május 29.

A Fríz kisebbség
Ármos Csanád Lóránd ET. II. év

2011.
Nyelvi jogok a frízeknek

a későbbi időkben. amely a németalföldi és a nyugat-német területekről kiszorította a keltákat. 2 . melyek a színvonala kiemelkedő és egyre népszerűbb. 685-714) uralkodásának idején a frankok. a Regionális Nyelvekről szóló Chartában. Schleswig-Holstein tartományban. a tanúvallomások akár fríz nyelven kerülhetnek be a jegyzőkönyvekbe. illetve Németország területén. Bármely büntetőjogi vagy polgárjogi eljárás lebonyolítható fríz nyelven vagy. Később a Britanniába induló angolok. Németország és Dánia partvidéke mentén. A fríz nyelvet. majd jütök vonultak át területükön. A Hollandiai Fríz Nemzeti Párt már 1962 óta létezik és kiemelkedő sikereket ér. Az önkormányzatok választott testületeinek joga van a fríz nyelvet használni és az általuk írt jegyzőkönyvekbe fríz nyelvű bejegyzések is kerülhetnek. annak aláírásával. aki bemutatta a fríz kisebbség helyzetét történelmi szemlélettel. mely megváltoztatta az addig ismert törvényt. Napjainkban a frízek kisebbségben élnek. Eredetileg germán eredetű népcsoport. 689-ben leigázták őket és Nyugat-frízföldet a Frank Királysághoz csatolták és keresztény hitre kényszerítve őket. mint hivatalos nyelvet már 1998-ban elismerték Hollandiában. majd elfogadták 1997-ben a már fenn említett nyelvi chartát. Bár azokat a nyelvi jogokat. amelyek háromnyelvű oktatást biztosítanak (angol. Hollandiában. miszerint egyetlen egy hivatalos nyelv van Hollandiában és az a holland. A leglátványosabb a Hollandiai fríz kisebbség nyelvi jogok terén elért sikerei. A Fríz-szigetek az Északi-tengerben található szigetcsoport.fríz). főleg 2007 óta (köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek) a fríz nyelv védelmének érdekében és maga a kisebbség védelméért. csak negyvenezer nem tud frízül írni. csak olvasni és beszélni. Douwe Bylsma volt az. Napról napra nő azon iskolák száma. a bíróságokon ezen kívül külön fríz nyelvtanfolyamok vannak a fríz nyelvet nem beszélő alkalmazottak számára. egyszerűen áttekinthető és érthető a fríz kisebbség helyzete. Ezen a szigetcsoporton élt népcsoportot nevezzük frízeknek. Általános áttekintés: Kiindulva az Európai Unió jelmondatából: „Egyesülve a sokféleségben”. Hollandia. Herstali Pipin (Frank Királyság majordomusa. Lakhelyüket Frízföld vagy Frízia néven volt ismerős. 1995-ben módosították a közigazgatási törvényt. többségük Friesland és Groningen tartományokban.A Fríz kisebbség 2011. Utrechtben püspökséget alapítottak.holland. Mára már a több mint fél milliós fríz kisebbségből. amiket sikerült kiharcolnia a fríz kisebbségnek nem volt egyszerű. Erre szeretnék kitérni a következőkben.

melyek igen nagy sikernek örvendnek és mivel ezek az iskolák igen magas színvonalat képviselnek. hogy a cég fríz nyelven is beszél. azok nevük honosítható. így pld. hogy az anyanyelven való tanulás alapfeltétele az érvényesülésnek. amelyek csak és kizárólag fríz nyelven értekeznek a megyeszékhellyel. holland és fríz nyelven. ha a helység mégis úgy dönt. hogy kétnyelvű táblát helyez ki. Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) matricákat osztogat a cégeknek. bár még nem teljesen sikerült eltüntetni azt a tévhitet. És a következőkben szeretném lebontani. vagy legalább a fríz nyelvhez való „pozitív hozzáállás”. Elindultak a háromnyelvű iskolák. A megyeszékhelyeken a közigazgatási egységek székházában csak fríz nyelvű táblák és feliratok találhatók.A Fríz kisebbség 2011. Akik bizonyítani tudják és szeretnék. hogyan is érvényesül a fríz kisebbség nyelvhasználati joga. 3 . bár külön erre törvényi megkötés nem létezik. nyelvi jogokat azon területekre. ahol a kisebbség arányszáma 10%-alatt van. hogy a legjobb megoldás). Minden Frízföldre jött új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba. A fríz nyelv használata a kereskedelemben: A kereskedelemben több olyan cég is létezik. A közintézmények nevei általában csak fríz nyelven vannak feltüntetve és vannak olyanok. A fríz nyelv az oktatásban: A fríz által lakott területeken kötelező a fríz nyelv általános. arra buzdítva frízeket. mégis állami támogatásban részesülnek. ezzel ösztönözve a fríz nyelv elsajátítását. illetve Európai Uniós pénzből finanszírozott kampány indult a fríz nyelv népszerűsítéséért. Bár a Frízföld lakosságának csak 54%-a fríz anyanyelvű. melyek holland elnevezésének használatát tiltják (nem biztos. Vannak olyan települések. A közigazgatási intézményekben alapfeltétel a fríz nyelv ismerete. a diákok igen nagy százaléka sikeresen veszi az életben felmerülő akadályokat. Rengeteg állami. amellyel jelezni lehet.és középiskolai oktatása. hogy használják anyanyelvüket és felszólítják a nyelvápolásra őket. A holland oktatási minisztérium is azt hangsúlyozza. angol. hogy lássuk. illetve a nyelvtanulás fontosságát. de mindenki érti a fríz nyelvet. akkor az első sorba a fríz nyelvű felirat kerül és csak második sorba a holland. amely kizárólag csak a fríz nyelvet használja a termékein. mely szerint jobban érvényesülnek a többség nyelvén. még olyan helyen is. Zuidemaból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen. A fríz nyelv használata a közigazgatásban: Mára már Frízföldön nem kötelező jellegű a kétnyelvű utcatáblák használata.

mint ahogy Guus Meeuwis tette.A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé. 4 . a fríz nyelv mivel hivatalos.és rádióműsorokat. vagy közjegyzői okirat esetében is lehet a fríz nyelvet használni. egészen az ítéletig minden fríz nyelven születik. országos és európai források léteznek. A cégbejegyzést is meg lehet ejteni fríz nyelven. Bár a fríz nyelv hivatalos nyelv az Európai Regionális Nyelvek Kartája alapján. holland nyelvű fordítással el kellene látni. ezen diszkrimináció eltörlését.Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások.Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki. de ez csak Frízföldre vonatkozik. ezért minden a jegyzőkönyvektől. amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). ám a Holland Királyság egész területén hivatalos nyelvnek számít a fríz. Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. mégse kerül fel fríz nyelvű felirat a jogosítványra vagy az útlevélre. amely a következőkre vonatkozik: .Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon. . . anélkül. egy fríz változatot készítsen. hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot. melynek célja a fríz nyelv népszerűsítése és annak használatának elősegítése. Azóta rengeteg megyei. mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete. amelyek a fríz nyelv népszerűsítéséért vannak és minden frízföldi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírására alapozza. Bármilyen hivatalos okirat. . 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. „Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat. hogy egy slágeréból. Az 1980-as évekig igen visszaszorították a fríz nyelvet. hogy azt bármilyen hivatalos.A Fríz kisebbség 2011. A fríz nyelv használata a bíróságokon: A bíróságokon. Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek. . fríz érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet. Alkalmanként előfordul. azóta rengeteg kampány készült. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel. A fríz nyelv használata a médiában: Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé.A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül.

Landman Gábor: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára. mint külön párt. bár nekik eltörölték az 5%-os parlamenti küszöböt. akkor talán azt mondanám. Talán megérne egy próbát. hogy egy holland fordítást készíttet. szemben a tartományi.Minél többet kell fríz nyelven publikálni. annak érdekében. aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. hogy merre mutat a jövőképe ezen kisebbségeknek.A Fríz kisebbség 2011. . hanem igenis megmaradjon és „virágozzon”. hogy egy már létező népcsoport. az ott élő kisebbségeknek. így hosszabb volt a kisebbségi öntudatra való ébredés ideje és nagyobb és könnyebb volt az asszimiláció. 5 . Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti. Dél-Schleswig Szavazói Szövetség (Südschleswigscher Wählerverband – SSW) – a németországi dán és fríz kisebbség pártja. szerintem annál inkább nő a megbízhatósága az államnak. Ezt a bizonyos nyelvi és kulturális autonómiát kellene. kultúrájában és nyelvében igen hasonló a német vagy a holland nemzethez. bár ott is létezik érdekérvényesítési képviseletük. Talán ez a különbség abból is adódik. hogy bizonyos fokú autonómiát ad egy kisebbségnek. sőt. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben. 1 Drs. csökkenne-e a migráció ezen okokból vagy sem. hogy mi történne a kisebbségekkel Európa más területein. bár igaz. hogy nem csak. lényegesen kisebb az öntudata a németországi frízeknek. nyelvi vagy akár területi autonómiát. példaértékű a fríz kisebbség ereje és a holland kormány segítőkészsége. A holland törvény biztosítja azt a jogot.”1 Amint láttuk. úgymond kisebbséggel. minden állam biztosítsa saját területén. hogy a fríz népcsoport. mégse képesek igazan a kisebbség érdekeinek védelmére. Vizsgálni lenne érdemes ebben az esetben. a szerintem is megérdemelt kulturális. Ha a saját véleményemet kérdezné valaki. hogy az. ne tűnjön el. hogy milyen erős a fríz kisebbség Hollandiában. mint például a bajorok vagy szászok. .A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit. céloznék itt Romániára és a magyar kisebbség helyzetére. egy állam attól nem lesz gyengébb. Az én véleményem szerint. akkor a fordításért nem kell fizetnie. ha azok megkapnák.

A Fríz kisebbség 2011. akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést. 1. A holland elnevezést a képen pirossal jejöltem be. 2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű. ábra 2. ábra 1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található. ha van kétnyelvű változat is. 6 .

A Fríz kisebbség 2011. 7 . Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak. 4– Közigazgatás. ábra 3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni. 3. ábra 4. általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal.

ábra 5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül kétnyelvű táblákkal találkozhatunk. ábra 6. míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak. AkiFrízországba költözik. ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. Az AFUK most indította be aBeszélj frízül! kampányt.A Fríz kisebbség 2011. 6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz. 8 . 5.

9 . és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés. ábra 7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvűszületési anyakönyvi kivonat. 7. A fríz nyelv egyenrangúsága természetes.A Fríz kisebbség 2011.

A Fríz kisebbség 2011. 10 . 8. ábra 8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül.

Felhasznált irodalom: 1. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. http://adatbank. szemben azokkal. de mindenkire más-más mértékben jellemző.wikipedia. illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni.com 2. http://www. http://www.org/NR/rdonlyres/8E8BA7CD-DE20-4AF3-AF1A9A9897EB4568/0/061207_Szabadsag. jelentése önkormányzás.pdf 4. Magyar szempontból a határon túli magyarság autonómia törekvése állandó aktuálpolitikai kérdés. http://www. akik önállóan választják meg céljaikat.pdf 5. Az Európai Uniónak ugyan nincs kidolgozott normarendszere a kisebbségi autonómiák vonatkozásában. vármegye). de az Európai Alkotmány – magyar kezdeményezésre – már az Unió értékei között sorolja fel a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. a Személyi szabadság egyik aspektusára vonatkoztatva is. 11 . A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község.hungarian-human-rights. Autonóm egyének azok. Önmagukat kormányzó államokat vagy államokon belüli intézményeket. illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság. sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai. www. amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. valamint az egyetemek és az egyesületek.midas-press. A magyar kisebbségek jogainak biztosítására megoldást jelenthet viszont uniós állampolgárrá válásuk. vallási vagy egyéb) csoport.pdf Fogalomtár: kisebbség: A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többékevésbé elkülöníthető. akik külső erőktől függenek.ro/html/alcim_pdf508. aminek azonban egyelőre kevés realitása van. a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek. Az autonómia iránti igény.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner. Napjainkban gyakran használják az autonómiát.jakabffy.transindex.eu/Friesland/hu/ 3. kamarák). autonómia: görög eredetű szó (auto-nomosz).A Fríz kisebbség 2011. a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful