P. 1
John Altman - Titkos Formula

John Altman - Titkos Formula

|Views: 62|Likes:
Published by András Farkas

More info:

Published by: András Farkas on Dec 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

John Altman

TITKOS FORMULA

1

A mű eredeti címe Deception Copyright © 2003 by John Altman Hungárián translation © ERDÉLYI ANDRÁS és a GENERAL PRESS KIADÓ Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás. A kiadó minden jogot fenntart, az írott és az elektronikus sajtóban részletekben közölt kiadás és közlés jogát is. Fordította ERDÉLYI ANDRÁS Szerkesztette Dr. BORBÉLY SÁNDOR A borítótervet GREQOR LÁSZLÓ készítette ISSN 1416-7026 ISBN 963 9459 65 8
Kiadja a GENERAL PRESS KIADÓ 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d. Telefon: 359-1241, 350-6340 Fax: 359-2026

www.generalpress.hu generalpress@generalpress.hu Felelős kiadó: LANTOS KÁLMÁNNÉ Művészeti vezető: LANTOS KÁLMÁN Irodalmi vezető: BESZE BARBARA Felelős szerkesztő: BENDA LUCA Készült 19,5 nyomdai ív terjedelemben, 53 g-os, 2,4 volumenizált Norbulky papíron Kiadói munkaszám: 911 Nyomdai előkészítés: TORDAS és TÁRSA KFT. Ez a könyv a debreceni könyvnyomtatás több mint négy évszázados hagyományait őrző ALFÖLDI NYOMDA RT.–ben készült. Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

2

Margaretnek Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom Richard Curtis ügynökömnek, éleslátásáért és irányításáért, továbbá Neil Nyren szerkesztőmnek, aki felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott e könyv elkészítéséhez. Menet közben néhány egyszerű kérdéssel fordultam Jonathan Poritz fizikushoz. Mire befejezte a válaszadást, temérdek új kérdés fogalmazódott meg bennem. Jonathan nemcsak a tudását osztotta meg velem, és az idejét pazarolta rám, hanem beavatott az elméleteibe, az eszméibe, és a fizika sajátos nyelvezetébe is. Nagyon hálás vagyok érte! Közreműködtek még: David Maddux, lan Sowers, Joellyn Weingourt, Alison Brower és Chris Robertson. S akiket még köszönet illet: Sarah Silbert; Robert, Jane, és Jennifer Altman; valamint Rachel és Benjamin Edelson.

A véletlen olykor kétbalkezes következetességgel működik, mely könnyen összetéveszthető a tudatos Gondviselés munkálkodásával. Eric Ambler.– Koporsó Dimitriosnak

Bevezető
A napbarnított portás felpillantott a recepciós pult mögül, nyugtázta az ismerős arcot, majd szó nélkül újra a regisztrációjába mélyedt. Így volt eltervezve. A gyilkos az elmúlt két este folyamán kétszer is felbukkant a szálloda halljában; a vacsoráról visszatérő Epstein házaspár mögött lépkedett szorosan, mintha hozzájuk tartozna. Az éjszakai recepciós ennek folytán okkal feltételezhette, hogy a fiú a házaspár gyermeke. Bizonyos távolságról valóban úgy festett, mintha gazdag amerikai turisták elkényeztetett csemetéje lenne – öntapadós pólót viselt Venezia, Mi Amore felirattal; kezében összegöngyölt színes magazint lóbált. Miután megnyugodva konstatálta, hogy a recepciósnak nem szúrt szemet, maga elé nézve átsétált a hallon. Fölment a lépcsőn a harmadik emeletre, és kilépett a lépcsőházból a nyirkos, csöndes folyosóra. Korábbi behatolásaikor mindannyiszor végigment ezen a folyosón, és a hátsó kijáraton át távozott a szállodából. Ezúttal azonban megállt a 33-as ajtó előtt, fülét az ajtóra tapasztotta, és feszülten figyelt. Először csak valami csoszogásfélét hallott. Aztán valaki leöblítette a vécét. Szinte ezzel egy időben bekapcsolták a tévét: a CNN-t lehetett hallani.

Aztán az asszony hangja. – Akkor holnap a Lavena kávéház? A férfi morgott valamit; nyilvánvalóan egészen közel állt az ajtóhoz. Ez jó; a gyilkos először a férfival akart végezni. Két tárgyat rögzített a Bermuda-nadrágja derékszíjához, lazán lógó pólója jótékonyan elrejtette mind a kettőt. Körülnézett, megbizonyosodott, hogy nem látja senki, majd benyúlt a trikója alá, és előhúzta a jobb oldalára rögzített eszközt: egy hét inch hosszúságú fekete fémcsövet, melyet gondosan belehelyezett az összegöngyölt, színes magazinba. Bal kézzel kopogott az ajtón, jobbjával fölemelte a fegyvert. A magazin borítólapján a Rolling Stones lógójából látszott egy részlet; önmagába visszacsavarva, cirkalmas betűkkel: ing Sto. – Ki az? – hallatszott a férfi hangja. – A szobapincér – felelte a gyilkos, a tőle telhető legmélyebb hangfekvésben. – A szobapincér – mondta a férfi. – Rendeltél valamit? – Hogy rendeltem-e? – kérdezte az asszony. Résnyire kinyílt az ajtó. – Sajnálom, de alighanem rossz… A gyilkos feljebb emelte a magazinba rejtett csövet, kibiztosította a fegyvert, és meghúzta a ravaszt. A pisztolyban szétrepedt egy savtartalmú ampulla; gázfelleg lövellt ki, közvetlenül a férfi arcába. Az áldozat kővé dermedt a döbbenettől, eközben a gyilkos benyomult a szobába. Ledobta a földre a színes újságot, és előhúzta a derékszíjához rögzített másik szerkezetet: egy valamivel rövidebb, hat inch hosszúságú ezüstcsövet. Az asszony az ágyon ült, csupasz lábát dörzsölgette, s közben tévét nézett. Hátrafordult a zajra, s ahogy meglátta a

odament az ágyhoz. rendben van. A gyilkos keresztülment a szobán. Ebből a szögből csak az asszony halántékát láthatta. hová jegyezték föl ezt a képletet? Mikrofilmről van szó. de milyen formában tárolják. itt volt az ideje. Valami tudományos képletet. A zsineg szorításától a véredények először kékre váltottak. valami céduláról. különösebben nem kötötte le a figyelmét. .szobába lépő gyereket. jobb felől az asszony mellé lépett – a nő még mindig a férjére meredt. majd vad lilára. A férje a lábán állt ugyan. A gyilkos beljebb hatolt a szobába. de módszeresen. hangszalagról. pontosan mit is kellene megtalálnia. hogy hozzálásson a kereséshez. és teljes testsúlyával hátrarántotta. digitális eszközről. becsukta az ajtót. A CNN-en a palesztin menekülttáborokról szóló riportfilmet sugároztak. és ráhúzta a tolózárat. gyorsan haladt. semmit sem értve az egészből –. mert Keyes képtelen volt megmondani. már csak azért sem. Időről időre rápillantott a képernyőre. és mindent szépen visszahelyezett a tokjába. Az ajtó még mindig félig nyitva volt. Harminc másodperc múltán befejeződött a művelet. A halántékot áttetsző erek hálózták be. Ami persze távolról sem volt egyszerű feladat. mely az imént kicsúszott az összegöngyölt színes magazinból. és arcának lágy hajlatát. nincs világos útmutatás. Kihúzta a fémtokból a fojtogatózsineget. Csaknem teljes csend honolt. a gyilkos a nő nyakára suhintotta a kötelet. Fölvette a földről a mérges gázzal töltött fegyvert. Hozzálátott a kereséshez. mit se törődve. tátva maradt a szája az elképedéstől. imbolyogva küszködő áldozatával. vagy egy pakli cinkelt kártyáról? Bármi lehetett. de kissé megroggyanva.

Ez nagyon is logikusnak látszott. Visszatért a szobába. Matematikus. a kártyatrükkökben. majd folytatta a keresést. ennek folytán könnyen kapcsolatba kerülhetett olyan szakemberekkel. Nem lehetett túl nagy gyakorlata abban. Kivette az elemeket. vagyis hordozható sztereó CD-lejátszó. mint aminek látszott. hogy újra átgondolja az egészet. akiktől tanulhatott egyet s mást. sem a testükön. fölhajtotta a vécétartály fedőlapját. hasztalan. Az elemek is csupán elemek voltak. ami azonban sajnálatos módon nem volt egyéb. és hüvelykujjával végigtapogatta a foglalatokat. Szétszedte a telefonkagylót. Megpróbált nem tudomást venni róla. ám abban sem talált titkos üreget. vagy történetesen a kártyacinkelésben. Tüzetesen átkutatta a piperekészletet. az áldozatok ruháinak belső zsebeit. Megvizsgálta a nő hajkeféjét. Visszacsavarta a kagyló fedőlapját. Az egyetlen elektronikus készülék egy hordozható sztereó CD-lejátszó volt.Tudományos képletre utaló nyomot sem a házaspár poggyászában. hiába. az asszony retiküljét. letapogatta a tükör hátulját. Révetegen rámeredt a tévéképernyőre – egy fogpasztareklám ment éppen a CNNen –. célszerű tehát ezen a nyomon tovább haladni. hogyan is kell egy efféle dolgot szakszerűen elrejteni. megállt a helyiség közepén. hogy az adattárolási rendszerek alkalmazásával foglalkozott. Feltehetően sokkal jobban kamatoztathatta képességeit mondjuk. A pasas differenciálszámításokkal foglalkozó tudós ember volt. a logikai játékokban. Valami belenyilallt a gyomrába. . Átvizsgálta a közkeletű rejtekhelyeket: benézett az ágy alá. Semmi. Laptop nem volt a szobában. s néhány másodpercre elbambult. A férfi borotválkozóecsetje és borotvahabja is sorra került. De nem szabad elfelejteni. sem a férfi levéltárcájában nem talált.

Visszatért a szűk előszobába, s letérdelt a férfi hanyatt fekvő holtteste mellé. Alaposabban megismételte a tetem átvizsgálást, ezúttal magára a testre összpontosítva. A szemek közül egyik sem volt műszem. Egyik lábban sem talált üreget. A testben nem volt elrejtve semmiféle tudományos formula. Ismét felállt, keresztülment a szobán, s másodszor is átkutatta az asszony holttestét. Semmi. A nyilallás most élesebben jelentkezett a gyomrában. Visszament az öltözőszekrényhez, és újra átnézte a férfi tárcáját. Steven Epstein – ez a név állt a bankkártyákon. Visa, Master Card és American Express; teljes választék. Közelebbről szemügyre vette a műanyag kártyára nyomtatott számokat, hátha felfedez valami manipulációt. Aztán félrerakta a tárcát, és lekuporodott a bőrönd mellé. Előhalászta a fényképezőgépet, kivette belőle a filmet, és belecsúsztatta a zsebébe. Még az is elképzelhető, hogy a férfi lefényképezte a titkos formulát, majd megsemmisítette. Ezen eltűnődött, majd kisvártatva azon kapta magát, hogy a házaspár repülőjegyét vizsgálja. Talán a számjegyekben rejlik valami titkos kód: az ülőhelyek száma, vagy mondjuk, a járatszám rejti a keresett kombinációt. De nem! Minden normálisnak látszott. Morzsolgatta a jegyeket, s közben valami motoszkálni kezdett a fejében. Steven Epstein, folyosó melletti ülésre szóló, első osztályú repülőjeggyel. Mi nem stimmel?

ELSŐ RÉSZ
Hirtelen eszébe jutott: hol vannak a hajójegyek? Információi szerint a házaspár másnap tengeri hajóútra készült. Ezért kellett még ma este cselekednie. De akkor miért nem talál sehol egy nyamvadt dokumentumot, amely a hajóútra utalna? Újra kinyitotta a repülőjegyes tasakot. A dátumozás szerint a New York-i visszautat holnaputánra tervezték. Megváltozott volna az útiterv? Ahogy a repülőjegyekre meredt, valami megint szöget ütött a fejébe. Félretette a jegyeket, előhúzta a férfi útlevelét, és kinyitotta. Név: Epstein, Steven. Állampolgárság: amerikai. Születési idő: 1947. október 21. Nézzük csak még egyszer azt a tárcát! Rábámult a montanai jogosítványra, és megdermedt. A hiba olyannyira szembetűnő volt, hogy talán éppen ezért nem vette észre első pillantásra. Montana? Lázasan kutatni kezdett a zsebében a fénykép után. Keyes arra utasította, hogy memorizálja az arcot, s mielőbb szabaduljon meg a fotótól, de a gyilkos nem bízott saját magában, így aztán megszegte a szabályt. A képen látható férfi legalább tíz évvel öregebb volt, mint az, aki ajtót nyitott. Ránézett a szobában heverő két holttestre. Sziszegve káromkodott egyet. Rossz szobaszámot adott meg a londiner! Egy másik Epsteinét! Lassan föltápászkodott, térde száraz ágként tompán megreccsent. Révetegen rábámult a két halott emberre. Aztán újra káromkodott egy cifrát, zsebébe gyűrte a fényképet, összeszedte a holmiját, s távozott, anélkül, hogy hátrapillantott volna.

Első fejezet
1. A luxuskabin nagyjából tíz négyzetméteres lehetett. A falak vakító fehérre festve; egy kőnyomat függött az ágy fölött, mely hat turbános férfit ábrázolt lóháton. Bolyhos, neonfényű szőnyeg borította a padlót. Az ajtóval szemben nagy, kerek, színezett ablak nézett a kikötőre – hajóablak, gondolta Hanna Gray, jóllehet, ez lényegesen nagyobb volt, mint amekkorának egy hajóablakot elképzelt. Az ablak alatt kaliforniai fenyőből készült alacsony asztal állt, rajta lámpa, liliomos váza és gyümölcsöstál. A bal oldali falnál, ha Hanna megfordult, és az ajtóval szemben állt, kis íróasztalt látott, egy falba épített tévékészüléket és egy hűtőszekrényt. A jobb fal mellett ikerágy állt, egy állólámpa és egy indiai tölgyfából készült öltözőasztal. Az asztalon egy rádióba szerelt ébresztőóra, melynek digitális mutatója pontosan déli tizenkettőt mutatott. A hűtőszekrényben talált egy üveg pezsgőt, két hűtött poharat, egy Evian ásványvizet, egy mogyorókrémes bödönt és két becsomagolt tartós elemet. Az asztalfiókban volt két doboz Bonine-tabletta tengeri betegség ellen, egy műanyag karkötő, egy pár habszivacs füldugó, és egy Transderm Scop címkével ellátott óvszer. Hanna ujjai közé vette az óvszert, és megforgatta a kezében. Némi tűnődés után visszatette, becsukta a fiókot, és folytatta a terepszemlét. A fürdőszoba kicsi volt és takaros. Öt perc alatt mindent szemügyre vett a lakosztályában, így aztán más dolga nem lévén, leheveredett az ágyra. A hajó lágyan ringatózott a kikötő hullámain, ami kissé felkavarta a gyomrát.

Az ágy mögött recsegve életre kelt a hangszóró, s kisvártatva megszólalt a programigazgató hamis nyájasságtól túlcsorduló hangja: – Hölgyeim és uraim! Üdvözöljük önöket a gyönyörűséges Auróra II. fedélzetén! Ahogy kitekintünk ablakunkon a velencei dózsepalotára, szinte ugyanaz a kép tárul elénk, melyet Thibaut gróf emberei láthattak 1201 áprilisában, amikor megérkeztek, hogy fegyveres védelmet nyújtsanak a szállítmányoknak és a hadihajóknak, melyek aztán a negyedik keresztes hadjárat során… Hanna mozdulatlanul hevert. Ablak, gondolta. Szóval nem hajóablak, hanem ablak. Valami nehezen megmagyarázható csalódás vibrált benne. Ablakai otthon is vannak, Chicagóban. 2. Két órával később a programigazgató hölgy a színpadnál állt az Auróra II. társalgójában, és csaknem szóról szóra elismételte iménti beszédét a mikrofonba. – Amint követjük a keresztes lovagok lépteit és lábnyomait, szemünk előtt színesen életre kel a múlt. Pontosan úgy fogjuk átélni a nevezetes utazást, ahogy azok a hajdani férfiak élték meg kalandjaikat oly sok évszázaddal ezelőtt. Amikor elénk tárul a Hagia Sophia vagy éppen a Szent Márk mozaik együttese, gondoljuk csak rneg, milyen hatással lehetett a látvány azokra a kalandorokra, akik 1204 nyarán… A luxushajó társalgója szikrázót a napfénytől: csillogó keményfa padló, fényes selyemtapétával borított falak és hajóablakok sora – ablakok –, melyek a tenger napsütötte vizére tekintettek. A terem egyik végében volt az ebédlő, üveg gyertyatartókkal, csipkézett szélű asztalterítőkkel és sarkokba épített díszes bárpultokkal. A közös helyiség

másik végében helyezkedett el a színpad, előterében kisméretű hangversenyzongora, és egy állványzat a sztereó berendezéseknek. Finom arcvonású, elegáns, hetvenöt év körüli asszony mutatkozott be Hannának. – Renee Epstein – suttogta teátrálisan, és kezet nyújtott. Hanna elfogadta a felé nyújtott kezet – Vicky Ludlow – mondta, és kedvesen elmosolyodott. Az igazgatónő még mindig beszélt, Hanna kénytelen volt fél füllel odafigyelni: – Holnap korán reggel megérkezünk Methoni szigetére. Methoni lesz az első azon gyönyörűséges szigetek közül, amelyeket utazásunk során az elkövetkező héten alkalmunk lesz megcsodálni. Az egész napot a szigeten töltjük, és csak este hajózunk tovább, hogy aztán másnap reggel nyolc órára Vallettába érkezhessünk, vagyis Máltára… Renee Epstein kérdezett valamit, Hanna azonban nem tudott rá figyelni. – Bocsánat – fordult az asszony felé. – Óh, remélem, nem hamarkodtam el a dolgot. Tudja, néha hajlamos vagyok rá, hogy időnap előtt elszóljam magam és ostobaságokat fecsegjek. De hát az anyák már csak ilyenek, nem igaz? Legalábbis, ha arról van szó, hogy a fiacskájuknak megtalálják az igazit. Tudja, Charlie, az én fiam, fogorvos. – Epsteinné bizalmasan közelebb hajolt. – Nagyon praktikus dolog – suttogta. Hanna mosolygott. Az idős asszony a nagymamájára emlékeztette – új-angliai kékvér; feketére festett haj, ősz sáv a halántéknál – jól kiszámított beismerése a tisztes életkornak. A feszes bőr a halántékon macskaszerű keskeny résre húzta szét a szemvágásokat. – Nyugtasson meg, ugye, tényleg nem hamarkodtam el! – makacskodott az idős hölgy. – Nem, szó sincs róla – felelte Hanna. – Csak éppen attól tartok, hogy én már… hogy is mondjam… szóval, elkeltem.

mindegyik kabin az óceánra néz. A legalsó szint ad otthont a legénységi kabinoknak. van egy olyan érzésem. Ez az én formám. – Bármilyen ostobán hangzik. A . mely értelemszerűen arról kapta nevét. hogy itt vannak a mentőcsónakok. beleértve az Egyesült Államok Parti Őrségének. hogy akik erre hajlamosak. A hajót stabilizátorokkal szerelték fel a sima. melyeket az Aurora II. Egyenesen le a csatornába. kétszázhetven láb hosszúságú – zengett a negédes hang a mikrofonba – és negyvenhat láb széles. – Igen. valamint az orvosi rendelőnek. tengeribetegek lesznek. Lélegzetvételnyi szünet következett. egyenletes tengeri utazás elősegítése érdekében. – Az út során lesz idejük megismerni és kipróbálni mindazokat a luxusszolgáltatásokat. Ami engem illet. ha megtudja. E fölött található a csónakfedélzet. hogy pillanatokon belül példát fogok mutatni erre… Mindemellett a hajó tökéletesen megfelel a legújabb nemzetközi környezetvédelmi és biztonsági szabályoknak. A hajó öt különböző szintre tagolódik. Örökre elveszett. bocsánat! Nem láttam a gyűrűt. kínál kedves utasainak annak érdekében. Negyvennégy luxuskabinban nyolcvan utas számára biztosít helyet. kedvesem – sajnálkozott Renee Epstein. hogy minél kényelmesebben és otthonosabban érezzék magukat fedélzetünkön.– Óh. ennek ellenére meglehetősen gyakran előfordul. – Szóval történt egy kis baleset a szállodában – magyarázkodott Hanna kapkodva. valamint a fogadótérrel. – Mekkora pech! Igazán sajnálom. különösen az utazás első napjaiban. valamint Egészségügyi Minisztériumának előírásait. A férjem megöl. mert… – Az Aurora ll. de a gyűrűm beleesett a lefolyóba. – Óh. Fölötte helyezkedik el a főfedélzet az utasok lakosztályaival.

továbbá itt helyezkedik el a szalon. mely csak a külső lépcsőkről közelíthető meg. – De ne aggódjanak. hamar otthonosan fogják érezni magukat. és természetesen – e szavakat széles. sajnos nem volt időm rá. hogy kissé bonyolultan hangzik mindez – folytatta a programigazgató. – Mire gondol? – A könyvekre. Amikor már biztonságos távolságban érezte magát. Derültség hullámzott végig a hallgatóságon. elszánt léptekkel megindult az egyik bárpult felé. Ahhoz. Végül pedig a napozófedélzet következik. hiszen itt található a legnépszerűbb hely. a könyvtár és az előadóterem. – Óh – válaszolt –. – Végzett az irodalommal? Hanna zavartan pislogott. Az Adventure Dynamics legénységének haditengerészeti felöltőjét és sárgásbarna pantallóját viselte. A háttérirodalomra. mindenképpen célszerű . hogy az ember kihozza a maximumot az ilyen utazásból. itt van a konyha. majd megfordult. vagyis oda. önök már nyilván kitalálták. hajában vörösesbarna árnyalattal. átvette a poharat. villogó szemmel. a medence. Újabb nevetés. amiket előzetesen elküldtek. ahol most állunk. a hét végére úgy fogják ismerni a hajót. igazán nagy kár. viszont érdemes vállalni a „kockázatot”. hogy az idős asszony nem követte őt idáig. mint a tenyerüket. hogy eloldalogjon Renee Epstein mellől. A barna szemű steward mimózakoktéllal kínálta. Hanna kihasználta az alkalmat. Hanna felvillantotta legszebb protokollmosolyát.csónakfedélzeten is található néhány utas-lakosztály. Aztán elérkezünk a felső fedélzetre. és ha csak valami egyéb kellemes. – Elsőre lehet. csinos nő. mondhatni pikáns dolog el nem téríti a figyelmüket. – Nos. egy harminc körüli. nem. abban a reményteli hitben. átkaroló mozdulat kísérte – az ebédlő és a társalgó.

öt feltétlenül ajánlott. És van köztük egy igazán remek könyv. Valószínűleg otthon hagytam. ezt úgy hívják. Steven épp tegnap éjjel fejezte be a szállodában. persze. Mi már mindketten olvastuk. tíz pedig kiegészítés gyanánt. igazán nem kellene… – Semmiség. Nem szabad ellustulni. akkor kölcsönadom a miénket. Nem bírja a hajóutakat. hacsak nem zárkózott be a fürdőszobába. – És ehhez nekünk magunknak is hozzá kell tennünk valamit. gyengül a hallása szegénykémnek. És Stevennel is találkozhat. Rezonancia! – mondta Renee Epstein. ha vele beszél. Hanna továbbra is rendületlenül mosolygott. Hanna belekortyolt a mimózájába. és odaadom a könyvet. tizenöt könyv van a listán. – Nem baj. nem arra gondolok. nehezen pótolható rezonanciát kölcsönöz. No. – Igazán nem szeretnék… – Át kell élnünk az élmény teljességét – makacskodott Renee. nincs. és mindenképpen nézzen a szemébe. – Hm – nyugtázta. – Bizonyos történelmi szövegkörnyezet az utazás élményének egészében véve. Óh. kedvesem! Ilyen alkalom nem mindennap adódik az életben. nem érzi túl jól magát. – Nem. hogy neuraszténia. Talán az . hogy is mondjam csak. Egy kis háttérinformáció sohasem árt. – Óh. Sajnos. A keresztes hadjáratok krónikája Joinville-től és Villehardouintól.áttanulmányozni az ajánlott irodalmat. De szemezgetni mindenképpen hasznos. – Jöjjön le a kabinunkba a tájékoztató után. noha az arca már fájni kezdett a magára erőltetett nyájasságtól. Ez már nem is mosoly. attól tartok. hogy az egészet A-tól Z-ig feltétlenül át kell tanulmányozni. Tudja. van magánál egy példány. Gondolom.

és megragadta Hanna kezét. Hogy őszinte legyek. Eredetileg azt terveztem. Méghozzá most. amikor a következő szavakat hallotta a saját szájából: – Ez igazán nagyon kedves öntől. Hallotta. És meg is fogod tenni. De még ki se pakoltam. Egy perc. s közben persze folyamatosan beszélt. és ott vagyok. – Borzalmasan kikészül a hajóutakon. ha most szó nélkül sarkon fordulna. Hanna bocsánatkérően feszengett. 3. Betolakodónak érezte magát. hogy kihúzza a kezét ebből az ízületi gyulladásos szorításból. aki csupán barátságos akar lenni hozzá? Természetesen meg tudod tenni – gondolta. Vékony. miközben az asszony izgatottan kotorászott a bőröndjeikben. és megsértsen egy idős asszonyt. – Feltétlenül el kell olvasnia! Higgye el. Rettenetesen. – Ragaszkodom hozzá – pattogott Renee. hogy még egyszer eljön velem hajókázni. azonnal. a legutóbbi szörnyű nyaralás után nem gondoltam volna. az ujjak keskenyek voltak és kecsesek. hogy a barátnőmet. – Itt amúgy is mindjárt vége… Hanna ránézett a kezét szorongató kézre. Jöjjön! – mondta Renee. Lehet. nem fog csalódni! – Igazán kedves öntől. De képes-e arra. kékes hajszálerek hálózták be a kézfejet. gondoljon róla az öregasszony. amint a férj – emlékezett a névre: Steven Epstein – öklendezik a fürdőszobában. amire egyébként soha nem vetemedne.lenne a leghelyesebb. Talán majd később… – Egy perc az egész. hogy megtalálja a könyvet. Annál inkább meglepődött. hogy most valami olyasmit kellene tennie. amint ott állt a férfi betegszobájában. Marthát hozom . amit akar. Köszönöm.

mielőtt az asszony tovább erőszakoskodik. Egy pillanatig tétován állt Epsteinék kabinja előtt a vörös szőnyeggel borított folyosón – rápillantott az ajtó aranyozott tábláján a 47-es számra –. Az utóbbi időben elég sokat utazgattunk együtt. És köszönöm a könyvet. a Jangcére megyünk. megvan! – mondta Renee. Két évvel ezelőtt Vietnamban voltunk. majd visszaindult a lakosztályába. az történt. nem kell ám kijönnie! Később úgyis találkozunk. hogy mégiscsak velem tart. – Elvetted innen a Bonine-t. – Köszönöm – mondta Hanna.magammal. – A vacsoránál találkozunk. jobban érzi magát. – Remélem. Jövőre. – Ne fáradjon. Epstein úr – kiáltotta Hanna. . Ebből is le lehet vonni bizonyos tanulságokat. fiam? Itt volt a Bonine az éjjeliszekrényen. tüzes nyilak röpködtek. hogy az én Stevenem az utolsó pillanatban meggondolta magát. Nem jött válasz a fürdőszobából. De most már tényleg ki kell csomagolnom. és az ajtó felé hátrált. kedvesem. és úgy döntött. – Hová rohan. véletlenül van itt nálam pár kép Charlie-ról. Jó. – Steven! Jobban vagy már? Mi lenne. tudom. – Megemelte a hangját. ha kijönnél és üdvözölnéd a vendégünket? Néma csend. drágám? Hadd kínáljam meg egy pohár pezsgővel! Várjon csak. Az egyik kofferből kiemelt egy puha fedelű könyvet. és átadta Hannának. képzelje. – Na végre. este! Hanna kisurrant és behúzta maga mögött az ajtót. ostromlott vár tövében haldokló katonák hevertek. hogy maga már foglalt. Csakhogy most. Viszlát. remélem. de hátha van egy barátnője… – Igazán köszönöm. A borítón páncélos vitézek tusakodtak pallosaikkal. előtte a Níluson hajóztunk végig. kedvesem.

de fényvisszaverő. . sötét napszemüveggel. Máris hozzászokott volna a tengerész járásmódhoz. A Szent Márk templomnak csupán az egyik sarka látszott. Az ágyra hajította a puha fedelű könyvet. Egy zászlórúdon az olasz nemzeti lobogót csapkodta a tengeri fuvallat. Mert ha tudnak a hollétéről. ha megvárják. mint a hajóablak? Óvatosan lépkedett. akkor mi a fenének jönnének utána a fedélzetre? Sokkal egyszerűbb. Nyakkendő nélkül. Magára zárta az ajtót. De még így sem egészen stimmel a dolog. csitította magát. s közben azon törte a fejét. Senki se követi! Ez szinte teljesen bizonyos. tűnődött. akkor sem valószínű. Az öregasszony barátkozni akart. hogy engedett az asszony invitálásának és lekísérte a szobájába. egy roskatag raktárépület eltakarta a műemlék együttes többi részét. és partraszálláskor letartóztatják. hogy kinézzen a kikötőre. Végre visszaért a lakosztályához. ennyi az egész. és rögtön az ablakhoz ment.Ernyedtnek és erőtlennek érezte a vádliját. Pont ez hiányzik most: új ismeretségek! Mint púp a hátára! Hibát hibára halmoz. egyik kezével folyamatosan a falnak támaszkodva. hogy pont egy öregasszonyt alkalmaznának ügynöknek. Vagy manapság talán a tengerész járásmód is elavult fogalomnak számít már. vajon nem követett-e el újabb baklövést azzal. sötét napszemüveggel és kitömött zakóban. Nem. Megint érezte a csalódottság furcsa kis vibrálását. De már megint képzelődik. Hagyd már abba! Paranoiás vagy! Még ha követték is a hajóra – ami nehezen elképzelhető –. Az nem lehet. Újabban… Semmi baj nincs. amíg kiköt a hajó. akkor nyilván egy felöltős férfit küldenek. frissen felvarrt ráncokkal.

és egyszer csak itt találta magát. kasmírpulóvereket szívdöglesztő dekoltázsokkal. De ez nem jelenti azt. hogy soha többé nem szándékozik hazatérni. Hiszen hová is mehetne máshová? Miután ruháit elrendezte. annyi szent –. A hajóút mindössze hétnapos. mennyire válogatás nélkül csomagolt. mely hamarosan felszedi a horgonyt. topokat. Ehhez képest Hanna legalább egy hónapra való ruhát hozott magával: blúzokat. Túl sok holmit hozott magával. Még egy pillanatig merengve állt az ablaknál. kiterítette a papírjait az ágytakaróra. Nagyot sóhajtott. Piperekészletei külön kis bőröndöt töltöttek meg. már az első házi feladatot is megkapta. hogy bármi is végleges lenne. bikiniket és pashmina sálakat. meg akart szabadulni a depressziótól azokban a nehéz napokban. Poggyászaiból ítélve egy kívülálló azt is feltételezhette volna. De ez nem így volt. Hirtelen elhatározással összepakolt – jó sok holmit. farmereket. ingeket garmadával. és összeszámolta a pénzét.Lehetne mindez rendkívül romantikus és regényes: behajózás Velencében egy tengerjáró fedélzetére. hab a tortán. és útnak indul a görög szigetek felé… Csakhogy a hajó tele volt nyugdíjasokkal. nem győzött csodálkozni. Miközben átrakta a bőröndökből a ruháit a szekrénybe. A keresztes hadjáratok története. Pusztán azért jött el ide. 4. hogy kiszellőztesse a fejét. Aztán megfordult. Kétezer dollár . Tálcán kínálkozott az alkalom. és bámulta a hajó tükörképét a hullámos vízfelületen. és nekilátott a kicsomagolásnak. A hajókirándulás befejeztével természetesen visszatér Chicagóba. amikor furcsa jelzéseket kapott Franktól. és ráadásul.

hogy üldözési mánia az egész? Vagy éppen ellenkezőleg – már régen cselekednie kellett volna? Lehet. Megszólalt egy belső figyelmeztető hang: ne felejtsd el a közös bankszámlát. Lehet. Gondolatai egészen máshol kalandoztak – képtelen volt összeszedni magát. hogy megpróbálja elrejteni arcát a kamerák elől. hogy a következő kikötőben már várnak rá. Hanna eddig éppen csak belepillantott. Fölkapta a füzetet. akkor számítani kell rá. még a repülőtéren. miközben tagbaszakadt emberek tuszkolják befelé az ott várakozó rendőrségi autóba.utazási csekkben. Pusztán egy különös előérzetről van szó. az a fajta kissé elmosódott. Van még ugyebár további százhuszonötezer dollár a közös bankszámlán otthon. de ha a Frankkal kapcsolatos előérzetei beigazolódnak. hogy a számlát hamarosan befagyasztják. Letartóztatással zárult a nemzetközi hajtóvadászat. De hát hol van itt nemzetközi hajtóvadászat? Hol van egyáltalán bármiféle bűncselekmény? A cég semmit nem tud a csalásról. hogy egy hét múlva ott díszeleg a fényképe a Tribune címoldalán. És lehet. hogy vissza kell térnie. És akkor ez a pénz nincs többé. szemcsés fotó. és egy adott dologra összpontosítani. Ennyi pénzből nem sokáig tudna megélni. hogy teljesen alaptalanul aggódik Frank fura gesztusai miatt? Lehet. A csekkek és a készpénz mellett ott hevert a hajókirándulás brosúrája. SZÖKÉS KÖZBEN FOGTÁK EL A BETEGBIZTOSÍTÁSI CSALÁS GYANÚSÍTOTTJÁT – így a főcím. melyen a bűnöző rendszerint a fejére húzza a kabátját. igen. főleg nem azon a szinten. melyet csakis az ő képzelete gerjeszt Frank kétségkívül fura . Így aztán nem is lehet vitás. amihez hozzászokott. és további ötszáz dollár készpénzben. melyet Vicky nyomott a kezébe. Igen ám. és belelapozott. az Államokban. Hanna! Dehogy felejtette el.

hogy ott vagy. Ugyanakkor túl csábító a lehetőség. mihez kezd az utazás végén? Nevetséges. Kiküldik Londonba. Viszont ez azt jelenti. semmi több! A saját felzaklatott képzeletének a szüleménye. Vicky hangja sugárzott a büszkeségtől. Hívj fel a mobilomon. s a jól táplált önelégültségtől. és Vicky hangja töltötte meg a szobát: Vedd föl. és próbálta nem megadni magát a teljes kétségbeesésnek. Vedd föl! Greget a lehető legnagyobb megtiszteltetés érte. és most már túl késő van ahhoz. csakis ideiglenesen! És természetesen csakis úgy. Hanna! A szavak kusza összevisszaságban követték egymást. hogy minden további nélkül fölszállhat a repülőre. Tudom. Megérzés. Van még egy plusz jegy. Arcát tenyerébe temetve ült a kanapéján. Persze. hogy mindennek vége. Hanna teljességgel meg volt győződve. ahogy megkaptad az üzenetet… Hanna fölvette a kagylót. hogy több milliárd dolláros szerződésekről tárgyaljon.viselkedése nyomán. Volt benne némi szorongás a hajóút miatt. Holnap indul a gépünk. hogy a pénzt visszakapjuk. Ekkor szólalt meg a telefon. amíg az üzenetrögzítőjén nem hallotta meg Vicky szavait. mi a véleményed egy ingyen kiruccanásról. és anélkül. úgyhogy valakit még magaddal vihetsz… ha úgy gondolod. Na. hogy nem tudunk elmenni nyaralni. Ám egészen addig. szóval. Fejest ugrani egy ilyen kalandba valahol a világ másik végén? Néhány dollárral a zsebében. hogy akár csak halvány fogalma is lenne arról. melybe a Frankkal folytatott legutóbbi beszélgetése taszította. Velencébe? Úgyis kivettél pár nap szabadságot. és maga mögött hagyhatja ezt az egészet. hogy utána nyomban visszazökkenhessen a régi kerékvágásba… . Maggie és én elkísérjük. nem igaz? És talán rád is férne most egy kis lazítás. bekapcsolt az üzenetrögzítő.

és számára nincs többé visszaút? Mi van akkor. amin rajta volt Vicky üzenete? Azért. A notesz mellett a hamisított útlevél. majd leült. amely akár gyönyörű is lehetett volna. Miért cserélted ki a magnetofonszalagot az üzenetrögzítődön. felelte. Gondolni kell a legrosszabbra is! Vicky hívása után másnap találkoztak a repülőtéren.De akkor miért utazol Vicky neve alatt? – tette fel a kérdést akadékoskodó énje. és miért semmisítetted meg azt. és elbúcsúztak. ha nem annyira komor. és kinyitotta. mint a fekete gyémánt. . Ahogy most nézegette a fényképet. sötét szemű. Egy feltűnően csinos fiatal női arc. amit most magával hozott? Íme a hajdani szépreményű Yale-diplomás. A brosúra mellett hevert a notesza. hogy ez minden vagyona. mindent megköszönt. szőke hajjal keretezve. anyjának valahol igaza volt. mielőtt elutaztál. Hanna úgy érezte. Hiszen mi van akkor. Hirtelen az az érzése támadt. kemény és átható. mosolytalan arc. De vajon így néz ki egy nemzetközileg körözött bűnöző? Nehéz elképzelni. Szeme. zilált. a jövő héten letartóztatják. ha Frankot. Elgondolkodva gyűrögette az utazási ismertetőt. aki egykoron a legfényesebb csillaga volt az Illinois állam betegbiztosítói társaságának. ahogy anyja oly sokszor szemére vetette. Saját maga nézett vissza rá a fényes felületű fényképről: sápadt. ha kiderül. Az útlevél mellett a Renee Epsteintől kölcsönzött puha fedelű könyv – ami valójában nem az övé. hogy a bőröndöket mégse fölöslegesen pakolta tele. Kézbe vette az útlevelet. hogy nyitva hagyjak egy kiskaput. megkapta a jegyeket és a brosúrákat. mondjuk.

hogy valahol visszamaradhatott egy apró nyom. Legjobb tudomása szerint az ilyen művelet után lehetetlen újra lehívni a korábbi adatokat. és ez volt a szerencse. A Vicky Ludlow aláírás túl merevnek és mesterkéltnek látszott. Hanna nagyon is nyilvánvaló hamisítványnak találta a saját kis tákolmányát. A személyi adatok mögötti kék és piros minták elmosódtak. Hanna most azon törte a fejét. A vámos azonban inkább Hanna lábait mustrálgatta. mely egy ügyes számítástechnikusnak éppen elég ahhoz. Egy pillanatra megingott a lehetőségtől. hogy kikeresi Frank . Legvégső esetben. mintha az aláíró korábban soha nem írta volna alá ezt a nevet – feltehetően azért.Ám az még ennél is hihetetlenebb. Letette az útlevelet. és kézbe vette a noteszét. Ám ennél is jobban sántított a dátumozás. ha minden kötél szakad. a nagy sietségben ennyit tudott kihozni az otthoni színes nyomtatójából. A hardware meghajtóját teljesen újra formatálta. Kivéve. vajon a hamisításának maradhatott-e bármilyen nyoma az otthoni komputerén. hogy letöltse az egészet. mert valóban soha nem írta alá. ha Hanna úgy döntene. Mégis ott motoszkált a fejében a nyomasztó kétely. semhogy büszkeségét feladva kuncsorogjon és megalázkodjék apja előtt. hogy inkább a halál. ahelyett. hogy a hivatalos dokumentumot vette volna tüzetesebben szemügyre. hogy az útlevél átcsúszott az ellenőrzésen. kihúzná a lányát a pácból. ami viszont azt jelentette. Persze. az apja alighanem kézbe venné ezt a… kis ügyecskét… Vagyis. digitális fényképpel és titkos kiemelésekkel. Ebben az esetben viszont elindul a lavina. utolsó mentsvárként még akkor is ott van az apja. Hanna 2002 áprilisát választotta a kibocsátás időpontjául. Ez viszont nem ilyen volt. hogy az útlevélnek szeptember 11-e utáni új kiadású dokumentumnak kellett volna lennie.

A felismerés csaknem fizikai fájdalmat okozott: gyakorlatilag nincs egy vasa se. és nem kevesebb. hogy egyetlen könyvet is elolvasna. talált két Xanax tablettát. bal csuklóján végigsimította a halvány forradást. Mindannyiszor. ha lehallgatják a telefonját. ha valóban elkapják. Nem! Frank nem fordul ellene. de még azután se. s az FBI már várja a hívását. Ideje tehát szembenézni a valósággal: az éhezés és a fagyoskodás rémképeivel. hogy szakított az apjával. . Aztán eszébe jutottak a növényei. Semmibe nem kerülne. A főiskola elvégzése óta. mint a banki folyószámláját. amit nyomban be is kapott. és a szeme ismét kipattant. hogy menjen föl időnként. hogy ennyire kiszolgáltatott anyagi helyzetbe került volna. Craignek amúgy sincs semmi dolga. s magyarázatot kér tőle. anélkül. Nem több. hogy időnként ránézzen a virágokra. Most azonban. és öntözze meg a növényeket. Vagy a postai ellenőrző szolgálat? Vagy a főfelügyelőség valamelyik irodája? Letette a noteszt. Jobb keze ujjaival.telefonszámát. hogy észrevette volna. Most már késő! A növények nyilván hervadoznak. amikor stresszhelyzetbe került. keze öntudatlanul és ösztönösen a régi sebhely felé mozdult.Most pedig nyaral. egész nap ül az íróasztalánál. Még a legsúlyosabb eladósodásai idején is volt hitelkártyája. Vagy már el is hervadtak. Hirtelen megint elfogta az émelygés. Nem gondoskodott a virágokról! Pedig mi sem lett volna egyszerűbb. a hitelkártyáját ugyanúgy befagyasztják. mint megkérni Craiget. anélkül. ami azért jelentett bizonyos támaszt. De mi van. De semmi esetre sem más!Ledőlt az ágyra és lehunyta a szemét. nem volt rá példa. Ez egy vakáció. E pillanatban Hanna Gray csaknem irigyelte őket. Halott virágok. és bámulja az orra előtt felhalmozott hatalmas könyvkupacot. a lakóház portását. Mégse kérte meg rá.

és megpróbálta türtőztetni magát. már ahogy ment befelé az irodájába. ha feltétlenül beszélhetnéke van. Az első üzenet Racheltől jött. Daisy kedves mosollyal nézett föl az íróasztala mögül. A hívás időpontja olvashatatlan. a dolog nem tűnt ilyen átkozottul idegesítőnek. de egyik sem volt túlzottan sürgős. elkezdte böngészni az iratcsomót. Az időrubrika alá Daisy mindössze egyetlen szót firkantott: Negatív. hogy beleolvasott volna. Leonard jelentkezett. Az utolsónál azonban megakadt. Fáradtságtól duzzadt szeme keskeny réssé szűkült. és rutinszerűen rádöfött az egyik gombra. a telefon után nyúlt. és átnyújtott egy kötegre való üzenetet. anélkül. tűnődött Keyes. Keyes. TÁVOLLÉTÉBEN. Keyesnek erre nincs most érkezése. – Igen – felelt Daisy a közvetlen vonalon. Ezeket az íróasztala sarkára tette. Forduljon ahhoz az átkozott ügyvédhez. A következő néhány üzenet nagyobb figyelmet érdemelt. – Mikor hívott Leonard? Nem tudom elolvasni a kézírását. . Keyes gombóccá gyűrte. Az alkalmazott adatfeldolgozási rendszer szabályai szerint mindent a régimódi háromszoros könyveléssel iktattak.Második fejezet 1. Amíg nem kezdte el ezt az istenverte diétát. Beleroskadt a karosszékébe. ez állt a dosszié fedőlapján. Negatív. Eltelt néhány másodperc. Az ajtó résein át hallotta a szomszéd szobából a készülék búgását. Papírzizegés. Érezte a feszültséget saját hangjában.

a készülék elnémult. Majd Daisy elintézi. hogy megtudjon valami részletet az ADS komputerrendszeréről –. Petrovnak újabb szivattyúkra volt szüksége. vége-hossza nincs a hülye kérdéseinek. Majd Daisy elintézi Biermant. hogy negatív. Ehelyett inkább Keyes drága idejét rabolja. amíg agya képes volt felfogni az üzenet tartalmát. – Azt mondta. aztán megdörzsölte a szemét. és folytatta az olvasást. hogy a rutin papírmunkát elvégezze. újra jelentkezik. ahhoz persze nem veszi a fáradságot. Keyes ráfirkantott valami kitérő választ a „postázandó” noteszlapra – Bierman örökké akadékoskodik. hogy összeszedje a gondolatait. megint kézbe vette az üzeneteket. A következő üzenet Alex Petrovtól jött. Negatív. koncentrált köröket –. azonnal kapcsolja. – Mit mondott pontosan? – Csak annyit. Némi komolyságot vitt a hangjába. ami azt jelentette. Dick Bierman jelentkezett az INFOSEC-től.– Három ötvenkor – felelte Daisy. az alkalmazott adatfeldolgozási rendszer hálózatával kapcsolatosan várt „sürgős választ”. s eltelt legalább egy perc. a nevadai gammatelep szűrőberendezéseivel kapcsolatban. Túl éhes volt ahhoz. Keyes újra megnyomta a gombot. – Rendben – felelte Daisy. Rábámult a következő feljegyzésre. és csatolta az üzenő cédulához. Keyes ránézett a Petrov által javasolt összegre. néhány másodpercig kis köröket rajzolt – szoros. Mi a francot jelent ez? Mutatóujjával két oldalról dörzsölni kezdte a halántékát. hogy pénzt akar megint. – Ha megint hív. kapásból megfelezte. Idegesítették ezek az átkozott ügyek. Mindegy. A . Az irat a „Kimenő” kosárba került. érzékelve főnöke hangulatát. és hozzácsapta a postázandókhoz a „Kimenő” kosárba. mikor.

Jézus atyám! Hát még ez is kell ezeknek a tojásfejűeknek? Tényleg be lehet ezt venni. mondjuk azt. a reputációjuk miatt. akit a pillanat kényszere vezérel. És ugyanezek az alakok bármikor fejből kivágnak egy pí értéket kétszáz tizedesjegy pontossággal. Mi a hétszentség ez? Lehet. Csakis a legjobbat mindenből. hogy így van! Igazság szerint soha nem értette. A rohadt lift. Volt egy tábla a liftben. Ki érti ezt? Az ajtó sziszegve kinyílt a földszinten. és dühödten összegyűrte a papírt. gondolta Keyes.vendéglős árajánlata a lánya esküvőjéhez – gyalázatos. A fele népség még autót se tud vezetni. hogy hibát követett el. akkor örökre oda a sugallat? Jó. . – Ha Leonard hív – mondta kifelé menet Daisynek –. gondolta keserűen. És persze sunyin kivártak az utolsó percig az árajánlattal. Negatív. és ha ott helyben nem tudnak lekaparni pár számot. nyomja át a mobilomra! 2. hogy kényszerhelyzetbe hozzák. de még a mosógépét se tudja bekapcsolni. Roger Ford szerint Leonard tökéletesen alkalmas az ügy kezelésére. Az ebédtől majd valamelyest helyre jön. de még ezt is megengedhetik maguknak. hogy az ihlet éppen abban az öt vagy tíz másodpercben csap le rájuk. Mindössze egy öregedő tudósról van szó. milyen rugóra jár ezeknek az agyuk. amíg két emelet között lifteznek. képtelen beprogramozni egy videolejátszót. amikor Epsteint Leonardra bízta? Talán mégis inkább a hivatalos csatornákon keresztül kellett volna… Nem! Ez nem agysebészet.

a szépen gondozott. s közben az ebéd fogásait latolgatta magában. biccentett a különböző ismerősöknek. Azon kívül ma reggel. – Leonard van a vonalban – mondta Daisy. következésképpen igazán megérdemel egy kis jutalmat. víz alatti zörejeit. Nyomban irányt változtatott a legközelebbi ajtó felé. továbbá a kislányuk hörcsögének végső nyughelyéül kiásott kerti gödröcskéjük alatt. majd a dekódoló rendszer ugyancsak túlvilági kattogását. hatalmas gyepszőnyeget masszív drótkerítés szegélyezte. fáskamrája. Keyes hallotta a távolsági hívások jellegzetesen tompa. akárcsak bármely nagyobb üzleti társaság biztonsági alkalmazottai. hogy az alkalmazott adatfeldolgozási rendszerek épületegyüttese félmérföldnyi mélységben folytatódik minden irányban a föld alatt. Kattanás. Az épülettömb kerítésénél őrök posztoltak.A panorámaablakokon át feltárult a kormányzati költségen karbantartott park zöldje. ezért úgy gondolta. mint ahogy arról sem lehetett fogalmuk. A diéta szerint csak salátát ebédelhetett. De mivel kihagyta a reggelit. csalhat egy kicsit. és ezer yardokkal terül szét a derék polgárok háza. Első látásra meglehetősen ártalmatlanoknak tűntek. Persze úgy. Elhaladt mellettük. hogy szigorúan a napi ezerötszáz kalórián belül maradjon…Érezte a zsebében mobiltelefonja berregését. belefért a szmokingjába. és keresett egy csöndes sarkot. és tonhalas szendvicseket falatoztak a déli verőfényben. A vermonti polgárok álmukban sem gondolták. és kilépett a japán stílusú kertbe. MI34-es gépfegyverrel felszerelve. egymástól egyenlő távolságra. amikor az esküvői előkészületek részeként tett egy bátortalan kísérletet. A halastó mellett. Keyes a kávézó felé tartott. . ahol titkárnők ültek a padokon. hogy valójában mindegyik őrhelyen három őrszem posztol. mielőtt füléhez emelte a készüléket. – Kapcsolom. a sétány szegélyénél guggolva egy kertész szorgoskodott.

A név stimmelt. Keyes lehunyta a szemét. Keyes visszaemelhette a készüléket a füléhez. hogy az energiafolyam sima. természetes áramlását szolgálja. és a halastóra pillantott. Leonard egy vándorcirkusznál kereste kenyerét.Baszhatom. mert Leonard igen cifra káromkodások sorozatával indított.Rossz faszszopó szobájába mentem. akkor aligha űzhetné jelenlegi mesterségét. Az egész kertet úgy alkották meg. gondolta Keyes. kisfiús hangot. torzszülött mutatványosként. hogy Leonardnak éppenséggel semmi oka nem volt az önsajnálatra. De az is lehet. – Mi történt? – kérdezte. .– Keyes? – sipított a hang. .Rossz szobába? . Ha ugyanis nincs ez a betegsége. Leonard valamelyest csillapodott. Narancssárga szilánk döfte át a vízfelületet.Gondom lesz rá – ígérte Keyes. Nem magának kell… . de sajátos adottságai folytán – hypopituitarizmus. Leonard közel harmincéves volt már. Leonard megint átkozódni kezdett. nem nézett ki többnek tizenkét-tizenhárom évesnél. A természet csodája és harmóniája. Keyes kinyitotta a szemét. Mielőtt Roger Ford rábukkant. A hal kicsiny körökben úszkált – kicsiny koncentrikus körökben. Lazíts! – A kibaszott londiner gyerek! – folytatta Leonard. magyarázta az önsajnálat legcsekélyebb jele nélkül. A fickó úgy káromkodik. mint egy kocsis – kivételes képességére nyilván a cirkusznál tett szert. és eltartotta a készüléket a fülétől. Mindig furcsa volt hallani a nyivákoló. – Tőle kaptam a rossz… . amivel mindig ámulatba ejtette Keyest –. – Igen – mondta Keyes. amint durva trágárságokat sipákol. Ez történt! . A szoba nem. A CIA kifejezetten előrelépés volt számára.

Hol van most? . használni fogja a kapcsolatokat. mert a szállodában egyidejűleg két Epstein lakott. . hiszen nyilvánvalóan fatális véletlenről van szó. amíg Leonard újbóli jelentkezésére vár. A DIA-hoz kellett volna fordulnom. Az átkozott olasz londiner kölyök rossz szobaszámot adott. Otromba hiba. 3. az ebédet is kihagyta. mindez fabatkát se ér. és abban.Nyugi! – mondta Keyes. Az ebéd álomképét arra használta – egy hatalmas ebédét. gondolta. és a vonal megszakadt. Nemcsak a reggelit. Igen ám. ha egyszer az események kezdenek veszedelmesen kicsúszni az ellenőrzése alól. a feletteseknek megrendülhet a hitük Keyesben. Ne tetézd a bajt. Kétségbeejtően szüksége volt valamire. egy ezerötszáz kalóriás lakomáét –. Nem! Mindaddig. Hivatalosan a védelmi hírszerző szolgálat felelt az alkalmazott adatfeldolgozási rendszerek biztonságáért. hogy tartsa magában a lelket. Menj a DIA-hoz. de ha kiderül. hogy Keyes képes lesz levezényelni a különleges akciót. gondolta. Minden energiaforrás és az összes alkalmazott – a feng shui. és kiengedte tüdejéből a levegőt.Visszahívom – mondta Leonard. próbálva megfogadni saját tanácsát. – Továbbra is szükség van magára. de senki nem láthatta előre. egyszerűen azért. Valójában semmit sem tehet a „bakiról”. hogy Epstein meglépett. amíg van más választás – úgyis. az aranyhalak a kis japánkertben –. mint Roger Ford és Ron Nichols –.. hogy tartani tudja magát.

és elváltak útjaik. A zsebpénznek számító maradék ötezer dollárnyi összeg megszerzésében a Fehér Ház segített.Roger Forddal az egyetem óta jó barátok. Az LANL-től – Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumok – néhány kulcsfigurát sikerült megnyernie. Ron Nichols azonban a valóságban nem létezett. Aztán teltek az évek. onnan is csipegetett egy kevéskét. hogy fajsúlyosabbá tegye az alapítványt. Ron Nichols az ADS alkalmazottja volt. Az előnyök elsősorban pénzügyi téren jelentkeztek. hogy létrehozzon egy vészhelyzet-alapot. amilyen ez a mostani. . Keyes költségvetése innen is. Az ADS. pontosan az olyan esetekre. Ford a ClA-nál kötött ki. Diploma után még jobban elmélyült a kapcsolatuk. Kapcsolatuk azonban megalapozottnak bizonyult. előnyöket és hátrányokat is kínált a többi kormányzati ügynökséghez képest. barátságuk megmaradt. a maga sajátos árnyékkapacitásával. Keyes alkotta meg a fantom figurát tizenhat hónappal korábban. Ennek a vállalatnak a kötvényesítését teljes homály fedte – nem tartozott kifejezetten az Állami Főszámvevőszék által rendszeresen vizsgált cégek közé. A maradék az NSA-tól folyt be. karrierje hajnalán. hivatalos beosztása szerint „válságmenedzselési tanácsadó”. valójában ezt az NSA finanszírozta. Ron Nichols minden évben kapott egy száznyolcvanhatezer dolláros fizetési csekket. A védelmi Felsőfokú Kutatási Programok Ügynökségétől (DARPA) jött a pénz oroszlánrésze. a költségeket Ron Nichols „zsebébe” fizették. abból a célból. s éppen ebből a körülményből származott a gúnyneve: Nincs Sehol Aktája (NSA). Amikor Ford személyes szívességet téve adott egy nevet. amikor mindketten a Beltwaynél találták magukat – két ambiciózus pályakezdő fiatalember. Keyes pedig az ADS-nél.

a volt feleségtől kapott füles alapján. aki alig várta. Ez az oka annak. az egész napot ott töltik. könnyű dolga lesz. hogy a New York-i rendőrség harmadrangú nyomozója. Kalamata a legközelebbi repülőtér. – …és vegyen ki egy szobát. – Kár ennyit rágódni rajta. hogy Keyes elcsússzon egy banánhéjon. Hat szálloda van ott. Keyes elköszönt az olasz rendőrtől. Leonard nem felelt. Azt akarom. Nehezen fért meg egymással ennyi dudás egy csárdában. – Holnap megérkeznek Methoniba. hogy Keyes nem fordulhatott a DIA-hoz – nem mintha dúskált volna az egyéb lehetőségekben. mint például Dick Bierman.Volt azért az egésznek egy hátulütője. Mire Leonard újra jelentkezett. hogy bárki követné. jelentse a részleteket Daisynek. hogy még ma éjjel utazzon a szigetre… Belenézett az asztalán heverő nyitott aktába. Egy olasz rendőrtiszttel beszélt. Ahogy megérkezett. Tucatjával hemzsegtek az olyan alakok. úgy harminc mérföldre onnan. bármelyik jó lesz. majd újra a telefon felé fordult. – Spongyát rá! – mondta Keyes. melynek gyanúsítottja. – Aligha gyanakszik. és kitörje a nyakát. és magához ragadhatná a gyeplőt. – Epstein ma reggel hajóra szállt – mondta Keyes. Akkor aztán ő léphetne a helyébe. aki nagyjából azt képzelte Keyesről. és mindegyikük úgy érezte. Addigra összehozok magának valami . és egy gyilkossági ügyben vizsgálódik. Leonard motyogott valamit. és csak vacsora után hajóznak tovább. Keyes bólintott. Daisy lépett a szobába. Szóval. Keyes sietve az ügy lényegére tért. hogy az ADS-t neki kell irányítania. egy aktát helyezett az íróasztalra. Velencébe szökött. Legalábbis Keyes ezt a mesét adta be neki.

– De most szüksége lesz segítségre. Maga Greenwich fogja elvégezni. szükségünk van valakire. hogy az utóbbi művelet alighanem fölösleges. És jóllehet. ha semmit nem bízunk a véletlenre. Persze. ha magát a formulát is sikerülne visszaszerezni. A papírokat. hogy Epstein megsemmisítette a Greenwich által fél szemmel megpillantott papírokat. – Ezúttal nem.segítséget ott a helyszínen. Ha minden simán ment volna a hotelban… – Nem az én hibám volt. most már nincs túl nagy jelentőségük. A legfontosabb most az. Keyesnek semmi oka nem volt arra. aki a hajón átkutatja Epstein kabinját. hanem azért. vélekedett Keyes. És amíg elintézi az ügyet. még mielőtt túl sok bajt keverne. – Segítséget? – kérdezte Leonard. azért megkönnyítené Keyes dolgát. ahogy Greenwich mondta. Keyes igazából gyanította. hogy nem. Hm. hogy Epstein számításait újra el lehet végezni. hogy a képlet egészen bizonyosan ne kerülhessen illetéktelen kezekbe. – Miféle erőd? – kérdezte Leonard. akár nem. méghozzá holnap reggel. – Tudom – mondta Keyes határozottan. és segíteni fognak. hogy kételkedjen Greenwich állításában. Lehet. Nem pusztán a végeredményért. ilyen ügyben helyesebb. hogy Epsteint időben elhallgattassák. . melyek megjósolták a mikroszkopikus fekete lyukak élettartamát. Miután kivette a szobát… – Egyedül dolgozom – vágott közbe Leonard. A Sapienza-erődben fogja végrehajtani a dolgot. Greenwich biztosította Keyest. Odamennek a szállodába. egészen briliáns módon. De akár léteznek ezek az iratok. de az is lehet. méghozzá. Jobb az óvatosság. miszerint ő is képes reprodukálni az eredményt.

és fölhívta Roger Fordot Washingtonban. de most éppen azért jelentkezik. mi a teendője. – Olyan személyről. Keyes hallotta. – Milyen jellegű munkáról beszélünk? – Be kellene hatolni egy őrzött térségbe. Aztán újból a telefonért nyúlt. . amelyekre Keyestől megbízást kapott. ha bekeményít. még ma! Ford figyelme mintha másfelé terelődött volna. Ford elfoglaltnak tűnt. – Tájékoztassa Daisyt a részletekről! – mondta Keyes.– Sapienza. És aki azonnal mozgósítható. amint ujjai a klaviatúrán kopognak. legfeljebb két emberről lenne szó – mondta Keyes. És persze az illetőnek tudnia kell. Keyes jelentette. ha valami gond adódik. mindketten gyorsan eldarálták a vicces formaságokat. csak az íróasztalát bámulta üres tekintettel. Márpedig. És szemtanúk nélkül! Meg tudja oldani? – Megoldom – válaszolt Leonard. Egy percen át semmi mást nem tett. mely helyre zökkentené a dolgokat. Még a legrégibb barátságoknál is csínján kell bánni a túlzott igénybevétellel. ahol végre tudja hajtani a feladatot. hogy nem Leonard hibájából –. Mostanában túl sok szívességet kért tőle. akkor Roger Fordhoz kell fordulni! Ő páratlan ebben a műfajban. hogy Leonard elvégezte-e azokat a feladatokat. és letette a kagylót. Nézzen ki egy helyet. sőt talán éppen azokat célszerű legjobban kímélni. ha kemény játékról van szó. De ezúttal meg kell kockáztatnia! Végére akart járni az ügynek. hogy sajnálatos módon némi fennakadás történt – igaz ugyan. és ez csak úgy megy. Ide megy holnap a turistacsoport. majd Ford megkérdezte. – Egy. és át kellene kutatni a helyet. hogy összehozzon egy kisebb teamet. aki befejezi a munkát.

A következő hívás előtt Keyes tűnődött egy darabig. A fizetés csekkre menne. – Úgy hívják. Kilencvenegy tavaszára Dietz kiégett. hogy a DIA-hoz fordulna. nem hivatalosan persze. Pár éve ment nyugdíjba. Keyest terheli. ahogy az előbb már mondtam. – A néven gondolkozom… Keyes kézbe vett egy tollat. KGB-seket verbuvált. és letette a kagylót. hogy Ford a problémát latolgatja-e. akkor kissé módosult a játszma. – Előélet? – Tíz év a Langleynél a hetvenes években. majd Ford közölte. Nyolcvanháromban bekerült az COURTSHIP fedőnevű közös FBI-CIA műveletbe. Ha elvállal valamit. Nem kis kockázat! . és nem volt biztos benne. akkor már nem lesz visszaút számára. hogy kémkedjenek Uncle Samnek. De szokott nekünk szívességet tenni. Vérfrissítés. ahelyett. De mostanában megint előkerül évente egyszer-kétszer. Nem hivatalosan persze. és saját emberekkel dolgozik. hogy várnak rá.Csend a vonal másik végén. Keyes várakozott. Újabb formális jópofaságok következtek. – Mondod a számát? Ford adott egy telefonszámot. ugyebár. Amikor aztán az FSB – Federalnaja Szluzsba Bezopasznosztyi – bejött a képbe. hogy Dietz. ott nincs papírmunka. vagy valami máson töri a fejét. Keyes összeráncolta szemöldökét. – Tereptapasztalatot is reméltem… – Dietz vérprofi. és kérte az idő előtti nyugdíjazását. New York Cityben dolgozott. Ha továbbra is külön úton jár. Vajon ez a két fickó – Leonard és Dietz – végre tudja-e hajtani? A felelősség elsősorban őt.

és senki nincs a hajó fedélzetén. Mind a kettő profi. egészen máshogy jár az agyuk. mint azoknak. hogy ilyen briliáns koponya hogyan követhet el ekkora ostobaságot. akik úgy tudnak bűvészkedni a képzeletbeli számokkal. és ez alól az olyan géniuszok sem kivételek. mint Epstein. hirtelen pánikba esett. Az utasok többnyire idős emberek. hogy félrevezesse és lerázza az ADS-t. akinek fegyvere lenne. De hát történnek hibák. amikor a hajóra menekült. nyugtatta magát Keyes. hogy a tudós kifinomult lelkiismerete pusztán Keyes képzeletének szüleménye.Meg tudják csinálni. valamiféle morális jeladásnak engedelmeskedve. így tehát Epstein kétségkívül besétált a kelepcébe. Lehet. Nem gondolta át a dolgokat. mint a kuglibábukkal. hogy Keyes félreismeri Epsteint. Legrosszabb esetben akad egy túlbuzgó biztonsági ember. Azok után. De az is lehet. A legénység kétségkívül alulfizetett. Itt van például ez a malőr a hotelszobában. Epstein feltehetően azért vetetett a feleségével jegyeket. Érthetetlen. Nem vitás. még ha érezne is késztetést a közbelépésre. aki nagyon hamar alulról fogja szagolni a fedélzetet. Valójában Epstein közismerten szórakozott volt. És ne felejtsük el. ha megpróbál beavatkozni. Epstein nagy hibát követett el. Az ilyen fazonoknak. Mindenki hibázik. Keyes először cselfogást gyanított a hajójegyfoglalás mögött. Csakhogy az olasz rendőrség ma reggel látta. és bajt okozhatna. még a saját tudós kollégáihoz képest is. hogy Epstein egész . Epstein szinte rögeszméssé vált. Előfordulhat. akik minden hónapban rendesen fizetik a lakbérüket meg a villanyszámlájukat. hogy valóban fölmentek a hajó fedélzetére. hogy egy héttel korábban föllázadt.

és megigazította a képet. Robbanás rengette meg az épületet valahonnan nagyon mélyről. ha így van. Kézbe vette a telefont. Vissza a rendes kerékvágásba! Vagy legalábbis arra a nyomvonalra. Keyes fiának bekeretezett fényképe a rázkódástól arrébb csúszott az íróasztalon. amit Roger Fordtól kapott. a föld alól. hogy a felfedezését biztonságos helyen tartsa… …nos.egyszerűen több pénzt akar keresni a titkos formula eladásával. akkor éppenséggel olyan következtetésre is juthatott. . hogy élve elfogják? Hiszen. ha tényleg valami olyasmire bukkant. és beütötte a számot. Greenwich reprodukálni fogja Epstein eredményeit. amihez képest az atombomba ártatlan gyerekjáték csupán. mert nem akarja. Vagy talán azért rohan a vesztébe ilyen vakon. Greenwich a szavát adta. A lényeg. akkor sincs vész. Keyes kinyújtotta a kezét. És utána a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba. hogy el kell hallgattatni a pasast! Márpedig ez huszonnégy órán belül megtörténik. amelyen az ADS korábban is haladt. hogy az öngyilkosság az egyetlen módja annak.

Négyen ültek a csónakfedélzeten az alumíniumasztal körül. hogy drága Haroldom eltávozott közülünk. Az asztal . vörösesbarna haja még nedvesen csillogott a reggeli zuhanyozástól. nyolc évvel ezelőtt. majd letette a kanalat. Kristálytisztán emlékszem rá. – Az első tengeri utamon – mesélte Jill Murphy – végig hánytam. amit Jackie Burns. rövidre nyírt platinaszőke hajjal és élénk. aztán kimentem öt percre a fürdőszobába.Harmadik fejezet 1. ahogy magában jellemezni próbálta. a szilánkfából készült székeken. Rögtön azután. aki oly vidáman ecsetelte az ötpercenkénti hányásait. aztán lenyelte. Méregzsák – ez a szó jutott Hanna eszébe. és folytatta. és belekezdtem egy újabb mondatba… Hanna komoran nézett a gyümölcsös-joghurtos táljába. Épp levelet írtam a lányomnak. melyet a programigazgató oly nagy műgonddal igyekezett előkészíteni. – Az lllírián történt. smaragdzöld szemekkel. kidobtam a taccsot. mintha csak ma lett volna. hogy Jill Murphy meg fogja mérgezni a kellemes hangulatot. Hanna balján Jackie Bums foglalt helyet. a programigazgató választott volna. Jill Murphy egy pillanatig rágcsálta a szájába vett falatot. aligha kétséges. visszajöttem. Belapátolt a szájába egy púpozott villára való sonkát tojással – hatvanöt körüli pöttöm asszonyság. Jackie aggódva méregette az asszonyt. A kifejezés igen hízelgő volt ahhoz képest. melyek karfáin virágdíszes párnák domborodtak. Aztán következett Jill Murphy. leírtam egy mondatot.

És az a szegény felesége! Felfoghatatlan! – Nos. most. de félúton megállt. ahogy látom. hogy az utalás őrá vonatkozik. mindenki nagy várakozással tekint a… . Elindította a villát a szája felé. és figyeltem. – Valaki… meghalt? – Tegnap éjjel – folytatta Jill. – Nehéz éjszakám volt – mondta. hogyan cipelik le azt a fickót a huszonegyedikről. – Fél éjszaka ébren voltam. fél lábbal már a sírban van. Hanna úgy érezte. amíg Hanna fölfogta. úgy látom. – Szegény ember. azt mondanám. hogy szerencsétlen szám? Háromszor hét ugyebár. És tudják. – Mindig előfordul ilyesmi. vagy rosszul gondolom? – A hét szerencsés – javította ki Jackie. hogy a programunkról is szót ejtsünk – szólt közbe Jackie –. hogy kimondtam a huszonegyest. Bruce Greene. aki Jildrim néven mutatkozott be: negyvenes évei közepén járó. – Bocsánat – mondta Jill. mely most a tányérjára szegeződött. kancsófogantyúra emlékeztető fülekkel és álmatag tekintettel. – Óh. akkor. – Tegnap még beszélgettem vele. Legyintett. – Kinek nem? – kérdezte Jill. Igaz Jackie? Jackie vállat vont. mi jut erről az eszükbe? Nem az. – Talán túl nyers voltam? Vicky. így hívták. mint aki most kapcsolódik be egy folyamatban levő beszélgetésbe.másik oldalán egy férfi ült. nem érzi jól magát. Eltartott néhány másodpercig. erős csontozatú. rossz ómen. Ha babonás lennék. jóképű ember. valószínűleg nem kellett volna túl hangosan mondanom. – Jill rákapart egy tojásdarabot a villája szegélyére. Az utasok fele.

végül aztán berakták a hűtőládába. hogy senkinek se jutott eszébe. tudják. amikor az ember szeme láttára hal meg valaki – vágott közbe Jill Murphy –. És tudják. nem felejtem el. amíg kellően felolvadt ahhoz. – Igen. ha kiteszi a kabinajtó elé. Ott kellett vesztegelnünk a kikötőben. A hajó közelében káprázatos türkizben szikrázott a víz. pedig így simán átfértek volna vele a sarkoknál. hogy postára akar adni valamit. nem tudtak befordulni vele a folyosó sarkán. Renee Epstein haladt el az asztal mellett. Képzeljék csak maguk elé! Hanna elfordította a fejét. távolabb.– Az első halálesetnek. Mire kikötöttünk. hogy a csomagfeladással minden rendben lesz? Elég. míg élek. hogy ilyen marhaságokat végig kelljen hallgatnia. mi történt? Merevre fagyott. Helen Lowenthalnak hívták. a horizonton pompás mélykékbe olvadt. hogy ne induljon oszlásnak. a hajósodrásban tajtékos örvények kavarogtak. kérem a férjének. fölemelt alkarjával ernyőt formált a szeme elé a tűző nap ellen. Epstein. Renee Epstein megállt. hogy eljusson a postahivatalba. Az olasz Riviérán. intézkedem. . A vicces az volt az egészben. Senki nem tudta. Tarajos hullámok masíroztak rendületlenül az Auróra II. mit kell kezdeni egy hullával. Meg mondaná. semmiképpen sem látszott igazolni a rossz közérzetét. amíg elérjük az első kikötőt. hogy a kanyaroknál be lehessen görbíteni a testet. A költséget majd ráíratjuk a számlájukra. – Mrs. hogy függőlegesbe állítsa a hullát. Anélkül is elég pocsékul érezte magát. farvizéről. Jackie Bums hátrafordult a karosszékén. – Csomag? Milyen csomagról van szó? – kérdezte. tegnap szólt. A tenger nyugodt volt körülöttük. a harmadik hajóutamon voltam szemtanúja.

Methoni városában tölthetik a szabadnapot. Pusztán ránézésre nehéz lett volna meghatározni a származását. Miközben az Aurora II. a rakpart parkolójának végében egy nagydarab férfi várakozott. Aranylánc csillogott őszülő mellszőrzete bozontjából. széles válláról viharvert. minden utasnak – mennydörögte. A kapitány szólalt meg dörgő hangon. Angolul beszélt. és figyelt. mint a helybelieké. barna bőrtáska lógott. és szép napot kívánok! A hangszóró kikapcsolt. élvezettel mondta ki –. De kérem. recsegett egy hosszú. de előtte még sípolt. Akik úgy döntenek. méltóságteljesen beúszott a kikötőbe. hogy az öbölben . hogy fél hatra mindenkinek a fedélzeten kell lennie. Köszönöm. akik részt kívánnak venni a Sapienza-erődbe szervezett kiránduláson – az erőd nevét ropogósán. hogy nem tartanak velünk a túrára. élénk színű ing. 2. Bárki ránézett. megmondom. – Figyelem. mert hat órakor felszedjük a horgonyt. félbeszakítva Jill kárálását. laza chinos és kifakult Naot-szandál. de az itt lakókhoz hasonlóan mediterrán öltözetet viselt – fölül kigombolt. fülsiketítő sorozat erejéig. – Egy órán belül megérkezünk Methoni kikötőjébe. erőteljes görög akcentussal.– Óh – mosolygott Renee kissé tanácstalanul. arra gondolhatott. Azok az utasok. Mit szólnak ehhez a szép reggelhez? Maguk is élvezik? – Jobban. ne felejtsék el. Szívta a cigarettáját. – Hogyne. iratkozzanak fel a recepciónál található listára. mint Bruce Greene – zendített rá megint Jill. kérem. A bőrszíne világosabb volt. – Fél éjszaka fenn voltam… A fedélzeti hangszóró recsegve életre kelt.

egy bódéban jégkrémet árultak. A virágtartókban sokhelyütt egy-egy macska szunyókált édesdeden. . A házak ablakpárkányait virágok díszítették. és még jobban kiemelték a környező tenger vizének élénk. és feszülten figyelt. és leparkolt egy rozoga autóbusz a híd aljához.-nél nagyobb és kisebb hajók is. 'NSync. és egy barna bőrű kölyök rúdelemeket és fejhallgatókat próbált rásózni az arra járókra. A butik mögött nyilvános telefonfülkék sorakoztak. foszlott árnyékfoltokat vetítve az aszfaltra. Csenevész fák tarkították a tájképet. A kicsiny házak barack. és Marlboro-kartonokat kínáltak. se amerikanizáltnak nem lehetett nevezni. és zsibongva a busz köré csoportosultak. és Ricky Martin feliratokkal. egymás után szívta cigarettáit. Az utasok kirajzottak. sárga és világosbarna pasztelljei sajátos hangulatot árasztottak. Francis Dietz a karórájára nézett. gépiesek és elszántak. Volt itt csiricsáré butikos stand. a legkülönfélébb nemzetek felségjeleivel. vékony. A parkoló mögött látszottak Methoni épületsorai. hol eltávolította – mozdulatai lassúak voltak. noha elég kezdetleges formában. Másik kezével hol a szájához emelte a cigarettát. göndör hajába. megérkezése után a férfi még mindig ott ácsorgott a parkolóban. kékeszöld színárnyalatait.horgonyzó fél tucat hajó valamelyikének legénységéhez tartozik. Úgy is mondhatnánk: amerikanizálták. Akadtak itt az Aurora II. A városkát se modernnek. Öt ujjal beletúrt ezüstös. a jól felismerhető piros-fehér csomagolásban. A kikötővel határos parkolót és környékét szemlátomást a „modern” igényeknek megfelelően próbálták kialakítani. ahol pólókat árultak Backstreet Boys. Fél órával az Aurora II. Időközben egy kikötőhidat rögzítettek a hajó oldalához.

A tüzetesebb szemrevételezésnél vette csak észre. – De többet nem! Ha a busz maga nélkül indul el. amiről először azt hitte. hogy arra gondolt. – várjunk még magára? Hanna hátrafordult. Talán. Gondolatban hajlamos volt sikamlós területekre tévedni. hogy erre vágyna. de hát harminckét évesen még elég fiatalnak érzi magát – egy görög szigeten hogyan is tölthetne egyedül. hogy mindez csak a saját képzelgése. hacsak nem hozta magával a buzogányát. hogy senkinek nem említette. mert „jó fogásnak” ígérkezik – csinos. És nem hiszem. hogy az emberek azért keresik a társaságát. Az a kis bőrflastrom például. még jó. hogy alapvetően félreérti a dolgokat. hogy valójában tengeribetegség elleni gyógyszerről van szó. az egész napot egyedül kell töltenie a szigeten. hacsak nem hozta magával a buzogányát. – Jackie hangjában most is benne volt a mesterkélt nyájasság kemény. Egy olyan tapaszról. hogy óvszer. aztán jön a kínos felismerés. . Hanna tétován elmosolyodott. Ahogy a telefonfülke felé lépdelt. Gyakran azt képzelte. parancsoló tónusa. amely a bőrre helyezve scopolamine-t bocsát a véráramlatba. Nem hiszem. kísérő nélkül egy teljes napot? De az is lehet. tehetős. az asztalfiókban. fiatal nő – már amennyiben megengedhet magának ennyi önelégültséget. Jézus Isten. jó családból való –. – Vicky! – kiáltott Jackie. mert a görögök hírhedtek a szexuális agresszivitásukról? Jackie alighanem erre utalt. és megint sarkon fordult. – Csak egy percet kérek! – Kap ötöt. hogy erre vágyna. az utóbbi mondatot forgatta magában.3. Egy csinos.

de akkor hogyan szerezzen bizonyosságot? Ha most nem tisztázza az ügyet. Ugye. mondogatta magában. Nem jó ötlet. akkor könnyen lehet. ugyebár. és elővette a zsebéből a telefonos noteszt. ha nem csal az emlékezete. hogy lenyomozzanak egy vonalat: egy perc? Így látta a moziban meg a tévében. belevaló csaj! A szülei generációjától lehetett ilyeneket hallani. Fel kell hívnia Frankot. ennyi idő kell ahhoz. Átkapcsolta egy másikhoz. hogy biztosan tudja: visszatérhet-e Chicagóba. nem a sajátjától. hogyan méregetik a legénység tagjai – ha nem is fixírozva. hogy mindent el kell hinni. Hülyeséget csinálsz. násznép meg sehol. de nem beszélt angolul. mintha az igazságot sejtenék. Leakasztotta a telefonkagylót. férj nélkül. tengeri körutazáson. Nyilvánvalóan az járt a fejükben. az sem értette. Micsoda kifejezés. „R” beszélgetést kér. egy régen látott film kuszán összemosódó jelenetei rémlettek föl benne. de közben Frank számánál automatikusan kinyitotta a noteszt. hát tegyék csak! Legyenek vele boldogok! Még mindig jobb. de sokat sejtetően. Látta. hallod! Ne tedd! Igen ám. Persze az se biztos. A tűző nap csaknem folyékonnyá olvasztotta a gumit. De mégiscsak valami ilyesféle benyomást kelthetett bennük: férjezett asszony. mintha egy lázálomba sétálna bele. Ha ezen csámcsognak. Egy görög operátor vette fel. Hanna. hülyeséget csinálsz. egyedül. hogy belevaló csaj. amit az ember a filmeken lát. és letette a készülék alá a gumi szegélyű rácsozatra. hogy úgy tér vissza Chicagóba. Nagyon-nagyon óvatos lesz! Nem használja a hitelkártyáját. Aztán . és egy árnyalatnyi buja kíváncsisággal. és egy percnél tovább semmiképpen sem fog beszélni. mit mond.Most azonban aligha tévedett.

Kis híján kibökte a Vicky Ludlow-t. – Óhajtja. A telefon kétszer kicsengett. a város sziesztára készülődött. erős déli tájszólással. érdes hangja hallatszott. Csodálatos – gondolta. mit akar. 4. és ennyit mondott: – Micimackó. kissé elvékonyodva a sok ezer mérföldes távolság miatt. A telefonkezelő a nevét kérdezte. De vajon hány „kuncsaftja” jelentkezhetett be ezen az álnéven? Hanna csak remélhette. Hanna közben vetett egy pillantást az előtte elterülő városra. hogy… Hanna letette. a helybeliek behúzódtak a házaikba. . Megint az operátor. Bárcsak valami nagyobb pénzösszeggel sikerült volna meglépnie. Az időtlenség álmatag érzése lebegett a város fölött. akkor most lenne fedezete ahhoz. Frank ismerős. Frank így becézte Hannát. ha odáig jutottak a dolgok. hogy Frank tudni fogja. ki keresi. Szívná magába ezeket a csodálatos színeket… Bárcsak… Kicsöngött a telefon. most azonban egy amerikai: – Üzenetrögzítőn van – mondta egy nő orrhangon.végre találtak valakit. hogy a következő éveket egy ilyesfajta szigeten töltse. majd üzenetrögzítőre kapcsolt. s az lejegyezte a telefonszámot. Dél felé járt az idő. aki megértette. Frank mindenkit így becézett. Végül észbe kapott. A vonal hosszasan sistergett. a nap teljes erővel tűzött. Aztán a Hanna Gray nevet akarta bemondani.

Eszedbe ne jusson! Az előbb se kellett volna! De most már tudta a választ. Próbáltam lebeszélni róla – tárja szét a karját –. hogy azonnal Scarborough-nak jelentette volna az esetet. Franktól kért magyarázatot. és azt latolgatta. Azok meg bizonyára bólogatnak. tűnődött Hanna. aztán nincs az az isten. Jelentenie kellett volna! A DRG dekódolásának ügye volt ez. de hát ismerik ezt a fajtát. Pontosabban szólva – legyünk egész őszinték –. szinte teljesen ártatlanul keveredett a dologba. Már az első csalási ügy felfedezésekor azonnal Bill Scarborough-hoz kellett volna fordulnia. A férfi-szolidaritás! Tudják. Frank föladta őt! Vádalkura készül. döbbenten fedezte föl. az ösztönök és megérzések szintjén – tudta! Frank ellene fordult. és rosszul ítélte meg a helyzetet. Mélyen a lelkében. meg a fantasztikus szövésű selyemlepedőibe. hogy naiv volt. aki jobb belátásra bírja őket… Pedig. És gyarló módon beleszeretett a magyarázkodásába. mindentudó félmosollyal – egy nő kárára. . és nézte a készüléket. ha belegondolunk. mint maga Frank Anderson! Ahelyett azonban. tegyen-e még egy kísérletet. és amikor részletesebben megismerte a dokumentumokat.Állt. az legfeljebb annyi. inkább a Lake Short Drive-i luxuslakásába szeretett bele. hogy a férfi éppen ezekben a percekben teszi meg a visszavonhatatlan. s ilyen módon Hannát egyenesen a börtönbe juttatja. Pár összekacsintós jópofasággal eddig már nyilván maga mellé állította a szövetségi nyomozókat. döntő lépést. Hanna a zsigereiben érezte. Ha valamit a szemére vethetnek. hogy kizárólag egyetlen személyt terhel a felelősség. Ez pedig nem más. milyenek a nők! Fejükbe vesznek valamit.

De természetesen nem ezt tette. igen! Papi kicsi lánykája hamar leckét kapott belőle. hogyan hálálják meg a férfiak az efféle segítséget. Micimackó. Kapcsolatuk romantikus fejezete ezzel végleg lezárult. a Chicagoland Péntek kedvezményes italárait élvező sokadalomban. Sörhab fénylett a felsőajkán.Amikor aztán másodjára kapta rajta. most nem fájna a feje. magyarázta a férfi. Frank részesedést ajánlott a haszonból. Hanna elég erős és határozott volt ahhoz. mindent elmondok. Úgy festett. hogy újra osztja és újra számlázza az elhunyt betegek gyógyszerreceptjeit. az üzleti rész azonban még csak most kezdődött. hogy Frank meggyőzze őt arról. Észre se . A hatályos törvények értelmében. hogy a te kezed sem makulátlanul tiszta. hogy helyesebb lenne Scarborough-hoz fordulnia. Ha rákérdeznek. önelégült vigyor. s arcán megint megjelent az a pimasz. Némi ellenkezés után Hanna belement. Megengedheti magának. Egy brooklyni sörözőben ültek. Ekkor történt. hogy harmadszor is rajtakapta Frankot. Hatalmas ez a cég. a dolog teljesen kockázatmentes. közölte Frankkal. hogy lezárja a dolognak legalábbis ezt a részét. Nagy ez a vállalat. Sőt. egész jól állna a szénája. Mintha így tervezte volna az egészet. még szorosabbra szőve a hálót Hanna körül. No. – Nem szabadna elfelejtened. hogy Hanna előbb-utóbb előáll a fenyegetőzéssel. ha akkor föladja Frankot. – Micimackó – mondta. megint csak elgondolkodott. Frank vigyorgott – nyugtalanítóan magabiztos vigyorral. nem falazok tovább. és egyúttal még erősebb védelmet biztosítva saját magának. A szexuális kapcsolatuknak addigra vége lett. számított rá. Legközelebb. mikor ezt mondta. hanem megpróbálta takargatni a férfi viselt dolgait. szinte nyájasan. Hanna hagyta.

Befejezték – kész. természetesen. aki éppen jó lenne a mi… – Magánál van a könyv? A hang kemény volt. Jackie Burns állt a fülkénél. ő az! – mondta Renee. Keresztülvágtak a poros parkolón. és megfordult. Egy machiavellista cselszövő. nyolcvanas éveinek vége felé járhatott. – Látod. férjnél van. akadhat egy barátnője. – Mennünk kell! – mondta Jackie. – Itt van. Hanna kissé hátrébb húzódott. – Indulunk. kifújt. tekintete furcsa nyugalmat árasztott. mint amire Hanna számított. Valaki megállt mögötte. Visszatekintve legutóbbi beszélgetésükre. Hanna ijedten begyűrte a noteszát a tárcájába. Homlokát májfoltok tarkították. aki őket figyelte. akiről beszéltem: Vicky Ludlow. De azt hiszem. nincs miért aggódni! Hanna elhitte… Most pedig már késő. csaknem vádló. drágám. A férfi nem mondta ki ezt szó szerint.fogják venni. A Renee Epstein mellett ülő férfi idősebb volt. – Ő az? – kérdezte. hidd el nekem! Bízhatsz bennem. Az ő verziójában természetesen Hanna volt az igazi csaló. de kételyeket nem hagyott. Enyhe kelet-európai akcentus érződött a kiejtésén. Frank viselkedése egyértelmű volt. ahol Renee Epstein azonnal lecsapott rá. Jackie sietősen fölterelte Hannát a várakozó autóbuszra. Renee még szélesebb mosolyt varázsolt az arcára. . – Hát nem bűbájos? Persze. aki fortélyosan elcsábította őt. ő az a fiatal nő. elhaladtak egy cigarettázó férfi mellett. egy agyafúrt boszorkány.

Francis Dietz megvárta. Ketten közülük Fülöp-szigetekiek voltak. A velenceiek a tizenharmadik században kezdték el az építését… 5. – Nagyon sajnálom. A világhírű Sapienza-erődöt fogjuk megtekinteni. mindhárman a szerződéses stewardok fehér egyenruhájában. . és sikerült magára erőltetnie egy mosolyt. azonnal visszaviszem. ahogy távolodtak az öböltől. – Segíthetek valamiben? – kérdezte erőltetett udvariassággal. a harmadik görög. Jackie Bums beszállt a buszba. és megindult az Aurora II. Három férfi állt a palánk aljánál. – Én viszont el se kezdtem még olvasni – felelte. – Édesem – fordult Hannához. mindenkinek! – csiripelte. kikötőhídja felé.mint aki hozzászokott már. – Ahogy visszaérünk a hajóra. de alighanem hibát követtem el. hölgyeim és uraim. Ahogy Dietz közelebb ért. kezét viharvert bőrtáskájába mélyesztette. – Különleges élményben lesz részünk a mai napon. Aztán elpöckölte a cigarettáját. a görög keresztbe fonta vastag karját a mellkasán. – Jó reggelt. A három férfi teljes testmagasságban kiegyenesedett. és megragadta a mikrofont. Hanna becsusszant egy ülésre. váltott pár szót a sofőrrel. hogy rendszeresen ellensúlyoznia kell férje társasági baklövéseit. amíg a busz füstölve eldübörög a hegy irányába. Steven ugyanis még nem fejezte be a könyvet.

s közben kihúzta kezét a táskából. – Miféle biztonsági ügy? – Nemzetbiztonság – mondta Dietz. Begörbített hüvelykujjától alig láthatóan egy köteg bankjegy kandikált ki a tenyeréből. Egy perc az egész. Ahogy a fedélzetre lépett. . Három szempár követte a kézmozdulatot. és kezet rázott. és hirtelen kézfogásra kínálta a kezét. Dietz lehajtotta a fejét. és felsietett a kikötőhídon. A görög kinyújtotta a karját. hallotta. mely komor.Dietz arca megenyhült – megnyerő mosolya volt. – Öt perc – mondta. A másik két steward egymásra nézett. flegma arcát nyílttá és rokonszenvessé tette –. hogy a háta mögött heves vita veszi kezdetét. – Körül kéne néznem a fedélzeten – mondta. – Biztonsági ügy. – Biztonsági ügy – bólogatott a görög. megkerülte őket.

Végre jönnek – Margot szélesen mosolyog. újdonsült férje oldalán. Mintha megpróbálná valahogyan őt hibáztatni azért. hogy Rachel igyekszik elkapni a tekintetét. tán még a levegőnél is könnyebbnek. évek óta nem látszott ilyen boldognak. Most nézte végig. várva. de még a mogorva ifjabb Joe Cifelli is végre egyszer felengedett. és aggodalmaskodva tekintgettek a templomkapu felé. És aztán a csók… A körülötte két sorban ácsorgó emberek ugyancsak rózsaszirmot szorongattak. Akárhogy is történt. Végtére is Margot felnőtt ember. Keyes a markában tartotta a szirmokat. Neki. ahogy a gyűrűk fölcsúsztak az ujjakra. Keyesnek pedig egyetlen . A gondolat. Keyes óvatosan kerülte a tekintetét. Keyes magasba emeli a rózsaszirmokat. A maroknyi rózsaszirom pihekönnyűnek tűnt. És alig hihetőnek. De hiszen éppen most mondtak igent egymásnak a szeme láttára.Negyedik fejezet 1. hogy lánya főiskolai barátjában mostantól a saját vejét kell tisztelnie – mint a rózsaszirmok a tenyerében –. hogy a fickó csupán egy szerencsétlen kitérő lánya életében. A mobiltelefonja berregni kezdett a combjánál. Nem vett róla tudomást. és továbbra is a templomkapura összpontosított. a levegőnél is fajsúlytalanabbnak tetszett. most már megtörtént. De hol az ifjú pár? Keyes észrevette. mire adja a fejét. s közben a templomajtóra szegezte tekintetét. Keyes mind a mai napig abban az illúzióban ringatta magát. hogy még mindig nem jönnek. Mindeddig elég simán zajlott a ceremónia. tudnia kell. hogy lánya kilépjen a napsütésbe.

és néhány másodpercig megtelt a levegő a repdeső. Kissé bánatosan hangzott. Rázd le. Rázd le. és a hátba veregetés túl erőteljesre sikeredett ahhoz. Alighanem Dick se tudott megbékélni a gondolattal. Nagy nap ez a mai. a . Jim. Keyes azt kívánta. – Gratulálok – mondta. hogy leplezze csalódottságát. és kikapcsolta. Micsoda nap! 2. híg szófosása volt. mint kutya a vizet! – A lány becsületére válik. Biztos. nyájas apa szerepét. hogy egyáltalán kész kipróbálni a házasságot – okoskodott Cifelli. hogy csak akkor jelentkezik. Ez ma mégiscsak a lánya esküvője. azok után. hogy elkapja a tekintetét.dolga maradt mára: eljátszani a büszke. hogy elsuhanjanak a fogadásra. Keyes csak állt. szállingózó rózsaszirmok záporával. Idősebb Joe Cifellinek véget nem érő. Ma senkinek sem elérhető. Persze pusztán azért. hogy Margot éppen Cifellinél kötött ki. Ám Daisy pontosan tudott erről. Rachel még mindig azon volt. mint kutya a vizet – szuggerálta magának. a másiknak még nem kell feltétlenül föladnia. a körülötte álló másfél tucat ember ugyanezt tette. mert az egyik nemzedék zátonyra futott. Aztán az ifjú pár becsusszant a várakozó limuzinba. – Úgy értem. Keyes fagyos arccal bólintott. bárcsak befejeznék már. figyelte Cifelli szájának szapora mozgását. Margot keresztapja meglapogatta Keyes hátát. ami veletek történt. – Gratulálok. Igazam van vagy igazam van? – szellemeskedett. lenyúlt érte. Az ég felé hajította a virágszirmokat. Cifelli háta mögött a zenekar érzelmesen elkalandozott a Hulló falevelekben. és megpróbálta teljesen kikapcsolni az agyát. A telefon se hallgatott el a zsebében. Elfordult. ha vészhelyzet van…Dick Faulk.

átölelte Cifellit. akárcsak az anyja –. Meg aztán ott volt az a baleset is. hogy őszinték legyünk egymáshoz. – Kérlek! . Merem remélni. nem igaz? Elvárható. Az égvilágon semmi kedve nem volt ahhoz. ránézett Cifellire. Rettentő éhes volt. mint Rosalie meg én. – Kérlek. aztán újra Keyest – sugárzott és vibrált –. ne tedd tönkre az estét! .Én? . beszéljenek bármit is.Csillagom. – Persze. és most az egész házasság romokban hever. és megadóan bólintott.Ránézett a lányára – sápadt volt és feszült. de tartotta magát a diétához. Keyes sóvár szemekkel követte.Papa. . nem veszed ezt tolakodásnak. és rátérnének végre a tósztokra. Végtére is. Keyes hunyorgott. lazaccal és sertéssülttel megrakott gurulós tálcát tolt maga előtt. Átfurakodott az asztalok között. igaz? Elveszítettetek egy gyereket. nem hiszem. Az ünnepi sátor zajos kavalkádja után odakint hirtelen minden csöndesnek és visszafogottnak . kérlek. Margot bukkant fel a semmiből. menj és beszélj vele – könyörgött Margot. Nem mindenki olyan szerencsés.Kérlek! Menj. aztán sóhajtott. és beszélj vele! . átölelte Keyest. Jim. most már egy család vagyunk. Egy felszolgáló húzott el mellette.koktél-jazz hátralévő részét meg legjobb lenne. ha kíváncsi vagy a véleményre – folytatta Cifelli –. és kilépett a szabadba. hogy beszélni akarna velem. én nem téged hibáztatlak. ha elfelejtenék. másként soha a büdös életben nem lesz vége ennek a nyomorult estének. hogy most Rachellel bajlódjon. és azt mondta: – Mama ott sír a sátor mögött.

és most. – Igen – mondta. A kijelzőn Daisy neve világított. annyi év. ami azt szimbolizálja. Szubatomi részecskék robbanása. átszüremlett minden gondolatán. Tűzijáték. Épp ellenkezőleg: siker! Kettes számú kritikus eredmény – elektronok. Sikerült! Kimondhatatlan öröm áradt szét benne. – …gamma… kritikus. és bekapcsolta a mobiltelefonját. vagy talán már előtte is folyamatosan hívták.tetszett. Megbizonyosodott róla. Oly sok hónap telt el. hogy senki nem figyeli. Legalább van néhány perce a tósztok előtt. és megnyomta a gombot. majd benyúlt a zsebébe. fotonok. Nem robbanás. Várjunk még az ünnepléssel! Az örömérzet azonban a zsigereibe hatolt. hol fölerősödött. hogy sikerült. Statikus hullámok zúgtak a fülébe. A tűzijáték… Keyes hirtelen mindent megértett. Aztán egy pillanatra kristálytisztán hallatszott Daisy hangja. Keyes a füléhez emelte a telefont. íme: megvan a kettes számú kritikus eredmény. muozonok és pozitronok tűzijátéka. Összeszorította a száját. Tompán szűrődött át a zene: a Hulló falevelet újabb érzelmes szám követte. Mennyire súlyos? A vonal még rosszabb lett. . – Isaac elment ellenőrizni. Greenwich kezd bekattanni. azonnal el is fojtotta magában. – …zavarom önt… Keyes várakozott. – …tűzijáték – hallatszott Daisy hangja. Daisy hangja hol elhalkult. nem kudarc. A készülék azonnal megszólalt.

és még hozzátett valamit. Megfordult. Rachel volt az. – Semmi hír? – erősködött Keyes. a házasság valami komfortosabb. aki egykor ugyanebben a testben élt. amelynek alapján pontosan ki lehet számítani a fekete lyukak élettartamát –. Greenwich előremenekült. melyet Epstein eltűnése után rendeltek el – legalábbis addig.…hétvége – mondta Daisy. és máris a hármas számú kritikus eredmény esélyeit latolgatta. Valami megzörrent a háta mögött. Aztán az élet kezdett bonyolulttá válni. és jól állt neki a nyakát díszítő keskeny lánc. Keyes egy pillanatra szinte maga előtt látta a kislányt. Keyes elmosolyodott. és a gammatelep még mindig működött. Nem kétséges.– Mi van Epsteinnel? – kérdezte. . Előre is köszönöm. hogy ideje előre tekinteni a hármas számú projektre.Egy vagy két órán belül lelépek innen. Ott lesz még az irodában? Szükségem lesz egy fuvarra a gammához.. Daisy.Recsegés. Greenwich megszegte a kutatási moratóriumot. . Szemfestéke párhuzamos. . semmi sem állhat többé az útjukba.…egyelőre – mondta Daisy. hogy Greenwich is ezt teszi. Gyerekek voltak még. és visszacsúsztatta a zsebébe. . . a kislányt.Hálás vagyok. Kezdetben minden együtt töltött perc maga volt a csoda – emlékezett Keyes. ha az Epstein-ügyet lezárják végre. amíg nincs biztonságos helyen Epstein formulája. Szóval megcsinálták! Most pedig. Természetes tehát. akibe beleszeretett. kikapcsolta a telefont. ám elnyelték a statikus zörejek. Tűzijáték. kék csíkokban folyt le az arcán – de így is csinos volt a fekete ruhájában. Gondolatban előreszaladt. de a pasas ösztönei jól működtek. .

mintha kifeszített kötélen egyensúlyoztak volna jó és rossz korszakok között.ugyanakkor jóval összetettebb árnyalatot kapott. Rachel tett egy lépést felé. hová tegye. Rachel túl gyakran festette mostanában. ahol senkit sem engedett magához közel. Éveken át. és nem válaszolt. Keyes végre rászánta magát. Keze a kezét érintette. és kezdődnek a tósztok. Szerinted az? Fogalmam sincs. Érdesnek tűnt. A sátorban elhallgatott a zene-. nem tudta. – Nem hívtál vissza. ami semmihez nem hasonlítható. Keyes magába roskadt. száraznak. Aztán jött az az iszonyú időszak a kórházi szobában. S amikor annak vége lett. Még egy lépést tett előre. – Fáradtnak látszol – jegyezte meg Rachel. A sajnálat hulláma . Hosszú ideig tartott ez az állapot. és arcát beletemette a férfi mellkasába. mintha a dolog a véletlen műve lenne. keze esetlenül mozdult. és egyik kezével megsimogatta az asszony haját. addigra Rachel eltűnt. te viszont milyen jól nézel ki. Mire aztán újra megnyílt. Keyes hagyta. hadd sírjon. szavai tompán belevesztek a férfi mellkasába. és mélyen visszahúzódott egy olyan belső rejtekhelyre. egyszer sem – mondta. – És vékony vagy. – Nem tudom. – Boldognak látszik – mondta Keyes. a házasságuk összeomlott. egy perc. Keyes megnedvesítette a szája szélét. Aztán átkarolta Keyest. Az asszony válla rázkódott a zokogástól. – A mi kicsi lányunk – zokogta Rachel. – Épp azt mondtam magamban. – Túl vékony – mondta Rachel. Lefogytál? Keyes vállat vont.

Szegény Rachel. és hibátlan mosolyt varázsolt az arcára. hogy elment a józan esze. mint egy mosómedve. Kis híján belekezdett a projekt taglalásába. – Együtt kellene bemennünk. ha eljutnak a hármas számú kritikus eredményhez. Ezért inkább csak ennyit mondott: – Kezdődnek a tósztok. képesek vagyunk rá. Rachel bólintott. – Szétkenődött a szemfestéked. mindent elveszített. A baleset emberi hibából keletkezett. Aztán meghajlította a karját.vegyült Keyesben az iménti érzésekhez. csak ezzel magyarázható. Rachel alighanem arra gyanakodna. ahogy Isten elvette tőlük a fiukat! De hát ez képtelenség! Még a véletlen se lehet ennyire válogatós. kellő erőfeszítéssel. . menyire megváltozik majd minden. és úgy tenni. mint ahogy a hamiskártyás a kézelőjében elrejtett adu ászt –. tűnődött. működési zavar a nagy gépezetben. Hajszál híján magyarázni kezdte. hátrébb lépett. és valahonnan elővett egy Kleenexet – úgy tudta elővarázsolni ezeket a pipereeszközöket. Úgy nézel ki. bármekkora is a veszteség. korrigál hatók. mi lesz. álla hozzádörzsölődött a férfi ingéhez. hol hibázták el a dolgokat… mit kellett volna másként tenniük… hogyan lehetne mindent elölről kezdeni. Keyes most majdnem kiesett a szerepéből. Ha meggondoljuk. Ám ha ilyeneket hangoztatna. Hogy megmutassuk Margot-nak. Rachel szipogott. És a hibák. mintha semmi se történt volna… Fatális tévedés. majd lendületesen kezelésbe vette a sminkjét.

Szép este ez! Még ifjabb Joe Cifelli jelenléte sem ronthatja el. már mosolygott. nagyon úgy fest. mintha mi se történt volna. ahogy elfogadta a feléje nyújtott kart. mindketten mennek vissza az ügyvédeikhez. gondolta Keyes. és így indultak el a sátor felé: kart karba öltve. A tragédia tépte szét a kapcsolatukat. Tűzijáték. és ugyanez a tragédia láncolja őket egymáshoz. Megcsinálták! Keyes lehajtotta a fejét. és a párbeszédük csakis szigorúan a hivatalos közvetítőkön keresztül folytatódik.A tragédia kötelez minket. amikor újra felnézett. Semmi értelme az egésznek. De erre az estére legjobb arcukat mutathatják egymásnak. Karjuk egymásba fonódott. Keyes a bal kezét bizalmasan rátette felesége karjára. Azóta. . Ez igazán szép így! Holnap aztán. mintha a világon semminek se lenne értelme. hogy Jeremyvel megtörtént az a baleset.

Távolabb okkersárga sziklák vezették a tekintetet a tengerhez. A börtöntornyot. Akárhogy is lesz. és mindent újra fog kezdeni. . ez itt most egy vakáció. de azon kapta magát. a szárazföld peremén vörösessárga és szürkés színek emelték ki a tenger vizének zöldjét. de e pillanatban úgy érezte. melyen Sapienza toronybörtöne magasodott. És ezúttal valóban mindent a helyére tesz. Ám az erőd alapjait valójában három évszázaddal korábban rakták le… Hanna maga is meglepődött. A turistacsoport kényelmesen bóklászott a romok között. negyven láb magas kőfal emelkedett a türkiz színű ég felé. hogy a különböző korok más-más civilizációi miként hagyták itt kézlenyomatukat az erőd épületén. s a látványt egy kicsiny sziget zárta. Rossz előérzetei nem múltak el ugyan. – Bölcsességet jelent. gondolta Hanna. a törökök építették a tizenhatodik században. túránk végcélját. A sziget stratégiai állomáshely volt az Ión-tenger és az Égei-tenger között. A kövek szürkéje rétegezett volt és mély tónusú.Ötödik fejezet 1. A látkép idilli. a szél lágy és balzsamos. Egy hét múlva visszatér. Lőrés oromzattal csipkézett. Lépésről lépésre haladtak a torony irányába. még szélesebb értelemben Itália és a Földközi-tenger keleti partvidéke között. hogy élvezi a túrát. tiszta fejjel és megújult lélekkel. az ég kékje ragyogóan élénk. Sétánk során megfigyelhetjük. A színek valahogy túl élénk tónusokkal virítanak a világnak ezen a fertályán. – Sapienza – mondta Jackie Burns. kíváncsian vizsgálgatva a velenceiek kőbe vésett oroszlánjait az erőd falának meredek lejtőjén. kordában tudja tartani őket.

és határozottan vonzó. hogy ugye. majd újra visszatévedt a tekintete. Szegény virágaiddal. Lehet. Kétszer már megígérte. Magas. És kérem. Addig kell kihasználni az alkalmat. Azon nyomban. vigyázzanak a kövekre! Csúszósak. és a csoport köréje gyűlt. Kérem. Mi van a növényeiddel? – kérdezte egy belső hang. barna bőrű. újabb és újabb bosszantó trükkökkel álltak elő. Volt valami hátborzongató az öregember eszelős makacskodásában. Magasba emelte a kezét. hogy az Epstein házaspár szorosan tapad rá. Egyik oldalról Jackie Burns kiselőadása. Hanna szemügyre vette a férfit. – Oké! – mondta Jackie Burns. – Most pedig bemegyünk a toronybörtönbe. mint Epsteinék. mint egy nyáját terelő juhászkutya. közben persze tudta. hogy Alzheimer-kórban szenved. ahogy visszaértek a hajóra! Hanna elengedte a füle mellett. hogy korban jóval közelebb áll hozzá. egészen biztosan visszaadja a könyvet. próbáljunk meg együtt maradni! Más turistacsoportok is lesznek. Legalább szóltál volna valakinek. a maga egzotikus módján. De amikor arra a helyre . amint látják. ha nem keverednénk. amíg kínálkozik. Az álmatag tekintetű török – Jildrim – hátramaradt sereghajtóként.Lelkének romboló erői azonban percig sem nyugodtak. aztán másfelé nézett. hogy a növényeket… Hanna elhessegette a gondolatot Éppen elég zavaró körülmény tette próbára a türelmét. ki tudja. Nem beszélve arról. és jó lenne. a másikról Epsteinék. akik tapadtak rá. mint a pióca. Tényleg egészen jóképű. Epstein úr harmadszor kérdezett rá. mikor jut el legközelebb a görög szigetekre? Elindult Jildrim felé.

de igazából minden jel szerint kizárólag a saját gondolatai foglalkoztatták. és társuljanak! Ha nem találnának partnert. amint . a kellemetlen házi feladat. Epsteinné Hannára mosolygott.ért. vigasztalta magát. néhány másodperccel az után. Jildrim már nem volt ott – átaraszolt a csoport másik oldalára. – Társulunk? Hanna megpróbálta leplezni a csalódását. Ha belegondolunk. A velencei szállodaszobában. – Kérem. még mindig itt vagyok én és Jildrim úr. a horizontot fürkészte. hogy Jackie Bumsszel értekezzen. – Mit szól hozzá? – kérdezte. Hanna megint ott maradt az idős házaspárral. – Társulunk – felelte. mint racionális taktika. 2. mert a nagymamájára emlékeztette. bizonyos szempontból – a korkülönbség. – Háromfős csoportokban fogunk belépni a toronyba – magyarázta Jackie. Annak kell lennie. azonnal nekiállt. Altzheimer – gondolta Hanna megint. Abban a pillanatban megváltoztatta az elhatározását. és leírta az egyenletet a könyv belső borítójára. Az öregember másfelé nézett. Érvek és ellenérvek kavarogtak Steven Epstein fejében: halogatás. Rosszabb is lehetne. A csoport ismét mozgásba lendült. Hajdanán Hanna igen közel állt a nagymamájához. Talán azért. most Hanna és az Epstein házaspár haladt leghátul. és a mogorva férj ellenére – valahol mégiscsak rokonszenves számára ez az asszony. ahol az imént állt a férfi. hogy a lángok elemésztették az utolsó papírlapot is. keressenek két szimpatikus partnert. Csakhogy ez a taktika máris kezdi megbosszulni magát.

hogy mentse az irháját. és odaadja a könyvet egy idegennek! Egyfelől hagyta volna a formulát kicsúszni a kezéből. Csakhogy az idő lejárt. Vagyis. de akik megkaparintanák a képletet. hogy a döntése visszavonhatatlan. és a legcsekélyebb mértékben sem zavarná őket. azok arra használnák fel a formulát. De elaltatta a lelkiismeretét. hogy. Epstein leginkább attól tartott. Az egyetlen elfogadható következtetés tehát az. hogy a legkisebb hiba is beindíthatja a Phoenix-reakciót. hogy a projekt végül is sikerülni fog. mely egyébként a Manhattan Projekt során is végig ott lógott a levegőben Damoklész kardjaként. Most meg Renee fogja magát. ha nem évtizedekkel előzte meg Greenwich kutatásait. hogy eszeveszett tempóban keresztülverjék a projektet. Szakmai szempontból viszont egyértelműen ez volt Epstein karrierjének a csúcspontja. hogy neki most nincs más dolga.úgy festett. Vagy legalábbis időlegesen el kell tüntetnie. De valóban meg kell-e semmisítenie ezt a páratlan felfedezést? Halogatás – gondolta. s azzal áltatta magát. hogy megváltoztassa a döntését. nyugtatgatta magát. Már akkor elbizonytalanodott. . amihez foghatót nem produkált az emberiség történelme. amit létrehozott. mint a feladatra összpontosítani. azt meg is kell semmisítenie. kivételes életművének csúcspontja egy olyan fegyver lesz. amikor elfogadta az ADS állásajánlatát. Igen ám. Lesz még rá idő. hogy aztán semmi mással ne kelljen törődnie. hogy páratlan géniuszának gyümölcse. Őrültség! Egy teljes évtizede mást se tesz. csak azzal. mint halogatja a döntést. A képlet nélkül Keyes nem tudja megvalósítani a projektet. Évekkel. Ám ez még nem minden.

művelt. és az ADS-nél azt fogják hinni. . Hajlandó azonban közreműködni abban – vagy ha úgy tetszik. biztonságosan megőrizhető! Megfelelő kezekben – körültekintő. Ez a megoldás. barátja és tudós kollégája címére. százszázalékosan biztonságos helyen letétbe kerülhessen. aludni hagyják az őrült tempójú haladásban szunnyadó fenevadat. gondolkodó emberek felügyelete alatt – igenis átmenthető ez az érték a jövő számára. és úgy. hogy egy ilyen horderejű találmányt biztonságosan hasznosítani lehessen. Azt mondja majd. Gyötrelmes önmarcangolások. lenyeli az egész Propoxyphene-üvegcsét. szemet huny fölötte –. Kompromisszum! Ahogy visszatérnek a hajóra. hogy postázza a küldeményt Princetonba. amíg megfelelő feltételek lesznek ahhoz. hogy a formula elveszett. ez a felbecsülhetetlen kincs. meggyászolják majd. amivel persze óriási csalódást fog okozni az ADS-nek. Legalábbis addig. ahogy van. borítékba teszi. de akár egy évszázadra is elhalasztani… Nem tehetnek mást. hogy nincs olyan hely. és megbízza a programigazgatót. Renee rá se fog hederíteni. átvirrasztott éjszakák után végül is döntésre jutott Visszavonul a projekttől.A képletet meg kell semmisíteni! Tudós énje azonban rögeszmésen tiltakozott. hogy a képlet garantált felügyelet mellett. ahol ez a tudás. kénytelenek lesznek legalább egy évtizedre. Az nem létezik. Semmi egyéb nem jöhet számításba! Kész! Eldöntötte! És ezúttal ragaszkodni fog a döntéséhez. azonnal visszakapja a nőtől a könyvet. Kénytelenek lesznek lassítani az eljárást. Aztán bezárkózik a fürdőszobába. okos. hogy tengeribeteg. Öt percen belül túl lesz rajta.

végtére is érthető. . Vajon sejti-e a nő. Fatális véletlen folytán keveredett a dologba. tűnődött Epstein. ha a napfény rendkívüli aranyban szikrázna. kivéve egy fiúcskát. A napkorong azonban – milyen lehangoló –. Az előtte haladó pár például azért aggodalmaskodik. mert félő. hogy az ember ilyen helyzetben hajlamos rémeket látni. A felesége. és kész. hogy a videokamerájuk telepe a túra vége előtt lemerül. és lázasan fénylő szemmel nézett rá a baseballsapkája napellenzője alól.Akkor tehát ez az utolsó napom a földgolyón. Nyilván teljesen vétlen. Az. aki különvált a csoportjától – tizenkét-tizenhárom év körüli srác lehetett –. különleges napnak. éles elméjű megfigyeléseket tartalmaznának. hogy mit vitt magával a kabinjába? Természetesen nem. Őrültség. valahogy kifehéredni látszik. Epstein fél füllel belehallgatott a beszélgetésükbe. Ez egy kölyök. és az a fiatal nő – Vicky Ludlow – közvetlenül mögötte lépdeltek. De néhány órán belül vége lesz az egésznek. Most az lenne stílszerű. ám a fiú nyomban elkapta a szemét. a körülötte zajló locsogás pedig a lehető legprózaibb síkon zajlik. csitította magát Epstein. Sorsdöntő napnak ígérkezik. A kutya se törődött vele. a körülötte zajló társalgások pedig kizárólag mély értelmű. De egyelőre semmi gyanúsat nem vett észre. Találkozott a tekintetük. Vetett egy pillantást az erőd udvarán nyüzsgő turistacsoportokra. Mekkora tragédia! Epstein balján egy férfi amiatt zúgolódik. Vajon követte-e valaki az ADS-től? Nincs kizárva. hogy a palackban felmelegedett az ivóvize.

Az öreg tudós egy pillanatra szemmel kísérte a mozgását. mint a gyerekek – azonnal elkezdtek fecserészni. Pontosan úgy hagyja el ezt a világot. Csakhogy most másként lesz. Hiába. olyan lesz. és jobbra-balra sandítgattak. – Öt évszázaddal ezelőtt – zsolozsmázta Jackie – egy tengerészflotta megrohamozta a Sapienza-erődöt. akit egy korábbi expedíció során foglyul ejtettek. Hanna legnagyobb meglepetésére a turistacsoport tagjai szinte egy emberként engedelmeskedtek. fontoskodva forgatták a szemüket. és elindult a felesége után. hunyják le a szemüket – mondta Jackie Burns drámaian –. és próbálják meg elképzelni. mint a kisgyerek. Most képzeljék magukat annak a görög katonának a helyébe. A kölyök most távolodott. amikorra a felmentő sereg várható. ha az ember megöregszik. ellenkező irányba indult. És persze néhányan a csoport tagjai közül – ebben is úgy viselkedtek. amit a rabtartói nem – egy újabb expedíció közeledik a sziget felé. fogják a kezét. hogy „végleges” döntésre jutott magában. Ám azon a napon. 3. A turistacsoport egy keskeny sziklazátonyon át megindult a torony felé. hogy Renee a nevét kiáltja. gondolta. valami váratlan dolog történik. milyen lehetett ez a hely közel nyolc évszázaddal ezelőtt. aztán mégis kihátrált. és a cselekedeteit mások irányítják. A katonát áthurcolják ide. és először a börtöntornyot vette be. hogy ki fogják szabadítani. ahogy megérkezett: fölaprítják neki az ételt. – Most pedig kérem. Aztán megfordult. Epstein még egyszer ránézett a baseballsapkás fiúra.Vagy mégsem? Volt már rá példa. A harcos tud valamit. éppen ebbe a . Ezúttal tényleg befejezi… Hallotta. A görög arra számít.

hogy nyomban felismerjék a fogolyban a saját testvérüket? Nyilvánvalóan. aki eddig merev tartózkodással hallgatta a kiselőadást. mi minden futhatott át az agyán. A kapun belül málladozó lépcsőfokok sorakoztak a félhomályban. végső elkeseredésében a katona mindent elárul rabtartóinak a közelgő seregről. nem más. bizony ő. A csoport egy rozsdás vaskapu előtt gyülekezett. Ám a legnagyobb kegyelem. súlyos szempillái alól. Elviselhetetlen állapot. hogy amint a felmentő sereg megérkezik. saját helyzete fonákságára. kivont karddal indulnak rohamra. hogy kitombolhassák magukat. lassanként rádöbben a sors iróniájára. Amikor a létráikat nekivetik a várfalnak. Még Renee Epstein is. És vajon elvárható-e a támadóktól. amiért cserébe kap néhány korty vizet. Tágra meredt szemek szegeződtek a mesélő programigazgatónőre. És ha szellemet . akit a saját testvérei kardélre hánynak. akkor minden rendben! – összegezte Jackie derűsen. mint a kőhíd. – Kérem. először a tornyot rohamozzák meg. Ha megérkezik a következő hajó. az első. gyötrelmes tengeri út után. az ember ott ül leláncolva saját ürülékében. Óráról órára. A közelben a tenger hullámai ostromolták a sziget partjait. nagyon óvatosan haladjanak. Képzeljük csak el. permetet szitáltak a levegőbe. Az ostromlókat vérszomjas indulatok fűtik. – Nos. mint a gyors halál. És tartsák szemmel egymást! Nem akarunk senkit elveszíteni. napról napra kénytelen azzal a tudattal együtt élni. maga. étlen-szomjan. – És miközben a katona itt ül a falakhoz láncolva. és öldökölhessenek. a lépcsők ugyanolyan csúszósak. kikémlelt vastagon kifestett. alig várják a hosszú. teljes kétségbeesésben. nem. amit kaphat.börtöntoronyba.

Aztán a tömeg háromfős csoportokra oszlott. Hanna Epsteinékkel valahogy az élre került. A torony első emelete letűnt századok dohos szagát árasztotta. Hanna egy kör alakú térben találta magát Epsteinékkel. a helyiség átmérője csaknem húsz láb lehetett. hogy megvárja a saját csoportját. Egyik kezével férjébe csimpaszkodott. Épp egy fiúcska jött át a hídon és feléjük tartott. a magasabban elhelyezkedő ablakokból. másikon öböl.látnak. csak a bejáratát kell lezárni. Egy öböl természetesen mindig könnyebben védhető. Szemlátomást túlságosan türelmetlen ahhoz. ne bámuljanak rá túl hosszan! Nem lenne jó. a másikkal Hanna kezét kereste. . – Mi következünk! – rikoltotta Renee Epstein. Egyik oldalán zátonyok. Ahogy beléptek a börtöntoronyba. gyenge fény szüremlett valahonnan fölülről. hogy a katonai konfliktusaikat a tengeren intézzék el. Hanna még mindig hallotta odakintről Jackie Burns hangos és kitartó magyarázatát. 4. Mérsékelt derültség. Kulcspozícióját legfőképpen földrajzi elhelyezkedésének köszönheti. Mindegyik zughoz tartozott egy vaskampókészlet. Márpedig a velenceiek arra törekedtek. szürke kövekből épült falakba kis zugokat vájtak. ha a szellemek követnének minket a hajóra. az érdes. mely visszavezetett az erődhöz. Vetett egy pillantást a hídra. Csigalépcső vezetett fölfelé. – Ez az erőd a Földközi-tenger keleti térségének fontos őrbástyája.

az kérem.Renee Epstein Hanna mögött állt a félhomályban. – Nem látszik túl biztonságosnak – mondta aggodalmaskodva. Kis ideig tétováztak. a közelmúltban építették be. majd megkérdezte őket. mely még ahhoz is szűk. Hanna ment elöl. Hogyan lehet akkor. akarnak-e feljebb menni. amíg Epsteinék is fölérnek. senki nem találja kényelmetlennek a hajókabinját a fedélzeten. amint valamelyik bajtársuk ott himbálózik az orruk előtt. hogy a lépcsők mégis egy harmadik szintre vezetnek? Ha közelebbről szemügyre veszik a helyszínt. és a lépcsőt nézegette. noha titkon őbenne is volt némi szorongás. hogy az ember megforduljon benne… Ezek után merem remélni. aztán megindultak fölfelé. Képzeljék csak el a lélektani hatást. Hanna elérte a második emeletet. Megvárta. . miközben be vannak zárva a kőcellába. A feljebb vezető lépcső nem látszott túl stabilnak. amely a harmadikra vezet tovább. Valójában a torony eredetileg kétszintes volt. Mindenki maga dönti el. – Amikor fölérnek a második szintre. felfedezik majd egy akasztófa maradványait. – Minden rendben lesz – nyugtatgatta Hanna az idős hölgyet. A létra természetesen nem a tizenharmadik század óta van itt. hogy fölmászik-e rajta. Epsteinék szorosan a nyomában. de elég visszafogottan. Odakint Jackie folyamatosan magyarázott. találnak egy falépcsőt. Az utasokat kissé fárasztotta már Jackie szüntelen szellemeskedése. kifejezetten a turistalátogatók számára. A csoport némi derültséggel nyugtázta a humoros fordulatot. de aki rászánja magát. legyen nagyon óvatos. A lépcső kövei meglehetősen viharvertnek és ingatagnak látszottak.

Zajok hallatszottak odalentről. meredek sziklaszirtek. . Arra gondolt. függetlenül az egymást követő civilizációktól. és előhúzott egy kicsi. Recsegett. arca sajátosan kortalannak tűnt a félhomályban. Ez az a fura kölyök. és kinézett a tengerre. miközben az asszony a férje felé kapott. A kölyök benyúlt a zsebébe. és az ég temérdek azúrja. kedvesem – mondta Renee –. és hátulról surrant be. és a falba épített bilincsek fémes csillogását.– Azt gondolom. Hanna rálépett a létra alsó fokára. Amikor felért a harmadik szintre. A fiú Renee Epstein háta mögé került. alig hangosabb. A következő pillanatban Steven Epstein fuldokolni kezdett. és gondterhelten ráncolta a szemöldökét. Steven Epstein most lassan térdre ereszkedett. Epsteinék fejét látta föntről. ezüstösen fénylő tárgyat. de azért kitartott. jobb. Hanna dermedten bámult. Hanna elfordult az ablaktól és lenézett a torony belsejébe. a torony belseje még kisebbnek látszott. ha mi itt megvárjuk magát. Újabb alak jött fölfelé a második emeletre. gondolta Hanna. hogy mindez változatlan és örök. mint egy sóhaj. mint aminek távolabbról látszott. évszázadoktól. Megfordult. A testtartása egy felnőtt emberé. Puffanás hallatszott. Az asszony férje valószínűleg nem hallotta a kérdést. az egyik szakadékos sziklán. korszakoktól. még mindig levegő után kapkodva. Ám a „kölyök” igazából nem az volt. akit az imént látott a hídon. A látvány lélegzetelállító volt: örvénylő víz. Hogyan juthatott túl Jackie Bums-ön? Talán megkerülte a tornyot. Visszafelé kémlelt az első emelet irányába.

Testük egymáshoz ért. Hanna tisztán látta. Az Epstein házaspár mozdulatlanul feküdt. Baljós szeme sötéten megvillant. A fiú visszamászott. Tett egy lépést a korhadt alkotmány felé. A fiú felnézett. futott át Hannán. Az öreg fa szilánkosan meghajolt. Epsteinné összeroskadt. A világ lelassult. és eltűnt a lefelé vezető lépcsőkön. s most azt látta. és elkezdett mászni fölfelé.Hanna elképedve figyelt. Hanna dermedten nézett utána. A fa öreg volt. leugrott a második szintre. amint a késpenge ki-be mozog a testben. és magasba emelte a lábát. Észrevette Hannát. és ismételten jókorát rúgott a létrafokba. és félig rohadt. A következő pillanatban sarkon fordult. és fejét a karjai alá temetve védekezett a lezúduló törmelékektől. amint a lába pörölyként lesújt a legfelső létrafokra. Elkapta a létrát. háromszor. gyors egymásutánban. Hál' istennek. hogy lapos sarkú van rajtam. . az idő mintha egy keskeny késpengén csordogált volna alá. mohos. hogy a férfigyerek oldalba szúrja Renee Epsteint. Hanna szeme ösztönösen a létra tetejére siklott. Aztán a létra recsegve elvált a faltól. és elterült a férje mellett. Aztán megint feltekintett Hannára. A fiú újra nekirugaszkodott. Majdhogynem kíváncsian figyelte. körülöttük lassanként egyre szélesebb vértócsa terült szét.

Szeme láttára szúrták le Renee Epsteint. Fülsértő sivítások sorozata után Jackie Burns szólalt meg.Hatodik fejezet 1.A maga módján egyre jobban megkedvelte ezt az asszonyt. Sajnáljuk. amikor beadta az injekciót. akárcsak saját nagymamája esetében. A saját magam. hogy meg kellett változtatnunk útitervünket. Hanna belenyomta a fejét a párnába. Sötét hullámok csaptak magasba odakint a kabin ablaka előtt. Gyöngéd érzelmei sajátos módon inkább egyfajta bosszúság formájában manifesztálódtak. . Renee Epstein. Nagymamája. Hanna szeme mechanikusan követte a mozgásukat. megpróbálva kívülre rekeszteni a hangokat. akkor tanulta meg kifejezni érzelmeit. bukkant fel újra. s kavargott a hullámok között. Megreccsent a hangosbeszélő az ágy mellett. – …nem fogunk kikötni Máltán. Csak amikor már túl késő volt. . Három sirály merült alá. teljes személyzete nevében kérem szíves elnézésüket a megváltozott program miatt. és Hanna még érezte az erős szagot. hogy röviden tájékoztassam valamennyi utasunkat az úti programunkban bekövetkező változásokról… Az orvos keze ammóniás volt. . hölgyeim és uraim! A Sapienza-erődnél történt tragikus események után a kapitány arra kért. Ájulás környékezte. Megérkezésünkkor a visszatérítéssel kapcsolatos kérdéseket sürgősen és megfelelő formában rendezni fogjuk. már csak távollétükben szerethetők. tőle szokatlan tompasággal: – Jó estét. Ehelyett az Aurora többnapos tengeri úttal közvetlenül Isztambul felé veszi az irányt. az Adventure Dynamics valamint az Aurora II.

és beletemette arcát a párnába. 2.Jackie együttérző sajnálkozással nézett rá. amikor megpróbálta a lehető . hogy az üveget kinyissa. lebegtek.Felnyögött.Nem fog tudni újra elaludni. De. – Hogy érzed magad? .Hanna valójában addig a pillanatig tartotta magát. . ahhoz sem volt ereje..Jackie odalépett a hűtőszekrényhez. amíg az orvos beadta az injekciót. – Szomjasan – nyöszörögte. Legalábbis kifelé igyekezett ezt a látszatot megőrizni – noha nem volt könnyű dolga a hosszú várakozás alatt a torony legfelső emeletén. és elsimított egy hajtincset Hanna homlokáról. .Vicky? .Gondolatai szökdeltek.– Kissé mindannyiunkat megviseltek az események – mondta Jackie. . valamint az álmatag tekintetű törökkel folytatott beszélgetés során.Hanna nem válaszolt. . hogy reggel van-e vagy este.Szemtanúja volt egy gyilkosságnak. A simogató kezet hűvösnek érezte. szinte már anyaian gondoskodónak. . – Tudtál valamennyit aludni? . Nyolc óra múlt húsz perccel. Jackie Burns ült az ágya szélén. Hanna feje visszahanyatlott a párnára.Jackie egy literes Evian-palackkal tért vissza az ágyhoz. nyugtatónak. . Az ablakon le volt húzva a redőny.Hanna nagy nehezen föltámaszkodott az egyik könyökére. mint a tó felszínén „kacsáztatott” lapos kavics. Kinyújtotta a kezét.Kinyitotta a szemét. . csupán az állólámpa gyenge fénye világított. .Ez enyhe kifejezés volt. arról fogalma sem volt. és a Jackie-vel. . Szeme a digitális órára tévedt. – Téged talán valamennyiünknél jobban… .

– Hát persze. gondolta Hanna a várakozás közben. ahogy Epsteinék holttestét letakarták. . kihagyjuk a programból a további szigeteket. egész délután kutattak. miért is ne? – kérdezte. Tanúként fognak meghallgatni. ők beszéltek a külügyminisztériummal.– Az FBI előzetes nyomozást végzett a szigeten. de úgy döntöttünk. a torony harmadik emeletén. már ott a helyszínen. egy kikötőben történt. már csak hab a tortán. Maga a bűncselekmény. Egyenesen Isztambulba megyünk tehát. és nagy üggyel-bajjal eltávolították a börtöntoronyból.Önmagában az. éppen elég nagy megrázkódtatást jelentett. és rohamokban törtek rá a hidegrázások. A torony tetején töltött három óra. Az üldözésére indult férfi-gyerek fenyegetése természetesen még inkább megviselte az idegeit. ha elmondom folytatta Jackie –. De azonnal értesítettük a központunkat. Kelepcébe zárva figyelte a történéseket. .Hanna rezzenéstelen arccal meredt maga elé. hogy szemtanúja volt egy gyilkosságnak.– …valamennyire talán megnyugszol. Ilyen esetben az incidens helyszíne utáni első kikötő hatóságának kell átvennie az eljárást. az FBI beszélni óhajt veled. . ugye. . és most már mindenki tud az esetről: a hajóstársaság. a görögök és a törökök is. hogy a helyzet kezd normalizálódni.legpontosabban ecsetelni az incidens minden apró részletét. . hallottad-e a közleményt.– Isztambul – ismételte Hanna tompán. Vicky. Nem tudom. Végignézte. és végül úgy döntöttek. Belül azonban. amíg odalent nagy nehezen kitalálták. miként lehetne visszahozni őt a földre. az FBI. Egyenesen Isztambulba megyünk. – Szünetet tartott. . a lelke mélyén azonnal összeomlott. – Ha megérkezünk. hogy továbbengednek minket.

Úgy fest a dolog. ha ez az egész ügy nem az ő területükön bonyolódna tovább.– Beszéltem Jildrim biztonsági főnökkel. . Előtte nem. A görögök pedig örülnének. a hajón. úgyhogy feltétlenül fogadniuk kell… Tudom. hogy rettenetes. megkönnyítsük.A nyugtató injekció hatása.Igen. Aztán újra megenyhült az arca. érthető módon nem akarnak újabb nemzetközi bonyodalmakba keveredni. nem? . Hanna. hogy neked most pihenésre van szükséged. Most már azért jobban érzed magad. . Mindketten arra a következtetésre jutottunk. Épp elég bajuk volt legutóbb a November 17-e nevű terrorista csoport feloszlatásával. Amikor elérjük a kikötőt. . és azt is tudom. hátha van rálátásod az egész helyzetre. amennyire lehet. A törökökkel viszont épp most rendeződtek az ügyeink. Nem vagy éhes? . .Még mindig tompa vagyok.– Nos – folytatta –..Hanna ismét bólintott. Hanna bólintott.Jackie fölcsippentett egy láthatatlan pettyet sárgásbarna pantallójáról.Nos. én csak arra gondoltam. . de csak itt. ami az Epstein házaspárral történt. hogy Epstein úr valamilyen szempontból igen fontos személy lehetett – folytatta Jackie. hogy lehetetlen egy ilyen élményt megemészteni. pillanatnyilag tisztázatlan. – Találkoztál vele a fedélzeten? . . De a szövetségi nyomozóiroda szemlátomást elégedett a Methoniban kapott információkkal. mi is történt valójában. és professzionálisan távolságtartóvá vált. nagy szükség lesz a segítségedre. . Hamarosan elmúlik.Jackie egy pillanatra fürkészően nézett Hannára. Most mégis inkább előre kell néznünk. hogy a magunk dolgát.

Nem lesz semmi baj. Az idő egyre zordabbá vált odakint. – Aludj jól! . .. – Pofavizit a vacsoránál. csak szólj. és kiment a kabinból. csak hívd a stewardot. hullámhegyre fel. mennem kell – folytatta Jackie.Hanna elgondolkodott. hogy ennél valamit. .Köszönöm. ha most alszom egy kicsit… . Az a különös. Különösebb érzelem nélkül rámosolygott Hannára. baj lett. kortalan arc. Ahogy elérik Isztambult. és felállt. Nem. Nagyon nagy baj! Vagy az egész csak álom? Megint fölrémlett előtte a kölyök-férfi képe.Azt hiszem. vagy egyáltalán.Ahogy gondolod – mondta Jackie. tudod. hullámvölgybe le. ez egy lázálom. Vége. – Aludj jól! – ismételte Jackie. a hajó szakadatlanul hánykolódott. Befejezte. Nem látszik túl biztonságosnak. döntötte el magában Hanna. Rosszul érezte magát. Hát. és ez tovább súlyosbította a helyzetét.Nos. a látszat mindig fontos. A hajó minden utasát górcső alá veszik.Köszönöm. Aztán Epsteinék. 3. kavarogtak Hannában Renee Epstein szavai. bármire szükséged van… . Megrázta a fejét. . ez az egész nem lehet igaz. nyugtatgatta az idős asszonyt.És ha eszedbe jutna még valami. De ha mégis úgy döntesz. Hanna szorosan lehunyta a szemét. Háborgott a tenger. Bármit kívánsz. Ránéznek Hanna . legjobb. amint halálukban is egymáshoz ér a kezük. rászállnak az FBI emberei.

hogy a magunk dolgát. kicsavart végtagokkal. váratlanul betoppanna hozzá? Kettejük kapcsolata csúnyán elmérgesedett az utóbbi időben. hogy az élet éppen azt jelenti. amennyire lehet. Lehet. hogy a hajó fedélzetére lépett. akkor az komoly esélyt jelenthetne… És ha valahogy hazajutna az apjához… Vajon mit szólna az apja. Következésképpen. és egészen biztos. csakhogy Hanna esetében ez a továbblépés a börtönt jelenti. Hanna pedig bevádolná Frankot. Igen. ez igaz. Az apja büntetőjogász Baltimore-ban.útlevelére. ha a kiadott körözés elől menekülve. És akkor vége. Megint az a bosszantó. hogy az élet épp erről szól. és azonnal felismerik. ha sikerülne észrevétlenül meglépnie. tűnődött Hanna. De vajon ebben az esetben megtagadná-e a segítséget a saját lányától? Nem. Igen ám. Egy Vicky nevű nő szerepel az utas listán. Most mégis inkább előre kell néznünk. aggályoskodó belső hang! Hanna félig kinyitotta a szemét. Lehet. Nincs bizonyíték arra. Jó. Őt pedig továbbra is csak a saját kis sötét ügyletei izgatják. hogy tovább kell lépnünk. hogy minden tőle telhetőt megtenne a lányáért. de azért azt se felejtsd el. és csak feküdt a hátán. megkönnyítsük. hogy te a hajó fedélzetén tartózkodsz! Hirtelen forróság öntötte el. saját verejtékében fürödve. Mindennek vége! – A maga módján semmivel se különb Jackie Burnsnél – gondolta. Ledobta magáról a takarót. és a cég cserébe . Két embert öltek meg a szeme láttára. amikor a halál váratlanul fölbukkan és megmutatja arcát. hogy hamisítvány. hogy semmilyen dokumentum nincs arról.

Aztán fölkelt az ágyból. mint a szénakazal. a csinos vendéglősnek elfoglalták „hadállásaikat”. ha nem az ilyen helyzetekre? Bement a fürdőszobába. Ha ő nem talál kiskaput a szabályok alól – mondjuk. és munkához látott. Elővette a piperetáskáját. De hát mi másra teremtette a Jóisten a kozmetikumokat. ha ebben az állapotban kerülne a szeme elé. Túl nagy vágyakat nem ébresztene Jildrimben. Gondolatai lassanként Jildrimre terelődtek.megbocsátaná a botlását. hogy becsalogassák a turistákat a kanyargós . A kávéházak teraszán megterítették az asztalokat. Az utóbbi hónapokban elkövetett hibáival gyakorlatilag bezárta a kapukat maga mögött. Szemügyre vette magát a pipereszekrény tükrében. egy olyan trükköt. Ő a hajó biztonsági főnöke. Ebből ki lehet indulni. Haja. Francis Dietz töprengve állt a szálloda erkélyén. horzsolásos karikák. Szép vágyálmok! De van-e más választása? Ráharapott az ajkára. Végignézte. Alapozásnak legalábbis megfelel. majd újra a tükör elé állt. és tiszta lappal elölről kezdhetne mindent. Methoni most kezdett élni. A rosszullét elmúlt. akkor ki más találna ilyet? Újabb tíz percig töprengett összevont szemöldökkel. jó hosszan letusolt. amivel észrevétlenül át lehet surranni az isztambuli határellenőrzésen –. Ez azért már más. 4. Szeme alatt bíborban játszó. Csak a zaklatottság maradt a megrázó események nyomán. és megpróbálta újra átgondolni a lehetőségeket. Más elfogadható variáció nem jutott eszébe. ahogy az est leereszkedik a városra.

ha eljön a megfelelő pillanat! És akkor lépni is fog. Addig azonban: türelem! . gondolta. Epsteinék kabinját kiürítették. hogy átvághassa a gordiuszi csomót. akit Epsteinék társaságában látott a túrán. Akkor kell lépni. Dietz hallotta ziháló hortyogását. Az is lehet. Keyes nem volt az irodában. Csöndesen bement a szobába. Jelenteni kéne Keyesnek. Jurcsenko minden valószínűség szerint összehozná őt Izmajlovval. Dietz üzenetet hagyott. és elővett egy doboz cigarettát. Ismerte a régi gárdát és az újat is. Talán nem is létezik ilyen másolat. Csakhogy Keyes egyelőre nincs abban a helyzetben. akit keselyűként ismer a „szakma”. Vlagyimir Izmajlov. a minden hájjal megkent ügynök. A bejárati ajtó mellett megtalálta a telefont. Jurcsenko tagja volt az FSB-nek amikor az még KGB-ként működött. az önállósult ex-főnök. letette a kagylót. Izmajlov egészen biztosan találna olyan személyt. Igen ám. bent a szobában Leonard aludt a heverőn. Leonard vette kezelésbe a házaspárt – a formulát azonban még mindig nem találták meg. hogy föl ne ébressze Leonardt.utcácskákról. Azonnal tárcsázott. A keselyűk kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkeznek. De kissé előreszaladtak a gondolatai. Azzal még több bajt okozna. ügyelve. még mielőtt egyáltalán elkezdődött volna. Nehéz a levegő! Visszatért az iménti gondolataihoz. de Leonard említett egy fiatal nőt is. aki elvezetheti őket a titkos formulához. visszatért az erkélyre. akkor ő az. Dietz háta mögött. Ha ennek a nőnek van valami köze az ügyhöz. akit érdekelne az adásvétel. hogy a játszma véget ért. Dietznek efelől nem voltak kétségei. Kihez kellene fordulni? Jurcsenko jutott az eszébe. másfelől az égvilágon semmit nem oldana meg.

. ismételte magában. Türelem.Rágyújtott egy cigarettára.

Azt hiszem. Idősebb házaspár üldögélt a zongora mellett. hogy akadt egyáltalán vendég a bárban. az én hibám – mondta Hanna a férfi sietős bocsánatkérésére. de aztán ráeszmélt. Hannán és a pincéren kívül senki más nem volt a teremben. még mindig túlságosan zaklatott vagyok. bocsásson meg! – Miattam történt. Egy perccel éjfél előtt a helyiség csaknem teljesen üres volt. összeütköztek. hogy mégse matathat Hanna blúzán.Hagyja csak. A hajó zongoristája a „Summertime” improvizált változatát adta elő.Hetedik fejezet 1. A férfi a sarokasztal felé tartott. Hanna tulajdonképpen azon csodálkozott. Hanna háromig számolt magában. rekedtes hangon követték a dallamot. Hanna Gray aláírta a számlát. majd körbenézett a társalgóban. A pincér letett elé egy vodkát tonikkal. – Kérem. A halál furakodott be ebbe a nyugodtnak ígérkező utazásba. halk. Grimaszolt egyet. Hannától balra Jildrim alakja bukkant föl. A mosdó felől. így aztán kissé sután Hanna felé nyújtott egyet. . Ahogy eltervezte. és a gondosan maga elé tartott italt Hanna a saját blúzára öntötte. az utasok bezárkóztak. inkább a magányba hátráltak előle. ahol a whiskyje és egy doboz English Ovals cigaretta várt rá. Jildrim fölkapott egy halom koktélos szalvétát a közeli bárpultról. A háborgó tenger és a délutáni megrázkódtatás együttes hatására az utasok zöme korán visszavonult a kabinjába. . – Nagyon sajnálom – mondta Jildrim. majd hirtelen mozdulattal elébe lépett.

Mielőtt megszólalhatott volna. A férjem úgy tudja. én ezt inkább jogi kérdésnek tekintem. ragaszkodom hozzá! 2. ha az ember boldog? De sajnos. – Óh. És most tessék. ezt egyre inkább kénytelen vagyok belátni. Csak a gyerekek miatt maradtunk együtt. mintha kötik az ebet a karóhoz. hogy megkockáztatom ezt a hajóutat. A baj az. semmint erkölcsinek. ha egyszer szeretjük egymást! Magának. itt van ez a nyomozás! A . hibát követtem el. De hibát követtünk el. be kell vallanom. de mit lehet tenni. San Franciscóban. Hanna sietve folytatta: – Frank és én már régen kiábrándultunk egymásból. s ezért kénytelen voltam egyedül eljönni az útra. A gyerek számára még mindig jobb. gondolom. Én csak… – Kérem! – mondta a férfi. Felemelő! Fantasztikus! És mi rossz lehet abban. hogy rossz döntés volt. – Szóval végül is úgy döntöttem. hogy egy konferencián vagyok. hogy hozzak egy másikat. nem kell ezt elmagyarázni. Jildrim félrehajtott fejjel hallgatta. ha az őszinte véleményemre kíváncsi – fejtegette Hanna –. igazán nem szükséges. – Tudja.– Engedje meg. Ön talán nem így gondolja? Jildrim tett egy könnyed. ha a szülők elválnak. hogy most hazugságon fognak rajtakapni. – Engedje meg. és a sarokasztal felé mutatott. nyilván ismeri az érzést. méghozzá Lucas társaságában. Lucasnak ugyanis az utolsó pillanatban közbejött valami. Lehet. Ezt most már fölösleges tagadni. és egy boldogtalan házasságban teszik tönkre mindannyiuk életét. óvatlan mozdulatot a cigarettát tartó kezével.

igaz? – Washingtonban születtem. Úgy mosolygott. – Szóval ott nőtt fel? – Négy évig ott éltem. – Úgy gondolja? – Ühüm.férjem rá fog jönni. ha meg se szólalok. De hát maga… Olyan jó magával beszélgetni. És az az igazság. – Azok után. Aztán visszajöttem Isztambulba. – Összevissza fecsegek. – Roppant érdekes az akcentusa. hogy együtt lehessek Lucasszal. nyugatra . Jildrim vállat vont. hogy hazudtam. amíg a bíróság… Óh istenem. – Igazán szégyellem. mert olyan ostoba voltam. igaz? – nézett esdeklőn a férfira. amin ma keresztül kellett mennie. – Sajnálom. akik csak ritka alkalmakkor engedik el magukat: feszes és tartózkodó. – Egyáltalán nem meglepő – mondta a férfi. azt hiszem. hogy türelmesen megvártam volna. és kihúzta a derekát. hogy még mindig sokkos állapotban vagyok. Nem kellett volna ennyit fecsegnem. Jobb lett volna. azt hiszem… – csuklott el a hangja. mindannyian egy kissé. Kissé becsíptem. Határozottan. Jildrim elmosolyodott. – Beszéljünk inkább magáról – javasolta Hanna. hogy kockára tettem mindent. és mivel törvényesen még nem váltunk el. szinte kisfiús. de tizennégy éves koromban a szüleim kimentek Amerikába. Minden miattam van. mint azok a nagyon komoly férfiak. neki fogják ítélni a gyerekeket. Isztambulban születtem. hogy is mondjam csak… zaklatottak vagyunk. ahelyett. Török akcentus? – Ohióival keverve. csak azért. Ön pedig Chicagóból jött. De ha a válóper lezajlik. Azt hiszem. és a szélfútta városban nőttem fel. A férfi megint vállat vont.

De hát ki lát a jövőbe? Tudja. Járt már Los Angelesben? Jildrim megrázta a fejét. középnyugatnak számít – lendült bele Hanna –. akkor az egy életre szóljon! Így gondolkodtam. Kalifornia egészen más. mégis. Azt várom Kaliforniától. A férfi belekortyolt az italába. – Chicago. és próbálta kifürkészni.költözöm. Nincs vesztegetni való ideje! Könnycseppet préselt a szeme sarkába. újra kitalálhassam és felépíthessem magamat. Az angyalok városába. Az ott élők magasba tekintenek és előre. vagy inkább próbáljon együttérzést kicsiholni a férfiból? A pasas testtartásából ítélve. a zongorista irányába. inkább az utóbbi megközelítés tetszett üdvösnek. és folyton csak az orruk elé néznek. és megemelte a poharát. – Nyugodjon meg. Ha az ember egyszer házasságot köt. – Soha nem hittem volna. . Beszéd közben feszülten figyelte Jildrim reakcióit. megszívta a cigarettáját és bólintott. Hanna a jól bevált könnyekhez folyamodott. egyre inkább így gondolom. A közhelyek általában igazak. Ez közhely. s gondosan elmázolta. vajon sikerült-e fölkeltenie a férfi érdeklődését. hogy új életet kezdhessek. Ott lazább minden. a mindenségit! Hát idejutottam. hogy a csábításra helyezze-e a hangsúlyt. Hanna egyelőre nem tudta eldönteni. mást észre se vesznek. Ott él Lucas. Jildrim másfelé nézett. Ahogy öregszem. az emberek mindig sietnek. minden rendben lesz. sokkal inkább keletnek érzi az ember. az emberek szeretnek külön utakon járni. Nagy nyüzsgés van az utcákon. de igaz. mint Ohiót. hogy valaha is elválok. ha a szó szoros értelmében vesszük. – Óh.

semmi se lesz rendben. Lucas ötlete volt. Gondolja. hogy… ez az egész olyan… – Tudom. hogy teljes biztonságban legyek. még mindig helyrehozhatnám a dolgokat. Jildrim elnyomta a cigarettáját. hogy ők fizessék meg az árát annak. Ha bármiféle lehetőség adódna. mint aki hősiesen uralkodik magán. mégis muszáj magamra gondolni. hogy… Hanna egy pillanatra szünetet tartott. Nem hiszem. s közben úgy tett. – Pillanatnyilag nem mi tartjuk kezünkben az ügyet – mondta.– Nem. végtelenül sajnálom őket… de hát ki sejtette ezt előre… ki tudhatta. Remegve levegő után kapkodott. meg a gyerekeimre. – Igazán nem szeretném. A férfi kérdőn nézett rá. mi lesz velünk? Tud valamit a dolog hátteréről? Jildrim megrázta a fejét. Álnevet használok. nincs rajta. . Jildrim úr! Egy alkoholista. Ha most elmenekülhetnék. és ha iszik. még mindent rendbe hozhatnék. – Ostoba voltam és önző. Nagyon sajnálom Epsteinéket. éppen azért. kivetkőzik emberi mivoltából. hogy tőlünk teljesen függetlenül történt egy fatális szerencsétlenség. – A neve szerepel az utaslistán – mondta. Ön nem ismeri a férjemet. hogy lejussak a hajóról. hogy valaha is ezt az egészet… De most. – Mit gondol. És most a gyerekek isszák meg a levét! Ez igazán nem fair velük szemben. – Nem. Ez az egész… – elcsuklott a hangja. egyáltalán. hogy önzőnek tartson. mielőtt elérnénk Isztambult – azt hiszem. hogy… Végül is annak.

Jildrim fagyosan meredt rá. – Tudja. hogy kissé összekuszálódtak a gondolatai. ha ezen múlik. hogy arra lenne lehetőség… szóval. – Ami persze nem meglepő. – Háromezer? – folytatta Hanna. tudom. a férjem egyszer részegen eltörte Teddy karját. – Hogy mire lennék képes? – Segíteni nekem… tudja… A férfi elkomorult.– Gondolja. amit át kellett élnie. – Van pénzem. – Mennyibe kerülne? – kérdezte Hanna kisvártatva. hogy… – Asszonyom… még ha… Most Hanna nézett rá hideg. De ha egyszer az ember szerelmes! Volt már ön szerelmes. Mrs. hogy eltűnhessek. A férfi elhallgatott. De meg kell értenie. hogy nem lett volna szabad eljönnöm erre a hajóútra! Végtelenül ostoba voltam és önző. – Többet is adhatok. Nem válaszolt. mit beszélek. – Tartok tőle. Jildrim úr? A férfi újabb cigarettára gyújtott. Jildrim úr. És igazán nemes ügyről van szó. hiszen a gyerekeim… Eltelt néhány másodperc. . – Azt se tudom. – …szóval. várakozó tekintettel. – Kétezer dollár? Jildrim összeszorította az ajkát. Istenem – keserűen fölnevetett. Ennyi készpénz természetesen nincs nálam. azok után. – Ön se járna rosszul. de föl tudom hívni a könyvelőmet. Óh. nem ingyen kérem – tette hozzá Hanna. asszonyom – mondta a férfi. Ludlow… – Nem így hívnak. és ő intézkedik. hogy ön képes lenne arra… Óh.

hogy alszik rá egyet. maga az egyetlen. De… – Négyezer! – mondta Hanna. akitől segítséget kérhetek. hogy két napon belül. az élő Istenre esküszöm. mennyire fontos ez nekem. A gyerekeit természetesen nagyon sajnálom. És még valami. becsületes embernek állította be magát! Senki sem becsületes. semmi egyébért. lejusson a fedélzetről… Visszatérve a kabinjába újból lezuhanyozott. vagy a pénz miatt? Valószínűleg a kettő kombinációjának köszönhetően. Csak a szeme villant. Jildrim megígérte. mielőtt a hajó eléri Isztambult. hogy valóban jó ügy érdekében… – Higgyen nekem. hogy lejusson a hajóról. – Nem vagyok meggyőződve róla.– Még ha feltételezzük is. Hanna ezt úgy értelmezte. s nyomban hozzátette: a pasas is csak a pénzért fog segíteni. nem gondolja? A férfi nem válaszolt. hogy segíteni fog. Egy kis könnyfakasztó történet képzeletbeli gyerekekről. gondolta. Milyen rendes. Vagy tévednék? Egy kis extrajövedelem kapóra jöhet a következő hónapokra. végtére is nem mindegy? A lényeg. Jildrim úr. De bármilyen erősen sikálta is a bőrét. A könnyek hatására. hogy ön megértette-e. – Ötezer dollár – mondta Hanna. a legnemesebb ügyről van szó! – Akkor sem lehetséges. Jildrim úr! Azt azért ne felejtse el. majd hozzátette: – Kérem. erőszakoskodó apáról – tulajdonképpen nem nagy ügy. valami önutálatféle mégiscsak visszamaradt. . hogy a történtek után ön könnyen elveszítheti az állását. 3. ha ez az ára annak.

Vagy mégsem? Lehet. de még mindig viszketett. Persze rájött. A tusolás után meztelenül elterült az ágyon. és a kelleténél komolyabban vette a dolgot. s újabbra vágyott. milyen tisztességes ember lakozik benne valójában. Jobb keze a bal csuklóján éktelenkedő sebhely felé mozdult. talált egy Xanaxot. Lustán megvakargatta a sebhelyet. Megpróbálta másfelé terelni a gondolatait. Soha többé nem kerülhet olyan állapotba. hogy soha nem volt igazán jó! Ám ez így nem igaz. Vagy talán nem? De igen. de ő mit tehetett volna ellene? Hanna egész egyszerűen peches volt. Valójában az történt. hogy Frank rátelepedett. így nevezték mások. így csöppent bele ebbe a drámai helyzetbe. míg a hajó gyengéden álomba ringatta. Hasra vetette magát az ágyon. lekapcsolta a lámpát. A forradás a múlté. Azt megelőzően. úgy ahogy elképzelte. pontosan ezért nem sikerült az öngyilkossági kísérlet. hogy inkább csak képzeli a viszketést – egyfajta sajátos változata ez az amputált. jó gyerek volt. A jövőben minden másként lesz. A heg már nyolc hónapos volt. és megfejelte egy Valiummal. ahogy Jackie Burns fogalmazott –. és rossz hatást gyakorolt rá. Ha a Jóisten most az egyszer megsegíti. Akkor se jutott el abba az állapotba. észrevétlenül… Akkor be fogja bizonyítani. és lejut erről a hajóról. Borzalmas ez az egész – tragédia. A pohár ital elbágyasztotta. fantom végtagnak.De talán saját magát kellene hibáztatnia Epsteinék halála miatt? Ez képtelenség. Hajdanán igazán jóravaló. Következésképpen egy kis kegyes hazugság minden további nélkül megengedhető. aztán visszahúzta a kezét. hogy szorult helyzetbe került. tisztességes lány volt. Segélykiáltás. és nyugodtan feküdt. Hanna nem volt . Fölállt.

és az ár felét a bankkártyájára íratta. De hát ki az. hiszen csakis rajtad múlik! Az imádság – amennyiben ez annak nevezhető – még jobban fölgerjesztette önutálatát. de annyit nem tudott volna elemelni a sarki boltból. Ezek már elég öles léptek voltak az igazi bűncselekmények felé. Aztán egyszer csak ugrás a mélybe. A baj az. és esküszöm. a félbemaradt öngyilkossági kísérlet. Mi a helyzet az anyád pénztárcájával? Oké. ha Isten még egyszer kisegíti őt a bajból. Legrosszabb esetben: kissé el van kényeztetve… . egy könyvtári könyvet. Semmit se változtál! Csak azt hiszed magadról! De hát ő mégsem velejéig romlott. a másik felét pedig utánvétre. hogy megjavul. Lám csak. könyörgött. Hanna Gray. kötekedett a belső hang. megjavulok! Esküszöm. de azért nyomban feltételt is szab. aki soha életében nem lopott könyvtári könyvet? Na.bűnöző. Nem volt tolvaj! Jó. a megtért bárány! Megígéri Istennek. Szőnyegeket vásárolt Londonban. Mindenkivel megesett az ilyesmi. egészen más leszek. Frankkal… Majd jött az a borzalmas éjszaka. Luxusnyaralásokat írt le üzleti költségként. Egyszer vagy kétszer kiemelt némi készpénzt. nyugtatgatta magát. utoljára segíts rajtam. Csak akkor kegyeskedik jó útra térni. méghozzá igen gyenge indoklásokkal. a zokogó önsajnálat a fürdőszobai tükör előtt… Istenem. Istenem. hogy elkerülje a vámolást. Ettől még nem lesz az emberből bűnöző. csak most az egyszer még. Most az egyszer. azért akadt ott más is. talán egyszer. hogy ezúttal aligha ússza meg ilyen könnyen. Egy rágógumi nem sok.

Álmosan a hátára gördült. Amikor végre álomba merült. meglepően jól aludt. teste átvette a hullámok ritmusát. úgy. legalábbis! A hajó ringását vigasztalónak érezte. Még semmi sem késő. Már-már az igazak álmát aludta. akkor még minden helyre hozható! Reméljük. csitítgatta magát. Ha a dolgok jól alakulnak. . ahogy kigondolta.

Frankenstein-szerű. Keyes pedig sötét tekintettel rámeredt a táblára. melynek berendezése egy biliárdasztalból. Keyes megmozdult a kocsi hátsó ülésén. egy játék automatából. majd kikémlelt az ablakon. Aztán visszakapta az őrtől az igazolványait. nyújtózkodott. illetve a talaj fölé emelt négy faépület. különc figura volt. Keyes megborzongott. két alacsony heverőből. A könyvespolc mögött talált egy felvonót. lázas. s Keyes szembe találta magát egy fekete táblával. mely a fának egy csomójában volt elrejtve. és megcélozta a legnagyobb épületet a négy közül. Azonnal rázendített. Ed Greenwich várt rá. mintha csak egy . így az egyetlen mesterséges fényforrás az őrtorony volt. A bejárati ajtóval szembeni fal mellett egy üres könyvespolcot látott.Nyolcadik fejezet 1. megereszkedett nyaki lebernyegei fölött kiugró ádámcsutkával. hat láb. és egy kikapcsolt tvkészülékből állt. Kinyílt az ajtó. ahogy Keyes kilépett a liftből. majd a könyvespolc szétnyílott. Belépett a játékterembe. a kerekek alatt zajosan ropogott a kavics. Jobb szemét a retinaletapogatóra helyezte. zöld szemekkel. A nyári évszak ellenére a sivatagi levegő hűvös volt. Ásított. ahogy a zárrendszer működésbe lép. Lekanyarodtak a főútról. A ragyogó nevadai éjszakai égbolthoz képest a gammatelep környezete kifejezetten sivárnak tetszett. miközben az iratait vizsgálták. A reaktort még nem lehetett látni. Hallhatta. négy inch magas. A lift zümmögve elindult lefelé.

amíg a reaktor működésbe lép. lehetséges. Greenwich tovább beszélt. hogy túl sok elektromos áramot fogyasztanak. Ha túlságosan tékozlóak. maga a csoda! Természetesen a hármas. Úgy érezte magát. mindig is pontosan tudtam. szikrázó folyosóra terelte Keyest. Ez azt jelenti.megkezdett beszélgetést folytatnának. Megjegyezte. mint az a szülő. És a lehetséges ebben az esetben azt jelenti. az valami csoda. de végrehajtottuk! Beléptek a detektorterembe. abból később gondjaik támadhatnak. De ami tegnap végbement. hogy elkerülhetetlen! Igen. kézfeje megállás nélkül forog a csuklója körül. Keze szüntelen mozgásban. Egy fémborítású. Rajta kívül senki más nem ügyelt itt a takarékosságra. hogy a fordított harmadik hatvány törvényének köszönhetően a folyamat. aki leteremti a gyerekeit. Megelőző csapás. a fő elemi részecske körgyűrűjébe. – Óh. még ha a lehető legszerényebb keretek között is. mindenféle esetleges hivatalos rosszallás esetére. A szupervezető mágnes. Azt hiszem. hogy Epstein eredményei nélkül. Keyes bólintott. igen. lépteik visszhangosan kopogtak. Greenwich minden jel szerint – vélekedett magában Keyes – valósággal önkívületi állapotban van. hogy tegnap megtörtént. – A szubnanométer egészen pontosan az előre kiszámított értékeket mutatja. gondolta Keyes. Addig. ujjai a semmit tapogatják… – Mindazonáltal a tizenhét készülék fölösleges – szögezte le Greenwich. a főhálózatról veszik le az energiát. de képtelen volt szó nélkül megállni. én előre tudtam. melyet folyékony . az egy teljesen más történet. hogy fölöslegesen égetik a lámpákat. igen. Tény. igen. Más szóval: önvédelem. tapodtat sem szándékozik továbblépni. igenis. nem győzte bizonyítani.

Greenwich vitte a szót. – Ne aggódjon! Megkapja. ha beigazolódik a számítógépes időzítésem. – Tegnap óta fejhosszal vezetünk. kondenzált felhőt képezett. Az várakozón nézett vissza rá. amíg Keyes észrevette. A daruk háromtonnás berendezéseket emelgettek játszi könnyedséggel. A forró lé égette Keyes gyomrát. Eltelt néhány másodperc. a mérnökök szakszavakat kiáltoztak egymásnak. mi viszont három hónapon belül teljes sikerre számíthatunk. hogy Greenwich abbahagyta. jeges. – De a számítógépes időzítésre szükségem van. Mindenkit megelőztünk. Elefántláb vastagságú kábelek kígyóztak a komputerek monitorait vizslató emberek talpa alatt. amiért eddig dolgoztunk. nem. – Végezze csak a dolgát. Soha többé! – A komputerek miatt ne fájjon a feje – mondta Keyes. Ha most le kell állnunk. Húsz perccel később visszatértek kávézni az automaták fényeitől vibráló játékterembe. azt meg bízza rám! 2. és ránézett a tudósra. hullámzó.nitrogén tartott mínusz kétszáz fokos hőmérsékleten. Most már semmi kétség! Hadron labdába se rúg kétezerhatig. Nem. akkor az összes lendületet elveszítjük. Keyes . mintha rövid zongorafutamokat játszanának. mint rendesen. – Jó – mondta Keyes lakonikus rövidséggel. – Ha egy ilyen komplexum egyszer mozgásba lendül. ami leállítaná. többé nincs az az erő. beleírtak egyegy észrevételt a klaviatúrára. s időnként. Igen! Minden feltétel adott. Keyes fölemelte a fejét. Ed! Ami az enyém.

vagy tízéves távlatban nem biztos. A tudós nyilvánvalóan bürokratának tartja Keyest. De öt. akit csak a közvetlen.megállapította magában. Vagyis addig. még ha szíve szerint maga is sürgette volna a projekt mielőbbi végrehajtását. mondanom se kell. hogy képes lennék előre jelezni a káros… Keyes értett a szóból. Keyes érezte. akkor vajon tartaná-e a hátát Greenwich meredek kísérleteiért? Vállalná-e a kockázatot mindazért. amit ez az ember előző nap véghezvitt. és ez a körülmény óvatosságra intette. de a megengedett határérték alatt. a védelmi alkalmazhatóság. Oké? – Hát persze – felelte Greenwich. Különösen ezekben a kritikus napokban nagyon fontos ez. Keyes válaszában benne volt a burkolt rendreutasítás: Addig. Greenwich azt hiszi. addig nincs baj. fafejű hivatalnoknak. A felelősség azonban az ő vállán nyugszik. azt szabad. az orrtúrás közepette megint a Nobel-díjon jár az esze. kézzelfogható eredmények érdekelnek – a fölszabaduló vákuumenergia. amíg a képzeleted birodalmán belül maradsz. Amíg csak gondolkodik. amíg nem azt teszed. De ha ez igaz lenne. a kutatási potenciál. hogy Keyes nem érti a mélyebb filozófiai összefüggéseket. Greenwichnek. – Először jussunk el odáig! Én csak hangosan gondolkodom. – Először jussunk el odáig. Gondolkodni. mindenféle hivatalos engedély . – Ed – mondta Keyes. hogy Greenwichnek csalódást okozott a válaszával. Természetesen tisztában vagyok a biztonsági szempontokkal. hogy beszéd közben a kutató folyamatosan az orrát piszkálja. amit tegnap műveltél! Keyes személy szerint örült Greenwich rohamléptű előrehaladásának. – …az alapszint fölött.

és mégis határtalan – mondta. félig burkolt dorgálás ellenére. – A gépek nélkül – magyarázta Greenwich fennhéjázóan – képtelenek lennénk ilyen eredményeket elérni. ezen gépezet nélkül soha nem küzdöttük volna föl magunkat az első helyre. Keyes emlékezett. amellyel megnyitotta a kaput a projekt folytatása előtt. hogy Greenwich minderre saját magától nem jött rá. Ugyanez a helyzet a tér-idővel is. (Itt most nem államhatárokról van szó. és egyik hegyfokról ugráltak át a másikra. A tér-idő formációt hegygerinc formájúra görbítették. természetesen. de ezzel nemcsak a teret. Igen ám. az nem más. Ez tagadhatatlan. sőt minden lehetséges következményét is. mivel háromdimenziós lények képtelenek hibátlanul . A tudós olyan egyszerű. mely a Földet jelképezi. Bármerre utazhat a földgömbön. Ennek tükrében meglehetősen lehangolónak találta. amikor a kutató először magyarázta a projektet. Mindenáron valamiféle hitelgaranciát követelt. aki kifejlesztette az extra dimenziókba sűrített tér-idő modellt. – Képzelje el a glóbuszt. mint fúrunk egy kis lyukat. hanem az időt is keresztülszeljük… Később újabb metaforák következtek. Egyik metafora sem volt tökéletesen pontos. hogy még a magafajta prózaian gondolkodó ember számára is azonnal áttekinthetővé vált minden. És amit mi teszünk.) A felület mégis véges. Ez az alagút pontosan a glóbusz kellős közepén halad át. Greenwich kötötte az ebet a karóhoz. az iménti. anélkül. hogy határvonalba ütközne. egy alagutat a glóbusz egyik oldaláról a másik felé. Greenwich volt az. és felfogta annak minden részletét. Jim.nélkül? Nem! Keyes pontosan tisztában volt a projekt jelentőségével. A tér-idő véges. ugyanakkor szemléletes kifejezéseket használt. – De ami itt van belül – mutatóujjával csontos halántékára koppintott –.

Igen ám. Ma már tudjuk. hangsúlyozta a kutató. Tud követni? Keyes bólintott. s elég pontos eredményt kapott. Még arra is kísérletet tett. távolról sem olyan bonyolult téma. de ha valaminek megmérjük a sebességét. mint ahogy azt általában hiszik. De a földgolyóról szóló első metaforát Keyes így is megértette. Véges. hogy ez a szám közelebb van a 186 ezer mérföld per másodperchez. A titkot könnyű megérteni. Greenwich még egy kis rögtönzött fizikát és relativitáselméletet is belecsepegtetett Keyes fejébe. vagyis akkor. amikor a Jupiter már távolabb van a Földtől. hogy meghatározza ezt a sebességet. Keyes vermonti irodájában ültek. Arra az eredményre jutott. egy Albert Einstein nevű tudós a következőképpen válaszolta meg. hogy a fény 140 ezer mérföld per másodperces sebességgel halad. hogy mihez viszonyítjuk a fény sebességét. hogy ő maga milyen sebességgel mozog az űrben. nyugodtan és csöndesen értekeztek az univerzum mibenlétéről. legalábbis ahhoz képest. A fény az univerzum sebességhatára. akkor azt viszonyítanunk is kell valamihez. hogy a Jupiter bolygóinak holdfogyatkozásai az éjszaka későbbi szakaszában következnek be.ábrázolni a tér és idő négydimenziós kiterjedéseit. Évszázadok óta tudjuk. hogy a fény a végtelennél kisebb sebességgel jut el hozzánk. Bármily hihetetlen. A relativitás. egyszerű. amikor megfigyelte. hogy a fénysebesség nem végtelen. magyarázta Greenwich. hogy ezt lehetővé tegye. A titok. függetlenül attól. Az idő kitágul. és mindenki ugyanannyinak méri. mégis határtalan. miközben metszett üvegkancsóból jeges vizet kortyolgattak. Egy holland csillagász 1676-ban jött rá erre. Azt a kérdést. A . hogy milyen technikai eszközök álltak rendelkezésére. Ez azt jelenti.

Ez távolról sem olyan bonyolult – tette hozzá sietve. Igen. El kell fogadnunk. természetesen. A ráncok valamelyest kisimultak. A relativitás „speciális” elméletének közzététele után néhány évvel. maga elindul előre. mert az emberek azt látják. – Tegyük fel. Az idő kitágul.távolság. hogy az idő változatlanul halad előre. mint a többi erő. de azért ott maradtak még Keyes homlokán. A filozófiai utalások nem csak megdöbbentőek. készséggel magáévá teszi a gondolatot. hogy mélyülnek a ráncok Keyes szemöldökei között. de valahol még kellemesek is. Csakhogy valójában mind a ketten ugyanazt a 186 mérföld per másodperccel haladó fényt látjuk. mindkettő abszolút értékek nélkül létezik. egész egyszerűen megsokszorozódik az idő által. állította. Ezt nehéz fölfogni emberi ésszel. Greenwich látta. akkor valamit hozzá kell még adni az egyenlethez – ebben az esetben az időt. Einstein megjelentette a relativitás „általános” elméletét is. A projekt megértéséhez Keyesnek el kell fogadnia ezt a jelenséget! Keyes boldogan elfogadta az érvelést. A gravitáció nem olyan. A hagyományos gondolkodás szerint magához ennyivel lassabban közeledik a fény. De ez hamis képzet. igen. viszont a fény sebessége változatlan marad. hogy ezt lehetővé tegye. Az idő tehát csupán illúzió? Igen. Én egy helyben állok. és mindkettő relatív egy adott mozgáshoz képest. hogy tér és idő egyazon érmének a két oldala – tér-idő –. Óránként négy mérfölddel halad. ismerte el a tudós. Ha a távolság változik. hogy egy fénypulzus közeledik felénk. Föl kell adnunk az abszolút időről alkotott képzetünket – mondta Greenwich. hogy a tér-idő elgörbül a benne rejlő tömeg . hanem annak a ténynek a következménye.

lineáris formában megtapasztalhatnánk az időt. mint Newtoné. Einstein egyenletei sokkal pontosabb számításokat tesznek lehetővé. hogy alkalmazásával ki lehessen számítani a laboratóriumban . amikor egy csillag összeomlásának. hogy nagy sebességen ütköztetnénk a részecskéket. folytatta Greenwich. mint az idő. De mi. a következmények beláthatatlanok és katasztrofálisak lennének. melyek akkor keletkeztek. A fekete lyukak. Greenwich hagyott néhány másodpercet az elmondottak megemésztésére. hogy ilyen szemszögből láthassuk az univerzumot. lyukak a tér-időben. magyarázta Greenwich. Az Epstein-formula azonban alkalmas arra. és a negyedik dimenzió nem más. Ha ugyanis a laboratóriumban előállított fekete lyuk valamilyen oknál fogva kicsúszna az ellenőrzés alól. emberek. aztán folytatta. Ha képesek lennénk egy fekete lyukat laboratóriumban előállítani… ami a legnagyobb valószínűséggel úgy történhetne. és egyszerű. túl kicsiny faj vagyunk ahhoz. Némiképp leegyszerűsítve a dolgokat. mi háromdimenziós lények vagyunk. mint amilyen a gammatelep magját képezi… akkor talán kitörhetnénk a háromdimenziós létezés korlátjai közül. a legközelebbi tömeget követik egy egyenes ösvényen a meggörbült tér-időben. egy olyan részecskegyorsítóban mondjuk. És ha valaki képes lenne kellően nagy távolságot beutazni a téridőben. Persze mindez nem kockázatmentes vállalkozás. akkor nemcsak valahol máshol bukkanna elő. Saját bolygónk röppályájának megfigyelése ugyancsak megerősíti ezt az elméletet. hanem valamikor máskor is. borzalmas gravitációja és energiasűrűsége átlyukasztotta az univerzumunk szövetét.és energia eloszlásától. A bolygók nem a Nap körül forognak. de négydimenziós világban élünk. Jim.

–Egyetlen fantasztikus pillanatra. Csupán biztosítani kívánom. – Kezd berezelni. – Ne hallgasson rá! Mindenkiben vannak kételyek. Greenwich kiselőadása teljes mértékben meggyőzte Keyest. – Nem a hírnévről van szó – mondta Greenwich némi álszerénységgel. Ebben az esetben nagyon nagy kockázatot. vagyis a Genf közelében levő európai részecskegyorsító laboratórium 2006-ra tervezi a protonok és antiprotonok ütköztetését. Jim. ha nem vállalnák a kockázatot. Kiélezett versenyhelyzet van. magyarázta Greenwich. – Lehet. Greenwich összehúzta az ajkát. ha mégse mondja ki: Én a maga oldalán állok. hogy kételkedik. – Értem. – Hálásak leszünk azért. amit tesz. – Tudom. – Keyes legszívesebben hozzáfűzte volna. Ám a lehetséges haszon ennél sokkal többet is megér! – Ed! – szólalt meg Keyes ünnepélyesen. Mi ugyanezt a célt tűztük magunk elé. . ádámcsutkája föl-le ugrált. Az ember attól ember. de aztán jobbnak látta. Óriási dolog lenne. az emberiség történetében először. Beleszürcsölt a kávéjába. A Nagy Hadron Ütköztető a CERN égisze alatt.előállított fekete lyukak élettartamát. hogy Chen jelentkezik magánál – váltott témát Greenwich. akkor annak megfelelő kockázatot kell vállalnia. Az lenne az őrültség. az összes ember a Földön tiszta szívvel és lélekkel egyesült. és ezáltal elkerülhetőek lennének az ilyen események. hogy kellőképpen méltányolni fogjuk az erőfeszítéseit. Keyes bólintott. Ha valaki a legnagyobbak között akar játszani. és az időtényező mindennél fontosabb. Greenwich! Fölfogta már végre? – Emlékezzen a Holdra szállásra! – folytatta Greenwich.

Eltelt két perc. – Ha Chen jelentkezik. hogy mondta. Keyes elálmosodott. miközben visszafelé zötykölődtek a kavicsos úton. mint Epstein. És ha úgy érzi. Ed. Epsteinhez hasonlóan. Ez az ember túl hiú ahhoz. kiszámíthatatlan lesz a reagálása. és át fog nyúlni a feje fölött. hogy megkapja a megfelelő elismerést a fáradozásaiért. hogy a jutalmazása nem arányos a teljesítményével. A sivatag körülötte csendesen pihent a maga érintetlen és zavartalan hatalmasságában. polemizált magában Keyes. hogy megpróbálja megkerülni magát. fölállt. – Jó. hogy Greenwich reprodukálja Epstein eredményeit. biztos. s ha megsérti. higgye el. és beült a kint várakozó limuzinba. – És ne felejtse el. Hiú ember. Greenwichre oda kell figyelni! Egyetlen szálat se szabad elvarratlanul hagyni! Most azonban mindenekelőtt a hármas számú kritikus eredményre kell összpontosítani. ki az. . Keyes újra bólintott. Méghozzá késedelem nélkül. hogy ő is lefalcol. hogy mellőzni lehessen. akivel egy csónakban evez! Ez megfelelő végszónak tűnt. A kavicsos útról rátértek a műútra. Greenwichről nem szabad megfeledkezni. Megpróbál másik szponzort találni az Egyesült Államok kormánya helyett.– Engem nem kell meggyőznie. Az önmagáért való tudomány elméletben jól hangzik. Greenwich viszonozta a kézfogást. És ehhez arra van szükség. ugyanazon az oldalon állunk. Nem törődik a biztonsági szempontokkal. figyelmeztette magát. Nincs kizárva. Aztán Keyes távozott. mit akar. Ebben a kérdésben. és kezet nyújtott. Ha eljön az ideje. hallgassa meg. de a valóságban Greenwich ragaszkodni fog ahhoz. ő se ezen a földön jár.

Ha egy ilyen lavina egyszer elindul, többé senki nem állítja meg. És ami azt illeti, elég nagy tehetetlenségi nyomatékot adtak a „hólabdának”. Keyes elképzelte, ahogy a hógörgeteg nagy robajjal száguld lefelé a hegyoldalon, egyre több hó tapad rá, egyre nő, és egyre súlyosabbá és feltartóztathatatlanabbá válik. Jeremy, jutott eszébe, ő az, akiben valami hasonló, szédítő lendület munkált. Jeremy, aki meg nem állt soha, mindig mozgásban volt. Amikor ráhajtott a műútra, előadott egy trükköt – kiperdült a nyeregből úgy, hogy jottányit sem veszített elképesztő lendületéből. Hányszor végigpörgette magában a jelenetet, és még mindig képtelen volt szabadulni tőle. Keyes lelki szemei előtt úgy játszódott le minden újra, mintha csak tegnap történt volna. Jeremy lecsúszik a nyeregből, úszik a levegőben a bejárati ajtó felé, miközben a kerékpár folytatja útját a parkoló felé, hogy aztán végül becsapódjon egy falba. A bicikli soha nem esett le. Miért nem hagyta abba Jeremy a veszélyes mutatványt, a sokszori szidás, dorgálás ellenére sem? A bicikli soha nem esett le! Ott forgott, mint egy lassított filmfelvétel, a kavicsos út fölött, és aztán lágyan megpihent, s mintegy varázsütésre nekitámaszkodott a falnak, és addigra Jeremy már bent van a házban, talál egy szendvicset magának, bevonul a szobába tévét nézni vagy számítógépezni, s közben fenntartja hatalmas lendületét, mellyel végigszáguldozta az életét… Keyes elbóbiskolt. Nem, teljesen ébren volt. Nem találta helyét az ülésen. Elöl halkan szólt a rádió; a sofőr egy élő beszélgetést hallgatott. Keyes ásított. Nem bóbiskolt. Még csak álmos sem volt. A rádió halkan zümmögött. Keyes elaludt.

3. Üzenet várta Dietztől. Keyes ült az elsötétített irodájában, és tárcsázott. Add, hogy jó hír legyen, fohászkodott magában. Ha jó hír lesz – ha megtalálták Epsteint, és végleg elintézték a pasast –, akkor megjutalmazza magát egy reggelivel. Egy kiadós reggelivel, s utána még egy kis szundikálást is engedélyez magának. De ha nem… – Dietz – mondta egy hang. – Itt Jim Keyes – felelte Keyes. Dietz tétovázott – és Keyes máris tudta, hogy a hír nem jó hír. – Epsteint elintézték, jelentette Dietz. – De komplikációk adódtak. Átkutatták a tudós kabinját és a poggyászait, de eredmény nincs. Úgy fest tehát, hogy Epstein nem hagyott hátra semmiféle dokumentumot a munkájáról. Fölvetődött azonban egy további probléma. Leonard látta, hogy a tudós és a felesége egy fiatal nővel érkezett a Sapienza-erődhöz, és túlságosan élénken társalogtak. Valaminek lennie kellett közöttük – valaminek, ami fontos lehetett Epstein számára. Ebből kiindulva, ismerte el Dietz, még az is elképzelhető, hogy Epstein mégiscsak őrzött valami írásbeli dokumentumot a munkájáról. Még az is lehetséges, hogy bizonyos mértékben a tudós érdekszövetségben állt a fiatal nővel. Nincs kizárva, hogy a nő idegen érdekeket képvisel… Keyes egyik kezével a homlokát fogta, a másikkal a telefont tartotta. Ujjai mozogtak: apró köröket rajzoltak. Szóval Epstein mégiscsak eladta… Ennyi munka, ennyi erőfeszítés, ekkora előrehaladás után most egy ilyen banális biztonsági baklövés miatt kell megtorpanniuk! Nem elég, hogy elveszett a titkos formula, de még az is elképzelhető,

hogy az ellenség kezébe került! Márpedig, ha ez a képlet rossz kézbe kerül, annak rettenetes következményei lesznek. Keyesnek azonban nincs most ideje arra, hogy ezeken a következményeken rágódjon. Ha a projekt összeomlik, kinek a nyakába dől az egész? Természetesen az övébe. Nem tett jelentést a DIA-nek, amikor kellett volna, s nem kért tőlük segítséget. Annál buzgóbban igyekezett fedezni Greenwich illegális kísérleteit. És most ő lesz az, aki mindezért meglakol. Katasztrófa! - Ki az a nő? – kérdezte, még mindig a halántékát dörzsölve. - Jó kérdés. – Dietz elég közömbösen reagált. A hangjában volt valami távolságtartó cinizmus, és ezt Keyes, az adott helyzetben legalábbis, vérlázítónak találta. – Talán lesz alkalmam személyesen megkérdezni tőle. A helyi hatóságokkal valahogy elvarrták a szálakat; a hajó egyenesen Isztambulba tart. Itt várjuk őket, és első dolgunk lesz, hogy a nőt lekapcsoljuk. - Isztambul – ismételte Keyes. - Igen. Holnapután… - Melyik hotel? – kérdezte Keyes. – Azonnal indulok.

Kilencedik fejezet
1. Henri Jansen átnyúlt Madeleine teste fölött, az éjjeliszekrényen megtalálta a Gauloises-os dobozt, előhúzott két szál cigarettát, s mindkettőt meggyújtotta. – Mennem kell – mondta Madeleine. De azért a cigarettát elfogadta. Lehunyt szemmel szívta be a füstöt, szája szegletében halvány mosoly játszadozott. – Nagy nap lesz holnap – mondta a nő. – A férjem szervezett egy túrát, Les Cabassolsból indulunk. Tony Blair legjobb gyerekkori barátja is ott lesz. Meg egy szaúdi herceg. És egy híres amerikai fehérgalléros bűnöző. Te, mondd, miért van az, hogy az amerikaiak mindig a bűnözéssel szereznek hímevet? Henri mélabúsan nézett maga elé, és nem válaszolt. – Óh, persze, ez nemcsak az amerikaiakra vonatkozik – tette hozzá a nő cseverészve. Madeleine, harmincas éveinek közepén járó, igen szemrevaló nő volt – könnyed és kacér, legalábbis a felszínen, habár a fesztelenség máza alatt Henri időről időre felfedezett valamiféle tartós melankóliát. – Szóval, el tudod képzelni, miről lesz szó egész nap! Lóversenyről, természetesen. Mindegyikük tart lovakat, telivéreket, persze. Ott vannak a versenyeken, úgy szórakoznak velük, mint a kisfiúk a játékautóikkal. Henri leszívta a füstöt, és továbbra sem kommentálta a nő szavait. – Na jó! – sóhajtott a nő, és átadta a cigarettáját Henrinek. – Most már tényleg mennem kell. Amíg Madeleine tusolt, a férfi ágyban maradt, és felváltva szívogatta a két cigarettát. Kerülgette a depresszió;

lopakodva és kitartóan. Pedig nincs oka rá, hogy megadja magát a levertségnek, tűnődött Henri. Hiszen megkapott mindent, amiről egykor álmodozott. Hol vannak már azok a napok, amikor egy szál cigaretta is oly nagy kincsnek számított – azok az idők, amikor gyerekként eldobott csikkekre vadászott Párizs utcáin. És most, íme: egyszerre kettőt szív. Minden napszakra más-más nő. Egy csodaszép ház, lakbér nélkül. Kell ennél több? Madeleine kijött a fürdőszobából, öltözni kezdett, és Henri figyelte a mozdulatait. Amikor Madeleine elkészült, Henri fölkelt az ágyból, hátulról belecsókolt a kecses nyakhajlatba, majd kikísérte szeretőjét a kocsihoz. Újabb csók következett, aztán az Audi végiggördült a hosszú bekötőúton. Henri ott állt egyedül a hűvös szürkületben, és próbálta elhárítani az alattomosan rátörő depressziót. Érezte, hogy a mistral egyre inkább erőre kap. Ezen meglepődött. Nyári hónapokban a hűvös északi szél általában nem támadott olyan erővel, hogy nagyobb kellemetlenséget okozott volna. Rendszerint csak télvíz idején társult hozzá a Rajna-völgyi jéghideg levegő, hogy aztán dühödten végigsöpörjön Dél-Franciaországon. A teleket azonban Henri természetesen nem itt töltötte. Elutazott Aspenbe, vagy az Elefántcsontpartra, netán a déli tengerekre. Büszke háztulajdonosnak ugyan nem mondhatta magát, de barátai szép számmal akadtak szerte a világon, akiknek pompás villáik voltak, s akik alig várták, hogy szívességet tegyenek Henrinek – szállásra tehát soha nem volt gondja. Patrónusok, gondolta. Azzal, hogy pazar villáikat rendelkezésére bocsátották, fotográfusi karrierjét

az ujjain. igen. nekivágott a mezőnek. Még mindig magán érezte Madeleine illatát. Mostanában egész jól összemelegedett Madeleine-nel. . és faképnél hagyta Henrit. a haján. a régi időkben alighanem így hívták őket: patrónusok. egy Sylvie névre hallgató terrier is csatlakozott hozzá. Vlagyimir. nem sajnálja az időt a sétára. Többnyire az elit klubokban szórta a pénzt. Mire visszatért a házba. totálisan átszőtte a korrupció. A nap bíborpalástban süllyedt alá a horizonton. Az orosz bíróságokat. Madeleine férje pedig – ezek is a nő szavai – mocskos nagy hasznot húzott ebből a korrupcióból. Egyre több időt töltöttek itt. és egyéb fényes társasági alakokkal. A szőlőültetvények ilyenkor a legszebbek.támogatták… No. Vlagyimir nem győzte herdálni folyamatosan növekvő vagyonát. Megint a depresszió… Mielőtt visszatért a házba. újabban pedig hasonlóan bensőséges viszonyban állt az orosz igazságszolgáltatási szervekkel. következésképpen egyetlen filmkockát sem kattintott el. Igen. hátha ettől kissé jobb kedvre derül. a naplementében – tűnődött Henri. tett egy rövid sétát a birtokon. Lezuhanyozott. melyek a nyár legforróbb heteiben megteltek gazdag iparmágnásokkal. a fotózás! Közel egy éve Henry nem fűzött filmet a gépébe. politikusokkal. Madeleine férje. Talán túlságosan is jól kijöttek egymással. aki egykoron bizalmas kapcsolatokat ápolt a KGB-vel. Aztán Sylvie egy pillangó után vetette magát. Jó tíz percig sétáltak együtt. magas beosztású orosz politikus volt. és ettől kellemes bizsergés áradt végig a testén. teljesen besötétedett. filmcsillagokkal. ahogy Madeleine fogalmazott. Úgy döntött. Provence-ban. Időközben a szomszéd kutyája. királyi családok tagjaival.

Amikor fölállt. A nappaliban letérdelt a kandalló mellé. mint könnyű kis flörtölés. Neki kellett ügyelnie arra. Ő. hogy a ház asszonyának – egy amerikai hölgynek. Futó nyári kaland. akit tréfásan hercegnőnek nevezett – mindenkor a rendelkezésére álljon. valamint arra a hírhedett tulajdonságára. De idáig nem fognak eljutni: nem több ez az egész. hogy a csövek ne robbanjanak fel. Bizonyos körökben keselyűnek hívták – csak részben a karvalyszerű ábrázata miatt.Henri örült. És ebből még súlyos gondok származhatnának. A ház nyílászáróit védő zsaluk nyilván jó szolgálatot tesznek majd. Henri tudta ezt. szerettek együtt lenni. ezek az üvegtáblák azonban továbbra is ki vannak téve az elemek támadásának. A zuhanyozás után gyorsan körbement a házban. Más kérdés. bezsaluzta az ablakokat arra az esetre. és biztos volt benne. végigfuttatta szemét a szoba temérdek mozaikos ablaktábláján. hogy Madeleine ugyanígy fogja fel a dolgot. A valóságban persze az volt a dolga. Ha Henri és Madeleine túlságosan összemelegednének. Hivatalosan Henri házgondnokként lakott itt. amikor a hölgy úri kedve éppenséggel úgy diktálja. mindenesetre. a hűtőszekrény és a borospince soha ne ürüljön ki. az feltehetően előbb-utóbb Izmajlov tudomására jutna. a skorpiók ne szabaduljanak el. hogy Madeleine férjével azért nem lenne jó ujjat húzni. ha a vihar a távollétében törne ki. Élvezték egymás közelségét. zárva van-e a kürtő. hogy zsákmányszerzéskor nem ismert könyörületet. az utasításoknak megfelelően megtett minden tőle telhetőt. hogy egyre több időt tölthet együtt Madeleine-nel. A gúnynév sokkal inkább a férfi ragadozó mivoltára utalt. hogy ellenőrizze. A .

A férjnek volt egy háza a Bahamákon. valamint egy úszómedencével. és túl keveset foglalkozik a feleségével. nem kellene folyamatosan ügyelnie az alakjára. akinek a férje túl sok időt tölt az irodájában. És igazából azt se tudta elhinni. hogy a hercegnő valóban neki akarná ajándékozni ezt az értékes ingatlant. és az itt nyaraló hírességek közelségével – éppenséggel nem utolsó dolog. hogy a házat esetleg Henrinek ajándékozná. majd elindult. De a ház nem az övé volt – egyelőre legalábbis nem. Henri. Befejezte az ablakok ellenőrzését. Ez igencsak üdvös gondolatnak látszott. majd egy gyors mustra a tükörben. és ha igaz. A tisztes hölgy a közelmúltban tett bizonyos célzásokat arra. hogy újra a fényképezéssel foglalkozzék. ideje munkába menni! A munkát ezen az éjszakán egy Isabella DiMeglio nevű olasz hölgy testesítette meg. megigazította a mandzsettáját. biztos. hogy el ne késsen a vacsoráról. . Gyanította. Fölvillantott egy macsós vigyort. a kondíciójára és a bőre barnaságára. amit elhúz az orra előtt. Két zegzugos emelet Aix-en-Provence közelében. Ha övé lenne a ház. hogy inkább csak amolyan mézesmadzagnak szánja. Nos.hercegnő azonban jelenleg a férjével Rómában tartózkodott. Végre megengedhetné magának. És talán még arra is rászánná magát. öt hektárral és három vendégbungalóval. hogy természetes módon öregedjen. némi kölnizés következett. egy kis vérpezsdítő gyanánt. a hónap végéig nem is tér vissza onnan. ami biztos. visszament a hálószobába. azon a villán is rajta tartotta a szemét.

MÁSODIK RÉSZ .

És hát lássuk be. Egy fél életet élő félember. Friss töltés az akunak. ha jönnek az unokák. Sietve fölhúzta a cipzárját. A ház egykoron tele volt élettel. mit felejtett el. Ja. Émelygett a vénasszonyos önsajnálatától. no és Keyes maga. Az jutott eszébe. morfondíroztak annak idején. És lám. akkor még ott volt Rachel és Jeremy meg Margot. Elindult az ajtó felé. letrappolt a lépcsőn. Húsz perc volt az autó érkezéséig. a legújabb Grisham-bestseller. Megpróbálta még egyszer átgondolni. kiment a fürdőszobából. hogy volt idő. Rachel elment – elköltözött az anyjához Belmontba. hogy nem férnek majd el ebben a házban. Bement a fürdőszobába. dübörögve visszhangoztak szapora léptei. természetesen a pisilés. ő lakja egyedül. Mi lesz. hogy megtöltsék az üres tereket. s gondolatait erőszakkal visszaterelte a . amikor azon aggodalmaskodtak. laptop. Jeremy azóta örökre eltávozott. Minden rendben. Most meg. És… Megszólalt az ajtócsengő. Óh. mobiltelefon.Tizedik fejezet 1. Persze. Margot elment. jutott eszébe. mélázott Keyes. igen. bizonyos értelemben maga Keyes is eltűnt félig-meddig. de hát elege volt már ezekből az érzelgős siránkozásokból. és lehúzta a cipzárját. Keyes lezárta a bőröndjét. Gondolatban még egyszer átszaladt az összecsomagolt holmikon – fogkefe. és rápillantott az éjjeliszekrényre helyezett digitális órára. minden nagyobb szabású családi utazás előtt. Ezen most kesernyésen elmosolyodott. ahogy anyja gyerekkorában belésulykolta.

mint valami maszkot. legalábbis akiket Keyes ismert. hogy a kocsi korábban érkezik! De úgy látszik. Ha Rachel itt élne. khakinadrágot. Széles vigyor volt az arcára ragasztva. Diétás limonádéval sétáltak ki a hátsó udvarra. Chen alacsony termetű férfi volt. 2. mint a kabátfogas két szárnya. fehér és kék konfettikkel. Keyes maga is meglepődött némiképp a látványtól. . és papucscipőt. Chen úgy hordta az arcán a mosolyát. Chen gondot fordított a megjelenésére. mintha elvileg fölfogta volna. fémkeretes szemüveggel. Soha ne számíts arra. Persze különcnek hatott így is. az élet még mindig tartogat számára meglepetéseket. korán őszülő szakállal. Kinyitotta az ajtót. mint a géniuszok általában. Miután kiléptek a hátsó udvarra. Ellentétben a tudósok zömével. ám ez a derű amúgy nem kapcsolódott semmi konkrétumhoz. egy valamit megtanult az életben. és Keyes felé fordult. Közel egy hónap telt el az ünnep óta. Chen abbahagyta a hátsó kert szemrevételezését. Ezen a reggelen kék oxfordi inget viselt nyitott gallérral. Ha mást nem is. Chen egy pillanatig a gyepen legeltette tekintetét. hogy az arckifejezés döntő szerepet játszik a társasági érintkezésben.jelenbe. A fű tele volt vörös. aminek következtében a szavai és az arckifejezése közötti ellentmondás olykor kifejezetten hátborzongató hatást keltett. Keskeny válla olyan szögben lejtett. nyilván már réges-rég rend lenne. melyek a július negyediki ünneplésről maradtak itt. és szembetalálta magát Henry Chennel.

úgy hasított bele a nehéz párába. de nem tudta felidézni. Chen tétovázva letelepedett egy másik kerti székre. – De magánál is dolgozik pár olyan fickó. – Télen kellene látnia – ahogy a fények visszaverődnek a hóról! – Óh. ráérősen. – Tudja. Keyes jóváhagyóan legyintett. biztos gyönyörű. melyek a hátsó udvar fölött lógtak. akár külön bejelentkezés nélkül is. Keyes megpróbált visszaemlékezni. Szüénében és Alexandriában összevetette a napsugarak beesési szögét. Kínos csend telepedett közéjük. Aztán a kikapcsolt díszlámpák felé fordult. Belekortyolt a limonádéjába – metszően hideg volt. de még mindig nem akaródzott a lényegre térni. Ha megszabadul Chentől. – Bámulatos teljesítmény! – lelkendezett Chen. de majdnem… Képzelje csak el! – Okos fickó lehetett – morogta Keyes. hogy Eratoszthenész képes volt kiszámítani a Föld hozzávetőleges körméretét. hogy megfigyelte a Nap járását? Két helyen. mielőtt a kocsi megérkezne. mint késpenge a vízbe. Az eredmény nem volt százszázalékosan pontos. úgy. aki képes hasonló . hogy az alkalmazottai a nap bármely szakában zavarhatják. legalább megspórol egy magyarázkodást. – Ezeket mostanában szereltette föl? – kérdezte. hogy semmiféle segédeszköz nem állt a rendelkezésére.– Elnézést a korai zavarásért – szabadkozott –. mint aki hozzászokott már. – Egy évvel ezelőtt – mondta. de reméltem. Helyet foglalt az egyik párnázott kerti fotelban. semmi jelét nem adva. hogy elkapom. hogy útra készül éppen. mikor járt nála utoljára Chen. még mielőtt belevetné magát a napi robotba. azon kívül. Chen hátrébb billentette a fejét. de csak a szegélyére.

– Mert rátalált valamire! Valamire. – Hol van Steve? Keyes nem válaszolt. – Kíváncsi vagyok… Levette tekintetét az égboltról. De. hogy… . amitől begyulladt! Keyes most sem válaszolt. és szelíden ártatlannak látszott. A feleségével. Született géniusz! És Steven Epstein. A kutatásával kapcsolatos összes dokumentum eltűnt. Ezek az emberek ámulattal töltenek el. Se köszönés. hogy törölje az anyagot. Néhány másodpercig szótlanul néztek egymásra. hiszen Keyes nem tapasztalt még nála ilyet – hirtelen eltűnt a vigyor Chen arcáról. – És a kutatása? – Nyilván szükségét érezte. Itt van például Ed Greenwich. ugye. egy kicsit utána szimatoltam.lenyűgöző teljesítményre. – Hol van? – Nyaral. Az ám! Mondok magának valamit. Kezdte sejteni. magának ezzel semmi újat nem mondtam? Keyes higgadtan bólintott. Keyes várta. – Csak ennyi? Keyes vállat vont. – Nem vagyok egészen biztos abban. ugyebár – mondta Chen. hová akar kilyukadni Chen a gunyoros álszerénységével. – Vegyük csak Steve-et – mondta Chen óvatosan. hová. – Egy árva szó nélkül. Jim. – Hogy fogja kezelni ezt az ügyet? – kérdezte Chen. Aztán – meglepő módon. könnyű fuvallat kavarta föl a konfettiket. se semmi! Szóval. – Mert hogy a múlt héten felszívódott. Szeme a halvány fényben nagynak.

mint a miénk… az emberiségnek a közeljövőben rá kell találnia egy morális terrénumra. Nem feltételezte ugyanis. Jim. hogy Epstein tévedett – folytatta Chen kisvártatva. – Beszéljen! – mondta nyersen. akik fel tudják mérni a lehetséges utóhatásait mindannak. Én tudós vagyok. hogy a haladás . ha a tudomány dolgaiba belekeverik a gazdasági érdeket. hogy be kell húzni a vészféket! Nem bízott önben és a többi felettesében! Így volt? És mondja! Tiszteletben fogja tartani a döntését? Keyes úgy tett. amit mi. akik kellőképpen értenek ehhez a szakterülethez. – Szeretném hinni. mintha költői kérdés hangzott volna el. de hamar elfojtotta néhány korty diétás limonádéval. valamint az olyan projektek között. amikor azt a tanácsot adja. épp eléggé begyulladt ahhoz. hogy magával vigye az összes anyagot. – Mindig veszélyes. Ez is egy formája a leereszkedésnek. Jim! Hogy megpróbáljam magát józan belátásra bírni. viszont megvan az intelligenciája ahhoz. a nukleáris hulladék és az őssejt-kutatás. tudósok létrehozunk. de fegyelmezte magát. gondolta Keyes. hogy megbízzon azoknak a véleményében. vagy a politikát. hogy hallgasson a józan érvelésre. hogy maga hallgatni fog a szavára. Ezért vagyok itt. Keyest e pillanatban elöntötte a méreg Chen leereszkedő hangnemétől. Jim! Ha valaki. A differenciálmatematikában önnek nyilván nincs különösebb jártassága. – A nanotechnológia és génmanipuláció. Olyan emberek. – Szeretném hinni. Ezért is megnyugtató. mint ön. Most hízeleg. én pontosan tudom. hogy önben megvan a hajlandóság arra. Kis híján megint elöntötte a méreg. hogy a legfelsőbb döntési szinteken olyan emberek ülnek. – Hallgatom.– Megrémült az eredmények láttán.

– Húzza be a vészféket! Amíg nem látjuk pontosan. aki képes kezelni azt… szóval azt a valamit. egyenesen Greenwich írásos javaslatából idézve. Természetesen a hivatalos verzióval állt elő. amellyel pontosan megjósolható ezeknek a részecskéknek az élettartama. csak azért.– Miben látja a projekt célját? – kérdezte Chen váratlanul. hogy lefoglalja valamivel a kezét. Keyes azonnal érzékelte. De nem ismeri a saját korlátjait.Trükkös kérdés volt. – Az. nem gondolja? – Ed azt mondta magának. hogy képes reprodukálni az eredményt. amelyek mögött igazoltan helyes megfontolások állnak. amitől Epstein ennyire megrémült. amit feltalált. hogy nagyon gondosan válogassa meg a következő szavakat. Vagyis a formulát. csak a szél támadt fel odakint. – Sajnálom. . mi az. igaz? Maga most ezért veszi félvállról a dolgot! – Úgy nézek ki. . de várnak rám. ugyebár! Keyes fölemelte a limonádés poharát. Ha megengedjük. mint aki félvállról veszi? – Ed téved – mondta Chen határozottan. Erről van szó. Nem. Rátérhetnénk a lényegre? Chen szünetet tartott. amint begördül a ház elé. hogy nagyon óvatosan kell előrehaladnunk – és csak olyan lépéseket szabad megtennünk. Mintha a kocsit hallotta volna. addig le kell állnunk! – Ez azért túlzás. hogy zseni. Meg vagyok győződve róla. vagy a politikai szféra nyomást gyakoroljon ránk… – Henry – szakította félbe Keyes. hogy Steve Epstein az egyetlen olyan ember ma a földön. De azt is tudom.elkerülhetetlen. hogy az ipari lobbi. az nem vitás. Ivott egy kortyot. .

Ne a tankönyvi választ mondja – vágott közbe Chen. Olcsó.– Kontrollált körülmények között gravitációs részecskék előállítása. még csak meg se fordult volna a fejemben… . melyek megfelelően fönntarthatok és alakíthatók… .. . .– Álmomban sem fordult meg a fejemben. .Keyes megdörzsölte az arcát. hogy kételyeket támasszak önben. – De ha nem hallgat a józan észre. mint ön. . nem szoktam fenyegetőzni. és adok a véleményére. . attól tartok.Kell. . ez nem az én stílusom – mondta Chen halkan.Hát mi kell még? . amit el akarok érni magánál.Kezdjük az alapoknál! Ime. .Ez nem elég. Néhány másodpercig mindketten hallgattak.Keyes ajka olyan keskenyre szűkült. akkor ön komoly bajokat fog előidézni. . Jobban.Ha bármiféle kétségem lenne. biztonságos energiaforrás… melynek elképzelhető a védelmi célokra való alkalmazása is… . mint a késpenge. Jim. hogy mindezt a maga nyakába varrom. át fogok nyúlni a feje fölött.Igazán sajnálom. hogy egyetlen lépést is tegyek az összes lehetséges biztonsági intézkedés foganatosítása nélkül.– Higgye el. Jim. Ön nem tiszteli a természetet! És ha ön nem tiszteli a Természet Anyát. hogy legyenek kétségei! Minden épeszű embernek vannak kétségei. –A valódi céljáról beszéljen! . . tiszta. Én sokra tartom Steve-et.Felszabadított vákuumenergia létrehozása. Pontosan ez az. az én álláspontom.Jézusom – szólalt meg Keyes.

és valahol mérhetetlenül dühösnek. hogy Chen leckézteti őt.– Ebben az esetben kockára tesszük az elsőségünket… . Hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát – fáradtnak. Az odáig rendben van. hogy Chen túlságosan is tiszteli azt a bizonyos Természet Anyát! Ez a tisztelet azonban túlzott óvatosságot követel. . Hívjon össze egy független szakértőkből álló bizottságot az adatok elemzésére. mindenféle politikai és gazdasági elkötelezettség nélkül! . De ha megfordítanánk a dolgot. hogy közölje velünk az eredményeit. ha őt oktatnák ki. Tétovázás nélkül osztogatja a tanácsait. megviseltnek.Keyes nem válaszolt. gondolta.– Győzze meg Steve-et. – Hát majd ők is körültekintőek lesznek! . Újra megdörzsölte az arcát. Jó esetben önhittséggel.– Istenem.. ami most kitárulkozik előttük. akkor vajon mire jutnának? Nyilvánvalóan semmire se! Ez az ember mérhetetlenül egoista.Chen vádolja őt. hogyan tudja ezt elérni. amíg az ember hajlamos beletörődni az Isten által felkínált igencsak korlátozott és szegényes lehetőségekbe. Mindaddig. hogyan kellene tisztelnie az anyatermészetet. legrosszabb esetben hülyeséggel.Amit Keyes szíve szerint válaszolt volna. atyám – kiáltotta Chen. Nyerje el a bizalmát! Elmondom magának. hogy mennyire nem érti az irányítás és a verseny realitásait a mai világban. aminek következtében könnyen elveszíthetik azt a kivételes lehetőséget. a maga módján. addig hogyan beszélhetünk igazi fejlődésről? . . Független szakértőkről beszélek. az roppant egyszerű: lehet. azt kikérné magának. de fordítva. és ő adna leckét Chennek abból.

Tizennégymilliárd! Keyest megdöbbentette. . . . mindössze tizennégymilliárd éves. . Végül így szólt: . van abban valami. akkor minden meggyőzési kísérlet csak időpocsékolás. Keyes ezt történetesen Greenwichtől tanulta. Sőt. ugyanezek a tudósok képtelenek észrevenni a saját felfedezésükben rejlő sötét iróniát.Örülök. hogy Chent éppen az ellenkezőjéről győzné meg – vagyis a maga igazát látná igazolva. mint valami olcsó ital egy poros palackban. amit mond. Epstein tényleg lelépett. Chen számára az univerzum távolról sem látszik olyan kétes értékűnek. hogy inkább kiengeszteli a tudóst. és gyengeségre. vagyis Chen kollégái számították ki ezt az adatot. hogy milyen szánalmasan kicsiny ez a szám.Az univerzum. És ha innen nézzük. ami ennél is rosszabb. hogy ezt hallom magától. Miért kellene tisztelni ezt az univerzumot.Csakhogy Chennek soha nem kellett eltemetnie a saját gyerekét. . mert nem bízott bennem. Az univerzumnak. És Greenwich valóban megígérte. vagyis valami igazán felfoghatatlannak. És lám.. és elfogadni a sorsot mindenféle fenntartás nélkül? Ez gyávaságra mutatna. könnyen lehet.Ráhibázott. ahhoz. hogy félelmet és tiszteletet ébresszen.Keyes tehát úgy döntött. és a végén még tényleg átnyúlna Keyes feje fölött. .Előadta a tépelődő főnököt. És nem pont tizennégymilliárd évesnek! Mi az a tizennégymilliárd év! Olyan ez. Talán éppen azért.– Azt hiszem. emlékeztette magát Keyes. A gyötrődőt. hogy reprodukálja Epstein számításait. mint Keyes szemében. milliárd és milliárd évesnek kellene lennie. melyre véletlenül ráakad az ember a sarki közért raktárában. Tudósok.

semmi többet. majd Keyes kikísérte Chent a bejárati ajtóig. . hogy az! .A gyerekek? . hogy. . mit! Összehívom magának azt a bizottságot – folytatta Keyes.Látja. Henry – köszönöm. maga mögött hagyta a parkolót. biztos voltam benne. köszönöm.Tudja. Ha arra a j következtetésre jutnak. .. és nem a ranglétra magasabb fokán kereste az igazát.Jól. .Átadom – mondta Chen. . . Tétovázott egy pillanatig.Remélem. . – Tudom.Chen rávigyorgott. . Chen értette a jelzést. . Nagyon jól.Chen szemlátomást visszavonulót fújt. Sarkon fordult. – Ez a helyes út. . . kis híján el is érzékenyült. – De semmi mást nem ígérhetek. Az egyetlen járható út! . . . .Helyes döntést hozott.Némán néztek egymásra. Poharaikat letették a konyhában. ahol . és elindult vissza a házba. Jim. hogy hozzám fordult! Örülök.Üdvözlöm őket.Remekül. – Hogy van Beth? – kérdezte.– Jim! – szólalt meg kisvártatva kissé ünnepélyesen. hogy biztonságosan haladhatunk előre… Ennyit kérek öntől.– Vezessen óvatosan! – mondta végül Keyes.Keyes hirtelen felállt.Igyekszem.– Ön jó ember – mondta meghatottan. és átment a kavicsos bekötőúton. bízott bennem.Én pedig tudom – így Chen.

Erről a magaslati pontról Hanna jól kivehette a . .Valakinek kézbe kell vennie Chent. Leült az ágy szélére. – Ne haragudj. Fölemelte a kagylót. méltóságteljesen besiklik Isztambul kikötőjébe. A tudós beszállt a Subarujába. és egy női hang. hogy Keyes hazudott neki. . hogy otthon zavarlak… Tizenegyedik fejezet 1. ami Hannára várt. és figyelték. . és összevont szemöldökkel tétovázott egy pillanatig.Szervusz.Mielőtt elhagyta volna a hálószobát. és magához vette a bőröndjét. De ez semmi ahhoz képest. ahogy az Aurora II. természetesen. . elveszíti az állását. A hívás kicsengett. búcsúzóul megnyomta a dudát. Visszament a házba. . A háttérből a tévé zaja hallatszott – Jó reggelt. odalépett az éjjeliszekrényen levő telefonhoz. ahogy távolodik. Az is volt. ha őt elkapják. Egymás mellett álltak a napozófedélzeten.Jeremy egykoron a biciklijével trükközött. gondolta Keyes –. hogy a nőnek most kisebb gondja is nagyobb annál. Ha lebukik.Húsz másodperccel később egy másik autó kanyarodott a bekötőútra. Roger – mondta Keyes. így aztán érthető. és nézte. és emlékezetből beütött egy számot.Halló – szólt bele egy ismerős férfihang. mielőtt még rájönne. hogy Jildrim miatt aggódjék. Keyes föltartotta a mutatóujját: egy másodperc. alighanem a másik szobából. Amerika. Ahogy elhajtott. méghozzá gyorsan. .Keyes fölemelte a karját. Jildrim idegesnek látszott. fölszaladt a lépcsőn.

ahogy módja lesz rá. – De ott leszek! Mindenképpen várjon meg! – Rendben. – Látja őket? Hanna bólintott. Jildrim köhintett. Ha sikerül keresztülcsúsznia a hálón. Főként. a kikötő hátsó fertályán. és az újabb cigarettával az öltönyös férfiak felé mutatott. és elismétli a címet a sofőrnek. És ami még ennél is fontosabb. Jildrim is ide fog jönni. Öltönyös férfiak voltak. Őket kell elkerülnie! Jildrim a csaknem csonkig szívott cigarettája parazsáról rágyújtott egy újabbra. öklét a szája elé tartva. aranyórájuk meg-megcsillant a szürkületben. – Ahogy megérkezik Victor lakásába… A szóban forgó Victor Bascara a hajón dolgozó egyik szobalánynak volt a férje. – Rendben. hogy a pénzt a lehető legrövidebb úton juttassa el Jildrimnek. tehát – mondta. amint kötelekkel a kezükben várakoznak a rakparton. hogy eltart egy ideig. . Kipöckölte a csikket a fedélzetről. – Lehet. – … várjon türelmesen – mondta a férfi.kikötői munkásokat. – Még egyszer. Egy másik csoportot is látott. kissé távolabb. Beszéd közben Jildrim szeme szüntelenül a kikötőt pásztázta. taxiba vágja magát. legalábbis a férfi szempontjából: hogyan értesíti Hanna a könyvelőjét. ha észreveszik a maga eltűnését. Hanna memorizálta a város nyugati szegletében lakó férfi címét. Ezek lehetnek a hatósági emberek. és akkor együtt kieszelik a terv hátralevő kritikus pontját: hogyan juttassák föl Hannát egy gépre az Atatürk repülőtéren. amíg kijutok innen.

Ha kora este lenne. Közlekedési dugók és gyorséttermek látványa fogadta az érkezőt. amit kínáltak. Jildrim akkorát szívott a cigarettáján. most pedig Isztambul néven –. mely tizenhat évszázadon át egy világbirodalom központjaként funkcionált – először Bizánc. De hát ez most nem szeretem-nemszeretem kérdés. de ahogy a vízbe veti magát. melyeket bízvást lehet felhőkarcolóknak nevezni. Keyes degeszre ette magát a gépen – mindent elfogadott. A kikötői munkások előrébb jöttek. – Fölkészült? Hanna egy pillanatig tétovázott. . A kikötőn túl Isztambul városa terült el a ködben. Soha nem szerette a vizet. Az ősi város. bizony fázni fog. hogy megreccsentek a dohánylevelek. Hanna ettől még nem érzékenyült el. mielőtt válaszolt volna. Némi készpénz is van a dologban. ugyebár. Hanna nem szólt semmit. – Soha ennyire! – mondta. akkor talán jóval egzotikusabb képet mutatna a város. Az éjszaka meleg volt. szinte nyomaiban sem volt kivehető.– Elment a józan eszem – morogta. gondolta Hanna – ha több csillag ragyogna az égen –. távolabb pedig hatalmas épületek sorakoztak. aztán Konstantinápoly. 2. és nem hitte azt. hogy a férfi pusztán jószívűségből vállalja érte a kockázatot. Ebben a megvilágításban azonban alig lehetett kivenni az ősi mecseteket. Hanna bólintott. elkapták a hajóról kidobott köteleket. és odahajították a parti sodronyokat. melyek a város fölött derengtek a sűrű szmog fátyla mögött.

melynek mélyén valami különös nyugtalanság lappangott. a szolgáltatójának nyilván nem volt hálózata Törökországban. de ez végül is mindegy. Dietz nem úgy festett. Elindultak a város felé – egyenesen a kikötőbe. de csaknem bizonyos. és mohón rágcsálta. vélte Keyes. akkor megint meghúzza a nadrágszíjat. szelíd. hátradőlt az ülésen. Miután alaposan belakmározott. Az utaslistáról megszerezték a nevét – Victoria Ludlow –. domború mellkasú. aki valahogy félresodródott – egy Jimmy Caan. Leszállás után ellenőrizte a mobiltelefonját. és az utasok egy órán belül partra szállnak. Lehunyta a szemét. a kezükben lesz. A Gulfstream IV-SP hajtóművek halkan duruzsoltak a fülébe. a nő.Pokolba a diétával. a színészre emlékeztette. egy kis szundításban reménykedve. és megpróbálta kiüríteni a gondolatait. már megérkezett. gondolta. Mire véget ér a nap. széles állkapcsával és szögletes fejével Keyest James Caanra. biztos helyen. Inkább egy öregedő hippire emlékeztet. Majd ha végére járt ennek az ügynek. ötvenes éveinek végét taposta. mint amilyennek Keyes elképzelte. Örült. Mindent előkészítettek. túl van már egy pár . magyarázta Dietz. egy romantikus lélekre. hogy Dietz személyesen jött ki elé a repülőtérre. Most talán lehet egy kicsit pihenni. aki kapott néhány kemény pofont az élettől. A telefont tehát fölöslegesen hozta magával. álmodozó tekintet. Addig teljes éberségre van szüksége. Elfelejtette feltölteni. Bekapott egy garnélarákot. Amúgy nem látszik erőszakos alaknak. őrizetben. amihez viszont nem elég napi ezerötszáz kalória. A legfeltűnőbb a szeme volt: szürke. mert a hajó. hogy álnevet visel. akárki legyen is az. Magas volt.

Keyes hallgatott. ha a nőt már kézre kerítették. vélekedett Keyes. Máskülönben aligha lenne Roger Ford Jolly Jokere. Majd akkor. de ezzel ráér később foglalkozni. vagyis mielőtt a nő a szállodába érne. mennyire bosszantónak találta a hangját a telefonban. A törökökkel szót lehet érteni. Leonard a kikötőben tartózkodik. Keyesnek eszébe jutott. pár dollár a megfelelő tenyérbe. hogy az FBI valóban beleköphet a levesbe.kocsmai verekedésen. azt a kissé gunyoros távolságtartást. a helyi hatóságok az Istanbul Hyattba kísérik őket. és erre a célra már lefoglaltak néhány lakosztályt a legfelső emeleten. Mindenesetre lennie kell valami sötét foltnak az életében. Na. A nőt még az előtt őrizetbe kell venni. hogy állítsák le a nyomozást. Talán valami mély csalódás érhette a múltban. És ez a sötét vonás most is ott lapul a megtévesztően nyugodt ábrázat mögött. amennyiben Dietznek helyesek az értesülései. ha a nő megkísérelne korábban partra szökni. magyarázta Dietz a maga bosszantóan könnyed stílusában. hogy választ kaptak az alapvető kérdéseikre. Még csak az kéne. megolajozza az ügymenetet. Talán ezért tűnik olyan szelídnek. tűnődött Keyes. Ezt követően. arra az estre. . hogy az FBI bekapcsolódna az eljárásba. Itt az FBI kikérdezi őket. Arra gondolt. Mintha egy életfontosságú rész kihalt volna ebből az emberből. Amikor az utasok lejönnek a fedélzetről. s most valahol másutt keresi helyét a világban. pedig a felszín alatt mintha alvadt vércsomók rejtőznének. mielőtt túl messzire mennének. hogy a szövetségiek elkezdjenek szimatolni az ADS körül! Akkor megint külön szívességet kellene kérnie. ellenőrizni fogják a papírjaikat. azt követően.

z Aurora II. Ez logikusan hangzik. Már nincs sok hátra. illetve leengedésére használták. nehogy a csörlő hangjára felfigyeljenek. Nem volt messze a . Ha nem lenne annyira zaklatott. ahogy Jildrim leereszti a drótkötelet.Közelítettek a félhomályos városhoz. hogy valaki fölbukkan a fedélzeten. gondolta Hanna. a hajó helyzetétől és körülményeitől függően. Elillant minden bátorsága. 3. akkor talán nem gyötörnék ezek a rémképek. Hosszú idő óta először most megint úgy érezte. Hannának az járt a fejében. s minden porcikájában remegett. daruját – mely pontosan a rakodórámpával szemben helyezkedett el a tatfedélzeten – eddig élő állatok. Hanna óvatosan előrelépett. és kiegyenesedett. Nem fogják duplán ellenőrizni a hajó berendezéseit akkor. egyet-egyet döccenve. hogy mindent megadna egy slukk cigarettáért. Jildrim persze nyugtatgatta a nőt. gondolta. De Hanna rettenetesen izgult. Hanna félelme. Aggódva figyelte. ellenőrizte a kábel hosszúságát. távolról sem látszott megalapozatlannak. Jildrim kihajolt a fedélzetről. most furcsa módon. amikor emberi rakományt mozgatnak vele. Aztán bólintott. A szíve vadul kalapált. utánaengedett még egy lábnyit. Égett az arca. Annak ellenére. érvelt a férfi. hogy a gépen mértéktelenül teletömte a hasát. A. apránként. és lefüleli őket. Távolabb a vízen kompok és óceánjárók haladtak lopakodva az éjszakában. hogy feltehetően ez az első eset. amikor a legénység a kikötés előkészítésével foglalatoskodik. megint rátört az éhség. hogy nincs ok aggodalomra. törékeny árucikkek vagy mentőcsónakok emelésére.

Ha leereszkedik. A kikötő tele volt emberekkel. Dermedt pózban várakozott. nem akarom! Nem tehetsz velem ilyet! Eltelt néhány másodperc. kénytelen lesz belemerülni ebbe a szennyezett kikötői lébe… Nagyot nyelt. hogy senki ne szúrja ki pont azt a felületet a vízen. Igazság szerint még az uszodák klórozott vizét is kerülte világéletében. vetett egy pillantást a háta mögé. A pénztárcáját duplán becsomagolta egy nejlonba. lám. Ha odáig eljut – megúszta! De ezt a távot nem tudja megtenni egy szuszra. nem. Vajon kitart-e a nejlonfólia. amit a szennyeseknek rendszeresítettek a hajón. néhány egyéb holmival együtt: a Krónikák könyvvel. az útlevele. és az egyik lábát átlendítette a korláton. Jildrim keményen rászólt. nem ázik-e át? A pénze. Egyik lába átvetve a korláton. s közben két kézzel szorongatta a drótkötelet. nem. máskülönben észreveszik. . Sortot viselt. hogy emelje fel a másik lábát is. a tablettáival és a kozmetikai szereivel. és egy váltás ruha mind benne voltak a nejlonzsákban. a keze mocskos lesz tőle –. és felül egy fölfújható mellényt. nagy levegőt kell vennie. az ékszerei. A zsák nélkül – elveszett ember.vízfelület – még ha kicsúszna a kezéből a kábel. és éppen abban a kritikus pillanatban… Nem. Szeme a kikötő végére tévedt – túl a várakozó tömegen. a darukarokon. és imádkozott. Aztán megfogta a drótkötelet – olajos volt. akkor is csak néhány lábnyit esne lefelé – de a víz nyilván nagyon sós és hideg. Valahol föl kell bukkannia a felszínre. és a csomagot hátizsákszerűen a testére erősítette. Most pedig. és legalább ötven láb hosszan víz alatt kell úsznia. az utazási csekkjei. a vámirodából kiszüremlő fehér fénypásztákon. szuggerálta hisztérikusan. istenem. Mielőtt a másik lábát is felemelte. hogy levegőt vegyen.

Pillanatokon belül kezükben lesz a nő! Aztán Keyes hazamehet. Ahogy a nő lejön a hídon. Két vámhivatalnok ellenőrizte a papírokat a kikötőhíd aljánál. akkor esze . Az Aurora II. majd az épület különböző részeibe irányították az embereket. Kétszáz dollárt szántak rá Keyesék. íme. Hirtelen most az egész roppant komikusnak tűnt Keyes szemében. A projekt költségvetése csillagászati összegekre rúg. Ezen kissé elmosolyodott. mögött tompán fénylett a Boszporusz. rongyos kétszáz dolláron múlik a folyamat legkritikusabb pillanata. Valami nem stimmelt. A mosoly hirtelen eltűnt az arcáról. Néhány perces szemlélődés után Keyes hátranézett a terem végébe. s most. és végre teljes erejével a lényegre összpontosíthat.Mély levegőt vett. ebbe a szobába. A világ legnagyobb üzleti vállalkozására! Újra kinézett az ablakon. Ott állt Leonard. és teljes testsúllyal ránehezedett a kábelre. Keyes és Dietz a vámhivatal épületében várakozott. Figyelték a hajóról kiáramló utasokat. Ekkor Keyes és Dietz lecsapnak rá. kocsi kulcsot lóbált a kezében. A helyi hatóságok nem fognak közbeavatkozni. Valami mégis motoszkált benne. Egy ilyen horderejű ügybe nem véletlenül csöppen bele az ember. 4. az egyik hivatalnok azonnal betereli őt ide. hogy ezt elkerüljék. Márpedig ha ez így van. s Leonard kíséretével a hátsó ajtón át kivezetik az ott várakozó autóhoz. De hát mindent pontosan így terveztek el. ez nyilvánvaló. A nő nem amatőr. és figyelte. ahogy az utasok lassan lefelé araszolnak.

hogy a nő milyen irányba menekül. Azt azonban láthatja. és csúszott a beton. 5. Jó negyven lépés után megállt és hátranézett. Honnan villant az agyába a gyanú? Nem tudott rá válaszolni. és mégis mindegyik más. Egy kis gyaloglást mindenesetre megér. hogy örökre megundorodjon a halszagtól. pedig nem volt túl messze tőle. hogy kizárja az összes esetlegességet. Maga a hajótest érdekes módon kicsinynek látszott. Itt nincs halszag. hogy egyszerűen túlfeszítette az idegeit. gondolta Keyes. Jobbján a Boszporusz vize . hideg szél fújt (valahogy minden kikötőben hideg szél fúj. amikor kilépett az épületből: egyformák. Gyerekkorában épp elég időt töltött New England haltól bűzlő kikötőiben. és Keyes most hálás volt ezért. Nyüzsgött a tömeg. annyi bizonyos. hogy ellenőrizni kellene a hajó túloldalát. és elsietett az ajtó felé. bármilyen messzire megy is a partvonal mentén. De hogyan? Sehová nem mehet! Eszébe villant. huhogó trillázás – belehasított Keyes idegeibe. még a legmelegebb estén is). s a kimerültségtől fantáziál. a tengerre nézőt. Dietz felé fordult. A daruk mögött az utasok még mindig lassan araszoltak lefelé a hajóról. A hajót nem tudja megkerülni. Tett néhány lépést az Aurora tatja felé. Az is lehet. Énekszó hallatszott a város felől: magas. – Itt várjon meg! – mondta. mint a hópelyhek. Logikailag nehéz megindokolni.ágában sem lesz besétálni a csapdájukba – küzdeni fog a végsőkig. amennyiben a kikötő felé próbálna szökni. A kikötők olyanok.

a szikrázó város. Olyan volt. csak üldögélnek. ez egy nő. vagy kikötői munkások. Levette a kezét a szeme elől – és megpillantotta a nőt. agya tompán zakatolt. Egyenesen a csavargók felé tart. Csavargók. Csillogó nyom vezetett a lábától a víz szegélyéig. olyan közel. A kerítéshez egészen közel bukkant föl. kik ezek. Ketten vagy hárman lehettek – férfiak. Semmi kedve nem volt közéjük keveredni. Volt valami a kezében. Igen. kezét fölemelte. mintha csak egy árnyék lenne – és átcsúszott kerítés alatt. az események igencsak felgyorsulnak. Aztán a nő leereszkedett – egészen közel a talajhoz. A nő magyarázott valamit. vagyis a franc tudja. az épületek szegélyén túl. . Ha a nőt őrizetbe veszik. Aztán a következő pillanatban ösztönösen mozgásba lendült. Itt. amint fölegyenesedik.fodrozódott az esti fuvallatban. Ezért a pár csavargóért kár volt ennyit gyalogolni. hogy megdörzsölje a szemét. a rakodópart végénél egy alacsony lánckerítés húzódott. Nem! Megint látta a nőt. csöpögött róla a víz. gondolta Keyes. most már a kerítésen túl. Megint megállt. balján. Nehogy lemaradjon a lényegről! De azért megfordult. Keyes szaporán pislogott. és olajosan fénylett. Kis csoportosulás látszott a kerítésen túl. Az Epstein-formula? Keyes tétovázott. és tett még néhány lépést előre. Mi ez? A képzelet lidérces szüleménye? Keyes szeme fáradt volt. Azok tompa röhögéssel válaszoltak. mint egy ázott patkány – görnyedten állt. Csalókák az ösztönei. Így is túl messzire eltávolodott. dohányoznak és isznak. Nem kellene továbbmenni.

.

Amikor elérte a sikátort. Amikor átcsúszott a kerítés alatt. sérült kezét közben a testéhez szorította. amikor beül majd a taxiba. Újabb hegek lesznek. gondolta. és rá fröccsentett pár cseppet a tenyerére. Harminc éven át a szépségszalonok pakolásai és masszázsai túlságosan is elkényeztették a testét ahhoz. Olyan lesz a teste. fölsértette a karját. végre kicsit kifújhatta magát. A haja persze vizes lesz.Tizenkettedik fejezet 1. kerülték a sötét kis mellékutcát. de ez ellen nincs mit tenni. a városba vezet –. Föltépte a nejlonzsákot. A piperetáskájából előkotort egy parfümös üvegcsét. Hanna csontig átfagyott. A Boszporusz vize meglehetősen szennyezett volt. Aztán visszatette a fiolát a neszesszerbe. úgy tűnt. hogy alkalmazkodni tudjon a való világhoz. Fölsebzett karját libabőr pettyezte. Gyorsan átöltözik ezen a viszonylag védett helyen – járókelőket csak a sikátor bejáratánál látott. Dörzsölt egy kis kölnit a füle mögé és a nyakára. közvetlenül a régi. Remegett a keze. Érezte. majd a csuklójára. és elkezdett kotorászni a tárcája körül. Szervezete most ébresztőt fúj. ahogy az olajszag beleivódott a bőrébe. különböző viszontagságairól mesél majd a szivárvány minden színében játszó hurkáival és szégyenfoltjaival. A rakodópart végénél félig futva átvágott egy üres telken – egy sikátor felé tartott. A váltás ruháért nyúlt… s ekkor valami . mely úgy tűnt. fakó sebhely mellett. mint egy olajfestmény. remegő kézzel megragadta. de megpróbált nem tudomást venni róla. de az emberek.

hátra kell pillantania. hogy fázna. Egy férfi rohant keresztül az üres telken. feng shui. Lehetséges. 2. mint amilyennek képzelte. A förtelmes szagok egyvelegébe belekeveredett a parfüm idegen illata. Figyelmetlen autósok. megfeledkezve arról. Mire Keyes elérte a sikátort. A félelem erős. Nyilvánvalóan észrevette őt. nemtörődöm gyalogosok szakadatlan áradata. Egy nedves csík mutatta a nyomát a gyalogjáró irányába. préselő medveölelése kerítette hatalmába. Egyenesen feléje tartott. vagy rohanjon vissza. és értesítse Dietzet a történtekről? Nincs idő a tétovázásra. hogy a város sokkal modernebb. hogy ebben a sorsdöntő pillanatban azért állt meg a nő. Most mit tegyen? Eredjen a nő nyomába futva. már nem érezte. A nő megint olajra lép. Átkozódva visszacsúsztatta a zsebébe. Keyes a füléhez emelte a mobiltelefonját. Keyesnek az volt az első benyomása. Az üldözés mellett döntött. Már rég beesteledett. A világ összes találmánya – anyagi források. Keyes elrohant egy rothadt zöldségektől bűzlő szemétdomb mellett. E pillanatban majd szétvetette a düh és a tehetetlenség érzése. hogy bekölnizze magát? Hihetetlen! Ahogy elérte az utcát. de a . alkalmazottak.megmagyarázhatatlan ösztönnek engedelmeskedve úgy érezte. hogy a készülék itt használhatatlan. meg a 900 MHz-es mobiltelefon a szórt spektrumú technológiájával együtt – fabatkát sem ér. folyamatos tülkölés. Képtelen kapcsolatba lépni az embereivel. addigra a nő eltűnt.

A második fajsúlyos észrevétele az volt. nem volt ideje pénzt váltani. arra számítva. A következő forgalmi lámpánál a nő taxija jobbra fordult. fél háztömbbel arrébb. Aztán a forgalom hirtelen megindult. balján egy McDonald's. csak amerikai dollárja volt. Mióta megérkezett. A taxi hátsó szélvédője mögött hátulról megpillantotta a nő fejét. és a taxi elhúzott. az egyik nagy taxistársaság kocsija. mely tovakígyózott a tömegben. hátradőlt az ülésen. és olyan utasítást adott. Keyes nem törődött vele. A taxis nem indította be a taxamétert. és megpróbált taxit keríteni. s a kocsi meglódult. Keyes jobbján egy Pizza Hut. De egy taxi máris fékezett mellette. fedetlen vállakkal. – Kövesse! – kiáltotta. méghozzá szűk miniszoknyákban sétálgattak az utcákon – ezek aztán szabad szellemű mohamedánok! Hot-dog árusok hessegették el útjukból a galambokat. és lélegzet visszafojtva figyelte az utat. Kétségbeesetten követte a nyomot. A kocsi ott vesztegelt a forgalmi dugóban. Keyesék követték. . Lehetetlen! Szemét a nedves nyomra szegezte. Keyes megfordult. ahogy kerekes kordéikkal egyensúlyoztak a szűk utcákon. ami őt magát is megdöbbentette abszurditásával: – Kövesse azt a taxit! A sofőr értetlenül nézett vissza rá. Keyes előremutatott és hadonászott. úgyhogy Keyes leintette. hogy a nő felszívódott. sőt karokkal. hogy a végén alaposan megvágja a külföldi utast. – Induljon! A sofőr bólintott. Ott! – egy sárga taxi. Becsúszott a hátsó ülésre. lábakkal.nők fátyol nélkül.

a csoport egy kapumélyedésből özönlött elő. keleti édességek. és nyoma veszett a tömegben. s hirtelen ablakmagasságban ruhaszárító kötelek keresztezték a sikátort. görögök. A helybeli törökök turbánt viseltek és fátylat. Újabb kanyart tettek. franciák.Az út beszűkült. A férfi mellett egy szamár vontatta kordé – elképesztő kontraszt. zsidók. örmények. Aztán gyérültek az autók és sokasodtak a kordék. utánavetette magát. Keyes kivágta a kocsi ajtaját. hanem macskaköveken gurultak. Aki a Régi Bazár fedett főárkádja alá lép. a sofőr beletaposott a gázba. amerikaiak. az épületek stílusa pedig egyre inkább antik jegyeket mutatott. A következő pillanatban a nő kiugrott a taxiból. mint a kinti utcák modern öltözéket viselő járókelői. az egy időutazáson indul el a letűnt századok felé. 3. báránysültek illata győzedelmesen űzte el a benzingőz és a hot dog szagát. japánok. . egész más hatást keltve Hannában. tömjénfüst. fittyet hányva a taxis követelőző kiáltozásaira. Voltak itt kurdok. németek. A férfi és a szamaras kordé félrehúzódott. A híres Kapali Carsihoz érkeztek: a Régi Bazárhoz. Egy átverés itt. és befurakodott közéjük. a gyorséttermeket európai stílusú kávéházak és butikok váltották föl. lényegében kvittek vagyunk – futott át agyán a röpke gondolat. Mellényes öltönyt viselő férfi állta el az utat. A nő taxija megint lassított. magyarok. egy átverés ott. A sofőr rádőlt a dudára. A fényezett rézedények. Csaknem egy teljes percig akadálytalanul roboghattak. most már nem aszfalton. keresztülcikázott a japán turisták között. japán turisták állták útját. az út tovább szűkült. A fapadlózatú csarnok tele ezüsttel és arannyal.

platinával. a lehető legolcsóbb áron! Vörös és sárgaréz! Kézműves fazekak. Előrenézett megint. és persze mindenütt harsog az árusok élénk kántálása. és a végén kiderül. félő tehát. kerámiák! Valódi ezüst! Hanna elvegyült a tömegben. párnák és köntösök. aztán a türkizekkel zsúfolt részleg. hogy valahol itt koslat a nyomában. Míves revolverek hű másolatai! Kézműves remekek. ezüsttálcák! Finom selymek. hátra-hátra nézve közben. és nyomult tovább. hogy egy pillanatra látta a pasast felbukkanni az emberáradatban. ez nem kétséges. mindegyik részleg egy-egy adott árufajtára specializálódott. A bazár külön csarnokokra tagozódott. Eredeti fegyverek az Ottomán Birodalomból! Kardok és dárdák. Mégis az volt az érzése. ott van-e még a nyomában a férfi? Ki a franc lehet ez? FBlügynök? Tábornok az amerikai hadseregből? Vagy egy túlbuzgó helyi zsaru? Az utcai kaput már rég maga mögött hagyta a lökdösődésben. kitömött kobrákkal. Ahogy Hanna lefelé haladt a központi csarnokban – tájékozódási pont nélkül sodródva a turisták és a helybéliek áradatában –. szamovárokkal. Fontos kérdés jutott eszébe: vajon a folyosók külön-külön kijáratokhoz vezetnek-e. majd egy újabb árkád. De ha az ürge valóban követi őt. vagy zsákutcába torkollanak? Lennie kell egy kivezető útnak. szuvenír. ahogy portékáikat kínálják. díszruhák és fátylak. szőnyegekkel. bőráruval. ahol végig szőnyegek sorakoztak. egyegy pillanatra föltűnt a szeme előtt az ezüstöktől csillogó folyosó. pompás szövetek. igazgyönggyel ékesített kardhüvelyek. antik gyertyatartókkal. hogy a folyosó mégis zsákutcába visz… szóval erre is fel kell készülni! . selyemmel.borostyánkővel.

meg kell állnia. Végtére is a vásárlás az ő természetes közege. Egy pillanatra elbizonytalanodott. hogy itt selymet árultak. melyek a köntösök. és úgy érezte. hogy vegyen valamit. Miért is ne állhatna le? Elkezdene alkudozni valamelyik eladóval. és lehet. díszruhák. és azon indult el. Ez itt a sárgaréz birodalma: sárgaréz sakk-készletek A gyűrűk ura szereplőiről modellezett bábukkal. Újabb bódéhoz közelített. miközben üldözője egyszerűen továbblohol. Budweiser. ahol hangszerek sorakoztak: a keskeny hegedűt kemencének hívták. mely nyilván roppantul hízelgett a középosztálybeli amerikai . Egy eszelős pillanat erejéig felülkerekedett benne régi énje. mely abban különbözött szomszédaitól. igen széles választékban. Ha egy ilyen fátylat magára kapna. – Non. sárgaréz vízipipák aromás tömjéntől füstölgő agyagtálcákon. hogy lecsapjon Hannára. – Mais vous parlez bien le froncais. A boltos kilépett a homályból. Ám a leágazásban túl sokan nyüzsögtek. aki édes teát vitt tálcán. américane. Marlboro neonreklámok mellett sorakoztak. a hengereset zurndnak.Balra lökődött. csak a szeme látszana ki mögüle. hogy éppen így vegyülhetne el észrevétlenül a tömegben. hogy betérjen-e a következő folyosóra. valamint Coca-Cola. Kevésbé zsúfolt átjárót választott. Jól begyakorolt beszédfordulat volt ez. Hanna mosolyt erőltetett az arcára. a mániákus vásárló. okoskodott Hanna. – Francaise? – kérdezte. Az iménti gondolat már nem is látszott olyan hajmázas őrültségnek. Fátylakat látott. kis híján feldöntött egy fiúcskát. aztán egy szőnyegkötegeket egyensúlyozó férfinak ütközött.

durván lökdösődve. s közben a pénztárcáját jobb kezéből a balba helyezte át. De csakis azért. mert annyira bájos az arca. s fölemelte az egyik ezüstsálat. – Húsz dollár. – Nagyon szép – mondta. Mintha csak önre szabták volna. hogy befordult erre a folyosóra. A boltos nyilván érzékelte. látott ő már ennél furább dolgokat is Isztambulban vakációzó amerikai turistáktól. – És ha ezt is megveszem hozzá. – Valóban? . – Mennyibe kerül? – kérdezte. De önnek. és levette a polcról a fátylat és a köntöst. Hanna továbbra is mosolygott. Hogy a fenébe hívják ezt errefelé? – Ezzel együtt mennyi? – Ez a legbecsesebb darabom. Özönlöttek mellette a turisták. hölgyem. hogy Hanna ruhája nedves. Semmi kétség. fiatalasszony… és csakis önnek: nyolcvan dollár az arcfátyollal együtt. De hát már azt is észre kellett vennie. ezt a … – rámutatott az egyik dísz köntösre. asszonyom. Száz dollár. ha valóban követi őt. és le nem vette a szemét a boltosról. Hanna hagyta. hogy vizes a haja.háziasszonyoknak. hogy rásegítse a selymet. miközben Hanna megigazította a haján a fátylat. szép hölgyem. – Tökéletesen illik önhöz. Ha az üldözője észrevette. csak önnek. – Felpróbálhatom? A boltos elővillantotta feketéllő fogsorát. Vajon tesz-e valamilyen megjegyzést? Nem tett. – Kap líra? Vagy amerikai dollár? – Dollárban. Még szorosabban markolta a pénztárcáját. kérem. akkor itt kell lennie a közelben.

. és a fátylat szorosabbra fogta az arcán. Csalódottan megfordult. s meglökte a pénztárcát tartó kezét. amíg a nő újra felbukkan. hogy vissza kellene menni a Régi Bazár főbejáratához. és ott megvárni. Az átjárók akár a labirintus. Hanna beljebb lépett. Körülötte nagy ricsajjal kínálták portékáikat a török kereskedők.Valaki megint elment mellette. és szembe találta magát a bódé hátsó falára függesztett tükörrel. teljesen elveszítette a tájékozódó képességét. A következő bódéban egy nő a saját tükörképét csodálta. így tehát senki másra nem számíthat. mely a mészkőnek látszó fal előtt húzódott. hogy egy pillanatra látta a nőt. – Annyira természetesen áll önnek. És a bestia most megint eltűnt a szeme elől. valójában a mögötte levő folyosót vizslatta. Ott állt a férfi az átjáróban! 4. – De hát hova tegyek egy lámpát? – kérdezte tétován. udvariasan betessékelte Hannát az üzlet belsejébe. asszonyom. ha talált egy másik kijáratot? Akkor időpocsékolás az egész! Ha legalább az a rohadt mobiltelefonja működne! Most hívhatna erősítést. hogy hajlandó vagyok lemenni az árral egészen hetvenöt dollárig. – Van egy tükre? A boltos színpadias mozdulattal. amint besurran az átjáróba. Közelebb lépett. Miközben úgy tett. Hanna nem figyelt rá. mintha saját magát mustrálgatná. Lehet. De mi van. De nem működött. Tévedett volna? Megesküdött rá. De épp a látótávolság szélén volt – a folyosó ugyanis hirtelen egy rácsozatba torkollott. Egy túlsúlyos amerikai polemizált az egyik eladóval.

. mintha egy figyelő tekintet égetné a hátát. A tülekedésben. Ám valami mégiscsak motoszkált benne. igenis. hogy nincs meg a pénztárcája. Nevezhetjük akár útszéli rablásnak. úgy érezte. Valamit elhibázott. Semmi kétség. Nyúlt a pénzéért. A nő. igen. a váltás ruha szintén ott volt. Ekkor vette észre. akkor most jobban fogna az agya… – Ezért az árért – magyarázták az amerikainak – hol kap ilyet? Keyes elindult vissza a főfolyosóra. A piperetáska megvolt. Döbbenet! A nő ott állt a tükör előtt. Vagy mégse? De. bejött a folyosóra. hogy kezdjen el alkudni. a kereskedő azt várta. Nem. győzködte magát. 5. összevissza képzeleg! Reménytelen az egész.valami selymet próbálva. Viszont. Tűt keres a szénakazalban. hogy valami álöltözetet vásároljon magának! Keyes újra megfordult. Hetvenöt dollár – ismételte Hanna. a nő mégse erre tért le. tíz lépésre tőle. Ha legalább a gépen egy kicsit kialudhatta volna magát. ha bejött… utána mihez kezdett? …megállt egy bódénál. Ez nem képzelgés. s akkor megegyeznek az ár felében – de Hannának nem volt erre ideje. De a pénztárca eltűnt. Alig egy hüvelyknyi kandikált ki a testfelületéből. és éppen a tárcájában kotorászott. Keyes a halántékához emelte a kezét. az útlevele megvolt. Kidugta a nyelvét és megnedvesítette kicserepesedett ajkát.

amikor meglökték. róka fogta csuka helyzetben. noha Hanna korábban annak gondolta. Kemény szorítással… Hát mégis utolérte az a vámos. bal kezét fölemelte. Hanna megragadta a molesztáló férfi kezét. A bürokrata még mindig tétovázott. . aki az imént a lámpára alkudozott. hónaljánál jókora izzadságfolt terebélyesedik. Ám ugyanebben a pillanatban egy másik férfi lépett melléjük – az a kövér amerikai. Hanna ezalatt futó benyomást szerzett a férfiról. Ha elráncigálja Hannát. Szemlátomást elbizonytalanodott. majd félúton megállt. noha az még mindig a csuklóját szorította. tekintete szúrós. kissé potrohos. vagy kicsoda… Ujjait olyan mélyen vájta bele Hanna csuklójába. A kereskedő másfelé nézett. Ötven körül járhat. Sötét nadrágot visel és fehér inget. mit szól hozzá a kereskedő? A férfi tétovázott. Fölnézett a kereskedőre. és megtörten rámosolygott. az volt a zsebtolvaj. Inkább valami hivatalnokféle lehet – egy bürokrata! Ki ez az alak. hogy majd kiserkent a vére. mi is legyen a következő lépés. és miért zaklatja tulajdonképpen? A kereskedő idegesen figyelte a jelenetet. Aki olyan durván oldalba lökte. – Miért nem veszi le a kezét a hölgyről? – kérdezte. Hanna ekkor a kereskedő felé fordult. – Attól tartok… Ebben a pillanatban egy kéz lecsapott a csuklójára. istenem – kezdte. átható. És most mi lesz? Mintha a pasas is ezt a kérdést tette volna fel magának. és nagyon nyugodt hangon ezt mondta: – Ez az ember ellopta a pénztárcámat. Így álltak ott. gondolta. jobb kezében továbbra is Hanna csuklóját szorongatta. Nem látszik nyomozónak. – Óh.

hogy… – Szóval lenyúltad a pénztárcáját. A kereskedő aggódva követte a pillantásával – a selyem még mindig Hannán volt. A tétova tekintet mögött. Hanna érezte. én itt hivatalosan… – Azt. azonnal levette az arcfátylat és visszaadta. ön… – Ne kelljen még egyszer mondanom! . A tinédzserek laza kört formálva körülvették őket. Az amerikairól először a tinédzserekre nézett. – Ez a nő egy szökevény. – Rám nézzen! És mutassa a zsebeit! – Uram. fiatalok. És hosszú ideje a nyomomban van és molesztál. haver? – Nem. valami izzó düh parázslik. barátom – mondta az amerikai turista. – Mi a probléma? – kérdezte egyikük. – Ellopta a pénztárcámat. és egy lépést hátrált. Amint Hanna rájött. A bürokrata most mintha visszakozott volna. majd elkezdte lehámozni magáról a köntöst. –Jobb. dehogy. ha leveszi a hölgyről a kezét. ugye. ugye? Hanna elengedte a férfit. – Minden rendben lesz – mondta az amerikai. Világos? Egy csoport közeledett feléjük – európaiak. most már hangosabban. – Ha ez az úr most szépen békén hagyja a hölgyet… Keyes levette a kezét Hanna karjáról. nem bánja. Hanna viszont továbbra is fogta az övét. A helyzet az. alig húszévesek. miért aggódik a boltos. majd Hanna felé fordult. – Figyeljen. ha most megnézzük a zsebeit. Keyes megrázta a fejét. és nagy nehezen megszólalt.– Ez az ember ellopta a pénztárcámat – ismételte Hanna. – Ne őt nézze! – rendelkezett az amerikai.

a tömjénfüstöt eregető sárgaréz vízipipák előtt. annyit látott. Ahogy hátrapillantott. – Én pontosan értem. hogy a látszat alapján ön mire gondol. és vitte magával ellenállhatatlanul a főbejárat felé. hogy a hivatalnok utána vetné magát. elkapta a tömeg sodrása. ahogy meghallották a hangoskodást. A következő pillanatban Hannát. hogy a dagadt amerikai a körülvett hivatalnok vállára helyezi a kezét. mint egy úszó farönköt. Érezte. hogy a tinédzserek azonnal mozdultak.A hivatalnok arca hirtelen megenyhült. De higgye el nekem. – …kétszer figyelmeztettem! Elég szépen kértem magát… Hanna elsietett A gyűrűk ura sakkfigurák mellett. s futólépésre váltottak. ön nem látja át… Ez volt az a pillanat. . ahonnan Hanna jött. aztán visszaért a csarnok központi részébe. A rendőrök abba az irányba tartottak. de azt is érzékelte. és szinte együttműködővé szelídült. emniyet felirattal a zubbonyukon. Hanna megszaporázta lépteit. Három kék egyenruhás rendőr haladt el mellette. hogy lefogják. – Uram – ismételte engesztelő hangon. amikor Hanna olajra lépett.

megint csak észrevett egyet s mást.Tizenharmadik fejezet 1. A nő nem egyedül dolgozik. Már nem az örökkévalóságot fürkészték. hogy oly sok mindent észrevett. Ezek mögött a tükrök mögött azonban. az ügynökök. hogy jobb. hogy baj van. Édesanyja. Igaz. Dietz sok titkot őrzött. szürkés árnyalataiért csodálták a szemeit. szemének fürgeségét és elevenségét emlegették. aki úgy fogalmazott. tűnődött Dietz. ha elleplezi ezt a nézést – helyesebb. A New York-i évek óta sokat változtak ezek a szemek. és magának őrzi meg a titkait. akárcsak egy zenés mulató tükrei. tekintetével még mindig az örökkévalóságot keresi. Hamar becsukódtak. Látta először is. ami fölött mások elsiklottak. ha valaki bizonyos távolságból áthatóan beléjük mélyedt. hogy Keyes még csak hat perce ment el. mintha az örökkévalóságba tekintene. ha távolságot tart. Talán ezért volt az. isten nyugosztalja. ez szinte bizonyos. . akikkel New Yorkban együtt dolgozott. A nő a jelek szerint meglépett. és másfelé terelték a tolakodó tekintetet. Francis Dietz nézése már gyerekkorában magával ragadta a környezetét. és Keyes minden bizonnyal a nyomába eredt. de Dietz hetedik érzéke azt súgta. Dietz úgy vélte. hogy Dietz szeme. De az évek múltával megtanulta. Most. majd az idő múlásával természetellenes mélysége igézte meg őket – volt. hogy rövid időn belül aligha tér vissza. ahogy szeme a kikötőt pásztázta. Később. élessége és kivételes tisztasága okán áradozott fia tekintetéről. Osztálytársai különleges.

Az Aurora II. vajon hová tűnhetett az egyetlen hiányzó személy. ami Dietznek szemet szúrt. S volt még valami. és mielőbb szeretne kijutni innen. Az utasok partraszállása két és fél órát vett igénybe. Ott állt a vámhivatalban. segítség nélkül. hogy rejtegetnivalója van. Leonard a csoportokba verődött emberek körül szimatolt. Pusztán megérzés! Ám az ilyen megérzések rendszerint jó szolgálatot tettek az évek hosszú során. Dühösnek. egy bizonyos Victoria Ludlow nevű fiatal nő. csak nézte hidegen ezt a Jildrim nevű embert a tejüveg ablakon keresztül. miközben úgy tett. egy bizonyos Jildrim nevű töröknek a szemében fedezett föl valami nyugtalanítót. és fojtott hangon így szólt: . és elhajtottak vele a szállodába. 2. Végül az utolsó utast is beültették a várakozó autóba. Jildrim álmos szemekkel nézett bele a világba. A hajó biztonsági főtisztje. de e mögött az enervált tekintet mögött volt egyfajta bűntudat vagy alattomosság. Odament Dietzhez. Dietz megtanult hinni az intuícióiban. mintha ő is közéjük tartozna.Egyedül. Jildrim a vámosokkal értekezett. A vámosok a számítógépek klaviatúrái fölött töprengtek. és mindent rögzített a memóriája. képtelen lenne Keyesszel a bolondját járatni. biztonsági főnökének. megpróbált elcsípni valami beszélgetésfoszlányt. Leonard visszajött az irodába. Dietz csak figyelt. talán azon tanakodtak. fáradtnak és csalódottnak látszott. A testbeszéde azonban valami másról árulkodott: arról. senkinek nem szólt a gyanújáról.

– Arra az esetre. és beletemetkezett az önsajnálatba. – Ez jól el lett baszva – folytatta Leonard. Ideje nagy részét magányosan töltötte a farmján. hogy elbújt valahol a fedélzeten. Kedvelte Leonardot. Lehet. de Dietz nyomát se fedezte föl benne az önsajnálatnak. Átnézem a hajót. mit akarnak. amikor még Dietz a szövetségiek kötelékébe tartozott. Leonard egy pillanatra rámeredt. és arra vár. Olyan férfiakra. és vár – adta ki a parancsot Leonardnak. hogy kérdezni . látszott. A sors gonosz tréfát űzött ezzel az emberrel.– Keyes hova a francba tűnt? Dietz rápillantott a kis ember feje búbjára. Később már ritkán találkozott ezzel a típussal. ha Keyes fölbukkanna. akiknek volt tartásuk. hogy az éjszaka közepén megléphessen. akik tudták. férfiakra. akik a környezetében dolgoztak. – És maga mit akar csinálni? – Én visszamegyek. – Maga most itt marad. Leonard azokra a kollégákra emlékeztette őt. – Most mi a szart csináljunk? Dietz töprengett.

majd egy bevásárlóközpont. ahol már sem autókereskedéseket. 3. sem bevásárlóközpontokat nem lehetett látni. gondolta magában Dietz. Jildrim még mindig a vámosokkal konzultált. rokonszenv ide vagy oda. melyet soha nem vett le a válláról. Egy autókereskedés következett. és mikor kell kussolni. Ha ugyanis most fölösleges fecsegessél útjába áll Dietznek. Dietz benyúlt a felöltője alá. és a hátsó kijáraton távozott. de fegyelmezte magát. . Régi és új Isztambul között a távolság lényegesen nagyobb. ínyenckonyhákat és divatos klubok reklámjait láthatta. a fegyvert. padlóra szegezett tekintettel átvonult a helyiségen. hogy az életét mentette meg a hallgatással. Hasznos ember. s megérintette a bőrtokot. Azt azonban ezúttal még Leonard sem sejtette. hogy mikor kell kérdezni. A török most belépett az irodába. mint a keskeny szoros szélessége. mely a két városrészt. s egymás hegyére-hátára zsúfolódni. A Boszporusz európai partján terül el a Régi Város. tele hagyománnyal és történelemmel. Aztán a házak kezdtek zsugorodni. férfiaknak. Ellenőrizte a pénztárcáját. a hangtompítót. A taxi utasa gyorséttermeket. egyre szegényesebb környékre értek.akar valamit. tudja. nőknek vegyesen. igen súlyos árat fizet érte. Ujjaival megtapogatta a rejtett tasakot. Szemét közben le nem vette Jildrimről. Az ázsiai oldal paradox módon modern képet mutat: egy nyugati stílusú külvárosét. de úgy festett. s egyben a két kontinenst elválasztja egymástól. mely tele volt hamis útlevelekkel és jogosítványokkal. lassan lezárják a témát.

Az autó lassított. ha a megérzései beigazolódnának. de Keyes őt szemelte ki! Tulajdonképpen mindegy. Lehet. Dietz látta. hogy álljon meg. miért döntött így. és Jildrim egyenesen elvezetné őt a nőhöz. hogy utoljára használta a török nyelvet – aztán mégiscsak sikerült kimondania. jobb az ilyesminek még a lehetőségét is messze elkerülni. Nem ez volt az első szerencsés fordulat az elmúlt napokban. Két rozoga faépület között befordult egy keskeny sikátorba. hogy lenyűgözhesse vele Elizabeth Webstert. ki tudja. Dietz le nem vette szúrós szemét az előttük haladó sárga kocsiról. – Javas gidin – morogta a sofőrnek. Ez azt jelentené. Ha Keyes nem választja ki Dietzet a különleges feladatra. hogy nem kellene sem Leonard sem Keyes önérzetébe belegázolnia azzal. Dollárban fizetett. amely elég pénzzel kecsegtet ahhoz. kiszállt az autóból. Kénytelen lett volna egy újabb éven át. Az azért piszkos nagy mázli lenne. hogy ő kapja el a nőt. Dietz viaskodott a szavakkal – túl sok év telt el azóta. netán tíz éven keresztül gubbasztani a farmján. Ha tehát Dietz cselekszik. hogy a török épp most száll ki a kocsiból. mit szabadítana magára. valahol az illegális zónában zajlik. és egy pillanatig töprengve megállt.Ahogy elhajtottak a rozoga faházak mentén. Dietzet választotta. ha az egész ügylet a hivatalos csatornákat megkerülve. hogy egész életében hiába leste volna az alkalmat. akkor most nem talált volna rá erre a váratlan lehetőségre. Lassan elhaladtak a sikátor mellett. nem kell . Egyiküknek se szívesen taposna bele a lelkébe. és kész! És ezen a tényen az sem változtat. és várni a lehetőségre. gondolta. Száz yarddal arrébb szólt a taxisnak. Igen ám. vagy akár öt.

ezt mindenütt ugyanilyennek érezte. mint beletörődés? A sikátor sarkánál két gyerek játszadozott egy gördeszkával. ha jól ítéli meg a helyzetet. Bent a városban most kezdődik az éjszakai élet. és halkan becsukta a kocsiajtót. vacsoraidő van. Errefelé ilyenkor már lefekvéshez készülődnek. talált egy üres doboz English Ovalt. hogy azok számára. akik ténylegesen itt élik az életüket. Dietz fölegyenesedett. és megpróbálta kinyitni az ajtaját. amit ő annak vél. egy gyűrött isztambuli térképet. elhaladt mellettük. a becsületes. Ahogy elérte a kis mellékutcát. Vagy ez csak illúzió? Lehet. miközben az egyik fülét rezegtette.ellenállásra számítania. széles sávot hagyva nekik az aszfalton. mint a gazdag. egyelőre mindössze egyetlen emberből. Az éjszaka meleg volt. Egy girhes sikátori macska gubbasztott az autó lökhárítójánál. de idekint. Dietz újra körbekémlelt. A szegény környezet gyakran jóval több melegséget és elégedettséget sugároz. Sietve átkutatta a kocsi belsejét. Nyitva volt. A gyerkőcök nevetve elinaltak. rajtuk kívül más nem volt az utcán. vagy. ahol Jildrim kiszállt a kocsiból. Dietz a gyerekek felé indult. Ám egy olyan tapasztalt férfi számára. Egy pillanatra visszanézett a macskára. mint Dietz. kivéve talán ennek a szedett-vedett teamnek az érzékenységét… amely „team”. Aztán odalépett a kocsihoz. Persze. a nap már véget ért. a közösség melege. ez az elégedettség. egy csikkekkel tömött hamutartót és néhány limlomot. . a külvárosban. s Dietzre bámult. A szegényes környezet ellenére volt valami kellemes a levegőben. Leonard aligha jelenthet fennakadást. A tőle jobbra eső ház sötét volt és csöndes – kihalt. kemény munka légköre. balzsamos szellő fújdogált. valójában nem más. Bármerre járt a világban. Leonardból áll.

Dietz visszahúzódott az árnyékba. és figyelt. Aztán a taxi elhúzott. amíg a sofőrrel értekezett. Egy autó jött lefelé az úton. Dietz ezzel a fegyverrel tréningezett.elhagyatott. Dietz előhúzta válltáskájából az átalakított S&W 39-es modellt – az őrkutyák elhallgattatásában játszott hasznos szerepe miatt kukoricapogácsa névvel illette a szakzsargon –. . melyet az Egyesült Államok különleges haderőinél. Szóval. hat másodperc belégzés. Néhány másodpercig. hogy elcsípjen valamit a párbeszédből. de a szél elvitte a hangokat. ahogy a nő elsimít egy hajtincset a füle mögé. kissé meggörnyedve állt a kocsi mellett. fiatal nő volt. hat másodperc kilégzés – felkészült arra. A török ide ment be. Újabb taxi érkezett. majd bekopogtat az ajtón. A nő tétovázott egy pillanatig. majd megindult a ház felé. a fegyvert az oldalához szorította. ami most már elkerülhetetlen volt. valamint a haditengerészet speciális egységeinél rendszeresítettek. A nő belépett a házba. mégse csalnak az ösztönei! Dietz nézte. és igen elgyötörtnek. A bal oldaliban azonban fények pislákoltak a fehér függönyök mögött. Egy nő szállt ki a hátsó ülésről. noha meglehetősen csapzottnak látszott. hogy formában tartsa magát a farmon töltött tétlen hónapokban. Az ajtó becsukódott mögötte. Dietz megnedvesítette a szája szélét. Csinos. Légzését tudatosan lelassította. Dietz feszülten figyelt.

Tizennegyedik fejezet 1. A sofőr lecsapta a taxiórát, és várakozásteljesen nézett Hannára. Hanna nem viszonozta a pillantását. Benyúlt a neszesszerébe, kotorászott egy darabig, végre megtalálta az óráját. A Cosmograph Daytonát Franktól kapta ajándékba; annak idején csinos kis összegbe került. Lehet azonban, hogy a vízbe merülés tönkretette a szerkezetét. Odanyújtotta sofőrnek. – Oké? – kérdezte. A férfi elvette az órát, vizsgálgatta, füléhez emelte. Hanna kinyitotta az ajtót és kiszállt, melléhez szorította a kézitáskáját. Kell vagy nem kell, gyorsan döntsd el, mást úgyse kapsz, gondolta. A következő pillanatban a taxi elhúzott. Szóval, kellett neki. Hanna ránézett a ház előtti viharvert postaládára. Ez az a cím, amit Jildrim memorizáltatott vele. De vajon még mindig segít-e neki a férfi, ha kiderül, hogy most már pénztárcája sincs? Elhiszi-e, hogy tényleg elő tudja teremteni a pénzt, amit megígért? Jó lett volna kicsit rendezettebb külsővel megjelenni. Hanna meglehetősen zilált állapotban volt – vizes ruhája rátapadt a testére, a nedvesség átszivárgott a pórusaiba, s egészen a csontjáig hatolt. Karján a sebhelyek ocsmány vörös színt öltöttek. Alighanem pontosan úgy nézett ki, mint ahogyan belülről érezte magát: egy megvett, kidobott csavargónak.

Lehunyta a szemét, és néhány másodpercig így maradt, majd újra felnézett, és elindult a kis házhoz vezető járdán. Egy elszabadult hajtincset a füle mögé simított, majd bekopogtatott az ajtón. Eltelt néhány másodperc. – Evet? – hallatszott bentről. Hanna megnedvesítette az ajkát. – Hello! – válaszolt. Hallotta, ahogy nyílik a zár. Egy vézna Fülöp-szigeteki férfi állt az ajtóban, fáradt szemekkel. Félreállt, hogy Hanna beléphessen. Az elülső helyiségben egy konyha helyezkedett el és egy homályos nappaliszerűség tévékészülékkel, melyen éppen video-klippeket vetítettek; egy megereszkedett dívány és egy kis ebédlőasztal alkották a berendezést. Két gyerek térdepelt a szőnyegen a tévé előtt, balra egy asszony állt a tűzhely fölé hajolva. Bekeretezett kalligrafikus rajzolatok lógtak a falon, a fehér függönnyel fedett két ablak között. A félig nyitott ajtó egy másik szobába vezetett; Hanna futólag bepillantva, emeletes ágyakat látott odabent. Négyen élnek itt, gondolta, nagyjából akkora térben, mint az ő gardróbszekrénye a chicagói lakásában. Jildrim nem volt itt. A gyerekek kíváncsian méregették Hannát. Az asszony háttal állt, a tűzhelynél. A férfi hanyagul intett a dívány felé. Hanna odalépett és leült, kézitáskáját szorosan az ölében tartva. Kisvártatva megszólaltak a gyerekek; halkan beszélgettek, törökül. A férfi eltűnt a hátsó szobában. Az asszony félrehúzott egy fazekat, és egy másikat helyezett a platnira. Hanna két percig mozdulatlanul ült. A tűzhely felől érkező illatok fűszeresek voltak és egzotikusak; gyomra

lustán mocorogni kezdett. Kíváncsi volt, van e itt fürdőszoba, ahol megmosakodhatna. Nem látott erre utaló jelet. Talán a hátsó szobában. Rákérdezhetne! De nem szívesen zavargott, és nem akarta felhívni magára a figyelmet. Végül is tud várni. Vajon mikor ér ide Jildrim? Hanna szeretett volna már a gépen ülni, s hazafelé tartani az Államokba. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell, csak végre már otthon lenne! Két perc után kinyitotta a kézitáskáját. Elővette a púdertartóját, és megnézte magát a tükörben. Ahogy tartott tőle, ijesztő benyomást keltett – haja zsírosan összetapadva, arca összekenve, feldagadva. Talált egy friss Kleenexet, azzal letörölte az arcát, majd elővette a rúzsát, és nekilátott, hogy kifesse az ajkát. Egyszer csak a gyerekek ott térdepeltek előtte. Kislány volt mind a kettő, amire csak némi tétovázás után jött rá, mert mindkettejük haja fiúsan rövidre volt nyírva. Nagy, sötét szemekkel bámultak rá. Hanna mereven nézett vissza rájuk. A következő pillanatban az egyik lányka kinyúlt a púdertartóért. Hanna vetett egy pillantást az asszonyra, remélve, hogy megzabolázza a gyerekeit. De a nő csak a tűzhelyre figyelt. Nem volt segítség. Hanna odaadta a púdertartót a gyereknek; erre aztán a másik a rúzsért kezdett nyújtózkodni. Az asszony hátrafordult a tűzhelytől, és rápillantott a lányaira. Nem szólt semmit. Aztán visszafordult, s újra a fazekaira összpontosított. Hanna hátradőlt a díványon, és elnézte, ahogy a kislányok játszadoznak. Most, hogy tétlenül üldögélt, rátört a kimerültség. Kis híján egy ültében elbóbiskolt…

Megrázta a fejét, és kiegyenesedett. Jildrimnek hamarosan meg kell érkeznie. S akkor végre továbbmehet innen. A kislányok nevetgéltek. Kicserélték kincseiket, és most az első lányka ügyködött a rúzzsal. Hanna bágyadtan rájuk mosolygott. Belenyúlt a táskájába, félretolta a könyvet, és talált egy körömvágó ollót. Szórakozottan nyisszantgatni kezdte a körmeit. 2. Leonard összebarátkozott a hajón szolgáló egyik szobalánnyal, egy kövérkés, pirospozsgás nővel, aki szemlátomást igen belemerült a beszélgetésbe, noha jócskán benne jártak már az éjszakában, és az Aurora fedélzetéről már mindenki eltűnt. Keyes visszatért a vámhivatal épületébe, s onnan figyelte a párbeszédet, azon tűnődve, vajon a nő gyereknek hiszi e Leonardot. Lehet, hogy éppen azért válaszolgat olyan készségesen a kérdéseire, mert annak hiszi. Aztán azon töprengett, vajon ő elhinné e Leonardról, hogy gyerek, persze, ha nem tudná róla az igazságot. Nehéz megmondani. Ha az ember egyszer tudja az igazságot, akkor szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Nagyot sóhajtott. Minden rosszul sült el – olyan látványosan és váratlanul rosszul, hogy az elképesztő –, s közben hihetetlenül szalad az idő. Közel két órát elpocsékolt a rendőrőrsön azzal, hogy rátaláljon arra a személyre, akit le kell fizetni. Mire visszatért a kikötőbe, addigra eltűnt a nő, mi több, Dietznek is nyoma veszett.

Mindeközben Leonard és a szobalány olyan ráérősen cseverésznek, mintha legalábbis minden a legnagyobb rendben lenne. Keyes ránézett az órájára, és megpróbálta türtőztetni magát. Végre Leonard elvált a nőtől, mindketten szélesen mosolyogtak. Ahogy a törpe Keyes felé közeledett, egyre komorabb lett az ábrázata. Egészen közel jött, s halkan így szólt: – Jildrimnek hívják. Ő a biztonsági főnök a fedélzeten. Leonard szerint Dietz a pasas nyomába eredt. Keyes bátorítóan dörmögött. – Cathy azt mondja… – Kicsoda? – Cathy, a szobalány. – Igen… – Szóval azt mondja, hogy Jildrimnek van egy másik barátnője a fedélzeten, akit Bascarának hívnak. Amikor kikötnek, Jildrim általában a lány családjánál kosztol. Cathy szerint ez így szokás. – A lány családjánál – ismételte Keyes. Leonard mosolya visszatért. – Megszereztem a címet – mondta. 3. Később, amikor Hanna visszagondolt a történtekre, üggyel-bajjal ugyan, de össze tudta rakni az eseményeket, melyek a nyugati városperem kis házában végbementek. Ott a helyszínen azonban teljesen értelmetlennek tűnt minden. Egyik pillanatban még a díványon ült, kezében a körömvágó ollóval, és Jildrimet figyelte. Jildrim épp most

Furcsa volt. Az utolsó pillanatról. ahogy Hannát kezelte. hogy maradjon ott. Különös volt erről az oldaláról látni Jildrimet. mielőtt a pokol elszabadult volna. ügyet sem vetett Hannára. a helyszínen így érzékelte az ember. kifeszített karral. majd megfordult. hogy ez a hallgatag férfi mennyire megnyílt. ő maga a díványon. Jildrim az ajtónál állva hirtelen megingott. Hanna fölegyenesedett a díványon. a következő állókép maradt meg Hannában: Jildrim és az asszony a tűzhelynél.került elő a hátsó szobából – alighanem már Hanna érkezésekor is itt tartózkodott –. s milyen barátságos tudott lenni ezzel a Fülöp-szigeteki asszonnyal. és beterelte őket a hátsó szobába. szemét tágra meresztette. Jildrim abbahagyta a flörtölést az asszonnyal. a pisztolyt szorosan a combja mellett tartotta. Jildrim egy pillanatra Hannára meredt. Hanna elkezdett lekászálódni a díványról. a férj pedig a hátsó szobában. Kicsiny lyuk jelent meg a hátán. s egy töredékmásodperc leforgása alatt a dolgok ép ésszel követhetetlenné váltak. és átcsúsztak a szürrealizmus birodalmába – legalábbis ott. Az asszony azonnal összeszedte a két gyereket. annyira megmagyarázhatatlan volt a . a gyerekek a tévé előtt tőle szerzett kincseikkel a kezükben. ám a férfi. És innentől a dolgok abszurd fordulatot vettek. mely mintha a semmiből került volna elő a másodperc tört része alatt. Ekkor Jildrim ellenőrizte a pisztolyát. egy kurta fejbiccentéstől eltekintve. ellentétben azzal a hűvös tartózkodással. És ekkor kopogtak az ajtón. aki kuncogva nyugtázta udvarlását. Jildrim intett. de nem akart hinni a szemének. és morgott valamit az orra alatt. A tűzhelynél szorgoskodó asszonyra fordította minden figyelmét. Hanna észrevette a lyukat. továbbra is látókörön kívül.

bárki is legyen. . Hannának napokra volt szüksége ahhoz. Nagydarab ember volt – hatalmas. megdermedt. Lehet. Lehet. ahogy talpra állt. hogy üzletet kötött velük? Ez esetben őt és Jildrimet elárulták. Egy ragyogóan fénylő tárgyat tartott az egyik kezében. és egyenesen Hannára irányozta. mint egy háromajtós ruhásszekrény. Ekkor vette észre Hanna. jutott eszébe ez a képtelen ötlet. Megint suttogott valamit a családnak a hátsó szobában… hacsak ez a suttogó hang nem a szájából ered. De abban a pillanatban. a fényes tárgyat továbbra is Hannára szegezte. hogy az ajtón is van egy lyuk. hogy engedelmeskedjenek. s belépett a hátsó szobába. széle hossza egy. És ez az egér utat rágott magának. Az ajtó ugyanis még mindig zárva volt. Ám a suttogások nyilvánvalóan meggyőzték a családot. gondolta Hanna az első sokk hatására. hogy a család nem fog közbeavatkozni. Ez az ember. Hanna pánikszerűen leugrott a díványról. gondolta Hanna. a férfi ugyanis egyik kezéből a másikba dobálta a tárgyat. és hirtelen a hátán bukkant ki? Őrület! Lázálom! Jildrim kemény puffanással elvágódott. Valami ehhez hasonló hangot hallatott: umf. Suttogott valamit. egy lépéssel előttük jár. Újabb egér? Aztán a következő másodpercben már nem volt ajtó. hanem a fényes tárgy mozgatásából. Hogyan keletkezett ez a lyuk? Hanna agya lázasan keresett valami épeszű magyarázatot. és hátborzongatóan méltóságteljes magabiztossággal közelített.jelenség. hogy egy egér volt a férfi zsebében. Intim suttogásnak hangzott. Tehát ismeri a családot. A férfi keresztülcsörtetett a homályos szobán. tudta. Amikor Hanna ismét szembe találta magát a férfi tekintetével. Egy férfi nyomult a házba.

és kutakodni kezdett a lány kézitáskájában. gondolta Hanna. miközben kiborította a táska tartalmát. A kezében levő tárgy az arca felé suhant. a férfi megint csinált vele valamit. aminek abban az öt másodpercben a szemtanúja volt.hogy az agya földolgozza mindazt. és Hanna visszahanyatlott a díványra. A férfi feléje közeledett. A szavak azonban távolról sem . letaszította a padlóra. miközben a fejét ide oda dobálta. Jobb halántéka lassan égni kezdett. Vaktában keresgélt. Különös módon nem félt. szaporán pislogott. és rátérdepelt az alkarjára. odakint sötét éjszaka honolt. Hogy meri ez az alak rátenni a kezét? Szájával szavakat formált. Hanna nagyra nyitotta a száját. Aztán a vállán érzett egy erős kezet. hogy üvöltsön… a férfi ekkor visszakézből pofon vágta. Ehelyett jogos düh töltötte meg minden porcikáját. ahol az imént még ajtó volt. Hanna az ajtó felé nézett – pontosabban arrafelé. Szemét elöntötte a vér. Mielőtt Hanna mozdulni tudott volna. Egyenesen az utcára látott. Egy pillanattal később a támadó elfordult tőle. Rohadt geci. A férfi lenyomta őt. ujjai mélyen belevájtak mellényének laza szövetébe. Aztán szétfeszítette a végtagjait.

belátom. A következő pillanatban . azt előrenyújtotta. Újra megcsillant a kezében az ezüst tárgy. hogy eltereljék a támadója figyelmét? E pillanatban a körömvágó ollót nagy ívben fölemelte. belemélyedt a férfi vállába. A sofőr kérdőn nézett rá a visszapillantó tükörből. – És mi van. – Frank ötlete volt – hallotta a saját hangját. De azért volt még annyi önfegyelme. Volt az egészben valamiféle sorsszerűség. Ha ez a nő. Valami fegyverféle volt – egy rövid cső. aminek lennie kell. majd az olló magasról lecsapva. de kérem. elég dörzsölt ahhoz. hogy Dietzet eltérítse… Eltérítette? – tűnődött Keyes. Előrehajolt. és kíváncsian fürkészett a félhomályban. hogy a pasas leszálljon róla. gondolta. – Az egészet Frank találta ki. hiba volt. talált egy húszdollárost. A taxi félreállt. én csak hittem neki. Valami volt Leonard ölében. ha nem csak eltérítette? Valahol. De hát akkor legyen meg. gondolta. bárki legyen is. hogy izolálja magában ezt a félelmet. amikor a taxi lelassított. gondolta. legfeljebb azt a célt szolgálták. A szavak.fejezték ki a forrongó indulatait. És ettől a pillanattól kezdve Hanna semmire se emlékezett. hogy Leonardnál van fegyver. kérem. Keyes a pénztárcájáért nyúlt. Az nem baj. a lelke mélyén Keyes nagyon félt. Keyes akkor vette észre. A fickó szeme szikrákat vetett. 4. ne üssön meg újra… Vagy talán a szavak arra kellettek. vagy legalábbis valamelyest kordában tartsa.

Keyes lehunyta a szemét. hogy lássa. próbált menekülni. hogy bevégezze. Kétség nem fért hozzá. Keyes megpróbált balra menekülni. Nem akarta látni: viszolygott a fegyver tényleges. a csont repedésének távoli zaját. semmi egyéb. ráhúzott valami tartozékot vagy mi a fenét. Aztán a kocsi váratlanul kilőtt. hogy a sötétben áll egy autó. a motor felbőgött. Hallotta a reccsenést. ahogy a taxi elhúz. Akadozó. Pokoli erőfeszítéssel a hátára gördült. De nem volt semmi. A csípőjén borzalmas nyomást . Pillanatok alatt történt minden. a ház mellett egy sikátor húzódott. Keyes zavartan másfelé nézett. elvakítva Keyest a hirtelen felkapcsolt fényszórójával. ami védelmet nyújthatott volna. és figyelték. fizikai közelségétől. mert a fegyver ténylegesen. Leonard mögött. A kocsi azonban felgyorsított és elhúzott. Fények jöttek a sikátorból. és a fényszóró teljesen elvakította Keyest. lehajolt. fizikailag halált okoz. ahogy az erejéből tellett. dobhártyarepesztő robajjal. Keyes észrevette. s megpördítette a testét. Persze. Hosszú évek óta sikerült magától távol tartani ezt a fajta valóságot. Ha meg kell történnie. mint egy intellektuális játék.már mindketten az utcán álltak. vajon a kocsi visszajön e. mint egy nagy rejtvény. És e pillanatban ennyire tellett… A lökhárító a jobb csípőjét kapta el. Leonard sietett oda hozzá. és egy járó motor zúgott. Onnan nézve szakmai kérdés volt csupán. Érezte a vér ízét a szájában. mozgott a szája. Arca a kövezethez csapódott. amit elkezdett. ám legyen. ő azonban megtesz minden tőle telhetőt. hogy a jármű őket vette célba. Leonard matatott a fegyverével. Az íróasztala mögött ülve olyan volt az egész. mohó nyelésekkel próbált levegőhöz jutni.

most először legalább nem volt éhes. istenverte. Isten tudja mióta. De azért volt valami jó is az egészben.érzett. Mintha egy elefánt térdepelne rajta. átkozott elefánt. . gondolta.

– Kapcsolom Dick Biermant. De biztosíthatom önt. Ott lesz? – Nem ígérhetem. de még mindig gondjai voltak a kezelésével. ne csinálja ezt velem. az isten szerelmére? – Bierman jellegzetes déli akcentussal beszélt. – Kiment ebédelni? A golfpályán van? – Nem tudom egészen pontosan. – Jim Keyes irodája. Sajnálom. Újabb hívást jelzett a készülék.Tizenötödik fejezet 1. Daisy tartotta a kagylót. Alighanem jobb lenne várni egy kicsit. Bierman úr. de Keyes úr házon kívül van. Daisy kezdett pánikba esni – négy hónapja szerelték be az új telefonrendszert. De ahogy megjön… – Ma délután fölugrom. Daisy. ha ön… – Visszajön még ma délután? – Ezt se tudom. De feltétlenül átadom az üzenetet. – Át kell hogy tegyelek a várakozóra. majd bekapcsolta a kettes számú bejövő hívást. hogy amint… – Jaj. – Anya – mondta Daisy. – Hol van? – Nem tudom pontosan. – Daisy Gilbert vagyok. . és személyesen megbeszélni vele… – Felhívom a mobilján. tartsd a vonalat! Megnyomta a várakozógombot. – Jim? – szólalt meg egy férfihang. Mi a száma? A hármas vonal is bejelzett.

hogy felmerült egy kis probléma. . Szükségem van a segítségére. úgyse lehet lerázni. uram – mondta. – Daisy? Keyes volt az. hogy megvárta volna a választ. Ziháló légzés hallatszott.– Bierman úr. tartsa a vonalat! – Megnyomta a gombot. és kérje meg. Hosszú szünet. igaz? – Szó se róla. hogy a szálak Dietzhez vezetnek. – Te jó isten. –Jim Keyes irodája – mondta. – Mondtam neki. hogy küldjön át egy teljes dossziét Francis Dietzről! Mondja meg neki. De nem nyugszik. – Holnap este. – Most már minden oké – mondta Keyes kis szünet után. és emiatt legközelebb csak… óh. ha úgy óhajtja. Kétségbeejtő volt a hangja. mindegy. Daisy lejegyzett pár szót. Vacsorára! Ha akarja. elég türelmetlen – mondta Daisy. kérem. én megyek le. És kérte az ön mobilszámát. följöhet. Daisy! Kérem. – Mondja meg neki… mondja neki azt. – Volt egy kis baleset. – Értem. És könnyen lehet. a szentségit. – Bierman? – Ide akar jönni. – A másik vonalon éppen Dick Bierman keresi önt. – Mondja. hogy nem tud utolérni. mi történt? – kérdezte. Daisy előrehajolt a székén. hogy sürgős családi ügy. Föl akar jönni. még ma délután. hívja föl Roger Fordot. anélkül. Túl vagyok rajta. Bekapcsolta a hármas számú hívást.

vacsorára? – Azt hiszem. hogy nyomozzon le egy nevet: Victoria Ludlow. tudja… – Természetesen – mondta Daisy gördülékenyen. mondjuk. s visszatért Biermanhoz. – Bierman úr? Elnézését kérem a… – Én vagyok – szólt bele Daisy anyja. Vegye úgy.– És. A titkárnő letette. Chicagóból. Megfelelő lenne önnek a holnap este. – Lehetne. A beruházásaim. – Bierman úr? – Gilbert kisasszony? – Elnézését kérem. Bierman úr. – Anya? – Daisy! Nem tűröm. – És még valami! Kérje meg Caspert. hogy tegnapra kellett. hogy foglaljak önnek szállodát? Remek kis helyi… – A titkárnőm majd elintézi. Daisy elhúzta a száját. – Értem. – A vonal megszakadt. Daisy. Mindent. hogy megvárakoztattam. Lenyomta a gombot. mely még mindig kitartóan villogott. – Anya? Ne haragudj! Tartsd a vonalat! Újból próbálkozott. Daisy! Ne felejtse el a Dietz-dossziét. nyolc óra? Óhajtja. Ránézett az egyes számú vonal jelzőgombjára. hogy… . – Vettem. amit csak talál! A toll szaporán szántotta a jegyzettömböt. – Nagyszerű! Bejegyzem önt… – Vacsora után ki akarok menni a terepre. – Millió köszönet. lehet róla szó. Épp Keyes úr naptárát nézem.

melyet Epsteinné adott kölcsön! A keresztes hadjáratok krónikáját Az elmúlt pár nap eseményei egy pillanat alatt újra lejátszódtak. Amikor kinyitotta a szemét. ahol valami macskakaparásszerű . Ráadásul nemcsak a nyaka fájt. csak azért. Éppen ez hiányzott még! Mintha nem lenne épp elég baja. 2. szürke ég tárult elé a koszos szélvédőn át. hogy hajlandó volt ilyen helyen aludni… hol is tulajdonképpen? Egy autóban. merev nyak nélkül is. A fejét elviselhetetlenül nehéznek érezte. Frankkal ugyebár meglehetősen rosszul állnak a dolgok. Érdekes mosoly volt ez: sokat sejtető. Hatvan körüli lehetett. ez nem lehet igaz… A férfi kinyitotta a könyvet. Az erős szél idegesítően pajkos örvényekben csapkodta az ablakhoz az esőcseppeket. mintha először kiürítették volna. Az eső annál dinamikusabban verte az ablakokat. Ahogy Hanna fölkászálódott az ülésen. Túl sok! Nem. hasogató fájdalmat érzett a nyakában. s megszakította a vonalat. Egy férfi ült mellette. Odakint esett az eső. széles mellkas. talán pár évvel fiatalabb. Lüktetett a halántéka. hogy aztán teletöltsék homokkal. Hát ez igazán pompás. Mosolygott. Az autó egy helyben állt. gondolta elkeseredetten. és égett a szeme. Hanna halkan felnyögött. Ez az utolsó eset. ölében Hanna kézitáskája. Ez már túl sok volt. szürke tekintet. ha jól látja. a férfi feléje fordult. Most kivett valamit Hanna kézitáskájából: a könyvet. Tuskó fej. Amikor Hanna magához tért. méghozzá a hátsó borítójának belső lapjánál.– Visszahívlak – mondta Daisy. átható. és kissé szomorkás. hegekkel teli arc.

ahogy ránézett. mozdulatlanul ült. kivel állt össze. meglátta a sebhelyet is. . a vérnyomokat a bal vállán. állapította meg Hanna. hogy Hanna szemrevételezte a macskakaparást. talán érdemes elgondolkodnia azon. alighanem egy repülőtér zaja. meg néhány kusza egyenletet. – Beszélgessünk! – mondta a brutális alak. A férfi továbbra is várakozásteljesen nézett rá. döbbent rá Hanna. aki rátámadt és durván bántalmazta. Úgy tűnt. Az ürge nyilván az FBI-tól van. Valamiért azonban a férfit nem izgatta. a férfi valamilyen válaszra vár. és kinek a kezébe tette az életét? És azon is eltöprenghetne.kézírás volt látható. hogy Hanna esetleg kiugorhatna a kocsiból. Úgy tűnt. Vagy mégsem? Eljött ide Hanna után a világ másik felére. – Persze. Nem tartom vissza. ahová Hanna beledöfte a körömvágó ollót. azt megszereztem. és aki a családot suttogva megfegyelmezte. visszahelyezte a könyvet a kézitáskába. aki most. az ajtók nincsenek bezárva. Hanna nem szólt semmit. És most. Az eső zörejét monoton zúgás kísérte. hogy tulajdonképpen mi a kérdés. – De mielőtt elhamarkodottan döntene. Hanna csöndben. Ez az a férfi. Hanna azonban egyelőre azt se tudta. De akkor most miért akarná őt szabadon engedni? Ennek így semmi értelme. A szitáló eső új erőre kapott. Tehát egy repülőtér van a közelben. bármikor szabadon elmehet. A táska továbbra is az ölében nyugodott. Hanna szeme az ajtóra tévedt. Amire szükségem volt. újabb örvényeket csapkodott a szélvédőnek. feltehetően a chicagói dolgok miatt. Hanna egy rövid szöveget látott. ha úgy gondolja. ebben a helyzetben a legtöbbet tehetné magáért. ki az. feltételezte. Miután a férfi elégedetten nyugtázta. Teltek a másodpercek.

Koldulna. potyázna a járműveken. az esőbe! – Egy használható magyarázatért cserében. összezárva ezzel az őrülttel. Valahol távol megdördült az ég. és ugyanazzal a mozdulattal kigördül az utcára. és végül megtalálná a követséget. Talán valahogy eljutna az amerikai nagykövetséghez. könyörögne. Mindig csak egy milliméternyit. nehogy az ürge gyanút fogjon! Aztán a megfelelő pillanatban ráveti magát a kilincsre. maga figyel. Azonnal kiderülne minden. de mégis sikerülne meglógnia. Kinyitotta. – Persze magát nem így hívják. A férfi bal kezével magasba emelte Hanna útlevelét. Ha most kiugrana a kocsiból és elmenekülne. Nála se pénztárca. – Van egy ajánlatom a maga számára – folytatta a férfi. vajon a pasas utána vetné e magát? Tegyük fel.– Nos. sőt. valószínűleg máshol sem lelhető föl. Igen ám. Én beszélek. hogy mit jelent ez a kaparás a hátsó borítón… Szóval el tudnék képzelni egy olyan változatot. hogy igen. ha egyelőre nyugodtan ül a fenekén. A táskája ott van az ürgénél. – Victoria Ludlow – olvasta hangosan. de a táskájában sincs. Beengednék. se útlevél. jól sejtem? Az ön valódi neve nem szerepel ebben az úti okmányban. Csak néhány milliméternyit. hogy maga meg én… hogy is mondjam csak… osztoznánk a bevételen! . – Próbáljuk meg akkor másként. amiből világosan kiderülne számomra. Jobb tehát. gondolta. Hanna szeme önkéntelenül visszatévedt az ajtóra. rendben! – szólalt meg kisvártatva. fontolgatta. de abban a pillanatban le is tartóztatnák. Keze önkéntelenül az ajtó felé mozdult.

Benyúlt a mellényzsebébe. – És ahogy említettem: ez még csak szerény. Ami az összeget illeti… Még egy centi. abban egészen biztos vagyok. Minden erejével a döntő pillanatra összpontosított. ami a kezünkben van. akit érdekelne az üzlet. Tudja. Frank milyen ajánlatot tett magának. és előhalászott egy doboz cigarettát. keze már nem mozdult a kilincs felé. és a keze lecsap a kallantyúra. nyomja csak le a kilincset! Nyugodtan elsétálhat! Bár elég cudar idő van odakint. Hanna ölébe ejtette a kezét. – De van egy olyan érzésem. előzetes becslés! Hanna megdermedt. A cellában legalább kipihenhetné magát. kirázott belőle egy szálat. De hogy rá tudok ígérni. – Nem tudom.Ha a követségen feladná magát. spekulált Hanna. Villámlott. annál magasabb a tarifa. – …szerény becslésem szerint – így a férfi –. Akad egy-két tehetősebb ismerősöm. A férfi visszatette az útlevelet a kézitáskába. hogy van ez! Minél több információt kínálunk a vevőnek. . hogy pontosan tudnánk. és benyomta az öngyújtót a műszerfalon. – De ha gondolja. másfelől viszont figyelembe véve a Keyes-féle költségvetésről rendelkezésre álló információmat… Hanna ujjai hozzáértek a hűvös fémhez. aztán pár másodperc múlva megdördült az ég. Ám ebben a pillanatban a börtön szinte megváltásnak tűnt számára. a szájába csúsztatta. – …akár fele-fele arányban is! – folytatta a férfi. egyenesen sittre vágnák. – …egy szó. mi is ez tulajdonképpen. hogy közelebb tudom vinni a tizenöthöz! Minden az áru minőségétől függ. mint száz: tízmillió! – bökte ki a férfi. és ezt anélkül mondom.

Persze. Hibát követett el. Nincs mit eladnia! Néhány perccel ezelőtt még arról se volt fogalma. határozottan ilyen sejtéseim vannak. Nehogy most valami őrültség jusson az eszedbe! Szépen elmegy a nagykövetségre. Két rossz döntésből úgyse tud kihozni egy harmadik jót. hanem Frank. Hát akkor meg miért kellene börtöncellában megrohadnia egy másik ember miatt? Tízmillió. akkor menthetetlenül mélyre süllyed. villant az agyába. amit a férfi elképzelt neki. Megpróbálhatja eljátszani a szerepet. A férfi rágyújtott. Fele-fele alapon! És ez csak szerény becslés. Mi mindent kezdhetne ötmillió dollárral? Elég sok mindent ahhoz. valami bombaféléről van itt szó – folytatta a férfi csevegő hangnemben. másfelől az is igaz. ha lebukik? . rosszul mérte föl a helyzetet. Töredelmesen bevall mindent. de mi van. Az automata öngyújtó kiugrott a műszerfal mélyedéséből. Hanna egyszerűen csak naiv volt és hiszékeny. Ennyi pénzből már meg lehetne tervezni egy új életet. Nem is akármilyet… Egy a bökkenő.– Gondolom. hogy lerázza magáról ezt a sok nyűgöt. és most fölösleges kibúvókat keresnie. és vállalja tettének következményeit. Ő rendelte a zenét. Nincs más választása! Ha most hagyja. De nem! Most nem hagyja magát! Épp eleget tanult az előző leckéből. bármiről is szóljon ez az új történet. – Igen. ő fizeti a számlát. – Micimackó – gondolta Hanna. hogy a könyv belső borítóján ott van ez a macskakaparás. hogy a valódi bűnös nem ő. ahogy ez az úr kétszer is hangoztatta. hogy ebbe is belerángassák. és feladja magát.

Nem. Az ő nevére foglalta le a hajójegyet az a bizonyos rejtélyes nőszemély. Három óra múlva találkozik Dick Biermannal. A dosszié egy Victoria Ludlow nevű nő anyagát tartalmazta. Valakit el kellene küldeni a nő chicagói lakásába. Időérzéke azonban teljesen összezavarodott a tengeren túli oda-vissza repülőúttól. S ha már ott vannak a lakáson. de ő azt hiszi. hogy időt nyerjen. Igen ám. Az ürge ugyanúgy nem tudja. majd újra Hannára nézett. – Tiszta ruha. Kegyetlenül lüktetett a csípője a kötés alatt. Nagyon rozzantnak érezte magát. vagyis az Integrált Automatizált Ujjlenyomat Azonosító Rendszer clarksburgi központjába. A berendezés többletfeszültséggel látná el a telefonvonalat. és visszatért az iratokhoz. És egy ital. s azok máris mehetnének az IAFIS. egy vonalblokkolót is el kellene helyezni a telefonban. majd megemelte a whiskys-poharát. Aztán beszélhetünk. morfondírozott Hanna. ráfér egy kis bódulat! Belekortyolt a whiskybe. töprengett Keyes – feltéve. megdörzsölte a szemét. és muszáj leszerelni a fickót. és belemélyedt a dossziéba. mi ez az egész. 3. hogy a jelzett cím valóban létezik. Még öt óra se volt. hogy én tudom! A férfi füstkarikákat eregetett. – Zuhany! – mondta Hanna. Keyes kinyitotta az irattartóját. mint én. aki Epsteinnel állt kapcsolatban. ennek folytán a bejövő hívások leválasztásakor nem . Általában nem szokott ilyen korán alkoholt inni. letette a poharat. Az ügynök ujjlenyomatokat vehetne. Leeresztette az ablakot. belső órája már legalább éjfélt mutatott.

felgöngyölíti. mi is történt valójában. és milyen formában. de az is lehet. kénytelen lesz egyfajta szintézisre törekedni – vagyis logikai úton kikövetkeztetni. és nyúlt a következőért. orosz ügyek a COURTSHIP keretében. Újabb adag whiskyt vett a szájába. Ahelyett tehát. lehet. Ennyi az egész. akit Chicagóba küldhetné. hogy mit kezdjen ezzel az emberrel. Nincs kizárva. hogy azóta extravagáns életvitellel kényeztetné magát. öblögetett. és lezárja az ügyet. és – az iratok szerint – tartós kapcsolat egy . félretette. hogy a nő. hogy összedolgoznak. Francis Dietz dossziéja! Keyes nem tudta. Tisztes farm Pennsylvaniában. kétévenként valami megbízatás Roger Fordtól. Ki fogja deríteni. ki mindenki érintett az ügyben. Lehet.keletkeznének zavarok a vonalban. Becsukta az első aktát. A dossziéból alig kapott fogódzót ahhoz. Azt mindenesetre nem lehet ráfogni. ki a felelős az isztambuli nyugati peremkerületben végrehajtott mészárlásért. Keyesnek azonban nem volt szabad embere. hogy akkor állt át? Nincs kizárva. mint feltételezte… Nem! Legrosszabb esetben is egy-két ember keveredhetett bele. majd lenyelte. Roger Fordtól pedig nem akart újabb szívességet kérni. hogy mind a ketten. és Epstein valójában jóval előrébb tartott. hogy Dietz. A csípője borzalmasan fájt. Lehet. Lehet. Lehallgató készülékeket kellene telepíteni. továbbá komputerellenőrző szoftvereket. Hat év New York Cityben. Az ADS forrásokat már így is túlságosan igénybe vette. hogy itt már sokkal több forog kockán. hogy minden egyes nyomon külön-külön végigmenne. Néhány férges alma a kosárban.

Ezeken a szálakon keresztül nyilván nem nehéz vevőt találni Epstein képleteire. hogy odanézett volna. és nehezen tart fenn szoros. tűnődött. De hogy jön a képbe a nő? Keyes továbblapozott a következő oldalra. hogy ebben látja a gyors meggazdagodás esélyét. de a konkrét válaszhoz ezek révén sem került közelebb. nagykövetek befolyásos köreivel évek hosszú során át ápolgatta kapcsolatait. Újat és fényűzőt. interperszonális kapcsolatokat. Lehet. és újra átolvasta az oldalt. hogy nincs semmi konspiráció a háttérben. Dietz minden bizonnyal gondoskodott már hamis papírokról mindkettejük számára. És ha megvan a suska. ügynökök. anélkül. Dietz egész hálózatot tart fenn New Yorkban. csábos mosoly. Ugyanakkor visszautasít bármiféle pszichiátriai kezelést. Az is elképzelhető. A jelentés készítője szerint Dietz „zárkózott személyiség”. Keyes kinyújtotta a kezét. és aztán valahol új életet kezdenek. . a negyvenes évei elején. mert szerinte ezek a problémák nem igényelnek orvosi beavatkozást. akkor szépen olajra lép Elizabeth Websterrel – szemrevaló asszonyság. hogy Dietz egész egyszerűen ráérzett a lehetőségre. hogy a megfelelő pillanatban gond nélkül lefalcolhassanak. Nehezen teremt.Elizabeth Webster nevű férjes asszonnyal. Lehet. valami jótékonysági rendezvényen –. és rátalált a gombra. Megszólalt a házi-telefon. diplomaták. melyen a férjével együtt látható Washingtonban. Dietz pszichológiai jellemzésére. kettős ügynökök. amikor kettesben találta magát a rejtélyes nőszeméllyel. Ez is egy változat. rikító szőke haj ezen a fotón. túl nagy hasznot egyelőre nem húzott belőle. Keyes megint belekortyolt a whiskyjébe. Ha Dietz át is állt volna. Itt újabb lehetséges variációk tárultak fel.

a DARPA és a LANL képviselői mind meghívást kapnak. fölemelte a poharát. hogy éppen most esett be? Keyes azon kapta magát. amelyekről ő maga is tudta.– Igen. hogy fölemelte volna a poharát. és jókorát húzott a whiskyből. A whisky már nem elég ahhoz. Bierman! Jóval korábban érkezett. Öt órával később Keyes visszatért az irodájába. Gyomra üres volt. ígérte Keyes. beleroskadt a karosszékébe az íróasztala mögött. hazudta magának. sétabotját a falnak támasztotta. Aztán hosszasan maga elé bámult anélkül. A legmerészebb várakozásaikat is fölülmúlja majd a teszt. Tud e valamit Epsteinről? Ezért jött ide? Ráérzett Keyes sebezhetőségére? Vagy puszta véletlen. Az INFOSEC. hogy olyan ígéreteket tesz. gondolta Keyes. – Megjött Dick Bierman. Mielőtt válaszolt volna. Bierman kivárásra játszik. . Angyalpor. az ital rögtön a fejébe szállt. A franc essen belé! Rosszabbkor nem is jöhetett volna. és az ADS-sel kapcsolatos legcsekélyebb fennakadás is leállíthatja a további munkálatokat. A fickó taktikázik. Annál jobb! – Küldje be! – mondta. Heroin. hogy elegendő kábulatot okozzon. Letett az asztalára egy köteg üzenetet. hogy képtelenség betartani. és töltött magának egy italt. Bierman nem is jöhetett volna jobbkor. Egy héten belül lezajlanak a tesztek a gammatelepen. Valami erősebb kellene. 4. Keyes elkomorult. Mindannyian maximálisan elégedettek lesznek a látottakkal.

FUBAR. INFOSEC. és főleg maga a hátborzongató téma. az nem más. mint a hármas számú kritikus eredmény. És az az igazság. hogy Keyest is eléggé elszórakoztatta. és akkor ő maga veheti kézbe a gyeplőt. Egy hét. hogy Keyes úgyse tudja tartani az ígéreteit. LANL. DIA. És a nő – az a Victoria Ludlow. Kifelé természetesen semmit sem árult el csalódottságából. ADS. Nyilvánvalóan arra számított. Semmi baj nem lett volna. Lehet. Sőt. Rachel viszolygott tőle. Alighanem rájött. amelyet Jeremy készített a biológiaórájára. gondolta. Egyetlen ember ellen. Elképzelte az ellene szövetkező erőket: ahogy kibogozhatatlan csomóban egymásba fonódnak. hogy nem is kellett annyira megjátszania az örömét. Biermannak csalódást okozott a hír. hogy Greenwich és a komputerei ennyi idő alatt reprodukálni tudják a formulát? Szinte semmi. Fölemelte a poharát. Mintha minden ellene irányulna. és újból az üveg után nyúlt. Mintha minden összeesküdött volna ellene. Jeremyt azonban elbűvölte a dolgozat alapjául szolgáló jelentés plasztikus borítólapja. kiürítette. nem győzött hangot adni lelkesedésének a jó hír hallatán. IAFIS. Jeremy és közte mindig volt egy . Mozaikszavak kavarogtak Keyes fejében.Amit látni fognak. hogy napokon belül sikerül Keyest kitúrnia a helyéről. talán egy évvel a halála előtt. Kibaszott egy helyzet! Epstein az oka mindennek! Meg Dietz. Hirtelen eszébe villant az a dolgozat. Mekkora az esély. De valahogy összejöttek a dolgok. Aki valójában már csak félember. DARPA.

hogy a nappali szobában. Amikor aztán a farkak begyógyultak. Közben pedig egy szánalmas .titkos szövetség. ugyanolyan rejtély a modern tudomány számára. A tanulmány egy természeti jelenségről szólt. mint amilyen a középkorban az alkímia volt. hogy eljusson eddig a konklúzióig. A tanulmány szerint a tizennegyedik század óta hatvan patkánykirályt jegyeztek föl Európában és Amerikában. mint harminckét állat alkotott egy ilyen kibogozhatatlan csoportot. az állatok ugyanis. eltörték a farok-csontjaikat. a patkányok már a testüknél jóval nagyobb organizmus részévé váltak. A patkányok farkai nemcsak összefonódtak. de ezen az estén mégis ennyire közel hozta őket egymáshoz ez az érdekfeszítő olvasmány. Jeremy igazából már túl nagy volt ahhoz. melyek a tudomány számára elérhetetlenek. az utolsót 1963-ban. a karosszékben ülve olvasták. Keyes emlékezett rá. Keyesből azonban hiányzott a bátorság ahhoz. melyet patkánykirálynak neveztek. mielőtt egymásba gabalyodtak volna. vonta le a következtetést Jeremy. Így jött létre a patkánykirály. Ez aligha vitatható. Inkább azzal áltatta magát. Jeremy ott kuporgott az ölében. Léteznek mélyebb igazságok. Most tehát valami ilyesmivel kell szembenéznie? Ilyen tébolyult és félelmetes jelenséggel? A patkány király. hogy a patkányok miért verődnek és gubancolódnak össze népes csoportokba – az egyik hitelesített esetben nem kevesebb. A tudomány nem tudott magyarázatot adni a jelenségre. hogy Keyes ölében kuporogjon. de tulajdonképpen össze is nőttek. A tudomány eddig terjed és nem tovább. hogy ő mindennek fölötte áll. amelyhez Rachel valahogy soha nem tudott igazán csatlakozni.

ami Dietzet elcsábította: valami konkrét. Aztán egy sajnálatos hír. hogy összedolgozik e a nővel vagy sem. valami kézzelfogható. akkor ebből az következhet. Gyorsan átfutott rajtuk. Ezen az . Chen állapota kritikus. Dietz saját magának lopta el az egyenletet – függetlenül attól. Félre a pánikkal. Daisy félig olvasható kaparásával. vagyis éppen az.kis balek szerepét játszotta el. Az ügyvéd is kereste. Ha ez a feltevés igaz. Keyes félretolta az üzeneteket. Henry Chent súlyos baleset érte. Valami derengeni kezdett benne. vagyis Dietz nem tett egyebet. A játszma véget ért! Egyszerűsíts! – szuggerálta magának. Nem is rossz ötlet! Sőt. hogy Epstein odaadta a nőnek – bárki is az illető – a képlet másolatát. koncentrálj! Tegyük föl. alig harminc mérföldre onnan. Egy hét. – Rendszerezd a dolgokat! Tételezzük fel. csak megragadott egy váratlanul felbukkanó esélyt. Valami konkrét. félre az aggodalmakkal. Keyesnek erre van szüksége. hogy jó a kiindulási pontod. és a Subaru lezuhant egy rakpartról. Kézbe vette az üzeneteket. ami az utóbbi időben megfordult a fejében. a helyi kórház orvosai nem sok jóval kecsegtetnek. Rachel hívta megint. Úgy is mondhatnánk: alaposan átejtették. alighanem a legjobb ötlet. És ez a dokumentum az. Ahogy eljátszadozott a gondolattal. És éppen most van rá szüksége. ahol Keyes most az íróasztalánál ült. gondolta. amit az orvos receptként fölírna számára. A kocsijában a fékberendezés felmondta a szolgálatot. hogy nincs a háttérben semmiféle konspiráció. kissé jobb kedvre derült. Keyes elidőzött ennél a gondolatnál.

Egyedül az jelent gondot számára. Nem kér tőlük túl sokat. nagyon meg fogod keserülni! Jobb.alapon Keyes talán ürügyet találhatna arra. és Keyes most ezért kéri a DIA segítségét az ügy tisztázásához. amely szemmel tartja Dietz kapcsolatainak alakulását. hogy Dietz árulása nélkül semmi fennakadás nem lett volna. ahogy eltervezte. kellő információval rendelkezik azokról a kapcsolatokról. hogy bevonja a játszmába a DIA-t. hogy levezényelje a szükséges vizsgálatokat. nagyon. hogy kövesse Dietzet. . és visszaszerzi az Epstein-formulát. Kitöröd a nyakadat. A többit pedig Keyes saját maga intézi el. nehogy szükségtelenül magára vonja a figyelmet. hogy nincs elég embere a szálak kiderítéséhez és az állandó ellenőrzéshez. Dietz minden valószínűség szerint New Yorkba fog menni. és megpróbálja a régi ismeretségi körein keresztül értékesíteni a titkos formulát. amelyeket Dietz a COURTSHIP-művelet idején épített ki. Dietz azonban rossz útra tévedt. A DIA pedig segíteni fog a nyomozásban. meglátod. Keyes mindeközben ellátogat a nő chicagói lakásába. Menj Biermanhoz! Mondd el az igazságot! Nem! Azért is megtalálja Dietzet. az íróasztalán heverő dosszié révén. még ha kissé megkésve is. és egy hét múlva minden úgy lesz. Leonard ott marad Isztambulban. Mindössze egy maroknyi ügynökcsapatról lenne szó. ha bedobod a törülközőt. És a kísérlet folytatódik. Leszereli. És éppen ezért fordul a DIA-hoz segítségért. Azt fogja sugallni. Ezt az egész trükközést. szólalt meg belül a figyelmeztető hang. ha ott bukkannának a nyomára. na és persze Leonard. Keyes viszont. eltávolítja.

elnémítja az össze ellenlábast. Felesége van. már csak egy fekete lyuk fog száguldozni. Egy hét múlva rátérnek a hármas számú kritikus eredmény kimunkálására. hogy baj esetén meghúzza a vészféket. Sajnálatos. De hát sajnos. és a házitelefon után nyúlt. Minden akadály ellenére véghezviszi! És nem fogja kitörni a nyakát! Félretolta a poharat. S mielőtt ezek befejeződnének. ahol most a Föld kering. mint a karikacsapás. hogy a következményeken töprengjen. aztán leengedte. lesüllyednek a Föld középpontjába. hogy minden simán megy. És a végeredmény Keyest fogja igazolni. a röppályán. Mert Keyes látomásos ember! És ha kell. ami Chennel történt. mondta Chen. Megemelte a poharát. Ha pedig mégse megy minden simán. kockáztat! A patkánykirály ugyanolyan rejtély a modern tudomány számára. De azért jó oldala is van ennek az egésznek. a tudomány eddig terjed és nem tovább. akkor a gravitációs részecskék áttörik a laboratórium talapzatát. Feltéve. mint amilyen a középkorban az alkímia volt. nem volt csapatjátékos. és elindítják az abszorbens folyamatokat. Tizenhatodik fejezet . hogy beszerezze a szükséges eszközöket. Epstein nem hitte el magának. mondogatta magában. Egyszer s mindenkorra véget ér a kín. Chicagóba kell mennie! Előtte azonban beugrik Casperhez. Keyes szeme az íróasztalára tévedt: Jeremy fényképére. Véget ér a fájdalom. akkor úgyse sok ideje marad. és minden úgy megy majd. tűnődött Keyes keserűen. Igen. Chennek igaza volt. Ha Epstein aggodalmai igazolódnának. családja.

gondolta. Azért ez jobb. se az ablak nem volt bezárva. és értékes. Megállt az elegáns lakosztály közepén. eltűnt. a férfinak nyoma veszett. csöndes. Néhány másodpercig azt latolgatta. és – különösen az átélt megpróbáltatások után – szinte dekadensen fényűző. nem kínál menekülési útvonalat. Lehunyta a szemét. vette észre. hogy mégiscsak le kéne falcolni. szinte az összes nyitott térben ólomkristály vázákkal. mint a börtön. Mindemellett a lakosztály meglehetősen kényelmes volt: az isztambuli Négy Évszak szálloda nem éppen utolsó hely – az ottomán épület a Kék Mecset tőszomszédságában helyezkedik el. A belső dekoráció diszkrét ázsiai vonásokat tükröz. Ha viszont lifttel megy. Száját csücsörítve furcsa kis grimaszt vágott. ízléses fali tapétákkal. Az ajtó helyett Hanna inkább a mini bárt vette célba. és a tele pohárral leheveredett az egyik ágyra. Semmi jelet vagy üzenetet nem hagyott maga után a pasas – se az ajtó. az ablak tehát hiába nyitható. föladhatná magát. Töltött magának egy vodkát tonikkal. A lakosztály tiszta volt. De a lakosztály a tizenötödik emeleten volt. és talán kapna még egy esélyt. Csakhogy a kézitáskája. . Könnyűszerrel megtalálhatná az amerikai nagykövetséget. úgyhogy Hanna minden további nélkül megléphetett volna.1. a törülközőt egyik kezével rászorította a mellére. a folyosón vagy a szálloda halljában belefuthat a fickóba. Mire Hanna kijött a fürdőszobából. és élvezte a légkondicionáló surrogását és a frissen vágott virágok illatát. eredeti. világosszürke szőnyegborításokkal.

megjön a bátorsága. de nem szólt semmit. – Egy héttel később – magyarázta. amikor azt se tudja. és becsukta maga mögött az ajtót. A férfi lépett a szobába. Itt van a pillanat… Megint a csomagokra nézett. hogy tulajdonképpen miféle szerepről is van szó. Aztán a lakosztály ajtaját vette célba. Elindult a fürdőszoba felé. Eltelt néhány másodperc. hogy a szálloda étterme az osztályon felüli kategóriába tartozott – meglehetősen szangvinikusan reagált. gondolta Hanna –. hogy a halat mutassák meg a főzés előtt. amikor a pincér elment – már nem lenne ilyen szerencsénk. A rutinos rendelésből ítélve.De hát. – Maga a házigazda! – mondta Hanna. Egy pillanatra úgy érezte. és a zacskók után nyúlt. Kockáztatni kell! Egy pillanatra úgy érezte… Nyílt az ajtó. És Hanna úgyse lesz képes elhitetni… bármiről szóljon ez az egész… Hitelesen eljátszani a szerepet. mégiscsak őrültség! A pasas veszélyes. amit a fickó neki szánt. a bőrtáska még mindig ott volt a vállán – a kézitáskám ott van benne. kérdőn Hannára nézett. majd Hanna hallotta. Az ívási . hogy a férfi kinyitotta a zuhanyt. Aztán fölállt. 2. Lerakott néhány csomagot. Szájával ismét fura kis grimaszt vágott. a férfi minden bizonnyal elég sok időt töltött a világnak ezen a részén. Olyan magabiztosan követelte. míg a pincér – dacára annak. mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Hanna ránézett a csomagokra.

Részletesen elemezte a bor bukéját. hogy kellő frissességű e a vacsorának kiszemelendő rombuszhal. és ugyanolyan fortélyosan kerít hatalmába egy védtelen nőt. Hanna ezt soha nem fogja megbocsátani! És ha eljön az ideje… De ez még nem az a pillanat. hogy a világmindenség összes gondja baja egyetlen kardinális kérdésben sűrűsödik össze számára. mely a köztük levő üres széken pihent. . hogy egy úrinőnek így kell megköszönnie a bókot. észrevételezte Hanna. aztán kényelmesen hátradőlt a székében. Egyik kezét oltalmazón a bőrtáskáján nyugtatta. De ha a hal friss. majd felhívta a figyelmet a mellettük eltolt tálalóasztalkán pompázó baklavára. Igyekszik oldani a feszültséget. Ismerjük el. S lássuk be. Hannát érdekelte volna. abban az esetben páratlan kulináris élvezetben lesz részünk. mert anyukájától azt tanulta. Íme. ki hitte volna.idényben tilos halat fogni. a férfi alaposan megvizsgálta a szemeket és a kopoltyúkat. De azért ne feledkezzünk meg arról a kis külvárosi tettlegességről! Nem. Hanna kis gödröcskét varázsolt az arcára. majd engedélyezte az elkészítést. hogy hívják. gondolta Hanna kesernyésen. a taktika eddig nem is volt eredménytelen. aki úriember. hogy ez a típus egyáltalán létezik manapság. és beleszürcsölt a vacsora előtt kérés nélkül fölszolgált ajándékteába. A férfi folytatta a könnyed társalgást. Hannának pedig egy újabb vodkát tonikkal. E pillanatban úgy tűnt. Rendelt egy üveg bort. hátha úgy könnyebb dolga lesz. egy kém. nevezetesen abban. Amikor a pincér egy tálon kihozta a nyers halat. igazán sokoldalú férfiú! Remekül tud halat rendelni Isztambulban. – Jól áll magának ez a ruha – jegyezte meg.

Ráhat fokúmnak hívják. Miután a pasas bemondta az ötmillió dollárt. ezzel ő maga is pontosan tisztában volt. Hozzá kell tenni. az egész szerepet képtelen lenne hitelesen végigjátszani. Márpedig ez édeskevés ahhoz. szólalt meg a belső hang. addig nem alkothat fogalmat róla. s máris megnyílna előtte az új élet lehetősége. nem vitás. Még ha sikerülne is a könyv hátsó borítóján talált macskakaparásról valami meggyőző blöfföt kitalálnia. amibe ilyen szépen. Azonnal az apjához fordulna. akkor Hannának már nyert ügye van. vajon mit tesz. Törökországban – folytatta a férfi a könnyed társalgást –. és ahogy Hanna belemerült az evésbe.Érdekelte volna. . Ismeri a Közel-Keletet. hogy meggazdagszik. Hanna nyomban a CIA-ra asszociált. hogy a hírszerzéshez fűződő elképzelései kizárólag a hollywoodi filmeken és Tom Clancy regényein alapultak. – Amíg nem kóstolja meg a szultánkenyeret. És érdekelte volna. az első mohó reakciót követően szép lassan visszaszivárgott Hannába a realitásérzék. Ha csak abban segít. Nem azt remélte. hogy a nagykövetséget vagy a többi hivatalos csatornát megkerülve visszajusson Amerikába. aki valamiféle vádalkuval vagy ilyesmivel kimosdatná őt. mi is az a szultánkenyér. ez annyit tesz. itt a helyszínen. hogy valós élethelyzetekben helyt tudjon állni egy ilyen kémhistóriában. hogy „ízes falat”. Hanna. lázasan kutatta magában a választ. Másfelől viszont a férfi mégiscsak a hasznára válhat. tulajdonképpen mi a csudát vársz ettől az egésztől? Megérkezett a vacsora. ha hazugságon kapja őt. tulajdonképpen mi ez az egész. nyakig belerángatta őt.

mely sűrített levegőt használ a hidrogén-üzemanyag begyújtásához. az forradalmasítja a hadiipart – a hiperszonikus hajtóművek 8 Machos . hogy Epstein is az volt? Miért is ne lehetett volna! Itt valami elképesztő horderejű ügyről van szó – de hogy ez micsoda. Nyilván valami kémnek nézi. valami olyat. és bármikor elérhetők a tömegek számára. ami nem igényelne részletes magyarázatot ahhoz. a cikk nyelvezetére még elég jól emlékezett. aktatáskában elhelyezett nukleáris robbanótöltetek. vajon mit gondol róla ez az ember. a 60 perc című film képeit. Hannát érdekelte volna. amelyeket a Scientific Americanban olvasott. amiről a férfi beszélt. Tömegpusztító bombák. A cikk szerint a tesztelés csak részleges sikerrel járt. Hanna megpróbálta fölidézni magában a cikkeket. Csakhogy ezek a technológiák már bosszantóan közhelyszámba mennek. természetesen. Fölrémlett benne a terroristákról szóló temérdek film is. melyet egy rendelőben futott át. hogy valami újfajta bombát találtak fel. hogy a pasas elhiggye. A férfi azt feltételezi. ami legalábbis időlegesen kihúzza a csávából. genetikailag manipulált himlőjárvány-kórokozók. amíg Frank az orvossal tárgyalt. azt a jelek szerint. Értékük meg se közelítené azt a döbbenetes összeget. Valami sokkal nagyobb dolgot kellene kitalálni. Az írás valami hiperszonikus sugárhajtóműről szólt.Tehát ki kell találni egy életképes blöfföt. Az ausztrálok a közelmúltban kifejlesztettek egy újfajta berendezést. pillanatnyilag senki nem tudja pontosan. Lehet. Ám ha a technológiát sikerül tökéletesíteni. Eszébe ötlött egy cikk. és minden egyebet. középiskolai laboratóriumokban előállított. ami esetleg ötletet adhat egy meggyőző hazugsághoz.

hanem lehetőséget teremtene olyan hiperszonikus. Kínában és Indiában is. 1986-ban. egy héttel a Challenger katasztrófája után Reagan elnök kezdeményezésére megindult a NASA HyperX Projektje. hogy védekezni lehessen ellenük. Ez már elég komoly titok lehetne. először is szükségem lenne egy kiadós éjszakai alvásra. tűnődött Hanna. melyek túl gyorsak lennének ahhoz. Hanna ismét a tányérjára összpontosított. Örülök. ez tökéletesen érthető. ha úgy érzi. ballisztikus rakéták és bombázók előállítására is. – Hm. A cikk azt latolgatta. – Amy. szóljon. Az írás utalt arra. Japánban. A hiperszonikus sugárhajtómű nemcsak a repülőgépek sebességét növelné meg elképesztő mértékben.sebességgel. . Hanna kezet rázott. A hiperszonikus sugárhajtómű! – Jut is eszembe – szólalt meg a férfi. – Óh. – Azt hiszem. vajon az ausztrálok megelőzték e az új technológiájukkal az amerikaiakat. Hanna fölnézett a tányérjáról. – Amy – mondta. – James – mondta. azaz a hangsebesség nyolcszorosával röpíthetik a rakétákat és a sugárhajtású repülőgépeket. A szakcikk kitért a technológiai eljárás politikai és világhatalmi összefüggéseire. – Kérem. hogy hasonló kísérletek folynak Oroszországban. A NASA közel húsz éven át dolgozott a program tökéletesítésén. hogy készen áll egy kis alaposabb megbeszélésre a részleteket illetően… Hanna egy szalvétával megtörölte a szája sarkát. A férfi a kezét nyújtotta.

Hanna megrázta a fejét. Kicsit elvonatozhatnánk kelet felé. egyenletes légzését. A férfi pár másodpercig rajta tartotta szúrós. a szultánkenyérhez fűződik még egy igazán érdekes történet. szürke tekintetét. arra az esetre. csakúgy perzselt a szeme. hogy a szálloda a legmagasabb kategóriába tartozott. Hanna érezte. Ugyanúgy ébren van. hogy a férfi rászegezi a tekintetét. Hanna az egyik dupla ágyon feküdt. Ám ez is csak színlelés. hogy valaki figyelheti a vonatot. Ahogy a repedésekre meredt. mielőtt mindketten visszatérnénk. Mindketten úgy tettek. mint ő. . ha Keyes figyeltetné Atatürköt.– Én is csak holnap reggelre terveztem az indulást. a vonalak összemosódtak. hogy fölszállhatnánk egy vonatra Hajderpasánál. Finom repedések hálózata látszott a festékrétegen. a legenda szerint. A férfi a bőrtáskát használta párnának. Kastamonuból Isztambulba jött egy Ali Muhiddin nevű ember… 3. A tizennyolcadik század végén. figyelve. gondolta. annak ellenére. ugyebár. – Ha bármilyen okból úgy gondolná. Hanna semmitmondóan hümmögött. mint egy Rorschach-kép. Hallgatta a férfi nyugodt. akkor most itt az ideje. – Szóval – tette hozzá csevegő tónusban –. Arra gondoltam. hogy az aggodalmát megossza velem. hogyan reagál a névre. mintha aludnának. és igyekezett a holdfényes szobában nem a szobatársa felé fordulni. Hanna a mennyezetet bámulta. a hegyi városból. a könyv ott lapult a táskában.

Végtelenül elcsigázottnak érezte magát. ha a találkozót nem Amerikába szervezik? Akkor bizony bajban lesz. a pasas föl fogja venni a kapcsolatot azokkal a bizonyos érdekelt felekkel. és nem Hanna lesz az. Sőt. ott pedig Hanna megszabadul tőle. Reggel. Mintha börtönrácsok lennének. de valójában az Epstein házaspárt látta maga előtt. hol erősebben. Ezúttal rácsokat formáltak. amint mászik föl a létrán. Látta a gyerekembert. A régi reflexek. amint egymáshoz érve fekszenek. aki a börtönben fog kikötni. hogy megint az elkényeztetett kislány reflexei mozdulnak benne. Aztán összehoznak egy találkozót. És az apja csodát tesz majd! Elsőrangú büntetőjogász. de olyan erőtlenül. és a vértócsa lassan terjed körülöttük.Fáradt volt a szeme. elmegy Baltimore-ba. Remélhetőleg Amerikában! Így a férfi kénytelen lesz hazavinni őt. gondolta Hanna. És mi az esély arra. Ez azért túl szép lenne! Mi van. hogy talán csak a képzelete játszott vele. És mégsem tudott elaludni. Odakintről szélsuhogás hallatszott. Távolról valami egzotikus. keleti zene hullámai sodródtak errefelé. hátborzongató. kontúrtalan arcával. Megleckézteti Frankot. a lehető legnagyobb bajban. hidegen izzó szemével. A repedések most elmozdultak. hogy az apja valóban képes kihúzni őt a csávából? Hanna érezte. hogy a papa majd úgyis mindent elsimít. természetesen. A repedéseket bámulta. Szirénaszót hallott. és más alakzatot öltöttek. Csakhogy most már . miután előadja a blöffjét. hol halkabban. De hát meddig akarja húzni-halasztani ezt a lidérces kalandot? Miért nem menekül el? Várja az alkalmas pillanatot. és fölkeresi az apját. talán a végén még meg is jutalmazzák.

ez kétségtelen. udvariassága és nyájassága ellenére. amíg a férfi alvást színlel. James kiirtott egy egész családot – a két kislányt is! A lánykák Hanna púderes dobozával játszottak haláluk pillanatában. Nagy értékről. Irány az amerikai nagykövetség! Most még legalább igazolhatná a jóhiszeműségét. Nagy értékről van szó. Talán az lenne a leghelyesebb. ami az isztambuli külvárosban történt. Olyan nagy értékről. Persze. Ez magyarázza mindazt. Ott őrizte abban az átkozott bőrtáskában. A férfi attól a pillanattól kezdve. hogy megszerezte a könyvet. ha most. vagy – mint ebben a pillanatban – a feje alatt. melyet mindenki meg akar kaparintani. azonnal meglépne. amiért embert ölnek. Magadnak akarod megkaparintani azt a könyvet. Addig. De hát fontos ez? A könyv birtoklása enyhítő körülményként jöhetne számításba a vádalkunál. Ezek az események jócskán túlmentek azon a hatáskörön. hogy Hanna más okból kíván szert tenni a könyvre. és annak dacára. az átkozott bőrtáskája pedig vagy az ölében volt. nem mozdult. De azt követően már korántsem biztos. vagy a vállán. Finom modora.másról szólnak a dolgok. amelyen belül apja befolyással lehetne a végkifejletre. Ezt a tényt nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni. vagy a kezében. hogy remekül ki tudja választani a megfelelő . hogy előnyös lenne. piszkálódott a belső hang. És ez az ember brutálisan rátámadt Hannára is. A belső hang óvatosan arra célzott. ki nem engedte a kezéből.

Hanna Gray. a valóság az. annyi bizonyos! Amerikának manapság sok az ellensége. akik alig várják. önző érdek. ízlelgette a gondolatot. a gazemberek utolsó mentsvára. erről van szó. Merő önzés. De hát bármi legyen is a mozgatórugó – önzés. ha azt feltételeznénk. mint jól felfogott. Maradjunk annyiban. szabadalmaztatott bivalyszar. hogy Hanna azért tartott ki idáig. Mit tenne ez az ember a könyvben kódolt szörnyűséges titok birtokában? Jót nem. amellyel megingathatják a világ jelenlegi hatalmi egyensúlyát. Hiszen egy ilyen felbecsülhetetlen értékű katonai titok birtokában. Talán túlzás lenne. Beveszik e a blöffjét? . Igen. Amit ő elkényeztetett és önző módon hálált meg. Az ilyesmire szokta apja azt mondani. vagy egyszerűen csak a saját originális hülyesége –. veszedelmes ember. Hanna ösztönösen megdörzsölte a sebhelyet a csuklóján. akkor alighanem hangosan felnevetett volna. Ha most egyedül lett volna a szobában. hogy rátehessék a kezüket egy olyan tömegpusztító hadieszközre. és itt fekszik ebben az ágyban. Bűnözői magatartással.mangánfokú bort a vacsorához. Olyanok. hogy még mindig itt van. adott esetben. ahogy Samuel Johnson fogalmazott. mert valami jót akart cselekedni a hazájáéit? Hiszen annyi jót kapott ettől az országtól. hogy ne szépítgessük a dolgokat. a hazafi. ez egy erőszakos. hogy az eddigi „kitartását” és „hősiességét” semmi egyéb nem vezérelte. nyilván sokat javíthatna a pozícióján a vádalkus tárgyalásokon. Hagyjuk a képmutatást! A hazafiság. hazafiság. hogy első osztályú.

Vajon mi lehet abban a könyvben? Fogalma sincs. hogy lényegileg mit is jelent – Hanna minden erejével megpróbálta fölidézni magában a képet. és elkezdte formálgatni a szavakat. hogy egyszer csak lankadni kezd az ébersége – még ha csak egy pillanatra is –. – Ezek tudományos. akkor úgyis csak a jó Isten a megmondhatója. a hazafi. Hanna Gray. meg kell szereznie! . Maga a jármű teste szolgál hajtóműként. amit az orvos irodájában látott abban a magazinban. hogy megkaparintsa a könyvet. és egyikünk sem szakember. egy új típusú sugárhajtású repülőgépről van szó. Ha az ürge úgy dönt. de hát nem érdemes ennyire belemerülni a részletekbe. mely közvetlenül az atmoszférából nyeri az oxigént. játszott el újra a gondolattal. műszaki kérdések. melyeket holnap reggel elő fog adni. De. szúrós szemekkel. És még az is elképzelhető. hogy nincs szüksége Hannára. De akármit is rejt a képlet. a farrész pedig turbógenerátorként funkcionál… Óh. ahogy a receptekről tárgyal – . és ez elegendő lesz Hannának arra. szuperszonikus sebességgel… – Mit jelent ez? – kérdi majd a pasas.Megint rábámult a mennyezeti repedések pókhálójára. mondja majd. szinte hallotta Frank reszelős hangját. egy repülőgépvázba integrált sugárhajtómű. a gép mellső törzsrésze magába szivattyúzza a légáramlatot. hogy mit fog tenni. mely a hajtóművön keresztülhalad. A formula. A levegőáramlás. és ez így már távolról sem tűnt olyan nevetségesnek.

Tizenhetedik fejezet 1. vagy a férjével. A masszázs passzívan agresszív művelet. gondolta. Nős embernek való az ilyesmi – hogy egy asszony szeszélyeivel bajlódjon. és még mélyebbre nyomta a könyökét a férfi hátába. Ha erre lenne szüksége. aztán föltápászkodott. – Éhes vagyok – mondta az ablak felé fordulva. még mindig nem nézett a férfira. Aztán a hátára gördült. Az asszony dacosan elhúzta az ajkát. – Ne gyerekeskedj – mondta. Au! – nyögött föl Henri Jansen. Egy lábujj méretű skorpió mászott az ágy oldalán. gondolta a férfi. Madeleine rámordult. Henri rossz néven vette a dolgot. és sarokkal. és kiment a fürdőszobába. mezítláb széttaposta. Tegnap óta egyre türelmetlenebb vele. Henri összeszorította fogait. hogy megcsókolja. – Már hogyne lenne. Még harminc másodpercig igyekezett férfiasan tűrni a kínokat. – Akkor együnk valamit! – javasolta Henri. Tegnap voltam a piacon. – A hűtőben nincs semmi. Ezt nem neki találták ki. akkor már maga is rég megnősült volna. Madeleine visszajött a szobába. . Henri lesodorta a padlóra. nézegette egy darabig. hogy saját magával nincs kibékülve. De az is lehet. és lehúzta magához Madeleinet. Bármi legyen is az oka. Valami piszkálja a csőrét. eltolta magától a férfit. átmenet valahol a siatsu és a siskebab között. – Úszni akarok! – Akkor menjünk úszni! – felelte Henri.

– Igen? – Ne tegyél föl kérdést. kinyitotta egy ezüst dugóhúzóval. Henrinek azonban semmi kedve nem volt az efféle komédiához. –Adj valamit inni! – tette hozzá. Mint férj és feleség. – Madeleine – szólalt meg türelmesen. ahol Madeleine a tájat szemlélve állt – meztelenül. megpróbálta állni a nő pillantását. A hátuk mögül a nappali szoba óriási panorámaablakai visszatükrözték a lenyugvó nap izzását. gondolta. Beszéd közben továbbra is a tájat nézte. – Ne tagadd! Eltelt pár másodperc. – Ma emlegetett a férjem – kezdte Madeleine óvatosan. bíbor levendulamezők. Most majd elbeszélgetnek egymással. és keresztüldöfte Henrit a tekintetével. – Isabella DiMeglióval kefélsz – mondta. miközben kitöltötte a bort. kellett hozzá némi erőfeszítés. és két pohárral együtt kihozta a palackot a medence szélére.– Kérek egy italt! – Nos. az asszony féltékeny. távolabb sziklás domboldalak aranyló cserjékkel színezve. az asszony hűségnyilatkozatot követel. amikor ezt mondod. akkor… Az asszony megfordult. 2. . – Utálom. – Sajnálom. A férfi még mindig neheztelt. és várta a nyitó sortüzet. Az asszony zsémbes. Teletöltötte a poharakat. De… – Óh! Felejtsd el! – Madeleine újra az ablak felé fordult. ha nem vagy kíváncsi a válaszra. Henri megtalálta a pincében az utolsó jó minőségű merlot. Henri. A háztól keletre érintetlen vadon húzódott: hatalmas.

A felismerés éppenséggel nem nyugtatta meg. mint egy fúria – más kérdés. – Azt akarja. hogy férjes asszonyként milyen alapon kér tőle számon bármit is. hogy látogasd meg. hogy Madeleine és közte több is van. A következő pillanatban váratlanul rádöbbent a dolog nyitjára.– Igen? – kérdezett vissza Henri. ha ezer évig élne. mit gondolnak. majd leroskadt egy karosszékbe. És semmi nem indokolja. Neked is hasznos lehet. Henri kissé zavarba jött ettől a gesztustól. azt rendszerint rövid úton ki szokták vonni a forgalomból. és gyöngéden rámosolygott a férfira. Néhány új barát. hogy szerezz egy kis kokaint. miért tesznek. nem tudja. – Akkor is el kell jönnöd! Ismer egy csomó fontos embert. Nem érdekli. nyúlt a poharáért. Henri Jansen úgy érezte. Henri belekortyolt a borba. Egy perccel később meg elolvad a gyöngédségtől. és mit. Azt akarja. – Abbahagytam – mondta Henri. Arról van szó. Máskülönben Henri . Egyik pillanatban dühöng. mint puszta ismeretség. hogy erről tudomást kellene szereznie – hacsak az asszony nem ragadtatja el magát. hogy Madeleine egyszerűen belehabarodott. Madeleine férjével nem lenne jó ujjat húzni! Aki ujjat húz vele. Madeleine odahúzott mellé egy széket. – Ahogy akarod – felelte bágyadtan. akkor se lenne képes megérteni a nőket. hogy már nem foglalkozol vele. De a keselyű. – Időpocsékolás. hogy egy szívdobbanásnyi időn belül fúriából gyengéd szeretővé válik. és ebben Henri biztos volt. De ragaszkodik hozzá. és nem követ el valami végzetes ostobaságot. Mondtam neki. Ez az oka annak. mikor. – Mondtam neki.

– Jó. Csak hát. és mivel töltötted te. – Férjes asszony vagy. Ennél jobban képtelen vagyok fegyelmezni magam. belül azonban görcsbe rándult. felejtsd el! – mondta újra Madeleine. 3. Henrinek a szeme sem rebbent. – Mikor találkoztál vele utoljára? Henri nem válaszolt. hogy beléd szerettem! – Madeleine – kezdte volna Henri. – Tudod… nem tehetek róla. ha valóban szerelmes… – Szeretlek – szólt Madeleine váratlanul. amikor eszembe jut. – Tudod mit? – mondta a nő kisvártatva. igaz? Tudod.semmiféle okot nem látott az aggodalomra. Megtörölte a szeme sarkát. Máskülönben kénytelen lennék elszomorodni. de előbb leiszom magam. – De ezt úgyis tudod. – Egész nap sétáltam. – Igen? – Ne beszélj őrültségeket! – Nem. – Igyuk le magunkat! – Rendben. Madeleine nagyon berúgott. Én pedig… Henri szava elakadt. – Meg kúrtál! Isabella DiMeglio… – Egyedül sétáltam. – Elmeséljem neked a mai túránkat? A hírhedt amerikai gengszterrel és a szaúdi herceggel? – Halljuk! – Jó. . Madeleine okos nő. Madeleine rekedtesen fölnevetett. majd fölemelte a poharát. mivel töltöttem a napomat én.

– Nauru – folytatta Madeleine.– És látnod kellett volna az orrát – kuncogott. Vannak ezek az offshore cégek. – Az arabok meg a zsidók. Párizs. ezeken keresztül. eléggé komikus. – Gyanúsított? – Tudod. – A férjem azt mondja. hogy pénzmosással támogatja őket. – Az a röhej. – A herceg – Szünetet tartott. – Tudod. Elmagyarázta az egészet. Ez teszi az egészet olyan komikussá. Tizenketten lakják. ez a szaúdi herceg – kezdett bele újra –. hát. de van négyszáz bank! – A férjed mondta ezt? – Csakhogy a valódi pénzek a nagyvárosokon mennek keresztül. Egy arab – s hozzá az a nagy zsidó hefti. olajtársaságok. A nagyvárosokban könnyebb eltüntetni a nyomokat. Remegett a keze. a medence partján. ez egy gyanúsított. mintha valami fontos gondolat eltérítette volna. . olajtársaságok. London. hogy ezek mind egyformák – folytatta Madeleine. – A Csendes-óceánon. Henri az üveg után nyúlt. Az előző palack ott hevert üresen a betonon. Tokió. – Igen. Henri mosolygott. Azokon a kis karibi szigeteken. – Éhes vagyok – mondta kisvártatva. New York. És persze Svájc. hogy újratöltse a poharát. Bin Laden! – Aha. és a pénz megy tölcséren át az Al Qaedanak… Madeleine tétovázott. – Azt a nagy zsidó orrot. Aztán megkapod a gyémántodat meg a mézeskalácsodat. így hívják őket. ahogy megemelte a második üveg bort.

egészen biztosan gondoskodik róla. a levendulamezőkön. amíg megtalálta az egyensúlyát. Ám az is lehet. És kijön a rendőrség. és végül rápillantott a lenyugvó nap korongjára. Félig szándékosan tette. mert kosarat kapott a szerelmi vallomás után. Körbenézett a tájon. hogy Henri egyszer s mindenkorra szalonképtelenné váljon. Vlagyimir Iszmajlov nem az a típus. akit az ember ellenségének választ. hogy nemsokára Henri . hogy Henri többé semmilyen társaságba ne kaphasson meghívást. mint valami bizarr. gondolta. vízbe fojtotta magát! Henri egy pillanat alatt teljesen kijózanodott. a ház tulajdonosa. természetesen. a szőlőültetvények során. Botladozva benyomult a sötét konyhába. Érett sajt és gyümölcs illata csapta meg az orrát. Henri lassított. a medence környékén. De ha a férj netán mégse tenné meg ezt. péksüteménnyel és saucissonnal. Ahogy Henri a medence partjához közelített. majd megindult a ház felé. és ebben a pillanatban átvillant a felismerés a férfi agyán: Madeleine öngyilkos lett. hogy nem ússza meg ennyivel: puszta kiközösítéssel. a vendégházon. akinek a jó hírnevét besározta. Félig tudatos öngyilkosság. elsüllyedt kincset. És most mi lesz? Jelentenie kell. És Madeleine férjének gondja lesz rá. majd visszament a medencéhez. már maga előtt látta a holttestet. eltartott egy ideig. Telerakott egy tálcát kenyérrel. Lehet.Henri kikászálódott a napozóágyból. a hercegnő. Másfelől félig-meddig részeg baleset. Aztán Henri tekintete visszatért a medencéhez. Madeleinet nem látta sehol. Ám Madeleine addigra eltűnt.

de most magához tért. – Gyere ki onnan! – csattant föl Henri. hunyta le a szemét elcsigázottan. arccal lefelé. gondolta. Hosszan csókolóztak. – Gyere be – mondta a nő. Hosszú. és esetlen karcsapásokkal kezdett úszni. összezúzott fejjel. akit egy medence alján találnak. – Szeretlek – suttogta a nő. – Szeretlek. Henri! Henrinek elmúlt a rosszulléte. és letette a tálcát: egy harmincnégy éves ember. Henri a medence szegélyéhez lépett. hogy ússzál. – Óh! – prüszkölt. aki hirtelen hetvennek érzi magát. Atyaúristen. és meztelenül Henri karjába vetette magát. . Atyaúristen. Madeleine kijött a medencéből. lassan felfúvódó testtel… Ebben a pillanatban Madeleine a felszínre bukkant. – Túl sokat ittál ahhoz. Ájulás környékezte. remegő sóhajjal fújta ki tüdejéből a levegőt. hogy mennyire elege van ebből az egészből! .lesz az. miközben a nő csókért ágaskodott. – Csodálatos. Közel járt az eszméletvesztéshez.

Az utolsó helyiség volt a dolgozószoba. A bejárati ajtónál felhalmozott újság halom tetején az utolsó napilap öt nappal korábbi volt. a hatalmas franciaágy. testápolókat és hasonló kenceficéket fedezett fel. Pihenésre vágyott és valami ennivalóra. az antik diófa bútorok. Nem szó szerint – az apartman kifogástalan volt. Erre utalt a hálószoba berendezése. Nagyot sóhajtott. csupán a levendulaolaj szagát lehetett érezni. A konyhaasztalon azonban napozókrémeket. az egyiken rózsaszín műanyag gyerekszék. könyvespolcok sorakoztak a falak mentén. hogy egyedülálló fiatal nő lakja. hogy itt valami bűzlik. A szoba levegője a bezártság érzetét keltette benne. Az ebédlőszobában üvegasztal. legóval és más játékokkal telezsúfolva. Ahogy Keyes belépett a lakásba. A repülőút kimerítette. hogy egy fiatal család él itt. Szóval az illető valóban elutazott. De most nincs idő erre. és elszántan hozzálátott a lakás átkutatásához. Valami azonban mégsem volt rendjén. akkor miért hagyta itt a napozószereket? A lakás első ránézésre nem azt tükrözte. nehéz mahagóni íróasztalon egy . a világítás beprogramozva. Ha a nő tényleg elutazott a görögországi hajóútra. azonnal érezte. egy gardróbszekrény. körülötte négy karosszék. benne gyerekágy. A lába lüktetett. inkább azt. A macskának ki volt készítve az eledel és az ivóvíz. egy halom kitömött játék maci. letette a bőröndjét. A következő helyiség a gyerekszoba volt. falhoz támasztotta a botját. vélekedett Keyes.Tizennyolcadik fejezet 1.

Zokszó nélkül adta föl a karrierjét. amikor Jeremy megszületett. Victoria Ludlow és Margaret Ludlow Gordon névre kiállítva. hogy nem Görögországba. öt nappal ezelőtti dátummal kezdve. Ehhez képest Rachel valóságos szent. leült az íróasztalhoz. hogy az élelmiszerellátó üzletágban tevékenykedhet. Viszont sehol egy útlevél. futott át Keyes agyán a gondolat. Botját a falnak támasztotta. ezekből arra lehetett következtetni. hogy totyogó kisgyereke van. Valószínű azonban.komputer pihent. Greg Gordon email-jei sorakoztak egymás alatt egy chicagói belvárosi ügyvédi iroda hivatalos ügyeivel. tűnődött Keyes. egészen a következő hétig. és rengeteg barátja van. tűzbiztos páncéldobozt. A nőnek is voltak üzenetei. A napozókrémeket és a kenceficéket akkor feltehetően nem hagyják itt. Az elmúlt hónapokat a nő. A hajóút időszaka. hogy az utazásra valóban sor került. dacára annak. és bekapcsolta a komputert. a zömük két brit kiadó egyesülésének a jogi kérdéseivel foglalkozott. minden jel szerint kiadós ebédekkel fűszerezte. Keyes elhessegette a gondolatot. de nem talált ilyet. Keyes ezután a komputer melletti naptárat kezdte böngészni. Egy sor nap át volt húzva. és folytatta a naptár tanulmányozását. A széfben három születési anyakönyvi kivonat: Greg Gordon. . Keyes végigszaladt a listán. Az ebédek teljes délutánokat vettek igénybe egy és négy óra között. hátha rábukkan valami nyomra vezető üzenetre. és az ablakból irigylésre méltó látkép nyílt a Michigan-tóra. Ez a körülmény megerősíteni látszott. Az íróasztal alsó fiókjában Keyes talált egy kisméretű. Az első évben úgyszólván egyetlen percre nem vált meg a gyerektől.

hogy az életben olykor nehézségek is adódhatnak. mint ahogy a napvédőszerek is utalnak rá. Csakhogy időközben változott a terv. egy tartályban szeletelt zöldség. vagy bármi másra. rizssaláta.gondolta Keyes. Keyes elhúzta kissé a száját. Arra gondolt. és folytatta a keresést. Mindenesetre elindította az ellenőrző programot. Feltehetően úgy gondolkodnak. Francis Dietzre. biotej. Ez a lakás. döntötte el magában hosszas töprengés után. hogy ezeknek az embereknek aligha lehet sejtelmük arról. és az újszülöttről készült fotókkal. ami fizikusokhoz vagy külföldi érdekekhez kapcsolódna – kivéve a brit kiadók ügyét. A hűtőszekrényben ásványvíz. Valahányszor a komputer az Internettel talál kapcsolatot. addig a sors megjutalmazza őket. Keyes kézbe vette a botját. biotojás. Emberek élnek itt. mégpedig nyilván férj és feleség. a könyvespolcon egy családi album hevert esküvői képekkel. sem a naptárban nem talált utalást Steven Epsteinre. valamint macskaeledel. A dolgozószobában. hogy amíg ők mindenben szabályszerűen járnak el. Tehát így tervezték eredetileg. De akkor hová mehettek? És ki az a nő a hajó fedélzetén. beleértve a klaviatúrán végrehajtott valamennyi leütést. Keyesnek ezáltal rendelkezésére fog állni a komputerre érkező összes adat. az ADS-re. akiknek a születési anyakönyvi kivonatát Keyes megtalálta a tűzbiztos dobozban. a bevitelt máris továbbítja titkos úton az ADS-nek. A software percenként több száz adatot képes átvizsgálni. miközben a hűtőszekrény tartalmát vizsgálgatta. Nyilván meg se . ha nem Victoria Ludlow? Keyes sem a komputerben. azok. Miután az installációs sáv néhány másodperc alatt végigkúszott a képernyőn. nem valamiféle álcázott konspirációs hely.

Keyes becsukta a hűtőszekrényt. . valamint egy bizonyos Hanna Gray. A szoftver befejezte az installálást. rejtett nyomokat kellett tehát keresnie. egyedülálló nő. A fürdőszobai csapon igen használhatónak látszó ujjlenyomatokat fedezett fel. tehát chicagói cím tartozott. Fielding. hogy szerezze meg a lakás telefonhívásainak a listáját. a többihez San Franciscói. Két névhez helyi. Hanna Gray pedig valami közeli barát. és óvatosan eltávolította az alatta lévő lapot is. tűnődött Keyes. aztán letépte a cetlit. Ninhidrint spriccelt a felületre. Hanna Gray alighanem fiatal nő lehet. mely a nő telefonkészüléke mellett hevert. Victoria segítőkész válaszaiból ítélve – sok hal úszkál még az óceánban. és megkérte. leguggolt. otthonuk – nem több egy kártyavárnál. Egy fiatal. Ezután visszatért a bejárati ajtóhoz. Az email-jéből mindenesetre erre lehetett következtetni. és Mrs. az asszony nővére. Keyes lejegyezte az adatokat egy jegyzettömbre. A lakás makulátlanul tiszta volt. kikereste a két helyi nevet: Mr. Keyes kivette a lemezt. és bediktálta a legutóbbi tíz hívás paramétereit. Fölhívta Daisyt Vermontban.fordul a fejükben. atlantai és londoni címek. majd visszatért az email-listához. egy Frank nevű férfival történt szakításának történetét ecseteli. és egy szalaggal leemelte a lenyomatot. ahol a csomagját hagyta. Azonnal rájött. Egy fiatal nő. hogy Fieldingék. és előhúzta az ujjlenyomatos szerszámkészletét. és bőven van idő a kihalászásukra –. Daisy visszaszólt. illetve sógora. mennyire törékeny ez a vélt biztonság.

idősebb generáció. így nem keltett feltűnést a megjelenésével. 2. Bólintott a csoport felé. hogy így is történt. ahol Hanna Gray lakott. és távozott a lakásból. A férfi jogi irodája ebben arról értesíti Greg Gordont. A környéket a jelek szerint nagyjából egyenlő arányban lakta a gazdag. Addig várakozott a toronyháznál. és velük együtt lépett be az előcsarnokba. alig látszott ki a könyvrakás mögül.Keyes visszapörgette az email-listát egy korábbi üzenethez. azzal. Megbizonyosodott róla. Szorosan követte őket. Ebben az esetben a hajóútról váratlanul le kellett mondaniuk. Tegyük fel. Hanna Gray lakása Daisy tájékoztatása szerint egy innen alig fél mérföldre levő toronyházban található. hogy semmi nyomot nem hagyott maga után. melyen az imént csak átszaladt. Keyes átballagott Hanna Gray apartmanjához. amíg fölbukkant egy hatfős társaság. Keyes kilépett a programból. Nem ő volt az egyetlen ezen a délutánon. mert személyesen kell ellenőriznie a két kiadó egyesülésének szerződéskötését. hogy haladéktalanul Londonba kell utaznia. aki botjával botladozott a tó partján. Victoria Ludlow feltehetően felkínálta a jegyeket éppen facérrá vált ifjú barátnőjének. A rézgombos felöltőt viselő portás egy jókora halom puha fedelű bestseller mögé barikádozta el magát. hogy így majd könnyebben kiheveri a Frankkal való szakítást. majd újra belemerült a keresztrejtvényébe. és a sikeres üzletemberek fiatal nemzedéke. . és leállította a komputert. Hogy ne vesszen teljesen kárba a befizetett utazás. Keyes valahol a kettő közé esett.

Keyes ujjlenyomatokat gyűjtött. amelyet az ADS liftjének tábláját látva szokott magára ölteni. A gardróbszekrény tele volt Prada cipőkkel és Hermés táskákkal. aki azt hiszi. A hálószobában. átveszi a diplomáját és szélesen vigyorog. Botját óvatosan az ajtónak támasztotta. Ez az a nő. a rózsaszín csipkével borított ágy mellett egy komputer állt. ha a megfelelő dolgokat vásárolja. Belépett a lakásba. kart karba öltve áll egy idősebb férfival. A fürdőszobában kínai rózsaszappan. belehelyezte a „fúrófejbe”. Megint egy olyan ember. melynek lakója elutazott. mint egy kisméretű fúrógép. Keyes megpróbálta elfordítani az ajtógombot. mirhás fogkrém. vélhetően az apjával. propoliszos tégelyek. ugyanaz a tompa arckifejezés lett úrrá a tekintetén. és továbbment. és becsukta maga mögött az ajtót. Zárva volt. Az ajtó előtt az elmúlt napokban kézbesített napilapok és magazinok halmozódtak.Hanna Gray lakása az ötödik emeleten volt. fonnyadozó növények. szép nő. Megint egy jól ápolt. Néhány pillanatnyi habozás után kivette a diplomaosztáson készült fotót a keretéből. Keyes kiválasztott egy rozsdamentes acéltűt. akit a bazárban látott: a fotókon egy másik fiatal nővel bolondozik. A meghajtó . Keyes bekapcsolta. Állott levegő. s ha a megfelelő dolgokat cselekszi. majd megint előkereste a táskájából a kis varázskészletét. Újabb üres apartman. a zár halk kattanással kinyílt. Meghúzta a revolver kakasát. rápillantott a fényképek takarosan elrendezett sorára. A revolver formájú elektromechanikus tolvajkulcs olyan volt. Ahogy Keyes ránézett a nő arcára. akkor az élet kötelességszerűen megjutalmazza őt. Először körbejárta a lakást. A műszer kicsiny motorja vibrálni kezdett. majd a tűt becsúsztatta a zárba. visszatért a nappaliba.

s azt panaszolta. Úgy néz ki. Én vagyok. és csak azt szeretné tudni. A Savoyban lakunk. Nyilván vannak közös ügyeik. hát nemrég még meghitt viszonyban voltak. irtó büszkék vagyunk rá. hogy az üzenetrögzítő mellett áll.zümmögni kezdett. amelyen egy hármas szám villog. A hardvert valaki újra formatálta. hogy még a hajóúton vagy. Volt a hangjában valami türelmetlenség. de egyszerűen el kellett mondanom neked. De. Keyes kétszer végighallgatta az üzenetet. Valaki tehát nyomozott már a nő után. Keyes azon kapta magát. A harmadik üzenet azonban megszaporázta Keyes szívverését. Leállította a számítógépet és azon törte a fejét. igen. Az első egy telefonokat áruló ügynökség automata reklámszövege volt. . és az egész valami hihetetlen. hogy az egész berendezést a hóna alá kéne csapni. hogy jó ideje nem hallott Hanna felől. mi van vele. majd egy hibaüzenet jelent meg a képernyőn. valami kimondatlan sürgetés? Alighanem. Puszi. Gregnek annyira jól megy. Aztán kipattintotta a kazettát az üzenetrögzítőből. És Maggie is baromi jól érzi magát. Elkezdte lejátszani az üzeneteket. egy pillanatig tűnődve a kezében tartotta. Tudom. a fénykép mellé. Hanna Banana. – Hello. Nemsokára beszélünk. Feltehetően nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani a fickó hanglejtésének. hátha az ADS technikusai tudnának kezdeni vele valamit. majd becsúsztatta a zsebébe. képtelen vagyok várni vele. s figyeli a digitális kijelzőt. A másodikon Frank szólalt meg – az exbarát –. hogy Maggie és én tizenötödikén otthon leszünk. s elvinni Vermontba.

hogy akcióba léphessen. a sántaságából merített erejével győzedelmeskedett. Olyan ez. és a lába örökre megbénult. és szuggerálta. . pillanatnyilag Keyesnek nem volt más teendője. Mindezt összevetve. hogy fölhívja Rachelt. még Zeusz mennykőcsapásaival is dacoltak. A falnak támasztott bot is ezt juttatta eszébe: egy csődtömeg. A pusztító tűz istenségévé vált. Az Olümposz hegyéről a Földre zuhant. kétségbeesett próbálkozása. azzal. hogy a telefon felé nyúl. A bénultságából akár erőt is meríthetne. hogy megszólaljon. Ha az akció sikerülne. hogy erről a Hanna Gray nevű nőről minden érdemleges információt beszerezzen. tűnődött Keyes. Hat órával később az irodájában ülve a telefonra bámult. Leonard Isztambulban várta. a tűz és a kovácsmesterség istene sánta volt. mint hogy várjon. mivel nemtelen módon elűzték őt Zeusz oldaláról. De hát sajnos.3. amennyit feltűnéskeltés nélkül igénybe vehetett – figyelte Dietz New Yorki kapcsolatait. Casper teljes erővel dolgozott azon. ez az igazság. De miért? Hogy még egy esélyért könyörögjön? Nevetséges. mintha az utolsó szalmaszálba kapaszkodna. Időről időre azon kapta magát. Pillanatnyilag minden tőle telhetőt megtett. Egy emberi roncs utolsó. Héphaisztosz. Egyetlen módja lehetne e nyomasztó gondolatok elűzésének: a sikeres akció. Négy DIA ügynök – ennyi a maximum. Az általa kovácsolt lakatok a halhatatlanoknak is ellenálltak. Mégis hatalmas istenség vált belőle. akkor talán rátalálna a tartalék erőforrásaira.

nem süppedne letargiába és reménytelenségbe az akadályok láttán. Keyes kezében kettétört a ceruza. de az néma maradt. És ha belül összeroppan.Keyes azon tűnődött. amely Dietznek a New Yorki COURTSHIP akcióból eredő kapcsolatait vizsgálta. Egyetlen csapással vágná szét ezt az iszonyú gordiuszi csomót… Ez már az őrület! Legalább az a rohadt telefon megszólalna! Rámeredt a készülékre. és elkezdett játszadozni vele. A várakozás kezdte teljesen felőrölni az idegeit. hogy egyedül oldja meg az ilyen élethelyzetet. Egy férfi képtelen arra. akkor nincs többé visszaút. – Igen? – Nyomon vagyunk – mondta Brown. vajon az isteni erejű kovácsmester milyen fortéllyal venné föl a harcot a patkánykirály ellen. David Brown volt a vonalban – annak a DIA csoportnak a munkatársa. Nem riadna vissza. akkor belül összeomlik. hogy fel kellene hívnia Rachelt. és mindent bevall Dick Biermannak. Ha nagyon rövid időn belül nem talál támaszt valakiben. És akkor… Megszólalt a telefon. . Kezébe vett egy ceruzát. Megint előjött a sürgető érzés. Egy magányos férfi nem képes kiállni ezt a stresszt. akkor föladja! Le fogja állíttatni a tesztet. aki éppen most kapott egy figyelemreméltó telefonhívást…Keyes előrehajolt. Brown és a kollégája folyamatosan figyeltek és lehallgattak egy Andrej Jurcsenko nevű férfit. Egy hatalmas pallost kovácsolna vagy egy rettenetes pörölyt. Ha huszonnégy órán belül nincs megoldás. 4.

HARMADIK RÉSZ .

Ezért inkább megvárta a következő kompot. amikor a komp kiköt. azok a Sirkeci pályaudvart vették igénybe. akik nyugatra utaztak. Az utasok sürögtek. hogy a komp fedélzetén összetűzésbe kerül a férfival. Lehet.Tizenkilencedik fejezet 1. azok a darázsfészek felé tartottak. Hajderpasa Isztambul keleti kapujául szolgált. Most azonban komoly kételyei . Így Leonard most minden bizonnyal letartóztatásban lenne. akkor nincs hová menekülni. Leonard saját szemével látta. Érthető tehát az idegességük. A Hajderpasa pályaudvaron Leonard elképesztő forgataggal találta magát szemben. forogtak a színezett ablaküvegek mögött. hiszen a helybeliek nyilván elfogják a véres kezű támadót. Még ha sikerült is volna Dietzet harcképtelenné tenni – amiben erősen kételkedett –. Pedig itt kell lenniük. és szinte kézzelfogható feszültség vibrált a levegőben – nyilván a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt. akkor elképzelhető. vagy onnan jöttek. Kérdés persze. támolyogva lökdösődtek bőröndjeikkel. a város másik végén. vélekedett Leonard. Ha erőszakra kerül sor. hogy azonnal követnie kellett volna őket. hogy ez kinek a hasznát szolgálja. a hátát a falnak vetve próbált előrearaszolni a tömegben. amely tizenöt perccel később indult. képtelenség lesz megtalálni őket. Leonard az egyik fal mellé sodródott. amint Besiktasnál fölszálltak a Hajderpasa felé tartó komp fedélzetére. akkor is csapdába kerül. Ha Dietz itt van a nővel. Akik viszont itt nyüzsögtek Leonard körül. Ha közvetlenül a nyomukba szegődik.

és tartsa szemmel Dietzet. mohón villogott a baseballsapka ellenzője alól. Ám azzal. hogy a hívott fél az egyik régi New Yorki ismerős. de a hívás ezúttal éppen e férfias művelet közepette érkezett. s egyúttal legjobb alkalom arra. hiszen ott vesztegel vermonti irodájában a három telefonvonal mellett. hogy Leonardnak hetente csupán egyszer kellett a gyér szőrzetet lekaparnia arcáról. amikor megszólalt a telefon – a sors iróniája. hogy Dietz melyik szállodából telefonált. hogy elszalasztottá az alkalmat. Éppen borotválkozott a szállodában. hogy ez az utolsó. akkor ettől kezdve valóban bottal üthetik a nyomát. hogy siessen a hotelhez. Óvatosan megérintette a vágást a nyakán. A név azonban fedőnév – „a keselyű”. ahogy számítani lehetett rá. hogy a pengével megvágta a torkát. Folytatta a keresést a tömegben. hogy a lehallgatott hívás Jurcsenko telefonjára ment. Keyes azt mondta. miközben múlnak az értékes másodpercek. szeme lázasan.támadtak döntése helyességét illetően. A legnagyobb esély egyben az utolsó is számukra. és az sem meglepő. és eltűnik valahol a háborús övezetben. hogy újra Dietz nyomába szegődjenek. Kiderült viszont. Jurcsenkónak hívják az illetőt. Keyesnek tehát igazából semmi konkrétum nem áll a rendelkezésére azon kívül. aki nyomban adott egy nevet Dietznek az ellopott titkos formula értékesítéséhez. Ha a pasas most kicsúszik a kezükből. Keyes volt a vonalban. De Leonard nem hagyja ezt. lehet. Nem csoda. Az a bizonyos telefonhívás. Dietztől jött. Keyes azonnal felhívta Leonardot és utasította. . és ez annyira megijesztette. hogy Leonard csak a következő kompra szállt föl. Keyes nagyon feszült volt.

a nővel együtt beszállt egy várakozó taxiba. Ennek folytán mozgásban lesz. Egy amerikai fiúcska aligha tűnik fel a nyugati utasokkal telezsúfolt csarnokban. akkor gondjai keletkezhetnének a helyi hatóságokkal. hogy az üldözést elindította. Csakhogy Leonard is keresi őt. hangtompítóval ellátott fegyvert. Dietz visszarohant a taxihoz – mintha másodpercnyi vesztegetni való ideje sem lenne –. Végre meglátta Leonardot – Keyes ezzel akaratlanul visszajelzett. Most lett csak igazán fontos az időzítés. Bemondtak egy vonatindulást. Figyelt kifelé az ablakon. Ha ugyanis a dolgok rosszra fordulnának. Minden az időzítésen múlik. Türelem! Időzítés! Dietz benyúlt a táskájába. Dietz nagyon odafigyelt az időzítésre. s utasította a sofőrt. Egy kör alakú teremben állt a nővel a pályaudvar délkeleti csarnokában. Ez pedig a legkevésbé sem hiányzik. Így aztán Dietz morgott valami kifogásfélét. és neki Leonarddal kellene bajlódnia. és visszatrappolt a szálloda lobbijába. és folyamatosan a tömeget fürkészte. és megragadta a kukoricapogácsa névre keresztelt. várva az alkalmas pillanatot. 3. hogy azonnal hajtson a hajderpasai kompállomáshoz. Minden az időzítésen múlik.2. Miután Jurcsenkóval befejezte a telefonbeszélgetést. A jelek szerint senki nem figyelte a taxit a Four Seasons Hotel előtt. . tehát mégiscsak felhívja magára a figyelmet. Keyes lassúnak tűnt.

hogy Dietz nagy mestere a megtévesztésnek. Leonard ellökte magát a faltól. hogy valóban elindul dél felé. még mindig lázasan kutatva. a békafiú – szerencsétlenek. hogy megalázhassa. és visszafordul. annak idején. elég alacsonyan ahhoz. hogy a legjobb ajánlattevőt kiközvetítsék. aki megalázottnak és értéktelennek érzi magát. hogy ilyesmit megvásároljanak. talál valakit. csak azért. aki még nála is alacsonyabban áll a társadalmi ranglétrán. Dietz más. hogy Dietz. Hiszen akárhogy is erőltette az emlékezetét. amiből arra lehetett következtetni. még közöttük sem talált megértő társra. tűnődött Leonard.A tömeg felbolydult és kettévált. Mindenki. ha erre száll föl. hogy kirekesszék. ott a cirkuszban. hogy tévútra vezesse az üldözőit. A titkot nyilván araboknak akarja eladni. Az aligátorlány. hogy végre talált valakit. hogy valamiféle különleges kötelék fűzi őket egymáshoz. akik bőrpikkelyesedésben és Ehker-Danlos szindrómában szenvedtek. amikor azt hihette. legfeljebb arra képesek. azt az érzést ébresztve benne. feltéve. akik közé elvileg beillett volna –. ezért igazából nem hibáztathatta magát. hogy Leonard túlságosan is fogékony volt erre. hosszú idő óta – de az is lehet. ebben a tömegben? Az induló vonat déli irányba ment. Lehet. Még a többi nyomorult között. Mert a bűnbaknak is szüksége van bűnbakra. még ők is összefogtak ellene. Hiszen Leonardot is milyen könnyedén rászedte. Lehet. Ám nem szabad elfelejteni. Az oroszok már túl gyengék és túlságosan szétzilálódtak ahhoz. . Itt lehetnek vajon. olyanok. majd tesz egy kört. A legmagasabb ajánlattal pedig manapság az arabok tudnak előállni. még inkább a Közel-Keletet célozza meg. Azt hitte. és haladt előre. aki vele azonos hullámhosszon mozog. hogy egész életében – ez volt az első alkalom. Ám ha az volt.

hogy minél kevésbé tűnjön föl. hiszen Dietz nem engedhette meg magának. Odafordult a nőhöz. – Menjen a csarnok közepére! – mondta. Követi majd Dietzet és a nőt. Aztán Leonard újra félreosont. Leonard ott maradt a csarnok kellős közepén. Gyorsan megfordult és a falhoz húzódott. Az időzítésre azonban továbbra is ügyelni kellett. Elindult a vonat felé tülekedő tömeg irányába. a világ végére is. anélkül. Ettől kezdve már csak a végrehajtás volt hátra. megtalálja Dietzet. akkor Leonard meg fogja védeni magát. és rátámad. Legalább akkor itt lesz az alkalom. hogy rászorítson egy darab vécépapírt a sebére. De megmutatta magát. A tömeg felszívódott. Egyik ujjával megérintette a torkát. ha kell.De tévedett. Ha minden jól megy. hogy még arra se volt ideje. Vérzett. hogy konfliktusba keveredjen a helyi hatóságokkal. aki ott várakozott mellette. és ezzel Dietzet helyzetbe hozta. Ám ha Dietz látja meg őt előbb. hogy elégtételt vegyen ezért a legutóbbi váratlan és mély sebet okozó árulásért. majd jelentést tesz Keyesnek. Dietz látta őt – pontosabban szólva baseballsapkájának a matricáját vette észre. – Mutassa meg magát! Aztán jöjjön vissza! De lassan mozogjon! Ne siesse el! . s közben megérintette a derékszíjára erősített fegyverét. 4. hogy az észrevenné őt. Keyes telefonhívása után annyira kapkodott. védtelenül.

hogy találkozzanak a keselyűvel. Némi töprengés után bólintott. nehéz lesz megközelíteni. Természetesen fölfogta. e pillanatban nagyobb értéket képvisel halottként. ahol az előbb Leonardot látta. hogy az ellenséget soha nem szabad lebecsülni. és lassan odasétált a csarnok közepére. Sok közös van bennük. Elbújt egy oszlop mögé. Dietz megint észrevette Leonardot: ismét a falnak vetette a hátát. hogy Dietzék dél felé tartanak. Lehet. mintegy húszlábnyira Leonardtól. Nem szabad alábecsülni! Ha a falnak támaszkodik. Dietz figyelt. Dietznek azonban megvoltak a trükkjei. Ilyen az élet. mint élve. De mozgalmas évei során Dietz megtanulta. Ők azonban visszafordulnak nyugat felé. gondolta. minden látszat ellenére. ha… De nem alakult másként.Hanna fölhúzta a szemöldökét. tiszteletre méltó ellenfél – a dühe vezérli. akkor minden bizonnyal azt fogja feltételezni. és várt. és onnan vizslatta a tömeget. Sajnálatos. De hát végtére is ugyanabban a csónakban eveznek. és hátulról lopakodott oda. hogy ne értené. Leonard. hogy egész másként alakult volna. Nem hülye. Aztán ellenkező irányba indult. Márpedig Leonard. Nem lehet probléma. hogy ilyen körülmények között kellett találkozniuk. A holtteste egyfajta figyelmeztetésként és egyúttal útmutatásként szolgál majd Keyes számára. . miről van szó. s ettől meglehetősen elszánt. hogy megtalálták Leonard holttestét a Hajderpasa pályaudvarnál. De félrevezető útmutatásként! Ha ugyanis Keyes értesül róla. ha nem. sarkon fordult. és ezt Hanna is fölismerte már. hogy Dietz csaléteknek akarja őt használni. ha tetszik. Ez lesz az alkalmas pillanat számára. A nő csalétekként eltereli Leonard figyelmét.

. ahogy várható volt. Rá kell harapnia a csalira! Dietz a viharvert bőrtáska belsejében hüvelykujjával kibiztosította a fegyvert. Aztán megindult előre. s tétovázni fog. Nem veszítheti el a nyomot. Ő viszont nem tévesztheti szem elől a nőt. Megállt egy pillanatra. Bármelyik pillanatban… Leonard meglátta a nőt. Rohadt dolog ez. amikor Dietzcel együtt távozott.Leonard bármelyik percben megpillanthatja a nőt. De végül mégiscsak elindul. ennek folytán nincs választási lehetősége. ha a körülmények másként alakultak volna. Leonard látta már a nőt. És akkor egy pillanatra reflexszerűen el fog szakadni a faltól. Dietz előlépett az oszlop mögül. Most egyedül mutatkozott. hogy visszatérjen e a fedezékébe. Nincs más választása. kétségek között vergődve. De hát ilyen az élet. 5. Kétszer is látta korábban – a Sapienza-erőd tornyában. És a kistermetű Leonard hirtelen eltűnt a tolongásban. hogy erről van szó. Dietz nem hülye. gondolta Dietz. most egyszerre ismét megtelt emberekkel. Különvált volna Dietztől? Vagy Dietz csaléteknek használja? Hát persze. Kisétált a csarnok közepére és körülnézett. Aztán a hangosbemondó egy vonat érkezését jelezte. és a Four Seasons Szállodánál. Az állomás. mely csaknem kiürült a legutóbbi vonatindulásnál. Ugyanilyen erővel együtt is dolgozhatnának.

Dietz meghúzta a ravaszt. Leonard úgy érezte magát.Eltelt pár másodperc. hiszen minden oldalról szorosan körülvette a zsibongó tömeg. kibaszott életet – egy hűs pakolás a fonnyasztó hőségben. Az orra előtt boldogan talált egymásra egy fiatal pár. . ám ez a valaki. Ez az ő formája. A revolverét mindenesetre megpróbálta kibiztosítani. Szinte már mosolygott. aki sikítozva kacagott. hogy valaki hátulról közeledik hozzá. Leonardtól balra egy pörlekedő család lármázott. ahol hirtelen összecsapnak feje fölött a hullámok. az anya igyekezett megakadályozni. Zajos tömeg lepte el a pályaudvari csarnokot. és erre ő is rádöbbent. megint kereket old. De a zárszerkezet beleakadt a gatyamadzagjába. Ha közelebb férkőzik hozzá. mintha elkülönült volna a többi embertől. hogy a gyerekek elkódorogjanak. Ott a nő – egy pillanatra feltűnt a hullámzó tömegben. a férfi karjába zárta a nőt. A nőt szem elől tévesztette. hogy rosszul teszi. De ha nem mozdul. És ebben a pillanatban ráébredt. futott át Leonard agyán. gondolta – mint egy mosogatórongyba csavart jégkocka a hervasztó nyári hőségben. Aztán Leonard elszakadt a faltól. Valami hideg tárgy érintette meg a nyakát. a nő észreveszi. Leonard tétovázott. Különös érzés volt ez. Nem is olyan rossz. Kétségbeesett elszántsággal a tolongó utasok közé préselődve találta magát. noha ösztönei azt súgták. De már késő volt. Leonard nyomult előre. Ez a valaki más volt! Megpróbálta kibiztosítani a fegyverét. Szaros egy végjáték. Megszólalt a hangosbemondó. mintha a kettévált Vörös-tenger közepére került volna. Nem is olyan rossz érzés így itt hagyni ezt rohadt. ha elhagyja a fedezéket. Jó érzés.

Az előhívószáma 802. miatt. Ehelyett csupán ennyit mondott: – Utánanézek. Amikor Keyes elmondta neki. a New Yorki Rendőrkapitányságé 212es. Az olasz nyomozó valamilyen oknál fogva rokonszenvezett Keyesszel. hogy a könnyed szívélyesség hozzátartozik az olasz karakterhez. Ám ettől még nem kell rögtön pánikba esni! Bármelyik pillanatban megcsörrenhet a telefon. Nem tett fel kérdéseket. Talán szeptember 11. és Brown . hogy újabb eltűnt személyt keres – ezúttal egy harminc körüli férfit. azon tűnődött. ha arra jár egy csinos. De az is lehet. persze közben félpercenként abbahagyja a munkát és kifüttyent az ablakon.Huszadik fejezet 1. hogy is áll az egész ügylet. az olasz megértően hümmögött. – Nem vagyok bent az irodámban – mondta. vajon miért ilyen segítőkész iránta ez az ember. ahogy az itáliai kolléga könnyű bort szopogatva elmerül az ügy tanulmányozásában. aki a hypopituitarizmus nevű betegség következtében legfeljebb tizenkét éves fiúnak látszik –. A világ bizonyos részein a New Yorki rendőrök mostanában szokatlan jóindulatot tapasztalhatnak. fiatal nő. Eddig hasztalanul kereste. hogy mire kell az információ. hogyan függ ez össze a nyomozással. Vissza fogom hívni. De hát ajándék lónak ne nézd a fogát! Figyelmét ismét a komputerre összpontosította. – Majd én visszahívom… Jó lesz úgy egy óra múlva? Miután letette a kagylót. hátha valahol rábukkan a „keselyűként” ismert férfi nyomára. Keyes maga elé képzelte. Keyes tétovázott.

Minden erővel arra ösztökélte. ha ott van két lépéssel az orrunk előtt! Szorongásroham tört rá. Szóval itt tartunk. – Két perccel az után. Keyes azonnal fölkapta a kagylót. hogy letartóztatták Jurcsenkót. csupán illúzió volt. Remegni kezdett – nem a felszínen. Már úgy se tudunk elkapni valakit. – Szünet. a lelke legmélyén. lelépett a hátsó ajtón. amely most hatalmába kerítette. ha most visszatekint. melyet Keyes kissé hamisnak érzett. – Alighanem volt egy vészforgatókönyve – tette hozzá Brown olyan hangnemben. de a valóságban ez a paripa a saját feje után vágtat. Brown magyarázkodott. a jelenlegi helyzettel együtt – pusztán megfigyelőként sodródik a történésekkel. Van egy… Keyes letette. Keyes kezébe temette a fejét. Az orosz pedig a keselyű nyomára fog vezetni. a családi életével. Néha úgy látszott. – Vészforgatókönyve – ismételte Keyes. hogy adja fel… Megpróbálta apró teendőkkel lekötni a figyelmét. hogy megkapta a telefonhívást. hogy ő irányítja az eseményeket. ugyanakkor lélekölővé. amikor kézben tudta tartani a dolgokat? Nem. hogy dobja be a törülközőt. Az ő válla túl gyenge ehhez a hatalmas teherhez. kézzelfoghatóvá vált. hanem belül. Megszólalt a telefon. .jelentheti. Ez a nyomás túl sok egy embernek. Volt egyáltalán olyan pillanat. A félelem. ha bármikor is úgy érezte. Néhány másodpercig némán ült. De hát hogyan is tehette volna? A karrierjével. hogy képes megragadni a gyeplőt. – El fogjuk kapni. – Kirepült a kalitkából – közölte Brown.

akivel Jurcsenko a kémkedése idején került kapcsolatba? Ahogy letelt az egy óra.Az óra hátralevő részét azzal töltötte. Lehet. az ADS biztonsági rendszere garantálja ezt. Dietz tehát kelet felé tart. Az olaszok nem tudják lenyomozni a hívását. A hetven szűz képe lebeg a szemük előtt. hogy a szálak az önök oldaláról már… Keyes letette a kagylót. hogy tovább kutatott az adatbankjában. tájékoztathatom e a feletteseimet. – A holttestét egy órával ezelőtt fedezték fel a Hajderpasa pályaudvaron. Keyes megpróbálta összeszedni magát. és újra felhívta az olasz kollégát. Hajderpasa. ugye. hogy egészen pontos legyek. újra remegni kezdett. mint amitől eddig tartott. – Az ügyben természetesen nyomozást kell elrendelnünk. hogy a keselyű is orosz? Vagy valaki más. Az arabokhoz. Ezek az emberek fanatikusok. A szálak nem vezethetnek el hozzá. Nem fognak megállni annál a pontnál. Hosszasan bámulta a készüléket. Valaki egyszerűen golyót röpített a fejébe. kimondhatatlan károkat okozhat. hogy bármiféle jó hírt kaphasson. Fél tucat mindenre elszánt fickó egy részecskegyorsítóval és Epstein képletével a kezében. A várócsarnok kellős közepén. Keyes összeszorította az ajkát. hogy létrehoznak valami egyedülállót. a . Nem tudom. felemelte a telefont. amit akarnak. – Megtaláltam a fiút. Leonard holttestével csináljanak. Ám ettől nem nyugodott meg. ezt mondta az olasz. akit keres – jelentette az olasz rendőr. A patkánykirály! Rosszabb. Nyilván ez se lesz jó hír. Isten nem engedi.

és hátradőlt a karosszékében. Figyelte. – Alice? – Igen? – Hm. Jim Keyes. Rachel ott van? Hallotta Rachel anyjának a lélegzetvételét. és kihajította volna az ablakon. – Halló – szólt bele Rachel. Valaki fölvette a kagylót. Csend. Bódultan nézte keze önállósult mozdulatait. mint a gyémánt és a gyöngy… Bedobja a törülközőt! Kihúzta a szemétkosarat az íróasztala alól. Aztán egy kattanás hallatszott. ahogy a keze kinyúlik a készülék felé. majd a füléhez emelte a kagylót. Csend. De mit ér vele? Keyes figyelte. Legszívesebben falhoz csapta volna. – Hogy vagy? – kérdezte Keyes. Eltelt pár másodperc. akik a „túloldalon” várják őket… rubin szépséggel. Mennyi rossz hír tolakodott az életébe ezen a kicsiny készüléken keresztül. Fájdalmasan nyeldekelt. bőrük. – Halló? – szólalt meg egy hang. ahogy az ujjai lezongoráznak egy telefonszámot. Félrelökte a szemétkosarat. – Én vagyok. Üres szemekkel bámult a telefonra.szüzeké. Jim vagyok. de mintha nem akart volna tudomást venni erről a tényről. Néhány másodperc elteltével úrrá lett a hányingerén. és belebámult. Kétszer kicsöngött. A gyomra üres volt. Keyes megköszörülte a torkát. .

mint két felnőttet játszó kisgyerek.– Figyelj ide! – hallotta a saját hangját – Én. vége van. – Vacsora? Rachel nem felelt. csak azért. Négy órával később landolt a Logan repülőtéren. Akkoriban Keyes képes volt hat órákat oda-vissza autózni. Keyesnek viszont – nos. Csak azt szeretném tudni… – Itt vagy Bostonban? – Igen. ahová akkor jártunk. Tudod. amikor… – Jim – vágott közbe Rachel. Újabb csend. 2. Ide jártak hajdanán Rachellel. mit szólnál hozzá. neki úgy tűnik. hogy. amikor Rachel még a szüleivel élt. Rachel. hogy is mondjam… szóval itt vagyok Bostonban. . Az ügynek még távolról sincs vége. oda. hm… hogy is mondjam. és amikor még mindketten olyanok voltak. – Elmehetnénk a régi helyünkre. – Jól vagy? Keyes felnevetett. ha bekapnánk valamit együtt. nem vagyok jól. éppen most. – Nem – felelte. – Mit mondasz? – Nem a legalkalmasabb. – Rachel? – Igen. igen. azokban a régmúlt időkben. Őrültség volt otthagynia az irodáját. Képtelen folytatni… Beült egy taxiba és a Nemzetközi Palacsintaházhoz hajtatott. Furcsán hangzott ez a nevetés. hogy a hétvégét Rachellel tölthesse. Csak azért hívlak. – Nem.

hogy eljöttél! Rachel nem felelt. karcsú és élettel teli. kipihent volt. mint a lányuk esküvőjén. Belépett. Ugyanaz a biciklitároló árválkodott teljesen üresen az étterem előtt. és őt figyelte. – Vagy mégse? Ez itt valami új étel? A disznóhússal töltött palacsinta? – felpillantott. Bőre tiszta volt és üde. s ujja végigszaladt a különféle töltetű palacsinták listáján. de a vendéglő lényegében nem változott. – Nem hiszem. – Látom. Ugyanaz a szemetes konténer bűzlött a bejárati ajtó közelében. a menü ugyanaz – mondta Keyes. étlapot nyújtott felé. – Egy személyre? – Ketten leszünk – mondta Keyes. Hagyta. Rágógumit rágcsáló pincérnő lépett elé.Közel két évtized telt el azóta. . türkiz nyakláncot és kicsiny ezüstborostyánkő fülbevalót. szélhárfa szólalt meg az ajtóban. és kipréselt magából valami kuncogásfélét. Egyszerű fehér felsőrészt viselt. hogy… Rachel remekül nézett ki. hogy utoljára itt járt. átvette az étlapot a pincérnőtől. és tekintete azonnal a hajdani közös bokszuk felé tévedt. A légkondicionáló szele nyomban arcul csapta. s ahogy hozzáért a kis csőharangokhoz. – Köszönöm. – Hello – mondta Rachel. – Hello – mondta. és beletemetkezett. Becsusszant a bokszba. Ott ült Rachel. hogy gesztenyebarna hajában megjelenjek az első őszes hajszálak a maguk természetes árnyalatával. Tíz évvel fiatalabbnak látszott. Keyes odasántikált a botjával. kinyitotta.

majd gondosan letörölte a karimáról az ajakrúzst. de ez nem azt jelenti. Rachel. – Szeretném. a balesetet. ha újrakezdenénk! Rachel megfogta Keyes kezét. ha átgondolod… ha belegondolsz. Nem tudom. – Jim – mondta. A vizespoharáért nyúlt. hogy… – Jim. Aztán újra levegőt vett. Úgy értem. belekortyolt. – Ez csak egy szakasza volt az életünknek. vajon most azonnal elmondjon e mindent – a projektet. hogy mi ketten ne tudnánk… – Jim. majd becsukta. Ehelyett csak ennyi jött ki a száján: – Hiányzol! Rachel elmosolyodott. hogy melyikünk mikor hibázott. hogy szomorú és nehéz. Rachel tartózkodón másfelé nézett. – Nem akarok arról vitatkozni. az árulásokat. és azon tűnődött.– Uramisten – sóhajtott fel Keyes. . Csupán egy része. Tudom. Egyszerre kezdtek el beszélni: – Mi történt a… – Hogy van a… – Kezdd te! – Mondjad csak! – Mi történt a lábaddal? Keyes szólásra nyitotta a száját. – Elképesztően jól nézel ki. – Igen. és gyöngéden megszorította. hogy hibázott e bármelyikünk is egyáltalán.

Elzárta a csapot. igen lassan. majd két kézzel rátámaszkodott a mosdókagylóra. hogy hangosan bömbölni kezdjen. – Okkal? A pincérnő odaoldalgott az asztalhoz. hogy a dolgok mindig okkal történnek. köszönöm – mondta Keyes. és kíméletlenül kiesnek találta a helyiséget. anélkül. hogy észrevette volna? Visszatért Rachelhez. Rachel szomorúan nézett rá. Mielőtt visszament volna az étterembe. – Sajnálom – mondta. letépett egy adag papír kéztörlőt. ahogy visszamászott a bokszba. mint egy frissen mosdatott hulla. mint először. . – Választottak? – Csak egy kávét kérek. Hogy fogyhatott le ennyire. A mosdó egy fizetős telefon mellett volt. vagy mint egy éhségsztrájkoló. mint egy gyereké. Vörös volt az arca. arcbőre feltűnően tiszta. Ajka remegett. Szemei véreresek. Belenézett a tükörbe.Rachel a fejét ingatta. majd kétszer egymás után alaposan megáztatta az arcát. határán volt annak. – Tehát – mondta Keyes. Kikászálódott a bokszból és a botjáért nyúlt. jóval sutábban. Keyes a nyelvével megnedvesítette kiszáradt ajkát. és erőteljesen ledörzsölte a pofazacskóit. Ömlöttek a könnyei. belenézett a tükörbe. Úgy festett. Így már kicsivel jobb volt. Keyes bebicegett. – Bocsáss meg! – motyogta. Kinyitotta a hideg vizes csapot. – Tehát nem gondolod. arca úgy el volt kámpicsorodva. és közben visszahúzta a kezét. hogy… – Én azt gondolom – kezdte Rachel csendesen –. Tenyerébe csorgatta a hideg vizet.

és sarkon fordult. Istennek terve van. – Mit akarsz azzal mondani. és hinnünk kell őbenne. De nem ezt tettük. de képtelen volt módosítani.– Kávét. hallgass meg! – Figyelek. – Rachel – kezdte Keyes újra. nem gondolod? Egy hajtincs elszabadult Rachel füle mögül. Keyes hunyorgott. hogy valaha is megértjük ennek az okát. hogy a dolgok okkal történnek? Rachel előhúzott a retiküljéből egy Kleenexes vattát. A pincérnő kihozta a két kávét. és készenlétbe helyezte. És ha mi úgy gondoltuk volna. az ég felé fordította a szemét. rájövünk. hogy szükségünk van egymásra. az Isten okkal tette azt. miért rendelte magához Jeremyt. Jim. – Úgy gondolom. – Te viccelsz velem – szólalt meg végül Keyes. hogy együtt maradunk. Hinnünk kell az ő tervében. elvette az étlapot. ahogy a felszolgáló eltűnt. akkor együtt maradtunk volna. – Ő tudja. amit tett. Köszönöm – tette hozzá Rachel. – Én… Kérlek. Jim! Eltelt néhány pillanat. Egy csónakban evezünk. Mi nem remélhetjük. – Egy csónakban evezünk – ismételte. Ő azonban tudja. – Igen. A pincérnő vágott egy grimaszt. – Úgy értem… emlékszel Jeremy dolgozatára? Arra gondoltam… . visszasimította. Jim. – Szükségem van rád! Amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Hangja rekedtesen szólt és kétségbeesetten. közben fölfújta és kipukkasztotta a rágógumiját. én is.

igazából nem tudtam. megtörölte az orrát. – Pedig akkor nagyon felkavart téged – mondta Keyes. A fordulatszámmérőnek működnie kellett volna. – Nos… mindegy. – Tudom. Újra eleredtek a férfi könnyei. Emlékszel a dolgozatára? Rachel zavarba jött. mire gondoljak. Ez nemcsak… vannak dolgok. – Ha most azt mondod. hogy megértsük őket. – Mire gondolsz? – Még nem tudom. – Szívem! – mondta. Két héttel a baleset előtt néztem át utoljára. majd újra letette a csészét. Óramű pontossággal. Keyes bólintott. olajcsere. hogy nem jössz vissza hozzám. Nem gondoltam semmire. amelyek túl nagyszabásúak ahhoz. – Tényleg nem. attól tartok… valami olyat fogok tenni… – Olyat fogsz tenni… – visszhangozta Rachel. akkor… – A farkakról? – A patkánykirályról. De most már értem. – Az én hibám volt? – kérdezte. minden. én. . – Ellenőriznem kellett volna a kocsit? Erre gondolsz. Erről soha nem beszéltem neked. Bizonytalanul ingatta a fejét. ugye? Ellenőriztem! Minden ötezer mérföld után teljes átvizsgálás. Keyes fölemelte a kávéscsészéjét. Működött! Nem az én hibám volt! – Tudom. rábámult a híg lötty felületén úszó olajos foltokra. hogy nem… ha azt mondod. És amikor Jeremy azokról az egymásba gabalyodó farkakról írt.

Mit jelent ez? Nemzetközi Palacsintaház. Előrehajolt. akkor talán kiönthetné magából a rossz érzéseket. Ha tudna sírni. Sírnia kellene. Nemzetközi Palacsintaház! Mitől lenne nemzetközi? És talán palacsintából van a ház? Semmi értelme! Semminek sincs értelme. hogy Keyes elsírta magát. Rachel megpuszilta az arcát. Menjünk most! – Jim… – Kérlek! Rachel! Annyira félek… – Találkám van valakivel – mondta a nő. Én ezt nem tudom tovább csinálni. . ahogy a kocsi a parkoló kijáratához gördül. és becsusszant a volán mögé. – Sajnálom – mondta. nyomban ellepte a rothadás bűze. Megpróbálta visszafojtani a könnyeit. Megint egy mozaikszó: IH0P! Utálta a mozaikszavakat. majd indított. 3.A szomszéd bokszban ülő család felfigyelt. – Mennem kell. – Hallgass ide! – kérlelte Keyes. és lehalkította a hangját. Azon kapta magát. De nem tudott sírni. Nekidőlt a szemetes konténernek. Keyes nézte. – Félek – nyöszörögte panaszosan. – Menjünk el valahova! Emlékszel a nászutunkra? Emlékszel arra a kis tengerparti sávra? Menjünk el oda! Menjünk el. Nyilván arra. Micsoda hülyeség ez? Egyszerűen nincs értelme a szavaknak. még ma éjjel. – Ez minden. Sajnálom. Értelmetlen! IHOP. hogy az étterem cégtáblájára bámul. Elmulasztotta az alkalmat.

Jó neki. Keyes kinyújtotta a karját. Süvített mellettük az autóáradat. De most már… egyszerűen képtelen vagyok rá. Balra próbált besorolni a délutáni csúcsforgalomba. – Először még… egy ideig legalábbis… azt hittem. – Sajnálom.Rachel kocsija ott vesztegelt a parkolóhely kijáratánál. Rachel meglepetten nézett rá. – Jim – mondta Rachel. . – Hiányzol – hüppögte Rachel. míg neki. – Ő is nagyon hiányzik. Kinyitotta a retiküljét. és betuszkolta magát. Soha az életben nem fog tudni balra kanyarodni. Keyes keze továbbra is a nyakát masszírozta gyöngéden. majd keresgélni kezdett a zsebében egy újabb Kleenexes kendő után. a férfinak. és megindult a kocsi felé. Ez a szerencse! – gondolta Keyes. a kürt váratlanul megszólalt. és elkezdte masszírozni Rachel nyakszirtjét. Amikor hozzávágta a fejét a kormányhoz. Keyes fölkapta a botot. hogy gyenge legyen. gondolta Keyes hidegen. Most ő fakadt sírva. mindig erősnek kell lennie. hogy van még egy esélyünk. – Egy ideig azt hittem. Ő legalább tud sírni. Megkocogtatta az anyósülés melletti ablakot. kiadhatja magából. gondolta Keyes. még mindig a Kleenex után kutatva. Megengedheti magának. De én ezt képtelen vagyok tovább csinálni. hogy… Óh Istenem! – Rachel a kézifékhez nyúlt és behúzta. Találkám van valakivel. Keyes kinyitotta az ajtót. A kocsi belsejében fenyőillat terjengett. – Rachel – szólalt meg Keyes.

Néhány másodperc múltán már nem küzdött tovább. Rachel néma volt. Micsoda ócska csotrogány. Aztán Rachel kezdett elgyengülni. Éles kappanhangon sipítozta: – Találkám van valakivel. Keyes megismételte a mozdulatot. – Találkám van valakivel – grimaszolt Keyes. gondolta magában. Rachel rúgkapálni kezdett. Találkám van valakivel. a levegő égette a tüdejét. . Tovább fojtogatta. rendületlenül. Az ablaküveg finom repedések hálójává vált. és fojtogatni kezdte. rázta a fejét. Rachel halántéka vérzett az iménti sérüléstől. Már nem néz ki tíz évvel fiatalabbnak a koránál. Préselt faforgács. Keyes kíváncsi volt. Kétszer. Mozdulatlan volt. Két kézzel elkapta Rachel torkát. Zihálva lélegzett. Az autók süvítve száguldoztak. A forgalom tovább dübörgött mellettük. előre-hátra. állapította meg Keyes. Rachel úgy hevert mellette. Aztán az ablaknak vágta Rachel fejét. Egy szegélydarab letört a kormányból. háromszor belerúgott a műszerfalba. mint egy rongybábu. Kiszabadította a kezét. és még erősebben szorongatta felesége nyakát. vajon leválnak e újabb szegélyek. majd előrecsapta. és belekarmolt Keyes arcába. Keyes gúnyosan vigyorgott. Rachel arca bíborra váltott. Sőt! Most mintha sokkal öregebb lenne.Keyes visszahúzta Rachel fejét. Az üveg megrepedt. de nem esett ki a keretéből. Rachel sziszegve kapkodta a levegőt. Keyes ránézett. konstatálta Keyes megvetően.

Keyes mozdulatlanul ült. nagyon. beült a volán mögé. és kiengedte a kéziféket. hogy megpróbált volna balra fordulni. ahelyett. Rátámaszkodott a botjára. Jobbra kanyarodott. Aztán kinyitotta az ajtót. . Rachelt átlökte a másik oldalra. úgy tűnt. ahogy bármely épeszű ember tette volna a helyében. és próbált levegőt venni. nagyon hosszú időn át. és kiszállt a kocsiból. beleolvadva a forgalomba. Sántikálva megkerülte a kocsit.

Persze. amelyekkel ébren tarthatta volna magát. Hanna semmire nem emlékezett az első éjszakáról Isztambul és Bukarest között. bizonyos szempontból nem volt más választása. Amikor másnap reggel fölébredt. és azt feltételezi. pár perccel tizenegy után kihúzott a Sirkeci pályaudvarról. egy újság hevert az ölében. ha a fekhelyeket összecsukták. kétszersült. és abban akadtak olyan tabletták. szemlátomást érintetlenül. A férfi a zöldellő tájat bámulta az ablakon át. Az ürgének azonban pillanatnyilag aligha áll érdekében. hogy tartania kell a férfitól. A férfi közben járt az étkezőkocsiban. és forró tea várt Hannára. saját mosdókagylóval felszerelve. Hanna azon nyomban mély álomba merült az alsó fekhelyen. Ahogy a vonat. hogy bántsa őt. akkor meg lett volna a módja annak. Ám. Evés közben Hanna azon csodálkozott. ha és amennyiben Hanna képes lesz végigvinni ezt a kutyakomédiát.Huszonegyedik fejezet 1. A teste megkövetelte a pihenést. ha istenigazából úgy érezte volna. A férfi ugyanis visszaadta a kézitáskáját. a Bosfor-expressz Bulgária napfényes völgyeiben zakatolt már. hogy elkerülje az alvást. tágas tér keletkezett a napközbeni kényelmes utazáshoz. hogyan tudott akár egy szemhunyásnyit is aludni. Ha. A kétszemélyes elfüggönyözött hálófülke tiszta volt. dzsem. és amennyiben a találkozó létrejön a titkos összekötővel. Hiszen kellenek neki a technikai részletek. hogy ezeket Hanna a fejében őrzi. Akkor már valóban nem árt vigyáznia magára! . és meggyőzi a fickót a könyv értékéről – akkor persze merőben más lesz a helyzet.

oldalirányú kilengés. . Hanna figyelte közben. szakaszosan tudott csak szenderegni. hátra. Késő délután a férfi újra elment az étkezőkocsiba. hogy tucatnyinál több szót váltottak volna. előre. mialatt a férfi a tájat bámulja. táskáját. a galaxis pedig. Túl sok mozgást érzékelt: egyik oldalról a másikra lökődve egy vonaton. Még mindig feszülten figyelt. Mibe kerülne fölkapni a kést. vajon meg tudná e tenni. föl és le. A férfi aludt valamennyit. A teste hozzászokott a hajó mozgásához: gördülés. és belémártsa. megdörzsölte a szemét. És aztán köd előtte. és megint az újságjáért nyúlt. mi? Hirtelen rárontani. a planéta a Nap körül kering. amikor a férfi fölült. ha minden jól megy. és elvágni a torkát? Na. önmaga is szédítő sebességgel végzi véget nem érő mozgását. ám az utóbbi égitest mindeközben egy galaxisnak is a központja. megint fejpárnának használta. mely egyenesen száguld előre a planétán. A vonat ehhez képest csak oldalirányban mozgott. hagyjuk ezt! A fülkében töltötték az egész napot. hányódás. szendvicsekkel és egy termosz friss teával tért vissza. mint egy bábut a poggyásztartó hálóban. tétován. és azon törte a fejét. s még mindig ezt latolgatta. Csöndben falatoztak s nézték.Csakhogy addig. Valamivel éjfél után megállt a vonat. megszerzi a könyvet. hogy teljes legyen a kép. mellyel a dzsemet elkente a kétszersültjén. hogy fölkapja a kést. ahogy a nap korongja lassan alászáll a távoli hegyek mögé. és… …és. benne a könyvvel. köd utána! Evés közben a szeme rátévedt a tompa késre. anélkül. Amikor végre nagy nehezen elpilledt. himbálva a testét. Ezen az éjszakán már nem aludt olyan jól.

és a férfi úti okmányával sem volt gond. A férfi bólintott. és kikémlelt az ablakon.Hanna hunyorogva ébredt. A harmadik reggelre változott a táj: a zöldek mélyültek és sűrűsödtek. Letört egy darab kenyeret. Saját hamisítványa kiállta az újabb ellenőrzés próbáját. Hanna szíve a torkában dobogott. Hanna elszundított. jelezve. Leszállították őket a vonatról. amíg fegyveres katonák vizsgálgatták az útlevelüket. Feltételezhető tehát. A következő pillanatban kopogtak az ajtón. bekapta. amennyi elegendő. Ahogy az étkezést befejezték. majd a kora hajnali csípős hidegben föl kellett sorakozniuk a többi utas mellé. és a vonat újra mozgásba lendült a kora hajnali órán. A férfi lemászott a fekhelyéről. . hogy közelednek a célállomásuk felé. Hanna eddig csak a lehető legszűkszavúbb célzásokat tárta fel lassan formálódó hazugságából – annyit. hogy az ő személyét fölöslegessé tegye. hogy ébren tartsa az összekötő személy érdeklődését. Hanna a táj megváltozott arculatából ítélve arra a következtetésre jutott. bárhol is készült. és leültek reggelizni. Összecsukták a fekhelyeket. hogy a férfi hamarosan megpróbál újabb részleteket kicsikarni belőle. meg is szólalt a férfi: – Beszéljünk egy kicsit a részletekről! Hanna felnézett. 2. hogy közelednek Nyugat-Európa felé. Hannának azonban fogalma sem volt. de kevés ahhoz. hogy ez most mit jelent. visszatértek a fülkéjükbe. kétségbeesetten nézett a férfira. és rágni kezdte.

hunyorgó. alaposan megrágta a kenyérdarabot. És ez így fair. az üzemanyagot sebességgé. majd egy szalvétával akkurátusan megtörölte a szája szélét. – A repülő tehát azonos a hajtóművel? – Úgy van. hát meg fogja tenni! Kettejük nyilvánvaló erő és súlybeli különbsége ellenére… Aztán. . A férfi összevonta szemöldökét. és állandóan növekvő zárt áramkört. hogy értem. ahogy ránézett az öregedő. hogy ezzel a problémával nekem kellene foglalkoznom. mely oxigént szív magába. mielőtt lenyelte. nem ártana. hogy részletesebb magyarázatba kezdjen. hogy rossz húrt pendített meg. Ha most megint rátámad. – Úgy vélem – mondta a férfi szelíden –. ha úgy érezné. az oxigént átalakítja üzemanyaggá. Pulzusa közben a torkában lüktetett. lassan megnyugodott. Egy pillanatig azt hitte. – Igazából nincs különbség a kettő között – felelte. hogyan tud védekezni ellene? Ujjai alig észrevehetően a tompa kés felé mozdultak. ártalmatlan férfi. Ha meg kell tennie. amikor a férfi erőszakoskodott vele Isztambul külvárosában. révedező tekintetére. – Nekem ugyanis szükségem van magára. Ehelyett minden bátorságát összeszedve így szólt: – Nem hiszem. Fölrémlett benne a jelenet. – Nem vagyok biztos benne. hogy szüksége van rám – mondta Hanna határozottan. és fölrajzolja egy sugárhajtású gépnek a metszetét. – Szeretném. s ily módon nyert még néhány értékes másodpercet.– A formula – nézett rá a férfi kíváncsian – magát a hajtóművet írja le? Vagy a hajtómű meghajtási metódusát? Hanna. Hanna fontolóra vette. ha kissé tágabban értelmezné a bizalom fogalomkörét. s ily módon létrehoz egy végtelen.

noha fogalma sem volt róla. Fürkészte a férfi arcát. A hamudarabka remegni kezdett a vonat rázkódásának ütemére. remélve. – Frank – kezdte a magyarázkodást –. A férfi még mindig töprengett. – És a NASA együttműködik az ADS-sel? Hanna bólintott. rágyújtott. – Ez nem igaz! – És ezt mivel bizonyítja? – Csak magamnak dolgozom.– Nem mondtam el magának mindent. Rövid időre néma csend lett. Hanna szeme ismét a késre tévedt. hogy leplezni tudja zaklatottságát. A férfi előhúzta zsebéből a cigarettás dobozt. hogy elbukott ezen a próbán. A hiányzó részletek nélkül olyan ez a történet. és a hamut a tányérjára kocogtatta. a Pegasus gyorsító-rakéta programon. Aztán leesett a tantusz. Tekintete megint szúróssá vált. mintha egy projekt tervrajzának mindössze tíz százalékát látná maga előtt. A NASAnál dolgozik. az exférjem. vajon az iménti kérdést csapdának szánta e. hogy a pasas nyilván teszteli őt. hogy maga Keyes oldalán áll. Nem érti az egészet! A férfi eltöprengett. – Mindenestre tudom. – Micsodát? – Mondtam már magának. – Akárki is az a Frank! Hanna kiengedte a levegőt. Ha meg kell lennie. mi az az ADS. Ő meg – nagy igyekezetében. hogy a saját nélkülözhetetlenségét bizonygassa – könnyen lehet. gyorsan kell végbemennie! . – Nemcsak önnek van szüksége bizalomra – szólalt meg a férfi. Ö bocsátotta föl az Xnegyvenhármast. – Na meg Franknak – vágott vissza a férfi.

– A húga exférjének a házába ment. Hanna tétovázott. Brown jelentkezett. Addig legalábbis.Eltelt fél perc. A vonat fölgyorsult. Keyes szerette elhitetni magával. és éppen az elfojtásnak köszönhető. Jerseybe. hogy további ütések is lesznek. A vonat ide-oda rázkódott. Majd újból kinézett az ablakon. az ügynök nyilván egy autópálya közeléből telefonált. hogy felelős Jeremy teljesítményéért: két futás a harmadik ütési joghoz. – Igen – mondta tompán. az ezüstnemű csörömpölt a teáskészleten. Huszonkettedik fejezet 1. – Egyikünknek sincs oka a gyanakvásra. Jeremy ma remek formában volt. Eltelt pár másodperc. Megcsörrent a telefon. Hallotta a háttérzajt. Keyesnek elállt a lélegzete. Öt perccel ezelőtt tartóztattuk le. – Bizalom! – ismételte a férfi. Elfojtás. . A közvetlen vonalon jött a hívás. azzal a kecsegtető ígérettel. hogy Jeremy ma ilyen pompás formában van. Fojtás. – Elkaptuk – mondta Brown. a hamudarabka remegett. A férfi szívta a cigarettáját. a DlA ügynök. amíg valamelyikünket el nem kapja a mohóság… A férfi kezet nyújtott. versenyt futott a lemenő nappal. Aztán elfogadta a felé nyújtott kezet. Mindenesetre megtanította a fiút az elfojtásra. Újabb rossz hírt már nem tudna elviselni! Összeroskadna… szétesne… megsemmisülne! Beleszólt a kagylóba.

tépelődött Hanna sötéten.– Hozzák ide! – adta ki az utasítást Keyes. A kolóniái stílusú kastélyt eukaliptuszok övezték. hogy csínján kell bánni a részletekkel. gondolta Hanna. egy pillanatig nem tétovázik. – Jut eszembe – mondta a férfi egy kanyarnál. hogy kikapcsolhat minket a buliból. A kastély fölött bárányfelhők tarkították a kék eget. Ha azt látja. – Rendben – felelte Brown tétován. bízza rám a dolgot! – Világos – felelte Hanna. ha visszatart bizonyos információkat. – Tegyék. – De… Keyes letette a kagylót. és saját magának kaparinthatja meg a formulát. Tegye világossá. aki a főbejárat előtti virágágyásokban . 2. – Nem akarom. Hanna egy nőt pillantott meg. hogy túl sokat beszéljen. bérelt autó volánja mögé préselve. hogy vagy velünk. hogy mivel vádoljuk. nehogy nélkülözhetővé váljatok! Fel van adva a lecke. – Kössék be a szemét! Tömjék be a száját! És hozzák ide! Kínos csend a vonal túloldalán. Ezzel azt akarja a tudomásodra hozni. sőt mindenképpen jó. És ügyvédet követel. Rendben. De tudni akarja. amit mondtam! – szólt nyomatékkal Keyes. Hanna rápillantott. kislány. térdei meredeken ágaskodtak a kormánykerék két oldalán. vagy sehogy se! És amikor a tényleges alkura kerül sor. Ahogy közelebb értek. és újra az ablak felé fordult. meglehetősen távol az országúttól. A nagydarab ember elég komikusan festett a kicsi. az épület mélyen a park belsejében helyezkedett el. – Izmajlov elég kemény kuncsaft hírében áll.

levette a kesztyűjét. – Hamar ideértek – mondta. Brown nyúlt az ajtó felé és eltekerte a gombot. mint a nőé. a kendő még mindig takarta a szemét. A lift a föld alatti harmadik szinten állt meg. . Keyes kilépett. Ahogy meglátta Keyest. nehogy bármit is kiejtsen a kezéből. és elébük jött. anélkül. Harminc körüli lehetett. Keyes megigazította a hóna alatt a dossziét. széles vállakkal. – Madeleine – szólt a nőhöz. – Jöjjenek be! Alig várom. Feje fölött vibráltak és zúgtak a fénycsövek. mackós férfi. amikor telefonáltam. légy szíves! A nő némán bólintott. másikban az aktatáskája. hogy halljak valamit Andrejről. Udvariasan betessékelte őket a kastélyba.kertészkedett. A kastély főbejáratánál egy férfi jelent meg. hóna alatt egy vastag manila dosszié. tehát Hanna ment elöl. 3. Csendben elsietett. – Már úton voltunk. miközben a férfi előrébb lépett. – Hozzál nekünk valamit inni. hogy átvegye tőle az aktatáskát. hogy különösebb érdeklődést tanúsított volna. óvatosan haladt. fehér műanyag asztalnál ült. vöröses hajú. Egyik kezében a bot. Lassan lépdelt a folyosón. Szemügyre vette látogatóit. és bólintott. hegyes orra volt és lefelé görbülő szája. napbarnított arcán örömtelen mosollyal. hölgyeké az elsőbbség. előresietett. a betonalapzatra festett sárga vonalat követve. Az asszony fölegyenesedett. Aztán Brownra nézett. és rendkívül csinos. David Brown a B14es lezárt területen kívül várakozott: nagydarab. Andrej Jurcsenko egy jellegtelen. kora ránézésre a duplája.

teljesen üres lapokat is tartalmazott. melynek azonosító lapján csupa nagybetűkkel Jurcsenko neve szerepelt. és odament az oroszhoz. ötvenes éveinek közepén. közben Brown helyet foglalt az asztalnál.Puha vászonöltönyt viselt. Nincs idő a játszadozásra és a féligazságokra! Jurcsenko vagy megtörik és tökéletesen együttműködik. Magas. Odaléptek az asztal túloldalán elhelyezett. ám azzal is tisztában van. hogy semmit nem tudnak rávarrni. de ő fegyelmezetten tudomásul veszi. hogy a régi típusú grafikonos megoldás nagyobb vizuális hatást kelt. melyet a vizsgált személy karjára erősítettek. A vastag dosszié. Keyes viszont úgy vélte. Jurcsenko tulajdonképpeni FBI-os dossziéja . Csakhogy a VSA digitális fénykijelzővel mutatta az eredményeket. vagy nem létezik többé. sokkal pontosabb hazugságvizsgáló készüléknek számított. vékony nyaka kifakult a gyakori borotválkozástól. Brown aktatáskájában volt egy pszichológiai stressz értékelő készülék (PSE) – egy poligráfhoz csatlakoztatott pneumatikus cső. Keyes és Brown sokatmondó pillantást váltottak egymással. akit túlbuzgó rendőrök félreállítanak a sztrádán. Viselkedése az olyan autóséra emlékeztetett. Jurcsenkóval szemközti két karosszékhez. Márpedig a vizuális hatást Keyes mindennél fontosabbnak tartotta. hogy át kell esnie egy fölösleges procedúrán. Az impulzusokat egy tű rajzolta fel a mozgó grafikonra. ösztövér férfi volt. A hang-stressz analizátor (VSA). és mindkét kezét jól ellenőrizhetően az asztalon tartotta. hogy a delikvensnek a kérdések elhangzásakor jelentkező reakcióit rögzítsék. hogy levegye a szeméről a kendőt. Keyes letette a dossziét az asztalra. Igazság szerint nem a PSE volt a leghatékonyabb poligráf az ADS készletállományában. amely a vizsgált személy beszédének mikrorezgéseit érzékelte.

teátrális karlendítéssel eltávolította a kendőt Jurcsenko szeméről. Brown a zsebébe nyúlt. sőt. rossz rendőr! – mondta Jurcsenko. előhúzott egy kis magnót. Andrej. Jurcsenko felröhögött. Majd megkerülte az asztalt. Lassan körülnézett. Jelen vannak: David Brown és James… Keyes kinyújtotta a kezét. a cementpadlót. hogy ezzel világos üzenetet küld: mindent tudnak az oroszról. a műanyag asztalt. – Bocsánat – mondta. úgyhogy bármiféle ellenállás hiábavaló. maga meg két lábbal tapossa… . Az orosz szabadkozva széttárta a karját. Keyes azonban hozzátett ehhez további három tucat szinte teljesen üres lapot. és megdörzsölte a szemét. – ő bekapcsolja a magnót. hogy befejezze a mondatot. és leült. Keyes apró. – Jó rendőr. – Mi olyan vicces? – Semmi. megnyomta a felvevőgombot. és lekapcsolta a magnót. – Augusztus negyedike – mondta. – Jegyzőkönyvön kívül megy – mondta csendesen. maga meg kikapcsolja… – Óh! – Ő védi az állampolgári jogaimat. Két pár szem meredt rá. majd tekintete visszatért a dossziéra és az aktatáskára. Jurcsenko föltápászkodott. – Tárgy: Jurcsenko. Aztán a dossziéra és az aktatáskára nézett. abban a reményben.mindössze nyolc oldalt tett ki. Keyes ránézett. Csak… Keyes várta. a kémlelő ablak nélküli ajtót. onnan Keyes és Brown arcára. kezdte felmérni a környezetet: a salakbeton falakat. még annál is többet. és a készüléket az asztalra helyezte.

Előrehajolt a díványon. – Nos – mondta –. A könyv ott hevert becsukva a dohányzóasztalon. és újra belekezdett. és szerénykedve vállat vont. Izmajlov fogott egy poharat. gyönyörű asszony – Madeleine. mielőtt a férje küldte volna ki őt a szobából. Keyes az aktáért nyúlt. majd becsukta a dossziét. és átpörgetett néhány oldalt. Eltelt pár másodperc. hogy szóra bírjuk – gúnyolódott Jurcsenko. és zsebre csúsztatta. hol akarja kezdeni? 4. hűvösséget árasztott. A szoba. A szomorú szemű. és belecsavart egy citromszeletet. citrommal és poharakkal. Az orosz akcentust alig lehetett észrevenni a kiejtésén. Aztán Brown felé fordult. Hanna bólintott. – Egy huszonnégy órás utazás ezzel a sebességgel megfeleződik. Jelentőségteljesen rápillantott a Jurcsenko-dosszié fedőlapjára.– Értem. Hanna emlékezett a nevére – lerakott az asztalra egy tálcát egy kancsó vízzel. Jurcsenko tovább mosolygott. és elhelyezte az asztalon. – Ő meg majd azt mondja erre: „Várj egy kicsit! Nyugodj meg!” Mire maga… – Örülök. majd sietve távozott. – Nos – mondta. A valódi . – Megvannak az eszközeink. hogy így kitalálta a forgatókönyvet – szakította félbe Keyes. továbblapozott. kőből épült falaival és antik bútoraival. – Mach 8 – ismételte Hanna. Brown felvette az asztalról a kis magnót. Kinyitotta a köteget.

azt hiszem… Szóval. kinyitotta a hátsó borítóját. – Tizenöt? – Tárgyalhatunk persze. rápillantott a macskakaparásra. igen. Izmajlov kézbe vette a könyvet. Andrej bemutat önnek. ön ugyebár bemutat a vevőnek. – Esetleg! – felelte Izmajlov töprengve. Ez egy formula. Mondjuk. Az ő szerepe ennél a pontnál minden jel szerint véget ért. hogy önnek esetleg lenne rá vevője – mondta a férfi az ablaknál. majd becsukta. de… Nos. ez egy hosszú láncolat. és ha mindenki lecsippent tizenöt százalékot. akkor a társamnak és nekem mi marad a végén? – Hm – dörmögte Izmajlov. Hanna egyik férfiról a másikra nézett. bármi legyen is a végső ár. Ez a szokásos összeg. Hiperszonikus bombázók. – Még az is lehet. én mindenre nyitott vagyok. lássuk akkor. – Ön nyilván megérti a szempontjaimat. tudja. öt százalék. – A szokásos összeg egy ilyen dolog bevezetésénél tizenöt százalék – mondta Izmajlov. – Hm? –morogta. tizenöt.alkalmazására természetesen katonai területen kerülhet sor. – Andrej mintha arra utalt volna. – Na. amely a hajtómű működését írja le. . A másik férfi megfordult az ablaknál. mi ez itt! – mutatott a férfi a könyvre – Ez valami tervrajz? – Nem éppen tervrajz. ballisztikus rakéták… – És ez NASA projekt? – A NASA az egyik részt vevő ügynökség. Izmajlov megmerevedett. hogy lenne rá… – A fáradozásaiért természetesen kellőképpen kompenzálnánk.

hogy titkárnőjét a sírás kerülgeti. A botjára támaszkodva föltápászkodott. hogy… – Tárgyalás közepén vagyok – mondta Keyes. az lenne a legjobb. hú… Azt hiszem. Keyes kézbe vette a mobiltelefonját. és füléhez emelte a készüléket. Megszólalt egy telefon. Massachusetts… egy zsaru… Keyes ránézett a folyosó fénycsöveire. és megszakította a vonalat. – Daisy? –mondta monoton hangon. . – Nem az enyém – mondta Brown. ha személyesen idejönne! Keyes érezte. az a legjobb… – Nem tudok most odamenni – mondta Keyes. Normális az. Az a helyzet. azonnal idejönne! Azt hiszem. kibicegett a folyosóra. hogy ezek ilyen hangosan zümmögnek? – …beszélni akar magával! Kapott egy értesülést. – Azt hiszem. Keyes és Brown egymásra néztek. Valóban az övé szólt. – Mi ez az egész? – Az lenne a legjobb. – Jim! Ide kellene jönnie! – Miért? – Kereste önt az előbb… hú… Belmontból. remegett a hangja.– Ami persze nem jelenti azt. azt hiszem… – Miféle értesülést? – kérdezte Keyes nyugodt hangon. hogy visszahívom. – Nem… azt hiszem. – Igen. Daisy volt az. – Rachelről van szó… – Mondja meg neki. hogy a magam részéről ne támogatnám az értelmes kompromisszumokat… 5. ha most. nem érti.

Légzése egyenletes. – Óh… igen. igaz? Soha nincs elég idő semmire. szemlátomást roppant elégedett volt a helyzettel. Keyes állva maradt. De ez az állapot nem tart sokáig. A rendőrség már az irodában kutakodik. – Keresték magát telefonon. – Francis Dietz. Ketyeg az óra. – Daisy vette át az üzenetet. – Hol is tartottunk? – Nem emlékszem. ahogy az ajtó becsukódott mögötte. Adott neki egy nevet. addig az orosz belenézett az aktájába. és futólépésben megindult a sárga vonal mentén a felvonó felé. Keyesnek az a gyanúja támadt. hogy mondja… – A „keselyű”! – Mondtam már magának – felelte Jurcsenko –. és intett Brownnak. Mindig az idővel van a baj. és Jurcsenko fölé tornyosult. Úgy tűnik. idő. s hamarosan lejár az idő. Az én irodámban. hogy jöjjön ki vele a folyosóra. Kinyitotta az ajtót. mint a macska. megállt egy pillanatra. . rossz nyomon jár! Összetéveszt valakivel! Keyes jeges pillantást lövellt az oroszra. A következő pillanatban sarkon fordult. – Mi történt? – kérdezte Brown. hogy amíg ő Brownnal a folyosón beszélt. Jurcsenko. amelynek sárga kanári toll kandikál ki a szája sarkából. Rachelt megtalálták. és felfedezte az üres oldalakat. Keze nem remeg. Keyes visszament a cellába. ha most rögtön odamegy! Brown összeráncolta szemöldökét. Jurcsenko üres tekintettel nézett rá. – Engem? – A feleségéről van szó… – folytatta Keyes. gondolta. Most.Mielőtt ismét kinyitotta volna az ajtót. Legjobb. súlyos a helyzet.

– Igen. Tudod. Néhány másodperc múltán feltűnt az asszony a nappali szoba árnyékos bejáratánál. – Kedvesem – mondta Izmajlov. s a fején könnyű szalmakalapot viselt. – Henri Jansen – mondta. megint a kezén voltak a vastag kertészkesztyűk. – Tudja tartani a száját? – Azt hiszem. az óvatosság sose árt… Madeleine aggodalmasan bólintott. – Madeleine! – szólt ki a feleségének Izmajlov. A kertből jött. hol él maga? Milyen országban? Eddig azt hittem… – Nekem – mondta Keyes tagoltan és nyomatékosan – nincs több időm erre! 6. hogy ügyvéd jelenléte nélkül egyetlen kérdésre se válaszolok. Van egy üzleti ajánlatuk. Hogy is hívják? Az asszony hunyorgott. – Megtennél nekem egy szívességet? Hanna a díványról figyelt. Az ablaknál álló férfi a pohár vizét vizsgálgatta. mintha a szobában zajló események teljesen hidegen hagynák. ha erre az összejövetelre a házamban kerülne sor. – A barátaink – kezdte Izmajlov – találkozni óhajtanak a herceggel. hogy van neked az a barátod.– És azt is megmondtam már – folytatta Jurcsenko –. az az amerikai. hogy otthont adna egy ilyen találkozónak? . – Gondolod. De nem szeretném. – Erre most nincs idő! – Mégis. mit gondol. igen. ami alighanem érdekelni fogja a herceget. itt még a falnak is füle van. – Arra gondoltam – mondta Izmajlov –.

hogy az utolsó csepp víz lassan lecsússzon a torkán. ujjongtak. 7. tudok róla. A nő hátrafordult. Kinyitotta a hátsó borítót. hogy megint elkapja a gépszíj. – Holnap este. Persze. – Kérlek. csak ha neki is megfelel. – Madeleine! – szólt utána a férfi. ahogy távozik. az jó lesz. aztán előrehajolt. hogy előszeretettel vigasztalgatja a környékbeli asszonyokat férjeik távollétében. – Értem. Az ablaknál álló férfi megemelte a poharát. Izmajlov elgondolkodva nézte. Jeremy megint ott állt a baseballpálya gumilemezén. – Megemlítheted neki. és kézbe vette a könyvet. a tudata mélyén homályosan érzékelte ugyan. Vlagyimir. Jeremy kinézett . tedd meg! A nő sarkon fordult. Előkészítenéd a vendégszobát? A nő bólintott. bár nem volt benne biztos. – A barátaink pedig nálunk éjszakáznak. és elhagyta a nappalit. amit Jurcsenkóval művel – de gondolatai megint az ifibajnokság körül kalandoztak.Madeleine vállat vont. Keyes érezte. Azt hiszem. s hagyta. és közelről szemügyre vette az egyenletet. Majd Hannára pillantott. mintha az asszony egy pillanatra elsápadna. Hannának úgy tűnt. Valahol. – Megkérdezhetem. megbillentette. a perzselő nap. és elindult kifelé. – Bíztasd őt! – kedélyeskedett Izmajlov. – Értem. mintha legalábbis értené a jelentését. A szálkás. fedetlen lelátók. A nézők tapsoltak.

kérem… Keyes fölállt. Fölvette a szabályos állást. Keyes visszamosolygott. Izmajlov. Az Isten szerelemére. Jurcsenko arca felismerhetetlenné vált a vértől. A keselyű! Kinyílt a liftajtó. Bugyborékolt a lélegzete. mondta magában Keyes. – Vlagyimir Izmajlov. Kisimította az ingét. Fölállt. és mindenkinél hangosabban tapsolt. Keyes odaért a felvonóhoz. Mondani próbált valamit. Zihálva próbált levegőhöz jutni. És amikor visszamegy az irodájába. csak sántikált lefelé a folyosón. . Mindent odaadna ezért a gyerekért! – Izmajlov – nyögte Jurcsenko. és Keyes belépett a liftbe.az apjára. Brown mondott valamit. és elhajította kezéből a fadarabot. Jeremy kezén volt egy méhcsípés. egy dossziét is fog találni ezzel a névvel! Brown még mindig kiabált utána. Ördögi fickó. elengedte a füle mellett. ahogy Keyes mutatta neki. Honnan került elő ez a fadarab? Nem értette. De Keyes nem figyelt. aztán ment Keyes után. Aztán keresni kezdte a botját. Izmajlov. Lenézett Jurcsenkóra. David Brownba botlott. Ahogy kilépett a folyosóra. és várt. de ettől nem lassult le a mozgása. és mosolygott. megragadta az ütőt. Van tehát egy neve. pontosan úgy. és eszébe jutott… A bot kettétört. amikor rávágott Jurcsenkóra – hát innen a fadarab! Odabicegett az ajtóhoz. megnyomta a gombot. hangja üregesen visszhangzott a folyosón.

Huszonharmadik fejezet 1. dupla porfelleg kavargott a nyomában. és valahogy behízelegje magát a keselyű baráti körébe. hogy ellenőrizze. hogy az évnek ebben a szakában ilyen erővel tomboljon a misztrál. egy újsággal besöpörte a skorpiókat a kosárba. hogy ma estére rendelkezésre bocsátja a házat ahhoz a bizonyos összejövetelhez – remek alkalom. A nappaliban a kandalló peremén két skorpió futott végig. Egy pillanatig elnézte a két skorpiót. Henri Jansen fölnézett a fényképezőgépe mögül a gyepszőnyeg fölött hullámzó fakoronákra. ahelyett. hogy végre találkozhasson a férjjel. mely a zongora alatt hevert. Tombolt a vihar. Henri elhúzta a száját. hogy a potenciális ellenségek táborát . Ez alighanem még csak hamis riadó lesz. hogy kiszórja őket. akkor is túl korán érkezett! Az állatok érzékenyebbek az időjárás változásra. hogy mégiscsak itt van az évszakváltás – persze. Visszatért a kandallóhoz. Madeleine Izmajlov kocsija közelített a hosszú bekötőúton. De azért rátette a védősapkát a fényképezőgép lencséjére – előtte elkattintott néhány kockát. és valami kétségtelenül felkavarta ezeket a lényeket. Henri összevont szemöldökkel nézte a közelgő Audit. Túl korai még. amint észrevette a veszedelmes rovarokat. hogy behúzza a zsalukat. és kiment. A fák dél felé bólogattak. és fölkapott egy szemétkosarat. mint az ember. Lehet. gondolta. vélekedett. majd átment a szobán. egyáltalán működik e még az az átkozott masina –. csupán azért. Mi szél hozta ide a nőt? Henri beleegyezett. aztán bement a házba.

hogy nem! De az is lehet. teletöltötte az asszony poharát. Hogy te. Kezével kapkodva gesztikulált. meg bizonyos férjes asszonyok… Óh. nagyon félek. Azonnal döntenünk kell… – Higgadj le! – mondta Henri. Henri hirtelen jeges szorítást érzett a szíve tájékán. – Higgadj le! – ismételte. . a férjem ott állt mellettem… Madeleine tágra meresztett szeme idegesen vibrált. Madeleine leroskadt egy magas székre a pult mellé. Henri. – Nem mondhattam el a telefonba. – Lehet. Henri fölnyitott egy üveg bort. és megállt.gyarapítaná. és odanyújtotta. mindent tud! A jeges kéz egyre erősebben markolta Henri szívét. Lehet. ami ugyebár nem éppen életbiztosítás számára –. és Madeleine szinte kirobbant a volán mögül. hogy rájött! Bementek a konyhába. hogy tévedek. hogy a piacra megyek. hogy rám célzott e. de attól félek. – Gyere be! Madeleine követte a férfit a fedett belső udvaron át a bejárati ajtóhoz. Majd szájához emelte a palackot. – Azt hiszem. és meghúzta. – Henri? –kezdte. Hangja üresen. – Nincs sok időm! Azt mondtam Vlagyimirnak. hogy mégiscsak tudja. hogy te meg bizonyos környékbeli asszonyok a férjük távollétében… – Micsoda? – Nem tudom. bárcsak így lenne! De tett egy kétértelmű megjegyzést. hogy… – Mit mondott? – Csak ennyit. de hát még csak kora délután volt! A kocsi hirtelen fékezett. Kivágódott az ajtó. erőtlenül kongott.

– Van pénzem! Félretettem egy csomó pénzt! Most. Le kell zárni ezt az ügyet. Izmajlov megtudta! Az orosz rájött. és ismét meghúzta. bárhová mehetünk… . méghozzá azonnal! Lehet. a világon bárhová. bárhová. és a férfi karjaiba vetette magát. hogy jóba vagy egyes környékbeli férjes asszonyokkal. – Nem igaz. Henri megemelte a palackot. hogy már így is késő… – Madeleine! – mondta. és most egyiküknek – vagy mindkettőjüknek – lakolnia kell! – Henri! – nyögte Madeleine. és arról is. hogy mondjam meg neked. azonnal beülhetünk a kocsiba.Madeleine a hisztéria határán állt. Henri szorosan átölelte. fölszállunk egy gépre. Mindenütt ránk talál. hogy… – Édesem! – szakította meg a férfi. és elutazunk messze. igen. – Igen. Henri? Hol akarsz élni? Bárhová elviszlek! Én fizetem! Félretettem elég pénzt! Jól élhetnénk. kihajtunk a repülőtérre. – Várj a következtetéssel! – szakította félbe Henri. amennyit az adott helyzet kényszerűen megkövetelt. Megtehetjük… – Nem! Hová mennénk? Mindenhová elér a keze. – Mit mondott pontosan? – Azt. pár évig mindenképpen elég lenne ahhoz. Henri ugyanolyan állapotban volt. Nem csoda. – Nem mehetünk el. – De igen. – Elmenekülhetnénk! – esdekelt az asszony. de éppen csak annyi meghittséggel. Hová akarsz menni. csak el innen… – És mi van a mai estével? – Az nem számít. tud rólad. – Gyere ide! Az asszony tüstént letette a bort. leszállt a székről.

tövig nyomta a gázpedált. amint Madeleine beszáll az Audijába. és még idejében lépett ki a házból ahhoz. sóvárgott a tekintete egy csöppnyi melegségért. Az asszony most már sírt – könnyáztatta arca csillogott a szélvédőn át. Az asszony esengve függesztette rá a szemét. és Izmajlov mégse tud a kapcsolatukról. hogy az asszony minden porcikájában remeg. hogy vaklárma az egész. Néhány másodpercig kínos csendben egymásra meredtek. Borospohara a pulton állt. Henri nézte. amikor Madeleine fölnézett rá. Elfordította a slusszkulcsot. Henri érezte. hogy száraz a szeme. hatalmas porfelleget hagyott maga után. latolgatta a férfi. az Izmajlovval való szembenézést. Henri a nyomába eredt. Henri meglepődve látta. Henri kibontakozott az ölelésből. hogy lássa. akkor többé úgyse kockáztathatja meg. hogy bezsaluzza a konyhaablakokat. A következő pillanatban a kocsi dübörögve lekanyarodott a bekötőútról.– Őrültségeket beszélsz! Madeleine a férfi vállába temette az arcát. Mire befejezte. . De még az is lehet. melyet aztán hamar foszlányokra szaggatott a feltámadó szél. hogy találkozzon az asszonnyal. Mi értelme lenne? Előbb utóbb elkerülhetetlenül szembe kellene nézni a realitásokkal. A kapcsolatuk véget ért! Ha Henri ép bőrrel megússza a mai éjszakát. Mégis. – Tudom – váltott hangot hirtelen. ujjainak elkent nyomai még látszottak a pohár oldalán. és csikorogva megpördült a kocsival. Madeleine-nek hűlt helye volt. de nem mozdult. Henri elfordult. és hátralépett. Néma csend lett. hogy visszatartsa. Elindult.

hogy nem kér enni. de egy szót sem szólt. hogy ne találkozzon a szemük. . Keyes intett. Ha most egyetlen falatot lenyelne. Amikor a stewardess visszatért. hogy semmi ne terelhesse el a figyelmét a végrehajtandó feladatról. semmi mást. csak egy diétás kólát kért. Jött a stewardess. és hozta az étlapot. Úgy tűnt. Keyest ez nem zavarta különösebben. majd becsúsztatta a pisztolyt a táskába. Dietz jelenleg minden valószínűség szerint éppen ott tartózkodik. a kézitáskát pedig lábbal belökte az előtte levő ülés alá. és azon ügyködik. Mielőtt Keyes betette volna a fotót a táskájába. most mégiscsak ez látszott a legvalószínűbbnek. Amit eddig elértek. Megvan a keselyű neve. Dietz még egyszer ellenőrizte fegyverét.2. Brown visszaadta a fényképet Keyesnek. hogy a nő teljesen ártatlan. és minden erejét arra összpontosította. Keyes becsúsztatta a táskájába a fotót. Brown elvett egyet. Ahogy Brown visszaadta az étlapot. azzal tulajdonképpen elégedett volt. egy pillanatig elmerengett az arcon. megszerezték a pasas dél-franciaországi címét. Keyes rámeredt az előtte levő ülés háttámlájára. hogy eladja a titkos formulát. szorosan a könyv mellé. Brownnak sincs nagyon étvágya. 3. Az egész utazás alatt kerülte Keyes tekintetét. ügyelt rá. azonnal kijönne belőle. és pusztán a dolgok szerencsétlen összjátéka folytán keveredett az egészbe? Bármennyire is idegenkedett a gondolattól. Lehet. Idegrendszere felbolydult állapotban volt.

– Emlékszik? A nő nem válaszolt.Zajt hallott. – Én megbízom magában. – Ne aggódjon! – felelte. hirtelen hátrafordult. keskeny lapockáit igyekezett tökéletes nyugalomban tartani. Továbbra is hátat fordított. A nő jött be a hálószobába. és a férfit követve ő is elhagyta a szobát. – Remélem. . – Jöjjön! – mondta halkan. Dietz kézbe vette a táskáját. – Bizalom! – mondta Dietz. Fáradt mosoly volt az arcán. azt nem nekem szánta – mondta. Aztán a nő megfordult. és a nő háta mögé lépett. s szórakozottan játszadozni kezdett az egyik fülbevalójával. A nő az ablakhoz lépett. kinézett a fák rezgő koronáira. A szél még mindig nagy erővel söpört végig a völgyön. Eltelt néhány másodperc.

hogy a férj tudomást szerzett a kapcsolatukról. de nyitva állt a kandalló melletti bár is. gombafejek. amitől Madeleine tart. Fölegyenesedett. amikor meghallotta a motorzajt. Beduin viseletet képzelt rá. Némi töprengés után Henrinek leesett a tantusz. Izmajlov nem tud semmiről! Nincs ok az aggodalomra! A legújabb típusú Rolls Royce állt a ház előtt: egy Silver Seraph. próbálva menet közben feléleszteni az önbizalmát. sötétkék öltönyt viselt és sötét szemüveget. puritán megoldásokhoz folyamodik – péksütemény. ha az egyszerű. kenyér. hogy minden a helyén van e. olajos bőrű férfi volt. legjobb. és egy ezüst dugóhúzót. Vajon szóba hozza e a férj az ügyet. amint a kecskeszakállas alak látványosan szórja a millióit a . Megint eszébe ötlött. nem maradt több idő a töprengésre.Huszonnegyedik fejezet 1. A gépkocsivezető egy tagbaszakadt. ahogy megkerüli a kocsit. kecskeszakállas férfi szállt ki. Négy üveg bort készített elő a kávézóasztalra. körbenézett a nappaliban. vagyis. zelleres rudacskák. vajon igaz e. Minden rendben lesz! Madeleine képzelődik. fekete sofőregyenruhában. bajuszos. Henri Jansen a nappali kiugró épületrészében ült. egy utolsó pillantással ellenőrizte. Tulajdonképpen mi a csudát kell egy ilyen alkalomra szervírozni? Úgy vélte. Henri megigazította a felöltőjét. és kinyitja a hátsó ajtót. Hét óra ötkor érkezett az első autó. Henri figyelte. vagy netán a szónál valami keményebb eszközt tartogat Henri számára? Közben odakint leállították a kocsi motorját. Alacsony. valamint nyolc poharat. Ismerősnek látszott. s máris felismerte a médiából. és kisietett az első vendégek fogadására.

Most azonban pont úgy festett. kinek is intézze a köszöntést: a férfinak vagy a sofőrnek. noha mintha némi csalódással vette volna tudomásul az utóbbi választ. A sötétkék öltönyös visszafogottan. úgy állt ott. És meglepően fiatal. – Tölthetek bort? – kérdezte Henri. majd jobbra. beesett arcú. vagy nagyszabású beruházások finanszírozójaként pöffeszkedik az amerikai csúcstechnológiai iparágban. állapította meg magában Henri. Kentucky Derby-k győztes versenyistálló tulajdonosaként páváskodik. Halkan beszélt. Amikor a sofőr megbizonyosodott arról. mint bármely más üzletember.száz láb hosszú jachtjain. – Üdvözlöm! – mondta Henri. és rendkívül fesztelennek látszott. Egy kicsit trillázva. girhes modellekkel körülvéve. Henri oldalt állva várakozott. ezért aztán kissé zavartan valahová a két ember közé nézett. s nem tudta pontosan. Átlépve a küszöböt először balra kémlelt. A herceg továbbra is mosolygott. A sofőr – aki nyilvánvalóan a testőr szerepét is betöltötte – elfoglalta pozícióját a bejáratnál. A sofőr előrement a házba. bólintott a herceg felé. Egy barátom kérésére gondoskodom a házról. a festményeket. a süllyesztett nappali irányába. kovácsolt piszkavasat. – Gyönyörű ház – mondta. A herceg kényelmesen körbesétált a teremben. mint aki nyársat nyelt. de kitűnően beszélt angolul. – Mióta él itt? – Csak a szezon kezdete óta. a konyha felé. hogy sehonnan sem leselkedik veszély. és megvizsgálta a kandallónak támasztott antik. s elindult az asztal felé. csaknem félszegen. de udvariasan bólintott. Beléptek a nappaliba. aki kellemes fél mosollyal az arcán előrelépett. . szemügyre vette a szobrokat.

aztán visszavette a kezét.– Abszintos martinit kérek! Köszönöm. majd leállt a motor. A herceg egy alacsony kereveten ült. Ahogy Izmajlov belépett. közben egy másik kocsi hangját hallotta odakintről. majd az abszintot. Ő vezette a kocsit. bozontos szemöldökű. és keményen összepréselte a kézcsontokat. karját dölyfösen összefonva. Egy magas fényezésű. ugye? – kérdezte. és elé sietett. hogy kinyíljon a kocsiajtó. Henri irányt változtatott a bár felé. A kézfogás túl erőteljes volt: Izmajlov valamivel Henri markának közepe alatt ragadta meg a kezét. hogy a jobb szemhéja vadul rángatózni kezd. Vodkát löttyintett egy pohárba. Henri kissé kihúzta magát. Kiszállt. Henri bevezette a házba az új vendéget. És ha mégis Madeleine-nek van igaza? És ha Izmajlov éppen azért rendezte ezt az estét. – Vlagyimir! . Henri feszülten várta. közben érezte. és fürkészően Henrire nézett. még mindig ott posztolt a nappali bejáratánál. – Henri Jansen. Gyorsan hozzáöntötte a vodkához a vermutot. – Maga a házgondnok. átnyújtotta a poharat és kisietett a szobából. Izmajlov pár másodpercig ropogtatta Henri zsenge kézcsontjait. Tud róla! – nyilallt Henribe a felismerés. és bólintott. és itt lesznek a barátaim – mondta szárazan. Lassú ünnepélyességgel besorolt a Rolls Royce mellé. fekete Mercedes érkezett. – Egy perc. sötét. Madeleine férje. halkan duruzsoló motorral: Vlagyimir Izmajlov autója. A testőr-sofőr. – Valgyimir Izmajlov. felállt. mert valami fortélyos bosszúra készül? Nem! Izmajlov nem tudhat róla! Reméljük! Fölismerte a férfit Madeleine fotóiról: ösztövér.

jól szituált. fölnézett az égre. Henri betessékelte őket. Szüksége van a testmozgásra! – Beszél összevissza! Nézzen már ránk! Maga szerint melyikünknek van nagyobb szüksége a testmozgásra? Henri mosolygott. –Üdvözlöm önöket! – szólalt meg a házigazda udvariasságával. Vlagyimir viszont szafarizik. –Mit iszik? – kérdezte Izmajlovtól. gondolta Henri. Egyikük sem válaszolt. A napkorong alacsonyan csüngött a horizonton. mint egy túlérett szilva. Átadta a poharat Izmajlovnak. A kormány mögött egy férfi ült. – Örülök. éjszaka várhatóan nem lesz eső. Kintről megint kocsi zaj hallatszott. Ahogy leparkoltak. A férfi jellegzetes túlméretezett amerikai. – Panaszkodik. Henri a bárpult felé indult. Az utolsó kocsi egy Mini volt – kicsi. pedig élvezi. széle hossza egy. A szél azonban minden eddiginél erősebben fújt. Szemhéja még mindig rángatózott. kiheverted? – Hát. Henri a hajához kapott. a szél rázendített. de ott se adja alább a maratoni távnál. nem egészen – felelte a fiatal herceg. Henri szeme ösztönösen végigfutott a nő alakján. . A nő csinos. a normális emberek kutyát sétáltatnak vagy golfoznak. – Amit ő. alighanem bérelt autó. ütött kopott járgány. Henrihez fordult. alighanem pár évvel fiatalabb Henrinél. és az újabb jövevények elé sietett. – Tudja.Izmajlov vigyorgott. Mielőtt utánuk ment. mellette egy nő. hogy látlak! Na. Az ég tiszta volt. A „barátok” – végre megjöttek. próbálta lesimítani összekuszált fürtjeit. hogy elkészítse az italt.

– Volt már pisztoly a kezében? Keyes. . nincs miért aggódnia. És készüljön fel rá. ránézett Brownra. – Pontosabban… egyszer.Még egy pillanatig elnézte az eget. Kinyitotta. – Célozzon. aztán bement a vendégek után a házba. hogy értette. Abszolút megbízható. Szőlőültetvények mellett húztak el. Keyes morgott valamit. két kézzel fogja! Amúgy is remegni fog a keze. A tárban tizenhét töltény van. mert visszarúg. amíg a másik összeroskad. zömök és ocsmány fegyverek lapultak. A terepjáró hátsó ülésén megtalálta Brown táskáját. és meglepődött a súlyától. – Vegye ki a Glock típusút – mondta Brown. – Egyszerre két lövés! És addig lőjön. A hevederhez pisztolytáskák tartoztak. srác koromban. Huszonkét éves lehettem. Keyes rácsúsztatta az ujját a ravaszra. Visszatette a fegyvert az ölébe. és talált benne egy összegubancolódott bőrhevedert. aki eddig a narancssárgában játszó földeket szemlélte az ablakon át. azokban pedig fekete. Jó nagyot szól. és újra kifelé bámult az ablakon. és az út menti csalitosra célozgatva gyakorolt. szemét közben az úton tartva. Negyedmérföldenként egyre keskenyebbé vált a vadonba vezető út. hogy hangos. – Könnyen kezelhető. Keyes kézbe vette a fegyvert. – Nem – felelte. 2. és az ölébe vette. majd hegyi patakok és meredek sziklaformációk következtek. nyári táborozáson. – Nyúljon be a táskámba! Keyes hátrafordult és matatni kezdett. – Mindig testre célozzon! – folytatta Brown. és szorítsa erősen! De vigyázzon.

aztán Keyesre. Keyes szerint jó irányba mentek. ellenőrizték a pisztolyaikat. ez az út visz Izmajlov házához. majd óvatosan befelé indult. miközben Brown az út szélére húzódott a terepjáróval. – És ide kell mennünk… – Itt föl! Alig negyedmérföldnyire voltak a háztól. és bekémlelt a házba. Eukaliptusz és lilaakác illatát hozta magával az éjszakai légáramlat. A főbejárati ajtó – két oldalán elefántcsont oszlopok – tárva nyitva volt. és elővette a térképet. Brown leállította a motort. és továbbhajtott. cipője belesüppedt a sárba. úgy vélte. – Lehet. Brown nem vett észre semmit. – Itt vagyunk? –mutatott rá egy pontra Brown. A talaj nedves volt. A két férfi megtorpant. De azért kinyitotta a kesztyűtartót. Kiszálltak az autóból. hogy eltévedtünk? – kérdezte Brown. mellkasát mintha satuba fogták volna. Bent szólt a rádió. Az ajtófélfához lapult. Keyes a botjára támaszkodva bicegett. . Mindketten a gyűrött térkép fölé hajoltak. Brown az ajtóra nézett. – Mindig testre célozz! Egyszerre két lövés! A ház előtt egy Audi parkolt. majd megindultak a kolóniái stílusú kastély felé. hátradőlt az ülésen. és feszülten figyelt.Jó öt perce haladtak már ezen a szakaszon. Testre célozz! – ismételte magában. elöntötte a forróság. ha Keyes jól számolt. Amikor a kocsifelhajtóhoz értek. és a félhomályban hunyorogva böngészték az úthálózatot. fájdalmasan ismerős zenét játszott: Billy Joel. Hirtelen ernyedtséget érzett.

A főépület mögött szőlőskert. Brown ismét az út szélére húzódott a terepjáróval. s közben két kézzel erősen szorította a Glock pisztolyt. A pulton gyümölcsöstál és a rádió. Innen jött a zene. bíbor levendulamezők. A hűtőszekrény mellett macska fészkelt. A falakról súlyos serpenyők és fazekak lógtak. mellette csikkekkel teletömött hamutálca. távcső nélkül is felismerte a házat. Két lövés. kelet felé fordította: a hosszan elnyúló kocsifelhajtó irányába. Van Gogh és Chagall a falon – eredeti festmények! –. 3. A ház körül kisebb bungalók és melléképületek helyezkedtek el. Szürkület derengett körülöttük. Boltíves ajtók nyíltak a folyosóra. – Vlagyimirt keresik? – kérdezte. memorizálta Keyes. a nő felkapta a fejét. a földeken vad szél süvített. valamiért ez villant át Keyes agyán. Testre célozz! A konyhához értek. azt hiszem. és Keyes egyedül maradt odakint. Félig üres borospalack állt az asztalon. Ahogy a két fegyveres férfi belépett. Félhomályos. egyszerre. Kesernyés mosoly jelent meg az arcán. Brown elővett egy távcsövet a táskájából. Az utolsó ajtó mögül fény szüremlett. – Három kocsi – mondta Brown. nyirkos folyosó. Lassan Brown után lopakodott. – Mutassa! . Zokogott. – Az egyik egy Rolls Royce. Egy nő ült az asztalnál. tompán bámult Keyesre. Összeszedte minden bátorságát.Aztán belépett. Brown óvatosan közelített. a nő elmondása alapján. Kezével megtörölte az orrát. Keyes.

De most már nem volt visszaút. De aztán látta. amint az uszoda fokozatosan a süllyesztett nappali tükörképévé alakul át. Keyes nem ismerte az alakot: harmincas éveinek közepén járó. de még csak a szobát sem . míg megtalálta az autókat és rájuk fókuszált. De inkább erre figyelt. Mellette. hogy kényszerű fültanúja ennek a sajátos megbeszélésnek. hanem egy Mini közelít. ahogy Brown mondta az imént. Egyikük az a bizonyos nő. egy férfi jelent meg a ház főbejáratánál. Most már nem ugorhatott ki a házigazdái szerepkörből. ami itt folyik! Nem tartotta túl szerencsésnek. majdnem a ház takarásában. – Jönnek! Újabb autó fordult a kocsifelhajtóra. Keyes ügyetlenkedett egy darabig. Ahogy a kocsi megállt. mint a háta mögött zajló tárgyalásra. hogy nem az Audi. jól öltözött fickó volt. Ahogy a nap leszállt. hogy figyelmeztesse a férjét. hogy a nő valahogy letépte magáról a kötelet. magabiztos testtartású. az ablakok tükrökké váltak. valószínűleg üresen. Annál inkább ismerősnek látszott a Mini két utasa. és Brownra nézett. – Vegye le a távcsövet! – szólt Brown halkan. egy ezüst Rolls Royce parkolt.Brown átadta a távcsövet. igen! A másik Dietz! Keyes leengedte a távcsövet. és tulajdonképpen nem volt benne semmi különleges. A folyamat nagyjából húsz percig tartott. nagy port kavart maga mögött. A másik pedig… nos. 4. Keyes egy pillanatig azt hitte. A másik egy fekete Mercedes. Keyes követte a kocsit a távcsővel. Henri figyelte. hüvelykujjával közben a fókuszáló gyűrűt igazgatta. és most jön. Határozottan rossz ötlet! Ennél csak az volt rosszabb ötlet. hogy ő adjon otthont ennek a találkozónak. Legjobb lenne semmit se tudni mindarról. jóképű. Az egyik egy kombi volt.

hogy kiüríti a hamutartókat. mintha süket lenne. Egyetlen dolgot tehetett: mereven bámult kifelé az ablakon. .hagyhatta el azzal az átlátszó ürüggyel. és úgy tett. vagy italutánpótlásért megy.

uraim. és kissé előrehajolt. A szaúdi herceg nyúlt érte elsőként. Vlagyimir. írással lefelé borítva. – …és ha megengedik. igazán örülök a kivételes alkalomnak. . Hangja magabiztosan csengett. és tekintettel arra. – Én pragmatista vagyok. mozdulatlanul. A testőr-sofőr továbbra is az ajtónál állt. De persze szívesebben kötök üzletet megbízható ügyfelekkel. Arcizma se rezdült. Henri odasietett a zongorához. hogy ezúttal felkínálhatom önöknek a lehetőséget… A kandalló előtt állt. a nő és a herceg egy alacsony díványon ültek. kezét hátul összekulcsolta. hogy az árut kinek adom el. és előhúzott egy jegyzettömböt. Negyvennyolc órán belül újabb találkozónk lesz egy másik érdekcsoport tekintélyes képviselőivel. Ám az idő mégiscsak esszenciális tényező. és leírt egy számot. Odavitte az amerikainak. uraim. Az amerikai átvette a jegyzettömböt meg a tollat. szinte dallamosan. akkor ez lenne a kiinduló alap. hogy Vlagyimir biztosított afelől. Nekem mindegy. egy darab papír után kutatva. benyúlt a kottatartó mögé. Teltek a másodpercek. halkan. – Természetesen megértem a körültekintés és az elővigyázatosság elengedhetetlen szükségességét. hogy önök ebbe a kategóriába tartoznak… Nos. Megnézte.– …a hozzám eljutó sokféle ajánlat – magyarázta az amerikai. Most pedig szíves engedelmükkel leírnék egy számot… Körülnézett. akiknek a kilétét természetesen nem áll módomban felfedni. Ezután a papírt az asztalra helyezte. Izmajlov mindeközben a belső zsebéből készségesen előhúzott egy golyóstollat. és éberen hallgatták.

Csak az erős szél ijesztett rá. nem láthattak kifelé. A döntő pillanatban. semmi baj! Ám a kis terrier vakkantásai nem is jöhettek volna rosszabbkor. – A szomszéd kutyája – magyarázta Henri. öt szempár pislogott vaksin kifelé az üvegen át. a feszültség csúcspontján! Eddig minden simán ment. – Sylvie! – hívta a kutyát. akkor ezek az emberek odabent az életben nem hagyják abba ezt a rohadt… Henri megkerülte a házat. ám akik bent voltak. 5.A szaúdi szólásra nyitotta a száját. semmi baj! Szavaival szemlátomás senkit nem nyugtatott meg. A szél bármelyik pillanatban újra föltámadhat. vélte Henri. jön Sylvie. Ujjaival csettintgetett. a saját területére. És akkor. vélte Henri. mert a szél újra elcsendesedett. és közben kémlelte az éjszaka sötétjét. De azért most már megkeresi azt az átkozott ebet. okos kislány! . tessék. majd Henrire. és a testőr mellett kisurrant a szobából. amiatt ugatott. egészen közel a házhoz. Olyan volt a társalgó. és szépen visszapenderíti a szomszéd kertbe. A herceg először a testőrére meredt. hogy hamarosan túl lesznek ezen a gyötrelmes éjszakán. kutyaugatás hallatszott. és ha a kutya minden levélrezdülésre ismét ugatni kezd. és néhány rekedt vakkantással fölborít mindent! Most meg hallgat! Vajon miért? Talán. és úgy nézett ki. Innen beláthatott a fényesen kivilágított társalgóba. egyenesen a főbejárat felé igyekezve. – Azonnal körülnézek – mondta. és az úszómedence felé közelített. – Ne aggódjanak. mint egy akvárium. – Gyere ide. ám ebben a pillanatban odakintről.

Henri! A következő pillanatban a kutya ott állt mellette a magas fűben. s csóválta a farkát. – Gyere vissza. Egyikük fölemelt egy pisztolyt. ketten voltak! Ahogy fölnézett rájuk. ne menj oda! – erőlködött Henri. kutyuska.A medence túlpartjáról reccsenés hallatszott. – Ide gyere. én vagyok. Innentől kezdve igen gyorsan végbementek az események. Henri arrafelé indult. és füttyögött közben. hirtelen kiszáradt a torka. . De volt ott még valaki… Sőt.

A férfi hátrált. majd rohanni kezdett a ház felé. Brown azonban elkésett. Talán van valami ötlete. ahogy Brown előtte figyelmeztette. Brown megmozdult. hogy a fegyver mégsem robbant föl. Keyes remegő kézzel emelte föl a pisztolyt. megfordult.Huszonötödik fejezet 1. Hogy a pokolba lehet egyszerre két lövést leadni. Tüzelt. A kutyát is milyen könnyedén lecsendesítette. a dörrenés lehetetlenül hangos volt. Megállt. A testre célozz. Lába megroggyant. Csuklója fájdalmasan kificamodott. amikor egynek is ilyen brutális hatása van? A férfi nem futott tovább. Megkerülte a férfit. Mindenki megdermedt körülötte: a szaúdi herceg a díványon ülve. Az öt ember a házban szerteszét szaladt. De a jelenlétük már nem volt titok. 2. az orosz álló helyzetben. A lövés zajára Hanna torka összeszorult a félelemtől. a . hogy a férfi éppen rájuk nézett. és levegő után kapkodott. hogy a pisztoly felrobbant a kezében. Aztán megállapította. Keyes meredten bámult rá. tekintve. Saját remegő képére meredt a tükröződő ablakban. elárulja a jelenlétüket. hogyan lehet zajtalanul elintézni egy embert. Ha tüzel. ahonnan a kivilágított ablakok mögül öt vaksi szempár meredt kifelé a sötétbe. A férfi borzalmas loccsanással belezuhant a medencébe. Először azt hitte. szuggerálta magát. Csupán visszarúgott. mint valami múzeumi szoborgyűjtemény.

A táska pedig a díványon. A testőr és a szaúdi herceg eltűnt. miközben a szaúdi herceg is reflexszerűen az ő közelségét kereste. eszmélt rá Hanna. egy kiképzett harcos a földre veti magát. természetesen. A villanykapcsolót akarja elérni. A következő pillanatban szétfutottak. mi történhetett odakint az éjszakában. majd a villanykapcsoló felé kapaszkodó férfira. A tagbaszakadt ember. Az orosz továbbra is tanácstalanul téblábolt.férfi. és kifelé taszigálta a főbejárat irányába. és tanácstalanul állt. Szeme az amerikaira villant. Hol a könyv? A férfi kézitáskájában. Mozdulj! – szólt a belső hang Hannában. Az orosz ugyancsak nekiindult – de tétován: először a zongorához lépett. aztán megtorpant. Szeme a kandallón . és próbált rájönni. De a félelem megbénította: egyszerűen képtelen volt mozdulni. Eltelt néhány másodperc. ahol a férfi korábban ült. amelyből kieresztik a levegőt. ernyőt vonva testével a kisebb köré. Első eset. Hanna a kézitáskáról az oroszra nézett. Az amerikai most lapos kúszásban elindult a nappali másik sarka felé. éppen felállás közben – mindegyikük az ablaküvegre bámult. amíg agya fölfogta a látottakat: íme. A díványhoz rohant. mintha valami elementáris erő vonzaná őket egymáshoz. hogy kikerüljön a tűzvonalból! Hanna megpróbálta ugyanezt tenni. a védett személyhez. Az amerikai egyre jobban összezsugorodott. akivel a fél világot kényszerűen körbeutazta. szinte becsomagolta a herceget. A testőr mozdult elsőként. Hanna mintha egy hőlégballont látott volna maga előtt. És ekkor jött a csobbanás odakintről! A kutya megint ugatott. hogy a könyv nincs közvetlenül a testközelben. Hanna útitársára.

a kovácsoltvas piszkavason. az éles benti fények utóhatásaként. Keze még mindig remegett. A fény kialudt. De az alak zajosan és ormótlanul elzúgott mellette a sötétben. Keyes célba vette a nőt. nyúlt a piszkavasért. Keyes ott maradt a medencénél. fájdalmas vonyításba kezdett. nehogy véletlenül beleessen a medencébe. Megpróbált célra tartani. 3. hogy eltávolodjon a kutyától. Ujja ráfeszült a ravaszra. Jobbra mozdult. A bent levők eltűntek. kimeredt szemekkel. 4. a bejárati ajtó irányába.pihent meg. Brown a házat megkerülve. Hallotta a medence vizének halk csobogását. mely a kandalló mellé volt támasztva. Keyes megpróbálta elengedni a füle mellett. Valaki közeledett Dietz felé. Néhány pillanat. és ügyelt arra. E pillanatban megszűnt a bénultsága. Ösztönösen ismét tüzelőállásba helyezkedett. . az orosz. Kialudt a fény. érezte. ő is előrelopakodott. szinte őrjítő volt ez a finom hanghatás. a főbejárat felé rohant. és a szeme nyilván hozzászokik a sötéthez. Ahogy leoltotta a villanyt. és hunyorgott. Izmajlov volt. hogy valaki feléje tart. De addig csak vibráló szellemképeket lát. Testre célozz! Tőle balra a kutya valami földöntúli. csak a nő állt az ablaknál megkövülten. Leengedte a pisztolyt. pisztolyát a kivilágított szoba felé irányozta. Aztán Brownt követve.

mindent maga mögött hagyhatott volna. Dietz a pisztolya után kapott. és a szeme hozzászokik… De most csak árnyakat lát. De most minden darabjaira hullik szét: a szaúdi eltűnt. Hanna hallotta. Jobb felől valami suhogva magasba emelkedett. földi paradicsomban. Valami nehéz tárgy mozdult a padlón. Karnyújtásnyira voltak az üzletkötéstől. és boldogan. Még mindig jobb. Pár perc. odakint pedig a fegyveres támadók… De vajon kik azok? Keyes? Ford? Vagy talán még sincs veszve minden? Talán még nem késő… Addig. ott az ablaknál. az orosz éppen most lép olajra.Ahogy elhúzott Dietz mellett. amíg nála a könyv. és kezében a biztos jövő. és nagy csattanással darabokra tört –. Sípcsontját beverte a kávézóasztalba. néhány perc hiányzott csupán. Ilyen közel! – gondolta Dietz. hogy Elisabeth Websterrel eltűnjék a világ szeme elől. Csakhogy a szoba koromsötét. . felszisszent a fájdalomtól. mint fényárban úszva könnyű célpontnak lenni. Pár másodperc. amint a férfi nekiment a kávézóasztalnak. majd elindult lefelé… 5. De az alak elmozdult. Előrelépett. az orosz azonban csörtetett tovább. Rohadt helyzet. recsegve. helyrehozhat mindent. gazdagon. az egész nagyon rohadt! Nincs nála a könyv! És a nő… Hol a nő? Annak az árnyalaknak kell lennie. nekiütközött valaminek – a tárgy leesett a padlóra. döbbent rá! A táska pedig a díványon. gondtalanul új életet kezdjenek egy távoli. kifelé. A pisztoly azonban a kézitáskájában van.

De Hanna nem tudott volna eljutni odáig anélkül. bármit is talált el. ám meglepve tapasztalta. hogy nem tudja fölemelni. a kézitáskában volt. Hanna hátrált. Aztán ott állt. Lassanként kirajzolódtak előtte a tárgyak. arra. Beleragadt valamibe. lábujjhegyen. . hogy ne érjen hozzá a mozdulatlan testhez. a díványon. Megpróbálta újra fölemelni a vasat. összeomlott. akire lesújtott a piszkavassal. Ez a valami a következő pillanatban kicsavarodott. Isztambul külvárosára gondolt. ahogy a férfi elbánt vele.Megragadta a piszkavasat. amint a fém reccsenve találkozik a koponyacsonttal. Először azt hitte. Először a zongorát ismerte fel. Ezért inkább ellenkező irányba. de ez nem az a hang volt. és kifordította a piszkavasat a kezéből. . félig lelógva róla. mígnem beleütközött a kandalló hideg kövébe. Lábai megtalálták a lépcsőt. hogy maradt még tennivalója! Kemény csattanást várt. A kutya továbbra is ugatott. továbbra is a homályba meresztve a szemét. A könyv a férfi testén túl. Hátrálva lépdelt fölfelé. hogy a mozdulatlanul heverő tömeg nem más. Idomtalan tömeg feküdt félig az asztalon. és hallgatta a saját nehéz lélegzetvételét. A feje fölé lendítette. hogy újból lesújtson. Lassan rájött. Minden erejét összeszedve lesújtott a vassal. Odakint beindítottak egy autót. a folyosó felé indult. Aztán a kávézóasztalt. biztos. Tompa puffanást hallott csak. Más zaj nem hallatszott a szobában. Inkább valami olyasféle. mint amikor egy nehéz vas belecsapódik egy kásás belű görögdinnyébe. mint a férfi. hogy elhibázta.

Elvesztette az egyensúlyát. és a melléhez szorította. saját sikítása még mindig visszhangzott a fülében. Másik irányba. Megcsúszott valami nedvességen. közvetlenül az orra előtt. A kutyaugatás alábbhagyott. mozdulatlanul. A férfi még mindig az asztalon hevert. lefelé a házba? Vagy vissza a társalgóba? Az utóbbi mellett döntött. Hanna fölsikoltott. amikor hirtelen sorozatlövés dördült. Csönd volt. A fény felé indult. Tehát sikerült eljutniuk a kocsikhoz. Előrelépett. és ott volt a kézitáska. már az autó zúgása sem hallatszott. Csönd ereszkedett a házra. az emeletre? De ott csapdába kerülhet. Hanna belenyúlt a kézitáskába. Fölkapta. A piszkavas kiállt a fejéből. A főbejárati ajtó tárva nyitva. és újra visszahúzódott. Odakint felpörgetett motorral elhúzott az egyik autó. Keyes megkerülte a házat. és a dívány felé igyekezett. közvetlen közelről. szíve a torkában dobogott. Hanna megkerülte a tetemet. Ott állt Brown szétterpesztett lábbal. állapította . Megtalálta a könyvet. Hanna figyelte a motor távolodó zaját. Hanna ott állt a sötétben.Hanna kiért a folyosóra. két kézzel fogta a pisztolyát. és a feléje tartó Mercedesre célzott. Föl a lépcsőn. és ahogy az elülső oldalra ért. ezüstös fény szüremlett odakintről. Másik kezének ujjai még szorosabbra zártak a pisztoly markolatán. A háta mögött egy másik autó nagy sebességgel távolodott a bekötőúton. Most már világosabban látott. a látványtól elbizonytalanodott. 6. de nem esett el.

aztán csend lett. Távolabbról odahallatszott a főútra kanyarodó kocsi felpörgetett motorjának bőgése. Lépcsőhöz ért. az oroszé. Ám az autó nem lassult. A szél. a csend természetfölötti hatást keltett és fullasztó volt. Két-két lövést adott le gyors egymásutánban. aki elsőként menekült el a házból testőrével. de menet közben már tudta. Mint egy lassított felvételen. visszahúzta a kezét. velős puffanással csapódott a földbe. A Mercedes csikorgó kerekekkel tovaszáguldott a bekötőúton. hat. kettő.meg Keyes. A visszarúgások ellenére valahogyan sikerült vízszintesen tartania a fegyverét. három. onnan a szélvédőre. Keyes beljebb ment. Keyes elindult a földön fekvő test felé. Már csak a szél suttogott. Elszántan tüzelt. hogy Brown halott. Egy. hogy feltartóztassa a feléje száguldó Mercedest. A folyosó csöndes volt és hűvös. Az ajtó félig tárva… A férfi megnedvesítette a szája szélét. Telibe kapta Brownt. Leguggolt mellé. és próbálta kitapintani a pulzusát. ahogy Brown teste a motorháztetőre pördül. négy. de amikor látta a félrebillent fejet és a nyak szögét. csuklója minden egyes lövésnél elegánsan követte a fegyver rándulását. Keyes látta. hosszúnak tűnő másodpercekig repült a test. baljós neszezéssel. A távolodó Rolls Royce a véznább férfié. a ház nyikorgott körülötte. A Mercedes meg nyilván a testesebbé. Keyes a ház ajtajára nézett. majd a levegőbe emelkedik. mintha legalábbis a kellő határozottság elég lenne ahhoz. mely az emeletre . Elindult az ajtó felé. Tompa. Brown tüzelt. öt. Keyes nagy nehezen föltápászkodott.

ahogyan Browntól tanulta.vezetett. Balján egy test hevert egy alacsony asztalon. Lehet. és a szeme kezdte lassan megkülönböztetni a részleteket. Egészen kicsiny kattanás hallatszott. hogy laza csuklóval kivédje a fegyver visszarúgását. tompán. De most már túl messzire ment ahhoz. Hanna meghúzta a ravaszt. Talán ezért nem sült el a pisztoly. Vele szemben pedig állt valaki. Ugyanakkor a csuklóján hatalmas ütést érzett. Hátratántorodott. 7. és visszabiceg a kocsifelhajtón a terepjáróhoz. Ez a valaki egy tárgyat tartott a kezében. mindkét kezét rákulcsolta a markolatra. hogy megfordul. Tőle jobbra helyezkedett el a nappali. Mintha a szíve is jéggé változott volna. . Keyes fölemelte a pisztolyát. és azt egyenesen Keyes mellkasának szegezte. loccsanásféle hallatszott. hogy föladja. Ezért inkább óvatosan besettenkedett a társalgóba. A férfi levegő után kapkodott. s a testét is átjárta a hideg. hogy elfelejtette kibiztosítani a fegyvert. Ám ekkor valami surranást hallott. fölkészülve rá. nehézkesen dobbant. milyen erős is az ütés. derengett föl benne. Mielőtt igazából felmérte volna. mint amikor valami egy tócsába pottyan. Jobbján a zongora ormótlan tömege a homályban. ahol a találkozó zajlott. Ott állt az ajtónál. Hűvös volt körülötte. reflexszerűen eldobta a fegyvert. Valami nehéz tárgy kiesett a kezéből. befelé bámult. Azon töprengett.

nem jött újabb lélegzetvétel. Ahogy Roger Ford a kunyhók felé közeledett.Kinyújtotta a kezét. és magzati pózba gömbölyödött. Metsző. Tíz másodperc. Csak a szél suhogása hallatszott. éles és tiszta volt a levegő. A pisztoly tehát mégiscsak elsült. már csak hörgés hallatszott. amikor csaknem minden hétvégén kiszabadult a természetbe – kirándult. Eltelt öt másodperc. Huszonhatodik fejezet 1. Egyre hosszabbodtak a hörgések közötti időközök. gondolta. Volt idő. és a part menti fák között megbúvó házacskákat balzsamos fenyőillat lengte körül. hogy alig mozdult ki a városból. emlékezett. húsz. Teljesen lecsúszott. Hanna fájdalmasan a testéhez szorította a jobb kezét. Lüktetett a csuklója. A tó Maine szövetségi állam keleti részén terült el. Hanna várt. Hanna remegő kézzel lassan eltakarta a szemét. Lassan. művi úton ilyet nem lehet előállítani. Eltört egy csont. Végül egy hosszú. Remegve nekidőlt a falnak. A férfi még mindig a falnak dőlt. oldalára dőlt. Jó ideje úgy alakult az élete. kempingezett vagy horgászott a régi barátokkal. Mostanában viszont a . Teltek a másodpercek. Légzése egyre inkább hörgésre emlékeztetett. Egyre nehezült a légzése. óvatosan ereszkedni kezdett a padló felé. mélyen magába szívta a balzsamos illatokat. halálos sóhaj szakadt fel a tüdejéből. hogy támaszt találjon.

A lehullott levelek már vastag védőréteget vontak a talaj fölé a téli fagyok ellen. hogy egy hónapot eltöltött itt a tónál. és tíz évvel túlhaladta fénykorát. túl keménynek. Kissé megrázta a fejét. önsanyargató gyakorlatairól tanúskodott. hiszen sajnos egyre fogyatkozott ez a nemzedék. majd rápillantott az órájára. méghozzá egyre kíméletlenebbül. óvatosan lépkedve az őszi avaron. Olasz papucscipőjében és jól szabott öltönyében nem éppen erdei túrához volt öltözve. Most. hogy iránta milyen érzelmeket táplál. Haja rövidre vágva. mely visszaviszi őket Langleybe. mely szigorú diétákról és konditermek rendszeres. Amikor először meglátta. ahogy közeledett. állapította meg Ford. hogy jó ideje képtelen kimozdulni otthonról. Fél órával később már a Gulfstream fedélzetén kell lenniük.hétvégeket is az irodájában töltötte. hogy ez benne . a régi cimborák elmaradoztak. amikor Párizsban föladta magát az amerikai követségen. itt a következménye annak. Továbbhaladt. vagy éppenséggel kidőltek a sorból. Azt persze Ford igazából nem tudhatta. ahogy mozgott. Nem tudhatta. Lehet. Íme. Egy órán belül vissza kell érniük az autóhoz a tó túlpartján levő parkolóba. de azért reménykedett! Ha a nő a saját helyzetével elégedett. márpedig annak látszik. szögletesnek találta a testét. Harminc fonttal súlyosabb volt a kelleténél. A nő akkor döntötte el a saját sorsát. és egy csukott könyvet tartott az ölében. A nő egy hintaszékben ült a faház tornácán. A vadon a saját fizikai korlátjaira emlékeztette. egyre nehezebben vette a levegőt. Csinos nő. sokkal természetesebbnek látszott – mintha saját magával is jobban ki lenne békülve. akkor a közös jövőjük formálására is jobbak az esélyek. alakja kissé légies. Ez tehát nem a merengések ideje.

Sőt. hogy a kialakult helyzet. Lelke mélyén azonban. mégiscsak arra számított. talán még jutalmat is várt. Az aggasztó kérdés számára mindig is az volt. amelynek akaratán kívül részese és egyik kulcsszereplője lett. elmagyarázva. azaz Fordnak soha nem állt szándékában a könyvet az ellenség kezére adni. melynek előkészítésén Ford hosszú időn át oly nagy műgonddal fáradozott. hogy az ügy valamennyi részletébe beavassa a nőt. teljességgel törleszti hazája iránti kötelességeit. Ford persze nem tárt föl előtte mindent. aki az ellenség kezére játszik. mielőtt Keyes megbízta őket a feladattal. Ford elárulta. hogy feladja magát. amikor Maine felé autóztak hosszú órákon át. hogy minden erejével igyekszik jóvátenni az okozott kárt. . Ehhez tartotta magát végig. Ford csupán halvány utalásokat tett. vagyis valójában melyik kéz az ellenség keze? Ki az.akkor még nem tudatosult. Feltehetően arra gondolt. amivel tartozik. korántsem olyan egyszerű. A könyörületükben bízva kijelentette. és itthon is. amíg Ford kénytelen volt kiábrándítani tévhitéből. mint amilyennek látszik. ám ez nem változtat a helyzeten. hogy a könyv átadásával és azzal. hogy valójában ki az. hogy neki. Egészen addig így volt ez. semmi ellenszolgáltatást nem vár azért. töprengett utólag Ford. Tönkretette azt a nagyszabású projektet. hogy felmentést kap a bűncselekményei alól. Azt is megemlítette a nőnek. hogy a játszmához miért éppen ezt a stratégiát választotta. semmi sem indokolta. hogy Dietz és Leonard az ő emberei voltak. most tehát a legkevesebb. Mindössze azt igyekezett megértetni vele. hazafelé a repülőúton. akinek érdekében áll a könyv belső borítóján rögzített titok megszerzése és birtoklása? Arra vonatkozóan. hogy a hazájának tett szolgálat helyett éppen az ellenkezőjét cselekedte. hogy a titkos formulát visszaszolgáltatja.

Megszegve ígéretét. ehelyett saját zsebre kezdett dolgozni. Amennyiben személyesen kínálta volna fel a titkot Dietz COURTSHIPhálózatának. . Végül is Keyes volt az – jóllehet. miközben a férfi letelepedett mellé a másik hintaszékre. pontosabban a hálózat megmaradt tagjainak. hogy nem a herceg a végső láncszem! Valakinek még lennie kell fölötte.Az életszerűség látszatának megteremtése mindennél fontosabb az ő szakmájában. ismét Fordot hozta kedvező helyzetbe. . . akkor könnyen gyanút foghattak volna az ellenségei. Nála soha nem lehetett tudni… Ez az ember kiismerhetetlen volt. hogy sajnálatosan túllépett azon a szerepkörön.Lépteinek zajára a nő fölemelte a fejét.Ám ennek most már nincs különösebb jelentősége. márpedig. mint aki valóban a legmagasabbra akarja fölsrófolni az eladási árat. nem tájékoztatta Fordot az újabb fejleményekről. akaratlanul. és Dietz úgy viselkedett. Az események azonban azt mutatják. hogy maga se vette észre –. hogy a nő föladta magát a követségen. Ford pedig hoppon marad. akkor örökre eltűnik a hatalmas zsákmánnyal. amelyet a Ford-féle forgatókönyv szánt neki. hogy ki ez a valaki. Az már csak hab a tortán. Azzal. Tudni kell azonban. Ad abszurdum. és úgy. hogy a szaúdi igen szépen bekapta a csalit.A titkos formula valóságos volt. hogy Dietz lefölözze a hasznot. aki a tökéletes alkalmat megteremtette Ford számára. ha ez sikerül neki. az is lehet. hogy Dietznek más volt a szándéka. a végén nem is hiányzott sok ahhoz. Csöndesen rámosolygott Fordra.Persze. hogy hamis kártyákkal játszik. . . és Ford most éppen azt akarja megtudni.

Vissza? – visszhangozta a nő. . . majd mindketten bementek a házikóba. Beléptek a konyhába. .Ford megrázta a fejét. . a nő hellyel kínálta Fordot a kis faasztal mellett. A nő szép rendet tartott odabent. mint az erdő: a fa aromás kigőzölgése és a búcsúzó nyár szaga töltötte meg a levegőt.Nem. . és hozzálátott az ebédjéhez.– Főzök egy teát – ajánlotta a nő. hogy a labda továbbra is Ford térfelén pattogjon. gondolta.Ford vállat vont. és egy rajztáblát – nyilván ilyesmivel tölthette az idejét.Kirakosgatta a pultra a szendvicshez valókat. Ehelyett belemegy a játékba.Langleybe. hogy rákérdezzen.Ford kissé gonosz élvezettel figyelte a nőt. és hagyja.A ház belül éppúgy illatozott.A nő eltűnődött. Ahogy keresztülmentek a nappalin. Indulnunk kell! Minél előbb! .Egy italt? . . köszönöm. föltett egy teáskannát a főzőlapra. Ford kisebb könyvhalmot látott.. nem vitás.Ahogy összekapta magát. . De nem szerzi meg neki azt az örömet. Nyilván fúrja az oldalát. . együtt nézték a tavat és a fák táncoló koronáit. . .Azért jöttem. ahogy kinyitotta a hűtőszekrényt.Néhány pillanatig csöndben ültek. .Épp akartam készíteni magamnak egy szendvicset. . hogy visszavigyem – törte meg a csöndet Ford. Van még annyi idő? . Kemény teremtés. miért kell most elmennie innen.Velem tart? – kérdezte. – Mikorra gondolja? .

– Tegyük fel. úgyis megtudja. Közel egy hónapot tölt itt – meglátogatja a barátait. kézbe vette a szendvicsét. . Ford ránézett a címzésekre. Mielőtt postázza. hogy tartja magát az ígéretéhez. anélkül.– Feltéve – tette hozzá Ford –. üzleteket köt. . . és levette a forró edényt.Ford beleegyezően dörmögött. hogy postára adja ezeket? . Ford ott maradt a konyhaasztalnál. úgy. és letelepedett az asztalhoz. és belekortyolt a teába. kíváncsi volt. Aztán visszajött az asztalhoz. A nő keresett valamit. letette a teáscsészéket. a nő odament a tűzhelyhez. vajon mit tartalmazhatnak. Mindkettőt letette Ford elé az asztalra.A nő megfordult. . – Megtenné nekem.A nő kisvártatva átment a szomszéd szobába. . a másikat Victoria Ludlownak. A férfi nem válaszolt. .. A teáskanna sisteregni kezdett. és nem gondolja meg magát. Önnek készen kell állnia! Ahogy lehetőség nyílik rá. hogy kapcsolatba lépjünk vele. és ránézett a férfira.A férfi mocorgott a hintaszékben. . .– Van más választásom? – kérdezte. hogy minden rendben lesz – mondta Hanna. és hallgatózott.– Napokon belül Amerikába jön. és a tervek szerint alakulnak a dolgok. Ford a borítékokat nézte.A nő elkészült a szendviccsel és kettévágta. Chicagóba. két borítékot hozott magával. és megköszörülte a torkát. hogy közben mindvégig háttal állt a férfinak. – Fölveszem a kapcsolatot. Baltimore-ba. hogy hozzányúlt volna a borítékokhoz. önt azonnal bedobjuk. . Amikor visszatért a konyhába. Kitöltötte a teát. Az egyiket az apjának címezte a nő. de nem szólt semmit.Ford kézbe vette a csészét.

- …mi történik velem azután? - Nos, ez, úgy gondolom, sok mindentől függ. - Például? - – Például attól, hogy maga miként képzeli az újrakezdést. Mi elsődleges szempontnak tartjuk az ön személyes biztonságát. Azt hiszem, ez érthető, hiszen azok az ismeretek, amelyek az ön birtokába jutottak. - Hanna összeszorította az ajkát. - – De ne aggódjon emiatt – tette hozzá gyorsan a férfi. –Mi bízunk magában! - Ez persze csak részben fedte a valóságot. - A nő kétségtelenül megbánást tanúsított, és ráadásul akkor adta föl magát, amikor erre közvetlenül semmi nem kényszerítette. Másfelől viszont valószínűsíthető, hogy kedvezőbb bánásmódra számított, és az eddig történtek csalódást okoztak számára. Éppen ezért Ford indokoltnak tartotta, hogy állandó megfigyelés alatt legyen. A szomszédos faházakból fizetett ügynökök figyelték a hölgy minden lépését. - Persze, ha sikerülne megszöknie, akkor se juthatna túl messzire. Készpénze nincs. A bankkártyája befagyasztva. Kénytelen elfogadni a Ford által diktált szabályokat, ha tetszik, ha nem. Bármilyen más utat választ, zsákutcába jut. - A nő beleharapott a szendvicsébe, és ivott hozzá egy korty teát. - Szép órája van – jegyezte meg. - Hm. Köszönöm. - Rolex? - Igen. A feleségemtől kaptam. - Nekem is volt egy Rolexem. - Ford előrehajolt. – És még lehet is! – mondta. – Ha a dolgok rendben végbemennek, megfelelő és megnyugtató

megoldást találunk önnek. Feltéve, ha ön is úgy gondolja. De ezt már említettem. - A nő nem szólt semmit. - – Addig is… - Ford benyúlt a zakója zsebébe, előhúzott egy borítékot, és a másik kettő mellé helyezte az asztalra. - – Szeretném, ha áttanulmányozná. Némi háttéranyagot tartalmaz, melyet célszerű lenne memorizálnia, mielőtt a herceggel találkozik. Az ön által kitalált történetet vittük tovább. A férje ugyebár a NASAnak dolgozott, a hiperszonikus projekten. Miután hűtlenkedett, és maga rájött erre, letöltötte a számítógépét, és elrabolta a titkos anyagot. Ezután egy fogadáson megismerkedett Dietz-cel, és így került kapcsolatba a herceg köreivel. - Hanna nézte a borítékot, s közben a szendvicsét rágcsálta. - – Ahogy megkapjuk a jelet, azonnal lépnünk kell. Addigra magának tökéletesen föl kell készülnie… - – Rendben – mondta Hanna eléggé közönyösen. - Ford kézbe vette a csészét, és felhajtotta a maradékot. A tea remek hatást tett. Valami gyógytea lehet, gondolta; természetes, gyöngéd, nyugtató. - Néhány pillanatig csöndben ültek. A nő végzett a szendvicsével. Odakint föltámadt a szél, suhogtatta a fákat. - – Nos – sóhajtott a férfi. Most már valahogy túlságosan is könnyűnek érezte magát. Hiába, a természet varázslata! De hát végtére is nem vakációzni jött ide, erről nem szabad megfeledkeznie. – Indulnunk kell! - Hanna bólintott, és az üres csészéket berakta a mosogatóba.

2. - Amikor kiléptek a faházból, Ford a szomszéd ház tornácán megpillantotta az egyik ügynököt, amint fahasábokat rakosgat. A férfi feléjük nézett, látta, hogy Hanna Forddal van, és folytatta a munkát. - Körbesétálták a tavat. Ford szinte lebegett, olyan könnyűnek érezte magát. A tó titokzatosnak tűnt. A kora reggeli fagytól csípős volt a levegő, s ez még inkább felizzította Fordban a belső forróságot. Igazán itt az ideje, hogy komolyan vegye az egészségét, és újra rendszeresen kimozduljon a betondzsungelből, gondolta magában. Lám, a természet azonnal csodát művel! - Persze nyilván a belső megelégedettség is sokat számít! A fiaskók ellenére a dolgok végül is kezdenek egészen jól alakulni. Biztos léptekkel haladnak előre, hiszen sikerült azonosítaniuk a herceget, és most a nő segítségével végre csakugyan célhoz érhet a nyomozás! - Ha meggondoljuk, mindeddig sűrű homályban zajlott ez az egész zavaros ügylet. Ha nem jön a legutóbbi fordulat, akkor az ADS-nél soha nem kerülnek napvilágra Keyes hibás döntései. Keyes ítélőképességét jócskán megrendítette a saját családi tragédiája miatt érzett fájdalom, és túl nagy kockázatoknak tette ki a projektet. Elrendelte Chen megöletését. Aztán jött a felesége halála – egészen rejtélyes história! S ha most nem jön közbe ez a legutóbbi zűr, akkor Keyes a mai napig is az ADS élén áll, anélkül, hogy bárki is különösebben felfigyelne a ténykedésére. Márpedig az ő sajátos megoldásai a végén példátlan katasztrófát idézhettek volna elő.

- Ford azonban hál' Istennek időben közbelépett. Dick Biermant helyezte az ADS élére. Ő majd lassítja a tempót, és egészen biztos, hogy a jövőben kellő körültekintéssel jár el. Ed Greenwich szigorú megrovást kapott, és az ügye ezzel még nincs lezárva: alighanem súlyosabb következményekkel is számolnia kell. Szóval a dolgok jó irányba mennek, még ha nem is pontosan úgy, ahogy Ford eredetileg eltervezte. - Valami megvillant a víz felszínén. Kis csuka vagy pisztráng. Ford szinte kezében érezte a horgászbot végét. A nap forrósága e pillanatban váratlan erővel lövellt a tarkójára. - – Jó kis horgászhely ez itt, lefogadom – mondta. Meglepte, hogy a hangja mennyire erőtlen. A nő nem válaszolt. - Ballagtak tovább. A nap életlen kontúrral, izzó fénykoszorúként ragyogott a fejük fölött. Ford hirtelen úgy érzete, hogy tapodtat sem képes továbbmenni. A nő kézitáskája hirtelen döbbenetesen nehézzé vált, mintha valami különös alkímiai beavatkozás ólommá változtatta volna a tartalmát. Legszívesebben azonnal leült volna a tó partjára, és hagyta volna, hogy a forró délután csöndben tovatűnjön mellette. - Amikor megállt, a nő megragadta a könyökét. – Mi a baj? - Ford megrázta a fejét. – Semmi… csak hadd üljek le egy kicsit! - – De hiszen itt vagyunk már a kocsinál! Addig csak el tud jönni! - A nő kivette a táskát a kezéből, és noszogatta előre. - Ford most maga is meglátta az autót; a motorházon szikrázott a délutáni nap. De ha megfeszül se képes odáig

eljutni! Lábai elkocsonyásodtak. A következő pár lépésnél egyre nagyobb súllyal támaszkodott a nőre. – Áll… álljunk meg! – nyögte. – Nem! Mindjárt ott vagyunk. A nő továbbvonszolta Fordot. Amikor átment a másik szobába – nyilallt Ford agyába –, hogy áthozza a leveleket…! És amikor kiöntötte a teát, és háttal állt neki… Elérték a kocsit. Hanna nekitámasztotta a férfit az autó oldalának, és belenyúlt a zsebébe. Megtalálta a kulcsokat. Kivette a kulcscsomót, és óvatosan lefektette a férfit az aszfaltra. Az ügynökök kocsijain kívül más jármű nem állt a parkolóban; egyedül voltak tehát. Ford tiltakozni próbált, de valahogy túlzottan elálmosodott. Szeme lecsukódott. – Lazítson! – mondta a nő. – Meglátja, jobban lesz! Aludja ki magát! Ford a fejét rázta. Küzdött, hogy nyitva tartsa a szemét. Mit művel? – szerette volna megkérdezni. Persze pontosan tudta, hogy a nő mit művel. Elveszi a tárcáját! Aztán lecsatolja a karóráját! – Nincs harag! – suttogta a nő a fülébe. Ford feje elnehezült. Szempillái megrebbentek, majd összepréselődtek. Lehajtotta a fejét az aszfaltra. Hallotta, ahogy nyílik, majd csukódik a kocsiajtó, és fölzúg a motor. Állj! – szerette volna odakiáltani. De a szája nem engedelmeskedett. Felpörgött a motor, s a kocsi elhúzott. A nap égetett. Ford képtelen volt kinyitni a szemét. A hátán feküdt, és a délután forrón tovatűnt fölötte.

meg benzinkutak. Ahogy Ford ígérte. a csomagtartóban. Keze félresöpörte a zálogházi cédulát – a portlandi buszpályaudvarnál egy pillanatig megfordult a fejében. a feje fölött. utazott. Kisvártatva hópelyhek kezdtek szállingózni. hogy a férfi hozzáérjen. Szerény ruhatára a nagytáskájában. melyet az óráért kapott a zálogházban. elővette a borítékot. A mellette ülő férfi horkolt. amit Fordtól kapott. Feje lassan egyre közelebb billent Hanna válla felé. Hanna nyugat felé tartott a Greyhound távolsági buszon. bevásárlóközpontok. kivett belőle egyet. Éhes volt. és a boríték. Hanna összehúzta magát.Epilógus 1. Pár apróság volt még benne egymásra hányva: egy toll és egy jegyzetfüzet. Benyúlt a táskájába. és talált egy csomag sósperecet. hogy ott hagyja Ford autójában. Buffalót elhagyva. gyorséttermek hosszú sora. és további háromszázhúsz. felnyitotta. Hatszáz dollár lapult benne. és elolvasta a tartalmát. A zálogcédula mellett volt a pénztárcája. két zacskó perec. egy rúzs és egy púdertartó. Koszos latyak csapódott az útról az ablakra. Kinyitotta a zacskót. próbálta elkerülni. Gondolt egyet. Ez és a retikül tartalmazta összes földi javait. Hanna továbbra is kifelé bámult a szutykos ablakon át. amit Hannának a herceggel kellett volna elhitetnie. Üres tekintettel bámult kifelé az autósztrádára: egyforma motelek. hogy nem teszi meg neki ezt a szívességet –. az ablak felé dőlt. amivel Fordot megkönnyítette. de aztán úgy döntött. és különösebb élvezet nélkül rágcsálni kezdte. azt részletezték a levélben. az égbolt elfelhősödött. .

Ez alatt kéne eldöntenie a jövőjét! Nem sok idő ahhoz. A férfi megfordult. Épp most vallotta be. 3. néhány másodpercre csönd telepedett közéjük. a körözést már ki is adták. hogy föladta Hannát. majd tett egy lépést Hanna felé. – Hanna! – szólt meglepve a férfi. – Frank! – szólalt meg Hanna. Jobbat. és a borítékba belecsúsztatva. és hogy ez volt az ára annak. A férfi hitetlenkedve hunyorgott. hogy fordított . összehajtotta a papírt. kezében bőrből készült aktatáska. jó öreg étteremben ültek. 2. aligha tehetett. Megjelenése. Miután elolvasta. Chicagóig még tizenegy óra az út. de azért több a semminél. vastagon zselézett haj. Hanna arra gondolt. hogy átölelje a nőt. Kerülte Hanna tekintetét. az adott helyzetben. hogy mindent alaposan megfontoljon. Tett egy mozdulatot.vagyis lényegében a Hanna által az isztambuli vonaton kitalált történetet fejezte be – feltehetően valami ClA elemző egy washingtoni alagsori irodában. A megszokott. Újra kinézett az ablakon. és eltűnődött. Hanna azonban hátrahúzódott. előttük salátástálak – érintetlenül. Hannára nézett. – Beszélnünk kell! – mondta Hanna tárgyszerűen. Körülöttük az épület előcsarnoka ebédidős zsibongástól volt hangos. Amikor Frank befejezte a mondókáját. és zavartan pislogott. hogy az ő kezéről levegyék a bilincset. most is elegáns volt – vékony csíkos pamutszövet öltöny. visszahelyezte a retikülbe. mint mindig.

– Figyelj rám! – mondta. – Nem tudom. ő se tudna a szemébe nézni. Első pillanatban az ajánlat meglepte Hannát. ha nem akarsz jelentkezni a rendőrségen… és ha egy kis pénzre van szükséged. és a felelősség a végén arányosabban oszlana meg kettejük között. A férfi mocorogni kezdett. ha föladná magát! Ebben az esetben ugyanis Hanna elmondaná az igazságot. Hanna ridegen bólintott. az ügyet újra elővennék. Eddigi tapasztalatai szerint Frank Andersonnak nem a nagyvonalúság volt az erőssége. – Ugyanis ez a maximum. Hanna elgondolkodott. – Ezer? – kérdezte a férfi reménykedve. Hanna előrenyúlt. Csodálkozásán azonban hamar túltette magát. hogy marha nagy mázlista vagy! Olcsón megúszod! A férfi elsápadt. hogy most neked… szóval úgy értem. hogy Frank nem örülne. –Rettenetesen érzem magam a történtek miatt. ha ő tett volna ilyet Frankkal. – Mennyi? – Mennyire van szükséged? Össze tudnék szedni… úgy ötszázat. – Micimackó… – Ne nevezz így! – Hanna… Tízet nem tudok összeszedni. – Tízezer! – mondta aztán. hogy teljenek a másodpercek. és rátette a kezét a férfiéra. – Fog az menni! – mondta édeskésen. És gondolj arra. Hanna elmosolyodott.helyzetben. amit feltűnés nélkül ki tudsz venni a bankból. . Hanna hagyta. Naná.

Gray nem fog többé visszatérni. hogy újra láthatom. és Frank átadta a barna borítékot. Azok után – csúszott ki majdnem a száján –. hogy átkutassák Mrs. hogy nyomozók szállták meg az épületet. – Hello. – Csak beugrottam – mondta Hanna tétován. ám arra az esetre. ha ez mégis megtörténne. Azok után – akarta volna mondani –. hogy azonnal jelentse a rendőrségnek a nő felbukkanását. Craig ehelyett csak téblábolt. Craig arca földerült. s igyekezett gyorsan föltápászkodni a pultja mögött. – Mrs. Gray lakását. Még a következő sarok előtt látott egy taxit. és a sofőrnek bemondta a régi lakáscímét. leintette. – Kíváncsi vagyok. Mrs. Együtt mentek ki a bankból. lelkére kötötték a portásnak. Gray! – hebegte. mutatóujját a férfi ajkához érintette. Hanna mellette állt. Nem hittem volna. majd sarkon fordult. hogy a házat üzemeltető társaság vezetése biztos volt benne. Igazán nem panaszkodhatok.4. amit küldtem magának. – Én úgy érzem… – Csitt! – mondta Hanna. hogy… A derék portás itt elakadt. megkapta e az ajándékot. amikor meglátta Hannát. Gray. Azok után. félrehúzódtak a járdán. és elsétált. Craig! Hogy mennek a dolgok? – Nem panaszkodhatok. aztán kissé sután lezárta a megkezdett mondatot: – …hogy olyan hosszú ideig távol volt. Felöltőjének arany gombjai megcsillantak. amikor a fémtányérból kivette a pénzt. nagy halom érintetlen könyv tornyosult az orra előtt a pulton. – Hanna! – kezdte a férfi. hogy Mrs. A portás igencsak meglepődött. .

. és visszaadta a könyvet. és átadta Hannának. Gray. épp most érkezett meg. és fölcsapta a könyvet az utolsó oldalnál. – Igen. majd gondosan húzott egy vonalat a könyv belső borítójára írt szövegen át. Hanna éppen erre játszott. ellenkező irányba. hogy elolvassam. Ez igazán nagyon kedves öntől. A portás szemlátomást hozzá se nyúlt a kötethez. Mrs. kivéve a karácsonyt. Aztán még egy vonalat húzott. – Valamit szeretnék kimásolni belőle – mondta Hanna. és vizslatni kezdte a címeket a fölhalmozott könyvek gerincén. hogy nem is fogja kinyitni az elkövetkező hónapokban. Nagyon szép öntől. és a kézitáskájából elővett egy jegyzettömböt meg egy golyóstollat. kivette a cédulát. Mióta itt lakott. ott. Ritkán kapok ajándékot a lakóktól. amíg a szöveg teljesen eltűnt a vastag vonalak mögött. Nagyon köszönöm. Hanna mosolygott. ugyanilyen gondossággal. Aztán fölcsapta a kötetet a közepénél. hogy gondolt rám… – Megnézhetem? A portás áthajolt a telefonos pultja kapcsolótáblája fölött.– A könyvet! – mondta. – Alig várom. A formula pusztán néhány rövid egyenletből és pár hozzáfűzött szóból állt. – Érdekes könyv – mondta a portás ünnepélyes hangon. és biztosra vehető. – A Keresztes hadjáratok krónikája –. Hamar rátalált a puha fedelű kötetre. A portás kissé tanácstalanul átvette. az asztalán fölhalmozott könyvek pusztán dekorációként szolgáltak. A műveletet addig ismételgette. ahová a jegyzetlapot az imént könyvjelzőként beillesztette. egyetlen egyszer se látta a portást olvasni. Hanna hamar végzett a másolással.

5. Craig! – mondta Hanna.4-et 14-re. Ford is a maga kis játszmáját játssza. ahogy a sorstól megkapta ezt az ajándékot. és Hannának elege volt ezekből a játszmákból. az 1. hogy hátrapillantott volna. egy négyzetet pedig köbre. majd sarkon fordult és távozott az előcsarnokból. Nem! Nem próbál hasznot húzni a könyv birtoklásából! Nem fogja kockára tenni az újabb esélyt abban a pillanatban. És nem áll szándékában a formulát megsemmisíteni – addig semmi esetre sem. És most mit kezdjen a valódi formulával? Ez most a nagy kérdés! Megint a Greyhound-buszon utazott. a provencei ház könyvespolcáról emelte le. hogy Fordnak visszajuttassa a titkos formulát.– Köszönöm. A formulát pontatlanul másolta át a hátsó borító belsejébe. anélkül. Egy teljes sort kihagyott belőle. De bármi legyen is. és senki más. . amelyet a nagykövetségen átadott – Isabel Allende Paula című kötetét –. s közben lázasan töprengett. amíg meg nem tudja. ám a lehetőségek zömét azonnal elvetette. Az ablakon alig lehetett kilátni. egy másik sorban az x-et fölcserélte c-re. hogy valójában mit takar! Hiszen mi van akkor. Odakint sötét éjszaka honolt. akinek az egyetlen példány a birtokában van! Azt a könyvet. ő az. ez világosan kiderült. ha történetesen a rák gyógymódját tartalmazza a képlet? Viszont arról se lehet szó. jobb híján a saját tükörképét szemlélte. M i ez tulajdonképpen? Hannának változatlanul fogalma sem volt róla. Többféle válasz kínálkozott.

az apja. Hannára ügyet se vetettek. Az egyetlen személy. Ford. Maya Willis. hogy mostantól kizárólag saját magára támaszkodik. Miért is ne? A név tulajdonképpen megfelelt. melyet a Krónika kötetből vett ki. hogy a nőnek. . Vagy ahogy annak idején nagyanyja mondogatta előszeretettel: az életet az élet írja. Dietz. ilyen az élet. akiben megbízhat: Hanna Gray. kedveském! Persze az azért sehol sincs megírva. az okmányok egyik felében a saját fényképe volt beragasztva. Afelől azonban nem voltak kétségei. és elővette a könyvjelzőt. hogy kihasználja őt. Hanna nem tudta. Többségük bóbiskolt. szőke hajjal. Nem Hanna Gray. hogy neki vakon követnie kellene ezt a bölcseletet. Aztán elővett egy útlevelet. amely Maya Willis névre szólt. a másikban ezé a nőé. hasonló testalkattal és fakó. ha más-más módon is. nem az a valódi neve. Nézegette a papírt a halvány világításban. bárki legyen is az illető.Az élet megint feladott egy labdát. De hát. tűnődött Hanna. Senkiben nem bízhat! Frank. de mindegyikhez más-más név társult. ez így már kissé derűsebben fest. Egy évvel ezelőtt el nem tudta volna képzelni magát ilyen helyzetben. és hasznot húzzon belőle.Ránézett az útitársaira. meglátta a felkelő nap első sugarait. Benyúlt a kézitáskájába. de mindegyikük arra utazik. Egyvalami bizonyossá vált. ki lehet a fényképen látható nő – talán egy tízessel idősebb nála. Igen. Dietz egy halom hamis útlevelet hordott a táskájában. Egy kis alkura mindig akad lehetőség! Ez nem is hangzik rosszul! – gondolta. Nem. Eldöntötte tehát. s ahogy kinézett az ablakon. ami az úti okmányban szerepel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->