CSAK A GYŐZELEM FONTOS!

Sport könyv, csak profiknak
Írta, összeállította és egyebek. A. Andrew Rojikiin
(Hasra fordította: Bándi András)

MOTTÓ: Csak a győzelem a fontos, őszinte részvéttel a legyőzöttek iránt.

Van már balesetbiztosításod?

1

A tökéletes felkészültség adja meg az esélyt a győzelemre és a túlélésre. Szerencse lehetséges, de ő se mindig vak.

TARTALOM ELŐSZÓ VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA EDZÉS TERVEZÉS SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA ATLÉTIKUSEDZÉS SZELLEMI KÉPZÉS REGENERÁCIÓ ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS ELLÁTÁSA KIEGÉSZÍTÉS BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS JEGYZET ÉS ÉSZREVÉTEL UTÓSZÓ AJÁNLOTT IRODALOM

2

ELŐSZÓ
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, kik szeretik a sportot, s benne vagy belőle élnek. Szeretném, hogy azok, akik tehetik, segítsék a sportolóinkat az elkövetkező egyre nehezedő gazdasági helyzetünkben szellemi és anyagi támogatással. Sok kicsi sokra megy. Ez a könyv nem végzi el az edző munkáját, nem fut a versenyző helyett, nem tud orvosolni, masszírozni, csupán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ahol annyi jó sportszakembert képeztek a régmúltban, ideje már elmozdulni a mélypontról, kimászni a szakadékból a józan ész, a tudomány és a logika segítségével. A többi majd megoldódik valahogy, ahogyan a közmondás is tartja: Ha vályú van, disznó is kerül hozzá. Persze nehéz eredményt produkálni ott, ahol annyi a Szent Tehén, ahol a gyep nem a tehén előtt, hanem a fejekben található. Gondolják át alaposan és kreatívan e kis könyvet, hol tudnának javítani csupán csak új módszerekkel a meglévő eredményeken és a helyzeten. Tudás nélkül a legdrágább anyag is veszendőbe megy. Vigyázzunk kincseinkre! NINCSENEK CSODÁK, CSUPÁN HIÁNYOS ISMERETEINK VANNAK. Az ismeretek azonban bővíthetők, némi szorgalommal, odafigyeléssel, fáradtsággal és logikával. A sporthoz is, mint a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz kellene? Nem tagadom, szükséges, de gondoljuk végig, mire mennénk elhivatottság, hiúság, becsvágy, áldozatkészség és fanatizmus nélkül? Ne feledkezzünk meg a másik fontos tényezőről sem, a közönségről, a szurkolókról! Ha nincs közönség, nincs támogatás és versenysport, csupán öncélú kakaskodás. Nincs cirkusz! P A N E M E T C I R C E N S E S ! A rómaiak már tudták mi kell a népnek: CIRKUSZT ÉS KENYERET! (És kiváló gladiátorokat, mert a mai sportolók is életüket áldozzák, de sokkal hosszabb, keserves haldoklással. Az élsport tudatos öngyilkosság. Ezt minden versenyző maga vállalja.) A sport kiemelkedési lehetőség úgy egyénileg, mint nemzetileg is. A kiemelkedő teljesítmény nem csak az izmokat, de az agyakat is fémjelzi. (Softwer-hatalom után más eredmény is lehetne ez országban.) Lehetnénk ismét jelzőbója (ha engedik) a világhatalmak háborgó tengerén. Egyedül nem megy, de ha összefognánk...? Anyag van, agyak vannak, csak ne lenne ez a széthúzás, ami már tönkretette oly sokszor ez országot a történelem folyamán. Miért csak katasztrófák tudják felrázni az embereket? Próbáljunk a maradék értelemre hatni, amit még nem tudtak eltompítani az agyakban minden erőlködés ellenére sem. Alkossunk együtt! Ez a könyv nem törekszik teljességre, csupán arra hivatott, hogy gondolatot ébresszen, kiindulási alap lehessen az alkotó sportemberek számára. Hallottak már olyan versenylóról, ki esélyes volt a győzelemre, de biztos, ami biztos halálra hajtották. A zsoké átül majd egy másik lóra. A tulaj a hatalmas nyereségből több jó lovat is vehet, mert nagyot kaszált, de ez a ló megdöglött, nem lehet feltámasztani többé. Nos én a ló pártján vagyok.

3

VERSENY ÉS EDZÉS INTELMEK
A mazohizmus vagy az exhibicionizmus vezeti a sportolókat a szenvedések tűréséhez? Örök kérdés marad, s talán még a pszichológusok sem tudják rá a választ, de nem is ez a fontos. Győzni akarsz? Tudni akarod hol a helyed a teljesítményeddel a többiek között? Önmagad értékét keresed a megmérettetésben? Bizonyítani akarod, hogy valaki vagy mások előtt? Igen! Ez lenne talán a versenyzés hajtóereje? No nem; így nem igaz teljesen, mert ott van az a fránya pénz, a pénz, a pénz és megint a pénz. Pénzért, a pénz elérhetőségének reményében sok mindenre képes az ember. Zsoldossá váltak a sportolók. Olykor elvész az amúgy is alaposan lejáratott, elcsépelt, szólammá vált HAZA fogalma, még ha lelkükben ott is él tovább. Egyre inkább eluralkodik az „Hol a házam, ott a hazám!” felfogás. Hogy ez helytelen? Természetesen, de azt is kell tudni, hogy „a pénz nem boldogít, ha nincs”, s így már érthetőbb. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vállalod-e a gyötrelmes utat? Indulj el, vagy sohase lépj rá! Sportolni kétféle módon lehet: ötletszerűen, vagy rendszeresen. A rendszeres sportot is kétféleképp lehet űzni: 1/ Az egészség megőrzéséért és javításáért 2/ Az eredmények hajszolásáért, a versenyért, a pénzért, de akkor tisztába kell lenni azzal, hogy e kritérium nem fedi az előző pontot. Nem szépítem a helyzetet, a versenyző egy áldozat. Nagyon nehéz úgy versenyezni, függetlenül a sportsérülésektől, hogy maradandó egészségkárosodást ne okozzon. Megtalálni a helyes, az ideális utat, ez a legnagyobb feladat. Araszolás, egy közeli elérhető cél kitűzése, melynek elérésekor újabb elérhető célt tűzünk ki. Ennek az elérhetőségi idejét segíteném megrövidíteni. Két pont között a legrövidebb út a protekciós. Az eredmények elérésében nincs protekció, csupán jó vagy gyengécske szponzor. A sportban mindenért nagyon keményen meg kell dolgozni, de ha ésszel építjük a tornyot, akkor nem fog maga alá temetni minket az építmény. Tisztába kell lenni egy-két fogalommal az eredményesség érdekében. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/ Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb, aki több 100% feletti munkát képes elvégezni (a pszichés készségektől függetlenül) 4/ Csak annyit terhelhetünk, amennyit regenerálni képesek vagyunk. A pihenés is edzéselem. Figyelem: pihent izom jól ingerelhető, de sérülékeny! 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 6/ A játék, a verseny legyen fair play. Az ellenfél nem ellenség! Ő is ember, megküzdött az eredményekért, elkövethet hibákat, mely sportszerűen kihasználható az eredményesség érdekében. 7/ A győzelem az GYŐZELEM. Az érem fényét nem halványítja el semmi. A verseny eredménye nem jelenti az abszolút helyosztást, helyzetet; csupán pillanatnyi eredmény. Az ellenfél megingása is okozhatja a győzelmünket. A többszörös győzelem már jelent valamit. Amelyik küzdősportban a K. O. az igazi eredmény, az természetesen abszolút, de a labda jellegű játékoknál csak többszörös győzelem esetén mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az abszolút bajnokok (pl. NBA cirkusz). 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz, a győzelemhez. A szabadság a szükségszerűség felismerése. (K. Marx). Érdekes e filozófiai
4

tétel sportbeli megjelenítése, de nem véletlen, mert Bruce Lee más szavakkal, de hasonló módon fogalmazta meg hitvallását a sportról: „Sohase készüljetek fel arra, hogy az ellenfél mit fog tenni. Ne várjátok úgy a támadást, hogy előre meghatározzátok, milyen válaszlépést tesztek. Legyetek teljesen üresek, nyitottak. Hagyjátok, hogy a válaszcselekvés önmagától induljon meg belsőtökből. Én magam sem tudom soha előre, mit fogok tenni. Minden válaszcselekedetem attól függ, mit hív elő bennem az ellenfél akciója. A harcművészet gyakorlásában benne kell lennie a szabadság érzésének. A meghatározott tudat sohasem szabad. A szabályok korlátozzák a személyt egy különös rendszeren belül.” Lefordítva közérthetően mind a két fogalom így hangzik: Szükséges tökéletesen felkészülnöm, hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. Lám a keleti és a nyugati filozófia máris találkozik. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. Komplexen kell nézni a világot, hogy a lehetőségek feltárulkozzanak, s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában, melyek a győzelemhez vezethetnek. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni, hanem önmagunk gyengeségét. 11/ Sérülten sem edzeni, sem versenyezni nem szabad, mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Sérült sportolónak elromlik a mozgása, túlterhelődik az ép izomzata, újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. Nem érdemes a bajt tetézni, s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. 12/ Következetesség, szorgalom, figyelem, fegyelem, akarat, tudatosság és kitartás kell. 13/ A szellem építése a legfontosabb, a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. 14/ Meg kell tanulni, koncentrálni, relaxálni, izommunkát kontrollálni, belső vizualitást építeni, velük a regeneráció, a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre, versenyekre olykor pillanatok alatt is. Csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál.

5

izometrikusan. Iktassunk be sűrűn az edzésprogramok közé kisebb lazítási lehetőséget. hogy mások a kezüket dörzsölhessék.) Sportáganként határozzuk meg: • melyek azok az izomcsoportok. mely nem az orvos általi vállveregetésben merül ki. győzelem. mert mind kettő problémája bizonytalan eredményességhez és sérüléshez vezet. Vigyázni kell a terhelés-pihenés szinusz hullámaira. massage.a reflexmérések alapján állítsuk be a napi terhelés szintjét (Ebben az esetben lehet a szakaszolt rendszert alkalmazni. hogy egy sérülés után milyen nehéz visszatérni. (dekoncentráltság) Az egész edzésprogram és a versenyeztetés távlati célkitűzései az edző birtokában legyen. s vélem. nem kell megijedni a pihenőktől. melyet gyorsítani (rövidíteni) a regeneráló programokkal. technikázásnál elengedhetetlen a pihent idegrendszer megkövetelése. A győzelem sikerörömének adjunk szabad folyást. melyek helyes beidegzését kell végtelen sokszor gyakorolni (pl. automotoros-automatikus mozdulatok) 6 • . szauna. Persze mindezt változatos. Bármely más sportmozgást ennél magasabb szinten kell elvégezni. mert csak pihenten lehet magas szinten terhelni. Az agy-izom kapcsolatban igen fontos szerepet kap a tudatosság: . soha se kicsinyeljük le az eredményt. mert manapság már nem csak két embernek kellene megdolgozni egy élversenyző diadaláért. reflex felmérések és egyéb állandó kontaktus az edzővel és a versenyzővel.dinamikusan. ha még nem érett meg rá. Gondoljunk bele. az ingerhatások fokozása. mértéktartó adagolásban. A szakasz lehet hosszú vagy rövid. Ajánlatos a stroboszkópos idegi reflexiós fáradságvizsgálót alkalmazni. Ezek a bioritmusos edzésprogramnál maguktól adódnak.VERSENY ÉS EDZÉS TERVEZET Sportáganként meg kell határozni azokat a célversenyeket. jóga és egyéb anyagcsere fokozó lehetőségekkel.) Fontos az edzésmódszerek monotonságának elkerülése. a versenyzőt ne terhelje a feladat nagyságával. de semmiképp sem unalmas. Egy idegileg fáradt versenyzőnél az erőltetett mozgásoktatás csak ront a meglévő beidegzésen is. . halásszuk le a repkedés után. melyeket különösen meg kell erősíteni: . A versenyzőnek rendezett érzelmi és egzisztenciális háttere legyen. könnyen emészthető. Ebből adódóan szükséges a rendszeres orvosi felügyelet. Naptárilag visszafelé kell tervezni a lehetőségek szerint az edzés ritmusát és jellegét.biztosítani kell vizuálisan is a mozgást végző technikai önkontrollját (video-tükör) . A mozgástanulásnál. mert minden győzelem. nem érdemes. japán küzdősportok edzésmódszerei. de mindig csak a földön járjon. teszt. Rossz vezető az. (Kiegészítő sportmozgások. (Labor. pszicho. ki a részgyőzelmet nem becsüli. ízletes. a verseny illetve gyorserőképző szakasznál a szénhidrátdús táplálkozásra. Csupán az átmozgatás a bemelegítés és a levezetés intenzitása lehet 70% alatti. Hosszú terhelés után hosszabb a felfutás is. Építkezzenek mindig a legközelebbi célig. melyek azok a mozdulatsorok. Nagyon fontos az agyiidegrendszeri regeneráció!) Étkezésnél figyeljünk az erősítő szakasznál a fehérjedús. melyeken az eredményes szereplés a fontos. csak utólag szabad az igazi célkitűzést felfedni (alátervezés). Nem is hinnénk. hogy a pihenő mennyire fontos része az edzésmunkának. valamint a kiszolgáló stábjával. csupán azért. (szakaszolt edzés) . Só-vitamin háztartás állandó ellenőrzéssel. Ekkor a versenyzőt belehajszolni egy irreális teljesítménybe. hanem az igazi sportorvosi tevékenységben.időszakos felmérések által állítsunk a terhelési szinteken. Persze a versenyző álmodozhat.

úszás).• melyek azok a vizuális képsorok. birkózás). fantáziától és a találékonyságtól függ. (Gondoljunk egyes úszókra. mozgástanulásban. s a legfontosabb gyakorlatok közé sorolom. sprint.. s ez által a helyes súly nagyságának megválasztásával szinte kiiktathatjuk a statikus munkát (dobások. vízilabdásra és hosszútávfutókra. súlyzó. kajak-kenu) Hadat kell üzenni a monoton edzéseknek! Az idegrendszert a monotónia letompítja.futás. nem ad kellő ingert az izomzatnak. Az állóképesség igénye a sportágakat tekintve más és más (pl..robbanékony elmozdítása dominál. bordásfal és zsámoly gyakorlatok. fajtáját. (Ügyeljünk az óvszerrel végzett páros gyakorlatoknál a túlterhelésre. stb. bár az energiát felemészti. A saját tömegű erősítő mozgás gimnasztika jellegű. milyen gyorsan juttatok el „X” tömeget „T” idő alatt „Y” magasságba. kajakosra. s igen eredményes. edzésmódszerei alkalmazhatók az általunk űzött sportban. és hosszabb idő alatti elmozdítása egyes sportágaknál igen fontos. legyen kezdő vagy élversenyző az illető. társsal végzett gyakorlatok. (belső izommozgás érzet-izomkontroll) melyek azok a sportágak. nézni. vagyis. Videó-mozivászon előtt kell ülni.) E megoldást az intervall futáshoz tudom hasonlítani: . . ólommellény-bokasúly. stb. kézisúly. mert egyre nagyobb tért hódít a dinamizmus elmélete. s minimális önregenerálódás is létrejöhet közben. evezés. atlétika. Szerekkel végzendő gyakorlatok: .magas szintű 80-90%-os terhelés rövid ideig. expander. hogy kis terhet emeltetünk villámgyorsan. A terhelés mértékéhez elengedhetetlenül meghatározó érték a terhelési és pihenési idő aránya. amiket erősítő időszakban már rögzíteni kell.. izometrikus erősítések. Gyors erőt kell képezni az állóképesség fejlesztése mellett. fülessúly. pad. Egy-egy edző talán nem is tudatosan. egy tisztességes menet felér 1500 m futással. súlyemelés. marathon. stb. gumikötél. A nagy teher emelése.. lassított technikák gyakorlása. melyek mozdulatai.. átélni és az izmok pszichomotoros mozgásával tanulni az anyagot. nyújtó és erősítő gimnasztika. a terhelés nagyságától függő időtartam alatt. de sajnos ott sem mindenütt jól végzik. melynél a tudományos mérések szerint. Óvakodjunk e gyakorlatnál a maratoni kényszertől!) :-) Mindig a lehetőség határozza meg a gyakorlatok változatosságát. Saját tömeggel történő erősítések: . s kellő fantáziával igen színes edzésprogramot lehet készíteni. Ez a módszer már honos az összetett atlétikai számoknál és az öttusában. 7 . Ügyeljünk az izomcsoport terhelésének gyakori váltására. A gyorserő képzésben a kis súly . Tehát az erőfejlesztés célja szerint választhatunk.. mely a helyzettől.. melyet egy fizikai képlettel alátámaszthatunk: Teljesítmény = Munka / Idő. lehetőségtől. tenisz. A nyitottság itt feltétlen szükséges! (közös nevező keresése) • Komplex terheléssel összpontosítsunk az izommunka végzésére. . majd pihenő helyett csökkentett intenzitású azonos vagy más izomcsoporttal végzett mozgás. mégsem jön a kívánt eredmény. szökdelés. például.labda. vagy nagy terhet igen lassan. Az erősítő munkában a munkavégzés intenzitása a meghatározó. de nem elsődleges ott sem. Ez az izomzatra és a keringésrendszerre nagy megterheléssel van. (úszás. de hasonló felfogással dolgozik. medicinlabda. helyzetgyakorlatok. mikor a technika még háttérbe szorul. Izomerősítő módszereknél a saját tömeggel és a szerekkel végzett gyakorlatokat csoportosítjuk.

Ezek a versenyzők további támogatásra ne is gondoljanak. de tudjuk azt. hogy a versenyzőnek kell kilincselni a támogatásért. A bíztatás. mikor a támogatóit felsorolná a sajtónál.A VERSENY ÉS EDZÉS PSZICHOLÓGIÁJA „MAGYAR BETEGSÉG” Pályafutásom alatt sajnos tapasztalnom kellett a magyar átkot: az önbizalom hiányát. Ezeknek a menedzsereknek az edzővel teljes együttműködésben kell dolgoznia. melyek a megszerzett támogatásból részesednek egy szerződésben meghatározott mértékben. önbizalomteli „Én vagyok a legjobb!” szélesvigyorú viselkedése láttán. Az abszolút fizikai és szellemi felkészülés a győzelem alapja. más nemzetek sportolóinak. A tökéletes felkészülés biztosítja az önbizalmat. hogy hol. Higgyék el a sportoló sem feledkezne meg róluk. csak az ellenfelek eredményét nézik. Nem az ellenfelet kell legyőzni. ha ezek a vezetők azt lesnék. melyet anno. A bensőben szétáradó nyugalom a tudást maximálisan aktivizálja. Kis célokkal haladjunk a nagy felé. A harag és a düh rossz tanácsadó. Nyomasztólag hatott rám is a mi igen szerény mellékszereplésünk. akkor ismét beveszik őket a csapatba. az őszinte segítségadás hiányzik belőlük. az ideális létesítményeket. csupán múljuk felül önmagunkat. A vezetőink. Ezek a vezetők maguk sohasem kínlódtak meg igazán az eredményért. a kishitűséget. hogy ismét tudjanak e vezetők sorban állni a jutalmazás pénztáránál. Tanuljunk meg uralkodni a fájdalmon. Ennek az okát én a nemzeti alapmentalitásunkon túl a rossz vezetői. mindenféle befektetés nélkül. miben segíthetnék a versenyzőt. lesújtó véleménnyel illetik. hogy a versenyző is ember. a lelki toprongyot. honnét jöttek. ha támogatásuk nélkül jön a klasszis eredményük. Igenis kellenek a jó menedzserek. s jaj annak a gladiátornak. a regenerációs csapatot. Mindig elérhető célokat tűzzünk ki. sikeres. 8 . A belső éntudat megszűnésével elérhetjük a teljesség állapotát. edzői hangvételnek és munkának tulajdonítom.. Nem szabad a versenyző terhelését kockára tenni csekély anyagi haszonért. nekik is voltak rossz napjaik. tapasztaltam. aki nem teszi azt a pár sesterciust bele az ő zsebükbe az állami elismertség és szponzorok által. a szellemi képzésében és a jó szakmai felkészülésben. hogy ők is voltak kezdők valaha. s a további szereplésére negatív bélyeget nyomnak. A GYŐZELEMBE VETETT HIT EREJE Az ellenfél nem ellenség. hogy betét nélkül nincs kamat. hogy minél nagyobb intenzitással tudjon készülni a megmérettetésre. de a verseny állásában közepes eredményét. csupán a verseny utáni siker learatására gondolnak. Ennek következtében a versenyzőnk maximális. majd. ha már így alakult a világ. Segíteni kellene az életszínvonalának normalizálásában. a negatív beállítottságot.. Az ellenfél hibáit kellő sportszerűség mellett ki kell használni. következetesség nélkül. hanem önmagunkat. illetve elfeledték. Ne akarjuk a győzelmet. Ugye ismerős dolog ez máshol is? Mennyivel könnyebb lenne csúcsokat elérni. mely utóbbi magában foglalja a jól felkészült edzőket. Mindig a győzelemhez szükséges tudást kell aktivizálni. Nem szabad az aranytojást tojó tyúkot idő előtt levágni. s várják a győzelmet sokszor minden realitást nélkülözve. Megalázó. Itthon mindenki csak az eredményeket várja.

A legyőzőknek gratuláljunk. ahogy a versenyző fejlődik. 9 . mert egy sikertelen hullám után ők is elbizonytalanodnak.felkiáltással. hogy hol tartott. hogy érdemes dolgozni. A tehetségek sokszor így vesznek el.Nekem úgy is menni fog! . s ez adjon erőt az újabb felkészüléshez a győzelemre. ha úgy látja. hanem próbálja ő is a fejlődés útját keresni. Optimisták és pesszimisták. mennyit dolgozott. bizony nem biztosítja az önbizalmat. A sportoló. kishitű versenyzőt araszoló sikerélményekkel tudjuk megnyerni egyre nagyobb célkitűzéseinkhez. a test-izomkontroll alkalmazása a feladat. . A feladat innét válik nehézzé. Ha az ideális követelmény egy hatalmas kör. Tehát minden versenyzőben építeni kell a megalapozott.Az ellenfelet annyira kell legyőzni. amennyire csak lehet. A kirobbanó erőnlét már fél önbizalom. A tudatos képzés. a vizualitás fejlesztése. A versenyző sohase érezze tanítóiban a bizonytalankodást! A távolkeleti tanítás szerint egy gondolat az edzőről: A mester nem az. öntelten végzett edzésmunkában keresendő. A legyőzöttől sohase lenézve fogadjuk az elismerést. Hangsúlyosan dicsérjük a jót és jelezzünk. Ehhez megfelelő szakemberek segítsége. kinél biztosítva látja a további fejlődésének lehetőségét. a miértek közös keresése. de ennek az oka a felszínesen. ha nem párosul sikerélménnyel. hanem az. s az edzőnek inkább racionálisabb visszafogó szerepet kell vállalni a közös felkészülési munkájukban. biztosítani kell neki a megmérettetés lehetőségeit. de ne szidjunk a rosszért. a szellem képzése és uralma a test felett a másik fele. hogy a versenyző munkakedve ne lohadjon le. A megszerzett tudás. s a nyitottság nem mindig adott a szakmai tudás mellett. hogy az optimistákkal is baj lehet? Pedig lehet. A pesszimista. hanem a versenyzőnek kell harapnia a munkát. akkor cikkelyenként a meglévő jó növelésével csökkentsük a rossz még létező mennyiségét. Régi mestere ne haragudjon rá. úgy a mestere elismerése mellett keressen magának újabb tanítót. Közeli célok kitűzése és elérése segít abban. a jóga és a Tai-Chi birtoklása. Legyen tisztába azzal. Ne az edzőnek kelljen a versenyzőt meggyőzni arról. ki annak nevezteti magát. egészséges önbizalmat. s vannak kishitűek. ha a mester elfogadja őt. hogy választott mestere megállt a képzésében. mert e feladatokhoz nagy tudású és nyitott szakemberekre van szükség. mit fejlődött és mi lesz a következő célállomás. Fokról-fokra. összmunkája szükséges egy edző központosítával. AZ ÖNBIZALOM TITKA „Minél többet tanulok. mert tudása végére ért. kit a tanítvány annak választ. annál kevesebbet tudok.” . Ki hinné. és örül a tanítvány.Ki ne ismerné e szép mondást? Vannak alapvetően magabiztos emberek. a gratulációt. Kis bálványok ledöntése után a hegyet is képes lesz elhordani.

A hétfő. A gyakorlat azt mutatja.Alapozó időszak . a hetek lüktetésszerű napi terhelésekre. a kellő koncentráltságra és az ingerhatásokra. s egyéb kikapcsolódásra. s elfeledkeznek arról az aranyszabályról. csak a munkában hisznek. vagy átmozgatás. vagy az feletti terheléssel érhetünk el. kihasználva a szinuszhullám alsó és felső szakaszát. Ismételten megjegyzem. de ehhez már komoly regenerációs csapat szükséges. melyek jellege a csúcsközeli terhelésekre alapozódik. s a hét közepére esik a csúcsterhelés. bizonytalan lesz. Lehet ötvözni a ciklusos edzés10 . szemben az agyonpihentetéssel. de az edzés idők megosztottakká válnak a technika javára. Ezáltal több a sérülés és a fejlődésben a kiesés. fokozatos terhelésnöveléssel Formába hozó időszak A gyorserő képzés kerül előtérbe a technika csiszolása mellett. A rövidített csúcsterhelés. A jól tervezett pihenés beiktatása többet ér egy túlméretezett bizonytalan kimenetelű terhelésnél. az amplitúdóját pedig a kívánt eredményesség határozza meg. A terhelés és a pihenés jól beosztható általa. Ilyenkor általában az edzők a gyógyfürdőket válasszák. amennyit regenerálni képesek. Levezető időszak A verseny szezon végeztével a pihentető. Csupán emlékeztetőül írom e pár sort.Formába hozó időszak . hogy csak a minimum 70% feletti terhelés okoz csak pozitív változást az izomzat fejlődésében. sem a versenyzőt. szerda és a péntek intenzív nap. más sportágak kedvteléses gyakorlására. Verseny időszak A verseny időpontjától függ a hét terhelési vázlata. mely jó alkalom a kisebb sérülések gyógyítására. idejét kis rátartással.Levezető időszak Alapozó időszak Az időszakok különféle terhelésű hetekre oszlanak. A verseny előtti nap már pihenő. Tervezzük meg a bemelegítés hosszát. hogy az edzők nem bánnak bőkezűen a pihenőnapokkal a legnagyobb terhelési időszakban sem. Az igazi fejlődést minél több 100%. de ez utóbbi hely az alapozás kezdetén is olykor-olykor szóba jön. hogy ne érjen meglepetés bennünket. A heti terhelésképlet megmarad. Az orvosi támogatás elengedetlen. Javarészt erősítő és állóképesség-javító munkából áll. Félnek az elvesztegetett napoktól. a verseny előtti időszakban is ideális. hogy csak annyit terhelhetnek.EDZÉS TERVEZÉS HAGYOMÁNYOS vagy CIKLIKUS edzésprogram Sok-sok év hagyományait nézve a felkészülési évad durván négy szakaszra tagolódott: . melyet könnyedén ki tud pihenni a sportoló. Mindemellett használni kell a jól bevált egyéni terhelés-pihenés tapasztalatát.Verseny időszak . regeneráló időszak következik be. Általában minden második nap lazább. A hullám hosszát a kívánt terhelés hossza. SZINUSZOS Nem idegen az edzők körében e módszer. a hétvége pihenő. amivel csak ellustul. A versenyeken pontosan mérjük fel a lehetőségeket és a körülményeket. előtte rövid terheléses napokkal. A célversenyektől tervezzük visszafelé az edzéseket. Ügyelni kell mindig a jó bemelegítettségre.

Vannak olyanok. 6. hogy az edzés kihagyások nem három napot vesznek igénybe. hanem elérhetik az egy hetet is. érzelmi. Saját tapasztalatom által írom. (Későbbiek során majd találkoznak a mintával is. A szellemi állapot periódusa 28 nap. Ilyenkor az edzők lehülyéznek. Bioritmus: 1. a jelölt pontok vonalában egyeztetve. 4. Vannak kettős. azaz felfelé indultak el a nulla pontból. Lehet a munka jellege szerint is tervezni a hullámokat. Az egyetlen bizonytalan pont benne. A bioritmus a születésünktől induló. 4. Találkozásuknál vannak a kritikuspontok (egyes és kettős kritikuspont). Érdekes és meglepő eredmények alakulhatnak ki a különböző egyéni felfogás és alkalmazási mód szerint.tervezéssel. Mindig a kritikus nap jellege határozza meg. Ne felejtsük el. s csak utána konkretizálni a bioritmushullám rendszerét. s a maradékot írjuk fel. Erről majd később olvashatnak majd bővebben az írásomban. 8. ha valaki a bioritmusról beszél. vagy utánanézhetnek az ajánlott irodalom címjegyzéke alapján más tanulmányokban is. hogy egy különös edzésmódszert lehet kialakítani vele. Ezt azonban megfigyeléssel pontosíthatjuk. Rajzoljunk három szinusz hullámot 23. hókusz-pókusz az egész. A kapott eredményt osszuk el 28-cal. 33 beosztással. A hullámok metszésvonala adja a kritikus napok helyét. s a maradékot jegyezzük fel. A kapott eredményt osszuk el 23-mal. s az összesített hullámgrafikonok kiadják az adott napi edzés terhelésmegosztását. s ezután a ritmusképletünk már igaz. amikor a kritikus napok úgy jönnek egymás után. A fóliákat vízszintes tengelyfedésben egymásra helyezve. Ajánlatos minden versenyzőnél naplószerű megfigyelést tartani. 3. 4. (Ez nem mindenkinél igaz. Mindegyiken értelemszerűen a 0 értéktől számítva jelöljük be a megfelelő maradék helyét. Higgyék el: a pihenő is az edzésmunka szerves része. 5. A tapasztalataim szerint a kritikus napokat és még előtte-utána egy napot kihagytam az edzéstervben. 28. A szakirodalom szerint a születésünk pillanatától a hullámok pozitív irányba.) 6. Az érzelmi állapot periódusa 33 nap. De nem így van. megéri a fáradtságot a végeredmény. hogy hány görbe metszi egymást egy pontban. 11 . különböző hosszú. illetve hármas kritikus helyek aszerint. akiknek a világrajövetel élménye nem volt túl pozitív. A fizikai állapot periódusa 23 nap. 5. szellemi.. hogy nem tudjuk. vagy a fizikai görbe negatívba indult el. BIORITMUSOS Az emberek idegenkedve hallgatják. A kapott eredményt osszuk el 33-mal. Ezeknél az érzelmi. Számítsuk ki a születésünk óta eltelt napok számát. Ezek periodikusan változnak. 3. hármas szinusz hullámok ritmusa. vannak szökőévek is! Ez lesz a továbbiakban a 2. Minden embernek 3 állapota van: fizikai. s a maradékot rögzítsük papíron. találkozása vagy együtt haladása. hogy a világrajövetelünk élménye pozitív vagy negatív volt. 2. Vannak aktív és passzív pihenők. Xerox-másoljuk áttetsző fóliára. Furcsa jelenség az. Sokak szerint a szinuszhullám tengelymetszése a kritikus pont. mert csak a munkában hisznek. 3. Mindezt a megfigyelésükre bízom. 7. leolvashatjuk a pillanatnyi állapotot. pontnál a „kapott eredmény”.) Kiszámításuk a következő: 1. Következtethetünk a jövőbeli állapotra is. 2.

A sikerélmény megtáltosítja őt. Dohogott amiatt. Minden próbálkozás lutri. Ilyenkor legyen okos egy edző. hogy a versenyzőnek a pályára sem lett volna szabad lépnie. hogy milyen kevés munkát kell végezni a sportolóimnak. s ez nem egy utolsó szempont. s jeleztem az edző nagy bánatára. ritmusváltásos. de a tanítványai emberi tulajdonságaik árnyalatait megismerheti belőle. 12 . úgy könnyedén egész évre elkészíthetjük a bioritmust. mérkőzésenként kiket küldjön a pályára. Tegyék félre az öntelt önbizalmukat. Ha nem is hisz benne. Ami megtörtént. Ésszerűség = ismeretek birtoklása + logika + következetesség. hogy ne legyen esetleg ez az ismeret negatív befolyással a versenyzőre. Az érintettektől érdeklődve állapotuk iránt. hogy kire számíthat. Utópia lenne? Próbálják ki! Célszerű legalább két-három periódusnyi hullámot rajzolni a jobb értékelhetőség szempontjából. Hát nem bosszantó?! Gondoljunk bele. Lányoknál az érzelmi kritikus a legnehezebb. ilyenkor csak is passzív pihenő javallott. hogy a válogatott táborban nem hitt a szemének a vezetőedző. s a főedzőtől is az elismerés. Legyen benne sok játékosság. Több a lehetőség az eredmények javítására dopping nélkül is. hogy a fejlődés pár edzés után is szemmel látható. hogy lehetőleg kiket ne alkalmazzon a bevetésen. Az év napjainak beosztásával. célszerű és hatékony munka folyt. A versenyző dönti el. mert az eredmények magukért beszéltek. A bioritmusos felkészüléssel hadat lehet üzenni az eddigi felkészülési időszakos beosztásoknak. hát megtörtént. de a tréner ezt tartsa magánál. olyankor hasznavehetetlenek és sérülékenyek. mert úgy a sportolók szinte észre sem veszik a hatalmas terhelést. Nekem ez a módszer csodálatosan bejött. s csak utána vágjanak bele az új módszerekbe. Megfogadta. mikor edzősködtem. szóban is beigazolódott a számításom. legyen ez vagy akár más program. A szellemi-domináns kritikus a legveszélyesebb. mikor mindenki halálra dolgozza magát. mint eddig gondolták volna. hogy csak a megfelelő izominger hatásos a fejlődéshez. Meg is jött az eredménye az OB-on. Versenyzőim jókedvűen dolgoztak. ahol utólag kiszámítva ott állt. Ne feledjük. maximális végrehajtása. Fontos az ingerhatás. s csak végszükségben küldte pályára őket. A régi monoton „favágó” edzések helyett. Akkor kell technikával foglalkozni. hogy sportolóinak igazi szakemberrel készítesse el a horoszkópjukat. Maximumot.melyikkel élhetünk. Ha a rajzoláshoz beosztásos sablont gyártunk. Fiaim a morgás ellenére is ragaszkodtak a programomhoz. hogyan állítsa össze a csapatát. hogy mit vállal. illetve a várható hullámvölgyeket. vagyis a feladatok koncentrált. csak pihen szervezettel lehet és érdemes végrehajtani. hogy nem pihenni jöttek le a táborba. hogy egy edző már az év elején tudná. Nem volt senki ellenére a szokatlan ritmus. Megéri. Igaz. Nagy valószínűséggel az ellenfél születési adatai ismeretében a taktikát is megválaszthatja ellenük. Technikát is csak pihent aggyal érdemes csiszolni. Nem is merem tovább ingerelni az edzőket azzal. Sajnos tanúja voltam olyan sérüléseknek. Ez olyan ritmusváltást produkál. Minden versenyző más és más. s ehhez még hozzájön nekik a havi ciklus is. rövidebb. s a versenyprogram párhuzamos alávetítésével láthatjuk az ideális versenyeztetés lehetőségét is. mikor vevő rá a versenyző. a sportoló később felépült és a legközelebbi találkozóra már végignéztem a csapat bioritmusát. Gondolkozzanak el ezen.

Más izomkiépítés kell egy birkózó.Kiépítették a maximális regenerációs csapatot? .Tisztában vannak a sportélettani funkciókkal? . Sajnos nem jöhetett létre e pozitív példa. mindegyiknek az alapja a sportok királynője: az atlétika. állóképességi igénye és gyorserő képzése. melyeket látott más külföldi felkészüléseknél. Ezek függenek a sportág jellegétől a sportoló alkatától és a speciális technikáktól. Sikerült. ki felismerte. más egy úszó. s a múlt szebb emlékeire gondolva hívják vissza őt.Konzultálnak-e rendszeresen a sportághoz elengedetlenül fontos más szakemberekkel is? . Akár az amerikai. mert nem tudott lépést tartani a sport világának tempójával. Akinek nem inge. elfogultság és a buta hiúságban keresendő valahol. A csapatot felszámolták.Képzi magát folyamatosan? . barkácsolt egyéb kiegészítő-eszközöket. mert a mester csupán a lényeghez nem értett.Mikor olvastak utoljára (legutóbb) a sportújságon kívül szakcikkeket? . Más edző ki megbukott. rugalmatlan gondolkodásmód. . amit tudnának maguk is alkalmazni? Értekeztek-e más trénerekkel a módszereikről? .. Sajnos nemcsak azon múlik a magyar sport jövője.SPORTÁGANKÉNTI ERŐFEJLESZTÉSI GYAKORLATOK (Szent Tehén . más a dobószámokhoz és más az ugrásokhoz. hatalmas mea culpa-zással látszólag visszavonult. csupán a hiúsága. hogy a csapata további fejlődésének kulcsa az atlétikus erő-erőnlét-képzésen áll vagy bukik. más egy röplabdázó részére. mert a csapatot más okból szélnek eresztették.Mikor látogattak más sportolók.. de ez meghaladta az ő hozzáértését. hogy valahol hiány legyen az edzői pulpitusok közül. sportágak edzéseit? Megfigyeltek-e belőle valami hasznosat.. de a sakkozónak sem hiányozhat az atlétika a programjából.. futás. . A közös vonásokat valahol az atlétikában találjuk meg. A dobó és az ugró számoknál a felkészülésben igen sok közös vonás van. No nem hazabeszélek. 13 . Láttak már maratoni futót sprintszámban indulni? Sajnos sportolók mellett töltött éveim során láttam hasonlót. tenisz. izomkiépítése. s rövid pihenő után a neve megint felmerült a csúcs közelében.STB. A leshelyén várta. a célszerű erőképzés mikéntjéhez. Megpróbálta az erőnlét fejlesztését. s igazi atlétaedzőt szeretett volna a csapata mellé.) Az atlétikán belül is különféle izomépítéseket lehet és kell végrehajtani. s képzetlensége miatt. mert más jellegű izomzat szükséges a maratoni futáshoz. stb. az önteltség. s hogy ezt milyen játékos módon teszi meg az már mindegy (foci.Saját érdekükön kívül gondoltak reálisan és önzetlenül a versenyző érdekeire is? .. mert a szellemi frissességhez a keringés javítása elengedhetetlen.Mikor írtak a tapasztalataikról egy problémafeltáró tanulmányt? . ! Azért komoly önkritikával meditáljanak csak egy kicsit önmagunkon: . más a sprinthez. képzetlenség. Fura. s elvárták tőle ott is az eredményességet.Football) Minden sportágnak megvan a maga jellegzetes erőszükséglete. A versenyzők elfáradtak. mert valaha én is atletizáltam.. és sikerült átmeneti felfelé ívelés után tönkretenni azt a csapatot is. Megnövelte az edzések hosszát. hanem csupán a jól menő sportnemzetek sportra nevelését veszem figyelembe. Volt kosaras edző. összevásároltatott mindenféle erősítőgépeket. akár a német iskolai testnevelést nézem. A probléma oka a szakbarbárság. olyat. hogy a kerékpáros országúti versenyzőt a pályaversenyre nevezték. más egy teniszező. de az eredmény csak nem jött. hogy ő odakerül-e vagy sem.

máris igazolni látszik a kijelentésem.Hogy erre nincs idő? Kell. oly képzetlenség uralkodik. hogy legyen. csak foci. tehetséges. Itt fizethetnek bármennyit. hanem orvosok is lesznek. Talán lehet még találni olyan embereket. Nálunk tényleg igaz a mondás: A legjobb kondiban a labda van (ex. ahol hatalmas pénzek forognak. s nem protekciós szemhunyásokkal szerzett edzői papirosok mögé bújt senkiket szerződtetni horribilis pénzért. erkölcsileg még nagyjából ép fiatalok elől. és nem a jövedelemalapjuk lesz az edzősködés. hogy nincs az a csodatévő. . A szent Tehén a football. még nem elrontott. Dénes László futball edző). akkor sem lesz foci. s mondaná most is. Az alap nélküli ház idővel összedől. 14 . Igazi szakembereket kell képezni. szellemi képzés és erkölcsi tartás nélkül a mieinket lesöprik a pályáról. Atlétikai alapképzés. Félre kell söpörni a szemetet az új. fizikai erő. és olyan „uram-bátyám” kapcsolatok. Vagyis nemcsak doktorok.És ha megfizetem?” . mert az erkölcsi tartásuk nulla. akiknek a hivatásuk. Ott. mert másképp baj lesz a töretlen fejlődéssel. aki a jelen feltételek mellett gatyába tudná rázni a sportág „cirkuszát”. A jelen favorizált gárda a teljesítmény nélkül megkapott dotációk mellett nem lesz továbbra sem hajlandó maximálisan edzeni.mondotta Hofi Géza annak idején. „Tud focizni? Nem. állóképesség. s utána látunk egy magyaros szenvedést egy ugyanakkora pályán. vagy ahogy mi mondjuk egyszerűen. Ha megnézünk egy-egy igazi profi meccset a külföldiektől.

2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. A világ technikai fejlődésének rohamos mértéke a sportbeli fejlődésre is óriási hatással lett. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. melyek a győzelemhez vezethetnek. figyelem. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. fegyelem. részvéttel a legyőzött iránt” lépett életbe. Gondoljunk vissza a múlt lehetőségeire és szemléletére: Eszmei változások: . Az emberek nagy része pénzért mindenre képes. 15 .Az erkölcsi győzelem helyébe a pénz sikere lépett és a siker minden áron szemlélete. hanem önmagunk gyengeségét. versenyekre olykor pillanatok alatt is. jelenleg hol tartunk és milyen körülményekre kell számítanunk. tudatosság és kitartás kell. izommunkát kontrollálni. 4/ Csak annyit terhelhetünk. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. Belső vizualitást építeni. sem versenyezni nem szabad. amennyit regenerálni képesek vagyunk. 7/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. koncentrálni. 9/ Sérülten sem edzeni. 12/ Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. relaxálni. de még nincs vége a fejlődésnek. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni.SPORTÁGI EDZÉSMÓDSZEREK KÖLCSÖNHATÁSA Mindenekelőtt tisztán lássuk a célunkat. Velük a regeneráció. Csak azt kérhetjük számon amit megtanítottunk. hanem a részvétel” helyett a „ Csak a győzelem fontos. 6/ Szükséges tökéletesen felkészülnöm. melyek újra és újra forradalmasíthatják kellő áttétellel a sport világát. s elmélyedhessünk a részletek kidolgozásában. doppingokon és egyéb aljasságokon. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. a mozgás-mozdulat-tanulás is rohamosan javul. s meghosszabbítani a gyógyulás idejét is. Egy kis ismétlés nem árt összefoglalva tizenkét pontban. Nem érdemes a bajt tetézni. akarat. Ezek után ne csodálkozzunk a különféle praktikákon. Vannak a sportban is „bérgyilkosok”.„Nem a győzelem fontos. 10/ Következetesség. döntsünk arról. 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. hogy a lehetőségek feltárulkozzanak. Sérült sportolónak elromlik a mozgása. túlterhelődik az ép izomzata. szorgalom. A beszűkült felkészülés féloldalúvá tesz. Komplexen kell nézni a világot. csalásokon. 8/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. hogy mit szeretnénk elérni. . újabb sérülés veszélynek teszi ki magát. kell megtanulni. mert egyre több olyan eredmény kerül napvilágra. 11/ A szellem építése a legfontosabb.

internet kapcsolat más sportközponttal) rohamos fejlődése. Vesszenek inkább a tehetséges sportolók. Hatalmas a bevétel. savasodásgátlók. a rendezői „hazai pálya előnye” érvényesült. Hogy ez a boksznál is így van? Igen. hogy egy másik magyar versenyzőnknek kárpótlásul érdemtelenül odaadtak egy aranyat. chipset. hanem a részrehajlás. Sajnos ez a jelenség egyre nagyobb teret hódít a mai versenysportban.A pszichológusok és „guruk ténykedése” (autogéntréning.A regeneráció manuális szükségessége (massage. igazi vívást láttak. s a technika győzött. Csak a cirkusz! Az eredmény kell. bizonytalan a végeredménye. mert mi lett a vége? A magyar fiú ellenfele német volt. hogy akkor üti meg a másikat. Úgy érzem. a SHOW. kevés kivétellel.A gyógyszerek építő-serkentő-regeneráló segítsége (roborálók. De szép is lenne. de ennek az igazi oknyomozása meghaladja ismereteimet. sportterek. film. veszi kedvencei sztárkártyáit. az issza a rengeteg üdítőt. tologatják a felelősség taligáját tele ganéjjal. (pszichomotoros izominger kialakítása. doppingok). Sajnos már sokszor megbizonyosodott. itt még az erkölcsi elismerés volt a fontos. fotó. amiket a pénz gerjeszt oda-vissza a támogatók és a versenyzők világában. Tai Chi. A reklámcégek támogatják a sportot. s a másodperc tört része alatt a teljes tömeg kihasználásával kontra támadást indítani. hydrotherapia. korrekciók). a mesterségesen felpumpált tisztátalan csúcsokat. . . akkor kaphatnak valami alamizsnát a szenvedésükért.Mozgást ellenőrző-összehasonlító vizuális segédeszközök (tükör. Sokszor már csak a látvány a lényeg. de őt egyszer sem tudta megütni. s egyéb dolgai utánzatait drága pénzen. ha véletlen feljutnak a csúcsra. analizálások. de ott az ökölvívó agyát. Arra jön be a közönség. függetlenül az eredménytől. . hülyére verik mielőtt megtanulhatna vívni a verekedés helyett. hogy a logikus gondolkodás fényt derít a valóságra. Szinte hörgött a közönség ekkora technikai fölény láttán. érzékelni hibáit. egy jobb orosz versenyzővel szemben. csak a maguk jó kis aranybányája. mely igen sok időt vesz igénybe. Ugye tudják a végét! Nem az értelem. ha e fény kigyúlna. s más. sportszerek. computer-analizátor. s bicskája már. s ezen az ágon nem volt több német versenyző a döntőben. hogy sportágunkban milyen módszert alkalmazunk. s kész a körforgás. a mozgás-mozdulat tanulása talán a legnagyobb probléma. video. doppingok jelenlétét.Technikai változások: . A technika. Nem is kívánkozom sejtéseimmel untatni az olvasót. pozíciója megmaradjon.Sportfelszerelések forradalma (ruhák. Senki nem kért bocsánatot tőle. milyen koncentráció kell a saját támadó és védő technika abszolút tudása mellett akció közben analizálni az ellenfél mozdulatait. amikor csak akarja. hogy ilyen többé nem lesz. Ezért inkább ködösítenek. Pályafutásom által ismerem a különféle csalások. A mi kárvallottunk nem tudta ezt megemészteni. s undorodva nézem a „cirkusz” részrehajló eredményeit. Nézzünk körül.) . ha így lenne! Valahogy a támogatással baj van nálunk. de akkor lenne igazán bajban sok ember. de nem annak aki a világ legnagyobb klasszisa volt a súlycsoportjában. támadásában csupán „jelölte”. sört. kivetítők. jóga. Nagyon régen volt egy szuper ökölvívója Magyarországnak a müncheni olimpián. . „Szépen csillog az ezüst is” mondják. egyéb relaxálások és problémafeltárás).Az idegrendszer alaposabb megismerése és a szellemi tudatosság egyre nagyobb térnyerése. a miénkkel talán ellentétes pályán milyen szisztémát alkalmaznak. cipők. fizikotherapia). kik maguk nyomorából. Figyeljük meg a keleti küzdősportok módszereit: Lassított felvétel? Izomkontroll? Tudatosság magas foka? Ismétlés szám? Sulykolás? Izom-idegpálya rögzítése? Gondoljuk csak végig. a csúcsot. Itt nem a pénz. s más újságírónak is beletörött a tolla. Neki nem volt vigasz. ütőit. szinte leengedett kézzel hajolgatott el az ütések elől. Az ellenfele kiváló bunyós volt. cipőit. ha már 16 . eszi a popcornt. s örökre elhagyta a ring környékét.

hogy lépten-nyomon ismétlésekkel találkoznak. dobni? Tudják. inkább a fejezet címének tartalmánál folytatom. hogy mitől tudnak úgy mozogni. Olvasva tanulni.. s mitől indult ismét a csúcsra? Milyen edzők állnak a bajnokok mögött? Tudták-e. csak egy kicsit másképp. Hogy ők is forgóban erősítenek. Ez nem véletlen. stb. ha veszik a fáradtságot és végigolvassák e füzetet.. mint a kajakosaink és evezőseink. a gondolat csíráját már elültettem. Mi lehet a hatékonyságuk titka? Mi miért mindig felszerelési fejlődésben keressük az ellenfél győzelmének okát? (Mikor mi négy éve még megvertük azonos hajótípussal.voltak olyan hülyék. s ez a célom. emelkedni. Apropó! Biztosan unják már. De nem dühöngök. Edzésmódszerek kölcsönhatása a téma. 17 . gerellyel. és még többet edzettünk az előző évhez képest?) Miért nem a tészta számított a labdarúgók mexikói vereségénél. Próbálták már analizálni szuper úszóink és pólósaink eredményességének titkát és hullámvölgyüknek az okát? Láttak már egy igazi aktív amerikai amatőr kosárlabda vagy NBA edzést? Olvastak-e egyáltalán róla? Felmerült a kérdés. hogy ilyen áldatlan állapotok mellett. hogy edzéseik túlnyomórésze atlétikai alapra épül. Mire befejezi e irományt. eredményeket produkáltak az egészségük tönkretétele árán is. hogy járt nálunk a holland óriás cselgáncsozó is? Hogyan gyúrnak. masszíroznak a szakágvezetők ígéreteikben egy utazás kedvéért? A későbbiek során talán választ kapnak rá. függetlenül az erkölcsi posványtól? Miért állt meg átmenetileg a fejlődés sikeres számainkban.

Csupán a gyakorlat anyaga lehet egységes. Az úszóknál mindez az úszásra értendő. s a többi ottlévő edzősporttárs is átvette.ATLÉTIKUSEDZÉS (Mely itt nem csupán atlétikai. Nem erőltetem senkire. ezt nem a maratoni futókra értem. a gyúrás-lazítás. hogy az edzést gimnasztikával.valamint a bevezetés után a startig mennyi mozgás lehetőség marad. pedig fellelhető más terheléstípusoknál is. sokoldalú képzettség.persze. az edző. „berozsdásodott” izomzatot nem feltétlenül fontos futással megerőszakolni. Az első atlétikai világbajnokságon a melegítő pálya távol esett a verseny színhelyétől. Fontos volt ez a sportoló. de kissé nehézkes és féloldalas lesz. A csapat fegyelmezett volt és eredményes. Ez az ésszerű időkiépítés Bakai József és Oros Ferenc mesteredzők nevéhez fűződik. (A testnevelő tanárjelöltek kedvence volt a vizsgákon. Mindez többször majdnem azonos szakaszokban váltva. vagy térdelőrajtból induló. Ezt az aerobkapacitást növelő módszert a versenyzők nagy része roppant utálja. Megoszlanak a vélemények. Lehet. Fokozó futás: Féltávig erősödő onnét egyre lassuló futás. csak utána kezdeni kocogni.mennyi időt vesz igénybe a bemelegítés. Sprint: Álló. Érdemes kialakítani egyénre szabott melegítési rendszert. maximális sebességű. majd egyre erőteljesebben futni. egy adott távon beleerősítve és iramot tartva majd kieresztve egy jó ritmusú alapsebességre. a bemenetel a jelentkezéspultig . mert egy izomlázas. de a terhelt izomcsoportok változnak. s ott közben mit tegyen a sportoló . Lendületes futás: kocogásból induló egyenletes 50-60 %-os futás. ahol a terhelés folyamatos. megfigyelve a szükséges időtartamot. Az eredményesség érdekében a trénerek kiszámolták: . majd minden sportág közös nevezője az atlétika. de próbálják meg nélküle felépíteni a felkészülést. Ez mindenképp pillanatnyi állapot függvénye. Egyébként is mindenki fordítsa le a maga sportágára! Bemelegítő futás: Kocogással kezdődő egyre erősödő iramban végrehajtott futás (400-2500 m) .) Mint korábban mondottam már. vagy futással illendő kezdeni. Az erre vonatkozó szakirodalmat megtalálják a régi „TF” könyvtárában és az edzői tanfolyamok tananyagában. hanem saját tömeggel végzett gyakorlatok sora. A teljes anyagot atlétikai szakkönyvekben ajánlott keresni. amennyire a felkészültségünk engedte. mert náluk egész mások az arányok. Most nézzük át a futástípusokat a teljesség igénye nélkül. Kellemesebb egy fokozatos terhelésű gimnasztikával ráhangolódni a további munkára. Az általam ajánlott erősítő jellegű gimnasztika is ilyen. A bemelegítő gimnasztika mértéke egyénileg más és más.mennyi idő van a bevezetésig.mennyi időbe telik a táborhelyünktől az út a versenypályáig. Intervall: Folyamatos futás. onnét a bemelegítő-pályáig . Ez később a tervezett versenyeknél létfontosságú lehet. 18 . mert hiányzik belőle a komplett. az orvos és a masszőr szempontjából. Például a körszerkezetű erősítő edzéseknél is. bár nem árt nekik sem egy kis loholás. Persze megtervezték az étkezés idejét és minőségét is. rövidtávú futás.) A későbbiek során egy általam használt és bevált bemelegítő-erősítő gyakorlatsort is közzéteszek.

/ 5. slalom futás. s kombinálhatjuk más kiegészítő gyakorlatokkal is (pl.stb. gyakorlat 6. stb. Haladó szökdelések: . ellógott edzésszakasz.és balláb. Helyben szökdelések: . süllyesztve.és ügyesség-. szarvas. . melyet végezhetnek saját testsúllyal./ 7. csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. lépcsőzés. harántállásban. vagy nehezékekkel is. indián. mélybeugrás./ 2. kombináltan. valamint rugalmasságfejlesztőnek a szökdeléseket ajánlom. A különféle járások is kiváló erősítőgyakorlatok../ 6. folyamatosan végezve a talajon: 1. súlypont-süllyesztéses futás. Intenzitása 40-60%-os. váltott láb. gyakorlat 7./ 3. páros láb. légcsavarással. páros lábbal. Hanyattfekvésben bicska-gyertya váltás.. sarokemeléses futás. sánta róka. pók. Általános bemelegítő-erősítő gyakorlatsor.. Sportáganként különféle futásokat illeszthetünk az edzés anyagba.) Nagyon fontos a helyes futómozgás elsajátítása. térdemeléses futás. váltogatott lábbal. jobb. Csupán emlékeztetőül felsorolok néhányat. fóka. Mellsőtámaszos csípőejtéssel kombinált lábterpesz és zár. Hasonfekvésben nyújtott karos homorítás. Jobbkéz támaszos csípőejtés. pedig hatalmas jelentősége van az izomzat regenerációjában. Balkéz támaszos csípőejtés. gazdaságossága és ritmusa. gyakorlat 5. A bemelegítő futás és gimnasztika után a gyorserő. stb.óriás.. béka. . elhanyagolt. nyúl. négykézláb-oldalazó járás.bokából. törpe. gyakorlat Összesen 5x Ismétlés 4x Ismétlés 3x Ismétlés 2x Ismétlés 1x Ismétlés 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 200 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 128 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 72 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 32 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 8 19 . Például: ./ 4. slalom. gyakorlat 2. terpeszben.. Fekvőtámasz.. rák. . gyakorlat 4. ollózva. Hanyattfekvésben nyújtott karos hasizomgyakorlat térdfelhúzással. gyakorlat 3./ Hátsó támaszban. gyakorlat 8. akadályugrás. Szériaszám 1.futó./ 8. melyben sok a nyújtó elem és a kisizmok aktivizálása. nyújtott-szökellő futás.Levezető futás: A sportolók által lenézett. medve. egy lábbal.

oldallengések . Térdelésből szemben a bordásfallal: . Érdemes mérni és jegyezni az időket. hasrugózás felhúzott térddel.és előredöntések feltett lábbal . oldal. Bordásfal gyakorlatok: Talajon állva: . Az örök ellenfél az idő.homorítások .kézzel lépkedés és húzás felfelé egészen állásig. Nagyon szépen látni a rohamos fejlődést. fellépések csípőmunkával kombinálva. A hajlított. csak a hármas szériaszámtól az egyesig ajánlom elvégezni. különféle testhelyzetekben és időre Hanyattfekve: (nyújtott karos fejfeletti fogással) .karral „gyaloglás” felfelé és vissza.A nyolcadik pont után pihenés nélkül folytatjuk elölről a sorozatot a leírt program alapján. körzések. Mindezt megállás. gyertya kísérletek .támasz rugózások. vagy behúzott térddel végzett gyakorlatok kevésbé veszélyesek. s onnét haladunk folyamatosan az egyesig. homorítgatás lábbal a bordásfok fogása mellett. gyertyából oldaldöntések a levegőben megfogva a mozgást. fellépések.láblendítések. ha már a gyakorlatsort megtanulta a sportoló. Hátsó függeszkedésben: (lehetőleg ne dolgozzunk nyújtott lábbal) . Hason fekve: . Ez a gyakorlatsor harmonizálja és erősíti a törzs. akkor térünk át az ötös széria kezdésre. kreativitására és logikájára bízom FIGYELEM! Nyújtott lábas hasizom-erősítéseket tilos végezni!!! Az így végzett gyakorlatok a gerinc porckorongjának sérüléséhez vezetnek.térdfelhúzások .csavarások . felhúzódzkodások. vagy szakaszosan csökkenő ismétlésszámmal. illetve könnyen idegbecsípődés állhat elő. leállás nélkül végezve.izometrikus felhúzások és lenyomások karral-lábbal. vagy a földet érintve. Sok egyéb nehezített gimnasztikai gyakorlat is létezik. folyamatosan. váll. A kezdetekben.kisívű lábkörzések (egyes és páros) 20 . de ezeket már a szakember fantáziájára. Mellső függeszkedésben: . Majd úgy tíz edzés után. felhúzott térdből. Kellő gyakorlottság esetén a bemelegítés tonizáló eleme is lehet. mozgását. láb és kar izomzatát.gyertya.térdfelhúzással elfordulások. felhúzott. vagy egy másik versenyző.oldallengések .

zsámolyra érkezéssel. súlylökés.elfordulásos térdsüllyesztésből indított dobás jobbról illetve balról. Ide tartoznak még a zsámolysorok között való átfutások. mert e nélkül az alap mozgáskultúra.átszökdelés .hasonfekvésben a zsámolyon homorítások . s vannak a dobó illetve szökdelő gyakorlatok. Ezen gyakorlatok megtanulását atlétikai szakedzőktől javallom. olyanokkal melyek a célmozgáshoz szükségesek.Persze ezek csak ízelítők.kétkezes dobás lábközül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen hátra fölfelé . Ez csupán egy kis emlékeztető a szükséges 21 . labdajátékok) Medicinlabdás gyakorlatok: Vannak gimnasztikai jellegű medicinlabdás gyakorlatok.lehet ülve.saroktámasz a zsámolyon. vázolják a törekvéseket.„terpesz . fekve.melltől lökés előre . Természetesen a medicineket is lehet használni a zsámolyfutások. s csípőkörzés.illetve ballábbal . A gimnasztika jellegű medicines gyakorlatokat csak alapos bemelegítés után ajánlatos végezni a sérülések elkerülése végett. Ez utóbbi kettő lényege a maximális dinamika és a helyes végrehajtás. Nem csak ennyi a lehetőség.„rá és vissza” szökdelés . (pl. igen szegény lesz. szökdelések mintájára. még rengeteg variáció létezik. illetve „légcsavarral” . hajítás.könnyebb medicinlabdával egykezes dobások és lökések.kétkezes dobás láb közül indítva térdsüllyesztésből robbanásszerűen előre fölfelé . de ezekből már hiányzik az egész testre kivetített dinamika. mellső támaszban karhajlítások folyamatosan . fő edzésprogramot csinálni belőle. a részletek az edzői tárházból kerülnek ki.illetve diszkoszvetés-szerűen .fellépkedések jobb. zsámoly.támadóállásban kétkezes dobás előre (alálépéssel is lehet) . bal. vagy ejtegetés hátsótámaszban.harántállásban fejfeletti kétkezes dobás előre . svédszekrény a fokozati sorrend) . a kidobáskor kiemelve.zár” egy irányba „légzárral”. folyamatos szökdelések változatos ügyességi fordulatokkal. Ezeket be lehet szőni a bemelegítésbe.lábtámasz a zsámolyon.szökdelések jobb. vagy páros lábbal . Zsámolygyakorlatok: (pad. de célszerű központi kérdést. A legfontosabb dinamikus dobógyakorlatok partnerrel végezve a következők: . hasalva is dobni. mint a kalapácsvetőknél szokás (az idáig leírt medicines gyakorlatok maximális végrehajtással értendők) .

Kéziszeres gyakorlatok Nem részletezem. s mindenki tegye hozzá ésszerűen a maga ötletét. csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású. ha aerob terhelést is akarunk. s tartsunk kevés pihenőt. Keressenek hozzá jó szakirodalmat. A sok munkától el lehet fáradni. mert e témával kimerítően foglalkoznak a gimnasztikai szakirodalmak. Súlyzós. 22 . de célszerűbb az eredményestől.alapokról. kivitelezésében rejlik. s a bemelegítés hatékonyságára. Mint korábban mondottam. Vigyázzunk a sérülés veszélyeire. erősítőgépes feladatok A lényeg a feladat elvégzésében. s tapasztalatát a sportága jellegének megfelelően. Minőségi gyorserő képzésnél több pihenőt szükséges a gyakorlatok közé beiktatni. Válasszunk és váltogassunk izomcsoportonként más és más gyakorlatokat.

az a szerencsétlen barom. ma is segítek. hogy egy nem túl eszesnek tűnő szláv sportoló három nyelven ajánl fel társalgást. Feltevésem később beigazolódott egy ott résztvevő „sportoló” elbeszélése által. Ő igazi versenyző volt. ha tudok. Már nálunk is beindul szépen a szellemi képzés. Elítélem én is. s hogy ők is ragaszkodtak hozzám.SZELLEMI KÉPZÉS A mai teljesítmények láttán. de már megöregedtem. hanem azt tanulhatta. Később jött az összeroppanás. de azt már nem látta egy firkász sem. pedig az számomra a nemzetközi nyelv. s később már masszőr koromban tudtam referálni a versenyzőknek a hatásaikról. Egy hírhedt vereség után a magyar csodacsapat a szálláshelyükre visszautazott. s ezalatt teljes feldobottság lett úrrá a csapaton. segítettem őket csupán a tanácsaimmal. örömömre szolgált. Az értelem hiánya a dopping narkószerűségét éri el. Hiba az. mert mindenki ott szerezte be a bogyókat ahol tudta. Vegyük azért tudomásul azt. Talán furcsa lesz azt olvasni. Az ilyen jobb. Sajnos magyarul nem tudott. s elítélik a doppingolást. ha két órával előtte adta volna be. hogy nyelveket tanulnak a versenyzők. amit szeretett volna. de ma sincsenek barátaim közöttük. hogy idejében megismerje. megdöglöm érte. hogy utána érdeklődjön a doppingszerének hatása felől. mi is történhetett?! A doktor. A szellemi képesség irányított fejlesztése segít a sportoló technikai és a taktikai feladatainak megoldásában. mert Justicia szeme nincs már bekötve. Egy régi nagy versenyzőnk mondta (nevét illendőségből nem közlöm): Kétféle versenyző létezik. még arra sem vette a fáradtságot. hogy hiába a legjobb doppingszer. csupán szép emlékek a lelkemben. s a pálya aktív részét már kevéssé bírom. együtt nevettünk. Az igazi megmérettetést ott is meg kell adni neki. Az amerikai versenyzők között is rengeteg egyetemista volt. A szer kb. s hisznek a tiszta versenyszellemben. de sajnos ki lehet találni az illetékeseket. felvetődik a kérdés: HOGYAN? Az emberek hiszékenyek. Ennek olvasatán bevillant nekem az élményem. Pedig. mert a jelen helyzetben nem szedhet mindenki egyenlő eséllyel különféle csodás teljesítményfokozókat. mintha nem is őket alázták volna meg sok-sok góllal pár perce. hogy nem mindig azt. Már az is szép eredmény. Ha valaki nem veszi a fáradtságot. Volt szerencsém látni igazi sportolókat is. Közölte a felkészülési körülményeket is. s neki is élni kell valamiből. s újságban is felvállalta a felkészülési módszerét. aki dolgozna is. Zsoldos voltam. ahová edzőhöz irányították. Együtt sírtunk. furcsa meglepetés érheti a „szükséges” használatnál. anyagcsere-fokozókat és stimulánsokat). Direkt nem írok neveket. Sajnos nincs igazi utánpótlás. de vannak még kívánnivalók. a dopping rabja lesz. már kisebb vereséget könyvelhetett volna el a híres kompánia. Igaz annyi szépséghibája volt a dolognak. Az NDK-s sportolók javarésze egyetemen tanult. és az utánuk kicsit késve érkező újságíró egy önfeledten labdázó és pancsoló csapattal állt szemben. s van is. elnézőek vele a vizsgákon. s vagyok ma is. nem lesz hite a tiszta teljesítményben. Meglepődtem azon. hogy foglalkozhattam velük. hogy gyűlölöm a sportot. Fontos nagyon egy szer hatásmechanizmusa. ha abbahagyja a versenyzést! Versenyző koromban én is kipróbáltam doppingokat (anabolikát. irányok: 23 . Nézzünk a szellemi képzés terén valami jó példát. ami igen szégyenletes volt a magyar sportvezetés számára. Ha hívnak. ha nincs mögötte értelem. négy órán keresztül hatott. tiszta szellem. A versenyző már nem hisz a munkában. amilyen képzés volt abban a városban. ha nincs mögötte tisztességes edzésmunka. és aki nem. Fejlesztési feladatok. ha a versenyzőt kímélik. s így a mérkőzés előtt adta be közvetlenül a bogyókat. de ha benne élek. aki megbukott a doppingvizsgán. Ez a rohammunka már nem az én életem.

. autogén-tréning Nem árt. hibakeresés) . pszichológia) . összehasonlítás) .reakcióidő gyorsítása .pszichomotoros mozgásbeidegzés vizuális kapcsolással (film.stratégiai. malom. Ezek is kellenek a töretlen fejlődéshez.agykontroll tanfolyam elvégzése és alkalmazása (Dr.) . stb.tudományos ismeret képzése (fizika. Csupán nehéz olyan szakembereket találni. Javítja a helyzetfelismerést.Tai-Chi elsajátítása (a testkontroll magas foka) . logikai játékok (sakk.) .relaxáció. mah-jong.vizualitás fejlesztése (vizuális memória. A jó szellemi képzés megrövidíti a mozgástanulás időigényét.. akik az élsport területén is jártasok (orvosokról nem is beszélve).meditatív helyzetértékelés (nem sportbeli analizációk) . Silva) . Nem lehet kifogás az.. video) . biológia. képbefogadás. .önkontroll (felülemelkedés a problémákon. hogy nincs idő rá.mozgás és taktikai elemzés a versenyző aktivizálásával (lényeglátás. dáma.agytesztek (Dr. ha mindezeket szakemberek tanítják. a megoldás reális szemlélete) . Hársing L. 24 .

fehérje beépítés segítő módszerek kialakítása .skót zuhany . de nem bántom szegényt. Mikor mind a kettőre egyszerre hatunk. és sötét gondolatok támadnak.jóga Passzív regeneráció: .a helyes étkezés beállítása a végzendő munka viszonylatában . hogy nem hiába dolgozom az agyakon.tangentor kezelés (szakszerűség lényeges) . Ahol egy „híres” Mészöly Kálmánnak helye találtatik az ország sportvezetésében ott hatalmas probléma van az őt választó és alkalmazó fejekben is. ha nem keresztezték a sportoló fejlődésének útját. Az izomzatban a végzett munka után felszaporodó „salakanyag” eltávolítása. Kreatív gondolkodás aktivizálódásának alapigénye a pihentség. a teljes szellemi felfrissülés mellett. az a komplex regeneráció. Ez a szemlélet a képzetlenségükből. vitamin és folyadék háztartás beállítása .kiegészítő sportmozgások (játékok) . s még jó. Az izomzat regenerációjánál a keringés fokozásáról. Csak a látszatnak adóznak. (Nigéria megúszta!) No. max.a regeneráció megsegítése meditációs gyakorlatokkal (meditáció biológiai kihatásai) Aktív regeneráció: . Sajnos a sportvezetők.átmozgatások.zsírlebontás megoldása a teljesítmény rovása nélkül . Bár nem árt néha ott is köszönni a vendégnek. hogy milyen fontos a versenyzők pihenésének. mint a hétköznapi életben a regeneráció. dögönyözés némi kimozgatással) .az agy teljesítményének fokozása és regenerációja . anyagcsere gyorsításról és a helyi gyulladások csökkentéséről beszélünk. Sok jót napjainkban sem várhatunk. Vegyi regeneráció: . Fáradt agyban nem tud tábort verni az önbizalom.massage (masszázs.só. Számukra ez a „luxus” többletköltség. regenerálódásának felgyorsítása. mely egyben javítja a reflexeket és a koncentráló képességet is. gyúrás.a sejtek anyagcsere fokozása a salak eltávolítása érdekében .fekvés . A „kurva anyázás” meg fel se tűnne. Fürdőznek mások dicsőségében anélkül. A szellemi regenerációnál az agy frissítése a cél. s olykor az edzők sem látják be.szauna .fiziotherápiás és fizikotherápiás beavatkozások 25 . az izom regenerációja igen fontos. Nem hajlandók áldozni rá.REGENERÁCIÓ Hazánkban a legmostohább gyermek úgy a sportban. hiszen ő tényleg klasszis volt a pályán mint labdarúgó. Azért én még bizakodom. a felszínnek. A regenerációt feloszthatjuk szellemi és izomzati regenerációkra. hogy ők valamit is tettek volna érte. minden alap nélkül. tudatlanságukból (és olykor anyagi hiányosságokból) adódik. s civilként is biztosan jó kocsmáros lett volna belőle. a szükségtelen rossz fogalmával egyenlő. 50%-os terhelési szinttel . melyhez később társul az alkotáshoz az információ.

Higgyék el az egészség a legdrágább nyugaton is. Sokfelé jártam. eljárásokat. hogy egy kicsit mérsékeljék az áraikat a mennyiség reményében. Szerelem! Ez az. akin igazában a „szakmát” tanultam. vagy részleges gondolati kikapcsolása a megoldás. ahol lehetett ellestem. s a speciális kötszergyártó cégekkel (Lohman). masszíroztam.odaadom másnak. barátságokat kötöttem hazai és külföldi kollégákkal. sok mindent láttam. hogy néha a részek összeállításából kialakulhasson egy vélt/valós kép. a gyorsabb gyógyulás reményében. Talán tárgyalni kellene a Hungária Biztosítóval. Vannak területek. s nem támogatják anyagilag a tanfolyam díját. ahol lehetett felvásároltam őket. elismert személy. Csupán a módszerek alapjai lehetnek jók.szálloda . Az élsportot felvállalókról nem is beszélve. tanultam új módszereket. aktualizálni. kik hajlandóak voltak velem együtt kísérletezni a még nem ismert módszerekkel a jobb eredmény elérésében. elraktározni. Ez a meditáció alapja. Jól képzett orvosokra. aki elvállalta annyiért. Az agy teljes.autogén-tréning Passzív szellemi regeneráció: . Segítettem idegen országbeli sportolókon is. A részleges is azt jelenti. Ezek nem tanulmányi utak voltak. Mikor abbahagytam. Jó szakkönyv e téren nincs. mivel két egyforma ember sem létezik.Aktív szellemi regeneráció: . mikor rengeteget olvastam a szakirodalmakat. A cél elérése szolgáljon mindenkori „szadizmusom” mentségére. megismertem addig számomra ismeretlen gépeket.alvás Sajnos el kell oszlatnom azt a hiedelmet. hogy ott ki viszi tovább a zászlót?! Volt idő. Sokszor igen fájdalmasan dolgoztam.. de sohasem bántó céllal. Igyekeztem „lefordítani” a sport nyelvére s alkalmazni. s az általam ismert legnagyobb akaratú és tűrőképességű Papp Margit atlétának (Mazsolának). hiszen olyan 26 . Ezek mégis tanulmányi útnak számítottak bennem. mert így igaz. hogy mennyi utazást hagyok ki! Hát?. sajnos kevés sikerrel. Igyekeztem a beérkező információkat analizálni. Nincs utánpótlás a sportorvosok és a sportmasszőrök terén. pedig kellő tapasztalat után a gyakorlott masszőr ki tudná szűrni az igazi segítséget a sokféle hókusz-pókusz közül.sportpálya . az a hülye. kezdem a mondókám. vagy javasoltam alkalmazásra idehaza. Vigyázni kell a versenyzőkre. edzőkben és másokban is.szálloda . amit csak lehetett. melyeket idehaza az orvosok privilegizáltak maguknak. melyeknél logikai feltételezéseimet többnyire az idő igazolta. Ezek csupán a lelkünknek tesznek szívességet.jóga meditációk . alkalmazásuk már a szakembertől függ. hogy csupán csak egy pontra koncentrálhat a figyelmünk.reptér. olykor ott is negatív hatással. amit kihasználnak a sportolókban. Így jellemezhetem „csodás külföldi útjaimat. Kint a válogatott masszőr nagy tudású. Az esetleges továbbképzést sarlatánságnak veszik. néha (igen gyakran) nekem is fájt. Amit csak lehetett alkalmaztam.. ha lehet. Sajnos mostoha körülmények uralkodnak a masszőrök hazai képzési terén is. masszőrökre és fizikósokra lenne szükség a jól képzett edzőkön és a kitartó sportolókon kívül. mely értesülésem szerint látna fantáziát benne. mely külföldre is érvényes volna. (Próbáltak már orvosi ellátást kifizetni ott?) Itthon is be kellene vezetni az igazi sport-biztosítást. Reptér . hogy a tv vagy az olvasás regenerálna szellemileg. Fontos tehát a szakmai minőség. hanem keményen dolgoztam. Ezúton mondok köszönetet azon sportolóknak. mert süket fülekre talált általában. s ugyanezt nyugaton a képzett masszőrök végzik a saját speciális szakterületüknek megfelelően (akupunktúra).. lehülyéztek. Itthon. sportnagyságnak.

. kezelni önmagát ott ahol fáradt. Tanuljon. Logikailag helyes metódussal épült sorkezelés. hogy az izomrostok között nagy mélységben is szinte fájdalommentesen tudunk masszírozni. Ezekhez szinte nem kell kezelő. hol a hideg vízben tapicskál a sportoló felváltva. de az anyagcsere fokozásos rehabilitáció mégis nagyszerűen létrejön.10-15 perc szauna és/vagy skótzuhany (érrendszer tornája. de nem duma!). melynél a sportolók személyisége háttérben marad. hogy „ott is mennyien úsznak egymás után és egyszerre is”. 3:1 időarányban. de ott a hőlég helyett meleg vizet használunk. mert a sportoló kis odafigyeléssel megtanulja tisztántartani és kezelni a gépet. de ezt nem ajánlom. melyet nem lesz képes többé behozni. s egy idő után hidegre váltjuk. Nagy a hatékonysága. majd velünk együtt melegszik fel a fülke. hogy egy-egy ember egzisztenciális karrierjét és egészségét örökre elpusztítják. ha csak szaunázik a sportoló. a vírusos és a gombás betegségekre. Vigyázzunk tehát az uniformizált edzésmódszerekkel! Fizikai regeneráció: A nagy létszámú rehabilitációs igények ellátására is vannak módszerek. Hátránya. némi reflexmasszázs és szauna-skótzuhany hatással (lábra vonatkozik). melyet sajnos személyesen nem láttam. de nagy higiéniát igényel.kevesen vállalják manapság ezt az irtózatos megterhelést. . melyet szakképzett kezelő végezhet. miközben a hideg-meleg vizes váltással a láb keringése és anyagcseréje is fokozódik. hol a meleg. s nem egyforma a regenerációs idejük sem. gyors. Ennek egyik legszebb példája egy csehországi edzőtáborban található. nem törődve azzal. s a fülkét ismét lehűtik testhőfokra. Létezik még a Knepp féle hideg vizes kúra is. idegrendszeri regeneráció. . tanuljon. illetve olyan hátrányba kerül „civil” kortársaival szemben. Az egyforma terhelésre nem egyforma a reakciójuk. a hatalmas vízfogyasztás. Nem szabad összetéveszteni az uszodával. pedig a gyors regeneráció kellemes eszköze lehetne. Ez a folyamat ismétlődhet néhányszor. A csehországi tábori rendszerű szaunánál a mi hazai gyakorlatunk. A sportoló folyamatosan képezze magát. Két vagy négy kád. hogy ne maradjon le a civil élettől.15 perc tangentor kezelés (végtag tangentor és teljes test tangentor is létezik!) Ez egy víz alatti vízsugár masszázs. épp elég lesz a jövő kopásos és érrendszeri problémáival megbirkózni. Sajnos nálunk a spórolás az „egy kád víz-tíz sportoló” gyakorlatát követi. és az igazi tehetség oly kevés köztük. mert évekkel későbbi utóhatása nem kívánatos változásokat hoz létre a szervezetben (reumás betegségek). kötőszöveti torna) Az igazi szaunába testhőmérsékleten ülünk be. Gondoljunk a nemi. Sokakat tehetségesnek mondanak olcsó hazugsággal. 27 . Csak a mazochistáknak tetszene talán. kavicsos aljú taposókád váltogatva. A vízzel közben egy kicsit masszírozzuk a pácienst. a másikban nagyon meleg víz. azaz a hőlégkamra jelleg érvényesül: állandó magas hőmérséklet. A végtag-tangentorok sajnos nálunk kevéssé ismertek. hatásos. A fáradt talpizmokat és a reflexpontokat masszírozzák a kavicsok. a sérülés utáni rehabilitáció gyorsaságáról nem is beszélve (Kútvölgyi kórház). alján kavicsréteg van (sóder. nagy hatékonyságú és egyszerre több versenyző ellátását biztosítja. a láb regenerálására. olykor kirohanva a hideg vízbe. csak hogy a bázis működjön. de szavahihető versenyzőnk alapján most leírom. Az csodálatos ebben a kezelésben. A skótzuhany is hasonló. Az egyikben térdig érő hideg. Erre a gyártók különféle kezelő fejeket biztosítanak a készülékhez. tanuljon és takarékoskodjon! Minden sportoló más és más. s kellő felfűtés után a hideg vízbe merül a sportoló.3-5 perc hideg és melegvizes. amit csak a láb elbír.

átdolgozzák a regenerációt segítő. vagy szesszel. A masszázsról később több szó esik majd. hogy a versenyző által jelzett problémásabb részekre nagyobb figyelmet fordítsanak és az egész testet homogenizálják. „fürdős” masszázs. hogy miért nem él az adott regenerációs lehetőségekkel. vagy a Sportovkás szeszes bedörzsölő száraz masszázs. melynél nem értettem a versenyzőt.15-20 perc Espomás regeneratív (vizes) masszázs. aki már többször állt ilyen kezelés alatt.A törzsön a hasat tilos kezelni! .1. ahol még az edzőpályán is állandóan tartózkodik egy masszőr. Finnországban (Pieksamaki) találkoztam az uszoda falába beépített állandóan működő készülékkel is. Itt nem számítom bele a szuper versenyzők saját masszőrét. A sportoló ezen a soron hetente kétszer megy végig a pihenő. pedig elmondásuk szerint rendszeresen masszíroztattak. és a körülmények lehetővé teszik a gép használatát. Nálunk nem hogy ilyen nincs. hámsérült testet nem szabad kezelni! Egy ilyen kezeléssor maximális ideje 1. melynek az itt a feladata. de itt ez ellátásban hasonló elvek uralkodnak. Katasztrofális volt több versenyzőnek is az izom-állapota. mely mindenhova elkíséri őket. csak az anyagi fedezettel. mint a kilazított. hogy a szív irányába dolgozzunk a végtagokon. miért nem önmaga egészében? Fogalmuk sincs a levezetés mikéntjéről és miértjéről sem. Kíváncsi vagyok. de sajnos a masszőreik nem alkalmasak e célra. Itthon az edzőtáborokban már vannak kádak. A közfürdőink meg nem erre a színvonalra rendezkedtek be. Kérdem én. Másképp mondva: a szemlélettel! Pár intelem. A Lukács gyógyfürdő vize a mozgásszervi betegségek gyógyításában a legjobb. Érdekes az. illetve könnyű napon. Masszőrök? Az 1998-as évi Roland Garros tenisz versenyen 19 masszőr állt a sportolók rendelkezésére. Az egyesületek nagy részénél is hiánycikk ez a lehetőség. a törzsön nincs megszabva az irány. vagy csak kipipálják: „itt is voltunk”? Sajnos egyéb szemléletbeli problémával is találkoztam. Lengyeleknél van olyan tábor. frissítő krémmel. hogy a gyógyvízben tartózkodás maximális ideje 20 perc 28 . ha mégsem lenne szakképzett kezelő a csapattal.Bekapcsolás előtt a kezelőcsövet biztos kézzel fogjuk a baleset elkerülése végett. vízellátással van még baj. miért ragaszkodik a tónusos lábhoz. hogy megkövetelik-e a versenyzők a minőséget.B. lehetőségekre és felszerelésekre most nem térek ki. Köztük voltam én is.5 óra. illetve tangentoroztattak.-on az idén már öt masszőr foglalkozott a csapattal. a helységek és felszerelések hiányáról nem is beszélve. az biztos! Kérdés az. .vagy ahol fáj. hogy a magyar nemzetközi versenyeken. . Ez a hozzáállás talány marad számomra a továbbiakban is. Külön felhívom a figyelmet.Olyan készüléket ne üzemeltessünk. bár néhol lehetne kompromisszumot kötni a létesítmény használatát illetőleg.A tangentor kezelésnél ügyeljünk arra. A szív irányába dolgozunk a végtagokon. kiütéses. s így a higiéniával. Ez esetben a masszírozás egy közepes erősségű ún. miért a tónusban keresi az erő érzetét. mely hamarabb elmerevedik. hanem legyünk büszkék a szinte egyedülállóan kiváló gyógyvíz ellátásunkra. mint a tangentor kezelésnél. hogy megérte nekik működtetni. hogy hogyan? Hogy végezték a masszőr kollégák a munkájukat? Teljesítményben? Mert hogy minőségre nem. . Lázas. de még az edzőtáboroknak saját foglalkoztatású masszőre sincs.) De ne csak a fogunkat szívjuk. melynek nincsen biztonsági rövidzárlat jelzője és kapcsolója! . A pályákra.A testnyílásokat tilos célba venni! . hogyan oldják meg e feladatot? (A Budapesti Atlétikai E. Akkor is olyan ember végezze a munkát.

közepes erősségű. a támadási felület csökkentésével érhetjük el. a cipőpucolás.. s nem a bőrfelszín csiszitolását. A simító fogás lehet könnyed felszínes. Az alapokat bárki megtanulhatja.) kezelhetjük az érintett területet. bár nálunknál sokkal jobban kereső. s mégis kívül maradni mindenen. szeretni kell. Az ilyen „kitűntető” cím a labdarúgópályán lihegő. milyen szinten fogja művelni. ugyanakkora energia felhasználás mellett. késlelteti a javulás ütemét. „vizes emberre” vonatkozik. hogy minket gyúrónak degradáljanak. Kerülő utakat persze találnak az okosok.felkiáltással) ellátása. csuklóközeli tenyérgyökkel. Úgy mondják. elkészítése. . A dörzsölés enyhe vagy erősebb nyomással az egyik izom a másikhoz. A gyógyfürdőkben is van mód a hideg-meleg vizes váltásokra. de a hagyományos bemelegítő. dolgozzuk végig a testet vagy a kijelölt testrészt. de ideális a hosszanti és a szegmentális irányba dolgozni. a bundák közvetítése. gyulladás elleni kenőcsökkel (pl. a szertár takarítása. a rezdüléseit. Nyaknál a kétujjas dörzsölést alkalmazzuk. hogy bármilyen személyiségű a sportoló. Lassú. illetve külső hűtést alkalmazunk (jegelés). az már más kérdés. Roppant nehéz és hatalmas energiát igényel tőlünk és ezt nem is tanítják. Vigyázzunk a jól bemelegített kézre! Ne markolásszuk az izmokat. nehogy ínhüvelygyulladás alakuljon ki a 29 . semmi olyan. Ez a visszahűtéses módszer. Érezni a versenyzőt. Richtofit gyógykrém... s kellemetlen fájdalmakat okoz. Persze van még sok más fogás is. lazító és regeneráló masszázshoz nem kell több. ami a szakmához nem tartozik szorosan. hogy az aktív sportmasszázs két fogásból áll csupán.. pedig nem ördöngösség.. Merem ezt kijelenteni 20 év gyakorlat után. CSAK AZ INDOKOLT MÉRTÉKIG MEZTELENÍTHETJÜK LE! A KISZOLGÁLTATOTT HELYZETTEL TILOS VISSZAÉLNI! MASSAGE. s mindez az erőhatás függvényében. a fűtés. Végezhetjük ujjakkal. s a pénz is nagyúr. magyarosan masszázs. de a legalkalmasabb felület a csuklóközeli tenyérgyök. Az erőhatás növelését a fizika törvénye szerint. Fontos etikai szabály: A SPORTOLÓ TESTÉT. de ennek összesített gyógyvizes hatása se haladja meg a 20 percet. de hogy ki. vagy nagyon mély. De. illetve a hüvelykujj párna. A törzsön bármely irányban dolgozhatunk.. illetve a csont alaphoz való dörzsölését jelenti. egész tenyéri felszínnel. ez a gyakorlat. melyet a gyulladásos eseteknél alkalmazhatunk. Aminoerg. hüvelykujjal. Legfontosabb a segíteni akarás. A simítás és dörzsölés a végtagokon mindig a szív irányába halad. a főnökök és barátainak ingyenes (Úgy is ott van! . A masszőrnek nem lehet feladatköre az üdítők osztogatása. amit jónak látunk.! Csakis a szakmunka! és . A meleg vízben ki kell használni alaposan a víz felhajtóerejét. módszeres előrehaladással. a torna lehetőségét. simításból és dörzsölésből.lehet.. látni a pályán és vele együtt élni meg a történéseket. meg kell élni valamiből. Kikérem magamnak a szakma és a masszőrtársadalom nevében is azt. Tiltakozunk az ilyen megbélyegzés ellen. a pályán lévők törülközővel való ellátása. Sokan misztifikálják a szakmát. a gondolatait. Ne ártsunk! (Még az ellenfélnek sem!) A legnehezebb talán az egészben. Ha ilyen probléma mégis előfordulna. Végezhetjük e fogásokat is a simításnál használt felületekkel. mert benne a pozitív bioenergia is hatni kezd. Csak a szeretettel végzett munka állhat közel a tökéleteshez. Tehát a mély simítás a hüvelykpárnával történik általában. Tanítómestereim talán egy kivételével kicsit orrolnának rám azért a kijelentésért. stb. ennél több idő vízben/iszapban való eltöltése könnyen a gyulladások lobosodásához vezet. ha tartása van valakinek.

(Kenő anyagok? No nem a borravaló!) . mert nem az a profilom. de kis segítséget próbál nyújtani a kezdőknek. sportolókkal. Szerencsére a posta akkoriban nem nyelte el őket. de később jön elő a hiányérzet. csak a sérülés után három nappal. Tilos a hámsérült. gyulladt. injektálások. növényi olajok. az is soknak tűnik. fertőzött felületet masszírozni! A simítófogással tájékozódunk a sportoló izomzatán kialakult problémák felől. de akkor is óvatosan. Nem egy rózsaszín álom közben az érzés. hétvégeken. Persze van ennél enyhébb változat is. Műtét nélküli radikális segítség módszere. de nagyon „magyaros” a megoldása. amikor a sportmasszőri tanfolyam elvégzése után először jelentkeztem gyógymasszőr tanfolyamra. aki majd az ETI-nél vizsgáztatni fog. A furcsa benne az. Miniszteri segítséggel sikerült azért bekerülnöm. Ma már más utakon járunk mind a ketten. Ezek után kezdünk az izomzat szükséges átdolgozásához a leírt módon. hogy jó barátomnak mondhatom őt. mint amit a szaktanfolyamon oktatnak. csupán egy levelet küldtem négy példányból három helyre. mert az ujjunkat keményen a csontig kell lenyomni. nem abban dolgozom. s ennek is a krónikus változata. Ez az indok meg pont olyan volt.) A szakma több annál. Milyen szép is lenne. Örök tanulás. mert nincs meg az általános iskolai végzettsége. Mikor tanulják. A masszázshoz használunk különféle köztes anyagokat is. vérömleny felszívódást segítő krémmel. Sajnos tapasztalataim alapján nem tudok olyan tanfolyamokat említeni. Persze e pár sor elolvasása nem pótolja a gyakorlatot és egy esetleges tanfolyam elvégzését sem. (Ionescu: Sport masszázs) Ilyenkor a vért kipréseljük a csonthártyából. sportágismeretre és masszázs elmélet/gyakorlatra szorítkoznak. élettanra. majd laza simítással ismét vérbőséget idézünk elő.közömbösek (hintőpor. óránként 200-Ft-ért. hogy nincs meg a fürdősmasszőri képesítésem. nem vettek fel. a Márvány utcában tevékenykedik. mint akit nem vesznek fel az egyetemre. hiszen azzal „operálunk” az anatómia alapján. de ezt sem oktatják. ha sebésztanulónak az egyetemre is csak olyat vennének fel aki már műtöget! Azt műtse. Balogh János mesterünktől. csinálja a tanfolyamot 350 órában.masszőr kezében. valamint a rengeteg gyakorlás a titka a jó segítségadásnak. Ezt egymás után többször megismételjük. Kísérletezni lehet mással is. de a vizsga már az ETI-hez tartozik. Valaha együtt tanultuk a sport masszázst nagytiszteletű Dr. konzultálni gyakorlott és nyitott kollégákkal. olykor az izomrostok haladási irányával ellentétesen. csupán az érettségit tette le. Ma már van középfokú gyógymasszőr oktatás is. de az sem fájdalommentes (Coolpack + ultrahang. parafin olaj. Kft. aki ezt a rendeletet hozta akkor! Pár évvel későbbi jelentkezésemnél azzal utasítottak el. A jó masszőr kicsit pszichológus is. de az Evolite-lámpán kívül a hatékony módszerek már orvosi beavatkozások. Még egy fontos probléma: az Achilles-ín gyulladása. Kovács József a neve. Ezt értem a sport. melyért külön kell fizetni nem kevés összeget. hogy a Kft-t ugyanaz az ember vezeti. szakirodalmat olvasni. (Képzeljék el. ki megismertetett az akupresszúrával és a bioenergiával minket a masszázs „titkai” mellett. Egy ilyen nagy tudású Guru. Nagyon fontos az élettani ismeret. vagy infrafény + jég). melyek megfelelő képzést nyújtanának a masszőr jelölteknek idehaza. s az a megtiszteltetés számomra. Szakadt izmokat nem masszírozzuk! Legkorábban. csupán az anatómiára. A legkellemetlenebb kezelés a csonthártya masszázs. a gyulladás fellobosítása és szuperaktív gyulladáscsökkentő bejuttatása a gyulladt területre. Megfigyelni mindent. orvosokkal.és a gyógymasszázsra egyaránt. bár vele sohasem találkoztam. aki mindig segítőkész. semleges krémek. A páciens teljes önuralmára szükség van (esetleg egy füldugó a masszőr részére). testápolók és bedörzsölő szeszek) 30 .

bemelegítők (krémek. Rugalmas gondolkodásra van szükség. később az egyik normál nadrágzsebembe elfért az összes kellék. hogy lássák: „Ő A MASSZŐR!” Nekem is volt valaha. hanem a menedzseré lenne. ki kiemelkedő egyénisége a szakmájának. Ne csak egy irányba fejlesszük ismereteinket. Bizonyos szint elérése után. Hamarosan belekezdek egy energia-felvételi kísérletbe. mert alkalmazni is tudni kell. bár iskolának az egyik legjobb tanulási formája. de tudtommal a sportban még nem. s mi akkor. ha egyéni versenyzője van. ha csapattal megy valahová. krémek (rehabilitációt gyorsítók). meg arról. s ha akarják vegyék ezt nagyképűségnek. szeszek) . Én ezt a vizes technikát Schmutz István kollégámtól tanultam. a jógához és a buddhizmus tanaihoz. de én is állítom. ami önmagában kevés. de ennek kiharcolása már nem az ő feladata. már-már hivatásszerűen. hogy az a nagyra tartott EURÓPAI orvostudomány tévúton jár. hogy minél többet tanulunk. Annyit róla. de az csak egy nagyoló fitness masszázs (vizes-ember módszer). hogy közel áll meg magyarázhatatlanhoz. Más szanitéc koffert cipel. melyet mások már más helyen alkalmaznak. 31 . míg el nem adtam egy kezdőnek. Gondoljunk a most talán még lehetetlennek tűnő. Megtehetik. A jóga csodálatos a regenerációban! Teljes ismeret-anyagomat a hely szűke miatt nem tudom közölni.gyógyhatásúak (olajok. mert a legfontosabb a tudás és a kezem volt. mert az már egy másik műfajhoz tartozik. szeszek) Direkt kihagytam a szappant és vizet. de mégis ők az „élet-halál” urai. bár nem vagyok bölcs. Köszönet érte! Az irodalom végén tartok egy kis felsorolást az általam ismert és használt szerekről. mert zsákutcába jutunk. pedig a szinte privilegizált ellátásra. A sportolónak a magas szint elérése érdekében joga van a minőségi masszázs-rehabilitációs ellátásra. annál kevesebbet tudunk.. A jó masszőrt érdekelnie kell a szakmája. látásunk beszűkül és dogmatikusak leszünk. de az eredetét az ajánlott irodalomban megtalálják majd. általa ismertem meg akkoriban sokféle gyógyírt is. de logikus megoldási lehetőségekre. hogy mi is legyen egy sportmasszőrnél. Sajnos arra is rá kellett jönnöm.

hogy legyen. Olykor mutatom a fiataloknak oktatólag: Nézd a szemét. mit tud? Biztos lenne még mit felsorolni. csupán kontrollként. A versenyzők alapvizsgálatánál a régi NDK-s módszert is lehetne alkalmazni. az atlétika és az olasz labdarúgás kapcsán. hogy a nagyközönség hisz még a dopping elleni harcban. a Tour de France-t. Ki. ha nem. Higgyék el. No comment. s kikapcsolom a tévét. folyamatos állapot kontrollt. Foci-VB. Már régen nem a SPORT-ról van szó. de aki benne élt s él. valamint segíti a versenyen a lehető legjobb eredmények elérésében.Mit gondolnak. mert a győzelem a nemzet dicsősége. A NOB nagyfőnöke is majd elszólta magát. Hazudni lehet. de e terület sokkal többet kíván meg az ezt felvállalóktól. segíti a fáradás regenerációját. Sportág-ismeretet. de ne nézzenek hülyének minket! A doppingra tehát vigyázzunk. s erre akármilyen képzettséggel nem is lenne szabad orvosokat alkalmazni. A családban több nemzedékre visszamenőleg kellene vizsgálódni az alkalmasságot illetőleg. a mozgását. segítő szándékot a jobb eredmények elérésében. Nem ártana pszichológiai 32 . mely a nyolcvanas években öt könyv átolvasását jelentette az erre vállalkozóknak. hogy mindez egy emberben összpontosulhat egyszerre. Manapság. a Foci VB döntőt. se a sportoló. a teljesítmény növelési kutatások ismeretét és lehetőségeit állandó odafigyeléssel kisérve. s vezeti a rehabilitációt. Ismétlem: CIRKUSZT ÉS KENYERET!. a nemes küzdelmet. a reakcióit.. belgyógyászatot-élettant. valamint a fejlődési rendellenességeket ki kellene szűrni. azt. aki jó sportorvos és egy traumatológus. genetikailag megvizsgálni az alkalmasságot a megfelelő sportág kiválasztásánál. néha talán kell is. az agresszivitását.. hogy később ne fizessen rá se az állam. ismereteim megerősítéséhez. Eddy Merx fogalmazta meg helyesen: . az NBA cirkuszt. aki soha sem szedett semmi drogot. hogy lehessen egészségre veszélytelen drogokat használni a versenyzőknek. de sajnos azt is „tetten érhetik”. az amerikai szuper atlétákat . s mögötte a fizioterápiás kar. de nekem ezek jutottak most az eszembe. Nem biztos. de az élsport már maga is veszélyes az egészségre! Ahogy én látom. hülyítő látványosságok. stb. szeretem a szép sportmozgást.ORVOSI SEGÍTSÉGADÁS Az orvosi beavatkozás az élsportban ma már elengedhetetlen fontossággal bír. mert az üzlethez kellenek a közönségcsalogató eredmények. Sok híres nagyság neve merült fel közben és sározódott be teljesen feleslegesen. a tenisz. doppingolni annak szabad. a röplabda. mert sokan a doppingot értik ez alatt. Vissza a sportorvoslásra. Ma már van sportorvos képzés is. a bukás mindig a sportoló szégyene marad. Vannak rá módszereik. sérülésének ellátását. Ha hiszik. jó berendezésekkel és jó masszőrrel. Az orvos tehát ellenőrzi a sportoló egészségi állapotát. kenyéren és vízen lehet ilyen eredményeket elérni? Lehet. sőt szinte a cirkusz miatt kötelező. A bárányok pedig hallgatnak. Bocsánat kedves uram. Ha mégis nézem. annak hiába próbálnak hazudni a cirkusz porondmesterei. s benne az úszóversenyeket. Manapság nem lehet csupán egy orvosra hárítani az összes terhet. kinek megengedték. rossz visszhangja van. s önzetlenséget a sportággal és a sportolóval szemben. ez ma már csapatmunka kell. Nagyon összetett feladatot hivatottak ellátni. Tehát kell egy belgyógyász (jó labor háttérrel). s nem győzték agyonmagyarázni a doppingról tett kijelentését. ha orvosi segítségadásról beszélünk. mikor drogos sportolókat látok. állandó lépéstartásos drog ismeretet. Sampras és társai győzelmeit és vereségeiket. a túlélés reményében. a Tour de France. de végigröhögtem az atlantai olimpiát. Olvashattunk a lapokban is erről mostanában eleget a régi NDK sportolók. én doppingellenes vagyok.

).Vércsere .! Csodák nincsenek. ha.Ásványvizek . Orvosi segítséggel a következő lehetőségek vannak a megengedett kereten belül értve: . olvassanak el egy pár szakkönyvet. sikeresebb lehet.Savasodás gátlók . Peritol. ahol Turinabolt is használtak.Fehérje koncentrátumok . Ugyanakkor mélyen hallgattak a regenerációs módszereikről. izomépítő... és kimenetelű erősítő. A sportoló felkészülését támogatni kell a só-vitamin háztartásának szintentartásával.. oxigén felvétel javítása.Isotonikok . kézen-közön lehet kapni az izomépítő klubokban. Foglalkozni kellene az energia bevitellel és hatékony hasznosításával.Idegrendszeri regenerátorok. vércsere/„vérdopping” alkalmazása. C. vagy a feletti edzést tud elvégezni. mondd ez valamit? Étvágygerjesztő. mert a dopping nélküli fejlődésnek itt van a nyitja.. Erre kellene komoly összegeket fordítani. savasodás gátlása és késleltetése. Kis emlékeztető róluk: . aki több 100%-os. fehérje beépülés fokozása a megengedett határok között.PLUSSZ tabletták . csupán hiányos ismereteink vannak. Bízzunk a tudományokban! Kell lenni más megoldásnak is.Oxigén felvétel javítók . mely többszöröse a civil emberének. s patikákban vény nélkül is. elálmosít. ha. Ezt is szedték a felkészülés alapozó szakaszában az NDK sportolók. kreatin feldolgozás gyorsítása. mit a biokémia ás az orvostudomány ki tud fejleszteni a közeljövőben. ahogy az újságok egykoron megírták.... Arról.. A mi sportolóink meg biztosan a frissen kihúzott cukorrépa szeletek rágcsálásától lettek a világ elismert sportolói. és még mindaz. Nálunk ma már rengeteg szer kapható a boltokban. Ha. Ma is jót nevetek. zsírégető szereket. kicsit nyugtat. E vitaminok . van belőlük elég a könyvtárakban (sportolók táplálkozása .Só tabletták . stb. idegrendszer pihentetése/serkentése (nem a stimulálást értem ez alatt).Szőlőcukor és méz . kellemetlen meglepetésektől szabadulnának meg az edzők is. ha Lasse Virenre és a rénszarvastejre gondolok.Ginseng és galanga készítmények . én hiszem. pihentetők. Mint korábban mondottam már: Két azonos képességű versenyző közül az ér el jobb eredményt.Bio táplálékok .vizsgálatnak alávetni a sportoló jelölteket. hogy hamarosan 33 . melyekért senki semmilyen felelősséget nem vállal. 100% felett edzeni? Ugye milyen szépen hangzik? Nos ez az úgynevezett NDK-s edzésdopping. melyek már a BTK-ba ütköznek. Vajon miért? És még miket? A sejtek anyagcsere fokozása. melyek nagyszerűen használhatók a versenysportban.B vitamin sorozat. Talán a legnagyobb feladatot a versenyzők fáradságának regenerációja adja. Sajnos ugyanezeken a helyeken más drogokat is forgalmaznak. kétes származású. mert az nem mindig célravezető. melyben a franciák igencsak élen járnak. Ne csak a szteroidokba és a hormonokba keressük a megoldást.Sejt anyagcsere javítók . Mi tagadás könnyen. serkentők . ezek a lehetőségek orvosaink előtt. stb.. hogy mikor mit kell használni. Tehát akit jobban tudtak regenerálni. D.

34 .Öt. A szellemi regeneráció a szervezetünk helyes működését segíti. . fehér. Eleinte előfordul. fehér. ha valami is megragad a fejekben esetleg e munkám nyomán.Válasszunk ki a homogén plafonon egy pontot.hogyan működhet így az ember Neumann János. és a nyugalom megszerzésében.sikerül rohamléptekben fejleszteni sportolóink eredményességét. előfordul. . s szegezzük rá tekintetünket. a belső működések esetleges zavara kihatással van a hangulatra és az összpontosításra is. s lazítsuk el izomzatunkat. Szinte egy új napot kezdünk meg ismét. az egy dologra koncentrálás fejlesztése. Érdekes felismerések jönnek majd. fehér. . Eleinte hanyattfekve. hogy: fehér. folyamatosan. Könnyen jönnek a sérülések a figyelem hiányából adódóan. Segít a mozgások tanulásában. hogy alapos leizzadás (verejtékezés) kíséri. magyar matematikus. vagy a mágneses tér az emberre és a computerre. s folytassuk céltevékenységeinket. Egy könnyű szellemi kikapcsolás módját írom most le. A sport tehát „veszélyes üzem” feliratot kaphatna. de lehet csak agyi kikapcsolást is gyakorolni. mert hamarabb rájönnének az ember testi és szellemi problémáinak okaira. a felkészülés tökéletessége és a szellem egyensúlya biztosítja a nyugalom teljességét. de ez nem jelent problémát. Gondoljanak például arra.Mondjuk magunkban lassan. Ébredés után az agy teljesen kitisztul. Az igen/nem logikai kapukkal operált. megszüntetése. tíz perc elteltével keljünk fel. fehér.Hogyan működik egy computer? Az előbbiek figyelembevételével: . fehér . A lényeg a gondolatok kalandozásának kizárása. stb. Ez az első lépés a teljesítmény centrikus koncentrálás megtanulásához.A teljes kikapcsolás létrejöttekor belső csend uralkodik bennünk. Hamarosan rájönnek olyan logikus eredményekre. nyugodt helyen. de hát olvassanak csak utána bátran! Megéri! Vitatkozzanak egymással az orvosok.Vizsgáljuk meg. .hogyan lehet programozni . jól ellazítva gyakoroljunk. Ez alatt értem a környezeti behatásokat és a belső bioenergetikai problémákat..hogyan működik a vírus . fehér. A belső erő érzete. . valószínűen az emberből kiindulva alkotta meg számítógépes elméletét. Ha az agy és az idegpályák nincsenek rendben. fehér. .Feküdjünk hanyatt egy csöndes. hogyan hat az elektromos tér. a computer szakértők és a trénerek egy kicsit e témakörben. igen érdekesen. súlyos következményekkel kell számolni.. Szellemi regeneráció: Talán nem ide tartozik ez az újnak tűnő eretnek gondolat: tekintsük az agyat egy computer processorának! . míg a külvilág meg nem szűnik körülöttünk azt a szót. Ilyenkor az alvás rövid idejű.hogyan működnek a perifériák . de ne kalandozzon el másfele figyelmünk. hogyan működik egy processor . hogy belealszunk. hogy nem ártana a computer ismeretét növelni az emberiségnek. később szinte bárhol képesek leszünk e gyakorlatot végrehajtani. Az autogén tréning az agy és a perifériák kapcsolatát mobilizálja.

13/ A szellem építése a legfontosabb. 4/ Csak annyit terhelhetünk. O. 6/ A játék. 12/ Következetesség. Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál. sem versenyezni nem szabad. szorgalom. mert hosszabb lesz a visszatérés útja. a győzelemhez. Verseny közben gondolkozz az ellenfél fejével. s győzd le a sajátodéval. Szükséges tökéletesen felkészülnöm. a logikus tudatosság a legnagyobb építőerő. Tanulj meg sakkozni és uralkodni az indulataidon. Láttam már gyengébb képességű. versenyekre olykor pillanatok alatt is. 9/ A nyitott értelem a győzelem útját is megnyitja. aki több 100% feletti munkát képes elvégezni. velük a regeneráció. A pihenés is edzéselem. Tanításkor számoljunk a veszteségekkel is. 14/ Koncentrálni. sokféleképpen lehetséges. Lehet. fegyelem. relaxálni. hogy megingását kellően ki tudjad használni. Csak azt kérhetjük számon. belső vizualitást építeni kell megtanulni. 35 .Emlékeztetőül a korábban leírt pontokat ajánlom: 1/ Csak alapos bemelegítés után számíthatok sérülésmentes mozgásra. csupán az idegi felőrlés technikáját alkalmazva az állandó nyomással és kizökkentéssel élve. figyelem. a legfontosabb fegyver. a verseny legyen fair play. 8/ Csak a tökéletes felkészültség adhat biztonságos hátteret az önbizalomhoz. de jól felkészült versenyzőt. amit megtanítottunk. 11/ Sérülten sem edzeni. akarat. Az ellenfél hangulati kizökkentése. Az érem fényét nem halványítja el semmi. a mozgás-mozdulattanulás is rohamosan javul. megtörése. amennyit regenerálni képesek vagyunk. 5/ A figyelem hiánya a legtöbb sérülés okozója. 15/ Következetes stratégia kidolgozása edzésekre. s könnyen élhetsz hibáiból. Próbáld meg felülről nézni a helyzeteket. 10/ Nem az ellenfelet kell legyőzni. Fontos. hanem önmagunk gyengeségét. hogy a szabadság lehetőségével korlátlanul élhessek. hogy az ellenfeled nem rendelkezik ilyen ismeretekkel. A szellemi K. izommunkát kontrollálni. tudatosság és kitartás kell. Az ellenfél nem ellenség! 7/ A győzelem az GYŐZELEM. 2/ Csak a 70% feletti teljesítmény az izomépítő hatású 3/. Két azonos képességű versenyző közül az lesz a jobb. illetve csapatot győzedelmeskedni a jobbnak tartott felett.

figyelmetlenség .maximum 3-4 fős csoport munka . mely nélkül egy komolyabb biztosító nem fizet .) .túlfáradás (idegi. .megfelelő edzés körülmények biztosítása 36 .kivédhető váratlan sérülésveszélyek tompítása rögzítéssel.reflex-figyelem kontroll stroboszkópos vizsgálata a terhelés előtt Fáradtság vizsgáló készülék (stroboszkóp) A készülék a vizsgált személynek bizonyos ütemben villogó fényt mutat. mert a sport veszélyes üzem. improzivatíve” dolgozni. Nem szabad „csak úgy. A régi NDK-ban az öröklődési esélyek nagy mértékben számítottak a sportág kiválasztásában. hogy akkor milyen időközökben villant fel a fény. melynek ki kellene terjednie a csontozati. a sportoló irányításában.Sérülések megelőzése és ellátása A sportoló és edző rémálma és mumusa a sérülés. s neki addig kell egy kis kereket forgatnia.nem megfelelő edzéskörülmények. alapos bemelegítés. érrendszeri. Csúcs. Minden mozzanat fontos és következetes edzés és versenyprogramot követel. a készülék feljegyzi. biztonságos körülmények között végzett gyakorlatok szinte kizárják a baleset lehetőségét. idegrendszeri. dopping. örökletességi és pszichológiai területekre. cipő. időjárás behatásai) . Vagyis az utóbbi a viszonylag ritkán felvillanó fényeket is egyetlen fehér foltként látja (volkstimme). ragasztással.sportbiztosítás megkötése . rándulás) .sportbaleset biztosítás megkötése (!) Alapos körültekintéssel kell a munkát elvégezni.pálya és felszerelés karbantartása . ficam. . Kivétel ez alól a küzdősportok. mint a fáradt. izületi. rossz sportszer. csontozati) .következetes edzésmunka (pihentség. izomzati.egészségi alkalmatlanság a terheléshez .külső behatások (idegen test. azaz 70110%-os terhelésekről van szó. A megelőzés előfeltétele: .a pihent izom ingerlékeny és ezért sérülékeny (átmozgatás a terhelés előtti napon) Elsődleges feladat a megelőzés (prevenció): . mert itt a „rögtönzés” is megfontolt eltérést jelent.az orvosi alkalmassági vizsgálat. amíg a fényjelet állandó fénypontnak látja. valamint azt is. Azt a pillanatot. pálya hibák .felszerelési gondatlanság (rossz öltözet.egyensúlyvesztésből adódó traumák (törés. hogy a kipihent ember szaporább fényvillanásokat lát külön fényként. talajfogás. ahol a test-test elleni küzdelemben előfordulhatnak ilyen problémák. stb. Sérülések okai a következők általában: . egészségi alkalmasság) . Maximális figyelmet igényel az edzőtől és a versenyzőtől is.túlméretezett terhelés (felmérés. A kiértékelés azon alapszik. test-test elleni rossz mozdulat) . a kontakt csapatjátékok. amikor a kísérleti személy egyetlen fehér pontot lát. változatot a kijelölt úton. Jól felépített munka mellett a figyelemmel.

figyelemmel végzett edzés munka . erőltetés.levezetés az edzés végén .izületi védelem ragasztásokkal. csavarodás. Az izületi sérülések gyakoriságának sorrendje szerintem a következő: 1. mert ott még meghalni sem érdemes. és masszőröktől. nem olcsók. Problémát okoz a sportba való visszatérés. a sérült területet hűtsük a nagyobb bevérzés megakadályozása érdekében. csavarás. Árky Nándor Sportsérülések c. esés. de a biztonságot tekintve nem drágák. gyógyászati eszközökkel .vagy külsőszalag szakadása. torziós becsípődés) 2. Rehabilitáció Felejtsük el most a magyar egészségügyi ellátást. s ezáltal praktikusabb is. Ez utóbbi kicsit többe kerül hirtelen. hogy ezt csak a sérülések megtörténte után hajlandók megvásárolni az illetékesek. csavarodás) 3. csípő (esés. külső kontakt erőhatás. váll (csavarodás. esés. A ragasztás technikája elsajátítható a jól képzett sportorvosoktól. Labdajátékoknál a felugrás utáni talajfogásnál van a legtöbb gond. s a sportoló karrierjében visszafordíthatatlan állapot következhet be. Ez esetben a fix ragasztó a szalagokra irányuló túlterhelést viszi át a korlátozottan rugalmas bőrfelületre.. A ragasztás olcsóbbnak tűnik. Az atlétikus képzésnek itt nagy szerepe lenne. lelkiismeretes és nagy tudású szakember is kell hozzá! Sajnos nagyon kevesen vannak és túl sok a szemfényvesztő. s megérkezésükig helyezzük a sportolót nyugalomba. a 37 . Ne erőltessük a pályára visszatérést. Gyakran velejárója egy könnyebb gerinctrauma is. s ilyenkor nincs semmilyen korrekciós lehetőség a sérülések kivédésére. ha nem fizet ide-oda az ember az emberséges halálért (Tisztelet a kivételnek!). boka (felszíni egyenetlenség.és belső. csukló (esés. Magyarországon többek között a Lohman cég készítményeit ismerem jobban.alapos bemelegítés (általános és célirányos) . Vigyázzunk arra is. Ez a süllyesztett alaphelyzet a kulcsa a jó védekező és támadás előkészítő lábmunkának. szakadás ellen. megnyúlás) 7. Az a baj. mozgatás. mert további traumák következhetnek be. Erről a területről érdemes elolvasni dr. de rendszeres használat esetén drágább a használata nem is beszélve a hámfelszín igénybevételének kellemetlenségéről. A sérülések ellátását bízzuk szakemberekre. könyök (erőltetés. túlfeszítés) 6. míg a rugalmas az egészet szorosan a testhez szorítja a mozgás határok szabadsága mellett. Ez a védekezés a túlnyújtás. hogy abból a helyzetből ismét képes legyen elrugaszkodni a sportoló. a keringés javítása és a gyógyulásra koncentrálás a sportoló részéről. Indulási és reakció sebesség maximális eléréséhez meghatározó alapkövetelmény. s tudom ajánlani. Úgy kell leérkezni.regenerációs lehetőségek kihasználása .pihenés és szociális biztonság nyugalmának megteremtése. Az izületek védelmét fix és rugalmas ragasztással. gerinc (emeléses terhelés. túlfeszítés). térd (esés. hogy a pénz nem minden. a törzs elcsavarodása esetén a térd kereszt. de természetesen ingyenes. valamint szakkönyvekből. hátratörés) 4. könyvét. bandázzsal és „hycomat”-tal próbálhatjuk megoldani. Méretre készülnek. Ilyenkor következik be a boka külsőszalag. Persze szerte a világban más hasonlóan kiváló ragasztók is beszerezhetők a szükség függvényében. fizikoterápistáktól. csavarás. de használata gyorsabb. Mindenesetre a legfontosabb a mozgás. sebészektől. valamint az erről megjelent egyéb irodalmat (Testnevelési Egyetem könyvtára). csavarodás. rossz talajfogás leérkezéskor. a végzettség meg nem minden. mert nyújtott lábbal érkeznek puhán rogyasztott térd helyett. külső erőhatás) 5. Ragasztások esetén a fix ragasztószalag az izületi szalagok irányát követi.

szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású. s nem árt e kérdésben szakember véleményét is megkérdezni. A magyar Mottó tapasz sem megvetendő. Itt kellene említenem az érdemlegesen felhasználható krémeket és tablettákat. mely szép feladat lenne a jövőt illetően. csupán humán. Ginseng a legjobb frissítők között tartható számon. Egy régi receptet adok most közre. segítő szponzor és a megértő család. bárki által megvásárolható szereket ajánlok a legjobb meggyőződésem szerint. de nézni kell olykor a doppinglistát is. Szükséges tehát az orvos. nehezebb esetben a pszichológus is.féloldalasság. Fontolóra kell venni az összeállítását a cél értelmezése által. Pedi-Relax francia készítmény. a masszőr. Tel. Hosszútávfutóink némelyike a szódabikarbónás fürdőt alkalmazta sikerrel. Címe: Szabó Szigfrid reflexológus Budaörs 2040. a Sport változat inkább masszírozáshoz alkalmas. Reergin tabletta a vese működésének serkentésével segít az izom és szellemi fáradtságot regenerálni. Szellő u. s vannak még más néven futó hasznos ragasztmányok. A kínai származású Polar Bear olaj fájdalomcsillapító és frissítő hatású. Nagyszerű tea keverékek kaphatók és készíthetők különféle receptek alapján. s kiváló izompihentető hatása van. az elvárások és a megélhetési gondok nyomasztó hatása. melyet a 80-as években a súlyemelő válogatottban használtak egy páran a zsályafürdő mellett: Roboráló tea 4 dkg Borsmenta 5 dkg Szarkalábvirág 2 dkg Galagonyabogyó 2 dkg Levendulavirág 10 dkg Zsurlófű 6 dkg Kenderfű 5 dkg Szórósgyöngyajak 5 dkg Porcsinfű 5 dkg Citromfű 10 dkg Somkórófű 5 dkg Cickavirág 5 dkg Olajlevél 5 dkg Medéntfű 5 dkg Galagonyavirág levéllel 10 dkg Fagyöngy 5 dkg Nyírfalevél 5 dkg Diólevél 38 . Talán a kínai árusoknál kapható lesz. Hasonlóak találhatók magyar és egyéb külföldi termékek között is. Sajnos nehéz a beszerzése. a félelem az újabb sérüléstől. A legjobb minőséget magától a feltalálótól lehet beszerezni. de ezt meghagyom a szakorvosok területének. 8. a gyógytornász. Izületi és izomsérülésekre az Aminoerg nevű csodaszert ajánlom. de vigyázni kell a bevitel mértékével. mely a műtétek rehabilitációs kezelésénél is jól alkalmazható a duzzadások leapasztásánál. Az amerikai fitness gyártmányok közül is igen sok használható. mert lejárt a forgalmazási licence. a mindenre figyelő edző. japán gyártmány. Feketenadálytő krém a bevérzések felszívódását gyorsítja és gyulladáscsökkentő hatású. 06-23-416-719 Richtofit készítmények közül igazán regeneratív és pihentető a Gyógynövényes változat (barna csomagolás). Erről a témáról egy újabb könyvet kellene írni. Salonpas tapasz és krém.

5 47.5 62.5 22.5 60 55 52.5 62.5 47.5 37.5 17.5 100 95 90 85 80 77.5 50 45 42.Kiegészítés Korrigált százalékérték-táblázat a súlyemeléshez 100% 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 95% 190 185 180 175 170 165 160 157.5 147.5 157.5 67.5 57.5 52.5 145 140 135 132.5 152.5 92.5 95 90 87.5 107.5 27.5 127.5 152.5 107.5 92.5 27.5 130 125 122.5 122.5 25 20 17.5 112.5 85% 170 165 160 157.5 62.5 90 87.5 125 120 115 112.5 15 39 .5 72.5 105 100 97.5 132.5 22.5 120 115 110 107.5 55 50 45 40 35 30 27.5 22.5 112.5 77.5 30 27.5 37.5 107.5 17.5 15 70% 140 137.5 120 117.5 120 115 112.5 17.5 37.5 47.5 72.5 122.5 90 85 80 77.5 127.5 72.5 102.5 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 57.5 127.5 67.5 20 90% 180 175 170 167.5 52.5 147.5 60 57.5 60 55 50 47.5 67.5 137.5 42.5 62.5 142.5 87.5 35 30 27.5 37.5 127.5 42.5 85 80 77.5 85 80 75 72.5 162.5 135 132.5 117.5 25 20 15 75% 150 145 142.5 105 100 95 92.5 32.5 80% 160 155 152.5 145 140 135 130 125 122.5 107.5 97.5 152.5 45 42.5 102.5 65 60 55 52.5 32.5 145 140 135 132.5 147.5 67.5 105 100 97.5 147.5 75 72.5 132.5 70 67.5 125 117.5 45 40 35 32.5 82.5 137.5 35 30 25 22.

15 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 6 6 9 5 3 1 4 2 4 3 3 4 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 75% 3 4 1 2 6 10 1 5 3 1 2 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 80% 6 4 2 8 6 4 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 10 8 6 8 6 4 6 4 2 85% 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 1 4 2 1 2 3 2 3 1 3 7 5 90% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 7 6 4 6 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 40 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra. 20 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 10 8 10 6 8 9 4 6 7 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 75% 4 2 4 2 2 4 2 2 5 5 6 3 5 6 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 80% 10 8 6 10 8 6 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 12 10 8 10 8 6 85% 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 4 2 90% 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 6 4 6 6 8 8 8 10 8 10 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 41 .

30 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 15 12 13 12 11 13 8 9 10 6 6 8 4 6 6 3 5 3 2 3 2 1 2 1 1 75% 6 6 3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 5 3 2 6 2 3 6 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 80% 15 12 9 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 18 15 12 15 12 9 85% 2 1 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 6 4 3 4 3 5 7 3 6 8 3 6 3 2 90% 1 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 6 6 6 6 6 8 7 7 12 11 10 15 14 16 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 42 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra. 40 ismétlés esetén Átlagos intenzitás 75% változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 20 16 14 16 14 17 12 13 14 8 10 9 7 7 8 4 4 4 2 3 4 1 2 2 1 2 1 75% 8 13 5 3 2 3 4 4 4 8 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 2 3 1 2 2 3 80% 20 16 12 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 24 20 16 20 16 12 85% 1 1 3 2 3 4 4 4 4 3 5 6 4 6 8 4 5 6 3 4 6 2 6 7 5 6 2 7 90% 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 6 7 8 9 10 10 12 11 12 16 14 15 20 20 18 76% 77% 78 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 43 .

50 ismétlés esetén Általános intenzitás 75% Változatok a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ a/ b/ c/ 70% 25 24 21 20 19 18 12 14 16 8 11 13 6 8 9 4 4 6 2 3 4 2 3 2 2 2 75% 4 11 4 8 7 7 7 8 7 7 7 7 9 6 9 9 5 6 8 4 4 6 2 2 4 2 3 2 2 80% 25 20 15 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 30 25 20 25 20 15 85% 2 3 2 4 1 3 5 4 5 7 5 7 7 6 7 9 7 10 10 8 10 10 4 6 10 4 11 4 6 90% 1 2 2 3 2 3 5 4 5 6 6 6 8 8 9 11 14 15 14 20 19 16 25 24 25 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 44 .Intenzitás táblázat 75-85%-os átlagos intenzitásra.

Hullámvonalak helyett elég csupán egyenes vonalakat húzni egy kockás papíron. (6) Összeadjuk a „maradék” napok számait. Ezért a keresett dátum évszámából kivonjuk a születési dátum mindig eggyel nagyobb(!) évszámát. Napok száma a keresett évben („B” táblázat): 273+1=274 6. pl. Ennyivel több nap esik a teljes évekre. (2) Ezután kiszámítjuk. A havi bioritmusnaptárhoz először ki kell számítani. Az eltelt egész hónapok napjainak számát a „B” táblázat bal oldala mutatja. A teljes évek napjainak száma: 365*26=9490 3. 10.(+1!) 5. 1950. hogy a teljes évek száma hány napnak felel meg. A „maradék” napok összesen: 7+85+274=366 7. de ehhez a számhoz még hozzá kell adni 1-et! (5) Hány nap telt el a keresett dátum évében? Ez valamivel egyszerűbb: a „B” táblázat jobb oldalából kiírjuk a megfelelő hónaphoz tartozó napok számát. Most következnek a „maradék” napok! (3) Megnézzük. 01. Az eltelt teljes évek száma: 1977-1950+1=26 …. A szökőévek száma („A” táblázat): 7 4. Milyen volt az ön bioritmusa 1977. Hányadik napon áll az érzelmi ciklus? 9856/28=352 a maradék 0 (!) 10. A születési hónapokban a „maradék” napok számát a hónap napjainak számából kivont születési dátumnap adja. Hányadik napon áll a fizikai ciklus? 9856/23=428 a maradék 12 (!) 9. ami legfontosabb. /(3)+(4)+(5)/ (7) Az egész évek napjainak és a „maradék” napoknak a számát összeadva megkapjuk. (4) Ezután születésünk évében a születési dátumtól az év végéig eltelt napok számát keressük. a maradéknak megfelelő számot 45 . Számítások a következők: 1. Napok száma a születési évben („B” táblázat): 61+(23+1)=85 ….(+1!) 2. októberében? Legyen a keresett dátum 1977. hány szökőév volt közben („A” táblázat). Tegyük fel. 08.-án született. hány nap telt el a születés napjától a keresett dátumig. hogy hány nap telt el a keresett dátumig. Az eltelt napok száma összesen: 9490+366=9856 8.BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS Bárki kiszámíthatja és fölrajzolhatja a bioritmus-naptárát a következő hónapokra. (8) A huszonhárom napos fizikai ciklussal osztjuk az eltelt napok számát. és hozzáadjuk a keresett dátum napját. hogy ön. Hányadik napon áll a szellemi ciklus? 9856/33=298 a maradék 22 (!) Hol tartanak a bioritmusok? Osztással állapítjuk meg. Hány nap telt el? (1) Először az eltelt évek számát határozzuk meg. 10. hogy a három alapvető bioritmus görbéje a keresett dátum idején milyen fázisban van éppen.

Ezután behúzzuk a keretbe a vízszintes „ütközővonalakat”. 01. és máris folytathatjuk a bioritmus-görbék (illetve egyenesek) rajzolását az előbbi módszer szerint. Balesetveszélyes foglalkozásoknál fokozott vigyázatosságra van szükség. A kritikus napokat külön köröcskékkel jelölhetjük. valamint a fizikai és az érzelmi görbe negatív fázisában való keresztezése miatt. A térképből úgy tűnik. A többi hónap rajzolása: Novemberben csak hozzáillesztjük az előbbi térképhez az új hónap keretét. Elemzés: Az 1977. 2. Ezek a határok már csak egyéni tapasztalatok alapján érzékelhetők. Hasonló bizonytalan állapot lehetett okt. mert ez figyelmeztet majd bennünket. Az emberi szervezet fokozott bizonytalansága várható az egymás melletti kritikus napok. 10. hogy a hónap első felében általában az illető közérzete és átlagos teljesítménye rosszabb lesz.-án az érzelmi ritmusban volt kritikus nap. A hónap keretbe bejelöljük a keresett napot és a „C” táblázatnak megfelelő fázisból indulva elkezdjük a rajzolást. Lássunk hozzá a ritmusok felrajzolásához! Kockás lapra felrajzoljuk a keresett hónap hálózatát. Aki gépkocsit vezetett. mint a másik két héten.-án kettős kritikus nap volt. Csak a kockasarok átlói mentén kell egyeneseket húznunk. az érzelmit a +É és -É között. vigyázva a kettős csúcsokra. a szellemit a +SZ és -SZ között. 29-én és 30-án is. Október 13. (9) Hasonló módon számítjuk ki az érzelmi és a (10) szellemi ciklus állását is. hogy a megfelelő görbe rajzolásakor két kockába kerül a „csúcs”. csak még kisebb fizikai teherbíró képességgel. októberi bioritmus térképéről leolvasható. A három bioritmus-görbe 1977.használjuk a továbbiakban. A fizikai görbét a +F és -F vonal között. beírjuk a napok sorszámát és esetleg a hét megfelelő napjainak rövidítését is. Vigyázat: a pozitív fizikai és a negatív szellemi fázis ütközővonalát kettősen rajzoljuk. hogy 1-én a fizikai. annak különösen kellett vigyáznia ezen a két napon. 46 .-i állását leolvashatjuk a „C” táblázatról. Visszafelé (például szeptemberre) ugyanígy meghosszabbíthatók a vonalak.

=28 III.=31 IV.=31 VIII.=31 VI.=31 II.=30 V.=30 XII.„A” táblázat SZÖKŐÉVEK TÁBLÁZATA 1904 1908 1912 1916 „B” táblázat 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 HÓNAPOK ÉS NAPOK 365 334 306 275 245 214 184 153 122 92 61 31 „C” táblázat I.=31 IX.=31 XI.=31 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 FIZIKAI-ÉRZELMI-SZELLEMI CIKLUSOK Fizikai ciklus 47 .=30 VII.=30 X.

„C” táblázat folytatása Érzelmi ciklus Szellemi ciklus 48 .

csupán jelleget. görcsoldók. bevérzés felszívódását segítő tabletták. rugalmas öntapadós pólya. mert nincs az a frissítő mennyiség. lázcsillapítók. mert a lemezen mellékeltem a programot. nem márkaneveket. általános masszírozó krémek. elsősegély felszerelés. Tablettában: fájdalomcsillapítók. Ez utóbbi nagyon fontos. nyugtatók. ami egy fáradt sportolónak elég lenne! Egyebek: olló. orvos és a mentő telefonszáma. ha az orvos jelen van! Nem készítményneveket írtam. altatók. jégakku. ragtapaszok.Jegyzet és észrevétel Ha ön a floppy változatot használja. és jól kombinálni őket. szivacs. fagyasztó spray. sók és vitaminok. akkor a bioritmus számítása leegyszerűsödik. frissítők. csak használhatóságot. coffein és székletfogók. vérnyomáscsökkentők. kalcium és magnézium tabletták. Ígéretemhez híven leírom az általam javasolt „ szanitéckoffer” tartalmát. Krémekben: gyenge-közepes-erős melegítő krémek. rugalmas pólya. Mindez lehet minimális készlet. csak használni tudni kell. bevérzés csillapítók. 49 . Az elsősegély ellátása nem a masszőr feladata. radikális gyulladáscsökkentő szerek.

hátha használni tudunk belőle valamit. Ezt a művet csupán abbahagyni lehet. s közelebb kerülünk a teljességhez. (Buddhista parafrázis. már nem írtam hiába.) Járjunk nyitott szemmel a világban. de véglegesen befejezni sohasem. Ha akár egy embernek is tudtam segíteni.Utószó Ez egy befejezetlen munka. Mindenütt keressük a miértet. amit lehet. figyeljünk meg. Talán sikerült elindítanom valami folyamatot a jobb eredmények érdekében. mert a világ is folyton változik. 50 .

Chi Kung . Erőnk (gyak. D.A. Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung . A thai masszázs titkai . Csi kung .Ueshiba Kisshomaru / Bp. Medicina 1988. 51 . Akupunktúra és moxibusztió . N. Vrabcsev. Jarmey. Ormos Gábor / Bp. Irányi J.szerk.Dr. A sportsebészet alapjai . Lunarimpex kiadó 1996. Milu könyvek 1990. Simoncsics P.DR.Dr. / Bp. A délkelet-ázsiai harci művészetek . / A gyakorló orvos könyvtára 189. Medicina 1989. Weninger Antal / Bp.Dr. Maecenas 1996.1996. / Debrecen Tigrisszív BT. / Bp. Sportpropaganda 1984. Péter M.Dr. Medicina 1989.Iványi Márta / Bp. Medicina 1979. Árky N. Gondolat 1980. egészség .Dr.Dr. Akupresszúra otthon . Oláh Andor / Bp.Dr. Molnár Cs. Medicina kiadó 1986. Bozsóky S.R. Yang Jwing-Ming / Bp. Mi Világunk 1991. Chi fejlesztő önmasszázs . A hátfájdalmak természetes gyógymódja . Az aikido szellemisége . Vígh Béla / Bp. Akupunktúra. Eőry Ajándok / Bp. Mezőgazdasági Kiadó Biofüzetek (25) 1988. Józsa L.! A keleti gyógyítás útjain . A. & Dr. Édesvíz Kiadó 1994. Sport kiadó 1981. Fájdalomcsillapítás . Magyar Könyvklub 1996. Szabó László / Bp. Hunor Vállalkozás 1997. Tankönyvkiadó 1986. Rácz J. Kurtev. Eke Károly / Bp. Akupunktúra a gyógyításban . Az idő partján . Az erő műhelyében . A csontkovácsok titkai . / Bp. Ujvári Miklós / Bp. Bioritmusok .Jakab Tivadar és Lencz László / Bp. Weninger Antal / Bp.Havasi András / Bp. Akupresszúra hétköznapi bajokra . A gyógyító víz . Jurij Volkov / Budapest 1991.Fekete Ferenc / Bp.Dr. Medicina 1986. J. Csodatevő csontkovácsok . &. Pallas 1987. Tindall / Bp. kötet / Bp.Dr.Dr. Debreceni L. Média kiadó 1987.Dr. Medicina 1990. & Dr. Autogén tréning . Akkord kiadó 1990. Ikonomov / Bp.Dr.Kun István / Eger Magán kiadás 1993. Sztojnev. Téka kiadó 1990.Mantak Chia / Bp. A keleti jóga . O. A fizioterápia gyakorlati alkalmazása .Dr. / Bp. Lunarimpex kiadó 1996.James Macritchie / Bp. életenergia. Franz Wagner / Bp.Dr.C.Borics K. Medicina 1982. / Bp.Dr. testünk energetizálására) . A jóga és az idegrendszer . Akupresszúra . Gyakorlat indul! Edző és gyógytorna . Lunarimpex kiadó 1994. 1986. Zauner / Bp. Kai Kermani / Bp. 1998. Doktor Volkov a bioenergetikáról . MTTE 1988.Ajánlott irodalom A csodálatos tai chi chuan -.Dr. & Kürti G.

Medicina 1992.Dr. Magyar Könyvklub 1995.Dr. Joseph Murphy / Bp. Thomas. 52 . H. Gondolat kiadó 1990. Dunakönyv kiadó 1994. Masafret / Budapest 1975. Intézete (jegyzet) 1987. Továbbképző Intézete 1984. Eü.Shiatsu . Izometriás edzés .Ravi és Carola Roy / Bp.Th. F.Petra Godson / Bp. (kézirat) Jóga és tudomány . Talpkontroll . Masszázskezelések .Reiki .Print 1993. Sport kiadó 1976. Hunga . Manuális terápia (ágyéki szakasz) . Szakd.L. Reflexológia .Robin Hayfield / Bp.Dr. Szakd. Jegyzet a gyógymasszőr szakképzéshez . Kineziológia . Adrian N.Print 1993. A.Kínai Baráti Társaság Hagyományos Kínai Orvosi és Harcművészeti Szekciói kiadványa 1990.Zhou Yong & Eőry Ajándok / Bp.Keleti és nyugati technikák . Sportmasszázs . Színek és egészség . Lidell. Hunga . Tudatalattid csodálatos hatalma . Gondolat 1972. Magyar . Progresprint 1986. Mohácsi J.Kim da Silva & Do-Ri Rydl /Bp. Wagner / BP.Dr. Dr. Masszázs .-Hudson / Bp. Ármád kft. Közp. Magyar Könyvklub 1996.Dr.S. Medicina 1989. Hunga . Sérülések a testnevelésben és sportban .Dr. / Bp. Továbbk. Medicina 1970.Paula Horan / Bp. Kung fu-technikák és edzésmódszerek . Vígh Béla / Bp.Prof. Ujvári Miklós / Bp. 1995. Botár Z. Merlin Book Agency 1998. Reflexzónamasszázs mindenkinek . Cooke.Hanna Parrot /Bp. Porter / Bp. Masszázskönyv .Jack Angelo / Debrecen Phoenix 1993. Ionescu /Bp. Fröhlich Lóránt & Dr.Barbara Ann Brennan /Bp.Gyógyító kezek . & Dr. Maecenas 1991.Print 1992. S. Tankönyvkiadó 1974. Öngyógyítás homeopátia segítségével . Jegyzet a fürdősmasszőr alsófokú szakképzéshez .Dr. M. Homeopátia . Közp.C. Hettinger / Bp.Oliver Cowmeadow / Bp. Gyógyító kezek . Csermely Miklósné / Bp.! Kínai gyógytorna .B. Zaharjan Ruben / Bp. Gyógyító kezek . Origo-press 1989.Kerényi Vilmos / Bp. Szirtes László / Bp. Eü. Édesvíz Kiadó 1992. C.Dr. Szellemi gyógyítás .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful