P. 1
SZJA

SZJA

|Views: 499|Likes:
Published by gyzmo82

More info:

Published by: gyzmo82 on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2011

pdf

text

original

Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra

, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: • az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és • az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2011. május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak • az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy • az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2

• a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek.

is

megteheti

A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3

Útmutató a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Általános tudnivalók 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei • • • • •

4

14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E „az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra” elnevezésű – bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a 2010. adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a 2010. évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5

2011. február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást.1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását 2011. február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is.2 Más esetekben 2011. május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje.3 2016. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a 2010. évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? – Ha Ön 2011. február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy 2011. január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; – Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások „mentes” jogcímmel tartalmazzák. – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; – Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; – Ha Ön a bevallás 18-23. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; – Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a 100 000 forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta;
1 2

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 46. § (4) bekezdés Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. § (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. § (2) bekezdés

6

– Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; – Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a 200 000 forintot nem haladta meg; – Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó 2010. január 1-től 2010. március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a 882 000 forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó 2010. augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a 840 000 forintot és nem külföldi állampolgár; – Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; – Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított – a támogatásokkal csökkentett – bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése • Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! • Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! • Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el. vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie. hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél. hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását. kinyomtatott bevallást kell beküldeni. hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk. ennek feltétele. mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében.7 • A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is „letöltheti” az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő – ellenőrző programot. illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni. a továbbiakban a program „önállóan” számol. Fontos tudnia. célszerű ezt választania. ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni. Tájékoztatjuk. ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. mindig vegye igénybe a „mezők újraszámolása” menüpontot. kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően – beküldés előtt – észlelt hiba esetén. Figyeljen arra is. az így javított. mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. A kinyomtatott bevallásra utólag. akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani. A kitöltést támogató program segít abban. az okmányirodában. és az . A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására. de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a „hibátlan” kötelezettség teljesítést. Amennyiben módja van arra.

szüksége lehet rájuk! 4. a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. a bevallást neki kell aláírnia. ha a kivonatolt nyomtatást választja. a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben. a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg. ezért kérjük. okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért 2011. melyek „értékes adatokat” tartalmaznak! Ehhez. A bevallás másik kitöltött példányát. adószakértő. mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított. okleveles adószakértő ellenjegyezte. 31. május 20-ig nem kell fizetnie. okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó. úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra. egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata. Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. helyes.8 egész bevallását ismételten kinyomtatni. az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. 7. hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője. adószakértő. Ha az adóbevallását adótanácsadó. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok.5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi.4 Az adóbevallását adótanácsadó. § (14) bekezdés . adószakértő. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja. igazolások 4 5 Art. akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában). Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével. meghatalmazottja járt el. § (1) bekezdés Art. akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie.

amelyet a 2010. igazolást és egyéb bizonylatot. akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette. 38. ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art. ekho-t. 172. § (2) bekezdés . évi adóbevallása kitöltése során felhasznált!6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt. § (1) bekezdés 8 Art.9 2016. egészségügyi hozzájárulást.8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett9 adózó. § (1) bekezdés f) pont alapján 200 000 forintig mulasztási bírság szabható ki. amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő. 6. ekho különadót. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. 38. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. Az elévülés. az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót. § (1) bekezdés 9 Art.7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad. az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. járulékot. akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie. nem kell megfizetnie. 164. 6 Art. tagdíj-kiegészítés összegét.

a visszafizetés legkorábbi időpontja február 1. egészségügyi hozzájárulást. Az adó megfizetése történhet banki átutalással. akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte. hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja. a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb. lakcím. mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. Figyelem! A 2010.10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből. Ügyeljen arra. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. késedelmi pótlékot kell fizetnie. a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó. de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van. akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. illetőleg a NAV honlapjáról letölthető ’17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. hogy az hibátlan – a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. nyugdíjjárulékból visszatérítés jár. ugyanis ha pl. § (4) bekezdés .10 Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza). akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre. akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Ha tartozását a határidőre nem rendezi. POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel. az ügyfélszolgálatokon. illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). azt az adóbevallása alapján – feltéve. 37. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel. 10 Art. Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. Abban az esetben. ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását. A bevallás első oldalán a (C) mezőben. hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név. mint a fizetési kötelezettsége. Ellenőrizze. adóazonosító jel). illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. Amennyiben személyi jövedelemadót.

Lehetősége van arra is. hogy fizetési halasztást kérjen. hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését. hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti.hu/letöltések/adatlapok menüpont alatt – elérhető és kitölthető. A kérelmet ne a bevallásához csatolja.gov. . van Felhívjuk a figyelmét arra. közölnie kell. részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. Ha Ön a 1053-02-es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik.nav. vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. 7. azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal. akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát.11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. címét is feltüntetni. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni. akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján – www. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit.

a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. egyenlő részletekben is megfizethesse. 133/A. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30.12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. lehetősége van arra. és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a 100 000 forintot nem haladja meg. pótlékmentesen. ha a bevallással egyidejűleg benyújtott. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: • Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a 100 000 forintot. évi bevallását késedelmesen küldi be. Ön csak abban az esetben kap értesítést. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. A választott időtartamot (2. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. (2011. nap. abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt. ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. 3. ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére. 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. a kedvezményt csak akkor veheti igénybe. 8. Olvassa el a 6. § . • Amennyiben a 2010. • A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. pontnál leírt lehetőségeket is! • A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások11 Abban az esetben. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. • Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. hogy a 100 000 forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét – a bevallása esedékességét figyelembe véve – az első részlet esedékességétől.

évet megelőző időszakra – az elévülési idő lejárta miatt – már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. 1/3 vagy 1/4 része. az később már nem pótolható! 9. 12 13 Art. Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható. akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni. szeptember 20-áig nem szab ki. mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok. június 20. Az állami adóhatóság felszólítását. 172. igazolások. § (1) bekezdés b) pont 14 Art. vagy a 2006. évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni. de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal.13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat. ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. figyeljen arra. vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély. az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani!12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében.. hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. 31.. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást. 172. az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. ellenőrzését megelőzően. § (4) bekezdés Art. szeptember 20.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be.gov. július 20. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó. augusztus 20.. a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. § (6) bekezdés . hogy az állami adóhatóság a törvényben13 foglaltak alapján 200 000 forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor.nav.14 10. hogy a 2005. és az adóbevallása benyújtásában akadályozott. Amennyiben a 2005. a részletek befizetésének határideje pedig 2011.

vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt. ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. azaz a bevallás nem teljes körű. Kérjük. ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját. ne töltse ki sem az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”. Abban az esetben. Abban az esetben.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. § (7) bekezdés . amikor Ön utóbb észlelte. Javító bevallás esetén kérjük. 172. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás. és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye.és Vámhivatal által elfogadott bevallás után. • Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. sem „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket! 11. ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik.14 • A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság 20 000 forintig terjedő mulasztási bírságot15 állapíthat meg. 34. § (10) bekezdés Art.16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó. A Nemzeti Adó. illetve az adó változását. hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki. valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl. úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. ha az állami adóhatóság 15 16 Art. ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta.

úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a 16-01-es lapon). Amennyiben a magánszemély jövedelem-. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/20-21-22-es telefonszámon. Így például. tájékoztatás. 29. amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák.15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza. folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás. vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg. hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. adó összege változna az adózói javítással. ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés. Az ÜCC útján intézhető. . Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai. állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: • adózói folyószámlával. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés (1053-02 lap)! Tájékoztatjuk. munkanapokon 8:30-tól 16 óráig. melyek kitöltése az Ön döntésétől függ. akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. • ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval. csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is. úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet. (XII. akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell.) PM rendelet 17/A §. amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. az erre szolgáló helyen. járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak – kivéve az EGYSZA lap és 16-01-es lap – valamely sora). Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne. azaz az adóalap.

illetve 2010. hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. vagy a 2006. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz. egyedi bejelentésekkel. évben önellenőrzést benyújtani.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. figyeljen arra. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani. a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás. évre vonatkozóan kíván 2010. járulékot lehet (és kell) helyesbíteni.19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. § (3) bekezdés 19 Art. utóbb ezt a döntését változtatná meg.16 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás. évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be.gov. Amennyiben a 2005. akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www. 50. évi bevallásában is tévedett. amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. amely során az adóalap (járulékalap). évi kötelezettségét önellenőriznie. • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás. § (1) bekezdés Art. § (3) bekezdés . hogy – az elévülési idő lejárta miatt – a 2005. az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást.20 17 18 Art. úgy külön bevalláson kell a 2009. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal. 12.18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot). 51. ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve. ha Ön a 2009. Fontos tudnia. • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről.nav. Például. papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás. és 2010. Nincs helye az önellenőrzésnek. 49. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés17 az az adózói javítás. évi. a megbízólevél számáról. adóhoz képest változik.

§ (1) bekezdés Art. akkor annak más adónemre történő átvezetését. § (2) bekezdés . évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés).17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik. „csupán” adózói javítás (helyesbítés). A 2010. illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni. így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. Abban az esetben. úgy az nem önellenőrzés. 50. lehet. azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget. Felhívjuk a figyelmét. 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. kiutalását a ’17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük. ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik. ha az adóalap (járulékalap). ebben az esetben ne töltse ki a „hibásnak minősített bevallás vonalkódja”. A 2010. 49. ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053. hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető!21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a „C” blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. hogy nem keletkezik eltérés. 1053E. Abban az esetben. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as. teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. valamint az „adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa” mezőket! 20 21 Art. Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után.

akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia. és megfizetnie. akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést).169. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában. 168. a 16-01 – 02 lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a 1053-16-os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. § . érdeklődjön az állami adóhatóságnál.23 II. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. mert lehet. és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel. A bevallás részei 22 23 Art. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik. az önellenőrzést elvégezné. hogy a hiba javítása már megtörtént. 170. és adóhiányt állapít meg. §. azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül – megfizetni. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben.18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01. ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. Art. 16-02 lapok (O) blokkjában „X” jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. § . ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban.

04. és őstermelői tevékenységet nem folytat. 03.Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet. amelyen adatot is tüntetett fel. . és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. akkor a 13-as. csak azokat a lapokat kell beküldenie. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. vagy megszüntette. • Mezőgazdasági őstermelői lapok – az előzőeken túl a 12-es pótlapok.Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki.pótlaptól a 10-es pótlapig. továbbá a 15-ös pótlapokat.Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett.Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató – nyugdíjas – egyéni vállalkozó. akkor a 1053-as főlap (A-C lapok). 09. a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie. illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. Önnek a főlapokon túl. . 06-01. . 14-es. • Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig. az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap). A bevallás lapjai .Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette. a 1053-01. 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás. melyeken adatot tüntetett fel. valamint a 01. 15. . de csak azokat a lapokat kell beküldenie.Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok 1053-01 Nyilatkozatok • A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről. akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13as. 02. az előzőeken túlmenően a 1053-12-es pótlapokat is ki kell töltenie. .19 A bevallás négy fő része: • Magánszemélyekre vonatkozó lapok – a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig. . • Önellenőrzésre vonatkozó lapok – a 16-os pótlapok.

1053-08-02: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő. 1053-06-02: A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése. kamatból. valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése. bevallása. egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok. tőzsdei ügyletekből. ingatlanértékesítésből. 1053-03: Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok 1053-04: Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl. ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek. • ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet. a biztosítási jogviszony adatai: • ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni. ingatlan bérbeadóként. az adókiegyenlítés kiszámítása. . az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása. illetve magánszemélyként.: ingó-. árfolyamnyereségből. osztalékból. és járulékfizetési kötelezettsége van. • a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése. 1053-09: Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként. szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre.20 • fizetővendéglátóként. illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása. egyéni vállalkozóként. családi gazdaság tagjaként. 1053-10: Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. 1053-05: A külföldről származó adóköteles jövedelmek. 1053-08-01: Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása. a magánszemély által átvállalt. 1053-06-01: Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása. egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről. 1053-02: Rendelkező nyilatkozatok az adóról • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára.

valamint a mezőgazdasági kis. 1053-13-08-01 – 03: Adatok a csekélyösszegű (de minimis).és középvállalkozások támogatásáról. • mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata. illetőleg családi gazdaság tagjaként az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. . és az e tevékenységéből származó – támogatások összegével csökkentett – bevétele a 600 000 forintot meghaladta és nem tesz nemleges nyilatkozatot. regisztrált mezőgazdasági termelőként. • nyilatkozat az átalányadózás választásáról. • egyéni vállalkozás megszüntetésekor a pénztárgép elhelyezéséről. az un. • csekély összegű támogatás (de minimis). megszüntetéséről. a 1053-12-02-03 pótlapok a kötelezettségei levezetésére szolgálnak. vagy az egyéni nyugdíjjárulékban túlfizetésként jelentkező összeget. egészségügyi hozzájárulásban. és adófolyószámlákra kívánja átvezettetni. 1053-13-03 – 07: Egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységből származó jövedelmének és/vagy veszteségének levezetése. • nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. szünetelése esetén. • a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózással kapcsolatos nyilatkozat. összegeket teljes egészében nem kéri vissza. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatás nem érvényesítéséről szóló nyilatkozat. a vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel összefüggésben: • a jövedelemszámítás módszere. 1053-13-01 – 02: Egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok. 1053-12-01 – 03: A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata: • adózási mód választása. egyéni vállalkozói tevékenység nyugdíj mellett történő gyakorlása esetén. 1053-12-02 – 03: A mezőgazdasági őstermelői jövedelem levezetése: Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján. Egészségügyi szolgáltatási és nyugdíjjárulék levezetése. az adózási mód választásáról.21 1053-170: Átvezetési kérelem: Ha a személyi jövedelemadóban. e tevékenység megszüntetése. szüneteltetéssel kapcsolatos adatok. 1053-14: Nyugdíjas egyéni vállalkozó járulék levezetése a biztosítási jogviszony idejének közlése. • a tevékenység megszüntetésével. a kis és középvállalkozások.

regisztrációs okirat számmal azt a bevallás főlapján nem kell feltüntetnie. 1053-16-02 és 1053-16-03-as számmal ellátott. a bevalláson nem szabad feltüntetnie! Levelezési címként azt a címet jelölje meg. Amennyiben a levelezési címe külföldi cím. törvény (Szja) 49/B. Ettől kezdve minden Ön által kitöltött lapon a program biztosítja az adószáma megjelenését is. A nevének és adóazonosító jelének kitöltése után a születési nevét minden esetben írja be függetlenül attól. úgy a program által felajánlott első oldalon lehetősége van beírni. önellenőrzésre szolgáló lapjai nem része a bevallási csomagnak! 1053 Főlap A személyi adatok kitöltése (B) mező A bevallási nyomtatvány első oldalán találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. őstermelői igazolvány számmal. A munkáltatói igazoláson szereplő adószámot. viszont a bevallás részét képező lapok fejrészébe fontos beírnia! Abban az esetben. az adószámát is. 91/A.22 1053-15: Bevallást kiegészítő nyilatkozat. § (1) bekezdés . ha Ön családi gazdaság tagja. Figyelem! Amennyiben Ön rendelkezik adószámmal. A bevallás 1053-16-01. annak a számát a 1053-12-es lapokon is kell feltüntetnie! Amennyiben a NAV honlapján elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programot használja. amelyen napközben elérhető.24 A jövedelem-(nyereség)-minimum számítási kötelezettséggel összefüggésben adandó be. hogy az a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. mely a munkáltatójának az azonosítója. ne felejtse el a kódkockában X-szel jelölni! 24 1995. családi gazdaság nyilvántartási számmal. Amennyiben Ön mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. ahol jellemzően tartózkodik. akkor azt az ügyfélszolgálatainkon ingyen beszerezheti. Ha valamelyik Önnek szükséges nyomtatvány a bevallási csomagból hiányzik. hogy írja be azt a telefonszámot is. évi CXVII. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük. akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát a 1053-12-es lapokon is fel kell tüntetnie az erre szolgáló helyen! Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt érvényesíteni kívánja. a regisztrációs okirat számát is fel kell tüntetnie a 1053-12es lapokon. § (8) bekezdés ba) pont és az Art.

vagyis csak a tartozást meghaladó összeget utalja vissza az Ön részére. a személyazonosságát adóazonosító jellel tudja csak igazolni. A visszaigényelhető összegek teljes egészében történő visszatérítése természetesen csak akkor lehetséges. hogy az erre szolgáló négyzetbe beírja. akkor ezt jelezze úgy. akkor ezt is jelölje az „X” beírásával az erre fenntartott helyen! A visszakért összeggel összefüggésben kitöltendő mező (D) Az általános tudnivalókat olvassa el a 7. hogy a kiegészítő lapokat is a jelölt helyen. a foglalkoztató által levont nyugdíjjárulék. az útlevelének számát nem használhatja az állami adóhatóság előtti azonosításra. § (2) bekezdés . az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok szerinti tartozása erejéig él a visszatartási jogával. alá kell írnia! Ha az Ön által befizetett. levelezési címként a magyarországi tartózkodási helyét jelölje meg. Ügyeljen arra. vagy a kifizető. és ne felejtse el a kódkockában Xszel jelölni! A (C) mező Ha Önnek valamelyik kiegészítő lapot ki kell töltenie. ha Önnek nincs köztartozása. de nem tett teljes körűen eleget bevallási kötelezettségeinek. illetve bevallási kötelezettségeinek eleget tett. egészségügyi hozzájárulás összegéből visszatérítés jár Önnek. Ha Ön az egyébként visszajáró összegnek csak egy részét kéri vissza. Abban az esetben. adóelőleg. „A visszaigénylés szabályai” cím alatt! 25 Art. vagy a visszajáró összeget későbbi kötelezettségeire a számláján kívánja hagyni. Ezzel összefüggésben késedelmi pótlék felszámítására nem kötelezett az állami adóhatóság. és be kell küldenie. az Ön által befizetett járulék. A bevalláskitöltő program elvégzi Ön helyett a benyújtandó lapok jelölését.23 Ha Ön külföldi állampolgár.25 Fontos! Ha van esedékessé vált köztartozása. 151. visszatérítési igényét a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelezze az „X” beírásával! Ebben az esetben a 170-es kiegészítő lapot nem kell kitöltenie és beküldenie. és a többletként mutatkozó összeget valamennyi adónemben teljes egészében visszakéri. akkor csak ezen kötelezettségei teljesítését követően kerül kiutalásra az Önnek járó összeg. munkáltató által 2010-re Öntől levont adó. hogy a beküldendő nyomtatványból hány darabot csatol. ha Önnek köztartozása ugyan nincs. Ha az Ön állandó lakcíme nem Magyarországon van. vagy a 170-es lapon szereplő adónemek között átvezetést kér. ez utóbbi hiányában tüntesse fel a külföldi lakcímét.

Amennyiben külföldi számlaszámként az IBAN számlaszámot tüntette fel. ha a 1053-02-es lapon él rendelkezési jogosultságával és/vagy a 1053-16-os lapon az önellenőrzés eredményeként Önnek visszajáró összeg mutatkozik. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését.) is feltüntetni a deviza pontos megnevezése mellett. akkor is feltétlenül töltse ki ezt a táblát. akkor a visszajáró összeg utalását külföldi bankszámlájára az Ön által megadott devizanemben is kérheti. Szükség esetén a számlát vezető pénzintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához. ezért az erre szolgáló helyen azt kell feltüntetnie! Felhívjuk figyelmét. Ennek oka. CZ – Csehország. SKK a szlovák koronánál. ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a SWIFT kódot is. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri. ha nem az IBAN számlaszámot. fontos a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszám. Ne felejtse el az erre szolgáló négyzetekben az Ön által választott devizanem 3 betűből álló. Ebben az esetben az (D) blokkban az erre szolgáló négyzetekben tüntesse fel a külföldi pénzintézeti számlaszámát. címét is feltüntetni. akkor az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. stb. Ha az Ön számlaszáma csak 2 x 8 jegyű. hogy más bankszámlaszám megadása esetén az átutalás hosszadalmasabb lehet. akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. DE – Németország.) is. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg.24 A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza. A számlaszámot a sor elején kezdje el beírni. akkor ezt az „X” beírásával jelezze. Amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagországában bír adóügyi illetőséggel. GBP az angol fontnál. és közök kihagyása nélkül folytassa. nemzetközileg használt kódját (EUR az eurónál. hanem egyéb külföldi pénzintézeti számlaszámot jelölt meg. CH – Svájc. Amennyiben Ön külföldi illetőségű és a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására nem kötelezett. USD az USA dollárnál. város stb. az úgynevezett IBAN feltüntetése. PLN a lengyel zlotynál. akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett. valamint tüntesse fel az ország kódját is akkor. GB – Nagy-Britannia. Az erre szolgáló helyre feltétlenül írja be a külföldi pénzintézet elnevezését és címét (ország. FR – Franciaország stb. mert az visszaélésnek minősül. A külföldi devizanemre történő átváltás költsége Önt terheli. Érvényes országkódok például: AT – Ausztria. Az érvényes országkódok teljes jegyzékét .

amelyre az utalást kéri.2. az irányítószám és helységnév megadását követően a közterület neve. megnevezéséhez a nyomtatványon megadott 24 négyzetet használhatja fel! Erre azért van szükség. akkor írja be az erre szolgáló helyre azt a címet. javasoljuk a folyószámlájára történő átutalás választását.hu) található meg. a belföldi utaláshoz szükséges adatok megadásáig nem utalható ki az Ön részére visszajáró adó. Az adóbevallást fő szabály szerint Önnek kell aláírnia. Ha postai átutalás útján kéri a visszatérítést. Az (E) mező „A törvényes képviselő. . vagy külföldi illetőségű ugyan. akkor a pénzforgalmi számla feltüntetésére fenntartott helyet hagyja üresen. Pénzforgalmi számlára történő utalásnál egyidejűleg a belföldi és a külföldi számlaszám nem tüntethető fel! Amennyiben a visszatérítés módjaként a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai átutalást) választja.18. ha az adózó kiskorú. mert a megadott négyzeteken túl írtakat nem lehet figyelembe venni. jellege stb. ha Ön belföldi illetőségű. a lista az MNB honlapján (www. Pénzforgalmi számlára történő utalás esetén a postai cím marad üresen. időben célba érjen. ha a bevallása benyújtását követően rövid időn belül változik a lakcíme. meghatalmazott neve.) MNB rendelet 3. a négyzetekbe a posta által beazonosítható címet írjon. hogy a bevallást Ön törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. Az elektronikus úton beküldött bevallás esetén az aláhúzásra természetesen nincs módja. a bevallása hibás lesz. Abban az esetben. Ha ennek ellenére külföldi bankszámlaszámot ad meg. számú mellékletének 4. de bármely ok miatt a Magyar Köztársaságban bankszámla nyitására kötelezett. Annak érdekében. Postai címre kért utalásnál nem jelölhető meg külföldi cím. mert a posta az előírása szerint a cím ezen részéhez 24 karakternél többet nem fogad el. Kérjük. Figyelem! Amennyiben Ön a visszaigényelt összeg utalásához postai címet ad meg. hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az € mezőben.25 a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről. a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 13/2008. pontja tartalmazza. (XI. Abban az esetben. adóazonosító jele és címe” sorokat természetesen csak akkor kell kitölteni. vagy egyéb ok miatt kell őt a törvényes képviselőjének képviselnie. hogy az Ön által visszaigényelt összeg biztosan. a visszajáró összeg nem utalható külföldi bankszámlára.mnb.

adótanácsadó. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.26 Lehetőség van arra is. adószakértő. Amennyiben a meghatalmazó magánszemély. meghatalmazottja írja alá.27 A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját. Ne felejtse el a bevallása kitöltésének időpontját feltüntetni és a bevallást aláírni! 1053-A lap kitöltése Ha nyomdai úton előállított nyomtatványt használ. vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja. amelyből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható. okleveles adószakértő. valamint a meghatalmazó és a meghatalmazott mindazon adatait. a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni. és ha van. 7. tagja. A főlapon a megfelelő kódkockában kell jelölni az „X” beírásával. könyvelő. • egyéni vállalkozó meghatalmazó esetén a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is. úgy meghatalmazottként aláírhatja: a bevallást • közokiratba. 7. európai közösségi jogász. hogy a bevallást az adózó helyett a törvényben26 meghatározott képviselője. ügyvédi iroda. Fontos! Az állami adóhatósághoz nem bejelentett. ügyeljen arra. • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd. adóazonosító jele. számviteli. § (1) bekezdés Art. de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. Az (F) mező A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője. csak az állami adóhatósághoz bejelentett. vagy az állami adóhatósághoz bejelentett. megbízás alapján meghatalmazott más nagykorú magánszemély csak eseti meghatalmazott lehet. hogy minden egyes lapon a neve. az adószáma feltüntetésre kerüljön! 26 27 Art. § (3) bekezdés .

hogy mit tartalmaz a munkáltató(k)tól kapott igazolás. attól függően. §. melyre a bevallása kitöltése során szüksége lehet. számú igazolást használja! Ha új munkaviszonyt létesített és munkáltatójának átadta az Adatlapot. amely sorban az az igazoláson szerepel. Feltétlenül figyelmesen olvassa el a következő bevezetőt. hogy az igazolt bevétele és költsége figyelembe vételével meghatározott jövedelem 100%-ban vagy csak 78%-ban képezi az adóalap kiegészítés alapját.29 Ha az igazolásban levont adó. ne felejtse el a 65-67. hanem minden más (pl. mert az igazolásokon szereplő „alap” összege nem feltétlenül egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával! 28 29 Art. hogy a kifizetőtől származó igazolások nem minden esetben tartalmazzák a bevallás megfelelő sorának sorszámát. Azon sorszám. Ha munkaviszonya 2010-ben megszűnt és nem létesített új munkaviszonyt. valamint a költségtérítés és egyéb jogcímen megszerzett) bevétel is. 46. A munkáltatójától (társaságától) kapott 10M30-as igazolás28 segít eligazodnia a bevallás kitöltése során. úgy a kapott 10M30-as igazolásnak tartalmaznia kell az Adatlap összegeit is! Győződjön meg arról.§ . (1) 30 Szja-törvény VI. adóelőleg is szerepel. Az adóalap kiegészítést Önnek kell kiszámítania. tekintettel arra. a különféle juttatásokból származó. mert azon nemcsak a munkaviszonyból származó jövedelem szerepelhet. sorokban feltüntetni! Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek30 Az összevont adóalap megállapítása (szuperbruttósítás)31 Fontos változás! Ebben az évben alkalmaznia kell az adóalap-kiegészítésre vonatkozó számításokat.27 Az általános tanácsokon túlmenően Önnek csak azon sorokhoz fűzött útmutatót kell áttanulmányoznia. Fejezet 31 Szja-törvény 29. hogy az igazoláson feltüntetett jövedelmek jogcímeinek sorszáma megegyezik a bevallás sorszámaival. Az igazolásnak azonban mindig tartalmaznia kell a jövedelem kifizetés (juttatás) jogcímét. a kilépéskor kapott Adatlap 2010. melyek az előző évekhez képest több feladatot adhatnak Önnek. amely hatszázzal kezdődik. Előfordulhat. így ez alapján is beazonosíthatja. az önálló tevékenységből. § (1) bekezdés Art. A munkáltatótól származó jövedelmeit a kapott igazolás alapján az adóbevallás azon sorában tüntesse fel. 46. amely a munkáltatójától származik. amelyeknél érintett lehet. olyan egyéb adatot tartalmaz. mely sort kell kitöltenie.

azt változatlan összegben kell az előbbiek szerint összegzett. A 1053-A lap 1 – 17. január 01-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló.27-szerese) kell feltüntetni. míg a „d” oszlopaiban az alapadóalap-kiegészítéssel növelt összegeket (az „a” oszlop 1. hogy Önnek kell kiszámítania a jövedelméből az adóalapkiegészítés alapját (azaz a jövedelemének 100%-át. ha azt költségként számolhatja el. nyugdíj) az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik. az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve.27-szerese lesz ebben az esetben az adóalap. sorok „a” oszlopaiban a jövedelmek alapján számított adóalap-kiegészítés alapjának összegét kell szerepeltetnie. hogy például betegállományára tekintettel táppénz kifizetésben részesült Ön és ezt a személyi jövedelemadón kívül nem terhelte más kötelezettség. Az összevont adóalap részét képező adóterhet nem viselő járandóságokra (pl. és ezt Önnek kell beírnia az „a” oszlopokba is. illetve biztosítás hiányában az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő egészségügyi hozzájárulás (2010. az adóalap-kiegészítés alapjának a megállapított jövedelemnek a megállapított jövedelem 78%-át kell figyelembe vennie. adóalap-kiegészítéssel megnövelt adóalapokhoz hozzáadva az összevont adóalapba beszámítani. függetlenül attól. Ha a jövedelem után Ön kötelezett a társadalombiztosítási járulék. hogy a kifizető (munkáltató) az év folyamán milyen összeget vett figyelembe az adóelőleg levonása során. továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói.28 2010. Fontos! Az adatokat Önnek kell kiszámítania. január 01-jétől 27%). Ezt a számítást a bevallásukat programmal kitöltőknek is maguknak kell elvégezniük. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek . hogy mely időszakra jár – a kifizetések időpontja szerint vegye figyelembe. nem önálló tevékenységből származó. Ez azt jelenti. Az így kiszámított összeg 1. Az adóterhet nem viselő járandóságot – függetlenül attól. vagy azt Önnek megtérítették). január 01-jétől 27%) mértékével számított összeg. vagy 78%-át). függetlenül attól. A fentiek alapján tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1. a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem növelve az adóalap-kiegészítés összegével.27-szereseként kell meghatározni. Az adóalap kiegészítést számítani kell minden esetben. valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. Az adóalap-kiegészítés összege a jövedelemnek a társadalombiztosítási járulék általános mértékével (2010.

amely a belföldi jog szerinti munkaviszonynak felel meg. sorban igazolt összeg már nem . Adatlap] alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó alapját. és a belföldi munkáltatójától kapott munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön (is) kellett adóznia. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. amely a külföldi jog szerinti olyan jogviszonyra tekintettel illette Önt meg. akkor munkaviszonyból származó bérjövedelem keletkezik. de a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján vagy ennek hiányában a Magyar Köztársaságban adóztatható azon jövedelmet. sorban kell bevallania. sor: A munkaviszonyból származó bérjövedelem A munkaviszonyból származó bérjövedelmét. Nem bér! A 21. akkor a 26. valamint a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összege is. vagy elengedett tartozás. akkor olvassa el a 16. Ebben a sorban kell szerepeltetni a külföldről származó. a munkáltató(i)tól kapott igazolások [10M30-as. amelyből legfeljebb havi 100 000 forint levonható. akkor vegye figyelembe a következőket! Amennyiben a jövedelme olyan országban adózott. vagy a 11. Bérnek minősül a munkáltató által az alkalmazottja számára – a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével – üzemanyagmegtakarítás címén fizetett összeg. Ha Ön 2010-ben külszolgálatot teljesített. Igazolás(ok). akkor az ott folytatott személyes közreműködés ellenértéke és a vállalkozói kivét összege nem munkaviszonyból származó jövedelem. akkor az 1. sorban kell feltüntetni a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. ha olyan országban (is) fizetett adót. sorhoz fűzött magyarázatot! Amennyiben a munkáltató által természetben nyújtott vagyoni érték juttatása nem minősül természetbeni juttatásnak. Bérnek minősül a munkáltató által átvállalt kötelezettség. amely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sorokhoz. Ha Ön társas vállalkozás tagja vagy egyéni vállalkozó.29 1. valamint a felszolgálási díj címén megszerzett összeget. azt az 5. és a 25. Ha a munkáltatója az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat figyelembe vette (M30-as igazolás).

30 tartalmazza az adóévben az érdekképviseleti tagdíj címén befizetett (levont) összeget. és e mellett csak adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet szerzett. Fontos tudnia. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelem Új! Az egyszerűsített foglalkoztatás32 2010. A munkáltatója által levont. kivéve. valamint az idénymunkából származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. Nem kell az alkalmi munkavállalásból származó jövedelmét bevallania abban az esetben sem. Amennyiben Önnek az így megszerzett jövedelme a 882 000 forintot nem éri el és más összevonás alá eső jövedelme nincs. mint jövedelemszerzést felváltotta. Ugyanakkor. és az Ön által befizetett tagdíj együttes összegét az egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni az 51. ezt a bérjövedelmet nem kell bevallania. akkor ez is bérjövedelemnek minősül és az 1. Ha az Ön által fizetett érdekképviseleti tagdíjat a munkáltatója év közben az adóelőleg megállapítása során nem vette figyelembe (nem szerepel az igazolás 51. a törvényi feltételek megléte esetén. sorban kell bevallania az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolás alapján. sorban! Alkalmi munkavállalóként szerzett jövedelem Ha Ön 2010-ben alkalmi munkavállalóként is szerzett jövedelmet. az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvényben meghatározottak szerinti jövedelemszerzés lehetősége. és ezt az alkalmi munkavállalói könyvébe is bejegyezték. törvény . hogy a kifizetett munkadíj után az alkalmi munkavállalói könyvbe a munkáltató által beragasztott közteherjegy nem tartalmaz személyi jövedelemadó előleget. ha az abból származó bérjövedelme a 882 000 forintot nem éri el. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy 32 2009. évi CLII. április 1-től az alkalmi munkavállalást. úgy ezen összeggel a bérjövedelmét csökkentheti. akkor azt be kell vallania. és a tagdíjat önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni. a kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. sorában). vagy ha Ön valamely érdekképviseletet ellátó kamarának is tagja. Olvassa el a 2. A törvény szerint a háztartási munkából. pont alatt leírtakat is! Amennyiben az alkalmi munkavállalás során megszerzett jövedelme a 882 000 forintot meghaladja.

amelyekre bér illette meg. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. és 2010. kivéve. A kifizetéskor kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. április 1. § 16. törvény Szja-törvény 3. július 31. sor: A munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés Költségtérítésnek számít. ha • külföldi állampolgár vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 000 forintot meghaladta vagy • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más.31 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmen kívül más. akkor azt be kell vallania. adójóváírás érvényesíthető az egyéb feltételek megléte esetén. Figyelem! 2010. közötti időszakban alkalmi munkavállalóként. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás során megszerzett jövedelme a 840 000 forintot meghaladja. a kedvezményes szabály az ezeken a jogcímeken szerzett jövedelmekre nem alkalmazható! Értelemszerűen azon hónapok esetében. amit a törvényben költségként elismert kiadás megtérítésére kap a magánszemély. akkor ennek az igazolt és elismert költségek levonása után fennmaradó része a jövedelem.34 Ha Ön a munkaviszonyára tekintettel költségtérítést kapott. évi LXXV. 33 34 2010. az elszámolt költségek összegét a „c” oszlopban. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. A kapott igazolásban feltüntetett hónapok számának figyelembe vételével adójóváírást érvényesíthet. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget tüntesse fel. 2. A kapott teljes bevételt e sor „b” oszlopában. az adó-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt. pont . augusztus 1-jétől szerzett jövedelmek tekintetében felváltotta az új egyszerűsített foglalkoztatásról33 szóló lehetőség az előbbi előírásokat. Fontos! Amennyiben Ön 2010. akkor azt be kell vallania. illetve kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatótól (alkalmi munkavállalóként) is szerzett jövedelmet. akkor az így megszerzett összes jövedelmet bérjövedelemként kell bevallania.

akkor a munkáltató által igazolt bizonylat nélkül elszámolható költséget írja be a bevallás „c” oszlopába.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. akkor a költségek levonása a hivatalos utakról vezetett útnyilvántartás alapján történhet. ha a munkáltatójától kapott eseti kiküldetési költségtérítéssel szemben tételes elszámolást választ. – vagy számlák. és ezért átalány jellegű költségtérítést kapott. hogy az Ön részére kifizetett költségtérítés mértékét és feltételeit meghatározza-e kormányrendelet. a jogszabályban meghatározott mérték számolható el költségként. (IV. Ekkor a „b” oszlopban a teljes bevételt. illetőleg. költségátalányban részesült. bizonylatok alapján számolhat el. Ha jogszabályban nem szabályozott költségtérítésben. A nem önálló tevékenységet folytatók a jármű beszerzési árát semmilyen formában nem számolhatják el költségként. a „d” oszlopba pedig az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. A költségelszámolás módja attól függ. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. akkor költséget csak számlák. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. akkor a munkáltató igazolásán feltüntetett bizonylat nélkül elszámolható összeget nem veheti figyelembe. az „a” oszlopba az adó-kiegészítés alapját. Ha tételesen kíván a kiadásaival elszámolni.32 Ha Ön nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. akkor a költségtérítést nem kell bevallania. A gépjárművel kapcsolatos költségek az üzemanyag-felhasználásra és az egyéb fenntartásra. bizonylatok (ideértve az útnyilvántartást is) alapján (tételesen) számolható el költség. az e feletti rész egésze pedig adóköteles. javításra fordított kiadásból állnak. a „c” oszlopban a költséget. akkor a jövedelmet kétféleképpen lehet meghatározni: – vagy bizonylat nélkül. Ha igen. Be kell vallania a kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés teljes összegét. Az üzemanyagköltség elszámolásánál fontos szabály.1. Az ilyen költségtérítést be kell vallania. . üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. csak a számlával vagy bizonylattal igazolt kiadásait írhatja be a „c” oszlopba. hogy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerekre a módosított 60/1992. ha az meghaladja a törvény szerinti mértéket. illetve törvény (továbbiakban: jogszabály). Ha Ön a személygépkocsiját rendszeresen használta hivatalos célra.

a megmaradó adóköteles részt (ha van ilyen) az „a” oszlopba. azok felmerülését külön igazolni nem kell. üzleti és magáncélú utak arányában.35 Költségként számolható el a távmunka-végzéshez. Távmunka-végzés Ha Önt a munkáltatója távmunka-végzés formájában foglalkoztatta 2010-ben. Amennyiben az előzőek szerinti kiadás a 100 000 forintot (2006. A NAV által közzétett. Az előbbi módszer helyett saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van a 9 forint/km normaköltség alkalmazására is. számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított 100 000 forintot meg nem haladó kiadás. számítógép. és erre tekintettel költségtérítést kapott. Normaköltség alkalmazásakor az üzemanyag költségét az előbb ismertetett módon. számú melléklet I. bizonylatok alapján számolhatók el a hivatali. fejezet 24. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. 2010-re alkalmazható üzemanyagárakat az Útmutató mellékletében találja meg! A fenntartási és javítási költségek számlák.33 Az üzemanyagköltség elszámolása számla alapján vagy a NAV által közzétett ár alapján történhet. valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág. év augusztus 31-ét 35 Szja-törvény 3. akkor ennek a sornak az „a” és „d” oszlopába nullát kell írnia. Ekkor más költséget nem számolhat el bedolgozói jogviszonyával kapcsolatosan. a felmerült és bizonylattal igazolt költségek (vagy a bizonylat nélkül elszámolható 30%) összegét a „c” oszlopba. javításával kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Az arányt az útnyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani. Egy adott negyedéven belül csak egyfajta ármeghatározás alkalmazható. üzleti utakra számolva a kilométerenként 9 forint normaköltség alapján lehet elszámolni. A költségek érvényesítésének másik módja a tételes költségelszámolás. A bevétel teljes összegét mindkét esetben e sor „b” oszlopába. Bedolgozói költségtérítés Ha Ön bedolgozói jogviszonyára tekintettel kapott költségtérítést. Ha a költségtérítés címén megszerzett bevételből jövedelme nem származott. az egyéb költségeket pedig a hivatali. pont . akkor az e bevételével kapcsolatos költségeinek elszámolására választhatja. hogy a kapott költségtérítésből az évi munkabér (munkadíj) 30%-át meg nem haladó összeget vonja le bizonylat nélkül. A normaköltség a jármű fenntartásával. akkor e bevételével szemben csak tételesen számolhatók el az igazolt kiadások.

feltéve. 3. számú melléklet II. Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye műszakilag nem elkülönített. sz. havi.34 megelőzően beszerzett eszköz esetében az 50 000 forintot). az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot az alábbiakban leírtak figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. akkor a külszolgálat címén szerzett bevételéből napi 25 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le. meghaladja. az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő. akkor – ha a vonatkozó nemzetközi egyezmény a jövedelem magyarországi adókötelezettségét írja elő – a kapott összeget és adóköteles részét ebben a sorban kell feltüntetnie. az utazási kiadásnak a megtérítését – 50 százalékát meghaladó összeget. pontja alapján a Magyar Honvédség állományában lévő. amennyiben bérjövedelemként kerül kifizetésre. akkor az előzőek szerinti kiadások a távmunka-végzéssel arányosan. valamint a munkáltató székhelyétől. Ha Ön nemzetközi közúti árufuvarozásban. A külföldi szállás díjára fordított összeg ebben az esetben része a bevételnek. számú melléklet . sor: Külszolgálatért kapott jövedelem Ha Önt a munkáltatója 2010-ben külföldön foglalkoztatta és erre tekintettel térítést kapott. Az 36 37 Szja-törvény 11. értékcsökkenési leírás formájában számolható el a beszerzés költsége. a technológiai energia díja. telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja. hogy ezen kívül csak a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat számolja el költségként. akkor 33%-os leírási kulcs alkalmazásával. a Magyar Köztársaságban adóköteles összeg (a törvényben meghatározott személyi kör kivételével) teljes egészében bevétel. A külszolgálatra tekintettel kifizetett. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. melléklet II/2. Új! Ebben a sorban kell feltüntetni a Szja-törvény 3. fejezet Szja-törvény 5. nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének – ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának. valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott. a világítás. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt.36 Az értékcsökkenési leírás alkalmazása esetén részletező nyilvántartások vezetése kötelező. abból levonás 2010-ben nem érvényesíthető. a fűtés. ugyanakkor költségként nem számolható el. m2 m3 stb.37 Ugyancsak költségként számolható el az Internet-használat (egyszeri. forgalmi) díja. illetőleg személyszállításban gépkocsivezető vagy árukísérő.) alapul vételével számolhatók el. felmerült kiadást.

Ha a kapott összeg a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóztatható. ha az után a kettős adóztatás elkerüléséről az adott országgal kötött egyezmény rendelkezései szerint Magyarországon kell adót fizetnie. ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. Ha a kapott összeg az egyezmény szerint külföldön adóköteles. akkor ezt a jövedelmet a 25. az MNB által közzétett. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki. euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. Az egyes adóévek között áthúzódó külszolgálat címén kifizetett összeget abban az évben kell az adókötelezettség szempontjából figyelembe venni. illetőleg a külszolgálat elszámolása megtörtént. akkor azt nem itt. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. akkor az ilyen jövedelem adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. sorban kell bevallania. a nevére kiállított bizonylattal. Ha Ön nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott a külföldi kiküldetésre tekintettel térítést. de a külföldön megfizetett adóval a belföldön fizetendő adót csökkenteni kell.35 olyan külföldi pénznem esetében. Abban az esetben. A bevételnek nem része a külföldi szállás és utazás költségének megtérítésére adott összeg. amelyik évben a kifizetés. de azt a belföldi jövedelem adókötelezettségénél figyelembe kell venni. hanem a 16. ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint a kapott összeg Magyarországon mentesül az adó alól. de a jövedelmet a Magyarországon adóztatható jövedelmek utáni adó megállapításánál figyelembe kell venni. sorban vagy a 25. . sorban tüntesse fel! A munkáltatójától kapott M30-as igazolás alapján töltse ki ezt a sort. A fenti rendelkezésétől eltérően. sorban kell feltüntetni. hogy az adott országgal fennálló egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételéről hogyan rendelkezik. sorban feltüntetnie. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. Fontos! Az adóköteles ellátmányt csak akkor kell a 3. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. annak összegét és adóköteles részét a 16. sorban kell szerepeltetnie attól függően. de az egyezmény rendelkezései értelmében az belföldön is beszámítható az összevont adóalapba. melyet a 16.

álláskeresési járadék. (pl. ugyancsak más bérjövedelemnek tekintendő. amelyet az egyébként bérnek minősülő. a társas vállalkozás tagjaként kapott táppénz. 4. Ha Ön nyugdíjas és az . ha az előzőek szerinti járadékát egy összegben fizették ki (megváltották). a közösségi munkáért kapott összeg).). • a regionális egészségbiztosítási pénztár által kifizetett táppénz összege. álláskeresési segély. a 18. illetőleg az egyéni vállalkozóként. • nem a munkaviszonnyal összefüggésben kapott adóköteles társadalombiztosítási ellátás (pl. január 1-jét megelőzően megállapított baleseti járadék adómentes. Ha Ön 2010-ben munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítést. az ilyen jövedelmet nem kell bevallania. Az adóköteles baleseti járadékot. az ott leírtak figyelembevételével). a biztosítási jogviszony megszűnését követően – passzív jogon -. Ugyancsak bérnek minősül az olyan kártérítés is. • a szociális igazgatásról szóló törvény alapján kapott adóköteles juttatások. • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye. Az 1988. a gyed stb. Ilyenek: • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék. de azt nem a munkáltatója fizette ki. Az adómentesség akkor is megilleti Önt. ha azt később a bruttósított átlagkereset alapján nem emelték fel. amelyeket nem a munkaviszonyával összefüggésben kapott. vagy felelősségbiztosítás alapján munkaviszonyból származó jövedelmet helyettesítő kártérítést (nem kártérítési járadékot) kapott. ha azok nem minősülnek adóterhet nem viselő járandóságnak. továbbá a kereset kiegészítés és a keresetpótló juttatás. de ezeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény bérnek minősíti. az előzőekben felsorolt jövedelmek pótlására kapott. sorában kell szerepeltetnie. mint adóköteles társadalombiztosítási ellátás. sor: Más bérjövedelem Ebben a sorban azokat a bérjövedelmeket kell feltüntetnie. a jövedelmet a bevallás 26. akkor azt is ebben a sorban szerepeltesse. sorba írja be az álláskeresési segély összegét.36 Amennyiben a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában a jövedelem külföldön és belföldön is adóköteles. ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor (ha igen.

úgy az e tevékenysége ellenértékét nem ebbe. A megbízási jogviszonyban ellátott vezető tisztségviselői tevékenységére tekintettel kapott ellenértéket is – nem önálló tevékenységből származó bevételként – itt kell feltüntetnie. a személyes közreműködés ellenértékeként kapott jövedelmet. ügyvédi irodától) kapott jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. hanem a 18. sorba írja be. Döntése szerint. akkor a jövedelempótló kártérítési járadékot ne ide. ezért ezt is a 10. sorban kell bevallani! 2010. . Ebben a sorban kell bevallani a társas vállalkozás magánszemély tagjaként. a kapott igazolás alapján. szövetkezet. Abban az esetben. jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség vagy ügyvédi. A társas vállalkozás személyes közreműködő tagjának a 2010. hanem a 10. úgy a korhatár betöltésének időpontjától folyósított kártérítési járadékot szintén a 18. az előzőek alkalmazása esetén. végrehajtói iroda. amelyet jogszabály alapján választott tisztségviselőként – nem egyéni vállalkozás keretében – végzett tevékenységére tekintettel gazdasági társaságtól. melyet a 43. a személyes közreműködői díjkiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető.37 öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. sor: Más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Ebben a sorban kell bevallania azt a jövedelmét. kapott az adóévben. Ha Ön gazdasági társaság. Ha Ön év közben töltötte be az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt. társasháztól. alapítványtól stb. közhasznú társaság. sorban kell szerepeltetni. 5. évi adókötelezettségére vonatkozóan a személyes közreműködői díj-kiegészítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmaznia. sorba írja be. hanem az 1. az országgyűlési képviselői. sorban szerepeltethet. MRP szervezet vezető tisztségviselője. sorban kell feltüntetni. vagy erdőbirtokossági társulat. valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység is önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. akkor az e tevékenységére tekintettel a társaságtól (munkaközösségtől. A könyvvizsgálói tevékenységre tekintettel megszerzett jövedelmet nem ebben. ezért a 10 százalék költséghányad levonására nincs lehetősége. január 1-től az európai parlamenti. ha Ön a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el.

például a jutalmat. ha a biztosító szolgáltatására a munkáltató (kifizető) volt jogosult. Itt kell feltüntetnie a nem önálló tevékenységével összefüggésben. külön megbízási szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást. de ezt az összeget kifizették Önnek. azt a 21. vagy elengedett tartozást. étkezési. akkor Önnél olyan jogcímen keletkezett adóköteles jövedelem. vagy egyébként a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben a társaság által átvállalt kötelezettséget.38 A személyesen közreműködő tag által – külön jogszabály szerint – felszolgálási díj címén megszerzett bevétel adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Amennyiben Ön a társaság tagjaként. (Pl. és a fennmaradó összeg számít jövedelemnek. ha a biztosítás díja egyébként nem adómentes. sorban kell szerepeltetni! Nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és itt kell bevallania azt az értékpapír juttatást is. sorban kell feltüntetnie! Ha a munkáltató (kifizető) a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel. az Ön javára olyan biztosítási szerződést kötött. valamint az Ön javára vagy érdekében teljesített kiadás teljes összegét is. Ebben a sorban kell szerepeltetnie a nem önálló tevékenységére tekintettel. amilyen jogcímen történt a kifizetés. amelyet a 10. A bevételből levonható havonta 100 000 forint. Abban az esetben. ruházati.) Nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának (a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével) üzemanyag-megtakarítás címén kifizetett összeg is. vagy a természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén kifizetett összegeket. e tevékenységére tekintettel kapott más egyéb összegeket is. üdülési pénzbeli juttatások. . hogy Ön vagy az Ön hozzátartozója válik a szolgáltatás jogosultjává. amelynek díja adóköteles. amelyet a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggésben. amelyben a szerződés módosítására sor kerül. a kedvezményezett pedig a munkáltató) utólag úgy módosítja. azt is itt kell bevallania. ennek ellenértéke önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. úgy az Ön adóköteles jövedelmévé válik a korábban már befizetett összes biztosítási díj (természetesen a szerződés módosítását követően fizetendő díj is) attól a hónaptól kezdődően. arra tekintettel kapott. Ha a munkáltató a biztosítóval kötött szerződést (melyben Ön a biztosított.

akkor a költségtérítést nem kell bevallania. . üzleti célú használatára tekintettel kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést kapott. 6. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. így azt a 21. sornál találhatóak. sor: A 2010-ben kapott végkielégítésnek a 2010. sorában is fel kell tüntetni! Az említett jövedelmek nem minősülnek bérnek. és érintett a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóval is erre az évre. 8. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. akkor a törvényben meghatározott mértéknek megfelelő összeget kell ebben a sorban bevallania. (Az állami végkielégítés is ilyennek számít. úgy a végkielégítésre – a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezésétől eltérően – az évek közötti megosztást nem alkalmazhatja. és annak összege nem haladja meg a bizonylat nélkül elszámolható mértéket. akkor a kapott M30-as igazolás alapján. A költségelszámolás részletes szabályai a 2. adóévben törvény alapján megillető végkielégítést kapott. Ezt a külföldről származó jövedelmet a bevallás 192. az elszámolt költségeket a „c” oszlopba. az adó kiegészítés alapját (ha van) a „a” oszlopba a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. amelyet a vonatkozó kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmény szerint – munkaviszonynak nem minősülő – nem önálló munkából származónak kell tekinteni. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés Ha Ön a nem önálló tevékenységére tekintettel kapott költségtérítést.) Amennyiben Ön a 2010. Ebben a sorba kell feltüntetni azt a belföldön adóztatható külföldről származó jövedelmet. a bevétel teljes összegét e sor „b” oszlopába.39 A segítő családtagként megszerzett jövedelmet is ebben a sorban kell bevallani. így ezek után adójóváírást nem lehet érvényesíteni! Nem minősül nem önálló tevékenységből származó bevételnek a külön jogszabály szerinti felszolgálási díjként megszerzett bevétel. Vegye elő a kifizetőtől kapott (helyesbített) igazolást. Ha Ön a saját gépkocsijának a hivatali. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. sorban kell szerepeltetnie.

így utána adójóváírás sem illeti meg. sorában kell feltüntetnie. a 2010-ben az Ön részére kifizetett végkielégítés teljes összegét a kifizető (helyesbített) igazolása szerint a bevallás 5. akkor azt a bevallás kitöltése során már nem változtathatja meg. akkor a fennmaradó részt. akkor utóbb. sorban a helyesbített levont adóelőleget is a megosztás arányában vegye figyelembe! Az adóelőleg megosztásához szükséges tudnivalókat az 65. és az 50. sor. évi jövedelemként. sorban ne felejtse el kitölteni a 2010. A 65. Amennyiben az előzőek szerint nyilatkozott. a bevallás kitöltésekor ezt a döntését sem változtathatja meg. ahány teljes hónap a munkaviszony megszűnésétől 2010. ha a megosztás mellett döntött (a kifizetéskor nem nyilatkozott). a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegébe írja be. hogy a kifizetést megelőzően a munkáltatónak adott nyilatkozata alapján a 2010-ben kapott törvényben meghatározott mértéket meg nem haladó végkielégítésére a megosztási szabályt ne alkalmazza. 9. sort ekkor értelemszerűen nem kell kitöltenie. Ha a hónapokra való osztás miatt a végkielégítés egy részét a következő évben kell – nyilatkozat hiányában – figyelembe vennie.40 Az összeg egy hónapra jutó részét annyiszor kell itt figyelembe vennie 2010. a kifizető (helyesbített) igazolása alapján! Lehetősége volt arra is. a más nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegében kell szerepeltetnie. akkor ezt a részét a végkielégítésnek nem itt. akkor azt az erre a célra rendszeresített. hanem a végkielégítés teljes összege után az adófizetési kötelezettségét 2010-ben teljesítse. Ne feledje el a következő évre (évekre) átvitt hónapok számát is beírni az erre szolgáló négyzetekbe! Az 53. adóév vonatkozásában a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettség (is) terheli. vagyis a megosztási szabályt nem alkalmazhatja. a bevallás 50. évben kapott végkielégítésnek a 2010. sorába. külön bevalláson kell teljesítenie. Ebben az esetben. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett része . sor: A 2009. Amennyiben Önt a 2010. sornál találja. december 31-ig eltelt. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát beírni! Ha a törvényben meghatározott mértéknél magasabb összegű végkielégítést kapott. hanem teljes egészében az 5. Abban az esetben. A végkielégítés nem minősül bérnek.

ahány hónapot még nem számolt el. évben kapott az előzőek szerinti végkielégítést és annak összegét megosztotta. A bevétel hiányában el nem számolt. ha önálló tevékenységből bevételt szerzett 2010-ben. évben figyelembe vehető. évben figyelembe veendő részére eső hónapok számát az 54. amelynek eredményeképpen bevételhez jut. a bérbeadó. a választott könyvvizsgáló tevékenysége. az európai parlamenti. Tételes költségelszámolás Az egyik esetben a jövedelem meghatározása a tételes költségelszámolás módszerével történhet.). A költségelszámolásnál a költség nemre jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni (m2. sorba kell beírnia! Önálló tevékenységből származó jövedelmek Önálló tevékenység minden olyan tevékenység. 2010-ben felmerült költséget a következő évi bevétellel szemben nem lehet érvényesíteni. évben kapott végkielégítés összegének a 2010. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (világítás.41 Ha Ön a 2009. a jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. (Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását!) A 2010. m3. Ebben az esetben valamennyi költséget – a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű költségek kivételével – számlával kell igazolni. az országgyűlési képviselői. sorban tüntesse fel! Az adóelőlegként figyelembe vehető összeg kiszámítására vonatkozó szabályokat a 68. a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. A tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is része a bevételnek. levont adóelőleget a megosztás arányában a 68. mert a 10. akkor most ebben a sorban az egy hónapra jutó részt annyiszor kell figyelembe vennie. az egyik önálló tevékenység vesztesége a másik önálló tevékenység nyereségét nem csökkentheti. Azokat a kiadásokat. sorban szereplő jövedelmekre vonatkozó általános tudnivalókat itt találja meg. Több önálló tevékenység esetén a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerülő kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe venni. származó jövedelmet kétféleképpen lehet . A 2009. Általános adózási szabályok Ezt a részt gondosan olvassa el akkor. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. A tárgyévi bevétellel szemben csak a tárgyévi költségek vonhatók le. és amely bevétel nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. azaz. kwh). a mezőgazdasági őstermelő. Az önálló tevékenységből megállapítani. fűtés stb.

akkor értékcsökkenési leírást még átalányban sem érvényesíthet. amelyeket a törvény költségnek elismer. sz. ha a személygépkocsi-használattal összefüggő. nem anyagi javakat több önálló tevékenységéhez is használja. pont . a használatbavétel évében számolható el. Ha Ön a 2010-ben használatba vett tárgyi eszközöket. Ez az 1% az egyéb nem kizárólag üzemi (üzleti) célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírásán felül érvényesíthető. az üzemanyagköltségen felüli kiadásait a kilométerenkénti 9 forintos személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolja el.40 A személygépkocsi használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadások elszámolása a 2. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép.38 Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési. sorhoz fűzött magyarázatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik. akkor a kiadást (az átalányban érvényesített értékcsökkenési leírást is) csak az egyik önálló tevékenysége bevételével szemben számolhatja el költségként. és az e tevékenységéből származó jövedelmét tételes költség elszámolási módszerrel határozza meg. Amennyiben Ön művészeti tevékenységet folytat. sz./2. sz. kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési. melléklet IV. fejezet 3. A személyes szükségletet is fedező kiadások költségként nem érvényesíthetők az előzőekben már ismertetettek kivételével. A tevékenységhez használt 100 000 forint feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem.39 Ezen a címen költség ugyancsak egy ízben. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 forint alatti. fejezet 2. Személygépkocsi 2010-ben történő használatbavétele esetén – feltéve. előállítási értékének 50%-a. berendezés. a használatbavétel évében számolható el költségként. – a 38 39 Szja-törvény 3. Ezen a címen kiadás csak egy ízben. mert a normaköltség a személygépkocsi átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását is tartalmazza. felszerelés adóévben történő használatba vétele esetén átalány formájában érvényesíthet értékcsökkenési leírást. pont 40 Szja-törvény 3. melléklet III. előállítási költsége egy összegben elszámolható.42 Költségként csak azok a kiadások számolhatók el. hogy azt az önálló tevékenységet folytató magánszemély a tevékenységéhez is használja – az éves bevétel 1%-a. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a számolható el költségként. legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1%-a lehet. Abban az esetben azonban. pont Szja-törvény 3. melléklet IV.

pont .) MKM-PM együttes rendelet határozza meg. ha Ön egyéni vállalkozó is és a vállalkozásából származó jövedelmének megállapítására akár a vállalkozói személyi jövedelemadózási.: ha Ön mezőgazdasági őstermelő és a tételes költségelszámolást választotta. Bizonylat nélküli költségelszámolás Tekintheti a bevétel 10%-át is költségnek. (Pl. melléklet I. A „c” oszlopot ebben az esetben üresen kell hagyni. termékek vásárlására fordított kiadást. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget kell beírnia. Az előadóművészi tevékenysége esetén a színpadi megjelenéshez kapcsolódó kiadás ugyancsak költségként érvényesíthető. az igazolt összegnek csak az 50%-a érvényesíthető költségként. ha van gép. (XII. akkor. vagy ingatlan bérbeadásából származó bevétele – feltéve ez utóbbinál. Ha Ön a költségeit bizonylattal igazolni nem tudja.29. hogy mely művészeti tevékenységek esetén alkalmazhatók az előzőekben ismertetett költség-elszámolási szabályok. fejezet 22.) Nem zárja ki a bizonylat nélküli költség elszámolási lehetőséget az önálló tevékenységével kapcsolatosan. mivel a bizonylat nélküli költségelszámolásra nem jogosult. akár az átalányadózási módot választotta.43 tevékenység jellegétől függően – költségként érvényesítheti a tevékenységével összefüggésben igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. szolgáltatás ellenértéke. hogy az olyan kiadás esetében. hogy ez után a jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni –. ezt az összeget nem kell számlával igazolni. sz. és a kifizetéskor tételes költségelszámolásról nyilatkozott a kifizetőnek. akkor más önálló tevékenységénél a tételes költségelszámolást nem alkalmazhatja. Ugyanezen jogszabály rendelkezik arról is. és a költségtérítésnek is csak a 10%-a számolható el költségként. A két módszer vegyesen nem alkalmazható! Ha valamely önálló tevékenységből származó jövedelmét a 10%-os költséghányad alkalmazásával határozza meg. az „a” oszlopba az adóalap-kiegészítés alapját (a bevétel teljes összegét).41 A művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló 39/1997. e bevételével szemben is csak a tételes költségelszámolást alkalmazhatja. Az önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés ekkor is része a bevételnek. akkor a „b” oszlopba a bevételt. amely a személyes vagy családi szükséglet kielégítését is szolgáló termék. Ugyancsak 41 Szja-törvény 3. valamint az ilyen eszközök.

vagy a cél szerinti felhasználás teljesülésének igazolása alapján utólag kapta meg. és a folyósítást követően sem érvényesítette. Ha Ön a támogatást a cél szerinti felhasználást igazoló számla ellenében. Mivel a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés jövedelemtartalmának a megállapítására a 10%-os szabály nem alkalmazható. ha a kiadást korábban (a megelőző adóévben vagy adóévekben) költségként még értékcsökkenési leírás formájában sem számolta el. évben költségként (értékcsökkenésként) elszámolt összeget kell bevételként figyelembe vennie. ha a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének a megállapítására átalányadózást választott.44 alkalmazhatja a bizonylat nélküli költség-elszámolási módot akkor. A bevételként már elszámolt rész tekintetében az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. de bevételként még el nem számolt összeget nem kell bevételként figyelembe vennie. akkor a visszafizetett. úgy a 10%-os szabályt semmilyen önálló tevékenységéből származó jövedelmére nem alkalmazhatja az adóévben. akkor ezt az összeget is az adott tevékenység bevételéhez kell hozzászámítania. az ilyen költségtérítés mellett az önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál a bizonylat nélküli költség-elszámolási mód választható. Ha a támogatást egészben vagy részben vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamat. Ha Ön a korábbi adóévekben kapott támogatás felhasználásával összefüggésben 2010-ben költséget (értékcsökkenést) számolt el. évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásával összefüggésben a 2010. akkor azt nem kell bevételként figyelembe vennie abban az esetben. sorhoz fűzött magyarázatot is. . amely évben a visszafizetett összeget bevételként elszámolta. és 78. vagyis arra az évre vonatkozóan kell önellenőrzést végeznie. Tételes költségelszámolásra tett nyilatkozat esetén feltétlenül olvassa el a 63. késedelmi pótlék vagy más hasonló jogkövetkezmény miatt teljesített kiadás költségként nem számolható el. a költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os és 12%-os adóknál! Támogatás címén szerzett bevétel A 2010. Amennyiben Ön a kifizető felé bármely önálló tevékenysége ellenértékének kifizetésekor az adóelőleg alapjául szolgáló adóalap megállapításakor tételes költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot tett. vagy mint fizetővendéglátó az e tevékenységére tételes átalányadózást alkalmaz.

A „c” oszlopot ebben az esetben hagyja üresen. mint a tevékenységet folytatónak kell adóznia. akkor a „b” oszlopba a bevételt. hogy a tulajdonostársak a jövedelmet a tulajdoni hányadok arányában megosszák. az „a” oszlopban a bevétellel megegyező adóalapkiegészítés alapját. sorhoz fűzött magyarázatnál és a mezőgazdasági őstermelők.45 Ha Ön olyan támogatást kapott. vagy amelyet egyéb okból nem kell bevételként figyelembe vennie. sor: Önálló tevékenységből származó jövedelem Ha Önnek önálló tevékenységből voltak jövedelmei. Amennyiben a jövedelmének a meghatározására a 10%-os szabály alkalmazását választotta. és bizonylat alapján költséget elszámolni nem tud. igazolt költséget a „c” oszlopba. A törvény lehetőséget ad arra. nem az egyéni vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenységként folytatja • az ingóság bérbeadásából származó jövedelmet. [Ha az Ön által bérbe adott vagyontárgy közös tulajdonban van. akkor fő szabályként az e tevékenységből származó jövedelem után Önnek. költségként és jövedelemként az egy főre jutó értékeket kell szerepeltetni. azokat együttesen e sorba kell beírnia. A „c” oszlop ekkor is üresen marad. 10. Amennyiben Ön az ingóságát nem bérbe adta. a 10. illetve az egyéni vállalkozók bevallási lapjához készült útmutatóban találja meg. a kifizető(k)től kapott igazolás(oka)t! Az önálló tevékenységből származó bevételt a „b” oszlopba. A más önálló tevékenységekre vonatkozó sajátos szabályokat. Ebbe a sorba kell beírnia. Vegye elő. ha a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként. Társasházi közös tulajdon hasznosítása esetén az adókötelezettség kizárólag a társasházat terheli. úgy az ebből teljesített cél szerinti kiadások sem számolhatók el költségként. Ilyenkor a bevallásban bevételként. az adóévben felmerült. Ha a bevétel megszerzésekor a kifizetőnek tételes költségelszámolásról tett nyilatkozata miatt a bizonylat nélküli költség-elszámolási módszert nem alkalmazhatja. a „d” oszlopban az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet kell beírnia. az adóalap-kiegészítés alapját az „a” oszlopba. hanem rendszeres vagy üzletszerűen végzett tevékenység keretében (az általános forgalmi adó szabályszerűen bejelentkezett alanyaként az adólevonási . a „a” oszlopba annak 90%-ának figyelembe vételével meghatározott adóalap-kiegészítés alapját írja be. akkor a „b” oszlopba a bevételt. az adóalap-kiegészítéssel növelt jövedelmet pedig a „d” oszlopba írja be. amelyet jogszabály vagy államközi megállapodás adómentesnek minősít.

200 000 forintig terjedő adómentesség Önt értelemszerűen nem illeti meg. a gazdasági társaságban választott könyvvizsgálóként végzett munkáért kapott tiszteletdíjat.46 • • • • • • • • joga megnyílt) értékesítette. 42 43 Szja-törvény 16. § (3) b) – 20. akkor az e tevékenységéből származó jövedelemmel kapcsolatos adózási tudnivalókat a 12-es pótlapokhoz készült útmutató mellékletében találja meg. szellemi tevékenységből származó jövedelmet. § (10) bekezdés . akkor a pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére Önnek az önálló tevékenységből származik jövedelme. ezért azt nem ebben. a magánóraadásból stb. és a jövedelmét is ebben a sorban kell bevallania. akkor az ebből származó jövedelmének kiszámítására az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. terménynek a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelmet. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 164. ha erről év közben a kifizetőnek nem nyilatkozott.és dísznövénytermesztésből származó jövedelmet. származó jövedelmet. a virág.42 ha az ellenőrzött tőkepiaci ügylete a kereskedelmi áru tényleges átadásával szűnik meg. A törvény lehetőséget ad arra. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az adóév végén. sorában kell szerepeltetni. így az nem része az összevont adóalapnak.43 Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem fő szabály szerint elkülönülten adózó jövedelemnek minősül. és Ön a kereskedelmi áru átruházója. hanem a 1053-04 lap 164. Ebben az esetben az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó. ha nem számolhatja el őstermelői bevételként. § (1)-(3) Szja-törvény 67/A. és azt itt kell bevallania.] a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet – ha annak adózására nem a 25%-os adózási módot választotta. az újításból származó jövedelmet.] lábon álló (betakarítatlan) fának vagy más termésnek. [Amennyiben Ön őstermelői igazolvány birtokában vagy családi gazdaság tagjaként szőlő vagy dísznövénytermesztéssel foglalkozik. az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó általános szabályok szerint állapítsa meg akkor is.

a telkesítés. Rendelet alapján) és tételes költségelszámolást alkalmaz – az alábbi rendelkezések szerint számolhat el értékcsökkenést költségként:45 • Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához tárgyi eszköznyilvántartást kell vezetni. hogy azt korábban költségként nem számolta el. • Értékcsökkenési leírást a tevékenység megkezdése előtt legfeljebb három évvel korábban megszerzett (létesült) ingatlan. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás esetén. • Az épület. számú melléklet .47 Figyeljen arra. . 20.) Korm. Önnek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után 14%os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezhet. de az ebből származó bevételének adókötelezettségére a magánszemélyekre vonatkozó szabályokat alkalmazza (ideértve az egyéb szálláshely-szolgáltatást a 239/2009. egyéb szálláshely értéke után lehet elszámolni. épületrészre vonatkozik) a leírási kulccsal meghatározott összegből: . § (1) bekezdés Szja-törvény 11. számlával igazolt kiadással. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időszakára eső időarányos részt (naponta 365-öd részt). a telek értékét el kell különíteni.ha az előző két eset együttesen áll fenn. 44 45 Szja-törvény 18. ha a szállás célú hasznosítás esetenként egy-egy szobára. ha az nem egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan alapterületének egy részére valósul meg (például. akkor mindkét arányosítást figyelembe véve kiszámított részt lehet érvényesíteni. az erdő után. nem válthat adózási módot. hogy ebben az esetben utólag. az adóévre tekintettel. • Nem számolható el értékcsökkenési leírás – a bányaművelésre. • A leírási kulcsot az ingatlan jellegétől függő besorolás szerint kell figyelembe venni.a bérbe adott (hasznosított) alapterület négyzetméterrel arányos részét. épület bérbeadása. ha az ingatlant nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében adja bérbe44 vagy egyéni vállalkozóként ugyan. Amennyiben a bérbe adott ingatlanhoz telek is tartozik.a bérbeadás. (X. telek és a melioráció kivételével – a földterület. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított. építmény leírási alapját az szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezései szerint kell figyelembe venni. Olvassa el a 09-es lap erre vonatkozó részét is! Figyelem! Abban az esetben. . a telek. • Építmény. feltéve.

illetve területarányos értékcsökkenési leírása. illetve a hasznosított ingatlan-rész felújítási költsége értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. számú melléklet szerint a kizárólag bérbeadásra hasznosított épület értékcsökkenési leírása. hogy . ha az épület. ha az épület beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). ha a magánszemély – választása alapján – a bérbeadásból származó bevétele után az önálló tevékenységet folytatókra vonatkozó szabályok szerint adózik. vagy értékcsökkenés ellentételezése címén bevételt (pl. Ezt a rendelkezést az ingatlant nem egyéni vállalkozóként bérbeadó. amelyekben az ingatlant jövedelemszerző tevékenységéhez használta és személyi jövedelemadó-kötelezettségének jogszabályban vélelmezett jövedelemhányad (például egyéni vállalkozóként átalányban megállapított jövedelem) szerint. illetve az egyéb szálláshely-szolgáltatás időtartamát a tárgyi eszköz-nyilvántartásban fel kell tüntetni. nem anyagi javak értékcsökkenésének elszámolását megkezdheti. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának választását akkor is. felújítási költsége (ideértve a felújítási költség időarányos. támogatást) kapott.és árukészlet beszerzésére fordított. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadásait a tevékenységének kezdése évében költségként elszámolhatja. • Az ingatlan-bérbeadási tevékenységből származó bevétel. A 11. továbbá a legfeljebb három évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. épületrész beruházási költsége alapján egyébként nem történik értékcsökkenési leírás elszámolása). • Az egyéni vállalkozás keretében megkezdett értékcsökkenési leírás folytatható akkor is. A nem kizárólag bérbeadásra hasznosított épület időarányos. vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával tett eleget. a szálláshelyszolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységből származó bevétel esetében a költségelszámolás a következő. illetve terület-arányos értékcsökkenési leírás szerinti elszámolásának. Az előzőekben említett magánszemély az ingatlan-bérbeadási tevékenységének megkezdése előtt – legfeljebb három évvel korábban – beszerzett.48 A bérbeadás. illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshelyszolgáltatást nyújtó magánszemély azzal az eltéréssel alkalmazhatja. • Elszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást azokra a naptári évekre. korábban költségként még el nem számolt kiadásait. és utóbb e tevékenység végzésének időszakában felhasználható anyag.

sor: Egyéni vállalkozói kivét Ha Ön vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó. sorához fűzött magyarázatból tájékozódhat. Az adómentesség feltételeiről a 04 lap 164.46 Ha Ön igazoltan fizetővendéglátó vagy falusi vendéglátó. az előzőekben ismertetett szabályokat. 11. hogy a tulajdonostársak tulajdoni hányaduknak megfelelően teljesítsék az adókötelezettségüket. sorához fűzött magyarázatot is! Abban az esetben. akkor az e tevékenységéből származó jövedelmének a kiszámítására is alkalmazhatja az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó.a korábban bármely tevékenység bevételével szemben még el nem számolt mértékig – értékcsökkenést akkor is elszámolhat. épületrész esetében . akkor a kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadok szerint kell megosztani. akkor a kifizető által levont vagy az Ön által befizetett 25%-os adót adóelőlegnek kell tekintenie és a bevallás 65.49 épület. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeget. hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét az összevont adóalapba számítja be. de legfeljebb a jogszabályban megállapított. Az e tevékenységből származó jövedelemre viszont a jövedelem-megosztási szabályt nem alkalmazhatja. Ha az adóévben erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből (is) volt bevétele. Amennyiben a jövedelem megosztását választják. vagy a használatbavételi engedélyt három évnél régebben szerezte meg. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek esetében is az adókötelezettség fő szabályként a tevékenységet folytató magánszemélyt terheli. amellyel szemben levonás nem érvényesíthető. akkor önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül a személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét összege. akkor a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a bérbeadásból származó jövedelem után nem kell adót fizetnie. § (2) bekezdés . ha év végén döntött úgy. akkor abból levonhatja az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott. 46 Szja-törvény 74/A. Választása előtt feltétlenül olvassa el a 04 lap 164. elkülönített számlára befizetett összeget. (kifizető által levont adóelőleg). ha azt három évnél régebben szerezte meg. vagy 74. de lehetőség van arra. (az adózó által befizetett adóelőleg) sorában kell feltüntetnie. és 176. A magánszemély által befizetett 25%-os adó nem osztható meg! Ha Ön a lakását az önkormányzatnak adta bérbe.

Ezt a sort kell kitöltenie akkor is. ha a 1053-13-02-es lap 412.50 A kivét összegét a 13-as lapokhoz készült útmutatóban foglaltak alapján írja be ebbe a sorba! Az „a” oszlopba az adó kiegészítés alapját. akkor az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan ugyancsak a 1053-12-es lapokhoz készült tájékoztatásban találja meg az Önre vonatkozó adózási szabályokat. akkor a 1053-12 és/vagy 1053-13-as laphoz készült tájékoztató alapján töltse ki ezt a sort. akkor ennek a sornak a kitöltéséhez a 1053-12-es lapokhoz készült útmutatóban találja meg a szükséges tudnivalókat. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be.kiegészítés lehetőségével. vagy a bejelentkezéskor) az átalányadózást választotta. évi. sora alapján ez szükséges. A kivét – kiegészítés összege után kedvezmény érvényesíthető. Az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítés előírásait. ha az egyéni vállalkozói és/vagy mezőgazdasági kistermelői tevékenységét a 2010. Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. évben megszüntette és a megszűnésig az átalányadó szabályai szerint adózott. évi adókötelezettségére vonatkozóan nem kell alkalmaznia. akkor a megállapított jövedelmet az „a” oszlopba. melyet a 43. Olvassa el a 13-as lapokhoz írt útmutatót! 13. Ha Ön családi gazdaság tagja. § (1) bekezdés Szja-törvény 29. sorban szerepeltethet. Amennyiben élni kíván az egyéni vállalkozói kivét. akkor az „a” oszlopba az adó alapját. a „d” oszlopba pedig az adóalapkiegészítéssel megállapított összeget írja be. sor: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem Ha Önnek őstermelői igazolványa van vagy regisztrált mezőgazdasági termelő. január 1-től az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapnövelő összeg az összevont adóalap része!48 Ha Ön egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági kistermelőként 2010-re (a 2009. illetve korábbi adóbevallásában. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be. 47 48 Szja-törvény 29. és az őstermelésből származó bevétele a 600 000 forintot meghaladja. § (1) – (4) . sor: Az átalányadózás szerint megállapított jövedelem47 Változás! 2010. az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét. a 2010. 14.

amely az említett jogosultságok megszerzésére fordított összeggel csökkenthető. 15. megszüntetéséből. az „a” oszlopban pedig a kiegészítés alapját tüntesse fel. sor: Egyéb jogcímen kapott jövedelem Ha Önnek olyan összevonás alá eső adóköteles jövedelmei is voltak. akkor e sor „b” oszlopában a teljes összeget. a „b” oszlopba a bevételt. az „a” oszlopba pedig a kiegészítés alapját írja be. ha a bevétellel szemben költséget nem . a csökkentés összegében kell figyelembe venni a megszerzéskor adóköteles bevételt is. és az ebből származó jövedelme után Magyarországon kell adóznia. Ilyen többek között a jog alapításából. E bevételekkel szemben is elszámolható a bevétel megszerzése érdekében az Ön által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. sorban kell szerepeltetnie. 17. szolgáltatásnak nem minősülő kifizetést kell feltüntetnie. amelyek nem tartoznak az 1-16. szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Ebben a sorban a magánnyugdíj-pénztár által teljesített. nem önálló tevékenységével összefüggésben külföldi kiküldetésre tekintettel jutott bevételhez. Amennyiben Ön 2010-ben kedvezményezettként ezen a jogcímen is szerzett jövedelmet. kedvezmény illeti meg a számított adó összegéből. sorhoz fűzött magyarázatnál találja meg. a „c” oszlopban a levonható részt. Ingyenes vagy kedvezményes szerzés esetén. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! A jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályokat a 3. és adóterhet nem viselő járandóságként a 18-23. a „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be.51 Egyéb összevonás alá eső jövedelmek Egyéb jövedelem minden olyan bevétel. sor: Magánnyugdíjpénztár által a kedvezményezett részére kifizetett. sorhoz írt magyarázatot! Az „a” oszlopba az adókiegészítés alapját. Amennyiben a bevétellel szemben igazolt költsége merült fel. gyakorlásának átengedéséből. A „d” oszlopba az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget írja be! Abban az esetben. sor: Külföldi kiküldetésből származó jövedelem Ha Ön valamely önálló vagy munkaviszonynak nem minősülő. 16. valamint a jogról történő lemondásból származó bevétel. de a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket figyelembe kell venni. sorok egyikébe sem. átruházásából (átengedésből). A kitöltés előtt olvassa el a 34. a „c” oszlopba a költséget. melynek adókötelezettségére eltérő rendelkezés nincs. sorokba sem. A bevételnek nem része a magánszemély által szabályszerűen igazolt kiadás. A kedvezményt a 34. azokat együttesen itt kell szerepeltetnie.

vagy az előírt adómérték a 12%-ot nem haladja meg. Egyéb jövedelem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére teljesített – a szja-törvény szerint – adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás. illetve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott olyan szolgáltatás (kifizetés. amelyben törvény nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget. más értékpapír. akkor a bevétel összegét írja a „b” oszlopba. jog megszerzésére fordított értéket meghaladó része. Nem számít alacsony adókulcsú államnak az előzőeknek egyébként megfelelő állam akkor. vagy egyébként az ellenőrzött külföldi társaság (továbbiakban: ellenőrzött külföldi adózó) megbízása alapján fizetett kamat. Egyéb jövedelemként adóköteles az ellenőrzött külföldi adózó jogutód nélküli megszűnése. A leggyakrabban előforduló egyéb összevonás alá eső jövedelmek Alacsony adókulcsú államból származó jövedelmek adókötelezettsége49 Alacsony adókulcsú állam alatt az az állam értendő. ha a kamatot fizető állammal nincs egyezménye a kettős adóztatás elkerülése végett a Magyar Köztársaságnak. A jövedelem kiszámítására az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A jóváírt adóköteles összeget a pénztár igazolása szerint vegye figyelembe. Az „a” oszlopba ilyen esetben a „b” oszlopban szereplő bevétel teljes összegét kell írnia. a „c” oszlopot hagyja üresen. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári jóváírással kapcsolatos tudnivalók Ebben a sorban kell bevallania. Egyéb jövedelemnek minősül az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. osztalék. egyéb szervezet. valamint az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott értékpapír elidegenítéséből származó bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított érteket meghaladó része. Egyéb jövedelem lehet az egyéni számlán történő más jóváírás is. ha valamely önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a tagja és a pénztár adományból származó összeget írt jóvá az adóév során az Ön egyéni számláján.52 számol (számolhat) el. Egyéb jövedelem a fizetett kamat abban az esetben is. üzletrész. továbbá az ilyen társaságnál fennálló tagi jogviszony (részvényesi. juttatás) amely nem törvényben meghatározott 49 Szja-törvény 28. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása következtében. üzletrész-tulajdonosi) megszüntetése következtében megszerzett bevételnek az ellenőrzött külföldi adózó által kibocsátott részvény. ha az említett államnak és a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatást elkerülő egyezménye. § (12) – (13) . ha az nem adómentes.

juttatás). Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés. akkor egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül a kifizetés (juttatás). A kötelező várakozási időszak letelte évét követő tizenegyedik évben az ilyen bevételt a jövedelemszámítás során már nem kell figyelembe venni. § (8) Szja-törvény 28. szolgáltatás adókötelezettsége A nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles bevételek kapcsán a kötelező várakozási időszak számítására vonatkozó szabályok. szintén egyéb jövedelemként adóköteles. évben a nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő összeget vett fel. § (17) . nem nyugdíjszolgáltatásként (kiegészítő nyugdíjként) kifizetett (juttatott) adóköteles összeget is. sora tartalmazza. ezért feltétlenül olvassa el a 1053-09-es laphoz fűzött magyarázatot is! A nyugdíj-előtakarékossági számláról történő.53 szolgáltatási körében és feltételekkel jogszerűen nyújtott és nem adómentes. ha azt Önnek kifizették. vagy az azt követő évben vett fel adóköteles összeget. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része. A 2007. december 31-ét követően jóváírt összegek esetén a kötelező várakozási idő újra kezdődik. és azt az M30-as igazolás 1. annak egésze jövedelem. Amennyiben Ön a kötelező várakozási idő leteltének évében. valamint az 50 51 Szja-törvény 28. ha az nem törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott a szja-törvény szerinti adómentes szolgáltatás. amely adóköteles. Egyéb jövedelemként adóköteles a magánnyugdíj-rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésekor a tagdíj-kiegészítés. átvezetés adókötelezettsége51 Amennyiben Ön 2010. átutalás. Az önkéntes kölcsönös pénztár által kiállított igazolás ezen a jogcímen tartalmazza. munkaviszonyból származó bérjövedelem. míg a kötelező várakozási idő leteltét követő második évtől a jövedelem évente 10-10%-kal csökken.50 Egyéb jövedelemnek minősül és ebben a sorban kell bevallania az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a kötelező várakozási időszak leteltét követően. nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (juttatás). Ezen jövedelmeket egészségügyi hozzájárulás is terheli.

54

értékpapírszámlán, letéti számlán kimutatott követelés azon része, amely meghaladja az Ön által teljesített befizetések, átutalások összegét. Ezért, ha Ön 2010. évben A „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetésről (juttatásról), átutalásról rendelkezett, illetőleg átvezetést kért, akkor egyéb jövedelemnek minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő, e szolgáltatás értékének levonása nélkül a szokásos piaci értéken számított követelés azon része, amely meghaladja az Ön által (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén annak nyilvántartásba vételét követően) teljesített befizetések, az Ön javára osztalékból származó jövedelemként jóváírt, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján átutalt összegek, valamint a már nyilvántartott adózott követelésállomány együttes összegét. Olvassa el az 62., 141. – 146. sorhoz fűzött magyarázatot is. Az előzőek szerinti jövedelem megszerzéséről a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője Önnek igazolást állít ki. Nem keletkezik egyéb összevonás alá eső jövedelem akkor, ha Ön a nyugdíjelőtakarékossági számlája megszüntetésekor a számlán lévő követelését teljes egészében más számlavezetőnél vezetett, „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíjelőtakarékossági számlájára helyezteti át. Egyéb jövedelemként kell a befektetési szolgáltatónak kezelnie a nyugdíjelőtakarékossági számlákról szóló törvény szerint nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés52 (juttatás), átutalás, átvezetés esetén a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint számított összegét. Kamatként megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos rendelkezések Itt kell feltüntetni a tagi kölcsön, vagy értékpapír után 2006. szeptember 1-jét követően nem első alkalommal megszerzett (kifizetett, jóváírt) kamat összegét, illetőleg magánszemélynek nyújtott kölcsön után kapott kamatjövedelmet. A szövetkezeti tagi kölcsön kamata, amennyiben az 5% százalékponttal meghaladja a jegybanki alapkamat összegét, a meghaladó rész szintén egyéb jövedelem. Ha Ön a kamatjövedelmet kifizetőtől kapta és annak van adóköteles része is, azt a kifizető igazolása alapján ebbe a sorba írja be. Külön szabály vonatkozik az 1996. december 31-e előtt és után a magánszemély által adott kölcsönre fizetett kamatokra. Az 1996. december 31-e előtt adott kölcsön kamata akkor nem visel adót, ha annak összege a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamattal számított, az 1996. december 31-e után kötött hitelszerződés esetében pedig a szerződéskötés időpontjában
52

Szja-törvény 28. § (17)

55

érvényes jegybanki alapkamattal számított összeget nem haladja meg. Nem keletkezik adóköteles jövedelem akkor sem, ha a kölcsönszerződés szerinti kamat a jegybanki alapkamatot annak legfeljebb 5%-ával haladja meg. Az előzőekben ismertetett szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a kamatot olyan magánszemély fizeti, akinek az illetősége szerinti állammal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye. Ilyen esetben a kamat címén megszerzett bevétel egésze egyéb jövedelemnek minősül. A 2006. augusztus 31-ig hatályos rendelkezéseket kell azonban alkalmazni azokra az előzőek szerinti kamatjövedelmekre is, amelyeket a 2006. augusztus 31-e előtt megkötött szerződés, ügylet alapján 2006. augusztus 31-ét követően elsőként szerzett meg. Borravaló, hálapénz adókötelezettsége Itt kell bevallania azt az összeget is, amelyet nem önálló tevékenységére tekintettel borravalóként, hálapénzként kapott. Ha a borravalót Ön az önálló tevékenységével összefüggésben kapta, akkor az a tevékenységének bevétele lesz, és azt a 10. sorban kell bevallania. A 21. sorban kell szerepeltetnie a külön jogszabály szerint megszerzett felszolgálási díjat, valamint a vendéglátó üzletben felszolgálóként közvetlenül a fogyasztótól kapott borravalót is. Ha a munkáltatóhoz befolyt borravaló, hálapénz összegét a munkáltató osztja el, úgy az bérjövedelemként adóköteles (1. sor), azt az M30-as igazolásnak tartalmaznia kell. A biztosító által kifizetett, szolgáltatásnak nem minősülő jövedelem Egyéb jövedelemként kell bevallani a biztosító által kifizetett azon összeget is, amely nem minősül a biztosító szolgáltatásának és nem kamatjövedelemként adóköteles. A biztosító által szolgáltatásként kifizetett összeg adómentes, ha a magánszemély a díjat költségként nem számolta el. Egyéb jövedelemnek minősül a biztosító által kifizetett összegnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, más magánszemély által fizetett díjat, valamint a kifizető, munkáltató által fizetett adóköteles díjat. Amennyiben a más magánszemély által fizetett díjat a díjfizető költségként számolta el, annak összege az egyéb jogcímen megszerzett jövedelem része. Nem számít egyéb jövedelemnek a biztosító által kifizetett azon összeg, amely adókötelezettségét a törvény külön nevesíti. Ilyen, kamatként nevesített jövedelem keletkezik akkor, ha a biztosító által kifizetett összeg maradékjogból

56

származik, vagyis a biztosítás díját a magánszemély vagy a javára más magánszemély fizette, vagy az adóköteles biztosítási díjnak minősült. Ugyancsak kamatnak minősül a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás, illetőleg a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű szolgáltatásából származó jövedelem is. Nem itt kell bevallani azt a jövedelmet, amelyet a szja-törvény külön jogcímen nevesít (pl.: kamatjövedelemként). A társaság által megvásárolt saját üzletrész térítés nélküli átadása a tag részére Ha a társasági szerződés a korlátolt felelősségű társaság esetében, a megvásárolt saját üzletrésztől való megválás módjaként a tag részére történő ingyenes átadást határozza meg, úgy a térítés nélküli átadás révén kapott üzletrész a társaság magánszemély tagjainál ugyan értékpapír formájában megszerzett vagyoni értéknek minősül, de az adókötelezettségére az összevonás alá eső egyéb jövedelmekre irányadó előírás vonatkozik. E szerint az szja-törvény eltérő rendelkezése hiányában a társas vállalkozás tagja által az e jogviszonyára tekintettel megszerzett vagyoni érték egyéb jövedelemnek minősül. A törvény szerint nevesített, további egyéb jogcímen megszerzett jövedelmek Ha Ön az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti működtetési jog (praxisjog) átruházásából bevételhez jutott, akkor az ebből származó jövedelmét ebben a sorban kell bevallania. Jövedelemnek a bevétel azon része minősül, amely a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illeték együttes összegét meghaladja. Itt kell szerepeltetnie a jogutódlás révén megszerzett szerzői jog, találmány és szabadalmi oltalomból eredő jog gyakorlása útján megszerzett jövedelmét is. A jövedelem kiszámítása során a bevételből levonhatja a jog gyakorlása érdekében felmerült, Önt terhelő igazolt költségeit. Ha Ön külföldi illetőségű jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól 10 000 forint egyedi értéket meghaladó üzleti ajándékban részesült, akkor annak értéke egyéb jövedelemnek tekintendő, amelyet ebben a sorban kell szerepeltetnie. Nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe vennie az üzleti ajándék értékét akkor, ha annak egyedi értéke a 10 000 forintot nem haladja meg. Ha Önt külföldi illetőségű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság megvendégelte (reprezentációban részesítette), annak értékét ugyancsak nem kell az adóalaphoz hozzászámítania.

57

Egyéb jövedelemnek minősül az értékpapír vagy más vagyoni érték átruházása esetén a bevétel azon része is, amely meghaladja az értékesített értékpapír vagy más vagyoni érték szerződéskötéskor ismert szokásos piaci értékét. Olvassa el a 04-es lap 166. sorához fűzött magyarázatot is! Egyéb jövedelemnek minősül a tudomány doktorának illetménykiegészítése is. E bevétellel szemben költség nem számolható el. Itt kell bevallania azt a pénzösszeget is, amelyet Ön a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcseréhez kapcsolódóan értékkiegyenlítés címén kapott. Olvassa el a 1053-04-es lap 162. sorához leírtakat is. Itt kell bevallani a felelősségbiztosítás alapján kapott, jövedelmet helyettesítő kártérítés összegét is akkor, ha az olyan jövedelmet pótol, amely egyéb jövedelemként lenne adóköteles. A jövedelmet pótló kártérítés olyan jövedelemnek minősül, amilyen jövedelmet pótol, ezért azt a pótolt jövedelem jogcíme szerinti sorban kell szerepeltetni. (Pl.: a bérjövedelmet pótló kártérítés, melynek összegét az 1. vagy a 4. sorban kell feltüntetni.) Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetnie az ingóság értékesítéséből származó bevételének azt a részét is, amely meghaladja az ingóság értékesítéséről szóló szerződés megkötésének idején ismert szokásos piaci értékét. A vételárnak a szokásos piaci értéket meg nem haladó részére az ingó értékesítéséből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia, és a jövedelmet a bevallás 1053-04-es lapjának 163. sorában kell feltüntetnie. Új szabály 2010. január 1-től! Ha Ön ellenőrzött külföldi társaság tagja,53 és abban más társaság révén közvetett részesedéssel/szavazattal rendelkezik az adóév utolsó napján, és abban a saját, valamint a közeli hozzátartozói54 együtt számított részesedése vagy szavazati aránya eléri a 25 százalékot, akkor egyéb jövedelem az ellenőrzött külföldi társaság adóéve (üzleti éve) utolsó napján kimutatott, a felosztott osztalékkal csökkentett adózott eredményéből, a közvetlen és/vagy közvetett részesedésének arányában megállapított rész. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve (taggyűlés, közgyűlés, más hasonló szerv) jóváhagyta. A fenti, egyéb jövedelem halmozott (nyilvántartott) összegéről, a csökkentések figyelembe vételével nyilvántartást kell vezetni!
53 54

Szja-törvény 28. § (20) pont Ptk. 685. § b) pontja

58

Egyéb jövedelemnek minősül az az értékpapír juttatás is, amelyet a felek között fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján ide kell sorolni. Értékpapír, vagy más vagyoni érték átruházása esetén egyéb jövedelemként kell figyelembe venni az átruházás ellenében megszerzett bevételből azt a részt, amely meghaladja az ellenértékre a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értéket. Kivétel az az eset, amikor az adókötelezettségnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti jogcíme egyébként megállapítható. Adóterhet nem viselő járandóságok Az adóterhet nem viselő járandóság része az összevont adóalapnak, de a rá eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adóját a 33. sorban kell feltüntetni. Figyelem! Az adóterhet nem viselő járandóság azon része, amely a törvény szerint meghatározott mértéket meghaladó összeg, a felek között fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony szerint adóköteles, az említett jogviszony hiányában egyéb jövedelemként adóköteles! 18. sor: Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék) Ebben a sorban kell feltüntetnie a 2010. évben kapott nyugdíj (valamint a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék és jövedelempótló kártérítési járadék összegét. Ez utóbbi feltétele, hogy Ön már betöltötte az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A nyugdíj összegéről igazolással kell rendelkeznie, de feltétlenül olvassa el a szja-törvény nyugdíjra vonatkozó részét, mivel több olyan juttatást is nyugdíjnak minősít, amelyet cím szerint nem nyugdíjként folyósítanak az Ön részére.55 Változás! A sportról szóló törvényben meghatározott olimpiai járadék adómentes bevételnek minősül. A 2010. augusztus 18-tól ilyen címen kifizetett összeget nem kell bevallani! 19. sor: Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, nevelőszülői díj, anyasági támogatás Ebbe a sorba

55

Szja-törvény 3. § 23. pont

59

• a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás összegét, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díjat írja be a rendelkezésére álló igazolása alapján. 20. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető összeg Feltétlenül töltse ki ezt a sort akkor, ha Önnek olyan országból is származott jövedelme, vagy a belföldről származó jövedelme után olyan országban adózott, amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye, és az egyezmény ezen összevonás alá eső jövedelmet mentesíti Magyarországon az adó alól, de a belföldön adóztatható jövedelme utáni adó kiszámításánál ez a jövedelem figyelembe vehető. Ez a jövedelme ugyanis adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. A kettős adóztatást kizáró egyezmények zöme a külföldön adóztatható jövedelmek belföldön történő figyelembe vételére ezt a szabályt tartalmazza. Ilyen többek között a Németországgal, Kanadával, Olaszországgal, NagyBritanniával, Franciaországgal, Ausztriával és az Amerikai Egyesült Államokkal megkötött egyezményünk is. Amennyiben Ön az előzőekben foglaltaknak megfelelő jövedelmet szerzett 2010-ben, akkor azt ebben a sorban szerepeltesse. A jövedelem kiszámítására a jövedelem megszerzésének jogcíme szerinti, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az adókötelezettség fennáll akkor is, ha a jövedelmet nem hozta haza. A jövedelmet forintra átszámítva kell beírnia. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamán kell figyelembe venni. Az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor alkalmazni. A fenti rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon

számítsa ki. sor: Mezőgazdasági termelő részére adott gazdaságátadási támogatás A termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. sor: Egyéb. akkor azt ennek a sornak a „b” oszlopába kell beírnia. feltéve.) 22. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összege szintén adóterhet nem viselő járandóságok közé tartozik. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. akkor azt a bevallásában nem kell szerepeltetnie. lehetősége van ez után a jövedelme után nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére. és ha az a minimálbért meghaladja. úgy havonta csak a 73 500 forint tekintendő adóterhet nem viselő járandóságnak.60 belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. mit tartalmaznak az igazolásai. Amennyiben több jogcímen szerzett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmet. hogy az az Európai Közösségeket megillető adó hatálya alá tartozik. a felettes rész egyéb jövedelemként adóköteles. a nevére kiállított bizonylattal. juttatást kapott. (Amennyiben Ön vendéglátó üzlet felszolgálójaként közvetlenül a fogyasztótól borravalót kapott. melyet a 17. Nézze meg. a következők szerinti adóterhet nem viselő járandóságot szerzett. 21. sorba kell beírnia. sor: Felszolgálási díj címén kapott összeg A külön jogszabály alapján megszerzett felszolgálási díj. adóterhet nem viselő járandóság Ha Ön 2010-ben a 18-22. akkor e jövedelmek együttes összegét kell ebben a sorban szerepeltetnie. Adóterhet nem viselő járandóságnak minősül: . hogy mekkora a kapott támogatás egy hónapra eső összege. Ha Ön az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy egyéb alkalmazottjaként e jogviszonyára tekintettel az Európai Közösségektől bért. sorokban feltüntetett adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmeken túl egyéb. annak segítő családtagja. alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott gazdaságátadási támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért (73 500 forintot) meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóságként adóköteles. Ha ezen a címen jutott jövedelemhez. mert az ilyen jövedelem adóköteles és része az összevonás alá eső jövedelemnek (azonban az e jövedelmére eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetni). Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 1053-10-es laphoz készült magyarázatban találja meg. fizetést és más hasonló térítést. 23.

• a szociális gondozói díj évi 180 000 forintot meg nem haladó része. valamint szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. valamint a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás. amely nem haladja meg az adóév első napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét. a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott. • az EGT-államának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan. tankönyv. a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény. a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló. amely a tagállam belső joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelő adó alól. • a felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany. az előzőekben nem említett pénzbeli juttatások. vas illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsőoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a része. • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a felsőoktatásról szóló törvény szerinti juttatásként megillető ösztöndíj. • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési – oktatási intézmény. • a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt támogatás. e törvény szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel. ha azt az ott illetőséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják). továbbá a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás. • az EGT-államának joga alapján az előzőekben meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel. • a szakképző iskolai tanulónak.61 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj. • az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási . illetve felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatónak tanulószerződés. továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj. valamint – a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó – lakhatási támogatás.és jegyzettámogatás teljes összege. bevételnek számító. illetve hallgatói szerződés. • a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része. díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. gyémánt.

A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatójának ösztöndíja. 25. vagy teljes építési költség 30%-áig. A kedvezményt e jövedelmek együttes összege után a 33. . A külföldről származó. legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. illetőleg a két ország között viszonosság áll fenn. egyéb pénzbeli juttatása. a „d” oszlopba írja be a 18-23. belföldön beszámítható jövedelem megállapítására a jövedelem megszerzése szerinti jogcímnek megfelelő. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítási szabályokat kell alkalmaznia. vissza nem térítendő (elengedett kölcsön összege is) támogatás. a vételár. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított összeg. sorok „b” oszlopainak összegét. a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. sorban érvényesítheti. amely után az erre az összegre eső adótábla szerinti adót nem kell megfizetnie. Ez az összeg lesz az. A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak nyújtott. ugyanakkor a külföldön megfizetett adó magyarországi beszámításáról rendelkezik. az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj. és az egyezmény a külföldön adóztatható jövedelmet nem mentesíti Magyarországon az adóztatás alól. A külföldön adóztatható. valamint a Kormány rendeletével alapított felsőoktatási ösztöndíj. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles. 24. amely országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. sor: Adóterhet nem viselő járandóságok összesen Ebbe a sorba. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni.62 • • • • • jogviszonyból származó ösztöndíjának a minimálbért meg nem haladó része. továbbá az oktatási és kulturális miniszter által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj. akkor az ilyen jövedelmét ebben a sorban tüntesse fel. adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem Ha Önnek olyan országból származó. vagy olyan országban adóztatható belföldről származó jövedelme volt.

az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel.63 A bevételt a „b”. Ebben az esetben. amelyet belföldi munkáltatótól. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. A külföldön megfizetett adó beszámításához a 31. Ebben az esetben. megbízótól a külföldön végzett tevékenységére tekintettel kapott. Ne feledje el az 1-4. költségeit és jövedelmét ebbe a sorba írja be. valamint a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmeket forintra átszámítva kell az adóbevallásban feltüntetni. sorban kell szerepeltetnie! 27. sort kitölteni. sort kell kitöltenie. mert a bevallása hibás lesz! A bevételt a „b”. ne felejtse el az 55. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. sort kell kitöltenie. Figyelem! Amennyiben a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön kellett adóznia. forintra átszámított adó összegét a 1053-05 lap 198. akkor a munkaviszonyból származó bér összege után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sorok „d” oszlopában és az 55-56. sor: A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ha a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. A külföldről származó. A külföldön megfizetett. sorban feltüntetni! 26. a költséget. Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. Ne felejtse el a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét az egyéb adatok között a 1053-05 lap 197. de az után a kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adót fizetett. sort kitölteni. az adóalap-kiegészítéssel növelt összeget pedig a „d” oszlopban tüntesse fel. feltéve. akkor e bevételét. Itt tüntesse fel azt az összeget is. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. ne felejtse el az 56. sor: Az összevont adóalap összege Ebbe a sorba a 1-26. feltéve. az adóalap-kiegészítés alapját az „a”. sorok „b” oszlopaiban szereplő . a költséget. hogy a költségelszámolásra lehetősége van a „c”. mert a bevallása hibás lesz! A külföldön megfizetett adó beszámításához a 30. sorok együttes összegét kell beírnia. amellyel nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk.

sorok „b” oszlopaiban adatot tüntetett fel – és e sor „a” oszlopát nem tölti ki. sorának „a” oszlopában szereplő vállalkozói osztalékalapot is vegye figyelembe az összes jövedelem megállapítása során. Ez az összeg azonban nem minden esetben egyezik meg az adóalap-kiegészítés alapjával („a” oszlopok összegével)! . az elkülönülten adózó jövedelmeit (bevételeit). a külföldön is adóköteles jövedelmeit. sor „c”. Erre az összegre szüksége lesz az adójóváírás. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget. sorban szereplő egyéni vállalkozói kivéten túl). évre vonatkozóan a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan különadó bevallási kötelezettsége van. Ha Ön vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó. illetőleg 4 400 000 forintot meg nem haladó. a kapott igazolt bevételből levonható költség figyelembevételével megállapított jövedelmeket kell összeadnia. Azoknál az összevont adóalapba tartózó jövedelem soroknál. Az előzőek szerint számított jövedelem összegét írja be a sor „d” oszlopába. sor „a” oszlopot Önnek csak abban az esetben kell kitöltenie. sor „d” oszlopába az összes jövedelem megállapításakor az összevont adóalapba tartozó. az e tevékenységéből származó jövedelemként (11. Ezeknél a kedvezményeknél a szja-törvény 2006. valamint az összevont adóalap utáni adót csökkentő kedvezmények érvényesítése során is. 180. az 55-56. sor „d”.64 bérjövedelmeket külön is összegezni és e sor „a” oszlopában lévő fehéren hagyott mezőbe beírni. sor „b”. 28. felnőttképzés igénybe vehető halasztott kedvezménye (45. 57. sor: Összes jövedelem a 2010. sor „b” és a 273. 260. a 1053-04-es lap 177. Amennyiben Önnek a 2010. az éves összes jövedelem megállapításánál figyelembe kell vennie az 57. ha az összevont adóalap adóját a lakáscélú hiteltörlesztés (37-39. (Ha Ön 2010-ben bérjövedelmet szerzett – az 1-4 sorok „d” oszlopában. sor „b”. Önnek össze kell adnia a 27. ahol költség elszámolás lehetséges.) Ennek a sornak a kitöltése azért fontos. 190. azaz a 3 400 000. sorok). 254. sor „d”. illetőleg tandíj. mert ez az összeg szolgál az adójóváírás alapjául. adóévben A 28. az adóalap-kiegészítés nélküli jövedelem az irányadó. Ehhez. valamint a jogszerűen ekho szerint adózott bevételeit vegye figyelembe. Figyelem! A 28. sor) címén kívánja csökkenteni. sor „b” oszlopokban szereplő jövedelmeit. akkor a bevallása hibás lesz. december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni a jövedelemkorlát figyelembe vételekor.

az „a” oszlop kiszámítása Az adóalap-kiegészítés nélküli összevont adóalapba tartózó jövedelmek (1053-A lap 1-től 26-ig sorok) összegéhez adja hozzá a 04-es lap 180. illetőleg a viszonosságnak megfelelően beszámíthatja. 31. amely külföldön adóköteles.) 30. vagy olyan országban is adózott. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek olyan jövedelme is volt. A nemzetközi szerződések jellemzően ilyen esetekben úgy rendelkeznek. hogy a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét kell beszámítani (levonni). sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 26. legfeljebb a 29. sor „b”. Az előzőek szerint kiszámított. sor „d” oszlop elkülönülten adózó jövedelmét. tandíj. sor „d” oszlop) számított adóját és azt írja ide.56 (A számított adó meghatározása az Útmutató mellékletében található. amely olyan országból származott. Ebbe a sorba Önnek a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegét (a 1053-05 lap 197. sorban szereplő jövedelem után Ha Önnek 2010-ben olyan jövedelme is volt. sor: A külföldön megfizetett adó beszámítása a 25. Feltétlenül olvassa el a kedvezményekhez tartozó útmutatóban leírtakat! A 1053-B lap kitöltése II. akkor a 56 Szja-törvény 30. de a nemzetközi egyezmény szabályai szerint vagy viszonosság alapján e jövedelmet össze kell vonnia a belföldön adóköteles jövedelmeivel. és a 08-02-es lap 273. Erre az összegre lesz szüksége az összevont adóalap utáni adót csökkentő lakáscélú hiteltörlesztés kedvezmény. sor: A számított adó Állapítsa meg az összevont adóalap (27. valamint a 08-01-es lap 254. sorban lévő összeget kell beírnia. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye és viszonosság sem áll fenn. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adójának meghatározása 29. összesített jövedelmek összegét írja be az „a” oszlopba.65 Az adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) nélküli 2010. felnőttképzés halasztott kedvezmények érvényesítése során. sor „b” oszlop külföldön is adóköteles jövedelmét. sor „b” oszlopban feltüntetett. § . 260. sor „c” oszlopában feltüntetett adó). akkor a külföldön megfizetett adót a kettős adóztatást kizáró egyezmény rendelkezéseinek. évi összes jövedelem megállapítása. jogszerűen ekho szerint adózott bevételeket. a 05-ös lap 190. sor „b” oszlopok.

sor: Adójóváírás Amennyiben Ön 2010-ben bérjövedelmet is szerzett. az erre vonatkozó szabályokat az e sorhoz fűzött magyarázatban szintén megtalálja. a bér után (27. hogy a munkaviszonyból származó bérjövedelme után az adójóváírás összege és a jogosultsági hónapok száma az igazoláson szerepel akkor is. melyet figyelembe kell vennie a 28. legfeljebb 181 200 forint) lehet. valamint az átlagos adókulccsal a külföldön (is) adózott jövedelme utáni adót is. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint (12 jogosultsági hónap esetén. (4 698 000 forint összes bevallott jövedelmet meg nem haladó jövedelem esetén Önt csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. bér kifizetője (továbbiakban: munkáltató) az Ön részére kiadott jövedelemigazoláson azokat az összegeket tüntette fel. . sorban feltüntetett adó 90%-át. Ne feledje el az így kapott adókulcsot (a példa alapján 32) az „a” oszlopban lévő fehér négyzetekbe beírni! Mielőtt ebbe a sorba a levonható összeget beírná. (pl. sorban feltüntetett jövedelem után külföldön igazoltan megfizetett. Az adójóváírás az adóévben megszerzett bér és arra tekintettel megállapított adóalap –kiegészítés együttes összegének 17%-a. sorban szereplő összevont adóalap összegével („d” oszlop). A munkáltatója az előlegnél azért vehette figyelembe az adójóváírást. mert a kettő közül a kisebb összeg szerepelhet ebben a sorban. a 198. sor „d” oszlopában található. ha az Ön összes jövedelme a 4 698 000 forintot közelíti vagy meghaladja. sor „a” oszlopának fehér mezőjében feltüntetett bér összege) adójóváírás illeti meg akkor. az átlagos adókulccsal kiszámított adót kell ebben a sorban szerepeltetnie.) A munkáltatója.32. a kapott hányadost két tizedesre kerekítse. ezért év végén a bevallásában vagy csak csökkentett összegben. Így előfordulhat. bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme a 3 188 000 forintot nem haladta meg.66 26. 32. ha az Ön összes. majd szorozza meg százzal. amíg a munkáltatójától származó jövedelme az adójóváírásra jogosító értékhatárt (3 188 000 forintot) el nem érte. sorban szereplő jövedelem utáni. 0. Az összes jövedelem. mert Ön írásban kérte annak érvényesítését. mely összege mindaddig csökkentette is az adóelőlegét.323269 kerekítve 0. az átlagadókulcs 32%). amelyeket az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett. Az átlagos adókulcs megállapításához a 29. de legfeljebb a 26. feltétlenül számítsa ki a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-át. sorban lévő adó összegét ossza el a 27. vagy nem érvényesíthet adójóváírást.

akkor az Önt egyébként adójóváírásként megillető összeget. 35. sorban szereplő jövedelemnek az adótábla57 segítségével kiszámított adóját tüntesse fel. adóévben kedvezményezettként nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő jövedelmet szerzett. sor: A 15. sorok „b” oszlopaiban lévő adóösszegeket. sor „c” oszlopában összesített kedvezmények összege több mint a 29. sorban szereplő jövedelem kedvezménye Ha Ön magánnyugdíj-pénztártól a 2010. de legfeljebb a 29. akkor ennek a sornak a „c” oszlopába nullát írjon! Amennyiben 57 Szja-törvény 34. amely további. Ezzel a szabállyal az adójóváírás 4 698 000 forintnál „elfogy”. azaz a 3 188 000 forintot meghaladja. akkor a 15. sor: A számított adót csökkentő kedvezmények összesen E sor „c” oszlopában összegezze a 30-34. amelyre Önt az adóévben bér illette meg. A kedvezmény összege a 15. 34. Az „a” oszlop nyíllal jelzett kockáiba írja be a jogosultsági hónapok számát. Amennyiben az Ön összes jövedelme a 3 188 000 forintot meghaladja ugyan. Az adójóváírás összegét a törvényben meghatározottak szerint. sor összegének levonása után megmaradt adót kell beírnia. 33. Ez a különbözetként jelentkező összeg az Ön összevont adóalap utáni adója. sor „c” oszlopában szereplő összeget kell beírnia ennek a sornak a „b” oszlopába. sor: Az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerinti adója Ebben a sorban a 24. Abban az esetben. ha egy hónapon belül többször vagy több kifizetőtől (munkáltatótól) járt Önnek bér. a fenti leírás alapján kell figyelembe vennie a bevallása kitöltésekor. sor: Az összevont adóalap adója Ebbe a sorba a 29. amennyivel az összes jövedelme a jogosultsági határt. az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezményekkel csökkenthető. Ezt az összeget. sorban feltüntetett összeg után kedvezményre jogosult. csökkentenie kell annak az összegnek a 12%-ával. sor „c” oszlopában szereplő számított adó. § (1) . de nem több 4 698 000 forintnál.67 Jogosultsági hónapnak az a hónap számít. az egy jogosultsági hónapnak számít. Ha a 35. sorban lévő összeg alapján az adómértékére vonatkozó rendelkezés szerinti legalacsonyabb adókulccsal (17%) megállapított összeg. amely legfeljebb 12 hónap lehet. sor összegéből a 35. 36.

2010. ha Ön nem rendelkezik annyi adóval. • A háztartásokkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke utáni kedvezmény. a törvény által meghatározott. őstermelői kedvezmény. egyéb. mely fedezetet nyújtana a kedvezmények igénybevételére. A 2010. és olyan összegben amelyet az adója terhére érvényesíteni tud! A kedvezmények igénybe vételére.58 ezért célszerű az egyes kedvezményi jogcímekhez csak akkora összeget beírni. de azt részben veheti igénybe. családi kedvezmény. 5. Figyelem! Abban az esetben. § (1) Szja-törvény 44. Az adókedvezmények többségének érvényesíthetősége az Ön összes. amelynek akkor van jelentősége. évi jövedelmének nagyságától (28. hogy azok együttes összege a 36. sorban lévő adót ne haladja meg. A szja-törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét. de az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit nem tudja teljes összegben igénybe venni. nem érvényesíthetők: • A közteherjegy értékének (alkalmi foglalkoztatás) kedvezménye. személyi kedvezmény. 58 59 Szja-törvény 43. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények érvényesítésének általános feltételei Az összevont adóalap utáni kedvezmények csak az összevont adóalap utáni adót meg nem haladó mértékben érvényesíthetők. 3. akkor további adókedvezményt természetesen nem tud érvényesíteni. § (1) .68 az összevont adóalap utáni adója nulla. következő sorrendben59 kerülhet sor: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye. sor „d” oszlop) is függ. 2. 4. ha Ön több jogcímen is érvényesíthet kedvezmény(eke)t. Ilyen eset lehet. évtől az alábbi jogcímeken. az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények megszűntek. csak az(oka)t a kedvezmény(eke)t jelölje. • A megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye. ha Ön több jogcímen is jogosult adókedvezmény igénybevételére.

évben lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összegről a hitelintézet igazolásával rendelkezik. költségtérítés. sorok: A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg halasztott kedvezménye A személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírása 2007. a kedvezmény megosztására nincs lehetőség.és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának kedvezménye. A kedvezményt az adós vagy adóstárs érvényesítheti. a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj. függetlenül attól. Amennyiben a fentieknek megfelel és a 2010. Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények részletezése 37 – 39. január 1-je előtt megkezdődött. a szja-törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező előírásait változatlan tartalommal lehet alkalmazni azon hitelek esetében. • A magánnyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye. • Képzési költségként (tandíj. a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben. Azonban. hogy 2007. december 31-én hatályos előírásait vegye figyelembe az adókedvezmény halasztott érvényesítésekor. Amennyiben a magánszemély 2007.69 • A megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény. részére az adókedvezmény továbbra is jár a személyi jövedelemadóról szóló törvény lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos kedvezményről rendelkező 2006. • Közcélú adomány. Az előtörlesztés esetén szintén változatlanul megilleti a magánszemélyt az adókedvezmény az előzőek szerint. amelyek tekintetében a hiteltörlesztés 2007. • Élet. tartós adományozás kedvezménye. január 1-ig megkezdődött-e a tőke törlesztése. egyéb térítés) befizetett összeg kedvezménye. január 1-je előtt a fentieket fizette. december 31-én hatályos előírásai szerint. A lakáscélra felvett hitel törlesztésébe az szja-törvény szerint beletartozik a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve). akár 30%-os mértékű kedvezményre jogosult – nem haladhatja meg a 120 000 forintot. III. a kamatfizetés. • Üzleti hitel kamatának kedvezménye. • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói befizetés kedvezménye. Az igénybe vehető kedvezmény összege adóévenként – akár 40%. . január 1-jén hatályát vesztette.

építtetésére. vagy ha a kormányrendelet szerint gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult. akkor az Önt egyébként megillető kedvezményt. sor „a” oszlopa) a 3 400 000. ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön. ha egyébként a törvényben meghatározott feltételek az Ön esetében fennállnak. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000. Nem vonatkozik az időbeli korlát Önre. ha a bővítés eredményeként a lakás alapterületének növelésével a lakószobák száma legalább egy lakószobával nő. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. a legfeljebb 120 000 forintot csökkentenie kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával. későbbiekben ismertetett esetben a 4 400 000 forintot nem haladja meg. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. akinek az összes. illetőleg a törvényben meghatározott. ha a folyósított hitel áthidaló kölcsönnek minősül.70 Fontos! A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 30%-os. új lakáshoz kamattámogatásos és üzleti kamatozású) vett fel. illetve 40%os kedvezmény igénybevételénél a 2010. lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megvásárlására 1993. Az adókedvezmény csak egy önálló ingatlanhoz kapcsolódóan. Ha Ön lakás építésére. évi jövedelme a 3 400 000 forintot meghaladja ugyan. bővítésére vagy lakótelek. A lakás bővítésére felvett hitel törlesztése csak akkor jogosít kedvezményre. de nem több 4 000 000 forintnál. a kezelési költségek és a hitelfolyósítási díj megfizetésére fordított. Ezen a címen adókedvezményt a lakástakarék pénztártól felvett hitelre csak akkor lehet igénybe venni. december 31-e után hitelintézettel lakáscélú felhasználásra lakáscélú hitelszerződést kötött. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthető. Amennyiben Ön ugyanazon ingatlanhoz egy szerződésbe foglaltan több hitelt (pl. ha az egyéb feltételek fennállnak. a kamat. . akkor ezen hitelek törlesztése a kedvezmény alapjául szolgálhat akkor. évi jövedelme (1053-A lap 28. egy hitelszerződés adósaként vagy adóstársaként vehető igénybe. illetve a 4 400 000 forintos jövedelemhatárba! A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére csak az a magánszemély jogosult. Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követő négy adóévben érvényesíthető. amikor a hitel igénylőjének a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van. a hitelintézet által kiállított igazoláson feltüntetett összeg után adókedvezményt érvényesíthet akkor. akkor a hitel adósaként (adóstársaként) a szerződés alapján 2010-ben a tőke törlesztésére – ideértve az előtörlesztést is –. lakás tulajdonjogának. Amennyiben az Ön összes.

amelynél a hitelfelvétel indokaként a lakáscélú felhasználás került megjelölésre. ha azt a tulajdonjogot szerző magánszemélyt megelőzően más lakcímként még nem jelentette be. illetőleg haladta meg a 10 000 000 forintot. belföldön fekvő lakás építéséhez. A magasabb mértékű kedvezménynek további feltétele. 40% az adókedvezmény mértéke az adóévben a tőke. akkor Ön a hitel ily módon törlesztett összege után jogosult az adókedvezményre. amelyet Ön a munkáltatójától a hitelintézetnél fennálló lakáscélú hitelének a részben vagy egészben történő törlesztése céljából kapott hitelből finanszírozott akkor. a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett. ha • az Ön által felvett hitel a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott kamattámogatásban részesült és • az Ön által a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélra felvett hitel. korszerűsítésre felvett hitel adókedvezményre nem jogosít. hitelek összege együttesen nem haladja. 30% az adókedvezmény abban az esetben. A kedvezmény szempontjából új lakásnak az a lakóingatlan minősül. A munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel törlesztése kedvezményre nem jogosít. építtetéséhez történjen. Ön által felvett lakáscélú hitel. ha a kedvezmény alapjául szolgáló. Ha a munkáltató által a lakáscélú hitel törlesztésére adott hitel után Ön legalább a törvényben meghatározott mértékű kamatot megfizette. vagy a kamatkedvezmény adóköteles. valamint a 40%-os mértékű adókedvezményi feltételek nem valósulnak meg. új lakás tulajdonjogának. ha a kamatkedvezmény után nem kell az adót megfizetni. hogy a hitel felvétele belföldön fekvő lakótelek. valamint új lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes jogcímen történő megszerzéséhez. amelynek első átruházására a kedvezmény alapjául szolgáló hitel felhasználásával került sor akkor. mivel a kedvezmény csak a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel törlesztésére tekintettel érvényesíthető. A törvény különbséget tesz az új és a régi lakóingatlanhoz felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez fűződő kedvezmény között. a hitelintézet által kiadott igazolásban szereplő összeg után akkor.71 Nem jogosít adókedvezményre a hitelintézettől felvett olyan személyi hitel. Nem jogosít kedvezményre az a törlesztés sem. vagy nem haladta meg. A kedvezmény alkalmazhatósága szempontjából lakáscélú felhasználásnak tekintendő: . hitelek együttes összege a 15 000 000 forintot nem haladja. A felújításra.

lakás tulajdonjogának. A 37. illetőleg 30%-kal kiszámított összeget. sor „c” oszlopa szolgál az Önt megillető lakáscélú adókedvezmény együttes összegének a feltüntetésére. ha a számított összeg magasabb 120 000 forintnál. A „c” oszlop kitöltésekor az Önre vonatkozó jövedelemkorlátot is vegye figyelembe. ha Ön egy szerződés alapján az új lakásához a kamattámogatásos hitel mellett piaci kamatozású hitelt is felvett. továbbá a hitel felhasználásával megszerzett önálló lakóingatlanban egyben a tulajdonostársa is. akkor a már említett korlátokon belül úgy a 40. akkor az adókedvezményre jogosító jövedelem-határ az Ön esetében 4 400 000 forint. a 38. sor „b” oszlopába írja be. sor „a” oszlopába. akkor az annak törlesztésére fordított összeget a 37. valamint Önnnek a kedvezményre jogosító lakáscélú hitelszerződésben adóstársaként szerepel. feltéve. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése. ha az Ön által felvett lakáscélú hitel Önt a 30%-os kedvezményre jogosítja. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvénynek. amely legfeljebb 120 000 forint lehet. vagy az szjatörvénynek a hitelszerződés megkötése napján hatályos rendelkezése szerinti – az előzőekben nem említett – lakáscélú felhasználás. Abban az esetben. de legfeljebb a 2015. sor „b” oszlopába legfeljebb 120 000 forintot írhat. ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez. hogy a felvett. A 39. Ha Ön új lakása szerzéséhez kamattámogatásos hitelt kapott. Ne felejtse el e sorok „b” oszlopaiban feltüntetett kedvezmény együttesen sem haladhatja meg a 120 000 forintot. Figyelem! A lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét az átmeneti rendelkezések szerint. az összeg 40%-át pedig a 37. az összeg 30%-át. akkor törlesztésére fordított összeget a 38. . évi adójával szemben lehet érvényesítenie. élettársa az adóévben 6 hónapot meghaladó időtartamban gyermekgondozási segélyre volt jogosult. Amennyiben az Ön házastársa. sor „b” oszlopába írja be. ha az Ön bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem több 5 000 000 forintnál. mint a 30%-os kedvezményt is érvényesítheti.72 • • • • a belföldön fekvő lakótelek. e sor „b” oszlopában csak 120 000 forintot tüntessen fel. a belföldön fekvő lakás építése. a legfeljebb 120 000 forintot csökkenteni kell a 4 400 000 forint feletti jövedelem 20%-ával akkor. építtetése. A 40. sor „a” oszlopába. A „c” oszlopba írt összeg nem lehet több 120 000 forintnál. azaz. kétféle hitel együttes összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg. valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. Abban az esetben.

Az orvosi igazolást nem kell csatolni.73 40. amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt. sor: A súlyos fogyatékosság miatt levonandó összeg Súlyos fogyatékosság esetén orvosi igazolás alapján havi 3 675 forinttal (az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ával) lehet csökkenteni az adót mindazokra a hónapokra. Rendeletben. 29. csak megőrizni. nem kell új igazolást kérnie. aki rendelkezik ezzel a regisztrációval. Ebbe a sorba a „d” oszlopba tehát annyiszor 3 675 forintot – legfeljebb 44 100 forintot – lehet beírni. egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. Amennyiben Ön az őstermelői igazolványa alapján mezőgazdasági őstermelő – a kistermelő is őstermelő – vagy őstermelői tevékenységet folytató családi gazdaság tagja. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak a 2010.) Korm. illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. január 1-től kiadott igazolások esetében az a személy tekinthető. Ha Ön a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg. és az őstermelői tevékenység utáni adó a 100 000 forintot nem éri el. 60 Szja-törvény 39. (XII. 41. vagy jövedelmét a bevételének 90%-ában határozta meg. A kedvezmény igénybevételének jövedelemkorlátja nincs! A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. Az érvényesített kedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 2007. Akinek az állapota végleges és korábban már kiadták az erről szóló igazolást. aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély).) EüM rendeletben szerepel. akinek a betegsége. az adóévben igénybe vett agrár csekély összegű (agrár de minimis) támogatásnak minősül. legfeljebb 100 000 forint Ebben a sorban csak az a magánszemély érvényesíthet kedvezményt. ahány hónapig fennállt a fogyatékosság. A támogatást a bevallás benyújtásának évében kell agrár de minimis támogatásként figyelembe venni. de legfeljebb 100 000 forinttal csökkentheti az összevont adóalap utáni adóját. 29. akkor az őstermelésből származó jövedelmének adójával. § (1) . sor: Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény. (XII.60 Közös őstermelői igazolvány alapján is csak az a tag érvényesíthet ezen a címen adókedvezményt. vagy csak regisztrált magánszemély és jövedelmének kiszámítására tételes költség-elszámolási módot választott. évtől kezdődően.

Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem adóját úgy kell kiszámítani. 2010. ha az eltartotti létszám legalább 3 fő. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. amely meghaladja az adott jövedelemkorlát feletti összes jövedelme 15%-át. A jövedelem-korlátot és a hozzá tartozó eltartotti létszámot a törvény a következők szerint határozza meg: . akkor annak összegét ebben a sorban kell szerepeltetnie. A családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége az eltartotti létszámtól és a jövedelemnagyságtól is függ. ha az éves összes jövedelme nem haladja meg a 7 620 000 forintot. sor „d” oszlop) nagyságától függ. sor: A családi kedvezmény eltartottak után Amennyiben Ön családi kedvezmény címén kívánja az összevont adóalap utáni adóját csökkenteni. Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 000 forintot. sor) a 14. Ha Ön családi kedvezményt érvényesít és az Ön összes. évi jövedelme az eltartotti létszámhoz rendelt jövedelemkorlátot meghaladja. sorban szereplő jövedelemmel együtt és nélküle is. A mezőgazdasági őstermelői kedvezmény igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár 7 620 000 forint. A családi kedvezmény érvényesíthetősége az eltartotti létszámtól és a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemély összes. évi jövedelme a következőkben felsoroltak szerinti jövedelemkorlátot meghaladja.74 Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek kifizetett. akkor Ön a kedvezmény összegének azt a részét érvényesítheti. ha az Ön összes. Az Önt megillető kedvezmény teljes mértékben akkor érvényesíthető. Abban az esetben. a kedvezményt pedig csökkenteni kell akkor. de legfeljebb a 100 000 forintnak a 7 620 000 forint feletti rész 15%-át meghaladó része érvényesíthető. 2010. úgy a kiszámított kedvezmény összegének. hogy meg kell határozni az összevont adóalap adóját (36. számlával igazolt összegnek az őstermelői tevékenységgel arányos része vehető figyelembe. 2010. 42. Családi kedvezményt csak akkor lehet igénybe venni. ha az éves összes jövedelme a 7 620 000 forintot meghaladja. évi adóalapkiegészítéssel növelt jövedelmének (28. ha a mezőgazdasági őstermelői tevékenységen kívül más forrásból is van összevonandó jövedelme. és meg kell állapítani a két adóösszeg különbözetét.

de egyetlen napján sem haladta meg a hat főt. • 10 160 000 forint. • 8 890 000 forint. de egyetlen napján sem haladta meg az öt főt. hogy a 03-as lapon nyilatkozzanak arról. úgy a 1053-03-as lapot is töltse ki! Amennyiben a családi kedvezményt születendő gyermekére (is) érvényesíti. 2010. A megosztás feltétele. A családi kedvezményt a kedvezményezett eltartott után a jogosult magánszemély érvényesítheti. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a három főt. akkor az Önt megillető családi kedvezmény összegéből az értékhatárt meghaladó rész 15%-át meghaladó részt érvényesítheti. A kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4 000 forint feltéve. hogy a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát egyikük sem veszi igénybe. hogy az eltartottak létszáma az adott hónapban legalább a három főt eléri. akkor ebben az esetben a 03-as lapon a várandósság tényéről kell nyilatkozatot tennie. évi jövedelme meghaladja az eltartotti létszámhoz kapcsolódó jövedelemhatárt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a négy főt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján elérte. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta az öt főt. Amennyiben az eltartottak száma és a jövedelem nagysága alapján érvényesíthet családi kedvezményt. ha az eltartottak száma az adóév bármely napján meghaladta a hat főt. Az Ön által érvényesíteni nem tudott kedvezményt házastársa. ha a házastárs. Abban az esetben. • 9 525 000 forint. adóazonosító jelét adóbevallásukon feltüntessék. Mielőtt kiszámítaná a családi kedvezmény összegét. de egyetlen napján sem haladta meg a három főt. de egyetlen napján sem haladta meg a négy főt. Kedvezményezett eltartott . olvassa el a következőket! Amennyiben az Ön összes. bevallása elkészítésekor ezekre is legyen tekintettel. A törvény lehetőséget ad arra.75 • 7 620 000 forint. hogy a 03-as lapon erről közösen nyilatkozzanak és egymás nevét. hogy a jogosult az őt megillető családi kedvezményt a vele együtt élő házastársával. élettársával megossza. • 8 255 000 forint. akkor a jogosult által érvényesíteni nem tudott kedvezményt is csökkenteni kell az értékhatárt meghaladó rész 15%-ával. Tekintettel az előzőekben ismertetett korlátokra. illetőleg élettársa veheti igénybe. Élettársak esetén a megosztás feltétele még. élettárs összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme is meghaladja az eltartotti létszámhoz tartozó jövedelemhatárt. vagyis a jövedelemnagyságtól függően számítsa ki az Önt megillető kedvezményt.

vagy más. illetve EGT-állam hasonló joga alapján más. hasonló ellátást folyósítanak. a rokkantsági járadékot folyósítják. az intézményben elhelyezett személyre tekintettel kapja. A kedvezmény összegének a megállapítása során az eltartottak létszámába azokat a személyeket is be kell számítani. • a magzat. csak az elévülésig meg kell őrizni. aki a családi pótlékot szociális intézmény vezetőjeként. javítóintézetben nevelt. • aki rokkantsági járadékban részesül. vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. • a családi pótlékra saját jogon jogosult. ha ebben a hónapban a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. de rájuk tekintettel családi pótlékot nem folyósítanak. akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének a megállapítása során figyelembe vesznek. július 1-től bejegyzett élettárs is. Saját jogon családi pótlékban részesülő. vagy az anyával közös háztartásban élő házastársát61 kell tekinteni. Magzat esetében jogosultsági hónapnak azt a hónapot kell tekinteni. Amennyiben az adóbevallás benyújtását követően történik a magzat. napot követően) legalább egy napig fennáll. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. amely hónapban az orvosi igazolás alapján a várandósság (a várandósság kezdetétől számított 91. mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám. ikermagzat felismerése. akkor a kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult. amely hónapra a családi pótlékot. . gyermekvédelmi gondoskodás alatt állóra tekintettel kapja. vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő. illetőleg rokkantsági járadékban részesülő kedvezményezett eltartott esetében jogosultnak a vele közös háztartásban élő magánszemélyek egyike minősül. illetőleg az. (Az orvosi igazolást nem kell az adóbevallással beküldeni. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély. aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a családi pótlékra jogosult. aki a családi pótlékot. A családi kedvezmény szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap tekintendő. Magzat esetében jogosultnak az anyát. Amennyiben a kedvezményezett eltartott olyan személy. akire tekintettel családi pótlékot. napjától a megszületéséig. akkor a jogosult a családi kedvezményt önellenőrzés útján érvényesítheti. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot.) A gyermek megszületésének hónapját figyelmen kívül kell hagyni akkor. 61 2009.76 • az. ikermagzat fogantatásának 91.

illetőleg a munkáltatói adómegállapítás időpontjáig nem ismert. felnőttképzés költségeként befizetett összegek halasztott kedvezményeinek érvényesítéséhez vegye elő a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásait. élettársával megossza. A saját jogon családi pótlékra jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő esetében az év végi bevallásban is azt kell jogosultnak tekinteni.kiegészítés összegének a kedvezményét. illetve a felnőttképzés első ízben történő megszűnését követő öt egymás utáni adóévben. akkor az év végén a jogosultnak nem minősülő élettárs csak a jogosult által érvényesíteni nem tudott részt vonhatja le az összevont adóalap utáni adójából. sorban szerepeltetett vállalkozói kivét. hogy a többi kedvezményi jogcímeken is érvényesíthető kedvezményekkel is élni tudjanak. Ez azonban nem zárja ki azt. nyilvántartás vezetése mellett. a közös gyermekeket nevelő élettársaknak arra. hogy az erről szóló igazoláson a kedvezmény halasztása bejegyzés szerepeljen. A törvény lehetőséget ad az együtt élő házastársaknak. Abban az esetben. valamint a magzat esetében az év végi bevallásban bármelyik jogosult érvényesítheti a kedvezményt függetlenül attól. Az „a” oszlopba ne felejtse el a kedvezmény alapját beírni! 45. 43. ha csak egyikük jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. sorban szerepeltetett személyes közreműködői díj-kiegészítés összegének. 206. akinél azt az adóelőleg megállapításakor figyelembe vették. hogy az előzőek szerinti kedvezményezett eltartottak utáni kedvezményt a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával. tetszőleges elosztásban érvényesíthető. A kedvezmény halasztott érvényesítésének feltétele. élettárs által érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összege az adóbevallás benyújtásáig. A halasztott kedvezmény a hallgatói jogviszony első ízben történő megszűnését. évi LXXVII. tv. hogy év végén döntsék el. sor: Tandíj. és/vagy 11. ha a házastárs. 62 2009. sor: Egyéb kedvezmény Ebben a sorban tüntetheti fel az 5. hogy év közben az adóelőleg megállapítása során melyiküknél vették azt figyelembe. Élettársak esetében.77 A családi pótlékra nem saját jogon jogosultak. a maradék összeg érvényesítése csak önellenőrzéssel történhet meg. § (7) bekezdés . a családi kedvezményt melyikük érvényesíti figyelemmel arra is. felnőttképzés díja címén igénybe vehető halasztott kedvezmény62 A tandíjként (képzési költségként).

2010. hogy a kedvezmények együttes összege az őstermelői adókedvezménnyel sem haladhatja meg a 100 000 forintot. akkor az „a” oszlopba írja be a halasztott kedvezmény alapját. sor „a” oszlop) a 3 400 000 forintot meghaladja. évi jövedelme (28. sor „a” oszlop alapján a 3 400 000 forint feletti rész 20%-át kell meghatározni. A 28. felnőttképzési díjba beleértendő a vizsgadíj is. ha az Ön összes. Amennyiben Ön a 2010. ha az Ön összes. egyéb térítés is. az összevont adókedvezmény mértéke a 100 000 forintból a 3 400 000 forintot meghaladó jövedelemrész 20%-át meghaladó rész.78 A tandíjba beleértendő a költségtérítés. hogy mekkora az a keret. de legfeljebb a 2015. évi adóalap-kiegészítést nem kell beszámítani a 3 400 000 forintos jövedelemhatárba! Abban az esetben. az a kedvezmény alapját nem képezheti. a „c” oszlopba pedig annak a 30%-át. akkor a már említett jogcímeken érvényesíthető kedvezmény nagyságának a meghatározásához ki kell számítani a 200 000 forint 20%-át. A kedvezmény igénybevételéhez az egyes évek vonatkozásában hatályos előírásokat is vegye figyelembe! Figyelem! A tandíj. felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény érvényesítésének egyik feltétele. Abban az esetben pl. akkor mielőtt az adókedvezményeket kitöltené. célszerű meghatározni. amely egyáltalán érvényesíthető. Fontos! A kedvezmény igénybevételénél a 2010. ami 40 000 forint.. . a pótvizsga díját azonban figyelmen kívül kell hagyni. évi jövedelme (28. A tandíj. így a magánszemély rendelkezésére álló keret 60 000 forint lesz. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. 2010. évben halasztott kedvezményt kíván igénybe venni. hogy az Ön összes. másik feltétele. Az adókedvezmény beírásakor erre a korlátra is célszerű figyelemmel lenni. ezt le kell vonni a 100 000 forintból. évi adóalap-kiegészítés nélküli jövedelme ne haladja meg a 3 400 000 forintot. Amennyiben az Ön összes. amely a rendelkezésre áll. adóalap-kiegészítés nélküli 2010. sor „a” oszlop) több 3 400 000 forintnál. felnőttképzés címén a halasztott kedvezményt az átmeneti rendelkezések szerint. évi jövedelme 3 600 000 forint. évi adóval szemben lehet érvényesíteni. majd azt a 100 000 forintból levonva meghatározható mekkora lesz az a kedvezmény összeg. de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 000 forint lehet.

sor: Az összevont adóalapot terhelő. sorba nullát kell írnia. valamint az önálló tevékenység hiányában levonható kamarai tagdíj összegét is a kapott igazolás alapján. forintra átszámított összeget írja be. mely a 36. sor: A 2010-ben kapott. törvényben meghatározott és az állami végkielégítésnek a következő év(ek)re átvitt része Itt kell feltüntetnie a 2010-ben kapott. sor). A levont 10 és/vagy 25%-os adót az „a” oszlopban lévő téglalapba kell beírnia. 47. évi összevont adóalapját terhelő adónak az adókedvezményekkel csökkentett összegét kell feltüntetnie. az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetnie. akkor ebben a sorban nem szabad adatot szerepeltetnie! 51. olvassa el a bevallás 5. sor: A 2010-ben felvett osztalékelőleg Ebben a sorban a kifizető által kiadott igazoláson szereplő – kifizető hiányában a nyilvántartása szerinti összeget – tüntesse fel. amelyet a következő évi összevont adóalap megállapítása során figyelembe kell vennie. törvényben meghatározott és az állami végkielégítés azon fennmaradó részét. sor összegéből a 46. A bizonylatokon. IV. sorok összegezett. sorban szereplő összeg levonása után fennmaradó adóösszeg. soránál leírtakat is! Amennyiben a 2010-ben kapott végkielégítés teljes összege után az adót 2010ben fizeti meg (5. 52. kedvezményekkel csökkentett adó Ebben a sorban a 2010. Amennyiben a 46. Csak a 2010-ben felvett. amely a 8. sor: Munkavállalói érdekképviseleti tagdíj Ebbe a sorba írja be a munkavállalói érdekképviseleti szervezet részére befizetett (levont) igazolt tagdíj összegét. Ez az összeg lesz az. sorban szereplő adóval azonos összeget írt be. A hónapok számára szolgáló négyzetben tüntesse fel az átvitt hónapok számát. és még 2010-ben osztalékká nem vált osztalékelőleget tüntesse fel.79 46. sorba a 36. sor: Az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összesen Ebbe a sorba a 39 – 45. . a nyilvántartásban külföldi pénznemben szereplő. akkor a 47. Egyéb adatok 50. és 65. Kérjük. sor kitöltése után különbözetként mutatkozik.

akkor ne felejtse el a 8. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. sor: A 2010. évi Ha az Ön munkaviszonya megszűnt. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. . sorból a bérjövedelem alapja. sor: A 25. akkor most ebben a sorban a 2010.80 53. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. évben kapott végkielégítést és annak összegét megosztotta. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. az adóalapkiegészítéssel növelt bérjövedelmet a „b” oszlopba kell beírnia. 2010. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Figyelem! Amennyiben az egyezmény alapján a belföldi munkaviszonyból származó jövedelme után külföldön kellett adóznia. ha a belföldi munkáltatójától származó jövedelme után egyezmény vagy viszonosság hiányában külföldön is adót kellett fizetnie. Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. évi Ha Ön a 2009. és ezzel összefüggésben 2010-ben végkielégítést kapott. évi jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok számát az „a” oszlopba beírni! Vegye elő a kifizetőtől kapott igazolást. évben kapott végkielégítésnek jövedelemszámításnál figyelembe vett hónapok száma: a 2010. és az adóalap-kiegészítéssel növelt bérjövedelem összege Fontos! Abban az esetben. sor: A 2009. mert a bér után Önt a törvényi feltételek fennállása esetén adójóváírás illeti meg. akkor a munkaviszonyból származó bér összegét ennek a sornak az „a” oszlopába írja be. és annak figyelembe vételével töltse ki e sort. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. sor: A 26 sorból a bérjövedelem alapja. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 56. sorban szerepeltetett. évben figyelembe veendő részre eső hónapok számát kell beírnia! Vegye elő a 0953-as adóbevallását és a végkielégítésről kapott igazolását! 55. 54. Az igazolás alapján a bér összegének alapját az „a” oszlopba.

évi jövedelem adója Ebbe a sorba a 47. évi adófizetési kötelezettség levezetése V. azonban a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani. Személyi jövedelemadó 61. évi XC. úgy a leírtak alapján különkülön kiszámított összegeket adja össze és a végeredményt írja be e sor „c” oszlopába. évi CXXIV. sorban. a 04-es lap 179. évben a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettséggel.81 Ne felejtse el a „b” oszlopban szereplő összeget a 27. pótlólag megfizetendő adó összege Ebben a sorban kell feltüntetnie. ha több jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettsége. Az erre szolgáló helyen balra kezdődően írja be a következő számjeleket: . úgy a 1053K bevallásban közölt 2010. ha valamely korábbi adóévben érvényesített adókedvezmény (rendelkezés) összegét vissza kell fizetnie. mert az összes bérjövedelem meghatározása nélkül a bevallása hibás lesz! 57. a különadó alapjának összegét az Szja-törvény rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. A leírtak alapján. amennyiben Ön érintett a 2010. és be kell számítani az éves összes jövedelem megállapításánál. természetesen. évi különadó alapját írja be a „c” oszlopba. sor: A 2010. sor „c” oszlopában szereplő tételek együttes összegét kell beírnia. A visszafizetési kötelezettség szabályait a következőkben találja meg. évi különadó alapot képező bevétel összege A 2010. sor: A 2010. törvénnyel módosított egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról. illetve módosításáról szóló 2010. törvény előírásai alapján. Abban az esetben. sor „d” oszlop adatának meghatározásánál figyelembe vennie. sorának „e” oszlopában és a 105305-ös lap 190. sor: A visszafizetendő adókedvezmény(ek). 2 3). több kötelezettség jelölésére is módja van (Pl. „a” oszlop kitöltésénél figyelembe venni. A 1053-C lap kitöltése A 2010. 62. E sor „a” oszlopában van lehetősége a visszafizetendő kedvezmények jellegét megjelölni. Ezt az összeget kell a 28.

a korábbi években igénybe vett adókedvezményt már nem. amely a szja-törvény – 2009. 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményt kell visszafizetnie. december 31-én hatályos – 7. Nem vonatkozik a visszafizetési kötelezettség azokra az érvényesített adókedvezményekre. Visszafizetési kötelezettséget eredményez a szerződés olyan módosítása is. törvény 206. Ez a szabály a gyakorlatban azt jelenti. vagy többször vett fel egy évnél rövidebb lejáratú kötvénykölcsönt. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés Pótlólag megfizetendő adó Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. amelyeknek az alapjául szolgáló díjfizetés évének utolsó napjától számított 3 év a rendelkezési jog gyakorlásáig már eltelt. vagyis a biztosítást megszüntette. értékesítette. ha Ön 2010-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát – a szerződéskötést követő 10 éven belül – gyakorolta. ha a biztosítása alapján egy évnél hosszabb lejáratú kötvénykölcsönt vett fel. bérleti szerződésének idő előtti megszüntetése számjele 1 2 3 4 A visszafizetendő biztosítási adókedvezmény összege63 (1) A korábbi évekről szóló bevallásában az élet. A járadékszolgáltatást nyújtó nyugdíjbiztosítás esetében a szerződéskötéstől számított 10 éven belül esedékes szolgáltatás csökkenő vagy egy összegben történő igénybevétele szintén az adókedvezmény elvesztésével jár. hogy amennyiben a rendelkezési jogával 2010-ben élt. 63 A 2009. § (8) bekezdés . évi LXXVII.82 A visszafizetendő kedvezmény megnevezése Biztosítási kedvezmény visszafizetése Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt NYESZ-R számláról. vagy visszavásárolta. Akkor is vissza kell fizetnie a kedvezményt. akkor csak a 2007-re.és/vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor. számú melléklete szerint a rendelkezési jog gyakorlásának minősül.

bérleti szerződésének idő előtti 64 65 2009. ha Ön a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem teljesítette. ha a NYESZ-R számlájáról nem nyugdíjszolgáltatásként vett fel összeget. és erre tekintettel a lekötött pénzeszköz 10 százalékának átutalásáról rendelkezett. évben olyan biztosítási szerződése felett rendelkezett. A visszafizetendő összeget írja be ebbe a sorba. és 2008. amelyre tekintettel 2007-2009. és a „c” oszlopba az összesen összeget írja be! A tartós adományozás visszafizetendő külön kedvezménye64 Változás! Megszűnt a tartós adományozás címén igénybe vett kedvezmény után a visszafizetési kötelezettsége abban az esetben is. években adókedvezményt érvényesített. évben megszüntette. években érvényesített biztosítási kedvezmény 20 százalékkal növelt összegét. akkor 20%-kal növelten vissza kell fizetnie azt az összeget. § (4) bekezdés 66 Szja-törvény 44/B. A visszafizetendő összeget kell beírnia ebbe a sorba. évben érvényesített adókedvezmény alapjaként figyelembe vett biztosítási díj 36 százalékát. A számítás eredményeként kapott összeget kell ebbe a sorba beírnia. § (10) bekezdés Szja-törvény 44/A. sor „a” oszlopban jelölje az 1 számjelet.83 Ha Ön 2010. Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. § (4) bekezdés b) pont . évi LXXVII. Ehhez az összeghez adja hozzá a 2009. nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetés66 (3) Abban az esetben. NYESZ-R számláról. Számítsa ki a 2007. amelyet az állami adóhatóság az Ön rendelkező nyilatkozata alapján a lekötésre tekintettel az egyéni számlájára átutalt. Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt65 (2) Ha az önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál fennálló számlakövetelését (annak egy részét) legalább 24 hónapra lekötötte. akkor a következők szerint állapítsa meg a visszafizetési kötelezettségét. A 62. majd ezt követően a lekötést – akár részben is – 2010. úgy a rendelkező nyilatkozatai alapján az állami adóhatóság által a NYESZ-R számlájára átutalt összeg(ek)et 20%-al növelten köteles visszafizetni. törvény 206.

Az összevont adóalapba tartozó jövedelme után külföldön fizetett adó összegét ennél a sornál ne vegye számításba. A különbözet. 63. akkor itt a végkielégítés adóelőlegének csak a 2010. évi adófizetési kötelezettség összegének feltüntetésére szolgál. hogy a 61.84 megszűntetése miatti adófizetési kötelezettség67 (4) Az önkormányzat részére bérbe adott lakás. ahányszor a végkielégítés egy hónapra eső részét a 8. évi adófizetési kötelezettség összege Ez a sor a 2010. és annak egy részét a következő évi összevont adóalapjához kell hozzászámítania (a bevallás 50. és az adóbevallásban elszámolt költség meghaladja a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%kal meghaladja az adóalap megállapításakor elszámolt igazolt költséget. mely az adó alapjául szolgáló összeg („a” oszlopban). § (4) bekezdés . hogy a kifizető által levont 17% adóelőleg összegének egy hónapra jutó részét annyiszor veszi számításba. 65. sorok összegét. 31. évi 67 68 Szja-törvény 74/A. ha az adóévben megszerzett bevételét terhelő adóelőleg megállapításához a kifizetőnek tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte. sorában is adatot tüntet fel). Ezt úgy számíthatja ki. 64. 2010-ben törvényben meghatározott végkielégítésben részesült. a különbözet 39%-a pedig a „c” oszlopban kell szerepeltetnie. mivel a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele a 30. sor: A kifizetők által levont adóelőleg összege Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. és 63. sor: Az adóelőleg megállapításához tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján fizetendő 39%-os adó68 Ezt a sor abban az esetben kell kitöltenie. § (4) bekezdés Szja-törvény 48. soroknál történik. sornál található útmutatót. A megállapított adófizetési kötelezettséget és a felszámított késedelmi pótlékot ebbe a sorba írja be. Ezt úgy számíthatja ki. bérleti szerződésének idő előtti megszűntetése miatt keletkezett adófizetési kötelezettség kiszámításához olvassa el a 164. évre eső részét veheti figyelembe. Ha a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a nyilatkozatában megjelölt költség 5%-át. adja össze a naptári évi jövedelmeiről kiállított igazolások alapján a kifizetők (munkáltatók) által levont adóelőlegeket. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt költségkülönbözet alapján a 39%-os adót megfizetnie akkor. sorban lévő adó összegéhez hozzáadja a 62. és a 33. sorban 2010. sor: A 2010.

amelyet a bevallásadási kötelezettség alá eső elkülönülten adózó jövedelmei után 2010. kamat. . Ebből az összegből a kifizetőnek 10 és/vagy 25%-os adót kellett levonnia a kifizetéskor. illetőleg a 189. amelyből a kifizető adót (és nem adóelőleget) vont le és ezt a jövedelmét nem kell bevallania (pl. évben osztalékká nem vált osztalékelőlegből levont 10. kifizető által levont adóelőleget ne ebbe. kamat és vállalkozásból kivont jövedelem utáni adó megállapításakor vehette figyelembe a 05-ös lap 187. és a 169. hanem az 68. vállalkozásból kivont jövedelem után a külföldön levont adót ne itt vegye számításba. ha a 2009. sor „a” oszlopában kell szerepeltetnie. és még a 2010. az általa kiadott igazoláson is szerepel.85 jövedelemként tüntette fel. akkor az arra jutó. sorokhoz írt útmutatót! 67. Mielőtt Ön ezt a sort kitölti. a várható eredmény terhére. akkor ebben a sorban a nem bevallás köteles jövedelméből levont adóösszeget nem szabad feltüntetnie. sorba írja be. sorok kitöltésekor. Feltétlenül olvassa el a 167. és az.. Az Önnek 2010-ben kifizetett. 66. A külföldön is adóköteles osztalék. évben vont le a kifizető. illetőleg 25%-os adót nem itt. évben. Abban az esetben. Ha Önnek olyan bevétele is volt 2010-ben.. akkor a munkáltató által a végkielégítésből levont adóelőleg teljes összegét vegye figyelembe ennek a sornak a kitöltésénél. sorban nem szerepelhet adat). sor) után 2010-ben adózik (a 8. akkor a levont adó összegét ebben a sorban tüntesse fel. sor: A kifizetők által levont forrásadó összege Ebbe a sorba mindazon forrásadó együttes összegét kell beírnia. hanem az 52. Az így megállapított összeget kell ebbe a sorba beírnia. évben felvett osztalékelőlegből levont adó összege Ezt a sort akkor kell kitöltenie. sorban is tüntetett fel adatot. majd írja át ide az osztalékelőlegből levont adó összegét. Ha Öntől a kifizető az értékpapír értékesítésekor az árfolyamnyereség címén elért nyereségéből adót vont le. 188. vegye elő a 0953-as bevallását. ha Ön a 2010-ben kifizetett végkielégítés teljes összege (5. mert azokat az ilyen osztalék. egy szerződésből származó 15 000 forint alatti. osztalékelőleget kapott. Ha Ön a 9. összevonás alá nem eső bevétel esetében). sor: A 2009.

Önnek az egyes negyedévekben keletkezett adó. melyet Önnek kellett megfizetnie. sorokban tüntesse fel! Ha Önnek egyéni vállalkozóként. Ebben az esetben a IV. a 2010. A kifizetéskor levont 18% adóelőlegből az arányos megosztás szerinti részt lehet figyelembe venni a 2010-es évben. Itt kell szerepeltetnie azt az adót.-68. sorok: Az adózót negyedévente terhelő adó. Vegye figyelembe a 9. 69. hogy az adót. Ezekben a sorokban. sornál leírtakat is. 70–73. adóelőleg összegét! Azt a 65. adóelőleget a kifizető nem tudta levonni. Az adót. adóelőleg69 Ide nem írhatja be a kifizetőtől kapott igazolás szerint kifizető/munkáltató által levont adó. adóelőleget is. sor: A korábbi végkielégítésnek a 2010. § . adóelőleget a negyedévet követő hónap 12-ig kellett megfizetnie. mert az adót. sor) kötelezettségeként írja be. akkor annak az Ön által negyedévente megállapított fizetési kötelezettség összegét az adóbevallásban fel kell tüntetnie. fizetővendéglátó tevékenységet folytatóként vagy magánszemélyként adót. az adóév elejétől számított összeget. évben esedékessé vált. sorba kell beírnia a kifizető hiányában. a 2010. mezőgazdasági őstermelőként. évben felvett osztalékelőleg adójának összegét. ha azok együttes összege az adóév elejétől számítva a 10 000 forintot nem haladta meg. adóelőleget megfizetnie akkor. ezt kell ebbe a sorba beírnia. adóelőleg fizetési kötelezettségeit kell szerepeltetnie az „a” oszlopokban függetlenül attól. Nem ide. sorba is írt adatot). figyelembe vehető levont adóelőlege Ebbe a sorba akkor írjon. ha 2009-ben kapott állami vagy törvényben meghatározott végkielégítést és azt megosztotta (9. hanem az 52. Nem kellett az adót. vagy a törvény szerint nem kellett levonnia. és e miatt Önnek keletkezett fizetési kötelezettsége. amelyet Önnek azért kellett megfizetnie a kifizető által adott igazolás alapján. sorok együttes összegét írja be. 69 Szja-törvény 49. sor: Összes levonás Ebbe a sorba az 65-68. negyedév (73. adóelőleget kellett fizetnie.86 68. adóelőleget megfizette-e vagy sem! Kifizető hiányában az osztalékjövedelem adójának összegét is itt kell feltüntetnie. s emiatt. évben is keletkezett adófizetési kötelezettsége.

de a 2010-es évben befizetett adókülönbözetet ide nem írhatja be! Ha Ön alkalmazottat foglalkoztató őstermelő. sorok „a” oszlopainak összegét. vagy a fizetővendéglátás utáni tételes átalányadó kötelezettsége összegét is. amely nem kifizetőtől származott. évi jövedelme utáni adóelőleg. Nem vehető figyelembe ennek a sornak az összegében a 2010. adóelőleget teljes egészében Ön meg is fizette. Ha Ön egyéni vállalkozó. január 12-éig befizetett negyedik negyedévi előleget is itt vegye számításba kötelezettségként. akkor a befizetett tételeket e sor „b” oszlopába kell beírnia. ha a 1053-06-01-es lapon ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmeivel kapcsolatban az adókiegyenlítési kerete fedezet nyújt az adókiegyenlítésre jogosító összeg egészének (egy részének) figyelembe vételére. és ezért Ön személyesen (is) fizetett adóelőleget. adóelőleget nem vont le. évi jövedelméről szóló adóbevallásában a 2009-es évre megállapított. egyéni vállalkozóként a 2010. ebbe a sorba a saját. azt ebben a sorban figyelembe veheti „adókiegyenlítés címén befizetett adóként”. akkor az alkalmazottól levont adóelőleget nem itt kell bevallania! 74. Ebben a sorban nem tüntetheti fel a kifizető hiányában az osztalékelőleget terhelő. sorának „c” oszlopában adatot tüntetett fel. vagy amelyből annak kifizetője adót. vagy más kifizetésekből levont személyi jövedelemadó (előleg) összegét. mint 2011-ben megfizetett osztalékelőleg adója. Ha olyan jövedelme is volt. a mezőgazdasági őstermelőként (családi gazdálkodóként). 75. Ezt az osztalékká vált összeggel szemben a 1153-as bevallásában veheti majd figyelembe. megfizetett adó összegét. hogy az adót. sor: Az adózó által befizetett adóelőleg. 2010. . vagy az átalányadó alapja után befizetett adóelőleget kell beírnia. A 2009. vagy a várható adóhoz képest kevesebbet számolt ki. továbbá ha a forrásadót Ön már a bevallás benyújtását megelőzően saját maga befizette. feltéve. sor: Adókiegyenlítés miatt figyelembe vehető összeg Ebben a sorban akkor tüntethet fel adatot.87 Itt kell feltüntetnie pl. évi vállalkozói jövedelme és a vállalkozói kivét. adó E sor „b” oszlopába kell beírnia a 70-73. A 2010. évi vállalkozói jövedelme és vállalkozói osztalékalapja után 2010-ben megfizetett adó sem. Amennyiben a 1053-06-01-es lap 220. vagy más önálló tevékenységet folytató magánszemély. Ez az összeg nem tartalmazhatja az alkalmazottaktól.

88 Ha a 1053-06-02-es lapon csereügylet(ek)ből származó jövedelmeit (veszteségeit) részletezi. illetve a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt utóbb Önnek felróható okból az adóév végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik. sor: Adózó terhére mutatkozó különbözet Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. sor). 70 Szja-törvény 48. adóévekben és a 2010. sor) kevesebb. adóterhet nem viselő járandóságainak adóévi várható összegéről. akkor a különbözetként kapott összeget írja be ebbe a sorba. sor). adóelőleg (76. amelyet megfizetett adóként érvényesíthet a törvényi feltételek megléte esetén. adóelőleg együttes összege Ebben a sorban adja össze a kifizetők által levont (69. 2010. és/vagy 2009. adóévben cél szerinti felhasználása volt. hogy a részleteket teljes egészében megfizette. • az adóelőleg-megállapítás módjáról. sor) és az Ön által befizetett adóelőleget. sor).. 205.. 78. adót (74. évi adófizetési kötelezettsége (64.. ebbe a sorba írja be a befizetett adóként figyelembe vehető összeget a 1053-06-01 lap 202. és a 2008. 76. Ön az adott kifizetéstől függően nyilatkozhatott a következőkről az adóelőleg megállapítása során: • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről. sorának „h” oszlopában lévő összeget vegye itt figyelembe.. sorából! Ha részletfizetési kedvezményt engedélyezett az állami adóhatóság az ingatlan értékesítésből származó jövedelem megállapított adója megfizetésére. 2009. befizetett adó. akkor a különbözet 12%-át kell a bevallásban szerepeltetnie és befizetnie. • a magánszemély összevont adóalapjának. sor: Levont. akkor az adókiegyenlítést csak a megfizetett adó erejéig veheti figyelembe a cél szerinti felhasználás adójánál. A 105306-02-es lap 240. évi bevallása alapján veszteséget ért el. mint a 2010. feltéve. ebben az esetben jogosult adókiegyenlítésre. valamint az adókiegyenlítés miatt befizetettként figyelembe vehető összeget (75. Amennyiben ingatlan/vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelme keletkezett a 2008. sor: Adóelőleg befizetési különbözet alapján meghatározott 12%-os adó70 Ha olyan adóelőleg levonást kért nyilatkozattal a kifizetőtől. § (4) bekezdés . és 209. 77. A különbözetet 12%-át ennek a sornak a „c” oszlopában kell feltüntetni.

sor). sor: Visszaigényelhető adó. sorban kell feltüntetnie. e túlfizetések vagy azok egy részének átvezetésével is teljesítheti a befizetési kötelezettségét. a különbözetet a 80. ha a kiszámított különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot. ekho további külön fizetendő . akkor.89 • • • • bér esetén az adójóváírás figyelembevételéről. sor) több mint a 2010. sorban szereplő összeget kell beírnia. évi adófizetési kötelezettsége (64. pontját. akkor ebbe a sorba a 77. adóelőleg. akár a nyugdíjjárulékban (nem egyéni vállalkozói minőségben) visszaigényelhető összeg mutatkozik. és 8. adóelőleg Ha az Öntől levont és az Ön által befizetett adó. A 100 forintot el nem érő tartozását nem kell befizetnie. Ehhez töltse ki a 1053-170-es lapot! Ha a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni. a „Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok” című fejezetet! 80. fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérheti. hanem egészségügyi hozzájárulás kötelezettségre. sorban nincs adat). Feltétlenül olvassa el az Útmutató 6. ekho-ra. a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal. és a 78. Amennyiben nem kell 12%-os adót fizetnie (a 78. Nem kell a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatti költségkülönbözet alapján a 12%-os adót megfizetnie akkor. sorban lévő összegek együttes összegét kell feltüntetnie. a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról. járulékra. Ha Ön a többletként befizetett adót nem kéri vissza. 79. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő adó Ebben a sorban a 77. Amennyiben Önnek akár az egészségügyi hozzájárulásban. A személyi jövedelemadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú „NAV személyi jövedelemadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. illetve az adókiegyenlítés összege (76. A tartozását a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. az állami végkielégítés megosztásának mellőzéséről. A 100 forintot el nem érő személyi jövedelemadó összegét az állami adóhatóság nem téríti vissza.

Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja. annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. feltéve. ne felejtse el a bevallás első oldalán a döntésének megfelelő helyen az „X”-et beírni! VII. 2010-ben a foglalkoztatott nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után. ha a 1053-08-01-es lapon a 267. amelyre Önnek járulék alapjául szolgáló jövedelme nem volt. sor: Ekho különadó fizetési kötelezettség Ebbe a sorba kell beírnia. További. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig köteles megfizetni. hogy azt a bevallás benyújtásáig a foglalkoztatójától nem kérte vissza és nincs is szándékában visszakérni. A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől – év közben kezdődő jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától – az adott év december 31. visszaigényelhető Ebben a sorban kell szerepeltetnie a többletként jelentkező összeget. Az évi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagynia azokat az időtartamokat.90 adóra kívánja elszámoltatni. ha Öntől 2010-ben a foglalkoztató az Önre vonatkozó járulékfizetési felső határt meghaladóan vont le nyugdíjjárulékot. amely alatt Ön . akkor töltse ki a 1053-170-es lap erre szolgáló részét. melynek egy naptári napra meghatározott összege 20 420 forint. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. sorban további adót számított ki. napjáig. VIII. Ilyen időtartam különösen az. éves szinten 365 napra 7 453 300 forint. illetve a biztosítási jogviszony megszűnése napjáig kell számítani. Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel. Az ekho különadót a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200006056401 számú „NAV Ekho különadó beszedési számlá”-ra kell befizetnie. ekho választására nem jogosító bevételével kapcsolatban. akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas. egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség Ez a sor az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jogosulatlan választásából adódóan fizetendő adó összegének a bevallására szolgál! 87. sor: A felső határt nyugdíjjárulék összege meghaladóan levont. A nyugdíjjárulék fizetési felső határt meghaladóan levont összeg 88.

Önnek rendelkeznie kell a foglalkoztató által kiállított azon igazolásokkal. 90. baleseti táppénzben részesült. sor: Visszaigényelhető egészségügyi hozzájárulás Ha Ön a 1053-09-es lap 298. átvezetést kér. • fizetés. vagy a többletként jelentkező összeget. ezért ebben a tekintetben túlfizetése sem keletkezhetett. sorában további. illetve az igazolt távolléti időszakok naptári napjainak száma. fizetés nélküli szabadságot) töltött. amelyekből az Önre vonatkozó járulékalap felső határa és az Öntől levont járulék összege megállapítható. IX. Amennyiben Ön a teljes összeget nem kéri vissza. vagy annak egy részét a személyi jövedelemadó tartozására. Az egészségügyi hozzájárulást a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056212 számú „NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számlá”-ra kell befizetnie. akkor az éves felső határként megállapított összeget csökkentenie kell a díjazás nélküli. díjazás nélküli időszakot (pl.91 • táppénzben. terhességi-gyermekágyi segélyben. . sor: A bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulás Abban az esetben. Így kell eljárnia akkor is. gyermekgondozási segélyben. ha a 1053-09-es lap 297. járulékra. Amennyiben Önnél 2010-ben az előzőek szerinti esetek bármelyike fennállt. sorában adatot tüntetett fel. Az egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása 89. és a napi járulékfizetési felső határ (20 420 forint) szorzatával. akkor az oda beírt összeget írja át ebbe a sorba. azt az állami adóhatóság nem fizeti vissza. vagy a számláján kívánja hagyni. Ha a túlvont járulék összege a 100 forintot nem éri el. azt írja be ebbe a sorba. a bevallással egyidejűleg fizetendő egészségügyi hozzájárulást számított ki. akkor a bevallás első oldalán a megfelelő helyre az „X”-et írja be! Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. Amennyiben Ön a túlvont összeget teljes egészében nem kéri vissza. ha a biztosítással járó jogviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg. gyermekgondozási díjban. akkor a többletként levont magánnyugdíjpénztári tagdíjat és a nyugdíjjárulékot kizárólag a foglalkoztatójától kérheti vissza! A 6%-os egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs.

A megfelelő sorokban az adóstárs nevét. soraiban adókedvezményt kíván érvényesíteni. A nyilatkozaton a hitelszerződésben szerepelő valamennyi adóstárs adatát szerepeltetnie kell. Amennyiben az (A) mezőben az adóstársak adatainak feltüntetésére az előnyomott sorok nem elegendők. sorok: Ha Ön a 1053-B lap 37-39. lakás fekvése szerinti település elnevezését. ha adóstárs nélkül vette fel az adókedvezménnyel érintett hitelt. akkor ezt a nyilatkozatot is ki kell töltenie. aki a hitellel megszerzett ingatlanban tulajdonostársa is és az adóévben legalább 6 hónapig gyesre volt jogosult. ha az adóstársa az élet. I. az (A) mező kitöltése Ha élni kíván a 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetési lehetőségével. valamint helyrajzi számát kell feltüntetnie. úgy ezt jelölje meg (123. akkor feltétlenül töltse ki a 170es lapot is. A 4 400 000 forintos jövedelem-korlát akkor vonatkozik Önre. Olvassa el a 8. 3. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. A választott időtartamot (2. A 126. sor). Nyilatkozat a lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményéhez (A) 121 -126. hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. amely ingatlan megszerzéséhez felvett hitel törlesztésére tekintettel az adókedvezményt igénybe vette. akkor az ügyfélszolgálatok bármelyikén kérhet újabb 1053-01 lapot. pontnál leírtakat! A 1053-01 lap kitöltése Nyilatkozatok Ha Ön a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására bármely ok miatt kötelezett. Ne felejtse el a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyre az „X”-et beírni! Nyilatkozat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség részletekben történő megfizetéséhez. valamint azon lakótelek. Ne felejtse el az erre szolgáló helyen feltüntetni. adóazonosító jelét. sorba írja be. akkor a kötelezettségeivel kapcsolatos különböző nyilatkozatait itt kell megtennie. hogy az adókedvezmény érvényesítése szempontjából Önre a 3 400 000 vagy a 4 400 000 forintos jövedelem-korlát vonatkozik. hogy a nyomtatványból hány lapot csatol a bevallásához! .92 ekho külön fizetendő adóra kívánja elszámolni. az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. Abban az esetben.vagy házastársa. 4) kell beírnia erre a helyre.

§ (1) bekezdés . sorához fűzött magyarázatot is. § 48. a bérleti díj az esetében továbbra is evás bevétel. szálláshely-szolgáltatási díjak megszerzése esetén. melyben megtalálja a tételes átalányadózás választhatóságának a feltételeit.és változás bejelentő lapon kellett nyilatkozni.93 II. Amennyiben 2011-ben ezen a módon kíván adózni. és választhatja e tevékenységére a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések szerinti adózást! Az evás egyéni vállalkozó továbbra sem élhet ezzel a lehetőséggel. augusztus 16-át követően az egyéni vállalkozó a megszerzett bérleti. akkor erről most nem kell nyilatkoznia. de 2011-re nem ezen a módon kíván adózni. Figyelem! 2010. üdülőjét fizetővendéglátás keretében hasznosítja. ingatlan bérbeadásból. ha 2010-ben az e tevékenységéből származó jövedelme után tételes átalányadót fizetett és így akar a jövedelme után 2011-ben is adózni. Abban az esetben. hogy tételes átalányadózás útján tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. sor: Ha Ön a fizetővendéglátásból. olvassa el az útmutató 04-es lapjának 176. a jövedelemszámítás szempontjából nem minősül egyéni vállalkozónak. 130. A 1053-02 lap kitöltése Rendelkező nyilatkozatok az adóról Általános tájékoztató arról. Mielőtt az adózás módjáról döntene. szálláshelyszolgáltatásból származó jövedelmének a megállapítására 2010-ra a tételes átalányadózási módot választotta. akkor 2011-ben is lehetősége van arra. hogyan rendelkezhet az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár71 és/vagy befektetési szolgáltató felé Csak akkor rendelkezzen. az ingatlan bérbeadó és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató nyilatkozata a tételes átalányadózásról (B) 129. ha a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag!72 71 72 Szja-törvény 3. akkor ezt a szándékát jelezze az „X” beírásával az erre szolgáló négyzetben. akkor az erre irányuló szándékát az erre szolgáló helyen az „X” beírásával jelezze. Fontos! A 2010. augusztus 16-át követő tételes átalányadózás választásáról a 10T101E bejelentő. sor: Ha Ön a lakását. A fizetővendéglátó. pont Szja-törvény 44/A.

§ 76. azaz az adóbevallásának vagy az egyszerűsített bevallást kérő vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatának megtétele időpontjában tag. lekötés.75 Nyugdíj-előtakarékossági számla esetén a rendelkezési jogosultság csak abban az esetben illeti meg a számlatulajdonost.78 Ha mindkét rendelkezési lehetőségével élni kíván. hogy a rendelkezése megtétele időpontjában pénztártag. § (2) bekezdés Szja-törvény 44/A. A rendelkezésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba befizetett. § (2) bekezdés Szja-törvény 3. évtől megszűnt! Helyette azonos feltételekkel és mértékben meghatározott összegnek az egyéni számlára történő utalásáról rendelkezhet Ön. illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele!74 Több önkéntes kölcsönös pénztár esetén is csak egy pénztár jelölhető meg. § (1) bekezdés Art. figyeljen az összegek megosztására. mert nyugdíjszolgáltatást 73 74 75 76 77 78 79 80 Szja-törvény 44/A. § (6) bekezdés .94 Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. § (4) bekezdés a) pont Szja-törvény 44/B. ha nyugdíjszolgáltatás igénybevétele miatt szüntette meg a NYESZ-R számláját. § (1) bekezdés Szja-törvény 44/C.77 Rendelkezhet akkor is. Ha Ön a rendelkezése időpontjában azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. feltéve. amely pénztárnál. illetőleg a tag egyéni számláján jóváírt összeg utáni adókedvezményi lehetőség már a 2006. de az adóév utolsó napján még nem mondta fel azt. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. § (5) bekezdés Szja-törvény 44/A. pont Szja-törvény 44/B. 37. ha rendelkezik „NYESZ-R”76 jelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlával és nem kapott 2010-ben nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetést (átutalást) a NYESZ-R számláról. úgy Önre a rendelkezési tilalom nem vonatkozik!73 Csak olyan pénztár jelölhető meg.80 E miatt feltétlenül töltse ki a 1053-főlap (D) tábláját. a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés. jóváírás.79 Ha az átutalást az állami adóhatóság késedelmesen teljesíti. kamatot kell fizetnie.

illetve május 20-ig – nem rendezte. Ön rendelkezhet akkor is. de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott nyugdíj-előtakarékossági számláját még nem mondta fel (ezt jelölje a 146. ha Önnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. Ha az adott nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a nyilatkozattétel és a kiutalás teljesülésének időpontjáig megszűnt.82 A nyugdíj-előtakarékossági számlával kapcsolatos rendelkezési jogosultságát csak a bevallásában gyakorolhatja. hogy ez a kiutalás más (újonnan nyitott) nyugdíj-előtakarékossági számlára nem teljesíthető. Az átutalás(oka)t. az állami adóhatóságnak az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie. § (3) bekezdés 83 Szja-törvény 44/A. ha az adókedvezmények levonása után marad még összevont adóalap utáni adó (47. § (2) bekezdés . A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a pénztár igazolása. illetőleg az adóbevallása szerinti adó rendezését követő 30 napon belül kerülhet sor akkor. a számlavezető által az állami adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára történt visszautalást követően. sorban X-szel). § (3) bekezdés Szja-törvény 44/B. úgy a kapott igazolás alapján Ön élhet e rendelkezési jogával (jelölje a 144. • Az átutalni rendelt összeggel az összevont adóalap utáni adó (36. akkor az utalásra az Ön kérelme alapján az adótartozása. • Rendelkezni csak abban az esetben lehet.83 81 82 Szja-törvény 44/A. de legkorábban március 1-jétől (elektronikus úton benyújtott bevallás esetében február 1-től). Abban az esetben. a nyilatkozattétel időpontját megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt megszüntette. sor) nem csökkenthető. az abban megjelölt címre (számlára) utalja az állami adóhatóság azzal. § (2) és 44/B. A rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges a befektetési szolgáltató igazolása. sorba. sor). ha a nyugdíj-előtakarékossági számláját. sorban X-szel). az állami adóhatóság közvetlenül Önnek juttatja el a rendelkezése szerinti összeget a 1053-A lapon megjelölt számlára.81 A nyugdíj-előtakarékossági – NYESZ-R jelölésű – számlához is párosul rendelkezési jogosultság. Ebben az esetben sem írhatja be saját számlaszámát a 139. vagyis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül. Hibás bevallás esetén a 30 napos határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. vagy az adóbevallása alapján fizetendő adóját határidőben – február 25-ig. ha bevallási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.95 igényelt. az Ön kérelmére. azaz a költségvetési támogatást.

Abban az esetben. hogy két helyről kap igazolást. sorokat. és 142. illetve a pénztár tevékenységének felfüggesztése esetén az állami adóhatóság értesítése alapján Ön kérheti a bevallásában megjelölt pénztár helyett – amennyiben más önkéntes kölcsönös pénztár tagja – másik pénztárba történő utalását a rendelkezett összegnek. hogy az már részben vagy egészében nem nyújt fedezetet az átutalt összegre. felszámolása folyamatban van. Nem hoz határozatot az állami adóhatóság. mert utóbb ennek adójogi következményei lehetnek. ha a különbözet az 5 000 forintot nem haladja meg. Előfordulhat. illetve. ha az összevont adóalap utáni. mert nyugdíjszolgáltatást igényelt. akkor töltse ki a 132-139. úgy az egyes pénztárakhoz. Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről Amennyiben Ön rendelkezési jogosultság gyakorlásához szükséges igazolást kapott és a rendelkezése időpontjában valamely önkéntes pénztár tagja. illetve. arra is lehetősége van. I. úgy figyeljen arra. Ebben az esetben.84 Ha azonban az önellenőrzés vagy az ellenőrzés eredményeként az adókedvezmények levonása utáni összevont adóalap utáni adó (47. ahová az utalást kéri. ha nem szűnt volna meg az előzőek miatt a tagsága. § (2) bekezdés . hogy az Ön önkéntes kölcsönös biztosítópénztára végelszámolása. azt a pénztárat. sor) olyan mértékben csökken. illetőleg a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek ebben az esetben sem léphetik át a törvényben meghatározott mértéket. akkor a különbözetet Önnek.96 Amennyiben Ön önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlával és nyugdíjelőtakarékossági számlával kapcsolatosan is rendelkezik. Feltétlenül közölje a 138. majd jelölje meg azt a pénztárt. ha azért nem tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak. ha Ön év közben más pénztárba lépett át. hogy az igazolásai ne tartalmazzanak halmozott adatokat. 84 Szja-törvény 44/C. hogy saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére) kérje ebben az esetben a rendelkezett összeget. Ha nem tagja más pénztárnak. adókedvezményekkel csökkentett adó önellenőrzés vagy adóellenőrzés során utóbb változik. és győződjön meg arról. sorban a rendelkezését az átutalás tényleges összegéről! Az átutalt összeg nagyságát nem befolyásolja az. az állami adóhatóság határozata alapján meg kell fizetnie. ahova az utalást kérné.

egyéb jövedelemként adóköteles összeg is szerepel. A kedvezmény az igazoláson. sor) legmagasabb összege 120 000 forint. akkor a kedvezmény legmagasabb összege 130 000 forint lehet. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. egyéb jövedelemként adóköteles a pénztár által kiadott igazolásban szereplő összegek szolgálnak. akkor pedig 150 000 forint lehet (145. Amennyiben Ön a nyugdíjkorhatárt az Önre irányadó szabályok szerint 2020. A rendelkezési jog alapjául az Ön által befizetett tagdíj. akkor a pénztár vagy pénztárak által kiadott igazolás alapján jogosult rendelkezési jogát gyakorolni. ezt kell a 132. Az ezen a címen Önt megillető összeg nem lehet több mint 100 000 forint. Ha a 132. Kedvezőbb szabály vonatkozik azokra. akkor a befizetett összeg alapján rendelkezési jogosultság illeti meg. sor). január 1-e előtt tölti be (145. a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 30%-a. hanem 130 000 forint lehet. sorban szereplő összeg 100 000 forintnál kevesebb. 133. mert az Önnél egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. a rendelkezés alapjául szolgáló összeg 30%-a. akkor az Ön esetében a rendelkezésre jogosító legmagasabb összeg nem 100 000. A pénztár az igazoláson csak a december 31-ig átutalt. . akik a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. igazolásokon feltüntetett. illetőleg befizetett tagdíjat igazolja. tagságaival összefüggésben is jogosult a rendelkezési jog gyakorlására. akkor azt ne felejtse el a bevallása 17. erre a kisebb összegre. önsegélyező pénztárnak vagy mindkettőnek a tagja. ha több. valamint az Ön egyéni számláján az adóévben támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. sor). sor: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság Ha Ön önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak. akkor az együttesen érvényesíthető kedvezmény (137. Ha Ön is ebbe a korcsoportba tartozik. sorba a „c” oszlopba beírnia. Amennyiben Ön a nyugdíjpénztári tagsága mellett egészség és/vagy önsegélyező pénztárnak is a tagja. Ha a pénztár igazolásán támogatói adomány és más jogcímen jóváírt. de legfeljebb 100 000 forint lehet. ha Ön az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt 2020. és e tagságával.97 132. sorában is feltüntetni. január 1-e előtt tölti be. akkor a 100 000 forintra teheti meg a rendelkező nyilatkozatát. sor). január 1 –e előtt töltik be (145.

és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. sorhoz fűzött magyarázatot is. és a 135. továbbá nyugdíjpénztári . hogy önsegélyező pénztári tagságára tekintettel is kíván a rendelkezési jogával élni. – az önsegélyező pénztárakkal kapcsolatos kedvezmény együttes összege sem haladhatja meg a 100 000. és a lekötött összeget akár részben is feltörte. sor) esetén a 150 000 forintnál. vagy a prevenciós szolgáltatásra tekintettel is kedvezményt kíván érvényesíteni. A lekötött összeg feltöréséről a pénztár az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat. ha e többletkedvezménnyel együtt sem haladja meg az egészség. ezért ennek a sornak a kitöltésénél erre is legyen figyelemmel. Abban az esetben. Amennyiben Ön az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekre tekintettel is gyakorolja a rendelkezési jogát.98 A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. akkor az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott összeg 10%-a további rendelkezésre jogosítja a lekötés évéről szóló adóbevallásban. az ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetnie! A 20%-kal növelt összeget a feltörés évéről szóló adóbevallásban kell szerepeltetnie. ha Ön az egészségpénztárnál lévő egyéni számláján lévő összeget vagy annak egy részét lekötötte. illetőleg a 2020. akkor olvassa el az 62. A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10%-át e sor „b” oszlopában kell szerepeltetnie. A kedvezmény alapjául szolgáló összeggel kapcsolatos tudnivalókat a 132. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg kedvezménye Amennyiben Ön az egészségpénztárnál vezetett egyéni számláján a fennálló számlakövetelésből az Ön által meghatározott összeget legalább 24 hónapra lekötötte. illetőleg a 130 000 forintot. illetőleg a már említett feltétel megléte esetén a 130 000 forintot. sorhoz fűzött magyarázat tartalmazza. valamint – feltéve természetesen. sor) nem lehet több 120 000. valamint a prevenciós szolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezési jogra vonatkozó tudnivalókat a 134. sorban szerepeltethető prevenciós szolgáltatás utáni kedvezményre is tekintettel – a 100 000. sorhoz készült magyarázatból ismerheti meg. hogy az egészségpénztárakkal. részletesebb 134. Amennyiben a 24 hónapos időtartamon belül a lekötést akár részben is megszűnteti (feltöri). A lekötött összeghez. Tekintettel az esetleges visszafizetési kötelezettségre ebben a sorban csak akkor szerepeltessen adatot. akkor ügyeljen arra. Amennyiben Ön a 2008-as és/vagy a 2009es évről szóló bevallásában ezen a címen adókedvezményt érvényesített. január 1-e előtti Önre vonatkozó nyugdíjkorhatár (145. akkor a kedvezmények együttes összege (137.és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege – a 135.

sor: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmények együttes összege Ennek a sornak a „d” oszlopában a 132. Amennyiben Ön ezen a címen is jogosult kedvezményre. önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye85 Ha Ön önkéntes egészségpénztár. Amennyiben Ön csak nyugdíjpénztárhoz (132. valamint a lekötött összeghez kapcsolódó 134. 85 86 Szja-törvény 44/A. törvény . hogy az ezen a címen érvényesíthető kedvezmény nem lehet több 100 000. sor) kapcsolódóan is érvényesít kedvezményt. illetőleg 150 000 forintot. önsegélyező pénztár tagjaként az egyéni számlája terhére a külön törvényben86 meghatározott prevenciós szolgáltatásban részesült. sorok „c” oszlopaiban feltüntetett kedvezmények együttes összegét kell szerepeltetnie. illetőleg a 130 000 forintot. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár. sorok) együttes összegét kell feltüntetnie. ügyeljen arra. és 136. Ügyeljen arra. 136. sor) vagy csak egészség és/vagy önsegélyező pénztárhoz (136. illetőleg a 150 000 forintot. ha nyugdíjpénztárhoz és egészség vagy önsegélyező pénztárhoz (132. A kedvezményre jogosító összeget a pénztár az igazoláson külön feltünteti. évi XCVI. sorban feltüntetendő kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg az egészség és önsegélyező pénztárhoz kapcsolódó kedvezmény együttes összege a 100 000. Abban az esetben azonban. sor) kapcsolódó kedvezményt érvényesít. valamint a nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő kedvezménnyel együtt.és önsegélyező pénztárakhoz kapcsolódó kedvezmények (133-135. akkor ebbe a sorba legfeljebb 120 000. és 136. 137. illetőleg 150 000 forint kerülhet. illetőleg 130 000 forint lehet.99 tagsághoz kapcsolódó kedvezménnyel együtt a 120 000. a 120 000. illetőleg 130 000 forintnál. sor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és/vagy önsegélyező pénztári kedvezmény együttes összege Ennek a sornak a „c” oszlopában az önkéntes kölcsönös egészség. hogy az e sor „b” oszlopában. az ebbe a sorba beírható összeg legfeljebb 100 000. 135. akkor a megbízása alapján a pénztár által kifizetett összeg 10%-át további kedvezményként érvényesítheti. § (1) bekezdés c) pont 1993.

sor) kevesebb. akkor ebben a sorban csak akkora összeget szerepeltessen. ahová az átutalást kéri. amelyet az összevont adóalap utáni adó terhére az önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kíván utaltatni. Kérjük. akkor az átutalni kért összeg sorsa lehet: • más pénztárba történő átlépés esetén a pénztárnak a befogadó pénztárba kell továbbutalnia. • abban az esetben. sorban szereplő összeg fedezetet nyújtson. az általános ismertetésnél leírt feltételekkel. akkor is csak egy pénztár jelölhető meg. E nélkül a bevallása hibás lesz! Ha Ön több pénztárnak is tagja. akkor a rendelkezése szerinti összeget az általa megadott címre (számlára) az állami adóhatóság utalja. mert a saját pénzforgalmi számlájának (folyószámlájának) vagy más magánszemély pénzforgalmi számlájának a beírása esetén a bevallása hibás lesz. hogy arra az összevont adóalap utáni adó.100 138. hogy a pénztári tagsága Önnek nem felróható ok miatt szűnt meg. így a tagsági viszony megszűnésekor az állami adóhatóságnál. akkor az átutalni rendelt összeg beírásakor legyen figyelemmel a 142. azaz a 47. Ez utóbbi esetben Ön akkor juthat hozzá a rendelkezett összeghez. Ne felejtse el feltüntetni a pénztár adószámát és pénzforgalmi számlaszámát. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ebbe a sorba azt. Amennyiben Ön NYESZ-R számlát is nyitott. a legfeljebb a 137. ahová a „kedvezmény” utalását kérte. ha teljesítéskor a magánszemély már nem él. sor). . • minden más esetben. Amennyiben az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (47. mint amekkora összegre Ön egyébként a befizetései és az adóköteles jóváírások alapján jogosult lenne (137. sor „d” oszlopában szereplő összeget írja be. a nyilatkozaton megjelölt önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak a pénzforgalmi számlaszámát írja be. az erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja. ha az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében igazolja. sorba beírni kívánt összegre! A sor kitöltése kötelező. a kedvezményezett(ek)nek kell kiutalnia. Amennyiben Ön az állami adóhatóság utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz Ebben a sorban nevezze meg azt az önkéntes pénztárat. és az arra befizetett összegre tekintettel is rendelkezni kíván. • ha nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja a pénztárnak a magánszemély. e nélkül a bevallása hibás lesz! 139.

Ilyen jelzéssel csak egy nyugdíj-előtakarékossági számla rendelkezhet. A kedvező adózási rendelkezések csak arra a nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkoznak. pénzügyi eszközben fennálló) 87 88 Szja-törvény 3. Figyelem! Abban az esetben. továbbá nem kell a számított követelésből egyéb jövedelmet megállapítani. sorban „X” bejegyzéssel kell megjelölnie.101 Abban az esetben. § 76. Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről Önnek lehetősége van arra. ha a nyilatkozat megtételekor nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya. hogy befektetési szolgáltatónál lévő nyugdíjelőtakarékossági számlájára utalandó összegről rendelkezzen. § 23. valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt (nyilvántartott adózott követelésállomány esetén a nyilvántartásba vételt követően átutalt) összeget – nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője által kiadott igazolás alapján – köteles húsz százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani. ha Ön a nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nem-nyugdíjszolgáltatásról rendelkezett. II. sorhoz fűzött magyarázatban olvashat. Erre akkor van lehetősége. pont Szja-törvény 3. sor) Önnek nem kell a fent leírtakat alkalmazni. ha a nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott (pénzeszközben. akkor az egyéb összevonás alá eső jövedelemként lesz adóköteles. A nyugdíj pénzszámla csak a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében – ez jelenleg a forint – vezethető. Amennyiben Ön a NYESZ-R számláján rendelkezésre álló összeget nyugdíjszolgáltatásként veszi igénybe. hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben88 meghatározott nyugdíjra jogosult. amelyen a számlavezető befektetési szolgáltató a „NYESZ-R” jelzést87 feltüntette. akkor az adóbevallásában nem tehet nyilatkozatot. a 144. (62. és a számlanyitás évét követő harmadik évben vagy azt követően került sor a felmondásra. hogy ez az összeg a következő évben nem vehető figyelembe a rendelkezési jog alapjaként sem. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. Az egyéb jövedelemmel kapcsolatos tudnivalókról a 17. ami azt is jelenti. akkor az így megszerzett jövedelem nyugdíjnak minősül. ha igazolja. Amennyiben az Ön részére nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés (átutalás) történik. A pénztári egyéni számlára az állami adóhatóság által átutalt összeg után nem kell adót fizetnie. pont .

• a pénzügyi eszköz szerzési értékeként az áthelyezés napján irányadó szokásos piaci érték. hogy • a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lekötött pénzösszegnek minősül a követelés értéke az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéken. azonban • 2010-ben. sor) fedezetet nyújt. és lekötési nyilvántartásba helyezte. legfeljebb 100 000 forintról. január 1. e nélkül a bevallása hibás lesz. sor: Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. 143. előtt tölti be.102 követelését 2010-ben a nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetésével hiánytalanul a tartós befektetésből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint. • ha a tartós befektetési szerződést megkötő befektetési szolgáltató vagy hitelintézet nem a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetője. sor). ha Ön az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. 142. tartós befektetési szerződés alapján lekötött pénzösszeggé alakítják át (ha annak egyéb feltételei fennállnak). Amennyiben Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlájára történő utalásról is rendelkezett (138. továbbá a befizetés évének az átalakítás éve minősül. sorban bevallani. akkor e sor kitöltése kötelező. 141. amelyről az előzőekben ismertetett szabályok alapján Ön rendelkezni jogosult. és • rendelkező nyilatkozata szerint 2009-ben és 2010-ben átutalt jóváírásnak megfelelő összeget 20 százalékkal növelten köteles a 1053-C lapon a 62. amelynek átutalását kéri és arra az adókedvezmények levonása után fennmaradó összevont adóalap utáni adó (36. sor: Nyilatkozat az átutaláshoz . illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. az átalakítás évében a számlára befizetett összeg alapján nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot nem tehet. ha azt már megfizette). azzal. 130 000 forintról rendelkezhet (145. sor). akkor a megszüntetett számla vezetője a nyilvántartása alapján jogcím szerinti bontásban igazolja a másik számlavezető számára a halmozott összegeket. sor: A nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 30%-a Amennyiben Ön 2010-ben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében a „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetést teljesített. akkor a számlavezető által igazolt összeg 30%-áról. Ennek a sornak a „b” oszlopába azt az összeget írja be. akkor arra is legyen figyelemmel e sor kitöltésekor. Amennyiben a 141. sorban szerepeltet adatot. valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni (kivéve.

A 151-153.103 Ebben a sorban nevezze meg a befektetési szolgáltatót. hogy más pénzforgalmi számlaszámot ne jelöljön meg. sorok: Az eltartottak adatai Ezekben a sorokban az eltartottak nevét és adóazonosító jelét. helye.89 A 1053-03-as lap kitöltése Eltartottak adatai a családi kedvezményhez Ezt a lapot Önnek ki kell töltenie. Ezt a kapott igazolásának tartalmaznia kell! Ha a befektetési szolgáltatója nem hitelintézet. de a többi nevelési ellátásra jogosultra tekintettel fizetett ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vették őket is. de nem képezi a következő évi rendelkezés alapját sem. sorban feltüntetett összeg átutalását kéri. bármely EGT-állam hasonló joga alapján családi pótlékot. § (1) bekezdés e) pont . állandó lakcíme) pontosan írja be. mert az állami adóhatóság csak a NYESZ-R számláját vezető befektetési szolgáltató (hitelintézet) pénzforgalmi számlájára teljesítheti az átutalást! A NYESZ-R számlára az állami adóhatóság által utalt összeg után nem kell adót fizetnie. Ügyeljen arra. Ezen a lapon azon eltartottjait is szerepeltetnie kell. Ne felejtse el az eltartott kódját is beírni az erre szolgáló helyre a következők szerint: 1 – kedvezményezett gyermek az. hasonló ellátást (továbbiakban együtt: családi pótlék) folyósítanak. hogy az eltartottak természetes azonosítóit (név. vagy más. 89 Szja-törvény 7. az eltartott anyja neve. tüntesse fel adószámát. a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát írja be az erre szolgáló helyre. amely által vezetett „NYESZ-R” jelzéssel ellátott nyugdíj-előtakarékossági számlájára a 142. születési név. akikre tekintettel családi pótlékot már nem folyósítanak. és ha a befektetési szolgáltató egyben hitelintézet is. ha az összevont adóalap utáni adóját családi kedvezmény címén csökkenti. Ebben az esetben a kapott igazolásának a befektetési szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát kell tartalmaznia! Azt a befektetési szolgáltatót jelölje meg. akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlékot. ennek hiányában a természetes azonosítókat kell feltüntetnie. Kérjük. születés időpontja. közölje az Ön befektetési szolgáltatójánál vezetett NYESZ-R pénzforgalmi számlaszámát.

adóazonosító jelét fel kell tüntetnie (157. sorok: Nyilatkozat a családi kedvezmény megosztásáról A családi kedvezmény megosztása esetén Önnek fel kell tüntetnie a házastársa. élettársával megosztja. akit a családi pótlék összegének a megállapításánál figyelembe vesznek. élettársa nevét és adóazonosító jelét is. 155 – 157. sor: Nyilatkozat a várandósságról Amennyiben a családi kedvezményt magzatra (is) tekintettel kívánja érvényesíteni. Amennyiben a kedvezményt házastársával. hogy az adóévben a kedvezményre jogosító várandósság mely időszakban (időszakokban) állt fenn. akkor őt a folyósítás megszűnésének évében még kedvezményezett gyermekként jelölje meg. Abban az esetben. de utána családi pótlékot nem folyósítanak. 3 – rokkantsági járadékban részesülő személy 4 – saját jogán családi pótlékban részesülő személy. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. továbbá a megosztásról írásban nyilatkozniuk kell. élettársának is eljárnia a saját adóbevallásában vagy a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában. 154.104 2 – eltartott gyermek az. sor). akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. Ne felejtse el a nyomtatványt a (D) mezőben aláírni! A 1053-04-es lap kitöltése . akkor ezen a lapon az erre szolgáló nyilatkozatot ki kell töltenie. akkor az előzőek szerint kell házastársának. A magzatok számát is jelölni kell. a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozatában is meg kell tenniük. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az eltartottak feltüntetésére nem elegendők. hogy a bevallásához hány darab 1053-03-as lapot csatol. hogy egyikük sem veszi igénybe a gyermekét egyedül nevelő szülőt megillető családi pótlékot. Ebben az esetben az élettársa nevét. ha a családi pótlék folyósítása gyermeke után év közben szűnik meg. Amennyiben a családi kedvezményt élettársával kívánja megosztani. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. de a kedvezmény számításánál – a családi pótlék folyósításának megszűnését követő hónapokra – már csak eltartottként vegye figyelembe. Ezt a nyilatkozatot az élettársa adóbevallásában. Az erre szolgáló helyen fel kell tüntetnie. akkor nyilatkozniuk kell arról.

Figyelem! Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő átalányadója 2010. az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat. sorok: Ingatlan. ha a bérleti díj egy összegben. (pl. az építmény. Ilyen különösen az épület.105 Az elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk részletezése Ezt a lapot akkor kell kitöltenie és beküldenie. Kivételt képez a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés. Nem tekinthető vagyoni értékű jognak az albérlet és az ágybérlet. a szerződéskötéskor kerül kiegyenlítésre. a telki szolgalom. § 29. Az adó mértéke a jövedelem 25%-a. bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás. olvassa el az útmutató 13. valamint az ingatlan bérleti joga. ha Ön a lapon szereplő jövedelme(ke)t szerzett 2010-ben. termény. évtől az összevont adóalap részét képezi. pont . sorához leírtakat! Megszűnt a személyi jövedelemadó rendszerében a cégautóadó megállapítására.) Vagyoni értékű jognak minősül91 a földhasználat. vagyonátruházásra vonatkozó részletes szabályokat! Ezekbe a sorokba kell beírnia Önnek az ingatlan és/ vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből (átruházásából) származó jövedelmét és annak adóját. Ha Ön 2010. Nem minősül használati jognak az ingatlannak határozott időtartamra történő bérbeadása akkor sem. Az ily módon megszerzett jövedelem ingatlan bérbeadásából 90 91 Szja-törvény 3. lábon álló fa. azt a ’01-es bevalláson tehette meg. illetve ingatlanlízing meghiúsulása miatt jutott bevételhez. – 162. Amennyiben Önnek cégautóadó bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett. feltétlenül olvassa el az e sorokhoz írt tájékoztatót és tanulmányozza át a példatárban található példákat. A vagyonátruházásból származó jövedelem 161. évben ingatlan és/vagy vagyoni értékű értékesítésből. pont Szja-törvény 3. vagyoni értékű (átruházásából) származó jövedelem és adója jog értékesítéséből Ezeknek a soroknak a kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakban leírt. Ingatlannak minősül90 a föld (telek) és a földdel alkotórészi kapcsolatban lévő minden dolog. § 31.

január 1-jét megelőzően szerezte. vagyoni értékű jog átruházásából származó minden olyan bevétel. ha Ön egy üzlethelyiség bérleti jogát 1982. Az 1982. amelyet az átruházásra tekintettel megszerez. és azt a 17. sorban kell szerepeltetnie. melyet a 164. akkor az átruházás . Nem számít bevételnek és nem kell bevallani a 2010-ben értékesített vagyoni értékű jogból (nem lakásra vonatkozóan) származó jövedelmet akkor. Abban az esetben. más hasonló okiratban meghatározott értéke. A külföldi illetőségű magánszemélynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedése ellenérték fejében történő átruházása. Ezt viszont nem itt. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. amely országgal Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezménye. Ezt úgy kell tekinteni. Ha a cseréhez értékkiegyenlítés is kapcsolódik. kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén megszerzett jövedelmet a 1048-as bevallásban kell bevallania. az ingatlannak. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a számított összeg (a bevétel és költségek különbözete) teljes egészében adóköteles. valamint az ingatlan. Ha az Ön által értékesített ingatlan olyan országban van. ha arra a 25%-os adómértéket választotta. Értékesítésnek számít az ingatlan. január 1-jét követően megszerzett és nem lakáshoz. akkor a jövedelmet a 10. a vagyoni értékű jognak a szerződéskötés időpontjában ismert szokásos piaci értékét meghaladó összeg. mintha a cserélő felek külön-külön adásvételi szerződést kötöttek volna. akkor az értékesítésből származó jövedelme egyéb összevonás alá eső jövedelemnek minősül. ha a hasznosításból származó jövedelme után az összevont adóalap részeként kíván adózni. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő.106 származó jövedelemnek minősül. sorban kell feltüntetnie akkor. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben. Így például. hanem a 17. január 1-jét követően szerezte meg. Az ingatlanok cseréje során szerzett jövedelem is adóköteles. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. ha az értékesített vagyoni értékű jogot Ön 1982. akkor az így kapott pénzösszeg teljes egészében jövedelemnek számít. sorban kell feltüntetnie. Nem számít ingatlan értékesítésnek a termőföldről szóló törvényben meghatározott birtok-összevonási célú önkéntes földcsere. sorban kell bevallania.

107 ellenértékeként kapott összeg és az abból levonható költségek különbözetét teljes egészében jövedelemnek kell tekintenie. illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásnak a bérleti jogáról való lemondásért kapott térítést (ideértve a bérlakásból távozó bérlőtárs részére bírói határozat alapján a lakáshasználati jog ellenértékeként fizetett összeget is). Törvény szerinti kényszerbérlet megszüntetése esetén a más lakás biztosítása helyett a helyi önkormányzattól kapott térítést. de nem kell azt bevallania akkor. Az ingatlanértékesítésből akkor nem keletkezik adóköteles jövedelme. • a lakások és helyiségek bérletére. ha Önnek • a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak. évi LXXVIII. vagy ha az átruházásból származó bevételének és az elszámolható költségeinek a különbözete nulla. minden esetben adóköteles. A termőföld értékesítésével kapcsolatos adózási (mentességi) szabályok e sor magyarázatában önálló cím alatt olvashatók. • a helyi önkormányzat. az előzőekben felsorolt kivételekkel. és a termőföldjét a nyugdíj előtti (gazdaságátadási) támogatás feltételeként adta el. ha jövedelme abból nem keletkezett. ha az ingatlan szerzése 1995-ben vagy azt megelőzően. vagyoni értékű jogot ruházott át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében. • a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem és nem kell bevallania. Adómentes az ingatlan. lakás esetén 2005-ben vagy az azt megelőző években történt. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése időpontja Az ingatlan és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni. hogy a bérleti jog megszerzése és az átruházása között hány év telt el. amikor az erről szóló érvényes . • más magánszeméllyel kötött tartási. Az ingatlanértékesítésből származó bevétel. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. függetlenül attól. a vagyoni értékű jognak a házastársa által történt megváltásából származik a jövedelme. életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant.

amelyet követően az ingatlanon további építés. december 31-ét követően épített (a meglévő helyett újjáépített). vagy az ingatlan.108 szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. az örökhagyó halálának a napja. bővítés nem történt. (2) bekezdés Szja-törvény 60. majd a jogszabály alapján tulajdonba adott ingatlan esetében. a kisajátítás során megszerzett csereingatlan esetén az eredeti ingatlan szerzési időpontja. hogy a földterület. • a vagyoni értékű jog. a házastársára vonatkozó szerzés időpontja. hogy ilyen esetben az adókötelezettség megállapításánál figyelembe vehető szerzési időpont független attól. § (1). a tartós használatról szóló szerződés földhivatalban történt bemutatása. Az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap. épületrész megszerzésének időpontja:93 • A földingatlan tulajdonjogának megszerzését követően 2007. mikor került a magánszemély tulajdonába. • A magánszemély tulajdonában (birtokában) lévő ingatlanon 2007. § (3) bekezdés . hogy mikor jegyezték be tulajdonosként –.). Az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzésének időpontja:92 • az a nap. amelyre a ráépítés történt. (Ez azt jelenti. amelyen az átruházásról szóló szerződés kelt. július 1-je előtt kelt szerződések esetében az illetékhivatalnál történő benyújtás napja. épületrész. • az 1986. ingatlan tulajdonjog öröklés útján történő szerzése esetén (amikor az örökség megnyílik). amely napon az erről szóló érvényes szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. építményrész szerzési időpontja azon utolsó használatbavételi (fennmaradási) engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének az időpontja. amelyen további bővítés történt. 92 93 Szja-törvény 60. továbbá a bővítéssel létesített épületrész esetében a szerzés időpontja a földterület tulajdonjogának a megszerzésével azonos. • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog esetén a szerződés keltének napja. december 31-éig felépített (újjáépített) épület. A földingatlanon felépített épület. • földrendezés. • a tartós használatba kapott. bővített épület. építmény. • a házastársi közös vagyonhoz tartozó ingatlan tekintetében – függetlenül attól.

. december 31-ét követően felépített. 468. tv. épületen) történt az építés. a bővítés. évek bármelyikében értékesíti a magánszemély. Ilyen esetben a magánszemély választhatja azt a lehetőséget. években építés. § (1) bekezdés . birtokában volt. Nem kötelező az előzőekben ismertetett szabályt alkalmazni.109 • Ha az értékesített ingatlan olyan. illetőleg ettől függetlenül is a tulajdonban (birtokban) tartás időszakában történt. december 31-ét követően olyan ingatlanon (telken. hogy a számított összeg (a bevételnek és a költségeknek a különbözete) a 2007. § (8) bekezdés Szja-törvény 61. amely esetében a ráépítés. december 31-ei szabályok szerint állapíthatja meg. december 31-én már tulajdonában (birtokában) lévő telek. bővítés történt. évi CXXVI. új E szerint. akkor a hitelt érdemlően bizonyított tényleges használatbavétel évét. a meglévő helyett újjáépített épület. Az ingatlan szerzési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokhoz 3 évre szóló átmeneti rendelkezés kapcsolódik. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. azaz évenként a számított jövedelem 10-10%-ával. használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel még nem rendelkező épített vagy bővített ingatlan. az eladott ingatlan szerzési időpontját a 2007. akkor az átruházás évét kell a megszerzés évének tekinteni. vagy 2010. hogy a 2007. vagy a bővítés a legutolsó használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének a napját követően. bővített ingatlant a 2008-2010. vagy ha az nem állapítható meg. január 1-jét megelőzően megszerzett ingatlanon 2008. illetve bővített épületrész szerzési időpontját külön-külön határozza meg. december 31-én hatályos előírás szerint csökkenthető. Bevételként95 kell figyelembe venni mindazt a bevételt. illetve az ezen időpontban már meg lévő épület és a 2007. 2009.. Ebben az esetben az eredeti ingatlan megszerzésének az éve tekinthető szerzési időpontnak azzal. 94 95 2007.94 ha 2007. és ezt az épített. amely már az említett időpontot megelőzően a magánszemély tulajdonában. ha a 2008. amelyet az elidegenítésre tekintettel megszerzett. Az ingatlan és a vagyoni értékű jog elidegenítéséből származó jövedelem kiszámítása A jövedelem egyenlő a bevétel és a levonható kiadás különbségével.

ügyvédi költség stb. illetőleg az említett időpont előtt meglévő építettingatlan bevételrész tekintetében a 2007. akkor a pénzt megszerző magánszemélynél azt is bevételként kell figyelembe venni. valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor. és az azt követően megszerzett ingatlanrészek szerzési időpontjához rendelten. átruházással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj. az eredeti ingatlan értéke és a helyreállított ingatlan értéke közötti. a szerzéssel kapcsolatos kiadás (illeték. • a 2007. sorában kell szerepeltetnie. Nem vonható le a bevételből: • az a kiadás. vagyoni értékű jognak a szerződéskötés napján érvényes szokásos piaci értékét meghaladja. bővítés megszerzésére fordított összegével arányos megosztása révén választhatja a magánszemély azt a lehetőséget. A magánszemély egy adott ingatlan esetében.). az értékesítéssel. visszafizetett különbözet. amelyet a magánszemély az önálló tevékenységből származó bevételével szemben számol(t) el költségként. Amennyiben a cseréhez pénzben kifizetett érték-kiegyenlítés is kapcsolódik. hogy • a földterület (telek). okirattal igazolt: az értékesített ingatlan. 96 • • • • Szja-törvény 62. december 31-éig. A bevételből levonható96 a számlával. épületrész esetében pedig a 2008. § (1) bekezdés . megoszthatja az ingatlanértékesítésből származó bevételét. • az árvízkárok helyreállítása során ingyenesen kapott nagyobb értékű ingatlan 2010-ben történt elidegenítésekor. akkor a vételárnak a piaci értéket meghaladó része teljes egészében egyéb összevonás alá jövedelemnek minősül. a 2007. A törvény rendelkezése szerint az ingatlan átruházásához kapcsolódó költségekkel és az értéknövelő beruházások értékével csökkentett bevételnek a ráépítés. újjáépítés.110 Amennyiben a bevétel az értékesített ingatlannak. vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összeg. amelyet a bevallás 17. az értéknövelő beruházás költsége. december 31-én hatályos törvény alapján. január 1-jétől hatályos törvény alapján állapítja meg a szerzési időpontot. bővített épület.). december 31-ét követően épített. ügyvédi költség stb. Csere esetén a cserébe kapott ingatlannak a jövedelemszerzés időpontjában érvényes szokásos piaci értékét kell bevételnek tekinteni.

• öröklés vagy ajándékozás útján szerzett ingatlan vagy vagyoni értékű jog esetén az illeték megállapításához meghatározott forgalmi érték (nem a hagyatéki terhekkel csökkentett tiszta érték). erdőművelési ágú föld esetén a vételárként szereplő összeg. • a vételi jog gyakorlása során a kárpótlásról szóló törvény alapján megszerzett termőföld. ujjá épített ingatlan (épület. vagy ha ez az időpont sem állapítható meg. • az önkormányzattól megvásárolt lakás esetében a ténylegesen megfizetett – kedvezményekkel csökkentett – vételár. § 32/b) pont Szja-törvény 62. akkor ezt az összeget kiadásként nem veheti figyelembe. • az ingatlanon 2007. amely az esetlegesen átvállalt tartozás összegét is magában foglalja (csere esetén a csereszerződésben rögzített érték).111 Értéknövelő beruházásnak tekintendő97 az ingatlan szokásos piaci értékét növelő ráfordítás – igazolt kiadás –. épületrész. mert az nem minősül költségnek az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem megállapítása során. építmény. § (2) bekezdés 99 Szja-törvény 62. és/vagy az átruházást megelőző 24 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az ingatlan állagmegóvása céljából történt. a ráfordításokat és így a jövedelmet is. december 31-ét követően épített. akkor az átruházás időpontjáig az építő (építtető) magánszemély nevére kiállított számlák együttes értéke. § (3) bekezdés . építményrész). amely az ingatlan átruházása esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés céljából történt. akkor a bevételt annak 75%-val kell csökkenteni. ennek hiányában a tényleges használatbavétel. Ha a szerzéskori érték az előzőek szerint nem állapítható meg.99 Közös tulajdon értékesítése esetén a tulajdonostársak mindegyike a tulajdoni hányadának megfelelően veszi figyelembe a bevételt. 97 98 Szja-törvény 3. Ha Ön a jövedelmét a bevallás benyújtásáig cél szerinti felhasználásra fordította. Megszerzésre fordított összeg:98 • az adott szerződésben megjelölt vételár. valamint az említett időpontot követő bővítés esetében a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének napjáig (az ilyen engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig).

ha Ön 2008. § (7) bekezdés 103 Szja-törvény 62. § (3). Nem lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén103 Az előzőekben nem említett minden más ingatlan (telek. hogy ennek a lakásnak az átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy az azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt. üzlethelyiség. valamint a lakáshoz. A jövedelem megállapítása a számított összegből Lakás céljára szolgáló ingatlan értékesítése esetén101 A bevétel és a költségek különbözeteként kapott összegből (a számított összegből) a következő feltételekkel és mértékkel kell a jövedelmet meghatározni. a lakáshoz tartozó földhasználati jog. Ha a szerzés éve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a számított összeg 0%-a a jövedelem 30%-a a jövedelem 60%-a a jövedelem 90%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem 100%-a a jövedelem Abban az esetben. vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény és a hozzá tartozó földrészlet. lakóházhoz tartozó vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) átruházása esetén a jövedelem meghatározása a szerzés időpontjától függően – a számított összeg és a következő táblázat szerinti százalék figyelembe vételével történik. feltéve. nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlan) esetében a 100 101 Szja-törvény 75. A bevételből a jövedelmet a tulajdoni hányadnak megfelelően kell megállapítani.112 A társasházi közös tulajdon értékesítése100 esetén a tulajdonosoknak különkülön kell bevallást benyújtaniuk akkor.102 a számított összeghez hozzá kell adnia a lakásszerzési kedvezmény alapjaként korábban érvényesített összeget. (4) bekezdés Szja-törvény 62. üdülőtelek. előtt lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakását 2010-ben átruházta. üdülő. § (6) bekezdés 102 Szja-törvény 62.§ (4) bekezdés . Az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott. termőföld. ha a társasház közgyűlése a tulajdoni hányadok szerinti adózásról döntött. január 1.

az adó alapját pedig a „d” oszlopba kell beírnia. előtti a csökkentés mértéke 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Az ingatlanértékesítés teljes bevételét a 161. a ráfordításokat a „c” oszlopba. vagy elengedheti az Ön jövedelmi. valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel. vagyoni és szociális körülményeire. Ingatlanlízing meghiúsulása miatt szerzett jövedelemre vonatkozó szabályok104 104 Szja-törvény 63. akkor a cél szerinti felhasználásra fordított összeget és levont adóját. A jövedelem után kiszámított 25%-os fizetendő adót az „e” oszlopban tüntesse fel. § (8). a számított jövedelem 10-10%-a csökkenti. nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a számított jövedelem a következők szerint csökkenthető: Ha a szerzés éve 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1995.113 bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként. a 06-01-es lapon kell feltüntetnie! Az állami adóhatóság az adót az Ön kérelmére mérsékelheti. Figyelem! Ha a 2010-ben értékesített ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmét cél szerint felhasználta. A 2010-ben értékesített. ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik évben vagy az azt követő évek valamelyikében történt. sor „b” oszlopába. (9) bekezdés .

akkor a teljes jövedelem mentes az adó alól a jövedelem nagyságától függetlenül. és az azt követő ötödik évben (2010-ben) hiúsulna meg a szerződés. Abban az esetben például. akkor a jövedelem 200 000 forint feletti részét az adóbevallásban fel kell tüntetni. az ingatlanlízing-ügyletek meghiúsulása miatt szerzett jövedelmekre is alkalmazhatóak az ingatlan-átruházásból származó jövedelmek adózására vonatkozó szabályok. akkor a jövedelem egésze után meg kell fizetni a 25%-os adót. évtől kezdődően. és az értékesítés: • regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemély részére történik.114 2008. Ha Önnek az ingatlanlízing meghiúsulása miatt adóköteles jövedelme keletkezett. . más ingatlanlízing meghiúsulása esetén a tizenöt éves számítási szabály alkalmazásával kell értelemszerűen megállapítani a jövedelmet. sor) – az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kivételével – nem haladja meg a 4 318 000 forintot. akkor az Önt megillető összeg már nem adóköteles. Ekkor a 25%-os adót a jövedelem 200 000 forinttal csökkentett része után kell az „e” oszlopba beírni. és az alkalmazott a munkáltatójának a termőföldet legalább 10 évre bérbe adja. Az előbbiek figyelembevételével. ha az éves összes jövedelem a 4 318 000 forintot nem haladja meg. lakáslízing meghiúsulása esetén az ötéves. az ingatlan megszerzés évének pedig az ügyleti szerződés megkötésének az éve minősül. Amennyiben az átruházás az utóbb említett cél megvalósulása mellett a részarány tulajdon megszüntetését is eredményezi. ha az összes jövedelem több 4 318 000 forintnál. az Önt – a meghiúsulás miatt – megillető (kifizetett. ha egy lakáslízing-szerződés megkötésének éve 2005. Abban az esetben. Amennyiben a termőföld értékesítéséből származó jövedelem meghaladja a 200 000 forintot és a magánszemély összes éves jövedelme (28. Ebben az esetben a számított összegnek a bevételt kell tekinteni.. A jövedelmet az ügyleti szerződésben foglaltak alapján. A termőföld elidegenítéséből származó jövedelemre vonatkozó szabályok Adómentes a termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek a 200 000 forintot meg nem haladó része. • az értékesítés regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja részére történik. aki azt legalább 5 évig egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként hasznosítja. jóváírt) bevételből kiindulva kell megállapítani. akkor ilyen esetben is jogosult a jövedelem cél szerinti felhasználására (az adókiegyenlítésre).

• a Nemzeti Földalap javára történt. a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát is. hogy a termőföld értékesítése az adómentesség feltételeinek megfelel. a bevallást nem kell benyújtania. erről nem kell a bevallásban nyilatkoznia. ha Ön az előzőek szerinti feltételeknek megfelelően értékesítette a termőföldjét 2010-ben. akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális földprogramra vonatkozó. 105 Szja-törvény 64.115 Jövedelemnagyságtól függetlenül adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem akkor. termőföld átruházásából származó jövedelemként kell bevallania az átruházásról (vásárlásról) szóló szerződésben meghatározott ellenértéket. Amennyiben az átruházás az önkormányzat részére történik. A valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt a vevőnek kell megfizetnie. Elidegenítésnek tekintendő nem csak az adásvétel. ha az értékesítés • regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély részére történt. Az okiratnak tartalmaznia kell a vevő természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét is. Az eladónak a vevő nyilatkozatát az elévülésig meg kell őriznie.105 erdőt értékesítette. vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja. Amennyiben a vevő a termőföldről szóló nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti. • magánszemély részére birtok összevonási céllal történt. ha az eladó rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával arról. hanem az ajándékozás is. Abban az esetben. Az előzőekben ismertetett adómentességi szabályok akkor alkalmazhatók. § (2) bekezdés . Ha Ön a kárpótlási eljárás során megszerzett termőföldet. akinek az általa használt földterülete nem éri el az erről szóló jogszabályban meghatározott mértéket. az ebből származó jövedelme után is 25%-os adót kell fizetnie. Ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelme adómentes és e mellett nincs más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme. • a települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából történt. és a vevő a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja.

akkor az előzőek szerint kiszámított jövedelmére is vonatkozik az évenkénti 10-10%-os jövedelemcsökkentési lehetőség. törvény alapján részarány-földtulajdonosként kapott. A „d” oszlopban a jövedelmet. ha a jövedelemnek csak egy részét fordítja termőföld megvásárlására. az értékesített ingatlan után a korábbi években megszokottaktól eltérően. az „e” oszlopban pedig ennek 25%-os adóját kell feltüntetnie. Az ingatlan és/vagy vagyoni értékű jog 2010. A szerződést ne a bevallással együtt. amely termőföldet az 1992. Ez a kedvezmény alkalmazható az olyan termőföld értékesítéséből származó jövedelemre is. sor „b” oszlopba a bevételt. a „c” oszlopba a költséget. Abban az esetben. a befizetett adót az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott szerződés másolati példányának csatolásával visszakérheti. majd azt önálló ingatlanként tulajdonjogának bejegyzése mellett Önnek önálló ingatlanként kiadtak. a teljes jövedelem után meg kell fizetnie az adót. évben történő átruházásából származó jövedelem cél szerinti felhasználásának kedvezménye 2008. sor „b” oszlopába a teljes bevételt. hanem külön borítékban (kísérőlevéllel) küldje be az állami adóhatósághoz. lakásszerzési kedvezményt nem lehet igénybe venni. Amennyiben a földvásárlás az adóbevallás benyújtásáig megtörténik. Amennyiben a szerzést követő hatodik évben vagy azt követően került sor a termőföld értékesítésére. Az „e” oszlopba 0. . ha a kárpótlásban szerzett termőföldjét eladja és a keletkezett jövedelmének teljes összegét az értékesítéstől számított egy éven belül mezőgazdasági művelésű termőföld vásárlására fordítja. az esetleges értéknövelő beruházás költségét és a szerzéssel és eladással kapcsolatosan felmerült kiadásokat együttesen kell beírnia. A bevallás kitöltése ilyen esetben a következő: a 161. az „a” oszlopba pedig a „d” oszlopban feltüntetett jövedelem utáni 25%-os adó kerül! Ebben az esetben igazolni kell az állami adóhatóság felé a földvásárlást a földhivatal által iktatott szerződés másolatával. évtől kezdődően.116 Ekkor a 161. az adót nem kell befizetnie. évi I. Az erdőművelési ágú föld esetén is a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. a „c” oszlopba a szerzéskori forgalmi értéket (ez a vételi jog gyakorlása során vételárként szereplő összeget jelenti). a „d” oszlopba a jövedelmet kell beírni. Abban az esetben.

élettársi kapcsolat esetében az élettársi kapcsolatra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat. Adóbevallásában az ingatlan. sor „e” oszlopaiban. a rokonsági fokot bizonyító közokirat. és a felhasznált összeg adóját (legfeljebb az „e” oszlopban szereplő adók összegét) a 06-01-es lap 209. de a 06-01-es lapot ne felejtse el kitölteni! A cél szerinti felhasználás igazolásához szükséges: • • • • a férőhely megszerzése alapjául szolgáló okirat. sor „b” oszlopába is be kell írnia. A cél szerinti felhasználás tényét a bevallásában külön nem kell közölnie. Ezt követően ki kell számolnia a cél szerint felhasznált jövedelem utáni adó összegét is. a szerzésre fordított összeget és adóját . és/vagy 162. ha az ingatlan és a vagyoni értékű jog az adóévben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallás benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga. vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét nem kell megfizetnie. vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználás kedvezményét csak akkor érvényesítheti. például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely megszerzésére használta fel (továbbiakban: cél szerinti felhasználás). Fentieknek megfelelően az ingatlan. Ha az adóját cél szerinti szerzés miatt csökkenti. sor „a” oszlopában kell feltüntetnie. hogy a sor „e” oszlopába a jövedelem után kiszámított adót írja be. továbbértékesítési joggal szerzi meg a magánszemély. A bevallásban a cél szerinti felhasználás kedvezményét úgy érvényesítheti. A cél szerinti felhasználás esetén a bevallás 161. A jövedelem cél szerinti felhasználása során a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével is megvalósulhat. Nem alkalmazható a jövedelem felhasználásához kapcsolódó kedvezmény akkor. és/vagy 162. A számított jövedelem utáni 25%-os adót a 161. ha a férőhelyet visszavásárlási. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme után megállapított adót. az összeg felhasználását igazoló okirat. sor „d” oszlopokból számított jövedelmet a 06-01-es lap 209.117 A jövedelmet be kell vallania akkor is. fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló. ha a cél szerinti felhasználás a bevallás benyújtásáig megtörtént. közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában.

118

– legfeljebb azonban annyit, amennyi az ingatlan értékesítéséből származó jövedelme és adó összege – a 1053-06-01 lap 209. sorába írja be! A cél szerinti felhasználás igazolására szolgáló iratokat a bevallásban érvényesített csökkentés esetén nem kell az állami adóhatóságnak megküldenie, azonban a szükséges iratokat őrizze meg, hogy egy esetleges ellenőrzés során igazolni tudja a cél szerinti felhasználást. Adókiegyenlítés Amennyiben az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó megfizetésre került, az átruházást követő első vagy második adóévről szóló adóbevallásban adókiegyenlítésre jogosult, melyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában a korábban megfizetett adó mértékéig érvényesíthet. Ha Önnek a 2008., és/vagy 2009. évben ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származott jövedelme, a jövedelem után megállapított és megfizetett adóból le kell vonni a 2010. évben a cél szerint felhasznált összeg adóját. Nyilatkozat az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából (ingatlanlízing meghiúsulásából) származó jövedelem felhasználásáról Abban az esetben, ha Ön, az ingatlan és a vagyoni értékű jog 2010. évben történő értékesítéséből származó jövedelmét a bevallása benyújtásáig teljes egészében (vagy részben) a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló, például ápolási intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely (cél szerinti) megszerzésére használta fel, akkor a 06-01-es lap kitöltése egyben a felhasználás tényének közlése is, ezért nem kell külön nyilatkoznia. Nyilatkozatnak minősül, ha az ingatlanlízing meghiúsulásából származó jövedelmét az előzőek szerint használta fel a bevallása benyújtásáig, és azt a 0601-es lapon jelzi.106 A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése a 2007. december 31-ig értékesített (átruházott) ingatlanok esetében A 2007. december 31-ig értékesített ingatlanok esetében a jövedelem lakáscélú felhasználását az Szja-törvény továbbra is biztosítja azzal, hogy az említett időpontig átruházott ingatlanoknál, az átruházásból származó jövedelem lakáscélú felhasználására a 2007. december 31-én hatályos előírásait rendeli el alkalmazni.
106

Szja-törvény 63. § (2) bekezdés

119

Az átmeneti rendelkezés alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezményt a lakáscélú felhasználásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentésével lehet igénybe venni. 163. sor: Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem és adója107 Ebben a sorban kell feltüntetni az ingó vagyontárgyak nem rendszeres vagy nem üzletszerű értékesítéséből származó jövedelem adóköteles részét és 25%-os adóját. Amennyiben az ingó vagyontárgy értékesítése üzletszerű tevékenysége keretében történt,108 akkor az értékesítésből származó jövedelmének az adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (10. sor). Abban az esetben, ha az ingó vagyontárgy értékesítéséért a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árnál nagyobb vételárat kapott, akkor a piaci árat meghaladó bevétele egyéb összevonás alá eső jövedelem és a 17. sorban kell bevallania. Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az átruházásra tekintettel megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. Ingó értékesítésből származó jövedelemnek minősül az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (az egyéni vállalkozók is ide tartoznak ebből a szempontból) által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak (gép, jármű, berendezés, felszerelési tárgy) értékesítéséből származó jövedelem is, amelyek után az értékcsökkenési leírást átalányban számolták el. Ha kizárólag üzleti célú tárgyi eszközt értékesít az önálló tevékenységet folytató magánszemély és annak beszerzési költségeit a tevékenységéből származó bevételéből elszámolta, akkor az értékesítésből származó bevétel a tevékenység bevételének része. Ha a tevékenység megszüntetését követően kerül sor az értékesítésre, akkor ingó értékesítésről van szó, de az önálló tevékenység során elszámolt szerzési értékkel a bevétel már nem csökkenthető. Nem minősül ingó értékesítésnek a földterület tulajdonosának változása nélkül értékesített lábon álló termés, termény. Ilyen pl. a lábon álló fa értékesítése is.
107 108

Szja-törvény 58. § Szja-törvény 58. § (8) bekezdés

120

Ebben az esetben önálló tevékenység jogcímen keletkezik a jövedelem, amelyet a 10., illetőleg a 14. sorban kell bevallani. Nem kell adót fizetni az év során az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után, ha azok adója együttesen nem több 50 000 forintnál. Ez valójában azt jelenti, hogy az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem együttesen sem haladja meg a 200 000 forintot. Ha az ingó vagyontárgy(ak) értékesítéséből származó jövedelem a 200 000 forintot meghaladja, akkor csak a 200 000 forint feletti rész után kell a 25%-os adót megfizetni. Az évi 200 000 forintot el nem érő jövedelmet nem kell bevallani. Ha azonban az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem 2010-ben meghaladta a 200 000 forintot, akkor a teljes jövedelmet be kell vallani, de annak adóját 50 000 forinttal csökkenteni kell. Amennyiben az értékesített ingó vagyontárgy közös tulajdont képez, akkor – figyelemmel a tulajdonjogi korlátozásokra is – az értékesítésből származó jövedelmet a tulajdonostársaknak meg kell osztaniuk. A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban igazolt költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem számolták el). Értéknövelő beruházásnak tekintendő az a szokásos piaci értéket növelő ráfordítás (igazolt kiadás), amely az ingó dolog átruházása esetén annak eredeti használhatóságát növeli, javítja és/vagy az átruházást megelőző 12 hónapon belül és az átruházásról szóló szerződés szerinti bevételnek az 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóságának megőrzése, helyreállítása céljából történt. A szerzéskori érték: • a vásárlásról szóló szerződés, számla, nyugta, elismervény, stb. szerinti érték; • cserébe kapott ingó vagyontárgy esetében a csereszerződésben rögzített érték; • örökléssel szerzett ingóság esetén a hagyatéki eljárásban megállapított érték; • ajándék (ingyenes szerzés) esetén pedig az illetékkiszabás alapjául szolgáló érték; • illetékkiszabás hiányában, a szerzéskori szokásos piaci érték;

121

• a külföldről behozott ingóságok esetében a vám megállapításánál figyelembe vett érték (a megfizetett vám költségként levonható a bevételből); • a vámkezelés alá nem eső ingó dolog esetében a számla szerinti, forintra átszámított érték. Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25%-a tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le. Példa az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem kiszámításához a példatárban található. Az ingó vagyonért kapott bevételt e sor „b” oszlopában, a költségeket – 25%-os jövedelemszámítás esetén a bevétel 75%-át – a „c” oszlopban tüntesse fel. A „d” oszlopba az adóköteles jövedelmet kell beírni. A jövedelem 25%-os adóját 50 000 forinttal csökkentve kell az „e” oszlopba beírni. 164. sor: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem és adója109 Ha Önnek termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából is volt jövedelme, és ezen jövedelme után nem kíván az összevont adóalap részeként adózni, akkor az ebből származó jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában, 25%-os adóját pedig az „e” oszlopában kell bevallania. (Olvassa el a 10. sorhoz fűzött, a más ingatlan bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó magyarázatot is!) Akkor is választhatja 2010-re az elkülönült adózási módot, ha Ön a korábbi évek bármelyikében a termőföldnek nem minősülő ingatlanának bérbeadásából származó jövedelme után az összevont adóalap részeként adózott. Abban az esetben, ha az említett ingatlan bérbeadásából származó jövedelme után a 25%-os adózási mód szerint kíván adózni, akkor a bevétel egészét jövedelemnek kell tekintenie. A bevétel költséggel nem csökkenthető, és részét képezi a bérbeadással összefüggésben kapott költségtérítés is. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után az adót fő szabály szerint a tevékenységet folytató magánszemélynek kell megfizetnie. A törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonostársak a tulajdoni hányadoknak megfelelően a bevételt egymás között megosszák. A bevallásban bevételként és egyben jövedelemként is az egy főre jutó értéket kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a bevételt a tulajdonostársak egymás között megosztották, akkor a
109

Szja-törvény 74. § (1), (4)-(8) bekezdés

122

kifizető által levont 25%-os adót is a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg lehet osztani. Amennyiben a bérbeadásból származó jövedelem utáni 25%-os adót Ön vagy tulajdonostársa fizette be, akkor annak összege a bevétel megosztása esetén sem osztható meg. Amennyiben Ön a lakását magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából önkormányzatnak110 adta bérbe, és a bérbeadás a törvényben meghatározott, feltételeknek megfelel, akkor a bérbeadásból származó jövedelme után nem kell adót fizetnie. Ez a lehetőség abban az esetben illeti meg, ha • a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés határozott időtartamú és legalább 36 hónapra szól; • a szerződés tartalmazza a bérlőkijelölésre a rászorultságra tekintettel meghatározott feltételeket meghatározó önkormányzati rendelkezés számát. Abban az esetben, ha a bérleti szerződés az Ön érdekkörében felmerült ok miatt a 36 hónapos időtartam előtt megszűnik, akkor Önnek az adót a bérleti szerződés megszűnésének az évéről szóló adóbevallásában kell a késedelmi pótlékkal együtt bevallania és megfizetnie. A befizetendő adót a következők szerint kell kiszámítania: • meg kell határozni a bérleti díj teljes összege után a kifizetés időpontjában érvényes adómértékkel a jövedelem utáni adót; • ki kell számítani évenként az adott adóévet követő év május 21-től a szerződés megszűnése napjáig a késedelmi pótlékot; • két tizedes jegyre kerekítve ki kell számítani a szerződésből nem teljesült időtartamra eső egész hónapok számának és a 36 hónapnak a hányadosát; • az így kapott hányadossal meg kell szorozni az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét. Az így kiszámított összeget kell a bevallásban, a 62. sorban feltüntetni és megfizetni. Figyelem! A fizetővendéglátásból és a falusi vendéglátói tevékenységből származó jövedelmekre nem alkalmazhatóak az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok!111

110 111

Szja-törvény 74/A. Szja-törvény 74. § (4) bekezdés

123

Megszűnt az adómentessége a falusi vendéglátásból származó jövedelemnek abban az esetben is, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az 1 000 000 forintot meghaladja, olvassa el az egészségügyi hozzájárulás bevallására szolgáló 1053-09-es laphoz készült útmutatót is. Amennyiben Ön termőföld bérbeadásából112 vagy földjáradék címén szerzett jövedelmet, azt az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell bevallania. A vadászati jog hasznosításából származó jövedelem adózására és bevallására a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 165. sor: Életjáradékból származó jövedelem és adója113 Amennyiben Ön 1996. január elsejét követően kifizetővel életjáradéki szerződést kötött, és az életjáradékot ellenszolgáltatás nélkül kapja, akkor az életjáradék teljes összege jövedelem, amely után az adó mértéke 35%. A jövedelmet e sor „d” oszlopába, az adót pedig az „e” oszlopba kell beírnia a kifizető által kiadott igazolás alapján. Ezt a jövedelmet akkor is be kell vallania, ha a kifizető az adót levonta a járadék kifizetésekor. Nem kell bevallania viszont az ilyen jövedelmét, ha annak összege az adóévben az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből és a vállalkozásból kivont jövedelemmel együttesen sem haladta meg a 100 000 forintot, és az adót a kifizető levonta. Ha Ön nyugdíjas szövetkezeti tag és a saját szövetkezetével kötött életjáradéki szerződést, az ebből származó jövedelmet nem kell bevallania akkor, ha az életjáradékot a vagyonnevesítés során szerzett szövetkezeti üzletrésze ellenértékeként kapja és a járadék összege, évente nem haladja meg az átalakulás befejezésekor lezárt névérték 1/10-ed részét, de havonta legfeljebb a 10 000 forintot. Adómentes: • a nyugdíjas magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján megszerzett vagyoni érték;
112 113

Szja-törvény 3. § 51. pont, valamint Art. 176. § (3)-(9) bekezdés Szja-törvény 64/A. § (7) bekezdés

átalakított befektetői részjegy. üzletrész. Ha Ön az értékpapír értékesítésekor a vevőjének részletfizetést engedélyezett. Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházására tekintettel megszerzett bevételnek az a része. Amennyiben az értékpapír átruházásáért kapott ellenérték teljes összege valamely később bekövetkező feltételtől függ. Értékpapírnak minősül még a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás. hogy a teljes vételárból kiindulva meg kell határoznia a jövedelmét. pont . vagyoni értékű jogának vagy ingóságának az ellenértékeként. amilyen hányadot Ön a bevételből 2010-ben a vevőjétől megkapott. de előre ki nem kötött juttatás is megilleti. Amennyiben utóbb valamely feltétel nem teljesül. és az eladó a vételárat részletekben kapná meg. a kft. és ezért az eladó javára adókülönbözet mutatkozik. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában értékpapír115 alatt minden olyan okirat. célrészjegy és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti 114 115 Szja-törvény 67. a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy. sor: Árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelem114 Ebben a sorban az árfolyamnyereség címén megszerzett jövedelmét és a jövedelem 25%-os adóját kell szerepeltetnie. majd ebből 2010-re olyan hányadot kell jövedelemként bevallania. amelyet a Polgári Törvénykönyv. öröklési vagy életjáradéki szerződésből származó jövedelem. és a teljes vételárat nem kapta meg 2010-ben. akkor a jövedelmét a részletnek a teljes vételárhoz viszonyított arányában kell meghatároznia. § Szja-törvény 3. sorban feltüntetni. a fix vételárhoz az egyes jövőbeli feltételekhez kapcsolódóan. amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított kiadás együttes összegét. vagy a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint. Nem kell bevallani.124 • a magánszeméllyel kötött tartási. Ez a gyakorlatban azt jelenti. az önellenőrzéssel igényelhető vissza. § 34. mintha a feltételek megvalósultak volna. 166. a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét. akkor úgy kell tekinteni. akkor a fix vételáron felüli rész egyéb összevonás alá eső jövedelemként kell a 17. Abban az esetben. ha az életjáradékot nem magánszemélytől kapta ingatlanának. befektetői részjegy. ha az eladót további. adat értendő. mert ez után az életjáradékot fizető kifizetőnek kell az adókötelezettséget teljesítenie.

Az értékpapír megszerzésére fordított összeg: • ellenőrzött tőkepiaci ügylet során megszerzett értékpapírnál az ügylet szerinti. Az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie. amelyet növelni kell az átruházásig a magánszemély által teljesített ellenértékkel. • ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződéssel megszerzett értékpapírnál a szerződésben foglalt ellenértékből az átruházásig igazoltan megfizetett összeg. • az MRP szervezet által a magánszemély tulajdonába adott értékpapír esetében az értékpapír átadásáig a magánszemély által saját erő címén befizetett összegből az értékpapírra arányosan jutó rész. új értékpapír kibocsátásával történő felemelésével megszerzett értékpapírra is). • az olyan értékpapír esetében. a jövedelemként figyelembe vett összeg. december 31-e előtt kihirdetett jogszabály alapján a szövetkezet által ingyenesen juttatott értékpapír juttatáskori névértéke az eredeti .és járulékos költségadatok alapján megállapított jövedelmet ennek a sornak a „d” oszlopába kell beírnia és a 25%-os adót az „e” oszlopba. hogy a vagyoni hozzájárulás létesítő okiratban meghatározott értékét az értékpapír megszerzésekor e törvény előírásai szerint a bevétel meghatározásánál figyelembe kell venni (ezt a rendelkezést kell alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének. az igazolt szerzési érték. felszámolás vagy helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében kötött egyezség révén a hitelező által megszerzett értékpapír esetében az egyezség szerinti érték. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. • a vállalkozásból kivont jövedelem címén megszerzett értékpapír esetében az ezen a címen megszerzett bevételként figyelembe veendő érték. feltéve. igazolt ellenérték. évi I. Értékpapírnak minősül továbbá a más. • csődeljárás. évben árfolyamnyereségből származó jövedelmet szerzett.125 tagsági kölcsön kivételével. Amennyiben 2010. • az 1992. tagsági jogot megtestesítő vagyoni részesedés is. • társas vállalkozás alapítása útján szerzett értékpapír esetén az értékpapír átruházásáig a társas vállalkozás részére igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke. amelynek alapján megállapított összeg az értékpapír megszerzésekor jövedelemnek minősül. • a szövetkezetekről szóló 1992. részjegy esetében az átalakuláskor lezárt névérték az eredeti szerzőnél és örökösénél. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerinti átalakulás során a magánszemélynek ellenérték nélkül juttatott szövetkezeti üzletrész. A kifizető által figyelembe nem vett (igazolt) szerzési érték és járulékos költség a bevallásban érvényesíthető.

amely illetékköteles (abban az esetben is. az illetéktörvényben meghatározott forgalmi érték. • a kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott értékpapír megszerzésére fordított összeg vagy – ha az értékpapírt a magánszemély visszaszolgáltatni nem tudja – a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. valamint az értékpapír értékesítéséből származó azon jövedelem. • az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértéke. • olyan értékpapír megszerzése esetében. ide kell számítani a jog megszerzésekor adóköteles összeget is. illetőleg a bevételnek az a .) Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereségből származó jövedelme után külföldön is fizetett adót. befektető szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási tevékenység ellenértéke. • a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték. ha az illeték kiszabása nem történt meg az átruházásig).126 szerzőnél és az örökösénél. növelve az értékpapír átruházásáig teljesített. a vételi jog alapján megszerzett bevételnek az a része. amelynek egészét vagy meghatározott részét a törvényi rendelkezés alapján. • az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértéke. amely meghaladja az értékpapírnak az átruházásakor érvényes szokásos piaci értékét. ha az értékpapír a hagyaték tárgyát képezte. sorában kell szerepeltetnie! Nem tekintendő árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az értékpapír kölcsönzéséből. akkor ezt a jövedelmét a 05-ös lap 185. • az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló jegyzési. • az előzőekben nem említett esetekben a megszerzés érdekében a magánszemély által az értékpapír átruházásáig igazoltan megfizetett összeg. Az értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó járulékos költség: • a befektetési szolgáltató részére a befektetési szolgáltatási. Ilyen lehet pl. és a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. vételi jog ellenértéke. • az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték. (Az utóbbi két esetben az ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetén. ez utóbbinál akkor. igazolt ellenértékkel. más jogcímen megszerzettnek kell tekinteni.

E jövedelem bevallására a 174. üzletrészt és azt elidegenítette 2010-ben. amely meghaladja a megszerzésre fordított összeget. akkor a bevételnek arra a részére. Az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre. Árfolyamnyereségből származik a kedvezményezett részesedéscsere útján a pénzben megszerzett bevételnek az egésze. amelyet a magánszemély a társas vállalkozás tagjaként. a kifizetőnek tett nyilatkozatában a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírból származó jövedelmét. augusztus 31-ét követően ellenőrzött tőkepiaci ügylet útján megszerzett jövedelem adóköteles. egyéb szervezet által kibocsátott értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része is. részvényeseként. akkor azt ebben a sorban jelezze az „2” számjegy beírásával. üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelése révén szerzett meg.127 része is. . valamint az értékpapírban megszerzett bevétel egésze is. sor szolgál. Árfolyamnyereség az olyan értékpapír értékesítéséből származó jövedelem is. az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. üzletrészét tőzsdén kívüli ügylet keretében elidegenítette. ha a magánszemély az értékpapírban megszerzett bevétel adózására ezt választja. Egyéb jövedelemként adóköteles az alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező jogi személy. Amennyiben Ön a nem eredeti jogosultként megszerzett kárpótlási jegy felhasználásával szerzett az állami tulajdon privatizációja révén részvényt. ha Ön nem tekintette bevételnek. Ha Ön az eredeti jogosultként – vagy az eredeti jogosult örököseként hagyatéki eljárás keretében – megszerzett kárpótlási jegyének felhasználásával az állami tulajdon privatizációja során szerzett részvényét. amely az értékpapír vagy más vagyoni érték elidegenítése során a szokásos piaci értéket meghaladja. Abban az esetben. A 2006. amelyek áruval történő teljesítéssel szűnnek meg. akkor az „a” oszlopban az „1” számjegy beírásával jelezze. A választásáról az adóbevallásában nyilatkoznia kell! Amennyiben Ön a kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelmét árfolyamnyereségnek tekintette. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. akkor az ebből származó jövedelme ugyancsak árfolyamnyereségként adózik.

akkor azt nem kell bevallania. Osztaléknak minősül a társas vállalkozás tagja. 116 117 Szja-törvény 66. akkor annak összegét és adóját ezekbe a sorokba kell beírnia a kifizető (társaság) igazolása alapján. a jelen esetben a Magyar Köztársaság joga szerint osztaléknak elismert hozama (167. ha abból (azokból) a kifizető az adót levonta. (Tpt) . Fontos! Minden esetben vegye figyelembe az osztalék kifizetésekor a kifizetőtől kapott igazolást. • a bármely EGT. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból. sor).államban működő. akkor azt a 05-ös lapon szerepeltesse! Az osztalék után az adó mértéke 2010-ben: • fő szabály szerint 25% (169. § 2001. a tőkepiacról szóló törvény117 szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírból származó. valamint a végrehajtó iroda tagjának az adózott eredményből juttatott összeg. 167. tv. évi CXX. sorok: Osztalék címén megszerzett jövedelmek116 Ha Ön osztalék címén jutott jövedelemhez 2010-ben. Ha Ön külföldről is kapott osztalék jövedelmet. a társaság adózás utáni eredményéből. Osztaléknak minősül az adózott eredményből kifizetett kamatozó részvény utáni kamat összege is. Az osztalékelőleg osztalékká válásakor keletkezik az adófizetési kötelezettség. eredmény felosztásakor megállapított és megszerzett. tulajdonosa részesedése. az adó összegét pedig az „e” oszlopba kell beírnia az adó mértékének megfelelő sorba. és 169. Amennyiben az árfolyamnyereségből származó jövedelme az értékpapírkölcsönzésből. vállalkozásból kivont vagyonból. Nem minősül osztaléknak az osztalékelőleg. Osztaléknak minősül a kockázatitőkealap-jegy hozama is. Az előzőeken túlmenően a személyi jövedelemadóban osztaléknak minősül az ügyvédi iroda. árfolyamnyereségnek minősülő jövedelem nem csökkenthető az adóévben elszenvedett árfolyamveszteség összegével. valamint az osztalékból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot.128 Az értékpapír átruházásából származó. Az adott iroda által kiállított igazolás alapján vegye figyelembe az osztalékjövedelmet. közjegyzői iroda. A jövedelmet a „d” oszlopba. sor) után az adó mértéke 10%.

Abban az esetben. sor kitöltésén túl nincs teendője.) sorban tüntesse fel. ha azt az Ön részére ki is fizették a 2010. vagy annak egy részét Öntől ténylegesen nem 2010-ben vonta le a kifizető. Amennyiben az osztalékból származó jövedelme az értékpapír-kölcsönzésből. hogy azt. hogy a korábban kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja a jóváhagyott osztalék. annak kifizetésekor (2009-ben) le kellett vonni az azt terhelő adót. ha az előleg teljes egészében osztalékká válik. feltéve. az osztalék sorok kitöltésén túl a 66. 118 Art. akkor azt bevallania nem kell. akkor azt Önnek kellett megfizetnie a kifizető által kiállított igazolás alapján a kifizetés negyedévét követő hónap 12-éig.129 Ha Ön 2009-ben osztalékelőleget kapott és annak egésze. hogy az osztalékelőlegből. Valamennyi esetben ügyeljen arra. (a jóváhagyott osztalék megegyezik a korábban kifizetett osztalékelőleg összegével) úgy a 66. vagy egy része 2010ben osztalékká vált. Ekkor. Előfordul olyan eset is. évben. és/vagy 169. míg a „felettes” osztalékról csak akkor kell jelen bevallásában számot adnia. hogy az adó levonása megtörtént. 178. sor kitöltésénél figyelembe venni. akkor az osztalékká vált osztalékelőleget és az azt terhelő adót a kifizető által kiadott igazolás alapján a megfelelő (167. sort kell feltételül kitöltenie ahhoz. § (7) bekezdés a) pont . befektetési szolgáltató is. amikor az osztalékelőleg nem válik teljes egészében osztalékká. hogy a bevallás 66. sorának „b” oszlopába az igazoláson szereplő. árfolyamnyereségből. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmével valamint a vállalkozásból kivont vagyonból származó jövedelmével együtt sem haladja meg a 100 000 forintot. és 169. Ez utóbbi esetben a kifizető levont adóként csak az Öntől ténylegesen levont adó összegét tüntette fel. Ebben az esetben az osztalékelőlegből osztalékká vált összegre az előzőekben leírtak vonatkoznak. Az Ön által megfizetett adót be kell vallania. ha az osztalékelőlegből levont adó nem nyújtott fedezetet az osztalékká vált összeg utáni adóra és a kifizető a különbözetet nem tudta levonni. ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá). ezért azt ne felejtse el a negyedéves kötelezettség valamelyik sorának és a 74. hogy a bevallása benyújtásával egyidejűleg visszaigényelhesse a korábban levont adó Önt megillető részét. Tekintettel arra. § 18. Természetesen az is előfordulhat. Az osztalékkal (osztalékelőleggel) kapcsolatos szabályok alkalmazása tekintetében kifizető:118 a külföldről származó belföldi illetőségű hitelintézet. levont adó összegét beírja attól függetlenül. pont és Szja-törvény 66.

a lekötött pénzösszeget meghaladó része. ezt az összeget és 25%-os. osztalék stb. állampapír. a tőzsdére bevezetett értékpapír esetén megszerzett osztalékelőleg esetén 10%-os adóját az egyéb adatok közé. 119 Szja-törvény 67/B. a lekötés megszűnésekor. megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is). megszakításakor megillető bevételnek (ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor. illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. A magánszemély a lekötött pénzösszeg hozamának a terhére a külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján • ellenőrzött tőkepiaci ügyletben. sorába írja be.130 Ha Ön osztalékelőleget vett fel 2010-ben és ez 2010-ben nem vált osztalékká. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás. illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves. amelyet a befektetések hozamaival (kamat. 168. akkor a „d” oszlopba a jövedelmet. valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben. azaz a lekötési hozam. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő. hogy a felek az említett jövedelem tekintetében a tartós befektetésre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazzák. hitelintézettel egy tartós befektetési szerződés köthető. a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató. forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. első alkalommal legalább 25 ezer forint befizetés. árfolyamnyereség. ügyleti nyereség. § . sor: A tartós befektetésből származó jövedelem és adója119 Figyelem! A 2010. befektetési jegy).) együtt a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval. Amennyiben Önnek tartós befektetésből származó jövedelemről van igazolása. és az „e” oszlopba a megállapított adót írja be. amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. adóévtől tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül – a feltételek megléte mellett – a pénzösszeg befektetési szolgáltatóval. és át nem csoportosítható. a 1053-B lap 52. hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén.

a megszakítás napján. Ebben az esetben a megszűnés. illetőleg hitelintézet a megbízást. betétlekötési. illetve. a teljesítést. Egyéb esetben az adót a bevallásában kell megállapítani. Ha a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére – de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben – kerül meghosszabbításra. A befektetési szolgáltató. Az adó mértéke • 0% az ötéves lekötési időszak utolsó napján. vagy a lekötés a lekötött pénzösszegnek egy részére nem kerül meghosszabbításra az e résszel arányos. ha a lekötés a kétéves lekötési időszakban kerül megszakításra. a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg. A lekötési időszak megszűnését. • 10%. Lekötési hozamot • a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján. és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. • 20%. ha a lekötés nem kerül meghosszabbításra a hároméves lekötési időszak utolsó napján. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező halála esetén. ismételt lekötési stb. forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi.131 • kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is). ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. takarékbetétben. a hároméves lekötési időszak utolsó napján. ha az adójának mértéke nulla százalék. a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. a befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. • a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget. ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig meg fizetni. eladási. Nem kell bevallani a tartós befektetésből származó jövedelmet. illetve – ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg – a hároméves lekötési időszak utolsó napján). ha a lekötés az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt kerül megszakításra.) megbízást adhat. a megszakítás napját követően keletkező .

pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása. ha az eladó által a tulajdonába adott vagyonrészt vagy annak egy részét bármilyen módon elidegeníti. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat. a megszűnés. és a nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át azzal. az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek. a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. sor: A privatizációs lízing jövedelme és adója Ha Önnek privatizációs lízingszerződésből volt jövedelme 2010-ben. ha az a megszűnés. Ilyen címen akkor keletkezik adókötelezettsége. akkor e jövedelmét. privatizált tulajdonrész (részvény. Ha Ön a tulajdonába adott vagyonrészt elidegeníti. megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték. vagy – ha az több – az ellenértékét kell figyelembe vennie. 170. ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti. akkor jövedelemként a lízingbe vett társaság. . Befizetés továbbá. hogy • a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke. és az ez után kiszámított 25%-os adót ebben a sorban kell bevallania.132 tőkejövedelemre – jogcíme szerint – a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: • ha a jövedelmet a szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani. illetőleg a lízingbe vett társaság jogutód nélkül megszűnik. hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni. üzletrész) névértékét. Befizetésnek minősül az is. • az adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető. azzal. amennyiben az adót a kifizető nem vonta le. illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe. • a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni.

133 Ha Ön a társaság jogutód nélküli megszűnése következtében jutott ezen a címen jövedelemhez. Nem számít jövedelemnek az az összeg. hanem az értékpapír visszaszolgáltatásakor. akkor – feltéve természetesen. mint a névérték. Amennyiben az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme az árfolyamnyereségből. amelynek eredményeként a kölcsönbe vevő a kölcsönbe kapott értékpapírral sajátjaként rendelkezik. a 25%-kal számított adót pedig az „e” oszlopba írja be. akkor a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései figyelembe vételével köteles kártérítést fizetni. akkor a szerződés megszűnésekor kell megállapítania. akkor bevételnek és egyben jövedelemnek is az ellenérték számít akkor is. tv. az ellenérték nélkül kapott életjáradékból és a vállalkozásból kivont jövedelmével együtt sem haladja meg az 100 000 forintot. vagyis azt el is idegenítheti. (Tpt. A jövedelem utáni 25%-os adó feltüntetésére ennek a sornak az „e” oszlopa szolgál. ha pedig visszaszolgáltatni nem tudja. évi CXX. Az árfolyamnyereséget vagy veszteséget a kölcsönbe vevőnek nem az értékesítéskor. ha az kevesebb. amelyet a megszerzés érdekében a saját adózott jövedelméből lízingdíj címén fizetett. névértékű. Az értékpapír kölcsönzése címén kapott bevétele teljes egészében jövedelem. de a futamidő egy évnél hosszabb nem lehet) a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú. sor: Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem és adója120 Ha Ön 2010-ben értékpapír kölcsönzése címén szerzett jövedelmet. akkor azt és annak adóját ebben a sorban kell bevallania. fajtájú és sorozatú értékpapírt a kölcsönbe adónak visszaadni. A kölcsönszerződésben a kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra. ezt kell e sor „d” oszlopába beírnia. A kölcsönbe kapott értékpapír elidegenítéséből származó 120 121 Szja-törvény 65/A. osztalékból. § 2001.) . 171. Sajátos szabályok vonatkoznak a kölcsönbe kapott értékpapír értékesítése során keletkezett árfolyamnyereségből származó jövedelem adókötelezettségére. hogy a kifizető az adót levonta – nem kell a jövedelmet bevallania. hogy a meghatározott időpontban (a szerződés határozott időre köthető. Amennyiben a lejáratkor a kölcsönbe vevő nem tudja az értékpapírt visszaadni. A tőkepiacról szóló törvény121 szerint az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír olyan átruházása. sor „d” oszlopába. Az előzőek szerint megállapított jövedelmet a 170.

173. § 124 2000. amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből. amely után az adó mértéke 20%. a felek (a bevételt szerző magánszemély és a vele az ügyletben szerződő személy. amelyet – valós kockázat nélkül – a 122 123 Szja-törvény 65. Az ügylet lényege az. amely. törvény 3. A nem pénzben megszerzett kamatnak minősülő jövedelem után az adó. illetve nem megfelelő nyilatkozata miatt nem veszi figyelembe teljes összegben a bevételt csökkentő tételeket.134 jövedelmét nem itt. E törvény szerint: deviza-. sor: Kamatból származó jövedelem és adója122 A kamat címén megszerzett jövedelem adóköteles. vagy a nyereménybetét esetén a nyereményalapnak az egynegyede. 172. ha megállapítható. Egyebekben Önnek csak akkor van adóbevallási – és fizetési kötelezettsége. és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. tőke. sorban kell szerepeltetnie. vonja le. illetve több határidős ügyletből tevődik össze. pont . valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell meghatározni. hogy az ügylet célja a magánszemély olyan jövedelemszerzése. a vagyoni érték szokásos piaci értékének. hanem az árfolyamnyereségből származó jövedelmei között a 166. valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás. § Szja-törvény 65/B. ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik. A kifizetőtől szerzett kamatjövedelmet nem kell a bevallani. hogy ez a csere a résztvevő felek számára kockázatot jelent. hogy a magánszemély egy kötelezettségéhez (vagy jogosultságához) kapcsolódó jövőbeni kiadást (vagy bevételt). § (8) bekezdés 7. amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót von le a jövedelemből. az után az adót a kifizető állapítja meg. más jövőbeni kiadásra (vagy bevételre) cserél úgy. sor: Csereügyletből származó jövedelem és adója123 A csereügylet fogalmát a számvitelről szóló124 törvény határozza meg.és kamatcsere (swap) ügylet az. fizeti meg és vallja be. Előfordulhat azonban olyan eset. A megállapított jövedelem jogcímét és az adófizetési kötelezettség mértékét az előzőektől eltérően. évi C. mert az Ön nyilatkozatának hiányában. A többletként levont adó miatti különbözetet az adóbevallásában vagy önellenőrzéssel rendezheti. azaz az értékpapír megszerzésére fordított érték és járulékos költségek összegét.

Mielőtt itt adatot tüntet fel. A kifizető a jövedelemről és/vagy veszteségről – ügyletenként – a magánszemély számára az adóévet követő január 31-éig igazolást ad. kamatláb. A csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget a kifizető (kifizető hiányában a magánszemély) állapítja meg. Kifizető hiányában a csereügyletből származó jövedelmet Önnek kell nyilvántartania ügyletenként. a másik ügylet veszteségével! 174.135 felek által a piaci ár. ezt a sort a 1053-06-02-es lap 230. Abban az esetben. adóelőleg levonási kötelezettség. árfolyam. Lehetőség van az adóéven túlnyúló (az adóévek között). sor „d” oszlopába. az ezt terhelő 25% adót. és 238. de a kifizetőt nem terheli adó. Fontos! Nem számítható össze az egyes ügyleteken elért jövedelem. sorait! A 230. töltse ki a 1053-06-02-es lap 222-231. sor „b” oszlopában szereplő. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. évben csereügyletből származó jövedelmet vagy veszteséget ért el. sor: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója125 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján. Ezt adókiegyenlítéssel teheti meg. az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. a magánszemély által. díj és egyéb tényezők alakulásától eltérő feltételek kikötésével ért el. azaz az adóbevallása benyújtásának határidejéig bevallja és megfizeti az adót. 125 Szja-törvény 67. pedig az „e” oszlopba. csereügyletből származó jövedelem együttes összegét írja be a 173. ha Ön 2010. (238. ugyanazon csereügylethez kapcsolódó veszteséget az ugyanazon csereügylet jövedelmével szemben figyelembe venni.) sor alapján kell kitöltenie (az egyes ügyletek összesített jövedelmét)./A § . Az adókötelezettség teljesítése a magánszemély feladata.

További lényeges kérdés. amely esetében megtörtént a pénzbeli elszámolás. pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet. az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül továbbá az az ügylet: • Amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. az adókiegyenlítés számítására készített tábla (212-220. akkor e jövedelmét ennek a sornak a „d” oszlopában. a 20%-os adót pedig az „e” oszlopában kell bevallania. A jövedelem utáni adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig kell megfizetnie. a pénzben elszámolt ügyleti veszteségei . az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani. a következők alkalmazásával. az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek összeszámítása. és . Az adókiegyenlítés részletes szabályait a 1053-06-01-es lapon található. sorok) útmutatójánál találja meg. és . évben.amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges. • Amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek. azaz 2008. ha a 2010. Amennyiben a 2010. amennyiben az megfelel az ügyletre vonatkozó rendelkezéseknek.136 Fontos! Fentiekből következik. árura kötött ügylet. és . évben elért – pénzben elszámolt – ügyleti nyereségei együttes összege több mint az Önt terhelő – pénzben elszámolt – ügyleti veszteségei együttes összege.az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi. valamint a szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött. Az adókiegyenlítés továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására.ha az adott állam nem EGT-állam. évtől kezdődően a jövedelem számításakor. Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre. biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere. a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. Abban az esetben. amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. hogy lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek csak azt az ügyletet lehet tekinteni.

amelyet a társas vállalkozás cégbejegyzési kérelmének elutasítására. Ne feledje. Ebben a sorban kell a jövedelmet szerepeltetnie akkor is. sor). Önnek 2010. Ha az ellenőrzött tőkepiacra bevezetett értékpapírban az ellenőrzött tőkepiacra kerülés előtt. hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. Az ellenőrzött tőkepiacon értékesített értékpapírokból származó jövedelem megállapítására az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (166. Vállalkozásból kivont vagyonként adóköteles az a jövedelme is. a cégbejegyzési eljárás megszüntetésére tekintettel szerzett. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki. jegyzett tőkéjének tőkekivonás útján történő leszállítása. az árfolyamnyereségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia (166. A vállalkozásból kivont vagyon adókötelezettsége szempontjából társas vállalkozásnak tekintendő az alacsony adókulcsú államnak nem minősülő országban székhellyel rendelkező jogi személy. évben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége keletkezett. A veszteség összegét. e sor „a” oszlopában kell bevallania. akkor az értékpapír névértékéből. de legfeljebb a bevételből a vagyonnövekménynek megfelelő részre. . valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon. majd az értékpapírt ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében átruházta.137 együttes összege meghaladja a pénzben elszámolt ügyleti nyereségei együttes összegét. amely alapján Önnek kell az értékpapírra. ha a társasági adónak megfelelő adó alanya. sorai szolgálnak. Az adókiegyenlítés alkalmazására a 1053-06-01-es lap 212-220. december 31-e után jutott adófizetés nélkül értékpapír formájában a vagyonnövekményhez. akkor annak összegét kell ennek a sornak a „d” oszlopába beírnia a kapott igazolás alapján. forintra átszámítva is feltünteti. ha Ön MRP szervezet tagja volt és a szervezet 2010-ben történő megszűnése következtében jutott jövedelemhez. 175. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése. sor). a 174. Abban az esetben. egyéb szervezet is akkor. sor). Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat a kifizető a szja-törvény szabályai szerint. ha adókiegyenlítést nem kíván (vagy nem tud) igénybe venni. sort akkor is ki kell töltenie. illetőleg a társas vállalkozásban fennálló tagi jogviszonyának megszűnése következtében jövedelmet szerzett. Ön társas vállalkozás tagjaként jegyzett tőkeemelés vagy átalakulás során 2007. az ügylet során megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia (10. ha Ön az ellenőrzött tőkepiaci ügylet során kereskedelmi árut ruházott át.

akkor 2010-re a tételes átalányadózás választásáról a 2009. évről szóló 0953-as személyi jövedelemadó bevalláson kellett nyilatkoznia. Ha több lakással vagy üdülővel rendelkezik. A tételes átalányadózást akkor választhatta. akkor tételes átalányadózás esetén közülük csak egy ingatlanában folytathatja ezt a tevékenységet. ha Ön e tevékenységét nem egész évben gyakorolta. amely kiadott szobánként évi 32 000 forint. A tételes átalányadózásra csak akkor jogosult. § Szja-törvény 57/A. Ebben a sorban adatot csak akkor kell feltüntetnie. sor: A fizetővendéglátó tételes átalányadója126 Amennyiben Ön a fizetővendéglátásból származó jövedelme után 2010-ben a tételes átalányadózás szabályai szerint adózik. § (4) bekezdés . és az erről szóló igazolást az önkormányzat jegyzője Önnek kiadta. Olvassa el a 1053-09-es laphoz készült útmutatót is! Nem minősül fizetővendéglátó tevékenységnek és így tételes átalányadózásra sem jogosít a szálláshelynek vagy egy részének ugyanazon vendég számára történő. Amennyiben már korábban is nyilvántartott fizetővendéglátó volt. ha a kifizető az adót nem vonta le. ellenérték nélkül kapott életjáradékból és az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmével együtt az 100 000 forintot meghaladta. hanem az önkormányzatnál bejegyzett fizetővendéglátóként. Az MRP szervezet megszűnése esetén a bevételnek az a része minősül jövedelemnek. és ennek tényét. 176. E tevékenységére tekintettel Önnek egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell. és adózására a 2009-es évre nem a tételes átalányadózást választotta. ha a szálláshely hasznosítása a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakásában vagy üdülőjében történik.127 Az adó összegét nem befolyásolja. de a tulajdonába még nem került értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. e sor „e” oszlopában kell szerepeltetnie.138 A jövedelem utáni 25%-os adókötelezettséget. A megszerzésre fordított értéket az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. az árfolyamnyereségből. Az 100 000 forint alatti jövedelmet is be kell vallania akkor. ha Ön magánszállásadási tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi. a kiadást követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelentette. ha a vállalkozásból kivont jövedelme az osztalékból. 126 127 Szja-törvény 57/A. úgy ennek a sornak az „e” oszlopában az éves átalányadó összegét kell feltüntetnie. egybefüggően 90 napnál hosszabb idejű bérbeadása. amely meghaladja a magánszemély részére még járó.

128 akkor annak a negyedévnek az első napjától. 128 Szja-törvény 57/A. de a választás feltételei már a választáskor sem valósultak meg. Amennyiben Ön 2011-re is a tételes átalányadózást választja. ha a tételes átalányadózás választása jogszerű volt. hogy a vállalkozói osztalékalap után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is lehet. Akkor is ezt a sort kell kitöltenie. évben a személyi jövedelemadó hatálya alól tért át a társasági adó hatálya alá és a megszűnésig a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózott. de a választást követően az alkalmazhatóság bármely feltételének a tevékenység gyakorlása már nem felelt meg. Ha 2011-re-ra nem kíván a fizetővendéglátásból származó jövedelme után tételes átalányadót fizetni. § (5) bekezdés . a fizetővendéglátásból származó bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. évben megszüntette. ha a fizetővendéglátó tevékenységét megszüntette. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. Ha Ön 2010-re a tételes átalányadózást választotta ugyan. akkor ezt a sort a 1053-13-as laphoz készült útmutató segítségével tudja kitölteni. 177. ahány negyedévre a tételes átalányadózás alkalmazható volt. amely negyedévben a változás bekövetkezett. sor) vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. sor: Az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója és vállalkozói osztalékalap utáni adója Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként 2010-re a vállalkozói személyi jövedelemadózást választotta. Ne felejtse le. az erre tekintettel az Önt megillető. sorában kell erről nyilatkoznia.139 Abban az esetben. sorában nyilatkozzon. például ha a 2010. Abban az esetben. úgy azt nem kell jelölnie. akkor erről a 1053-01–es lap 130. illetve felmerült költségnek kell tekintenie. de 2011-re ezen a módon kíván adózni. a megszűnést követően érkező bevételét és felmerülő költségét. sor) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. Amennyiben 2010-re nem a tételes átalányadózási módot alkalmazta. A tételes átalányadót ekkor arányosan annyi negyedévre kell megfizetnie. a megszűnés időpontját megelőzően szerzett bevételnek. úgy e tevékenységből származó egész évi bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységből származó jövedelmekre (10. akkor a 1053-01-es lap 129.

sor: A 2010. ennek adóját pedig az „e” oszlopban tüntesse fel. A fizetendő adó összegét az adott jövedelemre érvényes adókulcs alkalmazásával állapítsa meg. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. a csőd. 179. Itt kell szerepeltetni pl. december 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmaznia. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. sor: Egyéb forrásadós jövedelmek és ezek adója Ha Önnek olyan – úgynevezett forrásadós – jövedelme is volt. vagy ha a szokásos piaci kamat ennél bizonyítottan alacsonyabb. és a fennálló követelésre a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. ha Ön a kölcsönszerződést 2003. akkor a szokásos piaci kamattal számított kamat különbözete után. sorokban megjelölt jövedelmek között külön nincs megnevezve. november 30-ig megkötötte. Az „e” oszlop összesített adatát kell a 61. Ha a hitel visszafizetése év közben megtörtént. A kamatkedvezmény129 után az adó 54%. ha az adót a kifizető nem vonta le. az életjáradék egy összegben történő megváltásából származó jövedelmet és 25%-os adóját is akkor. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. sorok „d” és „e” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. mert abból a kifizető nem vonta le az adót és a 161-177. és a december 31-én érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként. sor: Az elkülönülten adózó jövedelmek és azok adója Ebben a sorban összegezze a 161-178. akkor a futamidő végéig a kamatkedvezményből származó jövedelmének adókötelezettségére a 2003. Ha Ön külföldi cégtől kedvező kamatozású vagy kamatmentes hitelt kapott. 180. Ne felejtse el beírni az „a” oszlopban fehéren hagyott téglalapba a jövedelem megnevezését. akkor a kamatkedvezmény miatti adót Önnek kell megfizetnie. Abban az esetben. végelszámolás keretében kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítási kártérítésből. amelyet azért kell bevallania. A kamatkedvezményt ekkor évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. akkor a hitel visszafizetésekor (átvállalásakor) érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni.140 178. § (2) bekezdés . akkor a hitel visszafizetésének napjára kell a kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. A kamatkedvezmény utáni adót évenként utólagosan kell megállapítani az adóév végén az adóévben ténylegesen megfizetett. akkor e sor „d” oszlopában a jövedelmet. évi jövedelem számításánál figyelembe veendő összeg 129 Szja-törvény 75. felszámolás. és e jövedelme után 44%-os adót kell fizetnie.

az adó mértékének meghatározásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának. • a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján – a teljesítés időpontjában.141 Ebben a sorban a 179. adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevétele. euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani. A külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. és adja hozzá a 177. sor „d” oszlopába írt összegből vonja le a 161.és külföldi) bevétele alapján adókötelezettség terheli. az MNB által közzétett. 1053-05 lap külföldről származó jövedelmek A külföldi pénznemről történő átszámítás A Magyarországon belföldi illetőségű magánszemélyt a jövedelemszerzés helyétől függetlenül az összes (bel. • értékpapír átruházása esetén a szerzési érték tekintetében az értékpapír tulajdonjogának megszerzése. A külföldi pénznemről történő átszámítás: • bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában. • dolog. sor „a” oszlopába írt vállalkozói osztalékalap összegét. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. merült fel kiadása. • az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában. sor) kitöltésénél számításba venni. forintban kell megfizetni. Amennyiben Önnek a 2010. sor „d” oszlopában szereplő ingatlanértékesítésből származó jövedelem összegét. ha nemzetközi egyezmény ettől eltérően nem rendelkezik. olyan külföldi pénznem esetében. Az így kapott összeget kell az éves összes jövedelem (28. levonni és a kamatjövedelem megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon átszámítva. • kiadás esetében a teljesítés időpontjában. vásárolt követelés átruházása esetén a szerzési érték tekintetében a megszerzéskor. pénzügyi eszköznek nem minősülő vásárolt jog. a dematerializált értékpapír értékpapírszámlán történő jóváírása napján. . vagy az adóév utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

a forintra történő átszámításra az ügyletben alkalmazott árfolyamot kell figyelembe venni. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot. olyan külföldi pénznem esetében. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. a nevére kiállított bizonylattal. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. Ha olyan országban fizetett adót. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. külföldi pénznemben megszerzett osztalékjövedelmét forintra átszámítva kell a bevallásban szerepeltetnie. vagy • ha a magánszemély (választása szerint) az adóelőleg.142 Ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte. és 187. de legalább a jövedelem 5%-ának megfelelő összeget meg kell fizetnie. 186. euróban megadott árfolyamot alkalmazza. Ha külföldi pénz eladása/vétele ügyletben történt. illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló. Külföldről származó. A külföldről származó. I. adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. (értékpapír-átruházás. amely nemzetközi szerződés. akkor ebbe a sorba a külföldről származó osztalék teljes összegét írja be. különadózó jövedelmek 185. értékpapír tulajdonjogának megszerzése) A külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetében • ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik. az MNB által közzétett. a kifizető az adóelőleg megállapításához. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. sor: Osztalékból származó jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről kapott osztalékot. . sor: Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és árfolyamnyereség jövedelme után olyan országban is adót fizetett. és rendelkezik – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon. a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz. viszonosság vagy külföldi jog alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki.

egyéb adatok között ne felejtse el feltüntetni azt az osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen osztalékjövedelem után. A külföldről származó. hogy nem veheti figyelembe külföldön megfizetett adóként azt az összeget. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. amely a nemzetközi szerződés rendelkezése. vagyis a „c” oszlopban adóként az osztalékjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. Ne felejtse el az egyéb adatok között a 05-ös lapon az előzőek szerinti osztalékjövedelmét és a külföldön megfizetett adót feltüntetni. 25%-os adóval vagy annál több. 188. és a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig megfizetnie. sorok) és a megfizetett összeget a 74. viszonosság vagy külföldi jog alapján Önnek az osztalék jövedelme után külföldön megfizetett adóból visszajár. A bevallás 195. A bevallás 05-ös lap. Olvassa el ezekhez a sorokhoz írt útmutatót. amely olyan . Ezért ne felejtse el a 1053-C lapon az adott negyedév kötelezettségeként sem bevallani (70-73. akkor az adó mértéke 10%. amely olyan országból származik. majd forintra átszámítva kell a bevallásában szerepeltetnie. sor: Kamatból származó külföldön (is) adóköteles jövedelem és adója Ha Ön 2010-ben külföldről (is) kapott kamatjövedelmet. évben. az osztalék külföldön is adóztatható. akkor ebbe a sorba a külföldről származó kamatjövedelme teljes összegét is írja be. Amennyiben az osztalékjövedelmét az Európai Unió tagállamában elismert piacnak minősülő (de nem Magyarországon működő) tőzsdéjére bevezetett értékpapírból szerezte 2010. Ha az osztalék forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. sorba beírni. akkor a „c” oszlopba nullát írjon! Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (05-ös lap egyéb adatai között szereplő) ugyancsak beszámítható úgy. sorában ne felejtse el feltüntetni azt a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (05-ös lap egyéb adatok között szereplő összeg) a 25%-os adóból vonja le és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. akkor a külföldön igazoltan megfizetett.143 Kifizető hiányában az osztalék jövedelemadóját Önnek kellett megállapítania. külföldi pénznemben megszerzett kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani. Figyeljen arra. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 10.

Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. amely országgal van a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. 189. sornál leírtak szerint figyelembe vennie a 2010. akkor a külföldön igazoltan megfizetett. Ha a kamat forrása szerinti országgal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. külföldi jog (viszonosság) alapján a megfizetett adó összegéből visszajár. a külföldön megfizetett adóval akkor is csökkenthető a 25%-os adó. így a forrásadó csökkenti a Magyarországon fizetendő adó összegét. hogy legalább 5% adót Magyarországon is fizetnie kell az ilyen kamatjövedelem után. sorban kell feltüntetni a kamatjövedelmét és a külföldön megfizetett adót. sor: A vállalkozásból kivont jövedelem és adója Ha Ön belföldi illetőségű és a vállalkozásból kivont jövedelme után olyan országban is adót fizetett. Az „c” oszlop összesített adatát kell a 61. évi összes külföldön is adózott jövedelmek és adójuk Ebben a sorban összegezze a 185-189. amely országgal nincs a kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A külföldről származó. de legalább a jövedelem 5%-át meg kell fizetnie. és a különbözetként jelentkező adót írja be e sor „c” oszlopába. Ha olyan országban fizetett adót. sor „b” oszlop) ugyancsak beszámítható úgy. Nemzetközi egyezmény hiányában a külföldön igazoltan megfizetett adó (196. . akkor az „c” oszlopba nullát írjon és értelemszerűen ekkor is a 195. 190. A forrásadó mértéke 20%.144 országból származik. mely a nemzetközi szerződés rendelkezése. Ha a külföldön megfizetett adó azonos a 20%-os adóval vagy annál több. külföldi pénznemben megszerzett jövedelmének forintra történő átszámításával kapcsolatos tudnivalókat a külföldi pénznemről történő átszámítás szabályainál találja. évi személyi jövedelemadó kötelezettség kiszámításánál. amellyel van kettős adóztatást kizáró egyezményünk és az egyezmény alapján. A forrásadó külföldön megfizetett adónak minősül. a kamat külföldön is adóztatható. A megszerzett kamatjövedelem külföldön megfizetett adója a Magyarországon fizetendő adót csökkenti. az egyezmény szerint levonható adó forintra átszámított összegét (196. amely a magánszemély számára külföldön nem jár vissza. sorok „b” és „c” oszlopainak jövedelem és adó összegeit. vagyis az „c” oszlopban adóként a kamatjövedelem legalább 5%-át szerepeltetnie kell. sor: A 2010. akkor a külföldön megfizetett adóval a 25%-os adó csökkenthető. sor „b” oszlopában szereplő összeg) a 20%-os adóból vonja le.

és ezen jövedelme után külföldön nem fizetett adót. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján vagy annak hiányában csak belföldön adóztatható jövedelem Ebben a sorban akkor szerepeltessen adatot. amelyik külföldről származott. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó . amely országgal nincs a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményünk. ha a külföldi adót olyan pénznemben állapították meg. sorhoz készült magyarázatban találja meg.145 A 2010. II. nem önálló tevékenységből. sor: Külföldről származó. sor: A 187.) megfelel. Egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről A külföldön megfizetett adót a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítania. évi jövedelem számításánál a „b” oszlopban szereplő összeget kell az éves összes jövedelem (28. A törvény szerinti adómentességek értelemszerűen a külföldről származó bevételekre is vonatkoznak. akkor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett. Az ilyen jövedelmét a bevallásnak abban a sorában kellett szerepeltetnie. A külföldről származó osztalék adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 187. illetőleg olyan országból származott. Abban az esetben. azokat összegezve írja be ebbe a sorba. sor: A 187. de a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint ez a jövedelme csak belföldön adóztatható. ezért az ilyen jövedelmeit bevallania nem kell és ebben a sorban sem kell szerepeltetnie. amely a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szerepel. sor) kitöltésénél figyelembe venni. önálló. és az egyezmény lehetővé teszi az osztalék külföldön történő adóztatását is. a megszerzés évének utolsó napján érvényes euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámolásnál figyelembe vennie. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelme is volt. 193. ha az ebből származó jövedelem Magyarországon adóztatható. 192. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. Az osztalékból származó jövedelmet a „b” oszlopba. sorból a külföldön is adóztatható osztalék a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a külföldön megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. ha Önnek volt olyan jövedelme is 2010-ben. 194. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. szellemi tevékenységből stb. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett osztalék címén jövedelmet. amely a jövedelemszerzés jogcímének (pl.

198. sorban feltüntetett jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie. 196.146 Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett osztalékjövedelmet. a külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét pedig az „c” oszlopba kell beírnia. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ha Ön a 26. 195. akkor ezen osztalékjövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. amely Önnek törvény. akkor ezen jövedelmet írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. sorban is szerepeltetett jövedelmet. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. sor: A 25. a kettős adózást kizáró egyezmény alapján és a megfizetett adó Ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetnie. viszonosság vagy a külföldi jog alapján visszajár. vagyoni értékű jog értékesítése. sor: A 188. a kettős adózást kizáró egyezmény hiányában és a külföldön megfizetett adó Ha Ön olyan országban illetőséggel rendelkező társaságtól szerzett kamatból származó jövedelmet. és az egyezmény lehetővé teszi a kamat külföldön történő adóztatását is. nemzetközi szerződés. sorhoz készült magyarázatban találja meg. A külföldről származó kamat adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket a 188. sorból a külföldön is adóztatható kamat. A külföldön tartozatlanul megfizetett adót az adott állam adóhatóságától kérheti vissza. sor „d” oszlopban szereplő jövedelem után külföldön megfizetett adó Ebben a sorban a 25. sor: A 26. A kamatból származó jövedelmet a „b” oszlopba. amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. A külföldön megfizetett adó forintra átszámított összegét e sor „c” oszlopában kell szerepeltetnie. illetve ellenőrzött tőkepiaci ügyletek – az adókiegyenlítés összegének megállapítása . amely országgal nincs kettős adóztatást kizáró egyezményünk. mely országgal van kettős adóztatást kizáró egyezményünk. A 1053-06-01-es lap az ingatlan. sor: A 188. ha Ön olyan államban belföldi illetőségű társaságtól szerzett kamat címén jövedelmet. 197. sorból a külföldön is adóztatható kamat. akkor ebben a sorban a jövedelme után külföldön igazoltan megfizetett jövedelemadó forintra átszámított összegét kell feltüntetnie.

147 Az ingatlan. ha ezt az összeget már megfizette. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2008. évben cél szerinti felhasználás (a még figyelembe vehető összeg a 2008. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. A 2008. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából a 2010. Ebbe a sorba legfeljebb a 200. sor: Adókiegyenlítés miatt befizetett adóként 2009. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. sor „b” oszlopának a különbözetét írhatja be cél szerinti felhasználásként. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. – 202. sorába is átírnia! . évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Ha a 2008. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2008. sor: A 2008. akkor a 200. 202. vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmek alapján az adókiegyenlítés levezetése I. sor „e” oszlopából írja át. sor „b” oszlopának és a 201. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2008. évben figyelembe vett összeg Amennyiben 2009. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2008. a megállapított. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. akkor erre is legyen figyelemmel! 200. Amennyiben Ön a 2008. de csak abban az esetben. évben még figyelembe vesz cél szerinti felhasználást. a cél szerint felhasznált résznek („a” oszlop) és a hatályos adókulccsal megállapított adóját („b” oszlop) írja ebbe a sorba. sor: A 2010. évben cél szerint felhasználta. évi ingatlanértékesítés jövedelmét (vagy annak egy részét) és erre tekintettel a 2009. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évi ingatlan. évben cél szerint felhasználta a 2008. évi bevallásában adókiegyenlítést érvényesített. akkor a fennmaradó összeget ebbe a sorba írja be. 201. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0853-05-01 lap 161. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75.

de csak abban az esetben. sor: A 2009. bevallott és megfizetett adó mértékéig az ingatlan átruházását követő két évben adókiegyenlítésre jogosult. Amennyiben Ön a 2006. évi ingatlan értékesítés jövedelmének alapja és adója . évben cél szerint felhasználta. – 206. évi ingatlan. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adója A 2009. sor „b” oszlopának az összegével egyezhet meg. a megállapított. III. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása 208. ebbe a sorba. évben ingatlan értékesítésből származó jövedelmét a 2010. sor „b” oszlopába írt összegek különbözetét) írja be. sorába is átírnia! 206. sor „e” oszlopából írja át.148 II. Az ebben a sorban szereplő összeg legfeljebb a 204. ha Ön a 2009. megfizetett adó címén levonással érvényesíthet. évi ingatlan értékesítés jövedelmének megfizetett adóját ebbe a sorba a 0953-05 lap 161. évben cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető összeget (a 204. akkor erre is legyen figyelemmel! 204. A 2009. sor: A 2010. évi ingatlan átruházásból származó jövedelem bevallott és megfizetett adója! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. évben cél szerinti felhasználás esetén még figyelembe vehető összeg a 2009. A 2010. évben ingatlan értékesítéséből származott jövedelme. A felhasználás összege nem lehet több mint a 2009. az „a” oszlopba a felhasználás alapját és a „b” oszlopba az adóját írja be. és a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. 205. évi ingatlan. akkor ebbe a sorba a 2011. évben cél szerinti felhasználás Ha a 2009-ben értékesített ingatlan jövedelmének egy részét. ha ezt az összeget már megfizette. sorokat töltse ki! Ha Ön a 2009. sor: A 2011. sor „b” oszlopába és a 205. amelyet a cél szerinti felhasználás évéről szóló bevallásában. évi bevallásában is figyelembe vett adókiegyenlítést a jövedelem cél szerinti felhasználására tekintettel. vagy egészét a 2010. sor: A 2010. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából Abban az esetben. évben értékesített ingatlant. akkor a 204. vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása Amennyiben Önnek 2009. évben cél szerint felhasználta.

vagyoni értékű jog jövedelmének adóját 2010. sor: A 2010. sor: A 2011. A kiszámítását a jövedelem és a veszteség összege adókulccsal meghatározott szorzatainak összehasonlítása alapján kell elvégezni. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés számítása 2008.149 Ha Ön a 2010. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeget írja be. vagy a 162. évben értékesített ingatlan. Adókiegyenlítésre akkor van lehetősége. akkor az „a” oszlopba a jövedelmet és a „b” oszlopba az adót írja be. évi cél szerinti felhasználás Ezt a sort akkor töltheti ki. § (6)-(8) bekezdés . és a 161. vagy egy részét cél szerint felhasználta. évben értékesített ingatlan után a számított jövedelem adóját nem használta fel cél szerint részben vagy egészben. évben cél szerinti felhasználásként figyelembe vehető összeg (a 2010. A felhasználás összege nem lehet magasabb összeg. évtől kezdődően nem a jövedelemnek kell fedezetet nyújtania a veszteségre. ha Ön a 2010. Bevezette a jogalkotó az adókiegyenlítés131 fogalmát. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bevallott adójának összege! Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből130 származó jövedelem/veszteség és adójának részletezése A 2010. Továbbra is csak az adóévben vagy az azt megelőző két évre eső ügyleti veszteség esetén van mód a veszteség elszámolására. 209. évben képződött és 2010. 2008. akkor ebbe a sorba a 2011. évtől kezdődően. adókiegyenlítés formájában van Önnek lehetősége az ügyleti vesztesége figyelembevételére. évben cél szerint felhasználta. sor „e” oszlopát kitöltötte. mint az ingatlan. azaz rendelkezik adókiegyenlítési kerettel. évi ingatlan értékesítés megfizetett adójából) Abban az esetben. ha az adókiegyenlítésre jogosító összegnek fedezete van. évben ingatlant értékesített és az értékesítés jövedelmének adóját. de 2008. január 1-jétől az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolási szabályaiban is változás történt. ha a 2010. § Szja-törvény 67/A. 130 131 Szja-törvény 67/A. sorába is átírnia! 210.

a 2008. Adókiegyenlítésre jogosító összegként. sorok „c” oszlopába írt adatok együttes összege. Az egyes adóévekhez tartozó összegeket külön-külön kell meghatározni a 212214. Ezt kell összehasonlítania a 219. . sor: Az adókiegyenlítési keret összesen Az adókiegyenlítési keretet. Adókiegyenlítés számítása során. úgy értelemszerűen a következő évben mind a kiegyenlítésre jogosító. ha ebben az évben érvényesít adókiegyenlítést. és a 2010. sorok: Az adókiegyenlítési keret megállapítása Ezekben a sorokban kell feltüntetni az adóévet megelőző két adóév és az adóév megállapított jövedelme és a 20% mértékű adókulccsal meghatározott adó összegét. és 216-218. sor „b” oszlopába írt összeggel. azaz a 212-214. sorokban. 219. sorok: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg megállapítása Ezek a sorok szolgálnak az adóévi és az adóévet megelőző két adóév vesztesége és a 20% mértékű adókulccsal kiszámított adókiegyenlítésre jogosító összeg beírására. a tábla megfelelő sorában csökkentő tételként ezt is figyelembe veheti. sor „c” oszlopába írt összeggel. vagy a 2009. mind a kiegyenlítési keret összegét csökkentenie kell majd a 2010-ben figyelembe vett összeggel. Ha a 2008. sor: Az adókiegyenlítésre jogosító összeg összesen Az adókiegyenlítésre jogosító összeg a 216-218. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei jövedelmének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető figyelembe. 2009. 2009. évben a 0853-as bevallásában. évi 0953-as bevallásában Önnek az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből vesztesége származott.. és a 2010. 212-214. Vegye elő a 0853-as és 0953-as bevallásait! 215. évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletei veszteségei összegének és az adott év(ek)ben hatályos adókulcs szorzatával meghatározott összeg vehető számításba. ebbe a sorba.. sorok „b” oszlopába írt adatok együttes összegét írja be. Ezt kell összehasonlítani a 215. 216-218.150 Adókiegyenlítési keretként a 2008.

Ugyanez igaz arra az esetre is. A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege a csereügyleti veszteség. vagy veszteséggel zárul. amikor Ön a jogosultságához kapcsolódó bevételét cseréli el. sor „c” oszlopában feltüntetett összeget kell átírnia a 1053-C lap75. sorába. amennyiben a keret erre fedezetet nyújt. 222-229. § . sorok: Az adott ügyletből származó jövedelem vagy veszteség 132 Szja-törvény 65/B. sor: Az adókiegyenlítés miatt.151 220. sor összegét. sor összegét írhatja ebbe a sorba. Ha a különbözet negatív. ha Ön deviza-. sor „c” oszlopában feltüntetett összeggel. hogy a 215.és kamatcsere (swap) ügylet alapján szerzett bevételének kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő igazolt kiadásokat meghaladó része. december 31-éig lezárult csereügyletből132 származó jövedelem/veszteség megállapítása ügyletenként Csereügylet. évben képződött és 2010. ha Ön egy kötelezettségéhez kapcsolódó jövőbeni kiadását cseréli el egy másik jövőbeni kiadásra úgy. befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ez a sor szolgál az adókiegyenlítés miatt. Csereügyletből származó jövedelem. Az adott csereügylet vagy jövedelemmel. azaz a 219. Az adókiegyenlítés csak annyiban érvényesíthető. Az összeget úgy számíthatja ki. A 1053-06-02-es lap a csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése A 2010. A 220. sor „b” oszlopában szereplő összeget összehasonlítja a 219. befizetett adóként figyelembe vehető összeg feltüntetésére. hogy ez Önre és a másik szerződő félre nézve is kockázatot jelent. Ha a különbözet pozitív. akkor vesztesége keletkezett az adott ügyleten. úgy jövedelme keletkezett. de legfeljebb a 215. mely után 25% mértékkel adót kell fizetnie. tőke.

de ugyan ezen ügyleten. az összeg 25% mértékű adóját az „e” oszlopába. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. vagy a „d” és „e” oszlop lehet kitöltött. 230. – 237. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. sor: A csereügyletből származó veszteség összesen A sor „c” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított veszteség összesítésére. Eredmény esetén az adót meg kell fizetnie. 232.152 A sor „b” vagy „c” oszlopába írja be a jövedelmét vagy veszteségét. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. akkor ügyfélszolgálataink valamelyikén kérjen újabb lapot és azon folytassa a felsorolást. 231. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol. Ugyanazon adóévben az adott ügylet vagy eredményes (jövedelem képződik) vagy veszteséges. adóévben képződött jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés Az adóéven áthúzódó csereügylet esetében évente meg kell állapítania. sor: A csereügyletből származó jövedelem összesen A sor „b” oszlopa szolgál az ügyletenként megállapított jövedelem összesítésére. sor „b” oszlopában szereplő összeget kell átírnia a 1053-04-es lap 173. A nyomtatványon az erre szolgáló helyen a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. hogy az adott ügylete eredményes vagy veszteséges volt abban az évben. . A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. A 230. sor „d” oszlopába. a 2010. Ha a nyomtatványon előnyomtatott sorok az adóéven túlnyúló ügyletekből származó jövedelem vagy veszteség feltüntetésére nem elegendőek. Az adóéven túlnyúló csereügyletből származó. sorok: Az adott ügylet jövedelme vagy vesztesége Ezekben a sorokban kell feltüntetnie az adóéven túlnyúló csereügyletből származó ügyletenkénti jövedelmet vagy veszteséget. egy későbbi veszteségét adókiegyenlítés formájában elszámolhatja. Az adott sorban tehát vagy a „b” és „c” oszlop. hogy a bevallásához hány darab 1053-06-02-es lapot csatol.

Csereügyleti veszteséget. 238. sor: Az ügyletekből származó veszteség összesen . hogy az adóéven túlnyúló adott csereügyleteivel kapcsolatos adókötelezettségét követni tudja. • Az adókiegyenlítési keretet és az adókiegyenlítésre jogosító összeget csökkenti az adott csereügyleti veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés. Az ugyanazon csereügylethez tartozó göngyölített keret összeg („f” oszlop) megegyezik az adókiegyenlítésre jogosító összeggel („g” oszlop). a jövedelem és a veszteség adójának az összehasonlítása. sor: Az ügyletekből származó jövedelem összesen A „b” oszlopba a 2010. 239. de legfeljebb az adókiegyenlítési keret összeg nagyságával. Csereügyleti jövedelem adóját (göngyölített keret összeg). A kiegyenlítés elszámolása során az előbbi összegek göngyölített adatait vegye figyelembe. A további években az adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség nyilvántartása a következő a fentieken kívül: • Az adókiegyenlítési keretet növeli az adott csereügylet jövedelmének az adója. a göngyölítésre jogosító összegként („g” oszlop) a veszteség számított adóját kell figyelembe venni. Ezt kell a 1053-04-es lap 173. A göngyölített keretbe („f” oszlop) a jövedelem megfizetett adója számít bele. sor „d” oszlopába átírnia a 230.153 Ahhoz. Az adókiegyenlítés. évben elért csereügyletből származó jövedelmei összegét írja be. Csereügyleti veszteség adóját (göngyölítésre jogosító összeg). mint az elnevezéséből is következik. az ügyleteiről vezetett nyilvántartásában azonosítható módon kell vezetnie az egyes ügyletekkel kapcsolatos bevallási adatait is. Az adókiegyenlítés elszámolásához a nyilvántartást a következők szerint kell vezetni a csereügylet keletkezésének évéről szóló bevallásban bevallott: • • • • Csereügyleti jövedelmet. sor „b” oszlopába írt adatot is figyelembe véve.

Az ekho szerint adózott bevételeiről elsősorban azért kell a 1053-as bevallásában számot adnia. Törvény alapján valamely bevételének adózására a kifizetőnek írásban tett nyilatkozata szerint az ekho szabályai szerint tett eleget. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeg Ebben a sorban az adókiegyenlítés miatt. úgy a „d” oszlopba összegezve írja be a veszteségeit. törvény alapján a 2010. társas vállalkozásban személyes közreműködésként. azon magánszemélyek is választhatják e tevékenységre vonatkozóan az ekho szerinti adózást. évi LXXXIII. Figyelem! A 2010.154 Ha az áthúzódó csereügylete(i) között vannak veszteségesek.és lapkiadó szerkesztője • 2616 Újságíró • 2617 Rádióműsor-. Ön akkor választhatta az ekho szerinti adózást. ha még az ekho megfizetését is átvállalta a kifizetőtől. sorába is beírni. (265-267. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (Ekho-törvény) . akkor a 1053-08-01-es lapot kell kitöltenie. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevételek utáni adókötelezettség részletezése és bevallása133 Ha Ön a 2010. különösen a sport fejlődésének előmozdítására figyelemmel. ha munkaviszonyban. Jogosulatlan ekho választás esetén a 1053-as bevallás szolgál a további ekho fizetési kötelezettség közlésére is. sorok) 2010. vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján a következőkben felsorolt FEOR besorolású foglalkozásúnak minősült. a 1053-as bevallásban kell az ekho-ról. évben. 240. évi CXX. évi CXX. a bevallási kötelezettségét teljesítenie. az adóévben befizetett adóként figyelembe vehető összeget tüntesse fel. televízióműsor-szerkesztő • 2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások • 2621 Író (újságíró nélkül) 133 2005. akik e célok elérésében közreműködnek. Az ekho alkalmazására jogosító foglalkozások: • 2615 Könyv. Ezt az összeget kell a 1053-C lap 75. akkor a 1053-08-02-es lapot kell csatolnia a bevallásához. adóévtől a testkultúra. sor: Adókiegyenlítés miatt. évben hatályos 2005. mert a szja-törvény alapján az éves összes jövedelem megállapításához figyelembe kell venni ezen jogcímen szerzett bevételeit is. ha Ön teljes egészében átvállalja az ekho megfizetését.

művészeti vezető. bábművész 2632 Zenész. szakképzettséggel 3716 Hivatásos sportoló. a korrektor. a designer. énekes 2633 Koreográfus. képszerkesztő.155 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2622 Műfordító 2623 Képzőművész 2624 Iparművész 2625 Zeneszerző 2626 Rendező 2627 Operatőr. feltéve. hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel. sport-. -irányító. valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember. sportmunkatárs. attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások. táncművész 3714 Rádióműsor-. feltéve. díszítő 5349 Egyéb kulturális. televízióműsor-szerkesztő munkatárs 3715 Könyv. hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek szóló gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről jogszabályban meghatározott képesítéssel. továbbá a népi iparművész igazolvánnyal rendelkező magánszemély az igazolványban feltüntetett tevékenysége tekintetében 5349 Színházi öltöztető 7321 Színházi jelmezkészítő 7323 Színházi fejdíszkészítő 7335 Színházi lábbeli készítő 2618 Szakképzett edző. a hangmérnök. feltéve. előadóművész. fotó-és mozgófilmlaboráns 5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 5343 Díszletező.és lapkiadó-szerkesztő munkatárs 3721 Segédszínész 3722 Segédrendező 3723 Népzenész 3725 Cirkuszművész 3729 Egyéb művészeti foglalkozások 5311 Színházi fodrász 5312 Színházi kikészítő 5341 Fényképész. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter. dramaturg) 2631 Színész. hogy a magánszemély sportszervezettel . jelmeztervező. fotóművész 2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező. sportszervező.

akkor az előzőekben jelzett. sportoktató (a sportág megjelölésével).: devizában. vállalkozási jellegű jogviszonyból származó. sportorvos. társas vállalkozóként személyes közreműködés ellenértékeként. 25 000 000 forint a bevételi értékhatár akkor. hogy rendelkezzen bármilyen tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból. versenybíró.: a munkaviszonyban folytatott ekho választására jogosító tevékenység esetén. értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre nem).és járulékkötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette. amely után az adó. a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül. 2008. Ennek feltétele. általános szabályok szerint adózott jövedelem nem volt feltétele az ekho választásának. vagy A1-es igazolásával. de biztosított személy legyen valamely EGT-államban és rendelkezzen az illetékes hatóság erre vonatkozó E 101-es. Feltétele még az ekho választásának. Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével). . egyéni vállalkozói kivétként megszerzett olyan jövedelemmel. általános szabályok szerint adózott jövedelemmel. Ha Ön az adóév során legalább 183 napig nyugdíjas volt. szakképzettséggel. országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. ha a magánszemély az adóév végéig rendelkezik a minimálbér (2010-ben 73 500 forint) tizenkétszeresének megfelelő. amilyen arányt e jövedelem a minimálbér tizenkétszeresében képvisel. Pl. a Magyarországon kívüli más EGT-állam polgára is jogosult az ekho választására.156 vagy országos sportági szakszövetséggel. Az ekho 25 000 000 forintot meg nem haladó. kizárólag kifizetőtől a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megszerzett bevételre választható (pl. megbízási. és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel. Amennyiben az előzőek szerinti jövedelem nem éri el a minimálbér tizenkétszeresét. Nyugdíjas esetében a bevételi határ 25 000 000 forint. hogy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra. önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet alapján ne tartozzon a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá. évtől kezdődően. csak a havi minimálbért meghaladó jövedelemre alkalmazható a kedvezőbb szabály. mérkőzésvezető. gyúró. akkor a bevételi értékhatár a 25 000 000 forint olyan hányada.

1%-os ekho-t vont le. akkor az Önre vonatkozó bevételi határt csökkenti az a bevétel. Az ekho alapjául szolgáló (254.1% nyugdíjjárulék. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. akkor az Önre vonatkozó. ha Ön evás társas vállalkozás tagja. ha számlát bocsájt ki. amelyet Önnek evás bevételként kell figyelembe vennie.9%-a nyugdíjjáruléknak minősül! Ha Ön nyugdíjas. míg 20% a kifizetőt terheli. Ha Ön áfa fizetésére kötelezett.9% pedig egyéni nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. január 1-től 2010. A 2010.5% személyi jövedelemadónak. a számla szerinti bevételére nem alkalmazhatja az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot) Abban az esetben. és ezért a kifizető az Önt terhelő .9%-os ekho alapból 0. akkor a 2010. A 15%-os adóból 9. sor „b”.8% magánnyugdíjpénztári tagdíjnak minősül. Az Önt terhelő ekho-t a kifizetőnek kellett megállapítania és levonnia. és 260. függetlenül attól. augusztus 18-tól megszerzett bevételeire vonatkozóan. Az ekho alapja a bevétel egésze.6% természetbeni egészségbiztosítási járuléknak. ha Ön 2010-ben országos sportági szakszövetség. „b” oszlopban szereplő) összeget az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelem nagyságának megállapítása során (a bevallás 28. valamint a 277. amelyből 15% a magánszemélyt. szeptember 30-ig terjedő időszakra a 3. október 1-től a magán-nyugdíjpénztári tag magánszemélyt terhelő ekho-ból az ekhoalap 3. akkor az ekho alapjának a megállapítása során az áfát figyelmen kívül kell hagyni. (például. akkor az összeghatár 50 000 000 forint a 2010. legfeljebb a 25 000 000 forintos bevételi határt csökkentenie kell a társas vállalkozás bevételéből a társasági szerződésben az adózott eredményből Önt megillető résszel. hogy a részesedést Ön felvette-e. Az ekho mértéke 35%. Figyelem! Amennyiben Ön magánnyugdíjpénztár tagja. országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója. Nem választhatta az ekho-t arra a bevételére. akkor a kifizető Öntől csak 11. Ennek hiányában pedig a jegyzett tőkében való részesedése szerinti arányban Önt megillető bevétellel. míg 3. 25 000 000 forint bevétel elérését követően az ekho alkalmazására már nem nyilatkozhatott. 3. Abban az esetben. amely után az adókötelezettséget az eva szabályai szerint kellett teljesítenie. vagy a kifizetés időpontjában a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig már megfizette és erről a kifizetést megelőzően nyilatkozott. 1. Amennyiben a feltételek megléte ellenére nem nyilatkozott.157 Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat.

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 16.1 százalék az ekho mértéke az ekhoalap azon része után. törvény előírása szerint a járulékfizetés felső határáig megfizette. Ha az adott kifizetéssel lépi át a járulékfizetés felső határát. valamint minden olyan ekhoalapot képező bevételét.5% ekho teljes egészében a személyi jövedelemadóra számolandó el. a Magyarországon kívüli más EGTállamban biztosított személynek juttatott ekho alapjául szolgáló bevételt 9. akkor azt a bevallásában visszaigényelheti. Az általános szabálytól eltérően. hogy nyugdíjas. az ekho mértéke 11. szerint biztosítási . Szintén 11.1 százalékos ekhomérték.1% mértékkel lesz ekho köteles. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj.1 százalék. Nem terheli a kifizetőt ekho a Magyarországon kívüli más EGT-államban biztosított személynek juttatott ekhos bevétel tekintetében. az e feletti rész 11. Amennyiben például a biztosítás időtartama 1 nap. Ha a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról. ha a magánszemély átvállalja a 20% megfizetését. A kifizetőt terhelő 20%-os ekho-ból 3. amely meghaladja az adott jogviszonyban a Tbj. a nyilatkozatban megjelölheti az ekhoalapnak a járulékfizetés felső határa eléréséhez szükséges részét. akkor a magánszemély nyilatkozata hiányában legfeljebb a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig lehet levonni a 15% mértékkel ekho-t. illetve akkor sem. akkor a többletként levont összeget a foglalkoztatójától visszakérheti. A levont 9. amelyet a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia. akkor 20 420 forint lesz a 15% ekho alapja. amely után 15 százalék mértékű ekhot fizetett figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. szerint biztosítási kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napoknak és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének a szorzatát. Ha a többletként levont járulékot a bevallás benyújtásáig nem kérte vissza a foglalkoztatójától. A kifizetőnek az éves járulékfizetési felső határ mellett a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony időtartamát is figyelembe kellett vennie.3% egészségbiztosítási járuléknak. míg a különbözet (100 000-20 420) a 79 580 forint után 11.158 ekho-t 15%-os adómértékkel vonta le. évi LXXX. Amennyiben a magánszemély megbízásos jogviszonyban 100 000 forint bevételt ér el 1 napra (a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összege 2010-ben 20 420 forint).1% ekho levonási kötelezettség keletkezik. ebben az esetben az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11.1% az ekhoalap azon része után is.7% pedig nyugdíjbiztosítási járuléknak minősül. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. Az ekho mértéke 11.5% ekho terheli.

illetőleg az öregségi nyugdíja összegének meghatározásánál nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemként azon ekho alap 61%-át kell figyelembe venni. Az adóév során jogosulatlanul ekho-zott bevételét a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó olyan bevételként kell figyelembe vennie. Ebben az esetben a kifizető igazolása csak a bevétel összegét és azt a tényt tartalmazza.159 kötelezettség időtartamaként figyelembe vehető napok és a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felsőhatár napi összegének szorzatát. és az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. sor összegének meghatározásánál figyelembe vennie. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. Az Önt terhelő. Amennyiben Ön a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. további adó fizetésére kötelezett.5%-ot a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell elszámolnia és a 65. Erre akkor van lehetősége Önnek.1% és/vagy 15% ekho-t kell megfizetnie Önnek. Amennyiben Ön valamely bevételére jogosulatlanul választotta az ekho-t. A 1053-08-01-es lap kitöltése . levont ekho-ból 9. nem kell a 20% ekho-t megfizetnie. mivel ilyen esetben a kifizetőt nem terheli ez a kötelezettség. a negyedévet követő hó 12. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől.5% ekho mellett. A Magyarországon kívüli más EGT államban biztosított magánszemélynek a 9. napjáig meg kellett fizetnie. amilyen jogcímen azt megszerezte. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. úgy az Ön által megállapított ekhot negyedévente. akkor külön. így átvállalásról ebben az esetben nem is lehet szó. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi. A magánszemély által átvállalt ekho Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény rendelkezése szerint – az egyéb feltételek megléte esetén – Ön az ekho választásáról – az Önt megillető bevétel kifizetése előtt – a nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozhatott arról is. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. hogy átvállalta az ekho megfizetését. amely után az Önt terhelő ekho mértéke 15%. 11. Fontos tudni. A kifizető helyett átvállalt 20% ekho mellett. hogy az ekho-val adózott jövedelmére tekintettel Önt nem illeti meg pénzbeli egészségbiztosítási ellátás.

sor: A 253. 254. 11. külszolgálat. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie.1 és 9. az „e” oszlopa pedig a 9. . az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. 2. akkor ebbe a sorba a 253.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. sorában is attól függően. helyesen nyilatkozott vagy sem. „d”. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho választásáról. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit.5%-os bontásban. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. sor: A 253. a legfeljebb 25 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 253. a „d” oszlopba a 11. sorokat az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását. Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. 3.. hogy el tudja dönteni. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte. A kifizető által 15. Annak érdekében. 11. költségtérítés. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.1%-kal.. A „c” oszlopba a 15%kal. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28.160 Fontos! A 253-258. 255. vagy 5.1 és 9.5%-os mértékkel levont adót a „c”. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie.

ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.5%-os mértékkel levont adót a „c”.5%-os mértékkel levont adót a „c”. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 256. „d”. 258. sorában is szerepeltetni attól függően. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. 11.5%-os mértékkel levont adót a „c”. sor).1 és 9. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. A kifizető által 15.161 Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. sor: A 253. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. illetőleg 6. „d”. . 11. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 253.1 és 9. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. A kifizető által 15.. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. sor). sor: A 253. amelyre nem választhatta volna az ekho alkalmazását.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os személyi jövedelemadót is. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia. hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta.5%-os személyi jövedelemadót. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. 11. sor). a kifizető által 15. ezért azt a 10. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott. 257.1 és 9. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. „d”. illetőleg az „e” oszlopba.

helyesen nyilatkozott vagy sem. sorának „d” oszlopába beírandó összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelemnél figyelembe vennie.5%-os bontásban. 260. hogy el tudja dönteni. 11. A „c” oszlopba a 15%kal. legfeljebb 50 millió forint összeghatárig adózott bevételei és levont adója alapján töltse ki! 259. augusztus 18-át követően tett nyilatkozat alapján. sorban feltüntetett összeget kell beírnia. 2. Fontos! A 259-264. adóköteles biztosítási díj) megszerzett bevételre nyilatkozott az ekho . Ezt az összeget munkaviszonyból származó jövedelemként kell számításba vennie. és fel kell tüntetnie a bevallás 1. A „c”-„e” oszlopok a kifizető által levont ekho feltüntetésére szolgálnak 15. 261. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte.5%-kal levont ekho-t kell beírnia. sorból az ekho alkalmazására munkaviszonyból származó bevétel és levont adója nem jogosító Amennyiben Ön valamely munkaviszonyból származó jövedelmének adókötelezettségére jogosulatlanul választotta az ekho-t.. sor: A 259. sor: A 259. az ekho alkalmazására 2010. akkor ebbe a sorba a 259. Az ebben a sorban szereplő bevételét kell a bevallás 28. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában a legfeljebb 50 millió forint összeghatárig az ekho-val adózott bevételeinek együttes összegét kell szerepeltetnie. sorokat a sporttal foglalkozó.5%-os személyi jövedelemadót is. vagy 5.162 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. sor: A sporttal foglalkozó által az ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. külszolgálat. a további sorokat pedig nem kell kitöltenie. az „e” oszlopa pedig a 9. hogy milyen címen (munkaviszonyból származó bérjövedelem. költségtérítés. amelyekre jogszerűen választotta az ekho alkalmazását..1%-kal. akkor e bevételét kell ennek a sornak a „b” oszlopában szerepeltetnie. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sor). sorában is attól függően. a „d” oszlopba a 11.1 és 9. az e lap kitöltéséhez tartozó magyarázat elején található általános tájékoztatót olvassa el! Amennyiben valamennyi bevételére jogszerűen kérte az ekho alkalmazását. Annak érdekében. 3.

„d”. sor). sor). hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. sorában is szerepeltetni attól függően. Ne felejtse el az „a” oszlopban az erre szolgáló helyen a 9. a kifizető által 15. A kifizető által 15. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.1 és 9. 262. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 11. „d”.1 és 9. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. A kifizető által 15. amelyre nem választhatta volna . illetőleg az „e” oszlopba. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia. 263. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5. „d”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és levont adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.1 és 9.5%-os személyi jövedelemadót is feltüntetni. sor: A 259. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és levont adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie.5%-os személyi jövedelemadót is. 11.5%-os személyi jövedelemadót. 11. A kifizető által 15. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. „d”.. 11. ugyanis ezt az összeget a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. illetőleg 6. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.5%-os mértékkel levont adót a „c”. ezért azt a 10.163 választásáról. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9. 264. sor).5%-os mértékkel levont adót a „c”.5%-os mértékkel levont adót a „c”. illetőleg az „e” oszlopba kell beírnia.5%-os mértékkel levont adót a „c”. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül. sor: A 259. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. sor: A 259.1 és 9. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.

Amennyiben személyi jövedelemadóban.164 az ekho alkalmazását. ha az adóévben a bevétele már elérte a 25 000 000. E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9.5%-os személyi jövedelemadót is. amelyre az ekho alkalmazását kérte. illetve az 50 000 000 forintot és a továbbiakban is az ekho alkalmazását választotta. sornál nem említett – okból nem volt jogosult. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sorba. További ekho fizetési kötelezettség 265. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 9%-os további adója Amennyiben Önnek volt olyan bevétele. sor: További adófizetési kötelezettség összesen Ennek a sornak a „c” oszlopában összegezze a 265. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. egészségügyi hozzájárulásban. sorok „c” oszlopaiban szereplő különadókat. a 9%-os további adóját pedig a „c” oszlopban szerepeltesse. sor: Az ekho választására nem jogosító bevétel és 18%-os további adója Ha Ön olyan tevékenységből származó bevételére választotta a kifizetéskor az ekho szerinti adózást. valamint saját kötelezettségeként befizetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) bevallása A 1053-08-02-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot akkor kell Önnek kitöltenie. és a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig meg is kell fizetnie. illetőleg abban az esetben. Az adó alapját (az előzőekben jelzett bevétel) a 253. 267. sor). 266. A magánszemély által átvállalt. és a 266. akkor annak összegét írja be ennek a sornak a „b” oszlopába. amely tevékenység nem jogosította az ekho alkalmazására. sor „b” oszlopából az e sor „b” oszlopában. míg a 18%-os adót a „c” oszlopban szerepeltesse. sor „c” oszlopa) kell beírnia a 87. de arra bármely – a 265. 259. nyugdíjbiztosítási járulékban Önnél visszajáró összeg mutatkozik. Az Önt terhelő további adót (267. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatályos rendelkezése szerint – az . és 273. akkor átvezetést is kérhet. melyhez ki kell töltenie a 170-es lapot. akkor Önnek 18%-os további adót kell fizetnie..

9. és nem magánnyugdíjpénztári tag. sz. Ennek a teljesítésére szolgálnak e lap 269-272.165 egyéb feltételek megléte esetén –. feltéve. A „c” oszlopba a kifizetőt terhelő – átvállalt 20% mértékű ekho (adónem 190) beírására szolgál. amely után az ekhot év közben meg kellett fizetnie (ekho kötelezettsége). Ennek a megfizetése – a 9. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette (megfizeti). Erre Önnek akkor volt jogszerűen lehetősége. Fontos! 2010.1% mértékű ekho összegét (adónem 193) akkor.5%) ekho megállapítását. az éves személyi jövedelemadó bevallás 1053-08-02-es lapján be kell vallania. de magánnyugdíjpénztári tagsággal rendelkezik. Az „f” oszlopot akkor kell kitöltenie. hogy az ekho szerinti adózást a sport tevékenységével kapcsolatban (1). Ebben az esetben nincs eltérés a magánnyugdíjpénztári tag és nem magánnyugdíjpénztári tag között. Ön élt azzal a lehetőséggel. hogy a kifizetőt és az Önt terhelő ekho megállapítását. A „b” oszlopba az ekho alapját kell beírnia. bevallását és megfizetését átvállalta a kifizetőtől.1%. november 1-től a magánnyugdíjpénztári tagság esetén a közterhet a „NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számlára” (1003200006056377) kell teljesíteni! . úgy a megállapított ekhot negyedévente. mellékletben találja). Ilyen esetben ne feledje el. Az „e” oszlop a 15% mértékű ekho (adónem 191) beírására szolgál. ha Ön nyugdíjas. vagy egyéb ekho (2) –ra jogosító bevételeire tekintettel választotta! Amennyiben Ön a kifizetőt (20%) és az Önt terhelő (15%. Változás! Ne felejtse el a lap fejlécében az ekho típusánál jelölni. hogy a 268. sorai. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. ez az az összeg. ha az ekho választására jogosító tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végezte. sorban az „f” oszlopban. (Az adónem kódokat az 1. mivel ez a kifizetőt terhelő ekho összege.5% mértékű ekho-t fizető magánszemélyeken kívül – minden esetben terheli a magánszemélyt. a negyedévet követő hó 12. A 15% mértékű ekho ez esetben a 195-ös adónembe tartozik. hogy az ekho választásával egyidejűleg nyilatkozott arról is. vagy az adóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét. hogy Ön nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. ha nem tartozik a „d” oszlopnál leírt körbe. napjáig meg kellett fizetnie. az erre szolgáló helyen az adónemkód jelölés alatt annak a magánnyugdíjpénztárnak az adónemkódját is be kell írnia. 11. amelynek tagja. bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől. Az e nyilatkozat szerinti ekho alapját és fizetendő összegét – a kifizetőtől átvállalt és az Önt terhelő összegek szerint külön – negyedéves bontásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként most. A „d” oszlopban kell feltüntetni a 11.

sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. Önnek nem keletkezik visszaigényelhető ekho összege! A jogosulatlanul ekho szerint adózott jövedelmeiről. A megfelelő oszlopokba. Ez(eke)t az összege(ke)t kell a bevallás benyújtásáig megfizetnie. ha a 273. 274. sorokban kell számot adnia.166 A „g” oszlopban az a magánszemély tüntethet fel adatot. 276. sorokba írt. a bevételt terhelő. az adózó részére visszajáró ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. a két sor különbözetét kell ebben a sorban feltüntetnie. mint a 273.. a két sor különbözetét kell ebben a sorban a további fizetendő ekho összegét kell feltüntetnie. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. . sor: A 273. Ez(eke)t az összege(ke)t bevallás benyújtásával egyidejűleg visszaigényelheti. aki a valamely Magyarországon kívüli EGT államban biztosított és rendelkezik E 101-es jelű igazolással. az ekho alkalmazására tett nyilatkozata alapján átvállalt-adózott bevételeit és kötelezettségeit. Ne felejtse el az ekho alapjául szolgáló (254. sor megfelelő oszlopába írt összeg nagyobb. 273. sor összege. Fontos! Abban az esetben. sor : Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján adózott bevétel és az azt terhelő adó összesen Ebben a sorban kell összesíteni a 269-272. a 278-280. mint a 274. megfizetett ekho összegét kell beírnia. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat alapján. illetve kérheti átvezetését más adónemre a ’17-es lap kitöltésével. sorból az ekho alkalmazására jogosító bevétel és befizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában kell feltüntetnie azokat a bevételeit. sor: Ekho alkalmazására tett nyilatkozat megfizetett ekho adónem szerinti bontásban alapján adózó által E sor megfelelő oszlopaiba kell beírnia az Ön által az adóévben az adónemek szerint megfizetett ekho összegeit. 275. 260. 277. ha a 274. amelyekre nyilatkozatával a kifizetőtől az ekho alkalmazását kérte és egyben átvállalta a kötelezettség teljesítését. ha az ekho választására nem volt jogosult. az adózó által további fizetendő ekho (adónem szerinti bontásban) Abban az esetben. sor összege.

11. sor). hogy azt a személyes közreműködése ellenértékeként vagy azzal összefüggő költségtérítés címén kapta. 11. sor). Az Ön által 15.1 és 9. sor: A 273. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító megbízásos jogviszony alapján megszerzett önálló tevékenységből származó bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a megbízásos jogviszonyból származó bevételét kell szerepeltetnie. „d”. „d”. azonban az ekho alkalmazására Önt nem jogosította. Ezt a bevételt egyéni vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie a 13-as laphoz készült útmutatóban foglaltak szerint. sor: A 273. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. „e”. illetőleg a „g” oszlopba. illetőleg a „g” oszlopba kell beírnia. „e”. 11. . „e”. illetőleg 6. E sor „a” oszlopába írja be a levont adóból a 9.5%-os mértékkel megfizetett adót a „c”. sorban szereplő jövedelmeinél számításba kell vennie. illetőleg a „g” oszlopaiba írja be. amelyet társas vállalkozásban történő személyes közreműködése ellenértékeként kapott.5%-os személyi jövedelemadót. sor: A 273.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót írja a „c”. Az ebben a sorban szereplő bevételt ne felejtse el a bevallás 5.167 és 277.5%-os mértékkel megállapított és befizetett adót a „c”. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító személyes közreműködésre tekintettel megszerzett bevétel és megfizetett adója Ebben a sorban azt a bevételt kell szerepeltetnie. „f”. Az „a” oszlopban tüntesse fel a 9. ezért azt a 9. „d”. 280. melyet a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65.. „f”. sor „d” oszlop) figyelembe kell venni. E bevétele a személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységből származónak minősül.1 és 9. sor „b” oszlopában szereplő) összegeket az összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme megállapítása során (a bevallás 28. „f”.5%-os személyi jövedelemadót is. 279. Az Ön által 15. Az Ön által 15.1 és 9. amelyre nyilatkozatával nem választhatta volna az ekho-t. 278. sorában is szerepeltetni attól függően. mert ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell figyelembe vennie (65. sorból az ekho alkalmazására nem jogosító egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevétel és megfizetett adója Ennek a sornak a „b” oszlopában azt az egyéni vállalkozói jogviszonyból származó bevételét kell beírnia.

3-5. 134 Eho tv. adóévre vonatkozóan az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályai jelentősen megváltoztak! Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. amely után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség – ideértve az egészségügyi szolgáltatási járulékot is – keletkezik. sorok „b” oszlopában szereplő összegeket. ha a 269-280. és 266.168 E sor „a” oszlopában tüntesse fel a 9. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke 27%.5%-os személyi jövedelemadót is. de a törvényben meghatározott külön adózó jövedelmek után 14. természetbeni juttatás. adóköteles béren kívüli juttatás és járulék alapjául szolgáló azon összeg. sor valamelyikében adatot tüntetett fel. A 1053-09-es lap kitöltése Figyelem! A 2010. § . törvény szerinti belföldi magánszemélynek juttatott – a belföldi magánszemélyt az általa megszerzett – jövedelem után. Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a jövedelem. kifizetőt (a továbbiakban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát képező lakás a bérbeadó állandó lakóhelye. soraihoz tartozó útmutatót és az abban foglaltak szerint vegye figyelembe a 265. olvassa el a 1053-08-01-es lap 265. ezt a kifizető által levont személyi jövedelemadó előlegként kell számításba vennie (65. sor). és 266. 15 és 20%-os mértékű is lehet. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. és változtak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás szabályai is! Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettség134 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatót. Mentesül az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. ha a bérbeadó a lakást saját vállalkozása vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. vagy a kifizető adót. a magánszemélynek kell az egészségügyi hozzájárulást bevallani és megfizetni. amely után az adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. valamint a Tbj. adóelőleget nem köteles megállapítani. sorok „b” oszlopának kitöltésénél a 269-280. valamint az a jövedelem. kivéve. Abban az esetben.

figyelembe véve a hozzájárulás-fizetés felső határát is. a mértéke pedig 15%. vagy e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő. A hozzájárulás alapja az őstermelői tevékenységből származó. illetve a 1053-170-es lapon rendelkezhet sorsáról. valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravalót Önnél nem terheli 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség! Figyelem! A kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni!135 Ez azt jelenti. 286. és az e tevékenységéből származó jövedelme utáni bevallásadási kötelezettségének a nemleges bevallási nyilatkozat megtételével tett eleget (a 1053-12-01-es lap 323. ha Ön mezőgazdasági kistermelőként. sor: A magánszemély 20%-os hozzájárulása 135 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. annak kifizetése időpontjában hatályos kulccsal kell az egészségügyi hozzájárulás összegét megállapítani. sorát kitöltötte). akkor egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie! Fontos! A magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címén megszerzett bevételt. kistermelőnek minősülő tagjaként a tételes költségelszámolást választotta. mezőgazdasági kistermelőnek minősülő családi gazdálkodóként. sor: A magánszemély 15%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. A teljesített befizetések figyelembevételével megállapított hiányt a bevallással egyidejűleg kell megfizetni. a 323. 285. évi CXXVI. illetve a túlfizetésként jelentkező egészségügyi hozzájárulást visszaigényelheti. sorban feltüntetett bevétel 5%-a. § .169 Ha az őstermelői igazolvány alapján folytatott őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600 000 forintot nem haladta meg. törvény 483. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettséget fő szabályként negyedéves bontásban kell bevallani. hogy függetlenül az osztalék megállapításának évétől. A biztosított mezőgazdasági őstermelő a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenti a járulékalappal.

ha Ön az őstermelői tevékenységét nem egyéni vállalkozói igazolvány birtokában végzi. A negyedéves kötelezettségeket a „g” oszlopban kell összesítenie! Ha Ön fizetővendéglátóként nem a tételes átalányadózást választotta. ha Ön fizetővendéglátó tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi és e tevékenységéből származó jövedelmének adózására a tételes átalányadózást választotta. Ha Ön egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodó és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint adózik. • a kisösszegű kifizetések után. akkor az egyéni vállalkozóként megfizetett járulékok alapját meghaladó családi gazdálkodásból származó jövedelme után fizetendő hozzájárulást is itt tüntesse fel. A családi gazdaságban – nem foglalkoztatottként – közreműködő családtag is e sorban nyilatkozik kötelezettségéről. .170 Ezt a sort akkor töltse ki. Az egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20%-a. • az egyösszegű járadékmegváltások. 287. összevont adóalapot képező jövedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulást. sor: A magánszemély 27%-os hozzájárulása Ezt a sort akkor töltse ki. ha Önnek 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. A kifizető hiányában. Abban az esetben. akkor százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetnie. Ebben a sorban kell feltüntetnie a családi gazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységnek minősülő tevékenységből származó. • a kamatkedvezményből származó jövedelem. juttatott • az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem. vagy ha a kifizető az adóelőleg alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett. az egészségügyi hozzájárulás alapját csökkentenie kell az őstermelői tevékenységével összefüggésben fizetett járulékok alapjával. • a külön adózó jövedelmek közül • a természetbeni juttatások adóalapként meghatározott értéke.

vállalkozásból kivont. sorok) akkor töltse ki. 11. . 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli az szja-törvény szerinti egyéb jövedelmeket is! Itt kell szerepeltetni az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár – a tag kilépése. a nyugdíj-előtakarékossági számláról a tulajdonos részére kifizetett egyéb jövedelemnek minősülő összeg utáni eho kötelezettséget. Ne felejtse el a részösszegeket összesíteni a „g” oszlopban! A magánszemély 14%-os hozzájárulása A következő öt sort (288-292.136 Ebben a sorban kell feltüntetni a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő 27%-os egészségügyi hozzájárulást. . amelyet az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. . valamint az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásának összege utáni eho kötelezettséget is.árfolyamnyereségből.vállalkozói osztalékalapból. . A jövedelem utáni 27%-os hozzájárulást negyedéves bontásban kell megállapítani és bevallani. Az említett jövedelmek után mindaddig meg kell fizetnie a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást.ingatlan bérbeadásból 1 millió forintot meghaladó jövedelme származott. .25%-os adóterhet viselő osztalékból.171 Ebben a sorban kell bevallania a külföldi társaságtól a 10 000 forint egyedi értéket meghaladó értékű üzleti ajándék utáni hozzájárulást is. a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell az egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget megfizetni. § (11) bekezdés . ha Önnek a szja-törvény szerint külön adózó .értékpapír kölcsönzésből származó. amíg biztosítási jogviszonyában a magánszemélyt terhelő egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból a természetbeni egészségbiztosítási járulékot 136 Eho tv. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik. a várakozási idő letelte utáni – adóköteles kifizetésének összege után fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Ahhoz. sorokban nem szerepel adat. sor: A kifizető által levont 14%-os mértékű hozzájárulás Ebben a sorban a kifizető igazolása alapján. sorok összege Az előző két sor adatát összesítse ennek a sornak a „g” mezőjében. hogy a 292. hogy ezt meg tudja állapítani. sor „g” mezőben szereplő adat nem éri el a 450 000 forintot. sor: A hozzájárulás-fizetés felső határáig (450 000 forintig) még fennmaradó összeg Ha az előző 290. rendelkeznie kell a kifizető(k)től kapott igazolással. 291. A 290. akkor ebben a sorban 450 000 forintot kell feltüntetnie. Itt kell feltüntetnie a 450 000 forintot meghaladó részt. sor „g” oszlopában szereplő összeg. és/vagy a 292. megfizetett természetbeni egészségbiztosítási járulék összegei szerepelnek. sorokban feltüntetett kötelezettséget az egészségügyi hozzájárulási felső határ számításakor figyelmen kívül kell hagyni. sor „g” oszlop(ok)ban szerepel adat. és 289. Ennek a sornak a kitöltéséhez rendelkeznie kell a kifizetőtől kapott igazolással. sor „g” oszlopban szereplő adat különbségét írja be. amelyen a magánszemélyt terhelő. Ez a szám azt mutatja meg. megfizetett egészségbiztosítási járulék és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény alapján a magánszemélyt terhelő. valamint az előzőekben meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 000 forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).172 kell figyelembe venni. 290. sor „f” oszlopában akkor szerepelhet adat. Ha a 288-290. sor: A megfizetett egészségbiztosítási járulék összege Ennek a sornak a kitöltése akkor indokolt. sorban mekkora összeg szerepelhet! . sorban kötelezettséget kell szerepeltetnie. 288. A 284-287. amely azonban nem lehet több mint a 288. ha a 288. ha a kifizető által levont egészségügyi hozzájárulás és a megfizetett egészségbiztosítási járulék együttes összege meghaladja a hozzájárulás fizetési felső határt. melye(ke)n az előzőek szerinti jogcímek szerepelnek. az általa igazoltan levont 14%-os mértékű hozzájárulás összegét szerepeltesse! 289. sor: A 288. akkor ebben a sorban a 450 000 forint és a 290. azaz a 292. de van saját kötelezettsége.

hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan bérbeadásból származó jövedelme a naptári évben meghaladja az egymillió forintot. 294. Az egyéni vállalkozó az „f” oszlopban tünteti fel. Ebben az esetben az egészségügyi hozzájárulást 6%-kal növelten kell mindaddig e sor „f” oszlopában bevallania és a bevallás benyújtásáig megfizetnie. sor „g” oszlopában szereplő kötelezettségen túlmenően van 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége. sor: Az adózó által befizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Az Ön által 2010. és így. ha a kifizetőnek nem nyilatkozott arról. Abban az esetben. sor: A magánszemély 14 %-os hozzájárulása Amennyiben Önnek negyedéves (előleg) kötelezettsége van a „b” – „e” oszlopokban a teljes kötelezettséget kell bevallania. évre befizetett egészségügyi hozzájárulást itt tüntesse fel. a 25%-os adót viselő osztalékjövedelmét terhelő 14% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége összegét. sorok „g” oszlopainak összegét. nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le az Önt terhelő egészségügyi hozzájárulást.+286. sor „g” mezőben szerepeltetnie. A sor „f” oszlopát (az adóévet követően esedékes további kötelezettség) akkor kell kitöltenie.+292. 295. ha a kifizetőnek adott nyilatkozata ellenére az egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450 000 forintot. Ugyanígy kell eljárnia akkor is.+287. sor „b” – „f” oszlopainak összegével. azaz a 285. ha a 290. akkor annak összegét kell a 292. évre vonatkozó százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást. amelyet a kifizető vont le Öntől.173 292. amíg a 450 000 forintot az emelt összeg el nem éri. sor: A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ebben a sorban összesítve írja be a 2010. A „g” mező összege megegyezik a 292. sor: A 14%-os mértékű hozzájárulásból a kifizető által túlvont összeg . Ebben a sorban ne vegye figyelembe annak a hozzájárulásnak az összegét. sorban szerepeltetett összeg! 293. de nem lehet több mint a 291.

Az egészségügyi hozzájárulás elszámolására több példát talál a példatárban! Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély. sor: Az adóbevallással egyidejűleg még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Ezt a sort akkor kell kitöltenie. sor összegéből vonja le a 293. 298. ha például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem – a kifizetőnek adott nyilatkozat ellenére – mégsem haladja meg az egymillió forintot. sor összegéből vonja le a 296. sor: Visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás Amennyiben a 296. és a 295. A 293. akkor Önnek visszaigényelhető százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulása keletkezett.174 Ebben a sorban kell szerepeltetnie – amennyiben van – a 290. Ezt az összeget a bevallás 89. nem szabad ezen a lapon járulékkötelezettség címén bevallani! Csak az alábbi esetekben kell a lapot kitöltenie: . ha a 296. sor „g” oszlopokban szereplő összegek). illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettségének bevallása Figyelem! A foglalkoztatótól kapott járulékigazoláson szereplő összegeket nem kell. Ebben az esetben Önnek még fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége van. Túlvont hozzájárulásnak minősül az is. évben – 14%-os egészségügyi hozzájárulás címén – túlvont hozzájárulás). sor: Az adózó által befizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás és a kifizető által túlvont hozzájárulás összege Ebben a sorban a százalékos egészségügyi hozzájárulás címén az Ön által befizetett és a kifizető által túlvont hozzájárulás összegeket együttesen kell feltüntetnie. majd a bevallás 90. Abban az esetben. mint a 293. (A 294. és a megmaradt összeget írja be ebbe a sorba. sor összegét. sor összegét és a különbséget írja be ebbe a sorba. sor összege. sor adata kisebb. sor „f” oszlopban szereplő összeget (a kifizető által 2010. sorába vezesse át. amely a 291. sorába vezesse át. A 296. sor adatát. sorban szereplő összegnél nem lehet nagyobb. amely lehet például a felső határt meghaladóan teljesített levonás miatt. sor adata meghaladja a 293. ebben a sorban nem kell adatot feltüntetnie! 296. 297. ha nincs túlvont hozzájárulás.

§). milyen járulék fizetésére kötelezett a foglalkoztató és a biztosított (18.-t139 vegye alapul. megfizetését és bevallását. járulékalapot nem képező jövedelem (21. október 1-jétől hatályos (7)-(8) bekezdései). § a) pont). Fontos! A 2010. • illetve az a magánszemély. R. § és a 26. biztosítottnak (5. sor „c” oszlop) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételét képező 24%-os nyugdíjbiztosítási. § 2005. valamint 6% egészségbiztosítási és 1.) Kormányrendelet 140 A Tbj. az esedékes tagdíj mértéke 0%. 5. A 27% társadalombiztosítási járulékot (301.-t138. A törvényben meghatározott természetes személy a járulékalapot képező jövedelme után 27% társadalombiztosítási járulékot. aki vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után kíván járulékot fizetni. 31. Általános tudnivalók A kitöltéshez a Tbj. kire nem terjed ki a biztosítás (11. § (3) bekezdés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. ebben az esetben a magánszemélynek bevallási kötelezettsége nincs. §) . november 1-jét követő időszakban esedékessé váló járulékokra.§). a járulékok fajtái és mértéke (19. évi LXXX.5%. a nyugdíjjárulék (tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék levonását. § k) pont). vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez137 (tehát a bevallást nem a belföldi foglalkoztatótól kapott igazolásban szereplő járulékokról kell megtenni). §). A foglalkoztató – akihez fűződő jogviszonyára tekintettel a természetes személy részére a járulékalapot képező jövedelem juttatása történik – a természetes személlyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a társadalombiztosítási járulék.5. járulékalapot képező jövedelem (4.. végrehajtásáról szóló 195/1997. fontosabb rendelkezései: Ki minősül foglalkoztatónak (4.5% nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 1. 9. illetőleg az 137 138 Tbj. §).175 • A 1053-10-es lapon tesz eleget bevallási kötelezettségének a magánszemély. a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9. valamint a törvény végrehajtásához kiadott Tbj. január 1-től a társadalombiztosítási járulék mértéke 27%. törvény 139 Tbj.5% munkaerő-piaci járulékot fizet.5% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat). amennyiben valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel. (XI. §). a foglalkoztató társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (20. a biztosítottat terhelő egyéni járulék. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. a nyugdíjjárulék felső határa (24.140 Figyelem! 2010. Az átvállalt járulékkötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a biztosított egyetemlegesen felelnek.

5% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. adóévtől 1%-os munkaerő-piaci járulékra. Ez a felső határ 2010. hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. § (7) bekezdés . illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetén a tagdíjat is) levonni. Változás! A 2010. a tagdíj 0%). A 299. amíg a biztosított nem nyilatkozik. évi CII.5% a természetbeni és 0.5% nyugdíjjárulék és 8% tagdíj. a munkaerő-piaci járulékot. évre naptári napi 20 420 forint. A 2%-os mértékű egészségbiztosítási járulékból 1. ezért a 9. jogviszonyonként külön-külön lapon kell a „c” oszlopban kötelezettségeket feltüntetni. A vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint. sorokban a kifizetés megtörtént! 141 142 A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008.142 A borravaló után egészségbiztosítási járulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. egész évre számítva (365 x 20 420 =) 7 453 300 forint. biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonya mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyában.5%. törvény Tbj. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felső határa.176 Egészségbiztosítási Alap bevételét képező 2% illetve a 2010. Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot. illetve az 1. A biztosított nem fizet pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulékot a legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó.5% nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 1.5% munkaerő-piaci járulékot köteles fizetni.5% munkaerő-piaci járulék egy sorban történő bevallása nem lehetséges. 26.141 A biztosított mindaddig köteles nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2%). sor”a” oszlopban feltétlenül fel kell tüntetnie azt a napot. a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjbiztosítási járulékot fizethet. évtől a magánszemély 1. de a nyugdíjjárulékot együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső határig. amelyen a 300-314. a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot. Figyelem! A borravaló címén megszerzett jövedelemmel összefüggésben csak a 315-316. 2010. Hasonlóan elkülönítve kell a fizetendő egyéni járulékok bevallásának is eleget tenni. amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. sor tölthető ki (havi részletezéssel)! A külföldről származó jövedelem megszerzése szerint kifizetésenként. október 1-jét követően a nyugdíjjárulék 9. a 6% egészségbiztosítási járulék (amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%.

azokat kifizetésenként – külön-külön lapon bevallani. azokat kifizetésenként – biztosítási jogviszonyonként – kell külön-külön lapon bevallani. vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől. A bevallás első oldalán az erre szolgáló négyzetben jelezze. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. A biztosításban töltött idő Ebben a sorban azt a hónapot/napot tüntesse fel. sor összegéből számítottan – a magánszemélyt terhelő 27% mértékű társadalombiztosítási járulék összegét. § (1) bekezdés . adóévben szerezte meg. juttatott járulékalapot képező jövedelmek nem összevonhatóak. 301. 19. illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerzett. 20. ha egy kifizetőtől származik. függetlenül annak nagyságától. hogy a bevallásához hány darab 1053-10-es lapot csatol. juttatott – a foglalkoztató által át nem vállalt – járulék alapját képező jövedelem összegét abban az esetben. 299. 300. ha egy kifizetőtől származnak is. sor: A magánszemélyt terhelő 27%-os társadalombiztosítási járulék összege144 Ebben a sorban kell feltüntetni – a 300. Figyelem! A kifizetett. § Tbj. 143 144 Tbj. még akkor is.177 A nyomtatványon az erre szolgáló helyen (fejlécben) a lapszámot ne felejtse el feltüntetni. Ne felejtse el a fejlécben a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is feltüntetni! Ezen a bevallási lapon a biztosított egyéni vállalkozó saját járulékait nem vallhatja be! A 1053-10-es lap kitöltése Figyelem! A kifizetett. ha azt a 2010. sor: A 27%-os társadalombiztosítási járulék alapja143 Ebben a sorban kell feltüntetni a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben kifizetett. akkor is. amikor valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel.

sor: A 1. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított munkaerő-piaci járulék összegét kell beírni. §-a szerinti adóköteles természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének a személyi jövedelemadóval növelt összege után nyugdíjjárulékot nem fizet. a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. sor: A 0. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”.5%-os természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebben a sorban a 300.178 302. A nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelemmel. sorból számítottan. a kifizetett (juttatott) 27%-os járulékalapot képező jövedelem után kiszámított természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell feltüntetni. A fizetendő nyugdíjjárulék alapjának kiszámításakor vegye figyelembe a járulékfizetési felső határra vonatkozó szabályokat is. 305. 303. azzal. Az egészségbiztosítási járulékot. a magánszemélyt terhelő. hogy a foglalkoztatott az Szja törvény 69.5%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 300. sorból számítottan a magánszemélyt terhelő. 304. sor: A magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulék alapja145 A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összegét kell beírni. sor összegéből számítottan a magánszemélyt terhelő. és munkaerő-piaci járulékot a 1003200006057749 számú „NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számlá”-ra kell befizetnie. 24. sor: A nyugdíjbiztosítási járulék összege (24%) Ebbe a sorba a 300. 145 Tbj. sor: Az 1%-os munkaerő-piaci járulék összege Ebbe a sorba a 300. A nyugdíjbiztosítási járulékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056236 számú „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlá”-ra kell befizetnie. § . a kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után kiszámított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. 306.

§ szerinti természetbeni juttatás személyi jövedelemadóval növelt adóalapként megállapított értékének összegét – után fizetendő nyugdíjjárulék összegét írja ide. a 2010. 51.5%. 19. 33. 1997.5%. szeptember 30-a közötti időszakban esedékes nyugdíjjárulék összege 1. 310. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. ezért a „c” oszlopban összeget nem írhat. Fontos! A 2010. évi LXXXII. január 1-e és 2010. számú mellékletben találhatóak. törvény 26. de ne felejtse el a magánnyugdíjpénztár adónem kódját a „b” oszlopban feltüntetni! A magánnyugdíj-pénztárak adónemkódjai az 1. október 1-jét követő időszakban 9. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja.5%)146 A nem magánnyugdíjpénztári tag biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem – ide nem értve az szja-törvény 69. október 1-jét követően esedékes tagdíj mértéke 0%. míg a 2010.179 307.5%) Ebben a sorban kizárólag a magánnyugdíjpénztár tag biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. 308. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj összege147 Ebben a sorban a 306. sor: A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege148 146 147 Tbj. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. § (2) bekezdés Tbj. akkor a 2010. sor: A nem magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (9. 309. szeptember 30-a között esedékes 8% tagdíjat az érintett magánnyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíjbeszedési számlára kellett megfizetnie. Fontos! Ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja. sor: A magánnyugdíjpénztár tag nyugdíjjárulékának összege (1. § (9) bekezdés. január 1-je és 2010. § (5) bekezdés . § 148 Tbj.

180

Ebben a sorban a 306. sorban feltüntetett járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A kiegészítés összege együttesen nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék- alap, (tagdíjalap) 10 százalékát. A magánnyugdíj-pénztárak adónem kódjai az 1. számú mellékletben találhatóak. 311. sor: A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja149 A magánszemély által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapját képező jövedelem összegét írja ide, ami azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy nem kell egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni a társadalombiztosítási járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után. 312. sor: A természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%)150 Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 313. sor: A pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) Ebbe a sorba a 2%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét írja be. Ezt a sort nem kell kitöltenie abban az esetben, ha rendelkezik további legalább heti 36 órás munkavégzéssel járó, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló munkaviszonnyal. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. 314. sor: A munkaerő-piaci járulék összege (1,5%) Ebbe a sorba a magánszemélyt terhelő 1,5%-os mértékű munkaerő-piaci járulék összegét írja be. Számlaszám: 10032000-06057749 „NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék beszedési számla”. A vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló
149 150

Tbj. 24. § Tbj. 19. § (3)-(6) bekezdés

181

Figyelem! A 315-316. sorokban a jövedelem megszerzése szerinti hónap/hónapokban [(„a”-„l”) oszlopok] kell a kötelezettséget feltüntetni. Az „m” oszlopokban az összesítést kell elvégezni. 315. sor: A borravaló összege151 Ebbe a sorba a borravaló címén kapott teljes összeget írja be akkor, ha, ezen összeg után 15%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulékot kíván fizetni. 316. sor: A borravalót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) Ebben a sorban – a 315. sorban feltüntetett összeg után kiszámított – 15%-os kötelezettséget kell közölni. Számlaszám: 10032000-06056236 „NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla”. A bevallásban visszaigényelhető adó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás átvezetése, részleges kiutalása Ha Ön a bevallás 80., 88., 90., vagy a 276. sorában (soraiban) visszaigényelhető személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást tüntetett fel, és azok együttes teljes összegét nem kéri vissza, akkor rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre történő átvezetésről, illetve az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását kérheti. Abban az esetben, ha a különbözetnek csak egy részét kéri vissza, ezen a lapon rendelkeznie kell a maradék összeg sorsáról. Ha Ön ezt a lapot kitölti, akkor a bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen jelölje azt. Ha a bevallást a korábbi 1053-as (csökkentett adattartalmú 1053-as) bevallásának önellenőrzéssel történő helyesbítéseként nyújtja be, és a bevallás 1053-16-01-es és/vagy 1053-16-02-es lapján kötelezettség-csökkenést mutatott ki, ugyancsak a 1053-170-es lapot kell kitöltenie akkor, ha a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri. Ki kell tölteni a 1053-170-es lapot akkor is, ha az önellenőrzés a korábbi megállapított önellenőrzési pótlék önellenőrzéssel történő helyesbítése következtében az önellenőrzési pótlék összegének csökkenését tüntette fel, és ennek az összegnek az átvezetését, részleges kiutalását kéri. A 1053-170-es lap kitöltése Figyelem! A főbizonylat száma az átvezetéssel és/vagy kiutalási kérelemmel érintett bevallás típusa (1053, 1053E, 10M29) mezőt ne felejtse el kitölteni! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú
151

Tbj. 26. § (7) bekezdés

182

1053-as bevallással, az átvezetéssel és/vagy kiutalással érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Ha átvezetési kérelmet nyújt be és a visszajáró adó más adónemre történő átvezetése mellett, a fennmaradó összeg kiutalását kéri, akkor a bevallás főlapjának (C) mezőjében ezt X-szel kell jelölnie. Ha a visszajáró adóról a bevallásban nem rendelkezik, de később a visszajáró adó átvezetését, részösszegének kiutalását kéri, akkor az önálló ’17-es számú átvezetési kérelmet kell kitöltenie és benyújtania. Nincs szükség a 1053-170-es lap kitöltésére és benyújtására, ha Ön a bevallás főlapjának (C) blokkjában a pénzforgalmi rendelkezéseknél „a teljes visszaigényelhető összeget, összegeket visszakéri” elnevezésű kódkockában X-szel jelöli, ha a visszajáró adó kiutalását kéri. A 1053-170-es lap átvezetési, kiutalási adatai: A 1053-170-es lapon az összeg-adatokat jobbra rendezve, előjel nélkül, forintban kell feltüntetni! Az átvezetési kérelmet a lap 01-20. soraiban az „a”-„h” oszlopokban kell kitölteni. A kitöltött sorok között nem lehetnek kihagyott sorok, a nyomtatványt folyamatosan kell kitölteni. A lap „Összesen” sorában a terhelendő, jóváírandó és kiutalandó adó összesített adatait kell kitölteni. A terhelendő adónemre vonatkozó oszlopok az „a”-„d” oszlopokban találhatók. A jóváírandó adónem oszlopai az „e”-„g” oszlopok. A kiutalandó összeg feltüntetésére a „h” oszlop szolgál. Az adónem főbizonylati sorszáma az „a”, az adónem kód a „b” és a rövidített megnevezése a „d” oszlopba a bevallásban kimutatott visszaigényelhető adó sorának megfelelő számát, adónem kódját és rövidített nevét kell beírni az alábbiak szerint. „a” oszlop
bevallás 80. sora bevallás 88. sora bevallás 90. sora bevallás 276. sora

„b” oszlop
103 125 152 190 (191,193,195,197)

„c” oszlop
szja nyugdíjjárulék eho ekho

Önellenőrzés Önellenőrzés esetén, az „a” oszlopba a 1053-16-01 lap kötelezettség-csökkenés sorának számát és/vagy a 1053-16-02-es lap kötelezettség-csökkenés sorának számát kell beírni. Ezekben az esetekben, az adónem kód „b” oszlopba értelemszerűen csak a sorszámhoz tartozó, a 16-01-es lap „b” oszlopában található kódot kell beírni. A terhelendő adónem rövidített megnevezése „c” oszlopba ugyancsak a sorszámhoz tartozó, a bevallás „a” oszlopában lévő adó

183

megnevezésének rövidített nevét lehet beírni. Ha az önellenőrzés korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlékának helyesbítését szolgálja, akkor az „a” oszlopba a pótlék-csökkenés sorának számát, a „b” oszlopba a 215 adónemkódot, a „c” oszlopba az Önellenőrzési pótlék rövidített megnevezést kell beírni. Ha az önellenőrzés a magánnyugdíj-pénztári befizetési kötelezettség csökkenését eredményezi, akkor a visszajáró adó átvezetését nem a 1053170-es lapon kell kérni, hanem külön a ’17-es bevalláson kell kezdeményezni. Azon adónem 3 jegyű kódját (az érintett sorokban megtalálhatók), amelyre az adózó akár részben, akár egészben a visszaigényelhető adót, kötelezettségcsökkenést átvezettetni kívánja, az „e” oszlopba, az adónem rövidített elnevezését pedig az „f” oszlopba kell beírni. Az átvezetni kívánt összeget a „d” és „g” oszlopokban kell forintban feltüntetni. Egy sorban egy adónemről csak egy adónemre teljesíthető átvezetés. Korábbi önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén a 215-ös (Önellenőrzési pótlék) adónemről soronként szintén csak egy adónemre kérhető átvezetés. A visszaigényelhető adó azon részösszegét, amelyet nem egy másik adónemre kíván átvezettetni, hanem a saját pénzforgalmi számlájára vagy pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján (postai címére) kíván átutaltatni, a „h” kiutalandó összeg oszlopban kell szerepeltetni. A visszajáró adó terhére kiutalandó adó összegét külön sorban kell feltüntetni, de úgy is kitölthető a „h” oszlop, ha az oszlop sorában egyidejűleg az „e”-„f”-„g” oszlopok a jóváírandó adóhoz tartozó adatok szerepelnek. A terhelendő adó összegének soronként meg kell egyeznie a jóváírandó, illetve a kiutalni kért adó összegével. Azaz a „d” oszlop adatának meg kell egyeznie a jóváírandó adó összegével, ha csak átvezetést kér, és a „h” oszlopba írt összeggel, ha kiutalást kér. Ha átvezetést kér, és a fennmaradó részösszeg kiutalását is kéri, akkor soronként és összesen [d=g+h] összefüggésnek kell érvényesülni. Az esetleges köztartozásokra való visszatartás és átutalás csak a „h” oszlopban szerepeltetett kiutalandó összeg erejéig történhet. Példa a 1053-170-es lap kitöltésre: Visszaigényelhető adó: a 1053-C lap 80. sor „c” oszlopában 80 000 forint, amely összegből az adózó 50.000 forintot az eho számlára kér átvezettetni, 20 000 forintot az SZJA számlán kíván tartani, 10 000 forintot pedig kiutalni kér. Ssz.
01. 02. 03.

a
80 80 80

b
103 103 103

c
SZJA SZJA SZJA

d
50 000 20 000 10 000

e
152 103

f
EHO. SZJA

g
50 000 20 000

h
10 000

184
Összesen 80 000 70 000 10 000

Példa a 1053-170-es lap kitöltésére kötelezettség-csökkenést eredményező önellenőrzés esetén: Visszaigényelhető adó: 1. sor 10 000. forint, amelyet saját számláján kíván hagyni, a 22. sor 13 000 forint, amelyből 6 000 forintot önellenőrzési pótlékra kér átvezetni és a fennmaradó 7 000 forint kiutalását kéri.
Ssz. a 01. 1. 02. 22 Összesen b 103 125 c SZJA nyugdíj d 10 000 13 000 23 000 e 103 215 f SZJA Önell.pótl g 10 000 6 000 16 000 h 7 000 7 000

Ne felejtse el a lapot aláírni! Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melléklet/1053 Adótábla Szja-törvény 30. § A 2010. évi jövedelmekre érvényes adókulcsok és adósávok A jövedelem nagysága 0 – 5 000 000 forintig 5 000 001 forinttól 850 000 forint és az 5 000 000 forinton felüli rész Példa a számított adó kiszámítására: Az adózó összevont adóalapja... 5 100 000 Ft Az adó kiszámítása: 5 000 000 Ft adója..................... 850 000 Ft 100 000 Ft (5 100 000 – 5 000 000) 32%-a 32 000 Ft 1 960 000 Ft adója:.................... 882 600 Ft A 1053-as bevallást érintő számlaszámok SorMegnevezés Költségvetési szám számla száma 1. Személyi jövedelemadó 1003200006056353 2. Egészségbiztosítási és munkaerő10032000piaci járulék 06057749 3. Nyugdíjbiztosítási Alapot 10032000Az adó mértéke 17% 32%-a

Adónemkód 103 188 125

185 megillető bevételek Egészségügyi hozzájárulás Kifizetőt terhelő ekho Magánszemélyt terhelő ekho Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1%-os ekho Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho Ekho különadó Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15%-os ekho EGT államban biztosított személytől levont ekho Önellenőrzési pótlék 06056236 1003200006056212 1003200006056360 1003200006056377 1003200006056384 1003200006056391 1003200006056401 1003200006057660 1003200006056425 1003200001076301

4. 5. 6. 7.

152 190 191 192

8.

193

9. 10.

194 195

11. 12.

197 215

Az APEH által közzétett, 2010-re alkalmazható üzemanyagárak (Ft/l) az I. II. III. szja-törvény 82. § (2) bekezdése alapján IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az üzemanyag fajtája ESZ-95 ólmozatlan Gázolajok Keverék LPG autógáz

Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter 300 283 327 174 314 298 343 175 317 298 344 179 326 304 353 180 335 310 362 179 339 316 366 183 340 322 366 183 348 334 375 189 343 327 370 189 340 327 367 188 342 330 369 199 342 327 369 201

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ A nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2010. évi Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény naptári napi 20 420 forintban, egész évre számítva (365 x 20 400 =) 7 453 300 forint összegben határozta meg. A magánnyugdíj-pénztárak adóhatósági azonosítói, adónem kódjai

hu www. melyet • • Nemzeti Tehetség Program feladatai A parlagfű mentesítés feladatainak támogatása 1823 1153 Technikai szám . Kedvezményezett A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat. valamint a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számai Sorszám 1.civil.hu Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány zöld száma: 06/80/200-074 A melléklet nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kapott egyházak.186 Pénztár azonosító 0008 0016 0019 0031 0001 0013 0021 0022 0006 0014 0015 0025 0002 0033 0061 0037 0048 0028 0063 Megnevezés Aegon Magyarország Magánnyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Első Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Magánnyugdíjpénztár Önkéntes és Önkéntes és Adónem kód tagdíj 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 282 Adónem kód önellenőrzési pótlék 461 462 463 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 482 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A támogatható civil szervezetek adószámáról és a felajánlásokkal kapcsolatban az alábbi helyeken kaphat felvilágosítást: www.info.nonprofit.

11. Bét Orim Reform Zsidó Hitközség . „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház „Olajfák” Gyülekezet 0918 8. 3. 18.A szeretet egyháza Az Univerzum Egyháza 1665 0640 1751 19. 6. Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház "Igaz Béke" Egyház „ANHK” Az Örök Élet Egyháza 0011 0066 0035 1737 0839 7. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 1483 17. A Metafizikai Hagyomány Egyháza A Sophia Perennis Egyháza 12. A Tan Kapuja Buddhista Egyház AGAPÉ Gyülekezet AKIA Egyház 15. 14. 5. Ámen Gyülekezet 0712 16. 13.187 2. 4. ATMA . 0633 9. A Jövő Hídja Szabadegyház 0815 0561 1005 0255 0262 1256 10.

28. 24. Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesti Autonom Gyülekezet 26. 25. 33. Dzsaj Bhím Közösség Egyesítő Egyház 1720 0743 0413 38. 37. Szeretet Szövetség 0987 1634 1081 1744 0420 0664 21. Egyetemes Szeretet Egyháza . Boldog Évek Közösség Boldog Özséb Szeretet Egyháza 23. 34. 31. 30. 22. 29. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet 1380 0475 1593 0341 1579 1160 0327 1658 1524 1476 27.188 20. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet Duna-Tisza Menti Unitárius Szórványegyházközség BUDDHISTA MISSZIÓ Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség Calvary Chapel Egyház Ceglédi Gyülekezet 32. 35. Csend Hangja Egyház Dávid Sátora Gyülekezet Derű Egyház Dharmaling Magyarország Buddhista Egyház 36.

43. Élő Ige Gyülekezet Élő Isten Gyülekezete Élő Szó Gyülekezete 44. 0891 49. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 1191 54. 51. 45.189 39. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend 0949 0482 1548 1414 0619 1287 0334 0688 41. Élet Gyülekezete 0781 40. Forrás Egyháza 0774 . 52. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza 0963 55. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Ezoterikus Tanok Egyháza Fehérlótusz Közösség 53. 48. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) Erdélyi Gyülekezet Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet Evangéliumi Barátság Egyház 46. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete 0860 0138 0547 0932 50. 42. 47.

66. Forrás Keresztyén Gyülekezet Független Történelmi Protestáns Egyház Golgota Keresztény Gyülekezet Gyémánt Út Buddhista Közösség Hetednap Adventista Reformmozgalom Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület Hindu Vaisnava Egyház 0231 1531 0578 0042 0451 0248 1452 63.190 56. 59. KELTA-WICCA Hagyományőrzők Egyháza 1146 0080 1342 73. 57. 58. Hit Gyülekezete Holisztikus Egy-Ház Immánuel Gyülekezet 67. 62. 69. 68. Issihia Misztikus Központ Isten Egyháza Isten Gyülekezete – Egyesült Pünkösdi Egyház 70. Iszlám Egyház 1407 71. 61. Jászsági Gyülekezet 0853 72. 74. Keresztény Advent Közösség Keresztény Élet Központ . 1177 0279 1696 1421 1225 0190 0585 64. 60. 65.

87. 85. 90. 82. Magyar Iszlám Közösség Magyar Jövőbelátók Egyháza . Lélek Egyház Magyar Brahmana Misszió Magyar Evangéliumi Egyház 91. Krisztus Magyarországi Egyháza 0705 0626 0671 1586 1108 1335 1366 1098 0554 1641 84. 89. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete KVANUM ZEN Iskola Magyarországi Közössége 88. Krisztus Szeretete Egyház Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet 86.191 75. 79. 1603 0224 0970 0695 1122 Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete KOZMOSZ Univerzális Szeretet Egyház Közösség a Születés Méltóságáért 80. 78. 92. 76. 81. Keresztény Testvéri Közösség Keresztyén Család Gyülekezet – Christian Family Church Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség Konstantinápolyi Egyetemes Magyarországi Orthodox Exarchátus Patriarchátus 0169 0499 77. Krisztus Kegyelme Gyülekezet 0901 83.

192 93. Magyar Taoista Egyház 0877

94.

Magyar Vaisnava Hindu Misszió

0767 0516 0107 0310 0286 0097 0372 1012 0530 1469

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Magyar Vallás Közössége Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Bahá’i Közösség Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Biblia Szól Egyház Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház Magyarországi Church Of God Egyház

102. 103.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség Magyarországi Dzogcsen Közösség

104.

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

0444

105. 106. 107. 108. 109.

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom Magyarországi Késői Eső Gyülekezet Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

0406 0059 1775 0468 1201

110.

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

1397

193 111. 112. 113. 114. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Magyarországi Vallásközösség Lectorium Rosicruciánum 0389 0437 0073 1050

Magyarországi Metodista Egyház Magyarországi Muszlimok Egyháza

115.

Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

0729 1689 0293 0217 0114 0592 0200 1328 0358 1706 1270

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Magyarországi Pantholokatolikus Tradicionális Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Magyarországi Szcientológia Egyház Magyarországi Új Apostoli Egyház Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

123. 124. 125.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség

126.

Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztény Gyülekezet

1139

127.

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

1067 1782 1074

128. 129.

Nagyboldogasszony Szeretet Egyház Názáreti Egyház

194 130. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház 0884 0509 0303 1672 Egyházmegyéje 0365 1263 0152 0925

131. 132. 133. 134. 135.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR Vallási Közösség és Szellemi Iskola Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Magyar

Örmény Apostoli Ortodox Egyház

136. 137.

Öskeresztyén Apostoli Egyház Ősmagyar Egyház

138.

Paksi Gyülekezet

0750 1555 1249

139. 140.

Paulus Evangéliumi Közösség Rime Buddhista Központ

141.

Sekina Gyülekezet

1232 0145 1115 1500 0822

142. 143.

SHALOM Biblia Gyülekezetek Sodalitas Mithraica Egyház

144. 145.

Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza Szabad Evangéliumi Egyház

146.

Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

1184 0523

147.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

195 148. 149. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház Szent Erzsébet Hívei Egyház 1359 1610 1713 0183 1768 1373

150. 151. 152. 153.

Szent Kamill Keresztény Egyház Szent Margit Anglikán/ Episzkopális Egyház Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

154.

Szolnoki Gyülekezet

0736 0396 0798 0121 1490

155. 156.

Szőlőskert Keresztyén Közösség Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

157. 158.

Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet Teljesség Forrásának Egyháza

159.

Tiszta Lelkű Emberek Egyháza

1029

160. 161.

Újszövetség Egyháza Újszövetség Gyülekezet

1562 1036 1799 0176 1438

162. 163. 164.

Usui Szellemi Iskola Közösség Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország Üdvösség Hirdetői Egyház

165.

Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

0956

196 166. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház 1809

167.

„Teremtő Lélek” Egyház

1816 1830

168.

„Szövétnek Keresztény Gyülekezet”

169.

„Az Örök Végtelen Egyháza”

1847

170.

„Gondviselés Közösség Egyháza”

1861

171.

„Élő Vizek Folyói” Keresztény Egyház

1878

172.

A Tevékeny Szeretet Közössége

1885

173.

Szivárvány Gyülekezet

1892

174.

Mária Temploma Egyház

1902

175.

Élő Fény Egyház

1919

176.

A Keresztény Megújulásért

Közösség

Mozgalom

a

Vallási

1926

177.

„Szeretet Hídja” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

1933

178.

Út és Erény Közössége Egyház

1940

179.

Megújult Pünkösdi Roma Hitközösség

1957

180.

Silencio Hitközösség

1964

181.

De La Salle Szent János Egyház

1971

197 182. Béke Gyülekezet 1988

183.

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

1995

184.

NOÉ az Életért Közösség

2006

185.

Magyarországi Gó Egyház

2013

186.

Az Út Gyermekei Egyház

2020

187.

KIRKO Ezoterikus Intézeti Egyház

2037

188.

Jézus Krisztus Magyarországi Roma Keresztény Egyház

2044

Példák a 1053-as bevallás egyes sorainak kitöltéséhez Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegének megállapítása (adóalap-kiegészítés számítása) 1. Nagy János munkavállalónak 2010-ben munkaviszonyból származó bérjövedelem adóalapjaként 3 810 000 forintot igazoltak a 10M30-as igazoláson, mely összeg az adóalapkiegészítéssel növelt összeg. A jövedelem alapja 3 000 000 forint. Az összevont adóalap összegét a jövedelem 1,27-szereseként kell meghatározni! 2. Nagy Jánosnak 2010. évre nevelőszülői díj címén 240 000 forintot fizettek, amely összeg adóterhet nem viselő járandóság, ezért az adóalap-kiegészítés nem vonatkozik rá, változatlan összegben kell az összevont jövedelmekbe számítani! 3. A fentieken kívül Nagy Jánosnak 2010. október 4-én 635 000 forintot a nyugdíjelőtakarékossági számláról nyugdíj-szolgáltatásnak nem minősülő juttatáskánt fizettek ki. Mivel az 635 000 forint egyéb jogcímen kapott kifizetés után Nagy János köteles a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, ezért a kifizetett összeg 78%-át kell az adóalapkiegészítés alapjaként figyelembe venni, azaz 495 300 forintot. A kifizetett összeg után Nagy Jánosnak 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget november 12-ig kellett fizetnie (a 1053-09-es lapon pedig be kell vallania 287. sor „e” oszlop). A bevallás vonatkozó sorainak kitöltése a következő: „a” Megnevezés „b” Bevétel (adóalapkiegészítés „d” Jövedelem (adóalapkiegészítéssel)

„c” Költség

Részére napi 50 euró bérjövedelemként került kifizetésre. Adóalap kiegészítéssel számított összeg (3 720 000x1. sor (1. A magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme 2010. azaz 750 eurót. évi összes jövedelme (28. Az „a” oszlopba a „b” és „c” oszlopok különbségét. ami a 4 698 000 Ft értékhatárt szintén meghaladná. a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán átszámított 600 eurónak megfelelő forint összeg minősül. Bevételnek a megszerzés. a 1053-B lap 32. azaz a kifizetés napján érvényes. évben esedékessé vált. Ebben az esetben a 17%-os kulccsal levont személyi jövedelemadó összegét is meg kell bontania. „a korábbi végkielégítésnek a 2011. évi törvényi rendelkezések alapján a 600 euró bevétellel szemben költséget nem lehet figyelembe venni. az 50%-ot azaz 750 eurót költségként. A 2010. figyelembe vehető levont adóelőlegként” sorba kell beírni. az 50%-ot meghaladó részt.27)= 4 724 000 Ft (1. ami a 10 napra 600 eurónak felel meg. sor „a” oszlop) összegébe számít 1 270 000 Ft .a 8. sorához 1. sor „b” oszlopában a teljes összeget. sor „d” oszlop) Az adózó adójóváírást egyáltalán nem érvényesíthet. sorba (2 x 127 000) 254 000 Ft A végkielégítés összegéből 2011-re 300 000 Ft-ot kell átvinnie (50. Ha az első példában szereplő magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme adóalap kiegészítéssel csak 3 320 000 Ft lenne. sor) jövedelme 4 830 000 Ft lenne. sor) a 4 698 000 Ft-ot meghaladta. évről benyújtandó 1153-as bevallásban kell majd. a „d” oszlopban pedig az „a” oszlop 1. nevelőszülői díj 27. A munkavállaló 10 napot töltött külszolgálatban.az 1. A 3.. melynek összege 3 720 000 Ft volt (1. a külszolgálatért kapott jövedelemalapjaként kell figyelembe venni. egyéb jövedelem 19. sor összegében. mivel a 2010. Napi 60 eurónak megfelelő összegű napidíjat kapott. A Magyar Honvédség állományában lévő magánszemély 30 napot töltött el külföldön. sora 1. de ingatlan bérbeadásából is szerzett volna adóalap kiegészítéssel 1 510 000 Ft jövedelmet. Az adójóváírás számítása. sor „a” oszlop) (a munkaviszony is ekkor szűnt meg) 1 000 000 Ft A végkielégítés 5 havi (törvényben meghatározott) összege 500 000 Ft Év végéig hátra lévő hónapok száma 2 hó Az 1 hónapra jutó rész 500 000 : 5 = . bérjövedelem 17. október 31-éig (1. adójóváírást akkor sem érvényesíthetne. a 1053-A lap 3. A 2010. mert az összes bevallott (28. a „c” oszlopba a költségként levonható összeget kell beírnia. sor „a” oszlop). évi összevont adóalap bevallása: . Kovács Tibor 2010-ben csak munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett. Bevételként az 1 500 eurót.198 alapja) 3 000 000 495 300 240 000 3 810 000 1. A fennmaradó 64 7700 Ft részt a 2011. . 2.27-szeresét tüntesse fel! A végkielégítés megosztása a 1053-A lap 8. sorához 1. évre (21 590 Ft/hó) 43 180 Ft vehető figyelembe az 65. 2. összevont adóalap 635 000 - - 3 810 000 629 031 240 000 4 679 031 A külszolgálatért kapott összeg adóköteles részének kiszámítása. műveleti területen. 100 000 Ft A 2010. sor).

évi bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme adóalap kiegészítéssel (28.199 3. 4. ez azonban csökkentendő (3 817 000-3 188 000) a 629 000 Ft 12%-ával. A két összeg különbözete 120 000 forint. így a dolgozó 2010-ben adójóváírás címén 181 000. A kifizető 2009. A csökkentett összeg kiszámítása: Az adózót megillető összeg a bér 17%-a. azaz 216 000 Ft-ot levonta.. azaz a ténylegesen figyelembe vehető. vagyis 120 800 Ft adójóváírás illeti meg. Az 1. 2. A korábbi végkielégítésnek a 2010. sorban adókülönbözetet mutat ki. amelynek egy havi összege 18 000 forint. A fenti példa alapján nem kellene 39%-os adót fizetnie a magánszemélynek akkor. évi adóbevallásába a magánszemély a szabályoknak megfelelően a 4 hónapra jutó végkielégítést és annak az adóelőlegét írta be. mint az adóelőleg-nyilatkozatában közölt költség. amennyiben adózó kötelezettsége levezetésekor a 77. Az adóalap-kiegészítéssel . A magánszemélyt az adóévre csökkentett összegű adójóváírás illeti meg. mivel az összes jövedelme (28. példa alapján. a számlával igazolt. hogy a ténylegesen elszámolható költség alacsonyabb. úgy további 12% adót kell felszámítania (78. 78. több mint az adóelőleg megállapításakor nyilatkozott költség 5%a (ez kerül az üresen hagyott fehér téglalapba). azaz 75 480 Ft-tal. Nagy Kázmér 2010. A 2009. Amennyiben a befizetendő különbözet az helytelen adóelőleg-nyilatkozat következménye. a jogosultsági hónapok száma pedig 8 volt. vagyis 46 800 forintot (ez kerül a „c” oszlopba) kell adózónak további adóként megfizetnie. hogy az adókülönbözet abból keletkezett-e. augusztus hónapban (a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg) 12 hónapra 1 200 000 Ft törvényben meghatározott végkielégítést fizetett (1 hónapra 100 000 Ft jut) és a 18% adóelőleget. annak 39%-át. A 120 000 Ft után. Nagy Kázmér az őt megillető adójóváírás összegét a következők szerint állapítja meg. évben esedékessé vált. 3. de legfeljebb 181 200 Ft lenne. és 10 000 Ft-ot meghaladja az e miatti fizetési kötelezettsége. akkor meg kell néznie. Ezzel szemben év végén. sor „a” oszlopába beírnia. sorához 1. más jövedelme nem volt. sorához 1. Az adóévben megszerzett bérjövedelme adóalap kiegészítéssel 1 200 000 Ft. Az adózó a kifizetőnek 300 000 forint tételes költséget jelölt meg. Az adóelőleg alapjának megállapításakor a kifizetőnek tévesen adott nyilatkozat miatt külön fizetendő 39 és 12%-os adó kiszámítása a 1053-C lap 63. igazolt kiadás 285 000 forint vagy annál magasabb összeg lenne. tekintettel azonban a 8 jogosultsági hónapra 8 x 15 100 Ft/hó. sor) 1 160 000 Ft. A jogosultsági hónapok száma 12. A 1 200 000 Ft adóalap kiegészítéssel növelt bér 17%-a 204 000 Ft.75 480 = 105 720 Ft-tal csökkentheti a számított adóját. Ennek megfelelően a 2010. sor) és megfizetnie bevallásával egyidejűleg. ha a két összeg különbözete nem lenne több 15 000 forintnál (a 300 000 forint 5%-ánál). évi adóbevallásába a további 8 hónapra jutó összeget. azaz 8 x 100 000 = 800 000 forintot kell a 9. sor) a 4 698 000 Ft-ot nem haladta meg. Nagy Tibor 2010-ben 3 817 000 Ft munkaviszonyból származó bérjövedelmet szerzett adóalap kiegészítéssel. figyelembe vehető levont adóelőlege kiszámítása 1053-C lap 68. ténylegesen figyelembe vehető költsége csak 180 000 forint.

.... (98..... sor „d” oszlopába írja be! Figyelembe veheti a 2009-ben levont adóelőlegből 8 x 18 000 = 144 000 Ft.... A 2010. de keresőképtelensége miatt június 1-jétől június 30-áig (30 napig) táppénzt kapott.. vagyis 7 453 300 forint éves nyugdíjjárulék fizetési felső határt a 30 x 20 420... legfeljebb 184 x 20 420.. Szép Gézának a „Tudás Egyetem” által 2006. Életbiztosítás adókedvezményének alapja 500 000 Ft (96............. halasztott kedvezményként 650 000 forint befizetett tandíjat igazolt. ..... A hallgatói jogviszonya 2008.. vagyis 3 754 888 forint után kötelezett a 9..... Kedves Mária összes bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme 2010..5%-os mértékű.... július 1-jétől december 31-jéig állt biztosítási jogviszonyban......27)= 1 016 000 Ft-ot a 9. sora 1.. évben figyelembe vehető kedvezmény alap 100 000 Ft* . :100 000 Ft – 40 000 Ft = 60 000 Ft.. 650 000 Ft 2008-ban igénybe vett kedvezmény:.. összesen 649 867 forint nyugdíjjárulék megfizetésére........ évre 3 200 000 Ft összes jövedelemmel számolva igénybe vehető kedvezmény kiszámítása: Igazolt........ úgy a 365 x 20 420.. ezt kell az 68.. ... Szép Géza a 2008. sorban feltüntetnie.......... évben érvényesíthető adókedvezmények kiszámítása. . Az igénybe vehető kedvezmény összege .. vagyis 6 840 700 forint után kötelezett a 9. évben 3 600 000 Ft volt..... Ha Ön 2010.......5%-os mértékű... 2. 3 600 000 Ft Jövedelem korlát: ... A 2010............. vagyis 612 600 forinttal csökkentenie kell..... összesen 356 714 forint nyugdíjjárulék megfizetésére. 2. A 2009.. a jövedelemkorlátra tekintettel: 1....200 növelt (800 000 x 1... A fenti példából kiindulva Kedves Mária őstermelői kedvezmény igénybevételére jogosult.......... Ha Ön 2010. évben szűnt meg.... évben 250 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 75 000 Ft kedvezményt érvényesített.. befizetett összeg: . Képzési költségként befizetett összeg halasztott kedvezményének kiszámítása. és ez alatt az idő alatt kieső ideje nem volt... 200 000 Ft. Ön ebben az esetben legfeljebb a 7 453 300 – 612 600.. mely után 100 000 Ft adókedvezményt érvényesíthetne. A kedvezmény lap kitöltése a következő: A 3 600 000 Ft jövedelem mellett igénybe vehető adókedvezmény: 60 000 Ft Őstermelői kedvezmény címén levonható kedvezmény: 50 000 Ft Életbiztosítás kedvezményeként érvényesíthető összeg: 10 000 Ft.. 90 000 Ft A 2008... visszaigényelhető nyugdíjjárulék összegének kiszámítása a 1053-C lap 88. sor) a kedvezmény összege 50 000 Ft.... sor). (90 000/30)*100 = 300 000 Ft A 2009-ben igénybe vett kedvezményalap: 250 000 Ft A 2010... évi adóbevallásában 90 000 forintot felsőoktatási tandíj halasztott kedvezményeként igénybe vett. január 1-jétől december 31-jéig biztosítási jogviszonyban állt... sora 1... a 1053-B lap 45.. a 1053-B lap kitöltése Az adókedvezmény kiszámítása. A jövedelemkorlátra tekintettel csökkenteni kell az igénybe vehető kedvezmény összegét az alábbiak szerint: Összes jövedelem: ...... évre vonatkozó igazolása alapján.. 3 400 000 Ft Meghaladó rész: . ennek 20%-a = 40 000 Ft. A járulékfizetési felső határt meghaladóan levont... évi kedvezmény alap: ..

. hanem a házastársa is a tulajdonosa volt.. sorban kell feltüntetnie... Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem és adója1053-04-es lap a 161........ A jövedelem kiszámítása: Bevétel („b” oszlop) Költség („c” oszlop)(300 000 + 200 000) Számított összeg: Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 3 500 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 900 000 Ft 225 000 Ft 2.... A 2009.. sorába beírnia. az egyéb költségek (hirdetés. példa szerinti ingatlannak nem csak Kiss József..... 3 400 000 Ft A 200 000 Ft felettes rész 20%-a: .... A felnőttképzési díj halasztott kedvezményének kiszámítását is az előző két példa alapján kell elvégezni... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség.. Kiss József az önkormányzattól a 2006-ban megvásárolt lakását 2010-ben eladta 3 500 000 forintért.... sorban kell feltüntetnie..... sor „a” oszlopába képzési költség halasztott kedvezmény alapjaként beírnia. évben lehetősége van még 100 000 Ft kedvezmény alap után 30 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. A szerzéskori érték (az önkormányzatnak ténylegesen kifizetett összeg) 300 000 forint. évben 200 000 Ft kedvezmény alap figyelembe vételével 60 000 Ft kedvezményt érvényesített.. 40 000 Ft Igénybe vehető kedvezmény (100 000 – 40 000): 60 000 Ft A halasztott kedvezmény alapja:.201 *Ezt az összeget kell a 1053-B lap 45. évre 3 600 000 Ft összes jövedelemmel számolva... Ha az 1. az igénybe vehető kedvezmény kiszámítása a következő: Jövedelem korlát: . évben lehetősége van még 150 000 Ft kedvezmény alap után 45 000 Ft halasztott kedvezmény érvényesítésére. Mindkettőjüknek bevallást kell benyújtania... Ha a fenti példából kiindulva a 2010.. sora Példák az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámítására és bevallására 1..250 000 Ft Számított összeg 1 500 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 450 000 Ft Adó („e” oszlop) a 450 000 Ft 25%-a 112 500 Ft ... Ezzel az összeggel lezárult a képzési költségként befizetett összeg után halasztott módon történő kedvezmény érvényesítési lehetőség... Bevétel („b” oszlop) 1 750 000 Ft Költség („c” oszlop) . akkor a jövedelmet a tulajdoni hányadoknak megfelelő arányban meg kell osztaniuk.. közvetítői díj) 200 000 forint.. A 2010.. 2.. melyet a 45... ..... Ekkor mindkettőjük bevallásában a következők szerint kell az adatokat feltüntetni. 350 000 Ft Érvényesíthető kedvezmény alap [(60 000/30)*100]: 200 000 Ft* *Ezt az összeget kell a 1053-01-01 lap 92... A 2010.. melyet a 45...

... a 209.......... 4 200 000 Ft Adóköteles jövedelem („d” oszlop) .. Ezért nem fizetett személyi jövedelemadót az ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után 2007.. akkor a bevallást a következők szerint kell kitöltenie: Bevétel („b” oszlop) 3 500 000 Ft Költség („c” oszlop) ...... illetve ennél későbbi évben értékesítené...3 300 000 Ft Számított jövedelem 11 400 000 Ft Levonandó a 11 400 000 Ft 80%-a . A 209. a jövedelem csak akkor lenne csökkenthető.. Az adó kiszámítása a következő: Bevétel („b” oszlop) 14 700 000 Ft Költség („c” oszlop) 2 500 000 + 800 000= ........ 6.... és a „b” oszlopba a 225 000 Ft-ot kell beírnia......... A „d” oszlopban szereplő 900 000 Ft jövedelmet és az „e” oszlopban feltüntetett.. 38 000 000 Ft Költség („c” oszlop) .... a 900 000 Ft 25%-os adója..202 3.... ügyvédi költség) együttes összege 800 000 forint. 26 000 000 Ft Számított....9 120 000 Ft Jövedelem („d”) oszlop 2 280 000 Ft Adó („e” oszlop) 2 280 000 Ft 25%-a 570 000 Ft .... + 3 000 000 Ft Számított összeg………………………. Kovács Kázmér 2007-ben értékesített régi lakásának bevételéből származó 3 000 000 Ft adóköteles jövedelmét teljes egészében lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesítette a 2007-ben 12 000 000 Ft-ért vásárolt új építésű lakásánál... példa szerinti adózó a jövedelméből 900 000 forintot a bevallás benyújtásáig igazoltan saját maga részére... ha az üdülőt 2011-ben......... A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) .... Nagy Bálint a 2005-ben 26 000 000 Ft-ért vásárolt üdülőjét 38 000 000 Ft-ért értékesítette 2010-ben. sorban kell feltüntetnie.. A jövedelem számítás és a bevallás kitöltése a következő: Bevétel („b” oszlop) .... 7 000 000 Ft Jövedelem a számított összeg 60%-a: .. 2010........... évi bevallásában..... levont 225 000 Ft adót a bevallás 06-01-es lapján a cél szerinti felhasználásról... sor „a” oszlopba a 900 000 Ft-ot........... azaz 3 000 000 Ft-ot kell az „e” oszlopba beírni és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni....... Egyéb költségeinek (illeték... Adó a 4 200 000 Ft 25%-a („e” oszlop) 16 000 000 Ft 12 000 000 Ft 4 000 000 Ft 4 200 000 Ft 1 050 000 Ft 5... 4.. azaz 225 000 Ft.. Számított jövedelem. Így a 25% mértékű adót. Ha az 1....... Korábbi lakáscélú kedvezmény alapja . évben az újépítésű lakását eladta 16 000 000 Ft-ért........ Nagy Bálint az 1997-ben 2 500 000 forintért vásárolt telkét 14 700 000 forintért adta el 2010-ben.......................500 000 Ft Számított összeg 3 000 000 Ft Jövedelem („d” oszlop) a számított összeg 30%-a: 900 000 Ft Adó („e” oszlop) a 900 000 Ft 25%-a 225 000 Ft.... egyben adóköteles jövedelem („d” oszlop) 12 000 000 Ft A példa szerinti esetben... Költség („c” oszlop) . idősek otthonában biztosított férőhely megszerzésére fordította.

Jövedelem 169. sora 1. évi adó összege összesen: 66. sor Kifizető által levont adó: 71. valamint. az adókiegyenlítés számítása. sor Adózót terhelő adó (előleg) a II. negyedévre: 76. ezért e sor „e” oszlopába 150 000 forintot kell az adózónak írnia. sor Kifizető által 2009-ben levont adó: 79. évben kifizetett osztalékelőleg adójának a 2010. évben történő elszámolása a 1053-04-es lapon 2009. évben kifizetett osztalékelőleg: 25%-os adó: 2010. sor Összesen: 80 000 61. az eladott telket 1995-ben vagy azt megelőzően szerezte volna. sor Levont. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 67. évben realizált osztalék 110 000 1/3. Jövedelem 168. sor Fizetési kötelezettség: 80. Ennek 25%-os adója 200 000 forint lenne. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem utáni adó kiszámítása a 1053-04-es lap 163. évben képződött és 2010. sor 25%-os osztalék: 110 000 179. sor Fizetési kötelezettség: 100 000 25 000 Adó 25 000 25 000 25 000 25 000 0 Adó 20 000 20 000 20 000 25 000 0 5 000 Adó 27 500 27 500 27 500 25 000 2 500 0 27 500 0 A 2010. Jövedelem 169. sor Kifizető által 2009-ban levont adó: 69. sor 2010. sor 25%-os osztalék: 100 000 179. sor Fizetési kötelezettség: 2010. vagyis adóköteles jövedelme nem keletkezne. sor Összesen: 100 000 61. 1053-06-01 lap 212-220. ezért a bevételét sem kellene bevallania. sorok 1. vagyis 50 000 forintot le kell vonni. sor 2010.203 Ha a példánkban szereplő adózó. akkor a 11 400 000 forintos számított jövedelem 100%-át levonhatná a számított összegből. befizetett adó: 79. hogyan alakult Kovács János ellenőrzött tőkepiaci ügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2010-2012 években. évben realizált osztalék 80 000 1/2. de a 200 000 forintos mentességre tekintettel a 200 000 Ft 25%-át. sor 25%-os osztalék: 80 000 179. évi adó összege összesen: 66. sor 2010. A 2009. sor Összesen: 110 000 61. december 31-éig lezárult ellenőrzött tőkepiaci (tőzsdei) ügyletből származó jövedelem/veszteség bevallása. évi adó összege összesen: 66. évben realizált osztalék 100 000 1/1. Ebben a példában nyomon követjük. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem 800 000 forint. sor Visszaigényelhető: 2010. .

2 Adózó János 2011-ben 350 000 Ft veszteséget számolt ki. 2010. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 218. sor „a” oszlopa). 217. és 220. sorában feltüntetett összeg különbözete. 220.1 Kovács Jánosnak 2008-ban és 2009-ben nem volt vesztesége. 1 750 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 2011. 2008-ban 500 000 Ft. év -------------------------0 2010. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. év -------------------------70 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------120 000 0 A bevallás 1153-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 2009-ben 1 000 000 Ft jövedelmet ért el. így adókiegyenlítést nem vehet figyelembe a bevallásában. 216.-------------------------2009. 217. év 2. Mivel 2010-ben „elköltötte” az adókiegyenlítési keretét. A jövedelem adója A veszteség adója ------------------------. 350 000 -------------- „c” -------------- „d” 0 „e” 0 . 2011. sorában feltüntetni. 218. év 214. év -------------------------350 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------350 000 300 000* összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető * Ezt az összeget kell a bevallás 75. év Adókiegyenlítési keret összesen 215.------------------------100 000 ------------------------200 000 ------------------------0 ------------------------300 000 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. 2008. év 213. 220. év 214. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető A 1053-as bevallás 219.-------------------------2008. 2009. év -------------------------0 2010. évben 1 750 000 veszteséget közölt (1053-04-es lap 174. 219.------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 ------------------------0 -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------. év 2. 216. 2009. év 213. A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 2010. A bevallás 1153-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. év -------------------------0 2009. A 2010. év -------------------------50 000* 2011.204 2010. 219.

216. Adott csereügylet 0 30 000 225. A bevallás 1253-06-01-es lapjának kitöltése: Sor száma Adókiegyenlítés számítása Adókiegyenlítési keret 212. 217. évi vesztesége 120 000 Ft. Adott csereügylet 50 000 0 224. év -------------------------2012. sorában feltüntetni. * jövedelem összesen Csereügyletből származó -----------------------30 000 veszteség összesen Ezt az összeget kell a 1053-04-es lap 173. * összesen Adókiegyenlítés miatt befizetett -------------------------adóként figyelembe vehető Ezt az összeget kell a 1253-as bevallás 75. év -------------------------Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------- A veszteség adója --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 000 70 000 0 120 000 10 000* A bevallás 1253-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 220. adóéven túlnyúló csereügyletből származó jövedelem/veszteség ügyletenként és az adókiegyenlítés számítása és bevallása 1053-06- . 2010. 218. Nem számítható össze az egyik ügyleteken elért jövedelem. 2012. Kockáztató Béla a 2010. a másik ügylet veszteségével! Az adóévben képződött és a 2010. hogy a 2010. Tekintettel arra. év 214. sorának „d” oszlopába beírni. 2011. év Adókiegyenlítési keret összesen 215. 160 000* -------------------------227. 1053-06-02 lap 232-240. évben képződött és 2010. év 213. A bevallás 1053-06-01-es lapjának kitöltése a következő: Sor száma „a” Csereügylet Csereügylet jövedelme vesztesége „b” „c” 222. évben lezárult csereügyletből származó jövedelem/veszteség megállapítása és bevallása ügyletenként.3 Adózó János 2012-ben 50 000 Ft összes nyereséget realizált. 219. Adott csereügylet 100 000 0 223. év -------------------------2011. 0 -------------- „c” -------------- „d” 50 000 „e” 10 000 A 2010. így az adókiegyenlítésre jogosító összegből 10 000 Ft-ot érvényesíthet. év 2. sorok 1. évben 4 csereügyletet kezdett el és ezen ügyletek le is zárultak még ebben az évben.205 2012. A jövedelem adója ------------------------0 0 10 000 10 000 Adókiegyenlítésre jogosító összeg -------------------------2010. a 25% mértékkel megállapított adó összegét (40 000 Ft) pedig e sor „e” oszlopában kell feltüntetni. Adott csereügylet 10 000 0 Csereügyletből származó 226. és 2011.

sorok 1.-------. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 100 000 25 000 0 0 0 0 50 000 57 500 12 500* --------------------- 25 000* 0 17 500 ----------------------- 80 000 20 000 50 000 12 500 130 000 -------- --------. A bevallás 0953-06-01-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölítésre jogosító összeg „g” adókiegyenlít és összege „h” 211. egyben veszteséget realizált.------------70 000 --------„c” -------------„b” „c” 200 000 50 000 150 000 37 500 0 0 350 000 -------------------. és az adókiegyenlítés módszerével a bevallásában elszámolhatja. 213. 212.1 Kockáztató Béla 2008. Ezek sajátossága.206 02 lap 232-240.-----------------. hogyan alakul Kockáztató Béla csereügyleteivel kapcsolatos adókiegyenlítés számítása 2009-2011. 219. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 65. A bevallás 0853-05-02-es lap kitöltése: veszteség Sor száma 211.--------adó göngyölített göngyölítésre keret jogosító összeg összeg „g” „f” 50 000 0 37 500 0 0 17 500 ------------------------------------------- A bevallás 0853-05-01-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174.100 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. 213. években. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 25 000 jogosító összegre van fedezet. hogy az azonos ügylet egyik évi veszteségét a másik év eredményével szembe állíthatja. 217. 212.2 Kockáztató Béla 2009. egyben veszteséget realizált. ---------------------- „d” 350 000 „e” 87 500 1. 1. 217. 218. míg a 3-as ügylet -----------------------------------------------------------------37 500 . Kockáztató Béla adóéven túlnyúló csereügyleteket is bonyolít. Ebben a példában nyomon követjük. 218 Ügylet „a” 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség jövedelem adó „d” „e” 0 0 0 0 70 000 17 500 ----------. évben három ügyletéből kettőben jövedelmet. így azt teljes egészében.

a 25 000 Ft kerül a 75. A bevallás 1053-04-es lap kitöltése: veszteség Sor száma ügylet „a” jövedelem „b” adó „c” „d” „e” adó göngyölített keret összeg „f” göngyölített jogosító összeg „g” adókiegyenlítés összege „h” 232.3 Kockáztató Béla 2010. így azt a fedezet erejéig számolhatja be az adókiegyenlítés összegébe. ---------------------- „c” -------------- „d” 130 000 „e” 32 500 1. 233. A bevallás 0953-05-ös lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 174. 2010-ben ápolási otthonban férőhely megszerzésére fordított összeg 6 000 000 forint. évi cél szerinti felhasználás alapja: 4 000 000 adója: 1 000 000 Ft* 206. Kis Virág 2009-ben értékesítette a tulajdonában lévő lakását. sorába. sorba. A leírtak szerint. évi ingatlanértékesítés jövedelem alapja: 5 000 000 adója: 1 250 000 Ft* . mivel a 2-es ügylet adókiegyenlítési kerete nem vehető figyelembe a 3-as ügylet adókiegyenlítésre jogosító összegével szemben. sor 2010. sorába az „f”-„g” oszlop adatait figyelembe véve megállapított összeget kell beírni. a 25 000+12 500= 37 500 Ft került a 65.550 000 -------- 60 000 -------- Adókiegyenlítés miatt. A példabeli esetben az 1-es ügyletben a 62 500 jogosító összegre van részben fedezet. 2010-ben az édesapja részére vásárolt az idősek otthonában férőhelyet 4 000 000 forintért. -----------------------------------------------------------------25 000 A bevallás 1053-04-es lapjának kitöltése: Sor száma „a” „b” 173. 1-es 2-es 3-as Összes jövedelem Összes veszteség 0 0 250 000 62 500 0 0 25 000* 72 500 0 --------------------- 62 500 0 80 000 ---------------------- 60 000 15 000 0 0 300 000 75 000 --------. 1053-06-01 lap kitöltése: 204. befizetett adóként figyelembe vehető összeg *A bevallás 75. 239. egyben jövedelmet realizált. sor 2009-ben megfizetett adó 2 500 000 Ft 205. ------------------------ „c” -------------- „d” 60 000 „e” 15 000 Az ingatlan értékesítésből származó jövedelmek adókiegyenlítésének levezetése 1053-06-01 lap 1. melynek az adója 1 250 000 forint. A leírtak szerint. sor 2010. 234. 240. A 1053-06-01 lap kitöltése: 208. sorba. évben három ügyletéből kettőben veszteséget.-----------------. melynek a megállapított 10 000 000 forint jövedelme után a 2 500 000 forint adót megfizette. 2. sor 2011-ben még figyelembe vehető összeg 1 500 000 Ft *Ezt az összeget kell beírnia a 1053-C lap 75.-------.207 esetében csak a fedezet erejéig számolhat az adókiegyenlítés összegével. Minden Áron 2010-ben értékesített ingatlanból származó jövedelme 5 000 000 forint. 238.

szeptembertől induló szezonban az év végéig 36 mérkőzést vezetett.1% mértéket alkalmazott. sorban a bevételeihez számítani. a biztosítás időtartama 1 nap. ----Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 380 000* 4 320 000 4 320 000* Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 ----------Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 479 520 479 520 * Ezeket az összegeket kell figyelembe venni az éves összes jövedelem megállapításánál a 28.1% ekho [593 000-(4x20 420)] x 0. ----254. ----254. Ezt az összeget kell a 10. 73 000 Ft.111= 479 520 Ft A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253.1% ekho (4 320 000) x 0. ----260. hogy elérte a járulékfizetési felsőhatárt.111= 87 357 Ft 11.számmal jelzett tevékenységéből származó bevételére az egyszerűsített közteherviselés szabályai szerinti adózási módot alkalmazta. így a járulékfizetési felsőhatár egy naptári napra jutó összegéig vonta le a 15% mértékkel ekho-t. azaz a 2 750 000 Ft-ot tüntesse fel! Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételek bevallása. cél szerinti felhasználásként még figyelembe vehető: 0 Ft *A 161. ----257. 2010.1%ekho (1 380 000-593 000) x0.208 209. a fennmaradó összeg után pedig 11. ----265. A többi bevétel esetében már nyilatkozott. 260 000 Ft) esetében a kifizető igazolása szerint. ebből 593 000 Ft (4 szerződésből) megbízási szerződésből származott. . melyekért a megbízási szerződés szerint mérkőzésenként 120 000 Ft-t kapott. 180 000 Ft. A nyilatkozat szerinti bevétel: 1 380 000 Ft 15% ekho 4x (20 420x0. sor 2011. a 1053-08-01-es lap sorai 1. Gábor Zsolt a 2621 FEOR. A 1053-08-01-es lap kitöltése Sor száma Sor oszlopa „a” 253. Erre a bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot választotta. ----* ** Sor oszlopa „b” 1 380 000 1 307 000* 73 000** 4 320 000 4 320 000* 73 000 Sor oszlopa „c” 12 252 12 252 3 060 ----------13 140**** Sor oszlopa „d” 144 114 144 114 5 839 479 520 479 520 ----- Ezt az összeget kell az éves összes jövedelem megállapításánál számításba vennie a 28. sorban. A kapott igazolások alapján. A kifizetőnek adott nyilatkozata szerinti bevétele 1 380 000 Ft volt. ----260. 6 935*** 259. hogy adózó a 73 000 Ft bevételére jogosulatlanul választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózási módot (tevékenységére tekintettel nem felelt meg). tételezzük fel. mind a négy kifizetés (80 000 Ft. ----259.15)= 12 252 Ft 11. sor „e” oszlopában a két adó összegét. sorban 2. sor 2010-ben cél szerinti felhasználás alapja: 6 000 000 adója: 1 500 000 Ft* 210. Előző példában leírtakból kiindulva. Gábor Zsolt rendszeresen közreműködik mérkőzésvezetőként az első osztályú kézilabda mérkőzéseken.111= 56 757 Ft és 11.

114 forint.000 + 265.000 = 473. a 1053-09-es lapot nem kell kitöltenie. Mivel a két tétel összege meghaladja a 450.589 forint és a IV. amit a bevallás 90.100 = 1. ezt a 87.000 forint jövedelme keletkezett. sorba is át kell írni és meg kell fizetni. Ez a külön fizetendő adó összege a jogosulatlan nyilatkozat miatt. mely bérbeadásból 1.209 *** **** Ez az összeg vehető figyelembe levont személyi jövedelemadóként. a II. sorába is át kell vezetni. az egyszerűsített közteherviselésről szóló törvény alapján a kifizető által megfizetett egészségbiztosítási járulék.055 forint) 14%-os egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. mert az adózónak egyéb kötelezettsége. amellyel a levonások összege meghaladja a hozzájárulás-fizetés felső határát. sorban is ezt az összeget kell szerepeltetni. I negyedévében 3. sor „f” oszlopba kerül a fentiek alapján kimutatható túlvonás. Ez lesz az adózó által ténylegesen visszaigényelhető összeg. az adózónak visszaigénylési jogosultsága keletkezik. a 1053-09-es lap kitöltése 1. Kocsis Péter adózó után a kifizető 240 000 forint egészségbiztosítási járulékot fizetett meg. és . amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a foglalkoztatót terhelő egészségbiztosítási járulék. A 298.400.665.114 forintot).a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (123. negyedévben 11. negyedévben 16. Ugyanakkor szintén jogszabály írja elő a következőket: A 14%-os egészségügyi hozzájárulást mindaddig meg kell fizetni.114). Ezen kívül ugyanattól a cégtől 25%-os adókulcs alá eső. Nagy Pál adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással.114 forintot. Ezeket az összegeket a kifizető levonta. sor „g” mezőjébe a 240.523 forint.000 forint).987 forint (összesen 36. valamint a 14%-os egészségügyi szolgáltatás-köteles jövedelmek után megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450.114 forint. Mindkét jövedelem után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége keletkezett. Kocsis Péter adózó 2010. Az adózónak saját jogon 2010. ennek 14%-a 233. évben kiadta ingatlanát egy cégnek. A százalékos egészségügyi hozzájárulás kiszámítása. A kitöltésnél a következőképpen kell eljárnia: A 288. A 290.000 forintot (233.000 =) 23. sorba feltétlenül át kell írni.a levont 14%-os egészségügyi hozzájárulás összegét (233. a III.114 forint kerül. Ez összegszerűen: (473. 473. A 295.358 forint). és mivel a bevallásban csak a saját kötelezettségeket kell feltüntetni. 2.100 forint osztalék jövedelmet is szerzett. amely összegszerűen: 1. amely jogcímenként tartalmazza: . sor „g” mezőjébe a 233.400.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (124. sorban is fel kell tüntetni a túlvont összeget (23. a 289. így az adózónak e jövedelmek tekintetében további (saját) egészségügyi kötelezettsége nincs. ezért ezt a 65. sor „g” oszlopba az előző két sor összege.100 forint. 265.114 forint).114 + 240. befizetett hozzájárulása nem volt.a megfizetett egészségbiztosítási járulék összegét (240. és . A 290.456 forint). Ennek érvényesítésére a bevallás 09-es lapját ki kell töltenie.000 forintot kell beírni.156 forint. . Adózó rendelkezik a kifizetőtől kapott igazolással. negyedévben 4. amely jogcímenként tartalmazza: .000 forintot (hozzájárulás-fizetés felső határa).114 – 450. illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék).

azaz a [450. sor „g” oszlopában az előző oszlopok összesen adatát. sor „g” oszlopba az előző két sor összege. a 36. sorba is a 36. A nyomtatványon csak a fehéren hagyott részeket töltse ki nyomtatott betűkkel (tollal) vagy írógéppel. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén 2. Veszteség elszámolása .589 + 16. ezért a 293.3.) Önre is vonatkoznak. stb. Támogatások elszámolása 2. A 291. Példánkban a 14%-os mértékű egészségügyi hozzájáruláson kívül az adózónak egyéb százalékos egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége (25%.456+124.5. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján 2. az „f” oszlop üresen marad. ha pl. Családi gazdaságok adózása 2.255 forintot kell feltüntetnie.gov. sorba a 36.255 forintot kell beírni. az adófizetés módja és határideje. valamint a 297. A költségek elszámolásáról 2.3. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Az útmutatóban leírtak segítik Önt az egyes sorok kitöltésében. A 295. akkor a 294.) nincs. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2.6. A 290.hu)! A kitöltési útmutató az szja-törvény ismeretét nem pótolja! A 1053-as bevallás főlapjához írt kitöltési útmutató általános tudnivalói (a bevallás benyújtására vonatkozó határidő. mert sem túlvonásról. mert a kötelezettség teljes összegét az adózó pénzügyileg rendezte. 247.987) kell szerepeltetni.1.000 forintot. sor „g” mezőjébe a 123. vegye igénybe az APEH honlapján található JAVA programot (www.358 forintot kell beírni. sor „g” oszlopában az adózó saját befizetését kell beírnia. sem túlfizetésről nincs szó. vegye ezeket figyelembe a kitöltésnél! Az azonosító adatait a 1053-12-es lapokon is ki kell töltenie. Általános tudnivalók 1.000-(123. illetve a jogszabályi hivatkozások révén könnyebben eligazodhat.255 forintot kell feltüntetni.nav.814 forint kerül.523 + 11. ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK (KISTERMELŐK) 2010.255 forintot kell beírni. a képviselet stb. Az útmutató tartalma: 1. sor „b”-„e” oszlopaiban az adott negyedévre vonatkozó összegeket (3.456 forintot. a 289.4.186 forintot kell beírni.2. sor üresen marad.358)]= 202. és 298. sorba a felső határig kiszámított különbözet összegét.156 + 4.: az adózó befizette az egyes negyedévekre bevallott hozzájárulás teljes összegét. A 296. sor „g” mezőjében a 124. mivel a „g” oszlop összege nem éri el a 450.069 forintot) ezért a 09-es lapot a következőképpen kell kitölteni. A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok 1. sorban is a 36. Ha teheti. A 294.sorok is üresen maradnak. A 288. Bevételek 2.210 Mivel az előzőekben felsorolt tételek együttes összege nem haladja meg a felső határt (összesen: 284.2. 27%. a 292. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1.1. A 292.

ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. Nyilatkozattételi jogával akkor élhet. és (6) bekezdések. § 154 Szja-törvény 78/A. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről 322. ha az Ön bevétele a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből a bevételként elszámolt támogatások összege nélkül 600 000 Ft-nál több. A jármű használattal kapcsolatos. támogatások összege nélküli bevétele a 8 millió Ft-ot nem haladja meg. Ha nyilatkozattételi jogával él. évre.1. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. sor: Ez a sor a mezőgazdasági kistermelésből származó bevételt és a bevételként figyelembe vett támogatások összegét tartalmazza. pont). akinek az őstermelésből származó. Egyéb adatok A mezőgazdasági őstermelők (kistermelők) nyilatkozata(i) 1053-12-01-es lap kitöltése Ezt a bevallási lapot csak a mezőgazdasági őstermelők tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. sz. adóévre átalányadózást választott és 2011-re is ezt az adózási módot kívánja fenntartani. évtől a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. Egyéb. hogy a bevalláshoz a 1053-1201-es lapot is csatolja. számlával igazolt költségeit csak akkor veheti számításba a nyilatkozat kitöltésénél. § 155 Szja-törvény 78/A. ha nyilatkozattételi jogával él. Art.211 2. akkor olvassa el. § (2)-(3) bekezdések.153 Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. A tevékenységüket közös igazolvány alapján folytató őstermelők155. A mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata az átalányadózás választásáról152 321. a 1053-12-es lapokhoz készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el (1. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell tekinteni. A lap kitöltése előtt. mivel a bevétele 5%-a után. továbbá rendelkezik e bevételének 20%-át kitevő – az őstermelői tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként is elismert – kiadást igazoló számlával. sor: Ha Ön a 2010. II. III. sor: Ha Ön mezőgazdasági kistermelőként az átalányadózást választja a 2011. Ha a 2010.7. a 1053-09-es bevallási lap 285. de a 2011. Veszteségelhatárolás 3. Ezzel a nyilatkozattal eleget tehet az őstermelői tevékenységből származó bevételével összefüggő bevallásadási kötelezettségének. 5. melléklet Szja-törvény 16. (4) bekezdés . § (2). melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. az átalányadó választásával/megszüntetésével. más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorait kell kitöltenie. de a 4 000 000 Ft-ot nem haladta meg 2010-ben és a jövedelem megállapítására tételes költségelszámolási módot választott. valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem 152 153 Szja-törvény 50. jelezze ezt „X”-szel az erre szolgáló négyzetben. adóévre a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmének meghatározására az átalányadót választotta. akkor ezt a sort ne töltse ki! Fontos! A 2010. I. § (4). 23. sorához írt útmutatót is. adóévben nem ezen a módon kíván adózni. 15% egészségügyi hozzájárulási kötelezettsége keletkezhetett. A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata154 323. ha útnyilvántartást vezet.

a mezőgazdasági kistermelő159. A mezőgazdasági őstermelő nyilatkozat az őstermelésből származó jövedelem számítási módjáról Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak.212 foglalkoztatottként közreműködő családtagok156 is élhetnek nyilatkozattételi jogukkal. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. § 19. 324. hogy „X”-szel megjelölje a 1053-12-02 és 1053-12-03-as pótlapok mely sorait fogja kitölteni akkor. pont Szja-törvény 3. IV. sor: Ebbe a sorba a 323. Amennyiben ezeknek a soroknak valamelyikét jelöli. hogy a termelés eredményének felhasználása felett ebben az esetben nem az őstermelő rendelkezik. pont Szja-törvény 3. pont Szja-törvény 3. sorok nem tölthetők ki. melybe beletartozik a vetőmag-bértermelés. ha mindannyian ezt a módszert választják. Ilyen támogatás például erdőtelepítés esetén a jövedelempótló támogatás. sor összegéből a 2010. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20-20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. függetlenül attól. sor összegéből a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás157 bevételként figyelembe vett összegét írja be. valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység160 fogalmát.161 156 157 158 159 160 161 Szja-törvény 3. Amennyiben nemleges bevallási nyilatkozatot tesz. 1. A 327-329. c) pont . § 42. § 18. akkor e bevételét is be kell vallania. és 19. 326. A mezőgazdasági őstermelésből (kistermelésből) származó jövedelem (veszteség) kiszámításához szükséges tudnivalók 1. a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása is. évi mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét. nyugdíjas). ha tételes költségelszámolás vagy 10%-os vélelmezett költséghányad szerinti elszámolás vagy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg a 2010. de csak külön-külön és csak akkor. 325. amely adózás szempontjából adóterhet nem viselő járandóságnak minősül (pl. a). évben folyósított egységes területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. pont Szja-törvény 3. sor: Ebbe a sorba a 323. sor: Ebbe a sorba a 323. § 18. melléklet I. hogy e jövedelmei után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Amennyiben nyilatkozattételi jogával él és kizárólag olyan bevételt szerez.1. függetlenül attól. pont Szja-törvény 6. § 18. valamint a bevallás feldolgozását. akkor a 323-326. sorok szolgálnak arra. sz. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. a bérnevelés. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározza a mezőgazdasági őstermelő158. akkor a tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javainak az értékcsökkenési leírását. Meghatározza továbbá a saját gazdaság fogalmát.

amely a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyezteti. évi LIII. évre legkésőbb.167 Ha a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből származó bevétele az évi 250 000 Ft-ot meghaladta. sorában tüntesse fel! Az éti csiga a természetvédelemről szóló 1996. b) pont 165 228/1996 (XII. törvény 24. b) pont . 26) Korm. január 1-je és az érvényesítés napja közötti időszakban érkezett (kézhez vett) bevételét és felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. 3. ezért a 2010. tv. 2010. akit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben mezőgazdasági termelő magánszemélyként tartanak nyilván. Az erdőgazdálkodó által kiállított bizonylatok alapján – az erdőgazdálkodótól kapott és az erdőgazdálkodónak fizetett összeg vehető figyelembe. Amennyiben a következőkben felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül. § 18. évi XVII. sz. évi LV. úgy az említett termékek értékesítéséből származó bevételének a teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. ha a magánszemély a saját tulajdonában lévő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik. január 1-jét megelőzően kezdte meg. Az erdőbirtokossági társulatokban lévő erdőtulajdonosok esetén az erdei haszonvételből származó bevételt az őstermelői igazolvány kiváltása mellett akkor lehet az erdő tulajdonosánál mezőgazdasági őstermelésből származó bevételként figyelembe venni. sorában kell feltüntetnie. sorába írja be. március 20-áig érvényesíttetnie kellett165. sz. évi XXV. Amennyiben az éti csiga gyűjtése az erre vonatkozó engedély alapján történik.§ h).166 Az egyéni erdőgazdálkodói tevékenység akkor minősül őstermelői tevékenységnek. ha a szóban forgó erdei haszonvételt a társulat alapszabálya nem a társulat. a) pont 167 1991. illetőleg birtokbavételi lehetőségétől számított öt évig. i) pont 2007. melléklet I. melléklet I. akik az erdőterület megszerzésekor az árverésen kárpótlási jeggyel azonos módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak az erdőterület megvásárlásától vagy kimérésétől. Őstermelői tevékenységük tekintetében őstermelőnek minősülnek a családi gazdálkodók.§ (1) a) pont 164 Szja-törvény 3. hanem az erdőtulajdonos jogai között sorolja fel. és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjaik. akkor az értékesítési betétlapot a 2010.168 162 163 1994. 26.tv. A regisztrált mezőgazdasági termelő az a magánszemély.213 Családi gazdálkodónak162 az a személy minősül. akkor ennek a bevételének teljes összegét (és az ebből származó jövedelmét) a 1053-as bevallás 10. Ha Ön az őstermelői igazolványa alapján folytatott tevékenységét 2010. § (2) a) 166 Szja-törvény 6. rendelet 6. ellenkező esetben Ön 2010-ben csak az érvényesítés napjától tekinthető őstermelőnek. Egyéni vállalkozóként kötelesek gazdálkodni azok a magánszemélyek. mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül.163 Az őstermelői igazolvány164 csak az adóévre kiadott értékesítési betétlappal együtt érvényes. § 168 Szja-törvény 6. akkor az. törvény szerint engedélyhez kötötten gyűjthető.

számlák alapján elszámolt kiadás. akkor az ebből származó bevételei önálló tevékenységből (vagy egyéni vállalkozásból) származó bevételnek minősülnek.170 Ha a saját termelői borkimérésében bármely más terméket is értékesít (pl. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek és külön-külön jogosultak az őstermelőket megillető 173 kedvezményekre. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak. A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani. akkor az őstermelésből származó bevétel és költségek családtagok közötti egyenlő felosztására nincs mód. Amennyiben az általános forgalmi adó tekintetében az adószámmal rendelkező tagok őstermelői tevékenység után nem azonos adózási módot választottak. a bevétel után annak kell adóznia. melléklet II/B) 19. aki azt kézhez kapta. az innovációs járulék. melléklet I. § .214 A karácsonyfa értékesítéséből származó bevételre ez a szabály nem vonatkozik. a játékadó-.171 (a 1053-as bevallás 10. étkezést biztosít). A közös őstermelői igazolvány kiváltásához kapcsolódó szabályok172 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az igazolványba bejegyzett minden egyes családtagnak az őstermelésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóban és az általános forgalmi adóban egyaránt azonos adózási módot kell alkalmaznia. sora. 1. a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. sora. illetve az szja-törvény rendelkezései alapján számolható el költség. sz. járulék-. február 25-éig beadandó 1001-es bevallásban tudja bevallani. amennyiben a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmük után adókedvezményt kívánnak érvényesíteni. A törvényi feltételek169 megléte esetén sem tekinthető őstermelői bevételnek a 22042999 vámtarifa szám alá tartozó szőlőbor értékesítéséből származó bevétel. pont Szja-törvény 6. c) pont 172 Szja-törvény 78/A. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét a 2011. sz. § 173 Szja-törvény 39. nem saját előállítású őstermelői terméket.2. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adózóknak. melléklet I. A közös gazdálkodás időszakában a bevételekről és a költségekről elegendő egy nyilvántartást vezetni. A közös őstermelői tevékenység időszakában az igazolványba bejegyzett családtagok egymással munkaviszonyban. c) pont Szja-törvény 6. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008-as és a 1008E számú bevallás szolgál(t). sz.) AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A mezőgazdasági őstermelő a rehabilitációs hozzájárulás-. illetve az egyéni vállalkozók 1053-13-03-as bevallási lap 421.) és/vagy szolgáltatást is nyújt (pl. hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette. borosüveget stb. 169 170 171 Szja-törvény 6. mellyel szemben csak az adózó nevére kiállított bizonylatok alapján. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. illetve a családi gazdaságok tagjainak külön-külön kell regisztrációs számmal rendelkezniük. függetlenül attól. Ez alól kivétel a gépjármű használattal összefüggő.

sz.§ (k) pont 1994. (Az előzőekben felsorolt – a családi gazdaságban végezhető – mezőgazdasági tevékenységek köre nem azonos a személyi jövedelemadó törvény szerinti őstermelői tevékenységek körével!) Kiegészítő tevékenység179 a falusi és agroturizmus. Az adóév végén a közös gazdálkodásból kivált családtag jövedelmének a megállapításánál figyelembe kell venni a kiválás időpontjában felosztott. amilyet a közös őstermelői tevékenység idejére választott a családtagjaival. a fűrészáru-feldolgozás. törvény 3. c) pont Szja-törvény 3. § (2)-(5) bekezdés 1994. pont Szja-törvény 22. hogy azt ki kapta meg ténylegesen. nem élelmiszer célú feldolgozása. a kertészet.175 A közösen gazdálkodó családtagoknak az adóévben azonos módon kell elszámolniuk a gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadásaikat. sz. a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek. a haltenyésztés. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül178 a növénytermesztés.174 Útnyilvántartás vezetése nélkül. melléklet IV/8. akkor a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt – és tételes költségelszámolás esetén a költséget – fel kell osztani a közös tevékenységet folytató családtagok között. évi LV. törvény a termőföldről 1994. 174 175 176 177 178 179 Szja-törvény 6. törvény 3.3. növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása. bérszántás). de az év hátralévő részére is csak olyan adózási módot választhat. évi LV. az állattenyésztés. a szaporító anyagtermesztés. A közös őstermelői tevékenységből kivált családtag az őstermelői tevékenységét önállóan tovább folytathatja. az erdőgazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. Ilyen megállapodás hiányában a bevételt attól függően kell figyelembe venni. A kiválást megelőző időszakot érintő. őt megillető bevételnek (és költségnek) az összegét is. Családi gazdaságok adózása177 A termőföldről szóló törvény szerint a családi gazdaságban mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységek folytathatók. a vadgazdálkodás. de azt követően érkező bevételek és felmerült költségek megosztásának a módjáról a családtagok megállapodhatnak. 1. A közös őstermelői tevékenységet tovább folytató családtagok ezt követően érkezett bevételét és elismert költségét a lecsökkent létszám figyelembevételével kell felosztani. a közös őstermelői igazolványban feltüntetett személyek a saját tulajdonú (ideértve a házastárs tulajdonát is) személygépkocsijuk üzemi célú használata címén külön-külön havi 500 km utat számolhatnak el az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül. a kézművesipari tevékenység. akkor az ilyen veszteséget csak az számolhatja el a közös őstermelői tevékenységből származó jövedelmével szemben.176 Amennyiben a közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok egyike évközben kiválik a közös gazdálkodásból. valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése. és a mezőgazdasági szolgáltatás (pl. az elsődleges élelmiszer-feldolgozás.§ (l) pont .215 Az ilyen kiadást csak a gépjárműhasználattal összefüggő költségek elszámolására jogosult családtag nevére és a gépjármű rendszámára kiállított számla és a járműről vezetett útnyilvántartás alapján lehet elszámolni. akinél ez a veszteség a korábban egyénileg végzett őstermelői tevékenysége során keletkezett. melléklet III. évi LV. a halászat. Ha a korábbi adóévekben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő veszteséget határolt el.

180 Szja-törvény 19. A gazdálkodó család tagjai a tételes költségelszámolás során az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket csökkenthetik annak a veszteségnek az összegével. december 31-e között igényelt és kiutalt támogatások elszámolása A jogszabály alapján költségek fedezetére. Amennyiben a tételes költségelszámolás módszerét választja akkor a kiegészítő tevékenységből származó bevételével szemben a költségek csak bizonylatok alapján (tételesen) számolhatók el. ha a közös gazdálkodást megelőzően. elkülönítve kell nyilvántartani. a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket. A választott adózási és jövedelemszámítási módról a 1053-12-01-es bevallási lapon lehet nyilatkozni. Ha a családi gazdálkodó. kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beruházási költsége – értékhatártól függetlenül – az üzembe helyezés évében egy összegben is elszámolható. Abban az esetben. Támogatások elszámolása180 A 2004. akkor a családi gazdálkodói és az önálló tevékenységre az adóalap megállapítása miatt.1. amelyet a támogatásból teljesített kiadás címén költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt. ha a törvény másként nem rendelkezik. január 1-je és 2007. a bevételek arányában kell megosztani. akkor – a korábbi választásuktól függetlenül – az adóév egészére azt az adózási módot kötelesek alkalmazni. Adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után fognak adózni. § . amelyek mindkét tevékenységgel összefüggenek. akkor a családi gazdaságban az értékcsökkenési leírás (a teljes leírásig) folytatható. Az adókötelezettség teljesítésének része az adózási és a jövedelemszámítási módra vonatkozó nyilatkozattétel is. A családi gazdasághoz tartozó. amelyek után korábban az őstermelői vagy az egyéni vállalkozói tevékenységükben értékcsökkenési leírást számoltak el. 2. Amennyiben a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket adtak a családi gazdaság használatába. Azokat a költségeket. Ha a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag az őstermelői tevékenység mellett más önálló tevékenységet is folytat. fejlesztési célra kiutalt támogatásnak azt a részét kell az adóévben bevételként figyelembe venni. amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. akkor a 10%-os vélelmezett költséghányad vagy tételes költségelszámolás alkalmazásával állapíthatja meg a jövedelmét. Az őstermelésből származó bevétel és a jövedelem megállapítására vonatkozó tudnivalók 2. de az adóéven belül az önállóan gazdálkodó családtagok között tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt.216 A családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjai az őstermelői bevételükből a közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kötelesek megállapítani a jövedelmüket. amelyet a családi gazdaság tagjai közösen választottak. illetőleg a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag kiegészítő tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja. A mezőgazdasági kistermelő a törvényben meghatározott feltételekkel átalányadózást is választhat.

§ 28. vagy azt követően utólag. akkor a jövedelem megállapításánál a költségelszámolás kétféle módszere közül választhat. Egyéb jogcímen folyósított támogatás Az előzőekben nem említett más. ha más egyéb jövedelme miatt adóbevallás benyújtására kötelezett. 2008.217 Amennyiben a támogatás folyósításáról szóló jogszabály szerint az adott támogatás költségként egyébként el nem ismert kiadásokra (pl.2. pont. akkor a visszafizetett összeggel annak az adóévnek a bevételét kell csökkenteni. személyes célokra) is felhasználható. A jövedelem megállapítása költségelszámolás alapján Amennyiben az adóévben nem választotta az átalányadózást. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál sem bevételként. január 1-jétől kezdődően a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető. amely adóévben a visszafizetés megtörtént. a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető. amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.vélelmezett költséghányad levonásával a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek. Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. melléklet III. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén. A jogszabály alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. sz. – Az első módszer szerint a 10%. akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető.181 Egységes területalapú támogatás182 Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét. egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni. késedelmi pótlék. A tárgyi eszközeinek és a nem anyagi javaknak az értékcsökkenési 181 182 Szja-törvény 3. § 42. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat. Ha azonban meghaladja a bevétele a 600 000 Ft-ot. 2. pont Szja-törvény 3. 2. akkor az ilyen kiadásokra fordított összeg költségként érvényesíthető. a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni! Ha a bevételként elszámolt területalapú támogatást a későbbiekben vissza kell fizetni. nem kell bevallania még akkor sem. pont . igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. az egész bevételét figyelembe kell vennie. sem költségként (sem értékcsökkenési leírásként) nem kell figyelembe venni. Ha az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett mezőgazdasági őstermelésből származó éves bevétele nem több 600 000 Ft-nál. de ezzel megegyező összegű bevételt is el kell számolni.

akkor a támogatások elszámolására vonatkozó részt az útmutató 2. a társadalombiztosítási járulék stb. akkor az őstermelésből származó jövedelme után adókedvezményt érvényesíthet a 1053-as bevallás 1053-B. jóváírt) bevételét kell feltüntetnie. § (7) bekezdés. melléklet I. sorában. a természetben kapott ellenérték (valamennyi esetben a felár. – a kapott kamat. – A második módszer a tételes költségelszámolás. évi adóalapba beszámító bevételek 341.3. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele. különbözetének visszatérítése. amelynek esetében az arra jogosító biztosítási díjat korábban elszámolta költségként. ha azokat saját célra használja fel.1. a tevékenység ellenértékeként vagy ezek előlegeként befolyt. vagy váltóval kiegyenlített összeg. katasztrófák esetén közadakozás keretében nyújtotta. A 1053-12-02-es lap kitöltése 2. Bevételek184 A 2010. ha a befizetést az őstermelésből származó bevételével szemben költségként bármely évben elszámolta. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben az adóévben megszerzett (kézhez vett. (Nem kell a bevételhez hozzászámítani a fentieket. az árkiegészítés figyelembevételével). § (1) bekezdés Szja-törvény 17. aki) rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal és ezt a számot a bevallásában feltünteti. vagy a terméket. pont . a végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke. akkor a törvényben költségként elismert és igazoltan felmerült kiadások tételes figyelembevételével kell a bevételéből a jövedelmét megállapítania. – a káreseménnyel összefüggésben kártérítés címén felvett összeg. vagy csomagolásért külön felszámított összeg. az engedmény. – az előállított vagy vásárolt terméknek. 2. Ha ezt a módszert alkalmazza. lapjának 41. §. ha ezzel kapcsolatosan bármely évben költséget számolt el. vagy ha e kiadásokkal az összes költségét arányosan csökkenti. továbbá annak a biztosítási szolgáltatásnak az értéke. 22. ha az azzal kapcsolatos kiadásokat nem számolta el költségként.218 leírását. a szolgáltatást elemi károk. Ez a kedvezmény agrár de minimis támogatásnak minősül. valamint a korábban elhatárolt veszteségének a 20%-át az adóévre elszámoltnak kell tekintenie. sz. 183 184 Szja-törvény 39. pontjában is olvassa el! Bevételnek minősül különösen: – az értékesített termék. Ha Ön jogszabály alapján támogatást kapott. Őstermelői adókedvezmény183 Ha a tételes költségelszámolást választotta és nem él a nyilatkozattételi jogával.) – az adó. ilyen a felelősségbiztosítás címén felvett összeg is. illetőleg részben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedi akkor. vagy ha a 10% költséghányad levonásával állapítja meg a jövedelmét. hogy az őstermelő (közös gazdaság esetén is csak az. – a szállításért.

akkor őstermelői bevételként kell figyelembe vennie az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét. kamat. vagy értékcsökkenési leírással elszámolta. akkor az ebből származó bevétel után a 161163. sz. (Ha az év során olyan ingó vagyontárgyat. amelyet nem kizárólag üzemi célból használt. soroknál leírtak szerint kell eljárni.) – az erdő véghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel. a termék vagy az állat kihelyezési értéke.)185 Ha az őstermelői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat186. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít. büntetés visszatérítése címén kapott összeg. 185 186 Szja-törvény 3. a bírság. előállítási költségét bármelyik évben költségként érvényesítette. Az őstermelői tevékenység megszüntetése esetén az előzőekben felsoroltakon túl bevételként kell elszámolnia: – a korábban költségként elszámolt és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag. további tételek187 Ha az őstermelői tevékenységét az adóévben megszüntette. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházásakor –. Egyéb fafajtáknál a rendelkezésre álló időszak az erdőfelújítás kezdő évét követő 8 év. három éven belül a 33%-ával kell a bevételt növelni. Ezen túlmenően a normatív támogatás mértékéig terjedő összeg igazolás nélkül levonható a bevételből. Az előzőek szerinti határidőkön túl visszautalt összeg teljes egészében bevételnek számít. kivéve. illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utóbbi a több). a késedelmi kamat. ha annak beszerzési árát egy összegben elszámolta – a beszerzés időpontjától számított egy éven belül a beszerzési ár 100%-ával. pont . – őstermelői tevékenységet szolgáló termőföld és mezőgazdasági vagyoni értékű jogok eladásából származó bevétel Vetőmag-bértermelés. pont c) alpont Szja-törvény 22. melléklet II. Az erdészeti hatóság által kiutalt összeggel szemben az igazolt kiadások költségként elszámolhatók. akkor az e tevékenységből származó jövedelmét a megszűnés szabályai szerint kell kiszámítania. ha ez utóbbiakat korábban költségként nem számolta el. kihelyezett állattartás esetén őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára. félkész és késztermék) leltári értékét.) – a 100 000 Ft-nál magasabb egyedi értékű. valamint a fizetett kötbér. bérnevelés. bírság. § (7) bekezdés 187 Szja-törvény 2. ha annak beszerzési. nem anyagi javak. amely évben az igazolt kiadásokat költségként elszámolja. két éven belül a 66%-ával. bérhizlalás. Ha az ellenszolgáltatás nélküli átruházásra 3 éven túl kerül sor. ingatlant. § 18.219 – a kapott kötbér. anyag. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. (Ez az őstermelői bevételként elszámolt érték az egyéni vállalkozói tevékenységnél költség. – a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. akkor a bevételt nem kell növelni.) A mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetése esetén bevételként figyelembe veendő. (Költség. (Az erdőfelújításhoz szükséges kiadások fedezetére az erdészeti hatóság határozata alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatást és az Ön által befizetett összeg terhére visszautalt összeget – akác és lágy lombos célállomány esetén – az erdőfelújítás kezdő évét követő 5 éven belül abban az adóévben kell bevételként figyelembe vennie. a büntetés címén kapott összeg. vagyoni értékű jogot idegenített el.

19. akkor arra az önálló tevékenységre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat kell a 2011. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadást korábban költségként elszámolta. A bevételéből levonhatja a korábbi őstermelői tevékenységével kapcsolatosan felmerült és még el nem számolt kiadásait. még 2010. 342. de még a bevallásának a benyújtása előtt kapta meg). pont 190 Szja-törvény 21. akkor a 2011. a tevékenység megszüntetése évéről készített adóbevallásának az önellenőrzésével érvényesítheti. sor: Ebbe a sorba a 341. § 77. § 42. A 345. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás188 bevételként figyelembe vett részét írja be! 343. a 346. évben. § 28. (Ha ez az ellenérték a bevallás benyújtásáig még nem ismert. sor összegéből a 2010. december 31-ét követően és 2006. növények ellenértékét csak 2011. amelyet az önellenőrzés benyújtásával érvényesít majd. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be! Bevételt csökkentő tételek190 Bevételt csökkentő kedvezmények érvényesítésére csak tételes költségelszámolás esetén van lehetősége. § (1) bekezdés a) pont 192 Szja-törvény 3. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbér192 összegével csökkentheti az őstermelésből származó bevételét.) Amennyiben a tevékenység megszüntetését követően. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén az 50 000 – Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártó eszközt is) leltári értékét. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván. évi bevételként vegye figyelembe (pl. ha a használati. december 31-ét követően és 2001. 2000. évről benyújtott adóbevallásába nem írhatja be annak a kiadásnak az összegét. sor191: Amennyiben legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztatott az adóévben. Ha az adóbevallásának a benyújtását követően is érkezik még az őstermelői tevékenységével összefüggésben bevétele. január 1-jét megelőzően történt beszerzés esetén a 30 000. sor: Ebbe a sorba a 341. pont . sor összegéből az egységes területalapú támogatás189 összegét írja be! 344. de az éves adóbevallás benyújtását megelőzően érkezett még bevétele az őstermelői tevékenységével összefüggésben..§ Szja-törvény 3. akkor személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel. és a 347. akkor a használati vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadás összegét kell bevételként figyelembe venni. 188 189 Szja-törvény 3. pont. sorokban felsorolt kedvezményeket családi gazdaságok esetében csak a családi gazdálkodó veheti figyelembe a jövedelemszámítás során (nem lehet megosztani).220 – a 100 000 – 1991. akkor azt a kiadását. akkor ezt a bevételét. – a gazdasági épület. § 191 Szja-törvény 21. sor: Ebbe a sorba a 341. ha a felvásárlónak leadott állatok. a jövedelemszerző tevékenységhez használt egyéb ingatlan használati vagy bérleti jogáról való lemondás miatti ellenértéket akkor. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallásában alkalmaznia. Ha ennek a kiadásnak az összege több lenne mint az utóbb megszerzett bevétele. 345. amelyet az adóbevallásában nem tud elszámolni.

A költségek elszámolásáról197 Költséget az Szja . ha permetezőgépet vásárol adószámmal nem rendelkező magánszemélytől és azt kizárólag az őstermelői tevékenységéhez használja. 3. ha a jogügyletre adásvételi szerződést kötnek. 347. ha az kevesebb. sor „b” oszlopába írt összeg) és a különbözetet írja ebbe a sorba. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. § 43. 3. Ha a bevételt csökkentő tételek összege (349. a vételárat akkor tudja költségként elszámolni.tv. sorban) elszámolható. Ellenkező esetben a befizetett összeget szerepeltesse itt. A kedvezmény összegét e sor „b” oszlopába írja be. 22. 348. § (1) bekezdés a) pont Szja-törvény 20. 2. valamint az szja-törvény rendelkezése szerint korábban munkanélküli194. mint amennyit befizetett. évben kezdte meg. amely megfelel az Szja-törvényben meghatározott feltételeknek. sz. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. sorok) együttes összegét írja ide. ebbe a sorba nullát írjon. sz.198 (Például. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. §. az egyszerűsített számla alkalmas. Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett adózótól történő vásárlás esetén a kiadás igazolására kizárólag a számla.348. 350. §. sor195: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft). volt szakképző iskolai tanuló. § Szja-törvény 4. sor „b” oszlop) meghaladja a bevételét (341. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. sor196: Ebbe a sorba a kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevételéből az erdészeti hatóságnál elkülönített számla javára a jogszabályban megállapított. sor „b” oszlopába írt összegből) vonja le a bevételt csökkentő tételek együttes összegét (349. a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatás értékének megfelelő összeget írja be akkor. pont Szja-törvény 21. sor: A bevételt csökkentő tételek (345.4. Egyéb esetekben a kiadást olyan bizonylattal kell igazolni. 18. sor193: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott. hogy ez az összeg költségként is (a 356. E sor „a” oszlopában a „b” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget tüntesse fel. melléklet Szja-törvény 10. melléklete szerint lehet elszámolni. akkor a legfeljebb 3 évvel korábban felmerült és az e tevékenységének megkezdését megelőzően még nem 193 194 195 196 197 198 Szja-törvény 21. § (7) bekezdés . § (3)-(4) bekezdés. sor: Az adóalapba beszámító bevételéből (a 341.221 346. § (2)-(3) bekezdés Szja-törvény 3. sor „b” oszlopának adata).) Ha Ön a mezőgazdasági őstermelői tevékenységét 2010. 349.

sor adata) az 1%-át. az őstermelői és a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben felmerült költséget tevékenységenként külön-külön kell nyilvántartani! A mindkét tevékenységgel összefüggő költségeket pedig a bevételek arányában meg kell osztani! A költségelszámolásnál vegye figyelembe a jogszabály alapján kapott támogatás elszámolására vonatkozó (a 2. Az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytatóknak. Az értékcsökkenési leírás az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolható el199. melléklet II. aki az erről szóló kormányrendelet200 szerint regisztráltatta magát. Ezen túlmenően a 2010. akkor választhat. Nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén – a személygépkocsi kivételével – a használatbavétel évében legfeljebb a beszerzési ár 50%-a számolható el átalányban értékcsökkenési leírás címén.1. évben használatba vett személygépkocsi után az éves bevétel 1%-a. ha az őstermelői igazolványt 2010. 5. A költség (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem osztható meg a különböző tevékenységek között. igazolt kiadásait ebben az évben költségként elszámolhatja. § (3) bekezdés f) pont 201 Szja-törvény 3. sor201: Ebbe a sorba kell beírnia a saját tulajdonú. március 20-a előtt kiváltotta. Amennyiben a tárgyi eszközt. el kell döntenie. hogy melyik (az őstermelői vagy a vállalkozói) tevékenységének a bevételével szemben számolja el az egyébként érvényesíthető költséget. Költség 351. de a 2010. továbbá a tárgyi eszközök. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának a 10%-a is elszámolható. vagy ha az adóév utolsó napján családi gazdaságnak a tagja. fejezet . 4. pont 256/2007. sz. továbbá a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök átalányban elszámolt értékcsökkenési leírását. évben vagy korábban vásárolt. Az előzőekben nem említett minden más. 199 200 Szja-törvény 11. (Lásd: az útmutató mellékletében) Az a magánszemély.222 érvényesített. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök után az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. melléklet I. hogy a költségeket mely bevételével szemben számolja el. de ez az összeg nem haladhatja meg az őstermelésből származó éves bevételének (341. valamint a családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagjainak a bevételhez hasonlóan a költségeket is egy főre számítva kell a bevallásukban szerepeltetniük.) Korm. nem anyagi javak értékcsökkenési leírását megkezdheti. nem anyagi javakat többféle önálló tevékenységhez használja. hanem egyéni vállalkozóként bérmunkát is vállal. pontban leírt) szabályokat is. valamint az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaságba tartozó vagy annak részét képező tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a beszerzési (beruházási) költségét az üzembe helyezés időpontjában egy összegben is elszámolhatja. Ha például őstermelőként a traktorjával nemcsak a saját földjét műveli. Az értékcsökkenési leírás éves összegét teljes egészében csak akkor számolhatja el. Az értékcsökkenési leírást időarányosan – a tevékenység megkezdésének időpontjától az adóév végéig hátralévő napok számának figyelembevételével – lehet elszámolni. (X. rend. sz.

évben költségként elszámolható bérleti vagy lízingdíj összegét is. ha annak kifizetésére 1997. áru.223 A leírási kulcsok jegyzékét. A Tbj. szoftver termékek) után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét kell feltüntetni.) 354. Ezt az egyösszegű költségelszámolást. sor: Ebben a sorban a kizárólag üzemi célt szolgáló nem anyagi javak (pl. sz. 355. január elsejét . rendelkezése szerint a 8 millió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági őstermelőnek (kistermelőknek) a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló 9. Költség az Szja-törvény 3. az Internet használatért fizetett díj 50%-a számolható el költségként.5 százalék nyugdíjjárulékból – arányosítva – annak 72%-a a költségek között elszámolható. akik bevallás benyújtási kötelezettségüknek havonta kötelesek elektronikus úton eleget tenni. ha azt korábban bármely tevékenységével összefüggésben még nem számolta el. Azon őstermelők esetében. sor: Ebben a sorban a tevékenységéhez vásárolt anyag. gazdasági épületek megvásárolt bérleti joga. Ha Ön az adóév utolsó napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó vagy a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja. sorokban fel nem sorolt. Ezt az időszakot és az évenként leírandó összeget (vagy a leírás módszerét) a használatba vétel időpontjában kell meghatározni és a nyilvántartásokban feljegyezni. akkor a családi gazdaság részét képező vagy ahhoz tartozó 2010. sor: Ebbe a sorba a 351-355. félkész. de az adóévben felmerült. Tárgyi eszközök részletre történő vásárlása esetén a részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjáig része a beszerzési árnak. 352. évben használatba vett tárgyi eszközök. a kormányrendeletben meghatározott regisztrált termelő is választhatja. melléklete szerint érvényesíthető. nem anyagi javak egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. valamint az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó útmutató mellékletében találja. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök. így az értékcsökkenési leírás alapjának is. amelyekben azt az őstermelői tevékenységéhez várhatóan használni fogja. nem anyagi javakat az említett személyek bármelyike részletre vásárolta. nem anyagi javak beszerzési árát egy összegben is elszámolhatja. sor: Ez a sor az őstermelői tevékenységével összefüggő pénzintézeti hitelre kifizetett kamat és kezelési költség együttes összegének a feltüntetésére szolgál. 353. A nem anyagi javak beszerzési vagy előállítási (beruházási) költségét azokra az évekre kell felosztani.és késztermék beszerzési költségét tüntesse fel. A lízingdíj elszámolására vonatkozó szabályokat abban az esetben alkalmazhatja. Egyebekben az Internet használatért fizetett díj 30%-a érvényesíthető költségként. 356. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. A tevékenység megkezdését megelőző három éven belül beszerzett – bizonylattal igazolt – beszerzési költséget a kezdés évében elszámolhatja. Ebbe a sorba írja be az őstermelői tevékenységével kapcsolatosan 2010. (A beszerzési ár egy összegben elszámolható akkor is. Az üzembe helyezés időpontját követően az adóévben fizetett kamat (kezelési költség) összegét írja ebbe a sorba. költségként is elszámolható kiadásait írja be. ha a tárgyi eszközt.5 százalék mértékű nyugdíjjárulékot kell fizetnie. ezért a befizetett 9.

ha a tulajdonában álló személygépkocsi után tételes költségelszámolással költséget. február 01től cégautóadó203 fizetésére kötelezett. Az üzemanyagköltséget a számlával igazolt üzemanyag vásárlás vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett üzemanyagár figyelembevételével az útnyilvántartás szerint üzemi célból megtett kilométerek után lehet elszámolni.az őstermelésből származó éves bevétel 1%-áig számolható el a bérleti és lízingdíj címén kifizetett összeg. a számlák alapján. évközi (negyedéves). a negyedévet követő hónap 20. Az állami adóhatóság által a 2010. Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem lehet több a fogyasztási norma mértékénél. 1. ingatlan esetén 1. amelyekben az adókötelezettség fennáll. Gépjárműadóról szóló 1991. javításával. akkor 2009. A fenntartási és javítási költségek számlák. fejezet (3) bekezdés 206 Szja-törvény 3. sz.204 Egy adott negyedéven belül vagy csak számla alapján vagy csak az APEH által közzétett árral lehet számolni. felújításával kapcsolatosan felmerült – számlával igazolt kiadást még részben sem lehet elszámolni.) 17/A. törvény (Gjt. számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi. bizonylatok alapján számolhatók el az útnyilvántartásban feltüntetett üzemi célú és a magáncélú utak arányában. § 204 60/1992. (IV. melléklet IV. de maximum a teljes lízingdíj havi 3%-ának.202 Felhívjuk figyelmét. A megfizetett cégautóadó összege a költségek között elszámolható. Útnyilvántartás vezetése nélkül – a saját tulajdonban lévő személygépkocsi használata címén (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) – havi 500 km út elszámolható206 átalányban.1%-ának megfelelő összeg számolható el. az üzemanyag költségelszámolás csak tételesen. Személygépkocsi esetében a bérleti. A cégautóadót önadózással negyedévenként. melléklet I /7. napjáig. melléklet IV. Az üzemanyag forgalmi adóját levonásba helyező magánszemély nem alkalmazhatja az APEH által közzétett üzemanyagárat. évre közzétett üzemanyagárak a 1053-as bevallás mellékletében találhatók meg. továbbá 202 203 Szja-törvény 5. nettó összegben történhet. Az említett kiadások számlával igazolt elszámolása helyett a saját tulajdonú személygépkocsi esetén lehetőség van kilométerenként 9 Ft205 általános személygépkocsi-normaköltség elszámolására. fejezet (8) bekezdés . sz. A lízingdíj címén kifizetett összegből a lízingbe vevőnél csak a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök. A bevallást a 1001.224 megelőzően kötött szerződés alapján került sor. napjáig kell megállapítani és megfizetni az állami adóhatósághoz a naptári évben azokra a hónapokra. évi LXXXII. Költségként számolhatók el az őstermelői tevékenységhez használt jármű(vek) üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is. illetve lízingdíj elszámolásának felső korlátja alapján több személygépkocsi esetében is . nem anyagi javak általános forgalmi adó nélküli lízingdíjának és az egyéb járulékos költségeknek a szerződés szerinti futamidő 1 hónapjára eső összege. Ebben az esetben viszont a normaköltségen felül más – a jármű fenntartásával. A költségelszámolás alapja az útnyilvántartás.) Kormányrendelet 205 Szja-törvény 3. értékcsökkenési leírást számol el. sz. éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni szintén negyedévenként. Ilyen esetben a kormányrendeletben meghatározott norma szerinti üzemanyag-mennyiséget is figyelembe véve az üzemanyagköltséget. a negyedévet követő hónap 20.

225 kilométerenként 9 Ft általános normaköltséget lehet elszámolni. évi jövedelmét írja be.) Ha ebben a sorban a 10%-os költséghányaddal számolt. sor) meghaladják a kedvezményekkel csökkentett éves bevételét (350. sorában. sorában kimutatott veszteségéből 2010.. bérelt). § (6) bekezdés Szja-törvény 50. A jövedelem megállapítása 360. sor összegének a 358. akkor a bevétele 10%-ának megfelelő összegű költséget írja ebbe a sorba. Ha Ön a 10%-os költséghányad szerinti jövedelemszámítási módszert választotta. a 351-357.6. amelyet a 2009. bizonylattal igazolnia. kizárólag üzemi célra használt jármű esetén az üzemanyagköltség és a számla szerinti egyéb (fenntartási. 357. A 1053-12-03-as lap kitöltése 2. illetve az adóéven belül az őstermelői tevékenység teljes időszakára lehet alkalmazni. 361. javítási) költség számolható el. akkor a számlával igazolt kiadásain felül kistermelői költségátalányt is érvényesíthet. amennyiben az őstermelésből származó bevétele a támogatások összege nélkül a 4 millió Ft-ot meghaladta a 2010. A veszteség elszámolásánál mindig a legkorábban keletkezett veszteséget vegye először figyelembe (olvassa le a 2. A jövedelem megállapítása átalányadózás választása esetén208 Ha Ön a 2010. és a 359. évre az átalányadózást választotta és az adóévben elszámolt jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői 207 208 Szja-törvény 22. Ha a 357. sor207: Amennyiben Ön tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő.5. sor: Ebben a sorban azt az összeget tüntesse fel. sor: Ha a 2010. sorának „a” oszlopába. sorba írt összegnek a 350. évben elszámolt költségek együttes összegét szerepeltesse (351–357.) A nem saját tulajdonú (pl. sor: Ebben a sorban a 2010. ebbe a sorba nullát írjon. évben felmerült költségei (358. sorok összege). sorokban nem szerepeltethet adatot! 359. pontnál leírtakat!). Ezt az összeget kell beírnia a 1053-as bevallás 14. § (2) bekezdés . (Ezt a költséget nem kell számlával. Ha kistermelői költségátalányt számol el. sor). sorba is írt adatot és emiatt lenne vesztesége. 358. sor: Ebbe a sorba a mezőgazdasági őstermelésből származó 2010. Kistermelői költségátalány címén a bevételt csökkentő kedvezmények levonása után megmaradt bevételének (350. sor adata) a 40%-át számolhatja el költségként. amennyiben a bérleti szerződés alapján ezek a kiadások a bérbevevőt terhelik. évben kíván elszámolni. akkor a tárgyévi veszteség összegét (a 358. A veszteség megállapítása 361. Ezen összeg után a 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét is be kell vallania a 1053-09-es lap 287. (Saját tulajdonban lévő személygépkocsinak minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is. Ezt a módszert csak a teljes adóévre. évi 0953-12-02-es bevallási lap 362. és a 359. évben. sorok együttes összegét meghaladó része. sorba írt összeget meghaladó részét) ebbe a sorba írja be. akkor tárgyévi veszteséget nem határolhat el a későbbi évekre. amely a 350.

Az átalányadózás időszakában más önálló tevékenységből származó bevételként (10. adóévre a 0953-as bevallásában. illetve a tevékenység évközi megkezdésekor nyilatkozott! Az átalányadózást megelőzően elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakában évenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sorban feltüntetett bevételének azt a részét írja be. 363.226 tevékenységből származó bevétele nem több 8 000 000 Ft-nál. Ebben az esetben a 1053-12-02-es lap 341-361. ha erről Ön a 2010. a törvényben meghatározott költséghányadok levonásával kell kiszámítani az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmet. akinek az átalányadózásra jogosító értékhatárnál több bevétele volt az adóévben. Ezeknek a költséghányadoknak a figyelembevételével az állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó termék értékesítéséből származó bevételnek a 6%-a. más. sor211: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. Nem minősül bevételnek a célszerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. 209 210 Szja-törvény 7. sor összegéből a 2010. sorában tüntesse fel. 364. § (1) bekezdés e) pont . soraiban kell a jövedelmét feltüntetnie. egyéb őstermelői tevékenységből származó bevételnek (ideértve a támogatások összegét is) pedig a 15%-a a jövedelem. évben folyósított területalapú (földalapú) támogatás összegét írja be. valamint a fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékének az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírását is. Ha Ön e tevékenységéhez költségek fedezetére vagy fejlesztési célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást kapott. Az átalányadózás választására tett nyilatkozata ellenére elveszíti az átalányadózás szabályai szerint az adózás lehetőségét. illetőleg azzal összefüggő összes bevételét tüntesse fel. A területalapú és az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét viszont az őstermelői bevételek között kell elszámolni. hogy a támogatás célszerinti felhasználása révén teljesített kiadásait alapján a költségek között nem számolta el209. sor210: Ennek a sornak az „a” oszlopába a 363. az az őstermelő.§ (1) v) pont Szja-törvény 53. vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatás összege feltéve. Az átalányadó választása esetén az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. 365. Amennyiben az átalányadózás feltételei nem teljesültek. sor) kell elszámolni a költségek fedezetére. De csak akkor. tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányad levonásával állapíthatja meg. akkor az átalányadózás szabályai szerint állapíthatja meg a jövedelmét. Az átalányadózás választása esetén az őstermelői tevékenységéből származó bevételből. vagy az annak minősült akkor ezt a bevételét és a támogatás felhasználásával összefüggésben felmerült költségét a 1053-as bevallás 10. akkor Ön a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmét az általános jövedelemszámítási szabályok szerint. sor: Ebben a sorban a mezőgazdasági kistermelői tevékenységéből származó. és azt bevételnek tekintette. amely állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származott.

3. 367. Az adóévben elhatárolt veszteség visszamenőlegesen a megelőző két adóévre – a bevallott. A kétféle költséghányaddal kiszámított jövedelem együttes összegét kell e sor „b” oszlopába beírnia. A 2009. • őstermelői tevékenységből származó további bevételei esetében a bevétel 15%-a a jövedelem. hogy az összevont adóalap része.213 A biztosított mezőgazdasági őstermelőt terhelő egészségügyi hozzájárulás alapját csökkenteni kell a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulékok alapjával. vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak.6. január 01-től a mezőgazdasági őstermelő átalányban megállapított jövedelme az összevont adóalap részét képezi.214 Az így megállapított kötelezettségét a 1053-09-es lap 287. 3. tekintettel arra. vagy akkor. § (1) bekezdés 213 Eho tv.227 366. ezért a kiszámított jövedelmet a 1053-A. sor összegéből az egyéb jogcímen folyósított támogatás összegét írja be. 2010. Az adóalap-növelő összeggel növelt jövedelmet a 13. hanem egyéb őstermelői tevékenységből is. önellenőrzés alapján az adóhatóság nem engedélyezheti. ha az nem tekinthető költségek fedezetére. ha az a tevékenység kezdésének évét követő negyedik adóévben vagy később keletkezett és az őstermelői tevékenységből származó bevétele nem érte el a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelme megállapításánál elszámolt költség 50%-át. Az átalányban megállapított jövedelem összege után 27%-os egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. sorában kell bevallania. lap 13. sor „a” oszlop 6 %-a a jövedelem. illetve az önellenőrzés vagy adóellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben – is elszámolható. § (1)-(5) bekezdés . évet megelőző évek veszteségének továbbviteléhez az adóhatóság engedélyét kellett kérni abban az esetben. a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A jövedelmet. Az átalányadózás időszakában és a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén. Veszteségelszámolás215 A 2004.§ (5) bekezdés 215 Szja-törvény 22. Azt a veszteséget. sor d) oszlopába kell beírni. sor a) oszlopában is fel kell tüntetni. Ha a bevétele nem kizárólag állattenyésztésből vagy állati termékek előállításából származik.§ (1) bekezdés 214 Eho tv. ha az őstermelői tevékenysége alapján a megelőző két adóévben is veszteséget határolt el. a kérelem elmulasztását követően. § 28. 2. amely elhatárolásához adóhatósági engedélyt kellett kérni. sor212: Ebben a sorban az átalányadó alapjául szolgáló számított jövedelmét állapítsa meg. ki kell egészítenie az adóalap-növelő összeggel (a jövedelem 27%-a). sor: Ide a 363. 211 212 Szja-törvény 3. akkor a bevételét a jövedelemszámításkor meg kell osztania: • állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származó bevétel a 364. évben vagy azt követően keletkezett és elhatárolt veszteség bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének évében) az őstermelő döntése szerinti megosztásban elszámolható. pont Szja-törvény 55. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál mindig a keletkezésük sorrendjét kell követni.

Családi gazdaságok tagjai közül csak a családi gazdálkodó írhat ebbe a sorba adatot! (Az alkalmazott munkabéréből levont személyi jövedelemadó előleget és a foglalkoztatottra tekintettel megállapított járulékfizetési kötelezettséget. évre 0953-as nyomtatványt kell felhasználnia. sor: Ennek a sornak a „b” oszlopában a korábbi évekről áthozott. évekre is elszámolhatja. sor) 2008. és a 2009. a 2009. sor: A vásárolt és a saját termelésű összes anyag. sorban is figyelembe vett valamennyit. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. adóévben keletkezett veszteségéből (361. akkor az átlagos létszám: 80/12=6. 375. ha ezekben az években volt az őstermelői tevékenységéből adóköteles jövedelme. év(ek)re elszámolni. a 361. sor különbözetét írja be. illetve a fizetendő adónak a korrekcióját.228 A 2009. évben keletkezett veszteségének az összegét visszamenőleg a 2008. évben el nem számolt és továbbra is elhatárolható veszteségének az összegét szerepeltesse. és a 369. években bevallott őstermelői tevékenységből származó jövedelmét önellenőrzéssel kell helyesbítenie. áru. sor) összegét írja be. amelyet önellenőrzéssel kíván a 2010. és/vagy 2009.és késztermék 2010. Egyéb adatok 374. A veszteség visszamenőleges elszámolása esetén a 2008. és 371. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak (ide nem értve a segítő családtagot) átlagos létszámát és a részükre kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem bruttó összegét kell beírnia. vagy ha ebből a 369.) Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elszámolása. Például.) 216 217 Szja. § (2).66. Az adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. évi elhatárolt veszteségre már alkalmazható volt a veszteség adóhatósági engedélyeztetés nélküli elhatárolása. akkor ide a fennmaradó összeget.§ (4) bekezdés Szja-törvény 22. 371. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell. továbbá az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget a 1008-as bevallásban kellett szerepeltetni. Ez kerekítve 7. (3) bekezdés .216 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. 3. (Az önellenőrzéshez a 2008. A 2010.7. Veszteségelhatárolás217 369. sor: Ebbe a sorba a 2010. 2. Az átalányadózás időszakában a nyilvántartott veszteség összegéből adóévenként 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. sorok „b” oszlopaiba írt adatok együttes összegét tüntesse fel. sor: Ebbe a sorba azt az összeget írja be. amelyet az „a” oszlopba kell beírni. és/vagy 2009. sor: Ebben a sorban a 370. évi vesztesége (361. évre a 0853-as. akkor az adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. Ezt szintén ebben a sorban vegye figyelembe! 372. 370.törvény 22. 2010. ha 7 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 80 hónap. az adó alapjának. félkész. december 31-én felvett leltár szerinti értékét írja be ebbe a sorba.

bauxitbeton födém. kő-. 382. évben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összegét írja be. január elsejét megelőzően előre folyósított támogatás még fel nem használt részét írja be. sor218: Ebbe a sorba a 2010. sor220: Ebbe a sorba a beruházási költség címén nyilvántartott összeget írja be. sor219: Ebbe a sorba a 378. december 31-én nyilvántartott szállítói követelésnek az összegét írja ide. 379. megrendelők 2010. 381. § 220 Szja-törvény 3. sz. december 31-én fennálló tartozását tüntesse fel itt. 377. szerkezet. sor: Ebbe a sorba a 378. blokk. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. égetett Tégla. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. műanyag és Fagerendás (borított és fémszerkezet. Melléklet a mezőgazdasági őstermelők 1053-as bevallás útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai221 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs% 2. pont 221 Szja-törvény 11. egyesített acél blokk szerkezet. panel. fémlemez. sor: A vevők. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). mátrai szerkezet.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Hosszú élettartamú szerkezet Közepes élettartamú szerkezet Felmenő (függőleges) Kitöltő (nem teherhordó) Vízszintes teherhordó teherhordó szerkezet falazat szerkezet* Beton-és vasbeton. § 54. sor: Ebbe a sorba a 2010. 378. pont Szja-törvény 19.229 376. pont . vályogfal kitöltő elemekkel 218 219 Szja-törvény 3. valamint boltozott födém Könnyűacél és egyéb Azbeszt. amelyet a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra utólag folyósított támogatás összegéből bevételként nem (és költségként. könnyű acélfödém.és salakill. sor: A 2010. értékcsökkenési leírásként sem) számolt el. január 1-jét követően folyósított támogatatás összegének még fel nem használt részét írja be. sor összegéből azt az összeget írja. melléklet II/3. § 42. öntött Előregyártott és monolit tégla-.0 3. kohósalak és falazat.0 6. 380. sor összegéből a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. tufa.

0 Kőolaj.és termálvízvezeték.) 7. ártalmatlanításra szolgáló épület. földgáz távvezeték. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül.0 Vízi építmények 2.230 szigetelt alapokon Szerfás és Deszkafal. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15. ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém. a gépeknél. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések.0 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Melioráció 10.és földgázvezetékek.0 Elektromos vezetékek.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. ide nem értve a földterületet. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. ideértve az iparvágányokat is 4.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.0 Mezőgazdasági építmények 3.0 Kizárólag film. . illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. építmény.0 Hidak 4. lemezkeretbe deszkaszerkezet.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. termálkút 10.0 Hulladéktároló 20. sajtolt lapfal vályogvert falszerkezet.0 ebből: önálló támrendszer 15.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. építmény. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület. metróvasúti pálya stb.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. közúti villamosvasutak. minden más vezeték 3.0 Gőz-.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Egyéb. forró víz. gázvezetékek 6. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Rövid élettartamú szerkezet Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.

köszméte. szeder Dió. 8470. berendezések.0 15. 8416.-alszám. szőlő. kajszi.-ok. Abban az esetben. szűrését szolgáló berendezések. -feldolgozó.) napjáig lehet elszámolni. meggy. szőlőanyatelep. ha az üzembe helyezés vagy az . Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. vízháztartás-szabályozó építmény. málna. 9024-9032 vtsz.-alszám. körte. e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni. szőlő.-alszámok.-alszámok. gyümölcsös. – a HR 84. -hatástalanító és -hasznosító berendezések. mandula. 8403. – a HR 8402. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. – a HR 8421 21 vtsz. cseresznye. számvezérlésű gépek. 8537 vtsz.-alszám. szilva. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. gyümölcsanyatelep.-okból a szennyező anyag leválasztását. árucsoportból az ipari robotok.231 Melioráció: szántó. – a HR 8471. valamint a HR 8702-8705. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. mogyoró Őszibarack. – a HR 8469. valamint a 8514 vtsz. 9014-9017.-alszámok. 8541 40 90 00 vtsz. gyep és erdőművelési ágú. kert. nem belterületen végrehajtott. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. komló.-okból az átviteltechnikai. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések.-okból a programvezérlésű. valamint a HR 8710. 8421 vtsz. felszerelések. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.0 d) Gépek. 9009 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök. dc) 14. berendezések.0 4. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. – a HR 8419. 8530.0 5. – a HR 9012. berendezések. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz.0 10. ribiszke. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással.-ból a hulladékmegsemmisítő. birs. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. és 85. 8711 vtsz-ok. 8417 vtsz. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. 8472. – a HR 8419 11 00 00. fűztelep Spárga. naspolya. valamint a területrendezés építménye. 8479 vtsz.

– az ipari park közműnek minősülő (út. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. vagy az első spermalevétel napja. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t. egres. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. a tojástermelés első napja). meggy. Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. amikor az ültetvény termőre fordul. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. szeder. ribiszke. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. bodza. Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. függetlenül attól. víz. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. rikö. – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. mandula. A tenyészállat beszerzési ára. amelyek a tenyésztés. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is. ha a gyümölcsbokor málna. kajszibarack. ha a gyümölcsfa alma. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. dió. körte.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. szilva. birs.232 elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. (Nem egyedi megjelölésű pl. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. mogyoró. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. alkalmazott kutatáshoz. amikor az első szaporulata megszületett. – tenyészállat. hímivarúnál az első termékenyítés. és ezen termékek értékesítése. őrzési feladat. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el. más leválasztható terméket) termelnek. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. – a kizárólag alapkutatáshoz. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. vagy az egyéb (igateljesítmény. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését. – 1500 m2-t. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. cseresznye. . gesztenye. őszibarack. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz.és csatornaellátás. energiaellátás.

elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. az erdő. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít.) a beszerzési ár részét képezi. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. biztosítás díja stb. ha az állat az Szja tv. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. szerelési. az üzembe helyezés napjáig felmerült. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. a bizományi díj. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. május 11. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik.233 vagy a megállapodás az. a vám. a telkesítés. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. Épület. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0. a telek. üzembe helyezési. december 31. 5. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. költségként elismert és igazolt. év előtt kezdte meg. Példa: 2010. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. Évközi beszerzés. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. számú mellékletének II/A. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. – 2010. . Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni a Szja tv. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. A bányaművelésre. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. 6. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. az adók – az áfa kivételével –. alapozási. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. amely bizonylatként ismerhető el. az illeték.

ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. a kifizetés évében költségként elszámolható. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. (175 000 x 0.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. Tárgyi eszközök 1996. melléklet I. valamint a 33 %-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön is meghatározhatja. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. Ha 2010. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. akkor 2010-ben és 2011-ben értékcsökkenési leírás címén. A tárgyi eszköz bővítésével. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. hogy a leírás mértéke 50-50%. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. berendezésre. előállítási értéket meg nem haladó. (A leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie.) A HR 8471 vtsz. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. A kizárólag film. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek222 A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 222 Szja-törvény 6. Ha a fentieknek megfelelő tárgyi eszköz értékcsökkenési leírását 2009. alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. Ekkor azonban a leírási évek számának legalább két adóévnek kell lennie azzal. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. úgy az ilyen tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenési leírás mértékét Ön meghatározhatta. sz. pont . a szellemi termékre. b) és c) pont. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. rendeltetésének megváltoztatásával. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. Ezt a szabályt a 2008. évben megkezdte. január 1-je után beszerzett tárgyi eszközök esetében kell alkalmazni. pontossága) helyreállítását szolgáló. átalakításával. valamint II/A. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. a 33 vagy a 14.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. december 31. számú melléklet 1998.234 A 200 000 Ft egyedi beszerzési. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. Az egyéni vállalkozó az 1998.

akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania. a méhbábot. Természetes méz 0409 (ideértve a lépes-. és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti. Ha meghaladja. akkor az őstermelői és más bevételeit. . a macska.5 litert meghaladó kiszerelésben (kifizetőnek. állati termék Sor. rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni. és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. 0301-ből. A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust. szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének. a vírus. nyers toll legfeljebb tisztítva. azzal. az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. Ha a magánszemély a saját termelői borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt. azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások. 5102 Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék Propolisz (méhszurok). továbbá 152190 91 00-ből 152200 99 00-ből 130190 90 99-ből 6. 0307-ből 0401-0406 0407 4. 5. ha a magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0. hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg. a versenyló.és állatkerti állat. a természetvédelmi oltalom alatt álló. a dísz. a vadon élő madár tojása Vámtarifaszám 0101-0106-ból. ha az az évi 250 000 forintot nem haladja meg. A) Állat. Élő állat (ideértve a méhcsaládot. a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok. vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik. Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás. nyers a 0505-ből.235 számú. 0306-ból. a termelői és az egyéb természetes mézet is) 0502-0503. finom vagy durva állati szőr az 5101-ből. a vadon élő. nyers gyapjú. 7. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot. sűrített szőlőmust. a méhrajt is) kivéve: a sportló. ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. a méhanyát. akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. gyűjtési tilalom alá eső állatfajok 2.Megnevezés szám 1. Tej és tejipari termék 3. Ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta. Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra.és szérum-állat. a laboratóriumi állat. a kutya.

Zöldségfélék. zab. növényi termék 8. hűtve. fagyasztva. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. negyedelt. burgonya 0801-0814 Gyümölcs és dió. Gabonafélék szemtermése. földimogyoró. triticale és más hibrid 1007-1008 kivéve: a malomiparban megmunkáltakat Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab.és dinnyefélék héja étkezésre alkalmas állapotban. búza. 1001-1005. koptatott. hajdina. kendermag Vetőmag. napraforgó. 15. ricinus. 100610. mustármag. ág és más növényi rész kivéve: a moha. a tűlevelű ág 0410-ből 121299 80 00-ből 300190 99 00-ből 210690 98 99-ből a 0601-ből. a 0602-ből 0603. lombozat. étkezésre alkalmas gyökerek és gumók 0701-0714 frissen. kukorica. 1201-1207 14. az alga 9. árpa. a 0604-ből 10. cirokmag. köles.236 Méhpempő nyers virágpor Méhméreg máshova nem sorolt méhészeti termék B) Növény. hámozott. 16. darabolt. fagyasztva.komlótoboz és lupulin. lenmag. Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág. valamint citrus. frissen. kétszeres rozs. bimbó. hűtve. felezett gyümölcs Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika Borókabogyó Sáfrány Kakukkfű Ánizsmag Köménymag Kapormag egyéb hazai fűszernövények 0904 20-ból 0909 50-ből 0910 20 0910 40-ből 0909 1000 0909 30 0910 99-ből 0709 90-ből 1211 90-ből 11. sáfránymag. ideiglenesen tartósítva vagy szárítva. repce. hámozott. csumázott zöldség. továbbá tisztított. továbbá tisztított. kanárimag. a zuzmó. Élő növény kivéve: a hínár. gyümölcs vagy spóra vetési célra Ipari növények: . 12. rizs. mákszem. 1209 1210 1211-ből . 13.

2308 00 90-ből levél. hársfavirág és -levél. takarmánykáposzta. ha az illatszer-. izsóp. 24. 23. veronikafű. rutalevél. cövek.szentjánoskenyér. 25. morzsika. Nyers dohány. nyersen 27. bot stb. pózna. maszlag. bazsalikom. ökörfark-kóró. -szár. répafej. kamillavirág. zöldségfélék héja.és hasonló iparban alapanyaga (angelikagyökér és -mag. anyarozs. lóhere. zsálya stb. útifű. borkő 29. hazai gyógynövények . vasfű.takarmánynövény: karórépa. rozmaring. növényvédőszer. Növényi eredetű nyersanyag fonásra. pörköletlen cikóriagyökér . mákgubó. borágófű. lucerna. kukoricacsutka.és 1212-ből szilvamag. macskagyökér. dohányhulladék Szerves trágya Szőlővenyige Fából kizárólag hasítással készített karó. 2401-ből 3101 4401-ből 4404-ből 22. bojtorján. csillagvirág-hagyma. rózsaszirom. galangagyökér. barack. gyümölcs és dió 19. sártök. gyűszűvirág. birsmag. diólevél. fűzfavessző 2001-2009 220429-ből 2204 30 Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált. sás. Szőlőmust Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: 2308 00 40.növény és növényrész. gyermekláncfű. baltacim. takarmányrépa. cukornád. fenyőrügy. gyümölcshulladék stb.237 .gabonaszalma és -pelyva 1213 1214 . vadgesztenye. fekete bodza. 5302-ből 0604-ből 2307-ből 2309-ból . Borseprő. cukorrépa. makk. szagos müge. de nem pácolva vagy fermentálva. vidrafű. gyógyszer-. marharépa. -csuhé. szárítva is. orvosi pemetefű. 1403 ecset készítésére: nád. csillagfürt. 21. takarmánygyökér. papsajt. bükköny 17. fehér és fekete üröm. tárnics. imola. menta. 18. cölöp. Szőlőbor kivéve a 22042999 20. Szőlőtörköly 5301-ből. illetve seprű vagy 1401. szárcsagyökér. kökörcsin. 26. Len és valódi kender (Cannabis sativa L). vadmajoranna. széna. hunyor.). Karácsonyfa 28. nadragulya. illetve közvetlenül fogyasztható) zöldség. nőszirom.

A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés. Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékeiből 2. vagy c) 50 nyúlfélét. 16. a halászati vízterületen általa kifogott hallal. számú melléklet a 14/2006. Ültetvénytelepítés. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. .238 C) Tevékenységek 1. de legfeljebb 40 kg tejterméket értékesíthet. 16. E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. d) a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halászatra jogosító okmányok birtokában. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik 3. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. illetve a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el. 5. Kistermelő évente legfeljebb 5000 kg mézet értékesíthet. előállítás és értékesítés D) Az 1999. Kistermelő naponta legfeljebb 200 liter tejet. illetve vágathat le. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg húskészítményt állíthat elő és értékesíthet. Kistermelő hetente levághat legfeljebb a) 200 házi tyúkfélét. amelyet az A)-C) pontokban felsoroltak kiegészítéseként kormányrendelet határoz meg. vagy b) 100 víziszárnyast vagy pulykát. 2. amely tevékenység eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. 4. Kistermelő havonta legfeljebb 4 sertést vagy 1 szarvasmarhát vagy 4 juhot vagy 4 kecskét vághat. május 14-ig hatályos 14/2006. évben az a termék vagy tevékenység. (II. előállítás és értékesítés feltételeit határozza meg. saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során. gazdaságában nevelt és ott levágott baromfi és nyúlfélék húsával közvetlenül a végső fogyasztót.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. (II. A 2010. illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el.) FVM-Eüm-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés. 3. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban. illetve abból készített. 1. c) tulajdonában lévő. közvetlenül a végső fogyasztót. számú melléklet szerinti kis mennyiségű (a továbbiakban: kis mennyiségű). amelynek során a kistermelő (a következőkben meghatározott tevékenységet végző természetes személy) az 1. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót látja el.

illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 5. Kistermelő évente legfeljebb 20 000 kg növényi eredetű alapterméket értékesíthet.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Termék vagy alaptermék. 8. melléklet az 52/2010. 9. 15. illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el. melléklet szerinti kis mennyiségű. 4. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó. c) általa jogszerűen kifogott hallal. és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Kifejlett vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése 50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány. 10. hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése Vadon termő betakarított. május 15-étől hatályba lépő 52/2010. gida levágása és húsának értékesítése Kifejlett vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése 100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése Nyúlféle levágása és húsának értékesítése Húskészítmény előállítása és értékesítése Tej értékesítése Tejtermék előállítása és értékesítése Méz és méhészeti termék értékesítése Tojás értékesítése Hal értékesítése Növényi eredetű alaptermék értékesítése Savanyúság Növényi eredetű. 11. 2. 8.) FVM rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni. 11. illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el. 14. (IV. Kistermelő évente legfeljebb 6000 kg halat értékesíthet. 30. közvetlenül a végső fogyasztót. 7. 9. (IV. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg savanyúságot vagy 20 kg egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket értékesíthet. Kistermelő hetente legfeljebb 360 db tojást értékesíthet. összegyűjtött terméket értékesíthet. b) általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót. 6.239 6. összegyűjtött termék értékesítése Termesztett gomba értékesítése Heti maximális mennyiség 6 db 10 db 2 db 2 db 200 db 100 db 50 db 70 kg 200 liter 40 kg 500 db 150 kg 150 kg 50 kg 50 kg 100 kg Éves maximális mennyiség 72 db 120 db 24 db 24 db 1. 3. 10. 18. 13. Kistermelő hetente legfeljebb 50 kg vadon termő betakarított. a) általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított. 2 600 kg Együttesen 5 000 kg 20 000 db 6 000 kg 20 000 kg 5 200 kg 5 200 kg . 1. amelynek során a kistermelő az 1. 16. 12. 7. összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót. 19. Kistermelő hetente legfeljebb 100 kg termesztett gombát értékesíthet. 17. A 2010. 30.

a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. A példabeli adózónak ezt az összeget kell a 41. könyvelői díjkedvezményt is érvényesíthet. Adókedvezményként a könyvelőnek kifizetett összeg 62%-a. Ez az összeg egyben agrár de minimis támogatásnak minősül. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: . olyan jövedelemként kell figyelembe venni. Az adózó tételes költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. évi összevont adóalapja 650 000 forint. és a magánszemély számlával igazoltan a könyvelőnek 15 000 forintot kifizetett.54 %. hogy a különbözet a 100 000 forintot nem éri el. számlával igazolt összeg 15 000 forint. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz.62 = 9 300 forint érvényesíthető. kerekítve 62%. Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Az egészségügyi hozzájárulás kiszámítása (1053-09-es lap) Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A könyvelői díjkedvezmény kiszámítása: Az őstermelői jövedelem aránya az összjövedelmen belül: 400 000 : 650 000 x 100 = 61. Könyvelőnek kifizetett. amely 73 500 forint. hogy az. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. sor „c” oszlopába írnia. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. az e sorhoz készült útmutatóban jelzett jövedelem és kedvezményi korlátba belefér. lap 41. Ebből az őstermelői jövedelem 400 000 forint. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. 1. Az adózó – aki regisztrált mezőgazdasági termelő – 2010. 2010. vagyis 77 300 forint. feltéve. termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelme 250 000 forint. sora 1. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. Tekintettel arra. A kedvezmény kiszámítása a következő: Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelemmel együtt: 650 000 Ft 17%-a 110 500 Ft Az összevont adóalap adója az őstermelői jövedelem nélkül: 250 000 Ft 17%-a 42 500 Ft Az összevont adóalapok adójának különbözete: 110 500 – 42 500 = 68 000 Ft. január hónapra még a 2009. vagyis 15 000 x 0. Az őstermelői kedvezmény címén levonható a 68 000 forint és a 9 300 forint összege. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset.240 Példatár Az őstermelői kedvezmény kiszámítása 1053-B.

a fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege pedig 22 500 Ft lesz (150 000 Ft 15%-a).....sor b) oszlop. lap 13.. A 2010..... január hóra 71 500 forint... sor „a”.. évi bevétele 700 000 Ft. A mezőgazdasági kistermelők nyilatkozatai.... 525 780 (414 000*1. A család bevétele – növénytermelés 8 000 000 Ft – állattenyésztésből 7 600 000 Ft Összes bevétel 15 600 000 Ft Az egy főre jutó bevétel: 3 900 000 Ft...... Az egészségügyi hozzájárulás alapja 150 000 Ft (3 000 000 Ft 5%-a). ebből az őstermelésből származó bevétele 500 000 forint és a földalapú támogatás összege 200 000 forint........ évi bevételei között támogatást nem vett figyelembe... amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). évi bevétele 3 000 000 Ft volt (323.. sorában a megfelelő oszlop(ok)ba kell beírnia.... 3 900 000 Ft 364.. akkor nem kell nyilatkoznia.. sor)..... sor a) oszlop... 414 000 1053-A..... mely összeg az összevont adóalap részét képezi.. ........ Ezt az összeget kell beírni 1053-A lap 13. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint)....... sor a) oszlopába. 2010. mivel ebben az esetben a bevétele adómentes..... ebből: – a növénytermelés bevétele 2 000 000 Ft.... A bevallás kitöltése: 363. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem....27) ....... sor „b” . 3..... sorai Egy négytagú család közös őstermelői igazolványt váltott ki és az átalányadózást választották.... ... Amennyiben a 2010....... A tételes költségelszámolást választó.... 414 000 Ft (300 000+114 000) 1053-A.241 Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint).. amelyből a jövedelem (6%) 114 000 Ft Az egy főre jutó jövedelem (átalányadó alapja) 414 000 Ft.. 2. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. lap 13. a 1053-12-01-es lap kitöltése III.. ..... Előző mezőgazdasági kistermelő 893 500 Ft járulék alapot vallott be a 1058-as bevallásában... Jelen esetben százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezett... A járulékalap 2010.......... tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét... A mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozata 1... A mezőgazdasági kistermelő átalányban megállapított jövedelmének kiszámítása a 105312-03-as lap 363-367.. nyilatkozattételi jogával élő kistermelő 2010.. amelyből a jövedelem (15%) 300 000 Ft – az állattenyésztés bevétele 1 900 000 Ft... 1 900 000 Ft 367. A százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározása ebben az esetben a két alap figyelembevételével (150 000-893 500) történik. sor „b” ... melyet a 105309-es lap 285.

amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. 2010. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. az átalányadó választásával/megszüntetésével. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. mindkét jövedelemszámítási mód jelölhető). sorban van lehetősége azt jelölni. úgy a 401-402. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. a jövedelem-minimum megállapításával. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását. Nyilatkozat esetén az erre szolgáló helyen „X”-szel jelölje választását. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILATKOZATA(I) A 1053-13-01-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. sorban is szerepel adat. Ha a 412. úgy a 403. A 401. valamint a bevallás feldolgozását. . évi egyéni vállalkozásából származó jövedelmét a vállalkozói személyi jövedelemadó vagy az átalányadózás szabályai szerint állapítja meg. Ha az átalányadózás szerinti adózás szabályai szerint állapítja meg a jövedelmét és kizárólag a 210/2009 (IX. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. 1. tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével.) kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytat. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. január hóra 71 500 forint. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. Egyéni vállalkozás esetén a jövedelemszámítás módszere a 2010.242 Példák a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. I. Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. A járulékalap 2010. 29. sor kitöltését is vegye figyelembe (ebben az esetben. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. sorban a 412. évre Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). 2010. sorban nyilatkozhat erről. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. és 402. amely 73 500 forint. hogy a 2010. olyan jövedelemként kell figyelembe venni. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. január hónapra még a 2009.

Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 7. sorban jelölje a megszűnés tényét. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 8. Ha a szünetelés időtartama alatt vállalkozói tevékenységét megszűntette. § (1). valamint a bevallás feldolgozását. ha mint 2009. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról224 407.§ (19)223 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. V. hogy megkönnyítsék a bevalláskitöltő programok alkalmazását.sor: Ebben a sorban „X”-el kell jelölnie.243 II. illetve ha egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. ha a 2010. 38. akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. sor: Ha az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után a 2011.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. közjegyzői iroda. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata a tevékenysége megszüntetéséről. december 20-áig bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá és 2010-ben átalányadózó volt.ha annak egyéb feltételei fennállnak . adóévre nem az átalányadózást választja. törvény (Szja) 50. évtől az egyéni vállalkozói bevételből átalányban megállapított jövedelem. évben és az adóév folyamán nem kezdte újra.) 1995. végrehajtói iroda. Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás megszüntetéséről225 408. tagjaként folytatja. törvény (Szja) 50. Fontos! A 2010. ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a 2010. amely adóévben az szja . december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó adószáma – az új Evtv. jogerősen megtiltotta.ezt a sort nem kell kitöltenie . hanem az összevont adóalap részét képezi. évben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette (és az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet) vagy akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. akkor ezt az erre szolgáló négyzetben az „X” beírásával jelezze. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. az átalányadózás . évi CXV.a 404. Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 9.attól az adóévtől kezdődően újra választható. évi CXVII. évi CXVII. szüneteltetésésről Ezek a nyilatkozatai arra szolgálnak. adóévre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ. ha az Ön egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. Ha Ön 2010. § (7) bekezdés 224 . akkor ezt a sort nem kell kitöltenie. pontját! Szintén itt kell jelölnie. akkor . január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerinti tovább működés nélkül szűnt meg. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv. pontját! III. vagy az átmeneti rendelkezések szerint egyéni cégként működik tovább és az egyéni vállalkozói tevékenysége emiatt szűnt meg. Az átalányadózási mód megszüntetése esetén a megszűntetés évét követő négy adóév elteltét követően választhatja ismételten az átalányadózást. pontját! 406. nem az elkülönülten adózó jövedelmek körébe tartozik. Az átalányadózásra vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a jövedelem-(nyereség)-minimum alkalmazásával kapcsolatosan 223 2009. sor: Ebben a sorban „X”-szel kell jelölnie. IV. 404. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg. sor: Ha a 2011. 405. (3)-(8) bekezdések 225 1995.

) Ha a jelölést elmulasztja. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról szóló rendeletek alapján támogatást. kivéve. 1053-13-08-03-as lapokat is be kell nyújtania. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem. mivel az egyéni vállalkozói tevékenységemet 2009. Az 1-6-ig terjedő jelölések alkalmazása: A jövedelem-minimum megállapítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznom. azaz hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. (5) és (6) szám szerinti választását csak az adatok ismeretében (a jövedelem levezetése után) tudja jelölni (kötelezett-e a jövedelem-minimum szerinti adózásra vagy a nyilatkozattételre). számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). az adóévben az Szja. valamint az un. (Olvassa el az egyéni vállalkozói kitöltési útmutató 18.(nyereség-) minimumot. . de a 2009. 6 VI. §ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. évben elemi kár sújtott. azaz a hasonlító adóalap nem éri el az adóévben az Szja. azaz hasonlító adóalap eléri. ebben a sorban nyilatkoznia kell. a jövedelem minimum szerinti adózást választom. 1 Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. tv. mivel az Szja tv. de a jövedelem-(nyereség)-minimum szerinti adózás helyett. 5 A Szja tv. 49/B § (23) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség)minimumot. sorban nulla szerepel. 409. ha a jelen bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. évben elemi kár sújtott. sora. a 1053-13-08-01. 49/B. Egyéni vállalkozó nyilatkozata a támogatásokkal kapcsolatban 410. tv. E miatt a 13-03-tól kezdődő lapok kitöltése után töltse csak ki a nyilatkozatra vonatkozó részt. és 425. sor: Ebben a sorban a jövedelem-(nyereség)-minimum megállapításával kapcsolatos nyilatkozatát teheti meg. A (4). pontnál leírtakat.) 4 A Szja tv. számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). számú melléklete szerint elszámolt költséget meghaladó része (jövedelem). 1053-13-08-02. vagy újrakezdtem és a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban nem folytattam egyéni vállalkozói tevékenységet (ideértve azt az esetet is. (E nyilatkozata megtételéhez segítségül szolgál a 1053-13-04-es lap 454. tv.ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. az arra szolgáló helyen.(nyereség-) minimumot és emiatt. és 11. ha a 421. pont alatti útmutatójából ismerheti meg. sor: Jelölje „X”-szel. § (23) bekezdése szerinti jövedelem. 49/B. ha ebben az időszakban nem számolt el bevételt).244 Az idevonatkozó részletes szabályokat a 1053-13-as lap 10. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységére a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályait alkalmazza. 49/B §. és 11. 49/B §-ának (1)-(5) bekezdése szerinti bevételem a 4. Nem tartozom az 1-essel jelölt adózók körébe. és 11. de a 2010. január 1-jét követően kezdtem. 2 3 Jövedelem minimum szerinti adózásra nem vagyok kötelezett. mielőtt ezt a sort kitöltené. bevallást kiegészítő nyilatkozattételi jogommal élek a 1053-15-os lap kitöltésével.

a 411. sorban az erre szolgáló helyen 2-vel jelölje ezt a tényt. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásáról. § (8) bekezdés . VII. sorban az erre szolgáló helyen jelölje „1”-gyel. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a 226 227 1995. de az elhunyt által alkalmazott adózási módtól eltérő adózási mód szerint adózik. a 1053-15-ös lapokig készített kitöltési útmutatóban foglalt általános tudnivalókat is olvassa el. hogy az egyesített tevékenységből származó jövedelem megállapítására a továbbiakban milyen adózási módot választ. mint az özvegye vagy örököse tovább folytatja. ha az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét az özvegye vagy örököse tovább folytatja. Abban az esetben. úgy most. az ehhez kapcsolódó adózási mód választásával kapcsolatos szabályokat. ha a 411. § (7) bekezdés 1995. 90 napon belül bejelentette az állami adóhatóságnak a választott adózási módot227. Erre akkor van lehetősége. Sorsz Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja eva eva Elhunyt adózó tevékenységének adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó eva eva 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abban az esetben. Erre akkor van lehetősége. ha azonos adózási mód szerint adózott az elhunyt egyéni vállalkozó. Abban az esetben. melyekből megismerheti a támogatások kezelésével. a de minimis és egyéb közösségi támogatásokkal. a 412. évi CXVII. az adózási mód választásáról Abban az esetben.245 A 1053-13-02-ES LAP KITÖLTÉSE A lap kitöltése előtt a 1053-13-as lapoktól. de eddig nem volt egyéni vállalkozó. de eddig is egyébként egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott. választott adózási módot a 412. eldöntheti. az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatásával. törvény (Szja) 49/A. ha Ön az elhunyt egyéni vállalkozó e tevékenységét. sorba 2-est írt. ha a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentette az adóhatóságnak226. ha a tevékenység folytatásának szándékán túl. az átalányadó választásával/megszüntetésével. évi CXVII. valamint határidőn belül eleget tett a bejelentési kötelezettségének. a jövedelem-minimum megállapításával. törvény (Szja) 49/A. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Ha a tevékenységet továbbfolyató özvegy vagy örökös maga is egyéni vállalkozó. a döntése szerinti. sorban kell jelölnie a következőkben leírt lehetőségek figyelembe vételével. a 411. sorba „1”-est kell beírni.

Önnek. hogy az Ön korábbi eva alanyiságának megszűnés adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható. ha az átalányadózás megszüntetése évét követően legalább négy adóév eltelt. az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről. ha megfelel annak a feltételnek. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a bevallási lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1053-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be. 4 minden egyéb esetben 5. valamint annak adójáról kell számot adnia. Amennyiben lehetősége van. 3 leselejtezte. illetőleg bizonyos esetekben a 1053-15-ös pótlapon. az adóéven belül új egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett. Ha például a jelölés „5”-ös. ha a megszűnést követően. Ha Ön az egyéni vállalkozó tevékenységének gyakorlása során már korábban is adózott az átalányadó szabályai szerint. Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások alkalmazásáról a vállalkozói útmutató 12. amennyiben azt a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint kell megállapítania. Például „3”-ast. 1 szabadforgalomba bocsátotta.246 választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. akkor nyilatkoznia kell arról. nyilatkoznia. 2 megtartotta. VIII. vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. ha nem állt munkaviszonyban. Nyilatkozat az egyéni vállalkozás megszüntetése során a pénztárgépek elhelyezéséről 413-417. A nyilatkozatot nem kell megtennie. hogy a bevalláshoz a 1053-1301-es és 02-es pótlapot is csatolja. ha szervíznek adta el. sor: Abban az esetben. ha Ön a korábbi átalányadózás időszaka alatt megszűntette a tevékenységét.hu). illetve a választás időpontjában az elhunyt és az Ön által addig elért bevétele nem haladta meg a 15 illetve a 100 millió forint időarányos részét. . a 1053-13-as. majd utóbb újból egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét.hogy az a tevékenysége megszűnését követően hová került. ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2010. vegye figyelembe.gov. A következő számok felhasználására van lehetősége. a 1053-14-es pótlapokon. Ez vonatkozik arra is. azaz Ön az egyesített tevékenységre az elhunyt egyéni vállalkozó által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként történő adózást akkor választhatta a vállalkozói személyi jövedelemadó helyett. – a megfelelő jelöléssel .nav. ha Ön egyéni vállalkozóként rendelkezett pénztárgéppel. azaz átalányadózást Ön akkor választhatott az egyesített tevékenységre. hogy csak akkor választhatta az egyesített tevékenységre ezt az adózási módot.2 pontjánál leírtaknál olvashat.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell figyelembe venni. de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt. illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé. 1. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. évben. Akkor is ezt a bevallási lapot kell kitöltenie. A 1053-13-03-tól a 07-ig tartó bevallási lapokat akkor is be kell nyújtania. aki az eva hatálya alá tartozik. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a 2010. ha azon nem szerepel adat. (Elektronikus úton vagy 2D módon – internetes program felhasználásával papír alapon – történő kitöltés esetén a bevétel. de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű. az áttérés időpontjától. a 2010. végrehajtói iroda. 5. 6. 8. foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe. évben. 3. tagjaként folytatja. egyéb költség sorokba írjon nullát. aki a 2010. 2. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. jogerősen megtiltotta. kisvállalkozói. közjegyzői iroda. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé. a 1053-13-01 és 1053-13-02-es lapokon az adózói nyilatkozatokat kell kitöltenie. aki az eva hatálya alá tartozik. 7. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E bevallási lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is. de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá.) Amennyiben Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó. 2.1 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK . évben a 1058-as bevallásban kellett közölnie. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. 4. ha Ön más törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. 9. illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda. de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelte(ti)tte a 2010. évre az eva szerinti adózást választotta. fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a 2010. január 1-je és december 31-ie közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a 1053-14-es lapon kell bevallani. 2. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket).247 1. kisvállalkozások adókedvezményét.

de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja-törvény szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. évre. akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. Ha Ön a 2010. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. táblájában kell jelölnie. valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a 1053-13-06-os lap útmutatójánál a 16.1 pont alatti tájékoztatást. de az adóéven belül újra folytatta. de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette.248 Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK . Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a 1053-13-01-es bevallási lap III. mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. akkor a korrekciós tételek miatt a 2009. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a 2010. pont alatt találja. majd az adóéven belül azt újra kezdte. 3. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette. évre az átalányadózást választotta. és IV. évre nem volt jogszerű. Ha Ön a 2010. évben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá. A döntését a 1053-13-01-es lap I. Az eva választása miatt a 2009. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. • az átalányadózás. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta. amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette. akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. olvassa el a 12. évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. tábláin nyilatkozhat. Ha Ön 2009-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a 2010. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét – a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével – kétféle módszer szerint állapíthatja meg: • a vállalkozói jövedelem szerinti adózás.

A veszteségelhatárolás 15. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése 5. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei 50 millió forint alatti . Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok 10. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása 14.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások. járulék-. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 9. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-. közjegyzői iroda. az innovációs járulék-. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat) 11.vállalkozói adóalap esetén 12. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról. évre történő választása esetére vonatkozó szabályok 7. a játékadó-. közjegyzői iroda. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása 16. ha a . a cégautó adó kötelezettségét a 1001-es bevallásban kell bevallania. a szakképzési hozzájárulás-. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása 6.2 A tevékenységét ügyvédi iroda. ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai 18. és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1008. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról 4. végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8. valamint az un.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8.249 Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is. özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén 13. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók 17.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása 12. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról 19. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-. valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét. 1008E számú bevallás szolgált.a 2010. adóév első félévére eső . Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. 5.

szerinti adóalanyiság első adóévét. 17. amíg az Eva tv. és bevallania. – Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik. – Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket (422. aki annak megfizetésére kötelezett. §. aki azt az állami adóhatósághoz bejelentette. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2011. ÉVRE 228 TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Ha Ön 2010-ben a személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét. – A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. évre való választása esetén a 2010. kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített. – Amennyiben a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt. és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. – Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. sz. akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni. sor adata). § (2) . törvény (Eva tv. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le. – A nem egyéni vállalkozói jogállás alapján végzett kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia. akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: – A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy – ezt megszüntetve – a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózást alkalmazza. Mindez a következőket is jelenti: – A családi gazdaságban folytatható kiegészítő tevékenység után továbbra is az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. aki a veszteséget „hozta”.250 bevétele az szja-törvény 6. amelyről kiállított számla. a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. évi bevallás 1053-13-06-os lapjának 505. Ebben az esetben a 1053-13-as bevallási lapok összesítő soraiba kell nullát beírni. A bejelentkezéskor választott adózási mód szerint kell a kiegészítő tevékenység után a jövedelmet megállapítania. 6.) 10. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a 1053-12-es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. ha az egyéni vállalkozói igazolványában fel van tüntetve. de 2010. de a bevallásban nem kell levezetnie. sorában kell szerepeltetni. – A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság 2011. – Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét. vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása 228 2002. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a (1053-13-as) bevallási lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. évi XLIII.

229 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye. május 20-áig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó. illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: – az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie (1053-13-05-ös lap 484. Olvassa el a 12. foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét. évre átjelentkezett az Eva tv. az Szja-törvényben meghatározott időszakon belül.251 (lekötése). jogerősen megtiltotta a 1053-as bevallásában 2011. e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 7. Ez azt jelenti. § (2) . – Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe.tv. akkor az özvegy. – az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül. stb. ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. mivel e tekintetben az Szja-törvény e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. vagy annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie. akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját – mely 16% – vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni. törvény (Szja. ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti. valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. – Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót. amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. átsorolja. Amennyiben az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre. sor). hatálya alá. – Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a 2010. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010. évi CXVII. évben megszűntette meg. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni. örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói 229 1995.) 49/B.

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek. sor) sem érvényesíthető. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Megszűnt” címmel talál segítséget. hogy a bevételeit nem csökkentheti • a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. számú melléklet II. sor „d” oszlopában figyelembe kell venni230: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag.megállapított egészségügyi hozzájárulás. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. az üzlet. • kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. sor). sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. Nem számolható el költségként a megszüntetés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján . sorban).ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét – akkor is. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. a műhely. sorban).a vállalkozói osztalékalap után . pont . kell az adót megfizetnie a 1053-as bevallás benyújtásakor. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. • a gazdasági épület. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értékét. az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. áru. félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. sor). 5. Ha adómegtakarítást tart nyilván. ha a használati jog. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok „d” oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére. 10. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. akkor a bérleti.) Fontos tudnia. sz. a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik (1053-13-05 lap 484. A 1053-13-01 és -13-02-es lapokon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 404. és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. a 1053-13-07-es lapot nem töltheti ki. 230 Szja. a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint.tv. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye (458.252 jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. a „d” oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után. Az előzőekhez hasonlóan. az adókötelezettség meghatározására. akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a (1053-13-05 lap 485. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani).

a foglalkoztatási kedvezményre. amennyiben úgy dönt. végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét. ill. KÖZJEGYZŐI IRODA. a tárgyi eszközök. egy összegben fizeti meg. A bevallás benyújtási határideje 2011. a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából. közjegyzői iroda. valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó. hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. vagy . május 20. – értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt.1. nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében. valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra.és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét. május 20-ig. hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. annak az alapítást. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről. nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. A magánszemély eldöntheti. a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. illetve a tételes kimutatásban feltüntetett. 8.253 8. amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni. nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott – eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek. és azt 2011. az általános szabályok szerint. hogy a leltárban.

sorokhoz fűzött magyarázatot is! 8.231 Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét. olvassa el a 480-483. alábbi előírásait. Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja.254 2. a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. 49/A. évi CXXIII.1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. a nyilvántartott adókülönbözettel. a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti.§ és 29.alkalmazhatja az Szja-tv. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként. pont). a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. végrehajtói iroda tagjaként folytatja.§ 233 A 2011. § (2) – (5) bekezdés 2010. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). Az adóévi kötelezettséget e bevallás. 2011. erre vonatkozó. törvény 21. hogy három egyenlő részletben fizeti meg. közjegyzői iroda. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. 84/E. VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ 232 SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét ügyvédi iroda. évi adókötelezettség megállapításánál a 8.amennyiben az a számára kedvezőbb . Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. sort jelölni! Kérjük. hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. akkor a 1053-13-03 -1053-13-05ös lapok „c” és „d” oszlopait kell kitöltenie. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. pont) állapítja meg a jövedelmét. az első részletet adóévi kötelezettségként. 231 232 Szja-tv.1 pontban leírt szabályok helyett .2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA. január 01-jétől hatályos. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.233 Az egyéni vállalkozó a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal. Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. KÖZJEGYZŐI IRODA. § . akkor a 1053-13-03 . a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében – ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja – a magánszemély választhatja. akkor a 2010. a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. január 01-én hatályos Szja-tv.

234 235 2009. és a 484. ahol a „c” oszlopban szerepeltethet adatot. január 01-én hatályos Szja-tv. és a 486. Amennyiben az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását..237 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve. 481. olvassa el a 461. évi XCIV.. 480-484.a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). évi XLI. Az ügyvéd. törvény az ügyvédekről. sort jelölni! Kérjük. 84/K. tv. évi XI. 1995. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó236. d) nyilvántartott adókülönbözettel (485.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a 1053-13-03 .sor). ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is. valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség után az adó mértékével számított összeg. a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai235 szerint szüneteltetheti. A bevallás 1053-13-03 – 1053-13-05-ös lapok „c” oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. évi LIII. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg.sor). törvény a bírósági végrehajtásról 237 A 2011. Ne felejtse el a 1053-13-01-es lapon a 405. törvény a közjegyzőkről 236 1995. törvény a szabadalmi ügyvivőkről. február 25. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni elektronikus úton . A 8. sorokat. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról. akkor a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. eho) kötelezettségeiről a 1053-as bevalláson kell számot adnia. ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az „Átalakuló” címmel talál segítséget. egyéni szabadalmi ügyvivő.sor). 1991. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is..255 A fenti kötelezettségek. 9. hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet). Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély. évi XXXII. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről 1998. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 234 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja. valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról. b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (484. azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (461. § . évi CXV. A bevallás benyújtásának határideje: 2011. kivéve a 461.sor).1053-13-05-ös lapok „d” oszlopait kell kitöltenie. 1994. annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett.

239 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozó megszüntetheti az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámláját. valamint a tevékenység folytatásához. A szünetelés időszakában az egyéni vállalkozó költséget nem (értékcsökkenési leírást sem) számolhat el. 84/K. és utóbb a tevékenység végzése során felhasznált anyag. § (2) A 2011. § 239 . nem tüntethet fel nyilvántartott adókülönbözetet (511. sor és a 13-07-es lap). hogy a bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli. amelyben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadásait. 57. § 240 Art. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál „Szüneteltető” címmel talál segítséget. akkor az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését be kell jelentenie a vállalkozói tevékenységre tekintettel megnyitott pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézetnek azzal. amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. 57. akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. sor). január 01-én hatályos Szja-tv. az önálló tevékenységből származó jövedelem (10. sor) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. JÖVEDELEM -(NYERESÉG)-MINIMUM 238 Szja-tv. fejlesztési tartalék (432. b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül.241 A szünetelés ideje alatt az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megnyitott bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre242 vonatkozó szabályok szerint adózik. Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. foglalkoztatási kedvezmény (429. és 509. § (4 ) b) pont 242 Szja-tv. 14. sor). korábban költségként még el nem számolt kiadásait. illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben.240 Ha nem szünteti meg.256 e) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét (463.§ (8) 241 Szja-tv.238 Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti. Továbbá a szüneteltetésének befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását megkezdheti. 65. 10.és árukészlet beszerzésére fordított. nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (458. sor). A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre. Az egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a szüneteltetés befejezését követően a tevékenység folytatása előtt – legfeljebb 3 évvel korábban – beszerzett.sor).

a kár tényét tartalmazó. akkor a „c” és „d” oszlopban is levezeti a számításokat. A tevékenységét az előző adóévben vagy az adóévben megkezdő egyéni vállalkozó esetében elemi kárnak a tevékenység egy napjára eső átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének legalább a 15 százaléka minősül. ha a megszűnés szabályai szerinti adózást választja. Jövedelem-(nyereség)minimumnak – a belföldi telephelyhez köthető – a tárgyévi adóalapba beszámító bevételnek az adóévben – a belföldi telephelyhez köthető – az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatások értékével csökkentett részének 2%-át kell tekinteni 454c/d=[421a/b vagy 421c/d* -[(440c/d+(441a/b vagy 441c/d)] x 0. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó. Ad.2 Ki kell számítani az un.02. amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is. Ha alkalmaznia kell jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. amely az egyéni vállalkozó megelőző adóévi bevételének legalább a 15 százalékát eléri. ha ebben az időszakban nem volt bevétele). hogy a tárgyévi egyéni vállalkozásból származó jövedelme alapulvételével megállapított vállalkozói adóalap összege után vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum után (ha erre kötelezett) fizeti meg a vállalkozói személyi jövedelemadót. általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül meg kellett küldenie a telephelye szerint illetékes állami adóhatóság részére. hasonlítási alapot.3 El kell végezni a jövedelem-(nyereség)-minimum levezetését.az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben és/vagy a megelőző adóévben.1 Először meg kell határozni a 1053-13-03-as és 13-04-es lapok sorainál leírtak alapján a módosított vállalkozói adóalapot (453c/d). úgy a következők szerint kell eljárni: A tevékenységét megszüntető (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnő egyéni vállalkozót) egyéni vállalkozó a „d”. azaz a 105315-ös lap benyújtásával. sorban „1”-es vagy „2”-es vagy „3”-as szerepel. pont). Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. Ad. Ebből a szempontból elemi kár az elemi csapás okozta olyan kár. .az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre. akkor a „d” oszlopban. ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (lásd: 8. Ad. Élhet a nyilatkozattételi jogával is. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő és a jövedelem-(nyereség)-minimum számítására kötelezett az egyéni vállalkozó. illetve az egyesített tevékenység esetén a „c” oszlopban vezeti le a számításokat. a tevékenységet özvegyi jogon folytató. Nem kell alkalmazni a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást: . Hasonlítási alap: A bevétel és a bevételt növelő tételek összegéből a költségek levonása után fennmaradó rész [452c/d=(421+425)446]. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal.257 A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt el kell döntenie. .

sorba nullát írt. Kérjük. hogy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után fizeti a vállalkozói személyi jövedelemadót. következő a teendője. június 30-án hatályos törvényi rendelkezések szerint irányadó . Nem mentesíti a számítások elvégzése alól az a körülmény sem. ha a bevétele ugyan magasabb a költségeinél. Ha elvégezte a számításokat.vállalkozói adóalapra vonatkozó rendelkezés általános magyarázatát is. azaz nézze meg. az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. ha külföldön is van telephelye és az adott országgal Magyarország a kettős adóztatás elkerülésére nemzetközi egyezményt kötött. Ha a 452c/d > 454c/d. azaz a 421. *Amennyiben külföldi telephellyel is rendelkezik. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. sorba „5”-öst írjon. A 2010. Amennyiben a fentiek miatt nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség)-minimum számítást. úgy választási lehetősége van eldönteni. Hasonlítsa össze a 452c/d és 454c/d oszlopának összegeit.A 2010. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. adóév első félévére eső . illetve második felére. Dönthet úgy is. azaz a módosított vállalkozói adóalapja nulla. Ekkor ki kell töltenie. a számításokat el kell végeznie. sorba „6”-ost írjon. és 425. ADÓÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE ESŐ . úgy a 1053-13-01-es lapon a 409. január 1-jétől 2010. de korábbi évről (évekről) veszteséget hoz. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Fontos! Ha az adóévben bevétele nem volt. sor c/d oszlopába írt összegből kell kiindulnia a jövedelem(nyereség)-minimum meghatározásánál. hogy a jövedelem(nyereség)-minimumot tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. és csatolnia kell a bevallásához a 1053-15-os Nyilatkozatot. úgy a 453c/d szerinti módosított vállalkozói adóalap után kell a vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetnie. Ha a bevételei és a költségei megegyeznek (vagy a költségek meghaladják a bevételek összegét). olvassa el a 440-441.VÁLLALKOZÓI ADÓALAP ESETÉN A személyi jövedelemadó törvény 2010. az 50 millió forint alatti . 11. pont alatt található.a 2010. Amennyiben a fentiek miatt nem alkalmazza a jövedelem(nyereség)-minimum számítást.258 Így kell eljárni akkor is. A KEDVEZMÉNYES ADÓKULCS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 50 MILLIÓ FORINT ALATTI . Ekkor a 1053-13-01-es lapon a 409. hogy a hasonlítási alap eléri-e a jövedelem-(nyereség)-minimum összegét. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. amit figyelembe vesz a vállalkozói adóalap megállapítása során. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. úgy nem tud jövedelem-(nyereség)-minimumot számítani. akkor a 421. Döntése előtt feltétlenül olvassa el a 11. adóév első. de a kettős adóztatás elkerülésére nincs egyezmény. úgy a 1053-13-01-es lapon a 409-es sorba „4”-est írjon. akik megfelelnek a 2010. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 50 millió forintig 10 %-os adókulcsot alkalmazhatnak azok az adózók. Ha a 452c/d < 454c/d.

259 feltételeknek. július 1-jétől 2010. valamint az átmeneti rendelkezések szerinti vállalkozói adókedvezményt és. december 31-éig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalapra: – 250 millió forintig 10 % az adókulcs. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. akik nem tudják teljesíteni a 10 %-os adókulcs alkalmazásához szükséges feltételeket. a kisvállalkozói adókedvezményt. A 2010. ha a 49/B. települések valamelyikében van – legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalapra vallott be nyugdíj. július 1-je előtti időszakának minden naptári napjára vonatkozóan ténylegesen. illetőleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi.(nyereség) .július 1-je előtti időszakára eső naptári napokkal arányosan a) legalább az átlagos állományi létszám és a minimálbér napi összegének szorzataként meghatározott járulékalap kétszeresére. az egyéni vállalkozói tevékenysége 2010. – 250 millió forint felett 19 % az adókulcs. június 30-áig terjedő időszakra jutó vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részére a 10% mértékű adókulcs alkalmazásának feltételei243: – Ön nem érvényesíti az szja-törvény 13. vagy b) ha székhelye jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek. (ebben az esetben teljesíteni kell a megtakarításra vonatkozó feltételeket is) 19%-kos kulcsot alkalmaznak azok az adózók.sor). július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009. § (4) bekezdés . számú mellékletében szabályozott kisvállalkozások adókedvezményét (a fejlesztési hitel kamatkedvezményét). Bevallásában egyéb adatként közli a nyilvántartott adókülönbözet összegét (1053-1306-os lap 511. 84/A. foglalkoztatottainak havi átlagos létszámadatok számtani átlaga alapján meghatározott átlagos állományi létszáma az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. – – – – 243 Szja-tv. vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot. évi adóalapja) legalább a jövedelem . vagy választása szerint az adóév egészére számítva legalább egy fő és. és Önnel szemben az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megsértése miatt az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. az adóhatóság vagy az egyenlő bánásmód követelményének ellenőrzésére jogosult hatóság jogerős és végrehajtható közigazgatási határozata. és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). vagy az adóévben az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakában és a megelőző adóévben a munkaügyi hatóság. – A 2010. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik].és egészségbiztosítási járulékot. július 1-je előtti időszakában legalább fél fő.minimum összegével egyezik meg [kivéve.

A nyilvántartott adókülönbözet felhasználása – az Szja-törvény adta keretek között – adózó döntése szerint történhet. ha Ön a nyilvántartott összeget csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekinti. a Szerződés 87. július 1-je előtti időszakra eső adóalapjának az 50 millió forintot meg nem haladó részére 10% adót fizethet. Fontos! Bárhogy dönt is Ön. Ha Ön az Szja-törvény 2010. csak meghatározott célokra fordíthatja. a 9% adónak megfelelő összeget. § (16) bekezdés . ha azt kizárólag beruházásra. az adómegtakarítás felhasználására vonatkozó feltételeket még teljesítenie kell. e döntése gazdasági döntés. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint kerül sor. Ekkor csekély összegű (de minimis) támogatás nem vehető igénybe. az EK Szerződés 87. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében beruházási. Az a) pont szerinti esetben. Az adómegtakarítás összegének felhasználása Ön a 10% mértékű kulcs alkalmazása esetén. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a 2010. hogy a 9% adónak megfelelő nyilvántartott adókülönbözetet kizárólag beruházásra. felújításra vagy az előbbiek céljára felvett hitel törlesztésére kívánja fordítani. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. Az erre vonatkozó döntés utóbb nem módosítható. Ennek érdekében a 9% adónak megfelelő összeget köteles nyilvántartásba venni abban az adóévben. hogy azt a kis. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez245) – a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazott és/vagy korábban munkanélküli és/vagy pályakezdő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségként elszámolt kiadására tekintettel.260 A felsorolt feltételeknek együttesen kell megfelelni. így utóbb önellenőrzéssel nem módosítható. december 31-ét követően kezdődött és a foglalkoztatásokra a szja-törvény 49/B. b) Dönthet úgy is. kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló.rendeletben244 foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. hogy az említettek foglalkoztatása 2007. felújításra vagy az előzőek céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. 244 A Bizottság 2008. választhat. évi bevallás benyújtásakor 2011-ben lehet érvényesíteni. felújítási kiadást. a) A vállalkozói adóalap 9% adónak megfelelő adókülönbözet összege a 10% adómértéket tartalmazó adóbevallás benyújtásának adóévében az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – az Ön döntése szerint – az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.általános csoportmentességi . évet kell figyelembe venni). cikkében foglalt támogatásnak minősül. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 245 Szja-tv.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági .és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. 49/B. c) Az elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozónál maradó összeg. így a nyilvántartásba vétel kezdőéveként 2011. feltéve. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. és 88. július 1-jét megelőző szabályai szerint él a 10%-os adómértékkel. amikor érvényesítette a kedvezményes adókulcsot (a 2010. és csak az 50 millió feletti részre kell 19% adót fizetnie.

Ezt a feltételt azzal is teljesítheti. valamint egyedi beruházási és felújítási költségnyilvántartásban rögzített . ha a 0953-as bevallásában legalább a jövedelem246 Szja-tv. Visszafizetési kötelezettség Ha Ön nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezeti ki a nyilvántartásából az összeget. azaz 2010. akkor kivezetheti a nyilvántartásból – a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév bármelyikében – akár több részletben és évenként is – az adóévben az Ön által kizárólag üzemi célt szolgáló. hogy a korábbi szabályok szerint 2009-ben már alkalmazhatták). a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. Ha özvegyi jogon vagy örökösként folytatja tovább az egyéni vállalkozói tevékenységet. évre vonatkozik ez a feltétel. hogy a nyilvántartásból kivezetett összegekkel finanszírozott előbbi célok összhangban vannak a közösségi rendeletek előírásaival. évben csak akkor alkalmazható (függetlenül attól.beruházási. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. ha Ön a nyilvántartott összeget a kis. hogy a 10% mértékű adókulcs 2010. úgy nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. ha Ön – választási lehetőségével élve – a 1053-as adóbevallásában legalább a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. azaz 2009.261 – pénzforgalmi szolgáltatóval kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. A b) és c) pont szerinti esetekben. felújítási kiadások miatt fennálló kötelezettsége csökkentésére tekintettel. ha egyebekben megfelel a tevékenységet folytató a feltételeknek. évben Ön még nem volt egyéni vállalkozó. Figyelem! További fontos tudnivaló a kedvezményes kulcs alkalmazásához. a 6 vagy 9 %-os kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket az eva hatálya alatt is alkalmaznia kell. Amennyiben az adóévet megelőző évben. tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében – alapnyilvántartásban.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekinti. évről szóló adóbevallásnál már célszerű volt figyelembe venni. és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. Ha a lekötést követően áttér az Eva törvény hatálya alá. Az Ön vállalkozói adóalapjának el kellett érnie 2010. akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót. 49/B. § (16) bekezdés . feltéve. Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. felújítási kiadásokra tekintettel (ide nem értve az olyan beruházási. vagy ha elsődleges mezőgazdasági termelést is végző egyéni vállalkozó. évben a jövedelem-(nyereség)-minimumot. mivel az egyéni vállalkozói jogállása nem szűnik meg. amelyet a nyilvántartott fejlesztési tartalékból fedez246) – pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) az előbbiekben említett beruházási. felújítási kiadást. A 2009. csak az adóévre. év első félévében és/vagy 2009.

12. illetve az örökös. Ügyelni kell arra. amelyet az elhunyt egyéni vállalkozó a halálát megelőzően számolt el költségként. ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁS ESETÉN Az előzőekben leírt rendelkezésétől eltérően. az elhunyt magánszemély kifizetői. valamint a nyilvántartásból történő kivezetés alapjául szolgáló kiadások teljesítésének időpontja és összege. az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét összegét – az Szja-törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az özvegy. hogy az özvegy. a tevékenysége megkezdésének évében és az azt követő évben. Ezt a feltételt nem kell teljesítenie Önnek. illetve az örökös a tevékenység folytatásának szándékát 90 napon belül bejelentse az állami adóhatóságnak. (8). figyelembe veszi a vállalkozói adóalap és vállalkozói osztalékalap. hogy a vállalkozói adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség)-minimum nagyságát. Az elhunyt egyéni vállalkozó által az adóévben költségként elszámolt vállalkozói kivét. 49/A. vagy ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta.1 AZ VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ Ha az egyéni vállalkozó e tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja. elhatárolt veszteség kizárólag az özvegyet. ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott. Ennek feltétele. elszámolt vállalkozói költség. vagy a nyilvántartásból történő kivezetés miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege. Ebben az esetben tehát. igénybe vett kedvezmény. a nyilvántartott és a nyilvántartásból kivezetett összeg. a kötelezettség keletkezésének időpontja. ilyenkor is kizárólag az elhunyt által megszerzett önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Ugyanakkor. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ÖZVEGYI JOGON VAGY ÖRÖKÖSKÉNT TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK EGYÉNI FOLYTATÁSA 247 12. sorában figyelembe venni azt a részt. 12. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását. hogy az elhunyt által megfizetett adóelőleget is az elhunyt adókötelezettségének megállapításánál számítsák be. a vállalkozói kivét összegéből nem kell a 1053-as bevallás 11.2 AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ EGYESÍTETT TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK. munkáltatói minőségében keletkezett adókötelezettségének teljesítésére is érteni kell. valamint az e jövedelmeket terhelő adó összegének megállapításánál. (9) bekezdés .262 minimumnak megfelelő adóalapot vallott be. Önnek külön nyilvántartást kell vezetnie oly módon. Ezen összeg után az adóhivatal állapítja meg a végleges adót az elhunyt magánszemélynél. feltéve. § (7). ha az özvegy vagy az örökös egyébként már 247 Szja-tv. az örököst illeti. hogy az adóévben az elhunyt egyéni vállalkozó által megszerzett vállalkozói bevétel. hogy abból megállapítható legyen a nyilvántartásba vétel/nyilvántartásból történő kivezetés időpontja. akkor – az egyéni vállalkozó tevékenységét folyamatosnak tekintve – továbbra is úgy kell eljárni.

§ (2) . az adót a bevallásra nyitva álló határidőig megfizeti. 3. a vállalkozói osztalékalapot. átalányadó. Feltétlenül ki kell töltenie ezt a sort. Tehát. Az egyesített tevékenységre értelemszerűen irányadóak az alkalmazott adózási módról a választott adózási módra történő áttérés esetére és az adózási mód alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezések. és az elhunyt tőle eltérő adózási mód szerint adózott. Sorszám 2 3 4 5 6 7 8 Egyesített tevékenység adózási módja átalányadó átalányadó vállalkozói szja eva átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja Elhunyt tevékenység adózási módja vállalkozói szja átalányadó átalányadó eva eva eva vállalkozói szja Egyesített tevékenység előtti adózási módja átalányadó vállalkozói szja vállalkozói szja vállalkozói szja átalányadó vállalkozói szja átalányadó 248 Eva tv. Az állami adóhatósághoz bejelentett. az egyesített tevékenység adózási módjának választására. illetve a tevékenységet tovább folytató egyéni vállalkozó özvegy vagy örökös. Eltérő szabály vonatkozik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaira. egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként) kíván adózni a folytatott egyesített tevékenység után. Ebben az esetben a nem választott adózási móddal folytatott tevékenységre az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az elhalálozás napjára vonatkozóan az szja-törvény rendelkezései szerint. a tevékenység folytatás szándékának bejelentésén túl. a 412. Ha az elhunyt egyéni vállalkozó az eva alanya volt. sorba 1est kell beírni. Ha azonos adózási mód szerint adózott – az eva-t kivéve – az elhunyt egyéni vállalkozó. hogy mely adózási előírás szerint (vállalkozói személyi jövedelemadó. mert csak így tudja az állami adóhatóság a bevalláson belül az adózási mód szerinti levezetést programmal támogatni. vagy az átalányadóban meghatározott jövedelmet és azokat az adóévre vonatkozó adóbevallásban (jelen esetben. a 1053-as bevallásban) bevallja. egyesített tevékenység adózási módjával kapcsolatos nyilatkozat a 1053-13-02-es lap 412. megállapítja a vállalkozói adóalapot. de a tevékenység megszüntetésére irányadó előírások figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a kötelezettségeket.263 egyéni vállalkozó. az eva alapja utáni adót az elhunyt vállalkozónál az állami adóhatóság állapítja meg248. hogy mely adózási mód szerint folytatja az özvegy vagy az örökös egyéni vállalkozó az egyesített tevékenységet. sorában található. függetlenül attól. a vállalkozói személyi jövedelemadót. a vállalkozói osztalékalap utáni adót. A következő esetek lehetségesek az eltérő adózást követően. ugyanezen 90 napon belül bejelenthette – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelt – azt is.

hogy az elhunyt előző évi (0953-13-06-os lap 505. december 31. sorban. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania és szerepeltetnie kell. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. akkor Ön. ha év közben nem szünteti meg a tevékenységét. sor) bevallásában feltüntetett összeget is figyelembe venni az 505. egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. Az átalányadóban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania és a saját készletértékével együtt kell számításba vennie. . Ne felejtse el. -04. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét. és szerepeltetnie kell. Ha 3-as a jelölés. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. A 13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja az elhalálozás napja. de jelenleg Ön az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. sorban. -05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. A bevallási időszakra vonatkozóan. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenység kötelezettségének megállapítására. és a saját elhatárolt vesztesége 20%-val együtt vegye figyelembe a 1053-13-04-es lap 467. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét is ki kell számítania az elhunyt vállalkozói személyi jövedelemadó adatai alapján. Ha 2-es a jelölés. -04. osztalékadójának alapját. az elhunyt által alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre. január 1. hogy az elhunyt a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. december 31. A bevallási időszakra vonatkozóan egészségügyi hozzájárulás kötelezettséget is számolni kell. de jelenleg az egyesített tevékenységre az átalányadózás szabályai szerint adózik. az 505.264 9 10 eva eva vállalkozói szja átalányadó eva eva A választástól függően.. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. Ebben az esetben a 1053-13-03. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. hogy az Ön a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. Tekintettel arra. hogy meg tudja állapítani (ki tudja számítani) az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből annak 20%át. akkor Ön. míg záró napja. sorában csökkentő tételként. a következőkre kell figyelni a bevallás kitöltésekor. sor kitöltésénél. A bevallási időszak záró napja. Tekintettel arra. Fontos! Az átalányadózás feltételeinek az egyesített tevékenység esetén is meg kell felelni. Szintén szüksége van az elhunyt előző évi bevallására és irataira ahhoz. valamint adóját a 1053-13-03. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. 2010. 2010. melyet az átalányozás időszaka alatt évente elszámoltnak kell tekintenie. az 505. Az Ön készleteinek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania az elhalálozás napjára.

A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell a 422. Ha 6-os a jelölés. sorában szerepeltetnie kell minden olyan Önt. 2010. akkor Ön. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpontja megelőzi az eva alanyiság kezdő időpontját. sorában szereplő) készletértéket is szerepeltetnie kell az 505. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás helyett. december 31. december 31. A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania az elhalálozás napjára. melyet a 424. akkor Ön. az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. Ebben az esetben a 105313-03. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott adózási módot választotta. 2010. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. . sorban.265 Ha a jelölés 4-es. míg záró időpontja. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. -04. ameddig az eva hatálya alá tartozik. az Ön által eredetileg alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. -04. hogy az elhunyt által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. -04. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. ha Ön év közben nem szünteti meg a tevékenységét. Ha a jelölés 5-ös. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Az átalányban megállapított jövedelem levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. Az 505. hogy Ön nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. azaz bevételnek kell tekintenie és a 1053-13-03-as lap 422. január 1. az elhunyt adózási módszerét az egyszerűsített vállalkozói adózást választotta az egyesített tevékenységre. Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti saját vállalkozói jövedelmét. január 1. Ekkor a 1053-13-03. amíg az átalány hatálya alá tartozik. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét se felejtse el feltüntetni.. A 1053-13-03-as lapon a bevallási időszak záró napja. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadó módszerét választotta az egyesített tevékenységre is. Fontos! Ne felejtse el. Ebben az esetben a 1053-13-03. -05 lapokon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani a vállalkozói jövedelmet. míg záró időpontja. sorban mindaddig. Ezt a szabályt mindaddig alkalmaznia kell. Ha 7-es a jelölés. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. akkor Ön. Az elhunyt egyszerűsített vállalkozói adóját az állami adóhatóság állapítja meg! Fontos! A bevallása kitöltésekor legyen figyelemmel arra. hogy az eva hatálya alá történő átlépéskor meglévő kintlévőségeit még a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint kell figyelembe vennie. amelyről kiállított számla.. az elhalálozás napja. hogy az elhunyt által az eva hatálya alatt nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Az elhunyt átalányban megállapított jövedelmének levezetésére a 1053-13-06-os lap szolgál. sorban. sorban. december 31. 2010.

feltéve. sorában szereplő) készletérték bevételnek minősül. melyet a 424. 01. sorban. vagy tevékenységét szüneteltette és az adóéven belül újra folytatta. az Ön által eredetileg alkalmazott átalányadózás helyett. hogy az Ön által nyilvántartott (0953-13-06-os lap 505. valamint . A 105313-06-as lapon a bevallási időszak záró időpontja ebben az esetben is az elhalálozás napja. az elhunyt által alkalmazott vállalkozói személyi jövedelemadózás módszerét választotta az egyesített tevékenységre. a „c” oszlopban szerepeltetnie kell. Ebben az esetben a 1053-13-06-os lapon Önnek le kell vezetni és meg kell állapítani az egyesítés előtti átalányban megállapított jövedelem összegét. Ebben az esetben a bevallási időszak kezdő napja – feltéve. napig tart. akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem. 13. hogy az adóév folyamán nem kezdett új vállalkozói tevékenységet (1053-13-01es lap 404. A 1053-13-03-as lap kitöltése Mielőtt a bevallása kitöltéséhez hozzákezdene. jelölje meg a bevallási időszakot az erre szolgáló helyen. sora kitöltött). míg záró napja. akkor Ön. 05 lapokon most Önnek kell levezetni és megállapítani. vagy 405. mert e nélkül a bevallása hibás lesz! A bevallási időszak 2010. hogy az elhunyt nem év közben kezdte meg tevékenységét – 2010. A bevallási időszak kezdő napja – feltéve. Ha a jelölés 9-es vagy 10-es. – egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén a szüneteltetés kezdő időpontját megelőző napig tart. valamint adóját a 1053-13-03. feltéve. kérjük. vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének napjától kezdődik és: – éves bevallás esetén 2010. Fontos! Ne felejtse el kiszámítani és a bevallás 505. 2010. akkor Ön az egyesített tevékenységre az Ön által alkalmazott egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adózási módot választotta. az elhalálozása napja lesz. – a tevékenység megszüntetése esetén a megszűnés napjáig tart. pontban leírtak szerint kell a bevallási időszakot meghatározni. Az elhunyt vállalkozói adóalapját. hogy az adóév folyamán tevékenységét nem kezdte újra (1053-13-01-es 406. december 31. 31. VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA A 1053-13-as lapokon a kétféle adózási módszer. napjától. ha év közben Ön nem szünteti meg az egyesített a tevékenységét.. 12. 01. sorában feltüntetni az elhunyt tevékenységével kapcsolatosan megállapított készletértéket is. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette és adóéven belül új tevékenységet kezdett. hogy nem év közben kezdte meg tevékenységét az elhunyt vállalkozó – 2010. csak a 1053-13-01 és 02-es lapon tett nyilatkozat szerint alkalmazható. Fontos! A bevételei meghatározásakor legyen figyelemmel arra.. Az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi vagy örökösi jogon történő folytatása esetén a 12. -04. míg záró időpontja. január 1. január 1.266 Ha 8-as a jelölés. osztalékadójának alapját. sora kitöltött).

Bevételnek minősülnek különösen az Szja-tv. hogy azt végleges támogatásként vagy visszafizetési kötelezettség mellett folyósították. a támogatás révén megszerzett bevételével szemben csak olyan kiadás alapján számolhat el költséget.valamely ok miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie. 01. amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költség(ek) – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével. 10. Bevételek250 A 2010. 49/B. a visszafizetés összegével annak az adóévnek a bevételét kell csökkentenie. évi CXV. § 28. Támogatások elszámolása A támogatások kezelésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések. bevallási időszakként 2010. Ha a támogatással összefüggő adókötelezettséget .a 2003. a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni. Ha a 2009.§ (19)249 bekezdésének átmeneti szabálya szerint – 2010. 10. 3. (vagy a tevékenység kezdő) napjától a megszűnés napjáig tartó időszakot tüntesse fel. §. sz. akkor azt a részt. 38.) Ha egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette évközben és a szünetelés időtartama alatt megszűntette a tevékenységét. amelynek a támogatás felhasználásával történő teljesítését a jogszabály.§ (3) . 49/B. számú mellékletében meghatározottak. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kapott támogatás esetén . december 31-éig egyéni cégként működő egyéni vállalkozó – az új Evtv. melléklet Szja-tv. Amennyiben az egységes területalapú támogatást köteles lesz visszafizetni.253 Az előre folyósított támogatás összegéből az adóévben az az összeg minősül bevételnek. pont 252 Szja-tv. 253 Szja-tv. (Bevallási időszak a teljes adóév. tv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv.267 a tájékoztató adatok megállapításakor a 1053-13-as bevallási lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. 3. a visszafizetés évében levonhatja a bevételéből. 17. § (1) bekezdés. évi adóalapba beszámító bevétel 421. amelyet a visszafizetendő összegből bevételként már elszámolt. amely évben a visszafizetés megtörtént. Az egységes területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatás a személyi jövedelemadó törvény alkalmazásában nem tekinthető a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. sz. illetve a nemzetközi szerződés lehetővé teszi. 4. sor: Ebben a sorban az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan az adóévben elért (kézhez vett vagy jóváírt) bevételét kell szerepeltetnie. Amennyiben jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján vissza nem térítendő támogatást kapott.) Szja-tv. 249 250 251 2009.252 A támogatás címén folyósított összeg kezelését az is befolyásolja. 2. a bevallási időszak záró napjaként az egyéni vállalkozói adószám megszűnésének napját tüntesse fel. január 01-jétől az egyéni cégekre vonatkozó új szabályozás szerint tovább működik. 01. melléklet III. Az egységes területalapú támogatás251 összegét. §.

ha azt korábban még nem vették használatba és az üzembe helyezésre kiemelt térségben. január elsejét követően 250 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatása esetén a tárgyi eszköz üzembe helyezésére a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében került sor. melynek a beszerzési árát egy összegben költségként elszámolta és ez az átadás a beszerzés időpontját követő 1 éven belül történt. vagyoni értékű jogot idegenít el. hogy ilyen esetben a nyilvántartásba vett beruházási költséget lehet figyelembe venni az értékesítéskor a költségek között. (Egyes tárgyi eszközök beszerzési árának egy összegben történő elszámolására csak akkor volt mód. január 1-je előtt előre folyósított. értékcsökkenési leírás elszámolható. de 3 éven belül történt. vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás sem számolható el költségként. a támogatás összegét meghaladó kiadás tekintetében költség. január 1-jét követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak csak az minősül. akkor az ebből származó jövedelem adózására az ingó. Ebben az esetben a visszafizetés miatti késedelmi kamat. bevételként elszámolt támogatást köteles lesz egészben vagy részben visszafizetni. vagy azt követően utólag. illetőleg ezek szokásos piaci értéke. vagy ha azt természetbeni juttatás címén nyújtotta. anyag. amelyet nem kizárólag üzleti célból használt. de az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszközök. az ingatlan. félkész termék értékesítésekor kapott ellenérték. ha 2 éven túl. akkor a beszerzési érték 33%-át kell a bevételéhez hozzáadnia. 254 Szja-tv. akkor a költségként el nem ismert kiadásokra (személyes vagy családi szükségletre) felhasznált támogatás összege az adóévben megszerzett bevételnek minősül. A bevételét e címen nem kell megnövelnie 3 éven túli átadás esetén. vállalkozói övezetben került sor. Amennyiben a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra. ha ez utóbbi a több. Ha a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. pont . a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.268 Amennyiben az előre folyósított támogatás összege költségnek nem minősülő kiadás fedezetére is szolgál. értékcsökkenési leírás. amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült. 3. igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. nem anyagi javak eladási ára is azzal. ingatlant. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközt adott át ellenérték nélkül 2010-ben. de 2 éven belül történt. 2008.254 A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg. előállítási költségét bármelyik évben költségként elszámolta vagy értékcsökkenési leírást számolt el. kizárólag cél szerinti támogatásból történt. § 42. Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló.) Bevételnek minősül a kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi eszközt is –. valamint akkor. amennyiben azok beszerzési. akkor a beszerzési értéket teljes egészében bevételként kell figyelembe vennie. ekkor azonban a támogatás cél szerinti felhasználásának megfelelően teljesített kiadás alapján sem számolható el költség. késedelmi pótlék. a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni. akkor a beszerzési érték 66%át. nem anyagi javak. Amennyiben az átadás a beszerzést követő 1 éven túl. amennyiben a támogatás bevételként történő elszámolása a visszafizetés adóévét megelőzi. illetve 2006. akkor a már elszámolt bevétel tekintetében az önellenőrzésre irányadó szabályok szerint kell eljárni. ha a tárgyi eszköz beszerzési árának forrása bevételnek számító. Bevételekre vonatkozó további szabályok Ha Ön olyan 100 ezer Ft-nál magasabb egyedi értékű. Ha olyan ingó vagyontárgyat.

az iroda és az egyéb – kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt. december 31-ig hatályos előírások alkalmazásával lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeggel. valamint az ingatlan. § 21. ha az értékesítést megelőzően az a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgált. az egyéni vállalkozói tevékenység keretében átruházott ingatlanból. a műhely. tv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt. amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani). pont b és d alpont 258 1991. az üzlet. Ezt az összeget a 1053-08-01-es lap 258. amelyet az átruházásra tekintettel az egyéni vállalkozó megszerez. § (1) bekezdés Szja-tv. 62. Személygépkocsi értékesítése esetén az ingó vagyontárgy értékesítésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat (163.ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összege – akkor is. Nem bevétel a személygépkocsi értékesítésekor kapott ellenérték összege még akkor sem. § (1) bekezdés .256 Ha a 2010. áru. más hasonló okiratban meghatározott értéke255. a vagyoni értékű jog gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén. sz. • a gazdasági épület. évi IV. ha azt az egyéni vállalkozói 255 256 Szja-tv.269 Bevételnek minősül minden olyan. • a tárgyi eszközök – ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is – leltári értéke. átruházott (véglegesen átengedett). ha egyébként ez a kötelezettség az ingatlan. vagyoni értékű jog átruházásából) származó ellenérték. 61. sor „b” oszlopából kell átírnia a 421. félkész és késztermék) leltári értéke (a leltár szerinti értéket az Szja-tv. vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásából következik.) 25. Ilyennek minősül különösen az eladási ár. ha az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap időtartamig egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységet. megnövelve a 2007. a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. Az Flt258 alapján folyósított álláskeresési járadék összege. vagyoni értékű jog visszterhes alapításából. Tevékenység megszüntetése A tevékenység megszüntetésekor bevételnek minősül: • a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag. és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 5. A táppénz257 címén folyósított összeg adózás szempontjából bérnek minősül (1053-A lap 4. akkor e bevétele után a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. szintén bér jövedelemnek tekintendő. § (7) bekezdés 257 Szja-tv. és/vagy a 1053-08-02-es lap 280. a vagyontárgynak a társasági szerződésben. megszüntetett ilyen jogból (a továbbiakban: ingatlan. sorba. 3. sor) kell alkalmazni. melyet az egyéb feltételek megléte esetén akkor folyósítanak. sora). évben a kifizetőnek tett nyilatkozatában valamely bevételére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogosulatlanul választotta. amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása nem minősül rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységnek.

illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében a ba) szerinti összeg 365-öd része és az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak szorzata. munkaviszony jellegű jogviszonyban. továbbá személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban végzett munkát. ha a használati jog. 49/B. § (1) bekezdés Vállalkozói útmutató 12. sor: Ha a 2009. (Ha ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert. munkaviszonyban töltött naptári napok összegével. a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság. 49/B. Bevételt növelő tételek259 Eva hatálya alá történő átlépés miatt figyelembe vett további bevétel 422. 259 260 261 Szja-tv. évben az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor átalányadózást alkalmazott. b) a havi minimálbér évesített összege: ba) a havi minimálbér tizenkétszerese. Átalányadózás hatálya alóli áttérés miatt további bevétel 424. sor260: Amennyiben 2010. aki az egyéni vállalkozónál történő alkalmazását megelőzően az egyéni vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban. amelyről kiállított számla. évre áttért a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra. illetőleg megszüntető egyéni vállalkozó esetében az adóévben fennálló tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával két tizedesre kerekítve kell meghatározni azzal. december 20-áig első ízben jelentkezett be az eva hatálya alá.270 tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg –. § (5) bekezdés 263 Szja-tv. bevételnek kell tekintenie minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket. sor: Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által foglalkoztatottak adóévet megelőző adóévi átlagos állományi létszámának az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és a megelőző adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeg 1. egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az eva alanyiság első adóévét. § (8) bekezdése alapján jelentkezett261 be az eva hatálya alá. § (19) bekezdés . a betegség miatti 30 napon túli keresőképtelenség.262 {Az adóévi átlagos állományi létszámot a munkavállalók által az adóévben. 49/B.) 17.2-szerese. Foglalkoztatottak számának csökkenése miatt további bevétel 423. hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni aa) azt a munkavállalót. bb) a tevékenységét megkezdő.2.2-szerese. ab) a szülési szabadság. és 8 pontjában találhatók. pont 262 Szja-tv. egyszerűsített számla szerinti bevételét. ha az Szja-tv. illetőleg akkor is. 49/A. vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. illetőleg az Szja-tv. § (8) bekezdésében biztosított áttérésig kiállított számla. 49/A. majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet megkezdő. a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni. törvény (Eva tv. majd a 2010. a büntetés-végrehajtás naptári napjainak számát. akkor a bérleti.263} A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. évi XLIII.) Az egyéni vállalkozó tevékenységének megszűntetéséhez kapcsolódó szabályok az útmutató 7. § (4)-(5) bekezdés 2002. az egyéb feltételek megléte esetén 1. de legfeljebb a korábban érvényesített összes foglalkoztatási kedvezmény összegének.

§ 43. E kedvezmények összegét a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjaival nem oszthatja meg a jövedelemszámítás során. sor: Ebben a sorban összegezze a 422-424. sor: A legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén személyenként. Foglalkoztatásra tekintettel levonható társadalombiztosítási járulék267 428. de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (73 500 Ft) csökkentheti a bevételét. feltéve. hogy az adóév végén 264 265 Szja-tv. E sor „b” oszlopába a „c” oszlop összegéből a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló és a szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatására tekintettel levonható összeget írja be. a létszámnövekedésre tekintettel269 429. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények)264 Ha Ön olyan családi gazdálkodó. az adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartott – a megszűnés szabályai szerint kiszámított – készlet leltári értékét is. E sorok kedvezményeit az őstermelésből származó bevételéből vonja le. § (6) bekezdés g) pont . sor: Az adóév első napján 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a létszámnövekedésre tekintettel csökkentheti a bevételét az adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát meghaladó érték és az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének szorzataként meghatározott összeggel. A kedvezmény összegét a 428. illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy alkalmazottként történő foglalkoztatása ideje alatt. sor „c” oszlopába írja be. sor: A sikeres szakmai vizsgát tett és folyamatosan tovább foglalkoztatott volt szakképző iskolai tanuló. § (6) bekezdés a) pont 266 Szja-tv. akit egyéni vállalkozói igazolvány alapján vettek nyilvántartásba a családi gazdaság bejegyzésekor és csak őstermelői bevétele van. és a 433. továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló. § (6) bekezdés Szja-tv. ha a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi a gyakorlati képzést. minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 12%-ával (8 820 Ft) csökkentheti a bevételét. havonta az ilyen alkalmazottnak fizetett bérrel. 49/B. Foglalkoztatási kedvezmény. valamint a korábban munkanélküli268. de legfeljebb 12 hónapon át e személyek után befizetett társadalombiztosítási járulék összegével a bevételét csökkentheti amellett. amelyet az átalányadózásra való áttéréskor kellett kiszámítania (0953-13-06-os lap 505. sorban) elszámolható. 49/B. Szakképző iskolai tanuló után igénybe vehető kedvezmény265 426. hogy ez az összeg költségként is (a 444. § (6) bekezdés b) pont 268 Szja-tv. § (6) bekezdés a) pont 267 Szja-tv. 49/B. 49/B. pont 269 Szja-tv. 49/B. 3. sorokba írt bevételt növelő összegeket. sor). Megváltozott munkaképességű alkalmazott után igénybe vehető kedvezmény266 427. akkor egyéni vállalkozói bevétel hiányában a 426–428. sorokat ne töltse ki. sor: A szakképző iskolai tanulóval kötött – jogszabályban meghatározott – tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával (17 640 Ft).271 akkor a bevételének részeként kell számításba venni. Bevételt növelő tételek összesen 425.

sor: Csökkentheti a bevételét fejlesztési tartalék címén. A tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó esetében az adóévi átlagos állományi létszám és a tevékenység kezdő időpontjában érvényes havi minimálbér és az adóévi átlagos állományi létszám az irányadó. Átalakuló Aki a egyéni cég alapítása miatt a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól átkerül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá.273 Ebbe a sorba az 521. Kisvállalkozói kedvezmény272 431. Az alapkutatás. az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. vagy az szja-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybe vételével teljesítette. sor: Csökkenthető a bevétel az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás. valamint a 1053-13-05-ös lapot. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy más egyéni vállalkozótól közvetve vagy közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján felmerült kiadások esetében. alkalmazott kutatás. az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés271 folytatása érdekében felmerült kiadásból az adóévben költségként elszámolt összeggel. § (6) bekezdés f) pont . vagy – választás szerint – a kísérleti fejlesztésre fordított beruházási költség alapján állományba vett nem anyagi jószágra az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegével. feltéve. 49/B. Az az egyéni vállalkozó. 3. A fejlesztési tartalék összege után érvényesített kedvezmény274 432. § 66-68. 49/B. sor adata) meghaladó részénél. § (6) bekezdés d) pont 273 Szja-tv. és olvassa el az azokhoz fűzött magyarázatot! A kisvállalkozói kedvezmény nem lehet több a vállalkozói bevételnek (421. sorait. aki felsőoktatási intézménnyel. külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől. amelynek a 10 és/vagy 19%-os adókulccsal számított értéke.272 nincs köztartozása. sor: Mielőtt ezt a sort kitöltené. Az előzőek nem alkalmazhatók a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű adózótól. § (6) bekezdés c) pont Szja-tv. 49/B. sorban szereplő összeget kell átírnia. § (12) bekezdés 274 Szja-tv. hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól. azt ez a kedvezmény is megilleti a jövedelem számításakor. sor adata) a vállalkozói költséget (446. alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést. töltse ki a 1053-13-07-es bevallási lap 512–521. legfeljebb az adóévben megszerzett vállalkozói 270 271 272 Szja-tv. a Magyar Tudományos Akadémiával. kutatóhellyel (ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezetét is) írásban kötött szerződés alapján az egyéni vállalkozó saját tevékenységi körében közösen végzett alapkutatást. hogy az elszámolás nem támogatásból származó bevétellel szemben történt és a szolgáltatást nyújtó nyilatkozik arról. kísérleti fejlesztés kedvezménye270 430. 49/B. A megállapított összeg 10 és/vagy 19%-nyi adóval számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. pont Szja-tv. továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézettel. az előzőekben meghatározott összeg háromszorosát (de legfeljebb 50 millió Ft-ot) veheti figyelembe. az e sor „b” oszlopában tájékoztató adatként feltüntetett összeg.

a kiadás megnevezését. Többféle vállalkozói tevékenység esetén az elismert költségeket is együttesen kell elszámolni. a kezdés évében a költségek között elszámolhatók. § (21) bekezdése szerint nyilvántartott összeg. akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas. Ebbe a sorba. Egyébként a kiadás igazolására kizárólag az a bizonylat alkalmas. valamint a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kiadások. sor: Ebbe a sorba a bevételt növelő és csökkentő tételekkel módosított bevételét írja be (a 421. a szüneteltetés befejezését követően a költségek között elszámolhatók.273 bevétel(ek) összegéből az adóévben elszámolt vállalkozói költségek összegét meghaladó rész 50%-a. sor összegét meghaladó része vagy nulla). sor: Ebben a sorban a bevételt csökkentő tételeket összesítse (a 426–432. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. összegét és pénznemét) is. sz. Külön szabály vonatkozik a kezdő és a tevékenységét szüneteltető vállalkozóra. A tevékenység megkezdését megelőzően legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. § (3) bekezdés. amely megfelel az Szja-tv. valamint a tevékenység folytatásához. sorba írt összeg levonása utáni rész 50%-a. A tevékenység folytatása előtt legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és utóbb e tevékenység végzése során felhasznált anyag. de legfeljebb adóévenként 500 millió forint. Nem vehető figyelembe itt. a 421. sorok együttes összegének a 433. sor összegéből a 446. 10.) Átalakuló – Tevékenységét megszüntető A fejlesztés tartalék címén nyilvántartott összeggel a bevallás kitöltésekor a „d” oszlopban. folytathatóságához szükséges (ideértve a szünetelés időszakában elkerülhetetlen) egyéb kiadások. címét. amelynek értékesítője. §-ában foglaltaknak és tartalmazza a költség összegének megállapításához szükséges valamennyi adatot (így például az eladó és a vevő nevét. (Amennyiben a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeget az adóévet követően tárgyi eszköz beszerzésére fordítja. korábban költségként még el nem számolt kiadások. Bevételt csökkentő tételek (kedvezmények) összesen 433. akkor a beszerzési árnak azt a részét számolhatja el a költségei között értékcsökkenési leírás címén.és árukészlet beszerzésére fordított.és árukészlet beszerzésére fordított. Bevétel a növelő és csökkentő tételek (kedvezmények) levonása után 434. 275 Szja-tv. Költségek275 Amennyiben olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni. és 425. melléklet . illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett. 4. de legfeljebb 500 millió Ft írható be. nem anyagi javak esetében az értékcsökkenési leírás elszámolása megkezdhető. a 49/B.) sorokba írt adatok együttes összege). 4. és 11. amely a nyilvántartásból kivezetett összeget meghaladja. valamint a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök. korábban költségként még el nem számolt kiadások. csak az egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá áttérő egyéni vállalkozó csökkentheti a bevételét.

Az adóévben felvett kivét összege után – a göngyölítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – negyedévente adóelőleget kellett fizetnie. A vállalkozói szerződés alapján elért bevétele után ekho-t fizető egyéni vállalkozó magánszemély az Szja-törvény költség elszámolására vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazhatja. Ezt az összeget kell a 1053-A bevallási lap 11. akkor az egyéni vállalkozói bevétellel szemben elszámolható költségek aránya (10 m/15m) 67%. 16. soraiban kell számot adnia. a „c” oszlopba pedig az örökhagyó által felvett. hogy az adóévben felmerült vállalkozói költségeit (az értékcsökkenési leírást is ideértve) olyan arányban számolhatja el. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg. Olyan esetben.) Vállalkozói kivét 435. melyről a negyedéves vállalkozói személyi jövedelem adóelőleg kötelezettségével együtt a 1053-C bevallási lap 70– 73. örökösi jogon való folytatása során. amelyet Ön vett fel az egyéni vállalkozói tevékenység özvegyi. Ügyeljen arra. A vállalkozói kivét az összevont adóalapba tartozó jövedelmek körébe tartozik.: Az ekho-val adózott bevétel 5 millió. hogy a 1053A bevallási lap 11. ha a törvény másként nem rendelkezik – a mindkét tevékenységgel összefüggő (fel nem osztható) költségeket a bevételek arányában kell megosztani. sor „b” oszlopába az örökhagyó által felvett kivét összegét.274 Több önálló tevékenységhez használt tárgyi eszköz. hogy melyik tevékenységének bevételével szemben számolja el az érvényesíthető költségeket. családi gazdaságban). sor a) oszlopába is beírnia. [A „c” oszlop összegéből vonja le a „b” oszlopba írt összeget és a maradékot kell a 1053-A bevallási lap 11. (Pl. az egyéni vállalkozás bevétele 10 millió. sor „a” oszlopában szerepeltetni.] Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 276 277 Szja-tv. és a saját kivét együttes összegét írja be. § (4) bekezdés Szja-tv. és az adóalap-kiegészítés összegével277 (27%-kal) növelten kell az összevont adóalap megállapításakor figyelembe venni. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat (pl. sor276: Ebben a sorban. amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít (vállalkozói bevétel az ellenérték). nem anyagi javak esetében (pl. A költségek (ide értve az értékcsökkenési leírást is a teljes leírásig) nem oszthatók meg a különböző tevékenységek bevételei között. Vállalkozói kivét esetében a bevétel megszerzésének időpontja a költség elszámolásának a napja. § . ha Ön özvegyi vagy örökösi jogon vált 2010-ben egyéni vállalkozóvá. a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül. őstermelés/egyéni vállalkozás) választhat. bérbeadás/egyéni vállalkozás. akkor – az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értéke. sorába csak azt az összeget vegye figyelembe. – egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenység együttes folytatása esetén a két tevékenység folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania. 29. amilyen arányt a vállalkozói bevétele és a jogszerűen figyelembe vett ekho-alap adóévi együttes összegében a vállalkozói bevétel képvisel. akkor a 435. a vállalkozói kivét összegét szerepeltesse.

január 31-én hatályos III./2. Amennyiben a támogatás összegét bevételként kell figyelembe vennie. melyet az eva adóalanyiságot megelőző adóév utolsó napjára – az Szja-törvény szerinti nyilvántartás alapján – kimutatott beruházási költséget meghaladja. A részletes vagyonleltárban kimutatott beruházási költségnek azt a részét. jármű – kivéve a személygépkocsit – esetén egy évben. berendezés. amelyet vállalkozói tevékenysége keretében fog használni. az Szja-törvény alapján elszámoltnak kell tekinteni. ezen belül is az eszköz(ök) nyilvántartási értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet. Amennyiben az eva hatálya alól visszatér a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá. amikor gépjárművel kapcsolatos. akkor a támogatásból vásárolt kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz beszerzési ára az üzembe helyezés évében a támogatás mértékéig egy összegben. pontja alapján megkezdett értékcsökkenési leírást – ha annak a rendelkezésben foglalt egyéb feltételei fennállnak – a teljes leírásig folytathatja feltéve. A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. Az egyéni vállalkozó az Szja-tv. Azokra a hónapokra vonatkozóan. Ez azt jelenti. és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül. ha annak alapjául más által kiállított bizonylaton feltüntetett ellenérték – mint beruházási költség – szolgál. A leírási kulcsok jegyzékét és alkalmazásuk szabályait a vállalkozói útmutató mellékletében találja. §-ában foglaltak szerint részletes vagyonleltárt kell készítenie minden olyan eszközéről.275 436. nem anyagi javak esetében csak akkor számolható el. ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja. hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében elszámolható. számú mellékletének 2009. 11. hogy ilyen esetben is a teljes beszerzési ár az értékcsökkenési leírás alapja. . Az adóalanyként lezárt eva-s adóévben teljesített valamennyi – egyébként az Szja-törvény szerint költségnek minősülő – kiadást (juttatást) elszámoltnak kell tekinteni. nem anyagi javak esetében az adóalanyként lezárt adóévre az Szja-törvény szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírást elszámoltnak kell tekinteni. Az eva-s időszak alatt megszerzett tárgyi eszközök. Az átalány összege több ilyen eszköz használata mellett is legfeljebb az éves bevétel 1%-áig. Ha a támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköz nem tekinthető kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek. A továbbiakban értékcsökkenési leírás ezen tárgyi eszközök. A nem kizárólag üzemi célt szolgáló saját tulajdonú gép. Minden más esetben a saját tulajdonú nem kizárólag üzemi célú személygépkocsi használatbavétele évében az éves bevétel 1%-a. a használatbavétel évében az értékcsökkenési leírás átalányban számolható el. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. sor: A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összegét írja ide. a visszatérés első napjával az eva törvény 17. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10%-a vehető figyelembe értékcsökkenési leírás címén. a fennmaradó rész értékcsökkenési leírás útján számolható el azzal. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót278 kell fizetnie. akkor a költségek között csak a 278 1991 évi LXXXII. felszerelés. az Szja . hogy a cégautóadót megfizeti.

sorból a belföldi telephelynek betudható. anyag.276 támogatás összege számolható el értékcsökkenési leírás címén. számú melléklet 281 A Bizottság 2008. akkor ezt az összeget a 444.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásnak minősül. ha azok kizárólag üzemi célt szolgálnak. melléklet II. jármű esetében a 3%-a. Évközi üzembe helyezés esetén a leírás összegét időarányosan kell megállapítani. ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál. eladásra beszerzett áruk értéke 279 280 Szja-tv. Minden más esetben a beruházás az egyéni vállalkozó választása szerint az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben281 foglaltak szerinti támogatásnak minősül. berendezések és a – személygépkocsi kivételével – járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni azzal./1. a göngyöleg beszerzésére (csökkentve a szállítónak visszaküldött betétdíjas göngyöleg ellenértékével). augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete. a szállításra fordított költségeit írja be. A belföldi telephelyének betudható. sor: A nem anyagi javak után elszámolt értékcsökkenési leírás279 összegét írja. és 8. sz. 17. Áru. 11./b) pont 311/2007. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (vállalkozói útmutató 7. sor: Ebbe a sorba a tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési árát írja be. Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összegnek 1%-a. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) . Az értékcsökkenési leírás alapja ebben az esetben is a beruházási költség. a Szerződés 87. ezen túlmenően nincs mód további értékcsökkenési leírás elszámolására. sor: Ebbe a sorba az árubeszerzésre. Nem anyagi javak értékcsökkenési leírása 437. Az értékcsökkenési leírás érdekében a nem anyagi javak beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. és 88. anyagbeszerzésre. Az elszámolási időszakot és az évenként értékcsökkenési leírásként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban feljegyezni. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis.) Kormányrendelet 2. sorban szerepeltesse. Nem anyagi javak esetében értékcsökkenési leírás csak akkor számolható el. ebbe a sorba. nem anyagi javak bekerülési értékét egy összegben számolja el. Tárgyi eszközök egy összegben elszámolt beszerzési ára 438. Amennyiben a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz. Részletre történő vásárlás esetén a vállalkozói útmutató mellékletében található szabályokat kell alkalmaznia. eladásra beszerzett áruk értékének összegét e sor „a/b” oszlopában kell értelemszerűen szerepeltetni. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. hogy az évközi üzembe helyezés miatt az időarányos elszámolásra nem kell figyelemmel lenni. (XI. pontjai). A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a leghátrányosabb helyzetű kistérségben280 üzembe helyezett és a korábban még használatba nem vett műszaki gépek. és 88. amelyekben várhatóan az egyéni vállalkozói tevékenységhez használni fogja. göngyöleg beszerzési ára 439. akkor ez a kedvezmény az EKszerződés 87. A 439.

kamat hitelre. de más javára jár el. év utolsó 282 A 2007. Az csak akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. Ha a 2010. sor: Ebbe a sorba a 435–443. Költség – többek között – az alkalmazott részére kifizetett bér. ha az ellenérték kiegyenlítésére csak 2010. évben került sor. sorokban fel nem sorolt minden egyéb költség 444. sorokban fel nem sorolt. sor: Ebben a sorban a „c/d” oszlopban az eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét282 szerepeltesse. az adóévben megfizetett a legfeljebb 100 000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközökre. a megbízási díj. akkor a belföldi telephelynek betudható összeget a „b” oszlopba írja be. ha tartalmában megfelel az áfa. a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás. a munkaszerződés alapján járó – a munkáltatót kötelezően terhelő – juttatás. Ilyen lehet a szállítás. eladásra beszerzett áruk értékének összegét írja be. Ugyanakkor jövedelem-(nyereség)-minimum számításánál a 2009. sor: Ez a sor tartalmazza a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett kölcsönre fizetett kamat összegét.és munkaerő-piaci járulék összegét írja be e sorba. évben eladásra beszerzett áru értéke akkor is. de az adóévben felmerült és költségként elismert kiadásainak együttes összegét írja be. az alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék. az adóévben megfizetett nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. kifizetés. amennyiben a tételes költségelszámolást választották. § . amely a tárgyi beszerzési árának részét képezi) költségként elszámolható. sor összegéből a belföldi telephelyének betudható. tehát az adott szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is egyben. közüzemi díjak továbbszámlázása.évi CXXVII. jövedelem-(nyereség)-minimum számításához szükséges. hanem az őstermelésből származó jövedelme megállapításakor vegye figyelembe. §-ában foglaltaknak. pontjai). és 8. sor: Ebbe a sorba a „c/d” oszlopba. Egy adott szolgáltatás akkor tekinthető közvetített szolgáltatásnak. annak valós tartalmáról meg kell győződni. Figyeljen arra. eladott közvetített szolgáltatások értékének összegét e sor „a/b” oszlopába írja be. Eladott közvetített szolgáltatások értéke 441. a 435-443. hogy a 2010. évben felmerült. akinek a családi gazdaságból és csak őstermelői tevékenységből származik bevétele. felvett eszköz A 2010. ha annak nyújtásában Ön a saját nevében. alvállalkozói díj nem sorolható automatikusan a közvetített szolgáltatások körébe. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban pénzintézeti hitelre (kölcsönre) kifizetett kamat (kivéve az a kamat. évben beszerzett áruk értéke akkor sem számítható be. akkor a kötelezően fizetendő járulék összegét ne itt.törvény 15. Nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási. (Olvassa el a 438. Ha a megszűnés szabályai szerint vezeti le a jövedelmét (útmutató 7.és munkaerő-piaci járulék címén elszámolt összeg 442. sor: Az egyéni vállalkozó a költségként elszámolható. ha azok 2010. törvény az általános forgalmi adóról (áfa-törvény) 15. sorhoz tartozó magyarázatot.) Ha Ön olyan egyéni vállalkozó. kölcsönre fizetett összege 443. évben eladásra beszerzett áruk értékébe beszámítható a 2010. a 439. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre. Ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmény.277 440. nem anyagi javakra fordított kiadás. Költségei között számolhatja el a saját tulajdonában lévő. a bérelt vagy lízingelt személygépkocsi után ténylegesen megfizetett cégautó adó összegét is. évben nem kerültek eladásra. A belföldi telephelyének betudható.

hogy azonos útszakaszon csak egy szorzó vehető figyelembe. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. valamint az adott jármű értékcsökkenési leírása az útmutató mellékletében ismertetett módon. (IV. 283 284 1991 évi LXXXII. Az adóév során egy-egy negyedéven belül csak egyfajta módon – számla (számlák) alapján vagy az állami adóhatóság által közzétett áron – számolhatta el az üzemanyagköltséget az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével. Amennyiben a téli üzemeltetés szorzóját valamely más szorzóval együtt kell figyelembe venni. ha a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló személygépkocsit értékesítette. és az így kapott eredménnyel kell az alapnormát növelő értéket kiszámítani. illetve akkor sem.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat meghaladó üzemanyag-fogyasztás költsége nem számolható el. pont . felújítás) magában foglal. A téli üzemeltetés címén december 1-je és március 1-je közötti időszakra lehet további költséget elszámolni. az alkalmazható szorzó meghatározása úgy történik. kivéve a téli üzemeltetés szorzóját. 1. A cégautó adó kötelezettséget283 negyedévente. az üzemanyag-felhasználás költségként való elszámolásánál nem alkalmazhatja az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagárakat. hogy a téli üzemeltetés szorzóját (az alapnorma 3%-a december 1-je és március 1-je közötti időszakban) a másik szorzóval össze kell adni. akkor annak összegét a 2011. évi költségei között számolhatja csak el. a negyedévet követő hó 20-áig kellett megfizetnie és bevallania a 1001. Amennyiben az üzemanyag beszerzés általános forgalmi adóját levonásba helyezte. melléklet III. január 20-ig megfizette. vagy elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatt át kellett sorolnia. Saját tulajdonú személygépkocsi esetében a tételes költségelszámolás helyett az üzemi célból megtett utakra kilométerenként 9 Ft elszámolását is választhatja. ha az eva hatálya alá átjelentkezett). számú bevallásban. 11. amely a jelzett naptári időszakban a teljes futásteljesítményre alkalmazható. amelynek mértéke a norma szerinti üzemanyag mennyiség 3%-a lehet. javításának és felújításának költsége számolható el. javítás. (Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. Ha az új személygépkocsi beszerzésére tekintettel kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. amely az üzemanyagköltségen felül minden más költséget (így például a fenntartás. akkor az adott személygépkocsi után a cégautó adót kötelező megfizetnie a kedvezmény érvényesítésének évét követő négy évig. sz. Az üzemanyagár az üzemanyag-vásárlási számla szerint vagy az állami adóhatóság által havonta közzétett áron vehető figyelembe. Részletes útnyilvántartás hiányában a norma szerinti üzemanyag-mennyiség megállapításánál korrekciós szorzók figyelembevételére – a téli üzemmód miatti további költségek kivételével – nincs mód. továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának. A saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonában lévő járművet is – kizárólag üzemi célt szolgáló jármű üzemanyag-felhasználása. Az alapnorma mellett alkalmazható korrekciós tényezőkkel összefüggésben fontos tudnia. Szja-tv. A járművek költségelszámolása284 A járművek üzemeltetésével kapcsolatos költségelszámolás alapja az útnyilvántartás. Az üzemanyagköltség elszámolásánál a 60/1992.278 negyedévére vonatkozó cégautó adót 2011.

továbbá kilométerenként 9 Ft-ot számolhat el. Járművezető gyakorlati szakoktató – akkor is. akkor a további üzleti célú utak arányának megállapításánál figyelembe kell venni azt a futásteljesítményt is. ahol a bérleti díj címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetében sem haladhatja meg a vállalkozói bevétel 1%-át). üzleti utazás Hivatali.2 pont alatt leírt. külföldi kiküldetés esetén elszámolható az utazás. Az előzőekben ismertetett szabályok helyett a saját tulajdonában lévő személygépkocsi esetében – az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül – havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül. törvény a gépjárműadóról 17/A-G §. hogy az üzleti cél valós tartalmát bizonyítani kell. hogy ebben az esetben nem számít elismert költségnek a szállásra fordított kiadás. Azokra a hónapokra vonatkozóan. személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként történő részvétel esetén napi 25 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el azzal. A 12. amelyet az oktatási órákra költségátalány keretében számolt el. üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. . amikor gépjárművel kapcsolatos. üzleti utazás. Hivatali. ha egyéni vállalkozás keretében gyakorolja tevékenységét – alkalmazhatja az oktatáshoz használt saját tulajdonban lévő jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló módosított 124/1994. hogy e korrekciós szorzó alkalmazása mellett más korrekciós szorzó nem vehető figyelembe. amennyiben azok a bérleti szerződés alapján a bérbevevőt terhelik. kizárólag üzemi célra használt jármű esetében elszámolható az üzemi használatra eső bérleti díj (ez alól kivételt képez a személygépkocsi bérleti díja. a szállás díja. illetve az adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamában lehet alkalmazni. Olvassa el a 1053-as bevallás 2. egyesített tevékenység esetén. Ez a szorzó a légkondicionálóval felszerelt gépkocsi május 1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában alkalmazható azzal. az Szja .279 Légkondicionáló berendezés üzemeltetése esetén a korrekciós szorzó az alapnorma 5%-a. (IX. – a számla szerinti egyéb költség. E költségelszámolásnál is az adott járműre vonatkozó norma szerinti üzemanyag-mennyiséget veheti figyelembe az állami adóhatóság által közzétett áron. sorához fűzött magyarázatot! 285 1991 évi LXXXII. az egyesítés időpontjában kell megvizsgálni a gépjármű költségelszámolásának lehetőségét az előzőek értelemszerű alkalmazásával.) Kormányrendeletben meghatározott költségátalányt is. de a költségelszámolásnak feltétele. A nem saját tulajdonú. és 3. de ez utóbbi futásteljesítményre költséget újból nem számolhat el. Ezt a módszert a teljes adóévre.15. értékcsökkenési leírást számolt el cégautó adót285 kell fizetnie. A nemzetközi közúti árufuvarozásban. vagy számla (számlák) szerinti áron.törvény szerint tételes költségelszámolási módszerrel költséget. Alkalmazottak esetében a hivatali. Ezen felül elszámolható az üzemi használatra eső – üzemanyag-fogyasztás. Az oktatási órákon kívüli üzleti utakra az egyéni vállalkozókra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazhatja. Ha a kormányrendelet szerinti költségátalányt alkalmazza.

akkor ügyeljen arra. a vállalkozói jövedelemmel szemben még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint számolható el. 2010. Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség címént levont összeg 449. akkor a költségeit arányosítania kell. A 2010. évi jövedelmét kell beírnia. Az előző év(ek) veszteségeit a korábbi adóbevallásainak megfelelő sorai tartalmazzák. évi jövedelem 447. sorokba írt (kivéve a 440. sor: Ebben a sorban a korábbi év(ek)ről áthozott. sor: E sor „c” („d”) oszlopába az elismert költségeit írja be. sor „c/d” oszlopába írt összegnek a 434. amely a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtti év(ek)ben keletkezett és azért nincs egyéni vállalkozásból származó bevétele. Amennyiben egyes bevételeire az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást jogszerűen választotta a 2010. sor: A vállalkozás 2010. évi vesztesége (a 446. amelyet a 2010. sor: Ennek a sornak a „c” („d”) oszlopába a 2010. sort) – költségei együttes összegét szerepeltesse. sz.) Átalakuló Amennyiben egyéni cég alapítása miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tér át. évben felmerült összes költség 445. adóévben volt elszámolható. évben. és ha az pozitív. A korábbi években elhatárolt veszteségek elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. évi veszteség 448. december 31-éig keletkezett. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozásból származó 2010. nem anyagi javak esetében a nyilvántartásba vett beruházási költség az értékesítéskor költségként elszámolható. hogy a „jogutód” társas vállalkozásba csak a belföldi tevékenység eredményeképpen keletkezett veszteség összegét viheti tovább. A 2003. Az idevonatkozó szabályok a költségek elszámolására vonatkozó általános tudnivalók között ismerhetők meg.280 Az értékcsökkenési leírásból kizárt tárgyi eszköz. évi jövedelmével szemben érvényesít. mert az őstermelésből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia. évben elszámolható költség 446. sor összegét lehet beírni. A 2010. elhatárolt veszteségének azt a részét szerepeltesse. A 2003. melléklete tartalmazza. Amennyiben a családi gazdálkodónak vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közreműködő tagjának olyan vesztesége van. akkor az ilyen veszteség összegét az őstermelésből származó bevétellel szemben lehet érvényesíteni. . A 1053-13-04-es lap kitöltése 2010. A további elszámolható költségeket az Szja-törvény 11. sor „c/d” összegének levonása utáni rész. sor „c/d” oszlopának összegéből vonja le a 446. vagy nulla írja e sornak a „c/d” oszlopába. december 31-éig keletkezett korlátozott időtartamra elhatárolható veszteség összege utoljára a 2008. évben felmerült – a 435–444. A 434. E sorba legfeljebb a 447. sor „c/d” oszlopába írt összeget.

számú mellékletében leírtak szerint meghatározott költségeket levonni (421 + 425 – 446). akkor a jövedelmét módosíthatja a jövedelmének külföldön adóztatható részével. évi vállalkozói adóalap 450. sorába a (4)-es vagy az (5)-ös kódot írta be. Abban az esetben. ha a 1053-13-01-es lap 409. § (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott. vagy nulla). ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. és 11. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. Nem kell „X”-szet szerepeltetnie. sor összegéből a 449. a veszteségelhatárolás szabályait. sor összegéből a 451. A fennmaradó rész. Amennyiben a 2009. (3).281 Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét özvegyi vagy örökösi jogon folytatja. ha engedélyt kapott. sorához tartozó útmutatót! Az „a” oszlopban akkor jelöljön „X”-szet. A 2010. sor alapján fizeti meg. (2). akkor a korábbi évek veszteségét csak akkor veheti figyelembe a jövedelemszámítás során. sor: 2010. hogy abban az adóévben. akkor az örökhagyónál keletkezett veszteség összegét figyelembe veheti a vállalkozói adóalap megállapításánál. Olvassa el a 1053-13-04-es laphoz tartozó útmutatónál. Feltétlenül olvassa el a 1053-13-01-es lap 409. A 2010. Módosított vállalkozói adóalap 453. sorba írt összeg levonása utáni rész. pont alatt. ezt nem tudhatja be a hazai jövedelemébe. a 14. amelyek mindkét telephelynek betudhatók – a bevétel arányában – ossza meg! Hasonlítási alap 452. az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. akkor a 1053-15-os lapot is ki kell töltenie. sor: Módosított vállalkozói adóalap (a 450. sorba írt összeg levonása utáni rész. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 454. a vállalkozói adóalap külföldön adóztatható része 451. és be kell nyújtania a bevallásával együtt. Azokat a kiadásokat. Ez azt jelenti. amikor kikerül az eva hatálya alól. ha a 1053-13-01-es lap 409. vagy kedvezményeket. A külföldi telephelynek betudható bevételeinek és költségének figyelembevételével – a magyar szabályok szerint – számolja ki a jövedelem külföldön adóztatható részét és ezt az összeget írja ebbe a sorba. sorában az (1). Abban az esetben. ha évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól. Ebbe a sorba a 450. sor: A hasonlítás alapjának meghatározása során az Szja-törvény 49/B. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót az e sorba írt vállalkozói adóalap után fizeti meg. vagy nulla). Ne felejtse el az „a” oszlopot kitölteni! Ha a (6)-os kódot választotta. sor: Amennyiben külföldön is rendelkezik telephellyel. a hasonlítási alap. akkor az adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. a bevétel és a bevételt növelő tételek együttes összegéből kell az Szja-törvény 4. évi vállalkozói adóalap (a 447. ha a külföldi tevékenysége veszteséges. amely a nemzetközi szerződés alapján külföldön (is) adóztatható. sor összegéből a vállalkozói adóalapnak azt a részét írja be. vagy a (6)-os kódot választotta. azaz. évre kiszámított jövedelem-(nyereség)-minimum . Nemzetközi szerződés szerint.

vagy a 454. 49/B. július 1-je előtti időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a 453.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap. adóév első. a 2010. 286 Szja-tv. A szabályok érvényesítéséhez a 2010. § (20) bekezdésének hatálya alá tartozik]. sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). az e fölötti összegre 19 % a vállalkozói személyi jövedelemadó. Amennyiben ezt tekinti a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. (2). (3) szerepel]. úgy e sor „a” oszlopában jelölje „X”-szel. július 1je előtti időszakra eső arányát kell beírni. két tizedes jegyre kerekítve. sor: A vállalkozói jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak a vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége kiszámítása előtt meg kell határoznia. sorban (1). hogy 2010.45) A 455. akkor a 2010. sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa. sorában a (4)-es vagy az (5)-ös kódot választotta). évi adóalapja (a tevékenység 2010-ben történt megkezdése esetén a 2010. ha a 49/B. 12. július 1-je előtti időszakára eső vállalkozói adóalapja és a 2009.01-től 2010. július 1-je előtti időszakra eső aránya: 150/334 = 0. ha nem kötelezett jövedelem-(nyereség)-minimumot számítására [azaz a 409.(nyereség-) minimum összegével egyezik meg [kivéve. § .282 454. A sor „c/d” oszlopát akkor is ki kell tölteni. február 1-jén kezdte. A 455. Olvassa el az útmutató 11. évi adóalapja) legalább a jövedelem. évi adóalapot két részre kell osztani az egyéni vállalkozói tevékenység napjainak arányában. sor alapján fizeti meg. július 1-je előtti időszakra eső naptári napok száma: 150 nap. A változás év közbeni hatálybalépése miatt eltérő szabályok vonatkoznak a 2010. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453. kivéve. a tevékenység naptári napjainak a 2010. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. A döntésénél vegye figyelembe. Feltétlenül olvassa el az útmutató 10. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. illetve második felére. évi tevékenység (2010. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizeti meg. sor a) oszlopába az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. július 1-je előtti időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. a jövedelem-(nyereség)-minimumot. év első félévében a 10%-os adókulcs akkor alkalmazható. sor: A személyi jövedelemadó törvény 2010. július 1-jétől hatályos szabályai szerint a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10 %. pontjában leírtakat! A vállalkozói személyi jövedelemadó286 A vállalkozói személyi jövedelemadó 455-457. pontjában leírtakat! Ha a törvény előírása alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kell számítania (és a 105313-01-es lap 409. A 455. sor) összegének a 2010. 02. ha a 2010. (A tevékenység 2010. vagy 454. sor összege és a 455. a jövedelem-(nyereség)minimum összegét írja be ide.

A 456. vagy 454. 12. az arányosított adóalap egészére is. feltéve. előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjai számának és a 2010. vagy a 454. akkor a 2010.283 Ekkor a július 1-je előtti időszakra kiszámított arányszámmal a megállapított vállalkozói adóalap (453. június 30-a utáni időszakra eső naptári napok száma: 184 nap. E sor „b” oszlopában a „c” oszlop összegéből a kisvállalkozói adókedvezmény összegét tüntesse fel. vagy 454. Az adó összege a b) oszlop összegéből 250 millió forintig 10 % és nincsenek feltételek az érvényesítéshez (az éves 500 millió forintos határ került felezésre a féléves bevezetés miatt). sor c)/d) oszlopában a b) oszlopban szereplő összeg adóját kell feltüntetni. Az adókedvezmény összege de minimis támogatásnak minősül. akkor csak a 19%-os adókulcs alkalmazására jogosult. A 456. sorok összesen). sor összege és a 456. pontnál leírtaknak megfelel és választja ezt a lehetőséget! A 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a mindkét esetben az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában – a 11. június 30-a utáni időszakra eső naptári napjaival arányos összegét szerepeltesse (a 453.sor a) mezőben szereplő hányados szorzata). és 456. A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. február 1-jén kezdte.31-ig) naptári napjainak a száma: 334 nap.sor összege) szorzataként meghatározott arányos összegre (a sor „b” oszlopa) 19%-os adókulccsal határozza meg az adó összegét (c/d). sor „b” oszlopába írt összegnél. 02. (A tevékenység 2010. Ennek a sornak a „b” oszlopába az adó összegének a 70%-át írja be. június 30-a utáni időszakra az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évi tevékenység összes naptári napjai számának a hányadosa.sor) összegének a 2010. 250 millió forint felett 19 %. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába – az átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel – a vállalkozói adókedvezményt írja be.01-től 2010. azt is jelenti. 50 millió Ft felett 19%. június 30-a utáni időszakra eső arányát kell beírni. akkor sem lehet az adó 10%. Ha a 458. sor a) oszlopában az egyéni vállalkozói tevékenység naptári napjainak a 2010. június 30-a utána időszakra eső aránya: 184/334 = 0. ha a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nincs alkalmazottja. hogy az adókedvezmény összege („c/d” oszlop adata) nem lehet több a 457. a 2010. sor b) oszlopában a vállalkozói adóalap (453. Ez a gyakorlatban pl. két tizedes jegyre kerekítve. sor „b” oszlopában is van adat. sor: A vállalkozói személyi jövedelemadó összesen (a 455. hogy a vállalkozói személyi jövedelemadónak legalább a 30%-át meg kell fizetnie kisvállalkozói adókedvezmény érvényesítése esetén. Vállalkozói adókedvezmény 458.55) A 456. Pl: ha az egyéni vállalkozó tevékenységét 2010. pontnál leírtak szerinti támogatásnak minősül. hogy a 11. évi tevékenység (2010. E kedvezményt azzal a korlátozással alkalmazhatja. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez. Választhatja az adó 19% mértékét. 457. Az adó összege a b) oszlop összegéből 50 millió Ft-ig 10%. Az adókedvezmény mértéke az adóévben megfizetett kamat 40%-a azzal. hogy az igénybe vett adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg . a tevékenység naptári napjainak a 2010. Ez azt jelenti.

Nemzetközi szerződés hiányában a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap 459. E kedvezmény összege az egyéni vállalkozó döntése szerint – vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis.és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.sor) után a külföldön igazoltan megfizetett adó 90%-a. sorok kitöltéséhez fűzött tájékoztatót. sorban feltüntetni az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. a kisvállalkozói kedvezmény egészét. sor: Amennyiben a külföldön is adózott jövedelme olyan országból származott. de legfeljebb a külföldön is adózott jövedelem átlagos vállalkozói adókulcs szerinti adója 460. és 19. de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó. amellyel a kettős adóztatás elkerülésére nincs nemzetközi szerződésünk. A kisvállalkozói kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettség azt az egyéni vállalkozót is terheli. illetőleg egy részét. sorok „c/d” oszlopainak különbségét) el kell osztani a vállalkozói adóalappal (450. Olvassa el az 512–521. A kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16%-át kell a visszafizetésnél számításba venni. sor: Ebbe a sorba a 2006–2009. a „c/d” oszlopba a korlátok figyelembevételével megállapított levonható adó összegét írja be. illetve • aki az átalányadó szabályai szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó jövedelmét és ezen időszakban következik be a kedvezmény visszafizetése alapjául szolgáló körülmény. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti adót úgy kell kiszámítani két tizedes jegyre kerekítve. hogy az adókedvezménnyel is csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót (457–458. év(ek)ben érvényesített kisvállalkozói kedvezmény(ek) összege. vagy egy része után visszafizetendő adó 461. Olvassa el az útmutató 18. Az „a” oszlopba az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsot. • aki bejelentkezett az eva hatálya alá és az eva-s időszakban. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a magánszemély egyéni vállalkozói jogállása – cselekvőképességének elvesztését vagy halálát kivéve – megszűnik. sor: Nemzetközi szerződés hiányában a vállalkozói adóalap utáni adót csökkenti a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap (459. sor) összegének a 90%-a. azonban ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál az 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe. Ne felejtse el az 507. a jogállás megszűnésének napjára előírt adókötelezettség megállapításakor kell figyelembe venni. sor adata). A külföldön megfizetett adó (507. évi összegét! A 2006-2009. években érvényesített kisvállalkozói kedvezmény visszafizetendő adóját kell beírni.284 a 6 000 000 Ft-ot. pontját! Áttérő . akkor ebbe a sorba a külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap összegét írja be.

Feltétlenül olvassa el a 18. valamint a 480-484. A 457. a „c/d” oszlopba a visszafizetendő adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. sor: Ebben a sorban a 2010. a kisvállalkozói kedvezmény egészét vagy egy részét vissza kell fizetnie.285 Aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá kerül át. sor „c/d” oszlopába írt adattal. ha a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül a beruházást nem helyezte üzembe – kivéve. sor: Ebbe a sorba a vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összegét kell beírnia. A kedvezmény visszafizetésére Ön akkor kötelezett. január 01-én hatályos. Ebben az esetben a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben. és a 463. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatok együttes összege. sorok „c/d” oszlopaiba beírt összegeket. ha annak oka elháríthatatlan külső ok – vissza kell fizetnie. § (7) bekezdés . sor b) oszlopában tüntesse fel a kisvállalkozói kedvezmény után visszafizetendő adó összegét. és adókötelezettségét az Szja. Olvassa el a kitöltési útmutató 8. 13. sorokhoz fűzött magyarázatot! A vállalkozói személyi jövedelemadó módosított összege 462. A kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt visszafizetendő összege287 463. valamint az egyéni cég alapítása). ha annak oka a magánszemély cselekvőképességének elvesztése vagy halála. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. pontnál leírtakat! A „b” oszlopba az adókedvezmény összegét.2011. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. és a 460.49/A. sor: Ebbe a sorba a hitelkamat alapján érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségét szerepeltesse. évben. VESZTESÉGELHATÁROLÁS288 A tárgyévben elhatárolt veszteséget az egyéni vállalkozó bármely későbbi adóévben (de legkésőbb a tevékenység megszüntetésének adóévében) az egyéni vállalkozásból származó jövedelmével szemben – döntése szerinti megosztásban – elszámolhatja. évre is alkalmazható . évi vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség 464.2. annak az áttérés miatt az Szja-törvény hatálya alatt igénybevett kisvállalkozói kedvezményt nem kell visszafizetnie. közjegyzői iroda. majd azt növelni kell a 461. az erre vonatkozó rendelkezés szerinti.tv. de már a 2010.pont Szja-tv. 14. mely a 462. számú melléklet 14. 287 288 Szja-tv. sor összegéből le kell vonni a 458. az érvényesítés évében hatályos adómérték felét kell figyelembe vennie. . akkor a 461. ha a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegenítette. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás –. valamint akkor. pontját. amennyiben azt a tárgyi eszköz elidegenítése miatt vagy üzembe helyezés hiányában – kivéve. A 2010. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik Ha a fent említett időszak alatt az egyéni vállalkozói tevékenység bármely okból megszűnt (ide nem értve. 49/B.

Esetében az adóévben elhatárolt veszteség összege – önellenőrzés keretében – az adóévet megelőző két évre visszamenőlegesen is elhatárolható oly módon. évi veszteség összegéből a 465. Az elhatárolt veszteség elszámolásánál a keletkezésük sorrendjét kell követni. vagy mindkettőben megszerzett mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmét csökkenti választása szerinti mértékben – de a két évre együttesen is legfeljebb – az elhatárolt veszteség összegével. A mezőgazdasági tevékenység meghatározásánál e tekintetben az Szja-tv. úgy a 2010. sz. akkor az összes egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. e tevékenységéből adóköteles jövedelme. Egyéni vállalkozói jövedelméből csak a mezőgazdasági tevékenység arányában megállapított részre alkalmazhatja a visszamenőleges veszteségelhatárolást. 6. illetve a fizetendő adónak az összegét. és a 2009. A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani. évben keletkezett veszteség összegét visszamenőleg 2008. évekre is elszámolhatja. Ne feledje. Ha az egyéni vállalkozásában nem csak mezőgazdasági tevékenységet folytat. sor: Amennyiben Ön mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató egyéni vállalkozó (de nem családi gazdaság keretében végzi ezt a tevékenységét) és 2010-ben e tevékenysége veszteséges (448. évekre elhatárolt veszteségének összege 465. akkor az állami adóhatóságnál kezdeményezett eljárás keretében van módja e szabály érvényesítésére. és 2009.286 A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezések akkor alkalmazhatók. sor összegének levonása után meg maradt veszteség . Ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályok helyett az átalányadózást vagy az eva-t választja. hogy a veszteség visszamenőleges elszámolására a 2008. illetve az eva hatálya alatt a nyilvántartott veszteség összegéből 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. Mezőgazdasági vállalkozók 2008-2009. aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és a jövedelmét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. melléklete az irányadó. ha ezekben az években volt. az adó alapjának. Ha ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozik a veszteség visszamenőleges elhatárolása. akkor az átalányadózás ideje. évi adóbevallásának önellenőrzéssel való helyesbítésével van lehetősége. ha az elhatárolt veszteség a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó veszteségelhatárolása Eltérő szabály vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra. Az állami adóhatóság ekkor határozatban állapítja meg a veszteségelhatárolás mértékét. hogy a megelőző két év egyikében. A 2010. sor adata). A mezőgazdasági tevékenység arányát az ebből származó vállalkozói bevételnek az összes vállalkozói bevétellel való elosztásával kell megállapítani.

84/F. még el nem számolt elhatárolható veszteség 467. évet megelőző években keletkezett veszteség elhatárolásához az állami adóhatóság engedélye kellett. Ha tevékenységét 2010. akkor annak összegét csak akkor írhatja be e sorba. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek291 289 Szja-tv. évi jövedelmével szemben nem számolt el. január 01-én hatályos Szja-tv.290 A 1053-13-05-ös lap kitöltése Adózás utáni vállalkozói jövedelem 469. ha az állami adóhatóság az engedélyt megadta a veszteség továbbvitelére. Nyilvántartott veszteség összege 468. Ha nem kért engedélyt. sor: E sor „c/d” oszlopába az adózás utáni vállalkozói jövedelmét írja be.287 466. ha a vállalkozói személyi jövedelemadót a jövedelem-(nyereség)-minimum után fizette meg. § 291 Szja-tv. sor összegét írja be. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alóli kikerüléskor azt a veszteség összeget is vegye figyelembe ebben a sorban. Amennyiben a 2009. Az előzőek levonásával meghatározott összeget írja be e sorba. A VÁLLALKOZÓI OSZTALÉKALAP ÉS ADÓJÁNAK 289 MEGÁLLAPÍTÁSA Az egyéni vállalkozó 2010. akkor a veszteségét nem veheti figyelembe a jövedelemszámítás során és ez a sor sem tartalmazhatja. sorban is figyelembe vett valamennyit. A vállalkozói osztalékalapot az adózás utáni jövedelemből kiindulva kell kiszámítania azzal. A még el nem számolt elhatárolható veszteséget a „c” oszlopba írja be. de ezt nem tette meg. sor összegét meghaladó része). Amennyiben a 2009. A korábbi év(ek)ről áthozott. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopában a 466–467. vagy nulla. § 290 . december 31-én hatályos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. elhatárolható veszteség 20% mértékkel megállapított összegét. a tevékenység megszüntetése időpontjáig elhatárolható összeget a „d” oszlopban szerepeltesse. évet megelőző évek veszteségének elhatárolásához az állami adóhatóságtól kellett engedélyt kérnie. sor „c/d” oszlopába írt összeget meghaladó része. vagy ha ebből a 465. sorok „c/d” oszlopainak együttes összegének a 464. hogy a módosított vállalkozói adóalapból kell kiindulnia akkor is a számítás során. sorok „c/d” oszlopaiba írt adatokat összesítse. Az átalányadó szerinti adózás időszakában. sor összegének a 465. és a 431. akkor a veszteség összegét nem veheti figyelembe e sor kitöltésénél. 49/C. évben szüntette meg. évi adókötelezettségére az Szja-tv. sor: Ebben a sorban a korábbi évekről áthozott veszteségének azt az összegét kell szerepeltetnie. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. 15. 49/C. melyet az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alatti időszakában (20%/év) elszámoltnak kell tekinteni. § A 2011. amelyet a 2010. adóévenként elszámoltnak kell tekinteni a nyilvántartásai szerinti. akkor ide a fennmaradó rész kerülhet (a 448. amely a 453. sor: Ebbe a sorba a 448.

ami után meg kellett fizetnie a személyi jövedelemadót –. évben megszüntette. hogy a levont összeget vagy annak meghatározott részét attól függően kell ebbe a sorba beírnia. az üzembe helyezés időpontjától a beszerzési árnak az elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó részével az adózás utáni jövedelmét ugyan csökkentheti. kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz esetében. Nem kell ezt a szabályt alkalmaznia akkor sem. a tárgyi eszközök nettó értékéből. nem anyagi javak üzembehelyezése esetén vagy határidőben történő üzembe helyezés hiányában a korábbi év(ek)ben beruházási költség címen levont összeg 471. az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételként figyelembe vett összeg arányos része 470. hogy mikor történt a jövedelem csökkentése. Ha a tárgyi eszköz üzembe helyezése a családi gazdasághoz tartozó tárgyi eszközként történt és a jövedelmét az őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítania. de ezt az összeget itt növelő tételként is figyelembe kell vennie a megszűnésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén a lap kitöltésekor. amelynek a beruházási költségével a korábbi években részben vagy egészben az adózás utáni jövedelmét csökkentette. nem anyagi javakat. ha bejelentkezett az eva hatálya alá és ezen időszak alatt került sor az üzembe helyezésre. Ültetvénytelepítés esetén a termőre fordulás évében kell az adózás utáni jövedelmét növelnie a beruházási költség címén levont összeggel. akkor ebbe a sorba írja be az üzembe helyezett tárgyi eszközre tekintettel beruházási költség címén ténylegesen levont összeget. § . sor: Amennyiben 2010-ben olyan tárgyi eszközt helyezett üzembe. a 2009-ben történt levonás esetén az összeg 66%-ával. sorokba írt adatokat összesítse. évben beszerzett. Ha 2010-ben. sor: Ebben a sorban a 470–471. akkor a beruházási költség címén levont összeget nem kell adózás utáni jövedelmet növelő tételként figyelembe venni. akkor a beruházási és felújítási költség címén levont összeggel az adózás utáni jövedelmét a negyedik évben növelnie kell. Tárgyi eszközök. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek292 Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet és az azt növelő tételek együttes összegét legfeljebb annak összegéig lehet csökkenteni. a 2008-ban levont összegnek pedig a 33%-ával kell most növelnie az adózás utáni jövedelmét. 49/C. Megszűnt Akkor is ezt a szabályt kell alkalmaznia. Ez azt jelenti. sor: Ha Ön a 2007. Ha az adózás utáni jövedelem csökkentésének évét követő negyedik évben nem helyezi üzembe a tárgyi eszközt. akkor a teljes levonással. Beruházási költség címén levont összeg 292 Szja-tv. január elsejét követően üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értékével az akkori adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentette és ezt a tárgyi eszközt 2010-ben ellenszolgáltatás nélkül átadta – és az átadás nem minősül természetbeni juttatásnak. Megszűnt és átalakuló A 2010.288 Ellenszolgáltatás nélküli átruházás esetén. Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növelő tételek összesen 472. akkor az akkori nettó érték meghatározott összegével növelnie kell az adózás utáni vállalkozói jövedelmét. ha az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010.

ha a cégautó adót megfizette. még akkor sem. § Szja-tv. a 2010. Fontos! A 481-483. sorok együttes összegének a 476. A tevékenységüket ügyvédi iroda. sor: Ebben a sorban az olyan adórövidítéssel. akkor annak költségét ebben a sorban hagyja figyelmen kívül! Ha évközben kikerült az eva törvény hatálya alól. akkor a beruházási költségnek azt a részét. egyéb jogszabálysértéssel összefüggő bírság. nem anyagi javak értékéből 2010-ben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel. sorokba írt adatok együttes összege) ebben a sorban.sor „a” oszlopában szereplő összeggel). egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság.) E sor összegét szerepeltetnie kell a 1053-04-es lap 177. sor: A 2010. akkor nulla. sor c/d oszlop) a kivétkiegészítéssel csökkentett vállalkozói osztalékalap lesz (469+472-476. sor) 16%-át szerepeltesse. Ebben az esetben az osztalékadó alapja (477. sor „a” oszlopában szerepeltesse a kivétkiegészítés összegét. § (5)-(9) . amely az eva-s időszakban merült fel. évben felmerült beruházási költségét szerepeltetheti akkor. sorának „a” oszlopában.289 473. [Amennyiben alkalmazni kívánja az Szja-tv. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz. 49/C. amelyre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette. 16. saját tulajdonú tárgyi eszközök. (Ebben a sorban negatív szám nem szerepelhet. sorokat az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozók tölthetik ki. december 31-én hatályos rendelkezéseit. Adórövidítéssel. Vállalkozói osztalékalap meghatározása293 477. sor: Ebben a sorban a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban szereplő. sor: Vállalkozói osztalékalap. ha adókötelezettségük megállapítására a különbözet szerinti adózást választják.sor összege csökkentve a 477. közjegyzői iroda. késedelmi pótlék 475. a 2010. Más személygépkocsi továbbra sem tekinthető ebből a szempontból kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek. sor: Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételeket összesítse (a 473–475. és a 472. összegét kell szerepeltetni. évben. pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként fizetett meg. végrehajtói iroda 293 294 Szja-tv. nem anyagi javak nettó értéke 474. nem anyagi dolog értékcsökkenési leírását üzembe helyezés hiányában még nem kezdte el a 2010. nem veheti figyelembe az adózás utáni jövedelmet csökkentő tételek között. vagy ha az utóbbi ugyanannyi vagy több.294 akkor a 477. Az adózás utáni jövedelmet csökkenti annak a személygépkocsi beszerzési árának nettó értéke is. késedelmi pótlék stb. sor összegét meghaladó része. Adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tételek összesen 476. a 469. nem anyagi dolog üzembe helyezése 2010-ben megtörtént. Ha a tárgyi eszköz. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a vállalkozói adóalap (477. amelyet az egyéni vállalkozói tevékenységének gazdasági. évben kezdte el. kivét-kiegészítésre vonatkozó 2010. évben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök. ha a saját tulajdonú. amennyiben az értékcsökkenési leírást a 2010. Kizárólag üzleti célt szolgáló. évi adózás utáni vállalkozói jövedelmét csökkentheti a kizárólag üzemi célt szolgáló.] A vállalkozói osztalékalap adója 480.

január 01-én hatályos. ha adókötelezettségüket az Szja-tv.49/A.49/A. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. Feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutató 8. évben. sor: Ha egyéni cég alapítása miatt szüntette meg a tevékenységét és a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete meghaladja a 10. és adókötelezettségét az Szja. május 20-ig esedékes összege A 482. § (2) – (5) bekezdés .000 Ft-t meghaladja. pontjában leírtakat! Adókötelezettségek különbözetének 2011. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. de már a 2010.(481d/3) Ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettség különbözete nem haladja a 10. évben. az első részletet adóévi kötelezettségként. Ebben az esetben a megszűnés szabályai szerint és anélkül is meg kell határoznia az adókötelezettségét (a 1053-13-as lapok „c” és „d” oszlopot is ki kell töltenie). akkor e sor „c” oszlopában a kisvállalkozói kedvezménnyel (461b) és a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben (484c) keletkezett adófizetési kötelezettség összegét szerepeltesse. olvassa el a kitöltési útmutató 8.000 Ft-t. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda.296 295 296 Szja-tv. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. közjegyzői iroda.000 Ft-t. sor: E a sor „d” oszlopát akkor kell kitöltenie.tv. de már a 2010.2011. sor „c” oszlopában szereplő összeg a 10. akkor a különbözet összegét a 482. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként.290 tagjaként folytató egyéni vállalkozók is kitölthetik e sorokat.tv. akkor az adó különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. január 01-én hatályos. az első részletet adóévi kötelezettségként. akkor az adókötelezettség három egyenlő részletben fizethető meg. 49/A. § (2) – (5) bekezdés Szja-tv.000 Ft-t. évre is alkalmazható .000 Ft-t. a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. ha egyéni cég alapítása miatt megszüntette a vállalkozói tevékenységét és adókötelezettségének megállapítására a különbözet szerinti adózást választotta. január 01-én hatályos. . vagy a különbözet szerinti adózást választják. és adókötelezettségét az Szja. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.2011. 49/A.sor „c” oszlopába írja be. pontjában leírtakat is! Adókötelezettségek különbözete 481.(481c/3) Ha az adókötelezettség nem haladja a 10. Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. .sor „c” oszlopába írja be. és a 481. sorban szereplő összeg meghaladja a 10. (481c=461b+484c) Kérjük.295 Ebbe a sorba az adóévi kötelezettségként megállapított összeget kell beírni. évre is alkalmazható . az első részletet adóévi kötelezettségként. . § (6) bekezdése szerint állapítják meg. Adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összege A 483. [481d=(480d-480c)+(464d-464c)] Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania.49/A. de már a 2010. sor: Ha a 481. évre is alkalmazható .2011. akkor a különbözet összegét a 482. közjegyzői iroda.

a nyilvántartásból történő kivezetést követő 30 napon belül kell megfizetni késedelmi pótlékkal növelten. ha a fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználására nem került sor a bevétel csökkentésének évét követő 4 éven belül. akkor a 484. közjegyzői iroda. évben esedékes kötelezettségként. a „c” oszlopba a 2013. 08.000 Ft-t. pontjában leírtakat! 297 298 Szja-tv. sort ne töltse ki. akkor a 483. 15-én hatályos 49/B.fizetés nélkül – az erre vonatkozó rendelkezés szerinti. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a nyilvántartott pénzösszeg kivezetésének időpontját. akkor a feloldott rész után 16% vállalkozói személyi jövedelemadót. a „c” oszlopba pedig az adó. Az egyéni vállalkozónak – ideértve a tevékenységét szüneteltető. Amennyiben a (lekötött) nyilvántartott összeget annak célja szerint nem költötte el. de azt annak célja szerint nem költötte el [ekkor az „a” oszlopba a nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját írja be]. . § (6) bekezdése szerint állapítja meg. nem beruházási cél szerint költötte el. 49/B. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. vagy ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérést megelőzően a nyilvántartott összeget kivezette. Átalakuló Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a feltételek nem teljesítése esetén bevallási és visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az adót. a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Fejlesztési tartalék nem cél szerinti felhasználása miatt. nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő vállalkozási személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegének késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. E címen akkor van adófizetési kötelezettsége. Ebben az esetben a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben – vállalkozói osztalékalap utáni adó. a feloldott rész vállalkozói személyi jövedelemadót meghaladó része után pedig vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. Nem használható fel a fejlesztési tartalék adó és késedelmi pótlék fizetése nélkül olyan tárgyi eszköz beruházásként történő elszámolása címén. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be.49/A. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette [ekkor az „a” oszlopba az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének időpontját]. év kötelezettségeként a 481. vagy amelyhez ingyenesen jutott. évben és adókötelezettségét az Szja. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. Ha a 481. ha a bevételét e címen 2010.2011. sorban szereplő összeg nem haladja meg a 10. évre is alkalmazható . Olvassa el a kitöltési útmutató 8. amelyre értékcsökkenési leírást elszámolni nem lehet.sor „c” oszlopában tüntesse fel az adómegfizetési kötelezettség összegét. még fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege297 484. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. illetve megszüntető egyéni vállalkozót is – e címen akkor is visszafizetési kötelezettsége keletkezik. de már a 2010. § (22) bekezdése . sor: Ebbe a sorba a fejlesztési tartalék címén nyilvántartott összeg. pontját! A 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összege298 485. 2010. sor: E sor kitöltése előtt feltétlenül olvassa el az útmutató 11. § (16) bekezdés Szja-tv.tv. sorba írt adat harmadrészeként megállapított összeget kell szerepeltetni. évben a nyilvántartásból történő kivezetést követően.291 E sor „b” oszlopába a 2012.2. január elsejét megelőzően csökkentette a nyilvántartott összeggel és azt a 2010. január 01-én hatályos.

akkor a kivezetést követő 30 napon belül késedelmi pótlékkal növelten meg kellett fizetnie a kivezetett résszel azonos összegű adót! Ha a nyilvántartásba vétel adóévét követő harmadik adóév végéig nem történik meg a nyilvántartásba vett összeg – következőkben részletezettek szerinti – felhasználása. de már a 2010. és nem áll munkaviszonyban. és adókötelezettségét az Szja . és az említett napot követő első adóbevallásban kell bevallani. Az az egyéni vállalkozó. 50. közjegyzői iroda. január 01-én hatályos. Ezzel az összeggel csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét.. ha annak oka cselekvőképességének elvesztése vagy a halála). a „c” oszlopba pedig az adó. sorok „c/d” oszlopaiba beírt adatok). évre is alkalmazható .49/A. 484. a nyilvántartásba vett résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten (a késedelmi pótlékot az Szja-törvény 49/B. akkor választhatta az átalányadózást. § (16) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani) a negyedik adóévet követő év első hónapja utolsó napjáig kell megfizetni. Az összesített adatokat a 1053-04-ös lap 177. ..29) Korm. évben. végrehajtói iroda tagjaként folytatja a 2010. § (1) bekezdés a) pont 210/2009 (IX. amennyiben a kivezetés nem a törvényben elismert cél miatt történt. sor: Ebben a sorban kell összesítenie a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó. és 485. akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység300. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . Amennyiben az Ön egyéni vállalkozói jogállása az említett időszak alatt bármely okból megszűnik (ide nem értve. E sor „a” oszlopában az arra szolgáló mezőben töltse ki a 6% (9%) adónak megfelelő összeg kivezetésének időpontját. sorának „e” oszlopába is be kell írnia. valamint a fejlesztési tartalék nem célszerinti feloldása miatt visszafizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét. sorba és a 480.tv.. ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőzően 2009-ben az egyéni vállalkozói bevétele a 15 millió Ftot299 nem haladta meg. Vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összege 486.(486d=464d+480d+482c+485d-486b) 16. (a 464. 482.sor) az adó mértékével számított összeget.292 Ha Ön a vállalkozói adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része után az adót a 10%-os mértékkel határozta meg. ha az 299 300 Szja-tv. és a 6% adónak megfelelő összeget nem a cél szerinti felhasználásra tekintettel vezette ki a nyilvántartásból. AZ ÁTALÁNYADÓZÁSSAL ÉS ANNAK VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 1053-13-06-os lap kitöltése A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett az átalányadózást akkor választhatta. és a 10%-os adókulcs alkalmazása esetén a 6% adónak megfelelő összeg nem célszerinti felhasználása miatt fizetendő adó késedelmi pótlékkal növelt összegét.2011. A „b” oszlopba az adó alapjául szolgáló összeget. késedelmi pótlékkal növelt összegét írja be. a fel nem oldott résszel azonos összegű adót késedelmi pótlékkal növelten a jogállás megszűnésének napját követő 30 napon belül kell megfizetni. § (6) bekezdése szerint állapítja meg. Ha Ön tevékenységét ügyvédi iroda. akkor e sor „b” oszlopában szerepeltesse az elhatárolt veszteség után (468.

vagy az arra való jogosultsága megszűnik. (7) bekezdés 304 Szja-tv. adóévre vonatkozóan újra választhatta az átalányadózást.303 A 2009. 302 Szja-tv. 7. évre az átalányadózást választotta és az ezt követő adóévekben sem kíván ezen az adózási módon változtatni. és nem kell újból nyilatkoznia. A költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege nem része az egyéni vállalkozásból származó bevételnek. 55. évben. Ha Ön a 2009. akkor külön-külön és egyidejűleg is választhatja a kétféle tevékenységére az átalányadózást. § 303 Szja-tv. § (3) bekezdés Az átalányadózás ideje alatt kapott támogatások összegét a folyósítás évében bevételként kell figyelembe venni. július 01-jétől hatályos előírás szerint a 2010. általánosan alkalmazható rendelkezés szerint az egyéni vállalkozásból származó bevétel 40%-a vonható le vélelmezett költséghányad címén az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításakor. az átalányadózás . 301 Szja-tv.törvényben előírt bevételi értékhatár növekedett. majd azt megszünteti.304 A főállású és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eltérő költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg az egyéni vállalkozásból származó bevételéből a jövedelmét. és ha annak egyéb feltételei fennállnak.attól az adóévtől kezdődően újra választható. mezőgazdasági őstermelőnek a bevétel érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie. akkor a választása a feltételek megléte esetén – a visszavonásig – érvényes. ha a 2009. vagy korábban a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg a jogosultsága. évi bevallásában a 2010. hogy annak feltételei fennállnak – az átalányadózás megszűnése/megszüntetése évét követő legalább négy adóév elteltével választhat. Az érvényesíthető költségátalányok a következők: A bármely tevékenységre vonatkozó. Az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozónak. Ha a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szűnt meg.ha annak egyéb feltételei fennállnak . Ha egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is jogosult az átalányadózás választására. munkaviszonyt létesít) az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra kell áttérni.302 Bármely feltétel hiányában (pl. amely adóévben az szja . ismételten átalányadózást – feltéve. sorában lehet figyelembe venni. Ezt be kellett jelentenie az állami adóhatóságnak. Ha átalányadózást választott. Az átalányadó választására és alkalmazására jogosító bevételi értékhatárok megemelkednek a bevételként figyelembe vett támogatások összegével.293 átalányadózást közvetlenül megelőzően 2009-ben a vállalkozói bevétele a 100 millió Ft-ot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban. ha a magánszemély nem teljesíti a számlaadás (nyugtaadási) kötelezettségét. Az átalányadózásra való jogosultság megszűnik.301 Átalányadózást csak az egyéni vállalkozói tevékenység egészére lehet választani.§.§ (1) bekezdés . 56. azt a bevallás 10. 50.

akkor – 2010. Aki az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytat305 (kiskereskedő). Aki az adóév egészében kizárólag az Szja-törvény 53. évre nem kívánja továbbra is fenntartani. akkor az átalányadó alapját ebben az évben még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó „magasabb” költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. akkor a 1053-13-01-es lap IV. az a bevétel 80%-át. amíg átalányadózást alkalmaz. Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége keretén belül a kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenysége külön-külön. akkor a bevétel 91%-át lehet vélelmezett költséghányadként figyelembe venni. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. évre az eva törvény szerinti adózást választotta. Akinek a tevékenysége év közben oly módon változik. táblában a 407. akkor a 1053-13-01-es lapon a III. évre az átalányadózást kívánja választani. Ha 2010. annak az egész bevételére a 40. annak a bevétel 93%-át. sorban kell nyilatkoznia erről. évben az átalányadó szabályai szerint adózott és a 2010. Ha a 2010. az a bevétel 87%-át.§ (4) bekezdésében felsorolt üzletek működtetésére terjed ki. december 31-éig a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta és a 2011. az 25% vélelmezett költséghányadot érvényesíthet. meg kell állapítania az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét. sorban ezt a döntését jelölje X-szel. ha kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. de ezt az adózási módot a 2011. pontjánál a 408. de a feltételek hiánya miatt év közben kikerült e törvény hatálya alól. december 31-ét alapul véve. évben az átalányadó szabályai szerint adózott. amelyet a továbbiakban mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania. Ha az előzőekben ismertetett szabályok figyelembevételével a 2011. a bevétel 83%-át tekintheti vélelmezett költséghányadnak. annak a változás időpontjában az év első napjától visszamenőlegesen az összes bevételére vonatkozóan át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről . 305 210/2009 (IX.294 Aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. §-ának (3) bekezdésében vagy kizárólag a (3)-(4) bekezdésében felsorolt tevékenységet folytat. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. kiegészítő tevékenység folytatása esetén a bevétel 75%-át vonhatja le vélelmezett költséghányad címén. Ha a 2009. évre az átalányadózást választja. Amennyiben az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül (év közben nyugdíjba megy). vagy együttesen az adóév egészében kizárólag az szja-törvény 53. illetőleg a 25%-os költséghányadot kell alkalmaznia. akkor az átalányadózást az eva-s adóévet követő négy adóévre nem választhatja. Aki ezeken kívüli tevékenységet is folytat.29) Korm. hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg.

Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét évközben kezdte el vagy szünteti meg.az átalányadózásra . Az így megállapított jövedelem összege adóterhet nem viselő járandóság. fejlesztési kiadásokra. pontjában leírtakat is vegye figyelembe.vonatkozó döntésénél ezt is vegye figyelembe. Az átalányadó alapjába beszámító bevétel 491. A bevallási időszak meghatározásához az útmutató 13. a támogatásokra vonatkozó eltérő szabályra is figyelemmel történhet. sorában kell feltüntetnie. sor) megállapítására irányadó rendelkezések szerint kell teljesíteni. akkor az átalányadó alkalmazási feltételéül megállapított bevételi értékhatárt időarányosan kell megállapítani. beleértve a korábban és az átalányadózás időszakában beszerzett tárgyi eszközök beszerzési és előállítási értékének az átalányadózás időszakára jutó. A támogatás összege megemeli az átalányadózás alkalmazási feltételéül rendelt bevételi értékhatárt is. soránál. Része a bevételnek a földalapú és az egyéb jogcímen kapott támogatás összege is. 3. melyet a 1053-A lap 20. az adókötelezettséget az önálló tevékenységből származó jövedelem (10.pont l) és 3/A. A területalapú (földalapú) és az egyéb jogcímen folyósított támogatást bevételnek kell tekintenie. vagy fejlesztési célra kapott. Fontos! A 2010.295 – az átalányadózás évében felmerült összes költséget elszámoltnak kell tekinteni. sorhoz fűzött tájékoztatás alapján. vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített. § (4) . ha ez utóbbit nem költségek fedezetére vagy nem fejlesztési célból folyósították. A támogatás összegéből az a rész. mellyel szemben a költségek elszámolhatók. amelyek fedezetére jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás folyósítása történt. hogy e támogatások összege nem az átalányadó alapjába számít bele. 306 307 Szja-tv. amelyet a költségei fedezetére. sor: Ebbe a sorba az átalányadó alapjául szolgáló bevételt kell beírni. E sor „b” oszlopába a „c/d” oszlop összegéből a támogatás összegét kell beírni. évre . Nem vonatkozik ez a rendelkezés azon költségekre. – az átalányadózást megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből az átalányadózás időszakának minden évében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A 2011. nem minősül az egyéni vállalkozás bevételének. a személyi jövedelemadó törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírását is. 53. akkor a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés. évtől az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelemként a külföldi telephelynek betudható bevétel alapján átalányban megállapított jövedelem minősül307. hanem – amennyiben a támogatás összegét bevételként kezeli – önálló tevékenységből származó bevételként kell figyelembe venni a 1053-as bevallás 10. § Szja-tv. Ha külföldön is rendelkezik telephellyel. A bevételek számbavétele a 421. amennyiben Ön a mezőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozás keretében folytatja. Az átalányban megállapított jövedelem meghatározása306 E lap kitöltése előtt feltétlenül írja be a bevallási időszak adatait az erre szolgáló helyre. Ennek az az oka. § 72.

sorba írt adat figyelembevételével.296 A számított jövedelem 492. fejlődésük támogatásáról szóló 2004. hogy az összes foglalkoztatási hónap számát el kell osztani 12-vel). az egyéb jogcímen folyósított. törvény a kis. ha 3 fő alkalmazott összes foglalkoztatási ideje 20 hónap. árukészlet. december 31-én felvett leltár szerinti – vásárolt és saját termelésű – anyag. A számítás során a kerekítés szabályait is alkalmazni kell két tizedes jegyig. hogy az egyéni vállalkozók esetében . sornál leírtak szerint állapítsa meg.) E sor kitöltése kötelező! Fontos! Felhívjuk figyelmét. évi XXXIV. sor: Ebben a sorban a 2010. sor „a” oszlopába. évben folyósított területalapú támogatás. félkész és késztermék értékét tartalmazza ez a sor. sorában közölt zárókészlet összegével. fejlesztési célra előre folyósított támogatás összege 308 2004. (Például. sor: Ebbe a sorba a bevételből az Önre vonatkozó költséghányad levonásával megállapított jövedelmét írja be. árukészlet. a 2010. évben költségek fedezetére.66. évi adóalapba beszámító bevételből. Zárókészlet leltári szerinti értéke 2010. Az alkalmazottak átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 499. Az 502–504.§ (1) . sor összegéből a 2010. sor: Ebbe a sorba a segítő családtagok átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét írja be.és középvállalkozásokról. évben folyósított támogatások bevételként figyelembe vett része 501. Ez kerekítve 2. január 1-jén 497. évi XXXIV. törvény alapján . akkor az átlagos létszám 20: 12 = 1. félkész és késztermék nyitó értékét kell szerepeltetni. sor: A 2010.és középvállalkozás” kategóriába történő besorolás alapja a foglalkoztatotti létszám308. évi 0953as bevallás 498. sor: Ebbe a sorba az év során foglalkoztatott alkalmazottak átlagos létszámát és a részükre kifizetett jövedelem bruttó összegét kell beírnia. egyezően a 2009. december 31-én 498. január 1-jén rendelkezésre álló – leltár szerinti – anyag. vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés időpontjában felvett leltár szerinti zárókészlet összegét kell szerepeltetnie áfa nélkül. sor: Ebbe a sorba a 421. évtől az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi. 2010. fejlődésük támogatásáról 3.a kis. Ezt a számot a „b” oszlopba kell beírni.a „kis. valamint a költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részét írja be. Egyéb adatok Nyitókészlet leltári szerinti értéke 2010. a 491. A segítő családtagok átlagos létszáma és a részükre kifizetett jövedelem 500.és középvállalkozásokról. sorokat a választott adózási módtól függetlenül ki kell tölteni! A 2010. (Az átlagos létszám úgy állapítható meg. Az átlagos létszámot a 499.§ és 5. A 2010. Ezt az összeget kell átírni a 1053-A lap 13. Átalakuló – Tevékenységét megszüntető Ebben a sorban a tevékenység megszüntetésének napjával.

A készletek értékét az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kellett megállapítania. Ilyen esetben a támogatott cél szerinti kiadásának a támogatás összegével fedezett részét költségként nem veheti figyelembe. Szja-törvény 51. de jelenleg az átalányadózás szabályai szerint adózik. amennyiben azt nem tekintette bevételnek. nemzetközi szerződés rendelkezése viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján. sor: Egyéb adatként. évben utólag folyósított támogatások összegéből bevételnek nem minősülő összeg 504. melyet egyéni vállalkozói tevékenységéhez felhasznált. sor: Ha Ön korábban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazta. amennyiben a támogatás összegét előre folyósították. A „b” oszlopba. A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos. december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá. .297 502. § (4) bekezdés . § (2). évi összegét írja be. káresemény miatt megsemmisült készletek beszerzési ára 506. selejt. évi XLIII. év január 1-jét megelőzően a költségek fedezetére. (Pl. évben költségek fedezetére és fejlesztési célra előre folyósított támogatás összegét írja be. amely törvény. az adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték összegét szerepeltesse.a magánszemély választása szerint a teljesítés időpontjában. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez felhasznált vállalkozáson kívüli forrása 508. E sorba jellemzően akkor kerülhet adat. és amelynek forrása vállalkozáson kívüli. sor: Ebbe a sorba az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel külföldön megfizetett adó 2010. akkor ebbe a sorba. Ezt a szabályt kell alkalmaznia akkor is. hogy tüntesse fel azon összeget. Külföldön megfizetett adó 507. a „c/d” oszlop összegéből a fel nem használt rész összegét írja be! A 2010. selejt.devizaárfolyamának alapulvételével kell Ft-ra átszámítani. 309 2002. sor: Ebbe a sorba az adóév során elszámolt leltárhiány. ha 2010. Leltárhiány. káresemény miatt megsemmisült készlet beszerzési értékét írja be. sor: Ebbe a sorba a 2010. Nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg. A korábban lekötött számlakövetelés összegét is vegye figyelembe! Az adókötelezettség teljesítése során a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevallás benyújtásának évét kell tekinteni. sor: Ebbe a sorba a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 2010. Adóalapba be nem számító bevételként nyilvántartott készletérték309 505. magánkölcsön. január elsejét megelőzően folyósított támogatás összegének még fel nem használt részét kell beírni. euróban megadott árfolyamot kell a Ftra történő átszámításhoz figyelembe venni.: saját adózott pénze. tv. sor : Itt tüntesse fel a fejlesztési tartalék nyilvántartott összegét. kérjük. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg. 17. A 2010. Ezt a sort („d” oszlopot) nem töltheti ki a tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó.) Fejlesztési tartalékként (a korábban lekötöttként kezelt) nyilvántartott összeg 509. évben utólag folyósított támogatás összegét írja be. fejlesztési célra folyósított támogatás még fel nem használt összege 503. vagy az adóév utolsó napján érvényes . akkor az MNB által közzétett. sor: Ennek a sornak a „c/d” oszlopába a 2010.

kölcsönre fizetett kamat összegéből azt a részt. nyilvántartott adó összeg 511. megtakarított adó összegét kell szerepeltetni. sor: E sorban az Szja-törvény 2010. korábban üzembe nem helyezett. melyet kisvállalkozói adókedvezmény alapjaként vett figyelembe. (17) bekezdés . hogy Ön érvényesítheti-e. nem anyagi javak adóévi együttes beruházási költségének (ideértve az ilyen eszköz beszerzésére. olvassa el a 1053-13-08-as lapok kitöltéséhez fűzött útmutatót a csekély összegű (de minimis) és más támogatásokra vonatkozó tudnivalókról is. szellemi termékre a kisvállalkozói kedvezményt érvényesítette –. akkor az egyéni vállalkozásból származó bevételét csökkentheti a kisvállalkozói kedvezmény címén elismert beruházások értékével. 9% mértékű. az adóévben költségként elszámolt kiadást is). sorban elszámolt. és ha igen. A 2010. valamint a leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazási szabályai szerinti gép. 310 Szja-tv. berendezés. félévére vonatkozóan a 10%-os adókulcs alkalmazása miatt megtakarított. Beruházási költség nem vehető figyelembe. jármű. továbbá a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan adóévben felmerült. § (21) bekezdése alapján számított. az értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként elszámolt felújítási költségének együttes összege lehet. míg a nem anyagi javak közül a szellemi termék vehető figyelembe. ponthoz írt magyarázatot! Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! 17. Az alacsonyabb kulcs (10%) alkalmazására 2010. sorok adatait kitölti. az e rendelkezés alkalmazásakor a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz. kizárólag üzemi célú egyes tárgyi eszközök. § (6) bekezdés d) pont. de legfeljebb évi 30 000 000 Ft. a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosan felvett hitelre. A KISVÁLLALKOZÓI KEDVEZMÉNY RÉSZLETEZŐ ADATAI Mielőtt a 512–521.298 Megszűnő A tevékenységüket megszüntető egyéni vállalkozók ezt a sort nem tölthetik ki! A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban – kisvállalkozói adókedvezmény alapjául szolgáló – felvett hitelre. E tudnivalók ismeretében tudja megállapítani (eldönteni). (12)-(14). 49/B. szellemi termék – ha a cserébe visszaadott tárgyi eszközre. ha a bevallásában feltünteti a megtakarított adónak megfelelő összeget. A tárgyi eszközök közül az ingatlan. előállítására fordított.augusztus 15-én hatályos 49/B. év első félévére vonatkozóan többek között akkor van lehetősége. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének részletes szabályai310 Ha az egyéni vállalkozó 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat (vagy alkalmazott nélkül folytatja tevékenységét). valamint az üzemkörön kívüli ingatlan és ültetvény esetén. Olvassa el a 11. kölcsönre fizetett kamat összege 510. akkor mekkora összegben a kisvállalkozói kedvezményt. év I. amely nem lehet több mint a bevételek és az elismert költségek különbsége. a 443. sor: Ebben a sorban – külön adatként is közölni kell – a költségek között. felszerelés. A kisvállalkozói kedvezmény legfeljebb a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló.

ha az egyéni vállalkozónak a kisvállalkozói kedvezmény levonása után 400 000 Ft jövedelme marad és a korábbi évről áthozott vesztesége 100 000 Ft. hogy az „első” tulajdonosok által megvalósuló beruházásokat kedvezményezi a törvény. Amennyiben az egyéni vállalkozó kereskedelmi fuvarozás körébe tartozó tevékenységéhez teherszállító járművet (tehergépjárművet és vagy tehergépjármű-pótkocsit) vásárol. továbbá. illetve eszközét képezi. 49/B. a költség 7 600 000 Ft és a tárgyi eszközök beszerzési ára 2 000 000 Ft. Ennek az adónak az összege csökkenthető tovább a kisvállalkozói adókedvezménnyel. A tárgyévben elszámolható költségek részét képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját képező. ha a kiskereskedő egyéni vállalkozó új személygépkocsit vásárol 2010-ben és a kisvállalkozói kedvezményt igénybe veszi. ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgyát. ugyanis a kedvezmény összege nem lehet több a bevételek és a költségek különbségénél. vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és – mindkét esetben – a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen (nemcsak egy-egy esetben) használja. A példabeli esetben a jövedelem 400 000 Ft. 311 Szja-tv.311 Az szja-törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kisvállalkozói kedvezmény a többi személygépkocsira is érvényesíthető. ha a végzett tevékenység a jármű használata nélkül a szokásos módon nem folytatható. E kiadások közé kell sorolni azokat a tárgyi eszközöket is. berendezések sem felelnek meg.299 A kisvállalkozói kedvezmény összege a tárgyévi bevételek és a tárgyévben elszámolható költségek különbsége alapján állapítható meg. akkor kisvállalkozói kedvezmény címén a 2 000 000 Ft levonható. hogy a cégautó adót a kedvezmény igénybevételét követően legalább négy éven át meg kell fizetni. [A példánknál maradva – egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor –. feltéve. A vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló. ha a bevétel például 10 000 000 Ft. és ezt üzleti nyilvántartásai egyértelműen alátámasztják. mely után az adó 10 és/vagy 19%. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. ez egyben azt is jelenti. Így például. mivel a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK Rendelet szerint a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások által megvásárolandó tehergépjárművek nem támogatandók. kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is. Beruházási költségnek a számla szerinti beszerzési árat kell tekinteni. hogy a cégautó adót a kedvezmény érvényesítését követő 4 adóévben meg kell fizetnie. és nem lehet több a kedvezmény alapjául szolgáló beruházási költség összegénél sem. A mások által korábban használatba vett üzlet. § (13) . A korábban még használatba nem vett fordulat teljesen új eszközt feltételez. Ez azt jelenti. műhely. A kedvezmény érvényesítésének a 30 000 000 Ftos korláton belül további kettős korlátja van. ha az a tevékenység tárgyául szolgál. amelyek egyedi beszerzési ára 100 000 Ft alatt van. azt más célra részben sem használja. az üzembe helyezett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenési leírás összege is. akkor a vállalkozói adóalap 300 000 Ft. amelynek értelemszerűen a külföldről behozott használt gépek. e beruházásra a kisvállalkozói kedvezményt nem érvényesítheti. ennek azonban az a feltétele.] E kedvezmény alkalmazhatósága azt is jelenti. használt személygépkocsi vásárlására fordított kiadás nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. A jármű abban az esetben szolgálja a tevékenységet közvetlenül. mivel a beruházás költsége kevesebb a bevételek és a költségek (10 000 000 Ft – 7 600 000 Ft = 2 400 000 Ft) különbségénél.

Amennyiben tehát: – az eszköz üzembe helyezésére négy éven belül nem kerül sor (kivéve. szellemi termékek. ha a roncsolódás miatt a járművet kivonják a forgalomból. Ez azt is jelenti. vagy nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységet szolgálta. akkor pl. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az „átsorolás” évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. valamint a pénzügyi lízing keretében. sz. ha annak oka elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás). hogy melyek azok a tárgyi eszközök. halasztott fizetéssel átvett eszköznek a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatti visszaadását). ha három év alatt valósul meg a beruházás és a kisvállalkozói kedvezményt mindegyik évben érvényesíti. a beruházási érték a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat./1. hogy a cégautó adó fizetési kötelezettsége is megszűnik az egyéni vállalkozónak. Az előző szabályok a következőket jelentik: – A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor a részletező nyilvántartásban (pl.) – az eszköz – akár az üzembe helyezése. használatba vételkor sem szolgált kizárólag üzemi célt. saját kivitelezésben megvalósuló beruházás esetén (üzlethelyiség építése. ha az eszköz átsorolása elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következménye. – az eszközt az üzembe helyezést követően. mivel a 312 Szja-tv. használatba vétele előtt vagy utána. – az eszköz már az üzembe helyezéskor. – A kedvezmény folyamatos beruházás esetén [pl. a műhely. Ha a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésének évét követő negyedik adóév utolsó napjáig a továbbiakban felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik – az idevágó rendelkezések szerint elrendelt időpontban – az eszközhöz kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont összeg kétszeresének 16 %-át (2010. a hatodik évben történő értékesítés esetén az első két évben igénybevett kedvezmény összegét már nem kell visszafizetni./aa) pont . melléklet II. Az üzemkörön kívüli ingatlanok312 beszerzési ára nem szolgál a kedvezmény alapjául. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt az üzembe helyezés évének adókötelezettségénél kell figyelembe venni. akkor a kisvállalkozói kedvezményből az eszközhöz kapcsolódó részt az értékesítés évében kell az adókötelezettség megállapításánál figyelembe venni. 11. Nem kell ezt a szabályt alkalmazni. részletfizetéssel. „átsorolás” eredményeképpen a kedvezmény kétszeres összegének adóját vissza kell fizetni. a tárgyi eszköz nyilvántartásban) meg kell jelölni. építtetése)] akkor is érvényesíthető. amelyek tekintetében egy esetleges értékesítés. A kedvezmény alapjául szolgáló üzemkörön belüli ingatlanok körébe jellemzően az üzlethelyiség. akkor a kisvállalkozói kedvezmény összegéből az eszközhöz kapcsolódó részt a kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóévre vonatkozó adókötelezettségnél kell figyelembe venni. a raktár sorolható. de négy éven belül nem közvetlenül a vállalkozási tevékenységhez vagy nem kizárólag üzemi célúként használják. az ellenszolgáltatás nélküli átadást.300 A telek vásárlására fordított összeg nem képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját! Amennyiben az egyéni vállalkozó új lakóingatlant vásárol bérbeadás céljából és az egyéni vállalkozói tevékenységei között az ingatlan hasznosítás szerepel. – de a kedvezmény igénybevételét követő négy éven belül – értékesítésre kerül (ideértve a természetbeni juttatás formájában történő átadást. A kisvállalkozói kedvezmény végleges érvényesítésének általános – időhatárhoz kötött – korlátai vannak. évtől a 19%-át) kell megfizetni vállalkozói személyi jövedelemadó címén. ha az több adóévben valósul meg. (Személygépkocsi esetében ez azt is jelenti.

. – Ha a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás alá vonható. amelyre kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe. Bevételt csökkentő tételek között ténylegesen figyelembe vett összeg 521. ideértve a 100 000 Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszközre. A beszerzési ár/beszerzési érték összesen 519. akkor a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésére nincs mód. halasztott fizetéssel. ha a következő adóévre az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja. sorok: Ezekben a sorokban szerepeltesse a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházásokra fordított kiadásait. A 1053-13-07-es lap kitöltése Az egyéni vállalkozói bevételnek a költségeket meghaladó része 512. azt az üzlethelyiséget négy éven belül. a 431. Kisvállalkozói kedvezmény címén. hanem meg kell fizetnie az üzlethelyiséghez kapcsolódó kisvállalkozói kedvezmény címén levont bevétel kétszeresének 19 %-át is vállalkozói személyi jövedelemadó címén. hogy a kisvállalkozói kedvezmény alapjául is szolgál. de egy könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó esetében a tevékenység hűtőszekrény nélkül is folytatható. – A cégautó adó fizetési kötelezettségen az sem változtat. sor: Ebbe a sorba csak a ténylegesen figyelembe vehető összeget írja be! Ezt kell a bevételt csökkentő tételek közé. kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló beruházások és azok bekerülési értékének részletezése 513–518. ha az a kedvezmény alapjául szolgál. sorba átírni. a cukrász esetében a hűtőszekrény nélkülözhetetlen a tevékenység folytatásához. – Részletfizetéssel. sor: Ebben a sorban összesítse az egyéni vállalkozói bevételének az elismert költségeket meghaladó részét. de a kedvezmény összege nem lehet több a beruházási költségnél (473. Az egyéni vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló.301 kedvezmény visszafizetési kötelezettséget a kedvezmény igénybevételének időpontjától kell vizsgálni. a 1053-13-07-es lap nem tölthető ki. ez még nem jelenti azt. a cégautó adó költségek közötti érvényesítésére nem lesz módja. szellemi termékre fordított kiadásait is. sorokba írt adatokat. pénzügyi lízing keretében átvett eszköznek a teljes beszerzési ára képezi a kisvállalkozói kedvezmény alapját. sor „c” oszlopának összegéből vonja le a 446. aki bejelentkezik az eva hatálya alá. sor: Ebbe a sorba – a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló összeget – legfeljebb 30 000 000 Ft-ot írhat. sor „c” oszlopába írt összeget. akkor a hátralévő időszakban a cégautó adó fizetési kötelezettség fennáll. sor: Ebben a sorban összesítse az 513-518. – Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ és értékesíti vagy átsorolja pl. Nem kell viszont a cégautó adót megfizetnie a kedvezmény érvényesítését követően annak az egyéni vállalkozónak. a bevételből levonható összeg 520.) Ha a bevételét a költségei meghaladják. akkor az üzlethelyiséghez kapcsolódó kedvezmény összegének kétszeresét ebben az esetben is vissza kell fizetnie. Ha kikerül az eva hatálya alól négy éven belül. Pl. Ilyen esetben tehát nem csak az átalányadózás szerinti adót kell megfizetnie. – Mivel az átalányadózó elismert költséghányad szerint állapítja meg jövedelmét. (A 421. sor) és nem lehet több a bevételek és költségek különbségénél sem (512. sor adata).

Az érvényesíthető összes támogatási összeget az összes de minimis támogatás alapján kell meghatározni.: ilyen az adó. a 410.1 De minimis támogatások De minimis támogatások azok a csekély összegű támogatások. A három adóév összeszámításának kiindulásánál mindig az aktuális adóév a harmadik év. és 88.2/pa) pont. azaz csak akkor. 2007. de minimis (a továbbiakban: de minimis) támogatásnak tekintett összegeket. évtől kezdődően a de minimis támogatás313 feltételei a következők: De minimis lehet minden támogatás. A 49/B. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. sorokban – kell feltüntetni az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a csekély összegű. év első félévére vonatkozóan a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 9%-a. azaz mindig az aktuális adóévhez képest kell az előző két adóév de minimis támogatásait összeszámítani. g) pontja 2005. VALAMINT AZ UN. sorban ezt jelölje be. a használati.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. sz. kivéve a szállítási ágazatban. A lapokon van lehetőség a közvetlen. sz. évig [szabadalom. ADATOK A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁSOKRÓL. ha azt jogszabály314. akkor ezt a táblát nem kell kitöltenie. január 1-jétől de minimis támogatások az EK Szerződés 87.és közép vállalkozások) támogatásának minősülő kedvezményeket. transzparens támogatások esetén alkalmazható. évtől 2009. A 1053-13-08-03-as lapon az 542-551. évtől [kisvállalkozói kedvezmény]. az azzal kapcsolatos előírásokat is. A 1053-13-08-02-es lapon az 532-541. szerinti (egyetlen jogcímen sem) támogatást. A hároméves időszakot ún. Csak az ún. ha előre meghatározható a támogatás pontos összege (pl. évtől 2009. sorokban a mezőgazdasági csoportmentességi (továbbiakban: mezőgazdasági kis. 314 313 .összeg lehet. legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő Ft. évtől [az alapkutatás. 18. ahol bármely három adóévben legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő Ft összeg lehet.(10) bekezdéssel. A szabályozás szerint adóévekben kell a támogatás maximálisan igénybe vehető összegét meghatározni. 13. (pénzbeli) adórendszeren kívüli támogatás összegének feltüntetésére is. más állami támogatásokkal kumuláltan kell figyelembe venni. összefüggésben a (9). A de minimis támogatás bármely három adóévben. az alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés].302 18. Kérjük vegye figyelembe. A 2007. a következők minősülnek de minimis támogatásnak: A 49/B. évi bevallásában nem vesz/nem vehet igénybe az Szja . Amennyiben Ön a 2010. d) pontja 2004. gördülő módszerrel kell megállapítani. december 15-i) bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások. fenntartása]. a 2010.tv. 11. jogszabályon alapuló kiírás de minimisként nevesít. amennyiben tevékenységét szünetelteti. Azonos költséghez adott de minimis támogatást. sorokban a csoportmentességi támogatásnak (továbbiakban: kis. amelyeket jogszabály (pályázat) ilyenként nevesít. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon. egyéni vállalkozókkal kapcsolatos rendelkezési közül az állami támogatásokra irányadó rendelkezések alkalmazásában. h) pontja 2005.és formatervezési mintaoltalom megszerzése. illetve adóalap kedvezmény). melléklet 12. évig a 10%-os adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6%-a. melléklete II. évtől [foglalkoztatási kedvezmény]. § (6) bekezdésének cb) pontja 2005. § (10) bekezdése 2006. CSOPORTMENTESSÉGI ÉS AZ ADÓRENDSZEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSOKRÓL (1053-13-08-AS BEVALLÁSI LAPOK) A 1053-13-08-01-es lapon – 522–531. Az szja-tv. A Bizottság 1998/2006./EK-rendelete Az szja-tv. pont.

ezért a táblában több számításra van mód attól függően. évről benyújtott bevallás de minimis támogatásait kellett levonnia a 200 000 eurós határ összegből. hogy a 2010. január 1-jétől a következő támogatás intenzitások érvényesek: Észak-Magyarország. akkor az állami támogatás és a de minimis összege együttesen nem haladhatja meg az adott régióra meghatározott támogatási intenzitást. amennyiben tehergépjármű vásárlása történik és a vállalkozás kereskedelmi fuvarozás területén működik. 01. 19) Korm.2 KIS. 18. évről benyújtott bevallás de minimis tábláit kell felhasználni. ha a kisvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik vagy nagyberuházást valósít meg. (IV. december 31-e között odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma és az átmeneti támogatás együttes összege nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. évi napjával) igénybe vehető kedvezmények tekintetében az általános csoportmentességi rendelet tekintendő irányadónak. ha az nem minősül mezőgazdasági termék elsődleges előállításának. nem vehető igénybe a de minimis támogatás.315 Ha az egyéni vállalkozó az Szja . Az adórendszer keretében (a bevallás benyújtásának 2011. Ez azt jelenti. hogy egy adott egységnyi beruházáshoz maximum hány % támogatás vehető igénybe. az adórendszeren belül is érvényesíthető. kivéve. hogy az alapanyag és a végtermék is szerepel az EK Szerződés I. évben érvényesíthető de minimis összegét megkapja. számú mellékletében. évben érvényesíthető „keret” kiszámításakor a 2008.01-től 10% ). Közép-Dunántúl esetében 40%. §-a tartalmazza. szerint kisvállalkozónak minősül. hogy adóalapot érint vagy adókedvezményként lehet figyelembe venni a támogatást. rendelet 23/A §) igénybevétele esetén figyelemmel kell lenni azon előírásra is.19) Korm. hogy a támogatás összege nem lehet több 3 év alatt 100 000 eurónál. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatások (85/2004./EK rendelete csak a szállítási ágazatban működő vállalkozásokat korlátozza azzal. mely a beruházásokhoz kapcsolódik. Figyelem! A bizottság 1998/2006. Azonos költséghez egybe kell számítani a kapott állami támogatás és a de minimis összegét (kumuláció). Függetlenül attól. amely megmutatja. úgy 2007.) A támogatástartalmat kell egybeszámítani. úgy az állami támogatás és a de minimis együtt. január 1jétől a támogatás intenzitás 20 százalékponttal növelt értéke a régióra meghatározott mértéknek.] Az EK rendeletben említett regionális támogatási térképet a módosított 85/2004 (IV. A mezőgazdaság területén az új rendelet meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fogalmát. január 1-je és 2010. A 2008.tv.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA316 Ez a támogatási forma. évben a 2009. Nyugat-Dunántúl és Pest megye esetében 30%. hogy ha ilyen beruházáshoz akar az egyéni vállalkozó de minimis támogatást igénybe venni. A közvetlen támogatások igénybe vétele 315 Magyarország esetében 2007. 800/2008/EK-rendelete . és 2009.303 (Például a 2010. A 2010. illetve nem vehető igénybe a kedvezmény. Délalföld és Dél-Dunántúl esetében 50%. (Például a kisvállalkozás Budapesten kíván a beszerzett gépéhez támogatást elszámolni. 316 A Bizottság 70/2001 /EK-rendelete. és 2008. augusztus 29-től hatályos 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet lépett a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet helyébe. rendelet 30. Budapest esetében 25% (2011. Észak-alföld. mely szerint a 2008. azaz a támogatási intenzitás (25+20) 45%. [Azaz azt a %-ot. A támogatás mértéke (a támogatási intenzitás) a kisvállalkozásoknál legfeljebb 15%.

diverzifikálás vagy korszerűsítés útján történik a változtatás. felszerelések. know-how vagy • nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek vásárlása. amely • egy új létesítmény létrehozásával. • a szabadalmi jogok.és közepes vállalkozások támogatásáról szóló rendelet szerint a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis. hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható a maximális támogatási intenzitás mellett.ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA317 A mezőgazdasági kis. 19. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. amely már bezárt vagy bezárt volna. • a gépek. (Ez utóbbi esetében különösképpen az ésszerűsítés. Ebből a szempontból a beruházásnak különösen a következő célok valamelyikét kell szolgálnia: • a termelési költségek csökkentését. 18. hogy a 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelet vagy a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet szabályai alkalmazandók. A támogatás három adóévben (gördülő számítás) legfeljebb 400 000 euró lehet.) Amennyiben a tárgyi eszközbe történő beruházás olyan létesítmény átvételének formájában történik. vagy • egy meglévő létesítmény termékének vagy termelési folyamatának az alapvető megváltozását előidéző tevékenységgel függ össze. berendezések.és közepes vállalkozásokról szó EK rendelet esetében is igaz. és a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 40% mértéket. Az elszámolható költségek körébe tartoznak: • az ingatlanok (telek. 317 A Bizottság 1857/2006/EK-rendelete .3 A MEZŐGAZDASÁGI KIS. akkor azt is tárgyi beruházásnak kell tekinteni. ha nem vásárolják meg. A közvetlen támogatás támogatástartalmát az EK-Szerződés 87. • a szállítási ágazatban a vasúti járművek. • a technológia-beszerzés költségei (az immateriális javak beruházása esetén). Az immateriális javakba történő beruházás körébe tarozik: • a technológiaátadásba történő beruházás. az odaítélés napja dönti el. rendelet.304 esetén. Olyan fizikai tárgyi eszközökbe történő beruházás.) Korm. (IV. A kis. A rendelet alkalmazásában beruházás alatt azt a tárgyi eszközökbe és az immateriális javakba történő következő beruházást kell érteni. illetve a támogatás alapjául szolgáló jogszabály alapján kell meghatározni. • az előállítás javulását vagy átcsoportosítását. épület). • egy meglévő létesítmény bővítésével. licencek.és közepes vállalkozások vehetnek igénybe támogatást beruházásaikhoz.

Így például a nem bővítést szolgáló beruházások. Az egyes sorok kitöltésénél meghatározó az igénybevétel napja szerinti tételes időrendi felsorolás. azaz a szinten tartást céljából történő beruházások nem kaphatnak támogatást. mert ha ezek kitöltöttek. a természeti környezet megóvását és minőségének javítását vagy • az állatjólét színvonalának javítását. Az elszámolható költségek közé a következők tartoznak: • az ingatlanok építése. Így az egy bevallási naphoz tartozó valamennyi szja . hogy az adórendszeren belül érvényesített állami támogatás mellett – a maximális támogatási intenzitás keretein belül – adórendszeren kívüli támogatás is nyújtható. . évben igénybe vett támogatás időpontját fel kell tüntetni.tv. 2010.az adórendszeren belüli támogatások esetén: az euróra történő átszámítás alapja az adóbevallással érintett üzleti év utolsó napján érvényes. Egy dátumhoz több adat is tartozhat.305 • a minőség javítását. míg a közvetlen. • az olyan – nem építkezési célra szánt – föld vásárlása. „f”-„g” és a „h”-„i” oszlopok üresen maradnak. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni.adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a támogatás igénybevételi jogának a kedvezményezettre ruházásának időpontja. azaz egy sorban több oszlop adata is kitöltött lehet. – az adórendszeren belüli támogatások esetén: az adóbevallás benyújtásának a napját kell a de minimis támogatás megszerzési időpontjának tekinteni. amely a beruházás elszámolható költségének legfeljebb 10%-ába kerül. • a gépek. mely célok nem kaphatnak támogatást. a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizaárfolyam. úgy a „d”-„e”. Az igénybevétel napjaként az szja-törvény szerinti kedvezményeknél az adóbevallás benyújtásának a napját. berendezések – ideértve a számítógépes szoftvereket is – vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. szerinti kedvezmény [a „d”-„i” oszlopok] egy sorban jelölendő. A támogatások megszerzésének időpontja: . A 1053-13-08-01 – 08-03-as lapok kitöltése Minden lapon. azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (a támogatás megítélése). A rendelet biztosítja. amelyet a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes. az oszlopok megnevezése sorban az adott lapon figyelembe vehető adórendszeren belüli (szja-törvény) jogcímet találja. „a” oszlop: Valamennyi. A forintban megállapított támogatástartalom átszámítása euróra: – az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatás esetén: a forintérték az adott támogatás megítélése adóévében érvényes referencia rátával számított jelenértéken meghatározott összeg. A rendelet meghatározza. megszerzése vagy fejlesztése. kivéve a „j”-„k” oszlopok. .

A vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét . évi bevallása (0953-13-08-01) adatait vegye figyelembe a 2010. külön-külön sorokban a „c” oszlopban forintban. 2010. § (10) bekezdése szerinti sávos adószámítást . a 2008. „b” és „c” oszlopok: A 2010. „d” és „e” oszlopok: Az oszlop-párban (euró/Ft) az szja-törvény szerinti. Tekintettel a gördülő módszer alkalmazására. évben érvényesíthető támogatás összegének kiszámításánál! Az adórendszeren kívüli. b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakára jutó összegből az 50 millió forintot b) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. évben érvényesít támogatás(oka)t.az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. § (10) bekezdése szerinte sávos adófizetést. július 1-je előtti időszakára jutó összeg 19%-a. adórendszeren kívüli támogatások – a jelen bevallás benyújtásának napjáig megítélt. az azt meghaladó rész után 19 % adómértékkel kell meghatározni. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. június 30-a utáni időszakának naptári napjai szerint történő arányos megosztásával – a) az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. a támogatás igénybevételének időpontja szerint. Ne felejtse el. azaz a bevallás benyújtásának a napján kap az adózó adórendszeren kívüli támogatást is. az igénybevétel napjaként mindig a bevallás benyújtásának a napját kell megjelölni az „a” oszlopban. július 1-je előtti időszakának és az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. igénybe vett. évről benyújtott bevallásban nem szereplő – összegeit egyenként. és a 2008. kivéve azt a véletlenszerű esetet. ha 2010. a „d” oszlopban az előzőekben leírtak szerint kiszámított az euróban meghatározott összeget kell feltüntetni. Az „e” oszlopban forintban. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész 10 %-a. évi vállalkozói bevételt csökkentő tételek együttes összegének támogatástartalmát kell szerepeltetni. „f” és „g” oszlopok: . ha a kettő igénybevételének a napja egybeesik. és euróban a „b” oszlopban kell szerepeltetni. június 30-a utáni időszakára jutó összegből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10 %. évben kapott. Ha 2010. valamint az adórendszer keretében igénybe vett támogatások összege egy sorban (egymás mellett) nem szerepeltethető. közvetlen. évi (0853-13-08-01) és/vagy a 2009. első félévére vonatkozóan az szja-törvény 49/B.ha nem választja 2010. adóév első félévére vonatkozóan alkalmazza az szja-törvény 49/B.306 Ezt a táblát tehát abban az esetben kell kitöltenie. a vállalkozói bevételt csökkentő kedvezmények alapján a csekély összegű (de minimis) támogatás adóévi összegét – az adóévben érvényesített összes kedvezmény az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. az azt meghaladó rész 19 %-a. és/vagy 2009.

évi LXXX. sz. akik a mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe a 08-03-as lapon töltsék ki ezt az oszloppárt. és az euróban meghatározott összegét az „f” oszlopban kell szerepeltetni. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2010. feltétlenül olvassa el az útmutató 11. (euró/forint) az az adózó tüntessen fel adatot. Akik e jogcímen a kedvezményt a kis és közepes vállalkozások támogatásáról szóló egyezményben foglaltakkal összhangban veszik figyelembe. „h” és „i” oszlopok: Az szja-törvény 11. után kötötték) igénybe vette a támogatásnak minősülő kis és közepes vállalkozások adókedvezményét.307 Az szja-törvény szerinti kisvállalkozások adókedvezményének összege oszlop-párban. december 31. 08-02-es lapon pb. aki az Szja . illetve átalányadózóként elért bevétele. mellékletének II/2. adóévről benyújtott bevallásban az új tárgyi eszköznek a beszerzése adóévében 100%-os értékcsökkenésként figyelembe vett bekerülési érték 1%-át. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánynyugdíjra jogosultakról. Az adókedvezmény(ek) összegét a „g” oszlopban forintban. továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. az adott lapnak megfelelően. a 08-02-es lapon. adóévről benyújtott bevallásban a 2010.törvény 13. Ennek összegét az i) oszlopban forintban. és euróban a „h” oszlopban kell megadni. úgy figyeljen arra. § (10) bekezdése szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban szerepeltesse – a 2010. adóév első félévére vonatkozóan 10/19%-os adófizetés választása esetén – a kedvezményes kulcs (a vállalkozói adóalapból 50 millió Ft-ig a 10%-os adókulcs) alkalmazása következtében kieső 9 százalék adó összegét (amely legfeljebb 3 millió Ft lehet). hogy a vállalkozónak van-e vállalkozói kivétje. a) pontja szerint de minimisként veszik számba a 08-01-es lapot töltse ki. A meghatározott támogatástartalmat. pontjánál leírtakat! Fontos! Ha az szja-törvény 49/B. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség fennállását nem befolyásolja. (a 08-01-es lapon a pa. számú mellékletének II/2. számú melléklete szerint a 2010. a 2010. sz. – Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig. „j” és „k” oszlopok: Az szja-törvény 49/B. A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓNAK MINŐSÜLŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓT TERHELŐ JÁRULÉK Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó. 318 319 Szja-tv. január 1-jétől havi 4 950 forint (napi 165 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként319 folytatja. § f) pont . Mielőtt kitöltené ezt az oszlopot. hogy a kisvállalkozások adókedvezményét318 nem érvényesítheti! 19. melléklet 1997. valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj) 4. 13. ha az szjatörvény 11. illetve jármű esetén 3%-át. adóévről benyújtott bevallásban (amennyiben a szerződést 2003. a 08-03-as lapon a p) pontja szerinti összeg megnevezésű oszlop-párban (euró/Ft) kell szerepeltetetni a hivatkozott törvényhely alapján. § (10) bekezdése alapján élni kíván a kedvezménnyel.

308 − ügyvéd. 10. Számlaszám: 10032000-06056229 NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 556. 557. évben havi 4 950 forint. évi LXXXI. európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig. § (2). A 320 321 322 Tbj. illetve az átalányban megállapított jövedelem összege. csak 9. sor: Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege Ebben a sorban az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét (2010. § (1) bekezdés 326 Tbj. december 31-ét követően saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után. közjegyzőként – kamarai tagságát szünetelteti. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén tagdíjat nem. a negyedévet követő hó 12.5%-os mértékű nyugdíjjárulékot kell feltüntetnie. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy nyugellátását kérelemre minden. § (1) bekezdés Tbj. A kiegészítő tevékenységet folytató . 37. Határidők 5. egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét. fogvatartott. 2. A 1053-as bevallás 14-es lapján a nyugdíjjárulék kötelezettség havi bontásban történő bevallása kizárólag az esetleges nyugdíjemeléshez szükséges adatszolgáltatás érdekében történik. 19. A 1053-14-es lap kitöltése325 555. § (1) bekezdés 325 Tbj. 19. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. 2006. − közjegyző. napi 165 forint)326 kell szerepeltetni. melléklet I. 19. 37/A.nem eva alany . sz. (4) bekezdések. Tbj.5 százalékával meg kell emelni324. átalányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem327. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel321. önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart320. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni azon időtartamra.egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot negyedévente. A szünetelés időtartama alatt nem köteles nyugdíjjárulék fizetésére. § (4) bekezdés 327 Tbj. vagy – ügyvédként.5% nyugdíjjárulékot fizet322.) 22/A. amely alatt keresőképtelen.5%-os nyugdíjjárulék megfizetésének kötelezettsége is terheli. § (1) bekezdés . § (3) bekezdés. C) b) pont 324 1997. Az egyéni vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulék mellett a 9. 37. 37. napjáig fizeti meg323. gyermekgondozási segélyben részesül. az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0. § Tbj. § (2) bekezdés b) pontja 323 Art. sor: A nyugdíjjárulék alapja A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét.5%) Ebben a sorban a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékalapot képező jövedelme után fizetendő 9. sor: A nyugdíjjárulék összege (9. szabadalmi ügyvivőként.

328 Számlaszám: 10032000-06056236 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek számla 558. A Nyilatkozatot az általános részben leírtak szerint. § (1) bekezdése alapján nem a jövedelem-(nyereség)minimumot választotta a vállalkozói személyi jövedelemadó alapjának. melléklet II/3.309 nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelem. Az adatokat az egyéni vállalkozó adott adóévi nyilvántartásai felhasználásával kell kitölteni. illetőleg a 2008. 49/B. § (8) BEKEZDÉS BA) PONTJA SZERINTI BEVALLÁST KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 1053-15-os lap kitöltése Ezt a Nyilatkozatot köteles a bevallásához mellékelni az egyéni vállalkozó abban az esetben.0 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: Csoport megnevezése Felmenő (függőleges) teherhordó szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) szerkezet Vízszintes teherhordó szerkezet* 328 329 Tbj.0 3. hogy az adatok ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a Nyilatkozatban. § b) pontja szerinti (egyéni vállalkozói) jogállása. sorban a 6-os kód választásával ezt a szándékát jelölte. ha a válasz nem. úgy „2”-est kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. évével. úgy „1”-est. ugyanakkor fontos. § (8) bekezdésében foglaltak alapján jövedelem-(nyereség)-minimumot kellett számítania. ha 2010-ben év közben változott a Tbj. ha a feltett kérdésre a válasz igen. § (2) bekezdés Szja-törvény 11. Figyelem! A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni! Amennyiben az érték nulla. sor kitöltésekor. alá kell írnia.0 6. sz. AZ SZJA TV. sor: A kiegészítő tevékenység folytatásának kezdő időpontja E sor „b” oszlopában tüntesse fel a kiegészítő tevékenységének kezdő időpontját akkor. legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határ összege után kell megfizetni. Ebben az esetben a 1053-13-01-es lapon a 409. adóéveivel összefüggésben töltendő ki. sorainak megfelelő adattartalom az egyéni vállalkozó 2010. de az Art. 49/B. Melléklet az egyéni vállalkozók 1053-as bevallási útmutatójához A leírási kulcsok jegyzéke és alkalmazásuk szabályai329 a) Épületek Az épület jellege Hosszú élettartamú szerkezetből Közepes élettartamú szerkezetből Rövid élettartamú szerkezetből Évi leírási kulcs % 2. ha az Szja tv. akkor a „0”-át is be kell írni. pont . 91/A. és 2009. A Nyilatkozat 1-27. 4. Az 1. 24.

minden más vezeték 3. forró víz. az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül. a gépeknél. panel. illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől elkülönülve is el lehet számolni.és salakill.0 Elektromos vezetékek. égetett Tégla.310 Hosszú élettartamú szerkezet Beton-és vasbeton. b) Építmények Építménycsoportok Évi leírási kulcs % Ipari építmények 2.0 Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezetékek 25.0 Kőolaj.0 . ideiglenes téglafalazat *(közbenső és tetőfödém.0 Hulladékhasznosító létesítmény 15.0 Egyéb.0 Kizárólag film.0 Mezőgazdasági építmények 3. illetve egyesített teherhordó térelhatároló tetőszerkezet) Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni.0 Alagutak és földalatti építmények (a bányászati építmények kivételével) 1.és videogyártást szolgáló építmény 15.0 Gőz-.0 Egyéb vasúti építmények (elővárosi vasutak. mátrai szerkezet. metróvasúti pálya stb.0 Mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozónál a bekötő és üzemi út 5. kohósalak és falazat. földgáz távvezeték. egyesített acél blokk szerkezet. vályogfal kitöltő elemekkel szigetelt alapokon Rövid élettartamú Szerfás és Deszkafal.0 Melioráció 10.0 ebből: önálló támrendszer 15. könnyű acélfödém. vasbeton acéltartók közötti acélszerkezet üvegbeton és profilüveg kitöltő elem. blokk. gázvezetékek 6. műanyag és Fagerendás (borított és szerkezet fémszerkezet. öntött Előregyártott és monolit tégla-. kő-.0 Vízi építmények 2. tufa. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések. sajtolt lapfal egyszerű falfödém vályogvert faszerkezet.és földgázvezetékek.0 Közforgalmi vasutak és kiegészítő építményei. ideértve az iparvágányokat is 4.) 7.és termálvízvezeték. ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is 8. gázszilikát egyéb függőfal sűrűgerendás). bauxitbeton födém. fűrészelt tetőszerkezet könnyű faszerkezet. termálkút 10.0 Minden egyéb építmény (kivéve a hulladékhasznosító létesítményt) 2. szerkezet. lemezkeretbe Szerfás tapasztott és egyéb szerkezet deszkaszerkezet.0 Hulladéktároló 20.0 Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6. közúti villamosvasutak. valamint boltozott födém Közepes élettartamú Könnyűacél és egyéb Azbeszt.0 Hidak 4. fémlemez.

-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek. gesztenye Egyéb ültetvény Évi leírási kulcs% 6. – a HR 84. . építmény.-okból az átviteltechnikai. fűztelep Spárga. – a HR 8471.311 Hulladéktároló: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő tárolásra. c) Ültetvények Ültetvénycsoportok Alma. szilva. nem belterületen végrehajtott.-alszám. a termőföld mezőgazdasági célú hasznosítását szolgáló. köszméte. – a HR 8419. berendezések. 8472. kajszi. 9024-9032 vtsz. a hulladéktároló létesítése miatt igénybe vett földterületre értékcsökkenési leírást a hulladéktárolóval azonos leírási kulccsal kell számolni. szőlő. körte. – a HR 8419 20 00 00 vtsz. szűrését szolgáló berendezések.0 10. 8479 vtsz. 8421 vtsz. valamint a területrendezés építménye. továbbá a HR 9018-9022 vtsz. 8416.0 4. meggy. 8541 40 90 00 vtsz.0 5. 8470. valamint a HR 8710.-ból a hulladékmegsemmisítő. -hatástalanító és -hasznosító berendezések.-alszámok. kert. valamint a HR 8702-8705. 8537 vtsz. komló. építmény. 8403. db) 20 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8701 vtsz-ból a járművek. valamint a 8514 vtsz.-okból a szennyező anyag leválasztását. – a HR 8421 31 és a 8421 39 vtsz. berendezések. gyep és erdőművelési ágú. ribiszke. Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.-alszámok. cseresznye. – a HR 9012. ártalmatlanításra szolgáló épület.-ok.-alszám.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések. az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő és vizsgáló berendezések.-alszám. gyümölcsös. – a HR 8402.0 d) Gépek. 8711 vtsz-ok. 8417 vtsz. és 85. berendezések. mandula. járművek da) 33 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – a HR 8456-8465. szőlőanyatelep. Melioráció: szántó. 8530. vízháztartás-szabályozó építmény. -feldolgozó. – a HR 8417 80 10 00 vtsz. – a HR 8421 21 vtsz. mogyoró Őszibarack. – a HR 8419 11 00 00. – a HR 8469. számvezérlésű gépek. gyümölcsanyatelep.-okból a programvezérlésű. birs.5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: – Minden egyéb – a da)-db) pontban fel nem sorolt – tárgyi eszköz. talajjavítás legalább 6 éves tartamhatással. málna. szeder Dió. ide nem értve a földterületet. dc) 14.0 15. valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszámok. szőlő. árucsoportból az ipari robotok. 9014-9017. naspolya. valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. 9009 vtsz. felszerelések.

Az üzembe helyezés napja a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vételének napja. távközlés célját szolgáló) tárgyi eszköze. vagy az első spermalevétel napja. amelyekben azt vállalkozói tevékenységéhez várhatóan használni fogja: – koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszköz. akkor az értékcsökkenési leírás összegét napi időarányosítással kell kiszámolni. és ezen termékek értékesítése. gesztenye. cseresznye. – a kizárólag alapkutatáshoz. hímivarúnál az első termékenyítés. Ültetvénynek az olyan építmény minősül. szilva. amelyek a tenyésztés. dió. Értékcsökkenési leírás alá vonható a tenyészállatok beszerzésére fordított kiadás is. – 1500 m2-t. ha a gyümölcsfa alma. vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz. . – a közúti személyszállításhoz használt autóbusz. lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését.312 e) Kortárs képzőművészeti alkotások A kortárs képzőművészeti alkotást 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet leírni.és csatornaellátás. illetve a tárgyi eszközök nyilvántartásában is fel kell jegyezni. Az előzőekben felsorolt tárgyi eszközök esetében az elszámolási időszakot és az értékcsökkenési leírásként évenként elszámolható összeget (vagy meghatározásának módszerét) az eszköz használatbavétele időpontjában kell meghatározni és az egyedi részletező nyilvántartásban rögzíteni. ha az üzembe helyezés vagy az elidegenítés az adóévben évközben valósult meg. amikor az első szaporulata megszületett. egy tenyésztésbe nem állított tojástermelő baromfiállomány. függetlenül attól. A tenyészállat fogalmának meghatározásánál azonos módon kell eljárni az egyedi megjelölésű tenyészállat és a tenyész állomány esetén. a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot. helyhez kötötten a termesztés alapját képezik és egybefüggő területük eléri vagy meghaladja – szőlőültetvény esetén az 500 m2-t. víz. – tenyészállat. őrzési feladat. ha a gyümölcsbokor málna. Ezt az időpontot a beruházási és felújítási költség nyilvántartásban. A tenyészállatok körébe tartoznak azok az álltatok. Értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés (apportálás stb. amikor az ültetvény termőre fordul. hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási (őstermelői) tevékenységet. – gyümölcsös ültetvény esetében az 500 m2-t.) napjáig lehet elszámolni. kajszibarack. rikő. Az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának meghatározása érdekében az eszközök beruházási költségét azokra az évekre kell felosztani. energiaellátás. körte. meggy. – az ipari park közműnek minősülő (út. ribiszke. (Nem egyedi megjelölésű pl.) Az üzembe helyezés napja tenyészállatok esetében nőivarú állatnál az a nap. egres. őszibarack. birs. bodza. a tojástermelés első napja). Ültetvények esetében az üzembe helyezés napja az a nap. vagy az egyéb (igateljesítmény. alkalmazott kutatáshoz. A csak a termékéért tartott állatoknál az üzembe helyezés napja a terméknyerés időpontjának kezdő napja (pl. más leválasztható terméket) termelnek. amelynek eredményeként a telepített növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz. Abban az esetben. mogyoró. szeder. mandula.

május 11. valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások. Példa: 2010. A számlaadásra nem kötelezett (kompenzációs felárat választó) mezőgazdasági őstermelőtől történő tenyészállat vagy tenyészállat alapanyag vásárlása esetén az adásvételi szerződés. a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások. a hulladéktárolásra igénybe vett földterület. május 11-én üzembe helyezett jármű beszerzési ára 3 500 000 Ft volt. a képzőművészeti alkotás (kortárs képzőművészeti alkotás kivételével) beszerzési ára/előállítási költsége után. amely bizonylatként ismerhető el. a telek.20 = 700 000 Ft – az időarányos elszámolás miatt figyelembe vehető napok száma (2010. a telkesítés. ha az állat a Szja tv. . az üzembe helyezés napjáig felmerült. a beruházási és felújítási költségnyilvántartásban feltüntetett kiadás minősül. Ezen belül beruházási költségnek a tárgyi eszközök esetében a beszerzési árat. 5. akkor a telek beszerzési költségét el kell különíteni. biztosítás díja stb. az illeték. az adók – az áfa kivételével –. Amennyiben a tárgyi eszközhöz telek is tartozik. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási. A bányaművelésre. számú mellékletének II/A. építmény beszerzési árának a szerződésben megjelölt összeg számít.) A tenyészállat bekerülési értéke mezőgazdasági őstermelő esetében akkor szolgálhat az értékcsökkenési leírás alapjául. december 31. saját előállítás esetén pedig az anyagköltséget és a mások által végzett munka számlával (számlákkal) igazolt összegét kell tekinteni. elidegenítés esetén az értékcsökkenési leírás időarányosan számolható el. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni az Szja-tv. a bizományi díj. üzembe helyezési. hogy azt a felmerülés évében költségként számolja el.) a beszerzési ár részét képezi. költségként elismert és igazolt. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. A felújítási költség akkor képezi az értékcsökkenési leírás alapját. számú mellékletében megjelölt adattartalommal. az erdő. (Ilyen esetben a vásárlásra fordított összeg hitelt érdemlő bizonyítása az eladó mezőgazdasági őstermelői igazolványában lévő értékesítési betétlap bejegyzése alapján is elismerhető. között) 235 nap – költségként figyelembe vehető: (700 000 x 235): 365 = 450 685 Ft. szerelési. Évközi beszerzés. vagy a megállapodás az. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenési leírás módosított alapját és a módosítás időpontját a tárgyi eszköznyilvántartásban is fel kell jegyezni. – 2010. az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat. telek és a melioráció kivételével nem számolható el értékcsökkenési leírás a földterület. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. valamint a tenyészállattal kapcsolatosan a tenyésztésbe állításig felmerült anyagkiadás és a mások által végzett munka igazolt összege tekintetében választhatja azt is.313 A tenyészállat beszerzési ára. Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség az üzembe helyezésig felmerült kiadások nyilvántartásba vétele alapján. ha azt nem számolta el egy összegben tárgyévi költségként. Épület. 6. alapozási. a vám. Beruházási költségnek a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében. pontjában felsorolt állatok körébe tartozik. – a jármű esetében az éves leírási kulcs (20 %) alkalmazásával a teljes adóévre elszámolható összeg: 3 500 000 x 0.

alá tartozó általános rendeltetésű számítástechnikai gépre. A tárgyi eszköz bővítésével. Tárgyi eszközök 1996. december 31.5 %-os norma alá besorolt és korábban még használatba nem vett tárgyi eszközökre. valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értékére – értékhatártól függetlenül – 50 %. akkor 2010-ben és 2010-ben értékcsökkenési leírás címén. A HR 8471 vtsz. A 2009. A kizárólag film. valamint a 33%-os norma alá besorolt tárgyi eszközök esetében választható. illetve eszközét képező személygépkocsi minősül. pontossága) helyreállítását szolgáló. előállítási értéket meg nem haladó. hogy csak e tevékenységekhez használt személygépkocsik beszerzési ára számolható el értékcsökkenési leírás (évi 20%) keretében. a 33 vagy a 14. a bekerülési érték nagyságától függetlenül. Évközi üzembe helyezés esetén az időarányosítást ebben az esetben is alkalmazni kell. függetlenül a vételár kiegyenlítésének módjától. számú melléklet 1998. (175 000 x 0. az élettartam növelésével kapcsolatban felmerült kiadás. Ez azt jelenti. március 7-én történt az üzembe helyezés és a tárgyi eszköz beszerzési ára 175 000 Ft. december 31-ét követően kötött lízingszerződést is) történő vásárlása esetén (ha a szerződés szerint az utolsó részlet törlesztésével. . napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat. A részletfizetéshez kapcsolódó kamat az üzembe helyezés időpontjától nem része a beszerzési árnak. Ha 2010. a szellemi termékre.értékcsökkenési leírás érvényesíthető. berendezésre. a kifizetés évében költségként elszámolható. továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása. de választható az értékcsökkenési leírás alapjának növelése is. átalakítás költségét annak felmerülése évében lehet elszámolni a költségek között. amennyiben azt a vállalkozó más célra nem használja és üzleti nyilvántartása ezt egyértelműen alátámasztja. felújítással kapcsolatosan felmerült kiadás (felújítási költség) a felmerülés évében költségként elszámolható. Az egyéni vállalkozó az 1998. A bérelt ingatlanon végzett beruházást akkor lehet értékcsökkentési leírás alá vonni. év előtt kezdte meg.314 Ha a tárgyi eszköz értékcsökkenési leírásának elszámolását már 1997. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát. ha a beruházás a bérlő tulajdonába is kerül. A 200 000 Ft egyedi beszerzési. hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke 50-50%. vagy azt követően egy meghatározott időtartamon belül tulajdonossá válik) a beszerzési ár egészére alkalmazható az értékcsökkenési leírás. Bérelt ingatlanon végzett felújítás. akkor annak elszámolását a megkezdett módszerrel folytatni kell a teljes elszámolásig. rendeltetésének megváltoztatásával.és videogyártást szolgáló gépek és berendezések esetében szintén 50 %értékcsökkenési leírás érvényesíthető. Ezen tárgyi eszközök évközi üzembe helyezése esetén az időarányosítást nem kell alkalmazni. december 31-ét követően részletfizetéssel (ideértve az 1996.5)= 87 500 Ft/év vehető figyelembe. február 01-jétől hatályos rendelkezések szerint kizárólag üzleti célt szolgáló személygépkocsinak a személygépkocsi-bérbeadó. átalakításával.

Június 23-tól július 4-ig beteg volt.az éves bevétel 1 %-a. pont . Kiss József 2010-ben egyéni vállalkozó volt egész évben. sora 1. január hónapra még a 2009. január 01-től felváltja a tevékenységre jellemző kereset. az őstermelői tevékenysége tekintetében a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia. 1. A jogosultsági határt (3 188 000 Ft-ot) a 28. de a táppénz után az adójóváírást csökkentett összegben érvényesítheti. 330 Szja. A számított adóból levonható összeg a 95 000 Ft 17%-a. a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást. mivel a bér 17%-a nem éri el a 2 hónapra levonható legfeljebb (2 x 15 100=) 30 200 Ft-ot. a vállalkozói osztalékalap pedig 300 000 Ft volt.tv.315 Minden más esetben a használatbavétel évében csak egy ízben . Járulékalapként figyelembe vehető összeg minimuma havonta a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összege. A minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határt (minimum járulékalap) 2010. így a 3 587 000 és a 3 188 000 Ft különbözete (399 000 Ft) 12%-ával (47 880 Ft-tal) csökkentenie kell az adójóváírás összegét. amennyit egyéni vállalkozóként járulékalapként figyelembe vett. mivel két hónapra illette meg a bérjövedelemnek minősülő táppénz. december hónapban érvényes 71 500 forint összegű minimálbérrel kell számolni. A táppénz bérjövedelemnek minősül. a 1053-B lap 32. sz.a személygépkocsi értéke alapján . 5. Példák az egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítására az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező családi gazdálkodó esetében Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét. A vállalkozói kivét és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összege 3 192 000 Ft. amelynek alkotója a vásárlás évének első naptári napján élt. 11. Az egyéni vállalkozói igazolvány csak őstermelői tevékenységet tartalmaz. Példatár Az adójóváírás számítása. sor) 3 587 000 Ft. melléklet III. és az összes bevallás alá eső jövedelme (28. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapjának meghatározásakor az elszámolt bevételéből annyi összeget. A kortárs művészeti alkotást 5 év vagy annál hosszabb idő alatt lehet leírni. vagyis 16 150 Ft lenne. A tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjában elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírás alá vonható tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében teljesített beruházási kiadásnak megfelelően a fejlesztési tartaléknyilvántartásból kivezetett összeget. 2010. Erre az időre az adóalap kiegészítéssel növelt táppénz összege 95 000 Ft. amely 73 500 forint. Kortárs képzőművészeti alkotásnak – a költségként való elszámolása szempontjából – azt az alkotást lehet tekinteni. ami a természetes személy főtevékenységére jellemző. amelyet járulékfizetési kötelezettség terhel. de legfeljebb egy személygépkocsi beszerzési árának 10 %-a vehető figyelembe átalányamortizáció330 címén. hogy adójóváírást adózó nem érvényesíthet. Más jövedelme nem volt. sor jövedelme (95 000+3 192 000+300 000=3 587 000) meghaladja. azaz a 3 188 000 Ft-ot meghaladja ugyan. A jogosultsági hónapok száma 2. ennek megfelelően vállalkozóként eltérő összeget jelenthet. Ez azonban az jelenti. olyan jövedelemként kell figyelembe venni.

a 1053-13-as lapok kitöltése Az egyéni vállalkozó nyilatkozatai I. és december 31. amit csökkenteni kell a járulékalapot képező jövedelem összegével (480 000 – 880 000 forint). Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem/veszteség kiszámítása a 1053-13-as lapok kitöltése 438. A százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az őstermelői jövedelem. évben folyósított és bevételek között is figyelembevett területalapú támogatás összege („b” oszlop adata) 800 000 Ft . sor: Az átalány szerint adózó bevétel Példa: – a 2010. évben a vállalkozás bevétele a területalapú támogatás nélkül 14 600 000 Ft – 2010. Adózó 2010. sor: Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 2010. akkor 15 000 km üzleti célból megtett út költségét számolhatja el az egyéni vállalkozásból származó bevételével szemben. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem keletkezik. 491. akkor cégautóadó fizetésére kötelezett. Az egyéni vállalkozók nyilatkozatai. mely a példa szerint (116 000 : 365 x 92)= 32 417 Ft. hogy a példabeli esetben 2010.316 A példában – bejelentés alapján – a minimálbér összegét tekintjük járulékalapnak: Az őstermelői jövedelem havi összege 40 000 forint (évi 480 000 forint). 1053-13-01-es lap III. ennek összege (116 000 : 365 x 263)= 83 583 Ft. 2010. sor). Az egyéni vállalkozó nyilatkozata az átalányadózás választásáról Ha az egyéni vállalkozásból származó bevétele 2010-ben 14 500 000 forint volt és 1 millió forint egységes területalapú/földalapú támogatást kapott. Járművek költségelszámolása Amennyiben az egész futásteljesítmény hivatali (üzleti) célú használatra 25 000 km volt és a munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytató adózó munkáltatója a kiküldetési rendelvény alapján és munkába járás címén 10 000 km után fizetett költségtérítést.145)= 116 000 Ft] időarányos részét az evás időszakra elszámoltnak kell tekinteni. jövedelem/veszteség levezetése. Az értékcsökkenési leírás [(800 000 x 0. január 11-én üzembe helyezett tárgyi eszköz (berendezés) beszerzési ára 800 000 Ft volt. Ha az egyéni vállalkozó útnyilvántartás alapján a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali (üzleti) célú használatára tekintettel költséget számol el. szeptember 30-áig az eva hatálya alá tartozott. január 10-én vásárolt és 2010. január hóra 71 500 forint. február 1-jétől havi 73 500 forint (évi 880 000 forint). tehát nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegét. közötti időszakra is időarányosan lehet elszámolni a leírás összegét. így a továbbiakban a részletes vagyonleltárban is kimutatott nettó értéket lehet értékcsökkenési leírás keretében elszámolni a teljes beszerzési ár (800 000 Ft) alapulvételével azzal. akkor az átalányadó alkalmazására. választására való jogosultsága a bevételi értékhatár szempontjából megmaradt (408. október 1. A járulékalap 2010.

amely kötelezettség változást eredményez. adó. 49. azaz a bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla. A jövedelem 15. a járulékalap illetve az adó. Fontos! Az önellenőrzés lényege a teljes adatcsere. § Art. vagy elmaradása miatt a munkáltató nem vette figyelembe.000 Ft.és Vámhivatal ÖNELLENŐRZÉS331 Ezek a lapok a 1053-as.400. Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon. Az átalány szerint megállapított jövedelem meghatározására.317 2010.160. esetében az átalányadózás feltételéül rendelt bevételi értékhatár a 15 400 000 Ft. Abban az esetben. ha a munkáltatói adómegállapításra nyilatkozatot jogszerűen nem tehetett volna. Ezt a tényt a 16-01-es és 16-02-es lapok (O) blokkjában X-szel kell jelölnie! Önellenőrzésnek csak az az adózói javítás (helyesbítés) minősül. évi XCII. a járulék összege változik.823. a jövedelmekre/kedvezményekre stb. törvény (Art. vagyis az adóalap. kérjük. a 1053E számú bevallás és a 10M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó különbözet bevallására szolgálnak. évi bevétel összesen („c” oszlop adata) 15 400 000 Ft A példabeli adózó átalányadózására való jogosultsága nem szűnik meg. Továbbá ezt az összeget kell a 27% adóalap-növelő összeggel kiegészítve a 13. járulékalap. melyet a 13.) 49-51.000 Ft bevételt figyelembe véve 6. § (6) bekezdés . sor „d” oszlopába beírni. Nemzeti Adó. az önellenőrzésre vonatkozó lapokat ne 331 332 2003. járulék változását. a csökkentett adattartalmú 1053-as. vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni a bevallás megfelelő lapjain akkor is.200 Ft. az adózó 40%-os költséghányadot alkalmazhat. A munkáltatói adómegállapítás (10M29) abban az esetben 332 önellenőrizhető. teljes adattartalommal kell megismételni! Például a 1053-02-es lap módosulása miatt nem elegendő az önellenőrzési lap és a 1053-02-es lap helyes adatokkal történő kitöltése. ezért az önellenőrzést a bevallás helyes adataival kitöltve. vagy az adókedvezményre jogosító igazolást a késedelmes benyújtása. sor”a” oszlopában kell szerepeltetni. ha az adózói javítás (helyesbítés) összességében nem eredményezi az adóalap. illetve. az erre szolgáló helyen. ha bármely ok folytán helyesbített 10M29-est kap és már nem áll az elszámolást kiállító munkáltatóval munkaviszonyban. ha abban változás nem történt. azaz 7.

Ha nem kíván más adónemre átvezetést kérni. Az önellenőrzéssel megállapított visszajáró összeget nem utaljuk ki közvetlenül. és „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt üresen hagyni! Mi minősül önellenőrzésnek? Példa: A magánszemély a 1053-as bevallás benyújtását követően kapta meg a kifizetőtől az igazolást a vállalkozásból kivont jövedelméről. úgy feltétlenül töltse ki a 1053 főlap (D) tábláját. adóalap összege nem változott –. sor (2010. sor (a nyugdíjra eső adó) 61. az erre szolgáló helyen jelölje! Önellenőrzés esetén a 16-01-es és 16-02-es lapot kell csatolni a teljes adattartalmú bevalláshoz. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. adóévre 1053-as bevallást nyújtott be.318 töltse ki! Ez adózói javításnak. sor (adójóváírás) 181 200 33. sor (visszaigényelhető adó) 0 Módosított adatok 2 000 000 1 000 000 510 000 181 200 170 000 158 800 158 800 0 0 A táblázatban szereplő adatok (az adózói javítás elvégzése) alapján nem minősülnek önellenőrzésnek – adó. A bevallásban a 2 000 000 forint munkaviszonyból származó adóalapkiegészítéssel számított bérjövedelem szerepel. mely szerint a . azaz. sor (még fizetendő adó) 0 80. ezért a főlapon a (C) blokkban az „Adózói javítással. Ekkor a főlap (C) blokkjában. helyesbítésnek minősül. az erre szolgáló helyre írja be az önellenőrzéssel érintett bevallás számát! Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. évi jövedelem adója) 158 800 65. sor (bérjövedelem) 2 000 000 18. a 170-es lap útmutatójában leírtak szerint kitöltött sor „h” oszlopába írja be a kiutalni kért teljes összeget. és az érintett bevallás típusát a főlapon. helyesbítéssel érintett bevallás típusa” mezőt kell kitöltenie. az 1 000 000 forint nyugdíj összege kimaradt. sor (nyugdíj) 29. sor (számított adó) 340 000 32. Mi minősül adózói javításnak (helyesbítésnek)? Példa: A magánszemély a 2010. ezért kérjük a 1053-170-es lapját (átvezetési kérelmet) is töltse ki.

1053E. az erre utaló mezőben X-szel jelölni! Önellenőrzés esetén az 1-22. sor (2010. feldolgozott bevallásában (1053. a „d” oszlopba pedig a 79. továbbá az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. sor (visszaigényelhető adó) 0 175.319 jövedelem 1 000 000 forint. sor különbözetét (5 000-0=5 000) kell beírni. sor különbözetét (408 800158 800=250 000). sor (adójóváírás) 181 200 61. A magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj-kiegészítés vonatkozásában (16-19. Fontos! Abban az esetben. sor) nem értelmezhető az önellenőrzés során az alapja. az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét. csökkentett adattartalmú 1053. sor „c” oszlopába a 61. sor (bérjövedelem) 2 000 000 29. sor (vállalkozásból kivont jövedelem) 175. A járulékfizetési felső határt meghaladó. sorokban ahol erre lehetőséget ad a nyomtatvány. Az eredetileg feldogozott 1053-as bevallásban 2 000 000 forint bérből származó adóalap-kiegészítéssel számított jövedelem szerepel. 10M29) az eredetileg bevallott kötelezettség alapját és annak adóját helyesbítenie kell. sor (a vállalkozásból kivont jövedelem adója) Módosított adatok 2 000 000 340 000 181 200 408 800 403 800 5 000 0 1 000 000 250 000 A fenti módosítás következtében az adóalap és a fizetendő adó is változik. a kifizető által levont adóelőleg 245 000 forint. amennyiben a benyújtott. sor (számított adó) 340 000 32. A 1053-as bevallás módosulása az elvégzett adózói javítás alapján: Megnevezés Eredeti adatok 1. évi jövedelem adója) 158 800 65. sorok) az adónemkódot ne felejtse el kitölteni! . és az így kitöltött bevallás kötelezettség alapjának és/vagy a kötelezettségnek (+-) különbözete nem egyenlő nullával. ne felejtse el az (O) blokkban. levont nyugdíjjárulék összegének (23. a 1053-16-01-es lap 1. sor (kifizetők által levont adóelőleg) 158 800 79. sor (még fizetendő adó) 0 80. ha az önellenőrzést a bevallás ismételt önellenőrzéseként nyújtja be. Ne felejtse el az „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt is kitölteni! A 1053-16-01-es lap kitöltése Ezt a lapot abban az esetben szabad/kell kitöltenie.

akkor Önnek tulajdonképpen kötelezettség növekedése keletkezett.320 Az adónemkódokat az Ön részére kiállított M30-as igazoláson az Önre vonatkozó magánnyugdíj-pénztár adóhatósági azonosító száma segítségével a bevallás útmutatójának 1. hogy ha az eredeti bevallás 1053-C lap 88. és a 22. Az önellenőrzési pótlék kiszámítása A lap (O) blokkjában jelölje X-szel.és Vámhivatal honlapján a (www. Az „a” (adónem bizonylat sorszáma) oszlopba a 3-as sorszámot kell beírni. ha csak másképpen nem rendelkezett. mert azt az állami adóhatóság ugyancsak külön eljárásban rendezi a magánnyugdíjpénztárral. magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó 462. ha a 125-ös (nyugdíjbiztosítási járulék) adónemkódon a 3. és a kiutalására csak akkor kerülhet sor. sorokban egyidejűleg kötelezettség-csökkenést mutatott ki. Ha elírta a magánszemély a magán-nyugdíjpénztár adónemkódját. ezért a befizetendő járulék előjele pozitív. sor előjelét fordítottan kell figyelembe vennie! A fordított előjelnek az az oka. ha a bevallását azért kell önellenőriznie. úgy külön eljárást igényel az állami adóhatóság részéről ennek a rendezése. és önellenőrzéssel a 263-as adónemkódra kívánja javítani. mint az eredetileg bevallott. Abban az esetben. azt nem kapja közvetlenül vissza. ha a magánnyugdíjpénztár a magánszemély önellenőrzése során megállapított különbözetet visszautalja az állami adóhatóság számlájára. önellenőrzési pótlék adónemkódját. a „d” (terhelendő összeg forintban) oszlopba pedig 3. Amennyiben ebben a sorban a javított összeg kisebb. A 16. és a 22. kifizetőtől hibás igazolást kapott. hogy a 22. számú mellékletében. a 261-es magán-nyugdíjpénztári adónemkódot. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 18. Példa a helytelen számlaszám önellenőrzésére: Az eredetileg benyújtott 1053as bevallásában helytelenül tüntette fel. magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorokba beírja a jó 263-as adónemkódot. és a Nemzeti Adó. sor adatát összevonva úgy kell beírni. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és a 19. akkor azt az összeget az állami adóhatóság Önnek visszautalta. amelyet más adónemre kíván átvezettetni. mert a munkáltatótól. illetve.hu/szamlaszamok) oldalon találja. (előzőleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. ha a bevallás .gov. Ha az összegben van a magánszemély javára mutatkozó különbözet.nav. magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj kiegészítés összege sorba kerül a 261. A 17. akkor a 1053-170-es lapot (átvezetési kérelem) az alábbiak szerint kell kitöltenie. a 26. sora (a nyugdíjjárulék fizetés felső határát meghaladóan levont összeg) kitöltött.

és Vámhivatal internetes honlapján (www.gov. hogy a magánnyugdíj-pénztárat megillető tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek (a 16. mert a 1053-16-01-es lap soraiban szereplő negatív előjelű különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a Nemzeti Adó. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Felhívjuk szíves figyelmét. a magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlékot a 26. így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető ezen a bevalláson. illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. és a 18. A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes. Az adónként.nav. Ebben az esetben nem kell önellenőrzési pótlékot számolnia! Az Ön javára mutatkozó javítás (helyesbítés) esetén nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. Tekintettel arra. megfizetni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtása napjáig terjedő időszakra kell kiszámítani. sorba kell bejegyezni.hu) található pótlékszámítási program. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. hogy az önellenőrzési pótlék is adónak minősül. .321 kitöltéséhez szükséges igazolásokat a bevallás benyújtási határidejét követően – késve – kapta meg. egyéb kötelezettségét nem. A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 25. Abban az esetben. Az Ön terhére mutatkozó kötelezettség esetén az önellenőrzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. más – a bevallásban szereplő. sorban kell feltüntetni. sor „c” oszlopában. akkor csak az önellenőrzési pótlékot módosíthatja. Ebben az esetben a 16-01-es lapon csak az önellenőrzési pótlék összege mezőben lehet adat. Figyelem! Az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként külön-külön kell figyelembe venni. sorok) összegét az önellenőrzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtől külön kell figyelembe venni. illetve járulékonként (kivéve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenőrzési pótlék összevont összegét a 25. de a bevallást teljes adattartalommal kell kitöltenie. ha az önellenőrzési pótlék kerül önellenőrzésre. és az ez alapján megállapított.

sor) tüntesse fel. sor) a módosított kötelezettséget (138. akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a 26. és/vagy a 142. ekho-t. az összevont adóalap adójának összege a 1053-as. Az Ön terhére mutatkozó . és 28. járulékot. egészségügyi hozzájárulást. sorában szereplő összegeket. sor „c” oszlopába írja be az eredeti rendelkezései szerint. ha az adókedvezmények levonása után. sem megfizetni. Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. Abban az esetben. és 28. a csökkentett adattartalmú 1053-as. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót. ekho különadót. és összegezze a 29. sor „e” oszlopába. Ebben az esetben a 16-01-es lapon kizárólag a 26. és/vagy 142. és/vagy a 142. mert Ön az adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. sor „c” oszlopában. és az (O) blokkban X-szel jelölnie kell az ismételt önellenőrzést! Ha az önellenőrzés adófizetési kötelezettséget nem eredményezett. a korábban tett rendelkező nyilatkozat adatain azért kíván változtatni. de magánszemély esetében az 1 000 forintot meg nem meghaladó összeget nem kell sem bevallani. mert azokat nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásai szerint töltötte ki. A 1053-02-es lap vagy a 1053E bevallás módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázatot akkor töltheti ki. sorban szerepeltethető adat. ha a módosított összegek nem érik el az eredeti adatok összegét. de a bevallás teljes adattartalmát ki kell töltenie. vagy a 10M29-es munkáltatói adómegállapításhoz képest. és/vagy 28. A 27. a 1053E bevalláshoz. tagdíj-kiegészítés összegét nem kell megfizetnie. azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! A 1053-16-02-es lap kitöltése Ezen a lapon a 1053-02-es – rendelkezés az adóról – lap módosítása következtében megállapított különbözetet. sor „e” oszlopában tüntesse fel. a bevallás 138. a 1053-08-02-es – a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – lap módosítása miatti különbözetet. úgy a különbözet összegét a 27. és a 1053-13-05-ös – az egyéni vállalkozói osztalékalapok adója – lapon szereplő különbözetet lehet elszámolni. A 27. sor „d” oszlopába (138. a fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni.322 A magánnyugdíj-pénztárat megillető önellenőrzési pótlék megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenőrzés szabályai szerint helyesbíthető.

Abban az esetben. és/vagy 28. sorban van lehetősége rendezni. ha korábban olyan számlát jelölt meg. és/vagy 28. sorban. a 273276. sorainál leírtak szerint történik.1% mértékkel állapította meg az ekho kötelezettségét. . Fontos! A 1053-02-es lapon csak akkor jelöljön meg más önkéntes kölcsönös pénztárat (befektetési szolgáltatót) a 139. meg kell fizetnie! Amennyiben a módosított összegek nem haladják meg az eredeti adatok összegét. úgy nincs a 27. úgy a különbözetet a 27. azaz a 273. Önellenőrzéssel nem korrigálható a jogosulatlan ekho választás miatti kötelezettség változás. Ennek korrigálása a 16-01-es lap 17-18.323 (befizetendő) személyi jövedelemadó különbözet összegét (29. de ennek ellenére nem 11. sor „c” és „d” oszlopainak kitöltésén túl további teendője. sor „f” oszlopában tüntesse fel. Ezen összegeket az állami adóhatóság az Ön által az eredeti bevallásában jogszerűen megjelölt önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlájára és/vagy befektetési szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára átutalja. amelyre a rendelkezése nem volt jogszerű! A 1053-08-02-es lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblát kell akkor kitöltenie. sorok bevallott kötelezettségében változás történt. majd utóbb a 1053-08-02-es lapon.. Nem lehet itt önellenőrizni és visszaigényelni a bevallott és megfizetett 15% ekho összegéből a nyugdíjjáruléknak megfelelő részt. és 277. ha jogszerűtlenül állapította meg az ekho mértékét. ha a módosított összegek meghaladják az eredeti összegeket. sor különbözete. (A 88. illetve a 143. ha az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta és átvállalta a kifizető helyett is az ekho szerinti közteher megfizetését. valamint minden ekho alapot képező bevételét figyelembe véve – a nyugdíjjárulékot a Tbj. ha minden más járulékalapot képező jövedelmét. előírása szerint a járulékfizetési felsőhatárig megfizette. illetve magánnyugdíj-pénztári tagság esetén téves magánnyugdíj-pénztár adónemkódját jelölte meg a bevallásában. A 1053-13-05-ös lap módosítása következtében megállapított különbözetek elszámolása Ezt a táblázat a megszűnéssel és a megszűnés nélkül számított adókötelezettségek különbözetének a következő két adóévben esedékes összegének önellenőrzésére szolgál.) Kizárólag akkor élhet az önellenőrzés lehetőségével. sor „e” oszlop) az önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg.

a 481. Fontos! Abban az esetben. esedékes kötelezettség összege nulla lesz. sor „c” oszlopában szereplő 2013. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetét írja a 37. és 482. és 2013. sorát érinti! .324 A 483. sor „c” oszlopban. sorok változása mellett. Figyelem! A tárgyévben esedékes kötelezettség önellenőrzése a 06-01-es lap 1. akkor a 2012. sor „b” oszlopában szereplő 2012. évi eredeti kötelezettség. és az önellenőrzéssel megállapított kötelezettség különbözetének összegét kell szerepeltetnie a 38.. évben esedékes eredeti kötelezettség. ha a megszűnés szabályai szerint és az a nélkül megállapított adókötelezettségek különbözete az önellenőrzés elvégzését követően nem éri el a 10 000 forintot. sor „c” oszlopába. A 483.

hogy az önellenőrzés indoka alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Ezt a lapot kell kitöltenie. sorában kell megadnia azt az adónemkódot (a 1053-16-01-es és/vagy-16-02-es lap „b” oszlopa). A lapot csak a 1053-as bevallás részeként. a 3. melyben végrehajtott önellenőrzésének indoka alkotmányellenes. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. 124/B. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály. A „B” blokk 2. sorban pedig az adónem nevét. továbbá milyen okból alkotmányellenes. úgy több 1053-16-03-as lapot kell benyújtania. § figyelembevételével az önellenőrzés oka. és a lap fejlécében a lap megfelelő sorszámát jelölnie kell! A „C” blokkban lévő 1-20. feltéve. hogy melyik adókötelezettséget megállapító jogszabály az. a 1053-16-01-es és 1053-16-02-es lappal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani! Ha a lapot önállóan nyújtja be. azt az állami adóhatóság nem tudja figyelembe venni. sorokban az adózónak részleteznie kell. hogy az önellenőrzést 2006. vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik. közölje a döntés számát.325 A 1053-16-03-as lap kitöltése Nyilatkozat arról. ha igen. valamint ismeretei szerint az Alkotmánybíróság. A „C” blokk szabadon gépelhető részt tartalmaz. melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az előzőekben leírtakat. Ugyancsak itt jelölje a 1053-16-03-as lap sorszámát. Ha több ilyen adónem van. július 17. után hajtotta végre. Ezt az „A” blokkban kell jelölnie X-szel. amellyel kapcsolatban önellenőrzését benyújtotta. ha az Art. vagy az Európai Közösségek Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést.és VÁMHIVATAL . illetve az Európai Unió mely kötelező jogi aktusába ütközik és milyen okból. NEMZETI ADÓ. hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes. mely minden esetben kitöltendő (kezdő sorszám: 01).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->