P. 1
tavaszi_ viragok

tavaszi_ viragok

|Views: 703|Likes:
Published by Majla Anikó

More info:

Published by: Majla Anikó on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

TÁMOP - 3.1.

4/09-2009-0015

Feladatellátási hely:

NOKI ÁMK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2235 Mende, Fı út 10. A modul címe:

növénygondozás
„Szedtem virágot, sárga tulipánt, fehér rezedát, valakinek odaadom, de elıbb még megszámolom, ha neked jut tizenhárom, te leszel a párom!” /Népköltés/

Készítette: Barnáné Bakos Ildikó Trepák Zoltánné

Mende, 2010

1

palántázás A kertbe ültetett növények kiválasztásának szempontjai A kerti szerszámok helye. megnevezésük /rezgı nyár. papsajt stb . Kapcsolódási pontok: 2 . a tavaszi zöldségféléknek a megismerése valamint a természetvédelem fontosságának elmélyítése is 3 – 4 évesek csoportja alkalomként 20 – 25 perc A gyermekek és a természeti környezet kapcsolatában pozitív érzelmi viszony kialakítása. problémakezelés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek. tapasztalat szerzések. Gazdaságos öntözési módok. pipacs. ONAP. a tavaszi kertek jellegzetességeivel.A modul címe: A tavasz elsı virágai . állatok/ a tavaszi munkákkal és az évszakonkénti változások megfigyelésével foglalkozunk. : csoportos – egyéni : A különbözı tevékenységekhez. kamilla. az erdı. tölgy. cserjék jellemzıi. kutyatej. a jellegzetességek megfigyeltetése Értelmi képességek fejlesztése fogalomismerettel. A szociális képességek fejlesztése együttmőködési képességek erısítésével. madárvédelem. A modul rövid leírása: Ajánlott korosztály: Ajánlott idıkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. Természetesen szorosan hozzákapcsolódik a témához. tapasztalatszerzésekkel.tapasztalás útján ismeretszerzés Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. kökény/ Ismerkedés a mezı virágaival: mocsári gólyahír. jelölése Kerti munkák beindítása. együttmőködési képességek Önismerettel összefüggı kompetenciák: identitás : HOP. a tavasz virágainak. használata Helyes viselkedés. idıbeli irányításokkal. fehérfőz. mezıre. a természet szépségei. Séta a tavaszi virágos kertekbe. élmények győjtése. élıvilágával /növények. galagonya. összehasonlításokkal. problémamegoldó képesség. veteményezés. tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök : A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek. tartalma: Megelızı tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Munkaformák: Eszközök: A kompetencia fejlesztés fókuszai: Ebben a modulban a táj. Jeles napok megtartása „Természetbarát nap” a szülıkkel közösen Kirándulás a közeli erdıbe. csalán.Növénygondozás. értékei és problémái iránt fogékony és nyitott személyiség formálása Tavaszi rügyfakadás az erdıben: fák. a mezı. szabályok megismerése Növényvédelem. közlekedés a szabadban. éger.

egy palánta” Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. fogyasztásra alkalmas/ A természeti szépségek iránt fogékony és nyitott egyéniség formálása Milyen változásokat tapasztalunk? Természetidegen tárgyak azonosítása. mocsári gólyahír. tavaszi rügyfakadás az erdıben Fák. virágpalánták beszerzése elıre megbeszélt terv szerint. /amennyiben találunk ilyet/ problémaérzékenység fejlesztése A föld illata. valamint a díszítéshez virágok egész évre. cserjék megfigyelése /fehérfőz. melyek egymás mellett jobban fejlıdnekbarátok A kertbe ültetett virágok kiválasztásának szempontjai: -emberi fogyasztásra alkalmas -madáretetésre alkalmas -díszítéshez vágott és szárított virágok -barkácsoláshoz felhasználhatók Tavasszal nyíló virágok illata. pipacs. Tavaszi munkák és azok szükségessége Elıre tervezünk. 3 . kamilla. A kerti szerszámok helyes használata Gazdaságos öntözés Vigyázzunk egymásra munkavégzés közben A növényeket óvjuk és ne tapossuk össze Vannak a növények között is olyanok. szabályok betartása A tevékenységhez kapcsolódó felfedezések. pozitív erısítése Kirándulás a közeli erdıbe. jelölése. hogy legyen élelem magunknak és a madaraknak. papsajt stb. formája. rezgı nyár stb. „Egy gyerek.Ajánlott feldolgozási mód: Élményközpontú tevékenységek: A környezet megismerésével kapcsolatos feladatok: A táj. palántázás. az évszakonkénti változások összehasonlítása Helyes viselkedés és közlekedés a szabadban. fontossága. A kerti szerszámok nevének megismerése. színe. enyves éger./ Séta a közeli mezıre. tapasztalások: A gyerekek és a természeti környezet kapcsolatának kialakítása. Sóska /szedhetı. tavaszi színkavalkád. kutyatej. a mezı jellegzetes élıvilágának megfigyelése. szırös nyír. az erdı. tölgy. milyen munkákat végzünk velük? Kerti munkák beindítása. veteményezés.

gyomlálás. csicsergés. színe. rovarok – természetbe mozgásának. a víz szennyezıdés bemutatása. a palánták üde színei Jeles nap. megfigyelése. különbözı minıségő talajok megnevezése. megóvása A hideg. a szelektív hulladékgyőjtésre. meleg. talajok beültetése azonos magokkal/ Különféle rovarcsapdák készítése „talajvizsgáló készítése” üveg. talajminták segítségével Az élı rovarok megfigyelése. /öntözése. veteményes kert gondozása. a szél hangjai/ Különbözı helyekrıl begyőjtött talajok vizsgálata. A különféle állatok. talajlazítás/ A kert szépségének megırzése. szaga. /víz áteresztése. virágföld Korai. friss zöldségek /retek. halványzöld. szőrése. április 22. A virágok illatai. élı. a tennivalók elvégzése 4 . halmazállapota. a Föld napja. Különféle vízminta győjtése. a Víz világnapja március 22. langyos víz megkülönböztetése Talajminták megfigyelése.Tavaszi zöldségfélék. felhasználásuk. „Játékos természetbúvár nap” a csoportok között Szobai növények gondozása Madáritató elhelyezése és feltöltése A virágoskert. annak feltehetı okai A fold jelentısége a növények életében. Az üde zöld színek árnyalatai /világos zöld. szennyezıdések megállapítása A helyi pataknál /Alsó-Tápió/ A tavasz hangjai . talajt szennyezı anyagok./ Jeles nap. összefüggések keresése. főzöld. fogyasztásuk A víz fontossága életünkben. a talaj és a növények fejlıdése között. ülepedése. palánták. felhasználása. A levegı szennyezésére Növényvédelem. újhagyma./zümmögés. táplálkozásának figyelemmel kísérése Játékos vetélkedık hívják fel a figyelmet a Föld védelmére. Természetvédelem. csiga. sóska/ termesztésük módja. mély zöld stb. madárvédelem Szivárvány elıidézése locsolótömlıvel és buborékfújással A napfény és a vízcseppek által létrejött színek A víz éltetı elemünk. élettelen közötti különbségek. utána azok visszahelyezése a giliszta.

lapátok. gyermekláncfő begyőjtése Tárolásuk. szállítójármővek. kertjének rendezése. kísérletek Egyéni – önálló munkavégzés. sötét az árnyék A hulladékok darabolása. dobozokban A tavaszi zöldségek. színeik meghatározása. önálló alkotások Vetımagok. beültetése virágokkal. Madarak fák napja május 10. a víz fontossága életünkben. ültetıfa. borsmenta. Közösen ebédkészítés Versenyjátékok szervezése a környezetvédelem jegyében Munkaformák: Eszközök: Csoportmunka – megbeszélés. a megérett termések hulladékának elhelyezése a komposztállóban /zöldborsó. Madáritatók. egymás testi épségének megırzése A különbözı természeti jelenségekre kifejezések gazdagsága. törlıruhák. formájuk. A helyes hulladék felhasználás alapjainak elindítása „Felhıles” fantáziajáték napórakészítés közösen a gyerekekkel játék a saját árnyékunkkal komposztálás. kincses zsák az óvodán kívüli 5 . virágpalánták. komposztálása Homokozás. Földre teríthetı gyékények. vakító a nap. sarazás Napfürdızés. szárítás közbeni változások. öntözıkanna. helyes viselkedési szabályok betartása. fogó stb. /dömperek. fogyasztásuk /zöldségsaláta készítése/ A termések ízlelése. színeik Fénylı. seprők. Mőanyag kancsók. nagymérető mőanyag kádak. pl a szél lehet hősítı. főszernövények színei. formájuk. kapa. szeletelı. Idıjárás óra. hárs. Természetbarát családi nap a szülıkkel Az óvoda udvarának. kosarak Tálak. teák ízlelése. bodza. a nap. homokozó játékok. talicskák/ Lemosó szivacsok. sarazás közben. A felhık mozgása. megfigyelésük. megtapasztalás. illatuk A víz és a homok jellemzıi.A megérett termések leszedése. állateleségek. hagyma szára/ Jeles nap. frissítı. együttmunkálkodás. a levegı. tisztítószer. Gyümölcslemosó. gereblye. légfürdızés Pancsolás a medencében Homokozás.

átlátszó falú edények. zöldségfélék. a séták során szerzett ismeretek rendszerezése közben. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. gondolkodás. szint Együttmőködı képesség fejlesztése. koncentráció. gondolkodás. szárítása. a különbözı kísérletek végzése során Figyelem. koncentráció. szint Együttmőködı képesség fejlesztése. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. a vetélkedıkön való részvétel közben 6 .tevékenységekhez Fényképezıgép Takarítóeszközök. a kirándulások. emlékezet. séták. Kísérletekhez: nagyítók. gondolkodás. csíráztató. hajtató edények Képességfejlesztés: Képességfajták: Szociális: Differenciálási szintek I szint Együttmőködı képesség fejlesztése. a virágok jellemzıinek megismerése során II. Társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. magok. üvegek. ültetése. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. kerti munkák. géz a rovarcsapdához Locsolótömlı. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek közben. a sokféle tapasztalatszerzés közben Értelmi: III. gondozása. a növények. dobozok. az elvégzendı munkaformák. a tevékenységek közben Figyelem. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. Szőrıpapír. koncentráció. a változások megfigyelése. emlékezet. a növények megfigyelése. mikroszkóp. tevékenységek közben. a virágok gondozása közben Figyelem. emlékezet.

fonása. Vivaldi: Négy évszak 7 Tevékenységhez kapcsolódó vizuális tevékenységek Képalakítás a tavasz virágairól Papírforma kivágással. vizuális tevékenységek Tevékenységhez kapcsolódó irodalmi anyag Tavaszváró népi mondókák Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. Kellene szép kert. kitartás erısítése a különbözı tevékenységek során Kapcsolódási pontok: mese-vers. nonverbális/ Szókincsbıvítés.. ragasztással Préselt virágokból. örömmel c. Találós kérdések Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. Jöjj ki napocska ÉNÓ 218.. bújj zöldág. azok összefüggı. folyamatos beszédben való elıadásával Nagymozgások fejlesztése. örömmel c. csokorba rendezés gyakorlása Érdekes formájú . ének-zene. Mi szél hozott kisfutár ÉNÓ 253. beszédértés.Kommunikációs: /verbális. ügyesség. Süss fel nap ÉNÓ 270. o. Kisgyermekek daloskönyve 42. játékosan. ÉNÓ 124. ÉNÓ 152.győjtemény 14. győjtemény 114. Mély erdın ibolyavirág.. Mesék: A kismadár kertje Tavasz van gyönyörő c. Tompa Mihály: A pitypang meséje Tevékenységhez kapcsolódó ének-zenei anyag Én kis kertet kerteltem ÉNÓ 238. o. verbális kommunikáció fejlesztése Testi Nagymozgások fejlesztése séták. folyamatos beszéd fejlesztése.. Andersen: Öten egy hüvelybıl Itt a tavasz c. rajzolással. Százszorszép/ virágkoszorú készítése. könyv 187. Bújj. termések. élmények megfogalmazásával. gyökerek felhasználásával állatfigurák készítése Tavaszi virágokból /gyermekláncfő. erı.. festéssel. o. könyv 114. beszédértés fejlesztése. Fehér liliomszál. Bársony ibolyácska ÉNÓ 149. könyv 194-196. o. Tavaszi szél vizet áraszt. Kifejezıkészség fejlesztése Beszédértés. o. o. állóképesség erısítése a kerti munkák során Koordinációs képesség fejlesztése a különbözı kísérletek során Szókincsbıvítés. Találós kérdések Itt a tavasz c. ÉNÓ 280. levelekbıl képalakítás Ágak. játékosan. gondolatok. kirándulások során Nagymozgások fejlesztése. origami tenchnikával.

o. o. o. o. Mese a feledékeny tavaszról Molnár Andrea: Mesék a természetrıl c. Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág Tavasz van gyönyörő c. könyv 90. o. o. o. könyv 124. Mentovics Éva: Itt a tavasz Tavasz cd-lemezrıl Erdı. Mese a fákról Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. Versek: Gazdag Erzsi: Öltözik a mezı Tavasz van gyönyörő c. könyv 42. o.. Pósa Lajos: Tavasz Tavasz van gyönyörő c. könyv 40. o.Itt a tavasz c. népdal cd-lemezrıl zöldségekbıl figurák készítése Virágok készítése krepp papírból. könyv 124. A patak meséje Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. Hermanné Novák Mária: A Föld napja Csöpp csigamesék c. Sebık Józsefné: Egy almafácska története Csöpp csigamesék c. könyv 80. o. Fésős Éva: Mókus Péter kiskertje Itt a tavasz c. Fazekas Anna: Aranyesı Tavasz van gyönyörő c. erdı. hurkapálcika és színes papír segítségével Virágzó gyümölcsfák Fakéreg és pattagatott kukorica felhasználásával Tulipános kert Nyomdázás technikájával Papírsárkány készítése Színes papírból ragasztással Buborékfújó készítése Flakon és szívószál segítségével Halastó készítése Kék fólia. könyv 6. o. könyv 55. o. Zelk Zoltán: A kis kertész Erdei mulatság c. Kiss Dénes: Főzfácska Tavasz van gyönyörő c. o. színes papírhalak segítségével 8 . könyv 50. könyv 43. könyv 82. Fazekas Anna: Saláta Tavasz van gyönyörő c. könyv 14. könyv 27. o. könyv 78. könyv 76. Márfiné Werling Angéla: Kikelet varázslat Csöpp csigamesék c. o.

o. Osvát Erzsébet: Pattan a rügy Dúdoló c. o. Csoóri Sándor: Tavaszi bodzavers Gyermekirodalmi győjtemény 315. o. 9 . könyv 10. 6. o. könyv 19. Bogdánfi Sándor: Májusi csoda Ünnep készül c. o. Mentovics Éva: Itt a kikelet Tavasztól télig c.Tavasztól télig c. Doszkocs Júlia: Virághívogató Ünnep készül c. o. o. könyv 7. Csanádi Imre: Tavaszébresztı Gyermekirodalmi győjtemény 336. könyv. könyv 43.

Megvalósítás képekben Fényképeket készítette: Koncz Lászlóné dajka 10 .

11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->