SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

terhére van valakinek. Bosszúságot okoz valakinek. k) Mindenbe beleüti az orrát. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. 1-b. c) Láb alatt van. Lássuk a feladatokat! 1. 8-g. 5-f. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. 7-a. 9-i. Erélyesen. g) Ég a keze alatt a munka. 3-e. Bajba jut. 5. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. Beleavatkozik mindenbe. 4-h. mégpedig olyanokkal. Gyorsan. természetesen a párosítás rád vár. . i) Borsot tör az orra alá. Neked csupán az a feladatod. 6-c. 4. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. jól dolgozik. 6. 10. Nagyon takarékoskodik. 9. 8. Magára vállalja a dolgok irányítását. h) Benőtt a feje lágya.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. határozottan lép fel. szomorkodik b) szid. 2. 2-k. b) Megüti a bokáját. f) Kézbe veszi a dolgot. Már nem gyerek. 3. bort iszik a) búsul. Akadályoz valakit. 7. 10-d a) Sarkára áll. hogy válaszolj: mit csinál az. Nincs kedve valamihez. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is.

.... k) ........…............ mint a Bálám szamara.. m) ... a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik .. Nagy kő esett le a szívéről........... g) .......... mint a fakutya.......................SZÓLÁS....... h) .................... ige lenne.... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ..... b) ......... e) .... egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül.................. i) ................................ LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen.. mint szürke szamár a ködben..... de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk.. mint a tenyerét... c) ..................... mint a fába szorult féreg.... d) ...... mint a karikacsapás.. mint a bunda. mint a kefekötő..... mint a bokrot........... f) ... mint a borravaló..............….............. j) ..... mint a rétes.... KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz... mint a nyárfalevél....................... mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) ............ mint hal a vízben.. l) .....

........... ......................... c) Maga alatt vágja a fát.............. ............. ..................................... c) Szinte felfalja a .... áll a világ.. .. ........................ a szálkát is meglátja. az éhségtől....... e) Más .......... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el............. a) Rossz fát tesz a tűzre........ A beírandó szavak a szem ragozott alakjai..................... hol végződik az élet? a) a „k” betûnél........ nézi a világot.................................... edzett.... Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik............. f) ... c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp.. b) Majd kiugrik a .................. szólásokból egy-egy szó hiányzik........................... fogat fogért........ c) Saját magának árt............... MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés......... g) Ferde ... ....... d) Vak tyúk is talál .......... b) Nagy fába vágja a fejszéjét.. a) ................. ..... magáéban a gerendát sem...... e) Nem látja a fától az erdőt..... kitartó ember........ e) Belevész a részletekbe.................... b) az „é” betû....... b) Nehéz dologra vállalkozik............HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból... mégpedig olyan szólással................... d) Erős. d) Kemény fából faragták......