május 29.

A Fríz kisebbség
Ármos Csanád Lóránd ET. II. év

2011.
Nyelvi jogok a frízeknek

Németország és Dánia partvidéke mentén. Napjainkban a frízek kisebbségben élnek. amely a németalföldi és a nyugat-német területekről kiszorította a keltákat. amiket sikerült kiharcolnia a fríz kisebbségnek nem volt egyszerű. annak aláírásával. egyszerűen áttekinthető és érthető a fríz kisebbség helyzete. miszerint egyetlen egy hivatalos nyelv van Hollandiában és az a holland. 685-714) uralkodásának idején a frankok. a bíróságokon ezen kívül külön fríz nyelvtanfolyamok vannak a fríz nyelvet nem beszélő alkalmazottak számára. a későbbi időkben. Mára már a több mint fél milliós fríz kisebbségből. melyek a színvonala kiemelkedő és egyre népszerűbb. amelyek háromnyelvű oktatást biztosítanak (angol. Hollandia. a Regionális Nyelvekről szóló Chartában. a tanúvallomások akár fríz nyelven kerülhetnek be a jegyzőkönyvekbe. Utrechtben püspökséget alapítottak. Hollandiában. Douwe Bylsma volt az. Napról napra nő azon iskolák száma. Herstali Pipin (Frank Királyság majordomusa. Lakhelyüket Frízföld vagy Frízia néven volt ismerős. csak olvasni és beszélni. Általános áttekintés: Kiindulva az Európai Unió jelmondatából: „Egyesülve a sokféleségben”. Eredetileg germán eredetű népcsoport. 1995-ben módosították a közigazgatási törvényt. Bár azokat a nyelvi jogokat. A fríz nyelvet. főleg 2007 óta (köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek) a fríz nyelv védelmének érdekében és maga a kisebbség védelméért.A Fríz kisebbség 2011. mint hivatalos nyelvet már 1998-ban elismerték Hollandiában. mely megváltoztatta az addig ismert törvényt. Az önkormányzatok választott testületeinek joga van a fríz nyelvet használni és az általuk írt jegyzőkönyvekbe fríz nyelvű bejegyzések is kerülhetnek. 2 . aki bemutatta a fríz kisebbség helyzetét történelmi szemlélettel. Bármely büntetőjogi vagy polgárjogi eljárás lebonyolítható fríz nyelven vagy. illetve Németország területén. majd jütök vonultak át területükön. A leglátványosabb a Hollandiai fríz kisebbség nyelvi jogok terén elért sikerei. Schleswig-Holstein tartományban. 689-ben leigázták őket és Nyugat-frízföldet a Frank Királysághoz csatolták és keresztény hitre kényszerítve őket.holland. A Fríz-szigetek az Északi-tengerben található szigetcsoport.fríz). Erre szeretnék kitérni a következőkben. Később a Britanniába induló angolok. A Hollandiai Fríz Nemzeti Párt már 1962 óta létezik és kiemelkedő sikereket ér. Ezen a szigetcsoporton élt népcsoportot nevezzük frízeknek. csak negyvenezer nem tud frízül írni. többségük Friesland és Groningen tartományokban. majd elfogadták 1997-ben a már fenn említett nyelvi chartát.

a diákok igen nagy százaléka sikeresen veszi az életben felmerülő akadályokat. Elindultak a háromnyelvű iskolák. És a következőkben szeretném lebontani. melyek igen nagy sikernek örvendnek és mivel ezek az iskolák igen magas színvonalat képviselnek. Rengeteg állami. hogy az anyanyelven való tanulás alapfeltétele az érvényesülésnek. ahol a kisebbség arányszáma 10%-alatt van. akkor az első sorba a fríz nyelvű felirat kerül és csak második sorba a holland. amelyek csak és kizárólag fríz nyelven értekeznek a megyeszékhellyel. még olyan helyen is. azok nevük honosítható. melyek holland elnevezésének használatát tiltják (nem biztos. így pld. hogy a legjobb megoldás).A Fríz kisebbség 2011. hogy kétnyelvű táblát helyez ki. holland és fríz nyelven. arra buzdítva frízeket. A holland oktatási minisztérium is azt hangsúlyozza. A közintézmények nevei általában csak fríz nyelven vannak feltüntetve és vannak olyanok. amellyel jelezni lehet. amely kizárólag csak a fríz nyelvet használja a termékein. hogyan is érvényesül a fríz kisebbség nyelvhasználati joga. ezzel ösztönözve a fríz nyelv elsajátítását. A megyeszékhelyeken a közigazgatási egységek székházában csak fríz nyelvű táblák és feliratok találhatók. Vannak olyan települések. hogy használják anyanyelvüket és felszólítják a nyelvápolásra őket. illetve a nyelvtanulás fontosságát.és középiskolai oktatása. Bár a Frízföld lakosságának csak 54%-a fríz anyanyelvű. Akik bizonyítani tudják és szeretnék. bár még nem teljesen sikerült eltüntetni azt a tévhitet. Minden Frízföldre jött új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba. mégis állami támogatásban részesülnek. vagy legalább a fríz nyelvhez való „pozitív hozzáállás”. 3 . Zuidemaból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen. ha a helység mégis úgy dönt. nyelvi jogokat azon területekre. hogy a cég fríz nyelven is beszél. A fríz nyelv használata a kereskedelemben: A kereskedelemben több olyan cég is létezik. mely szerint jobban érvényesülnek a többség nyelvén. illetve Európai Uniós pénzből finanszírozott kampány indult a fríz nyelv népszerűsítéséért. de mindenki érti a fríz nyelvet. A fríz nyelv az oktatásban: A fríz által lakott területeken kötelező a fríz nyelv általános. angol. hogy lássuk. Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) matricákat osztogat a cégeknek. A közigazgatási intézményekben alapfeltétel a fríz nyelv ismerete. A fríz nyelv használata a közigazgatásban: Mára már Frízföldön nem kötelező jellegű a kétnyelvű utcatáblák használata. bár külön erre törvényi megkötés nem létezik.

A cégbejegyzést is meg lehet ejteni fríz nyelven. fríz érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák. Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. egy fríz változatot készítsen. 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. Azóta rengeteg megyei. 4 . ezen diszkrimináció eltörlését. ezért minden a jegyzőkönyvektől.Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül. de ez csak Frízföldre vonatkozik. amely a következőkre vonatkozik: . amelyek a fríz nyelv népszerűsítéséért vannak és minden frízföldi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírására alapozza. amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). anélkül.A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen. vagy közjegyzői okirat esetében is lehet a fríz nyelvet használni. mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete. országos és európai források léteznek. hogy egy slágeréból.és rádióműsorokat. a fríz nyelv mivel hivatalos. . . . Alkalmanként előfordul. A fríz nyelv használata a médiában: Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé. Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek. A fríz nyelv használata a bíróságokon: A bíróságokon. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet. mint ahogy Guus Meeuwis tette.Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon. Bármilyen hivatalos okirat.A Fríz kisebbség 2011. mégse kerül fel fríz nyelvű felirat a jogosítványra vagy az útlevélre. ám a Holland Királyság egész területén hivatalos nyelvnek számít a fríz. Az 1980-as évekig igen visszaszorították a fríz nyelvet. .A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé. melynek célja a fríz nyelv népszerűsítése és annak használatának elősegítése. Bár a fríz nyelv hivatalos nyelv az Európai Regionális Nyelvek Kartája alapján. holland nyelvű fordítással el kellene látni. egészen az ítéletig minden fríz nyelven születik. „Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat. hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot. azóta rengeteg kampány készült.Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások. hogy azt bármilyen hivatalos.

bár ott is létezik érdekérvényesítési képviseletük. Dél-Schleswig Szavazói Szövetség (Südschleswigscher Wählerverband – SSW) – a németországi dán és fríz kisebbség pártja. annak érdekében. Talán ez a különbség abból is adódik. hanem igenis megmaradjon és „virágozzon”. nyelvi vagy akár területi autonómiát. hogy bizonyos fokú autonómiát ad egy kisebbségnek. . hogy milyen erős a fríz kisebbség Hollandiában. ne tűnjön el. Ha a saját véleményemet kérdezné valaki. hogy egy holland fordítást készíttet. mint külön párt. mint például a bajorok vagy szászok. csökkenne-e a migráció ezen okokból vagy sem. A holland törvény biztosítja azt a jogot. ha azok megkapnák. hogy egy már létező népcsoport. akkor a fordításért nem kell fizetnie. hogy az. szerintem annál inkább nő a megbízhatósága az államnak. céloznék itt Romániára és a magyar kisebbség helyzetére. hogy merre mutat a jövőképe ezen kisebbségeknek. példaértékű a fríz kisebbség ereje és a holland kormány segítőkészsége. mégse képesek igazan a kisebbség érdekeinek védelmére. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti. aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. 5 . egy állam attól nem lesz gyengébb. . hogy mi történne a kisebbségekkel Európa más területein. Landman Gábor: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára. Ezt a bizonyos nyelvi és kulturális autonómiát kellene. Talán megérne egy próbát. bár nekik eltörölték az 5%-os parlamenti küszöböt.”1 Amint láttuk. az ott élő kisebbségeknek.A Fríz kisebbség 2011. úgymond kisebbséggel. 1 Drs. így hosszabb volt a kisebbségi öntudatra való ébredés ideje és nagyobb és könnyebb volt az asszimiláció. bár igaz.A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit. hogy nem csak. minden állam biztosítsa saját területén. lényegesen kisebb az öntudata a németországi frízeknek. Az én véleményem szerint. akkor talán azt mondanám. a szerintem is megérdemelt kulturális.Minél többet kell fríz nyelven publikálni. kultúrájában és nyelvében igen hasonló a német vagy a holland nemzethez. sőt. szemben a tartományi. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben. Vizsgálni lenne érdemes ebben az esetben. hogy a fríz népcsoport.

akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést. ha van kétnyelvű változat is.A Fríz kisebbség 2011. ábra 2. 2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű. A holland elnevezést a képen pirossal jejöltem be. 1. 6 . ábra 1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található.

Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak. 3. általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal. ábra 4. 4– Közigazgatás.A Fríz kisebbség 2011. 7 . ábra 3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni.

Az AFUK most indította be aBeszélj frízül! kampányt. ábra 6.A Fríz kisebbség 2011. 5. míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak. ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. 6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz. ábra 5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül kétnyelvű táblákkal találkozhatunk. 8 . AkiFrízországba költözik.

és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés. 7.A Fríz kisebbség 2011. ábra 7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvűszületési anyakönyvi kivonat. 9 . A fríz nyelv egyenrangúsága természetes.

8. ábra 8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül.A Fríz kisebbség 2011. 10 .

org/NR/rdonlyres/8E8BA7CD-DE20-4AF3-AF1A9A9897EB4568/0/061207_Szabadsag. a Személyi szabadság egyik aspektusára vonatkoztatva is. http://adatbank. Magyar szempontból a határon túli magyarság autonómia törekvése állandó aktuálpolitikai kérdés. A magyar kisebbségek jogainak biztosítására megoldást jelenthet viszont uniós állampolgárrá válásuk.pdf 5.ro/html/alcim_pdf508. szemben azokkal. Önmagukat kormányzó államokat vagy államokon belüli intézményeket. aminek azonban egyelőre kevés realitása van.transindex.jakabffy. a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak). Az autonómia iránti igény.A Fríz kisebbség 2011. kamarák). de mindenkire más-más mértékben jellemző. http://www.hungarian-human-rights.wikipedia. illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni. http://www. Autonóm egyének azok.midas-press. de az Európai Alkotmány – magyar kezdeményezésre – már az Unió értékei között sorolja fel a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai. Az Európai Uniónak ugyan nincs kidolgozott normarendszere a kisebbségi autonómiák vonatkozásában.pdf 4. vármegye). akik önállóan választják meg céljaikat. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság. 11 . autonómia: görög eredetű szó (auto-nomosz). Felhasznált irodalom: 1. amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község. a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek.pdf Fogalomtár: kisebbség: A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többékevésbé elkülöníthető. www. valamint az egyetemek és az egyesületek. Napjainkban gyakran használják az autonómiát. vallási vagy egyéb) csoport.eu/Friesland/hu/ 3. http://www.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner. akik külső erőktől függenek.com 2. jelentése önkormányzás.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful