P. 1
tavaszi_ viragok

tavaszi_ viragok

|Views: 704|Likes:
Published by Majla Anikó

More info:

Published by: Majla Anikó on Dec 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

TÁMOP - 3.1.

4/09-2009-0015

Feladatellátási hely:

NOKI ÁMK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2235 Mende, Fı út 10. A modul címe:

növénygondozás
„Szedtem virágot, sárga tulipánt, fehér rezedát, valakinek odaadom, de elıbb még megszámolom, ha neked jut tizenhárom, te leszel a párom!” /Népköltés/

Készítette: Barnáné Bakos Ildikó Trepák Zoltánné

Mende, 2010

1

a tavaszi kertek jellegzetességeivel. kamilla. pipacs. idıbeli irányításokkal. jelölése Kerti munkák beindítása. : csoportos – egyéni : A különbözı tevékenységekhez.tapasztalás útján ismeretszerzés Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. csalán. tapasztalat szerzések. tölgy. összehasonlításokkal. a tavasz virágainak. A modul rövid leírása: Ajánlott korosztály: Ajánlott idıkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. élıvilágával /növények. ONAP. Kapcsolódási pontok: 2 . tapasztalatszerzésekkel. a jellegzetességek megfigyeltetése Értelmi képességek fejlesztése fogalomismerettel. kutyatej. tartalma: Megelızı tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Munkaformák: Eszközök: A kompetencia fejlesztés fókuszai: Ebben a modulban a táj. Séta a tavaszi virágos kertekbe. kökény/ Ismerkedés a mezı virágaival: mocsári gólyahír. szabályok megismerése Növényvédelem. éger. madárvédelem. A szociális képességek fejlesztése együttmőködési képességek erısítésével. értékei és problémái iránt fogékony és nyitott személyiség formálása Tavaszi rügyfakadás az erdıben: fák. közlekedés a szabadban. cserjék jellemzıi. együttmőködési képességek Önismerettel összefüggı kompetenciák: identitás : HOP. tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök : A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek. használata Helyes viselkedés. megnevezésük /rezgı nyár.Növénygondozás. galagonya. Jeles napok megtartása „Természetbarát nap” a szülıkkel közösen Kirándulás a közeli erdıbe. a tavaszi zöldségféléknek a megismerése valamint a természetvédelem fontosságának elmélyítése is 3 – 4 évesek csoportja alkalomként 20 – 25 perc A gyermekek és a természeti környezet kapcsolatában pozitív érzelmi viszony kialakítása. palántázás A kertbe ültetett növények kiválasztásának szempontjai A kerti szerszámok helye. az erdı. a természet szépségei. a mezı.A modul címe: A tavasz elsı virágai . állatok/ a tavaszi munkákkal és az évszakonkénti változások megfigyelésével foglalkozunk. Gazdaságos öntözési módok. fehérfőz. mezıre. élmények győjtése. problémamegoldó képesség. Természetesen szorosan hozzákapcsolódik a témához. veteményezés. papsajt stb . problémakezelés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek.

hogy legyen élelem magunknak és a madaraknak. rezgı nyár stb. Sóska /szedhetı. pipacs. tölgy. szırös nyír. szabályok betartása A tevékenységhez kapcsolódó felfedezések. az erdı. az évszakonkénti változások összehasonlítása Helyes viselkedés és közlekedés a szabadban. A kerti szerszámok helyes használata Gazdaságos öntözés Vigyázzunk egymásra munkavégzés közben A növényeket óvjuk és ne tapossuk össze Vannak a növények között is olyanok. enyves éger. tavaszi rügyfakadás az erdıben Fák. „Egy gyerek.Ajánlott feldolgozási mód: Élményközpontú tevékenységek: A környezet megismerésével kapcsolatos feladatok: A táj. formája. fogyasztásra alkalmas/ A természeti szépségek iránt fogékony és nyitott egyéniség formálása Milyen változásokat tapasztalunk? Természetidegen tárgyak azonosítása. jelölése. cserjék megfigyelése /fehérfőz. tavaszi színkavalkád. pozitív erısítése Kirándulás a közeli erdıbe. Tavaszi munkák és azok szükségessége Elıre tervezünk. a mezı jellegzetes élıvilágának megfigyelése. 3 . palántázás. melyek egymás mellett jobban fejlıdnekbarátok A kertbe ültetett virágok kiválasztásának szempontjai: -emberi fogyasztásra alkalmas -madáretetésre alkalmas -díszítéshez vágott és szárított virágok -barkácsoláshoz felhasználhatók Tavasszal nyíló virágok illata. milyen munkákat végzünk velük? Kerti munkák beindítása. papsajt stb. /amennyiben találunk ilyet/ problémaérzékenység fejlesztése A föld illata. valamint a díszítéshez virágok egész évre. fontossága. A kerti szerszámok nevének megismerése./ Séta a közeli mezıre. tapasztalások: A gyerekek és a természeti környezet kapcsolatának kialakítása. kamilla. egy palánta” Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. színe. veteményezés. mocsári gólyahír. virágpalánták beszerzése elıre megbeszélt terv szerint. kutyatej.

élettelen közötti különbségek. a víz szennyezıdés bemutatása. szennyezıdések megállapítása A helyi pataknál /Alsó-Tápió/ A tavasz hangjai . színe. a Víz világnapja március 22. veteményes kert gondozása. rovarok – természetbe mozgásának. /víz áteresztése. A levegı szennyezésére Növényvédelem. táplálkozásának figyelemmel kísérése Játékos vetélkedık hívják fel a figyelmet a Föld védelmére. a Föld napja./zümmögés. A különféle állatok. virágföld Korai. szőrése. megóvása A hideg. talajok beültetése azonos magokkal/ Különféle rovarcsapdák készítése „talajvizsgáló készítése” üveg. gyomlálás. utána azok visszahelyezése a giliszta. halmazállapota. különbözı minıségő talajok megnevezése. a palánták üde színei Jeles nap. ülepedése. Különféle vízminta győjtése. megfigyelése. palánták. szaga. madárvédelem Szivárvány elıidézése locsolótömlıvel és buborékfújással A napfény és a vízcseppek által létrejött színek A víz éltetı elemünk. talajminták segítségével Az élı rovarok megfigyelése. összefüggések keresése. újhagyma. csicsergés. meleg. A virágok illatai. a tennivalók elvégzése 4 . április 22.Tavaszi zöldségfélék. mély zöld stb. fogyasztásuk A víz fontossága életünkben./ Jeles nap. a talaj és a növények fejlıdése között. Az üde zöld színek árnyalatai /világos zöld. annak feltehetı okai A fold jelentısége a növények életében. Természetvédelem. a szél hangjai/ Különbözı helyekrıl begyőjtött talajok vizsgálata. csiga. /öntözése. „Játékos természetbúvár nap” a csoportok között Szobai növények gondozása Madáritató elhelyezése és feltöltése A virágoskert. felhasználása. talajt szennyezı anyagok. felhasználásuk. főzöld. langyos víz megkülönböztetése Talajminták megfigyelése. élı. a szelektív hulladékgyőjtésre. friss zöldségek /retek. halványzöld. sóska/ termesztésük módja. talajlazítás/ A kert szépségének megırzése.

sötét az árnyék A hulladékok darabolása. homokozó játékok. beültetése virágokkal. főszernövények színei. színeik Fénylı. egymás testi épségének megırzése A különbözı természeti jelenségekre kifejezések gazdagsága. dobozokban A tavaszi zöldségek.A megérett termések leszedése. /dömperek. nagymérető mőanyag kádak. illatuk A víz és a homok jellemzıi. teák ízlelése. bodza. fogó stb. formájuk. együttmunkálkodás. a megérett termések hulladékának elhelyezése a komposztállóban /zöldborsó. helyes viselkedési szabályok betartása. megfigyelésük. talicskák/ Lemosó szivacsok. borsmenta. gyermekláncfő begyőjtése Tárolásuk. fogyasztásuk /zöldségsaláta készítése/ A termések ízlelése. törlıruhák. Közösen ebédkészítés Versenyjátékok szervezése a környezetvédelem jegyében Munkaformák: Eszközök: Csoportmunka – megbeszélés. gereblye. A felhık mozgása. a nap. színeik meghatározása. kapa. Idıjárás óra. seprők. Madáritatók. kincses zsák az óvodán kívüli 5 . állateleségek. szállítójármővek. Földre teríthetı gyékények. A helyes hulladék felhasználás alapjainak elindítása „Felhıles” fantáziajáték napórakészítés közösen a gyerekekkel játék a saját árnyékunkkal komposztálás. Természetbarát családi nap a szülıkkel Az óvoda udvarának. öntözıkanna. lapátok. ültetıfa. kísérletek Egyéni – önálló munkavégzés. hagyma szára/ Jeles nap. szeletelı. kosarak Tálak. virágpalánták. megtapasztalás. Mőanyag kancsók. sarazás Napfürdızés. sarazás közben. tisztítószer. vakító a nap. légfürdızés Pancsolás a medencében Homokozás. kertjének rendezése. szárítás közbeni változások. komposztálása Homokozás. pl a szél lehet hősítı. önálló alkotások Vetımagok. a víz fontossága életünkben. Madarak fák napja május 10. formájuk. a levegı. hárs. frissítı. Gyümölcslemosó.

a különbözı kísérletek végzése során Figyelem. emlékezet. a tevékenységek közben Figyelem. szint Együttmőködı képesség fejlesztése. csíráztató. üvegek. kerti munkák. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. gondolkodás. dobozok. koncentráció. tevékenységek közben. ültetése. Kísérletekhez: nagyítók. a séták során szerzett ismeretek rendszerezése közben. koncentráció. a kirándulások. a sokféle tapasztalatszerzés közben Értelmi: III. koncentráció. emlékezet. gondolkodás. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. gondozása. szint Együttmőködı képesség fejlesztése.tevékenységekhez Fényképezıgép Takarítóeszközök. gondolkodás. zöldségfélék. szárítása. az elvégzendı munkaformák. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek közben. séták. Társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. a változások megfigyelése. a virágok gondozása közben Figyelem. emlékezet. a virágok jellemzıinek megismerése során II. Szőrıpapír. a növények megfigyelése. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. átlátszó falú edények. mikroszkóp. a vetélkedıkön való részvétel közben 6 . a növények. magok. géz a rovarcsapdához Locsolótömlı. hajtató edények Képességfejlesztés: Képességfajták: Szociális: Differenciálási szintek I szint Együttmőködı képesség fejlesztése.

Kifejezıkészség fejlesztése Beszédértés. ragasztással Préselt virágokból.. állóképesség erısítése a kerti munkák során Koordinációs képesség fejlesztése a különbözı kísérletek során Szókincsbıvítés. nonverbális/ Szókincsbıvítés. levelekbıl képalakítás Ágak. gyökerek felhasználásával állatfigurák készítése Tavaszi virágokból /gyermekláncfő. Bársony ibolyácska ÉNÓ 149. Mi szél hozott kisfutár ÉNÓ 253. beszédértés.győjtemény 14. Kellene szép kert. vizuális tevékenységek Tevékenységhez kapcsolódó irodalmi anyag Tavaszváró népi mondókák Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. o. ÉNÓ 280. ügyesség.. o. Fehér liliomszál.Kommunikációs: /verbális. Kisgyermekek daloskönyve 42... Bújj. játékosan. o. o. beszédértés fejlesztése. Mesék: A kismadár kertje Tavasz van gyönyörő c. termések. Andersen: Öten egy hüvelybıl Itt a tavasz c. örömmel c. ének-zene. folyamatos beszédben való elıadásával Nagymozgások fejlesztése. Süss fel nap ÉNÓ 270. könyv 187. festéssel.. o. origami tenchnikával. Találós kérdések Itt a tavasz c. könyv 194-196. Vivaldi: Négy évszak 7 Tevékenységhez kapcsolódó vizuális tevékenységek Képalakítás a tavasz virágairól Papírforma kivágással. Jöjj ki napocska ÉNÓ 218. könyv 114. ÉNÓ 152. örömmel c. csokorba rendezés gyakorlása Érdekes formájú . Százszorszép/ virágkoszorú készítése. rajzolással. gondolatok. verbális kommunikáció fejlesztése Testi Nagymozgások fejlesztése séták. fonása. bújj zöldág. Találós kérdések Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. o. Tavaszi szél vizet áraszt. Mély erdın ibolyavirág. erı. azok összefüggı. folyamatos beszéd fejlesztése. győjtemény 114. játékosan. élmények megfogalmazásával. Tompa Mihály: A pitypang meséje Tevékenységhez kapcsolódó ének-zenei anyag Én kis kertet kerteltem ÉNÓ 238. kirándulások során Nagymozgások fejlesztése. ÉNÓ 124. kitartás erısítése a különbözı tevékenységek során Kapcsolódási pontok: mese-vers.

o. Fazekas Anna: Aranyesı Tavasz van gyönyörő c. o. Sebık Józsefné: Egy almafácska története Csöpp csigamesék c. o. o. könyv 76. Mese a feledékeny tavaszról Molnár Andrea: Mesék a természetrıl c. könyv 82. o. könyv 124. o. o. Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág Tavasz van gyönyörő c. erdı. o..Itt a tavasz c. Hermanné Novák Mária: A Föld napja Csöpp csigamesék c. könyv 42. Pósa Lajos: Tavasz Tavasz van gyönyörő c. színes papírhalak segítségével 8 . o. hurkapálcika és színes papír segítségével Virágzó gyümölcsfák Fakéreg és pattagatott kukorica felhasználásával Tulipános kert Nyomdázás technikájával Papírsárkány készítése Színes papírból ragasztással Buborékfújó készítése Flakon és szívószál segítségével Halastó készítése Kék fólia. Kiss Dénes: Főzfácska Tavasz van gyönyörő c. könyv 14. könyv 43. o. Mentovics Éva: Itt a tavasz Tavasz cd-lemezrıl Erdı. Versek: Gazdag Erzsi: Öltözik a mezı Tavasz van gyönyörő c. o. könyv 27. könyv 40. könyv 55. o. o. könyv 80. Mese a fákról Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. könyv 124. o. Zelk Zoltán: A kis kertész Erdei mulatság c. A patak meséje Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. könyv 78. Fésős Éva: Mókus Péter kiskertje Itt a tavasz c. könyv 6. népdal cd-lemezrıl zöldségekbıl figurák készítése Virágok készítése krepp papírból. o. könyv 50. Márfiné Werling Angéla: Kikelet varázslat Csöpp csigamesék c. könyv 90. Fazekas Anna: Saláta Tavasz van gyönyörő c.

könyv 43. Bogdánfi Sándor: Májusi csoda Ünnep készül c. o. 9 . könyv 10. 6. könyv 19. Csoóri Sándor: Tavaszi bodzavers Gyermekirodalmi győjtemény 315. o. o.Tavasztól télig c. o. o. Csanádi Imre: Tavaszébresztı Gyermekirodalmi győjtemény 336. Mentovics Éva: Itt a kikelet Tavasztól télig c. könyv 7. o. könyv. Osvát Erzsébet: Pattan a rügy Dúdoló c. o. Doszkocs Júlia: Virághívogató Ünnep készül c.

Megvalósítás képekben Fényképeket készítette: Koncz Lászlóné dajka 10 .

11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->