május 29.

A Fríz kisebbség
Ármos Csanád Lóránd ET. II. év

2011.
Nyelvi jogok a frízeknek

Az önkormányzatok választott testületeinek joga van a fríz nyelvet használni és az általuk írt jegyzőkönyvekbe fríz nyelvű bejegyzések is kerülhetnek. mely megváltoztatta az addig ismert törvényt. Herstali Pipin (Frank Királyság majordomusa. egyszerűen áttekinthető és érthető a fríz kisebbség helyzete. Bár azokat a nyelvi jogokat. csak negyvenezer nem tud frízül írni. Schleswig-Holstein tartományban. Hollandia. 685-714) uralkodásának idején a frankok. Lakhelyüket Frízföld vagy Frízia néven volt ismerős. csak olvasni és beszélni. aki bemutatta a fríz kisebbség helyzetét történelmi szemlélettel. Utrechtben püspökséget alapítottak. Hollandiában. amelyek háromnyelvű oktatást biztosítanak (angol. a bíróságokon ezen kívül külön fríz nyelvtanfolyamok vannak a fríz nyelvet nem beszélő alkalmazottak számára. Douwe Bylsma volt az. A Hollandiai Fríz Nemzeti Párt már 1962 óta létezik és kiemelkedő sikereket ér. főleg 2007 óta (köszönhetően a Lisszaboni szerződésnek) a fríz nyelv védelmének érdekében és maga a kisebbség védelméért. majd elfogadták 1997-ben a már fenn említett nyelvi chartát. a Regionális Nyelvekről szóló Chartában. Napról napra nő azon iskolák száma. a tanúvallomások akár fríz nyelven kerülhetnek be a jegyzőkönyvekbe. Általános áttekintés: Kiindulva az Európai Unió jelmondatából: „Egyesülve a sokféleségben”. a későbbi időkben. Erre szeretnék kitérni a következőkben. melyek a színvonala kiemelkedő és egyre népszerűbb. A fríz nyelvet. mint hivatalos nyelvet már 1998-ban elismerték Hollandiában. többségük Friesland és Groningen tartományokban. illetve Németország területén. Németország és Dánia partvidéke mentén. annak aláírásával.fríz). Ezen a szigetcsoporton élt népcsoportot nevezzük frízeknek. Később a Britanniába induló angolok. amely a németalföldi és a nyugat-német területekről kiszorította a keltákat. Bármely büntetőjogi vagy polgárjogi eljárás lebonyolítható fríz nyelven vagy. 1995-ben módosították a közigazgatási törvényt.A Fríz kisebbség 2011. majd jütök vonultak át területükön. Eredetileg germán eredetű népcsoport. 689-ben leigázták őket és Nyugat-frízföldet a Frank Királysághoz csatolták és keresztény hitre kényszerítve őket. 2 . miszerint egyetlen egy hivatalos nyelv van Hollandiában és az a holland.holland. A Fríz-szigetek az Északi-tengerben található szigetcsoport. A leglátványosabb a Hollandiai fríz kisebbség nyelvi jogok terén elért sikerei. Napjainkban a frízek kisebbségben élnek. amiket sikerült kiharcolnia a fríz kisebbségnek nem volt egyszerű. Mára már a több mint fél milliós fríz kisebbségből.

angol. Bár a Frízföld lakosságának csak 54%-a fríz anyanyelvű. 3 . hogy használják anyanyelvüket és felszólítják a nyelvápolásra őket. Akik bizonyítani tudják és szeretnék. És a következőkben szeretném lebontani.és középiskolai oktatása. Elindultak a háromnyelvű iskolák. nyelvi jogokat azon területekre. amellyel jelezni lehet. még olyan helyen is. A közigazgatási intézményekben alapfeltétel a fríz nyelv ismerete. ha a helység mégis úgy dönt. Vannak olyan települések. Rengeteg állami. Minden Frízföldre jött új lakos egy ingyen fríz nyelvtanfolyamot kap ajándékba. hogy az anyanyelven való tanulás alapfeltétele az érvényesülésnek. arra buzdítva frízeket. melyek holland elnevezésének használatát tiltják (nem biztos. Az AFUK (Fríz nyelv alapítvány) matricákat osztogat a cégeknek. illetve Európai Uniós pénzből finanszírozott kampány indult a fríz nyelv népszerűsítéséért. azok nevük honosítható. A fríz nyelv az oktatásban: A fríz által lakott területeken kötelező a fríz nyelv általános. hogy kétnyelvű táblát helyez ki. hogy lássuk. amelyek csak és kizárólag fríz nyelven értekeznek a megyeszékhellyel. de mindenki érti a fríz nyelvet. A megyeszékhelyeken a közigazgatási egységek székházában csak fríz nyelvű táblák és feliratok találhatók. hogy a legjobb megoldás). akkor az első sorba a fríz nyelvű felirat kerül és csak második sorba a holland. bár külön erre törvényi megkötés nem létezik. vagy legalább a fríz nyelvhez való „pozitív hozzáállás”. ezzel ösztönözve a fríz nyelv elsajátítását. A közintézmények nevei általában csak fríz nyelven vannak feltüntetve és vannak olyanok. a diákok igen nagy százaléka sikeresen veszi az életben felmerülő akadályokat. ahol a kisebbség arányszáma 10%-alatt van. melyek igen nagy sikernek örvendnek és mivel ezek az iskolák igen magas színvonalat képviselnek. bár még nem teljesen sikerült eltüntetni azt a tévhitet. mely szerint jobban érvényesülnek a többség nyelvén. hogyan is érvényesül a fríz kisebbség nyelvhasználati joga. hogy a cég fríz nyelven is beszél. amely kizárólag csak a fríz nyelvet használja a termékein. A holland oktatási minisztérium is azt hangsúlyozza. illetve a nyelvtanulás fontosságát. mégis állami támogatásban részesülnek. holland és fríz nyelven. Zuidemaból Sudema lesz vagy Roodbergen – Readbergen. A fríz nyelv használata a közigazgatásban: Mára már Frízföldön nem kötelező jellegű a kétnyelvű utcatáblák használata.A Fríz kisebbség 2011. így pld. A fríz nyelv használata a kereskedelemben: A kereskedelemben több olyan cég is létezik.

vagy közjegyzői okirat esetében is lehet a fríz nyelvet használni. .Kizárólag fríz nyelven meghirdetett állások. A fríz nyelv használata a bíróságokon: A bíróságokon. A ljouwerti bíróság adatai szerint a bíróság alkalmazottjainak 53 százaléka aktívan beszél frízül. 46 százaléka pedig érti a fríz nyelvet. A cégbejegyzést is meg lehet ejteni fríz nyelven. A fríz kiejtés megtanulása egy holland anyanyelvű ember számára komoly feladatot jelenthet. amely a következőkre vonatkozik: . mivel a bíróság álláshirdetéseiben kötelező elvárás a fríz nyelv alapismerete. amikor Ljouwertben az egyik legsikeresebb slágerét frízül énekelte („It is in Nacht”). A fríz nyelv használata a médiában: Hollandiában a hivatalos holland közmédiában az Omrop Fryslan fríz médiacsoport fríz nyelven sugároz tévé. holland nyelvű fordítással el kellene látni.A polgármesteri hivatal fríz nyelven kommunikál a polgárok felé.Csak fríz nyelvű táblák elhelyezése a polgármesteri hivatalon.Új utcanevek kizárólag fríz nyelven állíthatóak ki.A fríz községek egymás közötti kommunikációja kizárólag fríz nyelven történjen. A fennmaradó 1 százalék egy furcsa kivétel. mégse kerül fel fríz nyelvű felirat a jogosítványra vagy az útlevélre. . . mint ahogy Guus Meeuwis tette. hogy egy slágeréból. azóta rengeteg kampány készült. . egy fríz változatot készítsen. anélkül. hogy egy híres holland énekes veszi a fáradságot. Az 1980-as évekig igen visszaszorították a fríz nyelvet.A Fríz kisebbség 2011. Bár a fríz nyelv hivatalos nyelv az Európai Regionális Nyelvek Kartája alapján. ezért minden a jegyzőkönyvektől. ezen diszkrimináció eltörlését. a fríz nyelv mivel hivatalos. ám a Holland Királyság egész területén hivatalos nyelvnek számít a fríz. amelyek a fríz nyelv népszerűsítéséért vannak és minden frízföldi politikai irányvonal a fríz nyelv védelmét és kizárólagos használatát az Európai Regionális Nyelvek Kartájában megfogalmazott jogokra és előírására alapozza. melynek célja a fríz nyelv népszerűsítése és annak használatának elősegítése. országos és európai források léteznek. Több újságban jelennek meg fríz nyelvű cikkek. fríz érdekvédelmi szervezetek szorgalmazzák. 4 . hogy azt bármilyen hivatalos.és rádióműsorokat. Hollandiában a fríz nyelvű könyvek és fríz nyelvű kiadások állami támogatásban részesülnek. de ez csak Frízföldre vonatkozik. Azóta rengeteg megyei. Alkalmanként előfordul. egészen az ítéletig minden fríz nyelven születik. Bármilyen hivatalos okirat. „Több fríz település elfogadott egy politikai irányvonalat.

hanem igenis megmaradjon és „virágozzon”. csökkenne-e a migráció ezen okokból vagy sem. szerintem annál inkább nő a megbízhatósága az államnak.A tanács kizárólag fríz nyelven készíti a jegyzőkönyveit.Minél többet kell fríz nyelven publikálni. lényegesen kisebb az öntudata a németországi frízeknek. a szerintem is megérdemelt kulturális. akkor talán azt mondanám. mint például a bajorok vagy szászok. 1 Drs. aki nem beszél frízül holland nyelven is értesülhessen a tanács döntéseiről. így hosszabb volt a kisebbségi öntudatra való ébredés ideje és nagyobb és könnyebb volt az asszimiláció. Landman Gábor: A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára.”1 Amint láttuk. bár igaz. bár ott is létezik érdekérvényesítési képviseletük. nyelvi vagy akár területi autonómiát. mégse képesek igazan a kisebbség érdekeinek védelmére. hogy az. hogy milyen erős a fríz kisebbség Hollandiában. ha azok megkapnák. Ezt a jogot egy holland anyanyelvű ember úgy érvényesítheti. Talán ez a különbség abból is adódik. Ezt a bizonyos nyelvi és kulturális autonómiát kellene. . szemben a tartományi. hogy egy holland fordítást készíttet. egy állam attól nem lesz gyengébb. Talán megérne egy próbát. Amennyiben a szóban forgó holland anyanyelvű állampolgár személyesen érintett valamilyen ügyben. hogy mi történne a kisebbségekkel Európa más területein. az ott élő kisebbségeknek. példaértékű a fríz kisebbség ereje és a holland kormány segítőkészsége.A Fríz kisebbség 2011. Vizsgálni lenne érdemes ebben az esetben. mint külön párt. hogy bizonyos fokú autonómiát ad egy kisebbségnek. hogy egy már létező népcsoport. úgymond kisebbséggel. hogy a fríz népcsoport. Az én véleményem szerint. sőt. hogy nem csak. akkor a fordításért nem kell fizetnie. ne tűnjön el. bár nekik eltörölték az 5%-os parlamenti küszöböt. Dél-Schleswig Szavazói Szövetség (Südschleswigscher Wählerverband – SSW) – a németországi dán és fríz kisebbség pártja. 5 . . céloznék itt Romániára és a magyar kisebbség helyzetére. Ha a saját véleményemet kérdezné valaki. hogy merre mutat a jövőképe ezen kisebbségeknek. minden állam biztosítsa saját területén. A holland törvény biztosítja azt a jogot. annak érdekében. kultúrájában és nyelvében igen hasonló a német vagy a holland nemzethez.

ha van kétnyelvű változat is. akkor a fríz megelőzi a holland elnevezést.A Fríz kisebbség 2011. 2– Helységnévtáblák és utcanevek esetén egyre több a csak fríz nyelvű. 1. 6 . A holland elnevezést a képen pirossal jejöltem be. ábra 2. ábra 1– A fríz nyelvterület Észak-Hollandiában található.

általában nincsenek párosítva holland nyelvű fordításokkal.A Fríz kisebbség 2011. 3. ábra 3–A kereskedelmben nagyon sok fríz nyelvű feliratot lehet találni. Littenseradiel polgármesteri hivatalában már csak fríz nyelvű táblák találhatóak. ábra 4. 7 . 4– Közigazgatás.

ajándékba kap egy fríz nyelvtanfolyamot. AkiFrízországba költözik. 8 . Az AFUK most indította be aBeszélj frízül! kampányt. 5. 6– Omrop Fryslan kizárólag fríz nyelven sugároz. ábra 6. ábra 5– Frízország megyeszékhelyén az épületen kívül kétnyelvű táblákkal találkozhatunk.A Fríz kisebbség 2011. míg az epületen belül kizárólag fríz nyelvű táblák vannak.

7.A Fríz kisebbség 2011. és fríz nyelvű jogerős közjegyzői szerződés. 9 . ábra 7– A rendőrség belső dokumentációja: kétnyelvűszületési anyakönyvi kivonat. A fríz nyelv egyenrangúsága természetes.

ábra 8– Egy őshonos nép nyelvét megszorító intézkedés vagy közigazgatási törvények általi korlátozás a mai Hollandiában elképzelhetetlen és az európai civilizációval összeegyezhetetlen tettnek minősül. 10 . 8.A Fríz kisebbség 2011.

pdf 4. Történelmileg az autonómiáknak számos változata alakult ki. illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság. www. http://www.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_27_brunner. akik külső erőktől függenek. autonómia: görög eredetű szó (auto-nomosz).hungarian-human-rights. de mindenkire más-más mértékben jellemző. vármegye).pdf Fogalomtár: kisebbség: A kisebbség társadalmi értelemben egy adott társadalmon belül többékevésbé elkülöníthető. Az autonómia iránti igény. amelyek jelentős függetlenséget és kezdeményezési szabadságot élveznek. http://adatbank. jelentése önkormányzás.wikipedia. vallási vagy egyéb) csoport. aminek azonban egyelőre kevés realitása van. http://www. kamarák). Felhasznált irodalom: 1.com 2. Önmagukat kormányzó államokat vagy államokon belüli intézményeket. valamint az egyetemek és az egyesületek. akik önállóan választják meg céljaikat.ro/html/alcim_pdf508. illetve csoportokat szokás e fogalommal jelölni. szemben azokkal. Autonóm egyének azok. http://www. Napjainkban gyakran használják az autonómiát. A magyar kisebbségek jogainak biztosítására megoldást jelenthet viszont uniós állampolgárrá válásuk. sajátos azonosságtudattal rendelkező (például etnikai. Az Európai Uniónak ugyan nincs kidolgozott normarendszere a kisebbségi autonómiák vonatkozásában. A legjelentősebbek a települési és a területi önkormányzatok (község. de az Európai Alkotmány – magyar kezdeményezésre – már az Unió értékei között sorolja fel a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását.pdf 5. a szakmai önkormányzatok (szakszervezetek. a Személyi szabadság egyik aspektusára vonatkoztatva is.eu/Friesland/hu/ 3. a vallási közösségek önkormányzatai (egyházak).A Fríz kisebbség 2011.midas-press. 11 .org/NR/rdonlyres/8E8BA7CD-DE20-4AF3-AF1A9A9897EB4568/0/061207_Szabadsag.transindex. Magyar szempontból a határon túli magyarság autonómia törekvése állandó aktuálpolitikai kérdés.jakabffy.