Ikt.

szám

Pályázó neve

Pályázó helysége

Pályázat címe

Összes költség
(Ft)

Saját rész (Ft) Egyéb összeg Igényelt
(Ft)
összeg (Ft)

Javasolt
összeg(Ft)

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása
1974/2011 "Czetz János" I-VIII
osztályos Iskola
1389/2011 "Pro Schola Mediensis"
Alapítvány
1953/2011 "Szeret-Klézse"
Alapítvány
2037/2011 AGORA Felnőttképzési
Intézet Alapítvány
1290/2011 Alma Mater Alapítvány

Gidófalva

Gidófalvi Éltető Iskola

2 637 500

100 000

2 537 500

0

Medgyes

3 488 502

782 247

2 706 255

700 000

5 520 235

950 000

4 570 235

1 000 000

1253/2011 Alteredu Egyesület

Kolozsvár

Utazz velünk az iskolába-itt a
helyed közöttünk!
Magyar nyelv oktatása, moldvai
magyarok anyanyelvápolása
„Miért legyek önkéntes?” esszé és
rajzpályázat diákoknak
Kollégisták hagyomány és jövő
között t-diákotthon programok
Nagyítós képzési hétvégék Kolozsvár
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
kutatási programjai
A Gyergyói medence lápréteinek
tájökológiai kutatása
Esélyt a munkanélkülieknek

1 584 080

Szinérváraljai magyar iskola
programjainak támogatása
Magyar hallgatók magyar nyelvű
részképzésre ösztönzése

Klézse
Marosvásárhely
Arad

1924/2011 Anyanyelvápolók Erdélyi Sepsiszentgyörgy
Szövetsége
1530/2011 Apáthy István Egyesület Kolozsvár

693 752

693 752

2 974 822

480 000

862 500
4 580 928

862 500
418 129

0
1 100 000

2 146 500

800 000

203 600

1 380 480

0

3 622 700

532 700

3 090 000

600 000

5 641 377

1 128 275

4 513 102

0

3 435 000

832 000

2 603 000

800 000

13 704 430

3 640 000

4 999 555

800 000

806 338

600 000

2 107 461

Marosvásárhely

1131/2011 Asociatia Sylvester
Janos Egyesület
1890/2011 ASTUD SAP - CSIKI
HÖK Csíkszeredai
Hallgatói Önkormányzat

Szinérváralja

1265/2011 Bartók Béla Alapítvány

Temesvár

Megyei szintű nyelvi hatáserősítő
program kisiskolásoknak

1099/2011 Bástya Egyesület

Vice

Kollégium programok

1301/2011 Báthory Szülői
Szövetség
1893/2011 BBTE Színház és
Televízió Kar
1912/2011 Bóbita Egyesület

Kolozsvár

Drog prevenciós Iroda működtetése

1 014 922

208 583

Kolozsvár

6 204 000

1 060 000

5 646 478

954 000

1258/2011 Bod Péter Alapítvány

Gyulafehérvár

1356/2011 Bolyai Társaság

Kolozsvár

Színházi nevelési, elméletigyakorlati oktatási program
Játszóképesség fejlesztő tréning
pedagógus hallgatóknak
Szórványoktatást kiegészítő
délutáni program - Fehérvár
Interdiszciplináris párbeszéd - a BT
kutatási programjai

Kézdivásárhely

1 200 000

800 000

2 962 799

1917/2011 Asertiv Egyesület

Csíkszereda

2 494 822

0

3 650 000
5 034 198

5 064 875

300 000

70 000
269 000

4 844 000

0

4 692 478

0

3 580 000

900 000

4 765 198

0

1074/2011 Bonaventúra Társulás

Dés

A Dési Bonaventúra
Szórványkollégium működésének
támogatása.

5 356 576

510 276

1892/2011 Bölöni Farkas Sándor
Egyesület
752/2011 Bridge Language Study
House Egyesület

Csíkszereda

A jövő generáció vezetői rétegének
megalapozása
Erdélyország Hegyes-Völgyes
Határa

5 200 000

1932/2011 Competitiveness
Improvement Centre
Egyesület

Csíkszereda

1966/2011 Csibész Ifjúsági
Egyesület
1943/2011 Csík Terület Ifjúsági
Tanácsa
1973/2011 Csíkrákos Község
Önkormányzata
1971/2011 Csíkrákosi Gyermekekért
Egyesület
1005/2011 Diákokért Egyesület

2 102 656

800 000

545 000

4 655 000

0

1 720 729

164 556

1 556 173

0

Versenyek és képzések az erdélyi
középiskolás tehetségeknek

5 541 943

8 630

4 490 858

800 000

Csíksomlyó

A továbbtanulás a jövő

3 300 000

3 300 000

1 000 000

Csíkszereda

Ifjúsági Üzleti Program

5 211 000

215 000

4 996 000

0

Csíkrákos

Óvjuk és segítsük gyermekeinket

700 000

100 000

600 000

0

Csíkrákos

Zenei képzés és hangszeroktatás a
Cserei Mihály Iskolában

700 000

100 000

600 000

0

Nagyvárad

Fürkész helyesírás és
nyelvhelyességi verseny
TUDEK diákkonferencia
előkészítése és szervezése
Legendák, mondák felsőfokonvetélkedő általános iskolásoknak
Az EMT műszaki felsőoktatást
támogató programjai

3 963 000

400 000

3 563 000

0

2 559 950

100 000

1 340 000

600 000

2 995 160

670 000

2 325 160

0

4 530 000

854 000

3 676 000

1 500 000

Az Apafi Mihály Kollégium és
Szakkoll. működési támogatása

10 050 000

5 050 000

5 000 000

0

400 000

5 000 000

0

1 542 700

600 000

1 282 000

600 000

Kolozsvár

1523/2011 Encyclopaedia Egyesület Kolozsvár
1929/2011 ERDÉLY MA
Csíkszereda
EGYESÜLET
1296/2011 Erdélyi Magyar Műszaki Kolozsvár
Tudományos Társaság EMT
71/2011

Erdélyi Református
Egyházkerület - Apafi
Mihály Egyetemi
Kollégium

Kolozsvár

1453/2011 Farkas Gyula Alapítvány Kolozsvár
a Matematikáért és
Informatikáért

Informatika és matematika
oktatásjavító programok

5 400 000

1964/2011 Felfalusi Kovács Antal
Alapítvány

Brassó

Szórványgondozó oktatási
programok Brassóban és
környékén

1 542 750

1071/2011 Felsőbányai MADISZ

Felsőbánya

Zümmögi magyar óvoda a
szórványban

1 573 500

291 500

2 743 644

865 000

1367/2011 Forum Iuris Egyesület

Kolozsvár

A Sapientia EMTE Jogtud.
Tanszékének kerekasztal sorozata

1 135 000

269 000

866 000

0

1955/2011 Hargita Megyéért
Egyesület
1753/2011 Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány
1276/2011 Integratio Alapítvány

Csíkszereda

Hargitai művészek a szórványban

2 128 600

283 600

1 845 000

0

Kolozsvár

2 150 000

100 000

2 050 000

800 000

814 200

108 800

705 400

600 000

1267/2011 Jakabffy Elemér
Alapítvány
1817/2011 Joannes Kájoni
Alapítvány
639/2011 Jósika Miklós Elméleti
Líceum

Kolozsvár

Felsőfokú könyvtárinformatikai
modul
Temes megyei magyar ifjúsági
adattár
Egyetemi háttérintézmény és
szakkönyvtár működtetése
"Hun-Rom kitekintő" turisztikai és
vendéglátói szakkirándulás
Történelem és irodalom szakterem,
kreatív alkotó műhely létrehozása

6 000 000

1 000 000

5 000 000

2 000 000

2 319 050

346 000

1 973 050

0

3 748 200

650 000

3 098 200

800 000

1122/2011 Kallós Zoltán Alapítvány Kolozsvár

Honismereti,anyanyelvápoló
vándorfoglalkozások a szórványban

2 012 420

259 200

1 753 220

800 000

2019/2011 Kalotaszeg Szülői
Szövetség
1298/2011 Kelemen Lajos
Műemlékvédő Társaság

Körösfő

Körösfő-i Iskola buszrendszer
működésének támogatása
Műemlék ismereti vetélkedő X és XI
osztályos diákok számára

1 200 000

200 000

1 000 000

600 000

1 130 000

170 000

960 000

600 000

1330/2011 Kolozsvári Akadémiai
Bizottság, Erdélyi
Tehetségsegítő Tanács

Kolozsvár

Erdélyi Tehetségek Központosított
Támogatása

3 224 000

1412/2011 Kolozsvári Magyar
Diákszövetség
1115/2011 Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet
974/2011 Kölcsey Ferenc
Főgimnázium
1915/2011 Kriza János Iskola
Alapítvány
1342/2011 Kriza János Néprajzi
Társaság
743/2011 Láthatatlan Kollégium

Kolozsvár

1 074 850

Szatmárnémeti

22. KMDSZ Születésnapi
programsorozat
A KMEI és szakmai programjainak
támogatása
40 év 40 tevékenység

Kápolnásfalu
Kolozsvár

1082/2011 Magnólia Egyesület Nagykároly
1359/2011 Magyar Ifjúsági Tanács

Nagykároly

Temesvár

Csíkszereda
Torda

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

3 224 000

0

304 000

770 850

0

7 398 567

2 400 000

4 998 567

0

7 690 340

2 725 000

4 965 340

800 000

Én váram, én népem!

1 089 866

150 000

939 866

Kultúra és társadalom a 20.
században (Erdély)
A Láthatatlan Kollégium
szakkollégiumi programjai
A múlt nyomában – tanulmányi túra
Babitstól Mátyás királyig
Civilsuli karaván

2 800 000

100 000

2 700 000

800 000

4 620 000

0

802 660

0

4 620 000
1 397 940

595 280

6 174 000

300 000

1 234 000

4 640 000

0

600 000

1970/2011 Mariánum Egyesület

Nyárádremete

A Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkar komplex működése
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem vendégtanár programja
Az olvasási képesség és
anyanyelvhasználat-kutatás

2 894 000

2 894 000

0

2 000 000

2 000 000

900 000

4 687 282

455 500

4 231 782

0

Közösségfejlesztő zenei nevelés

3 202 460

311 000

1 141 460

0

1937/2011 Márton Áron Gimnáziumi Csíkszereda
Alapítvány
1745/2011 Max Weber
Kolozsvár
Társadalomkutatásért
Alapítvány

A Márton Áron Gimnázium
Matematikai Tehetségprogramja
A Max Weber TKA Szakkollégiumi
programjainak támogatása

5 000 000

5 000 000

0

1 485 100

160 000

1 325 100

0

1737/2011 Média Index Egyesület

Adatbank Café - 2011-2012 ősz-tél

2 611 000

655 000

1 956 000

0

Kárpát-medencei Magyar Irodalmi
Kreativitásverseny
Ismerd meg Háromszéket!

1 600 000

1 600 000

0

5 397 200

440 000

4 957 200

0

A Mikó Imre Szakkollégium éves
szakmai programja

5 810 600

2 080 600

3 730 000

0

5 000 000

900 000

5 000 000

2 700 000

2 208 520

0

1935/2011 Marosvásárhelyi
Marosvásárhely
Művészeti Egyetem
1878/2011 Marosvásárhelyi
Koronka
Sapientia Fiókalapítvány
1959/2011 Márton Áron
Csíkszentdomokosért
Egyesület

Csíkszentdomokos

Kolozsvár

1001/2011 Mihai Eminescu
Nagyvárad
Főgimnázium
1969/2011 Mikes Kelemen
Sepsiszentgyörgy
Alapítvány
1109/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár
Egyesület

1 750 000

1968/2011 Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége

Sepsiszentgyörgy

Csíkszeredai csángó diákotthon

14 592 690

2088/2011 MÜTF Egyesület

Székelyudvarhely

5 303 000

1876/2011 Nicolae Balcsecu
Gimnázium
1531/2011 Országos Magyar
Diákszövetség
784/2011 Partiumi Keresztény
Egyetem
1939/2011 Petőfi Sándor 1. sz.
Iskola Alapítvány
1129/2011 Pro Erked Egyesület

Marosvásárhely

Mesteri képzések támogatása a
Székelyudvarhelyi MÜTF-ön
Kik vagyunk? Honnan jöttünk?

Kolozsvár

OMDSZ tanügyi programok

5 322 000

700 000

4 622 000

0

Nagyvárad

Egyetem az egyetemben

5 000 000

100 000

4 900 000

1 000 000

Csíkszereda

Bolyai János Emlékverseny

954 640

124 400

830 240

0

Szilágyerked

1 516 396

530 000

986 396

0

Pro János Zsigmond
Szövetség
2036/2011 Pro Lyceum Salonta
Alapítvány

Kolozsvár

Szilágyerkedi TörténelmiAnyanyelvi Képzéssorozat
Berde Mózes Alap

6 312 500

1 312 500

5 000 000

800 000

Gyökereket és szárnyakat adjunk
gyermekeinknek!

5 274 147

150 000

4 469 935

600 000

755/2011

Nagyszalonta

303 000

2 208 520

654 212

"Teszteld az eszed!" 5 169 536 1 213 000 3 956 536 0 Csíkszereda A Gazdaság.1885/2011 Pro Oeconomica Egyesület 1323/2011 Pro Philosophia Alapítvány 1341/2011 Pro Schola Montessori Egyesület 1950/2011 Prosperitas Vitae Egyesület Kolozsvár Kolozsvári Esettanulmány Napok 7 703 550 2 757 850 4 945 700 0 Kolozsvár Nacionalizmus-elméletek és Bibó István nemzet-fölfogása Montessori Tanoda 1 860 000 580 000 1 280 000 600 000 3 000 000 900 000 Csíkszentmárton Segítőszakemberek továbbképzése korai fejlesztés területén 3 308 589 1 583 000 1 725 589 1 000 000 1945/2011 Református Diákotthon alapítvány 994/2011 Révai Miklós Szakkollégium 1352/2011 Robert Schuman Egyesület 1346/2011 Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1883/2011 Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület Székelyudvarhely Református Diákotthon működtetése Együtt a tehetségekért 5 931 500 931 500 5 000 000 800 000 753 000 30 000 Negotiation Moot Szimulációs Játék Erdélyben XX. Közgazdász Vándorgyűlés és nemzetközi konferencia RMOGYKE működési költségeinek támogatása 3 159 770 100 000 6 262 500 443 503 1975/2011 Romániai Magyar Orvos Marosvásárhely és Gyógyszerész Képzésért Egyesület 1343/2011 Sapientia Alapítvány 1927/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda Kolozsvár Nagyvárad Kolozsvár 5 636 300 90 000 633 000 0 3 059 770 800 000 3 602 500 1 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület 3 000 000 3 000 000 0 Kolozsvár Sapiméter .és Humántudományok Kar tudományos munkája 3 906 449 351 085 3 555 364 0 1104/2011 Schola Nostra Alapítvány Biharszentjános Hagyományőrzés és néptánc oktatás az összefogás jegyében 3 057 650 3 057 650 600 000 1920/2011 Sepsiszentgyörgyi Sepsiszentgyörgy Református Kollégium 1922/2011 sepsiszentgyörgyi szülők Sepsiszentgyörgy egyesülete 1454/2011 SimpleX Egyesület Csíkszereda Egyházi nevelés és tudománylépjünk egy lépést előre! egyenlő esélyekkel az iskolában 4 350 000 500 000 3 850 000 0 4 767 500 252 000 4 515 500 0 Matematika tehetségápoló iskola 7 232 000 2 232 000 5 000 000 0 1881/2011 Studium Alapítvány Studium képzési központ programtámogatása Anyanyelvápoló foglalkozások gyerekeknek 12 760 900 7 760 900 5 000 000 0 1 536 660 0 858/2011 Szarkaláb Kulturális Egyesület Kolozsvár Marosvásárhely Marosvásárhely Kolozsvár 1 636 660 2 216 497 .

.978/2011 Szatmárnémeti MADISZ Szatmárnémeti Csángó Gyermekek VIII. Anyanyelvi Tábora Főiskolai alapképzés támogatása a székelyudvarhelyi MÜTF-ön 1 460 000 46 000 464 000 950 000 0 5 500 000 500 000 5 000 000 715 300 99 800 615 500 0 399 055 719 950 700 000 2 000 000 800 000 1873/2011 Székelyudvarhelyért Alapítvány Székelyudvarhely 1123/2011 Szentimrei Alapítvány Kolozsvár Képzés Sztánán 1257/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár 1 119 005 1272/2011 Szülők az Iskoláért Temesvár 1886/2011 Talentum Alapítvány Marosvásárhely Gyermekprogramok Temes megyei szórvány vidékeken Temesvári iskolabusz program és napközi támogatása Tanárnak maradni a szülőföldön 6 285 005 1 286 700 4 998 305 0 1972/2011 Téka Alapítvány Szamosújvár 1 530 000 280 000 1 250 000 600 000 1962/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1087/2011 Teleki Magyar Ház Társaság 1326/2011 TransFilmArt Egyesület Szováta Mezőségi szórványkollégisták identitáserősítő programja Teleki Alapítvány ..értékeset nevelünk Megújuló energetikai szaktanácsadó Iskola és lélekjelenlét: gyakorlati útmutató pedagógusoknak Az idegenvezető szakma lehetőségei és fortélyai Yuppi tábor: Vezető és önkéntes képzés 2 207 201 749 681 1 457 520 0 2 847 181 745 912 2 101 269 0 4 133 475 1 024 825 3 108 650 0 1 024 000 0 1 060 000 600 000 1 024 000 1 519 450 459 450 .diákés tanárképző program 1 565 231 1090/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Az ötvenhatos riport Transylvania Trust Alapítvány Nagybánya Kolozsvár ÖSSZESEN 2 000 000 677 564 20 000 397 945 235 64 152 934 63 500 17 195 728 1 000 000 0 4 911 500 700 000 5 000 000 900 000 1 565 231 0 657 564 0 303 009 166 41 700 000 BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű felnőttképzési.Szováta hagyományos programjai „Másnak térkép e táj.” – Helytörténeti képzéssorozat Mesterkurzusos oktatási projekt 5 380 000 400 000 4 980 000 1 000 000 639 500 39 500 600 000 6 258 500 1 283 500 584/2011 Kolozsvár Az épített örökség felújítására szakosító posztgraduális képzés működése és eszközfejlesztése 8 293 165 3 293 165 1094/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya A kisebbségtörténet oktatása . szakképzési és kutatási programok támogatása 1354/2011 "Pro Schola Mediensis" Alapítvány 973/2011 "Traian Vuia" Műszaki Gimnázium 1641/2011 AGAPE Életvédő Alapítvány 1674/2011 AGORA Felnőttképzési Intézet Alapítvány 773/2011 Albin Alapítvány Medgyes Szatmárnémeti Kolozsvár Marosvásárhely Nagyvárad Értéket képviselünk .

felnőttképzés "CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÉS LOBBY" képzéssorozat Gyümölcstermesztő képzés Udvarhelyszéken A vállalkozói kedv ösztönzése vidéki környezetben 5 700 000 700 000 5 000 000 0 2 682 396 910 000 1 772 396 0 3 598 000 360 000 3 238 000 1 000 000 3 544 420 52 500 3 491 920 800 000 A székelyföldi munkaerőpiac elemzése 5 215 000 330 000 4 885 000 0 1585/2011 Caritas .Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós A mezőgazdasági termelés hozzáadott értékét növelő képzés 1663/2011 Caritas Logisztika 800 000 .Tanulás.Élmény 0 1250//2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 1587/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Csíkrákos 991/2011 Székelyudvarhely Kézdivásárhely Magyar iskolát minden magyar gyermeknek Projektmenedzsment képzés fiataloknak Csíkszereda 1683/2011 Civil Elkötelezettség Mozgalom 1634/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 1108/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Kolozsvári Fiók Marosvásárhely 1666/2011 Competitiveness Improvement Centre Egyesület Csíkszereda Székelyudvarhely Kolozsvár 790 000 130 000 660 000 5 434 250 519 450 4 914 800 1 800 000 4 919 836 1 359 838 3 559 998 0 4 237 500 0 4 287 500 50 000 700 000 100 000 600 000 0 7 222 144 2 222 144 5 000 000 0 Vállalkozói kompetenciák fejlesztése .1731/2011 Amőba alapítvány Sepsiszentgyörgy Megújuló energetikai szaktanácsadó képzés Kovászna megyében 3 298 450 1 261 000 2 037 450 900 000 1700/2011 András Alapítvány Lázárfalva KÉPZÉSI PROGRAM A NÉPI KULTÚRA SZÍNVONALAS KÖZVETÍTÉSÉÉRT 4 353 900 953 900 3 400 000 0 1255/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 55/2011 Artera Alapítvány Kolozsvár Fotós és filmes szakképzés 4 025 000 800 000 3 225 000 0 Székelyudvarhely Kaláka Kör 3 655 342 560 000 3 095 342 800 000 1748/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár FŐZŐISKOLA ÉS ITALKOLLÉGIUM akkreditált képzés előkészítése 5 000 000 1 200 000 3 000 000 0 1631/2011 Asertiv Egyesület Marosvásárhely Személyiségfejlesztés az iskolában 1 001 680 203 600 798 080 0 1243/2011 Bánsági Magyar Gazdák Újszentes és Vállalkozok Egyesülete Turisztikai tanfolyam szórványban 1 625 431 1 625 431 0 Bethesda Egyesület Zsobok 1633/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1588/2011 Bóbita Egyesület Zsobok Non-formális eszközrendszer bővítése a zsoboki Iskolában Mikó’ ha most nem? – Átfogó stratégiai terv kidolgozása Játék.

1004/2011 Corium Egyesület Torockó Akkreditált turisztikai szakképzés vidéki vállalkozóknak 3 780 000 1697/2011 CTP Transylvania Csíkszereda Egyesület 1139/2011 Cserey Farkas Társaság Kraszna Ifjúsági Üzleti Program 2 080 000 Szilágy megyei borászati képzés 1725/2011 Csíkajnádi Szent István Szervezet 1620/2011 Csíki Anyák Egyesülete Csíkajnád Informatikai alapképzés. digitális kommunikáció elősegítése Olvasóvá nevelés 1732/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 1738/2011 Csiporkázó Egyesület Csíkrákos Csíkszereda 2 910 000 600 000 200 000 1 880 000 0 2 665 000 500 000 2 165 000 0 682 000 50 000 632 000 0 1 011 732 97 296 914 436 0 700 000 100 000 600 000 600 000 Csernáton Mezőgazdasági tanfolyam gazdáknak Guzsalyasba kéne menni 1 509 883 242 000 1 267 883 600 000 1659/2011 Csorgó Egyesület Csíkkarcfalva 14. Pedafórum 3 911 000 336 000 3 575 000 0 1698/2011 Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók Sepsiszentgyörgy Szakképesítés és továbbképzés a segítő szakmában 4 593 125 876 825 3 716 300 800 000 1117/2011 Életfa Csaladsegito Egyesület 1628/2011 Életfa Csaladsegítő Egyesület 1751/2011 EMPIRX EGYESÜLET Kolozsvár 4 447 261 2 496 815 1 950 446 1 000 000 1 146 600 146 000 1 000 600 0 1 186 500 66 250 1 120 250 600 000 1936/2011 Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Kolozsvár Pótmama-képzés munkanélküli hölgyeknek Magyar nyelvhasználat a szociális szférában Fizikushallgatók kísérletközpontú szakmai gyakorlata Dél-erdélyi ferences templomok művészeti hagyatéka 3 094 500 350 000 2 744 500 800 000 1691/2011 ERDÉLY MA EGYESÜLET 1679/2011 Erdélyi Gondolat Egyesület 1744/2011 Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 1527/2011 Erdélyi Magyar Filmszövetség 730/2011 Erdélyi Magyar Ifjak Csíkszereda 5 564 980 1 392 042 4 172 938 0 Zetelaka On-line portálszerkesztő képzés ifjúsági szervezetek számára Párhuzamos világok 6 389 500 1 983 850 4 405 650 0 Kolozsvár Kell egy csapat! 7 228 000 3 048 000 4 180 000 0 Kolozsvár Erdélyi filmterv piac 4 295 000 4 295 000 0 Kolozsvár 2 234 000 289 000 1 945 000 1 000 000 1541/2011 Erdélyi MúzeumEgyesület 1283/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár Az Erdélyi Magyar Ifjak képzési programjai Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatásai és szakképzései Református pedagógusok továbbképzése 4 531 091 480 770 4 050 321 800 000 2 622 500 150 000 2 472 500 1 000 000 Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár .

Idős. Szilágy és Szatmár megyei fiataloknak 3 999 880 550 000 2 646 520 0 .1303/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár 1699/2011 Erdélyi Zaj Egyesület Székelyudvarhely 1625/2011 Esély Alapítvány Gyergyóújfalu 1626/2011 Fiatal Barótiak Egyesülete 1701/2011 Gyulafehérvári Caritas – Otthoni Gondozás 1703/2011 Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás 1719/2011 Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központ 1695/2011 Háromszéki Mára Egyesület 1752/2011 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 1677/2011 Hifa-Románia Egyesület Barót 1277/2011 Integratio Alapítvány Temesvár Csíkszereda Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy Csernáton Kolozsvár Marosvásárhely 1331/2011 Junior Business Club Sepsiszentgyörgy Egyesület 1278/2011 Kallos Zoltán Alapítvány Kolozsvár 1729/2011 KALOT Egyesület Csíkszereda 1103/2011 Kalotaszeg Szülői Körösfő Szövetség 1718/2011 Kazun Közművelődési és Kászonújfalu Közéleti Egyesület 1241/2011 Kelemen Lajos Kolozsvár Műemlékvédő Társaság Felnőttképzési rendszer fejlesztése és programjai Az Erdélyi Zaj Egyesület "COLD ROCK" Gitárkurzusa Felnőttképzés Gyergyóújfaluban 6 299 790 1 350 000 4 949 790 0 3 252 759 478 347 2 774 412 0 4 310 400 400 000 3 910 400 0 Erdővidéki felnőttképzési tanfolyamok Hiánypótló magyar szakképzések székelyföldön. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSEK RÉSZTÁMOGATÁSA SZÓRVÁNYVIDÉKEN 3 033 259 214 841 2 818 418 800 000 7 003 200 2 360 200 4 643 000 800 000 3 462 163 1 323 275 2 138 888 0 2 916 286 800 000 2 916 286 1 280 000 410 000 870 000 0 2 402 400 300 000 2 102 400 0 4 372 292 396 359 3 975 933 0 882 368 103 360 779 008 0 4 032 500 45 000 2 387 500 0 4 458 500 1 603 000 2 855 500 800 000 A KALOT Egyesület akkreditált képzéseinek támogatatása Pedagógusok oktatói eszköztárának fejlesztése Fiatal vállalkozók elindítása a Kászoni medencében Műemlékvédelmi szakkollégium 4 531 000 1 678 000 2 853 000 800 000 850 000 200 000 650 000 0 4 545 888 200 000 4 345 888 0 3 411 000 730 000 2 681 000 0 1 600 000 826/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad Megismerés.és beteglátogató képzés önkénteseknek a szórványban Háromszék – regionális identitás építés és versenyképesség Hátrányos helyzetben levő szülők iskolája Magyar nyelvi rehabilitációs szakemberképzés Felnőttképzési szolgáltatásaink folytatása és bővítése Nyelvileg vegyes családokban élő gyerekek kétnyelvűvé válása XI. megtisztulás 4 880 800 500 800 4 380 000 800 000 793/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövettsége Nagyvárad Vezetőképző a Bihar.

lokalitás.civil menedzsment képzéssorozat új szervezeteknek 2 144 000 300 000 1 844 000 800 000 1704/2011 Kovászna Megyei SZGGYV 1338/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 1706/2011 LAM Alapítvány Sepsiszentgyörgy Csapatépítés felsőfokon 1 304 000 350 000 954 000 0 Kolozsvár Székelyföldi kistérségek . fejlesztés Vadgazda képzés Székelyföldön magyar nyelvű szaktanfolyam 2 500 000 100 000 2 400 000 0 3 437 900 785 000 2 652 900 800 000 1688/2011 Lókodi Ifjúsági Alapítvány 1770/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Bikafalva Székelyföldi hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése Ifjúsági civil vezetők szakképzése 5 444 480 1 285 480 4 159 000 600 000 6 850 000 1 000 000 1 080 000 4 770 000 0 Nagyvárad Tanulmánykészítés Partium brüsszeli irodájának megnyitására 4 559 350 409 350 4 150 000 0 1702/2011 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Koronka Forgódugattyús motor bolygómechanizmusának megvalósítása 4 951 000 4 951 000 0 1676/2011 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 1743/2011 Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Marosvásárhely A Művészeti Egyetem kutatási programja Nemzettudat és társadalmi helyzet változása Erdélyben 790 000 790 000 1742/2011 Medea Egyesület Kolozsvár 134/2011 789/2011 Magyar Polgári Egyesület Illyefalva Kolozsvár Kolozsvár 588/2011 MTA-KAB Egyesület 53 332 2 260 000 0 2 350 000 0 2 842 740 0 Kutatási és szakképzési programok fiatal újságíróknak Lehetőségink Erdélyben .Kiskerekiért Ifjúsági Egyesület 1400/2011 Kolozsvári Magyar Diákszövetség 1419/2011 Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Kiskereki Gazdaképzés fiatal gazdáknak 1 105 000 105 000 1 000 000 0 Kolozsvár Felsőoktatási diákjogi konferencia 1 838 650 831 800 1 006 850 600 000 Kolozsvár KMEI-BBTE akkreditált tanártovábbképző és kutatási programja 8 399 500 3 400 000 4 999 500 600 000 1640/2011 Kovászna Megyei Magyar Ifjak Egyesülete Sepsiszentgyörgy Ösvény . identitás.szakmai táborsorozat 4 521 000 Sepsiszentgyörgy Módszertani továbbképzés 2 886 000 2 886 000 0 Kolozsvár Az Erdélyből elszármazott tudósok nyilvántartása a szakmai kapcsolatok megkönnyítése érdekében 695 996 695 996 0 1358/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár Egyesület 1694/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2 313 332 600 000 4 264 940 2 171 000 1 422 200 .

1696/2011 MÜTF Egyesület Székelyudvarhely Bolti eladó és vadgazda akkreditált szakképzések Napsugárfórum Pedagógusok 18. országos szakmai továbbképzése 5 388 000 388 000 1336/2011 NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY Kolozsvár 1 094 489 329 989 Gyermekszínjátszó rendezői képzés felnőtteknek Gyergyószentmiklós Utánövetés 2011: romániai magyar érettségizők továbbtanulása 1 450 000 90 000 Partium Gombász Egyesület 1006/2011 Partiumi Keresztény Egyetem 1535/2011 PONT Csoport Nagyvárad Gombaismereti képzés a Partiumban Felnőttképzési kereslet-kínálat összehangolása a Partiumban Szervezetépítés és vezetőképzés civil szervezeteknek 1 610 000 1281/2011 Pósta Béla Egyesület Kolozsvár 776/2011 Nidus Egyesület 1636/2011 Omnibus Képzési és Kutatási Egyesület 990/2011 995/2011 Nagyvárad Nagyvárad Kolozsvár Pro Economia Egyesület Nagyvárad 5 000 000 64 500 700 000 1 800 000 600 000 1 360 000 0 3 528 000 0 150 000 1 460 000 0 3 147 000 94 500 3 052 500 0 5 040 000 1 060 000 3 980 000 0 Modernizáció és a régészeti örökség integrált kutatása A magyar társadalmi háló újjászületése a román határ mentén 4 281 320 300 000 3 981 320 1 000 000 4 711 890 585 000 4 126 890 1 500 000 1 166 960 0 3 506 498 0 3 528 000 1128/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked Tövisháti fiatalok képzése 1 776 960 610 000 1249/2011 Pro Oeconomica Egyesület Kolozsvár A kolozsvári gazdasági szakkollégiumok kutatási projektje 6 600 000 1 600 000 1623/2011 Pro Regio Siculorum Egyesület 1583/2011 PRO RURIS EGYESÜLET 1627/2011 Pro Schola Kulturális és Nevelési Egyesület 1651/2011 Pro Székelyhíd Egyesület 1648/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Sepsiszentgyörgy Önkéntes Háromszék 5 370 000 1 440 000 3 930 000 1 000 000 Mezőmadaras A szórványban élő lelkészek és vallástanárok. mint a helyi f Interaktív módszerek a gyakorlati tudás szervezésében Székelyhídi Civil háló képzés 2 335 000 225 000 2 110 000 600 000 1 372 000 180 000 1 192 000 0 5 249 880 1 213 360 4 036 520 0 Kolozsvár Kommunikációs és önkormányzati ismeretek képzés 2 633 268 158 000 2 475 268 0 1756/2011 Quadro Egyesület Kolozsvár Kurátori képzés .Kolozsvár 832 800 0 Kézdivásárhely Székelyhíd 1251/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár Kommunikációs és projektmenedzsment képzés 832 800 4 275 208 255 000 1 476 750 4 020 208 1 000 000 .

Táncoktató-képző tanfolyam Sepsiszentgyörgy 1693/2011 Székelyföld Fejlesztési Intézet 1685/2011 Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány 1 285 440 0 1 015 000 600 000 4 162 500 800 000 513 000 1 993 001 600 000 1 000 000 2 218 500 0 5 000 000 0 911 400 911 400 0 3 410 000 3 090 000 0 A Székely Nemzeti Múzeum néprajztudományi kutatóprogramja 1 500 000 1 500 000 800 000 Sepsiszentgyörgy Székely termékek a Székelyföldön 3 366 065 3 366 065 0 Székelyudvarhely A Hargita megyei magyarság identitástudatának feltérképezése 3 133 600 210 000 2 923 600 600 000 1076/2011 Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet 1259/2011 Szórvány Alapítvány Máramarossziget Segíts ha tudsz. RODOSZ Konferencia 3 568 336 270 000 1324/2011 Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1590/2011 SimpleX Egyesület Kolozsvár 3 284 500 66 000 5 649 000 649 000 1450/2011 Szabó Dezső Egyesület Kolozsvár Szarkaláb Kulturális Egyesület 1721/2011 Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány Kolozsvár RMKT Szórvány közgazdász találkozók – programsorozat Kíváncsiságvezérelt matematika oktatás Erdélyi Református Pedagógiai Képzés X.1630/2011 Regős Ifjúsági és Közművelődési Egyesület Sepsiszentgyörgy Önkéntes Ifjúsági Vezetők képzése II. tanulj segíteni! 806 000 156 000 650 000 0 Temesvár 1 810 950 202 950 1 608 000 0 1714/2011 Tabula Egyesület Marosvásárhely 4 995 200 200 000 4 795 200 0 1735/2011 Téka Alapítvány Szamosújvár 2 470 000 470 000 2 000 000 0 1274/2011 Temesvári Magyar Diákszervezet 1705/2011 Thalia Alapítvány Temesvár 950 000 350 000 600 000 0 2 900 000 0 1669/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely Civil szervezetek könyvelőségi képzése A bor útjának humánerőforrás biztosítása Felnőttképző program a mezőségi szórványban Három lépcsős képzés új vezetőségi tagok után kutatva Erdélyi szervezetek számára médiakezelési oktatás Az Udvarhelyi Fiatal Fórum Közéleti Vándortábora 2 190 000 800 000 868/2011 Csíkszereda Csíkszereda 50 000 2 900 000 2 432 000 242 000 . 1 580 680 295 240 1723/2011 Románia Falugondnokságok Szövetsége Homoródkarácsonyf Romániai Falugondnokok Képzése: alva Konflikuskezlés 1 115 000 50 000 2034/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség Csíkszereda A Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetőképzése 8 493 688 4 331 188 1901/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége XII.

Mátyás Napok 2 063 783 Lázárfalva XX.1586/2011 Vasláb-Gyergyóújfalu Fejlesztési Társulás 1591/2011 VIRTUS VIVENS EGYESÜLET 1533/2011 Zöld Erdély Egyesület Gyergyóújfalu Csíkszereda Kolozsvár Magyar nyelvtanfolyam interetnikus környezetben Településmarketing képzés 4 333 800 350 000 3 983 800 0 2 367 320 753 000 1 614 320 0 Erdélyi Magyar Fiatalok a Környezetvédelemben 3 795 000 715 000 3 080 000 0 393 955 315 66 320 369 ÖSSZESEN 10 806 600 314 025 899 34 200 000 BGA-11-NY-3 Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása.ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 1360/2011 Aradi Kamaraszínház Egyesület Arad 983/2011 1291/2011 Alma Mater Alapítvány 1375/2011 Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság Szövetsége 1 181 717 600 000 444 200 1 619 583 700 000 2 100 000 270 000 1 830 000 1 000 000 Az Aradi Kamaraszínház vendégelőadása szórványvidéken 2 341 849 160 000 2 181 849 600 000 Szatmárnémeti Évköri barangolások magyar hagyományaink jegyében 5 873 000 930 000 4 943 000 0 2015/2011 Arkosi Kulturalis Egyesulet 1782/2011 Artera Alapítvány Árkos Kulturális Kapcsolódások: Kőnig Frigyes Háromszéken Mesefalu Székelyföldön 1 660 000 160 000 1 500 000 0 2 018 618 542 968 1 175 650 800 000 1895/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár HAGYOMÁNYOS ÉTELEK FESZTIVÁLJA zsűrizett receptek versenye 1 000 000 250 000 750 000 600 000 ARANYKAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET Székelyudvarhely 368 000 300 000 ..Szent György" Római Katolikus Plébánia 1977/2011 ”PRO TINERET DERZSDÂRJIU” Alapítvány 1786/2011 16 PATAK EGYESÜLET Csíkszereda NAGYJAINK NYOMÁBAN KOLTÓN . JUBILEUMI CSŰRDÖNGÖLŐ NÉPZENE.HAGYOMÁNYOS PETŐFI ÜNNEPSÉG 2 817 000 A pusztinai iskolán kívüli oktatás támogatása Klézse Klézsei Hagyományőrzőkör hangszer készlete és működése Székelyudvarhely Kopjafa állítás a debreceni Boldog Terézia diákjaival Székelyderzs Székelyderzs. kulturális és hagyományőrző programok támogatása 1747/2011 "KOLTÓÉRT ALAPÍTVÁNY" EGYESÜLET Koltókatalin 1495/2011 "Pusztinai Házért" Egyesület 1317/2011 "Szeret-Klézse" Alapítvány 1965/2011 . ahol a történelem együtt él a faluval Gyergyószentmiklós Történelmi emlékhelyek gondozása és megemlékezések Arad Alma Mater 20!-generációk találkozója Dicsőszentmárton V. Kiöntött a Kis-Küküllő nemzetközi néptánctalálkozó 4 999 355 1332/2011 Amaryllis Társaság Kolozsvár 1954/2011 András Alapítvány 1 418 000 427 000 180 000 1 200 000 285 000 2 390 000 1 200 000 4 999 355 900 000 1 238 000 900 000 915 000 0 4 830 000 724 500 4 105 500 600 000 4 084 000 1 314 000 2 770 000 0 1 027 439 95 000 932 439 0 1 694 720 145 003 20.

Erdélyi Fiatal Képzőművészek kiállítása A Csíki Kamarazenekar 10.1976/2011 Asociaţia „Tivai Nagy Imre”Társaság 1320/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesulet 1372/2011 Balvanus Egyesület Csíkszentmárton Az első világháború és a székely határőrök nyomában Színjátszás. Székelyföldi Hangversenysorozata 1 330 000 0 1501/2011 Csíki Székely Múzeum Csíkszereda Szinérváralja Bálványosváralja 1387/2011 Bánsági Magyar Gazdák Újszentes és Vállalkozok Egyesülete 1266/2011 Bartók Béla Alapítvány Temesvár 1496/2011 Bástya Egyesület Vice 1944/2011 Berde Mózes Unitárius Gimnázium 1008/2011 Bihar Megyei Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség Székelykeresztúr 1252/2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 1310/2011 Bojzás Egyesület Csíkkozmáz 1309/2011 Borszéki Iskolás Egyesület 1506/2011 Botorka Művelődési Egyesület 1316/2011 Bögöz Községért Egyesület 744/2011 Bridge Language Study House Egyesulet Borszék Nagyvárad Balánbánya Bögöz Kolozsvár Csíkszereda INNOVATÍV VÁRTÖRTÉNET A RÉGÉSZET TÜKRÉBEN 760 579 720 000 416 600 1 420 000 90 000 5 277 968 207 792 3 233 720 1 836 456 0 20 500 000 13 500 000 3 000 000 4 000 000 800 000 . Botorka Néptáncfesztivál 1 500 000 200 000 1 300 000 0 1 700 000 63 000 1 220 400 0 EGYETLEN SZÜLŐFÖLD . hagyományőrzés Szinérváralján VI. egyházi és kulturális értékkeresőben Hétcsillag Tábor – szórvány és csángó gyerekek fejlesztésére Egyházi iskolák ballada és zsoltár előadó versenye "Apró Talpak"-Gyerekzenei fesztivál 1 652 500 460 000 1 192 500 0 4 268 092 855 092 3 413 000 0 762 100 85 000 677 100 0 3 885 000 280 000 3 605 000 0 Bod Péter születésének 300 éves évfordulója megünneplése Kulturális párbeszéd a táncban 3 679 822 2 959 822 600 000 750 000 100 000 649 995 0 Hagyományaink jelentik a megmaradást XV. BÁLVÁNYOSVÁRALJAI FALUTALÁLKOZÓ Zsombolyai nemzetkőzi őszi vásár 3 693 200 1 000 000 2 693 200 0 2 034 000 184 000 1 850 000 600 000 2 106 450 1 263 450 843 000 0 760 579 0 Magyar történelmi... SOK KÖTELESSÉG Népművészeti Karaván 4 886 800 774 000 4 112 800 0 2 742 760 147 466 2 595 294 0 1510/2011 Celeritas Vidékfejlesztési Nyárádgálfalva Egyesület Fedezzük fel és őrizzük meg értékeink 2 142 802 274 000 1 868 802 0 1003/2011 Corium Egyesület Torockó 1 311 500 998 500 0 1385/2011 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 1952/2011 Csiki Kamarazenekar Egyesület Csíkszereda Bemutató konferencia a torockói műemlék építészetről Projekt 4 .

Női kórus Alapítvány Gyergyószentmiklós A DPP Női kórus megemlékezései a Liszt évforduló alkalmából 1 641 000 600 000 1329/2011 Dr. Szász Pál Emlékét Ápoló Baráti Egyesület 1815/2011 Dr.1946/2011 Csíkszéki Mátyás Huszáregyesulet 997/2011 Csillagocska Alapítvány Csíkszereda Huszárhagyományok Csíkszéken 5 050 000 50 000 5 000 000 0 Nagyvárad BIBOR Találkozó 3 516 500 120 000 3 396 500 600 000 1777/2011 Daniel Kastély Egyesület Olasztelek Kutatás. Urmánczy Nándor Kulturális Egyesület 1956/2011 Egyesület az Erdélyi Szórványmagyarságért Kolozsvár 1386/2011 Élő Erdély Egyesület Erdélyi Magyar Ifjak 160 000 696 747 61 947 634 800 0 Maroshévíz Erdélyi mezőgazdasági arcképcsarnok Dr. Erdélyi Magyar Kolozsvár Írók Ligája 1758/2011 Erdélyi Ifjúsági Kolozsvár Keresztyén Egyesület 1120/2011 Erdélyi Kárpát-Egyesület Kolozsvár (EKE) 1284/2011 Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvár Rendezvények a dél-erdélyi és délbihari szórványokban EMKE Közgyűlés 2012 1933/2011 erdélyi magyar műszaki tudományos társaság marosvásárhelyi fiókszervezete Marosvásárhely Bolyai Alkototabor 1239/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár Felmérő tábor a Házsongárdi temető dokumentálásáért 736/2011 1 801 000 Kolozsvár 3 300 000 600 000 . hasznosítás műemléki konferencia 1 614 500 324 900 1 289 600 0 1141/2011 Denver Egyesulet Kide Kidei Közösség fejlesztő program 750 000 150 000 600 000 0 1011/2011 Diákokért Egyesulet Nagyvárad Mindenki Karácsonya 3 135 100 392 700 2 742 400 0 1308/2011 Domokos Pál Péter DALKÖR . Urmánczy Nándor emléknap 1 016 400 30 000 984 000 0 Brassó Brassói Magyar Napok. restaurálás. 2011 6 000 000 1 000 000 5 000 000 1 500 000 Csíkszereda A SZILÁGYSÁGI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁPOLÁSA 8 002 520 3 022 556 4 979 964 0 Az Erdélyi Magyar Írók Ligája irodalmi rendezvényei Összenő ami összetartozik 4 150 000 4 150 000 800 000 3 870 000 1 590 000 2 280 000 1 000 000 Az Erőss Zsolt előadássorozat szervezése Erdély 14 városában 1 133 000 420 000 713 000 8 145 000 3 280 000 4 865 000 0 2 630 309 528 475 1 011 774 800 000 12 910 223 3 541 093 4 855 305 0 2 050 000 550 000 1 500 000 800 000 1263/2011 E-MIL.

1889/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár Évfordulós egyházi ünnepségek.Szebeni Magyarok Nagyszeben Egyesülete 2030/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely Ars HUNGARICA 2011 3 500 000 85 000 1377/2011 Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület Ópécska Tiszteld múltadat. kulturális rendezvények 1791/2011 Eurokultúra Egyesület Csíkszereda Kulturális Örökség Napjai 1070/2011 Felsőbányai MADISZ Felsőbánya FŐTÉR FESZTIVÁL EGYESÜLET 1914/2011 Gidófalvi Református Egyházközség 1382/2011 Gyergyóújfalu Község Nagybánya 437/2011 Gidófalva Gyergyóújfalu 1882/2011 Györkös Mányi Albert Kolozsvár Emlékház 98/2011 HAKWKS MC Egyesulet Szalárd 1776/2011 Hargita Megyéért Csíkszereda Egyesület 1784/2011 Hargita Megyei Kulturális Csíkszereda Központ 1318/2011 Háromszék Táncegyüttes Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 1499/2011 HÉTFALUSI MAGYAR IFJÚSÁGI KLUB Sepsiszentgyörgy 1 886 000 600 000 61 000 600 135 0 Oxen Fest Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál FŐTÉR FESZTIVÁL 2O11 2 820 500 472 500 2 348 000 0 3 000 000 1 500 000 1 000 000 0 Mai hadviselés erődtemplomaink védőfaláért Népi építészeti tábor Gyergyóújfaluban Györkös Mányi Albert Emlékház programjainak támogatása A partiumi kulturális hagyományok feltárása két keréken 2 255 000 150 000 2 105 000 0 6 020 000 1 020 000 5 000 000 0 6 307 011 1 361 300 4 945 711 1 200 000 4 963 888 100 000 4 863 888 0 Székely Konyha program 1 037 500 80 000 957 500 0 Néptáncoktatás a gyimesbükki fiatalok körében 1 588 311 127 064 1 334 183 0 Pályázat a Háromszék Táncegyüttes állandó programjaira 3 497 400 171 400 2 279 800 250 000 1 294 264 102 199 1295/2011 HíD . s a jelent vele kösd a jövőhöz 1102/2011 Kalotaszeg Szülői Szövetség 1188/2011 Kápolnásfalu Község Körösfő Kós Károly Ünnepség Körösfőn Kápolnásfalu 1190/2011 Kápolnásfaluért Egyesület Kápolnásfalu Fúvószenekarok találkozója 2011 – Kápolnásfalu Népdal és néptánc találkozó Kápolnásfaluban Négyfalu 1 650 000 661 135 20 éves a Heltai Alapítvány rendezvénysorozat Hagyományőrző és közösségépítő programok a Barcaságban 856/2011 Kolozsvár 3 536 000 Irodalmi estek 665 990 500 000 127 064 1 050 000 2 276 000 800 000 2 029 800 800 000 520 000 672 065 600 000 1 415 000 2 000 000 0 665 990 0 2 516 000 400 000 2 116 000 1 000 000 980 000 110 000 870 000 0 2 139 736 522 300 1 617 436 0 2 775 401 590 427 2 184 974 0 .

hagyományőrzés játékosan A Madéfalvi Veszedelem 248. évfordulójának emlékünnepsége Helyi szerepvállalás és civil integráció 2 500 000 100 000 2 400 000 0 975 040 280 000 695 040 600 000 843 176 0 600 000 Városalapító Szent László király ünnepe 3 215 250 801/2011 Magyar Polgári Egyesület Kolozsvár Lecsmér Marosvásárhely Madéfalva Kolozsvár Nagyvárad 843 176 1 646 500 725 000 921 500 2 760 000 490 000 2 270 000 0 3 195 250 1 500 000 20 000 . A Korunk Akadémia előadássorozata és képzései (2011 – 2012) 3 975 462 970 462 3 005 000 0 1995/2011 Kovászna Megyei Magyar Ifjak Egyesülete Sepsiszentgyörgy Barangolás Székelyföldönvártemplomok látogatása diákoknak 1 725 000 165 000 1 560 000 600 000 1362/2011 Kölcsey Egyesület Arad 130 éves a Kölcsey Egyesület 820 000 90 000 730 000 791/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetsége 65 500 600 000 0 1125/2011 Kriterion Közművelődési Kolozsvár Alapítvány Honismereti körút 4 150 000 550 000 3 600 000 600 000 1339/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 2000/2011 Lecsméri Református Egyházközség 1315/2011 Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület 1388/2011 Madéfalva Önkormányzata 1340/2011 Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Erdély és Moldva magyar tájegységei Nyári továbbtanulás magyarul Lecsméren Kulturális nevelés. Képzőművészetről Kolozsváron.1366/2011 Katakomba Társaság Zilah Zilahi játszóház 1 848 110 1247/2011 Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Kolozsvár Műemlékvédelmi felmérőtábor 2 290 000 Nagyvárad Színjátszó csoportok találkozója 1134/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövettség Nagyvárad Öntudatos magyarnak lenni jó! 1931/2011 kIS-kÜKÜLLŐ ALAPITVÁNY Dicsőszentmárton 1520/2011 Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség 1 848 110 600 000 590 000 1 700 000 0 1 512 000 310 000 1 202 000 0 847554 150000 697554 A Magyar Közművelődési Központ működésének támogatása 1 420 500 360 000 1 060 500 0 Kolozsvár Kiállítótermek a kolozsvári Kétágú templomban 6 721 300 3 370 800 3 285 000 0 1642/2011 Kolozsvár Társaság Kolozsvár 5 329 200 769 400 4 559 800 1 000 000 1246/2011 Korunk Baráti Társaság Kolozsvár Kolozsvár vonzáskörében.

zenei kurzsussorozat 2 676 100 2 676 100 900 000 Hagyományápoló tevékenységek moldvai csángó falvakban 4 928 758 4 928 758 0 Hagyományápolás és értékteremtés Székelyföldön NAGYBÁNYAI FESTŐ TÁBOR 2011 6 500 000 254 000 1 246 000 5 000 000 1 000 000 2 000 000 500 000 500 000 1 000 000 800 000 Nagyvárad 10 éves a Nagyvárad TE. .1509/2011 Mariánum Egyesület Nyárádremete Zenei táborok szervezése az év során hátr.fogadj örökbe egy kastélyt Őszi dzsessz koncert sorozat 4 490 000 1 175 000 3 315 000 0 1 825 148 435 000 1 390 148 0 A Brassai Sámuel Líceum diákjainak szabadidős rendezvényei 2 673 680 557 680 1 828 000 0 Kászonaltíz 2033/2011 MIKES KELEMEN Sepsiszentgyörgy ALAPITVÁNY 1347/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár Egyesület 1500/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy 1781/2011 MUKKK Kulturális és Sepsiszentgyörgy Ifjúsági Egyesület 439/2011 NAGYBÁNYAI Nagybánya KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 993/2011 770/2011 Nagyváradi Magyar Színház .Össztánc ősszel Kárpátmedencei Táncegyüttesek Találkozója 6 787 250 1 107 250 5 000 000 0 2024/2011 Palladis Ars Szövetség Csíkszereda Székelyföldi Kós Károly Szakközépiskolák a névadó nyomában 1 575 000 1 575 500 0 1114/2011 PONT Csoport Kolozsvár WebKastély .helyz.avagy hogyan keverünk adventi rózsaszínt? 3.Nagyvárad Táncegyüttes Posticum – Movimentum Nagyvárad Iuventutis Christianae Egyesület 1516/2011 Pro Brassai Sámuel Egyesület Kolozsvár 680 000 288 000 .ünnepi rendezvénysorozat 8 690 568 1 802 382 2 775 000 4 113 186 1 000 000 1942/2011 Next Egyesület Kézdivásárhely 5 135 556 1 027 111 4 108 445 0 1314/2011 Örökség Egyesület Székelyudvarhely FehérLila .gyerekeknek Hagyományos Népi Mesterségek Találkozója Marossárpatakon 4 756 000 4 756 000 0 1503/2011 Marossárpatakért Egyesület Marossárpatak 3 353 824 3 353 824 0 1319/2011 Marosvásárhelyi Kulturális Központ 1455/2011 Mereklye Egyesület Marosvásárhely Fiatalok a kultúráért – kultúra a fiatalokért A Kászoni Tájház megnyitásához szükséges munkák 5 240 655 1 369 118 3 871 537 0 2 010 000 150 000 1 860 000 0 Magyar Nobel-díjasok 3 315 312 719 062 2 596 250 0 Párbeszéd a zenéről .

közösségünk fejlesztése 2 732 400 260 000 2 472 400 0 .1783/2011 Pro Castrum Bethlen Egyesület Marosvásárhely Keresdi Bethlen kastély megvalósíthatósági terv készítése 7 247 947 500 000 1127/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked VIII. összekapcsolása 6 516 800 1 893 600 4 623 200 0 4 362 000 1 000 000 3 362 000 600 000 4 357 680 616 340 3 741 340 0 2 725 084 827 710 1 897 374 0 A székely-magyar rovásírás vonzásában .Zabola Zabola 1941/2011 PRO RURIS Mezőmadaras EGYESÜLET Multikulturális együttélés a Szilágyságban Gorzafalva és a moldvai csángó kerámia VII Mezőségi hagyományőrző tábor szórványban élő gyerekeknek 1508/2011 Pro Theatrum Alapítvány Székelyudvarhely IV.kulturális és hagyományőrző rendezvénysorozatok 9 782 900 4 782 900 5 000 000 0 Sóváradi kulturális örökség ápolása. Hagyományőrző Ifjúsági Tábor – Pádis Hagyományőrzés a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban 1 464 756 PRO LOMPÉRT Szilágylompért EGYESÜLET 1934/2011 Pro Museum Egyesület . dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen A Pro Universitate Partium Alapítvány működésének támogatása 757/2011 Pro János Zsigmond Szövetség Kolozsvár 442/2011 1007/2011 Pro Universitate Partium Nagyvárad Alapítvány 1322/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Kolozsvár Pusztai Farkasok Nagyvárad Egyesület 1348/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár 996/2011 145/2011 Regioline Egyesület Szatmárnémeti 981/2011 RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG – SZATMÁRNÉMETI Szatmárnémeti 1160/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség Csíkszereda 1949/2011 ROMÁNIAI MAGYAR Sóvárad GAZDÁK EGYESÜLETE – MAROS MEGYEI SZERVEZET Fiókja – Sóváradi “ARANYKALÁSZ“ Gazdakör 1 787 697 4 960 250 1 100 000 320 400 1 144 356 0 5 000 000 50 000 4 950 000 0 1 500 000 660 000 840 000 600 000 3 950 000 800 000 3 950 000 1 090 000 300 000 12 081 460 1 723 900 6 447 222 Erzsébet királyné emlékének ápolása Kolozsváron 790 000 7 357 560 0 3 000 000 1 500 000 1 500 000 4 947 222 1 500 000 5 100 000 100 000 5 000 000 700 000 Árpád-kori falumodellezés és íjászoktatás a Partiumban Kulturális örökség ápolása a középerdélyi régióban Online Magyar Közművelődési Vetélkedő Hagyományápoló közösségek támogatása.

századi templom falképeinek restaurálása Kisebbségek nyomában 5 540 706 2 943 956 2 596 750 0 1 360 000 1 360 000 600 000 816 000 816 000 A Magyar Kultúra Hete 2012 5 379 800 665 000 Csíkszereda "Egy kemencében sütnek" Múzeumpedagógiai program Székelyföld Galéria 1 162 000 Székelyudvarhely Honismereti túrák 4 420 000 840 000 3 580 000 1 200 000 976/2011 Székelyudvarhely Siter Kolozsvár SZATMÁRNÉMETI ADY Szatmárnémeti ENDRE TÁRSASÁG 425 500 4 954 300 0 1 000 000 1960/2011 Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány 1311/2011 SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY 1379/2011 Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány 1958/2011 Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége Sepsiszentgyörgy Székelyudvarhely HAGYOMÁNYOS VÁSÁROK SZÉKELYUDVARHELYEN 4 359 178 319 873 4 039 305 0 Szent-Györgyi Albert Társaság 1170/2011 Szilaj Hagyományőrző Egyesület 1260/2011 Szórvány Alapítvány Szatmárnémeti XII. Sztánai Hagyományőrző Farsang HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYBAN 1 600 000 400 000 1 200 000 0 1 606 800 250 000 1 206 800 0 3 250 000 650 000 2 600 000 0 972/2011 Gidófalva Temesvár Sztána Szamosújvár 538 000 150 000 665 000 600 000 624 000 0 . Itthon helyismereti vetélkedő és tábor Huszárhagyományok Háromszéken 5 865 500 880 000 4 985 500 800 000 5 050 000 50 000 5 000 000 0 949 670 195 540 754 130 0 1373/2011 Szörcsei Református Egyházközség 1951/2011 Sztánai Református Egyházközség 1079/2011 Téka Alapítvány Szörcse Tehetség adatbázis és térkép kidolgozása A református templom.1947/2011 Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Csíkszeredai fiókszervezet Csíkszereda BíborKatanoda művészeti alkotótáborok szervezése gyerekeknek 4 110 000 400 000 3 710 000 0 1763/2011 Romániai Máltai Segélyszolgálat Kolozsvári Fiókszervezete Kolozsvár Máltai játszóház 2 138 060 65 000 2 073 060 0 1511/2011 Scola Nostra SacuieniSzékelyhíd Egyesület 1507/2011 Segesvári Gaudeamus Alapítvány 1790/2011 Sikerkulcs Alapítvány Székelyhíd ÉR-TÉKA 3 581 961 180 000 3 401 961 0 Segesvár Kötelességünk anyanyelvünkön művelődni a szórványban A ködmön kincsei-Móra emlékhét 2 942 000 1 256 000 262 000 1 424 000 0 1 622 500 155 500 187 000 1 280 000 0 1505/2011 SIRIUS KOSÁRLABDA KLUB 1384/2011 SITERI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1321/2011 Szabó Dezső Egyesület Marosvásárhely A marosvásárhelyi magyar női kosárlabda újraélesztése A siteri 13. mint történelmi érték megőrzése A XII.

1778/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1089/2011 Teleki Magyar Ház Társaság Szováta 1273/2011 Temesvári Magyar Diákszervezet 1312/2011 tiberius q egyesulet Temesvár 1381/2011 Torzsások Turisztikai Egyesülete 1077/2011 Tóvidék Közösségi Egyesület 1353/2011 TransFilmArt Egyesület Gyergyószárhegy 1739/2011 Tranzit Alapítvány Kolozsvár 1957/2011 TRE-F Egyesület Székelyudvarhely 1093/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya 1091/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Játékos magyarságtörténet kisiskolásoknak 1996/2011 Vigadó Kulturális Alapítvány 2035/2011 Vulticulus Földrajzi Társaság 1313/2011 Ziccer Egyesület Kézdivásárhely 1860/2011 Zöld Erdély Egyesület Kolozsvár 992/2011 Nagybánya Jedd Ördöngősfüzes Kolozsvár Székelyudvarhely Székelyudvarhely Zsobokért Kulturális Egyesület Zsobok Szovátai helyismereti és természetjáró tábor A Teleki Magyar Ház hagyományõrzõ és ifjúsági programjai 1 087 100 1 087 100 700 000 800 000 2 575 100 624 000 1 951 100 752 500 100 000 652 500 0 2 500 000 200 000 625 000 0 3 025 250 1 037 250 1 988 000 0 2 479 000 145 000 2 334 000 0 2 560 000 360 000 2 200 000 0 10 950 600 6 879 300 4 071 300 1 000 000 3 125 309 362 989 2 762 320 0 1 602 006 166 667 1 435 339 0 918 138 33 333 884 805 0 Újévre várva. népszerüsítése Hogy volt? Identitás és népi kultrúra a kalotaszegi Zsobokon 6 215 000 1 320 000 3 324 000 1 280 488 Táncház a Temesvár-i Guzsalyassal tiberius het nemzetkozi kamarazene fesztival V.ifjúsági középkori fesztivál ÖSSZESEN 509 918 350 1 675 000 600 000 4 830 000 0 345 000 2 979 000 800 000 64 081 1 216 407 600 000 99 399 480 65 000 1 200 000 37 822 097 370 077 983 48 100 000 BGA-11-NY-4 Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének támogatása 1357/2011 "Pro Schola Mediensis" Alapítvány Medgyes Újjászülettünk .fejlődjünk 5 920 161 1 373 640 4 546 521 600 000 . szilveszteri vidám népi számadás megrendezése Művészeti fejlesztő-tábor 4 595 000 1 620 000 2 975 000 1 103 920 231 000 872 920 A Csík Zenekar erdélyi turnéja október 23-a alkalmából Hagyományos helyi termékeink feltérképezése. Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál Tóvidék Program 6 mezőségi szórványtelepülésen Erdélyi Magyar Filmek Adatbázis és a FFeST weboldalak A Tranzit Ház éves programjának és fenntartásának támogatása EGY LÉPÉS SZÉKELYFÖLD FORRÁSAIÉRT Szent Imre napja .

1183/2011 "S.és eszközfejlesztési terve Bridge Language Study House Egyesulet Nagyenyed Karcfalva 993 630 70 000 2 013 000 480 000 1 533 000 0 5 112 334 783 334 4 329 000 0 1 480 000 0 860 000 5 000 000 0 5 476 875 575 653 4 901 222 0 2 736 456 242 132 2 494 324 0 1 483 712 3 712 . Illyés Lajos" Szováta Általános Iskola Szakadáti Általános Iskola alegység Szováta ESÉLYEGYENLŐSÉG GYEREKEINKNEK INTERAKTÍV ESZKÖZÖKKEL 4 802 468 780 000 2028/2011 „BIBLIOFIL ALAPÍTVÁNY” MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székelyudvarhely ONLINE 5 748 847 2004/2011 3-as Óvoda Szováta Szováta Hangszerhasználat a hatékonyabb zenei nevelés érdekében 945 150 1197/2011 7 CSILLAG EGYESÜLET 1116/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 1212/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesulet 1268/2011 Bartók Béla Alapítvány Gyergyószentmiklós Fogd a kezem! 1 070 000 Kolozsvár Audiovizuális eszközpark-bővítés 5 071 833 Szinérváralja A szinérváraljai magyar iskolánk eszközfejlesztése Eszközfejlesztés a Bartók Béla Elméleti Líceumban Kabinetfejlesztések a minőségi oktatásért Összevont szervezés. népszerűsítés és eszköztárfejlesztés Eszközfejlesztés a Bethlen Gábor Alapítványnál Képességfejlesztő programok a Bethlen Gábor Kollégiumban Eszközbeszerzés a karcfalvi gyerekfúvószenekar számára Élmény és kalandpedagógiai központ eszközfejlesztése A kereskedelmi szakmaképző labotatoriumának korszerűsitése Temesvár 1226/2011 Berde Mózes Unitárius Székelykeresztúr Gimnázium 1228/2011 Bernády Közművelődési Szováta Egylet 3 028 838 0 748 847 5 000 000 1 200 000 20 000 925 150 0 1 000 000 0 71 833 5 000 000 800 000 2 814 000 164 000 2 650 000 0 2 110 000 210 000 1 900 000 700 000 5 412 755 464 960 4 947 795 600 000 1 831 200 331 200 1 500 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 650 000 1 650 000 800 000 1232/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1900/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1225/2011 Bitykó Zenei Egyesület Székelyudvarhely 1823/2011 Bóbita Egyesület Kézdivásárhely 1979/2011 bocshai istvan iskalakozpont nyaradszereda Nyárádszereda 2032/2011 Bolyai Farkas Elméleti Líceum 1887/2011 Bolyai Társaság Marosvásárhely Multimédiás számítógép terem 5 860 000 Kolozsvár 746/2011 Kolozsvár A BT és a BBTE magyar tagozatának eszközfejlesztése A Bridge Egyesület terem.

Erdélyi Magyar Kolozsvár Írók Ligája 1194/2011 Eötvös József Alapítvány Székelyudvarhely 1293/2011 Filmtett Egyesület 4 973 904 Kolozsvár Székelyudvarhely Szentegyháza Korszerű tanirodával–hasznos és hasznosítható ismereteket! 451 613 1 000 000 50 000 950 000 600 000 1 478 000 178 000 1 300 000 800 000 3 480 000 400 000 3 080 000 0 618 631 0 618 631 5 000 000 100 000 4 900 000 0 6 285 220 1 285 220 5 000 000 900 000 6 200 000 1 200 000 5 000 000 0 1 650 000 150 000 1 500 000 0 4 455 193 0 600 000 4 455 193 5 854 280 854 280 5 000 000 720 000 90 000 620 000 21 872 896 500 000 5 000 000 1 200 000 4 885 926 352 458 4 533 468 600 000 0 .infrastruktúrális fejlesztés Fogaras Helyet az anyanyelvnek 1200/2011 Fogarasi Református Egyházközség 1201/2011 Gábor Áron Liceumi Alapitvány 5 500 000 4 973 904 900 000 1288/2011 E-MIL.2003/2011 Castellum Egyesület Székelyudvarhely 1746/2011 Corvineum Alapitvany Kolozsvár 1282/2011 Csemete Alapítvány Kolozsvár 1221/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 2001/2011 Csiky-kert Dendrológiai Park Egyesület 1203/2011 Csipkerózsika Napköziotthon 1903/2011 Csodavilág Napköziotthon 1073/2011 Desi Kadar Jozsef Kulturegyesulet Csíkrákos 2007/2011 Egyetemi Oktatást Elősegítő Hollanda Alapitvany A Bethlen Gábor Iskola eszköztárának fejlesztése A kolozsvári zeneoktatás támogatása A Csemete Alapítvány játékfelszerelésének beszerzése 500 000 0 5 000 000 0 100 000 800 000 0 900 000 100 000 800 000 0 Gyergyószentmiklós Tartsunk lépést a Világgal 1 000 000 100 000 900 000 0 Kézdivásárhely Élménygazdag óvodai percek a Csipkerózsika Napköziotthonban Gyergyószentmiklós Mozgásfejlesztés és mozgásterápia az óvodában Dés A DESI MAGYARHAZ INFRASTRUKTURAJANAK FEJLESZTESE 4 122 156 3 670 543 0 Marosvásárhely Felszerelt könyvtárat községünknek Gépelem labor informatikai fejlesztése Erdélyi Magyar Írók Ligája eszközbeszerzés 2011-2012 Az Eötvös József Szakközépiskola eszközfejlesztése 1466/2011 Erdélyi Magyar Filmszövetség 1112/2011 Erdélyi Református Egyházkerület 1998/2011 Eszterlanc Alapitvany Kolozsvár 1196/2011 Ficánka és barátai egyesület Székelyudvarhely Erdélyi Magyar Filmszövetség eszközbeszerzési terve Felújítás a kolozsvári ref. kollégiumban Eszterlánc Napközi Wesco eszközökkel való felszerelése A Ficánka Napközi infokomunikációs eszközeinek bővitése 1207/2011 Figura Stúdió Színház Gyergyószentmiklós A Figura Stúdió Színház színészlakásainak felújítása Kolozsvár Filmtett Egyesület .

értem.Szilágycseh Gyergyószentmiklós A „Pitypang” Óvoda villanyhálózatának felújítása Gyergyószentmiklós A Pitypang Óvoda villanyhálózatának felújítása Gyergyótölgyes Gyergyótölgyesi iskola magyar kabinetjének fejlesztése Csíkszereda A Caritas Iskola felnőttképzési eszköztárának bővítése Szilágycseh „Látom. Szakközépiskola műhelyének ERIEK .eszközbeszerzés Hatákonyabb felnőttképzést! informatikai eszközbeszerzés A Körösfői Iskola eszközpark fejlesztése.Multimedia Informacios Kozpont Új korszerű infolabor a kollégiumban A Cimborák Bábszínház informatikai eszközfejlesztése ZölDiga Digitális környezeti nevelés és hagyományőrzés Informatikai infrastruktúra fejlesztése. alkalmazom” 1911/2011 Hargita Megyei Csíkszereda Művészeti Népiskola 857/2011 Heltai Gáspár Könyvtári Kolozsvár Alapítvány 1904/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely 186/2011 Imecs László Alapítvány Székelyudvarhely 1286/2011 Integratio Alapítvány Temesvár 1891/2011 János Zsigmond Unitárius Kollégium 1237/2011 Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány 1198/2011 Kalibasko Gyerekvilag Egyesület 1275/2011 Kallos Zoltan Alapitvany Kolozsvár 1930/2011 KALOT Egyesület Csíkszereda 1101/2011 Kalotaszeg Szülői Szövetség 1215/2011 Kovászna Megyei Művelődési központ 975/2011 Kölcsey Ferenc Főgimnázium 1110/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 1223/2011 MAGMA Kortárs Közeg Egyesület 1083/2011 Magnólia Egyesület Nagykároly Körösfő Sepsiszentgyörgy Csíkszereda Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Szatmárnémeti Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Nagykároly 5 500 000 500 000 5 000 000 0 5 500 000 500 000 5 000 000 0 760 000 0 760 000 3 375 400 284 400 5 023 741 24 000 3 091 000 800 000 4 999 741 0 Minőségi oktatás 8 100 447 3 100 447 5 000 000 0 A Heltai Lapítvány képzéseinek eszközbeszerzése Eszközbeszerzés képzéseink hatékonyságáért Fodrászati eszközök a Bányai J. bővítése A Kovászna Megyei Művelődési Központ eszközfejlesztése Multimédia a tanitásban 2 100 000 100 000 1 900 000 0 3 541 696 107 741 3 433 955 0 2 853 360 0 1 841 600 1 000 000 5 000 000 5 000 000 0 2 533 147 2 533 147 0 686 606 686 606 0 1 747 438 1 747 438 0 659 000 659 000 0 900 000 900 000 0 A KJNT székháza külső és belső homlokzatának felújítása MAGMA Kiállítótér eszközbeszerzés Magyar nyelv és irodalom szaktanterem létrehozása 2 853 360 2 171 200 329 600 1 548 812 200 000 1 348 812 0 4 975 000 700 000 4 275 000 0 4 737 000 237 000 4 500 000 1 800 000 5 369 580 1 746 000 3 623 580 0 1 174 158 240 470 933 688 0 .1189/2011 Gyergyoszentmiklos Municipium 1156/2011 Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2031/2011 GYERGYOTOLGYESI ALTALANOS ISKOLA 1210/2011 Gyulafehérvári Caritas – Otthoni Gondozás 438/2011 Gyulaffy László Általános Iskola . tudom.

2 030 500 203 500 1 827 000 0 Székelykeresztúr Tanulásszervezés multimédiás eszközökkel Multimédiás terem felszerelése az Orbán Balázs Iskolában OMDSZ Képzési Központjának eszközfejlesztése Multimédiás terem létrehozása 5 515 503 2 221 481 0 1 148 300 600 000 3 527 100 0 5 000 000 0 Maksa Kolozsvár Csíkszereda 3 294 022 1 148 300 3 727 100 5 000 000 200 000 600 000 .es műszaki eszközbeszerzés a jövő oktatásáért 1 670 000 1 670 000 0 4 542 120 300 000 4 242 120 0 4 812 760 1 287 500 3 525 260 600 000 Műszaki tehetséggondozó verseny eszközbeszerzése.és Médiakutató Intézet eszközfejlesztése 1 400 000 1 020 000 600 000 1000/2011 Metrion Egyesület Nagyvárad 5 000 000 1 000 000 4 000 000 3 000 000 1230/2011 MIKES KELEMEN ALAPITVÁNY Sepsiszentgyörgy A "Nap .-VIII. szervezése 4 220 200 310 000 3 910 200 0 1187/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Művészeti Egyetem 1181/2011 Marosvásárhelyi Koronka Sapientia Fiókalapítvány A Művészeti Egyetem eszközbeszerzése Oktatásfejlesztés rugalmas szerelőcella beruházásával 2 100 000 2 100 000 0 4 850 000 0 1396/2011 Medea Egyesület Kolozsvár A Kommunikáció. Osztályos Általános Iskola Margitta 1997/2011 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Koronka A Magyar Ifjúsági Tanács eszköztárának fejlesztése Esélynövelő kommunikációs technológia a közösségért Korszerű tan.1765/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár 2008/2011 Margittai Oskoláért Társaság (MOST) 1980/2011 Marossárpataki I.Kortársművészeti Központ" létrehozása KÉMIA SZAKLABOR KIALAKITÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ ESZKÖZBESZERZÉS 5 610 000 650 000 4 960 000 0 1085/2011 Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület Nagybánya A nagybányai „Tersánszky Józsi Jenõ Könyvtár” berendezése 2089/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy 1192/2011 Művelődési Ház Székelyudvarhely 2093/2011 Nagykágyai Mezőgazdasági Iskolacsoport 2009/2011 Orbán Balázs Gimnázium 2006/2011 Orbán Balázs I-VIII Osztályos Iskola 1406/2011 Országos Magyar Diákszövetség 1186/2011 Palladis Ars Szövetség Marossárpatak 5 619 340 769 340 380 000 615 000 615 000 Eszközfejlesztés a Csángó Oktatási Program helyszínein 5 000 000 5 000 000 0 Székelyudvarhely Hangosító pult és hangfalak 5 038 853 1 162 803 3 876 050 1 800 000 Nagykágya Nagykágyai Mezőgazdasági Szakiskola-oktatás korszerűsítése.

a magyar óvodai oktatás minőségi javítása Oktatási portál fejlesztés 4 041 000 800 000 Segesvár Sepsiszentgyörgy Csíkszereda 4 041 000 3 225 000 205 000 3 020 000 1 000 000 2 981 760 19 200 2 962 560 600 000 4 420 000 0 4 420 000 . MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNY 641/2011 5 173 870 3 729 824 2 100 000 700 000 260 000 412 881 4 970 520 1 000 000 904 905 6 665 187 120 543 1 665 187 4 356 000 3 670 000 0 1 145 000 0 4 913 870 700 000 1 710 000 600 000 3 316 943 0 4 970 520 0 2 130 000 1 200 000 784 361 0 5 000 000 0 4 356 000 0 0 1350/2011 Quadro Egyesület Kolozsvár Erdély Virtuális Múzeum 1 141 500 495 000 646 500 1370/2011 Resicabányai Református Egyházközség Resica Resicabányai Magyar Óvóda Bebútorozása 2 422 471 12 000 2 410 471 800 000 1162/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség 1364/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda Eszközbeszerzés 6 774 000 1 869 000 4 905 000 0 Kolozsvár 7 462 642 2 469 798 4 992 844 0 1191/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda 1213/2011 Segesvári Gaudeamus Alapítvány 1199/2011 Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 2013/2011 SimpleX Egyesület Csíkszereda A Sapientia EMTE kolozsvári karának eszközfejlesztései Eszközfejlesztés az oktatás-kutatás szolgálatában A Gaudeamus Szórványközpont informatikai fejlesztése Eszközbeszerzés.1219/2011 Pipacsok Néptáncegyüttes Székelykeresztúr Évszakok táncszínházi produkció létrehozása és forgalmazása 6 470 000 1106/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked Szilágyerkedi Közösségi Ház informatikai eszközfejlesztése TUDOMÁNYOK SZIGETE 1 445 000 A Csángó Néprajzi Múzeum eszközállományának fejlesztése A KGT magyar intézet eszközfejlesztése Korszerűsítés a Bod Péter Tanítóképző informatika termében 1 710 000 Készségfejlesztő eszközök beszerzése nulladik osztélyosoknak 4 358 000 1593/2011 PRO LYCEUM Nagyszalonta SALONTA ALAPITVANY 1963/2011 Pro Museum Egyesület .Zabola Zabola 1254/2011 Pro Oeconomica Kolozsvár Egyesület 2010/2011 Pro Schola Kulturális és Kézdivásárhely Nevelési Egyesület 1355/2011 Pro Schola Montessori Egyesület Kolozsvár 2002/2011 Pro Terra Alapítvány Gyergyószentmiklós Modern külsőben a magyar motívumkincstár Kolozsvár Az intézeti konyha és mosóda felújítása és hidroizolációja Sepsiszentgyörgy Modern technológia alkalmazása a műszaki oktatásban Protestáns Teológiai Intézet 1195/2011 PUSKÁS TIVADAR MŰVELŐDÉSI.

Közösségi információs iroda eszközfejlesztése Minőségbiztosítás dinamikusan növekvő oktatási központunkban Meglátni. megérteni.1757/2011 STUDENT ALPHA Egyesület 1819/2011 Studium Alapítvány Kolozsvár Marosvásárhely 34/2011 Szatmári Alkotóház Képzőművészek Egyesülete 640/2011 Százszorszép Egyesület Gyergyószentmiklós Eszközbeszerzés a Százszorszép Napközi Otthon részére 2022/2011 Székely Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképző Szatmárnémeti STUDENT ALPHA Egyesület eszközfejlesztése Studium oktatási és informatikai eszközfejlesztés Művészeti tevékenység digitalizálása Csíkszereda 1235/2011 Székely Nemzeti Sepsiszentgyörgy Múzeum Alapítvány 1234/2011 Székelyudvarhelyért Székelyudvarhely Alapítvány 1242/2011 Szent Ferenc Alapítvány Déva Minőségi oktatás korszerű berendezések segítségével A Székely Nemzeti Múzeum infrastrukturális fejlesztése Turisztikai eszközfejlesztés a székelyudvarhelyi MÜTF-ön Bethlen Gábor Szülőházának Védelmére II. és előadótermének felújítása Projektor beszerzése Kolozsvár Otthont adó bölcsődénk TERRA INCOGNITA NGO 398 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 800 000 600 000 800 955 115 155 685 800 1 509 400 63 900 1 445 500 0 2 093 299 150 000 1 943 299 900 000 900 000 800 000 900 000 2 300 000 3 500 000 0 2 048 000 2 048 000 0 4 937 500 4 937 500 0 2 047 920 690 240 1 357 680 700 000 2 400 000 200 000 2 200 000 0 9 604 800 4 605 800 4 999 000 600 000 . 2 364 000 300 000 2 064 000 0 6 285 000 1 285 000 5 000 000 1 000 000 850 000 50 000 800 000 0 2 528 300 30 000 2 498 300 0 1 065 000 15 000 1 050 000 0 850 000 0 850 000 5 398 000 1 000 000 1262/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár 1206/2011 Tabula Egyesület Marosvásárhely 1217/2011 Tehetség és Szorgalom Alapítvány 1078/2011 Téka Alapítvány Székelyudvarhely Szamosújvár EGÉSZSÉGÜGYI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ KONYHA A KOLLÉGIUMBAN 638/2011 Kolozsvár Romániai magyar szellemi és tárgyi értékfeltáró és megőrző központ fejlesztése 5 800 000 1528/2011 TransFilmArt Egyesület Kolozsvár 1905/2011 Transikon Egyesület Székelyudvarhely 1404/2011 Tranzit Alapítvány Kolozsvár 1907/2011 Udvarhely Kultúrájáért Egyesület 1532/2011 Unitárius Óvodáért Egyesület Székelyudvarhely A TransFilmArt egyesület filmes eszköztárának fejlesztése Transikon filmkészítési eszközbeszerzés terve A Tranzit Ház kiállító-. meghallani.

és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása 1327/2011 Erdélyi Református Egyházkerület 1413/2011 Marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség Kolozsvár Közös erővel a rászorulókért! 1 443 760 128 000 1 315 760 600 000 Marosvásárhely Honismereti/nemzeti identitástudatot erősítő program 1 427 600 569 700 857 900 600 000 1415/2011 Csibész Ifjúsági Csíksomlyó Egyesület 1481/2011 Romániai Magyar Csíkszereda Cserkészszövetség 1940/2011 Ferences Kolozsvár Rendtartományfőnökség Árvácskák 8 403 105 3 403 105 5 000 000 1 000 000 Táborhelyünk Erdély 9 038 650 4 056 650 4 982 000 800 000 22 443 371 7 263 145 10 225 450 4 954 776 800 000 2029/2011 Magyar Civil Szervezetek Kolozsvár Erdélyi Szövetsége Civil Fórum konferencia Fenntartható civil társadalom 1 600 000 246 000 754 000 600 000 600 000 1459/2011 Erdélyi Zaj Egyesület Az Erdélyi Zaj Egyesület 2011-es Cold Rock fesztiválja Az égig érő tanterem . közösségek. évfordulója alkalmából. 2 135 750 200 000 1 935 750 1 200 000 1418/2011 Eurokultúra Egyesület Csíkszereda Cserebogarak 1 914 210 77 250 1 836 960 0 1464/2011 Kőhalmi Református Egyházközség Kőhalom A Szórványbentlakás szegénysorsú diákjainak kosztozása 1 508 000 308 000 1 200 000 1 000 000 Kolozsvár Arad .Erdei iskola megvalósítása Óvodás gyermekek évközi foglalkoztatása 6 059 069 1 065 123 4 993 946 0 5 200 000 600 000 4 600 000 1 000 000 1 832 000 134 000 1 398 000 0 Hagyományőrzés és megmaradás Vicében A Minerva Művelődési Egyesület kulturális programsorozata Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról 4 827 880 2 039 380 2 788 500 600 000 7 050 000 2 050 000 5 000 000 700 000 2 250 000 900 000 1 350 000 600 000 989/2011 Partiumi Háló Egyesület Székelyudvarhely Nagyvárad 1084/2011 Nagykárolyi Magyar Nagykároly Görög Katolikus Parókia Erdélyi ferencesek ifjúsági-szociális programjai 300 000 1135/2011 Vicei Református Egyházközség 1297/2011 Minerva Művelődési Egyesület 1304/2011 Arad-Belvárosi Református Egyházközség Vice 1403/2011 Lupényi Református Egyházközség Lupény Ünnepségsorozat a templomépítés 100.és hangtechnikai eszközfejlesztés a Yorick Stúdiónak 1361/2011 Zilah-Ligeti Református Egyházközség Zilah Eszközfejlesztés a Zilah-Ligeti Református Óvodában ÖSSZESEN 5 022 420 481 175 4 541 245 874 000 121 000 753 000 404 091 531 47 807 694 6 537 520 331 735 420 0 600 000 33 700 000 BGA-11-NY-5 Egyházi intézmények. civil.1208/2011 Yorick Kulturális Egyesület Marosvásárhely Fény.

Magyar Filmnapok Szilágy megyei magyar értéktérkép 3 775 000 Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Napok Medgyes 1410/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely Közösségépítés bibliai tartalmakkal 364 000 1 500 000 0 953 337 1 284 787 600 000 289 000 857 190 700 000 0 1 585 000 700 000 850 000 2 925 000 0 2 174 460 231 070 1 943 390 0 873 408 149 176 724 232 600 000 Nagyvárad Szeminárium-sorozat hátrányosan megkülönböztetett fiataloknak 1 871 340 520 500 1 350 840 0 1080/2011 Besztercei Református Egyházközség 1136/2011 Szilágynagyfalui Református Egyházközség Beszterce Besztercén magyarul tanuló 40 mezőségi diák étkeztetése Arany János napok 6 744 399 1 000 000 4 980 000 1 200 000 3 900 000 1 600 000 2 300 000 0 1391/2011 Magyarlapádi Református Egyházközség Magyarlapád A magyarlapadi cserkészcsapat programjainak támogatása 2 110 000 670 000 1 440 000 600 000 1398/2011 Erdélyi Gondolat Egyesület Zetelaka “Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” 6 884 000 2 076 200 4 807 800 0 816/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetsége Te kinek vagy fontos Szilágynagyfalu . „Generatio Nova” Nemzetközi Klasszikusgitár-Fesztivál Nagyböjti időutazás élménykiállítás Apafi Kollégium kulturális és karítativ tevékenységnek támog 7 430 115 3 388 387 4 041 728 0 1 334 977 161 360 1 173 617 600 000 6 723 000 1 723 000 5 000 000 800 000 742 584 127 584 615 000 600 000 Kolozsvár Kolozsvár 759/2011 Csillagvaros Alapitvány Nagyvárad 977/2011 Szatmárnémeti MADISZ Szatmárnémeti XV. Kézműves és néptánctábor 2 877 500 1 013 500 982/2011 RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG – SZATMÁRNÉMETI Szatmárnémeti Önkéntes beteglátogatók képzése a Szatmári Egyházmegyében 2 238 124 1137/2011 Szilágysomlyói Református Egyházmegye Szilágysomlyó Szórványban élő hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása 1 146 190 1292/2011 Filmtett Egyesület Kolozsvár 2 285 000 1369/2011 Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 1380/2011 Medgyesi Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség Zilah 11. Filmtettfeszt .Apafi Mihály Egyetemi Kollégium Marosvásárhely I.1475/2011 Kászoni Közművelődési és Közéleti Egyesület Kászonújfalu Szociális ösztöndíjprogram 2 754 688 220 000 2 534 688 700 000 1488/2011 Harmonia Cordis Egyesulet 1537/2011 Romániai EvangélikusLutheránus Egyház 1762/2011 Erdélyi Református Egyházkerület .

HÁZ Fogyatékkal élő fiatalok nappali központja Csángónak lenni jó 6 060 000 1 060 000 5 000 000 1 500 000 1469/2011 Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás 1473/2011 “HÁLÓ” Egyesület Marosvásárhely 2 234 837 623 847 1 610 990 0 3 535 398 1 730 998 1 804 400 800 000 1767/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás Erdélyben Közösségi identitáserősítés Székelyföldön és szórványban MIT tábor . Csillagocska ifjúsági. Egyesület Kolozsvár 10 800 000 5 800 000 5 000 000 1 000 000 1 800 000 300 000 1 500 000 0 1880/2011 Áldás-Népesség Egyesület 1919/2011 Élő Erdély Egyesület Kolozsvár A Gondviselés Segélyszervezet szociális–közösségi programjai IX.1402/2011 Civil Elkötelezettség Marosvásárhely Mozgalom 1405/2011 SZÉKELYFÖLDI HÁZAS Zetelaka HÉTVÉGE Egyesület ” Építsünk erős helyi közösségeket” 1 883 896 600 000 1 283 896 0 A HÁZAS HÉTVÉGE ERŐSÍTÉSE CSALÁDJAINKÉRT. királyfi vagy királylány 8 310 000 200 000 2 000 000 600 000 Csíkszereda CSÍKSZEREDA 2020 5 404 000 448 000 4 956 000 800 000 Önazonosságunk fejlesztése tudás és hit által Közösségformáló program sérülteknek és egészségeseknek 4 919 500 1 269 500 3 650 000 0 1 791 500 525 000 1 266 500 0 Szórványkonferencia és oktatás a Belényesi-medencében IX. SZÉKELYUDVARHELYI KAMARAZENE FESZTIVÁL A 3.Határok nélkül 4 627 250 875 000 1 752 250 1 000 000 1769/2011 Gondviselés Segélyszervezet 1773/2011 G.és gyermeknéptánc találkozó Gyantai gyermekek hétvégi és ünnepi programjai 4 172 860 4 172 860 1 500 000 3 590 750 3 590 750 1 000 000 Csíkszereda Székelyudvarhely 1921/2011 Angyalosi Református Angyalos Egyházközség 1928/2011 Szent Gellért Alapítvány Szentegyháza 787/2011 998/2011 Magyar Polgári Egyesület Csillagocska Alapítvány 1180/2011 Gyantai Református Egyházközség Nagyvárad Nagyvárad Gyanta 2 400 000 7 144 750 1 235 000 390 000 2 000 000 845 000 0 . NEMZETÜNKÉRT 3 688 000 270 000 3 418 000 0 1408/2011 Turulmadár Ifjúsági Iroda Sepsiszentgyörgy A cselekvő ifjúságért 3 115 200 345 200 2 770 000 600 000 1411/2011 Transikon Egyesület Székelyudvarhely Vándormozi Erdélyben 3 900 680 429 600 3 471 080 0 1416/2011 Hegyközkovácsi Református Egyházközség Hegyközkovácsi Adventi időutazás 1 250 000 120 000 1 130 000 0 1417/2011 Agora alapítvány Csíkszereda 7 800 000 820 000 4 580 000 0 1425/2011 pro down alapítvány Székelyudvarhely 4 986 900 800 000 1461/2011 Lasarus Alapítvány Csíkszereda VI DOB-BAN csíkszeredai ritmusfesztivál GYÖNGY .

évfordulója 1480/2011 Pro Femina Egyesület Székelyudvarhely 1483/2011 Nyárádszentimrei Református Egyházközség Nyárádszentimre 2 652 344 264 000 2 388 344 0 2 850 000 900 000 1 950 000 0 700 000 70 000 630 000 0 Barokk napok 1 450 000 100 000 1 350 000 0 Spitex-Diakonia.1390/2011 Egy Mosoly az Életért Egyesület 1392/2011 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG SÓVÁRAD Székelyudvarhely "Idősbarát számítógépes és Internetes tanfolyam kezdőknek" A SÓVÁRADI ORGONA FELÚJÍTÁSA .református presbiteri válaszok 1 345 000 370 000 975 000 0 1 416 261 160 000 1 256 261 0 357 200 2 626 068 0 4 998 400 0 1 375 000 0 828/2011 Csillagvaros Alapitvány Sóvárad Nagyvárad 506 626 199 000 1133/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövettség Nagyvárad 1182/2011 Kálnoki Református Egyházközség Kálnok Székelyföldi és dél-erdélyi.és idősgondozás fejlesztési terv 2 742 135 440 000 1 795 509 0 1489/2011 Szentgericei Református Szentgerice Egyházközség Szentgericei néptánccsoport és néptánctalálkozó. bánáti kulturális értékek találkozása 5 483 268 1306/2011 Magvető Egyesület Zilah "Szórakozunk kulturáltan” . Házibeteg.Magyar ifjúsági központ "Nem tesszük le a fegyvert! Világos?" Keresztyénségünk jelene és jövője 5 582 400 1 806 000 186 000 1 620 000 0 Emberi léptékkel Mária országában Zarándoklatok Gólyahónap-első évesek integrálása Hagyományőrzés kukoricatöréstől farsang farkáig Az iskolanővérek pedagógiaiszociális missziója 9 919 883 5 376 000 4 543 883 0 1 784 650 638 000 1 146 650 0 5 171 500 1 095 000 4 076 500 600 000 4 955 700 0 1426/2011 Pankotai Református Pankota Egyházközség 1471/2011 Naar Erdélyi Egyetemista Marosvásárhely Alapítvány 1477/2011 Caritas Logisztika Csíkszereda 1734/2011 Kolozsvári Magyar Diákszövetség 1813/2011 Kézdiszékért Egyesület Kolozsvár 1918/2011 Mariánum Egyesület Nyárádremete Kézdivásárhely 584 000 1 375 000 4 955 700 . 2 180 000 1 100 000 1 080 000 700 000 1741/2011 Genézius Társaság Kolozsvár 1 205 000 421 000 784 000 0 1978/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Csíkrákos Függőleges keresztény ifjúsági konferencia munkatársképzése Idősek Napja 899 000 100 000 600 000 0 Idős személyek szociális támogatása Erdélyi sorskérdések . AVATÓ ORGONAKONCERT 1470/2011 Marosvécsi Református Egyházközség Marosvécs A Vécsi Szövetség alapításának 90.

Csomakőrös egyházközségi programjai 1 438 000 Nagyvárad A szórványban élő magyar közösségek ápolása 3 000 000 300 000 2091/2011 Artera Alapítvány Székelyudvarhely Betlehemes Találkozó 2 428 138 350 000 1002/2011 Corium Egyesület Torockó 814/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület 1081/2011 Borota Ottó 1368/2011 Pro Cristos et Eccleria Egyesulet 1395/2011 Örmény-Katolikus Plébánia Hivatal Gyergyószentmiklós Csomakőrös Iskolán kívüli képzőművészeti képességfejlesztés fiataloknak Nagykároly Stella Maris.) Marosvásárhely Csíkszereda Műhelytitkok . népdalok.a CSEL éves tevékenysége Magyarságerősítés a szórványban 1 310 000 110 000 1 200 000 0 1424/2011 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 1465/2011 Gidófalvi Református Egyházközség 1468/2011 Remete Szent Antal Plébánia (6.napközi otthon karitatív és kulturális tevéken Zilah "Nagymama" prjekt fejlesztése önkéntesek bevonásával Gyergyószentmiklós Kalandos út az örmény gyökereinkhez 302 000 1 685 000 737 000 1 272 000 5 000 000 0 1 136 000 800 000 1 685 000 600 000 2 700 000 0 1 341 138 0 914 000 0 1 661 776 476 700 1 185 076 0 3 048 166 1 018 367 2 029 799 0 670 000 20 000 650 000 600 000 1399/2011 Málnási Református Málnás Egyházközség 1414/2011 Vox Iuventutis Egyesület Tusnádfürdő Többfunkciós közösségi ház kialakítása és működtetése A Szent Anna Ifjúsági Központ működési.és programtámogatása 4 549 400 549 400 4 000 000 600 000 3 447 083 841 511 2 605 572 0 1421/2011 Csíkszeredai Egyetemi Lelkészég 1423/2011 Toldinagyfalui Református Missziói Gyülekezet Csíkszereda 1 876 000 140 000 1 736 000 0 Oláhszentmiklós Váltsunk jó irányra .1961/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy Népszokások.Fazekas tanfolyam 1 709 600 320 000 1 179 600 0 Gidófalva Keresztyén család-biztos alap 2 626 024 100 000 2 526 024 0 Marosvásárhely Oktatási-kulturális programok a maros-mezőségi szórványban 4 483 438 2 084 625 2 398 813 600 000 1482/2011 Bethlen Gábor Alapítvány Székelyudvarhely Képzés erdélyi KKV-k és közgazdász hallgatók számára 4 054 500 4 054 500 600 000 200 000 . néptáncok oktatása Moldvában 5 040 450 2038/2011 Ikafalvi Református Egyházközség 435/2011 Csomakőrösi Református Egyházközség Ikafalva Segítők képzése a Keskeny út ökumenikus fesztiválmisszióra A megismerés útján.

megtalțlni șs kiteljesedni Korszerű eszközökkel segítőszolgálatunk hatékonyságáért! 1072/2011 Felsőbányai MADISZ Felsőbánya 1420/2011 Szentgyörgyi Ifjúsági Klub-SZIK 985/2011 Szatmári Református Egyházmegye 1913/2011 Csibész Alapítvány Sepsiszentgyörgy Szatmárnémeti Csíkszereda 5 191 500 400 000 4 791 500 0 11 191 000 6 200 000 4 991 000 0 1 462 008 310 000 1 152 008 0 560 000 96 000 2 960 000 0 3 492 885 520 000 2 972 885 0 Drogprevenciós Karaván 1 706 000 223 000 1 483 000 600 000 Ifjúsági konferencia Lehetőségeink Háromszéken Szatmári Reformáció Bölcsői Batiz .1497/2011 ASTUD SAP .Kairos Marosvásárhely Múltunk a zene hangjain Egyesület 1821/2011 16 PATAK EGYESÜLET Gyergyószentmiklós Paradigmaváltás a gazdaságban.CSIKI HOK Csíkszeredai Hallgatói Önkörmányzat Csíkszereda Sapientia 2012 egyetemi programsorozat 1923/2011 Transylvania Rescue Team – Erdély Mentőcsoport Székelykeresztúr Az Erdély Mentőcsoport felszerelése és működtetése 1105/2011 Szilágyerkedi Református Egyházközség Szilágyerked Ifjúsági Keresztyén Tábor Biharfüred 1302/2011 DIREK-T IFJÚSÁGI EGYESÜLET 1486/2011 Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók Arad Sepsiszentgyörgy Keresd az irányt .MADISZ Kányád Csíksomlyó Marosvásárhely Sporttörténeti tábor Székelyudvarhelyen Nem jó szegénynek lenni ALTER-NATIVE 19 Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 4 999 600 12 828 342 2 156 727 6 895 500 .Erdőd Lányanyának lenni nehéz 3 970 600 1 465 600 2 480 000 0 700 000 50 000 600 000 0 504 000 50 000 4 949 600 4 949 600 1 000 000 1916/2011 Mustármag .Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós Gyümölcsöző Gyergyó vidéki közösségekért 1761/2011 Váróterem Projekt Kolozsvár A magyar drámairodalom remekei Egyesület erdélyi középiskolásoknak 842 500 151 000 691 500 600 000 7 708 328 2 708 328 5 000 000 0 1 102 859 60 000 1 042 859 600 000 4 000 000 500 000 3 499 200 0 4 999 600 0 1 527 585 800 000 1401/2011 "Toro Sport" Sportegyesulet 1462/2011 Csibész Ifjúsági Egyesület 1485/2011 Maros Megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség . közösségi munkamódszerek 9 279 838 4 304 888 4 971 950 0 8 500 000 5 250 000 3 250 000 800 000 1075/2011 Szigeti Magyar Ifjúsági Máramarossziget Magyar kultúra napja Szervezet 1479/2011 Caritas .

színházi programok és könyvkiadás támogatása 1842/2011 "Szeret-Klézse" Klézse Klézse kulturális bemutatása Alapítvány www. egyesületünkről Szinérváraljáról 4X4 Színházi Kisfesztivál Második kiadásának a megszervezése 700 000 100 000 600 000 0 5 520 000 1 240 000 4 280 000 0 Kolozsvár Székelyudvarhely Kolozsvár A LÁTÓ Szépirodalmi Folyóirat lapkiadásának támogatása Kilóg a lóláb című dokumentumszínházi előadás előkészítése artera. újságmelléklet 1 197 940 2 800 000 .holnapkészítés és fejlesztés 729/2011 Alapítvány a Fiatal Kolozsvár Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Irodalomért Páholy webes megjelentetése 1884/2011 Amaryllis Társaság Kolozsvár MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐHÁZA szakkönyv megjelentetése 1393/2011 Aradi Kamaraszínház Arad Az Aradi Kamaraszínház 2011/2012Egyesület es kulturális programja 211 000 1 430 000 180 000 986 940 600 000 1 250 000 800 000 5 500 000 500 000 5 000 000 1 000 000 5 489 850 2 071 950 3 417 900 0 1 875 000 800 000 3 335 000 1 460 000 1 286 500 260 000 1 026 500 700 000 9 881 329 4 914 280 4 967 049 800 000 7 000 000 000 800 000 2 523 985 1 000 000 5 055 000 500 000 4 555 000 900 000 1 016 800 186 800 830 000 0 1 600 000 400 000 1 200 000 0 640 000 0 1865/2011 ARANKA GYÖRGY Alapítvány 728/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 1990/2011 Artera Alapítvány Marosvásárhely 1519/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár 1851/2011 Asertiv Egyesület Marosvásárhely E-learning pedagógusoknak 640 000 1870/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesület 1639/2011 Balla & Vajna Projects Kulturális Egyesület Szinérváralja Honlap létrehozása . Marosvásárhely Gyülekezeti Ház építése 5 000 000 2 000 000 ÖSSZESEN 17 500 000 428 080 977 97 665 958 26 975 976 279 721 014 37 600 000 BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű média.ro weblapon 1578/2011 16 PATAK EGYESÜLET Gyergyószentmiklós Történelmi tanulmánykötet megjelentetése 1289/2011 Ábel Kiadó Kolozsvár Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadása 1793/2011 Agnus Média Alapítvány Kolozsvár Agnus Média .ro honlap fejlesztése és reklámozása ERDÉLYI KONYHA SZAKMAISÁGÁÉRT portál.klezse.1397/2011 Nagysármási Református Egyházközség Nagysármás Egyházi fúvószenekar megmentése 4 300 000 60 000 240 000 4 000 000 0 1394/2011 Brassó Óvárosi Unitárius Brassó Egyházközség Ökumenikus kórustalálkozó 1 500 000 200 000 300 000 1 000 000 600 000 1764/2011 Live Music Egyesület Kolozsvár 4 216 400 1 000 000 16 400 3 200 000 0 1925/2011 Csikfalvi Reformatus Egyhazkozseg Csíkfalva Tuborg Green Fest Félsziget 2011.

előadás elkészítéséhez 1986/2011 Brassai Társaság Brassó A Brassai Magyar TV szerkesztőségének technikai felújítása 1875/2011 Brassói Lapok Alapítvány Brassó Bridge Language Study House Egyesület Kolozsvár CAMENARS EGYESÜLET 1760/2011 Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 1780/2011 Cimbora Alapítvány Temesvár 1850/2011 Civilek Háromszékért Szövetség 1855/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 818/2011 Corium Egyesület Sepsiszentgyörgy 1897/2011 Corvineum Alapítvány Kolozsvár 1987/2011 Csíki Székely Múzeum Csíkszereda 1832/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 1271/2011 Csiky Gergely Állami Magyar Színház Csíkrákos 749/2011 646/2011 Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Székelyudvarhely Torockó Temesvár 1 478 600 600 000 4 126 850 800 000 2 775 000 0 1 100 000 0 200 000 800 000 0 5 621 491 999 966 4 621 525 1 500 000 8 718 750 5 618 750 2 600 000 600 000 3 000 000 300 000 2 700 000 600 000 Magyar szó.Teszt 2011 1 763 450 1 100 000 500 000 5 000 000 5 433 000 1 433 000 2 911 600 10 000 000 2 000 000 500 000 667 732 67 732 600 000 7 000 000 4 000 000 3 000 000 1 000 000 .1100/2011 Bástya Egyesület Vice Újságkiadás 2 118 600 640 000 1576/2011 Bekecs Táncegyesület Nyárádszereda 6 390 300 500 000 1307/2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 2 795 000 20 000 1877/2011 Bodor Péter Művelődési Egyesület 1999/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Erdőszentgyörgy Csongor és Tünde.. Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó . üzenet a mának . honlap-fejlesztés A Cimbora irodalmi-kulturális folyóirat kiadása Háromszéki Civil Portál és Katalógus „Civil kultúra” – Civil Fórum lap 3 538 500 1 069 000 2 469 500 0 5 000 000 800 000 1 500 000 2 500 000 800 000 236 000 2 675 600 800 000 1 584 800 200 200 190 000 1 194 600 600 000 Torockó régió megjelenítése az internen Dokumentum-színházi előadás a Kolozsvári Magyar Színházban A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. magyar kultúra a szórványban Szórványban élő magyartanárok segédanyaga.táncszínházi előadás Vice falu de szép helyen vannépdalgyűjtemény kiadása Erdély magyar hangjai Csíkrákos Csíkrákos krónikája 1 000 000 1333/2011 Bolyai Társaság Kolozsvár 1993/2011 Bolyongó Színházi Egyesület Sepsiszentgyörgy Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadása Workshop 14-16 évesekkel a Papnő c. kézikönyve 70 450 000 68 450 000 2 000 000 600 000 2 398 486 220 124 2 178 362 0 Mesejáték karaván szórványból szórványba Cholnoky-hagyaték: könyvmegjelentetés. 2011 Informált polgárokat községünknek 1 830 000 580 000 1 250 000 600 000 5 000 000 4 500 000 1 800 000 500 000 1 000 000 0 0 V.

ro – Maros megye magyar videoportálja Erdély Top 10 – Erdély közösségi arca – közösségi portál 5 354 689 800 000 4 554 689 0 6 979 362 2 453 477 4 525 885 0 E-MIL .transsylvanicum. Gyergyószentmiklós IX.Erdélyi Filmes Portál üzemeltetése 8 296 000 1 300 000 1 000 000 4 196 000 600 000 336 600 700 000 0 3 049 880 0 5 000 000 600 000 5 250 000 250 000 23 000 000 866 667 16 133 333 5 000 000 1 500 000 7 399 000 113 000 2 546 000 4 740 000 1 000 000 .ro honlap fejlesztése 7 994 641 2 994 641 5 000 000 2 200 000 2 950 000 300 000 2 650 000 800 000 A Székelyföldi Régió Magazin gazdasági rovatának fejlesztése Az Erdélyi Unitárius Egyház kiadványai és honlapja A Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház központi lapja 5 830 000 930 000 4 900 000 1 000 000 4 100 000 800 000 Magyar nyelvű TV műsor szerkesztése. Szász Pál Emlékét Ápoló Baráti Egyesület 1845/2011 Eco Target Egyesület Kolozsvár 1857/2011 Élő Erdély Egyesület Csíkszereda 1261/2011 E-MIL.A SZÓRVÁNY MAGYARSÁG LAPJA.Az első évtized fotói jubileumi album Az Erdély. Nemzetiségi Színházak Kollokviuma Kolozsvár A Filmtett . folyóirat megjelentetése A www.info ötnyelvű portál kiépítése 10 éves az Erdélyi Magyar Ifjak szervezete Az EMT tudományos folyóiratainak kiadása 1 487 071 1 487 071 800 000 2 174 683 0 1 710 000 800 000 2 744 683 570 000 3 982 800 1 272 800 2 700 000 100 000 2 600 000 0 2 242 500 40 000 2 202 500 0 2 087 000 503 000 1 584 000 600 000 Az EME ismeretterjesztési programjai A www. bemutatása.ma videótárának létrehozása.marosvideo.hazsongardalapitvany. Erdélyi Magyar Írók Ligája 1867/2011 ERDÉLY MA EGYESÜLET 1119/2011 Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 1750/2011 Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület 734/2011 Erdélyi Magyar Ifjak Kolozsvár Marosvásárhely Csíkszereda Kolozsvár Székelyudvarhely Kolozsvár 1248/2011 Erdélyi Magyar Műszaki Kolozsvár Tudományos Társaság EMT 1540/2011 Erdélyi MúzeumEgyesület 1351/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár 1967/2011 Erdélyi Régió Egyesület Székelyudvarhely Kolozsvár 1538/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár 314/2011 Evangélikus Harangszó Szatmárnémeti 1143/2011 Felsőbánya Műveltségszolgálat Alapítvány Felsőbánya 1097/2011 FIDEM Egyesület Nagyszalonta 1843/2011 Figura Társaság 1245/2011 Filmtett Egyesület A karcfalvi Székaszó kis-újság szerkesztése és kiadása Pap István Pap István önéletrajza 1 050 000 100 000 950 000 0 695 316 94 023 601 293 0 www. feltöltése Az Erdélyi Gyopár c.1837/2011 Csorgó Egyesület Csíkkarcfalva 1529/2011 Dr. sugárzása 3 386 480 DEMOKRATA .

adatbank.ro fejlesztése Gyöngyhalászat a kollégiumban 6 000 000 1 000 000 5 000 000 2 000 000 1 998 750 0 III. és kultúrtörténeti évkönyv kiadása A HETI ÚJ SZÓ regionális hetilap működési támogatása A HIFA-RO Info folyóirat továbbműködtetése A temes. színházi programok és könyvkiadás támog 3 085 600 650 000 435 000 2 000 000 900 000 3 800 000 4 232 900 1 400 000 Hely.1069/2011 Fizely Sándor Nyugdíjas Felsőbánya Szervezet 987/2011 FREE PRESS Nagyvárad ROMÁNIA ALAPÍTVÁNY Felsőbányai Hírlap 2011 1 480 000 Új Magyar Szó – terjesztésipromóciós tevékenység támogatása 5 000 000 1111/2011 Genézius Társaság Kolozsvár Nappali Menedékhely 1 230 000 1300/2011 Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány 1759/2011 GroundFloor Group Egyesület 1575/2011 Hargita Megyéért Egyesület 1830/2011 Hármas Alapítvány Gyulafehérvár Csíkszereda Gyulafehérvár magyar múltja és jelene DÍVÁK című előadás létrehozása Kolozsváron Helyes nyelvhasználat a médiában Sepsiszentgyörgy Háromszék Hétvége 1849/2011 Háromszéki Kutatási és Fejlesztési Központ 80/2011 Helikon Kulturális Egyesület Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár 1285/2011 HETI ÚJ SZÓ BARÁTI Temesvár KÖR 88/2011 HETI ÚJ SZÓ BARÁTI Temesvár KÖR 1571/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely 180 000 825 000 930 000 0 125 000 700 000 600 000 1 500 000 4 242 000 0 1 466 250 404 000 1 062 250 0 18 559 836 13 759 836 4 800 000 1 000 000 Profi Rádió. jeles szülöttek 1 980 000 340 000 1 640 000 0 2 200 000 550 000 1 650 000 0 3 267 939 305 626 2 962 313 0 814 000 64 000 750 000 0 4 500 000 1 500 000 3 000 000 0 A Magyar Kisebbség kiadása és a www. CIMBORÁK .ro honlap bánsági magyar hírportállá fejlesztése Jeles napok.Falujáró műsor 20112012 Magyar nyelvű média.Erdélyi Magyar Bábos találkozó megszervezése Magyar hírportál felújítása 3 394 000 3 216 000 1 000 000 3 870 000 0 1 548 936 0 2 000 000 0 8 032 900 Felsőrákos 1771/2011 Kákvirág Egyesület Lövéte Tánc a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítéséért 1 862 023 113 087 1428/2011 Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület Ópécska Arad vármegye monográfiája 3 000 000 1 000 000 Csíkszereda 0 160 000 1772/2011 Intermedia Erdővidék Egyesület 1270/2011 Jakabffy Elemér Alapítvány 1647/2011 János Zsigmond Unitárius Kollégium 1834/2011 Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány 1848/2011 Juventus Alapítvány Sepsiszentgyörgy 5 000 000 5 902 000 Temesvár Kolozsvár 600 000 300 000 1287/2011 Integratio Alapítvány Kolozsvár 1 300 000 1 998 750 178 000 3 870 000 200 000 .

oratóriumjáték templomokban Gyergyószentmiklós Kisújság Évkönyv 2012 505 212 1 269 425 0 1643/2011 Kolozsvár Társaság Kolozsvár Kabán József: Műhelye Kolozsvár. 3 712 772 572 347 3 140 425 800 000 1337/2011 Kolozsvári „Puck” Bábszínház Kolozsvár A Puck Bábszínház tájolása Küküllőmentén és Szilágyságban 1 524 000 624 000 900 000 700 000 1444/2011 Kolozsvári Magyar Kolozsvár Diákszövetség 1422/2011 Kolozsvári Magyar Kolozsvár Egyetemi Intézet 738/2011 Kolozsvári Magyar Opera Kolozsvár Perspektíva kolozsvári magyar diáklap Magyar nyelvű könyvkiadás támogatása Csemiczky Miklós: A brémai muzsikusok .meseopera bemutatója 1 186 850 304 000 882 850 600 000 7 398 833 2 400 000 4 998 833 600 000 7 740 000 4 740 000 3 000 000 1 500 000 1244/2011 Korunk Baráti Társaság A Korunk lap.és könyvkiadási programja (2011-2012) Koinónia Kiadó .Kolozsvár Kolozsvári hangulatok-fotoalbum kiadása 6 050 000 1 050 000 5 000 000 0 Nagyvárad Szól a Harangszó 3 090 000 300 000 2 790 000 0 1132/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség Nagyvárad Magyar állampolgárság szilágysági tükörben 1 169 678 130 000 1 039 678 900 000 2092/2011 Kis-Küküllő Térségi Társulás BalavásártólSzovátáig Erdőszentgyörgy A MI ÖRÖKSÉGÜNK 1 492 000 152 000 1 340 000 0 5 600 000 500 000 750 000 4 350 000 800 000 1840/2011 Kisújság Alapítvány Az ember tragédiája .igényes mai erdélyi gyermekirodalom Könyvbarát 2011 19 665 423 3 459 400 11 206 023 5 000 000 800 000 5 400 000 3 000 000 300 000 2 100 000 900 000 8 521 000 3 571 000 4 950 000 600 000 Kriterion 2011 8 136 000 3 336 000 4 800 000 2 000 000 Kolozsvár Könyvkiadás a KJNT keretében 2 800 000 100 000 2 700 000 900 000 Vajdahunyad A vajdahunyadi Color rádió magyar adásának eszközfejlesztése 610 000 610 000 600 000 Kolozsvár A Magyar Irodalomtudományi Tanszék konferenciakötete 1 661 900 1 661 900 1334/2011 Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 824/2011 999/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kiss Stúdió Alapítvány Nagyvárad Kolozsvár 1449/2011 Krisztusért és Marosvásárhely Egyházáért Szövetség 1644/2011 Kriterion Könyvbarát Bukarest Egyesület 1126/2011 Kriterion Közművelődési Kolozsvár Alapítvány 1522/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 620/2011 Kun Humanitárius Társaság 740/2011 Láthatatlan Kollégium 1 774 637 0 .

magyarság. európai színvonalú újságírás Erdélyben Kultúra.M.HR Székelyudvarhely polgári egyesület 1839/2011 Magyar Ifjúsági Székelyudvarhely Szervezetek Szövetsége MISZSZ Aranytulipán a szénapadlásonszínházi és bábszínházi utazás Mozaik című havilap kiadása 1 220 000 200 000 1 020 000 0 855 000 190 000 665 000 0 Erdély történelmi egyházai templomainak internetkatasztere Sulisokk Ifjúsági Magazin 5 510 000 800 000 4 340 000 0 1 755 000 245 000 1 510 000 600 000 1409/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Közérdekű adatbázisok létrehozása és fejlesztése Árvay Árpád: Fény gyúlt a toronyban c.erdélyi gazdasági portál Középiskolai (XI.info honlap 4 954 193 Sepsiszentgyörgy 240 000 1 500 000 300 000 1 200 000 0 3 589 500 1 006 000 2 583 500 700 000 4 954 193 1 000 000 . A barokk Marosvásárhely világa A Művészeti Egyetem kiadói pályázata Székely János: Protestánsok című drámájának színrevitele 1 369 205 947 015 0 4 450 000 0 3 874 304 0 1 250 000 0 3 000 000 1 000 000 1 752 000 0 1 350 000 0 796/2011 799/2011 Magyar Polgári Egyesület 1869/2011 Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2018/2011 Mariánum Egyesület Kolozsvár Nagyvárad Marosvásárhely Nyárádremete 1577/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Kulturális Központ 1991/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Művészeti Egyetem 1868/2011 Marosvásárhelyi Nemzeti Marosvásárhely Színház Tompa Miklós Társulata 370 000 1 600 000 422 190 4 450 000 4 327 673 453 369 1 250 000 4 260 000 1 260 000 1749/2011 Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Kolozsvár Az Erdélyi Társadalom folyóirat kiadásának támogatása 1 752 000 1853/2011 Medea Egyesület Kolozsvár 1 590 000 1374/2011 Medgyesi Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség Medgyes A ME. kötetének újrakiadása 2 295 000 230 000 2 065 000 600 000 1 600 000 0 Magyar szellemiségű.ro . Pódium Kulturális Nagyvárad Egyesület 1862/2011 Madéfalva Madéfalva Önkormányzata 1581/2011 Magyar Gyökerek.dok kommunikációs szakfolyóirat kiadása Nagy-Küküllő 1 611 357 319 059 1 292 298 600 000 1447/2011 Média Index Egyesület Kolozsvár 5 933 797 1 328 283 4 605 514 0 1572/2011 Mikes Kelemen Alapítvány 1861/2011 MOIRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET Sepsiszentgyörgy Pénzcsinálók. osztály) "közgáz tankönyv" publikációja Az M Studio "Isten szeme" című produkciójának megvalósítása 2026/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy A Reverinda gyermeklap valamint a www.M. hit emlékkönyv Gutmann Mihályról Épületek. utcák.csango. terek.

Múzsa .1926/2011 Molnár István Múzeum Székelykeresztúr 1521/2011 Művelődés Szerkesztőség Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában Gyergyószentmiklós Gyergyó térség online eseménynaptárának fejlesztése Székelyudvarhely Megtartó erejű rádióműsorok és honlaptartalom szerkesztése. nyomásköltség részleges fedezése Partiumi népzenetár Székelyudvarhely Arad Kézdivásárhely 1 746 794 192 307 750 000 769 230 1 400 000 1 585 000 1 442 000 442 000 6 948 000 3 138 000 1 500 000 100 000 1 400 000 1 181 250 236 250 945 000 600 000 4 810 840 0 2 260 218 800 000 750 000 1 320 000 0 6 250 000 2 250 000 4 000 000 800 000 2 938 000 1 288 000 1 650 000 600 000 23 431 631 18 431 631 5 000 000 800 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 2 940 000 650 000 2 290 000 1 200 000 .ro – erdélyi magyar katolikus hírportál felépíté 1121/2011 PONT Csoport Kolozsvár Pályázatok.papír-.Bányavidéki Új Szó A Kellék című filozófiai folyóirat további megjelentetése Magyar napilapot a szórványban 2012-ben is! A Székely Hírmondó napilap támogatása Háromszéki Eseménynaptár 1989/2011 Műhely Egyesület 1580/2011 MÜTF Egyesület 822/2011 Nidus Egyesület 1981/2011 O3Zone Egyesület Nagyvárad Napsugár.ro működése és fejlesztése 1754/2011 Pósta Béla Egyesület Kolozsvár Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Régiségtárából évkönyv kiadása 1009/2011 Posticum – Movimentum Nagyvárad Zudor János: Übü király Iuventutis Christianae Egyesület 2 100 000 1 100 000 1 000 000 0 1 585 000 0 1 000 000 0 3 210 000 0 600 000 1305/2011 Pro Diaspora Kolozsvár Szövetség a Szórványért Egyesület A Magyar Közoktatás – Oktatási Figyelő című havilap kiadása 7 071 058 1107/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked 2 070 000 1095/2011 Pro Genius Egyesület Nagybánya 1899/2011 Pro Philosophia Alapítvány 1279/2011 Pro Presens Alapítvány Arad 1827/2011 Pro Press Egyesület Kolozsvár 1376/2011 Pro Regio Siculorum Egyesület Sepsiszentgyörgy Tövishát kistérség honlapjának fejlesztése Újság a szórványban . Szivárvány erdélyi irodalmi gyereklapok támogatása Népújság. Kolozsvár A kolozsvári Művelődés című közművelődési havi lap megjelent 1335/2011 Napsugár Alapítvány Kolozsvár 1874/2011 Népújság Alapítvány Marosvásárhely 785 257 600 000 150 000 600 000 0 5 059 000 150 000 4 909 000 3 000 000 6 255 000 000 4 755 000 1 500 000 800 000 17 456 339 5 800 000 5 000 000 1 300 000 10 281 772 5 281 772 5 000 000 0 1 383 000 58 400 1 324 600 0 A Szabadidőkalauz őszi kiadványainak létrehozása 1852/2011 Omnibus Képzési és Gyergyószentmiklós Magyar dráma és színházi program Kutatási Egyesület székelyföldi diákoknak 1518/2011 Pax Et Bonum Egyesület Kolozsvár Keresztalja.

feltöltése 1280/2011 Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete Kolozsvár Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadásának támogatása 805/2011 Robert Schuman Egyesület Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsege 3 129 440 Nagyvárad 440 000 1 853 334 0 295 990 1 722 542 0 1 173 000 380 000 793 000 0 3 088 000 240 000 2 848 000 0 733 000 25 000 708 000 4 000 000 780 000 3 220 000 600 000 1 000 000 .prosovidek.publikus.1863/2011 Pro Theatrum Alapítvány Székelyudvarhely 979/2011 Proscenium Alapítvány Szatmárnémeti A Tomcsa Sándor Színház 13 évadjára visszatekintő kiadvány A helység kalapácsa bemutatása a Harag György Társulatnál 1 440 000 4 200 000 1 440 000 0 2 200 000 2 000 000 1 000 000 1645/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Kolozsvár Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Online 5 370 000 420 000 4 950 000 1 000 000 1985/2011 Publikus Egyesület Sepsiszentgyörgy 1 940 620 121 951 1 818 669 0 1637/2011 Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság Kolozsvár A www.ro honlap fejlesztése A Matlap ifjúsági matematikai szaklap három számának kiadása 2 409 484 1 216 413 1 193 071 1 000 000 Kolozsvár évkönyv kiadása 2 420 000 120 000 2 300 000 1 000 000 Szatmár. Csíkszeredai fiókszervezet Csíkszereda Mentés másként c. RODOSZ Konferenciakötet megjelentetése 3 332 800 70 000 1888/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Közgazdász Társaság 2090/2011 Romániai Magyar Csíkszereda Népművészeti szövetség A KözMag gazdasági folyóirat es www.kozmag.ro fenntartása Erdélyi Alkotók könyvének kiadása 2 018 532 2021/2011 Romániai Magyar Néptánc Egyesület. honlapfejlesztés és alkotótábor szervezése 1829/2011 Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta Szováta A www.ro regionális hírportál fejlesztése Katona és hazafias dalok cdmellékletes könyv A 2011. évi Romániai Magyar Évkönyv kiadási költségei Mustármag 2 560 000 360 000 2 200 000 0 2 656 700 0 2023/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1896/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár 441/2011 Regioline Egyesület Szatmárnémeti 1854/2011 Repülj Madár Egyesület Csíkménaság 727/2011 Kolozsvár 472 740 985 740 68 000 917 740 0 1 196 250 445 500 750 750 600 000 XII.ro honlap felújítása.

egészséges.1988/2011 Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy 550 éve város Sepsiszentgyörgy jubileumi könyvsorozat 11 013 137 6 013 137 5 000 000 0 4 900 000 800 000 1 000 000 1158/2011 Siculus Rádió Egyesület Kézdivásárhely Egyenként egymásért. öntudatos közösségünkért! 4 900 000 1858/2011 Studium Alapítvány Marosvásárhely Studium Szakkönyvek 2011-2012 6 325 000 1 325 000 5 000 000 1525/2011 Studium Könyvkiadó Kolozsvár Az erdélyi magyar könyvkiadás korszerűsítése Szászrégen és vidéke havilap működtetésének támogatása A Szatmári Református Egyházmegye Honlapjának Fejlesztése 1 168 234 248 348 919 886 600 000 676 500 26 500 650 000 600 000 650 000 50 000 600 000 0 A Székelyföld kulturális folyóirat költségeinek támogatása Székelyudvarhelyért Alapítvány könyvkiadás támogatása KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK 19 865 000 540/2011 762/2011 Szászrégeni Kolping Családi Egyesület Szatmári Református Egyházmegye Szászrégen Szatmárnémeti 1871/2011 SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY 1847/2011 Székelyudvarhelyért Alapítvány 1740/2011 Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége Csíkszereda 1124/2011 Szentimrei Alapítvány Kolozsvár 988/2011 Székelyudvarhely Székelyudvarhely Szigligeti Művészeti és Nagyvárad Jótékonysági Alapítvány 4 487 178 1 700 000 2 071 300 160 300 1 911 000 0 770 000 140 000 630 000 0 A Műhelyszínház programja a Szigligeti Társulatnál 3 300 000 950 000 2 350 000 0 A Szilágyság egyetlen magyar nyelvű lapjának kiadása A "Gyertyaláng" című szilágysági lap támogatása 5 500 000 3 500 000 2 000 000 0 1 712 000 942 000 770 000 0 1 071 480 284 130 787 350 0 58 279 250 21 396 500 Sztánai Füzetek kiadása 1264/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár On-line rádió működtetése 1825/2011 Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgy 1836/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1088/2011 Teleki Magyar Ház Társaság 1269/2011 Temesvári Magyar Nőszövetség Szováta MI. Reflex Nemzetközi Színházi Biennálé megszervezése Sóvidék Kulturális Folyóirat támogatása A 10 esztendős Teleki Magyar Ház kiadványai A magyarság emlékjelei s emlékhelyei a történelmi Bánságban Temesvár 1 500 000 512 820 Zilah Nagybánya 4 675 000 4 999 998 1371/2011 Szilágyság Kulturális Egyesület 436/2011 Szilágysomlyói Református Egyházmegye Szilágysomlyó 15 190 000 31 930 000 1 083 200 1 149 000 100 000 9 400 000 300 000 4 100 000 4 952 750 1 300 000 1 083 200 0 1 049 000 600 000 5 000 000 800 000 .

3 köteteinek kiadása A 2011-2012-es évad produkcióinak színpadra állítása 7ED7 vándorestek az erdélyi szórványban A Transsylvania Nostra folyóirat magyarul az interneten Kastély Erdélyben Portál 3 450 000 3 450 000 0 3 043 800 0 3 000 000 1 500 000 4 085 100 1 041 300 13 480 000 3 300 000 4 685 955 1 300 464 3 385 491 1 300 000 1 125 000 75 000 1 050 000 0 5 500 000 1 150 000 4 350 000 0 Kultúrpart. kulturális kikötő vadvízi evezősöknek VIZES MESÉK. MESÉS VIZEK 7 926 200 3 290 000 4 636 200 600 000 1 307 500 45 000 1 262 500 0 2 495 271 0 4 813 500 0 7 180 000 1755/2011 TransFilmArt Egyesület Kolozsvár 1452/2011 Transsylvania Nostra Alapítvány 1328/2011 Transylvania Trust Alapítvány 1812/2011 Tranzit Art Egyesület Kolozsvár 1992/2011 TRE-F Egyesület Székelyudvarhely 1092/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Hitherold .ro portál fenntartása és fejlesztése Székelyföldi Legendárium 1 603 500 500 000 1 103 500 0 6 120 000 2 120 000 4 000 000 900 000 2 200 000 200 000 2 000 000 0 3 860 000 500 000 3 360 000 600 000 Balassi Bálint: Szép Magyar Comoedia c.A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület közlönye 2 895 271 400 000 1774/2011 Udvarhely Néptáncműhely 2025/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely 6 272 420 328 920 1 420 000 280 000 1 140 000 0 1118/2011 Váróterem Projekt Egyesület 1113/2011 Verbum Keresztény Kulturális Egyesület 440/2011 Virtuális Nagybánya Egyesület 1872/2011 Visus Kulturális Egyesület 1573/2011 Yorick Kulturális Egyesület Kolozsvár Két új bemutató.és könyvkiadásának támogatása A Nagybánya.ro. erdélyi turné két már meglévő előadással Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 22 évének emlékkiadványai Urban Stories/StudEntity című előadás létrehozása A Verbum KKE folyóirat. előadás létrehozása 5 650 000 1 000 000 4 650 000 0 1365/2011 Zilahi Megyei Történelmi Zilah és Művészeti Múzeum Kalotaszegi képzőművészeti alkotó tábor albuma 1 421 000 1 421 000 0 1096/2011 Zilahy Lajos Kultúrház Nagyszalonta 1344/2011 Zöld Erdély Egyesület Nagyszalonta Színház Nagyszalontán 4 000 000 125 000 3 875 000 700 000 Kolozsvár Erdély Zöld Oldala – fejlesztés és üzemeltetés 4 607 000 1 419 000 3 188 000 0 14 113 438 091 266 201 240 Kolozsvár Marosvásárhely Székelyudvarhely Kolozsvár Nagybánya Székelyudvarhely Marosvásárhely ÖSSZESEN 1 130 000 128 601 428 468 288 003 83 700 000 .1574/2011 Thalia Alapítvány 765/2011 THEATRON Egyesület Csíkszereda Nagyvárad 1866/2011 Tomcsa Sándor Színház Székelyudvarhely Online magyar DokumentumfilmTÁR létrehozása Múltbéli Aktorok könyvsorozat 1.2.