P. 1
SZJA

SZJA

|Views: 499|Likes:
Published by gyzmo82

More info:

Published by: gyzmo82 on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2011

pdf

text

original

Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. és az . az okmányirodában. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. ennek feltétele. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. Tájékoztatjuk. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. Amennyiben módja van arra. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. az így javított. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. célszerű ezt választania. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. Fontos tudnia.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. A kitöltést támogató program segít abban. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. Figyeljen arra is. A kinyomtatott bevallásra utólag. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. a továbbiakban a program „önállóan” számol. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza.

hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. okleveles adószakértő ellenjegyezte. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. ha a kivonatolt nyomtatást választja. 7. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. adószakértő. helyes. adószakértő. igazolások 4 5 Art. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. május 20-ig nem kell fizetnie.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok. ezért kérjük. § (1) bekezdés Art. § (14) bekezdés . a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. adószakértő. a bevallást neki kell aláírnia. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában).8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. A bevallás másik kitöltött példányát. Ha az adóbevallását adótanácsadó. 31. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. meghatalmazottja járt el. szüksége lehet rájuk! 4. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie.4 Az adóbevallását adótanácsadó.

Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. tagdíj-kiegészítés összegét. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. 6. § (1) bekezdés 8 Art. ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 38. ekho különadót. igazolást és egyéb bizonylatot. amelyet a 2010. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. 38. Az elévülés. 172. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. § (1) bekezdés 9 Art. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. egészségügyi hozzájárulást.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. § (2) bekezdés . akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. ekho-t. 164.9 2016.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. 6 Art. nem kell megfizetnie. járulékot.

az ügyfélszolgálatokon. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. azt az adóbevallása alapján – feltéve. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. adóazonosító jel). ugyanis ha pl. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). Figyelem! A 2010. hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. Ellenőrizze. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. Abban az esetben. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. 37.10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). 10 Art. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. késedelmi pótlékot kell fizetnie. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. § (4) bekezdés . nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. Ha tartozását a határidőre nem rendezi. Ügyeljen arra. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. lakcím. egészségügyi hozzájárulást. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Amennyiben személyi jövedelemadót. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. mint a fizetési kötelezettsége. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat.

A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza.nav. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. van Felhívjuk a figyelmét arra.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. Lehetősége van arra is.gov.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. . 7. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. címét is feltüntetni. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. A kérelmet ne a bevallásához csatolja. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. közölnie kell. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. hogy fizetési halasztást kérjen.

pótlékmentesen. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. lehetősége van arra. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. nap. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. § . 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30. 133/A. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. évi bevallását késedelmesen küldi be. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. egyenlő részletekben is megfizethesse. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ön csak abban az esetben kap értesítést. • Amennyiben a 2010. 8. Olvassa el a 6. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. (2011. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. A választott időtartamot (2.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. 3. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti.

. 12 13 Art.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. 172. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be. § (6) bekezdés . akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. 31.nav. Az állami adóhatóság felszólítását. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki.gov. 1/3 vagy 1/4 része. szeptember 20-áig nem szab ki. figyeljen arra. igazolások. évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. július 20. a részletek befizetésének határideje pedig 2011. hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. szeptember 20. vagy a 2006. § (4) bekezdés Art.. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható. 172. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. ellenőrzését megelőzően. augusztus 20. az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld.14 10. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. június 20. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. § (1) bekezdés b) pont 14 Art.13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. Amennyiben a 2005.. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. az később már nem pótolható! 9. hogy a 2005.

ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. amikor Ön utóbb észlelte. § (7) bekezdés . ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. illetve az adó változását. A Nemzeti Adó. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. § (10) bekezdés Art. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B).: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. Javító bevallás esetén kérjük. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. 172. azaz a bevallás nem teljes körű. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye. úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. Kérjük. Abban az esetben. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. 34. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta. Abban az esetben. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget.

járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. adó összege változna az adózói javítással. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. azaz az adóalap. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával.) PM rendelet 17/A §. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. (XII. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. 29. úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák. Amennyiben a magánszemély jövedelem-. tájékoztatás. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. . Az ÜCC útján intézhető. hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. Így például. az erre szolgáló helyen. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon.

• meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről.20 17 18 Art. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. Nincs helye az önellenőrzésnek. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás. járulékot lehet (és kell) helyesbíteni. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást. az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. ha Ön a 2009. Fontos tudnia. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. Amennyiben a 2005. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. § (3) bekezdés 19 Art. 50. évben önellenőrzést benyújtani. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. egyedi bejelentésekkel. úgy külön bevalláson kell a 2009. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. § (3) bekezdés . hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. 51.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). illetve 2010. utóbb ezt a döntését változtatná meg. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. figyeljen arra. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás.gov. vagy a 2006. évi. adóhoz képest változik. § (1) bekezdés Art. amely során az adóalap (járulékalap). Például. évre vonatkozóan kíván 2010. 12. évi kötelezettségét önellenőriznie. évi bevallásában is tévedett.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. a megbízólevél számáról.nav. és 2010. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. 49. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség.

17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Abban az esetben. hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. 49. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. 1053E. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. lehet. 50. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés). valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. Abban az esetben. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. § (1) bekezdés Art. „csupán” adózói javítás (helyesbítés). hogy nem keletkezik eltérés. ha az adóalap (járulékalap). § (2) bekezdés . akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. Felhívjuk a figyelmét. akkor annak más adónemre történő átvezetését. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. úgy az nem önellenőrzés. A 2010. A 2010.

16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. A bevallás részei 22 23 Art. § . § . hogy a hiba javítása már megtörtént. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban.23 II. 168. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben. 170.169. Art. és adóhiányt állapít meg. §. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. érdeklődjön az állami adóhatóságnál. az önellenőrzést elvégezné. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. és megfizetnie. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést). ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01. ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. mert lehet. és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában.

Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás. . • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap).19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. továbbá a 15-ös pótlapokat. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. akkor a 13-as. 06-01. valamint a 01. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok). 15. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie. akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. de csak azokat a lapokat kell beküldenie. 04. A bevallás lapjai . . vagy megszüntette.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet. .Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben.Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette.Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. . 09. csak azokat a lapokat kell beküldenie. amelyen adatot is tüntetett fel.pótlaptól a 10-es pótlapig. melyeken adatot tüntetett fel. 14-es. és őstermelői tevékenységet nem folytat. Önnek a főlapokon túl. a 1053-01. • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok. 02. 03. . . és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie.

árfolyamnyereségből. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. 1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. tőzsdei ügyletekből. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése.20 • fizetővendéglátóként.: ingó-. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. illetve magánszemélyként. családi gazdaság tagjaként. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre. kamatból. az adókiegyenlítés kiszámítása. ingatlanértékesítésből. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. osztalékból. . ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. bevallása. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. egyéni vállalkozóként. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. ingatlan bérbeadóként. és járulékfizetési kötelezettsége van. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. a magánszemély által átvállalt. az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára.

a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. . 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. e tevékenység megszüntetése. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis).és középvállalkozások támogatásáról. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. szünetelése esetén. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. regisztrált mezőgazdasági termelőként. valamint a mezőgazdasági kis. • a tevékenység megszüntetésével. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. a kis és középvállalkozások. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. egészségügyi hozzájárulásban. az un. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. megszüntetéséről. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. összegeket teljes egészében nem kéri vissza. az adózási mód választásáról. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. • csekély összegű támogatás (de minimis).

ahol jellemzően tartózkodik. ha Ön családi gazdaság tagja. családi gazdaság nyilvántartási számmal. hogy írja be azt a telefonszámot is. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. § (8) bekezdés ba) pont és az Art. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. amelyen napközben elérhető. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. 91/A.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. az adószámát is. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. A bevallás 1053-16-01. őstermelői igazolvány számmal. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. törvény (Szja) 49/B. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot. § (1) bekezdés . Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. mely a munkáltatójának az azonosítója. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. évi CXVII.

§ (2) bekezdés . a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. és be kell küldenie. vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. vagy a kifizető. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. adóelőleg. ha Önnek nincs köztartozása.23 Ha Ön külföldi állampolgár. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. 151. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. az Ön által befizetett járulék. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. akkor ezt jelezze úgy.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. Abban az esetben. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. Ügyeljen arra. az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol.

akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. CH – Svájc. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. stb. és közök kihagyása nélkül folytassa. PLN a lengyel zlotynál. DE – Németország. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. SKK a szlovák koronánál. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. város stb. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. mert az visszaélésnek minősül. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. FR – Franciaország stb.) is. címét is feltüntetni. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. az úgynevezett IBAN feltüntetése. Ennek oka. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. GBP az angol fontnál. USD az USA dollárnál. CZ – Csehország. GB – Nagy-Britannia. Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét . fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. ha nem az IBAN számlaszámot. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló.

hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. ha Ön belföldi illetőségű.2. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. jellege stb. Az (E) mező „A törvényes képviselő. számú mellékletének 4. Kérjük. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. a bevallása hibás lesz. . javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. ha az adózó kiskorú. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni.mnb. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről.) MNB rendelet 3. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. időben célba érjen. (XI.hu) található meg. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben. Abban az esetben. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. Abban az esetben.18. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára. meghatalmazott neve. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. vagy külföldi illetőségű ugyan. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. Annak érdekében. a lista az MNB honlapján (www. pontja tartalmazza. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. amelyre az utalást kéri.

Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. meghatalmazottja írja alá. 7. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. könyvelő. tagja. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. adószakértő. § (3) bekezdés . adóazonosító jele. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. ügyeljen arra. hogy minden egyes lapon a neve. ügyvédi iroda. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. és ha van. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. okleveles adószakértő. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. § (1) bekezdés Art. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art.26 Lehetőség van arra is. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. adótanácsadó. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. számviteli. könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. 7. európai közösségi jogász. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával.

hanem minden más (pl. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. (1) 30 Szja-törvény VI. olyan egyéb adatot tartalmaz. Előfordulhat. Azon sorszám. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról. ne felejtse el a 65-67. attól függően. amely a munkáltatójától származik.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. 46. §. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. amelyeknél érintett lehet. tekintettel arra. így ez alapján is beazonosíthatja. § (1) bekezdés Art. adóelőleg is szerepel. 46. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. amely hatszázzal kezdődik. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. amely sorban az az igazoláson szerepel. az önálló tevékenységből.§ .29 Ha az igazolásban levont adó. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. a különféle juttatásokból származó. Fejezet 31 Szja-törvény 29. mely sort kell kitöltenie. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját.

hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. függetlenül attól. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. vagy azt Önnek megtérítették). illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve. január 01-jétől 27%). adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. nem önálló tevékenységből származó. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. ha azt költségként számolhatja el. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben.27-szereseként kell meghatározni. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során.28 2010. vagy 78%-át). Ez azt jelenti. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló.27-szerese) kell feltüntetni. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. függetlenül attól. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. Az így kiszámított összeg 1. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. A 1053-A lap 1 – 17.

sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó. sorban kell bevallania. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás). amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. vagy a 11. Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. akkor a 26. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. akkor az 1. akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. vagy elengedett tartozás.29 1. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. Nem bér! A 21. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. akkor olvassa el a 16. és a 25. ha olyan országban (is) fizetett adót. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. sorokhoz. Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. azt az 5. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. sorban igazolt összeg már nem . amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. Igazolás(ok). de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia.

pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. törvény . úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. A törvény szerint a háztartási munkából. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. Ugyanakkor. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. A munkáltatója által levont. kivéve. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania.30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. Olvassa el a 2. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. április 1-től az alkalmi munkavállalást. évi CLII. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. mint jövedelemszerzést felváltotta. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. a törvényi feltételek megléte esetén. és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Fontos tudnia. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. akkor azt be kell vallania. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. sorában).

33 34 2010. évi LXXV. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. § 16. törvény Szja-törvény 3. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem. közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. kivéve. akkor azt be kell vallania. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. 2. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. április 1. pont . az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. és 2010. július 31. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania. Figyelem! 2010. Fontos! Amennyiben Ön 2010. augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. akkor azt be kell vallania. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. amelyekre bér illette meg. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel.

) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. . Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. A költségelszámolás módja attól függ. illetőleg. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. (IV. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben.1. költségátalányban részesült. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra. bizonylatok alapján számolhat el. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. akkor költséget csak számlák. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. – vagy számlák. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. a „c” oszlopban a költséget. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába. javításra fordított kiadásból állnak. az e feletti rész egésze pedig adóköteles. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni. Ha igen. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket.

valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. pont . Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. az egyéb költségeket pedig a hivatali. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. számú melléklet I. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. és erre tekintettel költségtérítést kapott. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. számítógép. fejezet 24.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. A normaköltség a jármű fenntartásával. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. A NAV által közzétett. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. üzleti és magáncélú utak arányában. azok felmerülését külön igazolni nem kell. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali.

havi. számú melléklet . A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. ugyanakkor költségként nem számolható el. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. fejezet Szja-törvény 5. melléklet II/2.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. forgalmi) díja. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. m2 m3 stb. a világítás. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. számú melléklet II.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. feltéve. a fűtés. 3. meghaladja. felmerült kiadást. sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. sz. valamint a munkáltató székhelyétől.) alapul vételével számolhatók el. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. a technológiai energia díja. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. Az 36 37 Szja-törvény 11.

sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. a nevére kiállított bizonylattal. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. az MNB által közzétett. annak összegét és adóköteles részét a 16. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést. akkor ezt a jövedelmet a 25. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. melyet a 16. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. sorban feltüntetnie. amelyik évben a kifizetés. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell. sorban kell feltüntetni. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. Abban az esetben. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént.35 olyan külföldi pénznem esetében. sorban kell bevallania. A fenti rendelkezésétől eltérően. akkor azt nem itt. hanem a 16. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. sorban kell szerepeltetnie attól függően. sorban vagy a 25. Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. .

a közösségi munkáért kapott összeg). Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. sorba írja be az álláskeresési segély összegét. (pl. 4. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. a jövedelmet a bevallás 26. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék.). de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen. sorában kell szerepeltetnie. amelyet az egyébként bérnek minősülő. Az 1988. Ha Ön nyugdíjas és az . a gyed stb. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. illetőleg az egyéni vállalkozóként. álláskeresési járadék. álláskeresési segély. az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. az ott leírtak figyelembevételével).36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. Az adóköteles baleseti járadékot. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. de azt nem a munkáltatója fizette ki. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz. a 18. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes. az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse.

A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. közhasznú társaság. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. melyet a 43. a kapott igazolás alapján. szövetkezet. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. . sorban kell feltüntetni. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el. ezért ezt is a 10. Ha Ön gazdasági társaság. sorban kell szerepeltetni. társasháztól. MRP szervezet vezető tisztségviselője. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. az előzőek alkalmazása esetén. vagy erdőbirtokossági társulat. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. hanem a 10. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. sorban szerepeltethet. kapott az adóévben. sorba írja be. Abban az esetben. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. 5. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. sorban kell bevallani! 2010. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. végrehajtói iroda. alapítványtól stb. január 1-től az európai parlamenti. Döntése szerint. hanem a 18. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. az országgyűlési képviselői. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. sorba írja be. hanem az 1. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

azt is itt kell bevallania. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. de ezt az összeget kifizették Önnek. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget. Abban az esetben. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. amilyen jogcímen történt a kifizetés. arra tekintettel kapott. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. vagy elengedett tartozást. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. amelynek díja adóköteles. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. üdülési pénzbeli juttatások. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. ruházati. étkezési. hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. azt a 21. . amelyben a szerződés módosítására sor kerül. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. amelyet a 10. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. (Pl. például a jutalmat. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött.

(Az állami végkielégítés is ilyennek számít. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. így azt a 21. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést. 6. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania. sorban kell szerepeltetnie. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. sornál találhatóak. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja.) Amennyiben Ön a 2010. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. 8. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. .

40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. akkor a fennmaradó részt. sor. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. sorába. sorában kell feltüntetnie. akkor azt az erre a célra rendszeresített. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. december 31-ig eltelt. így utána adójóváírás sem illeti meg. hanem teljes egészében az 5. sor: A 2009. A végkielégítés nem minősül bérnek. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. Ebben az esetben. évi jövedelemként. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. akkor utóbb. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. A 65. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). sornál találja. 9. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. Abban az esetben. és az 50. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . Amennyiben Önt a 2010. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. évben kapott végkielégítésnek a 2010. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. külön bevalláson kell teljesítenie. sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. a bevallás 50.

az európai parlamenti. évben figyelembe vehető. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. a mezőgazdasági őstermelő. mert a 10. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. azaz. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . Azokat a kiadásokat. A 2009. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni.41 Ha Ön a 2009. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. fűtés stb. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. m3. a bérbeadó. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. A bevétel hiányában el nem számolt. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. ahány hónapot még nem számolt el. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. Az önálló tevékenységből megállapítani. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás.). az országgyűlési képviselői. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. kwh).

melléklet IV.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. a használatbavétel évében számolható el költségként. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. előállítási értékének 50%-a. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. előállítási költsége egy összegben elszámolható. sz. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a./2. fejezet 3. sz. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. Abban az esetben azonban. fejezet 2.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. melléklet IV. melléklet III. sz. pont . kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő. pont 40 Szja-törvény 3. pont Szja-törvény 3. berendezés. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. – a 38 39 Szja-törvény 3. amelyeket a törvény költségnek elismer. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. a használatbavétel évében számolható el. akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép.

akkor a „b” oszlopba a bevételt. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. (Pl. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek.29. pont .: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –. melléklet I.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. fejezet 22. akár az átalányadózási módot választotta. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási. szolgáltatás ellenértéke.41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. ha van gép. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét). amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult.) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja. akkor. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. hogy az olyan kiadás esetében. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3. (XII. valamint az ilyen eszközök. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. termékek vásárlására fordított kiadást. sz.

vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. . Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. sorhoz fűzött magyarázatot is. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. akkor a visszafizetett. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz. az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. és a folyósítást követően sem érvényesítette. és 78. késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie.

az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. akkor a „b” oszlopba a bevételt. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. Ilyenkor a bevallásban bevételként. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. Vegye elő. akkor a „b” oszlopba a bevételt. 10. A törvény lehetőséget ad arra. a 10. azokat együttesen e sorba kell beírnia. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . Ebbe a sorba kell beírnia. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. igazolt költséget a „c” oszlopba. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. az adóévben felmerült. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni.

szellemi tevékenységből származó jövedelmet.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. sorában kell szerepeltetni.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. így az nem része az összevont adóalapnak. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. származó jövedelmet. a magánóraadásból stb. és azt itt kell bevallania. akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. § (3) b) – 20. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. az újításból származó jövedelmet. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén. a virág. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. 42 43 Szja-törvény 16. hanem a 1053-04 lap 164. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A. § (10) bekezdés . ezért azt nem ebben. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. A törvény lehetőséget ad arra. 200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó.

építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. telek és a melioráció kivételével – a földterület. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. (X. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). 20. számú melléklet . .) Korm. hogy ebben az esetben utólag. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. § (1) bekezdés Szja-törvény 11. nem válthat adózási módot.ha az előző két eset együttesen áll fenn. épület bérbeadása. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. az erdő után. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. feltéve.a bérbeadás. a telek értékét el kell különíteni. az adóévre tekintettel. 44 45 Szja-törvény 18. a telkesítés. számlával igazolt kiadással. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. a telek. . • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni.47 Figyeljen arra. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. • Építmény. • Az épület. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan. hogy azt korábban költségként nem számolta el. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben.

valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. A 11. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja.és árukészlet beszerzésére fordított. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. ha az épület. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. hogy . épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. támogatást) kapott. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása.48 A bérbeadás. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. illetve területarányos értékcsökkenési leírása. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos.

az előzőekben ismertetett szabályokat. 11. és 176. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. ha azt három évnél régebben szerezte meg. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. de lehetőség van arra. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe. elkülönített számlára befizetett összeget. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben. ha év végén döntött úgy. vagy 74. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. 46 Szja-törvény 74/A. (kifizető által levont adóelőleg).49 épület. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. épületrész esetében . hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. § (2) bekezdés . akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie.

Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. évi. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. sora alapján ez szükséges. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. 14. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. 47 48 Szja-törvény 29. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. Ha Ön családi gazdaság tagja. ha a 1053-13-02-es lap 412. sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. a 2010. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait.kiegészítés lehetőségével. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. melyet a 43. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. § (1) – (4) . Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. sorban szerepeltethet. illetve korábbi adóbevallásában.

sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. a „c” oszlopba a költséget. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. átruházásából (átengedésből). 16. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. a „c” oszlopban a levonható részt. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. 17. A kitöltés előtt olvassa el a 34. sorok egyikébe sem. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. amelyek nem tartoznak az 1-16. a „b” oszlopba a bevételt. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. ha a bevétellel szemben költséget nem . sorban kell szerepeltetnie. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. sorokba sem. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. Ilyen többek között a jog alapításából. amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. A kedvezményt a 34. gyakorlásának átengedéséből. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. 15. megszüntetéséből.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs.

más értékpapír. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. üzletrész. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. § (12) – (13) . akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba. egyéb szervezet. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor. ha az nem adómentes. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. a „c” oszlopot hagyja üresen. osztalék. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése.52 számol (számolhat) el. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget.

átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. juttatás). valamint az 50 51 Szja-törvény 28. és azt az M30-as igazolás 1. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken. szintén egyéb jövedelemként adóköteles. amely adóköteles. § (8) Szja-törvény 28. nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. annak egésze jövedelem. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. § (17) . sora tartalmazza. A 2007. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. ha azt Önnek kifizették. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). átutalás. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik. munkaviszonyból származó bérjövedelem. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért. feltéve. juttatást kapott. annak segítő családtagja. akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. melyet a 17. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). 23. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. és ha az a minimálbért meghaladja. hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. sorba kell beírnia. fizetést és más hasonló térítést. sor: Egyéb.) 22. Nézze meg. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. számítsa ki. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. a nevére kiállított bizonylattal. mit tartalmaznak az igazolásai. 21.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló.

• az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . • a szakképző iskolai tanulónak. e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás.és jegyzettámogatás teljes összege. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. tankönyv. bevételnek számító. illetve hallgatói szerződés. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. • a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás. a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. gyémánt. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része.

továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. Ez az összeg lesz az. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt. . valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. a „d” oszlopba írja be a 18-23. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. A külföldről származó. 25.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. A külföldön adóztatható. 24. a vételár. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. vagy teljes építési költség 30%-áig. sorban érvényesítheti. sorok „b” oszlopainak összegét. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. egyéb pénzbeli juttatása. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles.

Ebben az esetben. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. sort kitölteni. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. A külföldről származó. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. akkor e bevételét. sort kell kitöltenie. feltéve. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. ne felejtse el az 55. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. a költséget. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. feltéve. ne felejtse el az 56. sort kitölteni. sorok „b” oszlopaiban szereplő .63 A bevételt a „b”. Ebben az esetben. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. sorok „d” oszlopában és az 55-56. sort kell kitöltenie. a költséget. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. sorban feltüntetni! 26. amelyet belföldi munkáltatótól. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. sorban kell szerepeltetnie! 27. A külföldön megfizetett. Ne feledje el az 1-4. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. sorok együttes összegét kell beírnia. Itt tüntesse fel azt az összeget is.

sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. sor) címén kívánja csökkenteni. akkor a bevallása hibás lesz. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. Amennyiben Önnek a 2010. azaz a 3 400 000.) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. sor „b”. illetőleg tandíj. sor: Összes jövedelem a 2010. 190. a 1053-04-es lap 177. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. sor „d”. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. sor „c”. adóévben A 28. az 55-56. sorok). 180. sor „b”. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. Ehhez. a külföldön is adóköteles jövedelmeit. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. sor „d”. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit).64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. Figyelem! A 28. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. 57. 260. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. 28. 254. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. sor „b” és a 273. Önnek össze kell adnia a 27. ahol költség elszámolás lehetséges. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál.

Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. akkor a 56 Szja-törvény 30. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. és a 08-02-es lap 273. sor „b”. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. Az előzőek szerint kiszámított.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010. amely külföldön adóköteles. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26.) 30. hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. vagy olyan országban is adózott. a 05-ös lap 190. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. sor „b” oszlopban feltüntetett. amely olyan országból származott. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba. § . valamint a 08-01-es lap 254. legfeljebb a 29. évi összes jövedelem megállapítása. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). tandíj. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180. 31. 260. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. sor „b” oszlopok. sorban lévő összeget kell beírnia.

) A munkáltatója. sorban szereplő jövedelem utáni. sor „d” oszlopában található. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. az átlagadókulcs 32%). az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie. . ha az Ön összes. amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. legfeljebb 181 200 forint) lehet. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg. Így előfordulhat. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29. 32. a bér után (27. sorban feltüntetett adó 90%-át. melyet figyelembe kell vennie a 28. sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. sorban lévő adó összegét ossza el a 27.323269 kerekítve 0. a 198. (pl. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. Az összes jövedelem. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. 0. de legfeljebb a 26. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg.66 26.32. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. majd szorozza meg százzal. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. vagy nem érvényesíthet adójóváírást.

az egy jogosultsági hónapnak számít. A kedvezmény összege a 15. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. akkor a 15. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. Ezt az összeget. 34. sor: A 15. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. 35. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. de nem több 4 698 000 forintnál. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. Abban az esetben. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. amely további. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. 33. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel. § (1) . Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. Ha a 35. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. de legfeljebb a 29. sor összegéből a 35. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. amely legfeljebb 12 hónap lehet. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. 36. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket.

2010. egyéb. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. 4. évtől az alábbi jogcímeken.68 az összevont adóalap utáni adója nulla. Ilyen eset lehet. amelynek akkor van jelentősége. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. § (1) . mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. személyi kedvezmény. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére. Figyelem! Abban az esetben. de azt részben veheti igénybe. őstermelői kedvezmény. § (1) Szja-törvény 44. 58 59 Szja-törvény 43. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. hogy azok együttes összege a 36. sorban lévő adót ne haladja meg. 3. A 2010. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. családi kedvezmény.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. 2. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. évi jövedelmének nagyságától (28. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. a törvény által meghatározott. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét. sor „d” oszlop) is függ. 5. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye.

január 1-jén hatályát vesztette. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. • Képzési költségként (tandíj. a kamatfizetés. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. III. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. tartós adományozás kedvezménye. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. . a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. hogy 2007. egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. január 1-je előtt megkezdődött.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. • Közcélú adomány. Amennyiben a magánszemély 2007. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. költségtérítés. • Élet. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. december 31-én hatályos előírásai szerint. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. január 1-je előtt a fentieket fizette. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. függetlenül attól. Azonban. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj.

Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. illetőleg a törvényben meghatározott. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. Amennyiben az Ön összes. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. . évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. évi jövedelme (1053-A lap 28. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. akinek az összes. lakás tulajdonjogának. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. Ha Ön lakás építésére. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. de nem több 4 000 000 forintnál. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. bővítésére vagy lakótelek. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. a kamat. építtetésére. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. ha az egyéb feltételek fennállnak. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg.

30% az adókedvezmény abban az esetben. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele. A felújításra. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor. amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. vagy nem haladta meg. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. új lakás tulajdonjogának. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. Ön által felvett lakáscélú hitel. hitelek összege együttesen nem haladja. belföldön fekvő lakás építéséhez. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. építtetéséhez történjen. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel.

Amennyiben az Ön házastársa. sor „b” oszlopába írja be. az összeg 30%-át. de legfeljebb a 2015. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. sor „a” oszlopába. lakás tulajdonjogának. a belföldön fekvő lakás építése. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. azaz. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. A 37. évi adójával szemben lehet érvényesítenie. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. Abban az esetben. sor „a” oszlopába. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti. A 39. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. Abban az esetben. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. építtetése. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. A 40. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. hogy a felvett. . Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. a 38. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. az összeg 40%-át pedig a 37. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. feltéve. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. sor „b” oszlopába írja be.

) Korm. 41. (XII. 29. csak megőrizni. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság.73 40. 29. nem kell új igazolást kérnie.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg.) EüM rendeletben szerepel. § (1) . (XII. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. Az orvosi igazolást nem kell csatolni. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. 60 Szja-törvény 39. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja. illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. Rendeletben. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. akinek a betegsége. sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. évtől kezdődően. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra.

Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. ha az Ön összes. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor. 2010. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. Abban az esetben. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. sor) a 14. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. sor „d” oszlop) nagyságától függ. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. 2010.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. 2010. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. 42. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: .

illetőleg élettársa veheti igénybe. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. • 9 525 000 forint. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. 2010. • 8 255 000 forint. A megosztás feltétele. • 10 160 000 forint. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. élettársával megossza. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. Kedvezményezett eltartott . Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. ha a házastárs. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt.75 • 7 620 000 forint. olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. Abban az esetben. A törvény lehetőséget ad arra. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. • 8 890 000 forint. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte.

Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. illetőleg az. javítóintézetben nevelt. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. vagy más. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. • a magzat. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. Saját jogon családi pótlékban részesülő. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. csak az elévülésig meg kell őrizni. napot követően) legalább egy napig fennáll. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. • aki rokkantsági járadékban részesül. napjától a megszületéséig. 61 2009. aki a családi pótlékot. amely hónapra a családi pótlékot. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak.76 • az. Magzat esetében jogosultnak az anyát. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. . vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. a rokkantsági járadékot folyósítják. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. ikermagzat felismerése. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. akire tekintettel családi pótlékot. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. július 1-től bejegyzett élettárs is. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. hasonló ellátást folyósítanak. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. ikermagzat fogantatásának 91. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja.

élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. 62 2009. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. sor: Tandíj. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. § (7) bekezdés . Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. Ez azonban nem zárja ki azt. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. élettársával megossza. Élettársak esetében. ha a házastárs. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként). tv. hogy év végén döntsék el.kiegészítés összegének a kedvezményét. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. évi LXXVII. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. 43. nyilvántartás vezetése mellett. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. és/vagy 11. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. 206. illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni. a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. Abban az esetben.

célszerű meghatározni. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. A 28.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés.. egyéb térítés is. a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. évi jövedelme 3 600 000 forint. évi jövedelme (28. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. másik feltétele. 2010. de legfeljebb a 2015. hogy az Ön összes. ami 40 000 forint. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. 2010. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. A tandíj. Amennyiben Ön a 2010. ha az Ön összes. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. . az a kedvezmény alapját nem képezheti. hogy mekkora az a keret. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. amely a rendelkezésre áll. ha az Ön összes. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. évi jövedelme (28. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. Amennyiben az Ön összes. akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. amely egyáltalán érvényesíthető. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. Abban az esetben pl.

sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. Egyéb adatok 50. 47. mely a 36. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. Csak a 2010-ben felvett. a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. sor: A 2010-ben kapott. sorok összegezett. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. Ez az összeg lesz az. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel. Amennyiben a 46. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. IV. sor). amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. sorba nullát kell írnia. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. 52. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. sor összegéből a 46. A bizonylatokon. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik. . törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott.79 46. és 65. olvassa el a bevallás 5. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. amely a 8. sorba a 36. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. Kérjük. sor: Az összevont adóalapot terhelő. forintra átszámított összeget írja be. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. akkor a 47. A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia.

és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. sor: A 2009. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. 2010. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sor: A 2010. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. évi Ha Ön a 2009. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. sor: A 25. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. akkor most ebben a sorban a 2010. akkor ne felejtse el a 8.80 53. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. 54. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. sorban szerepeltetett. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. sorból a bérjövedelem alapja. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. . akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be.

természetesen. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. 62. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. A 1053-C lap kitöltése A 2010. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. törvény előírásai alapján. a 04-es lap 179. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. sor: A 2010. illetve módosításáról szóló 2010. évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. évi CXXIV. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. sorban. Ezt az összeget kell a 28. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. 2 3). évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. sor: A 2010. Abban az esetben. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). Személyi jövedelemadó 61. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. amennyiben Ön érintett a 2010. A leírtak alapján. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. évi XC.

A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. amely a szja-törvény – 2009. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. vagyis a biztosítást megszüntette. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt.és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. évi LXXVII. december 31-én hatályos – 7. értékesítette. akkor csak a 2007-re. a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. vagy visszavásárolta. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. § (8) bekezdés . vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. 63 A 2009. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. törvény 206. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is.

A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. Számítsa ki a 2007. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. években adókedvezményt érvényesített. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. § (4) bekezdés b) pont . Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. évi LXXVII. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. amelyre tekintettel 2007-2009.83 Ha Ön 2010. évben megszüntette. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. törvény 206. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. NYESZ-R számláról. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. A 62. és 2008. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009.

sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. soroknál történik. 63. 31. hogy a 61. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. Ezt úgy számíthatja ki. 65. sorban 2010. Ezt úgy számíthatja ki.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. sornál található útmutatót. A különbözet. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. évre eső részét veheti figyelembe. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. és 63. sorában is adatot tüntet fel). bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. sor: A 2010. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. § (4) bekezdés . adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. 64. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. és a 33. sorok összegét. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben.

Abban az esetben. hanem az 68. amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. vegye elő a 0953-as bevallását. sorok kitöltésekor. az általa kiadott igazoláson is szerepel. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. Feltétlenül olvassa el a 167. illetőleg a 189. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. és az. sor: A 2009. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. sorba írja be. mert azokat az ilyen osztalék. Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor.85 jövedelemként tüntette fel. sorokhoz írt útmutatót! 67. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. A külföldön is adóköteles osztalék. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. évben. . 66. és a 169. évben vont le a kifizető. a várható eredmény terhére. és még a 2010. kamat. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. osztalékelőleget kapott. 188. amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. Ha Ön a 9. sor) után 2010-ben adózik (a 8. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5.. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. sorban is tüntetett fel adatot. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. összevonás alá nem eső bevétel esetében). akkor az arra jutó.. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. Az Önnek 2010-ben kifizetett. illetőleg 25%-os adót nem itt. ha a 2009. hanem az 52. sorban nem szerepelhet adat). évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti.

-68. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. Itt kell szerepeltetnie azt az adót. Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. 70–73. Az adót. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. Ebben az esetben a IV. sornál leírtakat is. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. Nem kellett az adót. s emiatt. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. negyedév (73. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. ezt kell ebbe a sorba beírnia. adóelőleget kellett fizetnie. Vegye figyelembe a 9. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. 69. hanem az 52. adóelőleget megfizetnie akkor. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. mezőgazdasági őstermelőként. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie.86 68. a 2010. adóelőleg összegét! Azt a 65. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. melyet Önnek kellett megfizetnie. Ezekben a sorokban. 69 Szja-törvény 49. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. évben esedékessé vált. figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. sor) kötelezettségeként írja be. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. § . az adóév elejétől számított összeget. a 2010. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. sorok együttes összegét írja be. adóelőleget is. mert az adót. hogy az adót. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége. sorba is írt adatot). Nem ide. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9.

A 2010. egyéni vállalkozóként a 2010. 75. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. évi jövedelme utáni adóelőleg. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. feltéve. amely nem kifizetőtől származott. Ha olyan jövedelme is volt. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. ebbe a sorba a saját. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól. . adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. vagy amelyből annak kifizetője adót. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. A 2009. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. sorok „a” oszlopainak összegét. hogy az adót.87 Itt kell feltüntetnie pl. Ha Ön egyéni vállalkozó. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. 2010. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. megfizetett adó összegét. adóelőleget nem vont le. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74.

sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe.. sor). és a 2008. és 209. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75.. feltéve. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. évi bevallása alapján veszteséget ért el. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. adóévekben és a 2010. adóévben cél szerinti felhasználása volt. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. és/vagy 2009. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. sor: Levont. 70 Szja-törvény 48.. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. 76. adót (74. 2009. sor) kevesebb. mint a 2010. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. sor). akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. 2010. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén. • a magánszemély összevont adóalapjának. befizetett adó.88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. 78. évi adófizetési kötelezettsége (64. 205. § (4) bekezdés . Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. 77. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni. sor). adóelőleg (76. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. A 105306-02-es lap 240..

ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. ekho további külön fizetendő . a különbözetet a 80. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. évi adófizetési kötelezettsége (64. és a 78. Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza. sor) több mint a 2010. sorban nincs adat). a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. pontját. ekho-ra. és 8. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. 79. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. sor: Visszaigényelhető adó. sor). akkor ebbe a sorba a 77. sorban szereplő összeget kell beírnia. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. adóelőleg. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. akkor. sorban kell feltüntetnie. járulékra. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. illetve az adókiegyenlítés összege (76. a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről.

90 adóra kívánja elszámoltatni. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. napjáig. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. feltéve. További. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. amely alatt Ön . Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. sorban további adót számított ki. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. 2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt. VIII. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. Ilyen időtartam különösen az. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget.

sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. • fizetés. járulékra. ha a 1053-09-es lap 297. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. gyermekgondozási díjban. gyermekgondozási segélyben. Így kell eljárnia akkor is. átvezetést kér. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. vagy a számláján kívánja hagyni. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs. fizetés nélküli szabadságot) töltött. 90. . azt írja be ebbe a sorba.91 • táppénzben. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. baleseti táppénzben részesült. sorában további. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. IX. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. terhességi-gyermekágyi segélyben. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. sorában adatot tüntetett fel. vagy a többletként jelentkező összeget. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. díjazás nélküli időszakot (pl. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89.

A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. A 126. 4) kell beírnia erre a helyre. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. Abban az esetben.92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. ha az adóstársa az élet. valamint azon lakótelek. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. adóazonosító jelét. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. A választott időtartamot (2. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. sorba írja be. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! . Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. úgy ezt jelölje meg (123. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie. 3. lakás fekvése szerinti település elnevezését.vagy házastársa. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. I. Olvassa el a 8. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. sor).

és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. A fizetővendéglátó. üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja.93 II. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. ingatlan bérbeadásból. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. Abban az esetben. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. Figyelem! 2010. pont Szja-törvény 44/A. sorához fűzött magyarázatot is. § 48. 130. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. Mielőtt az adózás módjáról döntene. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. Fontos! A 2010. § (1) bekezdés . szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. sor: Ha Ön a lakását.

79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. § (1) bekezdés Art. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. § (6) bekezdés . kamatot kell fizetnie. § 76. feltéve. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C. lekötés.94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. 37. jóváírás.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván.77 Rendelkezhet akkor is. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés. amely pénztárnál. de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját. pont Szja-törvény 44/B.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. figyeljen az összegek megosztására. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak.

ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. Abban az esetben. sor). de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. az Ön kérelmére. sorba. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. azaz a költségvetési támogatást. § (2) bekezdés . vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. Az átutalás(oka)t. § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt. § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. § (2) és 44/B. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. sorban X-szel). illetve május 20-ig – nem rendezte. sor) nem csökkenthető. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása.95 igényelt. akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása.83 81 82 Szja-törvény 44/A. Ön rendelkezhet akkor is.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. sorban X-szel). A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása. az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára.

sorokat. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. és győződjön meg arról. Előfordulhat. Ha nem tagja más pénztárnak. akkor töltse ki a 132-139. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. illetve. majd jelölje meg azt a pénztárt. I.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. felszámolása folyamatban van. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. azt a pénztárat. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. úgy figyeljen arra. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. úgy az egyes pénztárakhoz. Abban az esetben. sor) olyan mértékben csökken. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. § (2) bekezdés . és 142. Feltétlenül közölje a 138. ahová az utalást kéri. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. hogy két helyről kap igazolást. Nem hoz határozatot az állami adóhatóság. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. akkor a különbözetet Önnek. ha az összevont adóalap utáni.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. 84 Szja-törvény 44/C. illetve. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. arra is lehetősége van. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. Ebben az esetben. ahova az utalást kérné. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre.

január 1-e előtt tölti be (145. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. . Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. de legfeljebb 100 000 forint lehet. január 1-e előtt tölti be. ha több. Ha a 132. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. A kedvezmény az igazoláson. sor). sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. és e tagságával. igazolásokon feltüntetett. sor). mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. sor). akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. sorában is feltüntetni. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. január 1 –e előtt töltik be (145. hanem 130 000 forint lehet. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. 133. erre a kisebb összegre. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. sorba a „c” oszlopba beírnia.97 132. ezt kell a 132. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb.

98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). valamint – feltéve természetesen. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. sorhoz fűzött magyarázatot is. sor) nem lehet több 120 000. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. A lekötött összeghez. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. hogy az egészségpénztárakkal. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. illetőleg a 130 000 forintot. akkor ügyeljen arra. továbbá nyugdíjpénztári . sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. illetőleg a 2020. Abban az esetben. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. és a 135. akkor a kedvezmények együttes összege (137. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. akkor olvassa el az 62. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. sor) esetén a 150 000 forintnál. részletesebb 134. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni.

sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. illetőleg 130 000 forint lehet. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. 135. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. illetőleg 150 000 forint kerülhet. § (1) bekezdés c) pont 1993. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. a 120 000. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. 136. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. illetőleg a 150 000 forintot. Ügyeljen arra. illetőleg 150 000 forintot. hogy az e sor „b” oszlopában.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000. évi XCVI. 137. illetőleg 130 000 forintnál. és 136. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. törvény . illetőleg a 130 000 forintot. 85 86 Szja-törvény 44/A. és 136. ügyeljen arra. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt. Abban az esetben azonban. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie.

Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel.100 138. • abban az esetben. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139. • minden más esetben. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. sor). Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. Kérjük. a legfeljebb a 137. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja. sor) kevesebb. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. ahová az átutalást kéri. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. hogy arra az összevont adóalap utáni adó. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. azaz a 47. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. . a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia.

ami azt is jelenti. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. (62. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. pont Szja-törvény 3. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie. Figyelem! Abban az esetben. Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra.101 Abban az esetben. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. § 76. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. ha igazolja. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. pont . A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. § 23. Erre akkor van lehetősége. a 144. II. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult.

sor: Nyilatkozat az átutaláshoz . valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve. sorban bevallani. legfeljebb 100 000 forintról. illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. 142. e nélkül a bevallása hibás lesz. ha azt már megfizette). tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). előtt tölti be. és lekötési nyilvántartásba helyezte. • a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. azzal. akkor e sor kitöltése kötelező. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. 143. azonban • 2010-ben. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. 141. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. 130 000 forintról rendelkezhet (145. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. sor) fedezetet nyújt. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. Amennyiben a 141. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. sor). sor). akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. sorban szerepeltet adatot. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be.

közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. születési név. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. vagy más. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. § (1) bekezdés e) pont . 89 Szja-törvény 7. helye. tüntesse fel adószámát. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. állandó lakcíme) pontosan írja be. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. Ügyeljen arra. az eltartott anyja neve. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. születés időpontja. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. Kérjük.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. A 151-153. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak.

Abban az esetben. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. akkor az előzőek szerint kell házastársának. A magzatok számát is jelölni kell. akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. sor). Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. Amennyiben a kedvezményt házastársával. élettársával megosztja. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük.104 2 – eltartott gyermek az. 154. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. akkor nyilatkozniuk kell arról. 155 – 157. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. Ebben az esetben az élettársa nevét.

sorok: Ingatlan. olvassa el az útmutató 13. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. Ha Ön 2010. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. ha a bérleti díj egy összegben. (pl. valamint az ingatlan bérleti joga. évtől az összevont adóalap részét képezi. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. termény. § 29. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. a telki szolgalom. lábon álló fa. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. Ilyen különösen az épület. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. pont . § 31. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. az építmény. pont Szja-törvény 3. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. – 162. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat.

sorban kell feltüntetnie. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. az ingatlannak. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. Értékesítésnek számít az ingatlan. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. Ezt úgy kell tekinteni. január 1-jét követően szerezte meg. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. Ezt viszont nem itt. sorban kell feltüntetnie akkor. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül.106 származó jövedelemnek minősül. és azt a 17. sorban kell bevallania. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. hanem a 17. akkor az átruházás . valamint az ingatlan. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. január 1-jét megelőzően szerezte. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. Az 1982. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő. Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. Így például. Abban az esetben. más hasonló okiratban meghatározott értéke. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. sorban kell szerepeltetnie. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. akkor a jövedelmet a 10. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. melyet a 164.

évi LXXVIII. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. minden esetben adóköteles. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően.107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. amikor az erről szóló érvényes . • a helyi önkormányzat. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant. ha jövedelme abból nem keletkezett. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. Adómentes az ingatlan. az előzőekben felsorolt kivételekkel. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. de nem kell azt bevallania akkor. függetlenül attól. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. • más magánszeméllyel kötött tartási. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). • a lakások és helyiségek bérletére. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

az örökhagyó halálának a napja. bővített épület.).108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. • a vagyoni értékű jog. mikor került a magánszemély tulajdonába. amelyet követően az ingatlanon további építés. A földingatlanon felépített épület. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól. építmény. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. vagy az ingatlan. hogy a földterület. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. bővítés nem történt. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. • az 1986. (Ez azt jelenti. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). épületrész. 92 93 Szja-törvény 60. amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. amelyen további bővítés történt. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. • a tartós használatba kapott. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. § (3) bekezdés . hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –. amelyre a ráépítés történt. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007. • földrendezés. § (1). (2) bekezdés Szja-törvény 60. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól.

épületen) történt az építés.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. új E szerint. hogy a 2007. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. bővített ingatlant a 2008-2010. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével. birtokában volt. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. a meglévő helyett újjáépített épület. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. amely esetében a ráépítés.. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. a bővítés. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. 2009. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. és ezt az épített. évi CXXVI. 94 95 2007. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett.94 ha 2007. vagy 2010. bővítés történt. vagy ha az nem állapítható meg. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. tv. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan. 468. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. években építés. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. december 31-ét követően felépített. ha a 2008. § (1) bekezdés .. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. § (8) bekezdés Szja-törvény 61. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal.

megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. 96 • • • • Szja-törvény 62. ügyvédi költség stb. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. sorában kell szerepeltetnie. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj.). bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni.). az értéknövelő beruházás költsége. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. amelyet a bevallás 17. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként. december 31-éig. ügyvédi költség stb. • a 2007. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. december 31-ét követően épített. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. bővített épület.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. december 31-én hatályos törvény alapján. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás. az értékesítéssel. a 2007. A bevételből levonható96 a számlával. hogy • a földterület (telek). visszafizetett különbözet. épületrész esetében pedig a 2008. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. A magánszemély egy adott ingatlan esetében. újjáépítés. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. § (1) bekezdés .

• az ingatlanon 2007. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg. akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt.111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig). vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. § (3) bekezdés . • a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. 97 98 Szja-törvény 3. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. december 31-ét követően épített. építmény. erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. • öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték). építményrész). Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. ennek hiányában a tényleges használatbavétel. § 32/b) pont Szja-törvény 62. épületrész. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. ujjá épített ingatlan (épület. akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni.

feltéve. üdülőtelek. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. ha Ön 2008. a lakáshoz tartozó földhasználati jog. üdülő. Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani. (4) bekezdés Szja-törvény 62.§ (4) bekezdés . nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62.112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor. valamint a lakáshoz. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. termőföld. § (3). üzlethelyiség. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. január 1.

akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. sor „b” oszlopába. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. § (8). a ráfordításokat a „c” oszlopba. az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. (9) bekezdés . A 2010-ben értékesített. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. vagyoni és szociális körülményeire. a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti.113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. vagy elengedheti az Ön jövedelmi.

Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. Abban az esetben. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. évtől kezdődően. . akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni.114 2008. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre). ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. Az előbbiek figyelembevételével. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés. az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik. más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet.. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. Abban az esetben például. Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja.

Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. • a Nemzeti Földalap javára történt. a bevallást nem kell benyújtania. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. hanem az ajándékozás is. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. Abban az esetben. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. § (2) bekezdés . az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is. 105 Szja-törvény 64. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie.105 erdőt értékesítette.

116 Ekkor a 161. Az „e” oszlopba 0. Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. évtől kezdődően. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. sor „b” oszlopába a teljes bevételt. a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. A „d” oszlopban a jövedelmet. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. . A szerződést ne a bevallással együtt. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. évi I. Abban az esetben. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. amely termőföldet az 1992. sor „b” oszlopba a bevételt. a „c” oszlopba a költséget. az adót nem kell befizetnie. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. Abban az esetben. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is.

sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209. és/vagy 162. élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. ha a férőhelyet visszavásárlási. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. sor „b” oszlopába is be kell írnia.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. Adóbevallásában az ingatlan. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. és/vagy 162. a szerzésre fordított összeget és adóját . az összeg felhasználását igazoló okirat. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. Fentieknek megfelelően az ingatlan. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. sor „e” oszlopaiban.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

sorban feltüntetni. vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. 166. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. Nem kell bevallani. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. amelyet a Polgári Törvénykönyv. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. mintha a feltételek megvalósultak volna. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. átalakított befektetői részjegy. § Szja-törvény 3. üzletrész. befektetői részjegy. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. adat értendő. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. § 34. Ez a gyakorlatban azt jelenti. Abban az esetben. ha az eladót további. akkor úgy kell tekinteni. a kft. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. pont .

új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. Amennyiben 2010. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti . hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. • csődeljárás. feltéve. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. igazolt ellenérték. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel. • az olyan értékpapír esetében. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. • a szövetkezetekről szóló 1992. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész.és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. • az 1992. a jövedelemként figyelembe vett összeg. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. Értékpapírnak minősül továbbá a más. évi I. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül.125 tagsági kölcsön kivételével. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. az igazolt szerzési érték.

sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni. Ilyen lehet pl. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési.126 szerzőnél és az örökösénél. • olyan értékpapír megszerzése esetében. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. vételi jog ellenértéke. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. amely illetékköteles (abban az esetben is. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. illetőleg a bevételnek az a . ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig). a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. ez utóbbinál akkor. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. igazolt ellenértékkel.) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték. akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján.

a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. . Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. ha Ön nem tekintette bevételnek. részvényeseként. akkor a bevételnek arra a részére. E jövedelem bevallására a 174. egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze.127 része is. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. sor szolgál. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. A 2006. Abban az esetben. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként.

tv. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. és 169. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. 167.128 Az értékpapír átruházásából származó. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. A jövedelmet a „d” oszlopba. 116 117 Szja-törvény 66. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. sor) után az adó mértéke 10%. vállalkozásból kivont vagyonból. • a bármely EGT. Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján. sor). a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. a társaság adózás utáni eredményéből. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. akkor azt nem kell bevallania. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. tulajdonosa részesedése. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is. § 2001. (Tpt) .államban működő. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. évi CXX. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. közjegyzői iroda.

ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. Előfordul olyan eset is. hogy a bevallás 66. befektetési szolgáltató is. 118 Art. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). árfolyamnyereségből.) sorban tüntesse fel. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. § (7) bekezdés a) pont . annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. § 18. hogy az adó levonása megtörtént. évben. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. pont és Szja-törvény 66. Tekintettel arra. Abban az esetben. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. és 169. Természetesen az is előfordulhat. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. Ekkor. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. hogy az osztalékelőlegből. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. sor kitöltésénél figyelembe venni. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. és/vagy 169. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét. akkor azt bevallania nem kell. feltéve. levont adó összegét beírja attól függetlenül. 178. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. sor kitöltésén túl nincs teendője. hogy azt. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. Valamennyi esetben ügyeljen arra. akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig.

119 Szja-törvény 67/B. megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). a lekötött pénzösszeget meghaladó része. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. árfolyamnyereség. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. a 1053-B lap 52. sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. és át nem csoportosítható. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. ügyleti nyereség. 168. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. ezt az összeget és 25%-os. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. osztalék stb. § . azaz a lekötési hozam. amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. állampapír. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. befektetési jegy). a lekötés megszűnésekor. sorába írja be.) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén.

betétlekötési. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. A befektetési szolgáltató. ha az adójának mértéke nulla százalék. a megszakítás napját követően keletkező . a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. illetve. takarékbetétben. Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra.) megbízást adhat. • 20%. a megszakítás napján. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. ismételt lekötési stb. ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. eladási. illetőleg hitelintézet a megbízást.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi. ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. A lekötési időszak megszűnését. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. Ebben az esetben a megszűnés. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. • 10%. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. a teljesítést. és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni.

. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. 170. és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania. a megszűnés. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. üzletrész) névértékét. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. Befizetés továbbá. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. akkor e jövedelmét. privatizált tulajdonrész (részvény. azzal. Befizetésnek minősül az is. ha az a megszűnés.

de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. évi CXX. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A. tv. akkor – feltéve természetesen. Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. vagyis azt el is idegenítheti. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető.133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. ha az kevesebb. Nem számít jövedelemnek az az összeg. osztalékból. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. § 2001.) . Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. 171. névértékű. sor „d” oszlopába. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. (Tpt. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. mint a névérték.

A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). a vagyoni érték szokásos piaci értékének. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent.134 jövedelmét nem itt. valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. ha megállapítható. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. mert az Ön nyilatkozatának hiányában. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. E törvény szerint: deviza-. 172. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. pont . Az ügylet lényege az. sorban kell szerepeltetnie. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket. amely után az adó mértéke 20%. törvény 3. az után az adót a kifizető állapítja meg. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. évi C. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. Előfordulhat azonban olyan eset. § Szja-törvény 65/B. § (8) bekezdés 7. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. vonja le. tőke. 173. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. fizeti meg és vallja be. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. § 124 2000. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani.és kamatcsere (swap) ügylet az. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. amely.

ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni. töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként./A § . azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. ha Ön 2010. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem.135 felek által a piaci ár. díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el. árfolyam. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. sor „b” oszlopában szereplő. az ezt terhelő 25% adót.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét). és 238. a másik ügylet veszteségével! 174. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. a magánszemély által. Mielőtt itt adatot tüntet fel. Abban az esetben. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. 125 Szja-törvény 67. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. kamatláb. sor „d” oszlopába. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. adóelőleg levonási kötelezettség. de a kifizetőt nem terheli adó. pedig az „e” oszlopba. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. sorait! A 230. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. (238. Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg.

Abban az esetben. Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni. a következők alkalmazásával.136 Fontos! Fentiekből következik. További lényeges kérdés. amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.ha az adott állam nem EGT-állam. és . ha a 2010. az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. és . akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. évben.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. sorok) útmutatójánál találja meg. és . az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. árura kötött ügylet. azaz 2008. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. Amennyiben a 2010. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás.

ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át. de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. Önnek 2010. majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta. egyéb szervezet is akkor. A veszteség összegét. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. a 174. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. sor). forintra átszámítva is feltünteti. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. . sorai szolgálnak. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. akkor az értékpapír névértékéből. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. sor). ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. sort akkor is ki kell töltenie. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. Ne feledje. sor). ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. Abban az esetben. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. 175. e sor „a” oszlopában kell bevallania. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10.

úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. amely meghaladja a magánszemély részére még járó. § (4) bekezdés . ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. és ennek tényét.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. § Szja-törvény 57/A. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik.127 Az adó összegét nem befolyásolja. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. A tételes átalányadózást akkor választhatta. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. 176. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. 126 127 Szja-törvény 57/A. akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. az árfolyamnyereségből. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. ha a kifizető az adót nem vonta le. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette.

úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. de 2011-re ezen a módon kíván adózni.139 Abban az esetben. sorában kell erről nyilatkoznia. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. Ne felejtse le. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. amely negyedévben a változás bekövetkezett.128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. 128 Szja-törvény 57/A. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. évben megszüntette. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. úgy azt nem kell jelölnie. Abban az esetben. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. akkor a 1053-01-es lap 129. például ha a 2010. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. § (5) bekezdés . sorában nyilatkozzon. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. akkor erről a 1053-01–es lap 130. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. az erre tekintettel az Önt megillető. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. 177.

akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. 180. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. 179. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. a csőd. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. sor: A 2010. Itt kell szerepeltetni pl. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. amelyet azért kell bevallania. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie. § (2) bekezdés .140 178. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. ha az adót a kifizető nem vonta le. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. november 30-ig megkötötte. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. felszámolás. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. Abban az esetben. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből.

A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. és adja hozzá a 177. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. az MNB által közzétett. sor) kitöltésénél számításba venni. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. Amennyiben Önnek a 2010. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján.141 Ebben a sorban a 179. merült fel kiadása. . olyan külföldi pénznem esetében. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában. az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. • dolog. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. forintban kell megfizetni. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

Ha olyan országban fizetett adót. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. különadózó jövedelmek 185. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely nemzetközi szerződés. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. a kifizető az adóelőleg megállapításához. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. az MNB által közzétett. a nevére kiállított bizonylattal. 186. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. . A külföldről származó. olyan külföldi pénznem esetében. I. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. (értékpapír-átruházás. és 187. Külföldről származó.

viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. amely olyan országból származik. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. az osztalék külföldön is adóztatható. A bevallás 05-ös lap. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. A bevallás 195. Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. amely olyan . akkor a külföldön igazoltan megfizetett. A külföldről származó. Figyeljen arra. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. sorok) és a megfizetett összeget a 74. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10. 25%-os adóval vagy annál több. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. akkor az adó mértéke 10%. sorba beírni. 188. Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. évben.

amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. A forrásadó mértéke 20%. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. 189. Ha olyan országban fizetett adót. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. sor: A 2010. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. 190. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető.144 országból származik. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. . A külföldről származó. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. a kamat külföldön is adóztatható. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár.

ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. sor) kitöltésénél figyelembe venni. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. 194. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. sor: A 187. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. önálló. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. 193. szellemi tevékenységből stb. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett.) megfelel. illetőleg olyan országból származott.145 A 2010. Abban az esetben. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. sorhoz készült magyarázatban találja meg. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. 192. sor: Külföldről származó. II. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. nem önálló tevékenységből. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. amelyik külföldről származott. sor: A 187. és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót.

illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. 198. 196. sorhoz készült magyarázatban találja meg. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. sor: A 188. sor: A 25. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. 197. amely Önnek törvény. A 1053-06-01-es lap az ingatlan.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. 195. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. sorból a külföldön is adóztatható kamat. sor: A 188. vagyoni értékű jog értékesítése. sor: A 26. sorból a külföldön is adóztatható kamat. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. sorban is szerepeltetett jövedelmet. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. nemzetközi szerződés. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk.

a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010.147 Az ingatlan. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. A 2008. sor: A 2008. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. ha ezt az összeget már megfizette. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. évben cél szerint felhasználta. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. a megállapított. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008. sorába is átírnia! . évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. évben cél szerint felhasználta a 2008. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. 202. 201. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. akkor a 200. Amennyiben Ön a 2008. de csak abban az esetben. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. sor „b” oszlopának és a 201. – 202. évi ingatlan. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. sor: A 2010. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. sor „e” oszlopából írja át.

sorába is átírnia! 206. akkor ebbe a sorba a 2011. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. A 2009. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. évi ingatlan. III. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. ha Ön a 2009. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. sor: A 2011. sor: A 2010. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009.148 II. 205. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. sor „e” oszlopából írja át. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. évben értékesített ingatlant. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. sor „b” oszlopába és a 205. sor: A 2009. a megállapított. ebbe a sorba. – 206. sor: A 2010. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009. de csak abban az esetben. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. évben cél szerint felhasználta. vagy egészét a 2010. akkor a 204. évi ingatlan. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. A 2010. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. évben cél szerint felhasználta. ha ezt az összeget már megfizette. Amennyiben Ön a 2006. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában.

2008. 130 131 Szja-törvény 67/A. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. sor „e” oszlopát kitöltötte. 209. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. § (6)-(8) bekezdés . sorába is átírnia! 210. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. mint az ingatlan. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg.149 Ha Ön a 2010. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. évben cél szerint felhasználta. vagy egy részét cél szerint felhasználta. sor: A 2011. akkor ebbe a sorba a 2011. évben értékesített ingatlan. sor: A 2010. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. de 2008. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. évtől kezdődően. vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. vagy a 162. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. és a 161. ha a 2010. évben képződött és 2010. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. ha Ön a 2010. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. § Szja-törvény 67/A.

Adókiegyenlítésre jogosító összegként. . sor „b” oszlopába írt összeggel. vagy a 2009. 2009. Ezt kell összehasonlítani a 215. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. és a 2010. Ezt kell összehasonlítania a 219.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. sorokban.. Ha a 2008. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe. ebbe a sorba. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. évben a 0853-as bevallásában. azaz a 212-214. a 2008. sor „c” oszlopába írt összeggel. 216-218. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. 212-214. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. és a 2010. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott. sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. Adókiegyenlítés számítása során. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. és 216-218. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. 2009.. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. 219.

A 220. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. ha Ön deviza-. vagy veszteséggel zárul. Ha a különbözet negatív. § . Csereügyletből származó jövedelem. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie.151 220. 222-229. tőke. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel. úgy jövedelme keletkezett. sor: Az adókiegyenlítés miatt. azaz a 219. Ugyanez igaz arra az esetre is. hogy a 215. sor összegét.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. Az összeget úgy számíthatja ki. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. Ha a különbözet pozitív. sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. sorába. sor összegét írhatja ebbe a sorba. de legfeljebb a 215. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. évben képződött és 2010.

akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. – 237. . egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. a 2010. A 230. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. 231. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. 232. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. de ugyan ezen ügyleten. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. 230. sor „d” oszlopába.

sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). 238. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. Csereügyleti veszteséget. A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. 239. Az adókiegyenlítés.153 Ahhoz. évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. sor „d” oszlopába átírnia a 230. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. mint az elnevezéséből is következik. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. sorába is beírni. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. évi CXX.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. adóévtől a testkultúra. évben.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. (265-267. évben hatályos 2005. Figyelem! A 2010. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. évi LXXXIII. törvény alapján a 2010. akik e célok elérésében közreműködnek. évi CXX. ha munkaviszonyban. sorok) 2010. sor: Adókiegyenlítés miatt. 240. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel.

sportszervező. művészeti vezető. dramaturg) 2631 Színész. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. feltéve. feltéve. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. -irányító.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. jelmeztervező. a korrektor. előadóművész. képszerkesztő. hogy a magánszemély sportszervezettel . táncművész 3714 Rádióműsor-. sport-. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. énekes 2633 Koreográfus. díszítő 5349 Egyéb kulturális. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. feltéve. sportmunkatárs. a designer. a hangmérnök. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. bábművész 2632 Zenész. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező.

önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét. sportorvos. szakképzettséggel.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. sportoktató (a sportág megjelölésével). mérkőzésvezető. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. amely után az adó. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó.156 vagy országos sportági szakszövetséggel. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem). versenybíró. Pl. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. 2008. egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel.: devizában. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. megbízási. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor.és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. vagy A1-es igazolásával. ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. évtől kezdődően. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. gyúró. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. . a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására. akkor az előzőekben jelzett. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. Ennek feltétele. Feltétele még az ekho választásának.

és ezért a kifizető az Önt terhelő . A 2010. akkor a 2010. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. míg 20% a kifizetőt terheli. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas.1%-os ekho-t vont le. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül. akkor az Önre vonatkozó. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott.9%-os ekho alapból 0. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. A 15%-os adóból 9. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott. valamint a 277. hogy a részesedést Ön felvette-e. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. (például.1% nyugdíjjárulék. ha számlát bocsájt ki. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. 1. függetlenül attól. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. január 1-től 2010. míg 3. Abban az esetben. sor „b”. 3. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. Az ekho alapjául szolgáló (254. Az ekho mértéke 35%.5% személyi jövedelemadónak. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. akkor a kifizető Öntől csak 11. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. Az ekho alapja a bevétel egésze.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. amelyből 15% a magánszemélyt. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. és 260.

Szintén 11.3% egészségbiztosítási járuléknak.5% ekho terheli. szerint biztosítási . hogy nyugdíjas.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát.1 százalék.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. évi LXXX. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie.1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. illetve akkor sem. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint). Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét. az e feletti rész 11. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja.1 százalékos ekhomérték. A levont 9. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti.1% az ekhoalap azon része után is. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. 16. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11. Az ekho mértéke 11. Az általános szabálytól eltérően. az ekho mértéke 11. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj.1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el.1% mértékkel lesz ekho köteles. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.

amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. amilyen jogcímen azt megszerezte. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. hogy átvállalta az ekho megfizetését. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. Az Önt terhelő. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. Fontos tudni. levont ekho-ból 9. napjáig meg kellett fizetnie. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. a negyedévet követő hó 12. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. 11. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. akkor külön.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. további adó fizetésére kötelezett. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9. Erre akkor van lehetősége Önnek. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. A 1053-08-01-es lap kitöltése . bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől.5% ekho mellett.

1 és 9. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. akkor ebbe a sorba a 253. 2. 254. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. Annak érdekében.5%-os mértékkel levont adót a „c”. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie.5%-os bontásban.1 és 9. 11. 255. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. hogy el tudja dönteni. A „c” oszlopba a 15%kal. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján.160 Fontos! A 253-258. sorában is attól függően. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. külszolgálat. . vagy 5. helyesen nyilatkozott vagy sem. a „d” oszlopba a 11. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. 11. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. sor: A 253. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. sor: A 253. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. költségtérítés. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. 3.. az „e” oszlopa pedig a 9. „d”.. A kifizető által 15.1%-kal.

sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni.1 és 9. ezért azt a 10. sor). sor: A 253. sor). 11.1 és 9. „d”. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. „d”. A kifizető által 15. 11. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. sor: A 253.1 és 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”.. 258. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os mértékkel levont adót a „c”. . Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. illetőleg 6. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította.5%-os személyi jövedelemadót is.5%-os mértékkel levont adót a „c”. 11. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorában is szerepeltetni attól függően. 257. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os személyi jövedelemadót. A kifizető által 15. a kifizető által 15. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. illetőleg az „e” oszlopba. „d”. sor). 256. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 253. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie.

külszolgálat. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását.. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. 261. az ekho alkalmazására 2010. és fel kell tüntetnie a bevallás 1.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. helyesen nyilatkozott vagy sem.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie. akkor ebbe a sorba a 259. 2. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. Annak érdekében. költségtérítés. 3. Fontos! A 259-264. sor). sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t.5%-os személyi jövedelemadót is. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. sorokat a sporttal foglalkozó.. sor: A 259. az „e” oszlopa pedig a 9. sor: A 259. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte.1%-kal. 11. vagy 5. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 260. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. a „d” oszlopba a 11.5%-os bontásban. A „c” oszlopba a 15%kal. sorában is attól függően. hogy el tudja dönteni. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie.1 és 9.

sor). amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. sor). E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. 264. A kifizető által 15.1 és 9. 262. amelyre nem választhatta volna . 263. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. A kifizető által 15. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. „d”.1 és 9. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. illetőleg az „e” oszlopba.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. 11. sorában is szerepeltetni attól függően. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. „d”. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor: A 259. „d”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. „d”. 11. a kifizető által 15. sor). Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. 11. sor: A 259. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.163 választásáról. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. illetőleg 6. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os személyi jövedelemadót is. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.5%-os mértékkel levont adót a „c”. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os mértékkel levont adót a „c”. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. A kifizető által 15.5%-os személyi jövedelemadót.1 és 9.1 és 9. 11. ezért azt a 10. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5.5%-os mértékkel levont adót a „c”. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. sor: A 259.5%-os mértékkel levont adót a „c”..

akkor átvezetést is kérhet. illetőleg abban az esetben.. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. sor). valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. 266. és 273. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. amelyre az ekho alkalmazását kérte. 267. A magánszemély által átvállalt. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. és a 266. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. Az Önt terhelő további adót (267. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele.5%-os személyi jövedelemadót is. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására.164 az ekho alkalmazását. 259. egészségügyi hozzájárulásban. akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie. sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . de arra bármely – a 265. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. További ekho fizetési kötelezettség 265. sorba. Amennyiben személyi jövedelemadóban. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába.

sorai.1%. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. amelynek tagja. 11. sz. sorban az „f” oszlopban. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől. a negyedévet követő hó 12. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. 9. vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. hogy a 268. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. napjáig meg kellett fizetnie. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege. ez az az összeg. mellékletben találja). hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. (Az adónem kódokat az 1. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). és nem magánnyugdíjpénztári tag. Ön élt azzal a lehetőséggel.165 egyéb feltételek megléte esetén –. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. úgy a megállapított ekhot negyedévente. Ilyen esetben ne feledje el. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). Ennek a megfizetése – a 9. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11. Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. Fontos! 2010. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia.5%) ekho megállapítását. feltéve. ha Ön nyugdíjas. hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe.

Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. 276. sorokban kell számot adnia. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. 273. mint a 274. sor: A 273. sor összege. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. mint a 273. 277. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. ha a 274. 260.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. Fontos! Abban az esetben. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie. a 278-280. . sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. ha az ekho választására nem volt jogosult.. a bevételt terhelő. 275. sor összege. A megfelelő oszlopokba. 274. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. ha a 273. megfizetett ekho összegét kell beírnia. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. sorokba írt.

Az Ön által 15. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. . 278.5%-os személyi jövedelemadót. „d”.5%-os személyi jövedelemadót is. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28. 279. „e”. „e”. „f”.. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). „e”. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sor). „d”. sor: A 273. Az Ön által 15. 11. sor: A 273. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.1 és 9. Az Ön által 15.1 és 9. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. illetőleg a „g” oszlopba. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. „f”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 280. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.1 és 9.167 és 277. sor: A 273. sorában is szerepeltetni attól függően.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. 11. 11. „f”. „d”. ezért azt a 9. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. illetőleg 6. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”.

adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. természetbeni juttatás. valamint az a jövedelem. ha a 269-280. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. adóelőleget nem köteles megállapítani. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. Abban az esetben. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. 134 Eho tv. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. kivéve. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. § .168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. valamint a Tbj. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. és 266. és 266.5%-os személyi jövedelemadót is. vagy a kifizető adót. olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. sor). és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. 3-5. 15 és 20%-os mértékű is lehet. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010.

A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. 285. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti.169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. § . akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. sorát kitöltötte). és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. sorban feltüntetett bevétel 5%-a. figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal. törvény 483. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. a mértéke pedig 15%. 286. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani. évi CXXVI. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. a 323.

ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. 287. • a kamatkedvezményből származó jövedelem.170 Ezt a sort akkor töltse ki. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. • az egyösszegű járadékmegváltások. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. • a kisösszegű kifizetések után. Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke. A kifizető hiányában. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Abban az esetben. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. .

. 11. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292. . . Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik. amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. . 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése. . ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó . § (11) bekezdés .vállalkozásból kivont.136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást.értékpapír kölcsönzésből származó. A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni.25%-os adóterhet viselő osztalékból. valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is.vállalkozói osztalékalapból. sorok) akkor töltse ki.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást.árfolyamnyereségből. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget. a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással.172 kell figyelembe venni. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. Ha a 288-290. és 289. amelyen a magánszemélyt terhelő. sor: A 288. sorban mekkora összeg szerepelhet! . sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). A 284-287. sor „g” oszlopában szereplő összeg. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. Ahhoz. 290. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. A 290. ha a 288. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. hogy a 292. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. sorokban nem szerepel adat. és/vagy a 292. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. hogy ezt meg tudja állapítani. azaz a 292. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. 291. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. Ez a szám azt mutatja meg. 288. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. de van saját kötelezettsége. amely azonban nem lehet több mint a 288. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással.

173 292. sorok „g” oszlopainak összegét. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. 294. A „g” mező összege megegyezik a 292. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010.+287. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie.+292. azaz a 285. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. sor „g” mezőben szerepeltetnie. és így. sorban szerepeltetett összeg! 293. Ugyanígy kell eljárnia akkor is. 295. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. amelyet a kifizető vont le Öntől. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. akkor annak összegét kell a 292. Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét.+286. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. ha a 290. Abban az esetben. de nem lehet több mint a 291.

Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. sorába vezesse át. sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. sor összege. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. (A 294. amely a 291. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. sorába vezesse át. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. A 296. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. sor összegéből vonja le a 293. 297. sor adata kisebb. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. 298. sor adatát.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. mint a 293. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. sor összegéből vonja le a 296. ha a 296. Ezt az összeget a bevallás 89. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. sor adata meghaladja a 293. A 293. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett. majd a bevallás 90. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie. sor összegét. és a 295. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . Abban az esetben. ha nincs túlvont hozzájárulás.

A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék.) Kormányrendelet 140 A Tbj. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20. a nyugdíjjárulék felső határa (24. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását.-t139 vegye alapul. járulékalapot képező jövedelem (4. § k) pont). a járulékok fajtái és mértéke (19.-t138. évi LXXX. § a) pont). (XI. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. végrehajtásáról szóló 195/1997. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek. Fontos! A 2010. §).. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra. milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18. amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. 31. megfizetését és bevallását.5% munkaerő-piaci járulékot fizet. 5. törvény 139 Tbj. illetőleg az 137 138 Tbj. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4. §). § 2005. §). járulékalapot nem képező jövedelem (21. § és a 26.§). • illetve az a magánszemély. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. a biztosítottat terhelő egyéni járulék.5%.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. R. biztosítottnak (5. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301. 9.5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat).175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. valamint 6% egészségbiztosítási és 1. az esedékes tagdíj mértéke 0%. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%.140 Figyelem! 2010. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni).5. §) . valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. §). a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9. kire nem terjed ki a biztosítás (11. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől.

5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. A 299. évre naptári napi 20 420 forint.5% a természetbeni és 0. a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó. 26. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint.5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Ez a felső határ 2010. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot. a tagdíj 0%). biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). illetve az 1. Változás! A 2010.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010.5%. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa. amíg a biztosított nem nyilatkozik. törvény Tbj. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1. amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. évi CII. 2010.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. évtől a magánszemély 1. ezért a 9. illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. amelyen a 300-314.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. a munkaerő-piaci járulékot. § (7) bekezdés .

juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. akkor is. 20. § (1) bekezdés . Figyelem! A kifizetett. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. 19.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. adóévben szerezte meg. ha azt a 2010. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. 300. még akkor is. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. 301. ha egy kifizetőtől származik. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. 299. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. függetlenül annak nagyságától. ha egy kifizetőtől származnak is. azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. 143 144 Tbj. § Tbj.

A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. 303. sor: A 1. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. § . sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. sorból számítottan. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. sor: A 0. 24.178 302. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. azzal.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. 145 Tbj. 304. 305. 306. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni. Az egészségbiztosítási járulékot. a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300.

179 307. 308. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. § (9) bekezdés. január 1-e és 2010. 51. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. 33.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. § 148 Tbj. § (2) bekezdés Tbj.5%. míg a 2010. január 1-je és 2010. Fontos! A 2010. 19. számú mellékletben találhatóak. 310.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. § szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. a 2010. 1997. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj.5%. § (5) bekezdés . szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. évi LXXXII. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. október 1-jét követő időszakban 9. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. akkor a 2010. 309. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. törvény 26. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

civil. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám .nonprofit. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www.info.hu www. Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.

Ámen Gyülekezet 0712 16.187 2. 3. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7. 6. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . 0633 9. 13. 4. 5.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. ATMA . 14. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. 18. 11.

34. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. 37. 25. Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. 33. 29. 24. 35. 28. Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36. Egyetemes Szeretet Egyháza . Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. 31. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27. 22. 30.188 20.

Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. 42. 51. 52. Élet Gyülekezete 0781 40. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54.189 39. 47. Forrás Egyháza 0774 . Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. 48. 45. 43. 0891 49. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50.

Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . 68. 61. 65. 59. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63. 57. Iszlám Egyház 1407 71. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. 74. 62. Jászsági Gyülekezet 0853 72. 69. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. 66. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. 60.190 56. 58. 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64.

1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 92. 82. 85. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . 89. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83. 81. 78. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88. 79. Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91. 90. Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 87.191 75. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86. 76.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

azaz a kifizetés napján érvényes. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . sor „a” oszlop). adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni.27)= 4 724 000 Ft (1. mert az összes bevallott (28. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. A 3. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta. a 1053-A lap 3.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011.. sora 1. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. sorához 1. A 2010. Bevételként az 1 500 eurót. október 31-éig (1. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. sor „b” oszlopában a teljes összeget. .az 1. 100 000 Ft A 2010. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. sorához 1. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft . A 2010. Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. évi összes jövedelme (28.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. azaz 750 eurót. a 1053-B lap 32. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. műveleti területen. 2. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban. bérjövedelem 17. sor (1. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. évi összevont adóalap bevallása: . 2. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. egyéb jövedelem 19. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. mivel a 2010. sor összegében. évben esedékessé vált. nevelőszülői díj 27. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010. Az adójóváírás számítása. az 50%-ot meghaladó részt. sor).a 8. Bevételnek a megszerzés. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65.

Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. a számlával igazolt. sorához 1. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. A 120 000 Ft után. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. A kifizető 2009. 4.199 3. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. 78. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. sor) 1 160 000 Ft. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. amelynek egy havi összege 18 000 forint. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne.. akkor meg kell néznie. évben esedékessé vált. annak 39%-át. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). 2. mivel az összes jövedelme (28. évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. A 2009. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. A jogosultsági hónapok száma 12. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. Az 1. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. 3. sorban adókülönbözetet mutat ki. azaz 75 480 Ft-tal. A korábbi végkielégítésnek a 2010. Ezzel szemben év végén. más jövedelme nem volt. évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. Az adóalap-kiegészítéssel . a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. sor „a” oszlopába beírnia. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. Nagy Kázmér 2010. sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. azaz 216 000 Ft-ot levonta. A két összeg különbözete 120 000 forint. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. sorához 1. Ennek megfelelően a 2010. példa alapján. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint.

A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: . vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9.. Szép Géza a 2008.. 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: . Ha Ön 2010... . július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban.. 2...5%-os mértékű... mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne.... sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft..... A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1... Az igénybe vehető kedvezmény összege . ezt kell az 68.... befizetett összeg: ... évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett.. évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített. A hallgatói jogviszonya 2008...... (98...27)= 1 016 000 Ft-ot a 9...... vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420.. Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010.... úgy a 365 x 20 420.. ennek 20%-a = 40 000 Ft... A 2010. A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont... legfeljebb 184 x 20 420..... sorban feltüntetnie....... sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft... Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600.. vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell. Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása... :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft. A 2009. de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott....... évre vonatkozó igazolása alapján... évi kedvezmény alap: ... sora 1.. halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt. 200 000 Ft...... A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft... összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére........ 2.. A 2010.... vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9. visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88......... évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* . Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006.5%-os mértékű.. 3 400 000 Ft Meghaladó rész: ..................... . évben szűnt meg.. 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:. Ha Ön 2010... összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére...200 növelt (800 000 x 1.. január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt... a 1053-B lap 45.. Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96....... sora 1. 90 000 Ft A 2008... (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010.. a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása..... sor).. . évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt. és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt........ évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása... évben 3 600 000 Ft volt.

. az egyéb költségek (hirdetés. Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni.. évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített... Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania. Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József....... évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére....... hanem a házastársa is a tulajdonosa volt. évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1.201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45.. akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva. A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni.. A 2009. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161... 2.. melyet a 45..... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség.... 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:... Ha az 1. sorban kell feltüntetnie... A 2010..... Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért. sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia... sorban kell feltüntetnie.250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft . A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2... melyet a 45. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint..... az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: . Ha a fenti példából kiindulva a 2010..... sorába beírnia... közvetítői díj) 200 000 forint..... A 2010.. Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) . . 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: ... 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92..

202 3...... Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007........ Így a 25% mértékű adót.. Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál.... sorban kell feltüntetnie.. sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot. ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint.. évi bevallásában. idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította..... a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető....... Költség („c” oszlop) . Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= ...... Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5. a 209.. Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja ..3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a ................... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) . akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) ........... 6...... azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni... levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról....... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) . A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett. 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: ......... 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) . 26 000 000 Ft Számított.. Számított jövedelem.. ha az üdülőt 2011-ben..... A 209.. Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben.. 4... Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben...... 2010. a 900 000 Ft 25%-os adója.9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft ... Ha az 1.. és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia....500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft.. egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben..... évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért.... példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére........ Egyéb költségeinek (illeték............... + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………. illetve ennél későbbi évben értékesítené................. azaz 225 000 Ft.. 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) ..

sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. az adókiegyenlítés számítása. sor 2010. sora 1. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. sor 2010. évi adó összege összesen: 66. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. sor Összesen: 110 000 61. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. évi adó összege összesen: 66. sor Levont. évben képződött és 2010. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. Jövedelem 169. sor Visszaigényelhető: 2010. sor Összesen: 80 000 61. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. valamint. befizetett adó: 79. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. sor 2010. sor Kifizető által levont adó: 71. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. . sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. évben realizált osztalék 80 000 1/2. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. évi adó összege összesen: 66. Ebben a példában nyomon követjük. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. Jövedelem 168. évben realizált osztalék 100 000 1/1. negyedévre: 76. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. sorok 1. 1053-06-01 lap 212-220.203 Ha a példánkban szereplő adózó. A 2009. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. évben realizált osztalék 110 000 1/3. sor Fizetési kötelezettség: 2010. sor Összesen: 100 000 61. Jövedelem 169. ezért a bevételét sem kellene bevallania. sor Fizetési kötelezettség: 80.

év -------------------------0 2010. év -------------------------50 000* 2011. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. 216. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 220. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 2008-ban 500 000 Ft.-------------------------2009. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét.2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki. 2011. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. és 220. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219. 2008. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. év 213.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 220. év 214. év 2. év -------------------------0 2010. sorában feltüntetett összeg különbözete. 219. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . 219. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. év -------------------------0 2009. év 2. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. 2010. A 2010. év 213. 217.204 2010. 218. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. sor „a” oszlopa).------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 2009. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. sorában feltüntetni. 216.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. 218. 2009. év 214.-------------------------2008. 2010. 217.

Adott csereügylet 50 000 0 224. Kockáztató Béla a 2010. 219. év 2. év -------------------------2011. évi vesztesége 120 000 Ft. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. 2010. Tekintettel arra. 217. sorának „d” oszlopába beírni. Adott csereügylet 100 000 0 223. 160 000* -------------------------227. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. 216. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben. év -------------------------2012. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. sorok 1.205 2012. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. 2011. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. és 2011. 218. 220. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. hogy a 2010. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. év 214.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. 1053-06-02 lap 232-240. év 213. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. sorában feltüntetni. évben képződött és 2010. 2012. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . Adott csereügylet 0 30 000 225.

------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65.-----------------.-------. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . 213. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. sorok 1. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011.2 Kockáztató Béla 2009. Ezek sajátossága. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. egyben veszteséget realizált. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. 212. 212. egyben veszteséget realizált. Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. így azt teljes egészében. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------. Ebben a példában nyomon követjük. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. 213. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. években. 217.1 Kockáztató Béla 2008. 217. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. 1.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 218. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet.206 02 lap 232-240. 219.

A leírtak szerint. A leírtak szerint.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. 2. melynek az adója 1 250 000 forint. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174.-------. 238. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. egyben jövedelmet realizált. 239. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75. 240. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206.3 Kockáztató Béla 2010. sor 2010. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. 233. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. sor 2010. sorba. mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. 1053-06-01 lap kitöltése: 204.-----------------. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. sorába. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232. sorba. évben három ügyletéből kettőben veszteséget. 234. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . a 25 000 Ft kerül a 75.

6 935*** 259. szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett. sorban a bevételeihez számítani. A kapott igazolások alapján. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28. ----259. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt.111= 56 757 Ft és 11. ----254. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása.15)= 12 252 Ft 11. sor „e” oszlopában a két adó összegét. sorban. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253.1% ekho (4 320 000) x 0. a fennmaradó összeg után pedig 11. ----265. 2010. Előző példában leírtakból kiindulva. tételezzük fel. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. . cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161.208 209. ----257. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt. melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott.111= 87 357 Ft 11. mind a négy kifizetés (80 000 Ft. sorban 2. sor 2011. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. A többi bevétel esetében már nyilatkozott.1%ekho (1 380 000-593 000) x0. a 1053-08-01-es lap sorai 1.1% mértéket alkalmazott. Ezt az összeget kell a 10. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). ----260. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0. ----260. 180 000 Ft. ----254. 73 000 Ft. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. a biztosítás időtartama 1 nap.

523 forint.000 forint). Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt. sorba feltétlenül át kell írni. Kocsis Péter adózó 2010.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233.000 + 265. sorába is át kell vezetni.987 forint (összesen 36. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett.114 + 240.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124. Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie.114 forintot). a III. amely összegszerűen: 1. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. mely bérbeadásból 1.400. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288.114). Az adózónak saját jogon 2010.156 forint. 265. befizetett hozzájárulása nem volt.000 forintot kell beírni.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett. negyedévben 4.100 forint.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240.358 forint).114 forint). sor „g” oszlopba az előző két sor összege.114 forint. és .000 forintot (233. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát. a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie.665. a II. A 290. . mert az adózónak egyéb kötelezettsége.000 = 473. és . ezt a 87.114 forint kerül. 473. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. amely jogcímenként tartalmazza: .100 = 1. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni.114 forintot. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. amit a bevallás 90. A 295. Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. A 298. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék). amely jogcímenként tartalmazza: . sorba is át kell írni és meg kell fizetni. ennek 14%-a 233.456 forint). A 290. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. évben kiadta ingatlanát egy cégnek. I negyedévében 3. a 289. negyedévben 11. ezért ezt a 65.114 forint. amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék.000 forint jövedelme keletkezett. sor „g” mezőjébe a 240.114 – 450.589 forint és a IV.000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa). az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik.400.209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123. sor „g” mezőjébe a 233. és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. negyedévben 16.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. Ez összegszerűen: (473. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. a 1053-09-es lap kitöltése 1.000 =) 23. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék. 2. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450.

sor „g” mezőjében a 124. sorban is a 36. Támogatások elszámolása 2. Általános tudnivalók 1. a 36. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel.) nincs. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte. sor üresen marad. A 291.255 forintot kell beírni.358 forintot kell beírni. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www. A költségek elszámolásáról 2. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2. a 289. az „f” oszlop üresen marad. Családi gazdaságok adózása 2. Veszteség elszámolása . sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét. ha pl.2. Bevételek 2.gov. sem túlfizetésről nincs szó. Az útmutató tartalma: 1. A 288.523 + 11. azaz a [450.987) kell szerepeltetni.814 forint kerül.2. sor „g” mezőjébe a 123. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. stb.456+124. sorba a 36. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%. A 294.456 forintot. 247.3. A 292.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő.6. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2.000 forintot.1.255 forintot kell feltüntetni. A 295.3.sorok is üresen maradnak.5.255 forintot kell beírni. Ha teheti.1. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010.358)]= 202. 27%. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. mert sem túlvonásról. a képviselet stb.255 forintot kell feltüntetnie. az adófizetés módja és határideje.156 + 4. és 298. akkor a 294. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. ezért a 293. A 296. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát.589 + 16.186 forintot kell beírni. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie. a 292.4.000-(123.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284. A 290.nav. sorba is a 36.) Önre is vonatkoznak. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni. valamint a 297. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.

akinek az őstermelésből származó. Ha a 2010. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. pont). sorához írt útmutatót is.7. II.153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. évre. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. és (6) bekezdések. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. de a 2011. 23. melléklet Szja-törvény 16. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. Egyéb. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. sor: Ha Ön a 2010.211 2. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. az átalányadó választásával/megszüntetésével. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta.1. § 154 Szja-törvény 78/A. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. a 1053-09-es bevallási lap 285. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. 5. A jármű használattal kapcsolatos. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza. § (2). A lap kitöltése előtt. mivel a bevétele 5%-a után. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. ha útnyilvántartást vezet. Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. § (4). III. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. sz. Art. § (2)-(3) bekezdések. ha nyilatkozattételi jogával él. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. (4) bekezdés . adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. adóévben nem ezen a módon kíván adózni. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. akkor olvassa el. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. Veszteségelhatárolás 3. ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. Ha nyilatkozattételi jogával él. § 155 Szja-törvény 78/A. I. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010.

ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. melléklet I. függetlenül attól. akkor e bevételét is be kell vallania.1. c) pont . pont Szja-törvény 3. de csak külön-külön és csak akkor. sor: Ebbe a sorba a 323. sor: Ebbe a sorba a 323. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. 325. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. a bérnevelés. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez. § 42. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. § 18. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát. 324. § 18. IV. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. pont Szja-törvény 3. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. függetlenül attól. 1. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát. sorok szolgálnak arra. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. és 19. akkor a 323-326. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. nyugdíjas). A 327-329. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. ha mindannyian ezt a módszert választják. § 19. sz. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. sorok nem tölthetők ki. pont Szja-törvény 3. 326.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. valamint a bevallás feldolgozását. a mezőgazdasági kistermelő159. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. § 18. pont Szja-törvény 6. sor: Ebbe a sorba a 323. pont Szja-törvény 3. amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. sor összegéből a 2010. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. a).

168 162 163 1994. 2010. a) pont 167 1991. évi LV. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. 26. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. b) pont . ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. ezért a 2010. évre legkésőbb. rendelet 6. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996. sz. január 1-jét megelőzően kezdte meg. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. § 18. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók. § 168 Szja-törvény 6. melléklet I. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. 26) Korm. § (2) a) 166 Szja-törvény 6.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. sorában kell feltüntetnie. i) pont 2007.tv. b) pont 165 228/1996 (XII. évi XVII. 3. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül.§ h).166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. évi XXV. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. akkor az értékesítési betétlapot a 2010.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. sorába írja be. törvény 24. sz. évi LIII. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély. akkor az. tv. melléklet I.

számlák alapján elszámolt kiadás. melléklet I. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. § 173 Szja-törvény 39. sz.214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. az innovációs járulék. étkezést biztosít). melléklet II/B) 19. függetlenül attól.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. melléklet I. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. § .2. aki azt kézhez kapta.171 (a 1053-as bevallás 10. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. 169 170 171 Szja-törvény 6. sz. sora. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek. borosüveget stb. a bevétel után annak kell adóznia. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. a játékadó-. nem saját előállítású őstermelői terméket. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. 1. c) pont Szja-törvény 6. pont Szja-törvény 6.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. sz. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. járulék-. sora. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. c) pont 172 Szja-törvény 78/A.

akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. évi LV. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. sz. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. törvény 3. az állattenyésztés. A kiválást megelőző időszakot érintő. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. bérszántás). törvény 3. a halászat.§ (k) pont 1994. a vadgazdálkodás.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. törvény a termőföldről 1994. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás. de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. évi LV. nem élelmiszer célú feldolgozása. évi LV. 1. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. a szaporító anyagtermesztés. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el. sz.215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. melléklet III. a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. a fűrészáru-feldolgozás. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. c) pont Szja-törvény 3.§ (l) pont . növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. a haltenyésztés. pont Szja-törvény 22. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés. melléklet IV/8. hogy azt ki kapta meg ténylegesen. a kézművesipari tevékenység. § (2)-(5) bekezdés 1994.3. a kertészet. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat.

akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni.1. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. 2. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. a bevételek arányában kell megosztani. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. ha a törvény másként nem rendelkezik. Támogatások elszámolása180 A 2004. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt. Ha a családi gazdálkodó. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. elkülönítve kell nyilvántartani. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. Azokat a költségeket. 180 Szja-törvény 19. § . A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. ha a közös gazdálkodást megelőzően. A családi gazdasághoz tartozó. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. Abban az esetben. január 1-je és 2007.

akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. nem kell bevallania még akkor sem.2. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. – Az első módszer szerint a 10%. 2008.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. pont. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. késedelmi pótlék. melléklet III. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. 2. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. pont . A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. sz. vagy azt követően utólag. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. 2. § 28. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. § 42. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. személyes célokra) is felhasználható. amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. az egész bevételét figyelembe kell vennie. pont Szja-törvény 3. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető.

– az előállított vagy vásárolt terméknek. lapjának 41. az engedmény. a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke.3. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. sorában. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta. vagy váltóval kiegyenlített összeg. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. különbözetének visszatérítése. Ha ezt a módszert alkalmazza. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az.1.) – az adó. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. – a szállításért. 22. évi adóalapba beszámító bevételek 341. akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. 183 184 Szja-törvény 39. pont . ha azokat saját célra használja fel. §. az árkiegészítés figyelembevételével). § (7) bekezdés. – a kapott kamat. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B.218 leírását. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. 2. a társadalombiztosítási járulék stb. a szolgáltatást elemi károk. – A második módszer a tételes költségelszámolás. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. sz. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. melléklet I. Bevételek184 A 2010. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. § (1) bekezdés Szja-törvény 17. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. vagy a terméket. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék.

pont c) alpont Szja-törvény 22.219 – a kapott kötbér. félkész és késztermék) leltári értékét. bírság. akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. § 18. bérhizlalás. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. valamint a fizetett kötbér. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. pont . vagyoni értékű jogot idegenített el. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. soroknál leírtak szerint kell eljárni. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). akkor az ebből származó bevétel után a 161163. a késedelmi kamat. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. 185 186 Szja-törvény 3. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. nem anyagi javak. anyag. a büntetés címén kapott összeg. a bírság. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. kamat. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. bérnevelés. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. kivéve. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. akkor a bevételt nem kell növelni. a termék vagy az állat kihelyezési értéke. ingatlant. akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. sz. melléklet II. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. ha annak beszerzési. két éven belül a 66%-ával. (Költség. büntetés visszatérítése címén kapott összeg.

sor: Ebbe a sorba a 341. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. akkor azt a kiadását. december 31-ét követően és 2006. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). A 345. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani).§ Szja-törvény 3. a 346. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. ha a használati.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. még 2010. § 77. § 191 Szja-törvény 21. 345. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. § 28. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. ha a felvásárlónak leadott állatok. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. évben. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni. sor: Ebbe a sorba a 341. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. 188 189 Szja-törvény 3. 19. pont. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344.220 – a 100 000 – 1991. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. pont . évi bevételként vegye figyelembe (pl. növények ellenértékét csak 2011. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. akkor a 2011. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét. pont 190 Szja-törvény 21. – a gazdasági épület. sor: Ebbe a sorba a 341. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. akkor ezt a bevételét. sor összegéből a 2010. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. 342. és a 347. 2000. § 42.. december 31-ét követően és 2001.

sz. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. 349. 2. § (3)-(4) bekezdés. sz. § 43. § (7) bekezdés . minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést.4. sorok) együttes összegét írja ide.) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. §.198 (Például. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. ha az kevesebb. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla.221 346. 347. volt szakképző iskolai tanuló.348. évben kezdte meg. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. az egyszerűsített számla alkalmas. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. pont Szja-törvény 21. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. §. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. melléklet Szja-törvény 10. sor „b” oszlopának adata). melléklete szerint lehet elszámolni. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. 3. ebbe a sorba nullát írjon. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt. A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. 348. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. 3. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. mint amennyit befizetett. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni. § Szja-törvény 4. 350. hogy ez az összeg költségként is (a 356. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. 22. sor: A bevételt csökkentő tételek (345. sorban) elszámolható. ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott.tv. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). 18.

rend. 199 200 Szja-törvény 11. sz. március 20-a előtt kiváltotta. el kell döntenie. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. pontban leírt) szabályokat is. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. továbbá a tárgyi eszközök. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2.222 érvényesített. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el. de a 2010. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. akkor választhat. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. sz. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. melléklet I. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. 5. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. Költség 351. (X.1. ha az őstermelői igazolványt 2010. sor adata) az 1%-át. pont 256/2007. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. Ezen túlmenően a 2010. évben vagy korábban vásárolt. Az előzőekben nem említett minden más. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. 4. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély. melléklet II. Amennyiben a tárgyi eszközt.) Korm. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. fejezet .

ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. Azon őstermelők esetében. A Tbj. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. Költség az Szja-törvény 3. 353. ezért a befizetett 9. ha a tárgyi eszközt. félkész. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. sorokban fel nem sorolt. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni. de az adóévben felmerült. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. költségként is elszámolható kiadásait írja be. rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. ha annak kifizetésére 1997. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. melléklete szerint érvényesíthető. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. január elsejét . az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani. évben használatba vett tárgyi eszközök. sor: Ebbe a sorba a 351-355. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. 355. évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. sz.223 A leírási kulcsok jegyzékét.) 354. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. áru. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. 352. 356.

A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.1%-ának megfelelő összeg számolható el. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. Gépjárműadóról szóló 1991. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. fejezet (8) bekezdés . 1. javításával. akkor 2009. a negyedévet követő hónap 20.) 17/A. amelyekben az adókötelezettség fennáll. ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. melléklet IV. A cégautóadót önadózással negyedévenként. sz. A fenntartási és javítási költségek számlák.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. évközi (negyedéves). melléklet I /7. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. nettó összegben történhet. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. értékcsökkenési leírást számol el. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. törvény (Gjt. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának. sz. § 204 60/1992. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. melléklet IV. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni. A bevallást a 1001. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. sz. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni. Személygépkocsi esetében a bérleti. ingatlan esetén 1.202 Felhívjuk figyelmét. (IV. évi LXXXII. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. a számlák alapján. napjáig. a negyedévet követő hónap 20. Az állami adóhatóság által a 2010. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is .

sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő. sorokban nem szerepeltethet adatot! 359.6. akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. bérelt). sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. sor összegének a 358. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. 358. és a 359. Ha kistermelői költségátalányt számol el. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. A jövedelem megállapítása 360. javítási) költség számolható el. sorának „a” oszlopába.5. évben felmerült költségei (358. pontnál leírtakat!). évben. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. és a 359. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358.225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. sorba írt összegnek a 350.. amely a 350. sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. 357. sorában. sor). sorában kimutatott veszteségéből 2010. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. § (6) bekezdés Szja-törvény 50. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. § (2) bekezdés . amelyet a 2009.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. (Ezt a költséget nem kell számlával. sor: Ebben a sorban a 2010. ebbe a sorba nullát írjon. évi jövedelmét írja be. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. 361. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. Ha a 357. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357. bizonylattal igazolnia. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. sorok összege).) A nem saját tulajdonú (pl. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. A veszteség megállapítása 361. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. sorok együttes összegét meghaladó része. a 351-357. évben kíván elszámolni. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. sor: Ha a 2010.

sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. az az őstermelő. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. és azt bevételnek tekintette. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. sor összegéből a 2010. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. 365. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. 363. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. 364. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. más. § (1) bekezdés e) pont . ha erről Ön a 2010. De csak akkor. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. 209 210 Szja-törvény 7. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. sorában tüntesse fel. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. adóévre a 0953-as bevallásában.

akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. Veszteségelszámolás215 A 2004. ha az nem tekinthető költségek fedezetére.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. hogy az összevont adóalap része. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak. § (1) bekezdés 213 Eho tv. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A 2009. sor d) oszlopába kell beírni.6. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. sorában kell bevallania. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. 3. tekintettel arra. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. 2. sor: Ide a 363. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni. Azt a veszteséget. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. vagy akkor. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. 2010. évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben. a kérelem elmulasztását követően. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. § 28. 3. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. § (1)-(5) bekezdés . évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi. A jövedelmet. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a).227 366. 367. lap 13. pont Szja-törvény 55. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. 211 212 Szja-törvény 3. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A.

és/vagy 2009. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. és a 369. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia.216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. akkor ide a fennmaradó összeget. évekre is elszámolhatja. és a 2009. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Például. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. 375. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008.7. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap. adóévben keletkezett veszteségéből (361.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. év(ek)re elszámolni. sor) összegét írja be. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. sor: Ebbe a sorba a 2010. 3. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. az adó alapjának. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. évre a 0853-as. (Az önellenőrzéshez a 2008. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét.) 216 217 Szja. sor különbözetét írja be. § (2). A 2010. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. Egyéb adatok 374.66. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját.és késztermék 2010. vagy ha ebből a 369. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. évi vesztesége (361. Ez kerekítve 7. áru. 370. 2010. sor: Ebben a sorban a 370. Veszteségelhatárolás217 369. sor) 2008. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse. amelyet az „a” oszlopba kell beírni. sorban is figyelembe vett valamennyit. 371. és 371.törvény 22. és/vagy 2009. a 2009.228 A 2009. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel. a 361. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. félkész. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba. 2. (3) bekezdés .

sor219: Ebbe a sorba a 378.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet.229 376. 380.és salakill. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás).0 3. öntött Előregyártott és monolit tégla-. tufa. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be. 378. 377. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. sor: A vevők. vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. pont . Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. sor összegéből azt az összeget írja. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. sor: Ebbe a sorba a 378. sor218: Ebbe a sorba a 2010. bauxitbeton födém. § 54. megrendelők 2010. panel. sor: Ebbe a sorba a 2010. § 220 Szja-törvény 3. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. sor: A 2010. melléklet II/3. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. kő-. sz. 381. fémlemez. pont 221 Szja-törvény 11. blokk. mátrai szerkezet. szerkezet. égetett Tégla. könnyű acélfödém. § 42. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. 382.0 6. 379. egyesített acél blokk szerkezet. kohósalak és falazat. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. pont Szja-törvény 19.

Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.és földgázvezetékek.0 Elektromos vezetékek. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.0 Gőz-. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 ebből: önálló támrendszer 15.0 Mezőgazdasági építmények 3.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. közúti villamosvasutak. gázvezetékek 6.0 Melioráció 10. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. építmény. minden más vezeték 3. ideértve az iparvágányokat is 4. metróvasúti pálya stb.0 Kőolaj. termálkút 10. forró víz. építmény.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1. lemezkeretbe deszkaszerkezet. .0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. földgáz távvezeték.0 Hulladéktároló 20. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet.és termálvízvezeték. ide nem értve a földterületet.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. a gépeknél.0 Hidak 4.0 Vízi építmények 2.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Kizárólag film. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.0 Egyéb.) 7. ártalmatlanításra szolgáló épület.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5.

cseresznye.-alszámok. szőlőanyatelep. 9014-9017. árucsoportból az ipari robotok.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. 8470. 8472.-okból a programvezérlésű. meggy.-alszámok.0 15. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések. kajszi. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.-alszám.-alszám. körte. köszméte. számvezérlésű gépek. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. mandula. valamint a HR 8710. – a HR 8471. 8711 vtsz-ok.-okból az átviteltechnikai. szilva.-okból a szennyező anyag leválasztását. berendezések. birs.-ok. szőlő. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. berendezések. dc) 14.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. valamint a HR 8702-8705. 8417 vtsz.-alszám. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. – a HR 8402. 8530. nem belterületen végrehajtott. – a HR 8419. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. 8403.0 d) Gépek. naspolya. málna. gyümölcsös. szőlő. 8421 vtsz. továbbá a HR 9018-9022 vtsz.231 Melioráció: szántó. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. – a HR 8469.-ból a hulladékmegsemmisítő. mogyoró Őszibarack. valamint a 8514 vtsz. 8479 vtsz. – a HR 9012. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. komló. valamint a területrendezés építménye.0 5. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. és 85. ha az üzembe helyezés vagy az . 8537 vtsz. -feldolgozó. gyümölcsanyatelep. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. – a HR 8421 21 vtsz. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. berendezések. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. – a HR 84. 8541 40 90 00 vtsz. fűztelep Spárga. gyep és erdőművelési ágú.) napjáig lehet elszámolni. ribiszke.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. vízháztartás-szabályozó építmény. – a HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszámok.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek.0 10. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. felszerelések. 8416. szeder Dió. kert. szűrését szolgáló berendezések. Abban az esetben.0 4. 9009 vtsz. – a HR 8419 11 00 00. 9024-9032 vtsz.

232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. és ezen termékek értékesítése. amikor az ültetvény termőre fordul. .és csatornaellátás. alkalmazott kutatáshoz. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. egres. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. amikor az első szaporulata megszületett. víz. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. – az ipari park közműnek minősülő (út. – tenyészállat. ha a gyümölcsbokor málna. függetlenül attól. más leválasztható terméket) termelnek. birs. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. amelyek a tenyésztés. vagy az első spermalevétel napja. ha a gyümölcsfa alma. a tojástermelés első napja). A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. rikö. mogyoró. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. energiaellátás.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. gesztenye. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. (Nem egyedi megjelölésű pl. bodza. őszibarack. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. mandula. cseresznye. – a kizárólag alapkutatáshoz. szilva. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. hímivarúnál az első termékenyítés. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. ribiszke. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. – 1500 m2-t. meggy. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. körte. vagy az egyéb (igateljesítmény. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. kajszibarack. dió. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. A tenyészállat beszerzési ára. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. őrzési feladat. szeder.

december 31. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. – 2010. a vám. május 11. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. A bányaművelésre. Épület.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010.) a beszerzési ár részét képezi. év előtt kezdte meg. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. költségként elismert és igazolt. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. a telek. üzembe helyezési. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. a bizományi díj. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0.233 vagy a megállapodás az. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. számú mellékletének II/A. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. . ha az állat az Szja tv. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. 5. szerelési. 6. biztosítás díja stb. az illeték. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. az erdő. Évközi beszerzés. amely bizonylatként ismerhető el. alapozási. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. a telkesítés. az üzembe helyezés napjáig felmerült. az adók – az áfa kivételével –. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. Példa: 2010. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások.

a bekerülési érték nagyságától függetlenül. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. a kifizetés évében költségként elszámolható. rendeltetésének megváltoztatásával. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. december 31. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. (175 000 x 0. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. Az egyéni vállalkozó az 1998. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. valamint II/A. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. b) és c) pont. berendezésre.) A HR 8471 vtsz.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. számú melléklet 1998. pont . A kizárólag film. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. Tárgyi eszközök 1996. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. évben megkezdte. sz. a 33 vagy a 14. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. hogy a leírás mértéke 50-50%. melléklet I. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. előállítási értéket meg nem haladó.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. átalakításával. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. Ezt a szabályt a 2008. pontossága) helyreállítását szolgáló. a szellemi termékre.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. A tárgyi eszköz bővítésével. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. Ha 2010. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között.

235 számú. Ha meghaladja. Tej és tejipari termék 3. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. sűrített szőlőmust. 0301-ből. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. azzal. a laboratóriumi állat. a vadon élő.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. a természetvédelmi oltalom alatt álló. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. nyers a 0505-ből. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti.és állatkerti állat. 0307-ből 0401-0406 0407 4. a kutya. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. 7. állati termék Sor. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. nyers toll legfeljebb tisztítva. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. nyers gyapjú. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg.és szérum-állat. akkor az őstermelői és más bevételeit. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). a méhrajt is) kivéve: a sportló. a versenyló. 0306-ból. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. a vírus. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. a méhbábot. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a dísz. a macska. 5. továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. . az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének.Megnevezés szám 1. A) Állat. a méhanyát.

hűtve. 1209 1210 1211-ből . étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. 100610. továbbá tisztított. csumázott zöldség. kanárimag. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab. Gabonafélék szemtermése. zab. kukorica. 16. a zuzmó. lombozat. mákszem. az alga 9. napraforgó. a 0602-ből 0603. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. rizs. búza. ricinus.komlótoboz és lupulin. árpa. negyedelt.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. darabolt. hűtve. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. hámozott. hámozott. valamint citrus. frissen. növényi termék 8. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . sáfránymag. 1201-1207 14. ág és más növényi rész kivéve: a moha. koptatott. Élő növény kivéve: a hínár. továbbá tisztított. 12. 13. a 0604-ből 10.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. fagyasztva. kendermag Vetőmag. köles. 15. fagyasztva. Zöldségfélék. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. mustármag. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. cirokmag. repce. bimbó. 1001-1005. lenmag. kétszeres rozs. hajdina. földimogyoró. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva.

morzsika. maszlag. széna. zsálya stb. 1403 ecset készítésére: nád. orvosi pemetefű. növényvédőszer. vasfű. makk. -csuhé. izsóp.és 1212-ből szilvamag. gyűszűvirág. papsajt. fenyőrügy.237 . zöldségfélék héja. vadgesztenye. fehér és fekete üröm. cölöp. cukornád. útifű. bazsalikom. -szár. ökörfark-kóró. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. takarmánykáposzta. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40. veronikafű. fekete bodza. rozmaring. 23. kamillavirág. takarmánygyökér. szagos müge. gyógyszer-. vadmajoranna. Karácsonyfa 28. hazai gyógynövények . Szőlőtörköly 5301-ből. diólevél.gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . hunyor. 2308 00 90-ből levél. imola. birsmag. sás. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. kökörcsin. gyermekláncfű. rutalevél. bot stb. pózna. anyarozs.takarmánynövény: karórépa. ha az illatszer-. gyümölcshulladék stb. gyümölcs és dió 19. csillagfürt. bojtorján. 18.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. Nyers dohány. nőszirom. pörköletlen cikóriagyökér . rózsaszirom.). kukoricacsutka. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . répafej. 21. galangagyökér. bükköny 17. Borseprő. cukorrépa. borágófű. mákgubó. lóhere. 25. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. barack. takarmányrépa. szárítva is. baltacim. macskagyökér. 24. vidrafű. hársfavirág és -levél. cövek. marharépa. csillagvirág-hagyma. borkő 29. tárnics. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. nadragulya. Növényi eredetű nyersanyag fonásra. menta. szárcsagyökér. 26.növény és növényrész. lucerna. nyersen 27. illetve seprű vagy 1401. sártök. de nem pácolva vagy fermentálva.szentjánoskenyér.

c) tulajdonában lévő. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. illetve vágathat le. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. . A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. A 2010. (II. Ültetvénytelepítés. 5. (II. előállítás és értékesítés D) Az 1999. 1. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót. 16. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat. 16. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. vagy c) 50 nyúlfélét. évben az a termék vagy tevékenység. illetve abból készített. május 14-ig hatályos 14/2006. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. számú melléklet a 14/2006.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg.238 C) Tevékenységek 1. 3. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. közvetlenül a végső fogyasztót. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. 2. 4. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el. amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát.

melléklet az 52/2010. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. (IV. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 19. 8.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. közvetlenül a végső fogyasztót. 17. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. 7. 10. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. összegyűjtött terméket értékesíthet. 5. A 2010. 12. 9. 14. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. 18. 11.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. 6. 13. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . 16. 7. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. (IV. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. 9. 11.239 6. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. c) általa jogszerűen kifogott hallal. amelynek során a kistermelő az 1. 2. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. 4. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet. 30. 30. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. 8. 1. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. melléklet szerinti kis mennyiségű. 10. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. 15. 3.

Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. vagyis 15 000 x 0. feltéve. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét.62 = 9 300 forint érvényesíthető. Tekintettel arra. 1. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. amely 73 500 forint. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. évi összevont adóalapja 650 000 forint. vagyis 77 300 forint. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . január hónapra még a 2009. 2010. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. sor „c” oszlopába írnia. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. hogy az. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B. Könyvelőnek kifizetett. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. kerekítve 62%.54 %. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. sora 1. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. lap 41. számlával igazolt összeg 15 000 forint. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett.

.......241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint)..... Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13.. 2..... 3 900 000 Ft 364.. amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft.. lap 13. amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft. A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft.. nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010.... Amennyiben a 2010...... Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a)..... 1 900 000 Ft 367... Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett.. évi bevétele 700 000 Ft..................... A 2010....... február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint)...sor b) oszlop... a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a). 525 780 (414 000*1......27) . évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323... lap 13... A járulékalap 2010. 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A... a 1053-12-01-es lap kitöltése III. A bevallás kitöltése: 363... sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották...... akkor nem kell nyilatkoznia.. Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában... sor a) oszlop. 414 000 1053-A. sor „a”......... Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét... sor „b” ... sor a) oszlopába.... évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1... A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367... 3.. sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia... melyet a 105309-es lap 285.. 2010... A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem... A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). január hóra 71 500 forint. ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft. sor „b” . mivel ebben az esetben a bevétele adómentes. A tételes költségelszámolást választó... ..... A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik.. ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint. .. mely összeg az összevont adóalap részét képezi. .... sor).

az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. sorban nyilatkozhat erről. 29. a jövedelem-minimum megállapításával. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A járulékalap 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. 2010. hogy a 2010. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. . sorban is szerepel adat. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Ha a 412. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. amely 73 500 forint. január hóra 71 500 forint. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sorban a 412. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. az átalányadó választásával/megszüntetésével. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. 2010. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. január hónapra még a 2009.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. valamint a bevallás feldolgozását. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. úgy a 401-402. évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. A 401. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. úgy a 403. és 402. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. I.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. 1. sorban van lehetősége azt jelölni.

akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. tagjaként folytatja. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. V. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. 404. IV. jogerősen megtiltotta. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. 405. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ.a 404. évi CXVII. (3)-(8) bekezdések 225 1995. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9. ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010.) 1995. végrehajtói iroda. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe.attól az adóévtől kezdődően újra választható. ha a 2010.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. pontját! III. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie.243 II. ha mint 2009. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie. 38. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. közjegyzői iroda. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. az átalányadózás . január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. törvény (Szja) 50.ha annak egyéb feltételei fennállnak . sorban jelölje a megszűnés tényét. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. akkor . sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. sor: Ha a 2011. adóévre nem az átalányadózást választja. amely adóévben az szja .ezt a sort nem kell kitöltenie . vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. évi CXV. törvény (Szja) 50. § (1). december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt. Ha Ön 2010. Fontos! A 2010. valamint a bevallás feldolgozását. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. évi CXVII. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. hanem az összevont adóalap részét képezi. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. pontját! 406. § (7) bekezdés 224 . pontját! Szintén itt kell jelölnie.

számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). § (23) bekezdése szerinti jövedelem. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is.) 4 A Szja tv. sora. és 11. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. de a 2009. ebben a sorban nyilatkoznia kell. és 11. évben elemi kár sújtott. 49/B. valamint az un. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. mielőtt ezt a sort kitöltené. 5 A Szja tv. 49/B §. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. tv. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza.(nyereség-) minimumot. . ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. a jövedelem minimum szerinti adózást választom. és 425. évben elemi kár sújtott. pont alatti útmutatójából ismerheti meg. pontnál leírtakat.) Ha a jelölést elmulasztja. mivel az Szja tv. sor: Jelölje „X”-szel. azaz hasonlító adóalap eléri. január 1-jét követően kezdtem. de a 2010. 409. A (4).(nyereség-) minimumot és emiatt. az arra szolgáló helyen. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18. kivéve. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). az adóévben az Szja. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt). §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. tv.244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. 49/B. sorban nulla szerepel. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. ha a 421. 6 VI. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. tv. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. a 1053-13-08-01. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. 1053-13-08-02. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). és 11.

a 411. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. VII. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. a döntése szerinti. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. a 412. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. évi CXVII. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. úgy most. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. eldöntheti. a jövedelem-minimum megállapításával. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. az adózási mód választásáról Abban az esetben. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. törvény (Szja) 49/A. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. § (8) bekezdés . de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. évi CXVII. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. § (7) bekezdés 1995. Abban az esetben. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. az átalányadó választásával/megszüntetésével. Abban az esetben. törvény (Szja) 49/A. választott adózási módot a 412. ha a 411. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. sorba „1”-est kell beírni. Erre akkor van lehetősége. a 411. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. Erre akkor van lehetősége. sorba 2-est írt. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja.

A nyilatkozatot nem kell megtennie. vegye figyelembe. Amennyiben lehetősége van. a 1053-14-es pótlapokon. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. ha szervíznek adta el. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. ha nem állt munkaviszonyban. nyilatkoznia. 4 minden egyéb esetben 5. 2 megtartotta. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja. . Például „3”-ast. – a megfelelő jelöléssel . Ez vonatkozik arra is. a 1053-13-as. akkor nyilatkoznia kell arról. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt.2 pontjánál leírtaknál olvashat. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. Önnek. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. sor: Abban az esetben. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12. 1 szabadforgalomba bocsátotta. VIII. illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. Ha például a jelölés „5”-ös. ha a megszűnést követően. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. valamint annak adójáról kell számot adnia.gov. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. A következő számok felhasználására van lehetősége.hu). hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.nav. 3 leselejtezte. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. ha megfelel annak a feltételnek.

végrehajtói iroda.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. 6. 2. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. évre az eva szerinti adózást választotta. az áttérés időpontjától. kisvállalkozások adókedvezményét. évben. aki a 2010.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket). jogerősen megtiltotta. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. 7. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. tagjaként folytatja. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. közjegyzői iroda. 2. a 2010. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. 1.247 1. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. 3. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. ha azon nem szerepel adat. 8. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé. aki az eva hatálya alá tartozik. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. 2. kisvállalkozói. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. aki az eva hatálya alá tartozik. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. évben. 5. 4. 9. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. egyéb költség sorokba írjon nullát.

A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás. Az eva választása miatt a 2009. és IV. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. olvassa el a 12. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. évre nem volt jogszerű. Ha Ön a 2010. de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. évre az átalányadózást választotta. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. táblájában kell jelölnie. de az adóéven belül újra folytatta. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. évre. • az átalányadózás. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. majd az adóéven belül azt újra kezdte. tábláin nyilatkozhat. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. pont alatt találja. Ha Ön a 2010. A döntését a 1053-13-01-es lap I. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK .248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette.1 pont alatti tájékoztatást. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. 3. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza.

A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. 5.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. ha a . közjegyzői iroda. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17. 1008E számú bevallás szolgált. a játékadó-. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6. A veszteségelhatárolás 15. valamint az un. a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. a szakképzési hozzájárulás-. járulék-. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011.a 2010. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. közjegyzői iroda. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . az innovációs járulék-. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008. adóév első félévére eső . A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16.vállalkozói adóalap esetén 12. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7.

de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. szerinti adóalanyiság első adóévét. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. aki a veszteséget „hozta”. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. § (2) . 17. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. amíg az Eva tv. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. de a bevallásban nem kell levezetnie. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. sz. §. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni. évi XLIII. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. amelyről kiállított számla. évre való választása esetén a 2010. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia.250 bevétele az szja-törvény 6. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti.) 10. aki annak megfizetésére kötelezett. törvény (Eva tv. 6. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. de 2010. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. sorában kell szerepeltetni. sor adata). vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. és bevallania. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv.

amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. akkor az özvegy. § (2) . örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995. hatálya alá. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó.) 49/B. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. átsorolja. törvény (Szja. Ez azt jelenti. – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. stb. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 7. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. évre átjelentkezett az Eva tv. sor).251 (lekötése). – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. évi CXVII. Olvassa el a 12. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. évben megszűntette meg. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre.229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét.tv. jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni.

A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458. sor). amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt.) Fontos tudnia. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. sor) sem érvényesíthető. • a gazdasági épület. Az előzőekhez hasonlóan. a műhely. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. 230 Szja.a vállalkozói osztalékalap után .252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. az üzlet. áru. pont . • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404.tv. sorban). a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484.megállapított egészségügyi hozzájárulás. számú melléklet II. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. 10. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. sz. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. ha a használati jog. akkor a bérleti. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. 5. az adókötelezettség meghatározására. Ha adómegtakarítást tart nyilván. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. sorban). sor). akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485.

A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. a tárgyi eszközök. az általános szabályok szerint.1. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. ill. nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. vagy . a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. A magánszemély eldöntheti. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra.253 8. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. egy összegben fizeti meg. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. a foglalkoztatási kedvezményre. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek. 8. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. KÖZJEGYZŐI IRODA. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. és azt 2011. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. május 20-ig. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. hogy a leltárban. közjegyzői iroda. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt. amennyiben úgy dönt. május 20. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. A bevallás benyújtási határideje 2011. annak az alapítást. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében.

akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie. az első részletet adóévi kötelezettségként. 231 232 Szja-tv. pont).1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja. 84/E. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. végrehajtói iroda tagjaként folytatja. törvény 21.§ 233 A 2011. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.254 2. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja. Az adóévi kötelezettséget e bevallás. közjegyzői iroda. olvassa el a 480-483.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. akkor a 1053-13-03 . § (2) – (5) bekezdés 2010. a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. a nyilvántartott adókülönbözettel.amennyiben az a számára kedvezőbb . Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. alábbi előírásait. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. § . a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia.alkalmazhatja az Szja-tv. erre vonatkozó. akkor a 2010.1 pontban leírt szabályok helyett . az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). pont) állapítja meg a jövedelmét. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét.§ és 29. sort jelölni! Kérjük. január 01-jétől hatályos. KÖZJEGYZŐI IRODA. 49/A. évi CXXIII. sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda. 2011. január 01-én hatályos Szja-tv. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. évi adókötelezettség megállapításánál a 8.

évi XCIV. évi XLI. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484. 9. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg. február 25. sort jelölni! Kérjük. a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. törvény a közjegyzőkről 236 1995. annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. január 01-én hatályos Szja-tv. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. 1994.. évi XXXII. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton . az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998.sor).a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). Az ügyvéd. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. 234 235 2009.237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve.255 A fenti kötelezettségek. egyéni szabadalmi ügyvivő..sor). 480-484. törvény az ügyvédekről.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie.. évi LIII. olvassa el a 461. törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. évi CXV. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). 84/K. törvény a szabadalmi ügyvivőkről. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. tv. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. 1995. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja.sor). Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását.sor). sorokat. A 8. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 . Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. és a 484. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. évi XI. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is. kivéve a 461. és a 486. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is. § . 481. 1991.

amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. foglalkoztatási kedvezmény (429. 10. és 509. A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. fejlesztési tartalék (432. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti. sor).és árukészlet beszerzésére fordított.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463. nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. 14. 57. 84/K. sor). amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. § 240 Art. 57. § (2) A 2011.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti.§ (8) 241 Szja-tv.239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett. sor).sor). 65. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10.240 Ha nem szünteti meg. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti. sor és a 13-07-es lap). b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben. január 01-én hatályos Szja-tv. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. § 239 . valamint a tevékenység folytatásához. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre. korábban költségként még el nem számolt kiadásait.

257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. Ad. Ad. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó.2 Ki kell számítani az un. a kár tényét tartalmazó. a tevékenységet özvegyi jogon folytató.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben.az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. akkor a „d” oszlopban. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: .3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. . Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446]. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Ad. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére. ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8. hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal. sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel.02. hasonlítási alapot. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. pont). úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. Élhet a nyilatkozattételi jogával is. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. .

évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. sorba nullát írt. Ha a 452c/d > 454c/d. és 425. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . 11.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. azaz nézze meg. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. Dönthet úgy is. azaz a 421. az 50 millió forint alatti . úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. akkor a 421. A 2010. illetve második felére. pont alatt található. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának.258 Így kell eljárni akkor is. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. akik megfelelnek a 2010. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Ha a 452c/d < 454c/d. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. Ha elvégezte a számításokat. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit. Kérjük. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. úgy választási lehetősége van eldönteni. adóév első félévére eső . Ekkor ki kell töltenie. olvassa el a 440-441. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. január 1-jétől 2010. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást. sorba „5”-öst írjon.A 2010. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. adóév első.a 2010. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. következő a teendője. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. sorba „6”-ost írjon. a számításokat el kell végeznie.

ha a 49/B. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók. akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket. Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. évi adóalapja) legalább a jövedelem . – – – – 243 Szja-tv. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi. a kisvállalkozói adókedvezményt. vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik].július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata. vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). 84/A.sor).és egészségbiztosítási járulékot. – A 2010. § (4) bekezdés .259 feltételeknek. július 1-je előtti időszakában legalább fél fő. számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét). települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj.(nyereség) . foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. A 2010. július 1-jétől 2010. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság.minimum összegével egyezik meg [kivéve. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010.

felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. cikkében foglalt támogatásnak minősül. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. a 9% adónak megfelelő összeget. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. csak meghatározott célokra fordíthatja. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel. és 88. 244 A Bizottság 2008. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. a Szerződés 87. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. és 88. Ha Ön az Szja-törvény 2010. Az a) pont szerinti esetben. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. az EK Szerződés 87. feltéve. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. választhat. felújítási kiadást. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. hogy azt a kis. b) Dönthet úgy is. ha azt kizárólag beruházásra. e döntése gazdasági döntés. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. 49/B. § (16) bekezdés .általános csoportmentességi . A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási. hogy az említettek foglalkoztatása 2007.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági . évet kell figyelembe venni).

a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. feltéve. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. 49/B. azaz 2009.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban. mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. felújítási kiadást. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. § (16) bekezdés . akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. csak az adóévre. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. Amennyiben az adóévet megelőző évben. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv.beruházási. azaz 2010. akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. évre vonatkozik ez a feltétel. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. A b) és c) pont szerinti esetekben. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. év első félévében és/vagy 2009. A 2009.

Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. (9) bekezdés . hogy az özvegy. feltéve. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek. 12. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. 12. az elhunyt magánszemély kifizetői. a kötelezettség keletkezésének időpontja. 49/A. Ebben az esetben tehát. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. sorában figyelembe venni azt a részt. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. (8). hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. elszámolt vállalkozói költség. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. Ugyanakkor. Ügyelni kell arra. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. az örököst illeti. illetve az örökös.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. § (7). a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. Ennek feltétele. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően.262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. igénybe vett kedvezmény. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta.

sorában található. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. függetlenül attól. a 412. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. sorba 1est kell beírni.263 egyéni vállalkozó. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. megállapítja a vállalkozói adóalapot. az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. § (2) . a vállalkozói osztalékalap utáni adót. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. a vállalkozói osztalékalapot. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is. a 1053-as bevallásban) bevallja. Az állami adóhatósághoz bejelentett. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. a vállalkozói személyi jövedelemadót. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. átalányadó. Tehát. 3.

hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. A bevallási időszakra vonatkozóan. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára. és szerepeltetnie kell. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. Tekintettel arra.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően. valamint adóját a 1053-13-03. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. az 505. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. míg záró napja. . A bevallási időszak záró napja. december 31. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. -04. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. Ha 3-as a jelölés. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. -04. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. Ha 2-es a jelölés. Ebben az esetben a 1053-13-03. 2010. december 31. az 505. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. január 1. 2010. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. akkor Ön.. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. sorában csökkentő tételként. sorban. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. sor kitöltésénél. Tekintettel arra. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. sorban. akkor Ön. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. osztalékadójának alapját. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. Ne felejtse el.

hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. Ekkor a 1053-13-03. amíg az átalány hatálya alá tartozik. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Ebben az esetben a 1053-13-03. Fontos! Ne felejtse el. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni.. Ha a jelölés 5-ös. Az 505. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. december 31.265 Ha a jelölés 4-es. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. sorban. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. míg záró időpontja. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. január 1. 2010. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. 2010. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. . Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. amelyről kiállított számla. december 31. -04. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. az elhalálozás napja. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. január 1. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. 2010. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. -04. míg záró időpontja. Ha 7-es a jelölés. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. ameddig az eva hatálya alá tartozik. Ebben az esetben a 105313-03. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. akkor Ön. sorban mindaddig. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. melyet a 424. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. december 31. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422. akkor Ön. sorban. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Ha 6-os a jelölés. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. akkor Ön. sorban.. -04. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell.

12. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. január 1. valamint adóját a 1053-13-03. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. 01. míg záró időpontja. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. 2010. melyet a 424. napjától.266 Ha 8-as a jelölés. kérjük. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. sora kitöltött). vagy 405. január 1.. akkor Ön. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. feltéve. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. valamint . csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható.. osztalékadójának alapját. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. sora kitöltött). pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. az elhalálozása napja lesz. napig tart. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. 13. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. -04. sorban. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. 31. vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. december 31. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. feltéve. míg záró napja. 01. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene.

3. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. (Bevallási időszak a teljes adóév.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. 249 250 251 2009. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. sz. § 28. Ha a 2009. pont 252 Szja-tv. §.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. 10. bevallási időszakként 2010. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni. §. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. melléklet III. 01.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv. 253 Szja-tv. 17. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. sz.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. évi CXV. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget . amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt.a 2003. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. 01. amely évben a visszafizetés megtörtént. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály. melléklet Szja-tv.§ (3) . Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.) Szja-tv.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. számú mellékletében meghatározottak. 4. 2. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. 49/B. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. 3. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. akkor azt a részt. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. Bevételek250 A 2010. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. évi adóalapba beszámító bevétel 421. 10. § (1) bekezdés. 38. 49/B.

akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. anyag. 254 Szja-tv. késedelmi pótlék. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. értékcsökkenési leírás elszámolható.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. § 42. nem anyagi javak eladási ára is azzal. 3. illetve 2006. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. az ingatlan. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. akkor a beszerzési érték 66%át. értékcsökkenési leírás. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. január 1-je előtt előre folyósított. ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. ha 2 éven túl. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. amennyiben azok beszerzési. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. valamint akkor. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. nem anyagi javak. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. vállalkozói övezetben került sor. ingatlant. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. pont . vagy azt követően utólag. vagyoni értékű jogot idegenít el. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. de 3 éven belül történt. de 2 éven belül történt. ha ez utóbbi a több. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. Ha olyan ingó vagyontárgyat. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. 2008. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség.

vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163. szintén bér jövedelemnek tekintendő. pont b és d alpont 258 1991. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. áru. megnövelve a 2007. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik. sz. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. § (7) bekezdés 257 Szja-tv. 61. sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. valamint az ingatlan. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv. § 21. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak.) 25. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. átruházott (véglegesen átengedett). § (1) bekezdés . A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. 5. § (1) bekezdés Szja-tv. az üzlet. tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. sor) kell alkalmazni. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. • a gazdasági épület. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek. 3. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. sorba. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. más hasonló okiratban meghatározott értéke255. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. 62. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. a műhely.269 Bevételnek minősül minden olyan. évi IV. ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. sora).256 Ha a 2010. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet.

§ (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. évi XLIII. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban. ha az Szja-tv. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. majd a 2010.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7.2-szerese. munkaviszony jellegű jogviszonyban. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. illetőleg akkor is.) 17. § (19) bekezdés . vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. pont 262 Szja-tv. ha a használati jog. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424.2. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. 49/B.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. törvény (Eva tv.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. az egyéb feltételek megléte esetén 1. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. sor260: Amennyiben 2010. illetőleg az Szja-tv. sor: Ha a 2009. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla.2-szerese. a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá. ab) a szülési szabadság. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422. 259 260 261 Szja-tv. 49/B. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. § (4)-(5) bekezdés 2002. amelyről kiállított számla. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata. akkor a bérleti. és 8 pontjában találhatók. egyszerűsített számla szerinti bevételét. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. 49/B. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. 49/A. 49/A. bb) a tevékenységét megkezdő. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket.

271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. sor). A kedvezmény összegét a 428. sorokat ne töltse ki. valamint a korábban munkanélküli268. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. § 43. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. pont 269 Szja-tv. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. sorokba írt bevételt növelő összegeket. § (6) bekezdés Szja-tv. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. és a 433. hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. hogy ez az összeg költségként is (a 444. 49/B. sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. § (6) bekezdés g) pont . akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. sorban) elszámolható. 49/B. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. Bevételt növelő tételek összesen 425. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. 49/B. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. feltéve. Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. Foglalkoztatási kedvezmény. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. 49/B. 49/B. sor „c” oszlopába írja be. 3.

sorban szereplő összeget kell átírnia. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv.272 nincs köztartozása. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. § (6) bekezdés f) pont . a Magyar Tudományos Akadémiával. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg. aki felsőoktatási intézménnyel. § 66-68. sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. alkalmazott kutatás. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. sorait. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. 49/B. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. sor adata) a vállalkozói költséget (446. 49/B. feltéve. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. Az az egyéni vállalkozó. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. valamint a 1053-13-05-ös lapot. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv.273 Ebbe a sorba az 521. sor adata) meghaladó részénél. 49/B. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. Az alapkutatás. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. pont Szja-tv. 49/B. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke. 3. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe.

a kiadás megnevezését. melléklet . sz. címét.és árukészlet beszerzésére fordított. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. a 49/B. amelynek értékesítője. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. sor összegéből a 446. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. 275 Szja-tv.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. sor összegét meghaladó része vagy nulla). a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. korábban költségként még el nem számolt kiadások. összegét és pénznemét) is. akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. és 425. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. 4. Nem vehető figyelembe itt. 4. korábban költségként még el nem számolt kiadások.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. valamint a tevékenység folytatásához. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. § (3) bekezdés. a 421. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. amely megfelel az Szja-tv. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. 10. Ebbe a sorba. és 11. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg.) sorokba írt adatok együttes összege). Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni.és árukészlet beszerzésére fordított. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. sorok együttes összegének a 433.

örökösi jogon való folytatása során. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. és a saját kivét együttes összegét írja be.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. 29. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. Ügyeljen arra. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között. melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. Olyan esetben.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz. § (4) bekezdés Szja-tv. sor a) oszlopába is beírnia. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. nem anyagi javak esetében (pl. (Pl. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. § . hogy a 1053A bevallási lap 11. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. soraiban kell számot adnia.) Vállalkozói kivét 435. akkor a 435. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. bérbeadás/egyéni vállalkozás. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse. sor „a” oszlopában szerepeltetni. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. sor276: Ebben a sorban. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. családi gazdaságban). az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét. Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. 16.

nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. hogy a cégautóadót megfizeti. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. Ez azt jelenti. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. az Szja . amikor gépjárművel kapcsolatos. akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. Azokra a hónapokra vonatkozóan. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. berendezés. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható.275 436. ./2. január 31-én hatályos III. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. felszerelés. 11. számú mellékletének 2009. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni.

ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be./b) pont 311/2007. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. a Szerződés 87.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. (XI. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. A belföldi telephelyének betudható. 17. és 88. Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. Áru. sorban szerepeltesse. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . pontjai). akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. sz./1. ebbe a sorba. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal. göngyöleg beszerzési ára 439. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. számú melléklet 281 A Bizottság 2008. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével).276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. és 88. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. anyag. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. sorból a belföldi telephelynek betudható. 11. és 8. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. A 439. a szállításra fordított költségeit írja be. jármű esetében a 3%-a. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek.) Kormányrendelet 2. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. anyagbeszerzésre. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. akkor ezt az összeget a 444. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. melléklet II.

eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. A belföldi telephelyének betudható. év utolsó 282 A 2007. sorhoz tartozó magyarázatot. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. a 435-443. Ilyen lehet a szállítás. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. évben felmerült.törvény 15. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. kölcsönre fizetett összege 443. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. sorokban fel nem sorolt. a megbízási díj. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. Figyeljen arra. Ha a 2010.277 440. de más javára jár el. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7. kamat hitelre. évben nem kerültek eladásra. sor: Ebbe a sorba a 435–443. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. annak valós tartalmáról meg kell győződni. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt. amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. ha azok 2010. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. évben került sor. kifizetés. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény. a 439. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. közüzemi díjak továbbszámlázása. felvett eszköz A 2010.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. és 8. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010.évi CXXVII.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. § . (Olvassa el a 438. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15. §-ában foglaltaknak. ha tartalmában megfelel az áfa. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. hogy a 2010. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. nem anyagi javakra fordított kiadás. pontjai). Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444.

törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. 11. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. pont . vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód. évi költségei között számolhatja csak el. illetve akkor sem. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. január 20-ig megfizette. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. 283 284 1991 évi LXXXII. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. (IV. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. javításának és felújításának költsége számolható el. sz. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. Szja-tv. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). számú bevallásban. melléklet III. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. javítás. akkor annak összegét a 2011. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. 1. felújítás) magában foglal. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe.

hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. üzleti utazás. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. a szállás díja. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal.2 pont alatt leírt. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. de a költségelszámolásnak feltétele. Azokra a hónapokra vonatkozóan. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át).) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. A nemzetközi közúti árufuvarozásban.279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. az Szja . illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. A 12. (IX. és 3. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. Hivatali. – a számla szerinti egyéb költség. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza. Alkalmazottak esetében a hivatali. Ezt a módszert a teljes adóévre. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. amikor gépjárművel kapcsolatos. . de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. egyesített tevékenység esetén. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is.15. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával. üzleti utazás Hivatali. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. A nem saját tulajdonú. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. vagy számla (számlák) szerinti áron.

évben felmerült összes költség 445. A 2010. . sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. évi jövedelmével szemben érvényesít. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. évben elszámolható költség 446. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg. évi jövedelmét kell beírnia. amelyet a 2010. évi veszteség 448. sz. évi vesztesége (a 446. december 31-éig keletkezett. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. A 2003. évi jövedelem 447. melléklete tartalmazza. évben felmerült – a 435–444. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. akkor ügyeljen arra. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. sor összegét lehet beírni. A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. sorokba írt (kivéve a 440. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. 2010. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. sor: A vállalkozás 2010. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. E sorba legfeljebb a 447. adóévben volt elszámolható. és ha az pozitív. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. A 2010. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. akkor a költségeit arányosítania kell. A 434.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. sor „c/d” oszlopába írt összeget. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. A 2003. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. évben. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van.

A fennmaradó rész. amikor kikerül az eva hatálya alól. (2). A 2010. Azokat a kiadásokat. sor alapján fizeti meg. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. ha a 1053-13-01-es lap 409. Abban az esetben. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. (3). a veszteségelhatárolás szabályait. sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. vagy nulla). a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. sor összegéből a 451. vagy nulla). akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. Amennyiben a 2009. sor összegéből a 449. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. A 2010. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. hogy abban az adóévben. sorba írt összeg levonása utáni rész. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. Nemzetközi szerződés szerint. a 14. évi vállalkozói adóalap 450. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. sor: 2010. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. Módosított vállalkozói adóalap 453. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. a hasonlítási alap. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. ha engedélyt kapott. sorában az (1). Ebbe a sorba a 450. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446).281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. Abban az esetben. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. és 11. vagy a (6)-os kódot választotta. ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. évi vállalkozói adóalap (a 447. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . vagy kedvezményeket. azaz. sorba írt összeg levonása utáni rész. ha a 1053-13-01-es lap 409. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. pont alatt. Ez azt jelenti.

ha a 2010. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. Olvassa el az útmutató 11.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap.45) A 455. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. 286 Szja-tv.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni.01-től 2010. sor alapján fizeti meg. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). § . A döntésénél vegye figyelembe. február 1-jén kezdte. évi adóalapja) legalább a jövedelem. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409. sor összege és a 455. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. adóév első. kivéve. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. (3) szerepel]. A 455. 02. hogy 2010. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. ha a 49/B. sor) összegének a 2010. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. akkor a 2010. vagy 454. két tizedes jegyre kerekítve. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). sorban (1). sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. (2).282 454. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. (A tevékenység 2010. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. vagy a 454. évi tevékenység (2010. 12. a 2010. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. 49/B. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. A 455. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. illetve második felére. a tevékenység naptári napjainak a 2010.

A 456.01-től 2010. Vállalkozói adókedvezmény 458. Ha a 458. azt is jelenti. és 456. a 2010. 457. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. hogy a 11.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. két tizedes jegyre kerekítve. Választhatja az adó 19% mértékét. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. akkor sem lehet az adó 10%. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. sorok összesen). A 456.55) A 456. vagy 454. az arányosított adóalap egészére is. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. Ez a gyakorlatban pl. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). vagy 454. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. február 1-jén kezdte. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. akkor a 2010. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. 50 millió Ft felett 19%. 12. sor „b” oszlopába írt összegnél. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. évi tevékenység (2010. sor „b” oszlopában is van adat. sor összege és a 456. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. vagy a 454. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0.sor) összegének a 2010. (A tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. feltéve. Ez azt jelenti. 250 millió forint felett 19 %. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. 02. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. a tevékenység naptári napjainak a 2010.

illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. Ne felejtse el az 507. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458.284 a 6 000 000 Ft-ot. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. A külföldön megfizetett adó (507. sor adata). években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. és 19.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül. Olvassa el az útmutató 18. sor) összegének a 90%-a. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. évi összegét! A 2006-2009. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be. illetőleg egy részét. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. Olvassa el az 512–521. vagy egy része után visszafizetendő adó 461. sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. pontját! Áttérő .

287 288 Szja-tv. közjegyzői iroda. 49/B. akkor a 461. és a 460. A 457. sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. A 2010. valamint a 480-484. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. 14.49/A. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. évre is alkalmazható . sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. de már a 2010.2011. majd azt növelni kell a 461. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. Feltétlenül olvassa el a 18. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie. 13. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sor „c/d” oszlopába írt adattal. számú melléklet 14. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. . § (7) bekezdés . sor összegéből le kell vonni a 458. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett. január 01-én hatályos. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. valamint akkor. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463.tv.285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. és a 463. sor: Ebben a sorban a 2010. mely a 462. valamint az egyéni cég alapítása). pontját. és adókötelezettségét az Szja. évben. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket.pont Szja-tv.2. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia.

vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. e tevékenységéből adóköteles jövedelme. sor adata). ha ezekben az években volt. melléklete az irányadó. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . A 2010. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. úgy a 2010. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. sz. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. akkor az átalányadózás ideje. Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. évekre elhatárolt veszteségének összege 465. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. hogy a megelőző két év egyikében. és 2009. és a 2009. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. 6. évi veszteség összegéből a 465. Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. az adó alapjának. A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. illetve a fizetendő adónak az összegét. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. évekre is elszámolhatja. Ne feledje. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008.

évi jövedelmével szemben nem számolt el. és a 431. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. 49/C. évben szüntette meg. § 291 Szja-tv. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. évi adókötelezettségére az Szja-tv. 15. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be. § A 2011. Ha tevékenységét 2010. 49/C. sorban is figyelembe vett valamennyit. Ha nem kért engedélyt. A korábbi év(ek)ről áthozott. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. vagy nulla. § 290 . sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. 84/F. január 01-én hatályos Szja-tv. amely a 453. sor összegének a 465. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. sor összegét meghaladó része). akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. Amennyiben a 2009. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. de ezt nem tette meg. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. sor összegét írja be. amelyet a 2010. Nyilvántartott veszteség összege 468. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett.287 466. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. sor: Ebbe a sorba a 448. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. Amennyiben a 2009. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. vagy ha ebből a 465. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464.

sor: Ha Ön a 2007. § . évben megszüntette. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. sor: Ebben a sorban a 470–471. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. nem anyagi javakat. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. Ha 2010-ben. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. a tárgyi eszközök nettó értékéből. az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. 49/C. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. Tárgyi eszközök. Megszűnt és átalakuló A 2010. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. Ez azt jelenti. sorokba írt adatokat összesítse. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. évben beszerzett. akkor a teljes levonással. ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia.

végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. Kizárólag üzleti célt szolgáló. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. sorának „a” oszlopában. évben. 49/C.294 akkor a 477. a 2010. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is. ha a cégautó adót megfizette. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. december 31-én hatályos rendelkezéseit. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. akkor a beruházási költségnek azt a részét.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. 16.] A vállalkozói osztalékalap adója 480. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. Fontos! A 481-483. § (5)-(9) . § Szja-tv. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják. nem anyagi javak nettó értéke 474. sor: Vállalkozói osztalékalap. és a 472. sor összegét meghaladó része. késedelmi pótlék stb. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént.289 473. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476. A tevékenységüket ügyvédi iroda. amely az eva-s időszakban merült fel. a 469. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. közjegyzői iroda. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. saját tulajdonú tárgyi eszközök. sorok együttes összegének a 476. még akkor sem. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. ha a saját tulajdonú. évben kezdte el. késedelmi pótlék 475. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló. Ha a tárgyi eszköz. egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. sor: A 2010. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. összegét kell szerepeltetni. akkor nulla. Adórövidítéssel. a 2010.sor összege csökkentve a 477. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. sor) 16%-át szerepeltesse. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476.

290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. január 01-én hatályos. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie. évben. de már a 2010.tv. az első részletet adóévi kötelezettségként. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8. 49/A. akkor a különbözet összegét a 482.000 Ft-t. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. olvassa el a kitöltési útmutató 8. . de már a 2010.000 Ft-t.296 295 296 Szja-tv.2011. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv.49/A. évre is alkalmazható . § (6) bekezdése szerint állapítja meg. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg.tv. § (6) bekezdése szerint állapítják meg.sor „c” oszlopába írja be. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.sor „c” oszlopába írja be.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni.000 Ft-t. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.2011.000 Ft-t. akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse. akkor a különbözet összegét a 482. közjegyzői iroda. . akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. 49/A. sor: Ha a 481. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. május 20-ig esedékes összege A 482. évre is alkalmazható . január 01-én hatályos. évben.49/A.49/A. január 01-én hatályos.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. § (2) – (5) bekezdés . de már a 2010.000 Ft-t meghaladja. vagy a különbözet szerinti adózást választják. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.2011. és adókötelezettségét az Szja. (481c=461b+484c) Kérjük. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. és a 481. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481. ha adókötelezettségüket az Szja-tv. . [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. és adókötelezettségét az Szja. Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. az első részletet adóévi kötelezettségként. közjegyzői iroda. évre is alkalmazható . az első részletet adóévi kötelezettségként. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483. sorban szereplő összeg meghaladja a 10.

Olvassa el a kitöltési útmutató 8. vagy amelyhez ingyenesen jutott. január 01-én hatályos. de már a 2010. 15-én hatályos 49/B. akkor a 483. 2010. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. .2. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját]. évben esedékes kötelezettségként. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. 08. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet.000 Ft-t. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. közjegyzői iroda.49/A. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget.291 E sor „b” oszlopába a 2012. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. ha a bevételét e címen 2010.2011. § (16) bekezdés Szja-tv. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető. évben és adókötelezettségét az Szja. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. akkor a 484. 49/B. Ha a 481. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11.tv. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. sort ne töltse ki. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10. nem beruházási cél szerint költötte el. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. évre is alkalmazható .fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. § (22) bekezdése . még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. Az adót. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. a „c” oszlopba pedig az adó. év kötelezettségeként a 481. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. a „c” oszlopba a 2013. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni.

január 01-én hatályos.2011. 482. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve.. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása.49/A.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg.sor) az adó mértékével számított összeget. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. 50. akkor választhatta az átalányadózást. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. 484. Az az egyéni vállalkozó. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. évben. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010.tv. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. és adókötelezettségét az Szja .(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. és 485. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486.29) Korm. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. közjegyzői iroda. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B.. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. de már a 2010. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. évre is alkalmazható .. sorba és a 480. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468. és nem áll munkaviszonyban. . a „c” oszlopba pedig az adó. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. ha az 299 300 Szja-tv. (a 464.

általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.§ (1) bekezdés . 302 Szja-tv. 50. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni.302 Bármely feltétel hiányában (pl. és nem kell újból nyilatkoznia. 7. 55. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. az átalányadózás . ha a 2009. és ha annak egyéb feltételei fennállnak. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek. évi bevallásában a 2010.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett.attól az adóévtől kezdődően újra választható. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. (7) bekezdés 304 Szja-tv. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. majd azt megszünteti.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. vagy az arra való jogosultsága megszűnik. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást. azt a bevallás 10. Ha Ön a 2009. sorában lehet figyelembe venni. ismételten átalányadózást – feltéve. 56.ha annak egyéb feltételei fennállnak . Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat. § 303 Szja-tv.§. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak. amely adóévben az szja .303 A 2009. 301 Szja-tv. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét. évben.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. Ha átalányadózást választott.

akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. Ha a 2010. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. sorban kell nyilatkoznia erről. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. akkor a 1053-13-01-es lap IV. táblában a 407. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. annak az egész bevételére a 40. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. december 31-ét alapul véve. Ha 2010. pontjánál a 408. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. annak a bevétel 93%-át.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. amíg átalányadózást alkalmaz.29) Korm. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. évre az átalányadózást kívánja választani. évre az átalányadózást választja. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. 305 210/2009 (IX. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. az a bevétel 80%-át. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. de ezt az adózási módot a 2011. vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. Ha a 2009. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . az a bevétel 87%-át. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. akkor – 2010. Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53.

– az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. Ennek az az oka. § 72. Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság.pont l) és 3/A.az átalányadózásra . Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. sorában kell feltüntetnie. § (4) . mellyel szemben a költségek elszámolhatók. soránál. fejlesztési kiadásokra. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. A támogatás összegéből az a rész. 3. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. melyet a 1053-A lap 20. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Fontos! A 2010. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. amelyet a költségei fedezetére. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. évre . de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. A 2011. akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. pontjában leírtakat is vegye figyelembe. 53. A bevételek számbavétele a 421. vagy fejlesztési célra kapott. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. 306 307 Szja-tv. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni. § Szja-tv. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre.

sorában közölt zárókészlet összegével. évi adóalapba beszámító bevételből. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. évi 0953as bevallás 498. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. sor: Ebbe a sorba a 421. (Például. Az 502–504.a „kis.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308.296 A számított jövedelem 492. törvény a kis. Az átlagos létszámot a 499. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel).a kis. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. árukészlet. fejlődésük támogatásáról 3. évben költségek fedezetére. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával. évben folyósított területalapú támogatás. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. törvény alapján . sor összegéből a 2010. sorba írt adat figyelembevételével.66. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. január 1-jén 497. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. sor: Ebben a sorban a 2010. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. sor „a” oszlopába. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. Ez kerekítve 2. az egyéb jogcímen folyósított. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. december 31-én 498. a 2010. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be.) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. sor: A 2010.§ (1) . 2010. akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. évi XXXIV. sornál leírtak szerint állapítsa meg. a 491. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia. egyezően a 2009. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010.és középvállalkozásokról. árukészlet. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. A 2010. évi XXXIV. hogy az egyéni vállalkozók esetében . fejlődésük támogatásáról szóló 2004. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni.§ és 5.és középvállalkozásokról. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010.

Külföldön megfizetett adó 507. selejt. évi összegét írja be. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania.: saját adózott pénze. § (4) bekezdés . az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse. sor: Ebbe a sorba a 2010. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. selejt. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. § (2).devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. Szja-törvény 51. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. ha 2010. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó. amennyiben azt nem tekintette bevételnek.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. 309 2002.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504.297 502. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. évi XLIII. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. A 2010. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni. vagy az adóév utolsó napján érvényes . akkor az MNB által közzétett. amely törvény. . Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. sor: Egyéb adatként. tv. Leltárhiány. (Pl. A „b” oszlopba. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. 17. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. kérjük. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. akkor ebbe a sorba. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. magánkölcsön. hogy tüntesse fel azon összeget. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár.

míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. jármű. nyilvántartott adó összeg 511. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. sorban elszámolt. A 2010. A tárgyi eszközök közül az ingatlan.augusztus 15-én hatályos 49/B. év I. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). és ha igen. a 443. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. 9% mértékű. nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. berendezés. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. 49/B. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). (17) bekezdés . valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. 310 Szja-tv. Beruházási költség nem vehető figyelembe.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. felszerelés. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. § (21) bekezdése alapján számított. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. Olvassa el a 11. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. § (6) bekezdés d) pont. korábban üzembe nem helyezett. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). hogy Ön érvényesítheti-e. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. sorok adatait kitölti. (12)-(14). előállítására fordított. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. kölcsönre fizetett kamat összege 510. kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt.

feltéve. Így például. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel. továbbá. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. ez egyben azt is jelenti. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. § (13) . ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. Ez azt jelenti. azt más célra részben sem használja. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. 311 Szja-tv. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. illetve eszközét képezi. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél. berendezések sem felelnek meg. műhely. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. mely után az adó 10 és/vagy 19%. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. ennek azonban az a feltétele. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. 49/B. A mások által korábban használatba vett üzlet. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is.

– de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni./aa) pont . akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni./1. a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. a műhely. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni. Ez azt is jelenti. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. ha az több adóévben valósul meg. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. mivel a 312 Szja-tv. sz. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. részletfizetéssel. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. a raktár sorolható. hogy melyek azok a tárgyi eszközök. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. – az eszközt az üzembe helyezést követően. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. szellemi termékek. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. akkor pl. az ellenszolgáltatás nélküli átadást. Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. építtetése)] akkor is érvényesíthető. 11. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. valamint a pénzügyi lízing keretében. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. használatba vétele előtt vagy utána. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. melléklet II.

. (A 421. halasztott fizetéssel. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. sorokba írt adatokat. szellemi termékre fordított kiadásait is. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. Pl. sor „c” oszlopába írt összeget. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. sor adata). a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. Kisvállalkozói kedvezmény címén. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. a bevételből levonható összeg 520. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. a 431. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló. sorba átírni. – Részletfizetéssel. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. ez még nem jelenti azt. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait.

g) pontja 2005. melléklet 12. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. évtől 2009. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87. szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. A 49/B. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. 18. § (10) bekezdése 2006. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. amennyiben tevékenységét szünetelteti. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít.tv. sz.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. A 2007. az azzal kapcsolatos előírásokat is.összeg lehet. transzparens támogatások esetén alkalmazható. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. Az szja-tv.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. a 2010. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. h) pontja 2005. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés].: ilyen az adó./EK-rendelete Az szja-tv. 314 313 .és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. 2007. fenntartása]. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. 11. Csak az ún. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL. A Bizottság 1998/2006. a 410. Amennyiben Ön a 2010. sorban ezt jelölje be.(10) bekezdéssel. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. pont. d) pontja 2004. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. kivéve a szállítási ágazatban. A hároméves időszakot ún. A lapokon van lehetőség a közvetlen. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani.302 18. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. gördülő módszerrel kell megállapítani. 13. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. azaz csak akkor. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. évig [szabadalom. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. és 88. ha azt jogszabály314. A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet.2/pa) pont. melléklete II. évtől [az alapkutatás. Kérjük vegye figyelembe. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. illetve adóalap kedvezmény). évtől 2009. VALAMINT AZ UN. A de minimis támogatás bármely három adóévben. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. sz.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. a használati. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. összefüggésben a (9). év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a.

hogy a 2010. számú mellékletében. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. 01. kivéve. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát. 800/2008/EK-rendelete .ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. január 1-je és 2010. szerint kisvállalkozónak minősül. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást. Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). 19) Korm./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I.01-től 10% ).tv. [Azaz azt a %-ot. úgy 2007. mely szerint a 2008. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe.2 KIS. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%. és 2008. Figyelem! A bizottság 1998/2006. Ez azt jelenti. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. Észak-alföld. rendelet 30.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. évben a 2009. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. A 2008.303 (Például a 2010. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. Függetlenül attól. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. nem vehető igénybe a de minimis támogatás. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete.19) Korm. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. §-a tartalmazza. Közép-Dunántúl esetében 40%. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. az adórendszeren belül is érvényesíthető. ezért a táblában több számításra van mód attól függően. amely megmutatja. Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. 18. Budapest esetében 25% (2011. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008. és 2009. A 2010. (IV.

A kis. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis.304 esetén. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. amely már bezárt vagy bezárt volna. amely • egy új létesítmény létrehozásával. (IV. • a gépek. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén). akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. rendelet. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. berendezések.) Korm. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz. • a szabadalmi jogok. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés. 18. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését.3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. licencek. épület). hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. 19. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet. Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. • egy meglévő létesítmény bővítésével. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett. felszerelések. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete . és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. ha nem vásárolják meg. az odaítélés napja dönti el. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás.

az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. Egy dátumhoz több adat is tartozhat. A rendelet biztosítja. A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes.adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. A támogatások megszerzésének időpontja: . adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. mert ha ezek kitöltöttek. úgy a „d”-„e”. . Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. mely célok nem kaphatnak támogatást. • a gépek. kivéve a „j”-„k” oszlopok. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja.305 • a minőség javítását. megszerzése vagy fejlesztése. A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. . évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni. míg a közvetlen. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). 2010.tv. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . A rendelet meghatározza. „a” oszlop: Valamennyi. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás.

évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. a 2008. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. és/vagy 2009. és a 2008. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. évben kapott. „b” és „c” oszlopok: A 2010.ha nem választja 2010. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . az azt meghaladó rész 19 %-a. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. „f” és „g” oszlopok: . igénybe vett. ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. Ha 2010. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. közvetlen. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. Az „e” oszlopban forintban. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B. ha 2010. kivéve azt a véletlenszerű esetet. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. a támogatás igénybevételének időpontja szerint.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. Ne felejtse el. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. 2010. A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. évben érvényesít támogatás(oka)t.

ha az szjatörvény 11. úgy figyeljen arra. melléklet 1997. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. a 2010. az adott lapnak megfelelően. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. sz. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. számú melléklete szerint a 2010. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. aki az Szja . „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. (a 08-01-es lapon a pa. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. 13. illetve átalányadózóként elért bevétele. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. sz. A meghatározott támogatástartalmat. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. évi LXXX. december 31. 08-02-es lapon pb. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. 318 319 Szja-tv.törvény 13. adóévről benyújtott bevallásban a 2010. számú mellékletének II/2. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. mellékletének II/2. § f) pont . után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. illetve jármű esetén 3%-át. hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. a 08-02-es lapon. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe.

19.5 százalékával meg kell emelni324. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. gyermekgondozási segélyben részesül. sor: A nyugdíjjárulék összege (9.308 − ügyvéd. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. évi LXXXI. 37. C) b) pont 324 1997. 37. 19.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. vagy – ügyvédként. 2. 557.) 22/A.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli. évben havi 4 950 forint. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. § (1) bekezdés Tbj. § (4) bekezdés 327 Tbj. Határidők 5. § Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. szabadalmi ügyvivőként. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. 37. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. § (1) bekezdés . az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. (4) bekezdések. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. § (1) bekezdés 326 Tbj. melléklet I. 19.5% nyugdíjjárulékot fizet322. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig.nem eva alany . A 320 321 322 Tbj. napjáig fizeti meg323. − közjegyző. sz. amely alatt keresőképtelen. § (1) bekezdés 325 Tbj.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. § (3) bekezdés. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. 37/A. csak 9. Tbj. § (2). önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. a negyedévet követő hó 12. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. fogvatartott. illetve az átalányban megállapított jövedelem összege. 10. 2006. A kiegészítő tevékenységet folytató . sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét.

évével. 4. AZ SZJA TV. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának.328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. sz. ha az Szja tv. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409.0 6. ha a feltett kérdésre a válasz igen. úgy „1”-est. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. de az Art. pont . 24. melléklet II/3. Az 1. sor kitöltésekor. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. ha a válasz nem. 91/A. akkor a „0”-át is be kell írni. ugyanakkor fontos. 49/B.0 3. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. illetőleg a 2008. alá kell írnia. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj. 49/B. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. és 2009. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. A Nyilatkozat 1-27.

) 7. kohósalak és falazat.0 Kőolaj. termálkút 10.0 Mezőgazdasági építmények 3.és salakill. bauxitbeton födém.0 Egyéb.0 Kizárólag film. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. kő-.0 Hidak 4. öntött Előregyártott és monolit tégla-. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. egyesített acél blokk szerkezet. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. panel. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt.0 Hulladéktároló 20.0 ebből: önálló támrendszer 15. ideértve az iparvágányokat is 4. a gépeknél.0 Melioráció 10. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet.és földgázvezetékek. blokk. égetett Tégla. könnyű acélfödém.0 Vízi építmények 2.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. metróvasúti pálya stb.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2.0 Gőz-. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet.0 .0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni. közúti villamosvasutak. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. földgáz távvezeték. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet. forró víz.és videogyártást szolgáló építmény 15. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). minden más vezeték 3. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2. mátrai szerkezet. gázvezetékek 6. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8.0 Elektromos vezetékek. tufa.és termálvízvezeték. szerkezet. fémlemez.

a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. berendezések. és 85. szőlő. – a HR 8469. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. felszerelések. Melioráció: szántó.-alszámok. – a HR 8471. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. szűrését szolgáló berendezések. valamint a HR 8702-8705. mogyoró Őszibarack. 8470. valamint a HR 8710. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. -hatástalanító és -hasznosító berendezések.0 4. – a HR 84. 8421 vtsz.0 15. vízháztartás-szabályozó építmény. mandula. körte.0 10. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. árucsoportból az ipari robotok. .0 5. naspolya. 8537 vtsz. valamint a 8514 vtsz. dc) 14. 8530. – a HR 9012. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. szőlőanyatelep. 8417 vtsz. szeder Dió.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6.-okból az átviteltechnikai. építmény.-alszám. 8472.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. nem belterületen végrehajtott.0 d) Gépek. málna.-alszám. 9014-9017. valamint a területrendezés építménye. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. kajszi. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. 8416. ribiszke. gyep és erdőművelési ágú.-ból a hulladékmegsemmisítő. 9009 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.-ok. számvezérlésű gépek.-okból a szennyező anyag leválasztását. – a HR 8421 21 vtsz.-alszám. ide nem értve a földterületet. 8711 vtsz-ok. köszméte. meggy. 8541 40 90 00 vtsz. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. 8479 vtsz. ártalmatlanításra szolgáló épület.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. gyümölcsös. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. szőlő. – a HR 8402. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. 9024-9032 vtsz. gyümölcsanyatelep. 8403.-alszámok. berendezések.-alszámok. -feldolgozó. építmény. cseresznye. – a HR 8419 11 00 00. – a HR 8419.-okból a programvezérlésű. fűztelep Spárga. kert. birs. szilva. komló. berendezések.

birs. alkalmazott kutatáshoz. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. a tojástermelés első napja). ha a gyümölcsbokor málna. (Nem egyedi megjelölésű pl. amikor az első szaporulata megszületett. Abban az esetben. vagy az egyéb (igateljesítmény. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. kajszibarack. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. – tenyészállat. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. szilva. meggy. ribiszke. mogyoró. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. körte. függetlenül attól.) napjáig lehet elszámolni. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. ha a gyümölcsfa alma. és ezen termékek értékesítése. amelyek a tenyésztés. – az ipari park közműnek minősülő (út. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. gesztenye. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. mandula. energiaellátás. . bodza. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. hímivarúnál az első termékenyítés. más leválasztható terméket) termelnek. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. amikor az ültetvény termőre fordul. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. őszibarack.és csatornaellátás. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. cseresznye. dió.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. vagy az első spermalevétel napja. – 1500 m2-t. őrzési feladat. rikő. szeder. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. – a kizárólag alapkutatáshoz. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. egres. víz.

számú mellékletében megjelölt adattartalommal. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után.313 A tenyészállat beszerzési ára. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. – 2010. május 11. az illeték.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. a bizományi díj. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. A bányaművelésre. amely bizonylatként ismerhető el. a telkesítés. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. üzembe helyezési. szerelési. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. a telek. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. Példa: 2010. biztosítás díja stb. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. december 31. ha az állat a Szja tv. az erdő.) a beszerzési ár részét képezi. 5. költségként elismert és igazolt. 6. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. . számú mellékletének II/A. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. a vám. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. Évközi beszerzés.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. az adók – az áfa kivételével –. alapozási. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. Épület. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. vagy a megállapodás az. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. az üzembe helyezés napjáig felmerült. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások.

átalakításával. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. A 2009. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. A HR 8471 vtsz. berendezésre. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. pontossága) helyreállítását szolgáló. (175 000 x 0. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. Tárgyi eszközök 1996. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. a kifizetés évében költségként elszámolható. év előtt kezdte meg. előállítási értéket meg nem haladó. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. . valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. a 33 vagy a 14. számú melléklet 1998. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. a szellemi termékre. Ha 2010. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. december 31.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. rendeltetésének megváltoztatásával. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. Az egyéni vállalkozó az 1998. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. A kizárólag film. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. Ez azt jelenti. A tárgyi eszköz bővítésével. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó.

amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. Példatár Az adójóváírás számítása. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. pont . Június 23-tól július 4-ig beteg volt. 11. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. 330 Szja.tv. sz. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. amely 73 500 forint. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. sor) 3 587 000 Ft. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. A táppénz bérjövedelemnek minősül. de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft. Ez azonban az jelenti. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010.az éves bevétel 1 %-a. vagyis 16 150 Ft lenne. sora 1. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. A jogosultsági hónapok száma 2. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. 1. 5. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. melléklet III. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt.a személygépkocsi értéke alapján . 2010. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. a 1053-B lap 32.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. január hónapra még a 2009. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. Más jövedelme nem volt.

évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft . amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. jövedelem/veszteség levezetése. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. 2010. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. 1053-13-01-es lap III. akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. január 10-én vásárolt és 2010. és december 31.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. 491. sor). Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. október 1. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal.316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). hogy a példabeli esetben 2010. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést. január hóra 71 500 forint. A járulékalap 2010. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. akkor az átalányadó alkalmazására. Adózó 2010.

az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. ha abban változás nem történt. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. járulékalap. Abban az esetben.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. az erre szolgáló helyen. esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. a csökkentett adattartalmú 1053-as.823. évi XCII. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. illetve. Nemzeti Adó. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. A jövedelem 15. § Art. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. melyet a 13. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására. § (6) bekezdés . Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere.160. sor „d” oszlopába beírni. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe. járulék változását. a járulék összege változik. törvény (Art.) 49-51. a járulékalap illetve az adó.200 Ft.000 Ft. kérjük. adó. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003.317 2010. vagyis az adóalap. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as. amely kötelezettség változást eredményez. azaz 7.400. 49.

sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. sor (még fizetendő adó) 0 80. adóalap összege nem változott –. sor (adójóváírás) 181 200 33. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (nyugdíj) 29. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. Ekkor a főlap (C) blokkjában. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. helyesbítésnek minősül. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. azaz. sor (számított adó) 340 000 32. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. sor (2010. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki. mely szerint a . sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. és az érintett bevallás típusát a főlapon. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010.

a „d” oszlopba pedig a 79. sor (még fizetendő adó) 0 80. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. sor (számított adó) 340 000 32. A járulékfizetési felső határt meghaladó. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. sor (2010. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. feldolgozott bevallásában (1053. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. sor (visszaigényelhető adó) 0 175. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. levont nyugdíjjárulék összegének (23. évi jövedelem adója) 158 800 65. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. amennyiben a benyújtott. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! . sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. sor „c” oszlopába a 61. a 1053-16-01-es lap 1.319 jövedelem 1 000 000 forint. sor (adójóváírás) 181 200 61. és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. 1053E. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie. Fontos! Abban az esetben. ne felejtse el az (O) blokkban. csökkentett adattartalmú 1053. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni.

úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. A 17. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. azt nem kapja közvetlenül vissza. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. A 16. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel. ha csak másképpen nem rendelkezett. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni.és Vámhivatal honlapján a (www. és a 22. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. számú mellékletében. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet. hogy a 22. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. Abban az esetben. kifizetőtől hibás igazolást kapott. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. és a 22. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. sor adatát összevonva úgy kell beírni. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. ha a bevallás . sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját. a 26. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani.gov. akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett.hu/szamlaszamok) oldalon találja. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb.nav.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. önellenőrzési pótlék adónemkódját. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. mert a munkáltatótól. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. illetve. mint az eredetileg bevallott. és a Nemzeti Adó.

Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. egyéb kötelezettségét nem. Abban az esetben. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. és az ez alapján megállapított. más – a bevallásban szereplő. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. sor „c” oszlopában. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26.és Vámhivatal internetes honlapján (www. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. sorban kell feltüntetni.gov. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. és a 18. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes.321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. sorba kell bejegyezni. megfizetni.hu) található pótlékszámítási program. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni.nav. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. . Tekintettel arra. Az adónként.

és/vagy 28. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. és összegezze a 29. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. és/vagy 142. A 27. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. ha az adókedvezmények levonása után. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. a bevallás 138. sor „d” oszlopába (138. úgy a különbözet összegét a 27. és/vagy a 142. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. és 28. ekho különadót. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. ekho-t. sor „c” oszlopában. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. sorában szereplő összegeket. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. sor „e” oszlopában tüntesse fel. járulékot. sorban szerepeltethető adat. a csökkentett adattartalmú 1053-as. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. Az Ön terhére mutatkozó . A 27. Abban az esetben.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. egészségügyi hozzájárulást. sor „e” oszlopába. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. sor) a módosított kötelezettséget (138. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. sem megfizetni. és 28. a 1053E bevalláshoz. és/vagy a 142. sor) tüntesse fel. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét.

1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. azaz a 273. és/vagy 28. a 273276. sorok bevallott kötelezettségében változás történt. . sorainál leírtak szerint történik. sor különbözete. Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. illetve a 143.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. sor „f” oszlopában tüntesse fel. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. és 277. és/vagy 28. (A 88.. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. sorban. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. sorban van lehetősége rendezni. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. de ennek ellenére nem 11. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában. úgy nincs a 27. úgy a különbözetet a 27. ha korábban olyan számlát jelölt meg. Abban az esetben. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál.

évben esedékes eredeti kötelezettség. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37.324 A 483. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38. a 481. és 482. A 483. sor „c” oszlopába. évi eredeti kötelezettség.. esedékes kötelezettség összege nulla lesz. sorok változása mellett. Fontos! Abban az esetben. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. és 2013. sor „c” oszlopában szereplő 2013. sorát érinti! . akkor a 2012. sor „c” oszlopban. sor „b” oszlopában szereplő 2012.

A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz.és VÁMHIVATAL . azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. ha igen. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. feltéve. sorokban az adózónak részleteznie kell. Ha több ilyen adónem van. továbbá milyen okból alkotmányellenes. a 3. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. hogy az önellenőrzést 2006. július 17. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. ha az Art. közölje a döntés számát. hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. sorban pedig az adónem nevét. A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. 124/B. NEMZETI ADÓ. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes. után hajtotta végre. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01). Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. A „B” blokk 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->