SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

bort iszik a) búsul. Neked csupán az a feladatod. b) Megüti a bokáját. c) Láb alatt van. mégpedig olyanokkal. 10. Erélyesen.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. 1-b. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. 8-g. 5-f. 4. 9-i. Beleavatkozik mindenbe. h) Benőtt a feje lágya. i) Borsot tör az orra alá. 2-k. 8. 2. szomorkodik b) szid. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. 10-d a) Sarkára áll. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. 7. 7-a. 5. Akadályoz valakit. f) Kézbe veszi a dolgot. Bajba jut. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. 3. 3-e. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. 6. Gyorsan. 6-c. k) Mindenbe beleüti az orrát. . 4-h. g) Ég a keze alatt a munka. Bosszúságot okoz valakinek. jól dolgozik. Nagyon takarékoskodik. Már nem gyerek. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. Nincs kedve valamihez. Lássuk a feladatokat! 1. terhére van valakinek. természetesen a párosítás rád vár. hogy válaszolj: mit csinál az. határozottan lép fel. 9. Magára vállalja a dolgok irányítását.

. mint a rétes. mint a nyárfalevél............................... a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik .......... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ...... f) ... mint a bokrot. g) ..... mint a fába szorult féreg..................... mint a karikacsapás. d) ....... mint a bunda..... l) ...…........ i) ........................ mint szürke szamár a ködben... mint a fakutya... e) .... mint a Bálám szamara................ KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz.............. m) ....... h) ........ j) .. c) . ige lenne....................... mint a kefekötő....... mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) ....... LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen....... mint hal a vízben.. k) ...... Nagy kő esett le a szívéről........ mint a borravaló. mint a tenyerét... b) .......SZÓLÁS............... de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk.....…. egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül............................................

............. ..... az éhségtől........ magáéban a gerendát sem......................... b) Nagy fába vágja a fejszéjét..... ........................... . c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp... hol végződik az élet? a) a „k” betûnél.... b) Majd kiugrik a ....................... a) ...................... a szálkát is meglátja......... c) Saját magának árt....... c) Maga alatt vágja a fát... e) Belevész a részletekbe... ... f) ........... edzett.... b) Nehéz dologra vállalkozik.......... Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik.... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el......... nézi a világot.... .................. g) Ferde ........................ a) Rossz fát tesz a tűzre..................................... d) Erős.......... e) Nem látja a fától az erdőt............... áll a világ................. MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés...................................... c) Szinte felfalja a ........... fogat fogért... d) Kemény fából faragták........... b) az „é” betû...... A beírandó szavak a szem ragozott alakjai....... .......... . e) Más ............... szólásokból egy-egy szó hiányzik.... kitartó ember................ d) Vak tyúk is talál ... mégpedig olyan szólással..HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful