2011. • 18. ÉV FOLYA M 4. SZÁ M 2011. • 18. ÉV FOLYA M 4.

SZÁ M
E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu

Biztonságtechnika . biztonsági menedzsment . őrzés–védelem . bűnmegelőzés

Az Intelligens Videó tárháza – Cross line detection

GYÚJTÓPONT

• Jubileumok: 10 éves a Justice Security 20 éves a Multi Alarm 20 éves a Magyar Detektív Szövetség
FÓRUM

• Katasztrófalogisztika – egy ismeretlen szakterület Dr. Demény Ádám
PIACTÉR

• CST – Olaszországból

Univerzális vezeték nélküli kültéri védelem – Novosec • Új videokódolók és kiterjesztett D1 felbontással rendelkezô PTZ dóm kamera – Axis • EasyCon GSM, ProCon GSM, ProLine GSM – TellSystem

• Videós tûzérzékelés, avagy új távlatok a tûzjelzésben – Riarex
SZAKÉRTÔ

• A kriminalisztikai gondolkodásmód – Sasvári Rudolf • A terrorfenyegetettségrôl a számok tükrében – Tálas Péter
ÁRA 3 / 810 F T
1 1 0 0 4

9 771 21 7 91 7009

Professzionális beléptetôrendszer ahogy Ön szeretné!

SW–400 RFID OLVASÓCSALÁD
Cégünk egyre kevésbé bízik a ma elterjedten használt proximity beléptetôkártyák biztonságában. A rabló-pandúr játékban továbbléptünk. Megalkottuk a ma legbiztonságosabb Mifare Plus X és DESFire EV1 technológiájú beléptetôkártyák olvasására is alkalmas kártyaolvasó családot. Mert mi komolyan gondoljuk az Ön értékeinek biztonságát. És Ön?

A fejlesztések az „Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP – 1.3.1 – 10/A – 2010-0002. keretében valósultak meg.

SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. • tel.: (+36) 22 510 170* fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

Az

Ön hirdetési felülete

Tisztelt olvasóink!

S

zakmai cikkeink között böngészve az ember eltûnôdik azon, hogy mennyire szerteágazó szakmává fejlôdött világszerte, így hazánkban is a biztonságvédelem, a szakma élôerôs vonatkozásaitól kezdve a robbanásszerû fejlôdést mutató technikákig-technológiákig, az egyes gazdasági területek és privát igények egyre szélesebb körû érvényesítési lehetôségéig. Na és persze már „kopogtat” a robottechnika is (lásd a járôrrobotról szóló anyagunk lapunk idei harmadik számában). A következôkben kvázi „kedvcsinálóként” néhány színvonalas írásra, témára hívjuk fel figyelmüket szakmai cikkek menüpont alatt. A „Hálózati kamerák” cikksorozat induló anyaga az IP-alapú videorendszerek legfontosabb elemeit tekinti át (Bata Miklós – IP-technológia). A biztonságtechnikai szerverek, illetve az IP kamerák karbantartásáról szóló cikkünk figyelembevétele a gyakorlati munka során, sok bosszúságtól kímélheti meg a szakembereket (Kiss Ákos – Videotechnika) Állandó, mondhatni „zsigeri” félelmünk a nukleáris szennyezés, szennyezôdés. „Sugárvédelem, sugárfelderítés, sugárszennyezett áruk vizsgálata” címû írásunk vázlatosan igyekszik áttekinteni a témát (Dedek Balázs – Biztonságvédelem egyéb területei). Sasvári Rudolf írása kimerítô tájékoztatást ad arról a kusza helyzetrôl, hogy „Ki lehet Magyarországon magánnyomozó” (Magánbiztonság). Dr. Dósa Imre szedte számunkra pontokba azt a nem elhanyagolható szempontot cégünk munkája során, hogy „Milyen a jó adatkezelés?”, vajon tényleg rejt kockázatokat ezen a területen a hanyagság. Rázsó Sándor cikke a folyékony robbanóanyagok és folyadékokkal kapcsolatos ismereteinket bôvítheti (két utóbbi cikk: biztonságvédelem egyéb területei)

Az Ön hirdetési felülete

Kérjük, olvassák érdeklôdéssel!
Szerkesztôség

Biztonságtechnikai Pályázat

201 1.

pályázat
Nevezési feltétel:

AZ ÉV BIZTONSÉGTECNIKAI TERMÉKE, MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA 2011.
SZAKMAI VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA

■ 2010–2011. év során piacra került/kerülô korszerû termék, megoldás. ■ Tárgyévi (2011.) publikáció a témáról a Detektor Plusz lapban. ■ TERMÉKEK Behatolásjelzô Beléptetô Video Tûzjelzô Távfelügyelet

Bírálati szempontok: Ár/teljesítmény-viszony

Kategóriák:

Segélyhívó rendszerek Kültéri védelem Mechanikus, elektromechanikus eszközök Felügyeleti szoftverek Integrált rendszrek

Telepíthetôség Kezelhetôség Mûszaki támogatás Marketing Design Minôsítések Innovációs érték

■ TELEPÍTETT RENDSZEREK ■ SZOLGÁLTATÁSOK
Díjak:

■ Magyar Innovációs Díj ■ Nemzetközi Innovációs Díj

juk Vár seiket! e zé nev

További információk: Detektor Online

Pályázat lezárása: Cím:

2011. december 31. Detektor Plusz szerkesztôség. 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b. Tel./fax: 06-1/370 7180 • detektor@hu.inter.net

GYÚJTÓPONT
GYÚJTÓPONT

tartalom

4. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: Masco Kft. (B/I) • Sea wing Fejlesztô és Szolgáltató Kft. (B/II) • Top Cop Security Zrt. (5) • Justice Security Kft. (7) • Multi Alarm Zrt. (8–10) • Hungexpo (15) • StraussMetál Biztonságtechnika (20) • ERANDO Kft. (21) • NovoSec Kft. (22) • Samsung Techwin Europe Limited (23) • Aspectis Kft. (25) • Polsec Kft. (26) • TellSystem Communication Kft. (27, 29, 31) • ASM Se curity Kft. (28) • Riarex Kft. (33) • LDSZ Vagyonvédelmi Kft. (34) • VILLBAU Biztonságtechnika (34) • MOHA net Zrt. (35) • Trióda Biz tonságtechnika Zrt. (37) • Ulysses Team Kft. (43) • PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft. (B/III) • Z&Z Export-import Kft. (B/IV)

Detektor Pályázat Detektok Plusz Országos Pályázatok 2011 . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5 Jubileum Justice Security – 10 év, kiemelkedô eredmények . . . . . . . . . . . . 6 Multi Alarm Zrt. – 20 éves jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–10 20 éves a Magyar Detektív Szövetség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Szakmai fórum Alphasonic Security-Expo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–14 Kiállítás Szervusz Service Expo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FÓRUM

TNT Express – bevezeti az elektronikus számlázást
A TNT Express, a világ egyik vezetô expressz szállító vállalata, bevezeti elektronikus számlázási szolgáltatását Magyarországon. Az új, internet-alapú szolgáltatás ingyenesen elérhetô a TNT ügyfelei számára, és jelentôs adminisztratív terhektôl szabadítja meg ügyfeleit és dolgozóit egyaránt. A vállalat további célja az elektronikus számlázás bevezetésével, hogy a környezetvédelem szempontjait szem elôtt tartva, minél kevesebb papírt kelljen feleslegesen felhasználni. ■ Az ügyfelek számára az új szolgáltatás lehetôvé teszi, hogy egyszerûen ellenôrizhetô, egyeztethetô és feldolgozható legyen a számla. A bizonylat gombnyomásra beimportálható a pénzügyi rendszerbe, így megkönnyítve a számviteli folyamatokat. Ezzel az archiválás is leegyszerûsödik, a számlák utólagos elôkeresése jelentôs idômegtakarítással elvégezhetô. A vállalat az elektronikus számlázás segítségével gyorsabban tudja eljuttatni számláit az ügyfelekhez, csökkennek a nyomtatási és postázási költségek, valamint az utólagos számlareklamációk átfutási ideje is lerövidülhet. Az elektronikus számla nem sérül meg, nem vész el. Az elektronikus számlázás igénybevételéhez a www.tnt. hu honlapon kell regisztrálni. A regisztráció után a szolgáltatás az ügyfélhez tartozó egyedi azonosítóval érhetô el a TNT honlapjáról. Az így elkészült számla elektronikus aláírást és idôbélyegzôt is tartalmaz, elérhetôségérôl az ügyfél e-mailben értesítést kap az általa megadott e-mail címre.

Kérdezz–felelek A biztonság elmélete és gyakorlata – Zólyomi Zsolt rovata . . 16–17 Aktuális Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Szakmapolitika Katasztrófalogisztika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19
PIACTÉR

A MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYESÜLETÉNEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TONSÁGI SZOLGÁ LATOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI APART NERE

SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor @hu.inter.net DETEKTOR PLUSZ A CIVIL BIZTONSÁG LAPJA • BIZTONSÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ GI MENEDZSMENT • ÔRZÉSVÉDELEM • BÛNMEG ELÔZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE HAT ALKALOMMAL • 18. ÉV FO LYAM 4. SZÁM • 2011. • KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF. 327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA KIADÓI IGAZGATÓ, FÔSZERKESZTÔ • LAPIGAZGATÓ, SZERKESZTÔ: MOLNÁR ZOLTÁN • MAR KETING, SZERKESZTÔ: KESZLER LÁSZLÓ • SZAK TA NÁCS ADÓK: BOZSIK FRI GYES, ECSEDI ÁKOS, MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOLTÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR • A LAPSZÁM SZERZÔI • KLÉZL MARINA, DR. HEROLD KÁROLY, KISS BERTALAN, ZÓLYOMI ZSOLT, BALOGH GÁBOR, TÓTH I. GÁBOR, DR. DÓSA IMRE, ASZTALOS TIBOR, KISS ÁKOS, SASVÁRI RUDOLF, ECSEDI ÁKOS, TÁLAS PÉTER, SZIGETI LAJOS • ELÔFIZETÉSI DÍJ: 2011. ÉVRE 4865 FT • KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 3904474 • MINDEN JOG FENN TART VA! • ISSN 1217-9175

Értékvédelem A Strauss-Metál Biztonságtechnika közel 20 éve… . . . . . . . . . . 20 Videotechnika CST – Olaszországból – kültéri védelem – Novosec . . . . . . . . . . . 22 Új videokódolók és kiterjesztett D1 felbontással rendelkezô PTZ dóm kamera – Axis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 IP kamerarendszer építôkövei a Brickcom kínálatában – Polsec. . 26 Távolsági korlátok nélküli megfigyelés – ASM . . . . . . . . . . . . . . 28 Samsung – a hárommillió képpont bûvöletében – Masco . . . 30–31 Távfelügyelet EasyCon GSM, ProConGSM, ProLine GSM – TellSystem . . . . . . . 27 A ProRead szoftver egyedi funkciói – TellSystem . . . . . . . . . . . . 29 Szolgáltatás-felügyelet – MOHAnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Paradox nyári-ôszi újdonságok – Trióda . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tûzvédelem Videós tûzérzékelés… – Riarex–Agora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Vagyonvédelem Újdonságok a biztonsági ajtók és zárak területérôl – PRS Plusz . 38
SZAKÉRTÔ

Adatvédelem/adatbiztonság Adatvédelem újratöltve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Szaktanulmány Eric Berne – Emberi játszmák 4. rész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Az Intelligens Videó tárháza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41–43 A kriminalisztikai gondolkodásmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44–47 HDcctv az IP kamerarendszer lehetséges alternatívája . . . . . 48–49 A terrorfenyegetettségrôl – a számok tükrében . . . . . . . . . . . 50–55
ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

Budapest Médiafigyelô Kft.
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744 E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu

IBSSA hírek 4. IBSSA Balkáni Konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Konferencia Tájékoztató a Fegyveres Biztonsági Ôrségek IV. Országos Konferenciájáról 2. rész . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Személyvédelem Baleset? Merénylet? Diana hercegnô rejtélyes halála. . . . . . . . . . 58
KI, MIT, HOL

Szolgáltatók Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–60

✂ MEGRENDELÔLAP

Elôfizetési díj 2011-re

4865 Ft/év/6 szám Megrendelem a magazint ........ példányban Megrendelhetô: Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typon International Kft. Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437 Bp. Pf. 327. Telefon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel./fax: 370-7108 E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: detektor@hu.inter.net Dátum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szerkesztôség: Olvasható aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 Budapest, Mogyoródi út 127/B

hírek/események

GYÚJTÓPONT

Igények, elvárások – lehetôségek a biztonságtechnikában – ASM
A fenti címmel rendezte meg szeptember 15-én az ASM Security Kft. az idei évi, ôszi szakmai napját. A rendezvény méltó helyszíne a páratlan panorámával rendelkezô visegrádi Silvanus Hotel volt. ■ A rendezvény szervezésekor az ASM cégcsoport Confucius bölcs idézetét vette alapul: „Ha hallom, elfelejtem, Ha látom, megjegyzem, Ha csinálom, megértem.” Ennek megfelelôen a nap programjába nemcsak hasznos, tartalmas elôadásokat építettek be, hanem termékbemutatók, technikai bemutatók tették színesebbé a rendezvényt, illetve a termékspecialisták segítségével az elôadások szüneteiben lehetôség nyílt a mintatermékek kipróbálására is. Pártl-Berényi Barbara, marketing-menedzser megnyitóját követôen Zaka Imre, mûszaki igazgató tartott elôadást a Protec tûzjelzô termékcsaládról „Középpontban a tûzvédelem” címmel. Prezentációjában nemcsak az angol, innovatív Protec termékcsaládot mutatta be, hanem kitért a tûzjelzô rendszerek szerepére, jelentôségére, illetve az e területet szabályozó törvényi háttérre, hiszen „mióta az ember elsajátította a tûzgyújtás tudományát, azóta küzd is azért, hogy e szeszélyes elemet megzabolázza”. A Protec termékcsaládból kiemelte a leggyakrabban, legszélesebb körben használt Protec 6300 digitális, intelligens, címezhetô tûzjelzô rendszert, az új, kisméretû épületekhez ajánlott egyhurkos 6100-as központot, a 6000 Plus érzékelôszériát, mely kiváló, komplex mûszaki tartalommal biztosítja a nagyfokú megbízhatóságot, és az optimalizált, hatéClever Light

kony mûködést. Zaka Imre kiemeltem foglalkozott a Cirrus Pro aspirációs érzékelôkkel, majd zárásképpen néhány hasznos tervezési, telepítési és kezelési tanácsot, praktikát hallhattak tôle a résztvevôk. Csendes István, tûzvédelmi szakértô a vonali füstérzékelôket, a szintén angol Fireray termékeket mutatta be a hallgatóságnak. A füstérzékelôk jellemzôit, mûködési elvét (fényelnyelés, fényszórás elvén mûködô), alkalmazási területeit, típusait taglalta a szakértô. Világítsunk rá a lényegre! – kezdte elôadását Sebôk Imre, ügyvezetô igazgató, melynek során teljes körû információval szolgált az új, saját fejlesztésû hagyományos és címzett biztonsági és tartalékvilágításról. A biztonsági világítás felbecsülhetetlen szerepének, jelentôségének és törvényi hátterének ismertetését követôen került sor egy hazai és nemzetközi helyzetértékelésre, majd a saját fejlesztésû rendszer bemutatására, külön kitérve a komplex mûszaki tartalomra, a különbözô rendszerelemekre, kiegészítôkre, illetve a központ mûködtetésére. A jelenlévôk tájékoztatást kaptak a további lépésekrôl is: a hagyományos vészvilágítás várható gyártásindítása 2011. október 1., a címzett vészvilágításé pedig 2012. január 1., melyet egy további fejlesztés, az intelligens közvilágítás-modul elkészítése követ majd 2012. májusi határidôvel. A délutáni program keretében a cég által forgalmazott analóg illetve IP. videorendszereket mutatta be Sebôk Imre, illetve Kajtár Tibor.

Megfigyelôrendszerek (fent) és tûzjelzôk

Ezt követôen „Ha a zár a fontos!” címmel mutatta be Sebôk Imre a hotelzárakkal szembeni követelményeket három különbözô aspektusból, illetve a piaci kihívásokra válaszolva a megújult termékválaszték jellemzôit, elônyeit, funkcióit. A szakmai programon jelen voltak a Protec és a Fireray termékek gyártóinak exportmenedzserei is: Chris Malone és Ben Williamson. A program zárásaként Ben Williamson tartott egy meglepetés elôadást, melyben bemutatta a legújabb fejlesztésüket: a FR3000 vonali füstérzékelôt, mely egyesíti az elôzô fejlesztések elônyeit, és komplex mûszaki tartalommal rendelkezik. Szakmai tartalomban, innovációban, fejlôdésben, új információkban, gyümölcsözô együttmûködésekben gazdag idôszak várhat azokra, akik jelen voltak az ASM Szakmai Napon, amennyiben igaz az ismert idézet: „Amilyen a napod, olyan az életed”.
Pártl-Berényi Barbara

NetLock Kft. – Elektronikus fuvarlevél
A NetLock Kft., az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezetô fejlesztôje, szolgáltatója és integrátora egyedülálló fejlesztést indított el eFuvarlevél néven. Az elektronikuspapír-technológiát alkalmazó, tanúsítványalapú megoldás célja, hogy egyszerû, hiteles és költséghatékony alternatívát nyújtson az áruszállítás hagyományos adminisztrációjára. Az új technológia egyúttal erôsítheti az elektronikus számlázás elterjedését az árufuvarozás területén, melyre eddig a papírra nyomtatott fuvarlevelek szükségessége miatt nem volt lehetôség. ■ Az eFuvarlevél egy speciális, védett eBook segítségével ki tudja majd váltani a papíralapú fuvarleveleket. A rendszer garantálja az adatok hiteles és biztonságos tárolását mind a készüléken, mind pedig a háttérrendszerekben, továbbá biztosítani fogja a hosszú távú hiteles archiválást is.

Az eFuvarlevél elektronikus aláírással és idôbélyeggel is rendelkezik, így jogilag teljes értékû szerzôdésnek tekinthetô. A tabletek és eBook olvasók lehetôvé teszik majd további alkalmazások – például különbözô formátumú elektronikus dokumentumok, térképek vagy helyzetfüggô információk – integrálását is. Az elektronikus eszközök ezenfelül gyorsítják a fuvaroztató és a fuvarozó közötti információáramlást, így a küldeménnyel kapcsolatos változásokról az érintettek azonnal értesülhetnek. A szolgáltatás részeként a jogosult szervezetek számára webes felületen, illetve webszolgáltatáson keresztül is elérhetôek lesznek a fuvarlevél adatai. A megoldás kidolgozása során a fejlesztôk arra is ügyelnek, hogy a logisztikai folyamatokba is tökéletesen illeszkedjen. Az eFuvarlevél-megoldás kifejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív Programja támogatja. A projekt során a NetLock Kft. a debreceni székhelyû Szilícium Mezô Regionális Informatikai Klaszterrel mûködik együtt.

3
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

GYÚJTÓPONT

hírek/események

Axis – új ingyenes és hasznos programok a videomegfigyelô rendszerek tervezéséhez
Az Axis Communications bemutatta két új teljesen ingyenesen használható eszközét: az AXIS Design Tool 2-t és az Axis Coverage Shapes-t, melyek nagy segítséget nyújthatnak a videomegfigyelô rendszerek tervezésében és az eszközök elrendezésében – használatukkal nincs szükség komplex kézi számításokra. ■ „Az Axis partnerei iránti elkötelezettsége részeként továbbra is arra törekszik, hogy megoszsza innovációs megoldásait, ezzel is segítve a hatékonyságot és az eredményességet.” – mondta Bata Miklós az Aspectis Kft. ügyvezetôje, az Axis Communications magyarországi disztribútora. „Kiemelnénk az új felhasználóbarát eszközöket, melyekkel a rendszertervezôk munkája sokkal kötséghatékonyabbá és pontosabbá válik.” Amikor videomegfigyelô rendszert tervezünk, szükség van a kamerák típusával, számával és azok pozíciójával kapcsolatban is komplex kézi számításokat végezni, vagy kell egy komplex CAD szoftver, mely gondoskodik mindezekrôl. Éppen e bonyolultság okán mutatja be az Axis az új, ingyenes eszközeit, melyek a rendszertervezôk munkáját könnyíthetik meg. Az Axis Coverage Shapes egy Micro sof t Visio-val
egyszerûen használható program, mely segítségével a tervezôk az egyes kamerák elhelyezését tudják szimulálni, alapul véve a látómezôt és a kívánt felbontást. Lehetôség van arra is, hogy a tervezôk a már meglévô rajzokat importálják a programba, vagy hogy a szoftverben egyszerûen és gyorsan elkészítsék a terveket a pontos lefedettséggel. A kész tervet egyszerûen kiválaszthatják és a véglegesítés elôtt még egy szimulációs tesztet is elindíthatnak rajta ellenôrzésképpen. Az Axis Coverage Shapes minden Axis partner számára ingyenesen elérhetô. Az AXIS Design Tool 2 segítségével a tervezôk felügyeleti megoldásaikhoz tervezhetnek a sávszélesség és a tárhelyigény függvényében. A megfigyelôrendszer minden egyes kamerájára beállítható az élôképnézés, a folyamatos felvétel és a szükséges tömörítési eljárás, melyre automatikusan megkapjuk a sávszélesség igényt és a tárhely kalkulációt is. Az AXIS Design tool 2 a korábbi Design Tool 1-es verzióját váltja, mely új hozzáadott funkciókkal rendelkezik. Ebben a verzióban lehetôség van arra, hogy a felhasználók megosszák egymással terveiket vagy akár egyszerre több projektet is készíthetünk teljesen offline módban is. A ter-

Képek az Axis új rendszertervezôk számára készített eszközeirôl. Fent látható az Axis Coverage Shapes, mely nagy segítséget nyújt a kamera ideális elhelyezésének megtalálásában egyszerû szimulációk elvégzésével. Alul látható az AXIS Design Tool 2, mely a tárhely és sávszélességigény kalkulációjában segíti a rendszertervezôk munkáját

mékek és kamerák specifikációinak frissítése azonnal megtörténik, amikor csatlakozunk az internethez. Az eszközök a következô böngészôkkel használhatók: MS Internet Explorer 8 vagy újabb, Google Chrome, Apple Safari 4 vagy újabb, Mozilla Firefox 3.5 vagy újabb verzió. Az AXIS Design

Tool 2 megtalálható az Axis weblapján, illetve az Axis Coverage Shapes pedig az Axis Partner oldalról tölthetô le. További információ a szoftverekkel kapcsolatban, illetve arról, hogyan lehet Axis partner, bôvebb tájékoztatást kérjen az Aspectis Kft.-tôl, az Axis Communications hivatalos magyarországi disztribútorától.

A Szakma Legjobbjai Pályázat 2011

ly

áz

at

!

A CIVIL BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKMÁK ELISMERÉSÉNEK ÉS MEGBECSÜLÉSÉNEK TOVÁBBI NÖVELÉSE A CÉLJA FOLYÓIRATUNK 2011. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK,
MELYET A MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYESÜLETE (MBVE), A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA (SZVMSZK), A NEMZETKÖZI TESTÔR- ÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK SZÖVETSÉGE (IBSSA), AZ ORSZÁGOS BÛNMEGELÔZÉSI KÖZPONT ÉS A MAGYAR BIZTONSÁGVÉDELMI EGYESÜLET TÁMOGAT

ne Vár vez ju é se k ike

t!

AZ ÉV SZEMÉLYÔRE/TESTÔRE 2011 AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE 2011 AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÓJA 2011

Pályázat lezárása: 2012. január 31. Cím: Detektor Plusz szerkesztôség 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b. Tel./fax: 06-1/370 7108 detektor @hu.inter.net További információk: Detektor Online

www.detektorplusz.hu

hírek/események

GYÚJTÓPONT

NNG Kft. – Intuitív navigáció a legújabb iGO primo® 2.0 navigációs szoftverrel
Az NNG prémium szoftvere új, intelligens funkciókat kínál, így a PND és az utólag beépíthetô készülékek mostantól még hasznosabb útitársak: proaktív szolgáltatásaik tovább segítik és még könnyebbé teszik a navigációt. ■ Az új program mérföldkövet jelent a személyes navigáció fejlôdésében, mivel intuitív funkcióinak köszöhetôen túlmutat az egyszerû gépi irányítás eddig ismert lehetôségein. A szoftver egyedülálló módon egyesíti a létezô összes információforrást – a térkép- és POI-adatokat, a regisztrált vezetési sebességet és a gyors újratervezést –, és ezáltal különleges navigációs élményt nyújt a PND felhasználók számára. A frissített verzió új, intuitív navigációs funkciókkal bôvült, így a program képes értelmezni a vezetô viselkedését, és azonnali megoldást kínál a mindennapi közlekedési helyzetekben. A torlódás elkerülése funkció a jármû lassulása alapján felismeri a forgalmi dugókat az autópályákon, még akkor is, ha a TMC-szolgáltatás azokat nem jelzi elôre. Ilyen esetekben – az idôveszteség elkerülésének érdekében – a készülék ahelyett, hogy változatlanul tovább tervezné az eredeti útvonalat, azonnal több lehetséges elkerülô útvonalat ajánl fel. A valós idejû alternatív útvonal funkció pedig a zsúfolt belvárosi csomópontokhoz közeledve a keresztutak igénybevételével kínál alternatív útvonalakat a felhasználók számára. Ha a tervezett útvonal ellenére a sofôr letér az autópályáról, a program a hagyományos navigációs szoftverekkel ellentétben nem próbálja meg mindenáron visszatéríteni az eredeti útvonalra. A tippek letéréskor funkció segítségével igyekszik megfejteni a módosítás okát és releváns tippeket adni (benzinkutak, pihenôhelyek, stb.), majd ezek elfogadása esetén módosítja az eredeti tervet. Az iGO primo® 2.0 intuitív navigációjának része a parkoló az úti cél közelében funkció is, amely megkeresi és az úti céltól való távolság szerinti sorrendben mutatja meg a megfelelô parkolóhelyeket anélkül, hogy kutatni kellene a POIadatbázisban. Az egyedülálló, intuitív navigációs megoldás diszkréten látja el a vezetôt hasznos javaslatokkal. A tippek automatikusan jelennek meg a navigációs készülék képernyôjén, így a funkciók, lehetôségek és a hasznos helyek közötti keresés nem vonja el a sofôr figyelmét a vezetéstôl. A felhasználó egy mozdulattal elfogadhatja a kijelzôn megjelenô módosítási lehetôséget, és a

program a választásnak megfelelôen tervezi újra az útvonalat. Az iGO primo® 2.0 további újdonságai között megtalálható a hangalapú úticél-meghatározás és a személyre szabható vezetôi profilok, melyek lehetôvé teszik a különbözô beállítások megadását több felhasználó esetén is. A flottamegoldások gyártóinak pedig továbbfejlesztett haszongépjármû-funkciók állnak rendelkezésére. A jelenlegi frissítés az 1.2-es verziót váltja fel az iGO Navigáció portfóliójában, és már világszerte elérhetô az NNG partnerei számára.
■ NNG Kft. – Az NNG Kft. a mobil, a jármûipari és a személyi navigációs szektor számára fejleszt navigációs megoldásokat, és kínál teljesen testre szabható, fedélzeti 3D-s navigációs alkalmazásokat a vásárlók egyéni igényeit is kielégíteni kívánó eszközgyártók, autógyárak és OEM-márkák képviselôi számára. A díjnyertes iGO My way szoftvermotorra épülô technológia már világszerte több millió navigációs eszközön megtalálható. • A vállalat emellett saját digitális térképek fejlesztésével is foglalkozik. Elsô nemzetközi termékét a 2006-os németországi CeBIT-en mutatta be. Azóta világszerte több mint 150 hardvergyártó vállalattal alakított ki üzleti kapcsolatot. Az NNG több mint 107 országban és 45 különbözô nyelven nyújt megbízható navigációs megoldásokat.

5
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

GYÚJTÓPONT

jubileum
POSeidon 2.0 rendszerét, melyek alapjaikban új hardver, szoftverelemekre épülnek. E rendszereknél kiemelt jelentôséget kapott az adatvédelmi megoldások, a képi megjelenítés módja, formája, valamint új elemként a környezetvédelem is, mely többek között az energiafogyasztás csökkentésében is megnyilvánul. Miként élik meg a jelenleg folyamatosan változó gazdasági, jogszabályi környezet hatásait, milyen válaszokat tudnak adni ezekre a kihívásokra? A piaci alapon mûködô vagyonvédelmi vállalkozások jelenleg nehéz idôszakot élnek meg. A szabálysértési törvény elmúlt évi szigorítása, a gazdaságipénzügyi válság okozta keresletcsökkenés, valamint a jogszabályi változások kapcsán jelentôsen dráguló vagyonôri munka komoly kihívást jelent nekünk is. Ugyanakkor erre a kihívásra már jóval korábban felkészültünk, így nem mentünk bele a szakmára oly jellemzô öngyilkos árversenyekbe! A megrendelôk részére nyújtott szakmai szolgáltatásokkal viszont készek vagyunk teljes erôbedobással versenybe szállni. Cégünk szolgáltatásait tekintve a prémium szolgáltatók közé tartozik, ezért tudunk ár/értékarányban olyan megrendelôre szabott szolgáltatási csomagot nyújtani, amelynél például jellemzô a javuló leltári eredmény, az optimalizált vagyonôri óraszám, a megrendelô részére éves szinten akár több százmilliós nagyságrendû megtakarítás, profit. (Erre következô számunkban még visszatérünk.) ■ Mi volt a legnagyobb kudarcuk? 2008-ban a POSeidon rendszer értékesítésének hazai sikerein felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy részt veszünk az európai szinten talán legnívósabb esseni Security & Safety kiállításon. A kiállításon való részvétel közel 10 millió Ft-ba került és több külföldi vállalkozással is együttmûködési megállapodás közeli helyzetbe kerültünk. A gazdasági válság azonban gyakorlatilag elsöpörte leendô partnereinket, elképzeléseinket. ■ Hogyan készülnek a 10. szülinapra? Úgy döntöttünk, hogy céges arculatunk frissítésével is kifejezzük a folyamatos megújulási késztetésünket, ehhez kapcsolódóan nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a környezetvédelemre azaz „A környezetünket is óvjuk”. Szelektív módon gyûjtjük a hulladékot, Magyarországon mi állítottuk üzembe az elsô hibrid járôrautót, energiatakarékosságra törekszünk fejlesztéseinkben, az irodai alkalmazások racionalizálásában, optimalizáljuk az üzemanyag-felhasználást. Környezetvédelmi törekvéseink jelentôs hangsúlyt kapnak vállalatunk mûködésében. A hazai kihívások mellett remélhetôen hamarosan nemzetközi szinten is bizonyítani fogunk, mivel egyik megbízónk, felkért bennünket, hogy külföldi akvizíciójuk során a hazai fejlesztéseinkkel járuljunk hozzá cégük eredményességének növeléséhez. ■ További sok sikert kívánva köszönjük az interjút…
K.

Justice Security – 10 év, kiemelkedô eredmények
Az októberben 10. születésnapját ünneplô Justice Security Kft. tulajdonos – ügyvezetô igazgatójával, Kovács Györggyel beszélgetünk, aki a 2000. évben az „Év Biztonságvédelmi Menedzsere, cégük terméke a POSeidon Control System pedig „Az Év Biztonságtechnikai Megoldása” volt 2007-ben.
Ugyancsak egy jelentôs lépés volt cégünk életében az üzleti titkok védelmével, a kockázatkezeléssel foglalkozó üzletágunk szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése. Ennek kapcsán, hazánkban elsôként kértünk és kaptunk hatósági engedélyt az elektronikus lehallgató eszközök felderítésére, amely fontos szolgáltatási szegmense a területnek. ■ A vagyonvédelmi szektorban ritkán találkozni valós innovatív fejlesztésekkel. Az Önök szolgáltatásainál ez miként jelenik meg, miben mérhetô? Saját programozó-matematikussal dolgozunk, ezen túlmenôen a szoftverfejlesztés területén együttmûködünk az ELTE és a KÜRT Zrt. kiváló szakembereivel is. Ennek is köszönhetôen a POSEidon rendszeren kívül is, számtalan olyan, a háttérben mûködô intelligens rendszert fejlesztettünk ki, melyek jelentôs mértékben támogatják például a szolgálat vezénylés-végrehajtás 99% feletti eredményét. Idén januárban mutattuk be új fejlesztésünket a JUSTrec digitális videorögzítôt, valamint a

■ Mi a titka annak, hogy a Justice Security Kft. esetében egy stabil, az elmúlt 10 évben árbevételét megtízszerezô, jelentôs szakmai sikereket elért cégrôl beszélhetünk? A fejlôdés titka, a minôségi szolgáltatás iránt elkötelezett csapat, folyamatos innováció és rengeteg munka. Több területen is elértünk kiemelkedô eredményeket, voltunk úttörôk. Büszkeséggel tölt el, hogy az ötlettôl, a megvalósításon át, az értékesítésig saját erôbôl hoztuk létre a POSeidon Control System intelligens kasszafelügyeleti rendszerünket, melyet ötvözve az ôrzés-védelmi know-how-nkkal európai szinten is kiemelkedô eredményeket értünk el a kiskereskedelmi szektor vagyonvédelmében.
6
DETEKTOR Plusz 2011/4.

Amikor szakértelme töretlen kitartással párosul...

10 év

...abból mindig nagyszer üzleti megoldások születnek.
Büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink rendkívül széles portfólióból választhatják ki a vállalkozásuk számára legfontosabb védelmi szolgáltatásokat. Ezen nem is szeretnénk változtatni, és továbbra is magas mércét állítunk magunk elé, hiszen 10 év tapasztalata csak naprakész szaktudással, egyedi megoldásokkal és változatlan elhivatottsággal párosulva eredményezheti azt a biztonságot, amelyet napi szinten biztosítunk partnereink számára. Köszönjük nekik, hogy ez id alatt lehet vé tették páratlan fejl désünket az innovatív védelmi megoldások terén is. Nincs két egyforma ügyfél, és nincs két egyforma elképzelés, mi azonban rajongunk a kihívásokért. És ez a következ 10 évben sem lesz másképp.

www.justisec.hu www.poseidonsystem.hu

JUSTICE Security Vagyonvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

H–1158 Budapest, Késmárk utca 22. • Telefon: +36 (1) 431-8550 • Fax: +36 (1) 431-8551 • E-mail: info@justisec.hu

GYÚJTÓPONT

jubileum
tatás elônyét és a folyamatos növekedés eredményeként ma már a távfelügyelet adja a bevételeink jelentôsebb hányadát. Az eltelt két évtized távlatában töretlenül fejlôdtünk, mára milliárdos árbevétellel rendelkezô vállalkozássá nôttük ki magunkat. Az ügyfelek száma meghaladja az 50 ezret. A szolgáltatások kiterjednek a lakásriasztók távfelügyelete mellett a mûholdas gépjármûvédelemre, a lift, illetve egészségügyi távfelügyeletre is. A telepítési tevékenységünk is sokat lépett elôre. Videó, riasztó, tûzjelzô rendszerek területén a legmagasabb szintû elvárások kielégítésére is alkalmas. Nem véletlen, hogy olyan nemzetközi vállalatok is, melyek a világpiacon a legjobb minôséget kapják Magyarországon a Multi Alarm Zrt.-vel állnak szerzôdéses kapcsolatban. Kiterjedt ügyfélkör és partnerhálózat A mostani ünnepi rendezvényre azokat a partnervállalkozásokat hívtuk meg, akik a rendszerek kiépítését és ügyeletre csatlakoztatását végzik.

Multi Alarm Zrt. – 20 éves jubileum
KOMPLEX TELEPÍTÉSEK, TÁVFELÜGYELETEK, JÁRMÛFELÜGYELET, LIFTFELÜGYELET, ORSZÁGOS HÁLÓZAT, HÁZON BELÜLI KÉPZÉS…

Idén ünnepelte alapításának 20. évfordulóját a piac egyik meghatározó szereplôjévé fejlôdött cég. A neves esemény kapcsán mutatta be a vállalatot és tevékenységüket magazinunknak Csongor Attila cégvezetô, a kezdetektôl napjainkig.
A kezdetektôl a négymilliárdos árbevételig „A Multi Alarm 1991 év elején alakult. A vállalkozás néhány mûszaki szakembert foglalkoztató pécsi kisvállalkozásból több mint 300 fôt foglalkoztató országos lefedettségû részvénytársasággá vált. A cég már alapításakor komoly szakmai ambíciókkal vágott bele a feladatokba. Folyamatosan fejlôdtünk, minden évben növelni tudtuk piaci részesedésünket. Az indulást követôen és ma is villamosmérnökök adták és adják azt a szakmai alapot, amellyel folyamatosan fejlôdtek a szak- és biztonságtechnikai ismereteink. Kezdetben a vagyonvédelmi rendszerek tervezésével, telepítésével, karbantartásával foglalkoztunk. Nem sokkal az indulást követôen került a profilba az 1990-es évek elején még a szakmában is teljesen újszerû tevékenységnek számító 24 órás távfelügyeleti szolgáltatás. Az ügyfelek egyre inkább látták e szolgál-

8
DETEKTOR Plusz 2011/4.

jubileum
Partnereink között ugyanúgy megtalálhatók a havonta csak egy-két rendszert telepítô magánvállalkozók, mint a havonta 30-40 rendszert telepítô nagyvállalatok. A Multi Alarm Zrt. két egyformán a legmagasabb szakmai elvárásokat kielégítô központtal rendelkezik, Pécsen és Budapesten. A formálódó Európai Uniós elôírások a brit szabványokon alapulnak. Ezért fontos, hogy a Multi Alarm Zrt. távfelügyeleti központjait az SSAIB – a brit szakmai testület – tanúsította. Ez teszi lehetôvé, hogy rendkívüli helyzetben az ügyeletek egymás tartalékaiként mûködjenek, így a szolgáltatás vészhelyzetben is folyamatosan biztosítható. A központok igen jelentôs beruházást jelentettek. Kiemelt biztonságot, komoly számítástechnikai hátteret kellett megteremteni a szakembereknek. Mindezt úgy, hogy minden eszköz, berendezés rendelkezzen meleg tartalékkal – sôt bizonyos alapvetô fontosságú részeknél a tartaléknak is tartalékkal kell bírnia, A távfelügyeleti szoftvereket is saját fejlesztôgárdával készítjük. Ez további rugalmasságot és biztonságot ad a felügyeleti munkában. Riasztás esetén – az adott régiótól függôen – járôregységeink gépkocsival vagy motorkerékpárral sietnek a helyszínre. A Multi Alarm Zrt. GPS nyomkövetéssel felügyelt járôrautóiban két fôs járôrpáros inCÉGTÖRTÉNET 1991 – Megalakul a Multi Alarm Kft. elektronikus biztonságtechnikai rendszerek tervezésére, telepítésére és karbantartására. 1992 – A cég az elsôk között Magyarországon kibôvíti tevékenységi körét 24 órás számítógépes ügyeleti szolgáltatással. 1993 – Letelepítjük az 1000. rendszerünket. 1994 – A vállalkozás 100 M Ft jegyzett tôkéjû részvénytársasággá alakul. 1995 – Letelepítjük az elsô rendszert külföldön. 1996 – Az elsô integrált vagyonvédelmi rendszerünk. 1997 – Az ISO 9001:2000-es szabvány szerint auditálják a cég tevékenységét. 1998 – A Multi Alarm felállítja kivonulószolgálatát.

GYÚJTÓPONT

tézkedik. Sajnos ez a mai magyar távfelügyeleti piacon nem általános. A fejlesztések és a piacon maradás feltétele: házon belüli továbbképzés A képzés és továbbképzés nem könnyû feladat számunkra, mivel a távfelügyelet egy különleges szakterülete a vagyonvédelemnek és nincs olyan magasabb szintû hivatalos képzés, ahová a munkatársakat be lehetne iskolázni. Ezért az oktatást is magunknak kell „kézbe venni”. Szerencsére a tanúsítást végzô cég nagy segítségünkre van, olyan támpontokat ad, amit mind a napi munkában, mind a fejlesztésekben hasznosítani tudunk. A szolgáltatások tekintetében a már meglévô szakterületeket kívánjuk tovább erôsíteni, ezen belül is a távfelügyeletet, s ennek egyik szegmensét, a már említett GPS-es gépjármûtávfelügyeletet. Úgy érezzük, a jármûfelügyelet terén még igen komoly fejlesztési lehetôségek rejlenek, s ezeket kívánjuk megvalósítani, kiaknázni. Az elmúlt években komoly lépéseket tettünk a lift-távfelügyelet területén – ami szintén egy egyedi szegmens – ahol jelenleg egyedülállóak vagyunk a hazai piacon. Itt a kivonuló személyzet liftszerelésben jártas kolléga. Elsô hallásra kétségtelenül távolabb áll a vagyonvédelem politikájától, de sok közös pont van benne.
1999 – Az egész országra kiterjedô 24 órás karbantartói és szerelôi ügyeletet hozunk létre. 2000 – A távfelügyeleti ügyfélszám eléri a 10 000-et. Magyarországon elkészül az elsô sportstadionban mûködô komplex vagyonvédelmi rendszer a Multi Alarm Rt. kivitelezésében. 2001 – Cégünk megszerzi a „NATO beszállításra alkalmas” minôsítést. 2002 – Kibôvült eszközválasztékkal megnyílik új üzletünk a Bokréta utcában. Távfelügyeletünkre csatlakozik az elsô saját fejlesztésû GSM átjelzôvel mûködô rendszer. 2003 – Telepített rendszereink száma eléri az 10 000-et. 2004 – Felépül az új távfelügyeleti központ, melyet az európai uniós szabványok és elôírások figyelembevételével alakítottunk ki.

KÉPVISELETEK BUDAPEST 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefonszám: 1/666-2160 Fax: 1/666-2180 E-mail: budapest@multialarm.hu PÉCS 7621 Pécs, Bassamalom u. 33. Telefonszám: 72/513-110 Fax: 72/513-113 E-mail: pecs@multialarm.hu TERÜLETI KÉPVISELETEK Balatonfüred: 87/580-362 Debrecen: 30/689-1214 Gyôr: 30/650-7257 Kecskemét: 30/686-1479 Miskolc: 30/559-0078 Szolnok: 30/664-2795 www.multialarm.hu Sajnos a gazdasági válságot mi is megéreztük, de meggyôzôdésünk szerint a kritikus idôszak átvészelésében sokat jelent a szakmai, minôségi színvonal. Ezért a telepítô partnereink munkatársainak és a kivonuló szolgálat állományának folyamatosan képezniük kell önmagukat, ha még 4-5 vagy 10-15 év múlva továbbra is piaci szereplôk kívánnak lenni. ➲
2005 – A Multi Alarm 5 új vidéki képviseletet nyit. 500. közterület-megfigyelô kameránkat szereljük fel. 2006 – A távfelügyelet megkapja a brit SSAIB minôsítô szervezet tanúsítványát. A 30 000. ügyfelünket köszöntjük. 2007 – Elindul GPS gépjármûvédelmi szolgáltatásunk. 2008 – A cég a Honvédelmi Minisztériumtól megkapja az AQAP 2110:2006os minôségbiztosítási tanúsítványt, – termékeink és szolgáltatásaink megfelelnek a NATO követelményeknek. 2009 – GPS gépjármûvédelmi szolgáltatásunk mellé flottakövetést és internetes menetlevél-szolgáltatást vezetünk be. 2010 – Távfelügyeleti ügyfeleink száma eléri az 50 000-et.

9
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

GYÚJTÓPONT

jubileum
ték a MUNKA tisztelete. A cég az elmúlt 20 évben lépésrôl lépésre haladt elôre, sikerét nem a nagy induló tôkének vagy kapcsolatainak köszönheti, hanem a szorgalmas, eltökélt munkavégzésnek. Alapelveink tiszták: amit ígérünk, azt betartjuk, nem hazudunk, partnereinket idôben kifizetjük. A pénz és a profit nem cél, hanem eszköz. Eszköz ahhoz, hogy az alapelveket és a szakmai fejlôdéseket, célokat megvalósíthassuk.” Az ünnepi beszédet követôen Marcello, a bûvész varázsolta el a közönséget, majd Maksa Zoltán mûvész úr külön erre a rendezvényre írt humorbombáit hallgathatták meg. Maksa Zoltán régóta kedves ügyfele a Multi Alarm Zrt.-nek, mûsorában kiemelte az ott dolgozók elhivatottságát, segítôkész hozzáállását. A szórakoztató mûsorszámok után állófogadásra invitálták a telepítô partnereket, ahol volt minden mi szem szájnak ingere. Természetesen születésnap lévén a torta sem hiányozhatott, melynek gyertyáit a sokak által szeretett és tisztelt id. Pákozdi Vilmos fújta el. * A múlt és a jelen után szó került a jövôrôl is. A Multi Alarm Zrt. továbbra is fejlôdik és további kedvezményeket biztosít telepítô partnereinek. A 20 éves évfordulóra való tekintettel 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. között minden új bekötés egyszeri jutalékát 20%-kal megemelte. További akciók és kedvezmények várhatóak, amelyekrôl személyesen és a világhálón tájékoztatja partnereit.
K. M.

Multi Alarm Zrt. – 20 éves jubileum
Ünnepi konferencia A 20. évfordulót szerettük volna úgymond „szûk családi körben” megünnepelni. Ezen a rendezvényen több mint 300 partnerünket köszönthettük, és hogy ez a szám nem érte el a fél ezret csak az volt az oka, hogy hétköznap lévén sokan dolgoztak, vagy éppen az intenzív nyári munka utáni megérdemelt pihenésüket töltötték. Örülök, hogy végre nem csak munka közben, „izzadságszagú kapcsolatban” találkozhattunk a partnerekkel, hanem fehér asztal mellett is. Úgy gondolom, hogy a Multi Alarm Zrt. két dolognak köszönheti sikerét. Egyik a SZAKMAISÁG. Elsôdleges cél a cég szakmai fejlôdése. Alapvetô ér-

Képek a jubileumi rendezvényrôl

10
DETEKTOR Plusz 2011/4.

jubileum
MAGÁNNYOMOZÁS TÖRTÉNETE Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon a magánnyomozás immár 100 éves múltra tekinthet vissza. A magánnyomozás iránti igény a múlt század elsô évtizedében az ipar erôteljes fejlôdésével az 1910-es évek elején alakult ki. Mûködésének szabályait 1913-ban foglalták törvénybe. ■ Elôször csak házasságtörések bizonyításához alkalmaztak magánnyomozókat, azonban az ipar fejlôdésével gazdasági területen is igény jelentkezett munkájukra. ■ A magánnyomozói tevékenység végzésére Magyarországon két jól elkülöníthetô idôszakban volt törvényileg szabályozott módon lehetôség. Elsô ízben már az elsô világháború elôtt 1913-tól egészen 1949-ig. A második világháborút követôen 1945. után a szocialista államrendszer létrejöttével, az állami tulajdon elterjedésével és a magántulajdon megszüntetésével együtt betiltották a magánnyomozást. ■ A második – napjainkra is átnyúló – idôszak az 1990-es rendszerváltás utáni évek, amikor ismét jelentkezett a magánnyomozás és a magánnyomozók iránti igény, a gazdaság fokozatos magánkézbe kerülésének idején. MAGÁNNYOMOZÁS NAPJAINKBAN A magánnyomozás iránti robbanásszerû igény megjelenésével egyre több leszerelt, nyugdíjba vonult rendôr kezdett foglalkozni magánnyomozással. Dr. Láposi Lôrinc nyugállományú rendôr tábornok felismerve az új helyzetet úgy látta, hogy szükséges és célszerû szövetségbe összefogni a magánnyomozókat. ■ Ezért 13 társával karöltve 1991. október 31. napján megalapította a Magyar Detektív Szövetséget. A SZÖVETSÉG CÉLJA A Magyar Detektív Szövetség célja a magyar magánnyomozók szakmai érdekképviselete, érdekvédelme. Ennek érvényesítése érdekében kapcsolatot tart az országos és helyi hatóságokkal. ■ Együttmûködik a magánnyomozókat tömörítô szakmai kamarával. Ma már az Európa uniós jogszabályok lehetôvé teszik a magánnyomozás országhatárokon átnyúló végzését. Szövetségünk ezért igen fontosnak

GYÚJTÓPONT

20 éves a Magyar Detektív Szövetség
Szövetségünk ez év október 31-én ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódó megemlékezések záróakkordjaként 2011. október 20-án a Rendôrtiszti Fôiskolán, ünnepi közgyûlést tartunk, melyre meghívjuk a még élô és felkutatható alapító tagokat. Az eseményre vendégként meghívást kapnak a szövetség felügyeletét ellátó Belügyminisztérium, az Országos Rendôr-fôkapitányság és a Fôvárosi Fôügyészség illetékes vezetôi valamint szervezetünkkel szakmailag szoros kapcsolatban álló Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Elnöke és Magánnyomozó Alelnöke.
tartja a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Ezért arra törekszik, hogy – tagjai munkájának elôsegítése érdekében – jó szakmai kapcsolatot építsen ki a Nemzetközi Detektív Szövetséggel (IKD) és az egyes tagországok detektívszövetségeivel. ■ Ennek megvalósítása érdekében Szövetségünk 18 év elteltével ebben az évben vett részt ismét külföldön az IKD évenként megrendezésre kerülô kongresszusán. ■ A Detektív Szövetség 1993 óta tagja a nemzetközi szervezetnek (IKD). ■ A Nemzetközi Detektív Szövetség (IKD) 18-ik kongresszusa 2011. augusztus 25-e és 27-e között Európa legkeletibb városában, Isztambulban (Törökország) került megrendezésre. A Magyar Detektív Szövetséget dr. Herold Károly IKD delegált, a szövetség elnöke képviselte. ■ Szövetségünk küldöttsége a Nemzetközi Detektív Szövetség fôtitkárával Tony Imossi úrral rövid megbeszélés keretében áttekintette a következô évek feladatait. Küldöttségünk kimagaslóan eredményes tárgyalásokat folytatott a házigazda Török Szövetséggel, annak elnökével Ismail Yetimoglu úrral. Szintén rendkívül eredményes, átfogó tárgyalásokat könyvelhet el a magyar delegáció az 1957. évben alapított Olasz Magánnyomozó Információs és Biztonsági Szövetség elnökével Genuario Pellegrino úrral.
Tony Imossi IKD fôtitkár és dr. Herold Károly elnök az IKD 2011. évi kongresszusán

■ A megbeszéléseken kiemelt figyelem kísérte az országonként eltérô jogi normákat, a magánnyomozók hivatalos adatbázisokba történô betekintésének lehetôségeit. Elmondhatjuk, hogy e tekintetben Olaszország az élenjáró, ahol az angolokat megelôzve már három évvel korábban bevezetésre került e lehetôség. HITELES ÉRDEKKÉPVISELET A Szövetség mindig igyekezett befolyást gyakorolni a törvényhozásra a tekintetben, hogy a magánnyomozás eredményes végzését támogató érdekek a legteljesebb mértékig érvényesüljenek a szabályozásban. Szövetségünk, Magánnyomozói és Biztonságvédelmi Akadémia címmel évek óta szervez elôadássorozatot, mellyen a Szövetség tagjai megismerkedhetnek a legfrissebb krimináltaktikai módszerek és technika alkalmazásával. ■ Tagjaink kriminalisztikai és kriminálpszichológiai továbbképzésben részesülnek, kiváló országosan elismert szakemberek elôadásain. ■ A Szövetség közhasznú szervezetként mûködik, tagdíjakból tartja fenn magát. Az immár 20 éves mûködése alatt számos kihívásnak eleget téve, napjainkra egy folyamatosan fejlôdô, hiteles érdekképviseletté vált Szövetségünk. Az elmúlt közel egy évben páratlan eredményként a Szövetség taglétszáma megduplázódott. ■ Célunk a taglétszám további növelésével a magánnyomozók mind szélesebb rétegének közvetlen érdekképviselete és elismert szakelôadók segítségével szakmai ismereteik naprakészségének elôsegítése, a munkájuk eredményességének javítása érdekében.
Dr. Herold Károly elnök

11
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

GYÚJTÓPONT

szakmai fórum

Alphasonic Security-Expo

KAMERÁK ÉS HÁLÓZATOK A KÖZÉPPONTBAN IP VAGY HD CCTV? Az elsô szekció két új tendenciát tagolt: IP vagy HD CCTV, azaz internet alapú vagy nagy felbontású, zárt láncú kábeltévés rendszer. Továbbá, egy kis visszatekintést adott a „hôskorból”. Az elsô térfigyelô kamerarendszereket New Yorkban építették ki 1968-ban, a közbiztonság javítása céljából. A második éllovasnak az Egyesült Királyság számított, s rendelkezik még ma is arányaiban a legnagyobb analóg rendszerû hálózattal. Az elmúlt években történetesen London egyik, korábban nagyon rossz közbiztonsági mutatókkal rendelkezô negyede kezdett új életet és tért vissza a normális kerékvágásba, mert kiterjedt kamerarendszerrel és a fokozott rendôri jelenléttel szinte teljesen kiszorították a bûnözést. Az emberek visszatértek, új üzletek nyíltak és az ingatlanárak is megemelkedtek. Az eseményeket természetesen nemcsak nézni kell és szükség esetén beavatkozni, hanem az elkövetôket pontosan beazonosítani és akár tárgyi bizonyítékként felhasználni az adott felvételt. Az elsô képrögzítések még VHS szalagokra történtek, 480x 330 pixeles felbontásban, de a kazetták tárolása, kezelése, a videomagnók mennyisége nem volt éppen egyszerû és olcsó megoldás. A másik korlátot éppen az analóg TV-k jelentették és a képcsövek az elkövetô(k) beazonosításakor. A gyártók dolga sem volt egyszerû, mivel a világon egyaránt jelen volt a SECAM, PAL és NTSC képtovábbítás. Az analóg jelátvitelnél 720x 576 pixel a technikai képfelbontási határ.
12
DETEKTOR Plusz 2011/4.

Nagyszabású partnernapot tartott telephelyén az AlphaSonic Kft. Az egésznapos rendezvényre szép számmal érkezett vendégek teljesen megtöltötték a nagy elôadói termet, a házigazdák örömére. A partnernap elôadássorozata aktuális és részletes áttekintést nyújtott a már régebbi zárt láncú kábeltévés tér- és objektummegfigyeléstôl kezdve a legújabb webes rendszerû kamerákig és a hozzájuk kapcsolódó hálózatokig bezárólag, valamint a képrögzítési technikákról. Nemcsak az elôadásokat követôen vagy a szünetekben, hanem elôadások közben is volt lehetôség kérdéseket feltenni és azonnali válaszokat kapni.
megoldásnak számított, hogy megvalósult az adat és tápfeszültség-ellátás ugyanazon kábelen keresztül. Fontos tényezôk még a jelátvitel távolsága, jelerôsítés és minôségromlás nélkül, ami jelenleg 300 méter a legjobb kábelek esetén, de optikai kábelnél ez már elérheti a 30 kilométert is! A digitális technika azonban 6-szor jobb minôséget, nagyobb felbontást ad az analóg technikával szemben! Nagy elôny, a HD CCTV rendszereknél a különbözô gyártók gyártmányainak teljes kompatibilitása. Az elsô internet alapú úgynevezett protokollkamera 1996-ban jelent meg és a kamerák, illetve a képelemzô rendszerek 2005-re érték el azt a fejlettségi szintet, hogy rendkívüli eseményeket, idegen objektumokat felismerjenek egy adott területen és akár riasztást is kiadjon a rendszer. Ugyanakkor elkerülendôk a téves riasztások, például nagyobb madár vagy más kisebb testû állat védett területre történô bejutásakor. Helyzetfelismerô technológiának egyébként a közlekedés-biztonságban szintén fontos szerep jut, torlódás, tiltott, ellenirányú forgalom felismerésében, az autópályákon, illetve útkeresztezôdésekben. Fontos fejlesztési irány, hogy az analóg kamerák is rá tudjanak hamarosan csatlakozni, internetes adatátviteli hálózatokra, s ez utóbbi szintén lehet vezeték nélküli megoldású. Napjainkban a gyakorlati alkalmazási megoszlás a CCTV és az IP alapú rendszerek között 63,8/36,2 százalék.

Az elôadásokat Siska Gábor, biztonságtechnikai- és IT termékmanager és Darabos József, biztonságtechnikai szakértô tartották

A nagy áttörést a digitális jelátvitel megjelenése hozta 1990-ben, de a HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) azonban a legdrágább megoldások közé tartozik, de a HD TV-k már akár 1920x1080-as felbontásra is képesek, mégis a 1080x720 pixel lett a szabvány alapja. Olcsóbb megoldás és megfelel a 16:9-es képaránynak. A piacon jelenleg 60 gyártó van jelen zárt láncú, nagy felbontású kábeltévé-rendszerrel. Kedvezô még az ár/érték arány, olcsóbban megvalósítható egy adott terület lefedettsége és szintén alkalmazható a digitális képrögzítés (DVR), folyamatos felvétel esetén 25 kép/másodperc sebességgel. A digitális rögzítéstechnika a tömörítés lehetôségét is magával hozta, mintegy másodlagos tárhely-kapacitásnövelés formájában. Nagyon lényeges kérdés, a hálózat további bôvítési lehetôsége, gyorsasága, az újabb eszközökkel való kompatibilitás. Nagy elôrelépésnek és költséghatékony

szakmai fórum
BIZTONSÁGTECHNIKA IP ALAPOKON Ezen témakörben a hálózatok adatátviteli és hozzáférési biztonságáról, továbbá a hálózatok sajátosságai adta kapacitásbeli és üzembiztonsági tényezôkrôl esett szó. Ezek egyúttal be is határolják egy-egy adott hálózat alkalmazhatóságát is. Úgynevezett csillag-hálózatnál a számítógépek egyazon csomópontra csatlakoznak. Elônye, hogy vonalszakadás esetén csak az adott gép válik használhatatlanná. Hátránya, hogy a szerver könnyen túlterheltté válhat. A fa topológiánál egy gyökérszerverre kapcsolódnak kisebb szerverek, kisebb egységek, majd azokra a további munkaállomások. Ennek elônye, hogy a korábban kialakított kisebb hálózatokat könnyebben be lehet csatlakoztatni. Hátránya: költséges, a központi szerver leállásakor a hálózat nem mûködik. A helyi hálózat (LAN – Local Area Network) egyetlen épületen belül vagy néhány száz méteren belül található. Fôleg irodákban, gyárakban, üzemekben találhatók és egyaránt alkalmas szerverek, személyi számítógépek, munkaállomások összekapcsolására, ezáltal lehetôvé téve például nyomtatók megosztott használatát, a levelezést és üzenetküldést. A nagy kiterjedésû hálózat (WAN – Wide Area Network) olyan számítógépes hálózatokat takar, amelyek nagyobb területet fednek le, települések, régiók, országok, földrészek közötti kommunikációt valósítanak meg. Tulajdonképpen maga az internet egy globális WAN hálózat. A kialakítás során lényeges különbség, hogy a LAN hálózatok saját felhasználásra épülnek, addig a WAN hálózatok létrehozása a telekommunikációs szolgáltatók hatáskörébe tartozik. A mai hálózatok strukturált kábelezést használnak, amelyeken az adatátviteli sebesség lehet 100 Mb/s-os vagy gigabites, míg késleltetésük mindössze néhány millivagy nanoszekundum és minimális a hibaszázalék. 1970-ben jött létre az Open System Interconnection Reference Model (nyílt rendszerek összekapcsolása), ami a számítógépek kommunikációjához szükséges hálózati protokollt határozza meg. A 7 rétegû modell célja az egységesítés volt és mindegyik réteg csak az alsóbb rétegek által nyújtott funkciókra támaszkodhat és alapvetôen ez határozta meg a hálózatok felépítését. Az OSI-modell hét különféle feladata és funkciója szükséges tulajdonképpen azon egyszerû mindennapos tényhez is, hogy egy hálózatban a kamera képe eljusson a megfigyelôközpontba és rögzítésre is kerüljön. Közben számos folyamat megy végbe, hiszen a kamerák képeit elektronikus jelekké kell alakítani, akár kódolni, dekódolni, az adott helyekrôl az adott végpontba, monitorra továbbítani, megjeleníteni, s ezzel párhuzamosan adattárolón rögzíteni, szükség esetén jelátvitel közben erôsíteni stb. A hálózat mûködéséhez a különbözô eszközöket fel kell ismertetni, be kell azonosítani, úgynevezett IP-címekkel (IP – Internet Protokoll). Az úgynevezett NAT címfordítással elérhetô, hogy egyetlen IP cím mögött, akár egy teljes számítógépes hálózat húzódjon meg. Ez kívülrôl valóban egyetlen egységnek látszik, de közben routerek (irányító egységek) halmaza dolgozik, a megfelelô hely elérésben vagy az adat a megadott helyre történô irányításában. Ez különösen fontos az úgynevezett távoli hozzáférések, elérések esetében, visszautalva például az internetes (IP) objektumvédelemhez. Megfelelô technika esetén

GYÚJTÓPONT

„okostelefonunkkal” akár bekukkanthatunk saját házunkba nyaralás közben, hogy minden rendben van-e. Vagy egyetlen diszpécser több objektum, számtalan helyiségét ellenôrizheti egyetlen számítógéppel, megfelelô jogosultságok és hálózat esetén. MEGFIGYELÉS HALADÓ SZINTEN – MILYEN BUKTATÓKRA FIGYELJÜNK? A kamerák alkalmazása igen széle körû lehet, a hétköznapokban nemcsak az objektumok védelmére, közterületek biztonságára korlátozódik alkalmazásuk, hanem szolgálhatnak turisztikai, idegenforgalmi célokat (élôképként városi panorámák, síterepek, stb.), tudományos célokat (állatok megfigyelése) vagy ipari gyártásfolyamatok felügyeletét is. Az elôbbieknél jellemzôen az IP kamerák, amelyek szóba jöhetnek, míg az utóbbi esetben már akár hálózatba is köthetôk. Amennyire lényeges az adott célokra a megfelelô kamerák kiválasztása, ugyanilyen fontos tényezôk a körültekintôen ➲

A tombola nyereményei

Az áruház

Néhány kamera a legújabb modellek közül

13
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

GYÚJTÓPONT

szakmai fórum
hérfény színegyensúly, háttérfény, fényszennyezés kiiktatása, infravörös megvilágítás. Nagy figyelmet kell fordítani például a mozgásérzékelés beállítására is (mozgó tárgy mérete, sebessége tekintetében). A kamerákat gyakran védeni kell a külsô természetes, fôleg klimatikus behatásoktól, de szükség lehet maguknak, a kameráknak is védelemre, például szándékos mechanikai rongálás, lefestés vagy kiiktatási kísérlet ellen. Ezen behatások esetén konkrét jelzést kell adni a megfigyelô számára, helymegjelöléssel együtt. Egy nagyobb objektumot behálózó kamerarendszernél helyi igény lehet, hogy bizonyos kamerákat, az általuk megfigyelt területet csak az arra jogosult személy(ek) láthassák. Egy bizonyos szintû felosztás egyben a hatékonyabb felügyeletet, az események átláthatóságát szolgálják. A teljes rendszer azonban csak akkor teljes értékû, ha gondot fordítanak az adatrögzítôre is, beleértve a kezelést, karbantartást, a felvételek kiértékelését, archiválást, törlést. S nem utolsó sorban a nyelvi csomagok beállítását, továbbá az egyéni belépô, hozzáférési kódok körüli rendtartást. Sokan talán részletkérdésnek érzik a monitorok méretét, típusát, holott, ha egyszerre 6; 8 vagy 12 képegységre kell koncentrálni egy idôben, már nagyon is számit, milyen monitor van elôttünk! Egyúttal felhívták a figyelmet arra is, hogy még a legnagyobb méretû monitorok esetében sem célszerû 9 vagy 12 kamera egyidejû képénél többet rázsúfolni, mivel ezen szám fölött a hatékony megfigyelés rovására megy. PC ALAPÚ RÖGZÍTÉSI MEGOLDÁSOK GYAKORLATI BEMUTATATÁSA ÉS IP ALAPÚ VIDEORÖGZÍTÔK GYAKORLATI ÜZEMBE HELYEZÉSE A számítógépes alapú adatrögzítésnek, internetes kommunikációnak számtalan elônye van, ha távfelügyeletrôl van szó. Az esetleges eseményekrôl nemcsak e-mailben lehet riasztást, tájékoztatást kapni, hanem beállításoktól és kameráktól függôen akár azonnali élô képet és akár digitális fényképet is egy soron kívül felugró ablakban. A fénykép szintén továbbítható e-mailben. Napjaink technikái igen sokat tudnak, minden felhasználó igénye szerint választhatja ki a számára elegendô vagy leginkább megfelelô rendszert és szakszerû beállításokkal kihozható belôlük a maximum. A fent említett lehetôségnél szintén nagyon fontos a téves riasztások kiküszöbölése, ami ugyancsak beállítások kérdése. A számítógép természetesen az örzô-védô egység más munkafeladatait is elláthatja, ugyanakkor a tárolóhely-kapacitás szempontjából korlátozottabb lehet, mint egy kimondottan adatrögzítô-egység és külön programok telepítése alkalmazása szintén szükséges. Természetesen az archiválásra, adatkimentésre adottak a lehetôségek. A digitális adatrögzítôk kimondottan a rögzítésre, átmeneti archiválásra valók, kommunikációra nem alkalmasak, de IP alapú kamerák szintén rákapcsolhatók, ráadásul típustól függetlenül. Ezzel a gyártók kívánják támogatni a minél szélesebb körû és olcsóbb hálózatkiépítéseket. AZ ONVIF SZABVÁNY (Open Network Video Interface Forum) Az utolsó elôadás egy nagyszerû, a gyártók által létrehozott, globális kezdeményezésrôl szól, amely lényege, az eszközök és szoftverek közötti úgynevezett átjárhatóság és egységes IP-alkalmazás megteremtése. Három neves gyártó alapításával jött létre 2008-ban egy nem profit érdekeltségû szervezet, amelynek mára mintegy 250 tagja van. A cél, hogy egy sor további elônyöket kapjanak mind a felhasználók, mind a hálózatok kivitelezôi. Ezek a rugalmasság és szabad választás, egyszerûbb telepítés, idôtálló, fokozatosan bôvíthetô és korszerûsíthetô rendszerek, átjárhatóság, ezáltal a beruházási költségek csökkentése. Ezen elônyök a gyártóknál tovább bôvülô piaci lehetôségek formájában mutatkozik meg. A közeljövô tervei közt szerepelnek, hogy ne csupán a kamerák esetében lehessen alkalmazni, hanem a fejlesztési irányok ugyanezt az elônyöket nyújtsák a tûzjelzô-, a riasztó- és beléptetô rendszerek esetében is, a lehetséges WEB-es szolgáltatásokkal együtt. * A nagyszünetben a vendégek megtekinthették és vásárolhattak az AlphaSonic Kft. áruházában, a teljes árukínálatából, míg a nap végén értékes nyereményeket sorsoltak ki a házigazdák.
Kiss B.

Alphasonic Security-Expo

➲ kiválasztott telepítési pontok, majd a kamerák beállítása. Továbbá, a kamerák képének minôségével összhangban kell lennie az adatrögzítô egységnek is, többek közt kapacitás/tárhely vonatkozásában. Fontos tényezôk még a kamerák képfeldolgozó sebessége, a hálózat információ-továbbításnak képessége és az adatrögzítés sebessége. Nem mindegy, hogy szükség van-e dekódolásra, vagy sem. A kamerák beállításánál olyan tényezôket is figyelembe kell venni, mint például a feA teljes kínálat

14
DETEKTOR Plusz 2011/4.

kiállítás

GYÚJTÓPONT

A

novemberben rendezendô SERVICE EXPO az üzleti szolgáltatások optimális választásában nyújt segítséget.

Szervusz SERVICE EXPO!
A válságnak pozitív hatása is volt, hiszen rámutatott arra, hogy egy cég életében sok mindent lehet másképp, gazdaságosabban szervezni, például a szükséges szolgáltatások közötti alapos tájékozódással. Ezt felismerve kezdte meg a HUNGEXPO legújabb kiállításának, a SERVICE EXPO-nak szervezését.

MINDEN, AMI SZOLGÁLTATÁS, MINDENKI, AKI SZOLGÁLTAT Az új rendezvény kiállítói köréhez csatlakozhat bárki, aki az üzleti szolgáltatások területén nyeregben érzi magát, tematikai megkötés nélkül. A SERVICE EXPO tematikája széles sávon nyújtja a legkülönbözôbb területek információit a közönségnek. A kiállítás egyik legnagyobb témaköre az irodai szolgáltatások széles skálájának részletes, minden terültre kiterjedô bemutatása. A teljes választékba beletartozik majd az épületüzemeltetés, a bútorok, az IT és kommunikációs technika, az eszközbérlés, a vagyonvédelem, a hygiéné, de az „emberi oldal”, a HR tanácsadás, PR ügynökségek, catering cégek is. A SERVICE EXPO egyik célja, hogy új területek, új szolgáltatások kerülhessenek rivaldafénybe, olyanok is, amelyek eddig nem, vagy csak alig ismertek a piacon. EGY SZAKKIÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS: KONFERENCIÁK Az új kiállítás régi jól bevált gyakorlatokat is hoz: konferenciákkal egészítik ki a látnivalókat, s workshop is várja majd az érdeklôdôket.

EGYIDEJÛ RENDEZVÉNYEK ■ BUDATRANSPACK – 25. Nemzetközi csomagolási és anyagmozgatási szakkiállítás ■ PRINTEXPO – a nyomdaipar és a digitális technológia 15. nemzetközi szakkiállítása ■ PROMOTION – 10. Nemzetközi marketing és kommunikációs rendezvény ■ MM EXPO – Munkahelyi öltözet-környezet-közérzet és egyéni védôeszköz szakkiállítás
Bôvebb információ: www.serviceexpo.hu

15
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

FÓRUM

Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata
■ Miközben kievickéltem a BIZTONSÁGOS partoldalra azon tûnôdtem, hogy szükségessé vált-e a VÉSZHELYZETI TERV után a KRÍZISMENEDZSMENT TERVET is elôvennem, de rájöttem, hogy nem, hisz a VÉSZHELYZETBÔL nem alakult ki KRÍZISHELYZET. A partra érve részben kiöntöttem, részben kitörülgettem a hajó beülô részébe befolyt vizet, (KÁRELHÁRÍTÁS) majd visszaültem és elrugaszkodva a parttól folytattam utamat, vagyis életbe léptettem az ÜZLETFOLYTONOSSÁGI TERVET az „üzleti folyamatok” visszaállításának érdekében. Eseménytelenül telt az idô késô délutánig, mert betartottam a BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT. ■ Nagyon körültekintôen kell kiválasztani az éjszakai kikötés szálláshelyét, mert sötétedés után már nem tudjuk korrigálni, sötétben folyóvízen csónakázni TILOS, mert roppant VESZÉLYES! Ha megvan a kiszemelt homokzátony, leginkább egy félszigetszerû homokpad, amelyek többnyire a folyókanyarulatok belsô ívén képzôdhetnek, ahol a folyó épít, nem úgy, mint a külsô íven, ahol ennek az ellenkezôje történik. Egyenes szakaszokon ne számítsunk félszigetre. (Ennek a mondatnak késôbb még jelentôsége lesz.) Szóval, BIZTONSÁGOSAN kihúzzuk a kajakot, majd keresünk egy kb. négy négyzetméteres sík, növényzetmentes felületet, legalább fél méterrel magasabban lévôt, mint az aktuális vízszint. A hirtelen támadt áradás BIZTONSÁGOS átvészelése miatt. A kajakot a sátor mellé húzzuk, nem csak a kényelmi szempontok miatt, hanem gondolnunk kell a FIZIKAI BIZTONSÁGRA és az ÔRZÉSVÉDELEMRE is. Mivel az éjszakát nem a felszerelésünk ÔRZÉSÉVEL szeretjük általában tölteni, így célszerû néhány FIZIKAI AKADÁLY kiépítése, de fontos a BIZTONSÁGTECHNIKÁRA is gondolnunk és beszerezni egy elemmel mûködô MOZGÁSÉRZÉKELÔT, amely a kajak legkisebb megmozdítására is éktelen hangon felveri a környéket. Nagyon hasznos BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZ, ami által nyugodtan kipihenhetjük magunkat. ■ A következô két nap szinte eseménytelenül telt el, nem adódtak extrém BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK. De a vízitúrám harmadik napjának délutánján egyre közelebbrôl hallatszott mennydörgés, és idônként szemerkélt az esô. Mi lesz ebbôl, komoly vihar, vagy csak egy nyári zápor? Ismét KOCKÁZATELEMZÉS következett. Egy ízben már átéltem, egy komoly vihart a Tiszán, bár teljes erôbôl küzdöttünk, de óriási szerencse is szükségeltetett ahhoz, hogy azt, akkor megúsztuk. Ráadásul kb. pont ezen a szakaszon volt, és a magas partok miatt lehetetlen volt a kikötés. ■ Töprengésemet elfújta a szél, mint a felhôket is, így bátran folytattam az evezést, és el-

A BIZTONSÁG ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA – MOST EGY KICSIT MÁSKÉNT…

Biztonság nyári szabadság idején – egy Tisza-túra apropóján…
Remélem, a Tisztelt Olvasók nem bánják, hogy a nyári Várjuk szabadságok után a biztonságot egy könnyedebb Olvasó i a kt u á nézôpontból vesszük szemügyre! lis, érd nk ekes, fogós kérdés e i t!
A kajakom vízhatlan rekeszeibe bepakoltam a sátrat, hálózsákot, ivóvizet, ennivalót, különbözô felszerelési tárgyakat, amelyek egy néhány napos egyszemélyes vízitúrához szükségesek lehetnek. Mindez augusztus elején Tiszabecsen történt, ahol a Tisza megérkezik hazánkba Ukrajnából, vagyis innentôl kezdve határfolyóként folyik a két ország között, méghozzá itt még viszonylag nagy sebességgel. Beültem a kajakba és nekiindultam a Tokajig tervezett utamnak (200 km), amit kb. 3-4 napnak gondoltam.

A

z elôzményekhez tartozik hogy 2004tôl Bálint fiammal, aki akkor 13 éves volt, Tiszabecsnél kezdtük aktív vizitúrázó kalandjainkat. Az elmúlt évek nyarai alatt mindenféle hazai vizeken megfordultunk, de tavaly tudomásomra hozta, hogy a szabadidejét másra szeretné fordítani és már nem jön velem többé kajakozni. Azóta többször mentem fél-, maximum egynapos túráimra, fôleg a Dunán. ■ De térjünk vissza a Tisza kanyarulatához, ahonnan kezdve csak magamra számíthattam. Ekkor az izgalom mellett jött egy másik érzés is az aggódás, vajon mindenre gondoltam indulás elôtt (TERVEZÉS), vajon mindent számításba vettem (KOCKÁZATELEMZÉS), vajon teljesen felkészültem, minden nálam van, amire szükségem lehet (ANYAGI ÉS TECHNIKAI ERÔFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA)? Ezeken elmorfondíroztam egy ideig. Magamban (HUMÁN ERÔFORRÁSBAN) biztos voltam, hisz kipihenten, jó fizikai kondíciókkal vágtam neki az útnak. Nem értem végére az ELEMZÉSNEK, mert figyelnem kellett az örvényekre, zúgókra, sarkantyúkra, amelyek eléggé meg tudják változtatni a folyóvíz irányát, sebességét, amik egy VÉSZHELYZET kialakulásához is vezethetnek. Ezért kellô figyelmet kellett fordítanom az evezôhasználatra, valamint az egyensúlyi helyzet folyamatos fenntartására (BIZTONSÁGI ELJÁRÁSI MÓD). Ezen a szakaszon örvények sûrûn elôfordulnak és érezhetôen meg-megcsavarintják idônként a

hajót, de ezt könnyen, szinte automatikusan lehet korrigálni. Egy ízben, abbahagyva az evezést, figyelgettem az örvények játékát, miközben jött egy gondolat, hogy megnézem az evezôlapáttal, hogy milyen erôs is egy ilyen örvény. (ITT HAGYTAM KI A KOCKÁZATELEMZÉST) Ahogy egy páncélos lovag tarthatta öklelésre a kopjáját, úgy fogtam én is egy kézzel az evezôt és elôre kinyújtva próbáltam egy kapitális örvény közepébe szúrni az evezôlapátot. Sikerült! Beborultam! (BALESET A BIZONSÁGI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA MIATT). Ilyenkor már biztosan érezzük hogy hibáztunk, ez már be fog következni, vagyis vizesek leszünk. De ennyit a meditációról, már ebben az idôszakban, vagyis a vízbefordulás idôszakában újra a BIZTONSÁGGAL kell foglalkoznunk! Elô kell venni a VÉSZHELYZETI TERVET! Vízbeérkezés után egyik bal kezünkkel fogjuk a féloldalára billent kajakot, míg a másik balkezünkkel fogjuk az evezôt és próbáljuk betuszkolni a kajakba, ha ez sikerült, akkor a következô szintre léphetünk. Vagyis körül kell nézni, hogy nincsen-e valamilyen VESZÉLYFORRÁS abban az irányban, amely irányba jelenleg tehetetlenül sodródunk. Tehát, ha nem fedeztünk föl folyásirányunkban semmilyen KOCKÁZATI TÉNYEZÔT, úgy a soron következô, jól begyakorolt VÉSZHELYZETI UTASÍTÁS szerint szélesebb körben széttekintve próbáljuk szemrevételezni, hogy melyik partoldal van közelebb, hogy arra vehessük az irányt –, javasolt a kajakot úgy fordítani, hogy mind a két partot szemügyre tudjuk venni! Itt azonban nem tanácsos a jobb partot megközelíteni, mert bizony nemzetközi bonyodalmat is kiválthatunk azzal, hogy határsértést követünk el. Gondolom, ez még nem lenne olyan nagy probléma, meg különben is BALESET történt, meg majdnem kollégák vagyunk az ukrán határôrökkel, ôk is a BIZTONSÁGGAL foglalkoznak, meg mi is, stb. Ez mind így van, de nem árt végezni egy elôzetes FELDERÍTÉST, vagy INFORMÁCIÓGYÛJTÉST, ugyanis a határôr kollégák négy nap szabadságot kapnak minden egyes elfogott határsértôért, tehát meglehetôsen motiváltak. Ezért irány a bal part!

16
DETEKTOR Plusz 2011/4.

Zólyomi Zsolt biztonsági vezetô rovata
hagytam (kb. este fél hatkor) az utolsó homokpadot, ami éjszakai szállásul szolgálhatott volna, de ezt akkor még nem sejtettem. Ekkor már kb. 60-65 km-t tettem meg aznap és örültem volna, ha túl tudom szárnyalni az elôzô napi 70 km-t. Rosszul TERVEZTEM meg a hátralévô idôt. Nem térképeztem föl megfelelôen az elôttem lévô KOCKÁZATOKAT, nem figyeltem a térképet, hanem arra koncentráltam, hogy utolsó erôfeszítéseimre még a nap végén rátegyek egy lapáttal. Ennél sokkal keményebb lett a mentális teher, mert a Tisza kiegyenesedett, nem volt egy fia kanyar sem a láthatáron, ami azzal a lehetôséggel kecsegtetett volna, hogy éjszakára kis homokpadot találjak. Ezerrel húztam kilométereken keresztül, de csak nem akadt egy görbület sem. Horgászok nyugtattak meg, hogy itt aztán 10-15 km-ig nincs semmiféle kanyarulat sem, de a tiszaberceli kompnál van egy kemping, ott ki tudok kötni, az olyan 6-8 km-re van innen. Számoltam, kalkuláltam, elérhetem-e a BIZTONSÁGOS kikötôhelyet, mielôtt rám esteledik. Az összes rendelkezésemre álló és mozgósítható ERÔFORRÁSOMAT bevetettem, miközben már erôsen tompultak a fények. Aztán megpillantottam valamit a szürkületben, olyan egy, másfél km-es távolságra, és kezdett kibontakozni a távolban a „pihenô” komp körvonala. Szívesen mosolyra húztam volna a számat, ha még tudtam volna parancsolni az arcizmaimnak és „elegánsan” besiklottam a komp túloldalán lévô kemping stégjéhez. Megérkeztem az oázisba! Erôm fogytán volt, de természetesen tartva a BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT, mert csakis BIZ-

FÓRUM

TONSÁGOS dolgokat teszünk, ezért csak így a hajóból egyezkedtem elôször a tulajjal, majd természetesen úgy döntöttem, hogy maradok. Sajnos az a vihar, ami napközben megérintett, az éjszaka felturbózva visszatért. A sátor egyik oldalából a másik oldalába feküdtem, mindig figyelve, hogy éppen hová csap be a villám (hogy BIZTONSÁGOSAN a hátamat fordítsam az irányába, a VÉDELEM céljából természetesen). Ezt is megúsztam, viszont az idôjárás-jelentés szerint a rossz idô minimum egy hétig elhúzódik, így itt befejeztem a túrát és telefonos segítséget kérve intéztem egy MENTÉST számomra. Összegezve két és fél nap, 178 km sport, vidámság és BIZTONSÁG, ami mindig velünk van! ■ Köszönöm a figyelmet!
Zólyomi Zsolt

Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai
„NA, EZ IS MEGVOLT…” Tájékozott biztonsági vezetô már többször hallotta gazdasági vezetôk (igazgatók, vezérigazgatók) szájából ezt a mondatot, amikor beszámolt a biztonságtechnikai fejlesztések, új eszközök telepítésének befejezésérôl. A gazdasági vezetôk jó részének a biztonsági intézkedések, beruházások azt jelentik, hogy pénzt költöttek pénzt nem fialó dolgokra, amelyek ráadásul korlátozzák ôket és a munkavállalókat pld. a szabad mozgásban, helyiségek megközelítésében, lassítják a munkafolyamatok (pld. szállítás) egy részét, „de meg kellett csinálni”. Ha pedig befejezôdtek a biztonsági munkák, akkor elhangzik az idézett mondat: „Na, ez is megvolt…”

aktuális

FÓRUM

ájékozott biztonsági vezetô mindig is utálta ezt a mondatot. Tudta, hogy elrontott valamit… Ha a gazdasági vezetô – vagy kiterjesztetten: a munkavállalók – szükséges rosszként élik meg a biztonsági szint emelése érdekében bevezetett intézkedéseket, ha csak a korlátozó funkciókat veszik észre, akkor valahol baj van. Habár a cég költségvetésébe bekerült az adott biztonsági projekt, de csak a jogi, vagy más kényszer okán. Nem azért, mert a biztonságért felelôs jól elôkészítette a beruházási terv elôterjesztését. Például a beléptetô-rendszereket számos helyen megtaláljuk. A vezetôk egy része kedveli is, mert a rendszerbôl kinyerhetôk munkaügyi információk (magyarán: Gizike notórius késései, Kovács kolléga elhúzódó ebédszünetei és hasonlók) is. Ha viszont neki okoz kellemetlenséget egy másik zakóban, vagy otthon felejtett kártya, akkor már ôk sem rajonganak érte. A beosztottak jó része kifejezetten utálja, ugyanilyen okokból. Ezért aztán igyekeznek bizonyítani is, hogy felesleges, sôt kijátszani, amikor csak lehet, mindenféle

T

huncut megoldást alkalmazva (pl. piggybacking). A vezetôk meggyôzése a biztonsági eszközök lehetséges egyéb funkcióinak ismertetése útján lehetséges, különösen, ha nem csak egy bizonyos, konkrét biztonsági felhasználási módját ismeri a biztonsági vezetô az adott eszköznek. A beléptetôkkel szemben gyakran hangoztatott ellenérv, hogy ott van az ôr, majd az beengedi a dolgozókat, feljegyzi a vendégek adatait, felszól telefonon, ha valakihez jöttek, stb. Igen ám, de mi van, ha az ôr új ember a posztján? Nem ismeri a dolgozókat személyesen. „Majd felmutatják az igazolványukat!” – hangzik erre a meggyôzô érv. De ha egy szerkezetnek mutatják fel ugyanazt a kártyát, akkor már spórolhatunk egy ôrhelyet! A legelkeseredettebb ellenállást az „antipass-back” funkció szokta kiváltani. Azaz, ha csak olyan kártyával engedi meg a beléptetôrendszer a kilépést, amellyel bementek. Tehát ha valaki kijátszotta a rendszert, mondjuk besurrant valaki mögött, aki kártyát használt (tehát „piggybackingelt”), akkor az a saját

kártyájával nem tud kijönni! Ilyenkor aztán a biztonsági emberek kapnak hideget, meleget! Ráadásul arra késztetik a munkavállalót, hogy ismét blicceljen. Tájékozott biztonsági vezetô arra jutott, hogy a biztonsági eszközök funkcióinak, céljai megismertetésének egyre nagyobb a szerepe a szakma és a biztonsági eszközök, módszerek elismertetésében is. Ha a munkavállalókkal és a vezetôkkel megismertetik az „anti-pass-back” jelentôségét például arra az esetre, ha az épületben tûz gyulladna ki és a biztonsági szolgálat gyakorlatilag azonnal megmondhatná, hogy hány fô tartózkodik az épületben, melyik szinten, akkor ez a beléptetô-rendszerbôl kinyert információ konkrét életeket menthetne meg (a tûzoltók áldásos tevékenységének igénybevételével persze). Ugyancsak nagyon fontos, hogy az otthon felejtett kártyák pótlása – ideiglenesen – gyors és zökkenômentes legyen. Ezt már nem az ôrségnek kell megvalósítania, hiszen a pótkártya ellátást, az adatmódosítást a rendszerben csak erre felhatalmazott végezheti el. Célszerû, ha az ôrség feladatai az ôrzési (technikai eszközök korlátozott szintû kezelése, figyelése, járôrözés, ellenôrzés, zárások, nyitások, kisérések, stb.) funkciókra korlátozódnak. „Birkát legjobban a juhász tud lopni!” – emlékezett hajdani fônöke egyik kedvenc kiszólására tájékozott biztonsági vezetô. Ha a számadó idônként nem ellenôrzi a juhászt, csak egy pulit ad neki, azzal bizony nem old meg mindent. Régebben meg nem volt szokás „Na ez is megvolt…”-tal letudni egy biztonsági kérdést…
Balogh Gábor biztonsági vezetô

17
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

FÓRUM

szakmapolitika
■ Magyarországon milyen veszélyhelyzetekkel kell számolni? Szerencsére vulkánkitörés vagy kiemelkedôen nagy erejû földrengés bekövetkezésének valószínûsége kicsi és nincsenek olyan hatalmas erdôtüzek sem, mint amelyek DélEurópában, Kaliforniában, vagy Ausztráliában pusztítanak. Viszont az egyéb potenciális veszélyek mellett annál nagyobb gondot jelentenek a nagy árvizek, mert a Kárpát-medencét ölelô hegységekbôl eredô folyóvizek mind itt folynak rajtunk keresztül. Ez okból kifolyólag bármely évszakban számíthatunk árvizekre. Potenciális veszélyt jelentenek még a közlekedési és az ipari katasztrófák. Itt feltétlen meg kell említenem a devecseri vörösiszaptároló oldalfalának átszakadását, amelynek következtében 2010. október 4-én közel két méteres magasságú, nátronlúg tartalmú iszap öntötte el a környezô településeket, amely tíz emberéletet oltott ki, több száz sérültet hagyott maga után. Nem állítom, hogy minden szempontból fel voltunk rá készülve, mert ilyen katasztrófa még sehol a Földön nem történt. Viszont a gyors kormányzati reagálásnak köszönhetôen nagyon gyorsan létrejött egy Operatív Törzs, amely összehangolta a mentésben résztvevôk tevékenységét. A kárelhárítás hatalmas feladatát a szerencsétlenséget okozó gazdasági szervezet állami felügyeletére kinevezett kormánybiztos irányította. Akkoriban 1800 fô volt a kivezényelt létszám 500-600 darab technikai eszköz, jármû és munkagép mellett. A károk technikai felszámolása, a helyreállítás, mentesítés és újjáépítés feladata a mai napig is folyik, mostanában még mintegy 200 fô dolgozik a helyszínen. Nyugodtan mondhatom, hogy amit ott szervezettségben, kárelhárítási munkában tettünk, az Európában is egyedülálló teljesítmény volt. Az ilyen és hasonló esetek megelôzésére ez év végéig elkészül a nemzeti kockázatelemzési stratégia, ami majd illeszkedik az EU hasonló programjához. A nemzeti kockázat-

Katasztrófalogisztika
EGY ISMERETLEN SZAKTERÜLET
Katasztrófa történt. Bajbajutott, menekülô emberek, pánik, romok, tombol a tûz, rendôrök küzdenek a káosszal. Hányszor láttunk már ilyen tudósításokat a tévéhíradókban? Hányszor borzongtunk bele a látványba? De vajon gondoltunk-e arra, hogyan tudnak a kárelhárítás szakemberei olyan szervezetten, gyorsan, szakszerûen dolgozni? És milyen módon jutottak el az emberek, az eszközök, az anyagok olyan gyorsan a helyszínre? Milyen logisztikai szervezettség áll a katasztrófaelhárítók mögött? És mi számít katasztrófának? A válaszokat a katasztrófalogisztika adja meg a számunkra. Dr. Demény Ádám polgári védelmi alezredest, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának igazgatóját kérdeztük errôl, a „civil szféra” által alig ismert logisztikai szakterületrôl.
sukkal akadályozzák a mentést, autóik pedig az úton jelentenek számunkra akadályt. Még egy példa. A kigyulladt tartályautó hatalmas lángja, füstje már messzirôl látható, ne menjünk még közelebb és kövessük az útlezárásnál lévô katasztrófavédelmi szakemberek, rendôrök, tûzoltók, polgárôrök utasításait. ■ Honnan tudjuk, hogy kinek mi a feladata? A katasztrófavédelem is a vonatkozó jogszabályok szerint mûködik. Az egyik legfontosabb ezek közül a 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjérôl, valamint e szervek irányítási és mûködési rendjérôl. A rendelet sok más egyéb mellett kitér a rendôrség és a hivatásos önkormányzati tûzoltóság katasztrófavédelmi feladataira is. Mindezek a katasztrófavédelmi törvénybôl vannak eredeztetve. A katasztrófa bekövetkezésére, vagy annak veszélyére utaló bejelentés után meghatározott rend szerint történik a riasztás és a helyszínre vonulás. Egyébként 2012. január elsején új jogi szabályozás lép hatályba, amely más egyebek mellett új szervezeti struktúrát határoz meg a katasztrófavédelem számára. A jelenlegi katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervezetrendszerhez szervesen integrálódnak az önkormányzati hivatásos tûzoltó-parancsnokságok is. Így a döntések centralizáltan történnek majd, a jelenlegi széttagozódás helyett. Biztosra vesszük, hogy az önkormányzati tûzoltóságok állami irányítás alá vonásával kialakuló szervezeti forma még hatékonyabb mûködést fog eredményezni.

■ Mit nevezhetünk katasztrófának? Többféle megközelítés használatos. A katasztrófák általában nehezen megjósolható, elôre nem látható események, amelyek többnyire váratlan idôpontokban fordulnak elô és személyeket, értékeket veszélyeztetnek. Ezeknek a káreseményeknek a gyors felszámolásához össztársadalmi érdek fûzôdik és a megelôzés, a mentés, a helyreállítás az állam feladata. Csak példaként említem, hogy a devecseri vörösiszap ömlés, a West Balkán tragédia, vagy a borsodi árvízkárok egy része megelôzhetô lett volna. A katasztrófákkal kapcsolatos ismereteket, a helyes viselkedést ilyen helyzetben azért tartom mindenki számára fontosnak, mert a védekezés és az elhárítás nemcsak a hatóságok és a gazdálkodó szervezetek feladata, hanem minden állampolgáré is. Akár gyalog jár, akár autóval, hiszen bárki, bármikor kerülhet katasztrófahelyzetbe. ■ Mi a helyes viselkedés katasztrófahelyzetben? A legnagyobb ellenség a pánik, vagy ennek ellentéte, a „közelebb megyek, onnan jobban látom”. A katasztrófával érintett területet minden esetben lezárjuk, oda csak engedéllyel lehet bejutnia annak, akiknek valóban ott van dolga. Például a sajtónak. Ne próbáljunk semmilyen trükkel bejutni oda, mert abból csak baj lehet. Meg kell említsem a katasztrófaturistákat, akik csoportos bámészkodá18
DETEKTOR Plusz 2011/4.

szakmapolitika
Egy szakcikk szerzôje így határozza meg a katasztrófalogisztika fogalmát: A katasztrófaelhárítási logisztika mindazon tervezési, szervezési, koordinálási és gazdálkodási tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófák elleni hatékony védekezés érdekében, a szükséges és elégséges logisztikai feltételek, az anyagi-technikai és különleges erôforrások biztosítása, valamint optimális felhasználása céljából kerülnek végrehajtásra. A katasztrófaelhárítás logisztikai rendszerének célja a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtásához szükséges erôforrások tervezése, a humán, az anyag, a technikai feltételek biztosítása, valamint a felhasználás szervezése, koordinálása a megelôzés, a védekezés és a helyreállítás során. Kétségtelen, hogy a folyamatosan újuló „civil” logisztika is hatással van a katasztrófalogisztikára, de talán ôk is tudnának tanulni tôlünk. ■ Mit lehetett átvenni a katonai logisztikától? Valószínûleg a mûveleti egységekre bontás is onnan jött át, ezek a következôk. Ellátás, anyagi biztosítás, szállítás, raktározás, gazdálkodás, egészségügy, adományok és segélyszállítmányok kezelése. Ma már a környezetvédelem is kiemelt szempont a tervezésben. Például az árvizeknél használatos fáklyák anyaga ma már csak biológiailag lebomló lehet. A NATO-nál a mai napig is úgynevezett részláncok szerint folyik a logisztikai megvalósítás. Ezeket mi is átvettük. Az elsô részlánc a felkészülés, a raktározás. A második a bekövetkezett katasztrófahelyzet elsôdleges elhárítása, amely általában nagy élôerô és technikai felszerelés helyszínre szállítását jelenti. A harmadik részláncnak akkor kell mûködnie, ha az elhárítás idôben elhúzódik. Ez pótlólagos szállítási feladatokat igényel. Lakossági kitelepítésnél tábori ágyak, takarók, élelmiszer, ivóvíz helyszínre szállítását kell megoldani, esetleg más fajtájú gépekre, berendezésekre van szükség, mint amelyekre a katasztrófaelhárításnál volt szükség. Ez a rásegítô logisztika. ■ Mi történik, ha a rendelkezése álló eszközök nem elegendôek? Mindig vannak megoldások. Ha nem elegendôek a jármûveink, akkor szerzôdések alapján gazdálkodó szervezetektôl kérünk segítséget. A tavalyi borsodi nagy árvíznél kiválóan helytálltak a terepjáró jármûveink, fôképp a szovjet gyártmányú közúti óriásokat,

FÓRUM

elemzés célja, hogy számba kell venni valamennyi olyan veszélyeztetô tényezôt, amely kockázatot jelenthet a lakosság életére és vagyonára. Segítségével remélhetôleg számos katasztrófahelyzet lesz megelôzhetô. ■ Milyen szerepe van a katasztrófalogisztikának? Ezen a szakterületen a logisztika már a különbözô anyagok, eszközök, berendezések, jármûvek beszerzésénél kezdôdik, hiszen elôre fel kell készülnünk szinte minden katasztrófahelyzet elhárítására. Már ezeknél is törekednünk kell az ideális használhatóságra. A felkészítésünket segítik azok a forgatókönyvek, amelyek katasztrófa fajtánként részletesen elôírnak minden eszközt és minden tennivalót az elhárításhoz. Ezekben logisztikai feladatokat is meghatározták. Sok évtizedes tapasztalat kell ahhoz, hogy ideális minôségben és mennyiségben meghatározhatóak legyenek a szükséges eszközök, és a jármûvek is megfelelôek legyenek ezeknek a katasztrófa színhelyére juttatásához. Hiszen a logisztika egyik alaptétele, hogy a feladatot az ésszerûség határáig minimalizált költséggel kell megoldani. ■ Ez valószínûleg nagyon bonyolult intézkedéseket igényel Ebben segít nekünk a katasztrófalogisztika. A hatékony és gyors elhárítás csak jól szervezett rendszerben történhet, mert itt a gyorsaság életeket, értékeket menthet. A katasztrófalogisztika tudománya elsôsorban a katonai logisztikából fejlôdött ki, hiszen itt is, ott is haváriahelyzettel kell szembenézni, amely akár percenként is változhat. Ma már tudományos szintû szakmunkákból tájékozódhatunk és egyetemi tananyagként is tanulható. Fontosnak tartom a megfelelô jogi szabályzást. A Katasztrófavédelmi Törvény nagyon helyesen állami feladatként határozza meg a katasztrófák elleni védekezést, azt nemzeti ügyként kezeli. A védekezésben részt vesz a teljes közigazgatás, a civil társadalom és a gazdaság szereplôi is. Mindez megfelelôen szervezett logisztikai támogatást igényel.

a KRAZ-okat tudom dicsérni. Alvázig érô vízben is elmentek és nagy teherbírásuk révén nagy homokzsákterheléssel is eljutottak a kritikus helyekre. Csoportos személyszállítási igény esetében általában a helyi Volán vállalatoktól bérelünk jármûveket. Nyilván nincs értelme nagyobb jármûállományt állandó készenlétben tartani, mert az gazdaságtalan lenne. Itt jegyzem meg, ha az úton gurulók meglátják a villogó kék lámpással felvezetett jármûkonvojainkat, ne akadályozzák ôket, ne próbálják elôzni sem az oszlopot, mert fontos társadalmi érdekbôl vannak ôk az úton és mindig sietôs az útjuk. Léteznek kormányzati védelmi tartalékok is, onnan is kaphatunk segítséget. Ha már a jármûveinkrôl beszélünk, szólnom kell a katasztrófavédelemhez tartozó BM Heros Zrt-rôl is. Ez a szervezet végzi a tûzoltóautók felújítását és az alvázakra a saját kialakítású felépítményeket építenek igen kiváló minôségben, így azokat nem külföldrôl kell beszerezni. Sajnos a devecseri katasztrófában jónéhány jármûvünk alépítményét tönkretette a vörösiszap, ezeket nem csekély költséggel helyre kellett állítani. ■ Nem beszéltünk még a katasztrófavédelem humán erôforrásairól Igen, ôk is nagyon fontos elemei a katasztrófalogisztikának, hacsak nem a legfontosabb elemei. A képzésre és a továbbképzésre igen nagy hangsúlyt fektetünk, ezért elmondható, hogy az állományunk képzettségi szintje megfelelô. Folyamatosan vannak gyakorlatok, ahol a különbözô katasztrófahelyzetek gyakorlásával állandóan ébren tartjuk a szakmai készséget. Éppen a napokban indult el Lengyelországba a magyar katasztrófavédelmi csapat egy nemzetközi gyakorlatra, ahol számos tapasztalattal gazdagítva térnek majd haza. Van mire büszkének lennünk! Tóth I. Gábor Fotók: BM OKF

19
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

PIACTÉR

értékvédelem/Strauss-Metál
bízható biztonságtechnikai eszközöket kell alkalmazni, amelyek megvédik az éveken át összegyûjtött vagyontárgyakat, pénzeszközöket, fontos és nélkülözhetetlen iratokat. A falba és bútorba építhetô széfek ugyanabból – a precizitást és minôséget garantáló – üzembôl kerülnek ki, mint a banki eszközök. A termékek MABISZ által bevizsgáltak, ellenôrzöttek és minôsítettek. ■ A belkereskedelmen kívül jelentôs exporttevékenységet is folytat a cég. Termékeiket jelenleg is tesztelik a kölni VdS minôsítô intézetnél, folyamatosan szerepelnek a hazai és a külföldi szakmai kiállításokon és vásárokon. ■ Telephelyükön – két egymással összefüggô sikeres pályázatnak köszönhetôen – megkezdôdött az új üzemcsarnok építése. A jelenlegi 3000 m2-es gyártócsarnok kerül bôvítésre további 1700 m2-rel. A projekt összköltsége: 225 millió Ft. ■ A mikro és kisvállalkozások munkahelyteremtô beruházásainak támogatása címû pályázat keretén belül a foglalkoztatottak létszámát is tovább emelik.

BIZTONSÁG

A Strauss-Metál Biztonságtechnika közel 20 éve van jelen a magyar piacon
A piaci változások idôben való felismerése, a rugalmasság, az innovációs készség, a szorgalom, a kitartó és fáradságos munka meghozta eredményét. A Strauss-Metál országosan, és az országhatárokon túl is ismert, és többszörösen elismert saját márkanevet képviselô tôkeerôs vállalkozás. biztonságosabbá, ellenôrizhetôbbé és egyszerûbbé tették a pénzkezelést. ■ A számítógéppel mûködtetett eszközök új perspektívát nyitnak meg a mechanikai biztonságtechnikai eszközök piacán. Használatukhoz kapcsolódóan valamennyi esemény ellenôrizhetô és dokumentálható. ■ A kifejlesztett „intelligens rendszerek” alkalmazásában rejlik a jövô. Folyamatos termékfejlesztések nagy része erre a területre koncentrálódik, így új felhasználási területek kerülnek a cég látókörébe. A pénzintézeti szektor biztonságtechnikai megoldásain túl jelentôs figyelmet szentel az épületüzemeltetési biztonság, adatbiztonság kérdéseire, de biztonsági megoldásokat kínál gyógyszeripari, oktatási és a kultúrális intézmények számára is. ■ További fontos szempont a tervezésnél a forma, a design, a megjelenés. A szögletes merev, robusztus formák helyett a lágyabb vonalak, a stílusosság nyer teret. Olyannyira, hogy korábban a Multiszéf a Formatervezési Pályázat egyik kitüntetett terméke lett. ■ A ma már kb. 300 féle saját gyártmányú termékkel rendelkezô cég számára természetesen a lakosság is kiemelkedôen fontos célpiac. A betörôk, besurranó tolvajok ellen olyan meg-

M E G B Í Z H ATÓ SÁG MINÔSÉG –

A

pénzintézeti szektor folyamatos megerôsödésével és terjeszkedésével megnövekedett az igény a magas biztonságú mechanikai védelmi eszközök iránt. A termékkínálatban megjelentek a páncélszekrények, – melyek akár 300 millió Ft-os biztosítási értékhatárig rendelhetôk – a páncéltermek, golyóálló átadó berendezések, az ügyfélhívó berendezések, komplett pénztárak, mobilbankok. A biztonság mellett elôtérbe kerültek olyan ergonómiai és sokoldalú felhasználási szempontok, amelyek szükségessé tették a mechanikus védelmi eszközök elektronikával való felszerelését. Így születtek meg a SZUPERKASSZÁK, a MULTISZÉF és az integrált elektronikus berendezések, pl. a tûzoltósági vészkulcsszéf, az intelligens kulcstárolók és postázók. Ezek a termékek

7630 Pécs, Mohácsi út 107/1 • Tel./fax: 72/313-316 e-mail: info@straussmetal.hu • web: www.straussmetal.hu

20
DETEKTOR Plusz 2011/4.

PIACTÉR

videotechnika/Novosec

CST – Olaszországból – univerzális vezeték nélküli kültéri védelem

Manapság sokan egy-egy cég által gyártott komplett termékportfóliót telepítenek. Gyakran elôfordul azonban hogy adott cég kínálatában egy-egy kevésbé keresett, kevesebb nyereséget termelô kiegészítô termék nem található meg. A CST olasz cég kifejezetten olyan megoldásokat gyárt, melyek adott komplett gyári egységek kiegészítôjeként alkalmazható. cég elôször a kisebb lakóingatlanok kültéri védelmét vette célba. Ehhez kifejlesztett egy univerzális 10 csatornás rádió-vevô egységet, melyet bármilyen riasztóközpont zónabemenetére be lehet kötni, ezáltal 10 rádiós – vezeték nélküli eszközt tudunk a meglévô egységünkhöz illeszteni. Hol lehet érdekes ez? Olyan vezetékes riasztórendszereknél, melyhez nincs gyárilag rádiós vevôegység, vagy túl drága lenne, illetve ha van is vevôegység nincs megfelelô kültéri eszköz hozzá. ■ Milyen kültéri eszközök vannak a cég kínálatában? Elôször is arra ajánlottak megoldást, hogy az épületet nehezen lehessen megközelíteni, azaz készítettek egy olyan kültéri mozgásérzékelôt, mely két Duál infravörös szenzort-, egy mikrohullámú érzékelôt-, továbbá egy kitakarásvédelmet tartalmaz. Ebbe opcionálisan lehet folyosólencsét tenni, például ezzel kerítés mellett csinálhatunk egy védelmi folyosót. ■ A másik védelmi szint az épület közvetlen megközelítése. Tehát mielôtt hívatlan látogatónk a redônyökhöz, ablakokhoz érne, jelzi a

A

behatolás kísérletét. Ezt egy falra szerelhetô homlokzatvédelmi duál (PIR + Mikro) mozgásérzékelôvel kívánja a gyár megoldani. Az eszköz érzékelési zónája a falsík mellett halad végig. A telepítési magasság maximum 3 méter, és 12 méter hosszan tud védelmet biztosítani. ■ Mindkét eszköz elônye, hogy utólag észlelt biztonsági hézagot lehet velük „befoltozni” és hogy bármilyen eszközhöz illeszthetôek. További érdekességük, hogy mindegyik verzióból van vezetékes kivitel is. Azaz ha ezt a típusú védelmet a CST gyár termékeivel akarja megoldani a telepítô, akkor egy költséghatékonyabb megoldás is található a kínálatban a rádiós eszközökkel megegyezô tudással. ■ A gyár több oldalas kínálatából még egy terméket szeretnénk bemutatni, egy mikrohullámú – duál mennyezeti infrát. Ez egy normál PIR érzékelô mellett mikrohullámú érzékelôt is tartalmaz. Ezzel pl. a klimatizált, huzatos, zavarforrások szempontjából elônytelen terekben lehet tévesriasztás-mentes – menynyezetre szerelt – védelmet kialakítani. Az eszközöket a Novosec Kft. forgalmazza. T. G.

22
DETEKTOR Plusz 2011/4.

ELKAPJA RÖGZÍTI MEGJELENÍTI ELKAPJA
Hálózati megoldások a Samsung-tól

A Samsung HD minőségű képalkotást biztosító hálózati biztonságtechnikai megoldásai 5-ször annyi részlettel kápráztatnak el, mint a hagyományos képfelbontást nyújtó rendszerek. Az akár HD 1080p-s videorögzítésnek és megjelenítésnek köszönhetően, hihetetlenül részletgazdag képanyagot biztosító biztonsági rendszer alkotható meg. A HD kamerák és monitorok által közvetített „szélesvásznú” (16:9) videotartalomban egy rendszer operátora az adott – képernyőn megjelenő – szituáció szempontjából fontos képterületeket jelölhet ki, nagyíthat fel közelebbi elemzés céljából anélkül, hogy minőségromlás, vagy pixelesedés nehezítené munkáját. A HD minőségű képrögzítésnek köszönhetően, mindezt elvégezheti a már eltárolt képanyagon belül is, ugyanazzal a hatékonysággal. Számos HD kamera közül válogatva, a megfelelő hardveres, vagy szoftveres rögzítési opció kiválasztásával és HD monitorok segítségével olyan biztonságtechnikai megoldást alkothat, mely tökéletesen illeszkedik az Ön vállalkozásához.

Full HD minőségű képrögzítés

Intelligens videotartalomelemzés

Skálázható rögzítés

Vezérlés és megfigyelés távolról

Samsung HD Hálózati Biztonságtechnikai Megoldások. Intelligensebb Biztonság.
E STEsecurity@samsung.com W samsungsecurity.com Samsung Techwin Europe Ltd

PIACTÉR

videotechnika/Aspectis

Új videokódolók és kiterjesztett D1 felbontással rendelkezô PTZ dóm kamera – Axis
Az alábbi cikkben bemutatunk két videokódoló sorozatot, melyek megkönnyítik az analóg CCTV rendszerek bôvítését a hálózati videó összes elônyének nyereségével, illetve egy vadonatúj hálózati PTZ dóm kamerát, mely 35-szörös zoommal,és a kiterjesztett D1 felbontásnak köszönhetôen szélesebb képalkotással, kitûnô mechanikai teljesítménnyel rendelkezik. tonsági ôr által használt PTZ mozgásokat, beleértve azt az idôtartamot is, amelyet egy-egy megfigyelési pozícióban tölt. A rögzítést egyetlen gombnyomással, vagy elôre meghatározott idôpontokban el lehet indítani és le lehet játszani. ■ A kamera nappali és éjszakai üzemképessége lehetôvé teszi a kiváló minôségû képek készítését még nagyon alacsony fényviszonyok mellett is, a széles dinamikai tartománynak köszönhetôen pedig a tárgyak láthatóak maradnak sôtét és világos területeken is. Az AXIS Q6032 többszörös H.264 és Motion JPEG videofolyamokat tud egyidejûleg továbbítani. A H.264 optimalizálja a sávszélességet és a tárolást anélkül, hogy kompormisszumot kellene kötnünk a képminôséget illetôen. Támogatja a High Power over Ethernetet (IEEE 802.3at), ezáltal egyszerûsíti a telepítést, hiszen csak egy kábelre van szükség a táp, a videó továbbítására és a PTZ vezérlésre. A High PoE midspan a kamera tartozéka. ■ Active Gatekeeper funkcióval is rendelkezik, ami lehetô teszi, hogy mozgás esetén a kamera automatikusan, egy elôre meghatározott pozícióba állítsa magát, figyelje az adott területet és kövesse az azonosított tárgyat. A kamera támogatja a kétirányú audiót és a hangfelismerést, rendelkezik input/output csatlakozási lehetôségekkel más érzékelôkhöz vagy relékhez. A kamera SD/SDHC bemenetén keresztül helyi tárolásra is van lehetôség. ■ „Az új AXIS M70 és AXIS P72 videokódoló sorozat megkönnyíti az analóg CCTV rendszerek bôvítését a hálózati videó öszszes elônyének nyereségével, anélkül hogy ki kellene dobnunk meglévô analóg rendszerünket. Ezáltal megtakaríthatjuk a gépek, telepítés és menedzsmentköltségeit, ezeken felül további távfelügyeleti képesséAXIS M70 és AXIS P72 videokódoló

AXIS Q6032 PTZ dóm kamera

z AXIS Q6032 PTZ dóm hálózati kamera IP52 védettséget kapott, ami por és víz elleni védelmet jelent. Egyszerû és megbízható telepíthetôségének köszönhetôen ideális repterek, vasútállomások, bevásárló- és konferenciaközpontok megfigyelésére. „Az AXIS Q6032 magas videó minôséget szolgáltat, gyors és robusztus PTZ képességekkel bír a széles területlefedéshez és erôteljes zoommal rendelkezik, amivel akár 150 m-rôl is tudunk arfelismerést végezni.” – mondta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetôje, az Axis magyarországi disztribútora. „Ez az elsô kamera a piacon, amely kiterjesztett D1 felbontással rendelkezik (736x576 pixel). Ez megközelítôleg 9200 pixeles növekedést jelent, viszonyítva a standard D1 felbontáshoz, ami 720 pixel szélességgel bír.” ■ A PTZ dóm kamera 35-szörös optikai zoommal és 12-szeres autofókuszos digitális zommal rendelkezik. A kamera 360°ban tud elfordulni 0,05 – 450 fok/mp sebességgel, dôlési szöge pedig 180°. Az új Tour recording funkció lehetôvé teszi az automata ôrjárat mûködésének egyszerû beállítását, azáltal, hogy engedélyezi a biz24
DETEKTOR Plusz 2011/4.

A

geket, jobb skálázhatóságot és kiváló eseménykezelést kapunk.” – mondta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetôje, az Axis magyarországi disztribútora. ■ Az Axis a bôvülô ügyféligények kielégítésére öt új taggal bôvítette videokódolók portfólióját, az eszközök négytôl tizenhat csatornával rendelkeznek. Ma az Axis tizenhat tagból álló portfóliójának többsége támogatja a H.264-et, mely igen hatékony videotömörítési formátum. Az AXIS M70 és P72 sorozat ideális megoldás kis- és közepes méretû helyeken, mint például benzinkutak, kisboltok és kisebb irodák. A két sorozat új tagjai a következôk: AXIS M7014 (4-csatornás), AXIS M7010 (16-csatornás), AXIS P7214 (4-csatornás, audióval), AXIS P7224 (4-csatornás videokódoló blade audióval) és az AXIS P7210 (16csatornás, audióval). ■ Az analóg megfigyelôrendszerek telepítésének elnyerésénél nagy segítség az AXIS M70-es sorozata, mely megbízható, hatékony és professzionális hálózati megoldást nyújt. Az AXIS P72 sorozat teljes értékû megoldást kínál sokoldalú és fejlett hálózati képességeivel, kiváló videó- és hangminôség mellett. Mindkét kódoló biztosítja a kettôs videofolyamot, a H.264-et és a Motion JPEG-et. A H.264 tömörítéssel drasztikusan lecsökkenthetjük sávszélesség- és tárhelyigényünket a képminôség romlása nélkül. A Power over Ethernet (IEEE 802.3af) lehetôvé teszi, hogy a kódolók az Ethernet kábelen kapják a szükséges tápellátást. Mint minden Axis videokódoló, ezek is támogatják a PTZ-t, mellyel lehetôség nyílik analóg PTZ kamerák vezérlésére. Ezen kívül a stand-alone változatok microSDHC kártyahellyel is rendelkeznek. ■ Valamennyi terméket támogatja az AXIS Camera Station és az iparág legnagyobb kezelési szoftverbázisa az Axis partner programon keresztül (többek között a magyar nyelvû Netavis is). A termékrôl bôvebb tájékoztatást kérjen az Aspectis Kft.-tôl.
B. L. O.

Bármilyen jármű. Nem akármilyen kamera.

lózati kamerákat és rögzítőket, melyeket kimondottan buszokba és vonatokra terveztek. Ezek ellenállnak a vibrációnak, pornak és párának, és automata szabotázsérzékelővel vannak ellátva.

rugalmas hálózati tulajdonságokkal bírnak. Így gyorsan megtudhatja mi is történt valójában és még egyértelmű bizonyítékokat is szolgáltatnak. Forduljon az Axis-hoz – a hálózati videó legjobbjához. Legyen képben az Axis-szal. Maradjon mindig egy lépéssel a többiek előtt. Látogasson el a www.axis.com/anybus honlapra

AXIS M31-R Network Cameras... – AXIS M31-R hálózati kamera és AXIS Q8108-R hálózati videó rögzítő a járműveken történő megfigyelésre.

1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Tel: (06) 1 414 1022 | Fax: (06) 1 414 1021 info@aspectis.hu | www.aspectis.hu

PIACTÉR

videotechnika/Polsec

IP kamera rendszer építôkövei a Brickcom kínálatában
A Brickcom Corporation a világ egyik vezetô hálózati videorendszer gyártója a biztonságtechnikai iparágban, már több mint húsz éve foglalkozik vezeték nélküli szélessávú hálózati eszközök fejlesztésével. A cég szakmai tudását ötvözi a modern technológiával és a „One Stop Shop” üzletpolitikájával lehetôvé teszi, hogy a minden igényt kielégítô termékkínálatukból vásárlói megtalálják a számukra megfelelô eszközöket. gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden olyan eszköz elérhetô a kínálatukból, amely az adott felhasználói igényekhez igazodva egy kiváló videomegfigyelô rendszerhez szükséges. A kornak megfelelô színvonalú termékkínálat magában foglalja a különbözô készülékházakba épített kamerákat (Cube, Box, Dome, Bullet, PTZ), videoszervereket, valamit a felvételek tárolását szolgáló készülékeket (NVR). A kiegészítôk közül mind a kamerákhoz, mind az IP hálózat kiépítéséhez szükséges eszközök megtalálhatóak. ■ A kamerák kiválasztását segíti, hogy a gyártó két csoportra osztotta a kínálatot. Az Economy eszközöket ajánlja az árérzékeny, alacsonyabb teljesítményt igénylô rendszerekhez, a Professional típusok pedig kompromisszummentes megoldást kínálnak minden helyzetben. Fontos információ azonban, hogy már a belépô szinttôl kezdve megapixel felbontású (1–5 Mpxl) kamerákról van szó és a háromféle tömörítési eljárás közül is szabadon választhatunk. A Professional típusok esetében az extralistán a legnagyobb felbontásban elérhetô nagyobb képsebesség és a felvételek közvetlen tárolására használható SD memóriakártya foglalata szerepel. ■ Az IP kamerák konfigurálása szokásos módon, egy web böngészôn keresztül végezhetô el, mely hamarosan magyar nyelvû felülettel is elérhetô lesz. Itt teljes körûen be-

A

1TŐL 5 MEGAPIXEL
A minőség kifizetődő:

...merj váltani!
A box kamerákhoz a optikákat ajánljuk!
A termékeink áráról érdeklődjön az elérhetőségünk bármelyikén, vagy regisztráljon honlapunkon!

állíthatóak mind a kamerarész tulajdonságai, mind a hálózati adatátvitellel kapcsolatos paraméterek. Fontos megjegyezni, hogy mindegyik kameránál támogatott a Dual Codec mód, azaz két különbözô stream használható, egyedileg konfigurált digitalizálási felbontással és tömörítési minôséggel, ezáltal megosztva az erôforrásokat a képrögzítés és a távoli kliensek betekintései között. ■ A hálózati kameraképek megjelenítésére és kezelésére számos lehetôségünk van. A Brickcom IP kamerái több mint negyven NVR fejlesztô cég által támogatott, valamint tagja az Onvif és a PSIA csoportoknak. Ez lehetôvé teszi, hogy egy már meglévô rendszert bôvítsünk, vagy az általunk preferált adattároló rendszert használjuk ezekkel a kamerákkal. ■ Természetesen, aki szereti a homogén megoldásokat, az választhat a saját, NAS alapú 4 vagy 16 csatornás hálózati videorögzítô (NVR) berendezések, vagy a Windows OS alatt futtatható ingyenes PC szoftver közül. Mindegyik tárhelymegoldás megbízható kiegészítôje a széles termékkínálatnak. Ez a termékbemutató cikk nem tudja teljeskörûen bemutatni azt a kínálatot, amit a Brickcom nyújt a vásárlói számára, magyarországi viszonteladójától, a Polsec Kft.-tôl azonban további információkhoz juthat.
Kis Gábor

1152 Budapest, Városkapu utca 3. Tel/Fax: 06-1/410-6536 e-mail: polsec@polsec.hu Termékinformáció: Kis Gábor, 06-20/952-2390

26
DETEKTOR Plusz 2011/4.

távfelügyelet/TellSystem

PIACTÉR

EasyCon GSM, ProCon GSM, ProLine GSM – kimagasló szolgáltatások – TellSystem Communication Kft.
A GSM termékeink a „hétköznapi” funkciókon túl számos olyan tulajdonsággal is rendelkeznek, melyek nem csak a telepítést, de a karbantartást vagy éppen a hibakeresést is egyszerûvé teszik. ■ XXL eseménynapló – A 16 000 esemény tárolására alkalmas eseménynapló lehetôvé teszi, hogy a telepítést követôen minden változást le tudjunk kérdezni. A napló tárolja az eseményt és annak idôpontját, a GSM státuszát és a térerôt, illetve telefonos vezérlés esetén a telefonszámot. Az eseménynapló exportálható CSV fájlba, így könnyedén lehet szûréseket, rendezéseket készíteni. ■ GSM térerôfigyelés – A termékek folyamatosan ellenôrzik a térerôt és az óránkénti legalacsonyabb értéket egy külön memóriában tárolják. A ProRead szoftver a memória kiolvasását követôen egy grafikonban felrajzolja az értékeket, amellyel ellenôrizhetjük a hálózat stabilitását, illetve a térerôingadozást. Szükség esetén egy nagyobb nyereségû antennával javíthatjuk a hálózati kapcsolatot. ■ Bluetooth-os programozó – A vezetékes programozás nehézségeit elkerülhetjük a Bluetooth-os programozóval. Külön driver használata nélkül csatlakoztatjuk a szabványos Bluetooth programozót a számítógéphez és az adott GSM terméket akár 10-15 méter távolságból is elérhetjük a ProRead szoftverrel. A programozáson túl az eseménynapló lekérdezését, valamint a késôbbi változtatásokat és frissítéseket is elvégezhetjük anélkül, hogy a GSM dobozát kinyitnánk. gyorscsatlakozóval ellátott Litium-Polimer akkumulátor biztosítja a folyamatos kommunikációt akár 4, illetve 24 órán keresztül. A táphiba az eseménynaplóban is rögzítésre kerül. ■ AJS, azaz Anti-Jammer System – A GSM termékek kommunikációját egy GSM jammer-rel meg lehet zavarni, illetve gátolni. Ilyen esetben a GSM készülékek nem tudják elküldeni a távfelügyelet vagy a felhasználó felé az értesítéseket, hiszen a jammer miatt teljesen elveszítik a térerôt. Az egyedi fejlesztésû Anti-Jammer rendszernek köszönhetôen a TellSystem GSM moduljai rögtön érzékelik a zavaró jeleket és helyi riasztást generálhatnak. A modulok kimenetére akár közvetlenül is ráköthetjük a szirénát. ■ Ingyenes kimenetvezérlés – Hanghívással aktiválhatjuk a GSM termékek kimenetét, amely monostabil (max. 65 000 mp) vagy bistabil vezérlésû lehet. Hívószám-azonosítás nélkül korlátlan telefonszámmal, míg hívószám-azonosítással, 1000 telefonszámmal tudjuk a kimenetet vezérelni. A ProCon GSM és a ProLine

EXP Relay

Bluetooth adapter

■ Hálózati tápfigyelés – A tápfigyelési funkció lehetôvé teszi, hogy SMS-ben vagy hangüzeneten keresztül értesüljünk hálózati tápkimaradásról és ezt az információt akár a távfelügyeletre is továbbíthatjuk Contact ID formátumban. A ProLine GSM és a ProCon GSM terméknél egy

GSM termékek esetén lehetôség van egy úgynevezett EXP Relay csatlakoztatására, amely egy relés kimenettel bôvíti a modult. A ProRead szoftver lehetôvé teszi, hogy egy CSV fájlból beolvashassuk a telefonszámokat, amelyekkel vezérelni szeretnénk a kimeneteket és arra is lehetôséget ad, hogy külön-külön paraméterezhessük, hogy az adott telefonszám melyik kimenetet vezérelje. ■ Programozás – A telepítôi igényekhez igazodva lehetôvé tettük, hogy mindegyik terméket lehessen SMS-sel, számítógéppel, illetve október elejétôl már hangmenün keresztül is programozni. Egy SMS-ben akár több parancsot is megadhatunk, így az új SMS parancsoknak köszönhetôen egyszerûbben és gyorsabban tudjuk megváltoztatni a beállításokat.
(Folytatás a 29. oldalon)

PIACTÉR

videotechnika/ASM

Távolsági korlátok nélküli megfigyelés IP rendszerekkel
Egy IP kamera és egy webböngészô segítségével a világ bármely pontjáról figyelemmel kísérhetjük értékeinket. További elônyük az IP rendszereknek a költséghatékonyság: független kutatási eredmények szerint, az analóg és az IP digitális kameramegoldások közötti különbségeket vizsgálva megállapították, hogy a telepítési és tréningköltségeket tekintve, az IP rendszereknél csaknem 50% költségcsökkentés érhetô el. Továbbá az IP kamerákat nagy felbontás, és jobb képminôség jellemzi (akár 5 Megapixel). ■ Az ASM IP kameráinak legfontosabb technikai jellemzôi, funkciói közül a következôk emelhetôek ki: Full hd-s (1920x1080) vagy e feletti felbontások (5Mpixel), dual stream, rögzítés SD kártyára (32Gbyte SDHC), elôrögzítés, IP szûrés, digitális zoom, képmaszkolás, mozgatható IR szûrô, infrás, kültéri kivitelben is. ■ Ipv6 A kamera támogatja az új, 128 bites internet protokollt (a korábbi 32 bites ipv4 mellett). ■ CMS szoftver A kamerákhoz mellékelt CMS (central monitoring system) és VSS szoftverek rugalmasan skálázható IP-s rendszerek kiépítését teszik lehetôvé. A kamerák kettôs videofolyam képességét kihasználva megoldható, hogy a szoftver az osztott képernyôn egy kis felbontású és viszonylag gyengén tömörített, gyorsan megjeleníthetô videoképpel dolgozzon, így tehermentesítve a megjelenítést végzô kliens PC-t, így akár 16 vagy e fölötti megapixeles (1, 2, 3, 5 Mp) kamerakép is monitorozható egyszerre. Fontosabb funkciók: 10 definiálható csoport, csoportonként 16 kamera, ingyenes magyar nyelvû szoftver 64 kamera kezelésére, egyszerre 4 példányban futtatható (többmonitoros rendszerek esetén), beépített lejátszó, rögzített videoanyag visszajátszása VSS-rôl, eMap kezelés (saját, illetve Google térképek), dual stream kezelés, részletes jogosultságkezelés. ■ VSS (video storage server) az erôforrások még hatékonyabb szétosztása érdekében A VSS feladata a nagy felbontású videofolyamok (main stream) rögzítése és a másodlagos, kisebb felbontású videofolyam (sub stre am) továbbküldése a megjelenítést végzô kliens pc/CMS szoftver felé. Tehát a két feladat (rögzítés/ megjelenítés) szétosztható, így tehermentesítve az élôképes monitorozást végzô kliens PC-t (CMS). VSS funkciók: 10 csoportban öszszesen 16 kamera szimultán rögzítése, két videofolyam kezelése (dual stream support), kapcsolat a CMS felé, folyamatos/ idôzített/ mozgásérzékelôs rögzítés. ■ 6 lényeges érv, ami az ASM brand IP kamerák mellett szól: 1. H.264 tömörítés, aminek köszönhetôen jobb képminôség, és jobb tömörítési arány érhetô el. Ebbôl adódóan kevesebb tárhelyre és hálózati sávszélességre van szükség. 2. Ingyenes magyar nyelvû CMS szoftver (egészen 64 kameráig). Ezen központi felügyeleti szoftvernek köszönhetôen egyetlen felületen kezelhetô, és monitorozható valamennyi IP kamera. 3. Full HD felbontás, akár 25 frame/ sec mellett – 1920x1080-as felbontás! 4. Valódi D&N (elmozdítható IR szûrô), melynek köszönhetôen nem csupán szoftveresen fekete-fehérbe vált a kamera, ugyanis a CCD elôtti infraszûrô elmozdításának köszönhetôen több fény kerülhet a CCD-re a nem látható infratartományból. 5. WDR (wide dynamic range) – széles dinamikatartomány) funkció. A WDR-es kamera úgy képes kompenzálni az erôsen megvilágított területekhez, hogy közben az árnyékos/sötétebb területekrôl is látható információt biztosít. 6. 3 DNR zajszûrés, mely három szinten állítható (off, low, high).
Pártl-Berényi Barbara

28
DETEKTOR Plusz 2011/4.

távfelügyelet/TellSystem

PIACTÉR

A ProRead szoftver egyedi funkciói – TellSystem Communication Kft.
A ProRead program amellett, hogy ingyenes, még számos olyan funkciót is tartalmaz, amely a GSM termékek programozását problémamentessé teszi. ■ Telepítés nélkül futtatható program – Az egyszerû használat érdekében a programot telepítés nélkül azonnal el tudjuk indítani, így az újabb frissítések megjelenésénél is könnyedén le tudjuk azt cserélni. A szoftver termékfelismerô funkciója automatikusan megtalálja a számítógéphez kapcsolódó terméket. A próbaüzemmód lehetôséget ad arra, hogy megismerhesse a szoftvert, annak különbözô funkcióit és menüpontjait még a telepítés elôtt. A tesztüzemmódban beállított paramétereket elmentheti és késôbb, a termékhez kapcsolódva feltöltheti azt. ■ 3 termék 1 szoftver – A könnyû kezelhetôség érdekében egyszerûen használható és jól áttekinthetô programot biztosítunk, hogy problémamentessé váljon a telepítôk számára a termékek felprogramozása. Itt mindig azonos programot használhatunk, és így egyszerûen lehet ellenôrizni is, hogy minden alkalommal a legújabb verziót futtassuk, amelyben az újabb funkciók is elérhetôek. ■ Firmware frissítés – A ProRead szoftver tartalmazza a termékekhez tartozó legújabb firmware frissítést is, így külön program használata nélkül, közvetlenül lehet a modulokba a legújabb fejlesztéseket áttölteni. Ez a szolgáltatás biztosítja, hogy a régebben vásárolt termékeken is mindig a legkorszerûbb firmware futhasson, így téve elérhetôvé az ügyfél számára a termék folyamatos frissítését és az újonnan fejlesztett funkciók alkalmazását. ■ Modulállapot megjelenítése – A szoftver „modulállapot megjelenítése” menüpontjában könnyedén ki lehet olvasni a készülék pillanatnyi állapotát. Ezzel a funkcióval egyszerûen ellenôrizhetjük, hogy a beállítás és a kommunikáció a modul és a távfelügyelet között megfelelôen mûködik-e. Itt azonnal tájékozódhatunk a bemenet, kimenet, tamper, tápfeszültség, élesítés, hibakód/CID, GSM-státusz, továbbá a GSMtérerô beállításáról és állapotáról. ■ Hangüzenet feltöltése közvetlenül a programból – A gyorsabb programozhatóság kedvéért a legújabb frissítésbe belekerült, hogy a programon belül tudjunk hangüzeneteket rögzíteni és feltölteni. A rendszer 8 telefonszámra tud értesítést küldeni hangüzenet formájában. Hangüzenetet a bemenetekrôl, táphibáról, belsô szabotázsról tud küldeni, melyeknek hossza maximum 8 mp lehet. Saját hangunkat tudjuk rögzíteni, csupán egy mikrofon szükséges hozzá és a program maga tárolja el a felvételeket. Külön fôüzenetet is lehet rögzíteni maximum 16 mp intervallumban, amely a riasztási üzenet elôtt kerülhet lejátszásra. Ide célszerû beállítani a telepítés helyét vagy az objektum nevét. ■ Monitorszolgáltatás – A készülékek GSM hálózaton történô kommunikációját megtekinthetjük a monitorablakban. Ellenôrzése lehetôvé teszi, hogy kommunikációs hiba esetén a szolgáltatótól kapott információkból és technikai munkatársunk segítségével a hibát könnyen megtaláljuk. ■ Naplózás – A termékekben található 16 000es eseménynaplót az USB és a Bluetooth-os programozóval gyorsan ki tudjuk olvasni. A program engedi a funkció megállítását is, így nem kell a teljes naplót kiolvasni minden alkalommal. A napló exportálható CSV fájlba, amelyet késôbb rendezhetünk és szûrhetünk is. ■ Többnyelvûség – A programozó szoftver eddig hat nyelven érhetô el; a magyaron kívül angol, német, olasz, szlovén, szlovák nyelvekre fordították le. A kezdôablakban van lehetôség a használni kívánt nyelv kiválasztására.
S. A.

PIACTÉR

videotechnika/Masco

SAMSUNG
– a hárommillió képpont bûvöletében
Napjaink rohamléptekkel fejlôdô számítástechnikai világában egyre természetesebb, hogy a videomegfigyelés céljára is a mindennapjaink megkerülhetetlen részét jelentô informatikai technológiát használjuk. Ennek köszönhetôen terjednek világszerte az IP kamerák, melyek folyamatos fejlesztése biztosítja, az egyre szélesebb körû alkalmazást, az egyre jobb minôségû videokamerás megfigyelôrendszerek kiépítésének lehetôségét. SAMSUNG fejlesztéseinek köszönhetôen most átlépte a bûvös 3 milliót, azaz megjelent, illetve tovább bôvült a 3 Megapixeles IP kamera kínálata. A kínálatban megjelent egy-egy box, és inframegvilágítós csôkamera, továbbá két beltéri dome (egy süllyeszthetô, és egy mennyezetre szerelhetô), valamint két kültéri vandálbiztos dome (melybôl az egyik a mostanában igen kedvelt inframegvilágítóval szerelt típus). A MASCO Kft., mint a SAMSUNG TECHWIN termékek hivatalos disztribútora ezúton örömmel értesíti az érdeklôdô ügyfeleket, hogy ezek az extra-nagyfelbontású IP kamerák megrendelhetôek szaküzletünkben. A kamerák legfontosabb tulajdonsága, hogy 3 Megapixeles (2048x1536 képpont) felbontással rendelkeznek, amely kiemelkedôen részletgazdag képet képes biztosítani a felhasználók számára. Természetesen az alkalmazott digitális technoló-

SNV-7080

SNV-7080

A

SNV-7080R

giának köszönhetôen az extra nagy képfelbontáson túl rengeteg féle olyan szolgáltatás használatát is nyújtják, mely analóg kamerák esetében nem érhetô el. ■ A már említett 3 megapixeles, azaz QXGA (2048x1536 képpontos) képfelbontás mellett kisebb, de HD, azaz 16:9-es képarányú felbontást is tudja, így nem okoz gondot a kamerának a fullHD (1920x1080 képpontos) felbontás sem. Az 1/3 inches CMOS képalkotó elem úgynevezett Progressive képkiolvasási technológiával dolgozik, mely lehetôvé teszi a váltottsoros képkiolvasás legnagyobb hátrányaként tapasztalható két félképlátvány sorelcsúszásainak a kiküszöbölését. A SAMSUNG legújabb fejlesztésû WiseNet II. DSP képfeldolgozó elektronikát tartalmazó chipje hivatott a különbözô kameratulajdonságok szabályozására, többek között a SAMSUNG által kifejlesztett digitális zajcsökkentés (SSNR),

SNO-7080R

SNO-7080R SND-7080 SND-7080 SND-7080F SND-7080F

SNO-7080R

30
DETEKTOR Plusz 2011/4.

videotechnika/Masco

PIACTÉR

SNB-7000

CMS szoftver SNB-7000 NVR szoftver

a Sens-up funkció, a háttérfény-kompenzáció (BLC), a nagydinamika (WDR) szabályozására, a kamera mechanikus IR szûrôjének vezérlésére, a Day&Night funkció megvalósítása érdekében. A rengeteg kameratulajdonság mellett az extra képességekért is a DSP chip felel. Ezek közül a legfontosabbak a mozgásérzékelés, és a többi speciális képelemzô eljárás, mint az eltûnt, vagy az ottfelejtett tárgyak, vagy akár a virtuális kerítés átlépésének, valamint a virtuális területre történô ki-, illetve belépés detektálásának, továbbá a privát zónák kitakarásának lehetôsége. A korábban megjelent boxkamerákkal ellentétben a legújabb dome, és inframegvilágítós csôkamerák 2,8-szoros beépített motoros zoom-os objektívvel vannak szerelve, ráadásul a kültéri típusok még IP66 környezetállósággal is rendelkeznek. Az inframegvilágítós típusok a kültéri csôkamera és a kültéri vandálbiztos inframegvilágítós dome kamera a megvilágító LED-eknek köszönhetôen a teljes sötétségben is képes 25-30 m távolságra ellátni. ■ A kamerák a képtömörítéshez dual kodeket használhatnak, azaz mind az MPEG-4 alapú H.264, mind pedig MJPEG képtömörítéssel képesek dolgozni. G.711 hangtömörítésüknek köszönhetôen képesek a kétirányú audio kapcsolat létrehozására is. Az ínyencségek közé tartozik, hogy a kamerák a megszokott IPv4, mellett már a jövô Internet-es korszakának is megfelelô IPv6 IP protokollt is támogatják, fix IP cím hiányában a kamerák DDNS szolgáltatása nyújt megoldást. A legnagyobb IP kameragyártók együttmûködésének eredménye az egységesített ONVIF video protokoll, mely

nemcsak egységes, hanem nyílt is, melynek segítségével a kamerák kompatibilisek lehetnek más gyártók kameráival, valamint képrögzítôivel egyaránt. A SAMSUNG IP kameráknál már megszokottnak számíthat, hogy a legegyszerûbb típusok kivételével az összes többi IP kamerájuk is támogatja a PoE funkciót, azaz a hálózati kábelen keresztüli 48Vdc tápellátást, mely segítségével nem kell külön tápegységeket kiépíteni a kameráknál, hiszen azt a megfelelô számítógép-hálózati eszköz (router, swicher) biztosítja. Az összes eddig említett tulajdonságon felül a SAMSUNG a kamerákra 3 éves garanciát nyújt, ezzel is segítve a felhasználói döntést. ■ Képrögzítô nélkül nem sokat ér még a világ legjobb kamerája sem, így az említett SAMSUNG kameráknak sem lenne nagy haszna a képrögzítô nélkül. Erre a SAMSUNG két megoldást is kínál, egy integrált LINUX operációs rendszerrel futó célhardveres megoldást, több típussal, és a Windows operációs rendszer alá telepíthetô és leginkább kedvelt NVR képrögzítô szoftvert. Az NVR szoftver népszerûsége nem véletlen, segítségével könnyedén, de igen sok extra lehetôséggel beállítható akár a fent említett 3 Megapixeles kamerák folyamatos képeinek rögzítése is. A rendszer a képrögzítôhöz hálózaton csatlakoztatott számítógépre telepített ingyenesen kapható felügyeleti (CMS) szoftverrel távfelügyelhetô, mely magába foglalja az élôképek folyamatos megjelenítését, valamint a rögzített felvételek visszajátszását, sôt akár a kamerák távvezérlését is.
Szentandrási-Szabó Attila mûszaki vezetô – MASCO Kft.

31
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

PIACTÉR

tûzvédelem/Riarex–Agora
ni, amely a folyamatos vizuális megfigyelés mellett a tûz korai észlelésére is alkalmas, anélkül, hogy leválasztó, Zener-gát, RB-s kialakítással kellett volna bajlódni. ■ Ma már a fejlett képelemzô megoldások a videomegfigyelés számos területén bizonyítanak és hatékonyan segítik a megelôzés, vagy a korai felderítés munkáját. Elegendô a reptereken alkalmazott analitikákat említeni, de ma már nem kirívó eset a vásárlók közlekedési, vásárlási szokásait elemzô megoldások üzemeltetése sem. Így igazán itt volt az ideje, hogy az évrôl évre óriási összegeket és ezernyi emberéletet követelô tûzesetek kialakulását jelzô alkalmazásokban is megjelenjen a máshol már természetesnek vett képi intelligencia. A LEÍRT TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI TERÜLETEI LEHETNEK: Kültéri raktárterületek, tûzrakóhelyek környezete (rádiós jelátvitellel, „stand alone” kialakításban, napkollektoros tápellátással) Oldalról nyitott, fedett csarnokok, nagy tisztaságú terek, RB-s területek, nagy belmagasságú terek, hangárok Üzemanyag- és gáztárolók, technológiai területek, kazánhelyiségek, olyan területek, ahol a füst viszonylag nehezen juthat el a mennyezeten elhelyezett pontszerû érzékelôig (nagy teljesítményû befúvás/elszívás) Minden olyan területre, ahol egy tûzjelzés esetén nagy erôkkel kell beavatkozni és fontos a gyors észlelés és a kialakult helyezettel arányos intézkedés (erômûvek, finomítók, átfejtôk). Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, személyes konzultációért, élô bemutatóért és árajánlatért keresse a Riarex és Agora-Group Kft. szakembereit.

Videós tûzérzékelés, avagy új távlatok a tûzjelzésben
Gondolkodott már azon: hogyan lehetne a ma ismert megoldásoknál hamarabb érzékelni és jelezni a kialakuló tüzet? hogyan lehetne kültéren korai tûz, sôt füstjelzést generálni függetlenül a környezeti hatásoktól? hogyan lehetne nagy belmagasságoknál az ismert érzékelôk korlátait átlépni (pl. magasság és párnahatás problémája)? hogyan lehetne költséghatékonyan megvalósítani egy tûzjelzés esetén a megbízható jelzésverifikációt – tûz, vagy csak riasztás? nagy tisztaságú, vagy fokozottan robbanásveszélyes helyeken milyen problémákat kell megoldani a megfelelô védelem kialakításhoz?

E

gy forradalmian új megoldás segít ezekben:

VIDEOMEGFIGYELÉSEN ALAPULÓ TÛZJELZÉS – VFDS (VIDEO FIRE DETECTION SYSTEM)! ■ A megoldás lényege egy elképesztôen fejlett képelemzési algoritmus, amely képes néhány pixel kiértékelésével (láng: 12x12, füst: 30x30) megbízhatóan, a tûz kialakulásának korai fázisában riasztást generálni. 1 méter magas füstoszlopot egy 8 mm-es optika alkalmazásával 30 méterrôl 30-60 másodpercen belül, 1 méter magas lángoszlopot ugyanilyen op-

tikával 44 méterrôl 30 másodpercen belül képes érzékelni. ■ Egy átlagosan 2,7 m magas helyiség esetében csak a mennyezeten történô füst szétterüléshez több idôre van szükség, és még nem jutott el az érzéklelôig. És akkor nem beszéltünk a csarnokok sokszor 6 méternél nagyobb belmagasságáról. ■ Egy robbanásbiztos terület védelme adott esetben meglehetôsen bonyolult – szerelés kábelezés, olykor bontásigényes munkafolyamat lehet, hiszen a cél az, hogy az elektromos eszközök ne okozzanak katasztrófát. Mennyivel egyszerûbb egy 60x60-as üvegfelületet kialakítani és azon keresztül videós megfigyelést végez-

32
DETEKTOR Plusz 2011/4.

Komplex védelem!
Bővülő palettánkon már az összes vagyonvédelmi megoldás megtalálható

9 3 6 12 7

9 8 6

1 2

4

14

5

11 4 10

11

13

Minõség, mely mosolyt csal arcára!

Most egy kicsi, de nagyon lényeges különbséggel választhat a lehetõségek közül – mert emlékeztetni szeretném: maximálisan megbízhat a Grundig kiemelkedõ minõségében és intelligens technológiájában. Egy olyan videobiztonsági rendszert kap, amelyben életre kelnek az ígért funkciók, amint az a telepítés végeztével mûködni kezd. A Németországban tervezett videobiztonság visszatért! További információkért kérem látogassa meg a www.ldsz.hu honlapot.

távfelügyelet/MOHAnet
a terepi készülékek üzemszerû mûködését, továbbá begyûjti a GSM hálózat különbözô pontjaira telepített referenciakészülékek mûszaki adatait. Szervereink folyamatos kapcsolatban állnak a Mercury távfelügyeleti állomásokkal is, így azonnal értesülünk azok meghibásodásáról. Amint a rendszer hiMég az elérhetô legmodernebb eszközökkel is kihívás IP technobát észlel, riasztást küld. Riasztás esetén lógiával megbízhatóan mobil hálózaton keresztül távfelügyelea szolgáltatás-feltet szolgáltatni, ezért a kommunikáció stabilitásának érdekében ügyeleti szoftveren hálózat-felügyeleti szoftvert is kell alkalmazni. keresztül egy gombz IP alapú távfelügyeleti termékek a nyomással tájékoztatható az illetékes mobil GSM szolgáltatók kínálatának egyre szolgáltató vagy a szervert üzemeltetô rendnépszerûbb elemei, azaz amikor a fogyasztó szergazda. A forgalomirányító szerverek tovezeték nélkül, az internet közbeiktatásával vábbi funkciója a MOHAnet GPRS készülékek felügyelheti szeretteit, ingatlanjait, ingósága- forgalmának folyamatos mérése. A szolgáltait, valamint különbözô használati tárgyait, tás-felügyeleti szoftver figyelmezteti a diszpéeszközeit. Ez a szolgáltatás jellegében és bo- csert, ha az egyik készülék túllépi az elôfizenyolultságában is eltér a már megszokott és tett jelzésszámot, majd üzenetet küld az üzebejáratott internet és telefonszolgáltatásoktól. meltetésben érintett munkatársak felé, hogy Továbbá ha távfelügyeletrôl van szó, a fel- vegyék fel a kapcsolatot az érintett céggel. használó a hibákra sokkal érzékenyebb, ezért Ebben az esetben a rendszer lehetôséget elengedhetetlenül fontos a szolgáltatás fel- nyújt a díjcsomag módosítására akár hónap közben is. A szolgáltatás-felügyeleti szoftver ügyelete. Ez a háttere annak a fejlesztésnek, amelynek minden hónap végén automatikusan kiszáeredményeként cégünk létrehozott egy Linux molja partnereink havi forgalmi díját, így a alapú szolgáltatás-felügyeleti és hibakeresési pontatlan számlázás lehetôsége a minimálisrendszert, ami a mobilszolgáltatók celláit, az ra csökkenthetô. internetkapcsolatot, valamint a távfelügyeleti A felügyeleti rendszer méri a hálózat teljesítkészülékek és központok folyamatos ményét, kihasználtságát, valamint tartalmaz mûködését képes ellenôrizni a nap 24 órájá- egy intuitív dashboard felületet, amelyen átteban. A biztonságos szolgáltatás érdekében kinthetô a teljes szolgáltatás, illetve le lehet fejlesztett szolgáltatás-felügyeleti szerverün- kérdezni és át lehet állítani a fontosabb konket duplikáltuk földrajzilag két teljesen függet- figurációs adatokat. len szerverhotelben, melyek szoros A fent leírt rendszer biztosítja szolgáltatásaink együttmûködésben állnak egymással az magas színvonalú üzemeltetését, melynek adatok biztonságos kézbesítése érdekében. A segítségével ügyfeleink egy rendszerben készolgáltatás-felügyeleti szerverek egymás re- pesek kezelni a különbözô végkészülékek funkcióit. A központi szerveren keresztül tördundáns adathordozói. A rendszer a szolgáltatási infrastruktúra min- ténô távolról menedzselt végpontoknak köden szegmensét felügyeli: az eseményüzene- szönhetôen a készülékek tulajdonságait az teket fogadó távfelügyeleti vevôállomások idô elôrehaladtával is folyamatosan bôvítjük, hálózati kapuinak mûködését (vezetékes és így egy korábbi konstrukció sincs mostohán vezeték nélküli internet), a titkosított üzenetek kezelve a többihez képest. A MOHAnet infrasttovábbítását, az adatcsatorna kódolását, a ruktúra folyamatos bôvülése újabbnál újabb GSM hálózatot, valamint a felhasználó ottho- fejlesztésekkel színesíti partnereink szolgáltanában mûködô GSM/GPRS eszközöket. A tási portfólióját. Fekete Tamás szolgáltatás-felügyelet periodikusan ellenôrzi

PIACTÉR

Szolgáltatás-felügyelet Szolgáltatás-felügyelet

A

35
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

PIACTÉR

távfelügyelet/Trióda

Paradox nyári-ôszi újdonságok
A Paradox gyár folytatta fejlesztéseit, melyek közül néhány nagyon látványos, mint pl. a TM40 érintôképernyôs kezelô, és több apró, de annál hasznosabb újdonság is megjelent a nyár folyamán. Ezekbôl szemezgettünk néhányat, melyet most meg kívánunk ismertetni olvasóinkkal is.
nyár egyik legnagyobb újdonsága, hogy a TM4-es érintôképernyôs kezelôt felváltotta a TM40-es család. Az új eszköz nemcsak külsejében változott, vékonyabb és esztétikusabb lett, hanem alkalmassá tette a gyár az SP/MG sorozatú központok teljes értékû felügyeletére is. Így már a legkedvezôbb árú SP4000-nél is lehetôsége nyílik a felhasználónak akár térképes megjelenítésre is. Természetesen megjelenésétôl fogva elérhetô az eszköz magyar nyelvû változata is. A kedvezô ár/érték arány várhatóan a legkeresettebb Paradox termékké emeli ezt az új eszközt.
IPRS-7 | IP/GPRS Vevô Emulátor Szoftver Program, mely emulálja az IPR512 vevôegységet, melyben korlátlan számú ügyfelet csatlakoztathatunk A paradox kommunikátorokról érkezô IP alapú jelentéseket konvertálja ADEMCO 685, SURGARD MLR2-DG, vagy RADIONICS 6500 formátummá Választható bemenet (IP port és GSM/ GPRS modem) és COM port kimenet Bufferelt és menedzselhetô bejövô események A panelek beállításainak módosítása nélkül regisztrálhatók, monitorozhatók és menedzselhetôk az IP és GPRS kommunikátorok SMS regisztráció és jelentés kereskedelmi forgalomban lévô GSM/GPRS modemen keresztül is támogatott GSM/GPRS modemfelügyelet, és hibajelentés küldés a felügyeleti szoftver felé Program testreszabhatóság, egyéni LOGO használata A telepíthetô verzió letölthetô az internetrôl A program a Windowsal együtt indul, és a háttérben futtatható

A

■ Az esetleges sorozatos, megegyezô konfigurációjú telepítések sebességét jelentôsen növelheti az új fejlesztésû memóriakulcs, mely segítségével az otthon megírt programlapot tudjuk az ügyfeleknél egyszerûen, számítógép használata nélkül feltölteni.

PMC5 | USB Memória Kulcs USB csatlakozóval, rendszerprogramozás fel- és letöltéshez Winload szoftver használható Zárható, a védelem adatvesztés elkerülése LED állapotjelzés A központ / konzol programozása Közvetlenül a másodpercek alatt fel/letölthetô központ / konzol memória csatlakozójára kapcsolható Nincs szükség telefonvonalra, PC-re vagy más perifériás eszközre.

■ A gyár megjelentette vadonatúj támadásvagy orvosisegély-jelzô eszközét, mely számos környezetben használható az eszközhöz tartozó kiegészítôk segítségével.

■ A PCS300 távfelügyeleti IP GPRS kommunikátor modult hardveresen is átalakította a gyár a vevôi igényeknek megfelelôen. A beépített szoftver intelligenciája további fejlesztésre kerül, mellyel az eszköz programozása egyszerûbbé vált, valamint a kiegészítô szolgáltatások köre is jelentôsen bôvült.
PCS300 | Univerzális IP Átjelzô Modul Frissítés: IP, GPRS és/vagy GSM vonalon történô jelentés (GPRS12 modul szükséges hoz2 IPR512 zá) G P R S / I P Vevôegység támogatása, különbözô jelentésformátumok használatával Modul felügyelet és programozás a beépített weblap használatával 2 bemenet, melyek monitorozhatók, állapotváltozásukról felügyeleti átjelzés, és/ vagy SMS értesítés kérhetô Modul firmware frissítés IP-n, vagy GPRS-en keresztül 256-bit (AES) titkosítás használata a GSM/GPRS/IP-n történô jelentéshez és a modul programozásához GPRS12: Modul A PCS300 tartozéka a GPRS vonalon történô jelentéshez Támogatja a szolgáltatói SIM kártyákat Egyszerû installálás

TM40 | Érintôképernyôs Kezelô Vékony, esztétikus kivitel Felhasználóbarát, intuitív, ikon-alapú kezelôfelületet biztosít az érintôképernyô, a gyors menüvezérelt beviteli mezôk segítségével 4.3-inch (10.9 cm) széles képerKompatibilis az EVO nyôs színes megjelenítô (V2.16 vagy magasabb), MG5000/MG5050, SP5500/SP6000/SP7000 (V4.72 vagy nagyobb), és SP4000/SP65 (V4.90 vagy magasabb) Opcionális: 32 térkép kezelése (EVO), vagy 8 térkép kezelése (MG/SP) Opcionális: Állapotmegjelenítô üzemmód (annunciator üzemmód, 2011. 4. negyedévtôl elérhetô) Egyedileg címkézhetô: zónák, területek, felhasználók, és PGM kimenetek 8 PGM kimenetvezérléssel Támogatja a WinLoad Külsô micro SD kártya (mely tartozéka a csomagnak) a firmware frissítésekhez és a fényképek feltöltéséhez Beépített belsô hômérséklet érzékelô 1 zóna/hômérséklet bemenet egy érzékelô eszköz, vagy egy külsô hômérô (TEMP07) csatlakoztatásához Elérhetô különbözô nyelveken Képernyô-tisztítási üzemmód: lezárja a kezelôt azért, hogy az könnyen tisztítható legyen Képernyô mérete: 5.4 x 9.5 cm (2.1 x 2.7 in.) 480 x 272 pixeles felbontás Felületre szerelhetô kivitel; méretek: 12.4 x 8.1 x 1.6 cm (4.9 x 3.2 x 0.7 in.) 3 különbözô színben elérhetô: csiszolt alumínium, csiszolt fekete, csiszolt fehér

REM101 | Segély/Pánik Rádiós Jelzô Idôjárásálló kivitel A pánikfunkció segítségével a felhasználó azonnali jelet küldhet a távfelügyeleti állomás felé Kézzel is indítható akkumulátor teszt funkció Vizuális visszajelzô LED az aktiváláshoz és az akkumulátor teszteléséhez A csomag tartalmaz: nyakbaakasztót, opcionálisan; csuklópántot, övre csatolható tartót, valamint fali tartót Tápellátás: CR2032 elemrôl, 3 éves élettartammal Két színben rendelhetô: fekete és fehér színû kivitel Vezeték nélküli hatótávolság normál otthoni környezetben: • 30 m MG6130/MG6160/ MG6250 és RX1 esetén • 45 m MG5000/MG5050, K32LX, és K641LX • 60 m RTX3-nál 868 MHz

■ Az IP alapú kommunikáció tesztelésére ôsszel jelenik meg egy új szoftver, mely segítségével a feltelepítendô eszközök teljes funkcionális tesztelését elvégezhetjük.

További információ: www.trioda.hu

36
DETEKTOR Plusz 2011/4.

w w w . t r i o d a . h u

B U DA P E S T BB U DA P E SET T UUU DAS TT DA P P P B B DA E E S S B U DA P E S T

SZEGED SS Z E G E D D Z E GGDD SZ E SZE E GE SZEGED

KECSKEMÉT KK E C S K E M MT T E C CK E MMÉ TÉ KES SK É É K E S CK E E T KECSKEMÉT

728 ULTRA KIS SZETT 728 ULTRA KIS SZETT 728 ULTRA KIS SZETT 728 ULTRA KIS SZETT 728 ULTRA KIS SZETT 728 ULTRA KIS SZETT
Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db Paradox Paradox Paradox Paradox Paradox Paradox 728 ULTRA panel 728 ULTRA panel 728 ULTRA panel 728728 ULTRA panel ULTRA panel 728 ULTRA panel 636 kezelo 636 kezelo 636636 kezelo 636 kezelo kezelo 636 kezelo fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz 4Ah akkumulátor 4 4Ah akkumulátor 4Ah akkumulátor 4Ah akkumulátor 4Ah akkumulátor 4Ah akkumulátor

B U DA P E ST S Z E G E D K E C S K E M É T

Árak és részletes Árak és és részletes Árak ésrészletes Árak és részletes Árak részletes Árak és részletes információ: információ: információ: információ: információ: információ: www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu REGISZTRÁLJON ÖN IS REGISZTRÁLJON ÖN IS REGISZTRÁLJON ÖN IS IS REGISZTRÁLJON ÖN IS REGISZTRÁLJON ÖN REGISZTRÁLJON ÖN IS

728 ULTRA GPRS SZETT 728 ULTRA GPRS SZETT 728 ULTRA GPRS SZETT 728 ULTRA GPRS SZETT 728 ULTRA GPRS SZETT 728 ULTRA GPRS SZETT
Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Gyártó: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: Csomag tartalma: 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db Paradox Paradox Paradox Paradox Paradox Paradox 728 ULTRA panel 728728 ULTRA panel 728 ULTRA panel ULTRA panel 728 ULTRA panel 728 ULTRA panel PCS 300 PCS 300300 PCS 300 PCS PCS 300 PCS 300 fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz fémdoboz 636 kezelo 636636 kezelo 636 kezelo 636 kezelo kezelo 636 kezelo

B U DA P E ST S Z E G E D K E C S K E M É T

Árak és részletes Árak és és részletes Árak ésrészletes Árak és részletes Árak részletes Árak és részletes információ: információ: információ: információ: információ: információ: www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu www.trioda.hu IS REGISZTRÁLJON ÖN REGISZTRÁLJON ÖN IS REGISZTRÁLJON ÖN IS IS REGISZTRÁLJON ÖN IS REGISZTRÁLJON ÖN REGISZTRÁLJON ÖN IS
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Dózsa György út 18. Tel.: +36-76 416-148 Fax: +36-76/505-129 E-mail: kecskemet@trioda.hu

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes, más akciókkal össze nem vonható!

BUDAPEST
1191 Budapest, Üll i út 206. Tel.: +36-1 296-0707 Fax: +36-1 296-0701 E-mail: budapest@trioda.hu

SZEGED
6721 Szeged, Berlini krt. 4. Tel.: +36-62/666-001 Fax : +36-62/666-008 E-mail: szeged.bolt@trioda.hu

PIACTÉR

vagyonvédelem/PRS Plusz

Otthonunknak, egyúttal értékeink ôrzésének elsô számú (sajnos sok esetben egyetlen) védelmi vonala a bejárati ajtó, mégis azt tapasztalhatjuk, hogy ezen a területen az emberek igen keveset tesznek lakásuk megóvása érdekében. A statisztikai adatok ugyanakkor egyértelmûen azt bizonyítják, (és ezt támasztja alá a Budapesti Rendôr-fôkapitányság beszámolója is), hogy az elmúlt évek csökkenését illetve stagnálását követôen, a tavalyi évben jelentôsen növekedett a vagyon elleni bûncselekmények, ezen belül is a lakásbetörések, így a betöréses lopások száma. Annak ellenére is, hogy a lakások és egyéb helységek védelmére szolgáló biztonsági berendezések kínálata az utóbbi években dinamikusan bôvült, és minôségi szempontból is javult, elterjedésük, használatuk aligalig növekszik. Pedig a megelôzés érdekében a biztonságos nyílászáró technika alkalmazása garantáltan megtérülô befektetés. Nézzük akkor, hogy a megszületett pozitív döntés esetén, mi jelenti az elsô problémát. A kérdés: rács legyen vagy ajtó? ■ Biztonsági rácsok. Sokan úgy vélekednek, hogy nem akarják erôdítménnyé változtatni lakásukat, nem akarnak a saját otthonukban, mint egy börtönben, rácsok mögött élni. Valóban, a bejárati ajtó elé szerelt rács nem egy esztétikai élmény, de sajnos, sok esetben még túlzott biztonságot sem nyújt. A rács látványa önmagában, legfeljebb egy kezdô bûnözôpalántát tántoríthat el, ha az nem szakszerûen lett elkészítve, felszerelve és esetleg csak gyengébb minôségû zárakkal, vagy zárbetétekkel látták el. Itt is érvényesül az a mondás, mely szerint olyan erôs a vár, mint annak leggyengébb pontja. Azonban egy szakszerûen elkészített, jó minôségû zárakkal felszerelt, és a MABISZ irányelvek szerint beépített biztonsági rács alig kerül valamivel kevesebbe, mint egy biztonsági ajtó. Alkalmazkodva a piaci elvárásokhoz, ma már sok gyártó egyedi méretben, és minden egyéb egyedi igénynek eleget téve készít új biztonsági ajtót, ami nem csak a biztosítói elvárásoknak, hanem az esztétikai kívánalmaknak is messzemenôen eleget tud tenni. Egyértelmûen leszögezhetjük tehát, hogy ha idegenek lakásba való bejutását akarjuk megnehezíteni, vagy megakadályozni, nem feltétlenül

Újdonságok, érdekességek a biztonsági ajtók és a biztonsági zárak területérôl – PRS Plusz
rácsot, rácsos ajtót kell felszereltetnünk, ennél lényegesen jobb és szebb megoldás, egy új, az ízlésünknek megfelelôen kialakított, és a környezetbe is illô biztonsági ajtó beépítése. ■ Fából készült ajtó – mûanyag ajtó – acélszerkezetû ajtó. Vita nélkül leszögezhetjük, hogy sem fából, sem mûanyagból nem lehetséges valóban biztonságos bejárati ajtót gyártani. Mindkettônek vannak persze egyéb elônyei, így pl. fából a fa természetébôl adódóan nagyon sokféle kialakítást, külsô megjelenítést lehet megvalósítani, míg a mûanyag ajtónak elsôsorban a kiváló hôszigetelése emelhetô ki. Azonban éppen az anyagukból következôen könnyen roncsolódnak, vetemednek, a legegyszerûbb betörôszerszámokkal is rendkívül könnyû az illetéktelen behatolás. Számos gyakorlati példa igazolja, hogy hiába az ajtóra szerelt jó minôségû zár, vagy zárbetét, egyetlen csavarhúzóval kinyitják a mûanyagajtót, vagy mindössze egyetlen jól irányzott rúgással beszakad a faajtó. Az acélszerkezetû ajtóknak korábban éppen a gyenge esztétikai megjelenést, és a rossz hôszigetelést sorolták hiányosságképpen. Bizton állíthatom, hogy mindez már a múlté. Az egyértelmû tény, hogy valóban biztonságos bejárati ajtót csak fémbôl, elsôsorban természetesen acélszerkezetbôl lehet készíteni. Azonban a ma használatos modern szigetelôanyagok révén nagyon jó hô- és hangszigetelést, míg a legjobb minôségû dekor burkolatok felhasználásával a legváltozatosabb esztétikai megjelenést tudjuk elérni úgy, hogy semmit sem kell a biztonságból feláldoznunk. Sôt, kifejezetten elônyként értékelendô, hogy az acélszerkezettel nem kényszerülünk standard méretek gyártására, hanem messzemenôen figyelembe lehet venni a helyi adottságokat és speciális igényeket, gyakorlatilag milliméter pontossággal az adott falnyílásba lehet elkészíteni az új ajtót (1. kép). ■ Zárak és zárbetétek. A két fogalom a legtöbb emberben még ma is keveredik. Amikor zárat említünk, akkor alapvetôen a zártestrôl beszélünk, ami a reteszeket és a kilincsnyelvet is mozgatja. Ez történhet a zárban lévô lamellák beállításával tollas kulcs segítségével, vagy a zártestbe helyezhetô henger-zárbetét (cilinder) segítségével. Kimondhatjuk, hogy a mai napig a legbiztonságosabb zár a kéttollú kulcsos zár (2. kép). Ennek finomnyitása mindenképpen bizonyos fokú szakmai felkészültséget és intelligenciát igényel. A mai, modern biztonsági zárak kulcsai minimálisan 6 lamellát mozgatnak, és jellemzôjük, hogy a reteszt mozgató mechanika nem alul, hanem a lamellák között, középen helyezkedik el, még nehezebbé téve az illetéktelen, tehát a kulcs nélküli behatolást. A kifejezetten biztonsági ajtókhoz készülô zárszerkezeteket gyártó cégek ma már olyan zárakat is készítenek, amikor a kulcs elvesztése esetén nem szükséges a komplett zártestet kicserélni, hanem elegendô a belsô magot kiemelni, majd a külön csomagban (mag + kulcsok) is kapható új egységet beszerelni. Érdekesség, hogy egyes gyártóknál (pl. SECUREMME) a belsô mag olyannyira kompatibilis, hogy az ajtó minden különösebb változtatása nélkül, szinte percek alatt átalakíthatjuk az ajtónk zárszerkezetét tollas kulcsról hengerzár-betétesre, és fordítva (3. kép). ■ Elektromos zárak: Ma már több cég gyárt biztonsági ajtóba olyan elektromos zárat, ami nem csak a zárnyelvet biztosítja, hanem ténylegesen mûködteti a reteszeket is (4. kép). Ezek vezérlése megoldható transponderrel, közelítô kártyával, kódbevivô egységgel, de akár GSM hálózatról, mobil telefon segítségével is. Bár az áruk ma még kissé borsos, azonban nem elérhetetlen, társasházak, irodaházak vagy intézmények esetében kifejezetten elônyös lehet. A hengerzár-betétek (cilinder betétek) alkalmazásakor a következô szempontokat kell mindenképpen figyelembe vennünk. Törekedjünk a finomnyitás (letapogatás), maghúzás és törés ellen védett, és lehetôleg kódkártyával rendelkezô zárbetét beszerzésére. Mivel a leggyakoribb behatolási módszer a hengerzár törés és a maghúzás, ezért fontos, hogy a támadás felôli oldalra un. törésvédô pajzs kerüljön felszerelésre. A törésvédô pajzs legyen kúpos kialakítású (hogy szerszámmal ne lehessen könnyen megfogni), és olyan, hogy a rögzítése belülrôl, tehát a védett térbôl legyen megoldva (5. kép). Azonban már akkor is sokat teszünk biztonságunk érdekében, ha meglévô ajtónkba olyan hengerzár-betétet vásárolunk, amelyik nem lóg ki az ajtó síkjából, azaz mélyebben van, mint a cím, vagy rozetta, mivel betörés esetén ezek eltávolítása a legkönnyebb. Kerekes Zoltán

3. 1. Egyedi kivitelû biztonsági bejárati ajtó P4A minôsítésû fix fölülvilágítóval 2. 12 lamellás kéttollú kulcsos zár kulcsai

2.

4. 3. SECUREMME biztonsági ajtózár – választható kéttollú kulcsos vagy cilinderes „mag”-gal 4. SECUREMME elektromos biztonsági ajtózár 5. Az ideális törésvédô pajzs kialakítása

1.

38
DETEKTOR Plusz 2011/4.

adatvédelem/adatbiztonság – Dr. Dósa Imre rovata
AZ ALAP VÁLTOZATLAN Az új törvény alapvetô logikája változatlan. Célja, fogalmi készlete lényegét tekintve nem változott. Az adatvédelem stabil alapjai továbbra is a magánéletet védik. Az egyes rendelkezések pontosítása – például a határon átnyúló adatkezelések a jogszabály hatálya alá rendelése – nem érinti a törvény hatókörének lényegét. ■ A változatlan tartalmú szabályok elônye, hogy nem teszik törvénytelenné az eddigi jogkövetô gyakorlatot. A szabályok között több helyütt olyan pontosítás található, amelyet a gyakorlat érlelt ki a korábbi évek során. Sokak által ismert példa lehet erre az érintettek elôzetes adatkezelési tájékoztatása, melynek minimális tartalmi elemeit jogszabályi rangra emelte a jogalkotó. ■ A törvényalkotói ráncfelvarrást nem csak az adatvédelmi stabilitás szemüvegén át vehetjük vizsgálat alá. Számos, a gyakorlat által régen várt, az európai jogharmonizációs törekvésekben is megjelent irányzatról, jogalkalmazói igényrôl nem rendelkezett az Országgyûlés. A cégcsoportokon belüli adatkapcsolatok, a szociális hálózatokra felhordott adatok felhasználása, vagy akár a felhô szolgáltatások igénybe vételének adatvédelmi követelményei továbbra is bizonytalan értelmezésekkel vezethetôk le. AZ ÚJDONSÁGOK HATÁSA Az új törvény – száma szerint – a 2011. évi CXII. törvény szinte összes újdonsága felfûzhetô egy közös cél zsinórmércéjére: Az adatkezelôk (praktikusan az összes gazdasági társaság és egyéb szervezet) vegye komolyabban az adatvédelem szigorú szabályait. Az adatvédelmi szabályok és technikai lehetôségek egyre nyíló ollója viszont sajnos nem került a törvényhozás látókörébe. Így továbbra is számos esetben a törvény céltételezô értelmezésével biztosítható a tisztességes adatkezelés. ■ Az új adatvédelmi törvény új adatkezelési jogcímet emel törvényi rangra. Az adatkezelôre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az adatkezelô vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése ezentúl az érintett hozzájárulásának hiányában is alapja lehet az adatkezelésnek. Természetesen csak akkor, ha a törvény

SZAKÉRTÔ

Adatvédelem újratöltve

2012. január 1. után az adatvédelmi törvény nem lesz felismerhetô a címérôl. Hatályba lép az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény. Mindenkit érint a két évtizedes adatvédelmi szabályanyag újrakodifikálása.
további feltételei is teljesülnek, például az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna ■ Az új törvényben részletesebb kifejtést kapott az adatbiztonság követelménye. Ha az adatok feldolgozása automatizált, számos új törvényi követelményt teljesíteni kell. Például biztosítani kell a telepített rendszerek üzemzavar esetén történô helyreállíthatóságát. A számítógéppel feldolgozott adatok esetén nehéz azt állítani, hogy a feldolgozás nem automatizált, hiszen például a névsorrend szerinti rendezés akár egy mobiltelefon névjegyzékének is sajátja. ■ Új jogintézmény a törvényben az adatok korlátozással történô átadása. Ilyenkor az adatot átvevô szervezet az adatátadó szabta korlátok között kezelheti csak az adatokat. Sejthetô, hogy így az adatkezelési hozzájárulás könnyebben beszerezhetô, hiszen az érintett meggyôzôdhet arról, hogy adatait az átadás után is tisztességesen kezelik. ■ Pontosította a törvény az adatkezelési tájékoztatás jogintézményét is. A gyakorlat által követett minimális tartalom került a jogszabályba is. ■ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság mûködésének várható hatásairól már szó volt itt egy korábbi cikkben. A 10 millió forintig terjedô hatósági bírság fenyegetésének hatását a szakma egyenlôre csak találgatja. Vannak olyan félelmek, hogy a nagy gazdasági társaságok, mint adatkezelôk a bírság összegét beárazzák majd a tisztességes adatkezelés határát súroló szolgáltatásukba. A kisebb adatkezelôk – ha ezt nem is – de jövôre egy újabb költségelemet tervezhetnek: az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentés költségét. ■ A szakértôk körében komoly várakozás övezi az adatvédelmi audit intézményét is. A biztonság – pénzügyi területen kiérlelt – gyakorlatához igazodik az adatvédelmi audit. Kockázat alapú megközelítéssel segít a helyes adatvédelmi gyakorlat kialakításában. Rávilágít arra is, hogy az adatvédelmi megfelelés nem valamilyen méregdrága projekt, nem is egyszeri nekiveselkedés eredménye, hanem a tisztességes adatkezelés megteremtéséért tett lépések sorozata. Egy adatvédelmi audit, majd ennek folyományaként belsô szabályzat megalkotása, megfelelô tájékoztatás elkészítése, az adatkezelések bejelentése, korrekt panaszügyintézés kialakítása – és végül, de legfontosabbként kiemelve – a dolgozók oktatása minden szervezet számára elérhetô adatvédelmi program.
Dr. Dósa Imre adatvédelmi, biztonsági szakértô

39
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
nak, más idôtöltéssel foglalkozókat nem fogadnak be a csoportok. Mint ahogyan azt már korábban írtam, vannak úgynevezett férfi, és nôi idôtöltések. Nézzünk egy példát a más idôtöltéssel foglalkozó személyekre. A: Jártál már Budapesten? Nagyon szép az a sok híd, az alagút. B: Nem, még nem jártam, viszont voltam Kecskeméten, és ott nagyon kellemes hely a… C: Budapesten is van sok hasonló étterem, én a … járok. D: Csatlakozhatok? B: Természetesen. A: Persze. D: Láttátok kint azt a csodálatos autót. Nekem az egyik kedvencem, mert… ■ Tisztában vagyunk vele, hogy ilyen esetekben a beszélgetés szétesik, a hangulat romlik. Ennek egyetlen oka, hogy a csatlakozó személy más idôtöltést játszik, vagy szeretne játszani, mint a többiek. ■ Nézzünk egy másik példát. Háziasszonyok minden héten kétszer, háromszor összeülnek, kávéznak, és közben „lusta férjet” játszanak. Ha ebbe a társaságba bekerül egy olyan hölgy, aki azt mondja, hogy az ô férje dolgos, rendes, és ezért bolog vele, akkor ki fogják rekeszteni. Az idôtöltésbôl még egy fontos elôny származik, mégpedig a szerep megerôsítés, a beállítottság rögzülése. Abban az esetben, ha nem kerülünk szembe, másik állásponttal, megerôsítést kapunk a véleményünkrôl, és nyilvánvalóan az idôtöltés közben azt kapunk, hiszen ezért játszuk, akkor megszilárdul a beállítottságunk. A beállítottság meghatározza sorsunk, sôt, még gyermekeink sorsát is. A beállítottság, egyfajta attitûdöt hoz létre. Meglepôen korán, már kettô, és hét éves kor között kialakul, rögzül a személy beállítottsága. ■ Eric Berne szerint a beállítottság visszavezethetô a gyermekkorra, és ha nem történik valamilyen rendkívüli esemény, vagy nem lép színre egy „rendkívüli” személy, akkor egész életünket a beállítottság megszilárdításával töltjük.
Asztalos Tibor kommunikációs szaktanácsadó

Eric Berne

– Emberi játszmák (játszmaelmélet, játszmák mai világunkban)
NEGYEDIK RÉSZ: IDÔTÖLTÉSEK

Eric Berne, az idôtöltést az alábbiak szerint határozta meg. „Egyetlen terület köré csoportosult, félig rituális, egyszerû, kiegészítô tranzakciók sorozata, amelynek elsôdleges célja valamely idôköz struktúrálása.”
dôtöltésnél az idôköz elejét, és végét eljárások, vagy rituálék jelzik. Az idôtöltést általában vendégségben, illetve hivatalos rendezvények elötti várakozáskor alkalmazzák, azzal a céllal, hogy a résztvevôk minnél több elônyhöz jussanak. Az idôtöltésnek, mint az eddig már feldolgozott tranzakció sorozatoknak, szabályai vannak, és tipikus esetei. Tipikus estek, melyek szinte minden nagyobb rendezvényen megtalálhatóak, a „Járt már a …?”, „Mi lett a …?”, vagy a „Melyik autó a jobb?”. ■ Az idôtöltéseket, és, hogy kik játszák szociológiai jegyek alapján osztályozhatjuk. Ilyen jegyek a nem, a kor, a társadalmi, gazdasági, faji, kultúrális hovatartozás, vagy a családi állapot. Nézzünk néhány példát. Az autók összehasonlítása, vagy a sportban való jártasság tipikusan férfi idôtöltés, még a divat, vagy a konyhamûvészet nôi idôtöltés. A mennyi volt az ára, vagy mennyibe kerül, általában az alsó középosztály idôtöltése. ■ Ne feledjük, hogy az énállapotok itt is komoly szerepet töltenek be. Házaspárok gyakran játszák a „Mondd meg neki Drágámot.” Ezekben az esetekben általában a nô tölti be a szülôi szerepet, még a férfi a gyermeket. Ilyen idôtöltés a „Nézd milyen ügyes vagyok” is, melyben a férfi gyermeki énje jön elô, úgy, hogy megmutatja a nô szülôi énjének a sikerét. ■ Az idôtöltéseket megkülönböztethetjük pszichológiai szinten is. Jellemzô idôtöltés a „szülôi munkaközösség” is, melynek alkalmazásával megtekinthetjük a projektív, és az introjektív idôtöltéseket.
40
DETEKTOR Plusz 2011/4.

I

A: Nem volna ennyi bûnözô fiatal, ha nem hullana szét ilyen sok család. B: Más ok is van. Mai világunkban már a rendes családokban sem tanítják meg a gyerekeket a jó modorra. ■ A példában egy projektív, felnôtt-felnôtt párbeszédet olvashattunk, még ennek az introjektív alakja a következô. A: Szerintem hiányoznak belôlem a szülôi adottságok. B: Mindegy mit teszel, úgysem tudsz olyan embert nevelni belôlük, amilyet szeretnél. Folyton azon fog járni a fejed, hogy mit rontottál el. ■ Eric Berne álláspontja szerint, az idôtöltések nem csak a kölcsönös simogatást biztosítják, nem csak az idôt struktúrálják, hanem egyfajta társadalmi válogatást is létrehoznak. Az esetek nagy részében az idôtöltés végeztével mindenkiben kialakul egy kép arról, hogy kivel szeretne legközelebb is találkozni, és kivel nem. Érdekes, hogy nem attól füg a döntés, hogy menynyire volt kellemes az idôtöltés, hanem fôként attól, hogy kiben látunk fantáziát egy komolyabb, bonyolultabb viszonyban, például egy játszmában. A kiválasztás túlnyomó részben tudattalan, intuitív. Vannak esetek, mikor a kiválasztás tudatos, mint az „ügynökök” esetében. Ilyen kiválasztás alkalmával a potenciális vásárló megtalálása a cél, és nem egy bonyolultabb szituáció létrehozatala, mint például egy játszma, és nem is az idôtöltés szinvonala számít. ■ Az idôtöltések zárt közösségben zajla-

szaktanulmány
z intelligens videó magába foglal mindenféle megoldást, ahol a videomegfigyelô rendszer automatikusan végez elemzéseket a rögzített felvételben. Ezek az alkalmazások magukba foglalják például a video-mozgásérzékelést, audió érzékelést, egészen a fejlettebb rendszerekig mint emberi sokaság számlálás, virtuális kerítés-érzékelés, jármûvek rendszám-azonosítása és minden olyan érzékelés, amikor a kamera normál mûködését próbálják megakadályozni. Ilyen és ehhez hasonló elemzéseket végzô alkalmazásokat gyakran Video Tartalom Elemzéseknek (Video Content Analysis) vagy Video Elemzéseknek (Video Analytics) nevezzük. MI AZ INTELLIGENS VIDEÓ? Az Intelligens Videó azt jelenti, hogy csökkentjük az adott videoanyagban lévô hatalmas mennyiségû információt, vagyis kezelhetôbbé tesszük rendszerek és emberek számára. Azáltal, hogy ilyen elemzéseket építünk hálózati kamerákba nagy elônyökhöz jutunk a megbízhatóbb és sokoldalúbb videomegfigyelô rendszereink segítségével és drasztikusan csökkenthetjük az alkalmazottak munkaterheit is. Az intelligens hálózati kamera soha nem tétlen és napi 24 órán át képes támogatni a kezelôt. Folyamatosan figyel és vár valamilyen impulzusra, hogy elkezdjen rögzíteni vagy riassza a kezelôt. Ezen felül ezek a rendszerek ki tudnak ragadni adatokat a videomegfigyelési streamekbôl és integrálják az információkat más alkalmazásokkal, mint pl. kereskedelmi menedzsment rendszerek vagy beléptetô rendszerek. Így új elônyöket hoznak létre és új üzleti lehetôségeket nyitnak meg. ELÔNYÖK Az „intelligencia” az intelligens videoalkalmazásokban a video képek elemzését jelenti, valamint a képzett adat automatikus felhasználását. Ezeknek a rendszereknek számos elônye ismert: Hatékonyabb munkaerô-felhasználás: a nagyméretû video megfigyelô rendszerek hatékonyságukban korlátozottak, hiszen a kezelô számára nagyon nehéz sok monitort órákon át nézni és minden incidensre felfigyelni. Intelligens videomegoldásokkal kevesebb felhasználó akár nagyon nagy installációt is figyelhet, hiszen

SZAKÉRTÔ

A

Az Intelligens Videó tárháza
Manapság hatalmas mennyiségû videoanyagot rögzítünk, melyeket aztán fôként idôhiány okán soha nem nézünk vissza, azaz nem ellenôrizzük a felvételeinket. Ennek eredményeképpen eseményeket és cselekményeket mulasztunk el és gyanús viselkedést sem veszünk észre idôben, így azt megelôzni sem tudjuk. Fenti okok vezettek az Intelligens Video kifejlesztésének igényéhez…
az alkalmazottaknak nem kell figyelmesen sok monitort nézni órákon át, hogy észrevegyenek nem kívánt cselekményeket. Ehelyett a rendszer támogatja és értesíti a kezelôt, ha pl.: zárt területen ember mozog, autó rossz irányba közlekedik, vagy valaki megkísérli elmozdítani, megrongálni vagy lefedni a megfigyelôkamerát. Rögzített videóban történô gyorsabb keresés: a tárolt videó átnézése adott esemény után nagyon idôigényes, hiszen a kezelônek végig kell néznie az egész anyagot. Ezért aztán a tárolt videót archiválják vagy egyszerûen letörlik. Videoelemzések – mint mozgásérzékelés biztosítja, hogy csak a releváns videó részt tároljuk, ezért, ha át kell néznünk a régi felvételeket csak olyan felvételt kell megtekintenünk, ahol a kérdéses esemény potenciálisan megtalálható. Ezen felül az intelligens videorendszerek, melyek például a videostream-et a felvétel során felcimkézték, automatikusan pár másodperc alatt tudnak több napnyi anyagban keresni adott videorészletet. Csökkentett hálózati teher és tárolási követelmények: az intelligens videorendszerek, melyek tartalmaznak video-mozgásérzékelést és audioérzékelést, csökkentik az igényt a tárolási helyekre, mivel csak akkor rögzítenek, ha aktivitást érzékelnek. Ezen felül, ha az intelligens videót már a folyamat elejére tesszük, vagyis maga a hálózati kamera dolgozzon fel annyi anyagot amennyit csak lehet, a hálózaton a teher látványosan lecsökken, hiszen csak releváns videó áramlik a kamerákból. Ezáltal költséghatékonyan tudunk megfigyelôrendszereket építeni. Új üzleti lehetôségek: az intelligens videó lehetôvé teszi, hogy a biztonságtechnika területén kívül is használják különbözô alkalmazásokban. Például kereskedelmi egységekben tudják a vásárlók szokásait figyelni (sok ember pl. egy adott polcnál áll meg: vevôútvonal-elemzés). Repülôtereken a rendszer számolni tudja a sorban állás idejét a check-in pultnál, irányítja az alkalmazottakat, hogy minimalizálják az utazók várakozási idejét. Egyszerû megfigyelôrendszer-infrastruktúrával tehát, magasabb befektetési megtérülést érhetünk el és nagyobb elônyhöz tudunk hozzájutni. ➲
41
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
kártyára ment és a felületére telepített Intelligens Videó szoftverekkel analizál. Nekünk már csak egy egyszerû kliens PCre vagy laptopra van szükségünk, hogy megfigyeljük és kezeljük a folyamatokat. Igencsak szimpatikus megoldás egy kisebb rendszer egyszerûbb és költséghatékonyabb kivitelezéséhez. Ezek a mini-alkalmazások segíthetik egyéb nagyobb rendszerek szoftvereivel történô integrációt és analízist is. ■ A legáltalánosabb példa, amely szinte minden kamera felületén gyárilag megtalálható, az a mozgásérzékelés (Motion detection). Ha a mozgásérzékelésre nem csak riasztást állítunk be, hanem mentést is, az sokkal hatékonyabbá teszi a videórögzítésünket is, mivel nem rögzítünk eseménymentes állapotokat, így a tárolókapacitásunkra férô rögzített tartalmas videoanyag hossza lényegesen több lehet. A video-mozgásérzékelés az alapja számos fejlettebb videoelemzô programnak (már az elôzôekben említettük). ■ További példa az újabb gyártású kamerákban gyárilag fellelhetô a rongálásérzékelô funkció (Camera tampering alarm). Ez a képesség a kamera rongálását, lefedését, eltakarását hivatott érzékelni. Ebben az esetben a kezelô érzékeli a cselekményt, aminek következtében rögtön intézkedhet a kamera tisztításáról (ha lefedték) vagy a kamera pótlásáról (ha kárt okoztak benne). Amikor pedig a megfigyelt területen biztonsági ôr is tartózkodik, lényegesen hatékonyabbá válhat a kár okozójának elfogása, mivel a diszpécser az érzékelt kárról azonnal értesítést kap a kamerától és ezt rögtön közölni is tudja biztonsági szolgálati munkatársával. ■ Megemlíteném még az áthaladásszámláló funkciót (Cross line detection), a speed dome kamerák esetében az objektumkövetô funkciót (Auto tracking) és a mikrofonnal rendelkezô kamerák esetében a hangérzékelô funkciót (Audio detection). ■ Az áthaladásszámláló funkció segítségünkre lehet ajtókon való áthaladás számlálásában vagy nagyobb üzletekben a vásárlási szokások feltérképezése kapcsán. A mûködési elve a következô: Egy adott kamerán meghatározott virtuális vonalat hozunk létre, amelyen az egy bizonyos irányba haladó objektumokat számláljuk. Egy kamerastreamen egyszerre nem csak egy vonalat helyezhetünk el, így esetlegesen egy ajtón számlálhatjuk egyszerre a kifelé és befelé haladó forgalmat is. Az Axis honlapján rákeresve letölthetô ez a funkció és a kameránkkal rögtön ki is próbálhatjuk. Az oldalon kérnünk kell egy próbalicenszet tesztelés céljából, ugyanis a teljes verzió fizetôs, de a próbalicenszhez ingyenesen hozzájuthatunk. A teszteléshez kompatibi-

Az Intelligens Videó tárháza

➲ RENDSZERTERVEZÉS Két széles körû rendszerkategóriát ismerünk, ahol intelligens videó alkalmazása megvalósítható: a centralizált és a disztributált. A centralizált architektúrákban a videót és a többi információt a kamera és a szenzorok gyûjtik össze és továbbítják a központi szervernek elemzésre. A disztributált architektúrákban, a rendszer „peremén” lévô eszközök (hálózati kamerák és videoszerverek) az intelligensek, melyek képesek videót felvenni és a releváns információkat kiszûrni. Ezen felül megfontolandó, hogy a rendszer engedje-e más gyártó különbözô alkalmazásait integrálni. ■ Megfontolandó: Megbízhatóság és rendszerelérhetôség – minimalizálni a rendszerhibát és üzemszüneti idôt. Skálázhatóság és rugalmasság – olyan képesség, mellyel gond nélkül lehet skálázni a néhány, vagy akár sokkamerás rendszert. Együttmûködési képesség – amivel különbözô gyártótól tudunk rendszerkomponenseket használni. Biztonság – biztosítani, hogy csak a megfelelô engedéllyel rendelkezô személyek használják a rendszert. Teljes bekerülési költség (TCO) – magába foglalja a rendszer komponenseinek és mûködésének költségeit. ■ A kamerákban megvalósított Intelligens Videó egy olyan nyitott platformot biztosít, amely lehetôvé tesz bármiféle mini-szoftver fejlesztését az adott kamerákhoz. Ez a technológia lehetôvé teszi, hogy bármely külsô szoftvert, bármilyen videó-analizáló alkalmazást használjunk a kameránkban, akár saját fejlesztésû alkalmazásainkat is. A legfontosabb technikai forradalom ezen a téren az, hogy magában a kamerában végezzük az analizálást, semmilyen futó szerverre nincs szükség. Ez lényegesen felgyorsítja az elemzést és lényegesen kevesebb humán erôforrásra van szükség a területek figyeléséhez. Továbbá ezen funkciók használatával csökkenthetjük a hálózati erôforrások használatát, mivel ez esetben a kamera maga végzi az analízist, ezáltal a biztonsági rendszerünk struktúráját igencsak le tudjuk redukálni. ■ Legegyszerûbb esetben egy kamera SD
42
DETEKTOR Plusz 2011/4.

szaktanulmány
mazható, ha a kamera által figyelt terület esetlegesen nehezen látható. Ebben az esetben a kamerában riasztás generálódik egy bizonyos hangerô fölött (ezt manuálisan saját magunk állíthatjuk be). Ez lehet bármilyen hang, vagy zaj, ami elég hangos ahhoz, hogy a beállított érzékenységet elérje. Ebben a pillanatban a kamera jelez a kezelônek és/vagy elindul a rögzítés. Az audióérzékelés helyettesítheti a mozgásérzékelést, mivel reagál eseményekre olyan helyszíneken is , ahol túl sötét van a mozgás érzékeléséhez azokban az esetekben amikor nem a kamera látószögében történik az esemény. Ahhoz, hogy mûködjön a rendszer szükséges, hogy a kamerában legyen audiotámogatás, illetve vagy beépített mikrofonnal, vagy külsô hozzákapcsolt mikrofonnal kell rendelkezzen. ■ Ezeken kívül már most számos analizáló modult fejlesztettek különbözô cégek. Ezek a modulok nem feltétlenül biztonságtechnikai célra készültek, bármiféle analitikára könnyen írható applikáció. Az Axis volt az elsô olyan kameragyártó cég, amely teljes hozzáférést nyújtott a kameráihoz történô szoftverfejlesztéshez. Ezeket a más

SZAKÉRTÔ

gyártótól származó modulokat könnyen megtaláljuk a honlapjukra linkelve. ■ Általában a legtöbb modult meg kell vásárolnunk, de még mielôtt megtennénk, a fejlesztô cégek lehetôséget nyújtanak a tesztelésre a 30 napos ingyenes próbaverzió lehetôségével. ■ Javaslom a kedves olvasóknak, hogy ha tehetik látogassák meg az alábbi honlapon található Intelligens Videó oldalt, ahol videók formájában láthatóak ezek a funkciók szimulált helyzetekben. ht tp://w w w.axis.com/products/video/ about_networkvideo/iv/index.htm
Kiss Ákos

lis az összes Axis P és Q sorozatú kamera, valamint az M1054-es. ■ Az objektumkövetô funkció alkalmas bármiféle objektum követésére, ami a kamera képén áthalad. A funkció mindaddig 100%-os tökéletességgel mûködik, ameddig a képünkben csak 1 objektum tartózkodik. Több objektum esetén, a kamera automatikusan a legnagyobbat (legtöbb pixelt tartalmazó) objektumot fogja követni. Ez a funkció az összes Axis speed dome kamerában támogatott. ■ A hangérzékelô funkció akkor alkal-

Ulysses Team Kft.
1135 Budapest, Lehel utca 61. www.ulyssesteam.hu Telefon: +36 1 288 8551

Magánnyomoz Üzleti hírszerz Céges háttér, g Vagyoni helyze Követeléskezel Eltûnt személy Tanúkutatás Környezettanu
Munkatársaink összesen több mint 80 év titkosszolgálati tapasztalattal rendelkeznek.

Figyelés, köve Poloskairtás Poligráfos vizs

43
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
vább, a kriminalisztikai gondolkodással, mint tudományos módszerrel a bûnügyi nyomozástan, a – természet- és társadalomtudományok határmezsgyéjén elhelyezkedô – kriminalisztika általános részéhez tartozó kriminálmetodológia foglalkozik. A nyomozásra jellemzô gondolkodásmód két szempontból is speciális. Egyrészt a fordított kauzalitás jellemzi, mivel a nyomozás kiinduló adatai, a már rendelkezésre álló adatok az oksági folyamat eredményei, vagyis az okozat, amelynek okait keressük. Másrészt a kriminalisztikai gondolkodás sajátos eszköze a verzió, a nyomozásban használt feltételes logikai ítélet, és a verziókkal végzett munka. A verziók alkalmazása a nyomozásban ugyanazt a szerepet tölti be, mint a filozófiai ismeretelméletben a tudományos hipotézisek. ■ A tudományos hipotézis a jelenségek összefüggéseinek olyan következtetés útján nyert magyarázata, amely a tudomány fejlôdésének, vagy a filozófiai megismerésnek egy adott szakaszában még nem bizonyítható megcáfolhatatlan módon, és ennél fogva mindaddig nem tartható kétségtelen, objektív igazságnak, amíg az ehhez szükséges bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. A tudományos hipotézis jelentôsége éppen abban áll, hogy az általa megfogalmazott magyarázat – amelynek bizonyítására törekszünk – híd a nemtudásból a tudás, a hiányos tudásból a pontosabb felé, ezért a hipotézis a gondolkodás elôremutató fejlôdésének nélkülözhetetlen eszköze. A hipotézis tehát logikai fogalom, a formális logikában az induktív következtetés egyik formája, amelynél a premisszák, kiinduló tételek egy része, de legalább egy premissza ismeretlen. A formális logika a gondolkodási formák és mûveletek: a fogalom- és ítéletalkotás, a következtetés és bizonyítás gondolati szerkezetét, illetve rendszerét vizsgáló tudomány, amely elvonatkoztat a gondolkodás konkrét tartalmától és csak e tartalom részeinek közös összefüggését elemzi. A dialektikus logika pedig a formális logika tételeit kiegészítve tartalmi logika, mivel a gondolat formáinak, a fogalmaknak, a kategóriáknak elsôdlegesen a fejlôdését, állandó mozgását szem elôtt tartva, a jelenségek belsô ellentmondásai, minôségi ugrásai, az egyik jelenségbôl a másikba való átmenet fogalmi kifejezhetôségének vizsgálatával, az ellenté-

A kriminalisztikai gondolkodásmód
A Detektor Plusz idei márciusi számában megjelent cikkemben feltett kérdésre: Ki lehet ma Magyarországon magánnyomozó? – az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, valamint a médiakutatás eredményeképpen talált és kiértékelt sajtóhírek alapján igen lehangoló következtetésekre jutottam. A jelenleg hatályos 15/2008. (VII.28.) IRM rendeletnek a magánnyomozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei címû fejezetében leírtakból például kiderült, hogy sem pályaalkalmassági, sem pedig szakmai alkalmassági követelményrendszer teljesítése nem szükséges a magánnyomozó szakképesítés – ami így csupán egy darab papír – megszerzéséhez. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 450 órás tanfolyamtól persze a megszerzett papírdarabon kívül más nem is várható el. A magánnyomozói munkához elengedhetetlenül szükséges objektivitásra, vagyis az objektív igazság felderítéséhez nélkülözhetetlen távolságtartó, önös érdekektôl mentes hozzáállás képességéhez, és az ún. kriminalisztikai gondolkodásmódnak a kialakulásához 450 óra bizony nem elegendô, mert ehhez legalább hét esztendôre van szükség. Épp ezért gondoljuk azt néhány – tavaly év végén a Magyar Mesterdetektív Szövetségbe (MMDSZ) tömörült – magánnyomozóval együtt, hogy a szakma gyakorlását, különösen megtépázott tekintélyének helyreállítása és erôsítése végett, szakmai felsôfokú végzettséghez és legalább 5-10 éves, valamelyik nyomozóhatóságnál eltöltött szakmai gyakorlathoz kellene kötni. A gyakorlati tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a kriminalisztikai gondolkodásmód kialakulásához minimum 5-7 esztendô szükségeltetik. Ennyi idô alatt lehet elsajátítani a detektívmunka fortélyait, s talán némi élettapasztalatot, életbölcsességet is szerezni, ami a nyomozóhivatáshoz kell.
hogy a közmondás állítja: a jó pap holtig tanul, és ez nemcsak a magándetektívekre, hanem valamennyi nyomozóra is igaz. A 2000-ben megjelent elsô könyvem, a Klasszikus magánnyomozástan Általános részének nyomozásról szóló fejezetét nem véletlenül kezdtem azzal, hogy a nyomozás mindenekelôtt gondolkodási tevékenység, folyamat, melynek lényege valamely jelenség, vagy múltban lezajlott esemény meghatározott módszerek segítségével történô megismerése. A megismerés a nemtudástól a tudás, a nem teljes, hiányos tudástól az egyre teljesebb, alaposabb tudás felé való fokozatos elôrehaladás folyamata, amelynek általános törvényszerûségeit a filozófia egyik nagy területe, az ismeretelmélet, a gnoszeológia vagy másik nevén episztemológia, konkrét törvényszerûségeit pedig a megismerés pszichológiája kutatja. Az ismeretelmélet dialektikus módszerének modern formáját elsô ízben G. W. Friedrich Hegel (1770–1831), a klasszikus német filozófia képviselôje dolgozta ki, a dialektikus gondolkodásmód három alapvetô törvényének: az ellentétek egységének, a tagadás tagadásának és a mennyiség minôségbe
44
DETEKTOR Plusz 2011/4.

A

való átcsapásának felállításával. A dialektikus gondolkodásmód lényege, hogy a bennünket körülvevô világot, nem mint kész dolgok, jelenségek összességét, hanem mint folyamatok összességét fogja fel, vagyis hogy a dolgok, jelenségek szakadatlan változáson mennek keresztül. Ennek okán a gondolkodásunkat is a már megtett fokokat magasabb szinten megismétlô spirális fejlôdésként: állítás (tézis) → tagadás (antitézis) → tagadás tagadása (szintézis), az ellentétes folyamatok szakadatlan harcaként és egységeként, valamint a mennyiségi tudás minôségi tudásba való átcsapásaként jellemezhetjük. Gondolkodásunk a megismerés folyamatában a jelenségektôl a lényeg, vagyis az embert körülvevô objektív valóság dolgainak, konkrét történéseinek sajátosságaitól, az azokat jellemzô belsô törvényszerûségek és összefüggések felismerése felé halad, amelyek egyben megszabják a gondolkodás fejlôdésének tendenciáit, továbbá rendszerjellemzôit is. ■ A nyomozás, mint megismerési folyamat speciális gondolkodás, az ún. kriminalisztikai gondolkodásmód kialakulását igényli, amely többéves szakmai tapasztalat, gyakorlat útján fejlôdik ki, illetve fejleszthetô to-

szaktanulmány
tek azonosságáig menô rugalmasságának, valamint a megszüntetve megôrzés, vagyis a tagadás tagadásának lényegi feltárásával foglalkozik. ■ A tudományos hipotézisnek a filozófiai logikában betöltött szerepéhez képest a kriminalisztikai verzió tartalmilag kevesebb, mert csak egy konkrét jelenségre, történésre, – a kriminalisztikánál maradva – bûnügyre, vagy annak meghatározott részére, mint múltban lezajlott egyedi eseményre vonatkozó magyarázat, ami olyan egyedi ismérvek alapján állítható fel, amelyeket maga a vizsgált jelenség tartalmaz. Ezzel szemben a tudományos hipotézis a jelenségek széles területét fogja át, s jelentôs számú megfigyelésre, illetve már részben bizonyított tudományos tételekre épül fel. A kriminalisztikai verziónál általában nem a tudomány adott fejlôdési szintjében rejlô korlátok miatt nem bizonyítható megcáfolhatatlanul az ítélet helyessége, hanem a megismerési folyamat kezdeti stádiuma, a már feltárt tények csekély száma, valamint a nyomozást gátló egyéb emberi magatartásformák miatt. E minôségi különbségek következménye, hogy a verziókban megfogalmazott feltevések valószínûségi értéke kevesebb, mint a tudományos hipotéziseké. A mindennapi életben használatos hipotézis, feltevés fogalmánál a kriminalisztikai verzió viszont többet jelent, mert az általa nyújtott magyarázat, feltételes logikai ítélet magasabb rendû valószínûség a hétköznapi szubjektív bizonyosságnál. Azért magasabb rendû valószínûség, mert a verziókat elsôsorban a bûnügyi tudományok: a büntetô jogtudomány, a kriminalisztika és a kriminológia ismereteivel felvértezett, nyomozási tapasztalatokkal rendelkezô szakemberek, nyomozók illetve magánnyomozók, kriminalisták állítják fel. Azokat a szakma írott és íratlan szabályai szerint: a többoldalú és párhuzamos ellenôrzés, valamint a gyorsaság és tervszerûség alapelvei szerint addig vizsgálják, amíg az objektív igazsághoz legközelebb álló marad csak fenn, és ezzel kezdetét veheti a bizonyítás folyamata. ■ Nyomozástani meghatározás szerint a verzió a jelenségek, események, történések, folyamatok egészét vagy annak valamely részét megmagyarázó feltételes logikai ítélet, a nyomozás tervezésével szoros kölcsönhatásban álló taktikai eszköz,

SZAKÉRTÔ

A rendelkezésre álló, kiinduló adatok értékelése

A verziók felállítása

A verziók ellenôrzése

A kapott eredmények értékelése

1. ábra – a verziókkal végzett munka szakaszai

amelynek segítségével meghatározható a vizsgált ügy és a bizonyítás tárgya, valamint az azt alátámasztó tények és bizonyítékforrások köre. Ebbôl a definícióból adódóan a verzió nemcsak a kriminalisztikai gondolkodásmód sajátos eszköze, hanem a nyomozás szempontjából a verziókkal végzett munka magának a nyomozásnak az egyes fázisait is kijelöli. A verziókkal végzett munka a következô szakaszokra bontható: (1. ábra) ■ A nyomozás fázisaival kapcsolatosan két megjegyzést kell itt elöljáróban tennünk. Az egyik, hogy a verziókkal végzett munka csupán elméletileg, didaktikai okokból bontható fel ilyen egymástól jól elkülöníthetô szakaszokra, a gyakorlatban a fázishatárok között átfedések lehetnek. A másik, ennél lényegesebb megjegyzés, hogy az utolsó fázis egyben elsô lépésnek is tekintendô akkor, ha a folyamat végére, a kapott eredmények értékelésével az ügy nem nyert megoldást. Ebben az esetben a folyamat kezdôdik elölrôl, s a periodicitás addig tart, amíg csupán egy, ellenôrzött, és bizonyítékokkal alátámasztott verzió marad fenn, vagyis megismerésünk elérte a célját. ■ A továbbiakban vizsgáljuk meg egyenként a verziókkal végzett munka fenti gondolkodási szakaszait, mint a nyomozás kötelezô stációit, kivéve a harmadikat, a verziók ellenôrzését, mert az már nemcsak gondolati, hanem effektív adatgyûjtési tevékenységet is igényel. Miután a laikusok pusztán csak ezt a szakaszt vélik nyomozásnak, így a köznyelv sem tesz különbséget a nyomozás és az adatgyûjtés, vagy ahogyan a médiában emlegetik, megfigyelés között. Valójában a nyomozás és az
A kriminalisztika klasszikus alapkérdési: kit? mit? hol? mikor? hogyan? mivel? ki? kivel? miért? (mi okból vagy célból?)

adatgyûjtés úgy viszonyul egymáshoz, mint rész az egészhez, ahol a nyomozás jelenti az egészet, a megfigyelés pedig pusztán egy adatgyûjtési módszer. ■ Rendelkezésre álló, kiinduló adatnak – és általában nyomozástani értelemben adatnak – tekintünk minden olyan tényt, amely az üggyel közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban áll, és ezért annak felderítésénél felhasználható információkat tartalmaz. A már meglévô kiinduló adatokat – még azok kiértékelése elôtt – célszerû kronológiai és bizonyos logikai sorrendbe rendezni. A csoportosítás logikája természetesen a rendelkezésre álló adatok mennyiségétôl és minôségétôl függ. Igen nagyszámú adat esetén, a jó áttekinthetôség érdekében az alábbi négyes felosztás ajánlott: 1) adatok, amelyek az eseményre, jelenségre vonatkoznak, 2) adatok, amelyek az ügyben érintett személyekre vonatkoznak, 3) az ügyre vonatkozó bizonyítási eszközök és lehetséges módszerek számbavétele, illetve az azokból nyerhetô megállapítások hitelt érdemlôségének elbírálását lehetôvé tévô adatok, 4) a még igénybe nem vett, vagy a lehetséges információforrásokra vonatkozó adatok. ■ A rendelkezésre álló adatokat büntetôügyekben célszerû a klasszikus kriminalisztikai alapkérdések szerint csoportosítani úgy, hogy azok a büntetô jogtudomány általános törvényi tényállásának a felderítés szempontjából releváns elemeire kérdezzenek rá: (1. táblázat) ➲
1. táblázat

Az általános törvényi tényállás elemei: → a bûncselekmény tárgyára vonatkozó kérdések → a tárgyi oldal elemeire kérdeznek rá → a bûncselekmény alanyára vonatkozó kérdésfeltevések → az alanyi oldal elemeire kérdeznek rá

45
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
tômondattal fejezhetô 2. ábra ki. Filozófiai szempont1. ítélet ból ítéletnek az objektív (premissza = kiinduló valóság viszonyainak tétel) Következtetés gondolati visszatük(konklúzió = rözôdését nevezzük. A zárótétel) 2. ítélet fogalom és az ítélet te(premissza = kiinduló hát a gondolkodás tétel) alapegységei. Az ítéletek olyan összefüggését, amelyben egy vagy 1. ítélet (premissza = kiinduló több ítélet alapján új adatok) ítéletet alkotunk, követVerzió keztetésnek nevezzük. (konklúzió = hipotézis) A következtetés logikai 2. ítélet, szerkezetét ennek megpremissza ismeretlen felelôen a 2. ábrán szemléltetem: ■ Az ítéletkapcsolatoknak vagy következtetéseknek a logika szá- giának is. A verziók felállításának ismertemos formáját ismeri, az alábbiakban csak tése során azonban kevesebb gondot okoz a nyomozástani szempontból legfontosab- az ismeretelméleti megközelítést alkalmazbakat említjük. ni, mint a pszichológiait. Mielôtt továbblép■ Az induktív következtetésnél az egyedi- nénk, foglalkoznunk kell az intuíció szeretôl haladunk az általános felé abból kiin- pével a nyomozásban, melynek megközedulva, hogy ami igaznak bizonyult számos lítése – nyomozástani értelemben – mind egyedi esetben, az az esetek többségére is filozófiai, mind pedig pszichológiai szemigaz lehet, másként fogalmazva, a részbôl pontból problémamentes. Az intuíció nyokövetkeztetünk az egészre. A deduktív kö- mozástani értelemben sem jelent pusztán vetkeztetés ennek fordítottja, vagyis a je- megérzést. Filozófiai megközelítésben a lenség egészébôl vonunk le következteté- mennyiségi, azaz a felhalmozott tudás, isseket annak valamely részére. Az analízis meretanyag minôségi, azaz új összefüggélogikai mûvelet a vizsgált jelenség részekre sek felismerésébe való átcsapását, pszibontását és részeiben való vizsgálatát, a chológiai megközelítésben pedig a helyes szintézis pedig a tanulmányozott jelenség- asszociációk gyakoriságának valószínûsére vonatkozó következtetés egyes, már ki- gét jelenti, amelyet majdnem minden esetértékelt részeinek egységes egésszé tör- ben – a spontán felszabaduló energiák miténô összefoglalását jelenti. Az analogikus att – aha-élményként élünk át. következtetés során két jelenség bizonyos ■ A verziók felállítása során két fontos megegyezô tulajdonságából és az egyik je- alapelv érvényesülését szükséges szem lenség valamely ismert tulajdonságából elôtt tartanunk, a tényhez kötöttség és a arra a következtetésre jutunk, hogy a másik konkrétság elvét. A tényhez kötöttség elve jelenség szintén rendelkezik egy azzal azt jelenti, hogy a verziók tartalma és számegegyezô tulajdonsággal. A verziók felál- ma mindig az adott ügyben rendelkezésre lítását nagymértékben megkönnyíti, ha ha- álló adatoktól függ, és csak olyan verziókat sonló esettel már találkoztunk, ezért a kri- szabad felállítani, amelyekre a kiinduló minalisztikai gondolkodásmódhoz hozzá- adatok utalnak. A konkrétság elve alapján tartozik a személyes tapasztalatból, vagy a nyomozónak arra kell törekednie, hogy a szakirodalomból ismert hasonló problé- lehetô legpontosabban határozza meg a mák megoldásának felidézése, illetve al- verzió tartalmát. A verzió tartalmának szakalmazása más ügyekben. batos meghatározása szorosan összefügg ■ A logikai mûveletek – mint a pszichikum a kiinduló adatok mennyiségével és minômegismerési folyamatának legmagasabb ségével, minél több adattal rendelkezünk foka, a problémamegoldó gondolkodás ré- ugyanis az adott ügyrôl, annál pontosabb sze – kutatási tárgyát képezik a pszicholó- verziókat építhetünk fel belôlük.

A kriminalisztikai gondolkodásmód

➲ ■ Megjegyezzük, hogy az adatok kriminalisztikai alapkérdések szerinti rendszerezése megfelelôen adaptálható a polgári-gazdasági ügyek magánnyomozásában is. ■ Kevesebb kiinduló adat esetén célravezetô a felállítandó verziók szempontjából elvégezni a csoportosítást, ilyenkor egy csoportba kerülnek mindazok az adatok, amelyek egymással feltehetôen összefüggésben vannak, vagy legalább az eddig ismert tények alapján az esetleg fennálló ellentmondások megmagyarázhatók ily módon. ■ A rendelkezésre álló adatok rendszerezését követôen kerül sor azok értékelésére. Az értékelés elsôsorban a nyomozó gondolati tevékenysége, amely nemcsak alapos szakmai felkészültséget, hanem sokszor széles körû jogi és természettudományos ismereteket is igényel, ezért a detektív akkor jár el helyesen, ha egyszerûbb esetben az ügyre vonatkozó szakirodalmat tanulmányozza át, a bonyolultabb ügyekben pedig megfelelô szakértôhöz, szaktanácsadóhoz fordul. A kiinduló adatok értékelésének alapvetô célja az ügy alternatív értelmezési lehetôségeinek számbavétele, s az adatok mennyiségi és minôségi vizsgálatával a hiányosságok, illetve ellentmondások megállapítása. A rendelkezésre álló adatok elégtelensége és ellentmondásossága készteti a nyomozót a verziók felállítására, s ezzel máris a nyomozás második szakaszába lépünk. ■ A verziók felállítása miután tisztán gondolkodási mûvelet, itt még nagyobb szerephez jutnak a logikai következtetési formák. A logika – mint a helyes gondolkodás tudománya – a fogalmak, ítéletek és következtetések megalkotásának szabályaival foglalkozik. A logika e három gondolkodási alapegysége közül a fogalom a bennünket körülvevô világ, az objektív valóság jelenségeinek tudati visszatükrözôdése, azok lényeges jegyei alapján. Miután a gondolkodás és a nyelv egymástól elválaszthatatlan kapcsolatban fejlôdik, a fogalmak szavak formájában léteznek, azaz a szó – mint a nyelv legkisebb értelmes egysége – a fogalom nyelvi megjelenítése. Az ítélet nyelvi megjelenítése pedig a mondat, a legegyszerûbb logikai ítélet egy állító
46
DETEKTOR Plusz 2011/4.

szaktanulmány
■ A verziók felépítését követôen aztán, ahogy elôrehaladunk a nyomozással az információk mennyisége nôni fog, ezzel fordított arányban a megalkotott feltételes logikai ítéletek, vagyis a verziók száma pedig csökkenni. És ezzel elérkeztünk a nyomozás harmadik szakaszához, a verziók ellenôrzéséhez, amelynek során meggyôzôdhetünk feltevéseink helyességérôl vagy tévedéseinkrôl, következtetéseink megalapozottságáról, avagy megalapozatlanságáról. A verziókkal végzett munkának ez a szakasza további részekre, fázisokra bontható. Az ellenôrzés elsô lépcsôfoka a feladatok pontos meghatározása. Következô lépésként a nyomozó kiválasztja azokat a nyomozási cselekményeket, amelyeket az ügy adatainak ismeretében megfelelônek talál az ellenôrzés végrehajtására, meghatározza a végrehajtás sorrendjét, idôpontjait, az egyes nyomozási cselekmények során alkalmazandó célravezetô taktikát, végezetül felméri, hogy milyen személyi és technikai feltételeket indokolt biztosítani a nyomozáshoz. Tehát megtervezi a nyomozást, és minden egyes ügy nyomozását külön projektszervezetben célszerû végrehajtani. A tervezett feladatok végrehajtása, a nyomozási cselekmények foganatosítása képezik a verziók ellenôrzésének utolsó szakaszát. Itt még egyszer hangsúlyozom, hogy köznapi értelemben a laikusok ezt értik nyomozás alatt, a szakemberek azonban tudják, a nyomozási cselekmények végrehajtása a verziókkal végzett munka négy fázisa közül a harmadik fázisnak az utolsó szakaszát jelenti csupán. Mivel ez a munkafázis nem pusztán elméleti munka, gondolkodási tevékenység, ezért ennek ismertetésével most nem – talán majd egy másik cikkemben – foglalkozom. ■ A verziókkal végzett munka utolsó fázisa a nyomozási cselekmények, illetve ellenôrzési feladatok végrehajtásával megállapított tényeknek, ha úgy tetszik a nyomozás eredményének az értékelése, és írásba – összefoglaló jelentésbe – foglalása. Az értékeléssel dönthetô el, hogy az összegyûjtött adatok, információk, bizonyítékok alkalmasak-e a nyomozás tárgyát képezô emberi magatartásformák teljes körû, sokoldalú és tárgyilagos megítélésére, az objektív valóság megállapítására a konkrét ügyben. Az értékelés során elemezni szükséges az egyes adatokat, információkat, bizonyítékokat önmagukban, majd egybe kell vetni más adatokkal is, hogy feltárjuk az összefüggéseket, megállapíthassuk azok egymáshoz és az egész ügyhöz való viszonyát. E gondolati tevékenység középpontjában az alábbi kérdések megválaszolása nyújthat segítséget: A nyomozás harmadik – és itt most nem ismertetett – munkafázisában összegyûjtött adatok, bizonyítékok az ügyre vonatkoznak-e, vagyis az ügy szempontjából relevánsak, avagy irrelevánsak? Az információk beszerzése és dokumentálása során keletkeztek-e olyan adatok, amelyek felhasználása nem célszerû, vagy jogszabályba ütközik? Az adatok, információk tartalmilag igazak-e, (vagyis a hitelt érdemlôség elbírálása)? A beszerzett adatok elegendôek-e a tényállás tisztázásához, vagyis a probléma megoldásához? ■ Az elsô kérdés megválaszolása nem okoz különösebb problémát, azonban a többi kérdés némi kiegészítésre szorul. A második kérdés tulajdonképpen a bizonyítékok felhasználhatóságának dilemmája, ezzel nemcsak a magánnyomozók, de az állami nyomozóhatóságok is nap mint nap találkoznak. A magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény pontosan megjelöli például, hogy a magánnyomozó adatgyûjtése mire nem irányulhat, tehát ha mégis keletkeznének ilyen információk, azokat semmilyen módon nem szabad kiszolgáltatni a megbízónak. A nyomozóhatóságok által beszerzett bizonyítékok nyílt eljárásban történô felhasználásánál pedig figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek a bizonyítékok milyen forrásból származnak. Nem minden esetben célszerû felhasználni például a titkos informátortól, ügynöktôl vagy fedésben dolgozó nyomozótól származó információkat. Különösen, ha ezzel kilétüket felfednék, és így életük esetleg veszélybe kerülne. ■ A bizonyítékok, adatok, információk hitelt érdemlôségének vizsgálata és értékelése nemcsak azok tartalmára, hanem elsôsorban a forrásukra vonatkozik. A valótlan adatok, illetôleg a megbízhatatlan információforrások kiküszöbölését a többoldalú ellenôrzéssel lehet megoldani. Ennek alapján beszélhetünk egyoldalú, még nem ellenôrzött, vagy több forrásból származó

SZAKÉRTÔ

azonos vagy hasonló, tehát ellenôrzött információkról, esetleg tényszerû forrásból keletkezett adatokról, stb. ■ Az utolsó kérdésnél azt elemezzük, hogy az összegyûjtött adatok mennyisége elegendô-e a probléma megoldásához, vagy valaminek a bizonyításához, valamint az egyes adatok minôsége, azaz bizonyítóereje kellôen alátámasztja-e a megmaradt egyetlen verziónk helyességét. Amennyiben értékelésünk során nemleges választ kapunk, úgy nyomozási eredményeinket kiinduló adatoknak tekintve a folyamat kezdôdik elölrôl, azonban ismeretelméleti szempontból – a tagadás tagadása, illetve a megszüntetve megôrzés törvénye alapján – már egy magasabb szintrôl. Természetesen a megmaradt, egyelôre helytelennek bizonyult verziónk helyett, vagy mellé újakat szükséges felállítani, különben az új folyamat végére – circulus vitiosus – hasonló eredményhez juthatunk. ■ A leírtakkal talán sikerült érzékeltetnem, hogy a nyomozás elsôsorban valóban gondolati tevékenység, amely az íróasztalnál kezdôdik és ott is ér véget (még ha közben csinálunk is ezt-azt országszerte, vagy akár az ország határain kívül is). A verziókkal való gondolkodási mûvelet pedig, annak jellege és dinamikája miatt sohasem lehet sablonos, hiszen gyakorlatilag nincs két egyforma ügy. Ezért kell minden egyes ügyet, megbízást külön nyomozási projektként kezelni. A nyomozás sikere tehát nemcsak a detektív elméleti felkészültségétôl, hanem élettapasztalatától is nagymértékben függ. Ezt tükrözte vissza a rendszerváltás elôtt a bûnügyi rendôrségnél a nyomozó → fônyomozó → kiemelt fônyomozó, a titkosszolgálatnál meg az operatív tiszt → fôoperatív tiszt → kiemelt fôoperatív tiszt hierarchia, mely beosztások között a „kihordási idô” általában hét év volt. Az elsô hét esztendô éppen a kriminalisztikai, azaz nyomozói gondolkodásmód kialakulásához kellett, vagyis ahhoz, hogy a nyomozó vagy operatívtiszt önálló munkavégzésre egyáltalán alkalmas legyen, és utána már dolgozhattak a keze alatt akár beosztott tisztek is. Ez – gondolom – most sincsen másképpen a bûnügyi rendôrségnél és a titkosszolgálatoknál, még ha az egyes beosztásokat másképp nevezik is.
Sasvári Rudolf magándetektív az Ulysses Team Kft. ct. ügyvezetôje

47
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
elônyt, a hagyományos analóg CCTV eszközök könnyû kezelhetôségével együtt. A HDcctv két pont közötti rendszer és nem igényel semmilyen járulékos infrastruktúra-fejlesztést. Ugyanúgy használhatók a már meglévô CCTV hálózatok ipari fokozatú kábelei, mint az új telepítésû RG/59, RG/6, és RG/11 típusú 75 Ohmos kábelekbôl kiépített hálózatok. A HDcctv-t úgy tervezték, hogy a kamera és a vevô cseréjével azonnal helyettesíthesse a már meglévô analóg CCTV rendszert, viszont az 720p HDcctv majdnem háromszor míg az 1080p hatszor akkora felbontást nyújt mint az analóg elôdje. Egyúttal az összes HDcctv rendszer progresszív letapogatású, kiküszöbölve ezzel a hagyományos

HDcctv az IP kamerarendszer lehetséges alternatívája
Túl a mézesheteken, hónapokon és éveken felerôsödtek a kritikus hangok az IP alapú kamerarendszerek alkalmazása kapcsán. Ennek tudható be, hogy a 2009. évben megalakult a HDcctv Szövetség (HDcctv Alliance) amely a kereskedelmi mûsorszórási technológiára épülve szándékozott megvalósítani a HD minôségû, ám tömörítés és késedelemmentes digitális videojel-továbbítást a TCP/IP protokoll igénybevétele nélkül.
lôször 2009-ben adtam hírt a Detektor Biztonságtechnikai Magazin hasábjain a Szövetség megalakulásáról, azóta az idô bebizonyította e technológia életképességét a piac fogadóképességét. A Szövetség taglétszáma egyre növekszik és a 2009. év során már ratifikálták a HDcctv mint szakmai specifikáció 1.0 verzióját 720 és 1080 pixel felbontású videojelek tömörítés és késletetés nélküli átvitelére koaxiális kábeleken, ez év végére várható a 2.0 verzió bevezetése. Azóta számos gyártó csatlakozott a Szövetséghez és jelent meg e szabvány szerinti építôelemekkel a piacon. A HDcctv technológiát az IP Megapixel technológia alternatívájaként pozícionálták a nagyszámú analóg berendezést és kábelezést üzemeltetôk számára, a HD felbontásra való gazdaságos áttérés érdekében. A szövetség szerint az eladások jelenlegi és jövôbeli alakulása az alábbi diagram szerint várható: A HDcctv TECHNOLÓGIÁRÓL A HDcctv azaz a Nagyfelbontású Zártláncú Televíziózás a kereskedelmi mûsorszórás számára kifejlesztett SMPTE szabványcsaládra épül. Ennek számunkra legfontosabb eleme az SMPTE-292M – vagy más hivatkozásban HD-SDI – szabvány, amely egy soros digitális interfészt határoz meg (SDI) a nagyfelbontású, (HD) tömörítetlen digitális videojel koaxiális kábelen való továbbítására. Ennek eredményeképpen a kamera és a vevôkészülék csatlakoztatása után a videojel plug and play késedelem és konfiguráció mentesen megjeleníthetô. A HDcctv technológia remélhetôleg elhoz48
DETEKTOR Plusz 2011/4.

E

za a CCTV piacra az összes, eddig a Megapixel IP kameráknak tulajdonított

HDcctv berendezések eladásának alakulása
$1400 $1200

$1205

Million of US Dollars

$1000

$907
$800 $600 $400 $200 $0

Gennum* $528 IMS**

$0
2009

$27 $2
2010

$81 $4
2011

$164 $17
2012

$52
2013 2014

* Derived from Gennum Corporation (Canada) WW HDcctv equipment forecast May 2010 ** Derived from IMS Research (UJ) WW equipment market forecast August 2010

A HDcctv (Version 1.0) és az IP Mp technológia összehasonlítása HD-CCTV (HD-SDI) Átjáró az IP Hálózatokba Felvételi immunitás az IP Lan hálózati hibákra Átvitel meglévô koax hálózatokon Helyi megfigyelés immunitása az IP Lan hálózati hibákra Közel nulla késleltetés Átfogó világméretû Interfész Szabvány Garantált 100% plug-and-play telepítés 100% Digitalis video 720p or 1080 videojel szolgáltatása Full frame rate HDTV szolgáltatása Csatornánkénti üzembehelyezési díj ->2-MP videó szolgáltatása DVR & STREAMER DVR Igen Igen Igen Igen Igen Igen Tömörítetlen Tömörítetlen Tömörítetlen Közepesen alacsony Tervben MP IP KAMERA NVR vagy ROUTER Rendszerint nem Adapter szükséges Nem Nem Nem Nem Tömörített Tömörített Nem Magas Tömörített

Gyôzôdjünk meg a különbségrôl élôben a YouTube jóvoltából: http://www.youtube.com/watch?v=MjL348ILlXM&feature=related

szaktanulmány
analóg CCTV rendszereknél a váltottsoros letapogatásból eredô villódzást és elmosódottságot. A HDcctv-t úgy tervezték, hogy oda-vissza kompatibilis legyen, azaz az elsô megrendelôk késôbb is használni tudják majd az utólag hozzáadott alkalmazásokat. A HDcctv ELÔNYEIRÔL A HDcctv a nagyfelbontás elérésének egyéb alternatív módjaihoz képest számos elônyt kínál a végfelhasználóknak. Full HD élô és rögzített kép Valóságos HDTV élôkép: A HDcctv videojel nincs tömöritve vagy csomagokra osztva a továbbítás elôtt, tehát nincsenek látható képi torzítások vagy zavarok. Veszteségmentes képátvitel, közel nulla késleltetés Progresszív képletapogatás: A hagyományos CCTV rendszerekkel szemben elmaradnak a váltottsoros letapogatásból eredô hátrányok Plug-and-Play felbontásjavulás: A CCTV-rôl HDcctv-re történô átmenet csak a video központ és a kamerák cseréjét jelenti a megfelelô típusokra Ismerôs és megbízható felhasználói interfész: A telepítô/felhasználó számára a különbség a HDcctv és a CCTV között csak annyi, hogy a felvétel során a hagyományos CCTV felbontás értékekhez képest jóval magasabb értékeket (1280 x 720 és/vagy 1920 x 1080) lehet (kell) beállítani. Nincs szükség szemléletváltásra, költséges és idôigényes tanfolyamokra Valósidejû gyorsdóm-vezérlés: a HDcctv tömörítetlen, tehát nincs tömörítésbôl eredô késleltetés. Ezért egy HDcctv rendszerkezelô nem érzékel késedelmet a joystick parancs és a megfelelô gyorsdóm (PTZ) reakció között. A kompatibilitást világszerte elfogadott szabványok biztosítják A HDcctv FEJLESZTÉSI IRÁNYAI A HDcctv egy nyitott, fejlôdô technológia. A fejlôdés irányai a publikált újabb szabványváltozatokban fogalmazódnak meg (Függelék) Ezeknek a változásoknak egy része a képminôség fejlesztésének – 2 Mpixelnél nagyobb képinformáció tömörítetlen és késedelemmentes továbbítása –, másrészt az infrastruktúra-kínálat bôvítésére – CATx kábelek üvegszál vagy Power over Cable tápellátási rendszerek fejlesztése – irányában hatnak. Valamennyi fejlesztés egységes és átfogó valamint lefelé kompatibilis vagyis a késôbbiek során megôrzi a korábbi fejlesztések kompatibilitását. A HDcctv ÉPÍTÔELEMEK TÍPUSAI Kamerák: Valamennyien eleget tesznek a 720p vagy 1080p Full HD (4:3 vagy 16:9) elôírásoknak, HD-SDI / HDMI / kompozit kimenetek. csoportosítás kivitel szerint • Dóm • Doboz • Csô • PTZ Monitor: HDMI vagy HD-SDI bemenetekkel (4:3 vagy 16:9) megjelenítéssel DVR: HD-SDI bemenetekkel vagy Hibrid verzióban HD-SDI / Analóg bemenetekkel rendelkezô HDMI / Analóg / VGA kimenetekkel LAN Interfésszel felszerelt típusok csoportosítás konstrukció szerint • PC alapú • Stand Alone Matrix: több bemenetû és kimenetû videoközpont bármelyik bemenet bármelyik kimenettel teszés szerint összeköthetô Repeater / Szétosztó / HDMI-SDI átalakító: Az átviteli távolság meghosszabbítására / az impedanciahelyes szétosztásra / és a kimeneti szabványok egymásba való átalakítására szolgáló eszközök A HDcctv AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Minden olyan új fejlesztésre vagy a régi analóg CCTV cseréjére/bôvítésére javasolt a HD-CCTV technológia alkalmazása, ahol elôírás a kiváló képminôség nem megengedett a képveszteség, a megjelenítési késleltetés és elvárás az egyszerû telepítés, üzemeltetés és karbantartás. Néhány ezek közül: Kaszinók, Ékszerüzletek, Forgalomirányítási Központ, Korlátozott parkolási zónák, Bankok, Repülôterek stb.

SZAKÉRTÔ

ÖSSZEGZÉS A fentiekben megpróbáltam összefoglalni, az ismerôs-ismeretlen déja vu HDcctv technológia mibenlétét és ismérveit, bízom abban hogy írásom felkeltette érdeklôdésüket és kiindulópont lehet azok számára akik közelebbrôl is meg szeretnének ismerkedni ezzel az új technológiával.

További mûszaki- termék- vagy kereskedelmi információkért kérem forduljon a Cameo Plus Kft.-hez Ecsedi Ákoshoz info@cameoplus.hu +36 215 5583
FÜGGELÉK ■ Elvárt minimális átviteli távolság a típusok és gyártók függvényében a HDcctv jelek számára Belden 7731A / 9292 RG11 – 14AWG Solid Low Loss digital coax = 330 m CT125 RG11 – 14 AWG Solid Core, Low Loss TV and CCTV = 295 m Canare L-5CFB RG6 – 18 Gauge Solid Core, Serial Digital cable = 230 m Belden 1694A RG6 – 18 Gauge Solid Core, Serial Digital cable = 230 m West Penn 815 RG59/U – 1 20AWG Solid Core = 215 m Belden 82248 RG6 – 18 AWG Solid (Plenum) = 185 m West Penn 252815 RG59/U – 2 Conductor 20AWG Solid + 18AWG – Siamese = 170 m Belden 543945 RG59U – 20 AWG (HDcctv V1.0 Reference Cable) = 160 m Belden 1426A RG59 Mini 20 AWG = 160 m Belden 1855A 23 AWG Mini Precision Video Cable = 115 m JYEBAO RG59 23 AWG solid Core = 110 m ■ A HDcctv szabvány továbbfejlesztése 1.0 verzió jelenlegi állapot a fenti táblázat szerinti hosszúságú koaxiális kábeleken vezetve. 2.0 verzió várható életbelépés 2011 vége: XR technológia hozzáadása az 1.0 verzióhoz a lehetséges jeltovábbítás távolságának megduplázására és a CATx kábelek alkalmazására. 3.0 verzió várható életbelépés 2015: a jeltovábbítás távolságának további növelése a felbontás növelése 2,2 Mp fölé, kiterjesztés optikai kábelekre, Power over Cable tápfeszültség rézkábelen stb.
49
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
lönböztetni egymástól a szervezett politikai erôszak különbözô formáit (elsôsorban a gerillaháborút a terrorizmustól). Gyakran tapasztalhatjuk például, hogy a terrorizmus-adatbázisok (most nem is beszélve a médiáról és politikusokról) a felfegyverzett katonák elleni támadásokat és merényleteket is a terrorcselekmények kategóriájához sorolják, jóllehet nemzetközi jogi értelemben ezek a cselekmények csak rendkívül ritka – és csak jól körülhatárolt – esetekben tartozhatnának ide, mivel túlnyomó többségükben inkább kombattáns mûveletek. Szimbolikus értelemben jól érzékelteti ezt a problémát az az amerikai adminisztráció hivatalos szóhasználatában 2009 után bekövetkezett változás, amelynek során a korábbi „counterterrorism” („terrorizmusellenes”) kifejezést a „counterinsur-gency” („felkelésellenes”) váltotta fel. (1. táblázat) ■ A különbségek és az említett nehézségek ugyanakkor korántsem jelentik azt, hogy ne tehetnénk kísérletet arra, hogy legalább tendenciaszerûen közel valós képet alkossunk a világ terrorfenyegetettségérôl. A tendenciákat ugyanis – vagyis például, hogy növekedett-e vagy csökkent a fenyegetés, általában mely területek a legfenyegetettebbek – minden olyan adatbázis jelzi, amely bizonyos idôintervallumon belül azonos szempontok alapján és szisztematikusan gyûjti a terrorcselekményekre és azok áldozataira vonatkozó adatokat. Jelen írásban a világ egészére vonatkozóan a legnagyobb apparátussal rendelkezô Wordwide Incident Tracking Systemet (WITS), a bennünket különösen érdeklô európai terrorfenyegetésre vonatkozóan pedig az Europol Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) címû, 2004-tôl évente kiadott jelentéseit tekintjük alapforrásoknak. Míg az elôbbi írásunk elkészítésének idején 2011. március 31-ig dolgozta fel az adatait, az utóbbi 2010 végéig. A terrorizmus, mint globális kihívás A terrorizmust globális biztonságpolitikai kihívásnak tekintik. A biztonsági kihívá-

A terrorfenyegetettségrôl – a számok tükrében
TÁLAS PÉTER TANULMÁNYA
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET

A világ a 2001. szeptember 11-i merényletek óta tekinti a terrorizmust globális biztonsági fenyegetésnek. Az alábbi írás a terrorizmus-adatbázisok statisztikái alapján arra keresi a választ, hogy a világ terrorfenyegetettsége miként változott a 2001. szeptember 11-ét követô tíz esztendôben, és milyen jellegzetességeket mutat. The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) által mûködtetett Global Terrorism Database (GTD) adatai szerint 2010. szeptember 11. és december 31. között 1708 terrorcselekmény történt szerte a világban, amelyeknek 2036 halálos áldozata és 3746 sebesültje volt. Ugyanezen idôszakra vonatkozóan a Pattern of Global Terrorism (PGT) szerepét átvevô kormányzati Worldwide Incident Tracking System (WITS) nevû terrorizmus adatbázis 3605 terrorcselekményt, 3515 halálos áldozatot és 7794 sebesültet regisztrált. A két, egyébként a szakértôk által leginkább használt és az adatgyûjtésben igen alaposnak tekinthetô adatbázis adatai – jóllehet nem egészen négy hónapról van szó – meglepôen eltérôek: a WITS több mint kétszer annyi terrorcselekményt, csaknem másfélezerrel több halálos áldozatot és négyezerrel több sebesültet számolt össze. Mindezzel csupán azt kívánjuk jelezni, hogy még tíz évvel 9/11 után is felettébb nehéz a dolga annak, aki valós képet kíván alkotni a világ terrorfenyegetettségérôl. Döntôen két ok miatt. ■ Az elsô nehézség abból adódik, hogy a 2001 után létrehozott GTD-én kívül napjainkban nincs olyan online elérhetô adatbázis, amely a teljes tíz éves idôszakot átfogná. Az általunk legalaposabbnak tekintett WITS-et csak 2004-ben hozták létre, de szemben a GTD-vel – amelyben 1970-tôl gyûjtik a terrorcselekményekre vonatkozó adatokat – ennek fenntartói nem vállalkoztak visszamenôleges adatgyûjtésre. A 2004 elôtti idôszakra vo50
DETEKTOR Plusz 2011/4.

A

natkozó adatokat is tartalmazó, az oklahomai robbantás áldozatainak családjai által 1995-ben létrehozott, havonta frissített Terrorism Knowledge Base (TKB) viszont 2008 márciusában megszûnt, a RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents (RWTI) nevû adatbázis adatai pedig 2011. augusz tus utolsó napjaiban is csupán 2008-ig vannak feldolgozva és érhetôk el online. ■ A második nehézséget – s egyben az adatok különbözôségének egyik igen fontos okát – a terrorizmus eltérô definíciói okozzák, amelyek kulcsfontosságúak az adatbázisok adatainak összevetése során. Az általunk említett amerikai adatbázisok esetében nem is elsôsorban az elvi különbségek a döntôek (tudniillik mindegyik politikailag motivált szervezet erôszaknak tekinti a terrorizmust), mint inkább az egyes cselekmények konkrét megítélése és besorolása során mutatkoz(hat)nak komoly különbségek. Például egy parlamenti képviselô üzleti vállalkozása elleni bombatámadás esetén el kell döntenie az elemzônek, hogy vajon egy politikailag motivált terrorcselekményrôl van-e szó, vagy csupán „egyszerû” gazdasági érdekbôl elkövetett köztörvényes bûnesetrôl. S lássuk be: ez nem mindig könnyû. Hasonló problémával szembesülünk az olyan polgárháborúval sújtott országok esetében, mint Irak és Afganisztán, ahol gyakran igen nehéz megkü-

1. táblázat – A terrorcselekmények száma 2001 és 2010 között a különbözô adatbázisok szerint 2001 2002 2003 2004 TKB RWTI GTD PGT/WITS 1732 1732 1427 348 2650 2648 1065 199 1888 1899 1235 190 2571 2647 1143 2005 4958 4995 2008 2006 6638 6660 2718 2007 4514 4526 3158 2008 – 2846 4769 2009 – – 4619 2010 – – 4640

3251 11 038 14 443 14 435 11 725 10 999 11 595

szaktanulmány
sokkal kapcsolatban alapvetôen két értelemben beszélhetünk globalizációról: a probléma hatását, illet ve elterjedtségének gyakoriságát tekintve. Mivel a káros anyagok kibocsátása, a globális felmelegedés Földünk és az emberiség egészét érinti, a klímát és a környezetet fenyegetô veszélyeket globális kihívásnak kell tekintenünk. Vannak azonban olyan kihívások és fenyegetések, melyeket nem elsôsorban mindenkire kiterjedô hatásuk, hanem gyakori elôfordulásuk miatt nevezhetünk globálisnak. Ilyen például az illegális migráció (illegális népességmozgás), a túlnépesedés, és ilyen a terrorizmus is. A WITS adatbázisa szerint 2004 és 2010 között a 192 ENSZ-tagállam között alábbiak szerint alakult azon országok száma, ahol legalább egy terrorcselekményt elkövettek, illetve a terrorcselekmény legalább egy áldozattal járt. (2. táblázat) ■ Mint az a táblázatból látható, évekre lebontva, s pusztán statisztikai szempontból a terrorista merényletek alapján legfeljebb 2005 és 2006 (52 és 51%) kapcsán beszélhetnénk arról, hogy elterjedtségét tekintve a terrorizmus globális biztonságpolitikai probléma volt, az áldozatok alapján pedig még ekkor sem. Ha azonban a 2004 és 2011 közötti teljes idôszakot nézzük, kiderül, hogy 146 országban (a világ országainak több mint háromnegyedében) követtek el legalább egy merényletet, s 129 országban (a világ országainak több mint kétharmadában) volt legalább egy áldozata a terrorizmusnak. Mindez nem csupán azt jelenti, hogy a terrorizmus valóban globális probléma, de azt is jelzi, hogy az elmúlt tíz esztendôben igen dinamikusan változott a fe2. táblázat – A terrorizmus által érintett országok száma 2004 januárja és 2011 márciusa között Merénylet miatt érintett országok száma 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 –2011 85 101 98 89 87 83 78 47 146 % 44 52 51 46 45 43 41 24 76 Áldozat miatt érintett országok száma 71 77 83 73 77 68 64 41 129 % 36 40 43 38 40 35 33 21 67

SZAKÉRTÔ

A terrorcselekmények és áldozatok száma 2004-2010 között
80 000 70 000 60 000 merénylet 50 000

Esetszám

halálos áldozat 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sebesült

túsz

összes áldozat

nyegetés kiterjedése. Érdemes megjegyezni, hogy a terrorizmus problémájának globális jellege akkor sem változna, ha fentieknél megengedôbben 4-ben határoznánk az adott idôszakban elkövetett merénylet- és áldozatszámot, mondván: a terrorizmust megszüntetni nem, csupán visszaszorítani lehet, így a társadalmaknak – akarva-akaratlanul – el kell viselniük bizonyos mértékû terrorfenyegetettséget. Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy 146 ország közül 43 szerepelt 2004 és 2011 között minden évben a listán, 13 pedig hat évben, a másik oldalon 31 szerepelt csupán egyetlen alkalommal, illetve további 16 mindössze két évben. Az adatbázis szerint egyébként 2004 és 2011 márciusa között összesen 79 776 különbözô terrortámadást hajtottak végre, ezek eredményeként 111 774 ember halt, illetve 228 317 sebesült meg szerte a világban, s 85 304 fô esett túszul. A halott, sebesült és túsz áldozatok száma együttesen 425 395 fôt tett ki. ■ Az elmúlt esztendôk terrorfenyegetettségének belsô dinamikájára vonatkozóan a WITS adatai azt mutatják, hogy a világban elkövetett terrorista merényletek száma 2004 és 2006 között csaknem négy és félszeresére nôtt, a terrorcselekmények halálos áldozatainak száma 2007-ben is növekedett (2004 és 2007 között megháromszorozódott), ez követôen viszont, ha eltérô mértékben is, de évrôl évre alacsonyabb mértéket mutatott. A merényletek

1. Ábra – Forrás: WITS

száma például 2006–2009 között csaknem 24 százalékkal, a halálos áldozatok száma pedig 2007–2010 között 42 százalékkal csökkent. A 2007-es csúcsponthoz képest 2010-re 26 százalékkal csökkent a terrorista merényletek sebesültjeinek a száma is, a túszok száma a 2006-os csúcshoz képest pedig több mint 60 százalékkal. Azt is látnunk kell ugyanakkor, hogy a terrortevékenység hatékonysága, vagy másképpen fogalmazva: a terrortámadások veszélyessége a merényletek és a halálos áldozatok számának emelkedésével nem növekedett. Míg ugyanis az egy merényletre esô halálos áldozatok száma 2004-ben 2,3 fô volt, ez 2007ben 1,6 fôre, 2010-re pedig 1,1 fôre csökkent. (1. ábra) A stratégiai jellegû merényletekrôl Az egy merényletre esô áldozatok számának csökkenését azért is tartjuk fontosnak jelezni, mert a tömegmédia és a politikai közbeszéd – amelyekbôl a társadalmak tagjai a szélesebb környezetükre vonatkozó információkat szerzik – hajlamosak a terrorizmust a szakirodalom által ún. stratégiai jellegûnek tekintett terrorcselekményekkel azonosítani. Stratégiai jellegûnek a nagy áldozatszámmal és pusztítással járó, nagy veszteséget okozó, jelentôs ➲
51
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

Forrás: WITS

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
A legfenyegetettebbek Még inkább így van ez, ha térségekre és országokra lebontva vizsgáljuk az adatokat. Kiderül ugyanis, hogy a terrorfenyegetettség még 2001 és 2007 között is csupán a világ bizonyos térségeiben nôtt, néhol kétségtelenül drasztikusan (például a Közel-Keleten, Dél-Ázsiában, vagy a posztszovjet térségben), máshol viszont jelentôsen csökkent (így az Egyesült Államokban és Európában is). Ha pedig az egyes országokat vesszük sorra, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években (2004. január és 2011. március között) a legtöbb merényletet Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban, Indiában, Thaiföldön, Nepálban, Izraelben, Kolumbiában, Oroszországban és Szomáliában követték el. A legtöbb halálos áldozatot Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban, Indiában, Szomáliában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Thaiföldön, Kolumbiában, Szudánban és Oroszországban követelték a terrorcselekmények. A sebesült áldozatok tekintetében Irak, Pakisztán, Afganisztán, India, Szomália, Thaiföld, Oroszország, Kolumbia, Nepál és Izrael, a túsz áldozatok tekintetében Nepál, Pakisztán, India, Irak, Szomália, a Kongói

A terrorfenyegetettségrôl – a számok tükrében

➲ médiafigyelmet kiváltó, így a társadalmak csoportjaiban és tagjaiban nagy félelmet gerjesztô cselekményeket tekintjük. (3. táblázat) ■ 2001. szeptember 11. azért válhatott világszerte a terrorizmus jelképévé, mert egyrészt elkövetôi a történelem legnagyobb és legpusztítóbb terrortámadását hajtották végre, másrészt mert a World Trade Center tornyainak leomlását a világ a hírtelevíziók adásaiban élôben lát hatta. Fontos azonban jelezni, hogy az ilyen jellegû merényletek a világszerte végrehajtott merényletek töredékét képezik. ■ A WITS adatai szerint 2004–2010 decembere között 2885 öt fônél több halálos áldozatot követelô merényletre került sor, melyeknek 51 888 ilyen áldozata volt. Ez az adott idôszakban elkövetett összes terrortámadásnak csupán 4 százalékát, az összes halálos áldozatnak pedig 46 százalékát teszi ki. Ha pedig a tömegmédiában nagy hírfelületet kapott eseményekre korlátozzuk a stratégiai jellegû terrorcselekményeket (amelyeknek az egy merényletre esô áldozatszáma 2004–2010 között átlagban 19 fô volt), arányuk még ennél is kisebb. A 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti több stratégiai jellegû merényleteket összefoglaló táblázatunkban például csak azoknak a terrorcselekményeknek az esetében írtuk ki a konkrét áldozatszámot, amelyekrôl feljegyzéseink szerint nagy terjedelemben (több napon át) hírt adtak a magyar napilapok és televíziók is. A táblázatunkban szereplô 2889 ilyen terrortámadás közül csupán 19 ilyet találtunk, vagyis még az egyébként kis számú stratégiai jellegû terrortámadásoknak is csupán a töredékét. Ez részben persze természetes, hiszen a magyar média figyelmét elsôsorban a való ban nagy nemzetközi visszhangot kiváltó, illetve a földrajzilag közeli terrorista akciók ragadták meg. ■ Mindezzel csupán azt kívánjuk jelezni, hogy bár a társadalmak biztonságpercepcióját döntôen a média és politikai közbeszéd alakítja a terrorizmus kapcsán is, az így kialakult kép korántsem azonos a szakértôknek a világ terrorfenyegetettségére vonatkozó képével.
52
DETEKTOR Plusz 2011/4.

3. táblázat – Fôbb stratégiai jellegû merényletek 2001 szeptembere és 2010 decembere között (5 fônél több halálos áldozatot követelô merényletek) AldozatszámMerényletek Áldozatok Hol (hány merénylet) kategória száma száma 1000-nél több 1 2982 WTC/USA 1000 és 500 1 796 Irak Irak 430 Kongói DK (2) 400-345 Beszlán/Oroszország 334 Csád 300 Angola 252 Kongói DK (2) 234-230 500 és 200 13 Szadr/lrak 215 Mumbai/lndia 209 Bali/Indonézia 202 Szudán 202 Irak 201 Irak (12) Pakisztán (5) India (2) Kongói DK (2) 200 és 100 33 Szudán (2) További 10 ország (1) köztük 191 Madrid/Spanyolország 170 Moszkva/Oroszország Irak (1373) Afganisztán (374) Pakisztán (238) Szomália (167) India (135) Kongói DK (90) Szudán (80) Kolumbia (54) Sri Lanka (45) Nepál (28) Algéria, Oroszország (26) Fülöp-szigetek (18) Irán, Uganda (17) Jemen (16) Nigéria (15) 100 és 5 között 2846 Csád (14) Izrael (10) Libanon, Törökország (9) Etiópia (8) Közép-Afrika, Gáza (7) Burma (6) Burundi, Egyiptom, Indonézia, Niger, Thaiföld (5) Kína (4) Banglades, Kenya (3) Mali, Peru (2) További 18 ország (1) köztük London/Nagy-Britannia 56 Fort Hood/USA 13 Összes 2894 55324

Melyik évben 2001 2007 2007 2009 2004 2007 2001 2008 2006 2006 2002 2004 2006

2004 2004

2005 2009

Forrás: GTD, PGT, WITS, SVKI

szaktanulmány
Demokratikus Köztársaság, Afganisztán, a Gázai övezet, Kolumbia és a Fülöp-szigetek a tíz legfenyegetettebb ország sorrendje. Az összes (halott, sebesült, túsz) áldozat szempontjából pedig Irak, Nepál, Pakisztán, Afganisztán, India, Szomália, Thaiföld, Kolumbia, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Oroszország került az elsô tíz legfenyegetettebb ország közé. Az öszszes kategória elsô tíz helyezettjét összevetve megállapíthatjuk, hogy világ legfenyegetettebb országainak körébe összesen csupán 14 ország tar tozik. Valamennyi kategóriában 90 százalék feletti ezeknek az országoknak a részesedése a világ egészének terrorfenyegetettségébôl. Területileg ez elsôsorban a Közel-Keletet és Dél-Ázsiát jelenti, hiszen az itt található országokban követték el a világ terrorcselekményeinek 83 százalékát, innen került ki a halottak 84, a sebesültek 85, a túszok 89 és az öszszes áldozat 86 százaléka. Mint az a stratégiai jellegû terrorcselekményeket összefoglaló táblázatunkból kiderül, a 2001 és 2010 között elkövetett ilyen jellegû 2885 cselekménybôl 2638-at (91%) az elsô tízbe tartozó országokban követtek el. ■ A legfenyegetettebb országok közül

SZAKÉRTÔ

4. táblázat – A leginkább terrorfenyegetett országok tízes listája, 2004–2011 Ország Irak Nepál Pakisztán Afganisztán India Szomália Thaiföld Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság Oroszország Fülöp-szigetek Szudán Gázai övezet Izrael Összes a világon Elsô 10 ország Elsô 10 ország % Közel-Kelet Dél-Ázsia Közel-Kelet Dél-Ázsia % Irak, Afganisztán Irak, Afganisztán % Irak, Afganisztán, Pakisztán Irak, Afganisztán, Pakisztán % Elsô 10 muszlim országai Elsô 10 muszlim országai % Elsô 10 muszlim országai (Irak és Afganisztán nélkül) Elsô 10 muszlim országai (Irak és Afganisztán nélkül) % Elsô 10 muszlim országai (Irak és Afganisztán/ Pakisztán nélkül) Elsô 10 muszlim országai (Irak és Afganisztán/ Pakisztán nélkül) % Támadás szám 25 985 3767 7395 10 023 6215 2182 4305 3033 546 2190 1623 376 1241 3476 79 766 72 357 91% 66 588 83% 36 008 45% 43 391 54% 59 083 74% 23 075 29% Halálos áldozat 50 226 1260 9946 12 775 6992 5233 3156 2759 3480 2260 1608 2611 236 235 111 774 102 777 92% 94 278 84% 63 001 56% 72 920 65% 90 514 81% 27 513 25% Sebesült 111 969 3653 20 907 18 494 14 108 10 766 5698 4015 1526 5111 2313 1261 1615 3648 228 317 205 084 90% 194 432 85% 130 463 57% 151 320 66% 187 879 82% 57 416 25% Túsz 4555 48 709 5595 2988 5154 3382 80 1768 3199 214 1348 1215 2590 6 85 304 80 803 95% 75 622 89% 7543 9% 13 138 15% 25 699 30% 18 156 21% Összes áldozat 166 750 53 622 36 448 34 257 26 254 19 381 8934 8542 8205 7585 5269 5087 4441 3889 425 395 388 664 91% 364 332 86% 201 007 47% 237 378 56% 304 092 71% 103 085 24%

kettôvel – Irakkal és Afganisztánnal – külön is foglalkoznunk kell. Részben azért, mert a NATO keretében itt hazánk katonái is jelen vannak, részben pedig azért, mert 2004 és 2011 között e két országban követték el a világ terrorcselekményeinek 45 százalékát, innen került ki a halottak 56, a sebesültek 57, a túszok 9 és az összes áldozat 47 százaléka. Az, hogy a túszok kivételével két olyan ország „termeli ki” világ terrorcselekményeinek és áldozatainak közel felét, amelyekben a nemzetközi közösség fegy veresei a stabilitás megteremtésének jelszavával tevékenykednek, úgy véljük, önmagában is kínos. Ami ennél is kínosabb: a különbözô adatbázisok egyértelmûen azt mutatják, hogy Afganisztánban 2002-tôl, Irakban pedig 2003 nyarától szaporodtak meg, illetve váltak rendszeréssé, s 2004-2005-tôl váltak tömegessé (napi egynél magasabb számúvá) a terrorcselekmények. Ez azt jelenti – bármilyen kellemetlen is kimondani –, hogy a nemzetközi közösség ezen országokkal szembeni fellépése is hozzájárul a terrorfenyegetettség fokozódásához ezekben az országokban, elsôsorban azzal, hogy a megdöntött rendszerek helyére képtelen volt stabil államhatalmat állítani. ■ Ha Irakot és Afganisztánt kiegészítjük az utóbbival szomszédos Pakisztánnal, melynek terrorfenyegetettségét (a két ország államhatárait figyelmen kívül hagyó közös társadalmi, szociális, etnikai és vallási infrastruktúra miatt) döntôen befolyásolják az afganisztáni történések, a három országnak a világ terrorizmusából való részesedési aránya tovább növekszik. A merényletek esetében 54%-ra, a halálos áldozatok esetében 65%-ra, a sebesültekében 66%-ra, a túszokéban 15%ra, az összes áldozat esetében pedig 56%-ra. (4. táblázat) Az iszlámista terrorizmusról Az elmúlt években a nyugati közvélemény egyértelmûen az iszlámista terrorizmust tekintette a világot fenyegetô terrorizmus legveszélyesebb típusának. Olyannyira, hogy az elsô híradások és kommentárok Anders Behring Breivik oslói/utoyai merénylete kapcsán is az iszlámista terroristákat sejtették az akciók háttérében. A WITS adatai elsô pillantásra megerôsíteni látszanak az iszlámista terrorizmussal ➲
53

15 692

17 594

36 559

12 561

66 714

20%

16%

16%

15%

16%
Forrás: WITS

DETEKTOR Pl us z 2011/4.

SZAKÉRTÔ

szaktanulmány
mert a WITS adatai szerint az Európai Unió országaiban 2004 januárja és 2011 márciusa között elkövetett 1573 merénylet a világ összes terrorcselekményének csupán 1,97, a 290 halálos áldozat 0,26, a 3276 sebesült 1,43, a 22 túsz 0,02, az összesen 3588 áldozat pedig 0,84 százalékát tette ki. (Az egy merényletre esô halálos áldozatok száma az EU területén ebben az idôszakban 0,03 volt.) Vagyis az EU terrorfenyegetettsége a világ más tájaihoz képest áltálában véve is elenyészônek volt tekinthetô. Másrészt azért sem indokolt, mert az Europol TE-SAT jelentései szerint a 2006 januárja és 2010 decembere közötti 2081 sikeres, sikertelen és leleplezett merénylet közül csupán 7, a tagországok által jelentett esemény volt iszlámistának nevezhetô. ■ Európa terrorfenyegetettsége kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy a 2001 és 2011 között elkövetett stratégiai jellegû (5 halálos áldozatnál többet követelô) merényletek közül csupán a 2004-es madridi és 2005 londoni merényleteket követték el az unió területén, igaz, ezeket valóban iszlámista terroristák követték el. (Norvégia, amely a 77 áldozatot követelô oslói/utoyai merénylettel került fel a stratégiai jellegû terrorcselekmények listájára, nem EU-tag.) Ez egyben azt is jelenti, hogy a madridi és londoni merényletek nélkül (melyeknek együtt 248 halálos áldozata és 2750 sebesültje volt) tovább javulnak az EU tagországainak általános veszteségmutatói. Olyannyira, hogy az európai terrorizmust több szakértô is olyan ún. jelképes terrorizmusnak tekinti, melynek fô célja nem annyira a konkrét veszteségokozás, mint inkább a figyelemfelhívás és a virtuális félelemkeltés a médián keresztül. ■ A WITS adatai szerint 2004 januárja és 2011 márciusa közt világ terrorcselekményeinek áldozatai között is többnyire a korábban jelezett tízes listán szereplô országok állampolgárait találjuk. A halálos áldozatok nemzetiségét tekintve Irak, Pakisztán, India, Szomália, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Thaiföld, Kolumbia, Szudán, Oroszország és a Fülöp-szigetek állampolgárai állnak a legnagyobb veszteséget szenvedett országok listájának elsô tíz helyén. Ôk teszik ki az össze halálos áldozat 77 százalékát. A sebesültek esetében Irak, Pa kisztán, Afganisztán, India, Szomália, Oroszország, Kolumbia, Izrael és Nepál a sorrend, igaz, közöttük szerepel hatodik helyen az ismeretlenek 5389 fôt kitevô tétele. A nemzetiség tekintetében ismertek még így is a 84 százalékát adják ennek a kategóriának. Az elejtett túszok tekintetében nepáliak, pakisztániak, indiaiak, irakiak, szomáliaiak, kongóiak, afgánok, palesztinok és Fülöp-szigetiek vannak az élen (91%), míg az összes áldozat 85 százalékán Irak, Nepál, Pakisztán, Afganisztán, India,

A terrorfenyegetettségrôl – a számok tükrében

➲ kapcsolatos nyugati közhiedelmet. 2004 és 2011 között a világon elkövetett összes terrorista merénylet 80 százalékát követték el muszlim többségû, vagy jelentôs (10%-nál nagyobb) muszlim kisebbséggel rendelkezô országban. Innen került ki a halálos áldozatok 80, a sebesültek 90, a túszok 34, és az összes áldozat 78 százaléka. Ha csupán a terrorfenyegetett országok elsô 10-ében szereplô államokat vesszük alapul, az arány akkor is igen magas marad (merényletek 74, halottak 81, sebesültek 82, túszok 30, összes áldozat 71%). Ha azonban ezen országok közül kiemeljük Irakot és Afganisztánt (ahol – mint említettük – a nemzetközi közösség maga is hozzájárul a terrorfenyegetettség szintjének emelkedéséhez), a muzulmán országok részesedési aránya már korántsem olyan kiugró, ami indokolná az iszlámista terrorizmusnak a közvéleményben élô képét. Irak és Afganisztán nélkül ugyanis az elsô 10-ben szereplô muszlim többségû, vagy jelentôs muszlim kisebbséggel rendelkezô országok csupán a merényletek 29, a halálos áldozatok és a sebesültek 25, a túszok 21, s az összes áldozat 24 százalékával részesednek a világ terrorfenyegetettségi mutatóiból. Pakisztánnal értelemszerûen tovább csökkenthetô az elsô 10-en belüli muszlim részesedés aránya: a merényletek 20, a halottak és a sebesültek 16, a túszok 15, és az összes áldozat 16 százalékára. Valamennyi muzulmán államot tekintetbe véve a világ muzulmán népességének 14,8 százalékát kitevô Irak, Afganisztán és Pakisztán nélkül a muzulmán többségû, vagy jelentôs muzulmán kisebbséggel rendelkezô országokban 2004 januárja és 2011 márciusa között a világ összes terrorcselekményeinek 26 százalékát követ ték el. Innen került ki a halálos áldozatok 15, a sebesültek 24, a túszok 19, és az összes áldozat 22 százaléka. Ez pedig nem különösebben kiemelkedô arány, ha figyelembe vesszük, hogy a világ lakosságának mintegy 23 százaléka muzulmán vallású. (5. táblázat) ■ Az iszlámista terrorizmustól való félelem különösen nem látszik indokoltnak az európai társadalmak esetében. Részben,
54
DETEKTOR Plusz 2011/4.

5. táblázat – Sikeres, sikertelen és leleplezett merényletek az Európai Unió területén 2006–2010 között terrorizmus-típusok szerint Iszlámista Spanyolország Franciaország Görögország Nagy-Britannia Olaszország Németország Ausztria Magyarország Dánia Írország Portugál Lengyelország Svédország Belgium Összes % 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 7 0,3 Szeparatista 875 846 5 4 2 15 6 0 0 3 0 0 0 0 1756 84,4 Szélsôbal 65 0 75 0 31 14 2 0 0 0 1 0 0 0 188 9 Szélsô jobb 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 6 0,3 „Single issue” 0 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0,5 Egyéb Összes 17 35 1 41 7 0 6 4 2 0 0 0 0 1 114 5,5 957 887 82 45 41 33 15 8 5 3 2 1 1 1 2081 100 % 46 42,6 3,9 2,2 2 1,6 0,7 0,4 0,2 0,15 0,1 0,05 0,05 0,05 100

Forrás: Europol TE-S AT

szaktanulmány
Szomália, Thaiföld, Kolumbia, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Oroszország osztozik. A nemzetiséget tekintve elsô nyugati állam a halálos áldozatok listáján az Egyesült Államok (404), a sebesültekén és az összes áldozatén pedig Spanyolország (2154, illetve 2386). ■ Az áldozatok között a tízes listán szereplô, muzulmán többségû vagy jelentôs muzulmán kisebbséggel rendelkezô államok állampolgárai teszik ki a halálos áldozatok 71, a sebesültek 79, a túszok 29, illetve az összes áldozat 70 százalékát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ezekben az országokban elkövetett merényletek áldozatainak csupán 1 százalékát teszik ki a külföldiek, továbbá azt mutatja, hogy iszlámista terrorizmus túlnyomóan napjainkban is lokális és nemzeti jellegû. ■ Azon áldozatok között, akiknek sikerült megállapítani a felekezeti hovatartozását, a muszlimok alkotják a legnagyobb csoportot (5,7%), de ennél figyelembe kell vennünk, hogy a két legnagyobb létszámot az ismeretlenek (53,7%), továbbá azok az áldozatok alkotják, akik esetében nem került feltüntetésre a felekezeti hovatartozás (37,9%). Mivel azonban a terrorfenyegetésnek leginkább kitett országok között – mint korábban jeleztük – több muszlim többségû, vagy jelentôs muszlim kisebbséggel rendelkezô ország szerepel, feltételezhetjük, hogy az áldozatok között adatbázisban szereplônél jóval nagyobb a muzulmán vallású áldozatok aránya. Fenyegetettség és fenyegetettség-percepció Arnold Wolfersnek, a nemzetközi kapcsolatok realista iskolája egyik alapító teoretikusának munkássága óta tudjuk, hogy egy-egy közösség biztonsághoz fûzôdô

SZAKÉRTÔ

Függelék: Irak, Afganisztán és Pakisztán terrorfenyegetettsége 2004–2011 Merénylet Irak 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Irak, Afganisztán, Pakisztán Világ összes Irak, Afganisztán, Pakisztán % Összes muszlim ország % Összes muszlim ország Irak, Afganisztán, Pakisztán nélkül % 927 3344 6608 6210 3255 2458 2687 492 Afganisztán 151 495 962 1122 1219 2124 3341 609 Pakisztán 150 449 372 889 1837 1916 1332 442 43 391 79 766 54% 80% 26% 274 327 335 1338 2293 2670 2153 531 72 920 111 774 65% 80% 15% 932 591 910 2645 4290 5948 4522 1025 151 320 228 317 66% 90% 24% 2 30 27 285 1262 3366 422 201 13 138 85 304 15% 34% 19% 1208 948 1272 4268 7845 11 984 7097 1757 237 378 425 395 56% 78% 22%
Forrás: WITS

Halott 2916 7612 13 296 13 612 5013 3654 3363 758 289 681 1251 1952 1997 2779 3206 620

Sebesült 6454 11 990 23 719 28 845 13 693 13 168 11 689 2405 349 756 2109 2405 2891 4192 4879 913

Túsz 224 441 1802 1557 371 47 56 57 25 113 171 290 600 617 953 219

Összes 9594 20 043 38 817 44 014 19 077 16 869 15 108 3220 663 1550 3531 4647 5488 7588 9038 1752

viszonyában milyen kiemelkedô szerepe van a percepciónak – vagyis annak, hogy egy-egy közösség miként ítéli meg a saját és a környezete biztonságát. Ezt napjainkban a tömegmédia és politikai közbeszéd befolyásolja elsôsorban. A szeptember 11i terrortámadások óta az Egyesült Államok és Európa társadalmai a terrorizmust tekintik az egyik legsúlyosabb biztonságpolitikai fenyegetésnek. Bármit is sugalljanak azonban a biztonságpercepciót döntôen befolyásoló tényezôk, bármi is legyen egy-egy társadalom percepciója a terrorizmusról, a terrorfenyegetettség értelmezésekor a száraz tényeket is érdemes figyelembe venni. Ezekbôl pedig az elmúlt évtizedre vonatkozóan az alábbiakat olvashatjuk ki: 2007 óta egyértelmûen csökken a világ terrorfenyegetettsége (a terrorizmus hatékonysága pedig már az ezt megelôzô években is csökkent); A terrorizmus viszonylag kevés számú országban (14-15), jól körül határolható térségekben (fôként a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában) jelent állandósult biztonságpolitikai problémát; a két legfenyegetettebb országban (Irakban, Afganisztánban) az ottani korábbi rendszereket felszámoló nemzetközi beavatkozás következtében váltak állandóvá és rendszeressé a terrortámadások (s ennek tanulságaként napjainkban különös figyelmet kell szentelni az észak-afrikai térség rezsimváltó államainak, elsôsorban Líbiának); Irak és Afganisztán, továbbá az ide köthetô Pakisztán nélkül a „muszlimok” részesedése a világ terrorcselekményeinek elkövetésében nagyjából részarányuknak megfelelô, és a közhiedelemmel ellentétben nem kiemelkedô; részben Irak és Afganisztán miatt, továbbá, mert az iszlámista terrorizmus a közvélekedéssel ellentétben az elmúlt évtizedben is helyi jellegû maradt, a 2001 szeptembere utáni iszlámista terrorizmus leginkább a muzulmán társadalmakat fenyegeti; az Egyesült Államok és az Európai Unió – az itt elkövetett stratégiai jellegû terrortámadások (2001 – New York, 2004 – Madrid, 2005 – London) ellenére – az elmúlt évtized során világ csekély mértékben terrorfenyegetett térségei közé tartozott.
55
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

IBSSA hírek

4. IBSSA Balkáni Konferencia
z IBSSA Románia képviselôje, Dr. Constantin Buzatu köszöntötte a küldötteket, a képviselôket és a tiszteletbeli vendégeket, több bûnüldözô szerv képviselôjét is. ■ A konferencián 6 ország mintegy 40 képviselôje vett részt – továbbá számos biztonsági cég delegáltatta magát a rendezvényen, mint például: a Szlovén Savoy Security, a boszniai Sector Security, a Szerb VIP Sl és a Román Arcons Security és természetesen magyarországi cégek is: Power Shield Biztonsági Szolgálat Kft.,

Szövetségünk hírei
2011. június 11-én Romániában, Aradon megtartották a 4. IBSSA Balkáni Konferenciát, melynek része volt az úgynevezett partnerség program is: az együttes ülésen részt vettek az IBSSA-IPA-IAPA tagjai is.
Pajzs Gépjármûvédelem, Piedra Security Company.
ELNÖKÖK KONFERENCIÁJA Prof. Popper György Mr. Bogdan Vukosavljevic Jegyzôkönyvezetô: Macsári Erika ■ Prof. Popper György az IBSSA Magyar elnöke megköszönte mindenkinek a támogatást illetve a rendezvényen való részvétel, különös tekintettel Bogdan Vukosavljevicnek, aki az IBSSA balkáni régió
Képösszeállításunk a konferenciáról

A

nemzetközi koordinátora, és Dr. Constantin Buzatunak, aki otthont adott ennek a jelentôs eseménynek. A Magyar IBSSA elnök külön üdvözölte: Dr. Sasa Vujko vezérôrnagy, kormányzati szakértôt, Zoran Stanisljevis – a boszniai Szerb Köztársaság Belügyminisztérium Közbiztonsági Központjának vezetôjét, Nocilae Batrin – Arad megyei rendôr-fôkapitányság vezetôjét, Adrian Biclesanu – Aradi csendôrség parancsnokát. ■ A konferenciát Bogdan Vukosavljevic folytatta, aki értékelte a sikeres együttmûködést, az IBSSA dinamikus növekedését a balkáni régióban. Vukosavljevic hangsúlyozta, hogy a civil biztonsági szféra, a jogi és a biztonsági szervek együttmûködése javult az elmúlt egy évben a régióban. Azonban azt is hozzátette, hogy ezt a minôségi fejlôdését fokozni lehet a szervezetek szakmai továbbképzéseivel, ugyanakkor megemlítette, hogy a biztonság kockázatos üzletág és veszélyes is, ezért is fontos részese lenni a nemzetközi szövetségnek – jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül! A továbbiakban Vukosavljevic tájékoztatta a résztvevôket az IBSSA tagság elônyeirôl: presztízs, elismert több mint 110 országban, magasan képzett oktatók és mestertanárok, kormány és rendôrség tagsága, jó hírnév világszerte, széles körû támogatás. ■ A konferencián Polyák József életmûdíjat kapott. A magyar IBSSA soros elnöke Kertész Csaba szintén életmûdíjat vehetett át, melyet az elnöki- és a szakmában eltöltött idôért és tevékenységért kapott. A Power Shield Kft. megkapta az év biztonsági cége elismerést.
S. Zs.

56
DETEKTOR Plusz 2011/4.

konferencia

ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

Tájékoztató a Fegyveres Biztonsági Ôrségek IV. Országos Konferenciájáról
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a fegyveres biztonsági ôrségek konferenciája, most Velencén a Juventus szállodában.

Rácz György – Belügyminisztérium

Konferencia második napján nagy érdeklôdés kísérte a BM Személyzeti és Oktatási Fôosztályának képviseletében megjelent Dr. Csire Péter fôosztályvezetôhelyettes, valamint Rácz György alezredes elôadását. Az elôadók fontosnak és hasznosnak ítélték, hogy az Egyesület kezdeményezte a fegyveres biztonsági ôri munkakör szakmásítását. Kifejtették, hogy az elkészített anyag precízen kimunkált, színvonalas anyag, mely gyakorlatilag azonnal elfogadható lenne. Az ok, amiért még erre várni kell az, hogy a Belügyminiszter utasítására át kell tekinteni valamennyi rendvédelmi képesítés szakmai követelményeit és azok újrafogalmazását. Ameddig ez nem történik meg, addig az Egyesület által elkészített OKJ-s anyag sem terjeszthetô be. Az elkészített anyagot azt követôen tartalmában kissé módosítani kell, hogy rokoníthatóvá váljon a többi rendvédelmi szakterülettel. Erre feltehetôen ebben az évben már nem kerülhet sor, viszont

A

Szabó Lajos nyá. r. alezredes vagyonvédelmi és oktatási szakértô

lesz elegendô idô arra, hogy az új helyzetnek megfelelôen készüljünk fel a további konzultációkra. ■ Ezt követôen Szabó Lajos nyá. r. alezredes vagyonvédelmi és oktatási szakértô az Egyesület által beterjesztett anyag készítôje vázolta fel az új helyzetnek megfelelôen a lehetséges változatokat és az elképzelt jövôképet. Kifejtette, hogy lényeges tartalmi különbség a BM és az Egyesület elképzelés között nincs, azonban a fenti körülményeket figyelembe kell venni a végleges anyag és álláspont kialakításához. Majd vitafórum keretében válaszoltak a megjelent elôadók a feltett kérdésekre. ■ A következôkben a Paksi Atomerômû Zrt. részérôl Bana János balesetelhárítási vezetô tartott érdekes elôadást arról, hogy a Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófának milyen kihatásai lehetnek a Paksi Atomerômûre. Felvázolta a lehetséges alternatívákat tájékoztatást adott arról, hogy mennyire felkészült az Atomerômûvünk egy hasonló helyzetre. ■ A konferencia zárásaként Simonné Bánkúti Erika az MNB Minôsített Adatnyilvántartó Iroda vezetôje tartott érdekes elôadást a résztvevô parancsnokok és vezetôk részére a 2009. CLV. Törvényrôl, mely a minôsített adatok témakörét szabályozza újra. Elôadásában kitért arra, hogy

miként befolyásolhatja a fegyveres biztonsági ôrségek életét e Törvény és ahol ez indokolt, milyen intézkedéseket kell meghozni a törvényi megfelelésnek. ■ A konferencia Szigeti Lajos elnök zárszavával ért véget, aki hasznosnak és eredményesnek értékelte a két napot. Kifejtette, hogy a vállalt feladatok elérésén tovább munkálkodnak és a Konferencián elhangzott hasznos ötleteket és javaslatokat beépítik munkájukba. „Továbbra is két területen a jogszabályalkotásban és a szakmásításban látjuk a legfontosabbnak feladatainkat” fejezte be mondanivalóját az elnök. Végezetül megköszönte a szervezést a PRO-SEC Kft. ügyvezetôjének, Peterdiné Árva Ilona asszonynak, és az aktív közremûködést a konferencián résztvevôknek.
Szigeti Lajos

Simonné Bánkúti Erika az MNB Minôsített Adatnyilvántartó Iroda vezetôje

57
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

ÔRZÔ-VÉDÔ-MEGELÔZÔ

személyvédelem
ahogy megtörtént a vérének az elemzése. Gyanús! Végül a rendôrség bemutatta a laboratóriumi leletet, amelyben a valóban magas alkoholtartalom mellett 20.7% szénmonoxid is szerepelt. Ez még gyanúsabb! Ugyanis ezzel terhelve egy ember nemhogy autót vezetni, de lábra állni sem tud. Noel Botham újságíró két évet szánt a nyomozásra és kiderítette, azon az éjszakán Párizsban huszonkét ember halálozott el, köztük egy depressziós öngyilkos, aki nagy mennyiségû alkohol elfogyasztása után egy csövön bevezette a kocsijába a kipufogógázt. No comment. A gépkocsi sebességét senki sem hitte el, az egyre kisebb lett a hírekben, végül 102 km/órában rögzítették. Egy kutatócsoport még ezt is túlzásnak tartja. A Mercedes bizonyítottan ütközött egy fehér Fiat Unóval és egyes kutatók állítják, az alagútban akkor egy rendkívüli fényerejû fénygránát is villant. Szervezett, tervezett akció lett volna? Ez is a nyitott kérdések egyike. A fehér Fiat tulajdonosa egy gyanús kapcsolatokkal rendelkezô paparazzó, James Andanson volt, akit késôbb egy katonai gyakorlótéren találtak meg a kocsijában összeégve. A kocsi ajtaja kívülrôl be volt zárva. Az itt leírtak csak töredékét képezik azoknak a felderített információknak, amelyek írói a merénylet verzióra esküsznek. A felbujtókat is megnevezik, de olyan bizonyítéka senkinek sincs, ami bíróság elôtt is megállná a helyét. MÉGIS BALESET? A hercegnônek voltak testôrei, de nemigen kedvelte ôket. Az ominózus éjszakán is Diana Dodi testôre nélkül akart autóba szállni, megszegve a Ritz szálló szigorú biztonsági szabályzatát. Mellesleg csak a testôr volt biztonsági övvel rögzítve, ô életben maradt. Mint tudjuk, a közúti merényletek kiagyalói szeretnek biztosra menni, ezért pontosan megtervezik milyen úton, hogyan, mikor fognak támadni. A Mercedes utasai viszont az utolsó pillanatban döntöttek, másik kijáraton mennek ki, kamu kocsi is lesz és az útvonal is változik. Ezt hogyan tudja követni egy merénylôcsoport? Ez Diana hercegnô életében az utolsó rejtély.
Tóth I. Gábor

Baleset? Merénylet?
DIANA HERCEGNÔ REJTÉLYES HALÁLA

Még százmilliók emlékeznek Diana walesi hercegnô tragikus halálára és valószínûleg még mindig sokan találgatják, vajon az véletlen baleset volt, vagy megrendezett merénylet? Esetleg a személyvédelem hibája? Valóban sok a kérdôjel az esettel kapcsolatban és ezidáig számtalan újságcikk és könyv szerzôi keresték a választ a szép számú nyitott kérdésre. Eredménytelenül. A történtek felidézésének az ad aktualitást, hogy egyrészt a hercegnô ez év júliusában töltötte volna be az 50 életévét, másrészt augusztus 31-én hunyt el 36 évesen párizsi PitiéSalpatriére kórházban.
MÉDIASZTÁR SZÜLETIK Lady Diana Spencer viszonylag rövid életét és cselekedeteit tanulmányozva önkéntelenül is kérdések özöne fogalmazódik meg bennünk. A dúsgazdag Spencer gróf legkisebb leányának miért kellett csoportos albérletben élnie és fizetés nélküli óvónôként dolgoznia? II. Erzsébet királynô miért éppen ezt a depressziós, visszahúzódó lányt szemelte ki menyének? Hogyan lett ebbôl a könnyen zavarba jövô, 19 éves, nyakigláb teremtésbôl feltûnô szépség és alig 17 év alatt a világsajtó elsô számú sztárja? Kitôl és hogyan tanulta meg a sajtó manipulálását? Pedig az életét tanulmányozva hamar rájöhetünk, hogy szinte csak rossz döntései voltak. Tudjuk, a biztonságot, a szerelmet, a szeretetet kereste, amit sose talált meg, bár milliók szerették. De a rejtélyek itt nem érnek véget! Ha Diana életét összehasonlítjuk a mi Erzsébet királynénk életével, mintegy félszáz azonosságot találhatunk kettôjük között. Elôkelô származás. Szülôk rossz házassága. Magas, karcsú termet. Alacsony iskolázottság. Anyák szervezte házasság. Csapodár férjek. Ellentétek az anyóssal. Sikertelen házasság. Táplálkozási rendellenességek, rajongó tömegek, sok, mene58
DETEKTOR Plusz 2011/4.

külô utazás. Vonzódás a lovagláshoz, sporthoz. Végül erôszakos halál külföldön, szállodából távozva, francia nyelvterületen és még hosszú a sor. A két haláleset között pont 99 év különbség van. A hasonlóság nyilván a véletlen mûve. Vagy valami más? PÁRIZS 1997. AUGUSZTUS 31. A hivatalos változat: Ezen a napon az éjszakai órákban az Alma alagútban a walesi hercegnô halálos autóbalesetet szenvedett. Barátja, Dodi al Fayed és a sofôr Henri Paulis elhunyt, ez utóbbi vérében feltûnôen magas alkoholtartalmat mutattak ki. A baleset oka a paparazzók elöl való menekülés és a kocsi 190 km/órás sebessége. A bejelentést követôen zúdultak az információk a sajtóból. Voltak, akik higgadtan próbálták értékelni a híreket és nyomozásba kezdtek. Baleset volt? A KÉTELYEK Diana már a válása után megírta barátnôjének, a volt férje autóbalesetet tervez ellene. Vajon kitalálta a mesét, vagy voltak bizonyítékai? Henri Pault, a Ritz szálló 41 éves biztonsági vezetôjét soha senki nem látta ittasan, munkahelyén fôképp nem. Az ittasságot elôbb jelentették be, mint

Akik önnek segítenek…
Ôrzés-védelem
Élôerôs biztonsági szolgáltatások Pénz- és páncélszekrények

szolgáltatók
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

KI, MIT, HOL

Betörésjelzô berendezések

STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107. Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354 E-mail: info@straussmetal.hu www.straussmetal.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu Mandrik István

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Elektronikus védelem
24 órás távfelügyeleti rendszerek

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

Kutyás ôrzés

Automatikus tûzoltó berendezések

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu Web: www.hexium.hu

ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20. Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029 E-mail: escortkft@escortkft.hu www.escortkft.hu Dr. Gyenes Levente

KHVT NONPROFIT KFT.
1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A Tel.: 472-3152, fax: 302-5692 • Vozil László Web: www.khvt.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9. Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511 Tóth Lajos

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

Objektumvé delem

ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20. Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029 E-mail: escortkft@escortkft.hu www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente

RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26. Tel./fax: 350-8823 • Dr. Baróti Béla

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 Gonda Béla

TÁVÔR MONITORING KFT.
Budapesti távfelügyelet 1191 Budapest, Üllôi út 206. Mobil: +36-20/996-5151 Tel.: 296-0713, fax: 296-0701 E-mail: info@tavor.hu Ladányi Éva Szegedi távfelügyelet 6721 Szeged, Berlini krt. 4. Mobil: +36-20/980-6145, Tel.: 62/666-000, fax: 62/666-009 E-mail: szeged@tavor.hu Szabó Sándor Kecskeméti távfelügyelet 6000 Kecskemét, Dózsa György út 18. Mobil: +36-20/500-8808, Tel./fax: 76/480-782 E-mail: kecskemet@tavor.hu • Durucz Andrea

HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24. Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006 Sira Gyula

Bankok, ipari, VIP létesítmények komplex védelme

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22. Tel.: 431-8550, fax: 431-8551 www.justisec.hu Kovács György

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139. Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171 E-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Rendezvénybiztosítás

ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20. Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029 E-mail: escortkft@escortkft.hu www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5. Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László

VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsôház, I. em. • Tel.: 439-0007, fax: 439-0006 E-mail: office@vidux.net • www.vidux.net Barna Zsolt, Bedô Balázs

Fémérzékelô kapuk

Testôrszolgálat

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99. Tel.: 220-5391, fax: 221-1039 E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu

ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20. Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029 E-mail: escortkft@escortkft.hu www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente

Arcfelismerô beléptetôrendszer

Beléptetôrendszerek

Gázjelzô rendszerek

HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24. Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006 Sira Gyula

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

Üzemrendészeti szolgálat

Áruházi, bolti áruvédelmi rendszerek

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20. Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029 E-mail: escortkft@escortkft.hu www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT. – MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49. Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719 E-mail: microraab@microraab.hu www.microraab.hu • Hurtik Imre

Kamerás figyelôrendszerek

JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22. Tel.: 431-8550, fax: 431-8551 www.justisec.hu Kovács György

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu • Web: www.hexium.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT. – MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49. Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719 E-mail: microraab@microraab.hu www.microraab.hu • Hurtik Imre

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel.: 414-1022, fax: 414-1021 E-mail: info@aspectis.hu www.aspectis.hu

Védelem mechanikus eszközökkel
Biztonsági fóliák

Automatikus tûzjelzô rendszerek

SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139. Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171 E-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu

CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14. Tel./fax: 215-5583 E-mail: info@cameoplus.hu • Ecsedi Ákos

VV CENTRAL SECURITY BT.
2194 Tura, Pf. 2. Tel.: (28) 469-333 • Tóth Tibor

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ, GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel./fax: 410-0556 E-mail: info@stp.hu • Web: www.stp.hu Dr. Besenyei Péter

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

Biztonsági zárak, lakatok, vasalások, hevederzárak

ELGA-ZÁR FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ KFT.
3933 Olaszliszka, Szt. István út 27. Tel./fax: 06-47/358-244 E-mail: elga@axelero.hu Kertész László

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu Web: www.hexium.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

59
DETEKTOR Pl us z 2011/4.

KI, MIT, HOL

szolgáltatók
Komplex biztonságtechnikai rendszerek tervezése, gyártása Tûz-/betörésvédelmi rendszerek tervezése Lehallgatás elleni eszközök

KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9. Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511 Tóth Lajos

ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5. Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu Http.://www.masco.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

Szellemi szolgáltatások
Biztonsági rendszerek tervezése

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT. – MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49. Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719 E-mail: microraab@microraab.hu www.microraab.hu • Hurtik Imre

BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA, ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120. Tel.: 431-3700, fax: 431-3717 Szabó Tibor

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Budapest, Karinthy F. út 17. Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40. Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404 Benedek László

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57. Tel.: 471-1000, 471-1314 www.siemens.hu Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi István

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ, GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel./fax: 410-0556 E-mail: info@stp.hu • Web: www.stp.hu Dr. Besenyei Péter

Lakások, irodák, nyaralók komplex védelme

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5. Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László

Vagyonvédelmi szaktanácsadás/tervezés

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-ház, I. em. Tel.: 439-0007, fax: 439-0006 E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu Barna Zsolt, Bedô Balázs

Mágneskártyás beléptetôrendszerek

Tûzjelzô központok

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

Kereskedelem
Vagyonvédelmi szakboltok

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

Munkavédelem

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5. Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László

TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT. SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206. Tel.: 296-0707, fax: 296-0701 • Bak Roland E-mail: budapest@trioda.hu • www.trioda.hu 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18. Tel.: 76/416-148, fax: 505-979 Duráncsik Péter • E-mail: kecskemet@trioda.hu www.trioda.hu 6721 Szeged, Berlini krt. 4. Tel./fax: +36-62/666-001 E-mail: szeged@trioda.hu • www.trioda.hu

PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 • Mandrik István E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu

SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. (Bejárat: a Kocsis utca felôl) Tel.: 464-4300, fax: 464-4303 E-mail: farkas@schrack-seconet.hu Farkas Károly vállalkozási igazgató

Kamerás figyelô-rendszerek kiegészítô berendezései, szerelvényei

Ôrjárat-ellenôrzés

CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14. Tel./fax: 215-5583 E-mail: info@cameoplus.hu • Ecsedi Ákos

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT. – MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49. Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719 E-mail: microraab@microraab.hu www.microraab.hu • Hurtik Imre

Zárt láncú videotechnikai eszközök szervize

Kaputelefon

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

Szakoktatás
Biztonságvédelmi képzések

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

Szabadtéri objektumvédelmi rendszerek

MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4. Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla

MASCO KFT.
1045 Budapest, Madridi u. 2. Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173 E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu

BUDAPESTI MÛSZAKI FÔISKOLA BÁNKI DONÁT FÔISKOLAI KAR
Biz tonságszer vezô szakmérnökök másoddiplomás képzése a Gépszerkezet tani és Biztonságtechnikai Intézet ben fôiskolai vagy egyetemi végzett ségû szakemberek számára. 1081 Budapest, Népszínház u. 8. fsz. 13. Tel.: 666-5314 • Felvilágosítás: dr. Kósa Csaba fôiskolai tanár, Nyerges Sándorné intézeti elôadó. • www.banki.hu

Képfelvevô rendszerek

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

TV (video) rendszerek

CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14. Tel./fax: 215-5583 E-mail: info@cameoplus.hu Ecsedi Ákos

SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI ÜZLETÁG
1078 Budapest, Hernád u. 40. Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404 Benedek László

ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13. Tel.: 414-1022, fax: 414-1021 E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu

Gépjármûvek biztonsága
Rendszámfelismerô rendszerek

CAMEO PLUS KFT.
1022 Budapest, Ribáry u. 14. Tel./fax: 215-5583 E-mail: info@cameoplus.hu • Ecsedi Ákos

Tûz-/betörésvédelmi rendszerek installálása

KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûnmegelôzési szakemberképzés. A képzés idôtar tama – 3 év. Jelent kezés és ügyintézés: 1085 Budapest, Üllôi út 16. félemelet 5. Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563. Felvilágosítás: dr. Tóth Ferenc E-mail: tanito@monornet.hu

AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a Tel.: 430-3700, fax: 453-0358 E-mail: adt.hungary@tycoint.com www.adthungary.com

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu • www.hexium.hu

HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B Tel.: 320-8338, fax: 340-8072 E-mail: mail.antivir@hexium.hu gergely.vegh@hexium.hu • www.hexium.hu

G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5. Tel.: 439-2540 • Nagy Béla

Kézi fémkeresôk, csomagvizsgáló röntgen

QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28. Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc

Adatvédelem, számítástechnika
Adatkisugárzás elleni védelem

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ÉS GIMNÁZIUM
Elekt ronikus és mechanikai vagyonvédelmi rendszerek szerelôinek képzése. 1118 Budapest, Beregszász u. 10. Tel./fax: 246-1578. Felvilágosítás: dr. Köpf Lászlóné E-mail: oveges@drotposta.hu

Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99. Tel.: 220-5391, fax: 221-1039 E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu

TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61. Tel./fax: 203-1070 E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu

ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5. Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László

60
DETEKTOR Plusz 2011/4.

Akik önnek segítenek…

A PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.
által gyártott

egyedi kivitelû, acélszerkezetû biztonsági ajtók


l l l l l l l

MABISZ 3’-es, „SIMPLE” kivitelû, ún. „Dán” típusú biztonsági bejárati ajtó
3 egyedi kivitelû hegesztett ajtópánt 2 passzív, 7 aktív reteszelési pont 2 fi nomnyitás, letapogatás és maghúzás ellen védett hengerzárbetét 2 törésvédô pajzs a támadás felôli oldalon befeszítés elleni védelem leemelés elleni védelem választható, kitûnô minôségû HDF dekorburkolatok

MABISZ 5’-es, „PRÉMIUM” kivitelû, biztonsági bejárati ajtó felülvilágítóval
l l l l l l l l

— —

3 egyedi kivitelû bronzperselyen forgó ajtópánt 3 passzív, 9 aktív reteszelési pont 1 kéttollú, nagybiztonságú kulcsos zár 1 fi nomnyitás, letapogatás és maghúzás ellen védett hengerzárbetét törésvédô pajzs a támadás felôli oldalon befeszítés elleni védelem leemelés elleni védelem választható, kitûnô minôségû HDF dekorburkolatok

— — —

MABISZ 20’-es, „EXTRÉM Plusz”, prémium kategóriás, „antiterrorista” kivitelû, biztonsági bejárati ajtó
l l l l l l l l l l

3 egyedi kivitelû csapágyazott ajtópánt 3 passzív, 9 aktív reteszelési pont 1 cilinderes, csapdazárnyelves 4 csapos fôzár 1 kéttollú, nagybiztonságú, kulcsos másodzár 1 kétcsapos fordító 1 fi nomnyitás, letapogatás és maghúzás ellen védett hengerzárbetét törésvédô pajzs a támadás felôli oldalon befeszítés elleni védelem leemelés elleni védelem választható, kitûnô minôségû HDF dekorburkolatok

Bemutatótermeink: 1044 Bp. (külsô) Váci út 40. • 1141 Bp. Fogarasi út 195. (július 1-jétôl) Nyitva tartás: 800 –1600 (H–P) Tel./fax: + 36-1/369-6104 | Internet: www.prs-kft.hu | E-mail: prs.kozpont@prs.axelero.net