CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

Sport könyv, csak profiknak
Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin
(Hasra fordította: Bándi András)

MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek iránt.

Van már balesetbiztosításod?

1

A tökéletes felkészültség adja meg az esélyt a győzelemre és a túlélésre. Szerencse lehetséges, de ő se mindig vak.

TARTALOM ELŐSZÓ VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA EDZÉS TERVEZÉS SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA ATLÉTIKUSEDZÉS SZELLEMI KÉPZÉS REGENERÁCIÓ ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS ELLÁTÁSA KIEGÉSZÍTÉS BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS JEGYZET ÉS ÉSZREVÉTEL UTÓSZÓ AJÁNLOTT IRODALOM

2

ELŐSZÓ
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, kik szeretik a sportot, s benne vagy belőle élnek. Szeretném, hogy azok, akik tehetik, segítsék a sportolóinkat az elkövetkező egyre nehezedő gazdasági helyzetünkben szellemi és anyagi támogatással. Sok kicsi sokra megy. Ez a könyv nem végzi el az edző munkáját, nem fut a versenyző helyett, nem tud orvosolni, masszírozni, csupán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ahol annyi jó sportszakembert képeztek a régmúltban, ideje már elmozdulni a mélypontról, kimászni a szakadékból a józan ész, a tudomány és a logika segítségével. A többi majd megoldódik valahogy, ahogyan a közmondás is tartja: Ha vályú van, disznó is kerül hozzá. Persze nehéz eredményt produkálni ott, ahol annyi a Szent Tehén, ahol a gyep nem a tehén előtt, hanem a fejekben található. Gondolják át alaposan és kreatívan e kis könyvet, hol tudnának javítani csupán csak új módszerekkel a meglévő eredményeken és a helyzeten. Tudás nélkül a legdrágább anyag is veszendőbe megy. Vigyázzunk kincseinkre! NINCSENEK CSODÁK, CSUPÁN HIÁNYOS ISMERETEINK VANNAK. Az ismeretek azonban bővíthetők, némi szorgalommal, odafigyeléssel, fáradtsággal és logikával. A sporthoz is, mint a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz kellene? Nem tagadom, szükséges, de gondoljuk végig, mire mennénk elhivatottság, hiúság, becsvágy, áldozatkészség és fanatizmus nélkül? Ne feledkezzünk meg a másik fontos tényezőről sem, a közönségről, a szurkolókról! Ha nincs közönség, nincs támogatás és versenysport, csupán öncélú kakaskodás. Nincs cirkusz! P A N E M E T C I R C E N S E S ! A rómaiak már tudták mi kell a népnek: CIRKUSZT ÉS KENYERET! (És kiváló gladiátorokat, mert a mai sportolók is életüket áldozzák, de sokkal hosszabb, keserves haldoklással. Az élsport tudatos öngyilkosság. Ezt minden versenyző maga vállalja.) A sport kiemelkedési lehetőség úgy egyénileg, mint nemzetileg is. A kiemelkedő teljesítmény nem csak az izmokat, de az agyakat is fémjelzi. (Softwer-hatalom után más eredmény is lehetne ez országban.) Lehetnénk ismét jelzőbója (ha engedik) a világhatalmak háborgó tengerén. Egyedül nem megy, de ha összefognánk...? Anyag van, agyak vannak, csak ne lenne ez a széthúzás, ami már tönkretette oly sokszor ez országot a történelem folyamán. Miért csak katasztrófák tudják felrázni az embereket? Próbáljunk a maradék értelemre hatni, amit még nem tudtak eltompítani az agyakban minden erőlködés ellenére sem. Alkossunk együtt! Ez a könyv nem törekszik teljességre, csupán arra hivatott, hogy gondolatot ébresszen, kiindulási alap lehessen az alkotó sportemberek számára. Hallottak már olyan versenylóról, ki esélyes volt a győzelemre, de biztos, ami biztos halálra hajtották. A zsoké átül majd egy másik lóra. A tulaj a hatalmas nyereségből több jó lovat is vehet, mert nagyot kaszált, de ez a ló megdöglött, nem lehet feltámasztani többé. Nos én a ló pártján vagyok.

3

VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK
A mazohizmus vagy az exhibicionizmus vezeti a sportolókat a szenvedések tűréséhez? Örök kérdés marad, s talán még a pszichológusok sem tudják rá a választ, de nem is ez a fontos. Győzni akarsz? Tudni akarod hol a helyed a teljesítményeddel a többiek között? Önmagad értékét keresed a megmérettetésben? Bizonyítani akarod, hogy valaki vagy mások előtt? Igen! Ez lenne talán a versenyzés hajtóereje? No nem; így nem igaz teljesen, mert ott van az a fránya pénz, a pénz, a pénz és megint a pénz. Pénzért, a pénz elérhetőségének reményében sok mindenre képes az ember. Zsoldossá váltak a sportolók. Olykor elvész az amúgy is alaposan lejáratott, elcsépelt, szólammá vált HAZA fogalma, még ha lelkükben ott is él tovább. Egyre inkább eluralkodik az „Hol a házam, ott a hazám!” felfogás. Hogy ez helytelen? Természetesen, de azt is kell tudni, hogy „a pénz nem boldogít, ha nincs”, s így már érthetőbb. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vállalod-e a gyötrelmes utat? Indulj el, vagy sohase lépj rá! Sportolni kétféle módon lehet: ötletszerűen, vagy rendszeresen. A rendszeres sportot is kétféleképp lehet űzni: 1/ Az egészség megőrzéséért és javításáért 2/ Az eredmények hajszolásáért, a versenyért, a pénzért, de akkor tisztába kell lenni azzal, hogy e kritérium nem fedi az előző pontot. Nem szépítem a helyzetet, a versenyző egy áldozat. Nagyon nehéz úgy versenyezni, függetlenül a sportsérülésektől, hogy maradandó egészségkárosodást ne okozzon. Megtalálni a helyes, az ideális utat, ez a legnagyobb feladat. Araszolás, egy közeli elérhető cél kitűzése, melynek elérésekor újabb elérhető célt tűzünk ki. Ennek az elérhetőségi idejét segíteném megrövidíteni. Két pont között a legrövidebb út a protekciós. Az eredmények elérésében nincs protekció, csupán jó vagy gyengécske szponzor. A sportban mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni, de ha ésszel építjük a tornyot, akkor nem fog maga alá temetni minket az építmény. Tisztába kell lenni egy-két fogalommal az eredményesség érdekében. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/ Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb, aki több 100% feletti munkát képes elvégezni (a pszichés készségektől függetlenül) 4/ Csak annyit terhelhetünk, amennyit regenerálni képesek vagyunk. A pihenés is edzéselem. Figyelem: pihent izom jól ingerelhető, de sérülékeny! 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 6/ A játék, a verseny legyen fair play. Az ellenfél nem ellenség! Ő is ember, megküzdött az eredményekért, elkövethet hibákat, mely sportszerűen kihasználható az eredményesség érdekében. 7/ A győzelem az GYŐZELEM. Az érem fényét nem halványítja el semmi. A verseny eredménye nem jelenti az abszolút helyosztást, helyzetet; csupán pillanatnyi eredmény. Az ellenfél megingása is okozhatja a győzelmünket. A többszörös győzelem már jelent valamit. Amelyik küzdősportban a K. O. az igazi eredmény, az természetesen abszolút, de a labda jellegű játékoknál csak többszörös győzelem esetén mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az abszolút bajnokok (pl. NBA cirkusz). 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz, a győzelemhez. A szabadság a szükségszerűség felismerése. (K. Marx). Érdekes e filozófiai
4

tétel sportbeli megjelenítése, de nem véletlen, mert Bruce Lee más szavakkal, de hasonló módon fogalmazta meg hitvallását a sportról: „Sohase készüljetek fel arra, hogy az ellenfél mit fog tenni. Ne várjátok úgy a támadást, hogy előre meghatározzátok, milyen válaszlépést tesztek. Legyetek teljesen üresek, nyitottak. Hagyjátok, hogy a válaszcselekvés önmagától induljon meg belsőtökből. Én magam sem tudom soha előre, mit fogok tenni. Minden válaszcselekedetem attól függ, mit hív elő bennem az ellenfél akciója. A harcművészet gyakorlásában benne kell lennie a szabadság érzésének. A meghatározott tudat sohasem szabad. A szabályok korlátozzák a személyt egy különös rendszeren belül.” Lefordítva közérthetően mind a két fogalom így hangzik: Szükséges tökéletesen felkészülnöm, hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. Lám a keleti és a nyugati filozófia máris találkozik. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. Komplexen kell nézni a világot, hogy a lehetőségek feltárulkozzanak, s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában, melyek a győzelemhez vezethetnek. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni, hanem önmagunk gyengeségét. 11/ Sérülten sem edzeni, sem versenyezni nem szabad, mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Sérült sportolónak elromlik a mozgása, túlterhelődik az ép izomzata, újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. Nem érdemes a bajt tetézni, s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. 12/ Következetesség, szorgalom, figyelem, fegyelem, akarat, tudatosság és kitartás kell. 13/ A szellem építése a legfontosabb, a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. 14/ Meg kell tanulni, koncentrálni, relaxálni, izommunkát kontrollálni, belső vizualitást építeni, velük a regeneráció, a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre, versenyekre olykor pillanatok alatt is. Csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál.

5

csak utólag szabad az igazi célkitűzést felfedni (alátervezés). Iktassunk be sűrűn az edzésprogramok közé kisebb lazítási lehetőséget. az ingerhatások fokozása. szauna. reflex felmérések és egyéb állandó kontaktus az edzővel és a versenyzővel.izometrikusan. Nagyon fontos az agyiidegrendszeri regeneráció!) Étkezésnél figyeljünk az erősítő szakasznál a fehérjedús. hogy a pihenő mennyire fontos része az edzésmunkának. Csupán az átmozgatás a bemelegítés és a levezetés intenzitása lehet 70% alatti. nem érdemes. Bármely más sportmozgást ennél magasabb szinten kell elvégezni. Vigyázni kell a terhelés-pihenés szinusz hullámaira.dinamikusan.a reflexmérések alapján állítsuk be a napi terhelés szintjét (Ebben az esetben lehet a szakaszolt rendszert alkalmazni. ízletes. Egy idegileg fáradt versenyzőnél az erőltetett mozgásoktatás csak ront a meglévő beidegzésen is. soha se kicsinyeljük le az eredményt. mert minden győzelem. Persze a versenyző álmodozhat. valamint a kiszolgáló stábjával. de mindig csak a földön járjon. Ezek a bioritmusos edzésprogramnál maguktól adódnak. (dekoncentráltság) Az egész edzésprogram és a versenyeztetés távlati célkitűzései az edző birtokában legyen. A versenyzőnek rendezett érzelmi és egzisztenciális háttere legyen. jóga és egyéb anyagcsere fokozó lehetőségekkel. . de semmiképp sem unalmas. Ajánlatos a stroboszkópos idegi reflexiós fáradságvizsgálót alkalmazni. melyek helyes beidegzését kell végtelen sokszor gyakorolni (pl. A szakasz lehet hosszú vagy rövid. mert mind kettő problémája bizonytalan eredményességhez és sérüléshez vezet. ki a részgyőzelmet nem becsüli. győzelem. japán küzdősportok edzésmódszerei. könnyen emészthető. mértéktartó adagolásban. (Kiegészítő sportmozgások. Építkezzenek mindig a legközelebbi célig. A mozgástanulásnál. csupán azért. melyeket különösen meg kell erősíteni: . a verseny illetve gyorserőképző szakasznál a szénhidrátdús táplálkozásra. (szakaszolt edzés) . melyet gyorsítani (rövidíteni) a regeneráló programokkal. hogy egy sérülés után milyen nehéz visszatérni.) Sportáganként határozzuk meg: • melyek azok az izomcsoportok. teszt. mely nem az orvos általi vállveregetésben merül ki.) Fontos az edzésmódszerek monotonságának elkerülése. Rossz vezető az. Só-vitamin háztartás állandó ellenőrzéssel. Nem is hinnénk. (Labor. Gondoljunk bele.időszakos felmérések által állítsunk a terhelési szinteken. hogy mások a kezüket dörzsölhessék. melyek azok a mozdulatsorok. automotoros-automatikus mozdulatok) 6 • . pszicho. nem kell megijedni a pihenőktől. hanem az igazi sportorvosi tevékenységben. mert manapság már nem csak két embernek kellene megdolgozni egy élversenyző diadaláért. Ekkor a versenyzőt belehajszolni egy irreális teljesítménybe. A győzelem sikerörömének adjunk szabad folyást. ha még nem érett meg rá. Hosszú terhelés után hosszabb a felfutás is.biztosítani kell vizuálisan is a mozgást végző technikai önkontrollját (video-tükör) . technikázásnál elengedhetetlen a pihent idegrendszer megkövetelése. Persze mindezt változatos. halásszuk le a repkedés után. massage. Ebből adódóan szükséges a rendszeres orvosi felügyelet.VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET Sportáganként meg kell határozni azokat a célversenyeket. Naptárilag visszafelé kell tervezni a lehetőségek szerint az edzés ritmusát és jellegét. s vélem. Az agy-izom kapcsolatban igen fontos szerepet kap a tudatosság: . mert csak pihenten lehet magas szinten terhelni. melyeken az eredményes szereplés a fontos. a versenyzőt ne terhelje a feladat nagyságával.

A nyitottság itt feltétlen szükséges! (közös nevező keresése) • Komplex terheléssel összpontosítsunk az izommunka végzésére. társsal végzett gyakorlatok. fülessúly. tenisz. . Tehát az erőfejlesztés célja szerint választhatunk.labda. edzésmódszerei alkalmazhatók az általunk űzött sportban. gumikötél.. bár az energiát felemészti. A terhelés mértékéhez elengedhetetlenül meghatározó érték a terhelési és pihenési idő aránya. vízilabdásra és hosszútávfutókra. fajtáját. kajakosra. A nagy teher emelése. fantáziától és a találékonyságtól függ. Izomerősítő módszereknél a saját tömeggel és a szerekkel végzett gyakorlatokat csoportosítjuk. nem ad kellő ingert az izomzatnak.. stb. lassított technikák gyakorlása. majd pihenő helyett csökkentett intenzitású azonos vagy más izomcsoporttal végzett mozgás. nyújtó és erősítő gimnasztika. (úszás. legyen kezdő vagy élversenyző az illető. Saját tömeggel történő erősítések: . Egy-egy edző talán nem is tudatosan. expander. Ez az izomzatra és a keringésrendszerre nagy megterheléssel van. s ez által a helyes súly nagyságának megválasztásával szinte kiiktathatjuk a statikus munkát (dobások. (Gondoljunk egyes úszókra. mikor a technika még háttérbe szorul. Ez a módszer már honos az összetett atlétikai számoknál és az öttusában. és hosszabb idő alatti elmozdítása egyes sportágaknál igen fontos. . de hasonló felfogással dolgozik. ólommellény-bokasúly. egy tisztességes menet felér 1500 m futással. a terhelés nagyságától függő időtartam alatt.robbanékony elmozdítása dominál. evezés. Az állóképesség igénye a sportágakat tekintve más és más (pl.) E megoldást az intervall futáshoz tudom hasonlítani: . átélni és az izmok pszichomotoros mozgásával tanulni az anyagot. szökdelés. milyen gyorsan juttatok el „X” tömeget „T” idő alatt „Y” magasságba. izometrikus erősítések. hogy kis terhet emeltetünk villámgyorsan.magas szintű 80-90%-os terhelés rövid ideig. melyet egy fizikai képlettel alátámaszthatunk: Teljesítmény = Munka / Idő. Ügyeljünk az izomcsoport terhelésének gyakori váltására. úszás). súlyemelés. Videó-mozivászon előtt kell ülni. marathon. A saját tömegű erősítő mozgás gimnasztika jellegű. birkózás). mozgástanulásban. mely a helyzettől. vagy nagy terhet igen lassan. pad. vagyis.• melyek azok a vizuális képsorok. mert egyre nagyobb tért hódít a dinamizmus elmélete.. s minimális önregenerálódás is létrejöhet közben. sprint. 7 . Az erősítő munkában a munkavégzés intenzitása a meghatározó. súlyzó. Óvakodjunk e gyakorlatnál a maratoni kényszertől!) :-) Mindig a lehetőség határozza meg a gyakorlatok változatosságát. de sajnos ott sem mindenütt jól végzik. atlétika. mégsem jön a kívánt eredmény. kézisúly. s a legfontosabb gyakorlatok közé sorolom. (Ügyeljünk az óvszerrel végzett páros gyakorlatoknál a túlterhelésre. nézni. bordásfal és zsámoly gyakorlatok.. melynél a tudományos mérések szerint... s kellő fantáziával igen színes edzésprogramot lehet készíteni. stb. de nem elsődleges ott sem.. medicinlabda. s igen eredményes. például. A gyorserő képzésben a kis súly . Gyors erőt kell képezni az állóképesség fejlesztése mellett. Szerekkel végzendő gyakorlatok: . melyek mozdulatai. (belső izommozgás érzet-izomkontroll) melyek azok a sportágak. lehetőségtől. amiket erősítő időszakban már rögzíteni kell.futás. stb. kajak-kenu) Hadat kell üzenni a monoton edzéseknek! Az idegrendszert a monotónia letompítja. helyzetgyakorlatok.

az ideális létesítményeket. Mindig elérhető célokat tűzzünk ki. Nem az ellenfelet kell legyőzni. Ezek a versenyzők további támogatásra ne is gondoljanak. Ezek a vezetők maguk sohasem kínlódtak meg igazán az eredményért. csupán múljuk felül önmagunkat. s a további szereplésére negatív bélyeget nyomnak. hogy betét nélkül nincs kamat. A harag és a düh rossz tanácsadó. a regenerációs csapatot. hanem önmagunkat. a szellemi képzésében és a jó szakmai felkészülésben. A bíztatás. Itthon mindenki csak az eredményeket várja. nekik is voltak rossz napjaik. de tudjuk azt. edzői hangvételnek és munkának tulajdonítom. 8 . önbizalomteli „Én vagyok a legjobb!” szélesvigyorú viselkedése láttán. hogy a versenyzőnek kell kilincselni a támogatásért. Az ellenfél hibáit kellő sportszerűség mellett ki kell használni. Ennek az okát én a nemzeti alapmentalitásunkon túl a rossz vezetői. A bensőben szétáradó nyugalom a tudást maximálisan aktivizálja. a kishitűséget. aki nem teszi azt a pár sesterciust bele az ő zsebükbe az állami elismertség és szponzorok által. honnét jöttek. s várják a győzelmet sokszor minden realitást nélkülözve. Nem szabad az aranytojást tojó tyúkot idő előtt levágni. Higgyék el a sportoló sem feledkezne meg róluk. sikeres. más nemzetek sportolóinak. Ne akarjuk a győzelmet. ha támogatásuk nélkül jön a klasszis eredményük. melyek a megszerzett támogatásból részesednek egy szerződésben meghatározott mértékben. A GYŐZELEMBE VETETT HIT EREJE Az ellenfél nem ellenség. csupán a verseny utáni siker learatására gondolnak. hogy minél nagyobb intenzitással tudjon készülni a megmérettetésre. mikor a támogatóit felsorolná a sajtónál. csak az ellenfelek eredményét nézik. de a verseny állásában közepes eredményét. Tanuljunk meg uralkodni a fájdalmon. az őszinte segítségadás hiányzik belőlük. a lelki toprongyot.. a negatív beállítottságot. lesújtó véleménnyel illetik..A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA „MAGYAR BETEGSÉG” Pályafutásom alatt sajnos tapasztalnom kellett a magyar átkot: az önbizalom hiányát. melyet anno. ha ezek a vezetők azt lesnék. következetesség nélkül. Segíteni kellene az életszínvonalának normalizálásában. mely utóbbi magában foglalja a jól felkészült edzőket. tapasztaltam. A vezetőink. ha már így alakult a világ. Mindig a győzelemhez szükséges tudást kell aktivizálni. miben segíthetnék a versenyzőt. Ezeknek a menedzsereknek az edzővel teljes együttműködésben kell dolgoznia. hogy ismét tudjanak e vezetők sorban állni a jutalmazás pénztáránál. Ennek következtében a versenyzőnk maximális. A tökéletes felkészülés biztosítja az önbizalmat. Nyomasztólag hatott rám is a mi igen szerény mellékszereplésünk. hogy a versenyző is ember. Igenis kellenek a jó menedzserek. illetve elfeledték. Az abszolút fizikai és szellemi felkészülés a győzelem alapja. Kis célokkal haladjunk a nagy felé. A belső éntudat megszűnésével elérhetjük a teljesség állapotát. Ugye ismerős dolog ez máshol is? Mennyivel könnyebb lenne csúcsokat elérni. majd. hogy ők is voltak kezdők valaha. akkor ismét beveszik őket a csapatba. Nem szabad a versenyző terhelését kockára tenni csekély anyagi haszonért. hogy hol. Megalázó. s jaj annak a gladiátornak. mindenféle befektetés nélkül.

A pesszimista. a gratulációt. egészséges önbizalmat. A versenyző sohase érezze tanítóiban a bizonytalankodást! A távolkeleti tanítás szerint egy gondolat az edzőről: A mester nem az. A legyőzőknek gratuláljunk. A tudatos képzés. ahogy a versenyző fejlődik. Hangsúlyosan dicsérjük a jót és jelezzünk. biztosítani kell neki a megmérettetés lehetőségeit. a jóga és a Tai-Chi birtoklása.Az ellenfelet annyira kell legyőzni. s a nyitottság nem mindig adott a szakmai tudás mellett.Ki ne ismerné e szép mondást? Vannak alapvetően magabiztos emberek. s az edzőnek inkább racionálisabb visszafogó szerepet kell vállalni a közös felkészülési munkájukban. A megszerzett tudás. hogy érdemes dolgozni. . kinél biztosítva látja a további fejlődésének lehetőségét. hogy választott mestere megállt a képzésében. hogy az optimistákkal is baj lehet? Pedig lehet. A tehetségek sokszor így vesznek el. A kirobbanó erőnlét már fél önbizalom. a vizualitás fejlesztése. ha nem párosul sikerélménnyel. a szellem képzése és uralma a test felett a másik fele.” . bizony nem biztosítja az önbizalmat. mert egy sikertelen hullám után ők is elbizonytalanodnak. és örül a tanítvány. mert e feladatokhoz nagy tudású és nyitott szakemberekre van szükség. hanem az. Kis bálványok ledöntése után a hegyet is képes lesz elhordani. Optimisták és pesszimisták. Tehát minden versenyzőben építeni kell a megalapozott. hogy a versenyző munkakedve ne lohadjon le. hanem próbálja ő is a fejlődés útját keresni. de ennek az oka a felszínesen. s ez adjon erőt az újabb felkészüléshez a győzelemre. 9 . Ki hinné. akkor cikkelyenként a meglévő jó növelésével csökkentsük a rossz még létező mennyiségét. Ha az ideális követelmény egy hatalmas kör. A feladat innét válik nehézzé. öntelten végzett edzésmunkában keresendő. Ne az edzőnek kelljen a versenyzőt meggyőzni arról. hanem a versenyzőnek kell harapnia a munkát. de ne szidjunk a rosszért. ha a mester elfogadja őt. úgy a mestere elismerése mellett keressen magának újabb tanítót. kishitű versenyzőt araszoló sikerélményekkel tudjuk megnyerni egyre nagyobb célkitűzéseinkhez. ki annak nevezteti magát. AZ ÖNBIZALOM TITKA „Minél többet tanulok. A legyőzöttől sohase lenézve fogadjuk az elismerést. Legyen tisztába azzal. annál kevesebbet tudok. Fokról-fokra. mennyit dolgozott. mert tudása végére ért. s vannak kishitűek. hogy hol tartott.felkiáltással. A sportoló. kit a tanítvány annak választ. Régi mestere ne haragudjon rá. ha úgy látja. a miértek közös keresése. Közeli célok kitűzése és elérése segít abban. amennyire csak lehet. mit fejlődött és mi lesz a következő célállomás.Nekem úgy is menni fog! . a test-izomkontroll alkalmazása a feladat. összmunkája szükséges egy edző központosítával. Ehhez megfelelő szakemberek segítsége.

amivel csak ellustul. Ügyelni kell mindig a jó bemelegítettségre. A versenyeken pontosan mérjük fel a lehetőségeket és a körülményeket. de ez utóbbi hely az alapozás kezdetén is olykor-olykor szóba jön. sem a versenyzőt. Lehet ötvözni a ciklusos edzés10 . hogy csak annyit terhelhetnek.EDZÉS TERVEZÉS HAGYOMÁNYOS vagy CIKLIKUS edzésprogram Sok-sok év hagyományait nézve a felkészülési évad durván négy szakaszra tagolódott: . hogy ne érjen meglepetés bennünket. melyet könnyedén ki tud pihenni a sportoló.Levezető időszak Alapozó időszak Az időszakok különféle terhelésű hetekre oszlanak. regeneráló időszak következik be. s egyéb kikapcsolódásra.Verseny időszak . hogy csak a minimum 70% feletti terhelés okoz csak pozitív változást az izomzat fejlődésében. bizonytalan lesz. vagy az feletti terheléssel érhetünk el. szerda és a péntek intenzív nap. vagy átmozgatás. Tervezzük meg a bemelegítés hosszát. Verseny időszak A verseny időpontjától függ a hét terhelési vázlata. csak a munkában hisznek. s elfeledkeznek arról az aranyszabályról. amennyit regenerálni képesek. SZINUSZOS Nem idegen az edzők körében e módszer. A hétfő. de az edzés idők megosztottakká válnak a technika javára. más sportágak kedvteléses gyakorlására. Az orvosi támogatás elengedetlen. mely jó alkalom a kisebb sérülések gyógyítására. Ilyenkor általában az edzők a gyógyfürdőket válasszák. A heti terhelésképlet megmarad. A gyakorlat azt mutatja. Ezáltal több a sérülés és a fejlődésben a kiesés. s a hét közepére esik a csúcsterhelés. a hetek lüktetésszerű napi terhelésekre. idejét kis rátartással. A verseny előtti nap már pihenő. A terhelés és a pihenés jól beosztható általa. Az igazi fejlődést minél több 100%. A hullám hosszát a kívánt terhelés hossza. Ismételten megjegyzem. Javarészt erősítő és állóképesség-javító munkából áll. A rövidített csúcsterhelés. a kellő koncentráltságra és az ingerhatásokra. Félnek az elvesztegetett napoktól. Levezető időszak A verseny szezon végeztével a pihentető. Általában minden második nap lazább. az amplitúdóját pedig a kívánt eredményesség határozza meg. Mindemellett használni kell a jól bevált egyéni terhelés-pihenés tapasztalatát. a verseny előtti időszakban is ideális. szemben az agyonpihentetéssel.Alapozó időszak . Csupán emlékeztetőül írom e pár sort. A célversenyektől tervezzük visszafelé az edzéseket. melyek jellege a csúcsközeli terhelésekre alapozódik. A jól tervezett pihenés beiktatása többet ér egy túlméretezett bizonytalan kimenetelű terhelésnél. a hétvége pihenő. fokozatos terhelésnöveléssel Formába hozó időszak A gyorserő képzés kerül előtérbe a technika csiszolása mellett.Formába hozó időszak . kihasználva a szinuszhullám alsó és felső szakaszát. de ehhez már komoly regenerációs csapat szükséges. hogy az edzők nem bánnak bőkezűen a pihenőnapokkal a legnagyobb terhelési időszakban sem. előtte rövid terheléses napokkal.

Mindig a kritikus nap jellege határozza meg. 8. mert csak a munkában hisznek. leolvashatjuk a pillanatnyi állapotot. hókusz-pókusz az egész. 2. s a maradékot írjuk fel.. Ezt azonban megfigyeléssel pontosíthatjuk. Furcsa jelenség az.) 6. 4. s ezután a ritmusképletünk már igaz. Mindezt a megfigyelésükre bízom. Higgyék el: a pihenő is az edzésmunka szerves része. megéri a fáradtságot a végeredmény. 11 . érzelmi. (Későbbiek során majd találkoznak a mintával is. amikor a kritikus napok úgy jönnek egymás után. Sokak szerint a szinuszhullám tengelymetszése a kritikus pont. 3. Vannak kettős. A tapasztalataim szerint a kritikus napokat és még előtte-utána egy napot kihagytam az edzéstervben. vannak szökőévek is! Ez lesz a továbbiakban a 2. ha valaki a bioritmusról beszél. s a maradékot rögzítsük papíron. Ezeknél az érzelmi. 3. A kapott eredményt osszuk el 28-cal. Mindegyiken értelemszerűen a 0 értéktől számítva jelöljük be a megfelelő maradék helyét. 2. Saját tapasztalatom által írom.tervezéssel. Bioritmus: 1. BIORITMUSOS Az emberek idegenkedve hallgatják. Rajzoljunk három szinusz hullámot 23. hogy a világrajövetelünk élménye pozitív vagy negatív volt. s csak utána konkretizálni a bioritmushullám rendszerét. akiknek a világrajövetel élménye nem volt túl pozitív. hogy nem tudjuk.) Kiszámításuk a következő: 1. Vannak aktív és passzív pihenők. 5. vagy a fizikai görbe negatívba indult el. Ne felejtsük el. Az érzelmi állapot periódusa 33 nap. Erről majd később olvashatnak majd bővebben az írásomban. Ezek periodikusan változnak. 4. A fóliákat vízszintes tengelyfedésben egymásra helyezve. 28. 5. Ilyenkor az edzők lehülyéznek. (Ez nem mindenkinél igaz. A fizikai állapot periódusa 23 nap. hogy az edzés kihagyások nem három napot vesznek igénybe. Ajánlatos minden versenyzőnél naplószerű megfigyelést tartani. azaz felfelé indultak el a nulla pontból. hogy egy különös edzésmódszert lehet kialakítani vele. 7. vagy utánanézhetnek az ajánlott irodalom címjegyzéke alapján más tanulmányokban is. A hullámok metszésvonala adja a kritikus napok helyét. Érdekes és meglepő eredmények alakulhatnak ki a különböző egyéni felfogás és alkalmazási mód szerint. különböző hosszú. A szellemi állapot periódusa 28 nap. Következtethetünk a jövőbeli állapotra is. Számítsuk ki a születésünk óta eltelt napok számát. Xerox-másoljuk áttetsző fóliára. hogy hány görbe metszi egymást egy pontban. hanem elérhetik az egy hetet is. találkozása vagy együtt haladása. A bioritmus a születésünktől induló. Az egyetlen bizonytalan pont benne. 33 beosztással. A kapott eredményt osszuk el 23-mal. 4. Vannak olyanok. Találkozásuknál vannak a kritikuspontok (egyes és kettős kritikuspont). s az összesített hullámgrafikonok kiadják az adott napi edzés terhelésmegosztását. De nem így van. Lehet a munka jellege szerint is tervezni a hullámokat. s a maradékot jegyezzük fel. a jelölt pontok vonalában egyeztetve. szellemi. 3. Minden embernek 3 állapota van: fizikai. 6. A kapott eredményt osszuk el 33-mal. A szakirodalom szerint a születésünk pillanatától a hullámok pozitív irányba. hármas szinusz hullámok ritmusa. pontnál a „kapott eredmény”. illetve hármas kritikus helyek aszerint.

de a tanítványai emberi tulajdonságaik árnyalatait megismerheti belőle. ilyenkor csak is passzív pihenő javallott. hogy milyen kevés munkát kell végezni a sportolóimnak. Nem is merem tovább ingerelni az edzőket azzal. Maximumot. csak pihen szervezettel lehet és érdemes végrehajtani. Sajnos tanúja voltam olyan sérüléseknek. Az érintettektől érdeklődve állapotuk iránt. Ésszerűség = ismeretek birtoklása + logika + következetesség. mérkőzésenként kiket küldjön a pályára. olyankor hasznavehetetlenek és sérülékenyek. Nekem ez a módszer csodálatosan bejött. Nem volt senki ellenére a szokatlan ritmus. hogy a válogatott táborban nem hitt a szemének a vezetőedző. Ami megtörtént. Technikát is csak pihent aggyal érdemes csiszolni. Hát nem bosszantó?! Gondoljunk bele. illetve a várható hullámvölgyeket. szóban is beigazolódott a számításom. hogy csak a megfelelő izominger hatásos a fejlődéshez. Legyen benne sok játékosság. A versenyző dönti el. A régi monoton „favágó” edzések helyett. Igaz. mint eddig gondolták volna. Nagy valószínűséggel az ellenfél születési adatai ismeretében a taktikát is megválaszthatja ellenük. Ilyenkor legyen okos egy edző. Gondolkozzanak el ezen. Ne feledjük. hogy a fejlődés pár edzés után is szemmel látható. hogy egy edző már az év elején tudná. hogy nem pihenni jöttek le a táborba. hát megtörtént. s csak utána vágjanak bele az új módszerekbe. s ehhez még hozzájön nekik a havi ciklus is. hogy kire számíthat. hogy ne legyen esetleg ez az ismeret negatív befolyással a versenyzőre. vagyis a feladatok koncentrált. Megfogadta. Megéri. Minden próbálkozás lutri. mert úgy a sportolók szinte észre sem veszik a hatalmas terhelést. Több a lehetőség az eredmények javítására dopping nélkül is. úgy könnyedén egész évre elkészíthetjük a bioritmust. 12 . de a tréner ezt tartsa magánál. s ez nem egy utolsó szempont. Tegyék félre az öntelt önbizalmukat. rövidebb. hogyan állítsa össze a csapatát. mikor mindenki halálra dolgozza magát.melyikkel élhetünk. hogy a versenyzőnek a pályára sem lett volna szabad lépnie. Fontos az ingerhatás. s a versenyprogram párhuzamos alávetítésével láthatjuk az ideális versenyeztetés lehetőségét is. Meg is jött az eredménye az OB-on. Ez olyan ritmusváltást produkál. hogy sportolóinak igazi szakemberrel készítesse el a horoszkópjukat. s csak végszükségben küldte pályára őket. A bioritmusos felkészüléssel hadat lehet üzenni az eddigi felkészülési időszakos beosztásoknak. Utópia lenne? Próbálják ki! Célszerű legalább két-három periódusnyi hullámot rajzolni a jobb értékelhetőség szempontjából. célszerű és hatékony munka folyt. Minden versenyző más és más. hogy lehetőleg kiket ne alkalmazzon a bevetésen. mikor edzősködtem. ritmusváltásos. Dohogott amiatt. ahol utólag kiszámítva ott állt. Akkor kell technikával foglalkozni. hogy mit vállal. maximális végrehajtása. mert az eredmények magukért beszéltek. s jeleztem az edző nagy bánatára. Fiaim a morgás ellenére is ragaszkodtak a programomhoz. Lányoknál az érzelmi kritikus a legnehezebb. a sportoló később felépült és a legközelebbi találkozóra már végignéztem a csapat bioritmusát. Ha a rajzoláshoz beosztásos sablont gyártunk. Versenyzőim jókedvűen dolgoztak. A sikerélmény megtáltosítja őt. Az év napjainak beosztásával. legyen ez vagy akár más program. A szellemi-domináns kritikus a legveszélyesebb. Ha nem is hisz benne. s a főedzőtől is az elismerés. mikor vevő rá a versenyző.

mert más jellegű izomzat szükséges a maratoni futáshoz. hogy valahol hiány legyen az edzői pulpitusok közül.Képzi magát folyamatosan? . ki felismerte.Mikor írtak a tapasztalataikról egy problémafeltáró tanulmányt? . mert a csapatot más okból szélnek eresztették.. mert nem tudott lépést tartani a sport világának tempójával.. Ezek függenek a sportág jellegétől a sportoló alkatától és a speciális technikáktól.. A közös vonásokat valahol az atlétikában találjuk meg. más egy röplabdázó részére. A leshelyén várta. sportágak edzéseit? Megfigyeltek-e belőle valami hasznosat. az önteltség. izomkiépítése. a célszerű erőképzés mikéntjéhez.Kiépítették a maximális regenerációs csapatot? . No nem hazabeszélek. A csapatot felszámolták. Láttak már maratoni futót sprintszámban indulni? Sajnos sportolók mellett töltött éveim során láttam hasonlót. barkácsolt egyéb kiegészítő-eszközöket. rugalmatlan gondolkodásmód. Akár az amerikai. olyat. tenisz. hatalmas mea culpa-zással látszólag visszavonult. . Volt kosaras edző..Tisztában vannak a sportélettani funkciókkal? . Fura. de a sakkozónak sem hiányozhat az atlétika a programjából.. más a sprinthez. s rövid pihenő után a neve megint felmerült a csúcs közelében. Megnövelte az edzések hosszát..STB. A versenyzők elfáradtak.Saját érdekükön kívül gondoltak reálisan és önzetlenül a versenyző érdekeire is? . A dobó és az ugró számoknál a felkészülésben igen sok közös vonás van. és sikerült átmeneti felfelé ívelés után tönkretenni azt a csapatot is. mindegyiknek az alapja a sportok királynője: az atlétika. 13 . Akinek nem inge. hogy a csapata további fejlődésének kulcsa az atlétikus erő-erőnlét-képzésen áll vagy bukik.) Az atlétikán belül is különféle izomépítéseket lehet és kell végrehajtani. Megpróbálta az erőnlét fejlesztését. amit tudnának maguk is alkalmazni? Értekeztek-e más trénerekkel a módszereikről? . futás. de az eredmény csak nem jött. hogy ő odakerül-e vagy sem.SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK (Szent Tehén . A probléma oka a szakbarbárság. akár a német iskolai testnevelést nézem. más egy teniszező. képzetlenség. de ez meghaladta az ő hozzáértését. melyeket látott más külföldi felkészüléseknél. Más edző ki megbukott. s igazi atlétaedzőt szeretett volna a csapata mellé.Konzultálnak-e rendszeresen a sportághoz elengedetlenül fontos más szakemberekkel is? . s képzetlensége miatt. stb. állóképességi igénye és gyorserő képzése.Mikor látogattak más sportolók. hogy a kerékpáros országúti versenyzőt a pályaversenyre nevezték. elfogultság és a buta hiúságban keresendő valahol. Sajnos nemcsak azon múlik a magyar sport jövője. ! Azért komoly önkritikával meditáljanak csak egy kicsit önmagunkon: . mert a szellemi frissességhez a keringés javítása elengedhetetlen.Football) Minden sportágnak megvan a maga jellegzetes erőszükséglete.Mikor olvastak utoljára (legutóbb) a sportújságon kívül szakcikkeket? . összevásároltatott mindenféle erősítőgépeket. hanem csupán a jól menő sportnemzetek sportra nevelését veszem figyelembe. s a múlt szebb emlékeire gondolva hívják vissza őt. s elvárták tőle ott is az eredményességet. más egy úszó. Sajnos nem jöhetett létre e pozitív példa. más a dobószámokhoz és más az ugrásokhoz. csupán a hiúsága. Sikerült. mert valaha én is atletizáltam. . s hogy ezt milyen játékos módon teszi meg az már mindegy (foci. mert a mester csupán a lényeghez nem értett. Más izomkiépítés kell egy birkózó.

Dénes László futball edző). akkor sem lesz foci. fizikai erő. . erkölcsileg még nagyjából ép fiatalok elől. s mondaná most is. 14 . még nem elrontott. máris igazolni látszik a kijelentésem. Itt fizethetnek bármennyit. Igazi szakembereket kell képezni. A jelen favorizált gárda a teljesítmény nélkül megkapott dotációk mellett nem lesz továbbra sem hajlandó maximálisan edzeni. oly képzetlenség uralkodik.Hogy erre nincs idő? Kell. és olyan „uram-bátyám” kapcsolatok. szellemi képzés és erkölcsi tartás nélkül a mieinket lesöprik a pályáról. mert másképp baj lesz a töretlen fejlődéssel. hanem orvosok is lesznek. Nálunk tényleg igaz a mondás: A legjobb kondiban a labda van (ex. hogy legyen. s nem protekciós szemhunyásokkal szerzett edzői papirosok mögé bújt senkiket szerződtetni horribilis pénzért. Atlétikai alapképzés. A szent Tehén a football. csak foci. állóképesség.És ha megfizetem?” . hogy nincs az a csodatévő.mondotta Hofi Géza annak idején. Vagyis nemcsak doktorok. ahol hatalmas pénzek forognak. „Tud focizni? Nem. akiknek a hivatásuk. tehetséges. s utána látunk egy magyaros szenvedést egy ugyanakkora pályán. Félre kell söpörni a szemetet az új. mert az erkölcsi tartásuk nulla. Az alap nélküli ház idővel összedől. vagy ahogy mi mondjuk egyszerűen. Talán lehet még találni olyan embereket. aki a jelen feltételek mellett gatyába tudná rázni a sportág „cirkuszát”. Ott. Ha megnézünk egy-egy igazi profi meccset a külföldiektől. és nem a jövedelemalapjuk lesz az edzősködés.

jelenleg hol tartunk és milyen körülményekre kell számítanunk. Ezek után ne csodálkozzunk a különféle praktikákon. Csak azt kérhetjük számon amit megtanítottunk. Az emberek nagy része pénzért mindenre képes. Egy kis ismétlés nem árt összefoglalva tizenkét pontban. Gondoljunk vissza a múlt lehetőségeire és szemléletére: Eszmei változások: . 4/ Csak annyit terhelhetünk. döntsünk arról. Belső vizualitást építeni. versenyekre olykor pillanatok alatt is.Az erkölcsi győzelem helyébe a pénz sikere lépett és a siker minden áron szemlélete. figyelem. koncentrálni. 6/ Szükséges tökéletesen felkészülnöm. 9/ Sérülten sem edzeni. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. hanem a részvétel” helyett a „ Csak a győzelem fontos. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 8/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. hogy a lehetőségek feltárulkozzanak. A világ technikai fejlődésének rohamos mértéke a sportbeli fejlődésre is óriási hatással lett. . Nem érdemes a bajt tetézni. újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. akarat. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. tudatosság és kitartás kell. 15 . Komplexen kell nézni a világot. Vannak a sportban is „bérgyilkosok”.SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA Mindenekelőtt tisztán lássuk a célunkat. kell megtanulni. hogy mit szeretnénk elérni. hanem önmagunk gyengeségét. szorgalom. 11/ A szellem építése a legfontosabb. sem versenyezni nem szabad. amennyit regenerálni képesek vagyunk. csalásokon. s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. a mozgás-mozdulat-tanulás is rohamosan javul. s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában. mert egyre több olyan eredmény kerül napvilágra. részvéttel a legyőzött iránt” lépett életbe. de még nincs vége a fejlődésnek. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/.„Nem a győzelem fontos. 7/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. 10/ Következetesség. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. relaxálni. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. melyek a győzelemhez vezethetnek. túlterhelődik az ép izomzata. fegyelem. 12/ Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. Sérült sportolónak elromlik a mozgása. Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. doppingokon és egyéb aljasságokon. melyek újra és újra forradalmasíthatják kellő áttétellel a sport világát. Velük a regeneráció. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. izommunkát kontrollálni.

Itt nem a pénz. cipők. egyéb relaxálások és problémafeltárás). doppingok).Sportfelszerelések forradalma (ruhák. milyen koncentráció kell a saját támadó és védő technika abszolút tudása mellett akció közben analizálni az ellenfél mozdulatait. fotó. internet kapcsolat más sportközponttal) rohamos fejlődése. film. csak a maguk jó kis aranybányája. bizonytalan a végeredménye. s örökre elhagyta a ring környékét. hydrotherapia. video. a SHOW. Sokszor már csak a látvány a lényeg. Szinte hörgött a közönség ekkora technikai fölény láttán. computer-analizátor. a mesterségesen felpumpált tisztátalan csúcsokat.) . kivetítők. hogy akkor üti meg a másikat. érzékelni hibáit. Senki nem kért bocsánatot tőle. (pszichomotoros izominger kialakítása.Technikai változások: . A mi kárvallottunk nem tudta ezt megemészteni. Figyeljük meg a keleti küzdősportok módszereit: Lassított felvétel? Izomkontroll? Tudatosság magas foka? Ismétlés szám? Sulykolás? Izom-idegpálya rögzítése? Gondoljuk csak végig. de akkor lenne igazán bajban sok ember. doppingok jelenlétét. Sajnos már sokszor megbizonyosodott. ha e fény kigyúlna. savasodásgátlók. . igazi vívást láttak. a csúcsot. Az ellenfele kiváló bunyós volt. Pályafutásom által ismerem a különféle csalások. cipőit. Arra jön be a közönség. sportterek.Az idegrendszer alaposabb megismerése és a szellemi tudatosság egyre nagyobb térnyerése. Úgy érzem. támadásában csupán „jelölte”. akkor kaphatnak valami alamizsnát a szenvedésükért. kevés kivétellel. eszi a popcornt. s kész a körforgás. mely igen sok időt vesz igénybe. fizikotherapia). sört. korrekciók). „Szépen csillog az ezüst is” mondják. ha véletlen feljutnak a csúcsra. Nézzünk körül. amikor csak akarja. hogy a logikus gondolkodás fényt derít a valóságra.A gyógyszerek építő-serkentő-regeneráló segítsége (roborálók. a miénkkel talán ellentétes pályán milyen szisztémát alkalmaznak. Tai Chi. .Mozgást ellenőrző-összehasonlító vizuális segédeszközök (tükör. chipset. s ezen az ágon nem volt több német versenyző a döntőben. a rendezői „hazai pálya előnye” érvényesült. s a másodperc tört része alatt a teljes tömeg kihasználásával kontra támadást indítani. hogy ilyen többé nem lesz. tologatják a felelősség taligáját tele ganéjjal. Csak a cirkusz! Az eredmény kell. Ezért inkább ködösítenek. Hatalmas a bevétel. veszi kedvencei sztárkártyáit. s más. . jóga. Neki nem volt vigasz. Nagyon régen volt egy szuper ökölvívója Magyarországnak a müncheni olimpián. a mozgás-mozdulat tanulása talán a legnagyobb probléma. ha így lenne! Valahogy a támogatással baj van nálunk. pozíciója megmaradjon. De szép is lenne. de ennek az igazi oknyomozása meghaladja ismereteimet. ütőit. szinte leengedett kézzel hajolgatott el az ütések elől.A regeneráció manuális szükségessége (massage. s a technika győzött. de nem annak aki a világ legnagyobb klasszisa volt a súlycsoportjában. s más újságírónak is beletörött a tolla. s bicskája már. Vesszenek inkább a tehetséges sportolók. analizálások. A technika. kik maguk nyomorából. Sajnos ez a jelenség egyre nagyobb teret hódít a mai versenysportban. Hogy ez a boksznál is így van? Igen. hogy egy másik magyar versenyzőnknek kárpótlásul érdemtelenül odaadtak egy aranyat.A pszichológusok és „guruk ténykedése” (autogéntréning. s egyéb dolgai utánzatait drága pénzen. egy jobb orosz versenyzővel szemben. hogy sportágunkban milyen módszert alkalmazunk. az issza a rengeteg üdítőt. ha már 16 . . amiket a pénz gerjeszt oda-vissza a támogatók és a versenyzők világában. A reklámcégek támogatják a sportot. Ugye tudják a végét! Nem az értelem. de ott az ökölvívó agyát. de őt egyszer sem tudta megütni. itt még az erkölcsi elismerés volt a fontos. sportszerek. Nem is kívánkozom sejtéseimmel untatni az olvasót. hanem a részrehajlás. s undorodva nézem a „cirkusz” részrehajló eredményeit. mert mi lett a vége? A magyar fiú ellenfele német volt. hülyére verik mielőtt megtanulhatna vívni a verekedés helyett. függetlenül az eredménytől.

hogy edzéseik túlnyomórésze atlétikai alapra épül. 17 . Olvasva tanulni. Mire befejezi e irományt.voltak olyan hülyék. Próbálták már analizálni szuper úszóink és pólósaink eredményességének titkát és hullámvölgyüknek az okát? Láttak már egy igazi aktív amerikai amatőr kosárlabda vagy NBA edzést? Olvastak-e egyáltalán róla? Felmerült a kérdés. s ez a célom. Mi lehet a hatékonyságuk titka? Mi miért mindig felszerelési fejlődésben keressük az ellenfél győzelmének okát? (Mikor mi négy éve még megvertük azonos hajótípussal. csak egy kicsit másképp. hogy mitől tudnak úgy mozogni.. dobni? Tudják. inkább a fejezet címének tartalmánál folytatom.. a gondolat csíráját már elültettem. masszíroznak a szakágvezetők ígéreteikben egy utazás kedvéért? A későbbiek során talán választ kapnak rá. Hogy ők is forgóban erősítenek. ha veszik a fáradtságot és végigolvassák e füzetet. mint a kajakosaink és evezőseink. eredményeket produkáltak az egészségük tönkretétele árán is. hogy lépten-nyomon ismétlésekkel találkoznak. Ez nem véletlen. és még többet edzettünk az előző évhez képest?) Miért nem a tészta számított a labdarúgók mexikói vereségénél. gerellyel. emelkedni. hogy ilyen áldatlan állapotok mellett. De nem dühöngök. Edzésmódszerek kölcsönhatása a téma. s mitől indult ismét a csúcsra? Milyen edzők állnak a bajnokok mögött? Tudták-e. függetlenül az erkölcsi posványtól? Miért állt meg átmenetileg a fejlődés sikeres számainkban. Apropó! Biztosan unják már. hogy járt nálunk a holland óriás cselgáncsozó is? Hogyan gyúrnak. stb.

hogy az edzést gimnasztikával. „berozsdásodott” izomzatot nem feltétlenül fontos futással megerőszakolni. Az erre vonatkozó szakirodalmat megtalálják a régi „TF” könyvtárában és az edzői tanfolyamok tananyagában. Intervall: Folyamatos futás. pedig fellelhető más terheléstípusoknál is. a bemenetel a jelentkezéspultig . az orvos és a masszőr szempontjából. de kissé nehézkes és féloldalas lesz. vagy térdelőrajtból induló. Mindez többször majdnem azonos szakaszokban váltva. ahol a terhelés folyamatos. Az eredményesség érdekében a trénerek kiszámolták: . ezt nem a maratoni futókra értem. s a többi ottlévő edzősporttárs is átvette.) Mint korábban mondottam már. Például a körszerkezetű erősítő edzéseknél is. amennyire a felkészültségünk engedte.mennyi időt vesz igénybe a bemelegítés. rövidtávú futás. sokoldalú képzettség. Fokozó futás: Féltávig erősödő onnét egyre lassuló futás. s ott közben mit tegyen a sportoló . A csapat fegyelmezett volt és eredményes. Az általam ajánlott erősítő jellegű gimnasztika is ilyen. megfigyelve a szükséges időtartamot.ATLÉTIKUSEDZÉS (Mely itt nem csupán atlétikai. de próbálják meg nélküle felépíteni a felkészülést. Érdemes kialakítani egyénre szabott melegítési rendszert. Egyébként is mindenki fordítsa le a maga sportágára! Bemelegítő futás: Kocogással kezdődő egyre erősödő iramban végrehajtott futás (400-2500 m) . az edző. Kellemesebb egy fokozatos terhelésű gimnasztikával ráhangolódni a további munkára. hanem saját tömeggel végzett gyakorlatok sora.mennyi időbe telik a táborhelyünktől az út a versenypályáig. csak utána kezdeni kocogni. Megoszlanak a vélemények. mert hiányzik belőle a komplett. Sprint: Álló. majd egyre erőteljesebben futni.persze. (A testnevelő tanárjelöltek kedvence volt a vizsgákon. Az első atlétikai világbajnokságon a melegítő pálya távol esett a verseny színhelyétől. Csupán a gyakorlat anyaga lehet egységes. maximális sebességű. vagy futással illendő kezdeni. egy adott távon beleerősítve és iramot tartva majd kieresztve egy jó ritmusú alapsebességre. mert egy izomlázas. mert náluk egész mások az arányok. a gyúrás-lazítás. Persze megtervezték az étkezés idejét és minőségét is. Nem erőltetem senkire. Ezt az aerobkapacitást növelő módszert a versenyzők nagy része roppant utálja. Ez mindenképp pillanatnyi állapot függvénye. majd minden sportág közös nevezője az atlétika.valamint a bevezetés után a startig mennyi mozgás lehetőség marad. Most nézzük át a futástípusokat a teljesség igénye nélkül. Az úszóknál mindez az úszásra értendő.) A későbbiek során egy általam használt és bevált bemelegítő-erősítő gyakorlatsort is közzéteszek. Ez az ésszerű időkiépítés Bakai József és Oros Ferenc mesteredzők nevéhez fűződik. bár nem árt nekik sem egy kis loholás.mennyi idő van a bevezetésig. onnét a bemelegítő-pályáig . 18 . Lendületes futás: kocogásból induló egyenletes 50-60 %-os futás. Ez később a tervezett versenyeknél létfontosságú lehet. de a terhelt izomcsoportok változnak. A teljes anyagot atlétikai szakkönyvekben ajánlott keresni. Lehet. A bemelegítő gimnasztika mértéke egyénileg más és más. Fontos volt ez a sportoló.

Hanyattfekvésben nyújtott karos hasizomgyakorlat térdfelhúzással. slalom futás. Általános bemelegítő-erősítő gyakorlatsor./ 4. Haladó szökdelések: . Mellsőtámaszos csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. lépcsőzés. Jobbkéz támaszos csípőejtés./ Hátsó támaszban. pedig hatalmas jelentősége van az izomzat regenerációjában./ 8. nyúl. Csupán emlékeztetőül felsorolok néhányat.bokából. .óriás.. gyakorlat 2. elhanyagolt. gyakorlat 6. Balkéz támaszos csípőejtés. térdemeléses futás. valamint rugalmasságfejlesztőnek a szökdeléseket ajánlom. kombináltan. páros láb. A különféle járások is kiváló erősítőgyakorlatok. mélybeugrás. Például: .) Nagyon fontos a helyes futómozgás elsajátítása. váltott láb. Helyben szökdelések: . gyakorlat 5. fóka. gyakorlat 4. gyakorlat Összesen 5x Ismétlés 4x Ismétlés 3x Ismétlés 2x Ismétlés 1x Ismétlés 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 200 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 128 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 72 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 32 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 8 19 . csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. ellógott edzésszakasz. rák. . egy lábbal. stb. melyben sok a nyújtó elem és a kisizmok aktivizálása. pók./ 5.futó.. sánta róka./ 3. gyakorlat 7. terpeszben. indián. folyamatosan végezve a talajon: 1. süllyesztve. vagy nehezékekkel is. harántállásban.Levezető futás: A sportolók által lenézett. Fekvőtámasz. Szériaszám 1. gyakorlat 8.. nyújtott-szökellő futás. béka. Hasonfekvésben nyújtott karos homorítás. A bemelegítő futás és gimnasztika után a gyorserő. négykézláb-oldalazó járás. s kombinálhatjuk más kiegészítő gyakorlatokkal is (pl.. sarokemeléses futás. szarvas.stb. gyakorlat 3. jobb. Intenzitása 40-60%-os.. légcsavarással. medve. Sportáganként különféle futásokat illeszthetünk az edzés anyagba. slalom.és balláb. ./ 6. váltogatott lábbal. ollózva. akadályugrás. súlypont-süllyesztéses futás. gazdaságossága és ritmusa. törpe. melyet végezhetnek saját testsúllyal. stb..és ügyesség-./ 7. Hanyattfekvésben bicska-gyertya váltás. páros lábbal./ 2.

vagy egy másik versenyző. Ez a gyakorlatsor harmonizálja és erősíti a törzs.térdfelhúzások . váll. Nagyon szépen látni a rohamos fejlődést. kreativitására és logikájára bízom FIGYELEM! Nyújtott lábas hasizom-erősítéseket tilos végezni!!! Az így végzett gyakorlatok a gerinc porckorongjának sérüléséhez vezetnek. különféle testhelyzetekben és időre Hanyattfekve: (nyújtott karos fejfeletti fogással) . folyamatosan. fellépések.csavarások . csak a hármas szériaszámtól az egyesig ajánlom elvégezni. Bordásfal gyakorlatok: Talajon állva: . gyertyából oldaldöntések a levegőben megfogva a mozgást.támasz rugózások. Kellő gyakorlottság esetén a bemelegítés tonizáló eleme is lehet. körzések.láblendítések. vagy behúzott térddel végzett gyakorlatok kevésbé veszélyesek. Az örök ellenfél az idő. A kezdetekben. Mindezt megállás.gyertya. leállás nélkül végezve. gyertya kísérletek . ha már a gyakorlatsort megtanulta a sportoló. Hátsó függeszkedésben: (lehetőleg ne dolgozzunk nyújtott lábbal) . hasrugózás felhúzott térddel. s onnét haladunk folyamatosan az egyesig.karral „gyaloglás” felfelé és vissza. Érdemes mérni és jegyezni az időket. homorítgatás lábbal a bordásfok fogása mellett.kisívű lábkörzések (egyes és páros) 20 .oldallengések .térdfelhúzással elfordulások. felhúzódzkodások. mozgását. A hajlított.homorítások .oldallengések . Sok egyéb nehezített gimnasztikai gyakorlat is létezik. Majd úgy tíz edzés után. fellépések csípőmunkával kombinálva.és előredöntések feltett lábbal . felhúzott.kézzel lépkedés és húzás felfelé egészen állásig. vagy a földet érintve. Hason fekve: . láb és kar izomzatát. Térdelésből szemben a bordásfallal: . akkor térünk át az ötös széria kezdésre.A nyolcadik pont után pihenés nélkül folytatjuk elölről a sorozatot a leírt program alapján. felhúzott térdből. Mellső függeszkedésben: . oldal. illetve könnyen idegbecsípődés állhat elő.izometrikus felhúzások és lenyomások karral-lábbal. de ezeket már a szakember fantáziájára. vagy szakaszosan csökkenő ismétlésszámmal.

támadóállásban kétkezes dobás előre (alálépéssel is lehet) . súlylökés.könnyebb medicinlabdával egykezes dobások és lökések. mert e nélkül az alap mozgáskultúra. vázolják a törekvéseket. Ezen gyakorlatok megtanulását atlétikai szakedzőktől javallom. Nem csak ennyi a lehetőség. folyamatos szökdelések változatos ügyességi fordulatokkal. a részletek az edzői tárházból kerülnek ki. fekve. mellső támaszban karhajlítások folyamatosan .zár” egy irányba „légzárral”.szökdelések jobb.átszökdelés . de célszerű központi kérdést. olyanokkal melyek a célmozgáshoz szükségesek. A legfontosabb dinamikus dobógyakorlatok partnerrel végezve a következők: . de ezekből már hiányzik az egész testre kivetített dinamika.fellépkedések jobb. hasalva is dobni. Ez csupán egy kis emlékeztető a szükséges 21 .lábtámasz a zsámolyon. vagy ejtegetés hátsótámaszban.„terpesz .kétkezes dobás láb közül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen előre fölfelé .hasonfekvésben a zsámolyon homorítások .saroktámasz a zsámolyon. mint a kalapácsvetőknél szokás (az idáig leírt medicines gyakorlatok maximális végrehajtással értendők) . Természetesen a medicineket is lehet használni a zsámolyfutások. illetve „légcsavarral” . svédszekrény a fokozati sorrend) .kétkezes dobás lábközül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen hátra fölfelé . igen szegény lesz. labdajátékok) Medicinlabdás gyakorlatok: Vannak gimnasztikai jellegű medicinlabdás gyakorlatok. s csípőkörzés.melltől lökés előre . bal.Persze ezek csak ízelítők.„rá és vissza” szökdelés . A gimnasztika jellegű medicines gyakorlatokat csak alapos bemelegítés után ajánlatos végezni a sérülések elkerülése végett. a kidobáskor kiemelve.harántállásban fejfeletti kétkezes dobás előre . vagy páros lábbal . még rengeteg variáció létezik. (pl. s vannak a dobó illetve szökdelő gyakorlatok. Zsámolygyakorlatok: (pad. fő edzésprogramot csinálni belőle.illetve diszkoszvetés-szerűen . zsámolyra érkezéssel. szökdelések mintájára. Ezeket be lehet szőni a bemelegítésbe. hajítás. zsámoly. Ide tartoznak még a zsámolysorok között való átfutások. Ez utóbbi kettő lényege a maximális dinamika és a helyes végrehajtás.illetve ballábbal .elfordulásos térdsüllyesztésből indított dobás jobbról illetve balról.lehet ülve.

alapokról. mert e témával kimerítően foglalkoznak a gimnasztikai szakirodalmak. s tapasztalatát a sportága jellegének megfelelően. Vigyázzunk a sérülés veszélyeire. ha aerob terhelést is akarunk. Súlyzós. Válasszunk és váltogassunk izomcsoportonként más és más gyakorlatokat. csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású. Minőségi gyorserő képzésnél több pihenőt szükséges a gyakorlatok közé beiktatni. s tartsunk kevés pihenőt. erősítőgépes feladatok A lényeg a feladat elvégzésében. s mindenki tegye hozzá ésszerűen a maga ötletét. Kéziszeres gyakorlatok Nem részletezem. A sok munkától el lehet fáradni. s a bemelegítés hatékonyságára. de célszerűbb az eredményestől. 22 . Keressenek hozzá jó szakirodalmat. Mint korábban mondottam. kivitelezésében rejlik.

s neki is élni kell valamiből. mert mindenki ott szerezte be a bogyókat ahol tudta. mert a jelen helyzetben nem szedhet mindenki egyenlő eséllyel különféle csodás teljesítményfokozókat. s újságban is felvállalta a felkészülési módszerét. s hisznek a tiszta versenyszellemben. Fontos nagyon egy szer hatásmechanizmusa. Később jött az összeroppanás. nem lesz hite a tiszta teljesítményben. Direkt nem írok neveket. irányok: 23 . hogy utána érdeklődjön a doppingszerének hatása felől. Az igazi megmérettetést ott is meg kell adni neki. aki megbukott a doppingvizsgán. hogy nem mindig azt. hogy egy nem túl eszesnek tűnő szláv sportoló három nyelven ajánl fel társalgást. Ha hívnak. ha tudok. de már megöregedtem. A versenyző már nem hisz a munkában. már kisebb vereséget könyvelhetett volna el a híres kompánia. ha nincs mögötte tisztességes edzésmunka. örömömre szolgált. ha nincs mögötte értelem. segítettem őket csupán a tanácsaimmal. anyagcsere-fokozókat és stimulánsokat). megdöglöm érte.SZELLEMI KÉPZÉS A mai teljesítmények láttán. Ő igazi versenyző volt. s a pálya aktív részét már kevéssé bírom. az a szerencsétlen barom. s vagyok ma is. Ez a rohammunka már nem az én életem. s hogy ők is ragaszkodtak hozzám. amilyen képzés volt abban a városban. s később már masszőr koromban tudtam referálni a versenyzőknek a hatásaikról. mintha nem is őket alázták volna meg sok-sok góllal pár perce. ahová edzőhöz irányították. Vegyük azért tudomásul azt. hogy hiába a legjobb doppingszer. még arra sem vette a fáradtságot. pedig az számomra a nemzetközi nyelv. Hiba az. hogy idejében megismerje. Már az is szép eredmény. Fejlesztési feladatok. együtt nevettünk. Ennek olvasatán bevillant nekem az élményem. felvetődik a kérdés: HOGYAN? Az emberek hiszékenyek. Igaz annyi szépséghibája volt a dolognak. Zsoldos voltam. ha a versenyzőt kímélik. Az értelem hiánya a dopping narkószerűségét éri el. hogy foglalkozhattam velük. és aki nem. aki dolgozna is. Elítélem én is. Közölte a felkészülési körülményeket is. tiszta szellem. furcsa meglepetés érheti a „szükséges” használatnál. Már nálunk is beindul szépen a szellemi képzés. de sajnos ki lehet találni az illetékeseket. de vannak még kívánnivalók. ha abbahagyja a versenyzést! Versenyző koromban én is kipróbáltam doppingokat (anabolikát. s van is. s elítélik a doppingolást. Volt szerencsém látni igazi sportolókat is. csupán szép emlékek a lelkemben. s így a mérkőzés előtt adta be közvetlenül a bogyókat. A szellemi képesség irányított fejlesztése segít a sportoló technikai és a taktikai feladatainak megoldásában. hanem azt tanulhatta. hogy gyűlölöm a sportot. Sajnos magyarul nem tudott. elnézőek vele a vizsgákon. Nézzünk a szellemi képzés terén valami jó példát. Feltevésem később beigazolódott egy ott résztvevő „sportoló” elbeszélése által. Pedig. de ha benne élek. Az amerikai versenyzők között is rengeteg egyetemista volt. Egy hírhedt vereség után a magyar csodacsapat a szálláshelyükre visszautazott. és az utánuk kicsit késve érkező újságíró egy önfeledten labdázó és pancsoló csapattal állt szemben. mi is történhetett?! A doktor. Meglepődtem azon. ha két órával előtte adta volna be. mert Justicia szeme nincs már bekötve. de ma sincsenek barátaim közöttük. A szer kb. ami igen szégyenletes volt a magyar sportvezetés számára. Talán furcsa lesz azt olvasni. Ha valaki nem veszi a fáradtságot. hogy nyelveket tanulnak a versenyzők. amit szeretett volna. Együtt sírtunk. de azt már nem látta egy firkász sem. Egy régi nagy versenyzőnk mondta (nevét illendőségből nem közlöm): Kétféle versenyző létezik. négy órán keresztül hatott. Az NDK-s sportolók javarésze egyetemen tanult. ma is segítek. s ezalatt teljes feldobottság lett úrrá a csapaton. Az ilyen jobb. a dopping rabja lesz. Sajnos nincs igazi utánpótlás.

vizualitás fejlesztése (vizuális memória. ha mindezeket szakemberek tanítják.mozgás és taktikai elemzés a versenyző aktivizálásával (lényeglátás. a megoldás reális szemlélete) . képbefogadás.tudományos ismeret képzése (fizika. dáma. összehasonlítás) .pszichomotoros mozgásbeidegzés vizuális kapcsolással (film.reakcióidő gyorsítása . hogy nincs idő rá. Ezek is kellenek a töretlen fejlődéshez. Javítja a helyzetfelismerést. autogén-tréning Nem árt.önkontroll (felülemelkedés a problémákon. video) .relaxáció. hibakeresés) . mah-jong. .stratégiai. logikai játékok (sakk.agykontroll tanfolyam elvégzése és alkalmazása (Dr. pszichológia) . Silva) . stb. biológia. Hársing L. malom. 24 . akik az élsport területén is jártasok (orvosokról nem is beszélve). A jó szellemi képzés megrövidíti a mozgástanulás időigényét.meditatív helyzetértékelés (nem sportbeli analizációk) . Nem lehet kifogás az. Csupán nehéz olyan szakembereket találni..Tai-Chi elsajátítása (a testkontroll magas foka) ..agytesztek (Dr.) .) ..

a regeneráció megsegítése meditációs gyakorlatokkal (meditáció biológiai kihatásai) Aktív regeneráció: . A „kurva anyázás” meg fel se tűnne.massage (masszázs. az izom regenerációja igen fontos. Ahol egy „híres” Mészöly Kálmánnak helye találtatik az ország sportvezetésében ott hatalmas probléma van az őt választó és alkalmazó fejekben is. s olykor az edzők sem látják be. Mikor mind a kettőre egyszerre hatunk.só. 50%-os terhelési szinttel . Bár nem árt néha ott is köszönni a vendégnek. max. dögönyözés némi kimozgatással) . mely egyben javítja a reflexeket és a koncentráló képességet is.fekvés . hiszen ő tényleg klasszis volt a pályán mint labdarúgó. Kreatív gondolkodás aktivizálódásának alapigénye a pihentség. a szükségtelen rossz fogalmával egyenlő. mint a hétköznapi életben a regeneráció.jóga Passzív regeneráció: .az agy teljesítményének fokozása és regenerációja . és sötét gondolatok támadnak. A regenerációt feloszthatjuk szellemi és izomzati regenerációkra.a helyes étkezés beállítása a végzendő munka viszonylatában . minden alap nélkül.REGENERÁCIÓ Hazánkban a legmostohább gyermek úgy a sportban.kiegészítő sportmozgások (játékok) . a teljes szellemi felfrissülés mellett. Sok jót napjainkban sem várhatunk.tangentor kezelés (szakszerűség lényeges) . melyhez később társul az alkotáshoz az információ. regenerálódásának felgyorsítása. anyagcsere gyorsításról és a helyi gyulladások csökkentéséről beszélünk. s még jó. gyúrás. vitamin és folyadék háztartás beállítása . ha nem keresztezték a sportoló fejlődésének útját. az a komplex regeneráció. (Nigéria megúszta!) No. hogy nem hiába dolgozom az agyakon. Nem hajlandók áldozni rá. Az izomzat regenerációjánál a keringés fokozásáról. Számukra ez a „luxus” többletköltség.skót zuhany . Fürdőznek mások dicsőségében anélkül.átmozgatások. s civilként is biztosan jó kocsmáros lett volna belőle. a felszínnek. Fáradt agyban nem tud tábort verni az önbizalom. Ez a szemlélet a képzetlenségükből. Sajnos a sportvezetők. A szellemi regenerációnál az agy frissítése a cél.zsírlebontás megoldása a teljesítmény rovása nélkül . tudatlanságukból (és olykor anyagi hiányosságokból) adódik.a sejtek anyagcsere fokozása a salak eltávolítása érdekében . Az izomzatban a végzett munka után felszaporodó „salakanyag” eltávolítása. Azért én még bizakodom.fehérje beépítés segítő módszerek kialakítása . hogy milyen fontos a versenyzők pihenésének.szauna . hogy ők valamit is tettek volna érte.fiziotherápiás és fizikotherápiás beavatkozások 25 . de nem bántom szegényt. Csak a látszatnak adóznak. Vegyi regeneráció: .

Igyekeztem a beérkező információkat analizálni. Csupán a módszerek alapjai lehetnek jók. Sokszor igen fájdalmasan dolgoztam. aktualizálni. sajnos kevés sikerrel. pedig kellő tapasztalat után a gyakorlott masszőr ki tudná szűrni az igazi segítséget a sokféle hókusz-pókusz közül. Reptér . Vannak területek. Ezek mégis tanulmányi útnak számítottak bennem. edzőkben és másokban is.szálloda . ahol lehetett ellestem. Higgyék el az egészség a legdrágább nyugaton is. (Próbáltak már orvosi ellátást kifizetni ott?) Itthon is be kellene vezetni az igazi sport-biztosítást. Sajnos mostoha körülmények uralkodnak a masszőrök hazai képzési terén is.szálloda . mely külföldre is érvényes volna. Fontos tehát a szakmai minőség. néha (igen gyakran) nekem is fájt. Jó szakkönyv e téren nincs. Mikor abbahagytam. s az általam ismert legnagyobb akaratú és tűrőképességű Papp Margit atlétának (Mazsolának). s nem támogatják anyagilag a tanfolyam díját. masszíroztam. ahol lehetett felvásároltam őket. kik hajlandóak voltak velem együtt kísérletezni a még nem ismert módszerekkel a jobb eredmény elérésében. Az esetleges továbbképzést sarlatánságnak veszik. olykor ott is negatív hatással. mert süket fülekre talált általában. A részleges is azt jelenti. a gyorsabb gyógyulás reményében. melyeknél logikai feltételezéseimet többnyire az idő igazolta. Az agy teljes.. Igyekeztem „lefordítani” a sport nyelvére s alkalmazni. vagy javasoltam alkalmazásra idehaza.alvás Sajnos el kell oszlatnom azt a hiedelmet. hogy néha a részek összeállításából kialakulhasson egy vélt/valós kép. elraktározni. Ezek nem tanulmányi utak voltak. Az élsportot felvállalókról nem is beszélve. masszőrökre és fizikósokra lenne szükség a jól képzett edzőkön és a kitartó sportolókon kívül. tanultam új módszereket. kezdem a mondókám.reptér. Jól képzett orvosokra. akin igazában a „szakmát” tanultam.. megismertem addig számomra ismeretlen gépeket. eljárásokat. s a speciális kötszergyártó cégekkel (Lohman). az a hülye. s ugyanezt nyugaton a képzett masszőrök végzik a saját speciális szakterületüknek megfelelően (akupunktúra). Talán tárgyalni kellene a Hungária Biztosítóval. mivel két egyforma ember sem létezik. sok mindent láttam. Kint a válogatott masszőr nagy tudású. Amit csak lehetett alkalmaztam. Itthon.. de sohasem bántó céllal. Szerelem! Ez az. hanem keményen dolgoztam. hiszen olyan 26 .jóga meditációk . Segítettem idegen országbeli sportolókon is. hogy mennyi utazást hagyok ki! Hát?. vagy részleges gondolati kikapcsolása a megoldás. Nincs utánpótlás a sportorvosok és a sportmasszőrök terén. amit csak lehetett. hogy egy kicsit mérsékeljék az áraikat a mennyiség reményében. A cél elérése szolgáljon mindenkori „szadizmusom” mentségére. alkalmazásuk már a szakembertől függ. mikor rengeteget olvastam a szakirodalmakat. Így jellemezhetem „csodás külföldi útjaimat. lehülyéztek.odaadom másnak.autogén-tréning Passzív szellemi regeneráció: . Sokfelé jártam. sportnagyságnak. barátságokat kötöttem hazai és külföldi kollégákkal. Ezúton mondok köszönetet azon sportolóknak. mert így igaz. hogy a tv vagy az olvasás regenerálna szellemileg. hogy ott ki viszi tovább a zászlót?! Volt idő.Aktív szellemi regeneráció: . hogy csupán csak egy pontra koncentrálhat a figyelmünk.sportpálya . elismert személy. Vigyázni kell a versenyzőkre. melyeket idehaza az orvosok privilegizáltak maguknak. mely értesülésem szerint látna fantáziát benne. Ez a meditáció alapja. Ezek csupán a lelkünknek tesznek szívességet. amit kihasználnak a sportolókban. aki elvállalta annyiért. ha lehet.

hatásos. A vízzel közben egy kicsit masszírozzuk a pácienst. amit csak a láb elbír. 3:1 időarányban. Ez a folyamat ismétlődhet néhányszor. . . azaz a hőlégkamra jelleg érvényesül: állandó magas hőmérséklet. ha csak szaunázik a sportoló. Ennek egyik legszebb példája egy csehországi edzőtáborban található. a vírusos és a gombás betegségekre.3-5 perc hideg és melegvizes. a másikban nagyon meleg víz. nem törődve azzal. majd velünk együtt melegszik fel a fülke. Logikailag helyes metódussal épült sorkezelés. hol a meleg. A skótzuhany is hasonló. de ezt nem ajánlom. a sérülés utáni rehabilitáció gyorsaságáról nem is beszélve (Kútvölgyi kórház). s egy idő után hidegre váltjuk. hogy ne maradjon le a civil élettől. . Az csodálatos ebben a kezelésben. olykor kirohanva a hideg vízbe. a hatalmas vízfogyasztás. tanuljon. Sajnos nálunk a spórolás az „egy kád víz-tíz sportoló” gyakorlatát követi. miközben a hideg-meleg vizes váltással a láb keringése és anyagcseréje is fokozódik. nagy hatékonyságú és egyszerre több versenyző ellátását biztosítja. A sportoló folyamatosan képezze magát. s a fülkét ismét lehűtik testhőfokra. csak hogy a bázis működjön. Két vagy négy kád.kevesen vállalják manapság ezt az irtózatos megterhelést. melyet szakképzett kezelő végezhet. kezelni önmagát ott ahol fáradt. hogy az izomrostok között nagy mélységben is szinte fájdalommentesen tudunk masszírozni. alján kavicsréteg van (sóder. illetve olyan hátrányba kerül „civil” kortársaival szemben. Gondoljunk a nemi. kavicsos aljú taposókád váltogatva. melyet nem lesz képes többé behozni. mert évekkel későbbi utóhatása nem kívánatos változásokat hoz létre a szervezetben (reumás betegségek). de ott a hőlég helyett meleg vizet használunk. Csak a mazochistáknak tetszene talán.10-15 perc szauna és/vagy skótzuhany (érrendszer tornája. némi reflexmasszázs és szauna-skótzuhany hatással (lábra vonatkozik). pedig a gyors regeneráció kellemes eszköze lehetne. hol a hideg vízben tapicskál a sportoló felváltva. melynél a sportolók személyisége háttérben marad. kötőszöveti torna) Az igazi szaunába testhőmérsékleten ülünk be. hogy egy-egy ember egzisztenciális karrierjét és egészségét örökre elpusztítják. épp elég lesz a jövő kopásos és érrendszeri problémáival megbirkózni. 27 . de az anyagcsere fokozásos rehabilitáció mégis nagyszerűen létrejön. Az egyforma terhelésre nem egyforma a reakciójuk. Sokakat tehetségesnek mondanak olcsó hazugsággal. melyet sajnos személyesen nem láttam. Erre a gyártók különféle kezelő fejeket biztosítanak a készülékhez. Hátránya. Nagy a hatékonysága. A végtag-tangentorok sajnos nálunk kevéssé ismertek. Ezekhez szinte nem kell kezelő. a láb regenerálására. Létezik még a Knepp féle hideg vizes kúra is. de szavahihető versenyzőnk alapján most leírom. hogy „ott is mennyien úsznak egymás után és egyszerre is”. Vigyázzunk tehát az uniformizált edzésmódszerekkel! Fizikai regeneráció: A nagy létszámú rehabilitációs igények ellátására is vannak módszerek. Nem szabad összetéveszteni az uszodával. s kellő felfűtés után a hideg vízbe merül a sportoló. de nem duma!). Tanuljon.15 perc tangentor kezelés (végtag tangentor és teljes test tangentor is létezik!) Ez egy víz alatti vízsugár masszázs. s nem egyforma a regenerációs idejük sem. mert a sportoló kis odafigyeléssel megtanulja tisztántartani és kezelni a gépet. Az egyikben térdig érő hideg. gyors. A csehországi tábori rendszerű szaunánál a mi hazai gyakorlatunk. de nagy higiéniát igényel. A fáradt talpizmokat és a reflexpontokat masszírozzák a kavicsok. tanuljon és takarékoskodjon! Minden sportoló más és más. idegrendszeri regeneráció. és az igazi tehetség oly kevés köztük.

Köztük voltam én is. hogy a gyógyvízben tartózkodás maximális ideje 20 perc 28 . . A Lukács gyógyfürdő vize a mozgásszervi betegségek gyógyításában a legjobb.5 óra. Katasztrofális volt több versenyzőnek is az izom-állapota.-on az idén már öt masszőr foglalkozott a csapattal. Érdekes az. Az egyesületek nagy részénél is hiánycikk ez a lehetőség. Másképp mondva: a szemlélettel! Pár intelem. Ez esetben a masszírozás egy közepes erősségű ún.A testnyílásokat tilos célba venni! . az biztos! Kérdés az. vagy csak kipipálják: „itt is voltunk”? Sajnos egyéb szemléletbeli problémával is találkoztam. hámsérült testet nem szabad kezelni! Egy ilyen kezeléssor maximális ideje 1. ha mégsem lenne szakképzett kezelő a csapattal. hogy hogyan? Hogy végezték a masszőr kollégák a munkájukat? Teljesítményben? Mert hogy minőségre nem.Bekapcsolás előtt a kezelőcsövet biztos kézzel fogjuk a baleset elkerülése végett. Ez a hozzáállás talány marad számomra a továbbiakban is. a helységek és felszerelések hiányáról nem is beszélve. a törzsön nincs megszabva az irány. A sportoló ezen a soron hetente kétszer megy végig a pihenő. vízellátással van még baj. bár néhol lehetne kompromisszumot kötni a létesítmény használatát illetőleg. Itt nem számítom bele a szuper versenyzők saját masszőrét.B.) De ne csak a fogunkat szívjuk. mely mindenhova elkíséri őket. A masszázsról később több szó esik majd. miért nem önmaga egészében? Fogalmuk sincs a levezetés mikéntjéről és miértjéről sem. hogy megérte nekik működtetni.vagy ahol fáj.1. A szív irányába dolgozunk a végtagokon. hogy a magyar nemzetközi versenyeken. Nálunk nem hogy ilyen nincs. ahol még az edzőpályán is állandóan tartózkodik egy masszőr. kiütéses. vagy a Sportovkás szeszes bedörzsölő száraz masszázs. Masszőrök? Az 1998-as évi Roland Garros tenisz versenyen 19 masszőr állt a sportolók rendelkezésére. melynek az itt a feladata. hogy a versenyző által jelzett problémásabb részekre nagyobb figyelmet fordítsanak és az egész testet homogenizálják. mint a kilazított. Lázas. . s így a higiéniával. hanem legyünk büszkék a szinte egyedülállóan kiváló gyógyvíz ellátásunkra. Akkor is olyan ember végezze a munkát. . hogyan oldják meg e feladatot? (A Budapesti Atlétikai E. de sajnos a masszőreik nem alkalmasak e célra. lehetőségekre és felszerelésekre most nem térek ki. „fürdős” masszázs. illetve tangentoroztattak. miért a tónusban keresi az erő érzetét. frissítő krémmel. csak az anyagi fedezettel.15-20 perc Espomás regeneratív (vizes) masszázs. Itthon az edzőtáborokban már vannak kádak. Kíváncsi vagyok. illetve könnyű napon. Kérdem én. átdolgozzák a regenerációt segítő. hogy megkövetelik-e a versenyzők a minőséget. pedig elmondásuk szerint rendszeresen masszíroztattak. hogy a szív irányába dolgozzunk a végtagokon.A tangentor kezelésnél ügyeljünk arra.A törzsön a hasat tilos kezelni! . vagy szesszel. mint a tangentor kezelésnél. aki már többször állt ilyen kezelés alatt. mely hamarabb elmerevedik. melynél nem értettem a versenyzőt. miért ragaszkodik a tónusos lábhoz. hogy miért nem él az adott regenerációs lehetőségekkel. és a körülmények lehetővé teszik a gép használatát. de még az edzőtáboroknak saját foglalkoztatású masszőre sincs.Olyan készüléket ne üzemeltessünk. de itt ez ellátásban hasonló elvek uralkodnak. melynek nincsen biztonsági rövidzárlat jelzője és kapcsolója! . Külön felhívom a figyelmet. A közfürdőink meg nem erre a színvonalra rendezkedtek be. Finnországban (Pieksamaki) találkoztam az uszoda falába beépített állandóan működő készülékkel is. Lengyeleknél van olyan tábor. A pályákra.

Persze van még sok más fogás is. De. s mindez az erőhatás függvényében. gyulladás elleni kenőcsökkel (pl. de a hagyományos bemelegítő. Legfontosabb a segíteni akarás. s a pénz is nagyúr. a torna lehetőségét. késlelteti a javulás ütemét. a szertár takarítása. illetve a csont alaphoz való dörzsölését jelenti. Tanítómestereim talán egy kivételével kicsit orrolnának rám azért a kijelentésért. szeretni kell.) kezelhetjük az érintett területet. lazító és regeneráló masszázshoz nem kell több.. Merem ezt kijelenteni 20 év gyakorlat után. nehogy ínhüvelygyulladás alakuljon ki a 29 .. bár nálunknál sokkal jobban kereső. A simítás és dörzsölés a végtagokon mindig a szív irányába halad. Richtofit gyógykrém. hüvelykujjal. melyet a gyulladásos eseteknél alkalmazhatunk. de hogy ki. Csak a szeretettel végzett munka állhat közel a tökéleteshez.lehet. de ideális a hosszanti és a szegmentális irányba dolgozni. ha tartása van valakinek. A törzsön bármely irányban dolgozhatunk. a cipőpucolás. ennél több idő vízben/iszapban való eltöltése könnyen a gyulladások lobosodásához vezet. s kellemetlen fájdalmakat okoz. hogy az aktív sportmasszázs két fogásból áll csupán.. s mégis kívül maradni mindenen. Nyaknál a kétujjas dörzsölést alkalmazzuk. Fontos etikai szabály: A SPORTOLÓ TESTÉT. illetve a hüvelykujj párna.. Ne ártsunk! (Még az ellenfélnek sem!) A legnehezebb talán az egészben. Úgy mondják. ez a gyakorlat. Végezhetjük e fogásokat is a simításnál használt felületekkel. A gyógyfürdőkben is van mód a hideg-meleg vizes váltásokra. A meleg vízben ki kell használni alaposan a víz felhajtóerejét. a fűtés. hogy minket gyúrónak degradáljanak. de a legalkalmasabb felület a csuklóközeli tenyérgyök. a pályán lévők törülközővel való ellátása.. módszeres előrehaladással. Kerülő utakat persze találnak az okosok. Az erőhatás növelését a fizika törvénye szerint. a főnökök és barátainak ingyenes (Úgy is ott van! . látni a pályán és vele együtt élni meg a történéseket. a támadási felület csökkentésével érhetjük el. magyarosan masszázs. CSAK AZ INDOKOLT MÉRTÉKIG MEZTELENÍTHETJÜK LE! A KISZOLGÁLTATOTT HELYZETTEL TILOS VISSZAÉLNI! MASSAGE. milyen szinten fogja művelni. A dörzsölés enyhe vagy erősebb nyomással az egyik izom a másikhoz. az már más kérdés.felkiáltással) ellátása. vagy nagyon mély.. s nem a bőrfelszín csiszitolását. Tiltakozunk az ilyen megbélyegzés ellen. A masszőrnek nem lehet feladatköre az üdítők osztogatása. Tehát a mély simítás a hüvelykpárnával történik általában. meg kell élni valamiből. dolgozzuk végig a testet vagy a kijelölt testrészt. a bundák közvetítése. hogy bármilyen személyiségű a sportoló. A simító fogás lehet könnyed felszínes. egész tenyéri felszínnel. a gondolatait. Aminoerg. mert benne a pozitív bioenergia is hatni kezd. Ha ilyen probléma mégis előfordulna. „vizes emberre” vonatkozik. semmi olyan. simításból és dörzsölésből. illetve külső hűtést alkalmazunk (jegelés). Végezhetjük ujjakkal. Vigyázzunk a jól bemelegített kézre! Ne markolásszuk az izmokat. ugyanakkora energia felhasználás mellett. stb. pedig nem ördöngösség. de ennek összesített gyógyvizes hatása se haladja meg a 20 percet. Kikérem magamnak a szakma és a masszőrtársadalom nevében is azt. Az alapokat bárki megtanulhatja. Ez a visszahűtéses módszer. elkészítése. amit jónak látunk. ami a szakmához nem tartozik szorosan.! Csakis a szakmunka! és .. . Érezni a versenyzőt. Lassú. a rezdüléseit. Roppant nehéz és hatalmas energiát igényel tőlünk és ezt nem is tanítják. csuklóközeli tenyérgyökkel. közepes erősségű. Az ilyen „kitűntető” cím a labdarúgópályán lihegő. Sokan misztifikálják a szakmát.

Megfigyelni mindent. Nagyon fontos az élettani ismeret. s ennek is a krónikus változata. olykor az izomrostok haladási irányával ellentétesen. hiszen azzal „operálunk” az anatómia alapján.közömbösek (hintőpor. növényi olajok. Mikor tanulják. injektálások. (Képzeljék el. Műtét nélküli radikális segítség módszere. gyulladt. nem abban dolgozom. de az Evolite-lámpán kívül a hatékony módszerek már orvosi beavatkozások. Milyen szép is lenne. aki mindig segítőkész. Ez az indok meg pont olyan volt. amikor a sportmasszőri tanfolyam elvégzése után először jelentkeztem gyógymasszőr tanfolyamra. testápolók és bedörzsölő szeszek) 30 . vérömleny felszívódást segítő krémmel. de az sem fájdalommentes (Coolpack + ultrahang. Ezt értem a sport. valamint a rengeteg gyakorlás a titka a jó segítségadásnak. de a vizsga már az ETI-hez tartozik. parafin olaj. majd laza simítással ismét vérbőséget idézünk elő. csupán az anatómiára.és a gyógymasszázsra egyaránt. A jó masszőr kicsit pszichológus is. bár vele sohasem találkoztam. (Kenő anyagok? No nem a borravaló!) . s az a megtiszteltetés számomra. Valaha együtt tanultuk a sport masszázst nagytiszteletű Dr. fertőzött felületet masszírozni! A simítófogással tájékozódunk a sportoló izomzatán kialakult problémák felől. Ezt egymás után többször megismételjük. aki majd az ETI-nél vizsgáztatni fog. ki megismertetett az akupresszúrával és a bioenergiával minket a masszázs „titkai” mellett. mert nincs meg az általános iskolai végzettsége. a Márvány utcában tevékenykedik. óránként 200-Ft-ért. mert az ujjunkat keményen a csontig kell lenyomni.) A szakma több annál. vagy infrafény + jég). csinálja a tanfolyamot 350 órában. Nem egy rózsaszín álom közben az érzés. de nagyon „magyaros” a megoldása. Sajnos tapasztalataim alapján nem tudok olyan tanfolyamokat említeni. (Ionescu: Sport masszázs) Ilyenkor a vért kipréseljük a csonthártyából. hétvégeken. az is soknak tűnik. a gyulladás fellobosítása és szuperaktív gyulladáscsökkentő bejuttatása a gyulladt területre. csupán az érettségit tette le. Örök tanulás.masszőr kezében. hogy jó barátomnak mondhatom őt. nem vettek fel. Egy ilyen nagy tudású Guru. Ma már van középfokú gyógymasszőr oktatás is. konzultálni gyakorlott és nyitott kollégákkal. ha sebésztanulónak az egyetemre is csak olyat vennének fel aki már műtöget! Azt műtse. hogy nincs meg a fürdősmasszőri képesítésem. Ezek után kezdünk az izomzat szükséges átdolgozásához a leírt módon. Még egy fontos probléma: az Achilles-ín gyulladása. Tilos a hámsérült. mert nem az a profilom. sportágismeretre és masszázs elmélet/gyakorlatra szorítkoznak. aki ezt a rendeletet hozta akkor! Pár évvel későbbi jelentkezésemnél azzal utasítottak el. A masszázshoz használunk különféle köztes anyagokat is. de kis segítséget próbál nyújtani a kezdőknek. semleges krémek. A páciens teljes önuralmára szükség van (esetleg egy füldugó a masszőr részére). élettanra. mint amit a szaktanfolyamon oktatnak. de akkor is óvatosan. orvosokkal. Miniszteri segítséggel sikerült azért bekerülnöm. csupán egy levelet küldtem négy példányból három helyre. de ezt sem oktatják. sportolókkal. Persze van ennél enyhébb változat is. Kft. csak a sérülés után három nappal. szakirodalmat olvasni. melyért külön kell fizetni nem kevés összeget. hogy a Kft-t ugyanaz az ember vezeti. mint akit nem vesznek fel az egyetemre. Szerencsére a posta akkoriban nem nyelte el őket. melyek megfelelő képzést nyújtanának a masszőr jelölteknek idehaza. Persze e pár sor elolvasása nem pótolja a gyakorlatot és egy esetleges tanfolyam elvégzését sem. de később jön elő a hiányérzet. Kísérletezni lehet mással is. Ma már más utakon járunk mind a ketten. A legkellemetlenebb kezelés a csonthártya masszázs. Balogh János mesterünktől. Kovács József a neve. A furcsa benne az. Szakadt izmokat nem masszírozzuk! Legkorábban.

míg el nem adtam egy kezdőnek. A jóga csodálatos a regenerációban! Teljes ismeret-anyagomat a hely szűke miatt nem tudom közölni. bár nem vagyok bölcs. annál kevesebbet tudunk. szeszek) Direkt kihagytam a szappant és vizet. hogy közel áll meg magyarázhatatlanhoz. de logikus megoldási lehetőségekre. krémek (rehabilitációt gyorsítók). Rugalmas gondolkodásra van szükség. ami önmagában kevés. Köszönet érte! Az irodalom végén tartok egy kis felsorolást az általam ismert és használt szerekről. hogy minél többet tanulunk. mert a legfontosabb a tudás és a kezem volt. Más szanitéc koffert cipel. de tudtommal a sportban még nem. hogy mi is legyen egy sportmasszőrnél. látásunk beszűkül és dogmatikusak leszünk. szeszek) . Bizonyos szint elérése után. hogy lássák: „Ő A MASSZŐR!” Nekem is volt valaha. általa ismertem meg akkoriban sokféle gyógyírt is.. A jó masszőrt érdekelnie kell a szakmája. a jógához és a buddhizmus tanaihoz. meg arról. ha egyéni versenyzője van. ki kiemelkedő egyénisége a szakmájának. már-már hivatásszerűen. de az eredetét az ajánlott irodalomban megtalálják majd. Annyit róla. de az csak egy nagyoló fitness masszázs (vizes-ember módszer). Ne csak egy irányba fejlesszük ismereteinket. később az egyik normál nadrágzsebembe elfért az összes kellék. de én is állítom.bemelegítők (krémek. Hamarosan belekezdek egy energia-felvételi kísérletbe. hanem a menedzseré lenne. Megtehetik. bár iskolának az egyik legjobb tanulási formája. pedig a szinte privilegizált ellátásra. hogy az a nagyra tartott EURÓPAI orvostudomány tévúton jár. mert zsákutcába jutunk. ha csapattal megy valahová. Gondoljunk a most talán még lehetetlennek tűnő. s ha akarják vegyék ezt nagyképűségnek.gyógyhatásúak (olajok. mert az már egy másik műfajhoz tartozik. A sportolónak a magas szint elérése érdekében joga van a minőségi masszázs-rehabilitációs ellátásra. mert alkalmazni is tudni kell. de mégis ők az „élet-halál” urai. s mi akkor. Én ezt a vizes technikát Schmutz István kollégámtól tanultam. de ennek kiharcolása már nem az ő feladata. Sajnos arra is rá kellett jönnöm. 31 . melyet mások már más helyen alkalmaznak.

s önzetlenséget a sportággal és a sportolóval szemben. hogy később ne fizessen rá se az állam. de nekem ezek jutottak most az eszembe. az NBA cirkuszt. de aki benne élt s él. Ki. Tehát kell egy belgyógyász (jó labor háttérrel). valamint segíti a versenyen a lehető legjobb eredmények elérésében.ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS Az orvosi beavatkozás az élsportban ma már elengedhetetlen fontossággal bír. ha orvosi segítségadásról beszélünk. A NOB nagyfőnöke is majd elszólta magát. Ma már van sportorvos képzés is. A bárányok pedig hallgatnak. hülyítő látványosságok. s mögötte a fizioterápiás kar. mely a nyolcvanas években öt könyv átolvasását jelentette az erre vállalkozóknak. folyamatos állapot kontrollt. sőt szinte a cirkusz miatt kötelező. de e terület sokkal többet kíván meg az ezt felvállalóktól. jó berendezésekkel és jó masszőrrel. hogy lehessen egészségre veszélytelen drogokat használni a versenyzőknek. a Foci VB döntőt. hogy mindez egy emberben összpontosulhat egyszerre. de az élsport már maga is veszélyes az egészségre! Ahogy én látom.. Ismétlem: CIRKUSZT ÉS KENYERET!. Manapság. Eddy Merx fogalmazta meg helyesen: . Higgyék el. Ha mégis nézem. ez ma már csapatmunka kell. de végigröhögtem az atlantai olimpiát. Nagyon összetett feladatot hivatottak ellátni. s erre akármilyen képzettséggel nem is lenne szabad orvosokat alkalmazni. Hazudni lehet. mert az üzlethez kellenek a közönségcsalogató eredmények. segítő szándékot a jobb eredmények elérésében. a teljesítmény növelési kutatások ismeretét és lehetőségeit állandó odafigyeléssel kisérve.Mit gondolnak. A versenyzők alapvizsgálatánál a régi NDK-s módszert is lehetne alkalmazni. sérülésének ellátását. mert sokan a doppingot értik ez alatt. Vissza a sportorvoslásra. állandó lépéstartásos drog ismeretet. stb. de sajnos azt is „tetten érhetik”. genetikailag megvizsgálni az alkalmasságot a megfelelő sportág kiválasztásánál. azt. Manapság nem lehet csupán egy orvosra hárítani az összes terhet. mert a győzelem a nemzet dicsősége. a Tour de France-t. a nemes küzdelmet. Sampras és társai győzelmeit és vereségeiket. aki jó sportorvos és egy traumatológus. annak hiába próbálnak hazudni a cirkusz porondmesterei. a tenisz. Nem biztos. Olykor mutatom a fiataloknak oktatólag: Nézd a szemét. kinek megengedték. a mozgását. Sportág-ismeretet. szeretem a szép sportmozgást. a bukás mindig a sportoló szégyene marad. az atlétika és az olasz labdarúgás kapcsán. Nem ártana pszichológiai 32 . én doppingellenes vagyok. s nem győzték agyonmagyarázni a doppingról tett kijelentését.. de ne nézzenek hülyének minket! A doppingra tehát vigyázzunk. mikor drogos sportolókat látok. segíti a fáradás regenerációját. No comment. az amerikai szuper atlétákat . Az orvos tehát ellenőrzi a sportoló egészségi állapotát. Sok híres nagyság neve merült fel közben és sározódott be teljesen feleslegesen. a reakcióit. belgyógyászatot-élettant. s vezeti a rehabilitációt. s benne az úszóversenyeket. doppingolni annak szabad. A családban több nemzedékre visszamenőleg kellene vizsgálódni az alkalmasságot illetőleg. se a sportoló. hogy legyen. ha nem. a röplabda. Bocsánat kedves uram. hogy a nagyközönség hisz még a dopping elleni harcban. néha talán kell is. ismereteim megerősítéséhez. a Tour de France. Ha hiszik. aki soha sem szedett semmi drogot. a túlélés reményében. Már régen nem a SPORT-ról van szó. kenyéren és vízen lehet ilyen eredményeket elérni? Lehet. rossz visszhangja van. valamint a fejlődési rendellenességeket ki kellene szűrni. Vannak rá módszereik. Foci-VB. az agresszivitását. csupán kontrollként. Olvashattunk a lapokban is erről mostanában eleget a régi NDK sportolók. s kikapcsolom a tévét. mit tud? Biztos lenne még mit felsorolni.

. Bízzunk a tudományokban! Kell lenni más megoldásnak is. kellemetlen meglepetésektől szabadulnának meg az edzők is.Ginseng és galanga készítmények . E vitaminok . melyek már a BTK-ba ütköznek. Arról. mely többszöröse a civil emberének. aki több 100%-os. és kimenetelű erősítő. hogy hamarosan 33 . mondd ez valamit? Étvágygerjesztő.Fehérje koncentrátumok . Vajon miért? És még miket? A sejtek anyagcsere fokozása. Tehát akit jobban tudtak regenerálni.Sejt anyagcsere javítók . ha.).Szőlőcukor és méz . vércsere/„vérdopping” alkalmazása. csupán hiányos ismereteink vannak.! Csodák nincsenek. savasodás gátlása és késleltetése. Ezt is szedték a felkészülés alapozó szakaszában az NDK sportolók. Orvosi segítséggel a következő lehetőségek vannak a megengedett kereten belül értve: . kétes származású.Bio táplálékok . mit a biokémia ás az orvostudomány ki tud fejleszteni a közeljövőben. Sajnos ugyanezeken a helyeken más drogokat is forgalmaznak.. én hiszem. ahol Turinabolt is használtak. stb.. ha. melyekért senki semmilyen felelősséget nem vállal. 100% felett edzeni? Ugye milyen szépen hangzik? Nos ez az úgynevezett NDK-s edzésdopping.B vitamin sorozat. mert az nem mindig célravezető. kézen-közön lehet kapni az izomépítő klubokban.. van belőlük elég a könyvtárakban (sportolók táplálkozása . hogy mikor mit kell használni.. Foglalkozni kellene az energia bevitellel és hatékony hasznosításával. kreatin feldolgozás gyorsítása. Erre kellene komoly összegeket fordítani. oxigén felvétel javítása. C. sikeresebb lehet. vagy a feletti edzést tud elvégezni. A sportoló felkészülését támogatni kell a só-vitamin háztartásának szintentartásával...Vércsere . ezek a lehetőségek orvosaink előtt.Idegrendszeri regenerátorok. serkentők . mert a dopping nélküli fejlődésnek itt van a nyitja. Ne csak a szteroidokba és a hormonokba keressük a megoldást. stb..Isotonikok .vizsgálatnak alávetni a sportoló jelölteket.Savasodás gátlók . ahogy az újságok egykoron megírták. Mi tagadás könnyen. Talán a legnagyobb feladatot a versenyzők fáradságának regenerációja adja. Peritol.. kicsit nyugtat.Oxigén felvétel javítók . olvassanak el egy pár szakkönyvet. pihentetők. Ma is jót nevetek.Ásványvizek . Ha. izomépítő. melyben a franciák igencsak élen járnak. Nálunk ma már rengeteg szer kapható a boltokban. ha Lasse Virenre és a rénszarvastejre gondolok. Kis emlékeztető róluk: . melyek nagyszerűen használhatók a versenysportban. Mint korábban mondottam már: Két azonos képességű versenyző közül az ér el jobb eredményt. A mi sportolóink meg biztosan a frissen kihúzott cukorrépa szeletek rágcsálásától lettek a világ elismert sportolói. Ugyanakkor mélyen hallgattak a regenerációs módszereikről. elálmosít. zsírégető szereket.Só tabletták . s patikákban vény nélkül is.PLUSSZ tabletták . és még mindaz. D. idegrendszer pihentetése/serkentése (nem a stimulálást értem ez alatt). fehérje beépülés fokozása a megengedett határok között.

hogy nem ártana a computer ismeretét növelni az emberiségnek. fehér. A belső erő érzete. hogy belealszunk. Érdekes felismerések jönnek majd.A teljes kikapcsolás létrejöttekor belső csend uralkodik bennünk. fehér. Az igen/nem logikai kapukkal operált. tíz perc elteltével keljünk fel. magyar matematikus. fehér. ha valami is megragad a fejekben esetleg e munkám nyomán. Egy könnyű szellemi kikapcsolás módját írom most le. fehér. hogy alapos leizzadás (verejtékezés) kíséri.Vizsgáljuk meg. Eleinte előfordul. fehér. A szellemi regeneráció a szervezetünk helyes működését segíti. . az egy dologra koncentrálás fejlesztése. fehér. s lazítsuk el izomzatunkat. Segít a mozgások tanulásában. 34 . . a felkészülés tökéletessége és a szellem egyensúlya biztosítja a nyugalom teljességét. vagy a mágneses tér az emberre és a computerre. de lehet csak agyi kikapcsolást is gyakorolni.Hogyan működik egy computer? Az előbbiek figyelembevételével: . de ne kalandozzon el másfele figyelmünk. Az autogén tréning az agy és a perifériák kapcsolatát mobilizálja. hogy: fehér. .. Szellemi regeneráció: Talán nem ide tartozik ez az újnak tűnő eretnek gondolat: tekintsük az agyat egy computer processorának! . valószínűen az emberből kiindulva alkotta meg számítógépes elméletét. de ez nem jelent problémát. súlyos következményekkel kell számolni. de hát olvassanak csak utána bátran! Megéri! Vitatkozzanak egymással az orvosok.hogyan működhet így az ember Neumann János. folyamatosan.Mondjuk magunkban lassan. A sport tehát „veszélyes üzem” feliratot kaphatna. hogyan hat az elektromos tér. . mert hamarabb rájönnének az ember testi és szellemi problémáinak okaira. előfordul.Feküdjünk hanyatt egy csöndes.hogyan működik a vírus . a belső működések esetleges zavara kihatással van a hangulatra és az összpontosításra is. igen érdekesen. Könnyen jönnek a sérülések a figyelem hiányából adódóan. és a nyugalom megszerzésében.sikerül rohamléptekben fejleszteni sportolóink eredményességét. később szinte bárhol képesek leszünk e gyakorlatot végrehajtani. Gondoljanak például arra. Eleinte hanyattfekve. jól ellazítva gyakoroljunk.Válasszunk ki a homogén plafonon egy pontot. Hamarosan rájönnek olyan logikus eredményekre. . fehér . A lényeg a gondolatok kalandozásának kizárása. Ébredés után az agy teljesen kitisztul.hogyan lehet programozni . Ilyenkor az alvás rövid idejű. s folytassuk céltevékenységeinket. stb. Szinte egy új napot kezdünk meg ismét. a computer szakértők és a trénerek egy kicsit e témakörben. nyugodt helyen. . Ez alatt értem a környezeti behatásokat és a belső bioenergetikai problémákat. megszüntetése.. míg a külvilág meg nem szűnik körülöttünk azt a szót. Ez az első lépés a teljesítmény centrikus koncentrálás megtanulásához. Ha az agy és az idegpályák nincsenek rendben. hogyan működik egy processor .Öt.hogyan működnek a perifériák . s szegezzük rá tekintetünket.

belső vizualitást építeni kell megtanulni. 4/ Csak annyit terhelhetünk. sokféleképpen lehetséges. izommunkát kontrollálni. A szellemi K. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. szorgalom. relaxálni.Emlékeztetőül a korábban leírt pontokat ajánlom: 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. fegyelem. s könnyen élhetsz hibáiból. versenyekre olykor pillanatok alatt is. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. csupán az idegi felőrlés technikáját alkalmazva az állandó nyomással és kizökkentéssel élve. hogy az ellenfeled nem rendelkezik ilyen ismeretekkel. a legfontosabb fegyver. 6/ A játék. Csak azt kérhetjük számon. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. Szükséges tökéletesen felkészülnöm. Az ellenfél nem ellenség! 7/ A győzelem az GYŐZELEM. a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. figyelem. tudatosság és kitartás kell. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. 11/ Sérülten sem edzeni. 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Láttam már gyengébb képességű. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. illetve csapatot győzedelmeskedni a jobbnak tartott felett. megtörése. hanem önmagunk gyengeségét. O. akarat. s győzd le a sajátodéval. sem versenyezni nem szabad. a verseny legyen fair play. Az érem fényét nem halványítja el semmi. Lehet. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. a győzelemhez. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. velük a regeneráció. 14/ Koncentrálni. 35 . Tanulj meg sakkozni és uralkodni az indulataidon. 13/ A szellem építése a legfontosabb. de jól felkészült versenyzőt. hogy megingását kellően ki tudjad használni. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. 12/ Következetesség. Próbáld meg felülről nézni a helyzeteket. amennyit regenerálni képesek vagyunk. Fontos. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. A pihenés is edzéselem. Verseny közben gondolkozz az ellenfél fejével. amit megtanítottunk. Az ellenfél hangulati kizökkentése. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb.

idegrendszeri. változatot a kijelölt úton. amíg a fényjelet állandó fénypontnak látja.maximum 3-4 fős csoport munka .kivédhető váratlan sérülésveszélyek tompítása rögzítéssel. a kontakt csapatjátékok. stb. érrendszeri.az orvosi alkalmassági vizsgálat.megfelelő edzés körülmények biztosítása 36 . a sportoló irányításában. cipő. biztonságos körülmények között végzett gyakorlatok szinte kizárják a baleset lehetőségét. talajfogás.nem megfelelő edzéskörülmények. Csúcs.a pihent izom ingerlékeny és ezért sérülékeny (átmozgatás a terhelés előtti napon) Elsődleges feladat a megelőzés (prevenció): . improzivatíve” dolgozni.túlméretezett terhelés (felmérés. rándulás) . Minden mozzanat fontos és következetes edzés és versenyprogramot követel. mint a fáradt. ragasztással.egészségi alkalmatlanság a terheléshez .következetes edzésmunka (pihentség. s neki addig kell egy kis kereket forgatnia. Azt a pillanatot. a készülék feljegyzi. A régi NDK-ban az öröklődési esélyek nagy mértékben számítottak a sportág kiválasztásában. mert itt a „rögtönzés” is megfontolt eltérést jelent. csontozati) . Kivétel ez alól a küzdősportok. A megelőzés előfeltétele: . dopping. test-test elleni rossz mozdulat) . Jól felépített munka mellett a figyelemmel. ficam. amikor a kísérleti személy egyetlen fehér pontot lát. mely nélkül egy komolyabb biztosító nem fizet .egyensúlyvesztésből adódó traumák (törés. ahol a test-test elleni küzdelemben előfordulhatnak ilyen problémák. azaz 70110%-os terhelésekről van szó.reflex-figyelem kontroll stroboszkópos vizsgálata a terhelés előtt Fáradtság vizsgáló készülék (stroboszkóp) A készülék a vizsgált személynek bizonyos ütemben villogó fényt mutat.) . pálya hibák . örökletességi és pszichológiai területekre.sportbiztosítás megkötése . hogy akkor milyen időközökben villant fel a fény. alapos bemelegítés. Nem szabad „csak úgy. rossz sportszer.felszerelési gondatlanság (rossz öltözet. egészségi alkalmasság) . időjárás behatásai) . A kiértékelés azon alapszik. melynek ki kellene terjednie a csontozati.túlfáradás (idegi. hogy a kipihent ember szaporább fényvillanásokat lát külön fényként.pálya és felszerelés karbantartása .sportbaleset biztosítás megkötése (!) Alapos körültekintéssel kell a munkát elvégezni.külső behatások (idegen test. . valamint azt is. izületi. Maximális figyelmet igényel az edzőtől és a versenyzőtől is. Sérülések okai a következők általában: . .Sérülések megelőzése és ellátása A sportoló és edző rémálma és mumusa a sérülés. Vagyis az utóbbi a viszonylag ritkán felvillanó fényeket is egyetlen fehér foltként látja (volkstimme). mert a sport veszélyes üzem. izomzati.figyelmetlenség .

könyök (erőltetés. Rehabilitáció Felejtsük el most a magyar egészségügyi ellátást. de természetesen ingyenes. de a biztonságot tekintve nem drágák. sebészektől. Persze szerte a világban más hasonlóan kiváló ragasztók is beszerezhetők a szükség függvényében.vagy külsőszalag szakadása. Ez esetben a fix ragasztó a szalagokra irányuló túlterhelést viszi át a korlátozottan rugalmas bőrfelületre. Ne erőltessük a pályára visszatérést. mert nyújtott lábbal érkeznek puhán rogyasztott térd helyett. túlfeszítés) 6. valamint az erről megjelent egyéb irodalmat (Testnevelési Egyetem könyvtára). Az izületek védelmét fix és rugalmas ragasztással. A ragasztás technikája elsajátítható a jól képzett sportorvosoktól. gyógyászati eszközökkel . Vigyázzunk arra is. a 37 . lelkiismeretes és nagy tudású szakember is kell hozzá! Sajnos nagyon kevesen vannak és túl sok a szemfényvesztő. Méretre készülnek. Az a baj.és belső. de rendszeres használat esetén drágább a használata nem is beszélve a hámfelszín igénybevételének kellemetlenségéről. Ez a védekezés a túlnyújtás. fizikoterápistáktól. Indulási és reakció sebesség maximális eléréséhez meghatározó alapkövetelmény. külső erőhatás) 5. könyvét. Ilyenkor következik be a boka külsőszalag. míg a rugalmas az egészet szorosan a testhez szorítja a mozgás határok szabadsága mellett. hogy a pénz nem minden. csavarás. s tudom ajánlani. hátratörés) 4. Ez a süllyesztett alaphelyzet a kulcsa a jó védekező és támadás előkészítő lábmunkának. torziós becsípődés) 2. csípő (esés. Gyakran velejárója egy könnyebb gerinctrauma is. s a sportoló karrierjében visszafordíthatatlan állapot következhet be. a végzettség meg nem minden. s megérkezésükig helyezzük a sportolót nyugalomba. csavarodás. gerinc (emeléses terhelés. csavarodás) 3. A sérülések ellátását bízzuk szakemberekre.levezetés az edzés végén . boka (felszíni egyenetlenség. csukló (esés. túlfeszítés). nem olcsók. bandázzsal és „hycomat”-tal próbálhatjuk megoldani. s ezáltal praktikusabb is. a sérült területet hűtsük a nagyobb bevérzés megakadályozása érdekében. mert ott még meghalni sem érdemes.. erőltetés. csavarás. és masszőröktől. Ez utóbbi kicsit többe kerül hirtelen. külső kontakt erőhatás. rossz talajfogás leérkezéskor.pihenés és szociális biztonság nyugalmának megteremtése. hogy ezt csak a sérülések megtörténte után hajlandók megvásárolni az illetékesek.alapos bemelegítés (általános és célirányos) . Magyarországon többek között a Lohman cég készítményeit ismerem jobban. esés. hogy abból a helyzetből ismét képes legyen elrugaszkodni a sportoló. szakadás ellen. Mindenesetre a legfontosabb a mozgás. Labdajátékoknál a felugrás utáni talajfogásnál van a legtöbb gond. mozgatás. mert további traumák következhetnek be. megnyúlás) 7. Árky Nándor Sportsérülések c. csavarodás. valamint szakkönyvekből. váll (csavarodás. a törzs elcsavarodása esetén a térd kereszt. A ragasztás olcsóbbnak tűnik. Úgy kell leérkezni.figyelemmel végzett edzés munka .regenerációs lehetőségek kihasználása . térd (esés. Erről a területről érdemes elolvasni dr. Az izületi sérülések gyakoriságának sorrendje szerintem a következő: 1. de használata gyorsabb. ha nem fizet ide-oda az ember az emberséges halálért (Tisztelet a kivételnek!). s ilyenkor nincs semmilyen korrekciós lehetőség a sérülések kivédésére.izületi védelem ragasztásokkal. a keringés javítása és a gyógyulásra koncentrálás a sportoló részéről. Problémát okoz a sportba való visszatérés. Az atlétikus képzésnek itt nagy szerepe lenne. Ragasztások esetén a fix ragasztószalag az izületi szalagok irányát követi. esés.

a gyógytornász. csupán humán. nehezebb esetben a pszichológus is. Sajnos nehéz a beszerzése. mely szép feladat lenne a jövőt illetően. s vannak még más néven futó hasznos ragasztmányok. A kínai származású Polar Bear olaj fájdalomcsillapító és frissítő hatású. A legjobb minőséget magától a feltalálótól lehet beszerezni. bárki által megvásárolható szereket ajánlok a legjobb meggyőződésem szerint. Tel. Szellő u. Salonpas tapasz és krém. Nagyszerű tea keverékek kaphatók és készíthetők különféle receptek alapján. a félelem az újabb sérüléstől. japán gyártmány. Címe: Szabó Szigfrid reflexológus Budaörs 2040. A magyar Mottó tapasz sem megvetendő. Feketenadálytő krém a bevérzések felszívódását gyorsítja és gyulladáscsökkentő hatású. de nézni kell olykor a doppinglistát is. s nem árt e kérdésben szakember véleményét is megkérdezni. 8. Talán a kínai árusoknál kapható lesz. Szükséges tehát az orvos. Hosszútávfutóink némelyike a szódabikarbónás fürdőt alkalmazta sikerrel. Egy régi receptet adok most közre. mert lejárt a forgalmazási licence. Izületi és izomsérülésekre az Aminoerg nevű csodaszert ajánlom.féloldalasság. szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. Reergin tabletta a vese működésének serkentésével segít az izom és szellemi fáradtságot regenerálni. a Sport változat inkább masszírozáshoz alkalmas. Pedi-Relax francia készítmény. de vigyázni kell a bevitel mértékével. Ginseng a legjobb frissítők között tartható számon. s kiváló izompihentető hatása van. Az amerikai fitness gyártmányok közül is igen sok használható. mely a műtétek rehabilitációs kezelésénél is jól alkalmazható a duzzadások leapasztásánál. Fontolóra kell venni az összeállítását a cél értelmezése által. Hasonlóak találhatók magyar és egyéb külföldi termékek között is. 06-23-416-719 Richtofit készítmények közül igazán regeneratív és pihentető a Gyógynövényes változat (barna csomagolás). de ezt meghagyom a szakorvosok területének. az elvárások és a megélhetési gondok nyomasztó hatása. segítő szponzor és a megértő család. a mindenre figyelő edző. Itt kellene említenem az érdemlegesen felhasználható krémeket és tablettákat. melyet a 80-as években a súlyemelő válogatottban használtak egy páran a zsályafürdő mellett: Roboráló tea 4 dkg Borsmenta 5 dkg Szarkalábvirág 2 dkg Galagonyabogyó 2 dkg Levendulavirág 10 dkg Zsurlófű 6 dkg Kenderfű 5 dkg Szórósgyöngyajak 5 dkg Porcsinfű 5 dkg Citromfű 10 dkg Somkórófű 5 dkg Cickavirág 5 dkg Olajlevél 5 dkg Medéntfű 5 dkg Galagonyavirág levéllel 10 dkg Fagyöngy 5 dkg Nyírfalevél 5 dkg Diólevél 38 . a masszőr. Erről a témáról egy újabb könyvet kellene írni.

5 102.5 120 115 110 107.5 125 120 115 112.5 127.5 127.5 37.5 17.5 62.5 22.5 162.5 105 100 97.5 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 57.5 147.5 77.5 100 95 90 85 80 77.5 137.5 112.5 25 20 15 75% 150 145 142.5 70 67.5 67.5 107.5 62.5 35 30 27.5 52.5 37.5 15 70% 140 137.5 85% 170 165 160 157.5 120 117.5 20 90% 180 175 170 167.5 82.5 117.5 107.5 67.5 105 100 97.5 45 42.5 50 45 42.5 85 80 75 72.5 152.5 25 20 17.5 132.5 17.5 80% 160 155 152.5 75 72.5 62.5 57.5 37.5 135 132.5 107.5 147.5 122.5 92.5 152.5 132.5 85 80 77.5 145 140 135 132.5 90 85 80 77.5 32.5 60 57.5 55 50 45 40 35 30 27.5 147.5 22.5 65 60 55 52.5 90 87.5 47.5 145 140 135 130 125 122.5 32.5 152.5 47.5 35 30 25 22.5 27.5 127.5 67.5 97.5 47.5 107.5 42.5 72.5 15 39 .5 157.5 42.5 17.5 145 140 135 132.5 92.5 27.Kiegészítés Korrigált százalékérték-táblázat a súlyemeléshez 100% 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 95% 190 185 180 175 170 165 160 157.5 72.5 52.5 122.5 67.5 62.5 60 55 50 47.5 37.5 142.5 45 40 35 32.5 127.5 105 100 95 92.5 112.5 130 125 122.5 137.5 120 115 112.5 30 27.5 102.5 125 117.5 72.5 22.5 95 90 87.5 147.5 87.5 60 55 52.

15 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 6 6 9 5 3 1 4 2 4 3 3 4 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 75% 3 4 1 2 6 10 1 5 3 1 2 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 80% 6 4 2 8 6 4 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 8 6 4 6 4 2 85% 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 1 4 2 1 2 3 2 3 1 3 7 5 90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 7 6 4 6 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 40 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

20 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 10 8 10 6 8 9 4 6 7 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 75% 4 2 4 2 2 4 2 2 5 5 6 3 5 6 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 80% 10 8 6 10 8 6 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 10 8 6 85% 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 4 2 90% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 6 4 6 6 8 8 8 10 8 10 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 41 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra. 30 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 15 12 13 12 11 13 8 9 10 6 6 8 4 6 6 3 5 3 2 3 2 1 2 1 1 75% 6 6 3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 5 3 2 6 2 3 6 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 80% 15 12 9 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 15 12 9 85% 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 6 4 3 4 3 5 7 3 6 8 3 6 3 2 90% 1 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 6 6 6 6 6 8 7 7 12 11 10 15 14 16 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 42 .

40 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 20 16 14 16 14 17 12 13 14 8 10 9 7 7 8 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 2 1 75% 8 13 5 3 2 3 4 4 4 8 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 2 3 1 2 2 3 80% 20 16 12 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 20 16 12 85% 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 6 7 5 6 2 7 90% 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 6 7 8 9 10 10 12 11 12 16 14 15 20 20 18 76% 77% 78 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 43 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

50 ismétlés esetén Általános intenzitás 75% Változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 25 24 21 20 19 18 12 14 16 8 11 13 6 8 9 4 4 6 2 3 4 2 3 2 2 2 75% 4 11 4 8 7 7 7 8 7 7 7 7 9 6 9 9 5 6 8 4 4 6 2 2 4 2 3 2 2 80% 25 20 15 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 25 20 15 85% 2 3 2 4 1 3 5 4 5 7 5 7 7 6 7 9 7 10 10 8 10 10 4 6 10 4 11 4 6 90% 1 2 2 3 2 3 5 4 5 6 6 6 8 8 9 11 14 15 14 20 19 16 25 24 25 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 44 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

(2) Ezután kiszámítjuk. hogy a három alapvető bioritmus görbéje a keresett dátum idején milyen fázisban van éppen.BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS Bárki kiszámíthatja és fölrajzolhatja a bioritmus-naptárát a következő hónapokra. Az eltelt teljes évek száma: 1977-1950+1=26 …. Hányadik napon áll az érzelmi ciklus? 9856/28=352 a maradék 0 (!) 10. Ennyivel több nap esik a teljes évekre. hány nap telt el a születés napjától a keresett dátumig. (8) A huszonhárom napos fizikai ciklussal osztjuk az eltelt napok számát. Milyen volt az ön bioritmusa 1977. (6) Összeadjuk a „maradék” napok számait. A születési hónapokban a „maradék” napok számát a hónap napjainak számából kivont születési dátumnap adja. és hozzáadjuk a keresett dátum napját. 01. Ezért a keresett dátum évszámából kivonjuk a születési dátum mindig eggyel nagyobb(!) évszámát. hogy a teljes évek száma hány napnak felel meg. Tegyük fel. A szökőévek száma („A” táblázat): 7 4. Hullámvonalak helyett elég csupán egyenes vonalakat húzni egy kockás papíron. A „maradék” napok összesen: 7+85+274=366 7. hány szökőév volt közben („A” táblázat). hogy ön. A havi bioritmusnaptárhoz először ki kell számítani. /(3)+(4)+(5)/ (7) Az egész évek napjainak és a „maradék” napoknak a számát összeadva megkapjuk. 08. 10. Hányadik napon áll a fizikai ciklus? 9856/23=428 a maradék 12 (!) 9. pl. A teljes évek napjainak száma: 365*26=9490 3. októberében? Legyen a keresett dátum 1977. Napok száma a keresett évben („B” táblázat): 273+1=274 6.(+1!) 2. hogy hány nap telt el a keresett dátumig. Napok száma a születési évben („B” táblázat): 61+(23+1)=85 …. ami legfontosabb. Az eltelt egész hónapok napjainak számát a „B” táblázat bal oldala mutatja. Az eltelt napok száma összesen: 9490+366=9856 8. a maradéknak megfelelő számot 45 . 10. de ehhez a számhoz még hozzá kell adni 1-et! (5) Hány nap telt el a keresett dátum évében? Ez valamivel egyszerűbb: a „B” táblázat jobb oldalából kiírjuk a megfelelő hónaphoz tartozó napok számát.(+1!) 5. Hányadik napon áll a szellemi ciklus? 9856/33=298 a maradék 22 (!) Hol tartanak a bioritmusok? Osztással állapítjuk meg. (4) Ezután születésünk évében a születési dátumtól az év végéig eltelt napok számát keressük. Most következnek a „maradék” napok! (3) Megnézzük. Számítások a következők: 1. 1950.-án született. Hány nap telt el? (1) Először az eltelt évek számát határozzuk meg.

01. Lássunk hozzá a ritmusok felrajzolásához! Kockás lapra felrajzoljuk a keresett hónap hálózatát. 46 . és máris folytathatjuk a bioritmus-görbék (illetve egyenesek) rajzolását az előbbi módszer szerint.-án az érzelmi ritmusban volt kritikus nap. hogy a megfelelő görbe rajzolásakor két kockába kerül a „csúcs”. hogy 1-én a fizikai. Csak a kockasarok átlói mentén kell egyeneseket húznunk.használjuk a továbbiakban. 2.-i állását leolvashatjuk a „C” táblázatról. vigyázva a kettős csúcsokra.-án kettős kritikus nap volt. Visszafelé (például szeptemberre) ugyanígy meghosszabbíthatók a vonalak. az érzelmit a +É és -É között. Vigyázat: a pozitív fizikai és a negatív szellemi fázis ütközővonalát kettősen rajzoljuk. Az emberi szervezet fokozott bizonytalansága várható az egymás melletti kritikus napok. A többi hónap rajzolása: Novemberben csak hozzáillesztjük az előbbi térképhez az új hónap keretét. annak különösen kellett vigyáznia ezen a két napon. Ezek a határok már csak egyéni tapasztalatok alapján érzékelhetők. A fizikai görbét a +F és -F vonal között. A hónap keretbe bejelöljük a keresett napot és a „C” táblázatnak megfelelő fázisból indulva elkezdjük a rajzolást. mint a másik két héten. Balesetveszélyes foglalkozásoknál fokozott vigyázatosságra van szükség. A térképből úgy tűnik. 10. hogy a hónap első felében általában az illető közérzete és átlagos teljesítménye rosszabb lesz. A kritikus napokat külön köröcskékkel jelölhetjük. A három bioritmus-görbe 1977. a szellemit a +SZ és -SZ között. Aki gépkocsit vezetett. Ezután behúzzuk a keretbe a vízszintes „ütközővonalakat”. Elemzés: Az 1977. Október 13. csak még kisebb fizikai teherbíró képességgel. mert ez figyelmeztet majd bennünket. valamint a fizikai és az érzelmi görbe negatív fázisában való keresztezése miatt. beírjuk a napok sorszámát és esetleg a hét megfelelő napjainak rövidítését is. Hasonló bizonytalan állapot lehetett okt. (9) Hasonló módon számítjuk ki az érzelmi és a (10) szellemi ciklus állását is. októberi bioritmus térképéről leolvasható. 29-én és 30-án is.

=31 VI.=30 XII.=31 VIII.=31 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 FIZIKAI-ÉRZELMI-SZELLEMI CIKLUSOK Fizikai ciklus 47 .=30 VII.=31 IX.=31 II.„A” táblázat SZÖKŐÉVEK TÁBLÁZATA 1904 1908 1912 1916 „B” táblázat 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 HÓNAPOK ÉS NAPOK 365 334 306 275 245 214 184 153 122 92 61 31 „C” táblázat I.=31 IV.=30 V.=30 X.=28 III.=31 XI.

„C” táblázat folytatása Érzelmi ciklus Szellemi ciklus 48 .

ragtapaszok. rugalmas öntapadós pólya. sók és vitaminok. lázcsillapítók. és jól kombinálni őket. mert a lemezen mellékeltem a programot. Ígéretemhez híven leírom az általam javasolt „ szanitéckoffer” tartalmát. rugalmas pólya. Krémekben: gyenge-közepes-erős melegítő krémek. Az elsősegély ellátása nem a masszőr feladata. 49 . nem márkaneveket. coffein és székletfogók. szivacs. általános masszírozó krémek. ami egy fáradt sportolónak elég lenne! Egyebek: olló. nyugtatók. kalcium és magnézium tabletták. akkor a bioritmus számítása leegyszerűsödik. altatók. görcsoldók. Tablettában: fájdalomcsillapítók. csak használni tudni kell. fagyasztó spray. bevérzés felszívódását segítő tabletták. frissítők.Jegyzet és észrevétel Ha ön a floppy változatot használja. orvos és a mentő telefonszáma. radikális gyulladáscsökkentő szerek. ha az orvos jelen van! Nem készítményneveket írtam. csak használhatóságot. vérnyomáscsökkentők. elsősegély felszerelés. mert nincs az a frissítő mennyiség. csupán jelleget. Mindez lehet minimális készlet. Ez utóbbi nagyon fontos. bevérzés csillapítók. jégakku.

Ezt a művet csupán abbahagyni lehet. figyeljünk meg. mert a világ is folyton változik. Mindenütt keressük a miértet.Utószó Ez egy befejezetlen munka. Ha akár egy embernek is tudtam segíteni. már nem írtam hiába. hátha használni tudunk belőle valamit. 50 . Talán sikerült elindítanom valami folyamatot a jobb eredmények érdekében. (Buddhista parafrázis. s közelebb kerülünk a teljességhez. amit lehet. de véglegesen befejezni sohasem.) Járjunk nyitott szemmel a világban.

Dr. Medicina 1986. Pallas 1987.Mantak Chia / Bp. & Dr. Eőry Ajándok / Bp. 51 . Gondolat 1980. Téka kiadó 1990. Akkord kiadó 1990.Ueshiba Kisshomaru / Bp. A. Kai Kermani / Bp.Dr. A keleti jóga .! A keleti gyógyítás útjain . Mezőgazdasági Kiadó Biofüzetek (25) 1988. Az idő partján . Tindall / Bp. 1998. egészség . Fájdalomcsillapítás . Jurij Volkov / Budapest 1991. Ikonomov / Bp. Bioritmusok . Vrabcsev.DR. Autogén tréning . & Kürti G. Mi Világunk 1991. Medicina 1982.Dr. Medicina 1989.Iványi Márta / Bp.R. Molnár Cs. D. Franz Wagner / Bp. Sportpropaganda 1984. A hátfájdalmak természetes gyógymódja . Debreceni L. Lunarimpex kiadó 1996. Az aikido szellemisége . / Bp. Medicina 1989.C. MTTE 1988. / Debrecen Tigrisszív BT. Ujvári Miklós / Bp.A. Medicina 1979. Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung . & Dr. Milu könyvek 1990. / Bp. A délkelet-ázsiai harci művészetek . Maecenas 1996.Jakab Tivadar és Lencz László / Bp. Medicina 1988.Dr. Árky N. Csodatevő csontkovácsok . Doktor Volkov a bioenergetikáról . Medicina kiadó 1986.Dr. Józsa L. O. Weninger Antal / Bp. Rácz J. Sztojnev. Akupresszúra hétköznapi bajokra .Dr. Bozsóky S. Magyar Könyvklub 1996. A gyógyító víz .Borics K. A jóga és az idegrendszer . / Bp. Simoncsics P. Weninger Antal / Bp.Dr. Eke Károly / Bp. Média kiadó 1987. Ormos Gábor / Bp. Jarmey. kötet / Bp. Az erő műhelyében . Akupunktúra a gyógyításban .Fekete Ferenc / Bp.James Macritchie / Bp.Dr. Vígh Béla / Bp. A sportsebészet alapjai . Akupresszúra otthon .Havasi András / Bp. Tankönyvkiadó 1986. Chi Kung . Zauner / Bp. életenergia.Dr. Akupunktúra.Dr. / A gyakorló orvos könyvtára 189.1996.Dr. Lunarimpex kiadó 1994. Lunarimpex kiadó 1996.Dr. A csontkovácsok titkai . Kurtev. Yang Jwing-Ming / Bp. Akupunktúra és moxibusztió . 1986. Erőnk (gyak.Dr. N. Hunor Vállalkozás 1997.Ajánlott irodalom A csodálatos tai chi chuan -.Dr. J. Szabó László / Bp. Chi fejlesztő önmasszázs . Sport kiadó 1981. &.Dr.Dr. testünk energetizálására) .szerk. Csi kung .Kun István / Eger Magán kiadás 1993. / Bp. Medicina 1990. Irányi J. / Bp. Gyakorlat indul! Edző és gyógytorna . Oláh Andor / Bp. A thai masszázs titkai . A fizioterápia gyakorlati alkalmazása . Akupresszúra . Édesvíz Kiadó 1994. Péter M.

Jegyzet a gyógymasszőr szakképzéshez . Joseph Murphy / Bp. Gyógyító kezek . M. Szakd. Hettinger / Bp.Th. Zaharjan Ruben / Bp. Öngyógyítás homeopátia segítségével . Ujvári Miklós / Bp.B. Hunga . Reflexzónamasszázs mindenkinek . Talpkontroll . & Dr. Dunakönyv kiadó 1994. / Bp. Közp.Kim da Silva & Do-Ri Rydl /Bp.Dr. Magyar Könyvklub 1995. Tankönyvkiadó 1974.Print 1993. Magyar .-Hudson / Bp. Jegyzet a fürdősmasszőr alsófokú szakképzéshez . Lidell.Gyógyító kezek . C. Masszázskönyv . Gondolat 1972.! Kínai gyógytorna . Botár Z. Továbbképző Intézete 1984. Manuális terápia (ágyéki szakasz) . Medicina 1989. Továbbk.Prof. Sérülések a testnevelésben és sportban .L. Kung fu-technikák és edzésmódszerek . Wagner / BP. Merlin Book Agency 1998. Szellemi gyógyítás . Masszázskezelések .Dr. A.Kínai Baráti Társaság Hagyományos Kínai Orvosi és Harcművészeti Szekciói kiadványa 1990. Hunga . F.Dr.Dr.Keleti és nyugati technikák . Édesvíz Kiadó 1992.Kerényi Vilmos / Bp. H.Robin Hayfield / Bp. Ionescu /Bp. Intézete (jegyzet) 1987.Reiki . Origo-press 1989.Petra Godson / Bp. Izometriás edzés . 1995.Hanna Parrot /Bp. Medicina 1992. Csermely Miklósné / Bp.Print 1992.Print 1993. Gyógyító kezek . Masszázs . S. Gondolat kiadó 1990. Ármád kft. Eü. Mohácsi J. Vígh Béla / Bp. Masafret / Budapest 1975.Oliver Cowmeadow / Bp.S. Sport kiadó 1976. Fröhlich Lóránt & Dr.Jack Angelo / Debrecen Phoenix 1993.Dr. Progresprint 1986. Thomas.Dr. Reflexológia . Hunga . Dr. Eü.Shiatsu .Barbara Ann Brennan /Bp. Magyar Könyvklub 1996. Szakd.C. Medicina 1970.Dr. Sportmasszázs . Szirtes László / Bp. Tudatalattid csodálatos hatalma . Porter / Bp. Közp. Kineziológia . Adrian N. Maecenas 1991.Dr. Homeopátia . 52 .Paula Horan / Bp. Cooke. (kézirat) Jóga és tudomány .Ravi és Carola Roy / Bp.Zhou Yong & Eőry Ajándok / Bp. Színek és egészség .