P. 1
cikkek2

cikkek2

|Views: 177|Likes:
Published by Magyar Béla

More info:

Published by: Magyar Béla on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2015

pdf

text

original

Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

óvatosan alkalmazzuk. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. mely megadja a lehetõséget arra. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. mely mind a tervezõk. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. csak ott. Ez a szakmai. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik.Grafikai tervezés. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. Tudva azt. így ármeghatározása. a tervezõgrafikusok szakmai. Ez a külföldi .és külföldön.

hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. mert ne képzeljük azt. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. és a mai . egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. Hollandia gyakorlatán alapul. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. Húsz éven keresztül 5000. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. Húsz évig mûködött. Több szakmai elõadáson vettem részt. nem szabad elfelejteni. A Kamara árjavaslata az európai országok. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására.. de azt biztosan tudom. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására.. Ma ez 200 000. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota.munkavállalóknak kényelmes. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. nevezetesen Németország. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat.Ft fölött van. Azért beszélek mindig árjavaslatról. Svájc. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. a méltányosság elve. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. mert tudni kell.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma.

melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. errõl lemondani sem lehet. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. Nem adja meg a lehetõséget. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. Nem kész nyomófilmeken. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. . ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. Köztudott. hogy mit nevezünk tervnek. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. más eszközöket követel. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. a hazai gyakorlat szinte fordított. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. tehát nem digitális adatállományt. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. A magyar szerzõi jogi törvény. Nevezetesen az európai. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak.és eszközállomány átadását is jelentheti. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. más ismereteket. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális.

Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. Az ár is ezek szerint alakul. . hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. számában. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. Franciaországban indult. A Hungart. hiszen Európában a 18. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. Nem lehet kétséges. pl. század óta mûködik.

digitális vagy analóg proof. az pályázatnak minôsül. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). retus. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv.) külön elszámolás tárgya. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. színes print. színrebontás. külön díjazás ellenében. amelyért részvételi díj jár. levilágítás stb. vagy kérés. rajz. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. kiállítási terv esetén minimum 10%. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . képmódosítás. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. Pályázat Pályázat az. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. szkennelés. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai.ill. tulajdonában marad. fotófeldolgozás. A pályázatra benyújtott. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. megbízott tervezô végzi.

cégek. gyógyhelyek. 100 % lehet. alapítványok. . . A megbízó vállalatok. étkezés. szállító cégek.és televízióintézmények. .kis vállalkozások. . többféle embléma kapcsolata . kulturális intézmények. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. . konzultáció.. „C” Kategória: (1. . . valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. . . . kisközösségi intézmények. „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. nagy utazási irodák.150 000. nagy ipari létesítmények és vállalkozások. államigazgatás.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja.intézmény teljes mûködési területére. nagyvárosok képviselôtestületei. . helyszínek. . költségek. . de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. áruházak. napidíj. szállás. . posta. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek.) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. közintézmények. .. nagy rádió. . országos újságok. 5-10 felhasználási terület) .5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. pártok. . országos és nemzetközi kampányok. vasút. (Kiszállás. városok. . . szolgáltató vállalkozások. nemzetközi vásárok és kiállítások. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. áruházláncok. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. rendszerterv) . kereskedelmi. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. 10-20 felhasználási terület. .Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. hírközlés. . kis egyesületek. folyóiratok. szállodák. . . melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. nagy egyesületek. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. bankok és biztosítók. 50.450 000. . emblémák rendszere. az arculat koncepciója. cégszínek.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. alapítványok. „B” Kategória: (1. Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra. A sürgôsségi felár mértéke 25. stb. vendéglátó láncok. tárgyalásokra fordított idô. .

. . . . . . . . . . .. . szakértés . .Ft-tól – nyak .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált .Ft-tól – bonyolult. . . . . . . . . . . . . ábra.Ft-tól Óriásplakát .30 000. . . . . . . . . .Ft-tól Címer* .. .. . foma tervezés . . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . . . .Ft-tól szöveges . . .70 000. . . . . .. .és kb. . . . . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . ..Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . . . . .. . . . .Ft-tól Csomagolópapír. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. B3 . . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . . . . .20 000. . . . . .25 000.Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . . atrap Egyszerû tipografált . . . . . . .70 000. .) Tanácsadás.Ft-tól Zacskó. . . . . . . . .100 000.Ft-tól Display . .125 000. . . .. . . . . .. . . . . illusztráció külön kerül felszámolásra. . . . . . . .. . . . .. . .70 000. . . . .15 000. . . .Ft-tól – méretmutációk . . . . . . . . . . .7500. . .25 000. .70 000. . . .40 000. . . . . . . . . . . . . .50 000. . . . .. . . . .Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . . . . . . .30 000. . . . . . . . .Ft-tól Védjegy. . . . . . .15 000. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000. . .. elkészítése külön megállapodás tárgya. . .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . .. . .150 000. . . . . . . . Logotípia* . . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . . . . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva . .Ft-tól B3 felett . . katalógus. .1 500 000. . . . .Ft-tól – egyedi illusztrációval . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. . . . . . . . . . szóvédjegy. . . . . . .40 000. . . . . . ..Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . . . . . .8000.embléma. . . . . . . . . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . . . .. . . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . .0 szorzó .Ft-tól – hátoldali . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .Ft-tól Grafikai plakát . . .. . . . . . .90 000. . . . . . .Ft-tól Doboz tervezés. . . .. . . . . . . .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . papír) . . . . . .Ft-tól Prospektus. . eredeti anyagból . . . . . ..2. . . tasak (fólia. . . . . . . . egyedi illusztrált .25 000. leporelló Tipografált címlap .. . . . . ..60 000. . . . . . .. .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . Plakát. . . . . . . . . . . . . . .120 000. . . . . . . . . . . . . ..Ft-tól Grafikai címlap . . . . . .40 000. . . . . . . . . . .60 000. . . . . .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . .. . . .40 000. . .. . .100 000. .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. . . . . . .Ft-tól Piktogramok . .70 000. . . . . . . . . . .35 000.

Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . .. . . . . . . . .Sajtó. . . . . . . . . . .(1. . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . . . . . . . . . . . . .9500. . . képes albumhoz ívenként .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . .90 000. . . . . . . .35 000. .. .. .40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg .50 000. .Ft-tól – belsô címoldal . . . .40 000. . . . . . . . . . . . . ... . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . . .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv . . . . . . . . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . .Ft-tól – szines . .25 000.(1.18 000.40 000. . . . . . . . ..Ft-tól színes . . . . . .. . . ..Ft-tól – Önálló újságmelléklet . .Ft-tól – címoldal . . . . .. . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . .7000. . . . . . .100 000. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként .6000. . . . . .. . . . . .. . . .Ft-tól Sorozat.Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . . . . . .. .18 000. . . . . . .20 000. . . . . élôfej. . . .70 000. . . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . .Ft-tól Sorozatterv . . hetilap. . . .18 000. .20 000. . . . . .(0. . . . . . .90 000.. . . . . . . . . . . . . . . idôszakos kiadvány terv . . . . . . . . . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. . . . . ..Ft-tól – oldalterv . . . . . .. . . . . . .Ft-tól – szines illusztrált . . . . rovatcím . . . . .30 000. . . . . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . .15 000. .7500. . . . . . .Ft-tól – illusztrált .. .. . .. . . . . . . . . . . . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett . . . .12 000. . .0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . . . . . . . . .. . . . . címsor. . . . . . . . .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . .. . . . . . . . . . . . .Ft-tól .35 000. . . . .. . . . . . . .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . . . . . . . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . .. .3500. . . .Ft-tól – szines . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként .18 000. . havilap. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 000. .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . . .. . újság Napilap.3500. . .Ft-tól Belsô címoldal .

. . . . . . . . . .Ft/db-tól Reklámgyufa. . .250 000. . . . . . .. . . . . . . . . .Ft-tól Részvény.Ft/db-tól Címkék . . . .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . . . . . tájékoztatók .. . . . . . . . . . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . . . . . . . .30 000. . . . emléklap . .Ft-tól Hanglemez. . . . . .. . .) Szállodaipar. . . . .. . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. . . .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett . . névbeírás (darabonként) . . .. névjegy (faxpapír) koncepció terve .50 000. .25 000. . . .. . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok. . .75 000. . . . . . . . . .. . .15 000. .25 000. . . . . . szám .Ft/db-tól Számlák ..250 000. .40 000. . . . . . . ..12 000. . illusztráció külön felszámolásra kerül. . . . . . .Ft/db-tól . . . . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô). . . .Ft-tól – belsô oldal . . . . kötvény . . . . . . .75 000.Ft-tól Embléma jellegû feliratok . .12 000. . . . . . . . .. . . . . .. .. . ..Ft-tól Kiállítás. . . . . . . . . .Ft-tól – hátoldal. boríték. .20 000.Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . . . .Ft-tól – egyedi kalligráfia. .. varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk . . . . . . üdvözlôlap (újévi.. . . CD-lemez.Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . . filminzert terve (storyboard) . . . . . alkalmi) . . . . . 50 m2 alapterületig .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . . . ..120 000. .Ft-tól – korlátlan pld. .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig . . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. . . . . . . . . . . . .Ft-tól Vándorkiállítás.20 000. . .12 000. . vendéglátás Étlap. . . . . . . . . . . kazettaborító . . vásár Kiállítás – kb. . .Ft-tól TV-. . . . .. értékpapír. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként .50 000. . . .. . . . . . . . .Ft-tól Ismertetôk. . . . . . . belsôoldal . .. .. . . . . . . . . . .. . ábra. .. . . . . . . .2500.150 000. .Ft/oldal-tól Asztali atrapok .90 000. .2500. . itallap – borító (színes) .75 000.35 000. .40 000. . . . .Ft között vagy . .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . . . .45 000. . .200 000. . . . .. . ...10 000. . .. . . . . . .Ft-tól – oklevél. .

200 000. .Prospektusok . Báthory u. . . . . . ektakrómok.50 000.7500. . .. . . . . . . .Ft-tól Bankkártya .Ft-tól mûvésznaptár oldalanként .Ft-tól csak tipográfia oldalanként .. .. . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . .150 000. . . . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . . . . ipar. . . Oldalán. . . . . . . . .Ft-tól Elsônapi pecsét .100 000.vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek . .20 000. .. . . . . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . . 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . . . . . . . . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . . . . . . . . . .Ft-tól Blokk . . . . . . . . . .4000. . . .. . II. . . . . . . .) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. . .8 000. . . .. . . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon.Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . . . . . .. . . számának 7071. . .Kazettacsomagolások · Videokazetta. . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint.. . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám.Ft-tól Kártyanaptár . . .. . .. .. Kártyák Telefonkártya . . . ..35 000. .45 000. . . .50 000.80 000. . . 10.Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-. . . . .40 000.. . .. . . . . . . .Ft-tól Plakátnaptár ..Ft-tól naptár címoldal . Báthory u. . . . . .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . Bélyeg Postabélyeg . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . . .és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Tel.Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. .175 000. . . . . .Ft-tól könyöklô.175 000. .

többszöri esetleg korlátlan. A professzionális fotográfus megrendelésre. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. mint egy amatõr. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. mint egy óriásplakát elkészítéséhez. . Csak egy gombnyomás. mint családi eseményeket. nyaralási élményeiket megörökíteni. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. akiknek fényképi igénye nem más. szép kép. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. utazási. de ez a profiknak mást jelent.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez... Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. mint az amatõröknek. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. Milliók fényképeznek szerte a világon.

és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. a környezetet nem mi választjuk meg. milyen méretû. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. Fontos tudni. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. pl. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás.). a felvéteti eszközökben nem okoz változást. Figyelembe kell venni az épület méretét. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. fodrász. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. sminkes esetleg stylist. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. A tárgy installálása. szakszerû megvilágítása. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. filmforgatás stb. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. rendezvények. effekt szûrõk stb. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . elõtétek. hogy szükségesek-e speciális objektívek. Tudni kell. ami csupán költségemelõ tényezõ.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. protokolláris események. az installációt stb. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. érzékenységû anyagot kell használni. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. különbözõ színû és méretû hátterek stb. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. esetében. ami jelentõsen megnehezíti a munkát.

1873. . . . . . . .1107. . . . általában többféle megoldás is kínálkozik. . . . .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm .-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . ezt is tanácsos figyelembe venni. .-Ft + hívás . . . . számában jelent meg. . .560. . .-Ft + hívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a nyersanyagai.-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . . . . . . Arról nem is beszélve. .345. . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. . . . . . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról.-Ft + hívás . . .-Ft + hívás .15 842. . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet. . . . .975. . . . . . és ezt ki is használjuk. . . . . . . . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . . . . . .-Ft + hívás . . .7317. . . . .625. . .33 858. . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . . csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . . . . . . . . . . . . . . . .-Ft 1 tekercs roll . . . .625. hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát.

. .5. . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . . . . . . .14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . .Honorárium: Méret . . . . . . . . .Ft 1/2 oldal . . .7.300.6.A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . . . .800. . . . .19. . . . . . ..Ft 250 000 fölött .15. . . . . .000. . . . . . . .Ft 25 000-50 000 között .és havilapok: Példányszám: . .). . . .9. . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. .200. . .4. . .. . . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . .Ft Címlap riportkép: . modelldíj. . .400. . . . . . . .. . . .. .500. .700. január 1-tõl 25 000-ig . . . . . .. . . . . . .500. . . . stb. . . . . . . . . . .. • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. . . . . . . . .. . . . . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . . . . . . .Ft . . . . ebben az esetben az árak is változnak. . . . .. . .5.17. .700. . . . . . . bekezdése). . . . . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. . . . .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. . .. . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni.Ft 50 000-100 000 között . . . . . . .000. . .000. . .Honorárium: 15 000-ig . . . . . . . (pl: mûterembérlet.Ft 100 000-200 000 között . . . . .10. .13. . . . . paragrafusának 3.000. . . . . . . . . . . . . . .Ft 1/1 oldal . . . . ..Ft 200 000 fölött . . . . . .800. . . .Ft 100 000-250 000 között . . Heti. . . . . . . . . . . . .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . . .Ft 15 000-50 000 között .

. . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . .) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. stb. .. . . kozmetikus. . . . . . . dokumentáció.. stb. . . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. . . . .. . . . . világítás díja. . . . . . standfotó. . . . . . .500.Ft 1/2 nap . . . ) külön kerülnek elszámolásra. . . . . .000.50 000 1/4 oldal . . .29. .46. . . ..19.). . . .17. vállalati események. . . .. . . .000. . nagyítás.. . . stb. . . . . .. elõhívás. .Ft 1/1 oldal . fodrász. . . . . . . . . .800. .. . . . . . .800. . . . . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. . . . . . . . . . A technikai költségek (pl.Ft 1/2 oldal . . . . . . . . . Síkfilmre 100% felár számítható. . . . . . . . . . . . . .Ft 1/1 oldal .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . . . .19. . . . . . . . értekezletek. .Ft + költség (film. . .500.Ft 1/2 oldal . . .300. . . . . . . . . . .24. . . . . .000.Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . útiköltség. modelldíj.

. . . . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . .. .. ..400-146. . .300.800. . . . . . .700. . .Ft Méret: . .300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. .128. . .900-128. .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként .Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül.800. . . . .300. . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . . • Világ. . .21.Ft Többszöri felhasználás: . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: .800. . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . . . . . . . . . .56.. . . . . . . .25. . . . .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . . . . . . . . . . . . . . . . ..1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . .. . . . . . . . . .800. . . . . . .000. .76. . . ... . . . . . . . .18. . . . . . .Ft Méret: . . . .69. .000-105. .54. . . . . . .500-72. . . . vagy 50 ezer példány alatti lapok.500-110.200-93. . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb .Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. . .Ft Méret: . . . . . . . . . . . .59.500. . . . . . . . . .. .. . .Ft Többszöri felhasználás: . . .. . .000. . . . .Ft 1/2 oldalnál kisebb . ..28. .. . . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . .000. .. . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . .000. .. illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz.75.900. . . .Ft Postai levelezõlap. . .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: .Ft Méret: .29. . . . . . . .76. . . . . .87.Ft 1 évre . . .500. . .117.000.Ft Többszöri felhasználás: .29. .. . . .500.500. . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. . . . .Ft Teljes oldal .000-124. . . . .000. .700. . .Ft Címlap . . . . .. . . . akár a példányszáni. . . szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . . . . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . . . . . .. . . .. . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . .25.. .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .

. . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. . .. .Ft Europlakát .6. . .000. . . . . . . . . . . .500 példánynál több . . . . . .000 példány .Ft 1.200-9. .400-54. amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. . . .Ft 2. . . . .800-65. .Ft 5 felett . .20 %kedvezmény. . . . .000 példánynál több .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . . .. . .. . . .000 példánynál több .700. . .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . . . .a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén . . . .500. . . .43. . . . . .000. . . . . . . . . . . .87.500-70. . . . . . . . . . . . . . . . . . .000-109. .000 példány .109.. . . .Ft. . . . . . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. . . . . . . . . .18.. . . . Második kiadásnál az alapár .. . . .500. . ..500.. . . . . .23. . . . . . . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . . . . . .000.200..18. . . .5. . . . . . . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert. .Ft Kirakat. .Ft 10. . .. . .200-15. . .500-43. . . ..Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . . . .. . . . . .28. . .000..25.+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. . .21. . . . . . .000 példány .Ft 20. . . . . .9. Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás .Ft 5. .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. . . . . . . . . . . . . . . . . .000.Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több .000 példány .400. . . .000.Ft sorozat 1-5-ig . .000. .Ft Belsõ oldalakon .Ft 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . .000. Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . . . . . . .124. . . . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . ..138. . . . . .500.000-77.86. .

hogy az adott kép profi munka-e. ami ha minõségi. mérettõl függõek. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. helytõl. A mai helyzetre a „kevés a fóka. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. és nem kevés operátori munka. és idõtõl . Flat Earth.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. „A kép azonnal kell. John Foxx. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. egyre több képre van szükség. példányszámtól. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. A képügynökségek tarifái kiadványtól. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. Corel Professional Photos stb. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. ha már elõre biztosra mehetünk. hogy profik által készített. tehát nemcsak elképzeljük. melyeket meghatározott helyre. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. azonnal felhasználható. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. hogy milyen is kellene legyen. sok az eszkimó” jellemzõ. melyek nemcsak. szintén idõigényes dolog. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. ami javíthat. ha erõsödik –. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. És jó. úgy. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. példányszámtól. A tervezés. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. SAFA. idõre bérelhetünk. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. Az sem mindegy. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk.ones Képekre márpedig igenis szükség van. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek.

melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. Esetenként akad olyan CD.. A klasszikus témák (üzleti élet. hátterek és struktúrák. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. és felbontásban is kielégíti az igények . kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. színvilágát. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket. 1035 Mbyte. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. reklámokban és prospektusokban. Vannak szolgáltatók. napjainkban. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. Az árakról: Egy képre vetítve. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. A képek nemcsak szemléletükben. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. közlekedés és szállítás. a CD árban verhetetlen. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. Internet. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. kiadványokra.függetlenül korlátlanul. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. Egyedülálló. csúcstechnológiák. sport és utazás. körülrajzolt tárgyak. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. prezentációs. stb. Ha pedig ez sem elég. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. Általában RGB színes JPEG formátumúak. Mûanyag emberek). mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). szabadidõ. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok.

350x600.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. 3 x 5 cm közepes méretû kb.000 Ft) nagy méretû kb.1-0. 3600x2800 stb. 0. és a többire biztos. Ha tényleg csak egy képet keresünk. a hagyományos fotótárak ajánlata.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. 0.5-2 x 2-3 kisméretû. 24 x 31 cm 3072x2048. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet. természetesen idõtartamtól.000 400-1. 5000 Ft) . hogy sosem lesz szükségünk. de „vízjellel” jelölik.98%-át.3 általában ingyenes. pixel 18-29 40-130 USD (1030.5-10 30-70 USD (716. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár .Ft/kép 4-5 1. 768x512.Ft/CD Ár . 4. 190x270. 1536x1024 stb. internetes kb. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is.6 20 USD körül (kb. max 8-10 USD kb. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk.000-4. 410x510 stb. 384x256 stb. mérettõl. 14 x 18 cm 1700x2200. amire akkor és ott szükségünk van.000 Ft) 120x80.000-150.

000 19-50.000 60-110.000 15-4.000 20-40.000 500.000 12-60.000 11-26.000 21-39.000 40-46.000 13-33.000 20-39.000 8-35.000 18-46.000 100.000 19-35.000 15-40.000 12 hónap 20-100.000 13-70. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 20-65.000 35-72.000 18-28.000 13-30.000 5-25.000 9-45.000 16-39. zászló) Ft/hó CD.000 11-50.000 43-50.000 16-85.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%. árukatalógus.000 30-37.000 25-31.000 500 6-20.000 14-33. háttér stb.000 64-70.000 16-30.000 9-35.000 10000 10-40.000 12-26.000 18-49.000 2-3 14-28.000 20-26.000 17-43.000 13-29.000 13-65.000 18-6.000 16-5.000 400-500 60-110. leaflet.000 7-30.000 kis 9-3.000 22-43.000 12-52.000 6-22.000 14-28.000 23-44.000 19-59.000 36-43.000 10-52.000 85-170.000 20-60.000 28-34.000 35-41.000 10-45.000 100 1 hónap 7-55.000 60-107.000 50.000 9-40.000 4-5 13-26.000 18-7.000 18-33.000 43-50.000 15-43.000 6 hónap 10-75.000 15-28.000 30-36.000 22-32.000 11-25 30-55.000 6-30.000 melléklet 7-25.000 4-20.000 50-57. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 6-35.000 16-31.000 9-42.000 100-200 45-80.000 9-40.000 30-73-000 35-79.000 33-39.000 35-41.000 50-100.000 14-40.000 17-43.000 7-40.000 egységes több felhasználás 16-6.000 7-40.000 8-30.000 8-35.000 28-34.000 37-80.000 70-130.000 37-44.000 20-60.000 7-30.000 10-50.000 10-23.000 19-63.000 18-53.000 30-67.000 13-55.000 1.000 18-34.000 35-42.000 32-39.000 50-65.000 26-50 35-60.000 16-40.000 12-24.000 14-32.000 30-36.000 50-87.000 8-45.000 27-52. kazetta. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 45-87.000 16-46.000 50-97.500 32-10.000 5-25.000 25-36.000 14-27.000 49-55. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 13-26.000 14-36.000 18-35.000 16-53.000 1000 7-25.000 24-8.000 40-77. prospektus.000 10-20.000 45-52.000 100000 14-50.000 15-36.000 18-60.000 7-25.000 19-38.000 25-8.000 15-25.000 13-25.000 25-31.000 25-66.000 75-150.000 10.000 57-63.000 közepes 10-4. reklámnyomtatvány.000 27-33.000 10-50. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 13-70. dosszié.000 nagy 12-5.000 17-50.000 15-50.000 25.000 10-40.000 3 hónap 8-65.000 .000 27-70.000 59-66.000 24-47.000 33-40.000 hátsó borító 10-40.000 17-56.000 6-28.000 20-7.000 65-130.000 20-69.000 40-47.000 5000 9-30. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 55-105.000 21-70.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 8-32.000 9-45.000 10-55.000 51-100 40-70.000 8-40.000 38-45.000.000 54-60.000 7-33.000 65-120. reklámlevél. attrap.000 22-28.000 45-82.000 11-22.000 40-78.000 11-50.000 16-32.000 elsõ borító 15-50.000 15-30.000 6-27.000 16-43.000 22-63.000 55-97.000 12-58.000 14-60. poszter.000 15-36.000 11-22.000 12-29.

Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. egy átlagos gyártási költséget elismerve. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. hogy például Finnországban. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. ahol a jelentõs kiterjedésû. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. a cellulóz. a vásárlók. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. melyek – igaz. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak.Papírok Ritter P. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . itt számos olyan tényezõ merül fel. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. Tibor – ECCO Hungária Kft. amikor nem egy másik kereskedõtõl.

A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. (pl. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. szállítási. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. helyiségbérleti. akkor célszerû.. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. mint az importtermékek esetében. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. amikor az eladó már emelt. az áremelkedés általában kevésbé meredek. ehhez kapcsolódó tényezõ. tárolási. A legfontosabb talán az a tényezõ. a bérek és közterheik. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek.. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. Ez magyarul azt jelenti. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. értékesítéssel összefüggõ egyéb. átlagárakat számítva. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. A szokványos (esetleges vámok. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). hogy odafigyeljen. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. másrészt a devizaszorzó) változásai. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. az alacsonyabb grammsúlyokat. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. vagy ha van más. míg mások (pl. ha úgy alakítja eladási árát. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak.

s ha szerencséje van. ahol az ívek leszámlálása. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. hogy forgalma átmenetileg csökken. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. a késztermék sorozatjellege.. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. Ilyen ok miatt kellett például váratlan. Ez azt jelenti. hogy a vásárlók egy része a megszokás. Ez azt jelentheti. Külön téma lehet a paletta bontása. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében.. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. újracsomagolása.. arról nem is .magának az alacsony ár miatt. sõt. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. Tekintettel arra. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. még ugyanannak a terméknek az esetében sem. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. vagy elsõként emel. bizonyos speciális költségeket is. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. vállalva. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). tekintve. mint ezt palettánként megtenni. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania.és anyagigényes. hanem azt a várható értéket. A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik.) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. ami a fizetés napján érvényben lesz.. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. és melyik mennyiség vagy távolság. Van kereskedõ.

. de van eladó..Ft/kg. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót. Vannak kereskedõk. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. mert elõfordulhat. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ.. teljes teherautónyi. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû. a vásárlások gyakorisága. a céghez való hûsége. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru. amit részére hozatnak be.beszélve. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. új termék bevezetését. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak..) A vásárlónak az akciókon kívül. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”..06 forintos ívárakat ad.) más formában is kedvezhet az eladó. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével. fizetési készsége alapján – egyéni . hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. ez a bõvített A1-es. Természetesen nem minden. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága.34 és 8. 61x86 centiméteres ívek esetében 7. és a 80 grammosé „csak” 192. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru.... és a munka megenged választási lehetõséget. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár.Ft/kg. stb. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie.

kedvezményeket állapítanak meg.és kartonfajta palettás.. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. és egyszer. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik. . Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. Ezek lehetnek speciális árak. vagy ezek kombinációi. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. ezeket követik a famentes ofszetek. a fizetés módozata. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok.. hogy lehet lehetõség alkura. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”..) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is.. de olyan. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. kétszer. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét.) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. a fatartalmú. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz.. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. azaz anélkül vásárolhat. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna..

s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. azon cégek között. pontosan. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. öntapadókat. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. Lásd a táblázatot. hogy részesítse!) elõnyben. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. bárki által hozzáférhetõ. idõre történik a szállítás. duplex és grafikai kartonokat. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. valamint triplex. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. Arra a kérdésre. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. aki a pillanatnyi. széles választékot – ofszet-. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. de ha arra van igény. hanem legyõzendõ. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek).és kreatív papírok és kartonok családjait.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat).. kötészeti lemezeket – tartó.. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. melyek egymást nem ellenségnek. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. de a klasszikus értelemben vett. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. Van. nincs 100 %-os recept. esetleg két szállító mellett. mûnyomó. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. (vagy a verseny miatt kell. címkepapírokat. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. jól szerkesztett árjegyzék. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek.

mint fentebb láthattuk. az árut kiszállító személyzet udvariassága. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. hiszen. hanem tagolásával. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. szolgálatkészsége. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. . mert ez nem a reklám helye. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is.az árakat. A hûség kifizetõdõ. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége.

41 9.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.9-11.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.52 12.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.2 10.62 14.66-42.10-11. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .1 10.7-50.78-48.4 48.9-18.1-52.9 12.9-12. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.7 38.6-15.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.6 43.3-13.8 48.2 42.5 9.

folyamaton kell.. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. fotók. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. ott is a gyártáselõkészítés. tipográfus. a tervezõ két.. betûfokozatok.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. szövegcsoportok elhelyezkedésének. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett. küllemének elnyeréséig. három. tipografált layout fogalmával stb. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. pausz) készül. betûtípusok. melynek során a grafikus.

dia) • ránézeti (pl. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. festmény repró) • vonalas (pl. proof) elkészítésére. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. színkorrekciója. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik.Ft/oldal helyett: 10. a következõ. . karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. retusálása. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása.000. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. a nyomtatási és kötészeti eljárást. illetve a felhasználandó fotóeredetik. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. méretre vágása. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb. Nyomdai munkák fejezet!). (Pl. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún. Ezt követi a korrektúra. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. a papírminõséget.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján.000.) elvégzése. ez esetben a 3. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. tördelés 2. papír fotó) • árnyalatos (pl.delmet.

már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat.000 80.000 „n“ db. ez a gép óradíj. – Hát igen.000 2. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.200 Ft 72. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.200 2. és ilyenkor a megrendelõ dönt. 1. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá).000 310.500 • Tördelés: 1.3 2.000/oldal • Szedés: 0. képátfolyatásoknak. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul.-Ft-os árat (vagy akár még többet).500-4. n. pl. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10.000 20 60 80 20 Ft/egys. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés).000 12. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl. pedig nyomógép közelében sem járt.000 40. Így a fajlagos darabára osztódik. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van. az ettõl való eltérés azonban lehetséges. és se szeri se száma a maszkolásoknak.000-20. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40.000 0.000. A megrendelõ számol: nem érti.400 40. Elõtte.000 40 500 3..000 64. már 10-20.-Ft darabonként a levélpapírja. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt. nem beszélve arról.000-6. egyéb grafikai képeffekteknek stb. ha pl.000-4. 16+4 oldal terjedelmû. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db.000/CD .20-1 /n • Archiválás: 1.

000 1.000-2.5 Mb A/4 210x297 mm 33.000-8.3 Mb A/5 148x210 mm 16.200 200-400 3.000 1200-4500 12.800-5.500-3.000-10.500 1.2 Mb A/3 297x420 mm 66.800-15.A/6 105x148 mm 8.4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 700-1.200 250-600 1.500-4.500 900-1.200-2.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.000-18.000 1.000 5.500-2.000 2.000-18.500-4.500 250-600 1.500-6.000 2.200-2.000 600-1500 5.500-2.000 300-800 2.800-8.000 2.500 500-1.500 6.900-4.800-4.000 800-2.500 12.000 .500 400-800 200-400 1.000 5.

Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig. jogdíjait. ám ez mind.. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . 7.rejlik. csatornák. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. (ld. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. mind idõ. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. egymás utáni divíz sorvégek stb.

árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. egyéb grafikai képeffektõl stb. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. egyéb grafikai képeffektõl stb.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. ha pl. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. képátfolyatásoktól. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. ha pl. vonalas negatív . Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. a nyomdaipar összefüggõ egész. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. egy vagy két szín nyomású könyvek. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. hanem a kész termékek. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. 70-80%-a ofszetnyomással készül. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. . Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. Fõleg nagy példányszámú. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el.

könyv. az a kötészet feladata. névjegyek). érdekessége. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. digitális nyomtatás stb. Az adott kiadvány. Persze nem kell megijednünk. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. pl. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. körülvágása. vagy tekercsnyomtatást. tamponnyomtatás. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. Látjuk tehát. hajtogatása. egy-két hetilap. . levélpapír. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. a poháralátét stancolása. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. prospektus. Szitanyomtatás Kis példányszámú. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének.) funkciójának eleget tudjon tenni. egy újság tûzése és persze ezek összehordása.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. leporelló. ha jó nyomdát választottunk). doboz stb. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. Hátránya: rossz illesztési pontosság. újság. vagy akár egy könyvborító fóliázása. ott is a gyártáselõkészítés. egy naptár spirálozása. mint egy névjegy körülvágása. az öntapadós matricák riccelése.

illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. hozzálék. és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. mindez négy. .A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. és a nyomómûvekbe való behelyezésük. Itt a két NA/2. Ezután történik a formakészítés. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. öt nap alatt elkészült. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve).borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. ami a nyomtatás. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: .belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . hajtogató gép beállítása stb). illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. Jó nyomdát választottunk.

Nem beszélve arról.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét.000 280. így egy-két száz forint lenne a különbség. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos . anyagköltség (anyagmegjelöléssel). hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb.000 30. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.000 120.000 125.5 30.400.400. Gyakran elõfordul. nemcsak azért. vágás Összesen Ft/db 30.000 111. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül. illetve. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ.000 72.168.-Ft fajlagosan: 233.000 220.000 441. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000. táblázatot összeállítani.000 75.000 db esetén 5.68 Ft/db Jól látható. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.000 26. hogy összesen 25.000 48. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége.000 171. összesen: 751. akkor fogunk pontos képet kapni arról.000 858. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az. összesen: 1. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000.000 67. mûveleti díjak. • 2000 db esetén. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db.-Ft fajlagosan: 375. Fóliázás Tûzés.000 20. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni.70 Ft/db • 5000 db esetén. Tehát ugyanannyi.000 50.-Ft-os árat most már biztosan tudja.2.000 72.000 48.000 45. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 50.

Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.75 22.8-30.25 33.25 22.) 8000-20000 .5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.5 8.25 40.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.9-28.

B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92.

A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. mondjuk narancsot. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. 1999-ben erre már nincs szükség. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. A narancs kézzelfogható áru. melyik éri meg az árát. Azért olvassa most ezt az írást. Egyes web site-ok célja. mert már gondolkodott azon. Bizton mondhatjuk. mennyibe fog kerülni. hogy az árat a minõség határozza meg. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. hogy új vásárlókat érjenek el. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. hogy Ön rendszeres Internet-használó. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. Egyes web site-ok termékeket. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. Azt kívánja tudni. Valójában nagyon valószínû. ahogy megpróbálja felderíteni. Édes a narancs. . míg a web site valójában szolgáltatás. Ha a web site-ok narancsok lennének. Biztosra veszem. amikrõl ma még nem is álmodnak. tápértékében van. szolgáltatásokat árusítanak. És mégis. Nem kell meggyõznöm Önt. és utána dönthetnénk. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. tudjuk. Ha létrehozzuk. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. A narancs értéke ízében. Ha vásárolunk. Az Internet csodája. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja.

de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. Mint mondottuk korábban. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. és bele kell harapni. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. általában 3-4 fõs kis csoportok. hanem azok az eredmények. hogy értéket kapott-e a pénzéért. többet akar. A web-brosúra alapüzenete az. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. hogyan vásároljunk web site-ot. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. hogy jó vásárt csináltunk-e. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. Ez hasznos. Tegyük fel. de tudok néhány tanácsot adni. de ki mondja meg. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . ami 6 milliót hoz Önnek. Igaz. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. mint egy on-line brosúrát. mert meg tudjuk ítélni. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. El kell döntenünk. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. A cégek. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. Lehet. az valójában nem egy web site. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. Végül is. amit hoz.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. akkor képes lesz megítélni. hogy van néhány elképzelése arról. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. csak meg kell hámozni egyet. akkor profitot termelt. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. Ha céljai világosak. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. hogy létezünk. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. amit Ön vásárolni akar. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg.

akkor legalább kitalálhatjuk. ha web site-ot vásárolunk. mintsem egyszeri vásárlásnak. A web site-nak változni kell. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. és mégis. és az Internet felnõtté/éretté válik. ahogy az üzlet/a cég változik. hanem folyamatos befektetés. A web site szolgáltatás. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. azok a változások amiket hoz. Ezt már most elkezdve. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. Ha komolyan veszed az Internetet. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. hogy miért nem. akkor ez a pénz elveszett. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. Itt az idõ megfontolni. De ez nem azt jelenti. aki megérti. hogy soha nem is fog. Sajnos a web site nem olyan anyag. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült.eladásorientált web site-ért. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . De fizethetünk egy alkalmazottat is. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. A fenti példa elég ostobának tûnhet. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. Követhetünk el hibákat. ismeri üzleti céljainkat és segít. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. és ezt észben kell tartanunk. A web site nem egyszer felmerülõ költség. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. ami nem adja el az árut. az általános gyakorlattá válik holnap. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. Nem számít. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. hogy melyik utat választjuk. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. hogy ezt megtegye. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. hogy elérjük azokat. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. A fenti példával folytatva. de ez csak addig van rendben. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. amíg tanulunk belõlük. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk.

ha egyszer elkészül. hogyan fog kinézni. és arra. mégis jobban tetszik majd az eredmény. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak.„csomagos” megoldással. korrektúra. Csak legyünk biztosak benne. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. hogy megtárgyalja. valamint minden egyes oldal részleteit. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. grafikai tervezés. fizetnünk kell egy építésznek. hogy legalább vázlatosan mutassa. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. hogy elkészítse a terveket. programozás. hogy tervezzen egy logót. hogy készítsen egy részletes tervet. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. Ugyanígy egy jó web. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. megvitassa üzleti céljainkat. ha egy egész munkanapot adunk. html-szerkesztés. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. amiért fizettünk.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. mit akarunk! . írás. valami létre fog hozni.

. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999......... azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza..300.hu). januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: .. amit a hálón is meg kíván jelentetni.. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével......150.15.... általában 1-3 hétbe telik. könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www. de csak kis mértékben kell frissíteni. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése..hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:. • Havonta hírlevelet bocsájt ki.000 .. Remélhetõleg minden fotó..cégnév. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ. célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani.. a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot.. • Nincs saját szervere. logo.. havonta.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen. A honlap tartalmát kb.. korlátozza a design-t.000 Ft .... · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket..000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.... Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek..: valaki@cégnév.... • Egy egyszerû. szolgáltatásaikat..

amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak.3. Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai. azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra. hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot. melyik website-ról jött a legtöbb látogató.. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el.......) Programozás:.. célközönségünket oda is kell vezetnünk..000 Ft/hó Havi karbantartás: ..000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:... a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít.....000 .9. karban tartja az oldalakat..000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival.... A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja... átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.... milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie.8... Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket... a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra...... A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes..500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:... Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel..30-50. newsgroupokat. A statisztika segítségével látható.... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben.... Második körben javaslatokat adnak arra.... hogy honnan....(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja. illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát.. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására.. ......600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): ...... melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot....10.... Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével. hogy a cégnek hol........3...........

000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000 Ft/MByte 5.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000Oldalszerkesztés 3-4.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.000 0-30.000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000 37.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000 2.000 Ft/oldal 5. 10 A/4 Tervezés 5.000 Ft/MByte 1-2.com.800-5.000 Ft/oldal 3.000 20-25.800-8.5.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .000 Ft/oldal Fenntartás 1.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 2.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.000. org 6-20.500-2.000 50.000 1.000 4.000 . net.hu .000120.000 2 USD .000-1.000-3.000 Ft/hó-1.

Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. off-line megjelenéssel (pólók.. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. egy hónapon keresztül. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. nyomtatott médiaajánlat. sõt. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. amihez eddig szokatlanul magas. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. fotó-archívummal. bár ilyen számú látogatót csak . névjegykártya. öntapadós címkék. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. szinte folyamatosan.Ft-os indulótõke is járult. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú. Ez a látogatottság azóta sem csökkent.

A frissítés magában foglalja egyes rovatok. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. A mûsorelõzetes. valamint az olyan figyelmességek. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. mint a karácsonyra megjelent. fotózással. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése.. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. Friderikusz Online képernyõvédõ program. ez természetesen rohamosan növekszik. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. az Internet stúdió. Nem meglepõ tehát. az interjúk elkészítésével. A nézettséget nem csak megtartani. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. grafikai. 60-100 000. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. de emelni is sikerült. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. A magazin jelenleg (1999. így csökkentve a produkció irodája.Ft lenne.FT. A frissítés havi költségvetése. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését.. frissítés elkészítésével jár. adatforgalomtól függõen).

feliratok készítése. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. hangok. Megjegyzendõ. Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított. Beírt. képek. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). animációk. rajzok. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. sztenderd kiegyenlítésekkel. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). . A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. • Tipografizált szövegek. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is.

A kalkuláció egyedi. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. Elõfordulhat. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni.sztenderd kiegyenlítésekkel. • Képkivágások. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. ikonokat. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Elõfordulhat. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. és így másfajta. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. és így másfajta. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Hangok • Hangfelvétel . hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. Megjegyezzük. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. logókat is kellhet rajzolni.

mozgatása . Síkbeli. háttérrel vagy anélkül.mov vagy *. szerkeszteni. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). 2D animáció. hogy a figurák. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. multimédia *. Abban különbözik az elõzõ animációtól. figurák számától és kidolgozottságától. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. Az ár függ a hátterek. mesterségesen létrehozott virtuális térben. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. Megjegyezzük. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. TV vagy más forrás (Ftlmp). Az ár függ a hátterek. rajzok.avi állományok elõállítása. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). figurák számától és kidolgozottságától. S-VF-IS. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. háttérrel vagy anélkül. • Térbeli animáció Térbeli. vágás Animációk • Betûk. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. 2D animáció. a szereplõk díjazását (Ft/óra). az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. • Figura-animáció Síkbeli. 3D szereplõkkel. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. különben digitalizálni is kell. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. 3D animáció. • Digitális szerkesztés. VPIS. képek torzítása. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. vágni.

tervét. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. stáblista készítése. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. Ft/elem. E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. Ft/óra). Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. vagy óradíja (Ft/nap. • Feliratozás Fõcím. Megjegyzendõ. Ft/elemsorozat. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. • Párbeszédes folyamatok . Ennek a tervnek a képek. áttûnések nélkül. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). Többcsatornás szerkesztés. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. többcsatornás hangfeldolgozás. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. szövegek.Jelenetek szerinti vágás. menük. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. szinkron feliratozás (Ft/mp). hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. Ft/arculat. gombok. vágás. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. alfa csatorna. áttûnésekkel. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi.

A termék jellegétõl függ. . hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). vagy óradíja (Ft/nap. elõlap. feliratok) Marketing anyagok. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. • A sokszorosítás. használati tudnivalókkal.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. Ft/óra). telepítési. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. CD korong nyomata. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. CD borító. csomagolás Csomagolás tervezés. vagy óradíja (Ft/nap. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. hátlap. Megjegyezzük. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. Ft/óra). és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. belívek. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. és szolid árat akarunk elérni. Megjegyezzük. kivitelezés. ami lehet interaktív is. esetleg pdf formátumban. hirdetések.

széles területet átfogó. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. ha elõre eldönti. mindenféleképpen tájékozódjunk. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. Mindnyájan tudjuk.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Ha magas egységárakkal találkozunk. A multimédia esetén ez azt jelenti. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. Ha takarékoskodni akarunk. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. Azért is fizetni kell. ne a minõségét. Addig nyújtózkodj. töltsék. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük.

hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). egyenként 5-7 almenüponttal. kamikáze megoldás irreális. 2-5. 1-2.000 Ft. egyenként maximum 1. áttünések. normál ára 250-500 000 Ft.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg.000. normál ára 5-15.000. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. hangalámondás.5 perces videó. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép. 80-200 kép. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. normál ára 1-2 500 000 Ft. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. zene. egyenként maximum 1. .000 érzékeny pont. animáció. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. tesztek. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás.5 perces videó. normál ára 5-15. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft. folyamatos kiértékelés. 2-5. 3-500 oldalnyi szöveg.000 Ft. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni.

A filmekhez. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. A hatása fokozható és elaprózható. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. szolgáltatás vagy egyéb. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. Õ tudja ugyanis. amit hírdetni kíván. a marketing-kommunikáció alapjait. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. azaz a hírdetni kívánótól indul el. de tudni kell. a saját piaci stratégiáját. Látszólag magunk ellen szólunk. Ez az elsõ olyan pont. Ezért megpróbálunk néhány saját. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. termék. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. mi az a márka. . vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. vagy ne legyen?” kérdésben.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és.

mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. Egyszerûbben. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. ki rendezze. továbbá kreatív ötleteket. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. aki az ötletet bemutatja. most nem feladatunk. reklámügynökséggel. segítséget abban. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. de ritkán elõfordul az 5 ill. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. amely segít megítélni. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. hogy kik a szereplõi. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. Ez általában szöveges és képes formában (ún. mi történik a filmben. A tapasztalatok azt mutatják. Ekkor lehet meghatározni. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. hol készüljön. Segítséget a piackutatásban. Ebben meghatározzák a film hosszát. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. a hírdetõtõl indul. mint azt. minden a megrendelõtõl. hány napra van szükség az elkészítéshez. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . Van-e és mi a szöveg. Az igazi kiadások csak ez után következnek. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. hogy az. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. ha felmértük.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél.60 másodperces reklámfilm is. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. hol és hogyan hirdessen. Amint azt már a bevezetõben említettük. Ezzel nem állítunk kevesebbet. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. Kiderül belõle.

és lehet ahhoz igazítani az igényeket. Költségvetést. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. hogy több ponton is megtérül. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. Ezt a produkció gyártója készíti el. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. Ez azt jelenti. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. hogy ne filmre forgassanak. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. minden eldönthetõ. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. amely rendelkezésre áll. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. Meg lehet határozni azt a keretet. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. Lehet ötletet. Két lehetõségünk van: vagy filmre. mert az már a végeredményt veszélyezteti. csak akkor tudunk készíteni. fogunk hallani. színtartalomról. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. stábot és minden egyebet cserélni. Nevezetesen arra. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. Általános tapasztalat. Ezt a problémát jó ismerni. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. mégis. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. Itt még minden változtatható. aki megteheti. azaz mágnesszalagos ill. de drágább eljárást választja. Ez a pillanat alkalmas arra. klasszikus értelemében. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. Nyílván elõfordulhat olyan eset. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. a nemesebb.

Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. Azaz megszülethet a megrendelés. vagy speciális effektusok) VII. Építészet (díszletépítés. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . mûteremben vagy eredeti helyen) V. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. Jelmez (ruha. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. statiszták) I/a. infrastruktúra. Szereplõválogatás (próbafelvételek. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. Szerzõdést olyan szakember írjon. eredeti helyszín bérlés. fotózás) II. Szállítás (felszerelés. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. I. taxi) XI. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. hanganyag) IV. Vegyes költségek (étkezés. Hang (helyszíni hangfelvétel. Filmtechnika (mûszaki jellegû. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása.és személyszállítás. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. videokazetták. õrzés) VIII. Helyszín (mûterem ill. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. smink és fodrászat) VIII. aki. stúdiós hangmunkák) IX. modellek. kialakítása) VI. Nyersanyag (filmnyersanyag. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. Ez megmutatja. komputer-animáció) X. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. Szereplõk (színészek. szállás. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. utazás. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében.

amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. mivel azok évrõl évre. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. de ún. egységárat mégsem lehel meghatározni. fee-t. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. Ami mégis eltérõ lehet. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. az például a mennyiség. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. aki gyorsítva. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez.ún. és a nyereségrészüket. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. Van. aki 10 lámpával világít és van. az biztosan minden esetben azonos lesz. Az egyik több nyersanyagot használ. Miután nincs két egyforma produkció. a másik kevesebbet. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. Ez általában tartalmazza a rezsi. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. Ebben az esetben viszont fontos szempont. a legcélravezetõbb. az infláció változását követõ. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. . nincs két egyforma költségvetés sem. annál összetettebb feladat. aki 15-tel. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. Az egyesület érdeke. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. Aminek egységára van. Van. hanem nagyságrendileg hasonlót. díjat számolnak fel. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni.

Egyszerû. tapasztalhatjuk. hogy megkülönböztethetõen.) teletüzdelt feliratok. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. mûanyagból az arculatnak. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. középületek. irodák. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. és habanyaggal vannak kitöltve. mely készülhet egyedi. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. plasztikus betûkkel. A vizuális arculat fontos része a portál. Közülük igen sokan kezdetleges módon. Utcatáblák Az országot járva. "Szép" cikornyás betûkkel. Solarium stb. vagy jobb esetben. Megtorpanunk és téblábolunk. feliratok a tájékozódást. Gombamódra jelentek meg új üzletek. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. kórházak. A 15. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. rézbõl. hogy kevés házon van házszám. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. 20. Az üzletben kapható plasztikus. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. mûanyagtáblák már nettó 400 . akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. vagy akár egy nagyobb épületben. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve.és színvilágot kell .Információs táblák.750 Ft-ért készíttethetõk. "kalapos" ékezetû. Ugyanezt a forma. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. Pub. így igen könnyûek. cégér. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. magánhangzókkal. fémbõl.

.

Anyaga sokféle lehet: fém. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. hogy mirõl akar informálni. mûanyag. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. hogy az itt dolgozók. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. átjárók. használata. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. Általában egy portás is útbaigazít. stb. a menekülési útvonal. a személyek stb. számok alkalmazása . nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. annak megfelelõen. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. szükségessé teszi az újraszámozást. Az öntapadós. a csere pillanatok alatt megtörténhet. Ha segíteni tudunk abban. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek.5 cm-es számok használata. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. pontos vizuális útmutató.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. akár százszor is lehetséges.követni a belsõ tájékoztató. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. vagy folyosó elzárás. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . tehát az osztályok. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. hogy melyik szinten mit talál. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. a tûzcsapok. ha már messzirõl látni. a lépcsõk. plexi. utak jelölése is piktogramokkal. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. változhatnak. plasztikus betûk. liftek. a liftek. stb. eligazító tábláknál is. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. melyek az elõcsarnokban.

. valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek... mérete kellemes.. Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû....5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont.. ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany. formája nyugodt. gravírozva....... kétnyelvû).........5 cm) lehet.......5 vagy 12.5 vagy 9..65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok.. A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel......83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla.. fehér.....4700 Ft......bepattinthatók. piktogramok ... a betétlapok sínben csúsznak... A betétek egyszerûen ki............ Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat ..75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul...... olcsó rendszer....5 cm.......... kerettel.. Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft....5 vagy 16. Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1...... akkor jó információs megoldást alkalmaztunk........... ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua . A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok. magassága különbözõ (6... szinterezett. vagy személyt..142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db. Szélessége 16. A keretek 7 színben kaphatók.. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany.3 2 2 3 3 4...osztályt.180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db.. A betétlapok különbözõ színeivel. könnyen cserélhetõ... A betétlapokat általában gravírozzák.... cserélhetõ elemekkel.........430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben..

Ft/m2).. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. talán legfontosabb lépcsõje. már a tervezés stádiumában. jelvény. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. Mint ahogy új fûtésünk. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. neon feliratot (6200-8200. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. erõt. Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ. selyembõl vagy hurkolt mûszálból. Az egyenruha. mint a naptejreklámban a Mikulás. hiszen az ismeretség...Ft/m2). világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000.Ft/m2). esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk.Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást.Ft/m2). zászló mind biztonságot.. Zászlónk készülhet vászonból. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. méretére. tetõnk. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. egységet sugároz. hogy zászlón. Rendkívül színes a megoldások palettája. Out-door arculathordozóként a zászló.. utal a vállalkozás stílusára. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ. Portál.Ft/m2). . helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000.

áruk 45-140 000.Ft. színkombinációval. független a darabszámtól. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. szélforgóval.. amekkorára akarjuk...Ft. az ún. soronként. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése.. Többféle magasságú létezik. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat.Ft. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000.Ft a gyártási költség. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000.. A telephelyen belüli. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. ha hosszú . Minél többször találkozunk az emblémával. magasságtól függõen. Irányítótáblák. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. Általában darabonként 30-120 000. Négyzetméterenként 20-35 000. vásárló pontos eligazítása. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. ez területenként nagyon változó. zsinórral.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. az ún..Ft között mozog. de kapható üvegszálas zászlórúd is. elõkészítési és nyomási költségre. csúcsdísszel. Az elõkészítési költség fix. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél.Ft plusz költséget jelent évente. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. céljáról megfeledkezve.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. A név. ideiglenesen. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. A vascsövet akkorára vágjuk.

Dolgozhatunk papírra. milliós nagyságrendû. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak.. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. Egy óriásreklám más tér. az építés 600 000-2 000 000. öntapadós fóliára. A papír 3-6 hónapot.. különösen. csak túl sokat. gyakorlatot igényel. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. az örökérvényû mondat. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. más dimenzió. Ha helyünk biztosított. ezért igen . Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. mûködik. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. Mindene megvan. Az elõállítás ára 14-23 000. átvilágítható fóliára. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. tervezése nagyfokú szaktudást. csak mégse. A reflektorokkal megvilágított grafikus. statikus vagy fényjátékos neon. irodában használtakkal. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. Az utóbbi 200-400 000. kivitelezése. akik a kivitelezésben is jártasak. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. minõségtõl függõen. Ilyen rendkívüli méretû.Ft/m2 között mozog. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. összegszerûségében azonban igen jelentõs. felújítás. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. más idõ..Az óriás. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. A helybérleti díjak 2.Ft közötti költség. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni.5-6 millió Ft/év között mozognak. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. Rengeteg idõ.Ft. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás.

Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000.szigorúak a biztonsági. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. hatásos rekámot hozhatunk létre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. A technológiai . de úgy gondolom. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. statikai.Ft között. Minthogy színben. másfél-két év. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. formában igen szélesek a lehetõségek. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. lehet akár dísze is környezetének. nehéz megbecsülni az átlagos költséget. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet.Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. hogy egy fél éves sajtó. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. Remélem.. érintésvédelmi elõírások..

...................3500 Ft/m 2 8..2000 ..1 ........... metál............... retusálása (bonyolultságtól függõen) .. kiszedés.....6100 Ft/m 2 2.1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ......1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva. transzfer applikálása az............. fluoreszkáló ......... átvilágítható anyagok.alapár 150 %-a 7 év tartósságú.800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk............ a felirat fajlagosan annál olcsóbb......................... minél nagyobb a betû.........800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ..2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl.....................2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1............ A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett....1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú......... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani........alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból...8 cm ..........5 ...........1 .. fényvisszaverõ:......2500 Ft/db Számítógépes szedés........800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: .......4800 Ft/m 2 4...... de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban......Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek....2 cm ................................15 cm ...3000 Ft/m 2 15 cm < ....................alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása. .....4..........1 .................0 cm ........................ 2 többszínû grafika esetén): ...... szerkesztés óradíja.....

mérettõl.15000-25000.....+5000-12000.... vázszerkezettõl.. színes fóliagrafika kasírozva.....-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:...7000....-/m Külsõ világítás......Fólia-.... vagy 4 mm vastagságú PVC lemez.......... Színes fotógrafika..-/m Erõsített kivitelü.mérettõl és távolságtól függõen. védõfóliával laminálva...+3000-4000... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal... esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2..................... vagy print..... fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával .....-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára.. engedélyezés stb..... 2 grafikával együtt ......-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: . beszegett szélû....) tervezési költségeit nem tartalmazza.+3500..+2500..........-/m Persze... Telepítés .+4000-8000........ rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû.5 mm alumínium lemez....11500. és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt... 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú.. A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): .. az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek..7000.. karos vízálló halogén 2 világítótestek:... az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: ......... adottságoktól 2 függõen: . szinterezve............. kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: ..... bilincsekkel....+3500........ bújtató csõ) kötéllel......-/m Szállítás .. UV álló.....-/m ...-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása ....... csak egyik oldalán feliratozható anyagból..-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ......-/m Lábszerkezet alumínium...8000. lágy PVC fóliára készített grafika..

17.Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa.... réz............... Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%..Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ........ Alu......50 ....... mûanyag záróelemekkel................ lépcsõs intarzia vágás +30 %. készre szerelt világítással.................. mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu............................ stb........ A ház kialakítása más anyagból is lehetséges. pl. Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg.14...............3800-....................... réz...........1500-.....600-. kor-acél.....................6000-......................... Kúpos kontúrmarás. eloxált élprofil...... .. Embléma-..9...7..20..2500-.................. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa........11......... Fóliagrafika szín kasírozva................... PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-................Gravírozás hozott anyagba betûnként......... egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján. bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium........................ plexi.

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ.. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. Bár a cikk szövege 1998.Ft/db. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. ha 5 évig tart egy háztartásban. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. Ekként kell munkánkban is értékelnünk.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. Ebbõl kitûnik. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. ami 0. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. Egy 30.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd.. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között. amely kimutatta. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év.Ft/db. post-it jegyzettömb 191. reklámtoll 92. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik... decemberében íródik. mégis legfontosabb tulajdonságát. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. a tartósságát.Ft/db. . gondoljunk arra. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes.

Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. feszíthetõ fólia. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd. ezért a nyomatók költsége is alacsony. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. Felbontásuk 100-300 dpi körül van. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár.). Mindkettõre jellemzõ. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. vinyl. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. papír alapanyagaik sem drágák.. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. vászon stb. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak. de minden esetben 100 példány alatt van.. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak. fõleg a transzferálás után. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. késõbb).Ft között változhat. szélességük általában 137 cm. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik.

Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett.Ft-ot is elkérhetnek. a hideg alapanyagok általában drágábbak. a víztiszta film. mások m2-enként 800-2000. az egyben nyomtatható szelvény mérete. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. Roland. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. A gyors fejlõdést mutatja. . de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. A matt és a különleges fóliák drágábbak. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. de már létezik 1440 dpi-s gép is.Packard. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. Mindkét technikára igaz. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. a kisebb méretû plakátok. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek.. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz.. az átvilágítható (backlight) fólia. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. A szolgáltatók általában 6000-10 000. napfény hatására pl. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). amely kissé drágább.és vízállóságát attól függõen. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. Encad. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség)..Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást.Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra.

hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. Ilyenkor az is hátrány. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. Ennek ára 1200-3000. Vegyük figyelembe – fõleg.Ft között van. ha további árajánlatot kell adnia). retusálás. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. szerkesztés.. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol.A papírra. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. . mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. számolnunk kell a szkennelés. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. Lehet. Fontos tudnivaló. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. Kérdezzük meg a szolgáltatót.

vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.000-10.000 2.500-5.000 m2. vagy fm-enként 1. vagy fm-enként 2. vagy fm-enként 1.500 3.000/kép Átlag (Ft) 3.000/óra 6.000 1.000-4.000 8.700 hablemez 1m2 .800 m2.000 m2.000-6.000 14.200 7.000-2.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.600-2.000 grafikai munka: 3.000 m2. szövegszedés.

® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. . szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. amit elvárunk. hogy megkapjuk a pénzünkért. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. fontos az említett folyamat megismerése. mind azok költségvonzatára kiterjed. a ® kor kihívásait jól ismerõ. hogy tudjon: 1. tájékoztató jellegû. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. három alapvetõen fontos dolgot kell. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. írásos árajánlatot tesz. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. Csomagolástervezés Mi. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. hogy elsõ lépésként keressen egy. Mik az igényei? 2. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra.

nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. . amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. de mint tudjuk. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). ® Olyan esetben. filmkészítés. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. a tervezési folyamat és költségei. archiválása is szellemi munka. 1:1-es printen bemutatva. makettezve. fax. pl. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. színellenõrzés. futár stb. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. ® A számítógépes adat létrehozása. adott esetben adatátadás Példaként. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. Ez számítógépes órában számolják el. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. hogy a szellemi munka. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon.

kell-e újat.A4-es színes print kb.A3-as színes print kb . Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 . Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra .30 000 Ft 10 000 .A4-es színes print kb. mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki. jobbat kreálni. ill. .A3-as film kb.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal). A legjobb. vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing.40 000 Ft 10 000 . a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába. hogy mire adja ki a pénzét.4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 .20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 . Chromalin A4 kb. – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév.A4-es film kb. . melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz . .A2-es színes print kb.120 000 Ft 10 000 . amit tanácsként érdemes megfogadni.A2-es színes print kb. gondoskodni annak jogi védelmérõl. ott is megnézi. Termék. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is.6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. hogy pl.A2-es színes print kb. . . Chromalin A4 kb.A3-as színes print kb .6 000 Ft 2 000 Ft .

DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. hanem önmagában is hatékony. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. I. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. Ezáltal lehetõségük nyílik arra. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. A marketing-orientált vállalatok. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. és arra. hogy megbízható. hogy „akcióba lépnek-e”. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. hiszen számos elõnye van: • Pontos. Versenyelõnye abban rejlik. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . mielõtt eldöntenék. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít.

Ebben nyújt segítséget a telemarketing. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. hiszen áthidalja a távolságokat. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. és így bizalmat. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. korlátokat. operátorokra van szükség. egyéb különbségeket • Naprakész. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. és ez újabb költségtényezõ. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. megértést keltenek az ügyfélben. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. . hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony.• Interaktív.

akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. a média(-mix) hatékonyságáról. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. . A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát.II. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. 2. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. • Megbízás. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. A betelefonáló fogyasztók adatait. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük.

Egyidejûleg garantáljuk az 2. hogy minden érdeklõdõnek pontos. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. a digitális telefonvonal bérleti díját. Az elsõ. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. az adatbázis archiválását érthetjük. de nem tartózkodik benn. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. de ugyanúgy költségtényezõ. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. hogy pontos a szám. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. az adatbázis programhoz illesztését. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. sikertelen hívás ismét kontakthívás. rendszerfenntartási díját. az adatok frissítését. az adatbázis-struktúra kialakítását. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. esetleg elfoglalt a hívott fél. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. Sikeres hívás az. Olyan is történhet. • Hívásdíj . • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill.mely magába foglalja a rendszer programozását. a szám milyensége határozza meg. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. naprakész választ tudjanak adni. a hívások számának függvényében változnak. új adatok adatbázishoz illesztését.

többször egyeztetni a megbízóval. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. Mivel a gépi szûrés után még . A megbízónak fel kell készülnie arra. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. hogy egy-egy lemaradt. hogy zöld. így nem biztos. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. az esetleges duplikációk kiszûrése. plusz költséget jelent annak aktualizálása. IV. telefonszám) is gyakran változnak. 2. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. de a magánszemélyek adatai (lakcím. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. • Költségeit tekintve nem mindegy. mint kék vagy normál szám.óránkénti hívások számát. hogy pl. azaz a hatékony állomás-kihasználást. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. hiszen nem biztos. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. afelett pedig magasabb összeget. ellenõrizni kell. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. mindig maradhat benne kettõzõdés. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. hogy a várt eredményeket kapja.

a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. 2. • Ha feltételezzük.. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni). hanem ugyanúgy. VI.. hogy a felsõ határnál. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban. 9. ami kb.25-11. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe. Érdekes összehasonlítani. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. 1. addig nyugaton . Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet.Ft/mh 2. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. Információs vonal 1.Ft. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak.55 USD-nak felel meg.V. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500.

hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. . Változás tehát akkor lesz. szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. Igaz.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával.

000-400.500-22.300 360.000 240.300 150-200 15-25 26 330-420.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 148.000 10-30.000-450.500-7.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.000 24-60.000 150-200.000 15-45.900 3.000 250.000 50-100.900 150-200 15-25 26 . 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.500 10-30 1.000 13.000-350.900-1.173.000 1.500 739.500-1.000 900 3. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.000 300 1.000 30-60.000-555.300-661.800 518.500 101.000 249.195.000 80-190.400 924.000 200-300.500 1.000 4. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.000 214.500 60. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 450-600.000 32.500 33.000 24-60.

Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. A jelen írásban. hogy e döntések megalapozottak legyenek. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. amikor egy marketingkampányt terveznek. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. A célunk. Az itt közölt árak az 1998. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. és kialakultak az alapárak. és további. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. a hozam értékelése elõl sem. hanem a marketingszakmáé is. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. évi. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. Ez az ár akkor alakul ki. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. . A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg.

legtöbbször ügyfeleink címe. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. A lakossági címlisták másik. de gazdag forrása a telefonkönyv. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. ha nem a kezdet kezdetén tart. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). Ha e kérdésekre válaszolunk. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. minõségét és forrásait.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. elvégzik a megrendelõ helyett. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. például részletes regionális. vevõkkel. milyen szakmából. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. Minden vállalkozás. vagy hirdetésre. Természetesen. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. Különleges. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. nem teljes. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. megvizsgálhatjuk. rendelkezik ügyfélkörrel. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). Ha már van saját vevõlistánk. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter.

forrásfeltüntetési kötelezettség. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. hogy tudjanak róluk . és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. A saját üzleti körben kialakított. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. költséget fordítanak arra. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. Megadják adataikat. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. a szokásos minõség. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. Ezzel szemben az egyének. nevük felhasználását. hiszen termékeiket el kell adniuk. és engedélyt adnak címük felhasználására. A címjegyzékek minõségét . ezért sok energiát. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. Robinzon-lista. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. hogy „láttassák” magukat.termékeikrõl. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti.. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. a címjegyzék minõségi ismérvei. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága.Ft között mozog. adatnyilvánosság. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. a jogi. nyilvántartási kötelezettség. Ez természetesen nem jelenti azt. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet.

A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. Ebben az esetben az effektív. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. tehát a célba jutott .Ft. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük.. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. jövedelem. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. a címlista hibaaránya 5%. beosztását stb. mint életkor. életstílus stb. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. A hatékony marketing célja az. a küldemény értéke 78. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. várható hozama szerint.

.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. Címnyomtatás. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg...000 78.. nem öntapadós. hogy a címzés ne a cimkén. A borítékcímzés 10-16..Ft között mozog.. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el.Ft 5% 9.11 Ft/elérés.000 92. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.500 82. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez..000. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is.Ft/küldemény 780. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.Ft/boríték A példából látható. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ.50. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35.Ft/küldemény 740. de drágábbak is. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható.Ft 20% 8. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét.Ft amely független attól. hanem a borítékon legyen. A Chesire címkék ára alacsonyabb.000.000 74. öntapadós címkék használata.küldeményekre vetített költség 82. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban. olcsóbb. amely használatánál a hibaarány 20%.Ft/elérés. a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6.

A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak.. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7.Ft/oldal alá is mehet. Ezen eszközök lehetõvé teszik. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8.Ft/küldemény.. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. a többit a hívó fél viseli. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. Postai feladású DM esetén. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. használatát. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. legújabban digitális nyomdagépeken történik.vagy tintasugaras nyomtatókkal. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében.Ft/küldemény díjfizetést igényel. a postai feladáshoz készpénzes. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen.Ft/oldal.. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb.. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12. Levélfeldolgozás Borítékolás. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. fax válaszok. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak.

második lépcsõben kiküldött anyag. . valamint zöld szám használatára készült.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik. telefonkövetés.

50 Ft 6.500 Ft 22.137.00 Ft 35000 280.400 Ft 3.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26. prospektus szövegterv Levél.50 Ft 6. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.000 Ft 80.100 4.500 21.500 Ft 180.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.000 Ft 110.000.600 16.000 Ft 25.000 Ft 387.000 Ft 40.000 Ft 40.518.00 Ft 13. boríték. válaszkártya.000 Ft Válaszolók száma 5.100 Ft 486.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.325.000 Ft 330.60 Ft 9.00 Ft 30.000 Ft 397.800. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel. ütemezés Szervezés.000 Ft 300.200 Ft 550.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.000 Ft 9.00 Ft 26. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.500 Ft 663.365 Ft 6. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67.00 Ft 7.000 Ft 6.900 Ft 15000 15000 30 20. válaszkártya. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.500 Ft 45.000 Ft 75.000 Ft 82.050.000 Ft Válaszolók száma 1.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% . alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük. idõzítés ellenõrzés Levél.000 1.600 Ft 464.48 Ft 11.000 Ft 502.000 Ft 1.000 Ft 25.192 Ft 15.10 Ft 7.380.000 Ft 390.412 Ft 1.

mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. aki adta. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. mely pozitív visszhangra talál. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. mert hivatali pozíciója miatt.Ajándékozás. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. aki kapta. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. vagyis cégspecifikus . erõsíti a goodwill-t. és titkolta. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. kapcsolódik hozzá. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. Egyike ezeknek a reklámajándék.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést. nagy tömegben ajándékozható termékek. Ha ez nem lehetséges.. emblémázott blokkok.b. másrészt emlékeztetõ. szóróajándék esetén: 30. VIP ajándék esetén: 5000. b. táskák stb. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. trikók stb. jelvények stb. irodaszerek.Ft/fõ c. esernyõk. c. a vállalati arculatot növelõ hatású..Ft-30 000. táskák.. mint például zászlók.. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók.Ft-2000. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat. öngyújtók. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák.Ft/fõ Befejezésül elmondható. .+b. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. VIP ajándék esetén: 5000.. léggömbök.Ft-30 000. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek. • Költségek: a. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta..Ft/fõ 4. matricák.

de legalább ennyire fontos az is. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja. ügyvezetõ igazgatója. ha ilyeneket rendez. A cég erejét bizonyítja. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. új termékeinek. az IFIP '98 XV. . hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. az általános elõkészítési költség • tevékenységének.

amit kínálunk. konferencia szereplõjének jelentkezünk. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. . sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. hiába jobb. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. hogy képviseljen bennünket. bemutató. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. de vigyáznunk kell. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. hogy az jó döntésre készül. de esztétikailag is tetszetõs. amelytõl azt várja. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. és sokkal alaposabbat. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket. • tudomásul kell vennünk.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. könnyebb a dolgunk. • szakmailag nagyon jól felkészült. Ha egy meghirdetett kiállítás. hogy tudjuk. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie).

amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). Elõfordulhat ugyanis. hogy rendezvényt szervez. nem gondol rá. mind végiggondolandó. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. A millió apró részlet. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. két dolog közül válasszon.” Csak Katika nem tudja például. Õk döntenek jól. Katika nagyon jól beszél angolul. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. majd õ megcsinálja. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. stb. Az egyik személyes tapasztalat. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot. („Oh. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. amelyeket mind összhangba kell hozni. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. Alkalmaz egy saját. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák.) A másik csoportba azok sorolhatóak. akinek ilyen tapasztalata van. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására.) Ezért. ami miatt jöttünk. és mint ilyen. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. ilyen felkészültségû munkatársat. akkor talán célszerû lehet ez . hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. nem az az elõadás zajlik éppen. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. „képes” arra. nem gond. akiknek az ismeretségi körében van valaki. stb. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. Egy olyan önálló szakma. ha egy cég úgy határoz. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma.

A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. a nyomtatványok nívósak legyenek. megbízó cég. mûködtesse. személy) pontosan meg kell. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. amit érvényesíteni szeretne (pl. hogy határozza • a rendezvény címét.a megoldás. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. szervezet. egyesület. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. csak Budapest lehet a helyszín. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. a rendezvényszervezõé pedig. és a finanszírozás forrását. szinkrontolmács legyen stb. szervezet feladata. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. hogy ennek logisztikáját megtervezze. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . A szakmai gazda (cég.

• bonyolítja a pénzügyeket. ezekkel szerzõdést köt. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . El kell döntenünk. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. mint – helyszínek. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. általános vagy állandó. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. az ún.és szaklapokban. hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. – technika – kivitelezõk – grafika. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

3-4% 200.000 .1 1.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.200.000 700.korai 20 x 60. Támogatás.000 1.B.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2. azaz kb. kábelezés.-Ft/éj 3200. BEVÉTELEK 1.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.-Ft/éj 3800.000 Tartalék 75.000 2.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek. reklámbevétel Részvételi díjak .25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.-Ft/fõ/éj 4000.kései 10 x 70.000.-Ft/éj 3500.1 1. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.100. 2.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.1.1.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 . pályázati hozzájárulás. 1.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900. installálás.

3 1.000.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.3. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.15 1.343 100 60 150 600 100 50 1. aprósütemény /600.2 1.16 1.2.14 1.10 1. táblák Szállítás Protokoll vendégek.3.1. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.3. jegyzettömb.2. mappa.3 1.3.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1. szedés. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció. toll.5 1.3.2.2.3.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb.9 1.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.18 2.6 1. szórólapok Meghívók.3.3.2 2.3. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.fax.3. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé. egyéb Kommunikációs költségek /telefon. 300 oldal. levilágítás Plakátok.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók. szerkesztés.17 1. bérjellegû kiadások.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.13 1.4 1.7 1.11 1.050 1300 5700 3000 .1 1. 2.2 1.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.3.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.4 1.2.-Ft/ Grafikai tervezés.12 1.245 8.3.1 1.8 1. 500 x1200.2.3.3.3. feliratok. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.3 1.6 1. üdítõ. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.2 1.3.3.3.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.1 2.5 1.

akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani.500 13. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni).100 5. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.300 4.800 13. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni.4 2. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések.000. 3. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.000 6. 2. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16.000.Ft Késõi: 120 fõ x 40.-Ft Bevételek összesen: 2. Ha pl.000 44 B Bevételek: Támogatások. .2. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel.

Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése.Fordítás. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. hogy egy szakember nem lehet . hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. hogy többre van szükségünk. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. grafikai munkát. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. esetleg a fordítást mágneslemezen. A különbözõ kiadványok. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. Ennek alapja az a tény. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. elegendõ-e számára. szedést. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. Az sem mindegy.

Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. valamint a stilisztikai finomságokra. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. korábbi fordításokat. csakhogy nem mindegy. hogy mikor lesz kész a munka. Nincsenek fix. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. Kiterjed a figyelme arra is. A zavar már ott kezdõdik. Ha a munka sürgõs. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. számokra. . akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. A karakter tudniillik csak a tényleges. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. mivel az függ a fordítás tartalmától. mennyiségétõl. jelekre” vonatkozik. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. fizikailag is látható „betûkre. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait.

Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. de errõl is érdemes tájékozódni. Sok olyan fordítóiroda van. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. rajzok. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. amely a járulékos költségeket (szállítás. hogy oldal. táblázatok. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. Az árat az is befolyásolja. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. mivel itt sem egységes a gyakorlat. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. archiválás stb. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. diagrammok stb. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. mágneslemezek. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . számítógépes kiadványszerkesztés. készítése. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. valamint. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. de van olyan fordítóiroda is. német. ábrák szkennelése. mivel azok nem egyformán „mérnek”. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak.az sem mindegy. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni.

jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat.. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése. Átlagárakról nehéz beszélni. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. . Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát..Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik.. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. DIN.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. ingyenes leszállítását mágneslemezen. A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van. tehát összesen 17 000. Amint az a fentiekbõl is látható. nincsen könnyû helyzetben az. már csak azért is. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást.és vírusellenõrzését. amint azt láthattuk.Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. tehát összesen 21 000. helyesírás. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem. A fordítási árat.Ft/oldal. mert lehet. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700.Ft/oldal. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete.rendszerek: ISO..

. . .Ft szkenner/24 . . . . . .. . . . . . . . . . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 .. . .5000. .101 333. floppy stb . . . . . . .12 000.33 333. . . .Ft fûtés 3/4 . . ..Ft Összesen: . . .. . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. . . . . . . . .12 500. .. .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . . ..1667. . . . . .8333. . .Ft villany/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . . . . . . . .Ft telefon .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . .. . .4000. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet .. . .Ft telefon . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. . . . . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. . . . . . . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése.2000. . . . . . . . . . újságok .. . . .. PC/24 . . . . . könyvek. .. .. . .. . . . . . . .Ft fûtés/4 . . . ..Ft villany 3/4 . . .. . . .3000. . . . . . . . . . . . . . . .2500.. ..15 000. . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . .Ft zip/24 . . festék.Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . .3000. . . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . . . . . . Macromedia/24 . . . . . . . . .. .10 000. .3000. .6000. . . . . .10 000.6000. .

. . . festék.Ft telefon . . . . .. .Ft Összesen: . . . . . . . .Ft Mindösszesen: .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . .420 000.12 000. . . . . .. .2500. . . . . . . . . . . stb .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . . . .1 138 417. . . . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . . . . . . . . . . . . .45 000. . . és TB . . . . . családfenntartás 3 fõ bér . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . .Ft Összesen: .. .Ft – anyagköltségek papír. . . . . . . .Ft fûtés .Ft adó. . . . . . . . . . . Macromedia/24 . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . .180 óra/hó. . .50 000. . . . . . . . . .8000. .208 417..25 000. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .43 600.BKV bérlet . . . . .. . . . . .3 795 Ft/óra/stúdió . . . . . . .25 000.300 000. . .. . . .30 000. .50 000. . . . . .Ft K+F .. . . . . ..Ft tartalék.Ft 1 fõ bér . . . .Ft 3 fõ gk költségtérítés . . .253 933. . . . . . . . . . .Ft zip/24 .. .. . . nyaralás . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet .. ..Ft Mindösszesen: . 8 óra naponta): . . .3000. . . .. . . . .Ft villany . . .1667. .930 000. . . . . . . . flopi. . . .. .Ft szkenner/24 . .10 000. . . . .. . . . . . . . . . ..Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . . . . . . .8000. . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 325 Ft/óra/stúdió. .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe..60 000. könyvek. . . .Ft Összesen: . . . .80 000. . . . . . . . . . .40 000. . . . . . .. . . . .11 250. . . . . . . . .152 600. . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .Ft családi rezsi . . . . .6000. . . . . . . . . . .Ft könyvelés . . . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . .Ft adó és TB . . . .. . . . . . . .1 265 Ft/óra/fõ . újságok . . . . . . .. . . . .24 000. . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->