P. 1
cikkek2

cikkek2

|Views: 179|Likes:
Published by Magyar Béla

More info:

Published by: Magyar Béla on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2015

pdf

text

original

Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára.Grafikai tervezés. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. mely megadja a lehetõséget arra. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. így ármeghatározása. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény.és külföldön. óvatosan alkalmazzuk. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. a tervezõgrafikusok szakmai. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. csak ott. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. Tudva azt. Ez a külföldi . Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. mely mind a tervezõk. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. Ez a szakmai.

Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására.. Több szakmai elõadáson vettem részt. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. mert tudni kell. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat.Ft fölött van. nem szabad elfelejteni. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. de azt biztosan tudom. A Kamara árjavaslata az európai országok. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. Ma ez 200 000. Svájc. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. Húsz évig mûködött. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. Hollandia gyakorlatán alapul. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert.munkavállalóknak kényelmes. a méltányosság elve.. mert ne képzeljük azt. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. Húsz éven keresztül 5000. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. nevezetesen Németország. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. és a mai . hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. Azért beszélek mindig árjavaslatról. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik.

magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. tehát nem digitális adatállományt. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. . és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. a hazai gyakorlat szinte fordított. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. Köztudott. A magyar szerzõi jogi törvény. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. Nem kész nyomófilmeken. errõl lemondani sem lehet. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. Nem adja meg a lehetõséget. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. más ismereteket. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött.és eszközállomány átadását is jelentheti. más eszközöket követel. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. hogy mit nevezünk tervnek. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. Nevezetesen az európai. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû.

a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. hiszen Európában a 18. A Hungart. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. pl. század óta mûködik. számában. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. Nem lehet kétséges. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. Az ár is ezek szerint alakul. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. . az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. Franciaországban indult. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen.

) külön elszámolás tárgya. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). kiállítási terv esetén minimum 10%. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . képmódosítás.ill. színes print. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. megbízott tervezô végzi. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. rajz. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. külön díjazás ellenében. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. az pályázatnak minôsül. Pályázat Pályázat az. levilágítás stb.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. amelyért részvételi díj jár. színrebontás. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. szkennelés. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. fotófeldolgozás. vagy kérés. A pályázatra benyújtott. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít. tulajdonában marad. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. digitális vagy analóg proof. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. retus.

. A sürgôsségi felár mértéke 25. az arculat koncepciója. nagy rádió. . szállító cégek.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. helyszínek. . bankok és biztosítók. Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. posta. cégszínek. országos és nemzetközi kampányok. többféle embléma kapcsolata .) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. 5-10 felhasználási terület) . 100 % lehet. „B” Kategória: (1. országos újságok. kulturális intézmények. . kereskedelmi. . alapítványok. nagyvárosok képviselôtestületei. . áruházláncok. hírközlés. .. költségek. . közintézmények. szolgáltató vállalkozások. nagy ipari létesítmények és vállalkozások. A megbízó vállalatok.450 000.Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. nemzetközi vásárok és kiállítások. „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. gyógyhelyek. nagy utazási irodák. szállás. 10-20 felhasználási terület. . melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. „C” Kategória: (1. . . cégek. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. . konzultáció. államigazgatás. emblémák rendszere. étkezés. . . vasút. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma.150 000. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. . . kisközösségi intézmények.5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. pártok.és televízióintézmények. . vendéglátó láncok. (Kiszállás. áruházak. folyóiratok.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. . szállodák. . városok. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. . 50. . rendszerterv) .. . nagy egyesületek. napidíj. . kis egyesületek. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. stb.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. tárgyalásokra fordított idô. .intézmény teljes mûködési területére. . valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. alapítványok.kis vállalkozások.

. .70 000. . . .150 000. . . . . . . .25 000. . . . . .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . .60 000. . . . . . szóvédjegy. . . . . .Ft-tól Grafikai címlap . . . . . 20-70 felhasználási terület) .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése.40 000. . . . . .Ft-tól Óriásplakát . . .Ft-tól Zacskó. . . . . . .70 000. . . . . . .Ft-tól Display . . .. . . . . . . .120 000.Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . . . . .Ft-tól – hátoldali . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . . . . . . .Ft-tól – nyak . . . . . .Ft-tól B3 felett . . . . .40 000. . . . . .7500. . . . . . .70 000. . . .. .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . . . . .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . .Ft-tól Doboz tervezés.70 000. . . . .15 000. . . .Ft-tól Címer* .. . .70 000. . . .. . . . . . . ..35 000.Ft-tól Grafikai plakát . . . . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . . . . . . .50 000. . .. .0 szorzó . . . .. . .. . . . . .30 000. . . . . . . . . . .20 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – egyedi illusztrációval . . . . ..125 000. .30 000.1 500 000. . . . .. . .40 000. . . .. . . . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált .25 000. . . . . . . . . . . .) Tanácsadás. .90 000. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . egyedi illusztrált . . . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól szöveges . . . . . . .. . . . .Ft-tól Csomagolópapír.60 000. . . . Logotípia* . . . . .Ft-tól Védjegy. . . . . . . . .. . . . . . . .. .Ft-tól – bonyolult. . B3 . .100 000. . . . . . .. . .40 000. . . . . . .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok .. . . . . . . . . . . . . .. . . . illusztráció külön kerül felszámolásra. . .embléma. . . . . . elkészítése külön megállapodás tárgya. . . . . . . . leporelló Tipografált címlap .8000. . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000. . . . atrap Egyszerû tipografált . papír) . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . Plakát. . . . .. .és kb. . . .Ft-tól Piktogramok .100 000. . . . . . . . .. . . . . . . . . .Ft-tól – méretmutációk . . . . . . . . . . ..30 000. .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . . . . . foma tervezés . . . . . . . ..Ft-tól Prospektus.25 000. eredeti anyagból . ábra. .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . .. . . . tasak (fólia. . . katalógus. . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva .. . . . . . .. . .2. szakértés . . . . . .. .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . .

. ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . . . . . . . .90 000.. . .. .. . . . . . . . . . . .20 000. .18 000. . . .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . . . . . hetilap. . . címsor. . . . . . . . . . . . . .3500. .35 000. . . . . . .. ..Ft-tól – annak egyedi kötetei . . .0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . . .100 000. .Ft-tól Belsô címoldal . . . . . . . idôszakos kiadvány terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . rovatcím .18 000. . . . . . . . . . . .20 000. . . .Ft-tól Sorozat. .25 000. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500. .35 000.. . . . . . . . . . .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. . . . .. . . . . . . . . . .Ft-tól – oldalterv .7000. . .. . . . .Ft-tól – címoldal . . . .3500. . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .6000. . . . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. . . . .(0. . . . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . . .. .Ft-tól . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . . . . . . . . ..Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . . . . . .18 000. . . . . . . élôfej. .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv . . . . . .Ft-tól – belsô címoldal . képes albumhoz ívenként . .9500. . . .12 000. .Ft-tól – szines .90 000. . . . . . . .15 000. . . . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg ... . . . .Ft-tól színes . .. .18 000. havilap. . . . . . . .. .Ft-tól – tördelés oldalanként . .40 000. . . . . . . . .. . . .18 000. .Ft-tól – illusztrált . . . . .Ft-tól – szines illusztrált . . . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . .(1. . . . .Ft-tól Sorozatterv . .40 000.. . . . . . .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . . .. . . . . . . . . .40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . . . .70 000.Sajtó. . .Ft-tól – szines . . . . . . .30 000. . . . . .50 000. . . . . . . . . . . . . .(1. . . . . . .. . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett . újság Napilap.

. . . .40 000. . .Ft-tól Embléma jellegû feliratok .10 000. .Ft/db-tól Számlák . . . . . . . . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . . .25 000. .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . . . .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . . . .. .Ft-tól – hátoldal.Ft-tól Hanglemez. . . . . . . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. . . .. .200 000. .. . . . . . . . . . illusztráció külön felszámolásra kerül.Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . .. . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok. . . . . . .Ft-tól – egyedi kalligráfia. . . . . . . . . .20 000. . . . . tájékoztatók ... . . . . .12 000. vendéglátás Étlap. .Ft/db-tól . . .Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig .Ft-tól – belsô oldal .Ft/oldal-tól Asztali atrapok . .25 000.20 000. . . . . . . boríték. . . . . . . .Ft-tól – korlátlan pld. . .Ft-tól Vándorkiállítás. . . . . . . itallap – borító (színes) . . .2500. . . . . . .. .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . . . . . .75 000. . emléklap .2500. varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk .. ..250 000. .150 000. . . ... . .. . . . .35 000. .90 000. . .Ft/db-tól Címkék . . . . . . . . .15 000. filminzert terve (storyboard) . .Ft/db-tól Reklámgyufa. . . . . . . .30 000. . . kötvény . . .40 000. .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett . . . . .Ft-tól Ismertetôk. . . . . . . . névbeírás (darabonként) . . szám . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô).. . . . értékpapír. . . CD-lemez. . . . . . . ... . ..50 000. .12 000. . . . . üdvözlôlap (újévi. . .45 000. . . . . .75 000. .Ft között vagy . .. . .. .50 000. .Ft-tól Részvény. .. 50 m2 alapterületig .120 000. ... belsôoldal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – oklevél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .250 000. . . . . . . . . . .12 000. . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép.. . . . . . . .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig . . . . . . alkalmi) .Ft-tól Kiállítás.75 000. . névjegy (faxpapír) koncepció terve . .) Szállodaipar. . . . . . .. . vásár Kiállítás – kb. . . . . . . . . . . . .. . .Ft-tól TV-. .. többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . . . . . . . . .. . kazettaborító . ábra. . . . . . .. .

. .8 000. .. .Ft-tól könyöklô. . . . . . . . .. .Kazettacsomagolások · Videokazetta. overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok .) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. . . . . . . .Ft-tól Blokk . . . .Ft-tól Kártyanaptár . . . . . . . . . .100 000. .Ft-tól Tel. . . .. . . . . . . . . számának 7071. .80 000. . .200 000. . . . .175 000. . . 10. .. .175 000. . . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek . . . . . .150 000.Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . .. .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint .20 000. . ipar. .Prospektusok . . . . .Ft-tól Bankkártya . . . . Oldalán.Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. .35 000. . . . . A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. . . . . . . . . II.. . . .. . .Ft-tól Elsônapi pecsét . . . . . . ektakrómok. . . . Kártyák Telefonkártya . . .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-.Ft-tól naptár címoldal . . . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . . . . . . . . . . . . . . . . Bélyeg Postabélyeg . . . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . Báthory u.. . . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám.. . . . . .. . . Báthory u.. 10. . . . . .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj .50 000..Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . . . .. . . . . . .Ft-tól csak tipográfia oldalanként . . .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . .7500.45 000. . .Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . . . . . .. .. .4000. . . . . . . . . . . . . . . . .50 000.és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . .Ft-tól Plakátnaptár .40 000.

szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. nyaralási élményeiket megörökíteni. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le.. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. A professzionális fotográfus megrendelésre. akiknek fényképi igénye nem más. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. de ez a profiknak mást jelent. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. mint egy óriásplakát elkészítéséhez. többszöri esetleg korlátlan. mint családi eseményeket. .. szép kép. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. Milliók fényképeznek szerte a világon. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. mint egy amatõr.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. Csak egy gombnyomás. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. utazási. mint az amatõröknek. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó.

legprecízebb munkát igénylõ válfaja. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. hogy szükségesek-e speciális objektívek. milyen méretû.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. a környezetet nem mi választjuk meg. különbözõ színû és méretû hátterek stb. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. elõtétek.). Figyelembe kell venni az épület méretét. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. sminkes esetleg stylist. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. rendezvények. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. fodrász. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. filmforgatás stb. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. az installációt stb. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. protokolláris események. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. érzékenységû anyagot kell használni. Fontos tudni. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. szakszerû megvilágítása. effekt szûrõk stb. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. pl. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. Tudni kell. A tárgy installálása. ami csupán költségemelõ tényezõ. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. esetében.

.-Ft 1 tekercs roll . . . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. . . .-Ft + hívás . .33 858. . . . . . . . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. . . . . ezt is tanácsos figyelembe venni. . . . . . . .-Ft + hívás . . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . . . . . . . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . . csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet. . . .7317. . . . . és ezt ki is használjuk.-Ft + hívás .625. . . . . . . .345.-Ft + hívás . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111.975.a nyersanyagai. . .625. . . . . . . .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . . . . . . . . . . . . számában jelent meg. . . .-Ft + hívás . . . . . .15 842. . . . . . . . . általában többféle megoldás is kínálkozik. Arról nem is beszélve. . .560. . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát.-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . . . . . . . . .1107.1873. . . . . . . . . . . . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . .

. . . . . . .300. . . .000. .000. Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . .. paragrafusának 3. . .Honorárium: Méret .Ft 50 000-100 000 között . . . . . . . . . . . . . modelldíj. . . . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . . . .Ft Címlap riportkép: .000. .7. . .. . . . . . .. . .10. .. . .5. . . . . . . .15. . stb. . . . . .Ft 200 000 fölött .Ft 25 000-50 000 között . . . . .Ft 15 000-50 000 között .800. . . . . . . .Ft 1/1 oldal . . . . . . . . . . . ebben az esetben az árak is változnak. . . .700. . . . . (pl: mûterembérlet. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . bekezdése).. . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . . . . .Ft 100 000-200 000 között .). . . . . . . . .Ft 250 000 fölött . . . . . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . . . . . .Ft . .000. . . . . .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. . . . . . .Ft 100 000-250 000 között .. . . . . . .Ft 1/2 oldal . ..7. . .6. . . . . . .és havilapok: Példányszám: . .4. Heti. . . . . . . . . . . .5. . . . .19. . . . . .700. . . . . .500. . .. . . . . . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . . . . . . . . .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . . . . . . . . . . . . . . . . január 1-tõl 25 000-ig . . . . . . . .. . . . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét.Ft 50 000-100 000 között .13.800. .14. .200. . . . . . . . . . . . .9.. . .400. . . .. . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. . . . . . . . . . . .Honorárium: 15 000-ig . . . . . . . . . . . . .. . . . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. .500. . .17. . . .

.000. . . . . . standfotó. .Ft 1/2 nap . . . elõhívás. . . dokumentáció.19. . .. . . .) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. . . . . stb. . A technikai költségek (pl. .24. . .29. . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . .Ft 1/1 oldal . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. Síkfilmre 100% felár számítható. . ) külön kerülnek elszámolásra. stb. . . . . . . . . .). .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . . stb. . . .. . . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . .800. . .500. . nagyítás. . . . . . értekezletek. .300. . . . . fodrász. .. . . . . . . . . . . . . .21. .46. . .. . . .21. . . . ... .Ft 1/1 oldal .800. . . . . . . . . kozmetikus.Ft + költség (film. . . . . . . . . világítás díja. . . . . . . . . . . . . . .Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . . . . . . .17. . .500. .000.. modelldíj. . . .. . . . útiköltség. . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . . . . .50 000 1/4 oldal . . . .000. . . vállalati események. .

25. . . . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .Ft Méret: . . .500-72.. . .000. . . . .18.1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . ... . . .000-124. . . . . . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. . . . . . . . . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: .25. . .69. . . . . • Világ. . . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .800. . . . .21. . . akár a példányszáni. . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . . . .700. . . . . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . . . .400-146. . .300. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .Ft Méret: .76. . . .. .300. .700. . . . .000. . . . . . . . . . ... . . .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . .. .21. illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz.Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . . . .29. . . .800. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . . . . . . . . . . .Ft 1/2 oldalnál kisebb . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . . . .900. . .53. . .000. . . . .75.Ft Többszöri felhasználás: . . . .500.Ft Címlap . . . . . . .500. . . . . . . . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . .200-93. . . .. . . . . .800. .76.500.Ft 1 évre . . . . . . . . . . . . . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . .Ft Méret: .Ft Postai levelezõlap.Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . . . . .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . .Ft Többszöri felhasználás: .56. . . . . . . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . . .Ft Méret: . . .000. . . . . . . . . . . . ..87.. . . .300. . . .500.29. . . . . szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . .Ft Többszöri felhasználás: . .000.Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül. . . vagy 50 ezer példány alatti lapok. . .Ft Többszöri felhasználás: . . . .128. . .59.65. .800. . . .000-105. . . .. . . .000. .Ft Teljes oldal .. . . .117. .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. . .500-110.54. . . . . . .. . .. . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . ..900-128. . . . .28. . . .. . .

. . .000. . . . . .a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén . .500 példánynál több .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. . .000. . Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás .23. . .6. . . . Második kiadásnál az alapár . . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. . . . .000 példány . . . . .500-43. .000.21. .. .. . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert.. . . . .200.Ft Europlakát . . . . . . ..124. .700. . . . . .000.Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több . .18. .. . . . .Ft 20. . . . . . . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. .200-9..43..500. . . . . . . .. . . .Ft 50.000 példány . . . . . .500. . .. . .000. . .. . . .000 példány . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. .5. . . . . . .. . . . . . . .500. . .000-77. . . .400. . . . . . . . .25. .Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . . . . .Ft sorozat 1-5-ig . . . . .9.000. . . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. .Ft 2. .86. . . .Ft 1.000-109.800-65. .Ft Belsõ oldalakon . .20 %kedvezmény. . . . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . . . . . . . . . . . .Ft. . .Ft Kirakat. . . . . . .000. .500. . . .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . .Ft 5 felett .400-54. . . . . . . . . . .Ft 10. . . . . . . .000 példánynál több . . .000 példánynál több .200-15. . . . . . .. . . . ..28. . .Ft 5.109. . . Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . . . . . . . . .87. . . . .. . . . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . . . . . . .18. . . .138. . . . . . . . .000 példány . . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén .000. .500-70. . . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

SAFA. ha már elõre biztosra mehetünk. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. és nem kevés operátori munka.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. idõre bérelhetünk. helytõl. Corel Professional Photos stb. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. ha erõsödik –. melyeket meghatározott helyre. hogy milyen is kellene legyen. példányszámtól. egyre több képre van szükség. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB.ones Képekre márpedig igenis szükség van. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. hogy profik által készített. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. szintén idõigényes dolog. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. melyek nemcsak. És jó. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. tehát nemcsak elképzeljük. sok az eszkimó” jellemzõ. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). Az sem mindegy. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. úgy. A mai helyzetre a „kevés a fóka. „A kép azonnal kell. Flat Earth. mérettõl függõek. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. azonnal felhasználható. A képügynökségek tarifái kiadványtól. ami ha minõségi. hogy az adott kép profi munka-e. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. ami javíthat. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. és idõtõl . Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. John Foxx. példányszámtól. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. A tervezés. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e.

1035 Mbyte. kiadványokra. stb. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. hátterek és struktúrák. Egyedülálló. közlekedés és szállítás. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. a CD árban verhetetlen. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. Internet. napjainkban. prezentációs. A klasszikus témák (üzleti élet. Általában RGB színes JPEG formátumúak.függetlenül korlátlanul. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. reklámokban és prospektusokban. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). Az árakról: Egy képre vetítve. szabadidõ. körülrajzolt tárgyak. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. Ha pedig ez sem elég. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. A képek nemcsak szemléletükben. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. Vannak szolgáltatók. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. és felbontásban is kielégíti az igények . Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. Esetenként akad olyan CD. Mûanyag emberek). úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. színvilágát. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. csúcstechnológiák. sport és utazás.. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket.

14 x 18 cm 1700x2200. 3 x 5 cm közepes méretû kb.98%-át. 0. 190x270. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. Ha tényleg csak egy képet keresünk.000-150. 1536x1024 stb.000-4.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. mérettõl. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni. 350x600. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár . hogy sosem lesz szükségünk. 384x256 stb.5-10 30-70 USD (716.5-2 x 2-3 kisméretû. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet.6 20 USD körül (kb. 768x512.000 Ft) 120x80. 0. internetes kb. a hagyományos fotótárak ajánlata.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. 4. természetesen idõtartamtól. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk.000 400-1.Ft/CD Ár .1-0.Ft/kép 4-5 1. max 8-10 USD kb. 24 x 31 cm 3072x2048. de „vízjellel” jelölik. amire akkor és ott szükségünk van. 5000 Ft) . 3600x2800 stb. pixel 18-29 40-130 USD (1030.3 általában ingyenes.000 Ft) nagy méretû kb. 410x510 stb. és a többire biztos.

000 16-30.000 50-57.000 18-6.000 30-36.000 40-47.000 15-36.000 13-70.000 20-7.000 28-34.000 13-29.000 1000 7-25.000 70-130.000 21-70.000 10-40.000 14-32.000 közepes 10-4.000 15-25.000 500.000 18-7.000 51-100 40-70. leaflet.000 12-60.000 50-65.000 18-33.000 9-35.000 8-32.000 22-32.000 20-40. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 500 6-20.000 20-39.000 35-41.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 16-39.000 55-105.000 17-43.000 100.000 28-34.000 10-50.000 8-45.000 11-25 30-55.000 11-22.000 35-42.000 16-46.000 7-25.000 43-50.000 22-63. poszter.000 8-40.000 100000 14-50. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 12-29.000 6 hónap 10-75.000 23-44.000 12-26.000 14-60. reklámlevél.000 35-72.000 100 1 hónap 7-55.000 36-43.000 19-50.000 100-200 45-80.000 19-63.000 17-43.000 3 hónap 8-65.000 25-31.000 14-28.000 45-82.000 14-27.000 21-39.000 13-55. dosszié.000 25-66.000 45-87.000 16-85.000 27-33.000 16-32.000 18-46.000 15-40.000 6-27.000 13-25. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 17-50.000 18-49.000 50-97.000 14-40.000 24-8.000 12-52.000 7-30.000 7-33.000 10-50.000 35-41.000 16-43.000 15-50.000 20-26.000 65-120.000 33-39.000 11-22.000 18-60.000 6-35.000 27-70.000 54-60.000 13-26.000 5000 9-30.000 10.000 65-130.000 50-100.000 30-73-000 35-79.000 45-52.000 37-80.000 40-77. háttér stb.000 15-43.000 16-53.000 melléklet 7-25.000 15-4.000 50.000 30-37.000 22-43.000 7-40.000 9-42.000 16-31.000 12 hónap 20-100.000 2-3 14-28.000 8-35.000 37-44.000 9-45.000 25-8.000 25-36.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 5-25.000 20-65.000 18-28.000 hátsó borító 10-40.000 17-56.000 10-45.000 49-55.000 75-150.000 12-58. zászló) Ft/hó CD.000 60-110.000 13-70.000 85-170.000 19-38.000 22-28.000 18-34.000 10-55.000 25-31.000 .000 55-97.000 10-52.000 14-33.000 26-50 35-60.000 16-5.000 19-59.000 13-30.000 1.000 27-52.000 13-65.000 30-36.000 13-33.000 60-107.000 4-20.000 8-30.000 kis 9-3.000 14-36.000 9-45.000 6-30.000 20-60. attrap.000 12-24.000.000 64-70.000 9-40. árukatalógus.000 nagy 12-5.000 elsõ borító 15-50.000 11-26. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 32-39.000 20-60.000 5-25.000 11-50.000 19-35.000 16-40.000 18-53.000 38-45. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 30-67.000 15-28.000 egységes több felhasználás 16-6.000 25.000 15-36.000 10-20. prospektus.000 4-5 13-26.000 20-69.000 7-40.000 6-28.000 18-35.000 11-50.000 6-22. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 10000 10-40.000 33-40. kazetta.000 15-30.000 40-46.000 7-30.000 9-40.000 50-87.000 59-66.000 10-23.000 24-47.000 57-63.000 40-78.000 400-500 60-110.500 32-10.000 8-35.000 43-50. reklámnyomtatvány.

kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. melyek – igaz. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. amikor nem egy másik kereskedõtõl. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. a vásárlók. ahol a jelentõs kiterjedésû. a cellulóz. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. egy átlagos gyártási költséget elismerve. itt számos olyan tényezõ merül fel. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral.Papírok Ritter P. Tibor – ECCO Hungária Kft. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. hogy például Finnországban. Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót.

Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. ehhez kapcsolódó tényezõ. az alacsonyabb grammsúlyokat. Ez magyarul azt jelenti. akkor célszerû. a bérek és közterheik. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. (pl. vagy ha van más. hogy odafigyeljen.. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. amikor az eladó már emelt. másrészt a devizaszorzó) változásai. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. mint az importtermékek esetében. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . míg mások (pl. tárolási. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. A legfontosabb talán az a tényezõ. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). helyiségbérleti. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani.. az áremelkedés általában kevésbé meredek. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. értékesítéssel összefüggõ egyéb. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. ha úgy alakítja eladási árát. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. átlagárakat számítva. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. A szokványos (esetleges vámok. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. szállítási.

Ez azt jelenti. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. sõt. a késztermék sorozatjellege. vagy elsõként emel.. hogy a vásárlók egy része a megszokás. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. ahol az ívek leszámlálása.és anyagigényes. s ha szerencséje van. bizonyos speciális költségeket is. és melyik mennyiség vagy távolság.. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. vállalva.) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. Tekintettel arra. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. hogy forgalma átmenetileg csökken.. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. tekintve. hanem azt a várható értéket. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. ami a fizetés napján érvényben lesz. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. arról nem is . Ilyen ok miatt kellett például váratlan. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. Ez azt jelentheti. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak.. még ugyanannak a terméknek az esetében sem. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. mint ezt palettánként megtenni. Van kereskedõ. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. Külön téma lehet a paletta bontása. újracsomagolása.magának az alacsony ár miatt.

. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót.Ft/kg. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak.. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”. és a munka megenged választási lehetõséget. teljes teherautónyi. 61x86 centiméteres ívek esetében 7.Ft/kg. ez a bõvített A1-es. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését.06 forintos ívárakat ad. mert elõfordulhat.. új termék bevezetését. a céghez való hûsége. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. fizetési készsége alapján – egyéni .) A vásárlónak az akciókon kívül. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat.. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ.. amit részére hozatnak be.. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel.. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének. stb. és a 80 grammosé „csak” 192.34 és 8. de van eladó. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. Természetesen nem minden. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. a vásárlások gyakorisága. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. Vannak kereskedõk. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû..) más formában is kedvezhet az eladó. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra.beszélve. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között.

Ezek lehetnek speciális árak.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír.. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét.kedvezményeket állapítanak meg. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról. de olyan. és egyszer. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is.) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát.. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. vagy ezek kombinációi.. . Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár.. ezeket követik a famentes ofszetek.. kétszer. hogy lehet lehetõség alkura. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. a fizetés módozata. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. azaz anélkül vásárolhat. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. a fatartalmú.. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret.és kartonfajta palettás. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz.

kötészeti lemezeket – tartó. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. Lásd a táblázatot. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót.. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. idõre történik a szállítás. jól szerkesztett árjegyzék. mûnyomó. bárki által hozzáférhetõ. széles választékot – ofszet-. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. hanem legyõzendõ. hogy részesítse!) elõnyben. Van. aki a pillanatnyi. de a klasszikus értelemben vett.. melyek egymást nem ellenségnek. pontosan. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. duplex és grafikai kartonokat. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. (vagy a verseny miatt kell. nincs 100 %-os recept. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. azon cégek között.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek). Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. valamint triplex. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is.és kreatív papírok és kartonok családjait. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. esetleg két szállító mellett. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. de ha arra van igény. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. címkepapírokat. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. Arra a kérdésre. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . öntapadókat.

. mint fentebb láthattuk. A hûség kifizetõdõ. mert ez nem a reklám helye.az árakat. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. az árut kiszállító személyzet udvariassága. hanem tagolásával. hiszen. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. szolgálatkészsége.

8 48.1-52.4 48.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .78-48.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.41 9.9-11.52 12.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.3-13.9-18.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.6-15.5 9.66-42.1 10.10-11.2 42.62 14.7-50.9 12. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.2 10.6 43.9-12.7 38.

pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft. melynek során a grafikus. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett.. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. folyamaton kell. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. betûtípusok.. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. a tervezõ két. ott is a gyártáselõkészítés. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. pausz) készül. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. küllemének elnyeréséig. (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. tipográfus. három. szövegcsoportok elhelyezkedésének. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. fotók. betûfokozatok. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. tipografált layout fogalmával stb. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott.

-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. ez esetben a 3. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. a következõ. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. a nyomtatási és kötészeti eljárást. festmény repró) • vonalas (pl. illetve a felhasználandó fotóeredetik. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún.000. méretre vágása. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. proof) elkészítésére. színkorrekciója. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. (Pl. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után.) elvégzése. papír fotó) • árnyalatos (pl. dia) • ránézeti (pl. a papírminõséget.Ft/oldal helyett: 10. tördelés 2. Ezt követi a korrektúra.000. retusálása. . Nyomdai munkák fejezet!). igény szerinti képeffektek (maszkolás stb. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként.delmet. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat.

000 2. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. képátfolyatásoknak. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik.000 64.200 Ft 72.000-6.000 20 60 80 20 Ft/egys. és se szeri se száma a maszkolásoknak.500-4. az ettõl való eltérés azonban lehetséges. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. pedig nyomógép közelében sem járt. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db.000 80. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40. – Hát igen.000/CD .-Ft-os árat (vagy akár még többet). Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.3 2.000 12.000-4.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében.20-1 /n • Archiválás: 1. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá). az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt.000/oldal • Szedés: 0. A megrendelõ számol: nem érti. egyéb grafikai képeffekteknek stb. Így a fajlagos darabára osztódik.000 0. ha pl.000 40 500 3. 16+4 oldal terjedelmû. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus.000 40.000-20. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.000 „n“ db. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés). pl.400 40.200 2. és ilyenkor a megrendelõ dönt. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10.. már 10-20. n.-Ft darabonként a levélpapírja. 1. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40. nem beszélve arról. ez a gép óradíj. Elõtte.000.500 • Tördelés: 1.000 310.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû.

500-6.000-10.800-4.200 250-600 1.000-8.500 250-600 1.000 600-1500 5.000-18.A/6 105x148 mm 8.500-3.900-4.000 1.000 1200-4500 12.000 1.000 2.200-2.500 500-1.500 6.000-18.200-2.000 .4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 2.000 300-800 2.800-8.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.500 1.000 700-1.3 Mb A/5 148x210 mm 16.5 Mb A/4 210x297 mm 33.500-4.200 200-400 3.500 900-1.000 800-2.500 12.000-2.800-15.500-2.2 Mb A/3 297x420 mm 66.000 5.800-5.500-2.000 5.000 2.500 400-800 200-400 1.500-4.

. 7. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . csatornák. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl.rejlik. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. jogdíjait. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. mind idõ. ám ez mind. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. (ld. egymás utáni divíz sorvégek stb.

Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. egyéb grafikai képeffektõl stb. vonalas negatív . képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. képátfolyatásoktól. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. egyéb grafikai képeffektõl stb. ha pl. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. ha pl.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

hanem a kész termékek. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. Fõleg nagy példányszámú. egy vagy két szín nyomású könyvek. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. a nyomdaipar összefüggõ egész. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. 70-80%-a ofszetnyomással készül. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. . Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában.

egy-két hetilap. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). körülvágása. Persze nem kell megijednünk. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. mint egy névjegy körülvágása. az a kötészet feladata. névjegyek). levélpapír. az öntapadós matricák riccelése. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. vagy tekercsnyomtatást. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. digitális nyomtatás stb. a poháralátét stancolása. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. . prospektus. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. újság. leporelló. ott is a gyártáselõkészítés. Hátránya: rossz illesztési pontosság.) funkciójának eleget tudjon tenni. Szitanyomtatás Kis példányszámú. Látjuk tehát. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. ha jó nyomdát választottunk). és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. pl. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. egy naptár spirálozása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. tamponnyomtatás.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. könyv. hajtogatása. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. doboz stb. vagy akár egy könyvborító fóliázása. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Az adott kiadvány. érdekessége. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív.

Itt a két NA/2. mindez négy.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép. A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. hajtogató gép beállítása stb). Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. Ezután történik a formakészítés. öt nap alatt elkészült. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. hozzálék. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. és a nyomómûvekbe való behelyezésük. ami a nyomtatás. Jó nyomdát választottunk. . Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba.

000 67. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10.70 Ft/db • 5000 db esetén. Nem beszélve arról.000 441.000 72. Gyakran elõfordul.000 48.68 Ft/db Jól látható.-Ft fajlagosan: 233.000 171.000 20. anyagköltség (anyagmegjelöléssel). • 2000 db esetén.000 50.000. mûveleti díjak.000 120. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége.000 48.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ. vágás Összesen Ft/db 30.400. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000. Tehát ugyanannyi.000 30. így egy-két száz forint lenne a különbség. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés.000 280. táblázatot összeállítani. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db.000 858. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 50. illetve.000 45. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.168. hogy összesen 25. nemcsak azért.000 75.000 db esetén 5.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb.-Ft fajlagosan: 375.000 220. összesen: 1.5 30.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.000 111.400.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét. akkor fogunk pontos képet kapni arról. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos . hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül. Fóliázás Tûzés.000 26.2. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. összesen: 751. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.000 125.000 72.-Ft-os árat most már biztosan tudja. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb.

25 22.) 8000-20000 .9-28.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.8-30.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.25 33.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.25 40.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.5 8.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.75 22.

) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .

Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. szolgáltatásokat árusítanak. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. mert már gondolkodott azon. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. Biztosra veszem. Azt kívánja tudni. Egyes web site-ok termékeket.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. tápértékében van. amikrõl ma még nem is álmodnak. Ha létrehozzuk. mondjuk narancsot. Azért olvassa most ezt az írást. mennyibe fog kerülni. Nem kell meggyõznöm Önt. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. Édes a narancs. Egyes web site-ok célja. ahogy megpróbálja felderíteni. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. Az Internet csodája. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. A narancs értéke ízében. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. és utána dönthetnénk. Valójában nagyon valószínû. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. Ha a web site-ok narancsok lennének. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. Bizton mondhatjuk. És mégis. míg a web site valójában szolgáltatás. melyik éri meg az árát. A narancs kézzelfogható áru. hogy új vásárlókat érjenek el. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. 1999-ben erre már nincs szükség. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. hogy Ön rendszeres Internet-használó. hogy az árat a minõség határozza meg. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. Ha vásárolunk. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. . tudjuk. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra.

Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. amit hoz. mint egy on-line brosúrát. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. Tegyük fel. hogyan vásároljunk web site-ot. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. amit Ön vásárolni akar. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. A cégek. hanem azok az eredmények. akkor képes lesz megítélni. ami 6 milliót hoz Önnek. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. Végül is. Mint mondottuk korábban. általában 3-4 fõs kis csoportok. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. többet akar. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. A web-brosúra alapüzenete az. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. Ha céljai világosak. Lehet. Ez hasznos. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. Igaz. mert meg tudjuk ítélni. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. az valójában nem egy web site. hogy van néhány elképzelése arról. akkor profitot termelt. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. hogy létezünk. hogy jó vásárt csináltunk-e. de tudok néhány tanácsot adni. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. és bele kell harapni. hogy értéket kapott-e a pénzéért. csak meg kell hámozni egyet. de ki mondja meg. El kell döntenünk.

azok a változások amiket hoz. ami nem adja el az árut. amíg tanulunk belõlük. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. hanem folyamatos befektetés. és mégis. az általános gyakorlattá válik holnap. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. ahogy az üzlet/a cég változik. hogy melyik utat választjuk. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. aki megérti. ha web site-ot vásárolunk. De ez nem azt jelenti. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. A fenti példával folytatva. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. A web site szolgáltatás. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. Sajnos a web site nem olyan anyag. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. Követhetünk el hibákat. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . és az Internet felnõtté/éretté válik. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. Itt az idõ megfontolni. mintsem egyszeri vásárlásnak. hogy elérjük azokat. A web site nem egyszer felmerülõ költség. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek.eladásorientált web site-ért. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. akkor ez a pénz elveszett. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. De fizethetünk egy alkalmazottat is. hogy ezt megtegye. Ezt már most elkezdve. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. Ha komolyan veszed az Internetet. Nem számít. A web site-nak változni kell. de ez csak addig van rendben. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. és ezt észben kell tartanunk. hogy miért nem. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. ismeri üzleti céljainkat és segít. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. A fenti példa elég ostobának tûnhet. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. akkor legalább kitalálhatjuk. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. hogy soha nem is fog.

A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. mit akarunk! . mégis jobban tetszik majd az eredmény. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. Csak legyünk biztosak benne. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. hogy megtárgyalja. ha egy egész munkanapot adunk. Ugyanígy egy jó web.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. amiért fizettünk. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. írás. hogy legalább vázlatosan mutassa. grafikai tervezés. programozás.„csomagos” megoldással. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. html-szerkesztés. megvitassa üzleti céljainkat. és arra. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. hogyan fog kinézni. hogy elkészítse a terveket. hogy tervezzen egy logót. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. fizetnünk kell egy építésznek. hogy készítsen egy részletes tervet. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. valami létre fog hozni. ha egyszer elkészül. valamint minden egyes oldal részleteit. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. korrektúra.

amit a hálón is meg kíván jelentetni.cégnév....hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl..000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:....A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen. · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket.. januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: ... könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www... A honlap tartalmát kb. Remélhetõleg minden fotó.. de csak kis mértékben kell frissíteni.. korlátozza a design-t.. • Nincs saját szervere.300. azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza.....15. célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani.. logo. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999. általában 1-3 hétbe telik..000 Ft . szolgáltatásaikat. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ.....: valaki@cégnév. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése. havonta.....hu).150. • Egy egyszerû. a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével.... • Havonta hírlevelet bocsájt ki.000 .. Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek......

......500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:..000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1.. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít. A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben..3.) Programozás:. . hogy a cégnek hol. hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot....600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): ..(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja.30-50..... karban tartja az oldalakat....000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:. amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak.... hogy honnan. melyik website-ról jött a legtöbb látogató..... Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el.. illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát. Második körben javaslatokat adnak arra.. A statisztika segítségével látható......................9..... melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot.3.. milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie.000 Ft/hó Havi karbantartás: .. Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével...... Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel... célközönségünket oda is kell vezetnünk. javaslatokat tesz az esetleges módosításokra.8.... Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai.000 . a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására...... a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra. A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes.. newsgroupokat...000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival........ átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.10. azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége....

000 Ft/MByte 1-2.000 37.000 2.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.800-8.5.000 50.000 Ft/hó-1.000Oldalszerkesztés 3-4.000 .com.000 Ft/MByte 5.000 4.000-1.000.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000 Ft/oldal 3.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000 2 USD .000 2.000 20-25. net.500-2.000 1.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .hu .000-3.000 Ft/oldal Fenntartás 1. 10 A/4 Tervezés 5.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.000 Ft/oldal 5.000 0-30. org 6-20.000120.800-5.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.

egy hónapon keresztül. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. fotó-archívummal.Ft-os indulótõke is járult. Ez a látogatottság azóta sem csökkent. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. bár ilyen számú látogatót csak . Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. nyomtatott médiaajánlat. öntapadós címkék. névjegykártya. szinte folyamatosan. amihez eddig szokatlanul magas. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. sõt. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. off-line megjelenéssel (pólók.. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000.

de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. Friderikusz Online képernyõvédõ program.FT. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. Nem meglepõ tehát. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. az interjúk elkészítésével. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000..Ft lenne. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. így csökkentve a produkció irodája. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. A nézettséget nem csak megtartani. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. valamint az olyan figyelmességek.. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. az Internet stúdió. mint a karácsonyra megjelent. A magazin jelenleg (1999. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . ez természetesen rohamosan növekszik. A mûsorelõzetes. fotózással. de emelni is sikerült. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. frissítés elkészítésével jár. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. 60-100 000. A frissítés havi költségvetése. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. adatforgalomtól függõen). grafikai. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül.

feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. rajzok. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). hangok. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. Megjegyzendõ. feliratok készítése. Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). animációk. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. sztenderd kiegyenlítésekkel. • Tipografizált szövegek. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. . A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). képek. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . Beírt.

Elõfordulhat. és így másfajta. és így másfajta. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. ikonokat. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. Elõfordulhat. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). – Logók Rajzolóprogramokkal logót. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. • Képkivágások. Megjegyezzük. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel.sztenderd kiegyenlítésekkel. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. logókat is kellhet rajzolni. Hangok • Hangfelvétel . valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. A kalkuláció egyedi. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben.

• Figura-animáció Síkbeli. 2D animáció. Síkbeli. • Digitális szerkesztés. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). háttérrel vagy anélkül. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. Az ár függ a hátterek. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal.avi állományok elõállítása. S-VF-IS. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. szerkeszteni. mozgatása . akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. Abban különbözik az elõzõ animációtól. képek torzítása. figurák számától és kidolgozottságától. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). figurák számától és kidolgozottságától. 2D animáció. mesterségesen létrehozott virtuális térben. vágni. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. multimédia *. különben digitalizálni is kell. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. háttérrel vagy anélkül. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. a szereplõk díjazását (Ft/óra). vágás Animációk • Betûk.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. 3D szereplõkkel. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja.mov vagy *. Az ár függ a hátterek. • Térbeli animáció Térbeli. rajzok. hogy a figurák. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. 3D animáció. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. VPIS. TV vagy más forrás (Ftlmp). Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. Megjegyezzük. • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni.

vágás. tervét. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. Megjegyzendõ. többcsatornás hangfeldolgozás.Jelenetek szerinti vágás. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. • Feliratozás Fõcím. Ft/óra). szövegek. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. stáblista készítése. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. Ft/elemsorozat. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. áttûnések nélkül. Ft/elem. • Párbeszédes folyamatok . Ennek a tervnek a képek. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. vagy óradíja (Ft/nap. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. gombok. áttûnésekkel. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. alfa csatorna. Többcsatornás szerkesztés. menük. szinkron feliratozás (Ft/mp). E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. Ft/arculat. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását.

vagy óradíja (Ft/nap. Ft/óra). • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. A termék jellegétõl függ. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. feliratok) Marketing anyagok. CD korong nyomata. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. kivitelezés. telepítési. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. Megjegyezzük. . Ft/óra). és szolid árat akarunk elérni. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. hátlap. csomagolás Csomagolás tervezés. • A sokszorosítás. Megjegyezzük. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. elõlap. vagy óradíja (Ft/nap. használati tudnivalókkal. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. ami lehet interaktív is. esetleg pdf formátumban. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. hirdetések. CD borító. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. belívek.

Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. ne a minõségét. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. ha elõre eldönti. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. töltsék. széles területet átfogó. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. Mindnyájan tudjuk. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. Ha magas egységárakkal találkozunk.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . Ha takarékoskodni akarunk. A multimédia esetén ez azt jelenti. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. mindenféleképpen tájékozódjunk. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. Azért is fizetni kell. Addig nyújtózkodj.

.000 érzékeny pont. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. 2-5. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. egyenként maximum 1.5 perces videó. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás.000 Ft. egyenként 5-7 almenüponttal. 3-500 oldalnyi szöveg. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép.5 perces videó.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. 80-200 kép. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. normál ára 250-500 000 Ft. áttünések. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). animáció. 1-2. hangalámondás. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft.000 Ft. egyenként maximum 1. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni. normál ára 5-15. kamikáze megoldás irreális.000. folyamatos kiértékelés. tesztek. normál ára 5-15. normál ára 1-2 500 000 Ft. zene. 2-5. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára.000. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép.

hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. de tudni kell. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. a saját piaci stratégiáját. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. A filmekhez. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. amit hírdetni kíván. a marketing-kommunikáció alapjait. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. azaz a hírdetni kívánótól indul el. Látszólag magunk ellen szólunk. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. Õ tudja ugyanis. szolgáltatás vagy egyéb. A hatása fokozható és elaprózható. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. termék. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. vagy ne legyen?” kérdésben. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. Ezért megpróbálunk néhány saját. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. mi az a márka. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. . A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. Ez az elsõ olyan pont. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet.

Ekkor lehet meghatározni. Egyszerûbben. minden a megrendelõtõl. de ritkán elõfordul az 5 ill. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. Ezzel nem állítunk kevesebbet. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. ha felmértük. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. Ebben meghatározzák a film hosszát. ki rendezze. hol készüljön. hogy az. hogy kik a szereplõi. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. segítséget abban. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. mi történik a filmben. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. Az igazi kiadások csak ez után következnek. mint azt. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. a hírdetõtõl indul. amely segít megítélni. Ez általában szöveges és képes formában (ún. hol és hogyan hirdessen. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. Amint azt már a bevezetõben említettük. A tapasztalatok azt mutatják. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. reklámügynökséggel. Segítséget a piackutatásban. Kiderül belõle. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. továbbá kreatív ötleteket. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. most nem feladatunk. Van-e és mi a szöveg. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. aki az ötletet bemutatja. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. hány napra van szükség az elkészítéshez. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé.60 másodperces reklámfilm is. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció.

Nevezetesen arra. stábot és minden egyebet cserélni. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. Itt még minden változtatható. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. hogy több ponton is megtérül. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. a nemesebb. Általános tapasztalat. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. Két lehetõségünk van: vagy filmre. fogunk hallani. Költségvetést. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. Ezt a problémát jó ismerni. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. Nyílván elõfordulhat olyan eset. azaz mágnesszalagos ill. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. hogy ne filmre forgassanak. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. de drágább eljárást választja. klasszikus értelemében. minden eldönthetõ. színtartalomról. mégis. amely rendelkezésre áll. aki megteheti. Ez a pillanat alkalmas arra. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. Ezt a produkció gyártója készíti el. Lehet ötletet. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. csak akkor tudunk készíteni. Ez azt jelenti. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. Meg lehet határozni azt a keretet. mert az már a végeredményt veszélyezteti. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható.

komputer-animáció) X. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. õrzés) VIII. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. Jelmez (ruha. Vegyes költségek (étkezés. statiszták) I/a. mûteremben vagy eredeti helyen) V. I. Szállítás (felszerelés. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. Szerzõdést olyan szakember írjon. aki. Nyersanyag (filmnyersanyag. szállás. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. eredeti helyszín bérlés. utazás. taxi) XI. Szereplõk (színészek. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a.és személyszállítás. Filmtechnika (mûszaki jellegû. fotózás) II. Hang (helyszíni hangfelvétel. Azaz megszülethet a megrendelés. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. kialakítása) VI. hanganyag) IV. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. vagy speciális effektusok) VII. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében. Ez megmutatja. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. Helyszín (mûterem ill. infrastruktúra. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. modellek. videokazetták. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. stúdiós hangmunkák) IX. smink és fodrászat) VIII. Építészet (díszletépítés. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. Szereplõválogatás (próbafelvételek. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál.

hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. aki 10 lámpával világít és van. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. mivel azok évrõl évre. annál összetettebb feladat. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. Az egyesület érdeke. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. Van. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. Ebben az esetben viszont fontos szempont. hanem nagyságrendileg hasonlót. nincs két egyforma költségvetés sem. . egységárat mégsem lehel meghatározni. aki 15-tel. az infláció változását követõ. fee-t. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. az biztosan minden esetben azonos lesz. és a nyereségrészüket. de ún. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. díjat számolnak fel. Ez általában tartalmazza a rezsi. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. Aminek egységára van. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. a másik kevesebbet. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Ami mégis eltérõ lehet. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. Van.ún. Miután nincs két egyforma produkció. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. a legcélravezetõbb. az például a mennyiség. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. aki gyorsítva. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. Az egyik több nyersanyagot használ.

és színvilágot kell . a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. mûanyagtáblák már nettó 400 . az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. mely készülhet egyedi. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. középületek. A 15. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. kórházak. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. irodák.Információs táblák. "Szép" cikornyás betûkkel. így igen könnyûek. Egyszerû. Az üzletben kapható plasztikus. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. Gombamódra jelentek meg új üzletek. vagy jobb esetben. Pub. "kalapos" ékezetû.750 Ft-ért készíttethetõk. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. cégér. tapasztalhatjuk. Közülük igen sokan kezdetleges módon. és habanyaggal vannak kitöltve. Solarium stb. A vizuális arculat fontos része a portál. feliratok a tájékozódást. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. fémbõl. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak.) teletüzdelt feliratok. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. mûanyagból az arculatnak. magánhangzókkal. hogy kevés házon van házszám. plasztikus betûkkel. hogy megkülönböztethetõen. Utcatáblák Az országot járva. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. Megtorpanunk és téblábolunk. 20. vagy akár egy nagyobb épületben. rézbõl. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. Ugyanezt a forma.

.

a tûzcsapok. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. eligazító tábláknál is. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. akár százszor is lehetséges. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. plasztikus betûk. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. szükségessé teszi az újraszámozást. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. átjárók. Anyaga sokféle lehet: fém. mûanyag. a lépcsõk. a liftek.5 cm-es számok használata. plexi. Ha segíteni tudunk abban. pontos vizuális útmutató. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. Általában egy portás is útbaigazít. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. számok alkalmazása . hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . hogy mirõl akar informálni. annak megfelelõen. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. használata. melyek az elõcsarnokban. változhatnak. vagy folyosó elzárás. tehát az osztályok.követni a belsõ tájékoztató. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. stb. a menekülési útvonal. ha már messzirõl látni. hogy az itt dolgozók. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. hogy melyik szinten mit talál. Az öntapadós. stb. a csere pillanatok alatt megtörténhet. liftek. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. utak jelölése is piktogramokkal. a személyek stb. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k.

....... szinterezett..5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont..... cserélhetõ elemekkel..... magassága különbözõ (6..180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db.... könnyen cserélhetõ.............. A betétek egyszerûen ki. kerettel.. formája nyugodt.. a betétlapok sínben csúsznak. vagy személyt... akkor jó információs megoldást alkalmaztunk.......... A keretek 7 színben kaphatók.. valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek..osztályt...142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db.....75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul.5 vagy 9..... piktogramok .....3 2 2 3 3 4. A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel...... A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok.. A betétlapokat általában gravírozzák.. ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua ............ fehér.5 cm) lehet..... Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft.5 vagy 16.. Szélessége 16.....5 vagy 12.... mérete kellemes. kétnyelvû).. Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat . Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû...... ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany......83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla..bepattinthatók.. olcsó rendszer.. Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1.. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany..... A betétlapok különbözõ színeivel..430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben...5 cm.. gravírozva.4700 Ft.65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok....

már a tervezés stádiumában. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ.. hiszen az ismeretség. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. .Ft/m2). Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását.Ft/m2). így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott.. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000.. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000.Ft/m2). tetõnk. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit.Ft/m2). „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. Rendkívül színes a megoldások palettája. neon feliratot (6200-8200. méretére. esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk. jelvény. Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. egységet sugároz. hogy zászlón. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is.Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének.Ft/m2). talán legfontosabb lépcsõje. erõt. Mint ahogy új fûtésünk. Az egyenruha. mint a naptejreklámban a Mikulás. Out-door arculathordozóként a zászló. selyembõl vagy hurkolt mûszálból... Zászlónk készülhet vászonból. Portál. utal a vállalkozás stílusára. zászló mind biztonságot.

Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat. A név. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. magasságtól függõen. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél. Minél többször találkozunk az emblémával. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000.. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. Irányítótáblák. amekkorára akarjuk. zsinórral. ez területenként nagyon változó.Ft. céljáról megfeledkezve. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. az ún. ideiglenesen. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. vásárló pontos eligazítása.. áruk 45-140 000.Ft plusz költséget jelent évente.. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. Többféle magasságú létezik.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. csúcsdísszel. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól.Ft között mozog.. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000.Ft a gyártási költség.Ft. elõkészítési és nyomási költségre. szélforgóval. Négyzetméterenként 20-35 000. az ún.Ft. Általában darabonként 30-120 000. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. független a darabszámtól.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. Az elõkészítési költség fix. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése. ha hosszú . A vascsövet akkorára vágjuk. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. soronként. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. A telephelyen belüli.. színkombinációval.. de kapható üvegszálas zászlórúd is. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû.

az örökérvényû mondat. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. öntapadós fóliára. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. milliós nagyságrendû. kivitelezése.Ft közötti költség. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. Ilyen rendkívüli méretû. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz.. ezért igen . Dolgozhatunk papírra. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik.Ft/m2 között mozog. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. az építés 600 000-2 000 000. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb. más dimenzió.Az óriás.. mûködik. statikus vagy fényjátékos neon. különösen. A helybérleti díjak 2. Mindene megvan. átvilágítható fóliára. irodában használtakkal. felújítás. gyakorlatot igényel. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. akik a kivitelezésben is jártasak. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. tervezése nagyfokú szaktudást.. A reflektorokkal megvilágított grafikus.Ft. minõségtõl függõen.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. csak mégse. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. csak túl sokat. Ha helyünk biztosított. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. Egy óriásreklám más tér. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. Az utóbbi 200-400 000.5-6 millió Ft/év között mozognak. A papír 3-6 hónapot. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. más idõ. összegszerûségében azonban igen jelentõs. Az elõállítás ára 14-23 000. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. Rengeteg idõ.

netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. lehet akár dísze is környezetének..Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû.. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz.Ft között. hogy egy fél éves sajtó. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. nehéz megbecsülni az átlagos költséget. de úgy gondolom. hatásos rekámot hozhatunk létre. A technológiai . érintésvédelmi elõírások. Minthogy színben.szigorúak a biztonsági. másfél-két év. statikai. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. Remélem. formában igen szélesek a lehetõségek. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén.

....................1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl....... átvilágítható anyagok............................1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva..alapár 150 %-a 7 év tartósságú.. A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett........alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból...........alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása............ kiszedés..... fluoreszkáló ....2 cm .............3500 Ft/m 2 8..............1 ...... transzfer applikálása az.2000 .....4.......1 ........ metál..........................3000 Ft/m 2 15 cm < .........................800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk.......800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ......... fényvisszaverõ:.....1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ........... retusálása (bonyolultságtól függõen) .......0 cm ...........................1 ..................4800 Ft/m 2 4.15 cm ......2500 Ft/db Számítógépes szedés................. minél nagyobb a betû. de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban..800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ..2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1.... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani.... szerkesztés óradíja.. 2 többszínû grafika esetén): ............................8 cm .. a felirat fajlagosan annál olcsóbb.5 . ............Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek..6100 Ft/m 2 2..

. az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek...+3000-4000...7000............ színes fóliagrafika kasírozva. vázszerkezettõl..-/m Külsõ világítás.... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal.... szinterezve......... karos vízálló halogén 2 világítótestek:... adottságoktól 2 függõen: .-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása .....-/m Szállítás ..7000....... vagy 4 mm vastagságú PVC lemez. 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú. fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával .-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:..........+4000-8000.... vagy print.... az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: .....11500.mérettõl.... engedélyezés stb....... Telepítés ....+3500...mérettõl és távolságtól függõen.. Színes fotógrafika..... lágy PVC fóliára készített grafika.................-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára. UV álló...-/m Persze.-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: . A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): .....15000-25000..... rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû... 2 grafikával együtt .. védõfóliával laminálva....... kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: .... bilincsekkel.... csak egyik oldalán feliratozható anyagból.5 mm alumínium lemez... és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt.....+5000-12000. esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2.......) tervezési költségeit nem tartalmazza.....-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ......-/m Lábszerkezet alumínium...+3500..+2500........-/m ...........-/m Erõsített kivitelü.8000.. beszegett szélû...Fólia-..... bújtató csõ) kötéllel...

.........................7.1500-.... Embléma-... réz..17.....600-.......... készre szerelt világítással...... 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa... Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg. A ház kialakítása más anyagból is lehetséges.. kor-acél...........Gravírozás hozott anyagba betûnként............Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa....Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ...11................. Alu.6000-..........3800-.. eloxált élprofil.....14.. egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján........50 . .......................... lépcsõs intarzia vágás +30 %................ plexi.............. Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%............. Fóliagrafika szín kasírozva. stb......... mûanyag záróelemekkel........................... pl..... réz..............20................ mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu....9.............2500-................ PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-............... bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium... Kúpos kontúrmarás...........

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

Ft/db. . ami 0. mégis legfontosabb tulajdonságát.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre.. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ... Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. Ekként kell munkánkban is értékelnünk. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. Bár a cikk szövege 1998. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év.Ft/db. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. amely kimutatta. a tartósságát.Ft/db. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent. gondoljunk arra. post-it jegyzettömb 191. reklámtoll 92. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30.. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. ha 5 évig tart egy háztartásban. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. Egy 30. decemberében íródik. Ebbõl kitûnik. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között.

hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. vinyl. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel.. de minden esetben 100 példány alatt van. Felbontásuk 100-300 dpi körül van. Mindkettõre jellemzõ. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. ezért a nyomatók költsége is alacsony. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. feszíthetõ fólia. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. szélességük általában 137 cm.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak.Ft között változhat. fõleg a transzferálás után.). A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak. késõbb). Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. papír alapanyagaik sem drágák. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. vászon stb.. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva.

A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. Encad. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). amely kissé drágább. napfény hatására pl. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb.és vízállóságát attól függõen.Ft-ot is elkérhetnek. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté.. A szolgáltatók általában 6000-10 000. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet. mások m2-enként 800-2000. Mindkét technikára igaz. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. a víztiszta film. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. az egyben nyomtatható szelvény mérete.. de már létezik 1440 dpi-s gép is. A matt és a különleges fóliák drágábbak. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. Roland. . így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. a kisebb méretû plakátok. a hideg alapanyagok általában drágábbak. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. A gyors fejlõdést mutatja. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl..Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen.Packard. az átvilágítható (backlight) fólia.

hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. retusálás. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. szerkesztés. Ennek ára 1200-3000. Lehet.Ft között van. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. Ilyenkor az is hátrány. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. Kérdezzük meg a szolgáltatót. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. Fontos tudnivaló.A papírra. számolnunk kell a szkennelés. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. Vegyük figyelembe – fõleg. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. ha további árajánlatot kell adnia). hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. .. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik.

000 m2.000 8.500 3.000/óra 6.700 hablemez 1m2 .000-10.500-5.000 14. szövegszedés.000 1. vagy fm-enként 1.000-6.000-2. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.000 m2.000 2.600-2.000 m2.000-4.800 m2. vagy fm-enként 1. vagy fm-enként 2.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl.200 7.000 grafikai munka: 3.000/kép Átlag (Ft) 3.

mind azok költségvonzatára kiterjed. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. hogy elsõ lépésként keressen egy. hogy megkapjuk a pénzünkért. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. tájékoztató jellegû. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. Csomagolástervezés Mi. hogy tudjon: 1. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. fontos az említett folyamat megismerése. amit elvárunk. írásos árajánlatot tesz. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. Mik az igényei? 2. három alapvetõen fontos dolgot kell. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. a ® kor kihívásait jól ismerõ.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. .

® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. de mint tudjuk. fax. futár stb.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. színellenõrzés. ® Olyan esetben. hogy a szellemi munka. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. a tervezési folyamat és költségei. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. makettezve. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. adott esetben adatátadás Példaként. filmkészítés. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek. 1:1-es printen bemutatva. archiválása is szellemi munka. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. . ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. pl. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. ® A számítógépes adat létrehozása. Ez számítógépes órában számolják el.

. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is.A4-es színes print kb. csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz .40 000 Ft 10 000 .A2-es színes print kb. . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév.6 000 Ft 2 000 Ft .A2-es színes print kb.20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 .6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 .30 000 Ft 10 000 .120 000 Ft 10 000 .A4-es film kb.A3-as színes print kb . mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki.A3-as film kb.A3-as színes print kb . vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing. hogy pl. gondoskodni annak jogi védelmérõl. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre.4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . jobbat kreálni. melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. Chromalin A4 kb. ott is megnézi. kell-e újat.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal).A4-es színes print kb. .A2-es színes print kb. Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 . Termék. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. hogy mire adja ki a pénzét. Chromalin A4 kb. . . A legjobb. amit tanácsként érdemes megfogadni. ill. a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába.

E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. hanem önmagában is hatékony. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. hogy „akcióba lépnek-e”. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. I.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. Ezáltal lehetõségük nyílik arra. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. mielõtt eldöntenék. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. hiszen számos elõnye van: • Pontos. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. Versenyelõnye abban rejlik. hogy megbízható. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . A marketing-orientált vállalatok. DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. és arra. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít.

és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. és így bizalmat. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. és ez újabb költségtényezõ. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. operátorokra van szükség. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. hiszen áthidalja a távolságokat. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. .• Interaktív. megértést keltenek az ügyfélben. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. egyéb különbségeket • Naprakész. korlátokat. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére.

majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. A betelefonáló fogyasztók adatait. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak. • Megbízás. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. .II. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. a média(-mix) hatékonyságáról. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. 2. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1.

naprakész választ tudjanak adni. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. rendszerfenntartási díját. Az elsõ. Sikeres hívás az. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. hogy pontos a szám. a szám milyensége határozza meg. a digitális telefonvonal bérleti díját. sikertelen hívás ismét kontakthívás. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. az adatbázis programhoz illesztését. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. Egyidejûleg garantáljuk az 2. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. de ugyanúgy költségtényezõ. esetleg elfoglalt a hívott fél. hogy minden érdeklõdõnek pontos. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. de nem tartózkodik benn. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. az adatbázis archiválását érthetjük. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. új adatok adatbázishoz illesztését. az adatbázis-struktúra kialakítását. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. Olyan is történhet. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. az adatok frissítését. a hívások számának függvényében változnak. • Hívásdíj .mely magába foglalja a rendszer programozását. hogy hány hívást fogad az operátor óránként.

mindig maradhat benne kettõzõdés. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat.óránkénti hívások számát. IV. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. de a magánszemélyek adatai (lakcím. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. ellenõrizni kell. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. plusz költséget jelent annak aktualizálása. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. hogy egy-egy lemaradt. többször egyeztetni a megbízóval. az esetleges duplikációk kiszûrése. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. mint kék vagy normál szám. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. hogy zöld. Mivel a gépi szûrés után még . hogy pl. A megbízónak fel kell készülnie arra. azaz a hatékony állomás-kihasználást. • Költségeit tekintve nem mindegy. hogy a várt eredményeket kapja. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. hiszen nem biztos. így nem biztos. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. afelett pedig magasabb összeget. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. telefonszám) is gyakran változnak. 2. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni.

változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1.. addig nyugaton . • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. ami kb. VI. hanem ugyanúgy. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe.V. 1. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. Érdekes összehasonlítani. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500.Ft/mh 2. 9. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban. • Ha feltételezzük.Ft.25-11. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak.55 USD-nak felel meg. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. Információs vonal 1. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni).. 2. hogy a felsõ határnál.

Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. Változás tehát akkor lesz. . szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel. Igaz.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával.

000 900 3.000 450-600.900-1.000 80-190.000 32.000-400.000 300 1.173. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.000 15-45.400 924.000 214. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.000 249. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 1.300 360.900 3.000 150-200.000 24-60.000 13.300 150-200 15-25 26 330-420.000 250.800 518.500 1.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.195.500-22.000 50-100. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 4.000 30-60.500-7.000 10-30.500 33.000 200-300.000-555.900 150-200 15-25 26 .000-450.500 739.000 148.500 10-30 1.500 101.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 240.500-1.300-661.500 60.000-350.000 24-60.

Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. a hozam értékelése elõl sem. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. . és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. évi. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. hanem a marketingszakmáé is. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. hogy e döntések megalapozottak legyenek. és kialakultak az alapárak. Az itt közölt árak az 1998. amikor egy marketingkampányt terveznek. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. A célunk. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. Ez az ár akkor alakul ki. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. és további. A jelen írásban. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is.

vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. rendelkezik ügyfélkörrel. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. nem teljes. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. Ha már van saját vevõlistánk. de gazdag forrása a telefonkönyv. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . Természetesen. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. Különleges. Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. Minden vállalkozás. vagy hirdetésre. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). elvégzik a megrendelõ helyett. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. minõségét és forrásait. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. milyen szakmából. legtöbbször ügyfeleink címe. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. A lakossági címlisták másik. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. vevõkkel. megvizsgálhatjuk. Ha e kérdésekre válaszolunk. például részletes regionális. ha nem a kezdet kezdetén tart.

nevük felhasználását. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. hiszen termékeiket el kell adniuk.termékeikrõl. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. a jogi. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. nyilvántartási kötelezettség. hogy tudjanak róluk . forrásfeltüntetési kötelezettség. A címjegyzékek minõségét . Ez természetesen nem jelenti azt. Ezzel szemben az egyének. a szokásos minõség. hogy „láttassák” magukat. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára..Ft között mozog. A saját üzleti körben kialakított. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke. és engedélyt adnak címük felhasználására. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. költséget fordítanak arra. Megadják adataikat. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. adatnyilvánosság. ezért sok energiát. a címjegyzék minõségi ismérvei. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. Robinzon-lista. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük.

mint életkor. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. beosztását stb. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. Ebben az esetben az effektív. a címlista hibaaránya 5%. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg. a küldemény értéke 78. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent.. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. tehát a célba jutott . Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a.Ft. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. várható hozama szerint. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. jövedelem. életstílus stb.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. A hatékony marketing célja az. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk.

50. hanem a borítékon legyen. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak.. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg.. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg.Ft/boríték A példából látható. olcsóbb.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját.. Címnyomtatás.Ft amely független attól. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.000 74. a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92.11 Ft/elérés. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban. amely használatánál a hibaarány 20%.000. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ.Ft/küldemény 780. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható.. nem öntapadós.küldeményekre vetített költség 82.500 82. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is.Ft/küldemény 740..Ft 20% 8. A Chesire címkék ára alacsonyabb.Ft 5% 9.Ft között mozog. hogy a címzés ne a cimkén. A borítékcímzés 10-16.. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják.000 78. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez. de drágábbak is. öntapadós címkék használata.000. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el.. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .Ft/elérés.000 92. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35..

. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. Postai feladású DM esetén.Ft/oldal. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. a többit a hívó fél viseli. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb.Ft/oldal alá is mehet. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. a postai feladáshoz készpénzes. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében.vagy tintasugaras nyomtatókkal. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. legújabban digitális nyomdagépeken történik.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen.. Ezen eszközök lehetõvé teszik. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét. Levélfeldolgozás Borítékolás. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. fax válaszok. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion.Ft/küldemény díjfizetést igényel. használatát.Ft/küldemény. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen.. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon..

A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik. második lépcsõben kiküldött anyag.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. . valamint zöld szám használatára készült. telefonkövetés.

500 Ft 45.00 Ft 7.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50. válaszkártya.137.500 21.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.000 Ft 110. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26.500 Ft 180.600 Ft 464.000 Ft 75.000 Ft 40.000 Ft 80.50 Ft 6.000.000 Ft 390.200 Ft 550. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67.60 Ft 9.000 Ft 25.000 Ft 25.000 1.518. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.00 Ft 35000 280.000 Ft 502.000 Ft 300. prospektus szövegterv Levél.800. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.000 Ft 387.000 Ft Válaszolók száma 5. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.500 Ft 663.000 Ft 82.10 Ft 7. idõzítés ellenõrzés Levél. boríték.412 Ft 1. ütemezés Szervezés.00 Ft 13.00 Ft 30.325.000 Ft Válaszolók száma 1.100 4.500 Ft 22.900 Ft 15000 15000 30 20.365 Ft 6.000 Ft 330. válaszkártya.000 Ft 397.400 Ft 3.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% .48 Ft 11.000 Ft 6.380. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.000 Ft 9.000 Ft 1.050.50 Ft 6.00 Ft 26.192 Ft 15.000 Ft 40.100 Ft 486.600 16.

Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze.Ajándékozás. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. mely pozitív visszhangra talál. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. kapcsolódik hozzá. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. és titkolta. mert hivatali pozíciója miatt. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. aki kapta. aki adta. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. Egyike ezeknek a reklámajándék. erõsíti a goodwill-t. vagyis cégspecifikus . befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

szóróajándék esetén: 30.Ft-30 000. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása.Ft/fõ c.. b. trikók stb. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák.b.. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést.Ft-2000. táskák stb. jelvények stb.Ft/fõ 4.. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó. öngyújtók.. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat. . táskák. irodaszerek.+b. nagy tömegben ajándékozható termékek. mint például zászlók. a vállalati arculatot növelõ hatású. matricák. esernyõk.. VIP ajándék esetén: 5000. • Költségek: a. c. emblémázott blokkok. léggömbök. másrészt emlékeztetõ.. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a.Ft/fõ Befejezésül elmondható.Ft-30 000. VIP ajándék esetén: 5000. Ha ez nem lehetséges. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók.

Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. A cég erejét bizonyítja. ha ilyeneket rendez.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. . ügyvezetõ igazgatója. az IFIP '98 XV. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. új termékeinek. de legalább ennyire fontos az is.

hogy képviseljen bennünket. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. hogy az jó döntésre készül. Ha egy meghirdetett kiállítás. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. könnyebb a dolgunk. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. hogy tudjuk. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket. amelytõl azt várja. konferencia szereplõjének jelentkezünk. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. de vigyáznunk kell.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. • szakmailag nagyon jól felkészült. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. bemutató. • tudomásul kell vennünk. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. de esztétikailag is tetszetõs. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. amit kínálunk. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. hiába jobb. . „csupán” ezekhez alkalmazkodni. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. és sokkal alaposabbat. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket.

hogy a külföldi elõadó gépe késhet. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. amelyeket mind összhangba kell hozni. majd õ megcsinálja. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. („Oh. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). stb. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. Elõfordulhat ugyanis. Õk döntenek jól.” Csak Katika nem tudja például. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. ami miatt jöttünk. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. hogy rendezvényt szervez. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. Egy olyan önálló szakma. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. nem az az elõadás zajlik éppen. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. Az egyik személyes tapasztalat. akinek ilyen tapasztalata van. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható.) A másik csoportba azok sorolhatóak. és mint ilyen. mind végiggondolandó. Alkalmaz egy saját. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. nem gond. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot.) Ezért. akkor talán célszerû lehet ez . nem gondol rá. ilyen felkészültségû munkatársat. két dolog közül válasszon. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. A millió apró részlet. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. stb. Katika nagyon jól beszél angolul. akiknek az ismeretségi körében van valaki. „képes” arra. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. ha egy cég úgy határoz. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák.

a rendezvényszervezõé pedig. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. mûködtesse. csak Budapest lehet a helyszín. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. megbízó cég. és a finanszírozás forrását. személy) pontosan meg kell. A szakmai gazda (cég. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. egyesület. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. szervezet feladata. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . szervezet. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. hogy ennek logisztikáját megtervezze.a megoldás. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. szinkrontolmács legyen stb. amit érvényesíteni szeretne (pl. a nyomtatványok nívósak legyenek.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. hogy határozza • a rendezvény címét.

hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. ezekkel szerzõdést köt. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. mint – helyszínek. • bonyolítja a pénzügyeket. El kell döntenünk. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. általános vagy állandó.és szaklapokban. – technika – kivitelezõk – grafika. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk .A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. az ún.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 . 3-4% 200.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.1 1.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.000 .1.-Ft/fõ/éj 4000. installálás. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.korai 20 x 60.-Ft/éj 3200.1 1.200.kései 10 x 70.000 2. Támogatás. pályázati hozzájárulás.000. BEVÉTELEK 1. kábelezés. azaz kb. 1.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.-Ft/éj 3800.000 1.-Ft/éj 3500.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.000 700.B.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.1.000 Tartalék 75.100. reklámbevétel Részvételi díjak .-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900. 2.

2. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé.1 1. feliratok. szedés. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.2. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.3.12 1.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.6 1.5 1.15 1.3. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció.3.8 1.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1. 500 x1200.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók.2 1.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb.3.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.10 1. 2. toll.3.6 1.000.2 2.4 1.18 2.7 1. aprósütemény /600.3.9 1. levilágítás Plakátok.2 1.3.3 1. mappa.245 8.1 2. szerkesztés.3.2 1.17 1. jegyzettömb.3.3.2.3 1.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.3.1. üdítõ.5 1. szórólapok Meghívók. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.11 1. bérjellegû kiadások.3.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.-Ft/ Grafikai tervezés.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.14 1.4 1.2.2.2. táblák Szállítás Protokoll vendégek.16 1.343 100 60 150 600 100 50 1.3. 300 oldal.050 1300 5700 3000 .13 1.fax. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.3. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.3.3.1 1. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.3.3.3 1.

300 4.000 44 B Bevételek: Támogatások.800 13. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. 2. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. . milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.4 2. 3.000. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta.2. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.000 6.. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35.100 5. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel. Ha pl.-Ft Bevételek összesen: 2. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16.500 13. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.000.Ft Késõi: 120 fõ x 40. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni). Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.

hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. A különbözõ kiadványok. Ennek alapja az a tény. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. esetleg a fordítást mágneslemezen. szedést. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. grafikai munkát. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. elegendõ-e számára.Fordítás. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. hogy többre van szükségünk. hogy egy szakember nem lehet . Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. Az sem mindegy. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést.

korábbi fordításokat. hogy mikor lesz kész a munka. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. A karakter tudniillik csak a tényleges. számokra. mennyiségétõl. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. Kiterjed a figyelme arra is. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. mivel az függ a fordítás tartalmától. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. fizikailag is látható „betûkre. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. . akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. jelekre” vonatkozik. valamint a stilisztikai finomságokra. A zavar már ott kezdõdik. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Ha a munka sürgõs. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. csakhogy nem mindegy. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. Nincsenek fix. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek.

de errõl is érdemes tájékozódni. hogy oldal. táblázatok. számítógépes kiadványszerkesztés. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. amely a járulékos költségeket (szállítás. de van olyan fordítóiroda is. rajzok. valamint. mivel itt sem egységes a gyakorlat. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. mivel azok nem egyformán „mérnek”.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. archiválás stb. készítése. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . Az árat az is befolyásolja. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. német. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését.az sem mindegy. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. mágneslemezek. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. ábrák szkennelése. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. diagrammok stb. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. Sok olyan fordítóiroda van.

. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik. Amint az a fentiekbõl is látható. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát.Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. amint azt láthattuk. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. A fordítási árat. ingyenes leszállítását mágneslemezen.Ft/oldal.Ft/oldal.és vírusellenõrzését. nincsen könnyû helyzetben az. Átlagárakról nehéz beszélni.. helyesírás. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által.. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. . A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van.rendszerek: ISO. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást. DIN. mert lehet. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700. már csak azért is. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy.. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. tehát összesen 21 000. tehát összesen 17 000. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése.

. floppy stb . . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . .. . . . . . . . .Ft telefon . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . .2500. . . . . .12 500. .. . . . . . . . .6000. . . . . .. . . . .33 333. . . . festék..Ft Összesen: . .1667. . . . . . . .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád.4000. . . .. .Ft . . . . . .15 000. . . . .Ft fûtés 3/4 . . .. . . . . . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . . . . . könyvek. . .. . . . . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . .6000. . . . .101 333. .Ft fûtés/4 . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .Ft villany/4 . . . .Ft szkenner/24 . . . . PC/24 . . .10 000. . . . . . . . . . Macromedia/24 . . . . . . .. . .10 000. . . . .. . .. .3000. .3000. . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . . . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. . . . . . . . . . . ..2000. . . . . . . . . . .12 000. .8333. . . . . .Ft telefon .Ft villany 3/4 .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . . . . . . . . . .Ft zip/24 . . .. . . . . . . . . .. . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. . . . újságok . . .3000.. . .5000.

. . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . .180 óra/hó. .24 000. és TB .30 000. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .45 000. . .Ft K+F . . . . . . . . . . . . .3000. . . . .80 000. újságok . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . .40 000. . . . . . . nyaralás . . . . .Ft Összesen: . . könyvek. . . . . . . .10 000.Ft – anyagköltségek papír. . . . . . .. . . . . .60 000. .Ft Összesen: .BKV bérlet . . . . . . flopi. . . . . .Ft Összesen: . . . . . . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . . . . . . .208 417.25 000.Ft 1 fõ bér . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. .. . . .930 000. . . .. . .Ft 3 fõ gk költségtérítés . 8 óra naponta): . . . . . . . .420 000. . . .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. . .. . .. . . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . . . . Macromedia/24 .6000. . . .12 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 265 Ft/óra/fõ .Ft könyvelés . . . . . . . . . .Ft családi rezsi . . . . . . . .. . . .... . . családfenntartás 3 fõ bér . . .25 000.2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . . . . . . . . . . . . .Ft Mindösszesen: . . stb .Ft adó. . . . .. 6 325 Ft/óra/stúdió. . . . . . . .2500.Ft zip/24 . . . . . . . . . .8000. . .43 600. . . . . . . . . .152 600. . . . . .. . . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . . .1667. festék. . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . . . . .. . . .Ft adó és TB . . . . .. . .Ft Mindösszesen: . . . . . . . . . . . .50 000. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .300 000.Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . .Ft fûtés . . . . ..50 000. . . . . . . .Ft tartalék. . . .253 933. . . . . . . . .Ft szkenner/24 . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . . . . . . . .. .. .1 138 417. . . . .8000.. . . . .Ft telefon .11 250. .3 795 Ft/óra/stúdió . . . . . . . .Ft villany . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->