P. 1
Bevezetés a közgazdaságtanba

Bevezetés a közgazdaságtanba

|Views: 1,432|Likes:
Published by Orsolya Mészáros

More info:

Published by: Orsolya Mészáros on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK
 • 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok rendszerében
 • 1.2. A közgazdaságtan rövid története
 • Gazdasági gondolkodás a klasszikusok elıtt
 • A klasszikus közgazdaságtan
 • A neoklasszikus közgazdaságtan
 • Új irányzatok a közgazdaságtanban
 • 1.3. Gazdaság, gazdálkodás, a piac mőködési mechanizmusa
 • 2. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS
 • 2.1. A fogyasztói döntés és hasznosság
 • 2.2. A fogyasztó jövedelme és az optimális választás
 • 2.3. A jövedelem és az árak változásának hatása
 • 3. A VÁLLALAT ÉS A TERMELİI MAGATARTÁS
 • 3.1. A termelés tényezıi és a kibocsátás
 • 3.2. A közgazdasági idıtáv és a vállalati döntés
 • 3.3. A termelés hozadéka és a termelékenység
 • 3.4. A vállalati döntés hosszú távú vizsgálata
 • 3.5. A gazdaságilag hatékony termelési eljárás meghatározása
 • 3.6. A termelés költségei és költségfüggvényei
 • 3.7. A vállalat jövedelmei
 • 4. A PIACI VERSENY JELLEGE, A PIAC FORMÁI
 • 4.1. A kompetitív vállalat
 • 4.2. A tökéletlen verseny
 • 5. A TERMELÉSI TÉNYEZİK PIACA
 • 6. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN
 • 6.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén
 • 6.2. Az állam szerepe a közjavak biztosítása terén
 • 6.3. Az állam szerepe az externáliák terén
 • 7. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLİK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK
 • 7.1. A gazdaság szereplıi közötti jövedelemáramlás
 • 7.2. SNA: System of National Accounts
 • 8. ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY
 • 8.1. Az árupiac
 • 8.2. A pénzpiac
 • 8.3. Munkaerıpiac
 • 9. EGYENSÚLYI PROBLÉMÁK A MAKROGAZDASÁGBAN
 • 9.1. Munkanélküliség a gazdaságban
 • 9.2. Infláció
 • Az infláció okainak magyarázata
 • Az infláció csökkentésének lehetıségei
 • 9.3. Egyéb makrogazdasági egyensúlyi problémák
 • Deficites állami költségvetés
 • Passzív Fizetési Mérleg
 • Jövedelemingadozás
 • 10. AZ ÁLLAM MAKROGAZDASÁGI SZEREPE
 • 10.1. Az állam gazdaságpolitikai eszközei
 • A költségvetési politika mőködése és hatása
 • Monetáris politika

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET

2008/2009. 2. FÉLÉV GTGKG600BS GTGKG600BP GTGKG600BL GTGKG600BPL

1

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK .................................................................................. 3 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok rendszerében ................................. 3 1.2. A közgazdaságtan rövid története................................................................................ 3 Gazdasági gondolkodás a klasszikusok elıtt ..................................................................... 3 A klasszikus közgazdaságtan ............................................................................................. 4 A neoklasszikus közgazdaságtan ....................................................................................... 5 Új irányzatok a közgazdaságtanban ................................................................................... 6 1.3. Gazdaság, gazdálkodás, a piac mőködési mechanizmusa ........................................... 7 2. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ................................................................................ 10 2.1. A fogyasztói döntés és hasznosság ............................................................................ 10 2.2. A fogyasztó jövedelme és az optimális választás ...................................................... 11 2.3. A jövedelem és az árak változásának hatása ............................................................. 12 3. A VÁLLALAT ÉS A TERMELİI MAGATARTÁS ..................................................... 14 3.1. A termelés tényezıi és a kibocsátás .......................................................................... 15 3.2. A közgazdasági idıtáv és a vállalati döntés .............................................................. 15 3.3. A termelés hozadéka és a termelékenység ................................................................ 16 3.4. A vállalati döntés hosszú távú vizsgálata .................................................................. 18 3.5. A gazdaságilag hatékony termelési eljárás meghatározása ....................................... 19 3.6. A termelés költségei és költségfüggvényei ............................................................... 21 3.7. A vállalat jövedelmei ................................................................................................. 24 4. A PIACI VERSENY JELLEGE, A PIAC FORMÁI ....................................................... 26 4.1. A kompetitív vállalat ................................................................................................. 27 4.2. A tökéletlen verseny .................................................................................................. 28 5. A TERMELÉSI TÉNYEZİK PIACA ............................................................................. 29 6. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN ................................................... 34 6.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén............................................. 34 6.2. Az állam szerepe a közjavak biztosítása terén........................................................... 34 6.3. Az állam szerepe az externáliák terén ....................................................................... 35 7. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLİK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK ........................... 37 7.1. A gazdaság szereplıi közötti jövedelemáramlás ....................................................... 38 7.2. SNA: System of National Accounts .......................................................................... 39 8. ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY ......................................................................................... 42 8.1. Az árupiac .................................................................................................................. 42 8.2. A pénzpiac ................................................................................................................. 43 8.3. Munkaerıpiac ............................................................................................................ 45 9. EGYENSÚLYI PROBLÉMÁK A MAKROGAZDASÁGBAN..................................... 47 9.1. Munkanélküliség a gazdaságban ............................................................................... 47 9.2. Infláció ....................................................................................................................... 48 Az infláció okainak magyarázata ..................................................................................... 49 Az infláció csökkentésének lehetıségei ........................................................................... 51 9.3. Egyéb makrogazdasági egyensúlyi problémák.......................................................... 51 Deficites állami költségvetés ............................................................................................ 51 Passzív Fizetési Mérleg .................................................................................................... 52 Jövedelemingadozás ......................................................................................................... 52 10. AZ ÁLLAM MAKROGAZDASÁGI SZEREPE ......................................................... 54 10.1. Az állam gazdaságpolitikai eszközei ..................................................................... 55 A költségvetési politika mőködése és hatása ................................................................... 56 Monetáris politika ............................................................................................................ 58 2 1.

1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok rendszerében

A közgazdaságtan az embereknek a termelésben, az elosztásban, a cserében és a fogyasztásban felmerülı döntési alternatíváival és e döntések megvalósulásának társadalmi következményeivel foglalkozó társadalomtudomány. A közgazdaságtudományok az emberek gazdasági döntéseivel és azok következményeivel foglalkoznak. A döntés a jövıre vonatkozik, hatása a késıbbiekben jelentkezik, ezért kockázattal jár. A döntés valami melletti kiállást, a lehetıségek közüli választást jelenti. A döntési folyamatban, amikor valamit elıtérbe helyezünk, valamirıl lemondunk „feláldozunk”, a döntéssel feláldozott lehetıség a döntés alternatívája, annak költsége az alternatív költség. Minél jobb eredmény elérése érdekében ismerni kell a lehetıségeket. A közgazdaságtan a különbözı alternatívák közötti választást elemzi, ezért szokták a döntés tudományának nevezni. Másrészt tudnunk kell, hogy a lehetıségek végesek. A cél megvalósításának feltételei nem korlátlanok, az idıtáv, amiben élünk, gondolkodunk és döntünk ugyancsak véges. Miközben elképzeléseink, vágyaink szinte korlátlanok és folyton változnak. A gazdasági folyamatokban a változó és csaknem korlátlan igényt össze kell hangolni a korlátozottan, szőkösen rendelkezésre álló feltételekkel. Ezt az összehangolást a döntéssel teremtjük meg, vagy rossz döntéssel távolíthatjuk a célt és a lehetıséget egymástól. A szőkös feltételekkel való gazdálkodás miatt gyakran illetik a közgazdaságtant a „szőkösség tudománya” jelzıvel. A közgazdaságtudományok a gazdaság szereplıinek társadalmilag meghatározott magatartását vizsgálják, így a társadalomtudományokhoz sorolhatók. A tudományok több szempont szerint csoportosíthatók, így bizonyíthatóságuk alapján lehetnek logikai (apriorisztikus) és tapasztalati (empirikus) tudományok. A közgazdaságtan empirikus tudomány, mert a valóság vizsgálatából von le következtetéseket. A tudomány tárgya lehet a természet és a társadalom, ezért soroljuk a közgazdaságtant a társadalomtudományokhoz. Funkciója szerint beszélünk elméleti és alkalmazott tudományokról. A közgazdaságtudományokon belül a közgazdaságtan (mikro-, makro és internacionális ökonómia) elméleti tudomány, míg a többi közgazdaságtudományi ág az alkalmazott tudományokhoz sorolható (pl. pénzügytan, statisztika, vállalkozástan, marketing stb.). Az alkalmazott tudományok az elméleti tudományok által feltárt törvényszerőségek gyakorlati érvényességét vizsgálják.

1.2.

A közgazdaságtan rövid története

Gazdasági gondolkodás a klasszikusok elıtt
Elsı gazdasági írások Arisztotelész (i.e. 384-322) mőveiben találhatók. Vizsgálataiban a gazdaság nem kap kiemelt szerepet, egy elem, a gazdaságot erkölcsi, nem jövedelmi oldalról elemezte. Fı megállapításai: • Meghatározója a háztartás • Mezıgazdaság és kézmővesség jellemzı • Rabszolgamunkára épül, saját tevékenység gyümölcse a rabszolgamunka

3

Piacra vonatkozó írásai: a pénz három funkcióját felismeri (értékmérı, forgalmi eszköz és kincsgyőjtés), a csereformáknál az „igazságos ár „meghatározóját keresi, amit az egyén közösségben elfoglalt helye alapján határoz meg.

A közgazdasági vizsgálatok ismételten a merkantilistáknál merülnek fel. A merkantilizmus kereskedelmi szellemő gazdaságpolitika és arra épülı eszme, a gazdagság forrását a kereskedelemben, elsısorban a külkereskedelemben látják. • gyakorlati közgazdák elméleti megállapításai • nem alkottak elmélet tudományos rendszert • megrekedtek a forgalom vizsgálatánál • a gazdagságot a kincstár arannyal való feltöltésével azonosították, a protekcionizmus hívei • a piacgazdaság önszabályozó voltát nem ismerték fel. A XVII. században felerısödik a merkantilizmus kritikája. Gazdasági téren William Petty (1623-1687) végzett mélyreható elemzést. (A föld árát a földjáradékból vezeti le.) A merkantilizmussal szembeni áramlat a fiziokratizmus, jellemzıi • a felvilágosítók korszaka • a gazdasági élet szabadságát hirdatik • a gazdagság forrásának a termelést, elsısorban a mezıgazdaságot tekintik Képviselıje Francois Quesnay (1694-1774) Megállapításai: • értéktöbblet elmélete, forrása a mezıgazdasági munka, a bérmunkásnak fizetett bér kisebb, mint az általa termelt érték, ez a „tiszta hozadék” • az össztıke újratermelésérıl megalkotja a „TABLEAU ECONOMIQUE” –t (a termelési folyamat körforgásának elsı leírása).

A klasszikus közgazdaságtan
A klasszikus közgazdaságtan fı képviselıi: Adam Smith, David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883) a munkaérték-elmélet követıi. Az elmélet jellemzıi: • értékalkotónak az emberi munkát tartják • az árunak két tulajdonságát különböztetik meg; használati érték és /csere/érték • a csere alapja az áru közös tulajdonsága, a munka • a pénz értékét is a munkaértékelmélet alapján határozzák meg • az elosztás elméletében a profitot és a munkabért együtt határozzák meg, de a munka értékét a közönséges áruktól eltérıen definiálják. Az önálló tudományos közgazdasági elmélet kialakulása Adam Smith (1723-1790) nevéhez főzıdik. Smith liberális gondolkodó volt, a polgári viszonyokat természetesnek tartotta, véleménye szerint a magára hagyott gazdaságban mindig kialakul az egyensúly, mert az emberek cselekedeteit az önös érdek vezérli. A gazdaságról alkotott fı megállapításai: • a „láthatatlan kéz” elmélete: a gazdasági szereplık spontán cselekedeteire szabályosság jellemzı – a piacon kialakul az egyensúly 4

• • •

az állam beavatkozásai csak zavarokat okoznak a gazdaságban – „éjjeli ır” szerepet szán a gazdagság forrását az emberi munkából vezeti le, amit a munka és a tıke egyenlıtlen cseréjében jelöl meg az abszolút elıny elmélete, véleménye szerint a külkereskedelembıl az azonos fejlettségő országok eltérı munkatermelékenységük alapján juthatnak elınyhöz

Smith közgazdasági jelentısége: tudományos rendszert alkotott az elméletet kiterjesztette a nemzetközi kapcsolatokra kialakitott egy önálló elméleti irányzatot a munkaérték-elméletet. Ricardo szerint a munkabér a létfenntartás értéke, Marx szerint a munkaerı ára, amely a létfenntartási cikkeken felül tartalmazza a családfenntartás és képzés költségeit is. A földjáradék elmélet, Ricardo nevéhez főzıdik a különbözeti földjáradék, amit a földek minıségi különbsége alapján fizet a bérlı a tulajdonosnak. Marx megalkotja az abszolút földjáradék elméletét, amit a föld tulajdona alapján a még mővelés alatt lévı legrosszabb minıségő föld használatáért fizet a bérlı. Továbbfejleszti Smith külkereskedelemre vonatkozó elméletét, megalkotja a komparatív elıny elvét. Bebizonyítja, hogy kölcsönösen elınyös külkereskedelem létrejöhet különbözı fejlettségő országok között, a relativ termelékenységi különbségek alapján. Marx kidolgozza az újratermelés / körforgási / elméletet; amelyet négy mozzanatban határoz meg, termelés – elosztás – csere – fogyasztás. A mozzanatok kölcsönhatásban vannak, de meghatározónak a termelést és a fogyasztást tartja. Marx híres elmélete az értéktörvény; amelyben kimondja az , hogy az áru árát hosszú távon az értéke / benne lévı társadalmilag elismert munka / határozza meg, de rövid távon a kereslet – kínálat változásának hatására eltér attól. Másik, már inkább elhíresült elmélete az értéktöbblettörvény, amelyben azt bizonyítja, hogy a tıke nem más mint felhalmozott értéktöbblet, amit a tıkés jogtalanul sajátít el a munkástól, aki azt létrehozta. A tıkés tevékenységét nem tekinti értékalkotónak. A munkaérték-elmélet a közgazdaságtan fejlıdésében meghatározó, ezáltal létrejött az önálló tudományos közgazdasági elmélet. Képviselıi érdeme: • Új utat nyitnak aközgazdasági gondolkodásban • A kapitalizmus gazdaságának mélyraható elemzését végzik el • Módszere a tudományos kutatás számára elévülhetetlen; • konkrét tények elemzése, történetiségben való vizsgálat, kölcsönhatásban való elemzése.

a

folyamatok

A neoklasszikus közgazdaságtan
A klasszikus közgazdaságtan kritikájaként új elméleti irányzat alakul ki a közgazdaságtanban, a neoklasszikus elmélet. Fı képviselıi; Hermann Gossen (1810-1858), Leon Walras (1834-1910), Alfred Marshall (1842-1924), Wilfredo Pareto (1848-1923), John Richard Hicks (1904-1989).

5

• Piaci egyensúly. Fı megállapításaik: • Csökkenı határhaszon elve. amely mellett a csere egyensúlya kialakul. A jószágkészlet növelésével egy további jószágegység összhaszonhoz való hozzájárulása / általában / csökkenı. Két fogyasztó esetén. két termék. képviselıi Stigler. Holt stb. Az új mikroökonomia elmélete a keresési modell. Paréto-optimális állapot. a hasznosságot szubjektíven értelmezik. két inputtényezı felhasználásával történı elıállítása esetén az erıforrások allokációjának az az állapota. a piacon többféle ár is kialakulhat. 6 . amikor a kettı megegyezik az elınyök kiegyenlítıdnek. a cserét abba kell hagyni. ennek bizonyításához a puhatolózási-modellt használják. amelyek követıi a mikro. a fogyasztás optimumának meghatározása. mint a nyert haszon. akkor optimális a fogyasztás és maximális az összhaszon. az elmélet szerint a piacon mindig kialakul az egyensúly. a javaknak az az allokációja. Phelps. másrészt új nézetek is megjelentek. a jószág annyira hasznos. amíg ki nem alakul az egyensúly. a határhaszonból vezetik le Feltételezései: • a fogyasztók szuverének • a gazdaság szereplıi racionálisak • tökéletes információval rendelkezik minden döntéshozó. amikor további átcsoportosítással az egyik termék termelésének növelése a másik rovására valósítható csak meg. ha a kereslet és kínálat eltér az árverezı megváltoztatja az árarányokat. • Az erıforrások.és makroelméletnek. Következtetés: minden áruszerkezethez tartozik olyan árarány. a monetáris elmélet /Friedman-i irányzat/. • Az elınyök kiegyenlítıdésének elve. ez a folyamat mindaddig tart. az információ megszerzése költséges.Az elmélet jellemzıi: • a mikrogazdaság elemzésére összpontosítanak • a fogyasztó kerül az érdeklıdés középpontjába • az árak alakulását a fogyasztói hasznosságból. az megegyezik a pénz határhasznával. ha a jószágok áregységére jutó határhaszon minden terméknél azonos. A hasznosság és a mennyiség között összefüggés van. amíg a csere révén a feláldozott haszon kisebb. fıbb irányzatai:. amennyire a szükségletet képes kielégíteni. erıforrás összetételét mindaddig érdemes megváltoztatni. • Az általános egyensúly. A neoklasszikus közgazdaságtan kritikája és tudományos kutatásai alapján elıtérbe került a makrogazdaság vizsgálata. ill. Új irányzatok a közgazdaságtanban A neoklasszikus elméletet nagyon sok kritika érte a feltételezései miatt. Az egyensúlyi ár kialakulásáig nincs tényleges eladás és vétel. Feltételezésük szerint a piac nem tökéletes. hogy a piacon megjelenı vevıket és eladókat egy árverezı informálja az aktuális árról. a rendelkezésre álló készlet. amikor az egyik fogyasztó hasznosságának a növelése már csak a másik hasznosságának a csökkenésével valósítható meg. kialakultak olyan újabb irányzatok. a szükséglet kielégítésére telítıdési folyamat jellemzı. fiskális politika kiemelt szerepe /Keynes-i irányzat/. aminek következtében megváltozik a kereslet. érdemes ez alacsonyabb árat vagy a magasabb bért keresni. Lényege.

amely reális célként megfogalmazható. A szükségletek jellemzıje. de alacsony jövedelemmel vagy magasabb bérrel. az igénynek az a részre. ezek állandó körforgását. mint az igény. a fizikai. hogy a tudomány. felhasználása a gazdasági folyamatok összehangolását segíti. A termelés a javak. Az emberek következtetni tudnak a kormány politikájára. Az újratermelés magába foglalja a szők értelemben vett termelést. de változó foglalkoztatással kötött szerzıdés. milyen igényeket helyeznek elıtérbe. a kockázatok elkerülése érdekében. /Azariadis-Baily-Gordon/ A-B-G modell lényege a fix munkahelyre. hogy még rövid távon sem ér el eredményt. 7 . A pillanatnyi. amíg a remélt haszon nagyobb. vannak közgazdasági ismereteik. A szükséglet hiányérzetként definiálható. és a fogyasztást. Teljesen új irányzatok is kialakultak illetve folyamatosan alakulnak ki. a technika fejlıdésével körük szélesedik. amelyben erıforrások (emberi és anyagi) felhasználása. Egyrészt kiszorítja a magánkezdeményezést. Lucas. Az így elıállított javak további termelést vagy közvetlenül az emberi szükséglet kielégítését szolgálhatják. új szükségletek jelennek meg.3. másrészt a felmerülı szükséglet és lehetıség eltérése miatt jelentıs mozzanata az újratermelési folyamatnak. mint a kereséssel kapcsolatos költség. hogy kinek fogják eladni a terméket. gazdálkodás. a biológiai. hogy mit választanak. Képviselıi: Barro. hogy rövidtávon a társadalomban mindenki számára kielégíthetı.Mindaddig érdemes az árut vagy a munkahelyet keresni. de ez nem jelenti azt. mit termelnek. Újratermelési folyamat Termelés Elosztás Csere Fogyasztás Rangsorolás. A szükséglet szőkebb kategória. 1. a piac mőködési mechanizmusa A közgazdaságtan az újratermelési folyamat döntési alternatíváival foglalkozik. döntés A szükségletek kielégítésének folyamata a fogyasztás. a cserét. másrészt az embereket nem lehet félrevezetni. Újabb új elméletek jelentek meg a munkavállalók és a munkaadók közötti szerzıdésekrıl. Ilyenek pl. az institucionális közgazdaságtani irányzatok. az elosztást. A gazdaság szereplıinek folyamatosan dönteni kell. A javakat a szükségletnek megfelelıen el kell osztani. Az elosztás részben a termelés és felhasználás eltérı helye. Sarget. Az állam gazdasági beavatkozásairól úgy vélekednek. Az új makroökonomia /Friedman követıi / racionális várakozások elmélete. rövid távú döntések hosszú távra befolyásolják lehetıségeinket. A termelıknek a döntési folyamatban számításba kell venni. átalakítása révén új termék jön létre. A javak racionális elosztása. A szükségletek nem teljes kielégíthetısége a fejlıdés velejárója. A még kielégítetlen szükségletek a gazdaság fejlıdésének mozgatói. szolgáltatások elıállításának folyamata. A gazdaság fejlıdésével bıvül a rendelkezésre álló javak mennyisége és választéka. Gazdaság. hogyan kívánják a meglévı lehetıségeket felhasználni.

hogy negatív lejtéső. Y tengelyén az árat (P) tüntetjük fel.A döntés középpontjában a racionalitás áll. Az ár az a pénzösszeg. aminek hatására a kereslet nı. ami mellett az adott jószág cseréje megvalósulhat. A kereslet a különbözı árak. A fogyasztói racionalitás lényege a szükséglet minél jobb kielégítés. A piac mőködési modellje (Marshall-kereszt) P D D’ S P0 P* P1 A E C F B D0 S1 Q* D1 S0 Q A koordináta X tengelyén az áru mennyiségét (Q). ahol a vevı és eladó találkozik. Vagyis ezzel azt szeretnénk szemléltetni. Eljuthatunk a P* árhoz. hogy adott jövedelem esetén. A piac szereplıi az eladók és a vevık. A függvény jellemzıje. A piac az adásvételek összessége. (demand). ha az ár magas. de adott jövedelem melletti vásárlási szándékot jelenti. • „D” a keresleti függvény. a csere lebonyolódik. a távolság BA szakasz. azaz túlkínálat van.azaz adás-vétel – útján jutnak a számukra szükséges termékekhez. Ha a kereslet kisebb a kínálatnál az árak csökkenni kezdenek. A kínálat a különbözı árak mellett eladásra szánt áruk mennyisége. képesek az érdekeiket felismerni és kellı információval rendelkeznek annak érvényesítéséhez. A közgazdaságtan feltételezi. Míg alacsony árhoz nagyobb kereslet tartozik. vagyis a magasabb árhoz. nagyobb eladási szándék tartozik. A csere színtere a piac. az a hely. • „S” a kínálati függvény (supply). hogy a gazdaság szereplıi racionálisak. a különbözı árakhoz tartozó eladási szándékot mutatja. a vállalkozói racionalitásnak a profit maximalizálása. ahol a kereslet = 8 . Racionálisnak tekinthetünk minden olyan cselekedetet. Adott ár mellett a kereslet és kínálat nem feltétlenül egyezik meg. Piacgazdaságban a javak felhasználói csere . A piac tényezıi: a kínálat. amelynek célja – adott feltételek mellett – a lehetı legjobb eredmény elérése. a kereslet mennyisége kicsi. A fentiek alapján a piac mőködését egy koordináta segítségével modellezhetjük. Az eladók jelennek meg az általuk felkínált termékekkel. amely a különbözı árakhoz tartozó keresleti mennyiséget mutatja. vagy a rosszabb elkerülése. A függvény pozitív meredekségő. a kereslet és az ár. míg a vevık a potenciális vásárlói azoknak. a kínálat csökken (a függvényeken lefelé mozgunk). Ábránkon P0 ár esetén S>D.

hogy az árak emelkedése a keresletre negatívan. A kínálatot viszont behatárolják a termelési feltételek. költségüket vetik össze. Ha az ár tovább csökken D > S-nél. orientálja a piac szereplıit. míg „magas” árnál fordított helyzet áll elı. a kínálat nı. így a kereslet növekedését váltja ki. de csökkenhet a kínálat. 3. a kereslet csökken. Ezt a folyamatot piaci automatizmusként fogalmazza meg a közgazdaságtan. a vevıket a jövedelem optimális felhasználására. A fentiekbıl is látható az áraknak kitüntetett szerepe van a piacgazdaságban: 1.kínálattal. fordítva 2. A piac mőködésére spontán törvényszerőségek jellemzıek. 9 . ill. a kínálatra pozitívan hat. a piaci árat és a saját értékítéletüket. ha az ár nı. továbbá a keresletet a szükséglet is befolyásolja. Általában elmondható. Ennek hatására az ár emelkedik. de a kínálat emelkedése az árak csökkenését. hogy a kereslet és kínálat változása nem feltétlenül egy idıpontban valósul meg. valamint a javak helyettesíthetısége. Tudni kell azonban. a piac egyensúlyban van. Míg a kereslet emelkedésének hatására nınek az árak és a kínálat is. „alacsony” árnál nı a kereslet (D). az eladókat a költségeik csökkentésére ösztönzi. majd P*-nál kialakul ismét az egyensúly. ami magasabb ár kialakulását eredményezi. ösztönzi a szereplıket. vagyis túlkereslet lesz. mozgásba hozza a piacot.

hierarhizálódást nem vizsgáljuk. A fogyasztói döntés és hasznosság A háztartás az együtt lakó emberek közössége.1. A háztartások célja a szükségletek minél magasabb szintő kielégítése. mivel elsısorban a piaci keresletét vizsgáljuk. biztosítják a társadalom számár a munkaerıt. Jelentıségük a gazdaságban a következıkben összegezhetı: 1. A teljes haszon maximuma a telítettségi pont. Döntéseiket befolyásolják a saját szükségleteik. sıt csökkenhet. akik döntéseiket valamilyen belsı rend szerint hozzák. mivel döntéseik a gazdaság többi szereplıire hatással vannak. Mi a háztartáson belüli döntési mechanizmust. Egy pótlólagos jószágegység elfogyasztásával az összhaszonban beállt változás a határhaszon (marginal utility=MU). pénzbeli megtakarításaik a gazdaság számára erıforrásként szolgálnak. A hasznosság (Utility=U) az a kielégülés érzet. hogyan döntenek azok felhasználásáról. idı) hogyan gazdálkodnak. azaz bizonyos jószág mennyiség elfogyasztása után az összes haszon nem nı. de nem feltétlenül azonos azzal. Kiszámítása: MU = ∆TU ∆Q 10 . 3. • A fogyasztás folyamatában telítıdés következik be. jövedelmek. azaz a jövedelem vásárlói erejét vesszük figyelembe. a hasznosság maximalizálása. 2. a javak végsı felhasználói. A hasznosság jellemzıje: • Az elfogyasztott termékmennyiség növelésével nı az összes haszon (a hasznossági érzet). A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS A fogyasztó és a háztartás vizsgálatában a mikroökonómiai tanulmányainkban nem teszünk különbséget. amelyet a fogyasztó valamely jószág elfogyasztása révén nyer. Mi a vizsgálatok egyszerősítése érdekében a következıkben a reáljövedelmet. mintha teljes egységben hoznák meg döntéseiket. fogyasztói. • Az egyes jószágegységek elfogyasztásával nyert hasznosság érzete nem állandó. hogy a rendelkezésükre álló erıforrásokkal (javak. úgy tekintjük. a jövedelmük alakulása és az árszínvonal változása.2. Mi a következıkben azt vizsgáljuk. de következményeit együtt viselik. A háztartásoknak a gazdaságban meghatározó a szerepük. A háztartás szoros kapcsolatban áll a családokkal. általában csökkenı tendenciájú. 2. Teljes haszon vagy összhaszon (total utility=TU) egy adott jószágmennyiség elfogyasztásából származó összes kielégülés érzet.

optimalizáltuk a fogyasztás szerkezetét. több termék esetén külön-külön kell megvizsgálnunk az egyes jószágféleségek hasznosságát és az alapján döntünk. mint a helyette választott jószág hasznossága. MU=0 Mikor optimális a fogyasztó fogyasztása? • Ha egy terméket feltételezünk. 2.A teljes haszon és a határhaszon összefüggése A hasznosság jellemzıi: . • Egyféle jószágot nem valószínő. abba kell hagyni. amíg a feláldozott jószággal elvesztett hasznosság kisebb. Ezt nevezzük az elınyök kiegyenlítıdése elvének.amikor TU maximális.2. majd csökken . A fogyasztó jövedelme és az optimális választás Eddig a fogyasztó döntését jövedelem és árak nélkül vizsgáltuk.TU a telítettségi pontig nı. X és Y jószág árának ismeretében a következı képlettel írható fel: I=PX •X+PY •Y 11 . Továbbra is feltételezzük.MU csökkenı tendenciát mutat (Gossen I. azt mondhatjuk a fogyasztást maximum a telítettségi pontig érdemes növelni. mert azt követıen leromlik a teljes haszon. törvénye) . Meddig érdemes lemondani az egyik jószág fogyasztásáról a másik javára? Mindaddig.Y) fogyaszt és jövedelmét teljes egészében e két jószágra költi. Amikor a két jószág hasznossága megegyezik a cserét. A rendelkezésre álló jövedelem (income=I). hogy a fogyasztó két jószágot (X. Most megvizsgáljuk a fogyasztó döntését jövedelmi viszonyai ismeretében. hogy fogyasztunk (minden termék összetett).

3. Képletben: εI = ∆X % X 1 − X 0 I1 − I 0 = : ∆I % X0 I0 A jövedelem rugalmassága normál javak esetén pozitív. hány százalékkal változik a kereslete. árcsökkenésnél nı) Normál javak esetén az árrugalmasság negatív elıjelő: az ár növekedése a fogyasztás csökkenésével. ugyanúgy az árváltozásnál is számolhatunk rugalmasságot. A költségvetési korlát. inferior (alárendelt) javak esetén negatív értékő. Az így felírt jövedelem képletét költségvetési korlátnak hívjuk. rögzített piaci árak mellett megvásárolható. A jövedelem és az árak változásának hatása A jövedelemváltozás és a fogyasztásváltozás közötti kapcsolat a jövedelemrugalmasság segítségével vizsgálható. cukor stb. A keresletváltozás meghaladhatja. liszt. Léteznek azonban a normáltól eltérı esetek. annak teljes elköltésével. ezeket paradox árhatásnak hívjuk.). utóbbi esetben rugalmatlan ( ε 〈 1 ) termékrıl beszélünk. hogy valamely jószágot mennyire preferálja a fogyasztó. Ahogyan a jövedelemváltozásnál. olyan mértékben változtatja – a jövedelem változása esetén abból a termékbıl a fogyasztását. az ár csökkenése pedig a fogyasztás növekedésével jár együtt. de kisebb is lehet annál. Normál termék esetén a jövedelem növekedésekor nı a fogyasztás.Ahol: Px= X jószág ára Py= Y jószág ára X és Y az adott jószágból vásárolható mennyiségek. Képletben: εxp = x ∆X% X1 − X 0 P1 − P0 = : ∆P% X0 P0 Árváltozás esetén megváltozik a fogyasztó reáljövedelme (árnövekedésnél csökken. Azokat a javakat. Attól függıen. A jövedelemrugalmasság azt mutatja meg. Ilyenek például az alapvetı élelmiszerek (zsír. hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén hány százalékkal változik a vizsgált termék kereslete. A fogyasztó döntése akkor racionális. azon pontok helye a két termékes koordinátában. amely a pénzjövedelembıl. szalonna. a jövedelem változásának ütemét. ha adott költségvetésbıl (jövedelembıl) a lehetı legmagasabb hasznosság elérésére törekszik. vagy adott hasznosságot a legalacsonyabb költségvetésbıl ér el. hogy valamely áru árának 1 %-os változásakor. Elıbbi esetben rugalmas ( ε > 1 ). amelyeknek a fogyasztása a jövedelem növekedésekor csökken (csökkenésekor pedig nı) alárendelt vagy inferior javaknak hívjuk. csökkenésekor pedig csökken. 2. Az árrugalmasság azt mutatja meg. 12 .

Árváltozás esetén a fogyasztó keresletét nem csak a megváltozott áru jószágból változtathatja. paprika. de kevésbé.Ilyenek: • Spekulációs hatás: árnövekedéskor – további növekedésre gondolva – nı a kereslet. vagy ha együtt használ két dolgot (pl. Ha két termék kapcsolatban van egymással – helyettesíti vagy kiegészíti egymást . zsemle).egyik termék árának változása hatással lesz a másik termék keresletére. Paradox árhatás esetén az árrugalmasság pozitív. Elıfordulhat. mert mások számára is elérhetı. hány %-kal változik a másik jószág (y) kereslete. ha két jószág helyettesítıje egymásnak (kifli. 13 . akkor egyik csökkent mennyisége miatt a másikat is csökkenti. Viszont. Egy termék árváltozása hatással lehet a másik termék keresletére is. A fentiek alapján számolhatunk keresztár-rugalmasságot. • Giffen hatás: amikor egyik jószág ára nı. paradicsom). • Minıségi hatás: árcsökkenéskor – minıségi csökkenésre gondolva – csökken a kereslet • Sznob hatás: árcsökkenéskor a sznobok már nem vásárolják a terméket. így próbál jövedelmet felszabadítani a drágábbá vált áru vásárlásához. akkor egyik árának emelkedésekor a másik kereslete nı. egyik árának emelkedésekor nı a másik jószág kereslete. Árrugalmasság esetén a jövedelemrugalmassághoz hasonlóan értékeljük a kapcsolat erısségét is. ha helyettesítıje egymásnak. mint a helyettesítı jószágé. rugalmas és rugalmatlan keresletet megkülönböztetve. Kiegészítı javak esetén az árváltozás a két jószágra egyforma hatással van. ezért nı a kereslete. A keresztár-rugalmasság azt mutatja meg. hogy más jószágok keresletét is csökkenti. A két jószág. Képletben: ε yp = x ∆Y% Y1 − Y0 Px1 − Px 0 = : ∆P% Y0 Px0 Helyettesítı termékek esetén a kereszt-árrugalmasság pozitív. kiegészítı termékeknél pedig negatív elıjelő. hogy egy jószág (x) árának 1 %-os változásakor.

profitot akkor realizál. A vállalatok alapvetı célja a jövedelem. Vagyis az árupiacon a termelés anyagi feltételeinek adás-vételét értjük.t) Erıforrások VÁLLALAT Bevételek (db. Jövedelemhez az elıállított javak eladása révén jut. ha bevétele meghaladja a kiadásait. Profit realizálása a vállalat hosszú távú fennmaradásának feltétele. Az inputok beszerzése. Az erıforráspiacról különbözı árumennyiségek – munka. az a vállalat kiadásai közé tartozik. amely az erıforrások és a késztermékek értékesítését jelenti. az ı szempontjából a termékpiacra kerül. 14 . A hosszú távú érdek –bıvülés. hogy inputok átalakításával. – gyakran a rövid távú profit érdekkel ellentétes. A vállalat piaci kapcsolatai Kiadások INPUTPIAC (fı. Nem vizsgáljuk a vállalaton belüli hierarchizálódást. felhasználásával outputot hozzon létre. a vevıkhöz. de elsısorban is a profit szerzése. Az egyik vállalat által elıállított termék. Erıforrásokat (input) alakít át kibocsátásokká (output). az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek is hozzátartoznak. mint eladó jelenik meg. A profit nem egyetlen és kizárólagos cél. db. amikor árát kifizeti. az output értékesítése a piacon történik. piaci pozíció szerzése. fejlesztés stb. ık az eladói. míg az eszközöket. A vállalat feladata. gépek. mint vevı. Az outputpiacon értékesíti az általa elıállított termékeket. A vállalatot átlagos. anyagokat más-más vállalatok állítják elı és értékesítik. A piaci kapcsolatok mögött eladók és vevık vannak.t stb) OUTPUTPIAC Kibocsátás A piaci kapcsolatok mindig kétirányúak egyrészt mennyiség áramlik az eladótól. amely a mennyiségek ára. hogy magántulajdonban van.3. amelyrıl feltételezzük. akik más-más gazdasági egységekhez tartoznak. olyan gazdasági szervezeti alapegység. másrészt ezekkel szemben áramlik a pénz. azokhoz piaci tranzakciókkal kapcsolódik. amely tevékenysége révén más gazdasági egységekbıl elkülönülten gazdálkodik. az erıforrás (input) piacon. – áramlik a vállalatba. amiért cserében jövedelemhez jut. energia stb. Modern piacgazdaságokban a piac mőködését és a piaci szereplık gazdasági tevékenységét az állam törvényekkel befolyásolja. ha azt más vállalat tovább feldolgozza a másik vállalat számára ez az inputpiacot jelenti. A munkaerıt a háztartások biztosítják. a termékpiacon (output). ezért a vállalat legfontosabb környezete a piac. Tehát a vállalatok mőködési környezetéhez az állam. A VÁLLALAT ÉS A TERMELİI MAGATARTÁS A vállalat fejlett üzleti vállalkozás. tipikus szereplıként elemezzük. A vállalatok környezete a háztartások és a többi vállalat. Mikroökonómiai tanulmányainkban a termelı vállalatokkal foglalkozunk. Egyszerre mindig két piaccal van kapcsolatban a vállalat. anyagok. mintha a döntéseket együttesen hoznák a vállalathoz tartozók. úgy tekintjük.

A közgazdasági idıtáv. hatékonyan használja-e fel az erıforrásokat. 2. ha egységnyi költségre a legnagyobb kibocsátás jut. Mérése egységnyi erıforrásra jutó kibocsátás. A termelést korlátozzák a technológiai lehetıségek. hogy hatékony az eljárás. A vállalat mőködésének modellezéséhez azonban egyszerősítenünk kell. A közgazdasági idıtáv és a vállalati döntés Abból a feltételezésbıl indulunk ki. kombinálásával. az anyagokat és a termelés fejlesztésének feltételeit. A közgazdasági idıtáv jellemzıit a következı táblázatban foglaljuk össze: 15 . nem naptári idı.) • Vállalkozó (E). A kibocsátást nem biztos. hogy milyen lehetısége van a vállalatoknak a piaci jelzések reagálására. hanem a vállalat piaci jelzésekre való reagálása. Az állóeszközök vásárlása hosszú távra meghatározza a vállalat termelıi lehetıségeit. amelyet a tevékenységük során hasznosítanak • A tıke (K)... aki képes az erıforrások átalakításával. Vizsgálni kell. olyan képességekkel. ehhez jövedelemre van szükség. A termelés további növelése még nagyobb veszteséget eredményezne. A jövedelem általában az eladott árumennyiséggel növelhetı. ha túl magas költséggel állítja elı a termékeket a vállalat és a kialakult piaci ár ezt nem fedezi. képzettséggel rendelkezı ember. ha az adott kibocsátás eléréséhez minden erıforrást felhasználtak.1. de a gazdaság hasznosítja (pl. Technikailag akkor tekinthetı hatékonynak a termelési eljárás. Az egyes tényezıknek a különbözı vállalatok tevékenységében eltérı a jelentısége. éghajlat stb. adott termékek elıállításához általában meghatározott anyagokat és eszközöket lehet felhasználni.2.3. Pl. tehát nem biztosítottak felesleges kapacitást. Gazdaságilag akkor mondjuk. hogy a vállalat alapvetı célja a profit maximalizálása. a munka (L). a tıke (K).: föld. amely magába foglalja a gépeket. hogy a vállalat döntései racionálisak-e. hogy mindig érdemes növelni. veszteséges a termelés. A feltételezés bizonyára erısnek és túlzott leegyszerősítésnek tőnik. a termelés anyagi erıforrásai. A termelés hatékonyságát két irányból közelíthetjük: 1. 3. az emberek szellemi és fizikai képességei. A termelés tényezıi és a kibocsátás A vállalat legfontosabb erıforrásai. • Természeti tényezık (A). amely meghaladja a kiadásokat. amelyek nem gazdasági okból jöttek létre. bányakincsek. a természetben megtalálható erıforrások. A gazdasági döntéseket befolyásolja a piaci idıtáv. berendezéseket. A vállalatok egy-egy döntésükkel a hosszú távú lehetıségeiket és a rövid távú profitjaikat is meghatározzák. A termelés feltételének a következıkben csak a munkát (L) és a tıkét (K) tartjuk. • A munka (L). a folyamat irányításával új dolgokat létrehozni. vagy egységnyi kibocsátást a legkisebb költséggel állítottuk elı. a természeti tényezık (A) és a vállalkozó (E).

a munka (L) változtatásának függvényében elemezzük a kibocsátás változását. A termelési függvény a termelési tényezık kombinációi és az általuk termelhetı termékmennyiség közötti összefüggés. Nagyon hosszú táv a technológiai korszak. K) K =állandó tıkeállomány 16 . Q = f (L. v. megváltozott termék jellemzi a kibocsátást. Ez a vállalat hosszú távú termelési függvénye. amikor új technológiával.Idıtáv Nagyon rövid Rövid Hosszú Nagyon hosszú Output (Változatlan) Eladás raktárról Változik Változik Változik Input Változatlan Legalább 1 változik. más inputok. A termelés hozadéka és a termelékenység A vállalat kibocsátását – a korábbiakban megismert feltételek mellett – Q=f(K. Az egytényezıs termelési függvény rövid távú termelési függvény. Ebben az idıtávban a vállalatnak nincs más lehetısége. legalább 1 változatlan Összes változik Változik Technológia Változatlan Változatlan Változatlan Új technológia A nagyon rövid idıtávot szokás piaci idıtávnak tekinteni.L) formában írhatjuk fel. 3. csak a másik tényezı. mint a növekvı kereslethez gyorsan szállítani a készleten lévı. eladásra váró terméket.3. A folyamatok és az összefüggések jobb megértése érdekében a következıkben rögzítjük az egyik tényezıt ( K ).

Azt a változást. ha a tıke mennyisége is növelhetı lenne.) Kiszámítása: APL = Q L Az inputok bevonása a kibocsátást nem egyenletes arányban növeli. (Egy dolgozóra átlagosan jutó legyártott termékszám. MPL= határtermék (Marginal Product). majd csökkenı tendenciájú lesz az egyes inputok bevonásának a kibocsátásra gyakorolt hatása. ahol már további inputbevonással nem tudjuk a kibocsátást fokozni. amelyet a változó inputtényezı egy egységgel való változtatása (növelése a példánkban) a kibocsátásban eredményez. A tıke rögzített jellege miatt elıbb növekvı. Ez a helyzet csak akkor változna meg.Az egytényezıs termelési függvény TP= összes kibocsátás (Total Product). majd elérünk egy olyan pontot.) Kiszámítása: ∆Q MPL = ∆L Az egységnyi változó inputra jutó kibocsátást átlagterméknek (AP=Average Product) hívjuk. 17 . a változó tényezı határ termékének nevezzük. (Egy további felvett dolgozóra jutó pótlólagos kibocsátás.

azaz azt az inputmennyiséget. amelyet koordinátában ábrázolunk. 18 .L). elértük a változó input hozadéki optimumát.Példa a határ és átlagtermékek meghatározására: L (fı) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Termelés (Q) 0 10 30 57 92 125 156 161 162 MPL 0 10 20 27 35 33 31 5 1 APL 0 10 15 19 23 25 26 23 20. A termelést (Q) két tényezıtıl. A következıkben adott kibocsátási szintekhez tartozó inputkombinációkkal fogjuk elemezni a hosszú távú vállalati döntést. K) koordinátában. ennek hatását a kibocsátási szintvonalakon vezetjük végig.4. az Y tengelyen a tıke (K) mennyiségét tüntetjük fel. A függvény. 3. K A termelési isoquantok Q3 Q2 Q1 L Az isoquant azon pontok helye a két tényezıs (L. a tıkétıl (K) és a munkától (L) tesszük függıvé. Q=f(K. mikor a vállalat az összes termelési tényezıjét képes megváltoztatni. az X tengelyen a felhasznált munka (L) mennyiségét. Eljárásunk során különbözı szintvonalakkal ábrázoljuk a termelési függvényt (a természetföldrajzból ismert magassági szintekkel analóg módon ábrázolunk). amelyek az azonos kibocsátási szinteket mutatják. Feltételeink szerint mindkét tényezı változhat.25 Amikor az átlagtermék maximális. A vállalati döntés hosszú távú vizsgálata Közgazdaságilag hosszú távnak azt az idıtávot tekintjük. amelynél az egy inputra jutó kibocsátás a legnagyobb (itt maximális az egy dolgozóra jutó termelés). A tengelyek által határolt területen a kibocsátás különbözı szintjeit a termelési isoquant görbék mutatják.

Így a költségnek a meghatározása a termelési függvénybıl vezethetı le. ugyanúgy a munka mennyisége (L) és a munka árának (PL) szorzata a munka költségét adja. ha adott költségek mellett a legmagasabb kibocsátást érhetjük el. a költség a tıke és a munka költsége. • Az origótól távolodva egyre magasabb kibocsátási szintet képviselnek. Az isocost egyenes meghatározása K I/PK k3 k2 k1 l1 l2 19 l3 I/PL L . hogy minél magasabb isoquantra kerüljön. • Nem metszhetik egymást.Az isoquant görbék jellemzıi: • A normál isoquantok az origóra konvexek. Ha a vállalat kibocsátásának nincs akadálya. Két tényezıs termelési függvény (Q=f(K. I (isocost) a következı egyenlettel írható le: PL · L + P K · K = I Az isocost az adott költségvetési korlát és tényezıárak melletti tényezı kombinációkat tartalmazza a tıke (K) és munka (L) koordinátájában.L)) esetén.5. A vállalat költségvetési korlátja . a munkabér és járulékai együttesen jelentik a munka árát). A tıke költsége így a tıke mennyisége (K) és a tıke egységárának (PK) szorzata. amit a vállalat a tıke felhasználásáért és a munkáért kifizet. A termelés adott költségének a termelési tényezıkre fordítható összegeket értjük. akkor a tényezık felhasználását úgy változtatja. • Végtelen számúak. A gazdaságilag hatékony termelési eljárás meghatározása Gazdaságilag akkor tekinthetı egy eljárás hatékonynak. tehát a termelés tényezıi nem tökéletesen helyettesítik egymást. ami a tényezıvel kapcsolatban felmerül. (A tényezık egységének árába minden kiadást beleértünk. 3. Vagyis az az összeg. tehát két görbe közé mindig húzható egy harmadik. Így pl. vagy adott kibocsátást a legkisebb költséggel tudunk megvalósítani.

hogy gazdaságilag akkor tekinthetı hatékonynak az inputok felhasználása. Mivel a munka (L) és a tıke (K) szerepelnek a tengelyeken. ha a tényezık árára jutó határtermék minden tényezı esetében azonos. hogy adott költségvetési keret és tényezıárak mellett maximum mennyi termelési tényezıt vásárolhat az egyik (L) tényezıbıl. hogy a végtelen kombinációs lehetıségbıl. 20 . Ekkor egy pénzegység bármely erıforrásba fektetve ugyanolyan kibocsátás-növekményt eredményez. amikor a másik tényezı (K) mennyisége „0”. ha az inputok határtermékének aránya megegyezik az árarányaikkal. nincs akadálya. Az isocost egyenes meredeksége megmutatja a termelési tényezık árarányát. A fentiek alapján megállapítható. annál meredekebb az isocost egyenes. Minél magasabb a munka ára. A Q2-es kibocsátási szinten lévı „C” pontban az isocost egyenes érinti az isoquant görbét. mert „A” és „B” pontok alacsonyabb kibocsátást jelentı isoquanton vannak (holott ugyanannyit kell fizetni ezen erıforráskombinációk megszerzéséért). Ebben a pontban a tényezık áraránya (isocost meredeksége) megegyezik az isoquant meredekségével. melyik tekinthetı optimálisnak. Az elemzés elvégzéséhez a koordinátába berajzoljuk az isoquant görbéket. hogy a rendelkezésre álló költségvetési keretét akkor használja optimálisan a vállalat. ábrán kitőnik. Kérdés. MPL P = L MPK PK Ebbıl következik. Az isocost bármeny pontja megfelel a tıke és a munka kombinációjának.A tengelyek metszete megmutatja. azonos a tényezık árarányával (PL/PK).18. Ebbıl a pontból való elmozdulás. a tényezık más kombinációja alacsonyabb kibocsátást eredményezne. A gazdaságilag optimális eljárás kiválasztása K Kmax A C B Q2 Q1 Lmax L 3. hogy a költségvetési korlátot és a termelési szinteket jelzı függvényeket együtt ábrázoljuk. hogy I0 költségvetési keret – és adott tényezıár-arány – mellett csak a „C” ponthoz tartozó eljárás lehet optimális. Vagyis a tényezık határtermékének aránya (MPK/MPL).

a termeléstıl független kiadást fix költségnek hívjuk. másrészt attól függetlenül léteznek. 2. ezért a költségeket függvény formájában is felírhatjuk. (Ilyen pl. az anyagköltség. Ebben a helyzetben a vállalat kibocsátása csökken.MPL MPK MPZ = = ⋅⋅⋅ PL PK PZ A költségvetési keret változása (csökkenése v. hanem más lehetıség elvesztését az adott vállalkozás miatt. Mivel rövid távon nem minden input változik. hanem a vállalkozása beruházásában fektette a pénzét. A termelést hosszú távon és rövid távon vizsgálhatjuk. A termelés költségei és költségfüggvényei A vállalatok tevékenységével kapcsolatban felmerülı kiadások. amit azért nem kap meg a vállalkozó. de folyamatosan megtérülı költségek. A termelés függvényében felmerülı kiadásokat változó költségeknek. amelyek a számviteli nyilvántartás bizonylatai. A teljes költség rövid távon fix és változó költségbıl áll: TC=FC + VC 21 . Az implicit költségek másik része nem jelent tényleges kiadást. A felmerülés ideje szerint beszélünk folyamatos (flow) és állapot (stock) típusú költségekrıl. több inputot alkalmazhat a vállalat és elérhet egy magasabb kibocsátási szintet. A termelés összes költsége a teljes költség (TC=total cost). a munkaerı felhasználása. mert nem azt a munkát végzi. amelyek a tevékenység érdekében meg kellett valósítani. Az explicit költségek számlával jelentkezı kiadások. mert nem a bankba. A változó input mennyisége és árának szorzata adja a változó költség összegét. a vállalkozó szakmájában elérhetı bér. A folyamatos költségek adott idıszakbóban felmerülı és megtérülı költségek (például bérköltség). A költségeket különbözı szempontok szerint csoportosítjuk: 1. A rövid távú termelés és így a költségek vizsgálatánál meg kell különböztetnünk fix (fixed cost=FC) és változó (variable cost= VC) költségeket. Számviteli szempontból megkülönböztetünk kifejezett (explicit) és nem kifejezett (implicit) költségeket. Ha nı a felhasználható pénz mennyisége. bérköltség. ha mégsem mőködik az iroda. Az implicit költségek az adott idıtávban nem jelentenek tényleges pénzbeli kiadást. vagy az a kamat. amely függvénye a kibocsátásnak. ha ténylegesen nem valósul meg a termelés. növekedése) egyenes arányban van a felhasználható tényezıkkel és a kibocsátással.6. az erıforrások felhasználásának aránya megváltozik (a vállalat igyekszik a relatíve olcsóbb erıforrásból – amelyik nem drágult – nagyobb arányban felhasználni. az állandó (változatlan) inputtal kapcsolatos kiadást tartalmazza a fix költség. a termelés költségei. megváltozik az isocost meredeksége.) 3. ilyen az amortizációs költség. Változó költség pl. Állandó költségek azok a kiadások. mivel a termeléssel együtt változik az anyag ill. amit akkor ki kell fizetni. 3. de akkor is létezik a költség. míg az állapot költségek adott idıpontban felmerülı. Ha valamely inputtényezı ára változik. Egy részük korábbi egyszeri kiadásnak a folyamatos elszámolása. Ilyen költség például egy iroda bérleti díja. A kibocsátás és a költségek között kapcsolat van. Kiadások részben a termeléstıl függıen. amit nem kaphat meg.

ha a termelés nı a VC értéke is nıni fog. A vállalat rövid távú költségfüggvényei A határköltség (marginal cost=MC) megmutatja. átlagos változó és átlagos fix költségeket és költségfüggvényeket határozhatunk meg. Az átlagos teljes költség (average cost=AC). de nem egyenes ütemben. A költségfüggvényeknek. a VC értéke is „0”. a teljes költség és a kibocsátás hányadosa: AC = TC Q Az átlagos változó költség (average variable cost=AVC) a változó költség és a termelés hányadosa: AVC = VC Q Az átlagos fix költség (average fixed cost=AFC) a fix költségnek a kibocsátással való elosztásából határozható meg: FC AFC = Q 22 . A fix költség viszont független a kibocsátástól. a teljes költség változása a változó költség változásával megegyezik. tehát a határköltséget a TC és VC változásaként is meghatározhatjuk. ha a termelés „0”.A változó költség a termelés függvénye. Kiszámítása: MC = ∆TC ∆VC = ∆Q ∆Q Mivel a fix költség állandó. a költségeknek egy termékre való vetítésébıl átlagos teljes. hogy a termelés egységnyi növelésével hogyan változik a termelés összes költsége. ezért vízszintes egyenesként ábrázoljuk.

A változó költség (VC) a termelés növekedésével együtt nı. Az MC metszi az AVC és AC függvényeket. Az egy termékre jutó változó költség (AVC) egy kibocsátási szintig csökken – példánkban ez a Q=4 termelés – majd nı.75 118 123 MC $ 0 30 20 10 15 25 44 66 94 128 168 • • A fix költség (FC) nem változik. mindkettıt azok minimumpontjainál. értéke a fix költség összegével haladja azt meg. inputfelhasználásnál) van.75 20 24 30 38 48 60 AC $ 0 660 340 230 176.5 126 105 90 78. így a termelés egységnyi növekedéséhez nem azonos mértékő költségváltozás tartozik. Az egy termékre jutó összes költség (AC) az átlagos változó és az átlagos fix költség összegével azonos. a változó költséggel összhangban változik.75 70 63 AVC $ 0 30 25 20 18. de nem azonos ütemben. A határköltség (MC) egy kibocsátási szintig (Q=3-ig) csökken. független a kibocsátástól. Az egységnyi termelésre jutó fix költség (AFC) a termelés növekedésével csökken. Ennek oka a határtermék változása. AC=AFC+AVC. (Az átlagos költségfüggvények a minimum pontjuk elıtt magasabban. majd nı. mint az MC függvény). azt követıen alacsonyabban helyezkednek el.25 146 129 120 116. az átlagos változó és az átlagos költség függvények kapcsolatát. Kövessük ábránkon is a példánk alapján a határköltség. Ezt a pontot üzemtechnikai pontnak hívjuk. Az AVC minimuma annál a kibocsátási szintnél (ill. 23 .Példa a vállalat költségeinek összefüggésére Bútor Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • FC $ 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 VC $ 0 30 50 60 75 100 144 210 304 432 600 TC $ 630 660 680 690 705 730 774 840 934 1062 1230 AFC $ 0 630 315 210 157. ahol a változó input átlagterméke (APL) maximális. A teljes költség (TC).

TR=Q·P A vállalat teljes bevétele (TR) és a teljes költsége (TC) közötti különbség a vállalat haszna (vesztesége).7. AVC és AC függvények „U” alakúak.75 A függvények jellemzıi: • MC.A határköltség. A teljes bevétel az eladott termékszám és az egységár szorzata. árelfogadó. A vállalat jövedelmei A kibocsátás és a költségek elemzése után tekintsük át a vállalat jövedelmeit. • AFC monoton csökkenı függvény. az átlagos változó és az átlagköltség kapcsolata $ AFC MC 120 AC AVC 18. hogy a vállalat tökéletesen versenyzı. A vállalat jövedelme az általa elıállított javak eladásával nyert pénzösszeg. Tehát: π =TR-TC (π) ér el a 24 . mint a teljes költség gazdasági profitot vállalat. amit teljes bevételnek nevezünk (total reveneu=TR). 3. Továbbra is feltételezzük. Ha a teljes bevétel nagyobb.

elvesztett kamatjövedelem). 25 . mert az alapján történik az elszámolása. A vállalkozó „költségnek” tekinti. Amennyiben a vállalat bevétele meghaladja a számviteli költségeit. Ide tartozik az explicit költség. számviteli eredmény. Ilyen az amortizációs költség (az állóeszközök értékcsökkenésének elszámolása). tulajdonképpen alternatív befektetés feláldozott haszna (elvesztett bérjövedelem. mert ezt a tiszta jövedelmet más befektetéssel is elérhette volna. a vállalat haszon hoz jut (számviteli profit). mint a gazdasági profit. Számviteli szempontból a vállalat tényleges költségei a számviteli költségek. és az implicit költségnek az a része. Gazdasági profitot pedig akkor realizál. amelyek számlákkal alátámaszthatóak. A normál profit egy vállalat által átlagos befektetés mellett elérhetı tiszta jövedelem. A számviteli szempontból tehát a vállalat által elért összes profit nagyobb. tehát nem tényleges kiadás.A következı táblázatban a vállalat jövedelme és költségei közötti összefüggést szemléltetjük: Teljes bevétel (TR=Q·P) Teljes költség (TC=Q·AC) gazdasági profit ( π ) Kifejezett (explicit) költségNem kifejezett (implicit) gazdasági költség profit ( π ) Explicit költség amortizáció Normál gazdasági profit profit ( π ) Számviteli költség Számviteli profit A normál profit az implicit költség része. amelynek számviteli bizonylata a vállalat belsı nyilvántartásában fellelhetı. az állóeszköz beszerzésének számláit a bizonylatok között ırizni kell. ha a bevételek a vállalat teljes költségét meghaladják. amelyek olyan kiadások.

) Terület szerint: . tényezıi a kereslet. autó.munkapiac. a korlátozott verseny piaca 3. A piac szereplıi tehát az eladók és vevık. A fejlıdés során a piacnak különbözı típusai és formái alakultak ki: • A termék jellege szerint megkülönböztetjük: .tıkepiac. • A verseny szempontjából háromféle piacot különböztetünk meg: 1. monopolpiac. az adás-vételek színtere. burgonya. európai.az egyes termékek piacát (pl. a dologi javak adás-vétele . ahol a vevı és eladó találkozik.és kilépés szabadsága • a szereplık száma • az árak meghatározása. a hely. tökéletes verseny vagy kompetitív piac 2. A verseny jellege alapján való megkülönböztetés fı szempontjai: • termék jellege • a be. piaca) . Piacformák Kompetitív piac Monopolpiac Kritériumok Termék jellege Homogén Homogén Be. ózdi stb.termékcsoportok piacát (pl. ruházat. A piac az adás-vételek összessége. alma.helyi (miskolci.árupiac. budapesti. kínálat és az ár. Észak-Magyarországi. ingatlan piacokat stb. oligopolpiac. a tıkepiactól gyakran megkülönböztetve használjuk a pénzpiac kifejezést. ahol a verseny enyhén korlátozott.és kilépés Szabad Korlátozott korlátozottsága Egy vevı vagy egy Szereplık száma Sok vevı és eladó eladó Szereplık Árak meghatározása Ármeghatározó árelfogadók Monopolisztikusan versenyzı Differenciált Enyhén korlátozott Néhány (nem sok) Árösszejátszási lehetıség 26 . a munkahely kereslete és kínálatának összessége . élelmiszer. a hosszú távú befektetések lehetısége és azok keresletének összessége.regionális (magyar. A PIACI VERSENY JELLEGE.) .4. A következı táblázat a piacformák jellemzıit foglalja össze. amely a rövid távú pénzelhelyezési (betéti) lehetıségek és keresletek találkozási helyei. közép-európai stb. A PIAC FORMÁI A piacot többféle módon definiálhatjuk. tojás stb.) • • A csere tárgya szerint lehet: .

Feltételek: • ha tökéletes verseny létezik – semmilyen külsı erı nem akadályozza a piaci törvényszerőségek mőködését • a gazdaság szereplıi racionálisak – céljuk a jobb eredmény elérése. Ekkor azért racionális a termelés mellett dönteni hosszú távon. mert ekkor csak azok a költségek térülnek meg. ennél kevesebb).és belépés korlátai alacsonyak. és egyúttal profitmaximalizáló. A tökéletesen versenyzı vállalat ismeri a piaci feltételeket. csak normál profitot. hogy érdemes-e termelnie adott ár mellett. ha hosszú távon nem veszteséges. • Ha az ár AVC<P<AC. Az ágazatba való szabad ki. ha termel.1. a piacra történı kis. de a fix költségeket nem. akkor a termék ellenértéke megtéríti a vállalat valamennyi változó költségét. mert így a veszteség minimalizálható (ha nem termel a vállalat. Ezt a pontot üzemszüneti pontnak nevezzük. A fix költségek a kibocsátástól függetlenül merülnek fel. a vesztesége ekkor a fix költség). ezért egyetlen szereplı nem képes sem a kínálatot.és belépés következtében a tökéletesen versenyzı vállalatok hosszú távon nem realizálnak gazdasági profitot. A kompetitív vállalat Tökéletes verseny mellett a piac mőködését nem korlátozza semmi. így ha a vállalat nem termelne. Ezt a pontot fedezeti pontnak hívjuk. • a keresleti függvény negatív meredekségő – áremelkedésre a vásárlók a kereslet csökkenésével reagálnak. Egy szereplı az egész piachoz képest kicsi. A termék homogén. a veszteség a fix költség. az egy termékért kapott bevétel éppen egyenlı a termék elıállítási költségével. a termékért kapott ár éppen fedezi a változó költségeket. sem a keresletet befolyásolni. elfogadja a piaci kereslet és kínálat által meghatározott árat. Mivel a piaci ár adott. vevık és eladók ehhez alkalmazkodnak. törvényszerőségeket. ezt a költséget akkor is ki kellene fizetnie. az egyensúlynak megfelelıen alakul. hogy az elérhetı profit a lehetı legnagyobb legyen. 27 . a vállalat költségszerkezetének a függvénye (azaz. • Ha P=AVC.4. árelfogadók. az. valamint a fix költségek egy részét is. A kínálatát úgy alakítja. • Amennyiben P=AC. Akkor képes tartósan fennmaradni a piacon. hogy mennyiért tud legyártani egy terméket és az mennyiért adható el a piacon). akár nem a vállalat. ill. a rosszabb elkerülése adott feltételek mellett • a piac szereplıi jól informáltak – minden információval rendelkeznek a helyes döntéshez • a gazdaságban a fogyasztó érdeke a domináns – a termelés csak eszköz a szükséglet kielégítéséhez. árelfogadó. A piaci ár az összes kereslet és kínálat alapján. amelyek éppen a termelés miatt keletkeztek (akár termel. A vállalat által realizált gazdasági profit ekkor 0 (normál profitja viszont lehet a vállalatnak).

amikor egyetlen vevıje van a terméknek. mert sok szereplıs a piac. nincs olyan termék. termékdifferenciálás: A vállalatok maguk teremtik meg a belépési korlátokat reklámozás és a termékkör szélesítése folytán. • Gazdasági korátok: Amely ágazatokban magas tervezési. a fogyasztón nem szeretik váltogatni a szolgáltatókat (például kábeltévé). azaz a nagyobb cégeknek költségelınyük van. Mindegyikük képes a piaci ár befolyásolására (például autóipar). • Jogi/adminisztratív korlátok: például szabadalmi védettség. amelyek megnehezítik új cégek belépését az iparágba. különben alulmarad versenytáraival szemben. Hasonlít a tökéletes verseny esetében. Oligopólium esetén a piacon néhány eladó van jelen. Monopolisztikus verseny esetén nagy számú eladó differenciált terméket állít elı. • • A tökéletlen verseny formái Monopóliumról akkor beszélünk.2. A reklám kötıdést teremt. Ráadásul jelentıs összkereslet mellett is csekély lehet az egyes változatok iránti kereslet. A tökéletlen verseny kialakulásának okai: • A tökéletlen verseny Költségek: Bizonyos ágazatokban méretgazdaságossági hatások léphetnek fel. hanem sokféle. 28 . A nagyszámú szereplı közül csak néhány vállalat ismert széles körben. A piacon a sok szereplı nem azonos erejő. amely közeli helyettesítı termék termelésével foglalkozna. ami azt jelenti. A termékdifferenciálás következtében az ágazatba belépni szándékozó vállalatnak rögtön nagy modellválasztékkal kell megjelennie a piacon.4. amely ugyanolyan vagy közel azonos módon tudná kielégíteni a szükségletet. IT rendszerek esetén magasak lehetnek az átváltási költségek is – hardver és szoftver együtt jelent értéket. a termék nem homogén. hogy nincs helyettesítıje a terméknek.). átváltás csak a teljes rendszer cseréjével lehetséges. ellenırzési költségek lépnek fel. Monopólium esetén nincs olyan iparág. Reklámozás. Eszmei tıke: a már piacon lévı vállalatok ismertek. ha a piac teljes kínálatát egy vállalat biztosítja. ezért a piac nem képes eltartani sok céget. a gyártók igyekeznek terméküket minél inkább megkülönböztetni a versenytársak termékeitıl. Ekkor a kibocsátás növekedése az átlagköltség (egy termékre jutó költség) csökkenésével jár együtt. amelyek elbátortalanítják a potenciális belépıket. a fogyasztó ragaszkodhat a jól ismert márkákhoz. Belépési korlátok: olyan tényezık. akkor monopszóniáról beszélünk. A termékek közötti eltérések sokszor nem valósak. (Kialakulhat keresleti oldalon is monopolhelyzet. viszont szemben azzal. A reklám ezért tudatos vásárlást eredményez.

elıdleges termelési tényezıkrıl. Az inputok iránti kereslet származékos: azért alkalmaz a vállalat további inputot. Az inputpiac elemzésénél is ebbıl a feltételbıl indulunk ki. eszerint beszélünk: 1. eljárásokat és az információt. technológiai ismereteket. Ilyen tényezı az ember és a természet. azokat az erıforrásokat soroljuk ide.5. azaz a tıkejavak. A nem anyagi erıforrások magukba foglalják az emberi munkát. mert annak felhasználásával elıállított jószágból profitot remél. de a gazdasági folyamatban jól hasznosíthatóak. a technikai. Az anyagi feltételek közé azokat az erıforrásokat sorolhatjuk. Vizsgálataink során a termelés inputjait alapvetıen két csoportba – tıke és munka – soroltuk. 29 . vállalkozók képzettsége. Akkor lesz kereslet egy adott erıforrás iránt a piacon. felhasználásokkal létrejön az új termék vagy szolgáltatás. amelyek általában dologi formában jelennek meg és átalakításokkal. Ide tartoznak a termelési folyamatokban létrehozott és további folyamatokban résztvevı anyagi javak. A TERMELÉSI TÉNYEZİK PIACA A termelés megvalósításának anyagi és nem anyagi feltételei vannak. mint erıforrásoknak csoportosítását létrejöttük szerint is megvalósíthatjuk. a pénz és a munkavégzık. másodlagos termelési tényezıkrıl. ide azok a feltételek tartoznak. amelyek gazdasági érdekbıl keletkeztek. A következı táblázat a termelési erıforrások rendszerezését mutatja: A termelés tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Személyi feltételek Természeti tényezık Tıkejavak Vállalkozó Emberi munka Nem újra termelhetı Újra termelhetı Képzettség Szubjektum Újratermelhetı tényezık Egyszeri tényezık A termelés feltételeinek. ha az erıforrások felhasználásával elıállított termékek iránt is van kereslet. amelyek nem gazdasági okból jöttek létre. 2.

piaci bér nélküli tevékenységgel töltené. amibıl képes megvásárolni azokat a javakat. mint munka tulajdonosok eladóként jelennek meg a piacon. mégpedig a munkabérrel azonos az ára. A munkaidı és szabadidı csak egymás rovására változtatható. A munkaidı feláldozott szabadidı. mintha nem vállalna munkát. A munka eladójának a célja jövedelem szerzése. akkor a napi teljes ideje(24 óra) szabadidınek számít. A haszonmaximalizáló fogyasztó – a jövedelemszerzés miatt – lemond a szabadideje egy részérıl. vagyis ha a teljes idejét az egyén „szabadon”. mert az így szerzett jövedelem magasabb hasznossági szintet jelent számára. a munkaidı mértékével csökkenti a szabadidejét. Ha nı a bér. Tehát a szabadidınek ára van. a munkabér pedig a szabadidı ára. hogy a szabadidı növekszik a munkaidı rovására. ahol a vállalatok a vevık. alternatív költsége. Magasabb órabér esetén. felértékelıdik a szabadidı. 30 . és kisebb mértékben csökken a szabadidı. amikor munkát vállal. további béremelés már nem ösztönöz olyan mértékben a munkaidı növelésére. míg magasabb bérnél felértékelıdik a szabadidı. Az egyén. (A munka keresletét tisztáztuk). nı a munkakínálat és csökken a szabadidı.Munka Milyen feltételek mellett és mennyi munkát érdemes vállalnia a munka tulajdonosának? Mitıl függ. Alacsony bérnél a szabadidı ára is alacsony. amelyekkel kielégíti a szükségletét. A munka kereslete és kínálata a tényezıpiacon találkozik. Egy magasabb jövedelemszintnél bekövetkezhet. A racionális fogyasztó azért vállal munkát. alacsonyabb órabér esetén. mi a céljuk a munkavállalással? Az emberek. ha egyáltalán nem jelenik meg a munkapiacon (inputpiacon). Ha a munka tulajdonosa munkát vállal. ill. Az ábráról kitőnik. hogy az emberek vállalnak-e munkát. hogy az órabér növekedésével egyre kisebb arányban nı a munkaidı.

• bérleti rendszerben elemezzük a föld piacát. amelyek nem gazdasági okból keletkeznek és emberi munkával nem szaporíthatók. • többirányú hasznosítása lehetséges. hogy magasabb bérnél a bércsökkenés. A természeti erıforrások között sajátos a föld. amely mellett a szabadidı értékesebbé válik. a levegı. A természeti erıforrások jelentıs hányada nem megújuló és nem is pótolható. Továbbá létezik egy olyan jövedelemszint (magas bér). Ennek okait alapvetıen a munkaerı gyenge mobilitásában (lakóhely változtatás). A természeti javak egy másik része megújítható. hogy nem az origóból indul. a munkakínálati függvény visszakanyarodik. A természeti erıforrások kínálatának elemzését a termıföld kínálatával végezzük. Természeti erıforrások A természeti erıforrások olyan inputtényezık. de egy jövedelemszint felett visszakanyarodik. A termıföld kínálatának vizsgálatánál a következı feltételezéseket alkalmazzuk: • mennyisége hosszú távon adott. A függvény pozitív meredekségő. Rövid távon a különbözı ágazatokban és ágazatokon belül. a talaj termıképességét. az információ hiányában. hosszabb távon az elhasznált termıképessége visszaadható. amely alapján a föld mélyében lévı kincsek kínálata – analóg módon – vizsgálható.A munkakínálat meghatározása a jövedelem függvényében PL LS 400 300 200 150 100 50 6ó 8ó 10ó t(munkaidı) Az egyéni munkakínálati görbe megmutatja a munkabér függvényében. a termelékenységi különbségekben lehet keresni. vagyis az ember tudatos tevékenységgel képes pótolni. hogyan változik az egyén munkavállalási szándéka. hogy milyen idıtávról beszélünk. Jellemzıje továbbá. ilyenek a földben lévı kincsek. A megújuló és nem megújuló megkülönböztetés nagymértékben függ attól. A munkapiacon hosszú távon kialakul az egyensúly. Ugyanis létezik egy olyan minimális bér – feltételezésünk szerint – amely mellett már érdemes a szabadidıt feláldozni. Nagyon hosszú távon – több millió év alatt – esetleg még a bányakincsek is pótlódnak. Rövid távon a legtöbb természeti erıforrás adottságnak tekinthetı. 31 . Az alacsony bérekhez hozzájárul gyakran az is. mint pl. hogy a vállalatok visszaélnek az adott térségben az erıfölényükkel a munkapiacon. a napenergia stb. azaz a felhasznált részét a természeti javaknak a természet maga megújítja. Az erıforrások egy része megújuló. amelynek talaja alkalmas termelésre és más tevékenységre. A modellünkbıl az következik. de hasznosíthatók. Ilyen a szél. ezért a munkakínálat növekvı bér mellett lecsökken. pótolja. alacsony bérnél a bérnövekedés vezet a munkavállalás növeléséhez. de a mennyiség (ismereteink szerint) semmilyen távon nem növelhetı. a vállaltoknál nagyon eltérı bérek alakulhatnak ki.

amely különbözı eszközöket foglal magába. A bérbeadással szemben mindig felmerül egy saját hasznosítási lehetısége.A földet – magát a területet – nem lehet megsemmisíteni. Hasonlít a munka eladása is a földbérlethez. 32 . de hosszú távon vesznek részt a termékek. infrastrukturális ellátottsága stb. amelyek egyszeri beruházással létesülnek. a bérleti díj alapvetıen a keresletnek megfelelıen alakul ki. A bérleti díj tartalmazza a terület használati díját ez a földjáradék. Tudni kell. ha ezek elfogynak. A javak hasznosításának ez a legkisebb alternatív költsége. szolgáltatások elıállításában. hogy a technika. amit költségként vesznek figyelembe a kibocsátásnál. Minél több hasznosítási lehetısége van a földnek. az éghajlattól függıen eltérı. a föld hasznosításának az ára. ezt tartalékolási keresletnek hívjuk. Továbbá a földterület többféle termék termelésére és más alternatív hasznosításra is alkalmas. nem lehet elmozdítani. Ahhoz. hogy a tulajdon eladása után ne kerüljön az eladó rosszabb helyzetbe. • Az állótıke. az alternatív hasznosítás hatással van a keresletre. mint a földjáradék. Az állótıke vagy állóeszköz létesítése egyszeri kiadással valósul meg. A föld ára. segédeszközök. mert nem elidegeníthetı a személytıl. városoktól való távolsága. Az állótıke éves elhasználódása az amortizáció. de alacsonyabb bérleti díj mellett. Tehát a munkabér is inkább a munkaképesség használati díja. akkor lehet a többi földet. amit nem tud teljesen elsajátítani. amit a forgóeszközök közé sorol a számviteli nyilvántartás. Tıke Tıkén a termelés anyagi feltételeit értjük. hogy az inputok keresletét a határtermék alapján határozhatjuk meg. amelynek bankban való elhelyezésével legalább olyan kamatot kap. olyan kis értékő munkaeszközök. A válaszhoz látnunk kell. üzemanyagok. vagy éppen ott vezet majd az autópálya. A bérleti díjnak fedeznie kell a bérbeadás járulékos költségeit. Ide tartoznak az alapanyagok. mint annak ára. Rövid távon mindig a jobb minıségő földeket (ebben benne van a termıképesség mellett a közgazdasági környezet is) lehet elıször bérbe adni. A forgóeszközöket folyamatosan be kell szerezni. • A forgótıke fogalma azokat az eszközöket foglalja magába. A kereslet is változó. hogy a természeti javak nagyon eltérı tulajdonsággal rendelkeznek. de elhasználódása folyamatos. de befolyásolja a bérleti díj nagyságát is. Új növényi kultúrák jelennek meg. Igaz ez a földre is. amikor a tulajdonos visszatartja a tulajdonát (nem bérletként hasznosítja). A pénz felhasználása azonban álló és forgóeszközök érdekében egyaránt megvalósulhat. annál nagyobb a kereslete. amelyek egy termelési folyamatban elhasználódnak. • A termelés sajátos inputtényezıje a pénz. A technika fejlıdésével elıállhat az a helyzet. hogy korábban csaknem használhatatlannak vett terület felértékelıdik. olyan összeget kell kapnia. Elızı pontokban általánosságban megállapítottuk. valamint a földbe fektetett tıke használati díját. igazában a vállalkozó a munka vásárlásával is csak a munkavégzı képességét bérli. tehát folyamatosan megtérül a tıkéje és a járadék tiszta jövedelmet biztosít. A bérleti díj a föld használatáért fizetett pénzösszeg. Minden befektetés pénzbefektetés. amelyek egy-egy termelési folyamatban a termék elıállításával elhasználódnak. Ugyanolyan mérető földterület hozama a talaj minıségétıl. stb. A föld alternatív hasznosítási lehetısége befolyásolja a föld kínálati görbéjének meredekségét. tehát a tıkésített földjáradék. a társadalom fejlıdésével a hasznosítási lehetıségek változnak. A mezıgazdasági hasznosítás mellett a föld keresletét – így a föld értékét – befolyásolja a terület fekvése. mert pénzkiadásával valósul meg a különbözı eszközök vásárlása. több év alatt megy végbe. Ezt a jövedelmet a tulajdonos bérbeadásnál kockázatmentesen megkapja. azokat a termelési eszközöket jelenti. és a termék eladásával egyszerre megtérül a forgótıke.

de a forgóeszközök (anyagok stb. tehát idı különbség van a két jövedelem (pénz) megjelenésében. a tıkebefektetéssel kapcsolatban különbözı költségek merülhetnek fel. együttesen tıkeként definiálja a gazdasági folyamatban létrehozott termelési feltételeket. a befektetés jelen idıben történik. 33 . a befektetés általában nem végtelen ideig mőködik. ill. amely kamatot biztosít. A befektetés értékelésénél azt vizsgáljuk. A befektetés kiadását növelik.) átalakítása késztermékké sem lehetséges állóeszközök nélkül. 2. folyamatosak a mőködéssel kapcsolatosak. 4. a hozam viszont a jövıben jelenik meg.A tıke különbözı formái – elhasználódásuk szerint – szorosan összefüggnek. figyelembe kell venni a várható futamidıt. mind az álló-. 3. ezeket a lehetıségeket figyelembe kell venni. A legkevésbé kockázatos alternatíva a banki betét. mind a forgótıke feltétele. a befektetésnél mindig több alternatívával állunk szembe. amelyek lehetnek egyszeriek (vételhez kapcsolódók). Itt azonban több problémával találjuk magunkat szembe: 1. Mivel a termelésnek. Állótıkét nem lehet forgóeszközök nélkül mőködtetni. ezért a közgazdaságtan megkülönböztetés nélkül. a hozamot csökkentik a költségek. hogy mikor éri meg az adott összeget bizonyos tıkeformába befektetni.

amelyekért a fogyasztók versenyeznek. Az államnak törekedni kell arra. ezért versenyezni kell másokkal a piacon ill. több ember egyszerre használja. A közjavaknak két csoportja 34 . A közgazdászok más csoportjai szerint a fejlett piacgazdaságban is szükség van állami beavatkozásra (J. M. Friedman). hogy egyszerre. Az állam szerepe a közjavak biztosítása terén A javak egy hányadát. anélkül. ami létezik. ahol fellelhetı a termék.M. hogy a piac és az állam egymást kizáró intézmények. hogy bárkit gátolnánk a szükséglete kielégítésében. hogy mások is hasznosítsák az adott jószágot. Ez utóbbi javakat közjavaknak nevezzük. E javakról elmondhatjuk. hogy egyik ember fogyasztása kizárja. Az állami beavatkozás okai: 1. Felmerül gyakran. hálózat).1. A javak másik csoportját közösségben. A vásárlók érdekvédelmének biztosításával védenie kell a piac tisztaságát. A fogyasztás jellege szerint a gazdasági javakat alapvetıen két csoportba sorolhatjuk.2. monopóliumok alakulhatnak ki 2. más általi fogyasztásukat. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén A monopólium jóléti veszteséget okoz a társadalomnak. Egyik csoportba azok a javak kerülnek. hanem közösségben fogyasztjuk. mert felhasználójuk csak egy ember lehet. Ilyenek például a kulturális. Ilyenek például a kulturális szolgáltatások. Ilyen körülmény: • A nagy beruházási igény • A licenc birtoklása • A kicsi kereslet. környezet védelme. E javaknak az egyéni hasznossága nehezen vagy egyáltalán nem állapítható meg. szolgáltatást. 6. adott idıpontban többen is kielégíthetjük velük a szükségletünket. hogy a piac minél zavartalanabbul mőködjön. Így a megszerzésüket rivalizálás jellemzi. Keynes. amikor nem célszerő a verseny megteremtése. víz. E javakra jellemzı.. egyik ember élvezete nem gátolja azt. Neves közgazdászok között is találkozhatunk hasonló nézetet vallókkal (Pl. Fejlett piac esetén is maradnak ellátatlan területek 6. A piacnak lehetnek nem szándékolt mellékhatásai. nem egyénileg. a kommunális ellátás feltételei (út. A közösségben fogyasztott javakat nem a piaci feltételeknek megfelelıen vagy nem teljesen a piacra bízva kell megteremteni. Kornai János). aki megszerezte a jószágot.6. oktatási. egészségügyi szolgáltatások. A piac nem tökéletes.Smith. valamint az import minél liberalizáltabbá tételével konkurenciát kell teremteni a monopol termeléssel szemben. ennek ellenére gyakran elkerülhetetlen a monopólium kialakulása. tröszt ellenes törvényekkel. Ezeket a javakat magánjavaknak nevezzük. a vállalati összejátszások megakadályozásával. amely kizárja a verseny lehetıségét (természetes monopólium léte) • A természeti kincsek. csatorna stb. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN A fejezet tárgya: az állam feladatainak elemzése a mikrogazdaságban piaci viszonyok között. A. de a piac nem érzékeli 3. tehát csak az tudja elfogyasztani. de szükség van rájuk.

Ezt hívják „potyautas jelenségnek”. amennyire számára hasznos a jószág. de jót tesz a térség gazdaságának. A közjavak optimális kínálata és racionális kereslete kialakításához az államnak segítséget kell nyújtani. felhasználója. A közjavakat nem lehet tiszta piaci tranzakció révén biztosítani. vagy az igénybevételért lehet térítést kérni. Tényleges árat közjavak esetén nem nagyon lehet az egyéni hasznosság alapján megállapítani. hogy minden felhasználó „leértékeli” a jelentıségét. A közjavak elıállítása költségekkel jár. A piaci tranzakció – nem szándékolt – külsı gazdasági hatását. Akinek privát jószágra van szüksége. Ide sorolható az oktatás. ám a kizárás nem feltétlenül célszerő. egyik mint elıállítója. A piaci tranzakció nem biztos. csakhogy kevesebbet fizessen. Jellemzı. Tiszta közjószágnak tekinthetı a honvédelem. a hozzájárulást a bekerülési költség alapján lehet megosztani. nem fogja az egyén megvásárolni. Tehát a magánjavak ára tükrözi a jószág határhasznát. hogy a hozzájárulást mindenki minimalizálni szeretné. 6. amit fedezni kell valamilyen forrásból. mégis érzékeli. így nem érdekeltek az együttfogyasztók. A közjavaknak is van egyéni értékelése. vagy negatív. azért a piacon azt az árat hajlandó megfizetni. Az externális hatás lehet pozitív. ám akkor kevesebben vennék azt igénybe. az ellátásukban az államnak kiemelkedı szerepe van. Pozitív externális hatás esetén a külsı szereplık helyzete kedvezı irányba változik. hogy csak a résztvevıket érinti.3. keres egy másik hasonló célt szolgáló jószágot. ezért piaci tranzakciók révén biztosítható a szükségletnek megfelelı jószágmennyiség megszerzése. A közjavakra általában az elégtelen kínálat és a pazarlás jellemzı. lehet egy harmadik személy. (1) (2) (3) Közjavak esetén nem lehet a piaci árat meghatározni. ellentételezés nélkül befolyásolja externális hatásnak hívjuk. aminek az ára elfogadható számára. mert hasznosnak tartják. A vegyes javak biztosítása az állam szerepvállalása nélkül is megszervezıdne. Ha az ár magas a saját értékítélete (hasznosság) szerint. míg a fogyasztást maximalizálni. A tranzakció kettıjük megegyezése alapján valósul meg. amely egy másik személy helyzetét.határolható el. Esetükben vagy nem oldható meg a fogyasztók egy részének kizárása a fogyasztásból. a másik mint vevıje. Ha a közjószág árát az egyéni határhaszon alapján próbálnánk meghatározni azt tapasztalnánk. A vegyes javak esetében már megfigyelhetı a magánjavakra jellemzı rivalizálás (gondoljunk csak a felsıoktatási helyekért folyó versenyre).. vagy a védıoltások. ahol ugyan kizárható lenne a fogyasztók egy része a fogyasztásból (például aki nem fizet érte). hogy a tényleges értékítéletüket kinyilvánítsák. Mivel egyik ember általi felhasználás nem korlátozza a másik ember fogyasztását. azaz 35 . Az egyikbe a tiszta közjavakat soroljuk. Az állam szerepe az externáliák terén A piaci tranzakciókban mindig két szereplı vesz részt. aki a tranzakcióban nincs benne. kínálója a jószágnak. a pazarlás elkerülése (csökkentése) a megfelelı térítési díjak megállapítását teszi szükségessé. A közjavak megteremtésének forrása lehet az állam által beszedett adó. van megoldható ugyan. A közjavak másik csoportját a vegyes javak alkotják. de nem lenne racionális. például az útépítésnek köszönhetıen nem csupán A-ból B-be lehet eljutni. turizmusának stb. hiszen a felhasználók azért veszik igénybe.

• A társadalmi határköltség (marginal social cost-MSC) egy jószág póltólagos egységének elıállítása miatt felmerülı összes költség. Ezzel olcsóbbá válna a termelés. egészségesebb körülmények között éljen és a környezetet kevésbé károsító javakat használjon. Ezzel egy keretet kapnának a kibocsátók. fıleg a negatív externália mérséklése olyan törvényeket és emberi magatartást igényel. A kevésbé szennyezık így jövedelemhez jutnának. ami szerint a pozitív externáliát támogatni kellene. Például a szennyezı termelés esetén a környezetszennyezés rontja az ott lakók életminıségét. hogy tisztább. a környezetvédelmi beruházások elıírása vagy a társadalmi együttélés olyan szabályozása. Annak érdekében. Pozitív externália esetén a társadalmi hasznosság MSB nagyobb. Az externális hatások. amit a szennyezıre vetnek ki. Negatív externália esetén a nem szándékolt hatás kedvezıtlen. értékesíthetnék. mint a tranzakcióban részt vevık. A környezetkárosítókkal (negatív externáliát okozók) szemben hathatósan csak az állam tud fellépni. például adókedvezménnyel vagy szubvencióval. az adók. Hosszú távon megéri a társadalomnak. amit. így rövid távon a vásárlók fizethetik meg a védelmi lépéseket.összességében a társadalom által érzékelt hatás kedvezıbb. Pozitív és negatív externália együttes fennállása esetén az externális hatások nagysága a döntı. ha nem használnak ki. a családban és a társadalomban. hogy egy adott tevékenység valamennyi. két új fogalmat kell bevezetni: • A társadalmi határhaszon (marginal social benefit-MSB) egy jószág pótlólagos elıállításával és elfogyasztásával járó összes hasznosságváltozás. Figyelembe kell azonban venni. Negatív externália esetén a társadalmi határköltség (MSC) nagyobb. ami hátrányt okoz a szennyezést. a nagyobb szennyezıknek megdrágulna a termelés. a környezettudatos magatartásra nevelés az iskolában. kárt okozónak. mint az egyéni költségek (MC).). Ilyen eszközök lehetnek. A különbözı elméleti és gazdaságpolitikai irányzatok eltérıen vélekednek az externális hatások kezelésérıl. Egy közös jellemzıjük van. amely a másoknak kárt okozót hátrányos helyzetbe hozza. mint a tranzakcióban szereplık egyéni hasznossága. mint az egyéni hasznosság (MU. A negatív externália kezelésével kapcsolatban egy olyan felfogás terjedt el. Mindezekhez szükséges. 36 . ami a kibocsátás növelését ösztönözné. a társadalmi hatásokat is figyelembe vevı hatását – hasznát és költségét – elemezni tudjuk. pótlólagos költségeket okoz a szennyezés elhárítása (víztisztítás stb. azaz összességében a társadalom nagyobb költségeket érzékel. hogy a környezetvédelmi beruházások megdrágítják a termelést. hogy a vállalatokkal szerzıdést lehetne kötni a szennyezés mértékérıl.

amelyhez az állami intézmények. A transzferek az állam ellenérték nélküli jövedelemjuttatásai a magánszektor számára. A körforgás akkor tölti be funkcióját. gazdasági szektorokba soroljuk be. Az elemzés érdekében a gazdasági szereplıket funkciójuk szerint csoportokba. amelyen a magánszereplık más országokkal. a vállalatok. amelyek alapvetıen nem a piacon keresztül elégítenek ki szükségleteket. ) szed be a és transzfereket juttat a magánszektornak szociális és gazdálkodási célokra.7. 37 . vámokat stb. hadsereg. Az állam adókat ( illetékeket. A makrogazdaság sajátos szférája a bankrendszer. A jövedelmek azonban önálló mozgást is végeznek ( például adófizetés ). ezért a termelést szakadatlanul ismételni kell. amelyhez két szereplı a háztartások és vállalatok. A jövedelmek áramlása meghatározó szerepet játszik a piaci mozgásokban. A gazdaság folyamatosan ismétlıdı mozgását körforgásnak nevezzük. társadalmi szintő végrehajtó szervezeteivel együtt (minisztériumok. ellenszolgáltatásként jövedelmeket fizetnek ki. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLİK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK A gazdaság szereplıi: háztartások. A háztartások a gazdaság végsı fogyasztói. a kereslet meghatározásában. Tananyagunk egy másik fejezetében részletesebben foglalkozunk a bankrendszerrel. kórházak és múzeumok is. az államhatalmi és államigazgatási szervezetek tartoznak. Ebbe a szektorba tartozik maga a kormány összes hivatalával. Fıbb szektorok: magánszektor. más országok vállalataival kapcsolatos tranzakciói értendık. A termelés érdekében a vállalatok termelési tényezıket vásárolnak az árupiacon és a háztartásoktól. Az adó az állam által kényszer útján beszedett pénzösszeg. Az állami szektorba a nemzetgazdasági szintő feladatokat ellátó intézmények tartoznak. A gazdasági szektorok közötti alapvetı kapcsolatok folyton ismétlıdı mozgást eredményeznek: a szükségletek újra és újra jelentkeznek. Végül a külföld az olyan nem belföldi gazdasági szereplıket jelenti. A fogyasztáshoz szükséges jövedelemhez a termelési tényezık (munka és tıkeszolgáltatások) eladása révén jutnak. amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem jár. a közszektor. A piacgazdaságban a termékek áramlását a pénz ellentétes irányú áramlása kíséri. rendırség. Ezen kívül a gazdaság szereplıje a külföld.). a fogyasztási javak és szolgáltatások fı vásárlói. stb. a termékek mozgásával ellentétes irányban jövedelmek áramlanak. az állam és a külföld. Ide tartoznak az iskolák. amely a gazdasági szereplık pénzügyi tranzakcióinak lebonyolításával foglalkozik. ha a gazdaságban megtermelt termékek elkerülnek a felhasználókhoz. A vállalatok elsıdleges funkciója termékek és szolgáltatások elıállítása profitszerzés céljából. A vállalati és a háztartási szektort együttesen (szőkebb értelemben) a nemzetgazdaság gazdasági szférájának nevezzük. valamint a különbözı regionális vagy helyi állami irányító szervek ( önkormányzatok ). amelyek gazdasági kapcsolatban állnak valamely belföldi gazdasági szereplıvel.

feltételezzük. A háztartási szektor be. Az egyes szereplık bevételei és kiadásai.illetve kiáramló jövedelmeinek egyenlete: W + TRH = C + TH + SH W= a munkabér. a be. A vállalati szektor be. amelyet makrogazdasági körforgásként ismerhetünk meg.és kiáramló jövedelmek összege szükségszerően megegyezik egymással. TH =a háztartások által fizetett adó C= a fogyasztás. A gazdaság szereplıi közötti jövedelemáramlás A gazdaság szereplıi közötti jövedelemáramlást a következı ábra szemlélteti.illetve kiáramló jövedelmeinek egyenlete: Y + TRV = W + TV + SV TRV =a vállalatoknak juttatott TV =a vállalatok által fizetett adó 38 . SH =a háztartások megtakarítása TRH =a háztartásoknak juttatott transzfer. hogy az egyes gazdasági szereplık milyen jövedelmeket kapnak és azt milyen célra használják fel.1. Makrogazdasági körforgás W TH Állam G TRV TRH Háztartás SH SÁ Tıkepiac TV I SV Vállalat SK Külföld X IM C Az ábrán azt láthatjuk.7. hogy a beáramló jövedelmet teljesen felhasználják.

G =a kormányzati vásárlás. X=az export. amelyhez a vállalat az árupiacon értékesített javak és szolgáltatások árbevételeként jut. Külföld szektorának jövedelemáramlási egyenlete: IM = X + SK SK= a külföld megtakarítása. SNA: System of National Accounts A gazdasági statisztika az alapvetı makrogazdasági folyamatokat számszerően követi. Hazánkban és más országokban is egyre általánosabban az ENSZ nemzeti számlarendszerének.2.transzfer SV =a vállalatok megtakarítása Y= a jövedelem. hogy a javak összegében minden létrehozott terméket és szolgáltatást számításba vegyen. vagyis egymástól nagyon távol álló javak halmazait kell összegezni. A külföldnek akkor van belföldön megtakarítása. IM =az import Az állami szektor jövedelemáramlását a következı egyenlettel írhatjuk le: TH + TV = G + TRH + TRV + SÁ Bevételei = gazdasági szereplık által fizetett adók Kiadásai = az intézmények vásárlásai(G). ebbıl fedezik a vállalatok a beruházásokhoz szükséges forrásokat. SK = IM – X. Az SNA számláin szereplı adatok kiindulópontja a megtermelt javak összegzése. Az összesítés során sokféle termék és szolgáltatás különbözı mennyiségeit kell összeadni. az összes beruházás kevesebb lesz. Egyetlen 39 . a magánszereplıknek nyújtott támogatások(TR) és az állam megtakarítása (SÁ). A megtakarítások tıkeszámlára kerülnek. 7. az SNA rendszernek ( System of National Accounts ) 1993-ra kidolgozott. Az ott felhalmozott pénzt a banki szféra a gazdaság rendelkezésére bocsátja hitelek formájában. korszerősített változatát alkalmazzák a makrofolyamatok adatainak rendszerbe foglalt összesítéséhez. ha az import meghaladja az exportot. amelynek egyenlete: I = SH + SV + SÁ + SK Megállapítható a fenti egyenletbıl. Ha valamely szereplı megtakarítása negatív (az állami költségvetés általában negatív megtakarító. A jövedelem tehát: Y = C + I + G + X – IM I =a bruttó beruházás. hogy a gazdaság összes megtakarítása megegyezik a beruházásokkal. ott kamatoztatják. vagyis az állam túlköltekezik). mint a magánszektor által megvalósított összes megtakarítás. Az SNA törekvése. A gazdasági szereplık pénzbeli megtakarításaikat (általában) a bankokban ırzik.

hogy mind a hazai gazdasági szereplık a külföldön folyó termeléshez. akkor a nominális mutatók gyakran félrevezetı képet adnak. például a cipıgyártásban a bırt. akkor az egyszer létrehozott jövedelmet többször számítanák be. A megtermelt javakat kibocsátásuk idején érvényes piaci árukon összesítik. ha a bruttó jövedelembıl levonjuk az évi amortizáció összegét. Az elhasználódásuknak egy évre jutó arányos része az évi értékcsökkenési leírás.sok termelési ciklusban. A folyó termelı felhasználás által képviselt jövedelmet ezeknek a javaknak a termelésekor már beszámították. a termelés nominális mutatójának nevezzük. a GDP és NDP. A javak árai a folyó termelıfelhasználáson kívül még más. A keletkezett nettó jövedelmet úgy kapjuk meg. 40 . A termelés során el kell használni korábban megtermelt javakat is. a kiinduló évhez viszonyított árindexszel. amelyeket nem azok termelésekor. hanem ennél egy lényegesen nagyobb összeget. GDP = GO – folyó termelıfelhasználás GO (Gross Output) = összes kibocsátás. hanem az árszínvonal emelkedése is. hogy a kibocsátás folyó áron számított összegét elosztjuk az árszínvonalnak a kiinduló évhez mért viszonyszámával. A termelésbe befektetett állótıke is korábban megtermelt jövedelmet képvisel. Ezt a mutatószámot a termelés reálmutatójának nevezzük. Az SNA eddig megismert két alapmutatója. A GDP az SNA elsı számú alapmutatója. Az elsıdleges elosztás során a termelési tényezıket rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplık osztoznak a keletkezett jövedelmen. Ha a megtermelt javakat összegezzük. Ezért az idıbeli összehasonlítás esetén kiszámítják azt is. Ugyanis nemcsak a termelés fokozódása idézheti elı növekedésüket. korábban megtermelt jövedelmet is tartalmaznak. Az egy nemzetgazdaságban 1 év alatt megtermelt nettó jövedelmet nettó hazai terméknek nevezzük (NDP. A különbség azon alapul. Az elhasznált javakban megtestesült jövedelem összegét termelıfogyasztásnak vagy folyó termelı felhasználásnak nevezzük. amit évi amortizációnak nevezünk. és ennek alapján jövedelemhez jutnak az elsıdleges elosztás során. Ez azonban nem azonos azzal. mind a külföldi gazdasági szereplık a hazai termeléshez bocsátanak rendelkezésre termelési tényezıket. Egy nemzetgazdaságban az 1 év alatt kibocsátott javak árösszegébıl a folyó termelı felhasználás levonásával kapjuk meg az évben termelt bruttó jövedelmet. A megtermelt jövedelem többszöri beszámítását halmozódásnak nevezzük. Ha össze akarjuk hasonlítani egymással az egymást követı években a jövedelem nagyságát. arra ad választ.Net Domestic Product). ha az árszínvonal nem változott volna a kiinduló év óta. hogy mennyi jövedelemhez jutottak a jövedelmek elsıdleges elosztása során az adott gazdasághoz tartozó gazdasági szereplık. Az állótıkét megtestesítı eszközök sok. akkor nem a termelés során létrejött jövedelem nagyságát kapjuk meg. hogy mekkora lenne az összesítés eredménye évenként akkor. stb. hogy mennyi jövedelmet hoztak létre az adott nemzetgazdaságban. A kibocsátott javak árai tartalmaznak olyan jövedelemrészeket is. Az egy nemzetgazdaságban 1 év alatt létrehozott bruttó jövedelmet bruttó hazai terméknek (GDP – Gross Domestic Product) nevezzük. és úgy számítjuk ki. Ha ezt nem vonnák le a kibocsátott javak összegzett áraiból. rendszerint több év során használódnak el. hanem korábban hoztak létre.módszert lehet erre találni: a piac által elfogadott árak segítségével összegezni a különbözı termékek mennyiségeit. Az összesítés eredményét a termelés folyó áron számított nagyságának.

az NNDI értékét az NNI-bıl az alábbiak szerint számíthatjuk: GNDI = GNI + (az országba külföldrıl beáramló transzferek ─ az országból külföldre áramló transzferek) NNDI = NNI + ( az országba külföldrıl beáramló transzferek ─ az országból külföldre áramló transzferek) Ezeken kívül fennáll az NNDI + amortizáció = GNDI egyenlıség is. van szó. akár külföldrıl megszerzett összes bruttó jövedelmét bruttó nemzeti jövedelemnek (GNI – Gross National Income). nettó jövedelmét pedig nettó nemzeti rendelkezésre álló jövedelemnek ( NNDI: Net National Disposable Income ) nevezzük. illetve az NNI nagysága az NDP-bıl kiindulva az alábbiak szerint határozható meg: GNI = GDP+ (hazai gazdasági szereplık külföldi munka. Itt segélyekrıl. Ez utóbbi nagyságát befolyásolja a jövedelmek újraelosztása során az országba beáramló és az országból kiáramló transzferek nagysága.és tıkejövedelme) Természetesen helyes az NNI = GNI ─ amortizáció egyenlıség is. nettó jövedelmét pedig nettó nemzeti jövedelemnek (NNI – Net National Income) nevezzük.Egy nemzetgazdaság gazdasági szereplıinek 1 év alatt az elsıdleges elosztás során akár belföldrıl. tagdíjakról stb. A GNDI értékét a GNI-bıl. illetve az országból a külföldiek javára. A GNI nagysága a GDP-bıl.és tıkejövedelme) NNI = NDP+( hazai gazdasági szereplık külföldi munka. amelyek egyoldalú jövedelemátengedést jelentenek külföldrıl az országbeliek javára. ajándékokról. 41 . A végsı felhasználásra rendelkezésre álló jövedelem különbözik a GNI és NNI nagyságától. Egy nemzetgazdaság szereplıinek egy adott évben végsı felhasználásra fordítható összes bruttó jövedelmét bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelemnek ( GNDI: Gross National Disposable Income ).és tıkejövedelme ─ külföldi gazdasági szereplık hazai munka.és tıkejövedelme ─ külföldi gazdasági szereplık hazai munka.

ha a kereslet megegyezik a kínálattal A makrogazdasági kereslet: az a termék ill. Fogyasztás vizsgálata A fogyasztási függvény a háztartások áruk és szolgáltatások iránti keresletét mutatja a jövedelem függvényében. állami intézmények • Eladók: (hazai és külföldi)vállalatok Az ismert összefüggések szerint a teljes kereslet: Y=C+I+[G+(EX-IM)] Eddig valamennyinek egy fix értéket adtunk. támogatások: TR). A fogyasztási határhajlandóság megmutatja. amit a gazdaság szereplıi adott árak és kapacitások mellett eladási szándékkal termelnek S=f(P. ha a jövedelem egy egységgel változik. a valóságban azonban az érdekel bennünket. Munkapiac. Növekvı jövedelemhez általában növekvı kereslet tartozik: C=f(Y). A makrogazdasági egyensúly vizsgálatát különbözı piacok modellezésével végezzük el.Y) A kereslet meghatározói: Jövedelem (Y). hogy mi befolyásolja az egyese elemek konkrét értékét.τ) A kínálat meghatározói: Rendelkezésre álló tıke (K).1. amelyek a következık: 1.8. Az árupiac Az árupiac a dologi javak keresletének és kínálatának összessége. vállalatok. szolgáltatás mennyiség. K. A háztartások makrogazdasági fogyasztási függvénye tehát: C(Y)=C0+ĉY A megtakarítás vizsgálata A háztartások jövedelmüket fogyasztásra és megtakarításra használhatják. de fogyasztaniuk akkor is kell az élet fenntartásához. rendelkezésre álló jövedelmet befolyásoló tényezık (adók: T. Felhasználható munka (L). hogy a fogyasztók egy hányada nem rendelkezik jövedelemmel. 42 . 8. A fogyasztásnak ezt a jövedelemtıl függı részét autonóm fogyasztásnak nevezzük: C0=C(Y=0). Makrogazdasági szinten lehetséges. Árszínvonal (P). L. szolgáltatás mennyiség. Azt modellezi. a jövedelemnek az el nem fogyasztott hányada a megtakarítás: Y-C(Y)=S(Y). hogy hogyan változik a háztartások fogyasztási kereslete. amit a gazdaság szereplıi adott jövedelem és különbözı árak mellett meg kívánnak vásárolni: D =f(P. Árupiac 2. ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY A gazdaságban akkor van egyensúly. ha változik a jövedelmük. hogyan változik a fogyasztás. Az árupiac szereplıi: • Vevık: (hazai és külföldi) háztartások. A makrogazdasági kínálat: az a termék ill. Pénzpiac 3. Technológiai eljárások (τ).

Az összes megtakarítás képletben a következık szerint írható fel: ˆ S(Y)= s Y-S0 A beruházás vizsgálata A beruházás állótıke létesítését jelenti: olyan eszközök létesítését. 4. a kamat biztos hozamnak tekinhetı. I( i )= I0-a*i 8. amelyek hosszabb távon. ha a jövedelem éppen fedezi a fogyasztást. jele S0. törvény által elismert. A pénzpiac A pénz az áruforgalom lebonyolításának eszköze. hogy ha a kamatláb nı. Minél magasabb a kamat. A függvény meredeksége azt mutatja meg. ha a jövedelem egy egységgel változik. egymást követıen több termelési folyamatban vesznek részt. pénzbeli vagyont lehet győjteni. A megtakarítási határhajlandóság megmutatja. ha a jövedelem kisebb. hogyan változik a megtakarítás.A megtakarítás. akárcsak a fogyasztás. Az autonóm megtakarítás és az autonóm fogyasztás abszolút értéke megegyezik. hogy a kamatláb 1% pontos változása hatására milyen mértékben változik a beruházás összege. annál kevésbé érdemes vállalni a beruházással járó kockázatot. a megtakarítás negatív. A beruházás a kamatláb függvénye. a jövedelem függvénye. amely alkalmas az értékek nyilvántartására. amelyet elfogadnak a szereplık és törvény védi. Amikor a jövedelem nulla. Értékmérı. de elıjelük ellentétes. a forgalom lebonyolítására. A forgalom zökkenımentes megvalósítása és más gazdasági okokból az áru és pénz mozgása szétválhat. Fizetési eszköz funkció. az értékek nyilvántartásának eszköze: A modern pénz önmagában nem érték. csökken a beruházás. ill. mint a fogyasztás. Forgalmi eszköz: az áruforgalom lebonyolítására bármilyen eszköz alkalmas. Felhalmozási és vagyontartási eszköz. 43 . ha nulla a kamatláb: autonóm beruházás (I0). 3. míg a beruházás kockázatos. A pénz funkciói: 1. a hitelt késıbb pénzzel kell kielégíteni. Az összes megtakarítás nulla.2. negatív a megtakarítás. A modellben a termeléshez felhasznált összes eszköz beszerzését beruházásnak tekintjük. A pénz önálló törekvés tárgya lehet. Akkor maximális a beruházás. A bankrendszer a gazdaság számára szükséges pénz mennyiségét és a pénzáramlás feltételeit biztosítja. de két áru értékét össze lehet hasonlítani a pénz segítségével. ezt a megtakarítást nevezi a közgazdaságtan autonóm megtakarításnak. az árut hitelben lehet eladni és venni. védett fizetési eszköz. 2. A modern bankrendszer kétszintő. továbbá alkalmas a megtermelt áruk érték szerinti nyilvántartására. Ez azt jelenti.

csak a jegybank teremtheti • Számlapénz (bankbetét. amit a szereplık pénzükbıl készpénzben ill. hogy a reálpénz mennyisége a kibocsátás és a pénz forgási sebességének függvénye. deviza eladásával és vételével befolyásolja a forgalomban lévı pénz mennyiség változását.I. Pénzpiacon a bankrendszer által a gazdaság rendelkezésére bocsátott pénz mennyiségét. hiteleket nyújtanak • Számlapénz teremtését biztosítják • Lebonyolítják a vállalatok. A szükséges pénz mennyiségének változását a jegybank szabályozza. eszközei: a) Kötelezı tartalékráta (t). ezzel meghatározza a JB az általa nyújtott hitelek árát. A pénzkereslet indítékai Tranzakciós pénzkereslet: A szereplık a piaci tranzakciók lebonyolítása. hozzájárulás mellett. elektronikus pénz). a jövedelemmel egyenes. intézmények) számláit • Betéteket győjtenek. Pénzkeresleten (MD) a gazdasági szereplık pénztartási szándékát értjük. de jegybanki ellenırzés. hogy milyen betéttel kell rendelkezni a kereskedelmi bankoknak a JB-nál. szint: Kereskedelmi bankok. mivel a betéti kamat elvesztése – ezáltal – nagyobb összeget jelent. 44 . amit a kereskedelmi bankok saját hitelezéseiknél figyelembe vesznek. Az óvatossági pénzkereslet a jövedelemnek és a kamatlábnak is függvénye. a kamatlábbal fordított arányosságban van. az a pénz mennyiség. a JB értékpapírok. Feladata. intézmények kötvényteremtését • Vásárokat. A pénzkínálata (MS) szőkebb értelemben az M1 pénz mennyiségével azonos. c) Nyílt piaci mőveletek. A tranzakciós célra tartalékolt pénz a jövedelemtıl függ. kereskedelmi banki pénz. vagy központi bank. minél nagyobb a jövedelem annál többet lehet tartalékolni: Óvatossági pénzkereslet: a gazdasági szereplık elıre nem látható kiadások fedezésére tartalékolnak készpénzt. azaz a pénz kínálatát és a gazdasági szereplık pénzkeresletét értjük. érme) vagy jegybankpénz. vállalatok. a hitelek nyújtásához b) Jegybanki kamatláb (i). • Szabályozza a forgalomba kerülı pénz mennyiségét. ezáltal meghatározza a JB. Magasabb kamatláb megdrágítja a készpénz tartását. szint: Jegybank. korábbi hitelek kiegyenlítése céljából tartalékolnak készpénzt. Feladataik: • Vezetik a gazdasági szereplık (lakosság. teremtésükrıl a kereskedelmi bankok gondoskodnak. látra-szóló betétben kívánnak tartani. kiállításokat szerveznek • Beruházásokat valósítanak meg. változását • Nyilvántartja az állami költségvetést • Vezeti a kereskedelmi bankok számláit • İrködik a monetáris bázis felett • Készpénzt bocsát a forgalomba II. A modern pénz formája • Készpénz ( bankjegy. A Fisher-féle forgalmi egyenlet alapján megállapítható. A pénzkereslet.

betegek) Aktívak (NA) Inaktívak (NI) Aktivitási ráta: NA/Nm (54%) Munkanélküliségi ráta: u=U/NA=U/(U+E) (7%) Foglalkoztatottak (E) Munkanélküliek (U) Foglalkoztatási arány: E/Nm (50%) 45 . A lakosság összetétele (N) Munkaképesek (Nm) Nem munkaképesek (kiskorúak.Spekulációs pénzkereslet: a gazdasági szereplık nyereség-szerzés céljából tartják készpénzben pénzvagyonukat. idısek. A spekulációs pénzkereslet csak a kamatláb függvénye és fordított arányosság van a kereslet és a kamatláb között. Munkaerıpiac A munkapiac a munkakereslet és munkakínálat kölcsönhatásaként értelmezhetı. a munkaképes lakosság aránya az össznépességen belül. A makrogazdasági munkakínálatra hatással van a nemzet-gazdaság demográfiai helyzete. Pénzpiaci egyensúly i MD MD’ MS P MS’ P i’ i Y Y’ Y 8.3.

A reálbér emelkedésével nı a munkakínálat – az inaktívak csoportjából többen visszatérnek a munkapiacra. mint amennyit a vállalatok alkalmazni kívánnak. a felsıoktatás nappali tagozatainak hallgatói. mint a munkavállalási szándékkal a munkapiacon megjelenık száma). a gyermekgondozási szabadságon lévı kismamák. Ha a vállalatok több embert akarnak foglalkoztatni. amíg a reálbér az egyensúlyi reálbér szintjére nem süllyed. de mindaddig nagyobb a munka kínálata a keresleténél. A tényleges munkakínálatot az aktívak száma. a vállalatok munkakereslete nagyobb. A munkavállalók egy hányada nem talál adott munkabér mellett munkát. W/P NS ND W/P* W/P0 NS0 N* ND0 N A munkapiacon akkor van egyensúly. A másik csoportba tartoznak az inaktívak. amíg a munkapiacon kialakul az egyensúly. A reálbér mindaddig emelkedik. A foglalkoztatás a munka kínálatának megfelelı. de valamilyen oknál fogva nem kívánnak munkát vállalni. stb. akik munkavállalási szándékkal megjelennek a munkapiacon. az inaktívak csoportjához fog tartozni. A foglalkoztatás a munka keresletének megfelelıen alakul. Ide sorolhatók pl. a munka kínálata csökken. mint a munka kínálata (az adott reálbér mellett). kénytelenek lesznek a reálbért emelni. hiába keres. háztartásbeliek. A reálbér csökkenése esetén a munka kereslete nıni fog. Alacsony reálbér esetén az aktív lakosok egy hányada nem kíván munkát vállalni. a munka kínálata nagyobb a munka keresleténél. több ember szeretne dolgozni. 46 . aránya határozza meg. mivel a vállalatok egy hányada nem tuja megfizetni a magasabb bért.A munkaképes lakosság két csoportba sorolható. de csökken a munka kereslete. akik ugyancsak munkaképesek. az egyikbe az aktívak tartoznak. Amennyiben az aktuális reálbér alacsonyabb az egyensúlyinál (W/P0< W/P*). Ha az aktuális reálbér magasabb az egyensúlyinál (W/P1>W/P*). ha a munkakereslete és kínálata adott reálbér mellett megegyezik.

mert adott reálbér mellett nem kíván dolgozni. Létrejöhet diszkriminatív korlátok létezése miatt is. akkor a tényleges munkanélküliség csak kényszerő lehet. ez alapján az összes munkanélküli besorolható az önkéntes vagy kényszerő munkanélküliek táborába. 47 . akinek az adott idıszakban nincsen munkahelye. így megkülönböztethetünk a munkapiac mőködésére. A frikcionális munkanélküliség folyamatosan létezik. Önkéntes munkanélküliség mindaddig létezik. Kényszerő munkanélküliség akkor lép fel. de munkát keres. Az önkéntes munkanélküliek létszámát természetesen csak becslésekkel lehet megállapítani. hanem kényszerbıl csöppen bele.1. A munkapiac mőködésébıl adódó munkanélküliségi okok A munkanélküliséget eddig az érintettek szándéka szerint csoportosítottuk. A munkanélküliek nagyobb hányada azonban gyakorta nem önként választja ezt a helyzetet. Kényszerő munkanélküliség esetén a tényleges reálbér magasabb az egyensúlyinál. s ez is nehezíti mértékének meghatározását. Lényege. Munkanélküliség a gazdaságban A kormányzatok számára az a hivatalosan elismert személy a munkanélküli. A munkanélküliként számon tartott lakosság egy része nem törekszik arra. míg az üres állás és a munkavállaló találkozik egymással. Kényszerő munkanélküliségrıl (UK) akkor beszélünk. A munkanélküliség egy része frikcionális (vagy súrlódásos) jellegő. hogy állást találjon. Ha a reálbér már olyan magas. Mérése nem egzakt. hogy feltárják a lehetıségeket. A munkanélküliséget azonban a kiváltó okai szerint is lehet csoportosítani. hogy azonos idıben léteznek munkanélküli emberek és betöltetlen állások. A frikcionális munkanélküliség tehát a munkapiaci kereslet és kínálat találkozásának nehézségeibıl adódik: idıre van szükség. akik adott reálbér mellett nem hajlandóak munkát vállalni. Ilyenkor a munka kínálata megegyezik az aktív népesség számával. ahol az aktív népesség teljes egésze kínálja munkáját. Számuk megegyezik az adott reálbér melletti munkakínálat és a foglalkoztatottak különbségével. a néhány hetes vagy hónapos idıtartamú munkanélküliséget mindenképpen ilyennek tekintjük. EGYENSÚLYI PROBLÉMÁK A MAKROGAZDASÁGBAN 9. Önkéntes munkanélkülieknek (UÖ) nevezzük azokat a gazdaságilag aktív személyeket. a makrokereslet és –kínálat viszonyára visszavezethetı okokat. ha adott reálbér mellett munkát kínálók nem találnak állást. még akkor is.9. A munkavállalóknak idıre van szükségük. amíg a reálbér el nem éri azt a szintet. mivel éppen a szándékosság nem ragadható meg a statisztikák alapján. hogy az önkéntes munkanélküliség megszőnik. Létszámuk az adott reálbér mellett munkát kínálók és az aktív népesség különbsége. a munkaadók pedig csak bizonyos idı eltelte alatt tudják kiválasztani a számukra legmegfelelıbb jelentkezıt. ha a munkapiacon túlkínálat alakul ki: adott reálbér mellett a munka kínálata meghaladja a keresletet. ha a munkanélküliek képzettség és lakóhely szempontjából is alkalmasak az üres állások betöltésére.

de ez fordítva nem mindig igaz. Konjunktúrális munkanélküliségen a nemzetgazdaság újratermelési menetébıl fakadó munkanélküliséget értjük. a nem vagy kor szerinti összetétel eltérései miatt a munkavállalók egyes csoportjai rendszeresen munka nélkül maradnak. termelıeszközök árszínvonalát. hogy a munkakereslet szerkezetileg változik. hogy miközben valamelyik ágazat a mélybe zuhan. a munkaerı pedig csak bizonyos költségek és áldozatok árán tud ehhez alkalmazkodni. így pl. akkor csökken a kereslet az árupiacon.A munkakereslet a termelési szint függvénye. hogy a munka keresletének és kínálatának összetétele szerkezetileg eltér egymástól. A szakmai. mint a munkakínálaté).) Az idıszakokra. beruházási javak árszínvonalát. mint a munkakínálat. Leggyakrabban a fogyasztói árszínvonalat számítják. strukturális munkanélküliség is rendszeresen észlelhetı. A konjunktúrális munkanélküliség általában strukturális munkanélküliség is. Ez természetesen azt jelenti.2. így a munkanélküliség növekedni fog. Ritka és gyakorlatilag majdnem kizárt. hogy a vállalatok igényei és elvárásai a munkavállalókkal szemben folyamatosan változnak (a munkakereslet szerkezete gyorsabban változik. ahol munkatúlkínálat tapasztalható. Van olyan szektor. Ha például valamely nemzetgazdaság dekonjunktúrális fázisban van. hogy a nemzetgazdaság összes ágazata egyszerre és azonos mértékben válságos helyzetbe kerül. több más népgazdasági ágban jó konjunktúra érvényesül. A munkaerı ágazati vagy foglalkoztatási szerkezetének a változása is eredményezhet strukturális munkanélküliséget. A termelés csökkenése kevesebb munkaráfordítást igényel. számíthatjuk. A strukturális munkanélküliség abból fakad. amely meghatározásnál a fogyasztói kosárban lévı áruféleségeket veszik figyelembe. azaz munkakereslet más szakmában és földrajzi régióban jelentkezik. Tekintettel arra. Kiszámítása: P − P0 Π= 1 P0 48 . a regionális. fogyasztási cikkek árszínvonalát stb. Ennek mennyiségi és minıségi vonatkozásai vannak. hogy hány százalékkal változik az árszínvonal egy korábbi idıszakhoz (idıponthoz) viszonyítva. vagy idıpontokra vonatkozó árszínvonalak ismeretében meghatározható az inflációs ráta. Az árszínvonalat a forgalomban lévı áruféleségek különbözı csoportjaira számíthatjuk. amely az árszínvonal tartós csökkenését jelenti. Az inflációs ráta (π) azt mutatja meg. Sokkal inkább azt tapasztaljuk. Infláció Az infláció az árszínvonal tartós emelkedéseként definiálható. ( A kosár tartalmát általában a tapasztalatok alapján a Fogyasztásvédelmi Hivatal javaslatára a Statisztikai Hivatal állítja össze. de léteznek munkaerıhiánnyal küszködı ágazatok is. 9. Az inflációval ellentétes a defláció.

a beruházások ill. korszerőbb termékek megjelenése nagyobb fogyasztásra ösztönözhet. 3. hogy az áruk árát a piaci kereslet és kínálat. hiper infláció.3-5%). másrészt a pénzpiacon keressük. Az autonom fogyasztás növekedésének okai: – korábban elhalasztott szükségletek kielégítése – új.a beruházók optimistábban látják a gazdaság jövıben várható helyzetét. valamint a forgalomban lévı pénz mennyisége határozza meg. nı a negatív megtakarítás) – megjelenhetnek olyan külsı hatások. szétzilálódik a gazdaság. Keresleti infláció A makrogazdasági kereslet az autonóm fogyasztás. Így az infláció okait egyrészt az árupiacon. Az infláció okainak magyarázata Megállapítottuk. A pénz mennyiségét a tranzakciókban résztvevı árumennyiség értéke. ezért élénkül a kereskedelem és a megtakarítók inkább külföldi valutában vagy értéktárgyakba fektetik a pénzüket. vágtató infláció.az állam különbözı támogatásokkal (pl. Bérinfláció: a bérek növekedése következtében kialakult árszínvonal emelkedés. . A pénz kínálatát a jegybank határozza meg. 1. olyan nagy mértékő pénz elértéktelenedés. ezért változatlan árak mellett kevesebb árut kínálnak eladásra.Az inflációt mértéke szerint csoportosíthatjuk. adó visszatérítés) ösztönzi a magánberuházásokat. ezért változatlan kamatláb mellett többet hajlandóak beruházni. bérjárulék. 2. A kínálat mennyiségén a készpénzt és a látraszóló betéteket értjük. Kínálati infláció A kínálati vagy költséginfláció azt jelenti. A vállalat költségei két csoportba sorolhatók: – munkával kapcsolatos kiadások (bér. általában ösztönzıleg hat a gazdaság fejlıdésére. nagyobb mértékő árszínvonal emelkedés (két számjegyő. amely gazdasági zavarokat okoz. kúszó infláció: mértékletes árszínvonal emelkedést jelent. amelyek a fogyasztás növelésére ösztönöznek (divat) Az autonóm beruházás növekedésének elıidézıi: . a pénz gyors elértéktelenedését jelenti. béren felüli munkával kapcsolatos jövedelmek. 49 . hogy a vállalatok költségei megnövekednek. juttatások – a termeléshez felhasznált anyagi javak költségei. az árszínvonal néhány százalékkal emelkedik (kb. az állami megrendelések emelkedése miatt növekedhet. (ezáltal csökken a korábbi megtakarítás. általában 20% feletti infláció). A pénzmennyisége és az infláció Az infláció okát a közgazdászok egy csoportja a pénz mennyiségének nem megfelelı meghatározásával magyarázza.

a pénz forgási sebessége (v) és a várható árszínvonal alapján határozza meg a központi bank. Ilyenek: • A vásárlók áremelkedéstıl tartanak és ezért növelik vásárlásaikat. csökken a munkanélküliségi ráta Kb. de a pénz mennyisége nincs hatással a reál szférára. ugyanannak a reálkibocsátásnak nagyobb lesz a nominális értéke. • A vállalkozók jobb profitkilátással számolnak. megnı a vállalati szféra költsége. ami ugyancsak az árupiaci kereslet növekedésén keresztül indíthat el inflációt.azaz a makrojövedelem. Infláció és mukanélküliség A munkapiac és az inflációs ráta között is kapcsolat állapítható meg. Tehát a pénz mennyisége meghatározza a kibocsátás pénzértékét. az inflációs várakozásoknak megfelelıen alakítják a bértárgyalásokon a nominálbér emelkedését. hogy az infláció és a munkanélküliségi ráta között fordított arányosság van. Árszínvonal és kamatláb Az árszínvonal és a banki kamatláb között egyenes arányosság van. ezáltal nı a kereslet. a folyamatot anticipált inflációnak nevezzük. és a vállalati költségek jobban nınek. A pénzbér kezdetben magasabb. ami inflációt indíthat el. Ha a pénz mennyisége nı. Különbséget kell azonban tenni nominál (i) és reál (r) kamatláb között. elıre hoznak bizonyos fogyasztást. a gazdasági szereplık várakozásai. ha az infláció nı. Infláció külsı tényezıi Inflációt idézhetnek elı az áru és pénzpiacon kívüli tényezık. A Phillips-görbe azt az összefüggést fejezi ki. mint az infláció. csökken a kibocsátás és az árak ténylegesen megemelkednek. Ha a munkavállalók a bérkövetelésekbe bekalkulálják az inflációs várakozásaikat. Az összefüggés azonban csak rövid távon igaz (az 1930-as években angliai tapasztaltok alapján állapították meg). nı az árszínvonal. Ha a gazdaság számára rendelkezésre bocsátott pénz mennyisége nagyobb. az árszínvonal meg fog emelkedni. • A munkavállalók nagyobb áremelkedéssel számolnak. mint amit az árak emelkedése indokolttá tenne. amit árbér spirálnak. Az újabb áremelkedésekhez kapcsolódó bérkövetelések következménye újabb áremelkedés. növelik a beruházásokat. elindul a kínálat csökkenésével az árak emelkedése. amit a reálszféra által elıállított jövedelem indokol. aminek következménye az árak és bérek egymást követı emelkedése. 50 . 6%-os munkanélküliségnél az infláció zérus. mint. A reálkamat a kamat vásárlóereje: r=i-πe.

fejezetekben. hogy a reálbérek ilyen módon való csökkenése nem ösztönzi a munkakereslet növelését. de az inputok vásárlásánál elveszítik az output piacon nyert többletet. Az állami költségvetés általában deficites. az adóterhek megváltoznak • Nı a kamatláb • Relatív instabilitással jár • Átrendezi a vagyoni viszonyokat. Az infláció egyedül az államkasszának okozhat plusz bevételt. magas hozamot jelentı befektetési kínálat növelésével. 9. hogy ne kerülhessen több pénz a forgalomba. Az állami tevékenységek megvalósításához bevételekre van szükség. mert olyan nem várt társadalmi költségei vannak. Egyéb makrogazdasági egyensúlyi problémák Deficites állami költségvetés Az 1. Az állam legfontosabb bevételei az adók. indexálás válik szükségessé. Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat szuficites. Összességében az infláció a társadalom csaknem minden rétegét kedvezıtlenül érinti. oka: • Az állami bevételek késve teljesülnek. az árak és a kamatláb tovább emelkedik és nı a munkanélküliség.3. Az állami bevételek és kiadások pénzügyi nyilvántartása az állami költségvetési mérlegben történik. a pénzinflációs bevétel. mint a bevételek deficites a költségvetés. • Végsı esetben (hiper infláció meglétekor) a nominálbérek befagyasztása. elıfordul. ha a kiadások kisebbek. bár az árak emelkedése a kínálat növelésére ösztönzi a termelıket. és a munkakínálat is lecsökken. • A pénzmennyiségének szigorú szabályozásával. amelyet a magánszereplıktıl (háztartások. már megismertük az állam bekapcsolásának a hatását a makrogazdasági jövedelem alakulására. amely Seigniorage (földesúr) néven vált ismertté a közgazdaságtanban. az inflációs várakozásokkal szembeni. vállalatok) szed be. a termelés visszaesik. Az infláció ellen csak az állam képes eredményesen küzdeni. hogy kisebbek a tervezettnél 51 . • A bérinfláció megelızésével. a magasabb árak alapján befolyó adókból. vagyis a munkaadók és munkavállalók képviselıivel való tárgyaláson a bérek árupiaci kínálatnak megfelelı emelésében való megállapodással– ezáltal elkerülhetı a bér-ár spirál. a kormányzati politika fı eszközei: • Az autonom kereslet növekedésének befolyásolásával – pl. század közepétıl a kormányok politikájának kiemelt kérdése lett. a beruházások csökkennek. Ilyenek: • Átrendezi az árakat és árarányokat • Csökken a reálbér • Inflációs adóhoz vezet. ha a bevételek fedezik a kiadásokat. mint amit a reálszféra kibocsátása indokol. a hitelezık veszítenek • A fix nyugdíjak veszítenek értékükbıl. és 3. Sajátos inflációs adóbevétel. ami a lakosság elszegényedését vonzza maga után. A mérleg egyenlege kiegyensúlyozott.Az infláció csökkentésének lehetıségei Az infláció elleni küzdelem a XX. tartós bér befagyasztás dekonjunkturát indít el. De tudni kell.

ami lehetıvé teszi a költségvetés szerkezetének átalakítását. a kultúra. Részletesebben a jegyzet utolsó (6. amit a Jegybanknak ki kell egyensúlyoznia minden évvégén. A konjunktúrát azonban követi a visszaesés. amely további jövedelemnövekedést implikál. de nagyobb mértékő és tartós deficit hosszú távú problémákat okozhat. a nagy profitkilátások miatt a kibocsátás növekedése meghaladja a kereslet növekedését. fejezetben már megismertük. amelyet kamatokkal együtt kell visszafizetni. szolgáltatásokkal és egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kerülnek nyilvántartásra. nı a kereslet. a makrogazdaság egyensúlyát veszélyezteti ( e kérdéssel részletesebben foglalkozunk az 5. ami az ország eladósodását növeli. Az állami költségvetés deficitessé válik. az oktatás. amelyeket a magánszemélyek is képesek lennének megvalósítani. A költségvetési deficit kis mértéke – az EU irányelvek szerint kb 3-4% . A költségvetési deficit. ha tartóssá válik. a termékek egy hányada eladatlan marad. nı a vállalatok profitja. a makrojövedelem és így az állam bevételei. Ha beáramló jövedelmek meghaladják a kiáramló jövedelmeket aktív az egyenleg. nemzetközi hitelek felvételével is finanszírozható. ott megismerkedünk a fizetési mérleg kiegyensúlyozásának lehetıségeivel. ezáltal nı az állam adóbevétele. A hiányt az állam kölcsönökbıl finanszírozza. Az adók és egyéb bevételek meghatározása – elıfordul – nem elég pontos. adósságcsapdába kerülhet az állam. a foglalkoztatás. A fizetési mérleg általában passzív. 52 . és más nem profitorientált tevékenységek kiemelt fejlesztését. egészségügy. Az államnak kevesebb munkanélküli. A kiegyensúlyozással csökken a jegybank konvertibilis valutában. emelkedik a foglalkoztatás.kezelhetı. ezt a mozgást konjunkturális ingadozásként definiálja a közgazdaságtan. A hanyatlás idıszakában egyre több munkanélküli és szociális támogatást kell nyújtani. amint ezt a 2.• • • A kiadásokat általában a tervezetnek megfelelıen teljesítik – olykor túl is teljesítik. vagy más arra váltható eszközben meglévı tartaléka ill. így magánberuházásokat szoríthatnak ki. A gazdaság növekedése ingadozó. szociális támogatást kell kifizetnie. miközben az adóbevételek csökkennek. Másrészt az állam által felvett hitelek csökkentik a magánszemélyeknek nyújtható hiteleket. A növekedést általában visszaesés követi. Passzív Fizetési Mérleg A makrogazdasági nemzetközi tranzakciók pénzügyi nyilvántartására szolgál a Nemzetközi Fizetési Mérleg. A második részben a tıkemozgásokkal kapcsolatos nemzetközi tranzakciók vannak nyilvántartva. kevesebb pénz jut a nem profitorientált területekre. fejezetben) . A mérleg elsı részében a külkereskedelemmel. Az állami szerepvállalás túlzott – olyan feladatokat is az állam lát el. a kiáramló jövedelem összege nagyobb a beáramló jövedelemnél passzív a fizetési mérleg egyenlege. Jövedelemingadozás A gazdaság nem egyenletes pályán mőködik. A fellendülés idıszakában a gazdaság teljesítménye nı. fejezet) részében foglakozunk a nyitott gazdaság fı kérdéseivel. nınek a jövedelmek. Csökkennek a beruházások. A fellendülés idıszakában nı a beruházás.

a visszaesés mértéke és idıtartama. de jól megalapozott hosszú távú gazdaságpolitikával mérsékelhetı. A gazdaság hullámzó pályán való fejlıdése nem küszöbölhetı ki. dekonjunktúra idején támogatásokat. beruházás ösztönzést. 53 .A gazdasági növekedés konjunkturális változása Y Konjunktura Fellendülés Hanyatlás Dekonjunktura t1 t2 t3 t4 t( idı) A gazdasági hullámzás csökkentése érdekében az államnak a konjunktúra idıszakában a jövedelem-tulajdonosoktól jövedelmet kell elvonni. foglalkoztatás növelı adókedvezményeket kell alkalmaznia.

lehet. az úgynevezett funkcionális jövedelemelosztás. hogy a magánszféra számára vonzó befektetést jelent. Az intézményi és jogi feltételek megteremtése 1. Olyan jövedelemkülönbségek keletkeznek. Ha a társadalom számára ezek a javak is nélkülönözhetetlenek az állam a tıkebefektetések ösztönzésével (pl.) támogatja a befektetıket.árstabilitás. kötelezı védıoltások) nem biztos. alacsony az elérhetı profit. hogy a tıke e területekre is áramoljon. forgalmazás költségeit. a fogyasztó ingyen. hogy magas szinten tartsa a kibocsátást és ezzel a foglalkoztatást. hogy a társadalmilag szükséges mennyiséget fogyasztják. vagyonok megadóztatás és a rászorulók részére támogatások. Az állam legfıbb eszköze a jövedelem-különbségek mérséklésére a jövedelmek. 3. mégis a társadalom jelentıs rétegeinek elszegényedését okozza. forgalmára és felhasználására hatnak. a közoktatás nyújtását. Ez. 2. amelyek társadalmi feszültségekhez vezetnek és a gazdasági folyamatok zavartalanságát is veszélyeztetik. Redisztribúciós (újraelosztási) funkció 3. vagy mérsékelt térítés ellenében jut a termékhez. az élelmiszerek termelésének.10. Allokációs funkció Az állam allokációs funkcióján értjük mindazon kormányzati tevékenységeket. Redisztribúciós (újraelosztási) funkció A jövedelmek elosztásának alapja a piacgazdaságban a termeléshez való hozzájárulás: a termelési tényezık tulajdonosai annak arányában kapnak jövedelmet. amilyen arányban hozzájárultak a termékek létrehozásához. Az állam az összkereslet vagy az összkínálat szabályozásának különféle eszközeivel befolyásolni tudja a foglalkoztatás alakulását. amelyek a termékek és szolgáltatások termelésére. Az állam stabilizációs szerepét nagymértékben meghatározza az ország gazdasági helyzete. kórházak fenntartását támogatását. így az államnak ösztönözni kell ıket az optimális fogyasztásra. a stabilizációs funkció az összgazdasági folyamatok szabályozását célozza meg. a kormányzat ez esetben indirekt módon járul hozzá a jövedelmek újraelosztásához. A fogyasztók ezen termékekbıl és szolgáltatásokból (pl.költségvetés és külgazdasági egyensúlya. A stabilizáció általános célkitőzése. hogy a tıke megtérülése lassú. Átvállalja például az elıállítás. transzferek kifizetése. Magába foglalja például az autópályák építését.AZ ÁLLAM MAKROGAZDASÁGI SZEREPE Az állam makrogazdaságban betöltött feladatait az alábbi négy csoportba oszthatjuk: 1. Stabilizációs funkció 4. kedvezményes hitelek felvételével stb. adókedvezményekkel. Allokációs funkció 2. Az elosztás piaci szempontból igazságos. Stabilizációs funkció Míg az állam allokációs funkciójának célkitőzése az egyéni döntések. illetve egy-egy részpiac mőködésének befolyásolása volt. .teljes foglalkoztatás. 54 . A társadalmi különbségek mérséklése közjavak termelésével is csökkenthetık. . A javak elıállításának egy része nem biztos. A kormány stabilizációs politikája az alábbi négy célkitőzés valamelyikét vagy mindegyikét hivatott biztosítani: .

növeli a makrokeresletet és ezáltal az inflációt.E három célkitőzés megvalósítása a kormányokat elég nehéz feladat elé állítja. ami kedvezıtlenül hat az egyensúlyra. Állami gazdaságpolitika kereslet kínálat költségvetés bevétel kiadás monetáris politika költségvetési politika adókat állami vásárlásokat pénzmennyiséget az adókon keresztül a kínálatot (Dietmar 1990. az elızı fejezetben a munkanélküliség és infláció tárgyalásánál a fıbb összefüggéseket felvázoltuk. ezek betartását egyedül az állam képes ellenırizni. konkrét probléma megoldására irányulnak. A modern gazdaság egyre bonyolultabb rendszere olyan intézmények létét is megköveteli. versenyfelügyelet. a szabályok betartását szükség esetén a megfelelı eszközökkel kikényszerítik.1. Az ország külsı és belsı biztonsága is meghatározó tényezıje egy ország gazdaságának. A törvényhozás. A foglalkoztatás állami. bankfelügyelet). amivel az árupiacra. A gazdaságpolitika költségvetési vagy monetáris politika eszközeivel hat. vagy államilag támogatott beruházásokkal növelhetı. A diszkrecionális eszközök minden esetben egy adott. 221. Az eszközök alkalmazásának jellege szerint megkülönböztetünk automatikusan vagy esetileg (diszkrecionálisan) alkalmazott eszközöket. Az intézményi és jogi feltételek megteremtése A piac és a gazdaság zökkenımentes mőködéséhez elengedhetetlen olyan szervezetek létrehozása. 4.) 55 . végrehajtás és igazságszolgáltatás teljes intézményrendszere a gazdaság zavartalan mőködését hivatott biztosítani. biztosítási felügyelet. A kormányok e dilemmája a közgazdasági irodalomba a bővös háromszög néven vonult be. 10. A minden állampolgárra érvényes szabályokat és törvényeket. így a hadsereg és rendırség fenntartása is állami feladatvállalást igényel. Az automatikusan alkalmazott eszközök (szabályozáshoz kötött gazdaságpolitika) mindig a kormányzat hosszú távú stratégiájának részei. a pénzpiacra vagy a jövedelmekre hat. amelyek a gazdaság játékszabályait formálisan rögzítik. amelyek a gazdaság speciális területeit ellenırzik és biztosítják a közérdek érvényesülését (pl. Az állam gazdaságpolitikai eszközei Az állam különbözı gazdaságpolitikai eszközökkel az összkeresletet és az összkínálatot kívánja befolyásolni.o.

A költségvetési politika mőködése és hatása A költségvetés a kormányzat bevételeinek és kiadásainak egy adott idıszakra (általában 1 évre) vonatkozó összessége. Az állami költségvetési (fiskális) politika célja az árupiaci kereslet módosítása a költségvetés bevételi és kiadási tételeinek felhasználásával. mint a teljes foglalkoztatottság melletti termelési szinthez szükséges kereslet. ha a globális kereslet által meghatározott termelési szint nem elégséges a teljes foglalkoztatáshoz. melyek automatikusan is anticiklikus. Az állami beavatkozás automatikusan anticiklikus. hogy az állami kiadások autonóm vásárlások. Deflációs rés akkor keletkezik. mint fellendüléskor. Az adóhányad a multiplikátor nagyságának fékezésével korlátozza a keresleti oldalról kiinduló termelésingadozást. a kifizetések is. ha G autonóm és T=To+zY. a bevételek viszont igen. gyerekes családok támogatása) a kereslet szélsıséges ingadozásait fékezik. azaz jövedelemtıl függetlenek. Kiszorítási hatáson azt értjük. A kiadás oldalon automatikus stabilizátor például a munkanélküli segélyezés. hiszen fellendülés esetén a munkanélküliek száma csökken. recesszió idején ugyanis magasabb. Bevételi oldalon automatikus stabilizátorok a jövedelemtıl függı adók. fékezve a termelés növekedését. kínálatorientált ill. de a vásárlások. Ennek megfelelıen lehet aktív illetve passzív. akkor fellendülés idejében a jövedelmek és így az adóbevételek is nınek. A fogyasztási határhajlandóság is automatikus stabilizáló. ha a globális kereslet nagyobb. bár nem anticiklikusan. A kiszorítási hatás annál kisebb. Az állami gazdaságpolitika eszközei a stabilizátorok. így recesszió esetén az állam az összkereslet csökkenését fékezi. Keynesi feltételek mellett (kapacitás-kihasználatlanság. Expanzív költségvetési politika a kiadások növelése vagy bevételek csökkentése. hogy az állami kiadások növekedése a magánkiadások valamilyen mértékő csökkenéséhez vezetnek. Másképp fogalmazva: deflációs rés esetén expanzív. Inflációs résrıl akkor beszélünk. nem igényelnek külön intézkedést. Restriktív politika a kiadások csökkentése. a költségvetési kiadások visszafogása). A jóléti kiadások egyéb típusai is (nyugdíjrendszer. rugalmas kínálat) esetén a stabilizációt expanziós politika szolgája. E feltételek mellett a kiadások a jövedelmektıl nem függenek. bevételeinél többet költve. Visszaesés idején a kereslet csökkenését fékezi. ha az említett feltételek nem teljesülnek a restriktív politika a gyümölcsözı (pl. Ekkor a cél a globális kereslet növelése. Ismert azonban. Aktív költségvetési politika az expanzív vagy restriktív költségvetési politika. bevételek növelése. Fellendülésben pedig jövedelmeinél kevesebbet költve az összkereslet növekedését visszafogja. Az automatikus stabilizátorok olyan bevételi és kiadási tételek. azaz a globális kereslet csökkentése. monetáris politikáról. azok autonóm jellege miatt nem. stabilizáló hatásúak. beszélünk keresletorientált. Költségvetési politikán az állami költségvetés bevételeire és kiadásaira irányuló politikát értjük. s ez az összkereslet növekedésére fékezıen hat. amelyek (mint fentebb szó volt róla) lehetnek automatikusak és diszkrecionálisak. hogy az állam adókkal finanszírozott saját beruházásaival kiszorítja a magánkezdeményezéseket. Visszaesés idején pedig az adózás utáni jövedelmek ugyan csökkennek. 56 . minél kevésbé reagál a kamatláb a jelzett változásokra és a beruházások a kamat változására. Amennyiben feltételezzük. inflációs rés esetén restriktív politika a szükséges.

A költségvetés diszkrecionális eszközei kormányzati döntést igénylı egyedi intézkedések.) Képletben: TR + G = T. Ha a költségvetési bevételek meghaladják a kiadásokat. A 33. ha a kormányzati vásárlásokra és transzferkifizetésekre fordított összeg megegyezik a magánszférától beszedett adóbevétellel. akkor deficites a költségvetés. hogy a bevételek mennyivel tértek el a tervezettıl. nem költekezett-e túl az állam. közmunkák beindítása (pl. hogy a költségvetés akkor van egyensúlyban. . a többlet az automatikus szufficit.a deficit finanszírozása hitellel. karbantartás). Modellünkben végig zárt gazdaságot feltételezünk. Kiadási oldalon figyelembe kell venni az állami támogatások mértékét és összetételét. állami beruházási programok (akkor is. (Az egyéb befizetésektıl és az egyéb kifizetésektıl az egyszerősítés miatt eltekintünk. ha felmerülésük okának megszőnte után visszavonják ıket. Ha a költségvetési mérleg kiadási oldala haladja meg a bevételi oldalt. egyedi jóléti programok (pl. Az említettek stabilizáló szerepet csak akkor töltenek be. Deficit esetén a kormánynak felül kell vizsgálnia saját bevételeit és kiadásait.a költségvetési tételek (adók valamint transzferkifizetések és kormányzati vásárlások) megváltoztatása. 57 . Meg kell vizsgálni. útépítés. A kormányzat bevételeinek és kiadásainak egy bizonyos idıszakra vonatkozó összegét költségvetésnek (budget) nevezzük Az állami költségvetés mérlege Bevétel Adók (T= T0+zY)) Egyéb befizetések Egyenleg Σ Kiadás Transzferkifizetések (TR) Kormányzati vásárlások (G) Egyéb kifizetések Σ Az állam bevételeinek és kiadásainak különbsége a költségvetés egyenlege. A költségvetési deficit kezelésének két alapvetı módja ismert: .A jövedelem ingadozásai által keletkezı költségvetési hiány az automatikus deficit. ha nem stabilizációs célúak). ábráról leolvasható. Diszkrecionális eszközök a kiadás oldalon pl. családi pótlék növelése). azaz a külföldre utalt illetıleg külföldrıl kapott adóktól és transzferektıl eltekintünk. akkor a költségvetés szufficites. A bevételi oldal diszkrecionális eszközei az adók és társadalombiztosítási befizetések megváltoztatása. valamint az állami vásárlásokat.

Monetáris politika Monetáris politika a forgalomban levı pénzmennyiség (pénzkínálat) szabályozása. A központi bank a kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek jegybanki kamataival is igyekszik befolyásolni a forgalomba kerülı pénzmennyiséget. 58 . Ebben az esetben a központi bank értékpapírokat vásárol vagy ad el a gazdaság szereplıinek. A központi bank közvetlenül és szándékainak megfelelıen tudja megváltoztatni a forgalomban lévı pénzmennyiséget a nyíltpiaci mőveletek alkalmazásával. ha a csökkenését. Ha a központi bank csökkenti kamatait. A központi bank a pénzmennyiség változását a kötelezı tartalékráta változtatásával. a kötelezı tartalékráta csökkentésekor elsı lépésben fölös tartalék keletkezik. ha a piaci kamatláb alapján tervezett saját tartalék nem nagyobb. A monetáris politika is lehet expanzív. Ha ilyenkor emelik a kötelezı tartalékrátát. növeli a jegybankpénz tartalékot és így a forgalomban levı pénzmennyiséget. Így aztán bizonytalan a jegybanki kamat változásának hatása is. közvetlenül megváltoztatva a pénzkeresletet. és a kereskedelmi bankoknak 40 mrd Ft betétjük van a központi banknál. végsı soron a piaci kamatlábtól is függ. ha a központi bank értékpapírt vásárol. A kereskedelmi bankok azonban csak akkor változtatják meg jegybankpénz keresletüket. Ismétlésként felidézzük: szők értelemben vett pénzkínálat. ha továbbra is maradnak fölös tartalékok. ekkor az általuk kezelt betétszámlák összege ettıl kisebb. az általuk kezelt betétszámlák összege maximum 200 mrd Ft lehet. így közvetlenül jegybankpénzt juttat vagy von ki a forgalomból. Elképzelhetı azonban. a jegybanki kamat változtatásával és nyílt piaci mőveletekkel tudja elérni. hogy fölös tartalékaik vannak a kereskedelmi bankoknak. Fordított esetben. ha a pénzmennyiség növelését célozza és restriktív. Ez a gyakorlatban a központi jegybanknál lévı kereskedelmi banki betétek formájában valósul meg. A központi bank kamatpolitikája azonban mindenképp hatással van a piaci kamatlábra annyiban. A kötelezı tartalékráta elıírása azt jelenti. pl. Ez az eszköz a piaci kamatlábra is közvetlenül hat. növekszik az árfolyam. Például ha a kötelezı tartalékráta 20%. E fölös tartalékot a kereskedelmi bankok akkor fogják pénzteremtésre használni. csökken a kamatláb. azaz a forgalomban lévı pénz mennyiségén készpénzt és látra szóló betétet értjük (M1). az nem feltétlenül fog hatni a pénzkínálatra. hogy a kereskedelmi bankoknak a teljes passzíva értékük (ügyfeleik összesített bankszámlaegyenlege) bizonyos hányadát tartalékolniuk kell. A kötelezı tartalékráta módosításával kiváltott változás hatása a kereskedelmi bankok tartalékolási szándékaitól. mint a kötelezı. ha változik a kereskedelmi banki pénz iránti igény is. ezzel serkenti a kereskedelmi bankok jegybankpénz keresletét. hogy minimális kamatlábként mőködik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->