P. 1
tandarikovacsmariann.kiégés

tandarikovacsmariann.kiégés

|Views: 354|Likes:
Published by pmiklos2

More info:

Published by: pmiklos2 on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann

Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Témavezető:

Dr Hegedűs Katalin, egyetemi adjunktus, Ph.D Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet, egyetemi mestertanár, Ph.D

Hivatalos bírálók: Dr. Török Szabolcs, egyetemi adjunktus, Ph.D

Szigorlati Bizottság elnöke: Szigorlati Bizottság Tagjai:

Dr Tringer László, egyetemi tanár, Ph.D Dr Tomcsányi Teodóra, egyetemi tanár, Ph.D Dr Barabás Katalin, egyetemi docens, Ph.D

Budapest 2010

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ............................................................................................................ 10 1.1 STRESSZ ............................................................................................................. 11 1.2 MUNKAHELYI STRESSZ ................................................................................. 12 1.2.1 A munkahelyi stresszforrások ........................................................................ 12 1.3 A MUNKAHELYI STRESSZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA ........ 14 1.3.1 Johannes Siegrist modellje: erőfeszítés-jutalom egyensúlya......................... 14 1.3.2 Karasek modellje: megterhelés – kontroll – támogatás ................................ 15 1.4. A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS A KIÉGÉS KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS..... 16 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS .................................................................................... 19 2.1 A KIÉGÉS ............................................................................................................ 19 2.1.1 A kiégés fogalmának meghatározása ............................................................ 19 2.1.2 A kiégés kutatása ........................................................................................... 22 2.1.2.1 Az alapkőletétel: 1970-es és 1980-as években folyatatott kutatások ..... 22 2.1.2.2 Továbblépés: a burnout multidimenzionális jellegének vizsgálata az 1990-es években – előrejelzés, közvetítés vagy következmény? ....................... 24 2.1.2.3 Kutatási trendek napjainkban: az elméleti keret finomítása ................... 26 2.1.2.4 A kiégéses tünetcsoport mérése .............................................................. 29 2.1.2.5 A kiégés kutatása hazánkban .................................................................. 32 2.1.2.6 A kiégés mérésének problémái hazánkban ............................................. 34 2.1.3 A kiégés kialakulása, folyamata, fázisai ........................................................ 35 2.1.4 A kiégés tünetei .............................................................................................. 36 2.1.5 A kiégés lehetséges okai ................................................................................ 36 2.1.5.1 Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek felelősek lehetnek a kiégés kialakulásáért? .................................................................................................... 37 2.1.5.2 Kik a legveszélyeztetettebbek? Milyen egyéni tényezők felelősek a kiégés kialakulásáért? ......................................................................................... 37 2.1.6 A kiégés következményei ................................................................................ 38 1

2.1.7 A kiégés kezelése ............................................................................................ 39 2.2 AZ ÉRZELMI MUNKA ...................................................................................... 40 2.2.1 Az érzelem fogalmának meghatározása ........................................................ 40 2.2.2 Az érzelmi munka fogalmának meghatározása ............................................. 41 2.2.3 Az érzelmi munka kuttaásának története ....................................................... 41 2.2.4 Az érzelmi munkát magyarázó egy lehetséges elmélet .................................. 43 2.2.5 Zapf és munkacsoportjának vizsgálatai......................................................... 45 2.2.6 Az érzelmi munka mérése .............................................................................. 46 2.2.6.1 Az érzelmi munka mint egydimenziós jelenség ..................................... 46 2.2.6.2 Az érzelmi munka mint többdimenziós jelenség .................................... 47 2.2.7 Az érzelmi munka következményei ................................................................. 48 2.2.8 Prevenciós és intervenciós lépések ................................................................ 51 2.3 A MEGKÜZDÉS .................................................................................................. 51 2.3.1 A megküzdéssel kapcsolatos elméletek .......................................................... 52 2.3.1.1 Nemzetközi vizsgálati eredmények ........................................................ 53 2.3.1.2 A megküzdés kutatásának hazai úttörői ................................................. 55 2.3.2 A megküzdés formái, megküzdési stratégiák ................................................. 56 2.3.3 A megküzdés mérése ...................................................................................... 57 2.4 A TÁRSAS TÁMOGATÁS ................................................................................. 58 2.4.1 A társas támogatással kapcsolatos kutatások: az egészség, a társas támogatás és a munkahelyi stressz ......................................................................... 59 2.4.2 A társas támogatás mérése ............................................................................ 61 3. CÉLKITŰZÉSEK .................................................................................................... 63 3.1 HIPOTÉZISEK ÉS VIZSGÁLT VÁLTOZÓK.................................................... 64 3.1.1 A 2005-ös egészségügyi dolgozók körében végzett kutatás elméleti koncepciója – hipotézisek, vizsgált változók........................................................... 64

2

...........................3 Az egészségügyi dolgozók körében végzett 2008-as vizsgálat elméleti koncepciója – hipotézisek......................... 78 5...... 86 5.................................................. 99 6...............................................1.... 112 3 ...........................3 Társas Támogatás Kérdőív...............2............. 96 5........................ 89 5................................................. 75 4..3..........3 A megküzdéssel kapcsolatos eredmények .................................................................... 93 5.............................. vizsgált változók.................... 78 5......3.....1 Maslach Burnout Inventory (MBI) ........2 A FRANKFURTI ÉRZELMI MUNKA SKÁLA HAZAI ADAPTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK ...3 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VIZSGÁLATÁNAK (2008) EREDMÉNYEI 85 5.......................3......................................5 Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI) .....2..... 70 4.................................................................. 64 3.........................1 Az egészségügyi dolgozók kiégés mutatói .....3 Egészségügyi dolgozók vizsgálata (2008) ......................... 73 4....................................... EREDMÉNYEK ............. 65 4....4 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála (FEWS) .....2............................3..............2 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai adaptációja kutatás elméleti koncepciója – hipotézisek.2 AZ ALKALMAZOTT MÉRŐESZKÖZÖK BEMUTATÁSA.......3......... 77 5..............................................................4 A társas támogatással kapcsolatos eredmények .........2.......... 69 4............................................................. 74 4........................................................................................................1.. vizsgált változók............................................. 81 5.............. MÓDSZEREK ...3...........................1...1..............2 A Megküzdési Módok Kérdőív / Konfliktusmegoldó Kérdőív..1 Egészségügyi dolgozók vizsgálata (2005) .................. 69 4...........................................1......................................................................................................... MEGBESZÉLÉS ...........2 Érzelmi munka az egészségügyben ....... 75 4...........................2......................5 Kapcsolatvizsgálatok .......1 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS (2005) EREDMÉNYEI ..................1 A MINTAVÉTEL ÉS A MINTA BEMUTATÁSA .................2 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai adaptációja . 69 4............................... 69 4........ 73 4......

........3.................................................... munkához köthető tényezők .......3.... 117 6.3....................................3............................................1 Az érzelmi disszonancia prediktív szerepe eltérő az egyes egészségügyi területeken és a különböző foglalkozási csoportokban ....... 125 6............. 122 6..........3.........................................................3........................................... 124 6.............10 Az egészségügyi dolgozók gyakran használják a problémaközpontú megküzdést nehéz élethelyzeteikben ... 129 4 ...........................................................................................2 A kiégést befolyásoló szociodemográfiai tényezők .........6 Az érzelemszabályozás lehetőségei is befolyásolják a kiégést – az érzelmi kontroll a deperszonalizációt............................................. 126 6.............................................................5 A negatív érzelmek kifejezésének követelménye a kiégés prediktor tényezője ..................................3 A kiégést befolyásoló................... 113 6............4.. annál alacsonyabb a kiégésünk mértéke ....................8 Minél több időt szentelünk egyetlen betegre / kliensre........................1 Kiégés – közepes mértékű az érzelmi kimerülés alapján............................3...............11 A megküzdés mint kiégés prediktor ............ 115 6................4 Az érzelmi disszonancia mint stressztényező megjósolja a kiégést ........................................ 119 6...................................3.......6....... míg az interakciós kontroll az érzelmi kimerülést befolyásolja...............3.....................3................................ alacsony fokú a személytelen bánásmód alapján és közepes mértékű a személyes hatékonyságérzetet vizsgálva .............. annál magasabb a személyes hatékonyság érzése ....... 127 6....... 112 6.9 A munkáról alkotott kép........................ 118 6.............................2 A FRANKFURTI ÉRZELMI MUNKA SKÁLA HAZAI ADAPTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK . 116 6....3 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT (2008) ...... 119 6.....................................3....................................................3.................. 127 6..............................................1 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT (2005) ..................... a hivatásetika által meghatározottnak vélt kimutatási szabályok hatást gyakorolnak az érzelmi kimerülésre .7 Minél gyakrabban szükséges pozitív érzelmeket kifejezni..............

........................................... KÖVETKEZTETÉSEK........................................................ 156 13........................ 132 7........ 138 10. A KUTATÁSOK KORLÁTAI ÉS ERŐSSÉGEI ................. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE ............................................12 Az egészségügyi dolgozók elsősorban a barátaikra számíthatnak stresszhelyzetben....... 134 8....................................... KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS .......................... 155 12..................................................... 142 12..2 MÁS TÉMÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK.............................. 140 11...6......................................................1 AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK ..... 135 9.......................... 131 6.............. SUMMARY ............. 157 5 ...................3........................................................... ÖSSZEFOGLALÁS ................. JEGYZETEK ............................................................................. 155 12...............................................13 Az észlelt munkatársi társas támogatás mint kiégés prediktor ...... IRODALOMJEGYZÉK ...................3...............

105 6 ..... megküzdés.......... 104 17.............................. táblázat: Az érzelmi munka............................................................................... táblázat: A megküzdés alakulása az egészségügyi dolgozók csoportjaiban............. 87 8.............................................. táblázat: Regresszióanalízis az érzelmi kimerülésre vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán ........... érzelmi munka) .................................... táblázat: Az MBI skáláinak átlag és szórásértéke ..................... táblázat: A vizsgálatban szereplő kérdőívek pszichometriai mutatói .................................................. táblázat: Regresszióanalízis a személytelen bánásmódra vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán ................. 102 15.................. táblázat: Az érzelmi munka az egészségügyi területek tükrében ......................................... táblázat: Az ápoló és az orvos-pszichológus csoportok kiégésének....................... táblázat: A FEWS eredeti német változatának. megküzdésének és társas támogatásának összevetése .............. 91 10................ 84 6................ táblázat: Honnan származnak az érzelemkifejezésre vonatkozó előírások? – csoportok összehasonlító elemzése ........... 88 9............. illetve a jelen kutatásban kidolgozott magyar faktorszerkezet belső megbízhatóságaának összevetése a Zapf és munkacsoportja által végzett 1999-es és 2006-os tanulmányok eredményeivel ...................................... 85 7.................... 83 5............................................. 103 16...... táblázat: A minta szocio-demográfiai jellemzői (Egészségügyi dolgozók körében végzett kutatás 2008) ...................... táblázat: A kiégés pontszámot befolyásoló érzelmi munka változók többváltozós lineáris regresszióelemzése az egészségügyi dolgozók körében .................................................................................. 92 11................... 97 13......................................................... táblázat: A kiégés mértékének prevalenciája a különböző egészségügyi területeken dolgozók körében ..... táblázat: A társas támogatással kapcsolatos eredmények az egészségügyi dolgozók körében................................. 80 4.................................................................................................... a depresszió és a kiégés összefüggés vizsgálata Pearsonféle korrelációval ..............................................................................Táblázatok jegyzéke 1............... 94 12..................... táblázat: Interkorrelációs mátrix a vizsgált változókra (kiégés................................ táblázat: Regresszióanalízis a személyes hatékonyságra vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán ....... illetve az egyes csoportokban ........................... 101 14............................................. 72 2...

........................................ táblázat: Lineáris regresszió elemzés a kiégésre a két foglalkozási csoportban (ápoló-asszisztens vs orvos-pszichológus) ....... táblázat: A kiégés lineáris regresszióval történő elemzése az egészségügyi területek tükrében (külön elemezve a pszichiátriai-pszichoterápiás.. 109 7 ............... táblázat: A kiégés lineáris regresszió elemzése a megküzdés............ illetve a társas támogatás egyes tételeinek függvényében a teljes egészségügyi mintán ...............18........... munkával kapcsolatos tényezők és szociódemográfiai jellemzők) ..................... 106 19.............. 109 21................. az onkológiai-hospice ellátásban és az egyéb területeken dolgozókat) ................................................ 107 20.................................... táblázat: Lineáris regresszió elemzés a kiégés egyes dimenzióira a teljes egészségügyi mintát vizsgálva (érzelmi munka....

Ábrák jegyzéke 1.ábra: A stressz és a kiégés közti ok-okozati összefüggés McManus és munkatársainak longitudinális vizsgálatának tükrében………………………………25 2.ábra: A munkakörnyezetben végzett érzelemszabályozás elméleti modellje Grandey alapján……………………………………………………………………….45 8 ..

= szerkesztő(k) vö = vesd össze vs = versus 9 . = lásd MBI = Maslch Burnout Inventory (Maslach-féle kiégést mérő kérdőív) mtsai = munkatársai N = esetszám NS = nem szignifikáns Pl.Rövidítések jegyzéke BDI = Beck Depression Inventory CBI = Copenhagen Burnout Inventory CSI = Coping Strategies Inventory CTI = Coping Strategy Indicator Ed/s = editor/s (szerkesztők) FEWS = Frankfurt Emotion Work Scale (Frankfurti Érzelmi Munka Skála) FIBS = Farber Inventory of Burnout Subtypes (Farber kérdőíve a kiégés típusokra) i. = idézett mű JBI = Jerabek’s Burnout Inventory (Jerabeck-féle kiégést mérő kérdőív) Ld. = például SD = standard deviáció (szórás) SMBM = Shirom-Melamed Burnout Measure (Shirom-Melamed-féle kiégés mérőeszköz) SPSS = Statistical Package for the Social Sciences (statisztikai programcsomag a társadalomtudományok részére) szerk.m.

akik embertársaikat nehéz. ha vannak csatornák. lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében 1. Közben vannak. Mit is jelent ez? Azt. hogy a kutatási eredményekre építve hatékony segítséget nyújtsunk azoknak az embereknek. kapni tud. Csak akkor tud valaki folyton adni önmagából a munkája során. hogy bár egyre több tanulmány dokumentálja. hiszen a legértékesebbjei a szakmának. A háttere ennek feltételezésem szerint az. 10 . BEVEZETÉS A téma vizsgálata – az egészségügyi dolgozók érzelmi megterhelődése. Őket nem szabadna elveszítenünk. akikhez szívesen megyünk mi magunk is kivizsgálásra. ennek ellenére még mindig sokszor rejtve maradnak. de rendszerint azok. hogy a kiégés és az ennek következtében kialakuló testi. lelki és szellemi szinten megjelenő tünetek jelen vannak az egészségügyi dolgozók körében. akik közülük elhasználódnak. a figyelem a gazdasági és pénzügyi problémák pillanatnyi kezelésére és nem a dolgozók testi és lelki állapotára irányul. új munkahelyi követelmények. új osztályok. áthelyezések szinte egyik napról a másikra. hogy felveszik a munkát és figyelmüket. hogy jelenleg a magyar egészségügy a túlélésre törekszik. működési szabályok megismerése és az ezekhez való alkalmazkodás. elvárások. Ugyan próbálkozások vannak továbbképzések és tréningek formájában. ahol megvalósult az egyetem és az egészségügy integrációja – a struktúraváltás komoly változásokat hozott a dolgozók számára (munkahelyi leépítések. Ebben az a legfájóbb. Ugyanakkor – különösen a dél-alföldi régióban. elhallgatásra kerülnek az ezzel kapcsolatos eredmények. hogy éppen azok égnek ki. Holott a cél az lehetne. klienseknek. érzelmekkel telített élethelyzetekben kísérik. akik naponta vállalják az adott egészségügyi körülmények között. új munkacsoportba való beilleszkedés). azok. akik korábban a leginkább „lángoltak”. tudásukat és ráhangolódásukat adják a betegeknek. mégis az ezzel való szembenézés. ahonnan töltekezni. lelki kiégése – alapvető jelentőségű hazánkban. Ők azok a segítők. azok. vagy pszichoterápiába. új felettes. ellenőrzésre. szakértelmüket. akik a leginkább érintettek.Érzelmi megterhelődés. akik szívvel-lélekkel és jól akarják végezni munkájukat. elfáradnak és már nem képesek többé adni. valamint a társadalmi összefogás a probléma felkarolására elmarad. nem jutnak el ezekre.

(b) a stresszreakciók – idetartoznak mind az élettani. Az utolsó fázis károssá válhat. Valójában a kiégés során is ez történik. hogy a társadalomtudomány legkülönbözőbb képviselőinek érdeklődését keltette fel e jelenség tanulmányozása: lelkészek. A stresszorok esetében gyakran megkülönböztetik az akut és a krónikus stresszt. A krónikus stresszállapot súlyos pszichológiai és élettani következményekkel járhat. pedagógusok. Nem meglepő.és kommunikációs folyóiratokban. Selye János írta le az általános adaptációs szindrómát. megoldhatatlannak minősítünk (Kopp. szociális munkások. különösen az elhúzódó. orvosok. A téma és a kutatások interdiszciplináris jellegét mi sem jelzi jobban. A stressz összetevői között említhetők: (a) maguk a stresszorok. amelyeket aktivitással kontrollálhatatlannak. Akut stresszt jelenthet súlyos trauma (baleset. a Human Resources Review. jellemzői (Kopp. érzelmi tünetekkel. hogy a kiégés tünetei között egyaránt találkozunk mentális-. 2005). 1. Szűkebb értelemben azokat a helyzeteket minősítjük stresszhelyzetnek. a veszélyeztető környezeti hatások. hogy hányféle aspektusból lehet közelíteni a kiégés jelenségéhez. mint az. a Promotion and Education. közegészségügyi-. a Work and Occupations. amelynek három fázisa: a vészreakció. gazdasági-. és a kimerülés. a Journal of Health Psychology. szociológusok és pszichológusok próbálják az okait. Számtalan tanulmány jelent meg az elmúlt években többek között: a Journal of Managament. tüneteit és a lehetséges kezelési módjait megragadni. következményeit. Ez önmagában jelzi. háború). krónikus stressz hatására juthat az ember a kimerülés állapotába. mert a kiégéses tüneteket az elhúzódó stressz nyomán fellépő jelenségként tartják számon. ápolók. ami tudománytörténeti szempontból nem tekinthető hosszú időnek. az ellenállás.A kiégéses tünetek vizsgálata több mint három évtizedes múlttal rendelkezik. 2005). menedzsment. pszichológiai-. a Scandinavian Journal of Public Health. testi-. valamint a 11 . ezért az egészségre gyakorolt negatív hatása kétségtelen. leginkább azért.1 STRESSZ Röviden érinteném a stressz témáját. a The Family Journal lapokban. mind a pszichológiai egyéni reakciómintázatok– és (c) az egyén pszichológiai adottságai. a School Psychology International. a Feminist Criminology. orvosi-. A kiégéssel kapcsolatos ismeretekről egyaránt olvashatunk ápolási-. magatartási-.

A krónikus stressz körébe tartoznak a tartósan fennálló. munkahelyváltás. sajátosságokkal is számolni kell. 1. az elismerés hiányát és a munkaviszony bizonytalanságát emelték ki (Kopp és Berghammer. 12 . Stauder.2. 2007). 2008. hiszen ugyanazon a munkahelyen. de elkerülhetetlen mindennapi stresszorok. Fontos ez a megkülönböztetés. Kopp és Kovács. 1. vagy a vállalatigazgatót. hogy a másik számára is ugyanazt jelenti. Ma már igazolt. csökkenő motivációval számolhatnak a munkaadók. az alacsony kontrollérzést. hogy a különböző munkahelyek nem egyformán stresszesek: más stresszhatás éri a tanárt. (3) a szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok. például ugyanabban az iskolában két pedagógus eltérő módon reagál a veszélyeztető környezeti hatásokra. A tartós stressz fent említett következményeként a munkahelyen növekszik a hiányzások száma. Nehézséget jelent. 2007).különböző életesemények (költözés. (4) a szervezeten kívüli stresszorok (Juhász. A krónikus stresszforrások között a túlterheltséget. A stressz valójában alkalmazkodási és védekezési funkcióval bír. Emellett az egyéni reakciókkal.1 A munkahelyi stresszforrások A munkahelyi stresszorok közé tartoznak: (1) a feladattal kapcsolatos stresszorok. ami egyikük számára stresszt jelent. az orvost. teljesítményromlással. amelyek hatására hosszú távon egyensúlyvesztés következhet be. gyermekszületés. (2) a munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok. akár maradandó egészségkárosodáshoz vezetve (Stauder. 2005. hogy a munkával kapcsolatos stressz kiemelt jelentőségű a középkorú férfiak rossz egészség mutatói szempontjából. A Kopp Mária által vezetett országos reprezentatív epidemiológiai vizsgálatok kimutatták. relatíve alacsony intenzitású. a krónikus stresszforrások közül pedig a munkahelyi stresszt emeljük ki. megbetegedés. 2006). nem biztos.2 MUNKAHELYI STRESSZ Az elkövetkezendő évtized egyik legsúlyosabb népegészségügyi problémája lehet a munkahelyi stressz (Kopp. és az. 2007). mert kutatásunkban kizárólag a krónikus stressz koncepciója kerül be az elméleti keretbe. hogy a traumák hatására visszafordíthatatlan idegrendszeri változások következnek be (Stauder. veszteség). a menedzsert. 2002).

a változások a munkában. csoport és szervezeti szinten – ragadhatók meg. vidéki. az állás bizonytalansága. hiszen a magas esetszám. a túl sok vagy túl kevés felelősség más dolgozókért. hogy a kutatók véletlenszerűen választották ki a tanulmányozni kívánt stresszváltozókat. a túlzsúfoltság. a személyes hitek. Mindezeket továbbszínezhetik a speciális rétegek stresszorai: nőként. a vezetési stílusok. meggyőződések és a vállalati politika közti konfliktus. kisebbségként. a túl alacsony fizetés. Szervezeti szinten a szervezeti légkör. előléptetés kérdése okozhat problémákat. elidegenedés és anómia. a karrierfejlődés. vagy éppen a túlzott autonómia. közlekedés a munkahelyre. a kellemetlen szagok. társadalmi problémák. illetve alulterhelések. az ellenőrzés.(1) A munkaköri leírásban rögzített feladatok olykor stresszforrássá válhatnak. (2) A munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok körébe sorolhatók a zaj. A munkahelyi stressz vizsgálatának egyik legnagyobb problémája az volt. a jó munkatársi kapcsolatok hiánya. fogyatékosként egyéb stresszhatásnak is ki lehet téve az illető. az autonómia hiánya. (4) A szervezeten kívüli stresszorok: családi kapcsolatok. ide sorolhatók a mennyiségi-. városi életkörülmények. 13 . a munkafeltételek. csoporton belüli konfliktusok (mobbing). vezetőként. Ez a helyzet akkor rendeződött. a technológiai változásokkal való lépéstartás. amivel naponta szembenéznek. Az egészségügyi dolgozók esetében nagyon gyakori stresszhatásról van szó. anyagi problémák. beosztottal való viszony. szerepek közötti konfliktus – családi és munkahelyi szerep összeegyeztetése. amikor megjelent Siegrist és Karasek munkahelyi stresszre vonatkozó elképzelése. Egyéni szinten: a szerep kétértelműség. a technológia változásai jelenthetnek kihívást. vagy a nem megfelelő munkafeltételek. a túlzott adminisztráció olyan jellegzetességei a munkájuknak. gyakori költözés. felettessel. az elvonulás lehetőségének hiánya. minőségi túl-. a megvilágítás. a szerepkonfliktus. (3) A betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok három szinten – egyéni. beosztottként. míg csoport szinten az összetartás hiánya.

hogy egészségi állapotát rossznak minősítse (Salavecz. Magas érzelmi kimerülést mutattak a vizsgálatban résztvevők (M=25. több esetben igazolva az elméleti alapfeltevés létjogosultságát. A munkavállalók 18. bizonytalan az állás. Ha a dolgozó azt tapasztalja meg.6%-a az alacsony jutalom – magas erőfeszítéssel jellemezhető veszélyeztetett csoportba tartozik. hogy a tanárok 21. Az erő kifejezéssel az aktív.3. Unterbrink és munkatársai 2007-ben egy majdnem 1000 fős pedagógusmintát vizsgáltak és azt találták. sikertelen erőfeszítéseket takarja. A modellben fontos szerephez jut a jutalom felett érzett kontroll mértéke. mind a testi egészség egyik legfontosabb előrejelzője (Harrach és Kopp. Siegrist koncepcióját leginkább a szív-érrendszeri betegségek vizsgálata során használták kiindulásul.91). ez az erőfeszítés-jutalom egyensúlytalanság. míg a belemélyedés fogalma a negatív kimenetelű. A belemélyedés megküzdési formájának használata növeli annak valószínűségét. vagy foglalkozásváltásra kényszerítik.1 Johannes Siegrist modellje: erőfeszítés-jutalom egyensúlya Johannes Siegrist munkahelyi stressz modellje szerint a munkahelyi erőfeszítések és az erőfeszítésekért kapott jutalmak nem megfelelő aránya egészségromlást okozhat. lefokozhatnak valakit. az alacsony munkatársi támogatás és a túlvállaló magatartás olyan stressztényezők. akkor alacsony kontrollról beszélhetünk. hogy az illető nagy megterhelés – alacsony jutalmak irányába megy el. Amennyiben nincs előmeneteli lehetőség. A magyar népesség körében végzett vizsgálatok szerint a munkahelyi kontrollérzés mind a lelki. A megküzdés koncepcióját az erő és a belemélyedés változók mentén emeli be a modellbe. valamint a munkahelyi bizonytalanság. a férfi tanárok szignifikánsan alacsonyabb személyes hatékonyságérzetről számoltak be és magasabb deperszonalizációról nő tanártársaikhoz képest. 2008). Amennyiben nincsenek egyensúlyban 14 . amelyekhez negatív érzelmek társulnak. amelyek fennállása esetén a munkavállalónak közel háromszor nagyobb az esélye arra. A kiégéses tüneteket is próbálták kapcsolatba hozni az erőfeszítések és jutalmak egyensúlyával. hogy erőfeszítéseik meghaladják az értük kapott jutalmakat. 2005). hogy magas erőfeszítései ellenére alacsony jutalomban részesül. akkor testi és/vagy lelki betegségek jelenhetnek meg nála (Siegrist 1996).5%-a érezte úgy.3 A MUNKAHELYI STRESSZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA 1.1. rendszerint pozitív kimenetelű erőfeszítéseket illeti.

2001). A munka két alapjellemzőjét különbözteti meg: a munka-követelmények. környezeti jellemzőket teszi felelőssé a munkahelyi stressz kialakulásáért. válaszadási arány 52%). hogy az alacsony döntési jogkörnek megbetegítő hatása van nagymértékben felelős a szív-érrendszeri betegségek kialakulásáért (Kopp. ezért a Karasek nevével összefonódott modellben leírt megterhelés változót kibővítették az érzelmi követelmények. 2002). E két változó interakciójának eredményeként az egészségre nézve legrosszabb állapotnak tekinthető. 1997-es kutatásukba az onkológia területén dolgozókat vontak be (N=816. hogy a nagy megterhelés – alacsony kontroll feltételekkel jellemezhető munkák negatív hatását képes enyhíteni a munkatársaktól. és azt feltételezték. A legoptimálisabb a személyes fejlődés szempontjából a magas követelmények és magas döntési lehetőségek találkozása. hogy az érzelmi követelmények a megterhelés mértéke mellett szignifikánsan előrejelzik az onkológiai ellátásban dolgozók kiégését.3. A szociális támogatás két formáját jelöli meg: a társas-érzelmi támogatást. 2006. vagyis a kontroll (control) változókat. a megterhelés (job demand) és a döntésekre irányuló autonómia. hogy az érzelmi munkakövetelmények (emotional job demands) és a feszültség közötti kapcsolatot befolyásolja az. Az emocionális megterheléssel és alacsony döntési jogkörrel jellemezhető munkák esetén a pszichoszomatikus betegségek emelkedését találták DeJonge és mtsai (Juhász. hogy a klasszikus megterhelés – kontroll modell nem tesz különbséget megterhelések között. 1. akkor a dolgozónak nagyobb esélye van a kiégésre (Unterbrink és mtsai.2 Karasek modellje: megterhelés – kontroll – támogatás A modell a munkahelyi. 2008). felettesektől érkező segítség. Kopp. Az egészséggel kapcsolatban több vizsgálat is kimutatta. Feltételezték. 2007). Az érzelmi megterhelést két kérdés típussal mérték: az egyik a kliensekkel 15 . Karasek később kiegészítette modelljét a társas támogatás gondolatával. valamint a feladatvégzéshez nyújtott segítséget. amikor magas követelmények alacsony döntési lehetőséggel párosulnak. hogy valaki mennyire fogékony az „érzelmi fertőzésre” (emotion contagion). LeBlanc és munkatársai kiemelik.az erőfeszítések és a jutalmak. hangsúlyozva ezzel. érzelmi megterhelés változó beemelésével (LeBlanc és mtsai. különösen a humán területeken dolgozóknál jelentkezik az érzelmi megterhelés. Berghammer.

haldoklással való szembenézés növekedett mértéke előre jelezte a kiégést. Vizsgálatukban 391 brit orvos vett részt. haldoklással való szembenézés. Sikerült igazolniuk azt a feltételezést. 1. a másik pedig a halállal és a haldoklással való szembenézésre (6 tétel). Xanthopoulu és munkatársai 2007-es tanulmányukban tesztelték azt a hipotézist. A személyes hatékonyságérzet magas szintje növeli. mint a fizikális munkakövetelmények és kiégés kapcsolatban (Xanthopoulu és mtsai. mely szerint munkakövetelmények kiégésre gyakorolt hatását módosítják az erőforrások. míg a személytelen bánásmód csökkenti a stresszt (Mc Manus és mtsai. ami azt jelenti. Az egyéni fogékonyság mértéke. az érzelmi megterhelődés a páciensekkel történő interakcióból fakad. De Jonge és munkatársai 2008-as tanulmányukban azt hangsúlyozzák: még mindig nem tudjuk. hogy az érzelmi munkakövetelmények milyen körülmények között gyakorolnak hatást az egészségre és a jól-létre (de Jonge és mtsai. A halállal. Vannak szerzők. Mc Manus és munkatársai 2002-ben publikálták három éves hosszmetszeti vizsgálatukat. Eredményeik szerint az érzelmi kimerültség és a stressz között kölcsönös egymásra hatást feltételezhetünk. 2007). Pinikahana ausztrál kutató pszichiátriai ápolók 16 . akik a stresszben látják a legfőbb okát annak. A MUNKAHELYI STRESSZ ÉS A KIÉGÉS KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Számtalan kutatót inspirált már munkája során a kiégés és a stressz közötti összefüggés vizsgálata.való kapcsolattartás problémáira kérdezett rá (12 tétel). amikor a megterhelés és kontroll változókra kontrollálták a vizsgálatot. akkor alacsony kiégés várható. hogy minél nagyobb a munkastressz. hogy az ápolók miért nem tudják optimális hatékonysággal munkájukat végezni.4. ugyanakkor a magas stressz érzelmi kimerültséget okoz. ha az erőforrás alacsony. Az egészségügyben dolgozók magas érzelmi megterhelés alatt állnak. 2002). Oehler és munkatársai kórházi nővérek körében igazolták. Amennyiben a követelmények és az erőforrások kiegyenlítik egymást. Az érzelmi munkakövetelmények kiégésre gyakorolt fő hatását sikerült igazolni. hogy a magas érzelmi kimerülés stresszhez vezet. valamint a halállal. hogy az erőforrások puffer hatása erősebb az érzelmi munkakövetelmények és kiégés kapcsolatban. annál magasabb a dolgozók érzelmi kimerültsége (Oehler 1991). 2008). mint stresszortényező a szakmaspecifikus tényezőkre irányítja a figyelmet. a munkakövetelmények és a kiégés közti kapcsolat különösen akkor erős.

hogy a társas kapcsolati hálón belül egyedül a munkatársaktól kapott támogatásnak volt jelentős szerepe (Kovács és Hegedűs 2008). 2006. in press). a legtöbb empirikus vizsgálat a betöltött szereppel kapcsolatos stresszhatásokat elemezte (Pikó. a munkahelyi légkör (Szicsek. Győrffy és Ádám. 2004. 2003. Pinikahana és Happel 2004. hogy érzelmi támogatást nyújtson egy-egy pszichiátriai betegnek (Pinikahana és Happel 2004). A túlterheltség szoros kapcsolatban van a munkaidővel. és annál kevesebb ideje marad arra. 2000. 2008. valamint a kiégést mérték. hogy az idős betegeket ellátó ápolók munkahelyi stressz értéke nagyobb. 2008). Általános eredménynek bizonyult az énhatékonyság és kiégés között fellépő negatív kapcsolat (Perrevé és mtsai. az énhatékonyságot. annál túlterheltebbnek érzi magát. 2004). ezért körükben nagyobb eséllyel érvényesülhetnek a munkahelyi stressz káros következményei (Szabó és mtsai. hogy nem a munkából adódó stressztényezők okozzák a legnagyobb veszélyt. Szabó és munkatársai hospice ápolók és idős betegeket ellátó ápolók csoportjait vizsgálva azt tapasztalták. Szintén sokat kutatott terület a munkatársakkal való kapcsolat. túlórák hatása (Timperley és Robinson. ten Brummelhuis. 2002. A szervezeten kívüli stresszorok közül a szerepek közötti konfliktus az egyik legtöbbet kutatott terület (pl. a túlterheltség. A vizsgált stresszforrások közül pedig a túlterheltség bizonyult legerősebbnek. Szabó és mtsai. Perrevé és mtsai.4%-a mutatott magas kiégettséget. Perrewé és munkatársai a szerepkonfliktus. A személyes hatékonyság a szerepkonfliktussal negatív összefüggést mutatott (Pikó. 2004. a kiégést és a munkahelyi elégedettséget vizsgálta. Szicsek vizsgálatának egyik legfontosabb megállapítása az volt. vagyis minél többet dolgozik valaki. 2008 in press). A fentebb említett munkahelyi stresszforrások közül többet is kapcsolatba hoztak a kiégéses tünetekkel. mint a hospice területén dolgozóké. 2002). szerepbizonytalanság stresszortényezőket. További vizsgált területek: a vezetés jellege (Bogler. 2001). Kovács 2006). 2006). Pikó kérdőíves vizsgálatának eredményei szerint a kiégés érzelmi kimerülés és deperszonalizáció dimenziója összefüggésbe hozható a szerepkonfliktussal. Kovács és Hegedűs 2008). érték és a kiégés közötti kapcsolat feltárásával keveset foglalkoznak.körében (N=136) a stresszt. Kovács és Hegedűs kutatásukban azt találták. Lewin és Sager. Altun török 17 . ezzel szemben a személyes hit. A vizsgáltaknak csupán 10. inkább a munkahelyi légkörnek van döntő szerepe a tünetcsoport alakulásában (Szicsek.

nővérek körében lefolytatott vizsgálata a személyes és szakmai értékek megismerésére, valamint a kiégés kialakulásában betöltött szerepére irányult (Altun 2002). Azok a nővérek, akik magas érzelmi kimerülésről számoltak be, az egyenlőség, az altruizmus és az esztétika értékeit előre helyezték az értékek rangsorolása során, míg az alacsony érzelmi kimerülést mutató ápolók a szabadság értékét jelölték meg legfőbb értékként. A szabadság, az altruizmus és az igazság értékeinek előtérbe helyezése együtt járt a növekedett személyes hatékonyságérzettel. A munkahelyi stressz és kiégés kapcsolatát feltárni kívánó kutatások nemzetközi szakirodalma igen szerteágazó, itt most csak felvillantásra volt lehetőség, hiszen az értekezés témája elsősorban a kiégési szindróma vizsgálata.

18

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1 A KIÉGÉS Kutatásunk középpontjában a kiégés vizsgálata áll, ezért az elméleti fejezetben elsőként ezt a változót járjuk körül, kitérve a tünettcsoport értelmezésére, mérésére, az eddigi empirikus vizsgálatok eredményeire, a tünetekre, a kezelésre. 2.1.1 A kiégés fogalmának meghatározása A kiégési (burnout) szindrómával az utóbbi harminc évben foglalkozik a pszichológia. A szakirodalom 1974 óta használja ezt a fogalmat. Először Herbert Freudenberger pszichoanalitikus alkalmazta a szakmai viselkedés leírására. Sokaknak ma is idegen a fogalom: ismertek ugyan az igék: ég, elég, kiég –, mégis furcsán, de szemléletesen érzékelteti, hogy miről is van szó. Ahogyan Ónody is utal rá a lángból parázs lesz, majd hamu (Ónody és Dancsó, 2001). A lángoló lelkesedés folyamatos izzásához, lobogásához kell valami, ami táplálni képes a lángot. A táplálás funkcióját betölthetik többek között: az elismerés, a szakmai sikerek, a jó munkahelyi légkör, a kiegyensúlyozott családi háttér. Ha ez nem valósul meg, akkor egy idő után már csak parázs lesz a lángból. A parázs állapotában még van remény, hisz a parázs még izzik, és amíg izzik, addig a tűz feléleszthető, ha már csak hamu van, abból már nem lehet tüzet csiholni. Freudenberger szerint az egyén fizikai és lelki erőforrásának kiapadásáról van szó. A burnout szindrómát a következőképpen írja le: "Ez a szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota, mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.” (Fekete, 1991,17.) Schmidbauer 1977-ben a "Der Hilflose Helfer" című művében ír a Helfer, vagyis a segítő szindrómáról. Pszichoanalitikus szempontból a segítők személyiségét, motivációját, valamint a segítő-kliens kapcsolat buktatóit vizsgálta. Schmidbauer szerint: "A helfer szindróma emberi problémákkal foglalkozó segítő /orvos, pszichológus, szociális munkás, lelkész, nevelő, ápoló/ saját ingatag pszichés egyensúlya 19

fenntartásával függ össze rejtetten a gyengéken, a pácienseken való segítés szükséglete. Jellegzetes személyiségjegyek kapcsolódásáról van szó, mely a szociális segítésen keresztül - a saját fejlődés kárára - merev életformává alakul." (i.m.,18.) Fontos megkülönböztetni egymástól a kiégési szindróma és a segítő szindróma fogalmait, míg a segítő szindróma a humanisztikus pályamotiváció sajátos alakulása, a pályaválasztás motivációja az öngyógyítás, addig a kiégés fogalmát inkább az elhúzódó, tartós munkahelyi stresszel hozzák kapcsolatba. Fekete Sándor a kiégés jelenségének egy újabb aspektusát emeli ki azzal, hogy a segítés szolgáltatássá vált. "Ebben a kapcsolatban az emocionális kontaktus - személyes, bizalmi viszony - mintegy szolgáltatássá válik, az eddig privát, intim szféra professzionalizálódik a segítő számára, illetve az elidegenedett ipari társadalom a magány, az érzelmi problémák megoldására 'szakértőt' produkál, akinek a betegbiztosító, és a táppénzes fegyelem szorításában szolgáltatásként kell a 'korrektív emocionális tapasztalást' lehetővé tenni egy intim, bizalmi kapcsolatban." (i.m.,18.) Cherniss szerint a kiégés egy "olyan folyamat, amelyben a stressz és a hajszolt munka hatására a hajdanában elkötelezett szakember eltávolodik munkájától" (Herr, 1992, 29.). Edelwich és Brodsky a kiégett kifejezést olyan segítőszakmabeliek esetében használják, "akiknek idealizmusa, energiája és céltudata nagymértékben megcsappant munkahelyi körülményeik miatt." (Edelwich és Brodsky, 1997, 10.) A téma egy másik prominens képviselője Dista Kafry, a kaliforniai Berkley Egyetem munkapszichológia professzora szintén csak segítő foglalkozásokkal kapcsolatosan használja a fogalmat. "A kiégés tartós, vagy ismételt emocionális terhelés eredménye más emberekért való hosszú távú, intenzív erőfeszítéssel összefüggésben." (Ónody, 2001, 104.). A kiégést tapasztaló személyek önmagukkal és munkájukkal kapcsolatosan is negatív beállítódást alakítanak ki, az emberekkel kapcsolatos érzéseik és érdeklődésük eltompulnak, és a legtöbbször a visszájukra fordulnak – távolságtartás, ellenszenv, részvétnélküliség jellemzi őket (Pines és mtsai, 1992.). E szerzők azonban arra is utalnak, hogy a kiégés és az unalom ritkán érinti az élet valamennyi területét. Sokan, akik a munkájukban kiégtek, élvezik a családi életüket, a munkán kívüli tevékenységeiket. 20

elkülönítve a vizsgálati személyeknek a csupán mentális kifáradással. inaktivitásukat inkább a fáradtságnak tulajdonítják. akikkel együtt dolgozik . mik a különbségek. Fontos. mint például a berozsdásodás. hogy hosszú ideig fennálló érzelmi megterhelés. A fentebb leírtakból azonban az is kitűnik. valamint a kezelés szempontjából alapvető jelentősége van ennek a kérdésnek. akiknek nincs lehetőségük arra. stressz hatására a személy fizikai.Christina Maslach szerint az egyén törődési szándékát veszíti el azokkal szemben. míg mások stagnálásról illetve leragadásról beszélnek. hiszen hasonló jellemzőik vannak. táppénzes napok szempontjából a legkedvezőtlenebb képet a kifáradásban és kiégésben egyaránt szenvedők csoportja mutatta (Leone és mtsai. hogy a tünetek több területen jelentkeznek. A tünetek fennmaradása és a hiányzások. A kiégés kifejezés jelentése nem egyértelmű. illetve kiégéssel és kifáradással egyaránt jellemezhető csoportjait. hiszen ezek a történések is hasonló tüneteket okoznak (Herr. Az elmúlt évtizedek során nem alakult ki egységes meghatározás a kiégés koncepciójával kapcsolatban. lelki és érzelmi kimerülés állapotába kerül. A fogalom számos meghatározásában közös. A magas kiégést mutatók a depressziósokkal szemben inkább képesek élvezni az élet dolgait. helyzetekkel. 1982). aminek következtében az egyén nem lesz képes pozitív érzéseket. vagy kiégéssel. ritkán fogynak le és kevésbé jellemzők rájuk a szuicid gondolatok. nem a 21 . empátiát tanúsítani a kliens iránt (Maslach és Jackson. hogy a fogalom határai nincsenek igazán tisztázva. Néhányan az életuntság és a kiégés között próbálnak különbséget tenni. El kell különítenünk a kiégést a kifáradástól is – ez utóbbi esetén nem jelenik meg a reményvesztettség. Vitatott kérdés az is.a háttérben ő is az érzelmi kapacitás kimerülését hangsúlyozza. mik a hasonlóságok. tiszteletet. határozatlanságukat. sokan eltérő értelmezésben használták a fogalmat. Izgalmas kérdés a depresszió és a kiégés rokonságának kérdése is. hiszen a diagnózis felállítása. a tehetetlenség és a nincs kiút érzése. A kiégésben szenvedők bűntudata reálisabb. A berozsdásodást olyan egyénekre használják. Fontos azonban hogy két külön entitásról van szó. Leone és munkatársai négy éves prospektív vizsgálat keretében próbálták tisztázni a különbségeket. hogy van-e létjogosultsága a mentális kifáradás és kiégés fogalmaknak. 2007). hogy a bennük rejlő képességeket érvényesítsék az állásukban. mint a depressziós betegeké. 1997). Mivel szokták összetéveszteni? A munkához kapcsolódó különböző fázisokkal. és ezt a szokásos módon nem tudja megoldani.

Nem meglepő. valamint a szolgáltató szektor dolgozói alkották. míg a depressziósok korán kelnek (Brenninkmeyer és mtsai. a személyköziség jelzi. amely ki van téve a kiégés veszélyének: az áldozatkész és elkötelezett. A hangsúly az intervencióra.2. hogy mind az egyén mind a másik szerepet játszik benne. lekezelő (Clarkson. századra jobban kijelöltek. 22 . 1991). Inkább elalvási nehézségeik vannak. az alkalmazott vizsgálati módszerek interjú. A kutatások másik csoportja elsősorban a munkahely. arra fókuszálva. hogy leírják a jelenséget. hiszen tartós stressz nyomán fellépő jelenségről van szó. hogy a kiégés és stressz között kapcsolatot találtak. ez egyfajta klinikai-személyiségpszichológiai látásmódot igényel. Schmidbauer négy jellegzetes típusú viselkedést írt le a Helfer szindrómában (Fekete.1. hogy milyen hajlamosító tényezők vannak a személyiségjegyek szintjén. a társas környezet. ami inkább szervezeti-szociálpszichológiai megközelítést jelent. az individuális és környezeti meghatározottság egyaránt megjelenik a fogalom meghatározásban. a túlzottan elkötelezett. Munkahelyi kiégés alatt olyan pszichológiai tünetcsoportot értünk. kvalitatív jellegű munkák születtek. 2001).2 A kiégés kutatása 2. a probléma azonnali megoldására. munkába bonyolódó és az autoriter. 2. hogy a munkahelyi személyközi kapcsolatokban rejlő stressztényezők mentén ragadják meg a fogalmat.1 Az alapkőletétel: 1970-es és 1980-as években folyatatott kutatások A hetvenes években a kutatások célja az volt.1. Ekkor leíró. A munkahely kapcsán a munkahelyi stressz került a vizsgálatok fókuszába. a munka illetve a szervezet specifikumai oldaláról vizsgálódik. 1997). Ebből kiderül az is. A vizsgált populációt leginkább egészségügyi dolgozók. A kiégés kutatás e korai fázisában két irányvonal körvonalazódott: az egyik a személyiség oldaláról próbálja vizsgálni a témát. kezelésére terelődött. A kutatásoknak köszönhetően a fogalom határai a XXI. milyen tünetei vannak a jelenségnek.betegségnek. esettanulmány és megfigyelés voltak. Freudenberger pedig három olyan személyiségtípust azonosított. a segítő és segítséget kérő közötti kapcsolat. számtalan burnout workshop került meghirdetésre. amely a tartós interperszonális stresszorokra adott válaszként értelmezhető.

érdekes különbségeket találtak. a páciens családjával történő kapcsolattartásra. a deperszonalizáció tekintetében jelentős különbség mutatkozott. Az ápolóknál a burnout szindrómán belül az érzelmi kimerülés és a személyes hatékonyság csökkenése volt jellemző. 2001). melyet világszerte valamennyi kutató megért és használ. A másik tényező. 1982). Az egészségügyi dolgozók munkájában kulcsszerepet töltenek be a páciensek. Ekkor fejlesztették ki a Maslach Burnout Inventory (MBI) mérőeszközét is. hogy nemi különbségek álltak a háttérben – a nyolcvanas évek Amerikájában az orvosok többnyire férfiak. elsőként a humán foglalkozásúak. míg az orvosoknál az érzelmi kimerülés mellett a deperszonalizáció jelentkezett. ezt a különbséget a szakmákból adódó különbségeknek tudták be – a teljesítménnyel kapcsolatos visszajelzés. mint az orvosok. Elképzelhető. más megküzdési stratégiákat használnak az ápolók. s akkor még senki sem gondolta. a presztizs eltérő volt a két foglalkozás esetén (Maslach és Jackson. viselkedésére. A kudarc stresszel jár.A nyolcvanas években elérkezett a kiégés kutatás szisztematikus empirikus vizsgálatának korszaka. A jelenség kvantitatív vizsgálata kérdőíves módszerrel lehetővé tette nagyobb populáció megkérdezését (Maslach és mtsai. A személyes hatékonyság csökkenését másként érzékelték a vizsgálatban szereplő orvosok és az ápolók. a jelenség jobban megragadható a munkastressz oldaláról. ami összefügghet az empátiás készséggel. és ennek a csoportnak a kérdőíves eredményeit hasonlították össze más humánfoglalkozású személyek eredményeivel. míg az ápolók nők voltak –. ami befolyásolja az érzelmi terheltséget: a siker és a kudarc aránya. a fizetés. az előmenetel. később az oktatásban dolgozók kiégés mutatóinak feltárására. az ismétlődő kudarc 23 . egészségi állapotára. Maslach és Jackson kutatásaik alapján arra a következtetésre jutottak. Az MBI megalkotása komoly fordulatot hozott a kiégés kutatásában. Ezt Maslachék azzal magyarázták. hogy Maslach és munkatársai ezzel megteremtették a közös nyelvet. hogy bár kétségkívül fontosak a személyi változók a burnout kialakulásában és magyarázatában. és ez a közvetlen kapcsolat érzelmileg megterhelő több szempontból is: különös tekintettel a beteg érzéseire. Maslach és Jackson a nyolcvanas években egészségügyi dolgozók – ápolók és orvosok – körében vizsgálták a kiégés mértékét az általuk összeállított kérdőívvel. a kommunikációs problémákra. A vizsgált csoportokban az érzelmi kimerülés hasonló mértékben jelentkezett. hogy talán a páciensekkel való foglalkozás eltér a két szakmában.

magas elvárások. Elindultak a longitudinális jellegű vizsgálatok. 24 . munka. valamint abban az esetben. a kilencvenes évektől kezdve más országokban is erősödtek az ilyen irányú kutatások. 2. a közvetlen kontaktus mennyisége a kliensekkel befolyásolják a burnout szindróma megjelenését. ami a kontroll hiányához köthető és kapcsolódik a munkaelégedettséghez. a személy szerepbizonytalanságot él át. a velük való kontaktus kerülése között.2 Továbblépés: a burnout multidimenzionális jellegének vizsgálata az 1990-es években – előrejelzés. Pozitív korrelációt találtak a burnout és a képzettség foka. hogy írják le a társkapcsolataikat /család.pedig tanult tehetetlenséghez vezet. rossz társkapcsolatokkal /különösen szegényes baráti kapcsolatokkal/. mind pszichés elvárásai. Ötszázharmincegy személyt kértek arra. 1992). az ellátandó skizofréniás betegek száma. a munkafeltételek.1991). Amerikában és Kanadában születtek keresztmetszeti vizsgálatok.2. Pines és munkatársai a kiégés és az életesemények között kerestek kapcsolatot. annál kevésbé hajlamos a kiégésre. A befolyásolják mások teljesítménnyel kapcsolatos visszajelzések – ha ezek hiányoznak. pályán eltöltött idő között. és a segítségért folyamodás hiányával (Pines és mtsai. Pines. kollegák/. szempontból a megszenved. akkor kér-e segítséget. hogy ha otthon vagy a munkahelyen nehézségei vannak valakinek. hogy a személyzet-kliens ráta. amit szervezetünk stresszreakciót mind fizikálisan. Fontosnak bizonyult az a tényező. ismerősök. a gyengébb munkateljesítményhez. a szabadidő-munkaóra aránya. a segítők hivatásukkal valamint önmagukkal kapcsolatos attitűdjét járták körül. 1982).1. barátok. Eredményeik szerint minél jobb az egyén társas támogatottsága. az adminisztratív ügyekkel eltöltött idő és a kliensekkel kapcsolatos negatív attitűd. A tehetetlenség egy kontroll nélküli állapot. Maslach és Kafry 1978-ban kérdőíves és mélyinterjús vizsgálatukban az intézményi feltételeket. Kutatásaikból kiderült. közvetítés vagy következmény? Kezdetben. a stressz testi tüneteihez (Maslach és Jackson. Negatív korrelációt találtak a stábülések gyakorisága. ha a foglalkozás választás motivációja az önkiteljesedés vágya volt (Fekete. A pozitív életesemények és az életuntság között negatív korrelációt találtak. A magányosság érzése magas korrelációt mutatott a kiégéssel. így mára a kiégés vizsgálatának nemzetközi jelentősége kétségtelen.

099 0. 1992). 2001). Valamennyi hosszmetszeti kutatás azt igazolja. ezzel alátámasztva azt a feltételezést. Sajnos a legtöbb longitudinális vizsgálat csak néhány hónapos. Az egyén munkahelyi világán túl a családi életre is fókuszáltak. Ez az érdeklődés vezetett el a kiégés szerkezeti modelljéhez – a burnout szindrómát befolyásoló. a következményváltozók meghatározásához. hogy a kiégés kérdőív pontszámai viszonylag stabilak.ábra. kivétel Cherniss vizsgálata. mediáló tényezők. 2001).105 csökkenti stressz növeli Érzelmi kimerülés 0. valamint az oktatás területén dolgozókon kívül hivatalnokokra. aki tizenkét év után kérdezte meg újra a vizsgálatban résztvevőket. hogy milyen összetett kapcsolat lehet a kiégés egyes komponensei és a szervezeti tényezők.175 .0. elhúzódó válaszreakcióként értelmezhető (Maslach és mtsai. A longitudinális vizsgálatok során a munkakörnyezet feltérképezése az egyik időpontban. menedzserekre. orvosok körében történő kérdőíves vizsgálat alapján ok-okozati kapcsolatokat tártak fel McManus és munkatársai. ennek jelentősége abban a felismerésben rejlik.080 stressz Személyes hatékonyság növeli 1. vagy egy éves utánkövetést jelentett. hogy a támogató otthoni környezet védő tényezőként működik (Pines és mtsai.189 növeli i növeli 0. Eredményeik alapján a következő modell rajzolódik ki: Deperszonalizáció 0. A stressz és a kiégés közti ok-okozati összefüggés McManus és munkatársainak (2002) longitudinális vizsgálatának tükrében 25 . jellemzők között. hogy a burnout a tartós munkastressz hatására fellépő. A kilencvenes évektől kezdve leginkább az érdekelte a kutatókat. illetve ezek összefüggése került a vizsgálódások homlokterébe (Maslach és mtsai. gondolatai egy későbbi időpontban. Egy három éves utánkövetéssel. az egyén érzései. előrejelző. katonákra irányultak.A kilencvenes években az empirikus vizsgálatok az egészségügy.

mint az izraeliek (Etzion és Pines. elmondható. valamint a szervezet specifikumai (működési szabályok. A magasabb teljesítménykényszer is lehet egy magyarázat. és kifejezése könnyebb. itt rosszak a 26 . Az európai országok közül csak Lengyelország kivétel. túlterheltség). Ezen különbségekre keresik a választ. identitását. orvosoknál a „nehéz esetek” jelenléte –. 2002). Áttekintve a szakirodalmat. 2001). de egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdasági szempontok. amik kétségtelenül érintik az egyén énképét. adaptív válaszként is értelmezhető. érték. hogy Európában átlagosan alacsonyabb kimerültségről és cinizmusról számolnak be a vizsgálatok. elfogadhatóbb egy erősen individualizált társadalomban. a stresszbetegségek miatt történő munkanapkiesések következtében. Kína és az USA alacsony kiégettségi mutatókkal büszkélkedhetett (Perrewé és mtsai.2. Perrewé és munkatársainak korábban ismertetett kutatása 9 országot ölelt fel.és normarendszerét. Hong-Kongban. hogy az amerikaiak stresszesebbnek élik meg a munkájukat. míg Izrael. 1986). szervezeti hierarchia. Németország. Brazíliában találtak. 2001).3 Kutatási trendek napjainkban: az elméleti keret finomítása A munkahelyi stressz egészségre gyakorolt hatása kétségtelen. 2. Franciaország. vagy a tanároknál a diákok magaviselete.1. vagy személytelen bánásmód nyílt vállalása. Az utóbbi évek kultúrközi vizsgálatainak köszönhetően körvonalazódnak a különböző kulturális hatások. munkakörnyezetét ennél fogva kiégését. és ez lehet az oka annak.A szerzők szerint amennyiben a deperszonalizáció énvédő funkciót tölt be. Amerikai és izraeli összehasonlításban Etzion és Pines azt találták. 2002). ugyanakkor a cinizmus. mint Észak-Amerikában hasonló mintán végzett kutatások azt jelzik (Maslach és mtsai. leépítések) (Maslach és mtsai. A legmagasabb kiégést Japánban. Fidzsin. A helyzeti tényezőket feltáró kutatások három főbb területre irányultak: a munka specifikumai (esetszám. ez Amerikát inkább jellemzi. míg a személyes hatékonyság csökkenése maladaptív válasz (McManus és mtsai. a foglalkozás jellegzetességei – például a pszichiáterek kiégésében szerepet játszhat a páciens szuicidiuma. mint amilyen Amerika. hogy az amerikaiak kiégettebbek. Maslach szerint az európaiak talán kevésbé szeretik az önkitöltős kérdőíveket.

1999. a szelf (Friedman és Farber. illetve négy vizsgálat eredményeit foglalja össze és igazolja a fenti hipotézist (Pines. pozitívan az elkerüléssel és az összeomlással. A személyiség oldaláról vizsgálódó kutatásokban előkelő helyet töltenek be a kötődés (Pines. hogy az egyén egzisztenciális jelentőségét munkáján keresztül is megélheti. a biztonságos kötődés negatív kapcsolatot mutatott a stressz tagadásával. A biztonságosan kötődők inkább a helyzet pozitív oldalát nézik. a mesterséges szerhasználattal. 2002. A kötődéssel kapcsolatos vizsgálatok feltételezik. Az ambivalens kötődési típus pozitív kapcsolatot mutatott a tagadással. 2004). ezért vizsgálják a szindrómához kapcsolódó élettani korrelátumokat (pl. az érzelmi intelligencia. immunaktivitás. Amennyiben a karrierválasztás hátterében tudattalan szükségletek állnak. Végül egy 160 főből álló mintán végzett utánkövetéses vizsgálat eredményei segítenek az előbbi kutatás eredményeit megmagyarázni. a bizonytalan kötődés pozitívan korrelál a kiégéssel. akkor a személy hatalmas elvárásokkal. Melamed és mtsai. a kontroll helye (Schmitz és mtsai. az érzelmi munka (Zapf. vagy a traumatikus élmények ismétlődnek (Pines. az énhatékonyság. Lewin és Sager. A gyerekkori sebek vagy begyógyulnak. Az utánkövetés alakalmával a kiégés és a kötődési típusok mérésén túl a megküzdést is vizsgálták. Ito és Brotheridge. endokrin funkciók) (Grossi és mtsai. 2002. 2004). szenvedéllyel veti bele magát a munkába. 2004. 1999). 2002). emelkedett arousal szint. 2000. 2003. 2008). 1999). Az elkerülő kötődési típus negatívan korrelált a probléma 27 . Tully. Pines. 2002). 2003.kiégési mutatók. Az alapgondolat az. a tereléssel és negatív kapcsolatot a probléma pozitív oldalról való megközelítésével. Az eredmények szerint a különböző kötődési típusba tartozók más coping-stratégiákat használtak a kiégéssel való megküzdés során. Napjainkban ismét erősödik a kiégés pszichoanalitikus szempontból történő tanulmányozása. 2001). megküzdés (Anderson. a jelenség egzisztenciálpszichológiai elméleti keretbe helyezésével. A bizonytalan kötődés negatívan korrelált az aktív problémamegoldással. Nakamura és mtsai. 1992) és az interszubjektivitás – a munkakapcsolatok észlelése – jelentőségét hangsúlyozó felmérések. Pines a tanulmányában valójában egy pilóta-munka. Maslach szerint ez a szegényes munkakörülményekkel magyarázható leginkább (Maslach és mtsai. hogy a biztonságos kötődés negatívan. Mivel a kiégést a krónikus stresszel hozzák összefüggésbe.

Ezek az eredmények arra hívják fel a figyelmet. értékek. 2003). így mind a klinikai. A munkakörnyezet hat területét jelölték meg – munkaterhelés. hogy az egyént a környezet részeként szemlélik. Az alapgondolat. 2006). amit ez a vizsgálat üzen a kiégéskutatással kapcsolatban az. Azzal. agresszív. A másik csoportba olyanok tartoznak. hogy a teljesítmény miatt kedvelik a kollégák a dolgozót. Ezek a dolgozók általában elégedetlenek és valakit felelősnek tartanak azért. és fair bánásmód – ahol kulcsszerepe lehet az illeszkedésnek (matching).megbeszélésével és pozitívan a helyzetből való kilépéssel. pozitívabban értékelik a kiégést okozó helyzeteket és konstruktív megküzdést alkalmaznak. Maslach és Leiter a kilencvenes évek végén kezdte el kidolgozni elméletét. hogy a kiégés kutatásban inkább az egyénnel kapcsolatos tényezőkre fordítsuk a figyelmet és kevésbé a környezeti faktorokra. Az aktív megküzdési stratégiák gyakori használata alacsony deperszonalizációhoz és magasabb személyes hatékonyságérzéshez kapcsolódott. Egy társas összehasonlítást és megküzdési stratégiákat vizsgáló keresztmetszeti kutatás szerint a közvetlen megküzdési stratégiákat alkalmazók körében alacsonyabb volt a kiégés (Carmona és mtsai. az elméleti modellt is tágabb keretbe helyezik. Az elképzelés szerint az egyén és munkakörülmények – akár az egyik vagy valamennyi területen – tartós illeszkedési 28 . kontroll. A magas kiégést mutató személyek egyik csoportjának munkakapcsolatainak észlelését durva. komolyan veszik a munkájukat. Egyes kutatók szerint a kiégés és a patológiás stressz valójában a munkakapcsolatok problémás észlelésével hozható összefüggésbe. hogy a gyerekkori biztonságos kötődést mutatók realisztikusabb elvárásokkal vágnak a pályának. Anderson 2000-ben gyermekvédelem területén dolgozó személyek körében vizsgálta a kiégés és a megküzdés kapcsolatát (Anderson. melynek alapgondolata az egyén és a munkakörnyezet minél jobb illeszkedése. akik mások elvárásainak próbálnak megfelelni. Az aktív stratégiák használata azonban nem nyújtott védelmet az érzelmi kimerüléssel szemben. perfekcionisták (Vanheule és mtsai. közösség. 2000). hogy a dolgaik rosszul mennek. ellenséges képzeletbeli feszültség jellemezte. mind a szociálpszichológiai megközelítésnek létjogosultsága és haszna van. eredményei szerint igen magas volt a dolgozók érzelmi kimerülése. vagy nem illeszkedésnek (mismatching). jutalom. A korai időszak kutatásait jellemző megosztottság napjainkban kezd eltűnni – valójában az egyén a szervezet részeként működik. A stressz azzal a hiedelemmel hozható kapcsolatba.

4 A kiégéses tünetcsoport mérése A kiégés fogalmáról való gondolkodás szempontjából. Érdekes. Szélsőséges esetekben az ilyen érzések testi megbetegedéshez vagy öngyilkossági gondolatokhoz is vezethetnek. Freudenberger (1980) – a kiégés fokozatait mérő – és Appelbaum (1981) . valamint az interjú technika alkalmazása fordul elő. és nem lát semmiféle kiutat. ez volt az a változó. hiszen ezzel az elképzeléssel újabb stresszhatások azonosíthatók (Maslach. nyugtatókkal. A kiégett emberek gyakran érzik azt. amely megjósolta azt. Úgy vélik. éles fejfájást. a családjuk. hátfájást. hogy valamennyi kérdés ugyanazt a konstruktumot méri. Ilyen típusú Pines. 2001). drogokkal próbál enyhíteni. hogy valaki a kiégés vagy a munka iránti elkötelezettség (work engagement) felé megy el (Maslach és Leiter. előfordulási gyakoriságát feltárni. hogy a jelenségről egy vagy többdimenziósként gondolkodunk. mely egyetlen dimenzió mentén mér. Másik komponensként az érzelmi kimerültséget jelölik meg.1.2. táplálkozási zavarokat és az azzal összefüggő testsúlyváltozást értenek. reménytelennek érzi magát. 2008). 2. gyengeséget. megemelkedett balesetre. Az egydimenziós elképzelés alapján a mérőeszközt úgy alkották meg. vagy azért. akkor célszerű ezek közül választanunk. cigarettával. kimerültséget. hogy bár Pines olyan kérdőívet dolgozott ki.zavaraiból alakul ki a kiégés (Maslach és mtsai. inkább 29 . amit kiégésnek neveznek. hogy valaki egész nap fáradt. mégis megkülönbözteti a kiégés három komponensét (Pines és mtsai. aki emocionálisan kimerült. Maslach egyik tanulmányában különösen kiemeli a személyközi dinamikák jelentőségét. 2008-as tanulmányukban a munkakörnyezet hat területét vizsgálva a fairségnek volt kitűntetett szerepe a kiégés fennmaradása szempontjából. mert örökösen ugyanaz a gondolatkör kínozza. Ami a vizsgálati módszereket illeti leginkább a kérdőíves eljárás honosodott meg. vagyis a dolgozó és a kollégák kapcsolatának jelentőségét. vagy azért. Sok ember ezen a megcsömörlött állapoton alkohollal. 2003). valamint a mérésével kapcsolatban alapvető kérdés. miközben éjszakánként nem tud aludni. hogy már nincs mit adniuk. 1992): a testi megerőltetésen krónikus fáradtságot. barátaik nem jelentenek számukra erőforrást.kérdőíve is. Kiemelik a fáradtság és az alvási nehézségek paradox kombinációját – képzeljük el. az levertnek. betegségekre való fogékonyságot.testi és pszichológiai tüneteket feltáró . Amennyiben célunk a kiégés mértékét. mert rémálmok gyötrik.

szellemi fáradtságnak és kimerültségnek neveztek. hanem egy új elméleti koncepcióval késztették a legnevesebb kutatókat gondolkodásra (Kristensen és mtsai. hogy nem kizárólag a munka világában értelmezhető jelenséggel állunk szemben. Milfont és munkatársai (2008) 129 fős – tanárokból álló mintán – igazolta a mérőeszköz érvényességét és megbízhatóságát (Milfont és mtsai. Ez utóbbi azért született. a személytelen bánásmódot megküzdési stratégiaként számon tartani és a csökkent teljesítményt kiégésként emlegetni. majd a kérdőív általánosan alkalmazható formáját (MBI General Survey). A CBI egyedülálló módon a kiégést általában az életre. akik nem emberekkel foglalkoznak a munkájuk során. speciálisan a munkahelyre és a klienseknek (pl. vagyis hangsúlyozza.csak további terheket. hogy a kiégettek negatívan állnak a munkájukhoz. 2001). 2005). Szerintük hiba az egyén kimerültségének mértékét. A kiégéssel foglalkozó terület talán legkiemelkedőbb képviselője Christina Maslach. vagy csökkenését – ezek részletes bemutatása a kutatásról szóló fejezetben történik. 2007). hogy meg van kötve a kezük.egyre kevesebb empátiával viseltetnek mások iránt. különösen akkor célszerű használni. aki munkatársával 1982-ben írta le az úgynevezett “burnout” szindrómát. hogy a kiégés talán érintheti azokat a dolgozókat is. 30 mikor a kiégés mértékének . Végül a szellemi megerőltetés komponensével arra utalnak. Hat pontban foglalták össze észrevételeiket azzal kapcsolatban.: betegeknek) nyújtott szolgáltatásokra vonatkoztatja. mert felvetődött annak gondolata. Az MBI használata világviszonylatban elterjedt. Később létrehozták a pedagógusok kiégését feltérképező változatot (MBI Educational Survey). hiszen a mérőeszköz is külön kezeli a kiégés ezen aspektusait. értéktelenek. Másokkal szemben is negatív gondolatokat táplálnak és eljutnak a dehumanizációig . a személytelen bánásmódot (deperszonalizáció) és a személyes hatékonyság hiányát. hogy miért ne az MBI-t használjuk a kiégés mérésére. a kiégést több dimenziós jelenségnek képzelte el. amit testi. A munkájukat már nem tartják kielégítőnek. A Maslach Burnout Inventory három dimenziót jelöl meg – az érzelmi kimerülést. Az utóbbi néhány évben Kristensen és munkatársai a Copenhagen Burnout Inventory (CBI) megalkotásával nem csak egy új mérőeszközzel. A mérőeszköz személytelen bánásmód dimenziója ez esetben a cinizmus elnevezést kapta. úgy érzik. ami a munkával szembeni eltávolodást jelenti (Maslach és mtsai. saját magukhoz és az egész életükhöz. Visszatértek az egydimenziós elképzeléshez.

valóban megbízhatóan mérik a konstruktumot – több neves kutatót is inspirált ezen a területen. hiszen elméleti megalapozottságuk is előtérbe kerül. az érzelmi kimerülést és a kognitív elfáradást (Shirom és Melamed. A Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM) kidolgozása során három faktort neveztek meg: a testi fáradtságot. Az elmúlt harminc évben a jelenség mérésével kapcsolatban is történtek előrelépések: részben az újabb mérőeszközök kidolgozását érdemes megemlíteni. Vagyis a MBI General Survey változatában így nevezik a személytelen bánásmód dimenziót. deperszonalizáció és a munkával kapcsolatos érdektelenség (Cunnigham. hogy mindkét foglalkozási csoportnál jobb illeszkedést mutatott a négydimenziós elképzelés. A cinizmus dimenzió nem új gondolat. Az MBI folyamatos vizsgálata. Az eredmények azt jelezték. általános kimerülés. különösen a MBI folyamatos monitorozását. hogy ki kell-e egészítenünk az eddigi háromdimenziós elképzelést egy negyedik dimenzióval: a cinizmussal (Salanova és mtsai. azt sejtetve ezzel. 2006). vajon a három. Újabban Salanova és munkatársai azt vizsgálják. A Jerabek’s Burnout Inventory (JBI) négy dimenzió mentén méri a kiégést: érzelmi kimerülés. részben pedig a meglévők. hogy a három jellemzés. Az újabb multidimenzionális mérőeszközök közül hármat érdemes kiemelni. 31 . Az új mérőeszközöknek nemcsak gyakorlati haszna van. hogy a cinizmusnak és a deperszonalizációnak egymás mellett van létjogosultsága (Salanova és mtsai. 2005). így ismét kérdésessé válhat a kiégés fogalmi meghatározása. ok-okozati összefüggések feltárásán spekulálunk. amikor nem humán területen dolgozók kiégését vizsgálták. melyik jellemzéssel tud azonosulni. A cinizmus ebben az esetben a munkával szembeni távolságtartást jelenti. 2005). és fontosnak találjuk az egyes komponensek önmagukban történő vizsgálatát is. 2003). vagy a vizsgálni kívánt változók kapcsolatát szeretnénk megragadni. Megszületett a Farber Inventory of Burnout Subtypes (FIBS). Salanova és munkatársai tanárok és gyári dolgozók körében vizsgálták. valamint a visszatérő kérdés – valóban ez a három dimenzió fedi a kiégési szindrómát.meghatározásán túl.vagy a négydimenziós modell a helytállóbb. profil mentén mennyire tudja magát elhelyezni. hiszen a deperszonalizáció alternatívájaként jelent meg abban az esetben. amely a kiégésben szenvedők altípusait próbálja azonosítani: az egyénnek el kell döntenie.

7. 1999). 2000. hogy sürgető és fontos igény van a pszichológus szakember mentálhigiénés tevékenységére a magyar egészségügy számos területén. 2004. nővérek csoportját. 2006. 88.o. 2006). Külön kiemelik a szerepkonfliktust mint rizikótényezőt a kiégés alakulása szempontjából (Győrffy és Ádám. a pszichológiai immunkompetencia bizonyos értékei eltértek az átlagtól. Pálfi. a munkaszervezet jellege és a munkavégzés feletti kontroll. 2008. 2004. 2001). illetve az orvosok (Ádám és mtsai. Bognár és mtsai. vagyis az empátiás kognícióról a nem empátiás kognícióra történő átváltást – ahogyan Kulcsár Zsuzsa 32 . 2004. tanulmányozták leginkább (Pikó. Kovács. A kiégés és a szociodemográfiai változók között is találtak összefüggést.1%-ára a teljesítményvesztés.2.) Bognár és munkatársai mélyinterjúkat készítettek különböző szakterületeken dolgozó orvosokkal.2%-ára jellemző a magas fokú emocionális kimerülés. 2006.5 A kiégés kutatása hazánkban Hazánkban a külföldi vizsgálatokhoz képest kevesebb kutatás folyik ebben a témában. Hegedűs. Magyarországon elsősorban – a nemzetközi trendekhez hasonlóan – az egészségügyi dolgozók csoportjait. 2004). 2009.2. 2001) váltak a burnout kutatás alanyaivá. különösen az ápolók.7%-ára a deperszonalizáció és 33. a rossz egészségmagatartással és a munkahely-otthon közötti szerepkonfliktus meglétével (Ádám és mtsai. 2004. A tanárok kiégéséről egyre több írás jelenik meg.1. empirikus munkák ritkán foglalkoznak a jelenség specifikumaival (Petróczi és mtsai. így az eredmények alátámasztják. Hegedűs és mtsai. Győrffy és Ádám. Pikó. Szicsek krónikus osztályon és szociális intézményben dolgozó ápolók kiégettségét és pszichológiai immunkompetenciáját vizsgálta. Győrffy és Ádám mélyinterjús vizsgálatának eredményeként három faktor köré csoportosítják a munkahelyi stresszt: az orvosi hivatásból eredő stressz. bár az utóbbi években növekszik a számuk. valamint a kiégés egyenes arányú kapcsolatot mutatott a szomatikus és pszichés megbetegedések prevalenciájával. akiknél a kiégettségi mutató magasabb volt. Szicsek. 2006. A kiégés komponenseként ismert dehumanizációt. Ádám és munkatársai a kiégés prevalenciájának feltárására irányuló kutatásai szerint: a vizsgált minta 21. Védettséget a dogozók mentális állapotának folyamatos karbantartása adhat. „Azoknál a dolgozóknál.”(Szicsek. 2003.

a változás külön kategóriájaként jelent meg. utalás részünkről nem hangzott el –. Az érzelmi távolságtartás fontosságát olyan sokszor említették – hangsúlyozzuk. úgy tűnik. 2001). őket a krónikus. hogy egyre kevesebbszer keresik fel őt a betegágynál. depresszió. 2004). mint tartalmat. a "rutinszerű papírgyártás" mögé burkolózva. míg hatékonyságérzésük szempontjából az a fontos. mert a pszichiátriai és pszichoterápiás gyógyító tevékenység fókuszában éppen az érzelmi munka áll. betegségek – súlyosabb képet jeleznek. Eredményeik szerint a nővérek egymás közötti nézeteltérései. kommunikációs problémák. hogy ilyen irányú kérdés. Egy 2000-ben Pécsett végzett kérdőíves felmérés eredménye szerint az osztály ellátási formája meghatározó a kiégés szempontjából. hogy hány órát dolgoznak hetente. a nővérhiány. legmagasabb a kiégettségi mutatója az intenzív osztályon dolgozóknak. miszerint „Az érzelmi távolságtartást pedig úgy érik el. mint más egészségügyi dolgozók. információhiány. vagy adott szakterület jellegéből speciálisan adódó többletterhelés hogyan befolyásolja a kiégés. Ebből pedig kétségkívül következik az a kérdés. mintegy az elviselés technikájaként. Ezt erősítik az interjú elemzés eredményei is. A vizsgálatban szereplők érzelmi kimerülése és dehumanizáló hozzáállása szempontjából nem mellékes. majd az aktív osztály dolgozói követik (Pálfi. az orvos-nővér kapcsolat. legnagyobb problémának az érzelmi kimerülés bizonyult. A súlyos betegekkel foglalkozók valamennyi mutató mentén – öngyilkossági gondolatok. hogy vajon az osztály jellegéből. hogy a kiégés számottevő probléma ezen a területen. a testi-lelki egészség alakulását. 2006). Súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapotát vizsgáló nagyszabású kutatásukban Hegedűs és munkatársai a társas kapcsolati háló kulcsszerepét és protektív tényezőként való működését hangsúlyozzák (Hegedűs és mtsai. az állandó túlterheltség. 2002) írja – felfoghatjuk megküzdési stratégiának.” (Bognár és mtsai. A kérdőívet kitöltők közel 72%-a mutatja az érzelmi kimerülés jeleit. hogy hány emberrel foglalkoznak érzelmi kapcsolatban (Kovács. Ez azért aggasztó. 2003). a beosztásból adódó 33 . Pikó és Piczil félig strukturált interjútechnikával a leggyakoribb stresszforrásokra kérdezett rá Csongrád megyei nővéreknél. hogy külön kiemeltük. Kovács vizsgálatai a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás területén dolgozó szakemberek állapotát célozta meg.(Kulcsár.

1. Még azok a kutatók sem biztos. hogy a munkahelyi légkör pszichoszociális tényezői befolyásolják a pszichoszomatikus tünetek előfordulását.6 A kiégés mérésének problémái hazánkban Magyarországon a kérdőíves vizsgálatok terjedtek el. hogy a munkaelégedettség negatív. valamint a kollegiális társas támogatás hiánya (Pikó.: MBI) dolgoznak. Az is kiderült. Pikó fentebb már említett kérdőíves vizsgálatában abból indult ki. akik egy mérőeszközzel (pl. 2003). hogy a nők és a magasabb iskolai végzettségűek alacsonyabb pontszámot értek el a deperszonalizáció skálán. Appelbaum (Pálfi. Ezért óvatosnak kell lenni. hogy Magyarországon nincs egységes. az érzelmi megterhelést okozó pszichikai problémák jelenléte. valamint a gyógyszer. 34 . a szerepkonfliktussal és negatív kapcsolatot a munkaelégedettséggel. 2003). 1998). A deperszonalizáció esetén hasonló összefüggéseket talált. hogy ugyanazt a fordítást használják. hogy az egészségi állapot alakulásában döntő szerepet játszik a munkahelyen észlelt stressz. amelyekben nem a MBI-t alkalmazzák a kiégés mérésére. míg magasabb pontszámot a személyes hatékonyság skálán (Pikó.nehézségek. Míg nemzetközi viszonylatban elenyésző azon kutatásoknak a száma. A kiégés érzelmi kimerülés dimenziója pozitív kapcsolatot mutatott a pszichoszomatikus panaszokkal. 1993) féle kérdőívek. A személyes hatékonyság pozitív összefüggést jelzett a munkaelégetettséggel és negatívat a szerepkonfliktussal és pszichoszomatikus betegségekkel. Pikó 2001-es vizsgálatából az derült ki. 2001). 2. Ez a tény felvet egy fontos kérdést: vajon összevethetők-e a hazai kutatások eredményei egymással? Komoly probléma az is. Az alkalmazott mérőeszközök között fellelhetők a Freudenberger (Pálfi. addig hazánkban nem ennyire egyértelmű a mérőeszköz megválasztása.2. amikor a vizsgálatoknak az eredményeit próbáljuk összehasonlítani. standardizált mérőeszköz a burnout tünetcsoport mérésére. az anyagi-erkölcsi megbecsülés-.és eszközhiány bizonyultak a leggyakrabban említett stresszforrásoknak (Pikó és Piczil. 2006). Pines (Pines és mtsai. Úgy tűnt. míg a szerepkonfliktus pozitív jóslója volt az érzelmi kimerülésnek és dehumanizáló attitűdnek. 1992) és Maslach (Maslach és Jackson.

Edelwich és Brodsky négy fázist különít el: a lángoló lelkesedést. Apátia: az utolsó fázisban a szakmai munka sematikusan. fázisai A kiégés folyamat. Becker az idealizmus és a stagnálás közé egy újabb fázist tett be: a realizmust (Ónody. Realizmus: nyitottság és együttműködés jellemző ebben a szakaszban. a segítő a saját kompetenciáját megkérdőjelezi. lépcső: A bizonyítani akarástól a bizonyításkényszerig 2.2. a kollégákat kerülni kezdi a személy. a kollégákkal intenzíven tartja a kapcsolatot. lépcső: Depresszió 12. Idealizmus. lángoló lelkesedés: az első fázis legfőbb ismérve. lépcső: A fellépő problémák tagadása 7. 5. lépcső: Deperszonalizáció 10. idealizmust a stagnálás. a hivatás értelmetlen. Csak a legszükségesebb időt és energiát fordítja a kliensre. majd jön a frusztráció időszaka és végül az apátia. lépcső: A személyes igények és a konfliktus elhanyagolása 5.1. mindent megtesz a kliensért. Hézser Gábor munkájában a burnout szindróma alakulását 12 lépcsős folyamatként írja le. irreális elvárások jellemezik. lépcső: Visszahúzódás 8. 1996): 1. 4. lépcső: A teljes kiégettség 35 . lépcső: Belső üresség 11.3 A kiégés kialakulása. Stagnálás. azért saját magát okolja 2. rutinszerűen történik. Ellenségeskedés jelenik meg a klienssel szemben. lépcső: Magatartás. Ezek a következők (Hézser. hogy az a segítő foglalkozású egyén ekkor még lelkesedik a szakmáért. folyamata. kiábrándulás követi. Már kevésbé nyitott és érdeklődő. Továbbra is megfigyelhető az érdeklődés a kliens fejlődése iránt. 3. lépcső: A személyes igények elhanyagolása 4. Frusztráció: a kliens egyre idegesítőbb számára.és viselkedésváltozás 9. kiábrándulás: az egyén teljesítőképessége csökken. lépcső: Az értékrend megváltozása 6. Amennyiben kudarc éri. 1. amely ciklikusan ismétlődik. 2001). A kollégákkal történő megbeszélések egyre terhesebbek számára. lépcső: Fokozott erőfeszítés 3.

Ezért is kell tisztázni. negatív beállítottság Riskó Ágnes meghatározása szerint beszélni kell testi tünetekről: idesorolhatók az alvászavar. Érzelmi tünetek esetén például krónikus szorongásra. melyen a teljesítőképesség csökkenését. hogy éppen hol tart az egyén. a gyakori betegállomány.1. a pszichoszomatikus tünetek jelentkezése. koncentrációs nehézség 2.5 A kiégés lehetséges okai A kiégés lehetséges okaira az empirikus munkák mutattak rá. önértékelési problémák jelentkezését kell érteni (Riskó. milyen körülmények között jelentkezik. ami számára jelezheti a kiégés veszélyét? A tünetek leírásával kapcsolatban megjegyezhető: többféle leírással találkozhatunk más csoportosításban vagy más elnevezésekkel. 1999). A tudományos leírás különböző tünetcsoportokat különít el (Hézser. közömbösség. majd évek alatt alakul ki és jut el a személy a teljes kiégettség fázisába. majd az. rögeszmésségre. pszichés tünetek – reménytelenség. alkohol. individuális tapasztalat.1.és drogfüggés. a kipihenetlen fáradtság. hiszen a burnout különböző fázisaiban különböző intervenciós lépéseket kell tenni. agresszió. 1996): 1. magatartásbeli tünetek – a szakmai érdeklődés csökkenése 4. elszemélytelenedésre. 36 . ingerlékenységre kell gondolni. hogy kiket érint. fiziológiai tünetek – feszültség. Az okkeresés folyamatában megvizsgálható. 2. hogy hol. problematikus viselkedési formák – cinizmus. reaktív depresszióra. baráti kör elhanyagolása 5. milyen egyéni jellemzők adódnak a szervezeti tényezőkhöz. szociális tünetek – visszahúzódás. Különválasztja a magatartási tüneteket – ide olyan viselkedéses jellegzetességek tartoznak. csökkent immunitás 3.A kiégés gyakran észrevétlenül indul. 2. A kiégés mindenképpen egyéni. ami miatt valaki különösen veszélyeztetetté válik. mi az. lelki védekezés. amely jellemzően a munkahelyhez kötődik. a testsúly változása. cinizmus. mint az ingerlékenység. Fontos ez a ciklikus elképzelés. koffein-. Az általa leírt utolsó tünetcsoport a mentális tünetek csoportja. nikotin-.4 A kiégés tünetei Milyen változások történnek a személyben. hipomániára.

hogy a fiatalok veszélyeztetettebbek. férfiak és nők egyaránt ki vannak téve a kiégés veszélyének. az autonómia hiánya. ahol folyamatos kapcsolattartás van embertársainkkal. A nemek között érdemi különbséget nem találtak.1. 1995).5. Bár a demográfiai jellemzők mentén különböző eredmények születtek – mégis úgy tűnik.és a karrierlehetőség. bizalmának hiánya. 2. hogy több tényező is kapcsolatba hozható a burnout megjelenésével. A munka jellegzetességei – mennyiségi megterhelések (időkényszer. minőségi megterhelések (szerepkonfliktus. a személyiségjellemzők és a munkával kapcsolatos attitűdök mentén (Maslach és mtsai. 2001). valamennyien megemlítették az autonómia fontosságát a gyógyulási folyamatban (Cherniss. akik felépültek a kiégési szindrómából. a társas támogatás hiánya. meghatározott érzelmek gyakori kimutatása) tovább terhelik a munkavállalót. sok esetben elhagyják a pályát. amelyeket korábban a munkahelyi stressz fejezetben részletesen bemutattam. Az érzelmi munkával kapcsolatos elvárások (az empátiás odafordulás. Az életkorral kapcsolatban kijelenthető az. Napjainkban a dolgozónak több időt. A szervezetre hatást gyakorolnak a tágabb szociális. 2001). hogy azok. a felettesek támogatásának. miközben egyre kevesebb az előrelépési.1. Maslach felhívja a figyelmet arra.5. szerepbizonytalanság). az alacsony részvétel a döntéshozatalban. a működési szabályok. az érzelmek elfojtása. a biztonságos. Ez utóbbi oly annyira fontos Cherniss szerint. amelyek felelősek lehetnek a kiégés kialakulásáért? A környezeti tényezők közé sorolhatók mindazon faktorok. a visszajelzés hiánya. készséget és rugalmasságot kell beleadnia a munkába. egész életre szóló munkahely (Maslach és mtsai.2. kulturális és gazdasági tényezők. jelentkezik a kiégés. ezért óvatosan értelmezhető a kiégés és az életkor között talált összefüggés. A környezeti tényezők utolsó csoportját a szervezet jellemzői alkotják: a hierarchia.1 Melyek azok a környezeti tényezők. A családi állapot befolyásolhatja a kiégés 37 . Másik meghatározó környezeti faktor a foglalkozás jellegzetessége: mindazon foglalkozásokban. mint a régóta pályán lévők. akik kiégnek. hogy azok.2 Kik a legveszélyeztetettebbek? Milyen egyéni tényezők felelősek a kiégés kialakulásáért? Az egyéni faktorok is csoportosíthatók: a demográfiai jellemzők. erőfeszítést. túlóra).

így védve magukat a kimerüléstől. ezzel sérül a kompetencia. hogy a kríziseknek. teljesítményközpontú ember. A megoldás sok esetben sajnos a pályaelhagyás. munkahelyváltás. A személyiségjellemzők közül a szívósság bizonyult izgalmas faktornak: a kevésbé szívós emberek veszélyeztetettebbek. leggyakrabban a pszichoszomatikus betegségek. lelkiismeretesség. versengő. azok érzelmileg kimerülnek. hogy a kiégés és a neuroticizmus vonása között szoros az összefüggés. erre épül többek között Kulcsár Zsuzsanna poszttraumás stressz növekedés elmélete is. Egyre nagyobb távolságot tartanak a klienssel szemben. Problémássá válhat a beteggel való kommunikáció. különösen az egyedülálló férfiaknak van esélyük arra. egészségkárosító hatása A kiégés háromdimenziós elképzelése önmagában jelzi a következményeket: akik kiégnek. A személyiség vonáselméleti megközelítésének eredményeként kialakult valamiféle egyetértés a kutatók között abban. Petróczi a kiégés elleni stratégiák kapcsán felhívja a figyelmet arra. hogy a kiégésnek 38 . A Big Five személyiség dimenziók vizsgálata során azt találták. különösen ki van téve az érzelmi kimerülésnek (Maslach és mtsai. a hajszolt. vagy a traumának is lehetnek pozitív hozadékai. elkerülő megküzdési stratégiák. 2006c).megjelenését.6 A kiégés következményei A tünetcsoport negatív hozadékai. sérülhet a complience. az önértékelés és még tovább lehetne folytatni a sort. hogy öt jellemvonás mentén lehet különbségeket találni az emberek között. kerülik a betegeket. Az öt személyiségvonást vagy szupervonást: neuroticizmus. melyet az utóbbi években dolgozott ki (Kulcsár és mtsai. nyitottság. az alacsony önértékelés hajlamosító tényezők a kiégés szempontjából. hogy megjelenjenek náluk a kiégéses tünetek. a passzív. családi kapcsolataink és megjelennek a testi tünetek. nem képesek tovább empátiás módon működni. A tünetcsoport pozitív hozadékai. 2001). Az Atípusú személyiség. extroverzió. A külső kontroll.1. A kiégés az egész személyiséget érinti. személyiséget gazdagító hatása Az nem új keletű elképzelés. az énhatékonyság. a gyógyító munka sem lesz eredményes. 2006). 2. előbb-utóbb sérülnek társas kapcsolataink. együttműködés Big Fiveként emlegeti a szakirodalom (Kovács. vagyis a munkájuk lényegi követelményének nem képesek megfelelni.

kontrollálható tevékenységgé érdemes alakítani. Ónody. Kovács. A kiégés az önmagunkon való munkálkodás elindítója is lehet. pozitív visszajelzéseket problémamegoldó kaphatnak. új megküzdési stratégiák tanításával) (Herr. 2006). siker és teljesítmény (az ember legyen képes a saját sikerében fürdőzni) (Petróczi 2007). hogy a pozitív környezeti feltételek éppen ellentétes hatást 39 . 1992. balszerencsét pozitív feladattá alakítson át. aki rámutatott arra. hogy egyedül lennének problémáikkal. de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt. Tény. többoldalúság (változatosság a rutin helyett). Az önsegítő csoportokban empátiás kapcsolatok alakulnak ki. flow-élmény (a foglalkozásnak része legyen a cselekvés öröme). átgondolásra. 2001. önmegvalósítás (a mindennapok átvizsgálása az önmegvalósítás szempontjából szintén kiégést kezelő hatású lehet). elbizonytalanodottak másoknak. 2001. A kiégés kezelése kapcsán a reménytelennek látszó helyzetet új. ha valaki úgy érzi. mobilizálásra sarkallhat. hogy bizonyos nehéz helyzeteket. hogy az állandó összehasonlításban alulmarad (Kopp és Kovács 2006). ebben benne rejlik a fejlődés lehetősége. 1999. a kezdők. A kiégés kezelésének szervezeti és egyéni kerete mellett megkülönböztethető egy harmadik segítési forma: a támogató csoport.). hogy gazdasági szempontból olcsóbb a személyt kezelni. amelyből kiderült. 2007). Az állandó méricskélés és versenymegszállottság azonban káros lehet.7 A kiégés kezelése A szakirodalom szerint a kiégés kezelésébe a szakember két ponton tud beavatkozni: a munkakörülmények módosításával vagy az egyén megváltoztatásával (pl. hogy az embernek megvan a képessége arra. sikeres tapasztalatainkat átadhatjuk ugyanakkor fejlődhetünk (Bagdy és Telkes. A csoportban résztvevők konstruktív kritikát. erőforrások számbavételére. lehetőség van a közös alkotó problémamegoldásra.pozitív hozadéka is lehet (Petróczi. mint a munkakörülményeket megváltoztatni. 2007. Petróczi. Ezen elképzelések mögött az a feltételezés rejlik. Petróczi utal Pines munkásságára. tanulhatnak mi a is tapasztaltabbaktól. hogy a középkorú férfiak halandóságát növeli. Ez egybecseng annak az országos reprezentatív vizsgálatnak az eredményeivel. amelyeknek köszönhetően a résztvevők kevésbé érzik. hogy a kiégés ellen ható feltételek a következők: tanulás (új dolog tanulása során önmagunk fejlesztése).1. értelem és jelentés (az élet értelmének kérdése). 2. Maslach és mtsai.

129. Fehr és Russel mondták azt.1 Az érzelem fogalmának meghatározása Az érzelem és a kiégés fogalmának meghatározásában az a közös. ha a figyelmet a munkakörnyezetre és a benne dolgozó egyénre irányítjuk. reális involvációt céloz a beavatkozás. reális célok keresését. tréningek kerülnek előtérbe. ha az esemény segíti és negatívnak. a jutalom. az elnyomott energiák felhasználásával a változtatás lehetősége fontos. Egyszerre lehet szükség az általuk leírt hat munkahelyi jellemző – a munkaterhelés.2 AZ ÉRZELMI MUNKA A következő alfejezetekben az érzelmi munka változót mutatjuk be. céllal kapcsolatban tudatosan vagy tudattalanul relevánsnak értékel egy eseményt. A burnout szindróma terápiájának másik lehetséges megközelítése az.” (Hegedűs.). A frusztráció állomásán a pozitívumok láttatása. hogy szoros kapcsolatban van a motivációval. a közösség. intervenció. Az érzelem 40 . az értékek. krízisintervenció – képzelik el (Ónody. mi az érzelem. Elsőként meghatározzuk. Maga a kifejezés a latin emovere. míg a stagnáció állapotában a mozgósítás. 2000). hogy a személy egy fontos dologgal. eredete mutatja. ha gátolja az ügy előrehaladását. Tudományos szempontból ez a meghatározás nem helytálló. A kiégés különböző fázisaiban a kezelés szempontjából máshová kerül a fókusz. a kontroll. hogy mi az érzelem. „A lelkesedés fázisában a realitásra kerül a súlypont. hogy a beavatkozásokat különböző szinteken – prevenció. képzések. míg az apátia fázisában új. az érzelmet pozitívnak érzi. 2.” (Oatley és Jenkins 2001. majd rátérünk az érzelmi munkával kapcsolatos kutatások és egy lehetséges elmélet vázolására. és a fair bánásmód – menedzselésére és az egyéni készségfejlesztésre (Maslach és mtsai. hogy „Mindenki tudja. 2.2. hogy a fogalmak magyarázatát nagy változatosság jellemzi. 2001).o. Maslach és munkatársai szerint igazán hatékonynak bizonyul. amíg nem kell meghatároznia. kimozdít jelentésű szóból származik. 2001). Napjaink egyik legelfogadottabb fogalommagyarázata: „Az érzelmet az okozza.váltanak ki a kiégéssel kapcsolatban.

2001. nem pedig az érzések menedzselése. amelyeket sürgősségérzettel ruház fel – így megzavarhat más mentális folyamatokat és cselekvéseket. amelyet néha testi változások. így munkájuknak lényeges eleme az. hogy óráról-órára ezt a követelményt teljesíteni nem könnyű és előfordul. Arlie Russel Hochschield szociológus azt vette észre.3 Az érzelmi munka kuttaásának története Az 1980-as években eredetileg a közlekedés területén: a légi utasforgalomban. az érzelem elsőbbséghez juttatja azt az egy vagy néhány cselekvést. A légi utaskísérők azért és azon dolgoznak. 2.2 Az érzelmi munka fogalmának meghatározása Az érzelmi munka fogalmát először Arlie Russel Hochschild szociológus használta 1983-ban. kifejezések. Az átélt érzelmeket nem mindig lehet kifejezni. vagy versenghet velük. sokkal inkább rutinná válik. hogy az érzelmi munka stresszel jár. és hatással van a munkavállaló egészségi állapotára (Hochschield 1983).o. hogy az utasok jól érezzék magukat a repülés idején. ami ahhoz szükséges. 1999). Szerintük az érzelmi munka nem feltétlenül egészségkárosító hatású. A szociológusnő álláspontja az. hogy az 41 .129. a munkahely által elvárt érzelmeket fejezze ki a társas interakciók során.) Előfordulhat az. mint ami egy mindenki által jól megfigyelhető viselkedés. cselekvések kísérnek.” (Oatley. 2. és pozitív hatást gyakorol a feladatvégzés hatékonyságára. Az érzelmet általában jellegzetes típusú mentális állapotként éljük át. különösen a munkahelyeken lehetnek szabályok arra vonatkozóan. hogy mikor és hogyan fejezheti ki a dolgozó az érzelmeit. légi utaskísérők munkájával kapcsolatban figyelték meg azt. Aschforth és Humphrey (1993) az érzelmi munkára úgy tekintenek. Jenkins.magja a cselekvéskészség és a tervek beindítása. hogy az egyén a vállalat. hogy nincs idő magyarázatot adni a testi változásokra. mint azoknak az érzelmeknek a szabályozása.2. a tervezés és a kontroll mentén ragadható meg. hogy a munkavégzés egyik alapvető része az érzelmi munka. hogy az utasok érzelmeivel foglalkoznak. amit a munkavállalótól elvárnak annak érdekében.2. Az érzelmek menedzselését nevezi Hochschield érzelmi munkának. Zapf és munkatársai (1999) szerint az érzelmi munka nem más. hogy a munkahely által előírt érzéseket mutassa a kliensek felé (Zapf és mtsai. Morris és Feldmann (1996) szerint az érzelmi munka az erőfeszítés.

hogy használhatjuk-e az egészségügyre vonatkozóan az érzelmi munka fogalmát? Itt meg kell említeni Fekete Sándor korábban már bemutatott megállapítását a kiégéssel kapcsolatban. hogy olyan foglalkozásokban vessék össze az érzelmi munka alakulását. A kutatók következő csoportja arra kíváncsi. a figyelem újabban az egészségügyi. akik munkájuk során érzelmi munkát végeznek. Valójában a fizetésüket azért kapják. az ő tapasztalataikat. akik szintén kvalitatív módszerekkel leginkább azokat a dolgozókat vizsgálták. agresszív vagy akkor is. amelyekben kevés. élményeiket próbálták leírni (Wharton. hogy valamennyi társas interackió során az ember megpróbál bizonyos benyomást kelteni. Az érzelmi munkával kapcsolatos utolsó kutatási terület Wharton szerint a fizetett és nem fizetett érzelmi munka következményeit vizsgálja – itt a munka és a családi viszonyokra irányul a figyelem (Wharton. a legtöbb vizsgálatban a szolgáltatóiparból választottak csoportokat – pl. Az azonban tény.: bank. az oktatás nem a klasszikus szolgáltató szektort jelenti. derűt sugározzanak. gátolniuk kell a negatív érzelmek kifejezését. szállodai dolgozók. akkor is.elvárásokkal ellentétben valójában egészen mást éreznek a dolgozók. A kutatások harmadik csoportja arra a kérdésre keresi a választ. Hochschield felhívja a figyelmet arra. Az érzelmi munka a dolgozó és a vele kapcsolatba lépő kliens között létrejövő társas interakció minőségére utal. Szakmai szerepükhöz hozzátartozik. hogy vajon a dolgozó személyiségvonásai befolyásolják-e azt. hogy milyen feltételek mellett fejti ki káros hatását az érzelmi munka. Hochschieldnek számtalan követője akadt. ha probléma adódik a repülés során. 2002). telefonos ügyfélszolgáltatás. biztonságot. 42 . ha az utas goromba. hogy mindig nyugalmat. hogy menedzseljék az érzelmeiket (Hochschield. amelyek célja. A benyomáskeltésnek lényeges része az érzelmek kifejezése és azok meghatározott szabályok szerinti kimutatása (Zapf. 1999). A kutatások másik csoportja összehasonlító vizsgálatokat ölel fel. hogy hogyan válaszol az illető az érzelmi munkára. eladók –. hogy az egészségügy. 1999). Eredetileg a szolgáltató szektorhoz tartozó munkakörökkel kapcsolatban merült fel a fogalom. Kérdés. amelynek újítása éppen a szolgáltatássá vált érzelmi kontaktus beemelése volt. valamint a segítő foglalkozásokra irányul. legyenek kedvesek és mosolyogjanak. 1983). illetve amelyekben sok érzelmi munka folyik.

minél inkább vált ki olyan érzéseket. amelyek eltérnek a munkahely által elvárt érzelmektől. hogy milyen érzelmeket lehet. Az interakcióval kapcsolatos elvárások közé tartoznak még a kimutatási szabályok. hogy mennyi ideig tartson az interakció a klienssel. 2. A munkahely elvárásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban. (a) Az interakcióval kapcsolatos elvárások a következők: azok az elvárások. a munkahely fogalmaz meg arra vonatkozóan. egy pszichológus óránként egy klienssel. 2000). hogy a dolgozó mit érez. amikor a beteg goromba. míg egy esküvői ruhaszalonban akár 2 óra hosszat is foglalkozhatnak a menyasszonnyal. másrészt (b) azokat az eseményeket. amelyek az adott pillanatban érzelmeket váltanak ki. és hogyan kell a klienssel. (1) A helyzethez. a szolgáltatást igénybevevővel kapcsolatban kifejezni. Vagyis. amelyeket a vállalat. Például egy banki ügyintéző óránként lehet. 43 . azok az érzelemkifejezéssel kapcsolatos elvárások. (b) Az érzelmeket kiváltó események az adott pillanatban (hogy azok éppen pozitívak vagy negatívak) befolyásolják azt. szituációhoz kapcsolódó változók közé sorolja: egyrészt (a) az interakcióval kapcsolatos elvárásokat. hogy csak tíz ügyféllel foglalkozik.ábra). mert ebből a modellből egyértelműen képet kaphatunk az érzelmi munka és a kiégés kapcsolatáról. Az interakciók időtartama is nagymértékben különbözhet: egy pénztáros átlagosan 5-10 percig tart kapcsolatot a vásárlóval. melynek értelmében az érzelmi munka hosszú távú lehetséges következményeként definiálható a kiégés. Azért csak ezt a modellt mutatom be. milyen gyakran történjen interakció. az (2) érzelemszabályozás folyamata és az (3) érzelmi munka hosszú távú következményei (ld. Grandey hipotetikus modelljében a következő elemek szerepelnek: (1) helyzethez kapcsolódó változók.2.4 Az érzelmi munkát magyarázó egy lehetséges elmélet Az érzelmi munkát magyarázó elméletek közül egyet emelek ki: Alicia Grandey kidolgozta az érzelemszabályozás egy lehetséges elméletét. amelyek szervezeti előírásként működnek. melynek hátterét az érzelmi munkával kapcsolatos felismerések és az érzelemszabályozás elmélete adta (Grandey. akár 50-100 utassal is találkozhat.2. míg egy autóbuszvezető egy óra alatt. Egy-egy érzelmet kiváltó esemény annál inkább igényelhet érzelmi szabályozást.

Az érzelemszabályozás másik formája az érzelemkifejezés megváltoztatása (surface acting). Az érzelmi munka másik hosszú távú következménye lehet a pályaelhagyás.agresszív. érzelmi intelligencia. Például az eladó egyre többször tart cigarettaszünetet. A szervezeti jóllét alatt Grandey olyan tényezőket ért. amennyiben a munkavállaló nem tud a munkája során keletkező érzésekkel megbirkózni. vagy elrejtik a valódi érzéseiket. akkor olyan szituációt elevenít fel a dolgozó. Zapf és mtsai. Ilyenkor nagyobb erőfeszítést igényelhet az érzelmek szabályozása. 2002). munkatársaktól kapott támogatás). affektivitás) és szervezeti tényezők (munkával kapcsolatos autonómia. ilyenkor a kívánt érzést vagy intenzívebben fejezik ki. ez utóbbi túlzott érzelmi bevonódásként is tekinthető. A személyes jólléthez kapcsolódóan megemlíthető a munkahelyi elégedettség és a kiégés. a vállalkozás megélhetése. Brotheridge és Grandey. a másik pedig a szervezeti jóllét. akkor nehezebb teljesíteni a munkahelyi előírásokat. amiben jól érezte magát. Az érzelemszabályozást befolyásolják személyes tényezők (nem. akkor jól teljesít. hogy megpróbálja az adott helyzetet másként értékelni (lásd érzelmek kognitív kiértékelés elmélete). (2) Grandey modelljében az érzelemszabályozás két formáját emeli ki: az érzések módosítását (deep acting) – ennek egyik útja lehet. amikor a másik üzlet munkatársával jól „kibeszélhetik” a vevőket – ez a vállalkozás vagy a munkahely fennmaradása. Több vizsgálat is igazolta azt. hiszen ha sikeresen menedzseli a dolgozó az érzéseit. kedves és empatikus a beteggel. a táppénzes állományok növekedése. ha úgy tetszik jólléte szempontjából alapvetően fontos kérdés. 44 . hogy az érzelmi munka kiégéshez vezet (pl. mely szerint az orvos legyen nyugodt. vagy a túlzott fluktuáció. 2001. mint a teljesítmény. a másik útja az. (3) Az érzelmi munka hosszú távú következményeit Grandey két oldalról ragadja meg: az egyik a személyes jóllét. hogy ha pozitív érzelmeket kell kifejezni a munka során.

kontroll kérdése és a zavarok. kapott támogatás 2.munkaelégedettsé g Szervezeti jóllét . A munka pszichológiai komponense a munkaaktivitás.időtartam . Az érzelmi munka a szándékos.munkával kapcsolatos autonómia . regulációs folyamatok: követelmények. elvárások.távolmaradás Surface acting: az érzelemkifejezés változtatása Érzelmeket kiváltó események . Ideális esetben az érzelemkifejezés automatikusan történik a társas interakció során (Zapf és mtsai.5 Zapf és munkacsoportjának vizsgálatai Zapf érzelmi munkával kapcsolatos kutatásaihoz az elméleti keretet a cselekvéselmélet adja (Zapf és mtsai.érzelmi intelligencia . az érzelmi munka valójában egy fölérendelt cél alcéljaként definiálódik.kiégés .nem . 2001.2. 1999. 1999.affektivitás Szervezeti tényezők . lehetőségek. 45 .pozitív események . 101) 2. amely a cselekvéselmélet szerint a munkacselekedetek pszichológiai szabályozása a kognitív folyamatok segítségével.kimutatási szabályok Érzelemszabályozás folyamata Érzelmi munka Deep acting: érzések megváltoztatása Hosszú távú következmény Személyes jóllét . akárcsak Grandey fentebb említett modelljében. hogy ezt a célrendszert követve meghatározott feladatokat hajtson végre az előírt módon – ebben szerepelnek az érzelemkifejezéssel kapcsolatos kimutatási szabályok.gyakoriság . 2006).teljesítmény .negatív események Személyes tényezők .változatosság . Ezúttal is a szabályozási. A cselekvéselmélet szerint az ember aktívan próbál megküzdeni a környezetével. Zapf és Holz.). célirányos viselkedés része. és meghatározott érzelmek kifejezését kívánja a dolgozótól a klienskapcsolat során.ábra: A munkakörnyezetben végzett érzelemszabályozás elméleti modellje (Grandey 2000.munkatársaktól.Helyzethez kapcsolódó változók Interakcióval kapcsolatos elvárások . A dolgozó ember a vállalati célkitűzést személyes céllá fogalmazza. Hogyan néz ki ez a folyamat a munka világában? Adott egy intézmény a saját célrendszerével: dolgozóit arra próbálja sarkallni. felettesektől. stresszorok kerülnek a középpontba. 2003.

hogy az érzelmi munka önmagában képes megjósolni a kiégés valamennyi komponensét. 2001). Nem sikerült igazolni az Érzelmi kontroll skála létezését (Zapf és mtsai. az Interakció kontrollja és az Érzelmi disszonancia skálákat. a Szenzitivitással kapcsolatos követelmények. elsősorban kvalitatív módszerekkel vizsgálta kérdéskört. 2006-os vizsgálatuk az érzelmi munka kiégésre gyakorolt pozitív és negatív hatását célozta meg. melynek középpontjában az a gondolat áll. A szolgáltató szektorban dolgozók esetében a pozitív érzelmek kifejezésére vonatkozó követelmények pozitív hatást gyakoroltak a személyes hatékonyságérzetre. a többlépéses regresszióanalízis mégis azt igazolta. szociális változók közötti kapcsolatot tárták fel. hogy a kiégés érzelmi kimerülés és személytelen bánásmód komponenseire a stresszorok gyakorolnak hatást. míg a személyes hatékonyságérzetet az erőforrások befolyásolják (Zapf és mtsai. mind a szállodai alkalmazottak.1 Az érzelmi munka mint egydimenziós jelenség Hochschield. 2001-es tanulmányukban az érzelmi munka és a szervezeti-. A mérőeszköz igazolta a regulációs követelmények. aki az érzelmi munka létére irányította figyelmet.). ezeken kívül az érzelmi disszonanciát is vizsgálták.Zapf és munkatársai 1999-es tanulmányukban közölték a Frankfurti Érzelmi Munka Skála (FEWS) érvényességi és megbízhatósági mutatóit. és ezek együttes. Mind a gyermekotthonokban dolgozók. 2. valamint a szenzitivitással kapcsolatos követelményeket tették mérhetővé.6. Sikerült alátámasztaniuk Leiter kiégés modelljét. közvetlenül befolyásolták az érzelmi kimerülést és közvetetten kapcsolódtak a személytelen bánásmódhoz (Zapf és Holz.2. a regulációs lehetőségek és a regulációs zavarok közti különbségtétel létjogosultságát. a Negatív érzelmek kifejezése. 2006).2. A szenzitivitásra vonatkozó követelmények pozitív kapcsolatot mutattak a személyes hatékonyságérzettel. 1999.6 Az érzelmi munka mérése 2. Bár az érzelmi munka és a szervezeti stresszorok és erőforrások között találtak összefüggést. Az érzelmi munkát egydimenziós jelenségnek 46 . Az érzelmi munkával kapcsolatos követelmények közé a pozitív és a negatív érzelmek kifejezésével. Az Érzelmi disszonancia előrejelzi az érzelmi kimerülést és a deperszonalizációt. mind telefonközpontosok mintáján sikerült elkülöníteniük a Pozitív érzelmek kifejezése. kiégésre gyakorolt hatását vizsgálták.

Vagyis sokkal nagyobb az erőfeszítés egy segítő kapcsolatban vagy a humánfoglalkozások esetén. Gyakran idézett Morris és Feldmann munkássága. Azok a kutatások. akik szerint az érzelmi munka dimenziói: a gyakoriság. mely dimenziók mentén ragadható meg a fogalom.6. 2000). haragot. (2) az érzelmek erőssége. sokszínűsége és (4) az érzelmi disszonancia. annál gyakrabban kell érzelmeket kifejezni. hogy az érzelmi munka négy dimenzióból áll: (1) az interakciók gyakorisága. az érzelmek sokszínűsége és az érzelemkifejezés időtartama (Zapf. türelmetlenséget. annál többször fordulhat elő. 2. minél változatosabbak az érzelmek (pl. ha a megélt érzelem és a kifejezett érzelem nem egyezik meg. Napjainkban a korábbi kutatások és tanulmányok hatására azt feltételezik.: nemcsak örömet érez. vagy ha a kimutatási szabályoknak nem felel meg az érzelemkifejezés. A legtöbbet vizsgált dimenzió a gyakoriság. a kimutatási szabályokra irányuló figyelem (az érzelemkifejezéssel kapcsolatos elvárásokat nevezik kimutatási szabályoknak). félelmet stb) és minél hosszabb ideig tartanak a találkozások a klienssel. mely szerint a túlságosan gyakori érzelemkifejezés igénybe veszi a dolgozót. hogy vajon milyen aspektusai lehetnek az érzelmi munkának. ami új elem a többdimenziós elképzelések körében. Az érzelmi munka megvalósítása annál nagyobb erőfeszítéssel jár. Grandey. Ez utóbbi. (Zapf. Érzelmi disszonanciáról akkor beszélünk. Minél többször követelik meg a munka során. az interakciók időtartama. minél inkább megkövetelik a munkavállalótól. mint mondjuk a közlekedésben vagy a kereskedelemben. 2002). hogy olyan érzelmeket kell kimutatni. egyre károsabb hatást gyakorolva az egészségre. Többféle elképzelés is született. amiket valójában nem érez a munkavállaló. hogy az érzelmi munkát pszichés stresszként lehet értelmezni. ez megegyezik a Hochschield által felvetett gondolattal.2. hanem dühöt. (3) az érzelmek változatossága. minél erősebbek a dolgozó érzései.2 Az érzelmi munka mint többdimenziós jelenség Az egydimenziós elképzelések kudarca után a kutatók elkezdtek gondolkodni arról. hogy figyeljen a kimutatási szabályokra. amelyekben az érzelmi munka egydimenziós felfogásából indultak ki.tartotta. akárcsak a 47 . Az érzelmi disszonancia. tehetetlenséget. nem találtak egyértelmű bizonyítékot arra vonatkozóan. hogy a dolgozó interakcióba lépjen a klienssel. 2002. az érzelemkifejezés erőssége.

Festinger által leírt kognitív disszonancia stresszel jár, depressziót, cinizmust, elidegenedést eredményezhet a munkától. Azokról a helyzetekről van szó, amikor a munkavállaló mást érez belül, mint amit ki kellene fejeznie. Például: lehet olyan elvárás, hogy az orvos sugározzon mindig nyugalmat, ám mindenki tudja, hogy vannak olyan napok, amikor az ember nem tud nyugodt lenni, mert összeveszett a házastársával vagy a gyermeke beteg vagy egyszerűen csak rossz napja van. Ilyenkor – amennyiben továbbra is szeretné az előírásokat követni és rendesen végezni a munkáját – többletenergiát igényel tőle az, hogy azt a nyugalmat kifejezze, amit elvárnak tőle és elfedje azt a nyugtalanságot, bosszúságot, türelmetlenséget, amit belül érez. Olykor a segítő megélheti, hogy amikor a páciens életének egy rendkívül fájdalmas pillanatáról beszél, nem vált ki belőle empátiát, ilyenkor szintén érzelmi disszonancia keletkezik, ami komoly negatív következménnyel járhat a segítő mentális jóllétére, hisz az elvárt és a valóságban megélt érzelmek között hatalmas űr tátong (Kovács 2006). 2.2.7 Az érzelmi munka következményei Az érzelmi munka negatív hozadékai – egészségkárosító hatása Több kutatás is igazolta azt, hogy az érzelmi munka hatással lehet az egészségi állapotunkra és a személyes jóllétünkre (Zapf és mtsai 2001; Brotheridge és Grandey 2001; Wharton 1999; Zammuner és mtsai 2003). Sok esetben a kapcsolódást éppen a kiégés biztosítja, vagyis azért gyakorolhat negatív hatást az érzelmi munka az egészségünkre, mert az érzelmi munka kiégéshez vezet, különösen akkor, amikor túlságosan bevonódunk érzelmileg egy-egy helyzetbe. Ezzel visszaköszön az a gondolat, hogy az aktív érzelmi tevékenység kiégéshez vezet. Leginkább a kiégés érzelmi kimerülés dimenziója és az érzelmi munka között találtak összefüggést, míg a kiégés másik két dimenziója – a személytelen bánásmód és a személyes hatékonyságérzet csökkenése – kevésbé kapcsolódott az érzelmi munkához. Feltételezhetjük azonban, hogy minél inkább szükséges bizonyos érzelmeket kifejezni és más érzelmeket elfojtani a munka során, annál inkább választhatja a dolgozó a személytelen bánásmódot a kliensekkel, betegekkel, diákokkal, vásárlókkal szemben (Grandey 2000). Heuven és munkatársai (2006) rámutattak arra, hogy az érzelmi disszonancia az érzelmileg kimerítő klienskapcsolatok és az érzelmi kimerülés között mediátor tényezőként működik, vagyis az érzelmi munkakövetelmények nem 48

közvetlenül vezetnek kiégéshez, hanem az érzelmi disszonancián keresztül. Nem az érzelmileg kimerítő klienskapcsolatok okolhatók a kiégésért, hanem az a megélt és kifejezett érzések között létrejövő diszkrepancia, amelyet ezek az interakciók előhívnak (Heuven és mtsai, 2006). Brotheridge és Grandey 2001-es tanulmányukban kiemelik, hogy különbséget kell tennünk a klasszikus szolgáltató szektorba tartozó munkák és a segítő foglalkozások között, amennyiben az érzelmi munkáról gondolkodunk. A klasszikus szolgáltatásban, mint pl. a kereskedelemben sokkal szigorúbbak az érzelmekkel kapcsolatos elvárások, előírások, sokkal inkább szabályozottak a kliensekkel történő találkozások, mint a humánfoglalkozások esetében. Vizsgálatuk során azt találták, hogy – bár az érzelmi kimerültség terén nem volt szignifikáns különbség a különböző dolgozók között – a személytelen bánásmód kevésbé volt jellemző a segítő foglalkozásúakra, mint a mérnökökből, pincérekből, hivatalnokokból, menedzserekből álló csoportra, ugyanakkor magasabb személyes hatékonyságérzetről számoltak be a segítők, mint a többiek. A szerzők ezt azzal magyarázták, hogy talán az érzelemkifejezéssel kapcsolatos munkakövetelmények a munkát sorra értelmessé veszi az és jutalmazóvá munka teszik számukra (Brotheridge és Grandey 2001). Wharton tanulmányában érzelmi pszichoszociális következményeit (Wharton, 1999). Megemlíti a szelf (önmaga) és a foglalkozási szerep összeolvadását, kiemeli a humánfoglalkozások sajátos helyzetét, mely szerint a munka során keletkező érzelmek elválaszthatatlanok a szelftől. Amennyiben összemosódik a szelf és a szerep, akkor kiégés alakulhat ki. Vagyis a kiégés az egyik legalapvetőbb következménye az érzelmi munkának (Wharton, 1999; Zapf, 2002). A szelf és a foglalkozási szerep közti elidegenedés egy további következmény, itt leginkább az érzelmi disszonanciára kell gondolni. Zammuner és munkatársai olasz egészségügyi dolgozók körében vizsgálták azt a kérdést, vajon az érzelmi munka vezethet-e kiégéshez, egyáltalán hogyan kell az érzelemszabályozás folyamatát működtetni (Zammuner és mtsai, 2003). Eredményeik szerint, amikor a dolgozók kontrollálni próbálják az érzelmeik kifejezését annak érdekében, hogy az adekvát legyen az adott kontextusban (surface acting), akkor pozitív kapcsolat mutatkozik a kiégés érzelmi kimerülés és deperszonalizáció dimenziójával. Ezzel szemben, amikor a dolgozó arra törekszik, hogy valóban érezze (belsőleg átélje – 49

deep acting) azt, amit elvárnak tőle és úgy fejezze ki az érzelmeit, akkor az érzelmi munka és a deperszonalizáció között negatív kapcsolat jelentkezett. Fontos megállapításuk az, hogy a negatív és disszonáns érzelmek közvetlenül és közvetetten is befolyásolják az életminőséget, az élettel való elégedettséget (Zammuner és mtsai, 2003). Grandey vizsgálatai is megerősítik azt a feltevést, hogy különösen akkor, amikor az egyén csak úgy tesz (surface acting), mintha valóban érezné a tőle elvárt érzelmeket, vagyis amikor mint egy színész eljátssza, megjeleníti azt, akkor az stresszel jár (Grandey, 2003). Az érzelmi munka pozitív hozadékai – személyiségnövelő / személyiséget gazdagító hatása Az érzelmi munka pozitív hatásáról lényegesen kevesebb tanulmány jelent meg. Már Tolich is rámutatott arra, hogy a zöldségárusok számára a legnagyobb stresszforrást a vásárlók jelentik, emellett azonban az elégedettség érzését is a vevők hozzák meg (Tolich, 1993). Zapf összefoglaló tanulmányában egyértelműen utal a munkával való elégedettség és az érzelmi munka közötti pozitív kapcsolatra (Zapf, 2002). Schuler és Sypher arra hívják fel a figyelmet, hogy az érzelmi munka akár a munkák izgalmas, jutalmazó része is lehet. Kutatásuk érdekessége, hogy megfigyeléssel, interjúval, és rögzített telefonbeszélgetések elemzésével egyaránt dolgoztak. A megfigyelés alkalmával több hónapon át diszpécserek beszélgetését figyelték meg két-három órán keresztül, munka közben. A telefonálók között akadt néhány vicces alak vagy egyszerűen annyira nevetséges helyzetbe került a telefonáló, hogy a diszpécserek összenéztek, és nevetni kezdtek. Olykor az is előfordulhat, hogy egy-egy helyzet olyan érzelmi munkát követel a dolgozótól, amit ő is élvez, ami akár jutalmazó értékű is lehet (Schuler és Sypher, 2000). Ashforth és Humphrey az érzelmi munka egyik pozitívumaként említi meg, hogy ennek köszönhetően sokkal kiszámíthatóbbak lesznek a klienssel töltött interakciók, így csökkenhet a szakember bizonytalanságérzete (Ashforth és Humphrey, 1993). A másik pozitív hozadék a faciális feedback hipotézist veszi alapul, amennyiben a dolgozó túlnyomóan pozitív érzéseket fejez ki munkája során (még ha az csak látszat), akkor a kliens is pozitívan reagálhat erre (pl.: kedvesen visszamosolyog), aminek hatására a dolgozó őszintén visszamosolyoghat. Az interakció végére az eredetileg eljátszott 50

az a tény.pozitív érzések akár igazzá válhatnak. Nagyon kevés közvetlen adat áll rendelkezésre a prevenciós és intervenciós lépésekkel kapcsolatban. hogyan érhető el. 2. változással járó. magasak az érzelemszabályozással kapcsolatos követelmények.2. valamint pszichoszomatikus panaszokat. hiszen a dolgozó az érzelmi intelligenciáját használja és fejleszti. A segítő foglalkozásokban. a változás magában hordozza a fejlődés és a megbetegedés lehetőségét is. valamint az érzelem szabályozásának lehetősége. amely egyszerre vezethet pozitív következményhez.3 A MEGKÜZDÉS A bevezetőben már említettem. az énhatékonyság. 2002). valamint az érzékenységre vonatkozó elvárás kihívásként is értelmezhető. deperszonalizációt. 2006). magatartási választ igénylő helyzeteket stressznek nevezzük. az önértékelés fejlődéséhez (Zapf. A prevenciós és intervenciós céllal kidolgozni kívánt tréningek esetében ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni. hozzájárul a szociális kompetencia. Az a kérdés. A gyakori negatív érzelemkifejezés. a kliensinterakció során keletkező érzelemkifejezéssel kapcsolatos elvárásokat tudatosítani. Ezeken felül a szabályozással kapcsolatos követelmények.8 Prevenciós és intervenciós lépések Mindenképpen le kell szögezni. illetve a pozitív érzelemkifejezésnek az egyén testi-lelki jóllétére gyakorolt jótékony hatását. leginkább a stresszkutatásból ismert technikák és szempontok – a társas támogatás és a kontroll – lehetnek fontos elemei ennek a folyamatnak. A stressz. hogy az érzelmi munka ambivalens jelenség. 2. hogyan lehet csökkenteni azokat 51 . hogy az illető saját maga kontrollálhatja a folyamatot. mint a munkával való elégedettség vagy a személyes hatékonyság érzése és egyszerre okozhat érzelmi kimerülést. hogy az újszerű. Az érzelmi munka az önkifejezés lehetőségét is magába foglalja. az érzelmi munka akár a munka iránti elköteleződést is növelheti (Heuven és mtsai. Az eddigi kutatások az érzelmi disszonancia potenciális egészségkárosító hatását emelik ki. hogy a stressz a fejődést szolgálja? A megküzdéskutatás arra irányul. ahol az érzelmek széles skálájával találkozik a dolgozó.

Míg a külvilág fenyegetésire megküzdéssel reagál az ember. A megküzdés kérdőíves vizsgálata azon a feltételezésen alapul. 2005. Hiszen sok esetben a stresszre adott válasz nem tudatos. amelyek között a stressz a fejlődés szolgálatába állítható. hogy vajon minden stresszre adott választ megküzdésnek kell-e tekinteni vagy sem? Amennyiben megküzdésen a célirányos és tudatos viselkedést értjük. A pszichoanalitikus felfogások közös pontja az.). A megküzdés három komponense különíthető el: a biológiai (a test és a központi idegrendszer neuroendokrin folyamatai).1 A megküzdéssel kapcsolatos elméletek A megküzdést magyarázó modelleket Oláh a következő csoportokba sorolja: pszichoanalitikus felfogások. A megküzdés (coping) fogalmának többféle meghatározása ismert. 57. állatpszichológiai modellek. A coping vagy tudatos harc (fight) vagy tudatos menekülés. Az ego feladata a 52 . Az elhárítómechanizmusok tudattalanul működnek. 2005).o. hogy az egyén képes megmondani. 2. amik stresszteli helyzetben az alapvető humán motívumok kiteljesülését és kielégítését szolgálják (Oláh. Itt azonban le kell szögezni.3. amellyel az egyén azokat a külső vagy belső hatásokat próbálja kezelni. amelyeket úgy értékel. elkerülés (flight). Ebből a néhány fogalommagyarázatból már körvonalazódik az alapvető kérdés. hanem automatikus. Az egyik legelfogadottabb Lazarus meghatározása. Eisenberg és munkatársai szerint a stresszteli helyzetekben történő önszabályozási folyamatot nevezzük megküzdésnek. vonás modell és a tranzakcionalista felfogások (Oláh. Ebben a fejezetben a legnépszerűbbek kapnak helyet. amelyek között a stressz megbetegít. tanult tehetetlenség) komponensek.a körülményeket. hogy milyen erőfeszítéseket tesz szándékosan és tudatosan a stresszteli helyzetekben. Skinner és Wellborn azokat az erőfeszítéseket érti rajta. hogy az ego (én) feladata a fenyegetések elhárítása és a konfliktusmegoldás. és hogyan lehet megteremteni azokat. addig a belső konfliktusokat elhárítómechanizmusok működtetésével győzi le. hogy azok felülmúlják vagy felemésztik az aktuális személyes erőforrásait” (idézi Oláh. 2005). a kognitív (kiértékelés folyamata) és a tanult (szociális tanulás. akkor a válasz: nem. amely szerint: „megküzdésnek tekinthető minden olyan kognitív vagy viselkedéses erőfeszítés. hogy éppen az erőfeszítés és a tudatosság ma nagyon is vitatott kérdés a coping-kutatásokban.

Mindkettőben lényeges elem a kognitív kiértékelés fogalmának bevezetése. trait-modellje és viszonylag abból nagy indul ki. 2005). Az elhárító mechanizmusokkal elsőként Sigmund Freud foglalkozott. mérésével. Anna Freud volt. Lazarus modellje a következő fejezetben kerül részletes bemutatásra. a konfliktusok. vagyis a fokozott érzékenység.3. míg a szenzitizáció. és amikor ez kudarcot vall. feltárásával érhet el sikereket. hogy egy személyiségjellemző milyen mértékben igaz az illetőre. a védekező és a töredékképző ego-funkcionálást (Oláh.1 Nemzetközi vizsgálati eredmények Lazarus negyven éven keresztül foglalkozott a coping vizsgálatával. Ez azt sugallja. hogy a viselkedést a személy és környezete között fellépő dinamikus kölcsönhatás eredményeként szemléli. talán ez az összekötő kapocs az érzelmek és a megküzdés fogalmai között. hiszen ennek köszönhetően az ember képes túllépni a veszteségeken. ezt a tranzakciót moderálja a megküzdés nehezített alkalmazkodási feltételek esetén (Oláh. hogy az emberek állandó stratégiákat alakítanak állandósággal alkalmazzák ezeket. A megküzdés ki. 2. A megküzdéssel kapcsolatos legismertebb személyiségdimenzió a represszió-szenzitizáció – a repressziónak. megrázkódtatásokon. Ez idő alatt két alapvető elmélettel gazdagította a stresszkutatást: az egyik a stressz kognitív tranzakcionalista elmélete. Az állatpszichológiai modell szerint minden olyan viselkedéses válasz. akkor lépnek működésbe az elhárító mechanizmusok. a másik az érzelmek kognitív motivációs elmélete. A kognitív kiértékelés két szinten zajlik: az elsődleges értékelés 53 . amely képes kontrollálni az averzív környezeti hatásokat. A tranzakcionális elmélet Lazarus nevével fonódik össze. Az egyén stresszre adott reakciója két lépésben zajlik: a kognitív kiértékelésben és a megküzdésben. vagyis azt mutatja meg. az információszerzéssel. Ennek lényege. 2005). a nagy rendszerző azonban lánya. veszélyhelyzetek megismerésével. 2007). mind az érzelem kiértékelés eredményeként születik. megküzdésnek értelmezhető. állandó éberség.küzdelem. vagyis az elfojtásnak adaptív értéke van. Adler az elhárítás fogalmát a külső fenyegetettségekkel szemben is használta (Tiringer.1. Haan megkülönbözteti a megküzdő. A személyiségvonás folytonos kategória. ami dimenzióként képzelhető el. Lazarus felvetése szerint mind a megküzdés. hogy a megküzdés stabil személyiségvonásnak tekinthető.

hogy a stressz kezelése hatékonyabb akkor. míg kihívás esetén az érett megküzdési stratégiákat (átgondolt cselekvés. Az elsődleges értékelés során az egyén tisztázza az adott környezeti hatás motivációs relevanciáját (érinti-e a személyes célokat). 54 . a másodlagos kiértékelés alkalmával számba veszi a megküzdés során mobilizálható forrásokat. amelyek segítségével az egyén képes megbirkózni a stresszkeltő eseményekkel. hogy a közvetlen megküzdés alacsonyabb kiégettséggel társul (keresztmetszeti vizsgálat). a problémaközpontú megküzdéshez számba vehető erőforrások. közvetlen megküzdést alkalmaz az egyén (Etzion és Pines 1986). Később a megküzdésben rejlő pozitív növekedés gondolata is helyet kapott az empirikus vizsgálatok körében – így kerültek be az anticipált. hogy az egyén megbirkózzon a szerepkonfliktus és a szerepbizonytalanság okozta stresszel (Lewin és Sager. az érzelem szabályozását szolgáló megküzdési források. preventív és proaktív megküzdés koncepciói. McCrae azt tapasztalta kutatásai során. a racionális és problémaközpontú stratégiák hosszú távú használata az idő előrehaladtával (hosszmetszeti vizsgálat) szintén alacsonyabb kiégéssel járt együtt (Carmona és mtsai. 2006). erre McCrae vizsgálatai hívták fel a figyelmet (Tiringer.alkalmával arra a kérdésre válaszol az ember. megküzdési stratégiáknak nevezzük (Rózsa és mtsai. Kezdetben a megküzdés negatív oldalának kutatása kapott hangsúlyt: a kutatókat az érdekelte. Carmona és munkatársai szintén megerősítették. a motivációs kongruenciát / inkongruenciát (mennyire egyezik meg. hogy az egyes megküzdési stratégiák alkalmazása után mi várható a jövőben (Oláh. majd felméri az interakció ego-involváltsági fokát. hogy veszteség esetén a kevésbé érett megküzdési stratégiákat (érzelmek kimutatása. hogy egy-egy megterhelő és már bekövetkezett eseményre hogyan reagál az egyén. Etzion és Pines kimutatták. in press). pozitív gondolkodás. A másodlagos kiértékelés elemei: az adott változás kontrollálhatóságának megállapítása. majd végül annak megállapítása. 2008). tér el a hatás attól. A stresszor természete befolyásolja a megküzdési stratégiák választását. intellektuális tagadás) vetik be. mi a jelentősége az adott személy és környezet interakciónak a személyes jólléte szempontjából. ez volt a reaktív megküzdés vizsgálatának időszaka. amit a személy akar). Azokat a viselkedéses vagy kognitív erőfeszítéseket. 2005). Eladók körében végzett felmérés során igazolták. hogy mit jelent. hogy a problémaközpontú megküzdés használata megadja a lehetőséget arra. ha aktív. fatalizmus) használják az emberek. 2007).

a támaszkeresést. 85. a figyelem elterelést. 55 . az emóciófókuszú stratégiákat. 1993). minél egyértelműbb . az emóció kiürítést. hogy a személyiség tényezőit nem veszik figyelembe.2 A megküzdés kutatásának hazai úttörői Ennek a területnek hazánkban a legkiemelkedőbb képviselője kétségtelenül Oláh Attila. mert a megküzdés eredményességét nehéz megragadni úgy. 2007).). aki munkatársaival közösen évek óta foglalkozik a megküzdés kutatásával.A stresszor értékelése során az egyén az adott helyzetet konstruálja meg. végrehajtó alrendszerre és az önszabályozás alrendszerre. a feszültség kontrollt. mérésével. monitorozó alrendszerre.az élet meghatározó területeit (pl.annál megterhelőbb egy stresszor. Kidolgoztak egy kérdőíves eljárást a jelenség vizsgálatára. Az elméleti keret továbbfejlesztésére azért volt szükség. A megterhelés súlya különböző szempontok szerint kerül értékelésre: . 2005. A pszichológiai immunrendszert Oláh három egységre osztja: a megközelítő.az élet több területére hatást gyakorló stresszorok zavaróbbak . kontrollálhatóságuk függvényében (Tiringer.1.3.minél súlyosabb az adott stresszhatás. 2. az önbüntetést és a belenyugvást. munka) érintő megterheléseket súlyosabbnak érzi az ember . amit pszichológiai immunrendszerként definiálhatunk” (Oláh. Ennek mérésére dolgozta ki a szerző a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőívet. a nyolcvan tételes Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív nyolc megküzdési stratégiát foglal magában: a problémacentrikus reagálást. „Az individuum megküzdési forráskapacitását alkotó személyiségtényezők egy integrált személyiségen belüli rendszerként foghatók fel.a stresszorokat különbözőnek éljük meg a befolyásolhatóságuk. amik az elsődleges és másodlagos értékelés befolyásolásán keresztül hatnak a személyiségre. Az elméleti keret kibővítésre került a pszichológiai immunrendszer konstruktumának megalkotásával (Oláh. amelyek erősíteni tudják az egyén fenyegetéssel szembeni pozícióját. Az alrendszerek szoros egységként alkotják a pszichológiai immunrendszert. Coping potenciál dimenzióknak nevezték el azokat a kognitív természetű személyiségtényezőket. a mobilizáló. alkotó. annál erőteljesebb megküzdést vált ki . A személyiség olyan dimenzióit kell megvizsgálni.

a helyzet megváltoztatása). korábban tárgyalt érett és éretlen megküzdési formák alkalmazása). hogy a személy első lépésben meghatározza a problémát. vagy megváltoztatni. visszahúzódással. A munkájuk során négyszáz megküzdési stratégiát azonosítottak. ezt követően a megközelítés-elkerülés. hogy az egyén a probléma megoldásával foglalkozzon. Az érzelemközpontú megküzdés célja. hátrány szempontjából mérlegeli. amelyek a kérdőívekben alskálaként lettek megnevezve. hogy az érzelmek eluralkodjanak rajta (ezt megteheti például fantáziálással. míg ha úgy érzi. akkor problémaközpontú stratégiákat használ. és az adaptív-maladaptív megküzdés (Oláh.2. Ha közvetlenül a stresszélményt kiváltó helyzetre. 2005). a problémára összpontosít az egyén. a társas-magányos. vagy segítséget kérhet a társaktól) (Atkinson és mtsai. Ha a körülményeket az ember befolyásolhatónak címkézi. majd kiválasztja az általa megfelelőnek tartott stratégiát. Skinner és munkatársai vállalkoztak arra. A leggyakoribb megküzdési formák a problémaközpontú és az érzelemközpontú stratégiák. a közvetlen-közvetett. az elköteleződés-visszavonulás. amit végrehajt (ilyen stratégiák például a problémamegoldás. A problémaközpontú stratégiák irányulhatnak befelé (a személy önmagán változtat. a kontroll-menekülés. hogy száz kérdőívet áttanulmányoznak és rendszerezik e terület eredményeit. Sok esetben hasonló elnevezéseket írnak le.3. hogy megakadályozza. hogy megpróbálja azt vagy elkerülni.2 A megküzdés formái. ezeket előny. pl. A coping stratégiák kiválasztásakor alapvető kérdés a befolyásolhatóság kérdése. A problémamegoldó megküzdés lényege az. 56 . Ha azonban enyhíteni próbálja a stresszhelyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókat. azzal a céllal. akkor inkább hajlik a problémafókuszú cselekvésekre. 1994). Lazarus kutatásaiból kiderült az. amelyeket kihívásként értelmez a személy. megküzdési stratégiák A megküzdési stratégiák megnevezésére és feltárására számtalan kutató tett kísérletet. hogy a problémafókuszú megküzdés gyakoribb olyan helyzetekben. akkor érzelemközpontú megküzdésről van szó. vagy azt. a helyzeten nem tud változtatni. hogy az eseményeken. Ezeket tizenkét dichotóm fő kategóriába sorolták: a leggyakoribb a Lazarus által is használt problémacentrikus és érzelemcentrikus megküzdés. míg egyértelmű kár és veszteség esetén az érzelmek szabályozása kerül előtérbe (vö.: új készséget tanul meg). amire alternatív megoldást keres. ez egy aktív erőfeszítés.

Az alapfunkciókhoz különböző tevékenységformákat társított. a gondolatokat az érzésektől. az érzelemszabályozó cselekedeteket és a viselkedéses.akkor inkább az érzelmek csillapítására fordítja az energiáit. a támaszt kereső és az elkerülő megküzdési formákat azonosítja be. A teszt konfliktushelyzeteket mutat be két ember között. ami azt jelenti. Sheier és Weintraub által kidolgozott COPE. A figyelem-összpontosító funkció a koncentráció. önérzékelő funkció. amely szublimáció formájában valósulhat meg a mindennapokban. A leismertebb kérdőívek a teljesség igénye nélkül: Lazarus és Folkman nevéhez fűződő Megküzdési Módok Kérdőív / Konfliktusmegoldó Kérdőív (Ways of Coping). A Konfliktusmegoldó Kérdőívet a következő fejezetben mutatom be. A CSI nyolc viselkedési és kognitív megküzdési stratégiát azonosít. a Carver. 2. kognitív elkerülést méri. amelynek megküzdő formája az empátia. Négy alapvető ego-funkciót különböztet meg: kognitív funkció. amely 14 skálából áll. Az 1970-es évektől kezdve paradigmaváltás történt a mérőeszközök tekintetében: a stressz-szel való megküzdés vizsgálata került előtérbe. Igen gyakran használt hazánkban a Rosenzweig-féle képes frusztrációs teszt. A kognitív funkcióhoz többek között a diszkriminálást. ebből négy elkerülő és négy megközelítő stratégia. A CTI a problémafókuszú.3. Az önérzékelő funkciók körében szerepelteti az érzékenységet. a másik ember válaszát pedig a vizsgált személynek kell mondania. 57 . az Amirkham-féle CTI (Coping Strategy Indicator) és a Tobin és munkatársai által kidolgozott CSI (Coping Strategies Inventory). valamint védekezési hajlamainak feltárására. ahol az egyik mond valamit. így objektíven érzékelheti az őt körülvevő valóságot. Az érzelem-szabályozó funkció alaptevékenységformája például az eltérítés. Míg a védekezések: a strukturált védekezés és a primitív védekezés. A COPE 52 tételes mérőeszköz. és a problémafókuszú megküzdést. A következő fejezetekben a mérőeszközök kapcsán még lesz szó az egyes stratégiákról.3 A megküzdés mérése Az analitikusok közül Haan volt az. Az általa azonosított két megküzdés: a kontrollált megküzdés és a kifejező megküzdés. amely képes a személy megküzdési stratégiáinak. aki határozottan különbséget tett az elhárító mechanizmusok és a megküzdés között. hogy az ember el tudja választani egymástól a gondolatait. figyelem-összpontosító funkció és érzelemszabályozó funkciókat.

Cohen és Wills megkülönbözteti a társas támogatás érzelmi-. A jelenség vizsgálata során ezt a két dimenziót mérik leginkább a kutatók. nővérnek. megbízható szövetségek. amelyeket ez a kapcsolatrendszer magában hordoz: kötődés. tud-e segítséget kérni? Vannak egyéni különbségek és a nemek között is eltérő annak mértéke. Képes-e fogadni.2. A szubjektivitás nem csak a támogatással való elégedettség formájában érhető tetten. a családnak és az egyénnek is. Ez azt jelenti. A támogató légkör megszületésében és fennmaradásában szerepe van az empátiásan odaforduló orvosnak. A legfontosabb előnyök. integráció. Ez utóbbi egy szubjektív elem.” (Kállai. tanács vagy javaslat formájában. a támogató magatartás (magatartási dimenzió) és a támogatással való elégedettség (szubjektív dimenzió) (Pikó. az ember számára pszichés nyereséget nyújthat – valójában ez a kapcsolat érzelmi oldalát. de azt is.4 A TÁRSAS TÁMOGATÁS A társas támogatás olyan kapcsolatrendszert jelöl. 58 . amelyet egyes szerzők külön dimenzióként emelnek ki. ami a stresszorok negatív hatását csökkenti. információs és instrumentális típusait (Asnani és mtsai. a megerősítést jelenti – az egyént kognitív szinten megerősíti hitében. gondoskodás. hogy az egyén hogyan viszonyul a kapcsolataihoz. a lelkesen tanító pedagógusnak. A mennyiség. gyakorlati segítséget. 2002). 2004). amely a társas kapcsolatok jellegét takarja.). énképében. hogy ki mennyire igényli nehéz élethelyzetekben a társas támogatást. amely a társas kapcsolatok számát jelöli. problémamegoldás (életvezetési tanácsokkal). A stressz-elméletek a társas támaszt olyan megküzdési mechanizmusnak gondolják. 2007. 2002). szereptanulás és szerepek kipróbálásának színtere. aki fogadja a támogatást. hogy a társas támogatás feltérképezése során értékelni kell egyrészt a kapcsolati háló kiterjedtségét. hanem a támogatás légkörét is érinti. 200. Henderson megkülönbözteti a társas támogatás mennyiségi és minőségi dimenzióját. amely pozitív hatással van az egyénre (Pikó. végül jelenthet konkrét. „A társas támogatásnak tehát a résztvevők pszichológiai mentalitása révén inspirált légköre van. A társas támogatás interperszonális tevékenységek összessége. Vaux a társas támogatás következő dimenzióit nevezi meg: a támogatás forrása (network dimenzió). illetve a minőség.

míg a közvetett hatásra sokszor pufferszerepként utalnak. Ezt a pufferhatást Schwarzer és Lepin stresszcsillapító hatásnak nevezte el (stress buffering effect) (Kállai. A pufferhatás biokémiai változásokat idézhet elő az agyi struktúrákban. Asnani és munkatársai szerint társas támogatásnak tekinthető minden olyan folyamat.1 A társas támogatással kapcsolatos kutatások: az egészség. valamint az egészségmegőrzés egyik legfontosabb összetevője a társas támogatás. hogy az egyén az egészséget támogató magatartásformákat vegyen fel. Kállai. hogy a társas támogatás képes negatív hatást gyakorolni a stresszorokra. 2007). módosító. amely mentén az egyén önmagát és másokat meg tudja ítélni. A társas támasz egyrészt a társas befolyásoláson. 2003). A társas támogatás közvetlen pozitív hatást gyakorol az egészségi állapotra. A társas kapcsolati hálón belül a házasságnak van kiemelt szerepe. viselkedését. amely az egyént jutalmazhatja vagy büntetheti annak függvényében. A társas támogatás és az egészség közti kapcsolat a társas támogatás közvetlen és közvetett hatásával ragadható meg (Pikó. hogy a társas támogatás a jóllétet pozitívan befolyásolja. a vegetatív idegrendszerre és az immunrendszerre is hatással van. A közvetett. 2007. A magány pedig negatív hatásán keresztül képes a szenvedésérzést. úgynevezett „pufferhatás” arra épül. hogy a társas támogatás segíti az egyént a stresszhatások elviselésében. amit fentebb közvetlen hatásként emeltünk ki. 2007). illetve az a csoport. a betegségekkel való megküzdés. amely mérceként. hogy a személy a vonatkoztatási csoportjának (az a csoport. míg a stressz-megelőző funkció azzal kapcsolatos. az általános boldogságérzethez leginkább ez járul hozzá (Salovey és mtsai. 2004). másrészt a magányon keresztül gyakorol hatást az egészségre. a depressziót. viszonyítási pontként szolgál. 2004). amely a társas kapcsolatokon keresztül hozzájárul az egészséghez és a jólléthez (Asnani és mtsai. a testi panaszokat fokozni. A társas támogatásnak két fő hatását ismerik: az egészségfenntartó hatást és a stressz megelőzésével kapcsolatos hatást.4. Ez megegyezik azzal. Akik több társas támogatással rendelkeznek. Az egészségfenntartó funkció azt jelenti. a társas támogatás és a munkahelyi stressz Az egészség megtartása. hogy az követi-e a csoportnormákat) hatására módosíthatja az egészséggel kapcsolatos attitűdjeit. azok 59 . A társas befolyásolás arra utal. A korábban említett társas integráció hozzájárulhat ahhoz. melynek értelmében a társas támogatás a stressz és a jóllét közötti kapcsolatot befolyásolja (Asnani és mtsai.2.

alacsonyabb szinten élik meg a negatív érzelmeket. Ugyanakkor a stabilitásnak, a bejósolhatóságnak és a társas támasz által nyújtott irányítás-érzésnek köszönhetően az egyén pozitívabbnak érzi önmagát és környezetét, ezért kitartóbb a stresszes élethelyzetekben. A boldog ember könnyebben alakít ki társas kapcsolatot, gazdagabb a kapcsolatrendszere és több társas támogatásban részesül (Salovey és mtsai, 2003). A társas támogatás jótékony hatását vizsgálni kívánt kutatásokból kiderül, hogy a társas támasz alacsonyabb halandósággal, a testi betegségekkel szemben nagyobb ellenállással és a szív-érrendszeri betegségek alacsonyabb előfordulási gyakoriságával jár együtt. Salovey és munkatársai szerint ezek az eredmények részben a társas támasz és az egészség kapcsolatát befolyásoló pozitív hangulat közvetítő szerepével magyarázhatók (Salovey és mtsai, 2003). Ray és Miller nővérek esetében igazolta a társas támogatás stresszcsillapító hatását, amely különösen hatékony segítség lehet, ha a munkahelyi és az otthoni szerepek között van feszültség (Ray és Miller, 1994). Kopp és munkatársai Magyarországon reprezentatív felmérés keretében az észlelt társas támogatást is vizsgálták. 1988 és 1995 között az észlelt társas támogatás tekintetében komoly csökkenést találtak, Magyarországon az emberek egyre inkább magukra hagyatottnak érezték magukat. A legnagyobb változás a munkatársaktól kapott támogatást érintette, az eltelt időszakban mintegy 60%-kal csökkent a kollegáktól kapott támogatás. Ez az eredmény azért is fontos, mert a munkatársaktól kapott támogatás befolyásolja leginkább az észlelt hatékonyságot. Igen jelentősen csökkent a szülőktől, rokonoktól, barátoktól kapott támogatás is, egyedül a házastárstól és a gyermektől kapott támogatás mértéke nem változott. A Dunántúlon és a Dél-alföldön élők jobbnak ítélték meg a támogatottságukat, mint az ország többi területén élők (Kopp és mtsai, 1998). Az empirikus vizsgálatokból kiderül, hogy a munkahelyi stressz megelőzésében és hatásainak csökkentésében a társas támogatás játszhatja a döntő szerepet (Pikó, 2001). Mind a szorongás, mind a munkahelyi stressz és a kiégéses tünetek kialakulását jelentősen csökkenti a társas támogatás. Pikó a Csongrád megyei nővérkutatás során azt tapasztalta, hogy az ápolók nagyon változó mértékben számíthatnak a munkatársaiktól kapott társas támogatásra. A nagyobb stressznek kitett regisztrált nővérek esetében még fokozottabban jelentkezik a társas támogatás hiánya (Pikó, 2001). Mivel a társas támogatás tenné lehetővé a fokozott stresszhatás következményeinek semlegesítését, ez 60

figyelemreméltó eredmény. Kovács és Hegedűs korábban már idézett vizsgálatából kiderült, hogy akik úgy érezték, hogy nehéz élethelyzetükben számíthatnak a munkatársaik, a kollégáik támogatására, azok kevésbé voltak érzelmileg kimerültek, kevésbé bántak személytelen módon a betegekkel és hatékonyabbnak érezték magukat a munkájukban (Kovács és Hegedűs, 2008). A Coffey kutatásában résztvevő pszichiátriai ápolók arra a kérdésre, hogy mi az, ami leginkább segít nekik a nehézségekkel való megküzdésben, legtöbben a munkatársi támogatást, a formális, az informális és a szupervíziós csoportokat említették (Coffey, 2000). Meg kell említeni azonban, hogy nem a társas támogatás az egyetlen tényező, amely stresszcsökkentő és kiégés megelőző hatással bír. Pszichiátriai ápolók körében történő randomizált kontrollcsoportos vizsgálat során nem sikerült igazolni a társas támogatás elsődleges védő szerepét, a társas támogatásban részesülő ápolók csoportjának egészségi és kiégési mutatói nem voltak jobbak azokénál, akik nem részesültek ilyen támogatásban (Carson és mtsai, 1999). 2.4.2 A társas támogatás mérése A társas támogatás attól függ, hogy a személyt milyen szociális háló veszi körül és mennyire érzi a társas környezet részének magát – vagyis az integrációtól. A társas támogatás feltérképezésére leginkább a kérdőíves módszerek honosodtak meg. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: Caldwell és munkatársai alakították ki a Társas Támogatás Kérdőívet, amelyet hazánkban Kopp Mária és munkatársai adaptáltak és országos kutatásuk során többször igazolták a kérdőív megbízhatóságát és érvényességét (Caldwell és mtsai, 1987; Kopp és Kovács, 2006). Schwarzer és Schulz dolgozta ki a Berlini Társas Támogatás Skálákat, amelyek elsősorban az instrumentális, az érzelmi támogatás, valamint az elérhető információk adása skálák mentén ragadják meg a társas támogatást. A Társas Támogatást Biztosító Magatartások Listája kérdőívet Barrera és munkatársai a társas támogatás mértékének és típusának vizsgálatára fejlesztettek ki (Pikó, 2002). Az információnyújtás, az anyagi segítség és az érzelmi megerősítés témáira kérdez rá. A Turner és Marino által kidolgozott Elégedettség a Társas Támogatással mérőeszköz a társas támogatással való szubjektív elégedettséget méri (Pikó, 2002). A társas támogatásnak elsősorban az észlelt dimenziója a

61

meghatározó, tehát nem a ténylegesen kapott, hanem az igényekhez igazított, szubjektív értékelés.

62

ezért kutatásunk folytatásában ezt az aspektust kívántuk hangsúlyozni. a megküzdés és a társas támogatás között. Célunk volt. a szakmának a sajátosságait. igyekeztünk kitérni a mennyiségi (fizikai) illetve a minőségi (érzelmi) terhelésre egyaránt. A pilótamunka során elsődleges célunk volt a tesztbattéria kipróbálása az egészségügyi dolgozók egy csoportjában. a segítő-kliens interakció során megjelenő érzelemkifejezéseket szabályozó elvárások (érzelmi munka dimenziók) vizsgálata. Ezután a már kiérlelt elméleti koncepció szellemében a 2008-ban folytatott kérdőíves vizsgálat eredményeit írjuk le. Mivel egészségügyi dolgozókat vizsgálunk. Így jutottunk el az érzelmi munka koncepciójához. Az eredmények a páciens-interakció érzelmi vetületére irányították a figyelmünket. ezért a harmadik kutatás (Egészségügyi dolgozók vizsgálata 2008) bemutatása lényegesen részletesebb.3. hogy a kiégést mely változók befolyásolják. Nyílt kérdések formájában kérdeztünk rá a munkakövetelményekre. intézményi Tudományos és kutatásetikai Bizottsága biztosította (199/2007). valamint a skála belső struktúrájának feltárása és pszichometriai jellemzőinek vizsgálata. ezért fontosnak tartottuk Xanthopoulu és munkatársainak (2007). Kutatásainkhoz az etikai engedélyt a Semmelweis Egyetem Regionális. 63 . hogy összefüggéseket keressünk a kiégés. Célunk volt. A második kutatásunk célja a Frankfurti Érzelmi Munka Skála magyar változatának a kidolgozása volt. és érdemes-e a prevenciós és az intervenciós munka során figyelembe venni az egészségügyi területnek. mint az előkészítő munkáké. Valójában az első két kutatási projekt a harmadik fő kutatási projekt előkészítő lépései voltak. mely a kliens-segítő interakció során megjelenő érzelemkifejezés szabályozását emeli be a stresszkutatásba. második a 2006-ban végzett kérdőív adaptáció. valamint DeJonge és munkacsoportja (2008) és a Zapf körül szerveződő kutatócsoport elméleti feltevéseinek és vizsgálati eredményeinek beépítését a munkánkba. CÉLKITŰZÉSEK Első kutatásunk a 2005-ben történt pilóta munka. A 2008-as vizsgálat elméleti keretét Karasek megterhelés-kontroll modellje nyújtja. Kutatásaink során arra kerestük a választ.

A kiégéskutatás nemzetközi és hazai szakirodalma alapján feltételeztük. H2 A gyengébb szociális hálóval rendelkezők inkább mutatják a kiégés jeleit.2 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai adaptációja kutatás elméleti koncepciója – hipotézisek. A kiégés összefüggése az érzelmi munkával. a megküzdéssel és a társas támogatással orvosok és pszichológusok körében.1 A 2005-ös egészségügyi dolgozók körében végzett kutatás elméleti koncepciója – hipotézisek. hogy e három változót kapcsolatba hozhatjuk egymással.1. A kiégés összefüggése az érzelmi munkával. 3. A kiégés összefüggése az érzelmi munkával. vizsgált változók Az egészségügyben dolgozók esetében az érzelmi munkának jelentős szerepe lehet a kiégés alakulásában. a megküzdéssel és a társas támogatással egészségügyi dolgozók körében. a megküzdést és a társas támogatást – emeltük a vizsgálatunk homlokterébe. a megküzdéssel és a társas támogatással pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók körében. A kiégés összefüggése az érzelmi munkával. milyen összefüggésekre voltunk kíváncsiak és a változók között fennálló kapcsolatok mely formáit teszteltük.1 HIPOTÉZISEK ÉS VIZSGÁLT VÁLTOZÓK A következőkben bemutatjuk. amelyeket részletesen bemutattunk az elméleti fejezetben. A társas támogatás protektív funkcióját kívántuk igazolni. vizsgált változók Három változót – a kiégést. 3.A kiégés összefüggése az érzelmi munkával. hogy feltárjuk az érzelemkifejezés ártó-védő 64 . hogy az egyes vizsgálatok során milyen elméleti háttérrel.1. Távlati célunk az. milyen előfeltevésekkel dolgoztunk. a megküzdéssel és a társas támogatással onkológiai-hospice ellátásban dolgozók körében. a megküzdéssel és a társas támogatással ápolók körében. 3. A következő hipotéziseket fogalmaztuk meg: H1 A kiégés jeleit mutató személyek nagyobb arányban választják az érzelemközpontú megküzdést.

társas és szervezeti jellemzőit foglalja magában. Az általuk bemutatott megterhelés-erőforrás modell értelmében: a munkával kapcsolatos megterhelés a munka olyan fizikai. Az 65 . Karasek az elméletében a megterhelések típusaival nem foglalkozott. csökkentik a munkával kapcsolatos fiziológiás és pszichés terheket.szerepét a gyógyító kapcsolatokban. és összefüggésbe hozzuk a kiégéssel. H2 Feltételezzük. valamint a depresszió és a kiégés. hanem feltételezik. A munkahelyi stresszt magyarázó elméletek közül Karasek megterhelés modelljéből indulunk ki. melyek a dolgozó részéről fizikális és mentális erőfeszítést követelnek. Ez utóbbi kettő a diszkrimináns validitás vizsgálata miatt került be a kutatásba. valamint pszichometriai jellemzőinek leírására és a mérőeszköz magyar nyelvű változatának kidolgozására irányult.1. társas és szervezeti jellemzőket értenek.3 Az egészségügyi dolgozók körében végzett 2008-as vizsgálat elméleti koncepciója – hipotézisek. A munkakövetelmények kapcsán felmerül a kérdés. amelyet 2006–2007 telén végeztük el. Az ezzel kapcsolatos hipotézisek a következőképpen alakultak: H1Feltételezzük. pszichológiai. vizsgált változók Kutatásunk középpontjában a kiégéses tünetcsoport áll. Erőforráson olyan fizikai. Ennek mind fiziológiai. amikor a kiégésről gondolkodtak. hogy a Frankfurti Érzelmi Munka Skála magyar változatában szereplő skálák megbízhatósága kielégítő. melyek hozzásegítik a dolgozót a céljai eléréséhez. Az érzelmi munkát el akartuk különíteni az érzelmi kimerüléstől. Karasek modelljétől eltérően nem a megterhelés és kontroll változók interakciójából következő hatásokat hangsúlyozzák. egymástól függetlenül kiégést eredményezhet. Demerouti és munkatársai (2001) módosították Karasek modelljét. 3. A vizsgált változók az érzelmi munka. Ennek fontos eleme volt az érzelmi munka vizsgálatára használható Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai adaptációja. mind pszichológiai szempontból ára van. A vizsgálat a Frankfurti Érzelmi Munka Skála megbízhatósági és érvényességi mutatóinak. vagy akár hozzájárulnak személyes növekedéshez (Demerouti és mtsai. 2001). hogy a magyar nyelvre lefordított Frankfurti Érzelmi Munka Skála faktorszerkezete azonos az eredeti német nyelvűével. hogy a megterhelés és az erőforrások hiánya külön. hogy milyen típusú megterhelésről van szó.

protektív faktorként definiálható a kiégés szempontjából? További kérdésünk az. Az egészségügyi dolgozók munkájában az érzelmi megterhelődés rendkívül hangsúlyos. onkológiai-hospice terület és egyéb terület – hasonlítottuk össze.érzelmi megterhelés vizsgálatának fontosságára LeBlanc (2001) és DeJonge (2008) kutatócsoportja mutatott rá (ld. mint az egyéb területen dolgozó orvosok vagy az egyéb diplomások mutatói. a betegcsoportok tulajdonságai befolyásolják-e a kiégés megjelenését (Melchior és mtsai. hogy túlterheltebbek. hosszú távon. Az érzelmi munka mint megterhelés és a kiégés közti összefüggést szeretnénk igazolni vizsgálatunk során. és a találkozások egy-egy alkalommal időben tovább tartanak. évtizedekre is szólhatnak. Az egészségügyi dolgozókat vizsgáltunk. mint az egészségügy más területein. többet dohányoznak. illetve egészségügyi dolgozók különböző csoportjait – pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás. hogy az érzelemkifejezéssel kapcsolatos munkakövetelmények. Elképzelésünk mögött az a feltételezés húzódik. A kliensinterakció mind Maslach elképzelésében. 1997. a kliensekkel való kapcsolat szerepe nem egyértelmű. A gyógyítás olyan területéről van szó. hosszabb ideig dolgoznak. kevesebbet alszanak. Najavits. mind Demerouti és munkatársai által leírt modellben megterhelésként értelmezhető. mint a kontrollcsoport tagjai (Győrffy és mtsai. Kiderült. Szeretnénk megérteni azt. depressziósabbak. A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók egészségmagatartásáról. illetve egyes dimenzióit. A kiégés ugyanakkor befolyásolja a páciensek iránti érzéseket. leginkább az elfogadás-elutasítás érzéseit (Holmqvist és Jeanneau 2006). Az érzelmi munka a klienskapcsolat során valósul meg. Vane az érzelmi munkának olyan aspektusa. életmód tényezőiről bebizonyosodott. mely erőforrásként. több nyugtatót szednek. 2008). Kérdéses az is. az érzelmi munka milyen szerepet játszik a kiégés alakulásában. hogy a társas támogatás és a megküzdés mint lehetséges erőforrás hogyan befolyásolja a kiégést. ahol a másik érzéseibe való behelyezkedés alapvető munkakövetelmény. Rafi és 66 . hogy a pszichiátriaipszichoterápiás ellátás során az érzelmi munka speciális formájával találkozunk: a klienssel történő találkozások nem annyira forgatókönyvszerűek. akár évekre. Bevezetés). Bennünket az a kérdés érdekelt. hogy a klienskapcsolat ártó és/vagy védő szerepet tölt be a kiégés alakulásában. 2000. Az érzelmi megterhelődés mellett az érzelmek szabályozása is fontos szerepet kap a pácienssel való kapcsolattartások alkalmával. hogy vajon a páciensek jellemzői. hogy rosszabbak.

egyéb egészségügyi terület) dolgozók körében eltérő mértékben fordul elő a kiégési szindróma. valamint az érzelmi megterhelődésben játszott szerepének megértéséhez. (a) Az egészségügyi területtel kapcsolatban megfogalmazott feltevéseink a következők: H1 Az egészségügy különböző területein (pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás. 1998). H3 Feltételezzük. az elhunyt beteg hozzátartozóival való kommunikáció (Hegedűs és mtsai. Kíváncsiak voltunk arra is. hogy a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók magasabb érzelmi disszonanciáról számolnak be. a düh kezelése. hogy a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók úgy érzik. hogy vajon a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók veszélyeztetettebbek-e a kiégés szempontjából. a rossz prognózisról való beszélgetés. Parkes. Feltérképezhetjük. 1985. (b) A beosztással kapcsolatos hipotézisek a következő módon alakultak: H5 Különbséget várunk az orvos-pszichológus és az ápolók-asszisztensek csoportjai között a különböző változók tekintetében.mtsai. jelentősebb érzelmi munkát végeznek-e. Hipotéziseinket a következő témakörökben fogalmaztuk meg: (a) egészségügyi területtel kapcsolatos. Az eredmények közelebb vihetnek a munka során kialakított érzelmi kapcsolatok kiégésben. Jelentős nehézséget jelent a haldoklók ellátása során például a betegek érzelmi labilitása. 2004. onkológiai-hospice ellátás. (b) beosztással kapcsolatos feltevések. a kezelés visszautasítása. mint az egészségügy egyéb területén dolgozók. H2 A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók érzelmileg kimerültebbek és kevésbé bánnak személytelenül a betegekkel. akik egészségügyi dolgozóként sok esetben nem fejezhetik ki a valójában megélt érzelmeiket. H4 Feltételezzük. Ezek a nehézségek vegyes érzelmeket válthatnak ki a kísérő személyzetből. társas támogatottságukban. az érzelemkifejezéssel kapcsolatos szabályokat ők maguk állítják fel. Ferro. van-e különbség a megküzdési stratégiáikban. illetve (c) a kiégési szindrómát befolyásoló változókkal kapcsolatos hipotézisek. gyakrabban használják az érzelemközpontú megküzdést. 2007). hogy az ápolók körében alacsonyabb a munkatársaktól kapott társas támogatás. hogy az adott terület (onkológia-hospice) specifikumai befolyásolják-e testi és lelki egészségüket. Feltételezzük. alacsonyabb érzelemszabályozási lehetőségről (érzelmi 67 .

valamint az érzelemszabályozás zavara (érzelmi disszonancia) hozzájárulnak a kiégéses tünetcsoport megjelenéséhez. H9 Az érzelmi disszonancia az érzelmi munka kulcsfontosságú dimenziója a kiégés szempontjából. Feltételezzük. hogy az iskolai végzettség.és interakciós kontroll) és magasabb érzelmi disszonanciáról számolnak be. 68 . az életkor. a nem. negatív érzelmek kifejezése. mint az orvos-pszichológus csoport. H8 A társas támogatás védő szerepet tölt be a kiégés alakulásában. (c) A kiégési szindrómát befolyásoló tényezőkre vonatkozó feltevések: H6 Feltételezzük. érzelmi kontroll) a kiégés negatív előre jelzői. hogy a társas kapcsolati hálón belül a munkatárstól kapott támogatásnak van a legnagyobb szerepe a kiégés szempontjából. a pályán eltöltött idő nem befolyásolja a kiégés kialakulását. H7 Az érzelemszabályozás kontrollváltozói (interakciós kontroll. a családi állapot és az érzelemszabályozásra vonatkozó előírás mint munkakövetelmény (pozitív. A magasabb kiégést mutató egészségügyi dolgozók alacsonyabb társas támogatásról számolnak be. ezzel szemben a munkaórák száma. A magas kiégést mutató egészségügyi dolgozók magasabb érzelmi disszonanciáról számolnak be. a szenzitivitással és az empátiával kapcsolatos követelmények).

majd részletesen leírjuk az általunk alkalmazott mérőeszközöket. a pályán eltöltött idő átlagosan 15 év. az átlagéletkor 40. 6% gyógypedagógus. 150 kérdőívet osztottunk szét a közvetlen kollégák között Szeged két szakrendelésén. Három szakember – pszichológus.2 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála hazai adaptációja Elsőként megtörtént a kapcsolatfelvétel a Frankfurti Egyetem professzorával. ezért a számunkra közvetlenül elérhető mintavételt választottuk. ebből 70 érkezett vissza (a válaszadási arány 46%).4. 10% egyéb (ide soroltuk a beteghordókat. 52%-uk ápoló.24 év (SD=12. A kérdőív német és angol nyelven egyaránt elérhető volt. 13% orvos. hiszen elsődleges céluk a kérdőívek kipróbálása volt.1. 19% pszichológus. Ezúttal elméleti mintavétellel dolgoztunk. A hetven egészségügyi dolgozó a pszichiátriai-pszichoterápiás (N=57). pedagógus. 4. ezért a magyar változat kidolgozásákor erről a területről választottunk alanyokat – autóbuszvezetőket és pedagógusokat vontunk be a vizsgálatba. A válaszadók 17. Dieter Zapffal majd az engedély megszerzése a Frankfurti Érzelmi Munka Skála használatára és lefordítására.4%-a nő. MÓDSZEREK Ebben a fejezetben elsőként a kutatásaink során alkalmazott mintavételi eljárást és a minta jellegzetsségeit mutatjuk be. 82. majd a fordításokból kialakítottak egy végső változatot (Kovács és mtsai. 4. és ezek segítségével született meg a magyar változata. a foglalkoztatókat). 2008).6%-a férfi. Brotheridge és Grandey 2002-es tanulmányukban az érzelmi munka két aspektusát vizsgálják.14). szociológus és közgazdász – egymástól függetlenül készítette el a magyar fordítást.1. Az előbbinél a munka során 69 . valamint kardiológiai ellátás (N=13) területéről került ki. Mivel a kérdőívet a szolgáltató munkakörökre fejlesztették ki.1 Egészségügyi dolgozók vizsgálata (2005) A vizsgálatunk alkalmával kényelmi mintavételt alkalmaztunk.1 A MINTAVÉTEL ÉS A MINTA BEMUTATÁSA 4. és e mentén képeznek foglalkozási csoportokat: „munka-fókuszú érzelmi munka” és a „dolgozó-fókuszú érzelmi munka”.

az érzelemszabályozás emelkedik ki. ezúttal is kényelmi mintavétel történt. 70 . közlekedés) hangsúlyos. A pedagógus csoport választásának két oka volt: egyrészt későbbi kutatási érdeklődésünk a humánfoglalkozásokra irányul. utaspanaszok esetén szankciók (pl. hogy az utazással. ez inkább a klasszikus szolgáltató szektorban (pl. Iskolai végzettségük lényegesen magasabb. Valamennyi válaszadónk férfi volt.4%-uk nyolc általánost. többségük diplomás. Az utassal történő interakciók szigorúan szabályozottak.3%-uk szakmunkásképzőt végzett. az eredményeket teljes a mintán. Bishop tanulmányát a témában). és – bár a pedagógusok nem a klasszikus értelemben vett szolgáltató szektor dolgozói – úgy véljük. 4. míg a legidősebb 58 éves volt. a legfiatalabb 19 éves a legidősebb 63 éves volt. vagy éppen felsőoktatásban tanul.1. Hsu (2003) rámutat arra. Az autóbuszvezetők átlagéletkora 45 év (SD=9. valamint a két foglalkozási csoportra vonatkozóan is bemutatjuk. 36. A nemek arányát tekintve 35 nő és 9 férfi vett részt a kutatásban. Az iskolai végzettségük viszonylag alacsony: 0.9). a közlekedéssel való elégedettséget nagymértékben meghatározza az autóbuszvezetők barátságos viselkedése. hogy a kérdőív esetükben is jól használható.kifejezhető érzelmekre vonatkozó elvárások hangsúlyosak (interakciók gyakorisága.3 Egészségügyi dolgozók vizsgálata (2008) Hasonlóan az első vizsgálathoz. konfliktusok. mint nyolc általános végzettségük van. A pedagógusok átlagéletkora 33év (SD=10. 49. prémium megvonása) lépnek életbe. meghatározott érzelmek kifejezése). és 3.0% diplomával rendelkezett. Vizsgálatunkban 281 autóbuszvezető és 46 pedagógus vett részt. ezért eredményeink nem általánosíthatók a magyar egészségügyi dolgozók egészére.9%–uk érettségizett. legfiatalabb kérdőívkitöltőnk 21 éves. hogy az utasok szempontjából elmondható. Az autóbuszvezetők munkája inkább a „munka-fókuszú érzelmi munkával” jellemezhető foglalkozások közé sorolható. 10.07).4%-uknak kevesebb. Másrészt az ő munkájuk inkább a dolgozó-fókuszú érzelmi munkák csoportjában kaphatna helyet. Az autóbuszvezetőknek egyszerre kell szembenézniük az utasközpontúság kihívásaival és az utóbbi időben az utasok felől egyre többször érkező antiszociális megnyilvánulásokkal (ld. míg az utóbbiban az érzelmek menedzselésének egyéni folyamata.

2%uk gyógyszert is szed. akadtak elvétve olyanok is. aki olyan indulatos lett.96 SD=12. akik szerint túlságosan személyesek a kérdések.5%-uknál a depresszió valamelyik formájával. 41. onkológiaihospice és egyéb egészségügyi terület. Az átlagéletkor 42. valamint konferenciák alkalmával próbáltuk minél több egészségügyi dolgozóhoz eljuttatni a kérdőívcsomagot.7%-uknak nincs gyermeke. leggyakrabban 8. 39.3%): 26. Az adatfelvétel 2007 decemberében kezdődött és 2008 októberében fejeződött be. hogy képzett emberek kerültek a vizsgálatba. A válaszadóink átlagosan 41. 49.0%-uknak három. A közel egy év alatt 654 kérdőívet osztottunk szét. táblázatban mutatjuk be. a legfiatalabb kérdőívkitöltő 22 éves. akiknek van gyermeke (60. voltak. 5. hogy válaszolhattak a kérdéseinkre. hogy ilyen típusú kérdéseken kellett elgondolkodniuk. Ennek oka lehetett a téma kényessége és a viszonylag hosszú kérdőív egyaránt.74) órát. 14. klinikai és szakrendelői kapcsolatfelvétel mellett a Szegedi Pszichoterápiás Konferencia. A válaszadási arány: 30.3%-uknak van valamilyen betegsége. szakképzéseken.8%uknak hat. az észak-kelet magyarországi és a fővárosi kórházi. A konferenciák alkalmával a kérdőív a konferenciacsomagba került és egy dobozba vártuk a kitöltött kérdőíveket. Az egészségügyi terület szempontjából a válaszadókat a kutatási célkitűzéseknek megfelelően három csoportba soroltuk: pszichiátriai-pszichoterápiás. hogy rögtön széttépte az ívet.50). ezzel biztosítva az anonimitást. A dél-alföldi. és voltak. A kérdőíves vizsgálatunk érzelmileg megmozgatta a kérdőív kitöltésre felkért dolgozókat.96 (SD=24. azok közül. 71 . 16. illetve nyolc gyermeke van. valamint a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület éves kongresszusának résztvevőit próbáltuk bevonni a vizsgálatba. a legidősebb 86 éves. mellékállással együtt 50. 66.09) éve dolgoznak ezen a pályán. akik örültek. akik kifejezetten megköszönték. ezért még az anonimitás mellett sem voltak hajlandóak a válaszadásra.33 év (SD=12.9%-uknak egy.92) órát dolgoznak hetente.9%-uknak négy. 0. Az iskolai végzettség tekintetében elmondható. Az egészségügyi dolgozókat különböző módon kerestük meg és kértük válaszadásra: saját ismeretségi körünkben. volt olyan. A minta szocio-demográfiai jellemzőit az 1. tünete.Kérdőíves vizsgálatunkba 654 egészségügyi dolgozót próbáltunk bevonni.6%-uknak két.83 (SD=17.1%-ukat kezelték már valamilyen pszichés problémával. átlagosan közel tizenhat (M=15.42%. ám meglehetősen komoly ellenállással találkoztunk.

6 19.5 6.2 48. és a százelékértékek nem minden esetben teljesek a hiányzó adatok miatt 72 .6 16.1 15.6 83.5 39.4 22.7 31.6 44.1 44.0 31.7 30.3 26.9 Megjegyzés: a mintaelemszám.1 82.1 9.9 49.1.6 7.5 2. táblázat: A minta szocio-demográfiai jellemzői (Egészségügyi dolgozók körében végzett kutatás 2008) N Neme férfi nő Családi állapot egyedülálló házas együttélés elvált özvegy elvált és özvegy Gyermek nincs van 1 2 3 ≥4 Iskolai végzettség szakmunkásképző szakközépiskolai érettségi gimnáziumi érettségi felsőfokú szakképesítés főiskolai diploma egyetemi diploma Egészségügyi terület pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás onkológiai és/vagy hospice ellátás egyéb Foglalkozás orvos ápoló pszichológus asszisztens koordinátor pedagógus mentálhigiénikus gyógymasszőr egyéb Betegség van nincs Gyógyszer van nincs Pszichés probléma van nincs 33 166 45 88 28 30 7 1 79 120 32 60 19 9 5 27 14 19 38 95 62 48 89 61 63 17 13 3 6 2 8 8 132 65 82 115 28 165 % 16.2 24.3 32.2 57.7 41.7 3 1 4 4 66.8 14.5 13.7 8.7 60.2 14.1 3.5 1.5 0.0 7.

1 Maslach Burnout Inventory (MBI) A Maslach nevével fémjelzett kérdőív – mely jelentős áttörést hozott a kiégési szindróma vizsgálatának történetébe – a Maslach Burnout Inventory (MBI) három dimenzió mentén mér (Maslach és Jackson 1993). hogy nincs semmi. érzéketlenebb lettem az emberek iránt. jó megbízhatósági mutatókkal rendelkezik. amit másoknak pszichés szempontból adhatna (pl: Úgy érzem. egyszerűen értékelhető. hogy nehéz élethelyzetben mit tesz a személy. Ez a rövid.). az érzelmi kimerülés. hogy az egyén teljesítménye némileg eltér attól. a személyes hatékonyságérzet. a munkanap végére elhasználódom. hogy milyen módszerekkel próbálkoztak más kutatók. A deperszonalizáció negatív és személytelen attitűd kialakítása a klienssel. Azt valljuk. 73 deperszonalizáció 0.79. A kérdőív első változata a humán területen dolgozók számára készült. valamint ennek egészségre gyakorolt hatását legjobban a szubjektív. hogy a bennünket leginkább érdeklő kiégéses tünetcsoportot. Az egyes alskálák Cronbach alfa értékei a következők: érzelmi kimerülés 0.). mintha megpróbálnánk ezeket a változókat a szó legszorosabb értelmében objektíven mérhetővé tenni. úgy érzi. A kérdőív harmadik dimenziója a személyes hatékonyság. valamint az. valamint azokkal szemben. tekintettel arra.90. hogy a többiek megérdemlik ezt a hozzáállást. és az őket ért rossz dolgokért ők a felelősek (pl: Mióta ezt a munkát végzem. akikkel együtt dolgozik a személy.). teljesítmény csökkenése arra vonatkozik.2. Azt a meggyőződést is magában foglalja.4. számú melléklet).2 AZ ALKALMAZOTT MÉRŐESZKÖZÖK BEMUTATÁSA A vizsgálatok kérdőíves módszerrel történtek (1. Az érzelmi kimerülés – a kérdőív legerősebbnek bizonyult dimenziója. pontosabb képet adhat annál. a személytelen bánásmód. munkámon keresztül. önkitöltős kérdőívekkel lehet feltérképezni. hogy a szerző és munkatársai az egészségügy területén kezdték el vizsgálni a jelenséget. pozitív hatással vagyok más emberek életére. 22 tételes kérdőív könnyen kitölthető. a kiégés vezető tünete – arra utal. amit önmagától elvár és ehhez még nagyfokú negatív önértékelés is társul (pl: Úgy érzem. 4. Az elméleti fejezetből már körvonalazódott az. hogy a személy érzelmi erőforrásai kiapadnak. személyes . A szubjektív módon észlelt társas támogatás.

2008.hatékonyságérzet 0. amely az alacsonytól a közepesen át a magas fokúig terjed. A kérdésekre adott válaszokat végül be lehet sorolni a problémacentrikus és az érzelemcentrikus megküzdés típusaiba. és alacsony pontszámot a személyes hatékonyság skálán. hogy egy hétfokú Likert-típusú skálán jelölje válaszait (Milyen gyakran érzi a következőket? 0=soha.2. amely 66 tételből áll és a kérdések nyolc skálába sorolódnak. optimista újraértékelés. Alacsony fokú kiégésről lehet beszélni akkor. Magas kiégettségről tanúskodik az. Mivel számtalan nyelvre lefordították. tucatjával jelennek meg olyan tanulmányok. self-kontroll. 4=hetente egyszer. 1993). ha valaki magas pontszámot ér el az érzelmi kimerülés és a személytelen bánásmód alskálákon. Kopp és Kovács. 1=évente néhányszor vagy kevesebbszer. távolítás. ha valaki mindhárom alskálán átlagos pontszámot ér el. 2006). Átlagos mértékű kiégést jelez. ennek a rövidített formáját mutatjuk be. 2= havonta egyszer vagy kevesebbszer. menekülés. A kérdőív megalkotói a kiégést folytonos változóként képzelik el. hiszen kutatásaink során mi is ezt használtuk. 4. ha a válaszadó az érzelmi kimerülés és a deperszonalizáció alskálákon alacsony pontszámot ér el. A kérdőívnek ez a 16 tételes változata megbízhatóan működik (Rózsa és mtsai. a nyolc megküzdési stratégia azonosítása helyett rögtön a problémaközpontú és az 74 . A kérdőív magyar változatát is elkészítették. 2008). amelyet Kopp Mária munkatársaival dolgozott ki és validált (Kopp és Skrabski. 1995. 2008).71 (Maslach és Jackson. bár a konfliktusmegoldó kérdőív faktorszerkezete instabilitást mutat (Rózsa és mtsai. Amióta ez a mérőeszköz megszületett. azóta rendszeresen vizsgálják a pszichometriai mutatóit. 1992. miközben a személyes hatékonyság alskálán magas pontszámot (Maslach és Jackson. 3=havonta néhányszor. A korábban már említett országos epidemiológiai vizsgálat során alkalmazott tesztkészlet egyik eleme a rövidített Megküzdési Módok Kérdőív. felelősségvállalás. a kérdőív validitását mutatják be. 1993). A válaszadó feladata az. 6=naponta). Kopp és Skrabski. amelyek kizárólag az MBI faktorainak igazolását. 2003). szociális támaszkeresés. tervszerű problémamegoldás. Lazarus és Folkman mérőeszköze a következő nyolc megküzdési stratégiát azonosítja: konfrontálódás. Worley és mtsai. 5=hetente néhányszor.2 A Megküzdési Módok Kérdőív / Konfliktusmegoldó Kérdőív 1980-ban született a Megküzdési Módok Kérdőív. így fontosak ezek a publikációk (Oh és Lee.

dohányzással vezettem le a feszültségemet.3 Társas Támogatás Kérdőív A kérdőív 14 tétele azt vizsgálja. ha a társas támogatás hatását vizsgáljuk. 3=nagyon. ahol 0=egyáltalán nem jellemző. néhány tétel a Különböző Érzelmek 75 . A válaszokat ezúttal egy négyfokú Likert-típusú skálán kell jelölni. 2=jellemző. rokonoktól. Ennek megfelelően a megkülönböztethetők az érzelemszabályozásra vonatkozó előírások (a pozitív. barátoktól. A kérdőív 61 tételből áll. valamint a kapcsolatok erősségét lehet feltérképezni. mint jelen esetben.2. hogy az ezt követő hetekben mennyire jellemezték a felsorolt megküzdési próbálkozások. Kopp és Skrabski 1992.). Rózsa és mtsai 2003). 1=keveset. Akkor célszerű használni. ivással. 4. a kiégésben játszott szerepét kívánjuk megragadni. munkatársaktól. egyháztól kapható támogatásokra. míg a másik nyolc tétel a problémaközpontú megküzdést azonosítja be (pl: Próbáltam elemezni a problémát. a tételek 11 skálába sorolhatók. Nyolc tétel az érzelemközpontú stratégiákat fedi le (pl: Evéssel.). a szenzitivitással és az empátiával kapcsolatos követelmények). akkor érdemes a kérdőív rövidített változatát használni. hogy nehéz élethelyzetben mennyire számíthat a személy társas támogatásra (Caldwell és mtsai 1987. egyesületektől.2. és a cselekvéselmélet szolgál. 2=átlagosan. házastárstól. az érzelemszabályozás lehetőségei (a kontroll kérdése) és az érzelemszabályozás kudarca. A kérdőív segítségével a társas kapcsolati háló kiterjedtségét. Amennyiben nem a megküzdés vizsgálata áll a kutatás középpontjában. 3=teljesen jellemző. zavara (érzelmi disszonancia). vagy más változókkal való összefüggését kutatjuk. ahol 0=egyáltalán nem.4 A Frankfurti Érzelmi Munka Skála (FEWS) Zapf és munkatársai (1999) által kidolgozott skála az érzelmi munka különböző aspektusait próbálja mérhetővé tenni. A kérdőívkitöltő feladata az.érzelemközpontú megküzdés kategóriáját célozza meg. A társas kapcsolati háló legfontosabb szereplőire kérdez rá: a szülőktől. A válaszokat egy négyfokú Likert-típusú skálán kell jelölni. hogy beleélje magát élete egyik nehéz helyzetébe. hogy jobban megértsem. a negatív érzelmek kifejezésével kapcsolatos előírások. A kérdőív kidolgozásának elméleti háttereként az érzelmi munkával kapcsolatos kutatások. majd eldöntse. gyermektől. 1=alig jellemző. 4. segítő foglalkozásúaktól.

amelyek azt mérik. Milyen gyakran szükséges munkája során kellemes érzelmeket kifejeznie a kliensek felé?). hogy az egyén legyen érzékeny és ismerje meg a kliens érzéseit. pl. Klienskapcsolat Időtartama (4 különálló tétel: Kérem. hogy akkor fejezze be a klienssel a beszélgetést.Kifejezése skálából attól függően. Milyen gyakran kell együttérzést mutatni a kliensei felé?) Érzelmi Kontroll (4 tétel. pl. Milyen gyakran szükséges tudnia. Negatív Érzelmek Kifejezése (8 tétel. hogy olyan érzelmet kell kimutatnia. 76 . hogy a munkavállaló mennyire képes befolyásolni a társas interakciót a klienskapcsolat során. Az eredeti skálák a következők: – – – – – Pozitív Érzelmek Kifejezése (9 tétel. – Interakció Kontrollja (4 tétel: Milyen gyakran engedi meg munkája. – – Empátia (7 tétel. – – – Érzelmi disszonancia (5 tétel.). hogy a munkavállaló mennyire dönthet-e arról. pl. Milyen gyakran fordul elő. Milyen gyakran szükséges munkája során haragot kifejeznie a kliensek felé?). hogy átlagosan mennyi időt tölt naponta a kliensekkel!). pl. A skálák az érzelmi munka különböző dimenzióit fedik le. hogy mely érzelmeket mutatja ki a klienseinek?) azt jelöli. Érzékenységgel Kapcsolatos Követelmények (4 tétel. ami nem egyezik meg a valódi érzéseivel?). Neutrális Érzelmek Kifejezése (4 tétel: Milyen gyakran szükséges munkája során se nem pozitív se nem negatív érzelmeket kifejeznie a kliensek felé?). több skálába is besorolódik. amikor jónak látja?) olyan tételeket jejöl. állítások bár egy témát járnak körül. Érzelmekkel Kapcsolatos Normák (8 különálló tétel: A feletteseim közölték az érzelmekkel kapcsolatos a szabályokat. Milyen gyakran szükséges munkája során kellemetlen érzelmeket kifejeznie a kliensek felé?). pl. hogy kimutatja a kívánt érzelmet. pl. hogy a kliens mit érez az adott pillanatban?) skálába tartozó tételek arra vonatkoznak. Milyen gyakran dönthet Ön arról. mégis önállóan értelmezendők. pl. Az utóbbi két skála esetén a kérdések. negatív vagy semleges érzelemre utal. becsülje meg. Különböző Érzelmek Kifejezése (12 tétel. hogy pozitív.

A rövidített kérdőíven elért pontszám átszámítható az eredeti pontszám értékekre és képes differenciálni a nem depressziós. Kopp és Skrabski 1990. a közepesen súlyos és a súlyos depresszió kategóriái között (Kopp és Kovács. A kérdőívkitöltők feladata az.85. hogy mennyire jellemző rájuk egyegy állítás (0=egyáltalán nem jellemző. 2=jellemző. hogy egy négyfokú skálán jelöljék azt. A rövidített kérdőív Cronbach alfa értéke 0. Választásunkat az indokolta. ami a kérdések igen jó belső konzisztenciáját mutatja (Rózsa és mtsai. az enyhe depresszió. 2006). 3=teljesen jellemző).2. Rózsa és mtsai 2003).5 Rövidített Beck Depresszió Kérdőív (BDI) A fogalmi validitás vizsgálatára a 9 tételből álló Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet (BDI) használtuk (Beck és Beck 1972. 2003).4. 1=alig jellemző. 77 . hogy Beck kérdőíve gyakran és biztonsággal használt mérőeszköz hazánkban.

40%-a közepes kiégést jelez az érzelmi kimerültség dimenzió alapján (Maslach által kidolgozott övezetek alapján ld.9%-a közepes mértékű kiégést jelez a személytelen bánásmód dimenzió mentén. droghasználat. majd kitérünk a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók mutatóira.1 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS (2005) EREDMÉNYEI Az eredmények bemutatása során először a minta egészére (N=70) vonatkozó megállapításainkat mutatjuk be. A vizsgálat alapján ez tűnik a leginkább problémás területnek.6%-a magas.421 p≤0. nem A stresszhelyzethez (evés. számú melléklet). A változók közötti kapcsolatvizsgálatokból kiderült. 5.327 p≤0.01). Ez magasnak bizonyul.6%-a magas.01). 1998). Ez azt jelenti. Az eredmények a kiégés legjelentősebb és legkorábban jelentkező komponensére. megváltoztatásának vannak adaptív (figyelem elterelése.5. Demir és mtsai. hogy hajlamosabbak kimerültség esetén feszültségcsökkentő megoldásokat keresése) és választani. 78 kapcsolódó érzelmi reakciók dohányzás. A könnyebb követhetőségért a vizsgálatokat időrendben követjük nyomon és külön alfejezetekben foglalkozunk egy-egy projekt eredményeinek bemutatásával.7%-nál és magas 18. A kiégés deperszonalizáció dimenziója látszólag kevésbé hozott fájdalmas eredményeket: hiszen az egészségügyben dolgozók (N=66) 8. EREDMÉNYEK Ebben a fejezetben három kutatás eredményeit muttajuk be. . míg 12. A személyes hatékonyságérzet csökkenése alapján (N=57) közepes mértékű a kiégés 25. hogy érzelmileg minél kimerültebb valaki. végül összehasonlítjuk az orvosok és az ápolók mutatóit. A válaszadók (N=61) 28. ha összevetjük más országok hasonló csoportoknál talált mutatóival (Pinikahana és Happel 2004. Leiter és mtsai. az érzelmi kimerültségre irányítják a figyelmet. 2. és annál kevésbé a problémaközpontú megküzdési módokat (r= -0. társas támogatás adaptív alkohol. ivás. annál inkább választja az érzelemközpontú megküzdési stratégiákat (r= 0.6%-uknál. A kutatásban résztvevő 70 egészségügyi dolgozó hiányos kérdőívkitöltése miatt az egyes dimenziók elemzésekor eltérő minta elemszám állt rendelkezésünkre. testmozgás. 2003.

illetve pályán eltöltött időhöz kapcsolódó különbségeket nem találtunk. dohányzással nyugtatják meg magukat. aki nem alkalmaz nem adaptív érzelem-központú megküzdési stratégiákat.05). Akkor az érzelmi kapcsolat vajon ártó és/vagy védő funkciót tölt be a segítők munkája során? Ezek az eredmények mintha az érzelmi kapcsolatok védő szerepét igazolnák.05) és annál inkább hajlamos tárgyként kezelni a betegeket (r= 0.322 p≤0.05) közepesen erős fordított. hogy a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban dolgozók alcsoportjában (N=57) is megnézzük azt. Ez az összefüggés a kiégés deperszonalizáció dimenziója kapcsán is fellelhető. Az érzelmi kapcsolatokra is rákérdeztünk (Hány emberrel foglalkozik érzelmi kapcsolatban?). mint a problémafókuszút (r= -0. Ezek választása kevésbé „hasznos”. a dolgozó kevésbé választ destruktív megküzdési stratégiát. hiszen evéssel. ugyanakkor az is elképzelhető. ami arra enged következtetni. amikor a társas támogatást vizsgáltuk – hiszen a társas kapcsolati háló egésze a kiégéssel nem volt kapcsolatba hozható.01). ez a személytelen bánásmóddal (r= -0. A változók közötti összefüggés ténye bizonyos.317 p≤0.05) és a személytelen bánásmóddal (r= -0. annál kevésbé jelenik meg a személytelenség.296 p≤0. Hogyan értelmezhető ez az összefüggés? Úgy tűnik.01) és az érzelemközpontú megküzdéssel (r= -0.05) közepesen erős egyirányú kapcsolatot mutatott. gyakrabban használják az érzelemfókuszú megküzdést (r= 0. Az általunk használt megküzdés kérdőív inkább a nem adaptív érzelem-központú megküzdési módokat tárja fel.323 p≤0. minél többet dolgozik valaki naponta. hogy hogyan alakulnak 79 a kiégettségi-.391 p≤0. hogy sem nemek között. Egyedül a munkaóra bizonyult lényeges változónak.05) hozható összefüggésbe. ám a továbbiakban érdemes vizsgálni az összefüggés irányát is.veszélykeresés) formái. míg a személyes hatékonyságérzettel (r= 0. ivással. A társas kapcsolati hálón belül egyedül a munkatársaktól kapott támogatásnak volt jelentős szerepe: az érzelmi kimerültséggel (r= -0. Kutatásunk lehetőséget adott arra. akik saját bevallásuk szerint tárgyként kezelik betegeiket.298 p≤0.519 p≤0. hogy minél több beteggel foglalkozik érzelmi kapcsolatban a segítő. hogy az képes érzelmi kapcsolatot kiépíteni. Izgalmas összefüggésekre bukkantunk. sem életkorhoz.05). hogy az egészségügyben dolgozók kiégés vizsgálata során számolnunk kell a szakmából adódó jellegzetességekkel. Érdekes. valamint a .300 p≤0. hogy azok. Fentebb már utaltunk arra. annál kimerültebb (r= 0. ha szakmailag több érzelmi kapcsolattal rendelkezik.286 p≤0.

29) 12. Az ápolók (N=38) és az orvos-pszichológus (N=27) csoport összehasonlításakor több szignifikáns különbséget is találtunk.92) 2. A kiégés komponensei közül egyedül a személytelen bánásmód bizonyult jelentősnek: jelen vizsgálatban az ápolók inkább hajlottak ennek alkalmazására. 2. a három műszakos munkabeosztásra. A szakma.67) 25. táblázat: Az ápoló és az orvos-pszichológus csoportok kiégésének. az átfogó biztonságot adó tartás a gyógyulás záloga. mint a minta egészének vizsgálatkor. gondoljunk csak a betegekkel.93 (9.kapcsolatvizsgálatok mutatói. próbálják tartani magukat. a foglalkozás jellege is befolyásolhatja a kiégés alakulását. hogy a pszichés problémák gyógyítását felvállalók jól tudják. Úgy tűnik.52) 32 34 30 32 25. Ezúttal is legszembetűnőbb az érzelmi kimerültség – a százalékos arányokat tekintve még súlyosabb képet kapunk (72%-uk jelez közepes és magas kiégést). táblázatban mutatunk be. hogy így védik magukat a terhektől. hogy a személyes odafordulás. A kiégés három komponense kapcsán hasonló mintázat rajzolódik ki. amiket az 2.70 (3. hogy az ápolók a klasszikus pszichiátriai osztály dolgozói közül kerültek ki.98) 15. hogy a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozóknál egyedül a hatékonyságérzés szempontjából volt fontos.97) 5.65 (3. és hozzátartozóikkal való folyamatos kapcsolattartásra. Érzelmileg nem kimerültebbek. A személytelen bánásmód alapján 12%-uk mutatja a kiégéses tüneteket – ezt azzal magyarázhatjuk.44 (4. A lélek gyógyítása nem történhet személytelen módon. hogy hány emberrel foglalkoznak érzelmi kapcsolatban. Ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz. hogy a hatékonyságérzetük nem sérült.13 (4.48) 31.282** Kiégés Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság Problémaközpontú megküzdés 25 27 23 23 21. Itt fontosnak tartjuk megjegyezni. A személyes hatékonyságérzet csökkenése kevésbé jellemző. vagyis nem szabad elfelejtenünk az osztályos ellátásból adódó többletterheket.57 (13.72) 80 . az adminisztratív teendőkre. mint az orvospszichológus csoport és a hatékonyságérzetben sincs különbség.385* NS Z= -3. megküzdésének és társas támogatásának összevetése N Orvos-pszichológus csoport M (SD) N Ápoló csoport M (SD) Különbséget vizsgáló próba eredménye NS Z= -2.00 (9.52 (8. Az érzelmi kapcsolatokra vonatkozóan körvonalazódott.

60) 0.Érzelemközpontú megküzdés Szülői támogatás Házastárs Élettárs Iskolatárs Szomszéd Munkatárs Barát Gyermek Rokon Segítő Egyház Egyesület 26 26 18 10 23 25 27 27 14 25 22 18 18 6.15) 1.03 (1. A megküzdés tekintetében az látható.09) 076 (0.43) 1.00) 0.969** NS NS: nem szignifikáns.38) 35 32 32 14 24 28 36 33 32 35 31 29 29 8. minden esetben az adott erőforrást az orvos-pszichológus csoport élvezheti inkább.78 (1.05 ** p≤0. hogy ahol különbséget találtunk.56 (0.270* Z= -4.89 (1.29) 1.64 (1.17 (0.14 (0.35 (1.37 (1. hanem – tendenciáját tekintve (p=0. A faktorszerkezet vizsgálatára faktoranalízist végeztünk első lépésként.08) 0. összevetve az orvos és pszichológus kollégáikkal. Míg az orvos-pszichológus csoportból egyetlen személy sem érezte úgy. aminek eredményeként a tételek 18 faktorba tömörültek.00) 1.12) 1. következtetések levonása a cél.35) 1. Ezzel szemben az orvos-pszichológus csoport 51%-a átlagosan számíthat kollegiális segítségre.26 (1.10) 2.93 (1.00 (0.2 A FRANKFURTI ÉRZELMI MUNKA SKÁLA HAZAI ADAPTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK Először a kérdőív érvényességével és megbízhatóságával kapcsolatos eredményeket mutatjuk be.97) 2.26) 0.06) 1.60 (4.140* NS Z= -2. 5.64) 2.14 (0. amelynek védő hatását kevésbé élvezhetik az ápolók.67) Z= -1. a variancia 68.01 *** p≤0.2%-át magyarázva.793*** Z= -2.38) 0.63 (0.10 A társas támogatást vizsgálva elmondható.92) 2.93) 2. 14 fő.11 (0.69) 2.40 (1. A kiégés szempontjából különösen a munkatárstól kapott társas támogatásnak van jelentősége. *p≤0. hogy nehéz élethelyzetében egyáltalán nem számíthat munkatársai segítségére.86) 1. addig az ápolók közül a 36 főből öten így nyilatkoztak.06 (0. vagyis nehéz helyzetekben nem annyira a probléma átgondolása.21 (0.055) – a problémából adódó feszültségek.97) 0.922+ Z= -2.94 (1.13) 0.94) 2.484* Z= -2.53 (0.001 + p≤0. vagyis majdnem 40%-uk pedig kevés támogatást remélhet a kollégáitól.78 (1.082* NS Z= -2. majd második lépésben az érzelmi munka és a kiégés között talált összefüggésekre térünk ki. érzelmek kezelése.19 (0. hogy az ápolók ritkábban választják a problémaközpontú stratégiákat.58) 0. 81 .538* NS NS Z= -2.77 (2.53 (1.

695 0.648 0.575 0.699 0.733 0.644 0.510 0. amelyek nem egyeznek meg azokkal az érzésekkel.784 0.549 0. miközben belül egészen másként érez Olyan érzések kifejezése.736 0.770 0. amelyek nem egyeznek meg a valódi érzéseivel Az érzelmek elrejtése Heti munkaidő Alkalmazás formája A klienskapcsolat napi időtartama Pozitív Érzelmek Kifejezése 0.654 0.730 0. se nem negatív érzések kifejezése Semlegesség / pártatlanság Semlegesnek / pártatlannak lenni a klienssel való foglalkozás során Olyan érzések kifejezése.686 0. amiket a klienssel kapcsolatban érez Kellemes / kellemetlen érzéseket kifejezni.481 Negatív Érzelmek Kifejezése Semleges Érzelmek Kifejezése Érzelmi Disszonancia Klienskapcsolat Időtartama 0.táblázat: A faktoranalízissel igazolható eredeti német skálák a teljes mintán Változók Szimpátia / szeretet Pozitív érzések kifejezése a kliens felé Öröm / vidámság Barátságosság Lelkesedés Együttérzés Kellemes érzések kifejezése Pozitív hangulatba hozni a klienst Pozitív hangulatba hozni önmagunkat Felszínes vagy intenzív pozitív érzések a kliens felé Harag Döbbenet / zavar Kétségbeesés Negatív hangulatba hozni önmagunkat Agresszió Negatív érzések kifejezése a kliens felé Kellemetlen érzések kifejezése Negatív hangulatba hozni a klienst Se nem pozitív.809 0.697 0.714 0.411 0.780 0.632 0.600 0.621 0.786 0.3.677 0.727 0.725 0.660 82 .

242 0.153 Neutrális Érzések Kifejezése 0. Az autóbuszvezetőknél a depresszió pontértékei szignifikáns pozitív kapcsolatot mutattak a Negatív Érzések Kifejezése.8%-t magyarázza. táblázatban mutatjuk be mindkét foglalkozási csoportban.Második lépésben szerettük volna igazolni azt az eredeti 11 faktort. a Semleges Érzések Kifejezése.249 0. Az eredeti német skálák közül az alábbiakat sikerült igazolnunk a minta egészén: Pozitív Érzelmek Kifejezése.066 Klienskapcsolat időtartama 0. A fogalmi érvényesség vizsgálatát azoknál a skáláknál végeztük el. ezeket a 3. A 11 faktoros szerkezet a varianciának már csupán 54. vagy olyan változókkal.027 0. 4. hogy kapcsolatba hozhatók az érzelmi munkával.362* 0. hogy a Frankfurti Érzelmi Munka Skála más jelenséget mér.275 0. Érzelmi Disszonancia és a Klienskapcsolat Időtartama skálák. amelyek a faktoranalízis eredményeként (lásd 3.083 0.267* 0. összevetve a német eredményekkel (Zapf és mtsai. mint a másik kettő. Negatív Érzelmek Kifejezése.165 0. táblázatban tüntettük fel. hogy a válaszadók a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet és a Maslach-féle Kiégés Kérdőívet is kitöltötték.248 Negatív Érzések Kifejezése 0.400** Depresszió Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyságérzet 83 .411** 0. vagy szignifikáns. A magyar mintán más formában állt elő a 11 faktoros szerkezet.067 0. valamint az Érzelmi Disszonancia Skálákkal.345* 0. amelyekről azt feltételezzük. Az érzelmi munkát mérő kérdőív öt skálája valamint a két független mérőeszköz – a depresszió pontértékei és a kiégés skálaértékei – között jelentkező Pearson-féle korrelációs együtthatókat a 4. 1999).194 0. táblázat fent) igazolást nyertek a hazai mintán is. táblázat: Az érzelmi munka.295** 0.120 0.251 0. amelyek hasonló jelenséget mérnek.011 0. A kérdőív érvényességének igazolására kapcsolatvizsgálatokat alkalmaztunk olyan skálákkal. A kérdőívek közötti korrelációs vizsgálat eredményéből (amennyiben nem szignifikáns.010 Érzelmi Disszonancia 0. Neutrális Érzelmek Kifejezése.406** 0.231 0. de alacsony korrelációs együtthatókat kapunk) következtethetünk arra. amit a kérdőív készítői megalkottak. Korábban már utaltunk rá.203** 0.091 0. a depresszió és a kiégés összefüggés vizsgálata Pearsonféle korrelációval Pozitív Érzések Kifejezése -0.

83 0.60 0.52 0.90 – 0.79 0. a második a pedagógusok eredményeit mutatja.56 0.80 – 0. A kiégés esetében a pedagógus adatbázis alapján dolgoztunk. táblázatban tüntetjük fel a skálák megbízhatósági mutatóit.76 kifejezése Érzelmi 0.65 – 0. Az Érzékenységgel kapcsolatos követelmények skála megbízhatósága a hazai mintán kérdéses.81 – 0. A kérdőív. szállodában és telefonközpontban dolgozók mintáján vizsgált Cronbach α mutatók (FEWS) Cronbach α mutatók a szolgáltató szektorban dolgozók és reprezentatív mintán Pozitív érzelmek 0. A 2.80 – 0. összevetve Zapf és munkatársai által 1999-ben és 2006-ban folytatott vizsgálatok eredményeivel.92 – 0.86 Gyermekotthonokban. ezért egyetlen Cronbach α mutatót közlünk.* p<0. miközben a skála eredeti.39 0.68 – 0. az ötödik oszlopában a 2006-os vizsgálataik eredménye látható.39).92 közötti Cronbach’s α értékekkel).72 kifejezése Negatív érzelmek 0.85 – 0. Amennyiben a magyar faktorszerkezetet használjuk. táblázat: A FEWS eredeti német változatának. A kérdőív megbízhatóságát a Cronbach alfa értékekkel próbáltuk igazolni. oszlopban a hazai faktoranalízis eredményeként a Szenzitivitással kapcsolatos követelmények és az Együttérzés faktorok egyetlen faktort alkotnak.65).90 – 0.80-0.oszlopában Zapf és mtsainak az 1999-es.70 – 0.52 – 0.75 disszonancia Szenzitivitással 0. illetve a jelen kutatásban kidolgozott magyar faktorszerkezet belső megbízhatóságaának összevetése a Zapf és munkacsoportja által végzett 1999-es és 2006-os tanulmányok eredményeivel Az eredeti FEWS skálák megbízhatóságának Cronbach α mutatói a teljes magyar mintán (FEWS) A faktoranalízis eredményeként előállt skálák megbízhatóságának Cronbach α mutatói a teljes magyar mintán (FEWS-H) 0. Eredményeink a német vizsgálatokhoz hasonlóan alakultak két skála kivételével: az Érzékenységgel kapcsolatos követelmény és az Érzelmi Disszonancia skálák esetén. a skála jó megbízhatóságát jelzik a 0.63 . akkor ezen skálák 84 .52 0.90 – 0.88 0.69 Interakciós kontroll 0. A depresszióval kapcsolatos eredmények esetén: az első sor az autóbuszvezetők.95 közötti Cronbach alfa értékek. német változata rendkívül jó megbízhatóságot jelez (0.91 kapcsolatos követelmények Együttérzés/empátia 0.0.60 és 0.05 **p<0.78 – 0. Az 5. lényegesen gyengébb a két német kutatásban kapott eredményeknél.81 – 0.51 A táblázat 4.85 0.82 0. hiszen nagyon alacsony a megbízhatósági mutató (0.65 0.01. Bár az Érzelmi disszonancia skála megbízhatósága még kielégítő (0. 5.82 0.75 0.

87 0. hiszen a szerző azt hangsúlyozza.32 2. ápoló-asszisztens csoportok) mutatóit. Minden esetben bemutatjuk a minta egészére vonatkozó eredményeket. 5. a megküzdés és végül a társas támogatás változóival kapcsolatos.31 11.30 185 183 173 185 187 22. majd összevetjük egyrészt a különböző egészségügyi területeken (pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás. táblázatban mutatjuk be. egyéb egészségügyi területen dolgozók csoportja) dolgozók mutatóit. illetve a változók között talált kapcsolatok eredményeit közöljük. 5. táblázat harmadik oszlopában).65 0. az ok-okozatot nem ismerjük.3 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK VIZSGÁLATÁNAK (2008) EREDMÉNYEI A vizsgálatban használt kérdőívek leíró statisztikáit a 6. A kiégés mindhárom dimenziója szorosan kapcsolódott a kliensekkel töltött idővel.30 6.85 85 . táblázat: A vizsgálatban szereplő kérdőívek pszichometriai mutatói Mérőeszköz Kiégés (MBI) Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság csökkenése Konfliktusmegoldó Kérdőív Problémaközpontú megküzdés Érzelemközpontú megküzdés Frankfurti Érzelmi Munka Skála (FEWS) N Tételek száma 9 5 8 8 8 M SD Cronbach’s alpha 0.67 0.96 6.83 14. táblázatból a kiégés egyes komponensei és az érzelmi munka között talált kapcsolatok is kiolvashatók. A kiégés személytelen bánásmód komponense a semleges érzelmek kimutatásával kapcsolódott össze. másrészt a különböző foglalkozási csoportok (orvos-pszichológus. Csak az összefüggés ténye bizonyos. Az eredmények közül elsőként a kiégés.90 38.13 7. A tanárok érzelmi kimerültsége a negatív érzelmek kifejezésével mutatott pozitív irányú kapcsolatot. ezzel ismét visszakanyarodunk a Maslach által javasolt kiégés fogalomhoz.megbízhatósági mutatója jelentősen megemelkedik (ld. A fogalmi érvényesség vizsgálatának eredményeit bemutató 4. 6. hogy a tartós munkahelyi interperszonális kapcsolatok érzelmileg kimerítők. majd az érzelmi munka.33 5. onkológiai-hospice ellátás.83 0.91 3.

86 13.37 0.79 0. 86 .49 0.30 10.33) alapján a teljes egészségügyi mintában szereplő dolgozók közepes mértékű kiégést jeleznek (cut-pointok Maslach és Jackson.60 3.85 0.72 0.36 0.67 2.80 0. Ahhoz. míg a pszichiátriaipszichoterápiás ellátásban dolgozók kiégése magas volt az érzelmi kimerülés dimenziót vizsgálva és alacsony a másik két dimenzió pontszámai alapján.28 0.76 0. az egészségügyi dolgozókat a következő két csoportba soroltuk: a klasszikus orvoslás (medicine) csoportba kerültek az orvosok és az ápolók.83) mentén közepes mértékű kiégést mutatnak válaszadóink. táblázatból kiderült.96 24.88 34.68 13.32 3.41 11. A személytelen bánásmód átlagértéke (M=5. akik pszichiátriaipszichoterápiás ellátásban dolgoznak (Maslach és Jackson. hogy a Maslach és Jackson által javasolt kiégési övezeteket megvizsgálhassuk a magyar mintán.26 2.50 0.31 SD=11. Az orvos-ápoló csoportban az érzelmi kimerülés.56 6. a személytelen bánásmód és a személyes hatékonyság skálaértékek alapján közepes kiégést jeleztek a dolgozók.54 2.71 4. táblázatban az egyes foglalkozási csoportok kiégési mutatóit tüntettük fel.04 13. A 7.30 SD=6.3.48 0.90) alapján a minta egésze alacsony mértékű kiégést.70 23.22 3.82 0.13 SD=7.Pozitív érzelmek kifejezése Negatív érzelmek kifejezése Semleges érzelmek kifejezése Meghatározott érzelmek kifejezése Szenzitivitással kapcsolatos követelmények Empátia Interakciós kontroll Érzelmi kontroll Érzelmi disszonancia Frankfurti Érzelmi Munka Skála (FEWS-H) Pozitív érzelmek kifejezése Negatív érzelmek kifejezése Szenzitivitás és empátia Interakciós kontroll Érzelmi kontroll Érzelmi disszonancia 170 173 183 173 183 179 175 165 185 9 8 4 12 4 7 4 4 5 32.1 Az egészségügyi dolgozók kiégés mutatói A 6.80 0.78 5. míg a mentális egészségügy (mental health) csoportjába azok. 1993).02 2. 1993 alapján).21 16.91 4.59 170 179 190 177 167 184 10 9 6 3 3 4 37.07 11. hogy a kiégés érzelmi kimerülés komponensének átlaga (M=22.84 Megjegyzés: a mintaelemszám egyetlen esetben sem teljes a hiányos kérdőívkitöltés miatt 5.86 3.77 3.85 8. míg a személyes hatékonyságérzet dimenziója (M=38.78 0.44 5.23 2.62 0.93 11.05 14.

06 38.89) 4.71 5.01 6.32 9. pszichológus.19) 5. A magas.77 11.62 7.21 (5.72) 37.53) SD 11.99 Megjegyzés: a Maslach és Jackson (1993) által javasolt átlag és szórásértékeket zárójelben tüntettük fel.35 (9. táblázat: Az MBI skáláinak átlag és szórásértéke MBI skálák Orvos és ápoló. közepes és alacsony mértékű kiégés prevalenciáját az onkológiai-hospice. asszisztens Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság Pszichológus.53) 7.75 (16.86 (5.22) 8.9 10.29 78 77 72 21. táblázatban szemléltetjük. mentálhigiénikus Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság N 109 107 101 M 22.53 4.37) 69 69 65 24.76 (4.34 (7.90) 4.11 (22.12) 38 (36.87) 11.7.76 (7.25 (8.49 5. hogy kérdőív megalkotói folytonos jelenségként definiálják a kiégést. 87 . mely az alacsonytól a magas fokúig terjed. Korábban utaltunk rá.34) 59 61 57 22.48 9.95 (30. pszichiáter és mentálhigiénikus Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság Ápoló.47 (6. a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban és az egyéb egészségügyi területeken dolgozók körében a 8. asszisztens Érzelmi kimerülés Személytelen bánásmód Személyes hatékonyság Orvos.28 36.

0) 20 (32.05). A kiégési mutatók vizsgálata során nem találtunk különbséget a pszichiátriai-pszichoterápiás illetve a nem pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók között (érzelmi kimerülés Z= -0.834.3) 4 (9.695.3) 21 (33.7) Onkológiai és hospice ellátásban dolgozók Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók Egyéb egészségügyi területeken dolgozók Onkológiai és hospice ellátásban dolgozók Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók Egyéb egészségügyi területeken dolgozók Onkológiai és hospice ellátásban dolgozók Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók Egyéb egészségügyi területeken dolgozók Megjegyzés: A hiányzó adatok miatt az elemszám és a százalékérték néhány helyen kevesebb lehet. Szórásegyezés esetén a Sheffe és Tukey post hoc elemzéseket használtuk.9) 28 (31. Hasonlóan az onkológiai-hospice ellátásban dolgozók és kontrollcsoport (érzelmi kimerülés Z= -0.8) 56 (62.8.1) 42 (47.05) között sem volt lényeges különbség a kiégésben.3) 13 (28.4) 8 (19.1) Személytelen bánásmód alacsony közepes magas N (%) N (%) N (%) 29 (67. ezúttal sem találtunk szignifikáns különbséget 88 .383 minden esetben p≥0. illetve három csoport összehasonlítása esetén egyszempontos varianciaanalízissel (ANOVA próbával) végeztük el. hogy a személytelen bánásmód esetében tendenciszerű különbség (p=0. Ezt követően az első és második hipotézisünk vizsgálatára.143 minden esetben p≥0. személyes hatékonyságérzet Z= -0.7) 9 (10. Meg kell azonban jegyeznünk.1) 34 (54.8) 18 (29.5) 25 (28.09) mutatkozott az általunk megfogalmazott hipotézisnek (H2) megfelelően.564.2) 19 (21.4) 3 (4. személytelen bánásmód Z= -0.2) 12 (19. Mann-Whitney próbával.5) 7 (17.756.9) 14 (15.4) 10 (23.1) Személyes hatékonyságérzet alacsony közepes magas N (%) N (%) N (%) 26 (63.9) 17 (37.5) 28 (31. míg nem egyező szórások esetén a Dunett T3 próbát. a csoportok közötti összehasonlítást nem paraméteres eljárással.8) 13 (21.3) 14 (15.0) 10 (16. személyes hatékonyságérzet Z= -0.3) 46 (74. személytelen bánásmód Z= -1. A beosztás alapján képzett csoportok: ápolók kiégését összehasonlítottuk az orvospszichológus csoport mutatóival. táblázat: A kiégés mértékének prevalenciája a különböző egészségügyi területeken dolgozók körében Érzelmi kimerülés alacsony közepes magas N (%) N (%) N (%) 15 (33.

001) szignifikánsan gyakrabban érezték úgy. hogy a neutrális érzelmeket ki kell 89 . A Dunett T3 post-hoc elemzés alapján a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók inkább érezték úgy. táblázatban. táblázatban csak az egyes egészségügyi területeken dolgozók mutatóit tüntetjük fel.(érzelmi kimerülés Z= -1. hogy munkájuk során a negatív érzéseket is ki kell fejezniük szemben az onkológiai dolgozókkal (p≤0. A táblázat első részében a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozókat (N=62). 5. A táblázatban a tendeciaszerű összefüggéseket. A harmadik részben bemutatjuk a három területen: az onkológiai és hospice ellátásban dolgozók (N=48). mind a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók (p≤0. hogy rá kell hangolódniuk a betegekre.2 Érzelmi munka az egészségügyben Az érzelmi munka egyes skáláinak teljes mintára vonatkoztatott leíró statisztikáját korábban már bemutattuk a 6. különbségeket is jelöltük. A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók a másik két foglalkozási csoporthoz képest szignifikánsan gyakrabban érezték úgy. szenzitivitás-empátia. személytelen bánásmód Z= -0.05). ezért a 9.313.05). mint az egészségügy egyéb területein dolgozók. az érzelemszabályozás lehetőségeiben és az érzelemszabályozás zavarában nem. A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók és az onkológiai és hospice ellátásban dolgozók csoportjai között szignifikáns különbség mutatkozott a negatív érzelmek kifejezése skálán. a negyedik részben ugyanezeket a mutatókat az orvos-pszichológus (N=80) és az ápoló-asszisztens (N=76) csoportok esetében követjük nyomon. az onkológiai és hospice ellátásban és az egyéb területeken dolgozók között csak az érzelemszabályozási követelményekben (negatív érzelmek kifejezése.05). A szenzitivitás-empátia skálán elért pontszámok esetében: mind az onkológiai és hospice ellátásban dolgozók (p≤0. személyes hatékonyságérzet Z= -0. hogy empatikusan kell fordulni feléjük.3. a második részben az onkológiai-hospice ellátásban dolgozókat (N=48) hasonlítjuk össze az egyéb egészségügyi dolgozók csoportjával (N=117 illetve N=151).114. A pszichiátriai.783 minden esetben p≥0. semleges érzelmek kifejezése) mutatkozott különbség. a pszichiátriai-pszichoterápiás dolgozók (N=62) és az egyéb szakterületen dolgozók (N=89) érzelmi munkával kapcsolatos mutatóit.

és ritkábban kell megértést mutatniuk és ráhangolódniuk a betegekre (p≤0. Ezt követően az érzelmi munkát az orvos-pszichológus és ápoló-asszisztens csoportban hasonlítottuk össze. igazolva az erre vonatkozó hipotézisünket (H5). Érdemes annyit megjegyeznünk. táblázatban mutatjuk be.05). Azt a kérdéskört. onkológiai-hospice vs egyéb) vizsgáltunk. milyen forrásból tájékozódnak az érzelemkifejezésre vonatkozó szabályokról. Különbséget kerestünk az egészségügyi terület.01) számoltak be. alacsonyabb interakciós kontrollról (p≤0.05). Bár az ápolók körében az érzelemszabályozással kapcsolatos követelmények alacsonyabbak voltak.05). Az eredményeket a 10. hogy olyan érzéseket kell a munkája során kifejeznie. A Tukey és a Sheffe próba azonos eredményt mutatott. alacsonyabb érzelmi kontrollról (p≤0.fejezniük a munkájuk során (p≤0. A kimutatási szabályokra vonatkozóan lényeges különbségeket találtunk a két csoport között. hogy a betegekkel való kapcsolattartás során orvos kollégáikhoz képest ritkábban szükséges neutrális érzelmeket kifejezniük (p≤0. Az ápolók . 90 . hogy az egészségügyi dolgozók honnan. amit valójában nem éreznek.05). tételenként vizsgáltuk. akkor ugyanazon változók esetén találtunk szignifikáns különbséget és egészen más változókban mutatkozott lényeges különbség. illetve a beosztás mentén. Az ápoló-asszisztens csoport másképpen gondolkodik az érzelemszabályozással kapcsolatos követelményekről: úgy érezik. hogy amikor két csoportot (pszichiátria vs egyéb. ami nem egyezik a megélt érzésekkel. mégis ez a csoport gyakrabban érzi.összehasonlítva az orvos és pszichológus kollégáikkal magasabb érzelmi disszonanciáról (p≤0. amikor beosztások mentén képeztünk csoportokat.05).

76) 22. O-P = Orvos.28) NS 34.78 (2.02) M (SD) Negatív 17.05 ** p≤0. táblázat: Az érzelmi munka az egészségügyi területek tükrében pszi egyéb Pozitív érzelmek 36.91) Z= -1.57 (2.10 91 .03 23.41) 2.49) 10.64) (3.52) kifejezése M (SD) Bizonyos 34.55 (5.63 Z= (3.62) 17. Á-A = Ápoló.35) M (SD) próba NS onkhos egyéb 38.98 (6.38 Z= (3.178*** (3.00 37.17 (3.65 NS (5.29 érzelmek (4.10 11.43) 2.64) (3.48) NS 25.79 (4.05 17.404*** 24.53 M (SD) (2.91 (2.16) NS 34.55 kifejezése (5.21 (2.55 (4.51 (3.19 2.770** 11. pszichológus csoport.06) 8.88) 8.64) (4.01 *** p≤0.14) (7.63 érzelmek (4.95 11.71 23.16) 11.53) 10.25) Z= 3.61) 16.03) 9.21) 17.92 kontroll (2.98 11.63) (3.194*** Z= 2.27 NS (4.49) NS NS 11.11 (2.32) (6.81 disszonancia (3.84 (2.28) F=4.35) (4.96 (7.11 Z= (3.11 (7.61 (4.61 33.62 (3.98 (2.44) (2.93) (6.35) (3.19 (3.94) kifejezése M (SD) Szenzitivitás és 25.68 11.22) 35.62) 10.84 (2.62) kifejezése M (SD) Neutrális 12.55) F=8.98 (4.05 8.122* NS 33.76) 11.35 (2.22) 11.68 10.42) (3.543* Magyarázat: pszi = Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók.06) 2.62) Z= 24.87) 9.82 34.452* NS NS 12.06) 8.93) (6.48) Interakciós 9.23) M (SD) Érzelmi kontroll 10.08) (5.08) (5.74) (6.42) NS 10.53) M (SD) Érzelmi 10.17 együttérzés (3.05) 11.398* 12.05) 11.51) 15.78) 10.62 3.9.18 (5.44 15.44 16.62 (3.19 (2.164* Z= -2. asszisztens csoport.78 (2.38 (3. egyéb = Egyéb egészségügyi területen dolgozók.95 11.001 +p≤0.62 (2.64) (3.05 (2.79 (3.67) 8.95) (5.44) 11.03 24.12 NS (3.01) próba NS pszi onkhos egyéb 36.91 (3.99 (5.00 37.020* NS NS NS Z= 1.45) (4.39) próba NS O-P Á-A próba 37.61 34. *p≤0.886+ 10.50) (3.87) (2.50) (4.68 11.97 (2.21) F=3.42) 23. onkhos = Onkológiai-hospice ellátásban dolgozók.32) (7.284* (4. próba = Különbséget vizsgáló próba (Mann-Whitney) eredménye NS: nem szignifikáns.16 37.89 (6.41) NS 12.16 38.52 érzelmek (3.841+ Z= 17.62 (3.22) 34.75) 8.00 36.

23) 3.30 (2.22) (1.37 (0.16) 3.28 NS (1.22 2.21) 3.29) 2.98 (0.28) próba NS NS onkhos 3.82 (1.231* Z= 2.75 (1.52) 3.35 NS (1.64 (1.65 (1. próba = Különbséget vizsgáló próba (Mann-Whitney) eredménye NS: nem szignifikáns.87 (0.54 (1.24 (1.30) 3.36 (1.97) NS 2.09) 2.18) egyéb 3.10.88) (1.15) 3.57 (1.19) 2.22) 2.79 (1.95) 2.87) 2.59 NS (0.47 (1.24) 2.63) 2. pszichológus csoport. táblázat: Honnan származnak az érzelemkifejezésre vonatkozó előírások? – csoportok összehasonlító elemzése pszi 3.54 (1.15) 2. Á-A = Ápoló.25) 2.34) (1.08 2.598*** Z= 4.94 (1.11 F=3.04) 2.21) 3.001 92 .310* NS 2.97) egyéb 3.52) 3. onkhos = Onkológiai-hospice ellátásban dolgozók.15) próba Z= 3.609* 3.83 (1.19 (0.18) onkhos 3.07 2.21) 3.01 *** p≤0.22 (1. *p≤0.88 F=5.20 (1.28 Z= (1.37 2.98) (2.29) (1.67 (1.11) Á-A 2.23) 3. asszisztens csoport.87 (0.01) 2.22) 2.92) 3.67 (0.01) 2.538* (1.29) 2.00 (1.92) 2.67 (1.12 (0.05 ** p≤0.39) 3.83) 2.16) egyéb próba 3.88 (1.24 NS (1.36 (1.624*** NS felettes M (SD) Munkahelyi továbbképzés M (SD) szakképzés M (SD) Vállalati kultúra implicit része M (SD) Sikerekhez követni kell a szabályokat M (SD) Hivatás etika.15) 3.36 (1.23) 4.20) O-P 3.553* (0.34 (0.83 (1.26) 3.93) 1.156* Z= 2.098** 2.08) (2.38) 2.04) 2.87) NS 2.32 (1.82) (1. O-P = Orvos.82) (0.56) 2.65 (1.21) 2.08 1.89 (1.21 NS (1.23) 3.31) Z= 2.05 2.507*** Magyarázat: pszi = Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók.24 NS (0.30) 2.74 (1.25) 3.815* (1.20 (0.249* NS 2.69 (0.79 (1.47 (1.27) 2.30 (1.56 F=3.98) próba NS NS pszi 3.19 (1.36 (1.07 2.16) 2.28) (1.08 3.26 (1.34 (1.19) 2.53 (1.83) 2.10) 2.86 NS (1. munkáról kialakított kép M (SD) Társadalmi elvárás M (SD) Én magam M (SD) Z= 2.48 NS (2.10) 2.98) (0.93) 2.34 (1.06) NS NS 2.95 2.35) Z= 2.57 (1. egyéb terület = Egyéb egészségügyi területen dolgozók.28) 2.891** Z= 2.98 (0.08 F=3.12 (0.20 (1.

3 A megküzdéssel kapcsolatos eredmények Az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók átlagosan gyakrabban használják a problémaközpontú (M=14.” (M=2. A 11.26 SD=0.5.91 SD=2. Az onkológiai és hospice ellátásban dolgozók szintén szignifikánsan gyakrabban használják a problémaelemzés stratégiáját. az erre vonatkozó hipotézisünk tehát nem igazolódott be (H5). Ezúttal a beosztás mentén képzett csoportok között nem volt szignifikáns különbség. mint a nem ezen a területen dolgozó társaik. hogy az egészségügyi dolgozók csoportjait összehasonlítva a problémaközpontú és az érzelemközpontú megküzdésben csak a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás és a nem pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás között találtunk lényeges különbséget: a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók saját bevallásuk szerint gyakrabban használják a problémaközpontú megküzdési stratégiákat.85).60). A tételenkénti elemzésből kiderül. mint az érzelemközpontú megküzdési stratégiákat (M=6. 93 .43 SD=0.” (M=0. hogy jobban megértsem. A legritkábban választott tétel: „Egy lapra tettem fel mindent és valami nagyon kockázatosba fogtam.3.58).97 SD=3. hogy a leggyakrabban választott állítás: „Próbáltam elemezni a problémát. rokonaiktól és gyakrabban használják a humort megküzdésként. ugyanakkor ritkábban a humort. táblázat eredményei jelzik. gyakrabban kérnek tanácsot barátaiktól.32). A megküzdés kérdőív tételenkénti elemzése során is e két csoport között találtuk a legtöbb jelentős különbséget: a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók szignifikánsan gyakrabban elemzik a problémát.

77) 1.05 (0.80 (0. pihenés.82) 1.13 (0.87) NS NS NS NS NS NS NS NS NS Z= 1.35 (0.73) 0.24 (0.84) 1.91) 1.70 (0.82) 0.725+ NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS Z= 1.05 (0.87 (0.61 (0.57) 1.53 (0.95) 1.70) próba O-P F=8.75 (0.39 2. megszabadulni a problémától.80 (0.61 (0.64) 1.25 (0.64 (1.11) 0.91) 1.50 (0.90) 0.56) 0.82 (1.74 (1.65 (0.57 2.31 (0.85 (0.66) 1. dohányzás nyugtatók.59) 1.70 (0.70 2.77) 1.81) 1.92 (0.86) NS 1.59) 1.26 (0.65) 0.87) 0.74) próba Z= 2.84) 1.02) 1.83) 0.89 (0.54) 1.90) 1.970*** 2.86 (1.85 (0.82 (1.78 (0.78 (0.71 (0.68 (0.26 (0.76) 1.95 (1.02) 1.77 (0.78) 0.39 (0.79) 1.68 (0.173* NS 94 .84) 1.82) 0.74 (0.52) 1.47) 0.88) NS 0.77) 1.38 (0.82) 1.930** (0.25 (0.69 (0.80) próba onkhos egyéb Z= 2.11) 0.67) 0.79) egyéb 2.89) NS 1.39 (0.04) 0.70) 1.62) 0.71 (0.02) 1.83) 1.75 (0.73 (0. alkotó tevékenység más emberként kerültem ki a helyzetből jó értelemben véve.82) 1.59) 1.85) próba Z= 1.59) 1.00 (0.62) 1.00 (0.82 (0.787+ NS 1.14 (0.64 (1.88) NS 0.82 (0.91) 0.61 (0.56) Z= 1.787+ NS NS 1.02) 1.25 (0.64) 1.67) 0.84) 1. szabadság evés.57 2.83) 1.97) 1.32 (1.82) 2.95) 1.85 (0. táblázat: A megküzdés alakulása az egészségügyi dolgozók csoportjaiban probléma elemzése.52) 1.58) 1.28 (0.94 (0.63) NS 1.26 (0.32 (0.87) NS 0.76 (0.70 (0.86) 1.07 (0.90) 0.31 (0.26 (0.79) onkhos egyéb 2.353* NS pszi 2.23 (0.85 (0.72) (0. ivás.24 (0. gyógyszerek valami nagyon kockázatosba fogtam baráttól vagy rokontól kértem tanácsot pszi 2.75) Á-A 2.26 (0.945** (0.09 (0.58) 1.28 (0.97) 1.74 (1.89 (0.88) 0.91) NS F=4.11.80 (0.95 (1.94 (0.11) 0.62 (0.15 (0.76) 1.81 (0.10 (0.00) 0.95 (0.72 (0.67 (0.83) NS 0.92 (0.52 (0. megértése valami jó is származzon a dologból minden rosszban van valami jó is kreatív.00) 0.13 (0.72) (0.75) 1.85) 1.82) 2.77) 1.70 (0.83) 0.

89) 0.01) NS 1.24 (3.49) 7.84) 1.65) 6.10) 1.88) 15.85 (0.05) 1.90) 14.68) 1.74 (0.79) 0.85 (0.294** NS NS Magyarázat: pszi = Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók.62 (0.74 (0.67) 1.85 (0. egyéb terület = Egyéb egészségügyi területen dolgozók.001 95 . próba = Különbséget vizsgáló próba (Mann-Whitney) eredménye NS: nem szignifikáns.64 (0. *p≤0.84) NS 15.67 (4.81) Z= 1.11 (2.74) 1.64 (0.93) 0.32 (1.93 megküzdés (3.871+ NS NS NS 1.19) 7.85) 0.84) 1.69) 0.28) Érzelemközpontú 6. O-P = Orvos.07 (0.03 (1.51 (3.76 (0.66 (0.71) 1.61) 1.93 (3.035** NS NS NS NS NS NS Z= 1.98 megküzdés (2.82) 1.933+ Z= 1.78) 1.93) 0.74 (0.mások ne tudják.33 (1.85) 1.14 (2.73 (0.94) 0. Á-A = Ápoló.13) 1.86) 0.71 (0.94) 14.69) 1.01 *** p≤0.582** (0.61) 1.04) 1.99 (3.01) 1.93) 14.23 (0.81) F=6.53 (0.05 ** p≤0.16) 1.19) 7.90) 0.64 (0.78 (0. milyen nehéz helyzetben vagyok másokon levezetni a feszültséget több különböző megoldást találni a problémára imádkozás a másik személy szempontjából nézni a dolgot humor 1.67 (4.02 (0.89) 14.97 (0.56) NS 1.29) 6. onkhos = Onkológiai-hospice ellátásban dolgozók.32 (0.90 (0.06 (3.67 (0.99) 2.71) 1.67) 1.07 (0.98 (2.40 (2.74) 1.62) 1. asszisztens csoport.26 (0.14 (1.44 (0.62) 1.99) 2.02) 6.88) 15.85 (0.85) 1.79 (0.75 (2.46 (0.90) NS 1.27 (0.76 (0.14 (2.61 (0.79) 1.95 (2.85) 1.79 (0.85 (2.81) 1.16 (0.95 (0.19) 6.25 (3.35 (0.28) NS 6.66 2.16 (0.37 (0.82 (0.97 (0.35 (0. pszichológus csoport.02 (0.58) 1.85) 1.781** Z= 3.69) 0.69) 1.81) 1.71) 1.84) Problémaközpontú 15.79) 0.39 (0.90) 14.31 (1.81) NS NS NS NS NS NS NS NS NS Z= 1.73) 1.39 (0.14 (1.17 (1.78 (0.23 (0.16) 1.727+ Z= 2.75) 1.

Szabó és mtsai. A korábbi vizsgálatból kiemelkedő. ám meg kell jegyezni. táblázat). 2008).4 A társas támogatással kapcsolatos eredmények A 12. 96 . Akkor a társas támogatást vizsgálva azt tapasztaltuk. A pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók szignifikánsan gyakrabban számíthatnak segítő foglalkozásúak által nyújtott társas támogatásra. a munkatárstól kapott társas támogatás tekintetében a három egészségügyi terület összehasonlítása során mutatkozott csak jelentős különbség – az egyéb egészségügyi területen dolgozókhoz képest mind az onkológiai-hospice ellátás mind a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás dolgozói magasabb munkatársi társas támogatásról számoltak be – így az orvos és ápoló csoportok társas támogatásával kapcsolatos hipotézisünket (H5) nem sikerült igazolnunk. mint ahogyan arra korábbi. Az orvos-pszichológus és ápolóasszisztens csoportok társas támogatási hálóját vizsgálva egyetlen tényező mentén. az ápoló-asszisztens csoport tagjai gyakrabban számíthatnak szomszédjaik segítségére. hogy a nehéz helyzetekben nem elsősorban a családra számíthatnak az egészségügyi dolgozók (ld.5. táblázatból kiderül.05). 2005-ös vizsgálatunk alapján számítottunk (Hegedűs és Kovács. 2008).3. mint orvos-pszichológus kollégáik. hogy ez a segítségnyújtás átlagát tekintve elenyésző. mint a nem ezen a területen dolgozók. ott minden esetben az adott erőforrást az orvos-pszichológus csoport élvezhette inkább (ld 1. a szomszédtól kapott társas támogatásban találtunk szignifikáns különbséget (p<0. hogy az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók (teljes minta) a legtöbb társas támogatást a barátaiktól kapják. Tehát ebben a vizsgálatban is látható. hogy ahol különbség adódott az orvos-pszichológus és az ápoló csoportok mutatóiban. Eredményeink egészen másképp alakultak.

71 (0.94) 0.08) 1.19) 2.08) pszi 1.16) 2.08) 1.10) 2.05) próba NS NS pszi 1.85) 2.88) 2.51 (0.17 (1.12) 1.88) 2.96) 1.71 (0.95 (1.96) 1.69 (1.96) 1.98 (1.93 (1.95 (1.93 (1.11) 1.41 (0.82 (1.88 (0.51 (0. táblázat: A társas támogatással kapcsolatos eredmények az egészségügyi dolgozók körében.83) 2.14) 1.78) 2.11) 1.94) 1.03 (1.75 (0.84 (1.17) 1.03 (1.98 (1. amíg élt M (SD) házastárs M (SD) Házastárs. illetve az egyes csoportokban Teljes minta 1.25) 1.08) próba NS NS O-P 2.97 (1.10) próba NS NS szülő M (SD) Szülő.12 (0.11 (1.12 (0.75 (1.28 (0.98) 1.96) 0.87) 1.97 (0.20) 2.86) 2.22 (1.03) 0.32) 1.16) 2.16 (0.26 (1.43 (1.28 (0.13) 1.01) 2.92) 0.16 (0.93) 0.95 (1.43 (0.89) 1.14) 1.94) 1.62 (1.98 (1.96) 0.10 (1.16 (0.67) 2.04) 2.86 (0.13 (1.99) 0.66) 1.12) 2.17) 1.00 (1.24) 0.94) 1.91 (0.98) 1.05) 1.01) 2.20 (1.95) 1.26) 1.95 (1.67) 2.10 (0.10 (1.96 (0.25) 1.01) 1.00) 1.15 (0.17) 2.60 (0.93 (1.744+ NS F=3.86 (0.87 (1.32) 1.95 (1.93) 1.86) 2.51 (0.98) 0.00 (1.06 (0.51 (0.09 (1.87 (0.89 (1.27) 2.57 (0.781* NS NS NS NS Z= 2.08) 1.65) 2.25) 1.96 (1.84 (1.83 (1.16) 1.01) egyéb 1.81) 1.89) 0.17) 2.90) 1.85) 2.12) próba NS NS onkhos egyéb 1.04) 1.89 (0.27 (1.10 (1.30) 2.69) 2.16) 1.93) 0.86) 2.986* NS NS NS NS NS NS NS NS Z= 1.13 (1.14 (1.119* NS NS NS NS NS 97 .35 (1.30 (1.10 (1.62 (1.00 (1.49 (0.03) 2.17 (1.03) 0.91 (0.96) 1.23) 0.75 (1.09 (0.04 (1.99 (0.83 (1. amíg élt M (SD) élettárs M (SD) iskolatárs M (SD) szomszéd M (SD) munkatárs M (SD) Barát M (SD) Gyermek M (SD) Rokon M (SD) Segítő foglalkozású NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS Z= 1.88 (1.86 (0.90 (0.95) 0.93 (1.00) 1.45 (0.68) 2.46 (0.97 (0.14) 1.07) 0.03) Á-A 1.86) 2.03 (1.20 (1.13) 1.00 (1.10) 2.16 (1.95 (1.83) 2.78 (1.03) 1.07) 1.93 (1.71 (0.92) 0.14) 1.88 (1.26) 1.46) 1.46 (0.95 (0.26) 1.32 (1.89) 1.10 (0.16 (0.24) 0.08 (0.12.66) 2.07) 1.842+ NS NS NS NS NS Z= 1.24) 0.05 (0.94) 1.78) 2.96 (0.17 (0.23) 0.01) onkhos egyéb 1.45 (0.16) 2.32 (1.14 (0.82 (1.89 (1.99) 1.69) 2.01) 1.42 (0.92) 2.93 (1.60 (0.43 (1.67 (0.09) 1.10 (1.66) 1.69) 2.00 (1.09 (0.98) 1.

03) (0.72) (0.51 NS 0. O-P = Orvos.53 0.78) (0. *p≤0. 0. próba = Különbséget vizsgáló próba (MannWhitney) eredménye NS: nem szignifikáns.32 0.54 NS M (SD) (0.03) (0.76) (0.48 NS 0.79) (0.53 0. onkhos = Onkológiai-hospice ellátásban dolgozók.79) csoport M (SD) Magyarázat: pszi = Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók.79 NS 0.45 0.32 0.45 0.81) (0.95) (0. pszichológus csoport.58 0.45 0.92) (0.96) (1.05 + p≤0.65 0.72) (0.40 NS polgári (0. asszisztens csoport.67 NS 0.81) (0.77 NS 0.86) Egyesület.78) (0. Á-A = Ápoló.83) (1.58 0.10 98 .78) (0.95) (0.60 0.83) (0.42 NS 0.45 0. egyéb terület = Egyéb egészségügyi területen dolgozók.M (SD) Egyház 0.96) (0.

Így lehetőségünk volt arra. a harmadikban az egészséggel kapcsolatos jellemzőket vizsgáltuk a teljes egészségügyi mintán (lásd 14-16. táblázat). A kiégés egyes komponensei és a megküzdés között. Második lépésben elemeztük az érzelmi munka. amelyeknél az ANOVA teszt szignifikánsnak 99 . hogy az. a kiégés stresszkomponensére (14. hogy valaki onkológiai területen dolgozik-e vagy sem hatást gyakorolt az érzelmi kimerülésre. táblázatban muttajuk be. Többváltozós lineáris regresszióelemzés segítségével állapítottuk meg. táblázat).5. a megküzdés és a társas támogatás független változóknak a kiégés egyes dimenzióira (függő változók) gyakorolt hatását. Ennek értelmében a szociodemográfiai tényezők kontrollként szerepeltek az elemzés során. a szenzitivitással és együttérzéssel kapcsolatos követelmények és a problémacentrikus megküzdés között pozitív összefüggéseket találtunk. Az egészségügyi terület és a beosztás elemzése során körvonalazódott. Ezt követően arra a kérdésre kerestük a választ. ezeket a 13. Az érzelmi munka esetében többváltozós lineáris regresszióelemzést alkalmaztunk (17. a másodikban a munkával kapcsolatos tényezőket. a pozitív érzelmek kifejezése. hogy az érzelmi disszonancia változóra kontrolláljuk az eredményeket. táblázat). Az eredmények szerint a szociodemográfiai változók közül az életkor gyakorolta a legerősebb hatást a kiégés érzelmi kimerülés és deperszonalizáció komponenseire. az első modellben az érzelmi munka stresszkomponensét az érzelmi disszonanciát szerepletettük. a második modellben ezt kiegészítettük az érzelemszabályozási követelményekkel. Az érzelmi munka.3. A személyes hatékonyságérzet. a megküzdés és a társas támogatás lineáris regresszióelemzése során csak azokat az eredményeket mutatjuk be. a kiégés előfordulását befolyásoló prediktor tényezőket. míg a harmadik modellbe bevettük az érzelemszabályozási lehetőségeket. illetve a kiégés és az érzelmi munka között több szignifikáns kapcsolatot is találtunk. Az első modellben a szociodemográfiai változókat.5 Kapcsolatvizsgálatok Ebben a fejezetben a kapcsolatvizsgálatok és a lineáris regresszió elemzés eredményeit foglaljuk össze. míg az iskolai végzettség a személyes hatékonyság skálán elért pontszámot befolyásolta – a szociodemorgáfiai változók szignifikanciája mindvégig megmaradt. hogy vajon mely változók befolyásolják a kiégést. Az általunk vizsgált skálaváltozók között fennálló összefüggéseket Spearman korrelációs együtthatóval tettük mérhetővé.

A 18. Az általunk vizsgált változók közül az észlelt társas támogatás kiégésre gyakorolt hatását elemezve az F-próba nem volt szignifikáns. ezért erre vonatkozóan nem szerkesztettünk táblázatot. illetve az egyén szociodemográfiai háttere hogyan befolyásolhatják a kiégés kérdőív pontszámainak alakulását. táblázatban bemutatjuk. amire a kérdőíves vizsgálatban rákérdeztünk.mutatkozott. valamint a munkához köthető valamennyi jellemző. táblázat). 100 . hogy az érzelmi munka egyes dimenziói. a személytelen bánásmód pontszámokat 18%-ban magyarázta az érzelmi munka. Válaszadóink érzelmi kimerülés pontszámának varianciáját 29%-ban. A munkával kapcsolatos tényezők ennél erőtejesebb hatást gyakoroltak a kiégés pontszámokra (lásd 18.

109 0.131 -0.035 0.099 0.304*** -0.026 -0.083 0.292*** -0. MBI DP 3. FEWS EA+ES 11.324*** 0.591*** 0.353*** 0.130 0.444*** -0. MBI EE 2. FEWS E: Meghatározott érzelmek kifejezése.05 ** p≤. érzelmi munka) 1 1.110 -0.145 0.196** -0.029 0. FEWS EK: Érzelmi kontroll.394*** 0.249*** 0.029 0. MBI PA 4. EC CO: Érzelemközpontú megküzdés.119 0.068 0.161* 0. FEWS EP: Pozitív érzelmek kifejezése.003 0.156* -0.240** -0. FEWS E 10.054 0.088 *p≤. FEWS ED: Érzelmi disszonancia 101 .053 -0.238** 0.230** 0.13.192* 0. megküzdés.204** 0.011 0.073 -0.573*** -0.176* 0.215** -0.040 0. MBI DP: Kiégés .002 0.143 0.065 0.322*** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0.130 -0.01 *** p≤.159* -0.065 -0.109 0.249*** 0.014 0.014 -0.165* 0.148 0. FEWS EA+ES: Szenzitivitás-Empátia.Deperszonalizáció. PC CO 5.072 0. FEWS ED 0. PC CO: Problémaközpontú megküzdés. EC CO 6.004 0. FEWS EK 13.062 0.010 0.341*** 0. FEWS EW 9.008 -0.137 -0. FEWS EW: Semleges érzelmek kifejezése. FEWS EH: Interakciós kontroll.243*** -0.305*** 0.001 MBI EE: Kiégés – érzelmi kimerülés.003 -0.000 -0.715*** 0.244*** 0.133 0.136 -0.029 0. FEWS EP 7.214** 0.261*** 0. MBI PA: Kiégés – személyes hatékonyság. FEWS EH 12. FEWS EV 8.025 0.128 0. FEWS EV: Negatív érzelmek kifejezése.124 0.020 0.011 0. táblázat: Interkorrelációs mátrix a vizsgált változókra (kiégés.151 -0.303*** -0.034 0.

109 Model 3 -0.330***a -0.03*** 0. bR2 change is based on hierarchical F-test of significance 102 .205* -0.001.062 -0. one-tailed t-test Note: aStandardized regression coefficients.087 -0.140* -0.033 Model 2 -0.094 -0.105 0. táblázat: Regresszióanalízis az érzelmi kimerülésre vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán Érzelmi kimerülés (N=199) Szociodemográfiai változók Életkor Nem Családi állapot Iskolai végzettség Egészségügyi területtel és beosztással kapcsolatos jellemzők Orvos (1= orvos) Onkológiai ellátásban dolgozik (1= onkológiai terület) Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozik (1= pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás) Egészségi állapottal kapcsolatos jellemzők Betegség (1=van) Gyógyszer (1=igen) Constant values R2 38.74*** 0.18*** Model 1 -0.391*** -0.211** -0.453*** -0.129 -0.05 **p<.14.01 ***p<.184* 0.049 -0.075 -0.105**b 61.23*** *p<.073 0.072 0.080 57.99*** 0.084 -0.

076 -0.06 Model 1 -0. bR2 change is based on hierarchical F-test of significance 103 .22* 0.032 -0.040 Model 2 -0. táblázat: Regresszióanalízis a személytelen bánásmódra vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán Deperszonalizáció (N=199) Szociodemográfiai változók Életkor Nem Családi állapot Iskolai végzettség Egészségügyi területtel és beosztással kapcsolatos jellemzők Orvos (1= orvos) Onkológiai ellátásban dolgozik (1= onkológiai terület) Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozik (1= pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás) Egészségi állapottal kapcsolatos jellemzők Betegség (1=van) Gyógyszer (1=igen) Constant R2 13.068 0.09 *p<.072 -0.58** 0.052 -0.05 **p<.75* 0.024 -0.01 ***p<.165*a -0.054 -0.071 -0.065 -0.04b 15.032 0.15.216* -0.001.181* -0.056 -0.053 -0.183* -0.078 Model 3 -0.118 16. one-tailed t-test Note: aStandardized regression coefficients.044 0.

07 Model 1 Model 2 Model 3 0.035 -0.020 0.05 20. one-tailed t-test Note: aStandardized regression coefficients. táblázat: Regresszióanalízis a személyes hatékonyságra vonatkozóan a teljes egészségügyi dolgozói mintán Személyes hatékonyság (N=199) Szociodemográfiai változók Életkor Nem Családi állapot Iskolai végzettség Egészségügyi területtel és beosztással kapcsolatos jellemzők Orvos (1= orvos) Onkológiai ellátásban dolgozik (1= onkológiai terület) Pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozik (1= pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás) Egészségi állapottal kapcsolatos jellemzők Betegség (1=van) Gyógyszer (1=igen) Constant R2 29.001.06* 0.034 0.142 0. bR2 change is based on hierarchical F-test of significance 104 .035 -0.05 **p<.222** 0.167 18.018 0.76*** 0.010 0.092 -0.162 0.070 -0.134 0.036 0.083 0.16.09 *p<.107 -0.232* 0.204**a 0.01 ***p<.002 0.34* 0.027 0.

136+ -0.15*** Regressziós együtthatók *p<.11*** -0.176* 0.089 0.021 -0.67 0.25*** 0.305** -0.001 p<.04** 0.1+ 0.051 0.108 15.17.307*** -0.109 0. modell 2.01+ 0. modell Érzelemkifejezés zavara Érzelmi disszonancia Érzelemkifejezéssel kapcsolatos követelmények Pozitív érzelmek kifejezése Negatív érzelmek kifejezése Semleges érzelmek kifejezése Szenzitivitás-empátia Érzelemszabályozás lehetőségei Interakciós kontroll Érzelmi kontroll Konstans Kiigazított R2 a 0.210* 0.33*** 0.21*** -0.140 16.1*** 0. modell 3.352*** 0.329*** 0.238** 0.059 0. modell 2.187* -0.135 0. modell 2. táblázat: A kiégés pontszámot befolyásoló érzelmi munka változók többváltozós lineáris regresszióelemzése az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció Személyes hatékonyság 1. modell 3.201* -4.217**a 0. modell 3.116 0.044 0.081 -0. modell 1.190* 0.286*** 0.178+ -0.013 -0.12*** + 17.05 **p<.099 -0.39* 0.354***a 0.01 ***p<.16*** 0.13*** 41.192* 0.381*** 0.019 -0.066 -0.09 0.185* 0.28*** 21.58 0.019 -0.050 0.139 10.082 -0.223** 0. modell 1.10 105 .6* 0.223** 0.

01 ***p<0.304 -0.176 -2.340 0.328 -0.303 3. napi munkaidő.178 0.313 -0.20 2.29 Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Model 2 Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció 0. Érzelemszabályozás zavara . Semleges érzelmek kifejezése.166 -2.351 -0.374* 0.19 -0.316 -0.155* 0.154* -2.Érzelmi kontroll. Negatív érzelmek kifejezése.995*** 2.04 Megjegyzés: *p<0.742** -2.06 -0.18 0.206* 3.082* -2. mennyi időt tölt átlagosan a kliensekkel. egyetlen kliennsel átagosan mennyi időt foglalkozik Model 3 prediktor tényezők: Érzelmekkel kapcsolatos normák skála tételei – lásd 10.05 **p<0. táblázat.34 2.341* 1. Pályán eltöltött idő Kliensek száma Pályán eltöltött idő Kliensek száma Pszichoterápiás órák hetente Betegség Életkor Iskolai végzettség 0.Pozitív érzelmek kifejezése.362 0.194 -4.894+ 0.11 0.05 Model 3 Érzelmi kimerülés 0.21 -2.10 Model 1 prediktor tényezők: Érzelemszabályozás követelményváltozói .136* 0.Érzelmi disszonancia. Érzelemszabályozási lehetőségek .175 3.127** 2.563*** 0.197 0.180 -0.001 +p<0.15 Model 4 Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Model 5 Érzelmi kimerülés Személyes hatékonyság száma -0.735** 0.030* -3.421 0.18. Interakciós kontroll.114*** 0.586 0.981*** 2. Model 2 prediktor tényezők: Klienskapcsolat időtartama skála tételei – foglalkoztatás típusa. munkával kapcsolatos tényezők és szociódemográfiai jellemzők) Függő változók Független változók Standardized coefficients β t-test R2 Model 1 Érzelmi kimerülés Érzelmi disszonancia Negatív érzelmek kifejezése Interakciós kontroll Negatív érzelmek kifejezése Érzelmi kontroll Érzelmi disszonancia Érzelmi disszonancia Átlagosan mennyi ideig tart kapcsolatot egyetlen beteggel Átlagosan mennyi ideig tart kapcsolatot egyetlen beteggel A munkáról alkotott kép és hivatásetika határozza meg a kimutatási szabályokat. 106 .370 0.294* 0. Szenzitivitással és együttérzéssel kapcsolatos követelmények. táblázat: Lineáris regresszió elemzés a kiégés egyes dimenzióira a teljes egészségügyi mintát vizsgálva (érzelmi munka.970* -1. Meghatározott érzelmek kifejezése.

illetve a társas támogatás egyes tételeinek függvényében a teljes egészségügyi mintán Függő változó Model 1 Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Model 2 Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Model 3 Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Model 4 Érzelmi kimerülés Személyes hatékonyság Független változók Standardized coefficients β 0.06 107 . Ezzel szemben a baráttól kapott.15 -0. Az észlelt társas támogatás összességében nem bizonyult kiégést befolyásoló tényezőnek. 19. az érzelemközpontú megküzdés nem adaptív formái a kiégés érzelmi kimerülés és személytelen bánásmód komponenseire.218 0.03 0.155 0. hogy személytelenül bánjon a betegekkel. hozzájárul a hatékonyságérzethez is. szubjektíve észlelt támogatás attól védi meg a dolgozót.169 0.245* 1. táblázat).09 0.351*** 5.251*** 3.061* 2. pályán eltöltött idő.06 0. Ekkor kirajzolódott az észlelt munkatársi támogatás. családi állapot.260 0.150 -0. ám nem tudja megvédeni a kimerüléstől.909+ -2.Model 4 prediktor tényezők: pszichoterápiás órák száma hetente. abban inkább a segítő foglalkozásúaktól kapott észlelt támogatás lehet segítségére. a barátoktól kapott támogatás és a segítő foglalkozásúkatól kapott támogatás jelentősége a kiégéses tünetek szempontjából. hogy míg a kollégától kapott támogatás a kiégés mindhárom komponensére hatást gyakorol. iránya alapján mondhatjuk. életkor.02 0. hogy védő funkciót tölt be. táblázat azt mutatja meg. kliensek száma.02 0. míg a problémaközpontú megküzdés a személyes hatékonyság dimenzióra gyakorolt hatást (lásd 19.318*** 0. akikkel érzelmi kapcsolatban foglalkozik. gyermek A megküzdés a kiégés minden komponense esetében befolyásoló tényezőnek bizonyult.172 -0.02 0. pszichés probléma Model 5 prediktor tényezők: nem. azon kliensek száma.02 0. táblázat: A kiégés lineáris regresszió elemzése a megküzdés. betegség. heti munkaóra.232* -2.996* -2.017** 0. ezért az elemzést tételenként folytattuk. A 19.245 -1.717** 3. iskolai végzettség.660 t-test R2 Érzelemközpontú megküzdés Érzelemközpontú megküzdés Problémaközpontú megküzdés észlelt munkatársi támogatás észlelt munkatársi támogatás észlelt munkatársi támogatás észlelt baráti támogatás észlelt baráti támogatás segítő foglalkozásútól kapott (észlelt) társas támogatás segítő foglalkozásútól kapott 4.04 0.148 -0. gyógyszer.322 0.

Az érzelmi munkának az érzelmi kimerülésre gyakorolt hatása még erőteljesebben jelentkezik. az érzelemközpontú és a problémaközpontú megküzdést független változóként emeltük be a regressziós modellbe. modellben független változóként szerepeltek az érzelemközpontú megküzdés és problémaközpontú megküzdés. A 2-4. táblázat). Az érzelmi munka dimenziói közül az érzelemszabályozás zavaraként definiált érzelmi disszonanciának van meghatározó szerepe. A kiégés dimenziói közül a személyes hatékonyság skála pontértékeit nem befolyásolja az érzelmi munka változó. táblázat) és az egészségügyi területek alapján létrehozott csoportokban is (21. hogy az érzelmi munka az ápoló-asszisztens csoportnál 29%ban magyarázza az érzelmi kimerülés varianciáját. modellben egyetlen független változóval dolgoztunk. Ebben a csoportban az érzelmi munka 40%-ban magyarázza az érzelmi kimerültség varianciáját.01 *** p≤0. míg a problémaközpontú stratégiák használata a személyes hatékonyság skálán elért pontszámot befolyásolja. táblázat). Most irányítsuk figyelmünket a 20. Ezt követően a megküzdés két típusát.05 ** p≤0. amikor az orvos-pszichológus csoport adatait elemezzük. Ez utóbbi összefüggést az orvos-pszichológus csoportban is sikerült igazolni. Ám az orvos-pszichológus csoportban a követelmény változók közül a negatív és semleges érzelmek kifejezésével kapcsolatos elvárások bizonyultak jelentős tényezőknek. hanem a deperszonalizáció skála pontértékeit is jelentősen befolyásolják az orvos-pszichológus csoportban. illetve a megküzdés kiégésre gyakorolt hatását külön vizsgáltuk a beosztás mentén létrehozott csoportokban (20. 108 . β értéket). Az érzelmi munka. ezek szerepelnek a táblázatban. Az ápolók csoportjában az érzelemközpontú megküzdési stratégiák gyakoribb alkalmazása a kiégés érzelmi kimerülés dimenzióján elért pontszámot befolyásolhatja. Az R2 értékei minden esetben a modell egészére vonatkoznak. igen erős hatást gyakorol az ápolók érzelmi kimerülésére (ld.001 Megjegyzés: a táblázatban csak a szignifikáns eredményeket tüntettük fel. Az 1. táblázatra! Azt láthatjuk. vagyis az érzelmi kimerülés skálán elért pontszámokat 40%-ban magyarázzák az érzelmi munka skálán elért pontszámok. Ezúttal is külön vizsgáltuk a két foglalkozási csoportot (lásd 20.(észlelt) társas támogatás * p≤0. A negatív érzelmek kifejezése skálán elért pontszámok nem csak az érzelmi kimerülést. Az érzelemközpontú megküzdés az orvos-pszichológus csoportban a deperszonalizációra volt hatással.

392 0. Interakciós kontroll.155** 0. Milyen különbségekre bukkanhatunk.01 *** p≤0. ha a különböző egészségügyi területeken dolgozókat vizsgáljuk? Van-e különbség abban. Érzelemszabályozási lehetőségek .466 0.05 ** p≤0. táblázat: Lineáris regresszió elemzés a kiégésre a két foglalkozási csoportban (ápoló-asszisztens vs orvos-pszichológus) Függő változó Model 1 Ápoló-asszisztens csoport Érzelmi kimerülés Orvos-pszichológus csoport Érzelmi kimerülés Független változók Standardized coefficients β t-test R2 Érzelmi disszonancia 0. Érzelemszabályozás zavara . az onkológiai-hospice ellátásban és az egyéb területeken dolgozókat) 109 .Pozitív érzelmek kifejezése. táblázat: A kiégés lineáris regresszióval történő elemzése az egészségügyi területek tükrében (külön elemezve a pszichiátriai-pszichoterápiás.33 Érzelemközpontú megküzdés Problémaközpontú megküzdés 0.40 Deperszonalizáció Model 2 Ápoló-asszisztens csoport Érzelmi kimerülés Személyes hatékonyság Orvos-pszichológus csoport Deperszonalizáció Személyes hatékonyság 0. modellben a következő független változókkal dolgoztunk: Érzelemszabályozás követelményváltozói .20. az elemzéskor az 1.09 0.313 0. Semleges érzelmek kifejezése. Szenzitivitással és együttérzéssel kapcsolatos követelmények.358*** 0.020*** 4.001 +p<0.353 0. A 2. Az R2 értékei minden esetben a modell egészére vonatkoznak.22 0.092* 2.13 * p≤0.396* 3.660 2.25 Érzelemközpontú megküzdés Problémaközpontú megküzdés 0. modellben szerepelnek az érzelemközpontú megküzdés és a problémaközpontú megküzdés. Negatív érzelmek kifejezése.Érzelmi kontroll.10 Megjegyzés: a táblázatban csak a szignifikáns eredményeket tüntettük fel.661* 0.520 4.649** 3. hogy mely változók jósolják meg a kiégést? 21.369 2.425 2.Érzelmi disszonancia.29 Negatív érzelmek kifejezése Semleges érzelmek kifejezése Negatív érzelmek kifejezése 0.345** 0.

286 0.46 0. táblázatból leolvasható.349 0.15 Megjegyzés: a táblázatban csak a szignifikáns és a tendenciáját tekintve szignifikáns eredményeket tüntettük fel.001 +p<.939 0.880 2.767*** 0.10 0.507* 3.30 Egyéb egészségügyi területeken dolgozók Érzelmi kimerülés Érzelemközpontú megküzdés Személyes hatékonyság Problémaközpontú megküzdés * p≤.33 0.464*** 0.Pozitív érzelmek kifejezése.11 Érzelemközpontú megküzdés Problémaközpontú megküzdés 0.érzelmi munka Pszichiátriaipszichoterápiás ellátás Deperszonalizáció Független változók Standardized coefficients β t-test R2 Negatív érzelmek kifejezése Érzelmi disszonancia Érzelmi kontroll 0.072* 0. Érzelemszabályozási lehetőségek . ez volt az egyetlen olyan terület. hogy az onkológiai dolgozók körében az érzelmi munka igen nagy magyarázó értékű. modellben szerepelnek az érzelemközpontú megküzdés és a problémaközpontú megküzdés.365 0. A 21. A 2. Érzelemszabályozás zavara Érzelmi disszonancia.996+ 0.365*** 0.143* 3.megküzdés Pszichiátriaipszichoterápiás ellátás Érzelmi kimerülés Érzelemközpontú megküzdés Deperszonalizáció Érzelemközpontú megküzdés Onkológiai-hospice ellátás Érzelmi kimerülés Személyes hatékonyság 0.44 Onkológiai-hospice ellátás Érzelmi kimerülés Deperszonalizáció Személyes hatékonyság Érzelmi disszonancia Interakciós kontroll Érzelmi kontroll Pozitív érzelmek kifejezése 0.45 0. modellben a következő független változókkal dolgoztunk: Érzelemszabályozás követelményváltozói .412* 2.062* -1. ahol a kiégés mindhárom alskáláján kapott pontszámot 110 . Szenzitivitással és együttérzéssel kapcsolatos követelmények.492 0.274 2.389 0.921** 1. Interakciós kontroll.01 *** p≤.954+ 2.Függő változó Model 1 .389 -0.337* 2.552 2.572* 2. Negatív érzelmek kifejezése. Az R2 értékei minden esetben a modell egészére vonatkoznak.328 2.376 0.609* 3.221* 2. az elemzéskor az 1.406 2.Érzelmi kontroll.31 0.50 Egyéb egészségügyi területeken dolgozók Érzelmi kimerülés Érzelmi disszonancia Negatív érzelmek kifejezése Személyes Hatékonyság Pozitív érzelmek kifejezése Interakciós kontroll Model 2 .432 2. Semleges érzelmek kifejezése.09 0. Amikor a kiégés pontszámokat vizsgáljuk.05 ** p≤.312 0.248 0.407* 0.775+ 1.354 0.16 0.

Ezzel szemben a pszichiátriai-pszichoterápiás dolgozók esetében csupán a személytelen bánásmód skálán elért pontszámot befolyásolta jelentősen az érzelmi munka. táblázat). A megküzdés prediktív erejében is találtunk különbségeket. 111 .nagymértékben (45-50%-ban) megmagyarázzák az érzelmi munka kérdőíven elért pontszámok. amikor külön vizsgáltuk az egészségügyi területeket. hogy a nem adaptív érzelemközpontú megküzdés gyakoribb választása megjósolja a kiégés érzelmi kimerülés komponensén elért pontszámot (lásd 21. bár az univerzális eredmények tűnik.

Amikor csak a pszichiátria területén dolgozókat vizsgáltuk. Hogyan védheti meg magát a dolgozó az érzelmi kimerüléstől? A védekezés egyik romboló módja éppen a személytelen bánásmód megjelenése – vagyis amikor tárgyként kezdik el kezelni a betegeket. Aki a legnagyobb empátiával veti bele magát a gyógyító-beteg kapcsolatba. értelmezzük. érzelmi odafordulás. akkor kiderült az.1 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT (2005) A pilótamunka igazolta azt. intenzív. Kimerültségük oka lehet éppen ez a hosszú távú. amivel foglalkozni kell. pl. akik szívvellélekkel szeretnék végezni munkájukat. akik irreális tervekkel – például „mindenkit meggyógyítok. 2004). hogy ez az attitűd 20%-ukra 112 . vagy az életkor függvénye. Az eredményekből látható az. hogy azok égnek ki. hogy a kiégés megjelenése nem a pályán eltöltött idő. a gyakran használt „beteganyag” kifejezést). hogy feltárják és azonosítsák a mentális egészség területén dolgozók munkájának azon jellegzetességeit. A gyógyító tevékenység középpontjában – különösen a pszichiátria és a kardiológia területén – a beteggel való hosszú távú kapcsolat áll. Rájuk kellene a legtöbb figyelmet fordítani.6. amelyek leginkább hozzájárulnak az érzelmi kimerülés emelkedéséhez (Lloyd és King. vagyis a legérzékenyebbek. MEGBESZÉLÉS Ebben a fejzetben a három kutatásban kapott eredményeket elemezzük. és „darabként” gondolnak rájuk (ld. Lloyd és King ausztrál foglalkoztatók és szociális munkások körében végzett vizsgálatukban kiemelik. ugyanakkor azt is tudjuk. Ezért sok esetben a lelkes. A kiégés prevalenciája az általunk vizsgált csoportban magas volt. fiatal pályakezdők a legveszélyeztetettebbek. A kutatási eredményeket a kutatási projektekhez kapcsoljuk és időrendben haladunk a megbeszélésük során. Leginkább problémás területnek az érzelmi kimerülés bizonyult. ezért a jövőben a kutatásoknak arra kell irányulniuk. az meríti ki leggyorsabban empátiás kapacitását és juthat a kiégés állapotába. akik a legtöbbet szeretnék adni. hogy a kiégés olyan probléma. 6. hogy a kiégés három dimenziója közül az érzelmi kimerülés a legmagasabb. mindenkin segítek” – indulnak el az egészségügyi pályán.

Célunk az volt. Néhány skálát csak az egyes foglalkozási csoportokban tudtunk elkülöníteni: a pedagógusok csoportjában a Különböző Érzelmek Kifejezése skálát. 2004). hogy nincs különbség a súlyos pszichiátiriai betegeket gondozó házastársak és nővérek kiégettsége között (Angermeyer és mtsai. Ez részben 113 a foglalkozások jellegzetességeivel . amely a kiégéssel kapcsolatba hozható. Angermeyer és munkatársainak kutatása éppen arra világított rá. hogy a kiégés a munka világában értelmezhető jelenség. mégis van. Az érzelmi kapcsolatok szerepe a kiégés alakulásában nem egyértelmű. A társas kapcsolati háló védő szerepét részben sikerült igazolnunk. hogy minél több klienssel foglalkozik valaki. illetve ennek hatása az érzelmi kimerülésre. valamint az érzelemkifejezés kiégésben betöltött szerepének vizsgálatán. ezért az érzelmi munka változót beemeltük az elméleti koncepcióba. A vizsgálat megtervezésekor még nem tudtuk azt. hogy foglalkozásonként eltérő. mely szerint nem a társas kapcsolati háló egésze az. Vizsgálati eredményünk azonban azt az álláspontot erősítheti. vagyis a többség még nem jutott el idáig (vagy nem szívesen vallja be). lehetséges. Kérdéses a klienskapcsolatok száma. az is lehetséges. azért kiemelendő. 6. az autóbuszvezetőknél az Érzelmekkel Kapcsolatos Normák skálát. 2006). Bár magától értetődőnek tűnhet az a gondolat. az ezzel kapcsolatos eredmény. a Negatív Érzelmek Kifejezése és a Neutrális Érzelmek Kifejezése skálákat. A fentebb említett ausztrál vizsgálatban éppen a kliensekkel való mindennapos találkozások bizonyultak fontos védő faktornak a szociális munkások és foglalkozásterapeuták munkájában (Lloyd és King.2 A FRANKFURTI ÉRZELMI MUNKA SKÁLA HAZAI ADAPTÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A minta egészén sikerült igazolnunk a Pozitív Érzelmek Kifejezése. amikor éppen a kliensekkel való találkozások járulnak hozzá a munkaelégedettséghez. annál kimerültebb. hogy a következő lépésben finomítsunk az érzelmi kapcsolatok. hogy más módon próbál megküzdeni az érzelmi túlterheltséggel.jellemző. vagy sem. hogy kizárólag a munka világához köthető-e a tünetcsoport. hanem a munkatársaktól kapott támogatás. hogy az érzelmi kapcsolatokra vonatkozó kérdés ennyire fontos lesz számunkra. mert éppen napjainkban alakultak ki nagy viták a nemzetközi fórumokon azzal kapcsolatban.

hogy ezek érvényességét nem sikerült igazolnunk. hogy sem pozitív. hiszen csupán az összefüggés ténye bizonyos. kifejezéstelennek.magyarázható. hogy az érzékenység és az empátia egymást kölcsönösen feltételező képességek. a pedagógusoknál nem. Az autóbuszvezetők csoportjában a depresszió és a negatív érzések között talált összefüggés nem meglepő. A Neutrális Érzelmek Kifejezése skála egyik tétele éppen így hangzik: „Milyen gyakran szükséges munkája során se nem pozitív se nem negatív érzéseket kifejeznie a kliensek felé?” Ezeket az összefüggéseket kizárólag az autóbuszvezetők mintáján sikerült igazolnunk. Ebben a mondatban együtt bukkan fel a megértés és a rezonancia gondolata. hiszen fentebb már utaltunk rá. sokszínűségét. Zammuner és mtsai 2003. vagy azok. Amennyiben valaki érzékeny a kliens szükségleteire. 150). Az érzelmi disszonancia egészségkárosító hatása jól ismert a nemzetközi szakirodalomból (Zapf és mtsai 2001. Tschan és mtsai 2005). mit szeretne. Valamiféle rezonancia támad ilyenkor a másik emberrel. hangulatainak. hajlamosabbak depresszióra. sem a minta egészén. Buda Béla szerint: „Az empátia lényegében a másik ember érzelmeinek. mitől tart egy-egy emberi szituációban. Elképzelhetőnek tartjuk. Valójában – ahogyan Buda Béla írja – „az empátiás képesség fejlesztése révén jön létre az érzékenység növekedése” (Buda 1994.” (Buda 1994. és ezáltal annak a megértése. Elképzelhető. érzelemmentesnek tűnik – ez jelentheti azt. a rezonancia és a megértés minden bizonnyal együtt 114 . sem negatív érzéseket nem mutatnak ki. hogy a depressziós autóbuszvezetők másként gondolkodnak a kimutatási szabályokról. akik hajlamosabbak gyakrabban kifejezni a negatív érzéseiket. indulatainak előidézése magunkban. E két jelenség tehát. Az oktatás mint értelmiségi munka megköveteli az érzelemkifejezés finomságát. Az Érzékenységgel kapcsolatos követelmények és az Empátia skáláknak nemcsak a megbízhatósága kérdéses. Az autóbuszvezetői munkakörben sokkal inkább érvényesülnek az explicit elvárások az érzelemkifejezéssel kapcsolatban. hiszen a depresszió negatív hangulati állapotnak tekinthető. miszerint a depressziós betegek arca sok esetben üresnek. 150). sem pedig a két foglalkozásnál. hogy a másik ember mit érez. Az ok-okozati kapcsolatról csak feltételezéseink lehetnek. hogy a hazai vizsgálatok során nem sikerült elkülönítenünk egymástól ezt a két skálát. A depresszió és a neutrális érzelmek kifejezése között talált kapcsolat egybecseng azzal a klinikai tapasztalattal. További probléma. akkor könnyebben képes megérteni és megismerni az érzelmi állapotát.

hogy a klienst. nem csupán érzés. Majd áttekintjük azt. A jövőben a kérdőív használata során szükséges lesz e két skála magyar változatának érvényességét tovább vizsgálni.járnak.3 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLAT (2008) Az eredmények megbeszélése során kitérünk a hipotézisek vizsgálatára. szorosan összekapcsolódnak. A deperszonalizáció olyan bánásmódot jelent. hogy mindhárom esetben – a minta egészén és a foglalkozások esetében is – az empátia kifejezése a Pozitív Érzelmek Kifejezése faktorba került. Az empátia összetett működésmód. Elképzelhető. 2000). 115 . A kiégés személytelen bánásmód komponense a semleges érzelmek kimutatásával kapcsolódott össze. az érzelmi munkára. a megküzdésre és a társas támogatásra. A tanárok érzelmi kimerültsége a negatív érzelmek kifejezésével mutatott pozitív irányú kapcsolatot. hanem gondolkodás. hogy a negatív érzéseket gyakrabban közvetítse a diákoknak. 6. Érdekes eredmény volt az is. jelen esetben a diákot érzelemmentesen vizsgáljuk (Petróczi 2007). vagy amennyiben a pedagógus érzelmileg kimerült. így a tanár hajlamosabb lesz arra. Az érzelmi kimerültség ugyanakkor negatív hangulati állapotot is eredményezhet. attitűd. hogy a semleges érzelmek kifejezésével ez az érzelemmentes bánásmód könnyebben megvalósítható. hiszen a hatékony prevenció és intervenció kidolgozásához ezen információk elengedhetetlenek. viselkedés (Najavits. hogy mely változók befolyásolják a kiégés kialakulását. mégis hasonló viszonyulásról szól a gyakorlati munkában. ezzel azt sugallva. ez megnehezíti vizsgálatát. mintha nem is lenne személyiségük. A dehumanizáció következménye. akkor kevesebb energiát fordít az érzelmek szabályozására. a jelen kérdőíves vizsgálatban résztvevők kiégésének mértékére. Ugyanakkor – mint minden adaptált és fordított kérdőív esetében – itt is fennáll a nem megfelelő szóhasználat lehetősége: a megértés és az együttérzés szavaink jelentése bár különböző. és úgy kezeli őket. hogy az empátia kifejezést a magyarok pozitív jelentéssel ruházzák fel. amelynek során a tanár távol tartja magát a diákoktól. Több magyarázat is lehetséges: a negatív érzelmek szabályozása a tanítás során megterhelő lehet és hosszú távon vezethet érzelmi kimerültséghez.

mint ahogyan a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók magasabb érzelmi kimerültségét sem (H2). Pikó. 2008. mint a Pikó által dokumentáltak.3. az erre vonatkozó hipotézisünket tehát nem sikerült alátámasztanunk (H1). Éppen a munkaterület jellege miatt feltételeztük. és magasabbat. személyes hatékonyságérzetük hasonlóan alakult. mint Pikó (2006) 201 egészségügyi dolgozóra irányuló vizsgálatában. személytelen bánásmód szempontjából hasonló eredményeket mutatnak holland nővértársaikhoz.1 Kiégés – közepes mértékű az érzelmi kimerülés alapján. ez az érték lényegesen alacsonyabb. 1994). A hazai kutatásokkal összevetve valamivel alacsonyabb érzelmi kimerülést tapasztaltunk. alacsony fokú a személytelen bánásmód alapján és közepes mértékű a személyes hatékonyságérzetet vizsgálva Az egészségügy különböző területein dolgozók jelen vizsgálatban nem mutattak jelentős mértékben eltérő kiégést. elképzelhető. mint mi a mintánkban a hasonló területen dolgozóknál. és a lengyel nővérekhez képest ritkábban kezelik tárgyként a beteget (Schaufeli és Janczur. pszichiátriai területen dolgozók lényegesen magasabb érzelmi kimerülést és alacsonyabb személytelen bánásmódot jeleztek. Ádámék vizsgálatához hasonló deperszonalizáció átlagértéket kaptunk. mint amit Ádám és munkatársai írtak le 2008-ban 420 fős orvosi mintán (Ádám és mtsai. hogy nagyobb minta esetén sikerülne megerősíteni ezt az összefüggést.6. Sorgaard és munkatársai (2007) öt európai kultúrában vizsgálták összesen 204 akut pszichiátriai ellátásban dolgozó kiégését és lényegesen alacsonyabb érzelmi kimerülést találtak. Jelen vizsgálatban szereplő nővérek érzelmileg kimerültebbek és nagyobb személyes hatékonyságérzettel rendelkeznek lengyel (N=200) és holland (N=183) kollégáikhoz képest. valamivel alacsonyabb érzelmi kimerülést és deperszonalizációt találtak. Girgis és munkatársai 2009-es tanulmányukban 622 fős onkológiai mintán vizsgálták a kiégés jelenségét Ausztráliában. pszichológusok kiégésére. ez tendenciáját tekintve beigazolódott. hogy a személytelen bánásmód kevésbé jellemző a pszichiáterek. mint mi az onkológiai dolgozóknál. Pinikahana és Happel (2004) tanulmányában az ausztrál pszichiátriai ápolókhoz (N=136) viszonyítva az általunk megkérdezett. Eredményeink leginkább Loyd és King (2004) által 304 ausztrál foglalkozásterapeuták és szociális munkások körében leírt kiégési mutatókra hasonlít. Az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók jelezték a 116 . 2006).

1995). ahol drámai különbségek mutatkoznak. Ahola és kutatócsoportja a finn lakosságra reprezentatív vizsgálatában különböző életkori csoportok kiégését tanulmányozta és azt emelik ki. melyek az ápolók nagyobb veszélyeztetettségéről számolnak be (pl. erre Schaufeli és van Dierendonck hívják fel a figyelmet (Schaufeli és van Dierendonck. 22.2 A kiégést befolyásoló szociodemográfiai tényezők Az egyik legalaposabban kutatott tényezők körét képviselik a szociodemográfiai változók. ám szorosan kötődik a személytelen bánásmódhoz is (Garossa és mtsai. míg mások szerint az orvosok körében magasabb a kiégéses tünetek előfordulása (pl. 2004).3. 32% közepes).legmagasabb értéket a személyes hatékonyságérzet skálán az említett hazai vizsgálatokkal összevetve. illetve pályájuk elején lévő egészségügyi dolgozók veszélyeztetettségére irányítják figyelmünket.5% magas.0% közepes) az említett tanulmányban publikáltakkal összevetve (60% magas. 2008. majd csökken a karrier során (Ahola és mtsai. Alacacioglu és mtsai. Az ápolók és az orvosok kiégettsége között nem találtunk szignifikáns különbséget (p≥0. az ezzel kapcsolatos szakirodalmak is ellentmondásosak. Elképzelhető. 2008). 2008). hogy milyen munkaterületen dolgozik az ápoló vagy az orvos. hogy a magyar övezetek kialakításának szükségességét jelzik ezek az eredmények. Jelen vizsgálatban az életkor az.05). Ez az összefüggés az érzelmi kimerülés esetében a leghangsúlyosabb – hasonló eredményeket írtak le Garossa és munkatársai 2008-ban –. A mintánkban szereplő orvosok magas fokú érzelmi kimerülésének prevalenciája hasonlóan alakult Ádám és munkatársai (2009) háziorvosokat (N=453) vizsgáló eredményeihez. A magas és közepes mértékű kiégést jelző cinizmus és a deperszonalizáció előfordulása jelen kutatásban lényegesen alacsonyabb (8. 2008). 117 . hogy a kiégés növekszik. Hegedűs és mtsai. amely a fiatal pályakezdők. Sharma és mtsai. 6. hiszen a Maslach által javasolt övezetek amerikai mintán lettek kidolgozva. és lehetnek kulturális eltérések. ellentétben a személytelen bánásmóddal. hiszen vannak tanulmányok. Valószínűleg jelentősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket az is.

hogy az egészségügyi terület jellege hatást gyakorol a kiégés érzelmi kimerülés komponensére. kapcsolatban lehet a betegség jellegével. lehet a segítő-kliens interakcióhoz kötődő jellemző. 2003). hogy a pszichiátria területén dolgozóknál a személyes hatékonyságérzet a kliensek iránt megfogalamazódó elfogadás.3 A kiégést befolyásoló. közelség és segítőkészség érzéseivel társul.Az iskolai végzettség hatást gyakorol a személyes hatékonyságérzetre. mind a pszichiátriai-pszichoterápiás területeken való működés prediktortényezőknek bizonyultak az érzelmi kimerülés szempontjából. mert kevésbé képesek megbírkózni a stresszel (Demir és mtsai. A fiatal nővérek körében gyakori a kiégés. Mind az onkológiai. hogy egyes egészségügyi területek megterhelőbbek egy-egy háttértényező miatt (ami lehet a páciensekhez. 2003). mégis úgy tűnik. 6. Ehhez köthető a pszichoterápiás órák számával kapcsolatos eredményünk. hogy az egészségügyi területeket független 118 . egyéni teherbírásunkat és határainkat. amit korábbi kutatásunkban is kiemeltünk. Brewer és Shepard. 2006). Ugyanakkor ez megerősiti azt. mert az egyes területeken dolgozók kiégés prevalenciájában nem találtunk különbséget. A pszichoterápiás tevékenység a munka minőségi elemét jelentheti. egyfajta erőforrásként tekinthetünk rá. a cinikus viselkedésnek (Kovács. 2004. amely arra vállakozott volna. a munkában szerzett tapasztalat kedvelt téma a kiégéskutatásban (pl. munkához köthető tényezők A pályán eltöltött idő. Azt is láthattuk. 2006a). hogy a „tömegrendelés” megterheli a dolgozókat és kedvez a személytelen bánásmódnak. Az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók érzelmi kimerülését és cinizmusát megjósolta a kliensek száma. hogy az említett változók között alacsony negatív korreláció ragadható meg. annál kevésbé érzi magát hatékonynak. vagy még feltáratlan pályamotivációs tényezőkkel). Brewer és Shepard (2004) a pályán eltöltött idő és a kiégés kapcsolatát feltáró kutatások metaanalízise során leírták. Pikó nagyobb mintán történt vizsgálatában ugyanezt az eredményt figyelte meg (Pikó.3. Demir és mtsai. Holmquist és Jeanneau (2006) korrelációs vizsgálatukban hangsúlyozzák. de a kiégés megelőzése szempontjából ismerni kell saját. mely szerint minél több terápiás órát visz a dolgozó. ezzel igazolva a kiégés definíciójában szereplő tartós interperszonális stresszorok létjogosultságát. Nincs tudomásunk olyan vizsgálatról. Ez azért érdekes.

2007). Mart nez-I igo és mtsai. a legtöbb kutatás az egyes osztályokon. 6. míg a személyes hatékonyságérzetet a pozitív érzelmek kifejezésével kapcsolatos követelmények. Hegedűs és mtsai. míg a kiégés másik két aspektusa inkább az érzelemszabályozás munkakövetelményével mutat szoros összefüggést.4. Mivel magyarázhatók ezek a különbségek? A pszichiátriaipszichoterápiás ellátásban az érzelmek kifejezése.változóként szemlélje a kiégés modelljében. 2008. vagy éppen a 119 . Naring és van Droffelaar. Ben-Zur és Michael. 2004). Hipotézisünket (H7). hogy az érzelmi disszonancia a kiégés dimenziói közül leginkább az érzelmi kimerülésre gyakorol hatást. 2006. 2007. sikerült igazolnunk. Vagyis úgy tűnik. 6. Ugyanakkor tendencia szintjén megjelent nálunk a kiégés harmadik komponense.3. Bakker és Heuven.1 Az érzelmi disszonancia prediktív szerepe eltérő az egyes egészségügyi területeken és a különböző foglalkozási csoportokban Míg az onkológiai-hospice ellátásban és az egyéb területen dolgozóknál az érzelmi disszonancia az érzelmi kimerülést határozta meg. hogy a kiégés stresszkomponense az érzelmi munka stresszkomponensével jár együtt szorosan. a személytelen bánásmódot a negatív érzelmek kifejezésének szabályozásával kapcsolatos követelmények befolyásolják. amit eddig még nem dokumentáltak. A többváltozós lineáris regressziós modellben sikerült kontrollálnunk az érzelmi disszonancia hatását a többi változóra. Pálfi. A nemzetközi trendekhez hasonlóan ebben a vizsgálatban is sikerült az érzelmi disszonancia érzelmi kimerülésre és deperszonalizációra gyakorolt pozitív hatását megerősíteni (pl. hogy az érzelmi munka nem egyformán hat a kiégés egyes komponenseire. Liakopoulou és mtsai. 2007. addíg a pszichiátriai-pszichoterápiás területen tevékenykedők esetében a kiégés személytelen bánásmód. a személyes hatékonyság és az érzelmi disszonancia fordított irányú kapcsolata. cinizmus komponensét befolyásolta.3. a különböző területeken dolgozók körében a kiégés prevalenciát vizsgálta (pl. mely szerint az érzelemszabályozás követelményei és az érzelemszabályozás zavara hatást gyakorolnak a kiégéses tünetekre. Azt tapasztaltuk. 2006. Sherman és mtsai. az autentikusság. Dunwoodie és Auret.4 Az érzelmi disszonancia mint stressztényező megjósolja a kiégést Az érzelmi munka hozzájárul a kiégés kialakulásához. 2007. 2007. így feltárult.

in press). és ez vezethet a beteggel szembeni távolságtartó attitűd kialakításához (Szluha és mtsai. Jelen vizsgálattal. képtelen ráhangolódni a betegre. Szluha és munkatársainak (2007) 50 fős onkológiai dolgozói mintán történt vizsgálatából kiderült. a kiégés stresszkomponenséhez járulnak hozzá. A súlyos. vagyis érzelmileg kimerült – nagyon nehéz a megfelelő érzelmeket tükrözni. adott esetben a szorongás csökkentése. drága kutatási terület (Najavits. akkor az a klienskapcsolatban mindneképpen zavart okoz (terapeuta hitelessége sérül). képtelen adni. hogy a valós érzelmek eltitkolása idővel énvédő mechanizmussá válik. Abban az állapotban – amikor a dolgozó úgy érzi. majd viselkedéshez vezethet. vagyis stresszt okoznak. hogy eltitkolja aktuális lelkiállapotát. nővéreket a pszichiátria világába. akarják-e megosztani a kutatókkal az érzelmeiket. hogy a dolgozók 90%-a energiát fektet abba. Kiemelik. hogy az érzelmi disszonancia gyakrabban fordult elő az onkológiai-hospice területen dolgozók csoportjában (Kovács és mtsai. és mindemellett rendkívül munkaigényes. Sok esetben éppen az intenzív érzelmek vonzzák az orvosokat. a pszichoterápia egyik célja ennek az érzelmi zavarnak a rendezése. az adott élethelyzet megértése stb. A pszichoterápia kognitívemocionális interakciók sorozatának tekinthető. ezért ha ezen a területen disszonancia lép fel. azt alá tudjuk támasztani. hogy képesek-e az érzéseiket közölni. ami távolságtartó attitűdhöz. befolyásolják-e az érzésiket a páciensek diagnózisai. Le Blanc és kollégái (2001) onkológiai területen vizsgálták többek között az érzelmi típusú munkakövetelmények és a kiégés között fellelhető összefüggést és 120 . mind a kiégést validált kérdőívekkel mértük. ahol mind az érzelmi munkát. Az érzelmek kifejezésének hogyanja és mikéntje a gyógyító-segítő tevékenység alapeleme. 2007). é. daganatos betegekkel.) A pszichiátriai vagy pszichés problémával küzdők sok esetben érzelmi zavarral is küzdenek.n. Najavits kiemeli. mert kérdés. amire a szakképzések felkészítik a terapeutákat. a haldoklókkal való foglalkozás során a ki nem fejezhető érzelmek az érzelmi kimerüléshez. milyen módszerrel vizsgálható a kérdés. ami krónikus vagy halálos betegséggel küzdők esetében még fokozottabb körültekintést igényel. hogy a terapeuták érzelmeit kutatni rendkívül problémás. azt azonban nem. 2000).kongruencia a terapeuta hitelességét fémjelzi. hogy az érzelmi disszonancia az onkológiai területen távolságtartó viselkedéshez vezetne. amelynek a páciensre gyakorolt érzelmi hatása elsődleges megerősítésként szolgál a terápia bizonyos fázisaiban (Hoehn-Saric.

hogy munkájuk során ritkábban kell kifejezniük a negatív érzéseket. Az "érzelmi fertőzésre" való fogékonyság és a halállal. így az egyik legerősebb motiváló tényezőt: az orvos-beteg kapcsolattal való elégedettség érzését veszítik el. a magány. 2001). kiderült. amit a betegek elvesztése miatt éreznek.kíváncsiak voltak arra. akkor gátolniuk kell ezek kifejezését és más érzelmet. hiszen amikor a negatív érzések megszületnek. hogy azoknak az onkológiai dolgozóknak volt a legmagasabb az érzelmi kimerülése és deperszonalizációja. és akik fogékonyak voltak a kiégett kollégák érzéseire. hangulatot kell tükrözniük. Az ”érzelmi fertőzésre” fogékonyabb nővéreknél a gyakori szembenézés a halállal. Ugyanakkor az ápolók körében – függetlenül attól. a bűntudat. A gyász. hogy ez a csoport összevetve az orvos-pszichológus csoporttal szignifikánsan gyakrabban él át érzelmi disszonanciát. Kimutatták. haragot stb) is átélnek. haldoklással az érzelmi kimerülés növekedéséhez vezetett (Le Blanc és mtsai. hogy mélyen bevonódjanak a gyógyító kapcsolatba. Az onkológiai-hospice ellátásban dolgozók úgy érezték. A terminális állapotú betegek gondozása során a dolgozók negatív érzelmeket (frusztrációt. hogy ezt az összefüggést mennyire befolyásolja az. nem szabad kifejezniük a betegekkel. szabad. Lyckholm (2001) szerint éppen a harag. Vajon honnan tudják az egészségügyi dolgozók. haldoklással való konfrontáció mint érzelmi munkakövetelmény együttesen befolyásolja a kiégés érzelmi kimerülés és deperszonalizáció komponensét. a frusztráció érzése nehezíti meg az ilyen területen dolgozók számára azt. ám ezeket nem mutathatják ki. Amikor a foglalkozásokat vizsgáltuk. a szomorúság. akik kiégett kollégák társaságában voltak. Ez vezethet érzelmi disszonanciához. veszélyeztetve ezzel a személyes és szakmai integritásukat. haldoklással a deperszonalizáció növekedésével járt együtt. 121 . Az is igaz. kísérniük kell a többi súlyos beteget. Az érzelmi disszonancia kérdése szorosan kapcsolódik a kimutatási szabályok kérdéséhez. hogy munkájuk során milyen érzelmeket szükséges. szomorúságot. csalódást. a sokk. a tehetetlenség érzéseivel társul – ezek megélése esetén is végezniük kell munkájukat. hogy valaki mennyire fogékony az érzelmi fertőzésre (átveszi a páciens érzéseit. hogy az illető kevéssé vagy nagymértékben volt fogékony az érzelmi fertőzésre – a gyakori szembenézés a halállal. hogy csak az ápoló-asszisztens csoportnál emelkedik ki az érzelmi disszonancia. amely az érzelmi kimerülésnek a legerősebb prediktora az érzelmi munka dimenziói közül. ”ráragad” a kollégája érzelmi állapota). gondozniuk.

5 A negatív érzelmek kifejezésének követelménye a kiégés prediktor tényezője Az érzelemszabályozás követelményei közül az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók esetében a negatív érzelmek kimutatásával kapcsolatos munkahelyi elvárás emelkedett ki. hogy hozzájussanak ezekhez a munkavégzést érintő fontos információkhoz. Az orvos-beteg. A negatív és disszonáns érzelmek közvetlenül és közvetetten is befolyásolják az életminőséget. Eredményünkkel ellentétben Zapf és Holz (2006) a szolgáltatásban dolgozók körében végzett vizsgálatukban azt találták. az irritáltság és az érzelmi disszonancia között pozitív kapcsolatot talált. 2003). hogy a kimutatási szabályokról a felettesétől vagy továbbképzéseken tájékozódott. hogy „Én magam állítottam fel ezeket a szabályokat”. és amennyiben belsővé válnak. ezért ahhoz további energiákat szükséges befektetniük. Az ápolók kimutatási szabályokkal kapcsolatos bizonytalansága érzelmi disszonanciához vezethet. mint az önmaguk által felállított szabályok. az élettel való elégedettséget (Zammuner és mtsai. hogy ennek fenntartásához bizonyos érdekek is fűződhetnek . és szignifikánsan ritkábban gondolta azt. illetve ápoló-beteg interakciókat szabályozó kimutatási szabályokra azért is érdemes figyelni.és nehezítheti az orvos-ápoló-beteg közötti interakciót. mert a kimutatási szabályokat elfogadva a munka érzelmi követelményeivel szemben nem a deperszonalizációt használják majd megküzdésként. hogy a felettesektől vagy a továbbképzéseken hallott információk megbízhatóbbak. 6. 2002). normaként működnek. így könnyebben ellenőrizhetőek. hogy a negatív 122 . Az ápoló-asszisztens csoport az orvos-pszichológus csoporthoz képest szignifikánsan gyakrabban válaszolta azt. A kiégés érzelmi kimerülés és személytelen bánásmód komponensét egyaránt befolyásolta. Az ápolók és asszisztensek számára a kimutatási szabályok nem igazán voltak hozzáférhetők.3. Valószínű. érzelmi disszonanciát (Zapf. amelynek egészségre gyakorolt negatív hatása jól ismert a szakirodalomból: Zapf (2002) a pszichoszomatikus panaszok.lehet. erősítheti a merev hierarchiát az orvosok és az ápolók között . hogy az ápolók és asszisztensek számára kevésbé van meg a kimutatási szabályokhoz mint a munkavégzést érintő fontos információkhoz való hozzáférés.páciensekkel való kapcsolattartás során? A kimutatási szabályokra vonatkozóan lényeges különbségeket találtunk a két csoport között. Az. ez is okozhat érzelemszabályozási nehézségeket. könnyebben kézben tarthatók.

Elképzelhető. Elképzelhetőnek tartjuk. amelyek önmagukban is stresszt okoznak – pl. Mivel jelen vizsgálat nem ad lehetőséget ok-okozat megállapítására. mint a pszichiátriai és az onkológiai-hospice területeken dolgozók között. Ez egybecseng azzal az eredménnyel.érzelmek kifejezésének csekély hatása van a kiégésre. háziorvosi rendelésen dolgozók esetében a negatív érzelmek kifejezése gyakrabban fordulhat elő olyan szituációkban. goromba. A pszichés betegekkel foglalkozók – szemben az onkológiai-hospice és egyéb területeken dolgozókkal – érzeték leginkább. ha a páciens nem tartja be az orvos utasításait. hogy a negatív érzelmek kifejezéséről másként vélekedtek a különböző egészségügyi területeken dolgozók. nem tudhatjuk. A negatív érzelmek kifejezésének érzelmi kimerülésre gyakorolt közvetlen hatását az egyéb egészségügyi területeken dolgozóknál figyelhetjük meg. vagy azok égnek ki. Ez utóbbi területen a negatív érzések kimutatása terápiás hatással bírhat – pl. hogy a kiégés állapota hozza magával azt a kognitív változást. megfelelő módon történő kifejezése. 2009). A negatív érzelmek kifejezésével kapcsolatos munkakövetelmény meghatározó az orvosok kiégése szempontjából is. akkor fontos lehet a szigorúság kifejezése. hogy munkakövetelmény a negatív érzések kifejezése. Saját kérdőív adaptációs vizsgálatunkban korreláció szintjén a tanárok almintájában hasonló eredményeket írtunk le (Kovács és Hegedűs. mint az egészségügyi dolgozók esetében. hogy a különbség a foglalkozás jellegéből adódik. hogy a belgyógyászati. fül-orr-gégészeti. akik hajlamosabbak azt hinni. agresszív beteggel kommunikálni. hogy az érintettek másként gondolkodnak a kimutatási szabályokról. hogy gyakran kell kifejezniük negatív érzéseiket. Az orvos-pszichológus csoportban az érzelmi kimerülést és a deperszonalizációt is befolyásolta. A kiégés és a negatív érzelmek kifejezése közti kapcsolatot Zapf és mtsai 2001-es tanulmányukban is leírták. a pszichoterápiás helyzetekben a terápia sikeressége szempontjából elengedhetetlen a negatív érzések megfelelő időben. A negatív érzelmek kifejezésével kapcsolatos követelmény alacsonyabb ennél a csoportnál. habár ők is leírták a negatív érzelmek kifejezésének közvetlen hatását az érzelmi kimerülésre. 123 . hiszen a banki alkalmazottak és pincérek munkájában a negatív érzések kifejezése kevésbé karakterisztikus elvárás.

Minél inkább a munkavállaló kezében van a döntés arról. segítő-kliens interakció elemeit (interakció hossza. Az érzelmi devianciát bünteti a szervezet. és körülírtak a kliensinterakciók. az intézmény. mely érzéseket. A személytelen bánásmód komponensre az érzelmi kontroll pozitív hatást gyakorolt. a kliens (beteg).6. hiszen ezzel érzelmi devianciát követne el (megszegné az érzelemszabályozásra vonatkozó szabályokat). hogy amikor az egyes egészségügyi területeket külön vizsgáltuk. 2001). Az érzelmi deviancia az önkontroll hiányából fakad és károsítja az önértékelést (Tschan és mtsai. Különösen a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók érezték úgy. hogy nem jelenik meg a cinizmus. Tendenciaszerűen ez az összefüggés az onkológiai-hospice ellátásban dolgozók esetében is megjelent. akkor a pszichiátria területén dolgozók személytelen bánásmódja esetében volt a legnagyobb szerepe az érzelmi kontrollnak. illetve fejezi be a klienssel az interakciót (Zapf és mtsai. minél kevésbé dönthet arról. hogy kimutatja-e a kívánt érzelmeket (ez gyakori olyan munkakörökben. Vagyis amikor az orvos-beteg. ahol nem explicitek az érzelemszabályozással kapcsolatos információk). hogy mikor fejezi be a beszélgetést a klienssel. mikor és kivel lép kapcsolatba. annál magasabb az érzelmi kimerülés pontszáma. hogy a kimutatási szabályok az intézményi kultúra implicit részét képezik.3. és azt hogy mikor kezdi el. mert a dolgozó úgy érezheti. Az interakciós kontroll a munka kontroll speciális eseteként fogható fel (Zapf és mtsai. ami elsőre meglepő eredménynek tűnhet. Egy másik tendenciaszerű pozitív irányú összefüggés a kiégés személyes hatékonyság dimenziója és az interakciós kontroll között mutatkozott. Az egészségügyben nem annyira szabályozottak. Az onkológiai-hospice területen ez csak tendenciaként 124 . Magas az interakciós kontroll. Schmitz és mtsai. 1999) és az érzett kontroll kiégésre gyakorolt negatív hatását már több tanulmányban igazolták (pl. 2000). hogy nem engedheti meg magának. hogyan lehet kifejezni) alaposan meghatározzák.6 Az érzelemszabályozás lehetőségei is befolyásolják a kiégést – az érzelmi kontroll a deperszonalizációt. annál magasabb lehet a cinizmus skálán elért pontszáma. ha a dolgozó döntheti el. de csak az egyéb egészségügyi területeken dolgozók körében. 2006. 2005). míg az interakciós kontroll az érzelmi kimerülést befolyásolja Az interakciós kontroll szignifikáns fordított irányú kapcsolatot mutatott a kiégés érzelmi kimerülés komponensével a teljes mintát elmezve. akkor elképzelhető. Ezért nem véletlen. Minél kevesebb az interakciós mozgástere az egészségügyi dolgozónak. Shirom és mtsai.

hogy az onkológiai-hospice és az egyéb területen dolgozóknál találtuk meg ez az összefüggést. ne szorongjon. Sok esetben az orvosi beavatkozás.7 Minél gyakrabban szükséges pozitív érzelmeket kifejezni. A pszichiátriai betegségek kezelése során inkább a kezelés kognitív-emocionális aspektusa hansúlyos. Az orvosok és szakdolgozók érzelemkifejezésükkel befolyásolni kívánják a betegek érzelmi állapotát. A magyarázat részben az érzelmek faciális feedback elméletében rejlik. Ezzel szemben a közvetett hatást az érzelmi disszonancia mediálja. ez pozitív feedbackként értelmezhető a dolgozó számára. fizikai. ahol a kezelés sokszor fájdalmas. ennek hatására növekedhet az elégedettségérzése és az önértékelése. hogy a szándékos pozitív érzelemkifejezés az interakciós partnerből is hasonló érzéseket vált ki. annál magasabb a személyes hatékonyság érzése Az érzelmi munka egyik pozitív hozdékaként említhető az. hangulati állapota egyaránt jótékony hatással van a páciensekre és a gyógyító személyzet tagjaira. 6. ritkábban kerül előtérbe a test. hogy a ne a cinizmus jelenjen meg coping mechanizmusként. illetve egyéb fizikai betegségeknél. hiszen csak így lehet igazán hatékony a kezelés. autentikus érzelemkifejezés. Ezek csupán hangsúlyeltolódások. az embert a maga teljességében érzelmi. ezzel esélyt adni arra.3. az eredmény mindkét esetben sikeres. 2006). valószínű. hogy a páciens nyugodt legyen. Ez lehet a prevenció egy olyan területe. Zapf és Holz tanulmányukban leírják. daganatos vagy krónikus betegségek esetében. szellemi egységében szemléljük és betegsége érintheti valamennnyi felsorolt területet. amelyekben a kívánt pozitív érzelmet automatikusan. 2006). hogy a klienstől visszakapja a dolgozó ezt a pozitívumot (Zapf és Holz. Ez különösen hangsúlyos lehet a súlyos. A kezelőszemélyzet pozitív érzelmi.jelentkezett. hogy a pozitív érzelmek kifejezése közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorol a személyes hatékonyságérzetre (Zapf és Holz. természetesen bármilyen betegségről legyen szó. ezért talán nem véletlen. a fizikai. A közvetlen hatás olyan interakciók során figyelhető meg. a kezelés miatt alapvetően fontos. amellyel kapcsolatban érdemes több explicit információt nyújtani a dolgozóknak. Amennyiben sikerül a beteg érzéseit pozitív irányba befolyásolni. spontán megéljük. elhúzódó. féljen. hiszen ezekben a helyzetekben nem érzünk pozitívan és/vagy egyáltalán nem fejezzük ki a kívánt pozitív érzelmet vagy 125 . vagy mély (deep acting) érzelmi munkával sikeresen megjelenítjük.

intézmények integrálódtak. hogy képes volt valakinek az életét jobbá tenni. ha nem minden esetben. figyelmét. 2003). Mégis. Ez utóbbi egészségkárosító hatását több tanulmány igazolja (pl. annál alacsonyabb a kiégésünk mértéke Nagyon érdekesnek találjuk azt. lehetőséget adva minél több társas interakcióra. hogy minél több időt szánunk egyetlen páciensre. amely humánus. hogy általában mennyi időt töltünk a betegekkel. 2006). Brotheridge és Grandey. új munkacsoportok alakultak. Ha egészségügyi dolgozóként az ember megélheti azt. Kérdőíves vizsgálatunk időpontjában a magyar egészségügyi rendszer komoly átalakuláson ment keresztül. a munka intrinsic aspektusai felértékelődnek. vagy egyáltalán valaki életéhez valamit hozzátenni. akkor az kedvező hatást gyakorolhat kimerültségérzésére és megvédheti őt és a beteget attól. Úgy tűnik. hogy többet dolgozzon. kihívásokkal teli. amikor a munkavállalótól elvárják.3.felületes (surface acting) érzelmi munkát alkalmazunk. Az egészségügyben éppen a páciensekkel való gyógyító kapcsolat nyújthatja azt az érzést. és többnyire kevés idő jut egyetlen emberre. Az értelem. ahol a dolgozó a munkájától lelkesnek és energikusnak érzi magát (Cartwright és Holmes. hogy személytelenné váljon a kapcsolat. 2006). Természetesen ezt az állami egészségügyben nehezebb megvalósítani. rugalmasabb legyen és tolerálja a folyamatos változásokat és bizonytalanságot. Napjainkban. Ennek egyik eleme lehet az egyén szociális szükségleteire építve a közösség érzésének megteremtése. tudását. hogy minőségi munkát végezhet. megvédheti önmagát a kiégéstől. hanem az. Zamunner és mtsai. vagyis minél minőségibb a segítségnyújtás. Olyan munkakörnyezetet kell kialakítani. de olykor megéli a segítő azt. hogy egyetlen betegre átlagosan mennyi időt fordítunk. hiszen az emberek egyre inkább célokat és értelmet keresnek a munkájukban is (Cartwright és Holmes. 2002. részlegek megszüntek. megértését nyújta a hozzáfordulónak. a jelentőségteliség jelenti a kapcsolatot az egyén belső világa és a munkahely külső környezete között. hogy az érzelmi kimerülés szempontjából nem az számít. nagyobb felelősséget vállajon.8 Minél több időt szentelünk egyetlen betegre / kliensre. annál kevésbé jelentkezik az érzelmi kimerülés és a személytelen bánásmód. hogy odafordulását. 6. ahol rengeteg a páciens. jutalmazó. maradtak a 126 . leépítések). a meglévő társas kapcsolatok akár meg is szűntek (ld.

9 A munkáról alkotott kép.10 Az egészségügyi dolgozók gyakran használják a problémaközpontú megküzdést nehéz élethelyzeteikben Vizsgálatunkban szereplő egészségügyi dolgozók – elmondásuk szerint – döntően a problémaközpontú megküzdést használják. ahol a nővérek értelmesnek. gondozás érteleme” kérdőívet. hogy van értelme a munkájuknak. a klienskapcsolatok. A megküzdésre vonatkozó kérdésünk az epizodikus memóriából előhívható adatokra vonatkozik és nem általában az egyén saját megküzdéséről kialakított képét 127 . amelyek továbbra is biztosíthatják a dolgozók számára azt az érzést. a betegek elégedettebbek voltak az ellátással (Leiter és mtsai. 6. orvosokat. akik hivatásként választják az onkológiai betegekkel való foglalkozást. hogy mi adja a beteggondozás értelmét.betegek. a hivatásetika által meghatározottnak vélt kimutatási szabályok hatást gyakorolnak az érzelmi kimerülésre Az érzelmi kimerülés és a munkáról alkotott képben. akik jól szeretnék végezni a munkájukat.3. milyen kép élhet az emberek (betegek. Feltételezzük. a haldoklók gondozásának értelme van” elképzelés elvesztéséhez. illetve szakmájáról kialakított képpel próbálja összhangba hozni ezeket az elvárásokat (Szluha és mtsai. a hivatásetikában gyökerező kimutatási szabályok között pozitív irányú kapcsolatot találtunk. 2007). A kiégés kapcsolódhat „a betegek gyógyításának. erőt fejtenek ki. hogy mit várnak el tőlük a pályán. nővéreket kérdeztek arról. Geller és munkatársai (2008) egészségügyi dolgozók mintáján dolgozták ki és tesztelték „a betegellátás. A kérdőív pontszámok pozitívan korreláltak a munkahelyi elégedettséggel és negatívan a kiégéssel. hogy ezek az elkötelezett pályaválasztók komolyabban foglalkoznak azzal a kérdéssel. A dolgozó önmagáról. mind a munkatársak elvárásainak. a kiégés szempontjából rendkívül vulnerábilisak. Már Szluha és munkatársai is rámutattak tanulmányukban arra. akik hivatásként választják a munkájukat – korábban utaltunk erre a bevezetőben. amikor egy nehéz múltbeli élethelyzetet idéznek fel. hogy a lelkes egészségügyi dolgozók. jelentősnek érezték munkájukat. hogy azok. munkatársak. azok a veszélyzetetettebbek. főnökök) fejében az ideális egészségügyi dolgozóról. Úgy tűnik. Leiter és munkatársai igazolták. 1998). hogy azokon az osztályokon.3. 6. segítésének. hogy megfeleljenek mind a betegek.

hiszen a súlyos betegség olyan dolog. Jelentős különbség mutatkozott a megküzdési viselkedésben a különböző területen dolgozók között és – hipotézisünkkel elletétben – nem a beosztás mentén létrehozott csoportok között. hogy az onkológiai-hospice ellátásban dolgozók szignifikánsan ritkábban. hogy a mintában több gyógyíthatatlan beteggel foglalkozó szerepel. Newton tanulmányában rámutatott arra. a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók szignifikánsan gyakrabban válaszolták azt. Különösen. akik – amennyiben munkával kapcsolatos stresszhelyzetet idéztek fel – kevésbé gyakorinak ítélhetik meg a problémacentrikus megküzdést. Ahogyan arra már az elméleti bevezetőben utaltunk. ha figyelembe vesszük. 1989). Lehetséges. összevetve 128 . akkor hajlamosabb aktív erőfeszítéset tenni a megküzdés során.azonosítja. amin nem tudnak változtatni. akiknél szintén a problémamegoldás aktív technikája lett a leggyakrabban választott coping mechanizmus (Anderson. akkor az állítások közül a humor kiemelkedett. Elképzelhető. míg az általános megküzdési stílusukat (coping style) nem (Newton. Nem sikerült megismételnünk és újraigazolnunk az ápoló-asszisztens csoport gyakori érzelemközpontú megküzdését (H5). hogy a kérdés a coping viselkedés feltárására vonatkozott. Eredményeink hasonlóak az Anderson által megkérdezett gyermekvédőkéhez. amikor arra keressük a választ. Ugyanakkor. Amikor az egyes megküzdési stratégiákat kezdtük el vizsgálni. hogy a befolyásolhatóság kérdése fontos lehet akkor. Elképzelhetőnek tartjuk. 2000). hogy problémaközpontú megküzdéssel válaszolnak egy konkrét stresszhelyzetre. hogy a pszichiátria területén dolgozóknak (munkájuk miatt) magasabb a „képes vagyok befolyásolni egy helyzetet” érzete. A megküzdés egészében nem volt különbség az onkológiai-hospice és az egyéb foglalkozási csoportok között. hogy az emberek a megküzdési viselkedésüket (coping behavior) rövidtávon hajlamosabbak problémaközpontúnak címkézni. hogy ha befolyásolhatónak érzi a helyzetet az egyén. bár erre nem gondoltunk. Liakopoulou és munkatársai (2008) tanulmányukban a megküzdést vizsgálva szintén nem találtak különbséget az onkológiai és nem onkológiai dolgozók körében. hogy eredményeinket részben magyarázza az a tény. Lazarus leírta. Kiderült. hogy mi lehet a magyarázata ennek a különbségnek. míg a pszichiátria területén dolgozók szignifikánsan gyakrabban használják a humort mint lehetséges erőforrást a megküzdésben. mint az egyéb területeken dolgozóknak.

A humor segítségével megtörténhet a helyzet. A humor különböző érzelmi választ válthat ki. hogy az onkológiai-hospice területen dolgozók óvatosabbak a humor használatában. megküzdeni összefügg a pszichológiai jól-léttel.11 A megküzdés mint kiégés prediktor Egészségügyi területtől függetlenül. hogy negatív érzéseket élnék meg (Penson és mtsai. univerzális eredménynek mondható. pszichológusok kiégésének hatására a klienskapcsolatban jelentkező 129 . A pszichiátria területén dolgozók gyakrabban kérnek segítséget barátaikól. ha figyelmebe vesszük. hogy a társas támogatás tekintve első helyen szerepel a barát. akik naponta gyógyíthatatlan betegekkel találkoznak. vagy személyiségben rejlő különbségről van szó? Ezt egyértelműen nem magyarázhatjuk a szakma. hogy egy nehéz élethelyzetben mit tesz az illető. Ugyanakkor ezek az eredmények azért fontosak. Vajon ezt az eredményt magyarázhatjuk-e a foglalkozással. a környezet újraértelmezése. A humor mindenképpen fontos erőforrás. 2004).az egyéb egészségügyi dolgozókkal. elsőként egy munkával kapcsolatos élethelyzet jut eszükbe? Összeegyeztethető-e a humor az onkológiaihospice ellátással? Penson és munkatársai a Nevetés: a legjobb orvosság című 2005-ös tanulmányukban részletesen foglalkoznak a humor pozitív és negatív hozadékával az onkológiai ellátásban. 2005). rokonaiktól. Elképzelhető. elgondolkodnak arról. hiszen a humor lehetővé teszi. 6. A jó humorérzékű emberek kognitív kiértékelései pozitívabbak és jóindulatúbbak. Gondolhatjuk-e azt. ám óvatosan kell használni. hogy az érzelemközpontú megküzdés nem adaptív formái megjósolják az érzelmi kimerülést. ami fontos erőforrásnak tekinthető. hogy szembenézzünk a problémákkal anélkül. alacsonyabb körükben az állapotszorongás és a stresszhelyzetre adott depresszió válasz (Ford és mtsai. mert a stresszhelyzetekre humorral reagálni. hogy azoknak. A pszichiáterek. hogy mit jelent a humor az orvos-beteg kapcsolatban. akár a gyógyító teamben. hogyan használható hatékonyan akár a munkatársakkal való kapcsolatban. mint más területen dolgozók. hiszen a kérdés arra vonatkozott.3. Már Freud hangsúlyozta a humor énvédelmi funkcióját. foglalkozás jellegével. Az egyéb egészségügyi területen dolgozókhoz képest mind az onkológiai. hogy megértsék a történteket. mind a pszichiátriai területeken dolgozók szignifikánsan gyakrabban elemzik a problémát annak érdekében.

illetve a ”keményebben dolgozni” megküzdési stratégiák pozitív irányú kapcsolatát. illetve egyéb) szoros összefüggés található a problémaközpontú megküzdés és a személyes hatékonyságérzet között. de csak ennél a csoportnál. hogy bár a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók inkább választják a problémamegoldásra irányuló megküzdést nehéz helyzetekben. Emellett a problémacentrikus megküzdés a mentális és pszichés problémákkal foglalkozók személyes hatékonyságérzetét nem. megközelítő coping stratégiák használatát bátorítani. szintén megjósolta a megküzdésnek ez a nem adaptív formája. Összességében a megküzdés és kiégés kapcsolatáról Andersonhoz hasonlóan azt mondhatjuk. és sokkal nagyobb. míg az onkológiai és hospice. elsajátítani. kevésbé mutatták a kiégés jeleit az idő előrehaladtával. Mind az ápolóknál.zavart. hogy bár az egyes megküzdési stratégiák egymással szorosan összefüggnek. mégis ez az ő esetükben nem járul hozzá a hatékonyságérzet növekedéséhez. akik racionális és problémaközpontú stratégiákat használtak. Hangsúlyozzák. nevezetesen a deperszonalizációt. Ezzel szemben a másik két területen (onkológiai és hospice. mind az orvosoknál sikerült a problémaközpontú stratégiák személyes hatékonyságra gyakorolt kedvező hatását igazolni. míg az orvos-pszichológus csoport személytelen bánásmóddal kapcsolatos válaszait befolyásolta. Az ápolók csoportjában a megküzdés kiégést magyarázó értéke közel akkora. A megküzdés prediktív szerepe eltérő volt a beosztás mentén létrehozott csoportok esetében is. arra gondolhatunk. mint az érzelmi munka kiégést magyarázó értéke. valamint a pozitív orientáció mint megküzdési stratégia és az érzelmi kimerülés negatív irányú kapcsolatát igazolták. hogy a problémacentrikus stratégiák gyakori használata sem védi meg a 130 . Ito és Brotheridge (2003) tanulmányukban a kiégés érzelmi kimerülés dimenziója és az elkerülés. ennél a két foglalkozási csoportnál hatékony lehet az aktív. hogy azok. Carmona és munkatársai (2006) korábban már említett longitudinális vizsgálata kimutatta. az érzelemközpontú megküzdési stratégiák hatása különbözött: az ápoló-asszisztens csoport érzelmi kimerülését. mint az orvos-pszichológus csoportban. eltérő hatást gyakorolhatnak a kiégés érzelmi kimerülés komponensére. Ha ezt összevetjük az előző fejezetben tárgyalt eredményekkel. illetve az egyéb területeken dolgozók személyes hatékonyságérzetét befolyásolta. sőt egyáltalán nem befolyásolja kiégésük egyetlen komponensét sem.

és a társas támogatás elsősorban a munkahelyhez köthető (Szabó és mtsai.3. 2000). a házastársival együtt. hogy a társas támogatottságot tekintve a családi támogatás nőtt a vizsgált négy év alatt. A család támogató funkciója ebben a csoportban kisebb. Ettől a mintázattól kisebb eltérések mutatkoztak az egészségügyi területek mentén képzett csoportokban: a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók csoportjában a munkatárstól kapott támogatás a harmadik helyre került. illetve a pszichés betegekkel foglalkozók körében jelentősen magasabb az észlelt kollegiális támogatás.12 stresszhelyzetben Egy egészségügyi dolgozók társas támogatását nem egészségügyi dolgozók hasonló mutatóival történő összehasonlítás kimutatta. második helyen a gyermektől. Szabóék vizsgálatukban kiemelik. Az általunk megkérdezett egészségügyi dolgozók első helyen a baráttól. hogy a társas támogatás összességében alacsonyabb az egészségügyi dolgozóknál. A daganatos. harmadik helyen a már elvesztett szülőtől kapott társas támogatást említették. hogy a társas támogatottság szempontjából a hospice ápolók egyértelműen kedvezőbb helyzetűek. ez magyarázhatja a különbséget a csoportok között. mint az idős betegeket ellátó ápolók.dolgozókat az érzelmi kimerüléstől (Anderson. 2008). közeget. de még mindig alacsonyabb a családon kívüli támogatottságnál (Hegedűs és Kovács. Az egészségügyi dolgozók elsősorban a barátaikra számíthatnak 6. 2008). míg az onkológiai-hospice ellátásban a baráti támogatást. A Hungarostudy 2002-es és 2006-os egészségügyi dolgozók (N=161) utánkövetésére irányuló vizsgálatból kiderült. 2008). mint más szakmákban dolgozók. elsősorban a munkahelyen találják meg a támogató közösséget. Az onkológiai-hospice ellátásban dolgozók körében különösen a gyász feldolgozásban jelenthetnek segítséget a kollégák. harmadikként itt is a házastárs szerepel. sőt saját vizsgálat eredményeink szerint a deperszonalizációtól sem. mint a nem egészségügyi csoportban (Hegedűs és Kovács. rögtön a kollégáktól kapható támogatás követi. Gyermekonkológia területén dolgozó nővérek esetében írták le a kollégáknak szóló történetmesélés (storytelling) megbírkózást segítő aspektusát (Macpherson. 2008). Elképzelhető. Az egészségügyi dolgozók kevésbé számíthatnak a házastársuk és gyermekeik segítségére. az egészségügyi dolgozók inkább a családon kívül. hogy a pszichiátriai betegekkel 131 .

3. A társas támogatás kiégésre gyakorolt jótékony hatását több kutatás igazolta (pl. mint a kontrollcsoport tagjai. akik szintén nem találtak jelentős különbségeket az ápoló és nem ápoló csoport eredményei között (Szabó és mtsai. hogy hasonló gondolkodású. mely a kiégés mindhárom dimenzióját jelentősen befolyásolta. hogy ne a negatív kommunikáció legyen uralkodó a dolgozók között. 2008). mely szerint a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban dolgozók szignifikánsan gyakrabban számíthatnak segítő foglalkozásúak által nyújtott társas támogatásra. hasonlóan Szabó és munkatársaihoz. Pikó. 2006). Ezt a feltételezést támogathatja az az eredményünk. pl. 2003). mert befolyásolja többek között a pszichoszomatikus tünetek előfordulását. Ugyanakkor Jenkins és Elliot (2004) hívja fel a figyelmet arra. intervenciós tréningek alkalmával is építenek a társas támogatás stresszcsökkentő hatására. 2001). hogy a dolgozók megélik a formális és informális támogatás jelenlétét. 2006. esetmegbeszélő csoportokhoz. 2001). melyek pozitív hozadéka. miszerint az ápolók társas támogatottsága alacsonyabb lehet. hogy a kiégéses tünetcsoport szempontjából nem a társas támogatás egésze a meghatározó. 6. Magyarázó ereje lényegesen kisebb. mégis a kollegiális támogatás volt az egyetlen olyan eleme a társas kapcsolati hálónak. ezt az összefüggést Pikó regisztrált nővérek esetében igazolta (Pikó. hogy a kollegiális támogatás konstruktív működését kell bátorítani és ügyelni arra. megerősítve az észlelt kollegiális támogatás protektív szerepét stresszhelyzetekben (Macpherson. Jelen kutatásban nem sikerült igazolnunk azt a feltevést. hanem a kollegiális támogatásnak van kulcsszerepe a jelenség magyarázatában (Kovács. Ng és Sorensen 2008-ban publikált metaanalízisét a témáról). Major és mtsai. A munkahelyi társas támogatás specifikuma abban rejlik. Az érzelmi kimerüléssel és a személytelen bánásmóddal szignifikánsan fordított irányú kapcsolatot. 132 . Brown és mtsai. mint a korábban tárgyalt változóknak. Ng és Sorensen 2008.foglalkozók könnyebben hozzáférhetnek a szupervíziós. A munkatársaktól kapott társas támogatás azért is fontos. 2008.13 Az észlelt munkatársi társas támogatás mint kiégés prediktor Az észlelt kollegiális és szupervízori támogatás egészségre és szubjektív jóllétre gyakorolt hatása ismert a szakirodalomból (ld. mint az orvoské. míg a személyes hatékonyságérzettel szignifikáns pozitív irányú kapcsolatot jelez. Hasonlóan korábbi vizsgálati eredményeinkhez ismét azt tapasztaltuk.

ám ez volt az egyetlen. Nem csupán a kollegiális támogatás gyakorolt jelentős hatást a kiégésre. értékeit (Major és mtsai. amely a kiégés mindhárom aspektusát protektív módon befolyásolta. 133 . olyanok. stresszorait. akik ismerik az adott terület nehézségeit. Vagyis bármennyire jók a baráti kapcsolatai egy egészségügyi dolgozónak és bármennyire is a barátot nevezték meg a legfontosabb támogatási forrásnak. kihívásait.értékrendű emberek nyújtják. 2006). ez az érzelmi kimerüléstől nem védi meg őket.

A megküzdés és kiégés összefüggésével kapcsolatban kiderült. különösen az érzelmi munka kiégéssel való kapcsolatának vizsgálatakor. Egyik esetben sem valószínűségi mintával dolgoztunk.7. inkább jelzésszerűek. Munkánk erőssége. A kiégés és az érzelmi munka között számos fontos összefüggésre bukkantunk: rámutattunk arra. hogy több foglalkozási csoportot hasonlítson össze. hogy az érzelemszabályozás zavara. hogy a problémacentrikus stratégiák használata sem feltétlenül protektív az érzelmi kimerülés esetében. hogy az egészségügyi dolgozók kiégésében milyen szerepet játszik az érzelmi munka. melyek nemzetközi viszonylatban elfogadott mérőeszközök. hogy az észlelt kollegiális. Munkánk az első részletes felmérés Magyarországon. Ugyanakkor ritkán vállalkozik kutatás arra. munkatársi támogatás védőfaktorként definiálható a kiégés alakulása szempontjából. mely különösen a csoportok közötti összehasonlítás eredményeit gyengítheti. hogy mindhárom vizsgálat esetében keresztmetszeti jellegénél fogva nem lehet ok-okozati összefüggésekről gondolkodni az eredmények tükrében. Hazánkban elsőként vizsgáltuk validált kérdőívvel az érzelmi munka kérdését. Korlátként megemlíthetjük még az alacsony mintaelemszámot. amely azt vizsgálja. A KUTATÁSOK KORLÁTAI ÉS ERŐSSÉGEI Mindenképpen hangsúlyoznunk kell. 134 . ezért az alapsokaságra – a magyar egészségügyi dolgozókra – megállapításaink nem érvényesek. lehetőségei és az érzelemszabályozással kapcsolatos követelmények befolyásolják a kiégést. hogy validált kérdőívekkel dolgoztunk. A megküzdés egyik formájaként megjelenő társas támogatással kapcsolatban fontos új eredményként jelenik meg. és ezt a kérdőívet kutatócsoportunk adaptálta hazai viszonyokra. kijelölik a további kutatások irányát. különös tekintettel az érzelmi disszonanciára.

hiszen ők veszélyeztetettebbek a kiégés szempontjából (ld. Már a felsőoktatásban el lehet kezdeni a kiégés prevenciót a szakmai személyiség fejlesztésével. hogy a kiégést mely változók befolyásolják. hogy a kliensekkel. hogy érdemes-e a prevenciós és az intervenciós munka során figyelembe venni az egészségügyi területnek. 1982. és az életen át tartó tanulás. a munkáról kialakított kép az irányadó. így alacsonyabb kiégettséggel társul. a felnőttképzés. megküzdésük és társas támogatottságuk került a vizsgálódás homlokterébe. 2008. különösen az érzelmi követelmények megvilágításával. A munkával kapcsolatos tényezők közül kiemelkedik a kliensek. hogy a fiatal egészségügyi dolgozókra nagyobb figyelmet kell fordítani. 2002. a szakmának a sajátosságait. 2006. akik úgy gondolják. Kovács. Eredményeink rávilágítottak arra. ez feltehetően a minőségi betegellátással. az önképzés facilitálása. ez hozzájárulhat a betegek elégedettségének növekedéséhez. Maslach és Jackson. Ezért fontos hangsúlyozni. 1999). a szakmai szerep pontosabb körvonalazásával. A kliensek száma pozitív irányú összefüggést mutat a kiégéssel. vagyis a mennyiségi ellátás kedvez a testi-lelkiszociális egészségünket érintő tünetcsoport kialakulásának (ld még Schaufeli. 1999). az egészségügyi szakmához kapcsolódó munkakövetelmények. hogy az egészségügyben dolgozóknak legyen lehetőségük bizonyos kliensekkel több időt foglalkozni. betegekkel történő interakció során fellépő érzelmeik kifejezésében a hivatésetika. hogy egyetlen betegre átlagosan mennyi időt fordítunk. Brotheridge és Grandey. KÖVETKEZTETÉSEK Nemzetközi szakirodalmi adatok bizonyítják. Mind az 135 . hogy az egészségügyben dolgozók a magas kiégéssel jellemezhető foglalkozások csoportjába tartoznak (pl. Garossa és mtsai. Leginkább arra voltunk kíváncsiak. ami a legfontosabb motiváló tényező a gyógyító kapcsolatban. Jelen dolgozatban az egészségügyi dolgozók vulnerablitására irányult figyelmünk: kiégésük. 1999).8. Fontos a továbbképzés. érzelmi munkájuk. betegek száma. illetve arra. Schaufeli. hogy a szakmájukat hivatásként tekintő egészségügyi dolgozók veszélyeztetettebbek a kiégés szempontjából. hiszen a magasabb iskolai végzettség magasabb személyes hatékonysággal. Schaufeli. a munka intrinsic aspektusaival és a munka értelmével hozható kapcsolatba. sérülékenyebbek. Azok. Eredményeink arra is rámutatnak. Az érzelmi kimerülés és a személytelen bánásmód szempontjából az számít. a pszichoterápiás órák száma és az egészségügyi terület jellege.

2008). azon belül is az érzelmek kommunikálását. melyeket a prevenciós és intervenciós céllal kidolgozni kívánt programoknál érdemes figyelembe venni. sőt egyesek szerint további stresszt okoz. 2007. Ito és Brotheridge. Az érzelmi disszonancia szerepe. hogy az egészségügyi dolgozók 136 . Az ápolók esetében a stresszorra. illetve a különböző foglalkozásokban. különösen a negatív és a semleges érzelmek kezelésének és kimutatásának követelményére kell helyezni a hangsúlyt. valamint annak hitelességét helyezi előtérbe. kiemeli a páciens-segítő interakciót. az érzelmi disszonanciára. pszichológusok esetében a munkakövetelményekre. hogy az érzelmi munka nem egyformán hat a kiégés egyes dimenzióira. kiégést magyarázó ereje eltérő az egyes foglalkozási csoportokban és szakterületenként. Általános eredményként megfogalmazható. ugyanakkor a nem adaptív érzelemközpontú megküzdés kiégésre (érzelmi kimerülés. ha a probémamegoldási próbálkozásnak nincs észrevehető eredménye (ld. Kiderült. hogy az érzelemszabályozás zavaraként definiált érzelmi disszonancia kulcsszerepet tölt be a kiégés folyamatában. Ezzel kapcsolatban további feladat lehet azoknak az egészségügyi területeknek a beazonosítása. mind a pszichiátriai-pszichoterápiás területeken való működés prediktortényezőnek bizonyult az érzelmi kimerülés szempontjából. Stauder. Ebből következik. hogy a problémák átgondolása. 2008). Ezzel ráirányítja figyelmünket a területspecifikus és szakmaspecifikus pontokra. Jelen kutatás megerősítette a problémacentrikus megküzdés hozzájárulását a személyes hatékonysághoz. az aktív cselekvés nem feltétlenül jelent védelmet az érzelmi kimerülés és a személytelen bánásmód szempontjából. Button. Több vizsgálat is kiemeli a megküzdés készségének fejlesztését a krónikus stressz kezelésében (pl. prediktív értéke azonban eltérő a különböző egészségügyi területeken. személytelen bánásmód) gyakorolt pozitív irányú hatását. ugyanakkor rávilágított a negatív érzések kifejezésére vonatkozó követelmény jelentőségére a páciensekkel történő személytelen bánásmód szempontjából. Az érzelmi munkával kapcsolatos elvárások kiégésre gyakorolt hatását mindenképpen szem előtt kell tartanunk! Az érzelmi munka beemelése a kiégés kutatásába hasznosnak bizonyul. Vagyis rámutat arra. 2003. míg az orvosok. ahol gyakrabban jelentkezik a kiégési szindróma.onkológiai. Kutatásunk a pozitív érzelmek kifejezésével kapcsolatos munkahelyi elvárás pozitív hozadékát – a személyes hatékonyságérzet növelésén keresztül – erősítette meg.

különösen olyan időkben. A különböző szakterületen dolgozók csoportjait összehasonlítva a munkatárstól kapott társas támogatás tekintetében adódtak különbségek. ahol hosszú távú és / vagy intenzív kapcsolat épül ki a beteg és a kezelője között.megküzdési készségeinek fejlesztésekor fel kell hívni a figyelmet arra. Talán itt nagyobb a szupervízió kultúrája is. Ezért ezeken a területeken mindeképpen érdemes facilitálni a támogató kollegiális kapcsolatok kialakulását. 2008). hogy azokon a területeken magasabb a szubjektíve észlelt munkatársi társas támogatás. hogy a saját érzelmek. amikor a strukturális átalakítás. 2008. együttműködést érdemes facilitálni. Macpherson. Úgy tűnik. munkacsoportokon belüli és a munkacsoportok közötti kapcsolatot. A megküzdés hatékonyságát növelő tréningeket az adott célcsoporthoz javasolt igazítani ismét a foglalkozás és a szakterületen tapasztalt különbségek miatt. 2008). hiszen jelen kutatás egyértelműen igazolta az észlelt kollegiális támogatás védő szerepét (ld. valamint a finanszírozási nehézségek állandó és fokozott stresszforrást jelentenek a rendszerben működőknek. Nem lehet elégszer hangsúlyozni. Vizsgálatunk alapján – hasonlóan más kutatásokhoz – a családon kívüli kapcsolatok meghatározó szerepét igazoltuk (Szabó és mtsai. 137 . A megbirkózás szempontjából fontos tényező az észlelt társas támogatás. hogy az egészségügyben dolgozó teamekben. Hegedűs és Kovács. különösen a negatív érzelmek keltette feszültségeken érdemes dolgozni adaptív érzelemközpontú stratégiákkal.

valamint rávilágított az érzelmi kapcsolatok. Különösen az interperszonális stressztényezőket hangsúlyozzák. hogy a szociodemográfiai változók (életkor. A harmadik keresztmetszeti vizsgálatban (N=199) arra voltunk kíváncsiak.9. Az egészségügyi dolgozók fokozottan veszélyeztetettek a kiégési szindróma szempontjából. aminek segítségével az érzelemkifejezés. Elemzéseink során vizsgáltuk az esetleges különbségeket az egészségügyi területek (pszichiátriaipszichoterápiás. Az első vizsgálat (N=70) pilóta munka volt. Az érzelmi munka mérését hazánkban elsőként validált kérdőívvel végeztük és a koncepció beemelése a kiégési szindrómáról való gondolkodásba gyümölcsözőnek bizonyult. ennek mérésére azonban hazánkban nem állt rendelkezésre mérőeszköz. a faktoranalízis eredményeként előállt faktorszerkezettel kapcsolatban kulturális különbségek kérdése merülhet fel. valamint a megélt érzelmek ártó és/vagy védő szerepének feltárása válik lehetővé. illetve hogyan segíti a megküzdés és a társas támogatás a testi-lelki-szellemi kimerüléssel való megbirkózást. kliensek száma. Az érzelmi kimerülést 138 . A kérdőív magyar változatának pszichometriai mutatói kielégítőek. a segítő-kliens interakció elemeinek fontosságára. az érzelemszabályozás zavara és az érzelemszabályozás lehetőségei befolyásolták a kiégést. iskolai végzettség). az érzelmi munkát emeltük be a vizsgálatunkba. onkológiai-hospice. hogy az egészségügyi dolgozók kiégésében milyen szerepet játszik az érzelmi munka. valamint a munkával kapcsolatos tényezők (pályán eltöltött idő. Az érzelmi munka és a kiégés között számos összefüggést találtunk: az érzelemszabályozással kapcsolatos követelmények. Így egy új változót. Eredményeink a következőképpen alakultak: a hazai és nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan sikerült igazolnunk. Ezért második lépésben adaptáltuk a Frankfurti Érzelmi Munka Skála kérdőívet (N=327). ápoló-asszisztens) alapján képzett csoportokban. egészségügyi terület) hatást gyakorolnak a kiégésre. ezért kutatásunk során ezt a foglalkozási csoportot céloztuk meg. különös tekintettel az érzelmi disszonanciára. Az általunk vizsgált változók közül az érzelmi munka magyarázó értéke a legmagasabb a kiégés szempontjából. ÖSSZEFOGLALÁS A krónikus stressz talaján képződő kiégéses tünetcsoport kialakulásában egyéni és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. mely a kiégés magas prevalenciájára irányította figyelmünket. egyéb terület). illetve a foglalkozás (orvospszichológus.

139 . vagyis nem az összességében észlelt támogatás. Az egészségügyi dolgozók képzésében nagyobb teret kell kapjanak az orvos-beteg-ápoló interakció elemei. A megküzdés egyik formájaként is tekinthető észlelt társas támogatással kapcsolatban kiderült.legerőteljesebben az érzelmi disszonancia. ugyanakkor a problémacentrikus stratégiák gyakori használata sem védi meg az egészségügyi dolgozókat sem az érzelmi kimerüléstől. míg a személyes hatékonyságérzet szempontjából a pozitív érzelmek kifejezésére vonatkozó követelmények bizonyultak jelentősnek. Kutatásunk rávilágít az egészségügyi terület és a foglalkozás specifikumainak fontosságára a kiégés prevenciós és intervenciós lépések végig-gondolásakor. sem a deperszonalizációtól. mely egyszerre stresszforrás és az elégedettség forrása. hanem a kapcsolati háló egyes elemei fontosak a kiégés megértése szempontjából. A megbirkózás tekintetében szintén adódtak különbségek a foglalkozás és az egészségügyi terület alapján képzett csoportokban. a személytelen bánásmódot az érzelemszabályozással kapcsolatos követelmények. Az érzelmi munka egyes dimenzióinak hangsúlya eltér egészségügyi területenként és szakmánként. hogy nem a kapcsolati háló egésze. valamint adott esetben az érzelemkifejezési szabályokat tudatosítani. mely védőfaktorként definiálható. Az érzelemközpontú megküzdés nem adaptív formái az érzelmi kimerülést befolyásolták. Különösen az interakció érzelmi vetületét érdemes jobban láttatni. Kiemelkedik az észlelt kollegiális támogatás. különösen a negatív érzések kifejezésére vonatkozó munkahelyi elvárások befolyásolták.

Emotional dissonance was the best predictor of emotional exhaustion. social support and burnout. especially emotional dissonance and to explore the relationship between coping. while displaying negative emotions had the greatest impact on depersonalization. Emotional regulation requirements. This instrument has helped us to identify the impact of displayed emotions on burnout. The differences between the groups of nurses and physicians and between the groups working in different areas of health care (psychiatry/psychotherapeutic settings. The main aim of our third study (N=199) was to reveal the prevalence of burnout. and highlighted the importance of the emotional aspect of the relationship between health care professional and client. however. Moreover. regulation possibilities and regulation problem had a great impact on burnout syndrome. The psychometric properties of the scales tapping from the Hungarian factor analysis were satisfactory. Our first research as a pilot study (N=70) revealed that the prevalence of burnout is quite high in the sample of our study. but no validated instrument for measuring the concept of emotion work was available in Hungarian.10. health care setting. displaying positive emotions predicted personal 140 . Both situational and individual factors can lead to burnout. SUMMARY The psychological syndrome of burnout was conceptualized in prolonged response to chronic interpersonal and emotional stressors. According to our present knowledge no study in Hungary addressed emotion work measured with a valid instrument. Thus we decided to investigate emotion work. education) and job characteristics (number of clients. oncology-hospice settings and other) were analyzed. The aim of our studies was to explore the burnout syndrome among health care professionals since they are prone to burnout. Our second study focused on the adaptation of the Frankfurt Emotion Work Scale in Hungary (N=327). some cultural differences occurred between the original and the Hungarian versions. Among the addressed variables emotion work had the highest value of the explained variance of burnout. Introducing the concept of emotion work in connection with burnout to high relief was suggested. Similarly to the international and national literature our results showed that sociodemographic factors (age. working experience) influence burnout. emotion work. Therefore dealing with emotional aspect of client interaction was suggested.

Especially the emotional aspect of the client interaction should be displayed as the source of stress and job satisfaction. while the frequent application of problem focused coping failed to protect health care workers from emotional exhaustion and depersonalization. The non-adaptive emotion focused coping influenced the emotional exhaustion component of burnout. Our findings illuminate that health care setting and job characteristics are important factors when elaborating prevention or training programmes. We also found differences regarding coping between the groups examined. Social support as coping strategy indicated that perceived social support from co-workers can be postulated as a protective factor. The results clearly showed that different aspect of emotion work was diverse between the groups examined.accomplishment. 141 . The characteristics of the client interaction should be brought into focus in education.

3. Bagdy E. (2009) Burnout in nurses and physicians working at an oncology department. Pszichológia. Győrffy Zs. J Occup Health. Vörös K. (2008) Physician burnout in Hungary. (2002) Burnout and nurses’ personal and professional values. 8. 1999 11. Bem DJ. Ádám Sz. psychologists. Psycho-Oncol. 8(2): 113-117. Hippocrates. and nurses: the role of challenge/control appraisals. Oztop I. Int J Stress Manag. Telkes J. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Susánszky É. Kopf. 4. Lonnqvist J. 45(4): 63-82. and in-role performance among nurses and police officers. Kalabay L. Budapest. Altun I. Csoboth Cs. Soc Work Health Care. Sawhney M. (2007) Burnout. 12. Osiris-Századvég. Smith EE. (2006) Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. 10. Ahola K. 2. social support. Ben-Zur H. Ádám Sz. burnout. 1994 7.11. Aromaa A. Győrffy Zs. Dietrich S. (2004) Social support and occupational health of working women. Nemzeti Tankönyvkiadó. Torzsa P. 6. 13(7): 847-856. Bull N. 13(4). (2006) Burnout of Caregivers: Comparsion between partners of psychiatric patients and nurses. Heuven E. 423440. Virtanen M. A. 9. (2006) Emotional dissonance. Atkinson RL. Angermeyer MC. Győrffy Zs. J Health Manag. Alacacioglu A. Arch Psychiat Nurs. 142 . Pandey UD. Ádám Sz. Budapest. Orv Hetilap. 150(7): 317-323. 6(2): 129-139. Atkinson RC. Asnani V. and coping at work among social workers. 50(4): 362-365. Dirioz M. (2009) Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében. Bakker AB. 9(3): 269-278. (2008) Burnout in relation to age in the adult working population. Honkonen T. IRODALOMJEGYZÉK 1. Nurs Ethics. Michael K. Yilmaz U. 5. J Health Psych. Bernert S. 18(5): 543-548. 20(4):158-165. Yavuzsen T.

Van Yperen NW.). Hegedűs K. Abbott M. Bognár T. 16. (1987) Stress moderating effects: social support in the context of gender and locus of controll. 4(1): 31-42. (1999) Effective communication in mental health nurses: Did social support save the psychiatric nurse? NT Res. 79: 85-99. (2002) Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of „people work”.13. West M. 37(5): 662-683. Grandey AA. 20. Gournay K. 13(2): 5-17. Mentálhigiéné. Prashantham BJ. 13(6): 498-524. Buunk AP. Bogler R. J Vocat Behav. Pearson JL. Brown NC. Caldwell RA. (2008) Effects of social support and coping strategies on the relationship between health-care realeted occupational stress and health. Carson J. Buda B. Budapest. J Community Appl Soc. social support and burnout among human service professionals in India. (2009) Preserving masculinity in service work: An exploration of the underreporting of customer anti-social behaviour. Kuipers E. (2001) "Kellene. 143 . 1994: 147–154. Button LA. 22. Jesús Bravo M. In: Buda B (szerk. 19. Brotheridge CM. Pers Soc Psychol B. Educ Admin Quart. 15. 30(5): 873-880. Buunk BP. 60:17–39. Hum Relat. Bishop V. 11(2):154-162. Holloway F. Rodríguez I. (2003) Personality. (2006) Do Social comparsion and coping style play a role in the development of burnout? Crosssectional and longitudinal findings. 21. Cavagin J. J Occup Organ Psych. Chin RJ. Carmona C. 23. Animula. Bunclark J. J Res Nurs. LAM. Maal S. Pilling J. 13(4): 320–324. Hoel H. (2001) The influence of leadership style on teacher job satisfaction. aki megfogná a haldokló kezét" Orvosokkal készült mélyinterjúk elemzése a haldoklógondozás nehézségeiről. Brenninkmeyer V. (2001) Burnout and depression are not identitical twins: is decline of superiority a distinguishing feature? Pers Indiv Differ. 18. 62(1): 5-25. 14. Empátia a vezetésben. Peiró JM. Kolosai N. 17. Cassel CM.

(2000) Stress and coping in forensic community mental health nurses: Demographic information and qualitative findings. Gödöllő. 25.). (2001)The job-demands resources model of burnout. Routledge. (1986) Sex and Culture in Burnout and Coping among Human Service Professionals: A Social Psychological Perspective. 28. 33. Int J Nurs Stud.24. A kiégés fogalma. Holmes N. A pszichés terhelés és a munkaközvetítés. 32. 1: 17-29. 17: 191-209. 1997: 9-25. (2007) Psychological morbidity and burnout in palliative care doctors in Western Australia. 1997: 75-85. 45 (10): 1460-1469. J Cross Cult Psychol. Ferro N. A burn-out jelenség. 29. (2008): Emotional job demands and the role of matching job resources: a cross-sectional survey study among health care workers. 31. 37 (10): 693-698. A pszichés terhelés és a munkaközvetítés.). Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Poster. Cunningham TLS. Demerouti E. Clarkson P. 86:499-512. (2006) The meaning of work: The challange of regaining employee engagement and reducing cynicism. Brodsky A. Psych Hung. Coffey M. A burn-out jelenség. Beyond burnout. Schaufeli WB. 34. Int Med J. In: Szilágyi K. (1991) Segítő foglalkozások kockázatai. 5(2):100-111. Auret K. IPOS Congress. 1998. de Jonge J. 35. J Appl Psych. (szerk. Dunwoodie DA. 16: 199-208. Evaluation of burnout in oncology nurses. Cherniss C. nurses therapists and layers. Váry A. 144 . Pines AM. 1995 26. Hum Resour Manage R. Gödöllő. 27. Kiégés kedvezőtlen minták a segítő foglalkozásúak személyiségében. Bakker AB. recover from stress and disillusionment. Cartwright S. 30. Hamburg. Helping teachers. Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Fekete S. Edelwich J. (szerk. NY. The impact of inclusion on teacher burnout (dissertation) Tennessee State University 2003. Váry A. Helfer szindóma és burnout jelenség. NT Res. Etzion D. In: Szilágyi K. Nachreiner F.

Magyar lelkiállapot 2008. Győrffy Zs. Int J Nurs Stud. 47. (2003) Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban. 72: 293-300. 45(3): 418-427. 5: 95–110. Ádám Sz. Hagadone KM. Ford TE. Ádám Sz. Harmatta J. 43. (2003) Physiological correlates of burnout among women. 46. LAM.). Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery.36. Rushton CH. 41. Orth-Gomér K. (2008) The relationship between socio-demographic variables. Győrffy Zs. 30: 643-653. (2000) Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. Perski A. Ferguson MA. Hansen V. Ádám Sz. J Educ Res. Túry F. (1980) An analysis of coping in a middle-aged community sample. Semmelweis Kiadó. Garossa E. 42. 21:219-239. Liang Y. Moreno-Jimenez B. Girgis A. Acad Manage J. Szényei G. 46(1): 86-96. Blomkvist V. Farber BA. (2009) Are Australian health care professionals burning out? A view from the trenches. (2003) When „the show must go on”. 13(2): 159-164. 45: 393-399. 145 . Lazarus RS. (2008) What do clinicians derive from partnering their patients? A reliable and valid measure of ’personal meaning in patients care’. Szociol Szle. 40. 3: 107-127. Győrffy Zs. Pers Soc Psychol B. Evengard B. Bernhardt BA. Carrese J. (2004) Az egészségi állapot. J Health Soc Behavior. Brooks JL. Kopp M. Folkman S. 38. J Psychsom Res. (1992) Professional Self-Concept as a Predictor of Teacher Burnout. 45. A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. Grossi G. (2004) Coping sense of humour reduces effects of stereotype threats on womens’ math performnace. Grandey AA. 2008: 356-362. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Patient Educ Couns. Friedman IA. Geller G. Gonzales JL. In: Kopp M (szerk. 55(4): 309316. Grandey AA. 37. Eur J Cancer. 86(1): 28-35 39. Goldstein D. a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Kolodner K. job stressors. Budapest. burnout and hardy personality in nurses: an exploratory study. 44. J Occup Health Psych.

). 1997: 27-40. Varga J. Kiégés. A burn-out jelenség. Gödöllői Agrártudományi Egyetem. coping strategies and emotional exhaustion: A Conservation of resources perspective. 1983. Mészáros E. Berghammer R. job demands and mental strain: Implications for job redesign. 54. Brotheridge CM. Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Herr EL. Munka. Budapest. Budapest. In: Szilágyi K. J Hosp Tour Res. 24: 285-308. In: Kállai J. J Adv Nurs. 51. 10(5): 448-452. 60. Juhász Á. Oláh A. Váry A.pdf (2008-08-11) 61. Admin Sci Quart.erg. (2003) Resources. 55. Huisman N. Holmqvist R. A kiégés és a pszichés terhek csökkentésének lehetőségei. Karasek RA. Elliott P.). 145: 207-213. (2004) Stressors. Orvosi Pszichológia. 146 . Kovács M. burnout and social support: nurses in acute mental health settings. Schaufeli WB. (2008) A munkahelyi stressz hatása az egészségügyi dolgozókra. 59. 10(2): 60-64. Hippoc. Hegedűs K. (szerk. Hsu CHC. 63: 490509. munkahelyi egészségfejlesztés. Hegedűs K. (2006) Burnout and psychiatric staff’s feelings towards patients. (2003) Mature Motorcoach Travelers’ Satisfaction: A preliminary step toward a measurement development. The managed heart. 57. J Vocat Behav. LAM. (2002) Munkahelyi stressz. 48(6): 622-631. Hegedűs K.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet. 53. 14(11): 786-793. Berkeley. LAM. (2000) A haldokló betegeket kísérő személyzet mentálhigiénéje. 27( 3): 291-309. 69: 222-235. Jeanneau M. Jenkins R. 50. (2006) The role of selfefficacy in performing emotion work. Medicina. 49. Egészségpszichológia a gyakorlatban. Bakker AB. Kopp M. egészség-betegség. (szerk. Gödöllő. Harrach A. Hochschield AR. 1996: 79-99. Egészség és társas támogatás. (2004) A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota. 2007: 199-216. Budapest. 56. (szerk. Kálvin János Kiadó. Heuven E. (1979) Job decision latitude.bme.). In: Kopp M. Kállai J. Ito JK. Hézser G. Psychiat Res. A pszichés terhelés és a munkaközvetítés. Pasztorálpszichológiai tanulmányok. Riskó Á. 62. University of California Press. CA. Medicina. Budapest http://www. 58. 52. J Vocat Behav.48. 2005: 550-561.

Szedmák S. (2006a) Érzelmi megterhelődés.) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. In: Glatz F (szerk. Érzelmi megterhelődés az egészségügyben. Hegedűs K. 1995 65. In: Kopp M. Népegészség.). 75. Hegedűs K. 73. Szeged. Magyar lelkiállapot 2008. Egészséglélektan. (2008) Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában. Corvinus Kiadó. JGYF Kiadó. 2005: 280-321. Semmelweis Kiadó.1631 147 . 70. Budapest. Kopp M. Mentális és pszichés problémák XXI. Kovács M. Medicina. Pszichoterápia. 66. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó. Kopp M. Kopp M. 2006 68. 2006c 72. 1992 64. Kopp M. Skrabski Á. Végeken Alapítvány. Orvosi Pszichológia. Berghammer R (szerk. Magyarország az ezredfordulón. Skrabski Á.). Kopp M. Budapest. Hegedűs K. 2008: 347-355. 2008 69. Kovács M. In: Petróczi E (szerk. Kovács M. Kovács M.). Semmelweis Kiadó. 15(1): 19-25. társadalom.37. 71. Kovács M. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Kovács M. LAM. burnout and coping.63. 9(3): 199-216. Budapest.). Mentálhig Pszichoszom. Magyar lelkiállapot 2008. Skrabski Á. Alkalmazott magatartástudomány. doi:10. századi megoldásmódjai. Budapest. Amit a hallgatónak tudni illik a: személyiségről. Hegedűs K. Kovács E. 67. 2009: 275-288. In: Kopp M (szerk. lelki kiégés a pszichiátriaipszichoterápiás ellátásban. Budapest. 1998: 15. SZEK-JGYFK. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. (2010) Is emotional dissonance more prevalent in oncology care? Emotion work. Budapest. Kovács E. Kovács M. A szociális kohézió jelentősége a magyarországi morbiditás és mortalitás alakulásában. Az érzelmek ártó és / vagy védő szerepe a kiégés alakulásában. Magyar lelkiállapot. MTA Stratégiai Kutatások. 16(11): 981-987. (szerk. Kovács M. Kopp M (szerk. (2006b) A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. orvos. Szeged. 74.). Psycho-Oncol. Budapest. 19: 855-862.1002/pon.

Christensen KB. Panaretaki I. 87. Villadsen E. Kristensen TS. Schaufeli WB. doi:10. Rózsa S. 83. Leiter MP. Bouhoutsou D.013 84. Macpherson CF. Katsika A. Budapest. Reinhardt M. King R. 148 . (2005) The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Papaevangelou V. 78. and coping in Pediatric Oncology. 25(3): 148-163. Egészségpszichológia. Kulcsár ZS. (2008) A compersion of the course of burnout and prolonged fatigue: A 4-year prospective cohort study. Accepted for publication 77. (2008) An investigation of the influence of coping resources in salespersons' emotional exhaustion. 2: 143-150. Huibers MJH. Frizzel H. 85. LeBlanc PM.02. Kovács M. Papadakis V. J Ped Oncol Nurs.indmarman. Kulcsár Zs. (2001) Dealing with stress. Laskari H.76. 2006 80. Lewin J E. Peeters MCW. Anastasopoulos I. J Psychosom Res. 86. staff support. 2002 79. Croat Med J. Emotion work and burnout: A cross-sectional study of nurses and physicians in Hungary. 39: 752-757. Knottnerus JA. Anxiety Stress Copin.1016/j. 81. Soc Psych Psych Epid. Leone SS. (2008) Peer-supported storytelling for grieving pediatric oncology nurses. A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Budapest. Polychronopoulou S. Trefort Kiadó. 82. Borritz M. 19: 192-207. 65: 31-38. Lancet Oncol. (2001) Emotioanl job demands among oncology care providers. Supp Care Canc. Sager JK. (1998) The correspondance of patient satisfaction and nurse burnout. 14: 243-263. Soc Sci Med.2008. Haidas S. ELTE Eötvös Kiadó. Liakopoulou M. 47(10): 1611-1617. (2008) Burnout. Harvie P. (2004) A survey of burnout among australian mental health occupational therapists and social workers. Lloyd C. Hegedűs K. Vessalas G. Kovács E. burnout and grief in the practice of oncology. Bakker AB. van Heesch NCA. 2: 750-755. Ind Market Manag. Kant I. Lyckholm L. Work Stress. Sarafidou J.

Froom P. 359: 2089-2090. Nakamura H. Melamed S. 52: 397-422. Hillsdale. (2007) Burnout and wellbeing: Testing the Copenhagen Burnout Inventory in New Zealand teachers. Gassman P. Kahana L. Halfens R. Winder BC. Ameratunga S. 96. 95. Cogn Behav Pract. Totterdell P. Denny S. 46(6): 591-598. Maslach C. Jackson SE. J Appl Psychol.88. 100. Leiter MP. Schaufeli WB. Yoshida M. Alcover CM. 93. Shirom A. 21(1): 30-47. Nagase H. DOI 10. Soc Indic Research. NJ Erlbaum. Ugarten U. (2008) Early predictors of job burnout and engagement.). Huyer Abu-Saad. Palo Alto. Maslach Burnout Inventory: Manual (2nd ed). 93(3): 498-512. Ogino K. Najavits LM. Philipsen H. Leiter MP. In: Sanders GS. Maslach C. 97. van Droffelaar A. Work Stress. Melchior MEW. 92. (2007) Emotional labour and emotional exhaustion: Interpersonal and intrapersonal mechanisms. A Social Psychological Analysis. Näring G. (1997) Burnout and the work environment of nurses in psychitric long-stay care settings. (2003) Job Burnout. Consulting Psychologist Press. Annu Rev Psychol. CA. Jackson SE. Holman D. Burnout in Health Professions. Gordon D. 91. Lerman Y. (2007) Chapter 9 Incorporation of Emotional Labor in the Demand-Control-Support Model: The Relation with Emotional Exhaustion 149 . 46(6):569-578. Curr Dir Psychol Sci. Maslach C. Maslach C. van den Berg AA. (2000) Researching therapists emotions and countertransference. Maslach C. New directions in research and intervention. 7: 322-328. McManus IC. Lancet. 99. 1993 90. Soc Psych and Psych Epid. (1999) Natural killer (Nk) cell activity and nk cell subsets in workers with a tendency of burnout. J Psychsom Res. Social Psychology of Health and Illness. Robinson E. Mart nez-I igo D. (1999) Chronic burnout. somatic arousal and elevated salivary cortisol levels. Suls J. 12(5): 189-192. 32: 158-164. 89. 94. 1982: 227-247. J Psychsom Res.1007/s11205-007-9229-9 98. Milfont TL. (2001) Job Burnout. (eds. (2002) The causal links between stress and burnout in a longitudinal study of UK doctors. Merry S.

önfeláldozás. Oláh A. 20(9): 945-953. A meta analysis. mely érthetővé tehető". 8(2): 163-187. Sorensen KL. "Egy kapcsolat. 103. Maignan I. Lee M. Group Organ Manage. Vollmer G. (2000) „És rajtunk ki segít…. Magy Pszichol Szle. 2005: 52-76. (2008) Examining the Psychometric Properties of the Maslach Burnout Inventory with a Sample of Child Protective Service Workers in Korea. (2003) Szolgálat. Belső világunk megismerésének módszerei.1016/j. 2007: 129-138. 101. Soc Sci & Med. general self efficacy. Ng TWH. Piczil M. 106. Research on Emotion in Organizations. 109. Érzelmek. (1991) Burnout.childyouth. 3: 429-441. (1989) Occupational stress and coping with stress: A critque. Dancsó M. Rossi AM. 221-236. 150 . Oh SH. Wallace A. Lee DA. 16(6): 3-9. job stress. Ralston D. Van Deusen C. Hochwarter WA. 107. segítő beszélgetés. Davidson MG. 2001: 103-113. Pálfi F. (1999) A kiégés jelensége pedagógusoknál. Szeged. Segítő kapcsolat. Trefort Kiadó. Budapest. 110. Oehler JM. Newton TJ.Wan P. 104.A kiégés veszélyei ápolók körében. Officina Press Kft. (1985) Stressful episodes reported by first-year student nurses: a descriptive account. Tombácz Zs. Starr LE. hivatás? . Zimányi M. Petróczi E. (2002) Are work stress realionships universal? A nine-region examination of role stressors. J Int Manag. doi: 10. Nővér.and Personal Accomplishment in Nurses. (2008) Toward a further understanding of the relationships between perceptions of support and work attitude. Parkes KR. 42(5): 441-461.012 105. Hum Relat. 33(3): 243-268. and burnout.?” Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nővéri hivatásról. 3. Child Youth Serv Rev. Bálintné dr.07. anxietyand percieved support in neonatal nurses. Kiégés – elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó. Perrewé PL.. 111. Tang M.2008. 112. megküzdés és optimális élmény. Pikó B. Esély. 108. 20: 500-505. Heart Lung. 10(1): 110-120. Fazekas M. 102. Budapest. Castro SL. Westman M. Ónody S. Petróczi E.

Riskó Á. Klett-Cotta. Pikó B. munkahelyi stressz. (1994) Social support. Mentálhig Pszichoszom. (2007) Caring behaviors of burn nurses and the related factors. 9(3): 217-241. 2007: 115-132. 2002: 19-41. Kő N. (2006) Burnout. Mészáros E. Egészségpszichológia a gyakorlatban. 151 . Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Aust J Rural Health. Budapest. Danis I. Miller KI. Ausgebrannt. 116.113. LAM. (2002) The female entrepreneur. Pikó B. 114. Nikravesh M. (2008) A megküzdés dimenziói: A konfliktusmegoldó kérdőív hazai adaptációja. Work Stress. 1999 124. Pines A. Susánszky É. 117. 18(1): 66-80. cross-cultural investigation. Oláh A. Budapest. Varga J. 43(3): 311-318. 122. Susánszky É. job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. Pszichoszomatikus tünetek.). A pozitív gondolkodás szerepe az egészség megtartásában. 18(2): 83-94. (2003) A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. (2001) A nővéri munka magatartástudományi vizsgálata. Aronson E. Osiris Kiadó. Oskouie F. 30(3): 357-373. Stauder A. 11(4): 318-325. Kopp M. 119. Skrabski Á. Budapest. Stuttgart. 121. burnout and job satisfaction in rural psychiatric nurses: A Victorian study. Rafi F. Pikó B. 12: 120-125. Happel B. Réthelyi J. (2004) Stress. 33: 299-305. In: Kállai J. Burns. Réthelyi J. home/work stress and burnout: Who can help? J Appl Behav Sci. Bevezetés az onkopszichológiába. Rózsa S. Clin Case Stud. Int J Nurs Stud. 1(2): 170-180. 1992 118. Kopp M. Pines AM. 120. Skrabski Á. Burnout treated using a psychdynamic existencial approach. Szádóczky E. 123. Pines AM. Ray EB. Vom ÜberdruB zur Selbstentfaltung. Medicina. Pikó B. Pinikahana J. Kafry D. A test a lélek és a daganat. (2004) Adult attachment styles and their relationship to burnout: A preliminary. társas támogatás. (szerk. Animula. Rózsa S. Psychiatria Hungarica. role conflict. Purebl Gy. 115. 125.

Oppermann R. 14(1): 50–89. 65(5): 807-819. 4(1): 65-80. Edwards D. Walker LG.). Stauder A. Medicina. (2006) Caregiver stress and burnout in an oncology unit. Bedell BT. 10. Garcia-Renédo M. Sypher BD. 134. (1999) Stress. 397-406. Chichester. 4. Salanova M. Sharma A. 131. Sherman AC. Wiley. 76: 1083-1090. (2000) Seeking Emotional Labor: When Managing the Heart Enhances Work Experience. Semmelweis Kiadó. 2007: 153-176. 137. Simonton S. Budapest. In: Forgács J. Bresó E. Stressz és stresszkezelés. Schaufeli WB. Burnout. Schmitz N. Educ Psychol Meas. 2008: 288-297. (2008) Stress and burnout among colorectal surgeons and colorectal nurse specialists working in the National Health Service.). In: Kállai J. Egészségpszichológia a gyakorlatban. Payne R (Eds. Salavecz Gy. 129. Metha P. Budapest.).126. (2006) Overload. (2005) Towards a four-dimensional model of burnout. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Schuler RS. (szerk. 136. 152 . Schaufeli WB. 133. Int J Nurs Stud. Int J Stress Manage. Shirom A. (szerk): Az érzelmek pszichológiája. 37(2): 95-99. Stress in health professionals: Psychological and organizational causes and interventions. 135. Manage Commun Q. Psychol Rep. 132. Monson JR. Shirom A. Nirel N. Neumann W. 127. Llorens S. Palliat Supp Care. burnout and locus of controll in German nurses. Varga J. Magyar lelkiállapot 2008. A multi group factoranalitic study including depersonalization and cynicism. Jeruscha BD. 128. Schaufeli WB. Az érzelmi jelenségek és az egészséggel kapcsolatos gondolkodás. 13(2): 176-200. J Occup Health Psych. 2003: 337-359. autonomy and burnout as predictors of physicians’ quality of care. In: Firth-Cozens J. 1999: 17-32. In: Kopp M (szerk. Salovey P. (1995) A cautionary note about the cross nationality and clinical validity of the cut-off points for the Maslch Burout Inventory. 11(4): 328-342. Kairosz Kiadó. 130. Sharp DM. Steward WT. Vinokur AD. Melamed S. Bürriel R. Munkahelyi stressz és egészség. (2006) A Comparison of the construct validity of two burnout measures in two groups of professionals. van Dierendonck D. Colorectal Dis. Oláh A.

(1993) Alienating and liberating emotions at work: Supermarket clerks. 142. (1999) The Psychosocial consequences of Emotional Labor. 561: 158–176. 11(1): 43-47. 2007: 177-197. Szicsek M. (2004) Stress. Verhaeghe P. Frommhold M. Medicina. J Contemp Ethnogr. Kluwer ES. 18(2): 243-249. Int Arch Occ Env Hea. 146. Egészségpszichológia a gyakorlatban. 148. van der Lippe T. Budapest.jvb. Megküzdés (coping). In: Kopp M (szerk. Lievrouw A. 144. Tolich MB. (2005) It’s not only clients: Studying emotion work with clients and co-workers with an event-sampling approach. (2008) Positive and negative effects of family involvement on work-related burnout. Semmelweis Kiadó. Varga J. J Occup Organ Psych. (2007) Az érzelmi munka szerepe az onkológiában.006 143. Timperley H. Unterbrink T. J Psychiatr Ment Hlt. Wirsching M. Oláh A. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. doi: 10. holisztikus szemléletű ellátás. Vanheule S.138. 22: 361-381. 2008: 105-113. Rochat S. Educ Manag Admin. Scheuch K.1016/j. Hack A. Hegedűs K. 141.2008. 139. Robinson V. (2007) Burnout and effort–reward-imbalance in a sample of 949 German teachers.).07. (2004) Kiégés és pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában. Az esélyerősítés hatékony módszerei. 56(3): 321-338. Bauer J. Seibt R. 145. 149. 153 . Budapest. 28(1): 47-62. Wharton A. 78: 195-220. source of stress and ways of coping among nursing students. Tiringer I. In: Kállai J. Thanatológiai Szemle. Zapf D. 80: 433-441.). performance of customer service. 147. 150. Magyar lelkiállapot 2008. J Vocat Behav. Buhl-Grieshaber V. 140. (2003) Burnout and intersubjectivity: A psychoanalitical study from Lacanian perspective. ten Brummelhuis LL. Stauder A. Tully A. Flap HD. 8(1-2): 88-131. Szluha K. Szabó G. Kharón. Hum Relat. Közösségi alapú magatartásorvoslási programok. Müller U. (2000) Workload and the professional culture of teachers. (2008) Interdiszciplinaritás. Szabó N. (szerk. Molnár P. Magyar Onkológia. Wesche H. Ann Am Acad Polit SS. Tschan F. 51(1): 47-51. Lazányi K. Pfeifer R. LAM. munkahelyi stressz.

Schreurs PJG (2007) When do job demands particularly predict burnout? The moderating role of job resources. Schmutte B. Zapf D. 12(2): 237-268. 15 (1): 1-28. Eur J Work Organ Psy. Taris TW. Galli C.151. Zapf D. 156. Mertini H. Demerouti E. 154. 155. 16: 527–545. Blau P. antecedents and consequences. (2003) Regulation of Emotions in the helping professions: nature. Xanthopoulu D. Isic A. Schaufeli WB. Bechtold M. (2003) What is typical for call centre jobs? Job characteristics. Isic A. 157. Zammuner VL. Mertini H. 153. Psychol Health. Vassar M. Bakker AB. (2008) Factor structure of scores of the Maslach Burnout Inventory. (2002) Emotion work and psychological wellbeing. Barnes LLB. Lotto L. Dollard MF. 68(5): 797-823. (1999) Emotion work as a source of stress: The concept and development of an instrument. Zapf D. A review and meta-analysis study of 45 exploratory and confirmatory factor-analytic studies. 8: 371–400. Eur J Work Organ Psy. Holz M. Vogt C. Holz M. Zapf D. (2001) Emotion work and job stressors and their effects on burnout. 22(8): 766-786. Australian e-Journal of Advancement of Mental Health. (2006) On the positive and negative effects of emotion work in organizations. Eur J Work Organ Psy. (AeJAMH) 2 (1): 1–13. and service interactions in different call centres. J Manag Psych. Hum Resour Manage R. Seifert C. 152. Zapf D. Educ Psychol Meas. Wheeler DL. 154 . 12(4): 311-340. Seifert C. 158. Worley JA.

1631 IF 2. Kovács M. lelki kiégés a pszichiátriaipszichoterápiás ellátásban. (2010) Is emotional dissonance more prevalent in oncology care? Emotion work. burnout and coping. 19: 855-862. Budapest. 9(3): 199-216. Kovács E. Kovács M. Kovács E. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 12. 2008: 347-355. 11(3-4): 35-50. Hegedűs K. Hegedűs K. 15(1): 19-25. In: Petróczi E (szerk. Semmelweis Kiadó. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. Hegedűs K. Hegedűs K. Érzelmi megterhelődés az egészségügyben. Hegedűs K. érzelmi disszonancia és a kiégés összefüggései az egészségügyi dolgozók körében. Pszichoterápia. IF 1. Croatian Medical Journal. Lege Artis Medicinae. (2009) „Tapétát csinálok belőled!” Az utasokkal történő interakció egy lehetséges stresszforrás az autóbuszvezetők munkájában. Az érzelmek ártó és / vagy védő szerepe a kiégés alakulásában. Kovács M. 5: 3-12. Kovács M. Szeged.1002/pon. JGYF Kiadó. Psycho-Oncology. doi: 10. (2009) Érzelmi munka. In: Kopp M (szerk. 2009: 275-288. Kovács M. 155 . (2006) Érzelmi megterhelődés. (2006) A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. 10(2): 60-64. Hippocrates. Kovács M. századi megoldásmódjai.1 AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Lektorált közlemények Kovács M.12. Hegedűs K.373 Könyvfejezetek Kovács M. (2008) Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában. (2008) A munkahelyi stressz szerepe az egészségügyben.684 Kovács M. Hegedűs K. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. 16(11): 981-987. Magyar lelkiállapot 2008. Mentális és pszichés problémák XXI. Kovács E. Nővér. Kovács M.). (2010) Emotion work and burnout: A crosssectional study of nurses and physicians in Hungary. 51(5): 432-442.). Alkalmazott Pszichológia. Hegedűs K. Kovács E.

(2009) Érzelmi munka a tanításban – egy vizsgálat tanulságai. 2006 Kovács M. Módszertani Közlemények. 49(4): 145-148. Szeged.2 MÁS TÉMÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK. JEGYZETEK Kovács M. Módszertani Közlemények. 49(5): 193-199. (2009) Az érzelmi munka fogalmának értelmezése az oktató-nevelő munka keretein belül. Amit a hallgatónak tudni illik a: személyiségről. SZEK-JGYFK.12. Kovács M. 156 .

a kutatásokról általában tanuljak. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Dr Hegedűs Katalinnak. Köszönöm Férjemnek a szakmai nyelvi és a gyakorlati segítséget. Raduch Csillának.13. Kovács Eszternek a felbecsülhetetlen segítséget a statisztikai gondolkodásban és a tanulmányok megírásában. lássak. aki felhívta a figyelmemet a doktori iskolára és ezzel segített az útkeresésben. hogy az Intézetben a tudományos világról. aki az évek során bátorításával. Köszönöm hugomnak. halljak. praktikus tanácsaival és hasznos beszélgetésekkel segítette munkámat. Köszönöm Anyának és Apának. Dr Riskó Ágnesnek. Köszönöm Anna lányomnak. amikor arra szükségem volt. energiát. 157 . témavezetőmnek. Dr Imre Gabriellának a közös munkát a témában és a vizsgálat facilitálását. aki az angol nyelvű írásokban nyújtott segítséget. ösztönzésével. türelmet. megértést adtak. Végül a legtöbbet köszönhetem a családomnak. Köszönöm munkatársaimnak Dr Ónody Saroltának. Dr Kopp Mária Professzor Asszonynak. a tudományos gondolkodásról. Köszönöm Somorjai Noéminek a szakirodalom és folyóiratok felkutatásában nyújtott segítségét. a szakmai segítségét. akik időt. Dr Túry Ferenc Professzor Úrnak a publikálási lehetőségekben nyújtott segítségét. külön köszönöm a kutatás technikai lebonyolításában nyújtott segítségét. aki lehetővé tette. és aki sokat mutatott nekem emberségből.

Melléklet 158 .

Az egészségügy mely területén dolgozik? 1. vagy szeretne ebben a témában személyesen többet megosztani velünk. Neme : 1. nyolc általános 3. Mióta dolgozik ezen a pályán? __________éve 10. főiskolai diploma 8. Van-e valamilyen testi betegsége. Hetente hány emberrel foglalkozik munkája során érzelmi kapcsolatban? _______ fő 14. felsőfokú képesítés 7. keressen meg bennünket! Célunk az. kevesebb mint nyolc általános 2. özvegy 4.Kedves Kolléga! Kérjük. szakmunkásképző 4. testsúlyváltozás 3. nőtlen / hajadon 2. szakiskola. Hány gyermeke van Önnek? 0. egyéb. gyógykészítményt? 5. tünete? 1. belgyógyászat 3. Nő 2. izzadás 6. hogy jelölje meg a kérdőívet jeligével! Ha bármilyen kérdése. Mi az Ön foglalkozása. szemészet 5. élettársi kapcsolatban él 4. egyetemi diploma 7. fül-orr-gégészet 6. szülészet-nőgyógyászat 4. hogy feltárjuk: az egészségügyben dolgozók hogyan tekintenek munkájukra és a klienseikre/betegeikre. gimnáziumi érettségi 6. Szed-e gyógyszert. pszichiátriai-pszichoterápiás ellátás → Hány órát tölt hetente pszichoterápiás tevékenységgel? ______ óra 2. cukorbetegség 7. kérjük. észrevétele van. Hányan élnek egy háztartásban Önnel együtt? _______ fő 5. fordítson egy rövid időt a kérdőív kitöltésére! A kérdőív névtelen. Hány órát dolgozik hetente? ______ óra 11. elvált 5. neurológia 9. mégpedig ___________________ 8. egyéb. fejfájás 15. magas vérnyomás 4. gyomorfájdalom 8. Férfi 2. beosztása? __________________________________________________________ 9. Hány beteggel/klienssel találkozik hetente a munkája során? _______ fő 13. 1. szakközépiskolai érettségi 5. alvászavar 2. Mi az Ön tényleges családi állapota? 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1. házas 3. akikkel dolgoznak. nincs gyermekem 1. bőrgyógyászat 10. ______ – fő 6. Mellékállással együtt? _______ óra 12. traumatológia 7. sebészet 8. ha visszajelzést szeretne. Születési éve: _______ 3. mégpedig _________________________ 159 .

1. nem 2. igen → Milyet? _______________________________________________________ 16. Kezelték-e valaha / kezelik-e bármilyen pszichés problémával? 1. nem 2. igen → Mivel? _______________________________________________________ Kérem, olvassa el valamennyi állítást figyelmesen és döntse el, hogy érzett-e valaha így munkájával kapcsolatban!
Milyen gyakran érzi a következőket? soha évente néhányszor havonta egyszer vagy kevesebbszer havonta néhányszor vagy kevesebbszer hetente egyszer hetente néhányszor naponta

Úgy érzem, hogy a munkámból érzelmileg kikapcsoltam magam. Úgy érem, a munkanap végére elhasználódom. Fáradtnak érzem magam reggel, mikor felkelek, és szembe kell néznem egy újabb nappal a munkámban. Könnyen megértem, hogy klienseim mikor mit éreznek. Úgy érzem, van néhány beteg, akit úgy kezelek, mintha nem is lenne külön egyéniségük (személytelen tárgyak lennének). Egész nap emberekkel foglalkozni igazán kimerítő és feszültségkeltő számomra. Nagyon eredményesen kezelem klienseim problémáját. Kiégettnek érzem magam a munkámtól. Úgy érzem, munkámon keresztül, pozitív hatással vagyok más emberek életére. Mióta ezt a munkát végzem, érzéketlenebb lettem

160

az emberek iránt. Aggódom, hogy ez a munka érzelmileg megkeményít. Nagyon energikusnak érzem magam. Frusztráltnak érzem magam a munkámtól. Úgy érzem, túlságosan keményen dolgozom a munkámban. Nem törődöm igazán azzal, hogy mi történik néhány betegemmel. Túl sok stresszel jár számomra az, hogy közvetlenül emberekkel dolgozom.
Milyen gyakran érzi a következőket? soha évente néhányszor havonta egyszer vagy kevesebbszer havonta néhányszor vagy kevesebbszer hetente egyszer hetente néhányszor naponta

Betegeimmel könnyen ki tudunk alakítani egy oldott légkört. A betegekkel, kliensekkel végzett közvetlen munka után felüdülve érzem magam. Sok értékes dolgot végzek ebben a munkában. Úgy érzem, erőim végén tartok. Munkám során az érzelmi problémákat nagyon nyugodtan kezelem. Úgy érzem, a betegeim engem okolnak problémáik miatt.

Kérem, élje bele magát élete egyik nehéz helyzetébe! Az eseményt követő hetekben mennyire jellemezték Önt az alábbi állítások? egyáltalán nem jellemző Próbáltam elemezni a problémát, hogy jobban alig jellemző jellemző teljesen jellemző

161

megértsem. Engedtem, vagy egyezkedtem, hogy valami jó is származzon a dologból Gondoltam, minden rosszban van valami jó is, próbáltam derűsen felfogni a dolgokat. A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre ösztönzött. Más emberként kerültem ki a helyzetből jó értelemben véve. Igyekeztem megszabadulni a problémától egy időre, megpróbáltam pihenni, szabadságra menni. Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a feszültségemet. Nyugtatók, vagy gyógyszerek szedésével próbálkoztam. Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon kockázatosba fogtam. Egy általam nagyra tartott baráttól vagy rokontól kértem tanácsot. Nem akartam, hogy mások megtudják, milyen nehéz helyzetben vagyok. Másokon vezettem le a feszültséget. Több különböző megoldást találtam a problémára. Imádkoztam. Igyekeztem a dolgot a másik személy szempontjából nézni. Próbáltam humorosan felfogni a helyzetet. Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat az alábbiak segítségére? egyáltalán nem keveset szülő szülő, amíg élt házastárs házastárs, amíg élt élettárs iskolatárs szomszéd munkatárs barát gyermek rokon segítő foglalkozású egyházi csoport egyesület, polgári csoport

átlagosan

nagyon

Olyan munkahelyeken, ahol az alkalmazottak közvetlen kapcsolatban vannak a kliensekkel, megfelelő módon kell egyszerre a saját és a kliensek/betegek érzéseivel foglalkozni ahhoz, hogy a munkahelyi feladataikat sikeresen ellássák. Természetesen ez intézményenként különböző módon van szabályozva. Hogyan működik ez az Ön munkahelyén?

162

“B” esetében az intézményi előírások alig szabályozzák. EN3 Szakképzéseken tájékoztattak ezekről a szabályokról. mint a „B” esetben EK1 „A” Pontosan elő van írva. hogy mennyire szigorúak azok a szabályok. amelyek a saját és a kliensek által megélt érzelmekre vonatkoznak. mint az „A” esetben Az „A” esethez hasonló Az „A” és „B” között A „B” esethez hasonló Pontosan olyan.Kérjük válaszát minden esetben X-szel jelölje a táblázatban! Teljes mértékben igaz Többnyire igaz Részben igaz Többnyire nem igaz Egyáltalán nem igaz EN1 A feletteseim közölték ezeket a szabályokat. Egy sorban csak egyetlen X szerepeljen! Melyik hasonlít leginkább az Ön munkájához? Pontosan olyan. „B” Saját maga dönthet arról. EN6 A munkáról alkotott kép és a hivatásetika határozza meg ezeket a szabályokat. hogy hogyan kezelje a saját és a kliensek érzelmeit. hogyan és mikor mutat ki bizonyos érzelmeket a kliensek felé. Kérjük X-szel jelölje be a leírt munkahelyek közül melyik hasonlít leginkább az Önéhez. EN2 A munkahelyi továbbképzéseken tájékoztattak ezekről a szabályokról. EN8 Én magam állítottam fel ezeket a szabályokat. hogy egy bizonyos módon és formában fejezze ki az érzelmeit az intézmény előírásainak 163 . hogyan és mikor lehet a kliensek felé bizonyos érzelmeket kimutatni. A munkahelyek – ahol az alkalmazottak közvetlen kapcsolatban vannak a kliensekkel – abban különböznek egymástól. EN4 A vállalati kultúra kimondatlan részét képezik ezek a szabályok (“Mert így szokás. hogy hogyan kezelje a saját és a kliensek érzelmeit. hogy mely érzelmeket mutatja ki a klienseinek? EK3 A kliensekkel való kapcsolat során milyen gyakran szükséges.”). Ritkán (hetente egyszer) Néha (naponta) Nagyon ritkán. EK4 “A” esetében az intézményi előírások szigorúan szabályozzák. EN7 A munkámmal kapcsolatos társadalmi elvárásokból erednek ezek a szabályok. soha Gyakran (naponta többször) Nagyon gyakran (óránként többször) EK2 Milyen gyakran dönthet Ön arról. EN5 A munkában való sikerek eléréséhez szükséges ezeknek a szabályoknak a betartása.

nyugtalanná tenni) hozni? EP3 Milyen gyakran kell munkája során szituációtól függően különböző pozitív érzelmeket mutatnia a kliensek felé? (pl.: megfélemlíteni.: pártatlanság) EV1 Milyen gyakran szükséges munkája során kellemetlen érzelmeket kifejeznie a kliensek felé? (pl. harag. soha Ritkán (hetente egyszer) Néha (naponta) Gyakran (naponta többször) Nagyon gyakran (óránként többször) EP1 Milyen gyakran szükséges munkája során kellemes érzelmeket kifejeznie a kliensek felé? (pl.: felvidítani) EW2 Milyen gyakran kell munkája során a klienseket semleges / pártatlan hangulatba hozni? EV2 Milyen gyakran kell munkája során a klienseket negatív hangulatba (pl.megfelelően? Gyakran kell meghatározott érzelmeket kimutatni a kliensekkel való kapcsolat során igazodva az előírásokhoz és az elvárásokhoz. jelölje be a következő táblázatban.: barátságosság és lelkesedés és remény) EV3 Milyen gyakran kell munkája során szituációtól függően különböző negatív érzelmeket mutatnia a kliensek felé? (pl. kedvesség) EW1 Milyen gyakran szükséges munkája során se nem pozitív se nem negatív érzelmeket kifejeznie a kliensek felé? (pl.: barátságosság. milyen gyakran kell az Ön munkájában a felsorolt érzelmeket kimutatnia! Nagyon ritkán. Nagyon ritkán.: szigorúság. semleges) foglalkozunk.: harag és csalódás és szigor) EP5 Milyen gyakran kell Önnek saját 164 . soha Ritkán (hetente egyszer) Néha (naponta) Gyakran (naponta többször) Nagyon gyakran (óránként többször) E1 szimpátia / szeretet E2 öröm / vidámság E3 hála E4 barátságosság E5 lelkesedés E6 döbbenet /zavar E7 harag E8 csalódás E9 remény E10 együttérzés E11 agresszió E12 semlegesség / pártatlanság A következőkben a kliensek felé kinyilvánított érzelmek minőségével (pozitív. negatív. amennyiben nem követik a szabályokat) EP2 Milyen gyakran kell munkája során a klienseket kellemes hangulatba hozni? (pl. Kérjük.

soha Ritkán (hetente egyszer) Néha (naponta) Gyakran (naponta többször) Nagyon gyakran (óránként Pontosan olyan. EV4 “A”-nak a klienseivel szemben felületes. A munkahelyek – ahol az alkalmazottak közvetlen kapcsolatban vannak a kliensekkel – abban különböznek egymástól.magát pozitív hangulatba hozni a kliensekkel való kapcsolattartás során? (pl.: nyomatékos harag). Kérem.: boldogság) EW4 Milyen gyakran kell Önnek saját magát semleges.: felszínes szigor).: felszínes barátságosság).: ha bizonyos szabályokat nem követnek) Melyik hasonlít leginkább az Ön munkájához? Egy sorban csak egyetlen X szerepeljen. felszínes negatív érzelmeket kell kimutatni. hogy mennyire kell az embernek a saját érzéseit kontrollálni. válassza azt. “B” esetében általában nem szükséges kerülni az intenzív érzelmek kifejezését. “B”-nek a klienseivel szemben viszont intenzív pozitív érzelmeket kell kimutatni (pl. mint a „B” esetben 165 . hogy mennyire kell a kliensek érzéseivel tisztában lenni és abban is. hogy a munkakövetelményeknek meg tudjon felelni. ha egyáltalán szükséges (pl. “B”-nek a klienseivel szemben viszont intenzív negatív érzelmeket kell kimutatni (pl. amelyik legjobban jellemzi az Ön munkáját! Nagyon ritkán.: harag) EV7 Milyen gyakran kell munkája során keményen és szigorúan fellépnie a kliensekkel szemben? (pl. “B” pozitív és negatív érzelmeket fejez ki a kliensek felé. ha egyáltalán szükséges (pl. kedvesség). tárgyilagos hangulatba hozni a kliensekkel való kapcsolattartás során? EV5 Milyen gyakran kell Önnek saját magát negatív hangulatba hozni a kliensekkel való kapcsolattartás során? (pl. EW3 “A” esetében általában fontos elkerülni az intenzív negatív vagy pozitív érzelmek kifejezését a klienssel kapcsolatban. mint az „A” esetben Az „A” esethez hasonló Az „A” és „B” között A „B” esethez hasonló Pontosan olyan. EP4 “A”-nak a kliensekkel szemben felületes.: szimpátia. felszínes pozitív érzelmeket kell kimutatni. EV6 “A” döntően pozitív vagy semleges érzelmeket fejez ki a klienseivel szemben.

amikor jónak látja. hogy olyan érzelmet kell kimutatnia. függetlenül az ő szükségleteitől? EH4 Milyen gyakran jelöli ki a vállalat/munkahely az Ön számára. amiket valójában a klienssel kapcsolatban érez? ED4 Milyen gyakran fordul elő munkája során. hogy kellemes érzelmet (pl. hogy sikeres legyen a munkájában. hogy el kell fojtania érzelmeit azért. hogy 166 . hogy kívülről semlegesnek tűnjön? ED3 Milyen gyakran fordul elő munkája során. hogy mennyi az az idő. hogy a saját érzéseit a kliens pillanatnyi érzéséhez. hogy akkor fejezze be a klienssel a beszélgetést. mint a „B” esetben EA3 “A” munkájának fontos része a kliens pillanatnyi érzéseivel együttérezni annak érdekében. EH3 Milyen gyakran dönthet saját maga abban.többször) EA1 Milyen gyakran kell megértést mutatni a kliensei felé? EA2 Milyen gyakran kell együttérzést mutatni a kliensei felé? EA4 Milyen gyakran fordul elő munkája során. “B” munkájában sikeres lehet anélkül.: szigorúság) kell kimutatnia. melyek nem egyeznek meg azokkal az érzelmekkel. miközben belül valójában egészen másként érez? ED5 Milyen gyakran fordul elő. amit a klienssel tölthet? Melyik hasonlít leginkább az Ön munkájához? Egy sorban csak egyetlen X szerepeljen. hogy a kliens mit érez az adott pillanatban? ES3 Milyen gyakran szükséges munkája során a kliens helyébe képzelni magát? ED1 Milyen gyakran fordul elő munkája során. hogy mennyi időt szentel a kliensnek. hogy olyan érzelmeket kell kifejeznie. mint az „A” esetben Az „A” esethez hasonló Az „A” és „B” között A „B” esethez hasonló Pontosan olyan. hogy együttérez a klienssel vagy sem ES4 “A” munkájában fontos ismerni a kliens aktuális érzéseit feladatának sikeres ellátása érdekében. érzelmi állapotához kell igazítani? ES1 Milyen gyakran szükséges munkája során empátiás (együttérző) módon viszonyulni a kliens érzelmeihez? ES2 Milyen gyakran szükséges tudni.: a klienssel együtt örülni vagy bosszankodni) “B” sikeresen végzi munkáját függetlenül attól. ami nem egyezik meg a valódi érzéseivel? EH1 Milyen gyakran engedi meg munkája.: barátságosság) vagy kellemetlen érzelmet (pl. (pl. Pontosan olyan.

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék. EH2 “A” csak akkor fejezheti be a kliensekkel folytatott beszélgetést. hogy elrejtse ezeket az érzéseket a kliens elöl. 4 Körülbelül 6 Teljes állás. válaszát X-el jelölje a megadott lehetőségek mögötti rubrikában! EU1 Milyen munkaidőben dolgozik? Kevesebb. amikor a kliens kívánja.hu 167 .sote.hu Dr Hegedűs Katalin – Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet. kovacsmariann@jgypk. hegkati@net. „B” munkája szempontjából kisebb jelentősége van annak.u-szeged. hogy átlagosan mennyi időt tölt naponta a kliensekkel (közvetlenül vagy telefonon)? Kevesebb mint 2 és 4 óra 4 és 6 óra 6 és 8 óra között Több mint 8 órát 2 órát között naponta között naponta naponta naponta Átlagosan mennyi ideig tart kapcsolatot egy klienssel (például a kliensekkel. mint az „A” esetben Az „A” esethez hasonló Az „A” és „B” között A „B” esethez hasonló Pontosan olyan. mint a „B” esetben ED2 “A” munkájában nagyon fontos elrejteni a klienssel kapcsolatos személyes érzéseit. JGYPK. betegekkel vagy a csoportokkal való beszélgetés)? 5 percnél 5-15 perc között 15-30 30-60 1-2 Több mint két óra kevesebbet perc perc óra hossza EU4 Nagyon köszönjük. Pontosan olyan. mint Körülbelül 2 óra Fél-állás.ismerné kliensei érzéseit. A következő kérdések a klienssel/beteggel történő kapcsolattartás idejére vonatkoznak. 2 óra (részmunkaidő) óra óra 8 óra EU2 Átlagosan hány órát dolgozik naponta? Kevesebb mint 2 és 4 óra 4 és 6 óra 2 órát között naponta között naponta 6 és 8 óra között naponta Több mint 8 órát naponta EU3 Kérem becsülje meg. Kérem. “B” saját belátása szerint fejezheti be a beszélgetést a kliensekkel. hogy válaszaival hozzájárult kutatásunk megvalósulásához! Tandari-Kovács Mariann – Szegedi Tudományegyetem. Melyik hasonlít leginkább az Ön munkájához? Egy sorban csak egyetlen X szerepeljen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->