Összefoglaló feladatok V-ik osztály

1. Végezzétek el :
a) 53 − 72 : 24 =
b) 3 4 : 3 2 − 2 2 ⋅ 2 =
7
2
c) ( 2 2 ) : 212 + ( 2 5 ⋅ 2) : 210 − 2 7 : 2 4 =
2. Számítsd ki a következő összeget :
a) 1 + 2 + 3 + ... + 500 =
b) 1 + 2 + 3 + ... + 2009 =
c) 101 + 102 + 103 + ... + 554 =
3. Melyik nagyobb (vagy egyenlő)?
a) 3 222 vagy 2 333
b) 12005 vagy 222 0
4. Ha x + y = 7 és z = 3 , akkor :
a) 2 x + 2 y − z =
b) 3 z + 3x + 3 y =
5. Oldd meg a következő egyenleteket :
a) x + 7 = 10
b) 3x − 8 = 7
c) 4 ⋅ ( x + 3) − 7 = 2 ⋅ ( x + 5) +1
6. Számítsd ki

x -et a következő egyenlőségből :

3 x3 + xx + x = 369

7. Két természetes szám összege 270 . Ha az egyiket elosztjuk a
másikkal, a hányados 10, a maradék pedig 17. Melyik ez a két szám?