P. 1
Faluba Zoltan - Gyakorlati Meheszkonyv

Faluba Zoltan - Gyakorlati Meheszkonyv

|Views: 2,739|Likes:
Published by lngstfn

More info:

Published by: lngstfn on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

FALUBA ZOLTÁN

GYAKORLATI MÉHÉSZKÖNYV

MEZŐGAZDASÁGI KIADÓ BUDAPEST 1959

1

A kéziratot átnézte: KOLTAY PÁL

© Faluba Zoltán, 1959

Felelős kiadó Lányi Ottó Felelős szerkesztő Kattinger Gusztáv Műszaki szerkesztő Gellért Andor * Változatlan utánnyomás 11,501-18,500 példányban H 3/4 A/5 ív terjedelemben - 1172Készült az MSZ 5601-54 és 5602-50A szabványok szerint * Kossuth Nyomda, Budatest V. k, Alkotmány u. 3.- 5515 - Felelős vezető Lengyel Lajos igazgató

Digitalizálta: Ebke ebke@freemail.hu
2

BEVEZETÉS
Huszonöt esztendeje kerültem közvetlen kapcsolatba a méhészettel. Azóta igen sok alkalmam nyílt a méhészekkel való érintkezésre, munkájuk tanulmányozására és termelési eredményeik megismerésére. Azt tapasztaltam, hogy a termelés ritkán van arányban a méhészek lelkesedésével, a méhészetbe fektetett munkával és anyagi eszközökkel. Számszerűleg szépen fejlődő méhészetünk egy családra jutó hozama ma is alig több mint ezelőtt, néhány évtizeddel. Téli veszteségeink nagyok, méhállományunk jó része évről évre csak éppen él, de hasznot nem ad. Ennek legfőbb okát abban látom, hogy termelési módszereink mesterkéltekké, pepecselőkké váltak. A siker feltételeit olyan beavatkozásokban, jelentéktelen részletekben keressük és véljük megtalálni, amelyek mellett a lényeg: a családok életerejének, népességének egész évben való folyamatos fenntartása elsikkad. A termelők többsége a sok ajánlott, de gyakorlati eredményekkel kellően alá nem támasztott módszer között eligazodni képtelen, és kétségek között vergődik. Különösen szembetűnően érzékelhetők e hiányosságok állami és termelőszövetkezeti méhészeteinkben, amelyekben a méhészek munkáját rendszeresen ellenőrizzük, a termelési eredményeket és ráfordításokat pontosan megállapítjuk. A méhészekkel folytatott beszélgetéseim, valamint előadásaim során - tapasztalataimra támaszkodva - mindig igyekeztem a hibákra rámutatni és megismertetni a termelőkkel a méhészkedés egyszerű, de eredményes módját. Célom most is ez. Azok a méhésztársak, akik újat várnak tőlem, csalódni fognak. Célom nem eddig ismeretlen módszerek, csodálatos eredményekkel kecsegtető újítások terjesztése, hanem az, hogy mindenki számára könnyen érthető, bárki által megvalósítható, jó eredményeket adó termelési módszert ismertessek. A méhészeti gyakorlat nagymesterei ne róják fel könyvemnek, hogy számukra semmi újat nem mond, sőt nagyon sok olyan dologról sem esik szó benne, amit ők már réges-régen tudnak. Ne róják fel, mert a könyvet nem számukra írtam. Tanácsaim annak a sok ezer méhésznek szólnak, akik az alapismeretek megszerzésén túljutottak ugyan, de az ajánlott sok-sok módszer között gyakorlati tapasztalatok hiányában eligazodni nem tudnak, akik saját tájékozatlanságuk, vagy mások helytelen útmutatásai által félrevezetve, helytelen utakon járnak. Az ismertetett módszereket az egyszerű, kenyérkereső munkájukkal elfoglalt méhészek is alkalmazhatják. Nem mondom, hogy nincsenek hasonlóan eredményes más módszerek, azt azonban nyugodtan állítom, hogy az itt ismertetett méhészkedési mód a gyakorlatban jól bevált. Segítséget kívánok nyújtani azoknak a méhésztársaknak is, akik az üzemi méhészetek kiépítésén, mint állami vagy termelőszövetkezeti méhészek, munkálkodnak. Figyelmüket különösen hangsúlyozottan a munka megszervezéséről, a méhállomány elhelyezéséről és a rendszeres nyilvántartások vezetéséről mondottakra hívom fel. Tanácsaim betartása munkájukat nagyon megkönnyíti, termelési eredményeiket növelni fogja. Az ő segítségükre - úttörő munkájukra - szükség van ahhoz, hogy a méhészet állami gazdaságainkban, termelőszövetkezeteinkben a megporzás fontos feladatát elvégezze és mezőgazdasági nagyüzemeinknek szerves részévé váljék. Munkám célját csak akkor érheti el, ha a benne leírtak mind a háztáji kis méhészetekben, mind a nagyüzemi méhészetekben élő valósággá válnak. A könyv tartalmának az életbe való átültetésében nagy segítséget nyújthatnak a méhészeti szakcsoportok azzal, hogy az ismertetett módszereket összejöveteleiken megvitatják, részletesen értékelik és terjesztik. Könyvemet a méhészet és méhészek iránti szeretet szülte. Ha a méhészek munkáját sikerül vele megkönnyíteni és csak kissé is eredményesebbé tenni, akkor célját elérte. Kérem a méhésztársakat, fogadják olyan szeretettel, amilyennel én adom, és észrevételeikkel, hozzászólásaikkal segítsenek hiányosságainak későbbi kijavításában. Budapest, 1958. június hó. A szerző

3

Az enyhe és általában hosszú ősz kedvező. Egyik legnagyobb gondunk méheinknek átmentése a kedvezőtlen nyarakon. a méheknek nincs miből gyűjteniük. Méhészkedési módszereink megválasztásában alkalmazkodnunk kell a méhlegelőhöz és az időjáráshoz. az egyenetlen eloszlású méhlegelő egyszer bőséget. hazánk északkeleti része. szil. A régi. juharok. azonban a szeszélyes tavasz sokszor megzavarja. máskor teljes hordástalanságot okoz. bíborhere. A nyár már kedvezőtlenebb. később a tölgy. Ebben jelentős a bokrétafa (vadgesztenye) szerepe is. mint a csapadékban szűkölködő vidékeken. Szeptember és október alkalmat ad a méheknek virágporkészletük kiegészítésére. a kasos. hogy a méhek felesleget is gyűjthetnének. ha szárazsággal párosul. mert utánpótlás nincs. Legkedvezőtlenebbek alföldi területeink. a csapadékhiány. Itt a méhek sokkal hosszabb ideig találnak mézelő virágokat. Baranya. főként Szabolcs-Szatmár és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Aránylag rövid és nem túl hideg teleinket a méhek jól elviselik szabadban is. Vándorméhészkedésre is az Alföld méhészei kényszerültek elsőnek. éger. Itt a szélsőséges időjárás. erdőkkel. gyümölcsfák és bokrok nyújtanak. A forró. Ma ezeken a vidékeken kasos méhészet alig található. A virágporhordás néha még novemberre is átnyúlik. májusnak és júniusnak az időjárása. zord területe. gyertyán és egyéb fáink adják. Az ilyen esztendőkben a méhcsaládok népességben erősen megcsappanva. leghamarabb az Alföldön alakult át kaptáras méhészkedéssé. külterjes termelési forma. Mézelő növényvilágunk gazdag. Ekkor leggazdagabb mézelő növényvilágunk is. Májusban a csaknem minden évben beköszöntő hideg betörések ("fagyosszentek") szokták a méhek munkáját hátráltatni. baltacim. repce. árvacsalán. A hőség gyakran olyan nagy. aszályos nyári időjárásban rohamosan csökken a fiasítás. Az eltérő természeti viszonyok nem maradtak hatás nélkül a méhészkedés módjának alakulására sem. Ennek nem mindig a gyenge nektártermelés az oka. Ilyen nyarak után rendszerint nem tudják kihasználni a következő év akácvirágzását. Ez rendszerint az akácvirágzás idejére esik. Hazánk időjárása a méhészkedésre nem kedvezőtlen. fejlődésére és munkájára legalkalmasabb a tavaszból a nyárba való átmenet két hónapjának. Az ország egyes részei között azonban nagyok a különbségek. a családok gyorsan néptelenednek. ezeknél gyengébb az északi rész. helyenként jobb. boglárkafélék. főként idős méhekkel telelnek be. keltike . nyár. Ez veszélyezteti a telelés sikerét és a jó tavaszi fejlődést. Ezek nélkül a gyümölcsvirágzás és akác közötti hézag áthidalása gondot okoz. rétekkel tarkított területei. Nektárt legkorábban az erdők aljnövényzete . Az eredményes méhészkedés alapja a jó méhlegelő. A tavaszi fejlődést segítik még a következő tömegesen virító növények: mocsári gólyahír. A Dunántúl legalkalmasabb helyeit Somogy. Tolna. A száraz meleg leperzseli a növényeket. füzek. hogy ilyenkor a 4 . és a vándorlás itt a legelterjedtebb.valamint a juharok. legkedvezőtlenebb pedig Veszprém megye sok helyütt kopár. Ez az Alföldön nagyon gyakori. hogy már a méhek kirepülését is akadályozza. Az említett tavaszi mézelők csak ritkán adnak olyan hordást. Közrejátszik az is. A fejlődés rendszerint február elején megindul. sajnos. Különösen károsak a március-áprilisi nagy hőingadozások és a méheket gyakran több hetes fogságra kényszerítő kora tavaszi hideg. fűzfélék.ÁLTALANOS RÉSZ TERMÉSZETI VISZONYAINK ÉS A MÉHÉSZET Méhészkedésre többé-kevésbé hazánk egész területe alkalmas. A bíborhere és baltacim virágzása legtöbbször belenyúlik az akácvirágzásba is. A méhek életére. ibolya. tömegmézelőnk azonban. Észak-Dunántúlhoz hasonló. A forróság főként akkor okoz bajt. Ez utóbbiak már a gyümölcsvirágzás és akác közötti hordástalan időszak kitöltésében fontosak. kevés. A tavaszi fejlődéshez annyira fontos virágport a mogyoró. gyermekláncfű. Zala és Vas megyékben találjuk.hóvirág. Legkedvezőbbek a Dunántúl kiegyenlítettebb időjárású. A méhek elöregszenek.

Árumézünk túlnyomó részét ez adja. ha az északi akácot elkésni nem akarjuk. A Dunántúl déli részeiből a Bakony vagy Vasmegye későn virágzó akácosaiba vándorolnak a méhészek. rugalmas. hogy nemcsak saját szükségletüket gyűjtik be róla a méhek.ennél többet csak kivételes esztendőkben . könnyen túlzsúfolhatók. A vöröshere és a lucerna virágai mélyek. A 30 fok körüli meleget csak akkor viseli el. sőt végzetes lehet.tölthetünk. holdanként 5 méhcsaládot vihetünk. A virágzás második felében tehát a nagyobb csapadék már káros. kobakosok (tök. virágokban. Az akác méhészeti értékét nagymértékben növeli. E rövid idő alatt azonban annyi nektárt termel. Komárom megyében szereztek. Sajnos. Mindkét 5 . vagy csak a virágpor kedvéért látogatják. A Dunától keletre eső területek méhészei a Duna-Tisza közén bőven találnak korán virágzó akácerdőket. hogy ezeket a növényeket egyáltalán nem. koriander. 30-70 kg-os súlygyarapodást mérhetünk. Kedvezőtlen . Ezeken a helyeken. hogy nem virít mindenhol egyszerre. Az akác rövid ideig. A vállalkozóbb szelleműek néhány napra megállnak a Tápió völgyi vagy Gödöllő környéki akácosokban. hold akácerdő gyakorlati szempontból számításba vehető" méztermése 330 kg. hogy ezek az akácosok. Az akác legfontosabb tömegmézelőnk. mert ezek (főként a gödöllőiek) virágzási ideje közepes. Ezek elvirágzása után a Heves és Nógrád megyei akácosokba húzódnak fel. a legnagyobb hozamokat 22-26 fokon adja. az időjárástól és a családok népességétől függően. sőt ennél nagyobb eltérés is előfordul. de területük annyira kicsi. uborka. Az erős szél sok kárt tesz a gyenge bimbókban. érdemes-e vele kísérletezni. Az akác legjobban szélcsendes időben mézel. A tavaszi hordáson megnépesedett családok az akácból gyűjthetnek felesleget. Az akácot a méhek a virágzás első napjaiban csak nehezen tudják kihasználni. Az akác meleg. A vöröshere mézeléséről legtöbb jó tapasztalatot Heves. hogy az akácosokba a legelő túlterhelésének veszélye nélkül kat. vörös here. A méhek mindkét fontos takarmánynövényünkről a virágporon kívül nektárt is gyűjtenek. Ezért nagyon meggondolandó. de rendszerint nem ad olyan hordást. ezért a legjobb hordás sziromhullás kezdetén. rendszerint csupán 3-4 napot . nagy fáradsággal és sok kiadással jár.méhcsaládok még néptelenek. Az akácvirágzás alatt. Az akác elvirágzása után a fejlődés tetőfokán álló méhcsaládok rendszerint munka nélkül maradnak. Legkedvezőtlenebbek rá a keleti. Győr. Ez teszi lehetővé. sokszor a virágok teljes fonnyadásakor van. Igaz. hogy csak méhállományunk töredékének nyújtanak gyűjtési lehetőséget. A csapadék az első napokban nem árt a virágoknak. napraforgó. szegletes lednek. azonban ezek a növények csak megfelelően nedves talajban és meleg időben mézelnek. ha a levegő páratartalma nagy. hazai adataink nincsenek. futó eső kedvező a nektártermelésre. Arról. hogy a szeszélyes időjárás a virágok teljes kiaknázását lehetetlenné teszi. mint a rövid. baltacim. hogy az akác területegységenként mennyi mézet termel. azonban az erősebb eső már tönkreteszi a fonnyadásnak indult virágokat. mert a virág kemény. kisebb ligetekben. esős . hidegebb talajon virágzása hosszasabb. laza homokon virít el a leggyorsabban.hűvös. pannonbükköny. Ez tévedés. A langyos. Figyelembe kell venni azt is. vannak szép számmal akác után virágzó mézelő növények is. pohánka. különösen a magányos fákon. Mézelésére legalább 17 fok meleg kell. lucerna. somkóró. hanem felesleget is adnak. Szovjet vizsgálatok szerint 1 kat. az Alföldön 10-14 napig.időjárásban a virágzás huzamosabb. Emellett ronthatja a méz minőségét is (éretlen méz pörgetése a sietés miatt). Ezért általános az a vélemény. hogy vándorlással két akácvirágzást használjunk ki. A legkorábbi és legkésőbbi virágzás kezdete között 14 napos. valamint az. Az akác után virító mézelők zöme mezőgazdasági növény. Legfontosabbak a következők: szöszös bükköny. amelyik méhállományunknak ebben az időszakban legalább a mindennapi szükségletét megadná. nincs olyan mézelő növényünk. szarvaskerep. fehérhere. mivel meglehetősen kis kiterjedésűek. Ez igazolja azt a tapasztalatot. A már kissé puhuló virágokon munkájuk könnyebb. a méhek nehezen érik el bennük a nektárt. északkeleti száraz szelek. dinnye). A száraz meleg "leégeti" virágait. a dombos vidékeken 12-18 napig virít. Három akác kihasználása nagyon jó szervezést kíván.

búzavirág. Legfontosabb tisztesfüves vidékeink az ország keleti felében vannak. ezért méhészeti jelentőségük növekszik. Ez a gyomnövény a Dunántúl tarlóin ugyanúgy megtalálható. A rétek növényei közül különösen a pillangósok és a fészkes virágzatúak értékesek. Jelentőségük öntözéses termesztésük bevezetésével ugrásszerűen növekszik. Ez a tisztesfüves terület átnyúlik Borsod-AbaújZemplén megyébe (Mezőkövesd. A napraforgó nem mindig és nem mindenhol mézel. (Kiskunhalas környéki laza. Újszász. Cák és Velem. repcsényretek. jellegzetes területein fontosak: kutyatej. valamint Somogy. Elég nagy területen díszlik Heves megyében a Hatvan-Füzesabony vasútvonal mentén. semfű-semfa (lícium). Szerencs környéke). homokos területek kitűnő mézelője) selyemkóró (Asclepias syiriaca. A tisztesfű a tarló növénye. valamint Szolnok megye szikmentes területei: Mezőtúr. Jelentősége itt is állandóan csökken. Fejér. valamint a Tiszántúlnak búzatermő fekete talajain. aranyvessző. Mosonmagyaróvár. sőt ennél nagyobb gyarapodást is ad. azonban az akácét meg sem közelíti. Az akáchoz hasonló fontosságú mézelő növényünk az egynyári tisztesfű vagy tarlóvirág. A szoktatás a nektárgyűjtésre is kedvező. de mégis jelentősek a bálványfa. tőzeges területeken és szikeseken). Erre a területre vándorolnak is a méhészek. Dunapataj. Szabolcs-Szatmár rétjein. Kedvező időjárásban még szeptemberben is ad hordást. mint a Duna-Tisza közének. japánakác. de megtaláljuk ezt a jó mézelőnket Fejér és Tolna megye csaknem egész területén is. Kiskunlacháza. Kenderes környéke.az utóbbi években még ezt sem. Vas és Sopron megye néhány községében a szelídgesztenye adja meg a mindennapit néhány héten át a méheknek. A dunántúli tarlóvirágos területek kisebbek. 4-6 hétig virágzik. Zala megyében. Nem ad olyan rohamos hordást. csörgőfa (Koelreuteria). különböző mentafajok (a mocsaras. ha aratás alatt és után (júliusban) bőséges a csapadék. mert nincsenek annyira kitéve az aszálynak. Hajdú-Bihar megyék. Komárom megyékben a napi szükségletüket általában begyűjtik róla a méhek. Csorna háromszög). Nagyobb jelentőségük csak a Kaposvár környéki kiterjedt hársas erdőknek van. Bácsalmás környéke). a vadon tenyésző fehér here (bodorka. A többi években csak mindennapi szükségletüket és téli készletüket .gyűjtötték be róla a méhek. Békés. Kisebb területek találhatók Pest és Bács-Kiskun megyékben is (Cegléd. vagy a ritka gabonákban jól kifejlődhet. Jelentőségük így is nagy. ezért a korszerű talajművelés terjedésével csökken a jelentősége.mézelő növényt jobban látogatják a méhek. hogy hosszú ideig. A felsorolt növények kisebb vagy nagyobb területen járulnak hozzá a méhészkedés sikeréhez. Közülük első helyen a hársat kell említeni. 1944 és 1945 óta csak 1953-ban volt igazán jó tisztesfű hordás. Jó esztendőben 40-60 kg-os. lepényfa. csak olyankor ad számottevő hordást. ezüstfa (olajfűz). Zengővárkony. Az ezüstfa és gyalog akác a mezővédő erdősávok fontos növénye. 6 . ha szoktatjuk őket. rétek néhány növénye és egyes gyomnövények is nyújtanak hordást. Mézelésének igazi ideje július második fele és augusztus. gyalog akác. acat. a napi 2-3 kg-os gyarapodás már jónak számít. bogáncsfélék. mint az akác. Baja környékén). Nevezetesebbek és az egész országban honosak: vadrepce. jó minőségű virágporával előmozdítja a méhcsaládok fejlődését. Aratás előtt ritkán. A tisztesfű rendszerint június közepe táján kezd virítani. Pest megyében Nagymaros határában van kisebb gesztenyés. kígyószisz. sárga somkóró. mint a tiszántúliak. Szabolcsban csaknem minden esztendőben jó hordást ad. azonban mézelésük biztosabb. Baranya és Somogy megyékben már csak helyi jelentőségű. Kalocsa. Az akác utáni időszakban ezeken kívül a legelők. Csongrád. amikor a csapadékos időjárás miatt nem lehet időben kapálni. Legismertebb gesztenyés területek: Iharosberény. Pörgethető felesleget ritkán ad. A hárs itt felesleget is szokott adni. A pohánka csupán Dunántúl legnyugatibb részén számottevő. az ártéri erdőkben). Dunántúlon legjelentősebbek a Kisalföld tisztesfüves tarlói (Győr. zsálya. Baranya. Sajnos. borágó. A tisztesfű az akácnál sokkal szeszélyesebb. Jó eredményt általában csak akkor remélhetünk belőle. Ezeknek a növényeknek a nyári hordástalanság áthidalásában nagyobb figyelmet kell szentelnünk. Tolna. s a nyárvégi szükségleten felül rendszerint a téli készlet begyűjtését is lehetővé teszi. A szelídgesztenye jelentősége főként az. Solt. E két fával mennyiségben nem versenyezhetnek. (Solidago. Nagy előnye viszont. legelőin). az ilyen esztendők ritkák. Az ország egyes. A nyári hordástalan időszak áthidalásában helyenként néhány erdei és díszfának is szerep jut. hogy tömeges.

A vetésforgóba sok olyan növény beállítható. Igen hasznos mézelő növény a Facélia. A méhlegelő teherbírása. Holdanként 1-3 mázsás termésátlaga a vele való munkát jól megfizeti. Legtöbb helyen a nyári időszak (július és augusztus) hordástalan. a rendelkezésre álló munkaidő. A többiek csak a méhcsaládok fejlesztésére. Rövid tenyészideje nagyon alkalmassá teszi arra. az akác és a tarlóvirág. bokrok telepítésére. cserjék. a népesség fenntartására jók. pohánka és mások. Így a talajjavítás végett csillagfürttel bevetett nagy területeken teremthetünk jó méhlegelőt. 2. hogy egy méhcsaládtól 10 kg mézet pörgethessünk. mint a pohánka és a mustár. (Szocialista mezőgazdasági üzemekben első helyre a megporzandó növények területe léphet. koriander. vagy zöldtrágyának szánt növénnyel is. A méhlegelő javítása terén az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek fásítással is sokat tehetnek. Sok nektárt termel. Erre a méhészeknek kell a gazdaságok és a termelőszövetkezetek vezetőinek figyelmét felhívni. Ilyenek a pillangós növények. Mindenhol a helyi viszonyok mutatják meg. Két legfontosabb tömegmézelőnk közül már ma is. 100 kg-ot kell termelnie. Méhészeti termelésünket ennek figyelembevételével kell megszervezni. ZabbaI. 3. Gyakorlatból tudjuk azonban. hogy méhészetünk áruméz termelésében országosan csak két növény jelentős. erdők telepítésénél.) A méhektől csak az ezen felüli mennyiség vehető el. vagy borsóval kell keverni. A Facélia mag jól értékesíthető. Méhészkedésünk eredménye attól függ. Az eredményes méhészkedés alapja a méhlegelő.A tarlóvirág mézeléséről ellenőrzött hazai adataink nincsenek. majorok. a megporzandó növények területe. ligetek. legföljebb két méhcsaládnál többet ne számítsunk. fejlesztésénél elsősorban ezt kell figyelembe venni. amelyek javítják a méhlegelőt. utak fásításánál. termelőszövetkezetek a méhészet eredményes üzemeltetését mesterséges méhlegelő létesítésével segíthetik elő. 7 . élő sövények létesítésénél mindig alkalom nyílik olyan fák. Ahhoz tehát. amely gazdasági értékén felül a méheknek is jó legelőt ad. hogy szakaszosan vetve a hordástalan időszakokon átsegítse a méheket. 1. hogy milyen időszakokban van a legnagyobb szükség a méhlegelő javítására. (Számításainkban 90 kg-ot veszünk alapul. Vetés után 40-50 nap múlva hosszasan virít. a méhlegelő teherbírása. MESTERSÉGES MÉHLEGELŐ Állami gazdaságok. a fehér és fekete mustár. A MÉHÉSZET NAGYSÁGA ÉS MUNKASZÜKSÉGLETE A méhészet nagyságának meghatározásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni: 1. Vethető a Facélia egyéb zöldtakarmánnyal. Mezővédő erdősávok. Katasztrális holdjára egy. Ebben az időben nagy jelentőségűek a rövid tenyészidejű növények. a repce. ezért a méhészet szervezésénél. Az elmondottakból láthatjuk. irányítani.) Egy méhcsalád egy évi mézszükségletét a kutatók 70-90 kg-ra becsülik. hogyan sikerül e két fő mézelő növény virágzásának kihasználása. hogy teherbírása meg sem közelíti az akácét. Nagyon jól megy például a homokos területeken csillagfürttel keverve. A Facélia zöldtrágyának és silótakarmánynak is felhasználható. a közeljövőben pedig még inkább csupán az akácra számíthatunk. Ezekből pörgetni csak helyenként és ritkán lehet. mert egymagában gyenge minőségű silótakarmányt ad.

Csak ezután dönthetünk a méhcsaládok számáról. Tájékoztatásul szovjet források alapján közlöm néhány mézelő növény mézhozamát kat. A legelő méheltartó képességének megítéléséhez ismernünk kell az adott hely 2 km-es körzetének növényvilágát. és a szűkös időszakban vándorolunk. hanem mindenkor a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodni. de a főhordást adó legelő csak 60 családnak elegendő. vajon az állományt állandóan ott kívánjuk-e tartani. mert a 40 család szükséglete 3600 kg. az adatok begyűjtésével állapítjuk meg. ha az akác vagy tisztesfű annak többszörösét is elbírná. de valamilyen elemi csapás is (pl. a gyűjtés eredményessége azonban a távolság növekedésével csökken. jól mézelő pillangósok magtermesztése nagyobb területeken. hogy amennyiben vándorméhészkedésre rendezkedünk be. a helyinél kiadósabb legelőre szállítanunk. hogy a méhészétek nagyságát nem lehet és nem szabad országosan érvényes számokban megadni. akkor abban az esetben is csak annyit tarthatunk. Ebből a példából látható. (A forrásmunkákban talált adatokat hektárról kat. Ha nem akarunk vándorolni. akkor 1400 kg árumézet pörgethetünk. 60 méhcsalád már saját szükségletét sem gyűjti be. annál könnyebb nagy átlaghozamokat elérni. A homokos alföldi akácos vidékek egyes részein tavasszal és nyáron még kis méhészetek is alig találják meg mindennapi szükségletüket. Az egységnyi területről termelhető méz mennyisége hozzávetőlegesen is csak pontos. Még ugyanannak a vidéknek teherbírását sem lehet mindig egész esztendőre érvényes számmal kifejezni. elhelyezését szükség szerint meg kell változtatni. A mézelő növények fajtáit és területüket a környék bejárásával. Egészen más a vándorméhészetek helyzete. annyi méhcsaládot tarthatunk haszon reményével az adott helyen. a tavaszi legelő csak 50 méhcsalád jó fejlődéséhez elegendő. Ugyanezek a területek akácvirágzás idején a helyi állomány sokszorosának adnak bőséges gyűjtési lehetőséget. sőt esetleg saját szükségletét sem képes begyűjteni. A méhlegelő becslése tehát sohasem lehet végleges. a mézelő növények által elfoglalt területek nagyságát. Ha pl. távolabbra is elrepülnek. mocsaras területek lecsapolása). Ha például a méhészet 2 km-es körzetében 5000 kg méz alapanyagának megtermeléséhez szükséges mézelő növény van. holdanként kilogrammban. fejlesztésének tehát első feladata a legelő felbecsülése. hogy minél kevesebb méhcsalád van valamely méhészetben. rétek feltörése. tudományos vizsgálatok alapján dönthető el.35 kg-ot érhetünk el. amikor valamely vidék hordási lehetőségeire a helyi méhészetek eredményeiből akarunk következtetni.) Ezek a következők: 8 . és a méhészet nagyságát. valamint. az 50 családos méhészet is jó eredményt ér el. mint az év többi szakában. Ilyen vizsgálatokat nálunk még nem végeztek. Ezt feltétlenül figyelembe kell venni akkor. Ezeket a legjobb helyi lehetőségekhez méretezhetjük. erdők kiirtása. Ha a közelben nem találnak elegendő nektárt.egy család évi szükségletét 90 kg-ra téve . Ez a példa azt is bizonyítja. ha csak 2 km-el számolunk. Ilyen változást okozhat a mezőgazdasági művelési ágakban bekövetkezett eltolódás (pl. A méhcsaládok számának meghatározásakor nagymértékben fontos az is. Ha viszont az állományt 50 családról 40-re csökkentjük. hold. hogy ott. mikor kell méheinket más. Méhészet létesítésének. akkor a méhészetet a vidék legszűkösebb időszakához kell méreteznünk. ahol a tavaszi fejlődés lehetőségei adva vannak ugyan. Egy vidék méhlegelőjének teherbírása egyik évről a másikra is megváltozhat.A méhek legszívesebben lakásuk közelében látogatják a virágokat. változását mindenkor figyelemmel kell kísérni. A 2 km sugarú kör területe 2183 kat. Ahányszor 100 kg mézet termelnek ezek a növények. A 40 családdal tehát igen szép átlagot . Jobb. ahol a 10-20 családos kis méhészet még nem egészen szakszerű kezeléssel is gyönyörűen boldogul. gyümölcsösök telepítése). a már ott levő méhcsaládok számát. illetve 10-re kikerekítettem. a termesztett növényfajták változása (pl. Az ezen a területen tenyésző mézelő növények alkotják a kör középpontjában elhelyezett méhészet termelésének alapját. A Duna árterületének füzesei például sokkal több méhcsaládnak nyújtanak elegendő legelőt tavasszal.50 családos méhészet átlag 10 kg-os pörgetést adhat. Nem bizonyos. fagy). Itt a jó tavaszi legelőn népesre fejlődött családok saját szükségletüket sem gyűjtenék be. Kedvezőtlen időjáráskor ez a kör nagyon összeszűkül. hogy ezek a mézelők egységnyi területen mennyi méz készítéséhez szükséges nektárt termelnek. Ennél több család már hasznot nem hoz. akkor itt . vagy vándorméhészkedésre rendezkedünk be. Viszont kár 100 családot tartani ott. és arról. A méhek haszonnal körülbelül 3 km-es körzetből gyűjthetnek. például vándortanya keresésekor. holdra számítottam át és a kapott számokat 5-re.

……………. …………….. hold vöröshere 10 kat. hold maglucerna (öntözetlen) 30 kat. ……………... ……………. ……………. ……………....... …………….. ……………. ……………..... ……………... …………….. ……………. …………….... ……………. hold rét (gyengébb minőségű) 50 kat. ……………. …………….. ……………. ……………. ……………. …………….... Ezt számításaink során figyelembe kell venni. ……………... arra mégis jók. a méhek csak 1/3 részét képesek hasznosítani. ……………. …………….. ……………. azonban az így megállapított mennyiségnek.. hold gyümölcsös (alma) 50 kat....Vöröshere Szilva Földiszeder Alma Szarvaskerep Lucerna (öntözetlen) Fehér mustár Napraforgó Köszméte Sziki Lelleg Repce Rét (gyengébb) Egynyári tisztesfű Pohánka Málna Rét (jó minőségű) Orvosi Atracél Fehér Árvacsalán Fehérhere Acat Katán kóró Svédhere Baltacim ……………. ……………. …………….. hogy mézelő növényeink értékét összehasonlíthassuk és a legelő becslése során hasznosítsuk.. 5 5 10 10 10 15 25 25 25 30 30 30 35 35 40 45 55 55 55 60 60 70 70 Kutyatej Kökény Tök Szelídgesztenye Uborka Meggy Füzek Sárga Somkóró Korai Juhar Borágó Lepényfa Ligeti Zsálya Lucerna (öntözött) Kígyószisz Koriander Füzike Fehér Somkóró Ló zsálya Selyemkóró Facélia Kislevelű Hárs Fehérakác ……………. 15 15 20 20 20 20 85 115 115 115 140 160 220 230 290 350 350 375 460 570 570 1000 Az ilyen irányú kísérletek és gyakorlatban szerzett tapasztalatok szerint. ……………. ……………. Vegyük a következő példát: valamely állami gazdaság központjának 2 km-es körzetében a következő mézelő növények vannak: 180 kat. ……………. ……………. …………….... hold repce 100 kat.... hold fehérakác 9 . ……………. ……………. ……………. ……………. …………….. Ha fenti számokat nem is fogadhatjuk el feltétlenül érvényeseknek. …………….. …………….. …………….. hold napraforgó 200 kat. …………….. ……………. ……………. ……………. viszonyaink között..

vándorméhészkedéssel 10-15 óra kell. vándorlás nélkül 6-8 munkaórát fordítottam. mint amennyit a vidék méhlegelőjén tartani gazdaságos. ……………. A méhészetben felhasznált munkába nemcsak saját munkámat. A családoktól tehát 16 kg-os átlag pörgethető. Ebből a példából is látható. Áruméz termelésre marad 1120 kg. a legkisebb befektetéssel és munkával. egy helyben tartására kedvezőtlenek. a lehető legnagyobb mézhozamot érhetjük el. a méhcsaládok számának növelése már nem növeli a termelést. a méhészet környékének rendben tartására szükséges időt. ……………. Mindenkinek saját helyzetéből kiindulva kell meghatároznia a méhcsaládok számát. vagy termelőszövetkezeti tag. Minél több rovarmegporzásra szoruló növényt termeszt valamelyik gazdaság. Figyelmen kívül hagytam viszont a közlekedésre az állomány ugyanis 3 telephelyen volt . 540 500 800 2000 250 30 3300 7420 kg kg kg kg kg kg kg kg Ezen a területen 70 családos méhészetet lehet tartani. A nehézségeket vándorlással. s ez a méhészet nagyságának növekedésével fokozatosan csökken. Kis méhészetekben több az egy családra jutó munka.) Vannak 10 . Mézelő növényeink közül egyedül az akác nyújt több száz családos méhészetnek is elég nektárt. Az állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben a méhészet nagyságának meghatározásakor ezt a szempontot is figyelembe kell venni. A méhlegelő teherbírásának megfelelően méretezett méhészettel. A méhészet nagyságának meghatározásában ez is fontos tényező. hogy bizonyos mértéken túl. A rendelkezésre álló munkaidő.Ezek méztermelése a következő (a méhek által kihasználható 1/3 résszel számolva): 180 50 100 200 50 30 10 Kh Kh Kh Kh Kh Kh Kh Almás Repce Napraforgó Rét Maglucerna Vöröshere Fehérakác á á á á á á á 3 kg 10 kg 8 kg 10 kg 5 kg 1 kg 330 kg Összesen: ……………. A mi legelőviszonyaink nagy méhállománynak állandó. ……………. A megporzó méhészetek nagyságának megállapításakor gyakran kerülhetünk szembe a méztermelés érdekeivel. annál nagyobb méhészetet lehet a hozam csökkenésének veszélye nélkül egy helyen tartani. hanem csökkenti. A megporzandó növények területe.a vándortanyák felkutatására. gyorsan végeztem. viaszolvasztásra. A 70 család önellátására kell 6300 kg méz. Ha kevesebb méhcsaládot tartanak. illetve egyénileg gazdálkodó paraszt. A megporzó méhészet nagyságának megállapításáról részletesen "A méhek szerepe a növénytermesztésben" c. A kezelt állomány kb. keretkészítésre. Kizárólag méhészettel nálunk kevesen foglalkoznak. Megjegyzem. hogy ekkor már 15 éves gyakorlatom volt és munkámat mindig előre elkészített terv szerint. hanem a kisegítők munkaidejét is beszámítottam. feles arányban fekvő és rakodó képtárakban volt. amikor a méhészet főfoglalkozásom volt és 130-160 méhcsaládot kezeltem. 3. ……………. a méhlegelő javításával hidalhatjuk át. a három év átlagában egy méhcsaládra vándorlással átlag 10. fejezetben szólok. A méheknek a mezőgazdaságban betöltött fontos szerepét egyre jobban megismerjük és értékeljük. annál több méhcsaládra van szüksége. Egy méhcsalád egy esztendei gondozásához helyben méhészkedve 6-10. akkor több árumézet kapnak. Nálunk a 30-40 és az ennél kevesebb családú méhészetek használják ki legjobban a méhlegelőt és érnek el nagy pörgetési átlagot. a kaptárak karbantartására. ……………. ……………. Minél jobb a méhlegelő. (1949-1951-ben. 2. A méhészek túlnyomó többsége bérből és fizetésből élő dolgozó. mert a sikeres megporzáshoz több méhcsalád kell. ezért nincsenek nálunk nagy méhészetek.

A termelés legfontosabb szakaszaiban munkacsúcsok jelentkeznek. Az eloszlás még e 8 hónap alatt is nagyon egyenetlen. erősen szeles időben sem dolgozhatunk. Méhek összeszedése söpört rajhoz (2-2.). egy méhész 8 X 6 = 48 méhcsaládot nézhetne át. Az időt a füstölő begyújtásától az utoljára vizsgált méhcsalád adatainak bejegyzéséig és a szerszámok elrakásáig mértem. Az említett három év átlagában a munka 33. állami gazdasági és termelőszövetkezeti méhészek) 70-100 méhcsaládot kezelhetnek. mézkészlet. A méhészet nagyságát aszerint kell megszabni. a méhészettel szemben támasztott követelményektől és nem utolsó sorban a méhállomány minőségétől. a méhészet elhelyezésétől (egy vagy több helyen). tapasztalataim szerint. Ez a munka egy méhcsaládnál átlag 8-10 percig tart. amelyek elvégzéséhez kisegítő munkaerő is kell. méhészkedő nyugdíjasok. Ez pedig csak 10-20 méhcsalád átvizsgálására elegendő. a mellékfoglalkozásként méhészkedő dolgozó. Azok. aki ilyen feladatokat nem lát el. napi elfoglaltságától és más viszonyaitól függően. Munkánk sokszor csak a legmelegebb déli 2-3 órára korlátozódik. Minél kevesebb időt veszítünk a pörgetéssel a korai akácon.családtagok. Közülük néhány. A méhészettel kapcsolatos részmunkák időtartamáról nagyon keveset tudunk. és az összes munka 40%-át is kiteheti. A méhészkedéshez szükséges munkaidő nem oszlik el egyenletesen az év folyamán. Igen sokszor akadályozza a munkát a kutatás is. jó akáchordás után. hogy a méhészetben végzett munka teljesen az időjárás függvénye. annál korábban helyrehozhatjuk. a méhész lakása és a méhészet közötti távolságtól. élelemhiány stb. július (11. Esős.5 kg) 8-10 20-25 3 8-10 15-20 30 perc perc perc perc perc perc Ezeket az adatokat sok családnál folyamatosan végzett ugyanazon munkaművelet átlagában kaptam. Napi 8 órai munkaidőt számítva. Ezután június következett 17. mint elhanyagolt kisebbet. Folyamatos munkához legalább 16 fokos meleg kell. lép behelyezése) Mézelszedés rakodókból.teendők. Az idegen munka . mint az. A tavaszi első vizsgálat időszakában ugyanis az időjárás még nem alkalmas arra.1 %).a vándorlások és pörgetések számától függően több vagy kevesebb.8%) és október (9. akiknek a méhészkedés főfoglalkozásuk (csak méhészkedésből élő magánméhészek. A munka legnagyobb részét márciustól októberig kell elvégezni. annál 11 . Azonban ez csak elméletben van így. hogy hány méhcsalád kezelésére jut idő munkacsúcsok idején. majd a kezelt méhcsaládok számával osztottam. Hiba lenne azonban. szeptember (8. 20-30 családos méhészet rendes kezelését láthatja el. a következő: Tavaszi átvizsgálás (a fiasítás. Minden munkát idejében kell elvégezni.9%). Könnyebb kezelni évek óta jól gondozott nagyobb állományt.1 %-kal. népesség ellenőrzésével) Kaptárak tavaszi tisztogatása a családok átrakásával Anyarács berakása rakodókba főhordás előtt. Különösen erős a munkatorlódás májusban. ha egy dolgozó teljesítményét csupán ezeknek az adatoknak alapján.8%) hónapokban.4%-a erre a hónapra jutott. hogy a méhekkel naponta 8 órát dolgozzunk. Azonban figyelembe kell venni azt is. Az anyaneveléssel foglalkozó vagy a méhcsaládokat mezőgazdasági növények megporzására rendszeresen hasznosító (szoktatás) méhész nem kezelhet annyi méhcsaládot. Vegyük például a tavaszi átvizsgálást. A méhcsaládok száma a méhész szaktudásától (főként gyakorlatától). A 3 évben 26 és 41% között ingadozott. a fejlődést gátló hiányosságokat (anyátlanság. valamint a kaptárrendszertől függ. fizetett alkalmi dolgozók . Csak így érhetjük el az adott viszonyok között lehetséges legjobb eredményt. az anya megkeresése nélkül Fészekbővítés (fiasításos lépek megszámlálása. egyéb tényezők figyelmen kívül hagyásával állapítanánk meg. vagy fekvő anyaráccsal elválasztott mézkamrájából a fészek ellenőrzése nélkül. Így a fejlődés rohamosabb. az új lép helyének meghatározása. zavartalanabb lesz. Csaknem azonos volt április (9. Mindezeket figyelembe véve. Minél hamarabb végezzük például az első tavaszi átvizsgálást.

hogy egy méhészre olyan nagy állományt bízzanak. mézeltetés helycserével. a családok kijelölése. Akácvirágzás után vagyunk. Pörgetés utáni állapotuk a törzslapokon fel van tüntetve. A törzslapokról (vagy egyéb feljegyzéseinkből) megállapítjuk. pontosan elvégezhessen. fertőtlenítjük. Kereteket huzalozunk és műlépezünk. Vannak munkák. máskor 2-3 kisebb egységre osztva egymástól 3-4 km-re kell elhelyezni. A napi munka előkészítésének menetét legjobban gyakorlati példa világítja meg. hanem egész évi tervünk elkészítésekor is. hány családot készítünk böngészve. Elhatározzuk. célkitűzés. hogy a 10 új családot a következő napokban elkészítjük. Itt az ideje a szaporításnak. mennyi méz. pörgetés. a használtakat kitisztítjuk. Különösen nagy figyelmet szentelünk a gyakori hibák tanulmányozásának. Amelyik kaptárban két családot akarunk elhelyezni. A munka. A szocialista méhészetekben a dolgozó munkaidejének jobb kihasználása és a termelési költségek csökkentése céljából elkerülhetetlen. Családjaink népesek. A munka megszervezése során a következő lépéseket kell betartanunk: 1. javítjuk. cukor szükséges a kitűzött cél megvalósításához. a végrehajtás részleteinek meghatározása. Ezt a beosztást nemcsak a következő napi. Ezeknek a családoknak 12 . A munka megszervezése. 3. etető. amelyekhez még az erejének teljében levő méhésznek is segítség kell. Ezek után előkészítjük a szükséges dolgokat. 2. mely családokból készítjük a szaporulatot. A méhész személye. hány kaptár. vándorláskor rakodáshoz legalább 4 munkaerő szükséges. A kaptárakat alaposan megvizsgáljuk. kellő előkészítés nélkül. a termelésre káros természeti tényezők hatását elkerülni. hogy minden munkát idejében. melyik családtól hány fiasításos lépet. Általános tapasztalat. Előkészítjük az etetőket. Ennek oka legtöbbször az. Ennek káros hatását azzal kell mérsékelni. vándorlás. A munkaidő függ a méhész személyétől. mennyi méhet veszünk el. a munka megszervezésétől is. Mézelszedéskor egy pörgetőhöz 3-4. hogy a méhészek nem tudják helyesen hasznosítani munkaidejüket. A kisebb. műlépes keret. rajláda. A méhészkedéssel járó. nem vándorló méhészetet nehéz testi munkára alkalmatlan egyének is sikerrel kezelhetik. Éves tervünk szerint 10 családot kell szaporítanunk. hányat söpört méhekből. esetleg heti teendőknél kell követnünk. kapkodva dolgoznak. 5. Megállapítjuk a végrehajtás módját. családok áthelyezése más kaptárba. sokszor nehéz fáradalmakat csak fizikai munkára teljesen alkalmas dolgozó bírja. hogy a 70-100 méhcsaládot csak a nyugalmi időszakban és akácvirágzáskor szabad együtt tartani. fiasításos lép. Megállapítjuk. 4. 3. azt gondosan elválasztjuk. fiasításuk bőséges.és nődolgozók egyaránt alkalmasak. 2. mert a gondos és több munka eredménye: jobb méhcsaládok és nagyobb hozam. gyakorlata van. Elhatározzuk hát. nehogy azok elkövetésével kockáztassuk a sikert. 4. Nagy vándorméhészetekben az ilyen dolgozók csak. ha kell. és adott helyzetekben feltalálja magát. amelynek egy helyen való tartása már kedvezőtlen. vándorláshoz erős férfiakra van szükség. a szükséges anyagok és eszközök előkészítése. beszerezzük a cukrot. akinek szaktudása. rajládákat. helyes előkészítése és megszervezése a munkaidő jó kihasználása szempontjából döntő. vagy a lehető legkisebbre korlátozni csak az tudja. A legelő kihasználása és a munka időbeni elvégzése szempontjából tehát egyaránt kedvezőbb a méhállomány kisebb egységekre való elosztása. hogy tervszerűtlenül. A felesleges mézet már elszedtük. Döntésünk során figyelembe vesszük a családok helyzetét. ellenőrizni.jobban kihasználhatjuk a későn virágzót. mint kisegítők állják meg helyüket. 1. Ilyen a kaptárak mozgatásával járó valamennyi művelet: pl. A méhcsaládok munkáját irányítani. a munka végrehajtása. kaptárak lábra állítása. Pörgetéshez férfi. Az egy dolgozóra bízott méhcsaládok számát úgy kell megszabni. Részletesen átgondoljuk a munka végrehajtásának módját.

gyors lesz. 5. 3. A felbontandó kaptárakat meg is jelölhetjük. Igen hibás munkabeosztással dolgozik például az a méhész. istálló. hogy a méhészetet közúthoz.) újabban a 13/1952. vagy a méhes kellő magasságú (2 m) kerítéssel van körülvéve. A nagy forgalmú utak. így nem zavarják az út forgalmát. Nagyobb háziállataink közül a ló igen érzékeny a méhszúrásra. terek közelében levő méhészetek emberekre is veszélyesek lehetnek. mert az előkészületeket ilyenkor végezhetjük (esős időben. Az új családok összeszedésének tervét feljegyezzük. tehát munkánk határozott. Megesik." (21257/ 1922. amelyeket máskor elvégezni nem lehet. közút közelében 4 méternél kisebb távolságra csak abban az esetben szabad méheket elhelyezni. kevesebb szúrást kapunk stb. iskolaudvar. eredményes lesz. Azt az időt is ki tudjuk használni. 2. Jól tesszük. Sokkal kevesebb ideig kell a méhekkel közvetlenül foglalkozni. szérűskert. ahol a forgalom zaja. A munka helyes megszervezésének nagy előnye. baromfifarm közelében elhelyezni. hogy a méheket emberek. Nyugalom. Ezért a méhes kertet körül kell keríteni. rendelet. M. A méhészkedés ettől függetlenül mindenhol szabadon gyakorolható. amikor a méhekkel dolgozni nem lehet. 3. pajta. Olyan helyeken.a törzslapját külön tesszük. sőt krétával azt is ráírhatjuk. Az út fölött húznak a legelőre méheink? Ültessünk útjukba élő sövényt. A munkaigényes hónapokra csak olyan munkák maradjanak. hanem kárt is okozhatnak. legelő. mennyi méhet veszünk el. növeli a teljesítményt. ha a méhészet állandó telepén is betartjuk ezt a távolságot. szintjének megváltoztatásával igyekezzünk csökkenteni a veszélyt. hogy a méhek a vasúti sínek alatt. hogy mindig az időszaknak megfelelő munkát végezzük. A MÉHÉSZET ELHELYEZÉSE A méhészet telephelyének kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe venni. Több család gondos és időben történő kezelését elláthatjuk. sz.gyakran jelentéktelennek látszó . Télen a baromfi a családok háborgatásával kárt tehet. Tudok olyan esetről. amelyektől fiasítást. hogy mit kívánunk belőlük kivenni. az aluljáró kövei között ütöttek tanyát és ott zavartalanul éltek.fogás könnyíti meg a munkát. kifutó. A méhek az ilyen folyamatos. A munkát így gyorsan elvégezhetjük. Legalább a nagyobb állatoktól (ló. fákat. mint vándortanyán. vagy gyakran ismétlődő zajt. F. rezgést megszokják. A méhészkedő vasúti pályaőrök sohasem tapasztalták. a talaj járművek által okozott rezgése még érezhető. 13 . Ezek magas repülésre kényszerítik őket. sportpálya. este. a méhek röpülési irányának. forróságban stb.). szarvasmarha. vasútvonalhoz olyan közel kell elhelyezni. hány lépet. Ilyen előkészítés után nyúlunk csak a méhcsaládokhoz. Sok . M. A baromfifarm közelében a méhészet a kis kacsákra veszélyes. ha a méhek kirepülése az előbb említett épületektől vagy utaktól ellenkező irányban történik. Nagyon fontos. kevésbé zavarjuk a családokat. vásártér. aki akácvirágzáskor műlép beadás helyett kaptárt fest. vagy méheket kell kivennünk. hiszen a méhek itt rendszerint hosszabb időt töltenek. Nem szabad a méhészetet út. csak azokat. Néhányra a méhészet elhelyezéséről és a méhcsaládok kezeléséről szóló részekben mutatok rá. Nem kell valamennyi családot sorra felbontanunk. "Azonban lakóház. ahol semmiképpen sem lehet az elővigyázatosság által megkívánt távolságokat betartani. csökken a rablási veszély. XI. mert itt a méhek nemcsak kellemetlenséget. Igen fontos. bokrokat. tehát nagyobb a baleset valószínűsége is. sertés) védjük néhány szál huzalból készített kerítéssel. F. hogy a forgalom a méhek életében zavart okozott volna. rendelet szerint vándorméhészetet közutaktól legalább 10 méterre kell elhelyezni. hogy: 1. sz. A méhészet számára élénk forgalomtól mentes helyet kell kiszemelni. Munkánk gyors. Már a felnyitáskor tudjuk. állatok ne háborgassák.

A kijárónyílásokat legjobb dél. mert nagymértékben növeli a fogyasztást. Jó. ahol a helyi viszonyok a kaptárak ilyen elhelyezését nem engedik meg. hogy ott szabadon mozoghassunk. de ne is keresztezze azt. eredményesebb a munkájuk. Ezért tavasszal és télen árnyékmentes helyre is tehetjük a kaptárakat. Inkább a hótól korábban megtisztuló részeket válasszuk. Mögöttük legalább 1-1. és lassítja a kora tavaszi fejlődést. A méhek a mérsékelt meleget szeretik. Szél. a cserére szánt kaptárt elhelyezhessük. A közvetlenül ható napsugarak építményeiket is megolvaszthatják. Napfény. Jó. erdő. Ezért a méhészetet lehetőleg mindig. A kaptárak között 20-30 cm-es hézag elegendő még akkor is. parkok. hogy más irány egyáltalán nem alkalmas. A kaptárak előtt ne legyenek gyomok. Különösen télen ártalmas a szél. ha egyik-másik kaptár keskeny oldalán tartalékcsalád kijárója van. A méhek szabad ki. esetleg teljesen lehetetlenné is teszi munkájukat. később azonban mérsékelt árnyékba kerüljenek. Ez nem jelenti azt. télire azonban feltétlenül széltől védetten helyezzük el. a nedves talajú mélyedéseket. vagy kelet felé fordítani. elhelyezés sem káros. hogy a reggeli órákban napot kapjanak. mint káros. a léphordó ládát. Különösen fontos az uralkodó szelek káros hatásának kivédése. és az itatót elhelyezhessük. a méhek zavartalanul kiröpülhessenek. Kisebb patakok. A hőség lassítja. sűrűn ültetett bokrok vagy fák.A területigény. A szél ellen jó védelmet nyújtanak a fásított területek. keleti oldalán. Alkalmatlanok azok a helyek is. hanem a méhek munkáját is akadályozza. Ilyenkor a teljes árnyékban való. Óvakodjunk a fagyzugoktól. ahol a hó későn olvad.és berepülését semmi se akadályozza. Legjobb a gyümölcsösök. ligetek. amikor a méhek csak igen nehezen tudják fenntartani a fészek kellő 14 . hogy a kaptárak előtti területről minden növényt irtsunk ki. bármely égtáj felé fordíthatjuk a kijárókat. annál zavartalanabb a méhek fejlődése. mert a környéket hűti. Ez azonban nem jelenti azt. azonban a növényzet között a méhek találjanak elég utat a tömeges kirepülésre még akkor is. Vizek. Sík vidéken épület. épületek. délkeleti. fasor déli. Kirepülés. Erős szél nemcsak a nektártermelést csökkenti. Minél nagyobb a szélvédett terület a méhészet környékén. hogy a talajt rendben tarthassuk. ködössé teszi. ködnek és dérnek gyakran kitett mélyedésektől. Szintmagasság. A legkedvezőbb az olyan elhelyezés. ha a telephelynek kis lejtése van. és káros a családok hő gazdálkodására is. mezővédő erdősávok védelme alatti elhelyezés. Ilyen fekvésben a méhészet korán kapja a nap sugarait. Ez ugyanis a méhek nagymérvű eltájolását okozhatja. párássá. ha a talajvíz a föld felszínéhez a nedvesebb időszakban sincs közelebb 1. Ez különösen a kora tavaszi időszakban fontos. annál hasznosabb a napsugár. élő sövények. Figyelemmel kell lenni arra is. fák segítik a méheket a tájékozódásban. Ez nem nagy. Ezért a kaptárakat nyáron úgy kell elhelyezni. A kijárónyílások előtt nagyobb szabad terület szükséges.5 méternél. Különösen károsak a huzatos helyek. A magasan álló talajvíz káros. amikor legsűrűbb a lombozat. folyók és tavak közelsége inkább kedvező. A magános bokrok. hogy az esővíz. A napsütés hatására a méhek hamarabb indulnak munkába. Kerüljük a vízjárta részeket.5 m széles területnek feltétlenül kell lennie. mert egyenletesebbé teszi a méhészet környékének éghajlatát. délkelet. hogy a kaptárakat minden oldalról megközelíthessük. változékonyabb az időjárás. hogy a méhek fő repülési iránya ne essék egybe közeli méhészetével. A méhészetet lehetőleg magasabb fekvésű területen helyezzük el. Égtájak. hólé ne álljon meg rajta. Ez káros lenne. Ott. Különösen előnyös a vízközelség a nyári aszályos időszakokban. Minél hűvösebb. Dombos vidékeken legjobb déli lejtőn megválasztani a méhek helyét. keretbakot.

Helyiség. igyekezzünk ahhoz legalább minél közelebb berendezni. nemcsak a méhek itatására. ha a méhész a vándorlásra jól felkészül. egyenes sorban szokták lerakni a kaptárakat. forrás vagy patak. lépek. hogy a méheket a víztől távol rakjuk le. tisztálkodásra és az eszközök tisztántartására is. E nélkül szocialista méhészetekben a méhész a rábízott vagyonért nem felelhet. mert a méhésznek még télen is lehetőleg a méhek közelében kell tartózkodnia. méhlegelőt nem ad. A közlekedést az út fölé hajló fák ne akadályozzák. 2. de legalább egy fontos mézelőhöz közel legyen. Ezért a méhes kertet úgy helyes berendezni. pároztatók. Jó. hogy a méhek az otthonukhoz nagyon közeli virágokról nem gyűjtenek. A méhes kert kiválasztásakor erre is gondolni kell. mivel teleink általában mérsékeltek. A sokféle követelménynek csak akkor felelhet meg. a növények nektártermelése is jobb. Balaton) 1. Ha a legelő jó kihasználása vagy a megporzandó növények fekvése azt kívánja. Nagyobb méhészetben már külön helyiség nélkül nehéz boldogulni. oda csak a legszükségesebb felszerelést viszi magával. Ezért a méhes kert helyét úgy kell megválasztani. 1. Vízellátás. hídjai megfelelő teherbírásúak és szélesek legyenek.különösen szeles időben sok elpusztul. hogy a használaton kívüli lépeket (főként ősztől tavaszig) sérülés nélkül meg lehessen óvni. Ennek jól zárhatónak kell lennie. A méhes kert területének meghatározása után kerül sor a kaptárak helyének kijelölésére. A méhek repülő körzetének víz által elfoglalt darabja holt terület. ha a méhek annak túlsó partján akadnak jó legelőre. ha azok közvetlenül a szállítóeszközre rakhatók fel. A méhésznek állandóan. hordóban. akkor ez a hely nagyon előnyös. A szükséges eszközök. A gyümölcsösben elhelyezett méhészet helyben jut a tavaszi fejlődéshez szükséges serkentőhordáshoz. Ha erre nincs mód. Kis terület kihasználása így a legmegfelelőbb. Kis méhészet külön helyiség nélkül is berendezhető. Ha innen elérik a méhek a főhordást jelentő akácot is. hasznos 15 . A méhészetben vízre is szükség van. A nagy vízfelület akkor a legveszélyesebb. minél kisebb távolságra kell a kaptárakat és egyéb felszerelést kézben vinni. A méhlegelő közelsége. A méhészetet a nagyobb vízfelülettől (Duna. söpört rajok). Legkedvezőbb. ha a méhes kert kövesút mellett van. ha erre a legszükségesebb szerszámokkal és gyalupaddal felszerelt műhelye van. Ugyancsak fölösleges. Leggyakrabban a méhes kert kerítése mentén. A természetes vizek közelében a levegő páratartalma nagyobb. hogy az minél több. A kaptárakat rakhatjuk egészen egymás mellé. A méhészethez vezető utak átereszei. A méhészet szállítása annál könnyebb és gyorsabb. ha a raktárban az üres kaptárak (újak és használtak egyaránt) is elférnek. jobb azonban. Mezőgazdasági üzemekben a méhész a gazdaság műhelyében is dolgozhat. Egyes műveleteknél hasznos. Nagyobb vízfelület közelsége két okból káros. A méheket legelőre.5-2 km távolságra helyezzük el. Jó. A vízen átrepülő méhek közül . Téves az a régi nézet. A korszerű méhészkedés velejárója a vándorlás. kannák. A raktár tartozéka a lépszekrény vagy állvány. vagy lajtban tároljunk vizet. Legyen a közelben kút. A vándortanyán a vándorbódé a méhész lakása. minél közelebb van a méhlegelő. A műlép. hanem emberi fogyasztásra. anyagok a méhész lakásán is elférnek. különösen pedig ősztől tavaszig sokat kell fúrni-faragnia. cukor és egyéb anyagok elhelyezésére raktár szükséges. keretek. a nap. az eső és hó rongálja azokat. megporzó munkára szállítjuk. A szabadban a szél. A méhek munkája annál eredményesebb. Legjobb.páratartalmát. ha a méhész pincét is vehet igénybe (anyanevelés. műhelye és raktára egyaránt. hogy a tehergépkocsi szorosan a kaptárak mellé állhasson. zárt telelőhelyiséget építeni. Megközelíthetőség szállító eszközzel. akkor kannákban. ha saját kis műhelyt kap. hogy a járművek könnyen megközelíthessék a méhes kertet. Ezért azonban külön pincét építeni fölösleges volna. ezért fontos.

Pl. a leölt here. Ezért alájuk cserepet vagy téglát teszünk. bokor körül helyezzük el. parkosított területen. akkor vízzel telt etetővel vízszintezzük a kaptárakat. hogy szilárdan álljanak. ha a keskeny végükön is van kijárónyílás. A gyomos.főként álló képtáraknál . naponként söpörjük végig. nem fárasztó. Fontos. a kaptárak felborulnak. Alacsonyan levő kaptáraknál munka közben nagyon meg kell hajolni. A tisztán tartott területen látottak a kaptár belsejében történteket tükrözik. ahol a méhek hosszabb ideig vannak. Fekvő vándorkaptáraink lábakkal készülnek. A ferdén álló kaptárban a méhek a lépeket nem építik pontosan a keret középvonalába. Keskeny. A lábak laza. például az állandó telepen. ötöt. mert karóra helyezve könnyen felborulnak. Vándorlásról visszatérve a kaptárakat újra reájuk állítjuk. esős időben is. vagy ha szállításra előkészítéskor oldalt is dolgoznunk kell velük. Még itt is jó azonban . akkor a számot is áthelyezzük. alsó kijárónál be ne folyjék. szemetes földön nem tűnik szemünkbe a kaptár előtt vergődő méh. hogy a kaptárak mellett és alattuk tisztán tartsuk a talajt. hogy több ízben kell munkahelyet változtatni. jól láthatóan feltüntetjük. ha a hosszú sorokban 5-10 kaptáronként átjárót hagyunk. mert a család átrakásakor ez bonyodalmat okoz. hogy ne kelljen munka közben minduntalan az egész hosszú sort megkerülni. A kaptárakat sohase tegyük közvetlenül a földre. A rakodó kaptárakat kissé alacsonyabban kell elhelyezni. hogy mindenkor a legfrissebb értesülést szerezhessük a családok állapotáról. a kidobált fiasítás. A szoros elhelyezés . nyugodtabban dolgozhatunk és csökken a rablási veszély is. keretek rögzítése csavarral. Különösen jól alkalmazható ez a mód nagy. Ezeket állványra. ami lassítja a munkát. gyomot vándortanyán is mindig kaszáljuk.nem tehetjük meg. s ez rontja a lépek minőségét. csavarral erősítsük a kaptárra. sarlózzuk le a kaptárak előtt és mögött. Fagymentes időben karózzunk. Ezért ott. Ezt az előbb mondottakon kívül a rend is megköveteli.azonban és munkánkat nagyon megkönnyíti. a kiszórt megcukrosodott eleség. Kis gyakorlattal kielégítő munkát végezhetünk. a kaptárak alá 4-4 karóból magasabb állandó állványt készítünk. Az egy soros elhelyezésnél jobb a csoportos. A hidegépítményű kaptárak a kijáró felé kissé lejtsenek. Természetes. a deszkába szívódó nedvesség nagyon megrövidíti a kaptár élettartamát. Ha a családot más kaptárba rakjuk át. A hideg föld hűti a fészket. Kellő magasra állított kaptárakkal munkánk kényelmes. Ez huzamosabb foglalkozás után . magas kaptárak alá jobb az ilyen állvány.hátfájást okoz.5-2 méteres sávon tartsuk a talajt állandóan szemét és gyommentesen. vagy legalább bőrlemezt tenni oda. Legjobb ezt a területet homokkal felszórni. Ezek állandóan ott maradhatnak a méhes kertben. rakodók összekapcsolása. Megfelelő magas lábakra fektetjük a síneket és a kaptárakat ezekre rakjuk. Hátránya. ha akarók beverésekor a talaj száraz volt. hogy könnyen levehető legyen. Ha vízszintmérőnk nincs. A kaptárakat egy-egy fa alatt. A lemezt kis szeggel. Nem helyes a család számát a kaptárra ráfesteni.legalább közvetlenül a kijárók előtt . hogy az összetartozó részeket bármikor felismerjük. hogy ezt vándortanyán . mert a fagyos földbe vert karók a talaj felengedésekor besüllyednek. Ezért a kaptárak előtti 1. téglákra helyezzük. A kaptárra és annak alkatrészeire a kaptár számát fessük. Ezeket feltétlenül rakjuk a kaptárak alá még rövid időre tervezett vándortanyán is. ha kell. Tájékozódásunkat megkönnyíti. mert nem kell görnyedve dolgozni. a mézzel teli lépek kipúposodnak.kitisztítani egy kis területet. csoportonként hármat.főként idősebbeknek . munkánkat 16 . A karókat jó erősen be kell verni a földbe. nedves talajon könnyen a földbe süllyednek. A nagy füvet. Nagyon alkalmasak kaptárállványnak a kiselejtezett gazdasági vasúti sínek. hogy a kijárónyíláson az eső be ne verjen. Távolabb kell rakni egymástól a kaptárakat akkor. A méhcsaládot azonban fémlemezre festett számmal jelöljük. A rakodó kaptárak gyakran lábnélküliek. ha csak rövid ideig tartózkodunk ott . Munkánkat nagyon megkönnyíti. ha a családok számjelét a kaptáron kívül. Így kevesebb az eltájolás.a méhek eltájolását okozhatja. hogy a mézkamrához is jól hozzáférjünk. Ugyanez a veszély. A keskeny kaptárak kijárónyílásai ugyanis nagyon közel kerülnek egymáshoz. A másik irányban azonban feltétlenül vízszintezzük a kaptárt. A kaptárak helyének előkészítésekor figyelemmel kell lenni a lépek helyzetére. az elhullott anya.különösen.

a felülről nyílókkal szemben feltétlenül alulmaradnak. Éppen ezért . Igyekezzünk elsajátítani az általunk használt kaptárakkal való méhészkedés minden csínját-bínját.főként nagyobb méhészetekben. vagy arra akár csak az állomány egy részével is áttérni. hogy a rakodó kaptárnak nincs párja. Az utóbbi időben erősen növekszik a NB kaptárak száma a Dunántúlon is. A fekvő kaptárak mellett szól a könnyebb kezelés és a jobb szellőzés. ahol jó a tavaszi fejlődés. Bármilyen nagy előnye is olcsósága. ha a családok számát a kaptár homlok.mutatkozó előnyeik a nehézkesebb kezelés hátrányai mellett eltörpülnek. a másik csak a fekvőt tekinti hasznavehetőnek.gyorsítja. Ez utóbbi nemcsak a vándorláskor fontos. Ugyancsak nagy könnyebbséget jelent. a méheket sem zavarjuk fölöslegesen.a Hunor kaptárak jobban megfelelnek. Ez nem mindig helyes. hanem a méhek egyéb okok (pl. követ helyezünk rájuk). illetve mint amennyi szerepe méhészeti termelésünk növelésében van. a méhcsalád belső szervezetének megismerését. Az eleség beadásakor az így jelölt kaptárakhoz nem is nyúlunk. és a nagy népességet vándorlással hasznosítjuk. A méhészek véleménye e téren nagyon eltérő. annyi a hátránya. csakis a felülről nyíló kaptárak használata tanácsolható. s akkor bizonyára nem lesz kifogásunk a kaptárrendszer ellen. mint amennyit megérdemel. Pedig a kaptár rendszere a termelésben nem döntő.főként az elhelyezésben . Egyik tábor égre-földre esküszik. a felülről kezelhető korszerű kaptárig. A KAPTÁR ÉS A KERET A méhészkedés egyik legfontosabb és egyben legdrágább felszerelési tárgya a méhlakás. Rakodó kaptárakból leginkább a Hunor. A harmadik a hátsó kezelésű kaptáraknál jobbat nem ismer. A NB főként az Alföldön hódított teret. de folyamatos hordású vidékeken . hanem méheladásra rendezkedik be. A kas fölött eljárt az idő. 17 . Ezeken a helyeken NB kaptárakra való kicserélésük nem helyeselhető. fekvőből a nagy Boczonádi terjedt el. Ma már nem vitatkozunk arról. porozás) miatt történő lezárásakor is. s vélt igazát ezer bizonyítékkal igyekszik alátámasztani.legyenek azok lépre nyílók vagy lapozók . Azokat a kaptárakat például. Vegyük sorra a vitatott kérdéseket! Kaptárrendszer. Szokásos a kaptárakon az anya korának feltüntetése is. ahol hosszú ideig tartó méhlegelő van. Az NB kaptár olyan vidékekre való. vagy kaptár. A kasos méhészkedés lehetetlenné teszi a méhekkel való behatóbb foglalkozást. A kezdő is korszerű kaptárral induljon és ne fokról fokra haladjon a kastól a nagykeretes. Kezelés szempontjából a hátulról nyitható kaptárak . ami a jó fejlődéshez kell. hanem a családok minőségében kell keresni. munkánk meggyorsul. Más területen . A gyengébb hordást adó tavaszon és kisebb. ha a kaptárakat a családok száma szerinti sorrendben rakjuk le. Rakodó vagy fekvő kaptár legyen? Mindkettőben egyaránt lehet eredménnyel méhészkedni. Így sokkal könnyebben eligazodunk köztük. mert minden új rendszerre való áttérés nagy anyagi veszteséggel jár. és hátsó falán egyaránt feltüntetjük. itt is csak akkor. ha a méhész nem méztermelésre. hogy kas legyen-e ez. hogy kasos méhészetet berendezni. senkinek sem ajánlható. Munkánk közben gyakran szükség van a családok egyéb szempontok szerinti megkülönböztetésére is. Kas használatának csak ott van még létjogosultsága.főleg vándorlás nélkül . a családok az akácvirágzás idejére megnépesednek. mesterfogását. megjelöljük (téglát. A hibát nem a kaptárban. Sokan kezdőknek ajánlják a kasos méhészkedést. Erre színes rajzszögek vagy nem fakuló műanyaglapocskák alkalmasak. adjuk meg a méhcsaládnak mindazt. Ez teljesen helytelen. A kaptárkérdésről még ma is sokkal többet vitatkozunk. amelyekben az etetést már befejeztük.

a két mézkamrás méhészkedés nálunk nem terjedt el.A fekvő és rakodó rendszer termelési értékében a külföldön végzett kísérletek sem mutattak különbséget. és a NB kaptár a jól betelelt és a jó tavaszi legelőn fejlődött méhcsaládnak kell is. Sajnos. ami a hozam rovására megy. szélesebb körben nem terjedtek el. de hosszabb hordású vidékeink nem vándorló méhészeteiben (Dunántúl. Ezt a hibát küszöböli ki a magasabb egységes keret. ha állományunk harmadához. ahol ezt a hordási ''viszonyok szükségessé teszik. ahol a hordási viszonyok jók. A családok 12 lépen nem 18 . ami a méhészeknek előnyös. A 20 keretes Hunor kaptár közepes legelőn kielégítő. ez a hibája azonban második mézkamrával megszüntethető. Méhészkedésének alapja azonban a vándorlás volt. Ezért középméretű vagy nagy kereteket használunk. hogy még az egy mézkamrás kaptár összekapcsolása sincs jól megoldva. vagy a debreceni (50 X 36 cm). 42 X 36 cm (nagy Boczonádi). A 20 egységes kerettel felszerelt kaptár mind fekvő. Sokszor milliméterekért folyt a harc. készítsünk második mézkamrát. hogy előnyei lennének. Ma már tudjuk. mint a kaptárrendszer. A Szovjetunióban és Csehszlovákiában a rakodó kaptárak mellett kezdenek terjedni a fekvők is. vagy legalább 24 keretes kaptárt. Akácra a tavaszi legelőn jól felfejlődött családokkal vándorolt. hogy a családok fejlődését gátló tényezőket küszöböljük ki. mind rakodó alakban jól bevált. Ezen pedig nem azzal segítünk. Ott. mennyi mézet veszítenek egy-egy jó akácon. hanem azzal. A Hunor rakodóban. így ért el jó eredményeket. akik két. gyenge családtól pedig nem várhatunk jó eredményt.5 cm (Egységes). A keretek számában a vidékek mézelési viszonyai és a méhész munkaideje szerint lehet különbség. Ezt sokan túlságosan nagynak tartják. sőt 4 család kell. A kaptárak mérete is nagyon fontos. ha a kaptár kis űrtartalma miatt a gyűjtési lendület csökken. 42 X 32. Találkoztam már olyan méhésszel is. A nagy Boczonádi keret is használható rakodóban. A keretméret ugyanolyan sok vitára adott alkalmat. ezért félünk a két mézkamrástól. 12 NB kereten a család nem fejlődhet ki rendesen és a jó hordást sem használhatja ki tökéletesen. hogy a lépek bizonyos mértéken túl való nagyobbítása már a kezelés megnehezítésével jár. Vannak. Hiszen a 12 NB keret lépfelülete egyenlő 16 Hunor lépfelülettel. hogy a kaptárt kisebbítjük. Akáchordásunkra ilyen kaptárak nem valók. mint a 24 keretes Hunor kaptár lépfelülete. A NB kaptárt Boczonádi Szabó Imre előző kaptáraival szerzett gyakorlati tapasztalatai alapján egy családra tervezte. fellép náluk a rajzási ösztön. mert másképpen nem tudta benépesíteni. Ez annyi. Különösen gyakori a méztartalék nélküli fészek a 20 keretes Hunorban. E keretméretek széleskörű elterjedése nagyon megkönnyítette a méhcsaládok adás-vételét. azonban 18 keretnél kevesebb már sehol sem indokolt. A 20 keretes Hunor kaptárakhoz tehát ott. Másrészt a méhészek nincsenek tisztában azzal. Pedig nem ez a lényeges. Ennek okát egyrészt abban látom. sőt három családot tartanak benne. az egységes mindkét rendszerben megfelel. mézkamrájába félkeretek valók. Jó tavasz után. hogy a méhcsaládok nagyobb lépfelületeken jobban fejlődnek. Az Országos Méhészeti Szövetkezeti Központ által forgalomba hozott kaptárak 24 keretesek. Terjedelmesebb. Északi hegyvidék). főként két akácra vándorló méhészetekben szűknek bizonyulhat. A Hunor kereteknek egy felróható hiányosságuk van: ritkán van bennük megfelelő mézkoszorú. Különösen jól beválik gyengébb. amilyen például az Ignácz (50 X 32 cm). ott már nem a kaptárban van a hiba. használjunk tehát két mézkamrát. a nagy Boczonádi fekvőben. Ahol a 24 keretes NB kaptár benépesítéséhez 23. Ezek között a keretek között ki-ki megtalálhatja a kedvére valót. anélkül. A nagy Boczonádinál nagyobb keretméretek. mint a 20 keretes Hunor és több hely van benne a mézkoszorúnak is. Kis kaptárban nem fejlődhet erős család. Keretméreteink az utóbbi évtizedekben meglehetősen egységessé lettek. akinél 4 család telelt a 24 kereten. Az ilyen kis lakásba szorított családok gyorsan túlnépesedhetnek (a kaptárhoz viszonyítva!). Már az is sokat segít a hordás jó kihasználásában. azonban csak a fészekben. A NB fekvő kaptárt 18-24 kerettel használjuk. feléhez van két mézkamra fiókunk. Legjobban a 42 cm-es külső szélességű keretek hódítottak teret: 42 X 27 cm (Hunor). hanem a méhcsaládban. Azt is tudjuk azonban.

Jó hordásban a családok munkalendületének pár napos megtorpanása is nagy kiesést okozhat a termelésben. ahol nincs magas napi hozamokat adó mézelő (akác). szaktudásunknak ez felel meg jobban). A vándorkaptárak bőrlemez borítását a sérülésektől lécekkel óvhatjuk. gyékény vagy nád. viszont a legdrágább is a deszkakaptár. karbolineummal itassuk be. nemesítésének lehetőségét. nem ázik át. rövidebb. Mikor az egy vagy többanyás módszer alkalmazásáról döntünk. a családok egyesítése. majd megosztása és anyásítása mind olyan munkák. mégis figyelembe kell vennünk a többanyás módszer néhány hátrányát. A 24 keretes kaptárban tartott két család egyesítése a hibát mérsékeli ugyan. Hiszen ennyi lépen kell betelelnünk! Hová fejlődhet akkor a méhcsalád az akácig? Fejlődési lehetősége csak akkor van. Még szembetűnőbb az ellentmondás azoknál a méhészeknél. ha méheinek tétlenkedését nézni nem akarja. hogy a kaptárt egy vagy több anyával népesítettük-e be kellően. hogy a 12 NB keret egy családnak kevés. mert faanyagban szegények vagyunk. hogy a családjaink mindenkor az időszaknak megfelelően népesek legyenek.használhatják ki tökéletesen a gyűjtési lehetőséget. ha a méhész nem tartózkodhat állandóan méheinél. Ez viszont a méz minőségére káros. A vékony falból eredő hibákkal meg kell alkudnunk. Az akác jó kihasználásához. mert a kaptárak könnyebben egymásra csúsztathatók. Minden kaptárban lehet jól termelni. amellyel átlagos mézhozamunkat fillérnyi többletkiadás nélkül számottevően növelhetjük. A méhész. Ezek közül csak a legfontosabbakra kívánok rámutatni. amelyek az egyanyás módszernél nem terhelik a méhészt. Elég. esetleg zsaluzottak. sárga. termelési módunk kívánalmainak megfelelően. A kaptár anyaga lehet deszka. gyékényből. Ha a méhek tájékozódását a kaptárak különböző színével akarjuk elősegíteni. Ezenkívül a kettősfalú kaptárak nagyobb térfogatúak és súlyuk miatt szállításra kevésbé alkalmasak. mert pár napi jó hordással. nádból préselt kaptárak élettartama. A szalmából. Természetes. A kaptárak tetejét vaslemezzel vagy kátránypapírral (bőrlemezzeI) fedjük. megtelik nektárral és munkalendületük erősen csökken. Tegyünk meg mindent. főként vándorméhészetben. Hő tartásuk az egyes falú deszkakaptárokénál sokkal jobb. akik 6-8 NB kereten tartanak egy méhcsaládot. A ragasztott lemez kaptárkészítésre vagy kaptár bélelésére nem jó. Legalkalmasabb szín a kékesszürke. Méhészkedjünk inkább kisebb kaptárral (ha vidékünknek. Legjobb. Akkor rájövünk. és van jó legelő. Nagy előnyük viszont. Pedig a jó tulajdonságú családok szaporításában olyan eszköz van kezünkben. minden lépjük. azonban nem szünteti meg teljesen. azzal kíséreljük megteremteni. ezzel jelentősen növeljük a kaptárak élettartamát. tartósabb és megkönnyíti a rakodást. hogy jó eredményeket nem csupán a felsorolt három keretmérettel és kaptárakkal érhetünk el. ha a méhész ismeri a legmegfelelőbb módszereket. Különösen káros lehet a szűkre méretezett kaptár akkor. és ezzel eleve elvágja az állomány kiválogatással való javításának. A vékony kaptárfal hátrányait a fészkek gondos szűkítésével és takarásával kell a lehető legkisebbre csökkenteni. ha 3-4 léputcás népességgel teleltük be. A festést 3-4 évenként újítsuk meg. 19 . Kisebb kaptárak legföljebb olyan vidéken felelhetnek meg. hogy a kaptárt a méhcsaládhoz kisebbítjük. azonban Hunor keretekből 20-nál. a kaptár fenekét fáradt olajjal. pörgetni kénytelen. Kaptárfedésre jobb a horganyzott vaslemez. szürke színeket használjuk. akkor a kék. Deszkakaptáraink általában egyes fallal készülnek. ha csupán a kaptárak homlokfalát festjük különböző színűre. szalma. legtartósabb. Az ilyenek pedig nem tekinthetők családnak. ugyanakkor felléphet a rajzás veszélye is. Az anyák elvétele. A többanyás módszer több munkával jár. hogy a készítésükhöz szükséges nyersanyag hozzáférhető és olcsó. A kaptárakat olajfestékkel be kell festeni. a méhekkel túlzsúfolt kaptár nem alkalmas! Az eredmény szempontjából lényegtelen. A többanyás módszer lehetetlenné teszi a családok teljesítmény szerinti értékelését. ha ugyanakkor a méz minőségére is vigyázni akarunk. így telelésre és a tavaszi fejlődésre alkalmasabbak. legértékesebb. A kaptár nagyságát határozzuk meg vidékünk. A méhcsalád népessége és a kaptár közötti összhangot ne egyoldalúan. de ne tegyük lehetetlenné a teljesítmény szerinti kiválogatást. NB keretekből 18-nál kevesebbet egy családra ne számítsunk.

rázkódáskor. magas keretesekhez (NB) inkább felsőt használjunk. hogy a nagy nyomásnak kitett keret (vasúton.A kaptárban a kereteket fém-sínre függesszük. A felső léc játéka ne legyen egy-két mm-nél nagyobb. Méhészkedés közben mindig keretekkel dolgozunk. Alsó kijárós kaptárakon a jobb levegőcsere érdekében tanácsos felső szellőzést is adni a családoknak. fűz. Fontos. Hordástalan időben kisebb kijáróra van szükség. A kijárónyílás helye is sokat vitatott kérdés. Az ennél nagyobb gerinctávolság a fészekben nem vált be. hogy a méhek a legnagyobb munka idején is zavartalanul közlekedhessenek. éger. A keretek a lépek mozgatását teszik lehetővé. mert megakadályozza. mert nagy forgalom nincs. megvetemednek. a családok népességéhez és a hordási viszonyokhoz kell szabni. az ilyen méhészetekben használatukról le kell mondanunk. Keretnek legjobb a hársfa. hogy a keretek anyaga száraz legyen. Egyébként az oldalsó ütközők sok bosszúságot okoznak. és könnyebb a betolakodó idegenek elleni védekezés is. Főhordás után a rablási veszély csökkentése végett csak annyi kijárót hagyunk nyitva. A felső léc 15-20 mm vastag legyen. A 28 mm-es lécből készült keret a 2 ötmilliméteres vállal együttesen 38 mm. zökkenőknél el ne törjön. egyenletesebben épülnek. olyanra tágítjuk. A keretek egymás közötti távolságának. vagy 18 X 35-ös szeg jó. ha a család csak 12 lépet takar. A gyenge családnak kisebb kijáró kell. amennyit a méhek sűrűn takarnak és meg tudnak védeni. Alacsony keretes kaptárakhoz (H rakodó) inkább alsó kijárót. Szokás az oldalléc külső oldalára is ütközőt szerelni. ha léputcánként 12 négyzetcentiméternyi nyílást hagyunk. Ma már szélesebbeket használunk. A keret füle 10 mm-es. mint a népesnek. A vállazásnak olyannak kell lennie. vagy az alsó léc kiálló vége. Az oldalsó ütköző azért is jó. könnyű. gépkocsin való szállításkor) deformálódjék. hogy derékszögűek legyenek és a lécek egy síkban feküdjenek. változékony időben nem szabad olyan nagy kijárót nyitni. Ha mód van rá. A nyílást tavasztól a család népességének növekedéséhez és a hordási viszonyokhoz mérten szabályozzuk. Nyári forróságban a nagyobb kijáró megkönnyíti a méheknek a kaptár túlmelegedésének meggátlását. Hűvös. hogy a keretek oldalléce és a kaptár fala köze kerülő méheket munka közben agyon ne nyomjuk. Ez különösen akkor hasznos. Keretszegezéshez 16 X 35-ös. A léceket minden sarkon 2-2 szeggel fogjuk össze. Csomómentes fenyő. a "léputcának" szabályozására az ütközők. A tartalékcsaládok számára anyatartalékoló kaptárak is szükségesek. A kijárónyílás mindig a középső fészekkeretek vonalában legyen. nem reped. mind a felső kijárónak vannak előnyei és hátrányai. nyár is megfelel. rendszertelenül leszórva alakjuk megváltozik. csavarodásra a nyár. hogy a lépek gerinctávolsága 38 mm. mert egyébként a lécek meggörbülnek. Főhordásra. Ez rendszerint az oldalléc alsó részébe vert U szeg. Különösen hajlamos a vetemedésre. Az összeszegezett kereteket vagy függesztve tároljuk (kaptárban. Hiába nyitunk kijárót 18 lép szélességében. Az oldalléceket a felső léchez még oldalról is hozzászegezzük. amelyben valamennyi kaptár belmérete pontosan egyezik. A NB fekvőkaptár végében is helyezhetünk el tartalékcsaládot. Legbiztosabbak a keretléc saját anyagából készült vállak. Az oldal és alsó léc 10 mm vastag legyen. Az OMSZK keretei 28 mm-esek. Mind az alsó. ezért fontos. Különböző vastagságú fülek a bakhátas keretfedők használatánál bonyodalmat okoznak. állványon) vagy vízszintes alapon egymásra fektetjük. hogy a keretek még nagy nyomásra se csúszhassanak össze. A két ütköző váll alkotja a 10 mm-es léputcát. A kereteket sablonban kell összeszegezni. Azt mondjuk. nem vetemedik. ha zárt helyen teleltetünk. Ezek mozgatható válaszfalakkal 3-4 keretes részekre osztott kaptárak. azonban a kijárónyílás helye a termelésben nem döntő. mint állandó melegben. Igen fontos. a kaptár homlokfalának teljes hosszában lehetővé tesszük a méheknek a ki és berepülést. Egy keretet 10-15 évig is használunk. A lépek szebben. Ezért valamennyi kereten azonos magasságban kell lenniük. A keretek középvonalában elhelyezett műlépek egymástól 38 mm-re kerülnek. vállak valók. A vállazás magassága 5 mm. hogy a vállak egymás mellé ne csúszhassanak. 20 . A keretléc szélessége eredetileg 25 mm volt. ez nagyon megkönnyíti a kezelést. mert a keretek nem férnek be valamennyi kaptárba. hogy azok jók legyenek. Előnyei ellenére is csak olyan méhészetben használható. A kijáró nagyságát az időjáráshoz. Ősztől tavaszig elegendő. Ömlesztve. Puha. hogy a lép súlya alatt meg ne hajoljon. és a kaptár falai nincsenek megvetemedve. A keretlécek ilyen szélessége a célszerű.

A kereteket használatbavétel előtt huzalozni kell, hogy a műlépet bennük rögzíthessük. Ezért a léceket ki kell lyukasztani. A lyukasztás a keretek összeszegezése előtt könnyebb. A lyukak helyét a lécen sablon segítségével megjelöljük. Kevés lécet árral lyukaszthatunk. Ez nehéz munka, ezért nagyobb mennyiséghez keretlyukasztót, fúrót használunk. Ha fémlemez sablonnal dolgozunk, akkor a lyukakat jelölés nélkül a sablonon keresztül azonnal fúrhatjuk. A lyukasztást (fúrást) mindig a léc belső oldalán kezdjük, mert így biztos, hogy a lyuk a keret középsíkjába kerül. Huzalozásra 0,4-0,5 mm-es horganyzott lágy huzal való. Vékony műléphez ennél vékonyabbat kell használni. A huzalozás. Célja kettős: egyrészt az, hogy a műlép a keret középvonalában megmaradjon, építéskor le ne csússzék, ki ne bukjék, másrészt az, hogy a lépet erősítse. A huzalokat úgy kell beosztani, hogy ennek a két célnak minél jobban megfeleljenek. Sok jó huzalozási mód van. Egyet ismertetek. Ezt a módot sokan kipróbálták és jól bevált. Használatát merem ajánlani, mert azt tapasztaltam, hogy az így huzalozott lépek még rossz utakon való szállításkor is jól tartanak. A keretbe 4 függőleges és 3 vízszintes szálat húzunk az 1 ábra szerint. Ha vékony műlépet használunk (1 kg-ban 8 NB műlépnél több van), akkor tanácsos még minden függőleges szál közé egy szálat befűzni, hogy a műlép meg ne púposodjék. Ügyeljünk arra, hogy a vízszintes huzalok a függőlegeseknek ugyanazon oldalára kerüljenek, így a műlépet a huzalok közé csúsztathatjuk. A huzalvégeket szeghez erősítjük. 10 mm-es kék szegek vagy 8 X 10-es, 10 X 10-es szeg való erre. A függőleges huzal végét az alsó lécnél rögzítjük, mert a felső lécet gyakran tisztogatjuk, s ott a kaptárvas, kés, könnyen beleakadna a szegbe. A vízszintes huzalok erősítésére a szeget az oldallécek külső felületére ütjük be. Nem jó a szeget a vállba, vagy a váll fölé ütni, mert ott akadályozhatja a kereteknek egymás közé csúsztatását. A huzalozás menete: a huzalt megfelelő hosszúságú darabokra szabdaljuk, NB keretekhez 190 és 150 cm, Hunorhoz 155 és 150 cm-re; ezután fémtárgyon, pl. kilincsen meghúzogatva megnyújtjuk.

21

-------- huzal _____ műlép 1. ábra. A keret huzalozása és műlépezése (A huzalt úgy is megnyújthatjuk, hogy 20-50 m-es darabokban erősen megfeszítjük.) Az egyenlő hosszúságú huzalkötegeket néhány helyen átkötjük, hogy a szálak munka közben össze ne akadjanak. A keretben az alsó lécen a két szélső lyuk mellé, az oldalléceken pedig egyik oldalon az alsó, másikon a felső lyuk mellé szeget ütünk. A szeget csak félig ütjük be. Ezután behúzzuk a huzalokat és egyik végüket a szegre többszörösen rácsavarjuk, majd a szeget teljesen beütjük. Ez azért szükséges, hogy a huzal feszítésekor a szegről le ne csavarodjék. Így előkészítve tároljuk a kereteket műlépezésig. Műlépezés előtt a huzalokat megfeszítjük és másik végüket a másik szegre csavarjuk. A huzal feszítésekor a keretet pontosan beillő, műlépező deszkára kell fektetni, hogy el ne ferdítsük. Munkánkat úgy osszuk be, hogy egy-egy munkamozzanatot sok kereten folyamatosan végezzünk el, így nem töltünk időt szerszámok lerakásával, cserélésével. Rövid idő múlva teendőnket szinte gépiesen, gyorsan végezzük. A munkamozzanatok: 1. A szegek beverése félig. 2. A huzalok befűzése és egyik végük szegre csavarása. 3. A huzallal körülcsavart szegek beverése. 4. A huzal megfeszítése és szegen való rögzítése. 5. A másik szeg beverése és a huzal végének lecsípése. Munka közben a kereteket mindig vízszintesen rakjuk egymásra, hogy meg ne vetemedjenek. Műlépezés. Szép és jó lépeket csak helyesen műlépezett keretekbe építenek a méhek. Műlépezéskor sok hibát követhetünk el. Sokan felesleges munkát is végeznek. A következő módszer jól bevált a gyakorlatban. A műlépeket a keret belső világánál valamivel kisebbre szabjuk, hogy könnyűszerrel beilleszthessük a keretbe. A NB műlépet 396 X 310-320 mm-esre, a Hunort 396 X 220-230 mm-esre jó

22

szabdalni. Az ilyen műlép a 400 X 335, illetve 400 X 245 mm-es belméretű keretekbe könnyen beilleszthető anélkül, hogy bárhol is megszorulna. A műlépet a keretbe a következőképpen helyezzük be: a keretet felső lécére állítjuk; a napon kissé meglágyított műlépet az alsó léc felől a függőleges és vízszintes huzalok közé becsúsztatjuk. Ez után úgy igazítjuk el, hogy az alsó és oldallécek, valamint a műlép széle között 1-2 mm-es hézag maradjon. Ez azért szükséges, hogy a műlép megnyúláskor meg ne púposodjék. A huzalokat sarkantyúkerékkel vagy elektromos készülékkel olvaszthatjuk be. Nálunk a sarkantyúkerék az általánosan elterjedt. Két kereket használjunk. Ezeket vízben vagy vízfürdőben hevített viaszban melegítjük, így elkerüljük a túlhevítést. A viaszban való melegítés előnye, hogy a sarkantyúkeréken levő viasz biztosabbá teszi a huzal viaszréteggel való bevonását. A műlépezés menete: Két műlépező deszkát megnedvesítünk, két sarkantyúkereket megmelegítünk. Mindent úgy készítünk oda, hogy helyünkről való elmozdulás nélkül elérjük. A műlépes keretet deszkára fektetjük, és a műlépet eligazítjuk benne. Ezután a huzalokat előbb az egyik, majd a másik oldalon a műlépbe olvasztjuk. ügyeljünk nagyon, mert a huzal jó beolvasztásától függ a lépek minősége. A huzalt úgy kell beolvasztani a műlépbe, hogy lehetőleg annak közepébe kerüljön, és mindenhol vékony viaszréteg fedje. Ezt csak akkor érjük el, ha a sarkantyúkerék olyan meleg, hogy a viaszt megolvasztja. A keréknek ugyanis kettős feladata van: az egyik, hogy a huzalt a műlépbe nyomja, másik, hogy a viaszt megolvassza. Hideg sarkantyúkerékkel, bicska hegyével vagy más fémtárggyal jó munkát végezni nem lehet! Ha a huzalt nem nyomjuk kellően a műlépbe, vagy nem borítja viasz, akkor a méhek nem építik be a műlépet, hanem kirágják a huzal mellett. Különösen ügyelni kell a huzal beolvasztására a kereszteződéseknél, mert itt két egymás fölött futó szálat kell a műlépbe beágyazni. Minél vékonyabb a műlép, annál gondosabb munka kell a huzalok jó beágyazásához. A kihűlt sarkantyúkereket a meleggel, a megszáradt műlépragasztó deszkát a nedvessel munka közben szükség szerint cseréljük. Gyakori, hogy a műlép szállítás vagy raktározás alatt megsérül. Az apróra tört műlépet újra kell önteni, a nagyobb darabok azonban összeragaszthatók. A műlép darabokat a műlépező deszkán összeillesztjük. A repedésen keskeny műlép csíkot fektetünk végig. A sarkantyúkerék gömbjével a műlép csíkokat megolvasztjuk. A megszilárduló viasz a műlép darabokat összeragasztja. Ugyanígy járunk el, ha a szükségesnél kisebbre szabott műléppel kell dolgoznunk. Műlépezni közvetlenül a műlépes keretek beadása előtt a leghelyesebb. A hosszabb idővel előre elkészített vagy hidegen beragasztott műlép megnyúlik, púposodik, kitörik, huzalozása meglazul vagy kipattan a műlépből. Az előre elkészített műlépes keretek zöme felhasználásig olyan káros változásokat szenved, hogy belőlük jó lépet már nem remélhetünk. Minél hosszabb ideig áll a műlép a keretben, annál inkább igaz ez. Helyes, ha a kereteket már télen annyira előkészítjük, hogy csak a huzal megfeszítése és a műlép berakás a marad hátra. Ezt a két munkát csak közvetlenül a műlépek beadása előtt végezzük el. Műlépet a családokhoz beadni csak olyankor szabad, amikor megvan a valószínűsége, hogy a méhek mindjárt munkába veszik és kiépítik. Ezt pedig csak akkor várhatjuk, amikor hordás van. Hordástalan időben műlépet beadni, a családoknál bent tartani céltalan, sőt káros. Ilyenkor a műlép megbontja a fészek egységét, s ez káros lehet. A fészek melegében megnyúlik, púposodik, a méhek kirágják. Ezért a hordás megszűnése után a kiépítetlen műlépet ki kell venni. Az egész felületén munkába vett, részben kiépített műlép káros változást már nem szenved, azonban hordástalan időben a családoktól mégis helyes kivenni. A műlépes kereteket mindig függőlegesen tároljuk! Fektetve a műlép súlyánál fogva megpúposodik. Az ismertetett módon műlépezett, és alkalmas időben beadott keretekbe a méhek szép lépet építenek. A keretlécek mellett hézag nem marad. Attól ne féljünk, hogy a felső léc alatti üres részt a méhek nem építik be, vagy oda herelépet húznak; minden esetben beépítik és csak egészen kivételesen heresejttel. A műlép és a keret között - a felső léc kivételével - 1-2 mm-nél nagyobb hézagot nem szabad hagyni, mert a méhek nem építik be. A műlép oldalt és főleg fent legfeljebb 0,5-1. cm-rel haladja meg a huzalt, mert máskülönben a kaptárban megpuhulva kihajlik a keret középsíkjából. 23

egészen eltérőek. Ez a felfogás téves. A méhcsalád életében ugyanis igen rövid idő alatt olyan változások történhetnek. mert azt hiszik. esetleg teljes pusztulását okozhatják. amikor a méhész beavatkozásának pár napos késése is végzetes lehet. mert az életükbe való minden beavatkozás csak káros lehet. kitelelés után (ez az első tavaszi átvizsgálás). 5. Még rosszabb a helyzet. A MÉHCSALÁDOK KEZELÉSE Bármikor és bármi célból kezeljük a méhcsaládokat. hogy a termelési időszak alatt átlag 27 naponként nézzük meg a családokat. hogy a mellékfoglalkozásként 24 .csakis belső vizsgálat ad. októberben utolsó vizsgálatkor. akácvirágzás előtt. hogy a télire való előkészületet ellenőrizzük. hogy ezzel jót tesznek. Legjobb családjainknál üres vagy félig műlépezett keretekkel segítjük elő a herelép építését és ezzel fejlett herék nevelését. ha gyorsan. 8. a méhek lehető legkisebb háborgatásával. Nagy hibát követnénk el.Műlép csíkot vagy fél műlépet csak természetes. Általános vizsgálatot hónapokig nem tartanak. 7. eredményesen.mint a méhészeti gyakorlat egyéb területein is . Azonban a tapasztalatok szerint ez korántsem elegendő. ha az egyes vizsgálatok közötti időszakokat nézzük. Véleményem szerint a családokat évenként legalább 12-15-ször meg kell nézni. akácvirágzás kezdetén. 3. pörgetéskor (évenként egy vagy több ízben). A fő hordás utáni szemlétől augusztusig például 2 hónap is eltelhet. A fejlődést gátló tényezőket idejében el kell hárítanunk. A méhcsalád fejlődését. E szabályok ismertetése előtt tisztázandó: milyen gyakran kezeljük a méheket. bizonyos szabályokat mindenkor be kell tartanunk. ha a család helyzetével mindenkor tisztában vagyunk. 4. augusztusban. milyen időközben kezeljük hát a családokat? Feltétlenül szükséges a következő időpontokban: 1. A legszélsőségesebbek szerint a méhész teendője nem lehet más. és ugyanúgy használják. Huszonhét nap a méhcsalád életében hosszú idő. Ez összesen kilenc kaptárbontás egy esztendőben. Ezt csak akkor tehetjük. hogy a méhek szabadon rendszerint így építik a lépeket. mint azokat. hogy a műlép csak éllel lefelé néző sejtekkel használható. Ez ugyanis azt jelentené.mint általában minden szélsőség . Ezek az első néhány héten csak munkáslépeket építenek. fejlődésüket a szükséges beavatkozással nem támogatnánk. Vannak. főhordás után az időszerű munkák elvégzése végett. amelyekről a méhésznek feltétlenül tudnia kell. Természetes. Hányszor. elősegítik a fejlődést. A méhek kiépítik. söpört vagy röpített rajnak adhatunk. hogy a méhészek nem ismerik családjaik állapotát. amelyek a méhállomány leromlását. Mások viszont azt tartják. a legkevesebb szúrással és a rablás legkisebb veszélyével akarunk dolgozni. hogy megállapítsuk. helyzetek. hogy két szemle között 3 hétnél hosszabb idő ne teljen el. Igaz. de korántsem mindig. megfelelőek lesznek-e a családok a főhordásra. Sokan azt tartják. hogy a sejtek lapjukkal néznek lefelé. Ezeket a vizsgálatokat úgy kell beosztani. hogy a méheket minél ritkábban kell zavarni. 2. Vannak a családok életében időszakok. szeptemberben a betelelés előkészítése végett. hogy a családokat a főhordásra előkészítsük. mint a raj befogása és a pörgetés. nyugodtan tegyük meg. A családok állapotáról pontos képet pedig bármennyire is fontosak a külső megfigyelések . ha a családokat ebben az időszakban nem ellenőriznénk. gyümölcsvirágzás alatt a fejlődés ellenőrzésére. akik a családokat jóformán naponként nézegetik.helytelen. 9. munkáját irányítanunk kell. Az ilyen méhészetekben gyakran olyan hibák fordulnak elő. Ha tehát a műlépet úgy használhatjuk gazdaságosabban. hogy munkája eredményes legyen. Mindkét vélemény . Gyakran tapasztalom. E téren a nézetek . 6. amelyeken a sejtek élükkel néznek lefelé.

Azonban rendkívüli esetekben sokkal hűvösebb időben is bonthatunk kaptárt. Anyásítással. Ha a kaptárból lépeket kell kiszednünk. a méhész felkészülése. A méhek szeretik a nyugalmat. Nagy hordáskor a méhek munkáját lehetőleg ne zavarjuk. hogy a munkát minél rövidebb idő alatt végezzük el. és minél kevésbé zavarjuk a család nyugalmát. cigaretta (az anyák tetvetlenítéséhez). kéznél vannak. Szokjuk meg. pusztulását előzhetjük meg. anyazárka. száraz ágat. Hordástalan időben. másrészt azért. A füstölőben korhadt fát. Ezért kövessünk el mindent. fakérget. akkor mindig szükséges léphordó láda (keretbak) is. Nagyobb méhészetekben a fújtatóval működő. kukoricacsutkát. hogy a füstölő mindenkor jól működjék. a szükséges anyagok és eszközök előkészítése. hogy egyszerre ketten is dolgozhassanak. Már a méhészkedéshez szükséges idő tárgyaláskor említettem. 1. Nagyon lassítja a munkát. esetleg teljesen tönkre is tenné azt. sőt a családokat is veszélyezteti. A méhcsaládok kezelésére mindig igyekezzünk a legalkalmasabb időt megválasztani. A kijárók és a kaptárak előtti terület megfigyelésével sok mindent megállapíthatunk a kaptárak felbontás a nélkül. ceruza. hogy mindig csak akkor nyúlunk a családokhoz. kis lapát a kaptár fenekének tisztogatásához. 3. tükör (a fullánk kihúzásához az arcból). annál értékesebb tenyésztési szempontból.méhészkedők nem kezelhetik annyiszor és olyan gondosan méheiket. Az előkészület a következő: 1. hogy ha az egyik megrongálódik. akkor tavaszig a családban nagy kárt okozna. hogy reggel és este. ha mindazok az anyagok és eszközök. Legalább kettő szükséges. Fontos. ha a hőmérséklet árnyékban legalább 16 fok. Lehetőleg csak élénk röpködéskor dolgozzunk. fészkük egységének megbontása zavarja rendes élettevékenységüket. a végzendő munka átgondolása. gyufa. Munkánk gyors és határozott csak akkor lehet. Rossz füstölővel nyugodt. ha közben minduntalan eltávozunk a felnyitott kaptártól. a másik kéznél legyen. Minél kisebb támogatás kell valamely család boldogulásához. égethetünk. lakásunkból vagy a vándorbódéból. amelyikben egér garázdálkodik. A begyújtás módja: könnyen gyulladó anyagot készítünk elő. Az őszi nyugalom bekövetkezése után hűvös időben is kaptárt bontunk. ellenőrizzük állapotukat rendszeresen. akiknek ez az egyetlen munkájuk. ne sajnáljuk a munkát a méhektől. Fontos a gyors munka a rablás elkerülése végett is. Ennek lényege. amikor beavatkozásunkkal a család leromlását. amelyekre szükségünk lehet. hogy valamelyik családunk meganyátlanodott. szellemi előkészítéséről már szóltam. napraforgószárat stb. Feltétlenül fel kell bontani még télen is azt a kaptárt. lazán összegyűrt papirost gyújtunk meg és 25 . hogy a család megmentéséhez cukorlepényt kell beadni. ha úgy véljük. zsebkés. taplót. korhadt fát. egyesítéssel megmentjük. milyen célból tesszük azt. Vagyis minden esetben kaptárt bontunk még alkalmatlan időben is olyankor. forróságban. gyors munka lehetetlen. Munkánk akkor gyors és zavartalan. mint azok. A munka átgondolásáról. kaptárvas vagy fogó. Kaptárt általában csak akkor bontunk. vagy nem pusztítanánk el. de igyekeznünk kell minél rövidebb idő alatt elvégezni munkánkat és a kaptárt lecsukni. A jó füstölő nagyon megkönnyíti munkánkat. Ugyancsak felbontjuk a kaptárt például februárban még fagyos időben is. ha külső jelekből arra következtetünk. füzet. Nem minden család szorul egyformán segítségünkre. esetleg napközben is sétáljunk végig a kaptárak előtt. nagy füstölők használatosak. hogy minden bajt megelőzhessünk. Ha tehát módunkban van. ha alaposan hozzákészülünk. Az ilyenkor feltétlenül szükséges beavatkozást estefelé végezzük el. toll. mikor már határozottan tudjuk. Mindezeket szerszámos ládában vagy tálcán állandóan készenlétben tartjuk. hogy elhozzunk valamit a raktárból. Ilyenkor kevesebb szúrást kapunk. mert az könnyen tüzet fog. Kezeléskor mindenkor szükség lehet a következőkre: füstölő és füstölő anyag. a kora reggeli és a késő délutáni órákat válasszuk. Begyújtásához feltétlenül tartsunk száraz. Ha az egeret nem kergetnénk ki. 2. hogy a méhészet hozama egyéb tényezőkön kívül a ráfordított munkától is függ. 2. A kaptár felnyitása.

hogy a méh a ruha és kezünk között kijuthasson. szagokat. akkor begyújtáshoz parazsat használhatunk. mint a szélsőt. hanem a kaptár falától a másodikat. Ez ingerli a méheket. A lépet kissé elfordítjuk. hogy méhésszé nem azáltal válik valaki. torát roppantsuk össze. Gyakori. és róluk a kaptárba rázzuk a méheket. vagy éppen az anya a földre hullnak. használjanak kesztyűt. Ki-ki úgy védekezzék. Nem ajánlom! A méhekkel való munka sikerének egyik feltétele a nyugalom. amennyi célunknak megfelel. hogy a méhész mindenkor és minden körülmények között nyugodt legyen. A benzinnel. Munka közben a lépet lehetőleg mindig a kaptár fölött tartsuk. ha a méhek a ruha alá másznak. hogy munkája a legjobban menjen. A kezelendő kaptár mögé oda készítjük a léphordó ládát. Melegben izzadunk alatta. Kesztyűben munkánk bizonytalanná válik. különösen. a biztos. A kivett lépeket a léphordó ládába akasztjuk. Megjegyzem azonban. lépenként akkor is 4 lépést kell megtennünk. Ezt könnyebb meglazítani. A rostaszövetből készült. időnként le kell nyomkodni. amelyik alul lábunkhoz simul vagy kössük be a szárát. a daganat nem olyan kellemetlen. hogy helyünkről elmozdulnánk. A méhész a munkához a méhekhez való viszonyától függően készül elő. petróleummal való begyújtás veszélyes! Munka közben a füstölőanyagot. A fullánkot minél előbb távolítsuk el. s annak tetejét lezárjuk. Olyan nadrágot használjunk. istállószagúan ne dolgozzunk velük. akár a harmadikat vehetjük. hogy arcunkból is gyorsan eltávolíthassuk a fullánkot. szellős és a látást sem zavarja. Ha a keretek deszkával. Ezért munkaruhában dolgozzunk. Ha ruhánk ujja alá búvik be méh. hajunkat simítsuk le. kalapra húzható és arról köröskörül lelógó arcvédő. akkor feltétlenül használja. ha nagyobb darabókból áll. Begyulladás után a füstölőt lassan égő anyaggal telerakjuk. Az ingünk alá került méhnek ingünk kigombolásával nyissunk utat a szabadulásra. hogy a méhszúrás ellen nem védekezik. A kaptárból annyi lépet veszünk ki. hogy az oldallécek a kaptár falától távolabb kerüljenek. hogy a méhek. Ezenkívül nagyobb az a veszély. Kézen a szúrás nem olyan fájdalmas. megfogni. ha a kaptárban legalább 2-3 lépnyi üres hely van. hogy negyed fordulattal elérhessük. anélkül. Bal kezünkkel erősen fogjuk a keretfedőt. vagy kellemetlen daganatot okoz nekik. mert könnyen fennakad. A méhek nem szeretik az erős illatokat. Pl. s teljesen lehetetlenné teheti további munkánkat. Rövid várakozás után leszedjük a keretfedőket. Jó anyaggal megtöltött füstölő órákig erős füstöt ad. Ilyenkor az anyagon keresztül fogjuk meg. Azok. A kapkodás. dolgozzék arcvédő nélkül. és a méhekben sem teszünk olyan könnyen kárt. határozott mozdulatok. Kihűlve ugyanis igen nehéz kinyitni. vagy födjük be. izzadtan. Ez több családnál sok időveszteség és nagy fáradság. mert a szurok összeragasztja. Ezért italosan. körömmel. az alá eresszük a füstöt. hogy nadrág alá mászik a méh. és a tűz kialszik. A borzas hajba a méhek könnyen beleakadnak.a füstölőbe tesszük. akik a méhszúrást még nem szokták meg. késsel úgy húzzuk ki. akkor elsőnek nem a legszélsőt emeljük ki. Szokjuk meg. A rostaszöveten keresztül bőségesen füstöljünk be. használjanak arcvédőt. bőrlemezzel vannak takarva. hogy milyen célból bontottunk kaptárt. Úgy helyezzük el. s így emeljük ki. hogy a kiszakadt méregzacskóból ne nyomjuk a sebbe a mérget. Jó a tükör a kéznél. Ha a léphordó láda csak egy lépésnyire is van tőlünk. akkor ott nyitjuk szét a 26 . Másodiknak már akár a szélsőt. vászonnal körülvarrott arcvédő nagyon meleg és a látást akadályozza. A fény felé igyekszik és kirepül a szabadba. A szükséges üres hely elkészítése után munkánk a szerint alakul. Ha a keretek teljesen kitöltik a kaptárt. Akik különösen érzékenyek és a méhméreg káros a szervezetükre. Munka közben ruhánk könnyen szennyeződik. erre a méhek lehullnak. Ha a közelben tűz ég. minél kevesebb zajjal nyissuk. rárakjuk az előkészített anyagot és mérsékelt fújtatással élesztjük a tüzet. parfümösen. Ha biztonságérzetét az arcvédő adja meg. mint az arcon. Dolgozni akkor könnyű. a méheket könnyebben felingereljük. Legalkalmasabb a fekete tüllből készült. petézik-e az anya. és a hullát rázzuk ki a nadrágból. jobbunkkal pedig a bal kezünkre ütünk. Igen fontos. 3. tartsuk kezünket felfelé úgy. A kaptárt nyugodtan. fogások. mint a legszélső lépnél. hogy a róla leeső méhek a kaptárba hulljanak. Nagyon kellemetlen. az idegeskedés felizgatja a méheket. A füstölőt munka után ne hagyjuk zárva. A kezek szúrástól való megvédésére szokás kesztyűt használni. Aki megszokta a méhszúrást. ha azt akarjuk tudni.

Amilyen helytelen a fészek méhek által kialakított rendjének indokolatlan megbontása. bőrlemezből védőt teszünk a kijáró elé). Az ilyen lépeknek máshová helyezése is nehézségekbe ütközik. A méhek nem szeretik. viaszosvásznat. megzavarja munkájukat. hogy a keretek mindig ütközzenek. ha azt akarjuk. esetleg még többet egyszerre tolunk el a síneken. felnyitott kaptártető zavarja a méheket. Ezt mindig tartsuk szem előtt. Az általuk kialakított rendszer megbontása. ha lakásukba fény hatol. hogy többé ne petézze be az anya. A jól vállazott. ugyanilyen helytelen lenne mindenáron s mereven betartani a fészek sérthetetlenségét. 27 .helyükre visszacsúsztatjuk. megvizsgáljuk és a kaptár falánál (választódeszkánál) kezdve egymás mellé visszarakjuk. Szokjuk meg. és ebbe nyomjuk be a szeget. kétféleképpen dolgozhatunk. b) Ha a keretek helyzetén változtatni nem akarunk. emiatt tömegesen röpködnek a kaptár előtt. ahol legsűrűbben vannak a méhek. hanem 2 keret közé. Így nem zavarjuk a méhek nyugalmát. Munka közben kezünk beszennyeződik. A rostaszövetes keretfedőt azonban feltétlenül állandóan takarítani kell. akkor 2-3 keretnyi hézag készítése után. hogy fiasításos lépet a fészektől távol tegyünk. de különösen a fészekben ok nélkül ne változtassuk. hogy a lépek eredeti rendben kerüljenek vissza. ez a méhszurkot (propoliszt) nagyon jól eltávolítja. ahol az anyát sejtjük. és nem is szúrnak. a kereteket nem egyenként rakjuk odébb. mert a fiasításnak a fészekben a helye. A fészek egységének fontosságáról vallott elveinkkel ellenkezik. használjunk. akkor a keretek felső lécét nyomjuk egymáshoz. hogy a méhek berepülhessenek. fúróval készítsünk lyukat. szalmapárnát. ami sok méh életébe kerülhet. Ezért élénk röpködés idején. Megkönnyítjük. erős kerettel.) Ha a keretek síneken nyugszanak. A léphordó ládába kitett kereteket a kaptár (a fészek) másik oldalára kerülnek be utolsóként.lépeket. bőrlemezt. ott nyáron egyéb takarásra nincs szükség. Pl. zsákdarabokat stb. Fekvő kaptáraknál az előre bukó. méheket nyomunk össze. A méhek mindig viszonyaiknak legmegfelelőbben rendezkednek be. hanem csoportosan. Ha a benépesített kaptáron valamit szegezni kell (például számtáblát erősítünk rá. Nyári takarásra néhány réteg újságpapír. hogy a kereteket visszarakáskor mindig szorosan. A fiasítást. Télen és tavasszal jobb takarás kell. Mégis eltávolítjuk a fészekből a fiasításos lépet. de nyáron is szükséges. ha a méheket lerázzuk róla. egymás mellé tegyük. Igen fontos. A lépeket eredeti helyükre rakjuk vissza. viaszosvászon vagy bőrlemez elegendő. s ez csökkenti teljesítményüket. mint ékkel szoríthatjuk a már bent lévőket. Végül a kivett néhány lép is régi helyére kerül utolsóként. ezért a kereteket takarni kell. Árral. és a levegő szabadon járja. hanem nyomjuk be a fába. Takarásra papírt. a tetőt munka közben időnként csukjuk le. (Mindig a fészek középső lépein. és nem a kaptár falához utolsóként csúsztatjuk. Általános vizsgálat során. akkor 2-3 lép kivétele után. pedig az egész keretsort szorítsuk a kaptárvassal szorosan egymáshoz. a mézet szabályosan helyezik el. A kaptár lezárása előtt. Különösen fontos a takarás télen és tavasszal. a) Ha nem fontos. A méhek igen érzékenyek a zörgésre. A vizsgálatot a szélső léppel kezdjük. Ha az erő a vállazás fölött hat. A keretek későbbi összetolásakor. A nyomást a kaptárvassal a keret vállánál gyakoroljuk. Ilyen esetekben az utolsó keret behelyezése nehezebb. Kézmosáshoz „Vim”-et használjunk. Nem találják a kijárót. Erre nagyon ügyeljünk. A lépek helyzetét a kaptárban. (Ezért kell az oldalléceket végükhöz közel vállazni!) Munkánk végeztével a kereteket – ismét nem egyenként. a virágport. hanem hármat-ötöt. Ahol a keretfedők tömör deszkából készültek. a többi összes lépet eltoljuk az üres rész felé. akkor a szeget ne üssük. A tágasan hagyott léputcába a méhek belehizlalják a lépet. a lépeket sorra kiszedjük. Vándorláskor jó. ha a keretek szorosan kitöltik a kaptárt.

söpört cukor beszerzésére. Sajnos. Ha a méhek vízszükségletének kielégítése céljából etetünk. ilyen tartalék csak igen kevés méhészetben és ritkán van. ha a méhcsaládokat olyankor etetjük cukorsziruppal. Kedvező esztendőben szükségletüknél sokkal több mézet gyűjthetnek. besűrítéssel járó veszteség.függetlenül attól. hogy milyen alakban hozzák forgalomba . akkor ennél még hígabb szirupot (1 kg cukorhoz 2 l víz) is használhatunk. akkor nem szabad kifosztanunk. 16. A készlet kiegészítése tartalék mézes lépekkel a legegyszerűbb és leggyorsabb. de kevesebb a veszteség. ha 1 kg cukorhoz 6 dl vizet adunk. az anya munkájának serkentése. Az ember gyámkodását nem "élvező" méhcsalád a szűk esztendőket a bő években tartalékolt élelemmel vészeli át. ún. Az élelmet legkönnyebben mézzel pótolhatjuk. és könnyen áldozatává válnak a Noszémának. A szennyezett cukorból készült szirupot használat előtt ülepítjük. mert a méhek pusztulását okozhatja. Legelterjedtebb a cukorsziruppal való etetés. Egy kg cukrot tehát 26. Ha az etetés célja nem az élelemkészlet kiegészítése. élelemhiányban szenvednek. hordástalan időben pedig etetnünk kell azokat. sokat fogyasztanak. 28 .A MÉHEK ETETÉSE ITATÁSA A méhek munkájának eredményessége. cukorral etettek. Egy kg cukor cseppfolyós állapotban csaknem pontosan 6 dl. A szirupnál nehezebb szennyeződés az edény fenekén visszamarad. csak szennyeződött. ha nem tartalmaz méhekre káros anyagokat. sárgacukor méhek etetésére nem alkalmas. A sűrű szirup átalakítása nem olyan tökéletes. hogy a méhcsaládok le ne gyengüljenek. Ezután tetejéről leszedjük az idegen anyagokat.6 l víz = 12 dl. Ezért a családok nyugtalanul telelnek. A cukoretetéssel kapcsolatos rossz tapasztalatok oka éppen az. nehogy beteg családok mézével megfertőzzük állományunkat. vagy a méheknek valamely növényre szoktatása. A cukrot szirupban. A gyakorlatban azt a középutat kell betartanunk. Ez ugyanolyan cukor. de több az átdolgozással. Etethetünk pörgetett mézzel is. 1 kg cukor + 0. ún. Ezt a célt legjobban akkor közelítjük meg. Ha mézünk nincs. Ezért a méhcsaládok kedvezőtlen időszakokban. 1 kg cukor + 1 l víz = 16 dl. A tiszta répacukor (vagy nádcukor) . akkor 1 kg cukorhoz 1 l vizet adunk. hanem más. cukorral etetünk. minél több idegen anyagot tartalmaz. hogy a legtöbb méhész elkésik az őszi etetéssel. A nem finomított. mint a rossz minőségű méz. Ez téves. Ha azt akarjuk. cukorlepényként. porcukor és méz keverékében. Etetésre csak akkor alkalmas. amikor már nincs módjukban annak kellő beérlelése és befedése. A cukrot sokan károsnak tartják. legkevesebb veszteséggel képesek a szirup lehető legtökéletesebb feldolgozására. a cukor etetés és a Noszéma között nincs ilyen összefüggés.alkalmas a méhcsaládok élelempótlására. A háziállattá tett méhektől a méhész a jó esztendőben gyűjtött és általa feleslegesnek tekintett mézet elveszi. Emberi fogyasztásra forgalomba nem hozható cukorkával télire ne etessünk. Különösen vonatkozik ez a mézharmatos mézre. Serkentőetetéshez erősebben hígítjuk. Csak saját termésű mézzel etessünk és vigyázzunk. Bajt okozhat azonban. mint a közfogyasztási. ez az élelemhiány méhállományunk nagy részénél csaknem állandóvá és termelésünk egyik kerékkötőjévé vált. függ az időjárástól. A szennyezett cukor annál olcsóbb. Ezért vásárláskor legyünk óvatosak. Azt mondják. pl. életerejük (amelyet a késői etetés egyébként is megviselt már) leromlik. A nagyobb víztartalmú szirupot a méhek jobban átdolgozzák. A cukoretetést összefüggésbe hozzák a Noszéma betegséggel. valamint kocka vagy kristály formájában etethetjük. amelyekben ősszel. Sokszor alkalom kínálkozik hulladék cukor. Sajnos. szűk esztendőben esetleg saját fogyasztásukat sem képesek fedezni. A mézhez szükségetetésnél kilogrammonként 2-3 deciliter vizet adunk. A mézzel való etetéssel legyünk nagyon óvatosak. Egy kg cukorból tehát különböző arányú keveréssel a következő mennyiségű szirup lesz: 1 kg cukor + 2 l víz = 26 dl. éhen ne pusztuljanak. amelynél a méhek aránylag legkisebb munkával. A szirup sűrűsége változó lehet. hogy ez a betegség azokban a méhészetekben pusztít. A cukor a méhekre egyáltalán nem káros. Az idejében feletetett cukor jobb téli eleség. a répacukrot tökéletesebben átalakítják.

hogy bizonyos mennyiségű szirupban hány kiló cukor van.0 10.0 1.6 kg cukrot kapott.5 dkg-ot. Pl.5 dkg. vagyis 15.34 kg cukrot kapott.0 9. 6 dl vizet adunk. hogy az élelempótlásra szükséges 5 kg cukrot 60 dl.5 dkg-ot. tehát a család 25 X 62. vagyis a keverési aránynak megfelelően 38.0 4.5 1. első oszlopban megkeressük az 5-ös számot.0 Keverési arány (cukor kg: víz l) 1:1 1. A szirupot úgy készítjük. Ha tehát azt akarjuk tudni.5 2. azaz 6 l szirupban juttathatjuk a családnak.0 8. hogy egy kg cukorra. Hány liter ilyen szirupot kell feletetnünk? A cukor mennyiségét jelző..5-del. A 2.6 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 96 112 128 144 160 1:2 2.1 0. táblázat.5 5. a 12.0 6. Ez azt jelenti. Ez azt jelenti.2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120 1.6 arányú szirupban 83. Adott mennyiségű cukorból.6 1. hogy bizonyos mennyiségű cukrot mennyi eleségben adhatunk be a méheknek.5 3. Ebben a sorban az 1:0.6 keverési arány oszlopában 60-as számot találunk. 3. család 25 liter 1:1 arányú szirupot kapott. A gyakorlatban szükséges átszámításokat megkönnyíti az 1. Egy l szirupban viszont a következő mennyiségű cukrot etetjük fel: 1:2 arányú szirupban 38. hogy valamely családdal mennyi cukrot etettünk fel. táblázat. hogy 7 l szirupban a család 4.34-ot találunk.6 13 26 39 52 65 76 91 104 117 130 156 182 208 234 260 1:0.5 4. Mennyi cukrot kapott ebben a család? Megkeressük az első oszlopban a 70-es számot.. táblázat azt mutatja. Cukor 0.3-del. Ebben a sorban az 1:1 keverési arány oszlopában 4. hány deciliter szirup lesz Az 1.0 7. 1: 0. Példa: 1:1 arányú szirupból egy családdal 7 litert (70 dl) etettünk fel. 1:1 arányú szirupban 62. táblázatból azt olvashatjuk le. 5 kg-mal akarjuk pótolni.illetve 12 dl szirupban kapnak a méhek.5 dkg. Egy l szirup cukortartalma 62.5-del vagy 83.3 dkg-ot. 2.0 2. 29 . akkor a család által feldolgozott szirup literjeinek számát megszorozzuk egy liter szirup cukortartalmával. Példa: egyik családunk készletét ősszel.0 3. 65.

táblázat.25 1:0.08 0. A szirupot a méheknek melegen (hogy kezünk jól bírja) adjuk. Szükséges: 58. a sűrűbbé már nehezebb.92 2.6 0. az etető szélére is. Ilyenkor az adagok növelhetők.72 7.76 0.25 1. Ugyancsak fölösleges különböző anyagokat tenni a szirupba azért.0 50.0 100. A szirupot addig kevergetjük. 1:2 és 1:1arányú szirup készítése így sem nehéz.0 80.33 2. Egy napi szükséglet tehát 50 X 2 dl = 100 dl lesz.99 5.04 0. Szükségből való etetéskor az adagokat 2-3 l-ig növelhetjük. vándortanyán) akkor a cukrot hideg vízben is oldhatjuk.0 20.83 6.19 0.75 4. mert a cukor lassan oldódik fel. akkor a beadás szokott idejében szinte várják.0 40.96 1. Adott mennyiségű szirupban hány kg cukrot etettünk Hasznosíthatjuk ezt a táblázatot akkor is.06 0. hogy a szükséges szirupot hány kg cukorból és hány liter vízből készíthetjük el.0 1:2 0.34 1. hogy a cukor teljesen feloldódjék.0 45. így gyorsabban elhordják.62 0.0 60.08 3. Ezért első etetéskor ne adjunk sokat.75 4. Hideg vízzel szirupot csak szükségből készítünk.87 2.0 70. Az első oszlopban megkeressük a 70-es számot.0 30.0 35. hogy a méhek rátaláljanak.18 2.33 3. A cukor feloldása annál könnyebb. és nagy lendülettel vetik rá magukat a beadott élelemre. Ennek sorában megnézzük.Szirup dl 1. feldolgozása könnyebb.15 1.0 10. forralni és róla a habot leszedni nem kell. minél hígabb szirupot készítünk.83 1. A méheket az eleség elhordásához szoktatni kell. amikor. Az ehhez szükséges cukor táblázatunk szerint 3.38 0. A szirup készítése a következő: A forró vízbe a cukrot folytonos keverés közben beleöntjük. Ugyanabban a sorban a megfelelő arányú jelzésnél megnézzük. Mikor a méhek már rászoktak az etetésre.31 2.25 1.49 2. Családonként napi 2 dl 1:2 arányú szirupot akarunk adni.49 8.56 1. mert a feldolgozás nem lesz tökéletes.46 3. Példa: egy esti etetéshez 70 liter szirup kell. A lényeges az.85 Keverési arány (cukor kg: víz l) 1:1 0.0 25.34 5 5. egy-egy etetés cukorszükségletét kívánjuk előre megállapítani.42 0.0 90. A készítés aránya 1:0.93 1.16 4. hogy mit mutat az 1:0.5 2. hogy a méheknek a répacukor átalakítását megkönnyítsük. Serkentő etetéskor egyszerre 2-3 dl-t adunk. Ennél többet egyszerre ne adjunk.63 2. A szirupot főzni.85 kg.0 5.54 1.94 3. táblázat használata a következő.3 kg cukor és 35 l víz. Csepegtessünk szirupot a keretekre. Példa: 50 családos méhészetben 30 napos nyári serkentést tervezünk.69 3.57 0. hogy a cukor könnyebben feloldódjék. A 3.81 3. Ilyenkor a szirupot több ízben meg kell keverni.12 3. az edény alján kristályok nincsenek. míg a cukor teljesen fel nem oldódik. A szükséges szirupmennyiséget (literben) megkeressük az első oszlopban.6 arány két oszlopa.62 6. Ha melegítésre nincs módunk (pl.31 0. A kész szirup teljesen átlátszó. 30 .0 15.73 1.6.08 2.

Szirup l 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 Arány 1:3 Cukor kg Víz l 0. Az ilyen panaszok okait rendszerint a következőkben kell keresni: 1.5 5.1 38.9 13.5 25.3 22.2 37.0 66.4 49.3 40. Ekkor az arány a méz és porcukor között 31 .2 22.0 37. mézet) mindenkor szívesen elhordja.0 38.4 12. Híg eleséget (cukorszirupot és pörgetett mézet) csak olyankor szabad a méheknek adni. hogy a rablást elkerüljük.8 55.2 5. hogy a méhek könnyen védekezhessenek.3 30.0 35.1 11.6 49.8 15. Amelyik etetőben reggelre szirup marad.5 19. Szükség esetén nappal is etethetünk.0 41.3 9.9 50. Vigyázzunk.8 15.6 19. 1.8 62.0 Arány 1:0. Minél közelebb tesszük az etetőt a fészekhez.0 16.0 34. Amelyik családnál valami gyanúsat észlelünk.8 24.0 Arány 1:1 Cukor kg Víz l 0. a család erejét meg nem haladó mennyiségű tiszta eleséget (cukorszirupot.6 55. 4.6 30.5 0.2 6.0 20. hogy az eleség elhordására képtelen.8 2.0 31. Kívánt mennyiségű sziruphoz mennyi víz és mennyi cukor kell Etetésre legalkalmasabb az este. Őszi etetéskor a még szűkítetlen fészekben a családok a takaratlan rostaszövet alatt.5 4.6 3.9 26.5 23.5 29.2 43. ha annak tárolására megfelelő helye van. aki állandóan méhei között tartózkodik és a kutatást idejében észreveszi.4 3. elegendő levegőt kapnak.6 12. a méhek elülése után.7 15. Természetesen ugyanekkor gondoskodjunk szellőzésről.0 9.6 0. Olyankor tesszük azt. esetleg beteg (Noszéma). táblázat. Az etetés megkezdése előtt a kijárókat le kell szűkíteni. hogy az eleséget elhordják a méhek. hogy a fészket le ne hűtsük.4 7.6 21. annak kijáróját zárjuk le. A cukorlepény háromféle lehet. hidegben etetünk. ilyenkor a korán reggel kezdett etetést egész napon át folytathatjuk.5 10.7 3. Úgy gyúrjuk.2 77. amikor nincs módunk a hosszú ideig tartó esti etetésre. a család népességéhez mérten túl sok eleséget adtunk. Nappal csak az etessen.0 50. zárt kijáró mellett is.5 20.6 45. hogy az eleséget a kaptárak körül szét ne csepegtessük. hideg időjárás.8 0.6 Cukor kg Víz l 0.9 27.7 24.0 58. 2.9 31. feldolgozni a beadott eleséget.9 7. azt ki kell venni.7 21. Nagyon hátráltatja a fészektől távolabb helyezett eleség feldolgozását a hűvös. az etetőt rossz helyre tettük.0 25.2 9. amikor még besűríthetik.8 27.0 46. 3.0 74.0 62. Egy nap alatt 3-4 adagot is föletethetünk. A gyúrt cukorlepény készítési módja: gyári porcukrot (házilag őrölt vagy törött nem jó) langyos mézzel keverünk össze. Az egészséges család a megfelelő időben. A méhészek sokszor panaszkodnak. jó helyre beadott.0 8. A téli nyugalom idején cukorlepényt vagy lépes mézet adjunk.8 11. a család olyan gyenge.6 61. annál biztosabb. hogy a méhcsaládok nem „akarják" elhordani.4 69. Annyi porcukrot adunk hozzá.3 3.1 3.5 18.3 34. mint a háziasszony a tésztát.3 7.0 17. hogy a „tésztából" formált gömb alakját megtartsa.0 33.6 18. Az etető behelyezésekor és töltögetéskor mindig ügyeljünk arra.8 53. befödhetik és az etetés befejezése után alkalmuk van tisztulásra.5 15.5 37.4 43.3 12.4 15.4 26. és minél erősebb a család.7 30.8 1.1 6.0 83.5 12.6 17.

megközelítőleg 1:4 lesz. Az így készített cukorlepényt kissé szétlapítva a családok fölé, a keretekre fektetjük. Pároztatóba, anyaszállító zárkába, anyásító dugóba egyaránt alkalmas. A méhek szívesen fogyasztják. Mivel vizet nem tartalmaz, a teljes nyugalom időszakában sem káros. Lágyra ne készítsük, mert akkor a kaptár melegében annyira megpuhulhat, hogy a lépek közé folyik. 2. A kemény cukorlepény úgy készül, mint a szaloncukor. Egy kiló cukorra 2-3 dl vizet számítunk, és ebben főzzük. Mikor a cukor az edény oldalán már kezd megszilárdulni és hideg vízbe cseppentve kemény, de szájban könnyen omló anyagot ad, akkor levesszük a tűzről és előre elkészített, papírral bélelt tálcára, formába (üres keretbe) öntjük. A szirup kiöntésére alkalmas időpontot hőmérővel is megállapíthatjuk. A cukor akkor jó, ha hőmérséklete 117 C°. A formák hosszúságát, szélességét, valamint a cukorlepény vastagságát célunknak megfelelően szabjuk meg. Olyan alakú és magasságú darabokat öntünk, amilyenek az etetendő családok fölé a felső keretlécekre, a keretfedők vagy takarók alá elhelyezhetők. Kiöntés után a cukrot kevergetjük addig, míg meg nem fehéredik. A kihűlt cukorlepény deszkakeménységű. Használatkor a kiöntésekor alá terített és reá ragadt papírral felfelé fordítva a méhek fölé, közvetlenül a keretekre borítjuk. A kemény cukorlepény a méhek etetésére csak a nyugalmi időszakában alkalmas. Enyhe időben már nem hasznosítják teljesen, egy részét cukordarabkák alakjában kiszórják. Ezért a hideg időszak eltelte után a cukorlepény maradványait vegyük ki a méhektől. A cukorlepény a szűkösen ellátott családok kiteleltetésének biztosabbá tételére való. A családok átteleltetését csupán cukorlepényre alapozni nem szabad. 3. A cukor és méz keverékéből készült puha cukorlepény. Készítéséhez 120 fokig mérő hőmérő kell. A cukrot kilogrammonként 2-3 dl forró Vízben feloldjuk és folytonos keverés közben főzzük. Mikor 115 fokra hevült, negyedrésznyi langyos mézet öntünk hozzá (1 kg cukorra 25 dkg mézet). Ez a szirupot lehűti. Ismét 115 fokra melegítjük Ezután a tűzről levéve keverés nélkül állni hagyjuk. Állíthatjuk az edényt hideg vízbe, hogy gyorsabban hűljön. Mikor a cukor már 60 fokra hűlt, mindaddig keverjük, míg fehér színű lesz. Ekkor edénybe vagy a pároztatók etetőrészébe öntjük, vagy ugyanúgy lepényt öntünk belőle, mint a méz nélküli cukorból. A puha cukorlepény főzés nagy adagokban nehézkes és nem sikerül jól. Egyszerre legfeljebb 4 kg cukorból és 1 kg mézből készítsük. A hőmérőt pálcikára kötve úgy helyezzük a szirupba, hogy higanytartálya a szirup felszínének közelében legyen. Az edényt legfeljebb 3/4 részig töltsük meg, mert a szirup, főzés közben könnyen kifuthat. A puha cukorlepény etetésre, pároztatóba, szállító és anyásító zárkába alkalmas. A kockacukrot kemény cukorlepény helyett a téli időszakban használhatjuk. A kockákat a fészek léputcáira, vagy a rostaszövetes keretfedőre rakjuk szorosan egymás mellé. Ugyanúgy megnedvesedik, mint a kemény cukorlepény. Szintén csak a szűkös téli eleség kiegészítésére alkalmas. A méhcsaládok áttelelését csupán kockacukorra bízni ugyanúgy nem szabad, mint cukorlepényre. Újabban a kristálycukorral való etetéssel kísérleteznek. A családok nem egyformán viselkednek vele szemben. Egyik szépen hordja, a másik alig nyúl hozzá. Serkentő értéket meg nem ismerjük pontosan. Szükségből való etetésre - éppen a lassú feldolgozás miatt - nem látszik alkalmasnak. A kristálycukor etetéséhez feltétlenül nagy, lapos etetőt használjunk, hogy a méhek a cukorhoz minél nagyobb felületen hozzáférjenek. A cukrot beadáskor ajánlatos vízzel meglocsolni. A méhek etetésére néha különféle gyümölcsleveket (eper, dinnye) is használnak. Ezek csak nyári etetésre ajánlhatók. Használatuk azonban szélesebb körben nem terjedt el, mert előállításuk nagyon körülményes. Másik nagy hibájuk, hogy természetes állapotban - magas víztartalmuk miatt - nem raktározhatók. Besűrítésük házi eszközökkel nehézkes és tökéletlen. A méz pótlására teljesen megfelelő, nagy tömegben könnyen beszerezhető, a méznél jóval olcsóbb anyag a cukor. Nem mondhatjuk el ugyanezt a méhek másik fontos táplálékáról: a virágporról. A természetes, méhek által gyűjtött virágpor pótlására sokféle anyagot kipróbáltak. Ezek közül csak a mesterségesen gyűjtött virágpor, a szójaliszt és az élesztő adott kielégítő eredményt. Előnyük az is, hogy használatuk nem bonyolult, ami nem minden virágporpótlóról mondható el (pl. tojás, tej). Szerencsére, virágporban nem vagyunk olyan szegények, mint mézben. (Ebben persze szerepe van annak is, hogy a virágport még nem tekintjük emberi tápláléknak.) Virágporínség csak ritkán és kevés vidékünkön fordul elő. Pótlása nagyobb méhészetekben meglehetősen nehézkes. A jó virágporellátást inkább a virágport adó növények szaporításával, vándorlással, és a méhek által 32

gyűjtött természetes virágpor tervszerű elosztásával, gondos tárolásával kell megoldanunk, mint a pótanyagokkal. A méheknek a virágporon és mézen kívül vízre is szükségük van. A vízfogyasztás annál nagyobb, minél több a fiasítás. Egy család vízszükséglete napi 1/2 literre is fölmehet. A jó vízellátást itatókkal segítjük. Olyan itatókat használjunk, amelyekben a víz folyik. A tavaszi hűvös időszakban jó, ha meleg vizet adunk a családoknak. Az itatót a méhészet közelében - a kaptáraktól 15-30 m-re - állítsuk fel, napos, szélvédett helyen. Legyen gondunk rá, hogy a méhek mindig találjanak benne vizet. A méheknek ásványi anyagokra is szükségük van. Ezért keresik a szennyvizet, trágyalevet. Ásványi anyagokat úgy juttathatunk nekik, hogy itató vizükbe kevés, konyhasót teszünk. 1 l vízbe 3-5 g-ot. Az ásványi anyagokra különösen a fiasítás neveléséhez van szükségük. A tavaszi rendkívüli változó időjárásban helyes a családok belső itatása. Jók a kijáróra szerelhető itatók is.

A TERMÉSZETI VISZONYOK HATÁSA A MÉHCSALÁD ÉLETÉRE
A méhcsalád alkalmazkodott környezetéhez. Ennek köszönhető gyűjtő szenvedélye. Ha a bőség idején készletet nem halmozna fel, akkor a hordástalan időszakban éhen pusztulna. Az alkalmazkodás megnyilvánulása az is, hogy télire a heréket elpusztítja, a munkások számát pedig erősen csökkenti. Ugyancsak az alkalmazkodás kényszerítette arra, hogy az év hideg időszakára beszüntesse minden meleget kívánó élettevékenységét (ivadékgondozás, építés). A méhcsalád állapota - népessége, fiasítása, élelemkészlete - évszakról évszakra, hónapról hónapra változik. A változásokat a méhcsalád életének belső törvényei irányítják. Ezeket a törvényeket a környezethez (hordási viszonyok, időjárás) való alkalmazkodás alakította ki. A méhésznek ismernie kell a méhcsalád életében fontos törvényszerűségeket és azokat a folyamatokat, amelyeket ezek kiváltanak. Csak így avatkozhat be helyesen a méhek életének irányításába. A méhcsalád élete szempontjából az esztendőt a következő szakaszokra oszthatjuk: 1. A fejlődés, növekedés, 2. a teljes kifejlettség, 3. az összehúzódás, a télre való előkészület, 4. a teljes nyugalom időszaka. A fejlődés időszakában a család minden életmegnyilvánulása a népesedést, az egyedek szaporítását célozza. Ez nálunk kb. március-május hónapokra terjed. Május végére, június közepére a családok elérik fejlődésük felső határát. Ebben az időszakban a gyűjtés, az élelemtárolás, a Családok szaporodásának (rajzásnak) ösztöne nyilvánul meg. Ez annál tovább tart, minél hosszabb ideig nyújt bőséges hordást a méhlegelő. Kedvező viszonyok között júliusra is kiterjedhet. Sajnos, ez ritkán fordul elő. A fejlődés csúcspontjának elérése után az összehúzódás, a télre való előkészület időszaka következik. Ilyenkor a méhcsalád a fiasítás terjedelmének fokozatos csökkentésével, a fészek mézkoszorúinak vastagításával, a herék elpusztításával, a munkáslétszám csökkentésével, a fiatal „téli" méhek hizlalásával készül a teljes nyugalomra. Ez a készülődés a hordástól függően rohamos vagy lassú. A télire való előkészület időszaka nálunk augusztus-októberre tehető. Kedvezőtlen viszonyok között már július is ide sorolható. A teljes nyugalom időszaka november-január. A méhek csak annyi életműködést fejtenek ki, amennyi a család életben maradásához feltétlenül szükséges. Fürtbe tömörülve a lehető legkevesebb mozgást végzik, és csak a feltétlenül szükséges hőt állítják elő. Az élettevékenységek ilyen lecsökkentésének kettős célja van: a minél kevesebb fogyasztás és az életerő minél töretlenebb átmentése a fejlődés időszakára. A méhésznek a méhcsaládokat mindenkor e törvényszerűségek figyelembevételével kell megítélnie, munkáját ezek szerint kell beosztania. Méhészeti termelésünk igen nagy hibája, hogy sok méhész nem vesz tudomást e törvényszerűségekről, vagy nem hajlandó munkáját azokkal összehangolni. 33

Tekintsük át, hogyan kell alkalmazkodnunk ezekhez a törvényszerűségekhez. 1. A fejlődés időszakában a szükséges előfeltételek megteremtésével segítsük elő a méhcsaládnak a növekedése, népesedése érdekében kibontakozó tevékenységét. Ezek az előfeltételek: sok fiatal méh, jó anya, bőséges virágpor és mézkészlet, jó lépek. Minden olyan beavatkozásunk, amely ezeknek a feltételeknek javítását célozza, helyes. Viszont helytelen minden, ami a családok ilyenkor uralkodó ösztöneivel ellentétes, pl. a családok megosztása, anyanevelés. 2. A teljes kifejlettség időszaka a gyűjtésnek, a családok megoszlásának, a természetes anyaváltásnak ideje. Ekkor a méhész teendője csak az lehet, hogy elősegítse az ezekre a tevékenységekre irányuló ösztönök érvényesülését; kövessen el mindent, hogy a családok a lehető legjobban kihasználják a kínálkozó hordást, jól fejlett anyákat neveljenek, és életképes családokat szaporítsanak. Természetes, hogy ezekben a munkákban a méhésznek kell az irányító szerepet betöltenie. Hibát követ el az a méhész, aki a gyűjtési ösztöntől telített családnak nem ad lehetőséget a kínálkozó hordás kiaknázására azzal, hogy a népességéhez mérten szűk kaptárba kényszeríti. Hibát követ el az is, aki a családok teljes kifejlődését meggátolja, de az is, aki gyenge családokat szaporít, mondván, hogy őszig majd még megerősödnek. Tudnunk kell, hogy az elkövetkezendő időszak már a családok összehúzódásának ideje, tehát ezután már nem várhatjuk a gyenge családok megnépesedését. 3. Az összehúzódás, a télire való előkészület időszakában támogatni kell a méhcsaládot mindabban, ami a jó telelés előkészítéséhez fontos. Ilyen az augusztusi bőséges fiasítás, a méz és virágportárolás, a család egységének megőrzése, a fészek, telelésre alkalmassá tétele, a családok által az előző időszakban le nem váltott öreg anyák kicserélése. El kell viszont kerülni minden olyan beavatkozást, amely a telelési előkészületeket zavarja, hátráltatja. Ilyenek: új családok készítése, fiasításos lépek elvétele, anyanevelés, a télire tárolt készlet kipörgetése stb. Az augusztusban szétszedett, legyengített családok akkor sem népesednek őszig, ha bőséges fiasításuk van. 4. A teljes nyugalom időszakában a méhész feladata nem lehet más, mint ennek a nyugalomnak a legteljesebb megőrzése: a méhek széltől való védése, gondos takarása, védelme kártevők ellen. Helytelen minden olyan beavatkozás, amely ezt a nyugalmat zavarja. Például: etetés híg eleséggel, kaptárbontás, a fészek mesterséges fűtése stb. A méhészkedés akkor a legeredményesebb, ha a vázolt fejlődési fokozatok a hordási lehetőségekkel időben összehangolódnak. Sajnos, ezt viszonyaink között ritkán mondhatjuk el. A termelést legsúlyosabban érintő két eltérés a következő: a.) Főhordásunk - az akácvirágzás - ideje igen gyakran és igen sok méhészetben (egyes esztendőkben, mint például 1952- ben és 1958-ban egész méhállományunknál) nem esik egybe a családok teljes fejlettségének idejével, hanem jóval megelőzi azt. Különösen érvényes ez a korai akácvirágzásra (a helyi virágzás ilyen szempontból mindenkinek korai). Déli vidékeink akácosai rendszerint május második felében virágzanak, amikor a méhcsaládok legtöbbször még a fejlődés időszakában vannak, annak sem a végén. Természetes, hogy az ilyen családok a főhordás kihasználására még alkalmatlanok. Családjaink nagy része a teljes fejlettséget rendszerint csak akácvirágzás végére, vagyis a második akác virágzásának idejére éri el. Ezért eredményeink nem kielégítőek. b.) A télire való előkészület időszaka hazánk nagy részén annyira hordástalan és aszályos, hogy a méhcsaládok elnéptelenedése nem fokozatos és mérsékelt, hanem zuhanásszerű és túlzott. Ez okozza aztán, hogy legtöbb esztendőben még azok a méhészetek is gyengén telelnek be, amelyekben a kezelésben nem követnek el nagyobb hibát. El kell érnünk, hogy a méhcsaládok őszi összehúzódása ne legyen rohamos és túlzott. Ennek érdekében eddigi kezelési módszerünkben két ponton tartok szükségesnek változtatást. Az egyik az, hogy méhcsaládjaink a fejlődés tetőfokán valóban népesek legyenek, a másik: az őszi elnéptelenedést, hordási lehetőség megteremtésével vagy etetéssel késleltessük, tegyük egyenletessé és mérsékeltté. Nem lehet népes betelelést várni olyan családoktól, amelyek fejlődésük tetőfokán csak 10-12 léputcásak, pedig milyen sok méhészetben van ez így! Viszont a legnépesebb család is leromlik őszre, ha augusztusban, szeptember elején nincs elegendő fiasítása. Ha elérjük, 34

különösen az idősebbeket szűkebb területre szorította. élelemkészlet legtöbb méhészetben nincs meg a megfelelő időben. s akkor az eredmény nem marad el. amikor már nem hasznosíthatják népességüket. A mézkészletnek. hogy minőségét. A közepesek legalább a lépek felét borítják. amelyek a családok rendes fejlődését előmozdítják. mint a főhordás előtt volt. A gyenge betelelés maga után vonja a rossz tavaszi fejlődést. A családok népességét tudományos kísérletekben súlyra mérik. amelyek a lépek 2/3-3/4 részét jól takarják. Ezek fejlődésük tetőfokát sokkal az akác után érik majd el. a családok akácvirágzásra való kellő megnépesedése. Akácvirágzás kezdetén erősek azok a családok. A mézkészlet ilyenkor 30-50 kg. Mi ezt nem tehetjük. bőségesnek. Az 5-6 lépet takaró családokat közepeseknek. A szükséges népesség. az is kis terjedelmű. és népességük főként fiatal dolgozókból áll. Az akácvirágzás végén az erős családok sűrűn fedik a kaptár valamennyi lépét.hogy családjaink beteleléskor jó erősek. A méhészetek nagy része csak úgy képes valami mézet termelni. hogy életének melyik szakaszában és milyen feladatok előtt áll. akkor a tavaszi fejlődés olyan ütemű lesz. amire szükségük van. hozzávetőlegesen meg tudjuk becsülni. Kénytelen ezt tenni mindenki. A családok erősségét tehát lép.5-3 kg-nak) kell lennie. Ilyenkor erősnek azokat a családokat mondjuk. amelyek közép és nagykeretű képtárakban legalább 7-8 lépet sűrűn takarnak. értékét egész évre érvényes mutatóval fejezzük ki. A főhordásra legbiztosabban az erős családok fejlődnek fel. hogy a családok kezelésében kevés méhész tartja be azokat a szabályokat. Ezekből őszre jó telelőcsaládok nem lehetnek. megvalósul.utcában mérjük. A fiasítás ekkor általában 2-4 lépre terjed ki. 35 . Ha nem következik teljes hordástalan idő. Természetes. Az állomány akácra ismét gyenge marad. népességének folytonos változása lehetetlenné teszi. hogy a 9-10 lépes családok még jobbak. hogy adjuk meg méheinknek mindenkor mindazt. mézkészletük pedig legalább 5-6 kg. akkor a fiasítás hamarosan újból kiterjed. hogy a jő fejlődéshez csupán a népesség nem elegendő. amellyel a népességet gyakorlati munkánk igényeinek megfelelően. amelyek legalább 8 lépet jól takarnak. S a méhészek egy része hogyan védekezik ellene? Megkisebbíti a kaptárt! Azonban ezzel a méhcsaládok nem lettek erősebbek! A megoldást tehát nem itt kell keresni. Ennek eredményeként a családok júliusban-augusztusban 6-8 léputcásak. Pörgetés után a helyi hordási viszonyok szerint 10-20 kg-nak meg kell maradnia. A téli nyugalom küszöbén. főként födött fiasításuk van. léputcánként legalább 2 kg-nak (de inkább 2. hogy a kellően meg nem népesedett családokat főhordásra összevonja. tehát az első tavaszi szemle idején népesnek mondjuk azokat a családokat. hogy a kitűzött cél. 3-4 fiasításos léppel. az ennél kisebbek gyengék. az ennél néptelenebbeket gyengéknek mondjuk. Nekünk olyan mértékegység kell. fiasítás. hogy oly kevés méhészetben vannak meg? Általában az. Tartsunk egész évben az időszaknak megfelelő népes. A jó családok tehát 20 keretes kaptárban 14-15. Pedig a méhészek általában ezt teszik. A méhcsalád népességét és egész belső állapotát (fiasítás mennyisége. illetve legyengülését megakadályozzák. Ez a körforgás így megy évről évre. Az ismertetett minőségi mutatók nem elérhetetlenek. Természetes. mert a begyűlő nektár az anyákat . A gyengéktől ezt már nem várhatjuk. méz és virágporkészlet) mindig aszerint kell megítélni. ilyenkor legalább 10-12 kgnak. A több család egyesítéséből készített népes családokat azonban az állomány létszámának fenntartása érdekében a hordás megszűnése után ismét megosztja. De nagy hibák tapasztalhatók a családok népessége terén főhordáskor és utána is. Mi az oka mégis. jól ellátott családokat. Meg kell lennie a megfelelő élelemkészletnek is. 24 keretesben pedig 16-18 léputcásak. Ez helytelen. Ez az egy lépet vagy léputcát takaró népesség. Fiasításuk általában kevesebb. 7-9 kereten nagy kiterjedésű. hanem abban. beteleléskor erősek azok a családok. Az akácvirágzást 10-12 nappal megelőzően már más mértékkel mérünk. akinek akácvirágzás kezdetén a legjobb családjai 8-10 léputcásak. A 10 léputcás családot egyaránt jónak. népesnek tartják akác előtt és júniusban is. A fejlődés időszakának kezdetén. amelyek sűrűn takarják fészküket (10-12 lép). a 6-7 léputcásak közepesek. A méhcsalád állapotának. Fiasítás már legfeljebb csak 1-2 lépen található.

Erre alapítja becslését és kiegészíti a súly szerinti becslés gyakorlatban szerzett tapasztalataival. hogy egy léputcában ilyen sok méh legyen. Ez igaz. mint melegben.mennyi méz fér. hanem 3 lépen 1-3 tenyérnyi. mert ebben az időszakban az a természetes. hogy 4 dm2 mindkét oldalán meghordott lépben van egy kg méz. hogy a méhek sűrűsége időszakonként változik. ahány lépen fiasítása van. Ilyenkor inkább szigorúbban. Két hét múlva már ismét sűrűn takarják a lépeket a méhek. az könnyen csalódik és méheit is becsapja. amelyeket egész felületükön méhek borítanak.A léputcát kitöltő méhek mennyisége más hideg időben.4 kg. Méhekkel jól takartnak számít olyan lépeket is. Ilyen nehéz lépeket csak a legritkább esetben találunk. Mindig inkább a méhek javára tévedjünk. ezt külön megjegyezzük. A hőmérséklet emelkedésével ritkulnak a léputcában a méhek. Tavasszal a hűvös időben a léputcák szinte tele vannak tömve méhekkel. Mit tegyen hát a méhész? Mit tekintsen egy léputca méhnek? Mindenkor az időszaknak megfelelő mértékkel kell mérni. amely gyors és bárki könnyen alkalmazhatja. a család népességének várható alakulásáról a fiasítás terjedelme tájékoztat. hogy milyen eredményt adnak a különböző népességű családok. hogy a valóság és a becslésünk között nem lesz 5-10%-nál több eltérés. Becslés gyakorlására nagyon jó alkalom a pörgetés. következtethetünk arra. A 7-8 fiasításos lépen dolgozó fiatal méhek márciusi mértékkel mérve talán 4 lépet sem takarnának teljesen. Ha a fiasítás nem az időszaknak megfelelő terjedelmű. Aki a gyakorlatban így számol. 1 kg méz van. mert azt a fiasítás már elfogyasztotta. A családot mégis legalább annyi léputcásnak becsüljük. A népesség meghatározásakor a legtöbb méhész nagyon elnéző. Pörgetés után a tényleges eredményt összehasonlítjuk becslésünkkel. A gyakorlatban tehát a fiasításos lépek számának rendszeres nyilvántartása sokat segít. Májusban. Szükség van azonban olyan módszerre is. Mindenki tudja. mert már tömegesen kelnek a fiatalok. A népesség becslése fontos. nyilvántartása. A léputcák márciusi zsúfoltsága ilyenkor túlnépesedést. Ez gyakorlati szempontból ki is elégíthet bennünket. Egy NB léputcában 25-30 dkg. A fészekben levő méz mérlegelése nehézkes. hogy a lépeken kevés a méh. rendesen fejlődő méhcsaládban a fiasítás felülete azonos időszakokban általában egyforma. rajzási veszélyt jelentene. Ezek szerint egy teli NB lépben (lépfelülete 13. mert csak a család erejének ismeretében ellenőrizhetjük a fejlődést. hogy akácvirágzás előtt a fiasításos lépekben csak kis mézkoszorú van. talán legalkalmasabb családjaink gyümölcsvirágzás végi állapota. egy H léputcában 20-23 dkg méhet számolhatunk. júniusban már nem szabad ilyen szigorúnak lenni. Jobban megközelítjük az igazságot. Viszont azt is tudja.5 kg. A fiasításos lépek 36 . mert ezt kívánja a fiasítás melegen tartása. Olyankor. egy H lépben (lépfelülete 10 dm2) 3. az nem léctől-lécig terjedő fiasítás. ezért a népesség nagyon megcsappan.ha tele van . Az anya minőségéről. vagy a fészeklépekből kiszorította. vagy április végén is tenyérnyi darabokban találjuk sok lépen szétszórva. hogy az egészséges. Könyveink szerint 3 dm2 mindkét oldalán lefedett lépben kb. Természetes. hogy egy lépen nagyon eltérő mennyiségű fiasítás lehet. Hunorban pedig 2. munkánkat a szükséges irányban javítjuk. A népesség helyes becslése különösen fontos ősszel és tavasszal. Tudja. pl. mint enyhén becsüljünk. Annak szemléltetésére. Hűvös tavaszon csak azokat a léputcákat számítsuk.3 kg méz van. Néhány próbálkozás után könnyen elérhetjük. S a gyakorló méhész tudja ezt. már márciusban léctől-lécig terjed. Az enyhe becslés ugyanis hibás következtetésekre és ezzel helytelen beavatkozásokra vezethet. Ezek szerint egy teljesen megtöltött NB lépben 3. A gyakorlati ember itt is megelégedhet a becsléssel. mert súlyukat kívánjuk meghatározni. hogy ha márciusi szemléjén 3 fiasításos lépet jegyzett be. Rendszerint ilyenkor hullnak el tömegesen a téli méhek. Ez a fiasítást tartalmazó lépek számának ellenőrzése. Azonban az is igaz.6 dm2) 4. amelyekben vastagon takarják a két lépfalat a méhek. ezért a családok kevesebb léputcát mutatnak.5 kg eleséget számolunk. Takartaknak csak azokat a lépeket vehetjük. Megfelelő utánpótlás még nincs. hogy a becslésben nem szabad mindenkor azonos mértéket használnunk. A kiszedett mézes lépek becsült tartalmát feljegyezzük. különbséget kell tenni tömören és lazán takart léputca között. ha úgy számolunk. mint melegben. hogy a méhcsaládok élelemkészletéről is tájékozottak legyünk. E módszer ellen az a kifogás. Hideg időben a méhek tömörebben ülnek a lépeken. hogy az általa használt lépbe . mert nincs is szükség arra. Ezt dm2-ekben szokás mérni s abból pontos következtetések vonhatók le. Igen fontos. amikor a családok népességét azért becsüljük. amelyeken itt-ott van egy-két dolgozó. Ha az eltérés nagy.

ha nagy kiterjedésű. A méhcsalád belső helyzetéről (népesség. tavaszi kelésű és mennyi az öreg. A népesség törvényszerű csökkenése nálunk hamarabb bekövetkezik. és kisebb-nagyobb mértékben minden esztendőben bekövetkezik. Ugyanakkor megállapították azt is. azonban csak akkor. A kísérletet a miénknél zordabb éghajlat alatt végezték. Érdekesen szemlélteti a méhcsaládban tavasszal lefolyó változást a következő szovjet kísérlet: kis családban beteleléskor megjelölték a méheket.2 . Ahhoz. miközben a fiatal méhek aránya növekedett. Ezután ugrásszerűen népesednek.4 49. mert eggyel több támpontunk van a méhcsaládok fejlődésének megítélésére. Nálunk a méhcsaládok gyorsabb ütemű fejlődése március elején kezdődik. Ez az idő csak három méhnemzedék kikelésére elegendő.számának nyilvántartása fontos. annál biztosabb. A méhcsaládoknak a szükséges támogatást csak az tudja megadni. Az ezután következő tíz nap alatt azonban ugrásszerűen népesedett és jóval meghaladta az április 10-i állapotot. 10 IV. csak azután növelheti egyedei számát. 16 8642 7911 7600 9525 4. 25 V. hogy a tapasztalatlan méhész Noszémára. fiasítás.5 97. Számlálás ideje Méhek száma Fiatalok arány %-ban IV. mennyi közöttük a fiatal. népességének növelésére. Viszont minél rövidebb ez az időszak. hogy beavatkozásunk nélkül is jól fejlődik. A családok rendszerint gyümölcsvirágzás végén vannak a mélyponton. A gyümölcsvirágzás-végi gyengülés gyakran olyan szembetűnő. főként érett fiasításunk van. táblázatban találjuk. meg kell népesednie. Tavasszal azonban először valamennyi téli méhet le kell váltania. 6-ig néptelenedett. Tavasszal több ízben megszámlálták a méheket. annál nagyobb szüksége van támogatásunkra. hogy a főhordást kihasználhassa. mérgezésre gyanakszik. 6 V. Ezek a következők: 37 11. és minél jobbak a hordási viszonyok. táblázat A család egészen V.5 24. csak azután erősödhet. Az adatokat a 4. áttekinthető feljegyzések nagy segítséget nyújtanak a helyes kezelési módok kialakításában és ezzel a többtermelésben. aki ismeri a jó tavaszi fejlődés feltételeit. Ettől az időponttól az akácvirágzásig csak mintegy 60-80 nap van. TERMELÉS A TAVASZI FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÁSA A méhcsalád télire legyengül. Minél hosszabb ideje van a méhcsaládnak önmaga megifjítására. Ez a visszaesés természetes. élelemkészlet) néhány éven keresztül rendszeresen vezetett.

az első kirepülés után rohamosan nő.néhány vidékünk kivételével . addig. Az anyák korát feljegyzéseinkből ismerjük. egyenletesebb. Korai virágport adó növényeink legtöbb helyen csaknem az első kirepüléstől bőséges ellátást adnak. Az anyáknak gyakran van látható testi hibájuk.) Több fiasítást képes nevelni. Ezért fontos az élelemkészlet ellenőrzése és szükség esetén annak kiegészítése. A fiasítás táplálásához a mézen és virágporon kívül víz is kell. Az öreg anyákból sokkal több hull el télen és kora tavasszal. Ha az élelem egy részét a család a szabadból nem képes előteremteni. A kopott. vagy teljesen megáll. hordástalan nyáron sem hagyja könnyen abba. Fiatalnak tekintjük az anyákat életük első 3 évében. A meleg vizet szívesebben hordják. és ősszel októberig folytatja. vagyis mindig az időszaknak megfelelő arányban vannak benne öreg és fiatal méhek. Virágporban . A megmaradók nagy része sem képes akácvirágzás idejére népessé fejleszteni a családot. Sajnos. részleges vagy teljes hiánya. Jó. Száraz. hogy élettanilag egészséges. Idejében nagy felületre terjeszti. Különösen káros egy vagy több láb bénasága. ezzel azonban nem elégedhetünk meg. fejlődése vontatottá válik. A Noszémát és az enyhébb költésrothadást főként a gyenge. Fiatalságuk nem lehet mentő körülmény. A jó anya fiasítása mindig az idénynek megfelelő. A potrohgyűrű kiálló része akadályozza az anyát a petézésben. mint a gyengék. Az ilyen anyákat a méhek maguk is igyekeznek leváltani. méhállományunk nagy részének nincs meg tavasszal a jó fejlődéshez feltétlenül szükséges élelme. Ezt a következők magyarázzák: a. a fiasítás megindulásával mérsékelten. Legyen fiatal. akkor ezen segítenünk kell. A fogyasztás a téli nyugalom időszakában kevés. mert több takaró és dajkaméhe van. összefüggő. míg helyettük ép anyát nem adhatunk. c. A lábhibák károsabbak. Az anya betegségeinek jellemző külső jelei nincsenek. sem tavasszal nem jut annyi munka az egyedre. de ősszel is módjuk van a családoknak virágpor tárolására. A fiatal anyák között is akadnak rosszul petézők. esetleg részben vagy teljesen hiányzó szárny nem befolyásolja a teljesítményt. melegen tartani. Ilyenkor ezt nem kell az anya hibájának tekinteni. valamint fiasítás. akkor készletéből ebben az egyetlen hónapban többet fogyaszthat. Ez alól a petézni kezdő anya kivétel lehet. A kora tavaszi időjárás hirtelen változásai nem éreztetik annyira káros hatásukat. Ha családjaink tavaszi fejlődésének megtorpanását el akarjuk kerülni. mint az egész téli nyugalom idején. A hibás anyákat csak szükségből tűrjük meg. Egy sejtbe mindig egy petét tesz. Fiasítása zárt. hogy az anya azért rak több petét egy sejtbe. a család a fiasítást csökkenti. Fiasításában a fejlődés valamennyi fokozatát megtaláljuk. A népes.általában nem szenvedünk hiányt. sokat petéző.) Az erős családban az egyes méhek fejlettebbek. A Noszéma fertőzésen átesett családok anyját fertőzöttnek kell tekinteni és le kell cserélni. Különösen gyakran merül ki a mézkészlet akác előtt. életerejükben leromlott családok kapják meg. Csak a jelölt anyák koráról lehetünk biztosak.) Az erős családoknak sem télen. A 4. mint a gyenge családoknál. A bőséges élelem. egészséges. mint a gyengében.Az anya. különösen nagy áprilisban. Fejlődése gyorsabb. ellenállóbbak. Az „egészséges" jelző nem csupán azt jelenti. főként dolgozó fiasítás. Ezért a népes családok munkásai hosszabb életűek. 38 . ha bőséges készlete van. ha a méhek közel találnak vizet. A petézést nem kezdi korán. d. az ilyen anyákat feltétlenül selejtezni kell. egészséges család. Megesik az is. Ez egyik fontos feltétele a jó tavaszi fejlődésnek. mint a fiatalokból. Az anya értékére legbiztosabban fiasításából következtethetünk. Ha a tartalék szűkös. vagy egy-egy potrohgyűrű megsérülése. Gyakori a potroh horpadtsága. mert a gyenge család képtelen számára elegendő nagy lépfelületet kitisztogatni. szakadozott. Az új nemzedékek testének felépítése. Heréket csakis herelépben és mérsékelten szaporít. b. melegítése. Igen fontos a virágpor is.) A népes családok nem betegszenek meg olyan könnyen. testileg hibátlan. hogy betegségtől mentes a család. az álcák táplálására szükséges pempő termelése virágpor nélkül lehetetlen. A méhcsalád fejlődése csak akkor zavartalan. Jobb a fiasítás gondozása. évbe lépő anya már öreg. hanem azt is.

Szűkített és jól takart fészekben a családok jobban fejlődnek és kevesebbet fogyasztanak. Különösen nagy a hő veszteség a szélnek kitett kaptárakban. Igen jól szemlélteti ezt az egyik szovjet kutatóintézetben végzett következő kísérlet: azonos népességű családokat különböző módon takartak. Gyakorlati értéke még nem teljesen tisztázott. a fejlődést gyorsítani. A fiasításnak 34-35 fokos állandó meleg kell.A fejlődést a friss virágpor és nektárhordás nagyon elősegíti. Ez a 3 téli hónapra elegendő. serkentő etetés. A termelésre mindkettő káros. Mi általában szalmatakarást használunk. Olyat. Erősen ingadozó külső hőmérsékleten a családoknak igen nagy erőfeszítésbe kerül ennek fenntartása. Hőmérséklet hatása. Mézfogyasztás 6. Ez nálunk nagyon elterjedt. a szabadban a leghasznosabb.17 4. A szűk méhlakás a rajzási hajlamot ébresztheti fel. nem hozza meg a kívánt eredményt. amely tökéletesen pótolná a jó természetes virágport. Sok méhész csupán ettől várja a családok jó fejlődését. takarás nincs Fészek szűkítetlen. milyen nagy jelentőségű a családok gondos szűkítése.04 kg kg kg kg kg 39 . sem a hazai megfigyelések szerint nem csodaszer. Ezért a méhészetet a szél ellen védeni kell. Legjobban megközelíti a virágpor értékét a szójaliszt és az élesztő. Az eredményeket az 5. kóc 25%. takarása. A szójaliszthez 5-10% finomra őrölt sörélesztő keverhető. Nagy állomány etetése nehézkes. Ha ehhez hozzászámítjuk. hogy a hő veszteség pótlására a családoknak egy hónap alatt mennyi mézet kell elfogyasztaniuk. Egy szovjet kísérletben a különböző anyagokkal takart fészekben a fiasítás a következő mértékben növekedett: gyaluforgács 10%. szalma 15%.4 2. és ellenőrizték. A hordást kívánja pótolni a családok mindennapos etetése kis adagokkal. tehát nem érdemes alkalmazni. vatta 35%. oldalról és felülről is takart Fészek szűkítve. A kísérletek egyöntetűen azt bizonyítják. A takaróanyagok nem azonos értékűek. az ún. nem ismerünk.94 2. Egyes falú kaptárainkban a méhek nagyon ki vannak téve a hidegnek. táblázat mutatja. de a növekedő népességnek is. felülről.3 3. A megfelelő hely is nélkülözhetetlen a családok jó tavaszi fejlődéséhez. Etetésük poralakban. hézagos szalmatakaró nem elegendő. A fiasításra alkalmas lépek hiánya csökkenti a petézés lendületét. hogy a kaptárak fűtése megzavarja a családok törvényszerű élettevékenységét. Sok munkával jár. A szalmapárna legalább 4-5 cm vastag és ne túl laza legyen. A vékony. hogy a nagyobb fogyasztás a méhek életerejét is jobban igénybe vette és fejlődésük sem bontakozhatott teljesen ki. A serkentő etetés és virágporpótlás összekapcsolása az élesztős cukorsziruppal való etetés. Pótlására igen sokféle anyaggal kísérleteztek. Ugyanez a helyzet a virágpor ellátással is. Hely kell a fiasítás terjedésére. A családok takarásának módja Feszek szűkítetten. A serkentő etetés sem a külföldi kísérletek. Sokan a kaptárak fűtésével kívánják a méhek hőszabályzó munkáját megkönnyíteni. táblázat A teljesen takaratlan és a gondosan takart családok fogyasztása között egy hónap alatt 4 kg különbség mutatkozott. A meleg nagymértékben befolyásolja a tavaszi fejlődést. látjuk. Ezt a hibát a fészek szűkítésével és gondos takarásával mérsékelhetjük. felülről takart Fészek szűkítve és felülről takart Fészek szűkítve. oldalról és alulról is takart 5.

pelyvával. Ha a kaptár belső falai is szennyezettek. ha valóban anyátlan. és kaptárától messze szállítja a hullákat. Megesik azonban az is. amelyekben ősszel a telelőfürtöt megalkották. mert a méhek bepiszkítják.Teendők. Ha állományunkat. rosszul teleltek. aszott. falombbal. akkor anyásítsuk. a méztől elszakadt. akkor nincs baj. vagy amelyeknél még késő ősszel is heréket láttunk. Ha a Meteorológiai Intézet 10 fok körüli fölmelegedést jelez. Azokat a kaptárakat. hogy olyan család pusztul éhen. Azok a családok. szórjuk be hamuval. Az elhullás oka leggyakrabban élelemhiány. A tisztuló kirepülés nemcsak a méheknek fordulópont a téli nyugalom és a nagy munka határán. A tisztuló kirepülés a családok nagyobb mérvű fejlődésének kezdetét jelenti. Az elmondottak szem előtt tartásával vegyük sorra a családok tavaszi fejlődésének segítésére irányuló tennivalókat. Vezessük le a kaptárak körüli víztócsákat. Amelyik család élénken röpül. szorgalmasan takarít. Kísérjük figyelemmel a méhek mozgását. beteg lehet vagy éhezik. öreg vagy későn kelt anyával betelelt családok. Az életjelt nem mutató családot hallgassuk meg. annál nagyobb szükség lesz az itatóra. anyátlanságra gyanúsak. s nagy hidegben arra húzódott össze. A gyanút csak növeli. hanem a méhésznek is. Az anyátlanság jeleit mutató családot bontsuk fel. Egy részük az üres sejtekbe bújva pusztult el. a bepiszkított lépeket szedjük ki. Azok a családok. amikor a családnak már fiasítása volt. ürülékkel telt. jól telelt. akkor az anyátlanság biztos. a törmelék és a hullák kihordását akadályozó kijárószűkítőket leszedjük. A tisztuló kirepülés nálunk rendszerint február második felében következik be. harkály. A kaptárak elején. A telelőfürt lépeiben az élelemkészlet teljesen hiányzik. hogy a méhek szabadon mozoghassanak. homokkal vagy egyéb erre alkalmas értéktelen anyaggal. Az ilyen családokat bontsuk fel. Ezzel megmentjük a leszálló méheket a pusztulástól és siettetjük a hó olvadását. Ezért a kaptárak közeléből takarítsuk el a havat. fűrészporral. amelyek a kaptár elé szórják a hullákat. hogy megállapíthassuk a hibát: anyátlan. amelyeknél a telelés folyamán cinke. mert a kiterjedt fiasítás vízigénye nagy. életereje töretlen. és ott bekéredzkednek (ez két családos kaptáraknái szokott előfordulni). készüljünk fel a tisztuló kirepülésre. Minél későbbre tolódott az első kirepülés. vagy annak egy részét át akarjuk helyezni. Zavarás. Ha hangja nagyon halk vagy síró. abból sok mindent megállapíthatunk. Ettől a naptól kezdve többet kell törődnünk. de még jókor jött. Potrohúk kicsi. Mézet a rablási veszély miatt ne használjunk. amelyek a kijáróban vagy a kaptár homlokfalán izgatottan szaladgálnak. bontsuk fel. Ha már a kaptárban is ürítkeztek a méhek. akkor a családot helyezzük tiszta kaptárba. egér kártételét vagy nyugtalanságot. a méhek elröpülni nem bírnak velük. Előkészítjük a kaptárakat is. Az éhség miatt lehullott 40 . egyesítsük. Ha zúgása nyugodt. hogy a tisztulás napján ruhát ne teregessenek ki. akkor ne bolygassuk. A hóra leszálló vagy leeső méhek teste hamar áthűl. egyenletes. Ez olyankor fordul elő. Az őszi utolsó bejegyzések alapján válogassuk ki azokat a családokat. A tisztulási alkalom utolsó pillanatban. amelynek a megszállt léputcákban még volt készlete. a kijáróban való ürítkezés ugyancsak rossz telelés vagy betegség jele. hogy a méhek az új helyen tájoljanak be. A méhek röpködésének megindulása előtt felállítjuk az itatót. Ne legyen gondunk vele. Ilyenek például a kevés élelemmel. akkor nézzük meg. Közülük sok megdermed és nem tér vissza többé kaptárába. A szomszédokat figyelmeztetjük. az első kirepülés előtt tegyük meg. amelyek legnagyobb valószínűséggel már most rászorulnak segítségünkre. rossz élelem és betegség egyaránt okozhatta. dolgoznunk méheinkkel. Az életet jelentő mézkészlet sokszor csak 1-2 cm-re van az éhen pusztult családtól. azt most. Ha belső ürítkezés nyomait nem találjuk. erősebb zúgást tapasztaltunk. Az éhező család langyos cukorsziruppal megpermetezve megmenthető. azonban márciusra is eltolódhat. A hullák potroha duzzadt. Ha pedig a közös homlokfalon egyik család méhei a másik kijárója felé vonulnak. Nézzük át feljegyzéseinket. ha a család a többiek elülte után sem nyugszik meg. amelyekből életjelt nem hallunk. Ennek jellemző tünetei: a méhek azokban a léputcákban hullottak le. Az alsó kijárókból a hullákat kitakarítjuk. Ugyancsak a kiválasztottak közé kerülnek azok. A méhek szabad mozgását.

41 . hogy a fészekben csak a méhek által sűrűn fedett lépek maradjanak. akkor a család vagy legalább annak egy része még megmenthető. Ennek a feltételnek betartása azonban nem feltétlenül fontos. A lépeket úgy helyezzük el. A méhek körül szerzett tapasztalatainkat jegyezzük fel. a nap legmelegebb óráiban gyorsan bontsuk fel azokat a családokat. szalmapárnát. leheljünk rá. hogy kárt okozunk. a méheket gyengén megfüstöljük. a kaptárak előtt vergődő méhek vannak. Lehet. ábra). hogy a méhcsaládokban a fejlődés legfontosabb feltételei adva vannak e. mert a hő gazdálkodást rontják. jó vastagon betakargatjuk (2. hogy a fészek valamennyi léputcájában legyen méz (3. hogy az időjárás a korábbi vizsgálatot is megengedte volna. Mintát kell küldeni azokból a családokból is. Ezzel nemcsak nekem. élelem beadása. vagy másnap vegyük szemügyre aprólékosan a kaptárak előtti területet. ha sok volt a hulla. hogy a méhcsaládoknak van-e anyjuk. ahol a fiasítást sejtjük (a legsűrűbben takart léputcáknál). A futó vizsgálatot lehetőleg olyankor tartsuk. Ezért a családokat meg kell nézni. ábra). Ha életjelt mutat. enyhe időben pörgetett mézet vagy sűrű cukorszirupot adunk. A gondosan szűkített fészket felülről közvetlen a keretekre fektetett szalmapárnával. akkor hideg időben kemény cukorlepényt. Ha rendes fiasítást és elég vastag mézkoszorút találunk. ún. megrágott lépek kivétele stb. a leghosszabb 52 nap volt. A külső szemle után. ha árnyékban 6-8 fokos meleg van. A betegségre gyanús családokból küldjünk mintát egészségügyi vizsgálatra. Rendszerint a csomó tetején találjuk. hogy a kaptár minél rövidebb ideig legyen nyitva. akkor a fészek egységét gondosan helyreállítjuk. A legrövidebb időköz 9. belső ürítkezést találtunk. a fészket szétnyitjuk ott. vakkeretet használhatunk. Mindkét oldalról és felülről is gondosan. A méhek által nem takart lépeket a fészekből kivesszük. Ne féljünk. viaszosvászonnal vagy bőrlemezzel fedjük. a hullák potroha duzzadt. Szűkítésre választódeszkát. bőrlemezt. A tisztuló kiröpülés után az időjárás gyakran még hetekig. amelyeknek sorsa miatt valamilyen okból aggódtunk. takarjuk. A kifogyóban levő készletet mézes léppel kiegészítjük. Az ott látottakból sok mindenre következtethetünk. Ha anyátlan. elegendő élelmük. Az esetleges hiányosságokat pótoljuk (anyásítás. de nem értem rá. mert a méheknek a tavaszi időszakban van a legnagyobb szükségük a melegre. esetleg egy hónapnál is hosszabb ideig nem engedi meg az első. Ilyenkor a kijárót is néhány négyzetcentiméteresre szűkítjük. hanem igen sok olyan méhésznek számolnia kell. A lényeg az. aki a méhészkedést mellékfoglalkozásként űzi. Ezt a munkát a következőképpen végezzük: a kaptárt felbontjuk. általános tavaszi vizsgálat megtartását. ősz óta erősen legyengült. akkor munkából való hazatérés után. majd a kaptárt lezárjuk. futó (gyors) vizsgálatot kell végezni. azt tüzetesen átnézzük. Ha a tisztuló kiröpülés idején nem tartózkodhatunk otthon.családoknál keressük ki az anyát. Természetesen igyekeznünk kell. Nálam a tisztuló kiröpülés és az első tavaszi átvizsgálás között 1952—1955-ben átlag 26 nap telt el. telt. Kezünkben melengessük. Rövid bepillantással győződjünk meg helyzetükről. Nyugodtan megtarthatjuk. meg kell bizonyosodnunk arról.). amelyeknél az őszi vizsgálat Noszéma fertőzést állapított meg. Amelyik családnál nem találunk fiasítást. Ezután a fészket gondosan szűkítjük. A futó szemle célja csak annak megállapítása. mert az esetleg még beköszöntő hidegben a méz nélküli léputcákban a méhek éhen pusztulhatnak. meganyásítjuk vagy egyesítjük. Mivel a tisztuló kiröpülés és az első általános vizsgálat közötti időszak a fejlődésre és ezzel a termelésre döntő lehet. és hogy fészkük kellően szűkítve van-e. Gödöllőre. Ez a fejlődés valamelyik feltételét nélkülöző családokra végzetes lehet. A méhek még 1-2 napos alélt állapot után is életre kelnek. Az ilyen családot vigyük meleg helyiségbe és langyos mézes vagy cukros vízzel permetezzük meg. amikor a méhek röpködnek. Gyanús a család. Ha nincs mézes lépünk.

hogy a fiasítás megindult. b) szűkítés után a. vagy milyen hiányosságokat tapasztaltunk. A fiasítás nagy része nyitott. egy kaptárbontással. A „rendben" vagy röviden „R" bejegyzés azt jelenti. dobjuk ki. Az 1944-től 1957-ig eltelt 14 év alatt az első általános tavaszi vizsgálatot március 1-10 között 1 ízben. Terjedelme lépenként 1-3 tenyérnyi. csak pete. hogy a család rendben van. Ha még abban reménykedünk. szétszórt. ott az anya jó. Ehhez legalább 15-16 fokos meleg kell (árnyékban mérve). akkor tartsuk meg és 3-5 naponként ellenőrizzük. A befiasított lépfelület körül. testi hibájából arra következtetünk.a.) rendezés után A futó vizsgálatról elegendő annak feljegyzése. március 11-20 között 5 ízben. A vizsgálat az esetek csaknem 80%-ában március 11 és 31 között volt.) b. Ha a fiasítás" kevés. ábra. hogy méheink a kiröpülésre alkalmas napokon mindig találjanak vizet az itatóban. sok a pete. A gyengébben ellátott családoknál „méz kevés". Ha munkája nem változik. Természetes. egy munkafolyamat alatt végezzük.) b. Az anya jelenlétére és minőségére a fiasítás terjedelméből és minőségéből következtetünk. hogy nagyobb teljesítményre már nem képes.) rendezés előtt. here-fiasítással kevert. Hét léputcás család a) szűkítés előtt. már herefiasítás van. mert később a bőven ellátott családoktól esetleg a legrosszabbul állókat megsegíthetjük. b. s ha mozgásából. hogy megjavulhat. március 21-31 között 6 ízben. mihelyt az időjárás lehetővé teszi. A család készíti a helyet a fiasítás terjedésére. beavatkozunk. 42 . Természetes. április 1-10 között 2 ízben tudtam megtartani.) tömör választó anyarácsos választó lép műlép fiasítás mézes lép 3. Mézkészlet elhelyezése a. mézkészlet van és a család semmi gyanúsat nem mutat.) 2. A méhek viselkedését gyakran figyeljük kívülről. a sejtek takarítása folyamatban. A futó vizsgálat után tovább folytatjuk a termelési időszakra való előkészületeket és gondoskodunk róla. púpos fiasítás is van stb. ami leggyakrabban március második felében következik be. selejtezzük ki. akkor az anyával baj van. a bő készlet jelölésére „méz bőséges" bejegyzést használhatunk. aminek később hasznát vehetjük: pl. Ennek nyilvántartása azért jó. Ahol ilyen fiasítást találunk. hogy feljegyzünk minden olyan észrevételt. Vizsgáljuk meg alaposan. Az első általános tavaszi vizsgálatot azonnal tartsuk meg. hogy ezt egyszerre. s ha valami gyanúsat észlelünk. ábra. belső ürítkezés. Az első általános tavaszi vizsgálat célja kettős: a fejlődés feltételeinek tüzetes vizsgálata és a kaptárak kitakarítása. Ilyenkor fiasítás 2-4 lépen szokott lenni.

Ha a gyenge családok anyáit most elpusztítanánk. Tekintettel arra. akkor a petézésben csak kissé is lemaradó anyákat kidobjuk. Akácvirágzás idejére csak azokból remélhetünk jó családokat. A mindennapos etetés nagy munka. Volt már olyan esetem. a kijáróból távolabb helyezik át. akkor cukorsziruppal etetünk. azt gondolkodás nélkül fel kell oszlatni. akkor a szűkös készlet pár nap alatt kimerül. Ha ilyen nincs. Ha állományunk nagyon gyenge. A koszorú helyét hamarosan fiasítás foglalja el. Az anyának tehát inkább a már fiasítást tartalmazó lépen adjunk helyet a petézésre. áthelyezik. ha első általános tavaszi átvizsgáláskor a mézkészlet családonként legalább 10-12 kg. 2-4 dm2-t sejtnyitó villával felnyitjuk. Ehhez 1:1 vagy 2:1 arányú szirupot használunk. Ha pl. anyásítunk vele. Úgy helyezzük el az etetőt.5 kg-ot fogyasztott. A szükséges mennyiséget nagy adagokban adjuk be. A családokat csak tiszta kaptárakba rakjuk át. azonban helytelen és káros lenne ilyen esetekből arra következtetni. 7-8 léputcás család nem fejlődhet olyan jól. Akácig még anyáink pusztulhatnak el. Amelyik „családban" csak párszáz méh van az anyával. Első vizsgálatkor a födött készlet egy részét. annál valószínűbb. és a fészek hátsó részébe. Az anyátlan családokat tehát tavasszal feltétlenül anyásítani vagy egyesíteni kell. Ez a változékony időjárásban még inkább szükséges. és népüket más családok erősítésére használjuk. hogy inkább kevesebb lépen legyen nagy kiterjedésű fiasítás. kerülhetnek lecserélésre. vagy csak annyit jegyzünk fel. Ez legjobban kaptárcserével oldható meg. hogy vele le ne hűtsük a fészket. hogy a gyenge családok jobban fejlődnek. nagyon vastag födött mézkoszorú gátolja a fiasítás terjedését. „kevés" vagy „nagyon kevés". ezzel élettevékenységük fokozódik. akkor bontsuk fel a mézkoszorú egy részét. Ha hordás nincs. A fiasítás terjedésével a fogyasztás rohamosan nő és hordástalan időben családonként napi fél kg-t is elérhet. fejezetben mondottak szerint megbecsüljük. ha a kijáró felé fordítjuk a mézkoszorút. életereje is. hogy a méheknek ilyenkor már sok vízre van szükségük. hogy egy család április 1-től május 5-ig 8. Ha a méhek a kaptár fészken kívüli részébe is kijárhatnak. Az anya jelenlétének és minőségének ellenőrzésével egyidejűleg megbecsüljük a család népességét is. Esténként 23 dl eleséget adunk. Az élelemkészletet „A méhcsaládok kezelése" c. illetve beadhatjuk. lehetőleg tartalék mézes léppel. A szemle után a családokat továbbra is gondosan takarjuk. és a fiasítás zavartalanul terjedhet. Anyásításra mindig a leggyengébb tartalékcsalád anyját használjuk fel Ha tartalékanyánk nincs és vásárolni sem tudunk. zavarása nélkül felbonthatjuk. akkor az anyátlan családot egyesítsük. hogy a gyengeséget nem betegség okozta-e. hogy jól fejlődnek. hogy serkentő etetést adunk. s csak azután serkentsünk. mint sok lépen. Az a megnyugtató. A serkentő etetést csak a virágporhordás megindulása után kezdjük meg. amelyek fészküknek legalább 60%-át takarják. Ezt néhányszor megismételjük. Mi legyen a gyenge családok sorsa? Most még ne egyesítsük azokat. kis felületeken szétszórt. Természetesen a jó fejlődéshez nem csupán népesség kell. Ez utóbbit „alig" bejegyzéssel szoktam jelölni. Így népességüket még méhek nevelésére hasznosíthatjuk.Az anyátlan családokat anyásítsuk meg. A méhek így hamarabb elhordják a mézet. szükség esetén 43 . A családok ilyenkor még alkalmatlanok jó anya nevelésére. a mézes lépek fokozatos felnyitásával pótolhatjuk. A szűkös készletet sürgősen ki kell egészíteni. A kiürült kaptárakat kitakarítjuk. akkor esetleg később látnánk kárát. Minél népesebbek a családok. 1:1 arányú sziruppal etethetünk. s majd az pótolja az élelmet. A méhek a felnyitott készlethez szívesebben hozzányúlnak. Ez téves felfogás! Előbb egészítsük ki bőségesre a készletet. A vizsgálat alatt észlelteket pontosan feljegyezzük. A méz felnyitásával egyúttal irányíthatjuk a fiasítás terjedését is. Ilyenkor a mézes lépet a család fészkének hűtése. Gyorsan célt érünk úgy is. hogy „bőséges". igen sokat számít a méhek belső értéke.24 keretesben (NB) legalább 7-8 lépet sűrűn fednek. A megerősített családban a jó anya többletfiasítása kárpótol a kidobott anyáért. vagy anyját eladjuk. Az új nemzedék keléséig még sikeres anyanevelés esetén is teljesen elnéptelenednének. amikor a méhek már rendszeresen kiröpülhetnek. A szűkösen ellátott családok megsegítését ne odázgassuk el azzal. Általános elvként tartsuk be. vagyis 20 keretes kaptárban (pl. Hunor) legalább 6. s a család éhen pusztulhat. Az első vizsgálat másik célja a kaptárak kitakarítása. akkor a felnyitott lépekből innen is szívesen behordják a mézet. mint fiatal méhekből álló 5-6 léputcás. Csupa öreg dolgozóból álló. A méhek innen kihordják a mézet. Felhasználás előtt győződjünk meg arról.

Fészket bővíteni és tűzdelni csak olyan családokban szabad. az ürülék letisztogatásához.ha fejlődésük valamennyi feltétele megvan . A kaptárak aljáról összegyűjtött törmeléket rostaszöveten szitáljuk át. Tűzdelni csak népes családoknál és meleg időjáráskor szabad. A bővítésre szánt lépet a szélső fiasításos lép és a mézes-virágporos lép közé tesszük (4. mintha újakra tér át (5.nem teljesen elválasztott kaptárakban . Egy ember csak kis kaptárakkal boldogul. Az állandó meleg idő beállta után népes családok fészke veszély nélkül tűzdelhető (akácon. hanem csak azok sorrendjének megváltoztatását vagy cseréjét. ábra). akkor előző nap meleg helyiségbe kell vinni. a családok népességének növekedésével és az enyhébb idő beköszöntésével kerül sor. A gyenge családnak árthatunk vele. akkor itt az ideje a fészek tényleges bővítésének. mert a fiasításos lépek száma kedvező időben rohamosan növekszik. penészes. egérrágott. A szűzlépekbe ilyenkor még nem szívesen petézik az anya. Gyenge. s az anya hamarosan bepetézi. vagy csupán az egyik oldalon befiasított lépet 2 erősen fias közé tesszük. ha az anya a már megkezdett lépeken terjeszkedik. vagy a lépet megfordítjuk úgy. tarlón). akkor a következőképpen takarítsunk: 1. amelyekben a fiasítás nagy lépfelületekre terjed ki. mézzel telt. Jó a lépet langyos cukorsziruppal bepermetezni. hogy a családok eredeti kaptárjukhoz hasonlóba kerüljenek. vagy vízben olvasszuk ki. ezután a családot visszarakjuk. kórokozót is elpusztítunk. amelyeknek sok fiasításuk van. az összes lépeket léphordó ládába rakjuk. félig kiépített. A fiasításos lépek mellől elvesszük a petézésre alkalmatlan lépeket és helyükre olyanokat teszünk. hogy a kis felületen. Az új méhek tömegesebb kelésével megindul a népesség gyarapodása is. Azok a munkáslépek a legmegfelelőbbek. ahol a lépekben még csak kis terjedelmű fiasítás van. A fiasítás terjedését heresejtes. A kaptár takarításához kell: tollseprő vagy kefe a szemét összetakarításához. hogy a mézkoszorú a kijáró közelébe kerüljön. kis lapát a törmelék kiszedéséhez. Ha nincs üres kaptárunk. Ezt tűzdelésnek mondjuk. Szokás a lépet a fiasítás közé is behelyezni. Egyébként sok méh eltájol. A fészket legalább kéthetenként ellenőrizni kell. Az így előkészített lépet a méhek szívesen munkába veszik.ugrásszerűen növelik a fiasítást. vagy ássuk el. A viaszt tegyük napviasz-olvasztóba. Erős családokban. A hullákat égessük el. A fészek tényleges bővítésére később. Az első általános tavaszi átvizsgálás után a méhcsaládok .fertőtlenítjük. amelyekben néhány nemzedék már kikelt. rongy a nedvesség feltörléséhez. az üresen maradt részről a hulladékot elsöpörjük. a kaptár másik részét is kitakarítjuk. amelyekbe szívesen petézik az anya. hogy átmelegedjenek. a kaptárból a lépek egy részét kivesszük és a fészket helyükre toljuk. Ehhez a munkához segítség kell. túl öreg lépek akadályozhatják. Ott. a szemetet kiszedjük és a kiszedett lépeket visszarakjuk. ábra). a lépek számának növelését. Mikor a méhek már a választófal (vagy takaróanyag) és a szélső lépek közötti részt is sűrűn takarják. Ily módon megmentjük a moly pusztításától. a kaptárt kitakarítjuk. Összehúzódik és a tűzdeléssel szétszórt fiasítás egy része meghűl. Ezeket az anya útjából el kell távolítani. Beadás előtt a bennük levő mézet felnyitjuk. előnyösebb. Elősegíthetjük a fiasítás terjedését azzal is. Vigyázzunk. mert a népesedés most már rohamos. vagy . 2. Ha a cserére szánt lépeket nem a fészekből vesszük. és annak kijárója az előbbivel azonos helyen legyen. a fiasítás terjedését gátló vastag mézkoszorút felbontjuk. kevés fiasítású családokhoz egy lép elegendő. és sok kártevőt. 44 . a lépeket a kitisztított részbe visszatoljuk.a fészekből a kaptár másik részébe is kihúzódnak. a fészket egyszerre két léppel bővíthetjük. Igen jók a mézkoszorús lépek. elpusztul. Ez nem jelenti a fészek bővítését. mert lehűlés esetén a megtűzdelt fészket képtelen melegen tartani.

rossz anya stb. hogy a fejlődés megtorpant. az anya a műlépek közötti lépekre szorul. ábra. és a méhek az építési ösztön felébredésének bizonyítékaként zugépítményeket húznak. Ha a hordás megszűnik.ha jókor adtuk be . Méhészetemben a különböző népességgel induló családok 1956-ban az akác előtti rendezés idejére a 7. Ha azt tapasztaltuk. Azt.).) a. Ha anyánk nincs.rögtön munkába veszik. mert egyébként megbontja a fészek egységét és akadályozza a fejlődést. A műlépet szintén a szélső fias lép mellé tesszük. mert egyik évben sem volt mindenféle népességű családom. akkor kiépített lép helyett műlépet is adhatunk. Azonban a felsoroltakból is látszik. táblázat). a kaptár fenekére viaszpikkelyeket hullatnak. Ügyeljünk.) 5. mert ha a hordás megszűnik. Ez a törvényszerűség nem mutatkozik teljes egészében a példákban.a. gyümölcs. mert hiszen a fejlődés sok egyéb tényezőtől is függ. a családot egyesítsük. A szűkített fészek a) bővítés előtt. ha a különböző népességű családokat egy esztendőből hoztam volna. A fészekbővítés céljából felbontott családok állapotát állandóan ellenőrizzük. a fiasítást több lépre kiterjeszteni nem tudja. Kivételt csak jó tulajdonságú családoknál teszünk. nem akadályozza a fejlődést. hogy a népesebb családok erősebbre fejlődnek. kevés hely. Annak szemléltetésére. hogy a népesebb család akácvirágzásra népesebbé fejlődik. táblázatban láthatóan fejlődtek. A felsorolt példák igen jól szemléltetik a családok tavaszi fejlődésének menetét. Ilyenkor üresen hagyhatjuk a keret alsó felét vagy harmadát. 45 . A tavaszi építtetéstől ne idegenkedjünk. Az összehasonlítás jobb lenne. akkor etessünk. hogy a műlép födött koszorús lépek közé kerüljön. b) bővítés után b. Fészekbővítés a) korai.). vagy az idősebb lépeket javítgatják. ábra. vagy a műlépet vegyük ki. b) szükséges b.) 4. ha elősegíteni akarjuk a herenevelést. csak több család átlagával bizonyíthatjuk. Az anya gyakran már félig kiépítve bepetézi. Szándékosan nem válogattam úgy a szemléltető anyagot. juhar stb. közlök néhány adatot feljegyzéseimből (6. mert ellenkező esetben a mézkoszorút hizlalják meg és a műlép felső része kiépítetlen marad.) Ha hordás van (fűz. Mindig egész műlépet használunk. Erre nem volt mód. milyen gyakran kell a méhek életébe tavasszal beavatkozni és hogyan fejlődik a család. ne sajnáljuk kidobni és másikkal helyettesíteni. Az akadályt hárítsuk el. keressük az okot (mézhiány. A műlépet a méhek . A fészek mindkét oldalának műléppel való elzárása veszélyes. Ha az anyában találjuk a hibát.

fészekbővítés V. akác előtti szemle * A család készletét V. 17. 12. 1. II.Fias 54-ben 4 léputcás család fejlődése III. 30. fészekbővítés V. I. ** Közben 4. után kiegészítettem. 5. 4. fészekbővítés IV. fészekbővítés V. 2. 17. fészekbővítés V. fészekbővítés V. 15.5 4. 5. fészekbővítés V. 22.5 van van kevés 10 6 1. 4. I. 1 2 3 5 2 5 7 8 3 3 4 5 6 8 3 5 7 8 3 6 11 12 3 5 8 9 4 4 5 9 10 Nép 4 4 5 6 5 7 9 11 6 5 5 7 10 10 7 7 9 15 8 10 15 16 9 10 14 15 10 10 10 13 18 Méz van 2.5 7. 15. első vizsgálat IV. fészekbővítés V.20-án 6-7 12. I.5 4** 2 1 van 6.5 2 1 8 bő van van bő 9. első vizsgálat. 22. 17. fészekbővítés V. 1.9 7. akác előtti szemle 1957-ben 6 léputcás család fejlődése III. első vizsgálat IV. első vizsgálat IV. első vizsgálat IV. II. II.8 8-9 14. táblázat Növekedés % 197 168 161 46 . táblázat Népesség hány léputcás Kiteleléskor V. fészekbővítés V. 20. 28. akác előtti szemle 1956-ban 8 léputcás család fejlődése IV. 28. 23. I. első vizsgálat IV. 15. 17. futó vizsgálat III.5 4 1 6. II. 5. 27. akác előtti szemle 1955-ben 7 léputcás család fejlődése III. 24. 24. I. akác előtti szemle 1956-ban 9 léputcás család fejlődése IV. fészekbővítés 1955-ben 5 léputcás család fejlődése III. 1.5 kg feletetve. 1.5* 1. I. 24. futó vizsgálat IV. 2. II. futó vizsgálat IV. I. 5. fészekbővítés V. akác előtti szemle 1956-ban 10 léputcás család fejlődése III.3 10-11 16. 26.5 6 4 kevés alig 11. első vizsgálat IV. II. virágpor bő IV. fészekbővítés AB kezdet! V. második szemle IV. fészekbővítés V. II.

ha esetleg túlnépesedés fenyegetne. hogy a családok telelési népességében is van egy optimum (legkedvezőbb népesség). Megjegyzem. A kaptáron kívül tárolt lépeket kéthetenként kénezzük. hogy a jó családok az akácot 8-10 nappal megelőző időre 15-16 léputcára fejlődnek. kihordják a megromlott virágport is. Azt is bizonyítják a számok. míg a bölcsőkben nincsenek álcák. jól betelelt családoknál (20 keretes Hunor. és még hűvös idők járnak. mert a gondozatlan lépekben április második felében a viaszmoly esetleg már kárt tehet. A tavaszi fejlődés idején munkánk a méhcsaládok népességének minél gyorsabb növelésére irányul. A tavaszi fejlődés idején mindent kövessünk el a rajzás megakadályozására. Az anya nagyobb összefüggő üres lépfelület hiányában . kis kaptárakban. az építési lehetőség egyaránt ezt a célt szolgálja.népességüknek csaknem kétszeresére fejlődtek. egész műlépeket teszünk. Jó gyümölcs. Közben a jól fejlődő családoknak már az egész kaptárt megnyitjuk. Az életerős családok megvédik a molykártól. Ez a fiasítás és a dajkaméhek közötti helyes arány felbomlásához és a rajzási ösztön felébredéséhez vezethet. Az ezekben fejlődött munkások gyengébbek. Látjuk tehát. Kitisztogatják a penészes lépeket. Ezt a munkájukat azzal könnyítjük meg. A felső takarást továbbra is fent hagyjuk. A mézkamrába felhelyezett fiasításos lépek mellé feltétlenül tegyünk takaró lépet is! Az üresen maradó rész alatt a fészeklépeket letakarjuk. A fészek megnagyobbításával és építési lehetőség nyújtásával foglalkoztatjuk a méheket. A fészekbővítést egészen a gyümölcsvirágzás végéig folytatjuk. hogy a penész miatt már teljesen törékeny léprészeket és nagyobb terjedelmű romlott virágporos részeket lépközfalig lekaparjuk. általában csak addig segít. 20keretes rakodókban ilyenkor már nem bővíthetünk a fészekfiókban. fűz vagy repcevirágzáskor. Ez annál inkább fontos. A melegebb idő beálltával. Viszont figyelmeztet ez a törvényszerűség is arra. akkor a mézkamrának csak egy részét nyitjuk meg. és a gyengébb családok erősítésére használjuk fel. Helyükre bepetézésre alkalmas lépeket. Az időben végzett fészekbővítés. Ezzel egyidejűleg 2-3 födött fiasításos lépet is fel kell akasztani. takaró lépre nem szívesen fiasít az anya. Ezért a családot fel kell engedni a mézkamrába. Ez különösen akkor fontos. amikor már 7-8 lépen van fiasítás. Ha a rajzási hangulat már jelentkezik. A bölcsők leszedése. elveszünk egy-két fiasításos lépet. mert a két szélső. A kaptárak fészken kívüli részében levő lépekhez engedjük hozzáférni a méheket.könnyen csökkenti teljesítményét. Ezért az ilyen családokat megcsapoljuk. teljesítményük rosszabb. Mégis helytelen lenne csupán ezért gyenge családokat tartani. történhet ez meg. Később már csak a családok erős legyengítésével érhetünk célt. Ha a családok fészküket már gyümölcsvirágzás alatt sűrűn takarják és 78 lépen nagy kiterjedésű fiasításuk van. hogy bizonyos nagyságig a gyenge családok százalékosan jobban népesednek. vagy ha hordás van. megkezdi kártételét a viaszmoly is. A családok erősségét csak akkor korlátozzuk. hogy fészket általában kétszer bővítettem. rendszerint már áprilisban. amit a jobban induló családok. Az adatokból kitűnik. Ha a család nem nagyon népes. A fiasításos lépek a mézkamrában egymás mellé kerüljenek. a fészek egységének megbontása. csupán néha mézet bontottam fel. ami a rajzási ösztön feléledéséhez vezet. akkor beavatkozásunk nélkül túlnépesedhetnek. A fészket időben bővítsük. 47 . Azonban mégsem érték el azt a népességet. mint az erősek. nehéz megakadályozni annak további erősödését. amelyiknél meg kell állanunk. kétanyás NB). így csökkentjük a rajzás veszélyét. Ezek kitelelési. hogy egyik esztendőben sem serkentettem. Ilyenkor a tömeges hordás beköszöntése még megszüntetheti a bölcsőktől megfosztott család rajzási hajlamát.A 6-7 léputcás családok népesedése volt aránylag a legnagyobb.

Pörgethető fölösleget csak a 10 léputcás családok adtak. etetnünk kell azokat. népes méhcsaládok. A könnyebb megértés és tájékozódás kedvéért hozzávetőlegesen léputcára is átszámítottam. a legelő jó megközelítése. A mi.6%-ából) pörgettem. 3.96 A családok száma a csoportban 16 29 2 9. A családok népességének a hozamra gyakorolt hatását gyakorlati tapasztalattal is bizonyíthatom. Hozamuk átlag 12 kg volt. 1956-ban pörgetési átlagom a 2 akácon 52 kg volt. Különböző súlyú családok hozamát ellenőrizték. (A kísérlet leírása a családok népességét súlyban adja meg. A kísérletet hosszantartó hordáson végezték. tehát készletüket erre egészítették ki. Ez természetes. rövid ideig tartó akácunkon. Méheink fölösleget rendszerint csak akácból gyűjthetnek. ezért jó kihasználása méhészetünk hozamára döntő.46 52.MÉZELTETÉS. amelyek akácvirágzás idejére megközelítették fejlődésük csúcspontját. Legtöbbször még a családok mindennapi szükségletét sem elégítik ki. hiszen egy kg nektár begyűjtéséhez sok ezer méhforduló kell. 60 kg-on felül 16 családtól (vagyis az állomány 28. rohamos. Jó gyűjtést csak azoktól a családoktól válhatunk. mert a többit leköti a népességhez viszonyítva még aránytalanul nagy fiasítás. Egyik szovjet méhészeti kutatóintézet végzett ilyen kísérleteket. Népességük csak 30%-kal. táblázatban hasonlítom össze. táblázat A családok népessége akác előtt 10-12 13-15 16-18 léputcás léputcás léputcás Átlagos hozam kg 46. A különböző népességű családok hozamát a 9. A 13 léputcával indulóktól már 27 kg-os átlagot pörgettek. A főhordás tökéletes kihasználásának követelményei a következők: 1. ha nem akarjuk. hozamuk azonban 125%-kal volt több. 2.) A kísérlet eredményéből (8.20 55. táblázat) kitűnik. táblázat Igen érdekes a legmagasabb hozamú családok népességének vizsgálata. a népes családok jelentősége még nagyobb. A családok Súlya kg Népessége léputca 1 3 1. A családokat ősszel 22 kg-os átlaggal kívánták betelelni. hogy elpusztuljanak. megfelelő nagy kaptár. hanem még támogatnunk. 1 NB léputcára 30 dkg méhet vettem. PÖRGETÉS A tavaszi mézelők nem adnak tömeges gyűjtést. a fölösleget kipörgették. A népes családok előnyét sok kísérlet és gyakorlati tapasztalat igazolja. illetve ha ennél többet gyűjtöttek. Saját szükségletüket még azok a családok sem gyűjtötték be. hogy a gyenge családoktól nemcsak eredményt nem várhatunk. Ezek a különböző népességű családok közül a következő arányban kerültek ki: 48 . A gyenge családok csak kevés dolgozót küldhetnek külső munkára. amelyek a főhordás indulásakor 7 lépet takartak. 1.5 5 2 7 3 10 4 13 Gyűjtés 7 14 20 34 49 Pörgetés Kg 0 0 0 12 27 Őszi etetés 15 8 2 0 0 8.

sőt egy órára se csökkenjen. amelyek a virágzás kezdetére a kaptár 2/3. hogy a méheket lehetőleg mindig a nektárt adó növények közvetlen közelében helyezzük el. Vannak. hogy csak népes családoktól várhatunk eredményt. a közelebbről többször fordulhatnak. hogy a hordást adó növényekhez közelebb elhelyezett méhcsaládok többet gyűjtenek. hogy lakásukat nem töltik meg teljesen. mint a röviden. Az 1200 méterre levő családok csak 54%-át adták annak. főleg fedett fiasításuk és elegendő mézkészletük van. A családok túlnépesítése káros lehet. mint az. 24 keretesben 9-10 lépen kiterjedt. akinek 10-20 gyenge. sokszor azonban nem tulajdonítunk neki kellő jelentőséget. de inkább3/4 részét takarják (a 20 keretes kaptárakban 14-15. Fontos tehát. 2. mert leálltak. de még nem érték el azt a fejlődési fokot.. hogy kezelésük kevesebb munkát. Összefoglalva: kevesebb beruházással és termelési költséggel nagyobb eredményt hoznak. a rövidebb úton kevesebb üzemanyagot (mézet) fogyasztanak. hogy a virágzó növényeket a méhészet közelében több méh látogatja.46 kg A pohánkatáblától 300 méterre ……………. A hordási lehetőség jó kihasználásának másik feltétele a legelő jó megközelítése. amelyektől eleve nem várhat eredményt.. akik csak a kaptár valamennyi lépét sűrűn takaró családokat tekintik akáchordásra éretteknek. a 24 keretesekben 16-18 lépet).. akinek 5 népes családja van. ha nincs hordás. Pohánkatáblától különböző távolságra lerakott egyenlő népességű családok 40 napos hordás alatt a következő pörgetési átlagot adták: A pohánkatábla közvetlen közelében……. Igen sok méhész olyan családokkal indul az akácnak. A méhcsaládokat az akácvirágzás kezdete előtt 8-12 nappal mézelésre készítjük elő. míg a nagyobb számú gyenge saját szükségletének begyűjtésére is képtelen. Számtalan adat bizonyítja. 49 . mint a távolit. Sajnos. S mégis. vándoroltatásuk kevesebb szállítóeszközt kíván. ami az akác indulásakor kívánatos lenne. egy példa. mert ezzel hozamukat növeljük. hogy a méheket végig a gyűjtés láza uralja és munkalendületük egy napra. Ekkor ellenőrizzük helyzetüket és megállapítjuk. Az akácot csak azok a családok használják jól ki. másrészt. a hosszú úton több veszélynek vannak kitéve. Pedig jobban jár az. Az 5 népes család szép eredményt adhat. A rohamos akáchordást az ilyen családok nem képesek tökéletesen kihasználni. A hátralevő időben a fiasítás nagy része (40-50%-a) kikel.. mit látunk. Íme. alkalmasak lesznek-e az akácvirágzás jó kihasználására. Ennek a feltételnek teljesítése legtöbbször módunkban van. A többlethozamban a következő tényezők játszanak közre: a méhek a közeli legelőt hamarabb megtalálják.. Ezekben a családokban a fejlődés akácig már akkor sem áll meg. méhállományunk nagy része még akácvirágzás után sem üti meg azt a mértéket. Az ilyen családoknak már bőségesen van gyűjtőméhük. elhelyezésük kevesebb méhlakást.25 kg. a rajzási ösztönük fölébred. amit a legelő közvetlen közelében elhelyezettek.38 kg A pohánkatáblától 1200 méterre……………. amikor a rajzási ösztön felébredésétől kell tartani. amelyek fészküket (10-12 lép) sűrűn takarják. 20 keretes kaptárban 7-8. Jó eredményt csak azoktól a családoktól várhatunk. mint távolról. napján már be kellett avatkozni.60 kg-on felül adott a a a a 12 13-14 15-16 17-20 léputcás családok léputcás családok léputcás családok léputcás családok 11 28 44 60 %-a %-a %-a %-a A legnépesebb családoknál a késői akác 4-5. A méhek először a legközelebbi virágokból gyűjtenek. ilyenkor pedig döntő. A népességben is az optimumot kell keresni! Ezek a számok is fényesen bizonyítják.. Ehhez járul az is. A népes családok előnye még az is. Megszorulnak. mint nagy távolságokon. Mivel ilyenkor az elhullás kevés (a téli méhek erre az időre már elpusztultak) a családok rohamosan népesednek.

12. A mérlegelési eredmények a következők voltak: V. Különösen veszélyes a túlnépesedett családokkal való mézeltetés akkor. A további emelkedés a következő volt: 22-én 23-án 24-én Ekkor az akácot a nagy forróság leégette. A 4. hogy a méhek nektárral nem töltik tele a sejteket. Az akáchordás kihasználásának harmadik fontos feltétele a nagy kaptár. A nektárnak sokkal több hely (lép) kell. 18-án 19-én 20-án (rosszabb idő) 11 kg 9 kg 8 kg 19-én és 20-án már feltűnt a súlygyarapodás csökkenő irányzata. Több ízben tapasztaltam. addigra a méhek már beérlelik. A túlnépesedett család kaptárja ennél hamarabb annyira megtelik. akkor 10 kg-os hordáskor a nektár elhelyezésére 9 lép szükséges. Barátom. mert elősegíti a rajzást. Láttam olyan esetet.30 2. mert ugyanakkor más mérlegesek még a hordás töretlenségét mutatták.50 5. 1956-ban második akácon öt egymás utáni napon mértünk egy anyával fejlesztett családdal 10 kg-on felüli gyarapodást. A családok leállnak. napon pedig a méhek nagy része tétlenül ült a kijárók előtt. mert a méz még nem érett be. Ha egy NB lépbe 3. mert még éretlen. sőt kivételesen napi 20 kg-os gyarapodásról is. Egyik.00 4. Akácvirágzáson a hordás 6-7.20 kg kg kg kg V. Ennek kettős oka van. mert a családok pár napos hordás alatt megszorulnak.3. Taranov szerint a nektárnak háromszor annyi hely kell. hogy NB kétanyás kaptár. A kaptárak felbontása megmutatta a hibát. mint a méznek. pedig a 10 kg-os súlygyarapodás akácon nem ritka! Tudunk ennél nagyobb 15-17. hogy a méhek leállnak. hogy a nektár nagy víztartalma miatt nagyobb helyet foglal el. hogy nagy felületen érintkezzék a levegővel és fölösleges víztartalma gyorsabban elpárologjon. A nagyobb víztartalmú mézért kevesebb pénzt kapunk. a kaptár homlokfalán. A bajon a méz elszedésével nem lehet segíteni. Ezen a napon a mérleges 7 kg-ot gyűjtött. amikor több ilyen rendkívül jó nap is követi egymást. Ez azért is káros. sőt ha víztartalma a 22%-ot meghaladja. át sem veszik. Másik.5 kg méz fér. Minden lép megtelt. Korai pörgetéssel nemcsak mézünk hírnevét rontjuk. mennyire fontos a méhcsaládok töretlen munkakedvének megőrzése. hanem magunknak is anyagi kárt okozunk. Az öt nap súlyemelkedése 56 kg volt. Minél rohamosabb a hordás. 3 nap alatt 30 kg-mal lett nehezebb. Ilyenkor tehát a munka lendülete folyamatos. napjáig nem szabad pörgetni. ha a méhész nem tartózkodhat állandóan méhei mellett és nem segíthet a családon. Az ilyen lehetőségek a méhekkel túlzsúfolt kaptárban nem használhatók ki. 1950-ben a Pusztavacsi akácosban a hordás május 14-én indult.5 9 3 kg kg kg 50 . annál hamarabb telnek meg a lépek nektárral. amelyben a családokat akác előtt nem egyesítették. Mire sok összegyűlne belőle. Vannak szerencsés esztendők. mint a méznek. Igyekeznek minél jobban szétteríteni. és hogy jó akácon az egy anyával fejlesztett családok is könnyen megszorulhatnak. a család nem szorul meg. 14-én 15-én 16-án 17-én 0. akinek családját mérlegeltük. Gyenge hordáskor a naponként begyűjtött nektár nem sok helyet foglal el. 21-én pörgetett.

népességüket. kétanyás kaptárban). hogy a mérleges kaptár tulajdonosa 45 kg-os átlagot pörgetett. akkor el kell vinni egy nyitott fiasításos lépet a rajta ülő méhekkel és az anyával. Bizonyítja. ábra. már lecserélésre ítélt. A munka menete: a családokat végig vizsgáljuk. mert méheimnek nem volt elegendő helyük a begyűlő nektár elraktározására. Ezt a munkát papíron készítjük elő. Azokat engedjük önállóan az akáchordásba. Az általunk használt mézeltetési módnál a 22-24 keretes NB kaptárban 40 kg-os súlygyarapodás körül már szükség van beavatkozásra. illetve egyesíteni. Ilyen tényezők: a lépek száma. A szemle végén kijelöljük. Ez az eset fényesen bizonyítja. a fiasítás terjedelme. hogy sok mézet veszít. fias lépeik számát feljegyezzük. Bizonyítja végül. Ezt kinek-kinek saját viszonyai között kell kitapasztalnia. A jó. Egy-két nyitott fiasításos léppel és kevés méhvel tartalékba tesszük. A családok előkészítése akáchordásra 8-12 nappal a virágzás kezdete előtt időszerű.Mérleges kaptár súlyváltozása 1951ben. nyitott fiasításos lép dajkaméheit. mint amennyi az érett méz raktározásához szükséges. Az időben való beavatkozás szükségességét mutatja. Ha ez nem elegendő. A pörgetés utáni napon a hordás ismét ugrásszerűen növekedett (6. Sok mindentől függ. ábra). hogy a méhcsaládok milyen súlygyarapodás után szorulnak meg. Ha úgy egyesítünk.3 2. az első akácvirágzás idején 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Mérleges kaptár súlyváltozása 1951ben. és sűrűn takarják fészküket (10-12 lépet). hogy a 22-24 keretes NB kaptár egy család számára is kicsinek bizonyulhat. de lehet a NB kaptár végében leválasztható 3 keretes rekeszbe is. Teljesen csak azokat a családokat szüntetjük meg. a mézkoszorúk nagysága a hordás kezdetekor. mert így a mézkamrába helyezett fiasítás pörgetésig kikel. és melyeket kell felerősíteni. mely családok bocsáthatók erősítés nélkül a főhordásba. fiatal anyákat nem öljük meg. 20 8 21 22 23 7 12. Teendőnk a következő: megállapítjuk. Azután az új helyen hozzá kell söpörni egy másik. A többieket ilyenre felerősítjük vagy egyesítjük.2 18 19 11 9 6. Feljegyezzük: melyik családnak. csak 33 kg-ot! Családonként 12 kg mézet veszítettem azért.5 16 5 17 4. Ha úgy egyesítünk. Én pedig. Az anyákat legjobb 3-4 keretes anyatartalékolókba rakni.5 9 24 3 A család akkor állt le. hogy helyéről elvisszük az anyát (pl. melyik kaptárból hány fiasításos lépet adunk és mely családot erősítik majd a teljesen feloszlatott családok kijáró méhei. akkor törzscsaládot is feloszlatunk. mert a méhcsaládok szűkös helyzetén két nappal később segíthettem. amelyeknek anyja öreg vagy rossz. Húszkeretes Hunornál 25 kg körül állnak le a méhek. amikor a mérleges kaptár megközelítette a 40 kg-os gyarapodást. aki tömeges főhordáskor (különösen érvényes ez az akácra) méhei munkáját nem kíséri kellő figyelemmel. melyek a főhordás önálló kihasználására alkalmas családok. az első akácvirágzás idején nap kg 14 15 0. hogy a népétől és 51 . Először a tartalékcsaládok népét és fiasítását használjuk fel. hogy a családoknak ilyen rohamos hordáskor sokkal több hely kell. amelyeknek 7-10 lépen nagy kiterjedésű fiasításuk van.

álanyássá válhat. és pörgetéskor kevesebb családdal lesz dolgunk. Az igaz. akkor kicseréljük. A többi fiasítást a rajtuk ülő dajkákkal együtt elvihetjük. A méhcsalád munkakedve. 52 . Az általa nevelt anya minősége bizonytalan. akkor az anyával külön tett kis családnak adhatunk műlépet is. Az összeröpítésre szánt családokat az akácon közvetlenül egymás mellé helyezzük. hanem ősszel a betelelés után. A kis család lépkészletét kiegészítjük. az egyik családot meganyátlanítjuk. ha egész esztendőben népes családokat tartunk és minden elnéptelenedést okozó beavatkozástól tartózkodunk. Ügyeljünk arra. amelyek saját erejükből érték el ugyanezt a fejlettséget. Ha két anyával méhészkedünk egy kaptárban. Azonban az anyátlanítás és a túlzott pörgetés később megbosszulja magát. a másik a mézeltetés módja. másrészt a kaptár bizonyos részében való elhatárolása a célja. A régi helyükről elvitt anyatartalékoló családocskákat pár napig etessük híg cukorszörppel.a teljes anyátlanításról nem is beszélve . és akác után könnyűszerrel termelő családokká népesíthetők. az egyik az anya korlátozása. Ekkor a lépeket elosztjuk az erősítésre kijelölt családokhoz. A petézés még siker esetén is legalább 3 hétig szünetel. Míg a láda megtelik lépekkel. A családok népességének ellenőrzésével és szükséges mérvű összevonásával egyidejűleg előkészítjük a családokat a mézelésre is. Ha az anyanevelés nem sikerül. Felületes munkával a méhbetegségeket terjeszthetjük. Az anya korlátozásának egyrészt a fiasítás terjedelmének csökkentése. feletetett cukor) is figyelembe kell venni. Három gyenge családot: is összeröpíthetünk. Az ilyen kis családok hordás alatt rohamosan fejlődnek. hogy az anyátlanított családoktól többet lehet pörgetni. hogy az így felerősített családok fölösleget adnak. Az anyátlanítás káros az akác utáni hordásra és a szaporításra. akkor tartsuk a kiszedett fiasításos lépeket egy napig külön kaptárban (vagy léphordó ládában). lendülete akkor a legnagyobb. Ha hordás van. ha anyja és fiasítása is van. hogy erősen megzavarjuk a méheket. hogy a méhcsaládok ilyen „összekevergetése" nem káros a méhek munkájára. Munka közben bőven füstöljünk. amikor a mézkoszorúk már megteltek és a családok lázasan gyűjtenek. hogy a fiasítás további gondozása. akkor egyesítjük a két családot. főként az anyátlanítás utáni első napokon. A népesség visszaállítása ekkor már nehéz. nehogy kirabolják a felerősített családokat. mert visszamaradnak a kijáró méhek. egyesítés nélküli mézeltetése helytelen és káros! Összevonhatjuk a gyenge családok népességét összeröpítéssel is. a hordás kihasználására. a legnagyobb hordás idején az egyik kaptárt elvisszük helyéről. hogy a lépeket. és a kaptár megtelt. Az anyátlan család. mert a családok a nagy hordás idején elnéptelenednek. mert pótbölcsőben nevelkedett. Arra nagyon vigyázzunk. A hordás 3-4. mert akkor nem használják ki tökéletesen a hordást. addig a kijáró méhek zöme visszarepül régi helyére. melegítése hiánytalan legyen. méheket csak egészséges családok között cserélgessük. hogy mindkét család méhei belerepüljenek. A gyenge családok felerősítéséhez szükséges anyagot szedjük össze léphordó ládába. a fiasításos lépeken csupán fiatal méhek maradnak. családok népessége. Ez utóbbival egyszersmind megkönnyítjük a méz elszedését. A felerősített családok fészkében a fiasításos lépek egymás mellé kerüljenek. teljesen leromolhat. A helyes és legeredményesebb. hogy a családok ne legyenek túl népesek. A pörgetett mézen kívül más tényezőket (szaporulat. A család több anyát nevel. az ilyen családok hozama nem rosszabb. mert nincsenek kijáró méheik. napján. Az összeröpítés előnye. ezért könnyen megrajzik. Az elosztást a legelőször kivett léppel kezdjük. nagyon szép lépeket épít. Ha hordástalan időben sok kijáró méh tartózkodik odahaza. Az anya túlságos korlátozása . csak vontatottan dolgozik. akkor fiasításos lépen hagyjuk ott. egyben legbiztonságosabb méhészkedési mód az. téli mézkészlet. Ha jó a hordás. ami később erős elnéptelenedést okoz. hogy az öreg méhek hazarepüljenek.helytelen. mint azoké. A két család egy kaptárba gyűjt.fiasításától megfosztott anya régi helyén marad. A 2 család. Mikor a méhek már érzik anyátlanságukat. A különböző módon mézeltetett családok eredményét nem akácpörgetés után és csupán a kipörgetett méz mennyisége alapján kell összehasonlítani. a másikat pedig úgy helyezzük el. Ezzel kapcsolatban két kérdésről kell részletesen szólni. Tapasztalatok bizonyítják.

de van annyi helye. fekvőben pedig 6 lépre lezárásával. Az anyarácsok közé a nyitott fiasítás. és ott anyát pároztatunk. Jó. az anyának nem marad hely rajtuk petézésre.Túlzott és helytelen az anya kalitkázása vagy 1-3 lépre zárása is. ha fiasításos lépeket tesznek fel. 2. Végső szükségben teljesen műléppel töltjük meg a fészket.) A családot a tavaszi fejlődés idején a kaptár közepe táján levő kijárón át röpítjük. Ezzel a fészek egy részét felújítottuk. Az anya a fészken kívüli lépeket nem petézheti be. A műléppel való fiasítás korlátozás csak a 7-9 lépes fészekben válik be kielégítően. A legelterjedtebbek és jól beváltak a következők: 1. A műlépből épített új lépek is rendszerint mézzel telnek meg. A fiasításos lépeket közvetlenül az anyarács mellé tesszük. Anyarács helyett műléppel is korlátozhatjuk az anyát. Ha kevés a lépkészletünk. mikor a kaptárnak ebbe a részébe tartalékcsaládot helyezünk. A többi fiasításos lépet a túlsó oldalon. a műlépen túl pedig van. ha nem a kaptár homlokfalán. főként akkor. Tízkeretes fészkű kaptárban évenként legalább 3 lépet cserélünk. Ennek oka a családok gyengesége. A méhek ide szoknak. A mézkamra a fészek két oldalán van. Itt vannak a fiasításos lépek. akkor a mézkamrába több lépet akaszthatunk át. Különösen gyakran szökik ki az anya a szűk fészekből. Fekvő kaptárban több mézeltetési mód lehetséges. Míg a műlép kiépül. a fiasításra alkalmas üres lépek és műlép kerüljön. A fészek lezárása a kaptár közepén két anyarács közé. kellően fejlett családok minden csalogatás nélkül elfoglalják a mézkamrát. hogy méhcsaládjaik akácvirágzáskor nem hajlandók felmenni a mézkamrába. Nem szabad elfelednünk. hogy az első akác után az anya a kipörgetett lépőkre húzódik és ott új fészket alakít ki. Helyes az akáchordást néhány lép kiépíttetésére is kihasználni. amennyi a népesség mérsékelt utánpótlásához szükséges. A fészek és mézkamra közé behelyezzük az anyarácsot. ez előnyös. és helyükre fiasításra alkalmas fiatal lépet vagy műlépet adunk. így a szélső lépek a fészektől 7-9 lép távolságra kerülnek. még akkor sem. nem szökik-e ki az anya a műlépek közül? Megesik. hogy az első pörgetéskor a fészekből oldalra tesszük az erősen mézes fiasításos lépeket. Az anya a kaptár beosztásától függően 6-9 lépre korlátozható. ennek megfelelően több műlépet adunk a fészekbe. a méhek az azon túl levő lépeket teletöltik nektárral. A későbbiekben. NB fekvőben a következőképpen járhatunk el: a. Az ilyen családoktól bőven vehetünk el fiasításos lépeket. Ha akác után szaporítani akarunk. a fészek többi részét fiasításra alkalmas lépekkel. Népes. Ezzel a kaptárt mézelésre be is állítottuk. de bármely fekvő kaptárban alkalmazható. Így a fészek egysége tulajdonképpen megmaradt. A fészekmézkamrás mézeltetés lényege. közvetlenül az anyarács mellett helyezzük el. Ezért az anyát kevés lépre korlátozni csak anyaráccsal lehet. A mézeltetés rakodó kaptárban egyszerű. Gyakori. a méhek beavatkozásunk nélkül is csökkentik a fiasítást. hogy olyan rohamos hordáskor. Sokan panaszolják. vagy műléppel töltjük ki. amilyen az akác. A család. gyűjtő méhei továbbra is a régi kijárón közlekednek tömegesen. ha a fészekben nincs herelép. lehetőleg födött fiasítással a mézkamrába akasztunk át és helyükre egész műlépes kereteket teszünk. 53 . hogy főhordásra a mézkamra a fészek helyére kerül. A hordáskor beadott műlépet a méhek rohamosan kiépítik. akkor ez nem baj. Az anya kihúzódásának veszélyét csökkenthetjük azzal. A fészekrészen kijárót nyitunk. vajon elegendő-e műléppel korlátozni az anyát. hogy igen. Ezért a fészekből 2-3 öreg lépet. Felmerül a kérdés. Mikor a családokat akácra rendezzük. A fiasításos lépeket csak a rács választja két részre. Ehhez a módszerhez külön kaptárak is készülnek. A fészek két oldalára 2-2 műlépet is adhatunk. akkor az anyát 2-4 nyitott fiasítással a kaptár jobb vagy bal végén anyaráccsal lezárt 6-9 keretes részbe helyezzük át (7. Rakodókban elégedjünk meg az anyának a fészekrészre való korlátozásával (legföljebb a 12 keretes fészekből válasszunk el 2-4 lépet függőleges anyaráccsal). A fiatal méhek az anyához húzódnak. hanem a keskenyebb oldalán. ábra).

A gyűjtő családok munkáját fölöslegesen ne zavarjuk. NB-nél 40 kg-os gyarapodást mutat. Ez nagy tévedés. A fészek előbbi helyére kerülnek az üres lépek. és a méhek a jó hordásba belelendültek. Így a fészek régi helye mézkamrává vált. a fias lépeket az üres lépek közé tűzdeljük (7. akkor estefelé bepillantunk a kaptárakba.) tűzdelés után A kaptár másik részében (a mézkamrában) a fiasítás napról napra fogy. napján. Ennek következtében a fészek kijárója hátra. Én anyarács nélkül mézeltetek. vagy hátsó oldalán kijárót nyitunk. nem kell válogatni. hol tartanak a méz tárolásával. Ezt feltétlenül meg kell akadályoznunk. A méhek volt fészkük lépeibe raktározzák a mézet.) rendezés után. Ezzel a fogással megszabadulunk a keretek átrakosgatásától. hátsó falán pedig jobb felől azonos magasságban és nagyságban nyitunk kijárót. Tapasztalatom a következő: A fészekmézkamrás módszerrel könnyebb a pörgetés. lehetőleg a kaptár rövidebb.a. amikor a fiasításos lépek mézkoszorúi megteltek. akkor a család munkalendületének csökkenésével számolhatunk. hogy a mézeltetés eredménye a módszertől függ. és terjed a fiasítás. A mérlegre közepes népességű családot tegyünk. akkor a családokat feltétlenül ellenőrizzük.) b. a fészekben azonban alig volt mézkoszorú. A népes családok bármelyik mézeltetési módszerrel szép eredményt adnak. Ennek alapján megállapíthatjuk. Fészekkamrás mézeltetés NB fekvőkaptárban a. Itt.) c. Mikor a fészek mézkoszorúi már megteltek. A fészekmézkamrás módszerrel mézeltetett családokból nehezebb volt szaporítani. amikor a mézkamrában már csupán födött fiasítás van. hamarabb legyengültek. A hordásról mérlegeléssel tájékozódjunk. Ha nincs mérlegünk. Ezért az ilyen családok sokkal hamarabb etetésre szorultak. az új fészekben viszont rohamosan építenek. A fészekmézkamrás mézeltetés előkészítése több munkával jár (kivétel a fordítható kaptáras megoldás). Ha már a szélső lépekhez közelednek. Itt nyitottunk kijárót is. kevesebb fiasításuk volt. b) A fészket a kaptár jobb vagy bal oldalában tartottuk. A hordás első napjaiban. mert a mézkamra lépeiben nincs fiásítás. mind a 6 lépet fiasítás foglalta el. 54 . A fészek helyváltoztatását megkönnyíti és meggyorsítja. b. 180 fokkal elfordítjuk a kaptárt. Ha a mérleg 20 keretes H kaptárnál 25 kg-os. Az ellenőrzést mindig a legnépesebb családoknál kezdjük. a pörgetés jobb eredményt adott. Sok méhész azt hiszi. a mézkamra kijárója pedig előre került. A hordás 3-5. Ha a fészket 6 keretre szűkítettem.) 7. akkor a hibák mérséklődnek. A fészket 1 + 1.) rendezés előtt. ábra. ha a kaptár homlokfalán bal felől. A méhek a nagyjából már meghordott lépeket a felső lécnél fehérítik. ábra c). érlelésével. ugyanakkor a kaptár homlokfalán a család népességének megfelelő kijárót (kijárókat) nyitunk. c. Ha a fészek 6 keretesnél nagyobb. a kaptár másik végébe toljuk a fészket. A 2 rész közé anyarácsot teszünk. vagy 2 + 2 műléppel a kaptár közepére zárom 8 lépre. A méhek ide szoktak. Az utóbbi években a fészekmézkamrás megoldásokat is kipróbáltam.

A méhek közelében bárhol . állványon vagy a földre fektetett ágakon készítünk helyet. hogy a tartalékcsaládokat családdá fejlesszük. A pörgetésre gondosan elő kell készülni. A méhektől megtisztított lépet másik ládába helyezzük. amivel ezeket letakarhatjuk. amelyre nincs szükség a pörgetésnél. A pörgetés helye legyen minél közelebb a méhészethez. helycsere az erős és gyenge családok között. Ezt a megoldást szándékosan hagytam utolsónak. napjáig ne pörgessünk. mert a méz még éretlen. erős mozdulattal a kaptár üres részébe rázzuk. Nedves ágakat. Hordástalan időben a vándorbódéban pörgetünk. A méheket hirtelen. épületben vagy vándorbódéban lehet (reggel elszedni. Munkánkat a következő családnál folytatjuk. 5. akkor megkezdjük a méhek lesöprését.lehetőleg a kiszedés sorrendjében . a kiszedett lépek helyére üreseket. hogy a bódé környéke füstben legyen. Hordáskor a mézet reggeltől estig elszedhetjük. A szükséges eszközökön kívül a bódéban helyet készítünk a mézes és üres lépeknek is. A kicserélt kaptárak egyforma alakúak és azonos színűek legyenek. lombot. akkor a mézet a hajnali. kirakjuk. Lépritkítás. amikor a többiek szorgalmasan dolgoznak. füvet rakunk rá. második mézkamra feltétele (rakodóban). A többi munkát kisegítő személyzettel kell végeztetni. Nagyobb méhészetben csupán a lépek elszedése és visszaadása a méhész feladata. hogy legtöbben csak ezt az egyetlen lehetőséget ismerik és alkalmazzák. vagy műlépet adunk.egymás után kézbe vesszük. amelyeket a méhek már pecsételni kezdtek és a méz a vízszintesre fordított lépből erősebb rázásra sem csepeg. akkor pörgessünk. mert a család. és léphordó ládába rakjuk.Ugyancsak be kell avatkozni azoknál a családoknál. vagy amikor a pörgetés nem sürgős. A mézes lépek kiszedése és áthelyezése gyengébb családokhoz továbbérlelésre. Kis szünet után a kaptárból kiszedjük a pörgetésre alkalmas mézes lépeket. ágyneműt és egyéb olyan berendezést. annak ellenére.a méhész végezhet. A hordás közben alkalmazott pörgetést serkentő pörgetésnek mondjuk. A hordás 6-7. Ez megkönnyíti. A gyűjtő méhek a munkát továbbra is lendületesen folytatják.a mézes lépek elszedése.a szabadban is pörgethetünk. behordása. hogy ne legyen a méhek röpülésének irányában. amelyek a kijáró előtt tétlenkednek akkor. Ha hordás van. Ha nincs üres kaptárunk. néhány szál erős lúdtollat és vizet. Amikor a kaptárak megteltek mézzel és a méz érett. A rázás után visszamaradókat nedves lúdtollal lesöpörjük a lépről. A méhek lesöprése után a kaptárt lezárjuk. hogy az 50 kg-os kanna a csap alá férjen. A lesöpört lépekkel teli ládát két kisegítő a pörgető helyiségbe viszi. A fedelező állványt kaptárra helyezzük. és szorosan egymás mellé ezekre állítjuk a lépeket. korareggeli és esti órákban szedjük el. és a méhek nappal nem hagynak dolgozni. A lépeket . A helycserét akkor végezzük. Mikor már valamennyi mézes lép kint van. 2. A méz elszedéséhez előkészítünk 10-12 keretes léphordó ládákat (2-4 darabot). nappal pörgetni). Éjjel semmi sem zavarja munkánkat. Szükség szerint több helyen is tüzet rakunk. Ezt füstöléssel kerülhetjük el. A munkakedv fokozásának több módja van: 1. pörgetés . A méz szagára a méhek könnyen a bódé köré gyülekeznek és megnehezítik munkánkat. A lépeknek kaptárban. azoktól 15-20 méterre úgy választjuk meg. A pörgető csapja alatt a földbe olyan lyukat ásunk. A mézkamrából néhány lépet kiveszünk. A pörgetés helyét a kaptárak mögött. akkor a padlóra terített papírra két lécet (ágat) fektetünk. ha ponyvánk van. meggyorsítja a munkát. 4. Ha a kutatás nagy. gyűjtő lendületét növeli. A családot bőségesen megfüstöljük. minden munkát . A helycserés mézeltetést igen jól felhasználhatjuk arra. Több sort is rakhatunk egymásra. Kis méhészetben. Pörgetés. Pörgetéskor csak azokat a lépeket vegyük el. A méhek a lépeket kihizlalják és a megnyújtott sejtekbe több mézet tárolnak. A fekvőhelyet. fedelezés. nagy víztartalmú. A méhek elülése után pörgetünk. amikor a méhek élénken járnak. Az üres lépeket másnap este adjuk vissza. Korai serkentő pörgetéssel rosszabb minőségű mézet kapunk. megritkítjuk. Pörgetni pedig csakis jól zárt helyiségben. Jó. A bent maradtakat széjjelebb húzzuk. akkor a lépek 55 . Az erős család helyére tett tartalékcsalád a reá repülő méhekkel megerősödik. 3. Hordástalan időben mézet elszedni csak a reggeli és az esti órákban tanácsos.

mert könnyen sérülnek. amennyi feltétlenül szükséges. A méhcsalád kifosztásától tehát mind méheink érdekében. csökkenti a fiasítást és leromlik. ha készlétük bőséges. kereteink is szebbek. nem szabad kirabolni! Minél nagyobb fészket hagytunk a családnak. Különösen fontos bőséges készlet hagyása őszi pörgetéskor. Hordástalan időben a lépeket csak estefelé rakjuk vissza. A méz így csapódik ki legkönnyebben a sejtekből. mert a második akácból sem biztos a hordás. A lépek ilyen behelyezése azonban nem elengedhetetlen föltétele a jó pörgetésnek. de inkább több mézet hagyjunk. és a fészek közelébe tegyük vissza. Ha időnk engedi. vízszintes helyzetben tartva fölemeljük. hogy a méhek gondozásba vegyék és őszig lehetőleg mézzel befödjék. ha az ilyen virágporos lépeket megjelöljük. Az akácon népesre fejlődött család sokat fogyaszt. annál valószínűbb. Gyakori. A méhcsaládoknál legalább 10-15 kg. hogy akác után bőséges mézkészlet legyen. Azonban a családokat teljesen kifosztani ekkor sem szabad. Igen fontos. Ezzel viasztermelésünket is növeljük. amelyeknek zavartalan folytatása termelési szempontból elsőrangú érdekünk lenne. ha a lép kissé megvékonyodik. Pörgetéskor nézzük meg a fészket is. hogy a családok főhordás alatt mézzel teljesen kiszorítják az anyát a fészeklépek egy részéből. A fészekben vastag mézkoszorús lépeket hagyunk. nappali visszarakásuk rablást okozhatna: A pörgetési munkák részletes leírása helyett néhány gyakorlati fogásra. mert a tisztesfű virágzásáig jelentős hordásra alig van remény. gyorsan. Ezeket válogassuk össze és egyszerre pörgessük. kaptár) hozzáütögetjük. A sejtnyitó villát folyamatosan toljuk végig a lépen. Mézrendeletünk tiltja a fiasításos lépek pörgetését. A jó virágporos lépeket válogassuk külön. Az ütés hatására a lép a keret síkjába visszaegyenesedik. Ez a fiasításra káros. de előfordulhat 10-20 kg-os apadás is. Tartaléklépek hiányában az első néhány kaptárba nem rakjuk vissza a lépeket. hogy akác után 8-10 kg fogyasztást mutat a mérleg. ne centiméterenként tépdessük fel a sejtfödeleket. Ha a készlet kevés. Ha pörgetés közben a lépek kipúposodtak. Különösen legyünk óvatosak a szűz lépekkel. A sejtek felnyitásánál dolgozzunk bátran. A fészekből vegyük ki a fölösleges mézet. Mindig csak annyit fogyasztanak. hogy az alsó léc nézzen a forgás irányába. Megesik. Vándorlás előtt fontos a fészek megtekintése azért is. mind saját érdekünkben óvakodjunk. Nem baj. Ezt legkönnyebben így csináljuk: a keretet két alsó sarkánál úgy fogjuk meg. nehogy az esetleg benne levő nehéz mézes lépek szállítás alatt leszakadjanak. a családok kifosztásához vezet és kárt tesz a fiasításban is. Ilyenkor a mézkamra lépeinek teljes kipörgetése a család kifosztását jelenti.helyére azonnal üreseket rakhatunk. ha első akácról másodikra vándorlunk. visszarakás előtt ki kell egyenesíteni azokat. Nem szabad tehát pörgetéskor „a mézkamra a méhészé" jelszó alapján eljárni. mert a mézbe kerülő fiasítás rontja a méz értékét. Ilyenkor csak a fészken kívüli lépekből pörgetünk. tapasztalt hibára mutatok rá: Hordástalan időben a pörgetés megkezdése előtt szűkítsük a kijárókat. hogy a méhek akkor sem tékozolnak. akkor a mézkamrában is kell hagyni. A lépet nyomkodni nem szabad. A megkurtított sejteket a méhek szépen kiegészítik. 56 . A lépeket visszarakás előtt megpermetezni nem kell. Több lesz a fedelezésből a viasz. Ne feledjük. A lépeket legjobb oldallécükre állítva úgy tenni a pörgetőbe. aszerint. Ezekre a pörgetés végén kerül sor. A fészekből kivett mézes lépek helyére fiasításra alkalmas lépet vagy műlépet teszünk. annál jobban kiszorult belőle a méz. majd a felső lécet valamihez (asztal. tisztábbak lesznek. hogy a fiasításos lépekben elegendő méz marad vissza. A mézes lépek kiszedésekor gondolni kell a méhcsaládra is. Túl erős pörgetéssel ne rongáljuk a lépeket. A lépről minden kihizlalt részt messünk le. akkor a pörgetőből kikerülő keretekről tisztogassunk le minden zugépítményt. szennyeződést. Viszont minél kisebb a fészek. Ha a fészekben kevés a méz. hogy a lép kipúposodott oldala nézzen fölfelé. mert összetörjük. Jó. Szűkös készleten viszont azokat az élettevékenységeket is korlátozzák. Kevesebb mézet csak akkor hagyjunk. hogy pörgetés után milyen a hordási lehetőség.

A tetőt tiszta papír. Egy lépből tehát átlag 2. az apró idegen anyagok kiszűrésére. Ilyen előkészítés után csak az lesz a dolgunk. a másik finom szemű. ha a mézes lépeket családonként megmérjük. Ha a szűrés lassítaná munkánkat. A mézes vizet etessük fel. Nagyon fontos. A második akácon megtaláljuk azt érettebb állapotban. sz. ha csupán a nehéz lépeket szedjük ki. Szállításkor a kannák közé szalmát.akkor a kannákat gondosan záruk le.ha nem is egészen pontosan .40 = 26. Gyúrjuk gombócokká. akkor pörgessünk szűrés nélkül. hogy a méhekkel dolgozzék. Néhány napi állás után megtisztul. hogy melyik családtól hány lépet vettünk el. Meggyorsítja munkánkat az is.például vándortanyáról . száraz helyen tároljuk. Ha otthon pörgetünk. Az első akácról a másodikra való vándorláskor. minden perc számít. hogy a megfelelő számú lépet kiszedjük. Ez a benne levő légbuborékoktól van. hogy a méhész ne szaladgáljon a méhektől a pörgetőhöz. szállítás alatt ne szennyeződjék. A kaptárban bent maradt méz nem vész el. A födelezést kicsurgatás után vízben áztassuk ki. és a mézes lépeket a kaptár egyik végében csoportosítjuk. Nagyobb méhészetekben a családok teljesítményét . papírt tegyünk. családtól.40 kg. A méz tésztákba igen alkalmas. Ez azonban veszélyes is lehet. hogy a méheknek idejük legyen a lécek alól kihúzódni. Kihűlés után a viaszt a méz felszínéről levesszük.40 kg mézet kaptunk. 11 lépet vettünk ki. Az utolsó lépek berakásakor olyan tömegben kerülhetnek a lépek alá. A lefölözést megkönnyíti. A mézet azonban 1-2 napig tartsuk meleg helyen. hogy a méz. pörgetnünk és visszaraknunk. mert a betegségeket terjesztheti.40 kg mézet adott. A mézet tiszta. s pörgetés után ugyanazokat a lépeket visszamérjük. valamint a többi eszközt gondosan ki kell mosni. vagy rongytömítéssel vegyük körül. mennyi mézet kaptunk átlag egy lépből. hogy melyik családtól mennyit pörgettünk. habos. Sokat segít például a mézes lépek kiválogatása. és így tároljuk addig. csak az a fontos. szállításra előkészíteni és el is szállítani. Feladata. Ezzel megszorozzuk a családtól kivett lépek számát s megkapjuk a teljesítményt. a méhektől megtisztítsuk és kipörgessük. amíg napviasz-olvasztóba. A méz. A kivehető lépek számát feljegyezzük. 2040: 850 = 2. 57 . A 14. hogy a családoktól elvett lépek számát följegyezzük. Ezért az utolsó lépeket az erős családokhoz óvatosan. Ez a család tehát 11 X 2. pörgetéskor. A részben telteket bent hagyjuk. A munka befejeztével a pörgetőt. A számítást nem kell a pörgetés napján elvégezni. a nagyobb szennyeződések felfogására. Állatokat (kutyát. amivel munkánkat megrövidíthetjük. Csak egészséges állományban ajánlható. Ezalatt minden idegen anyag a felszínre emelkedik. mert kellemes viasz zamatú. hogy a lépek visszarakásakor méheket ne nyomjunk agyon. A kisegítő személyzettől követeljünk tisztaságot. lassan tegyük vissza. Így kevesebb lépet kell kiszednünk. A családok teljesítményének kiszámítására később. és ismerjük a kipörgetett méz mennyiségét. Ezt följegyezzük a család törzslapjára. hány lépet pörgettünk összesen. A méhek ugyanis a kaptár üres részében vastagon lepik a kaptár falait és fenekét. Ne akarjon mindent ő elvégezni. macskát) ne tűrjünk a pörgetés helyén. A kipörgetett mézmennyiséget a lépek számával osztva megtudjuk. mert azt másra nem bízhatja. hogy a családokat a pörgetés előtti napon gyorsan átnézzük. szénát. Ha szállítanunk kell .Vigyázzunk. ezért csak kis méhészetekben alkalmazható. A lépek válogatásával nem lesz gondunk.de a gyakorlatnak elfogadhatóan a következőképpen mérhetjük le: följegyezzük. hogy sokat agyonnyomhatunk közülük. Leghelyesebb egy családnak beadni. Így tudjuk azt is. Ezt pontosan csak úgy lehet megállapítani. Ez hosszadalmas. vagy viaszfőzőbe nem kerülhet. innen könnyen leszedhető. A lehetőségek szerint készüljünk elő. 850 lépből 2040 kg mézet pörgettünk. Az egyik nagylyukú. Ez abban áll. A mézes pörgető rablást okozhat. Pl. gyakran tejszerű. érett méz szűrése még így is sokszor gond. ráérő időnkben is sor kerülhet. Méhcsaládjaink értékének megállapítása érdekében fontos tudnunk. A mézet jól szűrni csak kettős szűrővel lehet. ha a kannákat csaknem színig (nyakhajláson felül) töltjük. A jó. akkor a födelezést sütőben felolvasztjuk. amikor egy nap alatt kell esetleg nagyobb állományt kipörgetni. Népes családokban ez könnyen megeshet. mert nem tud lépést tartani a pörgető teljesítményével.

Milyen messze van a mi 15-20 dkg-os családonkénti országos átlagunk a 7. hogy a méhek építési ösztönüket igen sok méhészetünkben csak zugépítmény formájában. Kísérleti adatok is bizonyítják. A méhek építhettek. pedig a viaszellátásban mutatkozó nehézségekben a méhlakás korszerűsítése csak annyiban játszik szerepet. a gyűjtőmunka pedig az idősebb korosztályé. A kasba telepített méhcsaládra rábízzuk. hanem az. a külföldi piacok elvesztése végzetes lenne. amely a mézhozamot nem csökkenti. esetleg több kast építettek tele minden emberi segítség nélkül. Méhészetünk jövőjére. hogy a viasztermelés a méhcsaládnak nagyon sok mézbe kerül. Ilyen eredményt a gyakorlatban nem remélhetünk.termel. A méhek kiélhették építési ösztönüket. amelyik 1 kg viaszt termel. munkakedvére. hogy mézünk jó minőségű és tiszta legyen. a kasosé pedig semmi. A kaptáras méhészkedés térhódításával párhuzamosan terjedt az a tan. mint azoké. nem fedezi hazai szükségletünket sem. hanem inkább növeli. „korszerű" méhészetben a méheknek sokszor évekig nincs lehetőségük az építésre. mint abból. fejlődésére. Ezért a méhészek leghőbb vágya az lett. akkor a rajból fejlődött család még abban az évben megrajzott. ha a viasztermelés feltételei egész esztendőben meglettek volna. 3-4 kg mézzel kevesebbet ad.) Az építő családból kevesebb méh gyűjt. Kutatók szerint a munkásméh saját testsúlya felének megfelelő viasz termelésére képes. hogy a kaptáras méhészkedés viaszigénye nagy. Így jutottunk el odáig. Természetes. érett mézet. hogy az építő családból semmivel sem szállt ki kevesebb méh gyűjtőmunkára. Ezért a kaptáras méhészkedés sok viaszt fogyaszt. Ennek az állításnak helytelenségéről már maga az a tény mindenkit meggyőzhet. az új építmény olyan kedvezők a méhcsalád egészségére. Megtörtént. A legújabb kutatások szerint 1 kg viasz termeléséhez a méheknek 3-4 kg mézre van szükségük. de az egyéni méhészre is káros.5 kg-tól. hogy egy olyan méhcsalád. hogy a viasztermelés a fiatal dajkaméhek feladata. mert az állomány egy részét az építés foglalja le. Hiányos viasztermelésünk okát sokan a kasos méhészkedés háttérbe szorulásában látják. akkor rajt eresztett. a méhész akarata ellenére elégíthetik ki. vagy pedig valamennyit visszavágta. ÉPÍTTETÉS Viasztermelésünk nagyon kevés. A méhek viasztermelő képessége nagy. A kasos méhész tavasszal a lépek egy részét elvette a családtól. mert vagy a veselépeket szedte ki. föl kell tárni a viasztermelésünk növelésében rendelkezésünkre álló lehetőségeket. hogy a lakása berendezéséhez szükséges viaszt saját erejéből termelje meg. Azonban ez sem jelenti azt. és annak megértése. addig a kaptáras. Míg tehát a kasos méhészetben a méhcsalád egy év alatt lépkészletének többszörösét építheti ki saját termelésű viasszal. A viasztermelési ösztön kiélése. amelyek nem építhetnek. fiatal méhei nagy lendülettel fogtak munkához és új otthonukat pár hét alatt kiépítették.Mindent kövessünk el. Első feladatunk a viasztermelést akadályozó tévhit leküzdése. hogy a méhcsaládoknak meglegyen a teljes lépkészletük. 58 . amelyben egy esztendő alatt 15 kg (150 000) dolgozó élte le életét. hogy az a méhcsalád. hogy a viaszkiválasztás olyan életfolyamat. Ha a hordás kedvező volt. hogy ez a 7. Mikor a családban a dajkaméhek a fiasításhoz viszonyítva túlsúlyba kerültek. sőt tartalékuk is. Ez azt jelenti. Azonban nem szabad megelégedni a jelenlegi gyenge eredménnyel sem. Az 1 kg viasz = 14 kg méz tétel hamis volta már régen beigazolódott. Ezzel szemben keveset . hogy a mérsékelten építő családok mézhozama mindig nagyobb.5 kg viaszt termelhetett volna.nálunk nagyon is keveset . VIASZTERMELÉS.5 kg csak elméleti szám. Az 1 kg viasz előállítására elfogyasztott mézet 14-30 kg-ra becsülték. mert ez csökkenti a mézhozamot. Alacsony viasztermelésünk oka nem a korszerű méhlakás. Évről évre nagy mennyiségű viaszt hozunk be. hogy egy kas ivadékai saját visszavágott lépeik pótlásán kívül még másik 3-4. A hazai fogyasztást is csak jó áruval növelhetjük. 7. hogy az új méhlakásban bevezetett új méhészkedési mód akadályozza a viasztermelést. Ez népgazdaságunkra. E cél elérése után pedig ne építsenek. A viasztermeléssel szemben leggyakoribb ellenvetések a következők: 1. A raj viasztermelésre érett. Ezért adjunk mindig jó. A kaptárban a lépek építéséhez szükséges viasz egy részét műlép alakban mi adjuk a méheknek.

Tehát az a méhész. egyszerre végezhetik. táblázat 3. mint a népesben. mert a méhek a keletkezett hézagot igyekeznek beépíteni. A III. hogy azok nem végezhettek azonos munkát. Azt. az idős méhek viaszmirigyei visszafejlődnek. hogy az építés csökkenti a gyűjtésben résztvevő méhek számát és ezzel a mézhozamot. mert lépeit állandóan kitördelték. itt halad legjobban és leggyorsabban az építés is. a viasz termeléséhez és feldolgozásához meleg kell. A II. csop. hogy a viasztermelés nem káros a fiasítás gondozására. Épített. Méhészetemben kezdettől fogva módot adok a méheknek az építésre.amelynek nem adtak alkalmat építésre. de nem gondozott fiasítást II. ha a méhcsaládok e két munkát egyidejűleg. amint az a méhcsaládok életében a természet törvényei szerint lenni szokott.az építést és a fiasítás. Épített és fiasítást is gondozott 10. A 10. hogy az építés nem megy a fiasítás rovására. A fiasítás gondozása és a viasztermelés a méhek életében nem ellentétes. nemcsak a viasztermelésről mond le. nem jut idejük a fiasítás gondozására. mert a méheket az építés köti le. de fiasítást gondozott III. hogy a két-három léputcás családok kedvező hordáskor milyen szívesen és szépen építenek. és a naponta begyűjtött mennyiség emelkedésével párhuzamosan nő. 2. A dajkaméhek a fészekben a fiasítás közelében tartózkodnak tömegesen. Termelt viasz g Nevelt fiasítás db 355. fűz) is jelentkezik. csoportban a családok több fiasítást neveltek. Ne féljünk tehát attól. a viasztermeléshez is meleg kell. ha a kaptárban bőséges készletük van. mert gyenge az állományom. Hasonló eredményt ért el 59 .egyidejűleg zavartalanul végezhette úgy. Ellenőrizték. de teljesítményük sohasem éri el a fiatalokét. csoport nem építhetett. tehát a család fejlődésére. a következő kísérleti adatok is bizonyítják: Három. csoport építhetett. hogy a három csoportban kéthónapos időszak alatt a családok átlag mennyi viaszt termeltek és hány méhet neveltek. A rendszeres építtetés kedvező hatását ma már sok hazai tapasztalat is bizonyítja. Volt olyan esztendőm. csak fiasítást gondozhatott. gyümölcs. hanem egymást kiegészítő feladat. Bőséges hordásban a családok bámulatos teljesítményekre képesek.gondozást .) Az építési lehetőséggel gátoljuk a család fejlődését. Minden méhész nagyon jól tudja. bőven táplálkozó dajkaméhekben kezdenek működni. A viaszmirigy működéséhez. pedig ezek a családok építettek is. hogy építeni csupán népes családokban hajlandók a méhek.mondják sokan. csoport a két tevékenységet . A fiasítás fejlődéséhez is. mint a II-ban. Adjuk meg nekik erre a lehetőséget. Másik fontos feltétel a friss nektár és virágpor. Azt hiszik. A viasztermelési ösztön felébredésére. de fiasítást nem gondozhatott. Eszerint válasszuk meg a viasztermelés idejét és helyét. Kísérletek bizonyítják. A viasztermelési lehetőségeket tehát a gyenge családokkal is ki kell használni! A viasztermelés csak kedvező feltételek mellett eredményes. amikor kényszerből túlzásba is vittem az építtetést. mindenben egyenlő értékű méhcsalád csoportot állítottak össze. a viaszmirigyek működésére kedvező a fészek egységének megszakítása. A viaszmirigyek a fiatal. ezek viaszmirigyei viasztermelésre a legalkalmasabbak.8 15188 401 16402 I. aki méheinek nem ad módot az építésre. Családonként ekkor több mint 1 kg viaszt termeltem. alkalmatlan erre" . Sohasem láttam kárát. Igaz. A méhek hordástalan időben akkor sem építenek. táblázatban közölt eredmények bizonyítják. mind a fejlődés akkor a legjobb. csop. csop. hanem fékezi a családok fejlődését is. a csoportokat azonban úgy rendezték be. Eredményem mégis a legjobb lett a környéken. hogy kényszerhelyzetben ezek is képesek még viasz termelésére. Ez sem igaz. Mind a viasztermelés. Nem épített. A III. hogy a gyenge családban 1 kg méh több viaszt termel. A viasztermelés etetés hatására is megindul. Elsősorban szükség van fiatal méhekre. Az építési ösztön már gyenge hordáskor (pl. Az I. "Nem építtetek.

13 kg viaszt termelt. ősz elején kell kivételt tennünk. Sajnos.szétosztjuk a többi család között. kórokozókkal kevésbé fertőzöttek. A lépkészlet gyorsabb növelése érdekében más építési módot is alkalmazhatunk. amellett. esetleg annak elmúltával. amennyibe a begyűlő nektárt tárolhatnák. Raj állapotba helyezéskor a lépekről lesöpörjük a családokat. életerős méhek kelnek ki. Erre a fejlődő méhészetben a lépkészlet növelése végett. ezeket pedig pótoljuk műléppel. a viasztermelésre is előnyös. egy-egy akácon 2-4 lépet nyugodtan kiépíttethetünk anélkül. és az a kívánatos. penészes). Műlépre ütjük a természetes rajokat és a söpört rajokat is. A rajállapotba helyezett családok . mert csak így kapunk szép lépeket. A rendszeres viasztermelésnek viaszellátásunk javításán kívül sok egyéb előnye is van: A családok munkakedve. a Nagy gombosi Tangazdaság méhésze is. viszonyaink között az építtetési lehetőség. később az évről évre kiselejtezésre kerülő öreg lépek pótlására van szükség. A fészek lépeit legalább 3 évenként cserélni kell. hogy ez a mézhozamot a legkisebb mértékben is csökkentené. Ekkor ugyanis a család már telelőre készül. Kérdés. hogy az új lépekre itt lesz szükség. bábingek nem szűkítik. Juhász István Jászdózsai méhész kasonként 1. A műlépet a fészekbe a fiasításos lépek közé vagy a szélső fiasításos lép mellé tesszük. hogy teljes életerőben levő méhek teleljenek be.Avar Géza. hanem felét is lecserélhetjük. A lépeitől megfosztott családnak népességéhez mért mennyiségű műlépet adunk. ha a családoknak nincs annyi lépkészletük. dajkaméhek termelik. Az építtetést kényszerűségből ő is túlozta. az ilyen lépekből jól fejlett. A lépeket . gyümölcsvirágzáskor. Mézhozama mégis jó lett. ha a család az öreg méhek zömét lecserélte és népessége már növekvőben van. mint az öregek. Ez alól csak nyár végén. A viasztermelés lehetősége a kaptárban lakó méhcsaládban is benne van. A fiatal lépek használata különösen fontos a Noszéma megelőzésére. Csökken a rajzás veszélye. sőt azok között építtetünk. hogy élettanilag igen hasznos a családra. mint amennyi ugyanolyan műlép készítéséhez szükséges. A műlépet gondosan kell beragasztani. csak élni kell vele.fiasításost és üreseket egyaránt . ezen felül 10 kg viaszt is termelt. Természetesen ez nem azt jelenti. aki 1953-ban 50 családdal 722 NB lépet építtetett ki (műlépre). mert a méhek a műléphez kiépítés közben viaszt adnak. gyümölcs) kezdve a tisztesfűig állandóan módot kell adni. hogy a viasztermelés legigazibb helye a fészek: Ezért mindig a fészekben. heresejtes.nyerünk. A műlépre való építtetés is viasztermelés. mikor. amikor hordás van.esetleg kétszer annyit is . ezzel is nő lépkészletünk. mikor lépkészletünk már teljes. A fészekben való építés mellett szól még az is. mert máskülönben herelépet építenek a méhek. Éppen ezért nem szabad ebből semmit sem elmulasztani. A kiselejtezett mézkamrai lépek helyére a sötétebb fészeklépeket rakjuk. Ebből adódik. A fölösleges lépeket szaporításhoz használjuk. így a fészeklépeknek nemcsak 1/3 részét.igen szépen építenek. Jó teljesítményű olvasztóval egy lépből több viaszt . rossz keretű. tehát viaszalapunk is nő. az általában nagyon rövid ideig tartó hordás következtében igen kis időszakra korlátozódik. A műlépre való építtetés csak akkor káros. Építésre a méhcsaládnak az első tavaszi hordástól (fűz. Ezért évente családonként legalább 3-4 lépet ki kell építtetni. a fiasításos lépek közelében. Műlépre akkor is építtetünk. a fészekben azonban gyorsabban halad a munka. lendülete nem csökken. Az új lépek tiszták. A viaszt a fiatal. egérrágott. Egész műlépet adunk. Ezért a fészeklépek cseréjét rendszeresítsük. hogy a mézkamrában nem építenek a méhek. akáchordás alatt. vagy selejtezzük. A hordástalan vagy csekély hordású időben raj állapotba helyezett családokat feltétlenül etetni kell. Gyümölcsön csak akkor szabad alkalmazni. és folytathatjuk nyár derekáig. hol és hogyan adjunk módot a családoknak viasztermelésre? Építésre mindig lehetőséget kell adni a méheknek. Gyümölcs. 60 . fűzvirágzáson családonként 2. a családok egy részének rajállapotba helyezése. mivel a fiatal méhek kiélik magukat.ha népesek és sok fiatal méhük van . Mindig a legöregebb lépeket selejtezzük (rosszul épített. A műlépre építtetést megkezdhetjük az első tavaszi hordáskor. sejtjeik nagyok. A lépek cseréje tehát. az építőmunkával ellátott családok ritkán rajzanak. A viasztermelés növelésének módjai a következők: Új lépek építtetése műlépre. Ilyen pl.

Nálunk nem terjedt el a kívánatos mértékben. Ezt mindaddig folytatjuk. ha a mézkamrába akácvirágzáskor két huzalozás nélküli keretet teszünk. viszont a mellékfoglalkozásként méhészkedők valóban csak olyan munkamódszereket alkalmazhatnak. mert a méhek belehizlalják a szomszédos lépek koszorúit. Hány méhészet lépkészlete megy tönkre olyankor. anyarács nélkül mézeltetett NB-ben). anyaváltásról lemondott. kiolvasztjuk.még távolabbi időben . ebben az esetben több munkával érhetünk el. elmulasztja a használaton kívül álló lépkészlet gondos kezelését. A fedelezésbe több viasz kerül. az építtető keret üres részébe lépet építenek. Ugyancsak kötelességünk a kaptárak 61 . Építtető keretekkel külföldön (Szovjetunió. megzavarja a fészek rendjét. A herelép építése a rajzási vagy anyaváltási hajlam első jele. Tetemes viaszmennyiséget nyerünk. így csak a fészektől anyaráccsal elzárt mézkamrában lehet építtetni. ha a léphez az anya is hozzáférhet -. A méhész a lépek kiolvasztását sajnálja. A födelezésből nyerhető viasz mennyiségét növeli az is. Van azonban a rendszeres építtetésnek még egy igen nagy előnye. Az építési kedv kihasználása mind viasztermelésünk. Jó esztendőben az eljárás megismételhető. Sok méhészetben hever a léptörmelék a földön. üres kaptárakban tárolt lépeket a molyok pusztítják. amelyek nem teszik szükségessé állandó vagy gyakori jelenlétüket. nagyobb eredményt csak nagyobb befektetéssel. Tízkeretes mézkamrából 2 lépet kell kivennünk. eredményes módszerek bevezetésének. Azoknak. Pörgetés után a lépet kitörjük. hogy a viaszt nem becsüljük meg kellően. míg hordás van és a méhek építésre hajlandók.Viasztermelés építtető keretben. A keretekbe a méhek bő hordás alatt lépet építenek. A méhek a mézes sejteket szívesen kihizlalják. mint a teljesen épeket. akik állandóan méheik mellett vannak. A lépet a hordás erősségétől függően ritkábban vagy gyakrabban. Az ilyen méhészek számára alkalmas viasztermelési mód az. Jó hordásban azonban gyakran mézzel telnek meg a herelépek is.különösen. Alacsony viaszhozamunknak nemcsak a viasztermeléssel szemben elfoglalt helytelen álláspontunk az oka. kártevő nem bántja és a méhészet fejlődésével ismét lépekké alakítható. hogy pörgetéskor a fedelező kést vagy villát a lépben mélyebbre engedjük. mikor az állományt valamilyen csapás (mérgezés. de legalább 3-4 naponként kitördeljük. akkor az anya a herelépet befiasítja. mind a méhcsaládok életerejének fenntartása és ezzel mézhozamunk növelése szempontjából is nagyon fontos. A szabadon épített munkáslép annak a jele. Abból ugyanis. Természetesen rendszerint herelépet. A sok here nevelése pedig sok mézbe kerül. A mézes lépek visszakurtítása abban áll. azonban többtermelést. Noszéma. Pörgetéskor a lépeket lécig visszavágjuk. A visszakurtított sejteket hordás közben kiegészítik anélkül. ez azt jelenti. akkor a család a rajzásról. A lépet meghordják mézzel. rajzásra .sem készül. mert fél az építtetéstől. hanem az is. A méhészek egy részének véleménye szerint a vele való munka nehézkes. hogy hordás van. hogy ez gyűjtő munkájukra káros lenne. azt a viaszmoly megtámadja és a benne levő viasszal együtt elpusztítja. Ha a család az építtető kereten (vagy máshol. Ezek az ellenvetések főként fekvő kaptáras méhészektől erednek. lehetőleg az álcák kikelése előtt. a méhcsalád helyzetére és szándékaira következtethetünk. a hordásra. hogy a család. Az építtető keret felső. a külföldi tapasztalatok pedig rakodókra vonatkoznak. hogyan fogadják a méhek az építési lehetőséget. A viasz nem romlik. mert a lépet gyakran ki kell tördelni. Ha az építtető keretbe húzott herelépbe mézet raknak .is leszedjük. Ezzel a sejtek felső részét . ha a mézkamrában. a már csaknem teljesen meghordott lépeket egymástól 2 cm-re húzzuk. akkor rajzásra készül. A léptörmelék gondos összeszedése. Helytálló a másik ellenvetés. a munkatöbblet nem lehet akadálya új. üres része megszakítja a fészek egységét. Csehszlovákia) szép eredményeket érnek el. A méhesben felaggatott. Ha hordás idején az építést abbahagyja. ahol erre módot adtunk neki) épít.mintegy 1/3-át . Az ilyen lépeket a családok ugyanolyan szívesen fogadják. Ez a művelet alacsony keretes kaptárakban jobban sikerül. Ha anyarács nincs (pl. A méhek a fészek folytonosságát igyekeznek helyreállítani. Az anyabölcsőkezdetek megjelenése ezt a gyanút csak megerősíti. Az anya hamarosan bepetézi. hogy az ilyen módon való viasztermelés sok munkával jár. lefulladás) miatt össze kell vonni. a tartaléklépek megóvása vagy kiolvasztása minden méhész elsőrendű kötelessége. Ilyen esetekben sokkal helyesebb a fölös lépek kiolvasztása és a viasz tárolása.

anyabölcsők összegyűjtése. mint a másikban. Megfelelő berendezésen jó teljesítményű olvasztót értek. Magam tapasztaltam. A családokat csak akkor hasonlíthatjuk össze. Az olyan nyersanyag. ha a termelési adatokról egész esztendőben pontos feljegyzést vezetünk. A kiselejtezett lépekért legalább ugyanannyi lép építéséhez szükséges. Egyik családban jobban megvannak az egyes gazdaságilag hasznos tulajdonságok. mint néhány évvel ezelőtt. ha a méhész erősen állítja.mind a napviaszolvasztóba kerülhet. A feletetett cukrot a teljesítményből levonjuk. hanem elpusztítjuk a hulladékban levő kórokozókat. az építtető keretből vagy máshonnan kitördelt szűz építmény . hogy állománya termelési készség szempontjából javuljon. amely jó teljesítményű. Nemcsak a viaszt mentjük meg ezzel. A jó mézelő családok között sok egyéb tulajdonságban lehet még különbség. 62 . Pedig a salak egészen száraznak. egyforma kaptárban tartott méhcsaládok között. a viaszolvasztó készülékek. illetve műlépet adnak.fenekén. télen összegyűlt viaszmorzsák. illetve kezelésben mutatkozó jó tulajdonságok mellett figyelembe vesszük a küllemi jeleket is. minden viasztól mentesnek látszott. vagyis átlag 34. Közülük azokat választjuk továbbtenyésztésre. jó telelés. A salak még sok viaszt tartalmaz. és azon igyekezzék. amelyek több jó tulajdonsággal bírnak. hogy a kipörgetett és telelőre bent hagyott készletet összeadjuk. A 9 család eredménye egyenként a következő volt (kilogrammban): 22. Az év közben összeszedett apróbb hulladékot napviasz-olvasztóba tesszük. Olyan lépek. 1945-ben a 9 méhcsaládomtól 309 kg mézet. nyugodt viselkedés a kezeléskor stb. például a színeződést. A termelésben. Ennek bizonyítására csak egy példát említek. A családok méztermelését úgy számítjuk ki.viaszmorzsa a kaptár fenekéről. milyen óriási különbségek lehetnek azonos módon kezelt. és mennyi cukrot etettünk velük. A méhcsaládok teljesítményét csak betelelés után lehet értékelni. napviasz-olvasztóba nem valók. mégis felhívom a figyelmet a következőkre: A sonkoly házi főzögetésével csak az foglalkozzék. a tavasztól őszig húzott zugépítmények. a keretekre épített átjárók. A viaszfőzési módszerek. Azokat a családokat tekintjük a legjobbaknak. hogy a viaszmoly pusztításától megóvjuk. amelyek legtöbb mézet termelnek. Nálunk a méhcsalád értékének legfőbb mértéke a méztermelés. megmentése is. hogy az általa kiolvasztott lépek maradványában pedig szikrányi viasz sincs. sőt ennél több műlépet kaphatunk.3 kg-ot pörgettem. hanem azt is. 20 kg tiszta viaszt vettek ki. A méhész feladata. mind a szépen szaporodó vidéki szövetkezeti vagy magán feldolgozó üzemek méltányos mennyiségű viaszt. Ilyenkor már nemcsak a pörgetett méz mennyiségét ismerjük. valamint a műlépkészítés ismertetése nem lehet feladatom. amelyekben már fiasítás volt. préses olvasztóból származott. A N Y A N E V E LÉ S A méhcsaládok termelési értéke nem egyenlő. és megfelelő időben való beadása fontos. Akkor is így van ez. milyen veszteség éri azáltal. mennyi készlet maradt a családoknál telelőre. az a kifőzésre szánt lépeket erre jól berendezett üzemben olvasztassa ki. Akinek ilyen nincs. egy legelőn. Főként a műlép helyes szabása. Ilyenkor döbben rá. az a sonkolysalakot ne dobja és ne égesse el. Ma már e téren sokkal jobban állunk. látni fogja. A sonkolysalak eladásával nagyban hozzájárulhatunk viaszellátásunk javításához. hogy egyik vidéki viaszfőzéssel foglalkozó kisüzemünkben 100 kg olyan sonkoly salakból. rajzó hajlam hiánya. amelyben nincs bábing . kártevőket is. Aki mégis házilag olvasztja ki lépeit. Ilyen jó tulajdonságok: nagyobb viasztermelés. legföljebb azért. hogy a családokat értékelje. jó felkészülés a télre. A visszamaradt anyagot azonban később préses viaszolvasztóban még ki kell főzni. hogy méhcsaládjai között sok az alacsony hozamú. kapaszkodók. akinek ehhez megfelelő berendezése van. A viasztermelés növelése mellett ügyelnünk kell a felhasználásra is. csendes anyaváltás. mert a lépért vagy léptörmelékért mind az Országos Méhészeti Szövetkezeti Központ. Aki családjainak teljesítményét csak egy esztendőben is így összehasonlítja. N E M E S Í T É S . hidak.

Vizsgáljuk meg ezt a két ellenvetést közelebbről: a) igaz-e. teljesítményeik összehasonlítására az eddiginél sokkal több gondot fordítsunk. mint ha csupán a mézhozamot nézzük. pároztató telep hiánya miatt. Például rajzanak. a többi mind alatta maradt.a méz . viaszt termelnek. egyrészt.25. ha azt akarja.1m . Önkéntelenül felmerül a kérdés: miért nem hordhatott valamennyi család annyit. A család rajzási ösztöne rendszerint akkor ébred fel.. hogy állományunk nagy hozamú családjainak hasznos tulajdonságát méhészetünk minél több családjára átvihessük. Az állomány minőségének javításában legegyszerűbb és mindenki által megvalósítható lehetőség az átlagon alul termelő családok felszámolása és a legjobb eredményt felmutató törzsek szaporítása. és táplálkozásban sem szenved hiányt.4 m. mint a szarvasmarha tenyésztésben. Így egy év eredményének leméréséhez olyan alapot teremtenek. mi pedig nem rajzó. mert méhészetünk helyzete ma már nem annyira állományunk számszerű növelését. Az anya fejlődése idején megfelelő a hőmérséklet.5 m. minél több esztendő hozamát hasonlítjuk össze. vagy a baromfitenyésztésben. egészséges egyeddé válhat. 51. hogy állományából a túl gyenge teljesítményű méhcsaládok eltűnjenek. e. időt rabló. anyjának váratlan elhullásakor. a legjobb és legrosszabb eredmény egymáshoz közelebb kerüljön. Viszonyaink között mindkét szülő biztos megválasztására. mert a 63 . Azokat különböző meggondolásokból kiindulva közös nevezőre hozzák. ha egyéb teljesítményeiket is értékeljük. hogy: a. ezért erre csak finomkezű. 28. 10 dm2 födött fiasítás (a lép egyik oldalán) . 30. teljesen fejlett. Kívánatos. amikor fejlődésének tetőfokára érkezett. Semmi nehézségbe nem ütközik azonban az egyik örökítő szülőnek. bőséges méz és virágporkészlete van. e . rajzáskor. de annak érdekében is sokat tehetünk. e.2 m. A Csehszlovákiában használt rendszernél az egyes hozamok közös nevezőre hozására a következő átszámítási kulcsot alkalmazzák: 1 kg méz termelése = 1 mézegység. A természetes rajzáskor nevelt anyák két okból mégsem megfelelők. Egy méhcsalád gazdasági értékét csak akkor mérhetjük le. S miként az állattenyésztő továbbszaporításra a legjobb egyedeket választja. nincs mód. 1 kg viasz = 3. Vagyis a 34 kg-os átlagot a 9 család közül csak 3 érte el. e. A tulajdonságokat az anya és here örökíti. hogy az anya jó tulajdonságú családból származó herével párosodjék.. e. 37. A rajzó családok mézhozamban általában nem tartoznak a legjobbak közé. A méhészet átlagainak növelése azt jelenti. Az elmondottakban a családok teljesítményét csak egy termék összehasonlításával mértem le. A kiválogatás annál eredményesebb. Ennek több oka van.5 m. b) az anyanevelés pepecselő. addig külföldön. hogy a méhcsaládok gazdaságilag hasznos tulajdonságainak megismerésére. A méheknek azonban mézen kívül egyéb hozamuk is van. 29. tehát életerős. amelyik a családok gazdasági értékét sokkal pontosabban mutatja. és az átlagok emelkedjenek. mint a legjobbak? Miért csak kettő ugrott ki olyan jó eredménnyel? Hiszen a család mindenben teljesen azonos viszonyok között élt. az egy családra jutó termelés növelését kívánja meg. hogy a méhész irányításával nevelt anyák rosszabbak. Általános az a vélemény. sok fiatal méhe. Amíg mi családjaink értékét még a legfontosabb termék . hogy ugyanakkora állománnyal. valamennyi hozamot értékelik. Az anyaneveléstől a méhészek idegenkednek. 2. hanem sokkal inkább minőségének javítását. hanem sok mézet termelő családokat akarunk. mert a rajzó hajlamú anyák utódai ezt a tulajdonságot rendszerint öröklik. A különbséget csak a családok belső értékében fennálló eltérések okozhatták ugyanúgy. 10 dm2 műlépre épített lép = 0. Ez annál is fontosabb. egyik családot a másikkal csak akkor hasonlíthatjuk igazságosan össze. A lehető legjobb körülmények között nevelkedik. és a hordás is kedvező. mint a természetesek? A méhcsalád három okból nevelhet anyát: 1. ugyanúgy azokat kell választania a méhésznek is. Ahhoz. az anyának megválasztása.. 30. a rajból kifogott anyák ellen testi fejlettségük. 10 dm2 műlép nélkül épített lép = 0. petézési teljesítményük. az anyanevelést magunknak kell kézbe vennünk. 1 kg elvett méh = 2.. 57. ahol a méhcsaládok teljesítményének rendszeres ellenőrzését (törzskönyvezést) már széles körben alkalmazzák. Nem támaszkodhatunk ezekre az anyákra azért sem. jó szemű és nagyon ráérő méhész vállalkozhat. Valóban. élettartamuk szempontjából nem lehet kifogás. ugyanannyi anyag és munka fölhasználásával nagyobb hozamot érünk el.szempontjából sem ismerjük. csendes váltáskor és 3.) az emberi beavatkozással nevelt anyák rosszak.

hanem tavasztól egészen őszig sor kerülhet rá. mennyisége. A méhcsaládok másik természetes anyanevelési módja a csendes anyaváltás.nevelt anyák a méhek által ösztönösen nevelteknél jobbak is lehetnek. Ha azt akarjuk.mondjuk így: irányításunkkal . jó tulajdonságú családokat kár felaprózni. az anyanevelésre kiválasztott álca korától. Ha viszont a családból minél több anyát szeretnénk kapni. időt rabló munka-e? Igaz. hogy az anyanevelés helyes módszereit még nem sajátítottuk el. de lehetnek rosszak is. mert a csendesen váltó. számuk és minőségük egészen bizonytalan. mert az ilyen anyák rendszerint jók. amelyik áprilisban vagy szeptemberben határozza el öreg anyja lecserélését? Ezek az időpontok anyanevelésre nem alkalmasak. és a családok is jó tulajdonságúak. Ez az anyanevelési mód a méhcsaládnak csak biztosíték arra az esetre. A kis lépdarabkával kivágott anyabölcsőket anyazárkába függesztjük úgy. de a valószínűsége nagyon kicsi. hogy egyszerű méhész ne tudna anyát nevelni. azonban ezeket sem szabad válogatás nélkül elfogadni. hogy a zárka rostszövetén és a lépdarabkán szeget szúrunk át. akkor valamennyi bölcsőt 64 . és munkánkba valahol olyan hiba csúszott. mint a méhészet egyéb munkáit. a herék számától stb. hogy minden méhész megtalálhatja közöttük a neki megfelelőt. Az anyanevelésnek annyi módja van. akkor az anyák megmentése helyes és kívánatos. ha anyja váratlanul elvész. Az anyamentés az anyaszükséglet kielégítésének legkezdetlegesebb módja. tervszerű méhészeti termelésünket nem építhetjük ilyen anyákra. de nem válogatás nélkül. Azonban akár jók. Az anyabölcsőket darabka léppel kivágjuk. hogy nincs benne gyakorlatunk. Nem azt bizonyítják. hogy az ember munkájával a méhek minőségét csak ronthatja. mert az kényes munka. Az anyaneveléstől való idegenkedésünk inkább onnan ered. az anyák minden bizonnyal jók lesznek. Aki ezt megszerzi. amikor nem kellenek. A méhészek általában szeretik a csendes váltásból származó anyákat. A méhész beavatkozásával nevelt anyák elleni kifogásoknak. akkor beavatkozásunkkal . erre alkalmas családokkal neveltetjük az anyákat. Az ilyenkor nevelt anyák nem lehetnek teljes értékűek. A szükséges méheket és fiasítást vagy a váltó családból vagy másokból vesszük. hogy a méhek tökéletesnek tartott életébe beavatkoztunk. Ez azonban nem zárja ki. A rajzó családokból az anyamentést nem javasolom. s ugyan úgy könnyűnek fogja találni. mert ezzel a rajzó hajlamot terjesztjük. lelkiismeretes és időben részletesen beosztott munkát kíván. a nevelés időszakától. A kis családokat addig. amíg az anya petézni kezd. A zárkákat befödjük és keretbe rakva népes család. a nevelt anyák száma teljesen bizonytalan és szabályozása nincs biztosan kezünkben. mint a mesterségesen nevelteket. Csak azokat az anyákat mentsük meg. jól választjuk a tenyészanyagot. Az anyákat ugyanúgy pároztatjuk. Ha az anyanevelésben helyes módszerrel dolgozunk. a munkát gondosan. Ezért a rajzó családokban nevelkedett anyák rendszeres hasznosításáról le kell mondanunk. hogy az anyaváltás sikeres legyen. akkor egy anyabölcsőt bent hagyunk a családnál. Ha a méhcsalád fejlődésének teljében van. Ez utóbbi a helyesebb. Lehet. Még rosszabbak a kilátások a váltott bölcsőkben nevelt anyákkal. pontosan és gyorsan végezzük. A mentés két módja: Az érett anyabölcsőkkel kölyökcsaládokat készítünk. A pótbölcsőben nevelt anyák között akadhat jó is. Az is igaz. mert nevelésük ideje. legtöbbször megvan az alapjuk. fiasításos lépei közé tesszük. Nekünk pedig termelési tervünk szerinti mennyiségben és időpontban kellenek az anyák. akár rosszak. és az egy nappal előbb elkészített kis családokhoz behelyezzük. A hibák abból erednek. A hibák azonban nem elkerülhetetlen velejárói annak. meg szereti az anyanevelést. a fészekben való elhelyezkedésétől. hogy éppen akkor nevelnek a családok sok anyát. b) Nézzük a másik ellenvetést. Az elmondottakból láthatjuk.rajzás ideje. Vajon remélhető-e kifogástalan anya abból a családból. Állományunk minőségi javításában tehát az ilyen anyákra nem számíthatunk. Szükség esetén viszont egyáltalán nem hajlandók anyanevelésre. de sokkal több gyönyörűséget talál benne. Ez indokolt is. hogy pontos. A csendes anyaváltás a nem rajzó családok tulajdonsága. amelyeket a családok anyanevelésre alkalmas időben és állapotban neveltek. hogy az anyanevelés munkatöbblettel jár. Ha ezzel a jó tulajdonsággal nagy mézhozam párosul. amely károsan befolyásolta az anyák minőségét. esténként etetjük. Az ilyen anyák minősége függ a család fejlettségétől. hogy a beavatkozásunk nélkül nevelt anyák lehetnek jók. az anyanevelés valóban pepecselő. A váltás azonban nem mindig történik ebben a legjobb időszakban.

és előkészülünk a váltásra. akiknek a méhészet főfoglalkozásuk. Ezért a fiasításos lépekről lesöpörjük a méheket. melyet a legjobb teljesítményű családok közül választunk. amelyiknek nagy kiterjedésű fiasítása és sok fiatal méhe van.elszedjük. hogy sok anyabölcsőt húz. A dajkacsaládnak szintén jó tulajdonságúnak kell lennie. mert az anyák a dajkától is vehetnek át tulajdonságokat. A fiasításos lépeket a rács mellé toljuk. 9 nap elteltével a mézkamrából a nyílt fiasítással eltávolítjuk az anyát (tartalékba tesszük). mézzel és virágporral bőven ellátott olyan dajkacsaládtól várhatunk. Ha nincs bőségesen élelme. Itt az anyát a fészekből az anyarács túlsó oldalára tesszük. A meganyátlanított család nyitott fiasítására anyabölcsőket húz. A fészket ilyenkor is ajánlatos ellenőrizni. Ez a dajkacsalád. Ezt a hibát úgy küszöbölhetjük ki. Hibája e módszernek a hosszú várakozási idő is. A dajkacsalád ily módon való előkészítésének nagy hibája. nehogy anyjának elvesztése miatt legyöngüljön. hogy az anyát a családnál bent hagyjuk ugyan. A korszerű anyaneveléshez két család szükséges. mert az anyaneveléshez szükséges méhek elvételével rontanánk a mézelés eredményét. mert egyébként egész munkánk eredménytelen lesz. hogy a családnál egyetlen egy bölcső se maradjon. igen. Ezért az anyanevelés idejének elérkezésekor meganyátlanítjuk. Ekkor a családnak már nincs nyílt fiasítása. Helyes az anyanevelés munkáit a két akác között megosztani. de egy lépen anyarácsból készült „petéztető tokba" zárjuk. A népes család kaptárját annyira szűkítjük. Akik nem vándorolnak. napon leromboljuk. Megelőzhetjük anyabölcsők húzását úgy is. A mellékfoglalkozásként méhészkedők nem mindig tehetik ezt meg. vagyis olyan állapotban van. másrészt a szállítás okozza. Ezzel az időbeosztással a második akác után 1-2 héttel már termékeny anyáink lehetnek. hogy a fiasításos lépektől elválasztjuk ugyan az anyát. hogy az anya csendes váltásból származik. A második akácon már kevesebb a nehézség. Ügyelünk. akácvirágzás idején nevelhetnek anyát. Ha az anya elpusztul. Jó eredményt csak népes. A család nem érez anyátlanságot. ha anyátlan. a családot átvizsgáljuk és megkezdhetjük az anyanevelést. Ezeket az anyátlanítás követő 9. hogy sűrűn takarja valamennyi lépét. A nehézségeket egyrészt az időhiány. Akácvirágzás előtt azonban nem nevelhetünk anyát. aminek elérése esetén a rajzó tulajdonságú családok már megrajzanának. amelyekkel a fejlődésük tetőfokán levő családokból szaporíthatunk. A család. Az anyanevelést a dajkacsalád előkészítésével kezdjük. A dajkacsalád ne legyen rajzó hajlamú. de nem anyátlanítunk. A vándorméhészetekben ez nehézségekbe ütközik. Fekvőkaptárban is hasonló módon lehet előkészíteni a dajkacsaládot. hogy az anyának mindig legyen helye petézésre. A fészek és mézkamra közé anyarácsot teszünk. A csendes váltásból való anyamentés akkor lehet sikeres. A petéztető tokban a lépeket 3 naponként. Az első akácon lehet előkészíteni a dajkacsaládot. Tehát ilyen szempontból főként az öreg anyás családokat tartsuk szemmel. Az anya a mézkamrában tovább folytatja a petézést. úgy keressük a bölcsőket. a méhek nem húztak-e véletlenül anyabölcsőt. ha rajzásra érett. 9 nap múlva az anyarácsos választóba betesszük a betétet. Az ilyen családot gyakran ellenőrizzük. akkorra már petéző anyával anyásítjuk.megfelelő korú és tulajdonságú .álcákat. Az egyiktől vesszük a tenyészanyagot. akkor a családot lehetőleg a tőle származó. A másikkal az anyákat neveltetjük. hogy a méhek megismételjék a váltást. azok elszedése sok munkával jár. tehát az előkészület 9 napja alatt három ízben cserélni kell. ha a családokat rövid időközönként ellenőrizzük. hogy egy anyabölcsőt elnézünk. de azok. tehát nem húz anyabölcsőket. mert ott az anyanevelés befejezése kivárható. Törzslapján feltüntetjük. Minél idősebb az anya. másodikon pedig a többi munka végezhető el. A dajkacsalád akkor hajlandó anyanevelésre. Anyanevelésre a méhcsaládok teljes fejlettségének időszaka a legalkalmasabb. a méhésznek kellene foglalkoznia anyaneveléssel. A dajkacsalád akkor jó. tehát saját fiasításából nem tud anyát nevelni és szívesen fogadja az általunk kiválasztott . annál valószínűbb a csendes váltás. Viszonyaink között ez május-június. Rakodóban az anyát egy fiasításos léppel a mézkamrába akasztjuk át. pedig az anyanevelésben minden nap előnyt jelenthet. A családnak csak 9 napos előkészítés után adhatunk tenyészanyagot. Ha az anyanevelés 65 . és mindig fennáll annak a kockázata. etetjük. Minden korszerűen dolgozó méhészetben. dajkálásra kész. Ez a tenyészcsalád. hogy a méhek ne érezzenek anyátlanságot. kicsiben és nagyban egyaránt.

egyenlő korú álcák legyenek. melyik léc való alulra. A lapocskákat. lúdtoll. akkor ez gyorsan sikerül. 66 . 2. Hordástalan időben etetünk. Jobb. csak a födött fiasításos lépeket hagyjuk nála. hanem az is. illetve felülre. hogy a méhek össze ne építsék az anyabölcsőket és azokat sérülés nélkül leszedhessük. Az anyanevelésre alkalmas álcákat a tenyészcsalád bármely léjéből vehetjük. újságpapír vagy rongy. mint a használt anyazárkák nyílása. hogy jól ellátott. hogy jó tulajdonságú családból vegyünk. A család kijárójára anyarácsot szerelünk.) A dajkacsaládból kivesszük a tenyészkeret léceit. A sejteket falapocskára. A tenyészanyagot tartalmazó lépből sejtcsíkot vágunk. hogy a tenyészanyagot minél gyorsabban beadhassuk. ha a további munkáknál segítségünk van.) A tenyészkeret léceire a fakockákat vagy dugókat viasszal felragasztjuk. Ezen kívül csalódhatunk az álcák korában is. A tenyészanyagot többféle módon adhatjuk be a dajkának. A keret helyét kissé megtágítjuk. 4. két sarkantyúkerék vagy anyabölcső kezdet nyomó. Ezek: két. A család hamarosan észreveszi anyátlanságát. Anyanevelésre ezek a legmegfelelőbbek. Nemcsak az. Megjelöljük. Más családoktól födött. mint a dajkacsaládnál. mert soha nem lehetünk benne biztosak. de legfeljebb 2 napos.külön építik a bölcsőket. Ez azért szükséges.megindítása sürgős. melyik középre. Tenyészanyag beadása visszametszett léppel. két fiasításos lép közé helyezzük. A kaptárt nem takarjuk. A lép szélén csak minden harmadik sejtben hagyjuk meg az álcát. majd sejtenként szétdaraboljuk. petrofor vagy szeszlámpa (ezek híján jó a parázs a füstölőben). Egy lécre 14 kocka vagy dugó fér. Ezt a célt szolgálja a tenyészanyagnak osztott sejttel való beadása. ha a méhek külön. A kockák (vagy dugók) közepére viaszt csöpögtetünk. ha az anyát üres léppel ugyanúgy petéztető tokba zárjuk. A gödöllői anyásító dugókat pálcikára is fűzhetjük. minél fiatalabb. Közülük csak két egyszerű módszert ismertetek. Az anyát 4-5 nappal előbb zárjuk a petéztető tokba. Igen jól használható erre a gödöllői anyásító dugó. Ez azért jó. fiasításos lépek közé tesszük. és a tenyészanyag beadásakor ne idegenkedjenek tőle a méhek. A pálcikát a dugón keresztül futó lyukba fűzzük bele. lehetőleg hajlított nyelű kés. 1-2 óra múlva a tenyészanyagot már beadhatjuk. dugók olyan méretűek legyenek. Ehhez ragasztjuk majd a sejteket. Biztosabb azonban. A visszametszett lépen húzott anyabölcsők kezelése nehézkes. zsemleszínű lépet teszünk. A kisebbik lyuk lefelé nézzen. nincs-e véletlenül anyabölcsője. dugóra ragasztjuk. akkor más módon készítünk dajkát. hogy a tenyészkeret felvegye a család illatát. csak a tetejét csukjuk le. dugókat a tenyészkeret léceire ragasztjuk és így adjuk be a dajkacsaládnak. Jó. Az előkészített tenyészanyagos lépet az anyanevelésre legalkalmasabb álcák mellett ív vagy cikcakk alakban visszavágjuk.) A dajkacsaládot még egyszer átnézzük. ha a tenyészcsalád fészkébe fiasításra alkalmas. majd az álcákat megritkítjuk. Ha a család jó népes és még a teljes fejlettség időszakában vagyunk. Egyúttal a tenyészkeretet a felragasztott dugókkal a fészek közepébe. Tenyészanyag beadása osztott sejttel. hogy az anya a lépet minél előbb bepetézze. A csíkot visszakurtítjuk. Nagy. Azonban az ilyen tenyészanyag szerzés bizonytalan. Ha a bepetéztetés sikerült. A kockák. és a 9 napot nem akarjuk kivárni. mielőtt a tenyészanyagra szükségünk lesz. A dajkacsalád jó előkészítése mellett igen fontos a tenyéssz anyag helyes kiválasztása is. Ehhez a módszerhez tehát csak szükségből folyamodjunk. vajon találunk-e elég álcát. viasz vagy műlép hulladék. összefüggő felületen azonos fejlettségű és ismert korú tenyészanyagot csak úgy kapunk. A lépet a dajkacsalád fészkének közepébe.) Előkészítjük a szükséges felszerelést és anyagot. lehetőleg kelő vagy a keléshez már közel álló fiasításos lépeket adunk neki a rajtuk ülő méhekkel. A kiszemelt családból elvesszük az anyát az összes nyitott fiasítással együtt. akkor 5 nap múlva a lépben kétnaposnál idősebb álcák nem lesznek. A metszés melletti sejteket megkurtítjuk. villanyfőzőlap. 3. A Tenyészanyag előkészítésének és beadásának részletes menete a következő: 1.

tartalékoló kaptáron a kijárókat egymástól minél 67 . A lépet visszatesszük a kaptárba. Ezután a lépet sejtcsíkokra vágjuk. Az anyák párzása tartalékcsaládoknál nem olyan sikeres. és a dajkacsaládnak beadjuk. hány álcát fogadtak el a méhek. Egyik oldalán. Az anyák minőségére ez sem előnyös. tehát 3-5 nap. vagy szennyeződött. A kis családot etetjük. A lépről lesöpörjük a méheket (nem rázzuk). Ezek közül csupán a tartalékcsaládokban való elhelyezés helyeselhető. gondosan takarunk.5. 1-2 nyitott fiasításos lépről méheket söprünk hozzá. nehogy a kés melege az álcákat megforrázza! Ha a kés túlmelegedett. neki átadja ezt a munkát. Előzőleg azonban igyekszünk megkeresni az eredménytelenség okát. A dajkacsaládban szorosan egymáshoz toljuk a lépeket.) A lépdarabot a munkahelyre visszük. amennyire feltétlenül szükséges. akkor használat előtt ronggyal. is segít neki. Mikor egy léc kész. Ha minden tényező kedvező. és a dajkacsaládhoz beadja. Etetőt adunk be. Majd a csíkokat sejtekre daraboljuk. A. mesterséges rajokban. 1/3-dal). vagy zárkázzuk. a sejteket meleg késsel visszakurtítjuk (kb. Este etetünk. A 0-2 napos álcákból 11-13 nap alatt fejlődnek ki az anyák. Közben a tenyész családból kivesszük a tenyészanyagot. A bölcsőknek családokban. Ettől a pillanattól kezdve a lehető leggyorsabban dolgozunk. napon vagy használjuk fel. B. A sejteket a tenyészkeret léceire erősített kockákra. Közben A.) ragasztja. 7 nap báb. akkor B. marad 11-13 nap) Ha a bölcsőket idejében nem biztosítanánk. Egyik mindig melegszik! 7. Ha munka közben az egyik kés vagy sarkantyúkerék kihűl. visszatér. Egy dajkacsaládnak 42 álcánál többet adni helytelen. vagy kis tartalékcsaládokban szokás helyet készíteni. akkor 1 nagy kiterjedésű fiasításhoz lép és egy lépről lesöpört méh is elegendő. hogy a méhek valamennyi gondozásba vett álcából anyát nevelnek. Az ennél kedvezőbb eredmény már ritka. több a párzási veszteség. amelyből a szükséges mennyiségű álcát megkaphatjuk. B. Ebből a tenyészanyag beadásáig eltelt 3 nap peteállapot és 0-2 nap álcaállapot. akkor a másikkal dolgozunk. meleg késsel olyan darabot vágunk belőle. Vigyázzunk. 6. ha az anya. 6 nap álca. akkor 30-35 bölcsőt is kaphatunk egy sorozatból. a második lécet is kiviszi és beadja. összesen 16 nap. akkor azt a tenyész keretbe behelyezzük. Ezt csökkenthetjük. Az anyabölcsőket a legjobban takart fiasításos lépben helyezzük el. a ragasztást. Szokás a tenyészanyag beadását megismételni. ha kell B. A dajkát is újból átnézzük. Ezzel egészen a bölcsők befedéséig számolhatunk. A beadást követő napon nézzük meg a tenyészanyagot. tehát a tenyészanyag beadását követő 4-5 napig etetjük (2-3 dl). A tartalékcsaládokat a bölcsők szétosztása előtt 1-2 nappal készítjük elő: 2 kelő fiasításos lépet és 1 mézeset a rajtuk ülő méhekkel anyatartalékolóba. Ilyenkor a kicsi vagy ferde bölcsőket selejtezzük. Ha munkánkba nagyobb hiba nem csúszott. A dajkacsaládot a bölcsők befedéséig. Ekkor már rendszerint látszik. A munka megosztása 2 dolgozó között a következő: A. ahonnan az álcákat fel akarjuk használni. nincs-e bölcsője vagy terméketlen anyja. dugókra ragasztjuk. Mikor B. Ha az elfogadott álca nagyon kevés. a ragasztást végezheti. újságpapírral megtörölgetjük. akkor a család az első anya kikelése után megsemmisítené azokat vagy kirajzana. a sejtből kidobhatják. Ezért a bölcsőket az álcázás utáni 9-10.. Ilyenkor a méhek az előzőleg beadott álcákat már rendszerint el is lepték. vagy a léputcába függesztjük. Ha egy dajkacsaláddal több anyát akarunk neveltetni. mert egyébként a méhek beépítik az anyabölcsőket. kormos lett. akkor új tenyészanyagot adunk. 16-ból leszámítva ezt. a dajkacsalád elfogad 20-25 álcát. Befejezi a sejtosztást. A termelőcsaládokhoz és mesterséges rajokhoz mindig termékeny anyát adjunk. ha a sejtosztással előrehaladt. sarkantyúkerekeket melegítjük. mert megkezdik a sejtek bölcsővé alakítását. mint pároztató kaptárakban. hogy a bal kezünkben tartott sarkantyúkerék gömbjével a kockán levő viaszt megolvasztjuk és a sejtet ép oldalával odaragasztjuk. a tenyész keretbe teszi. A kijáró méhek visszarepülése után a kis család az anyabölcsőt szívesen fogadja. Mikor egy léc kész. akkor a bölcsőket befedésük után hamarosan szedjük ki és azonnal adjuk az új sorozatot.) A késeket. A második és harmadik léc beadásakor a tenyészkeretet csak annyira húzzuk ki a lépek közül. Elsőnek a legalsó lécet helyezzük be. Az álcák számának növelése rontja az anyák minőségét. illetve fekvő kaptárban a termelőcsalád mellett elrekeszthető részbe teszünk. tovább csak a teljes hordástalanságkor. úgy. (Az anya fejlődési ideje: 3 nap pete. Ha a kis családot csupán pároztatásra használjuk.) a tenyészanyagot szabdalja. Nem biztos. Az álcáktól később is elpártolhatnak.

hogy az anya ép. mert a méhek nem húzódnak fürtbe. Az anya gyakran visszahúzódik a bölcsőbe. A többi pároztatóba az anyát két módon tehetjük be: 1.) Az így előkészített pároztatókon a kijárót elzárjuk. A gödöllői pároztatóban így anyásítunk: az anyát tartalmazó gödöllői anyazárkát anyásító dugóval elzárjuk (az anyásító dugóba előzőleg 2-3 mm vastag mézcukor-pépet tömünk). amelyekben öreg méhek is vannak. Ha délután töltjük a pároztatókat. A pároztatókat a kelés idejére elő kell készíteni. Vigyázzunk. A zárkák ilyen előkészítése után a dajkacsaládtól kivesszük a tenyészkeretet. akkor a bölcsőket bármely család fészkébe betehetjük. mert sok veszteségünk lesz. kis termet. Az ilyen anyák párzásra alkalmatlanok. a zárkát az anyásító nyíláson át a pároztatóba dugjuk. nincs-e valami testi hibája. mert most már csupán melegre van szükségük. annál fontosabb a gondos és hosszabb pincézés. az eleségkamrát viasszal kiöntjük. Különösen nehéz terméketlen anyát elfogadtatni olyan családokkal (legyenek azok kicsik vagy nagyok). Vigyázni kell.20 dkg méh (egy lépes pároztatókba kevesebb. ne kísérletezzünk velük! A bölcsők szétosztásának legnagyobb. A bölcsőket meleg helyen (lakásban. napon zárkázzuk. hogy a bölcsők fiasításos lépek közé kerüljenek! Ha a dajkacsaládot már anyásítani akarjuk. vagy bőr lemezből készült tölcsért használunk. hanem a tenyészanyag beadását követő 9-10. ha a bölcsőket nem osztjuk szét. kivesszük az üres bölcsőket. Ezzel az eleséget a méhcsomó közelébe juttatjuk. A betelepített pároztatókat lezárjuk és sötét. Ez azért szükséges. A pároztató kaptárakat a kelés napján reggel kell betelepíteni. hogy az anya (a terméketlen anyák nagyon fürgék) el ne repüljön. hűvös helyre (pincébe) visszük. a lécecskékre vagy keretekbe műlép csíkot ragasztunk (az előző építményből meghagyott lépcsík is jó). E célra vagy a zárka aljába fúrt és viasszal kiöntött lyuk. ferde. morzsolja és benne is pusztulhat. Meleg helyiség nem jó. Az anyákat minél előbb pároztatóba kell helyezni. (A gödöllői pároztatóban eleségből sodrott hurkákat a keretecskék felső lécei közé is szoríthatunk. Azokból a zárkákból. 68 . hogy nem látjuk. Ehhez fém. vagy mártott viaszcsésze (mesterséges anyabölcső-kezdet) való. a szellőzőt megnyitjuk. összeszokjanak az anyával. hogy a méhcsomó a fenekére hulljon. szívesebben építenek. Termelő család mellett a kis családnak fekvő kaptárakban a kaptár keskeny oldalán nyitunk kijárót. A kis családokat másnap estig itt tartjuk. napos helyen) kocka vagy dugó alapjuknál fogva óvatosan leszedjük a lécről és a zárkába függesztjük. megtöltjük az eleségkamrát gyúrt. Egy pároztatóba 15. A kelési idő eltelte után ellenőrizzük. A lyukba vagy viaszcsészébe cseppnyi folyékony mézet adunk. hogy az anyák kikeltek-e. vagy egyesítjük. Minél több az idős méh a pároztatóban. Az előkészítés a következőkből áll: a pároztatót kitakarítjuk. Ezek könnyebben összeszoknak. az előbbi használat óta esetleg benne maradt lépet kivágjuk. hogy a kis családok érezzék anyátlanságukat. A pároztatókat főként fiatal méhekkel kell megtölteni. A méheket óvatosan lesöpörjük róla. Egy jól takart H lépről lesöpört méh elegendő. hátránya éppen az.messzebb nyitjuk. Azt is megnézzük. akkor ezen a napon kívül még két napig pincézzük. pedig a jó összeszokásnak ez egyik fontos alapfeltétele. vándorbódéban vagy szélmentes. Ezzel ne is kísérletezzünk. ha él. hogy az anyák maguk is táplálkozhassanak. Ekkor a tetejét felnyitjuk és az anyát a méhek közé dobjuk. s elfeledjék régi otthonukat. A dajkacsalád ugyanis nem eteti valamennyi anyát. ennek módja: a gondosan előkészített pároztatókba előre kiszemelt népes családoktól méheket söprünk. A fiatal méhekből álló családok hajlamosabbak a terméketlen anyák elfogadására. Sokkal helyesebb. A pároztatót földhöz koppantjuk. amelyekben már kikelt az anya. A méhcsomóba nyúló anyazárkából a méhek kiengedik az anyát. vagy puha főzött cukorlepénnyel. KB lépről nincs mindre szükség. él-e bennük az anya. lapos potroh. egészséges-e. mert a terméketlen anya elfogadtatása nehezebb. A kis családok 1-2 óra múlva már anyásíthatók. Az anyák kelését gyakran ellenőrizzük. rágja. Az elfogadtatás a legsikeresebb közvetlenül az anya kikelése után. és a dajkacsaládhoz beadjuk. Leggyakoribb hibák: sodrott szárny. több lépesekbe több) kell. Azonban kis családokhoz mégis leghelyesebb anyabölcsőt adni. A zárkákat vízszintes lécekkel 3 részre osztott keretbe egymás mellé állítjuk. A hibás anyákat kidobjuk és a kis családnak új bölcsőt adunk. A zárkákba előzőleg eleséget teszünk. Nagyon jól használható a levehető felső lécű építtető keret is.

de pontosan az előbbi helyre. megjegyezzük. Nem szabad a pároztatókat a termelő családok közelében vagy azok röpülésének főirányában elhelyezni. ha az anyákat. amikor már födött fiasítás is volt. megnyomoríthatja. A méhek csak akkor húzódnák át a családhoz. Ha a család nem húzódott fürtbe. a kijáró körül a kaptárka homlokfalán szaladgálnak). A zárka nyílását a kijáróhoz illesztjük. A pároztatókat az anyátlanítás után este pincébe visszük. csak gondosan ügyeljünk a hangyaveszélyre. Azokat. amelyeknek nincs anyjuk. Ha ismételten szükség van rá. akkor a családocskát feloszlatjuk. gondozzák a fiasítást. napon kezdenek petézni. A jelölés azért is fontos. A pároztató kijáróját kinyitjuk. Jó. amelyek anyátlanság jeleit mutatják (izgatottan röpködnek. akkor használtuk fel. A fiasítás megmentésének csak akkor van értelme. feloszlatjuk. s 2 napos etetés után.szívesen fogadják. A gödöllői pároztatóból a méheket a 3 kis léppel együtt is beadhatjuk erősítésre. Ezért az élelemkészletet szükség szerint pótoljuk. mint teljes újratelepítéssel. hogy a kelés utáni 10-14 napon belül munkába kezdő anya herepetéző. téglára is. de az eredmények rosszabbak. Az anya veszett el. A kis családokat napközben . mert a zárka gátolja az építést. akkor valami baj van. mikor a méhek már nem röpülnek. a méhészettől távolabb. Ha csomóba húzódva szépen építenek. Vele a fogság ideje alatt összeszoknak. ne zavarjuk őket. Ezt másnap estefelé futólag ellenőrizzük. Az anyák legkorábban a 6. Ha a pároztatók benépesítését és pincézését jól végeztük.főként a méhek legélénkebb röpülésének időszakában . csak keskeny csíkot hagyunk meg. pincébe visszük. Beavatkozásunkkal eltájolásukat okozhatjuk. A helyesen készített és élelemmel jól ellátott kis családok szépen összeszoknak és munkába kezdenek. A pároztatók népét fölhasználhatjuk családok erősítésére is. A petézést a kirakás utáni 7-8 naptól kezdve ellenőrizhetjük. és estefelé felbontjuk. majd nászrepüléseiket. megnézzük. A méhek mennyiségétől függően tartalékcsaládot vagy családot nevelhetünk belőlük. Tíz nap múlva legtöbbjük megkezdi a peterakást. A pároztatókat. vagy öreg méhekből készült a kis család. A jel kétséget kizáró módon bizonyítja az anya korát. hiszen még nem láttuk födött fiasítását. nagyon kicsi a valószínűsége. Kirakás után megnyitjuk a kijárókat. annál gyakoribb. Ez gyorsítja munkánkat. Szokás a pároztatókat egy betelepítéssel több anya pároztatására is használni. Az anyák ilyenkor végzik tájoló. Ha az építés nem indult meg. A kis népet 2 napi pincézés után az erősítendő család kijárója elé helyezett deszkára söpörjük. újra népesítjük és építtetjük. Lépeiket csak a fiasítás kikelése után hagyják el. A kiürült pároztatóban a lépeket visszavágjuk. akkor rendben vannak. és használjuk fel. fákra helyezzük vagy függesztjük. anyát adunk hozzájuk. akkor bizonyára anyátlan.2. az már gyanús és nagy a valószínűsége. Amelyiket rabolják. Az eleségkamrában a pároztatás végéig feltétlenül legyen élelem. de tehetjük kőre. Az anya a pároztatóba besétál. feloszlatjuk. fák árnyékában. a szellőzőt elzárjuk. nem herepetéző-e. Ha anyja megvan. Ezzel elkésni nem szabad. mert a következő évi használatig a viaszmoly elpusztítja. A pároztatók népének felhasználására az anya kivétele (vagy elveszése) után több lehetőség van. A pároztatókat kívülről napjában lehetőleg több ízben is gondosan ellenőrizzük. Ezekkel a módszerekkel a gödöllői pároztatóban is anyásíthatunk. jóllehet még nem tudjuk. Azokat a családocskákat. A gödöllői pároztatóból reggel kihúzzuk az anyazárkát. Ha anyát nem találunk. így szívesebben fogadják őket. mert egyébként a kis család könnyen megszökik. ha a kis lépekben nincs fiasítás. Az anya jelölése igen hasznos. mert az izgatott család az anyát csomóba foghatja. hogy nem lesz belőle tökéletes anya. akkor a kis családok az anyát bármilyen módon is adtuk be . s a kutatás elülése után helyezzük újra ki. A kaptárakat állványra. kerítésre. A jelölt anyát könnyű a családban megtalálni. akkor belőlük rajládába söpörjük a méheket. az eleség rossz. bokrok. hogy valami hibája van. ha a családocskát előtte megetetjük. Viszont minél később kezd az anya petézni. esetleg meg is ölheti. mint söpört rajt betelepítjük. Az anyát a petézés megkezdése után lehetőleg azonnal vegyük ki a pároztatóból. Az anyanevelés befejezésével a pároztatókból a lépeket teljesen vágjuk ki. ha anyátlan. mert így 69 . de annak. méhek által nem járt helyen kirakjuk. Káros a kis családok háborgatása azért is.ne zavarjuk. Egyébként melengetik. Amelyik két hét elteltével nem petézik. A méhek bekéredzkednek a családhoz. Mikor több pároztató összegyűlt. másnap (a délután telepítetteket 2 nap múlva!) estefelé.

1960. Ha az anyát jelölés végett kivesszük családjától. Anyásításkor gondolnunk kell még a következő általánosan érvényes elvekre: a fiatal méhek szívesebben fogadják az anyát. hogy a család anyátlan legyen. jelöljék az anyát háló alatt. mint az öregek. Ekkor jobb kezünkkel megfestjük. ha ezt a szabályt valamennyien betartjuk. Anya jelölésre országosan a piros. Zárkába gyúrt cukorlepény. akkor ugyanarra a lépre helyezzük. Sok szempontból helyes. Anyajelölésre hordástalan idő nem való. A festéket vagy ragasztóanyagot gondosan rá kell dörzsölni a kitinre. piros. ugyanilyen egymás utáni sorrendben. Ilyenkor a kapcsolat az anya és családja között . babát) acetonban oldunk. mint a termelés időszakában. az anyát tegyük zárkába és úgy adjuk vissza. A siker alapfeltétele. A harmadik szín csak akkor indokolt. Az anyát úgy kell leszorítani. Sokféle eljárás ismeretes. zöld. fésűt. mint 70 . Akik nem bíznak kezükben és félnek attól. etetik. Az anya torára születési évének megfelelő színű korongot ragasztunk. Erre a célra készült. Anyákat szállítani akár személyesen. Ez a legbiztosabb és leggyorsabb. Mivel az anyákat a 3. amelyikről levettük. 1957. Úgy helyezzük a dugót a zárkába. akkor a festék kész. hogy jól megfogja. Azonban a síró hang nem jelent feltétlen anyátlanságot. síró) család rendszerint szívesen fogadja az anyát. A háló szemei 3 mm-esek legyenek.5-2 mm átmérőjű lyukasztóval korongokat vágunk. Az anyásító dugóban van az eleségkamra. és ne mozoghasson. Ha szabadon adjuk vissza. ha nagy tenyész értékű anyát akarunk átvinni a 4.tudtunk nélkül anyacsere nem történhet. Az anyajelölés támpontot adhat rajok tulajdonjoga körül keletkezett viták eldöntésében is. vagy puha főzött cukorlepény való. hogy a ragasztó vagy festék szét ne folyjék az anya torán. Ekkor elvégezzük a jelölést. Használat közben szükség szerint hígítjuk. akkor tanácsos kalitkában visszaadni. Bal kezünk hüvelyk és mutatóujjával torát óvatosan megfogjuk és az anyát középső ujjunkra ültetjük. Az anya gödöllői anyásító zárkában is szállítható. mikor új helyén a család kiengedi a zárkából. Ha színtelen. Ha körülveszik. akkor nyugodtan visszaadhatjuk a lépet. csápjaikkal tapogatják. fehér és zöld színt használjuk. Pálcikába tűzött gombostű fejével visszük az anya torára. hogy a „T" függőleges szára a zárka belsejébe. akár postai küldeményként. hogy az anyát megszorítják. Például 1958 végén csupán pirosnak és fehérnek. Ragasztásra acetonban vagy tiszta szeszben oldott sellakot használunk (denaturált szesz nem jó!) A festéket vagy a ragasztóanyagot tartsuk kis üvegben. porfesték belekeverésével megfelelően színezzük. Az anyát vagy a lépen szorítjuk le a hálóval. fonákján vékony papírréteggel bevont színes sztaniol lemezből 1. a család szívesebben fogadja az anyát. a vízszintes szár a faoldalak felé nézzen. Az anyát jobb kezünkkel szárnyainál fogva kiemeljük a méhek közül. mert gyakran a rossz anyás (terméketlen. Az anyásítás módjai. hogy tora egy hálószembe kerüljön. és ezt érezze is. Anyajelölésre a dukkó lakk is alkalmas. Az ismeretlen korú vagy más szempontból különös figyelmet érdemlő anyákat szokás más színnel pl. évben cserélni kell. hogy tőle még utódokat neveljünk. A család az anya elvétele után 1-2 óra múlva már érzi anyátlanságát. hordáskor könnyebb anyásítani.mivel petézés már nincs . Igen sok előnye ellenére az anyákat mégis alig jelölik. vagy a sztaniollemezkét ráragasztjuk. elveszti idegen szagát. évbe is. Celluloid tárgyat (pl. pingpong labdát. fehér. ceruzavédőt. 1956. A jelölendő anyát legjobb kézbe fogni. a termelési időszak végére rendesen kezelt méhészetben csak 2 színű anyának szabad lennie. így akkorra. mindig kísérő méhekkel (15-20 méh) és eleséggel ellátva kell. sárgával jelölni.lazább. 2. Hálót készíthetünk gyufás vagy cipőpasztás dobozból. Az anyát a pároztatóból való kivételkor célszerű jelölni. és pár percig figyeljük a méhek viselkedését. ha nincs nyitott fiasítása. A színek egymás utáni sorrendje évek szerint a következő: 1955. Az anyákat festékkel vagy sztaniol lemezzel jelöljük a következő módon: 1. Ha a legkisebb ellenséges hangulatot is mutatják. 1958. fehér. Biztonság kedvéért még az ilyen családokat is aprólékosan át kell nézni anyásítás előtt. máskülönben az anya hamarosan elpusztul. Vigyázzunk. Ha az oldott anyagnak megfelelő színe volt. kimerült anya) családok is mutatnak anyátlanságra jellemző tüneteket. de készen is kapható üveg vagy műanyag csővel. Különösen veszélyes az őszi anyajelölés. Majd így tovább. 1959. vagy a csőbe téve dugattyúval szorítjuk a hálóhoz. piros. Az anyátlanság jeleit mutató (futkosó. zöld. jól lezárva.

ezért a családok teljesítményét jóformán egy esztendőben sem ismerik. Beadás előtt az álcák sokáig vannak fészken kívül. Azután a fészket összetoljuk. ilyenkor az anyásítandó családot etetni kell! A családok szívesebben fogadják a petézésből kiemelt anyát. hogy az anyás lép mellé mindkét oldalról az anya saját méhei kerüljenek. hogy a dajkacsalád előkészítésében követnek el hibát. Nincs nevelő hangulata. 7. meghűl. vagy másnap megnézzük. mert izgalmában könnyen csomóba fogja. a kalitkáról könnyen lerázhatok. nem jól készítik elő a pároztatókat. amelyik már régebben nem petézik. Az anyát a lépen a méhek közé engedjük. simogatják. rövid ideig. Rossz tulajdonságú. meg kell vizsgálni a családot. kiengedik. öreg méhekből álló családokkal akarnak jó anyákat neveltetni. Elfogadását a legközelebbi alkalommal ellenőrizzük. hogy beépítsék a hézagot.hordástalan időben. Ezt használjuk ki az építő fürtben való anyásításkor. néptelen. Leggyakoribb hibák az anyanevelésben tapasztalatom szerint a következők: 1. 2. akkor az anyát kalitkába tesszük. mint az öregek. Ez az anyásítási mód sikeresebb. valamint az anyásításnál is minél kevesebb füstöt használjunk. ezért megszöknek. Figyeljük. ezen keresztül támadni akarnak és a zárkától nehezen szakíthatok el. Egy anya. A petéző anyákat nem használják fel idejében.) Anyásítás szoktatással. Ez teljes sikertelenséget jelent. A családot etetjük. Pár óra múlva. meghűlnek vagy koplalnak. vagy öreg méheket söpörnek beléjük. idős álcákat adnak. Az álcákban kárt tesznek a túlmelegített késsel. 5. Ismert dolog. Az anyásítandó család fészkének közepére úgy rakjuk be a tartalékcsaládot. nincs-e nála anya. 14. etetgetik. az anyát a rostaszöveten át etetik. a termelőcsaládok a kis családokat izgatják. Ilyenkor nem szabad kiengedni az anyát. A kalitkát üres keret vagy építtető keret felső léce alá erősítjük. Nyílását eleséggel jó vastagon (3-4 mm) elzárjuk. kevés. Jól kezelt méhészetben ez nem több az összlétszám 50%-ánál.) Anyásítás építő fürtben. Az anyák elhelyezését nem készítik elő gondosan és a kész anyák közül emiatt sok elpusztul. hogy a fiatal méhek az anyát szívesebben fogadják. 10. ez ugyancsak a kis családok megszökését okozhatja. Csak 8-10 nap múlva ellenőrizzük. Az anya körül csoportosulnak. és szívesen fogadják. anyja vagy anyabölcsője van. Néha a szoktatás csak öt-hat nap múlva eredményes. 2. 11. 12. Akinek nincs módja az anyásítást másnap ellenőrizni és az anyát kiengedni. de jól bevált anyásítási mód: 1. A fészek megszakítását jelentő üres keretre a fiatal méhek kihúzódnak. mennyit cserélünk le. Ha udvara alakul. A tenyész családot nem választják meg jól. 4. Ha nagy tömegben veszik körül a zárkát. A tenyészanyagot nem fiasításos lépek közé teszik. vagy nem elég hűvös helyen pincézik. Ha azonban a rostaszövetbe kapaszkodva. kirabolják. 4. A keretet a család fészkének közepébe helyezzük. Anyanevelési terv készítése. Ezzel a módszerrel a családokat nemcsak anyásítjuk.) Anyásítás tartalékcsaláddal. akkor elfogadják az anyát. Ha a méhek ellenséges magatartása 3-4 nap múlva sem változik. Kivétel a tartalékcsaládokkal való anyásítás. Ha támadják. és úgy adjuk be. akkor a lépet visszatesszük. tehát kiengedhetjük. Az anyásítás kísérő méhek nélkül sikeresebb. A pároztatókat rosszul helyezik el. hogy a méhek jól hozzáférjenek. A kalitkát az anyával a család fészkébe (2 lép közé) vagy a keretekre helyezzük úgy. megnyomorítja. vagy műléppel zárja el. Nem pótolják eleségüket. Az anyák elhelyezésére nem készülnek eléggé gondosan. hogyan viselkednek vele szemben. Itt az anyásítandó család előkészítésekor ne takarékoskodjunk a füsttel. ha előzőleg langyos vízben megfürdetjük az anyát. Gyakori. 6. hogyan viselkednek a méhek. Nem választják jól a dajkacsaládot. hanem tovább szoktatjuk őket. 8. nemhogy több évre visszamenőleg tisztában lennének vele. Már télen vegyük számba: a következő évben hány anyára lesz szükség. amelyik az idén harmadik éves vagy öregebb. Nincsenek pontos feljegyzéseik. Az anyanevelés valamennyi műveleténél. hanem erősítjük is.) Anyásítás szabadon. 13. az a kalitka nyílását gyúrt vagy puha főzött cukorlepénnyel. 3. 3. Elkésnek a bölcsők kalitkázásával. kikelése után elpusztítja a többit. mint azt. vagy megöli az anyát. 9. Elsősorban selejtezzünk minden olyan anyát. Nem eléggé gondos a tenyészanyag megválasztása. Csak rendkívüli 71 . A méhek az anyát kiengedik. akkor az anyát el akarják pusztítani. Nem készítik kellően elő etetéssel a dajkacsaládot. Anyásítás után nem szabad zavarni a családot. Néhány egyszerű. vagy fűszállal lesöpörhetők.

0% 50 52. A cukorszükséglet a következő: 4 dajkacsalád és 1 tenyészcsalád etetése átlag 20-20 napig egyenként 2.50 kg. A fiatalabbakból 15%. azonban ily módon az anyanevelés elnyúlna 40-60 napra. mert ellenkező esetben. hogy nem bírja. Ehhez is kell nevelni 10 anyát. tehát 50-60 pároztató szükséges. Ez 50 anya. 1959-ben a most második éveseket mind cserélni kell. akkor többre. évi anyák 15%-os pótlására 1959. éves anyánk. Ha nincs annyi. Ezek közül 46 első éves. Ha aránytalanul sok a 2. hogy az anyacsere évek közötti elosztása arányos legyen. ezekhez azonban bölcsőt adunk. Egy méhészet például 1958 őszén 96 anyát telelt be. Tervünk tehát a következő lesz: Beadandó álca Sorozat Dajkacsalád Jó anyabölcső 168 4 4 100 Termékeny anya Pároztató Cukor Méz 80 80. Az anyaszükséglet tehát így alakul: 1957.5 kg 10 kg 59. Ezeken kívül. 10 kg méz). pároztathatunk kis családokban is. Ezért össze kell vonni. az állománynak megfelelően. összesen 12. Ha az egyes sorozatokat más-más időpontban akarjuk csinálni. A méhész érdeke. A harmadik éves anyákon kívül számolni kell a 2. évesek egy részének lecserélésével is. évi anya cseréje 1958. Ehhez kétszer annyi. egyik esztendőben annyi anyát kell nevelnie. 50 pedig második éves. legalább 10 tartalékanya is szükséges. vagyis 8 cserélésére szintén számolhatunk. tehát 4 sorozatból várhatunk 78 anyát. 100 pároztató kaptár betelepítésére lesz szükség. és egyszerre 2 sorozatot indítani. Ezek szerint 4 dajkacsaládra. Ezt az anyák 10-15%-ára tervezzük. akkor 25-30 pároztató kaptár szükséges. Szaporítás terv szerint 10 méhcsalád.50% 72 . évi szaporulathoz Tartalékolásra Összesen: 40 8 10 10 78 anya anya anya anya anya Vajon hány sorozatból kaphatunk ennyi termékeny anyát? Egy sorozatból 25-30 anyabölcsőre. tartalékolásra és esetleg eladásra is.50 kg. Ezen kívül szükségünk van anyákra a szaporulathoz. Pároztatókba 100 X 50 dkg = 50 kg eleség (40 kg cukor. 168 álcára.esetekben ugorhat sokkal ez arány fölé. 20-25 termékeny anyára számíthatunk.

vagy a tokba zárt anya elvétele Tenyészanyag beadása Etetés mérséklése. táblázat mutatja. Termékeny anyákat tehát a dajkacsalád anyátlanításától számítva 30-35 nap múlva kapunk. v. petéző anyák felhasználása 19 20-21 22 23 30-35 11. 73 . Az anyanevelés sikere nagyban függ attól. Ezért fontos. hogy a munkákat idejében elvégezzük-e. v.Nap 1 Tenyész családban Az etetés kezdete Petézésre alkalmas lép beadása. hogy az anyaneveléssel az eddiginél sokkal többet törődjünk. anya petéztető tokba tétele Dajkacsaládban* Anyátlanítás v. Akinek még nincs megfelelő gyakorlata. E nélkül állományunk javítása is elképzelhetetlen. Rendszeres anyanevelés nélkül nincs zavartalan. esetleg teljes elhagyása Bölcsők zárkázása. hogy nevelésre alkalmas legyen. Az időbeosztást a 11. anyák beadása Este kihelyezés Futó ellenőrzés. gödöllőiből zárkák kiszedése Petézés ellenőrzése. anya elválasztása. etetés befejezése Anyák kelése és elvétele Termékeny anya visszaadása Előkészítés Töltés méhekkel. eredményes termelés. anya petéztető tokba tétele Pároztatóban 5 9 10 15 Tenyészanyag elvétele. táblázat * A dajkacsaládot szükség esetén már hosszabb ideje etetjük. az gyengébb eredményekkel tervezzen és indítson több sorozatot. etetés befejezése Bölcsők elszedése. Ezt a dajkacsalád gyors előkészítésével 9 nappal megrövidíthetjük.

táblázatban lefektetett eredményt mutatta. amikor hordás van. Ekkor a hordás már csökkent. a rajzásra készülők már fogytak. Nyugtalanok lesznek. Az akác végén rajzó család pedig éppen az akácvirágzás alatt készülődött a rajzásra. meleg.) Az anyákat rendszeresen cseréljük. A rajzásra készülő méheken a rajzási ösztön uralkodik. ezért a gyűjtésből nem vette ki kellően a részét.) Olyan családokat szaporítunk. Ennek eszközei a következők: 1. Nagy részük otthon tétlenkedik a kaptár hűs zugaiban. Felébred bennük a rajzási ösztön. hogy nem a legjobb tulajdonságú családok szaporodnak. sőt egy család több rajt is ad.657 g + 359 g Időszak Rajzási láz felébredése előtt Rajzási előkészület alatt Rajzás után A rajzási láz felébredése előtt. Míg a rajzásra nem készülő családok naponta átlag 1 kg-nál többet gyűjtöttek. Ezért petefészkük megduzzad. Elősegíti a rajzást. mert az öreg anyák rajzásra hajlamosabbak. Ez akkor áll elő. 3. mikor rajzik a család. állag napi 36 dkg-ot gyűjtöttek. Elősegíti a rajzást az is. a nem rajzott családok is kevesebbet. amelyek nem szoktak rajzani. hogy meg ne szoruljanak. mind mennyiségben bizonytalan. hogy a fiatal méhek el legyenek foglalva. A természetes rajzás azért sem illik korszerű üzembe. a lerajzottak azonban naponta 65 dekát fogytak. A rajzás tehát jó hordás idején káros. Mindkét eset káros. A raj lesése időt rabló. sőt maguk fogyasztják el. ha a méhek nincsenek kellően foglalkoztatva. vagy a kijáró előtt „kotlik". rohamos hordáson. befogása fárasztó. Gyakran meg is szökik. A két csoport közötti különbség a rajzás után is megmaradt. fészküket idejében bővítjük. Különösen sokat árt a rövid. hogy sohasem tudhatjuk előre. mert ekkor már nincs gyűjtési lehetőség. 74 .28 g + 1048 g . napfénynek erősen kitett méhlakás is. Ilyenekből nevelünk anyákat. azonos népességű rajzó és nem rajzó családok hozamának ellenőrzése a 12. heréket. pedig jó eredményt csak népes családoktól várhatunk. A természetes rajzásnak hátránya az is. Kedvező a rajzásra a szűk. mert nem tervszerű. mégsem kívánatos. természetes módja a rajzás. mert teljesen elvesztjük a hordási lehetőséget.S Z A PO R ÍT Á S A méhcsaládok szaporodásának ősi. amikor a családok többsége megrajzik. vagy a méheknek nincs hol tárolni a nektárt és nincs szabad helyük az építésre. 2. Napi átlagos súlyváltozás rajzó nem rajzó családban + 2757 g + 2717 g . és a raj segítségünk nélkül nehezen boldogul. máskor pedig esztendőkön át alig rajzanak a méhek. A dajkaméheknek nincs hová elhelyezniük a pempőt. Az akác előtti rajzás megosztja az erőket. A rajzási hajlam azonban nem minden családban egyforma. gyűjtési kedvük csökken. a hajlamot kiváltó tényezők is. A rajzási előkészület a teljesítményt erősen rontotta. leggyakrabban azonban akác vége felé szokott bekövetkezni. Vannak esztendők. táblázat Viszonyaink között jó tavaszon a természetes rajzás kivételesen akácvirágzás előtt. ha nincs hordás. 4. ha a méhcsaládban felborul az egyensúly a dajkaméhek és a nyitott fiasítás között. Nagy hibája a rajzással való szaporításnak. a méhcsaládok átlagos napi gyarapodása a két csoportban nagyjából egyezett 12. Azonos körülmények között.) A családokat nagy kaptárakban tartjuk. egymást etetik vele. Emellett vannak a rajzást siettető.) Folytonosan építtetünk. A természetes rajzást tehát lehetőleg meg kell akadályozni. mind időben. Az akác után a hordásra már nem káros a rajzás.

mert akác után rendszerint hordástalan időszak következik. Vándorméhészetekben már a korai akác után indokolt lehet új családok készítése a túlnépesedett családok gyengítése céljából. árnyékoljuk és elősegítjük a jó szellőzést (nagy kijáró. ezzel elejét vesszük kirajzásuknak. szaporítani nem helyes. Az ilyen családokból fiasításos lépeket szedünk el. hogy a mesterséges rajok készítésénél hibákat követnek el. mert a lépépíttetés nem tud vele lépést tartani. A mesterséges rajokról a méhészek véleménye eltérő. 75 . az egy családra jutó lépkészlet káros csökkentése nélkül 20-30%-ot szaporíthatunk. amely ezt gátolja.5. a mesterséges rajnak feltétlenül termékeny anyát adjunk. hogy ezt a tervszerűséget a méhésznek munkájában kell érvényesítenie. A rajzásra készülő család rendszerint sok anyabölcsőt húz. Erre rendszerint csak kicsire szabott kaptárban kerül sor. Az ellenszenv oka ebben az esetben is az. előbb röviden arról is szólok. Mivel sok méhészetben még a természetes rajokkal szaporítanak. A családok nagy része a tél martaléka lett. hanem azok minőségének javítása. A jól készített mesterséges raj nemcsak egyenértékű a természetessel. Az akác előtti időszakot a családok népesedésének kell szentelni. A szaporítást július közepéig feltétlenül fejezzük be! A mesterséges rajkészítés sikerének 2 alapfeltétele: mindig népes családot készítsünk. veszélyezteti a termelést. hanem annál jobb. valamint a készítés idejét mi szabhatjuk meg. ha túlnépesedés miatt rajzástól kell tartani. A háború után az első állami méhészetek szaporítási tervfeladata 100% volt. Ezt a gyakorlat be is bizonyította. A kevés anyabölcső (1-5) a csendes anyaváltásra jellemző. A szaporítás ideje nálunk az akácvirágzás vége. A mesterséges szaporítás tervszerű lehet.) A kaptárakat nyáron nem tesszük ki a tűző napnak. A háború utáni években erősen megcsappant méhállományunk pótlásának meggyorsítása végett helyes volt a nagyobb mértékű szaporítás. Káros a túlságos szaporítás azért is. A családok akác előtti gyengítése csak akkor indokolt. hogy éppen akkor nem lesz rajunk. Ilyenkor a szaporulatot pörgetéskor kell elkészíteni. Ennél nagyobb szaporítás csak rendkívül kedvező viszonyok között. A mesterséges szaporításnak igen nagy előnye a természetessel szemben. Állományunk a második világháború előtti években országosan átlag 5%-kal szaporodott. A legfontosabb feladatunk már nem a méhcsaládok számbeli növelése. szánjunk rá egy esztendőt a családok rendbe hozására. Ennek legfőbb oka a családok gyengesége. Ugyanez érvényes a mesterséges rajok készítésére is. kerüljünk minden olyan beavatkozást. Ekkorra a családok elérik fejlődésük tetőfokát. A mesterséges szaporítás két főkérdése: mennyit és mikor szaporítsunk. Sokan ma is 100%-os. mert romlik az állomány minősége. amikor szaporítani szeretnénk. A fiasítással a lemaradt családokat erősítjük. Most már csak nagyon ritkán van rajom. Ma méhállományunk már meghaladta a háború előttit. A nagy méhtömeg együtt tartásának tovább nincs nagy értelme. hogy az új családok számát és minőségét. Akáchordásig ne készítsünk új családokat. Gyenge állományból inkább egyáltalán ne szaporítsunk. Sokan rossznak tartják és csak a természetes rajoztatást tekintik helyesnek. Az új méhcsaládokat korszerű méhészetekben mesterségesen készítik. amelyekben a családok fejlődésük tetőfokán is csak 10-12 léputcásak. E rendszabályok betartásával a természetes rajzás csökkenthető. Már említettem. Ez csak akkor valósítható meg. szellőzők kinyitása). felfejlesztésére. ha túlságos szaporítással nem gyengítjük a családokat. utoljára 1952-ben volt. Ilyen nagymértékű szaporítás tehát helytelen. hogy a főhordás előtti és alatti természetes rajzás káros a mézelésre. Természetes. A 100%-os azonban ekkor is sok volt. Jó állományból a családok népességének csorbítása. A rajzás első jelei a herenevelés. A sok rajjal sok volt a bajom is. Méhészkedésem első idejében nekem is sok rajom volt. Az olyan állományokban. majd anyabölcsők építése és azok bepetézése. vagy etetéssel javasolható. Nem növekedett azonban kellően országos méztermelési átlagunk. sőt ennél jóval nagyobb szaporítási lehetőségről beszélnek. Nem kell a rajok lesésével időt tölteni és aggódni.

A méheket több családból szedhetjük össze. pl. A ládát néhányszor a földhöz zökkentjük. A munkához rajládát és tölcsért készítünk elő. A fiasításos lépekről lesöpörjük a méheket. A befogás módja rajonként változik. mellé két kast állítunk. Jó. A rajokat a 3-4. s az anyát a méhek közé dobjuk. A zárkát a láda fedeléhez vagy oldalához erősítjük úgy. Ha a raj fölösleges. hogy a méhek visszatérjenek régi otthonukba. A kijelölt család anyját kikeressük. Feljegyzéseink alapján meghatározzuk.6-3 kg méhet szedünk össze. Nem helyes estig a befogás helyén hagyni. Mesterséges rajokat sokféleképpen készíthetünk. hogy a rajba öreg és fiatal méhek egyaránt kerüljenek. Mikor a méhek a láda fenekére zuhantak. Ha a méheket röpülési távolságon túlra szállítjuk. 2 ½ -3 műlépes keretet számítunk. ha a bent levőket már teljesen kiépítette. hogyan kezdtek munkába a méhek. akkor a rajnak termékeny anyát adunk. mert ellenkező esetben gyakran másutt kezdenek építésbe. a helyét egy gyenge családdal felcseréljük. Söpört raj készítése. Ugyanakkor műlépet adunk neki. mint a természetes rajokat szokás. hogy az építés rendes legyen. másik telepre való átszállításkor. a léphordó ládába tesszük. Vigyázunk. akkor nem kell pincézni. majd a számára elkészített kaptárhoz visszük. A rajt rövid ideig a befogás helyén hagyjuk. A fészek korai széthúzása káros. amelyiken megtaláltuk. Munka közben bőven használunk füstöt. nehogy a raj kereket oldjon. A műlépet a szélső fiasításos lép és a virágporos. és jól megszívják magukat mézzel. 1. Az így összesöpört és meganyásított rajt hűvös. hogy a méhek a 2 kasba egyenletesen húzódjanak be és mindkettőbe anya is jusson. 2. akkor már petét találunk. mert a műlépek alsó része kiépítetlen marad. vagy ha jó a hordás. Kétnapi pincézés után ugyanúgy ütjük kaptárba. A zárka dugójába ne tegyünk 3-4 mm-nél vastagabb pépréteget. naptól etetjük. eladáskor. fészkes böngészett raj. Hordástalan időben a rajokat a 2. Azzal a léppel. További műlépes kereteket a rajnak csak akkor adunk. söpört raj. napon átnézzük. Ha anyjuk öreg. Az anyát gyúrt vagy puha. abroszra öntjük a méhcsomót. A rajokat kiépített lépekre ütni nem helyes. Ilyenkor a bölcsők elszedését feltétlenül össze kell kapcsolni a család gyengítésével. 3.A rajzás meggátlása az anyabölcsők elrombolásával csak addig sikeres. A meganyátlanodott rajokat azonnal anyásítjuk vagy egyesítjük. a többiekről lerázzuk. Nagyon meghálálják. A rajládát lemérjük. ami akadályozza a raj eggyé olvadását. A befogást követő napon ellenőrizzük. Ezután a ládát lezárjuk. Mikor a szükséges súlyt elértük. Egy rajhoz 2. A fiatal anyák 8-10 nap múlva kezdenek petézni. és abba beütjük. ha a méheket a műlépes keretekkel ellátott kaptárrészbe tudjuk szorítani. ha nagyon népesek. Beadhatjuk az anyát szabadon is. a méheket jól megfüstöljük. ponyvára. Az álcás anyabölcsők elszedése rendszerint csupán elodázza a rajzást. A rajt kasba fogjuk be. Egyszerű és jól bevált módszerek a következők: 1. mézes záró lép közé tesszük. A raj kilogrammjára. szétválaszthatjuk. nem fordult-e ki a keretből. mert a méhek esetleg nem engedik ki az anyát. vagy vándor tanyáról hazaszállításkor. Az összeszállt rajokat. Előzőleg a lerajzott családtól elszedjük a fölösleges anyabölcsőket. amíg a bölcsőkben nincsenek álcák. Ezután a már előre meghatározott számú lépről a méheket a rajládába söpörjük. Erre két mód van: elszedjük fiasításának és népességének egy részét. ezért nyitott fiasításos lépről is veszünk méheket. akkor az anyákat kifogjuk belőle. akkor a ládát gyorsan felnyitjuk. A beütés után a kereteket szorosan összetoljuk. de mindenesetre igyekezni kell. családok kettéosztása (felezése). mert eltájol és elveszti kijáró méheinek egy részét. A hibákat kiigazítjuk. hogy a méheket megzavarjuk. hogy melyik családtól hány lépet takaró méhet veszünk el. sötét helyre (pincébe) visszük és cukorsziruppal etetjük. hogy a fürtbe húzódó méhek közé kerüljön. és a műlép nem csúszott-e le. Ügyeljünk. 76 . főzött cukorlepénnyel elzárt anyazárkában adjuk be. Fiasításos lép beadása a rajt új lakásához köti.

a népességet és a mézkészletet. Szélsőnek fiasításos lépet nem hagyunk. az építés nem halad. Rajkészítéshez az olyan lépek valók. A fejlődésük csúcsára érkezett családok legkevésbé azt érzik meg. A söpört raj készítésének leggyakoribb hibái: Csupa öreg méhből készül. Hordástalan időben nem etetik. az anya nem petézik eleget. vagy a családot nagyobb adagokban etetjük. mert estig még hazatérhetnek az öreg méhek. A munkához két léphordó ládát készítünk elő. a kivett lépeket pótoljuk műléppel vagy léppel. és az egyik ládában biztonságba tesszük. Kis adagokban . mert fiasításukban a jövő nemzedék érintetlen marad. vagy a belőlük fejlesztett családokat eladhatjuk. Az elvett méhek nagy része úgyis hamarosan elpusztulna. Ez akkor is kell. Összeszedés közben a léphordó ládát . a méhek nem szoknak össze. Az új családot a 2. méheket. déli órákban készítjük.1-2. mert azon vannak fiatal méhek. legfeljebb 3 fiasításos lépet veszünk el.nyitva tartjuk. hogy melyik családból mit veszünk az új családokhoz. Előnye még az is. Egy családtól . Az olyan családoktól. ha népességükből veszünk el. Ügyeljünk arra. amíg elegendő kijáró méhe nem lesz. akkor kaptárba telepítjük. nap este híg cukorsziruppal etetni kezdjük. akkor műlépet is adunk. 3 lépről hozzásöpört méhet és 2 mézes lépet adunk. A különböző családoktól való méhekkel takart lépeket nyugodtan rakhatjuk egymáshoz a ládában. Több családból fiasítást. A családok fészkét a következőképpen rendezzük be: a kaptár fala mellé mézes-virágporos lépet teszünk. A műlépet a fiasításos lép és a záró lép közé tesszük.A söpört raj további kezelése a természetes rajéval azonos. A családokat. hogy nem csorbítja a törzscsaládok lép és élelemkészletét. és a rajtuk ülő méhekkel együtt a másik léphordó ládába tesszük. Másnap meganyásítjuk. Fészkes böngészett raj. Feljegyezzük a fiasításos lépek számát. hogy az öreg méhek elrepülhessenek. nem veszünk el fiasításos lépet. Nem pincézik elég ideig vagy elég hűs helyen. A jó mézes családoktól mézes virágporos lépeket is veszünk el.még hordáskor is mindaddig etetjük. amelyeknél ennyi nincs. fészkét rendezzük. A következő családnál ugyanúgy járunk el. amit tervünkben előirányoztunk. Amelyiknél bőven van fiasítás. a méhek nem bántják egymást. Hordástalan időben etetni kell! Napi 23 literes adagokkal etetve két hét alatt kiépít 9-10 NB lépet és vastag koszorúkat húz. Először kikeressük az anyát. amelyekből már kelnek a méhek. csak átmenetileg gyengítjük meg. onnan fiasításos lép. nagy mennyiségű utódot nevelnek. és új családot alkotnak. beütés után egy részük régi otthonába tér vissza. végignézzük állományunkat. mielőtt még az új nemzedék tömeges kelése megkezdődnék. akkor anyját visszaadjuk. Az első napokban csak kisebb adagokat adjunk. ha 77 . Jól fejlett állományból legfeljebb 4 család kell egy 3 kg-os söpört raj készítéséhez. 2. Hordási viszonyaink között legalkalmasabb a söpört rajjal való szaporítás. mert legtöbbször nincs hordási lehetőség. amelyektől a méheket összesöpörjük. A jól készített söpört raj azonos értékű a természetes rajjal. Az adatok alapján elhatározzuk. a raj szétzüllik. lépet és mézet szedünk össze. majd szélsőnek ismét egy mézes-virágporos záró lép. amikor a méhek élénken röpködnek. ha a fiasításos lépekben bő mézkoszorú van. Ha hordás van. a család legyengül. Legjobbak azok. Terméketlen anyával készül. amelyek már betájoltak. ezért nem fejlődik kellően. A műrajokat lehetőleg a délelőtti. Mikor összeszedtünk egy családra való lépet. Ha állományunkat növelni már nem akarjuk. de nagyon népes. Egy rajhoz legalább 6 kelő fiasításos lépet a rajtuk ülő méhekkel. Ez az időpont azért is jó. s lezárjuk a kaptárt.ha kutatás nincs . A söpört rajokat leghelyesebb közvetlenül az akáchordás után készíteni. hogy minél kevesebb öreg méh kerüljön az új családokhoz. amelyiknek kevés fiasítása van. annak hibái nélkül. Mivel azok a méhek. az anya a nászúton elvész. ezért nem épít szívesen és legyengül. Így pedig 3 hét alatt 9-10 lépet kiépítenek. E célra nyitott fiasításos lépet választunk. akkor a söpört rajokat. két-két fiasításos léphez még egy lépről méheket söprünk. onnan méhek. hogy a családnak legalább 6 lépen kiterjedt fiasítása maradjon. néptelenre készül. Ezután kivesszük a családtól azt. mert csupán méheket viszünk el. régi otthonukba visszarepülnek. amelyek új otthonukban megmaradnak. mert az elhulló méhek pótlása nem kielégítő. Mikor egy családdal végeztünk.helyzetének figyelembevételével . Régi családjánál életének hátralevő részét haszontalanul élné le. mástól ismét mézes lép elvételét irányozzuk elő. Mielőtt a rajok elkészítéséhez fognánk. a raj legyengül. amelyeken a fiasítás nagy terjedelmű és érett. emellé kerülnek a fiasításos lépek.

a másikat meganyásítjuk. A jó népessé fejlődött családot főhordás után két. Nagyon jók új családok készítéséhez is. A nyári hordásból. és újabb zsákmányért visszatérnek. ezek megszívják magukat mézzel. Nyitott vagy még éretlen fiasítással csinálják. Nem tekinti szükségesnek. Ennek módja.tartalékcsaládjaink vannak. a kaptárakat szükség szerint jobbra vagy balra eltoljuk. vagy sok korcs. Jó. akkor nem szabad az anya túlságos korlátozásával gyengíteni a családokat. megtermékenyül. petézni kezd és nagyobb mennyiségben kelni kezdenek a méhek. hogy itt valami baj történt. A fiatal méhek szívesen építenek. s ezt az új család nem képes úgy megadni. hogy a télen. 3. míg az ismét megfelelően kiterjed. lehetőleg azonos erősségű részre osztjuk. el is pusztulhat. A fészkes böngészett raj gyakran rablás áldozata lesz. a fejlődés elmarad. akkor a fészkes böngészett raj készítésével várni kell addig. Jó telelő család válik belőle. A tartalékcsaládok legfontosabb célja anyák átteleltetése azért. mikor az új családok egészen elnéptelenednek. Anyásításkor legyünk óvatosak. Természetesen előre gondoskodni kell termékeny anyákról. mert a méhész látván. és mézzel sem szorították le a méhek. addig a család leromlik. az ilyen fiasításnak még gondozásra van szüksége. ha nincs hordás. míg az anya kikél. Ha a fiasítás bármely okból visszaesett. a fiatal méhek az anyát szívesen fogadják. ha pedig az anya a nászúton elvész. és szaporítási tervünket egész évben szem előtt tartjuk. Ebből bőven futja rajkészítésre. Csak nagyon jó legelőn vagy etetéssel kerülhető el a családok gyengülése és az egy családra jutó lépkészlet erős csökkenése. tavasszal elpusztuló anyákat legyen mivel pótolni. A szaporítás . minek népeset készíteni. hogy a kivett lépeket sűrűn takarják a méhek. fejletlen méh lesz belőle. Ilyenkor. A család rohamosan népesedik. Az egyik kaptárban marad a régi anya. A fészkes böngészett raj készítésének leggyakoribb hibái: Gyengére készül. Csak kis méhészetekben alkalmazzuk. ha alaposan felkészülünk rá. Minél későbbiek. amikorra már sikerült anyákat nevelni. ahol fontos a gyors szaporítás. Az anya azonnal megkezdi a petézést. Az anyásítás sikerét 8-10 nap múlva ellenőrizzük. Az új családok kijáróját mindaddig jól le kell szűkíteni.mivel öreg méhei is vannak . Egyáltalán nem kél ki. és hozzáadjuk a tartalékcsaládot.csak akkor nem megy a méhcsaládok népességének és lépkészletének rovására. mint kellene. Ilyenkor a fészkes böngészett rajt gyengébbre készítjük. hogy a kijáró méhek a két kaptár között lehetőleg arányosan oszoljanak meg. hogy még más lépekről is söpörjön méheket. míg meg nem erősödnek és hordás nincs. hogy az öreg méhek már a fiasításos lépek összegyűjtésekor hazarepüljenek.bármilyen módon végezzük is azt . Ezt rendszerint az okozza. hogy régi helyéről kissé eltoljuk a kaptárt. Az olyan családok. a méhész úgy véli. Azokat a tartalékcsaládokat. Hasonló módon célszerű készíteni a tartalékcsaládokat is. ezért a fiasítás egy része éhen pusztul.nem mindig fogadja szívesen az anyát. mert a család . A fészkes böngészett raj és a tartalékcsaládok készítési ideje az akác utáni időszak. hogy őszig még elég idő van a család megerősödésére. ha nyitott léphordó ládával dolgozunk. A sok fiasítás pár nap alatt kikel. A családok kettéosztása. hazarepülnek. mint termelő család veszi ki részét. ezek a szaporítást megkönnyítik. a fejlődésben lemaradt termelőcsaládok felerősítésére használjuk. Ezért jó. ezekkel anyásítunk. Ezekhez nem kell olyan sok fiasítás. melyeknek anyjára nem volt szükség. Megfelezzük a fiasításos lépeket. Az új családoknak csak nyílt fiasítást vagy anyabölcsőt adnak. A családokat nem etetik. Ha szaporítani akarunk. ha az anyát nem korlátoztuk nagyon ráccsal. Az álcákat a sok dajkaméh bőségesen táplálja. hogy kijáró méhek kerülnek bele. Ezekhez 2-4 fiasításos lép és 1-2 nyílt fiasításos lépről lesöpört méh elegendő. a mézkészletet és a kijáró méheket is. különösen. 8-10 lépen van fiasítás. akác 78 . A zavartalan termelés érdekében legalább az állomány 10%-át kitevő tartalékcsalád teleltetése kívánatos. mellé állítjuk a másikat. ha tartalékcsaládjaink vannak múlt évről. s ősszel az új családok telelőképtelenek. annál népesebbre kell készíteni. a fiasításos lépekhez nem söpörnek méheket. A tartalékcsaládok készítése marad későbbre. tehát később is elkészíthetők. Termékeny anyát adunk neki. hordástalan időben rosszul fejlődnek. Csak akkor döbben rá. vagy meghűl. amelyekben az anyát akác előtt 3-4 lépre szorítottuk.

sem méheket nem szabad elvenni. aknázzunk minden nektárforrást.) nyári legelőre főként serkentés. A két akácra való vándorlással az akáchordás idejét 10-14 napról 79 . A vándorméhészetek 20-30 kg-os. sőt ennél jobb eredményeket is elérnek. hogy a hozamban mutatkozó különbség nem ér fel a vándorlással járó többletkiadással. 2. Ezektől szaporításhoz sem fiasításos lépet. betegség stb. Ma már több célból vándorolunk tömegesen: 1.) akác-főhordásra pörgethető mézfeleslegért.) tavaszi méhlegelőre a családok jó fejlődésének előmozdítása céljából. drágább kaptárak szükségesek. ha méheinket mindig oda vándoroltatjuk. a vándortanyára való utazgatás mind növelik a termelési költségeket. Ez a helyzet sok állami méhészetben is. mert vagy az első helyen kell jó napokat elszalasztani. ha az akácerdő messze van. A vándorlás sikertelenségének egyik oka. A szállítással járó kiadások (fuvar. Ebben a helyi körülmények alapos mérlegelése alapján lehet határozni. mégsem olyan eredményes. kiadás és kockázat minél kevesebb. mint a természetes hordás. pedig a méhészetre ott is szükség van. Kezdetben csak akácra és tisztesfűre vándoroltak. ahol jobb hordás mutatkozik.végére legyengülnek. minél hosszabb ideig tart a hordás. Első feladat annak eldöntése. de volt olyan esztendőm is. mert rossz tapasztalatokat szereztek vele. A vándorlástól mézfelesleget. amikor 10 kg árát vitte el. Egy kaptár évi mozgatása eddigi gyakorlatomban négy-nyolc kg méz árába került. hogy vándoroljunk-e vagy sem. Szabolcs megye almatermesztő vidékei. hogy sok méhész olyan gyenge állománnyal vándorol. és helyben is elég jó hordás kínálkozik (pl. ahol nincs tömegesen akác. 3. ha a két virágzás kezdete között legalább 7-8 nap különbség van. munkával. maradéktalanul ki kell. helybér. A helyben való méhészkedésnél egy méhcsalád kezeléséhez sokkal kevesebb munka elegendő. Ahhoz. mert az akáchordást semmi más nem pótolja. de jól szervezett vándorlással. akkor már nagyon megfontolandó. vagy a második akácnak érünk csak a végére. míg vándorlásnál feltétlenül segítségre van szüksége. azonban vannak helyzetek. melytől nem várható eredmény. A siker egyik alapfeltétele a népes család. több kiadással és több kockázattal jár. A vándorlást nagyon gondosan készítsük elő. Ha a két virágzás közelebb esik egymáshoz. baltacímből). amikor gondolkodás nélkül dönthetünk a vándorlás mellett. rakodás). Ezt csak úgy érhetjük el. Ha akác utáni hordás is kínálkozik. VÁNDORLÁS Hazánk kevés területén nyújt a növényvilág állandó gyűjtési lehetőséget. pörgetést vártak. Pl. Minden munkát a méhész maga végezhet. Vannak helyek. A vándorlás akkor sikeres. Ezzel szemben hozamunk növekedhet. több év átlagában feltétlenül kifizetődő. tehát nagyobb az értékcsökkenés is. akkor pár nap kedvéért nem érdemes mozdulni. mint vándorméhészetekben. Feltétlenül vándorolni kell és érdemes akácra olyan helyekről. A hordástalan időszakokban a családok csak etetéssel tarthatók népesen. hogy a munka. A vándorlás költséges. Fontos a lépkészlet előkészítése is gyümölcs és akácvirágzás alatti építtetéssel. A vándorlás hazánkban már régóta alkalmazott üzemeltetési forma. A megmozdított állományt könnyebben éri veszteség (baleset. Az akácra való vándorlást csak abban az esetben kell fontolgatni.) gazdasági növények megporoztatása végett (főként szocialista mezőgazdasági üzemek méhészetei).). amelyek méhek hiányában kárba vesznének. Ugyancsak gondolkodás nélkül menni kell későn virágzó akácra. Budapest külső kerületei. Valóban vannak esztendők. ha úgy szervezzük meg. A vándorlás feltétlenül a termelési költségek növekedésével jár. mint a helyben maradót. nem ilyen biztos azonban a hozam növekedése. szállítás alatt sokkal gyorsabban rongálódnak. Ezenkívül vándorlással olyan nektárforrásokat használunk ki. kedvező viszonyok között mézfelesleg gyűjtése céljából is. ahol vándorlás nélkül egyáltalán nem lehetne haszonnal méhészkedni. ez azonban sok munkával jár és drága. Megeshet ugyanis. Országos pörgetési átlagunk 8-10 kg. amikor a második akác nem sikerül. az eredmény pedig minél biztosabb legyen. pedig a hozam annál biztosabb. Jobb. hogy méhészetünkből a lehető legnagyobb hozamot vegyük ki. A vándorméhészkedés több munkával. A két akácra való vándorlást sokan fölöslegesnek tartják. 4.

erdei virágok) mindenhonnan. még így is gyakran csalódunk.5 kg-os. augusztus elején aztán oda vándorolunk. Külön kell szólni a tisztesfűre való vándorlásról. évi méhészeti évkönyvben közölt érdekes adatai is. A vándorlás idejének helyes megválasztása Ugyancsak gondolkodás nélkül vándorolni kell tavaszi serkentő legelőre (fűz. akácon gyarapodás a II. ha a tisztesfüves vidékre gondolkodás nélkül és nagy távolságból vándorolunk. A késői akác tehát a 15 esztendő átlagában csak 2. amelyek egy akácon voltak. alig akadt pörgetnivaló. A többi mézelőre való vándorlást már nagyon meg kell fontolni. Helyes. A késői akácra való vándorlás gazdaságilag előnyös voltát bizonyítják Farkas István kiskunfélegyházi méhésznek az 1958. Tíz esztendei vándorlásom alatt csak egyetlen egy év volt olyan (1957). és családonként 20-40 kg-ot pörgettek. Minél közelebb kínálkozik valami hordás. neveljük az anyákat és etetünk. a másodikon 27. mert az Alföld sokszor annyira aszályos. akácon 8. A siker fontos feltétele azonban. A tisztesfű mézelése is bizonytalan. 80 . de nem helyes. ha kell. mint a korai. Sajnos. Egyik esztendőben azok a tangazdasági méhészetek. ahol hordás mutatkozik. A szállítás és utazgatás költségeit megtakarítjuk. annál könnyebb a döntés. Így nagyobb a valószínűsége. hogy ez céltalan. ezért nem helyes. A kis területeken termesztett mezőgazdasági növényeknél a legelő túlterhelése fenyeget. míg megtanultam. Akik vállalták a kockázatot. Ezekből kitűnik. mit hoz a nyár. amelyek két akácot használtak ki. 1956-ban az Alföldön az akác több helyen nem sikerült jól. Egy-két napos késés nagy kiesést. ha a Kaposvár környéki hársasokat a somogyi méhészek felkeresik. amikor mindkét akácon volt). hogy 15 esztendő átlagában az I. ha azokra például kecskeméti méhészek vándorolnak.9 kg-os súlygyarapodást ért el (15 olyan esztendő átlagát vettem. 60 kg-ot. vagy teljes sikertelenséget okozhat (8. ábra). Helyes tehát. akácon 30. — ------gyarapodás az I. Mézelésük ugyanis sokkal bizonytalanabb. hogy legalább néhány nap. mert nem sokat kockáztatunk. Minél nagyobb az állományunk. ahol ilyen nincs. ha ilyen kedvéért száz kilométerre szállítjuk méheinket.6 kg-mal adott kevesebbet. amikor második akácon nem pörgettem 10 kg-os átlagot. összesen 30 kg súlygyarapodást értek el. Évekig szállítottam Békésbe méheimet rögtön a késői akác után. Júliusban. hogy a mindennapit sem találják meg a méhek. Itthon készítjük a szaporulatot. mint az akácé. ha a Szombathely környéki méhészek felkeresik a Kőszeg környéki szelídgesztenyéseket.20-28 napra nyújthatjuk. Érthető és helyeselhető. kedvező lesz s ez a családok szükségletén felül elegendő felesleg gyűjtésére is. ha arra Nógrád megyeiek vagy budapestiek vándorolnak. ábra. hogy idejében mozduljunk. azok néhány egészen rendkívül kedvező napot használhattak ki. De nem helyes. Ma már Budapesten várjuk meg. azok. ha 20-30 holdas szöszös bükköny táblára kis távolságról vándorolunk. gyümölcs. annál inkább igaz ez. s hová lesz érdemes vándorolni. A sikertelenség miatt sokan nem vitték méheiket késői akácra. de érthetetlen.

magának a méhésznek kell elvégezni. különösen akkor. M. Azt. akkor a letelepedésre engedélyt kell kérni a tulajdonostól. A legelőhöz közeli udvarokon. mert máskülönben könnyen csalódás. sz. amelyben legalább 10 méhcsalád van. alkalmas.főként felvilágosító szóval . Nem elég néhány akácfa vagy 1-2 hold tisztesfüves tarló! Nagy kiterjedésű. rendelet). 1953. mint nyílt terepen. akik nem lehetnek állandóan méheik mellett.Egy-egy jó tisztesfüves esztendő után. ha a hely egyéb szempontból megfelel. tömegesen szállítják az Alföldre méheiket a dunántúli (Baranya. Első szempont. Az erdőben mind a forró napsütés. hogy közúttól legalább 10 m-re.. amely megközelítőleg sincs kihasználva. önzés vagy tudatlanság ellen . Akár lakott terület mellé kényszerülünk. Ugyanakkor tájékozódjunk arról is. ha azt a mézelőt valaki saját méhei részére vetette. Ugyancsak erre kényszerülnek azok is. mert saját 25-30 családos méhészetének hozamát féltette a 70 méhcsaládtól. semmiféle jogszabály nem írja elő. A legelő kiválasztása után következik a telephely kikeresése. a somkórótábla tőszomszédságába. amikor néhány hold mézelő növényre százával szállítanak méhcsaládokat. jogszabály ellenes cselekedet. Méhészetnek csak olyan méhállomány számít. tanya melletti fasor stb. Igen fontos annak számításba vétele is. Ellenőrizni kell az utak járhatóságát. összefüggő méhlegelő kell. hogy baj esetén honnan kaphatunk segítséget (gépállomás. a hidak. sem az odavándorolt méhészeknek nem lesz hasznuk. akik méheiket a terület tulajdonosának megkérdezése nélkül rakják le. és vegyük tekintetbe a helyi és az előttünk odavándorolt méhészek érdekeit. mint a bizonytalan távolival kísérleteznek. ami a közeli méhészetek állományának sokszorosát is elbírná. Vigyük méheinket az akácerdő belsejébe. Állami erdőkben a letelepedési 81 . ha olyan legelőről van szó. Ebben több szempontot kell szem előtt tartani. s nagyon alkalmas a vándorméhészek hírének rontására. mind a szél káros hatása mérsékeltebb. és a már ott levő méhészeteknek is ártunk. gyümölcsös. ahová méheinket vinni akarjuk. vagy irigy méhészekre hallgassunk akkor. Zala) méhészek is. mezővédő erdősáv. hogy valamely méhlegelőre hány méhcsaládot lehet telepíteni. Azok. Egy méhészetet több mint 300 holdas akácosban nem engedett letelepedni az erdész-méhész. Mégis vannak méhészek. Könnyebb a méhek munkája is. mert a szél nem akadályozza azt úgy. helyi állandó méhészettől. hogy ott tömegvirágzás legyen. Az ilyen és hasonló szűklátókörűség. ha a biztosabb közeli legelőket keresik fel. Ebből sem a vetés tulajdonosának. mert így eredményünk jobb lesz. Ezekhez 200 méternél közelebb csak a méhész beleegyezésével telepedhetünk (13/1952. valamint termelőszövetkezet és állami gazdaság vándorméhészetétől legalább 200 m-re válasszunk telephelyet. tanyákon kell lerakodásra alkalmas helyet keresniük. letelepedésük megnehezítésére. Ha elhatároztuk a vándorlást. akiknek nincs sátruk vagy vándorbódéjuk. Ügyeljünk. kertekben. év volt. F. lakott területhez vannak kötve. akár attól távolabbra mehetünk. Ha a telephelyet már kiválasztottuk. Mert sajnos gyakori. A magán vándorméhészetek egymástól való távolsága nincs szabályozva. Természetesen ez nem azt jelenti. A túlterhelt legelőről méheink nem gyűjthetnek. amilyen 1944. Letelepedésre erdei tisztás. Akik állandóan méheiknél tartózkodnak és van miben meghúzódniuk. állami gazdaság). esetleg károsodás érheti. Ezt a munkát. Helytelen és elítélendő. hogy a méhlegelőt a lehető legjobban megközelítsük. Helytelenül cselekszik.szükség esetén a közigazgatási szervek segítségével is harcolni kell. akkor ki kell választani a helyet. hogy a kiszemelt telephelyet szállítóeszközzel megközelíthessük. A forgalmas és nehéz járművekkel rendszeresen járt úttól a kiszemelt telephelyre vezető utat végig kell járni és részletesen fel kell deríteni. Egyébként a hely kiválasztásánál ugyanazok a szempontok érvényesek. kövessünk el mindent. bárhol letelepedhetnek. Nagyon fontos. Ezt sem tanácsolom. Ez elítélendő. amelyek a méhészet állandó helyének meghatározásánál. hogy a kiszemelt méhlegelő közelében mennyi a helyi. A vándortanya kiszemelése során tehát legyünk figyelemmel a legelő teherbírására is. és esetleg már korábban odavándoroltatott méhcsalád. hogy tudatlan. amelyet a közeli méhészetek már kellően kihasználnak. feltétlen részletekre menően. Helyesebb. egymás érdekeinek kölcsönös szem előtt tartásával kell meghatározni. átereszek teherbírását. A méhcsaládok számát az érintett méhészeknek. aki olyan méhlegelőre vándorol. Ez magától értetődő és természetes. hogy a helyi méhészek nem akarják a vándorméhészt olyan legelőre engedni.

engedélyt a területileg illetékes erdőgazdaságok, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek területén az illetékes vezetők (igazgató, elnök, főagronómus, főkönyvelő), községi területen a helyi tanács, magánterületen a tulajdonos vagy haszonbérlő adja. Az állami erdőgazdaságok, állami, tan és kísérleti gazdaságok területén, valamint a községi erdőkben és legelőkön való letelepedést a 16/1958. (VI. 1.) F. M. sz. rendelet a következőképpen szabályozza: a.) Letelepedésre előzetesen kell engedélyt kérni szóban vagy írásban. A döntésről a méhészt 24 órán belül értesíteni kell. A telephelyet a tulajdonos lehetőleg a méhész kívánságának figyelembevételével jelöli ki. b.) A letelepedési engedély kiadásakor a méhész képtáranként 2,- Ft helybért köteles fizetni. A letelepedési engedély csak a kiállító gazdaság területére érvényes. c.) A méhész köteles a méhészet állandó felügyeletéről gondoskodni, eltávozáskor a telephelyén levő összes szemetet elásni és az esetleg okozott kárt megtéríteni. d.) Azokat a méhészeket, akik engedély nélkül telepedtek le, a gazdaság a terület elhagyására kötelezheti és igényelheti a helybér megfizetését és az okozott kár megtérítését. Magánterületen a letelepedési engedély megszerzésével egyidejűleg tisztázni kell a helybér összegét is. Ez a kialakult gyakorlat szerint kaptáranként 10-30 dkg méz vagy ennek ára. Ennél többet csak felkapott nógrádi vándortanyákon szoktak kérni és adni. Egyes helyeken 1 kg-ra is felverik. Ez túlzás. Nyári legelőn általában 10-20 dkg méz a bér. Jó, ha a megállapodásban arra is gondolunk, hogy esetleg pörgetés nem lesz. Ilyen esetre készpénzfizetést kötünk ki. Természetes, másként bíráljuk a bér nagyságát akkor, ha a bérbeadótól egyéb szolgáltatást is kapunk (pl. szállást, élelmezést, segítséget). Ilyenkor magasabb bért fizetünk. A megállapodást írásba szokták foglalni. Ez helyes is, mert elejét veszi minden későbbi nézeteltérésnek. Megállapodásnál részletesen beszéljük meg a tulajdonossal a lerakodás rendjét is. Tájékozódjunk, merre szoktak járni emberek, állatok, nehogy méheink bajt okozzanak. Különösen arra ügyeljünk, hogy a méhek ne kerüljenek lovak közelébe, vagy lovas kocsival járt út mellé. Lehetőleg tehergépkocsival szállítsunk Igaz, hogy drága, de a leggyorsabb, és nagy előnye, hogy telephelytől-telephelyig szállít. A gépkocsi nagyságát az állományhoz szabjuk. A kaptárakat két-három sorban egymásra rakhatjuk. Fekvőkből 4 sort is rakhatunk, azonban rakodókból három, fekvőkből négy sor szállítását csak jó utakon tanácsolom. A 3. illetve 4. sor rakásánál már ügyelni kell a gépkocsi túlterhelésére is. A gépkocsi rakterületét általában csak könnyű kaptárakkal használhatjuk ki teljesen.

82

Rakterület Raksúly tonna. Gyártmány hossz szélesség

Plató magassága a földtől cm 90 90 110 110 120 140 130 130 125 140 140

Oldal

Magasító

0,75 2,00 3,50 4,00 5,00

IFA régi IFA újabb IFA régi IFA újabb Csepel ZISZ Austro-Fiat Au-F vasplatós MÁVAG B/5 Csepel Tátra Pótkocsik

230 260 275 320 390 355 500 400 500 600 500 396

150 170 185 190 210 225 220 225 240 232 240 200

40 40 50 50 60 60 50 60 60 60 50

35 35 40 40 40 45 40 40 40 40

7,00

13/a. táblázat A 13/a. és b táblázatban közlöm a nálunk leginkább használatos tehergépkocsik azon adatait, amelyeket a rakodás tervezésénél ismernünk kell, hogy a kaptáraink méretei alapján ki tudjuk számítani, milyen kocsira van szükségünk. Raksúly tonna 0,75 2,00 3,50 4,00 5,00 7,00 Rakodó kaptárak 12 keretes 10 keretes fészekkel 12 - (18) (18) - (36) 24 - (45) (40) - (60) 36 - 54 48 - (72) 36 - 54 50 - (75) 36 - (72) 60 - (90) 80 - (120) 100 - (150) NB fekvő kaptárak 24 keretes (12) - (19) 18 - (27) 36 - (48) 36 - 48 38 - (80) 72 - (90) 18 keretes 12 - (24) 24 - (36) 45 - (60) 36 - 48 45 - (96) 84 - (112)

(A zárójelben levő mennyiség csupán könnyű kaptárakból rakható fel.)

13/b. táblázat A kocsi rendelésnél számolnunk kell azzal is, hogy nemcsak a méheket, hanem egyéb felszerelésünket is visszük. A holt árut (bódé, üres kaptárak, kannák, léphordó ládák, pörgető stb.) pótkocsin is szállíthatjuk. Méheket pótkocsira lehetőleg ne rakjunk, mert ott sokkal erősebb rázásnak, lengésnek vannak kitéve, mint a motoros kocsin, különösen veszélyes nagy távolságra és rossz utakon. Gépkocsit a szállítás előtt legalább 48 órával rendeljünk. A megrendelő lapra írjuk fel, hogy méheket kívánunk szállítani és sok kötelet (legalább 40 m) kérünk. Nagyobb méhészetekhez feltétlenül szükséges saját kötél beszerzése is, nehogy kötélhiány miatt a szállításnál fennakadás, 83

vagy baleset forduljon elő. A gépkocsi jelentkezési helyét pontosan adjuk meg, hogy biztosan megtaláljon. Különösen fontos ez akkor, ha erdőben vagy tanyavilágban vagyunk. Ilyenkor tanácsos a gépkocsit kövesút melletti lakott területen várni. A vasúti szállítás sokkal olcsóbb, azonban lassúbb és kockázatosabb; csak kora tavasszal és ősszel ajánlható. Ilyenkor a családok néptelenek, hűvös van, hosszabb szállítás sem árt. Nyáron azonban igen könnyen veszteség éri a családokat, sőt teljesen el is pusztulhatnak. A vasúti szállítás akkor kifizetődő, ha vasút mellől és vasút mellé vándorolunk. Ha a vonathoz, majd pedig onnan el kell szállítani a méheket, akkor az átrakásokkal járó többletmunka és költség kétessé teszi a szállítás olcsóbbságát. Különösen megfontolandó a vasúti szállítás késői akácra, amikor pár órás késés is sok mézveszteséget jelenthet. A nyári melegben a megtakarítás nem ér fel a kockázattal. Méhek szállítására egyébként a nagy rakterületű, szellős és jól rugózott vasúti kocsik valók. Ilyenek a Gz, Ghz, Ggh, Gga, Lh jelűek. Rendelésnél tehát ilyet kell kérni. Egy vasúti kocsiban 50-60 kaptárnál többet csak tavasszal és ősszel, tehát hűvös időben szállítsunk. Vagont a szállítás előtt legalább két nappal kell igényelni. Tanácsos a területileg illetékes MÁV igazgatóságtól a szállítás előtt néhány nappal irányítást kérni. így biztosabb, hogy a méheket minden csatlakozó állomáson a legkorábbi vonattal továbbítják. Ha a szállítás hosszabb ideig tart, akkor közben röpíttetnünk kell. Az irányítás kérésekor azt is meg kell jelölni, hogy hol kívánunk röpíttetni. A vontató lassú és nagyon ráz. Ezért 50-70 km-nél távolabb ne induljunk vele. Pótkocsijának rakterülete 200 X 396 cm. Egyszerre 36-48 kaptárt rakhatunk fel rá. Két pótkocsit egy vontatóval csak sík, jó utakon vontassunk, emelkedőkön, szerpentineken veszélyes! Lovas kocsit csak kis távolságra (10-20 km) és csak szükségből vegyünk igénybe. Lovakra a méhszúrás nagyon veszélyes. Méhszállításra a lapos, rugós kocsik jók. A szállítás megszervezésekor tájékozódjunk a kocsi rakterületéről és teherbírásáról. A szállítóeszköz megrendelése után gondoskodjunk a rakodáshoz szükséges munkaerőről is. Legalább 4 jó erőben levő férfire van szükség. Csoportos vándorlásnál a csoport tagjai közül ennyi rendszerint kikerül. Máskülönben segítséget kell fogadni. A munkabérre előre egyezzünk meg. Alkalmi és esti munkáról lévén szó, a bér rendszerint magasabb a szokásosnál. Vándorlás előtt állományunkat - ha érvényes egészségi bizonyítványunk nincs - a helyi méhegészségügyi felelőssel meg kell vizsgáltatni. Ezt a 13/1952. F. M. sz. rendelet. írja elő. A vizsgálatért a méhegészségügyi felelőst családonként 2 Ft díj illeti meg. Az egészségi bizonyítvány a kiállítás napjától egy évig érvényes, tehát nem naptári "évre szól. Készíttessünk vagy készítsünk táblát is méhészetünk megjelölésére. A táblának legalább 40 X 30 cm-nek kell lennie. A méhész nevét, és pontos címét kell rajta feltüntetni. A vándorméhészet táblával való megjelölése kötelező és a méhész érdekeit is szolgálja. Minden méhésznek külön táblát kell készíteni még akkor is, ha másokkal együtt vándorol. Csak az ismertetett alapos szervezés után következik a méhállomány előkészítése. Ennek során a következő munkákat kell "elvégezni. Pörgetés. A nehéz mézes lépeket vándorlás előtt kipörgetjük. Különösen fontos a szűzlépek pörgetése. Akácról való vándorláskor mindig pörgetni kell Kivétel az olyan esztendő, mikor az akáchordás nagyon rosszul sikerült. Pörgetéssel a kaptárak könnyebbek lesznek, és csökken a lépszakadás veszélye is. Őszi vándorláskor már a nehéz lépek szállítása sem veszélyes. Ha pörgetésre nincs mód, akkor legalább a nehéz lépeket szedjük el a méhektől, és rakjuk, üres kaptárakba. Keretek rögzítése. Fontos, hogy szállítás alatt a Keretek sem oldalt, sem felfelé ne mozdulhassanak el. A mozgó keretek izgatják a családokat és sok méhet összevernek. A megsérült méhek vagy azonnal elpusztulnak, vagy az új helyen a kaptárak előtt ugrálnak, felrepülni képtelenek, tehetetlenül, csomóba húzódva pusztulnak el. A méhcsaládok ilyen legyengülése nagy veszteséget okozhat, és veszélyeztetheti az egész vándorlás sikerét. A mozgó keretekben a lép is könnyebben leszakad. A jó rögzítés egyik alapfeltétele az erős, jól vállazott keret. 84

A családok lezárása után rakodhatunk. Ha a keretek csak részben töltik ki a kaptárt. lámpa. Rögzítjük a rakodók összekapcsoló szerkezetét. emiatt eltájolnak és erősen támadnak. nagyon csúfítja a kaptárt. hogy sötétben is könnyen és biztosan zárhassuk. rések. amelyek már nem ülnek kint. hogy a rakterületet minél jobban kihasználjuk. mert a méhek az új helyen kieresztéskor vakon kitódulnak. hogy az egyáltalán nem javítja a szellőzést. A kijárókat mindig tömören zárjuk. A vándorlás napján már reggel előkészíthetjük. Vándorlás előtt alaposan meg kell vizsgálni a kaptárt. Tehergépkocsin a lépek bármilyen irányban állhatnak. akkor azokat a kaptár egyik falához szorítjuk és a szélső keret mellé szeget ütünk. nincsenek-e rajta repedések. akkor választódeszkával szorítsuk össze a kereteket. Bakhátas menekülőtérnél a keretfedő és a kaptár fala közötti hézagokat papírcsíkokkal. Konkoly. Jó rögzítéshez legalább 4 szeg kell. hogy szállítás alatt ki ne nyíljanak. Ugyancsak már nappal előkészítjük a kijárózárókat. míg a méhek mind be nem húzódnak. szerszámokat. kettő pedig fent rakja rendbe. kettő pedig alsó harmadában. ha már lezártuk a kijáróját. hogy a rögzítés biztos legyen. mert a herék eltömhetik. Rostaszövetes zárásnál a méhek a kijárónyílásnál tömörülnek. akkor szögezni csak valamennyinek lezárása után szabad. Ha a keretek száma és a család népessége megengedi. tömítő anyag. Rakodókból vegyük ki az anyarácsot. A rakodást a kocsi elején kezdjük. csavarokat erősen húzzuk meg. akkor már nappal kinyithatjuk a szellőzőket is. hogy a kaptárból kitörjön. Természetesen kéznél hagyjuk a méhek kezeléséhez. Rakodóknál a 2 fiók közé vagy a kaptár tetejére helyezett szellőzőfiók. fehérneműt. kalapács. hogy este akár sötétben is zárni tudjunk. ott a legtapasztaltabb) lehetőleg csak irányítson. Minden kaptár tetejére odahelyezzük a hozzá valót. egymást tiporják. 32-36 keretes NB) fölrakásához 4 ember szükséges. Nem vándorlásra készült kaptárakban néhány üres keret behelyezésével készítünk menekülőhelyet. lezárjuk a fekvők tetejét. szög. Rögzítésre kukoricacsutka. Az eddig elmondott előkészületeket jóval a szállítás előtt elvégezhetjük. melyiket kell kinyitni. Népes családok nyári melegben kiülnek. fogó. A takarók leszedése. A fél fordítókat. Legyen keze ügyében mindig füstölő. Káros az ilyen zárás azért is. Nehéz (kétanyás Ignácz. bőrlemezzel tömítjük. ott is maradnak. kötél. papír. A gépkocsi lehetőleg álljon közvetlenül a kaptárak mellé. főzőfelszerelést. és ha már sötét van. A kaptárakat úgy rakjuk. műlépet stb. vagy a szélső keret és a kaptár fala közötti ékeléssel rögzítjük. szeg. Ez akadályozza a fészek levegőzését és a méhek pusztulását okozhatja. mert a zörgésre az állványon levő valamennyi méhcsalád felzúdul. 85 . A zárás megkezdése előtt végigsétálunk a kaptársor előtt és a kint ülő méheket gyengén megfüstöljük. mert így a méhek nem ülnek ki annyira. lámpa. A méhész (ahol többen vannak. amelyeken a méhek kijöhetnek. A fészekből kihúzódó méhek számára készítsünk menekülőhelyet. Több kijárós kaptárakon krétával megjelöljük a nyitott kijárókat. A felizgatott család a legkisebb lehetőséget is megtalálja arra. Ha hordás van. ezen kívül a rakodást is zavarni fogják. Kettő a keret felső részénél. Alaposan meg kell vizsgálni a kijárókat. a szellőzők korábbi megnyitása nagy melegben azért is jó. ha a lenti 2 dolgozónak egy harmadik segít a kaptárt a kocsira fölemelni. hogy az új helyen tudjuk. mert akkor a méhek könnyen leesnek. fogó. Az egy keretnél szélesebb üres helyre előzőleg keretet teszünk. Siettethetjük a méhek behúzódását vízzel való gyenge permetezéssel is. Ha több kaptár van közös állványon. A száraz sárdarabok a kaptárba hullnak. A kijárózárókat jól rögzítjük. nehogy családok zárva maradjanak. Ilyenkor 2 ember adogatja a kaptárakat a kocsira. faék egyaránt jó. kalapács. összecsomagolhatjuk az ágyneműt. sok elpusztul közülük. mert egyik irányból sem érik a szállítmányt nagy lökések. és e terv szerint rakodunk. fekvőknél a felemelt rostaszövetes keretfedő alatti tér szolgál erre. A kaptárak elhelyezését előre elgondoljuk. Mindaddig füstölünk. zárhatók. A fekvő kaptárakat helyesebb hosszában rakni. Közben azok a családok. Inkább gittet használjunk. és szükség szerint avatkozzék be. mert kutatástól nem kell tartani. Erősen nem szabad.A kereteket a kaptár falába épített csavarral. Jó. az előkészületekhez szükséges eszközöket: füstölő. A sarazást nem ajánlom. kaptárvas. Szeget csak akkor üssünk a kaptárba. hogy biztosan tartsanak. A kijárókat a méhek elülése után zárhatjuk. Kár értük. kaptárvas. A kis rostaszövetes felületet annyira eltömik.

ha valami baj van (a kocsi oldalának verése bottal. Erre rögtön ráemeljük a második sort. Felrakodás után lámpával végig járjuk a telephelyet. Elhelyezhetjük azonban a rakodás megkezdése előtt. Szállítás alatt a kaptárak elmozdulnak. aki az útvonalat ismeri. ha a kaptárakat keresztbe rakjuk. hogy a földtől számítva 4 m-nél magasabbra ne rakodjunk. Ugyancsak nehéz. Személyeknek pótkocsin utazni tilos. s könnyen kimerülnek. akkor inkább a cél elérése előtt rakodjunk le. Kisebb kocsikra hosszában 3 kaptár fér el. Jó. az is előre üljön. Ezután új sort kezdünk a kocsi fenekén. különösen dombos. Ha a gépkocsi nem állhat be a kaptárak mellé. Ha vannak kisebb kaptárjaink. mert a biztonságos vezetéshez teljes éberség szükséges. Ezután folytassuk utunkat. nincs-e valami baj. Legnehezebb az utolsó oszlopok felrakása. mert azok mozdulnak meg legkönnyebben. Ha motorhiba. pörgető lába. a 3. ha a gépkocsivezető mellé olyan ember kerül. akik a kocsin vannak. A rakodást így lépcsőzetesen folytatjuk addig. Ellenkező esetben a földön levő 2 ember nagyon sokat dolgozik. hegyes utakon. mert ez veszélyes és tilos. mert pár cm-rel hosszabbak. A hátul ülőkkel beszéljük meg. azt hárítsuk el.5 tonnás kocsikon is elfér 4 egy sorban. Különösen vigyázzunk az első és utolsó sor kötözésére. ép köteleket használjunk. A laza rakodás veszélyes. Egymás mellett 2 kaptár fér el. de időnként álljunk meg szemlét tartani. Ha a kísérők közül van. oszlopot.75 és 2 tonnás kocsiknál 1-1. Azonban így csak a széles kocsik rakterületét használhatjuk jól ki. pihenjünk 1-2 órát. A vándorbódé rendszerint a rakomány tetejére kerül. Mindig legyen gondunk rakodásnál. Ha a kaptárak és a kocsi oldala között hézag marad. hacsak nem feltétlenül szükséges. mert a kocsin ilyenkor már kevés a hely. ide is rakhatjuk a bódé részeit. nem szoktuk teljesen kirakni. nincsenek kellően foglalkoztatva. a kocsi alját azokkal rakjuk meg. A vállalati NB fekvők néhány sorozatából nem lehet kettőt egymás mellé tenni. erős fütyülés. az 5 tonnás B/5-ösnél és a 7 tonnás Csepelnél 6 ember ülhet be. Ezzel a kötéllel a keresztköteleket jól meghúzzuk. 86 . akkor még körülkötjük a rakományt. rakodómunkások részére. akkor a második oszlop második sorát rakjuk fel. A vezetőfülkébe a 0. Ha a vezető elálmosodik.mert így biztosabban leköthetők. Felül már a hosszabbak is elférnek. Először minden sor kaptárt egyszer jó erősen átkötünk. miért is a rakodás lassúbb! A rakomány gondos lekötése után indulhatunk. Ha útközben valami bajt észlelünk. s a rakomány szétesik. Erre felállva rakjuk meg az első oszlop harmadik sorát. a vezetőfülkét a kívül levőkkel összekötő zsinór rángatása).5-4. aki éjjel nem alszik el és a vezetőt szóval tartja. Kivétel a jól szerkesztett 10 keretes kaptár. Ilyenekből a 3. és nem tud elég éber maradni. fekvőből 4 sornál többet nem pakolhatunk. Vigyázzunk.5 tonnásoknál és a 7 tonnás Tátránál 2. Az első néhány kilométer megtétele után álljunk meg és vizsgáljuk meg. hogy a kísérők biztonságban ülhessenek vagy fekhessenek. keretbak). Mikor minden sort átkötöttünk. hogy közöttük hézag ne maradjon. hogy a kocsi oldalát ki ne nyomjuk. hogyan jelezzenek. Ehhez erős. A kaptárakat szorosan egymás mellé rakjuk. mert azok megakadnak az út menti fákban (pl. Legtöbbször úgyis szükség van itt helyre a szállítmánnyal együtt utazó méhészek. a teljesen megrakott kocsi megbontása is lerakodáskor. hogy a rakománynak ne legyenek kiálló részei. Rakodókból négyet egymás mellé szintén csak nagy kocsin tehetünk. akkor először hordjuk azokat a kocsihoz és csak azután rakodjunk. vagy egyéb ok miatt a szállítás a forró nappalba nyúlna. a kötelek meglazulnak. Vigyázzunk. mert csak ezekre fér fel egymás mellé hosszában 4 kaptár. Megnézzük. mert akkor a hátsó ajtót nem lehet fölkapcsolni. míg azok. A kocsi megrakása után következik a kötés. s csak ezután folytassuk utunkat. majd megkezdjük a 3. Az aluljárók alatt sem fér el. a kaptárakat a földről felemelni pedig nehéz. A szorosan egymáshoz rakott és jól lekötött kaptárak hosszú úton sem mozdulnak meg. Rakodóból 3 sornál. nem lazultak-e meg a kötelek. A gépkocsivezetők ugyanis rendszerint egész napi munka után vállalják az éjszakai szállítást. Ha ez megvan. A kisebb kocsikat úgy használjuk jól ki. nem maradt-e el láb vagy más felszerelés. Az első sort szorosan a gépkocsi vezetőfülkéjéhez szorítjuk. a kocsi elejében is. A rakomány egy egészként mozog. és a vezetőt útközben megkínálni. míg a kocsi végéhez nem érünk. Tanácsos termoszban forró feketét vinni. Ügyeljünk. Ezért az utolsó sorokat. így azonban a rakterületből 20-40 cm széles rész üresen marad. A kaptárak után a többi holmit rakjuk fel.

hogy a gépkocsit elbocsáthassuk. hosszabb szállítás után tanácsos a közeli udvarokban az itatóvályukból leengedni a vizet. Jó ilyenkor a kaptárak körül és az itató környékén a füvet vízzel meglocsolni. (a kaptárakat ütögetjük). sz. hogy a méhek ne törjék magukat a rostaszöveten. hogy a méheket olyan helyre szállítjuk. Vigyázzunk nagyon. A vándortanyán mindenkor tartsunk rendet. Méhész István. hogy erről bizonyítékunk legyen. sz. 2. Este. vagy annak közelében rakjuk ki és engedjük ki a méheket. akkor az állomásvezetőségtől méhészetünkben „házi jegyzőkönyv" felvételét kérjük Megtörténik. 16/1958. vagy valami résen méhek jönnek ki. akkor a kaptárakat rakjuk rögtön lábra. Állítsuk fel az itatót. ha a rakomány hosszabb ideig egy helyben vesztegel. hogy méheink ezekre szokva. Magas kaptárakat egymásra rakni nem tanácsos. F. rendelet+. mint vendégnek illik idegen helyen. A méhek megnyugvása után (akácvirágzáson még aznap. Vesztegléskor mindkettőt nyissuk ki. Csoportosan vándorlók lehetőleg egyszerre röpítsenek. hogy erdei vándortanyán tüzet ne okozzunk. rendelet alapján bejelentem. Amikor a méhek már repülnek. Ezzel megelőzzük. hanem a kijáró felé igyekezzenek. VI. Méheimet a vasútállomáson helyeztem el. hanem betájoljanak. Kelte: 1958. Igyekezzünk azokat vízszintes helyzetbe hozni. egyébként a következő napon) megszüntetjük a menekülő tereket és letakarjuk a fészket. A vándortanya elhagyása előtt fizessük meg a kialkudott helybért. 4. Elköltözés előtt vagy azután. Alulírott Méhész István Vác. különösen meleg nyáron. 17. aki azt szeretné. Az ott-tartózkodásunk alatt keletkező szemetet ássuk el *L.Vasúti szállításnál a következőket tartsuk szem előtt. ha kaptárjaik egymás mellett vannak. A kaptárakat itt is szorosan egymáshoz rakjuk. a sátor vagy vándorbódé felállítására. Kiállításának helye: Vác. az egészségi bizonyítvány száma. Fontos. A méheket ne a vagon két végébe. Ha szállítás alatt a kijárón. Ezért azokat gúlaszerűen rakjuk egymásra. A lépek éllel nézzenek a menetirányra. Példa: Községi Tanács VB. papírral zárjuk. ezért a személyesen tett bejelentésről. A méhek a hűvösben a kaptár falára csomóba húzódnak. A szellőzők lezárása után nyissuk ki a kaptárakat. hogy a méheket alaposan megzavarjuk. hogy a méhek ne indulhassanak rögtön és zavartalanul munkába.) a község területére szállítottam. alatti lakos a 13/1952. berendezésére. vigyázzunk. hogy a felsők erősebb lökésnél le ne zuhanjanak. (VI. Vándortanyánkat megjelöljük az előírt névtáblával. anyag kerüljön. vagy letakarni azokat. hogy máskor is szívesen lássák. az ajtók közelébe rakjuk. Az ajtótól távoli részekbe az élettelen felszerelés. egészségi bizonyítványunk hátlapján igazolást kérünk. A szállítás alatt szenvedett károsodásról a célállomáson vetessünk fel „tényálladéki jegyzőkönyvet". hogy a rakományt körül tudjuk járni. Lakott helyen való lerakodáskor. gondolhatunk saját kényelmünkre. Különösen fontos ez akkor. hogy a célállomáson már várjon a megfelelő segítség és szállítóeszköz. mert bemelegszik. Ha a kárt csak a méhek elszállítása után vettük észre. 1958. A vagont ne zsúfoljuk túl. kellemetlenséget okozzanak. Viselkedjünk úgy. fűvel. hosszabb ideig szállítjuk (kerülő utakon) és kiengedéskor a kijárót szénával. kelte és kiállításának helye. Egészségi bizonyítványom száma: 17. a méhek előző telephelye. vagy másnap szállítsuk tovább őket. Szállítás alatt az egyik ajtót hagyjuk nyitva. Ilyenkor-a visszaröpülést azzal csökkenthetjük. hogy a községbe érkeztünk. Fontos. A kijáróba bocsássunk füstöt. az írásbeli bejelentést pedig ajánlva adjuk postára. Ha időben érkeztünk. IV. Nagyon fontos. hogy külön-külön ne mozoghassanak. a méhcsaládok száma és a méhészet helyének pontos megjelölése. Szügy. 48 órán belül a helyi tanácsnál szóban vagy írásban bejelentjük. ne tegyünk kárt az erdőben. ne féljünk a család elnéptelenedésétől. 48 órán belül. A szállítmányt feltétlenül kísérjük. hanem közepére. Ha a kaptárakat egymásra kell raknunk. hogy a kocsi levegője mozogjon. ahonnan még a régi telepre visszatérhetnek. hogy a méhek ne vágódjanak ki tájolás nélkül és ne támadjanak. jelentsük a 87 . Ha a késedelmes továbbszállítás veszélyes.) FM. így a bajt hamarább észrevesszük és könnyebben segíthetünk. és a méhek röpülhessenek. Népveszteség veszélye csak akkor fenyeget. Így kevésbé érzékenyek az elölről és hátulról jövő erős lökésekre. Petőfi u. 1. A bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket: a méhész neve és lakóhelye. M. olyan vendégnek. Célhoz érve minél gyorsabban rakodjunk le. hogy 23 családos méhészetemet Hernád községből (Fő u. Ne szemeteljünk. vagy a tető alatt a rostaszöveten gyűlnek össze. A szellőzőréseket zárjuk be. akkor az állomáson. Szügy. 17.

mint a többiek. Egy méhcsaládot 300 Ft-ra értékelve (a lépek. Ez védi a fürt belsejében fejlesztett meleget a 88 . A vándorcsoportok szervezésében a méhészeti szakcsoportok. Alulírott Méhész István Vác. A téli elhullás elkerülhető. évi) ennél sokkal több méhcsalád pusztul el. S ennek többszörösére tehető a szaporulatban és a méhek megporzó munkájában kieső haszon. nagyobb állománnyal bíró méhészekhez csatlakoznak és mellettük sajátítják el a vándorlás gyakorlatát. nyáriak. Ha a téli veszteség 10%. ha kezdetben gyakorlottabb. A méhcsalád azzal is készül a télre. A téli veszteségeket a méhészek nagy része természetesnek veszi. fehérjét halmoznak fel. A testükben felhalmozott zsírt és fehérjét pempőtermelésre használják fel akkor. A téli veszteség a telelés jó előkészítésével és a méhcsaládok nyugodt teleléséről való gondoskodással csökkenthető. Az elpusztult állomány 8 kg átlaggal 40 vagon mézet termelne. hogy beszünteti a meleget kívánó élettevékenységét (fiasítás gondozás). Azzal vigasztalja magát. sz. alatti lakos a 13/1952. sz. Ez a felfogás helytelen és káros. hogy méheimet a mai napon a vasútállomásról Csabacsűd községbe. tömör kérget alkotnak. hogy lakása minden felesleges nyílását eltömi propolisszal.községi tanácsnak méhészetünk elszállítását a következők szerint: Községi Tanács VB. 4. Megfelelő tapasztalatokkal több kis méhész alkothat vándorcsoportot. Leghelyesebb. sőt teljesen elkerülhető. kaptár marad). ezért nem szabad a téli fészek helyének megválasztását teljesen a méhekre bízni. nyáron kelt dolgozók átlag 35-50 napig élnek. Szügy. pedig az elpusztult családok értéke. Testükben zsírt. mint a tavasziak. Az élelemkészlet elhelyezése nem hat rá. széle pedig mézes sejteken feküdjék. nem csoda. FM.) szállítottam. VI. vagy legutóbb az 1955-56. Már ez a néhány szám elég annak szemléltetésére. A méhek a mi teleinknél sokkal hidegebbet és hosszabbat is kibírnak. A telelőfürt külső részén a méhek szorosan egymáshoz simulva. Fényesen bizonyítják ezt azok a méhészetek. Méhész István. A méhésznek ebben támogatnia kell a méheket. Ennél sokkal nagyobb a télen legyengült családok hozamkiesésében mutatkozó kár. aminek értéke több mint hét millió forint. telelőfürtöt alkotnak. hogy a méhek nem viselik el a hideget. az erősek később (8-10 foknál) húzódnak telelőfürtbe. A hideg elleni közvetlen védekezést szolgálja. A méhcsalád azonban a nagy hideg ellen is tud védekezni. ez 15 millió Ft veszteséget jelent népgazdaságunknak. akkor az 500 000 családra becsült állományunkból 50 000 méhcsalád pusztul el. 15. A néptelenedéssel párhuzamosan azonban belső változás is végbemegy a családban. A méhek a telelőfürtöt úgy alakítják ki. Erős teleken (mint az 1928-29. rendelet alapján bejelentem. amelyekben a téli veszteség ismeretlen. szövetkezetek nagy segítséget nyújthatnak tagjaiknak. szinte mozdulatlanokká dermedve. 1958. A főhordásra nagyra növelt népességét télre lecsökkenti. és hosszabb életűek. ha egy részük télen elpusztul. ahol majd a telet tölti. Ezeket téli méheknek mondjuk. Petőfi u. illetve az emiatt elmaradt méztermelés korántsem fejezi ki teljes egészében a téli veszteséget. A mézet az ősz közeledtével mindjobban lakásának abban a részében összpontosítja. Jóakaratú emberek egymáson sokat segíthetnek. A méhek életműködéséhez meleg szükséges. T E LE L É S Téli veszteségeinket külföldi adatok és hazai tapasztalatok alapján 10-20%-ra tehetjük. hogy középen üres sejtek legyenek. Az előkészület első lépése az élelemtárolás. és szorosan egymáshoz bújva telelőcsomót. a téli méhek életkora 6-8 hónap is lehet. Nagy István tanyájára (347. ősszel kelő méhek nem olyanok. E L Ő K É SZ Ü LE T A T E LE LÉ SR E . milyen kár származik a méhészet téli veszteségeiből az egyénre és közre egyaránt. A méhcsalád télre előkészül. Pedig ezek a méhészetek is ugyanúgy érzik a hideg hatását. Míg a tavasszal. A nyár végén. Egy méh egymagában már 10 fok alatt életképtelen. Szügy. amikor a szabadból még nem gyűjthetnek virágport. A gyenge családok korábban (már 13 foknál). másodsorban a kijáró helye határozza meg. Gyakran még a kijárónyílást is megszűkíti. Ennek helyét elsősorban az utolsó fiasítás. Kis méhészek néhány családjukkal egyedül nem vándorolhatnak. Ilyen előkészület után a hűvösebb idők beálltakor a méhek teljesen beszüntetik a kirepülést.

Megállapították. A méh tehát a kaptárban sem találja meg mindenhol a számára életet jelentő meleget (legalább 10 fokot). és alacsony lépen hátrafelé. A méheknek a hő előállításához fűtőanyagra. A telelés sikerének fontos feltétele a jó. ezért a telelőfürtnek a méz egy részét takarnia kell. hogy a téli veszteség a július 20.kisugárzástól. Nagy lépben több méz fér el. Ha a téli eleség jó és a család nyugodtan telel. ugyanakkor a fürt szélétől néhány cm-re csak 2. Ahogyan fogy a méz. fiatal anya is. vagy rossz eleségen telelő méhcsalád a hosszú tél vége felé képtelen visszatartani az ürüléket. mert más léputcákra létük veszélyeztetése nélkül képtelenek átvonulni. éves anyákat lecseréljük (kivétel a legjobb teljesítményű. A telelőfürt rendszerint a lépek kijáró felé eső részén alakul meg. előtt rakott petékből kelt méhekből 61% az augusztusban rakott petékből kelt méhekből 18% a szeptemberben rakott petékből kelt méhekből 12% volt. A kaptárban a méhektől távolabb fagypont alá is hűlhet a hőmérséklet. A telelőfürtön kívül ennél is sokkal hidegebb van. Az emészthetetlen anyag vastagbelükben halmozódik fel. A telelőfürttől elszakadó méhek elpusztulnak. megdermedve lehull. Ezt bizonyítja a következő kísérlet: Különböző időszakokban kelt méheket megjelöltek és figyelték. ezért jobb ilyenekkel méhészkedni. a nélkül. és nagymértékben csökkenthető a fészek szűkítésével. Naponta 2-3 dl 1:1 arányú méz vagy cukorszörpöt adunk családonként. amelyekből az élelem elfogyott. Az öreg anya igen gyakran télen vagy kora tavasszal dűl ki. nagyobb a fogyasztás is. amennyi a szükséges hő előállításához kell. amikor a külső hőmérséklet -24 fok volt. és vándorlással sem teremthetünk. vagy már megindult a petézés. mézre van szükségük. hordástalan időben is tovább fiasítanak. A telelőfürt belsejében a hőmérséklet a teljes nyugalom időszakában 14-25 fok között váltakozik. A serkentés megkezdése előtt rendezzük a fészket. A méhek a téli nyugalom időszakában nem ürítkeznek. majd hátrafelé mozog. A telelés előkészítését már nyáron kezdjük. hogy megbontaná a telelőfürt egységét. Ha nincs hordás. amelyekben a telelőfürt kialakult. elpusztul. sokat fogyaszt. mézet fogyasztanak és abból izommunkával hőt termelnek. Ha ezt elhagyja. mert a fiatal anyák nyár végén többet petéznek. hanem csupán a telelőfürtben. tenyésztési célokból értékes anya). úgy húzódik tovább a lépen a méhcsalád. tavasszal könnyen álanyássá válik. A téli fészekbe lehetőleg csak fiasításra alkalmas lépek kerüljenek. augusztus első felében a 3. A fészek hő vesztesége kisebb a jól szigetelő kaptárakban (kettős falú. Augusztus végéig. hogy családjaink jó népesen teleljenek be. Hidegben a méhek csak azokból a léputcákból táplálkozhatnak. 89 . A nyári serkentés a tavaszinál eredményesebb. Fontos. legfeljebb szeptember 10-ig serkentünk. Ugyancsak elhullnak a méhek azokban a léputcákban is. magas lépen előbb fölfelé. hogy a család főként augusztus-szeptemberi kelésű. a méhek bent ürítkeznek. és nagymértékben elősegíti a Noszéma terjedését. szalmából préselt). egyébként családjaink a betelelés idejére nagyon legyengülnek. akkor hosszú időt kibír ürítkezés nélkül. mert léputcát csak enyhe időben képesek változtatni. erős tél felőrli. A teljes nyugalom időszakában a család csak annyi mézet fogyaszt. Ha a méhek élettevékenysége fokozottabb. a fürt belsejében 33 fok meleget mértek (már megkezdődött a petézés). A fürt belsejében a méhek élénkebben mozognak. A hideg ellen az erősebb család könnyebben védekezik. hogy augusztus végén átlag 6 lépen legyen nagy kiterjedésű fiasítás (összesen legalább 50-60 dm2). Ezért nagyon fontos. Ez nagyon káros.5 fok meleg. Júliusban. Az anyátlan család nyugtalanul telel. A gyenge család életerejét a hosszú. A nyugalmában gyakran zavart. A jó telelésben a méhésznek kell segítenie a méheket. sok méhet veszít. Minél kisebb a hő veszteség. annál kevesebb a fogyasztás. Az is igen fontos. A kéreg hőmérséklete gyakran csak 9-10 fok. Egy kísérletben. gondos takarásával is. A serkentőetetés megkezdése előtt a szűkösen ellátott családok készletét kiegészítjük. a kaptár választódeszkán túli részében pedig -8 fok hideg volt. a télre jól felkészült méhekből álljon. hogy mikor pusztulnak el. amikor pótlása még nehéz vagy lehetetlen. akkor augusztus 10-15-e között megkezdjük az etetést. például enyhe az idő. mert az idősebb munkásokból nagy a téli veszteség.

hogy a családok túl korán ki ne szorítsák mézzel az anyát. A családokat népesség szempontjából ősszel ugyanazon elvek alapján értékeljük. ábra. Az 5 léputcásnál gyengébb családokat egyesítjük. A téli fészek elhelyezése fekvőkaptárban a) rendezés elölt. A fokozottabb munkával kivesszük a téli méhek erejét. amelyek fészküket beavatkozásunk nélkül is helyesen rendezik el és jól betelelnek. mint tavasszal.A serkentőetetés szeptember második felében vagy később káros lehet. Ezért a családokat szeptember 15-e után részletesen átnézzük. A fészeknek a kijáró közelében kell lennie. A gyenge családokat kettesével egy kaptárban. ezért a fekvő kaptár jobb vagy bal oldalánál tömör választóval 3-6 keretes részt leválasztunk. vagy egy kaptárba kettőt (esetleg többet) telelünk be. amelyek beteleléskor legalább 8 lépet sűrűn takarnak. A 6-7 léputcás. A fészket fiasításra alkalmas lépekkel tűzdeljük. Gyengébb minőségű bőrlemezből két réteget használjunk. a méhek legtöbb vidékünkön és legtöbb esztendőben nem képesek segítség nélkül jól betelelni. Első feladatunk a népesség meghatározása. Az anyarácsos választót bőrlemez betéttel takarhatjuk. a b 10. és középen hagyni üres teret. A fészket a választó mellett rendezzük be (9. Ha a kaptárban két családot teleltetünk. Rakodókban a családokat a mézkamra eltávolításával. ábra. és ellenőrizzük a telelés feltételeit. a későn kelt méhek pedig esetleg tisztulás nélkül telelnek be. és nem remélhetünk tőlük kielégítő tavaszi fejlődést. ábra). ábra). akkor a fészekfiók oldalát szalmapárnával szigeteljük (11. b) rendezés után 90 . a b 9. illetve a mézkamra lépeinek kiszedésével szorítjuk kisebb térre. Jók és telelésre kiválóan alkalmasak azok a családok. hogy egymást melegítsék (10. Sajnos. Lehetőleg úgy helyezzük el. Gyenge családok fészkének elrendezése a) rendezés előtt. közepes családok önállóan is telelőképesek. akkor fészküket a közös választófal mellé toljuk. A méhcsalád telelő fészkét rendezzük. Ha a népesség megengedi. Legértékesebb családjaink azok. a közös választófal mellé tolva teleljük be. b) rendezés után A választót lécecskékkel szögezzük körül. Az ennél néptelenebbek erős teleken sokat szenvednek. mert a fiasítás csökkentése már nem baj. hogy a két család össze ne járhasson. ügyelni kell. hogy ne kerüljön a külső levegővel közvetlenül érintkező oldalfal mellé. Ezt a jó tulajdonságukat jegyezzük meg. Augusztus végétől már nem avatkozunk be a méhek fészkének alakulásába. Ez nyugtalan telelést. ábra). sok téli veszteséget okoz! Ha augusztusban hordás van. és jó telelés után tavasszal is kielégítően fejlődhetnek. Helytelen a kaptár két végében teleltetni.

) 12. nem baj. és ha nagyobb mennyiség. azután a méhekkel feletetjük. ha etetéssel pótoljuk a család élelmét. b. a többi a fészken kívülre is kerülhet. tudjuk. Jó.) rendezés után. Léputcánként 2. Ezekből megítélhetjük állományunk télire való felkészültségét és azt. népességüktől függően. Különösen fontos ez fekvő kaptárakban. Megbecsüljük a mézkészletet is. Gyorsabban célt érünk úgy. Azért is jó a fészken kívül került mézkészlet feljegyzése.) gyenge család A fiasításos lépeket tegyük a fészek közepébe. Segíthetjük a méz összehordását úgy is. A szemle alkalmával észlelteket jegyezzük fel. mert csak tavasszal lesz rá szükség. amennyit a téli fészek kialakításához elegendőnek vélünk. A teljes nyugalom időszakában (november-január) egy család összes fogyasztása 5 kg-nál több nem "szokott lenni. Gyenge családokban itt is szükséges a méhek kevesebb lépre tömörítése. hogy a lépekben elszórt mézet kipörgetjük. Így. a. mert szemlénk végén látni fogjuk. de legalább 2 kg élelmet hagyjunk.a.) b. A szélső lépek a legmézesebbek legyenek.) rendezés előtt. A téli fészek pontos terjedelmét ilyenkor nehéz megállapítani. akkor kipörgetjük. Az így ellátott családok sorsa miatt télen nem kell aggódnunk.) 11. A téli fészek elválasztása a többi léptől a) rendezés előtt. A nagy fogyasztás márciusban indul meg. Különösen fontos ez akkor.) b. ábra). Annyi keret után. Legfontosabb a mézkészlet és a népesség ismerete. Így a méhek biztosabban a fészek lépeibe raktározzák az eleséget. a lépek között 4-5 cm hézagot képezünk (12. A családoknak. ábra.5-3 kg. a fészekből az üreseket kivesszük. A téli fészek szeptemberi rendezése rakodókaptárban a. akkor a lépeket megcseréljük. mennyi méz van a családoknál a téli fészken kívül. A szeptemberi szemle alkalmával hozzákezdünk a téli fészek nagyságának szabályozásához is. ha valamelyik családnál a fészek rendezéséhez mézes lép kell. 15-25 kg élelem kell. de ha egy-két lépet tévedünk. Ez feltétlenül a méhek által elfoglalt lépeken legyen. ha ezekben bőséges virágpor van. ábra.) c. s helyükre jó mézeseket teszünk. A fészekbe már nem szükséges mézes lépeket a kaptár meghatározott részébe rakjuk. hogy a családok élelmét mennyivel kell pótolni. hogy mennyi az. a szűkös pedig fékezi azt. b) rendezés után 91 . mert a rakodókban csak 10-12 lép van a fészekfiókban. amikor a fiasítás terjedelme rohamosan nő. Feltétlenül fel kell jegyeznünk azt is. Ez azonban nem mindig eredményes és nagyon hosszadalmas. c. melléjük vastag mézkoszorús lépek kerüljenek. hol találunk. hogy a fészekén kívüli lépekben a födött mézet felnyitjuk. Ilyenkor a bőséges készlet a fejlődésnek lendületet ad. a lépek szoros kapcsolatát megszakítjuk. Ha a méz nem a fészekben van.

táblázatban bemutatott minta szerint készítem följegyzéseimet. Eddig még soha nagyobb baj nem történt. kísérelje meg a nappali etetést. ha állandóan méhei között lehet. akkor az etetést befejezem. meglátom. 3. Ezt a család sorában valamilyen jellel feltüntetem. maradjon az esti etetésnél. 2. Az 1. A családok sorába minden etetés után jelet teszek (függőleges vonalat húzok). hogy léputcánként 2. a 3. Ilyenkor a szirupot 1:0. Népesség léputca 7 8 9 6 7 Mézkészlet a Szükséglet fészekben 10 12 17 15 20 kg 17.5 15 17. Ilyenkor állandóan a méhek között vagyok. 5. 4. táblázatból kiolvasható. Táblázat Mikor ezzel a munkával végeztem. Azok a családok. A téli szükségletet úgy számítom ki.5 kg élelemmel akarok betelelni.6 arányban készítjük.5 5 — fészken kívül hány lépen 4 3 5 3 — 15. (A szükséges szirupmennyiség az 1. Táblázat A 2. a 2.5 X 12 = 66 deciliter szirupot kell kapnia. családnak ezek szerint 7. 3. ugyanakkor a kaptárt is jól láthatóan megjelölöm. legfeljebb itt-ott vitték el egy családtól mások a beadott készlet egy részét. Az őszi élelempótláskor rendszerint nappal is szoktam etetni. Fiasítás Népesség hány lépen léputca 2 1 3 1 — 7 8 9 6 7 fészekben kg 10 12 17 15 20 14. hogy a szükséges mennyiséget megkapja. Akinek a méhei lakásánál vannak. mely családok készletét kell kiegészítenem és mennyivel. Tehát egy kg élelmet 12 dl szirupban adunk be.A szemle során a 14. aki távol van a méheitől. sz. Az etető űrtartalmát bejegyzem a megfelelő oszlopba.5 kg-ot veszek.5 20 22. és 3. a kijárókat gondosan szűkítem. Mikor az előírt számot elértem. oszlop adatait a szemlén készített feljegyzések adják.5 8 5. Ezután megkezdem az etetést.. Ezt beírom. 4. Tegyük fel. 2. számúnak 8 X 12 = 96. Ezt az „etetés" oszlopba bejegyzem.) Ezután a családokhoz behelyezem az etetőket. amelyekkel többet kell feletetni. Család száma 1. Ha a „hiány" oszlop adatait összeadom. hogy fölöslegesen ne nyitogassam. Mézkészlet Család száma 1. A hiányt a készlet és szükséglet közötti különbözet adja.5 X 12 = 90. Kiszámítom. De csak akkor.. 2. nagyobb etetőt kapnak. 5. számúnak 5. hány etetővel kell adni a családnak. Rendszerint gyenge vagy anyátlan családdal történik meg. hány liter sziruppal pótolható a családok hiányzó élelme. hogy léputcánként 2. táblázat szerinti kimutatást készítem. hogy mennyi cukrot kell az egész állománnyal feletetnem.5 — — 90 96 66 — — 20 12 10 — — Etető Szükséges etetések száma 5 8 7 — — kg 3 2 4. 3. Így egy nap 92 .5 Hiány Etetés dl 7. akkor megnézem. Ezután kiszámítom. A családokról a 15.

attól kivesszük az etetőt. mert csak így lehetünk biztosak benne. hogy a készlet valóban elegendő. A fészket mindig annyi lépre szorítjuk. Ezért nem helyes a fészket teljesen teli lépekből összeállítani. hogy közepében üres sejtek legyenek. annál többet kell pótolni. másrészt hamarabb végzünk az etetéssel.alatt 3-4 adagot is elhordathatunk. A bő készlet kedvező a fiasításra is. Ha a mézharmatos mézből gyűjtött mézkoszorúk nem vastagok. (Vigyázni kell. ha nem lehet. akkor a fészket oldalról is szűkítjük. akkor azt odatoljuk. A népesség erre az időre véglegesen kialakult. mert egy családdal sem kell túl sokat etetni. hogy a fészeknek a többi léptől való elhatárolása céljából kivett lép helyén építeni kezdenek. Ezért törekedjünk arra. Ezzel a megoldással egyrészt kevésbé terheljük meg a családokat. cukorlepénnyel segíthetünk a családokon. akkor inkább szűkösebb készlettel teleljünk. hogy könnyebben tartani tudják a szirup érleléséhez szükséges meleget. akkor cseréljük ki a lépeket. Amelyik családot már nem kell etetni. Gyakori. telelésre nem jó. és valamennyi családot etetjük. amelyek ősszel úgyis elhullnak. Ez egyik jele annak. A gyengén telelt családok készletét inkább kora tavasszal pótoljuk. Ez feltétlenül szükséges. Ha pedig véletlenül erős telet kapunk. mert gyöngíti a téli méhek erejét. mikor már röpködhetnek. erre választódeszkát.még egyszer végigvizsgáljuk a családokat. Tavasszal. A méhek ezen fognak telelni. betegséget. semhogy kései etetéssel veszélyeztessük a telelést. Megesik. Ha az időjárás már hűvösebb. vajon megvan-e minden feltétele a jó telelésnek. további jelentős néptelenedéssel már nem kell számolni. Ha a méhek nem férnek el a téli fészeknek szánt lépeken. Ekkor a szirupot még azok a méhek dolgozzák fel.enyhe őszön későbben . Ha a fészeklépekben sok a mézharmatos méz. vagy a családokat túlságosan etetni. s a fogyasztás nagy lesz. A szirupból esetleg a fészken kívüli lépekbe is raknak. hanem a családokkal etessünk fel legalább annyi cukrot. de legkésőbb október első napjaiban föltétlenül fejezzük be. Besűrítés után a méhek a fészken kívüli lépekbe rakott szirupot fészkükbe hordják. A méhek a telelőfürtöt úgy szeretik kialakítani. Azokat a családokat. hogy minél kevesebb etetésre legyen szükség. mint késő ősszel. másoknál 10-15 kg-ot kell pótolni. amelyek az előírt mennyiséget már megkapták. akkor pörgessük ki. Kipörgetés után etessük a családokat jó mézzel vagy cukorral. hogy az élelemkészlet a fiasítást vissza ne szorítsa!) Ősszel csak a készlet kisebb pótlására lesz szükség. hogy a családok őszi ellátottsága nagyon egyenetlen. Minél jobban kifogy a készlet. pár nap múlva ellenőrizzük. Ilyenkor már elhatárolhatjuk a fészket a másik oldalról is (13. augusztusban etessük a méheket. minél később pótoljuk. és gyorsan végzünk az etetéssel. 93 . A méhek által nem takart lépeket kivesszük a választó mellől. ábra). szeptember végére. amíg a tavaszi enyhülés meg nem jön. tehát nem rontjuk a család életerejét. bőrlemezt stb. Ha például az egy kaptárban betelelt két család nem a választófal mellett alakította ki a fészkét. használhatunk. szalmapárnát. azonban kedvezőtlen esztendőkben nehéz elkerülni az etetést. annál erősebben vesszük igénybe a téli méheket. Hordástalan nyáron már júliusban. amennyi az első tavaszi röpülésekig elegendő. Október első napjaiban . Meglátjuk. amennyit a méhek sűrűn takarnak. akkor még segíthetünk rajta. Némelyik jóformán etetésre sem szorul. A mézharmatos méz. Szeptember második felében etessünk. akkor megnagyobbítjuk a fészket. Az őszi etetés a családokra nem kedvező. fészkét gondosan takarjuk. Most utoljára nézzük meg. ha a jól ellátottak készletéből adunk emezeknek. Ha a család elhelyezkedése nem megfelelő. akkor kiegészítjük. pusztulást okoz. hogy a fészek nagyságát szeptemberben helyesen állapítottuk-e meg. a mézharmatméz nem káros. és azt a méhek jó helyre raktározták. A túl nagyra szabott fészket viszont a szükséges mértékben kisebbítjük. ami a családot nem terheli meg túlságosan. Ha az élelmet nem tartjuk elegendőnek. hogy jó vastag koszorút készítsenek. A jól elhelyezett 10-12 kg élelem átlagos teleinken addig feltétlenül elegendő. akkor ne pörgessünk. Az etetés hatására a méhek jobban szétterülnek a kaptárban. Ha valamilyen ok miatt az etetést nem végezhettük el időben s kielégítően. Ilyenkor az a helyes. hogy a család számára nem hagytunk túl nagy fészket.

b) rakodókaptárban b.) 13.) teljesen.) 15. Általános. ábra b). mert akkor a kaptár üres részében elpusztulnak. A 10 keretes Hunorban 6 léputcás családot úgy szűkítünk.) A gyengén takart lépekre a téli fészekben nincs szükség. ábra a). amennyire az általuk használt kaptár berendezése engedi. a rostaszövetes keretfedő alatt kell mozgatni. Ha a fészket úgy választjuk 94 . kaptárban például a családok 6. és a kaptárt ilyen részekre lehet osztani. a. A fészek végleges leszűkítése a) szűkítés előtt. hogy a méhek az üres kaptárrészbe semmilyen kis résen ne juthassanak át.) 14. A rostaszövetes keretfedőktől független szűkítést kell alkalmazni. Ha az első módot használjuk. ábra. mert ilyen rosta szövetes keretfedők vannak. hogy a fészket az egyik oldalon a választó mellé szorítjuk. A méhészek a szűkítésnél sok hibát követnek el. Az ilyen eljárás helytelen. ábra. hogy csak annyira élnek a szűkítés lehetőségével. ábra. ábra a). ábra b). hogy a kaptár fala mellé egy-egy szalmapárnát helyezünk (14. A fészek szűkítése szalmapárnával a) fekvőkaptárban. hogy a méhek a kaptár többi részébe nem mehetnek át (15. hogy átjuthatnak (15.) a. vagy úgy. a másik oldalon kimaradó két lépnyi teret szalmapárnával pótoljuk (14. deszkát. A téli fészek elhatárolása a. A 7 léputcás családot például úgy szűkítjük. b.a. b) szűkítés után b. A kis nyíláson át nem találnak vissza a családhoz.) átjáróval b. A NB. nagyon ügyeljünk. keretre szegezett bőrlemezt stb.) A téli fészket vagy úgy szűkítjük. 9 vagy 12 léputcások (illetve ilyeneknek vannak beírva). A szűkítésre használt szalmapárnát.

Szerintük a takarás csak tavasszal szükséges. hogy a méhek nem tudnak léputcát változtatni. a méhek nem tudnak léputcát változtatni. mert a kaptárban bárhová mozgathatók. mert ez a jó telelés és tavaszi fejlődés egyik alapfeltétele. mint a teljes nyugalom időszakában. Nagyon sokan teleltetik családjaikat szűkített fészekben. Ezen a méhek szabadon közlekedhetnek. leglényegesebbek és leggyakoribbak a következők: 1. mint a nem takartak. Természetesen nem csupán bőrlemezzel szűkíthetünk. a fészek belucskosodik. ezért jó télire egy kis felső kijárót is nyitni. Nincs lecsapódás a kaptár fészken kívüli részében sem. Takarásra szalmapárnát. A papír közvetlenül a méhek takarására nem jó. Az oldaltakarás alatt a méhek átjárhatnak a kaptár fészken kívüli részébe. akkor felső kijárós kaptárakban nincs lucskosodás. hanem maga a szűkítés. Nem szabad azzal az indokkal elvetni. A zárt léputca mind télen. mint az erősé! Sokan azt mondjak. hogy a méhek a kaptár többi részébe is átmehessenek. Szűkített fészekben a méhek léputcát egyébként sem változtathatnak. Több réteg papírt teszek a felső keretléceket takaró bőrlemezre is. 2. hogy a téli takarás fölösleges. február elején megindul. vattapárnát. papírt. A takarást mindenki lehetőségei szerint oldja meg. A választón kívül került lépekből fészkükbe hordhatják a mézet. hogy az ilyen aggodalmak fölöslegesek. enyhe időben gondozzák a lépeket. vagy a lépeket átfúrással rongálni. Alsó kijárós kaptárakban a levegőcsere rosszabb. A gyenge állomány gondos szűkítése és takarása sokkal fontosabb. A tapasztalatok általában jók. Mindenképpen jobb tehát már ősszel gondosan szűkíteni és takarni a családokat (16. amikor még a családok betakargatására rendszerint nincs mód. majd a keretfedőt még felülről is letakarom. Ha a családot valóban jól. és a fészekben nem maradnak takaratlan lépek. Igaz. A jó takarás kíméli a család erejét.el. Meleg időben a fészekből kihúzódhatnak. szénát. rongydarabokat szoktak használni. Én a bőrlemez mellett oldalt több réteg papirost lógatok le és szorítok a szomszéd léppel a bőrlemezhez. a fontos az. népességéhez mérten szűkítjük. hogy mivel szűkítünk. A téli fészket nemcsak szűkíteni kell. penészedés. hogy a fiasítás már január végén. 95 . amikor a fiasítás megkezdődik. A zárt léputcás telelés ellen sok kifogást hoznak fel. akkor legjobb a fenék és szűkítő között 1020 mm-es részt hagyni. ábra). mert a téli nyugalom megszűnése után rágni kezdik. Nem is az a lényeges. A fészket mind oldalról. Lehetőleg mindkét oldalról és felülről is takarjuk. sőt káros. hogy a családokat gondosan takarjuk. A kedvezőtlen eredmények okát a rossz előkészítésben kell keresni. akkor erre nincs is szükség. mind a tavaszi fejlődés idején nagyon hasznos. mert valamennyi léputca foglalt. de ha jól elláttuk őket élelemmel. A felső bőrlemezt közvetlenül a keretek felső lécére fektetem. hogy csak tavasszal kell gondosan takarni. A papírtakarást a rostaszövetes keretfedővel leszorítom. hogy a méhcsaládnak a fiasítás megindulásától nagyobb melegre van szüksége. hidegben visszamehetnek. mohát. A fészek hőmérsékletét a takart családok télen is kisebb fogyasztással képesek fenntartani. de nem igaz. Kár lenne emiatt a zárt léputcán való telelésről lemondani. a lépek megpenészednek. mind fölülről bőrlemezzel takarom. A tapasztalatok azt mutatják. A széna és a moha nagyon szemetel. Évek óta teleltetek szűkített fészekben. Oldaltakarásra (és egyúttal szűkítésre is) igen jók a felső és alsó keretléc közé préselt szalmapárnák. Ezenfelül jól tudjuk. hanem takarni is.

bőrlemezből vagy más anyagból készült előtéttel védjük a kijárót. A telelőcsomó kialakulása A családokat a hűvösebb idők beköszöntésekor takarjuk le véglegesen. Nagyon fontos az is. hogy télen át ne rongálódjanak. A zárt teleltetési mód akkor sikeres. Ezeket az igen hasznos madarakat ne bántsuk. mert a szélső lépek külső oldalán . ha a telelőhelyiség minden szempontból megfelelő. A tisztulásra alkalmas enyhe idő még decemberben és januárban is gyakori.) egycsaládos fekvőkaptárban. Az egerek és cickányok ellen a kijárókat már ősszel fogas szűkítővel szereljük fel. A harkály különösen erdős vidékeken tesz kárt.) rakodókaptárban Pusztulásra ítélt méhek 17. Az utolsó szemle után tanácsos a szabadban álló kaptárakat kátránypapírral. Ha nem telepíthetjük szélmentes helyre. a kaptárak jobban védve vannak. Ilyenkor csak a jól szigetelt telelőhelyiségben nem melegszik fel a levegő. hogy a kaptárakba ne fújhasson be közvetlenül a szél. c. valamint etetéssel tartsuk távol méheinktől. b. A méhek nyugalmát télen az egér. sem egyéb állatot. akkor legalább kukoricaszárból. ábra). de csupán annak megállapítására. Az uralkodó szelektől az egész méhészetet védeni kell. Vannak azonban a zárthelyi telelésnek is hívei. nagyobb a nyugalom. azokat onnan lesöpörjük. Teleink nem egyenletesek. A takaratlan vagy gyengén takart lépeket kivesszük. hideg időszakok enyhébbekkel váltakoznak.) b. A méhek nálunk általában szabadban telelnek. Van azonban hátránya is. A zárt helyen teleltetett méhészetek ezt nem hasznosíthatják.) kétcsaládos fekvőkaptárban. Ha a fészek szélső lépének külső oldalán kevés méh van. A fészket ilyenkor még egyszer ellenőrizzük. hanem idejében alkalmazott védekezéssel. amikor a telelőfürt már kialakult. A téli kirepülések megkönnyítik a méhek sikeres átteleltetését. hogy a zárt helyen való telelés néhány szempontból előnyös: kisebb a fogyasztás. Ilyenek készítése pedig igen költséges. Ezért a kijáró elé szélfogót kell tenni. Télen se engedjünk a méhek közelébe sem baromfit. cickány. Kétségtelen. harkály és cinke háborgatja. hogy a fészek méhekkel jól takart léputcáiba húzódjanak. bőrlemezzel takarni.pusztulás fenyegeti őket (17. A védőket még a hó leesése előtt rakjuk fel. ábra. hogy a fészekben hagyott lépeket valóban jól takarják-e a méhek. mert mindenféle háborgatás káros. ábra. Téli teljes takarás a.a. hogy a cinkék a méhekre rá ne kapjanak. A cinkék állandó zavarásukkal tetemes károkat okozhatnak. be ne ázzanak. 96 .a családtól elszakadva .) 16. Cinkék ellen deszkából. nádból készített ideiglenes szélfogóval védjük. Erre rendszerint október végén. november elején kerülhet sor.) c.

főzött cukorlepényt. Ha attól tartunk. 6 fok fölött a méhek már nyugtalankodnak. A kaptár rövid időre való felnyitásával a családban kárt nem teszünk. papírból. Az 5 m széles. a szellőző réseket kinyitjuk. bontsuk fel és helyezzünk fészkére kemény. viszont esetleg a biztos pusztulástól mentjük meg. hogy a hólé ne rongálja a kaptárakat. A telelőhelyiség előkészítését már nyáron megkezdjük: kitakarítjuk. Ezt egyaránt készíthetjük gumicsőből. A kaptárakat úgy rakjuk be. A méhek zúgását legkönnyebben hallgatócsővel ellenőrizzük. hogy lássuk. 8 foknál pedig rendszerint megbontják a telelőcsomót. A kijárót leghelyesebb tömören zárni. Ebbe tehát 150 család helyezhető el. A fogyasztás növekedésén kívül egyéb bajt nem okoz. erre jöhet a második. hogy a munka gyors és zavartalan legyen. Ez akkor fontos. A kaptárakról és környékükről hideg időben nem kell eltakarítani a havat. A tető alá egy darabka fát helyezünk. Csak az veszélyes. akkor a szellőzőlécek megnyitása helyett helyesebb a tető megemelése annyira. A behordás után a telelőhelyiséget naponként ellenőrizzük. Gondoskodnunk kell a méhek teljes nyugalmáról is. Egy méhcsaládra fél m3 légteret számítunk. december elején kerül sor. Legjobb a 0 + . s azt a népes családok nehezebben viselik el. csendes zúgás jó telelés jele. Az sem baj. műanyagból. mert a sok méhcsalád könnyen bemelegíti. hogy a méhek még azon a napon. ha a kaptárak teljesen hó alá kerülnek. Enyhe időben éjjeli szellőztetéssel ellensúlyozhatjuk a felmelegedést. Az egyenletes. a lépek megpenészednek. A teljes nyugalom idején elegendő a családok kéthetenkénti meghallgatása. A telelési munkákat a kővetkező időrendben kell végezni: 97 . mert a havon keresztül is kapnak levegőt a méhek.A jó telelőhelyiség hőmérséklete a külsőtől független és csaknem állandó. hogy elegendő szellőzés keletkezzék. akkor naponként hallgassuk meg méheinket. Később gyakrabban szükséges az ellenőrzés. Jó. mert kevés az élelme.4 fok közötti hőmérséklet. bármikor a többi háborgatása nélkül kivihessük. A bakhátas keretfedők nyugalmi helyzetben maradnak. Vándorkaptárakban úgy készítjük elő a családokat. Az első sort gerendákra. Ha télen azt vesszük észre. hogy alulra a népesebb. A behordást úgy irányítsuk. A föld fölötti helyiségek azonban ennyire nem használhatók ki. 5 m hosszú és 3 m magas helyiség 75 m3. fémből. ha hőmérőt helyezünk el benne. A berakás tervét előre el kell készíteni. ha a hó olvadás után megfagy. Ha a helyiségben egerek vannak. Állvány készítése azonban költséges. mert a jég elzárhatja a családokat a levegőtől. téglákra helyezzük. hogy valamennyi kijárójához hozzáférjünk. Ha a telelőhelyiség hőmérséklete 6 fok fölé emelkedik. mint szabadban való teleléshez. A hőmérséklet lefelé való kilengése nem veszélyes. akkor a méheket hordjuk ki. mert fent melegebb a levegő. majd a harmadik sor. hogy valamelyik kaptárban egér garázdálkodik. mint szállításra. vagy a következőn kitisztulhassanak. Legjobb a 75-80% páratartalom. nem melegszik-e fel. a családok erősen zúgnak. méreggel kiirtjuk. A havat akkor takarítjuk el. A kihordást lehetőleg úgy osszuk be. a kártevőket csapdával. Ha valamelyik családért amiatt aggódunk. de a kártevők a tető alá be ne férhessenek. A méhek téli állapotáról zúgásuk meghallgatásával tájékozódhatunk. Az ilyen szükséges beavatkozásoktól ne féljünk. amikor már számolhatunk a hideg állandósulásával. Ősszel a családokat csak könnyen takarjuk. hogyan érezteti hatását a telelőben. hogy a telelőhelyiség sötét és megfelelően száraz legyen. akkor a kaptárt bontsuk fel. az egeret űzzük ki. Ha hőmérséklete állandó. A kijárót lezárjuk. Ha zárt helyen akarunk teleltetni. hogy le ne csukódhasson. A kaptárakat legjobb állványokra rakni. Behordás előtt leszedjük a takarókat. Nem vándorkaptárokban a takaró egy részének felnyitásával adunk szellőzést. kimeszeljük. hogy az élelemkészlet fogytán van. Nedves helyiségben a méhek nyugtalanul telelnek. ha a telelőhelyiség könnyen melegszik. Behordásukra rendszerint csak november végén. és a helyiséget nem sikerül szellőztetéssel lehűteni. Egyenletes hidegben elegendő a 10-14 naponkénti ellenőrzés. akkor ritkábban szemlélünk. mikor olvadást várunk. akkor a családokat nem szabad úgy szűkíteni. felülre a gyengébb családok kerüljenek. Hirtelen időváltozáskor azonban föltétlenül meg kell győződnünk arról. hogy bármelyiket. Igen fontos. ezért a kaptárakat legtöbbször egymásra rakjuk.

Gyakran nem tapasztalunk tömeges hullást.július-augusztus eleje: augusztus 10-szept. nincs belső ürítkezés. E kis munkában nem lehet célom a méhbetegségek részletes ismertetése. a telelésre alkalmatlan lépek kiszedése. Igyekezzünk alaposan megismerni az egészséges fiasítást. hogy a családok népesen. MÉHBETEGSÉGEK ÉS MÉHELLENSÉGEK A méhbetegségek sok kárt tesznek a méhészeti termelésben. ha állományunk egészséges voltáról bizonyosak vagyunk. a pontos följegyzések vezetése stb. hogy állományunk állandóan népes. tisztaságnak. hogy a méhbetegségek egy részének és a kártevőknek is ellenállnak. szeptember II. A méhek kezelése közben legyünk állandó egészségügyi ellenőrök. végleges szűkítés és takarás. és minden gyanús jelre figyeljünk fel. a kaptárak betakarása kátbehordás telelőbe. egyesítés. november vége-december eleje: november-február: február—március: a nem megfelelő anyák váltása. a fészek végső rendezése. a családok mégsem 98 . Pusztítása rendszerint aszályos. fele: október első napjai: október vége-november eleje: ránypapírral. nyugalom a méhesben. Méhészkedési módszerünknek olyannak kell lennie. Nem szabad méheinket más méhészetből származó mézzel etetni. 10. 2-3 hétig serkenáltalános vizsgálat. életerejükben leromlott családok betegsége. Megelőzésére legfontosabb a hordástalan nyár kedvezőtlen hatásának ellensúlyozása. de méhészeti eszközök kölcsönzésétől is. hogy a rendellenességet azonnal észrevegyük. a kaptáraknak. A kifejlett méhek betegségei közül a termelésben a legnagyobb veszteséget a Noszéma (gyomorvész) okozza. Az ilyen családok nemcsak a teljesítményben tűnnek ki. Kórokozója a kutatók szerint jóformán valamennyi méhcsaládban kimutatható. amely ennek az alapelvnek ellentmond. amíg a család életerős. a rendszeres lépcsere. A Noszémát nem kísérik mindig feltűnő külső jelek. Elharapódzását nagyon elősegíti a mézharmatos téli eleség. tisztuló kirepülés ellenőrzése (első tavaszi munkák). sőt sajáttal is csak akkor. hordástalan nyár utáni tavaszon nagymérvű. Másik fontos teendőnk a minél tökéletesebb rend és tisztaság méhészetünkben. Noszéma. között: tőetetés. hanem abban is. élelem elosztása és pótlása. a rendnek. hogy családjaink mindenkor az időszaknak megfelelően népesek és készlettel bőségesen ellátottak legyenek. Minden gyanús esetben kérjük ki nagyobb gyakorlatú méhészek és a gödöllői Méhtenyésztési Osztály véleményét. felszereléseknek rendben és tisztán tartása. Ebben igen fontos szerepe van a helyes méhészkedési módnak. Kerüljünk minden olyan beavatkozást. az enyhébb költésrothadás. Az erős családok sikerrel veszik fel a küzdelmet a viaszmolyokkal is. Az ellenük való küzdelemben legelső feladatunk a megelőzés. Első és legfontosabb feladatunk tehát az legyen. sok fiatal méhvel teleljenek be. Ehhez hozzátartozik a méhészet környékének. a tömlős rothadás. Inkább cukorral etessünk. a családok időnkénti meghallgatása. mint egészségügyi szempontból nem megbízható mézzel. A Noszéma a gyenge. Vizsgáljuk alaposan a fiasítást. Betegséget azonban mindaddig nem okoz. szükség esetén cukorlepény beadása. Csupán néhány gyakorlati dologra mutatok rá. életerős legyen. fészekrendezés. kihordás a telelőből. bizonytalan eredetű és egészségű méheknek méhészetünkbe való behozatalától.szűkítés. Az életerős családokban ritkán pusztít a Noszéma. Nagyon kell óvakodni idegen. Látszólag tehát minden a legnagyobb rendben van. a céljait szolgáló helyiségeknek.

A Noszéma egyik feltűnő jele a belső ürítkezés. A nagy kiterjedésű fiasításhoz nincs elég takaró méh. A fertőzött lépeket ki kell főzni vagy fertőtleníteni. és ha valamelyik családnál megtorpanást észlelünk. A Noszéma gyógyítására biztos szerünk még nincs. amelyek már csak 2-3 lépet takarnak. A gyenge családokat a kezelés előtt egyesítsük. hurkaszerű. egyébként a családok pusztulására vezethet. Kövessünk el mindent a Noszéma pusztításának megelőzésére. Potrohúkból nyomásra vékony. Gyakori tünet az is. valamint gyógyítási módja ismeretlen. hogy a fertőző anyagot eltávolítsuk a kaptárból. de hatásuk még nem teljesen tisztázott. lépeit cseréljük ki. A lépeket. fertőtlenített kaptárba rakjuk át. Atkabetegség. lába megbénul. Hordástalan időben etetünk. nem okoz veszteséget. mint a Noszémánál. A rossz téli eleség (mézharmatos méz. A méhek nem tudják visszatartani az emészthetetlen anyagot. Külföldi vélemények szerint a Fumagillin és Nosemack használata eredményes. Felröpülni képtelenek. a mézet és egymást piszkítják össze. ha még nem gyengült le egészen. szenvedhet egyszerű hasmenésben is. akkor se essünk kétségbe. Rendszerint április-májusban pusztít. Rendszerint minden beavatkozás nélkül megszűnik. Nem fertőző betegség. Ezért mintát föltétlenül küldjünk belőle Gödöllőre. A családot leszűkítjük. amelyikben az első tavaszi vizsgálatkor sok hullát találunk. Oka tisztázatlan. Hazánkban még nem fordult elő. Nem valamennyi esetben jelenti azonban azt. Az öreg lépeket a fiasítás kikelése után kivesszük és műléppel pótoljuk. Fertőző betegség. kigyógyul. Ezért a beteg családot tiszta. fertőzésmentes méz) önmaguktól is kigyógyulhatnak. Atka vizsgálatra ugyanúgy kell mintát küldeni. takarjuk és műlépet adunk neki. ezért minél előbb ki kell cserélni. A beteg méh szárnya. Ilyen kezeléssel a beteg család. langyos sziruppal etessük. a téli zavarás okozhatja. híg. Tehát a betegség ilyen külső tünetek nélkül is pusztíthat. Gondos kezeléssel a családok kigyógyíthatok. tisztogassuk meg. ha ilyenkor gondosan figyeljük a családok fejlődését. A beteg családoktól elvett méz emberi fogyasztásra alkalmas. A beteg családokat. de ha felüti a fejét méhészetünkben. jó. sűrű ürülék jön ki. és a hullák duzzadt potrohúak. megkopaszodik. későn etetett cukor). teste megfeketedik. A betegség leküzdésének alapfeltétele. szürke méhek duzzadt potrohhal vergődnek a kaptár előtt. Máskor viszont egyik napról a másikra annyira elhullnak a beteg család méhei. Rendszerint nyáron tapasztalható. A Noszémát viszont nem kíséri mindig hasmenés. A májusi vész. Kórokozója. A beteg családokban rendszerint az anya is fertőzött. azonnal megvizsgáltatjuk. főként hosszú tél után tapasztalható. Egészséges társai a kaptárból kiűzik. A beteg család összepiszkított kaptárját. A hasmenéses család mindig Noszéma fertőzésre gyanús. A fiatal. tömegesen pusztulnak. 99 . megfeketedése. A kedvező életkörülmények megteremtésében a méhésznek is segítenie kell. Ha idejében tisztulásra alkalmas idő jön. A méhek bénulása. kidobják. Nagyon fontos azonban. hogy a család Noszémás. Egyidejűleg a fiasítás kivételével valamennyi lépét elvesszük. s bent ürítkeznek. Hasmenés.népesednek kellően. a nagyon gyengéket. A termelésben jelentős veszteséget nem okoz. A Noszémás családok kedvező életkörülmények közé kerülve (hordás. Az ajánlott különböző házi szerek és vegyszerek hatástalanok. hogy a bajt minél előbb észrevegyük. meleg fészek. kénezzük le. Mivel a Noszéma pusztításának fő időszaka a tavasz (március-május). A hasmenést a méhek gondos betelelésével és téli nyugalmuk biztosításával megelőzhetjük. hogy a fiasítás és népesség közötti helyes arány felborul. Betegségre gyanús az a család. hogy alig marad belőlük.

a lépeken. akkor a zárlatot meghosszabbítják. rostaszövet bőrlemeztakarója. A fiasítást is tartalmazó lépek mézét a sejtből kiüríteni nem szabad. rendelet igen részletesen a következők szerint intézkedik: 6.) A keretes kaptár lépkészletét keretestől el kell égetni. amikor körülöttük a többiből már kikeltek a méhek. Az elpusztult álca barna színű péppé válik. hogy a vándorlást egészségügyi bizonyítványhoz köti. 100 . Ha időközben újabb fertőzést állapítanak meg. rajzás után. E betegség elleni küzdelmet szolgálja a 13/1952. csurgatni vagy pörgetni. b. Különösen akkor ismerhető fel könnyen. A fiasítás betegségei közül a legveszélyesebb. lángot bíró anyaggal vannak bélelve. vagy ősszel. vagy a forrasztólámpa lángját bíró anyagból készült keretes kaptárját forrasztólámpával barnára égetve méhtenyésztésre meg lehet hagyni. hogy a nyúlós költésrothadás gyanúját a méhek tulajdonosa vagy kezelője köteles a helyi tanácsnál bejelenteni és a gyanús fiasításból mintát küldeni Gödöllőre a Méhtenyésztési Osztálynak. azonnal tartozik a következő intézkedéseket foganatosítani: a. vagy el kell égetni. a forrasztólámpa lángját nem bíró anyagból készült vagy selejtes keretes kaptárt el kell égetni. Ha a Méhtenyésztési Osztály a betegséget megállapította. forrasztólámpa lángját nem bíró kaptár faváza. Azokkal a tárgyakkal. Az elpusztult fiasítást tartalmazó sejtek akkor is födve maradnak.) A fertőzött család deszkából. fiasítását. A zárlat a fertőtlenítés végrehajtásától 30 napig tart. f. forrasztólámpával való fertőtlenítés után kaptárkészítésre újra felhasználható. c. e. a keretes kaptárakat forrasztólámpával fertőtleníteni kell. fertőzött mézzel.) A nehezen fertőtleníthető és csekély értékű tárgyakat (pl.200/1942. melyek a fertőzött családokkal. A fertőzött méhesben a bejelentésre kötelezett tulajdonos. szénkéneggel vagy más alkalmas módon meg kell ölni és el kell égetni. mintha fertőzöttek volnának. Az ilyen mézet eladni vagy elajándékozni fogyasztónak csak fél kg-nál nem nagyobb adagolásban és csak a zárlat megszűnése után szabad. s a maradványt legalább 50 cm mélyen el kell hantolni. d. hogy az elpusztult álca anyaga a sejt alsó oldalán fekszik és nyúlik. FM.) A keret nélküli méhlakásban (kasban. 7. §. A födött fiasítás pusztul el. mézét) a méhek megölése után még aznap este el kell égetni. gyékényből és más. amikor a méhek hazatértek kénnel. viasszal. kereteken évtizedekig életképes marad. A fertőzött fiasításos sejtek fedele rendszerint behorpadt. fatönkben) levő fertőzött család lakását és annak tartalmát mindenestől (lépét. ahová a méhek bejuthatnak. esetleg lyukas. A deszkából készült kaptárakhoz hasonlóan azonban ezeket a lángot nem bíró kaptárakat is szabad fertőtleníteni forrasztólámpával. akkor a családot el kell pusztítani. Ezért igen könnyen terjed. A szalma. minden helységben méhészeti egészségügyi felelős megbízását rendeli el. FM. Szabadban vagy ott. de használt méhlakásokat úgy kell tekinteni. sz. vagy akit a tulajdonos a méhek kezelésével vagy felügyeletével megbízott. mézben. majd beszárad. A nyúlós költésrothadással kapcsolatos teendőkről a 257.A nyúlós költésrothadás. A betegség terjedésének meggátlását célzó 257. a fiasítás megszűnésekor). keretléc. FM. és azokat az anya nem petézte be újra (pl. A nyúlós költésrothadás kórokozója spóra alakban a fertőzött család kaptárjának oldalain. A fertőzésre gyanús méhészetet a helyi tanács zárlat alá helyezi. számú rendelet kimondja. szalmapárna. A betegségre jellemző. de méhetetésre felhasználni tilos.) A fiasítást nem tartalmazó lépekből a mézet ki szabad olvasztani. csak a méhek röpködésének megszűnése után. este szabad lépet égetni és a maradványt legalább 50 cm mélyen el kell hantolni.) A fertőzött méhesben az üres. méhseprő) meg kell semmisíteni. ha belülről deszkával vagy más.) A fertőzött család méheit este. keret. gyékény vagy más. léppel érintkeztek. §. az ilyen lépet mézzel együtt kell a d ) pont szerint kezelni. sz. rendelet is azzal. Gyógyítani nem tudjuk. tehát a közönséges kasokat el kell égetni. deszkaköpűben. A szalmából. anyaváltáskor. a következőképpen kell eljárni: a. kaptárját pedig fertőtleníteni kell. amikor a fiasítás nagy lépfelületekből kikelt.200/ 1942.

) Lépeket csak olyan helyiségben vagy szekrényben szabad raktározni. mezőgazdasági igazgatóságától kell kérni. keretfogót. vagy bármely más célra szabadba. Ha idejében észrevettük a betegséget. használtan. Tartsuk be a rendeletet és annak betartását másoktól is kívánjuk meg. rendelet hatályát kiterjesztheti. Gyakori az is. nádból. takarni. Legyünk éberek. A segélyt a megyei tanács vb. A biztosítás nem kötelező. A tömlős rothadás. ahol fertőző tárgyak voltak. ahol pedig felütötte a fejét. A nyúlós költésrothadás gyógyításával ne kísérletezzünk.) Lépet (tartaléklépet. nyitott kijáróval). mint a nyúlós költésrothadásnál. szalmából. Tekintet nélkül arra. minél hamarabb észrevenni és a beteg családokat elpusztítani. ahova méh be nem juthat. A segély nagyságát a kárhoz mérik. seprőgaratot) a kaptárak mintájára le kell égetni. kaparót. Ebben az esetben a fertőzött családokat le kell kénezni. keretbakot. azokat el kell égetni. c. vagy lángot bíró réteggel bélelve nincs. Nagyon fontos tehát.) A méhes házat vízzel le kell súrolni és utána bemeszelni vagy befesteni. Népes családoktól a beteg fiasítást ki kell venni és el kell égetni. Ha a nyúlós költésrothadás gyanúját a méhész jelentette és a rendeletben előírt intézkedéseket gondosan végrehajtotta. üres (méh nélküli) méhlakást csak forrasztólámpával való kiégetés után és csak üvegezés vagy anyarács nélkül szabad eladni vagy elajándékozni. sütőben fertőtleníteni kell. A tömlőszerű bőrben folyékony anyag van. A rendelet 11. f. Igen sok méhészetbe. A sejtek fenekén különböző helyzetben fekszenek. anyarácsot) 10%-os szódaoldatban félóráig tartó főzéssel kell fertőtleníteni. FM. vagy a méheknek hozzáférhető helyre rakni. 101 . amely a forrasztólámpa lángját nem bírja és deszkával. Ezért a hivatalos vizsgálat eredményének megérkezéséig a családok lekénezésével várni kell. asztalt.) Tilos méh nélküli használt méhlakást úgy tartani (pl. községbe hurcolták már be a nyúlós költésrothadást használt kaptárakkal. lépekkel. vagy kemencében. és a rendeletben előírtakat pontosan betartottuk.) Használt. ahányról a Méhtenyésztési Osztály megállapította a nyúlós költésrothadást. d. hogy abba méhek juthassanak. a kilincset forrasztólámpával le kell égetni. és ugyanúgy fertőtleníteni kell. Ez tilos és nagyon veszélyes. Igyekezzünk a betegség terjedését minden erőnkkel meggátolni. Jellemzője. A jó erőben lévő családok leküzdik. vagy lánggal nehezen megközelíthető és értékesebb tárgyakat (pl. d. A betegség rendszerint elmúlik. §-a valamennyi méhészetre kötelező: 11. gyékényből.b. vagy más olyan anyagból készült méhlakást. hogy az elpusztított családok értékelése jegyzőkönyvbe legyen foglalva. §. tilos a lépeket kinyaltatásra. értékesebb etetőket.) A kényesebb. sz. A családot gondosan kell kezelni. méh nélkül eladni vagy elajándékozni tilos. e. fertőzött lépekből.200/1942.) A mézpörgetőt forró vízzel vagy forró lúggal 2-3 ízben ki kell súrolni. hogy a méhes fertőzött-e vagy sem és fertőzésre gyanús-e vagy sem: a. elpusztult vagy egyesített család lépeit) csak tenyérnyi darabokra tördelve szabad eladni. A nyúlós költésrothadás elleni küzdelem sikerét kívánja előmozdítani a méhállomány biztosítása. hogy a befödés után elpusztult álca bőre egészben kiemelhető a sejtből. vagy elhanyagolt méhesben pusztuló üres kaptárakból terjedt el. Az enyhébb költésrothadás (európai).) A lángot vagy nagyobb meleget bíró tárgyakat (pl.) Azt a helyiséget.) A nagyobb deszkatárgyakat (pl. A nyílt fiasítást támadja meg. Segélyt csak annyi méhcsalád után utalnak ki. Az elpusztult álcák megbarnulnak. fel kell súrolni. akkor az állomány nem fertőzött része megmenthető. hogy minél több méhész biztosítsa méheit. utána pedig óvatosan forrasztólámpával kiégetni. segélyt kaphat. Gyenge családokat nem érdemes kezelgetni. lépszekrényt. Európai költésrothadással fertőzött méhészetre a Méhtenyésztési Osztály a 257. Ez a betegség hazánkban ritka. A beteg fiasítást ki kell venni a családtól és el kell égetni. b. hogy a baj padláson őrzött. g. c. mint valami tömlő. feszítő vasat) forrasztólámpa lángjával. mégis kívánatos.

Az álcák petyhüdtté válnak. Ha a család helyzetében változás nem következik be. vagy a fiasítás egy részének más családokhoz való átadásával mérsékeljük. vagy a fészek szélén levő fiasításos lépeken. A családok gondos kezelésével és népesen tartásával védekezünk ellenük. A fiasítás nemcsak a számára legkedvezőbb hőmérséklet alatt pusztul el. fiasítás megbetegedésekor gyanús fiasítást kell küldeni. Jellemző tünete.A fiasítás meszesedését és kövesedését penészgombák okozzák. Ez a családot még akkor is nagyon visszaveti. ha a teljes pusztulás előtt segítséget kap.). a betegség megjelenése után pedig az előírt fertőtlenítés pontos betartása. A fiasítás meghűlése főként tavasszal gyakori. Gödöllő. Ez csak rendkívüli esetekben. hogy méz ne legyen benne. Túlságos meleg. akkor gödöllői anyásító zárkába eleséget teszünk. A méhbetegségekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a 16. Tapasztalatok megírása: a Méhtenyésztési Osztály munkáját megkönnyítjük. A minta elküldése: a mintát közönséges postai küldeményként a következő címre küldjük: Méhtenyésztési Osztály. Meghűlés. A családok rendes körülmények között a kaptár hőmérsékletét nem engedik ilyen magasra emelkedni. 102 . Vizsgálatra kifejlett méhek hullásakor élő méheket vagy hullákat. akkor a nyitott fiasítás teljesen elpusztul. A fiasítás meghűlése ellen a családok gondos takarásával. betegség. váratlan zivatarok miatt) vagy a méhész erőszakos beavatkozása (korai tűzdelés) okozza. 39-40 fokon pedig valamennyi elpusztul. a kijárónyílás és a fészek szűkítésével védekezünk. A 28 fokon fejlődött fiasításból kikelő méhek zöme korcs. A fiasítás száraz. hogy az álcák körül alig van. Mintavétel fiúsításból: a gyanús fiasításos lépből 10 X 1 0 cm-es darabot vágunk úgy. majd az álcák elpusztulnak. mi keltett gyanút bennünk. A lépdarabot kemény dobozba csomagoljuk. A méhbetegségeket megbízhatóan meghatározni csak mikroszkópos vizsgálattal lehet. A dobozokra a családok számát és a méhész címét jól láthatóan felírjuk. Ismertetője. Nem bírja az ennél magasabb hőmérsékletet sem. A dobozra ráírjuk a méhész nevét és a méhcsalád számát. Leggyakoribb a meghűlés miatti pusztulás a fészektől távoli. Ilyenkor a fiasítás teljesen elpusztul. A fiasítás nemcsak betegség. Az élő méheket úgy szedjük. Éhség. ha a családban a fiasítás terjedelme és a népesség között a természetes egyensúly felbomlik. főként a lépek szélein. pl. elpusztulnak és megfeketednek. fiasítása. sodrott szárnyú. táblázat ad tájékoztatást. a méhész helytelen beavatkozása vagy betegség okozza. ezért a mintával egyidejűleg levelet is postára adunk. A zárkára ráírjuk a méhész pontos címét. hogy szállítás alatt össze ne nyomódjék. 26 fokon a fiasításnak már csak kis része kél ki. az észlelt jelenségek stb. A csomagra ráírjuk a feladót és a „Minta érték nélkül" jelzést. Ezt legtöbbször mérgezés. hogy összefüggő felületen minden korú fiasítás pusztul. ha pedig ilyen nincs. A család gyors elnéptelenedése (mérgezés. gyors méhveszteség káros hatását a fészek fokozott szűkítésével. A dobozokat egybe csomagoljuk. Dajkaméhekben akkor keletkezik hiány. Az elpusztult nyitott fiasítás megfeketedik. E két betegség pusztítása jelentéktelen. vagy egyáltalán nincs táplálék. amelyben közöljük tapasztalatainkat (a gyanús család népessége. 37 fokon már a fiasítás egy része. Anya küldése vizsgálatra: szállítózárkába. belerakunk 10-15 munkásméhet és az anyát. mézkészlete. Kezdetben nem valamennyi álca éhezik. Az éhező fiasítás fejlődése megáll. hogy a mintában öregek és fiatalok egyaránt legyenek. A vizsgálatot megkönnyíti a helyes mintaküldés. Mintavétel kifejlett méhekből: a méhhullákból vagy élő méhekből 30-35 darabot gyufásdobozba teszünk. Váratlan. Alacsonyabb hőmérsékleten a fejlődés meglassul. A vizsgálatot a Méhtenyésztési Osztály díjmentesen végzi és szaktanácsot is ad. ha megírjuk. A fiasítás zavartalan fejlődéséhez 34-35 fok meleg szükséges. hogy a kórokozóktól teljes bizonyossággal megszabaduljunk és nyugodtan termelhessünk. hosszantartó szállítás alatt következik be. egy részüket még etetik a méhek. A fiasítás élelem vagy dajkaméhek hiánya miatt éhezhet. A méhbetegségek elleni küzdelemben a legfontosabb a megelőzés. hanem kedvezőtlen életkörülmények vagy kártétel miatt is pusztulhat.

A fiasítás egy része elpusztul. ez nem baj. A baj forrása rendszerint az anyában van.bekövetkezhet. Pusztulhat a fiasítás molykár miatt is. azt azonnal kicseréljük. A fiasítás rendellenes fejlődését az anya hibái is okozhatják. Gyakran öröklődik. Az álanyás családoknak csupán púpos fiasításuk van. Ilyen rendellenességek: Púpos fiasítás. Ez a hiba a petézni kezdő anyáknál lehet átmeneti. a lépeket népes családoknak adhatjuk kitisztogatásra. Az éhség. A viaszmoly kártételére jellemző. ha a pusztulás kismérvű. A munkás sejtekben fejlődő heréket a méhek púposán födik.pete. Ezért. A kis viaszmoly hernyója a lépek közfalában. Azok a bábok. hogy a fiasítás egymás melletti sejtekben pusztul el. hanem elszórtan. túlságos meleg vagy mérgezés miatt elpusztult fiasítás nem fertőz. álca. Az anya kicserélésével megszüntethető. Néha csak egészen elenyésző. A fiasítás hézagos lesz. Erre a molyhernyók a lépből kipotyognak és elpusztíthatok. 103 . mert még képes a népesség fenntartására. Életképtelen fiasítás. A növényvédelemben használt és a gyűjtő méh által nektárral vagy virágporral a kaptárba vitt méreg gyakran a nyitott fiasítást is pusztítja. báb . elpusztulnak. ettől az anyát kicseréléséig használhatjuk. illetve fölött a hernyók végigszántottak. A moly által megtámadott lép keretét kaptárvassal ütögessük meg. Amelyik anyának fiasításában sok a púpos vagy csupán heréket szaporít. A púpos fiasítás az anya hibájára mutat. Ha az időszaknak megfelelő terjedelmű fiasításban kevés púpos is akad. hűlés. a nagy viaszmolyé a fiasítás fedele alatt fúr járatokat. Ez a fejlődés bármelyik alakjában . Ilyenkor azonban az álcák rendszerint nem összefüggő felületen pusztulnak. amelyek alatt. máskor tetemes kárt okoz.Mérgezés. idősebbeknél azonban nem. A sok elpusztult fiasítást tartalmazó lépeket azonban olvasszuk ki.

104 . fertőtlenítés. virágporos ürülék IV-V. Atkakór Kifejlett méhek Sok téli hulla. de legfeltűnőbb tisztuló kirepüléskor és hosszabb ideig tartó fogság után. sok fiasítás a népességhez viszonyítva. mintavétel. A méhek elszállítása. belső ürítkezés. hó. Tavasztól őszig. Főként III-V. jegyzőkönyvezés bizottsággal. mielőbbi anyacsere. hó. gondos takarás. vergődő. kisebb mértékben nyár végén A családok áttelepítése tiszta kaptárba. nagyon legyengült családok lekénezése.A betegség neve Milyen fejlődési fokon pusztul a méh? Jelei Kártételének ideje A méhész teendői Noszéma Kifejlett méhek Duzzadt potroh. szaladgáló méhek a kaptárak előtt. Májusi vész Kifejlett méhek (fiatalok) Duzzadt potroh. lezárása. nyomásra hurkaszerű. kaptárak előtt szaladgáló méhek. etetés. rendellenes szárnyalás. hullák a kaptárban. Egész évben. sok téli hulla. Kollektív gyógyítás. Mérgezés Kifejlett méhek és álcák Vergődő méhek. hó Etetés langyos sziruppal (1:1 vagy 1:2 arányban) Bénulás Kifejlett méhek (öregek) Verekedés a kijáróban. vergődő Rendszerint méhek és hullák a kaptárak előtt. a kaptár előtt. a leggyakoribb gyümölcsvirágzáskor. fekete gyümölcsvirágzás vagy akác méhek. Gyógyítás módja ismeretlen. vergődő méhek a kaptárak előtt. szállódeszkán. nagyon legyengült családok lekénezése. kellemetlen szag után VI-VII. etetés híg eleséggel. sőt esetleg a méhek tömeges repülésének irányában távolabb is. magától elmúlik.

minta Gödöllőre. az elpusztult álcák rendellenes helyzetben fekszenek a sejtek fenekén. Mintaküldés. Mintaküldés. a családot gondosan kezelni. barna. lefojtás. lekénezni. (kivételesen fedett is) Elpusztult álcák.A betegség neve Milyen fejlődési fokon pusztul a méh? Jelei Kártételének ideje A méhész teendői Hasmenés Kifejlett méhek Duzzadt potroh. fertőtlenítés 257. az elpusztult fiasítás a sejt alsó oldalán s hosszában fekszik. mikor fiasítás van. a kaptárakat fertőtleníteni. a száraz maradvány erősen tapad a sejthez Mindig. összepiszkított lépek és kaptár Telelés végén és tisztuláskor. Enyhébb költésrothadás Nyitott fiasítás. Táblázat 105 . sötétbarna színű. 16. elégetni. mert beteg fiasítás visszamarad. Rendelet szerint. mintaküldés. kaptárokat fertőtleníteni. hézagos fiasítás. majd barna. a fiasítás fedele behorpadt. legszembetűnőbb ősszel. elégetni. a családot gondosan kezelni. a beteg fiasítást tartalmazó lépeket kiszedni. a sejt oldalán fekszik: sárgás. Jelentés tanácsnál. Nyúlós költésrothadás Födött fiasítás (kivételesen nyitott is) Elpusztult fiasítás elszórtan. erősen fertőzött családokat lekénezni. a megszáradt maradványt könnyű kiszedni. A tisztulási lehetőség segít. kaptár és lépcsere. a be nem száradt fiasítás nyúlik. Mindig mikor fiasítás van. Tömlős rothadás Fedett fiasítás Az elhalt fiasítás egészben kiemelhető. a beteg fiasítást tartalmazó lépeket kiszedni. erős fertőzés vagy ha a Méhtenyésztési Osztály így rendeli. ritkán alsó oldalán.200/1942 FM. megszáradva könnyű kiszedni Mindig mikor fiasítás van.

vagy idegméreg tartalmú növény védőszerekkel permetezni és porozni tilos. amelyeknek kijárója a fenékdeszkánál van és a kaptár egész szélességére kiterjed (pl. Gesarol permetező. Nyersnikotin. E 605 F 3. Ezek jelenleg a következők: Rovarirtó szerek: Novenda. Hungária Matador porozó. A papírt reggel kivesszük. A méheket a növény védőszerek által okozott károktól a 16091/1950. A kijáró szűkítésével akadályozzuk meg kaptárba jutásukat. Wofatox permetező. hogy „gyümölcsfákat. Sajnos. DNRB permetező. A családok ilyen kezelése csak olyan kaptárakban könnyű. Ilyenkor az illetékes járási tanács végrehajtó bizottsága. hogy ez az együttműködés a növénytermesztés belterjességének növelése érdekében minél jobban elmélyüljön. egyes vidékeken a gyurgyalag okoz jelentős veszteséget. HCH permetező. Kresonit E permetező. A Földművelésügyi Minisztérium új szerek engedélyezésekor a méhészetre károsakkal a jegyzéket kiegészíti. bőr. Gyomirtószerek: Flavyl permetező. tisztasággal és a tartaléklépek kéthetenkénti kénezésével védekezünk ellene. valamint az alkalmazásra kerülő növény védőszer nevét az illetékes helyi tanácsoknál előre jelenteni kell. Vannak esetek. A méhek védelme mérgezések ellen A mezőgazdaság és a méhészet egymásra van utalva. Így előzzük meg a mézet rabló halálfejes vagy boszorkánypille kártételét is. Ez kimondja. és nagyobb méreteket öltsön. A nagyon meglepett családot naftalinnal szabadítjuk meg a méhtetűtől. A tetvek elkábulnak és lehullnak. Az anyát markunkba fogjuk. Gesarol porozó. A rajta levő tetveket elégetjük. Fészkeik pusztításával védekezünk ellenük. A tanács a permetezésről (porozásról) annak 5 km-es körzetében köteles a méhészeket értesíteni. nehogy a méhek megtámadják. hogy a méhészetek a mezőgazdaságilag művelt területeken igen gyakran nagy veszteségeket szenvednek a növényi kártevők ellen használt permetező és porozó szerektől. A madarak közül télen a harkály és a cinke háborgatják a méheket. A kisebb darazsak lényeges kárt nem okoznak. Ekatox 2J. Industhion. Duolit porozó. A permetezés (porozás) idejét és helyét. FM. Az anyát óvatosan adjuk vissza. amikor a tömegesen fellépő kártevők elleni védekezés azonnali beavatkozást tesz szükségessé.méhlegelőt . vagy a Növény egészségügyi Szolgálat szakközegei a permetezést vagy porozást virágzásban levő mezőgazdasági növényekre is elrendelhetik. Ennek oka az. Pernit permetező. amelyek használata tilos. Erre este kaptáranként evőkanálnyi naftalint szórunk. sz.a virágbimbók festésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időben -. Közülük a viaszmoly okozza a legtöbb kárt." A rendelet melléklete felsorolja azokat a szereket. bőrlemezt dugunk. rendelet hivatott megvédeni. a méhészet és a növénytermesztés kapcsolatában az utóbbi időben nem közeledés. hanem inkább eltávolodás tapasztalható. Kívánatos. a méhészet körül kifeszített huzalra kötött csillogó fémlemezekkel kíséreljük meg távol tartani. ahol tömegesen elszaporodik. Darsin. Hungária Matador permetező. Ellene a 7 mm-es fogas szűkítőt már augusztusban fel kell rakni. A méhtetű csak akkor veszélyes. A cinkék kártételét a kijárók elé szerelt védőkkel előzzük meg. Kresonit F permetező. s néhányszor füstöt fújunk rá. A keretek alá a kaptár aljára papírt. kertgazdasági és szántóföldi növényeket a virágzás időtartama alatt . Hunor). Nátriumarzenát. A méhfarkas és a lódarázs ott tesz észrevehető károkat. Népes családok tartásával. 106 . Az eljárást 2-3 egymás utáni éjjel megismételjük. arzén. Kvasszia forgács. DNRB porozó. Az anyáról dohányfüsttel fújjuk le a tetveket. Nyáron. Holló 10 DDT emulzió. erdei és díszfákat. Téli kártevő az egér és a cickány is. bokrokat. a méhészet pedig a méhek megporzó munkájával a gyümölcs és magtermesztést segíti elő jelentősen.Méhellenségek. A gyümölcs és növénytermesztés a méhészetnek takarmányalapot . ha az anyát nagyon meglepi. Malathion. hogy azok méheik megóvására felkészülhessenek.teremt. Nikotinszulfát. Nikéről D. Wofatox porozó. Gombaölő szerek: Spritz-Cupral. A harkályt riasztgatással. HCH porozó.

) Ugyanezzel a hivatalos bizottsággal mintát kell venni a permetezett (vagy porozott) növényből is. ha az eljárásnál a permetező vállalat vagy egyén megbízottja is jelen van. Ez tartalmazza a mintavétel körülményeit. Ha erre nem hajlandó.) Ha értesítést kapunk.ha az a méhek mérgezés miatti elhullását bizonyítja -. 2. 2. Keleti Károly u. A mintákból küldeni kell a Méhtenyésztési Osztálynak (Gödöllő) és az Országos Állategészségügyi Intézetnek (Budatest XIV.) a hivatalos vizsgálat után .) küldeni. d. vagy vergődő méhet küldünk a betegségeknél ismertetett módon csomagolva. 24. és ezek a környék méhállományának részleges vagy teljes pusztulását okozzák. a másik oldalra kerüljenek. akkor az illetékes járásbíróságnál kell a kártérítési igényt érvényesíteni. f.) A helyi tanács megbízottjának és esetleg a rendőrségnek. Lelkiismeretlen emberek nem tartják be a tiltó rendelkezéseket. hogy azon a használt méreg maradványai megtalálhatók legyenek. Jó.) Különböző beavatkozással zavarjuk meg a családok rendes munkáját. akkor: a. rendelet ellen vétőt kártérítésre kell felszólítani. II. Tábornok u. vagy teljesen lehetetlen. Ebben meg kell írni. Nagyon előnyös.) Az esetet azonnal jelenteni kell a rendőrségnek. a méhészetben észlelt elhullás részletes leírását és a családok átnézésekor látottakat. c.) A kaptárakat vigyük pincébe (szellőzés. Erre azért van szükség. a másik a felvilágosító munka. A növénymintát szellősen csomagolva kell az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézethez (Bp. A mintát lehetőleg rostaszövetes dobozba úgy kell becsomagolni. Ha mindkét oldalon van kijáró. de szállításra nincs mód. ami később a kár felértékelésénél bizonyítékul szolgálhat. ha magából a méregből is tudunk mintát küldeni.. hogy milyen mérget használták. pl. Az elhullott méheket összesöpörve kell lemérni. az eddig használtat zárjuk be.a sok károsodás és ebből eredő pereskedések miatt . FM. Gödöllőre néhány család elől 30-40 hullát... Igaz. ha nem virágzó növényeket poroznak méhekre ártalmas szerekkel.). hogy ez a legfáradságosabb. Az Országos Állategészségügyi Intézetnek a kaptárak előtt vagy a kaptárak alján összeszedett hullákból (nem élő méhekből) félliternyit küldünk. hogy a növényvédő állomások a nagyteljesítményű motoros növényvédő géppel végzendő porozást a községi tanácsnál még akkor is kötelesek bejelenteni.) Az egész eljárásról részletes jegyzőkönyvet kell felvenni. vagy permeteznek? 1. és meg ne rothadjon. b.) Ha időben értesítést kapunk. hogy hol permeteztek. A családokat átnézni és feljegyezni a fiasításos lépek számát. virágzó növényeket kezelnek bejelentés nélkül.a Földművelésügyi Minisztérium olyan utasítást adott ki. b. akkor: a. Az egyik a vétkesek feljelentése és szigorú felelősségre vonása. de a legbiztosabb is. valamint a méhészeti szakcsoport 1-2 tagjának (egészségügyi felelős) jelenlétében mintát kell venni az elhullott méhekből. hogy a kijárok. a kijárót lazán tömjük be nedves fűvel. vagy milyennek használatára gyanakszunk.091/1950. hogy a minta hitelességét a későbbiek folyamán kétségbe vonni ne lehessen. hogy össze ne préselődjék.) A minták vételénél és postára adásánál a méhészen kívül feltétlenül legyen hivatalos személy is. c. szénával. 16. 107 . hogy állományunk egészséges voltát bizonyíthassuk. A mintát úgy kell választani. itatás fontos). Mi a teendő akkor. vagy a kaptárakat fordítsuk meg úgy. Ha a porozásról (permetezésről) csak akkor szerzünk tudomást. A mintával egyidejűleg levelet is kell küldeni. Ez ellen két módon lehet és kell harcolni. a méhek mezőgazdasági szerepének minél szélesebb körben való ismertetése. A küldeményre a károsult méhész címét fel kell írni. g. amikor már hullnak méheink. s a másikat nyissuk ki. legköltségesebb megoldás. A rothadó hullákban a mérgek kimutatása nehéz.Újabban .) Meg kell állapítani a méhészetben keletkezett kárt. itatás fontos). a népességet léputcákban és minden olyan észrevételt. sz.) A méheket zárjuk le (szellőzés. akkor méheinket szállítsuk el. Sajnos. ha virágzó növényeket méhészetünk közelében méhekre veszélyes szerrel poroznak. e. vagy idő. ha tudomásunk van róla. a szigorú rendelkezések ellenére minden esztendőben nagy károk érik méhészetünket.

c. híg eleséggel etessük. A pereskedésben is maradjunk hűek az igazsághoz. akkor másikra megyünk át. rendeletet nem tartotta be és ezzel a méhésznek (méhészeknek) kárt okozott.091/1950. Kerüljük el sok családnak kis területen való összezsúfolását. A felderítő méhek ahelyett. ha a kaptárak nem állnak vízszintesen. hogy a nekünk és népgazdaságunknak is kárt okozó jogszabálysértőket nem jelentjük fel. beteg. hogy a rablás megelőzésére minden intézkedést tegyünk meg. sz. másrészt az etető túltöltése szokott lenni. Túlzott követeléseinket a jó szakértő úgyis mérsékelni fogja. Minden nyílást körülszaglásznak. amelyek még nem tudnak védekezni (pl. cukorszirupot. A kaptárak mellett vagy azok közelében. Rendszerint azok a családok esnek a rablás áldozatává. amelyek életerejét. Dolgozzunk mindig határozottan. ha a permetezést jogtalan előnyök szerzésére akarjuk felhasználni és kárunkat túlozzuk. Sajnos. akkor abbahagyjuk a munkát. ha hordástalan időben több méhészet van egymás mellett. azonnal a kivett lépen teremnek. A pároztató kaptárakat sohase tartsuk a termelő családok közvetlen közelében. Ilyenek: a) A kijárok szűkítése. FM. hagyjuk abba munkánkat. rendes életviszonyát valami megzavarta. Különösen veszélyes. Megelőzésére kell törekednünk. akkor a kaptár másik oldalán nyissunk számukra kijárót. Ha a méhek már kutatni kezdenek. akkor is a kora reggeli. A méhek gyűjtési ösztönüktől hajtva arra is képesek. hogy változtatjuk munkahelyünket. 108 . Hordástalan időben viszont csak akkora nyílást hagyjunk.) Életerős családok tartása. sőt hajnali órákban vagy estefelé dolgozzunk. fészkes böngészett rajok) lehetőleg úgy helyezzük el. éppen annyira elítélendő. Ha már sehol sem hagynak nyugodtan a méhek. a kijáró előtt „incselkednek" az őrökkel. hogy az eleség ki ne folyjék az etetőből. raboljanak.h. A ki járót a fészeknél (fiasításos lépeknél) nyissuk.) Zsúfoltság elkerülése.) Óvatos kezelés. A már kitört rablást elfojtani nagyon nehéz. hogy a nektárt adó virágokat keresnék. mert itt védik meg legjobban a méhek. fedelezést. Azokat a családokat. Ne tűrjünk gyenge. Etetéskor vigyázzunk. elmarasztalja. A rablás legfőbb oka a hordástalanság. Magas kereteknél ne használjunk alsó kijárót. A rablási hajlam jele a kutatás. vagy azok közelében. Hordás idején a kijárókat nagyra nyitjuk.) a mérgezés miatt elnéptelenedett családokat szűkítsük le. Ha a méhes kert egyik sarkában. A nagyon legyengült családoktól a nem takart fiasításos lépeket vegyük el. ami kutatásra ösztönözné a méheket. egyszóval semmi olyat. nehogy mézet. Ha törzscsaláddal egy kaptárban vannak. vagy a kaptársor egyik végén már nem dolgozhatunk nyugodtan. e. anyátlan családokat. Ügyeljünk arra is. Különösen gyakori az eleség túltöltése akkor. amilyen a méhcsaládoknak feltétlenül szükséges és amekkorát a család jól megszállva tart. méheknek hozzáférhető helyen ne hagyjunk lépet. Ha pedig dolgozunk a méhekkel. mert a fiasítástól távol esik és nehezebben védik a méhek. Amennyire helytelen. Azonban a hordástalanság figyelmeztetés számunkra. Ha az eljárás során a bíróság bebizonyítottnak látja. Rendellenességek Rablás. b. A kaptárból kivett lépeket mindig tegyük léphordó ládába és zárjuk el a méhektől. ezen nem tudunk segíteni. Sürgős vizsgálatok során azt is megtehetjük. szükség esetén az állományt vonjuk össze. gyorsan. bebújnak a tető alá. Hordástalan időben a méhekkel csak a legszükségesebb esetekben. Ezzel a rablásra ingerlő időt lerövidítjük. és kártérítés fizetésére kötelezi őt. A tartalékcsaládokat a többi méhektől távolabb tegyük. Ennek oka egyrészt a lyukas etető. mert könnyen rablás áldozatául esnek. ellenálló képességét valami lerontotta. cukorszirupot csepegtessünk szét a kaptárakon. Egy méhész gondatlansága. gondosan takarjuk. hogy másik család készletét hordják el. sőt a felnyitott kaptárba is betolakodnak. figyelmetlensége valamennyinek bajt okozhat. mézet. hogy a méhek zavartalanul dolgozhassanak. hogy az alperes (a permetező vagy porozó) a 16. a kaptárak körül röpködnek. hogy ne legyenek a méhek tömeges röpködésének útjában.

Az ilyen családokat figyeljük meg. hogy a rablást idejében észrevegyük. hogy az illető méhész helytelen cselekedetével valóban hozzájárulhatott a rablás kitöréséhez. Ezért méheinket lehetőleg gyakran ellenőrizzük. miután a kaptárba bejutni nem tudnak. lassan belenyugszanak. Olyanok is akadnak. vagy röpülési körzeten kívülre szállítjuk. ha meggyőződtünk róla. Legjobb lesöpörni őket. Vannak azonban törzsek. hogy a fehér méhek hova repülnek. A rablott család méhei kaptárjuk homlokfalán gyülekeznek s a támadás megszűnése után behúzódnak. Fogjunk meg néhányat. Ez is arra int. a változtathatatlanba és hazatérnek. megöljék az anyát. A nagy sürgés-forgás olyankor. léptörmelék. amikor a méhek még nem nagyon mozognak. Petéikből herék fejlődnek. Kezdetben a kijáró szűkítése is segíthet. A méhek a szomszéd családokhoz húzódnak be. Ilyenkor már későn érkeztünk. akkor valószínűleg rabolnak. Természetes. A kaptár előtt a földön. Ha az álanyás család még népes (ez ritka). 109 .A kár csökkentése szempontjából igen fontos. vagy már befejezték az élénk röpködést. A karból szaga elűzi a rablókat. Mézzel összemaszatolt kijáró a család teljes kirablását jelenti. amelyekben ez a hajlam erősebb. Sétáljunk végig a kaptárak előtt és figyeljük gondosan a kijárókat. Ajánlatos ilyenkor a szomszéd családok kijáróit is alaposan leszűkíteni. nehogy azokra törjenek rá a rablók. hogy a méhész rabolni küldheti a méheit. annál nehezebb megfékezni. Megállítható a rablás karból használatával. Ha a kaptárból kijövő méhek potroha duzzadt. A méhészetünkben kitört rablás előidézésével tehát csak akkor okoljunk másokat. a gyűjtésben is a legeredményesebbek. A rabló méheket sokan külön fajtának tekintik. Ha a rablást sehogyan sem sikerül megakadályozni. biztos. a kijáró elé karbolos rongyot akasztunk. amelyekbe bekéredzkednek. hanyag kezelés bizonyítéka. a kijáróban vagy a szállódeszkán látható viaszmorzsa. nehogy azoknál a családoknál. A befödött fiasítás púpos. szintén gyanús. akik azt hiszik. Minél előrehaladottabb állapotban van a rablás. A hosszabb idő óta anyátlan családban munkás méhek kezdenek petézni. Mindez nem igaz. hogy szellőzést kell adni a családoknak. vagy a kijáróban verekedő méhek arra figyelmeztetnek. akkor a lesöprést szakaszosan (nem egyszerre) végezzük. akkor ez a család rabol. A rablott család kijárójában a rabló méheket liszttel behintjük és figyeljük. Álanyásság. Különösen feltűnő ez korán reggel és estefelé. nyomjuk meg a potrohúkat. hogy fosztogatnak. Ha a hazatérőknél tapasztaljuk ugyanazt. Mások szerint a méhek azért rabolnak. Előrehaladott rablásra mutat a kaptárak fenekén. A rabló család felderítésére egyszerű módszer a lisztezés. akkor a rablott és rabló családot (ha ez is a mienkből való) pincébe visszük. Az álanyás család a gondatlan. legfeljebb a mézkészlet kis része menthető meg. A rablás a fertőző méhbetegségeket is terjesztheti. Az álanyás családok kezelésével pepecselni nem érdemes. Ezek rendszerint a természetes méhlegelő felderítésében. hogy mindent kövessünk el megelőzésére. Csak alsó ki járónál tűnik fel. mert gazdájuk kifosztotta őket. Rablásra minden méhcsalád hajlamos. Ha méz buggyan ki szájukból. hogy a családot támadják. amikor a méhészetben általában nyugalom. Később a rabló és rablott család teljes lezárása használ. illetve csak csendes mozgás van. A rablók.

alma. hogy azok magot. nagyobb gyümölcsök.8 q termett.A MÉHEK HASZNOSÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSBEN A méhek szerepe a növénytermesztésben Ma már közismert. hiszen munkájukkal a terméshozamokat és a termés minőségét külön költség nélkül nagyban növelhetjük. míg a méhektől távoli táblákon csak 7. A méhek megporzó munkája a termést nemcsak növeli. A növényeket rengeteg rovarfaj látogatja. repce. bíborhere. A vadon élő rovarok számának fogyatkozását csupán a mézelő méhekkel pótolhatjuk. amelynek közelében méhek voltak. mert lakásukkal együtt bárhová áttelepíthetők. A méhek munkája tehát a közeli tábla termését holdanként 120 kg-mal növelte. A magvaknak jobb a csírázóképessége és belőlük életerősebb utódok fejlődnek. körte. svédhere. mint a mézelő méh. vöröshere. A másik tábla a méhektől 2 km-re volt. szilva. lucerna. Takarmánynövények: pohánka. kajszi. Ennek sok oka van. őszibarack. hogy a virágos növények legnagyobb részét rovarok porozzák meg. Olajos-növények: napraforgó. Megemlítek azonban néhány hazai tapasztalatot.8 q.7 q lett. elősegítik. zamatosabb. A méhek által megporzott virágokból egészségesebb. A Hajdúszoboszlói Tangazdaságban a napraforgótábla közelében virágzás idején elhelyezett méhek a holdankénti hozamot 2-3 mázsával növelték.2-7. addig a méhek számának meghatározása hatalmunkban van. Vannak is már közöttük szép számmal. somkóró. Azzal. hogy a méhállomány a lóheretáblákhoz viszonyítva kevés volt. szarvaskerep. Mindkét magfogó táblán jól fejlődött a lóhere. 110 . a méhektől távol pedig csak 7. a távolin ugyanakkor csupán 17. illetve növényről a másikra viszik át. Sokszor azonban maguk a méhészek sincsenek tisztában vele. hold napraforgó. A békéscsabai „Előre" tsz-ben 1954-ben a méhek közelében 12. ribiszke. melyek azok a növények. A méhek munkáját irányítani tudjuk. A mézelő méhek igen nagy előnye még a vad megporzókkal szemben. baltacím. azonban egyik sem olyan fontos. amelynek jó megporzásához munkájukra szükségünk van.8 q. A vad megporzók kieső munkáját is velük kell elvégeztetnünk. Azt a növényt látogatják tömegesen. Ezek az adatok is elegendők annak bizonyítására. hogy a méheket a mezőgazdaságban hasznosítanunk kell. A termesztett fontosabb növények közül a méhek munkája a következők termését növeli: Gyümölcsök: mandula. meggy. kat. szamóca. a méhektől távol csak 90 kg lett holdanként. málna. mustár. Sőt a tudomány ma már ennél is tovább jutott. amelyeknél a méhek munkája hasznos. szeder.8 q-t. Nem lehet ezt elmondani a vad megporzókról. koriander. gyümölcsöt teremjenek. A termésben mégis nagy volt a különbség. A mézelő méh. fehérhere. nyúlszapuka. A kunszentmártoni Zalka Máté tsz-ben 1953-ban annak a napraforgótáblának hozama. szöszös bükköny. Míg a vadon élő rovarok a növényvédő szerek használatának terjedésével rohamosan fogynak. hogy a méheknek nálunk is ugyanolyan fontos szerepük van a növénytermesztésben. A méhek munkájának hasznát nem kívánom itt külföldi adatokkal bizonyítani. Meg kell jegyezni. mint külföldön. hogy mindenkor ott állnak rendelkezésre. köszméte. hogy a virágport egyik virágról. cseresznye. ahol éppen szükség van munkájukra. tehát már kora tavasszal elegendő számban látogatja a virágokat. hanem minőségét is javítja. A méhek jelentőségének a mezőgazdasági szakemberekkel való megismertetésében legtöbbet az állami gazdasági és termelőszövetkezeti méhészek tehetnek. A méhekhez közeli 10 holdon 29. A Bábolnai Állami Gazdaságban a vöröshere hozama a méhek közelében 168 kg. holdanként 10. akik gyakorlatilag bizonyították be a méhek fontos szerepét.65 q magot adott egy kat. A Farádi „Felszabadulás" tsz-nek 1954-ben két 10 holdas táblán volt magheréje. Szép számmal vannak hazai tapasztalataink a vörös herével is. Az egyik közelében 125 méhcsalád volt. magvak fejlődnek. családban telel. Ezek azt mutatják.

Figyelembe kell venni a méhcsaládok erősségét. Mindezzel a növények a fajra. hány virág van az adott növényből egységnyi területen. több méh látogatja a virágokat. Természetes. MÉHCSALÁD-SZÜKSÉGLET Régebben azt hittük. Ilyenkor tehát a jó megporzás érdekében a virágzó növényekhez több családot kell vinni. A kis terjedelmű legelőről másra is elkalandoznak a méhek. A megporzandó növény közelében tömegesen virító egyéb mézelő a méhek egy részét elcsábítja. Ahol vetélytárs növény van. mint az apró parcellácskák. hogy egy virágot hány ízben kell a méheknek meglátogatni. ha a virágot egy méh meglátogatja. A szükséges méhek száma nemcsak attól függ. Ezért ilyenkor kevesebb méhcsalád elegendő bizonyos feladat elvégzésére. ott megporzásra több méhcsaládot számítunk. Keresi a neki legjobban megfelelőt. A nagy. annyira káros önmegtermékenyítést akarják elkerülni. mint hűvös. minél jobban mézel a versenytárs növény. de 2 holdra nem elég 1-2. az őszibarack és a kajszi. Például: 100 kat. 111 . Kedvező időjárásban a méhek munkája jobb. hogy a megporzás sikeres volt. jó életerőben lévő családokra vonatkoznak. Zöldség és főzelékfélék: káposzta. annál biztosabb a megtermékenyülés. A méh megporzó munkáját nem tudatosan végzi. Minél több virágpor között választhat. hogy ez az első viráglátogatáskor megtörténik. ahol más tömegmézelő nincs. hold napraforgóra elég 50-100 méhcsalád. mert ennek az egy-két családnak nem köti le valamennyi kijáró méhét a kis napraforgótábla. takarmánykáposzta. gyümölcsfélék kobakos. Ezért kis táblára több családot kell számítani. Nem biztos. Mások még válogatósabbak és az a virágpor sem elégíti ki őket. Különösen fontos ez a kora tavaszi időszakban virító növényeknél. hogy gyenge családokból többet kell számítani.Kobakosok: görögdinnye. uborka. a virág bibéjére már az első látogatáskor virágpor tapadt a méh testéről. hanem attól is. sárgadinnye. amilyenek például a gyümölcsfélék közül a bogyós gyümölcsűek. A normák népes. összefüggő virágzó táblák sokkal több méhet kötnek le. ha a virágzó tábla közelében sok méh van. A csábítás annál eredményesebb. mint ott. hosszabb ideig dolgoznak. A normát ilyenkor többszörösére növeljük. retek. Ma már tudjuk. annál fejlettebb. a napraforgót ott. ahol ugyanakkor jól mézelő tisztesfű is virít tömegesen. hogy a megtermékenyítéshez elegendő. a mandula. tök. borult időben. Ilyen nagy látogatottságot a rövid virágzás alatt csak akkor lehet elérni. tarlórépa. szeles. Hogy a virág bibéjére sok és több növényről származó virágpor jusson és a termés kielégítő legyen. Tegyük fel. mint nagyra. a virágot a rovaroknak . a megporzandó terület nagyságát.a mi esetünkben a méheknek . egészségesebb a termés.többször meg kell látogatniuk. Sok növény nem hajlandó befogadni az ugyanarról a virágról származó virágport. Sokkal kevesebb méh látogatja pl. amelyik ugyanarról a növényről származik. A szükséges látogatások száma 20-40 is lehet. vöröshagyma. olajos és ipari növények pohánka pillangósok vöröshere és lucerna ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 1½ -2 ½-1 1¼ 1¼-2 3 méhcsalád méhcsalád méhcsalád méhcsalád méhcsalád E számok csupán irányadók. az időjárást és az ugyanakkor virító egyéb mézelő növényeket is. A méhek nagy része a közelben nyíló egyéb mézelő virágokat fogja látogatni. Testéről a virágpor csali véletlenül jut a bibére. A legtöbb virág még a más növényről való virágporban is válogat. A megtermékenyülés még így sem biztos. hogy ez korántsem így van.

mert csak így növelhető annak valószínűsége. négyzetes. mert a méhek 100-150 m-re már akkor is látogatják a virágokat. Természetes. ott a sikeres megporzáshoz sok méhcsalád kell. vagy nem nagyon elnyúlt téglalap alakú táblákban a méhészetet legjobb középre helyezni. A baltacím a méhészettől 500 m távolságra csak 59. A méhek legszívesebben és legnagyobb számmal a közeli virágokat látogatják. hogy a növények közé kell telepíteni. mint egyébként. ha a méheket távolabb kell elhelyeznünk. A lucerna a méhészettől 220 m-re 35%-kal kevesebb magot adott. Azért a kaptárakat a fák között. meredek lejtőn termelnek szarvaskerepet). A méhészetet a megporzandó növénytől távolabb helyezzük el. Így a méhek minden irányban találnak megporzandó virágot. kora tavaszi napokon a méhészettől már 250300 m-re is alig lehet méheket látni. de a legelső követelmény a jó megközelítés. Megtörténik. Jó. egymás közelében kisebb csoportokban kell elhelyezni. Ezt sok megfigyelés bizonyítja. a következőképpen növelendők: 500 méterre ……………… 25 % -kal 1000 méterre ……………… 66 % -kal 2000 méterre ……………… 350 % -kal Nézzük ezt gyakorlati példán. A termés csökkenése már 200-500 m-re is szembetűnő. Ezzel a megporzást hűvös időjáráskor is kielégítően biztosítottuk. A gazdaságnak 50 kh fehérheréje van magfogásra. A méhészettől 2000 m-re levő virágokat már nagyon kevés méh látogatja. hogy a megporzó fák virágpora kellő mennyiségben kerül át a megporzandó fákra. Ahol kevés a megporzó. hogy mennyi a megporzó fa. ha 200-250 m-ként rakunk le 10-15 családos csoportokat. Számuk a távolság növekedésével rohamosan csökken. mert annak egyik része sem lesz messze. A méheket tehát itt kell 112 . Kisebb terület megporzására a méheket a tábla mellett bárhol lerakhatjuk. hogy valamilyen ok miatt a méhekkel nem lehet megközelíteni a megporzandó növényt (pl. Minél kedvezőbb az időjárás. hogy a méhek tevékenységében fennálló törvényszerűség hat a látogatott növények hozamára is. azonban egy holdra nem a norma szerinti méhcsaládot. Vagyis a termés a méhészettől való távolság növekedésével csökken. Ezek alapján könnyen érthető. hogy a méhészetet közvetlenül a megporzandó növény mellé talán mondhatjuk úgy is. A két csoport munkája egymást kiegészíti. Gyümölcsösökben a méhek a hűvös időjárás és a fák koronája miatt nem repülnek még olyan messzire sem. Ahol sok a méh. és a legtávolabbi virágok sem kerülnek messze tőlük. Hosszúra nyúló táblán (1500 m v. amit 250 m-re. A méhcsaládok elhelyezése A megporzandó táblákon A méhek legsűrűbben a lakásuk közvetlen közelében levő virágokat látogatják. vagy kissé benne helyezzük el. mint közvetlenül a méhészet mellett. A megporzásról ilyenkor sem szabad lemondani. Ezért ilyen helyeken a méheket megosztjuk és a 2 keskeny oldalon vagy teljesen a tábla szélén. ha a hőmérséklet 12-15 fokra emelkedik és az enyhe idő csak rövid ideig (pár óráig) tart. Így a méhek két oldalról járják a virágzó magfogó táblát. A megállapított méhcsaládszükséglet ugyanis arra az esetre vonatkozik. ott nagyobb a termés. ahol kevés.Gyümölcsösökben figyelembe kell venni azt is. viszont hűvös. több) a középre helyezett méhészet méhei a tábla két végét már nem látogatják kellően. Ezek a számok akkor. A telephely megválasztásakor az erre általános érvényes elvekre figyelemmel kell lenni. Nagyobb. A gépkocsival járhatatlan utak miatt a tábla méhekkel csupán 1000 m-re közelíthető meg. Számuk már 500 m-en túl is rohamosan csökken.5%-át adta annak. ott kisebb. hanem szükség szerint többet számítunk. annál messzebbre röpülnek a méhek. ha a méhek közvetlenül a megporzandó növény mellett vannak.

mintha kívülről hozták volna az eledelt. A megporzó munkára . ha a méheket a tábla mellé telepíthetnénk. Az etetőt a fészek kereteinek felső lécére kell tenni. A keretetetőbe vagy lépekbe öntözött eleség nem váltja ki a mozgósító táncot. Ezekre a méheket irányítani. A méhész a gazdaság főagronómusának vagy növénytermesztési agronómusának útmutatásai alapján már tavasszal előre tervezze meg a méhek szétosztását az egyes magfogó táblákra. hogy semmi zöld rész ne maradjon rajtuk. Ezzel nemcsak a méhészet megbecsülését mozdítják elő. tudtukra adják. akkor azok a szabadban a hasonló illatú virágokat keresik és tömegesen látogatják. műanyagból. A méhek száma a megporzandó növényen rendszerint az etetés 5-6. szoktatni lehet. A MÉHEK SZOKTATÁSA Vannak növények. A cukrot forró vízben oldjuk. hogy az akácosból hazatérve a méheket a megporzandó növényeken hogyan osztja el. hanem a méhlegelő jobb kihasználása végett is fontos. fémből. A szirupot korán reggel. hogy a kaptártól milyen távolságra van a legelő. tisztára mosott edényben főzzük. A virágokat úgy kell szedni. Szokás a szirupot este készíteni és a virágokat reggelig áztatni benne. vagyis minden literre 2. A méhésznek már előre tudnia kell. mert az új helyről a méhek visszarepülnek az állandó telephelyre. a méhek röpködése előtt kell a családoknak beadni. kereken 50 család.5 deciliternyit. A szoktatás eredménye az első napokban gyakran egyáltalán nem észlelhető. hogy a szirup minden idegen szagtól. Azonban 1000 méterre lesznek. A felderítő méhek mozgósító táncát etetéssel is elő lehet idézni" A kaptárban etetett méhek ugyanúgy jelzik a gyűjtési lehetőséget a fészekben. akkor annak a növénynek virágait áztatjuk bele. A méhcsaládok akác utáni kisebb csoportokban való elosztása nemcsak a méhek megporzó munkájának jobb hasznosítása. Az etető készülhet fából. Igen fontos. nehogy állandó telephelyére vigye a méhészetet. Mindaddig etetni kell. amelyeket a méhek nem szívesen látogatnak. Hány méhcsaládot vigyenek oda. Ha a méheknek a megporzandó virág illatával egyező illatú szirupot adunk és hajnalban etetünk. 113 .2 méhcsalád kell. Ilyen két fontos takarmánynövényünk a vöröshere és a lucerna. és sokszor azért is kellemetlen. A heréstől 1000 m-re levő telepen tehát 75 + 50 = 125 méhcsaládot kell elhelyezni. amelyikre a méheket irányítani akarjuk. Az etetőket mossuk tisztára. hogy a szirup a kívánt illatot minél jobban átvegye.a gyümölcsösök. Ez többletmunkával. A mozgósított méhek a legelőt a kaptár közelében keresik. tanácsos tüllsátorral védeni. hogy semmiféle szaguk ne legyen. ezért csak teljesen tiszta cukorból. illattól mentes legyen. hova rakja le. ahonnan virágszirmokat akarunk szedni. hogy a legelőt felderítő méhek társaikat a nektárgyűjtésre mozgósítják. A virágokat legalább 1 és ½ .akácvirágzás után van szükség. nehogy a rovarok a nektárt kihordják a virágokból. A szoktatás a méheknek azon a tulajdonságán alapszik. anyaga nem hat a szoktatás sikerére. napjától növekszik ugrásszerűen.2 óráig a szirupban kell áztatni. Vegyünk 1. Az 50 holdra tehát 75 családra lenne szükség. A méheket a következőképpen szoktatjuk: 1:1 arányban annyi cukorszirupot készítünk. A szükséges többlet 66%. hanem segítenek megvalósítani a növénytermesztés elé kitűzött termelési terveket is. Azt a területet. Így a szirup illatosabb lesz.5 méhcsaládot. tiszta vízzel készítsük. s onnan legyen kénytelen újra megmozgatni. vagyis 49. A szirupra ¼ résznyi virágot számítunk. Egyszóval ügyeljünk. amíg a megporzandó növény el nem virított. többletkiadással jár. Állami gazdasági és termelőszövetkezeti méhészeink igyekezzenek a méhészettel beleilleszkedni a gazdaság termelésébe és bebizonyítani a méhészet termésnövelő szerepét. A virágokat tiszta kézzel szedjük. Mikor szobahőmérsékletre lehűlt (15-20 fokra). hogy minden családnak jusson 1 dl. hogy a hordási lehetőség szűkös-e vagy bőséges.elhelyezni.5. bíborhere és repce kivételével . hogy a megporzás kielégítő legyen? 1 kh fehérherére 1 és ¼ . közlik velük a nektár illatát és azt is. mert akkor a szirup idegen szagot kap.

amikor a jó mézelő növényt a méhek egyéb. Előfordul például. A méhek termésnövelő munkáját vétek kihasználatlanul hagyni. Ilyenkor a legkorábban kivirított akácvirágokkal illatosított sziruppal etetjük a méheket. a méhcsaládok fejlődése és e viszonyok közötti összefüggéseknek megismerésében is. Saját méhészetemben is használom. hogy a méhek rászoknak a bíborherére és nem hajlandók áttérni a később induló akácra. az egyes munkák időpontjának a megállapításában. A feljegyzések vezetését nagyon megkönnyítik a rövidítések. Ide csak a rendkívüli tapasztalatok kerülnek. hogy a napraforgó vonja el a méheket a jobban mézelő tisztesfűtől. Nem növeli a méhek számát a virágokon a naponkénti többszöri etetés sem. 114 . a termelési és kezelési módok megválasztásában. vagy a baltacím az akáctól. A következőkben ismertetem a tan. tervszerű és céltudatos. Vezetésük tehát az állami és termelőszövetkezeti méhészetekben ilyen szempontból is feltétlenül kívánatos és indokolt. pontos és áttekinthető rögzítésére alkalmas. A családok állapotát emlékezetből pontosan ismerni még kis méhészetben sem lehet. hogy lehetővé tegye az állami és termelőszövetkezeti méhészetek ellenőrzését és a méhész igazának bizonyítását is. hogy munkafüzetembe. Ha minden rendben van. s minél jobban megismerkedem vele. A pontosan vezetett feljegyzések révén válik lehetővé állományunk javítása. A jobb középső lába béna. Ezeket mindenki maga állapíthatja meg. A feljegyzések nemcsak a méhcsaládok pillanatnyi kezelésében jelentenek segítséget. nemesítése is. Ugyancsak nincs értelme magasabb cukortartalmú szirup etetésének sem. NYILVÁNTARTÁSOK A MÉHÉSZETBEN Feljegyzések nélkül a méhész munkája nem lehet rendszeres. Ez a méztermelés szempontjából igen káros. hanem a környék méhészeti viszonyainak.A tapasztalatok szerint nem érdemes a napi adagot 1 dl fölé emelni. Ez igen nagy előny a termelésben. Vannak ugyanis esetek. Pl. gyengébb mézelő kedvéért elhanyagolják. Nem érünk el jobb eredményt. Természetesen lehet ehhez hasonló jó. vagy ennél jobb nyilvántartási rendszer is. annál több előnyét és hasznát fedezem fel. de nem lehet gyors és eredményes sem. vagy papírra fejként felírom a következőket: Család száma: F M N Megjegyzés Így csak az adatok beírása marad hátra. A bevezetett módszernek. tekintettel kellett lennie arra is. hanem a méztermelésben is hasznos lehet. hogy a leglényegesebb adatok gyors. akkor a „megjegyzés" oszlopba semmit sem írok. A szoktatás eredményességét ma már számtalan kísérlet és gyakorlati tapasztalat igazolja. amellett. Én a következő rövidítéseket használom: F M N A a AB ab L k = = = = = = = = = fiasítás méz népesség petéző (termékeny) anya terméketlen anya fedett anyabölcső fedetlen anyabölcső lép keret ML E HF R cs S B N V = = = = = = = = = műlép etetés herefiasítás minden rendben csendes anyaváltás saját nevelés borult napos változó Munka közben a rövidítések sok írástól mentesítenek. Gyakori például.és kísérleti gazdaságok nyilvántartási rendszerét. A méhek szoktatása nemcsak a növénytermesztésben. F hézagos. A tavaszi vizsgálatra például úgy készülök fel. Az etetés hatására hamarabb áttérnek az akác látogatására. Hasonló helyzet a más mézelőkkel is előfordulhat. Már HF is van.

táblázatban bemutatott törzslap-minta egyúttal példa annak kitöltésére. méhészeti napló. a vizsgálatkor tapasztaltak rögzítésére való. akkor az ellenőrzést vagy átvételt tovább nem a méhcsaládok közvetlen vizsgálatával. a kiépített műlépek számát stb. a vele végzett munka. Ezen tüntetjük fel a család teljesítményét. A családra vonatkozó legfontosabb adatok. Ha azt találjuk. törzslap. átadást nagyon megkönnyíti a rendesen vezetett törzslap. 3. hanem a törzslapok adatai alapján folytatjuk. őszi és tavaszi kimutatás. amikor rossz időjárás vagy hordástalanság miatt a méhcsaládokkal huzamosabb ideig nem foglalkozhatunk. műlép. vezetésére. 115 . a pörgetés eredményét.A tangazdaságokban bevezetett és kötelező nyilvántartási rendszer a következőkből áll: 1. keret van összesen az állománynál. kimutatás a felhasznált cukorról és műlépről. ha a méhészet általános helyzetéről valamennyi család tüzetes átvizsgálása nélkül akarunk tájékozódni. A törzslap nagy szolgálatot tesz akkor is. az elvett fiásítást. A törzslap utolsó bejegyzése alapján megállapíthatjuk. Minden családnak külön törzslapja van. 2. Törzslap. hány lép. mézkészlet. Ez különösen akkor nagy jelentőségű. 4. A 17. hogy a törzslap mindenben hű képet ad a kaptárak belsejéről. hogy mennyi a családonkénti átlagos népesség. Az állami gazdaságoknál az ellenőrzést. Néhány család szúrópróbaszerű átvizsgálásával meggyőződhetünk a törzslapon feltüntetett adatok helyességéről.

Ellenőrzés Kaptárba helyezve méz üres lép méh fiasítás műlép (cukor) keret db léputca lép db kg db 4 5 6 7 8 9 lép db 10 Kaptárból kivéve méh fiasítás léputca lép 11 12 méz (cukor) kg 13 műlép db 14 üres keret db 15 1 1 1 2 1 12 15 Ellenőrzés. Rendezés. X. 3. 7. 7 VII. 5. 15. 2. célja (a végzett munka) 3 Utolsó vizsgálat.25. Rendben 12. IX. V. 1. Takarás bőrlemezzel Első vizsgálat. V. 9. VII. Pörgetés II. Takarás. Rendben 14. 8. Tart. 15. etetés 15. 7. Család 10. illetve év végi helyzet 3 2 1 1 2 1 10 3 4 116 4 4 6 3 2. 24. Fészek 2 ml közé Pörgetés I. 4. 18. 1. 27 IV. 2 54. IX. Etetve cukorral 16. 4. 24. VI. Ellenőrzés 13. X. X .A vizsgálat Sorszáma időpontja 1 18 1. Ellenőrzés. VIII. készítés 11. V. VIII. 6. 27. Virágpor bő Ellenőrzés Fészek bőv.5 . Egész kaptár megnyitása Ellenőrzés Előkészítés mézelésre. Sok here! 1955-ben összesen. 22 55. 16. VI.8 . 24.5 39.10. III. VIII. Ellenőrzés. Műraj készítés Ellenőrzés.

8. 2. 4. 12.5 van van műlép db 20 1 1 1 1 üres keret db 21 A méhész aláírása 22 17. 9.5 17. Táblázat. 7. 6. 3.5 1 117 . 16. 5. 22 22 21 22 20 17 15 15 10 8 7 7 7 3 lép db 16 21 21 21 21 méh léputca 17 9 9 10 14 16 20 fiasítás lép 18 1 4 6 7 11 11 méz (cukor) kg 19 18 6. Törzslap A méhcsalád száma: 21 Kaptárrendszer: NB fekvő 22 keretes Anya kikelésének ideje: 1953 év Az anya származása: T 20 22 20 9 18 22 8 16 23 27 17 20 17. 15. 14. 11. 10. 13.Kaptárban maradt Sorszáma 1 18 1.

. Munka közben. szállítás alatt érezhető veszteséget szenved. hogy a 17. sz. családból való. ha ezenfelül még azt is feljegyezzük. Ha megtelt. hogy az anya melyik családtól vagy milyen idegen méhészetből származik. Ez érthető is. bizonytalanságot kizáró módon való feltüntetése igen lényeges. (VI. „17" azt jelenti.A méhészet elhelyezése" részben). A herék betelelésig való megtűrése azt jelenti. családhoz évközben többször is hozzányúltam. nem kerül a törzslapra.. ezt feltétlenül jegyezzük fel. hogy csendes anyaváltásból származik. hogy a vándorlásra előkészítettük. tenyésztési értékét. mert kiválasztott tenyész családból való. félreértést.5 kg pörgetett). Az anya származása: itt azt tüntetjük fel. 15. sz. visszafejlődése szabályos volt. Az anya kikelésének éve rovatba azt az esztendőt írjuk be.).50 57 4 53 kg-ot kg-ot kg-ot kg-ot kg-ot (20) (8) 1 4 5 6 3 db db db-ot léputca db Lép: a múlt évről bent maradt műlép ……………… 1955-ben beadott ……………… Összesen kiépített: elvéve összesen (11) elvett fias lépek száma összesen Méh: Fiasítás: ……………………………… (12) Vagyis a 20. gyűrődik. ha vizsgálatkor az adatokat munkanaplóba (füzetbe) írjuk és később. „Cs" arra figyelmeztet. Pl. Bepiszkolódik. ha mind a törzslapok. mind a kaptárak számozásában rendet tartunk (lásd . vándoroltattuk. Ha azonban a család. mint amennyit a törzslap mutat. hogy a 20. Nagyon hasznos. Ez csak akkor sikerül. mert erősen befolyásolja termelését.50 17. A törzslapot több évig használjuk. Javára írható még. örökölte-e ezt a tulajdonságot. ez: 1957. újat kapcsolunk hozzá. 6 léputca nép (1. A 20. hordás közben gyűjtő munkájának eredményét futó szemlével ellenőriztük stb. annál jobban meg tudjuk ítélni teljesítményét. meg nem anyátlanodott. Az. A leváltást csak azért kerülte el. Ezért helyesebb. A leváltás idejének megállapításánál ugyanis nem mindegy. megázik. sz. család értékelése a következő: Méz: Kivettem összesen telelőre maradt összesen: a családdal feletettem összesen termelt (13) (19) 39. hiszen közben vándoroltam is. hogy a család maga nevelte. hiszen 1953-as. A törzslapon azonban csak a család belső életét befolyásoló műveleteket és a rendszeres időszaki ellenőrzések adatait kell bejegyezni. elviszi a szél. 118 . A családot jól fölfejlesztette. hogy a család nincs már megelégedve az anyával. Minél több évi anyagunk lesz együtt egy családról. fejlődése töretlen. hogy rajzási hajlama nem ébredt fel. 3 lép fiasítás és 5 műlép kiépítése.80 kg). mikor kezdett petézni. de lehetőleg még aznap jegyezzük fel a törzslapra. Figyelni kell. család 1955-ben a következő teljesítményt érte el: 53 kg méz (ebből 35. „S" azt jelenti. vagy augusztusban. A pontos feljegyzés pl. Természetes.50-1. amelyikben az anya kelt. de akácvirágzás alatt már kimerült. hogy a törzslap adatait mindig valóban a megfelelő családra vonatkoztassuk. hogy az anya májusban kezdett-e petézni. Tenyészanyagot is adott. Tavasszal fokozott figyelemmel kísértem. kint a méheknél a törzslapot sok baj érheti.A méhcsalád számának pontos. Az utolsó szemle „sok here" bejegyzése azonban figyelmeztető.

50 kg a két beadott lép. hány tartalékcsalád van. A 2 lép súlya 1. A termelési időszak lezárása után a feljegyzések alapján megállapíthatjuk..5 kg volt. A termelő családok után tüntetjük fel a tartalékcsaládokat. hogy meg ne rozsdásodjék. A kimutatásban minden család külön sort kap. Pl. Az őszi kimutatás . ezután 10 naponként.megmutatja. Néhány egymás után következő év adataiból pontosan tájékozódhatunk. Őszi és tavaszi kimutatás a családok állapotáról. Márciustól-október végéig naponként. A kimutatás mintáját a 19. amit a jövőben el kell kerülnünk. Este a mérleg 65 kg-ot mutatott. mint előző este.Méhészeti napló. hogy a mérleget mindig vízszintesen állítsuk be és gondosan kezeljük (olajozzuk). Egy méhészet egész évi munkájának és eredményének megítéléséhez nem elegendő a családok adatainak külön-külön való ismerete.85 kg-mal többet. Nagyon fontos. nehogy a napló későbbi használatakor helytelen következtetést vonjunk le. akácra. javult-e minőségben? A minőségre a családok átlagos népessége. mikor kell etetnünk stb. A pontosan és rendszeresen vezetett méhészeti napló a törzslapokkal egybevetve fontos eszköz munkánk utólagos elbírálásában. és utolsó napján mérlegelünk. Zivatar miatt sok méh kint pusztult. élelem. AT méhészeti napló mintáját a 18. Ezután kiszámítjuk a népesség. Ebből 1. 1. Ezt a „megjegyzések" oszlopában feltüntetjük. A +. A mérleges kaptár súlyváltozásának. 3-án 2 lépet adtunk be a mérlegeléshez. egy családra hány lép jut. a gyűjtésből eredő gyarapodás tehát 1. jégeső az akácban 30% kárt tett. Ezt írjuk be a + oszlopba. hol követtünk el hibát. Ezen minden családra vonatkozóan feltüntetjük ezeket az adatokat. A lépkészlethez hozzászámítjuk a kaptárokon kívül raktározott lépeket is. milyen eredményt ért el a méhészet abban az esztendőben. hogy a kaptár súlyát a csapadék ne befolyásolja. Az őszi kimutatáshoz hasonlót készítünk tavasszal is. ha a családokról kimutatást készítünk. Pl. milyen korúak az anyák? Mindezekről csak akkor kapunk pontos képet. Az időjárásra. a téli készlet átlaga. illetve a hó 10. Kisebb eltérést még így is okoz a levegő nedvességtartalma. lépkészlet átlagát és megállapítjuk a tartalékcsaládok arányát. növekedett-e mennyiségben. Ezek ismerete minden méhész számára fontos. A méhészet helyzetének elbírálásához a következő adatok ismerete szükséges: átlagosan hány léputcásak a családok és mennyi élelmük van.85-1. ha az egész méhészetről összesítve ismerjük a legfontosabb termelési adatokat.50 = 35 dkg. mert kivettünk belőle. hogy melyik időszakban mit várhatunk a természettől. illetve a — oszlopba ugyanis csak a hordási viszonyokból adódott változást jegyezzük be. az időjárási adatoknak és a mézelő növények virágzási idejének feljegyzésére való. Éjjel szállítás II. az egy családra jutó lépkészlet és az anyák kora jellemzőek. mérlegelési eredményekre vonatkozó adatai bizonyító erejűek. táblázatban láthatjuk. A méhészeti napló vitás esetekben (tiltott permetezés miatti károk. táblázatban mutatom be. A „megjegyzések" oszlopba a rendkívüli eseményeket írjuk. hogy a kaptár súlya azért változott. ha tetőt készítünk föléje. hogyan oszlanak meg az anyák kor szerint. A termelő és tartalékcsaládok adatait külön-külön összegezzük. VI. Az egész állomány helyzetét helyesen csak akkor láthatjuk. Megesik. Ez szemlélteti a telelés eredményét és tükrözi a méhészet átlagos helyzetét. 119 .összehasonlítva az előző évivel . A mérleg megbízható adatokat csak akkor ad. vagy belehelyeztünk valamit. mézszállítás elmaradása miatti kötbéres eljárás) döntő bizonyítékul szolgálhat. 20. Kiszámítjuk azt is.

7 22 16 20 23 23 24 25 26 26 28 29 32 31 29 23 25 min. 9 N B V V N N N N N N N N N B N N d. 18. 23. 29. Táblázat 1958. 17.e.u. állása 2 58 57. 20. év május hó 16-tól 31-ig A mérleg változása + 3 4 20 20 20 200 465 675 400 500 515 485 225 625 550 265 Milyen növény kezd virított virítani el 5 6 MÉHÉSZETI NAPLÓ Hőmérséklet max. 31.50 104 106.65 106.18. 8 18 12 8 11 12 15 15 15 14 15 18 18 18 14 13 16 Napsütés d.60 59. 30. 21. 10 B V V N N N N N N N N N N B N N Csapadék 11 1 Szél 12 É Megjegyzés 13 Gazdaság: Tangazdaság Lengyel Vándortanya: Kurd .60 64. 22. 27. 24.65 akác Vándorlás Sándor majorban akác 120 .15 90 92.60 57. 26.80 57.25 71 75 80 85. 28. 25.25 98.Sándor major Nap 1 16. 19.

Nép (I. 9. 1-10. Táblázat KIMUTATÁS A MÉHCSALÁDOK 1958 ŐSZI ÁLLAPOTÁRÓL (Az ellenőrzés kelte: 1958. . 2. 3.7 l. 1958.) Az anya kora 1957.5 16 18. 4 3 3 — — — 10 7. . 1958. 1956. u) 8 7 8 9 6 8 Fiasítás lép 1 — 2 — 1 — Élelem (kg) 20. évi 1957. okt. 4.5 14 17 Lép db 22 22 18 24 12 20 Megjegyzés NB NB H NB Tenyész H NB Sorszám A család száma 1. 1958.19. . . 1. 10. . 1957. .1 db 40 db 35 db 5 db = = = 50 44 6 % % % 121 . 1 3 36 — — 1330 36 113 1479 540 : 70 1204 : 70 1479 : 70 6 77 3 36 Összes lépek száma: Raktáron Törzscsaládok átlagos népessége: átlagos élelemkészlete: átlagos lépkészlete: Tartalékcsalád = 14% Anyák megoszlása kor szerint: 1958. 10. 1958. 2. 6 540 — 12 1204 18 1330 NB TARTALÉKCSALÁDOK: 1.5 25. 2. Összesen 1958. évi = = = 7. 1958. 2.5 8 4 3 3 1958. . 3. 10. Összesen 1958. 5. 6. 5. . 17. 86. 70.2 kg 21. u. 1. évi 1956. 4. 3.

a vándorlással kapcsolatos utazásokért a kezelő sem feles. Gyanúsításra adhat okot a felhasznált cukor is. Harmados kezelésnél a termelés egyharmad része a kezelőé. de méheiktől teljesen megválni nem akarnak. amelyek arra kényszeríthetik a méhészt. a betegségek leküzdésére vagy megelőzésére vásárolt gyógyszer. Az igazi méhész méheinek kezelését nem szívesen bízza másra. Ugyanakkor azonban felesek a termeléssel kapcsolatos kiadások is. mind a harmados kezelés sok vitára. hogy a családban csupán a méhész ért a méhekhez. hanem a termelés folyamatosságának biztosítását. Nem termelési költség a kaptárak javításáért. A felhasznált műlép elbírálásánál már figyelembe kell venni a lépkészletet. újak beszerzéséért kifizetett összeg. 2. A méhek kezeléséért. Aki a méhek életét ismeri. Ezért az ilyen megállapodásokból gyakran viták. 122 . pl. az új lépek tehát csupán a tulajdonos vagyonát fogjak gyarapítani. Ha azonban a méhészet lépkészlete még nem teljes. a nevelt anyák és minden termék. hány kg viaszt termelt. amely nem a méhészet fenntartását. A méhek részes kezelésének feltételeit semmiféle írott törvény vagy rendelet nem szabályozza. festéséért. ha valóban megbízhatónak látja. az etetésre felhasznált cukor ára. az megszereti azokat. 2. akkor a szaporulathoz adott műlép beszerzése feles arányban a tulajdonost és a kezelőt terheli. az ő méhészetének termelési értékét növelik. mennyit pörgetett. akik öreg koruk miatt kénytelenek abbahagyni a méhészkedést. szívesen foglalkozik velük. Feles tehát a méz. ha a méhész huzamosabb időre megbetegszik. A méhek részes kezelésbe adásának három leggyakoribb változata a következő: 1. hogy a kezelő nem vallja be becsületesen. a szaporulat. etetésért. javítását vagy a méhészet fejlesztését célozza. Kialakultak azonban bizonyos szokásos feltételek. Ugyanez a helyzet azoknál. hogy méheit mással kezeltesse. sem harmados megállapodásnál nem számíthat fel költségeket (hacsak a megállapodásban mást nem kötöttek ki).) Harmados kezelés. amelyek alapján a megállapodásokat megkötik. Termeléssel kapcsolatosnak tekintünk minden olyan kiadást. Ilyen a szállítási költség. Csak az ezután maradó méz részelhető. 1. a viasz. Ilyen. Akadnak azonban körülmények. akkor a műlép beszerzése teljesen a tulajdonost terheli. hány lépet építtetett ki. A család mégsem akar megválni tőlük. a rakodómunkások bére. Nagyon gyakori.MÉHCSALÁDOK RÉSZES KEZELÉSE A méhészet nemcsak hasznos foglalkozás. Olyan méhészetben. szaporított.) Feles kezelés. mert hiszen a kivett lépből nyert viasz feles lesz. A méhész halálával a méhek árván maradnak. Ilyenkor a cukor beszerzésével járó költségekhez a kezelő 1/3 résszel szokott hozzájárulni. amelynek lépkészlete már teljes. a vándortanyán töltött időért. Minden kiadást a tulajdonos fedez. 3. hanem szenvedély is. ismerje meg jól az emberét. A bérbeadó gyakran azzal a gyanúval él. Ha a szaporulatot nem rajban vagy lesöpört méhekben. súrlódásra adhat okot. a helybér. Feles kezelésnél minden hozam és kiadás feles. hanem építménnyel együtt osztják el. A hozam egy részét elhallgatja s csak a többin osztozik a tulajdonossal. hogy közös megállapodással a jobb eredmény érdekében a téli készlet cukorral is kiegészíthető. amit a méhészet adhat. A kezelő köteles az állományt téli készlettel is ellátni. a műlép is a termelési kiadásokhoz számítható. Természetes. A valamilyen ok miatt átmenetileg vagy hosszabb időre szakértő gazda nélkül maradt méhészeteket részes kezelésre szokták kiadni. sőt pörök keletkeznek.) Bérlet. Mind a feles. kétharmada pedig a tulajdonosé. tehát csupán a rendszeres lépcsere érdekében kell új lépeket építtetni. és minden beadott műlép helyett egy öreg lépet kapunk a méhészetből. Aki tehát ilyen feltételekkel kívánja méheit valaki másnak gondjaira bízni. S csak akkor kössön vele ilyen megállapodást.

a családok élelemmel való ellátottságát. akkor 8-10 kg. minőségre vonatkozó adatokat foglaljuk jegyzőkönyvbe. a kaptárrendszertől. nincs meg a teljes lépkészlete. Az ismertetett feltételek termelőképes állapotban levő méhészetekre alkalmazhatók. hogy mit kap ő a méhek hozamából.) Gondoskodjunk az állomány egészségügyi ellenőriztetéséről és az erre vonatkozó megállapodást is foglaljuk írásba. hogy a tulajdonos leromlott állományt akar kezelésre kiadni. a családok népességét. hanem meghatározott bérösszegért vállalja a munkát. a kiépített lépek számától stb. Jó állomány után. nagyon csökkenti a viták lehetőségét. 2. a legtisztább. Ez az átmeneti idő a családok helyzetétől függően 1-2 év lehet. Nem azt köti ki a megállapodásban.) A megállapodást legalább 3 évre kössük. hogy a családok rendbe hozásának idejére a méhészet állapotának megfelelő feltételekkel kell megállapodást kötni. Ugyanezt tegyük a megállapodás lejártakor is. a kaptárrendszer megjelölését. Ilyenkor a kezelő ezeket a feltételeket nem vállalhatja. elsősorban a családok minőségétől. gyanúsítgatásra nem ad okot. amelyekre nagyon ügyelnünk kell. mert az a méheit neki használatra kiadta. hogy mikor és milyen állapotban köteles a kezelő (bérlő) visszaadni a családokat. ha a kezelő egyéb kötelezettséget nem vállal. 123 . vannak dolgok. A megoldás az. A jegyzőkönyv tartalmazza a családok és kaptárak számát. Ez a mód kiküszöböli a gyanúsítgatásokat. mind a kezelőnek a harmadik mód a legegyszerűbb. a lépek számát és minőségét. Ha az állomány nem a legjobb minőségű. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 1. Az előbbiektől abban különbözik. mert egy évre igen könnyen ráfizethet. hogy a kezelő nem részesedésért.) Rögzítsük írásban azt is. hogy a későbbi vitákat elkerülhessük és esetleges bírói eljárás során igazunkat bizonyítani tudjuk. Akármelyik ismertetett módot (vagy valami mást) választjuk is. Semmi vitára. A bérlet. az anyák korszerinti megoszlását. A bért mézben szokták meghatározni.) A megállapodást mindig foglaljuk írásba. de a 15 kg-ot a legritkább esetben éri el. 3.3. bérbevevő érdeke.) A megállapodás megkötése előtt a méhcsaládokat érdektelen szakértő jelenlétében tüzetesen vizsgáljuk át. 10 kg fölé is emelkedhet. és a mennyiségre. teljes lépkészlettel. a kezelő bizonyos számú család szaporítását is vállalja. 5. Mind a tulajdonosnak. (Ez a kezelő.. Ennek mennyisége sok mindentől függ. hogy mit köteles adni a tulajdonosnak azért. hanem azt.) 4. általában családonként 8-15 kg a szokásos. Gyakran megesik azonban.

pörgetés Viasztermelés.TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Általános rész Természeti viszonyaink és a méhészet Mesterséges méhlegelő A méhészet nagysága és munkaszükséglete A méhészet elhelyezése A kaptár és a keret A méhcsaládok kezelése A méhek etetése. építtetés Nemesítés. anyanevelés Szaporítás Vándorlás Előkészület a telelésre. Telelés Méhbetegségek és méhellenségek A méhek védelme mérgezések ellen Rendellenességek A méhek hasznosítása a mezőgazdaságban A méhek szerepe a növénytermesztésben Méhcsalád-szükséglet A méhcsaládok elhelyezése a megporzandó táblában A méhek szoktatása Nyilvántartások a méhészetben Méhcsaládok részes kezelése 3 4 4 7 7 13 17 23 28 33 37 37 48 58 62 74 79 88 98 106 108 110 110 111 112 113 114 122 124 . itatása A természeti viszonyok hatása a méhcsalád életére Termelés A tavaszi fejlődés előmozdítása Mézeltetés.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->