P. 1
Kovácsművesség

Kovácsművesség

|Views: 633|Likes:
Published by Pista Balog

More info:

Published by: Pista Balog on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2011

pdf

text

original

DR.

SEREGI GYÖRGY - KRISTÓFI ÁKOS

KOVÁCSMŰVESSÉG

FŐSZERKESZTŐ: KOVÁCS IMRE

Főszerkesztő: KOVÁCS IMRE

Szakmailag lektorálta: SEREGI GYÖRGY kovács iparművész

A fotókat készítették: JULIÉN MONCEL (6. fejezet), MILOS JÓZSEF, MOLNÁR RUDOLF (4. fejezet), SEREGI GYÖRGY, SZILÁGYI EDIT

ISSN 1587-1975 ISBN 963 513 184 4

Kiadja az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Felelős kiadó: dr. Hamvay Péter igazgató. Kiadóvezető: Karácsony Tiborné Kiadói szerkesztő: Ágoston Jánosné Műszaki szerkesztő: Zaffiry Kálmán Tervező-szerkesztő: Kása József Azonossági szám: 52/2003 Nyomdai munkák: Grafika-Press Rt. Budapest, 2005

Tartalomjegyzék
1. A kovácsoltvas-művesség története 2. Anyagismeret 2.1. Az acél előállítása 2.2. Kovácsolható anyagok 2.2.1. Ötvözetlen vagy szénacél 2.2.2. Ötvözött acél 2.3. Félkész termékek 2.4. Az anyagminőség meghatározása 3. A kovácsműhely kialakítása és berendezése 3.1. Követelmények, a vas megmunkálása 3.2. A kovácsműhely kialakítása 3.3. A kovácsolás hevítőberendezései 3.3.1. A kovácstűzhely 3.3.2. Üzemi kemence 3.4. Üllők, üllőbetétek, kalapácsok 3.5. Tűzifbgók 3.6. Satuk 3.7. Egyengető- és lyukasztólapok 3.8. Szabadalakító kovácsológépek 3.9. A kovácsműhely gépei 3.10. Mérőeszközök 4. Megmunkálás, gyártástechnológia 4.1. A meleganyag megmunkálása 4.1.1. Nyújtás 4.1.2. Duzzasztás, zömítés 4.1.3. Lépcsőzés, nyakalás 4.1.4. Hajlítás 4.1.5. Csavarás 4.1.6. Levágás, darabolás 4.1.7. Hasítás 4.1.8. Lyukasztás 4.1.9. Kovácshegesztés 4.1.10. Simítás, egyengetés 4.1.11. Süllyesztékes vagy ódorkovácsolás 4.1.12. Melegalakító szerszámok hőkezelése 4.2. Megmunkálás meleg és hideg állapotban 4.2.1. Faragás 4.2.2. Domborítás 4.2.3. Erezés 5 7 7 8 9 13 19 24 27 27 32 34 34 35 36 40 41 42 42 47 51 53 53 54 58 59 61 63 64 67 68 69 70 71 71 73 73 74 75

./.

3

században az eklektikus és historizáló időszakban újra támpontot nyújtottak a mestereknek. Készült 1738-ban és elismert. gyertyatar­ tókat. pontosabban a célszerűséj összefonódott a díszítő.1. A reneszánsz századaiban (14—16. rácsok). Ezeket a mintalapokat aztán évtizedekig használták. később egyre inkább használtál díszítésre is. Belső barokk rács. ábrán.és a hasznosság céllal.az építészet alkalmazott mű vészetévé vált. hiszen a vas igazi diadalútját 10. A 20. Bútorok. i mestert segítő és a vas előállításához szükse ges gépek technológiai fejlődése viszont vál tozott. században tovább élt a vasművesség minden hagyományos területen. Ezeknek a gépeknek a fő célja a sok szorosítás és a gyorsaság volt. köszönhetően az iparművészeti forradalomnak.3. vasszobrok. Korlátok. kulcsok. A belsőépítészet területén csillárokat. Kezdetben csak a célszerű ség volt fontos (ajtóvasalások. sol szór még ma is a kovács maga készíti őket. szélkakasok ékszeresládák készültek már a 10. kandeláberek gyertyatartók. falikarokat. szaka. Templomokban szentélyrácsokat. század a világi alkalmazás lépett előtérbe. térelválasztó rácsokat. tűzi szerszám­ készleteket. kapuk. melyet a preraffaeliták szorgalmaztak. század vé gétől. A 19. de végig megmarad az építé szét szolgálatában is. század az öntöttvas ipari térhódításának a kora. de megnőtt a tisztán esztétikai funkciót hordozó alkotások száma kisplasztikák. 6 . zász­ lótartók készültek belőle. A korai középkorban nem született vasművesség fejlődését lényegesen befolyá soló alkotás. polgári házak és paloták ablakai cégérek. könyvtartó állványokat készítettek kovácsoltvasból már a középkor óta. rácsok. ábra. Kutal lezárása. századtól kezdte meg.3. A 17-18. és így egyes iskolák hatást gyakorolhattak Európa más területeire. lámpaoszlopok. a mintalapok elterjedésének kora volt Johanneskapelle. kerítések. ábra).2. megbecsült mesterségnek számí­ tott a vasművesség. az iparművészet más ágaival együtt. emlékművek formájában. Bécs. A következő századok során egyn jobban kiszélesedett a kovácsoltvas felhasz nálási területe. szentségtartók. A század közepétől elterjedt az építészeti alkalmazásban. zá rak. századi jellegzetes barokk alkotás látható az 1. ábra. Szerencsére a századforduló művészete újra hangsúlyozta a vas tűzi megmunkálását és kézi kovácsolását. előtetők. csillárok. század a barokk és rokokó idő­ 1.2. melyek elősegítették az egyes stílusváltozatok expanzióját. amely során városiasodásnak és a templomépítészetnél köszönhetően . A mintalapok formák és díszítési egységek gyűjteményei. s a szecessziós mozgalmak tárgyiasítottak. fáklyatartók. sőt a 19. Kovácsműhely a középkorban az ókor óta nem változtak (1. bútorokat találunk. berendezési tárgyak keresztek maradtak fenn az utókor számára Egy 18. csillárokat.

Az ötvözött acélnál az ötvözök összmennyisége (szén nélkül) általában 5-10% között van. ezért maga a tuskó szerkezete egyenletesebb. az alumínium és leginkább a vas legtöbb ötvözete.ötvözött acél. amelyet vasércből (magnetit. amelyet létrehozhatnak a szakadás vagy törés bekövetkeztéig. amelyek egy adott hőmérsékletre felmelegítve képlékenyek. kovácsolha­ tok.ötvözetlen vagy szénacél. a bronz. Az acél tehát melegen alakítható vasötvözet.és mangántartalmától. oxigénes konverterben történik. Célja.) kohászati úton állítanak elő. A szénen kívül az acél nélkülözhetetlen alkotóeleme a szilícium és a mangán. Kovácsolt darab edzése 7 . így a réz. illetve felső hivatásos. olajban le­ hűtik. és ebben az eltolódott helyzetben alakja megmarad az erőhatás megszűnte után is. A nyersvasat az acélgyártás folyamán szabadítják meg felesleges szén-. szennyezők összegyűlnek. majd gyorsan vízben. amelyeket acélnak neveznek. légköri korróziónak ellenálló szer­ kezeti acél). Az acélok széntartalma kisebb 2%-nál. Legfonto­ sabb ötvözőeleme a szén (karbon). így pl. olvadáspontjuk 1536 °C. Az acélgyártás alapanyaga a nyersvas. illetve .1. Ezt az eljárást a kézi kovácsolásnál is gyak2. Az acélt 723 °C fölé melegítik. A kovácsolt elemekhez többnyire a csillapítatlan acél is megfelelő. A folyékony acélból tuskókat öntenek. hematit. Legfontosabb hőkezelési eljárás kovácsolási szempontból az edzés. A csillapított acél tuskója felöntő fejben végződik. A képlékenység mértéke az alakváltozás. majd meghatározott se­ bességgel lehűtik. amelynek két szomszédos részecskéje meghatáro­ zott nagyságú külső erő hatására eltolódik egymáson anélkül. Anyagismeret 2. amely a szövet­ elemek közül a legkeményebb. szilícium. A korszerű acélgyártás ívfényes elektrokemencében. Ilyen tulajdonsággal rendelkezik a legtöbb fém. Az acél előállítása Azok a fémek. ahol a gázzárványok. a kéntől és a foszfortól. A folya­ mathoz tartozik az acélötvözetek előállítása is. Az 5% alattiakat gyengén ötvözöttnek nevezik (pl. Az acél lehet: . ábra. Az ötvözetlen acél a szénen kívül nem tartalmaz olyan ötvözőt. amelyek a kikészítéshez (dezoxidáláshoz) szükségesek.2. a rézötvözetek. bel­ sejében kevesebb a hiba. amely az acél mecha­ nikai tulajdonságait módosítja. Ez szabja meg elsősorban az acélok tulajdonságait.1. hogy közöttük az össze­ függés megszűnne. amelyek szerkezete és a belőlük gyártott fél­ kész termék minősége legnagyobb mértékben az acél csillapításának a módjától függ. limonit stb. Az acél hőkezelésénél az anyagot olvadáspont­ jánál alacsonyabb hőmérsékletre melegítik. bizo­ nyos ideig azon tartják. csak olyanokat. valamint más szennyezőktől. Képlékenynek azt a testet nevezik. hogy az acél szövet­ szerkezetét martenzitessé alakítsa.

K c) ~g 600 ^ *s. az alakíthatóságot befolyásoló tényezők pedig a nyúlás. A 2. valamint az acél meleg-. az építéssel összefüggő művészi kovácsoltvas alkotások­ hoz.2.2. tárgyakhoz az esetek nagy részében az ötvözetlen vagy szénacélt használják. s az visszanyeri eredeti (normális) szerkezetét. Ötvözetlen vagy szénacél Kovácsoltvas szerkezetekhez. a lágyítás. % ^400 •%300 a isi 1 200 X 100 1 o to X 0 200 400 Hőmérséklet. Kontrák s 5 \ / ^ sAJ s i \ \ N -- 40 30 4 273 370 470 570 670 770 870 Hőmérséklet.nyúlás.2c ábra). ábra. a megeresztés. hengerlés. t 2. a kontrakció .ran használják Az edzést káros jelenségek. Kovácsolható anyagok 2. a normalizálás. a folyáshatár pedig már alacsonyabb hőmérsékleten is szinte egyenletesen . az izotermikus hőkezelés és a kérgesítés. Hőkezelési eljárás még a feszültségcsökkentés. a) 1000 900 200 £ 800 700 600 500 400 300 200 100 l y \ \ 90 80 70 60 50 Nyújtás.2a ábra szerint a széntartalom emelkedésével a szakítószilárdság és a folyási határ nő.1. illetve hidegalakításával befolyásolható az anyagminőség. 4 . b) a hőmérséklet emelkedésének hatása: 1 . Ezek közül a kovácsolandó anyag kiválasztása szempontjából fontos a normalizálás.folyáshatár.. 70 *N •1 500 Széntartalom. kovácsolás) megváltozott anyag tulajdonságainak visszaalakítását vég­ zik el hőhatással. A szénacél tulajdonságainak változása a) a széntartalom hatása. ábra).2b ábra).csökkennek.ezen belül a szakítószilárdság 500. így többek között edzési feszültségek. 2 . A hőmérséklet emelkedésével a szilárdság . Ekkor a valamilyen oknál fog­ va (pl.szakítószilárdság. vetemedések és repedések kísérhetik (2.2. .csökken (2. c) az acél szilárdsága és hőmérséklete közötti ^Barnásfe vnáspiros tétpiros 1 Sötét cseresznyep | Cseresznyepiros | | Világos cseresznye) | Narancssárga | Világossárga | Fehér m <o 600 800 1000 1200 1400'C W . A hőmérséklet-csökkenés különösen a fajlagos ütőmunkára és az alakíthatóságra hat kedvezőtlenül (2. 3 .550 K felett hirtelen.kontrakció. A felizzított anyagot szabad levegőn hagyják lehűlni. a nemesítés.1. 2. Főként a szén mennyiségének változtatásával.

6 1. Gyakorlati iro­ dalmi adatok alapján [2] a széntartalom függvényében az acél kovacsolhatosaga három csoportra osztható: .korlátlan kovácsolhatóság 0.korlátolt kovácsolhatóság 0. az oxigén.1. A széntartalomtól függő acélfajták és tulajdonságaik kovácsolható 2. .7% széntartalomig. ha a foszfor.8% széntartalmá­ nak felel meg. A legfontosabbakat a 2. amely az acélgyártás során különleges gondosságot igényelne (pl.2-2. az anyagot nem szabad ütni.2. Az acélnak minden hőmérsékletéhez meghatározott izzási szín tartozik.alig kovácsolhatóság 1.2 0.1. a 0. hőkezelés).1.1.3.2%-os széntartalom alatt kovácsolható.5 nyersvasak öntöttvas szentartalom % 6.. melyet a ko­ vácsnak ismernie kell (2.06% között rosszul kovácsolható (2. Anyagminőségek. Ennek kapcsán az anyag izzó állapotban megreped. 0. Ilyen acél melegítésekor 1100-700 °C között ún. 9 . talán a szegecsacél a kivétel. 1. 0. elszakad.3.250 °C. A kovácsolásnál használatos anyagok zömmel az alapacél kategóriájába sorolhatók..3 4..2.. Kovácsolhatóság A vas-szén ötvözetek elméleti állapotábrája [1] szerint az acél 1. mélyhúzhatóság. táblázat). vöröstörés keletkezhet. A kovácsolhatóságot rontja.. táblázat foglalja össze. 2. 2. acél nem edzh.2 acélok szerk. . Ha a kovácsolandó darab hőmérséklete 850. míg a kisebb a korlátlanul kovácsolható acél felső. Az alapacélra nem írnak elő olyan minőségi követelményt (pl. a kén.Az ötvözetlen acél lehet: .minőségi acél.8.06 2. A korlátlanul kovácsolható szénacél hevítési hőmérséklete 1150. 1.3% széntartalomig.. A kovácsolási hőmér­ séklet alsó-felső határát a széntartalom függvényében a 2. mert a kristályszerkezet széttöredezik. .2. ábra). 1.3. A nagyobb hőmérséklet az egészen lágy. különle­ ges felületi megjelenés). mechanikai tulajdonságok A művészi kovácsolással foglalkozó szakembereknek ismerniük kell az acél alapvető fizikai tulajdonságait.3.1% széntartalomnak. táblázat mutatja be.67 szerszámacél edzhető feldolgozásra nem alkalmas nem hegeszthető rosszul kov. 1350 °C.2. ábra. A nikkel és a volfrám a kovácsolhatóságot javítja. szétvá­ lik.3 0. A kovácsolás legkisebb hőmérséklete 710 °C fölött van.. betét ben edzh lói heg 2. az arzén és a réz a megen­ gedettnél nagyobb arányban van jelen az acélban.alapacél vagy .8% széntartalomig.

Az acél Brinell-keménységének a kovácsolásnál. hogy az acél rugalmas. S235JR acélnál. u. A hővezetési tényező ismerete az anyag melegítése közben ad segítséget. rézhez. t. de 58. A rugalmassági modulus Hővezetési tényező 10 °C-on. horganyhoz) ke­ acél-acélon. E. részben a beépítéskor. 1050 Brinell HB N/mm pontja alatt kell az anyagot felmelegíteni.°C 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 550 % Világossárga Narancssárga Világos cseresznyepiros Csersznyepiros Sötét cseresznyepiros Sötétpiros Barnáspiros Bamásfekete 0.6 0.8 0.és idomacélt. és a hőtágulást biz­ tosítani. amely a függőleges tengelyen a szilárdságot (erőt).4 0. értéke kifejezi. mert meghatározza.9 1. hogy kemény vagy puhább fémmel dolgozunk. Pl. vésbé érzékeny. A legnagyobb erőfelvétel alapján számítják ki a szakítószilárdságot (Rm). alumíniumhoz. ábrán látható. G. hajlításnál.4 1.°C 1400 1350 1320 1290 1270 1240 1210 1170 1150 1120 1100 1080 1050 1050 1050 1050 1250 1250 1250 1280 1100 A kovácsolási hőmérséklet alsó határa.5 0. l/K lárdság párosul.1. Az ábráról leol­ vasható továbbá az anyag szakadási nyúlása és rugalmassági modulusa. N/mm 2 Nyírási rugalmassági modulus. is magas értékű. X. Az acél mechanikai tulajdonságait a húzódiagramból állapítják meg.5 3 % Ni Cr-Ni Cr-V rozsdaálló 30% Ni 2. N/mm 2 Olvadáspont.14 (pl.7 0. majd újabb erőfelvétel után elszakad. szereléskor kell figyelembe venni. Az erő hatására egy ponton az anyag megfolyik (folyási határ: ReH). hogy különböző helyeken milyen az anyag hőmérséklete.2 0. Kovácsoláskor olvadás­ Keménység. 100 °C hőmérséklet-különbségnél méterenként 1.°C b Átlagérték 7.2. ami megfelel az egyenes szakasz iránytangensének. t °C 2500 Az acél anyagsűrűsége a fémek között Hőtágulási együttható.3.0 1. Az ötvözetlen szénacél. S355JO acélnál. amihez azonban nagy szi­ 12x10" a . A próbapálcán végzett szakítóvizsgálat eredménye a 2. táblázat Az acél kovácsolási hőmérséklete a széntartalom függvényében Széntartalom.3 1. Keménység.1 1. Az acél hőtágulását részben a megmunká­ 1450 Brinell HB N/mm lás során. t/m3 Rugalmassági modulus. 0. táblázat A szerkezeti acél fizikai tulajdonságai Jellemző Anyagsűrűség 20 °C-on. táblázat Az acél izzási színei Szín Hőmérséklet.2.2 1.) az alakváltozásokra a többi fémhez képest Súrlódási tényező.4. melyből melegen hengerelt termékeket (rúd.3 0.05 0. p. t. fúrásnál van szerepe. a vízszintesen a próbapálca nyúlását mutatja.2 mm hosszváltozás kelet­ kezik.1 0. t.°C 700 950 950 900 900 900 850 850 820 800 800 800 750 750 750 750 850 850 850 900 900 Fehér 2. A kovácsolási hőmérséklet felső határa.85 206000 78000 1450 Forráspont. durvav Fe 2 2 10 . t 0 .1 W/ím-K.

a korábbi i nyúlós A% teljes maradó nyúlás hasonló anyagokkal történő összehason­ szakadási nyúlás lítást a 2.4.. A jelö­ lésnél az S betű az acélt. 3 ) Fe 310-0 Fe 235 B 4 ) Fe 235 B FU> Fe 235 B™> Fe 235 C Fe 235 D 5 ) Fe 275 B Fe 275 C Fe 275 D 5 ) Fe 275 D Fe 355 B Fe 355 C Fe355D5)6) Fe 490-2 MSZ 500:1981 hasonló1' minőségei 2 > 8 ) 9 ) A0"> A 38 A38X A38B Az MSZ 6280:1982 hasonló minőségei l 0 ) 37 B 37C7) 37D 7 ) 45 B 45C" 45D7) A 44 52C7) 52D7) A 50 Az MSZ 500:1989 és az MSZ 500:1981 szerinti acélminőségek több előírás tekintetében különböz­ nek az EN 10025 előírásaitól..lemezt. 4) Csillapítás tetszőleges. Ütőmunkára nincs előírás. FN) Csillapítatlan acél nem lehet. _i_ illetve 1995 óta érvényesek. JO. ábra. A technológiai tulajdonságok közül csak a hajlíthatóságra tartalmaz előírást. az ezt követő 2. 10) A technológiai tulajdonságok közül csak az élhajíthatósag szavatolható. 235). 150 mm fölötti átmérő vagy vastagság esetében az ütőmunka értéke 23 J. táblázat segíti elő. a JR. A díszműkovácsok zömmel az előb­ ' lefolyása' /pfn///ó«ín'l teljes nyúlás bit használják. ami a gyakorlatban szin­ tén hegeszthető. finom szemcsés szerkezeti egyenes nyúlás o kontrakció acél. A szénacél húzódiagramja háromjegyű szám a legfeljebb 16 mm vastagságra előírt legkisebb folyáshatár értékét jelenti N/mm2-ben kifejezve (pl. J2 a szabványban előírt minőségi csoportok szerinti szállítási állapotot. szélesacélt. le­ •C Uszakadós) het az MSZ EN 10025:1988 szerinti ál­ a folyás felső határa fglLjás_glsó_ határa talános felhasználású szerkezeti acél.4. vala­ mint kovácsolt rúdacélt) készítenek. a G1-G4 a dezoxidálás módját határozza meg a L + 2. FU) Csillapítatlan acél. az acéltermékek felhasználási igényeinek ismeretében tételes összeha­ sonlítást ajánlatos végezni. 5) Csak hosszú termékek gyárthatók. Mikroötvözéssel gyártható acél. külön megállapodás alapján. táblázat Az EN 10025 szerinti anyagminőségek összehasonlítása a korábbi magyar acélminőségekkel Az acélminőség jele AzEN 10025 anyagminőségei S185 S235JR S235JRG1 S235JRG2 S235J0 S235J2G3 S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4 S355JR S355J0 S355K2G3 E295 1) Az MSZ 500:1989 hasonló 1 'minőségei 2 . Fenti szabványok 1998. 2) Minőségeire nincs előírt normalizált szállítási állapot. a gyártómű választása szerint. 11 . abroncsacélt. vagy az MSZ EN 10113:1995 szerinti i ' hegeszthető.4. 3) A technológiai tulajdonságok közül csak élhajlíthatóságra tartalmaz előírást.

QS: minőségi acél.0045 1.17 0.045 0. ha az acél legalább 0.22 1. A 7.24 0.20" 0. A nitrogént lekötő elemet a vizsgálati bizonylat­ ban közölni kell.5.3. mm 16-ig 16tól 40-ig 40 5) felett A dezoxidáció módja tetszőleges tetszőleges FU FN FN FF FN FN FF FF FN FN FF FN Acél­ típus Mn legf.045 0.009 0.040 0.035 0.3 szakasz szerint.50 1.0037 1.50 1.0144 1.18 0.17 0.040 0.20 0.55 - - - - - 0.40 1.045 0.17 0.045 0. % legf.035 0.18 0.045 0.2.005%-kal csökken.007 0.17 0. nitrogént lekötő elemet tartalmaz.40 1.0044 1. vagy normalizáló hengerléssel készült az EN 10020 szerint 2. Csak legfeljebb 25 mm névleges vastagságban szállítható. A 100 mm-nél nagyobb névleges vastagságú idomacéloknál a karbontartalomban meg kell egyez­ ni.040 0.50 1.20% a 150 mm-nél nagyobb névleges vastagságoknál.009 0.20 0.2.035 0.187' 0.60 1.009 0.0145 1.21 0.40 1.40 1.045 0.020% összes alumíni­ umot vagy más. % Si legf. C legfeljebb 0.040 0.045 0.009 0. táblázat Lapos és hosszú termékek vegyi összetétele az MSZ EN 10025 szerint Az acélminőség jele EN 10027-1 és EC1SS IC S185 6) S235JR6' S235JRG16' S235JRG2 S235J0 S234J2G3 S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4 S355JR S355J08' S355K2G3H) E295 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) EN 10027-2 szerint 1. A nitrogéntartalom azonban az adagelemzésben nem haladhatja meg a 0.040 0.17 0.009 0.035 0.035 0.3.040 0.6. «) % legf.20 0.60 1.20" 0.0035 1. 25. % P legf.045 0. szakasz szerint).3.09 0.55 0. % S N 2)-3.24 0.045 0. BS BS BS BS QS QS BS QS QS QS BS QS QS BS 0.0038 1.22% a 30 mm-nél nagyobb névleges vastagságú termékeknél és a görgős hidegala­ kításra alkalmas minőségeknél a (a 7.18 0.20 0.17 0.0553 1. 12 . BS: alapacél.045 0.21 0.035 0.187) 0.0036 1.17 0.0114 1.045 0.3.5.045 0.20 0.60 - 0.012%-ot.3.009 A megadott értékek túlléphetök.0050 C % legfeljebb név­ leges vastagság.17 0.0116 1.17 0.55 0.18 0.035 0.187) 0.18 0.035 0. választható előírás.2.0595 1. táblázat Segédlet a G1-G4 kiegészítő tulaj donságjel használatához az EN 10025 tartalma alapján Jelölés Gl G2 G3 G4 FU: FN: FF: BS: QS: N: * Dezoxidálás módja FU FN FF FF Az acél típusa* BS BS QS QS Szállítási állapot Megegyezés szerint Megegyezés szerint N A gyártó választása szerint csillapítatlan acél csillapítatlan acél nem lehet teljesen csillapított acél alapacél minőségi acél normalizált.18 0.22 0.17 0.22 0. amennyiben minden egyes 0.0143 1. és 7.50 1.24 0.001% N növekedés mellett az acél foszfortartalma a megengedett legnagyobb értékhez képest 0. Az acél N-tartalmára vonatkozó előírás nem érvényes. A C legfeljebb 0.40 1.

0. csak erre a célra használatos szerszámokkal szabad végezni.15%.14. krómmal. A széntartalom max. táblázat).2. Az ilyen anyagból készült elemeken szilárdan tapadó. táblázat.12. Anyagminőségek. Ezeket az LK jelű anyagokat még LÉGKOR. teherviselő elemeknél).2%. A normalizált acél vegyi összetételét a 2. így az alakítási ellenál­ lásuk is hasonló.és szélesacélt. 2.2.10. CORTEN vagy KORELL elnevezéssel használták régebben. tömör oxidos réteg. rúd.5. Megmunkálás szempontjából hasznos adat még a hajlíthatóságra vonatkozó előírás (2. A rozsdamentes acélok megnevezése és összehasonlítása a régi (2000. és széntartalma kisebb. Az anyag ára többszöröse az ötvözetlen acélé­ nak.6-2. az acél típusa pedig: alapacél (BS). mechanikai tulajdonságok A légköri korróziónak ellenálló anyagok vegyi összetétele (MSZ EN 10155:1988) a 2.2. nagyobb szakértelmet kíván. Kovácsoláshoz általában csillapítatlan (FU) acélt használnak. A mechanikai tulajdonságok közül a szabvány a folyási határt és a szakadási nyúlást adja meg. Kovácsoláskor nagyobb erők lépnek fel. mint 1.2. mechanikai tulajdonságait a 2.2. így fokozottabb az energiaszükséglet.13. a hidegalakításra vonatkozóan előírt legkisebb hajlítási sugarak a 2. nikkellel gyengén ötvözött anyagból melegen hengerelt durva. Mind az öt kategóriába tartozó anyag széntartalma a korlátlan kovácsolhatóságot biztosítja. december 1-je óta hatályon kívül helyezett) MSZ 4360:87-es szabvánnyal a 2. A kovácsolást rozsdamentes. a szilárdság és a hajlítási sugár növekedé­ sét és a szakadási nyúlás csökkenését mutatják. védőrozsda képződik. Az alapanyaghoz előírt hegesztőpálcát kell használni.és idomacélt. A rozsdamentes (korrózióálló). finom szemcsés szerkezeti acélt választani. vagy minősített hegesztési varratokat kell készíteni (pl. Az ötvözött vagy rozsdamentes acél kovácsolása.11. Ilyen anyag­ ból szabadtéri kovácsolt szobrokat is készítenek. Más a helyzet a rozsdamentes acélnál. ötvözött acél legalább 12 tömegszázalékban tartal­ maz krómot. tiszta környezetben.és finomlemezt.1. A megmunkálás környezetéből a felesleges hő sokkal lassabban tud eltávoz­ ni. illetve a korróziót lényegesen lassítja. Ez utóbbi miatt a fellépő mechanikai és hődeformációk nagyobbak. Ötvözött acél A légköri korróziónak ellenálló.15% alatti széntartalmuk alapján jól kovácsolhatok. A minőségi ka­ tegóriák emelkedő sorrendben a széntartalom. Kovácsolhatóság Az LKjelű anyagok a 0. táblázatban található. Jelentősebb ötvözőeleme még a nikkel. kovácsolt terméket és acélcsövet gyártanak. abroncs. mechanikai tulajdonságai. Hegesztése külön felkészültséget igényel. Az 13 . táblázat segítségével.2. A táblázatokban öt minőségi kategória szerepel.2. legkisebb szakadási nyúlása.2. célszerű az MSZ EN 10113:1995 szerinti hegeszthető. amely az acélt védi a további korróziótól.9. Az európai szabványoknak megfelelő MSZ EN 10025:1998 szabvány szerinti lapos és hosszú termékek vegyi összetétele. 2. ezért felhasználását csak korróziónak fokozottan kitett helyen javasolják. s ennek nyomán nő a helyi túlmelegedés veszélye. táblázatban látható. táblázatokban láthatók. 2. táblázat mutatja. Ahol a hegesztések megbízhatósága fontos követelmény. Szilárdsági értékeik a szénacél megfelelő minőségi kategóriáival azonosak. hegesztése a szénacélhoz képest nehezebb.

0553 1.0114 1.0116 1.0038 1.0035 1. Ren_ N/mm2 " ha a névleges vastagsága. lemez és szélesacél esetén keresztirányú (t) szakítópróbára vonatkoznak.0050 16-ig 16 felett 40-ig 80 felett 100-ig 3-nál kisebb 3-tól 100-ig 100 felett 150-ig 150 felett 250-ig választható választható FU FN FN FF FN FN FF FF FN FN FF FN BS BS BS BS QS QS BS QS QS QS BS QS QS BS 185 235 235 235 235 235 175 225 225 225 225 225 - - - - - - 310-540 290-510 360-510 360-510 360-510 360-510 360-510 - - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 195 195 195 185 185 185 175 175 175 340-470 340-470 340-470 340-470 320-470 340-470 340-470 320-470 340-470 340-470 320-470 275 265 255 245 235 225 215 205 430-580 410-560 400-540 380-540 355 195 345 285 335 275 325 265 315 255 295 245 285 235 275 225 510-680 490-630 470-630 450-630 490-660 470-610 450-610 440-610 A táblázatban szereplő értékek hosszirányú (I).0044 1.Lapos és hosszú termékek mechanikai tulajdonságai az MSZ EN 10025 szerint Az acélminőség jele A dezoxidálás módja Acél­ típus 2) 2. Csak legalább 25 mm névleges vastagságokban szállítható.0145 1.0037 1.0595 1. 7. . QS: minőségi acél. a legalább 600 mm széles szalag. mm 40 felett 63-ig 63 felett 80-ig 100 felett 150-ig 150 felett 200-ig 200 felett 250-ig EN 10027-1 és EC1SS IC 10 szerint S18531 S235JR3' S235JRG131 S235JRG2 S235J0 S234J2G3 S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4 S355JR S355J0 S355K2G3 E2954) 1) 2) 3) EN 10027-2 szerint 1.0045 1.0144 1.0143 1. N/mm2 " ha a névleges vastagság.0036 1. BS: alapacél. táblázat Szakítószilárdság. mm A legkisebb folyáshatár. Rm.

0045 1.0050 - - _ _ I 17 18 19 20 21 26 25 24 22 21 I t 14 15 16 17 18 22 21 20 18 17 12 14 12 10 13 15 13 11 14 16 14 12 15 17 15 13 16 18 16 14 20 22 20 18 19 21 19 17 18 20 18 16 18 18 16 15 17 17 15 14 I I t A táblázatban szereplő értékek hosszirányú (I). Csak legalább 25 mm névleges vastagságokban szállítható.0037 1.5 és 3-tól 3 között 40-ig 14 12 18 16 2. mm 1 felett 1. Ezeket az acélminőségeiket általában nem használják idomacélok (I. QS: minőségi acél. és szögacél) gyártására.0553 1. lemez és szélesacél esetén keresztirányú (t) szakítópróbára vonatkoznak.5 felett 2-ig 12 10 2 felett 2.0145 1. a legalább 600 mm széles szalag. % L0 = 80 mm Névleges vastagság. mm 40 felett 63-ig 63 felett 100-ig 100 felett 150-ig 150 felett 250-ig S1853) S235JR3' S235JRG13' S235JRG2 S235J0 S234J2G3 S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4 S355JR S355J0 S355K2G3 E2954) 1) 2) 3) 4) 1. .5-ig 13 11 2. éU.0036 1.Lapos és hosszú termékek legkisebb szakadási nyúlása az MSZ EN 10025 szerint Az acélminőség jele EN 10027-1 és EN 10027-2 ECISS IC 10 szerint szerint A dezoxidálás módja Acél­ csoport21 A próba­ testek helyzete1' l-ig választható választható FU FN FN FF FN FN FF FF FN FN FF FN BS BS BS BS QS QS BS QS QS QS BS QS QS BS I t 10 8 A legkisebb szakadási nyúlás ".0035 1.8.0114 1.0143 1.0116 1. BS: alapacél.0144 1.0038 1.0044 1.5-ig 11 9 1.65 Vs7 Névleges vastagság. táblázat L0 = 5.0595 1.

5 4 4 5 5 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20 25 25 32 32 36 36 40 45 50 50 63 t 1 2 2 3 3 4 4 5 6 8 10 10 12 12 16 16 20 20 25 25 32 28 36 32 40 40 45 45 50 t: a hengerlési irányra merőlegesen 1: a hengerlési iránnyal párhuzamosan .0140 1.5 2.0120 1.6 1.0121 1.5 3 3 5 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20 25 25 28 28 32 36 40 40 45 1. táblázat Lapos termékek hideghajlítására vonatkozóan előírt legkisebb hajlítási sugarak az MSZ 10025 szerint Az acélminőség jele EN 100027-1 és ECISS IC 10 szerint S235JRC S235JRG1C S235JRG2C S235J 0C S235J2G3C S275JRC S275J OC S275J2G3C S275J2G4C S355J OC S355K2G3C 1) EN 10027-2 szerint 1. ha a névleges vastagság.0115 1.5-ig 2.0118 t A legkisebb ajánlott belső hajlítási sugár.0128 1.0142 1.0554 1. mm-ben A hajlítás iránya" 1 1.5 felett felett 1.6 2.2.0593 t 1 2.5 2.9.0141 1.5 felett 3-ig 3 felett 4-ig 4 felett 5-ig 5 felett 6-ig 6 felett 7-ig 7 felett 8-ig 8 felett 10-ig 10 felett 12-ig 12 felett 14-ig 14 felett 16-ig 16 felett 18-ig 18 felett 20-ig t 1 1.5-ig 2.0122 1.

02 0.02 0.8912 1.80 0.8902 0. % Cu max.030 0.30 0.70 0.80 0.60 1.03 0.015 0.030 0.025 0.025 0.35%-nál.10 0.35 0.035 0. Megfelelő mennyiségű N-lekötő elem jelenléte esetén a legkisebb Al-tartalom előírását nem kell alkalmazni.025 0.18 0.30 0.10. Ha a réztartalom több 0.20 0.030 0.16 0. % % Ni max.03 0.20 1. V max. % % 1.035 0.2.50 0. Si max.901.10 0.20 1. % Mo max.05 0.10 0.60 1.10 0.001. akkor az Ni-tartalom a Cu-tartalomnak legalább a fele legyen. .35 0. % % Al összes min.030 0.015 0.703) 0.025 0.30 0.8905 0.8915 0.030 0.030 0.030 0.030 0.035 0.65 0. *' Ti max.12 0.703) 0. táblázat A normalizált hegeszthető acél vegyi összetétele az MSZ EN 10113 szerint Jel AzEN 10027-1 és az ECISS IC 10 szerint S275N S 275NL S355N S355NL S420N S420NL S460N S460NL 1) 2) 3) AzEN 10027-2 szerint C max.0486 1.0562 1.0566 1.70 Vasúti alkalmazás esetén a rendeléskor meg lehet állapodni minden legfeljebb 16 mm vastagságú termék legfeljebb 0.03 0.025 0.02 0.05 0.05 0.20 0.007%-os S-tartalmában.40 0.18 0.20 0.30 0.50 0.40 0. N max. % S max. Mn % % % P max.05 0. 18 választható lehetőség.025 0.05 0.001.02 0.501.30 0.035 0. % Cr max.1' % Nb max.03 0.0488 1.

12.040 0.2-0.5 Mo 0. ha a termék névleges vastagsága. R^H.8902 1.8 0.50 P 0.2. <16 275 355 420 460 265 345 400 440 255 335 390 430 245 325 370 410 235 315 360 400 225 295 340 24 22 19 17 - - Az S460 minőség esetében a 100 mm feletti és az S275.50 0.8 0.2-0. A légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acél vegyi összetétele Az acélminőség jele LK37B LK37D LK52D Vegyi összetétel. mm <100 N/mm2 370-510 470-630 520-680 550-720 350-480 450-600 500-660 >100 <150 Felső folyáshatár. rész).4 0. max.15-0.) táblázat C 0.2-0. ha a termék névleges vastagsága.% (értékhatár között.040 0.15-0.11.5 0.60 0.2-0.2-0.30 Si 0.0566 1. mm >16 <40 >40 <63 N/mm2min >63 <80 >80 <100 >100 <150 Szakadási nyúlás2' (L 0 =5. A 3 mm-nél vékonyabb termékek esetében az L0= 80 mm eredeti jeltávolságú próbatestek vizsgálatakor az értékekben a rendeléskor kell megállapodni.3-0. az S355 és az S420 minőségek esetében a 150 mm-nél vastagabb termék értékeiben rendeléskor kell megállapodni. Rn.040 0.4 0.) % min.8905 1.8915 Szakítószilárdság.65Vs.13 0. ill.4 0.0488 1.13 0.50 0.5-0. táblázat A normalizált hegeszthető acél mechanikai tulajdonságai szobahőmérsékleten az MSZ EN 10113 szerint Mechanikai tulajdonságok" Jel Az EN 10027-1 és az ECISS IC 10 szerint S275N S275NL S355N S355NL S420N S420NL S460N S460NL 1) 2) AzEN 10027-2 szerint 1.8912 1.040 s Cr 0.5-0.0562 1.3 .0488 1. 2.040 0.0 NI 0.6 Cu 0.13 Mn 0. 17 választható lehetőség (2.040 0..15-0.5-1.60 1.

A szállítási hossz: 3.3100 N/mm . Ezeknek az anyagoknak & folyási határa 220. °C 16 felett 40-ig LK37B LK37D 360-490 235 16ig 35ig 355 225 16 felett 50-ig 345 35 felett 335 40 felett 215 50 felett 325 irányú próbatesten 26 24 Ütőmun­ ka.4006 1.4435 1. 19 . lega­ lább hosszirányú próbatesten +20 27 -20 hossz­ kereszt- irányú próbatesten a 1.2.14.17. N/mm2 Szakadási nyúlás. legalább. N/mm2 Az acélminőség jele Szakítószi­ lárdság.13. KV. Korrózióálló acélfajták összehasonlító táblázata MSZ 4360-87 KOI K02 K03 KOll K012 K013 K033 K035TÍ K036S K037TÍ K038LC K041LC K043ELC DIN 17440/SEW 400 X6Crl3 X10Crl3 X6Crl7 X20Ö13 X30Crl3 X38Crl3 Ausztenites acélok X5CrNil8-10 X6CrNiMoTil7-12 X10CrNiS18-9 X6CrNiTil8-10 X2CrNiMol8-14 X2GNÍ19-11 X2CrNiSil8-15 1.15-2. MSZ EN 10088-3:2000. Az adatok mutat­ ják.5a LK52D 490-630 23 21 -20 40 2a 3a 2. a melegen hengerelt rúdacélok közül pedig a köracélok és a négyzetacélok..4571 1. RcH2..3.J..4031 X2Crl3 X30CH3 X39G-13 EN 10088 X6Crl3 X6CH7 táblázat Ferrites acélok X4CrNi 18-10 X6CrNiMoTil7-12 X8CrNiS18-9 X6CrNiTi 18-10 X2CrNiMol8-14 X2CrNil9-ll XlCrNiSil8-15 új szabvány: MSZ EN 10088-1:1988. MSZ EN 10088-2:2000. .4016 Martenzites (perlites) acélok 1.4305 1. hogy nagy szilárdságú. kemény anyagokról van szó.4000 1.800 2 2 N/mm között változik.4301 1.4020 1.300 N/mm2. 2. Félkész termékek Kovácsolás szempontjából legfontosabb anyagok a melegen hengerelt laposacélok.. szakítószilárdságuk 520.4361 Werkstoff-Nummer 1. . mm) A szelvényvastagság. illetve átmérő mm-ben hossz­ Kereszt- Vizs­ gálati hőmér­ séklet. A légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acél mechanikai tulajdonságai Folyáshatár. .. táblázatokban találhatók.4306 1. Ezek méretei és fajlagos tömegük a 2.4128 1. Brinell-keménységük: HB 1850.4541 1. A5% legalább táblázat Ütővizsgálat A 180°-os hajlítóvizsgálat tüskeátméröje mm (a=próbatest vastagsága. 12 m.

59 7.91 7.26 1. táblázatban látható.13 1.77 4.56 13.66 0.14 3.55 2.07 16.95 5.54 8.36 2.69 8.85 4. a szélességeké ± 3.50 6.. .20 2.42 10.50 6. a.57 1.64 9.05 11.± 1.84 0..73 1.78 0. egyenes szálakban szállított ter­ mék.75 3.48 9. U.29 15..98 1. mm 10 12 14 16 18 20* 22 25* 28 30* 32 35* 40* 45* 50* 55 60* 65 70* 80* 90* 100* 110 120* 130 140 5* 0.6 14.79 10.88 2. . hidegen hengerelt finomlemezt (2.50 mm. Készítenek egyenlő és egyenlőtlen szárú L acélt.51 2.91 7...18 1.04 6. táblázat).77 4.26 1.56 0.1 15.41 1. kg* 16* 18* 20* 0.99 12.00 2. ezek az anyagok inkább a lakatosszerkezetekre jellemzőek. A lemezek közül a melegen hengerelt acél finomlemezt (2.85 8.57 1. táblázat) és a simább és szebb felületű.42 10.32 1.10 5.85 8.93 4.39 4.18.70 0. mm 12* 14* 10* Méterenkénti tömeg.40 5.52 3. Előfordul még a rúdban szállított hatszögacél is.33 17.75 3.2 11.28 7.8 20.41 15.59 8* Névleges vastagsá l.83 3.07 7.07 7.± 5..23 6.85 kg/dm3-rel számolva. Járatos méretek.65 6.64 2.32 4.37 1.52 3.32 4.0 * A névleges méretek alapján 7.59 7.36 2.36 2.50 6* 0.57 1.3 12. táblázat).09 13.26 1. szélessége 150.42 10.59 2.77 4.3 12.16 2.18 5.19.53 3.4 19. T és Z szelvényű idomacélokat.54 8.82 15.16 8.40 0.93 4. A gyártási hossz: 4.83 3.. A vastagság tűrése ± 0.41 1.06 3.5.00 1.71 5.5 17.71 5. Az idomacélok méreteit és tömegüket a gyártók kataló­ gusai tartalmazzák.89 11.36 2.30 3.10 1.10 5.79 - 1. A klasszikus kovácsoltvas szerkezeteknél az idomacélokat csak alárendeltebb helye­ ken használták..500 mm.83 3.18 5.28 6.18 9.95 5.0 - 1.75 0.27 4. valamint a 3.65 6.06 7.55 0.4 11.96 2.40 4.18 1.47 0.3 18.65 6.79 9.7 17.62 0.24 4.54 8.89 10.45 3.64 9. I.02 5.20 2.94 1.2 13.36 7.0.48 9.53 3.80 0.77 4.76 1.19 14.0 12. táblázat Melegen hengerelt laposacél méretei Névleges szélesség.02 5.14 3. 2.52 4.24 4.04 1.71 5.15.2 - 3.16 8.2 11.28 7.40 5.0 mm.14 3.75 3.65 6.02 4.14 3.20.12 6..0 mm. 20 .0 18.77 8. amelynek vas­ tagsága 6.71 5.75 0.88 1. 12 m.30 3.01 3. Méretei és méterenkénti tömege a 2..14 7.88 2.51 1.30 12.40 mm vastag melegen hengerelt durvalemezt használják (2.21.51 2.71 5.47 0.88 2.08 4.65 6.58 2.8 4.12 2.08 3.12 6.Esetenként használnak a hengerelt lapos termékek közül szélesacélt.7 14. Éles élű.07 2.30 3.65 1.96 2.50 6. b.77 1.02 5.4 22.38 1.

5 95.2.5 15.5 9 10* 12* 14* 16* 18* 20* 22* 25* 28* 30* 32* 40* 45* 50* 55* 60* 65* 70* 75* 80* 90* 100* 110* 120* 140* 160* 180* * Járatos méretek 0.4 18.888 1.2 50. mm 6 8* 8.13 1.01 2.2 26.16. ábra).14 3.502 0.6 15.445 0. mm 6 8* 10* 12* 14* 16* 18* 20* 22* 25* 30* 35* 40* 50* 60* * r Szelvényterület.617 0. amelyeket egyedi szerszámok­ kal ellátott domborító hengerléssel alakítanak ki.22.13 1.8 28.2 16.0 36. „speciálszelvényeket" is.0 30.00 12.8 121 158 200 A fentieken kívül készítenek kifeje­ zetten kovácsoltvas szerkezetekhez fej­ lesztett.21 1. Szelvényterület. másoknál (főleg szélesebb laposacélnál) a felületbe hen­ gerelnek díszítő alakzatokat (2.80 4.54 3. 2.64 1.55 6. — 5 — > * Névleges oldalhossz.785 1.0 113 154 201 254 0.499 0.80 4. Vannak olyan különleges szelvé­ nyek is.16 7.3 Járatos méretek 21 .04 12.6. Szabályos mintázatuk elárul­ ja. cm 2 0. Tömeg.3 63.54 2.96 2.62 12.395 0.54 3.3 33.7 39. kg/m cm 2 d.01 2.85 12. táblázat Melegen hengerelt négyzetacél méretei ^ í — Q -.6 28. igényes ko­ vácsmunkáknál az alkalmazásuk nem ja­ vasolható. Egy részüknél a széleket mintázzák (2.54 2.5 44.0 Tömeg* kg/m 0.785 1.222 0.6 19.91 7.0 25.503 0.06 9.31 9.58 2.283 0.07 8.91 6.6 78.2 34.00 4.9 61.283 0. táblázat Melegen hengerelt köracél méretei Névleges átmérő.6 23.85 4.7 22. a.5 49.636 0. hogy gépi munkáról van szó.2 38.44 1.5.84 6. Ezek a rúdacélok díszítő jellegű­ ek.14 3.98 3. melyek méreteit a 2. Kézi munkával kialakított.00 1.6 88.25 9.24 4.17.47 2.7 74.568 0. táblázat foglalja össze.83 5.9 19. ún. ábra).00 2.36 0.56 3.

7 0.59 67.26 29.9 1500 1600 Névleges szélesség.10 50.0 2.80 37.6 0. .56 42.96 47.68 39.18 26.96 46.17 37.80 6 7.38 27.55 25.10 22.05.72 22.66 35.52 60.85 28.61 23.82 43.10 17.78 12.98 23.70 16. táblázat Melegen hengerelt szélesacél méretei Névleges szélesség.84 20.35 22.84 19.12 26.56 41.84 14.10 21.8 0.26 29.52 59.14 31.68 39.19 42.38 27.83 31.58 18.19 14.18 13.04 50.71 5.48 8.50 A névleges méretek alapján 7.12 26.56 42.2 1.49 18.40 10 1 1. 2.97 35.96 17.b 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250 260 280 300 320 340 360 380 400 420 450 480 500 Névleges vastagság.87 53.08 24.91 35.68 40.07 15.78 20.12 26.22 48.57 30.02 25.98 23.86 25.28 7.88 21.40 32.37 39.22 47.25 13.67 31.70 45.42 9.26 29.18.42 3000 11.24 52.68 11.35 22.77 táblázat 750 | 800 1250 1500 - 2000 2500 2500 - - 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 3000 A névleges méretek alapján 7.54 8.46 52.09 33.03 33.27 18.56 13.35 63.97 34.40 32. mm 0.97 35.83 34.56 13.63 21.82 70.55 25.95 20.61 24.92 15.38 56.80 65.14 53.0 1.49 26.25 40.10 21.69 28.13 15.5 1.77 32.94 70.43 26.78 14.82 15.5 2.66 62.84 19.69 56.65 75.33 36.38 28.69 28.54 37.13 1 5.85 9.98 22.48 28.9 1.35 14.13 14.8 2.30 11.14 31.89 10. mm Fajlagos tömeg* kg/m 2 3.33 17.38 28.01 16.68 39.63 20.63 30.78 12.07 7.12 26.42 10.36 78.36 11.14 32.07 7.29 62.01 8.86 25.40 32.21 47.30 11.17 37.95 9. 10.16 49.93 12.78 20.50 6.68 19.49 17.85 kg/dm3-rel számolva.70 16.41 21.91 35.74 39.33 37.25 18 21. Melegen hengerelt acél finomlemez méretei Névleges vastagság.85 kg/dm3-rel számolva.55 24.70 19.26 30.58 18.5 0. kg/m 16.52 59.90 18.61 23.75 46.26 30.92 4.75 54. mm 900 1000 Névleges hosszúság.76 43.19.61 23.65 20 23.07 16.8 2.13 8 9.39 45.39 45.2. a* 12 14 16 Méretenként i tömeg*.73 50.

2.42 14. 23 . mm legkisebb legnagyobb /^ lemeztáblák tö nege*.8 Névleges szélesség. táblázat Kovácsoltvas szerkezetekhez készülő „speciálszelvények" Megnevezés és alak Speciálszelvény Méret.63 21. táblázat Hidegen hengerelt acél finomlemez méretei Névleges vastagság. mm 0.70 19.92 4. mm 2000 2000 2000 Fajlagos 2 tömeg* kg/m 3.85 kg/dm -rel számolva.98 800 2000 1500 2500 - - - - 2000 2500 3 - - * A névleges méretek alapján 7.5 94.6 0.0 2.21.85 kg/dm -rel szá­ molva.8 1.6 123 147 196 245 294 393 491 177 212 283 353 424 565 707 353 424 565 707 848 1130 1413 3 1005 1256 1507 2010 Speciálszelvény 2512 Speciálszelvény 14 18 14 c Speciálszelvény 21 25 40 * A névleges méretek alapján 7.5 0.2 126 157 188 251 314 1000 2000 1250 2500 1500 3000 1500 6000 2000 8000 2.85 9.22.2 1. mm 1000 1250 Névleges hosszúság.20.8 2.71 6.0 1.1 78.13 15.28 2500 2500 3000 3000 3000 7. táblázat Melegen hengerelt acél durvalemez méretei Szélesség Hosszúság Vastagság 3 5 6 8 10 12 16 20 47.5 2.kg 73. 2.

v = 8-25 mm 1 Profilszélesség 16 mm. -—s. ahol a mester magára van utalva. Hengerléssel kialakított díszítő szelvények 2. mert ekkor a mestert kovácsoláskor nem érik meglepetések. Erről a kereskedőnek műbizonylatot kell adnia. csengő hangot ad. Gyakorlott fül a szilárdságra is jó közelítéssel következtet. az kemény. ábra. Az anyagminőség meghatározása Az acél minőségét a gyártó kémiai és mechanikai laboratóriumában határozzák meg.5. v = 6-12 mm I \ Profilszélesség AO mm.4. amelyik mély. Amennyiben ismeretlen anyagról van szó. v = 8-20 mm Profilszélesség AO mm. amelyik vékony. Anyagvásárláskor ezt minden esetben meg kell követelni. v = 8-16 mm i Profilszélesség 20 mm. búgó hangot ad. v = 6-12 mm I Profil 12 mm Profil 1A mm Profil 16 mm r. Kis kovácsműhelyben. az lágy acél.Profilszélesség 8 mm. 24 .^ — r Profil 20 mm 2. Az acéldara­ bokat szabadon felfüggesztve kalapácsával megüti. az acél összetevőit közelítőleg színkép­ elemzéssel (spektrálanalízissel) is meg lehet határozni. az acél hangjából is következtethet a minőségre.

ön­ töttvas.mangántartalmú acél. 9 . 7 . narancssárga szikra. 5 . v = 8-20 mm 2. 6 . a volfrámtartalom növekedésével a vörös szín sötétül. vörösessárga rövid szikrák. világossárga szikrák..közepes széntartalmú acél. ábra. világossárga szikrák.7.volfrámacél. Az acélok szikraképe 1 . világos­ sárga szerteágazó szikrák. 8 . 2 . közepesen hosszú szikra. szénacélhoz hasonló 25 . sötétvörös csillagképződés.szilíciumos acél.szénszegény acél.6.gyorsacél. v = 6-12 mm Szélesség 40 mm. v = 6-12 mm Szélesség 50 mm. v = 6-12 mm Szélesség 20 mm. hosszú szikra világos cseppekkel. -«# ^ ^^ I Szélesség 40 mm. világossárga szikrák. v = 6-12 mm Szélesség 30 mm. Felületi díszítéssel ellátott hengerelt szelvények 2.szénben gazdag acél.króm-nikkel acél.*qgp . 3 . 4 . ábra. téglavörös szikra. v = 6-12 mm I I Szélesség 50 mm.

akkor az anyag kemény. ha tapad. ötvözött acél. A reszelőpróbát a felületen.Ugyancsak egyszerű vizsgálati módszer a reszelőpróba. Szikrapróba alapján is következtetnek az anyagminőségre. Ha a reszelek apró. egyszerű. ezért a kovácsok gyakran alkalmazzák A műhely sötétebb részében végzik. . ábra). A reszelőt azonos erővel kell nyomni. Ez a módszer gyors. hogy a napsütés ne zavarja meg a szikrák képét. az ötvözött acélban az ötvözőanyagok fajtája és közelítő mennyi­ sége (2. és a szikra színéből és alakjából gyakorlattal megállapítható a szén közelítő mennyisége. akkor az anyag lágy. nem az éleken kell elvégezni. Az acélt gyors fordulatú köszörűhöz szorítják.7. és a resze­ lő megcsúszik a vas felületén.

.1. itt ugyanis nemcsak a kézi erőre és a kéz­ ügyességre. g) bundkötés 27 .nyújtás. A mű­ vészi kovácsolás szabadalakí­ tással történik. A ko­ vácsmunka sablonossá válik. . A szabadalakító kovácso­ lás a következő főbb műveletekből áll: . hegyezes. 1150 °C-ra kovácstűzben vagy kemencében felmelegítik.faragás. b) hajlítás. szélesítés. Követelmények. e) hasítás. c) hegyezes.csavarás. .duzzasztás. Ennek érdeké­ ben az acélt széntartalmától függően 850. ábra.3. ábra). f) nyújtás. . A kovácsműhely kialakítása és berendezése 3. . a művészi többletteljesít­ ményre is szükség van. Kovácsoltvas rács..1. . éle­ zés. nyakalás. A megmunkálás történhet sza­ badalakítással vagy odorban történő kovácsolással. . . . és 3. vagyis előre elkészített szer­ számba verik. 3.darabolás. században a) odorban készült elemek.. majd az üllőn kézi vagy gépi kalapáccsal a kívánt formára megmunkáják. készült a 15. bár a középkor­ ban az ismétlődő elemeknél ezt a módszert is művészien vegyí­ tették a szabadon alakított ré­ szekkel (3. hanem a formaér­ zékre. zömítés. az acél megmunkálása A kovácsolás munkafázisait alapvetően melegmegmunká­ lással végzik.süllyesztékes vagy ódorkovácsolás.hasítás.1. d) kovács­ hegesztés. ha az acélt odorban kovácsol­ ják.lyukasztás.hajlítás.lépcsőzés. egyengetés. az egyéni kvalitásokra.simítás. .2.

készült a 15. c) hasítás. g) domborított levél .2. d) bundkötés. e) hegyezes. ábra.3. f) hajlítás. században a) odorban készült elem. Olasz kovácsoltvas rács. b) csavarás.

levél. 18.4. bújtatással vagy csappal egyesítik.4. Ilyen áttöréses. ábra). illetve gázhegesztés).. c) hajlítás.7. cizellált felületeket képeztek ki azokon a középkori kul­ csokon. amíg használatuk nem megy a stílusú irdalt oszlop 29 . ábrán láthatók.5. . Itt az anyagot satuba fog­ ják és megcsavarják. kö­ tegeléssel.3.6. . térbeli tárgyakat (szobrokat) hoztak létre (3. Az előbbit lyukasztóval.ami­ kor a négyzetvas éleit vágóval behasítják. amelyekkel a melegmegmunkálással készült kovácsoltvas kapukat. Az áttört munkáknál a ko­ vács alakító szerszáma a lyu­ kasztó. esetleg melegen róják be. Idetartozik a rovott vagy árkolt és a vésett munkák technikája is. így jönnek létre a domborított vagy trébelt elemek (pl. A vasművesség másik ága az acél hidegen történő megmunká­ lása. Csúcsíves peket. az utóbbit domborítókalapáccsal vég­ zik. Az acél faragásával plasz­ tikus. század kat már a reneszánsz korban is a) hasított levélminta.irdalt munkának nevezik (3. Rovott vagy árkolt munkánál a tárgy felszínébe a díszítményt hegyes acélszerszámmal hidegen.3.domborítás. A melegmegmunkálással készült munkák elemeit.erezés. korszerű gépi eszközöket. Régen általános volt.hegesztés (tűzi kovácshe­ gesztés vagy elektromos. készüljön az melegen vagy hidegen. amit lemezeknél vagy egymásba dugott elemeknél egyaránt alkalmaz. ábra. A szabadalakító kovácsolás műveleteivel a 4. ábra. amelyek a 3. fejezet rész­ letesen foglalkozik. e) domborított rózsa iparművészek is gyakran visszatérnek ehhez az ízig-vé­ rig kovácsoltvas jellegű megoldáshoz (3. Barokk lépcsőkorlát részlete.szegecselés. Ez természetes is mindaddig. alkalmaztak. de a mai kovács d) zömítés. de ma is előfordul az acél csavart díszíté­ se. domborítani. ábra). A mai mesterek felhasználják a kovácsoltvas-munkák készíté­ sénél a modern. ábra). berendezéseket. rózsa). díszítéseit hegesztéssel. b) duzzasztás. ábra). Ilyen átbúj­ tatott elemekből készült rácso­ 3. Gazdagabb formavilágot mutat az a barokk levélminta. A vékony lemezt hidegen is lehet lyukasztani. amit kilapított laposvasból ha­ sítottak ki (3. a hidegen készülteket általában szegecseléssel. A legegy­ szerűbb kovácsmunkát . ábra). bemetszik . kisgé­ 3. . rácsokat díszítették (lásd 3.4.

a fúrást gépi lyukasztással vagy csigafúró­ val. A 3. A művészi értéket ugyanis a kézi megmunkálás egyedi. amellyel darabolni. hogy a durva nagyolást légkalapáccsal. esetleg körfűrésszel.5a ábra részlete 3.vagy akár az esztergagép is. Kovácsoltvas polc. Ha a hozzáértő egy mun­ káról a készítő személyét nem ismeri fel. a reszelő szerepét átvette 3. A 3. a maró. A gépek működtetéséhez 220/380 V feszültségű áramforrás szükséges. a szegecselést is sokszor gépi úton készítik. Az is nyilvánvaló.5a ábra részlete 3. A hegesztéseket kézi elektromos ívhegesztéssel vagy autogénhe­ gesztéssel végzik.művészi érték rovására. amelyet 30 . Rúdelemek bújtatott csatlakozása. Napjaink műhelyében természetes. hogy a pontozás (kirnerezés) ma már csak ritkán szükséges. sőt polírozni is lehet. Sok műhelyben elkel a két-három méteres élhajlító-.5c ábra. mű­ vészijellege adja. Seregi György alkotása a sarokcsiszoló. a lemezeken történő alakos vágásokat lézervágóval vagy kivágóollóval végzik.5a ábra.5b ábra. a művészi érték megkérdőjelezhető. a darabolást autogénvágással vagy ollóval.

6. ábra.3. Lyukasztott és cizellált technikával készült középkori kulcsok 31 .

a felület előkészítésé­ re (rozsdátlanítására) többek között homokszórást vagy vegyi előkeze­ lést használnak. 100 lux le­ gyen. ezért az ablakokat célszerű az északi homlokzatra tenni. Felülvilágítás esetén előnyös a Shade-tető (északi. A műhelyben az általános megvilágítás mértéke 90. a kalapácsok. A fe­ lületkezelésnél az egykori olajban történt égetés helyett többrétegű szórt festést. hogy a helyiség vi­ lágos és jól szellőztethető legyen mind természetes. a tűzifogók. A helyszíni szerelésnél elengedhetetlen szerszám az ütve fúró gép. Egyes esetekben az elekt­ romos működtetésű gépek mellett célszerű a sűrített levegővel mű­ ködtetett. Ez utóbbiak cső­ vezetékét a szennyező anyagokat kibocsátó gépek (köszörű. így a tűzhely közelébe kell elhelyezni az üllőtőkét az üllővel. A természetes szellőzést ablakokkal. a nyeles szerszá- 32 . A kovács­ tűzhelyet a műhely sötétebb részén helyezik el.. illetve ahol az összeállítást végzik. he­ gesztőberendezés. 3. Faragott állatokkal díszített háromlábú állvány gítás 3-szor. amit úgy célszerű megtervezni. A kovácsműhely kiala­ kítása A műhely építészeti kialakításánál ügyelni kell arra. mind mesterséges úton. ábra. esetenként tűzi horganyzást. A tűzhely környé­ kére fűtőberendezést nem szükséges elhelyezni. pneumatikus szerszámok használata. a kovácsológépet.. de az összetartozó munkafázisok elvégzéséhez szükséges berendezések. ott se legyen 16 °C-nál magasabb a hőmérséklet. a kézi fúrógép és esetenként a hor­ dozható hegesztőberendezés.az egész műhely területén ki kell építeni. mert az zavarja az acél izzási színe­ inek a meghatározását. a mesterségest elszívóventilátorokkal kell biztosítani. hogy a munkapadoknál. A felülvilá­ 3. mert a kovácstűz önmaga is temperálta a helyiséget. A mai műhelyeket központi fűtéssel látják el. függőleges felületű üvegezés) beépítése. polírozó stb.) fölé is el kell vezetni. gépek legyenek közel egymáshoz. 5-ször hatékonyabb az oldalvilágításnál. Régen a kovácsműhelyeket nem fűtöt­ ték. Egy kovácsműhelyben a fenti­ ekben körvonalazott munkákat kell elvégezni.7. a kézi sarokcsiszoló.2. A műhely legyen tágas. Közvetlen napsütés a kovácstűzhelyet ne érje.

légtechnika. 4 . elszívás. 6 . 11 . 2 . Kovácsműhely elrendezési vázlata 1 . 76 -tolóajtó. 8 .anyagtároló állvány. 5 .M. 18 . 13 . 9 .összeállító bak. 3 .fúrógép. 10. ábra.darabológép.forgó daru. 17-mobil falak.8. 19-fűrészgép .kovácsológép. 15.lyukas egyengető.munkaasztal.egyengetoasztal.állványos köszörűgép.safu.üllő. 7 . 12.kovácstűz. 14 .hegesztőgép.állvány. c» a T t p TO ~ ?r T" r* KÉSZ MUNKA FELÜLETKEZELÉS 2-t* FŐS MŰHELY 1242 m!l 3.

A műhely kb. szekrényeket.széntartó.átégett szén. A műhely magassága legalább négy méter legyen.füstelszívó ernyő. koksz­ tól származó hő nagyobb része nem a tüzelőanyag közé tett hideg acélt melegíti. A kovácstűzhely A szabadkézi kovácsolásnak még ma is a legfontosabb melegítőberendezése az acélból készült kovácstűzhely.kovácstűz. A széntől. mosdó. 6 . 3. ezért hatásfoka rossz. erre a célra kialakított állványokon célszerű megoldani. külön a szálanyagot és külön a lemezeket. A ritkábban használt gépeket is hozzáférhető helyen. 5 . 7 . a szociális blokkot (öltöző. Az előírt méretű poroltót könnyen hozzáférhető he­ lyen kell tartani.3. A tüzelőanyag-tárolást.hamuretesz. valamint a szálanyagok egy részét. az üllőbetétek elhelyezésére szolgáló szerszámállványokat. ábra). hanem a környezetet. a bal­ esetmentes kezelést lehetővé téve kell elhelyezni.9. 2 .3.ventilátor.hűtőbordák. A műhely kialakítá­ sára vonatkozó bővebb előírások az irodalomban találhatók [3]. amelyben a szilárd tüzelőanyag ég. előírásokat mindenkor be kell tartani. Ezzel izzítják fel a kisebb darabokat. így többek között a hegesztési helyet célszerű elkülöníteni a műhely többi részétől..8%-os. tűzmentes paravánfallal. 3 x 4 m-es területet szabadon kell hagyni. Az összeszereléshez egy körbejárható.tűzpart. [4]. ábra..8.levegővezeték 3. 4 . ábra. 9. és a tűzvédelmi szabályokat. 150. . hogy egy 500 kg tömegű tárgyat a födém méretezett tartógerendájára akasztott csigasorral fel lehes­ sen emelni. lehetőleg téglafalazattal.hűtőköpeny.légcsatorna 34 .1. A tüzkosár keresztmetszete 1 . 2 . A nyitott kovácstűzhely fő része a tüzkosár.mok.300 négyzetméter alapterülettel. amely a régi falazott tűzhelyeket teljesen kiszorította (3. Ugyan­ csak a tűzhely közelében legyen a tűzisatu és a víztároló edény. alig 6.fúvókakúp.fúvókaszabályozó és salakozókar. A műhely éghető anyagokból nem épülhet. Továbbá egy 10 N teherbírású forgódaru is igen hasznos egy kisebb kovácsmű­ helyben. min. 7 . Az ablak alá vagy világos helyre célszerű tenni az acél hidegmegmunkálásához szükséges satukkal és szerszámok­ kal felszerelt munkapadot. Egy lehetséges műhelyelrendezést mutat a 3. 8 . A födémet úgy kell megtervezni. A kosár alá régebben kézi vagy lábpedálos 3. 5 .tüzkosár. de attól elkülönítve kell kialakítani. A munkapadok előtt indokolt keményfa padlót beépíteni. legalább mobil.. Az anyagtárolást a műhely elkülönített részén.10. ábra. pormen­ tes betonpadozattal készüljön. 3 . 3 . A kovácsolás hevítőberendezései 3.víztartály. Nyitott kovácstűzhely 1 . 9 . 6 .légcsatorna. 4 . WC) és az irodát a műhely mellett.

ma­ 3.2. A nyitott kovácstűzhöz víztartó is tartozik.0 4. ábra mu­ tatja be: a különféle salakszurkálókat.7 2. ábra). napság . ezeket a tűztér felett elhelyezett füstelszívó ernyővel el kell vezetni min. ábrán lévő berendezésen két kovácstűzből dolgozhatnak egyszerre. táblázat A kovácstűzhelyhez szükséges elektroventillátorok Volt 400/3-ph 230/1-ph 400/3-ph 230/1-ph Watt 40 40 120 120 m /min 2. Kaphatók PB-gázzal vagy földgázzal üzemelő berendezések. a bronz és az alumínium. Ezeket célszerű gáztüzelésű kemencében heví­ teni.10. A hűtővíztartály mellett van a tüzelőtartó vályú. ezzel a levegő szabályozható. a salakkaparókat és a pamacsvasat.12.5 bar. amelyből a tűz felületét locsolja a kovács. A 3. Kaphatók 5 mm-es acéllemezből készült. Gáztüzelésű kovácstűzhely kg 6 6 9 9 za.megvásárolhatók.12. ábra. Ilyen anyagok többek között a nagy szilárdságú. Egyes anyagok izzításánál a kovácsolási hőmérséklet igen szűk határok között mozog.9. Aramszükséglete 40 kW. A tűzhely magassága 800 mm. az utóbbinál a gázfogyasztás 3.9 3 Pa 650 650 1000 1000 Tűztér 1 1 1-2 1-2 3. A levegő vezetékén toló­ zár van. hőmérséklet 1250 °C. ennek ülése egy kör alakú nyílást ad a kúppal: ez a fúvóka. a gáznyomás 50 mbar.13. amelynél a belső munkatér szélessége 210 mm.borsos áron . Ez nagy odafigyelést és gyakorlatot kíván. a kovácsszénlapá­ tokat. A fogókat is ebben hűtik.8 kg/h. ábra. A munkadarabot 3. A kosárhoz csatlakozik az öntöttvasból készült szén. amely a pamacs beszorítására alkalmas köracélból készült nyél. a gáznyomás 1. 1000 x 800 mm méretű platnival ellátott gáztüzelésű kovácstűzhelyek is (3. a nyomás 20 mbar. A nyílás nagysága a kúp emelésével és süllyesztésével szabályozható (3. rozsda­ mentes acélok. Üzemi kemence A hagyományos kovácstűzhelyben a munkadarab hőfokát annak izzási színéről a kovács maga állapítja meg.7 5. A kemence elektromos (digitális) hőszabályozóval rendelkezik. a beállítható max.11. A beszorí­ tott pamaccsal a tűz felületét locsolják. Ilyen mobil kemencét ábrázol a 3. Atűztér mérete 590 x 265 mm.4 vagy 7 fúvókából lehet melegíteni. Az előbbi gázfelhasználása 3 kg/h. másoknál az izzási színek nem jelentkeznek határozottan. A kovácstűzhely-kezelés szerszámait a 3. mélysége 490 mm. amelyen középen kúp van. amelyeket propán-bután gázzal vagy föld­ gázzal lehet fűteni.1. Az előbbinél a gázfo­ 3 gyasztás 2. 35 . A nyitott tűz gáza és füstje az egészségre ártalmas.11. Ezeket az egysze­ 0 rű szerszámokat régen a kovácsok maguk készítették. ábra).és salaktányér.0 m3/h.3. ábra. a gáznyomás 20 mbar. a gázcsatlakozás 'A "-os vezetéken lehetséges.3. A kovácstűzhely szerszámai PPOP00 Q P I 3. az utóbbié 4. magassága 160 mm. 30 cm átmérőjű kéményen keresztül a szabadba.6 m /h.

akkor az ütések hatására rezeg.2.2 szarv 75 kg .3. kalapácsok Az üllő a kovács ősrégi munkaasztala. mm 80 95 110 125 130 80 95 110 125 130 130 Hosszúság. mm 290 330 340 350 350 395 205 230 290 340 350 350 395 36 . Az üllő lehet egyszarvú (német.2 szarv 50 kg . mm 360 420 470 575 650 390 475 570 635 720 720 Magasság. amely felfogja azokat a kalapácsütéseket. illetve magyar típus) vagy kétszarvú (francia típus). Üllők. billeg és nem ad megfelelő ellenerőt.1 szarv 50 kg .1 szarv 100 kg . lapja edzett és köszörült.2 szarv szögletes szarv 35 kg .2 szarv 125 kg . mm 155 200 220 265 290 155 200 220 265 290 310 3. amely kisebb és finomabb darabok kovácsolására alkalmas.1 szarv 20 kg . csak ennek révén lehetséges az acél képlékeny alakítása. ame­ lyekkel a kovács a darabot alakítja.2 szarv Sík lap szélessége. Ezek fogadják be a különböző üllőbeté­ teket és a szarvasüllőt. Acélöntvényből készül. a másik szögletes. nincs „húzása".4. Ha az üllő tömege kicsi.3. Az utóbbinál az egyik szarv hengeres. táblázat Minőségi üllők méretei Tömeg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 250 kg üllőbetétnyílás 35 kg oldallappal oldallap 50 kg oldallappal 100 kg oldallappal 125 kg oldallappal 175 kg oldallappal 200 kg oldallappal duzzasztólap 250 kg oldallappal Sík lap szélessége. üllőbetétek. mm 745 830 930 910 1040 1090 480 540 745 930 910 1040 1090 Magasság. Sík lapján egy vagy két nyílás van. 3.1 szarv 35 kg .2 szarv 100 kg . Az üllő a kalapácsütésre csengő hangot ad.1 szarv 75 kg . Az üllő a súlyával ellenáll a kovács kalapácsütései­ nek. mm 110 120 115 120 125 130 100 100 110 120 120 125 130 Hosszúság. táblázat Egységesített típusú üllők méretei üllőbetétnyílás Tömeg 20 kg . mely lehet négyszög vagy kör keresztmetszetű.

15.5-2. L .250 kg-os üllőket a nagyobb keresztmetszetű darabok kovácsolására használják. táblázatban láthatók. Minél nehezebb a kalapács és minél nagyobb az ütés sebessége. A tőke hossza olyan le­ gyen. hőmérséklet: 1250 °C 3.. az oldallapon vagy esetleg a talp lépcsőzetén a kü­ lönféle hajlításokat végzik. 800 mm-re legyen (3.tölgyfa tuskó 3..2.3. a tőkére van erősítve. A sík lap élén. illetve oldal­ lappal ellátottaké a 3. 2E2fft 'tts-.. A gyakorlatban a 200 kg-os kétszarvú üllőn a díszműkovácsolás mun­ kafázisai elvégezhetők. mélység: 490 mm. Gáztüzelésű kovácske­ mence Műszaki adatok: szélesség: 210 mm.duzzasztólap. annál nagyobb a kalapács ereje. . Az üllő szarva azért kúpos. max. A kisebb gyűrűket a kúp végén. magasság: 160 mm.14. D . azonos legyen a talajszint alattival.16. A üllő erős tölgyfa rönkre. Olyan mélyre kell beásni a talajba.8 kg/h. ábra. gáz: propán (palack). Az izzó anyagot a kovács a fogóval fogja.5 bar. gáznyomás: 0. SZ . teljesítmény: 36 kW. A kézikalapács a kovács legfontosabb szerszáma. duzzasztólappal. hogy mekkora munkadarabot kell kovácsolni és milyen nagy alakí­ tó munkát kell végezni. a kalapácsok mérete is válto­ zó. 3. hogy a talajszint feletti rész kb. A kalapács nyelének hossza 37 . A kalapács ékelése 3. A20.13. táblázatban. ábra.vasabroncsok. hogy sokféle méretre hasz­ nálható legyen. hogy a rákerülő üllő lapjának a magassága a padlószint felett 700.75 kg-os üllőket vékony. felhasználás 1.5 bar-nál: 2. ábra. Üllő a tőkén A . és a kala­ páccsal kifejtett erővel alakítja.szarv. ábra. Aszerint.. a nehezebb tömegű. a 75.14. A kalapács alakja ősidők óta alig változott. Az egységesített üllőtí­ pusok méretei és saját tömegük a 3.lap. T . kis keresztmetszetű elemek. a nagyobbakat a tövében alakítják ki. A tőkét melegen rásütött vasabroncsok tartják össze.. ábra).Az üllő hengeres szarván végzik a munkadarab hajlítását és az előlyukasztott darab tágítását.

A ritmust a mester diktálja. ábra). Nyújtásra használják. A kézikalapács 1. ábra.7 u / ^ » ? ^ Ráverőkalapács 3.4..16.4. . Az üllőbetétek egyik vége 25 x 25 mmes négyszög keresztmetszetű. nyele az alsókar hosszá­ nak megfelelően 40.7 1. A kiegészítő szerszá­ a) ráverőkalapács. az utóbbira akkor van szükség. A kézi kovácsolás rátét-. a nyél csomómentes somfából készül. mok alkalmazásával a 4.5 5. Ová­ lis furata a nyél irányában szűkül. Megnevezésük utal az általuk elvégezhető műveletekre. A gyár­ tott típusok a 3. fejezet foglalkozik.8 kg. b) harántkalapács.77. ábra)..1 u R I) i Gömbfejű kalapács ft0 Simítókalapács 1.. az utóbbit egyengetésnél alkalmazzák. ha két segéd dolgozik. legömbölyített felület.vagy harántkalapács.3 1.2.4 1.2 0. A kétkezi kalapács lehet ráverő. hogy hová kéri a se­ gédektől az erőteljes alakító ütéseket. Kétkezi kovácskalapácsok üllő lapján lévő nyílásba. A kereszt­ kalapács foka a nyéllel párhuzamos. Használnak még gömbfejű és simítókalapácsot. amely nyújtja az anyagot.5 A kézi kovácskalapácsye/'Z>ó7 és nyélből áll. nyeles rátétszerszámok. Mindkét ütőfelület edzett és köszörült.75. a foka keskeny. nyele 60. Az előbbit domborításnál. ábra foglalja össze. illetve betétszerszá­ mait a 3.5 8.18. A kalapácsfej talpa domború. táblázatban láthatók. Az előbbit a segéd használja a nagyobb erőt igénylő ala­ kításoknál.. a kétkezi kalapács tömege 3..2 kg tömegű. Van­ nak un. ábra). az ebbe nyúló nyél végébe átlósan elhelyezett acéléket ütnek (5. és illeszkedik az 3. c) ráverőkalapács használata 38 . 100 cm (3.17.3. és kisebb ütésekkel jelzi. kg r U A j Kovácskalapács 1.. A fej szerszám­ acélból.60 cm (3.9 2. táblázat Kovácskalapácsok típusai és méretei Tömeg.8 1.. és vannak üllő­ betétek.

m) négyszögidom-verő üllőbetét. c) nyeles árkoló. d) vágó üllőbetét. e) nyeles ívesvágó. I) kerekidom-verő üllőbetét.a! dl UJ íl rti eí m ~xbn L_J )" rU-n Í~-L—i ' r^U —\ 1 /— \ I /— vH—7— \ I—7~~^ m nj \ I / ' W ül 39 3. k) nyeles lyukasztók. f) árkoló üllőbetét. j) nyeles hatszögidom-verő. g) nyeles simítókalapács. h) kerekidom-verő. ábra.78. Kéz/ kovácsolás rátétszerszámai a) nyeles vágó. n) hatszögidom-verő üllőbetét . b) nyeles ferdevágó. i) nyeles négyszögidom-verő.

Az egyengetőlap mérete 1000 x 1000 * 300 mm. Lyukasztólap elhelyezése keményfa tőkén :H 400 x 400 tók. Szabadalakító kovácsológépek A díszműmunkákhoz a kovácsolás géptípusai kö­ zül a szabadalakító kalapácsokat használják.7 Egyengetőés lyukasztólapok Kis.láthatónak a pofái a satu pofáival párhuzamosan szorítanak. ábra. A lyukasztólap oldalán különféle sugarú csipkézet található. ábra).7 m/s) mozgással zuhan az alakítandó. a medve egyenletesen gyorsuló (4.. táblázatban látha3..6. így tulaj­ donképpen csupán a nehéz fizikai munkát takarítja meg.22. d) excenter. ábra. 3. Ezekkel a kovács az alakítást pusztán ügyessé­ gével és gyakorlatával. és erős vasasztalon nyugszik. nem nyomóerővel dolgoznak. Az alsó rész az üllő négyszögletes furatába helyezhető. 3. A gép mozgó része. ezeket hajlításoknál használják A többféle méretű négyszögletes és kör alakú furata az ellapított anya­ gon a lyukasztást segíti elő.8. A lyukasztólapok kap­ ható mérete és állványa a 3.s : Lapméret.22. f) üllő 42 .6. ha nagyobb hajlítóerőre van szükség.és közepes méretű kovácsdarabok egyengetésére merev. legalább 100 mm vastagságú. egyéni kvalitásától függ. A villa karja csővel meghosszabítható.—J 3. hajlí­ tásokhoz pedig lyukasztólapot használnak. a kézi megmunkáláshoz hasonlóan. c) elasztikus hajtókar. vagy egyszerű segédszer­ számokkal a gépi kalapács alatt végzi. A lyukasztólapok rugalmasabb alátámasztása vasalt keményfa tőkével oldható meg (3. a b ábrán lévő a satuba mindkét irányban befogható. táblázat Lyukasztólapok méretei ÍS? H 0 3. mm 100 130 180 100 o Sjj. a felső rész karját a kovács fordítja el. Ezek a kalapácsok mindig gyorsan műkö­ dő ütőerővel. 3. A kisebb keresztmetszetű felhevített rudakat a c ábrán látha­ tó villapárral hajlítják. sima egyengetölapot (platnit). b) medve. a munkadarab alakítása. izzó munkadarabra. a lyukasztásokhoz. mm 305 x 305 380 x 380 510 x 510 Vastagság.23. e) pedál. Ajax rendszerű lemezrugós kalapács a) lemezrugó.

szerkezetük és vezérlésük szerint Megnevezés Hajtás Szerkezet Vezérlés Elv táblázat Nyeles kalapácsok mechanikus egyállványos szíjterelővel irtó Rugós kalapácsok mechanikus. légkalapácsok gőz vagy sűrített levegő (6.8 atm) kétállványos kézi önvezérlés kézi hídállványos kézi 43 .7. villamos egyállványos szíjterelővel Légpárnás pneumatikus kalapácsok mechanikus.. villamos egyállványos szelepállítással egyállványos kézi önvezérlés kézi Gőz-.^^^SHBUHfl 3.. Szabadalakító kalapácsok osztályozása hajtásuk.

a rugós kalapácsok közül legin­ kább a még ma is alkalmazott laprugós kalapácsok (Ajax) ter­ jedtek el. mm Medvesúly.25. 6 . 4 . táblázat tartalmazza. táblázat rúdanyag mérete a kalapács medvesúlyának függvényében nyújtókovácsolás esetén . Ötvözött szerkezeti 2.8. ha pedig felfelé fordul. 5 . A nyeles kalapácsokat (pl.hajtórúd. Elren­ dezése a 3.8. A rúdanyag 0 /0 mérete. ábra. a d) excentertárcsáról történik. 3 .egyállványos kalapácsok. ábra. A kalapács lökete az excentricitás állításával szabá­ lyozható. 2 . 200 50 120 35 80 3. a kalapács medvéje felemelkedik.24. vízihámorokat) a korábbi évszázadokban használták. Az excentertárcsát elektromotor hajtja.ívrugós kalapácsok. Az Ajax-kalapácsnál a rugalmas közeg a lemezrugó. Kettős működésű légkala­ pács hosszmetszete 1 . illetve az erre helyezett felhevített kovácsdarabra. légkalapácsok 100 500 80 180 55 115 . légpárnás kalapácsok.dugattyú.hídállványos kalapácsok. 1000 110 230 75 150 . ábra.26. Az a) lemezrugóköteg egyik vé­ géhez a b) medve. A gőz-. max.merev nyeles kalapácsok. 7 táblázat): 1. Munkavégzés légkalapáccsal 44 . akkor a medve ütést mér a z ^ üllőre. ábrán látható.laprugós kalapácsok. n y e l e s k a l a p á c s o k A szabadalakító kalapácsok A 3. A rúdanyag méretét nyújtókovácsolás esetén a kalapács medvesúlyának függvényé­ ben a 3.alsó szabályozószelep. gőz-. Légkalapács nézeti képe A { ~~~.23.du­ gattyú. 750 95 200 65 130 .c s o p o r t o s í t á s a (3.kétállványos kalapácsok. •Ml 6 —3 é Ék ^ 17 l 3. rugós kalapácsok Szerkezeti acél kP acél .felső szabályozószelep. max. A kala­ pács az e) pedál lenyomásánál kezd működni. ^H — -j- i 3. 100 30 90 20 65 150 40 110 28 70 . 300 65 140 45 90 400 75 160 50 4. A mai modern gépek légpárnás kalapácsok. Ha az ex­ center lefelé fordul. min. légkalapácsokat elsősorban az iparban használják. .léghenger 3. Az erőátvitel a hajtókar útján. min.csavarrugós kalapácsok. a másikhoz a c) elasztikus hajtókar csatlako­ zik.

.. A léghenger 5 dugattyúja viszont lefelé mozgáskor sűríti az alatta lévő levegőt.230 mm. így négyzetes vagy téglalap keresztmetszetű darabok kovácsolására. ábrán. és ütést mér az üllőn elhelyezett izzó munkadarabra. vágásra. a másik 3 alsó szabályozószelepnél a dugattyú alatti térbe juthat a sűrített levegő.. A medve mozgásának szabályozása az 1 és 3 szelepekkel végezhető.szelepek. illetve az üllőhöz szorítva tartsa a munkadarabot. Ennek megakadályozására a lemezrugó alá csavarrugót építenek be. A művészi szabadalakító kovácsolás részére gyártott légkalapácsok műszaki adatai az alábbiak: .840 mm.. azaz a percen­ kénti ütésszámot. illetve íves kialakítású szer­ számok. Ha rugalmas közegként a medve és az ezt mozgató hajtórúd közé rugók helyett leve­ gőt használnak... . A sűrített levegő a kalapács dugattyújára alulról felfelé irányuló mozgást gyakorol úgy. Az elektromotor fel.és lefelé mozgatja a 4 hajtórudat és az arra szerelt 5 dugattyút.. . ábra. így rugalmas befogást biztosítanak [5].. 1410 mm.2. Hátránya.a medve lökethossza: 200.ütésszám: 220 ütés/perc. lépcsőzésre készült éles szerszámok. Ilyen típusú kalapács hosszmetszetét a 3.. ábra). Ezek egyik vége fecskefark alakúra van kimunkálva.géphossz: 970. A du­ gattyú lefelé mozgásakor a felette lévő térben megritkul a levegő. köracél megmunkálására) vagy csak alakos üllőbetétek. nyújtásra alkalmas betétek. hogy a medve folyamatos ütéseket adjon a kovácsdarabra.300...25.. Az Ajax egyszerű szerkezetű . szélesség: 665. . . de leggya­ koribb a 100 kg-os medvesúlyú kalapács. hogy biztonságosan rögzíthető legyen a med­ véhez.nettó gépsúly: 410. vagy ehhez hasonló. a medve lökethossza az anyagvastagságnak megfelelően beállítható.5.300 kg. felemelt helyzet­ ben maradjon. A medvesúly 50. Beállítható..28.. . A gép kiválasztásánál célszerű a medvesúlyból kiindulni. hogy a lemezrugók gyakran el­ törnek. .. Az 1 felső szabályozószelepen (körtolattyún) át a 2 dugattyú feletti levegőtérbe. 1200 kg. Az egyes géptípusokhoz szállítanak különféle medve. 40 kg-os medvével a fel­ adatok nagy része elvégezhető. a munkahenger felett is légritka tér keletkezik.. 50 Hz. Az 5 dugattyúnak felfelé irányuló mozgásánál fordított a helyzet.26.. . A sokfé­ le megoldás közül a korszerű gépeknél a felső és alsó levegővel működő kettős működésű kalapácsok terjedtek el. nagy ütőerejű gépi kala­ pács.elektromos ellátás: 380/660 V. Ezeket a légkalapácso­ kat lábvezérléssel látják el. Alakosra kiképzett betéteket mutat a 3. és mivel a 6 léghengert csatorna köti össze a 7 munkahengerrel. A sima. Ez utóbbinál a medvebetét 45 .27.üllősúly: 180. és a 3 szelepen keresztül a munkahenger a dugattyú alatti térbe nyomja. hogy az a medvét felemeli.. az ütés súlyát (leszorító ütés. 24..5 kW. de az élek legömbölyítésével készült. csekély súrlódási veszteséggel rendelkező. Légkalapáccsal való munkavégzés látható a 3.250 kg. a medve lecsapódik. ábra. Kaphatók hegyesszögű. nézeti képét a 3. lapos kiképzésű fej (medvebetét) a legtöbb munkára alkalmas. magasság: 1230. Sűrített levegőre nincs szükség. du­ gattyúk nélküli -. ábra mutatja. kemény ütés) és az ütés gyakoriságát. melyekkel hajlításokat lehet végezni (3. Ezzel lehet szabályozni az ütési energiát (nagy vagy kicsi ütés).50 kg. illetve az üllőhöz.és üllőbetéteket is.E kalapácsok percenkénti ütésszáma 200.motorteljesítmény: 2. akkor légpárnás vagy pneumatikus motoros kalapácsot kapnak. karbantartása egyszerű. 1600 mm. minek követ­ keztében a dugattyú lefelé mozog. Ezek között vannak páros betétek (pl.medvesúly: 22. .

3. Ez eset­ ben talajrezgések nem ke­ letkeznek. 3 . A légkalapács alapozása nemcsak a gép saját tömegét hordja. 5 . Ökölszabály.a tömeggyártásnál használják.<- 1100. ábra.2550 mm -?- -. hanem többlet-igény­ bevételt is kap a kovácsolással kapcsola­ tos dinamikus hatásokból..lehorgonyzócsavarok .vasbeton teknő. és erős rugók vagy ru­ galmas gumialátétek biztosítják a dinamikus hatások átvételét.rugó vagy gumipárna.. Gondoskodni kell aknalejárattal vagy egyéb módon .törés ese­ tén .29.28.27. 1800 mm -><• 3. ábra mutatja be.amik megfelelnek az odorban tör­ ténő kovácsolásnak . ábra. 2 . A jó alap nem engedi a gép elmozdulását. Az alakos szerszámokkal készült ele­ meket . ezért ezek nem tartoznak a mű­ vészi kovácsolás műfajába.gépalap. Egyálh/ányos légkalapács alapozása 1 . és nem adja át a talaj­ nak a gép mozgásából eredő rezgéseket. egy tömbben készülő alapozásnál a szabadala­ kító kalapács 1 t medvesúlyára 35 t töme­ gű alap szükséges. A tökéletes alapozást a 3. rozetta kovácsolása lemez­ ből). 4 . hogy hagyományos. Alakos üllőbetétek 1000 mm 2200.légkalapács. a gépnek biz­ tos alátámasztást ad.29.. Az ábrán a gépalap egy vas­ beton teknőben nyug­ szik. Altalános felhasználású medve­ es üllőbetétek sík felületű (pl. 3.a rugók cseréjéről.. ábra.

ha ferde síkú leszabásokra van szükség.90 x 20 mm fűrészlap mérete 3. Kis műhelybe a kézi működtetésű javasolható. műszaki adatai a 3. Fogasíves. Vékony lemezek vágására alkalmas hazai gyártá­ sú gép & fogasíves.75/1.1 1. Fűrészgép 3. Fűrésztárcsás daraboló Műszaki adatok Géptípus Szerelvények vágható max. mérete 165 225x160 165 170x100 85 110 x 60 0" 225x160 165x165 45° 155x155 155x155 60" 105x60 60x60 2400 x 0. akárcsak a nagyobb keresztmetszetű anya­ gok vágására alkalmas és a 3. karos lemezolló. Nézeti képe a 3. amellyel rúdanyagok vá­ gását lehet elvégezni merőleges vagy ferde vágással.felső kés. ábrán. mérete cm kg BROWN 250 BROWN 250 ©o 250 300 Max. Háromféle nagy­ ságban készítik. Az anyagraktárban vagy mellette célszerű elhelyezni a 3.9. A gép biztonságos.32.30. A kovácsműhely gépei A melegalakító gépeken és berendezéseken kívül . tárcsa­ átmérő mm Motor kW Fordulat RFM Asztal Méretek Tömeg mm # 38/75 42/84 0.alsó kés. 7-váz 47 . 2 . ábra. 5 . ábra.5 Ű 890 935 44x143x80 52x177x113 0 f+\ 67 150 o 70 80 0° D 60 70 1 1 100x50 120x70 o 7(1 70 45° <1 70x50 90x60 45°^ 1 1 I 1 1 Szerelvények vágható max. hogy keskeny (50 mm alatti) szalagok vágásánál az anyagot kézi fogóval kell meg3.elsősorban a hidegmegmunkálási feladatok elvégzésére . fogaskerék.védőkar.hajtókar. 6 . karos lemezolló 1 .3.30. ábra. Fontos megjegyezni. ábrán bemutatott fűrészgép.31. kiegészítő gépeket használnak. táblázatban láthatók. jelölését a vágási hossz szerint adják meg. ábrán látható fiirésztárcsás darabolót. orsóval állítható befogószerkezettel ren­ delkezik. Ez utóbbi szintén dönthető.31.32.összekötő.9.kisegítő. 3 .2/1.

A kézi ollókat stabil állványra kell lecsavarozni. a vágható maximális lemezvastagság 10 mm./perc 15.74 kW Méretek(HxSzxM):570x820x1785mm Tömeg kb. Kombinált kézi olló 3./perc 16.9.10. 3.6 kg 48 .33. táblázat Köszörűgépek műszaki adatai Összehasonlító készülékjellemzők Csiszolótárcsa-átmérő: Csiszolótárcsa-szélességek: Csiszolótárcsa-furat: Szemcseméret: Teljesítményfelvétel: Névleges fordulatszám: A gép tömege: 175 mm 25 mm 32 mm 36 + 60 500 W 2840 ford. Kombinált lemezek és alakos szelvények vágására alkalmas kézi ollót ábrázol a 3. táblázat Fogasíves.3 kg 200 mm 25 mm 32 mm 36 + 60 700 W 2800 ford.33. ábra. ha csak 16 mm átmérőig kell lyukat fúrni./perc 14. szögacélnál 60 x 7 mm. négyzetacélnál 20 mm.34. karos lemezollók műszaki adatai Tömeg: Befoglaló méret: Vágható lemez vtg: Vágható anyagszilárdáság: Vágási hossz: Vágóélek keménysége: Vágóélek szöge: 25 kg 120x440x260 2 mm 450 N/mm2 200 mm 54 + 2 HRc 5° 30 kg 120x560x340 2 mm 450 N/mm2 300 mm 54 + 2 HRc 5° 4ÜT j | 50 kg 120x700x340 2 mm 450 N/mm2 400 mm 54 + 2 HRc 5° A kovácsműhelybe javasolható asztali és osz­ loposfúrógépekben igen nagy a választék.2 kg váltóáramú motorral 200 mm 25 mm 32 mm 36 + 60 550 W 2840 ford. Az olló saját tömege 108 kg. Kettős köszörűgép 3. ábrán egy közepes teljesítményű oszlopos fúró­ gép nézeti képe és műszaki adatai láthatók.Műszaki adatok: Modell: RF-19 Fúrási teljesítmény: 28 mm Kinyúló rész: 250 mm Asztalméret: 420x470 mm Asztal-felfogófelület: 330 x 3800 mm Talplemezméretek: 330 x 360 mm Oszlopátmérő: 100 mm Szegnyeregátmérő: 55 mm Orsómenet: 120 mm Szerszámfelfogás az orsóban: MK3 Fokozat: 12 Orsófordulatszámok: 90-2150 min' Motorteljesítmény: 0. Oszlopos fúrógép fogni.34. A 3. laposacélnál 90 x 14 mm. Sok esetben ennél kisebb gép is megfelel. ábra. melynél a vágási hossz 170 mm.: 210 kg 3. ábra.

10. ábrán. melegen végzi. lesarkításokhoz stb. táblázat foglalja össze.35. mint a barkácsgép.főleg ha pontos ívméretre van szükség . A műhelybe . szerszám­ élezéshez. A díszműkovács a hajlításokat általá­ ban kézi ívesítéssel.35. Egyes alakos szelvények ívesítéséhez egyedi görgők szükségesek. Ilyen görgős ívesítőberendezés látható a 3. Ez minden kisgépre igaz. Ese­ tenként . táblázat Hajlíthatóság ívesítő géppel GBR 666 Profil mm 1 • 60 x 10 70 x 12 30x30 35x30 30 50x50x4 40 x 40 x 3 1 Vi x 2 1%x2 45x6 45x6 40x6 45x6 60x40 60x40 Radius 700 500 300 400 300 2000 1500 800 300 500 600 350 300 400 600 Profil GBR 66 mm 80x10 1 Radius 600 25 200 210 210 2000 1500 600 400 500 200 250 400 300 250 400 600 - 1 * 1 80 x 16 35x35 40x30 40 60 x 60 x 4 60 x 40 x 4 50x4 40x3 2"x2 1% x 2 45x6 45x6 45x6 45x6 60x50 60 x 50 * • D • • D D 0 0 J L tH 3 C • O 0 L J H tC 3 * * • * * • • D o • • • • a • D D D J o o o o L J H 1C 3 * * * * * * • • L h H 3 C 1( = egyedi görgőkkel A műhelyben legszükségesebb kisgépek közül elsősorban a sarokcsiszoló említhető. az ezekkel történő hajlíthatóságot a 3. professzionális gépet érdemes vásárolni még akkor is. 49 . ívesítőberendezés 3. mert csiszolásra. Ez a többfunkciós kézi kisgép ma már nélkülözhetetlen. táblázatban lát­ hatók.11.A köszörűgépet csiszoláshoz. sorjázáshoz. olyan nagy a választék. Kétféle berendezést ajánla­ nak.a tartóssági követelmények miatt . ábra. 3. használják. A különféle kettős köszörűgé­ pek műszaki adatai a 3.célszerű gépi ívesítést végezni.11. Itt az ív rádiuszát három gör­ gő alakítja ki.csak márkás. darabolásra és polírozásra egyaránt használható. A vevő a bőség zavarával küzd. ha az drágább. amelyeket a géppel együtt szállítanak.

8 kg 115Nm/50Nm -/280 ford./perc.12. fordulatszámuk 6500. alumínium/fa/acél: Fúrási tartomány.36.A sarokcsiszolók teljesítménye 670. csiszolás. amelyet igen nagy válasz­ tékban lehet kapni a feladattól és a munka­ darab anyagminőségétől. . felületének álla­ potától függően (darabolás. alacsony fordulatszámú sa­ rokcsiszolót beszerezni. sebességfokozat..230 mm. ábra). Célszerű a műhelybe egy kisebb teljesítményű. alumínium/fa/acél: 900 W / 475 W 2.36. Saját tömegük 1.DIN 228 28 mm / 50 mm /23 mm 18 m m / 35 mm / 13 mm 20 mm / 32 mm /13 mm 20 mm / 40 mm / 16 mm 13 mm / 20 mm /8 mm - 50 ../perc / 880 fordVperc B 16-os kúp 1150W/670W 4. fúrás: Névleges fordulatszám jobbra forgásnál. 1. 11 000 ford. sebességfokozat: Fordulatszám. Vannak normál. sebességfokozatú fúrógépek 3.és két­ kezes típusok....5./perc / 'A" . sebességfokozat./perc MK 2 . Sarokcsiszoló és állványa 1.7 kg 50 Nm / 22 Nm 540 ford. 3.. sebességfokozat/2. amelyek más és más feladat­ ra alkalmasak (3. a dara­ boláshoz külön állvány kapható. max.3 kg közötti. A korszerű gépe­ ket rezgéscsillapítóval is ellátják. A tárcsaátmérő 180.. polírozás). sebességfokozatú fúrógépek 2. 1. ábra.20 UNF 1050 W / 5 7 0 W 3.4. 1. könnyen kezel­ hető./perc / 640 ford. sebességfokozat. és 2.2600 W-ig változik. táblázat 1. fürás/2.5 kg 30 Nm / 950 ford. 1 sebességfokozat. sebességfokozat: Fúrótengely-csatlakozómenet: Szerszámbefogás: Fúrási tartomány./perc 380 ford. kis súlyú. max./perc/1260 ford. 2./perc / 660 ford. sebességfokozatú fúrógépek Összehasonlító készülékjellemzők Teljesítményfelvétel/leadott teljesítmény: A gép tömege: Forgatónyomaték.. nagy fordulatszámú és egy nagyobb teljesítményű.. sebességfokozat / 2.

2 sebességfoko­ zatú.42.. (_r\rLTLÍUuC=2) tt^Z£===s> 3. 3. amely készülhet sima vagy talpas kivitel­ ben. Az előbbi 150 mm. Méret: 150-300 Imm) 3. Külső szerelésnél. Kovácsmércék f | Méret 150/6 Imm/inchl Alsó nóniusz: 1/20 Imm) Felső nóniusz: 1/128 {Inch) 3. Kapható 4 sebességfokoza­ tú. Az ütvefúrókat külső' szerelésnél használják (pl. ábra. ábra) és hosszú csőrű kivitel.023 mm-ig lehet lyukfúrá­ sokat végezni.. Ha na­ gyobb pontosságra van szükség.. Tolómérő Méret: 200 Imm) 3. és szál­ lítanak hozzá mágneses fúróállványt is. Az előbbi rugóacélból.40.47..10. ablakrács beerősítése a tég­ la. 1500 W telje­ sítmény felvételig gyártják. 1150 W teljesítményfelvételű fúrógépek (3. 900. ak­ kumulátorosfúrógépet használnak. itt is az 1000 W felet­ tiek ajánlhatók (pl.. hogy célszerű egyfunkciós kisgépekkel dolgozni. a rozsda­ mentes acélból készült tolómérőt használ­ ják... ábra.13.39. Mérőeszközök A tűzi mérősablon vagy kovácsmérce főleg kovácsolás közben alkalmas tájékoztató. ha az elem mérete megengedi. mely átál­ lítható finomcsiszolásról durvacsiszolásra vagy polírozásra. táblázat) ajánlhatók.38. kapupánt. Szögvonalzó Méret: 100-250 Imml 3. a pontosabb mérést hajlékony vagy merev acélvonalzóval végzik.37. Acélkörző állítható ívvel Pengehossz Iv Imm] imm) 150 120 200 150 300 200 Szögbeosztás 0-180" 0-180' 0-180' 3. Az acélvonalzók hossza 300.. Hilti). Gyakorlati ta­ pasztalat. Talán kivétel a 600 W-os GEX 150 turbóexcentrikus csiszoló. táblázatban láthatók.(3. ha nincs áramforrás. az utóbbi 1000 mm hosszban is készül. A hosszmérést mm-beosztású acél mérősza­ laggal. Acélkörző f ~«0— . ábra).37. Szögmérő 51 . amellyel 032 mm-ig lehet fúrni. ellenőrző mérésekre (3.. Fontos mérőeszköz a derékszögmérő. ábra. mert azok megbíz­ hatóbbak. A műhelyben. 1000 mm. Méretei a 3.vagy betonfalba). ábra. A kézi fúrógépeket 320.A kézi fúrógépeket elsősorban összesze­ relésnél és külső szerelésnél használják. inkább a stabilan lealapozott oszlopos fú­ rógéppel célszerű a lyukfúrásokat elvégez­ ni. . Ebből kapható normál.12. Kapha­ tó sarokfúrógép és menetfúró is. Professzionális munkák végzésénél az 1.38. me­ lyekkel 013. ábra.. 1500 W teljesítményfelvételű fúrógép is. az utóbbi krómozott acélból készül letompított éllel.. \^ ábra.

ábra). ábra). ábra). táblázat .42. Méret. pontozókat lehet kapni. Derékszögmérő 3. Jelölésre különböző mére­ tű és formájú rajztűket.A szögmérést állítha­ tó szögvonalzóval végzik (3. Szögmérést az állítható lakatos szögmérővel célszerű végezni (3. melynek egyik szára mm szárnyas csavarral rög­ 100x150 zíthető.13.40.39. A körzők rugós 130x200 beállítású anyával és 160x250 finombeállítási lehe­ 175x300 tőséggel (3. 230 x 400 illetve állítható ívvel 280 x 500 készülnek (3.41. ábra).

és bármilyen alakváltozás elvégezhető a törés veszélye nélkül. az elégetés és a kén hatása. A kovácsolást csak akkor szabad elkezdeni. 1. Kovácsoláskor kialakuló nyomókúp: a) nyomókúp. illetve a nyúlás.1. Ezt a réteget csak forgácsolással lehet eltávo­ lítani. a szerszámacélt 1000 °C-on kovácsolják. fejezetben említettük. c) a szemcsefinomodás lefolyása 53 . További melegítésre kezdetben rohamosan emelkedik a hőmérséklet. Ha a kovácsdarabot túl gyorsan. 3%. A gyakorlott mesterek azonban az acél melegítési színéről. képlékenységéről maguk is meg tudják ezeket határozni. A szabványos acél kovácsolásánál megengedett hőfokhatárokat pontosan megadják a táblázatok. b) rideg anyag törése a nyomókúp irányában. A melegítés hibái A melegítés hibái: az elszéntelenedés. a felület elszentelenedik. a túlhevítés. reve keletkezik.és fehérmeleg állapotban az acél teljesen kép­ lékeny. a keményebb gépacélt 1100 °C-on. A jelenséget úgy lehet megakadályozni. A darab felületén 0.1. Ökölszabály.5. hogy az anyagot 700 °C-ig lassan hevítik. akkor a hevítés során a felület bizo­ nyos mélységéig a széntartalom csökken. 4. a vörösmeleg elérése után sárga.300 °C-on a legalacsonyabb. ha az anyag teljes keresztmetszetében átmelegedett. 250. ezért nem szabad kékmeleg állapotban kovácsolni. Az acél felületén a kovácsoláskor oxidréteg. ábra.. és 900 °C felett a melegalakítás hatására könnyen leválik a felület­ ről. illetve sokszor teszik ki kovácsolási hőhatásnak... A meleganyag megmunkálása A2. Az acél melegítésénél kezdetben csökken a nyújthatósága. hogy az ötvözetlen acélt 1200 °C-on. ami kb. Az intenzív reveképződés 570 °C-on kezdődik. Az ebből keletkező leégési veszteség kb.4. Megmunkálás.5 mm vastag lágy réteg keletkezik.. gyártástechnológia 4. túl hosszú ideig vagy túl magas hőmérsékletre heví­ tik. hogy az acél és a legtöbb fém magas hőmérsékleten képlékeny. ezért izzó állapotban kovácsolják.

ennek következménye a nyomókúp kialakulása. Az ütések hatása Kovácsoláskor az ütőerő hatására a kristályok közel 45°-os irányban nyomják egymást. A kén az acél kovácsolhatóságát és szilárdságát rontja. vasszulfid keletkezik. Jó átkovácsoláskor az anyagban a nyomókúpok összeérnek. hanem lapáttal. Nyújtáskor a keresztmetszet alakja legtöbbször nem változik. vagy magasabb hőmérséklet­ nek teszik ki. A tüzet mindig a szélén kell locsolni.1. oxigénhiány keletkezik. 1250 °C-ig gyorsan hevítik. a könnyű kalapácsé a felszínére hat. Kemencében történő melegítésnél figyelni kell a fokozatos hőfokbeállításra és arra. minőségjavulás jön létre. hogy a friss szén az izzó acéllal ne kerüljön érintkezésbe. oxigén hatol a kristályok közé. ezért mindig a széléről kell az előmelegített szenet az anyagra tenni.. és a kovácstűzbe csak a kén kiégése után tegyük a kovácsdarabot. Ezért az előkovácsolást nehéz kalapáccsal vagy kovácsológéppel. hogy az anyagot a meleg egyenletesen érje. ugyanakkor a keresztmetszete csökken. Vigyázni kell. Ha az anyagot a szükségesnél hosszabb ideig melegítik. Nyújtás A nyújtás a képlékeny szabadalakító kovácsolás leggyakoribb művelete. hogy lassan égjen és összesüljön. A melegmegmunkálással a szakirodalom széleskörűen foglalkozik [6]. kokszban lévő kén egymással kémiai reakcióba lép. törékenyek. Ha ez nem nagy mértékű. sebességétől és alakjától függ. A kovácstűz és kezelése A munkadarab melegítését kovácstűzben vagy kemencében végzik. A törések a nyomókúp mentén történnek (4. Ellenőrzéskor nem szabad az acélt kihúz­ ni a tűzből. a szemcsék eldurvulnak. a behatolás 54 . ezért szálirányban nő a szilárdsága. az acél hidegtörékeny. A kovácstűzben az acélban lévő vas és a kovácsszénben. Az előbbinél az anya­ got izzó parázsba kell helyezni úgy.. az ütés az A felületen oszlik el. majd 1000. Ezért a koksz és a kovácsszén kéntartalma minél kisebb legyen. a szemcsék közötti kohézió megszűnik. hogy négyszög keresztmetszetű anyagból kör alakút kell kovácsolni. Ha az acélt jóval 1200 °C fölé hevítik. így az elszéntelenedés veszélye kisebb. mert így jól tartja a meleget. az anyag elég. Nyújtáskor a képlékeny anyag folyása a kalapács súlyától. illetve melegtörékeny lesz. és az acél vörösizzó álla­ potban vöröstörékennyé válik. amelyet a mun­ kadarab hossztengelyére merőleges ütéssekkel végeznek. így kovácso­ lásra alkalmatlan. Kaphatók automatikus hőfokszabályozással ellátott berendezések is. A nehéz kalapács ütése a munkadarab magjába. a tűzzel együtt felemelve lehet az izzási színt megállapítani. kör. előfordul azonban.1. négyszög-. ami csökkenti a szemcsék közötti kohéziót. Ha a kalapács talpával ütjük az acélt.2a ábra).1. hőkezeléssel. hogy azzal mindig be legyen fedve.hogy teljes keresztmetszetében átmelegedjen. a készre kovácsolást pedig könnyű kalapáccsal végzik. ennek eredmé­ nyeképpen szemcsefinomítás. hanem az ütés sebességétől is függ. Ezt nevezik túlhevítésnek.vagy laposacél marad. Az ütés nagysága nemcsak a kalapács súlyától. az Fk erővel lecsapó kalapács négy irányban okoz elmozdulást az anyagban (4. Nyújtó kovácsolásnál az acél még szálas szövetelrendezést is kap. 4. megfelelő átkovácsolással a hiba kijavítható. ábra). E művelet során a kovácsdarab hossza nő. ridegek lesz­ nek.

ráverő segítségével vagy .2b ábra).6. b) hibás . Ü . az anyag két irányban nyúlik.kalapács. ábra. ábra. az érintkezési felü­ let kisebb.7. K . ábra).kicsi. Nyújtás az üllőn nyújtó rátétkalapáccsal 4. a behatolási mélység pedig na­ gyobb.gépi úton végzi. Fk .2. ábra. F0 . A nyújtás lehet egyoldali vagy 180°-os forgatással kétoldali. A nyújtást a kovács: .üllő­ szarv 4. . Gyűrű nyújtás­ tágítása az üllő szarván K . Kétoldali nyújtás a) helyes. b) második ütem /X 55 . ábra.ütött felület 4.4. akkor a nyújtást keresztkalapáccsal vagy nyújtó rátétkalapáccsal végzi (4.üllő ellentartó ere­ je. Rövid darab nyújtása a) első ütem.kovácsdarab. ábra.üllő ellentartó ereje. B . K . ábra.5.üllőbetét.nyújtókalapács.3. Ha a kalapács fokával ütjük a mun­ kadarabot (4.üllő V//JW//A* 4. Fü . b) keresztkalapács fokával. Nyújtás a) kalapács talpával. Nyújtás az üllő élén 4.3. Ha a kovács egy ráverővel dolgozik. Egyoldali nyújtás esetén az anyagfolyást a szerszám egy ol- 4. Ü .egyedül.kalapács ütőereje.kalapács ütőereje. A .

Keret 30 x 20 mm laposvas. ábra).7. A 4.8. ábrán lévő alkotáson a nyújtási műveletek jól felismerhetők. mert ellenkező esetben repe­ dés.dalról való behatolásával érik el. A nyújtás ekkor lesz egyenletes. megnyújtják és leszorítják. Tervezte: Alfréd Schmidt. 4.4. Négyszögszelvény­ nél a munkadarabot ütésenként 90°-kal elforgatják. mint a kalapács foka (4. Két oldalról való nyújtás esetén a nyújtóhatás erősebb. hogy az egyik ütés a másikat részben fedi.8. míg a simítást és egyengetést a hosszabb. ábra. Gépi kovácsolásnál nyújtóbetéteket használnak (4. Trappenkamp 56 . A nyers darabot az egyik oldalon fogóval fogják. ábra). és a nyújtott részt megfogva a másik oldalt is megnyújtják.5. Figyelni kell. Rövid darab nyújtása gépi kalapácson a 4.9. A gépi nyújtáshoz készülnek összetett üllő. ábra. majd a másik oldalra mennek. Figyelni kell. A kovács gyakran az üllő élén nyújt. ez élesebb. Rácsos ajtó. amelyeken a nyújtás és a simítás is elvégezhe­ tő. szakadás keletkezhet az anyagban. 4. és a rátétszerszám jól felfe­ küdjön. A nyújtandó darabot az üllőn a-b irányban tolják-húzzák. ábrán lát­ ható.és medvebetétek. hogy az üté­ sek nagysága egyenletes legyen. kitöltés 25 x 10 mm laposvas.6. ábra). Nyújtóbetétek gépi Gyűrű vagy karika nyújtását a nyújtókalapács fokával kalapácshoz az üllő szarván végzik (4. hogy a kalapács foka és az üllőbetét tengelye egy vonalba essen (4. c-d irányban végzik.9. Az ábrán látható betétek között a nyújtást az a-b irányban. közben a felső üllőbe­ tét nyújtó ütéseket ad úgy. ábra).

. ábra. és az ütésekkel a 4. és csak azután szélesít.11. c) keresztkalapács Szélesítés A szélesítés a nyújtás azon változata. ábra szerint kifelé haladnak. 4. A munkadarab szélesítését középről kezdik. Szélesítés a kalapács fokával a) felülnézet.11.10.10. Szélesítéssel kialakított levél a).d) a levél kialakításának munkafázisai 57 . majd éle­ it kissé visszakovácsolják. b) oldalnézet. ábra. majd gondosan simít (4. A durván kialakított darabot nyeles simítóval az üllőn kisimítják. ábra).Szélesedés iránya 4.. A kovács először nyújt. amellyel a magasság csökkentésével a darab szélessé­ gét növelik A szélesítést egyoldali nyújtással végzik.

Élezés A kéziszerszámok egy része. A kalapács talpán.13. amit növel a kalapács és az üllő hűtőhatása is. daraboló-nyújtó kalapácsok. hideg­ vágók. A duzzasztáskor keletkező erőket a 4. E . kúpban). 4. Hosszabb darabal bl L 4. ez könnyen megtörténhet. ábra szerint az anyag középső része megvastagodik.° 1 0 ' 4.15. ábra szem­ lélteti.12. A duzzasztás-zömítés magassági határai a) duzzasztás-zömítés. F2 .14.kis alakítási ellenállás. A hegyezés — • I a:b > a:b > 1:3. és a kalapács talpa az üllő síkjával párhuza­ mos legyen.13.erő. A darabot forgatni kell. ábra. ábra. Duzzasztáshoz az anyag teljes hosszát vagy csak egy részét kell felmelegíteni. ábra.14. valamint az üllő felületén ugyanis súrlódási ellenállás lép fel. Az élezés 4.ellenerő. ábra). A felületeket minden oldalon még melegen simítani kell (4. Az erők alakulása duzzasztáskor Ft . Fontos. S . a vésők. A kézikalapács talpával két oldalról végzik az izzó anyag hosszirányában.12. Zömítésnél az anyag hosszát csökkentik a nagyobb keresztmetszet elérése érdekében.5 í*i -Q i in VII -Q -o • 1 t / < 0 •4 . így pl. keresztmetszete az élig csökken.súrló­ dás. . mert ha túlhevül. Hegyezés Hegyezéskor a nyújtás következtében az anyag kereszt­ metszete csúcsban végződik (gúlában. Ek .1.nagy alakítási ellenállás nál az ábrán lévő arányokat be kell tartani. ábra). nyeles vágók élezéssel készülnek Élezéskor a darab kétoldali nyúj­ tást kap melegen. hogy újramelegítéskor az elkészült csúcs ne törjön le. Duzzasztás.15. mert az ütések hatására a rúd kihajlik. Ha négy­ zet keresztmetszetű anyagot hegyeznek.2. mert ezen a részen a legkisebb a darab ellenállása. b)-c) az alap és magasság aránya 4. Az ütések hatására a 4. hossza nő. hogy a rúd alakú anyag az üllőre merőle­ gesen álljon. minden ütés után az anyagot 90°-kal elfordítják (4. hogy az esetleges görbeségek kiegyenlítődjenek. zömítés A duzzasztásnál a munkadarab egy vagy több helyén történik a zömítés. Vigyázni kell.

16.17. Duzzasztás a munkadarab közepén a) kétoldali. Fej zömítése há­ rom ütemben a) kiinduló szálanyag. és a darab hosszabb vagy széle­ sebb lesz.3. Í6. Az anyagban lévő erővo- oo dl a) bl c) 4. A fej zömítése a 4. b) előzömítés. nyakaiásnál az anyagot minden oldalról lépcső­ zik. ábra. d) a fej kialakítása rátétszer­ számmal °'V///77/7/Y///777/7 bl £ 77777777777777/ 3^ 50 4. ha a hajlítás után éles sarokra van szükség. ábra). ábra.kihasználva a rúd saját tömegét .17. ábra. hogy lépcső keletkezik. vagy hosszabb és nehezebb anyag esetén . Hosszú kovácsdarab végének duz­ zasztása üllőn A duzzasztás lehet a kovácsdarab végén vagy a két vége között.19. lyukasztáshoz). Lépcsőzéskor a felület egy részét úgy kovácsolják. A lépcsőzés lehet a kovácsdarab végén vagy köze­ pén. c) a fej ellapítása. ábrán látható.18. Lépcsőzéssel és nyújtással készült elemek láthatók a 4. mint a kiinduló méret volt. 4. Az előbbi esetben vagy kalapáccsal (esetleg ráverő se­ gítségével) a 4.és négyszögszelvények jól duzzaszthatók.kézzel végzik a duzzasztást (4.19. hajlításhoz.vagy kétoldalú (4. Egy­ oldali duzzasztásra akkor kerül sor. Rövid kovácsdarab végének duzzasztása a) üllőn. A laposacél könnyen kihajlik. ábrán. Lépcsőzés. de a szélesedést mindig vissza kell kovácsolni. A kör. Ha az elem két vége között kell duzzasztani.18.fi i lill'll 4. b) satuban 4. b) egyoldali . nyakalás Lépcsőzésnél az anyag vastagsága átmenet nélkül csök­ ken. A duzzasztás lehet egy.1. ábra. csak az adott szakaszt hevítik fel (pl.20. ábra szerint. ábra).

ami illesz­ kedik az üllő üregébe. b) kétoldali.21. A körszel­ vényt verő üllőbetét és nyeles hengerverő a a különféle üllőbetétek a 4. Lehet készíteni be­ metszés nélkül kétoldali lépcsőzést. amely szemben dolgozik az alsó résszel. A levékonyított csaprészt alsó és felső segédsüllyesztékkel oldják meg. Lépcsőzéssel és nyújtással készült elemek a váci kálváriakápolna főbejárati kapuján. és a be­ metszés is végezhető két oldalról. négyszög. A csaprész közép­ vonalának egybe kell esni a kiinduló anyag középvonalával. . szés nalak változását (sűrűsödését) a 4. a felső rész a nyeles henger. Ez utóbbi a nyakalás (nyakképzés). A lépcsőzés lehet egy-.szélesedés. A csapoknál is képeznek minden oldal­ ról kialakított lépcsőket. Lépcsőzések a) egyoldali.vagy hatszögverő.. melynek olyan négyszögletes csapja van.4. Az anyag folyása lépcsőzéskor SZ .22. A csap lehet lapos. NY .nyújtás 15 t- £- ii T7T lil -4Í r 4. ábra.21.22. ábra). Az alsó az üllőbetét. c) négyoldali. 2001 F F F 4. Megkü­ lönböztetnek továbbá bemetszés nélküli és bemetszéses lépcsőzést. A bemetszésnél az élek élesek (4. két.20.24. Seregi György alkotása.és négyoldali. ábra szemlélteti. négyszög vagy kör keresztmetszetű.

majd az élén éles sarkúra kovácsolják (4. majd a rúd végét vízben lehűtik. A 4. Igény. d) lyukasztó-tágító üllőbetét. minél kisebb a hajlítás r sugara. c) hornyoló-vágó üllőbetét.. A semleges vonalban nincs alakváltozás. 61 . tehát itt zömítés jön létre (4. végezhető szabadon. b) a két szerszámfél.. A keresztmetszet alakja annál jobban változik. Ü . a lapos. minél kisebb a hajlítás a szöge és minél nagyobb a keresztmetszet h magassága. áöra.14 mm köracélnyújtó-gömbölyítő üllőbetét.üllő 0Í bl MM 4.4 Hajlítás A hajlítás során az anyag tengelyvonalát megfelelő görbületi sugárral a kívánt irányba megváltoztatjuk. hogy a keresztmetszet a hajlításnál ne legyen gyengébb. e) 0 10.25. d) körszelvény vállazása nyeles szerszámmal. ábra.26. A hajlított keresztmetszet külső oldalán húzófeszültség ébred. ábra). b) nyújtó üllő­ betét. g) hatszögverő üllőbetét g) 4.és a köracél keresztmetszetének változása látható. c) összezárt szerszámfelek középen az alakítandó köracéllal. 90°-os kézi szabadalakító hajlításnál az üllő élén előhajlítást végeznek.24.25c ábrán a négyszög-. mint a munkadarab egyenes részén. Ullőbetétek a) simító üllőbetét. A középső (semleges) szál hossza nem változik. készülékben vagy süllyesztékben. A hajlítás lehet kézi vagy gépi. ábra).n ír 4. a hajlítási metszetnél az üllőn felduzzasztják. A szaggatott vonal a hajlítás utáni keresztmetszetet szemlélteti.1. a belső szálon nyomófeszültség keletkezik. Körszelvényt verő üllőbetét és nyeles hengerverő a) a körszelvényt kialakító alsó rész (hengerverő űllőbetét). minek következtében itt megnyúlás. f) négyszögverő ül­ lőbetét. A művelet elvégzéséhez általában csak a hajlítás környékét melegítik fel. 23.

b) előkovácsolás.nyújtott. Hajlításkor fellépő feszültségek és alakváltozások oh . ábra. ony .28. e) készre kovácsolás 4. c) hűtés.c) a hajlítás munkafázisai :T^ .húzófeszültség.4. ábra.26. NY . d) duzzasztás.duzzasztott sigavonal hajlítása üllőbetéttel 4.25. ábra. D . Csigavonal hajlítása tüskével . Négyzetvas 90°-os hajlítása a) kész munkadarab.nyomófeszültség.

4. DOÖÖO^CX ábra).1. ábra. A magassága h.32. sablonokban végzik. vagy S*** a henger megrövidül. 4. Csigavonal hajlítása az üllőn Gyakori motívuma a művészi kovácsolásnak .31.30. •~ií* ról/Zj-re csökken. henger) talpát befog­ juk.különösen a történeti stílusú alkotásoknál .2 3 4.31. hajlítószerszámot.a csigavonalú díszítőelem. A csavarást kézifogó segítségével b) laposvas rövidülése csavaráskor -A 63 . Ezt a tényt Wr a darab nyers hosszának megállapí­ tásánál figyelembe kell venni (4. a) henger alkotójának változása. ábra). ábra.30. ábra a laposvas csavará­ A csavarás szemléltetése sát mutatja melegen.29. ábra). ábrán látható alkotás.5. A súlyponti tengely Ja. a rúd belső részeiben pedig Laposacél csavarása nyomás lép fel. A kézi munkánál íves üllő­ betétet (4. Csavaráskor a aj 1 i külső szálakban húzófeszültség ke­ Ir ^ Néál 4. -c •C hossza nem változik. ábra. a hen­ ger alkotója meghosszabodik.32. A kezdő ívet az üllőn kovácsolják (4. Sajnos ezt ma már készen kapható készülékekben. kovácssatuban. Csavarás Ha egy rúd (pl. minek eredménye­ kovácssatuban képpen az anyag rövidül.29. Dupla körszarvú csigaelemekből készült csillár részlete. 1999 4. tüskét (4.27. A 4. ábra.28. Hajlított elemek alkal­ mazásával készült a 4. letkezik. ábra) használnak. Készítette: Papp Pál. felső végét pedig a nyíl irányá­ ba elfordítjuk (megcsavarjuk).

ábrán látható. négy köracél elemből kialakított rúd alsó végének összekovácsolása és megcsavarása tömör. b) üllőbetéttel két oldalról . 4.6.35. c) spirálalakban végzik. Kb. Elemekből álló rúd csavarása a) elemek végének összekovácsolása. Négyszög rudak csavarási képe a) négyzetacél. Levágás. fűrészgéppel vagy éppen a sarokcsi­ szoló vágókorongjával végzik.4.34.33. 30 x 10 mm-es laposvas melegen. b) bemetszett négyszögacél. áb­ rán. annál kisebb méretű anyag hidegen is elcsavarható. ábra). illetve spirálalakra a 4. ábra.35. Ettől függetlenül előfordul még a melegen tör­ ténő darabolás is. c) négyszögacél. b) tömören. Darabolási művelet nveles vágóval.1. d) különféle bemetszések csava­ rás előtt 4. ék alakú nyeles vágószerszámra mért kalapácsütésekkel darabolj ák. bemetszett és bemetszés nélküli rúd csavarási képe a 4. amikor a kovácsolási hőmérsékletre felhevített anyagot az üllő élén.33. darabolása. Ma­ napság ezt hidegen. darabolás A nyersanyag szükséges hosszának meg­ állapítása után a kovácsolást megelőző művelet a darab levágása.34. ábra.főleg vastag anyagoknál — az ék alakú vágó miatt ferde 4. körtárcsás darabolóval. Egyoldalú darabolásnál . vagy két ol­ dalról üllőbetéttel és nyeles vágóval vég­ zik a műveletet (4. Négyszög.

ábrán láthatók. d)-e)-f) kézi kovácsolás vágói.37. A féloldalas vágóval bemetszéskor dolgoznak.36.szakító I síkú vágófelület keletkezik. b) háromoldali vágás. ábra.^^^-íS'Vsss^ 0.37.67 a 0. ábra. Y d) g) h) 4. ábra szerint. Vágószerszámok a) nyeles melegvágó. c) négyoldali vágás.33 a i o r i | 4.3 1 o l 11 i 0. ezért ilyenkor két-. b)-c) nyeles hidegvágók.melegvágó.és köracél melegvágása a) kétoldali vágás. Négyzet. három. SZ .36. M .vagy négyoldali melegvágást alkalmaznak a 4. g)-h) gépi kovácsolás vágói 65 *m •• i . A nyeles kézi vágók és az éles bemetszésre alkalmas kézi és gépi vágószerszámok a 4.f il o II D 1 1 i ^^•.

i1 1 í 1 a) W ili ií 66 1 1 4. a) -b) -c) -d) műveleti sorrend üS*» .a) . Hasítással készült díszítőelemek..38. ábra.

ahonnan a hasítás kiindul. hogy a satuba befogott anyagot több helyen vésővel vagy hideg-meleg vágóval hasítják.4. Ez elkerülhe­ tő. a vá­ gószerszám éle is az le­ gyen. Az üllőn tör­ ténő hasításkor célszerű a darab alá vékony acélla­ pot (kármentőt) tenni. vörösmelegre felhevítik. ábra. Hasítás Hasításkor az anyag egyik végét hosszirányban. a vágóéi is olyan legyen. az anyag nem reped tovább. hogy a nyeles vágó éle a kemény üllő felületén ne meg.40. reped. Gyakran előfordul. hajlítják A művelet során az anyag térfogata nem csökken. ha a munkadarab vé­ gét. A hasítás utáni műveletek munkafázisai 67 .1. majd tovább alakítják. ábra. a 4. Közbenső hasítással végzett díszítőelemek kialakítását mutatja a 4. szétnyitják.38.39. A 4. Hidegen végzett hasításkor az anyag a szál végén könnyen törik. 4. Ha a hasítás egyenes.7. Ha a hasí­ tás végén befúrnak.39. ábrán hasítással készült ajtópánt látható. ha a hasíték íves. rendszerint ék alakú nyeles vágóval az üllőn bevágják. ábrán hasítás utáni műveletek.

d) rákovácsolás. Az erővonalak alakulása lyukasztásnál a) duzzasztás. A fúrással ellentétben a meleg munkadarabot nem kell lehűteni. hanem inkább tömörül. ábra. b) tágítás. ábra.4. a keresztmetszet nem gyengül. az anyag szilárdsága nem változik (4. 4. négyszög. c) tágítás végső alakra. a kovácsdarab kör. Lyukasztás A lyukasztás képlékenyalakítási művelet.40. az anyag szálas szerkezete nem szakad meg. és miközben a lyuk kialakul.8.41.41. ábra). ovális alakú áttö­ rése. átdugás 68 .1. behasítás keskeny nyeles vágóval. Hasítással készült ajtópánt 4. Egyszerű szerszámmal elvégezhető.

Meleglyukasztással a nehezen fúrható kemény acélnál is könnyen elvégezhető a művelet. A meleglyukasztás folyamata a 4.42. ábrán látható. A b ábra szerint az F jelű erő (kalapácsütés) hatására a lyukasz­ tó csak a vastagság 3A részéig hatoljon be, mert ha a darab alatt nincs lyukasztógyűrű, akkor a lyuk eltorzulhat. A d ábrán látható a lyukasztógyűrű, a kieső hulladék csak %-e az anyagvastagságnak. Az utolsó ütés legyen gyengébb, ez védi a nyeles lyukasztót a sé­ rüléstől. Ha a kész lyuk majdnem olyan szé­ les, mint az alapanyag, akkor előbb szélesí­ teni (duzzasztani) kell, aztán lyukasztani, majd a kívánt méretre tágítani.

4.42. ábra. A meleglyukasztás elve D - duzzasztás; H - hulladék; GY - lyukasztógyűrű

4.43. ábra. A lyukasztás műveletei: a) nyeles vágóval; b) tágítóvésővel

Mívesebb lyuk készítésénél (lásd 4.41. ábra) a műveletek sorrendje az alábbi: 1. izzítás, 2. behasítás keskeny lapos, nyeles vágóval, 3. tágítás kerek lyukasztóval (tüskével), 4. tágítás végleges alakú nyeles lyukasztóval (négyszög, ovális, félkör stb.), 5. az anyag rákovácsolása. Egymást keresztező rácspálcáknál gyakran alkalmazzák a 4.43. ábrán bemutatott megoldást, amikor az egyik irányú adott távolságra kilyukasztott elemeken átfűzik a másik irányú pálcákat. 4.1.9 Kovácshegesztés A tűzi vagy kovácshegesztést még ma is alkalmazzák a kovács iparművészek, bár jelentő­ sége a kézi elektromos hegesztés elterjedése óta csökkent. Ezzel a módszerrel nem oldha­ tó kötés jön létre. A kovácshegesztés az anyag képlékeny állapotában történik. Ehhez a hegesztéshez előkészített anyag végeit 850 °C -ra teljes mélységében felmelegítik, majd erről gyorsan felhevítik 1350 °C-ra, amely a tűzi hegesztés hőmérséklete. A tűzből kivéve apró csillagszerű szikrák válnak ki a darabból. A hegesztendő felületnek fémtisztának 69

4.44. Tűzi hegesztések a) tompahegesztés; b) átlapolt hegesztés; c) farkasfoghegesztés; d) átlapolt duzzasztott; e) duzzasztás; f) lapítás és összekovácsolás

kell lennie, ezért azt be kell szórni hegesz­ tőporral, ami megakadályozza az oxidálást, a reveképződést. Ekkor újabb szikrakép­ ződés keletkezik, az anyag tésztaszerű kép­ lékeny állapotba kerül, majd a nyomóüté­ sek hatására az atomok egyesülnek, a kohézió létrejön. Segédanyagként a borax, a kvarchomok, a hegesztőpor és ezek fon­ tos része, a kovasav használatos. A tűzi he­ gesztés minősége függ az anyag széntar­ talmától, amelynek 0,3% alatt kell lenni. Mn-nal ötvözött anyagok e fölötti széntar­ talom mellett is jól hegednek. A 4.44. ábra a tűzi hegesztés különféle módjait szemlélteti. Az e, / ábrán látható módon előkészített darabokat világossár­ gára izzítják addig, amíg szikrázni nem kezdenek. Ekkor a tűzben felfelé fordítják, rászórják a hegesztőport, s ha az megolvadt

4.45. ábra. A farkasfoghegesztés műveletei a) duzzasztás; b) bevágás; c) hasítás; d) összekovácsolás

és szikrázni kezd, azaz fehérmeleg, kiveszik a tűzből, az üllőhöz ütik, hogy a reve és a salak kifröccsenjen. Ezután a hegesztendő felületeket pontosan egymásra illesztik, majd az üllőn kézikalapáccsal, rövid, gyors és erős ütésekkel a végeket egyesítik. Ha a végek jól összehegedtek, kétkezi kalapáccsal, rövid, gyors és erős ütésekkel méretre és alakra kovácsolják, miközben az összehegedt darabot ütésenként forgatják. Végül simítókalapáccsal a hegesztés helyét még melegen elsimítják. Mindezt lehetőleg egyetlen melegí­ téssel célszerű elvégezni. A farkasfogas hegesztés műveletei a 4.45. ábrán láthatók. 4.1.10. Simítás, egyengetés A kalapács talpa ütés után mélyedéseket, horpadásokat hagy hátra, a kalapált felület durva, egyenlőtlen lesz. Van, amikor ezt a felületet készítője meg kívánja mutatni, sőt ha szépen, rusztikusán van elkészítve, kiemelni. Többnyire azonban sima, egyenletes felület szükséges. Simítani a kovácsolásnál alacsonyabb hőmérsékleten kell: 600...800 °C-on. Erre sokszor a kovácsolás befejező művelete alkalmas. Újramelegítéskor csak az anyag felületét szükséges a simítási hőmérsékletre hevíteni. 70

A kovácsdarab simítása az üllő lapján tör­ ténik nyeles simítóval és ráverőkalapáccsal (4.46. ábra). A szükséges ütés nagysága függ a felületi durvaságoktól, az anyag hőmérsék­ letétől és a nyeles simító felületének méreté­ től, ami a fajlagos nyomás nagyságát hatá­ rozza meg. Legömbölyített élű simítót kell használni. Az ütések után a levált revét gon­ dosan el kell távolítani az üllő lapjáról és a nyeles simító alól, mert a szennyeződés be­ verődik a felületbe. Nyújtott, lépcsőzött csapok kör, négy­ szög, hatszög stb. alakú keresztmetszetét 4.46. ábra. Simítás célszerű a megfelelő üregű üllőbetét és F-kovácsolóerő; Fü-ellenerő; Ü-üllő; nyeles verő felső része között simítani. A K-ráverőkalapács; S~nyeles simító; M-munkadarab kör keresztmetszetű anyagot simításkor for­ gatni kell, hogy alakját megtartsa. Szálanyagok, lemezek egyengetését méretüktől és görbeségüktől függően az üllő lapján vagy a sima, merev egyengetőlapon végzik. 4.1.11. Süllyesztékes vagy ódorkovácsolás Azonos, nagy darabszámú ko­ vácsdarabok előállítása gaz­ daságosan odorban, illetve süllyesztékben történik. Ilyen­ kor az izzó, méretes anyagot az előre kimunkált odorba, szer­ számba (süllyesztékbe) verik, il­ letve sajtolják. Ez utóbbit (és az egész eljárást) főleg az ipari ková­ csolásnál használják. Díszítőele­ meknél, ismétlődő alkatrészeknél a kovács iparművészek is alkal­ 4.47. ábra. Kovácsolás odorban mazzák az eljárást (4.47. ábra). a) makkfej; b) makkcsésze Megkülönböztetnek egy- és kétrészű ódort. Az alsó rész üllőbetétként működik, a felsőt nyéllel látják el. Vannak ún. beveroodorok, amelyek csak alsó részből állnak. Ezekbe kalapáccsal verik be az anyagot, majd lesimítják. A kézi odorokat szerszámacélból készítik. Úgy is készíthető, hogy az alsó és felső részt izzó állapotban egy kész mintára ráverik. Ezzel biztosítják, hogy a felső és az alsó rész pontosan illeszkedjen. Az ódort drótkefével jól ki kell tisztítani, majd beolajozni, hogy a munkadarab ne ragadjon be. A munkadarabot esetenként előkovácsol­ ják, és fehérizzó állapotban helyezik az odorba. 4.1.12. A melegalakító szerszámok hőkezelése A süllyesztékeket (odorokat), valamint a kovácsológépek medvebetéteit (felső szerszám­ rész) és üllőbetéteit (alsó szerszámrész) melegalakító szerszámacélból készítik.

71

5/ 2 Berendezés villamos fűtésű kamrás kemence olajkád mosókád villamos fűtésű kamrás kemence EA20 edzőolaj Db adag Készülék Megjegyzés 550 72 .. h 6 3 3 0. süllyesztek Anyag NK Munkamenet Darab­ szám Í1200 táblázat Méret 300 x 240 x 220 Tömeg. Műveleti utasítás süllyesztek hőkezelésére A művelet megnevezése: hőkezelés A munkadarab megnevezése. h A művelet tagozódása. 100 kg Vázlat \iooo I 800 200 tt too % <J 600 í /J __ Előkészítés: 400 x 340 x 140 mm méretű izzítóládában kokszszemcsében Minőségi előírás Szakítószilárdság.2.4. °C 600 850 850 850 60 85 550 Idő. jellemző adatok Sor­ szám Művelet Előmelegítés Hevítés Hőmérséklet­ átvétel Hőn tartás Hűtés olajban Mosás Hevítés Hőn tartás Hűtés levegőn Hőmérsék­ let.R m = 1200. . 12 idő.1.. 1400 MPa A 8 12 16 800 600 400 200 V A -_ .°C 1060 1020 1040 850 830-870 850-900 600 550 550 500 500 levegő + + + + HB = Brinell-keménység H R C = Rockwell-keménység 4. M e l e g a l a k í t ó szerszámacél adatai Az anyagminőség jele MSZ 4352 W3 KI 3 K14 NK NK2 DIN 17350-80/EN/ X3WOV5-3 X40CrMoV5-l X32CrMoV3-3 55NiCrMoV6 56NiCrMoV7 Az acél keménysége lágyított állapotban HB< 235 235 229 241 248 edzett (és megeresztett) állapotban HRC> (47) (50) (48) (42) (41) Edzési Megeresztési olaj + + + + + Hűtőközeg sófürdő + táblázat hőmérséklet. t. v z ^ -..

2. 4. Faragás 73 . A kéziszerszámokat (vésők. táblázat egy.2. vágók) ötvözetlen szerszámacélból készítik. Ma már ezek­ nek a nemesített szerszámbetéteknek nagy része készen is megvásárolható. A 4. Megmunkálás meleg és hideg állapotban 4. A hőkezelést edzéssel és megeresztéssel végzik. a hőkezeléskor előírt keménységét és hőmérsékletét a 4. de nem rideg anyagot hoznak létre.2.A szerszámacélnak az MSZ. majd 200-350 °C-ra felmelegítik (megeresztik). ezért a munkadarabot hőkezelő műhelyben kell nemesíteni. lyukasztók. így kemény és viszonylag rugalmas anyagot kapnak. szilárd.1. Ilyen anyagok az alábbiak: MSZ 4354-82 S71 S81 S101 DIN 17350-80-/EN/ C70W1 C80W1 C105W1 Hőkezelésüket a műhelyben is el lehet végezni: először a vörösizzóra felhevített acélt vízben lehűtik (edzik). Ezt a műveletsort hívják nemesítésnek. valamint a DIN EN szerinti jelölését. az iparban használatos süllyesztek hőkezelésének műveleti utasí­ tását mutatja be. táblázat tartalmazza. A nemesítéssel finom szövetű. egyenletes szemcsézetű.1. Természetesen az ehhez szükséges kemence a kovácsműhelyben nem áll rendelkezésre.

amely lehet üllő.2. keményfa tuskó. az anyagot kilágyítják. ólomlap vagy domborítógitt. 2000 4. szirmok stb.51.5 mm vastagságig csak hidegen. e fölött meleg elődomborítás után végzik a hidegdomborítást. A 4. 4. erezett..57a ábra.vagy satubetét.2. rokokó stílusú kilincs. Ha az ütésektől a lemez rideggé válik. levelek.4. A pávafejet készítette: Lehoczky János és Seregi György 74 . Mindezt egy alapzaton végzik. Készítette: Papp Pál. 1. ábra. A Gresham-palota helyreállított kapújának részlete.49. üllő. Domborítás Domborításkor a vékony fémlemezt különféle speciálisan kialakított kalapáccsal (domborítókalapáccsal) munkálják meg. ábrán domborítókalapácsok és szerszámok láthatók. Domborítást alkalmaznak díszítőelemek. Domborított. valamint dombormű­ vek és szobrok készítésénél.

4. vastagabb lemeznél pedig ólomalátétet. A 4. a 4. éghető gáz keverékének elégetésével állítják elő.52. Az összeomlott fé­ mes kapcsolatot varratnak hívják. ezen felül mele­ gen ereznek nyeles erezővel. áb­ rán a kidomborított erezés kivitele látható. erezővágóval vagy erezőkalapáccsal.53.8 mm vastagság esetén a domborításhoz szurokból.3.50. Az erezésnél megkülönböztetnek mélyí­ tett.51. Erezes t > Erezésen az acél mintázását értjük tom­ pavágóval. 2. vájatokként. Lánghegesztés A lánghegesztést másként gázhegesztésnek is nevezik. a 4. és 4. Kidomborított erezés a) az ér keresztmetszete.1. 4. Hegesztési eljárások A hőhatással dolgozó hegesztési eljárások lényege. és az érint­ kező részeket hozaganyag hozzáadásával vagy a nélkül összeömlesztik.és ár­ nyékhatást lehet vele elérni. gyantából.3. la­ posvasakon gépi hengerléssel is készíte­ nek az erezéshez hasonló mintázatokat. h. mert plasztikus fény.. Több éghető 75 . hogy az összekapcsolandó fémrészeket a tervezett kötés környezetében valamilyen hőforrással az olvadási pontig hevítik. Anyaga vagy csak az érintkező felületek megömléséből származik. díszítményeken kívül rácsrudakon.53. illetve domborula­ tonként a legváltozatosabb formákban alkalmazzák.2..52. Az ömlesztéshez szükséges hőmérsékletet elő lehet állítani éghető gázok elegyének elégetésével vagy villamos árammal. 4. ezek azonban nem tartoznak a művészi kovácsolás kategóriájába. takaró­ léceken. A lemezből vagy az előkovácsolt munkadarabból kivágják a díszítmény körvonalát. Kötési módok 4. ábra. Az utóbbinál felhasználják a villamos ív nagy hőmérsékletének hatását. ráverés útján. ábra a levél készítésének munkafázisait ábrázolja. Rudakon. végül a domborított formát megfele­ lő alapzaton alakítják. vagy egy részét az odavezetett hozaganyag. az ún. virágokon. majd a felületre rajzolt vonalak mentén erezővel bevág­ ják. duzzasztott és domborított kivitelt. a hegesztőpálca adja. Erezőszerszámok 4. Az erezést a leveleken. ábrán erezőszerszámok.51a ábra domborított díszítőelemeket mutat be. ábra. gipszből.3. 3 mm vastagságig hidegen. terpentinből. b)-c) az erezés kivitele 4. mivel a szükséges hőmérsékletet oxigén és valamely más. faggyúból és viaszból álló keveréket használnak.•BSMBmaHHBBlHDHBBMB : _ 1 'i 0.

ábrán látható._Q I ——~—* 4.5-1. övezetben folyik az acetilén elégése.5 at-ra kell csökkenteni. Ez a zóna a 3. Lánghegesztő berendezés 4. ábra. Ezt a nyomáscsökkentő szelepekkel (reduktorokkal) lehet beállítani. hogy a hegeszteni kí­ vánt munkadarab felülete 3 A mm-rel legyen a láng­ mag hegyétől. b és d a nyomáscsökkentő szelepek. nagynyomá­ sú hegesztőpisztolyt kell használni (4. e a gumitömlők. acetilén esetén pedig 0. és égéskor a pisztolyfúvóka nyílása előtt 3200 °C hőmérsékletet ér el. Lánghegesztés jobbra más fémek hegesztésére. A keverőfúvókából a gáz az 5 jelű keverőszárba kerül. Az eljárás egyaránt jól alkalmazha­ tó ötvözetlen és ötvözött acél. az acetilén a 2 jelű tömlővéges csatlakozáson át a 5-mal jelzett keverőfúvókához áramlik. A pisztolyban az oxigén az 1 jelű. A lánghőmérsék­ let a lángmag hegye előtt a legmagasabb.0 at. 1-hegesztőpisztoly. övezet az égésterméket tartalmazza: a lángnak ez a része redukáló hatású. propán) leginkább az acetilént használják. Ha az éghető gáz nyomása legalább 1. övezetben a még éghető égés­ termék szén-dioxiddá és vízgőzzé ég el. ábra).54. Ebben a 2. Az ábrán a az égőgáz-palack. Az ezzel történő eljárást disszugázhegesztésnek nevezik. A tartály nyomását oxigén esetében 1-2 at-ra. ábra. ezért a láng magja sötét. 1 : 1 arányban keveredik az oxigénnel. ábra). Az acetilén a he­ gesztőpisztoly keverőszárában kb. A pisztollyal helyesen beszabályozott. övezetben a lángmagban szén. Nagynyomá­ sú hegesztő­ pisztoly • • —— — • • Q ' AI\ - ^S 4.56. 2-pálca. ún. hidrogén és oxi­ gén van. A lánghegesztő berendezés vázlata a 4.55. ábra. mint amekkorára a hegesztéshez szükség van.54. c az oxigénpalack. „semleges" láng négy rétegből áll (4./a gázpisz­ toly. A helyesen besza­ bályozott láng váz­ lata 4 gáz közül (hidrogén. ábra. bután.56. amit acélpalack­ ban árulnak. alumínium és 4. övezettől alig választható el. A 4. amelyből a 6 jelű égőfej nyílásán áramlik ki. Az oxigén és az éghető gáz tartályaiban a gáz nyomása lényegesen nagyobb. ezért a pisztolyt úgy kell vezetni. Az oxigén a 4 jelű külön elzárócsappal nyitható vagy zárható.57. Ezt a sötét magot egy világosan izzó szegély veszi körül. 3-varrat 76 1 .Ai 1. A 3.55.

Az eljárással öt­ vözetlen és erősen ötvözött acél.testkábel. Jó hatásfokú. A hegesztő felszerelés: 1 áramforrásból. Bevont elektródás.elektró­ dafogó. mind az alkalmazás szempontjából gazdaságos. d átmérőjére a v vastagságú lemezekhez a d = v/2 + 1 mm összefüggés lehet irányadó. Áramforrásnak: . Az eljárás mind a beruházás.hegesztődinamót használnak. Ezek primer oldalon két vagy három fázison 380 V-ot igényelnek.. Az ívhegesztő transzformátorok hasz­ nálatát egyszerűségük és olcsóságuk indo- 4. 2 hegesztőkábelből. amikor is az oxigén-acetilén koncentrált lángja megolvasztja az anyagot. illetve nemvasfémek és öntöttvas is hegeszthető. 2 .hegesztőkábel. amikor pálcára nincs szük­ ség.váltakozó áramú transzformátort. A 4. durva. és a szekunder oldalon kisfeszültségű (40. 1200 A) hegesztőáramot szolgáltatnak. egyike a legszélesebb körben ismert és használt eljárásoknak.— -• * — IAWII TIG -" 4.58.A LHF 630 l L ^* v — C MMA 51. . amit egyes fémszobrászok lemunkálás nélkül alkalmaznak.. más eljárásokhoz viszonyítva kevésbé érzékeny a munkadarab tisztaságára. ábra.57. ábra). angol nyel­ vű elnevezésének rövidítésével MMA-hegesztés (4. Váltakozó áramot technológiai vagy gazdasági okból válasz­ tanak. de kivételes esetben akár 100 m-ig is terjedhet. 12 mm-es anyagvastagságig egysoros.hegesztő-egyenirányítót. 3 elektródafogóból.munkadarab UV 70 60 50 40 30 20 10 100 200^00 400 500 Caddy 255 • Bázikus elektróda x Nagy hozamú elektróda a Cellulózelektróda + Nagy hozamú elektróda 60^.70 V) és nagy áramerősségű (100. A kézi vezetésű. I.. 4 . kézi ívhegesztés elrendezése 1 . 4 testkábelből és a bevonatos elektródából áll. 5 . az áramforrástól mért hatáskörzete általában 50 m-ig.58. Bevont elektródás ívhegesztés A bevont elektródás ívhegesztés. görgős lángvágó pisztollyal nemcsak egyenes. A bevont elektródás ívhegesztéshez egyenáramú áramforrást használnak.59. A vágott felület érdes.. Lánghegesztéskor kb. . Min­ den hegesztési helyzetben használható. Vágáshoz is használják az eljárást. ábra. a másikban a pálcát tartja. egészen vékony anyagokat kivéve.A lánghegesztéshez használatos hegesztőpálca anyaga az alapanyagéval nagyjából azonos összetételű legyen. Hegesztéskor a hegesztő az egyik kezében a pisztolyt. kissé rusztikus.áramforrás. ábra a leginkább használatos jobbra hegesztést mutatja (a hegesztés balról jobbra halad). 3 . kis üresjárati teljesítmé­ nyű áramforással jelentős villamos energia takarítható meg. fölötte több­ soros varratot készítenek. Bevonatos elektródák áramigénye és a munkafeszültség-egyenes (ESAB elektró­ dákra és áramforrásokra) 77 . hanem íves vágásokat is lehet végezni.• — > JS* f -O ^ __. az olvadékot oxigénsugár égeti el és fújja ki a vágási hézagból.

illetve a hegesztendő szerkezet feszültségállapotára. repedésre nem érzékeny.5x350 3. Széles tartományban érzéketlen az alapanyag összetételére.. Varratféme szívós.6 x 450 6x450 85-125 130-170 180-230 210-290 250 . univerzális.2 x 450 4x350 5x450 6x450 2. amelynek rendkívül egyenletes. A rutilbázikus bevonat révén a varratfém diffúzióképes hidrogéntartalma ellenőrizhető LM.1: E7018 Bevonat: bázikus Kihozatal: 125% Áram: DC+(-) Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 2.2 x 450 4x450 4. ami kiválóan alkalmassá teszi vékony lemezek hegesztésére.5 kg/h OK 46.3.5x350 3.60 4 0 . minden helyzetbe hegeszthető rutilcellulóz elektróda.5.2x450 4x450 4.260 OK 48.320 250-330 4.70 60-100 80-150 100-200 150-290 200 .0 x 300 2.340 280-400 300-430 J_l_ Bázikus elektródák adatai 3.80 MSZ EN 499: E 42 0 RR 53 AWS5. Használható horganyzott lemezek hegesztésére is n |/>i |' ~jr Altalános rendeltetésű bázikus elektróda. Jó újragyújtási tulajdonsága miatt füzöhegesztésre is ajánlott.05 LMA MSZ EN 499: E 42 4 B 42 H5 AWS 5. jó hegesztési tulajdonságai vannak.1:E6013 Bevonat: vastag. jó salakleválás és a szokásosnál kisebb fröcskölés miatt kedvelt elektróda íve könnyen gyújtható. különösen egyenárammal végzett hegesztésnél.1 kg/h OK Femax 38.80 50-110 80-150 80-140 120-210 170-290 230-270 5 0 .2 x 350 3.1 E7014 Bevonat: vastag rutill-ccllulóz Kihozatal: 100% Áram: AC (U 0 >50V). a salak könnyen leválik. vastag lemezen.. A sarokvarrat felülete szép.0 x 300 2.80 80-110 110-150 110-140 125-210 125-210 200-260 6 0 .0 x 300 2.4. Szép varratfelület.6 x 450 100-160 100-160 150-230 180-260 200 .1: E 7018 Bevonat: bázikus Kihozatal: 125% Áram: DC+(-) Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 2.5x350 3. táblázat OK Femax 33. rutilos Kihozatal: 185% Áram: AC(U 0 >50V).6x300 2. kitűnő hegesztési tulajdonságokkal. amelynek leolvasztása gyakorlatlan hegesztőnek sem okoz gondot. A vastag bevonat következtében szép varratfelület. Különösen jól használható függőlegesen felfelé hegesztésre.385 JLKhk T Univerzális rendeltetésű.2 x 350 3. táblázat Rutilos elektródák adatai OK 43. 2. rutilos Kihozatal: 95% Áram: AC (U 0 >40V). DC Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 4.2 x 350 4x350 4x450 5x350 5x450 3 0 .48 MSZEN499:E423RB53HT10 AWS 5.4.5 x 450 5x450 5. táblázat OK 48.2x350 3.00 LMA MSZ EN 499: E 42 4 B 42 H10 AWS 5. A bevonatba kevert vaspor révén nagyobb kihozatal eredményezi a nagy leolvadási teljesítményt.5 x 350 3.2x450 4x450 5x450 6x450 2. vastag bevonatú. 40%-kal nagyobb feszültségű Nagy hozamú elektróda nagy szilárdságú acélok sarokvarrataihoz. DC+(-) Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 5.32 MSZ EN 499: E 42 0 RR 12 AWS5.6 kg/h JJ£hh T 7S .1 :E 7028 Bevonat: vastag.5 x 350 3. ahol a rutilos elektródával összehasonlítva akár kétszeres leolvadási teljesítmény is elérhető. JLW-WNT Nagy hozamú elektródák adatai 4. Kis árammal is stabil ívet ad.3 kg/h Nagyon könnyen kezelhető. rutilos elektróda. finoman pikkelyezett 1.16 MSZ EN 499: E 38 0 RC 11 AWS5. ami vékony falú csövek hegesztésére teszi alkalmassá 1.6x300 2. kitűnő ívújragyújtás jellemzi.0 x 300 2.2x350 4x450 5x450 6x450 3 0 . egyenletesen. DC-(+) Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 2. Jó salakleválás. DC-(+) Leolvadási teljesítmény ( 0 5): 2. Az ív könnyen gyújtható és kis áramerősség mellett is stabil.6 kg/h Univerzális bázikus elektróda.2 x 350 3. Az ív 30. rutil-bázikus Kihozatal: 150% Áram: AC(U 0 >60V).85 75-105 95-155 95-155 125-210 125-210 200-260 200 .1: E7024 Bevonat: vastag.5 x 450 5x450 5.55 5 0 .2 kg/h Nagy hozamú elektróda különösen álló sarokvarratok hegesztésére.

Hordozható áram hatására nem szabad felme(TransPocket 1500) hegesztőkésztet 79 . Az elektródafogó a bevona­ tos elektróda határozott megfo­ gására és a hegesztőáram biz­ tonságos átadására szolgál.25 5 4 5 4 5 He­ gesz­ tési idő min/m 25 45 70 100 X varrat Gyökhegesztéssel Elektróda 0 mm 3. X. melyeket változó munkahe­ lyen.(ar­ gon védőgázos volfrámelektródás ívhegesztés) hegesztésre vonatkozó szabványos mun­ kafeszültség-egyeneseket. Y. táblázatok tartalmazzák [8]. stabilizálják az ívet. V. hogy az áramforrás képes legyen abban az áramtartományban működni. A bevonatos elektródák elősegítik az ívgyújtást. amelyet az alkalmazni kí­ vánt elektródák jelölnek ki. Leggyakrabban a 3. 630 A névleges teljesítményű áramforrás maximális beállításához tartozó jelleggörbét.és AWI. A var­ rat lehet I. az anyagvastagságtól függően. ill. Itt az ábra diagramjába berajzoltak egy-egy tipikus 250 A.25 4 3.25 4 3. A teljesítmény kiválasztásánál legfontosabb.6. táblázat foglalja össze.6.2 és a 4 mm-es átmérő­ jű pálcával hegesztenek. amelyek kimenő teljesítménye elektronikusan szabályozható.4.25 4 4 5 4 4 He­ gesz­ tési idő min/m 45 65 90 130 Lemezvastagság mm 12 16 20 30 He­ gesz­ tési idő min/m 25 35 50 110 Lemezvastagság mm 4 5 6 10 Sarokvarrat He­ gesz­ tési idő min/ m 9 11 15 33 Elektróda Elektróda db/m 4 9 4 15 4 25 4 35 db/m 7 15 7 25 5 35 5 50 0 mm 3. ábráról lehet meghatározni. Az inverteres (frek­ venciaváltós) áramforrások kis tömegű hordozható gépek. szerelésnél lehet jól használni. a javasolt felhasználási területüket és adataikat a 4. A vonatkozó varrat-előkészítési (élkiképzési) megmunkálásokat a szabványok tartalmazzák. Korábban a diódás egyenirányítókat. ábra. nagy hozamú és bázikus elektródákat. A kézi ívhegesztés tájékoztató ada­ tait a 4.34. valamint az MMA. táblázat \ kézi ívhegesztés jellemzi adatai Lemivastagság mm 8 12 16 20 V varrat Egy oldalról Elektróda 0 mm 3. Túl nagy teljesítményű áramforrás felesleges többletfogyasz­ tást eredményez. salaktakaróval védik és alakítják a der­ medő varratot. Készítenek rutilos. K és U alakú.25 5 4 5 4 5 4 5 db/m 8 4 7 10 7 17 9 40 0 mm 3. Az ESAB típusú elektródák áramigényét a 4. Az 4. Közülük néhány ESAB típust. salakba viszik a szennyezőket. gáz védőbevo­ nattal látják el az ívet és a hegfürdőt. továbbá ötvözik a heganyagot.5.60. újabban a tirisztoros egyenirányítókat alkal­ mazzák.25 4 4 4 5 db/m 5 5 7 5 10 kolja.59.

. és 4. Szegecselés A hagyományos. hanem a szer­ számtól. 350 A) hegesztőáramhoz jól használhatók a rugós szorítású testcsat­ lakozók. de a mai modem ko­ vács-iparművészetben is szerepet játszhat.lyukfúrás (a szegecs átmérőjénél 1 mm-rel nagyobbra). [7].a zárófej elkészítése fejelőszerszámmal vagy kézikalapáccsal. sűrűbb ki­ osztással. Iában a szerkezethez használt Szegecselt kötésű • alapanyagból készítik a szekereszt. bár a kovácsok álta4.60.3.4.62.61. ábra. ábra. ^^ készíthetik egyedileg kialakí1967 tott odorban kovácsolva.2. . a modern formák egyik első alkalmazójának a „keresztkötésén" is lát­ ható (4.a gyári fejjel ellátott szegecs felmelegítése (világosvörös színre). Szép példa erre a bu­ dapesti Páva utcai Holokauszt Múzeum szegecselt két bejá­ rati kapuja.a furatba illesztés után zömítés. . A hajlé­ kony hegesztőkábelek rögzítésére. Nagyobb áram esetén menetes szo­ rítású csatlakozót kell használni. Megválasztásánál a legnagyobb he­ gesztőáramból kell kiindulni. 80 . és figyelembe kell venni az elektróda átmérőjét. amint az Fritz Kühnnek. . Kapható külön szegecs­ anyag is. gecseket is.63. Szegecselés elsősorban a régi szerkezetek felújításánál fordul elő. ábra). A fej kiképzés nemcsak fél­ gömbfejű lehet. Kisebb (max. munka közben a 4. amely rozsdamen­ tes acélból készült (4.64. 62. ábrán látható. A „gyári" fejet is Fritz Kühn munkája. ahol az illesztés az elemek átlapolásával történik. Egy hordozható inverteres kézi ív. 4. a műveletek a következők: . toldásuk megkönnyítésére szigetelt hegesztőkábelcsatlakoztatók kaphatók.a szegecs meghúzása. illetve a kézi kiala­ kítástól függően igen sokféle.és AWI-hegesztésre alkalmas komplett hegesz­ tőkészlet a 4. ábra). ábrán. melegen történő szegecselésnél. Használják lemezek felerősí­ tésére is megfelelő. Kézi ivhegesztés TransPocket ké­ szülékkel legednie.61.

2004 81 . Vannak egy és két sze­ geccsel történő bekötések. elfordulásmentes kötést eredményez­ nek a pálca és a keret között. A Holokauszt Múzeum (Budapest. ábrán látható.Kovácsoltvas rács függőleges pálcáinak szegecseléssel történő bekötése a kerethez a 4. Készülnek sima és díszesebb megoldások.63. A 4. r ábrák a rácspálcák kereszteződését áb­ rázolják lépcsőzéssel és szegecseléssel.65 o. ábra. Páva u. Készítette: Seregi György. Ez utóbbiak me­ revebb. 4.) szegecselt bejárati kapuja.65. p. amelyek a törté­ neti stílusokhoz alkalmazkodnak.

S//B yasaigysoaSezs 'ejqs -gg> (H —» * (q *— » m /flrfMuJ 10 ? .cX ESBZBUV/B.

4.3.3. Bújtatás, kötegelés Főleg keresztkötéseknél alkalmazzák a bújtatást vagy fűzést. E kötési módnál az egyik rúdvasba lyukat fúrnak, vagy melegen a szükséges kör, négyzet vagy négyszög keresztmetszetre - a keresztrúd alakjától függően - kilyukasztják,

4.66. ábra. Bújtatás felhasítással

4.67. ábra. Lyukasztással ké­ szült bújtatás. Kismaros, cisz­ terci nővérek monostora, bejá­ rati kapu részlete. Készítette: Seregi György, 1998

a másikat pedig ezeken át­ dugják. Ezáltal kötőelem nélküli kapcsolat jön létre. Legegyszerűbb formája a 4.66. ábrán látható, amikor a vízszintes pálcát felhasít­ ják, és a függőlegeset ezen átdugják. Lyukasztással ké­ szült bújtatást ábrázol a 4.67. ábra. Kötegeléssel vagy bundolással két vagy több ele­ met lehet összekapcsolni. Kisebb vastagság esetén, 5...6 mm-ig hidegen készí­ tik, ennél vastagabb anyagot melegen kötegelnek. Ilyen típusú ízig-vérig kovácskö­ tést mutat a 4.68. ábra. Ezt a

4.68. ábra. Kötegelési (bundolási) példák

83

4.69. ábra. Gyűrűs kötés. Frítz Kühn munkája

kiszámítása

megoldást gyűrűs kötésnek is nevezik. Művészi színvonalon mutatja be ezt a kötésmó­ dot is Fritz Kühn német kovács iparművész (4.69. ábra). A gyűrű hosszának kiszámítása a 4.70. ábra szerinti esetben az alábbi: - a kötegelendő anyag: 2 db 12-es négyzetacél, a gyűrű anyaga 20/5-ös laposacél, a hajlítási sugár 2,5 mm; - az egyenesek hossza: a + b + c + d = 24 + 12 + 24 + 12 = 72 mm; - a négy negyedkör hossza: 2r x 3,14 = 15,7 mm; - a beépített hossz: 72 + 15,7 = 87,7 mm; - ráhagyás az átlapolás miatt = a gyűrű anyagvastagságával: 5 mm; - az anyag szükséges hossza: 87,7 + 5 = 92,7 mm.

4.4. Tervezés, előkészítés
A munka vállalásával, az ezzel összefüggő szerződés előkészítésével, megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban tervezési feladatokat kell elvégezni. A kovácsművességgel kapcsolatban három tervfajtát különböztetnek meg: 1. ajánlati terv, 2. kiviteli terv, 3. műhelyterv. Az ajánlati tervet a szerződés megkötéséhez célszerű elkészíteni. Az ajánlati terv olyan mélységű, amelyből a főbb méretek, a nézeti kép (vizuális megkomponálás), a főbb

84

anyagok mennyisége és a ráfordítandó munkaidő megbecsülhető, és ezek alapján áraján­ lat készíthető. Ha egy beruházás kapcsán építész-dokumentáció készül, akkor a „lakatos­ konszignáció" is tartalmazza a fenti adatokat részben rajzos, részben szöveges formában; ez esetben az ajánlatot ebből készítik el.

4.77. ábra. Kapu ajánlati terve. Fritz Kühn munkája, 1963

und E. A. ». Kétszárnyú kapu kiviteli terve.-Serrsr/G. Fromm terve. ábra. 1963 86 .„ DER DEXA/L . A. UHrEROuRTi FÜLMJKICÍSST: 4.72.

ábrán lévő pedig kivi­ teli tervnek fogható fel. A műhelytervet minden esetben a kovács készíti.72.A kiviteli tervet vagy az építész.73. Díszrács 4. A kiviteli terv lehet az ajánlati terv továbbmunkálása. S7 . Ez már végleges (eset­ leg helyszíni felmérések alapján készített) méreteket.74. ábrán lévő kapu ajánlati tervnek. ábra. anyagmeghatározásokat. hajlítása •"-••'. Pálcaelemek nyújtása. A 4. vagy újabb (a szerződés­ sel összhangban lévő) szempontok sze­ rinti kidolgozása. Kölcsönös személyes konzultációra minden esetben szükség van. Az ábrákat műszaki leírás magyarázza.-:• - l f U. részletekkel való kiegészítése. amely ki­ tér többek között a felületkezelésre is. a 4. Esetenként egy jól kidolgozott ajánla­ ti terv is megfelel kiviteli tervnek. ábra.. Egyéni megrendelő esetén a kovácsnak célsze­ rű a tervét jóváhagyatni a megbízójá­ val. be­ építési csomópontokat. amelynek tartalmaznia 4. nézeti és met­ szeti rajzokat tartalmaz.71. vagy a kovács iparművész készíti el.

hajlítása íves alakra az üllő szarván (4. a függőleges rácselemek ellenkező végének megmunkálása nyújtással. erezése levél­ alakra üllőn. ábra. 15/5 mm-es laposacél a bundokhoz. Ezek a programok pontos anyagkivonatot és műveletter­ vet is szolgáltatnak. 1 : 2 vagy 1 : l-es léptékben. íves) elemeket. A műveleti sorrend meghatáro­ zására . (A38). a függőleges elemek szárának díszítése a ka­ lapács fokával a 4. amihez a munkadarabot kovácsolás közben ráillesz­ tik. Anyagminő­ ség: S235JR. ábra). 3. kézi kovácsolással. ábra szerint. Füg­ gőleges pálca­ elemek lyukasz­ tása 4. vagy a ko­ rábbi felhasználható. alsó ábra). domborítással és 90°-os hajlítása (4. a két függőleges elem lyukasztása duzzasz­ tással. részegységeket is kirajzolnak 1 : l-es léptékben.76.75. Egyes műhelyekben ma már a számítástechnika korszerű eszközeivel. Munkafázisok a rácspálcákhoz: 1. Egyes (bonyolultabb.76. négy pálcarácselem leszabása körtárcsás darabolón. tágítása tüské­ vel.77. 8S . ábra szerint. Anyagok: 12 mm-es négyzetacél a rácselemekhez. A műhelyterv alapján pontos anyagkivonat és technológiai műveletterv készíthető. programja­ ival dolgozzák ki az ismertetett terveket. 5.77. hasítása nyeles vágóval. Egyszerűbb és ismétlő­ dő elemeknél a műhelyterv elhagyható.74.75.73. felső ábra). egyik végük nyújtása. Az elkészítendő termék: díszrács (4. ábra).4. a vízszintes rácselemek végeinek és közepé­ nek előmunkálása (4. a munkaóra­ ráfordítás meghatározható.tájékoztatásul és leegyszerűsítve . 2.az aláb­ bi példa szolgáljon. ábra. Függőleges pálcaelemek szárának díszítése lépcsőzéssel kell az összes csomópontot 1 : 5. négyzetacéllal végleges méretre a 4. 4.

A gyűrű elkészítése. Az anyag­ hosszat a gyűrű semleges tengelyé­ nek átmérője adja 3,14-dal meg­ szorozva + az anyagvastagság a kovácshegesztés miatt. A művele­ tek az alábbiak: 1. a négyzetvas leszabása a szá­ mított hosszra; a két vég lépcső­ zése üllőn kézi kovácsolással; 2. csavarás a kijelölt szakaszo­ kon, két helyen jobbra, két he­ lyen balra kovácssatuban; 3. lyukasztás a 4.75. ábrán lát­ ható lépcsőkben, két kijelölt he­ lyen; 4. két db függőleges pálca atdu­ gása, rögzítése a gyűrű lyukasz­ tott nyílásába (4.78. ábra); 5. a gyűrű hajlítása melegen kör­ alakra (4.79. ábra), zárása ko­ vácshegesztéssel üllőn, kézi ko­ vácsolással; 6. a két vízszintes pálca atdugá­ sa, rögzítése a meghajlított gyű­ rű lyukasztott nyílásába; 7. a vízszintes pálcák végeinek nyújtása, domborítása, lépcső­ zése a függőleges pálcák kiala­ kításának megfelelően; 8. a függőleges és vízszintes pál­ cák kötése bundolással a gyűrű közepén.

4.78. ábra. Függőleges pálcák atdugása a gyűrű lyukasztásán

4.77. ábra. Vízszin­ tes rácselem előkovácsolása, füg­ gőleges rácselem végének nyújtása, domborítása, 9(f-os hajlítása

89

4.79. ábra. Gyűrű hajlítása köralakra

5. Korrózió elleni védelem
A fémeken a környezet savas és lúgos oldatainak hatására, fizikai-kémiai folyamatok révén korróziós elváltozások keletkeznek. A gyakorlatban korrózióállónak nevezik azt a fémet, amelynél a korrózió folyamata egyenletes, és előrehaladási sebessége a 0,1 mm/év határértéket nem haladja meg. A kovácsolásnál döntő mértékben használt ötvözetlen acélok nem felelnek meg e követelményeknek, ezért felületvédelemre szorulnak.

5.1. A korrózió fajtái
Az acélon előforduló korrózió lehet: - egyenletes, amikor a teljes felület egységesen oldódik (mértéke: mm/év vagy g/m2), - lyukkorrózió, amikor pontszerűen keletkezik oldódás (mértékét a lyukak számával és mélységével adják meg), - lemezes (réteges) korrózió, amikor a károsodás a felülettel párhuzamos rétegek irányában történik (nagyságát a szakadási nyúlás és a kontrakció megváltozásával mérik), - filiform korrózió, amely elsősorban acélfelületeken, a lakkbevonat alatt keletkezik a helytelen felület-előkészítés következtében (fellazulás, felhólyagosodás). Ismeretes még a kristályközi és feszültségi korrózió, ezek azonban a kovácsolt szerke­ zeteket ritkán érintik. Az általános rendeltetésű és hegeszthető szerkezeti acélokat (MSZ EN 10025:1998, régebben MSZ 500-89, illetve MSZ 6280-82), melyeket a kovácsművességnél általában használnak, bármilyen típusú környezetben vagy felhasználási területen a továbbiakban ismertetett eljárások valamelyikével felületkezelni kell. A légköri korróziónak ellenálló, gyengén ötvözött acél (lásd 2.13. táblázat) felületén a korróziós folyamat lezajlása alatt (1-3 év) a korróziótermékből védőréteg keletkezik. Ez a réteg az anyagot megvédi a további károsodástól. Ennek ellenére - különösen eszté­ tikai okok miatt - célszerű a légköri korróziónak ellenálló acélt is felületkezelni. Ha festik az ilyen anyagot, a bevonat tartóssága lényegesen nagyobb, mint az ötvözetlen acélnál, mert nincs alározsdásodás. Ha fémes felületet kívánnak megmutatni, vagy az alkotás agresszív környezetbe ke­ rül, az ötvözött rozsdamentes acélfajták közül kell választani (lásd 2.14. táblázat), me­ lyek fémes jellegű megjelenése csiszolással, polírozással fokozható. Ezeket az anyago­ kat kültéri fémszobroknál vagy igényes homlokzati elemeknél (pl. ablakrács) használják. Hagyományos felületkezelést nem igényelnek, de gyártásuknál figyelemmel kell lenni, hogy szennyeződések (pl. lágyvas reszelékek, porok, forgácsok) ne épülhessenek be a felületbe. A fémek felületi minőségének, a légkör nedvességtartalmának, a légkörben lévő szén­ dioxid, kén-dioxid (ipari-városi környezet) mennyiségének igen nagy szerepe van a kor­ róziós folyamat lejátszódásában. Korróziós szempontból a kovácsoltvas alkotások lehetnek: - kültéri és - beltéri elhelyezésűek. Kültéri elhelyezésű épületrácsok, korlátok, cégérek, kandeláberek stb. esetében külö­ nösen fontos a korrózióvédelem. Beltéri tárgyaknál sokszor csak esztétikai okok miatt szükséges a felületkezelés. 91

5.2. Felület-előkészítés
Bármilyen felületkezelési eljárást választanak, csak akkor lesz hatékony és tartós, ha gondos felület-előkészítést végeznek. Ennek lényege, hogy a felületet fémtisztává te­ gyék, vagyis megtisztítsák a szennyezőktől (olajtól, zsírtól, esetleges festékmaradvá­ nyoktól, az átmeneti korrózióvédelmet biztosító anyagoktól), és a felületet egyenletesen simává tegyék, vagy - igény szerint - mesterségesen feldurvítsák a védőréteg jobb tapa­ dása végett. A cél az, hogy az acélfelület tisztasági fokozata az 5.7. táblázatban adott K0K3 értékek közül az előírtat elérje. Az MSZ ISO 8501 szabványban a festetlen acél rozsdásodási fokozatát A, B, C és D-vel jelölik, amely sorrendben lényegében megfelel a K0-K4 fokozatoknak.
5.1. táblázat

Acélfelületek tisztasági fokozatai
A fokozatok jellemzése A felületen reve vagy rozsda hatszoros nagyítással sem észlelhető (fémtiszta) A felületen csak hatszoros optikai nagyítással észlelhető reve vagy rozsda (gyakorlatilag fémtiszta) a) b) c) d) a) b) c) A fémszínű felületen kezdődő visszarozsdásodástól származó elszíneződés (még nem futó rozsda) A fémszínű felületen az érdességi egyenetlenségek mélyedéseiben szabad szemmel látható max. 1 mm átmérőjű reve vagy rozsdapontok Futtatási szín Az a), b) és c) együttes előfordulása A felületen visszarozsdásodástól származó lemezesen le nem választható rozsdafoltok és csíkok (futórozsda) A felületen visszamaradt, lemezesen le nem választható rozsdafoltok és csíkok (esetleg bemaródások) Az a) és b) együttes előfordulása jelölése K0 KI

K2

K3

A felületen visszamaradt, jól tapadó revefoltok, csíkok. Az ilyen és nagyobb mértékben oxidálódott felületre bevonat csak további tisztítás után vihető fel

K4

A szennyeződések és zsírok eltávolítására a következő módszereket használják. A vízben oldódó vegyületeket nagynyomású vízsugárral vagy gőzborotvával távo­ lítják el. Az alkalikus (lúgos) mosás feloldja a zsírt és az olajat. Az alkalikus mosószerek 60-90 °C között fejtik ki hatásukat. A mosószert el kell távolítani a felületről. Ha az öblítővízbe foszforsavat kevernek, az semlegesíti a lúgok hatását. Az oldószeres mosásnál benzinnel (terpentinnel, aromás hígítóval) átitatott ruhával dörzsölik át a fémet. További rozsdamentesítési eljárások: a kézi, a kézi-gépi drótkefélés, a szemcseszórásos tisztítás, a termikus módszerek, ilL a kémiai eljárások. Kéziszerszámokkal vagy géppel: kefélés, csiszolás vagy kaparás alkalmazható a rozsda eltávolítására akkor, ha a befestendő felület egyéb módon nem tisztítható le. A szemcseszórásos technika a hengerlési reve és a rozsda eltávolításának leghatéko­ nyabb módszere. A szemcseszórás során nyílt szórást, vákuumos szórást, vizes szórást vagy telepített tisztítóberendezést alkalmaznak. A szemcseszórásos tisztítást mint felület­ előkészítést az MSZ ISO 8501-1 szabvány négy fokozatba sorolja az enyhe szemcsesuga­ ras tisztítástól a fémtiszta felület eléréséig. Fémfelületek tisztítására acélszemcséket, üveg92

Lángkezeléssel távolítják el a régi festékréteget. A vas. mm Acél > 6 mm Acél > 3 mm < 6 mm Acél > 1. A horganyzast vegyi felület-előkészítéssel kezdik és utókezeléssel. |im Átlagos rétegvastagság. ún. azaz pácolás. Kovácsoltvas ter­ mékeknél az utóbbi javasolható. A kádak hossza max. Hm 85 70 55 45 80 70 70 55 45 35 70 60 93 . és gyorsan meg­ szárítani. Fémes bevonatok Ennél az eljárásnál az acélt a korróziónak jobban ellenálló fémmel vonják be. Az eljárást öt szakaszban végzik: felülettisztítás.2. azaz tapadásfokozó alapozók általában kétkomponensű. Hasonló eljárás a kadmiumozás. A kémiai rozsdamentesítés. a hengerlési revét és a rozs­ dát. 3 m. foszfátozás. 5.5 g/m2.és cinkfoszfátozásnál szórással vagy merítéssel kapnak jó alapot a festés­ hez. . salakot vagy homokot használnak. A galvanikus horganyzásnál a cinket tartalmazó vizes oldatból egyenáramú elektroké­ miai redukcióval választanak le fémbevonatot a katódon (vagyis a bevonandó tárgyon). A műhelyalapozó réteget a további festést megelőzően meg kell tisztítani a szennyeződésektől. kromátozó passziváló eljárásokkal fejezik be. A műhelyalapozókat.5 mm < 3 mm Acél < 1. .0 m. A cinkfoszfátozott felület szürke színű.golyókat (rozsdamenetes acélhoz). A wash-primerek.a fémszórást alkalmazzák.a galvanikus horganyzast (cinkleválasztást). szélessége és mélysége 1. amely után a felületet semlegesíteni kell. cink-szilikát vagy epoxi műhely­ alapozót használnak. 5. ami kovácsolt elemeknél kevésbé javasolható.3. amelyeket átmeneti korrózióvédelemre használnak. öblítés. foszforsa­ vat tartalmazó poli(vinil)butirán-bázisú felület-előkezelő anyagok. A horgany­ réteg vastagsága: 25-50 u:m. A cinkfoszfátozás során kialakuló bevonat vastagsága 2^4. A termikus eljárás többek között az oxigéntartalmú acetilénlánggal történő revétlenítés. Ezt követően a felületet kézi-gépi keféléssel kell áttisztítani. illetve maratás savval vagy lúggal történik a fémtől és a feladattól függően. ezzel is fokozva a horganybevonat ellenálló képességét. shop-primereknek nevezik. öblítés és passziváló öblítés. mert városi környezetben kevésbé ellenálló mint a horganyzás. Leggyakrabban cinktartalmú epoxi.5 mm Öntvény > 6 mm Öntvény < 6 mm Helyi rétegvastagság. táblázat A bevonat rétegvastagsága tűzi horganyzásnál Anyagvastagság. A gyakor­ latban .a kadmiumozást.a tűzi horganyzast és .

2. 450 °C hőmérsékletű horganyba mártják. Az anyagminőség megválasztásakor szükséges. hogy csorbul a felület kovácsoltvas jellege. pácolás) után fémtisztán az olvadt. Ez utóbbiak becsült értékek.1 . amelyeket tűzi horganyzás után centrifugálnak (5. Esztétikai szempontból egyesek kifogásolják. cégérek stb.3. táblázat).5. ami 12 500 x 1000 x 1300 mm. előtetők. 5.l.25% legyen. táblázat Légköri hatások a horganybevonatra Korrozivitási osztály Cl C2 Légkörtípus Beltéri: belső terek Beltéri: időnként kondenzátum képződése.12 < Si < 0. táblázat Menetes alkatrészek (csavarok) előírt rétegvastagsága tűzi horganyzásnál Anyagvastagság /átmérő 0 > 20 mm 0 > 6 < 20 mm 0 < 6 mm Helyi minimum rétegvastagság. Kültéri: ipari vagy városi légkör. um 55 45 25 Tűzi horganyzásnál az acélelemeket a szükséges felület-előkészítés (zsírtalanítás.0 um/év 94 . részére az egyik legmegbízhatóbb felületkezelési eljárás. tengeri klíma közepes kloridtartalommal Korróziós terhelés Nagyon alacsony Alacsony Átlagos horganybevonat fogyása <0. illetve tengeri klíma. A tűzi horganyzás során figyelemmel kell lenni: . a horganyzás hatását a gyártó művel egyeztetni kell. Kültéri: ipari légkör. Ha a szakítószilárdság > 520 N/mm2. alacsony kloridtartalommal Beltéri: uszodák. A horganybevonat rétegvastagságát az MSZ EN ISO 1461:2000 szerint az 5.az anyagminőségre és a vastagságra. A szabad téren elhelyezett kovácsoltvas kapuk. A légköri hatá­ sok okozta horganybevonat-csökkenéseket az 5.Oum/év C3 Közepes l.4. korlátok. . táblázat adja meg.a tűzi horganyzás technológiai követelményeinek megfelelő szerkezeti kialakításra. közepes levegöterhelés. A horganyzandó kovácsoltvas szerkezeteknek biztonsággal bele kell férni a maximá­ lis hazai kádba (Dunaferr Rt.). rácsok.0 .3.l um 0. hogy az acél szilíciumtartalma 0. A szabvány meghatározza a menetes alkatrészek bevonatának vastagsá­ gát is.0um/év C4 Magas 2.4. vegyi berendezések. Kültéri: vidéki légkör Beltéri: nagy nedvesség. um 45 35 20 Átlagos minimum rétegvastagság.4. Festéssel kiegészítve (duplex rendszer) pedig az egyik legtartósabb felületvédelmi megoldás. táblázat tartalmazza.0-2. kerítések.

a nagy hatékonyságú METCO HE égőgáz-rendszerű pisz­ tollyal lehet végezni. A fémszórásnál az acélra korrózióálló. olvadt alumí­ niumot vagy cinkréteget por­ lasztanak.5. ábra.1a ábra. tűzi horganyzott erkélykorlát. A fémszórást pl. Üreges elemeken átlósan elhe­ lyezett be. Szegecselt szerkezetek horganyzásra nem alkalmasak. 5. Készítette: Seregi György. illetve kaput mutat az 5.2.1. Kovácsoltvas. Az erkélykorlát részlete 95 . Tűzi horganyzott ková­ csoltvas erkélykorlátot. 2003 Az anyagvastagságot 20 mm alatt kell megválasztani.és kifolyónyíláso­ kat kell elhelyezni. és 5. m ábra. Külön szifondugó he­ lyezhető fel acetilénre vagy propángázra. mert a horganyfürdő hatására az anyag rideggé válik. A pisztollyal kis­ méretű kovácsoltvas elemek is gazdaságosan szórhatók. melynek átömlőnyílása biztosítja az optimális égőgáz-oxigén ke­ verést.

0. Tovább növelhető a korró­ zióvédelem. 2003 I ™ 1 A fémszórásnál javasolt réteg­ vastagságok ipari szennyezett légkör esetén a következők: .08-0. il­ letve tömítés nélkül.15 mm szórt alu­ míniumréteg tömítve. . 5.2b ábra.0. . Készítette: Seregi György.2a ábra.I t - « p t * i. It 5. ha a szórt cinkréteg­ re egy réteg alapozót és egy-két réteg alumínium-vinil festést al­ kalmaznak.23 mm cinkréteg tömí­ tés nélkül. A kapu részlete 96 .08-0. Tűzi horganyzott kovácsoltvas kapu.15 mm cinkréteg tömítve.0.

5-4. oxideltávolítás) az 5.5. .szórható (hidegen. a műhely elkülönített részében vagy külön festőműhelyben elvégezhető. és egyszerre 30-40 u vastag réteg vihető fel a hidegszórás 15-30 \i vastagságával szemben. valamint a közbenső és bevonórétegekkel). 9. 5. Eseten­ ként a munkadarabot melegítik fel. A homlokzatokon vagy a szabad térben elhelyezett alkotások a korróziós hatásoknak fokozottan ki vannak téve.elektroforetikus. felületi hibák javítása tapaszolással. tapadást növelő réteg kialakítása (pl. illetve kikeményítés technológiája szerint a festékek a következő típusúak: . ami a minőség rovására ment. a szabadban készültek. tűzi horganyzás. ipari szennyezett. elektrosztatikusán) és . alapozás (összhangban a korábbi műveletekkel. a 2. előírásokat be kell tartani. ezért kovácsoltvas termékeknél ritkán alkalmazzák. Ez esetben a fedőfestést sokszor mostoha körülmények között végezték. szárítás vagy beégetés.kis hőmérsékleten (60-80 °C) kikeményedő és . irányelvek alapján összeállított 5. 8.6.mártható. az előírt szellő­ zési. Az MI 18100 „Acélfelületek korrózióvédelme" c. alfejezezben leírt eljárá­ sok valamelyikével. Régebben a műhelyben csak a felület­ előkészítést és az alapozást végezték el. A sűrített levegős szórásnál 2. a mártást és a szórást használják. A festés.. hogy a teljes bevonati rendszer előkészítése fedett helyen. tiszta.ecsetelhető. fedőfestés (lakk) egy vagy több rétegben.4. A forrószórásnál nagy az oldószer-megtakarítás. és 5. 3. 6. A felületkezelés megkezdése előtt meg kell határozni a kör­ nyezeti besorolást (száraz. városi. Ezek közül egyes részműveletek. min. 6. . 3. lakkozás fő technológiai fázisai az alábbiak: 1. közbenső bevonat (matt vagy félmatt bevonat). A festékfelviteli eljárások közül kovácsoltvas elemeknél az ecsetelést. A szárítás.kötőanyaguk szerint .nagy hőmérsékleten (160-300 °C) kikeményedő. Bárhol készül a festés.levegőn (20 ± 5 °C) száradó. táblázat a különféle légtérben elhelyezett tárgyak lakkozással történő védel07 . pl. A beégetést csak telepí­ tett festőüzemben lehet elvégezni. 4. A festékek . . Ennek kivitelezéséhez különleges berendezésekre nincs szükség. felület-előkészítés (zsírtalanítás.. 7. csiszolás (a tapaszolás egyenlőtlenségeinek megszüntetése). Ma már igény. A felvitel módja szerint a festék: . 10 °C hőmérséklet feletti helyiségben történjen. K0-K3 tisztasági fokozat igény szerint.2. 2.5. foszfátozás).0 at túlnyomással hidegen vagy 80 °C-ra előmele­ gítve szórják fel a festéket.lehetnek természetes és műgyantaanyagúak. Ilyenkor csak a szállítási és szerelési sérüléseket kell a helyszínen kijavítani. a fedőbevonatok a helyszínen. melegen.. 5. Festési eljárások Kültéri alkotások A kültéri alkotások felületkezelésénél a leggyakrabban alkalmazott megoldás a festés. elmaradhatnak. tűzvédelmi stb. tengerparti légkör) és a festés szükséges élettartamát.

. um teljes Zn festék 40 40 40 90 90 90 150 150 150 80 80 130 13(1 130 150 150 150 bevonat KO - KO..K4 3 3 3 150 150 150 150 150 150 98 .5... városi szabad térben és száraz trópusi ipari városi szabad térben Tisztított felület minőségi fokozata (MSZ 1891/1) Alapozóbevonat neve Tűzi cink + Wash Primer + + cink-kromát Wash Primer + + cink-kromát réteg­ száma 1 1 1 2 Fedőbevonat neve Durol vagy Syntalin vagy Trinát Durol Syntalin Trinát Hőre keményedő kalapácslakk vagy Melákon réteg­ száma 2 2 2 3 3 3 2 2 Minimális rétegvastagság. um teljes Zn festék bevonat 40 40 40 90 90 90 120 120 130 130 130 120 120 - 80 120 120 120 80 120 120 120 K2.6.. táblázat Acél alkatrészek védelme lakkozással mérsékelt égövi ipari.5...KI Wash Primer + + cink-kromát Wash Primer Kortamin alapozó Olommínium olajfestek vagy Stabil mínium 1 1 1 - 80 80 Fortamin 1 2 Durol vagy Syntalin vagy Trinát 2 80 80 K2.K4 2 2 5. táblázni Acél alkatrészek védelme lakkozással mérsékelt égövi szabad térben és száraz trópusi szabad térben Tisztított felület minőségi fokozata (MSZ 1891/1) KO Alapozóbevonat neve Tűzi cink + Wash Primer + + cink-kromát Wash Primer + + cink-kromát KO..KI Wash Primer + Foltamin alapozó Olommínium olaj festék vagy Stabil mínium 1 1 Fortamin Durol vagy Trinát Syntalin 2 2 2 2 réteg­ száma 1 1 1 1 Fedőbevonat neve Durol vagy Syntalin vagy Trinát Durol vagy Trinát réteg­ száma 2 2 2 3 3 Minimális rétegvastagság.

EP (Zn) (cinkporos epoxi). kandallókészletek. C4 ipari és tengerparti légtér (ISO/DIS 12944-2 szabvány. 40 2x50 120 2 x 100 gyan­ tája AK AK PUR PUR EPPUR Fedőfesték réteg­ vastagsága. A bevonatok várható élettartama 5 . Hagyományos felületkezelési eljárás az olajba égetés.fáradt dízelolajjal (lenolajjal. Sa 2. A fáradt dízelolaj azért kedvezőbb. melyek egy része .5 (nagyon alapos szemcsesugaras tisztítás). hogy a kovácsolt alkotások minél jobban megőrizzék a vas megmunkált struktúráját. EP (epoxi). tiszta külső légtér (ISO/DIS 12944-2 szabvány.kevésbé vannak kitéve a korróziós hatásoknak. bútorok.) . V80 160 160 240 környezeti besorolás C2 C3 C3 C4 Alapozó gyantája AK AK EP EP réteg­ vastagsága. felületi megjelenését. mert magasabb a széntartalma. faggyúval) bekenik. táblázat Kovácsoltvas termékekre ajánlott Tikkurila festékbevonati rendszerek Felület előkészítése általá­ nos Sa2 Sa2 St2 St 2 javítás­ hoz St 2 St 2 St 2 St 2 Bevonatrendszer összrétegvastagsága. kisplasztikái alkotások stb. St 2 (kézi szerszámmal vagy géppel végzett alapos tisztítás) (MSZ ISO 8501-1 szabvány). A kovácsoltvas termékekre ajánlott Tikkurila festékbevonati rendszerek az 5. a felület egyenletessé válik. A táblázatokban a 80-as évek hazai gyártású festékei szerepel­ nek.vagy ahhoz hasonló összetételű gyártmány .ma is beszerezhető.7.csillárok. mint az egyéb olajfajták. Sa (alapos szemcsesugaras tisztítás). A festéssel ugyanis eltűnnek a megmunkálás nyomai.5 St 2 200 C4 EP(Zn) 40 60 + 40 Magyarázat: AK (alkid). . és . Ezzel a módszerrel szürkésfekete színt kapnak. Beltéri tárgyak felületvédelme A beltérben elhelyezett kovácsoltvas tárgyak .15 év az adott környezeti besorolásban. A táblázat elkészítéséhez az ISO 12944-5: 1998(E) előírásait tekintettük méravadónak.300^100 °C-on beégetik a réteget. mi rendszereit mutatja be.J. Ennél a műveletnél a tárgyat kovácsolás után: . 99 . táblázat­ ban találhatók. 7. Mélyfekete szín eléréséhez az eljárást megismétlik. C2 száraz. ezért könnyebben megvalósítható az a célkitűzés. cundert rajta hagyják). u XO 60 40 40 Termék neve Temaprime EE Temalac FD 50 Temaprime EE Temalac FD 50 Temabond ST 200 Temadur50 Temabond ST 200 Temadur 50 Temazinc 99 TemacoatGPLSMIO Temadur 50 Sa 2. C3 városi légtér (ISO/DIS 12944-2 szabvány).drótkefélik (a jól tapadó revét. PUR (poliuretán).

Fekete bevonat alakítható ki a következő páccal: . ábra. Pácolás után fekete színeződés keletkezik.400 g lúgkő.600 ml víz. Seregi György alkotása 100 . A pácolás .kisebb tárgyak felületkezelésére alkalmas. Ez a módszer az olajba égetésnél gyengébb minőségű védelmet biztosít. álló hamutartót mutat az 5. a kétháromszori színtelen akrillakkozás is megfelel a beltéri felületkezelési igényeknek. [10]. majd bemártják a fémtiszta tárgyat 20-30 percig. ha a tárgyat drótkefélés után méhviasszal bedörzsölik.3. A legegyszerűbb módszer. .10 g nátrium-nitrát.3. . Színezés után a tárgyat hideg. 5. Lak­ kozott. .10 g nátrium-nitrit. ábra. utána olajozzák vagy színtelen akrillakkal lefestik. majd forró vízben ala­ posan leöblítik.a kád méretétől függő . Ha a pácolás elmarad. Egyéb eljárások a szakirodalomban találhatók [9]. Az oldatot forrásig hevítik. Álló hamutartó lakkozott felületvédelemmel.

ábra). Ez a mechanizmus a későbbi stí­ luskorszakokra is érvényes. az akantuszlevél. A romanika díszítőmotívumainak nagy része az antik hagyomány továbbörökítése .6.pl. és babonás szörnyvilágából is merít az épületszobrászat terén. bár ez csak egy fon­ tos hatás a sok közül. fa. de vasrácsokon is megta­ lálható -. Akantuszlevelekkel díszített. folyton feltöltődve architektonikus ele­ mekkel.és kőfaragás) egy­ másra hatása alakítja tovább a stílust. illetve a kézműipari termékek díszítései li -m*»*mmmmm 6. A vasból készült alkotásokon látható ornamentika az épület kőfaragásain és a miniatúrafestészetben megjelenő díszítőelemek átvé­ telével jött létre.1. A romanika (román stílus) elne­ vezés római eredetére utal. mint a későbbi szakasz: bizánci. A történeti stílusok jellemzői 6. A geo­ metrikus díszítés változatossága és bizonyos építészeti megoldások ha­ sonlósága esetleges szíriai hatásokat is feltételez.2. román kori oszlopfő 6. A temp­ lomépület egyesíti a különböző képzőművésze­ tek feladatait. ábra. Formai fejlődésük ezért összefügg az építészeti díszítőelemek fejlődésével. századi alkotás köszönnek vissza az ajtók pántjain. másik csoportja kelta (pl. és a különböző társművé­ szetek (ötvösség.1. ábra. fonatdíszes ornamentika) és germán eredetű. mely egysé­ gesebb. rácsokon stb. 12. Henri Fociilon a román 101 . A frízek és oszlopfők motívu­ mai. A román kori templom meg­ lepő módon átveszi az eredetileg nem keresztény népek hiedelemvilágának absztrakt-szimbolikus motívumkin­ csét. század folya­ m n jött létre a nyugatrómai keresztény egyház á befolyása alatt. Vasalással díszített faajtó. mely oszlopfőkön (6. Romanika és gótika Az első ideológiailag is egységes művészeti stí­ lus Nyugat-Európában a 10-12. ókeresztény elemek hatása vehető észre. századra esik. így a formai egység is itt teremtő­ dik meg. iszlám.1. Első időszaka (premier 1'art román) a 10-11.

ábra. A Szent Pál-katedrális ajtaja.3.6. század 102 . Lüttich. 13.

ajtókopogtatók. kulcsok. és a vasat is festették vagy aranyozták. és fő díszítőeleme a csiga. ezért kezdetben kevésbé díszes (6. A román stílus szem előtt tartotta a szimmetriát. zára­ dékrácsok hasonlóan lekerekítettek. századi kovácsoltvas berendezési tárgyak kori építészet Nyugatra jellemző szigorú koncepciója és az épületekre jellemző változa­ tos. A legtöbb emlék az ajtók pántjai és vasalásai közül került ki. és a végére sokszor rozettát erősítettek. a gótika korszakaiban sokszor az egész fafelületet beborították a díszítmények. ábra). Később a díszítőkedv erősödik (6. A romanika kovácsa többnyire kör keresztmetszetű 103 . Az építészetre jellemző félköríves ablakzáródások és timpanonok megoldása szintén megjelenik a kovácsoltvas formavilágban: a stilizált növényi motívumok. Az ajtópántok alá sokszor vörösre festett bőrt helyeztek. ábra. illetve tűzikutyák. Zárak. burjánzó ikonográfia keleties jellegének ellentmondásáról ír tanulmányában [20].3. ez utóbbi az ajtó fadeszkáit fogta össze. ezzel párhuzamosan már kizárólag vasból ková­ csolt ajtókkal is találkozunk.6. mely síkszerű. keretek. kandallórácsok is készültek vasból. 13.2. és 16.4. A levelek általában az erezés irányában homorúak. ábra).

Skandináviában népművészeti elemekkel kiegészülve. mely a 12. de később használnak fügefalevél-. Francia jellegzetesség a patkómotívum. századi kovácsoltvas veretek 104 . liliom-. századtól sűrűbben használatosak. bogáncsformákat és szőlő­ levél mintájú rozettákat is. A sarló alakú ajtóvasalás sem ritka (pl. Pontigny.rudat vagy bordás laposvasat használt. a kibontakozó gótikus stí­ lus egyik meghatározó díszítőelemévé válik.5. A növényi motívumok a 12. és ismerte a kovács­ hegesztést. század folyamán terjed el a német nyelvterületen a ciszterciták közvetítésével. Chablis). rácsozáshoz négyzetvasat is. Állatalakok és állatfejes végződések egész Észak-Európá­ ban előfordultak. ábra. 13. kötegelést. lóhere-. Vezelay. 6. A különböző funkciójú vasrácsok függőleges rúdjai gyakran leveles vagy lándzsás végződésűek. A tölcséres kontyvirág még a román korra jellemző.

Készült 1371-ben A gótika korai formái 1130 körül alakultak ki Ile de Francé^ területén az építészetben. Gótikus szentélyrács. támív-támpillér rendszer. bordás boltozás.6.6. csúcsív) szintézise a Saint-Denis-ben lévő apátsági templomon (1140-1144) és A francia koronaország elnevezése 105 . ábra. Mittelfeld. A külön-külön már használatos jellegzetességek (pl.

Ezeket előszeretettel csavarják. Részeiket hegesztéssel vagy kötegeléssel kapcsolják egybe. szőlő-. egyéb rácsok. Rácsrészlet. cser-. melyek formavilága megjelenik a kovácsoltvas munká­ kon is. Párizs. ábra). A különböző funkciójú rácsoknak 106 . a vimpergak stb. melynek során a kovácsok a rácsos kapuk. monumentális teret hozzon létre az épületen belül. illetve virág fordul elő [4]. Louvre. A növényi motívumok gyakoriak.és kutyafejeket használnak ajtókopogtatók. ábra). és kifelé domborítottak (6. Készült a 16. kandeláberek. szolgáltatják a kívánt motívumokat.6. a nagyobb részeket pedig szegecseléssel fogják össze.4.6. illetve irdalják. ábra). bogáncs-.7. A csigamotívum valame­ lyest háttérbe szorul. stilizált akantusz-. A lapos négyzet. A támpillérek továbbgondolása folytán alakulnak ki a fiatornyok. Ezek a levelek csúcsban metszettek. komló-. Stilizált állatfejek és szegélydíszek szalagszerű frízei is gyakoriak. liliom-. juhar-. lakatok. kandallófelszerelés.vagy téglalap profilú vas használata lép a román kor uralkodó gömbölyű vasa helyébe.5. ablakrácsok díszítésére. s kevésbé csavart.7. az oszlopfők növényi díszítései. bár ez utóbbit is használják. században a sensi székesegyházon (1130-1163) található meg először azzal a szakrális céllal. azonkívül a geometrikus szerkesztésű kőrácsmotívumok. ábra) és a halhólyagmotívum (6. ábra. csillárok. hogy egységes. füge-. A gótikus stílus három évszázadon keresztül virágzik. Ezeket egészítik ki azok az épületplasztikai díszítmények. petrezselyemlevél. zárak. A mértani geometrikus díszítések közül legelterjedtebb a lóheremotívum (négykarélyos elem) (6. Sárkány. bútorok tűzi kovácsolását végzik (6.

2. Közép-Európában jóval tovább. óriási méretek. lóheremo­ tívumot és párhuzamosan elhelyezett függőleges rudakból álló rácsokat is készítettek. 6. Az ablakrácsok kosárszerű megoldása és a kutak lezárására használt rácsok és kútházak is ebben az időben terjedtek el. oltár. Ez idáig a templomok. Ezeknek a reneszánsz idején lesz igazán nagy jelentőségük.és sírrácsok készültek még kovácsoltvasból. A változásokhoz igazodott a vasművesség is mint elsősorban az építé­ szetet szolgáló társművészet. kandallóalkatrészek. 107 . Nem ritka az egymást keresztező. német nyelvterület) és az ismétlődő elemekből összekapcsolt vagy négyzetes keretbe foglalt ornamentikát tartalmazó rácsok (Olaszország). század) A gótika még sokáig fenntartotta formakincsét. kolostorok. Spanyolország. Keresztelőmedencéket lefedő rácsok. kottaállványok. bútorok. Spanyolországban délfrancia hatás érvényesült: gazdagon díszített záradékrács. ládák. Az új igény az antik formakincs feltámasztása volt.két fő típusát alkalmazzák: rudas rácsok (Franciaország. A városok kiépülésének köszönhetően a kovácsoltvas világi feladatai is egyre sokré­ tűbbé váltak. ez a sor most a reprezentatív világi palotákkal egészült ki. szentségházak. Reneszánsz (14-16. Angliában építészeti formákat. átlósan elhelyezkedő négyszögvasak megoldása sem. mikor Itália területén új igény kezdte meghozni gyümölcseit. várak és városok házai igényelték szolgálatait. Anglia.

9. Landesmuseum. Reneszánsz kútház. ábra. Bécs) 108 .6. Készült 1570-ben (Niederösterr.

1912^2002) Készü^mT 109 . ábra.^m 6-10. Páviai Certosa-székesegyház szentélyrácsa Forrás: Az iparművészet könyve.

9. stili­ zált emberi és állati motívumok tarkítják. az átlapolás még a gótika megoldása volt. kútházak készültek még vasból (6. dúsan díszített záradékrácsokat készítettek. ábra). A vasrácsokat gyakran bronzdíszítéssel élénkítették. szélkakasok. a központi díszek lehetnek címerek. Sarokpántokra. melyek egymáson keresztülbújtatva vala­ milyen szimmetrikus rajzolatot követnek. kevés az egyenes vonal. A vas­ rudak elsősorban gömbvasból készülnek. ábra. melyre levele­ ket erősítenek. Újra elterjed a csiga. kevésbé plasztikusak (6. cégérek. A kovácsoltvas-művességnek az épüle­ tek külső-belső díszítésében és funkcioná­ lis felszerelésében fontos szerepe volt (és van a mai napig). A kapukhoz. lámpatartót szereltek. Fran­ cisco de Salamanca nevéhez fűződnek a .és virágmotívum is (liliom. főként délen.11. keresztpán­ tokra azonban szükség volt. s gyerekalakok díszítik (6. házsarkokra zászlórúdtartót. Az ajtók többnyire keret­ tel készülnek. A Capilla Major rácsa a cuenzai székesegyházban.8. kor­ látokat. A zárakat és a kulcsok fejeit viszont gazdagon díszítet­ ték. A szimmetria alapelv.10. a kereszteződőket átfűzik egymáson. 1912 (2002) A reneszánsz vasművesség alkotásai in­ kább síkszerűek. A szen­ télyelzáró rácsok rendkívül magasak. 1517ben készítette Hernardo de Arenas. ha­ ranglábak. színezést és aranyozást használnak. Az egymással érintkező rudakat általában bundolással fogják egy­ be. ábra). sokszor egymásba fonód­ nak. El­ terjedt motívum a kúpos spirál és a külön­ böző levél. A palotákhoz kerítéseket. Készült 1517-ben Forrás: Az iparművészet könyve. Ezek idővel eltűntek. így nincs szükség hosszú vaspántokra vagy deszkavasalásokra. A függőleges pálcák balluszterszerűen vannak kialakítva. A cuenzai székesegyház szentélyrácsa pl.vagy oszlopábrázolás. Ezt példázza a páviai Certosa szentélyrácsa (6. kisebb csigákban folytatódnak. 13. kapukat. cégértartók. Sírkeresz­ tek.5 m magas. de az olasz reneszánsz is érezteti hatá­ sát. csavart vasrudakból áll.és emberalakok. ábra). stilizált állat. Spanyolország­ ban a késő gótika francia hatása folyama­ tos.11. rozetta.6. kehely. palmetta). akantusz. ábra).

A francia reneszánsz létrejöttében Benvenuto Cellininek volt jelentős szere­ pe. A németeknél él legtovább a középkori formavilág. Készült 1528-ban Forrás: Az iparművészet könyve. A 16. és hogy mennyire ragaszkodtak még a középkori hagyo­ mányhoz [1]. a zárakkal és kulcslyukpajzsokkal ellentét­ ben. a gótika tulajdonképpen a 15. A polgárosodás expanziójával egye­ nes arányban jelennek meg a felülvilágító rácsok. században te­ tőzik. zárak. század végéről. szemöldök.és emberábrázolás a csigák végeire szerelt motívumokat illetően.12. kisebb tárgyak díszítésére használták. ilyen a münsteri városháza csillárja a 16. óira) (1528). A sarokpántok kevésbé díszítettek. A pozsonyi és a kassai dóm szentség­ házajtói jellemzik.13.salamancai székesegyház mérsékelten dí­ szített monumentális vasrácsai (15181533). gyakori az állat. melynek nagy. század hozza meg az áttörést hazánkban.és szegélyrá­ csok. melyekről fiókcsigák futnak tova. ablakrácsok (6. sziluettképek. A csigákat volutaszerűen alakítják ki. előbbi főleg a fegyverkovácsok kedvelt eljárása. A csillárokat. milyen gazdag geomet­ riai változatosságra törekedtek a mesterek a díszítőművészetben. A vasrácsok ornamentikájára Péter Flötner arabeszkjei és a kalligráfusok voltak hatással. Hans Metzger). Új tech­ nikai megoldás volt a tausírozás és a mara­ tás. kerek koszorújá­ bólcsigás díszű karok ágaznak ki. a reneszánsz egyedi változata­ it lehet itt megtalálni. Magyarországon a reneszánsz motívu­ mai százados fáziskéséssel jelennek meg. ábra. kandelábereket nagy részletgazdagsággal dolgozták ki. 1912 (2002) 111 . A müncheni Szent-Mihály-temp­ lom kápolnarácsán is hangsúlyos az S ala­ kú csiga. ábra).12. melyek gyakran ún. Augsburgban azUlrich-templomban található a Fuggerek sírjának rácsa. lunetta-. míg utóbbit lakatok. és az egész mű vertikálisan 3-4 különböző kompozícióra tagolódik (6. melyre jellemző a két egy­ mással szembefordított S idom (1588. 6. gömbvasat használnak. mikor a kapuk pálca­ végződéseit laposra kezdik kovácsolni. A müncheni Szent Mihály-templom kápolnarácsa.

Salzburg körzet. amelyen belül önálló egységekké lehatárolt. Barokk levélmotívumok 112 . egyetlen nézőpont­ ból. század elején. A barokk épp ellenkező­ leg. amely a reneszánsz és a barokk között végbement . a kibontakozót. mindenek­ előtt a tömegével ható.3. egyszerre teljes egészében feltáruló. Nem az egyensúly izgatja. Szentkirályi Zoltánt idézzük: „A reneszánsz eszménye az arányok harmonikus rendjébe fogott. Reneszánsz felülvilágító. század második felében és a 17. század) Hogy nyilvánvalóvá tegyük a paradigmaváltást. Készült a 16. cselekvő erők egyensúlyozása: a befejezett állapot helyett a befe­ jezés még nyílt lehetőségeit kínáló folyamat" [21]. A statikus állapot megnyugtató egyensúlya he­ lyett az állandó történés feszült­ ségét.13. század végén 6. 6. egyenrangú ré­ szek társulnak egymáshoz. 'befejezett' forma.a 16. inkább megbontja.nem egyik pillanatról a másikra. ábra. az ala­ kulóban levőt keresi.6. hanem évtizedek alatt . hanem az egymás ellenében működő. 'teresíti' a tö­ megformát. Barokk és rokokó (17-18.74. talányossá teszi.

18. ábra. tartalmi-szellemi egységre való törekvés. rejtett. 6. Ennek a felfogásnak az eredménye a különböző részelemek hierarchizálása.15. az elevenségre. Barokk felülvilágító rács. összefüggése. mivel tökéletes harmóniában áll az építészettel. század 113 . új. A térbeliségre épí­ tett feszültségkeltés és dinamizmus könnyen tetten érhető a kovácsoltvas alkotásokon is. a változatosságra törő átgondolt művészet. szimbolika. jelképes mondanivaló. 18. egymás alá-fölé rendelése.6. na­ gyon is rendszerezett. ábra. a méretek növekedése. De a barokk szertelensége korántsem valamiféle irracionalizmus. az érzelmek ábrázolása. de a természet racionalista vizsgálatát szem előtt tartó. kevésbé a szimmetriát. Barokk korlát. a mozgásra.16. század A vasművességre ugyanezek az ismérvek jellemzőek.

A térbeliség plaszticitásban nyilvánult meg. végüket is levél formájú­ ra kovácsolták. 114 . melyet a díszítőelemek síkból való kihajlítása által értek el. Fontos megoldás volt a tagozott vasból készí­ tett gyűrűs kapcsolás.75. palmettadíszítést kaptak. S. pajzs-. A fertődi Esterházy-kastély kapuja híven tükrözi a bejárat jelentőségét [1]. Egyik legfontosabb motívum a csiga. a barokkban használt levélváltozatot mutat a 6. vagy kehely-. melyek első­ ként szemünk elé táruló része a kapu és a kerítés. illetve G alakra formál­ va. C. ábra).és kertépítészet fejlődése volt. vízszintes fekvésű laposvasak. A vasrácsok különböző fajtái és a vaskapuk elterjedtek voltak ebben a korban. Ezeknek oldalára leveleket (főmotívum az akantusz) tettek.14. Ennek egyik oka a kastély. Néhány. A barokk kapuk hangsúlyos része a koronázó rész (szemöldökrács). Ezeket önállóan is használták (6. ábra. mely az épület portáljában záradékrácsként. A vasrácsok rúdjai főleg négyzetvasak. felülvilágítóként funkcionál. Az egymást keresztező rudakat egymáson átlapolták.

A csigák hátrészére kagyló­ formaszerű. század 6. A lépcsőkorlátokra jellemző volt a ballusztert utánzó motívum. ún. ábra). Rokokó lámpatartó konzol 115 . Lajos-stílust tükrözik kapuk. A mintalapok divatba kerülése pedig a 17.16. Ta­ lán az elsőként megjelent motívumgyűj­ teményt Mathurin Jousse jelentette meg 1627-ben. Az or­ namentika hangsúlyos ebben a korban. a közöt­ tük lévő teret szimmetrikus kompozí­ ciókkal töltötték ki (6. kandelábe­ rek. és végeit kifelé hajlították. kulcsfejek rézmetszetei­ vel. A na­ gyobb kertkapukat vasból vagy kőből készült pilaszterekkel keretezték (6. században minden templom tete­ jére vaskeresztet helyeztek. A virág. 6. lépcsőkorlátok. csillárok.17. ábra. kulcs­ lyukpajzsok. Dániel Marót 1712-ben Amszterdamban megjelent mintalapjai (Nouveau Livre de Serrurerie) a XIV. 1740-től már rokokó stílusú min­ talapokat adtak ki. taraj került.19.78. 18. ábra). bordázott. csipkézett. de hozzájárultak egy új hagyo­ mány létrejöttéhez és megőrzéséhez is.sokszor legyezőszerű díszítést kaptak. századtól a formák és kompozíciós megoldások változatosságát tették le­ hetővé. kottatartók.18. meg akar szabadulni minden statikusságtól és szimmetriától. fonatokkal díszítették. A17.és levélmotí­ vumok megjelenése naturalisztikus. erkélyrácsok. ami kedvezett az or­ namentika változatos kialakításának. rácsok. ábra. Ez a stílus követi legkevésbé az architektonikus formákat. gyertyatartók. ábra). Az akantusz továbbra is szerepel. szentírástartó állványok is nagy számban készültek (6. A hengerművek elterjedése és tech­ nológiai fejlődése jobb minőségűvé tette a vaslemezt. a keresztezéseket palmettákkal fedték le. A zárakat és környéküket gazda­ gon díszitették. hiszen ezeket a mintalapokat mesterek generációi vették át és használták. de kialakítása nyújtottabb. Szentírástartó barokk állvány. A rokokó a barokk formák túlbur­ jánzó változata sok-sok új motívum­ mal kiegészülve. és indák­ kal.

Perspektivikus szentélyrács. Augsburg.6. század 116 .20. 18. ábra.

Az egri volt Vármegyeháza két vaskapuja és lunettarácsa az ő nevéhez fűződik. virág. Egyik legjelentősebb magyar kovácsmesterünk.19. 1 17 .21. lomb. szőlőfürtös kapun2 a levél-. és a 17-18. Készítette: Fazola Henrik. 1758-1761 a C vasak inkább érintik egymást mint keresztezik. ábra).aub und Bandelwerk".J. Hazánkban a rokokót Mária Terézia­ stílusnak nevezik. A francia mintalapok motívum­ kincse keveredett a helyi hagyományokkal. A barokk és a rokokó vezető állama Franciaország volt.20.és csigás indadíszek jellemzőek.és kartusdíszítés 2 A másikat „címeres" kapunak hívják. A vasrudak (laposvasak) a rövidülés illúzi­ óját adják sajátos elrendezésüknek köszönhetően.6. Az egri volt Vármegyeháza szőlőfürtös kapuja. vagy kartusdíszítés választja el őket {6. perspektivikus rács népszerű volt német nyelvterületen. Az ún. ábra. habár reneszánsz találmány. században terjed el igazán (6. ábra). Magyarországon is találunk rá példát [22]. Fazola (Fassola) Hen­ rik Würzburgból költözött Egerbe 1758-ban. a német fejedelemségekben a kastélyépítészet jelentős. 1715^45 között. a változat neve . Az ún. az akantuszleveles.

a formák leegyszerűsödtek. 118 . Klasszicizmus Az antik építészeti elemek újra előtérbe kerültek. az erkélyrácsok. A csigadíszek és a szerkezet komponálása szimmetrikus.6. ábra. ábra).23. ábra). ábra). felülvilágító rácsok. a rokokó kertkapuk eleganciáját sugározza. a vízszintes és függőleges tagolás kompozíciós elvvé vált.4. Franciaországban indult útjára az új irány­ zat. A négyzet.22. A csiga kissé háttérbe szorult. a pálcákat sok esetben kör alakú formák­ kal. koszorúk. kapuk. Az 1760-as években kezdődik meg a klasszicizálódás folyamata. Jellegzetes motívumai a pálmalevelek és virágfolyondárok. koronázó része azonban súlyosan nehezedik a nyíló részre. A kisebb hasz­ nálati tárgyakat réz­ ből és öntöttvasból kezdik készíteni. Lajos-stílusként ismerjük. német és osztrák területen „copf stílusként terjedt el. XV. 6. meander ornamentika. birodalmi igények stílusváltozatain halad át (6. Lajos korabeli erkély korlát.és hátoldala használatos. mely az épületdíszí­ tés terén a monarchikus. 18. Nantes.és laposvas mellett a gömbvas is 6. de a részletelemek ezt a rendet igyekeznek felolda­ ni.24. Hangsúlyt kapnak az épületeken meg­ jelenő vasmunkák. ablakrácsok. akantusz és rozetta.21.23. könnyed hatású. A kőből készített ballusztrád utánzása nem ritka az erkélykorláto­ kon. ábra). Nevét jellegzetes babérleveles füzérdíszéről kapta. Főleg a korlátok hosszúkás elhelyezkedése kedvezett a klasszicista díszíté­ si elvnek. XVI. babérfüzérrel díszített szaru (6. melynek két vége általában lefelé lóg (6. kande­ láberek. ábra. lépcsőkorlátok.22. A kapukon figurális és heraldikus elemek is helyet kaptak. bundolással (gyűrűs kötéssel) kötik össze. Impozáns. század (csipkézett taraj a csigákon) örvénylő zsúfoltságát látjuk (6. Ausztriában a bécsi Belvedere kapuja és kerítése érdemel figyelmet (1720 körül). Babérfüzér elő.

18. Kerti kapu. század 119 . Marly-le-Roi.6. ábra.24.

a csigák itt sem maradnak el. ezekre a statikus szerkezetekre aggatják. ábrák). lényege a történeti stílusok keveredése ugyanazon a tárgyon. Az átlapolás és kötegelés továbbra is használatos. A 19. század második felében. a gótika és a modernebb klasszicista motívumok keveredése3. A barokk és a rokokó. amely formavilághoz a 19. gyakran szegényes díszítése már átvezet bennünket a 19. ahogyan az egyes motívumok átörökítődnek és új formát kapnak. A század első felére tehetőek a historizmus tisztább megjelenésű alkotásai. A 19. az akantusz és a különböző füzérek megmaradtak. és 6. de az összes stílus érdekli. 6. Észrevehető a stilizálástól a naturális ábrázolás felé való fokozatos törekvés. vékonyabb vaslemezekből díszítőelemek. és a régészeti felfedezé­ sek is serkentették a történeti stílusok tanulmányozását és pontos megismerését. Később átmeneti formák jönnek létre.5. címerek. századi mesterek fordulhattak. sárkány-. a klasszicizmus is létező irányzat még ebben az időben. római sasok és antik formák jelentek meg. ábra). Az építészetben is észrevehető válságállapot a historizmus kialakulásához vezetett. Mig a XVI. megszaporodott a kovácsmesterek szá­ ma. Historizmus és eklektika Az ipari fejlődés és gépiesítés folyományaként nemcsak a kovácsmesterség technológiája fejlődhetett. és vasműves cégeket alapítottak. melyek több különböző stílus sajátosságait. sok a hidegen megmunkált díszítő­ elem. Ami a motívumokat illeti. Különböző groteszk maszkokat. és az évente megrendezett világkiál­ lítások ízlésformáló hatása kedvezett a kovácsoltvas újjászületésének. edények. Az irodalomban is a naturalizmus és a realizmus a válasz egy korábbi romantikus felfogásra. század első harma­ dában. A csigamotívum még inkább háttérbe szorult. vagy a reneszánsz. melynek előszelét már a romantika éreztette a közép­ kori építészet egyes megoldásainak felélesztésével és a keleti iszlám formakincs másolásával. épületen. században is ez történik.A hidegen domborított. 3 4 A historizálásra való hajlandóság nem a század találmánya. A Napóleon idejére datálható stílusváltozat alkotásain birodalmi jelképek. A gyorsaság és sokszorosíthatóság jegyében egyre jobban kiszorította a kézzel alakí­ tott alkotásokat addigi felhasználási területeiről. Érdemes megfigyelni ugyanannak a formaelemnek a művészettörténeti korszakok során használt változatait. A romantika szinte semmilyen feladatot nem adott a kovácsoltvasnak. a másikon levéldíszeket láthatunk (6. vagyis az egyes korszakok elkü­ lönülve jelennek meg a műveken és épületeken. Ez kiérezhető az egész eddig vizsgált időszak stílusváltozásaiból.26. barokkos díszekkel kiegészítve. századba. ábra). addig az empire stílusra a szögletes konstrukciók a jellemzőek. 120 . letisztultsága. a rozetta. Mindehhez hoz­ zájárult a céhrendszer megszűnése is 1872-ben. átfíízést főleg gömbvasnál találunk (6.25.28. Ezzel párhuzamosan a tiszta stílusú historizáló irány is megmarad. főleg a 19. Ez jellemző az ún. Az egyik ábrán csigadíszeket. szinte feldobálják a díszítőelemeket. Ez.27. „empire" stílusra is. állat­ os emberfejeket használnak a rácsrészek kitöltésére vagy összekötésére. század elejéig (6. egészen a 20. A fent említett széles körű stilisztikai alkalmazás a fellendülő építkezéseknek is köszönhető. Lajos-stílus egyfajta klasszicizáló barokknak nevezhető. A csigákból kiágazó indákat és kacsokat szege­ cselik. Jungfer Gyula 1878-ban mutatta be naturalisztikus kovácsoltvas rózsáit a párizsi világkiállítá­ 4 son. melynek puritánsága. ritka a tűzi hegesztés. század pozitivista szemléletmódja áttevődött az építészetre. rozetták készültek. reneszánsz formára emlékez­ tetnek. hanem az öntöttvasgyártás is nagyipari méreteket öltött a 19. A mesterek mindenfajta profilú vasat használnak. illetve azok modern változatait is magukon viselik. Ilyen az eklektika.

"«H 6. 1913 121 . Táncsics M.25. 7. Ablakrács. Budapest. ábra. u. Készítette: Jungfer Gyula.

század első évtizedeiben is jelen van. épületplasztika. A Dorottya utcai kapu letisztultabb lunettarácsa a csigák változatosságát mutatja (6. Vastag szemöldökíve felett középen látható koszorú s csokros kehely a késői klasszicizáló jellegre utal. ábra). ajtaja reneszánsz stílusjegyeket mutat. de bizonyos részletek más stílusú Jungfer-művön is észrevehetők. ábra). b) gótikus. i) klasszicista meander 6. ablakrácsai viszont inkább klasszicisták (6. 1841-ben született Pesten.31.29. Lakatosdinasztia harmadik tagja. d) reneszánsz. b)-c) gótikus. kandeláberek. Főkapujának lunettarácsa a legdíszesebb. nagyapja Jungfer András volt. gazdag díszítésű csillár és berendezési tárgy. e) ba­ rokk.6. rengeteg bejárati kapu. erkély­ korlát. kapuk. c) reneszánsz. illetve vasszobor fűződik a nevéhez. például a dugóhúzószerűen csava­ rodó kacsok.26. h) klasszicista. az Országház vasmunkái: rácsok. ábra). a függőlegesen haladó meander. f) copf babérlevél. A Központi Szabó Ervin Könyvtár barokkot idéző kapuin felfedezhetjük az érett stílus minden fontosabb elemét (6. A Nádor utcai volt Magyar Országos Bank Rt. g) rokokó. és a 20. ábra. a levelek élethű domborítása. h) klasszi­ cista palmetta Hazánkban az eklektikus-historizáló irányzat csak a század hetvenes éveiben terjed el.32. Legfontosabb munkái Budapesten a Várkert­ bazár hármas kapuja és kerítése.30. d)-g) barokk. Mindegyik stílusirányzatot tanulmányozta. Csigadíszek a) román. ábra). ábra. Egyik legnagyobb mesterünk kétségkí­ vül Jungfer Gyula. A kapu felső negyedében egy-egy angyalfej 122 . Levéldíszek a) román. az állatfejek (itt: oroszlánfej) megformálása (6. apja Jungfer Ferenc.27. A volt királyi palota kerítése és kapuja. de egy-egy alkotásán egységes stílust jelení­ tett meg.

6. Budapest. 1872 123 .28. Neoreneszánsz ablakrács. ábra. 6. Berzsenyi u. Készítette: Jungfer Gyula.

1 6. Szabó Ervin Könyvtár bejárati kapujának részlete. ábra.29. 1897 124 iff- . Budapest. Készítette: Jungfer Gyula.

Bejárati kapu felülvilágítással. Készítette: Jungfer Gyula 125 . Ablakrács. Dorottya u. ábra. Budapest. Budapest. • • • . ábra. Dorottya u. Készítette: Jungfer Gyula 6.. • • • 6.31.30.

6. Budapest. Budapest. Készítette: Jungfer Gyula. 1884 6. Nádor u. Neoreneszánsz bejárati kapu részlete.32. Kossuth tér. Neobarokk korlátrészlet. Készítette: Jungfer Gyula 126 .33b ábra. (egykori Magyar Országos Bank Rt. ábra.).

Budapest. Kossuth * Készítette: Jungfer Gyula 127 .I BMW 6333 áb *-"eobarokk bejárati kapu felsőré *e.

Budapest.34. Készítette: Lepter János ábra részlete 128 . ábra. 4.6. Klasszicizáló késő barokk kapu részlete. Báthori u.

Neoreneszénsz bejárati kapu és felülvilágító.35a ábra. Váci u.6. Budapest. 129 .

33a ábra).6. látható.36. A Kossuth Lajos téren található kettős vaskapu magasságával kápráztat el (6. Sötét tónusait plasztikus. és kontrasztot jelent a közvetlenül a vasszerkezet mögé helyezett ablaktáblákról visszatükröződő fény 130 . ábra. Szecessziós kapuk koronázó részletei BEN ti. kidomborodó elemek ellensúlyozzák.

napraforgómintát alkal­ maztak (6. vagyis a Húszak csoportjának 131 . Az ipar­ művészet. Walter Crane pedig az iparművészet igényessé tételén.37. páva­ vagy egyéb madármotívumokat. vaskapuján reneszánsz szerkesztés és anyaghasználat lát­ ható. A budapesti Báthori u. A század végére körvonalazódik egyértelműen a stílus formavilága. esztétikai egységén fáradozott. Stílusával egyezőek a homlokzaton végighúzódó erkély­ korlátok (6.33b ábra). Görbülő ívei dinamikusak. ábra. melyek a nemzeti jelleget igyekeznek be­ csempészni a formai megoldások közé. Franciaor­ szág után Németországban. 1902 6.35a6. Fakapu betétrácsa. számú ház kapujának mestere Lepter Já­ nos. A festőcsoport 1848-ban alakult meg. gyakorlati. az építészet és a festészet mellett az irodalomban (szimbolizmusként) is jelen­ valóvá válik. A lunettarácsán megjelenő floreális-leveles indák szecessziós hatásról árulkodnak. lunettarácsa különálló alko­ tás a kapu portálja fölött (6. ábra). Edward Burne-Jones az angol művészet megújítását tűzték ki célul. szuverén stílus kiala­ kulására még várni kell. Belgiumban Henry van de Velde a „Les Vingt". Szecesszió kszecessziós mozgalmak előzménye az angol preraffaeliták csoportja volt. főleg vidéken és a határon túl (6. Tagjai: Dante Gábriel Rossetti. ábra). John Ruskin. A szemöldökrészen megjelenő futókutya-motívum és a szimmet­ ria a klasszicizáló késő barokkot idézi (6. Készítette: Fekete Pál.36. tulipán-. ábra). 4. elméleti.37. Olaszországban.34. 6. né­ hol derékszög vagy hegyesszög szakaszolja. Sajátos. A Váci utca 65. a folklórból átvett ornamenti­ kát alkalmaznak. Magyarorszá­ gon elég sok ilyen emlék ismere­ tes. Aradi vértanúk tere. de felfe­ dezhetők olyan kísérletek. Szeged. Ausztriában is csoportok alakulnak. Szőlőlevelet. William Morris. A századfor­ dulón a magyaros motívumok sokszor szecessziós formavilággal keverednek.35b ábrák). Belgium.6.is.

A homlokzatokat egyes esetekben freskók. Szecessziós erkélykorlát. akár az épületen belül. Stile floreale. a falakon is. ábra). Leggyakrabban az un. és a már meglévő agyonis­ mételgetett kánonnal való szakítást célozta. legkiemelkedőbb egyénisége. főleg virágmotívumra. Váci u. A szecesszió formavilágára nagy hatással volt még a régi francia gobelinművészet és a japán metszetek. végei kiszélesednek és hegyesek (6. Budapest. életteliek. „ostorcsapás" motívumot használják. A szó jelentése „kivonulás". 5 Floreális stílus. ha az indák és folyondárok látszólag össze-vissza tekergőznek. 11. mozgásban vannak. mely egységes harmóniát hoz létre nemcsak a mű­ vön belül. mozaikok. A vonalak kecsessé és vékonnyá válnak. Az új stílust Nyugat-Európában többnyire Art Nouveaunak vagy Modern style-nak. ábra.38. Már a nyolcvanas években megkezdődik az építészetben a történeti stílusokkal való szembefordulás. a nyílászárók kereteinek és a párkányoknak az ívvezetése megjelenik a kiegészítő szerelvényeken és díszítményeken. akár kívül.38. utalva a rengeteg növényi. 132 . a kuszaság mögött gondos tervezés áll. és az épülethomlokzatok sajátos dekorációi. ábra). Ausztriában és Közép-Eu­ rópában szecessziónak nevezik. de a kompozíció sok esetben folytatódik a festett üvegeken. Németországban Jugendstil-nek. A naturalista felfogás helyébe erős stilizálás és absztrahálás lép.6. figu­ rális épületplasztikák (erkélykonzol) díszítik.5 stile liberty az olaszoknál. A levéldíszek kevésbé stilizáltak. erkélyrácsokon is (6. így a kovácsoltvas kapukon.39. A teljes kompozíció szimmetriáját általá­ ban az sem zavarja meg. melyek a 80-as évektől rendkívül népszerűek Nyugat-Európában.

Dondelinger 133 .39. ábra. Készítette: A. Art Nouveau stílusú lépcsőkorlát. Párizs.6.

1906.6. Szecessziós bejárati kapu részlete. Készítette: Jungfer Gyula.. Báthori u. Budapest. Felújította: Lehoczky János. „Pávás" kapu részlete.41. Gresham-palota. ábra. 2003 6. 1905 134 . ábra.40. Budapest.

Budapest.42.6. 135 . Báthori u. ábra. Szecessziós kapu részlete. 7.

40.44.43. ábra. bronzból. korlátokat. Budapest. ábra). az Árts and Crafts. vaskapuja. Geometriai szigorúság. ábra). vaskapuja elszakad a hagyományos virágos-indás motívumoktól.41. Jungfer Gyula is tudott váltani a század­ forduló után. használati és dísztárgyakat készítenek rézből. me­ lyeket a 7. pávák egymás felé fordított reliefjei láthatók rajta profilból. A Báthori utca 5. és készített szecessziós kapukat. Váci u. A szecesszió jelen van a berendezési tárgyak területén is. 6 „Exposition Internationale des Árts Décoratifs et Industriels Modernes 136 . a kubizmus. az expresszionizmus.43. 6. dekorációs sokrétűség jellemző rá a formai elemek túlzsúfolása nélkül. A Honvéd utcai Bedő-ház vasko­ sabb rácsozata liánszerű. az ősi egyiptomi és azték művészet motívumkincséből (6. Magyar népi motívumokkal díszített rácsos kapuk. A húszas évek­ ben alakul ki az Art Deco. bútorokat. mely gótizáló hatást mutat (6.44. berendezési tárgyakat.6. Készítette: Marcel Bergue Magyarországon és főleg Budapesten nagyon sok szecessziós épület és kovácsoltvas munka található. üvegből és kovácsoltvasból is. Ilyenek a mostanában felújított Gresham-palota bejárati kapui. legfelül még egy páva szemből. Néha eklektikus megoldások keverednek a szecessziós alkotásokon. Szecessziós kapu. A Váci utca 42. szám alatti kapu a sorozatban sajtolt margitvirágformát hordozza. ilyen a Báthori utca 7. ábra). sűrűn rovátkolt vasnyalábokból áll. szárnyai széttárva (6. 42. mely nevét egy 1925-ben Párizsban megrendezett nemzetközi kiállítás után kapta.6 Az Art Deco merített az Art Nouveau. ábra.42. felülvilágítói 1906-ból. levelei hullámzóan törnek a virágok felé (6. ábra). viszont koncepciója a népművészettel teszi rokon vonásúvá (6. jellegzetesen városi művészet. fejezet tárgyal részletesebben. „Art Deco" stílusú tűzhelyvédő rács. Az Art Deco már átvezet bennünket a modern kovácsoltvas-irányzatok felé. ábra).

Napjaink kovácsmüvessége 7.amely kétségkívül maradandó alkotásokat hozott létre az első világháború után nem követték újabb stílusirányzatok. a megújulást a 20. Részlet.a történelem során először . de silányabb kivitelű kovácsoltvas munkákkal. Bieber Károly munkája. Az akkori.1. Az építészetben az új stílust. hogy a gépesítés nem feltétlenül jár együtt a stílustalan tömegmunkával. illetve ezekből fakadó mesterségbeli megújulások. A bérházépítések növekedésével nem járt együtt a művészi értékű kapuk. mint kovácsolt munkának. Tömeges árutermeléssé vált a függőfolyo­ sók „kovácsoltvas" korlátainak kilométerekben mérhető gyártása. de napjaink mestereinek művészi kivitelű munkái is igazolják.1. Ezt a folyamatot elősegítették azok a technológiai újdonságok.7. így például a láng­ hegesztés. hajlító.legalább 50 éves késéssel jelen­ tek meg. és a két világháború között a korábbiaknál silányabb módon folytatni. század elején a „Bauhaus" jelentette. 1937 137 . ami sokkal inkább nevezhető lakatos-. a daraboló-. rácsok. Az építészettel összefüggő alkotások A szecesszió vasművességét . amelyek a tömeggyártás jellemzői voltak. mert az építtetők megelégedtek az olcsóbb. erkélykorlátok felhasználása.és egyéb megmunkáló gépek és legfőképpen a 20. amit a kovácsoltvas-művesség szolgai módon kénytelen volt követni. a kézműves munka 7. illetve az elektromos ívhegesztés bevezetése. Az ehhez igazodó kovácsműves alkotások . század második felében megjelent kovácsológépek elterjedése. Az építészet a szecesszió hanyatlásával nagyrészt a historizáló eklektikában egyszer már felelevenített történelmi stílusok formáit vette elő újra. Magyaros népi motívumok alkalmazása a kolozsvári egykori hadtestparancsnokság épü­ letének kapuján. ábra.

A hatvanas évek útkeresésének másik jellegzetes példája a 7. A barokk hagyományoktól évszá­ zadokon keresztül megszabadulni kép­ telen művészeti ág a 60-as évek dere­ kától a berlini (akkor keletnémet) Fritz Kühn példamutató alkotásaival elindul a modern kovács-iparművészet kiala­ kításának útján. Schima A. szépségét a kovácsolási technológia helyes alkalmazása adja.4. játékossá válik (7. a szerkezet puritán. A jelenkor vasművességéről szóló csekély hazai irodalomból idézzük Pereházy Károly megállapításait a magyarországi törekvésekről: „Az 1960-as évektől egy maroknyi. Minden kornak megvan a maga eszménye. hogy nem is olyan könnyű megszabadulni a díszítőelemektől. Fritz Kühn munkája tek kimunkálásában jelennek meg az új stíluselemek (7. ábra. Ennek egyik lépcsőfoka volt a magyaros népi motívumok alkalmazá­ sa kovácsoltvas kapun (7.5. [11]. hogy a széles laposvasat a szokásosnál hosszabb ívben csavar­ ja. ábra). Alkotója erős. Az alkotáson már díszítés nem látható. a csavarással ér el igen plasztikus hatást Fritz Kühn azzal a megoldással. Tiringer Ferenc.jellegének eltűnésével.6. ábra). Az ismétlődő elemek uralkodása még jellemzőbb a 7. Ezek a meste­ rek készítettek kiváló neobarokk. neoszecessziós és eklek­ tikus alkotásokat. majd a század köze­ pétől . leegyszerűsített megoldás. Figyelemre méltó a rács árnyékhatása. 50x 12-es laposvas kerettel adja meg a kapu merevségét. majd ezen elemek ismétlődésével az összkép is ritmikussá. Fűtőtest védőrácsa. melyből hasításokkal és csava­ rásokkal képezték ki az összekötő vízszintes elemeket. Sima Sándor és leg­ főképpen Bieber Károly. a múltba hanyatlott világ nyűgös tradíciójától szabadulni igye­ kezve. A két világhá­ ború között és után is voltak kvalitásos kovács iparművészeink: így többek kö­ zött Forreider József.3. itt maguk az elemek mint pillangórajok repülése adja a lendületet. gyümölcsöző küzdelmet folytat a vasművesség megújhodásáért. Bandi.2. Egy picike rózsát még rátett a mester a csomópontokra jelezve. az avult hiedelmekkel szembeszállva és a modern építészeti formáktól ösztönöz­ ve.út­ törői lettek annak az útkeresésnek. a művészi kovácsolás új formavilágának megteremtéséért. amelyeket díszítőelem­ ként is alkalmazott bundolás fog össze. ábra). Ez a kerti kapu vertikális elrendezésű laposvasakból készült. A díszítés maga a szerkezet. ábrán látható [12]. azo­ nos szellemű vasműves. A 7. ábra rács­ tanulmányán már egyetlen munkafázissal. a geometrikus elemek egymásba kapcsolódása maga a konstrukció. ábrán látható alkotásnál.2. a művész a maga korát fejezi ki. Először csak a részle­ 7.elsősorban Sima és Bieber . ám munkáik egyben a maguk egyéniségéből született különféle 138 . neoreneszánsz.1. amely a kovács-iparművészetet a mo­ dern stílus keresésében világszerte jel­ lemezte. Ilyen mértékű leegyszerűsítés már sokak szerint a míves megmunkálás rovására megy. a kitöl­ tő egységek (pillangók) mindegyike teljesen átkovácsolt darab. Ezeket az átkötéseket szabálytala­ nul helyezték el.

3.Brünau 139 . Kovácsoltvas kapu. 1963. Fritz Kühn munkája.7. ábra. Berlin .

lo­ gikus világossággal érvényesülnek.4. Bern irányzatok értékeit is tükrözik. A mai törekvéseket tehát . a spirál. ugyanis a görbék. ábra.Trier 7. mű­ veik vonalrajzai metszően tiszta.[ 7. Ám alkotóelemeiket csak megközelí­ tőleg lehet morfológiai határok közé szorítani. a domború és a konkáv alak­ zatok egyaránt megjelennek. a kör. F. század végére felnőtt vasműves nem­ zedék megértette. ábra. és ezek minden különbözőségük ellenére azo­ nos princípiumon nyugszanak"[13]. ellengör­ bék. a félgömb.nem el­ vetve a gépi megmunkálás nyújtotta 140 . A 20. Pfalzel .5. hogy nem a barokkban látják a művészi kovácsolás abszolút stílusát. az egyenes és az ezekből alkotott szögek sora. a hajlatok. Hermann munkája. az ovális. a gömbszelet. az ívek. 1963. Napjaink­ ban ugyan még kevés a közelmúltra való rálátás. hogy az eklektizáló formanyelv mosolyt kelt az űrhajók és a műholdak világában. Kerti kapu. Kovácsoltvas kapu. egyértelmű azonban. Adolf Steines munkája. Kovácsa­ ink a régi korok formáival szakítva az új irány szolgálatába szegülnek. 1965.

A pálcák a zárat körbefonják. Nagyobb méretű kapukat statikailag mére­ tezni kell.mint formai kincset . Az irányzatnak számos követője van.8. a kézi munka hitelével anyagszerűen megmunkált.9 a-b ábra). ezért a pántoknál. a kovácsolási technológia alkalmazásának őszinte be­ mutatása. Csavart pálcákból készült rács. 1967 lyet a keretes-pálcás rendszer jellemez. Méretük elérheti az 5-6 m-es szélességet és a 3-4 m-es magas­ ságot. a megengedettet meghaladó függőleges és vízszintes elmozdulásokat el lehessen kerülni. Ilyen konstruktív megoldás látható a 7. illetve a közbenső erőket adják át a keretre.előnyöket . konstruktív megoldások alkalmazása. Ezt igazolja a gellérthegyi Szikla­ kápolna ajtajának részlete (7. A díszítések nélküli. A konstrukció saját magát merevíti a kapu síkjában. A mai kapuk jellemzője az egyszerű. alul is kétszer hat-hat laposvas elemei a központ­ ból sugarasan szétterjednek. A felületet egyetlen. a művész által alkotott andráskeresztre emlé­ keztető mintával töltötte ki. ameFritz Kühn munkája. Sok hazai és külföldi ko­ vács éppen az általa magas színvonalon kivitelezett ilyen témájú alkotásával vált ismert­ té. a pálcáknak csak merevítő és kitöltő szerepük van. A kapuknak az épülettel harmo­ nizálni. az erővonalak mentén elhelyezkedő pálcák vonala alkotja a kapu szerkezetét. hogy az oldalirányú lengéseket. Ez esetben a teherviselést a keret végzi. A pántoknál a beállítási lehetősé­ get. A fölül is. a biztonságos zárást és esetenként a gépi működtetést biztosítani kell. ábra). felül ívesen kialakított. hogy a lényeg a részletekben rejlik.7. ahol a 3 X 2 m-es. Kapuk Az építészettel összefüggő ko­ vácsműves alkotások közül ki­ emelt szerepe van a kapuknak és a hozzájuk tartozó kerítéseknek. középütt kötegbe. Szerkezeti felépítésük év7. művészi alkotások jellemzik. miközben a tengelyük körül megfordulva élükkel felénk irányulnak. hat darab kapuból egy részt mutat a kép. Az erővonalak ilyen módon törté­ nő ábrázolását . a vasnak a monu­ mentális prioritását hangsúlyo­ zó. Az egyedi zárkialakítás igen hangsúlyos. Ismert mondás. de erő­ teljes elemek kidomborítása. a sima. záraknál fellépő koncent­ rált erők bevezetéséről gondoskodni kell. ez biztonságot. ábra. századok alatt alakult ki. ábrán. A keret nélküli megoldásoknál a felület maga a teherhordó. stílusához alkalmazkod­ ni kell. míves kivitele pedig a régmúlt emlékeit idézi mai megfogalmazásban. támaszoknál. erőt sugároz.6. majd folytatják útjukat a kapu aljáig. A fegyelmezett pálcakiosztás a hagyományok 141 . alul lépcsősen össze­ futó.az alkotó Magyarországon először alkalmazta.a hagyományos tűzi kovácsolással formált. ahol ismét kötegbe sűrűsödve támasztják meg a kapu felső részét függőleges csapjukon keresztül (7.

7.8. 1985 142 . ábra. Alsóvölgyi u. Készítette: Seregi György.7. A veszprémi temető főkapuja. ábra. Érdliget. Készítette: Lehoczky János. 8. Bejárati kapu. 1985 7.

azok megkomponálása a mo­ dern stílus említett jegyeit hordozza. hol szélesednek. Eredetileg a kö­ zépkorban készültek tömör vasajtók.7.9a ábra.9b ábra. A díszítéseket a függőleges elemek vé­ gének zárt csigavonalban történő ko­ vácsolásával. szintén S alakú merevítőhöz egyéni. modern és neoszecessziós jegyeket hor­ dozó kapu látható a 7. illetve rusztikus gömbök­ kel történő felfogásával oldotta meg készítője. szellemes megol­ dással történt. ábrán. Igen mozgalmas vonalvezetésű. Tömör ajtókat akkor készítenek. amelyek még ke­ resztmetszetükben is változnak. 7. hol keskenyednek. amely a legfiatalabb kovácsgenerációhoz tar­ tozó mester műve. ha a betekintést teljes mértékben meg kí­ vánják akadályozni. 1991 őrzését. A díszítést és a mere­ vítést egyaránt szolgálják azok az S alakban futó pálcák. A Sziklakápolna kapuzatának részlete 143 . A budapesti Sziklakápolna kapuzata. Pölöskei József alkotása. Kapcso­ latuk az átlóban futó.70. és ez­ zel kiemelik az ívek futását.

Állásfoglalás nélkül bemuta144 . korlátok kialakítására. A felső pálcák a boltív vonalát követik. Itt az átlós merevítések és azok hasított végeinek kialakítása. Évek óta folyik az útkeresés a posztmodern épületekhez. ábrán lévő szentélykapu. kerítések. Ehhez csatlakoznak a különböző hosszúságú pálcák. főleg ilyen stílusú magán­ villákhoz illő kovácsoltvas kapuk. Egy klasszikus kovácsolási technológiával kialakított motívumra mint alapelemre épül fel a 7. Ennek korszerű. Családi ház bejárati kapuja. A szegecselt kötésmód is díszíti a kaput. valamint a középső hangsúlyos tárcsák míves kivitele töri meg a tömör lemez egyhangúságát. mert a merevséget a térbeli elemek biztosítják. amely íves száraival négyirányú csatlakozást tesz lehetővé. Család u.7. a mai időkben is elfogadható megkomponálása látható a 7. Készítette: Nagy Péter. A kétirányú hasítással készült térbeli „csillag­ elem".6 m). adja a konstrukció felépítését. 2002 amiket a román korban főleg erősen megvasalt fából készítettek.12. A szerkezet külön keretet nem igényel. ábrán. illetve csillagelemek. Göd. A kezdeményezések természetesen a szecesszió formavilágából is merítenek.11.70a ábra. (1 x 2.

14. de szárát befelé negyed körívesre hajlított vasakkal enyhítette. hangsúlyozva az útkeresés. A térbeli díszítőelemek sorozatos összekapcsolásával készült ugyanazon épületegyüttes térelválasztó korlátja is (7. az a szemlélő megítélésére van bízva. Hogy ez mennyiben segítette elő egy egységes stílus kialakí­ tását. az indák egymásba fonódása szecessziós motívumokat mutat. ábra). Hangsúlyos. valamint a 7.18. Kovács László Putu alkotása • V !\ tünk néhány ilyen megoldást. ábrán a visszatérő elemek és motívumok alkalmazása egységes kompozíciót eredményezett. kovácsolt térbeli elemekkel kezdte és zárta vaskos kapujának függőle­ ges alkotóit készítője (7. A fentiekben többször említett modern stílusjegyek legfeljebb abban mutatkoznak meg. Könnyen felismerhető. A kapu rajzolata mozgalmas.77. de hasonló elveken ala­ pul a 7. ábrán bemutatott beépített erkélykorlát. és kötegeléssel 145 . hogy rátett csigavonalas vagy levélmintás neobarokk díszítőelemeket nem tartal­ maznak. és így rusztikus hatást keltenek. Más megfogalmazásban. virágmin­ tákban végződő vonalvezetés. Az íves.13.14. Ilyen látható a 7. A 7. a megoldáskeresés kétségtele­ nül látható jeleit. A függőleges elemek szintén átkovácsoltak. Tömör acél­ ajtó. Ennél a megoldásnál a készítője függőleges elemeket is belekomponált a művébe.ábra).79. hogy mindhárom utóbbi alkotás ugyanazon műhelyből került ki. ábrán tervszinten látható két.7.15. ábra.76. ábrán látható kapu is.és egyszárnyú kapu és kerítés.17. ábrán látható rácsajtó egyenes pálcák sorával képzett szigorú tagoltságát L alakú. A 7. Részben ebbe a kategóriába tartozik a 7. ábrán lévő kétszárnyú kapunál.

Pannonhalmi Főapátság bencés tanulmányi háza. 1993 146 .7. Szentélykapu. ábra.72. Budapest. Seregi György alkotása.

átlós . Kétszárnyú kapu terve. 7. átkovácsolt . hanem az ellentétesen elhelyezett L alakú elemekhez is. 2003 kapcsolta nemcsak a vertikális pálcákhoz.14. ábra.20 a-b ábra. Készítette: Molnár Rudolf 147 .térbeli elemek alkotják a szerkezetet.változó szélességű és vastagságú. Készítette: Molnár Rudolf.7.73. Kétszárnyú kapu. Egy nagy testű élőlény bordáira utaló. ábra. A budapesti Természettudományi Múzeum új bejáratának kapuját mutatja a 7. Ezzel a kontraszttal teremt változatos konfigurációt. Ezt a művet nem kell magyarázni. kerítéselem és egyszárnyú személybejárati kapu terve. plasztikusan ábrázolja mondanivalóját. különböző hosszúságú. és meggyőző erővel bontakozik ki alkotójának sok variációban jelentkező erénye.

Készítette: Molnár Rudolf 7.16. Készítette: Takács István 148 . ábra. Kétszárnyú bejárati kapu.fl^^ffi 7. Erkélykorlát.75. ábra.

7. Fotó: Bujnovszky Tamás 149 .77. 260 x160 cm. Budapest. ábra. A Hilton Szálló kapuja. Készítette: Lehoczky János. 1990.

„.H. ^SKSSU. ^ ^ . „ U.^... . OSI -.Ül.-.^ .

Kaputanulmány. Készítette: Kovács József. ábra. 1980 151 .w 7.19.

7. A budapesti Természettudományi Múzeum kapuja. Készítette: Seregi György.20a ábra. 2004 152 .

rácsokat az 5.22. külső elhelyezésű és a belső térben elhelyezett szerkezeteket. rácsok esetében is alkalmazzák. nyugodt vonalai illenek a fehérre meszelt lépcsőházi falakhoz. Vérbeli kovácsoltvas technológiával készült és a kézi munka jegyeit egyszerűségé­ ben is jól bemutató modern ablakrácsot ábrázol a 7. így a kül. valamint egyetlen díszítőelem beiktatásával készítette el alkotását szerzője.20a ábra részlete Korlátok. Modern stílustörekvések láthatók a 7. ábrákon.27.5-2. Középületeknél a tömegek által okozható terhelést kell figyelembe venni. illetve térelválasztó korlátain. Erkélykorlátok esetében ez az érték legfeljebb 120 mm.0 m magasak.27. A korlátok tartóoszlopai 0.0 m.harmonikus egységben jelenik meg a homlokzaton. Megkülönböztetnek az épület homlokzatán megjelenő. Különösen a homlokzaton megjelenő alkotá­ sok lehetnek az épület díszei.26.azonos stílusa folytán . A korlátokat szilárdságilag méretezni szükséges. ábra megoldásán. a belső téri lépcső. ábrán lévő erkélykorlátnál is. ábrán látható alkotás. ábra motívumait alkalmazta szerzője a 7. Lépcső­ korlátot ábrázol a 7. ha azok művészi kivitelűek. A külső térben lévő korlátokat.25. ékszerei. Az egymást 153 . A 7. egyszerű. ábra.28. A más és más rendeltetésű szerkezet . A pálcák távolsága 150 mm-nél nagyobb nem lehet.24-7. A 7. az utóbbiaknak a belső építészeti elképzelésekhez kell igazodniuk. Az előbbieknek az épület stílusához.7.20b ábra. osztástávolságuk 1. A kapuknál már említett neoszecessziós útkeresést fedezhetjük fel a 7. fejezetben leírt. Az ívek kialakítása neogótikus jellegük ellenére mai gondolat­ világot tükröz. Előtetővel védett bejárati ajtót és hozzávezető íves lépcsőkorlátot mutat a 7. ábra. fokozott korrózió elleni védelemmel kell ellátni.és beltéri korlátokat egységes stílusban jeleníti meg. rácsok A kapuknál kifejtett stílusjegyeket az alkotók a korlátok.9-1.23. A pálcák változó keresztmet­ szetével.

Rácsrészietet ábrázol a 7. 2003 keresztező elemek bújtatással történő kapcsolata. amely a 7.12. Készítette: Takács Zoltán 154 . Készítette: Szombathy Gábor. Belső lépcsőkorlát. Ablakrácstanulmányt mutat a 7. 7. de mégis plaszti­ kus rajzolatot. Belső téri korlát. A kötegek összefogása egyedi.csil­ lagelemek összekapcsolt sorozatából tevődik össze. ábrán már ismertetett .29. Térbeli szerkezete és az ebből adódó árnyékhatások adják a rácsnak az egyszerű. A rács szerencsésen kombinálja a ha­ gyományos kovácsolt elemeket a mai leegyszerűsített formákkal és kivitel­ lel.21. ábra. ábrán látható.22. mívesen megmunkált alkotás.hasítással készült . ábra.30.7. szel­ lemesen megoldott elemmel történt. valamint a vertikális pálcák végkiképzése a kovácsművesség ősi ha­ gyományait mutatja meg mai megfogal­ mazásban.

Miskolc.7. Készítette: Seregi György. ábra. Kovácsoltvas előtető és lépcsőkorlát.23. 1998 155 .

ábra. Lépcsőkorlát végkialakítása.24. Készítette: Molnár József 7.25. ábra. vízszintes térelválasztó korlát. Beltéri.7. Készítette: Molnár Péter 156 .

Beltéri lépcsőkorlát. Készítette: Seregi György.7. 1997 157 .26. ábra.

Mosonmagyaróvár. magánház. ábra.7. Ablakrács.28.29. ábra. Készítette: Seregi György 7. Készítette: Seregi György 7.30. tanulmány. Készítette: Fülöp Tibor 158 . ábra. Rácsrészlet. Ablakrács.

Kilincs. Fülöp Tibor alkotása 7. ábra.2.33. 1998 159 . Kovácsoltvas kereszt a ciszterci nővérek kismarosi monostorán. ábra.7. Készítette: Seregi György. Egyéb alkotások 7.32.

ahol a mester magyaros motívumokkal. akik a láncokat kézi megmunká­ lással készítik el.35. ábrán látható kereszt is ezt a formavilágot testesíti meg. ábrán. megtörve a gyári munka egyhangú­ ságát. külső udvari és bejárati lámpa­ testeket. indás le­ vélfüzérekkel oldotta meg a felület kitöltését. Gyertyatartó. szűkszavú­ ak. A kilincsek egyszerű. cégéreket.37. A berendezési tárgyak között említhetők a gyer­ tyatartók (7.34. ábrán látható lánc.31-7. de célszerű for­ mákká egyszerűsödnek (7. Modern megfogalmazá­ sú alkotás ebben a témakör­ ben a 7.Az építészethez kapcsoló­ dóan kovácsoltvasból ké­ szítenek kandelábereket. ábra. A 7.32. amelyen szinte tanulmányozni lehet a kovácsolás alapművelete­ it. Pillér György alkotása 160 . Kandallóajtó látható a 7. a kandallókészletek. Ezek az alkotások a túldíszített barokkos megfogalmazás helyett összefogottak. A fekete kovácsoltvas kereszt a fehér terméskőből készült templomtorony te­ tején erős kontrasztjával hangsúlyossá válik. Ilyen a „Láncszemek" c.36 a-d ábra). a kan­ dallóajtók. ipari jellegét. munka (7. A napjainkban készí­ tett kovácsoltvas bútorok 7.33. anyagszerűek és lé­ nyegre törőek.34. ábra). kü­ lönféle feliratokat. ábra). díszkutakat. A kóvácsművesség év­ ezredes hagyományait ápol­ ják azok a mesterek.

ábra.asras 7. 1980 \ 7. Takács István alkotása 7.35.36. Lánc. „Láncszemek".37. ábra. Kovács József alkotása. Kovács László Putu alkotása 161 . Kandallóajtó.

Kovácsoltvas ágy. ábra).38. amelynél a szecessziós stílusjegyek a jel­ lemzőek és egy széket.39. Ki-ki ízlése. sokszor beton gömbvasból ké­ szülnek. az egyszerűség dominál (7. ábra.'4á jgl s ' -"ifi 7 !§?!# ü B í • • » • . ahol az anyagsze­ rűség. áöra. Készítette: Molnár József 7. művészi és tömeggyártásra jellemző gépi kivitelben.38. 2002 közül bemutatunk egy ágyat (7. falikarok.39. Ez utóbbiak melegmegmunká­ lás nélkül. 7. amit már nem tekinthetünk kovácsművességnek. állólámpák. 162 . Készítette: Seregi György. Vannak továbbá csillárok. belső térelválasztó rácsok ko­ vácsoltvasból igen széles választékban. Kovácsoltvas szék. belsőépítészeti elkép­ zelése szerint rendezheti be lakását. ábra).

Aplasztika műfaja a kovácsoltvas-művességben 7. A kovács szobra Hávard Bergland könyvében 163 .3. ábra.40.7.

7. ábra. „Lófej". 2003 164 . 1997 7.41. „Párduc". Készítette: Seregi György.42. Készítette: Helfstyn. ábra.

2 m). „Termés" c. saját örö­ mükre és mindnyájunk csodálatára.44. 165 . Itt sokszor a durva kovácsolás után a vas faragásával.40. hogy miként tudná megalkotni az alábbiakban bemutatott kisplasztikákat. hogy tűzi kovácsolással is lehet kifejező. esetenként képzőmű­ vészeti színvonalra emelkedő alkotást létrehozni. vésésével.ha kisebb kalapáccsal is . Itt a teljesség igénye nélkül. rangsorolása nem jelen könyv szerzőinek feladata. lényegre törő. Pedig a kivételes képességűek . A mai kovácsok is szívesen próbára teszik adottsága­ ikat a kisplasztika területén. ábrán látható kovácsmesterről. alkotás (mérete kb. csak néhány alkotást felvillantva bemutatjuk. Nehezen képzelhető el a 7. kisplasztika (24 cm). kisplasztikái alkotá­ sokat kovácsolással. glavírozásával finomították műveiket.7. 1. Ezek művészi értékének méltatása. „Kezedbe tettük sorsunkat" c. kezében a nagyka­ lapáccsal.43. Készítette: Seregi György. Készítette: Fülöp Tibor 7. ábra. 1955 A korábbi történeti korszakokban is készítettek a mesterek szobrokat. ábra.megteszik.

Buch. Budapest. Verlag J. Képzőművészeti Kiadó. [\6] Ernyei Gyula: Seregi György kovács. Budapest. 1984. Kastner: Schmiedehandwcrk im Barock.. Budapest. Ennél a fej csontvázából és izomzatából épül fel az alkotás. kiadás.b. ábra). 2000. Linz/Donau. 1982.M. C. Helikon Kiadó. Rozsdamentes acélból készült kovácsolással a 7. Körmendi Galéria. alkotás Máriát. [2] Latinak István: Kovácsolás. Budapest. ábra). 1967. Műszaki Könyvkiadó.E. ESAB Kft. [14] Pereházy Károly: Kovács József. amelynél a nagymacska lopakodó mozgása jól érzékelhető (7. 1977. Budapest. 2000. [17] Pereházy Károly: Stílus és technika a kovácsoltvas-művességben. [ 13] Pereházy Károly: A kovácsoltvas-művességről. 1994. Szerk. Di Michiel: Gittertüren. [5] Kurucz Imre . L. Budapest. 1997. A lemezből kovácsolt palást összefogja a szolid magabiztos­ ságot sugárzó női alakot (7. Seregi György: Acél épületszerkezetek. [6] Hávard Bergland: Kunsten á (Teknikk og tradisjon) smi. Kovácsolás a mai Magyarországon. [18] Pereházy Károly: Az európai kovácsoltvas-művesség története. Julier: Schmiedeeisen. A szim­ bolikus növény termését többszöri hasítással és hajlítással kialakított acél védőabroncsok védik. [6] irodalom felhasználásával készültek. 1990. Schuler Verlagsgesellschaft mbH.41.43. [22] Budapest. Magyar Iparművészet. Műszaki Könyvkiadó.. Terc Kiadó. Építészeti részletek. Budapest. AS 2000 Norskog. Coleman. A „Kezedbe tettük sorsunkat"c. Gyldendal Norks Forlag. 1971.2 m magas. A „Termés" c. 2. [1] . Budapest. [4]. Budapest. 1979. 1963. [23] Fridolin Wolf: Kunstschiedepraxis. Lübeck. Műszaki Könyvkiadó..44. '[10] Orgován László: Felületvédelmi zsebkönyv. fejezet rajzos ábrái a [2]. A tátott szájból szinte hallható kétségbeesett nyerítés fokozza a szemlélőjében keletkező élmény hatását. Budapest. a „ Magyarok Nagyasszonyát" ábrá­ zolja koronával a kezében. [ 19] Hoppal Mihály: Sámánok. Újkor) Tankönyvkiadó. Budapest. művet jellegzetes kovácsolási technológiával készítette alkotója. 1975. 6 B Építész Bt. Budapest. [1 1] Bieber Károly: Kováesművészet. munka. 1974. München.. Műszaki Könyvkiadó. Irodalom Seregi György — ifj. lyukasztásokkal díszített kovácsoltvas oszlopon nyugszik (7. Schlidler .Kedvenc témaköre ezeknek az alkotásoknak az állatfigurák ábrázolása. 1995. 1986. [21] Szentkirályi Zoltán: Barokk (Az építészet története. Budapest. [9] Pallai Sándor: Fémdíszmű. 1976.42. kalapácsok. Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1967 by Verlag Stahleisen m.: Lőrinczi Zsuzsa. Wimmer. B+V Lap. Düsseldorf. [4] Sárádi Kálmán: Művészi kovácsolás. Táncsics Könyvkiadó. 1994/1. Ilyen a „Pár­ duc" c. [7] Kunst der Gestaltung bei Fritz Kühn. [25] O. A felső figurális rész 1. ábrán lévő „Lófej" c. 2002.H. Gondolat.. Budapest. Lelkek és jelképek. 2002. [12] Fritz Kühn . amelyet az élénk szem és a jellegzetesen hátravetett fül kelt életre. Verlag KG Lübeck. 1967. Seregi György: Iparművészet 1100 fokon. ábra)..und Zeitschriffen-Verlag Kg. [20] Henri Fociilon: A nyugati művészet. A 4. Gittertore. Gyorsjelentés Kiadó. [8] Hegesztőgépek. 1999.. 1973. A rúdanyagból és lemezből kovácsolt alkotásnál a farokban végződő gerinc hullámzása kelti életre ezt a jellemző mozgást.Terény Aladár: Kovácsológépek. Budapest. Öntödei Múzeumi Füzetek 6. [\5]Dr. [3] Lázár Antal: Munkahelyek építészete. Műszaki Könyvkiadó.és Könyvkiadó Kft. kisplaszti­ ka. [24] J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->