SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

terhére van valakinek. Erélyesen. Beleavatkozik mindenbe. 2-k. . Lássuk a feladatokat! 1. Magára vállalja a dolgok irányítását. Nagyon takarékoskodik. k) Mindenbe beleüti az orrát. 9-i. 5. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. c) Láb alatt van. 1-b. 10. határozottan lép fel. b) Megüti a bokáját. 2. h) Benőtt a feje lágya. mégpedig olyanokkal. bort iszik a) búsul.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. 3. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. 4-h. 8. 4. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. természetesen a párosítás rád vár. 8-g. 7-a. f) Kézbe veszi a dolgot. Neked csupán az a feladatod. 7. jól dolgozik. 10-d a) Sarkára áll. Nincs kedve valamihez. Akadályoz valakit. Bosszúságot okoz valakinek. 5-f. hogy válaszolj: mit csinál az. szomorkodik b) szid. 9. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. 6. 6-c. i) Borsot tör az orra alá. Bajba jut. Már nem gyerek. Gyorsan. 3-e. g) Ég a keze alatt a munka.

b) ..…....... g) .............. LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen....... mint szürke szamár a ködben..... i) .......... mint hal a vízben.......... a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik ............ c) ...... h) .................................. mint a Bálám szamara......... mint a bokrot. KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz....SZÓLÁS........ mint a rétes......... de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk....................... mint a borravaló........…...... mint a fakutya.... j) ..... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ............ d) ........................ l) ......... ige lenne............ f) ..................... mint a karikacsapás... Nagy kő esett le a szívéről.... mint a nyárfalevél................ mint a fába szorult féreg........... m) . mint a tenyerét........ mint a bunda... egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül.. e) ... mint a kefekötő... mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) .. k) ...

..... e) Nem látja a fától az erdőt...................................... e) Más ..................... ..... e) Belevész a részletekbe.. áll a világ................... g) Ferde .. .. ........... d) Erős..................HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból... Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik................... ... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el.............................. f) ....................... c) Maga alatt vágja a fát......... d) Vak tyúk is talál ......................... szólásokból egy-egy szó hiányzik.. A beírandó szavak a szem ragozott alakjai................ d) Kemény fából faragták. ..... a) . b) Nehéz dologra vállalkozik.................... magáéban a gerendát sem........... .... c) Saját magának árt... edzett...................... b) Nagy fába vágja a fejszéjét............ c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp.. mégpedig olyan szólással....... nézi a világot............ fogat fogért..... kitartó ember.............. az éhségtől.............. a) Rossz fát tesz a tűzre. hol végződik az élet? a) a „k” betûnél............ b) az „é” betû........ c) Szinte felfalja a ................. b) Majd kiugrik a ................................ MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés.. . a szálkát is meglátja.......