Szólások mondások- anyanyelvi fejlesztő feladatok

SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. Bosszúságot okoz valakinek. Erélyesen. Akadályoz valakit. 1-b. Neked csupán az a feladatod. f) Kézbe veszi a dolgot. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. terhére van valakinek. Bajba jut. g) Ég a keze alatt a munka. 4. 3. 9. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. 10. k) Mindenbe beleüti az orrát. hogy válaszolj: mit csinál az. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. természetesen a párosítás rád vár. 6. Lássuk a feladatokat! 1. 6-c. 7-a. 9-i. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. Gyorsan. bort iszik a) búsul. mégpedig olyanokkal. határozottan lép fel. . Beleavatkozik mindenbe. 7. Nagyon takarékoskodik. 8. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. 4-h. h) Benőtt a feje lágya. szomorkodik b) szid. 8-g. 3-e. Már nem gyerek. Magára vállalja a dolgok irányítását. 5-f. c) Láb alatt van. 10-d a) Sarkára áll. jól dolgozik. 2. i) Borsot tör az orra alá. 5. 2-k. b) Megüti a bokáját. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. Nincs kedve valamihez.

.. k) .... a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik . l) ...... mint a tenyerét.. m) ... Nagy kő esett le a szívéről... mint a rétes...........…. e) ................................... mint hal a vízben..................................... mint a bokrot..........…............ egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül........ mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) .. de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk............... mint a karikacsapás............ KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz....... i) ............ b) . mint a kefekötő..... c) .................... LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen. g) ..... mint a fába szorult féreg..................SZÓLÁS...... d) . mint szürke szamár a ködben..... mint a fakutya........... j) .......... mint a Bálám szamara................. ige lenne.. mint a bunda...... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ... mint a borravaló... h) ........ f) .............. mint a nyárfalevél..

....... d) Kemény fából faragták....... c) Maga alatt vágja a fát......... Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik........... b) Majd kiugrik a ............ .HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból................................ mégpedig olyan szólással........... e) Más ............... e) Belevész a részletekbe....... az éhségtől.................. ..................................... .... c) Saját magának árt........... b) Nehéz dologra vállalkozik..... b) az „é” betû.......... ........ ........... c) Szinte felfalja a ........ kitartó ember...... ........ a) Rossz fát tesz a tűzre....... A beírandó szavak a szem ragozott alakjai................ fogat fogért... d) Erős.............................. edzett...................... szólásokból egy-egy szó hiányzik......................... áll a világ...... magáéban a gerendát sem............ g) Ferde ... nézi a világot. d) Vak tyúk is talál ........ c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp. a szálkát is meglátja...... e) Nem látja a fától az erdőt................ hol végződik az élet? a) a „k” betûnél.... MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés.......... ....... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el............ f) ....................... b) Nagy fába vágja a fejszéjét..... a) ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful