Ikt.

szám

Pályázó neve

Pályázó helysége

Pályázat címe

Összes költség
(Ft)

Saját rész (Ft) Egyéb összeg Igényelt
(Ft)
összeg (Ft)

Javasolt
összeg(Ft)

BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása
1974/2011 "Czetz János" I-VIII
osztályos Iskola
1389/2011 "Pro Schola Mediensis"
Alapítvány
1953/2011 "Szeret-Klézse"
Alapítvány
2037/2011 AGORA Felnőttképzési
Intézet Alapítvány
1290/2011 Alma Mater Alapítvány

Gidófalva

Gidófalvi Éltető Iskola

2 637 500

100 000

2 537 500

0

Medgyes

3 488 502

782 247

2 706 255

700 000

5 520 235

950 000

4 570 235

1 000 000

1253/2011 Alteredu Egyesület

Kolozsvár

Utazz velünk az iskolába-itt a
helyed közöttünk!
Magyar nyelv oktatása, moldvai
magyarok anyanyelvápolása
„Miért legyek önkéntes?” esszé és
rajzpályázat diákoknak
Kollégisták hagyomány és jövő
között t-diákotthon programok
Nagyítós képzési hétvégék Kolozsvár
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet
kutatási programjai
A Gyergyói medence lápréteinek
tájökológiai kutatása
Esélyt a munkanélkülieknek

1 584 080

Szinérváraljai magyar iskola
programjainak támogatása
Magyar hallgatók magyar nyelvű
részképzésre ösztönzése

Klézse
Marosvásárhely
Arad

1924/2011 Anyanyelvápolók Erdélyi Sepsiszentgyörgy
Szövetsége
1530/2011 Apáthy István Egyesület Kolozsvár

693 752

693 752

2 974 822

480 000

862 500
4 580 928

862 500
418 129

0
1 100 000

2 146 500

800 000

203 600

1 380 480

0

3 622 700

532 700

3 090 000

600 000

5 641 377

1 128 275

4 513 102

0

3 435 000

832 000

2 603 000

800 000

13 704 430

3 640 000

4 999 555

800 000

806 338

600 000

2 107 461

Marosvásárhely

1131/2011 Asociatia Sylvester
Janos Egyesület
1890/2011 ASTUD SAP - CSIKI
HÖK Csíkszeredai
Hallgatói Önkormányzat

Szinérváralja

1265/2011 Bartók Béla Alapítvány

Temesvár

Megyei szintű nyelvi hatáserősítő
program kisiskolásoknak

1099/2011 Bástya Egyesület

Vice

Kollégium programok

1301/2011 Báthory Szülői
Szövetség
1893/2011 BBTE Színház és
Televízió Kar
1912/2011 Bóbita Egyesület

Kolozsvár

Drog prevenciós Iroda működtetése

1 014 922

208 583

Kolozsvár

6 204 000

1 060 000

5 646 478

954 000

1258/2011 Bod Péter Alapítvány

Gyulafehérvár

1356/2011 Bolyai Társaság

Kolozsvár

Színházi nevelési, elméletigyakorlati oktatási program
Játszóképesség fejlesztő tréning
pedagógus hallgatóknak
Szórványoktatást kiegészítő
délutáni program - Fehérvár
Interdiszciplináris párbeszéd - a BT
kutatási programjai

Kézdivásárhely

1 200 000

800 000

2 962 799

1917/2011 Asertiv Egyesület

Csíkszereda

2 494 822

0

3 650 000
5 034 198

5 064 875

300 000

70 000
269 000

4 844 000

0

4 692 478

0

3 580 000

900 000

4 765 198

0

1074/2011 Bonaventúra Társulás

Dés

A Dési Bonaventúra
Szórványkollégium működésének
támogatása.

5 356 576

510 276

1892/2011 Bölöni Farkas Sándor
Egyesület
752/2011 Bridge Language Study
House Egyesület

Csíkszereda

A jövő generáció vezetői rétegének
megalapozása
Erdélyország Hegyes-Völgyes
Határa

5 200 000

1932/2011 Competitiveness
Improvement Centre
Egyesület

Csíkszereda

1966/2011 Csibész Ifjúsági
Egyesület
1943/2011 Csík Terület Ifjúsági
Tanácsa
1973/2011 Csíkrákos Község
Önkormányzata
1971/2011 Csíkrákosi Gyermekekért
Egyesület
1005/2011 Diákokért Egyesület

2 102 656

800 000

545 000

4 655 000

0

1 720 729

164 556

1 556 173

0

Versenyek és képzések az erdélyi
középiskolás tehetségeknek

5 541 943

8 630

4 490 858

800 000

Csíksomlyó

A továbbtanulás a jövő

3 300 000

3 300 000

1 000 000

Csíkszereda

Ifjúsági Üzleti Program

5 211 000

215 000

4 996 000

0

Csíkrákos

Óvjuk és segítsük gyermekeinket

700 000

100 000

600 000

0

Csíkrákos

Zenei képzés és hangszeroktatás a
Cserei Mihály Iskolában

700 000

100 000

600 000

0

Nagyvárad

Fürkész helyesírás és
nyelvhelyességi verseny
TUDEK diákkonferencia
előkészítése és szervezése
Legendák, mondák felsőfokonvetélkedő általános iskolásoknak
Az EMT műszaki felsőoktatást
támogató programjai

3 963 000

400 000

3 563 000

0

2 559 950

100 000

1 340 000

600 000

2 995 160

670 000

2 325 160

0

4 530 000

854 000

3 676 000

1 500 000

Az Apafi Mihály Kollégium és
Szakkoll. működési támogatása

10 050 000

5 050 000

5 000 000

0

400 000

5 000 000

0

1 542 700

600 000

1 282 000

600 000

Kolozsvár

1523/2011 Encyclopaedia Egyesület Kolozsvár
1929/2011 ERDÉLY MA
Csíkszereda
EGYESÜLET
1296/2011 Erdélyi Magyar Műszaki Kolozsvár
Tudományos Társaság EMT
71/2011

Erdélyi Református
Egyházkerület - Apafi
Mihály Egyetemi
Kollégium

Kolozsvár

1453/2011 Farkas Gyula Alapítvány Kolozsvár
a Matematikáért és
Informatikáért

Informatika és matematika
oktatásjavító programok

5 400 000

1964/2011 Felfalusi Kovács Antal
Alapítvány

Brassó

Szórványgondozó oktatási
programok Brassóban és
környékén

1 542 750

1071/2011 Felsőbányai MADISZ

Felsőbánya

Zümmögi magyar óvoda a
szórványban

1 573 500

291 500

2 743 644

865 000

1367/2011 Forum Iuris Egyesület

Kolozsvár

A Sapientia EMTE Jogtud.
Tanszékének kerekasztal sorozata

1 135 000

269 000

866 000

0

1955/2011 Hargita Megyéért
Egyesület
1753/2011 Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány
1276/2011 Integratio Alapítvány

Csíkszereda

Hargitai művészek a szórványban

2 128 600

283 600

1 845 000

0

Kolozsvár

2 150 000

100 000

2 050 000

800 000

814 200

108 800

705 400

600 000

1267/2011 Jakabffy Elemér
Alapítvány
1817/2011 Joannes Kájoni
Alapítvány
639/2011 Jósika Miklós Elméleti
Líceum

Kolozsvár

Felsőfokú könyvtárinformatikai
modul
Temes megyei magyar ifjúsági
adattár
Egyetemi háttérintézmény és
szakkönyvtár működtetése
"Hun-Rom kitekintő" turisztikai és
vendéglátói szakkirándulás
Történelem és irodalom szakterem,
kreatív alkotó műhely létrehozása

6 000 000

1 000 000

5 000 000

2 000 000

2 319 050

346 000

1 973 050

0

3 748 200

650 000

3 098 200

800 000

1122/2011 Kallós Zoltán Alapítvány Kolozsvár

Honismereti,anyanyelvápoló
vándorfoglalkozások a szórványban

2 012 420

259 200

1 753 220

800 000

2019/2011 Kalotaszeg Szülői
Szövetség
1298/2011 Kelemen Lajos
Műemlékvédő Társaság

Körösfő

Körösfő-i Iskola buszrendszer
működésének támogatása
Műemlék ismereti vetélkedő X és XI
osztályos diákok számára

1 200 000

200 000

1 000 000

600 000

1 130 000

170 000

960 000

600 000

1330/2011 Kolozsvári Akadémiai
Bizottság, Erdélyi
Tehetségsegítő Tanács

Kolozsvár

Erdélyi Tehetségek Központosított
Támogatása

3 224 000

1412/2011 Kolozsvári Magyar
Diákszövetség
1115/2011 Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet
974/2011 Kölcsey Ferenc
Főgimnázium
1915/2011 Kriza János Iskola
Alapítvány
1342/2011 Kriza János Néprajzi
Társaság
743/2011 Láthatatlan Kollégium

Kolozsvár

1 074 850

Szatmárnémeti

22. KMDSZ Születésnapi
programsorozat
A KMEI és szakmai programjainak
támogatása
40 év 40 tevékenység

Kápolnásfalu
Kolozsvár

1082/2011 Magnólia Egyesület Nagykároly
1359/2011 Magyar Ifjúsági Tanács

Nagykároly

Temesvár

Csíkszereda
Torda

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

3 224 000

0

304 000

770 850

0

7 398 567

2 400 000

4 998 567

0

7 690 340

2 725 000

4 965 340

800 000

Én váram, én népem!

1 089 866

150 000

939 866

Kultúra és társadalom a 20.
században (Erdély)
A Láthatatlan Kollégium
szakkollégiumi programjai
A múlt nyomában – tanulmányi túra
Babitstól Mátyás királyig
Civilsuli karaván

2 800 000

100 000

2 700 000

800 000

4 620 000

0

802 660

0

4 620 000
1 397 940

595 280

6 174 000

300 000

1 234 000

4 640 000

0

600 000

1970/2011 Mariánum Egyesület

Nyárádremete

A Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkar komplex működése
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem vendégtanár programja
Az olvasási képesség és
anyanyelvhasználat-kutatás

2 894 000

2 894 000

0

2 000 000

2 000 000

900 000

4 687 282

455 500

4 231 782

0

Közösségfejlesztő zenei nevelés

3 202 460

311 000

1 141 460

0

1937/2011 Márton Áron Gimnáziumi Csíkszereda
Alapítvány
1745/2011 Max Weber
Kolozsvár
Társadalomkutatásért
Alapítvány

A Márton Áron Gimnázium
Matematikai Tehetségprogramja
A Max Weber TKA Szakkollégiumi
programjainak támogatása

5 000 000

5 000 000

0

1 485 100

160 000

1 325 100

0

1737/2011 Média Index Egyesület

Adatbank Café - 2011-2012 ősz-tél

2 611 000

655 000

1 956 000

0

Kárpát-medencei Magyar Irodalmi
Kreativitásverseny
Ismerd meg Háromszéket!

1 600 000

1 600 000

0

5 397 200

440 000

4 957 200

0

A Mikó Imre Szakkollégium éves
szakmai programja

5 810 600

2 080 600

3 730 000

0

5 000 000

900 000

5 000 000

2 700 000

2 208 520

0

1935/2011 Marosvásárhelyi
Marosvásárhely
Művészeti Egyetem
1878/2011 Marosvásárhelyi
Koronka
Sapientia Fiókalapítvány
1959/2011 Márton Áron
Csíkszentdomokosért
Egyesület

Csíkszentdomokos

Kolozsvár

1001/2011 Mihai Eminescu
Nagyvárad
Főgimnázium
1969/2011 Mikes Kelemen
Sepsiszentgyörgy
Alapítvány
1109/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár
Egyesület

1 750 000

1968/2011 Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége

Sepsiszentgyörgy

Csíkszeredai csángó diákotthon

14 592 690

2088/2011 MÜTF Egyesület

Székelyudvarhely

5 303 000

1876/2011 Nicolae Balcsecu
Gimnázium
1531/2011 Országos Magyar
Diákszövetség
784/2011 Partiumi Keresztény
Egyetem
1939/2011 Petőfi Sándor 1. sz.
Iskola Alapítvány
1129/2011 Pro Erked Egyesület

Marosvásárhely

Mesteri képzések támogatása a
Székelyudvarhelyi MÜTF-ön
Kik vagyunk? Honnan jöttünk?

Kolozsvár

OMDSZ tanügyi programok

5 322 000

700 000

4 622 000

0

Nagyvárad

Egyetem az egyetemben

5 000 000

100 000

4 900 000

1 000 000

Csíkszereda

Bolyai János Emlékverseny

954 640

124 400

830 240

0

Szilágyerked

1 516 396

530 000

986 396

0

Pro János Zsigmond
Szövetség
2036/2011 Pro Lyceum Salonta
Alapítvány

Kolozsvár

Szilágyerkedi TörténelmiAnyanyelvi Képzéssorozat
Berde Mózes Alap

6 312 500

1 312 500

5 000 000

800 000

Gyökereket és szárnyakat adjunk
gyermekeinknek!

5 274 147

150 000

4 469 935

600 000

755/2011

Nagyszalonta

303 000

2 208 520

654 212

"Teszteld az eszed!" 5 169 536 1 213 000 3 956 536 0 Csíkszereda A Gazdaság.1885/2011 Pro Oeconomica Egyesület 1323/2011 Pro Philosophia Alapítvány 1341/2011 Pro Schola Montessori Egyesület 1950/2011 Prosperitas Vitae Egyesület Kolozsvár Kolozsvári Esettanulmány Napok 7 703 550 2 757 850 4 945 700 0 Kolozsvár Nacionalizmus-elméletek és Bibó István nemzet-fölfogása Montessori Tanoda 1 860 000 580 000 1 280 000 600 000 3 000 000 900 000 Csíkszentmárton Segítőszakemberek továbbképzése korai fejlesztés területén 3 308 589 1 583 000 1 725 589 1 000 000 1945/2011 Református Diákotthon alapítvány 994/2011 Révai Miklós Szakkollégium 1352/2011 Robert Schuman Egyesület 1346/2011 Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1883/2011 Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület Székelyudvarhely Református Diákotthon működtetése Együtt a tehetségekért 5 931 500 931 500 5 000 000 800 000 753 000 30 000 Negotiation Moot Szimulációs Játék Erdélyben XX.és Humántudományok Kar tudományos munkája 3 906 449 351 085 3 555 364 0 1104/2011 Schola Nostra Alapítvány Biharszentjános Hagyományőrzés és néptánc oktatás az összefogás jegyében 3 057 650 3 057 650 600 000 1920/2011 Sepsiszentgyörgyi Sepsiszentgyörgy Református Kollégium 1922/2011 sepsiszentgyörgyi szülők Sepsiszentgyörgy egyesülete 1454/2011 SimpleX Egyesület Csíkszereda Egyházi nevelés és tudománylépjünk egy lépést előre! egyenlő esélyekkel az iskolában 4 350 000 500 000 3 850 000 0 4 767 500 252 000 4 515 500 0 Matematika tehetségápoló iskola 7 232 000 2 232 000 5 000 000 0 1881/2011 Studium Alapítvány Studium képzési központ programtámogatása Anyanyelvápoló foglalkozások gyerekeknek 12 760 900 7 760 900 5 000 000 0 1 536 660 0 858/2011 Szarkaláb Kulturális Egyesület Kolozsvár Marosvásárhely Marosvásárhely Kolozsvár 1 636 660 2 216 497 . Közgazdász Vándorgyűlés és nemzetközi konferencia RMOGYKE működési költségeinek támogatása 3 159 770 100 000 6 262 500 443 503 1975/2011 Romániai Magyar Orvos Marosvásárhely és Gyógyszerész Képzésért Egyesület 1343/2011 Sapientia Alapítvány 1927/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda Kolozsvár Nagyvárad Kolozsvár 5 636 300 90 000 633 000 0 3 059 770 800 000 3 602 500 1 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület 3 000 000 3 000 000 0 Kolozsvár Sapiméter .

értékeset nevelünk Megújuló energetikai szaktanácsadó Iskola és lélekjelenlét: gyakorlati útmutató pedagógusoknak Az idegenvezető szakma lehetőségei és fortélyai Yuppi tábor: Vezető és önkéntes képzés 2 207 201 749 681 1 457 520 0 2 847 181 745 912 2 101 269 0 4 133 475 1 024 825 3 108 650 0 1 024 000 0 1 060 000 600 000 1 024 000 1 519 450 459 450 ..Szováta hagyományos programjai „Másnak térkép e táj.” – Helytörténeti képzéssorozat Mesterkurzusos oktatási projekt 5 380 000 400 000 4 980 000 1 000 000 639 500 39 500 600 000 6 258 500 1 283 500 584/2011 Kolozsvár Az épített örökség felújítására szakosító posztgraduális képzés működése és eszközfejlesztése 8 293 165 3 293 165 1094/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya A kisebbségtörténet oktatása .978/2011 Szatmárnémeti MADISZ Szatmárnémeti Csángó Gyermekek VIII. szakképzési és kutatási programok támogatása 1354/2011 "Pro Schola Mediensis" Alapítvány 973/2011 "Traian Vuia" Műszaki Gimnázium 1641/2011 AGAPE Életvédő Alapítvány 1674/2011 AGORA Felnőttképzési Intézet Alapítvány 773/2011 Albin Alapítvány Medgyes Szatmárnémeti Kolozsvár Marosvásárhely Nagyvárad Értéket képviselünk .diákés tanárképző program 1 565 231 1090/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Az ötvenhatos riport Transylvania Trust Alapítvány Nagybánya Kolozsvár ÖSSZESEN 2 000 000 677 564 20 000 397 945 235 64 152 934 63 500 17 195 728 1 000 000 0 4 911 500 700 000 5 000 000 900 000 1 565 231 0 657 564 0 303 009 166 41 700 000 BGA-11-NY-2 Magyar nyelvű felnőttképzési. Anyanyelvi Tábora Főiskolai alapképzés támogatása a székelyudvarhelyi MÜTF-ön 1 460 000 46 000 464 000 950 000 0 5 500 000 500 000 5 000 000 715 300 99 800 615 500 0 399 055 719 950 700 000 2 000 000 800 000 1873/2011 Székelyudvarhelyért Alapítvány Székelyudvarhely 1123/2011 Szentimrei Alapítvány Kolozsvár Képzés Sztánán 1257/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár 1 119 005 1272/2011 Szülők az Iskoláért Temesvár 1886/2011 Talentum Alapítvány Marosvásárhely Gyermekprogramok Temes megyei szórvány vidékeken Temesvári iskolabusz program és napközi támogatása Tanárnak maradni a szülőföldön 6 285 005 1 286 700 4 998 305 0 1972/2011 Téka Alapítvány Szamosújvár 1 530 000 280 000 1 250 000 600 000 1962/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1087/2011 Teleki Magyar Ház Társaság 1326/2011 TransFilmArt Egyesület Szováta Mezőségi szórványkollégisták identitáserősítő programja Teleki Alapítvány ..

Tanulás.Élmény 0 1250//2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 1587/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Csíkrákos 991/2011 Székelyudvarhely Kézdivásárhely Magyar iskolát minden magyar gyermeknek Projektmenedzsment képzés fiataloknak Csíkszereda 1683/2011 Civil Elkötelezettség Mozgalom 1634/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 1108/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Kolozsvári Fiók Marosvásárhely 1666/2011 Competitiveness Improvement Centre Egyesület Csíkszereda Székelyudvarhely Kolozsvár 790 000 130 000 660 000 5 434 250 519 450 4 914 800 1 800 000 4 919 836 1 359 838 3 559 998 0 4 237 500 0 4 287 500 50 000 700 000 100 000 600 000 0 7 222 144 2 222 144 5 000 000 0 Vállalkozói kompetenciák fejlesztése .1731/2011 Amőba alapítvány Sepsiszentgyörgy Megújuló energetikai szaktanácsadó képzés Kovászna megyében 3 298 450 1 261 000 2 037 450 900 000 1700/2011 András Alapítvány Lázárfalva KÉPZÉSI PROGRAM A NÉPI KULTÚRA SZÍNVONALAS KÖZVETÍTÉSÉÉRT 4 353 900 953 900 3 400 000 0 1255/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 55/2011 Artera Alapítvány Kolozsvár Fotós és filmes szakképzés 4 025 000 800 000 3 225 000 0 Székelyudvarhely Kaláka Kör 3 655 342 560 000 3 095 342 800 000 1748/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár FŐZŐISKOLA ÉS ITALKOLLÉGIUM akkreditált képzés előkészítése 5 000 000 1 200 000 3 000 000 0 1631/2011 Asertiv Egyesület Marosvásárhely Személyiségfejlesztés az iskolában 1 001 680 203 600 798 080 0 1243/2011 Bánsági Magyar Gazdák Újszentes és Vállalkozok Egyesülete Turisztikai tanfolyam szórványban 1 625 431 1 625 431 0 Bethesda Egyesület Zsobok 1633/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1588/2011 Bóbita Egyesület Zsobok Non-formális eszközrendszer bővítése a zsoboki Iskolában Mikó’ ha most nem? – Átfogó stratégiai terv kidolgozása Játék.Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós A mezőgazdasági termelés hozzáadott értékét növelő képzés 1663/2011 Caritas Logisztika 800 000 .felnőttképzés "CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÉS LOBBY" képzéssorozat Gyümölcstermesztő képzés Udvarhelyszéken A vállalkozói kedv ösztönzése vidéki környezetben 5 700 000 700 000 5 000 000 0 2 682 396 910 000 1 772 396 0 3 598 000 360 000 3 238 000 1 000 000 3 544 420 52 500 3 491 920 800 000 A székelyföldi munkaerőpiac elemzése 5 215 000 330 000 4 885 000 0 1585/2011 Caritas .

Pedafórum 3 911 000 336 000 3 575 000 0 1698/2011 Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók Sepsiszentgyörgy Szakképesítés és továbbképzés a segítő szakmában 4 593 125 876 825 3 716 300 800 000 1117/2011 Életfa Csaladsegito Egyesület 1628/2011 Életfa Csaladsegítő Egyesület 1751/2011 EMPIRX EGYESÜLET Kolozsvár 4 447 261 2 496 815 1 950 446 1 000 000 1 146 600 146 000 1 000 600 0 1 186 500 66 250 1 120 250 600 000 1936/2011 Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány Kolozsvár Pótmama-képzés munkanélküli hölgyeknek Magyar nyelvhasználat a szociális szférában Fizikushallgatók kísérletközpontú szakmai gyakorlata Dél-erdélyi ferences templomok művészeti hagyatéka 3 094 500 350 000 2 744 500 800 000 1691/2011 ERDÉLY MA EGYESÜLET 1679/2011 Erdélyi Gondolat Egyesület 1744/2011 Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 1527/2011 Erdélyi Magyar Filmszövetség 730/2011 Erdélyi Magyar Ifjak Csíkszereda 5 564 980 1 392 042 4 172 938 0 Zetelaka On-line portálszerkesztő képzés ifjúsági szervezetek számára Párhuzamos világok 6 389 500 1 983 850 4 405 650 0 Kolozsvár Kell egy csapat! 7 228 000 3 048 000 4 180 000 0 Kolozsvár Erdélyi filmterv piac 4 295 000 4 295 000 0 Kolozsvár 2 234 000 289 000 1 945 000 1 000 000 1541/2011 Erdélyi MúzeumEgyesület 1283/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár Az Erdélyi Magyar Ifjak képzési programjai Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatásai és szakképzései Református pedagógusok továbbképzése 4 531 091 480 770 4 050 321 800 000 2 622 500 150 000 2 472 500 1 000 000 Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár .1004/2011 Corium Egyesület Torockó Akkreditált turisztikai szakképzés vidéki vállalkozóknak 3 780 000 1697/2011 CTP Transylvania Csíkszereda Egyesület 1139/2011 Cserey Farkas Társaság Kraszna Ifjúsági Üzleti Program 2 080 000 Szilágy megyei borászati képzés 1725/2011 Csíkajnádi Szent István Szervezet 1620/2011 Csíki Anyák Egyesülete Csíkajnád Informatikai alapképzés. digitális kommunikáció elősegítése Olvasóvá nevelés 1732/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 1738/2011 Csiporkázó Egyesület Csíkrákos Csíkszereda 2 910 000 600 000 200 000 1 880 000 0 2 665 000 500 000 2 165 000 0 682 000 50 000 632 000 0 1 011 732 97 296 914 436 0 700 000 100 000 600 000 600 000 Csernáton Mezőgazdasági tanfolyam gazdáknak Guzsalyasba kéne menni 1 509 883 242 000 1 267 883 600 000 1659/2011 Csorgó Egyesület Csíkkarcfalva 14.

1303/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár 1699/2011 Erdélyi Zaj Egyesület Székelyudvarhely 1625/2011 Esély Alapítvány Gyergyóújfalu 1626/2011 Fiatal Barótiak Egyesülete 1701/2011 Gyulafehérvári Caritas – Otthoni Gondozás 1703/2011 Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás 1719/2011 Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központ 1695/2011 Háromszéki Mára Egyesület 1752/2011 Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 1677/2011 Hifa-Románia Egyesület Barót 1277/2011 Integratio Alapítvány Temesvár Csíkszereda Marosvásárhely Sepsiszentgyörgy Csernáton Kolozsvár Marosvásárhely 1331/2011 Junior Business Club Sepsiszentgyörgy Egyesület 1278/2011 Kallos Zoltán Alapítvány Kolozsvár 1729/2011 KALOT Egyesület Csíkszereda 1103/2011 Kalotaszeg Szülői Körösfő Szövetség 1718/2011 Kazun Közművelődési és Kászonújfalu Közéleti Egyesület 1241/2011 Kelemen Lajos Kolozsvár Műemlékvédő Társaság Felnőttképzési rendszer fejlesztése és programjai Az Erdélyi Zaj Egyesület "COLD ROCK" Gitárkurzusa Felnőttképzés Gyergyóújfaluban 6 299 790 1 350 000 4 949 790 0 3 252 759 478 347 2 774 412 0 4 310 400 400 000 3 910 400 0 Erdővidéki felnőttképzési tanfolyamok Hiánypótló magyar szakképzések székelyföldön. megtisztulás 4 880 800 500 800 4 380 000 800 000 793/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövettsége Nagyvárad Vezetőképző a Bihar. Idős. Szilágy és Szatmár megyei fiataloknak 3 999 880 550 000 2 646 520 0 .és beteglátogató képzés önkénteseknek a szórványban Háromszék – regionális identitás építés és versenyképesség Hátrányos helyzetben levő szülők iskolája Magyar nyelvi rehabilitációs szakemberképzés Felnőttképzési szolgáltatásaink folytatása és bővítése Nyelvileg vegyes családokban élő gyerekek kétnyelvűvé válása XI. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSEK RÉSZTÁMOGATÁSA SZÓRVÁNYVIDÉKEN 3 033 259 214 841 2 818 418 800 000 7 003 200 2 360 200 4 643 000 800 000 3 462 163 1 323 275 2 138 888 0 2 916 286 800 000 2 916 286 1 280 000 410 000 870 000 0 2 402 400 300 000 2 102 400 0 4 372 292 396 359 3 975 933 0 882 368 103 360 779 008 0 4 032 500 45 000 2 387 500 0 4 458 500 1 603 000 2 855 500 800 000 A KALOT Egyesület akkreditált képzéseinek támogatatása Pedagógusok oktatói eszköztárának fejlesztése Fiatal vállalkozók elindítása a Kászoni medencében Műemlékvédelmi szakkollégium 4 531 000 1 678 000 2 853 000 800 000 850 000 200 000 650 000 0 4 545 888 200 000 4 345 888 0 3 411 000 730 000 2 681 000 0 1 600 000 826/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad Megismerés.

civil menedzsment képzéssorozat új szervezeteknek 2 144 000 300 000 1 844 000 800 000 1704/2011 Kovászna Megyei SZGGYV 1338/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 1706/2011 LAM Alapítvány Sepsiszentgyörgy Csapatépítés felsőfokon 1 304 000 350 000 954 000 0 Kolozsvár Székelyföldi kistérségek .szakmai táborsorozat 4 521 000 Sepsiszentgyörgy Módszertani továbbképzés 2 886 000 2 886 000 0 Kolozsvár Az Erdélyből elszármazott tudósok nyilvántartása a szakmai kapcsolatok megkönnyítése érdekében 695 996 695 996 0 1358/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár Egyesület 1694/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2 313 332 600 000 4 264 940 2 171 000 1 422 200 .Kiskerekiért Ifjúsági Egyesület 1400/2011 Kolozsvári Magyar Diákszövetség 1419/2011 Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Kiskereki Gazdaképzés fiatal gazdáknak 1 105 000 105 000 1 000 000 0 Kolozsvár Felsőoktatási diákjogi konferencia 1 838 650 831 800 1 006 850 600 000 Kolozsvár KMEI-BBTE akkreditált tanártovábbképző és kutatási programja 8 399 500 3 400 000 4 999 500 600 000 1640/2011 Kovászna Megyei Magyar Ifjak Egyesülete Sepsiszentgyörgy Ösvény . identitás. fejlesztés Vadgazda képzés Székelyföldön magyar nyelvű szaktanfolyam 2 500 000 100 000 2 400 000 0 3 437 900 785 000 2 652 900 800 000 1688/2011 Lókodi Ifjúsági Alapítvány 1770/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Bikafalva Székelyföldi hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése Ifjúsági civil vezetők szakképzése 5 444 480 1 285 480 4 159 000 600 000 6 850 000 1 000 000 1 080 000 4 770 000 0 Nagyvárad Tanulmánykészítés Partium brüsszeli irodájának megnyitására 4 559 350 409 350 4 150 000 0 1702/2011 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Koronka Forgódugattyús motor bolygómechanizmusának megvalósítása 4 951 000 4 951 000 0 1676/2011 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 1743/2011 Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Marosvásárhely A Művészeti Egyetem kutatási programja Nemzettudat és társadalmi helyzet változása Erdélyben 790 000 790 000 1742/2011 Medea Egyesület Kolozsvár 134/2011 789/2011 Magyar Polgári Egyesület Illyefalva Kolozsvár Kolozsvár 588/2011 MTA-KAB Egyesület 53 332 2 260 000 0 2 350 000 0 2 842 740 0 Kutatási és szakképzési programok fiatal újságíróknak Lehetőségink Erdélyben .lokalitás.

országos szakmai továbbképzése 5 388 000 388 000 1336/2011 NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY Kolozsvár 1 094 489 329 989 Gyermekszínjátszó rendezői képzés felnőtteknek Gyergyószentmiklós Utánövetés 2011: romániai magyar érettségizők továbbtanulása 1 450 000 90 000 Partium Gombász Egyesület 1006/2011 Partiumi Keresztény Egyetem 1535/2011 PONT Csoport Nagyvárad Gombaismereti képzés a Partiumban Felnőttképzési kereslet-kínálat összehangolása a Partiumban Szervezetépítés és vezetőképzés civil szervezeteknek 1 610 000 1281/2011 Pósta Béla Egyesület Kolozsvár 776/2011 Nidus Egyesület 1636/2011 Omnibus Képzési és Kutatási Egyesület 990/2011 995/2011 Nagyvárad Nagyvárad Kolozsvár Pro Economia Egyesület Nagyvárad 5 000 000 64 500 700 000 1 800 000 600 000 1 360 000 0 3 528 000 0 150 000 1 460 000 0 3 147 000 94 500 3 052 500 0 5 040 000 1 060 000 3 980 000 0 Modernizáció és a régészeti örökség integrált kutatása A magyar társadalmi háló újjászületése a román határ mentén 4 281 320 300 000 3 981 320 1 000 000 4 711 890 585 000 4 126 890 1 500 000 1 166 960 0 3 506 498 0 3 528 000 1128/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked Tövisháti fiatalok képzése 1 776 960 610 000 1249/2011 Pro Oeconomica Egyesület Kolozsvár A kolozsvári gazdasági szakkollégiumok kutatási projektje 6 600 000 1 600 000 1623/2011 Pro Regio Siculorum Egyesület 1583/2011 PRO RURIS EGYESÜLET 1627/2011 Pro Schola Kulturális és Nevelési Egyesület 1651/2011 Pro Székelyhíd Egyesület 1648/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Sepsiszentgyörgy Önkéntes Háromszék 5 370 000 1 440 000 3 930 000 1 000 000 Mezőmadaras A szórványban élő lelkészek és vallástanárok.Kolozsvár 832 800 0 Kézdivásárhely Székelyhíd 1251/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár Kommunikációs és projektmenedzsment képzés 832 800 4 275 208 255 000 1 476 750 4 020 208 1 000 000 . mint a helyi f Interaktív módszerek a gyakorlati tudás szervezésében Székelyhídi Civil háló képzés 2 335 000 225 000 2 110 000 600 000 1 372 000 180 000 1 192 000 0 5 249 880 1 213 360 4 036 520 0 Kolozsvár Kommunikációs és önkormányzati ismeretek képzés 2 633 268 158 000 2 475 268 0 1756/2011 Quadro Egyesület Kolozsvár Kurátori képzés .1696/2011 MÜTF Egyesület Székelyudvarhely Bolti eladó és vadgazda akkreditált szakképzések Napsugárfórum Pedagógusok 18.

tanulj segíteni! 806 000 156 000 650 000 0 Temesvár 1 810 950 202 950 1 608 000 0 1714/2011 Tabula Egyesület Marosvásárhely 4 995 200 200 000 4 795 200 0 1735/2011 Téka Alapítvány Szamosújvár 2 470 000 470 000 2 000 000 0 1274/2011 Temesvári Magyar Diákszervezet 1705/2011 Thalia Alapítvány Temesvár 950 000 350 000 600 000 0 2 900 000 0 1669/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely Civil szervezetek könyvelőségi képzése A bor útjának humánerőforrás biztosítása Felnőttképző program a mezőségi szórványban Három lépcsős képzés új vezetőségi tagok után kutatva Erdélyi szervezetek számára médiakezelési oktatás Az Udvarhelyi Fiatal Fórum Közéleti Vándortábora 2 190 000 800 000 868/2011 Csíkszereda Csíkszereda 50 000 2 900 000 2 432 000 242 000 . 1 580 680 295 240 1723/2011 Románia Falugondnokságok Szövetsége Homoródkarácsonyf Romániai Falugondnokok Képzése: alva Konflikuskezlés 1 115 000 50 000 2034/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség Csíkszereda A Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetőképzése 8 493 688 4 331 188 1901/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége XII. RODOSZ Konferencia 3 568 336 270 000 1324/2011 Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1590/2011 SimpleX Egyesület Kolozsvár 3 284 500 66 000 5 649 000 649 000 1450/2011 Szabó Dezső Egyesület Kolozsvár Szarkaláb Kulturális Egyesület 1721/2011 Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány Kolozsvár RMKT Szórvány közgazdász találkozók – programsorozat Kíváncsiságvezérelt matematika oktatás Erdélyi Református Pedagógiai Képzés X.1630/2011 Regős Ifjúsági és Közművelődési Egyesület Sepsiszentgyörgy Önkéntes Ifjúsági Vezetők képzése II. Táncoktató-képző tanfolyam Sepsiszentgyörgy 1693/2011 Székelyföld Fejlesztési Intézet 1685/2011 Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány 1 285 440 0 1 015 000 600 000 4 162 500 800 000 513 000 1 993 001 600 000 1 000 000 2 218 500 0 5 000 000 0 911 400 911 400 0 3 410 000 3 090 000 0 A Székely Nemzeti Múzeum néprajztudományi kutatóprogramja 1 500 000 1 500 000 800 000 Sepsiszentgyörgy Székely termékek a Székelyföldön 3 366 065 3 366 065 0 Székelyudvarhely A Hargita megyei magyarság identitástudatának feltérképezése 3 133 600 210 000 2 923 600 600 000 1076/2011 Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet 1259/2011 Szórvány Alapítvány Máramarossziget Segíts ha tudsz.

Mátyás Napok 2 063 783 Lázárfalva XX..ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ 1360/2011 Aradi Kamaraszínház Egyesület Arad 983/2011 1291/2011 Alma Mater Alapítvány 1375/2011 Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság Szövetsége 1 181 717 600 000 444 200 1 619 583 700 000 2 100 000 270 000 1 830 000 1 000 000 Az Aradi Kamaraszínház vendégelőadása szórványvidéken 2 341 849 160 000 2 181 849 600 000 Szatmárnémeti Évköri barangolások magyar hagyományaink jegyében 5 873 000 930 000 4 943 000 0 2015/2011 Arkosi Kulturalis Egyesulet 1782/2011 Artera Alapítvány Árkos Kulturális Kapcsolódások: Kőnig Frigyes Háromszéken Mesefalu Székelyföldön 1 660 000 160 000 1 500 000 0 2 018 618 542 968 1 175 650 800 000 1895/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár HAGYOMÁNYOS ÉTELEK FESZTIVÁLJA zsűrizett receptek versenye 1 000 000 250 000 750 000 600 000 ARANYKAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET Székelyudvarhely 368 000 300 000 . JUBILEUMI CSŰRDÖNGÖLŐ NÉPZENE.1586/2011 Vasláb-Gyergyóújfalu Fejlesztési Társulás 1591/2011 VIRTUS VIVENS EGYESÜLET 1533/2011 Zöld Erdély Egyesület Gyergyóújfalu Csíkszereda Kolozsvár Magyar nyelvtanfolyam interetnikus környezetben Településmarketing képzés 4 333 800 350 000 3 983 800 0 2 367 320 753 000 1 614 320 0 Erdélyi Magyar Fiatalok a Környezetvédelemben 3 795 000 715 000 3 080 000 0 393 955 315 66 320 369 ÖSSZESEN 10 806 600 314 025 899 34 200 000 BGA-11-NY-3 Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása.HAGYOMÁNYOS PETŐFI ÜNNEPSÉG 2 817 000 A pusztinai iskolán kívüli oktatás támogatása Klézse Klézsei Hagyományőrzőkör hangszer készlete és működése Székelyudvarhely Kopjafa állítás a debreceni Boldog Terézia diákjaival Székelyderzs Székelyderzs. ahol a történelem együtt él a faluval Gyergyószentmiklós Történelmi emlékhelyek gondozása és megemlékezések Arad Alma Mater 20!-generációk találkozója Dicsőszentmárton V. kulturális és hagyományőrző programok támogatása 1747/2011 "KOLTÓÉRT ALAPÍTVÁNY" EGYESÜLET Koltókatalin 1495/2011 "Pusztinai Házért" Egyesület 1317/2011 "Szeret-Klézse" Alapítvány 1965/2011 .Szent György" Római Katolikus Plébánia 1977/2011 ”PRO TINERET DERZSDÂRJIU” Alapítvány 1786/2011 16 PATAK EGYESÜLET Csíkszereda NAGYJAINK NYOMÁBAN KOLTÓN . Kiöntött a Kis-Küküllő nemzetközi néptánctalálkozó 4 999 355 1332/2011 Amaryllis Társaság Kolozsvár 1954/2011 András Alapítvány 1 418 000 427 000 180 000 1 200 000 285 000 2 390 000 1 200 000 4 999 355 900 000 1 238 000 900 000 915 000 0 4 830 000 724 500 4 105 500 600 000 4 084 000 1 314 000 2 770 000 0 1 027 439 95 000 932 439 0 1 694 720 145 003 20.

Botorka Néptáncfesztivál 1 500 000 200 000 1 300 000 0 1 700 000 63 000 1 220 400 0 EGYETLEN SZÜLŐFÖLD .Erdélyi Fiatal Képzőművészek kiállítása A Csíki Kamarazenekar 10. BÁLVÁNYOSVÁRALJAI FALUTALÁLKOZÓ Zsombolyai nemzetkőzi őszi vásár 3 693 200 1 000 000 2 693 200 0 2 034 000 184 000 1 850 000 600 000 2 106 450 1 263 450 843 000 0 760 579 0 Magyar történelmi. SOK KÖTELESSÉG Népművészeti Karaván 4 886 800 774 000 4 112 800 0 2 742 760 147 466 2 595 294 0 1510/2011 Celeritas Vidékfejlesztési Nyárádgálfalva Egyesület Fedezzük fel és őrizzük meg értékeink 2 142 802 274 000 1 868 802 0 1003/2011 Corium Egyesület Torockó 1 311 500 998 500 0 1385/2011 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 1952/2011 Csiki Kamarazenekar Egyesület Csíkszereda Bemutató konferencia a torockói műemlék építészetről Projekt 4 . egyházi és kulturális értékkeresőben Hétcsillag Tábor – szórvány és csángó gyerekek fejlesztésére Egyházi iskolák ballada és zsoltár előadó versenye "Apró Talpak"-Gyerekzenei fesztivál 1 652 500 460 000 1 192 500 0 4 268 092 855 092 3 413 000 0 762 100 85 000 677 100 0 3 885 000 280 000 3 605 000 0 Bod Péter születésének 300 éves évfordulója megünneplése Kulturális párbeszéd a táncban 3 679 822 2 959 822 600 000 750 000 100 000 649 995 0 Hagyományaink jelentik a megmaradást XV.1976/2011 Asociaţia „Tivai Nagy Imre”Társaság 1320/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesulet 1372/2011 Balvanus Egyesület Csíkszentmárton Az első világháború és a székely határőrök nyomában Színjátszás.. hagyományőrzés Szinérváralján VI. Székelyföldi Hangversenysorozata 1 330 000 0 1501/2011 Csíki Székely Múzeum Csíkszereda Szinérváralja Bálványosváralja 1387/2011 Bánsági Magyar Gazdák Újszentes és Vállalkozok Egyesülete 1266/2011 Bartók Béla Alapítvány Temesvár 1496/2011 Bástya Egyesület Vice 1944/2011 Berde Mózes Unitárius Gimnázium 1008/2011 Bihar Megyei Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség Székelykeresztúr 1252/2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 1310/2011 Bojzás Egyesület Csíkkozmáz 1309/2011 Borszéki Iskolás Egyesület 1506/2011 Botorka Művelődési Egyesület 1316/2011 Bögöz Községért Egyesület 744/2011 Bridge Language Study House Egyesulet Borszék Nagyvárad Balánbánya Bögöz Kolozsvár Csíkszereda INNOVATÍV VÁRTÖRTÉNET A RÉGÉSZET TÜKRÉBEN 760 579 720 000 416 600 1 420 000 90 000 5 277 968 207 792 3 233 720 1 836 456 0 20 500 000 13 500 000 3 000 000 4 000 000 800 000 ..

Szász Pál Emlékét Ápoló Baráti Egyesület 1815/2011 Dr. hasznosítás műemléki konferencia 1 614 500 324 900 1 289 600 0 1141/2011 Denver Egyesulet Kide Kidei Közösség fejlesztő program 750 000 150 000 600 000 0 1011/2011 Diákokért Egyesulet Nagyvárad Mindenki Karácsonya 3 135 100 392 700 2 742 400 0 1308/2011 Domokos Pál Péter DALKÖR . Urmánczy Nándor Kulturális Egyesület 1956/2011 Egyesület az Erdélyi Szórványmagyarságért Kolozsvár 1386/2011 Élő Erdély Egyesület Erdélyi Magyar Ifjak 160 000 696 747 61 947 634 800 0 Maroshévíz Erdélyi mezőgazdasági arcképcsarnok Dr.Női kórus Alapítvány Gyergyószentmiklós A DPP Női kórus megemlékezései a Liszt évforduló alkalmából 1 641 000 600 000 1329/2011 Dr. Urmánczy Nándor emléknap 1 016 400 30 000 984 000 0 Brassó Brassói Magyar Napok. Erdélyi Magyar Kolozsvár Írók Ligája 1758/2011 Erdélyi Ifjúsági Kolozsvár Keresztyén Egyesület 1120/2011 Erdélyi Kárpát-Egyesület Kolozsvár (EKE) 1284/2011 Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvár Rendezvények a dél-erdélyi és délbihari szórványokban EMKE Közgyűlés 2012 1933/2011 erdélyi magyar műszaki tudományos társaság marosvásárhelyi fiókszervezete Marosvásárhely Bolyai Alkototabor 1239/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár Felmérő tábor a Házsongárdi temető dokumentálásáért 736/2011 1 801 000 Kolozsvár 3 300 000 600 000 .1946/2011 Csíkszéki Mátyás Huszáregyesulet 997/2011 Csillagocska Alapítvány Csíkszereda Huszárhagyományok Csíkszéken 5 050 000 50 000 5 000 000 0 Nagyvárad BIBOR Találkozó 3 516 500 120 000 3 396 500 600 000 1777/2011 Daniel Kastély Egyesület Olasztelek Kutatás. 2011 6 000 000 1 000 000 5 000 000 1 500 000 Csíkszereda A SZILÁGYSÁGI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁPOLÁSA 8 002 520 3 022 556 4 979 964 0 Az Erdélyi Magyar Írók Ligája irodalmi rendezvényei Összenő ami összetartozik 4 150 000 4 150 000 800 000 3 870 000 1 590 000 2 280 000 1 000 000 Az Erőss Zsolt előadássorozat szervezése Erdély 14 városában 1 133 000 420 000 713 000 8 145 000 3 280 000 4 865 000 0 2 630 309 528 475 1 011 774 800 000 12 910 223 3 541 093 4 855 305 0 2 050 000 550 000 1 500 000 800 000 1263/2011 E-MIL. restaurálás.

Szebeni Magyarok Nagyszeben Egyesülete 2030/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely Ars HUNGARICA 2011 3 500 000 85 000 1377/2011 Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület Ópécska Tiszteld múltadat. s a jelent vele kösd a jövőhöz 1102/2011 Kalotaszeg Szülői Szövetség 1188/2011 Kápolnásfalu Község Körösfő Kós Károly Ünnepség Körösfőn Kápolnásfalu 1190/2011 Kápolnásfaluért Egyesület Kápolnásfalu Fúvószenekarok találkozója 2011 – Kápolnásfalu Népdal és néptánc találkozó Kápolnásfaluban Négyfalu 1 650 000 661 135 20 éves a Heltai Alapítvány rendezvénysorozat Hagyományőrző és közösségépítő programok a Barcaságban 856/2011 Kolozsvár 3 536 000 Irodalmi estek 665 990 500 000 127 064 1 050 000 2 276 000 800 000 2 029 800 800 000 520 000 672 065 600 000 1 415 000 2 000 000 0 665 990 0 2 516 000 400 000 2 116 000 1 000 000 980 000 110 000 870 000 0 2 139 736 522 300 1 617 436 0 2 775 401 590 427 2 184 974 0 .1889/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár Évfordulós egyházi ünnepségek. kulturális rendezvények 1791/2011 Eurokultúra Egyesület Csíkszereda Kulturális Örökség Napjai 1070/2011 Felsőbányai MADISZ Felsőbánya FŐTÉR FESZTIVÁL EGYESÜLET 1914/2011 Gidófalvi Református Egyházközség 1382/2011 Gyergyóújfalu Község Nagybánya 437/2011 Gidófalva Gyergyóújfalu 1882/2011 Györkös Mányi Albert Kolozsvár Emlékház 98/2011 HAKWKS MC Egyesulet Szalárd 1776/2011 Hargita Megyéért Csíkszereda Egyesület 1784/2011 Hargita Megyei Kulturális Csíkszereda Központ 1318/2011 Háromszék Táncegyüttes Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány 1499/2011 HÉTFALUSI MAGYAR IFJÚSÁGI KLUB Sepsiszentgyörgy 1 886 000 600 000 61 000 600 135 0 Oxen Fest Kulturális és Hagyományőrző Fesztivál FŐTÉR FESZTIVÁL 2O11 2 820 500 472 500 2 348 000 0 3 000 000 1 500 000 1 000 000 0 Mai hadviselés erődtemplomaink védőfaláért Népi építészeti tábor Gyergyóújfaluban Györkös Mányi Albert Emlékház programjainak támogatása A partiumi kulturális hagyományok feltárása két keréken 2 255 000 150 000 2 105 000 0 6 020 000 1 020 000 5 000 000 0 6 307 011 1 361 300 4 945 711 1 200 000 4 963 888 100 000 4 863 888 0 Székely Konyha program 1 037 500 80 000 957 500 0 Néptáncoktatás a gyimesbükki fiatalok körében 1 588 311 127 064 1 334 183 0 Pályázat a Háromszék Táncegyüttes állandó programjaira 3 497 400 171 400 2 279 800 250 000 1 294 264 102 199 1295/2011 HíD .

hagyományőrzés játékosan A Madéfalvi Veszedelem 248. A Korunk Akadémia előadássorozata és képzései (2011 – 2012) 3 975 462 970 462 3 005 000 0 1995/2011 Kovászna Megyei Magyar Ifjak Egyesülete Sepsiszentgyörgy Barangolás Székelyföldönvártemplomok látogatása diákoknak 1 725 000 165 000 1 560 000 600 000 1362/2011 Kölcsey Egyesület Arad 130 éves a Kölcsey Egyesület 820 000 90 000 730 000 791/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetsége 65 500 600 000 0 1125/2011 Kriterion Közművelődési Kolozsvár Alapítvány Honismereti körút 4 150 000 550 000 3 600 000 600 000 1339/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 2000/2011 Lecsméri Református Egyházközség 1315/2011 Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület 1388/2011 Madéfalva Önkormányzata 1340/2011 Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Erdély és Moldva magyar tájegységei Nyári továbbtanulás magyarul Lecsméren Kulturális nevelés. Képzőművészetről Kolozsváron. évfordulójának emlékünnepsége Helyi szerepvállalás és civil integráció 2 500 000 100 000 2 400 000 0 975 040 280 000 695 040 600 000 843 176 0 600 000 Városalapító Szent László király ünnepe 3 215 250 801/2011 Magyar Polgári Egyesület Kolozsvár Lecsmér Marosvásárhely Madéfalva Kolozsvár Nagyvárad 843 176 1 646 500 725 000 921 500 2 760 000 490 000 2 270 000 0 3 195 250 1 500 000 20 000 .1366/2011 Katakomba Társaság Zilah Zilahi játszóház 1 848 110 1247/2011 Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Kolozsvár Műemlékvédelmi felmérőtábor 2 290 000 Nagyvárad Színjátszó csoportok találkozója 1134/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövettség Nagyvárad Öntudatos magyarnak lenni jó! 1931/2011 kIS-kÜKÜLLŐ ALAPITVÁNY Dicsőszentmárton 1520/2011 Kolozsvár Alsóvárosi Református Egyházközség 1 848 110 600 000 590 000 1 700 000 0 1 512 000 310 000 1 202 000 0 847554 150000 697554 A Magyar Közművelődési Központ működésének támogatása 1 420 500 360 000 1 060 500 0 Kolozsvár Kiállítótermek a kolozsvári Kétágú templomban 6 721 300 3 370 800 3 285 000 0 1642/2011 Kolozsvár Társaság Kolozsvár 5 329 200 769 400 4 559 800 1 000 000 1246/2011 Korunk Baráti Társaság Kolozsvár Kolozsvár vonzáskörében.

1509/2011 Mariánum Egyesület Nyárádremete Zenei táborok szervezése az év során hátr.Össztánc ősszel Kárpátmedencei Táncegyüttesek Találkozója 6 787 250 1 107 250 5 000 000 0 2024/2011 Palladis Ars Szövetség Csíkszereda Székelyföldi Kós Károly Szakközépiskolák a névadó nyomában 1 575 000 1 575 500 0 1114/2011 PONT Csoport Kolozsvár WebKastély .gyerekeknek Hagyományos Népi Mesterségek Találkozója Marossárpatakon 4 756 000 4 756 000 0 1503/2011 Marossárpatakért Egyesület Marossárpatak 3 353 824 3 353 824 0 1319/2011 Marosvásárhelyi Kulturális Központ 1455/2011 Mereklye Egyesület Marosvásárhely Fiatalok a kultúráért – kultúra a fiatalokért A Kászoni Tájház megnyitásához szükséges munkák 5 240 655 1 369 118 3 871 537 0 2 010 000 150 000 1 860 000 0 Magyar Nobel-díjasok 3 315 312 719 062 2 596 250 0 Párbeszéd a zenéről . .helyz.avagy hogyan keverünk adventi rózsaszínt? 3.Nagyvárad Táncegyüttes Posticum – Movimentum Nagyvárad Iuventutis Christianae Egyesület 1516/2011 Pro Brassai Sámuel Egyesület Kolozsvár 680 000 288 000 .ünnepi rendezvénysorozat 8 690 568 1 802 382 2 775 000 4 113 186 1 000 000 1942/2011 Next Egyesület Kézdivásárhely 5 135 556 1 027 111 4 108 445 0 1314/2011 Örökség Egyesület Székelyudvarhely FehérLila .fogadj örökbe egy kastélyt Őszi dzsessz koncert sorozat 4 490 000 1 175 000 3 315 000 0 1 825 148 435 000 1 390 148 0 A Brassai Sámuel Líceum diákjainak szabadidős rendezvényei 2 673 680 557 680 1 828 000 0 Kászonaltíz 2033/2011 MIKES KELEMEN Sepsiszentgyörgy ALAPITVÁNY 1347/2011 Mikó Imre Szakkollégium Kolozsvár Egyesület 1500/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy 1781/2011 MUKKK Kulturális és Sepsiszentgyörgy Ifjúsági Egyesület 439/2011 NAGYBÁNYAI Nagybánya KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 993/2011 770/2011 Nagyváradi Magyar Színház .zenei kurzsussorozat 2 676 100 2 676 100 900 000 Hagyományápoló tevékenységek moldvai csángó falvakban 4 928 758 4 928 758 0 Hagyományápolás és értékteremtés Székelyföldön NAGYBÁNYAI FESTŐ TÁBOR 2011 6 500 000 254 000 1 246 000 5 000 000 1 000 000 2 000 000 500 000 500 000 1 000 000 800 000 Nagyvárad 10 éves a Nagyvárad TE.

dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen A Pro Universitate Partium Alapítvány működésének támogatása 757/2011 Pro János Zsigmond Szövetség Kolozsvár 442/2011 1007/2011 Pro Universitate Partium Nagyvárad Alapítvány 1322/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Kolozsvár Pusztai Farkasok Nagyvárad Egyesület 1348/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár 996/2011 145/2011 Regioline Egyesület Szatmárnémeti 981/2011 RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG – SZATMÁRNÉMETI Szatmárnémeti 1160/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség Csíkszereda 1949/2011 ROMÁNIAI MAGYAR Sóvárad GAZDÁK EGYESÜLETE – MAROS MEGYEI SZERVEZET Fiókja – Sóváradi “ARANYKALÁSZ“ Gazdakör 1 787 697 4 960 250 1 100 000 320 400 1 144 356 0 5 000 000 50 000 4 950 000 0 1 500 000 660 000 840 000 600 000 3 950 000 800 000 3 950 000 1 090 000 300 000 12 081 460 1 723 900 6 447 222 Erzsébet királyné emlékének ápolása Kolozsváron 790 000 7 357 560 0 3 000 000 1 500 000 1 500 000 4 947 222 1 500 000 5 100 000 100 000 5 000 000 700 000 Árpád-kori falumodellezés és íjászoktatás a Partiumban Kulturális örökség ápolása a középerdélyi régióban Online Magyar Közművelődési Vetélkedő Hagyományápoló közösségek támogatása.1783/2011 Pro Castrum Bethlen Egyesület Marosvásárhely Keresdi Bethlen kastély megvalósíthatósági terv készítése 7 247 947 500 000 1127/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked VIII. Hagyományőrző Ifjúsági Tábor – Pádis Hagyományőrzés a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban 1 464 756 PRO LOMPÉRT Szilágylompért EGYESÜLET 1934/2011 Pro Museum Egyesület .Zabola Zabola 1941/2011 PRO RURIS Mezőmadaras EGYESÜLET Multikulturális együttélés a Szilágyságban Gorzafalva és a moldvai csángó kerámia VII Mezőségi hagyományőrző tábor szórványban élő gyerekeknek 1508/2011 Pro Theatrum Alapítvány Székelyudvarhely IV. összekapcsolása 6 516 800 1 893 600 4 623 200 0 4 362 000 1 000 000 3 362 000 600 000 4 357 680 616 340 3 741 340 0 2 725 084 827 710 1 897 374 0 A székely-magyar rovásírás vonzásában .kulturális és hagyományőrző rendezvénysorozatok 9 782 900 4 782 900 5 000 000 0 Sóváradi kulturális örökség ápolása. közösségünk fejlesztése 2 732 400 260 000 2 472 400 0 .

századi templom falképeinek restaurálása Kisebbségek nyomában 5 540 706 2 943 956 2 596 750 0 1 360 000 1 360 000 600 000 816 000 816 000 A Magyar Kultúra Hete 2012 5 379 800 665 000 Csíkszereda "Egy kemencében sütnek" Múzeumpedagógiai program Székelyföld Galéria 1 162 000 Székelyudvarhely Honismereti túrák 4 420 000 840 000 3 580 000 1 200 000 976/2011 Székelyudvarhely Siter Kolozsvár SZATMÁRNÉMETI ADY Szatmárnémeti ENDRE TÁRSASÁG 425 500 4 954 300 0 1 000 000 1960/2011 Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány 1311/2011 SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY 1379/2011 Székelyudvarhelyi Ifjúsági Alapítvány 1958/2011 Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége Sepsiszentgyörgy Székelyudvarhely HAGYOMÁNYOS VÁSÁROK SZÉKELYUDVARHELYEN 4 359 178 319 873 4 039 305 0 Szent-Györgyi Albert Társaság 1170/2011 Szilaj Hagyományőrző Egyesület 1260/2011 Szórvány Alapítvány Szatmárnémeti XII.1947/2011 Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Sztánai Hagyományőrző Farsang HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM A MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYBAN 1 600 000 400 000 1 200 000 0 1 606 800 250 000 1 206 800 0 3 250 000 650 000 2 600 000 0 972/2011 Gidófalva Temesvár Sztána Szamosújvár 538 000 150 000 665 000 600 000 624 000 0 . Itthon helyismereti vetélkedő és tábor Huszárhagyományok Háromszéken 5 865 500 880 000 4 985 500 800 000 5 050 000 50 000 5 000 000 0 949 670 195 540 754 130 0 1373/2011 Szörcsei Református Egyházközség 1951/2011 Sztánai Református Egyházközség 1079/2011 Téka Alapítvány Szörcse Tehetség adatbázis és térkép kidolgozása A református templom. mint történelmi érték megőrzése A XII. Csíkszeredai fiókszervezet Csíkszereda BíborKatanoda művészeti alkotótáborok szervezése gyerekeknek 4 110 000 400 000 3 710 000 0 1763/2011 Romániai Máltai Segélyszolgálat Kolozsvári Fiókszervezete Kolozsvár Máltai játszóház 2 138 060 65 000 2 073 060 0 1511/2011 Scola Nostra SacuieniSzékelyhíd Egyesület 1507/2011 Segesvári Gaudeamus Alapítvány 1790/2011 Sikerkulcs Alapítvány Székelyhíd ÉR-TÉKA 3 581 961 180 000 3 401 961 0 Segesvár Kötelességünk anyanyelvünkön művelődni a szórványban A ködmön kincsei-Móra emlékhét 2 942 000 1 256 000 262 000 1 424 000 0 1 622 500 155 500 187 000 1 280 000 0 1505/2011 SIRIUS KOSÁRLABDA KLUB 1384/2011 SITERI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1321/2011 Szabó Dezső Egyesület Marosvásárhely A marosvásárhelyi magyar női kosárlabda újraélesztése A siteri 13.

népszerüsítése Hogy volt? Identitás és népi kultrúra a kalotaszegi Zsobokon 6 215 000 1 320 000 3 324 000 1 280 488 Táncház a Temesvár-i Guzsalyassal tiberius het nemzetkozi kamarazene fesztival V.fejlődjünk 5 920 161 1 373 640 4 546 521 600 000 . szilveszteri vidám népi számadás megrendezése Művészeti fejlesztő-tábor 4 595 000 1 620 000 2 975 000 1 103 920 231 000 872 920 A Csík Zenekar erdélyi turnéja október 23-a alkalmából Hagyományos helyi termékeink feltérképezése.ifjúsági középkori fesztivál ÖSSZESEN 509 918 350 1 675 000 600 000 4 830 000 0 345 000 2 979 000 800 000 64 081 1 216 407 600 000 99 399 480 65 000 1 200 000 37 822 097 370 077 983 48 100 000 BGA-11-NY-4 Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének támogatása 1357/2011 "Pro Schola Mediensis" Alapítvány Medgyes Újjászülettünk . Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál Tóvidék Program 6 mezőségi szórványtelepülésen Erdélyi Magyar Filmek Adatbázis és a FFeST weboldalak A Tranzit Ház éves programjának és fenntartásának támogatása EGY LÉPÉS SZÉKELYFÖLD FORRÁSAIÉRT Szent Imre napja .1778/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1089/2011 Teleki Magyar Ház Társaság Szováta 1273/2011 Temesvári Magyar Diákszervezet 1312/2011 tiberius q egyesulet Temesvár 1381/2011 Torzsások Turisztikai Egyesülete 1077/2011 Tóvidék Közösségi Egyesület 1353/2011 TransFilmArt Egyesület Gyergyószárhegy 1739/2011 Tranzit Alapítvány Kolozsvár 1957/2011 TRE-F Egyesület Székelyudvarhely 1093/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya 1091/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Játékos magyarságtörténet kisiskolásoknak 1996/2011 Vigadó Kulturális Alapítvány 2035/2011 Vulticulus Földrajzi Társaság 1313/2011 Ziccer Egyesület Kézdivásárhely 1860/2011 Zöld Erdély Egyesület Kolozsvár 992/2011 Nagybánya Jedd Ördöngősfüzes Kolozsvár Székelyudvarhely Székelyudvarhely Zsobokért Kulturális Egyesület Zsobok Szovátai helyismereti és természetjáró tábor A Teleki Magyar Ház hagyományõrzõ és ifjúsági programjai 1 087 100 1 087 100 700 000 800 000 2 575 100 624 000 1 951 100 752 500 100 000 652 500 0 2 500 000 200 000 625 000 0 3 025 250 1 037 250 1 988 000 0 2 479 000 145 000 2 334 000 0 2 560 000 360 000 2 200 000 0 10 950 600 6 879 300 4 071 300 1 000 000 3 125 309 362 989 2 762 320 0 1 602 006 166 667 1 435 339 0 918 138 33 333 884 805 0 Újévre várva.

1183/2011 "S. népszerűsítés és eszköztárfejlesztés Eszközfejlesztés a Bethlen Gábor Alapítványnál Képességfejlesztő programok a Bethlen Gábor Kollégiumban Eszközbeszerzés a karcfalvi gyerekfúvószenekar számára Élmény és kalandpedagógiai központ eszközfejlesztése A kereskedelmi szakmaképző labotatoriumának korszerűsitése Temesvár 1226/2011 Berde Mózes Unitárius Székelykeresztúr Gimnázium 1228/2011 Bernády Közművelődési Szováta Egylet 3 028 838 0 748 847 5 000 000 1 200 000 20 000 925 150 0 1 000 000 0 71 833 5 000 000 800 000 2 814 000 164 000 2 650 000 0 2 110 000 210 000 1 900 000 700 000 5 412 755 464 960 4 947 795 600 000 1 831 200 331 200 1 500 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 650 000 1 650 000 800 000 1232/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1900/2011 Bethlen Gábor Alapítvány 1225/2011 Bitykó Zenei Egyesület Székelyudvarhely 1823/2011 Bóbita Egyesület Kézdivásárhely 1979/2011 bocshai istvan iskalakozpont nyaradszereda Nyárádszereda 2032/2011 Bolyai Farkas Elméleti Líceum 1887/2011 Bolyai Társaság Marosvásárhely Multimédiás számítógép terem 5 860 000 Kolozsvár 746/2011 Kolozsvár A BT és a BBTE magyar tagozatának eszközfejlesztése A Bridge Egyesület terem. Illyés Lajos" Szováta Általános Iskola Szakadáti Általános Iskola alegység Szováta ESÉLYEGYENLŐSÉG GYEREKEINKNEK INTERAKTÍV ESZKÖZÖKKEL 4 802 468 780 000 2028/2011 „BIBLIOFIL ALAPÍTVÁNY” MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székelyudvarhely ONLINE 5 748 847 2004/2011 3-as Óvoda Szováta Szováta Hangszerhasználat a hatékonyabb zenei nevelés érdekében 945 150 1197/2011 7 CSILLAG EGYESÜLET 1116/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 1212/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesulet 1268/2011 Bartók Béla Alapítvány Gyergyószentmiklós Fogd a kezem! 1 070 000 Kolozsvár Audiovizuális eszközpark-bővítés 5 071 833 Szinérváralja A szinérváraljai magyar iskolánk eszközfejlesztése Eszközfejlesztés a Bartók Béla Elméleti Líceumban Kabinetfejlesztések a minőségi oktatásért Összevont szervezés.és eszközfejlesztési terve Bridge Language Study House Egyesulet Nagyenyed Karcfalva 993 630 70 000 2 013 000 480 000 1 533 000 0 5 112 334 783 334 4 329 000 0 1 480 000 0 860 000 5 000 000 0 5 476 875 575 653 4 901 222 0 2 736 456 242 132 2 494 324 0 1 483 712 3 712 .

kollégiumban Eszterlánc Napközi Wesco eszközökkel való felszerelése A Ficánka Napközi infokomunikációs eszközeinek bővitése 1207/2011 Figura Stúdió Színház Gyergyószentmiklós A Figura Stúdió Színház színészlakásainak felújítása Kolozsvár Filmtett Egyesület . Erdélyi Magyar Kolozsvár Írók Ligája 1194/2011 Eötvös József Alapítvány Székelyudvarhely 1293/2011 Filmtett Egyesület 4 973 904 Kolozsvár Székelyudvarhely Szentegyháza Korszerű tanirodával–hasznos és hasznosítható ismereteket! 451 613 1 000 000 50 000 950 000 600 000 1 478 000 178 000 1 300 000 800 000 3 480 000 400 000 3 080 000 0 618 631 0 618 631 5 000 000 100 000 4 900 000 0 6 285 220 1 285 220 5 000 000 900 000 6 200 000 1 200 000 5 000 000 0 1 650 000 150 000 1 500 000 0 4 455 193 0 600 000 4 455 193 5 854 280 854 280 5 000 000 720 000 90 000 620 000 21 872 896 500 000 5 000 000 1 200 000 4 885 926 352 458 4 533 468 600 000 0 .2003/2011 Castellum Egyesület Székelyudvarhely 1746/2011 Corvineum Alapitvany Kolozsvár 1282/2011 Csemete Alapítvány Kolozsvár 1221/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 2001/2011 Csiky-kert Dendrológiai Park Egyesület 1203/2011 Csipkerózsika Napköziotthon 1903/2011 Csodavilág Napköziotthon 1073/2011 Desi Kadar Jozsef Kulturegyesulet Csíkrákos 2007/2011 Egyetemi Oktatást Elősegítő Hollanda Alapitvany A Bethlen Gábor Iskola eszköztárának fejlesztése A kolozsvári zeneoktatás támogatása A Csemete Alapítvány játékfelszerelésének beszerzése 500 000 0 5 000 000 0 100 000 800 000 0 900 000 100 000 800 000 0 Gyergyószentmiklós Tartsunk lépést a Világgal 1 000 000 100 000 900 000 0 Kézdivásárhely Élménygazdag óvodai percek a Csipkerózsika Napköziotthonban Gyergyószentmiklós Mozgásfejlesztés és mozgásterápia az óvodában Dés A DESI MAGYARHAZ INFRASTRUKTURAJANAK FEJLESZTESE 4 122 156 3 670 543 0 Marosvásárhely Felszerelt könyvtárat községünknek Gépelem labor informatikai fejlesztése Erdélyi Magyar Írók Ligája eszközbeszerzés 2011-2012 Az Eötvös József Szakközépiskola eszközfejlesztése 1466/2011 Erdélyi Magyar Filmszövetség 1112/2011 Erdélyi Református Egyházkerület 1998/2011 Eszterlanc Alapitvany Kolozsvár 1196/2011 Ficánka és barátai egyesület Székelyudvarhely Erdélyi Magyar Filmszövetség eszközbeszerzési terve Felújítás a kolozsvári ref.infrastruktúrális fejlesztés Fogaras Helyet az anyanyelvnek 1200/2011 Fogarasi Református Egyházközség 1201/2011 Gábor Áron Liceumi Alapitvány 5 500 000 4 973 904 900 000 1288/2011 E-MIL.

alkalmazom” 1911/2011 Hargita Megyei Csíkszereda Művészeti Népiskola 857/2011 Heltai Gáspár Könyvtári Kolozsvár Alapítvány 1904/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely 186/2011 Imecs László Alapítvány Székelyudvarhely 1286/2011 Integratio Alapítvány Temesvár 1891/2011 János Zsigmond Unitárius Kollégium 1237/2011 Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány 1198/2011 Kalibasko Gyerekvilag Egyesület 1275/2011 Kallos Zoltan Alapitvany Kolozsvár 1930/2011 KALOT Egyesület Csíkszereda 1101/2011 Kalotaszeg Szülői Szövetség 1215/2011 Kovászna Megyei Művelődési központ 975/2011 Kölcsey Ferenc Főgimnázium 1110/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 1223/2011 MAGMA Kortárs Közeg Egyesület 1083/2011 Magnólia Egyesület Nagykároly Körösfő Sepsiszentgyörgy Csíkszereda Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Szatmárnémeti Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Nagykároly 5 500 000 500 000 5 000 000 0 5 500 000 500 000 5 000 000 0 760 000 0 760 000 3 375 400 284 400 5 023 741 24 000 3 091 000 800 000 4 999 741 0 Minőségi oktatás 8 100 447 3 100 447 5 000 000 0 A Heltai Lapítvány képzéseinek eszközbeszerzése Eszközbeszerzés képzéseink hatékonyságáért Fodrászati eszközök a Bányai J. Szakközépiskola műhelyének ERIEK . bővítése A Kovászna Megyei Művelődési Központ eszközfejlesztése Multimédia a tanitásban 2 100 000 100 000 1 900 000 0 3 541 696 107 741 3 433 955 0 2 853 360 0 1 841 600 1 000 000 5 000 000 5 000 000 0 2 533 147 2 533 147 0 686 606 686 606 0 1 747 438 1 747 438 0 659 000 659 000 0 900 000 900 000 0 A KJNT székháza külső és belső homlokzatának felújítása MAGMA Kiállítótér eszközbeszerzés Magyar nyelv és irodalom szaktanterem létrehozása 2 853 360 2 171 200 329 600 1 548 812 200 000 1 348 812 0 4 975 000 700 000 4 275 000 0 4 737 000 237 000 4 500 000 1 800 000 5 369 580 1 746 000 3 623 580 0 1 174 158 240 470 933 688 0 .Szilágycseh Gyergyószentmiklós A „Pitypang” Óvoda villanyhálózatának felújítása Gyergyószentmiklós A Pitypang Óvoda villanyhálózatának felújítása Gyergyótölgyes Gyergyótölgyesi iskola magyar kabinetjének fejlesztése Csíkszereda A Caritas Iskola felnőttképzési eszköztárának bővítése Szilágycseh „Látom. tudom.1189/2011 Gyergyoszentmiklos Municipium 1156/2011 Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2031/2011 GYERGYOTOLGYESI ALTALANOS ISKOLA 1210/2011 Gyulafehérvári Caritas – Otthoni Gondozás 438/2011 Gyulaffy László Általános Iskola .eszközbeszerzés Hatákonyabb felnőttképzést! informatikai eszközbeszerzés A Körösfői Iskola eszközpark fejlesztése. értem.Multimedia Informacios Kozpont Új korszerű infolabor a kollégiumban A Cimborák Bábszínház informatikai eszközfejlesztése ZölDiga Digitális környezeti nevelés és hagyományőrzés Informatikai infrastruktúra fejlesztése.

2 030 500 203 500 1 827 000 0 Székelykeresztúr Tanulásszervezés multimédiás eszközökkel Multimédiás terem felszerelése az Orbán Balázs Iskolában OMDSZ Képzési Központjának eszközfejlesztése Multimédiás terem létrehozása 5 515 503 2 221 481 0 1 148 300 600 000 3 527 100 0 5 000 000 0 Maksa Kolozsvár Csíkszereda 3 294 022 1 148 300 3 727 100 5 000 000 200 000 600 000 .Kortársművészeti Központ" létrehozása KÉMIA SZAKLABOR KIALAKITÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ ESZKÖZBESZERZÉS 5 610 000 650 000 4 960 000 0 1085/2011 Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület Nagybánya A nagybányai „Tersánszky Józsi Jenõ Könyvtár” berendezése 2089/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy 1192/2011 Művelődési Ház Székelyudvarhely 2093/2011 Nagykágyai Mezőgazdasági Iskolacsoport 2009/2011 Orbán Balázs Gimnázium 2006/2011 Orbán Balázs I-VIII Osztályos Iskola 1406/2011 Országos Magyar Diákszövetség 1186/2011 Palladis Ars Szövetség Marossárpatak 5 619 340 769 340 380 000 615 000 615 000 Eszközfejlesztés a Csángó Oktatási Program helyszínein 5 000 000 5 000 000 0 Székelyudvarhely Hangosító pult és hangfalak 5 038 853 1 162 803 3 876 050 1 800 000 Nagykágya Nagykágyai Mezőgazdasági Szakiskola-oktatás korszerűsítése. szervezése 4 220 200 310 000 3 910 200 0 1187/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Művészeti Egyetem 1181/2011 Marosvásárhelyi Koronka Sapientia Fiókalapítvány A Művészeti Egyetem eszközbeszerzése Oktatásfejlesztés rugalmas szerelőcella beruházásával 2 100 000 2 100 000 0 4 850 000 0 1396/2011 Medea Egyesület Kolozsvár A Kommunikáció. Osztályos Általános Iskola Margitta 1997/2011 Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság Koronka A Magyar Ifjúsági Tanács eszköztárának fejlesztése Esélynövelő kommunikációs technológia a közösségért Korszerű tan.es műszaki eszközbeszerzés a jövő oktatásáért 1 670 000 1 670 000 0 4 542 120 300 000 4 242 120 0 4 812 760 1 287 500 3 525 260 600 000 Műszaki tehetséggondozó verseny eszközbeszerzése.-VIII.1765/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár 2008/2011 Margittai Oskoláért Társaság (MOST) 1980/2011 Marossárpataki I.és Médiakutató Intézet eszközfejlesztése 1 400 000 1 020 000 600 000 1000/2011 Metrion Egyesület Nagyvárad 5 000 000 1 000 000 4 000 000 3 000 000 1230/2011 MIKES KELEMEN ALAPITVÁNY Sepsiszentgyörgy A "Nap .

Zabola Zabola 1254/2011 Pro Oeconomica Kolozsvár Egyesület 2010/2011 Pro Schola Kulturális és Kézdivásárhely Nevelési Egyesület 1355/2011 Pro Schola Montessori Egyesület Kolozsvár 2002/2011 Pro Terra Alapítvány Gyergyószentmiklós Modern külsőben a magyar motívumkincstár Kolozsvár Az intézeti konyha és mosóda felújítása és hidroizolációja Sepsiszentgyörgy Modern technológia alkalmazása a műszaki oktatásban Protestáns Teológiai Intézet 1195/2011 PUSKÁS TIVADAR MŰVELŐDÉSI. a magyar óvodai oktatás minőségi javítása Oktatási portál fejlesztés 4 041 000 800 000 Segesvár Sepsiszentgyörgy Csíkszereda 4 041 000 3 225 000 205 000 3 020 000 1 000 000 2 981 760 19 200 2 962 560 600 000 4 420 000 0 4 420 000 .1219/2011 Pipacsok Néptáncegyüttes Székelykeresztúr Évszakok táncszínházi produkció létrehozása és forgalmazása 6 470 000 1106/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked Szilágyerkedi Közösségi Ház informatikai eszközfejlesztése TUDOMÁNYOK SZIGETE 1 445 000 A Csángó Néprajzi Múzeum eszközállományának fejlesztése A KGT magyar intézet eszközfejlesztése Korszerűsítés a Bod Péter Tanítóképző informatika termében 1 710 000 Készségfejlesztő eszközök beszerzése nulladik osztélyosoknak 4 358 000 1593/2011 PRO LYCEUM Nagyszalonta SALONTA ALAPITVANY 1963/2011 Pro Museum Egyesület . MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNY 641/2011 5 173 870 3 729 824 2 100 000 700 000 260 000 412 881 4 970 520 1 000 000 904 905 6 665 187 120 543 1 665 187 4 356 000 3 670 000 0 1 145 000 0 4 913 870 700 000 1 710 000 600 000 3 316 943 0 4 970 520 0 2 130 000 1 200 000 784 361 0 5 000 000 0 4 356 000 0 0 1350/2011 Quadro Egyesület Kolozsvár Erdély Virtuális Múzeum 1 141 500 495 000 646 500 1370/2011 Resicabányai Református Egyházközség Resica Resicabányai Magyar Óvóda Bebútorozása 2 422 471 12 000 2 410 471 800 000 1162/2011 Romániai Magyar Cserkészszövetség 1364/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda Eszközbeszerzés 6 774 000 1 869 000 4 905 000 0 Kolozsvár 7 462 642 2 469 798 4 992 844 0 1191/2011 Sapientia Alapítvány Csíkszereda 1213/2011 Segesvári Gaudeamus Alapítvány 1199/2011 Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 2013/2011 SimpleX Egyesület Csíkszereda A Sapientia EMTE kolozsvári karának eszközfejlesztései Eszközfejlesztés az oktatás-kutatás szolgálatában A Gaudeamus Szórványközpont informatikai fejlesztése Eszközbeszerzés.

meghallani. 2 364 000 300 000 2 064 000 0 6 285 000 1 285 000 5 000 000 1 000 000 850 000 50 000 800 000 0 2 528 300 30 000 2 498 300 0 1 065 000 15 000 1 050 000 0 850 000 0 850 000 5 398 000 1 000 000 1262/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár 1206/2011 Tabula Egyesület Marosvásárhely 1217/2011 Tehetség és Szorgalom Alapítvány 1078/2011 Téka Alapítvány Székelyudvarhely Szamosújvár EGÉSZSÉGÜGYI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ KONYHA A KOLLÉGIUMBAN 638/2011 Kolozsvár Romániai magyar szellemi és tárgyi értékfeltáró és megőrző központ fejlesztése 5 800 000 1528/2011 TransFilmArt Egyesület Kolozsvár 1905/2011 Transikon Egyesület Székelyudvarhely 1404/2011 Tranzit Alapítvány Kolozsvár 1907/2011 Udvarhely Kultúrájáért Egyesület 1532/2011 Unitárius Óvodáért Egyesület Székelyudvarhely A TransFilmArt egyesület filmes eszköztárának fejlesztése Transikon filmkészítési eszközbeszerzés terve A Tranzit Ház kiállító-. Közösségi információs iroda eszközfejlesztése Minőségbiztosítás dinamikusan növekvő oktatási központunkban Meglátni.1757/2011 STUDENT ALPHA Egyesület 1819/2011 Studium Alapítvány Kolozsvár Marosvásárhely 34/2011 Szatmári Alkotóház Képzőművészek Egyesülete 640/2011 Százszorszép Egyesület Gyergyószentmiklós Eszközbeszerzés a Százszorszép Napközi Otthon részére 2022/2011 Székely Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképző Szatmárnémeti STUDENT ALPHA Egyesület eszközfejlesztése Studium oktatási és informatikai eszközfejlesztés Művészeti tevékenység digitalizálása Csíkszereda 1235/2011 Székely Nemzeti Sepsiszentgyörgy Múzeum Alapítvány 1234/2011 Székelyudvarhelyért Székelyudvarhely Alapítvány 1242/2011 Szent Ferenc Alapítvány Déva Minőségi oktatás korszerű berendezések segítségével A Székely Nemzeti Múzeum infrastrukturális fejlesztése Turisztikai eszközfejlesztés a székelyudvarhelyi MÜTF-ön Bethlen Gábor Szülőházának Védelmére II. és előadótermének felújítása Projektor beszerzése Kolozsvár Otthont adó bölcsődénk TERRA INCOGNITA NGO 398 000 5 000 000 1 800 000 1 000 000 800 000 600 000 800 955 115 155 685 800 1 509 400 63 900 1 445 500 0 2 093 299 150 000 1 943 299 900 000 900 000 800 000 900 000 2 300 000 3 500 000 0 2 048 000 2 048 000 0 4 937 500 4 937 500 0 2 047 920 690 240 1 357 680 700 000 2 400 000 200 000 2 200 000 0 9 604 800 4 605 800 4 999 000 600 000 . megérteni.

évfordulója alkalmából.és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása 1327/2011 Erdélyi Református Egyházkerület 1413/2011 Marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius Egyházközség Kolozsvár Közös erővel a rászorulókért! 1 443 760 128 000 1 315 760 600 000 Marosvásárhely Honismereti/nemzeti identitástudatot erősítő program 1 427 600 569 700 857 900 600 000 1415/2011 Csibész Ifjúsági Csíksomlyó Egyesület 1481/2011 Romániai Magyar Csíkszereda Cserkészszövetség 1940/2011 Ferences Kolozsvár Rendtartományfőnökség Árvácskák 8 403 105 3 403 105 5 000 000 1 000 000 Táborhelyünk Erdély 9 038 650 4 056 650 4 982 000 800 000 22 443 371 7 263 145 10 225 450 4 954 776 800 000 2029/2011 Magyar Civil Szervezetek Kolozsvár Erdélyi Szövetsége Civil Fórum konferencia Fenntartható civil társadalom 1 600 000 246 000 754 000 600 000 600 000 1459/2011 Erdélyi Zaj Egyesület Az Erdélyi Zaj Egyesület 2011-es Cold Rock fesztiválja Az égig érő tanterem . 2 135 750 200 000 1 935 750 1 200 000 1418/2011 Eurokultúra Egyesület Csíkszereda Cserebogarak 1 914 210 77 250 1 836 960 0 1464/2011 Kőhalmi Református Egyházközség Kőhalom A Szórványbentlakás szegénysorsú diákjainak kosztozása 1 508 000 308 000 1 200 000 1 000 000 Kolozsvár Arad . közösségek.Erdei iskola megvalósítása Óvodás gyermekek évközi foglalkoztatása 6 059 069 1 065 123 4 993 946 0 5 200 000 600 000 4 600 000 1 000 000 1 832 000 134 000 1 398 000 0 Hagyományőrzés és megmaradás Vicében A Minerva Művelődési Egyesület kulturális programsorozata Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról 4 827 880 2 039 380 2 788 500 600 000 7 050 000 2 050 000 5 000 000 700 000 2 250 000 900 000 1 350 000 600 000 989/2011 Partiumi Háló Egyesület Székelyudvarhely Nagyvárad 1084/2011 Nagykárolyi Magyar Nagykároly Görög Katolikus Parókia Erdélyi ferencesek ifjúsági-szociális programjai 300 000 1135/2011 Vicei Református Egyházközség 1297/2011 Minerva Művelődési Egyesület 1304/2011 Arad-Belvárosi Református Egyházközség Vice 1403/2011 Lupényi Református Egyházközség Lupény Ünnepségsorozat a templomépítés 100.1208/2011 Yorick Kulturális Egyesület Marosvásárhely Fény.és hangtechnikai eszközfejlesztés a Yorick Stúdiónak 1361/2011 Zilah-Ligeti Református Egyházközség Zilah Eszközfejlesztés a Zilah-Ligeti Református Óvodában ÖSSZESEN 5 022 420 481 175 4 541 245 874 000 121 000 753 000 404 091 531 47 807 694 6 537 520 331 735 420 0 600 000 33 700 000 BGA-11-NY-5 Egyházi intézmények. civil.

Kézműves és néptánctábor 2 877 500 1 013 500 982/2011 RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG – SZATMÁRNÉMETI Szatmárnémeti Önkéntes beteglátogatók képzése a Szatmári Egyházmegyében 2 238 124 1137/2011 Szilágysomlyói Református Egyházmegye Szilágysomlyó Szórványban élő hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatása 1 146 190 1292/2011 Filmtett Egyesület Kolozsvár 2 285 000 1369/2011 Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 1380/2011 Medgyesi Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség Zilah 11. Filmtettfeszt .Apafi Mihály Egyetemi Kollégium Marosvásárhely I.Magyar Filmnapok Szilágy megyei magyar értéktérkép 3 775 000 Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Napok Medgyes 1410/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely Közösségépítés bibliai tartalmakkal 364 000 1 500 000 0 953 337 1 284 787 600 000 289 000 857 190 700 000 0 1 585 000 700 000 850 000 2 925 000 0 2 174 460 231 070 1 943 390 0 873 408 149 176 724 232 600 000 Nagyvárad Szeminárium-sorozat hátrányosan megkülönböztetett fiataloknak 1 871 340 520 500 1 350 840 0 1080/2011 Besztercei Református Egyházközség 1136/2011 Szilágynagyfalui Református Egyházközség Beszterce Besztercén magyarul tanuló 40 mezőségi diák étkeztetése Arany János napok 6 744 399 1 000 000 4 980 000 1 200 000 3 900 000 1 600 000 2 300 000 0 1391/2011 Magyarlapádi Református Egyházközség Magyarlapád A magyarlapadi cserkészcsapat programjainak támogatása 2 110 000 670 000 1 440 000 600 000 1398/2011 Erdélyi Gondolat Egyesület Zetelaka “Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” 6 884 000 2 076 200 4 807 800 0 816/2011 Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetsége Te kinek vagy fontos Szilágynagyfalu .1475/2011 Kászoni Közművelődési és Közéleti Egyesület Kászonújfalu Szociális ösztöndíjprogram 2 754 688 220 000 2 534 688 700 000 1488/2011 Harmonia Cordis Egyesulet 1537/2011 Romániai EvangélikusLutheránus Egyház 1762/2011 Erdélyi Református Egyházkerület . „Generatio Nova” Nemzetközi Klasszikusgitár-Fesztivál Nagyböjti időutazás élménykiállítás Apafi Kollégium kulturális és karítativ tevékenységnek támog 7 430 115 3 388 387 4 041 728 0 1 334 977 161 360 1 173 617 600 000 6 723 000 1 723 000 5 000 000 800 000 742 584 127 584 615 000 600 000 Kolozsvár Kolozsvár 759/2011 Csillagvaros Alapitvány Nagyvárad 977/2011 Szatmárnémeti MADISZ Szatmárnémeti XV.

HÁZ Fogyatékkal élő fiatalok nappali központja Csángónak lenni jó 6 060 000 1 060 000 5 000 000 1 500 000 1469/2011 Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás 1473/2011 “HÁLÓ” Egyesület Marosvásárhely 2 234 837 623 847 1 610 990 0 3 535 398 1 730 998 1 804 400 800 000 1767/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Kolozsvár Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás Erdélyben Közösségi identitáserősítés Székelyföldön és szórványban MIT tábor . királyfi vagy királylány 8 310 000 200 000 2 000 000 600 000 Csíkszereda CSÍKSZEREDA 2020 5 404 000 448 000 4 956 000 800 000 Önazonosságunk fejlesztése tudás és hit által Közösségformáló program sérülteknek és egészségeseknek 4 919 500 1 269 500 3 650 000 0 1 791 500 525 000 1 266 500 0 Szórványkonferencia és oktatás a Belényesi-medencében IX.és gyermeknéptánc találkozó Gyantai gyermekek hétvégi és ünnepi programjai 4 172 860 4 172 860 1 500 000 3 590 750 3 590 750 1 000 000 Csíkszereda Székelyudvarhely 1921/2011 Angyalosi Református Angyalos Egyházközség 1928/2011 Szent Gellért Alapítvány Szentegyháza 787/2011 998/2011 Magyar Polgári Egyesület Csillagocska Alapítvány 1180/2011 Gyantai Református Egyházközség Nagyvárad Nagyvárad Gyanta 2 400 000 7 144 750 1 235 000 390 000 2 000 000 845 000 0 . SZÉKELYUDVARHELYI KAMARAZENE FESZTIVÁL A 3. Egyesület Kolozsvár 10 800 000 5 800 000 5 000 000 1 000 000 1 800 000 300 000 1 500 000 0 1880/2011 Áldás-Népesség Egyesület 1919/2011 Élő Erdély Egyesület Kolozsvár A Gondviselés Segélyszervezet szociális–közösségi programjai IX.Határok nélkül 4 627 250 875 000 1 752 250 1 000 000 1769/2011 Gondviselés Segélyszervezet 1773/2011 G. NEMZETÜNKÉRT 3 688 000 270 000 3 418 000 0 1408/2011 Turulmadár Ifjúsági Iroda Sepsiszentgyörgy A cselekvő ifjúságért 3 115 200 345 200 2 770 000 600 000 1411/2011 Transikon Egyesület Székelyudvarhely Vándormozi Erdélyben 3 900 680 429 600 3 471 080 0 1416/2011 Hegyközkovácsi Református Egyházközség Hegyközkovácsi Adventi időutazás 1 250 000 120 000 1 130 000 0 1417/2011 Agora alapítvány Csíkszereda 7 800 000 820 000 4 580 000 0 1425/2011 pro down alapítvány Székelyudvarhely 4 986 900 800 000 1461/2011 Lasarus Alapítvány Csíkszereda VI DOB-BAN csíkszeredai ritmusfesztivál GYÖNGY . Csillagocska ifjúsági.1402/2011 Civil Elkötelezettség Marosvásárhely Mozgalom 1405/2011 SZÉKELYFÖLDI HÁZAS Zetelaka HÉTVÉGE Egyesület ” Építsünk erős helyi közösségeket” 1 883 896 600 000 1 283 896 0 A HÁZAS HÉTVÉGE ERŐSÍTÉSE CSALÁDJAINKÉRT.

2 180 000 1 100 000 1 080 000 700 000 1741/2011 Genézius Társaság Kolozsvár 1 205 000 421 000 784 000 0 1978/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Csíkrákos Függőleges keresztény ifjúsági konferencia munkatársképzése Idősek Napja 899 000 100 000 600 000 0 Idős személyek szociális támogatása Erdélyi sorskérdések .1390/2011 Egy Mosoly az Életért Egyesület 1392/2011 REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG SÓVÁRAD Székelyudvarhely "Idősbarát számítógépes és Internetes tanfolyam kezdőknek" A SÓVÁRADI ORGONA FELÚJÍTÁSA . bánáti kulturális értékek találkozása 5 483 268 1306/2011 Magvető Egyesület Zilah "Szórakozunk kulturáltan” . AVATÓ ORGONAKONCERT 1470/2011 Marosvécsi Református Egyházközség Marosvécs A Vécsi Szövetség alapításának 90. évfordulója 1480/2011 Pro Femina Egyesület Székelyudvarhely 1483/2011 Nyárádszentimrei Református Egyházközség Nyárádszentimre 2 652 344 264 000 2 388 344 0 2 850 000 900 000 1 950 000 0 700 000 70 000 630 000 0 Barokk napok 1 450 000 100 000 1 350 000 0 Spitex-Diakonia.református presbiteri válaszok 1 345 000 370 000 975 000 0 1 416 261 160 000 1 256 261 0 357 200 2 626 068 0 4 998 400 0 1 375 000 0 828/2011 Csillagvaros Alapitvány Sóvárad Nagyvárad 506 626 199 000 1133/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövettség Nagyvárad 1182/2011 Kálnoki Református Egyházközség Kálnok Székelyföldi és dél-erdélyi.és idősgondozás fejlesztési terv 2 742 135 440 000 1 795 509 0 1489/2011 Szentgericei Református Szentgerice Egyházközség Szentgericei néptánccsoport és néptánctalálkozó. Házibeteg.Magyar ifjúsági központ "Nem tesszük le a fegyvert! Világos?" Keresztyénségünk jelene és jövője 5 582 400 1 806 000 186 000 1 620 000 0 Emberi léptékkel Mária országában Zarándoklatok Gólyahónap-első évesek integrálása Hagyományőrzés kukoricatöréstől farsang farkáig Az iskolanővérek pedagógiaiszociális missziója 9 919 883 5 376 000 4 543 883 0 1 784 650 638 000 1 146 650 0 5 171 500 1 095 000 4 076 500 600 000 4 955 700 0 1426/2011 Pankotai Református Pankota Egyházközség 1471/2011 Naar Erdélyi Egyetemista Marosvásárhely Alapítvány 1477/2011 Caritas Logisztika Csíkszereda 1734/2011 Kolozsvári Magyar Diákszövetség 1813/2011 Kézdiszékért Egyesület Kolozsvár 1918/2011 Mariánum Egyesület Nyárádremete Kézdivásárhely 584 000 1 375 000 4 955 700 .

Csomakőrös egyházközségi programjai 1 438 000 Nagyvárad A szórványban élő magyar közösségek ápolása 3 000 000 300 000 2091/2011 Artera Alapítvány Székelyudvarhely Betlehemes Találkozó 2 428 138 350 000 1002/2011 Corium Egyesület Torockó 814/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület 1081/2011 Borota Ottó 1368/2011 Pro Cristos et Eccleria Egyesulet 1395/2011 Örmény-Katolikus Plébánia Hivatal Gyergyószentmiklós Csomakőrös Iskolán kívüli képzőművészeti képességfejlesztés fiataloknak Nagykároly Stella Maris. néptáncok oktatása Moldvában 5 040 450 2038/2011 Ikafalvi Református Egyházközség 435/2011 Csomakőrösi Református Egyházközség Ikafalva Segítők képzése a Keskeny út ökumenikus fesztiválmisszióra A megismerés útján. népdalok.és programtámogatása 4 549 400 549 400 4 000 000 600 000 3 447 083 841 511 2 605 572 0 1421/2011 Csíkszeredai Egyetemi Lelkészég 1423/2011 Toldinagyfalui Református Missziói Gyülekezet Csíkszereda 1 876 000 140 000 1 736 000 0 Oláhszentmiklós Váltsunk jó irányra .napközi otthon karitatív és kulturális tevéken Zilah "Nagymama" prjekt fejlesztése önkéntesek bevonásával Gyergyószentmiklós Kalandos út az örmény gyökereinkhez 302 000 1 685 000 737 000 1 272 000 5 000 000 0 1 136 000 800 000 1 685 000 600 000 2 700 000 0 1 341 138 0 914 000 0 1 661 776 476 700 1 185 076 0 3 048 166 1 018 367 2 029 799 0 670 000 20 000 650 000 600 000 1399/2011 Málnási Református Málnás Egyházközség 1414/2011 Vox Iuventutis Egyesület Tusnádfürdő Többfunkciós közösségi ház kialakítása és működtetése A Szent Anna Ifjúsági Központ működési.1961/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy Népszokások.) Marosvásárhely Csíkszereda Műhelytitkok .Fazekas tanfolyam 1 709 600 320 000 1 179 600 0 Gidófalva Keresztyén család-biztos alap 2 626 024 100 000 2 526 024 0 Marosvásárhely Oktatási-kulturális programok a maros-mezőségi szórványban 4 483 438 2 084 625 2 398 813 600 000 1482/2011 Bethlen Gábor Alapítvány Székelyudvarhely Képzés erdélyi KKV-k és közgazdász hallgatók számára 4 054 500 4 054 500 600 000 200 000 .a CSEL éves tevékenysége Magyarságerősítés a szórványban 1 310 000 110 000 1 200 000 0 1424/2011 Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 1465/2011 Gidófalvi Református Egyházközség 1468/2011 Remete Szent Antal Plébánia (6.

1497/2011 ASTUD SAP . közösségi munkamódszerek 9 279 838 4 304 888 4 971 950 0 8 500 000 5 250 000 3 250 000 800 000 1075/2011 Szigeti Magyar Ifjúsági Máramarossziget Magyar kultúra napja Szervezet 1479/2011 Caritas .Erdőd Lányanyának lenni nehéz 3 970 600 1 465 600 2 480 000 0 700 000 50 000 600 000 0 504 000 50 000 4 949 600 4 949 600 1 000 000 1916/2011 Mustármag .MADISZ Kányád Csíksomlyó Marosvásárhely Sporttörténeti tábor Székelyudvarhelyen Nem jó szegénynek lenni ALTER-NATIVE 19 Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál 4 999 600 12 828 342 2 156 727 6 895 500 .Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós Gyümölcsöző Gyergyó vidéki közösségekért 1761/2011 Váróterem Projekt Kolozsvár A magyar drámairodalom remekei Egyesület erdélyi középiskolásoknak 842 500 151 000 691 500 600 000 7 708 328 2 708 328 5 000 000 0 1 102 859 60 000 1 042 859 600 000 4 000 000 500 000 3 499 200 0 4 999 600 0 1 527 585 800 000 1401/2011 "Toro Sport" Sportegyesulet 1462/2011 Csibész Ifjúsági Egyesület 1485/2011 Maros Megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség .megtalțlni șs kiteljesedni Korszerű eszközökkel segítőszolgálatunk hatékonyságáért! 1072/2011 Felsőbányai MADISZ Felsőbánya 1420/2011 Szentgyörgyi Ifjúsági Klub-SZIK 985/2011 Szatmári Református Egyházmegye 1913/2011 Csibész Alapítvány Sepsiszentgyörgy Szatmárnémeti Csíkszereda 5 191 500 400 000 4 791 500 0 11 191 000 6 200 000 4 991 000 0 1 462 008 310 000 1 152 008 0 560 000 96 000 2 960 000 0 3 492 885 520 000 2 972 885 0 Drogprevenciós Karaván 1 706 000 223 000 1 483 000 600 000 Ifjúsági konferencia Lehetőségeink Háromszéken Szatmári Reformáció Bölcsői Batiz .CSIKI HOK Csíkszeredai Hallgatói Önkörmányzat Csíkszereda Sapientia 2012 egyetemi programsorozat 1923/2011 Transylvania Rescue Team – Erdély Mentőcsoport Székelykeresztúr Az Erdély Mentőcsoport felszerelése és működtetése 1105/2011 Szilágyerkedi Református Egyházközség Szilágyerked Ifjúsági Keresztyén Tábor Biharfüred 1302/2011 DIREK-T IFJÚSÁGI EGYESÜLET 1486/2011 Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók Arad Sepsiszentgyörgy Keresd az irányt .Kairos Marosvásárhely Múltunk a zene hangjain Egyesület 1821/2011 16 PATAK EGYESÜLET Gyergyószentmiklós Paradigmaváltás a gazdaságban.

holnapkészítés és fejlesztés 729/2011 Alapítvány a Fiatal Kolozsvár Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Irodalomért Páholy webes megjelentetése 1884/2011 Amaryllis Társaság Kolozsvár MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐHÁZA szakkönyv megjelentetése 1393/2011 Aradi Kamaraszínház Arad Az Aradi Kamaraszínház 2011/2012Egyesület es kulturális programja 211 000 1 430 000 180 000 986 940 600 000 1 250 000 800 000 5 500 000 500 000 5 000 000 1 000 000 5 489 850 2 071 950 3 417 900 0 1 875 000 800 000 3 335 000 1 460 000 1 286 500 260 000 1 026 500 700 000 9 881 329 4 914 280 4 967 049 800 000 7 000 000 000 800 000 2 523 985 1 000 000 5 055 000 500 000 4 555 000 900 000 1 016 800 186 800 830 000 0 1 600 000 400 000 1 200 000 0 640 000 0 1865/2011 ARANKA GYÖRGY Alapítvány 728/2011 ARGO Audiovizuális Egyesület 1990/2011 Artera Alapítvány Marosvásárhely 1519/2011 Art-Era Egyesület Kolozsvár 1851/2011 Asertiv Egyesület Marosvásárhely E-learning pedagógusoknak 640 000 1870/2011 Asociatia Sylvester Janos Egyesület 1639/2011 Balla & Vajna Projects Kulturális Egyesület Szinérváralja Honlap létrehozása . Marosvásárhely Gyülekezeti Ház építése 5 000 000 2 000 000 ÖSSZESEN 17 500 000 428 080 977 97 665 958 26 975 976 279 721 014 37 600 000 BGA-11-NY-6 Magyar nyelvű média.klezse.1397/2011 Nagysármási Református Egyházközség Nagysármás Egyházi fúvószenekar megmentése 4 300 000 60 000 240 000 4 000 000 0 1394/2011 Brassó Óvárosi Unitárius Brassó Egyházközség Ökumenikus kórustalálkozó 1 500 000 200 000 300 000 1 000 000 600 000 1764/2011 Live Music Egyesület Kolozsvár 4 216 400 1 000 000 16 400 3 200 000 0 1925/2011 Csikfalvi Reformatus Egyhazkozseg Csíkfalva Tuborg Green Fest Félsziget 2011. színházi programok és könyvkiadás támogatása 1842/2011 "Szeret-Klézse" Klézse Klézse kulturális bemutatása Alapítvány www.ro weblapon 1578/2011 16 PATAK EGYESÜLET Gyergyószentmiklós Történelmi tanulmánykötet megjelentetése 1289/2011 Ábel Kiadó Kolozsvár Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadása 1793/2011 Agnus Média Alapítvány Kolozsvár Agnus Média . újságmelléklet 1 197 940 2 800 000 . egyesületünkről Szinérváraljáról 4X4 Színházi Kisfesztivál Második kiadásának a megszervezése 700 000 100 000 600 000 0 5 520 000 1 240 000 4 280 000 0 Kolozsvár Székelyudvarhely Kolozsvár A LÁTÓ Szépirodalmi Folyóirat lapkiadásának támogatása Kilóg a lóláb című dokumentumszínházi előadás előkészítése artera.ro honlap fejlesztése és reklámozása ERDÉLYI KONYHA SZAKMAISÁGÁÉRT portál.

táncszínházi előadás Vice falu de szép helyen vannépdalgyűjtemény kiadása Erdély magyar hangjai Csíkrákos Csíkrákos krónikája 1 000 000 1333/2011 Bolyai Társaság Kolozsvár 1993/2011 Bolyongó Színházi Egyesület Sepsiszentgyörgy Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadása Workshop 14-16 évesekkel a Papnő c. előadás elkészítéséhez 1986/2011 Brassai Társaság Brassó A Brassai Magyar TV szerkesztőségének technikai felújítása 1875/2011 Brassói Lapok Alapítvány Brassó Bridge Language Study House Egyesület Kolozsvár CAMENARS EGYESÜLET 1760/2011 Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 1780/2011 Cimbora Alapítvány Temesvár 1850/2011 Civilek Háromszékért Szövetség 1855/2011 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 818/2011 Corium Egyesület Sepsiszentgyörgy 1897/2011 Corvineum Alapítvány Kolozsvár 1987/2011 Csíki Székely Múzeum Csíkszereda 1832/2011 Csíkrákos Község Önkormányzata 1271/2011 Csiky Gergely Állami Magyar Színház Csíkrákos 749/2011 646/2011 Kolozsvár Sepsiszentgyörgy Székelyudvarhely Torockó Temesvár 1 478 600 600 000 4 126 850 800 000 2 775 000 0 1 100 000 0 200 000 800 000 0 5 621 491 999 966 4 621 525 1 500 000 8 718 750 5 618 750 2 600 000 600 000 3 000 000 300 000 2 700 000 600 000 Magyar szó.. üzenet a mának . magyar kultúra a szórványban Szórványban élő magyartanárok segédanyaga. 2011 Informált polgárokat községünknek 1 830 000 580 000 1 250 000 600 000 5 000 000 4 500 000 1 800 000 500 000 1 000 000 0 0 V. honlap-fejlesztés A Cimbora irodalmi-kulturális folyóirat kiadása Háromszéki Civil Portál és Katalógus „Civil kultúra” – Civil Fórum lap 3 538 500 1 069 000 2 469 500 0 5 000 000 800 000 1 500 000 2 500 000 800 000 236 000 2 675 600 800 000 1 584 800 200 200 190 000 1 194 600 600 000 Torockó régió megjelenítése az internen Dokumentum-színházi előadás a Kolozsvári Magyar Színházban A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. kézikönyve 70 450 000 68 450 000 2 000 000 600 000 2 398 486 220 124 2 178 362 0 Mesejáték karaván szórványból szórványba Cholnoky-hagyaték: könyvmegjelentetés.Teszt 2011 1 763 450 1 100 000 500 000 5 000 000 5 433 000 1 433 000 2 911 600 10 000 000 2 000 000 500 000 667 732 67 732 600 000 7 000 000 4 000 000 3 000 000 1 000 000 . Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó .1100/2011 Bástya Egyesület Vice Újságkiadás 2 118 600 640 000 1576/2011 Bekecs Táncegyesület Nyárádszereda 6 390 300 500 000 1307/2011 Bod Péter Alapítvány Gyulafehérvár 2 795 000 20 000 1877/2011 Bodor Péter Művelődési Egyesület 1999/2011 Bogátalji Mozgalom Egyesület Csíkrákos és Göröcsfalva Erdőszentgyörgy Csongor és Tünde.

ro honlap fejlesztése 7 994 641 2 994 641 5 000 000 2 200 000 2 950 000 300 000 2 650 000 800 000 A Székelyföldi Régió Magazin gazdasági rovatának fejlesztése Az Erdélyi Unitárius Egyház kiadványai és honlapja A Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház központi lapja 5 830 000 930 000 4 900 000 1 000 000 4 100 000 800 000 Magyar nyelvű TV műsor szerkesztése. Nemzetiségi Színházak Kollokviuma Kolozsvár A Filmtett .1837/2011 Csorgó Egyesület Csíkkarcfalva 1529/2011 Dr. Gyergyószentmiklós IX.hazsongardalapitvany. Erdélyi Magyar Írók Ligája 1867/2011 ERDÉLY MA EGYESÜLET 1119/2011 Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 1750/2011 Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület 734/2011 Erdélyi Magyar Ifjak Kolozsvár Marosvásárhely Csíkszereda Kolozsvár Székelyudvarhely Kolozsvár 1248/2011 Erdélyi Magyar Műszaki Kolozsvár Tudományos Társaság EMT 1540/2011 Erdélyi MúzeumEgyesület 1351/2011 Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár 1967/2011 Erdélyi Régió Egyesület Székelyudvarhely Kolozsvár 1538/2011 Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvár 314/2011 Evangélikus Harangszó Szatmárnémeti 1143/2011 Felsőbánya Műveltségszolgálat Alapítvány Felsőbánya 1097/2011 FIDEM Egyesület Nagyszalonta 1843/2011 Figura Társaság 1245/2011 Filmtett Egyesület A karcfalvi Székaszó kis-újság szerkesztése és kiadása Pap István Pap István önéletrajza 1 050 000 100 000 950 000 0 695 316 94 023 601 293 0 www. bemutatása. Szász Pál Emlékét Ápoló Baráti Egyesület 1845/2011 Eco Target Egyesület Kolozsvár 1857/2011 Élő Erdély Egyesület Csíkszereda 1261/2011 E-MIL.transsylvanicum. sugárzása 3 386 480 DEMOKRATA .ma videótárának létrehozása. feltöltése Az Erdélyi Gyopár c.info ötnyelvű portál kiépítése 10 éves az Erdélyi Magyar Ifjak szervezete Az EMT tudományos folyóiratainak kiadása 1 487 071 1 487 071 800 000 2 174 683 0 1 710 000 800 000 2 744 683 570 000 3 982 800 1 272 800 2 700 000 100 000 2 600 000 0 2 242 500 40 000 2 202 500 0 2 087 000 503 000 1 584 000 600 000 Az EME ismeretterjesztési programjai A www.A SZÓRVÁNY MAGYARSÁG LAPJA.Az első évtized fotói jubileumi album Az Erdély.marosvideo.ro – Maros megye magyar videoportálja Erdély Top 10 – Erdély közösségi arca – közösségi portál 5 354 689 800 000 4 554 689 0 6 979 362 2 453 477 4 525 885 0 E-MIL .Erdélyi Filmes Portál üzemeltetése 8 296 000 1 300 000 1 000 000 4 196 000 600 000 336 600 700 000 0 3 049 880 0 5 000 000 600 000 5 250 000 250 000 23 000 000 866 667 16 133 333 5 000 000 1 500 000 7 399 000 113 000 2 546 000 4 740 000 1 000 000 . folyóirat megjelentetése A www.

és kultúrtörténeti évkönyv kiadása A HETI ÚJ SZÓ regionális hetilap működési támogatása A HIFA-RO Info folyóirat továbbműködtetése A temes. CIMBORÁK .Erdélyi Magyar Bábos találkozó megszervezése Magyar hírportál felújítása 3 394 000 3 216 000 1 000 000 3 870 000 0 1 548 936 0 2 000 000 0 8 032 900 Felsőrákos 1771/2011 Kákvirág Egyesület Lövéte Tánc a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítéséért 1 862 023 113 087 1428/2011 Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület Ópécska Arad vármegye monográfiája 3 000 000 1 000 000 Csíkszereda 0 160 000 1772/2011 Intermedia Erdővidék Egyesület 1270/2011 Jakabffy Elemér Alapítvány 1647/2011 János Zsigmond Unitárius Kollégium 1834/2011 Jókainé Laborfalvi Róza Alapítvány 1848/2011 Juventus Alapítvány Sepsiszentgyörgy 5 000 000 5 902 000 Temesvár Kolozsvár 600 000 300 000 1287/2011 Integratio Alapítvány Kolozsvár 1 300 000 1 998 750 178 000 3 870 000 200 000 .adatbank. színházi programok és könyvkiadás támog 3 085 600 650 000 435 000 2 000 000 900 000 3 800 000 4 232 900 1 400 000 Hely.Falujáró műsor 20112012 Magyar nyelvű média.ro honlap bánsági magyar hírportállá fejlesztése Jeles napok. jeles szülöttek 1 980 000 340 000 1 640 000 0 2 200 000 550 000 1 650 000 0 3 267 939 305 626 2 962 313 0 814 000 64 000 750 000 0 4 500 000 1 500 000 3 000 000 0 A Magyar Kisebbség kiadása és a www.1069/2011 Fizely Sándor Nyugdíjas Felsőbánya Szervezet 987/2011 FREE PRESS Nagyvárad ROMÁNIA ALAPÍTVÁNY Felsőbányai Hírlap 2011 1 480 000 Új Magyar Szó – terjesztésipromóciós tevékenység támogatása 5 000 000 1111/2011 Genézius Társaság Kolozsvár Nappali Menedékhely 1 230 000 1300/2011 Gróf Majláth Gusztáv Károly Alapítvány 1759/2011 GroundFloor Group Egyesület 1575/2011 Hargita Megyéért Egyesület 1830/2011 Hármas Alapítvány Gyulafehérvár Csíkszereda Gyulafehérvár magyar múltja és jelene DÍVÁK című előadás létrehozása Kolozsváron Helyes nyelvhasználat a médiában Sepsiszentgyörgy Háromszék Hétvége 1849/2011 Háromszéki Kutatási és Fejlesztési Központ 80/2011 Helikon Kulturális Egyesület Sepsiszentgyörgy Kolozsvár Kolozsvár 1285/2011 HETI ÚJ SZÓ BARÁTI Temesvár KÖR 88/2011 HETI ÚJ SZÓ BARÁTI Temesvár KÖR 1571/2011 Hifa-Románia Egyesület Marosvásárhely 180 000 825 000 930 000 0 125 000 700 000 600 000 1 500 000 4 242 000 0 1 466 250 404 000 1 062 250 0 18 559 836 13 759 836 4 800 000 1 000 000 Profi Rádió.ro fejlesztése Gyöngyhalászat a kollégiumban 6 000 000 1 000 000 5 000 000 2 000 000 1 998 750 0 III.

és könyvkiadási programja (2011-2012) Koinónia Kiadó .Kolozsvár Kolozsvári hangulatok-fotoalbum kiadása 6 050 000 1 050 000 5 000 000 0 Nagyvárad Szól a Harangszó 3 090 000 300 000 2 790 000 0 1132/2011 Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség Nagyvárad Magyar állampolgárság szilágysági tükörben 1 169 678 130 000 1 039 678 900 000 2092/2011 Kis-Küküllő Térségi Társulás BalavásártólSzovátáig Erdőszentgyörgy A MI ÖRÖKSÉGÜNK 1 492 000 152 000 1 340 000 0 5 600 000 500 000 750 000 4 350 000 800 000 1840/2011 Kisújság Alapítvány Az ember tragédiája . 3 712 772 572 347 3 140 425 800 000 1337/2011 Kolozsvári „Puck” Bábszínház Kolozsvár A Puck Bábszínház tájolása Küküllőmentén és Szilágyságban 1 524 000 624 000 900 000 700 000 1444/2011 Kolozsvári Magyar Kolozsvár Diákszövetség 1422/2011 Kolozsvári Magyar Kolozsvár Egyetemi Intézet 738/2011 Kolozsvári Magyar Opera Kolozsvár Perspektíva kolozsvári magyar diáklap Magyar nyelvű könyvkiadás támogatása Csemiczky Miklós: A brémai muzsikusok .oratóriumjáték templomokban Gyergyószentmiklós Kisújság Évkönyv 2012 505 212 1 269 425 0 1643/2011 Kolozsvár Társaság Kolozsvár Kabán József: Műhelye Kolozsvár.igényes mai erdélyi gyermekirodalom Könyvbarát 2011 19 665 423 3 459 400 11 206 023 5 000 000 800 000 5 400 000 3 000 000 300 000 2 100 000 900 000 8 521 000 3 571 000 4 950 000 600 000 Kriterion 2011 8 136 000 3 336 000 4 800 000 2 000 000 Kolozsvár Könyvkiadás a KJNT keretében 2 800 000 100 000 2 700 000 900 000 Vajdahunyad A vajdahunyadi Color rádió magyar adásának eszközfejlesztése 610 000 610 000 600 000 Kolozsvár A Magyar Irodalomtudományi Tanszék konferenciakötete 1 661 900 1 661 900 1334/2011 Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 824/2011 999/2011 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kiss Stúdió Alapítvány Nagyvárad Kolozsvár 1449/2011 Krisztusért és Marosvásárhely Egyházáért Szövetség 1644/2011 Kriterion Könyvbarát Bukarest Egyesület 1126/2011 Kriterion Közművelődési Kolozsvár Alapítvány 1522/2011 Kriza János Néprajzi Társaság 620/2011 Kun Humanitárius Társaság 740/2011 Láthatatlan Kollégium 1 774 637 0 .meseopera bemutatója 1 186 850 304 000 882 850 600 000 7 398 833 2 400 000 4 998 833 600 000 7 740 000 4 740 000 3 000 000 1 500 000 1244/2011 Korunk Baráti Társaság A Korunk lap.

utcák. kötetének újrakiadása 2 295 000 230 000 2 065 000 600 000 1 600 000 0 Magyar szellemiségű.M. Pódium Kulturális Nagyvárad Egyesület 1862/2011 Madéfalva Madéfalva Önkormányzata 1581/2011 Magyar Gyökerek.M. magyarság. hit emlékkönyv Gutmann Mihályról Épületek.HR Székelyudvarhely polgári egyesület 1839/2011 Magyar Ifjúsági Székelyudvarhely Szervezetek Szövetsége MISZSZ Aranytulipán a szénapadlásonszínházi és bábszínházi utazás Mozaik című havilap kiadása 1 220 000 200 000 1 020 000 0 855 000 190 000 665 000 0 Erdély történelmi egyházai templomainak internetkatasztere Sulisokk Ifjúsági Magazin 5 510 000 800 000 4 340 000 0 1 755 000 245 000 1 510 000 600 000 1409/2011 Magyar Ifjúsági Tanács Közérdekű adatbázisok létrehozása és fejlesztése Árvay Árpád: Fény gyúlt a toronyban c. európai színvonalú újságírás Erdélyben Kultúra.ro .info honlap 4 954 193 Sepsiszentgyörgy 240 000 1 500 000 300 000 1 200 000 0 3 589 500 1 006 000 2 583 500 700 000 4 954 193 1 000 000 .dok kommunikációs szakfolyóirat kiadása Nagy-Küküllő 1 611 357 319 059 1 292 298 600 000 1447/2011 Média Index Egyesület Kolozsvár 5 933 797 1 328 283 4 605 514 0 1572/2011 Mikes Kelemen Alapítvány 1861/2011 MOIRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET Sepsiszentgyörgy Pénzcsinálók. A barokk Marosvásárhely világa A Művészeti Egyetem kiadói pályázata Székely János: Protestánsok című drámájának színrevitele 1 369 205 947 015 0 4 450 000 0 3 874 304 0 1 250 000 0 3 000 000 1 000 000 1 752 000 0 1 350 000 0 796/2011 799/2011 Magyar Polgári Egyesület 1869/2011 Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2018/2011 Mariánum Egyesület Kolozsvár Nagyvárad Marosvásárhely Nyárádremete 1577/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Kulturális Központ 1991/2011 Marosvásárhelyi Marosvásárhely Művészeti Egyetem 1868/2011 Marosvásárhelyi Nemzeti Marosvásárhely Színház Tompa Miklós Társulata 370 000 1 600 000 422 190 4 450 000 4 327 673 453 369 1 250 000 4 260 000 1 260 000 1749/2011 Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Kolozsvár Az Erdélyi Társadalom folyóirat kiadásának támogatása 1 752 000 1853/2011 Medea Egyesület Kolozsvár 1 590 000 1374/2011 Medgyesi Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség Medgyes A ME.csango. terek. osztály) "közgáz tankönyv" publikációja Az M Studio "Isten szeme" című produkciójának megvalósítása 2026/2011 Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Sepsiszentgyörgy A Reverinda gyermeklap valamint a www.erdélyi gazdasági portál Középiskolai (XI.

Múzsa .1926/2011 Molnár István Múzeum Székelykeresztúr 1521/2011 Művelődés Szerkesztőség Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában Gyergyószentmiklós Gyergyó térség online eseménynaptárának fejlesztése Székelyudvarhely Megtartó erejű rádióműsorok és honlaptartalom szerkesztése.ro – erdélyi magyar katolikus hírportál felépíté 1121/2011 PONT Csoport Kolozsvár Pályázatok. Szivárvány erdélyi irodalmi gyereklapok támogatása Népújság. nyomásköltség részleges fedezése Partiumi népzenetár Székelyudvarhely Arad Kézdivásárhely 1 746 794 192 307 750 000 769 230 1 400 000 1 585 000 1 442 000 442 000 6 948 000 3 138 000 1 500 000 100 000 1 400 000 1 181 250 236 250 945 000 600 000 4 810 840 0 2 260 218 800 000 750 000 1 320 000 0 6 250 000 2 250 000 4 000 000 800 000 2 938 000 1 288 000 1 650 000 600 000 23 431 631 18 431 631 5 000 000 800 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 2 940 000 650 000 2 290 000 1 200 000 .ro működése és fejlesztése 1754/2011 Pósta Béla Egyesület Kolozsvár Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Régiségtárából évkönyv kiadása 1009/2011 Posticum – Movimentum Nagyvárad Zudor János: Übü király Iuventutis Christianae Egyesület 2 100 000 1 100 000 1 000 000 0 1 585 000 0 1 000 000 0 3 210 000 0 600 000 1305/2011 Pro Diaspora Kolozsvár Szövetség a Szórványért Egyesület A Magyar Közoktatás – Oktatási Figyelő című havilap kiadása 7 071 058 1107/2011 Pro Erked Egyesület Szilágyerked 2 070 000 1095/2011 Pro Genius Egyesület Nagybánya 1899/2011 Pro Philosophia Alapítvány 1279/2011 Pro Presens Alapítvány Arad 1827/2011 Pro Press Egyesület Kolozsvár 1376/2011 Pro Regio Siculorum Egyesület Sepsiszentgyörgy Tövishát kistérség honlapjának fejlesztése Újság a szórványban . Kolozsvár A kolozsvári Művelődés című közművelődési havi lap megjelent 1335/2011 Napsugár Alapítvány Kolozsvár 1874/2011 Népújság Alapítvány Marosvásárhely 785 257 600 000 150 000 600 000 0 5 059 000 150 000 4 909 000 3 000 000 6 255 000 000 4 755 000 1 500 000 800 000 17 456 339 5 800 000 5 000 000 1 300 000 10 281 772 5 281 772 5 000 000 0 1 383 000 58 400 1 324 600 0 A Szabadidőkalauz őszi kiadványainak létrehozása 1852/2011 Omnibus Képzési és Gyergyószentmiklós Magyar dráma és színházi program Kutatási Egyesület székelyföldi diákoknak 1518/2011 Pax Et Bonum Egyesület Kolozsvár Keresztalja.Bányavidéki Új Szó A Kellék című filozófiai folyóirat további megjelentetése Magyar napilapot a szórványban 2012-ben is! A Székely Hírmondó napilap támogatása Háromszéki Eseménynaptár 1989/2011 Műhely Egyesület 1580/2011 MÜTF Egyesület 822/2011 Nidus Egyesület 1981/2011 O3Zone Egyesület Nagyvárad Napsugár.papír-.

publikus.ro regionális hírportál fejlesztése Katona és hazafias dalok cdmellékletes könyv A 2011.kozmag. Csíkszeredai fiókszervezet Csíkszereda Mentés másként c.ro honlap fejlesztése A Matlap ifjúsági matematikai szaklap három számának kiadása 2 409 484 1 216 413 1 193 071 1 000 000 Kolozsvár évkönyv kiadása 2 420 000 120 000 2 300 000 1 000 000 Szatmár. honlapfejlesztés és alkotótábor szervezése 1829/2011 Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szováta Szováta A www.ro honlap felújítása.prosovidek.ro fenntartása Erdélyi Alkotók könyvének kiadása 2 018 532 2021/2011 Romániai Magyar Néptánc Egyesület. RODOSZ Konferenciakötet megjelentetése 3 332 800 70 000 1888/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Közgazdász Társaság 2090/2011 Romániai Magyar Csíkszereda Népművészeti szövetség A KözMag gazdasági folyóirat es www. évi Romániai Magyar Évkönyv kiadási költségei Mustármag 2 560 000 360 000 2 200 000 0 2 656 700 0 2023/2011 Romániai Magyar Kolozsvár Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1896/2011 Reconstructio Egyesület Kolozsvár 441/2011 Regioline Egyesület Szatmárnémeti 1854/2011 Repülj Madár Egyesület Csíkménaság 727/2011 Kolozsvár 472 740 985 740 68 000 917 740 0 1 196 250 445 500 750 750 600 000 XII.1863/2011 Pro Theatrum Alapítvány Székelyudvarhely 979/2011 Proscenium Alapítvány Szatmárnémeti A Tomcsa Sándor Színház 13 évadjára visszatekintő kiadvány A helység kalapácsa bemutatása a Harag György Társulatnál 1 440 000 4 200 000 1 440 000 0 2 200 000 2 000 000 1 000 000 1645/2011 Proviva Közművelődési Alapítvány Kolozsvár Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Online 5 370 000 420 000 4 950 000 1 000 000 1985/2011 Publikus Egyesület Sepsiszentgyörgy 1 940 620 121 951 1 818 669 0 1637/2011 Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság Kolozsvár A www. feltöltése 1280/2011 Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete Kolozsvár Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek kiadásának támogatása 805/2011 Robert Schuman Egyesület Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsege 3 129 440 Nagyvárad 440 000 1 853 334 0 295 990 1 722 542 0 1 173 000 380 000 793 000 0 3 088 000 240 000 2 848 000 0 733 000 25 000 708 000 4 000 000 780 000 3 220 000 600 000 1 000 000 .

Reflex Nemzetközi Színházi Biennálé megszervezése Sóvidék Kulturális Folyóirat támogatása A 10 esztendős Teleki Magyar Ház kiadványai A magyarság emlékjelei s emlékhelyei a történelmi Bánságban Temesvár 1 500 000 512 820 Zilah Nagybánya 4 675 000 4 999 998 1371/2011 Szilágyság Kulturális Egyesület 436/2011 Szilágysomlyói Református Egyházmegye Szilágysomlyó 15 190 000 31 930 000 1 083 200 1 149 000 100 000 9 400 000 300 000 4 100 000 4 952 750 1 300 000 1 083 200 0 1 049 000 600 000 5 000 000 800 000 .1988/2011 Sepsiszentgyörgy Municípium Sepsiszentgyörgy 550 éve város Sepsiszentgyörgy jubileumi könyvsorozat 11 013 137 6 013 137 5 000 000 0 4 900 000 800 000 1 000 000 1158/2011 Siculus Rádió Egyesület Kézdivásárhely Egyenként egymásért. öntudatos közösségünkért! 4 900 000 1858/2011 Studium Alapítvány Marosvásárhely Studium Szakkönyvek 2011-2012 6 325 000 1 325 000 5 000 000 1525/2011 Studium Könyvkiadó Kolozsvár Az erdélyi magyar könyvkiadás korszerűsítése Szászrégen és vidéke havilap működtetésének támogatása A Szatmári Református Egyházmegye Honlapjának Fejlesztése 1 168 234 248 348 919 886 600 000 676 500 26 500 650 000 600 000 650 000 50 000 600 000 0 A Székelyföld kulturális folyóirat költségeinek támogatása Székelyudvarhelyért Alapítvány könyvkiadás támogatása KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK 19 865 000 540/2011 762/2011 Szászrégeni Kolping Családi Egyesület Szatmári Református Egyházmegye Szászrégen Szatmárnémeti 1871/2011 SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY 1847/2011 Székelyudvarhelyért Alapítvány 1740/2011 Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége Csíkszereda 1124/2011 Szentimrei Alapítvány Kolozsvár 988/2011 Székelyudvarhely Székelyudvarhely Szigligeti Művészeti és Nagyvárad Jótékonysági Alapítvány 4 487 178 1 700 000 2 071 300 160 300 1 911 000 0 770 000 140 000 630 000 0 A Műhelyszínház programja a Szigligeti Társulatnál 3 300 000 950 000 2 350 000 0 A Szilágyság egyetlen magyar nyelvű lapjának kiadása A "Gyertyaláng" című szilágysági lap támogatása 5 500 000 3 500 000 2 000 000 0 1 712 000 942 000 770 000 0 1 071 480 284 130 787 350 0 58 279 250 21 396 500 Sztánai Füzetek kiadása 1264/2011 Szórvány Alapítvány Temesvár On-line rádió működtetése 1825/2011 Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgy 1836/2011 Teleki Alapítvány Szováta 1088/2011 Teleki Magyar Ház Társaság 1269/2011 Temesvári Magyar Nőszövetség Szováta MI. egészséges.

A Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület közlönye 2 895 271 400 000 1774/2011 Udvarhely Néptáncműhely 2025/2011 Udvarhelyi Fiatal Fórum Székelyudvarhely 6 272 420 328 920 1 420 000 280 000 1 140 000 0 1118/2011 Váróterem Projekt Egyesület 1113/2011 Verbum Keresztény Kulturális Egyesület 440/2011 Virtuális Nagybánya Egyesület 1872/2011 Visus Kulturális Egyesület 1573/2011 Yorick Kulturális Egyesület Kolozsvár Két új bemutató.2.ro portál fenntartása és fejlesztése Székelyföldi Legendárium 1 603 500 500 000 1 103 500 0 6 120 000 2 120 000 4 000 000 900 000 2 200 000 200 000 2 000 000 0 3 860 000 500 000 3 360 000 600 000 Balassi Bálint: Szép Magyar Comoedia c. MESÉS VIZEK 7 926 200 3 290 000 4 636 200 600 000 1 307 500 45 000 1 262 500 0 2 495 271 0 4 813 500 0 7 180 000 1755/2011 TransFilmArt Egyesület Kolozsvár 1452/2011 Transsylvania Nostra Alapítvány 1328/2011 Transylvania Trust Alapítvány 1812/2011 Tranzit Art Egyesület Kolozsvár 1992/2011 TRE-F Egyesület Székelyudvarhely 1092/2011 Turul-Sas Hagyományőrző Egyesület Nagybánya Hitherold . erdélyi turné két már meglévő előadással Az Udvarhelyi Fiatal Fórum 22 évének emlékkiadványai Urban Stories/StudEntity című előadás létrehozása A Verbum KKE folyóirat.ro. előadás létrehozása 5 650 000 1 000 000 4 650 000 0 1365/2011 Zilahi Megyei Történelmi Zilah és Művészeti Múzeum Kalotaszegi képzőművészeti alkotó tábor albuma 1 421 000 1 421 000 0 1096/2011 Zilahy Lajos Kultúrház Nagyszalonta 1344/2011 Zöld Erdély Egyesület Nagyszalonta Színház Nagyszalontán 4 000 000 125 000 3 875 000 700 000 Kolozsvár Erdély Zöld Oldala – fejlesztés és üzemeltetés 4 607 000 1 419 000 3 188 000 0 14 113 438 091 266 201 240 Kolozsvár Marosvásárhely Székelyudvarhely Kolozsvár Nagybánya Székelyudvarhely Marosvásárhely ÖSSZESEN 1 130 000 128 601 428 468 288 003 83 700 000 .3 köteteinek kiadása A 2011-2012-es évad produkcióinak színpadra állítása 7ED7 vándorestek az erdélyi szórványban A Transsylvania Nostra folyóirat magyarul az interneten Kastély Erdélyben Portál 3 450 000 3 450 000 0 3 043 800 0 3 000 000 1 500 000 4 085 100 1 041 300 13 480 000 3 300 000 4 685 955 1 300 464 3 385 491 1 300 000 1 125 000 75 000 1 050 000 0 5 500 000 1 150 000 4 350 000 0 Kultúrpart. kulturális kikötő vadvízi evezősöknek VIZES MESÉK.és könyvkiadásának támogatása A Nagybánya.1574/2011 Thalia Alapítvány 765/2011 THEATRON Egyesület Csíkszereda Nagyvárad 1866/2011 Tomcsa Sándor Színház Székelyudvarhely Online magyar DokumentumfilmTÁR létrehozása Múltbéli Aktorok könyvsorozat 1.