CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

Sport könyv, csak profiknak
Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin
(Hasra fordította: Bándi András)

MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek iránt.

Van már balesetbiztosításod?

1

A tökéletes felkészültség adja meg az esélyt a győzelemre és a túlélésre. Szerencse lehetséges, de ő se mindig vak.

TARTALOM ELŐSZÓ VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA EDZÉS TERVEZÉS SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA ATLÉTIKUSEDZÉS SZELLEMI KÉPZÉS REGENERÁCIÓ ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS ELLÁTÁSA KIEGÉSZÍTÉS BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS JEGYZET ÉS ÉSZREVÉTEL UTÓSZÓ AJÁNLOTT IRODALOM

2

ELŐSZÓ
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, kik szeretik a sportot, s benne vagy belőle élnek. Szeretném, hogy azok, akik tehetik, segítsék a sportolóinkat az elkövetkező egyre nehezedő gazdasági helyzetünkben szellemi és anyagi támogatással. Sok kicsi sokra megy. Ez a könyv nem végzi el az edző munkáját, nem fut a versenyző helyett, nem tud orvosolni, masszírozni, csupán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ahol annyi jó sportszakembert képeztek a régmúltban, ideje már elmozdulni a mélypontról, kimászni a szakadékból a józan ész, a tudomány és a logika segítségével. A többi majd megoldódik valahogy, ahogyan a közmondás is tartja: Ha vályú van, disznó is kerül hozzá. Persze nehéz eredményt produkálni ott, ahol annyi a Szent Tehén, ahol a gyep nem a tehén előtt, hanem a fejekben található. Gondolják át alaposan és kreatívan e kis könyvet, hol tudnának javítani csupán csak új módszerekkel a meglévő eredményeken és a helyzeten. Tudás nélkül a legdrágább anyag is veszendőbe megy. Vigyázzunk kincseinkre! NINCSENEK CSODÁK, CSUPÁN HIÁNYOS ISMERETEINK VANNAK. Az ismeretek azonban bővíthetők, némi szorgalommal, odafigyeléssel, fáradtsággal és logikával. A sporthoz is, mint a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz kellene? Nem tagadom, szükséges, de gondoljuk végig, mire mennénk elhivatottság, hiúság, becsvágy, áldozatkészség és fanatizmus nélkül? Ne feledkezzünk meg a másik fontos tényezőről sem, a közönségről, a szurkolókról! Ha nincs közönség, nincs támogatás és versenysport, csupán öncélú kakaskodás. Nincs cirkusz! P A N E M E T C I R C E N S E S ! A rómaiak már tudták mi kell a népnek: CIRKUSZT ÉS KENYERET! (És kiváló gladiátorokat, mert a mai sportolók is életüket áldozzák, de sokkal hosszabb, keserves haldoklással. Az élsport tudatos öngyilkosság. Ezt minden versenyző maga vállalja.) A sport kiemelkedési lehetőség úgy egyénileg, mint nemzetileg is. A kiemelkedő teljesítmény nem csak az izmokat, de az agyakat is fémjelzi. (Softwer-hatalom után más eredmény is lehetne ez országban.) Lehetnénk ismét jelzőbója (ha engedik) a világhatalmak háborgó tengerén. Egyedül nem megy, de ha összefognánk...? Anyag van, agyak vannak, csak ne lenne ez a széthúzás, ami már tönkretette oly sokszor ez országot a történelem folyamán. Miért csak katasztrófák tudják felrázni az embereket? Próbáljunk a maradék értelemre hatni, amit még nem tudtak eltompítani az agyakban minden erőlködés ellenére sem. Alkossunk együtt! Ez a könyv nem törekszik teljességre, csupán arra hivatott, hogy gondolatot ébresszen, kiindulási alap lehessen az alkotó sportemberek számára. Hallottak már olyan versenylóról, ki esélyes volt a győzelemre, de biztos, ami biztos halálra hajtották. A zsoké átül majd egy másik lóra. A tulaj a hatalmas nyereségből több jó lovat is vehet, mert nagyot kaszált, de ez a ló megdöglött, nem lehet feltámasztani többé. Nos én a ló pártján vagyok.

3

VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK
A mazohizmus vagy az exhibicionizmus vezeti a sportolókat a szenvedések tűréséhez? Örök kérdés marad, s talán még a pszichológusok sem tudják rá a választ, de nem is ez a fontos. Győzni akarsz? Tudni akarod hol a helyed a teljesítményeddel a többiek között? Önmagad értékét keresed a megmérettetésben? Bizonyítani akarod, hogy valaki vagy mások előtt? Igen! Ez lenne talán a versenyzés hajtóereje? No nem; így nem igaz teljesen, mert ott van az a fránya pénz, a pénz, a pénz és megint a pénz. Pénzért, a pénz elérhetőségének reményében sok mindenre képes az ember. Zsoldossá váltak a sportolók. Olykor elvész az amúgy is alaposan lejáratott, elcsépelt, szólammá vált HAZA fogalma, még ha lelkükben ott is él tovább. Egyre inkább eluralkodik az „Hol a házam, ott a hazám!” felfogás. Hogy ez helytelen? Természetesen, de azt is kell tudni, hogy „a pénz nem boldogít, ha nincs”, s így már érthetőbb. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vállalod-e a gyötrelmes utat? Indulj el, vagy sohase lépj rá! Sportolni kétféle módon lehet: ötletszerűen, vagy rendszeresen. A rendszeres sportot is kétféleképp lehet űzni: 1/ Az egészség megőrzéséért és javításáért 2/ Az eredmények hajszolásáért, a versenyért, a pénzért, de akkor tisztába kell lenni azzal, hogy e kritérium nem fedi az előző pontot. Nem szépítem a helyzetet, a versenyző egy áldozat. Nagyon nehéz úgy versenyezni, függetlenül a sportsérülésektől, hogy maradandó egészségkárosodást ne okozzon. Megtalálni a helyes, az ideális utat, ez a legnagyobb feladat. Araszolás, egy közeli elérhető cél kitűzése, melynek elérésekor újabb elérhető célt tűzünk ki. Ennek az elérhetőségi idejét segíteném megrövidíteni. Két pont között a legrövidebb út a protekciós. Az eredmények elérésében nincs protekció, csupán jó vagy gyengécske szponzor. A sportban mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni, de ha ésszel építjük a tornyot, akkor nem fog maga alá temetni minket az építmény. Tisztába kell lenni egy-két fogalommal az eredményesség érdekében. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/ Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb, aki több 100% feletti munkát képes elvégezni (a pszichés készségektől függetlenül) 4/ Csak annyit terhelhetünk, amennyit regenerálni képesek vagyunk. A pihenés is edzéselem. Figyelem: pihent izom jól ingerelhető, de sérülékeny! 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 6/ A játék, a verseny legyen fair play. Az ellenfél nem ellenség! Ő is ember, megküzdött az eredményekért, elkövethet hibákat, mely sportszerűen kihasználható az eredményesség érdekében. 7/ A győzelem az GYŐZELEM. Az érem fényét nem halványítja el semmi. A verseny eredménye nem jelenti az abszolút helyosztást, helyzetet; csupán pillanatnyi eredmény. Az ellenfél megingása is okozhatja a győzelmünket. A többszörös győzelem már jelent valamit. Amelyik küzdősportban a K. O. az igazi eredmény, az természetesen abszolút, de a labda jellegű játékoknál csak többszörös győzelem esetén mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az abszolút bajnokok (pl. NBA cirkusz). 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz, a győzelemhez. A szabadság a szükségszerűség felismerése. (K. Marx). Érdekes e filozófiai
4

tétel sportbeli megjelenítése, de nem véletlen, mert Bruce Lee más szavakkal, de hasonló módon fogalmazta meg hitvallását a sportról: „Sohase készüljetek fel arra, hogy az ellenfél mit fog tenni. Ne várjátok úgy a támadást, hogy előre meghatározzátok, milyen válaszlépést tesztek. Legyetek teljesen üresek, nyitottak. Hagyjátok, hogy a válaszcselekvés önmagától induljon meg belsőtökből. Én magam sem tudom soha előre, mit fogok tenni. Minden válaszcselekedetem attól függ, mit hív elő bennem az ellenfél akciója. A harcművészet gyakorlásában benne kell lennie a szabadság érzésének. A meghatározott tudat sohasem szabad. A szabályok korlátozzák a személyt egy különös rendszeren belül.” Lefordítva közérthetően mind a két fogalom így hangzik: Szükséges tökéletesen felkészülnöm, hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. Lám a keleti és a nyugati filozófia máris találkozik. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. Komplexen kell nézni a világot, hogy a lehetőségek feltárulkozzanak, s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában, melyek a győzelemhez vezethetnek. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni, hanem önmagunk gyengeségét. 11/ Sérülten sem edzeni, sem versenyezni nem szabad, mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Sérült sportolónak elromlik a mozgása, túlterhelődik az ép izomzata, újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. Nem érdemes a bajt tetézni, s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. 12/ Következetesség, szorgalom, figyelem, fegyelem, akarat, tudatosság és kitartás kell. 13/ A szellem építése a legfontosabb, a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. 14/ Meg kell tanulni, koncentrálni, relaxálni, izommunkát kontrollálni, belső vizualitást építeni, velük a regeneráció, a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre, versenyekre olykor pillanatok alatt is. Csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál.

5

dinamikusan. Iktassunk be sűrűn az edzésprogramok közé kisebb lazítási lehetőséget.) Fontos az edzésmódszerek monotonságának elkerülése. ha még nem érett meg rá. (dekoncentráltság) Az egész edzésprogram és a versenyeztetés távlati célkitűzései az edző birtokában legyen. A győzelem sikerörömének adjunk szabad folyást.időszakos felmérések által állítsunk a terhelési szinteken. reflex felmérések és egyéb állandó kontaktus az edzővel és a versenyzővel. Gondoljunk bele. melyeket különösen meg kell erősíteni: . mely nem az orvos általi vállveregetésben merül ki. könnyen emészthető. Az agy-izom kapcsolatban igen fontos szerepet kap a tudatosság: . mert manapság már nem csak két embernek kellene megdolgozni egy élversenyző diadaláért. Persze mindezt változatos. Só-vitamin háztartás állandó ellenőrzéssel. halásszuk le a repkedés után. Ezek a bioritmusos edzésprogramnál maguktól adódnak. hogy mások a kezüket dörzsölhessék. győzelem.biztosítani kell vizuálisan is a mozgást végző technikai önkontrollját (video-tükör) . automotoros-automatikus mozdulatok) 6 • . Ekkor a versenyzőt belehajszolni egy irreális teljesítménybe. japán küzdősportok edzésmódszerei. valamint a kiszolgáló stábjával. Hosszú terhelés után hosszabb a felfutás is. hogy a pihenő mennyire fontos része az edzésmunkának. Naptárilag visszafelé kell tervezni a lehetőségek szerint az edzés ritmusát és jellegét. jóga és egyéb anyagcsere fokozó lehetőségekkel. Ajánlatos a stroboszkópos idegi reflexiós fáradságvizsgálót alkalmazni.) Sportáganként határozzuk meg: • melyek azok az izomcsoportok. Rossz vezető az. mértéktartó adagolásban.izometrikusan. A versenyzőnek rendezett érzelmi és egzisztenciális háttere legyen. Ebből adódóan szükséges a rendszeres orvosi felügyelet. ki a részgyőzelmet nem becsüli.a reflexmérések alapján állítsuk be a napi terhelés szintjét (Ebben az esetben lehet a szakaszolt rendszert alkalmazni. (Labor. pszicho. (szakaszolt edzés) . de semmiképp sem unalmas. nem kell megijedni a pihenőktől. A szakasz lehet hosszú vagy rövid. a versenyzőt ne terhelje a feladat nagyságával. csupán azért. Persze a versenyző álmodozhat. Építkezzenek mindig a legközelebbi célig. Csupán az átmozgatás a bemelegítés és a levezetés intenzitása lehet 70% alatti. A mozgástanulásnál. szauna. Nem is hinnénk. teszt. nem érdemes. melyeken az eredményes szereplés a fontos. mert minden győzelem. melyek azok a mozdulatsorok. a verseny illetve gyorserőképző szakasznál a szénhidrátdús táplálkozásra. melyek helyes beidegzését kell végtelen sokszor gyakorolni (pl. s vélem. hogy egy sérülés után milyen nehéz visszatérni. Vigyázni kell a terhelés-pihenés szinusz hullámaira. de mindig csak a földön járjon. ízletes. technikázásnál elengedhetetlen a pihent idegrendszer megkövetelése. az ingerhatások fokozása. . melyet gyorsítani (rövidíteni) a regeneráló programokkal. soha se kicsinyeljük le az eredményt.VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET Sportáganként meg kell határozni azokat a célversenyeket. hanem az igazi sportorvosi tevékenységben. mert mind kettő problémája bizonytalan eredményességhez és sérüléshez vezet. Nagyon fontos az agyiidegrendszeri regeneráció!) Étkezésnél figyeljünk az erősítő szakasznál a fehérjedús. Egy idegileg fáradt versenyzőnél az erőltetett mozgásoktatás csak ront a meglévő beidegzésen is. csak utólag szabad az igazi célkitűzést felfedni (alátervezés). (Kiegészítő sportmozgások. massage. Bármely más sportmozgást ennél magasabb szinten kell elvégezni. mert csak pihenten lehet magas szinten terhelni.

Az erősítő munkában a munkavégzés intenzitása a meghatározó. mozgástanulásban. Izomerősítő módszereknél a saját tömeggel és a szerekkel végzett gyakorlatokat csoportosítjuk.. . nyújtó és erősítő gimnasztika.magas szintű 80-90%-os terhelés rövid ideig. sprint.. gumikötél.labda. hogy kis terhet emeltetünk villámgyorsan. átélni és az izmok pszichomotoros mozgásával tanulni az anyagot. mely a helyzettől. fantáziától és a találékonyságtól függ. s a legfontosabb gyakorlatok közé sorolom. Saját tömeggel történő erősítések: . A nyitottság itt feltétlen szükséges! (közös nevező keresése) • Komplex terheléssel összpontosítsunk az izommunka végzésére.futás. vízilabdásra és hosszútávfutókra. stb. melynél a tudományos mérések szerint. Az állóképesség igénye a sportágakat tekintve más és más (pl. fajtáját. de hasonló felfogással dolgozik. s minimális önregenerálódás is létrejöhet közben. ólommellény-bokasúly. A nagy teher emelése.. lassított technikák gyakorlása. s igen eredményes. súlyemelés.• melyek azok a vizuális képsorok. Gyors erőt kell képezni az állóképesség fejlesztése mellett. Óvakodjunk e gyakorlatnál a maratoni kényszertől!) :-) Mindig a lehetőség határozza meg a gyakorlatok változatosságát. Tehát az erőfejlesztés célja szerint választhatunk. marathon. milyen gyorsan juttatok el „X” tömeget „T” idő alatt „Y” magasságba. Egy-egy edző talán nem is tudatosan. melyet egy fizikai képlettel alátámaszthatunk: Teljesítmény = Munka / Idő. stb. nem ad kellő ingert az izomzatnak. a terhelés nagyságától függő időtartam alatt. Videó-mozivászon előtt kell ülni. .. Szerekkel végzendő gyakorlatok: .) E megoldást az intervall futáshoz tudom hasonlítani: . Ez az izomzatra és a keringésrendszerre nagy megterheléssel van. kajakosra. lehetőségtől. de sajnos ott sem mindenütt jól végzik. edzésmódszerei alkalmazhatók az általunk űzött sportban. legyen kezdő vagy élversenyző az illető. kajak-kenu) Hadat kell üzenni a monoton edzéseknek! Az idegrendszert a monotónia letompítja. szökdelés. amiket erősítő időszakban már rögzíteni kell. kézisúly. tenisz. mikor a technika még háttérbe szorul. (Gondoljunk egyes úszókra. expander. izometrikus erősítések. A saját tömegű erősítő mozgás gimnasztika jellegű. mert egyre nagyobb tért hódít a dinamizmus elmélete. vagyis. Ez a módszer már honos az összetett atlétikai számoknál és az öttusában. A gyorserő képzésben a kis súly . Ügyeljünk az izomcsoport terhelésének gyakori váltására. társsal végzett gyakorlatok. A terhelés mértékéhez elengedhetetlenül meghatározó érték a terhelési és pihenési idő aránya. melyek mozdulatai. de nem elsődleges ott sem. stb.. s ez által a helyes súly nagyságának megválasztásával szinte kiiktathatjuk a statikus munkát (dobások. fülessúly. atlétika. súlyzó. egy tisztességes menet felér 1500 m futással. nézni. evezés. bordásfal és zsámoly gyakorlatok. bár az energiát felemészti. birkózás). vagy nagy terhet igen lassan. (Ügyeljünk az óvszerrel végzett páros gyakorlatoknál a túlterhelésre. medicinlabda. 7 . s kellő fantáziával igen színes edzésprogramot lehet készíteni. (úszás. helyzetgyakorlatok.robbanékony elmozdítása dominál. pad. úszás). (belső izommozgás érzet-izomkontroll) melyek azok a sportágak. és hosszabb idő alatti elmozdítása egyes sportágaknál igen fontos... mégsem jön a kívánt eredmény. majd pihenő helyett csökkentett intenzitású azonos vagy más izomcsoporttal végzett mozgás. például.

Higgyék el a sportoló sem feledkezne meg róluk. a kishitűséget. A bíztatás. honnét jöttek. ha ezek a vezetők azt lesnék. s a további szereplésére negatív bélyeget nyomnak. Itthon mindenki csak az eredményeket várja. A GYŐZELEMBE VETETT HIT EREJE Az ellenfél nem ellenség. Az ellenfél hibáit kellő sportszerűség mellett ki kell használni. hogy a versenyzőnek kell kilincselni a támogatásért. hogy ismét tudjanak e vezetők sorban állni a jutalmazás pénztáránál. csak az ellenfelek eredményét nézik. Igenis kellenek a jó menedzserek. A bensőben szétáradó nyugalom a tudást maximálisan aktivizálja. A tökéletes felkészülés biztosítja az önbizalmat. Ennek az okát én a nemzeti alapmentalitásunkon túl a rossz vezetői. Nem szabad az aranytojást tojó tyúkot idő előtt levágni. Mindig elérhető célokat tűzzünk ki. hogy hol. tapasztaltam. akkor ismét beveszik őket a csapatba. ha támogatásuk nélkül jön a klasszis eredményük. hogy a versenyző is ember. más nemzetek sportolóinak. az őszinte segítségadás hiányzik belőlük. s várják a győzelmet sokszor minden realitást nélkülözve. melyet anno. s jaj annak a gladiátornak.. a negatív beállítottságot. a regenerációs csapatot. nekik is voltak rossz napjaik. melyek a megszerzett támogatásból részesednek egy szerződésben meghatározott mértékben. Ne akarjuk a győzelmet. mikor a támogatóit felsorolná a sajtónál. hogy ők is voltak kezdők valaha. Ugye ismerős dolog ez máshol is? Mennyivel könnyebb lenne csúcsokat elérni. csupán a verseny utáni siker learatására gondolnak. Mindig a győzelemhez szükséges tudást kell aktivizálni. Nem szabad a versenyző terhelését kockára tenni csekély anyagi haszonért. Ezek a versenyzők további támogatásra ne is gondoljanak. edzői hangvételnek és munkának tulajdonítom. Az abszolút fizikai és szellemi felkészülés a győzelem alapja. Segíteni kellene az életszínvonalának normalizálásában. sikeres. önbizalomteli „Én vagyok a legjobb!” szélesvigyorú viselkedése láttán. mindenféle befektetés nélkül. illetve elfeledték. majd. Ennek következtében a versenyzőnk maximális. hanem önmagunkat. aki nem teszi azt a pár sesterciust bele az ő zsebükbe az állami elismertség és szponzorok által. 8 . ha már így alakult a világ. lesújtó véleménnyel illetik. A harag és a düh rossz tanácsadó. a lelki toprongyot. Kis célokkal haladjunk a nagy felé. csupán múljuk felül önmagunkat. Megalázó.. Tanuljunk meg uralkodni a fájdalmon. következetesség nélkül. az ideális létesítményeket. Nyomasztólag hatott rám is a mi igen szerény mellékszereplésünk. hogy betét nélkül nincs kamat. A belső éntudat megszűnésével elérhetjük a teljesség állapotát. de tudjuk azt. Ezeknek a menedzsereknek az edzővel teljes együttműködésben kell dolgoznia. Nem az ellenfelet kell legyőzni. Ezek a vezetők maguk sohasem kínlódtak meg igazán az eredményért. de a verseny állásában közepes eredményét. hogy minél nagyobb intenzitással tudjon készülni a megmérettetésre.A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA „MAGYAR BETEGSÉG” Pályafutásom alatt sajnos tapasztalnom kellett a magyar átkot: az önbizalom hiányát. mely utóbbi magában foglalja a jól felkészült edzőket. a szellemi képzésében és a jó szakmai felkészülésben. miben segíthetnék a versenyzőt. A vezetőink.

bizony nem biztosítja az önbizalmat.felkiáltással. Optimisták és pesszimisták. Régi mestere ne haragudjon rá. a szellem képzése és uralma a test felett a másik fele. biztosítani kell neki a megmérettetés lehetőségeit. mennyit dolgozott. hogy az optimistákkal is baj lehet? Pedig lehet. A legyőzöttől sohase lenézve fogadjuk az elismerést. A tudatos képzés. mit fejlődött és mi lesz a következő célállomás. A pesszimista. s vannak kishitűek. ki annak nevezteti magát. de ne szidjunk a rosszért. a gratulációt.” . összmunkája szükséges egy edző központosítával. mert tudása végére ért.Ki ne ismerné e szép mondást? Vannak alapvetően magabiztos emberek. Közeli célok kitűzése és elérése segít abban. a miértek közös keresése. hanem a versenyzőnek kell harapnia a munkát. akkor cikkelyenként a meglévő jó növelésével csökkentsük a rossz még létező mennyiségét. hogy választott mestere megállt a képzésében. kinél biztosítva látja a további fejlődésének lehetőségét.Nekem úgy is menni fog! . s a nyitottság nem mindig adott a szakmai tudás mellett. mert egy sikertelen hullám után ők is elbizonytalanodnak. Kis bálványok ledöntése után a hegyet is képes lesz elhordani. A megszerzett tudás. Ne az edzőnek kelljen a versenyzőt meggyőzni arról. a test-izomkontroll alkalmazása a feladat. a vizualitás fejlesztése. hogy hol tartott. úgy a mestere elismerése mellett keressen magának újabb tanítót. Ehhez megfelelő szakemberek segítsége. 9 . ha úgy látja. ha a mester elfogadja őt. Fokról-fokra. és örül a tanítvány. s az edzőnek inkább racionálisabb visszafogó szerepet kell vállalni a közös felkészülési munkájukban. hanem próbálja ő is a fejlődés útját keresni. hogy a versenyző munkakedve ne lohadjon le. A feladat innét válik nehézzé. annál kevesebbet tudok. A kirobbanó erőnlét már fél önbizalom. ha nem párosul sikerélménnyel. . AZ ÖNBIZALOM TITKA „Minél többet tanulok. ahogy a versenyző fejlődik. hogy érdemes dolgozni. amennyire csak lehet. egészséges önbizalmat. A versenyző sohase érezze tanítóiban a bizonytalankodást! A távolkeleti tanítás szerint egy gondolat az edzőről: A mester nem az. Ki hinné. öntelten végzett edzésmunkában keresendő. a jóga és a Tai-Chi birtoklása. A tehetségek sokszor így vesznek el. A legyőzőknek gratuláljunk. Tehát minden versenyzőben építeni kell a megalapozott. s ez adjon erőt az újabb felkészüléshez a győzelemre. Legyen tisztába azzal. A sportoló.Az ellenfelet annyira kell legyőzni. Hangsúlyosan dicsérjük a jót és jelezzünk. Ha az ideális követelmény egy hatalmas kör. mert e feladatokhoz nagy tudású és nyitott szakemberekre van szükség. de ennek az oka a felszínesen. kishitű versenyzőt araszoló sikerélményekkel tudjuk megnyerni egyre nagyobb célkitűzéseinkhez. hanem az. kit a tanítvány annak választ.

Általában minden második nap lazább. az amplitúdóját pedig a kívánt eredményesség határozza meg. A hullám hosszát a kívánt terhelés hossza. a hetek lüktetésszerű napi terhelésekre. kihasználva a szinuszhullám alsó és felső szakaszát. hogy csak annyit terhelhetnek. amennyit regenerálni képesek. Ilyenkor általában az edzők a gyógyfürdőket válasszák. A célversenyektől tervezzük visszafelé az edzéseket. Javarészt erősítő és állóképesség-javító munkából áll. Levezető időszak A verseny szezon végeztével a pihentető. A terhelés és a pihenés jól beosztható általa. Verseny időszak A verseny időpontjától függ a hét terhelési vázlata. fokozatos terhelésnöveléssel Formába hozó időszak A gyorserő képzés kerül előtérbe a technika csiszolása mellett. szerda és a péntek intenzív nap. A rövidített csúcsterhelés. s a hét közepére esik a csúcsterhelés. szemben az agyonpihentetéssel.Alapozó időszak . hogy csak a minimum 70% feletti terhelés okoz csak pozitív változást az izomzat fejlődésében. amivel csak ellustul. a kellő koncentráltságra és az ingerhatásokra. Félnek az elvesztegetett napoktól. melyek jellege a csúcsközeli terhelésekre alapozódik.Formába hozó időszak . Az orvosi támogatás elengedetlen.Verseny időszak . idejét kis rátartással. de ehhez már komoly regenerációs csapat szükséges. vagy az feletti terheléssel érhetünk el. hogy az edzők nem bánnak bőkezűen a pihenőnapokkal a legnagyobb terhelési időszakban sem. de ez utóbbi hely az alapozás kezdetén is olykor-olykor szóba jön. Lehet ötvözni a ciklusos edzés10 . s egyéb kikapcsolódásra. A verseny előtti nap már pihenő. Mindemellett használni kell a jól bevált egyéni terhelés-pihenés tapasztalatát. Ismételten megjegyzem. A jól tervezett pihenés beiktatása többet ér egy túlméretezett bizonytalan kimenetelű terhelésnél. A hétfő.EDZÉS TERVEZÉS HAGYOMÁNYOS vagy CIKLIKUS edzésprogram Sok-sok év hagyományait nézve a felkészülési évad durván négy szakaszra tagolódott: . sem a versenyzőt. SZINUSZOS Nem idegen az edzők körében e módszer. a hétvége pihenő. a verseny előtti időszakban is ideális. csak a munkában hisznek. Csupán emlékeztetőül írom e pár sort. regeneráló időszak következik be. melyet könnyedén ki tud pihenni a sportoló. vagy átmozgatás. Az igazi fejlődést minél több 100%. hogy ne érjen meglepetés bennünket. előtte rövid terheléses napokkal. mely jó alkalom a kisebb sérülések gyógyítására. Ügyelni kell mindig a jó bemelegítettségre. A versenyeken pontosan mérjük fel a lehetőségeket és a körülményeket. Ezáltal több a sérülés és a fejlődésben a kiesés. bizonytalan lesz. de az edzés idők megosztottakká válnak a technika javára. Tervezzük meg a bemelegítés hosszát. A gyakorlat azt mutatja.Levezető időszak Alapozó időszak Az időszakok különféle terhelésű hetekre oszlanak. s elfeledkeznek arról az aranyszabályról. más sportágak kedvteléses gyakorlására. A heti terhelésképlet megmarad.

s a maradékot rögzítsük papíron. Higgyék el: a pihenő is az edzésmunka szerves része. Mindezt a megfigyelésükre bízom. Erről majd később olvashatnak majd bővebben az írásomban. 4. 33 beosztással. A fóliákat vízszintes tengelyfedésben egymásra helyezve. vagy utánanézhetnek az ajánlott irodalom címjegyzéke alapján más tanulmányokban is. hogy nem tudjuk. (Ez nem mindenkinél igaz. ha valaki a bioritmusról beszél. 28. pontnál a „kapott eredmény”. De nem így van. megéri a fáradtságot a végeredmény. Rajzoljunk három szinusz hullámot 23. vannak szökőévek is! Ez lesz a továbbiakban a 2. 4.. Ezt azonban megfigyeléssel pontosíthatjuk. szellemi. hogy a világrajövetelünk élménye pozitív vagy negatív volt. A szellemi állapot periódusa 28 nap. különböző hosszú. s ezután a ritmusképletünk már igaz. Furcsa jelenség az. 3. Bioritmus: 1. amikor a kritikus napok úgy jönnek egymás után. Ilyenkor az edzők lehülyéznek. hármas szinusz hullámok ritmusa. Lehet a munka jellege szerint is tervezni a hullámokat. Érdekes és meglepő eredmények alakulhatnak ki a különböző egyéni felfogás és alkalmazási mód szerint. s a maradékot jegyezzük fel. akiknek a világrajövetel élménye nem volt túl pozitív. 4. azaz felfelé indultak el a nulla pontból. Xerox-másoljuk áttetsző fóliára. A fizikai állapot periódusa 23 nap. 5. Mindig a kritikus nap jellege határozza meg. 6. Számítsuk ki a születésünk óta eltelt napok számát. A kapott eredményt osszuk el 28-cal. találkozása vagy együtt haladása. Találkozásuknál vannak a kritikuspontok (egyes és kettős kritikuspont).tervezéssel. hogy az edzés kihagyások nem három napot vesznek igénybe. Vannak aktív és passzív pihenők. Következtethetünk a jövőbeli állapotra is. mert csak a munkában hisznek. érzelmi. 3. A kapott eredményt osszuk el 23-mal. 7. 11 . Ezeknél az érzelmi. A kapott eredményt osszuk el 33-mal. Saját tapasztalatom által írom. Ne felejtsük el. s a maradékot írjuk fel. hanem elérhetik az egy hetet is. leolvashatjuk a pillanatnyi állapotot. hogy hány görbe metszi egymást egy pontban. 2. hókusz-pókusz az egész. (Későbbiek során majd találkoznak a mintával is. 2. Az érzelmi állapot periódusa 33 nap. BIORITMUSOS Az emberek idegenkedve hallgatják. s csak utána konkretizálni a bioritmushullám rendszerét. s az összesített hullámgrafikonok kiadják az adott napi edzés terhelésmegosztását. Vannak olyanok. a jelölt pontok vonalában egyeztetve. Vannak kettős.) Kiszámításuk a következő: 1. 3. illetve hármas kritikus helyek aszerint. Mindegyiken értelemszerűen a 0 értéktől számítva jelöljük be a megfelelő maradék helyét. A tapasztalataim szerint a kritikus napokat és még előtte-utána egy napot kihagytam az edzéstervben. A bioritmus a születésünktől induló. Ezek periodikusan változnak. 5. Minden embernek 3 állapota van: fizikai. Ajánlatos minden versenyzőnél naplószerű megfigyelést tartani. A hullámok metszésvonala adja a kritikus napok helyét. 8.) 6. Sokak szerint a szinuszhullám tengelymetszése a kritikus pont. A szakirodalom szerint a születésünk pillanatától a hullámok pozitív irányba. vagy a fizikai görbe negatívba indult el. Az egyetlen bizonytalan pont benne. hogy egy különös edzésmódszert lehet kialakítani vele.

A bioritmusos felkészüléssel hadat lehet üzenni az eddigi felkészülési időszakos beosztásoknak. Sajnos tanúja voltam olyan sérüléseknek. Maximumot. vagyis a feladatok koncentrált. Legyen benne sok játékosság. Gondolkozzanak el ezen. illetve a várható hullámvölgyeket. hogy sportolóinak igazi szakemberrel készítesse el a horoszkópjukat. s a versenyprogram párhuzamos alávetítésével láthatjuk az ideális versenyeztetés lehetőségét is. A sikerélmény megtáltosítja őt. Dohogott amiatt. mérkőzésenként kiket küldjön a pályára. Ne feledjük. Tegyék félre az öntelt önbizalmukat. mikor vevő rá a versenyző. Nagy valószínűséggel az ellenfél születési adatai ismeretében a taktikát is megválaszthatja ellenük. Ha nem is hisz benne. ahol utólag kiszámítva ott állt. A versenyző dönti el. Minden versenyző más és más. s csak utána vágjanak bele az új módszerekbe. s ez nem egy utolsó szempont. hát megtörtént. legyen ez vagy akár más program. A szellemi-domináns kritikus a legveszélyesebb. Megéri. Megfogadta. Minden próbálkozás lutri. hogy a fejlődés pár edzés után is szemmel látható. mert úgy a sportolók szinte észre sem veszik a hatalmas terhelést. Fiaim a morgás ellenére is ragaszkodtak a programomhoz. hogy milyen kevés munkát kell végezni a sportolóimnak.melyikkel élhetünk. hogy csak a megfelelő izominger hatásos a fejlődéshez. hogy kire számíthat. s a főedzőtől is az elismerés. szóban is beigazolódott a számításom. Az év napjainak beosztásával. hogyan állítsa össze a csapatát. úgy könnyedén egész évre elkészíthetjük a bioritmust. Ami megtörtént. ritmusváltásos. Versenyzőim jókedvűen dolgoztak. hogy lehetőleg kiket ne alkalmazzon a bevetésen. maximális végrehajtása. Technikát is csak pihent aggyal érdemes csiszolni. rövidebb. Igaz. hogy ne legyen esetleg ez az ismeret negatív befolyással a versenyzőre. hogy a versenyzőnek a pályára sem lett volna szabad lépnie. hogy a válogatott táborban nem hitt a szemének a vezetőedző. Több a lehetőség az eredmények javítására dopping nélkül is. mikor mindenki halálra dolgozza magát. de a tréner ezt tartsa magánál. Nem is merem tovább ingerelni az edzőket azzal. s jeleztem az edző nagy bánatára. Nekem ez a módszer csodálatosan bejött. Ha a rajzoláshoz beosztásos sablont gyártunk. Ésszerűség = ismeretek birtoklása + logika + következetesség. A régi monoton „favágó” edzések helyett. Fontos az ingerhatás. hogy egy edző már az év elején tudná. ilyenkor csak is passzív pihenő javallott. olyankor hasznavehetetlenek és sérülékenyek. célszerű és hatékony munka folyt. Nem volt senki ellenére a szokatlan ritmus. Az érintettektől érdeklődve állapotuk iránt. Akkor kell technikával foglalkozni. a sportoló később felépült és a legközelebbi találkozóra már végignéztem a csapat bioritmusát. hogy nem pihenni jöttek le a táborba. s ehhez még hozzájön nekik a havi ciklus is. Meg is jött az eredménye az OB-on. mint eddig gondolták volna. Ez olyan ritmusváltást produkál. Hát nem bosszantó?! Gondoljunk bele. s csak végszükségben küldte pályára őket. hogy mit vállal. mert az eredmények magukért beszéltek. de a tanítványai emberi tulajdonságaik árnyalatait megismerheti belőle. csak pihen szervezettel lehet és érdemes végrehajtani. Ilyenkor legyen okos egy edző. Utópia lenne? Próbálják ki! Célszerű legalább két-három periódusnyi hullámot rajzolni a jobb értékelhetőség szempontjából. mikor edzősködtem. 12 . Lányoknál az érzelmi kritikus a legnehezebb.

barkácsolt egyéb kiegészítő-eszközöket.Konzultálnak-e rendszeresen a sportághoz elengedetlenül fontos más szakemberekkel is? .Mikor látogattak más sportolók. képzetlenség.. Ezek függenek a sportág jellegétől a sportoló alkatától és a speciális technikáktól.Mikor írtak a tapasztalataikról egy problémafeltáró tanulmányt? . melyeket látott más külföldi felkészüléseknél. No nem hazabeszélek. Megnövelte az edzések hosszát. A leshelyén várta. 13 . stb. A közös vonásokat valahol az atlétikában találjuk meg. akár a német iskolai testnevelést nézem. más egy teniszező. Más izomkiépítés kell egy birkózó. Sajnos nemcsak azon múlik a magyar sport jövője. elfogultság és a buta hiúságban keresendő valahol.Képzi magát folyamatosan? . mert más jellegű izomzat szükséges a maratoni futáshoz. A dobó és az ugró számoknál a felkészülésben igen sok közös vonás van. a célszerű erőképzés mikéntjéhez. de a sakkozónak sem hiányozhat az atlétika a programjából. hatalmas mea culpa-zással látszólag visszavonult. s elvárták tőle ott is az eredményességet. de ez meghaladta az ő hozzáértését.. Megpróbálta az erőnlét fejlesztését. hogy a kerékpáros országúti versenyzőt a pályaversenyre nevezték. s rövid pihenő után a neve megint felmerült a csúcs közelében. mert a mester csupán a lényeghez nem értett. más egy úszó.SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK (Szent Tehén . s hogy ezt milyen játékos módon teszi meg az már mindegy (foci. Sikerült. hogy a csapata további fejlődésének kulcsa az atlétikus erő-erőnlét-képzésen áll vagy bukik. mindegyiknek az alapja a sportok királynője: az atlétika. sportágak edzéseit? Megfigyeltek-e belőle valami hasznosat. ! Azért komoly önkritikával meditáljanak csak egy kicsit önmagunkon: . mert a szellemi frissességhez a keringés javítása elengedhetetlen. tenisz.Kiépítették a maximális regenerációs csapatot? . olyat. hogy ő odakerül-e vagy sem. Akár az amerikai. . s a múlt szebb emlékeire gondolva hívják vissza őt. Akinek nem inge.. . A csapatot felszámolták. Sajnos nem jöhetett létre e pozitív példa.. összevásároltatott mindenféle erősítőgépeket. más egy röplabdázó részére. mert valaha én is atletizáltam. s képzetlensége miatt. mert a csapatot más okból szélnek eresztették.Tisztában vannak a sportélettani funkciókkal? . mert nem tudott lépést tartani a sport világának tempójával.. más a dobószámokhoz és más az ugrásokhoz. izomkiépítése. A probléma oka a szakbarbárság. hanem csupán a jól menő sportnemzetek sportra nevelését veszem figyelembe. futás. Láttak már maratoni futót sprintszámban indulni? Sajnos sportolók mellett töltött éveim során láttam hasonlót.) Az atlétikán belül is különféle izomépítéseket lehet és kell végrehajtani. rugalmatlan gondolkodásmód. állóképességi igénye és gyorserő képzése.. ki felismerte.Saját érdekükön kívül gondoltak reálisan és önzetlenül a versenyző érdekeire is? . s igazi atlétaedzőt szeretett volna a csapata mellé. Volt kosaras edző. és sikerült átmeneti felfelé ívelés után tönkretenni azt a csapatot is. hogy valahol hiány legyen az edzői pulpitusok közül.Football) Minden sportágnak megvan a maga jellegzetes erőszükséglete.STB.Mikor olvastak utoljára (legutóbb) a sportújságon kívül szakcikkeket? . Fura. Más edző ki megbukott. amit tudnának maguk is alkalmazni? Értekeztek-e más trénerekkel a módszereikről? . más a sprinthez. az önteltség. de az eredmény csak nem jött. csupán a hiúsága. A versenyzők elfáradtak.

A szent Tehén a football. Itt fizethetnek bármennyit. Vagyis nemcsak doktorok. még nem elrontott. Az alap nélküli ház idővel összedől. és nem a jövedelemalapjuk lesz az edzősködés. . mert az erkölcsi tartásuk nulla. hanem orvosok is lesznek. erkölcsileg még nagyjából ép fiatalok elől. hogy nincs az a csodatévő. és olyan „uram-bátyám” kapcsolatok. Ott. csak foci.És ha megfizetem?” . Ha megnézünk egy-egy igazi profi meccset a külföldiektől. fizikai erő. Talán lehet még találni olyan embereket. s mondaná most is. akiknek a hivatásuk. hogy legyen. A jelen favorizált gárda a teljesítmény nélkül megkapott dotációk mellett nem lesz továbbra sem hajlandó maximálisan edzeni. Nálunk tényleg igaz a mondás: A legjobb kondiban a labda van (ex. Dénes László futball edző). Félre kell söpörni a szemetet az új. szellemi képzés és erkölcsi tartás nélkül a mieinket lesöprik a pályáról. 14 . vagy ahogy mi mondjuk egyszerűen. Atlétikai alapképzés.mondotta Hofi Géza annak idején. s nem protekciós szemhunyásokkal szerzett edzői papirosok mögé bújt senkiket szerződtetni horribilis pénzért. s utána látunk egy magyaros szenvedést egy ugyanakkora pályán. állóképesség. tehetséges. „Tud focizni? Nem. Igazi szakembereket kell képezni.Hogy erre nincs idő? Kell. mert másképp baj lesz a töretlen fejlődéssel. máris igazolni látszik a kijelentésem. ahol hatalmas pénzek forognak. akkor sem lesz foci. aki a jelen feltételek mellett gatyába tudná rázni a sportág „cirkuszát”. oly képzetlenség uralkodik.

Csak azt kérhetjük számon amit megtanítottunk. melyek a győzelemhez vezethetnek. 4/ Csak annyit terhelhetünk. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. Sérült sportolónak elromlik a mozgása. versenyekre olykor pillanatok alatt is. A világ technikai fejlődésének rohamos mértéke a sportbeli fejlődésre is óriási hatással lett. tudatosság és kitartás kell. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő.SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA Mindenekelőtt tisztán lássuk a célunkat. 8/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. szorgalom. melyek újra és újra forradalmasíthatják kellő áttétellel a sport világát. 6/ Szükséges tökéletesen felkészülnöm. 15 . a mozgás-mozdulat-tanulás is rohamosan javul. 11/ A szellem építése a legfontosabb. csalásokon. . s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában. mert egyre több olyan eredmény kerül napvilágra. hanem önmagunk gyengeségét. akarat. hogy mit szeretnénk elérni. Gondoljunk vissza a múlt lehetőségeire és szemléletére: Eszmei változások: .Az erkölcsi győzelem helyébe a pénz sikere lépett és a siker minden áron szemlélete. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. 10/ Következetesség. Komplexen kell nézni a világot. doppingokon és egyéb aljasságokon. Az emberek nagy része pénzért mindenre képes. kell megtanulni. jelenleg hol tartunk és milyen körülményekre kell számítanunk. részvéttel a legyőzött iránt” lépett életbe.„Nem a győzelem fontos. Belső vizualitást építeni. 7/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. hanem a részvétel” helyett a „ Csak a győzelem fontos. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. 12/ Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. de még nincs vége a fejlődésnek. hogy a lehetőségek feltárulkozzanak. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. koncentrálni. Vannak a sportban is „bérgyilkosok”. túlterhelődik az ép izomzata. sem versenyezni nem szabad. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. Egy kis ismétlés nem árt összefoglalva tizenkét pontban. döntsünk arról. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. izommunkát kontrollálni. relaxálni. fegyelem. Velük a regeneráció. amennyit regenerálni képesek vagyunk. figyelem. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Ezek után ne csodálkozzunk a különféle praktikákon. 9/ Sérülten sem edzeni. újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Nem érdemes a bajt tetézni. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/.

eszi a popcornt. mely igen sok időt vesz igénybe. Neki nem volt vigasz. de ott az ökölvívó agyát. cipőit. sportszerek. . „Szépen csillog az ezüst is” mondják. Ugye tudják a végét! Nem az értelem. csak a maguk jó kis aranybányája. . a SHOW. a mozgás-mozdulat tanulása talán a legnagyobb probléma. Nem is kívánkozom sejtéseimmel untatni az olvasót. függetlenül az eredménytől. Arra jön be a közönség. hülyére verik mielőtt megtanulhatna vívni a verekedés helyett. Csak a cirkusz! Az eredmény kell. Sokszor már csak a látvány a lényeg.Mozgást ellenőrző-összehasonlító vizuális segédeszközök (tükör. kik maguk nyomorából. egy jobb orosz versenyzővel szemben. pozíciója megmaradjon. s undorodva nézem a „cirkusz” részrehajló eredményeit.A regeneráció manuális szükségessége (massage. video. hanem a részrehajlás. kevés kivétellel. s egyéb dolgai utánzatait drága pénzen. De szép is lenne. érzékelni hibáit. Sajnos már sokszor megbizonyosodott. Nagyon régen volt egy szuper ökölvívója Magyarországnak a müncheni olimpián. a csúcsot. Az ellenfele kiváló bunyós volt. tologatják a felelősség taligáját tele ganéjjal. amiket a pénz gerjeszt oda-vissza a támogatók és a versenyzők világában. . internet kapcsolat más sportközponttal) rohamos fejlődése.A gyógyszerek építő-serkentő-regeneráló segítsége (roborálók. jóga. s kész a körforgás. Hatalmas a bevétel. veszi kedvencei sztárkártyáit. ha így lenne! Valahogy a támogatással baj van nálunk. hogy ilyen többé nem lesz. A mi kárvallottunk nem tudta ezt megemészteni. egyéb relaxálások és problémafeltárás). Hogy ez a boksznál is így van? Igen. s a másodperc tört része alatt a teljes tömeg kihasználásával kontra támadást indítani. s örökre elhagyta a ring környékét. Itt nem a pénz. de ennek az igazi oknyomozása meghaladja ismereteimet. szinte leengedett kézzel hajolgatott el az ütések elől. film. Senki nem kért bocsánatot tőle. de őt egyszer sem tudta megütni. ha e fény kigyúlna. computer-analizátor. kivetítők. Úgy érzem.A pszichológusok és „guruk ténykedése” (autogéntréning. (pszichomotoros izominger kialakítása. s más. Vesszenek inkább a tehetséges sportolók. sört. hydrotherapia. Nézzünk körül. sportterek. Pályafutásom által ismerem a különféle csalások. a rendezői „hazai pálya előnye” érvényesült. Szinte hörgött a közönség ekkora technikai fölény láttán. ha már 16 . chipset. az issza a rengeteg üdítőt. Sajnos ez a jelenség egyre nagyobb teret hódít a mai versenysportban. ha véletlen feljutnak a csúcsra. cipők. mert mi lett a vége? A magyar fiú ellenfele német volt. s a technika győzött. hogy a logikus gondolkodás fényt derít a valóságra. bizonytalan a végeredménye. hogy egy másik magyar versenyzőnknek kárpótlásul érdemtelenül odaadtak egy aranyat. fotó.Technikai változások: . hogy akkor üti meg a másikat. támadásában csupán „jelölte”. A reklámcégek támogatják a sportot.Sportfelszerelések forradalma (ruhák. s bicskája már. de nem annak aki a világ legnagyobb klasszisa volt a súlycsoportjában. a mesterségesen felpumpált tisztátalan csúcsokat. . doppingok). itt még az erkölcsi elismerés volt a fontos. fizikotherapia). analizálások. korrekciók). akkor kaphatnak valami alamizsnát a szenvedésükért. doppingok jelenlétét. A technika. milyen koncentráció kell a saját támadó és védő technika abszolút tudása mellett akció közben analizálni az ellenfél mozdulatait. s más újságírónak is beletörött a tolla. ütőit. Ezért inkább ködösítenek. a miénkkel talán ellentétes pályán milyen szisztémát alkalmaznak. igazi vívást láttak. hogy sportágunkban milyen módszert alkalmazunk. Tai Chi. Figyeljük meg a keleti küzdősportok módszereit: Lassított felvétel? Izomkontroll? Tudatosság magas foka? Ismétlés szám? Sulykolás? Izom-idegpálya rögzítése? Gondoljuk csak végig. savasodásgátlók. amikor csak akarja.Az idegrendszer alaposabb megismerése és a szellemi tudatosság egyre nagyobb térnyerése.) . de akkor lenne igazán bajban sok ember. s ezen az ágon nem volt több német versenyző a döntőben.

emelkedni.voltak olyan hülyék. hogy járt nálunk a holland óriás cselgáncsozó is? Hogyan gyúrnak.. inkább a fejezet címének tartalmánál folytatom. a gondolat csíráját már elültettem. és még többet edzettünk az előző évhez képest?) Miért nem a tészta számított a labdarúgók mexikói vereségénél.. s mitől indult ismét a csúcsra? Milyen edzők állnak a bajnokok mögött? Tudták-e. csak egy kicsit másképp. Hogy ők is forgóban erősítenek. hogy mitől tudnak úgy mozogni. eredményeket produkáltak az egészségük tönkretétele árán is. hogy ilyen áldatlan állapotok mellett. 17 . dobni? Tudják. stb. Apropó! Biztosan unják már. mint a kajakosaink és evezőseink. Mire befejezi e irományt. Próbálták már analizálni szuper úszóink és pólósaink eredményességének titkát és hullámvölgyüknek az okát? Láttak már egy igazi aktív amerikai amatőr kosárlabda vagy NBA edzést? Olvastak-e egyáltalán róla? Felmerült a kérdés. gerellyel. Edzésmódszerek kölcsönhatása a téma. s ez a célom. hogy edzéseik túlnyomórésze atlétikai alapra épül. Mi lehet a hatékonyságuk titka? Mi miért mindig felszerelési fejlődésben keressük az ellenfél győzelmének okát? (Mikor mi négy éve még megvertük azonos hajótípussal. Ez nem véletlen. De nem dühöngök. masszíroznak a szakágvezetők ígéreteikben egy utazás kedvéért? A későbbiek során talán választ kapnak rá. hogy lépten-nyomon ismétlésekkel találkoznak. függetlenül az erkölcsi posványtól? Miért állt meg átmenetileg a fejlődés sikeres számainkban. ha veszik a fáradtságot és végigolvassák e füzetet. Olvasva tanulni.

A csapat fegyelmezett volt és eredményes. a gyúrás-lazítás. a bemenetel a jelentkezéspultig . Mindez többször majdnem azonos szakaszokban váltva. Ez mindenképp pillanatnyi állapot függvénye. de a terhelt izomcsoportok változnak. Intervall: Folyamatos futás.) A későbbiek során egy általam használt és bevált bemelegítő-erősítő gyakorlatsort is közzéteszek. rövidtávú futás. Ez az ésszerű időkiépítés Bakai József és Oros Ferenc mesteredzők nevéhez fűződik. majd minden sportág közös nevezője az atlétika. mert náluk egész mások az arányok. Csupán a gyakorlat anyaga lehet egységes. Kellemesebb egy fokozatos terhelésű gimnasztikával ráhangolódni a további munkára. amennyire a felkészültségünk engedte. Ez később a tervezett versenyeknél létfontosságú lehet. Sprint: Álló. Megoszlanak a vélemények. Lehet. hogy az edzést gimnasztikával. de kissé nehézkes és féloldalas lesz. Érdemes kialakítani egyénre szabott melegítési rendszert.mennyi időbe telik a táborhelyünktől az út a versenypályáig. mert egy izomlázas. Lendületes futás: kocogásból induló egyenletes 50-60 %-os futás. A teljes anyagot atlétikai szakkönyvekben ajánlott keresni. sokoldalú képzettség. Most nézzük át a futástípusokat a teljesség igénye nélkül.valamint a bevezetés után a startig mennyi mozgás lehetőség marad. megfigyelve a szükséges időtartamot. „berozsdásodott” izomzatot nem feltétlenül fontos futással megerőszakolni. maximális sebességű. A bemelegítő gimnasztika mértéke egyénileg más és más. ahol a terhelés folyamatos. mert hiányzik belőle a komplett.persze. vagy térdelőrajtból induló. Egyébként is mindenki fordítsa le a maga sportágára! Bemelegítő futás: Kocogással kezdődő egyre erősödő iramban végrehajtott futás (400-2500 m) . Fokozó futás: Féltávig erősödő onnét egyre lassuló futás. onnét a bemelegítő-pályáig . vagy futással illendő kezdeni. Nem erőltetem senkire. Fontos volt ez a sportoló. Ezt az aerobkapacitást növelő módszert a versenyzők nagy része roppant utálja. (A testnevelő tanárjelöltek kedvence volt a vizsgákon. az edző. Az első atlétikai világbajnokságon a melegítő pálya távol esett a verseny színhelyétől. Az úszóknál mindez az úszásra értendő. Persze megtervezték az étkezés idejét és minőségét is. egy adott távon beleerősítve és iramot tartva majd kieresztve egy jó ritmusú alapsebességre. Az erre vonatkozó szakirodalmat megtalálják a régi „TF” könyvtárában és az edzői tanfolyamok tananyagában. bár nem árt nekik sem egy kis loholás. Például a körszerkezetű erősítő edzéseknél is.ATLÉTIKUSEDZÉS (Mely itt nem csupán atlétikai.mennyi idő van a bevezetésig. de próbálják meg nélküle felépíteni a felkészülést. s ott közben mit tegyen a sportoló . majd egyre erőteljesebben futni. Az eredményesség érdekében a trénerek kiszámolták: . s a többi ottlévő edzősporttárs is átvette. az orvos és a masszőr szempontjából. pedig fellelhető más terheléstípusoknál is. 18 .mennyi időt vesz igénybe a bemelegítés. hanem saját tömeggel végzett gyakorlatok sora.) Mint korábban mondottam már. ezt nem a maratoni futókra értem. csak utána kezdeni kocogni. Az általam ajánlott erősítő jellegű gimnasztika is ilyen.

kombináltan.. négykézláb-oldalazó járás. melyet végezhetnek saját testsúllyal./ 6.óriás. Intenzitása 40-60%-os. ellógott edzésszakasz. gyakorlat 7. indián.) Nagyon fontos a helyes futómozgás elsajátítása. páros lábbal. csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. nyúl. gyakorlat 4./ Hátsó támaszban.bokából. gyakorlat 8. Hanyattfekvésben nyújtott karos hasizomgyakorlat térdfelhúzással. . Fekvőtámasz. Általános bemelegítő-erősítő gyakorlatsor. súlypont-süllyesztéses futás. melyben sok a nyújtó elem és a kisizmok aktivizálása. süllyesztve. jobb. stb. gyakorlat 3. medve. rák. Szériaszám 1. légcsavarással./ 3... sánta róka. harántállásban. slalom. s kombinálhatjuk más kiegészítő gyakorlatokkal is (pl. szarvas. Haladó szökdelések: . sarokemeléses futás./ 4. gazdaságossága és ritmusa. váltott láb. lépcsőzés. térdemeléses futás. Sportáganként különféle futásokat illeszthetünk az edzés anyagba. gyakorlat 5./ 5. terpeszben. pedig hatalmas jelentősége van az izomzat regenerációjában. ollózva.. fóka. gyakorlat Összesen 5x Ismétlés 4x Ismétlés 3x Ismétlés 2x Ismétlés 1x Ismétlés 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 200 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 128 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 72 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 32 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 8 19 ./ 2. egy lábbal. . pók. elhanyagolt. mélybeugrás. Balkéz támaszos csípőejtés. vagy nehezékekkel is.Levezető futás: A sportolók által lenézett. A bemelegítő futás és gimnasztika után a gyorserő.és balláb.. béka. A különféle járások is kiváló erősítőgyakorlatok. Mellsőtámaszos csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár.. Például: . Csupán emlékeztetőül felsorolok néhányat. Jobbkéz támaszos csípőejtés. Helyben szökdelések: . nyújtott-szökellő futás.stb./ 7. akadályugrás. Hanyattfekvésben bicska-gyertya váltás. gyakorlat 2. slalom futás. folyamatosan végezve a talajon: 1. páros láb. váltogatott lábbal./ 8. gyakorlat 6. stb. .és ügyesség-. törpe. valamint rugalmasságfejlesztőnek a szökdeléseket ajánlom.futó. Hasonfekvésben nyújtott karos homorítás.

fellépések. Mindezt megállás. illetve könnyen idegbecsípődés állhat elő.oldallengések . kreativitására és logikájára bízom FIGYELEM! Nyújtott lábas hasizom-erősítéseket tilos végezni!!! Az így végzett gyakorlatok a gerinc porckorongjának sérüléséhez vezetnek.oldallengések . akkor térünk át az ötös széria kezdésre.gyertya.csavarások . vagy szakaszosan csökkenő ismétlésszámmal.térdfelhúzások . Kellő gyakorlottság esetén a bemelegítés tonizáló eleme is lehet. Bordásfal gyakorlatok: Talajon állva: .karral „gyaloglás” felfelé és vissza. de ezeket már a szakember fantáziájára. A hajlított. mozgását. vagy behúzott térddel végzett gyakorlatok kevésbé veszélyesek. vagy a földet érintve.izometrikus felhúzások és lenyomások karral-lábbal. körzések. Sok egyéb nehezített gimnasztikai gyakorlat is létezik. vagy egy másik versenyző. Hátsó függeszkedésben: (lehetőleg ne dolgozzunk nyújtott lábbal) . folyamatosan.támasz rugózások. hasrugózás felhúzott térddel.kisívű lábkörzések (egyes és páros) 20 .térdfelhúzással elfordulások. Majd úgy tíz edzés után. Az örök ellenfél az idő. különféle testhelyzetekben és időre Hanyattfekve: (nyújtott karos fejfeletti fogással) . gyertya kísérletek . leállás nélkül végezve. Térdelésből szemben a bordásfallal: . Hason fekve: . Érdemes mérni és jegyezni az időket.és előredöntések feltett lábbal .láblendítések. Ez a gyakorlatsor harmonizálja és erősíti a törzs. Mellső függeszkedésben: . felhúzott. csak a hármas szériaszámtól az egyesig ajánlom elvégezni. felhúzott térdből. A kezdetekben. s onnét haladunk folyamatosan az egyesig. Nagyon szépen látni a rohamos fejlődést. felhúzódzkodások. ha már a gyakorlatsort megtanulta a sportoló. váll. láb és kar izomzatát.A nyolcadik pont után pihenés nélkül folytatjuk elölről a sorozatot a leírt program alapján. homorítgatás lábbal a bordásfok fogása mellett.homorítások . fellépések csípőmunkával kombinálva. oldal. gyertyából oldaldöntések a levegőben megfogva a mozgást.kézzel lépkedés és húzás felfelé egészen állásig.

hasonfekvésben a zsámolyon homorítások .zár” egy irányba „légzárral”. Nem csak ennyi a lehetőség. fő edzésprogramot csinálni belőle.illetve diszkoszvetés-szerűen . hajítás. Zsámolygyakorlatok: (pad.kétkezes dobás láb közül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen előre fölfelé . zsámolyra érkezéssel. (pl.„terpesz . svédszekrény a fokozati sorrend) . Ezeket be lehet szőni a bemelegítésbe. Ezen gyakorlatok megtanulását atlétikai szakedzőktől javallom. A gimnasztika jellegű medicines gyakorlatokat csak alapos bemelegítés után ajánlatos végezni a sérülések elkerülése végett.könnyebb medicinlabdával egykezes dobások és lökések. A legfontosabb dinamikus dobógyakorlatok partnerrel végezve a következők: .harántállásban fejfeletti kétkezes dobás előre . súlylökés. de célszerű központi kérdést.átszökdelés .illetve ballábbal . hasalva is dobni. s vannak a dobó illetve szökdelő gyakorlatok. a részletek az edzői tárházból kerülnek ki. Ez utóbbi kettő lényege a maximális dinamika és a helyes végrehajtás.elfordulásos térdsüllyesztésből indított dobás jobbról illetve balról. mint a kalapácsvetőknél szokás (az idáig leírt medicines gyakorlatok maximális végrehajtással értendők) . de ezekből már hiányzik az egész testre kivetített dinamika. vagy páros lábbal .melltől lökés előre .saroktámasz a zsámolyon. bal. szökdelések mintájára.„rá és vissza” szökdelés . illetve „légcsavarral” . fekve. mert e nélkül az alap mozgáskultúra. Ez csupán egy kis emlékeztető a szükséges 21 .támadóállásban kétkezes dobás előre (alálépéssel is lehet) . vagy ejtegetés hátsótámaszban.Persze ezek csak ízelítők. zsámoly.lábtámasz a zsámolyon.lehet ülve. olyanokkal melyek a célmozgáshoz szükségesek.kétkezes dobás lábközül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen hátra fölfelé . a kidobáskor kiemelve. s csípőkörzés. Ide tartoznak még a zsámolysorok között való átfutások.szökdelések jobb. vázolják a törekvéseket. folyamatos szökdelések változatos ügyességi fordulatokkal. igen szegény lesz. mellső támaszban karhajlítások folyamatosan . labdajátékok) Medicinlabdás gyakorlatok: Vannak gimnasztikai jellegű medicinlabdás gyakorlatok. Természetesen a medicineket is lehet használni a zsámolyfutások.fellépkedések jobb. még rengeteg variáció létezik.

de célszerűbb az eredményestől. Súlyzós. Keressenek hozzá jó szakirodalmat. csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású. A sok munkától el lehet fáradni. Minőségi gyorserő képzésnél több pihenőt szükséges a gyakorlatok közé beiktatni. mert e témával kimerítően foglalkoznak a gimnasztikai szakirodalmak.alapokról. s tartsunk kevés pihenőt. Mint korábban mondottam. s tapasztalatát a sportága jellegének megfelelően. erősítőgépes feladatok A lényeg a feladat elvégzésében. Válasszunk és váltogassunk izomcsoportonként más és más gyakorlatokat. ha aerob terhelést is akarunk. s mindenki tegye hozzá ésszerűen a maga ötletét. Vigyázzunk a sérülés veszélyeire. s a bemelegítés hatékonyságára. Kéziszeres gyakorlatok Nem részletezem. 22 . kivitelezésében rejlik.

s hisznek a tiszta versenyszellemben. Pedig. s neki is élni kell valamiből. Sajnos nincs igazi utánpótlás. mintha nem is őket alázták volna meg sok-sok góllal pár perce. Ennek olvasatán bevillant nekem az élményem. irányok: 23 . nem lesz hite a tiszta teljesítményben. Hiba az. s később már masszőr koromban tudtam referálni a versenyzőknek a hatásaikról. örömömre szolgált. Direkt nem írok neveket. Az igazi megmérettetést ott is meg kell adni neki. Nézzünk a szellemi képzés terén valami jó példát. ami igen szégyenletes volt a magyar sportvezetés számára. Ő igazi versenyző volt. Igaz annyi szépséghibája volt a dolognak. s van is. ha tudok. s ezalatt teljes feldobottság lett úrrá a csapaton. s hogy ők is ragaszkodtak hozzám. a dopping rabja lesz. Feltevésem később beigazolódott egy ott résztvevő „sportoló” elbeszélése által. ha nincs mögötte tisztességes edzésmunka. Meglepődtem azon. mi is történhetett?! A doktor. furcsa meglepetés érheti a „szükséges” használatnál. hogy nem mindig azt. segítettem őket csupán a tanácsaimmal.SZELLEMI KÉPZÉS A mai teljesítmények láttán. aki dolgozna is. A szer kb. és aki nem. Sajnos magyarul nem tudott. de már megöregedtem. de sajnos ki lehet találni az illetékeseket. ha nincs mögötte értelem. Már az is szép eredmény. hogy egy nem túl eszesnek tűnő szláv sportoló három nyelven ajánl fel társalgást. Vegyük azért tudomásul azt. hogy hiába a legjobb doppingszer. hogy utána érdeklődjön a doppingszerének hatása felől. de ma sincsenek barátaim közöttük. s újságban is felvállalta a felkészülési módszerét. hogy gyűlölöm a sportot. hogy foglalkozhattam velük. tiszta szellem. Elítélem én is. ma is segítek. ahová edzőhöz irányították. Később jött az összeroppanás. amit szeretett volna. Az értelem hiánya a dopping narkószerűségét éri el. anyagcsere-fokozókat és stimulánsokat). Egy hírhedt vereség után a magyar csodacsapat a szálláshelyükre visszautazott. megdöglöm érte. mert Justicia szeme nincs már bekötve. Ha valaki nem veszi a fáradtságot. s vagyok ma is. elnézőek vele a vizsgákon. Zsoldos voltam. Az NDK-s sportolók javarésze egyetemen tanult. ha a versenyzőt kímélik. Fontos nagyon egy szer hatásmechanizmusa. Közölte a felkészülési körülményeket is. Már nálunk is beindul szépen a szellemi képzés. Együtt sírtunk. Fejlesztési feladatok. amilyen képzés volt abban a városban. Az amerikai versenyzők között is rengeteg egyetemista volt. ha két órával előtte adta volna be. hanem azt tanulhatta. csupán szép emlékek a lelkemben. de azt már nem látta egy firkász sem. az a szerencsétlen barom. Az ilyen jobb. hogy idejében megismerje. de ha benne élek. Egy régi nagy versenyzőnk mondta (nevét illendőségből nem közlöm): Kétféle versenyző létezik. ha abbahagyja a versenyzést! Versenyző koromban én is kipróbáltam doppingokat (anabolikát. mert a jelen helyzetben nem szedhet mindenki egyenlő eséllyel különféle csodás teljesítményfokozókat. felvetődik a kérdés: HOGYAN? Az emberek hiszékenyek. együtt nevettünk. s a pálya aktív részét már kevéssé bírom. A versenyző már nem hisz a munkában. Volt szerencsém látni igazi sportolókat is. s így a mérkőzés előtt adta be közvetlenül a bogyókat. mert mindenki ott szerezte be a bogyókat ahol tudta. A szellemi képesség irányított fejlesztése segít a sportoló technikai és a taktikai feladatainak megoldásában. de vannak még kívánnivalók. négy órán keresztül hatott. Ez a rohammunka már nem az én életem. Ha hívnak. s elítélik a doppingolást. és az utánuk kicsit késve érkező újságíró egy önfeledten labdázó és pancsoló csapattal állt szemben. pedig az számomra a nemzetközi nyelv. aki megbukott a doppingvizsgán. hogy nyelveket tanulnak a versenyzők. Talán furcsa lesz azt olvasni. már kisebb vereséget könyvelhetett volna el a híres kompánia. még arra sem vette a fáradtságot.

tudományos ismeret képzése (fizika.) .stratégiai.vizualitás fejlesztése (vizuális memória.relaxáció.Tai-Chi elsajátítása (a testkontroll magas foka) . mah-jong. Csupán nehéz olyan szakembereket találni. a megoldás reális szemlélete) .pszichomotoros mozgásbeidegzés vizuális kapcsolással (film. dáma. Silva) . logikai játékok (sakk. biológia. stb.) . . Nem lehet kifogás az.agykontroll tanfolyam elvégzése és alkalmazása (Dr. képbefogadás. video) . hogy nincs idő rá. pszichológia) .önkontroll (felülemelkedés a problémákon. A jó szellemi képzés megrövidíti a mozgástanulás időigényét..reakcióidő gyorsítása . összehasonlítás) . Ezek is kellenek a töretlen fejlődéshez. 24 . Hársing L. malom. ha mindezeket szakemberek tanítják. akik az élsport területén is jártasok (orvosokról nem is beszélve)...meditatív helyzetértékelés (nem sportbeli analizációk) . hibakeresés) . Javítja a helyzetfelismerést.agytesztek (Dr. autogén-tréning Nem árt.mozgás és taktikai elemzés a versenyző aktivizálásával (lényeglátás.

tudatlanságukból (és olykor anyagi hiányosságokból) adódik.zsírlebontás megoldása a teljesítmény rovása nélkül . melyhez később társul az alkotáshoz az információ. Nem hajlandók áldozni rá. a szükségtelen rossz fogalmával egyenlő.skót zuhany . Az izomzatban a végzett munka után felszaporodó „salakanyag” eltávolítása. Fáradt agyban nem tud tábort verni az önbizalom.szauna .a helyes étkezés beállítása a végzendő munka viszonylatában . s még jó. a felszínnek. de nem bántom szegényt. Ahol egy „híres” Mészöly Kálmánnak helye találtatik az ország sportvezetésében ott hatalmas probléma van az őt választó és alkalmazó fejekben is. Fürdőznek mások dicsőségében anélkül. Az izomzat regenerációjánál a keringés fokozásáról.jóga Passzív regeneráció: .a sejtek anyagcsere fokozása a salak eltávolítása érdekében .kiegészítő sportmozgások (játékok) .fehérje beépítés segítő módszerek kialakítása .massage (masszázs. hiszen ő tényleg klasszis volt a pályán mint labdarúgó.REGENERÁCIÓ Hazánkban a legmostohább gyermek úgy a sportban.fekvés . és sötét gondolatok támadnak. gyúrás.a regeneráció megsegítése meditációs gyakorlatokkal (meditáció biológiai kihatásai) Aktív regeneráció: .tangentor kezelés (szakszerűség lényeges) . Mikor mind a kettőre egyszerre hatunk. (Nigéria megúszta!) No. Ez a szemlélet a képzetlenségükből.fiziotherápiás és fizikotherápiás beavatkozások 25 . Sajnos a sportvezetők. s olykor az edzők sem látják be. s civilként is biztosan jó kocsmáros lett volna belőle.az agy teljesítményének fokozása és regenerációja . regenerálódásának felgyorsítása. az a komplex regeneráció. Számukra ez a „luxus” többletköltség. dögönyözés némi kimozgatással) .só. A „kurva anyázás” meg fel se tűnne. A regenerációt feloszthatjuk szellemi és izomzati regenerációkra. Csak a látszatnak adóznak. Vegyi regeneráció: . vitamin és folyadék háztartás beállítása . hogy ők valamit is tettek volna érte. Azért én még bizakodom. 50%-os terhelési szinttel . mint a hétköznapi életben a regeneráció. max. Kreatív gondolkodás aktivizálódásának alapigénye a pihentség. a teljes szellemi felfrissülés mellett. anyagcsere gyorsításról és a helyi gyulladások csökkentéséről beszélünk. hogy nem hiába dolgozom az agyakon.átmozgatások. ha nem keresztezték a sportoló fejlődésének útját. Bár nem árt néha ott is köszönni a vendégnek. Sok jót napjainkban sem várhatunk. minden alap nélkül. A szellemi regenerációnál az agy frissítése a cél. mely egyben javítja a reflexeket és a koncentráló képességet is. hogy milyen fontos a versenyzők pihenésének. az izom regenerációja igen fontos.

hogy csupán csak egy pontra koncentrálhat a figyelmünk. hogy néha a részek összeállításából kialakulhasson egy vélt/valós kép. amit kihasználnak a sportolókban.odaadom másnak. Az élsportot felvállalókról nem is beszélve. sportnagyságnak. ahol lehetett felvásároltam őket.autogén-tréning Passzív szellemi regeneráció: . (Próbáltak már orvosi ellátást kifizetni ott?) Itthon is be kellene vezetni az igazi sport-biztosítást. A cél elérése szolgáljon mindenkori „szadizmusom” mentségére. hiszen olyan 26 .Aktív szellemi regeneráció: . Csupán a módszerek alapjai lehetnek jók. Szerelem! Ez az. mert süket fülekre talált általában. mely értesülésem szerint látna fantáziát benne. az a hülye.sportpálya . masszíroztam. mikor rengeteget olvastam a szakirodalmakat. Sajnos mostoha körülmények uralkodnak a masszőrök hazai képzési terén is. olykor ott is negatív hatással. mely külföldre is érvényes volna. A részleges is azt jelenti. Igyekeztem a beérkező információkat analizálni. s nem támogatják anyagilag a tanfolyam díját. Az esetleges továbbképzést sarlatánságnak veszik. Ezek csupán a lelkünknek tesznek szívességet. ha lehet... Ezúton mondok köszönetet azon sportolóknak. hogy mennyi utazást hagyok ki! Hát?. s ugyanezt nyugaton a képzett masszőrök végzik a saját speciális szakterületüknek megfelelően (akupunktúra). Jó szakkönyv e téren nincs.jóga meditációk . Itthon. elismert személy. vagy részleges gondolati kikapcsolása a megoldás. kezdem a mondókám. amit csak lehetett. Sokszor igen fájdalmasan dolgoztam. hogy a tv vagy az olvasás regenerálna szellemileg. hogy egy kicsit mérsékeljék az áraikat a mennyiség reményében. alkalmazásuk már a szakembertől függ. de sohasem bántó céllal. mert így igaz. Fontos tehát a szakmai minőség. aktualizálni.szálloda . Higgyék el az egészség a legdrágább nyugaton is. Vigyázni kell a versenyzőkre. Vannak területek. melyeket idehaza az orvosok privilegizáltak maguknak.reptér. s az általam ismert legnagyobb akaratú és tűrőképességű Papp Margit atlétának (Mazsolának). eljárásokat. hogy ott ki viszi tovább a zászlót?! Volt idő. tanultam új módszereket. barátságokat kötöttem hazai és külföldi kollégákkal. Igyekeztem „lefordítani” a sport nyelvére s alkalmazni. Ezek mégis tanulmányi útnak számítottak bennem.. a gyorsabb gyógyulás reményében. Így jellemezhetem „csodás külföldi útjaimat. Talán tárgyalni kellene a Hungária Biztosítóval. Az agy teljes. sajnos kevés sikerrel. masszőrökre és fizikósokra lenne szükség a jól képzett edzőkön és a kitartó sportolókon kívül. Amit csak lehetett alkalmaztam. ahol lehetett ellestem. aki elvállalta annyiért. Segítettem idegen országbeli sportolókon is. mivel két egyforma ember sem létezik. akin igazában a „szakmát” tanultam. lehülyéztek. melyeknél logikai feltételezéseimet többnyire az idő igazolta. Mikor abbahagytam. Ez a meditáció alapja. elraktározni. edzőkben és másokban is. sok mindent láttam. Ezek nem tanulmányi utak voltak. Jól képzett orvosokra. megismertem addig számomra ismeretlen gépeket.alvás Sajnos el kell oszlatnom azt a hiedelmet. hanem keményen dolgoztam. Sokfelé jártam. s a speciális kötszergyártó cégekkel (Lohman).szálloda . Kint a válogatott masszőr nagy tudású. Nincs utánpótlás a sportorvosok és a sportmasszőrök terén. kik hajlandóak voltak velem együtt kísérletezni a még nem ismert módszerekkel a jobb eredmény elérésében. néha (igen gyakran) nekem is fájt. pedig kellő tapasztalat után a gyakorlott masszőr ki tudná szűrni az igazi segítséget a sokféle hókusz-pókusz közül. Reptér . vagy javasoltam alkalmazásra idehaza.

hatásos. A csehországi tábori rendszerű szaunánál a mi hazai gyakorlatunk. hogy ne maradjon le a civil élettől. . ha csak szaunázik a sportoló. s egy idő után hidegre váltjuk. Az csodálatos ebben a kezelésben. tanuljon és takarékoskodjon! Minden sportoló más és más. a láb regenerálására. nem törődve azzal. 27 . .kevesen vállalják manapság ezt az irtózatos megterhelést. kavicsos aljú taposókád váltogatva. s kellő felfűtés után a hideg vízbe merül a sportoló. Erre a gyártók különféle kezelő fejeket biztosítanak a készülékhez. de ezt nem ajánlom. és az igazi tehetség oly kevés köztük. melyet sajnos személyesen nem láttam. Ennek egyik legszebb példája egy csehországi edzőtáborban található. Vigyázzunk tehát az uniformizált edzésmódszerekkel! Fizikai regeneráció: A nagy létszámú rehabilitációs igények ellátására is vannak módszerek. Csak a mazochistáknak tetszene talán. A fáradt talpizmokat és a reflexpontokat masszírozzák a kavicsok. kezelni önmagát ott ahol fáradt. illetve olyan hátrányba kerül „civil” kortársaival szemben. Nem szabad összetéveszteni az uszodával. Két vagy négy kád. hol a hideg vízben tapicskál a sportoló felváltva. s nem egyforma a regenerációs idejük sem. pedig a gyors regeneráció kellemes eszköze lehetne. Logikailag helyes metódussal épült sorkezelés. Hátránya. A sportoló folyamatosan képezze magát. Tanuljon. de szavahihető versenyzőnk alapján most leírom. A végtag-tangentorok sajnos nálunk kevéssé ismertek. melynél a sportolók személyisége háttérben marad. miközben a hideg-meleg vizes váltással a láb keringése és anyagcseréje is fokozódik. alján kavicsréteg van (sóder. azaz a hőlégkamra jelleg érvényesül: állandó magas hőmérséklet. hogy egy-egy ember egzisztenciális karrierjét és egészségét örökre elpusztítják. Az egyforma terhelésre nem egyforma a reakciójuk. csak hogy a bázis működjön. nagy hatékonyságú és egyszerre több versenyző ellátását biztosítja. némi reflexmasszázs és szauna-skótzuhany hatással (lábra vonatkozik). olykor kirohanva a hideg vízbe. idegrendszeri regeneráció. Nagy a hatékonysága.15 perc tangentor kezelés (végtag tangentor és teljes test tangentor is létezik!) Ez egy víz alatti vízsugár masszázs. Ezekhez szinte nem kell kezelő. a hatalmas vízfogyasztás. A vízzel közben egy kicsit masszírozzuk a pácienst. de nem duma!). Sajnos nálunk a spórolás az „egy kád víz-tíz sportoló” gyakorlatát követi. amit csak a láb elbír. melyet szakképzett kezelő végezhet. Sokakat tehetségesnek mondanak olcsó hazugsággal. Gondoljunk a nemi. épp elég lesz a jövő kopásos és érrendszeri problémáival megbirkózni.3-5 perc hideg és melegvizes. a vírusos és a gombás betegségekre. tanuljon. mert a sportoló kis odafigyeléssel megtanulja tisztántartani és kezelni a gépet. Ez a folyamat ismétlődhet néhányszor. mert évekkel későbbi utóhatása nem kívánatos változásokat hoz létre a szervezetben (reumás betegségek). kötőszöveti torna) Az igazi szaunába testhőmérsékleten ülünk be.10-15 perc szauna és/vagy skótzuhany (érrendszer tornája. Az egyikben térdig érő hideg. hogy „ott is mennyien úsznak egymás után és egyszerre is”. gyors. melyet nem lesz képes többé behozni. 3:1 időarányban. de ott a hőlég helyett meleg vizet használunk. . A skótzuhany is hasonló. s a fülkét ismét lehűtik testhőfokra. de az anyagcsere fokozásos rehabilitáció mégis nagyszerűen létrejön. hogy az izomrostok között nagy mélységben is szinte fájdalommentesen tudunk masszírozni. Létezik még a Knepp féle hideg vizes kúra is. majd velünk együtt melegszik fel a fülke. hol a meleg. de nagy higiéniát igényel. a sérülés utáni rehabilitáció gyorsaságáról nem is beszélve (Kútvölgyi kórház). a másikban nagyon meleg víz.

aki már többször állt ilyen kezelés alatt. Külön felhívom a figyelmet. vagy a Sportovkás szeszes bedörzsölő száraz masszázs. .Bekapcsolás előtt a kezelőcsövet biztos kézzel fogjuk a baleset elkerülése végett. frissítő krémmel. hogy a szív irányába dolgozzunk a végtagokon.A testnyílásokat tilos célba venni! . Finnországban (Pieksamaki) találkoztam az uszoda falába beépített állandóan működő készülékkel is.1. . ha mégsem lenne szakképzett kezelő a csapattal. miért a tónusban keresi az erő érzetét. A Lukács gyógyfürdő vize a mozgásszervi betegségek gyógyításában a legjobb. melynél nem értettem a versenyzőt. A pályákra. Lázas. csak az anyagi fedezettel. vízellátással van még baj. kiütéses. hogyan oldják meg e feladatot? (A Budapesti Atlétikai E.-on az idén már öt masszőr foglalkozott a csapattal. hámsérült testet nem szabad kezelni! Egy ilyen kezeléssor maximális ideje 1. Itt nem számítom bele a szuper versenyzők saját masszőrét. Lengyeleknél van olyan tábor. miért nem önmaga egészében? Fogalmuk sincs a levezetés mikéntjéről és miértjéről sem. Másképp mondva: a szemlélettel! Pár intelem. pedig elmondásuk szerint rendszeresen masszíroztattak.A törzsön a hasat tilos kezelni! . hogy megérte nekik működtetni. hogy megkövetelik-e a versenyzők a minőséget. hogy a versenyző által jelzett problémásabb részekre nagyobb figyelmet fordítsanak és az egész testet homogenizálják. hogy a magyar nemzetközi versenyeken. illetve könnyű napon. bár néhol lehetne kompromisszumot kötni a létesítmény használatát illetőleg. ahol még az edzőpályán is állandóan tartózkodik egy masszőr. de még az edzőtáboroknak saját foglalkoztatású masszőre sincs. a törzsön nincs megszabva az irány. A közfürdőink meg nem erre a színvonalra rendezkedtek be. Az egyesületek nagy részénél is hiánycikk ez a lehetőség. mint a kilazított.Olyan készüléket ne üzemeltessünk. A masszázsról később több szó esik majd. hanem legyünk büszkék a szinte egyedülállóan kiváló gyógyvíz ellátásunkra. de sajnos a masszőreik nem alkalmasak e célra. Akkor is olyan ember végezze a munkát. Masszőrök? Az 1998-as évi Roland Garros tenisz versenyen 19 masszőr állt a sportolók rendelkezésére. átdolgozzák a regenerációt segítő. miért ragaszkodik a tónusos lábhoz.) De ne csak a fogunkat szívjuk.15-20 perc Espomás regeneratív (vizes) masszázs.5 óra. Kérdem én. mint a tangentor kezelésnél. lehetőségekre és felszerelésekre most nem térek ki. melynek az itt a feladata. mely mindenhova elkíséri őket. melynek nincsen biztonsági rövidzárlat jelzője és kapcsolója! . illetve tangentoroztattak. Ez esetben a masszírozás egy közepes erősségű ún. . hogy miért nem él az adott regenerációs lehetőségekkel. Ez a hozzáállás talány marad számomra a továbbiakban is.vagy ahol fáj. de itt ez ellátásban hasonló elvek uralkodnak. mely hamarabb elmerevedik. Itthon az edzőtáborokban már vannak kádak. „fürdős” masszázs. Katasztrofális volt több versenyzőnek is az izom-állapota. hogy hogyan? Hogy végezték a masszőr kollégák a munkájukat? Teljesítményben? Mert hogy minőségre nem. az biztos! Kérdés az. A sportoló ezen a soron hetente kétszer megy végig a pihenő. Kíváncsi vagyok. vagy szesszel. Érdekes az. Nálunk nem hogy ilyen nincs. és a körülmények lehetővé teszik a gép használatát.A tangentor kezelésnél ügyeljünk arra. vagy csak kipipálják: „itt is voltunk”? Sajnos egyéb szemléletbeli problémával is találkoztam.B. Köztük voltam én is. A szív irányába dolgozunk a végtagokon. hogy a gyógyvízben tartózkodás maximális ideje 20 perc 28 . s így a higiéniával. a helységek és felszerelések hiányáról nem is beszélve.

az már más kérdés.. ami a szakmához nem tartozik szorosan. Legfontosabb a segíteni akarás. magyarosan masszázs. Nyaknál a kétujjas dörzsölést alkalmazzuk. de ideális a hosszanti és a szegmentális irányba dolgozni. A dörzsölés enyhe vagy erősebb nyomással az egyik izom a másikhoz.. Az alapokat bárki megtanulhatja. ennél több idő vízben/iszapban való eltöltése könnyen a gyulladások lobosodásához vezet.! Csakis a szakmunka! és . a fűtés. stb. hüvelykujjal. simításból és dörzsölésből. illetve a csont alaphoz való dörzsölését jelenti.. Kerülő utakat persze találnak az okosok. amit jónak látunk. késlelteti a javulás ütemét. A masszőrnek nem lehet feladatköre az üdítők osztogatása. Végezhetjük ujjakkal. Végezhetjük e fogásokat is a simításnál használt felületekkel. ez a gyakorlat. A simítás és dörzsölés a végtagokon mindig a szív irányába halad. de hogy ki. s a pénz is nagyúr. a gondolatait.lehet. Roppant nehéz és hatalmas energiát igényel tőlünk és ezt nem is tanítják. szeretni kell. hogy bármilyen személyiségű a sportoló. Tiltakozunk az ilyen megbélyegzés ellen.) kezelhetjük az érintett területet. a támadási felület csökkentésével érhetjük el. látni a pályán és vele együtt élni meg a történéseket. A gyógyfürdőkben is van mód a hideg-meleg vizes váltásokra. Aminoerg. Csak a szeretettel végzett munka állhat közel a tökéleteshez. s kellemetlen fájdalmakat okoz. s mindez az erőhatás függvényében. Az erőhatás növelését a fizika törvénye szerint.. Tehát a mély simítás a hüvelykpárnával történik általában. CSAK AZ INDOKOLT MÉRTÉKIG MEZTELENÍTHETJÜK LE! A KISZOLGÁLTATOTT HELYZETTEL TILOS VISSZAÉLNI! MASSAGE. a cipőpucolás. Ne ártsunk! (Még az ellenfélnek sem!) A legnehezebb talán az egészben. . Vigyázzunk a jól bemelegített kézre! Ne markolásszuk az izmokat. melyet a gyulladásos eseteknél alkalmazhatunk. s nem a bőrfelszín csiszitolását. a torna lehetőségét.. közepes erősségű. milyen szinten fogja művelni. De. Ez a visszahűtéses módszer. bár nálunknál sokkal jobban kereső.. ha tartása van valakinek. ugyanakkora energia felhasználás mellett. A törzsön bármely irányban dolgozhatunk. Persze van még sok más fogás is. A meleg vízben ki kell használni alaposan a víz felhajtóerejét. A simító fogás lehet könnyed felszínes. de a hagyományos bemelegítő.felkiáltással) ellátása. Az ilyen „kitűntető” cím a labdarúgópályán lihegő. hogy az aktív sportmasszázs két fogásból áll csupán. de ennek összesített gyógyvizes hatása se haladja meg a 20 percet. s mégis kívül maradni mindenen. hogy minket gyúrónak degradáljanak. a pályán lévők törülközővel való ellátása. egész tenyéri felszínnel. lazító és regeneráló masszázshoz nem kell több. mert benne a pozitív bioenergia is hatni kezd. Lassú. Fontos etikai szabály: A SPORTOLÓ TESTÉT. Sokan misztifikálják a szakmát. a bundák közvetítése. illetve külső hűtést alkalmazunk (jegelés). dolgozzuk végig a testet vagy a kijelölt testrészt. Kikérem magamnak a szakma és a masszőrtársadalom nevében is azt. illetve a hüvelykujj párna. meg kell élni valamiből. a rezdüléseit. nehogy ínhüvelygyulladás alakuljon ki a 29 . Érezni a versenyzőt. elkészítése. Tanítómestereim talán egy kivételével kicsit orrolnának rám azért a kijelentésért. Ha ilyen probléma mégis előfordulna. Richtofit gyógykrém. gyulladás elleni kenőcsökkel (pl. vagy nagyon mély. csuklóközeli tenyérgyökkel.. módszeres előrehaladással. Úgy mondják. pedig nem ördöngösség. a szertár takarítása. Merem ezt kijelenteni 20 év gyakorlat után. de a legalkalmasabb felület a csuklóközeli tenyérgyök. „vizes emberre” vonatkozik. semmi olyan. a főnökök és barátainak ingyenes (Úgy is ott van! .

(Kenő anyagok? No nem a borravaló!) . sportágismeretre és masszázs elmélet/gyakorlatra szorítkoznak. mint akit nem vesznek fel az egyetemre. de a vizsga már az ETI-hez tartozik. de később jön elő a hiányérzet. Ezek után kezdünk az izomzat szükséges átdolgozásához a leírt módon. Ez az indok meg pont olyan volt. hiszen azzal „operálunk” az anatómia alapján. valamint a rengeteg gyakorlás a titka a jó segítségadásnak. ha sebésztanulónak az egyetemre is csak olyat vennének fel aki már műtöget! Azt műtse. injektálások. csupán az anatómiára.masszőr kezében. s az a megtiszteltetés számomra. de az Evolite-lámpán kívül a hatékony módszerek már orvosi beavatkozások.és a gyógymasszázsra egyaránt. Balogh János mesterünktől. Kovács József a neve. Milyen szép is lenne. testápolók és bedörzsölő szeszek) 30 . majd laza simítással ismét vérbőséget idézünk elő. növényi olajok. mert nincs meg az általános iskolai végzettsége. orvosokkal.közömbösek (hintőpor. mert az ujjunkat keményen a csontig kell lenyomni. gyulladt. Kísérletezni lehet mással is. (Ionescu: Sport masszázs) Ilyenkor a vért kipréseljük a csonthártyából. A legkellemetlenebb kezelés a csonthártya masszázs. Szerencsére a posta akkoriban nem nyelte el őket. Műtét nélküli radikális segítség módszere. aki mindig segítőkész. szakirodalmat olvasni. melyért külön kell fizetni nem kevés összeget. de ezt sem oktatják. fertőzött felületet masszírozni! A simítófogással tájékozódunk a sportoló izomzatán kialakult problémák felől. Miniszteri segítséggel sikerült azért bekerülnöm. Ma már más utakon járunk mind a ketten. Még egy fontos probléma: az Achilles-ín gyulladása. Ma már van középfokú gyógymasszőr oktatás is. nem abban dolgozom. de kis segítséget próbál nyújtani a kezdőknek. (Képzeljék el. Ezt értem a sport. mint amit a szaktanfolyamon oktatnak. de akkor is óvatosan. Örök tanulás. melyek megfelelő képzést nyújtanának a masszőr jelölteknek idehaza.) A szakma több annál. a gyulladás fellobosítása és szuperaktív gyulladáscsökkentő bejuttatása a gyulladt területre. Megfigyelni mindent. konzultálni gyakorlott és nyitott kollégákkal. s ennek is a krónikus változata. Nagyon fontos az élettani ismeret. Ezt egymás után többször megismételjük. hogy nincs meg a fürdősmasszőri képesítésem. hétvégeken. élettanra. A jó masszőr kicsit pszichológus is. de az sem fájdalommentes (Coolpack + ultrahang. Szakadt izmokat nem masszírozzuk! Legkorábban. csupán egy levelet küldtem négy példányból három helyre. Mikor tanulják. Nem egy rózsaszín álom közben az érzés. amikor a sportmasszőri tanfolyam elvégzése után először jelentkeztem gyógymasszőr tanfolyamra. mert nem az a profilom. hogy a Kft-t ugyanaz az ember vezeti. A masszázshoz használunk különféle köztes anyagokat is. ki megismertetett az akupresszúrával és a bioenergiával minket a masszázs „titkai” mellett. az is soknak tűnik. aki majd az ETI-nél vizsgáztatni fog. Egy ilyen nagy tudású Guru. olykor az izomrostok haladási irányával ellentétesen. bár vele sohasem találkoztam. A furcsa benne az. vérömleny felszívódást segítő krémmel. aki ezt a rendeletet hozta akkor! Pár évvel későbbi jelentkezésemnél azzal utasítottak el. a Márvány utcában tevékenykedik. Persze e pár sor elolvasása nem pótolja a gyakorlatot és egy esetleges tanfolyam elvégzését sem. csak a sérülés után három nappal. csinálja a tanfolyamot 350 órában. parafin olaj. A páciens teljes önuralmára szükség van (esetleg egy füldugó a masszőr részére). Valaha együtt tanultuk a sport masszázst nagytiszteletű Dr. óránként 200-Ft-ért. hogy jó barátomnak mondhatom őt. Tilos a hámsérült. Kft. nem vettek fel. Persze van ennél enyhébb változat is. Sajnos tapasztalataim alapján nem tudok olyan tanfolyamokat említeni. semleges krémek. vagy infrafény + jég). sportolókkal. csupán az érettségit tette le. de nagyon „magyaros” a megoldása.

ami önmagában kevés. szeszek) . bár nem vagyok bölcs. Sajnos arra is rá kellett jönnöm. de ennek kiharcolása már nem az ő feladata. hogy lássák: „Ő A MASSZŐR!” Nekem is volt valaha. de az eredetét az ajánlott irodalomban megtalálják majd. Más szanitéc koffert cipel. s ha akarják vegyék ezt nagyképűségnek. hogy közel áll meg magyarázhatatlanhoz. ha egyéni versenyzője van. hogy mi is legyen egy sportmasszőrnél. míg el nem adtam egy kezdőnek. Megtehetik. melyet mások már más helyen alkalmaznak. már-már hivatásszerűen. Gondoljunk a most talán még lehetetlennek tűnő. mert zsákutcába jutunk. hanem a menedzseré lenne. látásunk beszűkül és dogmatikusak leszünk. mert a legfontosabb a tudás és a kezem volt. annál kevesebbet tudunk.. pedig a szinte privilegizált ellátásra. de én is állítom. A sportolónak a magas szint elérése érdekében joga van a minőségi masszázs-rehabilitációs ellátásra. Annyit róla. meg arról. de logikus megoldási lehetőségekre. s mi akkor. hogy minél többet tanulunk. A jóga csodálatos a regenerációban! Teljes ismeret-anyagomat a hely szűke miatt nem tudom közölni. 31 . ki kiemelkedő egyénisége a szakmájának. hogy az a nagyra tartott EURÓPAI orvostudomány tévúton jár. A jó masszőrt érdekelnie kell a szakmája. de tudtommal a sportban még nem.gyógyhatásúak (olajok. a jógához és a buddhizmus tanaihoz. szeszek) Direkt kihagytam a szappant és vizet. mert az már egy másik műfajhoz tartozik. később az egyik normál nadrágzsebembe elfért az összes kellék. Én ezt a vizes technikát Schmutz István kollégámtól tanultam. de mégis ők az „élet-halál” urai.bemelegítők (krémek. ha csapattal megy valahová. Ne csak egy irányba fejlesszük ismereteinket. Köszönet érte! Az irodalom végén tartok egy kis felsorolást az általam ismert és használt szerekről. mert alkalmazni is tudni kell. Rugalmas gondolkodásra van szükség. krémek (rehabilitációt gyorsítók). Hamarosan belekezdek egy energia-felvételi kísérletbe. bár iskolának az egyik legjobb tanulási formája. Bizonyos szint elérése után. de az csak egy nagyoló fitness masszázs (vizes-ember módszer). általa ismertem meg akkoriban sokféle gyógyírt is.

Hazudni lehet. a Foci VB döntőt. de e terület sokkal többet kíván meg az ezt felvállalóktól. aki jó sportorvos és egy traumatológus. kenyéren és vízen lehet ilyen eredményeket elérni? Lehet. Ha mégis nézem. ismereteim megerősítéséhez. segíti a fáradás regenerációját. Vannak rá módszereik. belgyógyászatot-élettant. A családban több nemzedékre visszamenőleg kellene vizsgálódni az alkalmasságot illetőleg. Bocsánat kedves uram. Sportág-ismeretet.Mit gondolnak. Foci-VB. aki soha sem szedett semmi drogot. Ha hiszik. hogy a nagyközönség hisz még a dopping elleni harcban. a túlélés reményében. Olvashattunk a lapokban is erről mostanában eleget a régi NDK sportolók.. az NBA cirkuszt. a tenisz. szeretem a szép sportmozgást. mert sokan a doppingot értik ez alatt. a bukás mindig a sportoló szégyene marad. mely a nyolcvanas években öt könyv átolvasását jelentette az erre vállalkozóknak. annak hiába próbálnak hazudni a cirkusz porondmesterei. A NOB nagyfőnöke is majd elszólta magát. ez ma már csapatmunka kell. valamint segíti a versenyen a lehető legjobb eredmények elérésében. én doppingellenes vagyok.. hülyítő látványosságok. azt. de aki benne élt s él. a teljesítmény növelési kutatások ismeretét és lehetőségeit állandó odafigyeléssel kisérve. hogy lehessen egészségre veszélytelen drogokat használni a versenyzőknek. csupán kontrollként. de ne nézzenek hülyének minket! A doppingra tehát vigyázzunk. a nemes küzdelmet. néha talán kell is. folyamatos állapot kontrollt. rossz visszhangja van. genetikailag megvizsgálni az alkalmasságot a megfelelő sportág kiválasztásánál. Higgyék el. Ki. hogy mindez egy emberben összpontosulhat egyszerre. No comment. Manapság nem lehet csupán egy orvosra hárítani az összes terhet. stb. Manapság. mit tud? Biztos lenne még mit felsorolni. s önzetlenséget a sportággal és a sportolóval szemben. állandó lépéstartásos drog ismeretet. A versenyzők alapvizsgálatánál a régi NDK-s módszert is lehetne alkalmazni. ha orvosi segítségadásról beszélünk. a mozgását. jó berendezésekkel és jó masszőrrel. Ma már van sportorvos képzés is. Tehát kell egy belgyógyász (jó labor háttérrel). Sok híres nagyság neve merült fel közben és sározódott be teljesen feleslegesen. s benne az úszóversenyeket. a Tour de France. de nekem ezek jutottak most az eszembe. s erre akármilyen képzettséggel nem is lenne szabad orvosokat alkalmazni. sőt szinte a cirkusz miatt kötelező. s kikapcsolom a tévét. A bárányok pedig hallgatnak. s nem győzték agyonmagyarázni a doppingról tett kijelentését. hogy legyen. a Tour de France-t. Az orvos tehát ellenőrzi a sportoló egészségi állapotát. a reakcióit. Ismétlem: CIRKUSZT ÉS KENYERET!. Eddy Merx fogalmazta meg helyesen: . Nem biztos. mert az üzlethez kellenek a közönségcsalogató eredmények. Nem ártana pszichológiai 32 . s mögötte a fizioterápiás kar. Sampras és társai győzelmeit és vereségeiket. de sajnos azt is „tetten érhetik”. Nagyon összetett feladatot hivatottak ellátni. mert a győzelem a nemzet dicsősége.ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS Az orvosi beavatkozás az élsportban ma már elengedhetetlen fontossággal bír. az amerikai szuper atlétákat . Olykor mutatom a fiataloknak oktatólag: Nézd a szemét. az atlétika és az olasz labdarúgás kapcsán. Már régen nem a SPORT-ról van szó. az agresszivitását. kinek megengedték. ha nem. doppingolni annak szabad. sérülésének ellátását. a röplabda. s vezeti a rehabilitációt. mikor drogos sportolókat látok. de végigröhögtem az atlantai olimpiát. se a sportoló. valamint a fejlődési rendellenességeket ki kellene szűrni. Vissza a sportorvoslásra. de az élsport már maga is veszélyes az egészségre! Ahogy én látom. hogy később ne fizessen rá se az állam. segítő szándékot a jobb eredmények elérésében.

fehérje beépülés fokozása a megengedett határok között. elálmosít.vizsgálatnak alávetni a sportoló jelölteket... Ne csak a szteroidokba és a hormonokba keressük a megoldást. kreatin feldolgozás gyorsítása. idegrendszer pihentetése/serkentése (nem a stimulálást értem ez alatt). mondd ez valamit? Étvágygerjesztő. savasodás gátlása és késleltetése.Vércsere . melyek nagyszerűen használhatók a versenysportban. serkentők .. Orvosi segítséggel a következő lehetőségek vannak a megengedett kereten belül értve: . Arról... oxigén felvétel javítása. s patikákban vény nélkül is. Talán a legnagyobb feladatot a versenyzők fáradságának regenerációja adja. és kimenetelű erősítő. stb. kézen-közön lehet kapni az izomépítő klubokban. Bízzunk a tudományokban! Kell lenni más megoldásnak is.! Csodák nincsenek.Sejt anyagcsere javítók . pihentetők. E vitaminok . melyek már a BTK-ba ütköznek. vagy a feletti edzést tud elvégezni. kellemetlen meglepetésektől szabadulnának meg az edzők is. ahogy az újságok egykoron megírták.Fehérje koncentrátumok . zsírégető szereket. ha Lasse Virenre és a rénszarvastejre gondolok. D. C. csupán hiányos ismereteink vannak. Vajon miért? És még miket? A sejtek anyagcsere fokozása. van belőlük elég a könyvtárakban (sportolók táplálkozása . mely többszöröse a civil emberének. Ugyanakkor mélyen hallgattak a regenerációs módszereikről.Idegrendszeri regenerátorok. Ezt is szedték a felkészülés alapozó szakaszában az NDK sportolók. ahol Turinabolt is használtak. Peritol. melyben a franciák igencsak élen járnak.Szőlőcukor és méz . ha.Ásványvizek . mit a biokémia ás az orvostudomány ki tud fejleszteni a közeljövőben. A mi sportolóink meg biztosan a frissen kihúzott cukorrépa szeletek rágcsálásától lettek a világ elismert sportolói.B vitamin sorozat. olvassanak el egy pár szakkönyvet.Só tabletták .Isotonikok . kétes származású. Kis emlékeztető róluk: . Sajnos ugyanezeken a helyeken más drogokat is forgalmaznak.. izomépítő.PLUSSZ tabletták .Ginseng és galanga készítmények ..Oxigén felvétel javítók . Mi tagadás könnyen. hogy mikor mit kell használni. Nálunk ma már rengeteg szer kapható a boltokban. mert a dopping nélküli fejlődésnek itt van a nyitja. Ha. aki több 100%-os. Ma is jót nevetek.Savasodás gátlók . kicsit nyugtat. Mint korábban mondottam már: Két azonos képességű versenyző közül az ér el jobb eredményt. én hiszem. sikeresebb lehet.Bio táplálékok . A sportoló felkészülését támogatni kell a só-vitamin háztartásának szintentartásával. stb.. melyekért senki semmilyen felelősséget nem vállal. 100% felett edzeni? Ugye milyen szépen hangzik? Nos ez az úgynevezett NDK-s edzésdopping. ezek a lehetőségek orvosaink előtt.). mert az nem mindig célravezető. Tehát akit jobban tudtak regenerálni. Erre kellene komoly összegeket fordítani. vércsere/„vérdopping” alkalmazása.. ha. és még mindaz. hogy hamarosan 33 . Foglalkozni kellene az energia bevitellel és hatékony hasznosításával.

. Szinte egy új napot kezdünk meg ismét. . Eleinte előfordul. Eleinte hanyattfekve. ha valami is megragad a fejekben esetleg e munkám nyomán. hogy nem ártana a computer ismeretét növelni az emberiségnek.A teljes kikapcsolás létrejöttekor belső csend uralkodik bennünk. . Gondoljanak például arra. Érdekes felismerések jönnek majd. Könnyen jönnek a sérülések a figyelem hiányából adódóan. A szellemi regeneráció a szervezetünk helyes működését segíti. s folytassuk céltevékenységeinket. Ébredés után az agy teljesen kitisztul. súlyos következményekkel kell számolni. míg a külvilág meg nem szűnik körülöttünk azt a szót.Feküdjünk hanyatt egy csöndes. nyugodt helyen.. de lehet csak agyi kikapcsolást is gyakorolni. folyamatosan. stb. Az autogén tréning az agy és a perifériák kapcsolatát mobilizálja. a felkészülés tökéletessége és a szellem egyensúlya biztosítja a nyugalom teljességét. előfordul.hogyan lehet programozni . fehér.Öt. hogy: fehér. Segít a mozgások tanulásában. fehér. Szellemi regeneráció: Talán nem ide tartozik ez az újnak tűnő eretnek gondolat: tekintsük az agyat egy computer processorának! . igen érdekesen. Hamarosan rájönnek olyan logikus eredményekre. Az igen/nem logikai kapukkal operált. hogy alapos leizzadás (verejtékezés) kíséri. megszüntetése.Mondjuk magunkban lassan. A sport tehát „veszélyes üzem” feliratot kaphatna.Vizsgáljuk meg. . fehér. hogyan hat az elektromos tér. tíz perc elteltével keljünk fel. fehér.sikerül rohamléptekben fejleszteni sportolóink eredményességét. magyar matematikus. Ilyenkor az alvás rövid idejű. fehér. s lazítsuk el izomzatunkat. vagy a mágneses tér az emberre és a computerre. mert hamarabb rájönnének az ember testi és szellemi problémáinak okaira. de hát olvassanak csak utána bátran! Megéri! Vitatkozzanak egymással az orvosok. Ez alatt értem a környezeti behatásokat és a belső bioenergetikai problémákat. jól ellazítva gyakoroljunk. fehér . .Hogyan működik egy computer? Az előbbiek figyelembevételével: . hogy belealszunk.. A lényeg a gondolatok kalandozásának kizárása. fehér. valószínűen az emberből kiindulva alkotta meg számítógépes elméletét. és a nyugalom megszerzésében.hogyan működhet így az ember Neumann János.hogyan működik a vírus . de ez nem jelent problémát.Válasszunk ki a homogén plafonon egy pontot. a belső működések esetleges zavara kihatással van a hangulatra és az összpontosításra is. Egy könnyű szellemi kikapcsolás módját írom most le. a computer szakértők és a trénerek egy kicsit e témakörben.hogyan működnek a perifériák . Ha az agy és az idegpályák nincsenek rendben. 34 . s szegezzük rá tekintetünket. az egy dologra koncentrálás fejlesztése. de ne kalandozzon el másfele figyelmünk. . A belső erő érzete. Ez az első lépés a teljesítmény centrikus koncentrálás megtanulásához. később szinte bárhol képesek leszünk e gyakorlatot végrehajtani. hogyan működik egy processor .

szorgalom.Emlékeztetőül a korábban leírt pontokat ajánlom: 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. A szellemi K. Tanulj meg sakkozni és uralkodni az indulataidon. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Csak azt kérhetjük számon. Láttam már gyengébb képességű. Verseny közben gondolkozz az ellenfél fejével. 11/ Sérülten sem edzeni. 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz. belső vizualitást építeni kell megtanulni. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. hanem önmagunk gyengeségét. hogy megingását kellően ki tudjad használni. akarat. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. relaxálni. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. a legfontosabb fegyver. 14/ Koncentrálni. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. a győzelemhez. Az ellenfél nem ellenség! 7/ A győzelem az GYŐZELEM. Fontos. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. s győzd le a sajátodéval. A pihenés is edzéselem. csupán az idegi felőrlés technikáját alkalmazva az állandó nyomással és kizökkentéssel élve. Az ellenfél hangulati kizökkentése. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. 13/ A szellem építése a legfontosabb. de jól felkészült versenyzőt. velük a regeneráció. amit megtanítottunk. O. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. fegyelem. versenyekre olykor pillanatok alatt is. Próbáld meg felülről nézni a helyzeteket. 12/ Következetesség. 4/ Csak annyit terhelhetünk. tudatosság és kitartás kell. Az érem fényét nem halványítja el semmi. Szükséges tökéletesen felkészülnöm. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. megtörése. sokféleképpen lehetséges. amennyit regenerálni képesek vagyunk. hogy az ellenfeled nem rendelkezik ilyen ismeretekkel. Lehet. s könnyen élhetsz hibáiból. figyelem. 35 . illetve csapatot győzedelmeskedni a jobbnak tartott felett. izommunkát kontrollálni. sem versenyezni nem szabad. 6/ A játék. a verseny legyen fair play.

) . improzivatíve” dolgozni. alapos bemelegítés. dopping. izületi. Jól felépített munka mellett a figyelemmel. izomzati. ficam. érrendszeri.nem megfelelő edzéskörülmények. Kivétel ez alól a küzdősportok. Azt a pillanatot. a készülék feljegyzi. melynek ki kellene terjednie a csontozati. Nem szabad „csak úgy. . hogy a kipihent ember szaporább fényvillanásokat lát külön fényként.maximum 3-4 fős csoport munka .sportbaleset biztosítás megkötése (!) Alapos körültekintéssel kell a munkát elvégezni. . rándulás) .felszerelési gondatlanság (rossz öltözet.túlfáradás (idegi. valamint azt is. mert a sport veszélyes üzem. azaz 70110%-os terhelésekről van szó. mint a fáradt.reflex-figyelem kontroll stroboszkópos vizsgálata a terhelés előtt Fáradtság vizsgáló készülék (stroboszkóp) A készülék a vizsgált személynek bizonyos ütemben villogó fényt mutat. csontozati) . Csúcs.egészségi alkalmatlanság a terheléshez . a sportoló irányításában. mely nélkül egy komolyabb biztosító nem fizet .pálya és felszerelés karbantartása . stb. Sérülések okai a következők általában: . idegrendszeri. Minden mozzanat fontos és következetes edzés és versenyprogramot követel. ragasztással. örökletességi és pszichológiai területekre. pálya hibák . Vagyis az utóbbi a viszonylag ritkán felvillanó fényeket is egyetlen fehér foltként látja (volkstimme). A megelőzés előfeltétele: . változatot a kijelölt úton. talajfogás.Sérülések megelőzése és ellátása A sportoló és edző rémálma és mumusa a sérülés. biztonságos körülmények között végzett gyakorlatok szinte kizárják a baleset lehetőségét. egészségi alkalmasság) . test-test elleni rossz mozdulat) . s neki addig kell egy kis kereket forgatnia.kivédhető váratlan sérülésveszélyek tompítása rögzítéssel. időjárás behatásai) .sportbiztosítás megkötése .következetes edzésmunka (pihentség. amíg a fényjelet állandó fénypontnak látja.figyelmetlenség . amikor a kísérleti személy egyetlen fehér pontot lát. A kiértékelés azon alapszik.külső behatások (idegen test.megfelelő edzés körülmények biztosítása 36 . a kontakt csapatjátékok. mert itt a „rögtönzés” is megfontolt eltérést jelent. cipő. rossz sportszer.az orvosi alkalmassági vizsgálat. A régi NDK-ban az öröklődési esélyek nagy mértékben számítottak a sportág kiválasztásában.egyensúlyvesztésből adódó traumák (törés. Maximális figyelmet igényel az edzőtől és a versenyzőtől is. ahol a test-test elleni küzdelemben előfordulhatnak ilyen problémák.túlméretezett terhelés (felmérés.a pihent izom ingerlékeny és ezért sérülékeny (átmozgatás a terhelés előtti napon) Elsődleges feladat a megelőzés (prevenció): . hogy akkor milyen időközökben villant fel a fény.

Árky Nándor Sportsérülések c. könyvét. könyök (erőltetés.. gyógyászati eszközökkel .izületi védelem ragasztásokkal. torziós becsípődés) 2. csavarás. valamint az erről megjelent egyéb irodalmat (Testnevelési Egyetem könyvtára). külső kontakt erőhatás. túlfeszítés) 6. valamint szakkönyvekből. Persze szerte a világban más hasonlóan kiváló ragasztók is beszerezhetők a szükség függvényében. csavarás. esés. hogy ezt csak a sérülések megtörténte után hajlandók megvásárolni az illetékesek. Ragasztások esetén a fix ragasztószalag az izületi szalagok irányát követi. ha nem fizet ide-oda az ember az emberséges halálért (Tisztelet a kivételnek!). csukló (esés. hogy abból a helyzetből ismét képes legyen elrugaszkodni a sportoló. a végzettség meg nem minden. rossz talajfogás leérkezéskor. míg a rugalmas az egészet szorosan a testhez szorítja a mozgás határok szabadsága mellett. gerinc (emeléses terhelés. Ilyenkor következik be a boka külsőszalag. Úgy kell leérkezni. boka (felszíni egyenetlenség. Ne erőltessük a pályára visszatérést. mert további traumák következhetnek be. külső erőhatás) 5. térd (esés. Vigyázzunk arra is. Gyakran velejárója egy könnyebb gerinctrauma is. Labdajátékoknál a felugrás utáni talajfogásnál van a legtöbb gond. a 37 . Mindenesetre a legfontosabb a mozgás. csavarodás. s ilyenkor nincs semmilyen korrekciós lehetőség a sérülések kivédésére. de természetesen ingyenes. esés. Méretre készülnek. s megérkezésükig helyezzük a sportolót nyugalomba. túlfeszítés). de a biztonságot tekintve nem drágák. Ez a süllyesztett alaphelyzet a kulcsa a jó védekező és támadás előkészítő lábmunkának. Az atlétikus képzésnek itt nagy szerepe lenne. Ez esetben a fix ragasztó a szalagokra irányuló túlterhelést viszi át a korlátozottan rugalmas bőrfelületre.alapos bemelegítés (általános és célirányos) . hátratörés) 4. fizikoterápistáktól. Problémát okoz a sportba való visszatérés. Az a baj. és masszőröktől. A ragasztás olcsóbbnak tűnik. erőltetés. a keringés javítása és a gyógyulásra koncentrálás a sportoló részéről.vagy külsőszalag szakadása. váll (csavarodás. csavarodás) 3.regenerációs lehetőségek kihasználása .pihenés és szociális biztonság nyugalmának megteremtése. Ez utóbbi kicsit többe kerül hirtelen. csípő (esés. Az izületek védelmét fix és rugalmas ragasztással. Az izületi sérülések gyakoriságának sorrendje szerintem a következő: 1.figyelemmel végzett edzés munka . s ezáltal praktikusabb is. mozgatás. sebészektől. A sérülések ellátását bízzuk szakemberekre. Erről a területről érdemes elolvasni dr. de rendszeres használat esetén drágább a használata nem is beszélve a hámfelszín igénybevételének kellemetlenségéről. de használata gyorsabb. a törzs elcsavarodása esetén a térd kereszt. szakadás ellen. lelkiismeretes és nagy tudású szakember is kell hozzá! Sajnos nagyon kevesen vannak és túl sok a szemfényvesztő. csavarodás. nem olcsók. hogy a pénz nem minden. a sérült területet hűtsük a nagyobb bevérzés megakadályozása érdekében. Rehabilitáció Felejtsük el most a magyar egészségügyi ellátást. mert nyújtott lábbal érkeznek puhán rogyasztott térd helyett. mert ott még meghalni sem érdemes. A ragasztás technikája elsajátítható a jól képzett sportorvosoktól. s tudom ajánlani. bandázzsal és „hycomat”-tal próbálhatjuk megoldani. megnyúlás) 7.és belső.levezetés az edzés végén . Magyarországon többek között a Lohman cég készítményeit ismerem jobban. Indulási és reakció sebesség maximális eléréséhez meghatározó alapkövetelmény. Ez a védekezés a túlnyújtás. s a sportoló karrierjében visszafordíthatatlan állapot következhet be.

mert lejárt a forgalmazási licence. mely a műtétek rehabilitációs kezelésénél is jól alkalmazható a duzzadások leapasztásánál. Salonpas tapasz és krém. melyet a 80-as években a súlyemelő válogatottban használtak egy páran a zsályafürdő mellett: Roboráló tea 4 dkg Borsmenta 5 dkg Szarkalábvirág 2 dkg Galagonyabogyó 2 dkg Levendulavirág 10 dkg Zsurlófű 6 dkg Kenderfű 5 dkg Szórósgyöngyajak 5 dkg Porcsinfű 5 dkg Citromfű 10 dkg Somkórófű 5 dkg Cickavirág 5 dkg Olajlevél 5 dkg Medéntfű 5 dkg Galagonyavirág levéllel 10 dkg Fagyöngy 5 dkg Nyírfalevél 5 dkg Diólevél 38 . Ginseng a legjobb frissítők között tartható számon. Erről a témáról egy újabb könyvet kellene írni. segítő szponzor és a megértő család. 8. csupán humán. Talán a kínai árusoknál kapható lesz. nehezebb esetben a pszichológus is. a félelem az újabb sérüléstől. Hasonlóak találhatók magyar és egyéb külföldi termékek között is. a mindenre figyelő edző. Címe: Szabó Szigfrid reflexológus Budaörs 2040. Szükséges tehát az orvos. 06-23-416-719 Richtofit készítmények közül igazán regeneratív és pihentető a Gyógynövényes változat (barna csomagolás). Szellő u. a gyógytornász. Tel. szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. de vigyázni kell a bevitel mértékével. Feketenadálytő krém a bevérzések felszívódását gyorsítja és gyulladáscsökkentő hatású. A legjobb minőséget magától a feltalálótól lehet beszerezni. s vannak még más néven futó hasznos ragasztmányok. bárki által megvásárolható szereket ajánlok a legjobb meggyőződésem szerint. A kínai származású Polar Bear olaj fájdalomcsillapító és frissítő hatású. s kiváló izompihentető hatása van. az elvárások és a megélhetési gondok nyomasztó hatása. mely szép feladat lenne a jövőt illetően. Fontolóra kell venni az összeállítását a cél értelmezése által. a masszőr.féloldalasság. de nézni kell olykor a doppinglistát is. Nagyszerű tea keverékek kaphatók és készíthetők különféle receptek alapján. Reergin tabletta a vese működésének serkentésével segít az izom és szellemi fáradtságot regenerálni. Hosszútávfutóink némelyike a szódabikarbónás fürdőt alkalmazta sikerrel. Pedi-Relax francia készítmény. Izületi és izomsérülésekre az Aminoerg nevű csodaszert ajánlom. a Sport változat inkább masszírozáshoz alkalmas. de ezt meghagyom a szakorvosok területének. Itt kellene említenem az érdemlegesen felhasználható krémeket és tablettákat. Sajnos nehéz a beszerzése. Az amerikai fitness gyártmányok közül is igen sok használható. Egy régi receptet adok most közre. japán gyártmány. A magyar Mottó tapasz sem megvetendő. s nem árt e kérdésben szakember véleményét is megkérdezni.

5 70 67.5 65 60 55 52.Kiegészítés Korrigált százalékérték-táblázat a súlyemeléshez 100% 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 95% 190 185 180 175 170 165 160 157.5 22.5 107.5 145 140 135 130 125 122.5 105 100 97.5 157.5 152.5 120 115 110 107.5 85 80 75 72.5 32.5 25 20 15 75% 150 145 142.5 145 140 135 132.5 52.5 120 115 112.5 17.5 122.5 35 30 27.5 127.5 112.5 80% 160 155 152.5 90 87.5 25 20 17.5 22.5 100 95 90 85 80 77.5 60 57.5 72.5 67.5 152.5 52.5 125 117.5 137.5 17.5 135 132.5 55 50 45 40 35 30 27.5 30 27.5 92.5 27.5 62.5 27.5 127.5 37.5 112.5 57.5 47.5 142.5 102.5 37.5 107.5 72.5 32.5 105 100 97.5 90 85 80 77.5 45 42.5 60 55 50 47.5 15 39 .5 87.5 42.5 15 70% 140 137.5 127.5 85% 170 165 160 157.5 62.5 120 117.5 20 90% 180 175 170 167.5 132.5 95 90 87.5 92.5 37.5 50 45 42.5 97.5 17.5 147.5 107.5 62.5 62.5 67.5 45 40 35 32.5 102.5 22.5 67.5 132.5 37.5 127.5 60 55 52.5 82.5 72.5 75 72.5 107.5 47.5 162.5 137.5 67.5 147.5 47.5 42.5 145 140 135 132.5 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 57.5 130 125 122.5 85 80 77.5 105 100 95 92.5 147.5 77.5 152.5 147.5 122.5 35 30 25 22.5 125 120 115 112.5 117.

15 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 6 6 9 5 3 1 4 2 4 3 3 4 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 75% 3 4 1 2 6 10 1 5 3 1 2 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 80% 6 4 2 8 6 4 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 8 6 4 6 4 2 85% 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 1 4 2 1 2 3 2 3 1 3 7 5 90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 7 6 4 6 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 40 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

20 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 10 8 10 6 8 9 4 6 7 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 75% 4 2 4 2 2 4 2 2 5 5 6 3 5 6 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 80% 10 8 6 10 8 6 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 10 8 6 85% 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 4 2 90% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 6 4 6 6 8 8 8 10 8 10 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 41 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

30 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 15 12 13 12 11 13 8 9 10 6 6 8 4 6 6 3 5 3 2 3 2 1 2 1 1 75% 6 6 3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 5 3 2 6 2 3 6 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 80% 15 12 9 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 15 12 9 85% 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 6 4 3 4 3 5 7 3 6 8 3 6 3 2 90% 1 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 6 6 6 6 6 8 7 7 12 11 10 15 14 16 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 42 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

40 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 20 16 14 16 14 17 12 13 14 8 10 9 7 7 8 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 2 1 75% 8 13 5 3 2 3 4 4 4 8 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 2 3 1 2 2 3 80% 20 16 12 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 20 16 12 85% 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 6 7 5 6 2 7 90% 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 6 7 8 9 10 10 12 11 12 16 14 15 20 20 18 76% 77% 78 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 43 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra. 50 ismétlés esetén Általános intenzitás 75% Változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 25 24 21 20 19 18 12 14 16 8 11 13 6 8 9 4 4 6 2 3 4 2 3 2 2 2 75% 4 11 4 8 7 7 7 8 7 7 7 7 9 6 9 9 5 6 8 4 4 6 2 2 4 2 3 2 2 80% 25 20 15 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 25 20 15 85% 2 3 2 4 1 3 5 4 5 7 5 7 7 6 7 9 7 10 10 8 10 10 4 6 10 4 11 4 6 90% 1 2 2 3 2 3 5 4 5 6 6 6 8 8 9 11 14 15 14 20 19 16 25 24 25 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 44 .

Napok száma a keresett évben („B” táblázat): 273+1=274 6. 10. Hányadik napon áll a szellemi ciklus? 9856/33=298 a maradék 22 (!) Hol tartanak a bioritmusok? Osztással állapítjuk meg. Számítások a következők: 1. Hány nap telt el? (1) Először az eltelt évek számát határozzuk meg. októberében? Legyen a keresett dátum 1977. pl. Az eltelt napok száma összesen: 9490+366=9856 8. Hányadik napon áll az érzelmi ciklus? 9856/28=352 a maradék 0 (!) 10.-án született. hány nap telt el a születés napjától a keresett dátumig. Hullámvonalak helyett elég csupán egyenes vonalakat húzni egy kockás papíron. Az eltelt egész hónapok napjainak számát a „B” táblázat bal oldala mutatja. (8) A huszonhárom napos fizikai ciklussal osztjuk az eltelt napok számát. de ehhez a számhoz még hozzá kell adni 1-et! (5) Hány nap telt el a keresett dátum évében? Ez valamivel egyszerűbb: a „B” táblázat jobb oldalából kiírjuk a megfelelő hónaphoz tartozó napok számát. Most következnek a „maradék” napok! (3) Megnézzük. A születési hónapokban a „maradék” napok számát a hónap napjainak számából kivont születési dátumnap adja. A szökőévek száma („A” táblázat): 7 4. (6) Összeadjuk a „maradék” napok számait.BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS Bárki kiszámíthatja és fölrajzolhatja a bioritmus-naptárát a következő hónapokra. Napok száma a születési évben („B” táblázat): 61+(23+1)=85 …. A teljes évek napjainak száma: 365*26=9490 3. Ennyivel több nap esik a teljes évekre. Hányadik napon áll a fizikai ciklus? 9856/23=428 a maradék 12 (!) 9. Milyen volt az ön bioritmusa 1977. 10.(+1!) 2. hány szökőév volt közben („A” táblázat). 08. 01. Az eltelt teljes évek száma: 1977-1950+1=26 …. A „maradék” napok összesen: 7+85+274=366 7. A havi bioritmusnaptárhoz először ki kell számítani. (4) Ezután születésünk évében a születési dátumtól az év végéig eltelt napok számát keressük. /(3)+(4)+(5)/ (7) Az egész évek napjainak és a „maradék” napoknak a számát összeadva megkapjuk.(+1!) 5. Ezért a keresett dátum évszámából kivonjuk a születési dátum mindig eggyel nagyobb(!) évszámát. hogy hány nap telt el a keresett dátumig. (2) Ezután kiszámítjuk. hogy a teljes évek száma hány napnak felel meg. és hozzáadjuk a keresett dátum napját. Tegyük fel. a maradéknak megfelelő számot 45 . 1950. hogy a három alapvető bioritmus görbéje a keresett dátum idején milyen fázisban van éppen. ami legfontosabb. hogy ön.

Ezután behúzzuk a keretbe a vízszintes „ütközővonalakat”. 10. mert ez figyelmeztet majd bennünket. Ezek a határok már csak egyéni tapasztalatok alapján érzékelhetők. annak különösen kellett vigyáznia ezen a két napon. mint a másik két héten. 2. 29-én és 30-án is. A három bioritmus-görbe 1977. 46 . (9) Hasonló módon számítjuk ki az érzelmi és a (10) szellemi ciklus állását is. Lássunk hozzá a ritmusok felrajzolásához! Kockás lapra felrajzoljuk a keresett hónap hálózatát. Hasonló bizonytalan állapot lehetett okt. vigyázva a kettős csúcsokra. A többi hónap rajzolása: Novemberben csak hozzáillesztjük az előbbi térképhez az új hónap keretét.-i állását leolvashatjuk a „C” táblázatról. Elemzés: Az 1977.-án az érzelmi ritmusban volt kritikus nap. és máris folytathatjuk a bioritmus-görbék (illetve egyenesek) rajzolását az előbbi módszer szerint. A térképből úgy tűnik. 01. a szellemit a +SZ és -SZ között.-án kettős kritikus nap volt. A fizikai görbét a +F és -F vonal között. októberi bioritmus térképéről leolvasható. hogy a megfelelő görbe rajzolásakor két kockába kerül a „csúcs”. csak még kisebb fizikai teherbíró képességgel. Vigyázat: a pozitív fizikai és a negatív szellemi fázis ütközővonalát kettősen rajzoljuk.használjuk a továbbiakban. Október 13. az érzelmit a +É és -É között. Balesetveszélyes foglalkozásoknál fokozott vigyázatosságra van szükség. Aki gépkocsit vezetett. Csak a kockasarok átlói mentén kell egyeneseket húznunk. beírjuk a napok sorszámát és esetleg a hét megfelelő napjainak rövidítését is. Visszafelé (például szeptemberre) ugyanígy meghosszabbíthatók a vonalak. A kritikus napokat külön köröcskékkel jelölhetjük. hogy 1-én a fizikai. A hónap keretbe bejelöljük a keresett napot és a „C” táblázatnak megfelelő fázisból indulva elkezdjük a rajzolást. hogy a hónap első felében általában az illető közérzete és átlagos teljesítménye rosszabb lesz. valamint a fizikai és az érzelmi görbe negatív fázisában való keresztezése miatt. Az emberi szervezet fokozott bizonytalansága várható az egymás melletti kritikus napok.

=30 X.=30 V.=31 VI.=31 II.=31 IV.=30 VII.=30 XII.=31 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 FIZIKAI-ÉRZELMI-SZELLEMI CIKLUSOK Fizikai ciklus 47 .=31 XI.„A” táblázat SZÖKŐÉVEK TÁBLÁZATA 1904 1908 1912 1916 „B” táblázat 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 HÓNAPOK ÉS NAPOK 365 334 306 275 245 214 184 153 122 92 61 31 „C” táblázat I.=31 IX.=31 VIII.=28 III.

„C” táblázat folytatása Érzelmi ciklus Szellemi ciklus 48 .

csak használni tudni kell. altatók. általános masszírozó krémek. orvos és a mentő telefonszáma. kalcium és magnézium tabletták. vérnyomáscsökkentők.Jegyzet és észrevétel Ha ön a floppy változatot használja. csupán jelleget. Ígéretemhez híven leírom az általam javasolt „ szanitéckoffer” tartalmát. rugalmas pólya. görcsoldók. mert nincs az a frissítő mennyiség. coffein és székletfogók. bevérzés csillapítók. Az elsősegély ellátása nem a masszőr feladata. sók és vitaminok. ragtapaszok. jégakku. szivacs. Ez utóbbi nagyon fontos. rugalmas öntapadós pólya. Krémekben: gyenge-közepes-erős melegítő krémek. nyugtatók. Tablettában: fájdalomcsillapítók. 49 . lázcsillapítók. ami egy fáradt sportolónak elég lenne! Egyebek: olló. frissítők. Mindez lehet minimális készlet. fagyasztó spray. elsősegély felszerelés. radikális gyulladáscsökkentő szerek. akkor a bioritmus számítása leegyszerűsödik. ha az orvos jelen van! Nem készítményneveket írtam. bevérzés felszívódását segítő tabletták. nem márkaneveket. csak használhatóságot. és jól kombinálni őket. mert a lemezen mellékeltem a programot.

már nem írtam hiába.) Járjunk nyitott szemmel a világban.Utószó Ez egy befejezetlen munka. Ha akár egy embernek is tudtam segíteni. amit lehet. s közelebb kerülünk a teljességhez. Ezt a művet csupán abbahagyni lehet. 50 . mert a világ is folyton változik. Talán sikerült elindítanom valami folyamatot a jobb eredmények érdekében. hátha használni tudunk belőle valamit. de véglegesen befejezni sohasem. Mindenütt keressük a miértet. figyeljünk meg. (Buddhista parafrázis.

Havasi András / Bp. Gondolat 1980.1996. kötet / Bp. Akupresszúra hétköznapi bajokra . / Bp.Kun István / Eger Magán kiadás 1993. Debreceni L. Józsa L. Medicina 1989. Medicina 1986.Dr.szerk. Akupresszúra . Ormos Gábor / Bp. Chi Kung .Dr. Weninger Antal / Bp. Vrabcsev.James Macritchie / Bp. testünk energetizálására) .Dr. Molnár Cs. Kai Kermani / Bp.Dr. Maecenas 1996.DR. Magyar Könyvklub 1996.Ueshiba Kisshomaru / Bp. / Debrecen Tigrisszív BT. Kurtev.Dr.Borics K.Dr. Jarmey. Chi fejlesztő önmasszázs . A fizioterápia gyakorlati alkalmazása . A thai masszázs titkai . Medicina 1979. / Bp. 51 . Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung . A gyógyító víz . Yang Jwing-Ming / Bp. Franz Wagner / Bp.C. N. életenergia. Medicina kiadó 1986. Akupunktúra a gyógyításban . Rácz J. Jurij Volkov / Budapest 1991. / Bp.A. MTTE 1988. Gyakorlat indul! Edző és gyógytorna . Bozsóky S. A csontkovácsok titkai .R. Sportpropaganda 1984. Medicina 1990. Ujvári Miklós / Bp. Milu könyvek 1990.! A keleti gyógyítás útjain . Medicina 1982. egészség . Akupunktúra és moxibusztió . Vígh Béla / Bp. Autogén tréning . Árky N. Eke Károly / Bp. & Kürti G. D. Csodatevő csontkovácsok . Simoncsics P. Akupunktúra. Erőnk (gyak.Dr. Fájdalomcsillapítás . Irányi J. Az aikido szellemisége . / Bp.Dr. Az erő műhelyében .Ajánlott irodalom A csodálatos tai chi chuan -. / Bp. Mezőgazdasági Kiadó Biofüzetek (25) 1988. 1998. Eőry Ajándok / Bp. Sztojnev.Dr. A hátfájdalmak természetes gyógymódja . Sport kiadó 1981. Oláh Andor / Bp. Péter M. A keleti jóga . Pallas 1987. Lunarimpex kiadó 1994. Téka kiadó 1990. & Dr.Fekete Ferenc / Bp. Hunor Vállalkozás 1997. Mi Világunk 1991. Csi kung . J. Lunarimpex kiadó 1996. A.Dr. Zauner / Bp.Dr. A sportsebészet alapjai .Dr. Bioritmusok . A délkelet-ázsiai harci művészetek .Iványi Márta / Bp. & Dr. &. Doktor Volkov a bioenergetikáról . Lunarimpex kiadó 1996. Szabó László / Bp.Dr. 1986.Dr. O. Medicina 1988. Az idő partján .Jakab Tivadar és Lencz László / Bp.Mantak Chia / Bp. Média kiadó 1987. Édesvíz Kiadó 1994. Weninger Antal / Bp. Akkord kiadó 1990. A jóga és az idegrendszer .Dr. Tindall / Bp. Tankönyvkiadó 1986. Akupresszúra otthon . Medicina 1989.Dr. / A gyakorló orvos könyvtára 189. Ikonomov / Bp.

Keleti és nyugati technikák . Botár Z.Dr. Továbbképző Intézete 1984. A. Fröhlich Lóránt & Dr. Progresprint 1986. Hunga . & Dr. M. Dr. Cooke. Édesvíz Kiadó 1992.Hanna Parrot /Bp. C. Sport kiadó 1976. Tankönyvkiadó 1974. Thomas.Prof. Hunga . Csermely Miklósné / Bp. Közp. H.Shiatsu . Talpkontroll .C. Porter / Bp.Gyógyító kezek . Masafret / Budapest 1975. Ármád kft. Wagner / BP.S. Szirtes László / Bp. Masszázs .Dr. Masszázskönyv .Kim da Silva & Do-Ri Rydl /Bp.-Hudson / Bp. Gondolat kiadó 1990.Oliver Cowmeadow / Bp. Gyógyító kezek . S. Magyar Könyvklub 1995. Közp. Továbbk. Öngyógyítás homeopátia segítségével . Szakd.L. 52 . Dunakönyv kiadó 1994. Színek és egészség . Eü.B.Print 1993. Reflexológia . Szellemi gyógyítás .Dr. F. Reflexzónamasszázs mindenkinek . (kézirat) Jóga és tudomány . Gondolat 1972.Petra Godson / Bp. Medicina 1992. Gyógyító kezek .Ravi és Carola Roy / Bp. Ujvári Miklós / Bp. Izometriás edzés .Th. 1995.Kínai Baráti Társaság Hagyományos Kínai Orvosi és Harcművészeti Szekciói kiadványa 1990.Reiki .Zhou Yong & Eőry Ajándok / Bp. Hunga . Intézete (jegyzet) 1987. Masszázskezelések . Joseph Murphy / Bp. Sportmasszázs . Lidell. Kung fu-technikák és edzésmódszerek . Tudatalattid csodálatos hatalma . Homeopátia .Barbara Ann Brennan /Bp.Dr.Dr. Zaharjan Ruben / Bp. Eü. Merlin Book Agency 1998. Maecenas 1991. Jegyzet a gyógymasszőr szakképzéshez . Mohácsi J. Adrian N. Origo-press 1989.Jack Angelo / Debrecen Phoenix 1993.Print 1993. Kineziológia . Medicina 1970. Sérülések a testnevelésben és sportban .Dr.Print 1992. Magyar Könyvklub 1996. Ionescu /Bp. Magyar .Robin Hayfield / Bp. Medicina 1989.Dr. Vígh Béla / Bp.Kerényi Vilmos / Bp.! Kínai gyógytorna . / Bp.Dr.Paula Horan / Bp. Manuális terápia (ágyéki szakasz) . Szakd. Jegyzet a fürdősmasszőr alsófokú szakképzéshez . Hettinger / Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful