május 29.

A Fríz kisebbség
Ármos Csanád Lóránd ET. II. év

2011.
Nyelvi jogok a frízeknek

főleg 2007 óta (köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek) a fríz nyelv védelmének érdekében és maga a kisebbség védelméért. annak aláírásával.fríz).holland. Később a Britanniába induló angolok.A Fríz kisebbség 2011. Napjainkban a frízek kisebbségben élnek. Mára már a több mint fél milliós fríz kisebbségből. amiket sikerült kiharcolnia a fríz kisebbségnek nem volt egyszerű. Schleswig-Holstein tartományban. mint hivatalos nyelvet már 1998-ban elismerték Hollandiában. 2 . Általános áttekintés: Kiindulva az Európai Unió jelmondatából: „Egyesülve a sokféleségben”. illetve Németország területén. A Fríz-szigetek az Északi-tengerben található szigetcsoport. a bíróságokon ezen kívül külön fríz nyelvtanfolyamok vannak a fríz nyelvet nem beszélő alkalmazottak számára. amelyek háromnyelvű oktatást biztosítanak (angol. melyek a színvonala kiemelkedő és egyre népszerűbb. A leglátványosabb a Hollandiai fríz kisebbség nyelvi jogok terén elért sikerei. 685-714) uralkodásának idején a frankok. majd jütök vonultak át területükön. 1995-ben módosították a közigazgatási törvényt. Bár azokat a nyelvi jogokat. Ezen a szigetcsoporton élt népcsoportot nevezzük frízeknek. a későbbi időkben. Lakhelyüket Frízföld vagy Frízia néven volt ismerős. A Hollandiai Fríz Nemzeti Párt már 1962 óta létezik és kiemelkedő sikereket ér. Eredetileg germán eredetű népcsoport. Erre szeretnék kitérni a következőkben. A fríz nyelvet. mely megváltoztatta az addig ismert törvényt. aki bemutatta a fríz kisebbség helyzetét történelmi szemlélettel. miszerint egyetlen egy hivatalos nyelv van Hollandiában és az a holland. Herstali Pipin (Frank Királyság majordomusa. Napról napra nő azon iskolák száma. a tanúvallomások akár fríz nyelven kerülhetnek be a jegyzőkönyvekbe. Hollandiában. többségük Friesland és Groningen tartományokban. Utrechtben püspökséget alapítottak. Douwe Bylsma volt az. csak negyvenezer nem tud frízül írni. Az önkormányzatok választott testületeinek joga van a fríz nyelvet használni és az általuk írt jegyzőkönyvekbe fríz nyelvű bejegyzések is kerülhetnek. a Regionális Nyelvekről szóló Chartában. 689-ben leigázták őket és Nyugat-frízföldet a Frank Királysághoz csatolták és keresztény hitre kényszerítve őket. csak olvasni és beszélni. Németország és Dánia partvidéke mentén. majd elfogadták 1997-ben a már fenn említett nyelvi chartát. egyszerűen áttekinthető és érthető a fríz kisebbség helyzete. amely a németalföldi és a nyugat-német területekről kiszorította a keltákat. Bármely büntetőjogi vagy polgárjogi eljárás lebonyolítható fríz nyelven vagy. Hollandia.

hogy lássuk. Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) matricákat osztogat a cégeknek. A holland oktatási minisztérium is azt hangsúlyozza. akkor az első sorba a fríz nyelvű felirat kerül és csak második sorba a holland. A fríz nyelv az oktatásban: A fríz által lakott területeken kötelező a fríz nyelv általános. illetve Európai Uniós pénzből finanszírozott kampány indult a fríz nyelv népszerűsítéséért. 3 . ahol a kisebbség arányszáma 10%-alatt van. illetve a nyelvtanulás fontosságát. nyelvi jogokat azon területekre. azok nevük honosítható. amellyel jelezni lehet. A fríz nyelv használata a közigazgatásban: Mára már Frízföldön nem kötelező jellegű a kétnyelvű utcatáblák használata. arra buzdítva frízeket. melyek igen nagy sikernek örvendnek és mivel ezek az iskolák igen magas színvonalat képviselnek. még olyan helyen is. hogyan is érvényesül a fríz kisebbség nyelvhasználati joga. amely kizárólag csak a fríz nyelvet használja a termékein. hogy a legjobb megoldás). Elindultak a háromnyelvű iskolák. így pld. angol. Vannak olyan települések. Rengeteg állami. hogy kétnyelvű táblát helyez ki. mégis állami támogatásban részesülnek. ha a helység mégis úgy dönt. bár külön erre törvényi megkötés nem létezik. A fríz nyelv használata a kereskedelemben: A kereskedelemben több olyan cég is létezik. ezzel ösztönözve a fríz nyelv elsajátítását. amelyek csak és kizárólag fríz nyelven értekeznek a megyeszékhellyel. vagy legalább a fríz nyelvhez való „pozitív hozzáállás”. hogy használják anyanyelvüket és felszólítják a nyelvápolásra őket. hogy az anyanyelven való tanulás alapfeltétele az érvényesülésnek. A közigazgatási intézményekben alapfeltétel a fríz nyelv ismerete. Akik bizonyítani tudják és szeretnék. hogy a cég fríz nyelven is beszél. a diákok igen nagy százaléka sikeresen veszi az életben felmerülő akadályokat. Bár a Frízföld lakosságának csak 54%-a fríz anyanyelvű.A Fríz kisebbség 2011. És a következőkben szeretném lebontani. A közintézmények nevei általában csak fríz nyelven vannak feltüntetve és vannak olyanok. melyek holland elnevezésének használatát tiltják (nem biztos. holland és fríz nyelven.és középiskolai oktatása. mely szerint jobban érvényesülnek a többség nyelvén. A megyeszékhelyeken a közigazgatási egységek székházában csak fríz nyelvű táblák és feliratok találhatók. Zuidemaból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen. de mindenki érti a fríz nyelvet. bár még nem teljesen sikerült eltüntetni azt a tévhitet. Minden Frízföldre jött új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba.

A fríz nyelv használata a médiában: Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel. de ez csak Frízföldre vonatkozik. egészen az ítéletig minden fríz nyelven születik. azóta rengeteg kampány készült. 4 . . Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. A fríz nyelv használata a bíróságokon: A bíróságokon. amelyek a fríz nyelv népszerűsítéséért vannak és minden frízföldi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírására alapozza. vagy közjegyzői okirat esetében is lehet a fríz nyelvet használni. Az 1980-as évekig igen visszaszorították a fríz nyelvet. Alkalmanként előfordul. mint ahogy Guus Meeuwis tette.és rádióműsorokat. 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. amely a következőkre vonatkozik: . holland nyelvű fordítással el kellene látni. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet. .Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások.A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen. melynek célja a fríz nyelv népszerűsítése és annak használatának elősegítése. . hogy azt bármilyen hivatalos. ám a Holland Királyság egész területén hivatalos nyelvnek számít a fríz. hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot. . Azóta rengeteg megyei. mégse kerül fel fríz nyelvű felirat a jogosítványra vagy az útlevélre. A cégbejegyzést is meg lehet ejteni fríz nyelven. „Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat. hogy egy slágeréból. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül. anélkül. ezért minden a jegyzőkönyvektől.A Fríz kisebbség 2011. a fríz nyelv mivel hivatalos. amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). Bármilyen hivatalos okirat. Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek.Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon. mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete. fríz érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák.Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki. ezen diszkrimináció eltörlését. egy fríz változatot készítsen. országos és európai források léteznek. Bár a fríz nyelv hivatalos nyelv az Európai Regionális Nyelvek Kartája alapján.A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé.

hogy nem csak. hanem igenis megmaradjon és „virágozzon”. mint külön párt. mint például a bajorok vagy szászok. 1 Drs. aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. egy állam attól nem lesz gyengébb. nyelvi vagy akár területi autonómiát. akkor a fordításért nem kell fizetnie. Vizsgálni lenne érdemes ebben az esetben. hogy milyen erős a fríz kisebbség Hollandiában. bár nekik eltörölték az 5%-os parlamenti küszöböt. minden állam biztosítsa saját területén. hogy mi történne a kisebbségekkel Európa más területein.A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit.”1 Amint láttuk. az ott élő kisebbségeknek. szemben a tartományi. kultúrájában és nyelvében igen hasonló a német vagy a holland nemzethez. Ha a saját véleményemet kérdezné valaki. Talán megérne egy próbát. szerintem annál inkább nő a megbízhatósága az államnak. akkor talán azt mondanám.Minél többet kell fríz nyelven publikálni. bár igaz. céloznék itt Romániára és a magyar kisebbség helyzetére. annak érdekében. Dél-Schleswig Szavazói Szövetség (Südschleswigscher Wählerverband – SSW) – a németországi dán és fríz kisebbség pártja. Talán ez a különbség abból is adódik. hogy bizonyos fokú autonómiát ad egy kisebbségnek. hogy az. úgymond kisebbséggel. Az én véleményem szerint. sőt. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti.A Fríz kisebbség 2011. mégse képesek igazan a kisebbség érdekeinek védelmére. csökkenne-e a migráció ezen okokból vagy sem. hogy a fríz népcsoport. a szerintem is megérdemelt kulturális. Ezt a bizonyos nyelvi és kulturális autonómiát kellene. példaértékű a fríz kisebbség ereje és a holland kormány segítőkészsége. A holland törvény biztosítja azt a jogot. hogy egy már létező népcsoport. bár ott is létezik érdekérvényesítési képviseletük. ha azok megkapnák. hogy merre mutat a jövőképe ezen kisebbségeknek. lényegesen kisebb az öntudata a németországi frízeknek. ne tűnjön el. így hosszabb volt a kisebbségi öntudatra való ébredés ideje és nagyobb és könnyebb volt az asszimiláció. hogy egy holland fordítást készíttet. . 5 . . Landman Gábor: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben.

1. ábra 1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található. ábra 2. A holland elnevezést a képen pirossal jejöltem be. ha van kétnyelvű változat is. 2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű. 6 .A Fríz kisebbség 2011. akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést.

A Fríz kisebbség 2011. 4– Közigazgatás. 7 . ábra 4. ábra 3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni. Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak. általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal. 3.

5. míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak. ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. ábra 5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül kétnyelvű táblákkal találkozhatunk. Az AFUK most indította be aBeszélj frízül! kampányt. 6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz.A Fríz kisebbség 2011. ábra 6. 8 . AkiFrízországba költözik.

A Fríz kisebbség 2011. A fríz nyelv egyenrangúsága természetes. 7. és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés. ábra 7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvűszületési anyakönyvi kivonat. 9 .

A Fríz kisebbség 2011. ábra 8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül. 8. 10 .

pdf 4. http://www. de mindenkire más-más mértékben jellemző.hungarian-human-rights.pdf 5. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. de az Európai Alkotmány – magyar kezdeményezésre – már az Unió értékei között sorolja fel a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását.wikipedia. Az Európai Uniónak ugyan nincs kidolgozott normarendszere a kisebbségi autonómiák vonatkozásában. amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. Autonóm egyének azok. A magyar kisebbségek jogainak biztosítására megoldást jelenthet viszont uniós állampolgárrá válásuk. illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság. a Személyi szabadság egyik aspektusára vonatkoztatva is. http://www. vallási vagy egyéb) csoport. illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni. autonómia: görög eredetű szó (auto-nomosz).ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner. Az autonómia iránti igény. www.org/NR/rdonlyres/8E8BA7CD-DE20-4AF3-AF1A9A9897EB4568/0/061207_Szabadsag. sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai. vármegye). valamint az egyetemek és az egyesületek. a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek. Magyar szempontból a határon túli magyarság autonómia törekvése állandó aktuálpolitikai kérdés. a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak).midas-press. http://adatbank. szemben azokkal.pdf Fogalomtár: kisebbség: A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többékevésbé elkülöníthető. akik külső erőktől függenek.com 2. http://www. akik önállóan választják meg céljaikat. kamarák). Felhasznált irodalom: 1. 11 .eu/Friesland/hu/ 3. aminek azonban egyelőre kevés realitása van. Önmagukat kormányzó államokat vagy államokon belüli intézményeket.jakabffy.A Fríz kisebbség 2011. Napjainkban gyakran használják az autonómiát. jelentése önkormányzás.ro/html/alcim_pdf508.transindex. A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful