SZÓLÁSOK, MONDÁSOK

Feladatok
SZÓLÁSHÍVOGATÓ

Adott egy szólás, a te feladatod, hogy megfelelõ, rokon jelentésû szólást keress. Az Egyik
kökény, másik
galagonya szólás rokona Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; de elfogadható az
Egyik
kutya, másik eb, vagy akár az Egyik ördög, másik gonosz lélek szólás is.
Feladatunkban a megadott hívószólásra csak egy szólást kell adnod!
1. Hívószólás: Úgy dolgozik, mint a tûz. ( Jelentése: gyors munkájú.)
Rokonszólás: .......................................................................
2. Hívószólás: Se inge, se gatyája. ( Jelentése: semmije sincs, tejesen szegény.)
Rokonszólás: .........................................................
3. Hívószólás: Többe kerül a gomb, mint a kabát. ( Jelentése: a mellékes részletek drágábbak,
mint az egész dolog.)
Rokonszólás:.............................................................
4. Hívószólás: Sajtárból dézsába lép. ( Jelentése: Egyik bajból a másikba jut.)
Rokonszólás: ............................................................
5. Hívószólás: Megszokta, mint a baka a talpalást. ( Jelentése: kénytelen-kelletlen
hozzászokott valamihez, beletanul valamibe.)
Rokonszólás: ......................................................................
6. Hívószólás: Tyúkkal, kaláccsal tart. (Jelentése: minden jóval ellátja.)
Rokonszólás: ..........................................................................
7. Hívószólás: Úgy néz, mint a döglött juh. (Jelentése: ostobán bámul.)
Rokonszólás: .........................................................................
8. Hívószólás: Bakot tesz meg kertésszé. (Jelentése: megbízhatatlan emberre bíz valamit.)
Rokonszólás: .........................................................................

A számos választási lehetőség közül mi a legismertebbeket közöljük:
1. Jár a keze, mint a motolla. 2. Se kutyája, se macskája; Se pénz, se posztó; Szegény, mint a templom egere. 3. Drágább a folt a
ruhánál. 4. Cseberből vödörbe esik. 5. Megszokta, mint barát a lencsét; Megszokta, mint cigány lova a koplalást (verést). 6.
Tejbe(n), vajba(n) füröszt; Madártejet is adna neki; A tenyerén hordja. 7. Bámul, mint a birka; Úgy áll a szeme, mint a döglött
birkának; Bámul, mint borjú az új kapura; Megnézi, mint veres borjú az új kaput; Bá, új kapu! 8. Kecskére bízza a káposztát;
Kecskét kertésszé, farkast juhpásztorrá tesz; Kertészkedik, mint kecske a káposztáskertben.

4. hogy válaszolj: mit csinál az. 5. Már nem gyerek. 5-f. k) Mindenbe beleüti az orrát. g) Ég a keze alatt a munka. Magára vállalja a dolgok irányítását. 8-g. 2-k. Beleavatkozik mindenbe. Erélyesen. Bajba jut. Neked csupán az a feladatod. i) Borsot tör az orra alá. 3-e. jól dolgozik. mint ahogy beszél TESTES SZÓLÁSOK Köznapi meghatározásokat közlünk – ezeket kell helyettesítened szólásokkal. amelyekben emberi testrész szerepel! Segítségül megadjuk a szólásokat is. korhol valakit c) menekül d) bátorít e) alszik f) becsap valakit g) hallgatózik h) lerészegedett i) döntésre kényszerít j) nem csinál semmit k) soha meg nem valósítható terveket sző l) másként cselekszik. Akadályoz valakit. Mi a szólások tömkelegével halmozunk el – kínálunk belőlük egy tucatra valót. mégpedig olyanokkal. Gyorsan. Nagyon takarékoskodik.SZÓLÁSDÖMPING A dömping szó jelentése: tömeges kínálat valamiből. szomorkodik b) szid. Nincs kedve valamihez. 6-c. természetesen a párosítás rád vár. . c) Láb alatt van. 6. 2. Lássuk a feladatokat! 1. b) Megüti a bokáját. 1-b. terhére van valakinek. 4-h. 9-i. 3. f) Kézbe veszi a dolgot. aki: a) lógatja az orrát b) leszedi valakiről a keresztvizet c) menti az irháját d) lovat ad valaki alá e) húzza a lóbőrt f) jégre visz valakit g) hegyezi a fülét h) felöntött a garatra i) kenyértörésre viszi a dolgot j) legyet vadász k) légvárakat épít l) vizet prédikál. 10-d a) Sarkára áll. határozottan lép fel. bort iszik a) búsul. 9. 10. 7. 8. d) Nem fűlik hozzá a foga e) Fogához veri a garast. Bosszúságot okoz valakinek. 7-a. h) Benőtt a feje lágya.

…... mint a kefekötő.. mint a karikacsapás.......... i) .. de lemaradt! Ezért mindegyikmondás elé egy igét kérünk..... Nagy kő esett le a szívéről....... a) Iszik b) Nevet c) Remeg (reszket) d) Ismeri e) Eltűnt f) Szidja g) Lemaradt h) Áll i) Megy j) Él k) Nyúlik l) Ordít m) Alszik ... mint a bokrot........................... e) ..... d) .... mint a tenyerét....... L GY E S V A E É A L K Ő T Í E T SZ Ő R N A megoldás: ... mint a borravaló.SZÓLÁS............... mint a bunda.............................. ige lenne..................... LEMARADT AZ ELEJE Az alábbi mondások mindegyikének első szava ige – lenne! Igen.......... b) ...….... mint a fakutya........ m) ........... KÖZMONDÁS – LÓUGRÁSBAN Ha a megjelölt (aláhúzott) betűtől lóugrásban haladsz...... l) . mint a rétes......... mint a fába szorult féreg................ k) . c) ............... mégpedig mindegyik elé más-más igét! a) ............. egy szólást vagy közmondást kapsz eredményül... h) .... g) ...... mint a nyárfalevél...................................... f) ... mint hal a vízben.............. mint szürke szamár a ködben...... j) . mint a Bálám szamara....

................................... c) Maga alatt vágja a fát..... . d) Erős. c) Saját magának árt............................. a szálkát is meglátja.. magáéban a gerendát sem.. e) Belevész a részletekbe........... b) Nehéz dologra vállalkozik........ ................. nézi a világot..........HÉZAGOS MONDÁSOK Az alábbi közmondásokból..... hol végződik az élet? a) a „k” betûnél........... edzett..... d) Kemény fából faragták. ........................... szólásokból egy-egy szó hiányzik.............. kitartó ember............... e) Más .. c) ahol az „l” betû van d) négy: i r k a e) ahol a „t” betû található CSAK FÁKAT! Mondd másképp.. b) Nagy fába vágja a fejszéjét................. ................ mégpedig olyan szólással. b) az „é” betû......................................... a) ......... ................... c) Szinte felfalja a ........ áll a világ...... ....... f) .................. MINIKÉRDÉS – MINIVÁLASZ a) Hol van a keréknek a vége s hol a kezdete? b) Mi van a rét közepén? c) Hol van a világ közepe? d) Hány betű van az irkában? e) Hol kezdődik a teremtés... A beírandó szavak a szem ragozott alakjai......... a) Rossz fát tesz a tűzre. b) Majd kiugrik a ........................... amelyben a fa szerepel! a) Csínyt követ el......... g) Ferde ..... e) Nem látja a fától az erdőt........ ..... Pótold! Segítségül eláruljuk: mindenhonnan ugyanaz a szó hiányzik......... az éhségtől............... d) Vak tyúk is talál ............................ fogat fogért..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful