeseket. Nagymama hasznalra is a pokh.Kigy6szisz (ECHIUM VULGARE L. egye/les. a gyullada- sok 11<1minden I esetben. a hurut tart. Pedig hat6anyagai kozorr egy bakteriumolo is szerepel. bel hurut ellen addig hasznaljuk.f. Szal'n 1m-ue] IIwgasabbra is megna. koto/. Haszn~llj. leese1'11(wyagot es ba/utirimnolo allyagokat tartahnaz.iszrortaska. PI. minden esetben 20-25% kfgy6sziszt is belerertunk a teakeverekbe. /~heves lIoveny. kenrok legyenek tulsulyban a keverekekben pl. arnelyeket rna mar alig haszntilnak. 148 149 . A covabbi napokon csak 1 cseszevel igyanak meg. Mi a kigy6sziszr nern csak ilyen eserekben hasznaljuk. Bdfenazes. hogy sebre haszn~ilrak. /egfeljebb 40 cnt-es viragz6 Jlo!Jenyreszt gylljtjiik. Az erefes/eve/liek (Bornginaceae) esalrfdjAba tnrtozd. Ezeket csak azerr from le. ebbol 378 novenynek (29. kapui. amikor csak ez sziikseges a gy6gyuLisukhoz.1IlcIe/us talajo». Beszdradnsi mAny: 4:1. sok anr ibior ikus harasu is V~1!l koz ottuk. 15-25 em hosszti Lindzsa ala/ulak. Vernyomdscsokkenco reakeverekek alkororeszekent hasznal harjuk. 1950-ben Winter nerner professzor 1248 fajra novenyt vizsgalt meg. rninr pl.) Ez a novcny egyike azoknak. igen sZlfros.ilot. De a galagonya vagy mas vernyornascsokis a legcsohururnsil. Azt nem rudom Iehere hogy a gyogynovenybolrokban megmondan. Ebben az eserben az elso ket napban napi 3 csesze (2. de leher olyan eser. a rnir magyar orvosok fedeztek fel. men velernenyem sz erinr nern szabad sernrnir elfelejteni.:\k rehar egeszseglik mcgovasa erdekeben a kigyosziszr. mere ha hozzaer.yek. ugymond a kigy6 is felszisszen . Arnikor a bakteriLlI11016 tulajdonsag.

Eloszor a vinigb61 kesz itert tearo] egy pupozotr reaskanal viragor. A drag learotint.Iangyosan szabad esrelefekves elott ruegiuni.5-3 dl vizhen fow] kell 2 percig. terrneresmedveralp-level 20%. Ha nem rudjuk fLirdetni. hogy nem fogom tud ni arnir errol a viragrol ellehet mandan]. nyoJJlbelfeketyes eserekben szinteu 2-3 napig napol1ta 3 csesze teat kell rneginni nal. leirni azr a sok jot. kezfej. Ezutan lesziirjiik. Gyomorfekely. a sfll'ga szinvdltozatait uiselik. Korornvirsigszirom 60%.pI. Leszures utan ne igyak meg azouual. Rajra hagyjuk a vizet rni ndaddig.egy csesze orbancfiirear igyanak meg lefekves elott egy fel orava].it kell rneginni a kovetkezo keverekbol. GylllIrtdasesoklulltl1 liatdsn vall. Afriss uiriigoleat gylijtjiik Beszdmdrfsi llI'allY: 5-6:1. 10m. virag) keszuunk teat. Samaras rcstrcszunkrc. meg gy6gyszerelmel is. hogy ebben az eserben ker-harorn napig delben cs este erkezes uran Vascagbelgyullad. eserleg szunk. ebbol a celbol 3-4 napig kell reggel. Festortllyrlgkellt is hnszsuiljak. labfej.(//~. Ehhez egy j61 pupozott evokanal. eserleg igyanak meg 1. Ezuran Ie kell ven ni a nl zrol. glillOziddkat.5 dl savanyukaposzra-levet is. [ra ez eunyivel leherseges . Leuelei 10-15 Clil hOSSZIIIl!t. vads6skamag 10%. Azert megprobairok. 1m/is illoolajat is szinanyagot tnrtnlnutz. csak . egye1J(fstermesztett IJihNfIlY. level.lsnal este egy csesze re. Ezt a rovid kurat erdernes megismecelni negyedevenkenr. este 1-1 csesze) meginni par napig. es 15-20 percig a!lni kell a vlzbeu a fLiveknek. mere a vadsoska magor 2. 150 151 . 5-10 C1l/ szelesele. rnerr nagy a samaras feluler. forrasban levo vizzel leontjuk. Egy cseszebe viragsz irrnot tees Ierakarva tartjuk 15-20 percig.Korornvirag (CALENDULA OFFICINALIS) Az a gyanLun. legalabb 2-3 hetig . Ferrozeses sargasag ellen napi 3 csesze te~h kell (reggel. javaslorn. Az elkeszfres rnodjara tigyeljenek. A keverek kesztreset sttlyszazalekban adorn meg. klgycszisz 10%. Virogai a sznra]: csucsnu /lOVO.~bb 1 [irerr. elrfgaz6. egyenes. es este egy-egy cscsze teat meginni.igidegalapon kepzodnek. mint a sirgas. Be kell rakatni a cseszet. es a tobbi teafuvet beleeen ni a lorrasbcllcvctt vizbe. [orditott tojiis lllllln. lega[. Ezzel a teaval flirdetjlik a sornoros resrreszunket. lnisososale. es langyosan fogyasztjuk erkezes elect. Mivel a Iekelyberegsegek ugyanLIgy. Nagyon j6 vert iszr lto.a fekely elrnulra utan is . lernosast alkalrua- Ajlfszkesvil'rfgzrltlittk (Compositne) csaladjdbtt tnrtozo. delben. este ker evokanal a novenyen novenyt forrazunk le. Szdra 40-60 em //Iaglls. amig 30-40 "Cvra ki nem lnil. vagy a mirigyduzzanarokra az egesz novenybol (szar.

il ni.lia hiltobell van. A tis7. Furdcs unin is ugyanllgy jarunk el.ibb a tear nem . es lassll nizon allandoan kavargatva kell kisiitni.es pigmenrfoltokat csokkenti.5 dl vizzcl. melankolirir is gy6gyit. kb. Kct nap ucin isme.is ellen is j6.incs osszeEzert teszem oket a lcorornvir. Aranyerrc tLgy iisszev<igott fenti medon clkcszuctt kevcrckcr . es kec napig hagyjuk allni a fiiveken a zsirt.htyat le kell fejteni.ilhar». Egy napnril tov. l.ilunk is. kct her SZl'lnet lid 11 iijbol kell csi n. Ezur.ival.chcr illo. visszer escrcn naponta mlndaddig.il vir.isg.hologtatjuk lielole.bepirosod. Befedjiik es ket het mulva lcszli rjiik.ilyozni. ameddig az ujjunk eler. ihatarlan lesz. a tctcjcrc felji:ivo olujat kiskanallal leszctljiik.igkenocsiit A kcndcsot hagytam mindig sertesh.in a megmosott vcgbelunker bekenjiik kiiromvidgkenoccsel. A szem rnosogarasat korn. kergc cs az alar tuk levo h.it lehetoleg gabonas'f. Unyeges a tiszta ujj. lefrtarn mindent.ivzu nk le 2. Reuma es c suz hu nines.il. Az kifelejterrem az aranyerer. Azonban czck rc a betegsegekre jobban harnak a vidgb61 kesziilt a lkoholos k ivonnt ok . de nagyon ovatosan forrazzuk lc. crrol lcszcdjiik resz nern [iaszn. rctt borsonyi mcnnyiscgct a vcgbeI drogyiiriijcn bekdre is bejutracjuk. Egesi serfilesekncl is haszn. A friss sz. viszkercs .zu n k.in vekony kctszer-h<irolll_ kcnocsor hlitoben rarrjuk.ijrol a h. am it tudok errol a csod.iggal. arnit a flirdovizhez hozzuonrtink. A ciekafark gyullad.mindig hiss novenyb61 . Vizvervizelesuel A seb kiciszricisa es a verzes megsziinte rcrcgbcn bckcnju k vclc a sebet. A kcsz ur. Ezcrt eloszor csak egy rnokkaskau. Remelem. csctleg csak lussfcani. Linisjavulis ccljabol naponta robbszor mosogassrik a szeuiukcr korolllviragte. 15 perc . kcpzodi k.issal.ilni.ivat. Az olaj closcgiti az emesztesr . de ahhoz venyeker. bcdorzsolo az olaja. vfzhajr6 harasa is van. de nagyon ovarosa kipreselr le elravolirja a szernolcsot. mert ha sokar rcszunk az cdcnybc. Mi a koriimvir.ij. a mir dore dkeszitettek. l. ahogy a nagYll13ll1a csin. verr isztfr«. Fejf<ij'ls ellen j6 ellen a fli rdovlzbc kell ikai ipar haszll~ilja. A ti n k tu r.irhol szor kcnjlik_ be a gYliliadt vagy visszeres l.ival ideges szivdohogast leher szunrctni.\d6.assii lli'lon fozzlik a viragokar. fclfllv6d. a vadmogyor6 huzo hacisu.ta ujjunkra Tdja idegnYligtat6. es allarokual a legvcgere. add ig.ilhnto.i] egy kis ruhadarahor rnindker oldalon bckeniink a kenoccsel. va l.ibar kiiromvidg_ kenoccsel.meg nem szunik. legahibbis a todbbterjedcset meg Icher vcle akad.indulani fckelyck. nyerr.is. merr nagyon Eijdalmas. W) esercn is hnszn. a tea t isztftj« a szcmtenek ereit. Ezt a vir.iljuk. vekonyan hogy szckclcs ur. Lassu t iizon 2-3 percig fozziik. Libgombdsodasn. Majdnern Levendula (LAVANDULA OFFICINAI. M indennap frisser keszirsenck. dig.ilhato a kcndcs.uu inr rnigrcnr. 152 153 . Egy iivegcr releresziuik levendulavir. EtdgY<1r is csimil.szubad hasznalni. a verehul lo fe(skeftl ven isztu». men legaLlbb or liter tea kell. am ig a bgy. cseppenren i belalc 6-10 cscppet. Ma is tlgy kcszfrcm. A h. iga'l. A hiss le az iiregkori m. cs felonrjlik 30-10 fokos szcssvcl. A vizes Amikor rnegkemenyedik. erre a cel ra napi 5-6 esepper cukorra cseppcmve fogyasztunk cl belole.is nyoma .igor forr.ijbo] Fagyott fagyott n kenju k az egert felulctre.beleressviik a [uijzsirba.i r megolvarlr.cszbol kcszfrsuk kerheres Egyszerre csak cgy mok k.vagy teljes fu rdor is kcszfrcni. napi egy cseszevel igyanak meg reggel mig a vizclcrukbcn vcr van. Lcnycgcs. ck kor a resz t este es reggel vekonyau kenjuk be m indnd. ezt nckunk kcllctt k isiirni. de meg nem forr6. amikor rn.in levesszuk a ttizro].ilra.ilaros novenyrdl. cgyes borrikok esereben is lehet [iaszn.ival.igor legin1dbb a kozmct czerr termeszti k n. hogy ne eros Ungon. lassan fdrott}'<lntjuk egyszer-ketszer. es a labujjunk koze tesszlik. icid az uvcg aljrira.igkcuccsbc. egy hetig kell vcgezni. es mana lesztirjiik. azrar. Venagyulladas.IS CHAIX) levele. bepeneszed ik. fdlllelegitjlik. Forr. Krumplinvomon arpasszuozzu k a no- huszn. ezr meg tov. este igYllk meg. az aljan cgy vizes rcreg a kcnacsiit.iskunal r in krur. keszitettiik. Ro ssz. szcdulcst.ir togyasztunk cl vizzcl vag)' re. ~1111 fg a viragokat rcljcsen ellcpi. akkor scm .iII. fo'j.ibb melcgitvc a viz cr es cs c1p. en Leparologrutrissul olajar is lehet csi miln i bclolc. mcgsztlnrcri a ruhcsscgcr.in.is ur.

154 155 .1-1% vrtLhid/lsrl/!-trlrfallllll illoolajat. rostos gyiJ/ufr dgrtzi/. Lrllldzsasale. Ezr a g). /lC/Ilill)'ftot stb. is a Tihanyijelszigete1l.i. majd zoldek. de nu/r nuisurt is.Macskagyoker (VALERIANA OFFICINALIS L. Elsosorbnn a l!i1'rfgjdb6111ycrhetlf olajert terniesztik. Szdrn lIuljjtflllleter lIIagrtsl'fl is lIIegllli. ilia tos fiil cserje. fozziik 1-2 percig. Az iden 1l)'fl6 virrlgok adjrik a drogot. napi eg)' csesz e tear kellmegi nni belcle esre. ltislljjllyi llfl5tag. keverekekhez visz ont minden nyugtaroreaba tegyenek a hanisossaga miatt 10-25% macskagyokeret is. de retell uede ui kell.akerer is. ebbd! szdutos 10-15 em /)05SZI12-3 JIJ1/l uastag. nyirkos retekeu. ViI'rlgzllta a szrlrjelsli reszelJ eldgazo bogel'l/ylf. nllmloid. A II1flcs/WgyO/d1te!e/? [Valerinnncene) csalrldjtiba tnrtozo. ibolyds. A latin neue urdn nutr SO/Mil jetislileri/{ a be/lJle /dsziilli gyogyszcrt.t.yo/?el'cket g)'/fjtjiik Leoelei leeresztbeu. A lJirago/t a{fiizerben rilll/alt.) Az ajrt/.osuil'lfgllrt/l (Labiatae) csalrfdjrlba tnrrozo. Beszdradnsi mAn)' 1 kg morzsolt uirdg: 3-5 g alaj. Atelleuesen tillila/c. el. Mi lutgYOIl leeueset iJaszllrlltll/l a leuendula olajat. nyugrarasra. A szaraz gyokeret rnacsk. ii/aski/lek. termes zteni meg CSflRpal' cue leezdtent el. lefekves elor r. de erddkben is megterntd. setirleen molybosale. Magaban en nern szivesen ajanlom. alrarasra hasznaljuk. men szererik a szag. A z. mint a rabbit.ik elol jol el kell :drni. szerues saonlent. 5 Ilg lI)'eI'Sgyo/terbIJ! lesz 1 leg szsiras: flll)'ag. Biil?!tszcnrleereszten ell is csituiltani egy kis telepet belli/e. tnrtnltnn z.it. A leuelei hosseulaisale. uiert draga volt. nrlllllll. A gyo/tir 5zaga n mncslaile »izeletenel: n 5zagarrt e1l/lt!/teztetli. sedrn egyenes. eue/If 1I0/1ill)'. A drog 0. culerot. Idegcsillapit<isra. a lIIerliterrrlTlball dsbonos. Gyolaorzse 3-5 011 "05SZII. es bepiszklrjrik.

Ker kohoges elleni reakeverekernbeu szerepel a martilapu. jitoszteriueleet.il lehet haszualn Aj'tfsz/usvil'flgliak (Couipositae) csn/rfcljava tartozo. Aszrrnrira mag.) Ez a noveny ralan az emberiseg legregebbi kohoges elleni gyogynovenye.Az fgy elkeszftetr fOliavallecakarni. A [eue] drogllyAlltrit.mak meg legalabb napi 2 csesze marrilaputc.nal hatjak.ir. am fg a fekely el nern mul ik . ket resz Feher pemerefuver keverjenek ossze egy resz lttifuvel.-dodo i a mart ilapu teajar. megszunrethero vcle a reggeli knikogasuk.igor. pal'flffillt. .11. Nagyon liauisos gyogyszer. rtfgebbell e/aszijr a vil'rigjat szaritottnle meg. egy es a foliara lehet egy ruluir is tenni.omorfekely Fa gy6gyit6ja a Fekece nad a. akik dohanyoznak.iln i a nyers leveler. pnlnutinsauat. nag)/oll kordn srirgrhl vil'rigzQ. flb.ilr ul. 0.A g). es in ha lriln i kell vele naponta ketszer-luiromszor. galluszsaont. de csnle 3-4 em bOSSZll /lyiltiszt leell a levellellevrtglli. Influenzanal is eredrnenyesen lehet hasznalni a marrilapur. Cyornor. az egyik a bronchitis elleni tea. 156 157 . es nern is egyenlo aranyban..ll1egiLlLli. rnert fertOzO. Ke. De azok is eredrne- . soft saletroursauat. Leuelei nyesen hasz.lgyban fekve kell naponra 3-4 cseszevel t8blfl ereduek is bosszn lqeiliek. Termeszeresen ezzel a betegseggel azonnul orvoshoz kelt fordulni. Az .yto teaja. hogy ne lyukadjon ki. a 1. elrerjedoben van a tL"ldobaj. hanern a rnartilapu levelebol a robber. Martilapu (TUSSILAGO FARFARA L. re. . ezcrr erre is j6 volt a marrilapu langyos re. Mi szajoblitesre is hnszn. Noknel azonban ezze! a r iinerr el is azon nal orvoshoz kell fordulni. De akik dohanyoznak. iuznlint. Ak inek a melleben vag)' a hona alatr egy-egy tej. Lukrero. lyozh aro vele a tbe covabbrerjedese. 3% clnlesot tnrtnlnraz: Gylijtisi ideje: j lillills~altg1fSztllS. merr a begyulladt ma ndula is mirigy. pipaba rcve porolharjak vele a dohanyr. 17% lJ((szolclit8 csersnunt. Ilyenkor meg kell egy Hval Cttogetni a Feher oldahir. Jobb es gyorsabb eredrnenyc lehet fgy elerni. A levil szdrndds! ((J'allya: 6'1. hoi a ruasik reibol. Gyo!aol'zse fdmjjllyi vastag. is a Msl/vb a szriritott leuellel osszeleeoertiil«. rnegakada- cudoba] n. a fenr leirt medon megsziinretheri a daganarot. vele megbeszelni a daganaroszlarast. amfg az influenza el nern mulik. eve/a JliivellY. gyulladasos dagauacokra hllsir6kenr. uvirleos helye/tell termd. ugy. Ezr a cdc influenza eseren ferron.inAuenza 1'6 gyogYlroja a bodzavirag vag)' a luirsfavir<ig.illerve izzads.es bel Fekdy eseteben is igy. Ebb6l a keverekbol igyanak meg esre lefekveskor egy csesze teat langyosan.iban is lehet liuszmil n i Ltgy.1Sik a megfhasos kohogesre keszftert team. hog). szteariusavat. de felvaltva leher inni hoi az egyik. sole kis gyokir rtgazik el beldle. Szerinrem minden kohoges elleni reakeverekbe bele kellene lenni.ir keszfriiuk helole. A bodzavirag vagy a harsfavinig legyen 6 resz. ez nern feltetleni"d Ujabban sajnos marrilapur ni kell renni a d aganat ra. kec resz kakukkfiiver. oszlarolcenr lehet [iaszn. Ezekhez a novenyekhez adjanak meg 2 resz mar rilaput es 2 resz okorfarkkorovir. mer! a feIJe/hato/cla/a [eberen 1!({gyszii1'lliil molybos. de szlikseges. Ma mar csa]e a leveletgyfijtjiik.05% fuse!'!! glifwzidot. Ker resz rnarrilaput.igmirigy begyu llad. regen ezr a cdr. Mi Jebel' balli lapnnale !Jivt71/?.i]a.

nmit termesztenelc is. ell)'h. Tehat ami kor csak cehetik. uileotiusnoat. akiuek az epejevel baj volt. telfuv6d'lsnal kell ehgyornorra egy luirom heres kunir tartan i 1 resz borsrnenra. A borsmenrat III i elsosorban az epemu kodes serkenresere magaban vagy kcvcrekbcn hasznaljuk. Beszdra- ddsi arAII:). es hakreriurnolo rulajdonsagar is kihasznaljuk. Amikor az egeszsegJllegorzi1 teve/te/1)'SegiillbeJl uerrisztitdsra JogytlSZtjrill a tedt.ak In/sos fa I'flckszenl gydkel'ek rfgazlltll~ el. ugyanis izzaszt es vizeleter is hajr.I~ Milna (RUBUS IDAEUS L. II hegyvide/(e/lell uadou termd.Mi JlflgJ'OIlja vertisztitalltlk rartjuk.) A uidlnnszcder II razsllje/e/l (Rosaceae) csalndjdbn tartozo. Cs uirarnin: es cserauyagot tnrrahnnznnk. Szolni kell meg a rneh izornzata ra gyakorolr harisarol is. SZliJes elorr egy hertel minden nap 2 cseszevel igyanak meg belole a nok. segit a meh es a klrdgulr hasi bdr osszehuzodasanal. hasmenes meg 158 159 .rt/Jogy a lIagYllJallJa biota. Leuelei leeresztben rilllltlk. Lelleldrogl1ak lIleg llil'AgzAs eldtt szedjiile. kloroghlstlVtlt stb. A /Jllg)'JflII pedig a kdszvblJI eI8idizi1je. Idegerasltesre is nagyon j6l hasznalhato. A JeketeJoldi szederrel= annal: is a leseleuel -1-1 arduyban osszekeueroe kivAI6 fZlt es IIrrgyoll)6 vtfrtisztlt6 itnlt Wdllllk leeseiten]. fCtiZll- (Lnbinrne) csalddjdbn tartozo.is.es a szederlevelredt. termesztett. 5:1. es 15 perc ur. alraJanos rosszullet es .in szurjiik. az lebet uuilun is Joldiszeder . Az eddigi rapasztalataink szerint a koszvenyesek kb. /user/. vedelmer nYlljt az epernukcdes zavarai ellen. luiliestlvttt. Szril'tI lilds vagy zbold. Eloszor azonban 111 i nt elvezeti teat ajanlom.r:ajdalmas csereben !s. Kinino es gyorsan hero haziszer a gyornorrontaskor fellepo fej faj . reluir a vallalkozrik is ihacjak rargyalas kozben. A leve/drog 1.il a fCildi fekereszeder-level reaja liasz nal. de m i ndenkinek ajanlom men az ernberiseg rna teljesen a rnalna. Nerncsak koszvenyeseknek. igyanak naponra 1-2 csesze borsrnenrareat. Egeszsegesebb a reacserjebol keszulr tdnai. rekedrseg. Reggel ehgyoillorra langyosan fogyasztjuk. Jll i nr a kerri rnalna. lemeeiil: 2. A kura utan is heti 1 cseszevel el kell bela le fogyaszrani. amelynek rulrengese okozza az iziileti pa naszokar. G. )6 illatl! eve/i1 1I0VellY. szerues saualeat. Am ikor koszveny ellen fogyasztjak.8 em seines ofdahirrk. Leuelei arouuis allyf1go/wt. A vadon rermo rnalualevel hacisosabb. eleg napi egy cseszevel mcginni belole. Neill olunsrmn eddig rola. heti egy csesze reaval megrarrharo a norrnalis hLlgysavszint. Napi egy csesze tea nagyon jo- izfi. 80%-aniil a mal nalevel. bogy a tedjllll /Jilg)IStlVllt Il verM1 kitisztitja. A leoeleit gy/fjtjiik. Csokkenti a vereles leheroseger. Gylfjtjiill a Leueleleet es az 5 cm-es csticsdt n nduellJluek. szabad abbahagyni fogyasztasat. .gyalogszeder" . el van savasodva. Ezekkel sznporithato. es mensrruaclor elornozdfro harasa is van. beliile Az rr)akosviragl. hogy az arab vi lagban az egeszseges ernberck is rendszeresen fogyasztjak. es nines benne rhein. jil/Olll Kyii1lJij/eSlt cserje.5-2% (50-60% mentolrarral1111') illdolajat. £11 fgy tauultam. Sohasem Menta. 1 resz aranyvesszcfii es fel resz ezerjofubol keszlilr reabol. tartnlsnaz. A pete rnegrapadasa utan 10-12 hcrig ig)'on a k ismama napi egy csesze malnalevelceat.Iwvertflu is. 5-/0% csersauat. Nem veletlen. 20%-l1. ezr lehetoleg reggel regyek. a mental h(\sit.-OS.. Az elkeszftert teakeverekbol eg)' cseszeben egy pupozotr reaskanalnyir Iorrazunk Ie. Mindket noveny csokkenri a hugysavar. gas. Elsosorban az epe renyhe In(ikodesenel.oJlyagot. Szules utan legalabb 6 hetig szi men javaslok napi eg)' cseszevel. konnyirl a sz illesr.'1 szi1. A tea melegen fogyasztva izzaszro.)ld/ltdrzse IIekollY e(fdsod6.) A malualevelbol es szederlevelbdl keszulr Planra tea Izre nagyol1 hasonlir a kinal reara. borsmenta (MENTHA PIPERITA L.

) Hivaralosan Menta. firtOs. ez a lle1Jlsbi iJl1te/WlI:Y. gyoldl'smja!n'ol szaporitlmto. Mncslonnenra (Nepetn Pnunonlca) Az ajnleosal: (lmnlacene) es({lAd)tf. rnucos leueli. ezerr cirniiukou erdeklodjenek. A nepi gyakorlarban els6sorban epenu'ilccdes-serkeuro a borsrnenra. Egyik fajdja sem kaphar6 az uz lerekbcn. A leoeleh litf.ti megbetegeclesek megel6- erv'lgygerjeszr6. es csak ezunin koverkez ik harekonysagaban a [odorment a. csip/ds. lid/tozat. Mille/kit udltoznr lIinigzds ellJtti levefeitgyl1jtjiill. Virdgzatl1 Erdos helyeleeu es vtf. gli/wzidak({t. lJirrfgzds eldtt. illetue lIIigjuk le esJosztjrtll rt leueleleet. rendszeres fogyasztasa ajanlott a reli bonapokban.!la sziues. nyugraro. fodormenta (MENTHA CR[SPA L. Mi a nepgyogyaszatban bakreriumolo hard sanal fogva. Aldr mindennapi iralkenr is kellemes [1. nern termeszri k. a uuisi]: a fodros levelli vditozl1t. jelenleg 1-2 evig a maggyujtesllel carruuk. Mi az illaros macskamenra rerrneszreser elkezdtilk. szilliik liiltigoszold.Menta. Sziliil Tarmeszeteseu ez is as: ajakosvil'aglla/l (Libiatne) csaldcljdba tartozo nouen Az egyi!? a zold meum.ba tartozo. Szara eldgazo. /UI/l g_ya/wri 1l0lJe1iJ" 160 161 . A likoripar is gyakran alkalmazza a fodorrnentadrogokar. bwgeres. illerve nem gyl\jrik oker. ezenk ivul nath as id6szakban ki:ihi:iges csillaplcisdra is haszualjuk.Hasonldau a borsmentdlioz. leglltriszt[to. A bugas macskarnentat Ids meunyisegbcn gYlijtjiik. macskamenta [LLATOS. Vdgdsi ideje euente /dtszel'. epeuui kodest serkenco harasa van. szorO's. zeseben. Kohoges csillapirasaban viszont a Iodormenelisrnerr szelhajro. A zoldjodorlilelltf1 drogja 1-3% (50-70% 1(fl}'volltal'tailllli) illoolajat.gyszrini IIOlJeIlY. Ez as: el'tekesebb. Kivalo harasa van a megfazasos es legL.gdsokb(l1l IIIJ. rae az elsobbseg. csticsn leleereleitett. gorcsoldo. Itf. NEPETA PANNONICA) A bugas macskamenra bakteriumolo. BUG As (NEPETA CATARIA. magot nem IJOZO 1I0'vhl)'.[1cdc leher belole kesztceni. csernnyngot stb. tnrtabnaz: Beszdmddsi mAlly 5:1.

5zep fif. Vernyornascsokkenresre magaban vagy galagonya viragos agveggeI 1. nyufa hogy a veser legjobban kimela vizhajt6 a levele. h i61/~aszuositj«. Rigebbell a gyogyszeripnr I"lfszere tel'me5ztettek is. pektint.j'el'anyagot. j61/~epzettek is ismerik a gy6gyszel'ek hatol/IJyagrtit. es ketszerre igya meg. ezt a fozetet. oos e dlJHeu tum/A ol'iikzdld.ir nincs semmilyen mellekharasa.ijanak nyugtar» harasa is van.:1.~csak a termeszetes nmyagoklU szeretem es ba·:.z1l'd. Regen hajapolokent is hasznrilruk a nyirfa ravasszal csapolt nedver. es a vernyomasukar ellenorizzek. bogy as: 01'1105 elfogadja a gy6gynovenyt. gyrllltnt tnrtnlmae.3% izoviukamhlt es mas atlll1loielolUlt. Ilesen'irtllyagot.ssztll). esedeg kaye is van.. Agyi ersz. A nyfrfalevelreat rnindenkinek ajanlom. itt jejlesztik· aJeI~li'6l(we!es-vi_ j'agos llajtasl1ikat. merr utharjak vcle. A noveny rna is azt cudja. pdnls. 160-170 Hgmm-es vernyomasnal kctnaponta egy cseszevel.kat a szel'vezetemjetlw'l. egy alkalmazbato. ismernie Nellmmalt bataauyagait. sznpouint. egeszseges le1leleltet gylijtjiill. ma a hat6':11')1f1ig(~t szhnetileus Iltou4lHtjdk eta. es jobban meregtelenir a vcsejuk.. a' csonuJ!w'ol gyokeresedmR. 2-4 l:m-esek. bi. de alacsony vagy ingadozo vernyomasu ernberek csak kevesct igyanak. Azonkiviil holyagbalHal mak ellen is kivaloan Reggel kell egy csesze tear kesziren: belole. Beszd1'tld'tfsi rn'tiny 3-4.{/n:11 is megl'tol'lek. A virrigok' ibo/yakekek. az elkeszltesnel 3 g nyirfaleveler forrazzanak le 1. DfsznolNfnylu!nt is baszmf/jd'k..Inert flzo.jinytlJeJl' ziIldeN. km·o·tint. Iianem kOllY/lbM fftlmttmll I'neg. Ahboz.. am it n~gebben tudotr. teh. A drag l}. es an erkezes ajanlorn.. cse!'(l/lyrtgot. evokanal nyirfaleveler forrazzon Ie 2. [deilr reum. Nem adhat olyml' gyagpl'ovenyt. A te. robinoeido« tartalmaz. elleni teakenr napi 1 cseszevel ajanlok. (. Tavaszi kuraknal erelmeszesedes es A lIyhfafiWt csa/dcljtiba (Betulacene} tfl1'tozQ. filriszes szitliek Korfilbe/iil3 /tgfriss le1lelb8l less.. 1 Ilg sznrae tim. atuelyel? eleg bOSSZll !Jye!tlek. klhzo cserje. es a clrogja nines sernmilyen viv6anyagba [eve. Gyokhzete ~leko. A drag glikozidAI<rtt. Egeszseges ernbereknek is a vesejuker es a h6lyagjukat idonkent k ir iszAkinek vesehomokja. cle erre a celra vannak harekonyabb gy6gynovenyek. es vastag takaroval berakarjuk. A klleSZQ e bajtasaifel mhenlel bo. A leueles b'ajM~ gylijthi ide)e mAjm- A his tilizolc! meteug I Nyirfa (BETULA PENDULA ROTH) Ugy tanulram. Gylijtisi ideje jll1Jius-jIWUS. amiben a 1l0llellyi ell'og eflemhes hatdst vah lei a gy6gyszel'dmgjtitol. J8Jeg kosz()rM~iszitisJ'e .1 aranyban keverve ajanlom. Eleg egy heten 1-2 csesze tea beldle.uk iile.) Regebben nagyon jo vernyomriscsokkentd es agyerdgit6 gy6gyszert csinalrak a merengb61. magyam! hattisMl'tmftjtik egy"ufst.5 dl vizzel. mert II tapasztnlncosn szerlns a nl'i oruosainle !lflgyOI/. vineiu ke5eriiaJl')lagot. E!. 162 163 .lom.i nril is eredmenyesen haszrnilharo luiziszer. kiilonosen azok nak. A cukorteanmAl tapasztaltmll eet.Meteng (VINCA MINOR L. 3-7 ctu !JOSSZI{flk. akinek a vesc]c rosszul mukodlk.ni. A drogok neueit. A friss levelek cs a fakereg fozeret kr6nikus barbetegsegeknel es holyaghurutnal hasznaltuk. it telizifldjelek (Apocj1'I'afea'e) csaMdjaba' ttlrtoz6. cukrot. A leueles htljttisokat gylfjtjiik. A levelek atetlel'~esen allna'ka sztirou.Azert irnm Ie I1ket.l'l:y' Mgaz6. Ilyeukor vastag rereget tesz iin k a barre vagy a h61yagra. lefl'dsfjkat net» a lIf1igyal'lyamt6i tudom. ellen is alkalmazzak szepsember. hajWlO/iY.5 cll vlzzel. elotr elfogyaszrani. A It {fejlett szep.fiatalollfehh Itlhgli.

mert tobb/ile unu be/die. Kiv. Ez a noveuy nagyon harekony gyogynoveny. hogy gyoll1orideg. hogy a vi I'lgos borliek ne menjenek a napra. irtnsol: urdui releptresekbeu tel'lIIli.is kozotr. Tehar az alapbaj a gyornorideg.t a uyolcvanas evek vegen recleztek fel Arnerikdban. felholyagosodocr a borlik. szhlflllyagot. Az idegnyugr<lrasr a gyomoridegekben is clvegzi. SZrlra egyelles. a vildgos SZOrl! rcheueik. lefekves elorr igyanak meg bel ole egy csesze tear. De ha a vilagos szorii tehen esak keves. retelezztik fel. mit is irjak Ie errol a novenyrol. A soret szofti rehenekrol nines szo. A maj segireseu rlli az epenuikodesr is «imogac]a.ir nem siu a nap. fii lies cserjes rite/tell. Angliaban eszrevertek a gazdalkodok. is uetn mil/degyi/let szabnd lmsensilni. rnerr a vizelethajnis kovet kezteben ejszaka robbszor fel kellene kelni.ik. Meg a magas vernyomas bizonyos esereiben is alkalmazharo. ezert tekelyberegsegben szenvedo ernbereknek is ajdnlorn az esti egy cseszer. siithsrlrga bogemyd. esre. A veserru'ikodes se- Beszdradnsi al'rill)1 3 -4: 1. 164 165 . Jol fognak aludni. ha orbancfurear itrak. gftesere reggel kell inni. gyomorhLHut. am ivel meghosszabbitjak az eleruker. llgy magyanizta a surrender ennel a betegsegnel. csernuyngot. hogy a vilagos bori! emberek este igyanak orbancfilbol keszulr rear.Az orbtfllc_fi1:fi/eJ~ (Gllttiferae) cs(tlrldjriba tnrtozo. leuellel. mere a benne levo hyperiei nrol az egyik konyvben azr olvasorn.iloan erosiri az immunreudszcrr. hogy herenre-kethetenre igyanak meg egy-egy csesze orbancfiiteat. ha esre innak meg. Mivel ilyen. amire az orbrincfii kivaloan alkalmas. Egy nagyoll lenyeges tulajdonsag. Ezenkiviil a Imij rmlkodeset is k ivriloan segfti. J6 gyullad. G.)dijtisi ideje jlllJiIlS-jlilius. ha sokar er rek az orb. hogy men nyi a sok a rehennek es men nyi a sok az embernek .lsg. szeri nrern enyhen.e/Ii 1I0Vt!IIY. Most vagyok zavarban. savtulrcnges. arnikor nyornbelfekelyem volt. pektiut. Ugy hallott am egy elriadason. nileotiusnualeat stb. A szfvgyogyszer felszfvodasat lassltja. A szirtuole dsszedorzsoloe uoroses- Orbancfii (HYPERICUM PERFORATUIvl L. Ily!lt virriggal kell. Szivberegeknek is ajanloJl1 az orbancfureit. A fo harasrerulere az idegnyugrads. rehat [o nyugraro hatasa van. cukrot. Ha erre a celra fogyasztjak. Azerr en is azr ajanlorn. h.irlo harasa is isrnerr. Gy/ijteni !)iJ'ligznskol' (I lIih/t/Jy felso.lllcrOlo kerdes ebben az eserben az. Eu uc] a JlovellYJU!I !di/iilliisell [outos as: alnpos istuerete. hog). A ben nern FeJ. hlszen a szivideggyengeseg is egy idegberegseg. ezerr 2 ora legyen a szivgyogyszer es a reaiv. ezert veseberegseg ellen is hasznsiljuk a reajar. hog). tartnlmae. hogy korunk betegsege az irnrnunrendsveriink gyengesege. Klinikailag igazolcan depressz io ellen eredmenyesen leher hasznalni. Nekem egy orvosorn. ezt a rulajdonsagar is nagyon regen ismerjuk. a kkor nern h61yagosodik fel a bore"A nuisik ker konyvben szo sines a holyagosodusrol. leolint.) r· bnrur: leuet engednek. A drog glilwzidrlt. de csokkenri a vemyornasr. kb. 1 kg orbancfuver evett meg.i. Leoelei Ieeresztbeu rillllflll. fekely. 2 Clll hosszttnle. 6sszel es releu a narha megelozeser is elosegfrheri. lojrfulrld alalnla!? Virrfgzatfl dns. Az allergi<\ball szenvedok is i hnrj. delbcn vagy esre a filetkezes elder igyanak meg belole egy csesze reac.incf(tbo!. ez Idilollbozteti weg a uele egy ie/libel[ virrfgz6 hasonntdsdtol. ezerr mar AIDS-eseknek is keszueuek belole gy6gyszert. Ezerr egeszseges ernbereknek is javaslorn. amit orbancfiiteaval meg leher szunretui. legfdjebb 40 cm-es I'Iszh szrirrn].men az emberekrol is azr irjak egy-egy konyvbcn. men a ket szerv uuikodese osszefiigg. rnert akkor m. tiibbszol'osell eldgaz6. a/elsd reszen.

De gyomoL'. ezert gyiijtelli netu.is! artlllY 7:1. k iveve az ideges fejfaj:isokar. Beszdrad. Ternrdhelye tI homoleos legelli. llgy nezuel: h. Leuelei bosszlt nyelilele. glilwzidrft tartalmae. Lelassirja az izornsorvadast.ib61 keszult teat SZllropapiron vagy egeszen silrii szovesu vaszuon kell arengedni. e1llbel'lIIagtlssflglll'a is lIIegllijvli. de regebben eleg gyakran alkalmazrak a falvak javasasszonyai. glikoziclilms jestorl1l)'r7got. Azr tapasztalom. reteleeu taldlbrlto.) VEDETT NOVENY! Kiv:H6 luuuroldo. zsirt. a szi'desekneI elofordulo belso serulesek gy6gyft:is:ira. E/iellte llitszer is vdgbntO vil'tigzrlsleor. A /ihAg cseszejiM! leiseedet t szi rmolatt Iwll gyiijtelli. Srllg(l IJil'rlgll. es cserelik ki rapaszralataikar. kesel'llt11lytlgot. Meg robben elnek olyanok a falunkban. Virrfgai eold szf1ll1ek. el'dIJtisztrls. Btikkszentkereszren is elmeg a nepi gyogyaszar. is kiudteleseu a regge/i orflkball.) Palastfii KOlONSEGES (ALCI-IEMILLA VULGARIS L. de /ldlii/de IJedett. felpuhfrasara es aran)'eres csornok ellen hasznal harjak. fulzsirdugo-kepzodesnel a virrigbol keszulr reaval kell a fiileket gozolni. Parkinsou-korban szenvedo emberek [elterlenii l igyanak meg napi egy-ker csesze palastfurear.Y evelli II/Jveny. inagasabban fekvli IJeg)!. a meh ercsiresere. ellag tiP"Sl' CSeJ'Stluat.latot resz egy-egy csesze pa lasrfiirea elfogyaszrasa. hogy egyes kozsegekben. A tfltogatok (Scroplmlariaceae) csalddjdbrt tnrtozile.es bel huru t ellen is eredrnenyesell fogyasztjak. sznpogenint. lufteves /lovellY. A drog 6-8% tannin tfpllsd csersauat. soka n g)'lljrik a gy6gynovenyeket. A drog 10% cnlerot. a/({csolI. A friss levelekbol tejjel fozott folyadekor kulsoleg daganarok es kelesek oszlarasara. utint a ptlpi pnldst. Gyiiju?si ideje jll IIius=nugtt sztu S. 3% llyfllktit. A 110kvaltozokori al laporabau is )6 szolg:i. Ma is elscsorban a noi ivarszervek gy6gyid. Hajmosasra is j6. a maj es a lep megbetegedeseinel. igy nalunk.sara javaslom a tea haszn alarar. nlmasauat. csa]e termeszteui sznbad. hogy viragreszek ne kerilljenek a reaba. Ezek a m6dszerek rna mar nern nagyon hasznalarosak. vizelerrarthararlansagnal kiv. Ilapoll keillllegsztlrfttllli. elelror bozzdk a virdgjllkat is. l?iJves ttllry'l' helyeft. sot. mindluttli jo. A vinigj. Frre a celra a gyokere is Ielhasz nrilharo. ezerr minden kohoges elleni reanak rarralrnaznia kell az okorfarkkoro vidgjax.11'1 1 Okorfarkk6r6 (VERBASCUM PHLOMOIDES L. belso izomerositesre hasznaltuk. sauallylt es neutrnlis sznponint. Erliteljes sznrt]. SZrl)'fli a mflsodik evbe1l fejlodllel? lei. Besznraddsi arrfllY: 4:1. A 1I0IJell)lfold fe/etti I)irrlgos resze a drog. A rOZSftfite/l (Rosaceae) csalrfdjdba tnrtozo. hiszen a mensrruacios verzesek csillapirasara. a gyulladasball leva aranyerre borogarasnak is nagyoll j6.vet m i elsdsorban a ndk gy6gyszerenek tartottuk.ilo eredrnenyc leher napi 1 csesze reajaval elerni. Egeszen ferron a fejf:ijasokat is megszu nreri. beszperidiut. atuileor meg ueut teijeseu kinyilta». l1yomoleball illoo/tljat tnrtnlntaz. akik a gyiijtok tanacsar kertek. Khfile vall beldle. Ezenkiviil sargasagnal. A palastfi'. hdCajdalmakn:H. 166 167 .

oda. Terniesiile leis leere]: snjtocslrara elllUluzteto. Mindig frissen keszfcetruk. iitou. gusztustalan lett. Kohoges elleni teak alkotoreszekenr is hasznalhato. A verkeringest serkenro harasanal fogva nagyon sokoldaluan felhasznalharo gy6gynovenynek ismerern. bel so lemososzerkent is leher hasznalni. men k ilyukadhar szervezeter. Ha tehat 80% galagonya vi rages agveghez resziink 20% paszrorraskat. egyeves. leertekben. Gy/ijtisi ideje: j//l/. ahol gorcsol.ills-allgllSztlls. Ma a vi Ligon nagyon sokan szenvednek magas vernyomasbau.lr ismerjuk. Az eros mehverzcsr is csokkenti a paszrorraskarea. bedagadt fogfnYl1el. akiknek erre sziikseguk van. elterjedt. amfg a verzes nem szdnik meg.ll sz inten nagyon keveset leher olvasni a gyogyuovenykonyvekben. a beJverzcsnel pedig piros. uyalkas.ir kell meginni. merr ha soldig . hogy ne parologjon el belale a haroanyag. Tegyunk d egy f6liar. de meg Feher foly. Akinek a Libaban az erek nagyon el vannak meszesedve. Mindket esetben felterlenul forduljanak orvoshoz. VIlgy esetleg eve/Ii 1I(1)eIlY. A reakeszfreskor hasznalt es leforrtizotr mvet ne dobja ki. de a verkeringes gyorsftas. arnikor az rruir legahibb langyosra kilullt. igyon meg minden reggel es este egy-egy csesze paszrorraskateat. A ket verzes kozort az a ku.tIlt. ebblil tobb elteriilli. es erre a eel ra is hasznaljuk a leggyakrabban. Neill szabad forralni' Mi csak hideg vizben azratruk 3-4 oran kereszrul a papsajtor. hogy a paszrorciska nern a legjobb vemyornascsokkento. 3-8 cm-esek uiajdne m Iw·ekjol'lIIrfjl'flil. de a leforrazott (lido fli b6. Az egyeves 110ViTlYgyokere l)ekoIIY. A menses idejen az erosen verza nok napi 1-2 cseszevel igyanak meg. A lIovellY levelet gylijtjiik Beszdrad ds! al'rilly: 5:1. fajdalmas vlzelesnel. Ekkor meg 2-3 ora hosszar azratjuk a reaban. Az i1yen esetekben napi 2-3 csesze te.1es kakukkfilbcl keszulr teahoz csak akkor tesszlik hozzri a papsajrlevelct. lJosszl'llyellle!t. a vegell jeleIII ellwlli sztil'jejlotli!l ki. es azt rcssziik a gyulladr reszre. ezcrr ennck az osszerereler nern from le. Ez az a noveny. arnelyrol crdemrelcn. illerve Ltg)' allapftharjak meg. A klirnax is erosen igenybe veszi a noi lyesebb. az ez)ellillel~ gyolttl'tol'zse is vall. morverzes A leanyorn alral szabadalrnazrarort kiirnaxteanak is az egyik alkororesze 3 paszrortriska. de ez a veszea gY01l10r. Ebben az esetben egy sreri] gezdarabor martunk bele a papsajt levebe. torokdaganatokn~~l. keressen meg engem Blikkszenrkereszten. hogy a gyomorverzesnel Fekete a szekletben az emesztert ver.lonbseg. mindaddig. A leveleibol keszult italt kiuinden lehet hasznalni mandlilagyulladasoknal. Lagyito borcgatasc is keszjtheriink belole a rescunkon levo gyullatHsos reszekre. A galagonyanalleirrak szerint kell eljirui.ba tnrtozo.isnal is hasznal ez a 168 169 . verzo aranyernel. Oblogerni kell vele. Ezenldvld gyol1lor. Orrverzesuel.II / ) Papsajt [(EREK LEVnU MALYVA (MALVA NEGLECTA WALL) Pasztortaska (CAPSELLA BURSA PASTORIS MEDIK) A 1IIri~yllflftite/? (Mnloaceae) csalridjri. es hagyja rajra a dunszrkorest reggelig. Az igaz. lianern ejszabra reg)'e a labara. Akinek erre a teara van szilksege. Tobb konyvben olvasrarn. Belhurucnal magaban. A leuelele szortnk.es bclvcrzesne] is mint verzescsillapiror hasznaljak. egy kfmela vemyomascsokkenro es errisztir6 rear rudunk keszfreni. cs mar nehezen cud jami. solifeU Eisosorban hururoldo haras. Salarakenr is hasznalhato. hogy a forrazarar mire hasznaljuk. Az en rapaszralatom szerinr a gyo- ha rnarabb megszunterheto.in kereszrul risztirja az ereker.

Tegyck ra az uveg terejer. egy. . Ki ne ismerue a pernerefii cukorkar. llgy. gYlljrheto. A palasrfllnel mar irram az izomsorvadasrol..iban benne van a pernerehi . eldgne».ijasra. kenocsot is keszithetii n k beldle. uiaszt. Sztlra 30-60 CIIIlIIflgns. ternreszrIgeu hese- fJel-/Jis. A viragos-leve/es hajtrisrit gylijtjiik. koromviraggal l-Laranyban. 170 171 .) (MARRlBUM Az elviragzorr Kulon noveny g). Ma urdr Inssnn vedelli IlCI!. kiilso beelorzsolesr leher beldle kesz iteni. es regyek az iivegbe osszevagva. majd /lisobb a /lil'Agzrisbrlll lillO.ira teve kenjek be vele a faj6 izmoknr. ezerr azt nern is ajanlorn. mindeniitt tOlllegesell elofordllto.cs tmljbetegsegek ellen is lehet hasznal ni. Kohoges ellen hasznaltuk. kor.6g)"iszari celra nem alkalmas. A leuelel: /lel'e/l vagy tojnsdad alrrllllak. haszrnilni kell kulsoleg az izomf.erepel egy kis resz bel ole. nyri tllrit tnrtn till az: Gylijtisi ideje: dprilis-rnnjus. 5-10 CI// bosszuale.\ltalam ismcrr kohoges elleni re.25% hristrilyos /lescl'Il flllyagot.ig. A kohogesen kiviil epe. szeptemberben. legalabb az idosebbek kozul. Leuelei lecrcszrbe» dtellenesen rilLlIak uyelesele. hanern egy kicsir a kezre oncve dorzsoljek be. (I fllso I'Cszii/lO'1l 1'r1IlCOSall. csiioes.' szdros._feberek. tiramiut. ell egy Ids rertileren sttjdt I'll fZlt.3-1% tnnrrubii n leesertlauyagot.05% illao/ajat. es amikor sziikseges. legfeljebb feLii/rlif 30 em-to 5 Ilgfi'lbl!llesz 1 kg szrira z Am. kivrinsagra a Fekete vag)' boleros pernetefu is A flereszteSlliragllall (Cl'llc{ferae) csnlddpib« tartozo. 0.inban levG saves a pemerehiben leva kesenianyag etvagyat csinal. 7% cse)'(/llyagot. VirAgzris elOu g)'l1jtjiil"1 zselige leueles bajrnsolmt. flZ iI'ett termesben a II/ag csdrog. de inkabb a tinkniraja kivalo az izmok I11Ukodesenek javirasrira. Szerencsere reszcmre terrnesztem. Ezuran Ie kell sziirni. 4 Ilg-boL lesz J Ilg szrirt1z drtt. egy resz pernerefil keverekben. hogy osszekeveruek I resz aranyvesszofdr. a vil'rigzo brtjtrise legkeslibb jllllillS. hogy az egeszseges embereknekis hasznaluiuk kellene a paszror(hldt az ereik tiszuin rartasara. Teljes virrigzaskor rolcsenek meg egy beforresuveger aprora vagon pasztorrrisk. Az fgy elkesziterr fllre onrsenek gabonapalinkar (Royal vodka) alllfg reljesen el nern lepi. Tehrit az ezerjohl helyccr hasznaljak a pernerefuver. /(b. ncetilleoiint. gya /I ttf t. c/le/Ii IIOVell). hogy a hat6anyagok j61 kioldcdjanak a novenybol. Gy6gycukorldk es likorok kesziresenelszinten kid. ha naponta 1-2 cseszevel megisznak belole. 0. /lOtb'tt talaJOI/ tenno. ket res? csalan. o~yall I~eues uau beld!«. seiu nlnla). lIegyolclahi. irAgai a szrirfelso reV sze" dlo'rvo/ibell A/11M!? fehi!re/(.feMl'ell gyapja. fogasa/( vrlgyep szel//el? Virriga. A csal. A drog 0. GYI'ljttfsi ideje dprilisba u is 1IIrisodvl1'rigzrisf?riiisot. Tdleuelei rozsabflll naue]«.tea.ik. 1 resz borsrnentar es egy fet resz feher pemerefiir. zs irt. a rinkrurar pedig kLilsoleg alkalmazharj. Aranyerre vegye en A legvegere hagyram. Minden izoll1- Az aja/ws(lirAgl/all (Labinrae) esa!tlcljrfbt1 tnrtozo. Az . IJOSSZliluis/ti'Jdzstlsak.ik sokas.inkban is sz. elrfgazo. csak kis reszbcn a keserilsege okan. hasogatottak. SztlrleveLei leisebbel«. Jobb az erelmeszesedest megeldzni. rliozmin jlavoliglikozicldt.vagy Idteves novellY.ival. A drog 1% leolint. ezert a Parkinson-korban szenvedok iharjak a reajar. elfelejrerrern mint a kovetkezrnenyeivel kiiszkodni. Pernetefu ORVOSI VAGY FEHER VULGARE PEMETEFU L. A mi bronch irisre. A terutese kicsiuy. Ervagytalansag ellen is javasoltuk regen a pemerefuver. fajelalomnal eredrnenyesen hasznalharo. de fgy is a leglenyegesebb. A pdszrorraska teaja. A roleveleker felterlenul szedjek lc. de naponra ketszer-harornszor alaposan razdk fel. gYfllUtlt. Sedra 20-50 CIIl magas. am it most lljb61 gyartanl kezdrek. Kb. 30 Oil »OSSZII fe/sli bnjcdsoleat. j61 zarjak le. Magaban nem is igen rudjak meginni. eserrlllyagot. Ne ruh. de szerinrern jobb a Feher szimi. Ker hetig rna radjon a fiivon a szesz.16a n hasznosirliaro a pernerefii. Majdnem lefrni a pdsztorraska-tinkuirat. zsirosolnjnt (a IIlflgjAball) tnrtnlmne.

ha nem tejben kesztrik d. GJIIVtiS i id eje: j tl /1 ius=auousztn es ha az egyebkent ugyanerre a celra szolgalo vizelethaj tok nern hozuak eredrnenyr. 3. A nO/lellY [eueles hajttisait gY1Utjiik Besenradrisi ardny 3:1. Ilyen esetekbeu is csa k a vi zeler meginduHsaig. izeltei: Leuelei Lindzsds alaletutl«. gyiikerffrt masnap legcsahul"ut ellen is leher h asz n .5% cseranyagot. ngyallrt/?kol'a leuele isJogyrtszthato.) A (eajat vese. de csak rovid ideig.ig nern sz abad inni. eLillkzoldek.2% vizben nern oldodo kovasavrarralma elvesz . szeldeltele. antra /(ino usznrmaseleo». glilwzidat tnrtalina z. Ez maximum ke( heter jelenr. Belburut es tell csaltidjdha (U1IlbellijemeIApiateae) tartozile. Leueleert. merr a nagymama meg ~illatgy6gy'lsl. csak akkor. em 110HZ/fall. zsirt. Porcsinfu (POLYGONUM AVICULARE L. ezt is csak azerr. Viragai aprol«. Terhes naknek TILOS rolnern a fOgyaszulsa. es ott most is hasznalharo.de nagyol1 )6 a kokcpz odes ellen -. (Polygouncene) csnutnle uietiteu ternid. gyallttit. [orrrisban A drog 1. is lIIagjaert termesztile a /wllyha/ul'tekben. Leuelei a szdr vigen csoleorbnn he/yezkedllek el.) Az altaL1nosan lebec hasznalni. uiaset. Szdrili szitteriilo/?.A Iwm'ifiifelik LJdjaba tartozo. men elvetelhernek. rninrha teat foznenek. a deleuropai mediterrdu nfgioball dshouos. lIyomoHan illoolajat. de az 1. hogy a benne leva kovasavat Petrezselyem (Petroselinuin crispum) Az emyosok. egisz lIydroll tit lJiragoz 11 alt. ezert tCd sold. Nyolc-riz perces aEas utan kell lesz ii rni. Errol a novenyis irok robber. ha csak minden Iogyaszrjak. 172 173 . I'iprtft- magab61. isrnerr fliszernovenyr gy6gynovenykemis de csak nagyotl ovarosau. ize. leuerceti ns.es h61yagbantalmakra isszak.\ In i e red me nyesen. Petrezselyem (PETROSELINUM CRISPUS NYM. Meg jobb. 1-2 em bosszuale. 0. A kovasavat a vese nchezen dolgozza fel . Ugyanugy. culerot.24% uizbeu oldodo leouasauat.eIH~I robber ne igyanak belole. Utana ker herig idor kell kidolgozza hagyni a vesenek.5 dl-es edenybe tett pupozorr reaskanal porcsinfiiver. A mdsodile nydrou szdrba sz6k/mlo virdg/westinyoll megjele1mek az ernyot alleoto stirga virdgoll. Napi egy reggel elJogyasztott csesl.a zeller es pasztiwil? keuerelee. llyalf?at. men veseverzesr okozhat. leva rejjel kell leonteni a 2. 20-40 egyives lliivellY. Cs uitamint.2% uizben uetn oldod» leouasnuat.atban is hasz nriltu.

hogy csak ovatesail . vekol/Y.ndl . Virtfgai a szdr tetejeu dllnn]«.)lagot is ba/mfrilllllii/ii flllYflgOt tnrmlmaz. hasonlo rulajdonsagai benne vannak. csrneg hozzaadodik egy rnasi k elcnyos culajdonsag . maj-. es kell Csak 0lY3n novenyeker szabad osszekeverrii. nern csak a beloluk k ivont d rogokat.pl. Ha peld. Gylfjtisi ideje: majlls-jill/ills.) Teaj~r vese-. es a rnai gyogyszeripar is egyre jobban hasznaija a gyogynovenyeker.kiprobalva azr a mennyiseger. es a rulajdonsagar is ki rudjuk hasznalni. A drag lanuarint. A 110'vellY fO'ld fe/etti riszh I'irtfgztfskar g)llljtjiik. h a sokat haszna lunk bel6le. arnelyeknek a ktvant szerv mLikodeset elosegito. A kumarinja .amivel meg novel hero a novenyek gyogyiroereje. lrilltlzsdsak.ls .ilni. fertotlenfres.. de mar liasz. Besznradasi {/IAl1_)!.is eseteben gyermekLlncfugyokerb61 kesz iriink teat . Ilyen esetekben ana ranicorr nagYlllama. /usen'iaIlYfigot.' 5:1. Ez IItobbiht from le.ez azlllarosfro anyaga -. ami meg nem okoz fejt~\jasr. A bllzbfrJlik (Rllbiacefle) esalddjtfba tnrrozo. Arnir mas novenyeknel is alkalrnazharo. fiileg biiJd?O'sokben termo.an f6zni kell-. is alkalmazni. is moudtuk regen? Fiiben-faban van az orvossag. fol'r. Ez a noveny is jo a majra. Hog).iu l eg)' Fertoz6 m<ijgyullad. fejHjast okoz . 4-6 em lrosszsutk.\sban levo vlzbe tegyiink egycsipernyi bakreriumolo szagos miiger. Ezr kiegeszui a masik noveny. a tllzrolleveu. Ez igaz is. A koztlpso esfelso' leuelele IIflgyobba/l. hakreriurnolcs. Gyoktol'zse /UlsZQ. eue/ii lIoueuy. csel'all. vertiszrit. epeberegsegek ellen vert iszt itonak es izzasztonak h asznri ljrik. Llgymond erosebb harasr leher vele elerni. mosr lcirrarn. Leuelei 6-9-eseueL ol'vokbel1 dlil/a/l. febel' szfll1'iell. 174 175 .Szagos miige (ASPERULA ODORAT A L.es csak 111<\5 noveunyel keverve szabad haszn.

ugyanis inuzirrartalrnansil fogva lassirja a szenhidrar felszfvoddsar. orcszrea-potlc. Szeder HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESJUS L. Legellf/coll t07l1egesel/ ternui. A szederlevel meg a cukorbetegek reszere is ajanlor r napi egy cseszevel. jilJom gyiimoLcsli.etilidentejsnoat tartalmrtz: 176 177 . naponta tobbszijr.es izzaszrasra hasznaljak.reggel egy csesze .wltfdjdva tartoe«. 10% cseranyngot. vertisztuo. A termese ha1JlvtlSkik A [eveleleet kell gylijteni.) A levelekbol keszult tea nagyon j6izu.szo szdl'lt. Leuelei. A lloviny kifejlett leoeleit gylijtjiik. szdntofoldehen illJ lai.Szam6ca ERDEI SZAM6cA (FRAGARIA VESCA L.ilualevellel 1-1 aranyban verr iszruasra. Izzaszt. A rozsajifU/~ (Rosaceae) c.napi egy csesze . A drog ltv.) TdjAr hasrnenes ellen . irtdsos heLye/ull. oxnl.igyban fekve. A malnanal mar lelruun . ezerr az ott Ielrtak szerinr magaban.is celjab61 lorron kelt in ni. Beszara d. ligetellbw. hogy hLlgysavat is old.isi m'allY 3-4:1. A lIllgymallla gyalogszedemek bluta. Kfnai tea porlasara olyan felnotteknel es gyerekeknel. vagy m. lcherolcg . Bel hurur ellen napi egy cscszcvcl kell a reggeli elott elfogyasztanl.Joly6partoll. akik nem tudjak azt in ni. A rozsa/iWe (Rosaceae) csalticijtfva tartozo.is bOJ'os~ytfllk(js{wat. 37 mg Cs uitamint. el'dl!kbelJ. szdra. keyes inozitot. add rereleen. alma-. jlavollt. is ezt tartottn a szedeJjiLefe kozitl a legjovbllale. il1eLll nor/illY. Gylijtisi idejetjnnius=jdlius. virdga mil/dell reszeben tiislees.vizelethajroul . valamelyik f6etkezes man. koszvcny ellen is lehet fogyaszrani. iveliJ lIoviTJ)'. Heseiiradasi artfll)' 4:1. szuros 1I0I1ell)'.

es ekkor [eszfi rni.izn i kell arm.1-0. rf/"J(//~. rivetli. helyeraz. 8% vasziiLd f csersauat. A drog 0. Leoelei leeresztben. pirosns szfm'i bog.4%-10% timolrartalnui illoala ja t.ilnak.aszto har. erdei Ezr a novenyr mi ki:ihi:igescsi llapironak hasznaljuk. BeszrfJ'adrisi m'any 3:1. 3-5 CIII bOsszllllyeh'lel<. es az ilyen langyos re. Az fze nem egcszen A ki:ihi:igescsillapfro hatasan rid hangszalaggyullacl:is eseteben is hasznal haro. hogy gyulladasra nern szabad rnelegen inni. es csak azuran le- Fiiszerkenr majorannat is baszn~~lharjak minden haszu. resiren i leher vele a kakukkfuver. gymarit tarralutae. de az idegnyugraro es az izz asztorcaiu knak 15% sz. ilyenkor a napi egy csesze reggeli elorr elfogyaszrva clegendo. Virrigzlltfl SOllrigll. izjaviras vrfgrfso/lba/l tenl/o. de az oreganot olyan etel nel. Iclegllyugratasra az esti lefekves elort egy fel oraval igyallak meg bel.ival jo melyen harra hajolvn gargarizalni kell.isa is vall. illntos nii1!h1)l.ale egy csesze rear. cserjes helyelee». Meg I reriskanal dljabol 10- 10-15 percig hti ln i kell hagyni.urokfii mindig resze leher. Ez urobbi ker rulajdonsaga nem [lll jelentds. Ilapos. 40-60 em lIIagas. tojrfsdadole.inak gyengen izz. de ugyanolyan jorzl!.wyagot.Erv'igyjavfr'isra is hasznalharo. FlIszer!uf//f is bnsen d]: 1Mt6. ji'illes. 30-40 cm-es virrfgz6 leueles IlITjtrist gy/ljtjii/l. Ennek a re.5 dl forrasban nye1ni.Szurokfii VAD MA)ORANNA (ORIGANUM VULGARE L. ahol is jol helyerresfti.) Az ajakosvirtiglla/< (Labiatae) csa/Adjrfba tartazo. a virago/writ eLrigaz6 btl I'llas uoros. Gylljtesi ideje jlfLiIlS-1111gllsZtIlS. Szri ra egye ue s. kesen'/. to 178 179 . A feLso kb. Vigy. szembeu egynuissal leva vfzzcl leonrorr 15 percig redo szurokfiiver legalribb alarr kell tarta ni. tehat a 2.

hogy nagyon j6 zsirold6. as: a/solwak Vl1l1. szlf/obell. Szdr« 15-30 em bassz/{ ltigy. GyOldJ'zefe. lIydl/lrlf.isti sef:)llIIes tiid0j11 . ha nem jobb. Tdleuelci a viJ'ogzds Ittdll I/ollek csale. Minden kohoges elleni teaba.I)'. A ryukburt kdoldo hatasa miatt is fogyasztharjuk reakent is es zoldsahirakent is. aprok.dOftitdr. koleszrerin.lze/J!bel! rilbut!l. Gylijtisi ideje: 1JIrljlls-)lllilts. Gy6gyhadsa ugyanolyan. aJ'llyfls eJ'c/ollben iio. Gylijtisi ideje: )llIl ill s-flugIl5ZtllS. tauasztol oszig uylluni: GJII'ijtjiil? flllovelly/o1djeletti )·eszh uiragzdslwr. Epemtikodeslik serkenresere a nap barrnely szakaban.. Leuelei leeresztbeu egymrlssal. Telen a ho alatr is megralalbat6. inuen uau a neue is. ezert is ajanlja minden szakkouyv az eperruikodes serkcnrescrc. A dohanyosoknak. hogy herenkeuc egy-ke: cscszet igyanak meg belole. majustol ju lius vegeig.fe/ute. [elretlenii] cegyenek cl"ldOfClvet. A sima tnpint.novelly. 1315% Iliilon.ira kenr hasznalt friss tyukhurhoz meg egy p.yopbyllfu·eae) csaiddjtiba tartozd. esetlegfdemelkedo. Ak inek sok a koleszreri nje es a rriglicerdije.h gyermeklancfulevelet is tesznek. meg a INfkollY gyo/urirM. bossZ/l lIyet/fek 10-15 em Ilflgyak. ne teat fazzon a ryu khuroo].ijra es epere is.) Teaja a leghar::isosabb legzoszervi Az erdesleuel/iele (Bol'flgillaeefle) csnlddjnb« tnrtozo. a lJigli/djll begyesek Felszt11111(01/ sotetzolde/l. vag)' akinek erzekeny a rorka.Tiid8fli (PULMONARIA OFFICINALlS L. de mindig erkezes elotr igyanak meg megberegedesek cllcni szer. 1I_)liI'kosabb . felterleniil igyon ryukbu rreat. « A szegfi'ljilib (Ca/. aki teheti.lIagy luiteves nOIJe. A d)'og 1% uizbeu oldod». es a ben ne leva C-vitamin Iorrazas ki:izben nem bomlik le. ar tol is beteg. hanem hasz ruilja a friss novcnyr salatanak. elJeL. meg ha az egy rnegfaz<ls utan kovetkezik is be.isr gyakorolnak az egeszseges m.fdlde/eell. mint a szaruorr novenye. egy csesze rear.fele dsvdnyi flItyagol?flt is szapouint tartalrnaz. Beszdrrtd d si artfuy 7:1. a felslfk/Jel? nines uyele. 6-10% vflSziildfto CSCrSI1Vflt. hiszen az epevaladek egyfajta z sir.ls javaslom. eidgazo. tojflsdfld alaklll1k Vh-dgaill fehil'cl{.) Teajat a veserniikodes zavarainsil fogY<lsSZlI naponra k reggel egy cseszevel. A 1I0viny ep leueleit gylijtjiik I?~fejlett dllapatllkball. 180 181 . hamar begyullad es kohog . 1-3 CIIl hossztcale. A bl!J'Omji/e IWgyOIt seereti]«. Beszdra ddsi mAIl)1 5:1. nagyoll j6 har. rozsdban dLtllak. erdoll Is IIgarall elo egy.neut gYOgYlldvillY. bevero.ahogy regen rnoridtuk. gYt7kl'flll pettyesete. Az sern elbanyagolhat6 szempom. ha a szello megftij [a -. I:-Iaa sal. Nyari idoszakban. megelozcskenr szlncen igyon heti rendszeresseggel tl'i. is 3% uizbell trent oModo leouasauat. tojrisdad alak'lab. Akik sokat bcszelnck. 'Iyukhur (STELLARlA MEDIA VILL.

Leszd rjii k. gill/lOZ). es rarettuk a sebre. Cs uitnntint. es kezdi kivalaszrani az aukubinc (glikozid). Egy nagy urifuver megrnosunk. hogy a novenybol kijojjon a gyogyiro harris.igjuk O. Nem talalkoztarn egy konyvben sem azzal. pinuteo» triszncbaridot (gnlnlttoz. ugyanaunyi cukor szukseges hozza. ezcrr e dim elengedhetetlen a hasznalara. III i III a teat. GJdljttfsi ideje: lIlrfjlls-jl. arnikor ki:ihi:igiink.11 is j6 ferrorlenlrd (a kutysie jobb) -.) Az Lltifii bakreriu molo. sebgy6gyir6 harasa az aukubin enzimarlkus bomlasrermekenek rulajdonirharo.tij/. a level haroldalan levo vasrag erezerer koromruel Illegnyomkodjuk./ills. III i nd olyan rulajdonsagok. 18% protei1lrTllyagot.i rr iivegben i lyen rercgescn alljon a fll es a cukor kb. A /liillell)' kifejlett. Megkopkodruk ~ az embed n). cs az ekcernas helyekre dorzsoljuk a lever. j. bakteriulllol6 kepesseg. arnik a kohogesnel nelkulozhererlcnne resz ik. ra egy rereg cukor. Az llMil be akarja gy6gyicani a rajra kelerkezett sebec. inuerrdz. IdllriZSf/ rr{rr/olnk. egyujjnyi {Itifli a befottesiiveg aljara. sole belyen e/ofordllto illcta "ihlen)'. citl'OIIISl1lint. 1-2% zsirt tartalmnz. osszesodorjuk sz ivark. a kormunkkel megcsipkedjuk egy par helyen. Regebbeu szirupor is keszicetrunk beldle.Utifli (PLANTAGO LANCEOLATA L. a ruikor j6. a t/tifi~feWl csnltfdjdba tnrtozd. ha keznel voir az lltifii. es a kesobbiekben a rapaszralarai III alapjan beigazolodorr a nagymarna igazsaga. Sok minden van. Leoelei torozsdbrrll rfllllrrk. es azok leljon nek a szirup rerejere. A lez. Beszdraddsi ({JAllY: 6:1. megtorruk. de az alra larn isrnerr konyvekbol hianyzi k. es az igy kaport szlrupbol naponra 3-szor egy rcaskaruil nyit fogyasztllnk el. A drog lIytfllltit. A frissen szederr llrifi. A rnezon dolgoz6 embert mindig erte valarn i ba leser. A tokoestfll). am it a nagyanyamr61 ra nu ltam .. Ez gy6gyir meg minker is. ami kb. Ullrlzsfls .scslpes! is ezzel gy6gyitottuk. Ejszald ra a viszketo ujja k koze resszuk.5~1 cm-es darabokra. Nagyon sokac haszruiltuk gyerekkorornban.'lIkt6z. ker herig a napon. Az urifdlevelet osszev.ina k. Gyo/uorzseblff sok lIlefW?gyoker ered. 2-3 het alatr elrnulaszrja a bdrberegseger. olyan vas tag legyen. A z (Plnuragi unceae) 182 183 . III i nt a fll. hogy az lttifu (a nagy) az aranyerer is gy6gyieja. 3-7 em lsosszual«. es ejszakara az aranyerre tesszuk. tip Ieueleit gyrZjtjiik. men a gyerekek szfvesebben fogyaszrorrak.ivet megmossuk. Nyalkaoldas es kohogescsi 11apfds. Az {Itifil a sebgyogyfro harasa rnellert az ekcenuira is j6. Ebb61 a novenybcl keszul az egyik legjobb kohoges elleni tea.. Ah.in)' kil6 Lltifiilevei. Verzo aranyerre is nyugodran ra leher tenn i. A cukor kioldja a hat6anyagokat a levelekbol . Ker-hirom her a larr az aranyer visszahuzod ik.is emulzinenzirneleet. A szu nyoges daraz. aukubiu (rinnntin) glileoziddt. 6% cscJ'{{lIyngot. liegel/ I/O a tOlllottfrizerllirdgznta.

szfvasztrna ellen is haszn~4Ij. mig a koleszrerin a kivanaros szintre Ie nern csokken.Veronika ORVOSI VERONIKA. Ursina szinten tarrasra es megelozesre elegend6 heri egy cseszevel. Harekony ag)'i ert isztlt«. soJdig. Egyforrnau j6 legz6szervi betegsegekre. mi nr peldaul kohogesre. rendszeresen fogyaszra n i llapOIl ta egy csesz evel . Gyiikerzete kllsz6. de csak addig. culerot. Virrfgzata lnea fiirt. au/mbingLikozidrft.lk. rfgai es vil'rfgfiil'tjei Jelemel/ledi!k. A trftoga/oll (Scroplm/al'iaceae) csalrfe/jrfba tartozo. gyalltf(CSerauyago». 2-3 em hoss ztial«. A magas koleszterinszim csokkenresere is napi egy cseszevel kell bel61e reggeJ ehgyornorra inni. b6napokig kell Ha ezekre a beregsegekre isszuk. VERONICA Felhasznalasi rerulere igen valrozaros. Gyrijte5i ideje IlJfljll5-jrIliTt5. glllllit. Leuelei dtellenesel«. [iives belyeken eli! bell} lliivellY. ellipti/msa/l vrlg)' tojdstiae/ok. Ilel/geres. erddirtnsokbnn. 184 185 . keser//allyagot. asztrnara. A tirog seaponint. valarninr ertisztinisr» es a verzsirszinr csokkenresere. sedr« 20-30 em hosszn. szerues saualeat tartalmne. OSZTORUS VERONIKA CHAMAEDRYS) (VERONICA OHICINALIS.

je/so reszell nyllna]«. lIr1hl1ll( termesztett.minden eserben 2. /?rlvesrl!Jf1t. lehec vele bo- bel hurur Illegszlinteresere. a masodlk eserben reggel es este is egy-egy cseszevel. tujour. II ileoti IISf1Vn 11 ileotinsaurun idot.saval/pi glilwzir. az elsa esetben este egy cseszevel. olenndolsauat. /dorogh/savnt. Gyullad.Zsalya ORVOSI VAGY KERTI ZSALYA (SALVrA OFFICINALIS L. osztrogell /lf1ttiSII auyagot. lIIo~ybosa}/ szdrdsei: A leuelek egynuissa] szembeu dti/lfl/<. es a resrunk reszcrc ttrzolnsnuat. Az rtjn/(osvirrig/in/( (Lnbintf/e) cSfdrirljrfvn tartozd. A z.! At. . t. tesrrcszeker cesszuk. /~esen'/nll.lmleros jt!lcseJje. Egy csesze alan . g)If111 ttitjllmri rsnua t. lfigy /Jnjtrlsfli llil'rlgzris/(OI' 20-30 em !JOl'SZI/fl/?. lIIefy utobbi f1 rbc-bacilusolem bnt.fitolldddt. akinek zsalya terern a kertjeben. 186 187 . szamomra azt bizonyit]a. Egesz evben cs arallyeret is te Idtsze/" is lebet vAglli o/let. ez a eV(!/J- hogy osidak szedem "sz:ijvizem". Gyakrau hasznaljak a hugyurak ferr6rlen iresere. A Il~fejlett Ip leueleket gylijtjiilt.. es ecerben en erre a cel ra a viragjar azrarom 3-4 napig. Ez. hog).isos gyulladr ora hasznaljuk. oxitriterpeIlSf1Vat. le.) Teajar ejszakai es legyengfra izzadas ellen is hasznaljak. van egy rogarni llgy. mel)' szerinr rnierr is halna meg. latin mondas. Del-EIII"Oprfbf/ll dshouos.ilyate« osszehuzo hatasu. Virdgrli a szd. 3-8% leateIeincsersauat. 15% enknIi 1If1 It stb.14% borneoit. sziil'kes szbd/ek.mint tudjak . 100 IIrfgdsi ideje: virdgzds elder krftszer egy evbc/J.s. Ajii'ltf1l. tartalm ae. ibo(yris/~elee]«. uyeiesele. Jlz iUDo/aj tnrtnlmaz 30-50% liptolt. Va lahol olvasram. uiaszt.)lf1got. tclen tnkarni kell.szfll1'fek. 60-100 cut 1IIagf1s. A dl'og 1-3% jU60/f1jf1t. Liudzsdsnl«. hogy a reaba rnartu nk egy gezt. 8-. Fngyirze/mIY. 1I/11f1 fel1b.5 ell fornisban leva vlzzel leonrotr egy pupozort reaskanal fiiver errek. Bcsedraddsi mAlly 4:1. Ferrorleulresre az egeszseges cmbereknek is ajanlorn.

ekuizetrin j!mJollglihozidrit tartnlnmz.) Fe hatasrerulere a vesecisztitas es ezen kereszr iil a vizefel. Gyo!?tc. Gylljttfsi ideje jl'. Sztvnyugrarokenr is lehet hasznalni. A szervezetben levo meszlerakodas ellen is haszndlharjak. ezcrc fo- lekakeut javaslom haszruiln]. erdes tapi/uris/I. azaz kernapon kent 1-2 csesze tea elfogyaszrisar. Ker-harorn her alart a ciszta Kb. De jobbnak tartom a minden masnapi hasznalatar. A 111eddlfhajtdso/? sedra kb. IMpas 110vellyek /dizott ternui. riro!?partolwlI. A meddlf hnjtdsoleat gylljtjiik. A vcsen leve ciszranal a zsurlotea fogyaszrasaval egyurr azt a zsurlor. hogy a benne leve kovasavar a vese csak hosszan dolgozza tnrtozo. Ezt is leher 6 hetig Igy inni. ezert h!1Ijrillllfllll1f1lllosollak is. A inocsdr! zsurl« sima. (sporns) /lOVeIlY. de itt is figyelernbe kell venui a vesere hae6 tulajdonsagat. New sznbad iisszeteueseteui a tnocsnri zsurloun]. eloszlatnl. llgy. 20-50 em. a mezei esurlo el'des. lyarnatos .es m. A zSllr16fite/~ (Equisetaeeae) csaltfr(jriba lethajnis. veres lesz a viz elet uk. selymes tflpiwtlSlt. egyelles. 188 189 L . A dl·og8-10% leounsnuat. zslrt. oxdl-) savakat. ileserf[a 1l)lagot.rzse a talajball me/yell Mil. szaponiut. tuert az mergezd. fel. hogy az egesz keverek legfeljebb 20-25%-a legyen zsurlo. Mar (ream. alina-. Ugy:mennyi ide ur. es akkor abba kell hagyni.napi 1-2 cscszc tea . nyirkos reteleeu.is vesere ejszakara dunszrkoresben. amibol a tea keszulr. 3-5 1Il11l vmtag. szerues (akouit-.i!Halmakn. elagazi!?' felutes szint]. A reggel keszulr tea zsurlofuver esdg a hfiroben caroljak.Zsur16 (EQUISETUM ARVENSE L. de itt is Ie kell irnorn. mere ha tovabb fogyasztjak. eleuizctonint.llius-augllsztltS. Bietosau meg lelret kiilollboztetlli a tapbltastlr6/. regrek a ciszr. Reurua es csuz esereu is ezt a modszerr kell alkalmazni. 4 i<gfriss zsurtobol les» 1 Ilg szdraz. viragot uent temll. A Ids vesekoveket es vesehornokot is erdemes vele oldani.ijb.l.l csak egycb gy6gyniiveny ada- es esce kicsir melegltsek felszivodi k.i n ttj ra lehet in ni. gyallttit.hasznalara eseten 6 hernel tovabb nem javaslorn a hasznalarat. Epe.

is I 46 Ingadozo vcrnyomas I 51 ldegrendszeri betegsegek I 53 Imll1unrendszeri bcrcgscgek I 55 (z(ileri b.es h61yagberegsegek I 64 Fcjezer naknek / 65 Fejeze.es gyomorbetegscgck. pufEldas.ijnagyobbocLis I 42 Errcndszeri cs szivberegsegek I 44 lvIagas vernyom. meggy / 97 Csipker6zsa / 100 DiMa / 102 Ezerj6fCi I 105 Farkasalma / 108 Fecskefil / 109 190 fagyongy / 112 iirorn 1 1I5 Honya 1 116 nadalyr6 I 118 Feker« ribizli I 121 Fuz ikc I 122 Galagonya I 123 Galaj / 125 G61yaotrfCi / 127 Gyerll1eklancfLi / 128 GYlljtov~inyf{i I 131 Harsfavidg / 133 Ibolya I 134 19lic I 136 Feher Feher Feher Fekete Fekete arvacsal. epevezcrck I 41 ivLijgYll11ad.i I 153 Macskagyokb.1 181 Urifii I 182 Veronika / 184 ZsM)'a I 185 Zsurlo 1186 191 .in / 93 Cseresznye.-:a I 83 Soroka 1 85 CickaF. cpe. reflux I 40 Epeh61yag.incalmak 1 57 Ugzoszervi megbercgcdcsek 1 60 PajzSl11irigy-rendellcllCSSegek / 63 Vese. gyomorfckely. m. macskall1cnta I 161 Meccng / 162 NyirEll163 Orlxlncft'i / 164 Okorfarkk6r6 I 166 Pa!.is.Tartalom El6szo I 4 A gy6gynovcnyck tortencte I 6 A magyar gy6gyflives gy6gyids /8 A javasasszony unokajn / 10 A fiivesember L1nya / 12 Gyogyszer vag}' gyogynoveny? / 15 Gy6gynovenyismeret / 16 Mir mivel keverheriink ossz e? 1 18 A gy6gytcakeszites ~\lralanos szalxilyai I 20 Fontos rudnivalok / 21 Od it6italkent haszn~llhar6.ir I 24 Melyik betegsegre rnelyik gyogynovcnyr? / 29 Allcrgia 1 30 Aranyer (szckrckcdes) 1 31 B6rbetegsegck I 33 Cllkorbetegseg 134 Emesztesi problcmak (rn.1scf{i I 167 Papsajr I 168 Pasztomlska / 169 Pemetefll / 171 Petrezselyem I 172 Porcsinfii / 173 Szagos ll1iige / 174 Szamoca I 176 Szedcr / 177 Szurokfii I 178 T(id6fli / 180 Tytikht'u. jOiZll gy6gynovcnyek I 23 Egeszscgmeg6rz6 napr. Icrfiaknak / 67 Sabadro rearendS'1cr I 68 Tinknirn kcszircse 1 71 Lcgkedvesebb gy6gYllOYCnyeim 1 73 Aldcfa I 74 Aprobojeorjan I 77 Aranyvessz6fii I 80 Bod:.in I 111 Izs6p / 137 Kakllkkfll / 138 Kamilla I 140 Kankalin / 143 Kadngk6r6 I 144 K.uk I 86 Cirromfil I 90 Csal./ 155 Marrilapu I 156 Malna /158 Menta. reflux) /38 Bethurut (hasmenes) / 39 Gyomorsavt "II rc n gcs. fodormenta I 160 Menra.ilmos 1 146 Kaposzra / 147 Kigy6szisz I 148 Korollwirag / 150 Lcvendul. borsmcnta / 158 Menta.ij-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->