SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

h) Benőtt a feje lágya. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. 8. Bosszúságot okoz valakinek. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. 7-a. Gyorsan. 5-f. Nincs kedve valamihez. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. 2-k. 10-d a) Sarkára áll. g) Ég a keze alatt a munka. 5. 10. jól dolgozik. 1-b. f) Kézbe veszi a dolgot. 6. Már nem gyerek. Akadályoz valakit. 4. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. Erélyesen. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. szomorkodik b) szid. mégpedig olyanokkal. természetesen a párosítás rád vár. 9. bort iszik a) búsul. Bajba jut. k) Mindenbe beleüti az orrát. . 3. Beleavatkozik mindenbe. 4-h. b) Megüti a bokáját. 8-g. Neked csupán az a feladatod. Magára vállalja a dolgok irányítását. c) Láb alatt van. 6-c. Nagyon takarékoskodik. 3-e. terhére van valakinek. 7. Lássuk a feladatokat! 1. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. határozottan lép fel. i) Borsot tör az orra alá. 2. 9-i.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. hogy válaszolj: mit csinál az.

........... c) ....... LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen.......…..................... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ........... e) ........... mint a kefekötő........ a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik . de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk...................... mint a Bálám szamara. d) ................................... b) .... egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül... mint a borravaló..... ige lenne....... mint a bokrot........ mint a fába szorult féreg................ mint a bunda....... mint a fakutya........... mint a karikacsapás.... h) .............. mint szürke szamár a ködben. g) ........ Nagy kő esett le a szívéről..........…. mint a rétes.. mint a nyárfalevél. mint hal a vízben...SZÓLÁS.... mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) .............................. k) ......... l) .... i) ......... mint a tenyerét..... KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz.. f) ....... m) ...... j) .....

.................. e) Más .. fogat fogért... kitartó ember..... g) Ferde ........................ d) Vak tyúk is talál ........ c) Szinte felfalja a ...... ......... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el.. b) Nehéz dologra vállalkozik. Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik.. a) Rossz fát tesz a tűzre............................... b) Majd kiugrik a ....... áll a világ....... MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés..... edzett................... szólásokból egy-egy szó hiányzik............ ............ nézi a világot............................. .... A beírandó szavak a szem ragozott alakjai........... ............ e) Belevész a részletekbe.. c) Saját magának árt.. f) ................. a szálkát is meglátja. b) Nagy fába vágja a fejszéjét... d) Kemény fából faragták............... ....HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból.............. mégpedig olyan szólással.. ... az éhségtől..... c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp.................................... hol végződik az élet? a) a „k” betûnél. c) Maga alatt vágja a fát..................................................... magáéban a gerendát sem..................... e) Nem látja a fától az erdőt..... a) ............. ............. b) az „é” betû. d) Erős..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful