május 29.

A Fríz kisebbség
Ármos Csanád Lóránd ET. II. év

2011.
Nyelvi jogok a frízeknek

685-714) uralkodásának idején a frankok. Mára már a több mint fél milliós fríz kisebbségből. 689-ben leigázták őket és Nyugat-frízföldet a Frank Királysághoz csatolták és keresztény hitre kényszerítve őket. Bármely büntetőjogi vagy polgárjogi eljárás lebonyolítható fríz nyelven vagy. egyszerűen áttekinthető és érthető a fríz kisebbség helyzete. Schleswig-Holstein tartományban. A Hollandiai Fríz Nemzeti Párt már 1962 óta létezik és kiemelkedő sikereket ér. a későbbi időkben. amely a németalföldi és a nyugat-német területekről kiszorította a keltákat.A Fríz kisebbség 2011. csak negyvenezer nem tud frízül írni. illetve Németország területén. amelyek háromnyelvű oktatást biztosítanak (angol. majd elfogadták 1997-ben a már fenn említett nyelvi chartát. Hollandiában. Később a Britanniába induló angolok. csak olvasni és beszélni. Utrechtben püspökséget alapítottak. főleg 2007 óta (köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek) a fríz nyelv védelmének érdekében és maga a kisebbség védelméért. 2 . Napjainkban a frízek kisebbségben élnek. Douwe Bylsma volt az. Ezen a szigetcsoporton élt népcsoportot nevezzük frízeknek. Napról napra nő azon iskolák száma.holland. A leglátványosabb a Hollandiai fríz kisebbség nyelvi jogok terén elért sikerei. majd jütök vonultak át területükön. melyek a színvonala kiemelkedő és egyre népszerűbb. aki bemutatta a fríz kisebbség helyzetét történelmi szemlélettel. Herstali Pipin (Frank Királyság majordomusa. A fríz nyelvet. annak aláírásával. a Regionális Nyelvekről szóló Chartában. Az önkormányzatok választott testületeinek joga van a fríz nyelvet használni és az általuk írt jegyzőkönyvekbe fríz nyelvű bejegyzések is kerülhetnek. többségük Friesland és Groningen tartományokban. a tanúvallomások akár fríz nyelven kerülhetnek be a jegyzőkönyvekbe. 1995-ben módosították a közigazgatási törvényt. Németország és Dánia partvidéke mentén. mint hivatalos nyelvet már 1998-ban elismerték Hollandiában. Lakhelyüket Frízföld vagy Frízia néven volt ismerős. Általános áttekintés: Kiindulva az Európai Unió jelmondatából: „Egyesülve a sokféleségben”. Erre szeretnék kitérni a következőkben. A Fríz-szigetek az Északi-tengerben található szigetcsoport. Eredetileg germán eredetű népcsoport.fríz). Bár azokat a nyelvi jogokat. miszerint egyetlen egy hivatalos nyelv van Hollandiában és az a holland. mely megváltoztatta az addig ismert törvényt. Hollandia. amiket sikerült kiharcolnia a fríz kisebbségnek nem volt egyszerű. a bíróságokon ezen kívül külön fríz nyelvtanfolyamok vannak a fríz nyelvet nem beszélő alkalmazottak számára.

Rengeteg állami. melyek igen nagy sikernek örvendnek és mivel ezek az iskolák igen magas színvonalat képviselnek. bár még nem teljesen sikerült eltüntetni azt a tévhitet. A fríz nyelv használata a kereskedelemben: A kereskedelemben több olyan cég is létezik. arra buzdítva frízeket. 3 . ha a helység mégis úgy dönt. Bár a Frízföld lakosságának csak 54%-a fríz anyanyelvű. Zuidemaból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen. Vannak olyan települések. A közintézmények nevei általában csak fríz nyelven vannak feltüntetve és vannak olyanok. illetve Európai Uniós pénzből finanszírozott kampány indult a fríz nyelv népszerűsítéséért. Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) matricákat osztogat a cégeknek. Akik bizonyítani tudják és szeretnék. akkor az első sorba a fríz nyelvű felirat kerül és csak második sorba a holland.és középiskolai oktatása. A fríz nyelv az oktatásban: A fríz által lakott területeken kötelező a fríz nyelv általános. amelyek csak és kizárólag fríz nyelven értekeznek a megyeszékhellyel. angol. hogy használják anyanyelvüket és felszólítják a nyelvápolásra őket. holland és fríz nyelven. nyelvi jogokat azon területekre. még olyan helyen is. amellyel jelezni lehet. A fríz nyelv használata a közigazgatásban: Mára már Frízföldön nem kötelező jellegű a kétnyelvű utcatáblák használata. hogyan is érvényesül a fríz kisebbség nyelvhasználati joga. így pld. melyek holland elnevezésének használatát tiltják (nem biztos. hogy kétnyelvű táblát helyez ki.A Fríz kisebbség 2011. A közigazgatási intézményekben alapfeltétel a fríz nyelv ismerete. ahol a kisebbség arányszáma 10%-alatt van. Elindultak a háromnyelvű iskolák. amely kizárólag csak a fríz nyelvet használja a termékein. hogy a cég fríz nyelven is beszél. mely szerint jobban érvényesülnek a többség nyelvén. a diákok igen nagy százaléka sikeresen veszi az életben felmerülő akadályokat. bár külön erre törvényi megkötés nem létezik. A holland oktatási minisztérium is azt hangsúlyozza. illetve a nyelvtanulás fontosságát. És a következőkben szeretném lebontani. mégis állami támogatásban részesülnek. vagy legalább a fríz nyelvhez való „pozitív hozzáállás”. A megyeszékhelyeken a közigazgatási egységek székházában csak fríz nyelvű táblák és feliratok találhatók. azok nevük honosítható. de mindenki érti a fríz nyelvet. hogy a legjobb megoldás). hogy az anyanyelven való tanulás alapfeltétele az érvényesülésnek. hogy lássuk. ezzel ösztönözve a fríz nyelv elsajátítását. Minden Frízföldre jött új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba.

Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások. 4 . Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek.Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki. „Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat. hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel. ezen diszkrimináció eltörlését.A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé. . holland nyelvű fordítással el kellene látni.A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen. egészen az ítéletig minden fríz nyelven születik. Azóta rengeteg megyei. mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete. amely a következőkre vonatkozik: . azóta rengeteg kampány készült.és rádióműsorokat. fríz érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák. Az 1980-as évekig igen visszaszorították a fríz nyelvet. hogy azt bármilyen hivatalos. hogy egy slágeréból. amelyek a fríz nyelv népszerűsítéséért vannak és minden frízföldi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírására alapozza. anélkül. egy fríz változatot készítsen. . Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). országos és európai források léteznek. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül. Bármilyen hivatalos okirat. Alkalmanként előfordul. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet. ám a Holland Királyság egész területén hivatalos nyelvnek számít a fríz. Bár a fríz nyelv hivatalos nyelv az Európai Regionális Nyelvek Kartája alapján. mint ahogy Guus Meeuwis tette. A fríz nyelv használata a médiában: Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé. ezért minden a jegyzőkönyvektől. mégse kerül fel fríz nyelvű felirat a jogosítványra vagy az útlevélre. . de ez csak Frízföldre vonatkozik.A Fríz kisebbség 2011. vagy közjegyzői okirat esetében is lehet a fríz nyelvet használni. A cégbejegyzést is meg lehet ejteni fríz nyelven.Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon. a fríz nyelv mivel hivatalos. . melynek célja a fríz nyelv népszerűsítése és annak használatának elősegítése. A fríz nyelv használata a bíróságokon: A bíróságokon. 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet.

Talán megérne egy próbát. ne tűnjön el. hogy az. 1 Drs. . hogy egy már létező népcsoport. nyelvi vagy akár területi autonómiát. Vizsgálni lenne érdemes ebben az esetben. akkor a fordításért nem kell fizetnie. hogy bizonyos fokú autonómiát ad egy kisebbségnek. csökkenne-e a migráció ezen okokból vagy sem. A holland törvény biztosítja azt a jogot. lényegesen kisebb az öntudata a németországi frízeknek. kultúrájában és nyelvében igen hasonló a német vagy a holland nemzethez.”1 Amint láttuk. .A Fríz kisebbség 2011. Ha a saját véleményemet kérdezné valaki. a szerintem is megérdemelt kulturális. bár ott is létezik érdekérvényesítési képviseletük. bár igaz. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben. hanem igenis megmaradjon és „virágozzon”. hogy milyen erős a fríz kisebbség Hollandiában. az ott élő kisebbségeknek. Landman Gábor: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára.Minél többet kell fríz nyelven publikálni. annak érdekében. bár nekik eltörölték az 5%-os parlamenti küszöböt. egy állam attól nem lesz gyengébb. Talán ez a különbség abból is adódik. minden állam biztosítsa saját területén. sőt. mint külön párt. úgymond kisebbséggel. hogy a fríz népcsoport. hogy mi történne a kisebbségekkel Európa más területein. ha azok megkapnák.A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit. Ezt a bizonyos nyelvi és kulturális autonómiát kellene. Az én véleményem szerint. szerintem annál inkább nő a megbízhatósága az államnak. így hosszabb volt a kisebbségi öntudatra való ébredés ideje és nagyobb és könnyebb volt az asszimiláció. Dél-Schleswig Szavazói Szövetség (Südschleswigscher Wählerverband – SSW) – a németországi dán és fríz kisebbség pártja. példaértékű a fríz kisebbség ereje és a holland kormány segítőkészsége. hogy egy holland fordítást készíttet. akkor talán azt mondanám. mint például a bajorok vagy szászok. szemben a tartományi. mégse képesek igazan a kisebbség érdekeinek védelmére. 5 . hogy nem csak. hogy merre mutat a jövőképe ezen kisebbségeknek. aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. céloznék itt Romániára és a magyar kisebbség helyzetére. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti.

A Fríz kisebbség 2011. 1. ha van kétnyelvű változat is. 6 . akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést. A holland elnevezést a képen pirossal jejöltem be. 2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű. ábra 1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található. ábra 2.

ábra 3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni. ábra 4. 3. Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak.A Fríz kisebbség 2011. 4– Közigazgatás. 7 . általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal.

ábra 6. ábra 5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül kétnyelvű táblákkal találkozhatunk. 5. AkiFrízországba költözik. 6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz. míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak. ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. Az AFUK most indította be aBeszélj frízül! kampányt. 8 .A Fríz kisebbség 2011.

A Fríz kisebbség 2011. A fríz nyelv egyenrangúsága természetes. és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés. 9 . ábra 7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvűszületési anyakönyvi kivonat. 7.

10 .A Fríz kisebbség 2011. 8. ábra 8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül.

http://www. http://www. de mindenkire más-más mértékben jellemző.transindex. http://www. kamarák). de az Európai Alkotmány – magyar kezdeményezésre – már az Unió értékei között sorolja fel a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. vármegye).wikipedia. Az Európai Uniónak ugyan nincs kidolgozott normarendszere a kisebbségi autonómiák vonatkozásában. valamint az egyetemek és az egyesületek. A magyar kisebbségek jogainak biztosítására megoldást jelenthet viszont uniós állampolgárrá válásuk. a Személyi szabadság egyik aspektusára vonatkoztatva is. A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község.A Fríz kisebbség 2011. szemben azokkal. 11 .jakabffy.pdf 5. http://adatbank. www. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. Autonóm egyének azok. aminek azonban egyelőre kevés realitása van. sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai. Felhasznált irodalom: 1. Magyar szempontból a határon túli magyarság autonómia törekvése állandó aktuálpolitikai kérdés. akik külső erőktől függenek.org/NR/rdonlyres/8E8BA7CD-DE20-4AF3-AF1A9A9897EB4568/0/061207_Szabadsag.ro/html/alcim_pdf508.eu/Friesland/hu/ 3.pdf Fogalomtár: kisebbség: A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többékevésbé elkülöníthető. a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek. vallási vagy egyéb) csoport. autonómia: görög eredetű szó (auto-nomosz). a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak).pdf 4.com 2. Napjainkban gyakran használják az autonómiát. illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni.hungarian-human-rights. Önmagukat kormányzó államokat vagy államokon belüli intézményeket. Az autonómia iránti igény.midas-press. akik önállóan választják meg céljaikat.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner. jelentése önkormányzás. amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful