CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

Sport könyv, csak profiknak
Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin
(Hasra fordította: Bándi András)

MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek iránt.

Van már balesetbiztosításod?

1

A tökéletes felkészültség adja meg az esélyt a győzelemre és a túlélésre. Szerencse lehetséges, de ő se mindig vak.

TARTALOM ELŐSZÓ VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA EDZÉS TERVEZÉS SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA ATLÉTIKUSEDZÉS SZELLEMI KÉPZÉS REGENERÁCIÓ ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS ELLÁTÁSA KIEGÉSZÍTÉS BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS JEGYZET ÉS ÉSZREVÉTEL UTÓSZÓ AJÁNLOTT IRODALOM

2

ELŐSZÓ
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, kik szeretik a sportot, s benne vagy belőle élnek. Szeretném, hogy azok, akik tehetik, segítsék a sportolóinkat az elkövetkező egyre nehezedő gazdasági helyzetünkben szellemi és anyagi támogatással. Sok kicsi sokra megy. Ez a könyv nem végzi el az edző munkáját, nem fut a versenyző helyett, nem tud orvosolni, masszírozni, csupán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ahol annyi jó sportszakembert képeztek a régmúltban, ideje már elmozdulni a mélypontról, kimászni a szakadékból a józan ész, a tudomány és a logika segítségével. A többi majd megoldódik valahogy, ahogyan a közmondás is tartja: Ha vályú van, disznó is kerül hozzá. Persze nehéz eredményt produkálni ott, ahol annyi a Szent Tehén, ahol a gyep nem a tehén előtt, hanem a fejekben található. Gondolják át alaposan és kreatívan e kis könyvet, hol tudnának javítani csupán csak új módszerekkel a meglévő eredményeken és a helyzeten. Tudás nélkül a legdrágább anyag is veszendőbe megy. Vigyázzunk kincseinkre! NINCSENEK CSODÁK, CSUPÁN HIÁNYOS ISMERETEINK VANNAK. Az ismeretek azonban bővíthetők, némi szorgalommal, odafigyeléssel, fáradtsággal és logikával. A sporthoz is, mint a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz kellene? Nem tagadom, szükséges, de gondoljuk végig, mire mennénk elhivatottság, hiúság, becsvágy, áldozatkészség és fanatizmus nélkül? Ne feledkezzünk meg a másik fontos tényezőről sem, a közönségről, a szurkolókról! Ha nincs közönség, nincs támogatás és versenysport, csupán öncélú kakaskodás. Nincs cirkusz! P A N E M E T C I R C E N S E S ! A rómaiak már tudták mi kell a népnek: CIRKUSZT ÉS KENYERET! (És kiváló gladiátorokat, mert a mai sportolók is életüket áldozzák, de sokkal hosszabb, keserves haldoklással. Az élsport tudatos öngyilkosság. Ezt minden versenyző maga vállalja.) A sport kiemelkedési lehetőség úgy egyénileg, mint nemzetileg is. A kiemelkedő teljesítmény nem csak az izmokat, de az agyakat is fémjelzi. (Softwer-hatalom után más eredmény is lehetne ez országban.) Lehetnénk ismét jelzőbója (ha engedik) a világhatalmak háborgó tengerén. Egyedül nem megy, de ha összefognánk...? Anyag van, agyak vannak, csak ne lenne ez a széthúzás, ami már tönkretette oly sokszor ez országot a történelem folyamán. Miért csak katasztrófák tudják felrázni az embereket? Próbáljunk a maradék értelemre hatni, amit még nem tudtak eltompítani az agyakban minden erőlködés ellenére sem. Alkossunk együtt! Ez a könyv nem törekszik teljességre, csupán arra hivatott, hogy gondolatot ébresszen, kiindulási alap lehessen az alkotó sportemberek számára. Hallottak már olyan versenylóról, ki esélyes volt a győzelemre, de biztos, ami biztos halálra hajtották. A zsoké átül majd egy másik lóra. A tulaj a hatalmas nyereségből több jó lovat is vehet, mert nagyot kaszált, de ez a ló megdöglött, nem lehet feltámasztani többé. Nos én a ló pártján vagyok.

3

VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK
A mazohizmus vagy az exhibicionizmus vezeti a sportolókat a szenvedések tűréséhez? Örök kérdés marad, s talán még a pszichológusok sem tudják rá a választ, de nem is ez a fontos. Győzni akarsz? Tudni akarod hol a helyed a teljesítményeddel a többiek között? Önmagad értékét keresed a megmérettetésben? Bizonyítani akarod, hogy valaki vagy mások előtt? Igen! Ez lenne talán a versenyzés hajtóereje? No nem; így nem igaz teljesen, mert ott van az a fránya pénz, a pénz, a pénz és megint a pénz. Pénzért, a pénz elérhetőségének reményében sok mindenre képes az ember. Zsoldossá váltak a sportolók. Olykor elvész az amúgy is alaposan lejáratott, elcsépelt, szólammá vált HAZA fogalma, még ha lelkükben ott is él tovább. Egyre inkább eluralkodik az „Hol a házam, ott a hazám!” felfogás. Hogy ez helytelen? Természetesen, de azt is kell tudni, hogy „a pénz nem boldogít, ha nincs”, s így már érthetőbb. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vállalod-e a gyötrelmes utat? Indulj el, vagy sohase lépj rá! Sportolni kétféle módon lehet: ötletszerűen, vagy rendszeresen. A rendszeres sportot is kétféleképp lehet űzni: 1/ Az egészség megőrzéséért és javításáért 2/ Az eredmények hajszolásáért, a versenyért, a pénzért, de akkor tisztába kell lenni azzal, hogy e kritérium nem fedi az előző pontot. Nem szépítem a helyzetet, a versenyző egy áldozat. Nagyon nehéz úgy versenyezni, függetlenül a sportsérülésektől, hogy maradandó egészségkárosodást ne okozzon. Megtalálni a helyes, az ideális utat, ez a legnagyobb feladat. Araszolás, egy közeli elérhető cél kitűzése, melynek elérésekor újabb elérhető célt tűzünk ki. Ennek az elérhetőségi idejét segíteném megrövidíteni. Két pont között a legrövidebb út a protekciós. Az eredmények elérésében nincs protekció, csupán jó vagy gyengécske szponzor. A sportban mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni, de ha ésszel építjük a tornyot, akkor nem fog maga alá temetni minket az építmény. Tisztába kell lenni egy-két fogalommal az eredményesség érdekében. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/ Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb, aki több 100% feletti munkát képes elvégezni (a pszichés készségektől függetlenül) 4/ Csak annyit terhelhetünk, amennyit regenerálni képesek vagyunk. A pihenés is edzéselem. Figyelem: pihent izom jól ingerelhető, de sérülékeny! 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 6/ A játék, a verseny legyen fair play. Az ellenfél nem ellenség! Ő is ember, megküzdött az eredményekért, elkövethet hibákat, mely sportszerűen kihasználható az eredményesség érdekében. 7/ A győzelem az GYŐZELEM. Az érem fényét nem halványítja el semmi. A verseny eredménye nem jelenti az abszolút helyosztást, helyzetet; csupán pillanatnyi eredmény. Az ellenfél megingása is okozhatja a győzelmünket. A többszörös győzelem már jelent valamit. Amelyik küzdősportban a K. O. az igazi eredmény, az természetesen abszolút, de a labda jellegű játékoknál csak többszörös győzelem esetén mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az abszolút bajnokok (pl. NBA cirkusz). 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz, a győzelemhez. A szabadság a szükségszerűség felismerése. (K. Marx). Érdekes e filozófiai
4

tétel sportbeli megjelenítése, de nem véletlen, mert Bruce Lee más szavakkal, de hasonló módon fogalmazta meg hitvallását a sportról: „Sohase készüljetek fel arra, hogy az ellenfél mit fog tenni. Ne várjátok úgy a támadást, hogy előre meghatározzátok, milyen válaszlépést tesztek. Legyetek teljesen üresek, nyitottak. Hagyjátok, hogy a válaszcselekvés önmagától induljon meg belsőtökből. Én magam sem tudom soha előre, mit fogok tenni. Minden válaszcselekedetem attól függ, mit hív elő bennem az ellenfél akciója. A harcművészet gyakorlásában benne kell lennie a szabadság érzésének. A meghatározott tudat sohasem szabad. A szabályok korlátozzák a személyt egy különös rendszeren belül.” Lefordítva közérthetően mind a két fogalom így hangzik: Szükséges tökéletesen felkészülnöm, hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. Lám a keleti és a nyugati filozófia máris találkozik. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. Komplexen kell nézni a világot, hogy a lehetőségek feltárulkozzanak, s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában, melyek a győzelemhez vezethetnek. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni, hanem önmagunk gyengeségét. 11/ Sérülten sem edzeni, sem versenyezni nem szabad, mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Sérült sportolónak elromlik a mozgása, túlterhelődik az ép izomzata, újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. Nem érdemes a bajt tetézni, s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. 12/ Következetesség, szorgalom, figyelem, fegyelem, akarat, tudatosság és kitartás kell. 13/ A szellem építése a legfontosabb, a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. 14/ Meg kell tanulni, koncentrálni, relaxálni, izommunkát kontrollálni, belső vizualitást építeni, velük a regeneráció, a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre, versenyekre olykor pillanatok alatt is. Csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál.

5

Ekkor a versenyzőt belehajszolni egy irreális teljesítménybe. Iktassunk be sűrűn az edzésprogramok közé kisebb lazítási lehetőséget.a reflexmérések alapján állítsuk be a napi terhelés szintjét (Ebben az esetben lehet a szakaszolt rendszert alkalmazni. melyeket különösen meg kell erősíteni: . mert manapság már nem csak két embernek kellene megdolgozni egy élversenyző diadaláért. mert csak pihenten lehet magas szinten terhelni. A versenyzőnek rendezett érzelmi és egzisztenciális háttere legyen. de mindig csak a földön járjon.) Fontos az edzésmódszerek monotonságának elkerülése.izometrikusan. (dekoncentráltság) Az egész edzésprogram és a versenyeztetés távlati célkitűzései az edző birtokában legyen. melyeken az eredményes szereplés a fontos. mert mind kettő problémája bizonytalan eredményességhez és sérüléshez vezet. Hosszú terhelés után hosszabb a felfutás is. (Kiegészítő sportmozgások. melyek helyes beidegzését kell végtelen sokszor gyakorolni (pl. Persze mindezt változatos. könnyen emészthető. Építkezzenek mindig a legközelebbi célig. automotoros-automatikus mozdulatok) 6 • . Nem is hinnénk. Az agy-izom kapcsolatban igen fontos szerepet kap a tudatosság: . teszt.dinamikusan. de semmiképp sem unalmas. massage. A győzelem sikerörömének adjunk szabad folyást. pszicho. Ebből adódóan szükséges a rendszeres orvosi felügyelet. hogy mások a kezüket dörzsölhessék. szauna. melyet gyorsítani (rövidíteni) a regeneráló programokkal. Egy idegileg fáradt versenyzőnél az erőltetett mozgásoktatás csak ront a meglévő beidegzésen is. (Labor. nem érdemes. Só-vitamin háztartás állandó ellenőrzéssel. . mert minden győzelem.időszakos felmérések által állítsunk a terhelési szinteken. A szakasz lehet hosszú vagy rövid. ha még nem érett meg rá. valamint a kiszolgáló stábjával. hogy a pihenő mennyire fontos része az edzésmunkának. ki a részgyőzelmet nem becsüli. Ezek a bioritmusos edzésprogramnál maguktól adódnak. soha se kicsinyeljük le az eredményt. A mozgástanulásnál. Gondoljunk bele. jóga és egyéb anyagcsere fokozó lehetőségekkel. reflex felmérések és egyéb állandó kontaktus az edzővel és a versenyzővel. Vigyázni kell a terhelés-pihenés szinusz hullámaira. a verseny illetve gyorserőképző szakasznál a szénhidrátdús táplálkozásra. győzelem. Csupán az átmozgatás a bemelegítés és a levezetés intenzitása lehet 70% alatti. Ajánlatos a stroboszkópos idegi reflexiós fáradságvizsgálót alkalmazni. halásszuk le a repkedés után. hanem az igazi sportorvosi tevékenységben. csak utólag szabad az igazi célkitűzést felfedni (alátervezés). mértéktartó adagolásban. Bármely más sportmozgást ennél magasabb szinten kell elvégezni. az ingerhatások fokozása. Persze a versenyző álmodozhat.biztosítani kell vizuálisan is a mozgást végző technikai önkontrollját (video-tükör) .) Sportáganként határozzuk meg: • melyek azok az izomcsoportok. Naptárilag visszafelé kell tervezni a lehetőségek szerint az edzés ritmusát és jellegét. Nagyon fontos az agyiidegrendszeri regeneráció!) Étkezésnél figyeljünk az erősítő szakasznál a fehérjedús. ízletes.VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET Sportáganként meg kell határozni azokat a célversenyeket. (szakaszolt edzés) . nem kell megijedni a pihenőktől. a versenyzőt ne terhelje a feladat nagyságával. mely nem az orvos általi vállveregetésben merül ki. technikázásnál elengedhetetlen a pihent idegrendszer megkövetelése. melyek azok a mozdulatsorok. s vélem. japán küzdősportok edzésmódszerei. hogy egy sérülés után milyen nehéz visszatérni. csupán azért. Rossz vezető az.

marathon. . (Gondoljunk egyes úszókra. Izomerősítő módszereknél a saját tömeggel és a szerekkel végzett gyakorlatokat csoportosítjuk. Ez a módszer már honos az összetett atlétikai számoknál és az öttusában. mégsem jön a kívánt eredmény.• melyek azok a vizuális képsorok. fülessúly. vagyis. expander. de hasonló felfogással dolgozik.. egy tisztességes menet felér 1500 m futással. melyet egy fizikai képlettel alátámaszthatunk: Teljesítmény = Munka / Idő. szökdelés. amiket erősítő időszakban már rögzíteni kell. (belső izommozgás érzet-izomkontroll) melyek azok a sportágak. izometrikus erősítések. a terhelés nagyságától függő időtartam alatt. nyújtó és erősítő gimnasztika.. A nyitottság itt feltétlen szükséges! (közös nevező keresése) • Komplex terheléssel összpontosítsunk az izommunka végzésére. evezés. Szerekkel végzendő gyakorlatok: . mozgástanulásban. kajakosra. helyzetgyakorlatok. átélni és az izmok pszichomotoros mozgásával tanulni az anyagot. tenisz. melynél a tudományos mérések szerint. Ez az izomzatra és a keringésrendszerre nagy megterheléssel van. bár az energiát felemészti. s minimális önregenerálódás is létrejöhet közben. fantáziától és a találékonyságtól függ. és hosszabb idő alatti elmozdítása egyes sportágaknál igen fontos. nézni. Tehát az erőfejlesztés célja szerint választhatunk. A saját tömegű erősítő mozgás gimnasztika jellegű. de sajnos ott sem mindenütt jól végzik.magas szintű 80-90%-os terhelés rövid ideig. s igen eredményes. milyen gyorsan juttatok el „X” tömeget „T” idő alatt „Y” magasságba. kajak-kenu) Hadat kell üzenni a monoton edzéseknek! Az idegrendszert a monotónia letompítja.robbanékony elmozdítása dominál. . ólommellény-bokasúly. nem ad kellő ingert az izomzatnak. mert egyre nagyobb tért hódít a dinamizmus elmélete. fajtáját. hogy kis terhet emeltetünk villámgyorsan. atlétika. Óvakodjunk e gyakorlatnál a maratoni kényszertől!) :-) Mindig a lehetőség határozza meg a gyakorlatok változatosságát. stb. mely a helyzettől. Gyors erőt kell képezni az állóképesség fejlesztése mellett. társsal végzett gyakorlatok. úszás). vízilabdásra és hosszútávfutókra.. pad. lehetőségtől. A nagy teher emelése. kézisúly.. lassított technikák gyakorlása. súlyemelés. majd pihenő helyett csökkentett intenzitású azonos vagy más izomcsoporttal végzett mozgás. például. (úszás. stb. s ez által a helyes súly nagyságának megválasztásával szinte kiiktathatjuk a statikus munkát (dobások.labda. de nem elsődleges ott sem. 7 .. súlyzó. stb. s a legfontosabb gyakorlatok közé sorolom. (Ügyeljünk az óvszerrel végzett páros gyakorlatoknál a túlterhelésre. sprint. Videó-mozivászon előtt kell ülni. mikor a technika még háttérbe szorul. A gyorserő képzésben a kis súly . legyen kezdő vagy élversenyző az illető. A terhelés mértékéhez elengedhetetlenül meghatározó érték a terhelési és pihenési idő aránya. bordásfal és zsámoly gyakorlatok. Ügyeljünk az izomcsoport terhelésének gyakori váltására. vagy nagy terhet igen lassan.. Egy-egy edző talán nem is tudatosan. Az erősítő munkában a munkavégzés intenzitása a meghatározó.futás. birkózás). Az állóképesség igénye a sportágakat tekintve más és más (pl. gumikötél.) E megoldást az intervall futáshoz tudom hasonlítani: . s kellő fantáziával igen színes edzésprogramot lehet készíteni. edzésmódszerei alkalmazhatók az általunk űzött sportban. melyek mozdulatai. medicinlabda. Saját tömeggel történő erősítések: ..

A bensőben szétáradó nyugalom a tudást maximálisan aktivizálja. tapasztaltam. hanem önmagunkat. illetve elfeledték. Ne akarjuk a győzelmet. Itthon mindenki csak az eredményeket várja. Tanuljunk meg uralkodni a fájdalmon. a negatív beállítottságot. Ugye ismerős dolog ez máshol is? Mennyivel könnyebb lenne csúcsokat elérni. Mindig elérhető célokat tűzzünk ki. hogy hol. miben segíthetnék a versenyzőt. A harag és a düh rossz tanácsadó. s a további szereplésére negatív bélyeget nyomnak. Higgyék el a sportoló sem feledkezne meg róluk. Megalázó.. edzői hangvételnek és munkának tulajdonítom. sikeres.A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA „MAGYAR BETEGSÉG” Pályafutásom alatt sajnos tapasztalnom kellett a magyar átkot: az önbizalom hiányát. Az ellenfél hibáit kellő sportszerűség mellett ki kell használni. Ezek a vezetők maguk sohasem kínlódtak meg igazán az eredményért. Segíteni kellene az életszínvonalának normalizálásában. a lelki toprongyot. csupán múljuk felül önmagunkat. ha támogatásuk nélkül jön a klasszis eredményük. Az abszolút fizikai és szellemi felkészülés a győzelem alapja. hogy ők is voltak kezdők valaha. s várják a győzelmet sokszor minden realitást nélkülözve. akkor ismét beveszik őket a csapatba.. a regenerációs csapatot. ha ezek a vezetők azt lesnék. ha már így alakult a világ. az őszinte segítségadás hiányzik belőlük. s jaj annak a gladiátornak. mikor a támogatóit felsorolná a sajtónál. mely utóbbi magában foglalja a jól felkészült edzőket. A GYŐZELEMBE VETETT HIT EREJE Az ellenfél nem ellenség. Igenis kellenek a jó menedzserek. Nem szabad az aranytojást tojó tyúkot idő előtt levágni. csupán a verseny utáni siker learatására gondolnak. lesújtó véleménnyel illetik. más nemzetek sportolóinak. aki nem teszi azt a pár sesterciust bele az ő zsebükbe az állami elismertség és szponzorok által. hogy betét nélkül nincs kamat. mindenféle befektetés nélkül. nekik is voltak rossz napjaik. csak az ellenfelek eredményét nézik. melyet anno. A tökéletes felkészülés biztosítja az önbizalmat. Ennek következtében a versenyzőnk maximális. A belső éntudat megszűnésével elérhetjük a teljesség állapotát. hogy minél nagyobb intenzitással tudjon készülni a megmérettetésre. hogy a versenyzőnek kell kilincselni a támogatásért. Ennek az okát én a nemzeti alapmentalitásunkon túl a rossz vezetői. Kis célokkal haladjunk a nagy felé. a szellemi képzésében és a jó szakmai felkészülésben. az ideális létesítményeket. Nyomasztólag hatott rám is a mi igen szerény mellékszereplésünk. A vezetőink. a kishitűséget. Nem szabad a versenyző terhelését kockára tenni csekély anyagi haszonért. majd. de tudjuk azt. A bíztatás. Mindig a győzelemhez szükséges tudást kell aktivizálni. Nem az ellenfelet kell legyőzni. önbizalomteli „Én vagyok a legjobb!” szélesvigyorú viselkedése láttán. honnét jöttek. 8 . következetesség nélkül. melyek a megszerzett támogatásból részesednek egy szerződésben meghatározott mértékben. de a verseny állásában közepes eredményét. Ezeknek a menedzsereknek az edzővel teljes együttműködésben kell dolgoznia. hogy a versenyző is ember. Ezek a versenyzők további támogatásra ne is gondoljanak. hogy ismét tudjanak e vezetők sorban állni a jutalmazás pénztáránál.

A tehetségek sokszor így vesznek el. 9 .Nekem úgy is menni fog! . a szellem képzése és uralma a test felett a másik fele. A megszerzett tudás. hanem a versenyzőnek kell harapnia a munkát. de ennek az oka a felszínesen. A versenyző sohase érezze tanítóiban a bizonytalankodást! A távolkeleti tanítás szerint egy gondolat az edzőről: A mester nem az. Tehát minden versenyzőben építeni kell a megalapozott. . ki annak nevezteti magát. és örül a tanítvány. hogy az optimistákkal is baj lehet? Pedig lehet. mert tudása végére ért. A legyőzőknek gratuláljunk. de ne szidjunk a rosszért. A tudatos képzés. ha a mester elfogadja őt. Ki hinné. s vannak kishitűek.” . ha úgy látja. bizony nem biztosítja az önbizalmat. amennyire csak lehet. kit a tanítvány annak választ. úgy a mestere elismerése mellett keressen magának újabb tanítót. mit fejlődött és mi lesz a következő célállomás. A sportoló. összmunkája szükséges egy edző központosítával. hogy a versenyző munkakedve ne lohadjon le. A pesszimista. Kis bálványok ledöntése után a hegyet is képes lesz elhordani. mert e feladatokhoz nagy tudású és nyitott szakemberekre van szükség. s a nyitottság nem mindig adott a szakmai tudás mellett. mennyit dolgozott. hanem próbálja ő is a fejlődés útját keresni.Az ellenfelet annyira kell legyőzni. Régi mestere ne haragudjon rá. a vizualitás fejlesztése. kinél biztosítva látja a további fejlődésének lehetőségét. hogy hol tartott. s ez adjon erőt az újabb felkészüléshez a győzelemre. biztosítani kell neki a megmérettetés lehetőségeit. Hangsúlyosan dicsérjük a jót és jelezzünk. Optimisták és pesszimisták. AZ ÖNBIZALOM TITKA „Minél többet tanulok. Ne az edzőnek kelljen a versenyzőt meggyőzni arról. Legyen tisztába azzal.Ki ne ismerné e szép mondást? Vannak alapvetően magabiztos emberek. kishitű versenyzőt araszoló sikerélményekkel tudjuk megnyerni egyre nagyobb célkitűzéseinkhez. ahogy a versenyző fejlődik. hanem az. Ha az ideális követelmény egy hatalmas kör. mert egy sikertelen hullám után ők is elbizonytalanodnak. öntelten végzett edzésmunkában keresendő. A legyőzöttől sohase lenézve fogadjuk az elismerést. a jóga és a Tai-Chi birtoklása. hogy érdemes dolgozni. akkor cikkelyenként a meglévő jó növelésével csökkentsük a rossz még létező mennyiségét. Ehhez megfelelő szakemberek segítsége. a miértek közös keresése. Fokról-fokra. a test-izomkontroll alkalmazása a feladat. a gratulációt.felkiáltással. s az edzőnek inkább racionálisabb visszafogó szerepet kell vállalni a közös felkészülési munkájukban. A feladat innét válik nehézzé. egészséges önbizalmat. annál kevesebbet tudok. hogy választott mestere megállt a képzésében. ha nem párosul sikerélménnyel. A kirobbanó erőnlét már fél önbizalom. Közeli célok kitűzése és elérése segít abban.

Lehet ötvözni a ciklusos edzés10 . amivel csak ellustul. Az orvosi támogatás elengedetlen. Általában minden második nap lazább. hogy csak annyit terhelhetnek. s elfeledkeznek arról az aranyszabályról. amennyit regenerálni képesek. Csupán emlékeztetőül írom e pár sort. Levezető időszak A verseny szezon végeztével a pihentető. regeneráló időszak következik be. hogy az edzők nem bánnak bőkezűen a pihenőnapokkal a legnagyobb terhelési időszakban sem. s a hét közepére esik a csúcsterhelés. melyet könnyedén ki tud pihenni a sportoló. A gyakorlat azt mutatja. de ez utóbbi hely az alapozás kezdetén is olykor-olykor szóba jön.Alapozó időszak . vagy az feletti terheléssel érhetünk el. előtte rövid terheléses napokkal. csak a munkában hisznek. a hetek lüktetésszerű napi terhelésekre. SZINUSZOS Nem idegen az edzők körében e módszer. más sportágak kedvteléses gyakorlására.Levezető időszak Alapozó időszak Az időszakok különféle terhelésű hetekre oszlanak. Az igazi fejlődést minél több 100%. Ilyenkor általában az edzők a gyógyfürdőket válasszák. szemben az agyonpihentetéssel. a verseny előtti időszakban is ideális.EDZÉS TERVEZÉS HAGYOMÁNYOS vagy CIKLIKUS edzésprogram Sok-sok év hagyományait nézve a felkészülési évad durván négy szakaszra tagolódott: . hogy ne érjen meglepetés bennünket. vagy átmozgatás. Mindemellett használni kell a jól bevált egyéni terhelés-pihenés tapasztalatát.Formába hozó időszak . Verseny időszak A verseny időpontjától függ a hét terhelési vázlata. A rövidített csúcsterhelés. s egyéb kikapcsolódásra. sem a versenyzőt. szerda és a péntek intenzív nap. hogy csak a minimum 70% feletti terhelés okoz csak pozitív változást az izomzat fejlődésében. Javarészt erősítő és állóképesség-javító munkából áll. A célversenyektől tervezzük visszafelé az edzéseket. az amplitúdóját pedig a kívánt eredményesség határozza meg. de az edzés idők megosztottakká válnak a technika javára. A hétfő. A jól tervezett pihenés beiktatása többet ér egy túlméretezett bizonytalan kimenetelű terhelésnél. Félnek az elvesztegetett napoktól. de ehhez már komoly regenerációs csapat szükséges. A heti terhelésképlet megmarad. Ügyelni kell mindig a jó bemelegítettségre. mely jó alkalom a kisebb sérülések gyógyítására. A hullám hosszát a kívánt terhelés hossza. fokozatos terhelésnöveléssel Formába hozó időszak A gyorserő képzés kerül előtérbe a technika csiszolása mellett. Ismételten megjegyzem. A versenyeken pontosan mérjük fel a lehetőségeket és a körülményeket. Ezáltal több a sérülés és a fejlődésben a kiesés. a hétvége pihenő. a kellő koncentráltságra és az ingerhatásokra. A verseny előtti nap már pihenő. bizonytalan lesz.Verseny időszak . Tervezzük meg a bemelegítés hosszát. kihasználva a szinuszhullám alsó és felső szakaszát. melyek jellege a csúcsközeli terhelésekre alapozódik. idejét kis rátartással. A terhelés és a pihenés jól beosztható általa.

s a maradékot rögzítsük papíron. 28. hármas szinusz hullámok ritmusa. A kapott eredményt osszuk el 23-mal. A szellemi állapot periódusa 28 nap. 6. Érdekes és meglepő eredmények alakulhatnak ki a különböző egyéni felfogás és alkalmazási mód szerint. Az érzelmi állapot periódusa 33 nap. s a maradékot írjuk fel. BIORITMUSOS Az emberek idegenkedve hallgatják. illetve hármas kritikus helyek aszerint. 3. Ajánlatos minden versenyzőnél naplószerű megfigyelést tartani.) 6. leolvashatjuk a pillanatnyi állapotot. A szakirodalom szerint a születésünk pillanatától a hullámok pozitív irányba. vagy utánanézhetnek az ajánlott irodalom címjegyzéke alapján más tanulmányokban is. A tapasztalataim szerint a kritikus napokat és még előtte-utána egy napot kihagytam az edzéstervben. a jelölt pontok vonalában egyeztetve. 8. Ne felejtsük el. mert csak a munkában hisznek. Saját tapasztalatom által írom. Ezeknél az érzelmi. Következtethetünk a jövőbeli állapotra is. A kapott eredményt osszuk el 28-cal. hogy nem tudjuk. hogy a világrajövetelünk élménye pozitív vagy negatív volt. vannak szökőévek is! Ez lesz a továbbiakban a 2. Számítsuk ki a születésünk óta eltelt napok számát. hogy hány görbe metszi egymást egy pontban. Furcsa jelenség az. Ezek periodikusan változnak. azaz felfelé indultak el a nulla pontból. 2. vagy a fizikai görbe negatívba indult el. megéri a fáradtságot a végeredmény. 33 beosztással. hókusz-pókusz az egész.. 7. Sokak szerint a szinuszhullám tengelymetszése a kritikus pont. Vannak kettős. s ezután a ritmusképletünk már igaz. Az egyetlen bizonytalan pont benne. 3. (Későbbiek során majd találkoznak a mintával is. 4. hanem elérhetik az egy hetet is. akiknek a világrajövetel élménye nem volt túl pozitív. Vannak olyanok. Ezt azonban megfigyeléssel pontosíthatjuk. Mindezt a megfigyelésükre bízom. találkozása vagy együtt haladása. érzelmi. pontnál a „kapott eredmény”. Lehet a munka jellege szerint is tervezni a hullámokat. (Ez nem mindenkinél igaz. amikor a kritikus napok úgy jönnek egymás után. A fóliákat vízszintes tengelyfedésben egymásra helyezve. Erről majd később olvashatnak majd bővebben az írásomban. A hullámok metszésvonala adja a kritikus napok helyét. Rajzoljunk három szinusz hullámot 23. Mindig a kritikus nap jellege határozza meg. A kapott eredményt osszuk el 33-mal. hogy az edzés kihagyások nem három napot vesznek igénybe. különböző hosszú. Vannak aktív és passzív pihenők. 3. 4. ha valaki a bioritmusról beszél. Mindegyiken értelemszerűen a 0 értéktől számítva jelöljük be a megfelelő maradék helyét.tervezéssel. hogy egy különös edzésmódszert lehet kialakítani vele. szellemi. Találkozásuknál vannak a kritikuspontok (egyes és kettős kritikuspont). Bioritmus: 1. 5. s csak utána konkretizálni a bioritmushullám rendszerét. 11 . Ilyenkor az edzők lehülyéznek. 4. A fizikai állapot periódusa 23 nap. Higgyék el: a pihenő is az edzésmunka szerves része. 5. Minden embernek 3 állapota van: fizikai. Xerox-másoljuk áttetsző fóliára.) Kiszámításuk a következő: 1. De nem így van. s az összesített hullámgrafikonok kiadják az adott napi edzés terhelésmegosztását. A bioritmus a születésünktől induló. s a maradékot jegyezzük fel. 2.

Nem volt senki ellenére a szokatlan ritmus. Minden próbálkozás lutri. mert az eredmények magukért beszéltek. hát megtörtént. Megéri. a sportoló később felépült és a legközelebbi találkozóra már végignéztem a csapat bioritmusát. hogy a versenyzőnek a pályára sem lett volna szabad lépnie. mikor vevő rá a versenyző. Lányoknál az érzelmi kritikus a legnehezebb. s ehhez még hozzájön nekik a havi ciklus is. Utópia lenne? Próbálják ki! Célszerű legalább két-három periódusnyi hullámot rajzolni a jobb értékelhetőség szempontjából. de a tanítványai emberi tulajdonságaik árnyalatait megismerheti belőle. s a versenyprogram párhuzamos alávetítésével láthatjuk az ideális versenyeztetés lehetőségét is. Több a lehetőség az eredmények javítására dopping nélkül is. Ne feledjük. hogy kire számíthat. hogy lehetőleg kiket ne alkalmazzon a bevetésen. célszerű és hatékony munka folyt. Technikát is csak pihent aggyal érdemes csiszolni. mint eddig gondolták volna. ilyenkor csak is passzív pihenő javallott. Igaz. mikor edzősködtem. hogy mit vállal. ahol utólag kiszámítva ott állt. s jeleztem az edző nagy bánatára. Minden versenyző más és más.melyikkel élhetünk. A szellemi-domináns kritikus a legveszélyesebb. Maximumot. Nekem ez a módszer csodálatosan bejött. Ami megtörtént. s a főedzőtől is az elismerés. s ez nem egy utolsó szempont. Tegyék félre az öntelt önbizalmukat. Megfogadta. s csak utána vágjanak bele az új módszerekbe. Sajnos tanúja voltam olyan sérüléseknek. Ilyenkor legyen okos egy edző. Hát nem bosszantó?! Gondoljunk bele. mert úgy a sportolók szinte észre sem veszik a hatalmas terhelést. úgy könnyedén egész évre elkészíthetjük a bioritmust. A sikerélmény megtáltosítja őt. hogy nem pihenni jöttek le a táborba. Fiaim a morgás ellenére is ragaszkodtak a programomhoz. Ésszerűség = ismeretek birtoklása + logika + következetesség. Fontos az ingerhatás. A versenyző dönti el. maximális végrehajtása. mérkőzésenként kiket küldjön a pályára. 12 . Meg is jött az eredménye az OB-on. hogyan állítsa össze a csapatát. Nagy valószínűséggel az ellenfél születési adatai ismeretében a taktikát is megválaszthatja ellenük. hogy a fejlődés pár edzés után is szemmel látható. ritmusváltásos. de a tréner ezt tartsa magánál. Legyen benne sok játékosság. legyen ez vagy akár más program. Versenyzőim jókedvűen dolgoztak. s csak végszükségben küldte pályára őket. hogy a válogatott táborban nem hitt a szemének a vezetőedző. hogy ne legyen esetleg ez az ismeret negatív befolyással a versenyzőre. Az érintettektől érdeklődve állapotuk iránt. hogy egy edző már az év elején tudná. hogy sportolóinak igazi szakemberrel készítesse el a horoszkópjukat. illetve a várható hullámvölgyeket. A bioritmusos felkészüléssel hadat lehet üzenni az eddigi felkészülési időszakos beosztásoknak. hogy csak a megfelelő izominger hatásos a fejlődéshez. Akkor kell technikával foglalkozni. mikor mindenki halálra dolgozza magát. Gondolkozzanak el ezen. Ha nem is hisz benne. Az év napjainak beosztásával. hogy milyen kevés munkát kell végezni a sportolóimnak. A régi monoton „favágó” edzések helyett. Ha a rajzoláshoz beosztásos sablont gyártunk. vagyis a feladatok koncentrált. Ez olyan ritmusváltást produkál. csak pihen szervezettel lehet és érdemes végrehajtani. olyankor hasznavehetetlenek és sérülékenyek. rövidebb. Dohogott amiatt. szóban is beigazolódott a számításom. Nem is merem tovább ingerelni az edzőket azzal.

No nem hazabeszélek. Más izomkiépítés kell egy birkózó. az önteltség. elfogultság és a buta hiúságban keresendő valahol. mert nem tudott lépést tartani a sport világának tempójával. A közös vonásokat valahol az atlétikában találjuk meg. sportágak edzéseit? Megfigyeltek-e belőle valami hasznosat. Sikerült. barkácsolt egyéb kiegészítő-eszközöket. mert a szellemi frissességhez a keringés javítása elengedhetetlen.Konzultálnak-e rendszeresen a sportághoz elengedetlenül fontos más szakemberekkel is? . stb.. . futás.Football) Minden sportágnak megvan a maga jellegzetes erőszükséglete. izomkiépítése. s elvárták tőle ott is az eredményességet. rugalmatlan gondolkodásmód. képzetlenség. akár a német iskolai testnevelést nézem. mert a csapatot más okból szélnek eresztették..Mikor látogattak más sportolók. mert a mester csupán a lényeghez nem értett. ! Azért komoly önkritikával meditáljanak csak egy kicsit önmagunkon: .Mikor olvastak utoljára (legutóbb) a sportújságon kívül szakcikkeket? . Sajnos nem jöhetett létre e pozitív példa. de a sakkozónak sem hiányozhat az atlétika a programjából. A probléma oka a szakbarbárság. és sikerült átmeneti felfelé ívelés után tönkretenni azt a csapatot is. 13 . Megnövelte az edzések hosszát. hogy a kerékpáros országúti versenyzőt a pályaversenyre nevezték. de ez meghaladta az ő hozzáértését.STB. Más edző ki megbukott. olyat.Kiépítették a maximális regenerációs csapatot? . más egy teniszező. hogy a csapata további fejlődésének kulcsa az atlétikus erő-erőnlét-képzésen áll vagy bukik. A versenyzők elfáradtak. s igazi atlétaedzőt szeretett volna a csapata mellé. A leshelyén várta.. melyeket látott más külföldi felkészüléseknél.SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK (Szent Tehén .Saját érdekükön kívül gondoltak reálisan és önzetlenül a versenyző érdekeire is? . Fura. Láttak már maratoni futót sprintszámban indulni? Sajnos sportolók mellett töltött éveim során láttam hasonlót. mindegyiknek az alapja a sportok királynője: az atlétika. s képzetlensége miatt. Akinek nem inge. mert valaha én is atletizáltam. hatalmas mea culpa-zással látszólag visszavonult.Képzi magát folyamatosan? . tenisz. a célszerű erőképzés mikéntjéhez. állóképességi igénye és gyorserő képzése. ki felismerte. Volt kosaras edző. s hogy ezt milyen játékos módon teszi meg az már mindegy (foci. Ezek függenek a sportág jellegétől a sportoló alkatától és a speciális technikáktól. más a dobószámokhoz és más az ugrásokhoz. Megpróbálta az erőnlét fejlesztését. összevásároltatott mindenféle erősítőgépeket. amit tudnának maguk is alkalmazni? Értekeztek-e más trénerekkel a módszereikről? .. hanem csupán a jól menő sportnemzetek sportra nevelését veszem figyelembe.) Az atlétikán belül is különféle izomépítéseket lehet és kell végrehajtani.. .Tisztában vannak a sportélettani funkciókkal? . hogy ő odakerül-e vagy sem. s a múlt szebb emlékeire gondolva hívják vissza őt. s rövid pihenő után a neve megint felmerült a csúcs közelében. más egy úszó. de az eredmény csak nem jött. Akár az amerikai. hogy valahol hiány legyen az edzői pulpitusok közül.Mikor írtak a tapasztalataikról egy problémafeltáró tanulmányt? . A csapatot felszámolták. más a sprinthez. Sajnos nemcsak azon múlik a magyar sport jövője. mert más jellegű izomzat szükséges a maratoni futáshoz. más egy röplabdázó részére. csupán a hiúsága.. A dobó és az ugró számoknál a felkészülésben igen sok közös vonás van.

„Tud focizni? Nem. A jelen favorizált gárda a teljesítmény nélkül megkapott dotációk mellett nem lesz továbbra sem hajlandó maximálisan edzeni.mondotta Hofi Géza annak idején. és olyan „uram-bátyám” kapcsolatok. máris igazolni látszik a kijelentésem.És ha megfizetem?” . . szellemi képzés és erkölcsi tartás nélkül a mieinket lesöprik a pályáról. Talán lehet még találni olyan embereket. akkor sem lesz foci. és nem a jövedelemalapjuk lesz az edzősködés. Az alap nélküli ház idővel összedől. s mondaná most is. hanem orvosok is lesznek. Itt fizethetnek bármennyit. vagy ahogy mi mondjuk egyszerűen. hogy nincs az a csodatévő. Igazi szakembereket kell képezni. állóképesség. mert az erkölcsi tartásuk nulla. fizikai erő. Vagyis nemcsak doktorok. akiknek a hivatásuk. Ott.Hogy erre nincs idő? Kell. Ha megnézünk egy-egy igazi profi meccset a külföldiektől. Dénes László futball edző). csak foci. s nem protekciós szemhunyásokkal szerzett edzői papirosok mögé bújt senkiket szerződtetni horribilis pénzért. tehetséges. oly képzetlenség uralkodik. mert másképp baj lesz a töretlen fejlődéssel. Nálunk tényleg igaz a mondás: A legjobb kondiban a labda van (ex. Félre kell söpörni a szemetet az új. A szent Tehén a football. ahol hatalmas pénzek forognak. s utána látunk egy magyaros szenvedést egy ugyanakkora pályán. erkölcsileg még nagyjából ép fiatalok elől. Atlétikai alapképzés. 14 . aki a jelen feltételek mellett gatyába tudná rázni a sportág „cirkuszát”. még nem elrontott. hogy legyen.

versenyekre olykor pillanatok alatt is. 12/ Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. melyek újra és újra forradalmasíthatják kellő áttétellel a sport világát. kell megtanulni. döntsünk arról. Velük a regeneráció. . doppingokon és egyéb aljasságokon. fegyelem. de még nincs vége a fejlődésnek. Nem érdemes a bajt tetézni. Csak azt kérhetjük számon amit megtanítottunk. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. 15 . Gondoljunk vissza a múlt lehetőségeire és szemléletére: Eszmei változások: . Ezek után ne csodálkozzunk a különféle praktikákon. a mozgás-mozdulat-tanulás is rohamosan javul.SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA Mindenekelőtt tisztán lássuk a célunkat.Az erkölcsi győzelem helyébe a pénz sikere lépett és a siker minden áron szemlélete. Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. 6/ Szükséges tökéletesen felkészülnöm. figyelem. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. 8/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. részvéttel a legyőzött iránt” lépett életbe. Komplexen kell nézni a világot. szorgalom. jelenleg hol tartunk és milyen körülményekre kell számítanunk. koncentrálni. Vannak a sportban is „bérgyilkosok”. csalásokon. 11/ A szellem építése a legfontosabb. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. túlterhelődik az ép izomzata. hanem a részvétel” helyett a „ Csak a győzelem fontos. hogy mit szeretnénk elérni. relaxálni. 4/ Csak annyit terhelhetünk. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Egy kis ismétlés nem árt összefoglalva tizenkét pontban. Sérült sportolónak elromlik a mozgása.„Nem a győzelem fontos. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. akarat. Belső vizualitást építeni. melyek a győzelemhez vezethetnek. hanem önmagunk gyengeségét. 9/ Sérülten sem edzeni. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Az emberek nagy része pénzért mindenre képes. mert egyre több olyan eredmény kerül napvilágra. s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. izommunkát kontrollálni. hogy a lehetőségek feltárulkozzanak. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. tudatosság és kitartás kell. s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában. 10/ Következetesség. amennyit regenerálni képesek vagyunk. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. 7/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. A világ technikai fejlődésének rohamos mértéke a sportbeli fejlődésre is óriási hatással lett. sem versenyezni nem szabad.

. veszi kedvencei sztárkártyáit. . mert mi lett a vége? A magyar fiú ellenfele német volt. ha így lenne! Valahogy a támogatással baj van nálunk. jóga. de nem annak aki a világ legnagyobb klasszisa volt a súlycsoportjában. (pszichomotoros izominger kialakítása. Arra jön be a közönség.A gyógyszerek építő-serkentő-regeneráló segítsége (roborálók. tologatják a felelősség taligáját tele ganéjjal. de akkor lenne igazán bajban sok ember. amiket a pénz gerjeszt oda-vissza a támogatók és a versenyzők világában.Technikai változások: . film. itt még az erkölcsi elismerés volt a fontos. . hydrotherapia. milyen koncentráció kell a saját támadó és védő technika abszolút tudása mellett akció közben analizálni az ellenfél mozdulatait. Hogy ez a boksznál is így van? Igen. s örökre elhagyta a ring környékét. a rendezői „hazai pálya előnye” érvényesült. ha már 16 . de őt egyszer sem tudta megütni. de ennek az igazi oknyomozása meghaladja ismereteimet. bizonytalan a végeredménye. Neki nem volt vigasz. Tai Chi. savasodásgátlók. Nézzünk körül. sört. doppingok jelenlétét. De szép is lenne. Nagyon régen volt egy szuper ökölvívója Magyarországnak a müncheni olimpián.Az idegrendszer alaposabb megismerése és a szellemi tudatosság egyre nagyobb térnyerése. s más újságírónak is beletörött a tolla. pozíciója megmaradjon. cipők. az issza a rengeteg üdítőt. Hatalmas a bevétel. . video. a miénkkel talán ellentétes pályán milyen szisztémát alkalmaznak. Sajnos már sokszor megbizonyosodott. a SHOW. Az ellenfele kiváló bunyós volt. s a technika győzött.Sportfelszerelések forradalma (ruhák. fizikotherapia). kivetítők.A regeneráció manuális szükségessége (massage. a csúcsot. kevés kivétellel. függetlenül az eredménytől. A technika. egyéb relaxálások és problémafeltárás). cipőit. hanem a részrehajlás. igazi vívást láttak. hogy sportágunkban milyen módszert alkalmazunk. s undorodva nézem a „cirkusz” részrehajló eredményeit. csak a maguk jó kis aranybányája. s bicskája már. akkor kaphatnak valami alamizsnát a szenvedésükért. a mesterségesen felpumpált tisztátalan csúcsokat. Senki nem kért bocsánatot tőle. hülyére verik mielőtt megtanulhatna vívni a verekedés helyett. de ott az ökölvívó agyát. analizálások. s más. korrekciók). s a másodperc tört része alatt a teljes tömeg kihasználásával kontra támadást indítani. hogy a logikus gondolkodás fényt derít a valóságra. mely igen sok időt vesz igénybe. kik maguk nyomorából. ha e fény kigyúlna. amikor csak akarja. Itt nem a pénz. A mi kárvallottunk nem tudta ezt megemészteni. Ugye tudják a végét! Nem az értelem. s ezen az ágon nem volt több német versenyző a döntőben. Csak a cirkusz! Az eredmény kell. Pályafutásom által ismerem a különféle csalások. hogy ilyen többé nem lesz. támadásában csupán „jelölte”. fotó. Vesszenek inkább a tehetséges sportolók.Mozgást ellenőrző-összehasonlító vizuális segédeszközök (tükör. computer-analizátor. hogy egy másik magyar versenyzőnknek kárpótlásul érdemtelenül odaadtak egy aranyat.) . Nem is kívánkozom sejtéseimmel untatni az olvasót.A pszichológusok és „guruk ténykedése” (autogéntréning. a mozgás-mozdulat tanulása talán a legnagyobb probléma. Ezért inkább ködösítenek. A reklámcégek támogatják a sportot. érzékelni hibáit. Figyeljük meg a keleti küzdősportok módszereit: Lassított felvétel? Izomkontroll? Tudatosság magas foka? Ismétlés szám? Sulykolás? Izom-idegpálya rögzítése? Gondoljuk csak végig. s kész a körforgás. Sokszor már csak a látvány a lényeg. s egyéb dolgai utánzatait drága pénzen. sportszerek. internet kapcsolat más sportközponttal) rohamos fejlődése. egy jobb orosz versenyzővel szemben. hogy akkor üti meg a másikat. chipset. ha véletlen feljutnak a csúcsra. Úgy érzem. eszi a popcornt. Sajnos ez a jelenség egyre nagyobb teret hódít a mai versenysportban. Szinte hörgött a közönség ekkora technikai fölény láttán. szinte leengedett kézzel hajolgatott el az ütések elől. doppingok). sportterek. ütőit. „Szépen csillog az ezüst is” mondják.

voltak olyan hülyék. s ez a célom. mint a kajakosaink és evezőseink. eredményeket produkáltak az egészségük tönkretétele árán is. hogy mitől tudnak úgy mozogni. hogy lépten-nyomon ismétlésekkel találkoznak. csak egy kicsit másképp. és még többet edzettünk az előző évhez képest?) Miért nem a tészta számított a labdarúgók mexikói vereségénél. függetlenül az erkölcsi posványtól? Miért állt meg átmenetileg a fejlődés sikeres számainkban. Próbálták már analizálni szuper úszóink és pólósaink eredményességének titkát és hullámvölgyüknek az okát? Láttak már egy igazi aktív amerikai amatőr kosárlabda vagy NBA edzést? Olvastak-e egyáltalán róla? Felmerült a kérdés. Olvasva tanulni. hogy edzéseik túlnyomórésze atlétikai alapra épül. De nem dühöngök. hogy ilyen áldatlan állapotok mellett. inkább a fejezet címének tartalmánál folytatom. s mitől indult ismét a csúcsra? Milyen edzők állnak a bajnokok mögött? Tudták-e. Ez nem véletlen. gerellyel. a gondolat csíráját már elültettem. emelkedni. Apropó! Biztosan unják már.. ha veszik a fáradtságot és végigolvassák e füzetet. 17 .. Hogy ők is forgóban erősítenek. stb. Mi lehet a hatékonyságuk titka? Mi miért mindig felszerelési fejlődésben keressük az ellenfél győzelmének okát? (Mikor mi négy éve még megvertük azonos hajótípussal. dobni? Tudják. hogy járt nálunk a holland óriás cselgáncsozó is? Hogyan gyúrnak. masszíroznak a szakágvezetők ígéreteikben egy utazás kedvéért? A későbbiek során talán választ kapnak rá. Mire befejezi e irományt. Edzésmódszerek kölcsönhatása a téma.

persze. Nem erőltetem senkire. majd minden sportág közös nevezője az atlétika. a gyúrás-lazítás. Lendületes futás: kocogásból induló egyenletes 50-60 %-os futás. Fokozó futás: Féltávig erősödő onnét egyre lassuló futás. vagy futással illendő kezdeni. s ott közben mit tegyen a sportoló .valamint a bevezetés után a startig mennyi mozgás lehetőség marad. Sprint: Álló. Lehet. de próbálják meg nélküle felépíteni a felkészülést. onnét a bemelegítő-pályáig . Az általam ajánlott erősítő jellegű gimnasztika is ilyen.mennyi időbe telik a táborhelyünktől az út a versenypályáig. hanem saját tömeggel végzett gyakorlatok sora. Fontos volt ez a sportoló. maximális sebességű. de a terhelt izomcsoportok változnak. megfigyelve a szükséges időtartamot. s a többi ottlévő edzősporttárs is átvette. Ezt az aerobkapacitást növelő módszert a versenyzők nagy része roppant utálja. sokoldalú képzettség. mert hiányzik belőle a komplett.ATLÉTIKUSEDZÉS (Mely itt nem csupán atlétikai. Például a körszerkezetű erősítő edzéseknél is. amennyire a felkészültségünk engedte. A teljes anyagot atlétikai szakkönyvekben ajánlott keresni. mert náluk egész mások az arányok. ahol a terhelés folyamatos. 18 . Ez később a tervezett versenyeknél létfontosságú lehet. Az erre vonatkozó szakirodalmat megtalálják a régi „TF” könyvtárában és az edzői tanfolyamok tananyagában. Csupán a gyakorlat anyaga lehet egységes. (A testnevelő tanárjelöltek kedvence volt a vizsgákon. Érdemes kialakítani egyénre szabott melegítési rendszert. Mindez többször majdnem azonos szakaszokban váltva. az orvos és a masszőr szempontjából. mert egy izomlázas. csak utána kezdeni kocogni. Az úszóknál mindez az úszásra értendő. Az eredményesség érdekében a trénerek kiszámolták: . pedig fellelhető más terheléstípusoknál is. Az első atlétikai világbajnokságon a melegítő pálya távol esett a verseny színhelyétől. Intervall: Folyamatos futás. A bemelegítő gimnasztika mértéke egyénileg más és más. Ez mindenképp pillanatnyi állapot függvénye. ezt nem a maratoni futókra értem. Kellemesebb egy fokozatos terhelésű gimnasztikával ráhangolódni a további munkára. hogy az edzést gimnasztikával. rövidtávú futás. Megoszlanak a vélemények.mennyi időt vesz igénybe a bemelegítés. majd egyre erőteljesebben futni. vagy térdelőrajtból induló. „berozsdásodott” izomzatot nem feltétlenül fontos futással megerőszakolni. Persze megtervezték az étkezés idejét és minőségét is. de kissé nehézkes és féloldalas lesz.) A későbbiek során egy általam használt és bevált bemelegítő-erősítő gyakorlatsort is közzéteszek. Most nézzük át a futástípusokat a teljesség igénye nélkül. A csapat fegyelmezett volt és eredményes.) Mint korábban mondottam már. Egyébként is mindenki fordítsa le a maga sportágára! Bemelegítő futás: Kocogással kezdődő egyre erősödő iramban végrehajtott futás (400-2500 m) .mennyi idő van a bevezetésig. a bemenetel a jelentkezéspultig . az edző. egy adott távon beleerősítve és iramot tartva majd kieresztve egy jó ritmusú alapsebességre. bár nem árt nekik sem egy kis loholás. Ez az ésszerű időkiépítés Bakai József és Oros Ferenc mesteredzők nevéhez fűződik.

pedig hatalmas jelentősége van az izomzat regenerációjában. medve. Haladó szökdelések: . . süllyesztve. s kombinálhatjuk más kiegészítő gyakorlatokkal is (pl.bokából. páros lábbal. Hanyattfekvésben nyújtott karos hasizomgyakorlat térdfelhúzással./ 7. stb. Mellsőtámaszos csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. jobb. elhanyagolt. melyben sok a nyújtó elem és a kisizmok aktivizálása. gyakorlat 2. sánta róka.. ollózva. Sportáganként különféle futásokat illeszthetünk az edzés anyagba. Helyben szökdelések: .) Nagyon fontos a helyes futómozgás elsajátítása./ 8... gyakorlat 5. gyakorlat 3. súlypont-süllyesztéses futás. váltott láb. fóka. térdemeléses futás. A különféle járások is kiváló erősítőgyakorlatok. páros láb. mélybeugrás. Balkéz támaszos csípőejtés. gyakorlat 6. béka.Levezető futás: A sportolók által lenézett. törpe. sarokemeléses futás. nyújtott-szökellő futás./ 4. Például: . vagy nehezékekkel is./ 5. csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. gyakorlat 4.és ügyesség-. Csupán emlékeztetőül felsorolok néhányat..óriás. Intenzitása 40-60%-os. kombináltan.futó. négykézláb-oldalazó járás. Általános bemelegítő-erősítő gyakorlatsor.. váltogatott lábbal. gyakorlat 8. slalom. harántállásban. gyakorlat 7. . ellógott edzésszakasz.és balláb. nyúl. gyakorlat Összesen 5x Ismétlés 4x Ismétlés 3x Ismétlés 2x Ismétlés 1x Ismétlés 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 200 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 128 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 72 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 32 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 8 19 ./ 3. lépcsőzés. slalom futás. stb. Hasonfekvésben nyújtott karos homorítás. rák./ Hátsó támaszban. indián. Hanyattfekvésben bicska-gyertya váltás. gazdaságossága és ritmusa. akadályugrás. pók. Fekvőtámasz. Jobbkéz támaszos csípőejtés./ 6. . A bemelegítő futás és gimnasztika után a gyorserő. légcsavarással. Szériaszám 1.stb. valamint rugalmasságfejlesztőnek a szökdeléseket ajánlom.. melyet végezhetnek saját testsúllyal. egy lábbal. folyamatosan végezve a talajon: 1. szarvas./ 2. terpeszben.

Hason fekve: . A hajlított. gyertyából oldaldöntések a levegőben megfogva a mozgást. folyamatosan.csavarások . leállás nélkül végezve.és előredöntések feltett lábbal .gyertya. oldal. vagy egy másik versenyző.izometrikus felhúzások és lenyomások karral-lábbal. vagy a földet érintve.A nyolcadik pont után pihenés nélkül folytatjuk elölről a sorozatot a leírt program alapján. de ezeket már a szakember fantáziájára. felhúzódzkodások. Mellső függeszkedésben: . A kezdetekben. Hátsó függeszkedésben: (lehetőleg ne dolgozzunk nyújtott lábbal) . Nagyon szépen látni a rohamos fejlődést. akkor térünk át az ötös széria kezdésre.kézzel lépkedés és húzás felfelé egészen állásig. ha már a gyakorlatsort megtanulta a sportoló.láblendítések. gyertya kísérletek . homorítgatás lábbal a bordásfok fogása mellett. fellépések. Érdemes mérni és jegyezni az időket. Sok egyéb nehezített gimnasztikai gyakorlat is létezik. Az örök ellenfél az idő.támasz rugózások.kisívű lábkörzések (egyes és páros) 20 . Kellő gyakorlottság esetén a bemelegítés tonizáló eleme is lehet. felhúzott térdből. kreativitására és logikájára bízom FIGYELEM! Nyújtott lábas hasizom-erősítéseket tilos végezni!!! Az így végzett gyakorlatok a gerinc porckorongjának sérüléséhez vezetnek.térdfelhúzások . Térdelésből szemben a bordásfallal: .homorítások . Majd úgy tíz edzés után. láb és kar izomzatát. Bordásfal gyakorlatok: Talajon állva: .karral „gyaloglás” felfelé és vissza. körzések. vagy behúzott térddel végzett gyakorlatok kevésbé veszélyesek. hasrugózás felhúzott térddel. fellépések csípőmunkával kombinálva. illetve könnyen idegbecsípődés állhat elő.térdfelhúzással elfordulások. felhúzott. vagy szakaszosan csökkenő ismétlésszámmal. váll. mozgását. csak a hármas szériaszámtól az egyesig ajánlom elvégezni. s onnét haladunk folyamatosan az egyesig.oldallengések . Ez a gyakorlatsor harmonizálja és erősíti a törzs.oldallengések . különféle testhelyzetekben és időre Hanyattfekve: (nyújtott karos fejfeletti fogással) . Mindezt megállás.

illetve ballábbal . de ezekből már hiányzik az egész testre kivetített dinamika.támadóállásban kétkezes dobás előre (alálépéssel is lehet) .lábtámasz a zsámolyon. A gimnasztika jellegű medicines gyakorlatokat csak alapos bemelegítés után ajánlatos végezni a sérülések elkerülése végett. bal.„rá és vissza” szökdelés . szökdelések mintájára.fellépkedések jobb.illetve diszkoszvetés-szerűen . illetve „légcsavarral” .kétkezes dobás lábközül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen hátra fölfelé .hasonfekvésben a zsámolyon homorítások . Ide tartoznak még a zsámolysorok között való átfutások.szökdelések jobb. vázolják a törekvéseket. A legfontosabb dinamikus dobógyakorlatok partnerrel végezve a következők: .könnyebb medicinlabdával egykezes dobások és lökések.Persze ezek csak ízelítők. labdajátékok) Medicinlabdás gyakorlatok: Vannak gimnasztikai jellegű medicinlabdás gyakorlatok. hajítás. Természetesen a medicineket is lehet használni a zsámolyfutások. mert e nélkül az alap mozgáskultúra. Zsámolygyakorlatok: (pad. mint a kalapácsvetőknél szokás (az idáig leírt medicines gyakorlatok maximális végrehajtással értendők) . vagy páros lábbal .harántállásban fejfeletti kétkezes dobás előre . a részletek az edzői tárházból kerülnek ki. (pl. vagy ejtegetés hátsótámaszban. folyamatos szökdelések változatos ügyességi fordulatokkal. fekve. svédszekrény a fokozati sorrend) .„terpesz . Ezeket be lehet szőni a bemelegítésbe.saroktámasz a zsámolyon. s csípőkörzés. igen szegény lesz.kétkezes dobás láb közül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen előre fölfelé . mellső támaszban karhajlítások folyamatosan . zsámoly. olyanokkal melyek a célmozgáshoz szükségesek. zsámolyra érkezéssel. fő edzésprogramot csinálni belőle.lehet ülve. súlylökés.elfordulásos térdsüllyesztésből indított dobás jobbról illetve balról. Ezen gyakorlatok megtanulását atlétikai szakedzőktől javallom.átszökdelés .zár” egy irányba „légzárral”. Ez csupán egy kis emlékeztető a szükséges 21 . még rengeteg variáció létezik. Nem csak ennyi a lehetőség. hasalva is dobni. a kidobáskor kiemelve. Ez utóbbi kettő lényege a maximális dinamika és a helyes végrehajtás. s vannak a dobó illetve szökdelő gyakorlatok. de célszerű központi kérdést.melltől lökés előre .

s mindenki tegye hozzá ésszerűen a maga ötletét. de célszerűbb az eredményestől.alapokról. Minőségi gyorserő képzésnél több pihenőt szükséges a gyakorlatok közé beiktatni. Vigyázzunk a sérülés veszélyeire. kivitelezésében rejlik. Keressenek hozzá jó szakirodalmat. Súlyzós. s a bemelegítés hatékonyságára. ha aerob terhelést is akarunk. s tartsunk kevés pihenőt. mert e témával kimerítően foglalkoznak a gimnasztikai szakirodalmak. A sok munkától el lehet fáradni. Mint korábban mondottam. Kéziszeres gyakorlatok Nem részletezem. csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású. Válasszunk és váltogassunk izomcsoportonként más és más gyakorlatokat. s tapasztalatát a sportága jellegének megfelelően. 22 . erősítőgépes feladatok A lényeg a feladat elvégzésében.

mi is történhetett?! A doktor. Ha valaki nem veszi a fáradtságot. s újságban is felvállalta a felkészülési módszerét. ha nincs mögötte értelem. még arra sem vette a fáradtságot. Ez a rohammunka már nem az én életem. hogy gyűlölöm a sportot. Direkt nem írok neveket. megdöglöm érte. Sajnos magyarul nem tudott. ha a versenyzőt kímélik. mintha nem is őket alázták volna meg sok-sok góllal pár perce. Fejlesztési feladatok. Volt szerencsém látni igazi sportolókat is. már kisebb vereséget könyvelhetett volna el a híres kompánia. hogy nem mindig azt. ha két órával előtte adta volna be. Meglepődtem azon. Az értelem hiánya a dopping narkószerűségét éri el. anyagcsere-fokozókat és stimulánsokat). s elítélik a doppingolást. mert a jelen helyzetben nem szedhet mindenki egyenlő eséllyel különféle csodás teljesítményfokozókat. ha nincs mögötte tisztességes edzésmunka. Nézzünk a szellemi képzés terén valami jó példát. Sajnos nincs igazi utánpótlás. felvetődik a kérdés: HOGYAN? Az emberek hiszékenyek. mert Justicia szeme nincs már bekötve. A szer kb. ami igen szégyenletes volt a magyar sportvezetés számára. együtt nevettünk. hogy idejében megismerje. A versenyző már nem hisz a munkában. irányok: 23 . Talán furcsa lesz azt olvasni. de ma sincsenek barátaim közöttük. Zsoldos voltam. Az ilyen jobb. Pedig. Igaz annyi szépséghibája volt a dolognak. elnézőek vele a vizsgákon. s van is. ahová edzőhöz irányították. s neki is élni kell valamiből. Együtt sírtunk. Már nálunk is beindul szépen a szellemi képzés. Egy hírhedt vereség után a magyar csodacsapat a szálláshelyükre visszautazott. nem lesz hite a tiszta teljesítményben. csupán szép emlékek a lelkemben. Vegyük azért tudomásul azt. a dopping rabja lesz. mert mindenki ott szerezte be a bogyókat ahol tudta. Hiba az. és az utánuk kicsit késve érkező újságíró egy önfeledten labdázó és pancsoló csapattal állt szemben. ha tudok. aki megbukott a doppingvizsgán.SZELLEMI KÉPZÉS A mai teljesítmények láttán. s ezalatt teljes feldobottság lett úrrá a csapaton. hogy nyelveket tanulnak a versenyzők. pedig az számomra a nemzetközi nyelv. amilyen képzés volt abban a városban. hanem azt tanulhatta. Az NDK-s sportolók javarésze egyetemen tanult. s hisznek a tiszta versenyszellemben. Később jött az összeroppanás. Ha hívnak. Elítélem én is. Ennek olvasatán bevillant nekem az élményem. Feltevésem később beigazolódott egy ott résztvevő „sportoló” elbeszélése által. Közölte a felkészülési körülményeket is. Egy régi nagy versenyzőnk mondta (nevét illendőségből nem közlöm): Kétféle versenyző létezik. Az amerikai versenyzők között is rengeteg egyetemista volt. Fontos nagyon egy szer hatásmechanizmusa. hogy hiába a legjobb doppingszer. Az igazi megmérettetést ott is meg kell adni neki. de már megöregedtem. s később már masszőr koromban tudtam referálni a versenyzőknek a hatásaikról. s hogy ők is ragaszkodtak hozzám. ha abbahagyja a versenyzést! Versenyző koromban én is kipróbáltam doppingokat (anabolikát. Már az is szép eredmény. hogy foglalkozhattam velük. az a szerencsétlen barom. Ő igazi versenyző volt. négy órán keresztül hatott. s így a mérkőzés előtt adta be közvetlenül a bogyókat. de vannak még kívánnivalók. aki dolgozna is. s vagyok ma is. hogy utána érdeklődjön a doppingszerének hatása felől. segítettem őket csupán a tanácsaimmal. de sajnos ki lehet találni az illetékeseket. de ha benne élek. és aki nem. hogy egy nem túl eszesnek tűnő szláv sportoló három nyelven ajánl fel társalgást. A szellemi képesség irányított fejlesztése segít a sportoló technikai és a taktikai feladatainak megoldásában. örömömre szolgált. tiszta szellem. ma is segítek. s a pálya aktív részét már kevéssé bírom. de azt már nem látta egy firkász sem. amit szeretett volna. furcsa meglepetés érheti a „szükséges” használatnál.

biológia. Csupán nehéz olyan szakembereket találni.. autogén-tréning Nem árt.tudományos ismeret képzése (fizika. Silva) .vizualitás fejlesztése (vizuális memória.stratégiai.mozgás és taktikai elemzés a versenyző aktivizálásával (lényeglátás. malom. Nem lehet kifogás az.önkontroll (felülemelkedés a problémákon. A jó szellemi képzés megrövidíti a mozgástanulás időigényét. video) . pszichológia) .meditatív helyzetértékelés (nem sportbeli analizációk) . akik az élsport területén is jártasok (orvosokról nem is beszélve). a megoldás reális szemlélete) .) . összehasonlítás) . dáma.agykontroll tanfolyam elvégzése és alkalmazása (Dr.pszichomotoros mozgásbeidegzés vizuális kapcsolással (film.Tai-Chi elsajátítása (a testkontroll magas foka) .. logikai játékok (sakk.relaxáció. ha mindezeket szakemberek tanítják. Hársing L.) . Ezek is kellenek a töretlen fejlődéshez.reakcióidő gyorsítása . mah-jong. hogy nincs idő rá. .. képbefogadás. stb.agytesztek (Dr. Javítja a helyzetfelismerést. 24 . hibakeresés) .

Vegyi regeneráció: . az izom regenerációja igen fontos. max. minden alap nélkül. hogy nem hiába dolgozom az agyakon. Ez a szemlélet a képzetlenségükből. vitamin és folyadék háztartás beállítása . Csak a látszatnak adóznak. Fürdőznek mások dicsőségében anélkül. Mikor mind a kettőre egyszerre hatunk.jóga Passzív regeneráció: . Számukra ez a „luxus” többletköltség. Nem hajlandók áldozni rá. a szükségtelen rossz fogalmával egyenlő. melyhez később társul az alkotáshoz az információ.a sejtek anyagcsere fokozása a salak eltávolítása érdekében .fehérje beépítés segítő módszerek kialakítása . A regenerációt feloszthatjuk szellemi és izomzati regenerációkra. Az izomzat regenerációjánál a keringés fokozásáról.só. Az izomzatban a végzett munka után felszaporodó „salakanyag” eltávolítása. (Nigéria megúszta!) No. a teljes szellemi felfrissülés mellett.REGENERÁCIÓ Hazánkban a legmostohább gyermek úgy a sportban. de nem bántom szegényt. A „kurva anyázás” meg fel se tűnne. mint a hétköznapi életben a regeneráció. hogy ők valamit is tettek volna érte. hogy milyen fontos a versenyzők pihenésének. mely egyben javítja a reflexeket és a koncentráló képességet is.tangentor kezelés (szakszerűség lényeges) . anyagcsere gyorsításról és a helyi gyulladások csökkentéséről beszélünk. hiszen ő tényleg klasszis volt a pályán mint labdarúgó. ha nem keresztezték a sportoló fejlődésének útját. Sajnos a sportvezetők. és sötét gondolatok támadnak.fekvés .kiegészítő sportmozgások (játékok) . s még jó.az agy teljesítményének fokozása és regenerációja .a regeneráció megsegítése meditációs gyakorlatokkal (meditáció biológiai kihatásai) Aktív regeneráció: . Kreatív gondolkodás aktivizálódásának alapigénye a pihentség. s olykor az edzők sem látják be. 50%-os terhelési szinttel . regenerálódásának felgyorsítása. az a komplex regeneráció.massage (masszázs.átmozgatások. Azért én még bizakodom. Bár nem árt néha ott is köszönni a vendégnek.zsírlebontás megoldása a teljesítmény rovása nélkül . Ahol egy „híres” Mészöly Kálmánnak helye találtatik az ország sportvezetésében ott hatalmas probléma van az őt választó és alkalmazó fejekben is. A szellemi regenerációnál az agy frissítése a cél. gyúrás.fiziotherápiás és fizikotherápiás beavatkozások 25 .szauna . dögönyözés némi kimozgatással) .skót zuhany .a helyes étkezés beállítása a végzendő munka viszonylatában . a felszínnek. s civilként is biztosan jó kocsmáros lett volna belőle. Sok jót napjainkban sem várhatunk. Fáradt agyban nem tud tábort verni az önbizalom. tudatlanságukból (és olykor anyagi hiányosságokból) adódik.

.Aktív szellemi regeneráció: . Ezek csupán a lelkünknek tesznek szívességet. Ez a meditáció alapja. Igyekeztem „lefordítani” a sport nyelvére s alkalmazni. Itthon.. de sohasem bántó céllal. tanultam új módszereket. A részleges is azt jelenti. hogy egy kicsit mérsékeljék az áraikat a mennyiség reményében. mely értesülésem szerint látna fantáziát benne. Szerelem! Ez az. A cél elérése szolgáljon mindenkori „szadizmusom” mentségére. alkalmazásuk már a szakembertől függ. Csupán a módszerek alapjai lehetnek jók. s ugyanezt nyugaton a képzett masszőrök végzik a saját speciális szakterületüknek megfelelően (akupunktúra). akin igazában a „szakmát” tanultam. Sajnos mostoha körülmények uralkodnak a masszőrök hazai képzési terén is. hogy ott ki viszi tovább a zászlót?! Volt idő. Mikor abbahagytam.reptér. ha lehet. aki elvállalta annyiért. mikor rengeteget olvastam a szakirodalmakat. eljárásokat. hogy mennyi utazást hagyok ki! Hát?. elraktározni. Segítettem idegen országbeli sportolókon is. Ezek mégis tanulmányi útnak számítottak bennem. s az általam ismert legnagyobb akaratú és tűrőképességű Papp Margit atlétának (Mazsolának). mely külföldre is érvényes volna.. edzőkben és másokban is. Reptér . Jól képzett orvosokra. sajnos kevés sikerrel. barátságokat kötöttem hazai és külföldi kollégákkal. vagy javasoltam alkalmazásra idehaza. hogy néha a részek összeállításából kialakulhasson egy vélt/valós kép. kezdem a mondókám. aktualizálni. Ezek nem tanulmányi utak voltak. olykor ott is negatív hatással.szálloda . kik hajlandóak voltak velem együtt kísérletezni a még nem ismert módszerekkel a jobb eredmény elérésében. mert süket fülekre talált általában. hanem keményen dolgoztam. hogy a tv vagy az olvasás regenerálna szellemileg. hiszen olyan 26 .sportpálya . Az agy teljes. Jó szakkönyv e téren nincs.odaadom másnak. a gyorsabb gyógyulás reményében. Vannak területek. Nincs utánpótlás a sportorvosok és a sportmasszőrök terén. s nem támogatják anyagilag a tanfolyam díját. Ezúton mondok köszönetet azon sportolóknak. megismertem addig számomra ismeretlen gépeket.szálloda . Higgyék el az egészség a legdrágább nyugaton is. Vigyázni kell a versenyzőkre. Amit csak lehetett alkalmaztam. Az élsportot felvállalókról nem is beszélve. néha (igen gyakran) nekem is fájt. mert így igaz. vagy részleges gondolati kikapcsolása a megoldás. Kint a válogatott masszőr nagy tudású. Talán tárgyalni kellene a Hungária Biztosítóval. melyeket idehaza az orvosok privilegizáltak maguknak. melyeknél logikai feltételezéseimet többnyire az idő igazolta. pedig kellő tapasztalat után a gyakorlott masszőr ki tudná szűrni az igazi segítséget a sokféle hókusz-pókusz közül. sok mindent láttam. s a speciális kötszergyártó cégekkel (Lohman). amit csak lehetett. amit kihasználnak a sportolókban. hogy csupán csak egy pontra koncentrálhat a figyelmünk. masszíroztam. Sokszor igen fájdalmasan dolgoztam. sportnagyságnak. elismert személy. Sokfelé jártam. Így jellemezhetem „csodás külföldi útjaimat.jóga meditációk .alvás Sajnos el kell oszlatnom azt a hiedelmet. mivel két egyforma ember sem létezik. masszőrökre és fizikósokra lenne szükség a jól képzett edzőkön és a kitartó sportolókon kívül. Fontos tehát a szakmai minőség. Az esetleges továbbképzést sarlatánságnak veszik. lehülyéztek. ahol lehetett felvásároltam őket. ahol lehetett ellestem. (Próbáltak már orvosi ellátást kifizetni ott?) Itthon is be kellene vezetni az igazi sport-biztosítást.autogén-tréning Passzív szellemi regeneráció: . az a hülye. Igyekeztem a beérkező információkat analizálni.

Ez a folyamat ismétlődhet néhányszor. majd velünk együtt melegszik fel a fülke. A skótzuhany is hasonló. Gondoljunk a nemi. Erre a gyártók különféle kezelő fejeket biztosítanak a készülékhez. melyet sajnos személyesen nem láttam. a hatalmas vízfogyasztás. pedig a gyors regeneráció kellemes eszköze lehetne.10-15 perc szauna és/vagy skótzuhany (érrendszer tornája. hogy ne maradjon le a civil élettől. . Logikailag helyes metódussal épült sorkezelés. hol a meleg. Sajnos nálunk a spórolás az „egy kád víz-tíz sportoló” gyakorlatát követi. . Ennek egyik legszebb példája egy csehországi edzőtáborban található. épp elég lesz a jövő kopásos és érrendszeri problémáival megbirkózni. de ott a hőlég helyett meleg vizet használunk. Az csodálatos ebben a kezelésben. Sokakat tehetségesnek mondanak olcsó hazugsággal. A végtag-tangentorok sajnos nálunk kevéssé ismertek. mert évekkel későbbi utóhatása nem kívánatos változásokat hoz létre a szervezetben (reumás betegségek). kötőszöveti torna) Az igazi szaunába testhőmérsékleten ülünk be. nem törődve azzal. Vigyázzunk tehát az uniformizált edzésmódszerekkel! Fizikai regeneráció: A nagy létszámú rehabilitációs igények ellátására is vannak módszerek. hogy az izomrostok között nagy mélységben is szinte fájdalommentesen tudunk masszírozni. hogy egy-egy ember egzisztenciális karrierjét és egészségét örökre elpusztítják. s nem egyforma a regenerációs idejük sem. kezelni önmagát ott ahol fáradt. s a fülkét ismét lehűtik testhőfokra. A csehországi tábori rendszerű szaunánál a mi hazai gyakorlatunk. A vízzel közben egy kicsit masszírozzuk a pácienst. de ezt nem ajánlom. a láb regenerálására. de szavahihető versenyzőnk alapján most leírom. illetve olyan hátrányba kerül „civil” kortársaival szemben. ha csak szaunázik a sportoló. Tanuljon. mert a sportoló kis odafigyeléssel megtanulja tisztántartani és kezelni a gépet. s egy idő után hidegre váltjuk. tanuljon. Nagy a hatékonysága. melynél a sportolók személyisége háttérben marad.15 perc tangentor kezelés (végtag tangentor és teljes test tangentor is létezik!) Ez egy víz alatti vízsugár masszázs. Nem szabad összetéveszteni az uszodával. de az anyagcsere fokozásos rehabilitáció mégis nagyszerűen létrejön. hatásos. melyet nem lesz képes többé behozni. gyors. Két vagy négy kád. némi reflexmasszázs és szauna-skótzuhany hatással (lábra vonatkozik). idegrendszeri regeneráció. a sérülés utáni rehabilitáció gyorsaságáról nem is beszélve (Kútvölgyi kórház). és az igazi tehetség oly kevés köztük. Ezekhez szinte nem kell kezelő. de nagy higiéniát igényel. de nem duma!).3-5 perc hideg és melegvizes. melyet szakképzett kezelő végezhet. A fáradt talpizmokat és a reflexpontokat masszírozzák a kavicsok. 3:1 időarányban. Hátránya. Az egyikben térdig érő hideg. 27 . csak hogy a bázis működjön. miközben a hideg-meleg vizes váltással a láb keringése és anyagcseréje is fokozódik. alján kavicsréteg van (sóder. Létezik még a Knepp féle hideg vizes kúra is. A sportoló folyamatosan képezze magát. Az egyforma terhelésre nem egyforma a reakciójuk. nagy hatékonyságú és egyszerre több versenyző ellátását biztosítja. amit csak a láb elbír. tanuljon és takarékoskodjon! Minden sportoló más és más. s kellő felfűtés után a hideg vízbe merül a sportoló. Csak a mazochistáknak tetszene talán. a vírusos és a gombás betegségekre. olykor kirohanva a hideg vízbe. . hogy „ott is mennyien úsznak egymás után és egyszerre is”. azaz a hőlégkamra jelleg érvényesül: állandó magas hőmérséklet. kavicsos aljú taposókád váltogatva. hol a hideg vízben tapicskál a sportoló felváltva.kevesen vállalják manapság ezt az irtózatos megterhelést. a másikban nagyon meleg víz.

Katasztrofális volt több versenyzőnek is az izom-állapota. bár néhol lehetne kompromisszumot kötni a létesítmény használatát illetőleg. a törzsön nincs megszabva az irány. mint a tangentor kezelésnél.A törzsön a hasat tilos kezelni! . a helységek és felszerelések hiányáról nem is beszélve. hogy a szív irányába dolgozzunk a végtagokon. hogy a versenyző által jelzett problémásabb részekre nagyobb figyelmet fordítsanak és az egész testet homogenizálják. hogy megkövetelik-e a versenyzők a minőséget. Finnországban (Pieksamaki) találkoztam az uszoda falába beépített állandóan működő készülékkel is. ha mégsem lenne szakképzett kezelő a csapattal. mely hamarabb elmerevedik.1. A Lukács gyógyfürdő vize a mozgásszervi betegségek gyógyításában a legjobb. vagy szesszel. hogy megérte nekik működtetni.15-20 perc Espomás regeneratív (vizes) masszázs. de itt ez ellátásban hasonló elvek uralkodnak. . A masszázsról később több szó esik majd. lehetőségekre és felszerelésekre most nem térek ki. „fürdős” masszázs. melynek az itt a feladata. de még az edzőtáboroknak saját foglalkoztatású masszőre sincs.5 óra. ahol még az edzőpályán is állandóan tartózkodik egy masszőr. pedig elmondásuk szerint rendszeresen masszíroztattak. kiütéses. Masszőrök? Az 1998-as évi Roland Garros tenisz versenyen 19 masszőr állt a sportolók rendelkezésére. Itt nem számítom bele a szuper versenyzők saját masszőrét. A szív irányába dolgozunk a végtagokon. hogyan oldják meg e feladatot? (A Budapesti Atlétikai E.vagy ahol fáj.) De ne csak a fogunkat szívjuk. A pályákra. miért ragaszkodik a tónusos lábhoz. hogy a magyar nemzetközi versenyeken. mely mindenhova elkíséri őket. s így a higiéniával. melynek nincsen biztonsági rövidzárlat jelzője és kapcsolója! . hogy miért nem él az adott regenerációs lehetőségekkel. frissítő krémmel. csak az anyagi fedezettel. hogy hogyan? Hogy végezték a masszőr kollégák a munkájukat? Teljesítményben? Mert hogy minőségre nem. Külön felhívom a figyelmet. vízellátással van még baj. mint a kilazított.-on az idén már öt masszőr foglalkozott a csapattal. Érdekes az. . Ez a hozzáállás talány marad számomra a továbbiakban is.A testnyílásokat tilos célba venni! .A tangentor kezelésnél ügyeljünk arra. miért a tónusban keresi az erő érzetét. Itthon az edzőtáborokban már vannak kádak. A közfürdőink meg nem erre a színvonalra rendezkedtek be.Bekapcsolás előtt a kezelőcsövet biztos kézzel fogjuk a baleset elkerülése végett. illetve tangentoroztattak. hogy a gyógyvízben tartózkodás maximális ideje 20 perc 28 . miért nem önmaga egészében? Fogalmuk sincs a levezetés mikéntjéről és miértjéről sem. aki már többször állt ilyen kezelés alatt. az biztos! Kérdés az.Olyan készüléket ne üzemeltessünk. Másképp mondva: a szemlélettel! Pár intelem. átdolgozzák a regenerációt segítő. vagy a Sportovkás szeszes bedörzsölő száraz masszázs. Ez esetben a masszírozás egy közepes erősségű ún. melynél nem értettem a versenyzőt. A sportoló ezen a soron hetente kétszer megy végig a pihenő. illetve könnyű napon. Lázas. Lengyeleknél van olyan tábor. Nálunk nem hogy ilyen nincs. de sajnos a masszőreik nem alkalmasak e célra. Az egyesületek nagy részénél is hiánycikk ez a lehetőség. Kíváncsi vagyok. Akkor is olyan ember végezze a munkát.B. hámsérült testet nem szabad kezelni! Egy ilyen kezeléssor maximális ideje 1. . vagy csak kipipálják: „itt is voltunk”? Sajnos egyéb szemléletbeli problémával is találkoztam. Kérdem én. és a körülmények lehetővé teszik a gép használatát. hanem legyünk büszkék a szinte egyedülállóan kiváló gyógyvíz ellátásunkra. Köztük voltam én is.

de hogy ki. meg kell élni valamiből. „vizes emberre” vonatkozik. semmi olyan. stb.. Kikérem magamnak a szakma és a masszőrtársadalom nevében is azt. Nyaknál a kétujjas dörzsölést alkalmazzuk. a torna lehetőségét. Végezhetjük e fogásokat is a simításnál használt felületekkel.. illetve külső hűtést alkalmazunk (jegelés). illetve a hüvelykujj párna. egész tenyéri felszínnel. gyulladás elleni kenőcsökkel (pl. hogy bármilyen személyiségű a sportoló. Az ilyen „kitűntető” cím a labdarúgópályán lihegő. a támadási felület csökkentésével érhetjük el. Tanítómestereim talán egy kivételével kicsit orrolnának rám azért a kijelentésért. de ideális a hosszanti és a szegmentális irányba dolgozni. hüvelykujjal. Ne ártsunk! (Még az ellenfélnek sem!) A legnehezebb talán az egészben. Úgy mondják. milyen szinten fogja művelni. dolgozzuk végig a testet vagy a kijelölt testrészt. Tehát a mély simítás a hüvelykpárnával történik általában. a gondolatait. amit jónak látunk. A gyógyfürdőkben is van mód a hideg-meleg vizes váltásokra. de ennek összesített gyógyvizes hatása se haladja meg a 20 percet. szeretni kell. magyarosan masszázs. a cipőpucolás. Roppant nehéz és hatalmas energiát igényel tőlünk és ezt nem is tanítják. CSAK AZ INDOKOLT MÉRTÉKIG MEZTELENÍTHETJÜK LE! A KISZOLGÁLTATOTT HELYZETTEL TILOS VISSZAÉLNI! MASSAGE. A simítás és dörzsölés a végtagokon mindig a szív irányába halad. Az erőhatás növelését a fizika törvénye szerint. s nem a bőrfelszín csiszitolását. Sokan misztifikálják a szakmát. vagy nagyon mély. pedig nem ördöngösség.. csuklóközeli tenyérgyökkel. módszeres előrehaladással.) kezelhetjük az érintett területet. Ha ilyen probléma mégis előfordulna. Tiltakozunk az ilyen megbélyegzés ellen. Csak a szeretettel végzett munka állhat közel a tökéleteshez. Richtofit gyógykrém. Ez a visszahűtéses módszer. de a legalkalmasabb felület a csuklóközeli tenyérgyök. mert benne a pozitív bioenergia is hatni kezd. a főnökök és barátainak ingyenes (Úgy is ott van! . s mégis kívül maradni mindenen. ez a gyakorlat. . látni a pályán és vele együtt élni meg a történéseket. ugyanakkora energia felhasználás mellett. elkészítése. Lassú.. De.. a szertár takarítása. Persze van még sok más fogás is. A meleg vízben ki kell használni alaposan a víz felhajtóerejét. A dörzsölés enyhe vagy erősebb nyomással az egyik izom a másikhoz. a pályán lévők törülközővel való ellátása. s mindez az erőhatás függvényében. A masszőrnek nem lehet feladatköre az üdítők osztogatása. ha tartása van valakinek. késlelteti a javulás ütemét. simításból és dörzsölésből. Kerülő utakat persze találnak az okosok. illetve a csont alaphoz való dörzsölését jelenti. a fűtés. Aminoerg. ennél több idő vízben/iszapban való eltöltése könnyen a gyulladások lobosodásához vezet. bár nálunknál sokkal jobban kereső. Vigyázzunk a jól bemelegített kézre! Ne markolásszuk az izmokat. ami a szakmához nem tartozik szorosan.! Csakis a szakmunka! és . hogy minket gyúrónak degradáljanak. s a pénz is nagyúr. Az alapokat bárki megtanulhatja. Legfontosabb a segíteni akarás.. Végezhetjük ujjakkal.lehet.. közepes erősségű. Fontos etikai szabály: A SPORTOLÓ TESTÉT. Érezni a versenyzőt. hogy az aktív sportmasszázs két fogásból áll csupán. de a hagyományos bemelegítő.felkiáltással) ellátása. s kellemetlen fájdalmakat okoz. a rezdüléseit. nehogy ínhüvelygyulladás alakuljon ki a 29 . lazító és regeneráló masszázshoz nem kell több. az már más kérdés. Merem ezt kijelenteni 20 év gyakorlat után. a bundák közvetítése. A törzsön bármely irányban dolgozhatunk. A simító fogás lehet könnyed felszínes. melyet a gyulladásos eseteknél alkalmazhatunk.

Kovács József a neve. Egy ilyen nagy tudású Guru. A furcsa benne az. de ezt sem oktatják. gyulladt. fertőzött felületet masszírozni! A simítófogással tájékozódunk a sportoló izomzatán kialakult problémák felől. mert az ujjunkat keményen a csontig kell lenyomni. ki megismertetett az akupresszúrával és a bioenergiával minket a masszázs „titkai” mellett. de később jön elő a hiányérzet. mint akit nem vesznek fel az egyetemre. Nem egy rózsaszín álom közben az érzés. (Kenő anyagok? No nem a borravaló!) . Nagyon fontos az élettani ismeret. hogy a Kft-t ugyanaz az ember vezeti. hogy jó barátomnak mondhatom őt. Műtét nélküli radikális segítség módszere. csupán az anatómiára. Szakadt izmokat nem masszírozzuk! Legkorábban. vagy infrafény + jég). testápolók és bedörzsölő szeszek) 30 . Ezek után kezdünk az izomzat szükséges átdolgozásához a leírt módon. semleges krémek. Megfigyelni mindent. A legkellemetlenebb kezelés a csonthártya masszázs. injektálások.közömbösek (hintőpor. de nagyon „magyaros” a megoldása. aki ezt a rendeletet hozta akkor! Pár évvel későbbi jelentkezésemnél azzal utasítottak el. Kft. szakirodalmat olvasni. Balogh János mesterünktől. Sajnos tapasztalataim alapján nem tudok olyan tanfolyamokat említeni. ha sebésztanulónak az egyetemre is csak olyat vennének fel aki már műtöget! Azt műtse. Persze van ennél enyhébb változat is. melyért külön kell fizetni nem kevés összeget. óránként 200-Ft-ért. de az Evolite-lámpán kívül a hatékony módszerek már orvosi beavatkozások. orvosokkal. mert nem az a profilom. de kis segítséget próbál nyújtani a kezdőknek. a Márvány utcában tevékenykedik. A páciens teljes önuralmára szükség van (esetleg egy füldugó a masszőr részére). valamint a rengeteg gyakorlás a titka a jó segítségadásnak. Miniszteri segítséggel sikerült azért bekerülnöm. amikor a sportmasszőri tanfolyam elvégzése után először jelentkeztem gyógymasszőr tanfolyamra. vérömleny felszívódást segítő krémmel. de akkor is óvatosan. Szerencsére a posta akkoriban nem nyelte el őket. Tilos a hámsérült. a gyulladás fellobosítása és szuperaktív gyulladáscsökkentő bejuttatása a gyulladt területre. parafin olaj.masszőr kezében. az is soknak tűnik. élettanra. konzultálni gyakorlott és nyitott kollégákkal. Kísérletezni lehet mással is. sportolókkal. aki majd az ETI-nél vizsgáztatni fog. Valaha együtt tanultuk a sport masszázst nagytiszteletű Dr.és a gyógymasszázsra egyaránt. aki mindig segítőkész. mint amit a szaktanfolyamon oktatnak. Milyen szép is lenne. nem vettek fel. Ezt egymás után többször megismételjük. bár vele sohasem találkoztam. nem abban dolgozom. Ma már más utakon járunk mind a ketten. s ennek is a krónikus változata. csak a sérülés után három nappal. A jó masszőr kicsit pszichológus is. olykor az izomrostok haladási irányával ellentétesen. melyek megfelelő képzést nyújtanának a masszőr jelölteknek idehaza. s az a megtiszteltetés számomra. Ezt értem a sport. csupán egy levelet küldtem négy példányból három helyre. Mikor tanulják. A masszázshoz használunk különféle köztes anyagokat is. növényi olajok. Persze e pár sor elolvasása nem pótolja a gyakorlatot és egy esetleges tanfolyam elvégzését sem. csinálja a tanfolyamot 350 órában. Még egy fontos probléma: az Achilles-ín gyulladása. majd laza simítással ismét vérbőséget idézünk elő. mert nincs meg az általános iskolai végzettsége. Ma már van középfokú gyógymasszőr oktatás is. (Ionescu: Sport masszázs) Ilyenkor a vért kipréseljük a csonthártyából. (Képzeljék el. sportágismeretre és masszázs elmélet/gyakorlatra szorítkoznak. de az sem fájdalommentes (Coolpack + ultrahang. de a vizsga már az ETI-hez tartozik. csupán az érettségit tette le. Ez az indok meg pont olyan volt. hogy nincs meg a fürdősmasszőri képesítésem. hétvégeken. Örök tanulás.) A szakma több annál. hiszen azzal „operálunk” az anatómia alapján.

Hamarosan belekezdek egy energia-felvételi kísérletbe. A sportolónak a magas szint elérése érdekében joga van a minőségi masszázs-rehabilitációs ellátásra.bemelegítők (krémek. de mégis ők az „élet-halál” urai. Bizonyos szint elérése után. mert alkalmazni is tudni kell. melyet mások már más helyen alkalmaznak. bár iskolának az egyik legjobb tanulási formája. a jógához és a buddhizmus tanaihoz. Megtehetik. Köszönet érte! Az irodalom végén tartok egy kis felsorolást az általam ismert és használt szerekről. Én ezt a vizes technikát Schmutz István kollégámtól tanultam. de ennek kiharcolása már nem az ő feladata. bár nem vagyok bölcs. szeszek) Direkt kihagytam a szappant és vizet. Sajnos arra is rá kellett jönnöm. 31 . pedig a szinte privilegizált ellátásra. de az eredetét az ajánlott irodalomban megtalálják majd. de én is állítom. hogy az a nagyra tartott EURÓPAI orvostudomány tévúton jár. mert zsákutcába jutunk. de tudtommal a sportban még nem. hogy közel áll meg magyarázhatatlanhoz. de logikus megoldási lehetőségekre. s ha akarják vegyék ezt nagyképűségnek. mert a legfontosabb a tudás és a kezem volt. meg arról. mert az már egy másik műfajhoz tartozik. már-már hivatásszerűen. hanem a menedzseré lenne. Gondoljunk a most talán még lehetetlennek tűnő. krémek (rehabilitációt gyorsítók).. hogy lássák: „Ő A MASSZŐR!” Nekem is volt valaha. annál kevesebbet tudunk. hogy mi is legyen egy sportmasszőrnél. Más szanitéc koffert cipel. Annyit róla. ha csapattal megy valahová. Rugalmas gondolkodásra van szükség. s mi akkor. szeszek) .gyógyhatásúak (olajok. Ne csak egy irányba fejlesszük ismereteinket. ha egyéni versenyzője van. ki kiemelkedő egyénisége a szakmájának. A jó masszőrt érdekelnie kell a szakmája. általa ismertem meg akkoriban sokféle gyógyírt is. ami önmagában kevés. míg el nem adtam egy kezdőnek. hogy minél többet tanulunk. látásunk beszűkül és dogmatikusak leszünk. A jóga csodálatos a regenerációban! Teljes ismeret-anyagomat a hely szűke miatt nem tudom közölni. de az csak egy nagyoló fitness masszázs (vizes-ember módszer). később az egyik normál nadrágzsebembe elfért az összes kellék.

valamint a fejlődési rendellenességeket ki kellene szűrni. s erre akármilyen képzettséggel nem is lenne szabad orvosokat alkalmazni. állandó lépéstartásos drog ismeretet. csupán kontrollként. A versenyzők alapvizsgálatánál a régi NDK-s módszert is lehetne alkalmazni. belgyógyászatot-élettant. ha nem. aki soha sem szedett semmi drogot. az NBA cirkuszt. Hazudni lehet. Olykor mutatom a fiataloknak oktatólag: Nézd a szemét. hülyítő látványosságok. de sajnos azt is „tetten érhetik”.. a reakcióit. ha orvosi segítségadásról beszélünk. én doppingellenes vagyok. Nagyon összetett feladatot hivatottak ellátni. Ha mégis nézem. jó berendezésekkel és jó masszőrrel. Tehát kell egy belgyógyász (jó labor háttérrel). Manapság nem lehet csupán egy orvosra hárítani az összes terhet. hogy legyen. a tenisz. s önzetlenséget a sportággal és a sportolóval szemben. az atlétika és az olasz labdarúgás kapcsán. se a sportoló.Mit gondolnak. a Tour de France-t. s nem győzték agyonmagyarázni a doppingról tett kijelentését. sérülésének ellátását. s benne az úszóversenyeket. a Tour de France. annak hiába próbálnak hazudni a cirkusz porondmesterei. A NOB nagyfőnöke is majd elszólta magát. Manapság. hogy a nagyközönség hisz még a dopping elleni harcban. s vezeti a rehabilitációt. az agresszivitását.. kinek megengedték. Már régen nem a SPORT-ról van szó. valamint segíti a versenyen a lehető legjobb eredmények elérésében. a bukás mindig a sportoló szégyene marad. de nekem ezek jutottak most az eszembe. hogy mindez egy emberben összpontosulhat egyszerre. Nem biztos. a röplabda. mely a nyolcvanas években öt könyv átolvasását jelentette az erre vállalkozóknak. A családban több nemzedékre visszamenőleg kellene vizsgálódni az alkalmasságot illetőleg. mikor drogos sportolókat látok. sőt szinte a cirkusz miatt kötelező. kenyéren és vízen lehet ilyen eredményeket elérni? Lehet. ismereteim megerősítéséhez. s mögötte a fizioterápiás kar. segítő szándékot a jobb eredmények elérésében. Sampras és társai győzelmeit és vereségeiket. ez ma már csapatmunka kell. a mozgását. néha talán kell is. Sportág-ismeretet. de ne nézzenek hülyének minket! A doppingra tehát vigyázzunk. Bocsánat kedves uram. genetikailag megvizsgálni az alkalmasságot a megfelelő sportág kiválasztásánál. Higgyék el. a nemes küzdelmet. szeretem a szép sportmozgást. a teljesítmény növelési kutatások ismeretét és lehetőségeit állandó odafigyeléssel kisérve. Nem ártana pszichológiai 32 . mert sokan a doppingot értik ez alatt. hogy később ne fizessen rá se az állam. Vannak rá módszereik. mert az üzlethez kellenek a közönségcsalogató eredmények. Eddy Merx fogalmazta meg helyesen: . No comment. folyamatos állapot kontrollt. Vissza a sportorvoslásra. doppingolni annak szabad. azt. A bárányok pedig hallgatnak. mit tud? Biztos lenne még mit felsorolni. Az orvos tehát ellenőrzi a sportoló egészségi állapotát. de végigröhögtem az atlantai olimpiát. hogy lehessen egészségre veszélytelen drogokat használni a versenyzőknek. Ha hiszik. segíti a fáradás regenerációját. Olvashattunk a lapokban is erről mostanában eleget a régi NDK sportolók. Ma már van sportorvos képzés is. Ki. de e terület sokkal többet kíván meg az ezt felvállalóktól. de aki benne élt s él. Foci-VB. az amerikai szuper atlétákat . aki jó sportorvos és egy traumatológus. s kikapcsolom a tévét. a Foci VB döntőt.ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS Az orvosi beavatkozás az élsportban ma már elengedhetetlen fontossággal bír. stb. Sok híres nagyság neve merült fel közben és sározódott be teljesen feleslegesen. Ismétlem: CIRKUSZT ÉS KENYERET!. rossz visszhangja van. de az élsport már maga is veszélyes az egészségre! Ahogy én látom. mert a győzelem a nemzet dicsősége. a túlélés reményében.

sikeresebb lehet.vizsgálatnak alávetni a sportoló jelölteket. C. és kimenetelű erősítő. vércsere/„vérdopping” alkalmazása.Ásványvizek .Isotonikok . ahogy az újságok egykoron megírták.Oxigén felvétel javítók . mert az nem mindig célravezető.B vitamin sorozat. Foglalkozni kellene az energia bevitellel és hatékony hasznosításával. kicsit nyugtat. A mi sportolóink meg biztosan a frissen kihúzott cukorrépa szeletek rágcsálásától lettek a világ elismert sportolói. kreatin feldolgozás gyorsítása.Fehérje koncentrátumok ... E vitaminok .Szőlőcukor és méz . Ezt is szedték a felkészülés alapozó szakaszában az NDK sportolók. idegrendszer pihentetése/serkentése (nem a stimulálást értem ez alatt). ha. mondd ez valamit? Étvágygerjesztő... hogy mikor mit kell használni. melyekért senki semmilyen felelősséget nem vállal. zsírégető szereket. savasodás gátlása és késleltetése. aki több 100%-os. mit a biokémia ás az orvostudomány ki tud fejleszteni a közeljövőben. kétes származású. ha. ha Lasse Virenre és a rénszarvastejre gondolok. melyek már a BTK-ba ütköznek. Ma is jót nevetek.). csupán hiányos ismereteink vannak. kellemetlen meglepetésektől szabadulnának meg az edzők is. pihentetők.Savasodás gátlók . Ne csak a szteroidokba és a hormonokba keressük a megoldást. elálmosít.Sejt anyagcsere javítók . 100% felett edzeni? Ugye milyen szépen hangzik? Nos ez az úgynevezett NDK-s edzésdopping. stb. Tehát akit jobban tudtak regenerálni. Ha. oxigén felvétel javítása.. vagy a feletti edzést tud elvégezni.. Bízzunk a tudományokban! Kell lenni más megoldásnak is. serkentők . Sajnos ugyanezeken a helyeken más drogokat is forgalmaznak.. mely többszöröse a civil emberének. Kis emlékeztető róluk: .! Csodák nincsenek. Nálunk ma már rengeteg szer kapható a boltokban. A sportoló felkészülését támogatni kell a só-vitamin háztartásának szintentartásával. van belőlük elég a könyvtárakban (sportolók táplálkozása . stb. ahol Turinabolt is használtak.Vércsere .Idegrendszeri regenerátorok. hogy hamarosan 33 . D.Só tabletták .Bio táplálékok . Mint korábban mondottam már: Két azonos képességű versenyző közül az ér el jobb eredményt. ezek a lehetőségek orvosaink előtt.. Peritol. Vajon miért? És még miket? A sejtek anyagcsere fokozása. Orvosi segítséggel a következő lehetőségek vannak a megengedett kereten belül értve: . kézen-közön lehet kapni az izomépítő klubokban. Ugyanakkor mélyen hallgattak a regenerációs módszereikről.. fehérje beépülés fokozása a megengedett határok között. Erre kellene komoly összegeket fordítani. olvassanak el egy pár szakkönyvet. melyben a franciák igencsak élen járnak. én hiszem. s patikákban vény nélkül is. Mi tagadás könnyen. Arról. melyek nagyszerűen használhatók a versenysportban. Talán a legnagyobb feladatot a versenyzők fáradságának regenerációja adja.PLUSSZ tabletták .Ginseng és galanga készítmények . mert a dopping nélküli fejlődésnek itt van a nyitja. és még mindaz. izomépítő.

sikerül rohamléptekben fejleszteni sportolóink eredményességét. .hogyan működnek a perifériák . Eleinte hanyattfekve.hogyan működhet így az ember Neumann János. A sport tehát „veszélyes üzem” feliratot kaphatna. hogyan működik egy processor . . Az autogén tréning az agy és a perifériák kapcsolatát mobilizálja.. a computer szakértők és a trénerek egy kicsit e témakörben. hogy: fehér. de ez nem jelent problémát. Hamarosan rájönnek olyan logikus eredményekre. de ne kalandozzon el másfele figyelmünk. . A szellemi regeneráció a szervezetünk helyes működését segíti. hogyan hat az elektromos tér. s folytassuk céltevékenységeinket. Érdekes felismerések jönnek majd. 34 . Eleinte előfordul.. Segít a mozgások tanulásában.hogyan működik a vírus . . súlyos következményekkel kell számolni. a felkészülés tökéletessége és a szellem egyensúlya biztosítja a nyugalom teljességét. Könnyen jönnek a sérülések a figyelem hiányából adódóan. Ez alatt értem a környezeti behatásokat és a belső bioenergetikai problémákat. de lehet csak agyi kikapcsolást is gyakorolni. megszüntetése. és a nyugalom megszerzésében. Ha az agy és az idegpályák nincsenek rendben. folyamatosan. hogy nem ártana a computer ismeretét növelni az emberiségnek. de hát olvassanak csak utána bátran! Megéri! Vitatkozzanak egymással az orvosok. Szellemi regeneráció: Talán nem ide tartozik ez az újnak tűnő eretnek gondolat: tekintsük az agyat egy computer processorának! . Ébredés után az agy teljesen kitisztul. később szinte bárhol képesek leszünk e gyakorlatot végrehajtani.Mondjuk magunkban lassan. fehér . fehér. a belső működések esetleges zavara kihatással van a hangulatra és az összpontosításra is.Válasszunk ki a homogén plafonon egy pontot. Ilyenkor az alvás rövid idejű. ha valami is megragad a fejekben esetleg e munkám nyomán. jól ellazítva gyakoroljunk. igen érdekesen.Hogyan működik egy computer? Az előbbiek figyelembevételével: . Az igen/nem logikai kapukkal operált.Feküdjünk hanyatt egy csöndes. valószínűen az emberből kiindulva alkotta meg számítógépes elméletét. Egy könnyű szellemi kikapcsolás módját írom most le. s lazítsuk el izomzatunkat. s szegezzük rá tekintetünket.hogyan lehet programozni . hogy alapos leizzadás (verejtékezés) kíséri. fehér. fehér. mert hamarabb rájönnének az ember testi és szellemi problémáinak okaira. nyugodt helyen. hogy belealszunk. fehér. . fehér. . stb. az egy dologra koncentrálás fejlesztése. A belső erő érzete. előfordul. vagy a mágneses tér az emberre és a computerre. tíz perc elteltével keljünk fel.A teljes kikapcsolás létrejöttekor belső csend uralkodik bennünk. fehér.Vizsgáljuk meg. Gondoljanak például arra. míg a külvilág meg nem szűnik körülöttünk azt a szót. A lényeg a gondolatok kalandozásának kizárása. magyar matematikus.Öt. Szinte egy új napot kezdünk meg ismét. Ez az első lépés a teljesítmény centrikus koncentrálás megtanulásához.

amennyit regenerálni képesek vagyunk. 11/ Sérülten sem edzeni. Az érem fényét nem halványítja el semmi. de jól felkészült versenyzőt. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. Próbáld meg felülről nézni a helyzeteket. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. s könnyen élhetsz hibáiból. akarat. 12/ Következetesség. szorgalom. csupán az idegi felőrlés technikáját alkalmazva az állandó nyomással és kizökkentéssel élve. a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. Láttam már gyengébb képességű. Lehet. megtörése. Fontos. velük a regeneráció. O. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. versenyekre olykor pillanatok alatt is. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. Az ellenfél hangulati kizökkentése. hogy megingását kellően ki tudjad használni. s győzd le a sajátodéval. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. 13/ A szellem építése a legfontosabb. relaxálni. Az ellenfél nem ellenség! 7/ A győzelem az GYŐZELEM. A pihenés is edzéselem. hogy az ellenfeled nem rendelkezik ilyen ismeretekkel. sokféleképpen lehetséges. Verseny közben gondolkozz az ellenfél fejével. a legfontosabb fegyver. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. 4/ Csak annyit terhelhetünk. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. hanem önmagunk gyengeségét. a verseny legyen fair play. A szellemi K. 6/ A játék. Tanulj meg sakkozni és uralkodni az indulataidon. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. 35 . 14/ Koncentrálni. Csak azt kérhetjük számon. sem versenyezni nem szabad. 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz. fegyelem. belső vizualitást építeni kell megtanulni. Szükséges tökéletesen felkészülnöm. tudatosság és kitartás kell. amit megtanítottunk. illetve csapatot győzedelmeskedni a jobbnak tartott felett.Emlékeztetőül a korábban leírt pontokat ajánlom: 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. a győzelemhez. izommunkát kontrollálni. figyelem. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő.

változatot a kijelölt úton. cipő.nem megfelelő edzéskörülmények. egészségi alkalmasság) . rándulás) . Minden mozzanat fontos és következetes edzés és versenyprogramot követel.sportbaleset biztosítás megkötése (!) Alapos körültekintéssel kell a munkát elvégezni. Kivétel ez alól a küzdősportok. A régi NDK-ban az öröklődési esélyek nagy mértékben számítottak a sportág kiválasztásában. a készülék feljegyzi. ragasztással. a sportoló irányításában. hogy a kipihent ember szaporább fényvillanásokat lát külön fényként.sportbiztosítás megkötése . izomzati. a kontakt csapatjátékok.maximum 3-4 fős csoport munka .egészségi alkalmatlanság a terheléshez . ahol a test-test elleni küzdelemben előfordulhatnak ilyen problémák. hogy akkor milyen időközökben villant fel a fény. alapos bemelegítés. Nem szabad „csak úgy. s neki addig kell egy kis kereket forgatnia.az orvosi alkalmassági vizsgálat.) . Csúcs. amikor a kísérleti személy egyetlen fehér pontot lát.pálya és felszerelés karbantartása .Sérülések megelőzése és ellátása A sportoló és edző rémálma és mumusa a sérülés. Azt a pillanatot. időjárás behatásai) . improzivatíve” dolgozni. mert itt a „rögtönzés” is megfontolt eltérést jelent. csontozati) . idegrendszeri.külső behatások (idegen test. örökletességi és pszichológiai területekre. A megelőzés előfeltétele: . test-test elleni rossz mozdulat) .túlméretezett terhelés (felmérés. pálya hibák .figyelmetlenség . dopping. A kiértékelés azon alapszik. talajfogás. érrendszeri.megfelelő edzés körülmények biztosítása 36 . melynek ki kellene terjednie a csontozati. Sérülések okai a következők általában: . valamint azt is. .kivédhető váratlan sérülésveszélyek tompítása rögzítéssel.egyensúlyvesztésből adódó traumák (törés. biztonságos körülmények között végzett gyakorlatok szinte kizárják a baleset lehetőségét. mint a fáradt. Vagyis az utóbbi a viszonylag ritkán felvillanó fényeket is egyetlen fehér foltként látja (volkstimme).a pihent izom ingerlékeny és ezért sérülékeny (átmozgatás a terhelés előtti napon) Elsődleges feladat a megelőzés (prevenció): . amíg a fényjelet állandó fénypontnak látja. stb. Maximális figyelmet igényel az edzőtől és a versenyzőtől is. Jól felépített munka mellett a figyelemmel.túlfáradás (idegi. mert a sport veszélyes üzem. rossz sportszer. izületi.reflex-figyelem kontroll stroboszkópos vizsgálata a terhelés előtt Fáradtság vizsgáló készülék (stroboszkóp) A készülék a vizsgált személynek bizonyos ütemben villogó fényt mutat.felszerelési gondatlanság (rossz öltözet. .következetes edzésmunka (pihentség. ficam. azaz 70110%-os terhelésekről van szó. mely nélkül egy komolyabb biztosító nem fizet .

túlfeszítés) 6.alapos bemelegítés (általános és célirányos) . a keringés javítása és a gyógyulásra koncentrálás a sportoló részéről. gyógyászati eszközökkel . rossz talajfogás leérkezéskor. de rendszeres használat esetén drágább a használata nem is beszélve a hámfelszín igénybevételének kellemetlenségéről. csavarodás. nem olcsók. Az a baj.levezetés az edzés végén . és masszőröktől. Erről a területről érdemes elolvasni dr. míg a rugalmas az egészet szorosan a testhez szorítja a mozgás határok szabadsága mellett. de a biztonságot tekintve nem drágák. s megérkezésükig helyezzük a sportolót nyugalomba. erőltetés. s a sportoló karrierjében visszafordíthatatlan állapot következhet be. külső erőhatás) 5. a 37 . ha nem fizet ide-oda az ember az emberséges halálért (Tisztelet a kivételnek!). A ragasztás technikája elsajátítható a jól képzett sportorvosoktól.figyelemmel végzett edzés munka . Magyarországon többek között a Lohman cég készítményeit ismerem jobban. Árky Nándor Sportsérülések c. esés.pihenés és szociális biztonság nyugalmának megteremtése.. Ez a védekezés a túlnyújtás. a végzettség meg nem minden.és belső. Ez utóbbi kicsit többe kerül hirtelen. csavarás. térd (esés. Indulási és reakció sebesség maximális eléréséhez meghatározó alapkövetelmény. Ilyenkor következik be a boka külsőszalag. de természetesen ingyenes. boka (felszíni egyenetlenség. hátratörés) 4. túlfeszítés). csavarodás. s tudom ajánlani. s ilyenkor nincs semmilyen korrekciós lehetőség a sérülések kivédésére. Problémát okoz a sportba való visszatérés. csípő (esés. Ne erőltessük a pályára visszatérést. Gyakran velejárója egy könnyebb gerinctrauma is. fizikoterápistáktól. csavarás.vagy külsőszalag szakadása. bandázzsal és „hycomat”-tal próbálhatjuk megoldani. Rehabilitáció Felejtsük el most a magyar egészségügyi ellátást. Az izületi sérülések gyakoriságának sorrendje szerintem a következő: 1. A ragasztás olcsóbbnak tűnik. szakadás ellen. s ezáltal praktikusabb is. mert további traumák következhetnek be. külső kontakt erőhatás. A sérülések ellátását bízzuk szakemberekre. a sérült területet hűtsük a nagyobb bevérzés megakadályozása érdekében. csukló (esés. hogy abból a helyzetből ismét képes legyen elrugaszkodni a sportoló. de használata gyorsabb. valamint szakkönyvekből. gerinc (emeléses terhelés. könyvét. valamint az erről megjelent egyéb irodalmat (Testnevelési Egyetem könyvtára). esés. torziós becsípődés) 2. lelkiismeretes és nagy tudású szakember is kell hozzá! Sajnos nagyon kevesen vannak és túl sok a szemfényvesztő. Az izületek védelmét fix és rugalmas ragasztással. csavarodás) 3. sebészektől. a törzs elcsavarodása esetén a térd kereszt.regenerációs lehetőségek kihasználása .izületi védelem ragasztásokkal. Vigyázzunk arra is. Mindenesetre a legfontosabb a mozgás. Labdajátékoknál a felugrás utáni talajfogásnál van a legtöbb gond. hogy ezt csak a sérülések megtörténte után hajlandók megvásárolni az illetékesek. mert ott még meghalni sem érdemes. mert nyújtott lábbal érkeznek puhán rogyasztott térd helyett. váll (csavarodás. Ez a süllyesztett alaphelyzet a kulcsa a jó védekező és támadás előkészítő lábmunkának. Méretre készülnek. Ez esetben a fix ragasztó a szalagokra irányuló túlterhelést viszi át a korlátozottan rugalmas bőrfelületre. hogy a pénz nem minden. mozgatás. Ragasztások esetén a fix ragasztószalag az izületi szalagok irányát követi. Az atlétikus képzésnek itt nagy szerepe lenne. Persze szerte a világban más hasonlóan kiváló ragasztók is beszerezhetők a szükség függvényében. könyök (erőltetés. megnyúlás) 7. Úgy kell leérkezni.

nehezebb esetben a pszichológus is. Hasonlóak találhatók magyar és egyéb külföldi termékek között is. 06-23-416-719 Richtofit készítmények közül igazán regeneratív és pihentető a Gyógynövényes változat (barna csomagolás). bárki által megvásárolható szereket ajánlok a legjobb meggyőződésem szerint. a gyógytornász. japán gyártmány. s vannak még más néven futó hasznos ragasztmányok. Szükséges tehát az orvos. melyet a 80-as években a súlyemelő válogatottban használtak egy páran a zsályafürdő mellett: Roboráló tea 4 dkg Borsmenta 5 dkg Szarkalábvirág 2 dkg Galagonyabogyó 2 dkg Levendulavirág 10 dkg Zsurlófű 6 dkg Kenderfű 5 dkg Szórósgyöngyajak 5 dkg Porcsinfű 5 dkg Citromfű 10 dkg Somkórófű 5 dkg Cickavirág 5 dkg Olajlevél 5 dkg Medéntfű 5 dkg Galagonyavirág levéllel 10 dkg Fagyöngy 5 dkg Nyírfalevél 5 dkg Diólevél 38 . szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. a masszőr. Izületi és izomsérülésekre az Aminoerg nevű csodaszert ajánlom. a mindenre figyelő edző. Ginseng a legjobb frissítők között tartható számon. A magyar Mottó tapasz sem megvetendő. de nézni kell olykor a doppinglistát is. Hosszútávfutóink némelyike a szódabikarbónás fürdőt alkalmazta sikerrel. Egy régi receptet adok most közre. Talán a kínai árusoknál kapható lesz. mert lejárt a forgalmazási licence. de vigyázni kell a bevitel mértékével. Pedi-Relax francia készítmény. Az amerikai fitness gyártmányok közül is igen sok használható. de ezt meghagyom a szakorvosok területének. A kínai származású Polar Bear olaj fájdalomcsillapító és frissítő hatású. Tel. Reergin tabletta a vese működésének serkentésével segít az izom és szellemi fáradtságot regenerálni. mely a műtétek rehabilitációs kezelésénél is jól alkalmazható a duzzadások leapasztásánál. s nem árt e kérdésben szakember véleményét is megkérdezni. Feketenadálytő krém a bevérzések felszívódását gyorsítja és gyulladáscsökkentő hatású. Szellő u. Fontolóra kell venni az összeállítását a cél értelmezése által. Nagyszerű tea keverékek kaphatók és készíthetők különféle receptek alapján. segítő szponzor és a megértő család. az elvárások és a megélhetési gondok nyomasztó hatása.féloldalasság. Címe: Szabó Szigfrid reflexológus Budaörs 2040. Sajnos nehéz a beszerzése. mely szép feladat lenne a jövőt illetően. Erről a témáról egy újabb könyvet kellene írni. csupán humán. A legjobb minőséget magától a feltalálótól lehet beszerezni. s kiváló izompihentető hatása van. a Sport változat inkább masszírozáshoz alkalmas. 8. Itt kellene említenem az érdemlegesen felhasználható krémeket és tablettákat. Salonpas tapasz és krém. a félelem az újabb sérüléstől.

5 100 95 90 85 80 77.5 50 45 42.5 22.5 45 42.5 132.5 120 115 110 107.5 25 20 15 75% 150 145 142.5 147.5 52.Kiegészítés Korrigált százalékérték-táblázat a súlyemeléshez 100% 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 95% 190 185 180 175 170 165 160 157.5 87.5 82.5 60 55 52.5 35 30 25 22.5 92.5 152.5 145 140 135 132.5 105 100 95 92.5 112.5 42.5 17.5 57.5 105 100 97.5 112.5 67.5 47.5 70 67.5 72.5 37.5 45 40 35 32.5 137.5 17.5 20 90% 180 175 170 167.5 120 115 112.5 122.5 32.5 92.5 127.5 157.5 85% 170 165 160 157.5 147.5 162.5 135 132.5 15 70% 140 137.5 47.5 152.5 47.5 107.5 62.5 142.5 30 27.5 147.5 52.5 65 60 55 52.5 17.5 125 117.5 25 20 17.5 127.5 60 55 50 47.5 27.5 95 90 87.5 127.5 37.5 125 120 115 112.5 32.5 90 85 80 77.5 75 72.5 27.5 102.5 97.5 80% 160 155 152.5 152.5 107.5 85 80 75 72.5 77.5 102.5 127.5 107.5 137.5 37.5 130 125 122.5 67.5 15 39 .5 105 100 97.5 37.5 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 57.5 55 50 45 40 35 30 27.5 145 140 135 132.5 90 87.5 35 30 27.5 62.5 122.5 67.5 147.5 67.5 22.5 62.5 85 80 77.5 42.5 107.5 62.5 60 57.5 72.5 145 140 135 130 125 122.5 117.5 120 117.5 132.5 22.5 72.

15 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 6 6 9 5 3 1 4 2 4 3 3 4 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 75% 3 4 1 2 6 10 1 5 3 1 2 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 80% 6 4 2 8 6 4 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 8 6 4 6 4 2 85% 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 1 4 2 1 2 3 2 3 1 3 7 5 90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 7 6 4 6 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 40 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

20 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 10 8 10 6 8 9 4 6 7 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 75% 4 2 4 2 2 4 2 2 5 5 6 3 5 6 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 80% 10 8 6 10 8 6 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 10 8 6 85% 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 4 2 90% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 6 4 6 6 8 8 8 10 8 10 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 41 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra. 30 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 15 12 13 12 11 13 8 9 10 6 6 8 4 6 6 3 5 3 2 3 2 1 2 1 1 75% 6 6 3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 5 3 2 6 2 3 6 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 80% 15 12 9 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 15 12 9 85% 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 6 4 3 4 3 5 7 3 6 8 3 6 3 2 90% 1 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 6 6 6 6 6 8 7 7 12 11 10 15 14 16 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 42 .

40 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 20 16 14 16 14 17 12 13 14 8 10 9 7 7 8 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 2 1 75% 8 13 5 3 2 3 4 4 4 8 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 2 3 1 2 2 3 80% 20 16 12 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 20 16 12 85% 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 6 7 5 6 2 7 90% 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 6 7 8 9 10 10 12 11 12 16 14 15 20 20 18 76% 77% 78 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 43 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

50 ismétlés esetén Általános intenzitás 75% Változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 25 24 21 20 19 18 12 14 16 8 11 13 6 8 9 4 4 6 2 3 4 2 3 2 2 2 75% 4 11 4 8 7 7 7 8 7 7 7 7 9 6 9 9 5 6 8 4 4 6 2 2 4 2 3 2 2 80% 25 20 15 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 25 20 15 85% 2 3 2 4 1 3 5 4 5 7 5 7 7 6 7 9 7 10 10 8 10 10 4 6 10 4 11 4 6 90% 1 2 2 3 2 3 5 4 5 6 6 6 8 8 9 11 14 15 14 20 19 16 25 24 25 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 44 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

(4) Ezután születésünk évében a születési dátumtól az év végéig eltelt napok számát keressük. októberében? Legyen a keresett dátum 1977.(+1!) 5. hogy hány nap telt el a keresett dátumig. Ennyivel több nap esik a teljes évekre. (6) Összeadjuk a „maradék” napok számait. hány szökőév volt közben („A” táblázat). Milyen volt az ön bioritmusa 1977. Az eltelt teljes évek száma: 1977-1950+1=26 ….(+1!) 2. pl. 01. (8) A huszonhárom napos fizikai ciklussal osztjuk az eltelt napok számát. A teljes évek napjainak száma: 365*26=9490 3. 08. A havi bioritmusnaptárhoz először ki kell számítani. Ezért a keresett dátum évszámából kivonjuk a születési dátum mindig eggyel nagyobb(!) évszámát. de ehhez a számhoz még hozzá kell adni 1-et! (5) Hány nap telt el a keresett dátum évében? Ez valamivel egyszerűbb: a „B” táblázat jobb oldalából kiírjuk a megfelelő hónaphoz tartozó napok számát. 10. hogy a teljes évek száma hány napnak felel meg. Napok száma a születési évben („B” táblázat): 61+(23+1)=85 …. a maradéknak megfelelő számot 45 . Számítások a következők: 1.-án született. A születési hónapokban a „maradék” napok számát a hónap napjainak számából kivont születési dátumnap adja. A szökőévek száma („A” táblázat): 7 4. Hullámvonalak helyett elég csupán egyenes vonalakat húzni egy kockás papíron. hány nap telt el a születés napjától a keresett dátumig. hogy a három alapvető bioritmus görbéje a keresett dátum idején milyen fázisban van éppen. Hány nap telt el? (1) Először az eltelt évek számát határozzuk meg. Napok száma a keresett évben („B” táblázat): 273+1=274 6. Hányadik napon áll a fizikai ciklus? 9856/23=428 a maradék 12 (!) 9. Az eltelt egész hónapok napjainak számát a „B” táblázat bal oldala mutatja. 1950. Tegyük fel. Az eltelt napok száma összesen: 9490+366=9856 8. Hányadik napon áll a szellemi ciklus? 9856/33=298 a maradék 22 (!) Hol tartanak a bioritmusok? Osztással állapítjuk meg. és hozzáadjuk a keresett dátum napját. Hányadik napon áll az érzelmi ciklus? 9856/28=352 a maradék 0 (!) 10. hogy ön. 10.BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS Bárki kiszámíthatja és fölrajzolhatja a bioritmus-naptárát a következő hónapokra. A „maradék” napok összesen: 7+85+274=366 7. Most következnek a „maradék” napok! (3) Megnézzük. (2) Ezután kiszámítjuk. ami legfontosabb. /(3)+(4)+(5)/ (7) Az egész évek napjainak és a „maradék” napoknak a számát összeadva megkapjuk.

hogy 1-én a fizikai. 10. Az emberi szervezet fokozott bizonytalansága várható az egymás melletti kritikus napok. mert ez figyelmeztet majd bennünket. Elemzés: Az 1977.használjuk a továbbiakban.-i állását leolvashatjuk a „C” táblázatról. Ezután behúzzuk a keretbe a vízszintes „ütközővonalakat”. Balesetveszélyes foglalkozásoknál fokozott vigyázatosságra van szükség. Lássunk hozzá a ritmusok felrajzolásához! Kockás lapra felrajzoljuk a keresett hónap hálózatát. A fizikai görbét a +F és -F vonal között. mint a másik két héten. 01. hogy a hónap első felében általában az illető közérzete és átlagos teljesítménye rosszabb lesz. 2. beírjuk a napok sorszámát és esetleg a hét megfelelő napjainak rövidítését is. az érzelmit a +É és -É között. Csak a kockasarok átlói mentén kell egyeneseket húznunk. A térképből úgy tűnik. valamint a fizikai és az érzelmi görbe negatív fázisában való keresztezése miatt. Aki gépkocsit vezetett. csak még kisebb fizikai teherbíró képességgel. A hónap keretbe bejelöljük a keresett napot és a „C” táblázatnak megfelelő fázisból indulva elkezdjük a rajzolást. hogy a megfelelő görbe rajzolásakor két kockába kerül a „csúcs”. 29-én és 30-án is. A többi hónap rajzolása: Novemberben csak hozzáillesztjük az előbbi térképhez az új hónap keretét. 46 . Vigyázat: a pozitív fizikai és a negatív szellemi fázis ütközővonalát kettősen rajzoljuk. A három bioritmus-görbe 1977. Visszafelé (például szeptemberre) ugyanígy meghosszabbíthatók a vonalak. a szellemit a +SZ és -SZ között. vigyázva a kettős csúcsokra. (9) Hasonló módon számítjuk ki az érzelmi és a (10) szellemi ciklus állását is. októberi bioritmus térképéről leolvasható.-án kettős kritikus nap volt.-án az érzelmi ritmusban volt kritikus nap. Ezek a határok már csak egyéni tapasztalatok alapján érzékelhetők. A kritikus napokat külön köröcskékkel jelölhetjük. Október 13. és máris folytathatjuk a bioritmus-görbék (illetve egyenesek) rajzolását az előbbi módszer szerint. annak különösen kellett vigyáznia ezen a két napon. Hasonló bizonytalan állapot lehetett okt.

=31 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 FIZIKAI-ÉRZELMI-SZELLEMI CIKLUSOK Fizikai ciklus 47 .=30 X.=31 XI.=28 III.=30 V.=31 II.=30 VII.=31 IX.=30 XII.=31 IV.=31 VIII.=31 VI.„A” táblázat SZÖKŐÉVEK TÁBLÁZATA 1904 1908 1912 1916 „B” táblázat 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 HÓNAPOK ÉS NAPOK 365 334 306 275 245 214 184 153 122 92 61 31 „C” táblázat I.

„C” táblázat folytatása Érzelmi ciklus Szellemi ciklus 48 .

radikális gyulladáscsökkentő szerek. lázcsillapítók. mert a lemezen mellékeltem a programot. kalcium és magnézium tabletták. fagyasztó spray. csak használhatóságot. ha az orvos jelen van! Nem készítményneveket írtam. Ez utóbbi nagyon fontos. mert nincs az a frissítő mennyiség. általános masszírozó krémek. elsősegély felszerelés. jégakku. frissítők. Krémekben: gyenge-közepes-erős melegítő krémek. és jól kombinálni őket. ragtapaszok. bevérzés felszívódását segítő tabletták. 49 . rugalmas öntapadós pólya. csak használni tudni kell. Mindez lehet minimális készlet. Az elsősegély ellátása nem a masszőr feladata. altatók. sók és vitaminok.Jegyzet és észrevétel Ha ön a floppy változatot használja. rugalmas pólya. csupán jelleget. orvos és a mentő telefonszáma. nyugtatók. ami egy fáradt sportolónak elég lenne! Egyebek: olló. bevérzés csillapítók. coffein és székletfogók. akkor a bioritmus számítása leegyszerűsödik. vérnyomáscsökkentők. Tablettában: fájdalomcsillapítók. görcsoldók. szivacs. Ígéretemhez híven leírom az általam javasolt „ szanitéckoffer” tartalmát. nem márkaneveket.

50 . figyeljünk meg. amit lehet. Mindenütt keressük a miértet. s közelebb kerülünk a teljességhez. Ezt a művet csupán abbahagyni lehet. Ha akár egy embernek is tudtam segíteni. de véglegesen befejezni sohasem. mert a világ is folyton változik.Utószó Ez egy befejezetlen munka. már nem írtam hiába.) Járjunk nyitott szemmel a világban. Talán sikerült elindítanom valami folyamatot a jobb eredmények érdekében. (Buddhista parafrázis. hátha használni tudunk belőle valamit.

Dr. Eke Károly / Bp. / Debrecen Tigrisszív BT. Eőry Ajándok / Bp. Jarmey. Medicina 1989. kötet / Bp.Borics K. A délkelet-ázsiai harci művészetek .Ajánlott irodalom A csodálatos tai chi chuan -. / Bp. A keleti jóga . Vígh Béla / Bp.Fekete Ferenc / Bp. 1998. Vrabcsev. Erőnk (gyak. Pallas 1987. / A gyakorló orvos könyvtára 189. 51 . Hunor Vállalkozás 1997.Dr. & Dr. Irányi J. Chi Kung . Medicina kiadó 1986. D.Dr.DR. Akupunktúra a gyógyításban . Medicina 1986.Mantak Chia / Bp. Józsa L. Ormos Gábor / Bp. Milu könyvek 1990. Téka kiadó 1990. A sportsebészet alapjai . / Bp. Bioritmusok . A fizioterápia gyakorlati alkalmazása . A thai masszázs titkai . életenergia.Dr. Fájdalomcsillapítás . Debreceni L. Rácz J. Lunarimpex kiadó 1996. Mezőgazdasági Kiadó Biofüzetek (25) 1988. Lunarimpex kiadó 1994. & Dr. MTTE 1988. Csi kung . Magyar Könyvklub 1996.Dr. Jurij Volkov / Budapest 1991. Bozsóky S.Iványi Márta / Bp. Medicina 1979. Péter M. Tindall / Bp. Medicina 1982. Sport kiadó 1981. Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung .Dr.Dr. Kurtev. Ikonomov / Bp. 1986. A jóga és az idegrendszer . Akkord kiadó 1990. Árky N.Havasi András / Bp. Az aikido szellemisége . testünk energetizálására) . Csodatevő csontkovácsok . Yang Jwing-Ming / Bp. egészség . Szabó László / Bp.James Macritchie / Bp.Jakab Tivadar és Lencz László / Bp. O. & Kürti G. / Bp.Ueshiba Kisshomaru / Bp. Medicina 1988.Dr.R. A hátfájdalmak természetes gyógymódja . Gyakorlat indul! Edző és gyógytorna . Simoncsics P. Ujvári Miklós / Bp. Akupunktúra és moxibusztió . A gyógyító víz .Kun István / Eger Magán kiadás 1993. / Bp. Doktor Volkov a bioenergetikáról .! A keleti gyógyítás útjain . Oláh Andor / Bp. Franz Wagner / Bp. Az idő partján . Sztojnev. Kai Kermani / Bp. Sportpropaganda 1984.Dr.Dr. Chi fejlesztő önmasszázs . Tankönyvkiadó 1986.Dr. Maecenas 1996. A. Média kiadó 1987.Dr. Az erő műhelyében .Dr.A. Édesvíz Kiadó 1994. &.Dr. Mi Világunk 1991. Medicina 1990. Weninger Antal / Bp. J.szerk. / Bp. A csontkovácsok titkai . Akupresszúra . Molnár Cs. Lunarimpex kiadó 1996. Akupunktúra. Autogén tréning . N. Akupresszúra hétköznapi bajokra .1996. Zauner / Bp. Gondolat 1980. Weninger Antal / Bp. Akupresszúra otthon .Dr.Dr.C. Medicina 1989.

C.Kínai Baráti Társaság Hagyományos Kínai Orvosi és Harcművészeti Szekciói kiadványa 1990. (kézirat) Jóga és tudomány . Intézete (jegyzet) 1987. Szakd. Közp. F. S.! Kínai gyógytorna .Shiatsu . Vígh Béla / Bp. Gyógyító kezek . Hunga . Mohácsi J.Gyógyító kezek . Hunga . Cooke. Porter / Bp.Keleti és nyugati technikák . / Bp.Prof. & Dr. Sport kiadó 1976. Thomas.Jack Angelo / Debrecen Phoenix 1993. Magyar . Gyógyító kezek .Petra Godson / Bp.L.Th. Masszázskezelések .Dr.-Hudson / Bp. Színek és egészség . Tankönyvkiadó 1974.Hanna Parrot /Bp.Zhou Yong & Eőry Ajándok / Bp. Zaharjan Ruben / Bp. Wagner / BP.Print 1993. Hettinger / Bp. Gondolat kiadó 1990. Kineziológia .Dr. Közp. Hunga . Izometriás edzés . Gondolat 1972. Masszázskönyv . Továbbképző Intézete 1984. Homeopátia . Adrian N. Sportmasszázs .Dr. Medicina 1992. Origo-press 1989. Szellemi gyógyítás . Masszázs .Paula Horan / Bp. Progresprint 1986. Masafret / Budapest 1975. C.Barbara Ann Brennan /Bp. Dr. Ujvári Miklós / Bp. A.Dr. Medicina 1970. Magyar Könyvklub 1996.Robin Hayfield / Bp. Szakd. H.Dr.Kerényi Vilmos / Bp. Jegyzet a fürdősmasszőr alsófokú szakképzéshez .Print 1993. Eü. Csermely Miklósné / Bp. Jegyzet a gyógymasszőr szakképzéshez . Merlin Book Agency 1998. Ármád kft.B. Tudatalattid csodálatos hatalma . 52 . Reflexológia .Dr. Továbbk. Maecenas 1991. Eü. Ionescu /Bp. Reflexzónamasszázs mindenkinek .Dr. Dunakönyv kiadó 1994.Ravi és Carola Roy / Bp. Sérülések a testnevelésben és sportban . Öngyógyítás homeopátia segítségével . Szirtes László / Bp. Botár Z.Dr.Print 1992. Joseph Murphy / Bp. Magyar Könyvklub 1995. Medicina 1989. Talpkontroll . 1995. Fröhlich Lóránt & Dr.Reiki .Kim da Silva & Do-Ri Rydl /Bp. Kung fu-technikák és edzésmódszerek . Édesvíz Kiadó 1992. M. Manuális terápia (ágyéki szakasz) .Oliver Cowmeadow / Bp.S. Lidell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful