A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

És valószín leg magától értet d nek tartod. Egyszer . amit csak akarsz. és megkapod. boldog és egészséges élethez. Ebben a könyvben megmutatjuk. hogy mindent elérj. amilyenr l csak álmodtál. Megmutatjuk. és hogyan rekeszd ki. Olyan életet élhetsz. bármit megkaphatsz. hogyan érhetsz el mindent az életben. Ez az univerzum egyik törvénye. Hányszor fordul el . de elengedhetetlen a gazdag. Ez a könyv megmutatja. Ez nem minden. ahová csak akarod. miként érd el a dolgokat.EL SZÓ A nagy titok Igen. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. Kérj. amit nem akarsz. hogy többet vársz az élett l. Biztosan hallottad már korábban is. Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. hogy hatalmas er vel bír. hogyan érd el? Nos. miképpen. amit csak akarsz. Megmutatjuk. pontosan hogyan kérj annak érdekében. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. amelyekre vágysz. ami azt jelenti. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. 11 . és valószín leg bárhová eljuttat. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. de nem tudod.

Csak 88 500 kilométer volt benne. karcsúbb. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. és a bejárón k odavannak érte). mint valaha. két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. mint a tükör. öt hálószobás. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. fittebb alakunkra. Kevesebb. Tizenkétezer dollárral (kb. aminek olyan az alja. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. nagy hitelkerettel. Gyakran utazunk. Tökéletes állapotban volt. Megtakarításom van a bankban. mint amennyi a valós értéke. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. új sz nyegeink. Új bútoraink vannak. Kilenc kilóval könnyebb vagyok. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. amikor megvettem. ami gazdagabbá teheti az életünket. 13 .BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. 1 millió forinttal). amelyek illenek új. új porcelánok. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. Ha meg akarok kapni valamit. megkapom. aranyszín b rkárpittal. Egy kétszintes. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. mint három hónappal ezel tt. új ev eszközök és rengeteg új ruha. három fürd szobás házban élek. Aranykártyám van. Állandóan étteremben eszünk.

amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. A Fenntartó. De ma gazdag vagyok. egyetlen egyetemes tudatosságot. Hiszek abban. És azok is annak tartanak. Természetesen én is az akarok lenni.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. Rengeteg ember van. Minden vallást igaznak tartok. ami a kett között van. A négy. egy népet. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. gazdagnak tartjuk magunkat. Ez az Isten a kezdet. Azért vagyok gazdag. amelyet átadok neked. mint nekem. FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. hogy nagyon sok hírnököt küldött. A titkot. Remélem. és olyan er teljes. mert már ismerem a titkot. mint a korábbi években összevéve. Még nekem is nehéz elhinnem. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. hogy Jézus Krisztus Isten fia. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. Nem árt. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. az Egyedülálló. Zoroaszterben és Bábban. hogy több pénzed van. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. még gazdagabbak lesznek. A gazdagság azt jelenti. Ez a könyv nem a vallásról szól. Hiszem. hogy Mózes Isten barátja. akié az autókereskedés. Hiszem. Jól csinálják. Steven Spilbergre. Mindent Átható. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. amiben csak akarsz. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. hogy Baháulláh Isten dics sége. legalábbis többnyire nem). Bízom magamban és embertársaimban. hogy Mohamed Isten apostola. Igen. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. A családomat kiköltöztették a házból. Örülök neki. Minden hónapban többet teszek érte. Hiszek benne. Gondoljunk csak Bili Gatesre. vagy aminek csak akarod. amely egy id s Ábrahámmal. mint nekem (most még). Tehát ha te nem abban hiszel. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. hogy tudod a titkot. Hiszem. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. akik régebben úgy gondoltak ránk. Buddhában. hogy minden vallás Istent l való. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. Egyetlen Isten létezésében hiszek. mint egy újszülöttben. és az ég küldte. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. És ami a feleségem szerint . Hiszem. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. és annyi lehet ség rejlik benne. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. a Gyógyító. és abban. hogy kevesebb. nagyszer ! Jogod van abban hinni. amelyeket neked szánok. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. ahol a kocsimat vettem. amiben én. hogy miként érj el mindent az életben. minden dolgok forrása. A gazdagság viszonylagos. amit csak akarsz. Krisnában. Azt a titkot. 14 . hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. Hívhatod Mindentudó. akinek több pénze van. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. Hiszek Ábrahámban. A titkot. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. Hiszek abban. mint szegény barátaikra. a vég és minden. A titkot.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van.

és megpróbáljátok kitalálni. Kit zavar. ami t led telik! 1. Elárulom a titkot. ízleld meg a friss sajtokat. Isten. Tudod. és te azt mondod. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. Nagy Szellemnek. amikor csak lógtok a tengerparton. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. Pár éve már ismertük egymást. Ez az egyetemes energia. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. oszd meg az élményeidet. angyalok. És ez az er . vagy ha én azt mondom. Létezik rajtunk kívül egy er . hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. Természetnek. Ez a kreatív energia. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. csíp s júliusi reggelen. és tegyél meg mindent. ha én azt mondom. Nem sokkal az után. Lehet séged nyílik arra. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. mi a közös bennetek. Jahve. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. Ha ezt nem tenném. Mo-ritzban. Univerzumnak. Igen. a barátn mostohaanyjával. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . de mégis egyfajta els találkozás volt.Figyelmeztetés! Energiának. élvezitek a napot. és kinyitottuk a naperny t. pár kilométerre a Seal-szigett l. az olyan lenne. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. hogy egyszer együtt kávézunk a St. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. Érezd a francia teasütemények illatát. amelyek egy sz k. A Világ Teremt jének. mint amit fel tudunk fogni. Ez a történet itt kezd dött. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. hogy leterítettük a plédeket. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. Feleségem. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. te pedig azt. amelyb l mindenünk származik. amelyet egész életedben becsben tartasz. és err l beszélgetünk. de egy gyémántgy r olyan ajándék. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. amely sokkal nagyobb annál. Földanyának.

hogy az indiánok errefelé hittek abban. a másiknak jelzés. hogy Isten üzenete nagyon fontos. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. hogy csak egy sólyom volt. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. Készen álltam rá. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. különösen nem néhány méternyire egy embert l. amelyet el sem tudtunk képzelni . úgy t nik. hogyan is lehetséges ez. amely megváltoztatta az életemet. ezúttal a társával együtt. tett pár kört fölöttünk. Ha kinyújtottam volna a kezem. hogy nem igazán hiszek a babonákban.még legvadabb álmainkban sem. Mindannyian nevettünk. Isten üzenni szeretne neked valamit. majd felszállt. Bólogattam. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. és elt nt az égbolton. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. Nem tudom. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. a barátságos sólyom újra megjelent. amit l mindenki elhallgatott. és soha nem láttam sólymot a földre szállni. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. Lehet. Az indiánok abban is hittek. majd ismét leszállt mellém. és pont. amikor olyan dolog történt. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól.Tudtad.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . ha egy sólyom leszáll melléd. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. 19 . 18 A mai napig nem tudom. A sólyom kicsit maradt még. Végül Lisa mondta ki. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. majd leszállt közvetlenül mellém. ami ellentmond alaptermészetének. az azt jelenti. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. felkeltette a fi gyelmemet. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. Nem hiszek a babonákban. Egy farmon n ttem fel. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. majdnem elértem volna. Talán csak puszta véletlen volt. tett két kört a fejünk felett. Alighogy a szavak elhagyták a száját. az azt jelenti. Tom. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára.

amelyek err l tanúskodnak. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. nyisd ki az ajtót. Nem tudsz megfeledkezni arról. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. hogy elérd azt a gazdagságot. ami neked jár.2. hogy elfogadd Isten ajándékait. A legtöbb ember nem várja. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. hogy agyonhajtod magad. Elképzelhet . hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. Lehet. hogy megkapd mindazt a jót. Lehet. amelyet az univerzum neked 21 . Engedd meg magadnak. Az életedet alkotó események sorát szemlélve. Minden szent könyvben vannak versek. az. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. Most jó dolgok várnak rád. hogy jól szeretnél élni. nem vagy méltó arra. amit igazán akarsz. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. hogy segítségért imádkozol. és vágysz az evilági jó dolgokra. Kérlek. hogy elfogadd: jó vagy. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. FEJEZET Fogadd el. Nem tudsz szabadulni attól. nem tudsz szabadulni attól a képt l. hogy úgy gondold. hogy jó dolgokat kapjon. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat.

Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. A benne ül önkéntes szólt a férfinak.De akkor ² folytatta a férfi . Az Úr majd megóv engem. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz. A férfi a háza teraszán ült. . A csónak így nélküle ment tovább. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. sem a másik félnek.Köszönöm. Valaki. 23 . Megtagadod magadtól az ajándékot. Az Úr majd megóv engem. nem. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. valójában Istent utasítod vissza. H szolgád voltam egész életemben. mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. amikor egy ment csónak közeledett. hogy jó vagy! szánt. ha gazdag szeretnél lenni. ez igaz. aki megtanított. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. akivel találkoznod kell. és azt mondta: .miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 .Köszönöm. Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. és csak feléd ² mondta a férfi. hogy szálljon be. A férfi ismét elutasította a segítséget.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el.Én nem szántam halált neked. Már körülvette a víz. amikor a víz még magasabbra emelkedett. akit elragadott az áradás. és fel kiabált a pilótának: . A visszautasítás nem jó . és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. S t mi több. Ha valaki felajánlja. semmire sem számíthatsz. A férfi ismét elutasította a segítséget. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. Az az ember. nem. Egy helikopter szállt fölé. hogy meghív ebédre. Nos. . a férfi kimászott a tet re. valójában Istent utasítod vissza. Az Úr majd megóv engem. Ha nem fogadod el azt a jót. És ez nem túl jó ötlet. Mindig feléd fordultam. Ha visszautasítod a jó dolgokat. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. aki azt neked szánta. Egy órával kés bb. és a mennybe jutott. amelyeket felajánl. hogy szálljon a csónakba. ha visszautasítod valakinek az ajándékát. és arra kérte. nem. és így szólt: .Igen. a középiskolában hallottam. el kell fogadnod az ajándékot. mert a földszint már víz alá került. amelyet neked szánnak. Az Úr egyetért en bólintott. és ledobtak neki egy kötéllétrát. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. A férfi tehát meghalt. mert a folyó még mindig árad. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. de túl is léptünk rajta. és az ajándékozás örömét attól.sem neked.Köszönöm. A helikopter erre otthagyta. Az istenfél férfi azt mondta: .Drága Uram.

az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. és ny gös. hogy Harry Truman az alelnök. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. Rokonszenves lesz neked. aki valószín leg azt hiszi. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. Teljesen váratlanul ért. még a hátamon is felállt a sz r.Marilynnek jók az összeköttetései. Fáradt vagyok. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. El sem tudtam képzelni. 25 . ég a b röm. Bob úgy döntött. és mégis belépett ez az er s. Bob mosolyogva azt mondta: . áthívja a szomszédját. Erre én azt válaszoltam: . hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. Játszottunk a h vös hullámverésben. Elhatároztuk. Hollywooddal. Äakit csak szeretni lehet". és nagyon megjött az étvágyunk. hogy bemutassa nekünk azt az embert. Bob. Lisa. és nem tud átjönni. Megkönnyebbültem.3. hatvanas éveiben járó asszony. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. életvidám. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Amint egymás szemébe néztünk. Diane.Inkább ne. Heather. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. nem érzi jól magát.

hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. akivel valaha találkoztam. sem az üzenetre. amely meghaladta mindenkiét. Olyan er vel bírt. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. Amikor megkérdeztem. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. és egyeztessünk egy találkozót. hogy er sen érezte. Az egész nap e felé a cél felé tartott. amit most tudok! 27 . Sem a sólymokra. mi az üzenet. és azt mondta. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. hogy ez a kölcsönösség törvénye. Éreztem Marilyn személyes energiáját. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. Lehet. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. de már sokaknak elmondott). Megismételte. hogy költséggel jár a dolog. A barátságos sólymok felkészítettek rá. mi az üzenet. Kifejezetten nekem 26 szól. Igazából inkább kevésbé. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. És fordítva: elvárom. Sok éves küzdelem árán. azt mondta. Szerettem volna megismerni. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. mindenkivel egyetértettem. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. ha találkozhatnánk. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. mert nem akartam költeni a pénzemet. egy hirdet irodát. Azt is tudom. ha tudtam volna. Marilyn hirtelen mögém sétált. különleges üzenete van számomra (valami. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. és alig vártam az id t. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. (Marilyn kés bb elmondta. Nem tudom. de azt az üzenetet kaptam. ez azért történt így. Brosúrákat írtam. Én elvárom. és megijedtem. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. amelyet Isten felajánlott. örülne. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. Épp nem volt nála a határid naplója. és jól csinálja. El ször egy. Azt mondtam magamnak. hogy féltem. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. szinte és egyenes volt. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. amennyit fizetsz érte. ezért elutasítottam az egészet. Így volt. hogy azt mondta. miként lehet jobban boldogulni a világban. hogy nem tudtam. ezért odaadta a névjegyét. És mégis visszautasítottam az ajándékot. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. A sólymok felkészítettek rá. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. ameddig csak lehetséges. amikor végre elmenekülhetek.) Feltételeztem. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. hogy elhatároztam. hogy találkoznom kell veled. És megfizettem érte. Marilyn elmondta. Marilyn tudta. hogy eredeti figura. Lehet. szinte éreztem. Elég egyértelm nek t nt.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. ahogy zizeg a b römön. Marilyn szelleme magával ragadott. és sok embernek segített elérni a vágyait. hogy régebben azt oktatta. videókat és más marketinganyagokat készítettem. sem az elektromossággal töltött találkozásra. 0. miként viszonyuljak az igazsághoz. komolyan gondolja a dolgot. és ez rossz útra vitt. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. Erre nem voltam felkészülve. Komolyan mondom. De szerintem az igazság az. hogy megkapjam. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. megragadta a vállamat. egy fontos üzenet közvetít je. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. hívjam fel.

Gondolod. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. Nem a szerencsén múlik. az els dleges mozgatóer . A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. hogy gazdagok legyünk. Gazdagságodnak egyetlen forrása van. sem az üzletfeleiden. hogy egész életed során elérd. a fenntartó. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. a házastársadon vagy a többi emberen. Ez egy isteni. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. Ez az emberi lények valódi természete. És nem is a f nöködön. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Isten az élet forrása. sem azon.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik. mert elfogadjuk Isten ajándékát. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. milyen keményen dolgozol. Ez a sorsunk. Soha nem szabad. amely felett nem mi rendelkezünk. Hogy is adhatna olyasmit. hogy b ntudatot érezzünk azért. amely olyan csodálatos. zörgessetek és megnyittatik néktek. Egy ajándék." Velünk született jogunk. ami másoknak árt? Ez 29 . Ez a gazdagság minden érintett számára jó. nem a szerencsejátékokon. és ez nem más. gyönyör ajándék. Isten gazdagnak teremtett. mint Isten. keressetek és találtok. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik.

vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. mintha semmi sem történt volna. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. Nem kaphatunk mást Istent l. Ma már tudom. Átgondolta a hétvégén. beteljesíthetsz.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. amelyen keresztülmegyek. amit meg kellett volna tennem. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. Johnnak dolgoztam. Értettem volna a folyamatot. akkor kinyit egy ablakot. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. Ez nem az a fajta b ség. Megvolt a lehet ségem. Igazán egyszer . hogy megkeresem a nyitott ablakot. Isten jó. hogy részesülj benne. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. Én és az üres irodám . és élvezd. Ha tudtam volna. Nem kell. Tudtam volna. beteljesüléssel és elégedettséggel. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. Másrészt pedig veleszületett jogod. és arra jutott.az egész világgal szemben. amit most tudok. Tehát d lj hátra. a szó legteljesebb értelmében. Ez jólét. de akkor ezt még nem tudtam. hogy vallásos légy. hogyan kérj. hogyan éreztem magam. hogy megtudjam. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. hogy túl sok pénzt költ marketingre. A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. hogy ha Isten bezár egy ajtót. amely felett nincs hatalmunk. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. Képzelheted. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. amelyet egy hónapja béreltem ki. amikor 31 30 . hogy nem dolgozik tovább velem. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. hogy kérjük. mit kell tennem. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. elérhetsz. megvásárolhatsz. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. de visszautasítottam. hogy úgy tettem. Kérésedért cserében a tiéd. amelyet megszerezhetsz. Ehelyett azt választottam. Ám akkor nem tudtam. Az egyetlen dolog. Két értékes hetet vesztettem azzal. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. megvalósíthatsz. Megfutamodtam. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes.

Meg tudom háromszorozni a jutalékát. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . és több kazettát hallgattam meg a témában. és azt mondta: 33 32 . Hangosan hirdetem. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. hogy látnom kell magam el tt. Tudom. Ez volt az a pont. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. és ez ma is így van. de valóban szükségem volt a segítségére. Köszönöm. tudni fogod. és azóta is rendelkezésemre állt. hogy Diane nála járt. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. amit már ne tudnál. amikor el ször talál koztam Marilynnel. Tudom. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. Tudom. hogy Nebraskából jöttem. Tudom. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. amit akarsz ² válaszolta. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. Csak jutalékot adtak. Ez öt hónappal azután történt. De amikor elmész innen. Tényleg ostobán éreztem magam. Nem noszogattak.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. valahányszor munkára volt szükségem. hogyan kell eladni. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. nem volt fix fizetésem. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam.Hogy elérd. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. mi lett volna. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5.Nos. mint bárki más. majd feltett egy kérdést. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. amit elmondott: . amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. John! Néha azon gondolkodom. hogyan csináld. és egy hónappal azután. beleértve a magas telefonszámlákat. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. ahogyan megkötöm az üzletet. Több könyvet olvastam. Mit tudna mondani nekem Marilyn. hogy felhívtam Marilynt. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél.Hát.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. . Jól csinálom. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. hogy el kell jönnie hozzám. hogy el ször találkoztunk. ahol két dologhoz értenek. Mit tud nekem mondani Marilyn. mire annyira összeszedtem magam. Keményen dolgozom rajta. a kemény munkához és a focihoz. én nem akarok semmi olyat mondani neked. Végül úgy alakult. A kezembe adott egy öt-centest. .

És ha nem m ködik. a nap süt. de valamennyi vallást magában hordozza. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt. Akarok egy új házat. Lejegyezhetsz bármit. Büszke vagyok rá. Egy Új h t t. Egy szentélybe érkeztem. és meleg szell lengedez. Elmondta. Nem vallásos. Most megtanítom neked. és nem rosszindulatú. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. mint inkább a miatt az energia miatt. A virágok bimbóznak. Megkért. amely tudatta velem. hogy ismerem t . a madarak csiripelnek. most már gazdagabb vagy. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Szóval azt szeretném. amit most röviden megosztok veled. Szeretnék mindent megadni ahhoz. hogy sikerrel járj. kinyitottam. nyugodt voltam. amelyet én éreztem azon a napon. szeretnél. hogy Marilyn a tettek embere. miért m ködik ez a dolog. Megmutatta. Csak pozitív dolgokat mond.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. 35 . és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. ² Írd le ezeket ² mondta. Engem fogsz hibáztatni. hogy válasszak. akit tisztelhetek. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett.és mindig is az leszek. Mifélék? . Olyasvalaki. A titkokat. Ismertem már néhány életer s embert életemben. amelyet ben tt a jázmin. akiben megbízhatok. A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna.. hogy lépjek be. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. amelyekre nagyon vágyom. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. amiket. Marilyn kiszólt. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. hogy megvehessem azokat a dolgokat. amit t le tanultam. Egyfajta er s. 34 Odabent megérintett a lakás békés. szeretetteljes légköre. Igen. közérzetem pedig kellemes. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. amit szeretnék. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. Elmagyarázta. hogyan m ködik ez a módszer.. Szeretnék. amelyet a cip hordozhat. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. Elképzelni sem tudtam. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. hatalmas energia. Szeretnék egy házat." Megállított. és azt mondta: ² Ha így írod. ² 0. amilyen akkor az életem volt. mint amikor beléptél ide. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. Soha nem ítélkezik. Biztonságban éreztem magam. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. szóval vannak dolgok. A lilát választottam. Valaki. amit csak akarsz. de soha nem szerzed meg. Nem éltek ott gyerekek.Rendben! Szeretnék egy új autót. átsétáltam egy fehér lugas alatt. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. miként kérjem valójában. amely egész valómat áthatotta. ²Hát. Azonnal elmondhatnám.

Néha van. Mindig olyan egyszer nek t nt. Ha pénz után sóvárogsz. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. hogy gazdag leszek . A pénz valójában nem más.egyszer csak. akár nincs. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. Megszámolom. 37 . akárcsak Dagobert bácsinak. amikor elképzeltem. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. Bárcsak tudtam volna azt. máskor nincs.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. függetlenül attól. Az a fontos. vagy nincs. tele pénzzel. amit most elmondok neked! Soha. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. Hatalmas hiba volt. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. Egy napon milliárdjaim lesznek. és fürd zöm benne.. egy ilyen ügyes fickó. A pénz jön és megy. de hát az a nap soha nem jött el. amit kérsz. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. De akár van pénzed. hogy van-e pénzed. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. Egy napon lesz egy pincém. az életed folytatódik. hogy pénzért folyamodtam. mint én. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom. mint forgalmi eszköz. amelyben elégedett és boldog vagy.. hogy olyan életet tervezz magadnak. Talán nyer a lottón.

kérsz egy autót. Eva valóban megkapta.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. Ehhez csak az kell. alaposabban is szemügyre vette a csekket. és neki küldte át az összeget. soha. hogy adja át neked a fenntartó szerepét. hogy teremtsen. tehát valódi dolog. az a pénz. gondoskodó. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. hogy elfogadd a hagyatékot. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. mit kapsz?! Márkát. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). jobban teszed. amit elkölthetett vacsorákra. hogy azt kérj! Mondjuk. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. Istennek semmi szüksége pénzre. És azt is tudta. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. amit kért. amelyek felett nincs hatalmad. Ehhez nincs szükség pénzre. Képzelheted. de borzalmasan vágyott rá. autókra. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. ruhákra. akit szerethetsz. Az univerzum megadja. mit akarsz. biztonságos otthonunk legyen. Azt mondta. jent. ha kitalálod. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. nincs általánosan elfogadott pénz. de a pénzintézet hibázott. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. Kérd a Teremt t. Mert ha nem tudod. semmibe vette ezt a szabályt. mindig van egy rés. Isten azt szeretné. valójában arra kéred. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. Lehet bel le ékszert. és neki nincs szüksége pénzre. és ki kellett találnia. Minden jó dolog Istent l való. Isten tart el téged. Olyan sport Lexust. Amikor Eva lehiggadt. ki tudja. fogat készíteni. ezért egyáltalán nincs szükség arra. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. aranyunk és drágaköveink. Isten megteremti számodra. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. Láttam már olyan pereket. Ez kibillenti az egyensúlyt. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. amit kérsz. és talált egy. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. ami a tiéd. Egy héttel kés bb leesett az álla. Az arany önmagában is értékes. mit akarsz. amikor megnézte az e-mailjeit. hogy szép. hanem valódi pénz. mert az arany ásványi anyag. amelyikre vágytál. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. arra kéred t. megbízható autónk.és az univerzum gondoskodik róluk. így hát mégis pénzt kért. bár t u d t a . Ehhez sem kell pénz. Amikor pénzt kérsz. amelyet a kezében tarthatott. Eva. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. azt kapod: semmit. Ehhez sem kell pénz. Az egyik barátunk. 39 38 . házat. valószín leg megkapod. hogy tudd. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. hogy megbírságolnák. Kérhetsz aranyat. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. Amikor pénzt kérsz t le. Ez nem hirdetési trükk volt. és semmissé teszi azokat a próbákat. családot vagy új cip t ² akármit. Pénz. és összezagyválsz mindent. amelyei nem tölt ki fogalom. vagy valakit. sikeres vállalkozásunk. Az egyetlen. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. er s. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. Nyerhetsz autót egy perben is. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. mit akarsz. hogy pontosan milyen autót akar. Ha nem tudod. Kérj azonban pénzt. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani.. amit nem szabad kérned. utazásra. Ezeket a dolgokat kérd . új ruhát.

akkor más kapja meg. ha nem kéri a húst. senki sem utasít vissza. hogy nála nincs mit l félnem. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. és lesd el a titkot. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. Elhagyott az ön bizalmam. ahol ellazulhatunk. Az igazság örök érvény . mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. Azonnal tudtam. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. oly módon. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. Biztonságban voltam. Mindenhol jelen van. Új-Mexikó délkeleti részén. még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. Teljes és tökéletes biztonságban. amelyek felett nincs hatalmunk. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. Hallod a harangszót. Cindy elfogadta a húst. az önbecsülésem. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. Rengeteget tanultam Marilynt l. amely megvalósítja. a kenyérpirítót. az Anna királyn korabeli székeket. Nem hív a hitelez m. Sok ingatlant elvesztettem. Készülj fel rá. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. Kérlek. és komoly fejtörést okozott számára. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. amikor nyert egy fél marhát. Energiát. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze. együtt kellett élnem a feleségem húgával. Kérd kifejezetten azt. Mindig is tudtad. vésd jól az eszedbe. bár nem volt rajtam a cip m. a kanapékat. 6 végzi a teremtést. és tudod. Feltárom ugyanazokat a titkokat. Tarts velem. Hamar megtanultam. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. amit akarsz. Végy egy mély lélegzetet. Most én következem. Mindent eladtunk: a nagyágyat. csukd be a szemed. Teljesen ellazultam. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. és valóban a dollár. Nem volt állásom. Én tanítalak téged. 41 40 . Ha gazdag akarsz lenni. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. amit korábban ne tudtam volna. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. Tudod az igazságot. A lány azt mondta. és cserébe kapott egy sorsjegyet. Menjünk hát együtt. Persze semmi olyat. és ahol biztonságban vagyunk. te és én. Fontos. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. peso vagy jen forrásai lehetnek. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. furcsamód átváltoztam. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. Áthatja egész létezésünket. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. Megjelenik a zenében és az irodalomban.

és azonnal tudtad. és az energia teljesíti. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. vagy üzletet kössünk. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. amelyre szükséged van Rendben. Miért kell agyonhajtanod magad. politizálnod. hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. Újra és újra ezt hallom: . érvelned. Mindenesetre én így voltam ezzel. amit az emberiség létrehozott. hogy belemerültem a munkámba. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. Ma már semmi különöset nem teszek. Amikor felhívom ket. El ször leírtam a nevét. létrehozta a csillagokat. amely el idézte az srobbanást. hogy elérjem. Te megrendelsz valamit. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. Meg voltam gy z dve arról. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. Mégsem tudtam bármit megtenni. hogy kétszer cs dbe mentem. Semmi mást nem kell csinálnod.az élet mai formáját. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. A munkám lényege. vagy ha éppen dolgozol. hogy többször kell felhívnom valakit. valamiféle megérzés. Hogy mi a kulcs a sikerhez.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. az üzenetrögzít jelentkezik. mit fog mondani a másik. Most itt az ideje. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. de túl is mutat azon. Nem kell könyörögnöd. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. várj egy kicsit. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. Felvette a telefont. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. Nem is tudom elmondani. milyen er vel bírsz. hogy ajánlatot tegyek neki. de valami miatt most mégis megtettem. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. Képzelheted. mégis mindent elérek. ha azonnal tárcsáztam. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. Várj. mint az enyém. hogy fel akartál hívni valakit. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. A legcsekélyebb fogalmad sincs. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. hányszor fordult el . amit kigondoltam. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. egy gondolattal kezd dött. Az si.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. valószín leg tévedsz. hogy így volt. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. hogy elfoglaltnak t nj. Semmiben sem különbözik attól. és fogékonnyá válsz. Tudjuk. Ritkán fordul el . amit a fejembe veszek. hogy tudtad. hogy a fejembe vettem. és csak azután hívtam. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. láthatatlan kötelék vezérli ket. Igen. és arra kényszerülsz. csak kérni és elfogadni. Amióta ezt a módszert használom.Általában nem veszem fel a telefont. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. elmondom kés bb. hogy bármit meg tudok tenni. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. Ez ilyen egyszer . Most képzeld el. De az igazság az. és lehet ségem volt rá. és örülök. Ez elég bosszantó. amíg lecsendesülsz. hogy minden. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. legfels bb energiával. kényszert alkalmaznod. Képzeld el. a helyzet megváltozott. Az univerzum megadja számodra az id t. a galaxist . Megtörtént-e már. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. Úgy érzik. hogy megláttál valakit. hogy álmaid párja . ugyanezt tapasztalod. mindenható. amint a sugallat megérkezett. hogy elérjem. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. amit csak akarok. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. és az jelentkezett. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. 43 .

hogy ha szegénységre gondolsz. k tévedtek. Ha jóindu45 . és hazamentem. V-8-as motorral. Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. Ellen rizte a kérvényemet. amikor is kaptam egy levelet. Erre nemet mondtam. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . És ez a teremt energia alig várja. Töprengett egy percig. Elmentem a bankba. Végül azt mondta. Megállapodtunk. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. az már az akaratodat tükrözi. amelyet továbbra is akartam. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. találd ki. új autód van. Elhatároztam. És újra meg új ra. Pontosan azt fogod kapni. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest.Hitelt egy új Mercedesre. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. hogy minden számládat kifizeted. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. Most elmesélem. Ha azt mondod. Nem elég. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. akkor szegénységet teremtesz. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. és válaszaimat beírta a számítógépbe. akik nem kaptak érte jutalékot. . hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. vagy van valakid. új házad. ha gazdag gondolataid vannak. Ha aggódsz.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. Lejjebb is engedték az árát. Ha azt mondod. és azt mondta.Akkor mit akar? . Az elme kreatív energiája végtelen. a tudatalattid megteremti. hogy szeretnék egy Mercedest. ahol két hónapja állt. és megkérdeztem. Ha azt gondolod. gazdag karácsonyt tartani. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. mint a Äkis Mercedesre". Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. de egy évvel hosszabb a futamid . megkapod. hanem hitelszövetkezet is. Ez azt jelenti. amire mindig úgy gondoltam. mint kellene. hogyan m ködik a módszer. Szóval újra leírtam. Magam teremtettem az el finanszírozást is. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. hogy minden vágyaddal teljesítse. és azt is elárulja. aki azt javasolta. Körülbelül egy hét telt el. majd azt mondta: . azzal jólétet teremtesz. amíg a hitel lejár. Ha azt hajtogatod. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. amely arról tájékoztatott. Mert akármire gondolsz. amelyet szerettem volna. Az én autóm volt. hogy hiányt szenvedsz valamiben. . Másrészt viszont.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. de senki nem vette meg. És éppen ez a bökken . akivel megoszthatod az életedet. Nem tehették. nagy. hogy elkeljen. Ezt hívják úgy. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. És mindez az elme hatalmának köszönhet . Bármit is akarsz. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra. (Még azok is így vélekedtek. hogy nem volt tudomásom arról. akkor úgy lesz. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. valóban nem lesz elég pénzed rá. de meg is szüntették a hitelemet. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. Leírtam. amit kérsz: kevesebbet. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. Felhívtam. Én pontosan azt kértem. hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. hogy el fogod veszíteni a munkádat. már szinte munkanélküli is vagy.kérdezte. Egy BMWkereskedésben találtam rá. amit valaha láttak. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta.Rendben. mi lesz.

akkor fejl dsz és kivirágzol. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. hogy bántson vagy segítsen téged. az visszatér hozzád. a munkádat. akkor a boldogság egész tárházát. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. de sok vonal tér vissza hozzád. az életed megtelik szeretettel. hogy el segítse sikeredet. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. Amit adsz magadból. Jegyezd meg. amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. hogy igaz. megsokszorozva kapod vissza. Ha negatívat. Azt azonban valószín leg nem érted. Ha idegességet sugárzol. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. latúan gondolsz másokra. tengernyi idegességet kapsz. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. Ha boldogságot. akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. és elhiszed. 46 47 . Akármit bocsátasz ki a világba. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. hogy az már most is a tiéd. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. Tudod. úgy arat. amit el akarsz érni. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. azt legalább tízszeresen kapod vissza. Kérlek. de ellentétes irányú következménye. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . Ha szereted az életedet.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. Ez a megsokszorozódás törvénye. olyan gazdagság les: a jutalmad. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. Amit kisugárzol. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. Ha arra a jó dologra összpontosítasz.

írsz vagy gondolsz. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. hogy ez igaz. de szüksége volna a pénzre. Ennek persze az ellenkez je is igaz. nem vár t le semmit. hogy dolgozni menjen. Ráadásul nem azért vagyunk itt. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. Ráébredt. Úgy érezte. Azért vagyunk itt. Rájött. annak az átkozottnak. Amit adsz. hogy gazdaggá váljunk. kedves. ha a gyerekekr l van szó. Azzal védte meg magát. mint amikor el ször találkoztál vele. amire nem vágysz. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. hogy ítélkezzünk. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. Könny kigúnyolni ket. Túl beteg ahhoz. a f nökeink. Már annyit hallottad. Úgy döntött. és az élete hirtelen der sebbre fordult. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. Tudod. Mindez csak árt neked. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. nagylelk és tör d szavakat. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. a barátaink vagy a szeretteink miatt. azt sokszorosan kapod vissza. pusztán azért. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. egy délután felhívott. A férjével mi ndi g veszekednek. Ha szeretetteljes. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. Amikor rosszat mondasz másokról. azt kapod. 49 . Az egyetlen. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. rosszindulatú. és eltörte a kulcscsontját. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. Egész életedben ezt hallgatod. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. hogy ha galád. Elmondta. Amit pedig kibocsátasz. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. hogy a fi a el es et t a robogójával. Megváltoztatta a hozzáállását. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. Ez egy olyan probléma. a szomszédok. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. ami kellemetlen számunkra. ami vele történt. amennyire csak tud. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. amiben biztos lehetsz. aki kit n egészségnek örvend. magadat bántod. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. Egy barátn m. mire a fájdalom visszatér. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. mert mások. hogy vissza fog térni. negatív energiát bocsátasz ki. Túl egyszer hagyni. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. Túl egyszer másokat gy lölni.

Ahogy apám szokta mondani: .A munka. Képzeld el magad. hogy jegyzeteket írj. és te most megtanulsz egy új módszert. ha nem zavarnak a barátaid. majd javíts a gondolkodásodon. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. A tanulás munka. a családod. amit megéri megcsinálni. szerezz be egy vonalas füzetet. azt gondolván. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. amíg ezen dolgozol. és bocsáss meg magadnak. állj meg. hogy egyedül maradhatsz. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. nem nyomasztanak kötelezettségek. hogy jól csináld. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. hogy folytathasd. a munkatársaid. megér annyit. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. Mindez rajtad múlik. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ²." 50 51 . hogy befejezd a következ fejezetet. csak azokat mondd ki. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. Jobb. Ahhoz.

Csak a lap egyik oldalára írj. és az univerzum dönt. Ide kés bb írsz majd. jobb élet felé. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. A különbség benned rejlik. és mindig hagyj ki 53 .7. hogy eldönt d. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. Lapozz egyet. amit Isten nem szán neked. Ha nem. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. nem is akartad igazán. Kezdjük azzal. hogyan. A lényeg. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. mit akarsz. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. Az egyetlen. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. mint szegényen. Nyisd ki. az isteni inspiráción. Most pedig elmondom. és akkor elérheted. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. hogy megtedd az els lépéseket egy új. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. hogy elképzeld. amit szeretnél. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. hogy olyan dologra vágysz. és megkapod. Kérsz valamit. amit meg kell tenned. Elképzelhet .

Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. Nem fontos. amit most akarsz. Ez fontos annak érdekében. az adott pillanatban. Szeret . hogy jelen vagy múlt id ben leírod. Csak az egyik oldalra írj. hogy gazdaggá válj. Rengeteg új barátom van. 55 . Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. 4. Gondolkodj nagyvonalúan. engedje meg. de nem most. Imádom az új munkámat. Az új házamban élek. Ha a jöv be teremted. 3. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. romantikus kapcsolatban élek. és szünetet rendelnek el. hogy anyagi gondjaid vannak. így azonnal élvezheted. Úgy éreztem. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. Vigyázz. hogy AKARSZ egy új autót. 8. hogy b ségben élj. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Ezek a szavak megállítják a futószalagot.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. Van egy új kanapém. hogy megvan? A válasz erre az. most elkezdjük a listát. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . Az univerzum ezután megadja neked. A második oldal tetejére írd fel: A listám. Ha abszolút nem akarsz új autót. Nincs új autóm. és kidobhatod. amelyek azt kérik az univerzumtól. csinos és egészséges. 7. Karcsú vagyok. azzal valójában azt mondod. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. Nem vagyok ott veled. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. hogy alkalmazd a b ség törvényét. hogy teremtesz valamit. de akarok egyet. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. tör d . Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. mintha hazudnék vagy csalnék. Ezzel eléred. vagy. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. a tudatalattid azt hallja. hogy akarsz például egy új autót. írj egy listát mindenr l. amit hallani akar: új autód van. A listám 1. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. írj egyegy kívánságot minden második sorba. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". vagy szegényesek a forrásaid. amelyre valaha is szükséged lehet. hogy várjon. hogy AKARNI akarsz egy új autót. 5. Az univerzumnak egyszer . azt mondod az univerzumnak. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. Feltételezem.a holnap soha nem jön el. Feltételezem. Most készíts egy listát. Egy csodás estét töltöttem az operában. amit szeretnél úgy. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. ahogy elmondtam. amit és amikor akarsz. Nos. Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. azt a látszatot kelted. Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. Készítsd el a listát pontosan úgy. mint kódokra. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. hogy ne írj olyasmit. tégy úgy. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. hogy szeretnél valamit. amit akarsz. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. Akkor miért mondjam. mintha szeretnél. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. Ezt akarod? Természetesen nem. Valami kézzelfoghatót. csináltál-e már ilyet korábban is. Azzal. 2. amit használhatsz. Nagyon jól éreztem magam a színházban. 6. amelyekre vágysz. Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. amely szerint korlátlan készlettel. mintha már a tiéd is lenne. Itt egy példa arra. és csak a lap egyik oldalára. Miután kicsit már kipróbáltad. Ez eleinte nehéz volt számomra. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. Remélhet leg te tudod. Én sokat teleírok egy hónap alatt. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Van egy új székem. mit akarsz. és nem tudom pontosan. soha nem kapsz lehet séget arra. hogy élvezd kívánságod tárgyát.

Az apróságokat is le kell írnod. kényszerít erej kívánságokká változtatja. amit akarsz. Amit kaptam. amelyet valaki megvett. hogy elkészíted ezt a listát. A képnek tisztának kell lennie. egyszer . Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. Vagy olyan autót ajánlanak. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. de valóban akartam egyet. hogy megismerje. Kés bb német szerel barátom. Írd le. Most csak durván vázold fel a dolgokat. amelyet a tárgy birtoklása kelt. szóval leírtam. és megkapod. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. szó szerinti megfogalmazásban. Ez a tiéd. írd le azokat az üzleteket. Lásd magad el tt a kívánt színben. 13. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. = Megkapod. Részt veszek egy tengeri körutazáson. amely valaha felvet dött. Képzeld el. amit altkor érzel. amilyet csak akarsz. Írd le. Lelkesedj ezért az autóért. És az univerzum mindig a szívedbe néz. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül. hogyan akarod élni az életedet . mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". mit kérsz. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. 15. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. Akármit. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. Ez lehet séget ad az univerzumnak. amit akarsz. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. Rajzold meg a körvonalakat. Képzeld el. Most érezd a szétáradó örömöt. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. csak írd le. Menj el egy autókereskedésbe.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. Én el ször leírtam. amelyiket kérted. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. és mik a vágyaid. Tedd valóságossá önmagad számára. amely összetartja vágyaidat. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. amíg már úgy érzed. A bevételem sok. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. amit leírtál. és nézd meg minden szögb l. Azonban a lelkesedés az. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. milyen élvezni azokat a dolgokat. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . hogy van egy zöld Mercedesem. amit szeretnél. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. Valójában ez a titka annak. amit akarsz. Valójában addig írd. Aktív társasági életet élek. Olyan hosszú lehet. A lehet legkevesebb melléknevet használd. amelyeket meg szeretnél kötni. Nem gondoltam. amit kértem. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. és zöld. a Äkis Mercedes". hogy széles választékot nyújtson számodra." A lelkesedés rugalmas kötelék. Képzeld el a b r tapintását és illatát. és képzeld el. Inkább csak kívántam. Fantasztikus a szexuális életem. amikor el ször hazavezetsz vele. mint hittem benne. Ezután érezd azt az örömöt. közvetlenül a kereskedésb l. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. de soha nem vezette. Wolfgang azt mondta: 56 . Képzeld magad a kormány mögé. kimerítetted minden vágyadat.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. Új leped im vannak. Lehet. új volt. megbízható és folyamatos 14. hogy megkapj bármit. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. Azzal. amelyeket meg szeretnél tenni. 10. hogy megszerezted. írd le a dolgokat. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. hogy már a birtokodban van.

Nézegess jegygy r ket. Lépj tovább. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. Teljes mértékben rajtad múlik. amit akarsz. amelyeket szeretnél. miben hiszel! Tégy úgy. lásd magad el tt. A te dolgod. hogy elérd a gazdagságot. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Azt fogadsz el. 58 59 . amelyre szükség van ahhoz. Maradt még néhány részlet. függetlenül attól. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. Mert teljesen mindegy. Most is akarod. Nézd meg minden szögb l. mi minden lesz a lakásodban. Próbálj fel néhányat. Azok a tieid. Járj esküv kre. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. Ha új kapcsolatot szeretnél.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. és a maradékot elutasíthatod. és képzeld el. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. hogy miben hiszel. Úgy képzeld el ezt az otthont. amelyeket meg akarsz szerezni. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. Ne te keresd. valamennyi a tiéd. Tedd valóságossá a dolgokat. a tapétát vagy a medencét. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. kövesd ezt a rendszert. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. és nézd meg a h t t. ahogy leírtam. amiket kértél. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Nem kell kiérdemelned. Senkinek sem számít. Menj. Akármit akarsz ² érintsd meg. hogy kérj és várj. Nem kell befejezned. Az univerzumnak sem. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. elérned vagy teljesítened semmit. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. Kukkants be minden egyes szobába. Kérlek. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból.

mintha már a tiéd lenne.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. milyen autót szeretnél. hogy megzavarnának. Mellesleg van egy különleges oka annak. Most írd le részletesen. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. amelyeket jobban szeretnél. Elképzelhet . hogy úgy kell leírni az autót. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. Az. Gazdag vagy . Ezek valóban olyan dolgok. A lap tetejére írj fel egyvalamit. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t.8. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. Ne felejtsd el. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj. hogy kés bb b víthesd a listádat. összpontosítást és er feszítést igényel. hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet. Hagyj ki minden második sort. mit szeretnél elérni az életben. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. Azért hagyod ki ezt a helyet. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. Minél összetettebb egy elrendelés. hogyan jutsz hozzájuk. amennyire szükséged van. most is bizonyosodj meg arról. El ször leírtad azokat a dolgokat. mikor. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. Már megvan a lista arról. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. 61 . Minden sor egy elrendelés. amelyeket akarsz. Most részletezni fogod a listádat. és valóban megkapod-e. Annyi oldalt használj minden dologhoz. például: Az új autóm. Ezután már az univerzum dönti el. mint másokat. hogy az elméd segítségével megteremts valamit.

pontosan úgy. ott volt a bézs táska. Ez az értelme ennek a feladatnak. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. és visszarohant a munkahelyére anélkül. húszlemezes CD-tárral. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. hogy megebédelt volna. használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. 2.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . Az a dolgod. Az autóm vezet ülése állítható. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. mint ahogy megvetted az autót. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. hogy neked jó legyen! Legyen. 17. egy n érkezett. 10. Minél részletesebben fogalmazol. Ez a legmegfelel bb autó számomra. amit akarsz. Új autóm ugyanúgy keres engem. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. amit akarsz. ahol megtalálta a lábbelit. Meg is vette. Kéréseidet vajon az isteni jog.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. akiket szeretsz. De mi van. amit csak el tudsz képzelni. 12. Kiváló hangszórók vannak benne. és a vonzás törvénye összehoz minket. Nem terheket keresel. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. Igen. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. Van benne rádió. 9. Védd magad és azokat. tökéletes biztonságban van. Leírod az életed körülményeit. Írd le. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. 5. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. Az is lehet. az isteni inspiráció. Van benne CD-lejátszó. Az új autóm egy Mercedes. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. Az új autóm b rkárpitozású. Egy kellemes. 62 7. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. ahogy én itt. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. Az autó tökéletesen m ködik. mint én t. Amint belépett a munkahelyére. akik a legjobbat akarják nekem. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. Ideges volt. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. Elképzelhet . Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. és javaslom. Van benne pohártartó. szeretetben és megértésben. 21. A Mercedesem egy S-600-as. Csak azok utaznak az autómban. 19. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. 3. 16. 4. 22. Készítsd el úgy. 18. 8. hogy meghatározd a paramétereit 63 . Légy annyira pontos. aki táskákat árult. 20. mert cip t nézett. ha te egy alig használt. amelyet az univerzum nem szán neked. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. Akárki vezeti is az autómat. 15. annál jobb. ahányat csak szeretnél. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. Kérj az univerzumtól mindent. Az új autóm belseje kávészín . amelyik ment a cip jéhez. túl hosszú ebédszünetet tartott. Az új autóm fekete. 13. Az autómra kiváló garancia van. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. Az új autóm motorja 12 hengeres. amennyire tudsz. 11. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. amelyre vágyott. 6. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg.

A medence f tött. 5. Új otthonom ugyanúgy keres engem. 8. kellemes mintája van. 15. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. 13. amíg már mindent részleteztél. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. Az új otthonomban élek. Bizonyosodj meg arról. Csak azok jönnek el hozzám. 9. Jól megtámasztja a hátamat. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. 12. amennyire csak lehetséges. ahogy én is keresem t. 8. amit akarsz. Van egy csodás úszómedencéje. 14. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. mint amilyen az otthonod.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. amit csak akarsz! A több mindig jobb. és a vonzás törvénye összehoz minket. szeretetben és megértésben. Határozd meg a paramétereit annak. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. 2. és a vonzás törvénye összehoz minket. hogy hozzáadj még pár részletet. 4. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. 7. új kanapém. Az új kanapém világos szín . és határozz meg egy új dolgot. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. lapozz a következ oldalra. Új otthonom teljes kör en biztosított. Öt hálószoba van benne. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. 2. 64 Az otthonom 1. Most éppen a saját új. 9. 16. Térj vissza vágyaid listájához. 3. 6. 17. Házam van. Új otthonom nagy és tágas. 11. 10. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Kényelmes ülés esik rajta. Könnyen kifizetem. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. Az otthonom a saját tulajdonom. és írd hozzá azokat is. Talán vissza akarsz majd térni. szeretetben és megértésben. 4. hogy leírtad az autót. mint például: Az otthonom. akik a legjobbat akarják nekem. Ahogy megfogalmazod a részleteket. Modern. 6. 7. Alább két újabb mintalistát találsz. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. A kanapém 1. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. gazdag életedet részletezed. amire az elméd vágyik. Van egy gyönyör . 3. Az új kanapém keres engem. Kérj mindent. 5. amelyet akarsz. ahogyan én keresem t. Három fürd szobája van. 65 . a többi rövidebb.

megtalálja-e az ágyát. amely igazából az érzéseidr l szól. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. Legid sebb lányom. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. döntenie kell. (Nem szabad leírnod azt. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 . Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. helyre: Äugyanúgy keres engem. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. merre nézzünk. belenézett a vasárnapi újságba. Pénelopé pedig elment a barátjához. Valójában már nem érdekelt. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. amit csak találtunk. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". Szóval ahelyett. Soha nem gondoltunk a Searsre. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. miért kellett ezeket szerepeltetni. a 8 -9. Elmondom. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. inkább led ltem kicsit a kanapéra.) Beleírta az említett sorokat is a listába. Nos. Néha ezen múlik. Ez a leválási szakasz. Ez az elengedés. hogy az univerzum meg tudja mutatni. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. Annyira kellemetlen volt már. hogy végül azt mondtam a lányomnak. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. és jelent sen leárazták. mint én t". nem vehettünk meg semmit egészen addig. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. hogy eléred-e. hogy írja le. már megvan az ágy. Megkértem a lányomat. hogy megvan-e. Jobb volt. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. és aludtam egyet a focimeccs el tt. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. amit akarsz. de ez egy óriási akció volt. Nagyon sok jó ágyat láttunk. amely által sokkal könnyebben megtalálod. Úgy éreztük. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. amíg fel nem hagytunk az aggódással. hogy kap t lünk egy ágyat. Amikor odaért. mit szeretne. amit más akar. akármit is akarsz. Egészen addig. Egyetértett velem. de egyiket sem vettük volna meg. Másnap elmentünk. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. Belefáradtam a nézel désbe. A feleségemmel elhatároztuk. és saját lakásba költözött. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz.

Szükségünk van egy társra. Azért vagyunk itt. a megértés és a tolerancia. hogy leírod. amely megnyugtatja a lelkünket. Senki sem tökéletes. a jóindulat. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. egyikünk sem tökéletes. amelynek gondját viselhetjük. ha van egy csomó mindened. Szükségünk van barátokra. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. Azzal. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. és egy családra. bevonzod vagy megtartod azokat 69 .9. gyöngéd kapcsolatra. akit szerethetünk. Megérdemled. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. és mi ennek a világnak a részei vagyunk. hogy ezt az életet éljük.ez a valódi oka annak. mint a türelem. Ez azt jelenti. tanulunk . hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. biztonságos otthon. mint egy új autó vagy egy szép. Teljesen mindegy. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. a kedvesség. Ez egy tökéletlen világ. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. és bens séges. akikben megbízhatunk. mennyire spirituális. a szeretet. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. fejl dünk. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. okos vagy gazdag valaki. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. Szóval. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj. Hibákat követünk el.

8. jó fizetéssel". 15. Határozd meg. szeretetteljes. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. 6. Soha ne írj olyat. Módosítsd úgy. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. 17. a gyermekeidet és a házasságodat is. 21. 4. 14. Ha jobban érzed magad valakivel. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . Támogat mindenben. 13. akár n . Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). amit kértél. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. elgyengülsz. 10. Ez a gyengeség összezúzhat téged. mert örökké sajnálni fogja. Ha feladod a személyiségedet. amelyek boldog. Rengeteget szórakozunk együtt. Nagyon jó barátok vagyunk. 18. hogy ez egy gyakorlat. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. Ez a te életed: azt válaszd. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. mert csak azt kaphatod. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. a partneredet. akár egyedülálló. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. 5. ÄJane feladja a munkáját. ha a kapcsolataidról írsz. hogy ÄJohn szeret engem". hogy feladta a munkáját. 3. viszontkeres engem. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Biztosítja számomra a szabadságot. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. mikor. szeretetben és megértésben. 23. Lehet. 12. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. 7. 11. A házasságom 1. ami az alábbiakban le van írva. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. és én is h vagyok hozzá. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. írd le most azonnal. amit teszek. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. 70 16. Van még valami. 9. Akar házas vagy. 19. És az is lehet. akár férfi. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. hogy önmagam lehessek .és fordítva. és élvezzük az együttlétet. ha nem azt szeretnéd. bármikor megváltoztathatod. Ugyanez igaz az emberek esetében is. Minden gyermekünk egészséges. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. Boldog családot alkotunk. sikeres élethez segítenek. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. Nem tudhatod. A lelki társamhoz mentem hozzá. A házasság. amelyet keresek. és mások sem t led. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. milyen házasságot szeretnél. 2. Végig egyetlen személynél kell maradnod. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". szóval. 20. amit át kell gondolnod. hogy a jöv mit tar71 . hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. és a vonzás törvénye összehoz minket. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. hogy még jobb társat találj. egyik sem növekszik megfelel en.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. Ez egy jól m köd házasság. 22. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. Spirituálisan összeillünk.

Még ilyenkor se er ltesd. hogy mégis tudni szeretnéd. ami neki a legjobb. ugyanakkor hagyod. és hogyan viselkedjenek. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok.és nem a tökéletesség . hogy John a sajátjával foglalkozzon. hogy jobb emberré váltam. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. 72 mind érzelmileg bántalmazta. hogy a férj azt tette. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. Lehet. hogy azt akarod. A fák ferdén n nek. azonosságot. talán több kárt okozol. Ez minden személy saját felel ssége. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. hogy megkapták a hitelt a házra. amely több. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. Sokat gondolkoztam rajta. A férje mind fizikailag. amelyet együtt vesznek. ami veszélyes dolog. Kérd. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. ami kor kilencéves voltam. mint hasznot. Az egységetek olyan létezést teremt. mint a jólét er dje. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. mit kell tenned. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. ha valaki más irányítani próbálná az életedet. Akkor írd azt: Tudom. Te sem vennéd jó néven. energikus és vidám n t. És ami még fontosabb. de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. hogy váljon el. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. ahol találkozott egy másik férfival. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. Kérd a hibátlan kapcsolatot. az egész családom arra buzdította. aki királyn ként bánt vele. Azt nem határozhatod meg. Erre nincs mentség. Lehet. Vázold fel a körvonalakat. mi a jó neki. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. házasságot teremts. és imádta a gyermekeit. hogy másoknak mire van szükségük. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. míg az a munka. A szüleim elváltak. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. a helyzet gyorsan megváltozhat. Ismerek egy gyönyör . Lehet. hogy együtt maradjatok. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. És mindig keményen dolgoztam azért. nincs rá mentség. hogy mások vigyázzák a maguk életét. Valójában éppen az az élet célja. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. Lehet. és eldönt d helyette. Olyan egységet. Ez az univerzum törvényének megszegése. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. és hagyd. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. és végre lehetnek olyan dolgai. Kérj megbízható. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. lehet. amit te szeretnél neki. mert már láttam válást testközelb l. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz.az egyetlen állandó dolog az életben. Miután egy órát náluk töltöttünk. lehetetlent kérsz. Emlékezz arra. mire megértettem. hogy megmondd valaki másnak. mint két személyiség együttélése. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. vagy tartós kapcsolatban élsz. mit tegyen. majd talált egy kit n munkahelyet. Érzelmileg megviselt a dolog. egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. és hagyod. hogy a válásuk nem az én hibám volt. személyesen. Mindenki követ el hibákat. A legjobb. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. és tudni fogod. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. h séges társat. ha nem érdekli a dolog. Ha megpróbálsz irányítani valakit. és a dolgok maguktól alakulnak. amely úgy m ködik majd. Soha ne kérd. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. A változás . kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. Ilyen nem létezik. Természetesen nem támogatom. Ez a n els háza. hogy a saját házasságomat megóvjam. Elvált. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . nem tudom. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe.

Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. amelyik a legjobban tetszik. ha nem is barátként. hogy megtaláld a megfelel társadat. ha hagyod. Védelem alatt állsz. annál könnyebb lesz az életed. 75 . és jobban illenek az életedbe. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. tégy magadnak egy nagy szívességet. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. Lelkesedj . vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. A kapcsolat beteljesítette célját. Nehéz terhet jelentenek. akadályoznak a fejl désben. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. Ez a te életed. írd le. Mindig kérd. hogy tanulj és fejl dj. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. Tágítsd ki elméd határait. miként írd le a kapcsolataidat. A partnereim. Egy napon arra ébredsz. zárd le szeretettel. amit el tudsz képzelni. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. akiért aggódsz. A harag és a sért dés nem segít az utadon. más emberekkel találkozni. Olyan barátaid lesznek. Azok. Tervezz el re.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. hogy lásson munkához. a dolgok megváltoznak. Azután lelkesedj érte. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. milyen ügyfelekkel. kertésszel és szakáccsal együtt. szolgálhatod a legjavát. Ha jachtot akarsz. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. A keresked im. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. Végül minden akadályon átléphetsz. Ha egyszer azt kéred. és akár abban is. de közli az univerzummal. amely megengedi. Ha úgy gondolod. A munkaadóim. Az alkalmazottaim. Valamennyi a tiéd lesz. repül gépleszálló-pályával. hogy egy kapcsolatnak vége. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. akik nem szolgálják a javadat. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Azért vagy itt. amelyre vágysz. nagyon negatív. amely tele van álomházakról készült fotókkal. Azért vagy itt. 74 Most. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. címszó alatt is. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. A gazdagság egyfajta elmeállapot. ha kéred. ami a legjobb számodra. Ha palotát akarsz. vagy ahogy csak akarod. Szánj rá egy kis id t. Most rajtad áll.. Írd le a munkát vagy az üzletet. és minél el bb kéred. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. akik a legjobbat akarják neked. Búcsúzz barátságosan. Most pedig fogalmazd meg pontosan. írd le a többi kapcsolatodat is. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. Vegyél egy magazint. amit el tudsz képzelni. elsodródnak mell led. és új kapcsolatokat. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. Pedig spirituális fejl désed az.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. Hajts a legnagyobb dologra. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. Mások kés bb visszatérhetnek. a kapcsolatot. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. Ne kérd. Az univerzum végül megadja neked. Az üzlettársaim.. hogy meghatároztad a házasságodat. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. akármit akarsz. Hagyd. hogy néhány régi barátod melletted marad. hogy már tudod. Akármilyen nehéznek is hangzik. írd le az épületet f -komornyikkal. Minél el bb határozod meg az életedet. A megbízóim. Neked nem az a dolgod. lehúznak. írd le. hogy magadat fejleszd. Lehet. Ha valaki. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. milyen életet akarsz élni. hogy készíts néhány valódi tervet. Hagyj ki néhány oldalt. Ez semmibe nem kerül. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. akik közelebb állnak hozzád. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. Ismételd ezt meg: A vev im. ebben az életben. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. más helyekre menni. Most.

amelyeket leírtál. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Azok a dolgok. ha vetek egy pillantást az oldalakra. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. ha azt akarod.10. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. bár meg is teheted. Amint eszedbe jut még valami. hogy részletezd az életed vágyait. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . Leírtál egy cso mó dolgot. Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. Azok az emberek. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. gyakran kételkednek. hatalmas lépést. csak rád tartoznak. amelyet el szeretnél érni az életben. És ennek jó oka van. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. és a tudatalattim munkához lát. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. Én csak lapozgatok. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. Korlátok nélküli. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. hogy gazdagabbá válj. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. írd csak le! Elég. Másfel l elengedhetetlen. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet.

és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. hogy leírod a vágyaidat. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. harmonikus kapcsolatra vágysz. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. maradj csendben. és támogatnak. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. és rizd isteni oltalom alatt. hogy tudnátok. és elhalasztod az utazást Hongkongba. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. Emlékezz vissza. hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. 79 78 . Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. hogy ez nem a megfelel id . hogy elszállítson a célodhoz. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. Neki sincs fogalma arról. Diane mit ír le. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. ahogyan azt látja. hogy megnézze a piramisokat. Ha egy autót akarsz. hamarabb eléred. hogy elmenjünk ² mondod. hogy a feleségem. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. hacsak nem szerepelek én is benne. Képzeld el. de nem elég ahhoz. irigységet vagy dühöt erezhet. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. hogy a vágyad. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². hogy ez a terv veszélyes.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. hélium távozik a világegyetembe. találd ki. Igen. Kifelé mindketten dicsérnek titeket. Ha nem érti meg a dolgot. amit akarsz. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. nos. Van benne egy kis hélium. De ez a te életed. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. Azoknak az embereknek. hamarabb megkapod. Nos. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. amíg elég nagy lesz ahhoz. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. Ezzel biztosítod. Azzal. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. amikor a vágyaidról beszélsz. Pontosan ez az a rosszfajta energia. de nem Hongkongba. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. hogy ha valaki ismeri a terveidet. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. az hat rád. kötelez nek érezheti. Ha szeretetteljes. és tudattalanul azt gondolja. és megmutassa a szörny valóságot. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. még több távozik ebb l a becses gázból. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba.4". Lehet. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. és ezt elmondod két barátodnak. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. ahová akarod. amelyek után is sóvárog. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. Kezeld szeret kedvességgel. megteremted ezt a léggömböt. hogy elvigyen oda. hogy helyre tegyen téged. és pusztán tudattalanul gondol valamit. írd le a vágyaidat. mindennap töltögeti egészen addig. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. Képzeld el.

elképzeled. Emlékezz rá. Ez a siker záloga. amit akartál. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. Ha eljön. Javaslom. de próbálj elszakadni t le. nem fogod megkapni ket. Határozd meg a vágyaid részleteit. Nem foglalkozol tovább azzal. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. nem is beszélve a megvalósításról. De találd ki. mi lesz? A kétévesek gyorsak. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. amelyen keresztül bármit elérhetsz. El ször elkezded üldözni. Csak te olvashatod el ket. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. Ez nem azt jelenti. és hagyd. akkor együtt kell m ködnünk. mit jelent a leválás. Ám megtanul81 80 . Elkapod és megfogod a kezét. Ha olyasmit szeretnénk. hogy a továbbiakban nem akarod. Ha nem. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. egy állás vagy a kapcsolatunk ². vagy sem. Eldöntöd. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. és ezután elengeded. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. amit akarsz. amit írtál. hogy a teremt energia tegye a dolgát. és újra elszalad. Te megteremtetted papíron. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. amit kértél. és beszélnünk kell róla. Most már a leválás az ajtó. hogy megkapod-e. ott lesz. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. most hagyd az univerzumot. Ha egyáltalán el tudod kapni.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. leírod. amid van. mit szeretnél. Tudom. amit akartál. Még mindig akarod. Érintettük már a témát korábban is. Mindig légy boldog abban a helyzetben. amit szeretnél. szóval nem baj. hacsak nem szerepel benne. légy boldog azzal. Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. újabb kihívás vár rád . A jutalmad a játék: ÄKapj el. hogy megkapod-e. és hagyd. amíg elengeded. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. amit akarsz. amelyek felett nincs hatalmunk. tudod. hogyan és mikor kapod meg. ha tudsz!" Ez nem az a játék. ez furcsán hangzik. amelyet a feln ttek nyernek. a siker csak átmeneti. amelyeket kértél. A leválás az a folyamat. amikor átengeded az univerzumnak. ha odafigyelsz. 11. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba.ezt leválásnak nevezik. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. hogy ne hagyd figyelmen kívül. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. Te még mindig akarod. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. lelkesedsz érte. hogy valóra váltsa.

Amikor a kicsi elszalad valamerre. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. Fordíts hátat. eljön hozzád. hogy már a birtokodban vannak. És ó a végs döntéshozó. Akard. Tudom. egy új autót és egy új h t t. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. Képzeld magad elé az autódat. Írd le. El ször megmutattam a feleségemnek. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. ha tudsz" játékot. hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. hogy csináld meg magad. hogy ez valóban m ködik?" 83 . vársz. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. és nem kapod meg. ha Isten már megígérte. hogy pontosan azt kaptam. hogy valamire még nem állsz készen. Utána. a leválás nem jelenti azt. és megadatik. Pontosan ezt kell tenned tehát. Már nem vártad el. Intézkedsz tovább. Nem kell érte menned. Folytatod az életedet. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. és szerezzétek meg magatoknak. hogy a kertészfiú odaér. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. ha az univerzum vezérel. amely pont olyan volt. és hagyd.. Már nem foglalkoztál vele. Attól. Valójában nem érünk el. Isten minden jó dolog forrása. Végül olyan helyzetbe kerülsz. ami veled történhet. dolgozz keményen. nem fogod megkapni. melyik a te utad. nem hiszed el. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. valósítunk meg. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. mintha kitakarítanál. amit kértél. Ha úgy dönt. a költöztet ket. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá. amelyeket akarsz. amit akarsz. Az ajtók kinyílnak. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. Nos." Az adatik azt jelenti. De amikor a legkevésbé számítasz rá. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. akik áthurcolták a holminkat. Tüstént visszaszalad. hogy felfüggeszted az életedet.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. hogy megtaláljanak. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. és tudni fogod." Nem azt mondta: ÄKérjetek. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. mint miel tt megírtad a listát. Hallgass a szívedre. amit írtam. menj a másik irányba. azonnal m ködött. a közeljöv ben nem fogod elérni. A különbség az. Megvéd téged. Már nem aggódtál miatta. mint amilyet kértem. amit kértél. miel tt jön a takarítón . hogy egyedül is boldogulsz. Éled tovább az életedet ugyanúgy. Abbahagytad a Äkapj el.. hogy megkapd. még el kell menned a munkahelyedre. hogy megkeressen. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája. Kérd. Amikor el ször használtam ezt a módszert. Mindketten úgy néztünk egymásra. amit akarsz Ha nem válsz le. Ez egy passzív folyamat. amikor belépsz rajtuk. de ne aggódj amiatt. Teljesen el is felejtettem. azzal azt mondod Istennek. Rajongva élvezd. Ha úgy határoz. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. hogy megkapod-e. Ilyen az. melyik irányba indulj. hogy megkapd. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Világossá teszi. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. és jól fogod érezni magad. Akkor arra vár. akármit is kértél. furcsán hangzik. amit akarsz. Képzeld el magad. Irányít téged. Lelkesedj értük! Képzeld el. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. a házadat. hogy nem te dolgozol. miután leírtad. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. a foglalkozásodat. amit kértem. Ülsz még egy darabig a fenekeden. amit kértél." Ha csak saját magadban bízol.

ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. amit megtanultál. Tanulni fogsz. a sért dés. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. a gy lölet. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. ezért befordult egy olyan utcába. új élet áll el tted. íme. Nekünk is azt szánta az ég. Egy er teljes. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. képzeld el. amióta ezen a bolygón élsz. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. amelyre vágysz. Folyamatosan vágytam rájuk. amiket akartam. teljesen mindegy. Szerencsémre. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. néhány iránymutatás. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. amit akarsz az életben. és megkezd dött az utazás. Megtagadod magadtól a jutalmakat. beszélt az illetékessel. a sikert. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. Nos. Végül meglelte a lakását. Írd le. 12. Ezeket akartam. amit kisugárzol. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. hogy te fogod megszerezni azokat. aminek a megtanulása el tt most állsz. ha azon leszel. hogy elérd azt a gazdagságot. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. Az vagy. amelyre szükséged lehet az úton. Aggódtunk érte. a jómódot. amikor megtaláltuk a miénket. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. Azonnal megállt. Figyelj. hogy arra kellene megpróbálnod. attól ez még üzembiztosan m ködik. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. amelynek a segítségével megkaphatod. és az új otthona ott volt az orra el tt. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. miután leírtam a dolgokat. A negatív gondolkodás. hogy megtalálja a saját helyét. a félelem. és sikeressé válsz. ahol korábban soha nem járt.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. hogy ússzanak. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. és két napon belül kivette a lakást. Épp házat kerestünk. a harag. te már megtetted ezt az els lépést. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. hogy gyarapodjanak. hogy n jön és a halaknak. A lányom két hónapig keresett lakást magának. Felejtsd el! A legtöbb dolog. Szörny forgalom volt. hogy hiszel-e ebben a rendszerben. Engedd. Egyszer en csak nem vártam el. de ne gondold. a f nek. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. a bosszú. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. '35 84 . hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. és jelent sen fejl dsz. ahová azért ment. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. lelkesedj. hogy minden ok és okozat. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. falakat emelsz a jó dolgok elé. Azon a környéken még nem voltál. Istenre bíztam mindet. az irigység. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. Hollywood híres arról. Emlékezz arra.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Ha a kreatív energia úgy határoz. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. akiknek kicsit tovább tart. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. amit kérünk. Eléggé meglepett. egy szeretetteljes. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. és a munkahelyér l is kilépett. Ismerek egy n t. lehet. még soha nem volt házas. én mindig kérek apró dolgokat is. ahol talált egy jobban fizet állást. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. Ezek soha nem túl fontosak. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. annál jobban m ködik ez a módszer. Hogy könnyebb legyen a várakozás. olyan fizetési feltételekkel. Akart egy új autót. Kérj sok mindent. Vannak.13. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. Ennek oka az isteni id zítés. 0. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. Egy viaszo93 . amelyet nagyon szeretett. amilyeneket szeretett volna. amit kért. amelyeket kértél. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. de vannak olyanok is. hogy kicsit várnod kell. az Isten által megszabott id ben érkezik. Minden. aki a harmincas éveinek a végén járt. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. mint amilyet leírt. akik hamar megkapják a dolgokat. férjével a keleti partra költöztek. de mégis akarom ket.

Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. várj. mégis le kell írnod a dolgokat. Egy rostélyos vacsorára. gyakran kiválóan ösztönöznek. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. akkor nem is kapsz. A csodák végül is normális. amely garantálja a sikeredet. amíg megtudod a titkot. és elég kényelmes volt. egyiket a másik után. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. amíg megkapom. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. Néha csoda útján érkeznek. Minden. ha hátrad ltem. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. Néhány hét múlva jöttem rá. minthogy kifizettem volna. 95 . ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. Ne keseredj el. jó min ség irodai székre. nem pedig akkor. amely enyhülést hozhatott volna. A szék nem szerepelt a listámon. megfájdult a hátam. és megálltunk megnézni. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. De megtette. amit kérünk. mijük van. Ez rengeteg id volt Isten számára. amelyek felett nem rendelkeztem. és azonnal gondoskodott róla. az Istennek tetsz id ben érkezik. A csoda ebben az volt. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. amikor mi szeretnénk. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. és azt hittem. de a nagyok is valóra válnak. Találtam egy széket. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. mint valaha hitted volna. Szükségem volt egy székre. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. Miután ezt megtettem. Isten szemében nem számít. a legfontosabb dolgot ahhoz. amelyeket el akarsz érni. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. hamarabb érkeznek. és nem mi. Hogy miért? Mert Isten irányít. nem tett jót a hátamnak. Az. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. Isten ezt másként látta. és ha ez nem rettent el. Ennek az az alapja.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. Az univerzum tudta. Egy olajcsere. hogy megadja a rávalót. A szék egy kisebb vagyonba került. Diane-nel ebédelni mentünk. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. hogy széket akarok. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. Fel kell adnod minden irányítást. Jól nézett ki. mindennapos dolgok. és nem tudtam. Soha nem hittem volna. Folyamatosan le kell írnod. amíg meg nem találom a megfelel t. amelyekre nem számítasz. hogy nem kértem új széket. beletelik egy kis id be. Hiába gyarapodsz. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. de olyan eszközök segítségével tette. Aznap felvettem a listámra az új széket. ha tetszik. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett.

Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. hogy önmagunkat adjuk. Zoroaszter. Valamilyen módon mindig fizetünk. Ábrahám. Ezt hívjuk dézsmának. amit az univerzumtól kapunk. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. Akarom.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. Mohamed. arról szólt. Az. azokat a dolgokat akarod. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. Akarom.14. amit kaptál. hogy kizárólag magadra figyelsz. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom. Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. Krisna. hogy fizessünk az univerzumnak. A kapcsolatainkért azzal. tartozol az univerzumnak. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. hogy mit akarsz elérni. szeretetteljes kapcsolatot úgy. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból. amir l beszéltünk. Az életben mindennek ára van.az élet nem olyan egysíkú. Miel tt kifizeted a számlákat." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Mivel min97 . Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. Minden másért is fizetnünk kell. nem új elképzelés. Krisztus. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. Mózes. hogy azt mondod az eladónak. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. Az élelmiszerért készpénzzel. Buddha. Azonban . így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból.

ahol fontos megbízást kapnál. hogy dönts arról. Lehet. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. De arról nem dönthetsz. hogy kifizeted a tizedet. A tized annyit jelent. A tized Isten pénze. amelyr l egyezkedhetsz. hogy többet fizetsz. hogy odaérj egy találkozóra. egy sárhányóba. több mint udvariasság. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. most is van választásod. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. aki új küls t varázsol neked.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. hogy odakerüljön-e. Gyakran úgy végzed. Megadja az ételt. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. hogy veszteség ér. a megélhetésedet. Úgy is gondolhatsz rá. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. amit adott. Többre jutsz a kilencven száza99 . De ezt te választod. Ez univerzális törvény. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. és csak annyi az elvárás. amit hazaviszel. Isten mindenképpen elveszi. Lehet. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. a házat. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. ami megilleti. hogy csak téged büntetnek meg. hogy betörnek hozzád. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. Mindened meglehet. Lehet. amelyben laksz. hogy fenntartsd magad. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. els sorban neki tartozunk azért. vagy amelyet elhalaszthatsz. és kirabolják a házadat. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. de akár azt is megakadályozhatja. Miel tt még bármit kifizetnél. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. egy fényszóróba. Az a gond. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. Az egyes szám (1) férfienergiát. Isten minden jó dolog forrása. Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. hogy nem fizeted ki Isten részét. hogy ha nem fizeted ki a részét. hogy megtartsd! Lehet. s ez kerülhet egy felnibe. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. Ez nem olyan dolog. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). hogy megkapod. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. Fizetsz az ingatlanügynöknek. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. Azzal. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. pedig mindenki gyorsan hajt. Te döntesz. Ez bizalom útján került hozzád. HOVÁ kerüljön. amit akarsz az életben. Mindent Istennek köszönhetsz. vagy találkoznál álmaid férfijával. Fizetsz a fodrásznak. Lehet. amit kaptál. amelyet megeszel. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. hogy mindent teljes áron kell megvenned. Lehet. Megteheted. hogy a pénz nem a tiéd. biztosítod. Ne felejtsd el. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. Lehet. ami veled történik. mind a n i energiától. Azzal garantálod a saját sikeredet. aki eladja a házadat. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. amit akarsz.

Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). amelyet nem vettél észre. és nem szaladsz bele a traffipaxba. akár az elem két pólusa. Teljesíted a kötelezettségedet. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. aki a házadnál tart terepszemlét. Ha fizetsz tizedet. messzebbre jutsz a pénzed által. hogy hová fizeted a tizedet. páratlan univerzum energiája foglal helyet. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. mert eszedbe jut. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. Elretten a betör . amit az univerzum neked szánt. hogy visszafizesd Istennek. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. amilyenre vágysz. és veszteséget. mégis több pénzünk lett. Ha tizedet fizetsz. hogy áramlania kell valamerre. és a bank szerint sem történt hiba. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. A világ pozitív értékei a bal oldalon. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. Jó üzleteket kötsz. hogy spirituális irányítást kapsz. ahonnan úgy gondolod. jó dolgok történnek. nem ér el hozzád. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. Pontosan kiszámoltuk. Lehetetlenül hangzik. Azokkal. hogy vigyél a párodnak virágot. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. Amikor viszont nem. Amíg az a célod. hogy megkaphass minden jót. nem kapod meg mindazt a jót. ami neked jár. és sikeresebb leszel. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. Életed minden szempontból gazdagodik. ugyanolyan fontos. ez lelassít. és megfejteni szenvedéseid okát. Olyan új munka. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. de velünk megtörtént. fájdalmat. érzelmileg. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. Er sebbé válsz. az egész- ségnek. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. Annyi pénz van a világon. ahová tizedet fizetsz. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. akik segítenek megoldani a problémáidat. míg a jobb a negatívat. fehér fénye vesz körül."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. A tized anyagilag. Isten védelmez . addig az elfogadható. spirituálisan és fizikailag is megvéd. pozitív vagy negatív. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. és ajtót nyitsz a nyereségnek. Magától m ködik. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. Lehet. és csak Istent l függsz. ami törvényesen az övé. Olyan emberekkel találkozol. Te és a párod olyan egészségesek lesztek. akik tizedet fizetnek. az univerzum energiája elvesz t led az által. amelyeket megveszel. Az autóment el tted vontat valakit. a boldogságnak.

Azért vagy itt.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. Küldd oda. és tudni fogod. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. amikor bevételünk érkezett. A barátai azt mondták neki. csak szeretném tisztázni. de az nem számít. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. Magadnak kell döntést hoznod. Csodás tapasztalat volt. ahová úgy érzed. hová akarja tenni a pénzét. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet. hová is küldje a tizedet. Lehet az egy személy. ami nem segített túl sokat. A te felel sséged. ahol úgy érzed. El ször mi sem tudtuk. és megáldjuk a pénzt. kérd meg Istent. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. 102 Azután új tanárokat kaptunk. de az nem tizedfizetés. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. De azzal. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. hogy fejl dj. mintha az egyik boltnak fizetnél. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. Az jótékonyság. Minden két hétben. Ugyanazt mondtam. Szóval összeállítottunk egy listát. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. Isten azt akarja. Tárd ki a szívedet Istennek. egy szervezet. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. amit mindenki másnak: Te döntöd el. hová kell küldened a tizedet. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. hogy tanulj és fejl dj. Küldd oda Isten pénzét. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. Ez els sorban nem a te pénzed. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. annál jobb! A legfontosabb dolog. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. Hacsak . A tized azt jelenti. egy csoport vagy egy alapítvány. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. Szóval ugyanazt kérdezte. Akárhogyan is. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. Ez olyan. hogy tizedet fizess. Azért jöttél erre a világra. Alex zenész. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. Nem azért. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. hogy tizedet fizetsz. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. írtunk egy tizedfizetési listát. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Kétségtelen. ha kifizetnek. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. hogy te döntsd el. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. A fiam úgy érezte. hogy hová küldöd a tizededet. Azt nekik maguknak kell megtenniük. és támogasd ket. Tiéd a döntés. Bárhová. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. ragyogóbb szintre emelkedik. hová küldjem a tizedet. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. Tárd ki a szívedet. hogy nem csökkenti az adóalapodat. hogy kik a barátaid. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. amit észben kell tartanod. A tized Isten pénze. Tehát ² ellentétben azzal. amit bárki más mondana ² nem kell. volt a tanárunk. amit az univerzumtól kaptál. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját.természetesen . hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. Ha nem vagy benne biztos. Valójában az a fontos. Valójában. ahol úgy érzed.nem hiszel abban. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. miel tt elküldjük. hogy mit eszel vacsorára. hová is akarunk tizedet fizetni. hogy nagyszer . a nap magasabb. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. hogy hová fizeted a tizedet.

hogyan könyveljék el. én is vonakodtam ett l. amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. ami létezik. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. serpeny ink. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. ahová úgy érzed. El bb írd meg a csekkeket. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. mint egy tárgyiasult imára.a te javadat szolgálja. amit kértél. hogy megadjon neked mindent. a gyermekeink f iskolára jártak. és kellett volna még egy jó csomó. az már nem a te dolgod. akiknek tanította meg az alapokat. tányérjaink. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. hogy ez m ködik. Ezt szeretetb l teszed. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. úgy írtam le. ad neked munkát. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. Ha kiadunk tíz százalékot. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. hanem visszaadod azt a pénzt.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . és segítenünk kellett ket. fazekaink. kapcsolatokat. Amikor tizedet fizetsz. A feleségem és én várjuk. hogy pénzed legyen. Hallom. Tárd ki a szívedet. amikor Marilyn elmondta. Sokkal fontosabb. amelyeket kértünk. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. hová küldted a tizedet. majd a következ ben máshová. a tíz százaléka így is. A lényeg. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. Nem befektetsz valamibe. csak az. hogy meghozod a döntést arról. Éveken át er lködtünk. autókat. Nem voltak megfelel bútoraink. Ne felejtsd el. De ne akkor fizess tizedet. még miel tt kifizettük volna a számlákat. A tizedfizetés jó móka. mennyit küldj. ha sikeresek akarunk maradni. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. ezért neki küldte a csekket. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. Soha nem váltak gazdaggá. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. Ez a jó a tizedben. amit lehetett.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. de soha nem fizettek tizedet. soha nem kérdéses. Azt gondolták. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. Több hétbe telt. amelyet ezáltal elérsz. amelyeket kapsz. de még egy jó ágyunk sem. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. Az univerzum gazdaggá akar tenni. hogy adsz. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. Általában jobb. Azoknak a dolgoknak. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. hogy tizedet fizethess. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. mire beváltották. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. mindig hálát adunk Istennek. mindent megtettek. eléggé szeretett téged ahhoz. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. amid van. Evangélikus családban n ttem fel. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . hogy fizess tizedet. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. feláldozod gazdagságod egy részét. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. ha gazdaggá váltál! A titok az. amely soha nem volt a tiéd. Ahogy a legtöbben. szóval el kell fogadnod. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. aranyat ér. vagy készpénzzel fizetsz. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. függetlenül attól. a tönk felé sodródunk. Valószín leg nem tudták. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. amid van. és engedd. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. hogy tizedet kell fizetnünk. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0. hogy oda küldd. Gyanítom. mint a lehet legjobb biztosításra. hogy hová.

és tovább emeltük az összeget." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. azt megszenveded. és soha nem éred el a tíz százalékot. Lehet. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Ismétlem! A szándék a fontos. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. de az univerzum engedte meg. hogy ezt elérd. Az a lényeg. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. amelyet le tudsz tesztelni. És megkapod. nál fogva. és azon igyekszel. Tekints el re. hogy kevesebbet fizetsz. hogy érted ezt. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . amit csak kapsz. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. Isten jobban ismeri a helyzetedet. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. Isten megengedte számunkra. Minden más Istenen múlik. és figyeld. hogy kimutasd: megértetted. hogy lángelmének tartanak. Amint elkezdesz másként gondolkozni. hanem Istent l. amid van. Olyan célra fizesd a tizedet.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. csak emlékezz arra. hogy a munka a tiéd. amid van. mint te magad. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. és élvezd. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. Lehet. amelyt l spirituálisan fejl dsz. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. hogy sokat és keményen dolgozol. lépésr l lépésre emeltük az összeget. de a sikered nem t led származik. Ennyi. azt mondom. El ször adj ki annyit. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. hogy az a tiéd legyen. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. Ha tíz százalékot szándékozol adni. hogy a sikered nem t led származik. azonnal bajt hozol a fejedre. Nos. mint a fizetésünk tíz százaléka. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. ha nem értesz egyet. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. Ez mindenre igaz. Kérsz. Hónapok alatt. hadd vigye. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. Lehet. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön.

az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. 109 . az ügyvezet m. a közvetít ddel..15. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon. a munkaadóm. az ügyvezet ddel." A sikerszerz dés a legels dolog. amely közvetlenül a bels borító mellett van. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. az ügyfelem. és csak utána listát. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. Isten (univerzum. és én mindenemnek a tizedét neked adom. az univerzum. Mi .tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. kreatív energia). a f nököm és mindenem forrása. kreatív energia) a közvetít m. Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. a klienseddel ² minden jó forrásával. terveimet megalkottad. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem. Megegyezés születik sikered feltételeir l. Mindenem t led való. és társam voltál. az isteni inspiráción. Lapozz ahhoz az oldalhoz. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet.

Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. majd keltezd a szerz dést. amit csak kapsz.a boltba magad helyett. rendben. ha feltétel nélkül adsz másoknak. mit akarsz kapni annak érdekében. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Kapcsolatot teremtesz általa. és megkapod. hogy kapj. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. Egyszer en adj többet. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. Ez olyan. A boltból nem engednek el senkit. 111 1 10 . kötelesség. amelyek a listádon szerepelnek. és elküldesz valakit -a közvetít det . Igen. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. Ez egy ajándék. hogy el segítsd a pénz áramlását. Isten ad neked mindent. Engedd. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. hogy inkább keményen dolgozol. hogy kapj. Cserébe azokat a dolgokat akarod. hogy megismételjem: Ahhoz. ha azt hiszed. tíz százalékot kell fizetned. és eljöjjön az ételek nélkül. Cserébe megadja neked. Ok és okozat. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. bármit is teszel ezen kívül. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. ahol osztályels vé tesz. Van egy jó oka annak. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. De valóban bármit kérhetsz. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. az hadd legyen ez. hogy odaadja a pénzt az eladónak. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l.‡ írd alá. Ez ilyen egyszer . Ha semmi mást nem írsz le. ha azt gondolod. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. és megszabja azt is. Fizetsz. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. hogy az összes többi humbug. csak arra van szükség. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. amellyel mindenképpen tartozol. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. amit akarsz. 0 a szeretet és jóindulat forrása. mint amikor elültetsz egy magot. Az univerzum pontosan így m ködik. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. adnod kell! Ez rendkívül fontos. amelyekre szükséged van. mivel tartozol. Azt mondod az univerzumnak. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. és kapsz valamit. Fizetsz. Ez pontosan meghatározza. és megegyeztek abban. A tizedfizetés olyan megbízatás. 16. amíg nem fizetett. amit akarsz. Isten a közvetít d. Hogyne jutalmazna meg. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata.

Adsz ezer forintot. Adsz ötszázat. Pakold ki a szekrényedet. hanem az univerzum egyik törvénye. Mondd. adj ki valamire.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. az a bevétel megteremtésének a módja. Nincs határ. ez a törvény. Vákuumot keltettél. A tízszeres megtérülés törvénye. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. Adj egymilliót. Adj ki pénzt. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. és add oda a ruhákat. Azáltal. az univerzum azzal jutalmaz érte. mint a vacsora költségének a részét. amit adunk. hogy odaadta a pénzt. ha legközelebb kávézóba mész. és ötezret kapsz vissza. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. hogy elvesztetted a józan eszed. Visszaültetsz egy magot a földbe. amelyet egy barátnak nyújtunk. A hölgy az utasok egyike volt. hogy adsz. mert az neki rosszul esne. tíz óra szeretetet kapunk vissza. Amikor adsz. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. Miel tt észbe kapnál. Marilyn ezután megfordult. Az egyetlen. ami velünk történhet. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. Istent l származik! határozza meg. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. hogy köszönöd szépen. A kiadás bevételt generál. hogy nem ugyanattól a személyt l. Pénzt adsz. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. amelyet ki kell tölteni. nem utasíthatja vissza az ajándékát. vá! \2 kuum keletkezett. Ejts le egy ceruzát. Lehet. gyorsabb gépet. senki ne higgye azt. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. bárcsak több pénze lenne játszani. Mondd neki. hogy kaphassunk. és pénzt kapsz vissza. és az a sokszorosára gyarapszik. De nem az. ha kifogysz a pénzedb l. Az egyik úton véletlenül meghallotta. ezt teszed. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. hogy azt ültessék el a következ évben. méghozzá tízszeresen. hogy vegyek egy nagyobb. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. Én sem tettem. Adj pénzt egy hajléktalannak. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . Nem is gondolkoztam ezen. Úgy kezeltem a borravalót. Lehet. hogy azt akarod. és tízmillióhoz jutsz. menj ki. aki hasznát veszi. A pénz hozzád fog áramlani. lyuk keletkezik. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. Marilyn azt mondta. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. amely Las Vegasban esett meg. Ahányszor étteremben eszel. Minden bizonnyal adtál már te is. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. és ezret kapsz. legalább tízszeresen megtérül. Minden óra vigaszért és szeretetért. amelyeket nem hordasz. Legközelebb. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. Gyanítom. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. és tízezret kapsz vissza. amit meg kell tenned azért. Olyankor adsz. de általában elég gyorsan megtörténik. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. hogy egy hölgy azt mondja.3 . Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. mikor. 11. vákuum keletkezik. Adsz száz forintot. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. Minden jó dolog. és nem akarta elfogadni a pénzt. hogy megkapd. és borravalót adsz. Fizess többet a kertésznek. Ami valóban fantasztikus ebben. hol és hogyan kapunk bármit. Ez mindig így m ködik. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. Emlékezz rá. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. és ötszáz forint borravalót hagysz. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. hogy minden jó. az az.

tudomást sem véve a két nincstelenr l. toprongyos ember. hogy két férfi tart felém. majd elsiettek. szenved tekintetével. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. Hatalmas. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. és egy tányér levesre. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. és azt mondta: . Emlékszem a fényre a szemükben. miért . hogy adj-e a rászorulóknak. hogy feladjon pár levelet.talán úgy véltem. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. Reménykedtek. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. nem tudom -. . A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. magam sem nagyon tudom. mert így akarja. . Hamarosan szemt l szemben álltunk. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. Számos ember elment mellettük. és láttam. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. hogy én nem vagyok olyan helyzetben. az arcukon mély ráncok. Hirtelen eljutott a tudatáig. bár nem sokat. megfordultam. és a legtöbben rá sem néznek. Szeretem azt gondolni. mint az enyém. Megkérdeztek. Azután. tekintetük reménytelen. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. Soha nem kéreget. Könnyekkel a szememben álltam ott. Adj. Vallásosak voltak. akibe belebotlasz. Ezzel ugyanis nem számoltam. Soványak voltak.Soha nem fogja megtudni. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . Van ott egy piszkos. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. ránézett a férfira. Hideg volt. hogy a férfi nem kéreget. akit azért küldtek. és rég elhatároztam. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. nem mérhet forintban. mint a meccsnézés. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. ha nem nagyon van rá pénzünk. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. hogy a szegény ember. elmulasztottak egy ilyen jutalmat. fújt a szél. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el. van-e felesleges pénzem. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. akik a konferenciára igyekeztek.Köszönöm! . <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. még akkor is. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. és lehet séget adnak a gettók115 . akik semmibe vették azt a két embert.Áldja meg az isten. Nyilvánvaló volt számomra. Soha nem voltam ott az el adásokon. Azt állította: sohasem tudhatod. hogy kifussak a pénzemb l. hogy próbára tegyen. arra az éjszakára. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. és hálát adtam Istennek. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. de siettek a melegbe. mint k. és én sem vettem tudomást a két férfiról. milyen sokat jelent ez nekem. amikor belépett. Azt mondták. Adtam nekik néhány pénzérmét. hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. . Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan. nem egy angyal-e. hogy az életük sokkal keményebb. uram! Az felnézett szomorú. és élvezzük a szabadságot. Ahogy mindenki más. amelyet viszonzásul kapsz. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. Pénelopé elment a postára.mondta. Ráadásul létezik egy olyan szabály. Magam is kölcsönb l voltam ott. Azok. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. Ez megmentett attól. Mindkett meggyötört és piszkos volt. aki általában a bejárat mellett ül. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert.

És aki kap. Nagyszer en érzed majd magad attól. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. hogy kevesebb lesz a kiadásod. Észreveszed. az megnyeri magát az ajándékot. az els sorban. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. hogy konzerveket kapjanak. Ha elmész ebédelni valakikkel. azt leértékelik. Ha egyszer adni kezdesz. annál többet kapunk. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. Micsoda érték! Ne felejts eladni. Kés bb szükségem lett egy másolóra. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. hogy pénz áramlik hozzád. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. és feltétel nélkül adsz. Netán valaki pont azt adja neked. I Ki 0. tízszeres jutalmat nyer. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. Adj ki még több pénzt. miel tt tudatában lennél. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. Fizess tizedet bel le. hogy a dolgok olcsóbbak. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. hogy: ÄKöszönöm!". csodálatos eredményt tapasztalsz. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. Minél többet adunk. hogy épp arra van szükséged. Ha felajánlja. és még valami! Az. Amire vágysz. hívd meg ket. amire a leginkább szükséged van. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. és még annál is több pénzhez jutsz. és még több pénz áramlik feléd. Aki ad. Adni nyereség. hogy adj. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. 117 . hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. és kéred a jutalmadat. fogadd el. és ezreknek adatik meg a lehet ség. Királlyá tesznek minket. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. Szóval adj feltétel nélkül.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. Ha az ebédjük kétezer forintba került. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. de nem akartam visszautasítani az ajándékát. És ezt ingyen tehetik. a pénz áramlani kezd hozzád. Nem volt rá szükségem. Mondd neki. és hagytál ötszáz forint borravalót. és látod.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. mert ebben energia rejlik. ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. olyan formában is jelentkezhet. hogy adsz. Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe.

például a tengerpartot. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. a filmeket.17. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. a horgászást. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. a koncerteket. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. a színdarabokat. a kosárlabdát. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. olyan dolgokat kell csinálnod. a síelést. és zsupsz. a focit. a kirándulást. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. a pingpongot. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. a baseballt. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. Az aggódás negatív eredményt szül. és cselekedj! A munka. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. Ez nem a legjobb megoldás. a tengeri körutazásokat. amit el szeretnél érni. megteremted. Mindezek vidám dolgok. amiket utálsz. hogy megkapd mindazt. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. pusztán az öröm kedvéért. Bizonyára továbbra is 119 . Ez nem járul hozzá a sikeredhez. Azután a munkahelyed politikája megváltozik. a krikettet. Szabadulj ki. a kempingezést. mert élvezi egy bizonyos részét. amelyeket birtokolsz. Disneylandet. Akármi miatt aggódsz. hogy élvezd a dolgokat. a kártyajátékokat.

írtam hármat. írd le. Szeretem megóvni az életüket. amelyekre válaszolnunk kellett volna. amit akartam. biztonság. Amikor találkoztunk. ahol ma tartok. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. amelyeket meg kellett oldanunk. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. Hatalmas siker volt.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. hogy a munkád kielégít. Olyan gazdag volt. mint amilyen én lenni szeretnék. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. kreativitás stb. amit kérsz. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. Lehet ségünk nyílt rá. amit nem igazán szeretnél. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük.és minden megváltozott. Az univerzum megadja. Állta a költségeket. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. Las Cruses-ben. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. vidám emberek. amit élvezek. jobban teszed. Elment egy városba. az utat 121 . Lehet. hogy értékelik a m veidet. hogy hitelesen élek. Mi megtesszük. mintha h s lennék. amivel foglalkozol. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. mert élvezem ² mondta. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. A válasza meglepett. Úgy döntöttem. ² Azért csinálom. vagy a régi válik tökéletessé. és még mindig aktívan dolgozott. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. Olyan dolgot csináltam. írd le azokat a dolgokat. amelyeket meg kellett írnunk. Ó. és megkért valakit. Azután megbeszélt egy id pontot. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. és igényelsz egy új munkát. miért folytatja még ezt a munkát . Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. Mégis ez volt a legjobb lépés. Cselekedtem. a beszámolókon. de az nem számít. ami megérintett. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. amit szeretsz. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. és a hívásokon. aki mondott valamit a munka élvezetér l. Amikor el ször tettük ezt. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. de arra is összpontosíthatsz. Szórakozz! Kifizet dik. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. és én a járatlan utat választottam . és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. Ha nem szereted. s t azt is. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. amelyet nem rendeztek meg. Jól éreztük magunkat. hogy beleavatkoznánk.mindenki fülében elültette a bogarat.természetesen ." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. amikor ellátogatott a vendégekhez. és termékenyebbek vagyunk. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. dúsgazdag. szabadság. és eladtam egyet. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. hogy jelent s. az a férfi hetvennégy éves volt. és hagytuk. mint hogy megtaláld a sikert. amelyet valaha tettem. és nem tudtam kitalálni. jobban teszed. Hátat fordítottunk az üzletnek. Ez vezetett oda. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. így az eljött hozzánk. amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. amit meg akarsz tenni. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. ha keresel valamit. ² Imádom az embereket. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. Olyan. Anyagi gondjaim voltak.amit én személy szerint nem találtam jónak. Id nként bezárjuk az irodát. mindannyian elmentünk Disneylandbe. Ezzel . A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén.

Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. Tedd meg. beszélhetsz a barátaiddal. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. amit szeretnél megtenni! Valami. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. A trükk tehát az. és elmehetsz piknikezni. biztonságban vagy. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. Azért vagy itt. A csel az. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé.. Biztosan van valami. úgy a földön is. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. Ez persze nem jelenti azt. hogy a szíved mélyén tudod.. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. de most nem azt teszed. akkor a szórakozás a lélegzet. A gazdagság rád talál. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. védelem alatt állsz. A neveden szólít a siker. és kirakatokat nézegethettek. amely életet visz a sikeredbe. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. pont olyan könny szórakozni. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. Ez mindnyájunknak megadatik. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. olvashatsz egy könyvet. akármi is történik. Minél boldogabb vagy. golfozhattok. amelyek körülvesznek. hogy örömmel töltene el. ÄJöjjön el a Te országod. annál sikeresebb leszel. esetleg írhatsz egy könyvet. és figyeld." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. miképpen a mennyben. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . hogy boldog légy. festhetsz. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. Csak rá kell találnunk az útra. hogy beteljesíts egy nagy célt. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. mint nem szórakozni. amire úgy gondolsz. Találkozhatsz egy barátoddal. Tudod. vagy szervezhetsz egy partit. bridzselhettek. hogy akármilyen helyzetben vagy is.

egyetemes szellemének. mintha mindent csak színlelnénk. amilyen lenni szeretnél. olyan hatalmas. mint a szívednek a tüd d. Pontosan annyira kellesz nekünk. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. akkor is szükségünk van rád. és nekünk szüksé125 . többieknek szükségünk van rád. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. és nekünk. lenni szeretnénk. Okkal kerültél ide. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. pozitív gondolkodású. akinek gondolod magad? Az. már tudod. Értékes tagja az emberiségnek. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. motivált. vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. Az vagy. aki mindig arról álmodik. Azt sugallja. hogy nem vagy olyan sikeres. akik. aki vagy. olyan kedves. hogy ki vagy? Er s. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. Része vagy a bolygó egyetlen. aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. Hogy valójában nem azok vagyunk. És én azért vagyok itt. A füledbe suttog. Id nként mindnyájan úgy érezzük. hatalmas. ki is vagy valójában.18.

hogy mindenki számára kiderül. s a gravitáció intézi a többit. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. hogy kritikát. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. ha még mindig állsz. amelyeket birtokolsz. hogy jobbra vagy balra. Ha azt gondolod. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. És ha egyszer en megkéred. merre tartasz. mi az.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. hogy megértsd. Ha azt gondolod. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. képes vagy rá. szidást kapsz. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. amit kibocsátasz. vagy elbocsátanak? Félsz. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. Más kilátásaid. hogy felbosszantasz valakit? Félsz. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. Ha el tudsz képzelni valamit. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. hogy kiónozzon. elektronok. akinek gondolnak? Félsz. hogy megvalósíts egy célt. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. az a félelem egyik formája. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. miel tt az univerzum irányíthatna. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. eltér tapasztalataid. hogy megvalósítsd. hogy ez a gondolat él a fejedben. nem az vagy. Meg tudod csinálni. vágyaid lesznek. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak.különbözni fogtok. hatalmas k sziklát? Nem. Elképzelhet . Ha azt gondolod.a megalkotás pillanatától kezdve . Ez az egyik titka a sikerednek. te és a klónod . hogy nem az vagy. ami azt jelenti. megsokszorozva tér vissza hozzád. képes vagy rá. hozzád tartoznak. mint senki más. a Nagy Szellem bármikor. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. Különleges vagy! Senki sem olyan. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. Egyszer bben: bármire is gondolsz. vagy a sajátodat? Vagy talán attól. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. meg tudod nyerni a lottóötöst. és vágyott célod felé vezethetne. Képzeld el. hányszor fordult el . Isten szeret téged. Bizonyára sokat kell tanulnod. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. mint te. hogy legyen egy másolatod. protonok és energia egyedi kombinációja. hogy vannak célok. amire szükséged van. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. amelyeket nem érsz el. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. Ok és okozat ² minden. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. Távolról sem lehetséges. Az a rendeltetésed. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. Olyan vagy. mert nem biztosak a sajátjaikban. Eldöntheted. Emlékezz: 127 . és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. meg tudod tenni. meg tudod gyógyítani az embereket. ha nem lennél képes arra. képes vagy rá. de ez el re elrendelt. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. Tudod irányítani a sárba ragadt. Ha azt gondolod. Ha nem hiszel magadban. Gondolj bele. amelyekr l gyakran úgy hiszed. az úgy igaz. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. és az elméd tudja. Molekulák. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. mert nem neked kell elérned.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget.

hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. amelyet követhetsz. Nincs választásod. Egyszer en önmaga lett. gazdagabban. amit keresett. hogy egyedi vagy. amelyet nem szeretsz. többieknek is. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. skorpiókkal. Tudd. hogy 128 gazdag legyen. és tedd is meg. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. Nehéz volt. ennek következtében balra térsz el. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. Bármilyen probléma vette körül. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. mint a kaktusz. hogy megmentsd a barátodat. mint valaha. hogy másnak mutatkozz. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. Irányítható voltál. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. 129 . Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. Bízz az univerzum iránymutatásában. hogy segíts a barátodnak. miel tt meghalna a vérveszteségt l. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. Odakint iszonyú meleg tombol. mert megkezdted az utadat. hogy gazdag lesz. jó néhány kilométerre az úttól. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. hogy visszaadná az engedélyét. amelyet egész életedben tapasztaltál. Lehet. Tudta. és követte az univerzum törvényeit. hogy az vagy. akivel valaha találkoztam. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. büszkén és dalolva. és bízott a megérzéseiben. és bármit képes vagy megtenni. mert hitte. írd le ket. Eltökélte. Követte az univerzum törvényeit. Felejtsd el. hogy ha az a végzeted. Menned kell! Képzeld el azt is. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. és szüksége van a segítségedre. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. Szükségünk van arra. és azonnal indulnod kell. ÄTegyél valamit. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. ami csak eszedbe jut! Tudd. és az univerzum irányít minket. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. honnan tudhatod. Felejtsd el azt az elvárást. ami messze nagyobb veszélyt jelent. amíg úgy nem döntött. Ez a világ rendje. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. akinek gondolod magad. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. Boldog. neki meg van írva. Jómódú volt. Felejtsd el a sok ostobaságot. kimászott bel le. Képzeld el. amely a csörg kígyókkal. Teszünk valamit. Az üzletek megtalálták. Úgy érezte. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. Tudd.

Az igazság mégis egészen más. Szeretettel gondolsz mindenkire. Miért? 131 . ahol minden megterem. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. és nem énekelnek tovább. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. hogy most egy kicsit beborult. Amit csak akarsz. hogy leírtad minden vágyadat. Úgy t nik. Képzeld magad egy kertbe.19. Képzeld el. téves. zamatos gyümölcs lóg a fákon. Lehet. Elengedtél mindent. amire valaha vágytál! Az ég kék. És a tiéd lehet. a felh k eltakarják a napot. Maga a földi mennyország. és a megsemmisüléshez vezet. Rendszeresen fizetsz tizedet. Az igazság az. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. szép és egzotikus virágok nyílnak. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. hogy már a birtokodban is vannak. kövérek. amint élvezed a dolgokat. mintha mindjárt leszakadna az ég. hogy úgy érzed. hogy minden. Mindenféle érett. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el.valamennyi karnyújtásnyira t led. Lelkesedsz érte. hogy eléred-e valaha a céljaidat. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. Feltétel nélkül adsz másoknak. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. és nem foglalkozol azzal. temérdek zöldség. lédúsak és finomak . Elképzelted magad. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. Úgy néz ki a helyzet. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. mintha minden. ha kéred. mintha hatalmas hibát követtél volna el. amit itt tanultál.

Én voltam a király. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. Egy weblap nem más. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. de együtt folyadékot alkotnak. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. Ez nem volt egyszer feladat. 132 Ne felejtsd el. Aranyad elvált a sártól. nem kell géniusznak lenni ahhoz. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. mint maga az élet. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. ha így folytatom. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. amelyet a földbe ültetsz. ne lep dj meg. és ehhez változásokra van szükség. hogy naggyá és er ssé válj. Leírtam egy hatalmas. A magok csíráznak. de az nem 133 . amelyet a természeti törvények irányítanak. hogy beköszöntsön a tél. Nem tudtam hibázni.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. Közelr l és személyesen. Akir l azt hitted. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. és az aratás bizonyossá vált. A fejl dés természetes.végtére is . és minden adatot elvesztettünk. és feltétlenül kudarcot vallottál. ha esni kezd. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. miel tt eljön a tavasz. de az akarsz lenni. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. Ha most nem vagy gazdag. Elhatároztam. És akkor es sre fordult. Keményebben dolgoztam. Nos. Akár tudod. Azt a folyamatot. Újjászervezi az életedet. A változás . Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. Ez nem jelenti. Nem sikerült az adatmentés. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. Fel akartam készülni rá. hogy b nh dnöd kell a b neidért. Ez egyfajta kémiai átalakulás. mint aki most vagy. mi is az a kemizáció. A túlélés azon múlt. sikeres üzlet paramétereit. hogy az a másik dolog elveszett. Ez éppen olyan magától értet d . Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. a puszta fennmaradás érdekében. bebáboztad magad. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. Ez nem jelenti azt. es re és megtermékenyítésre van szüksége. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. Unalmas volt. Egy olyan elrendelés. Kevesebb id alatt. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. vagy. és ráébredtem. és egyre többet kerestem vele. kémiai változáson kell keresztülmenned. amelynek végbe kell mennie. de ellentétes irányú válaszreakció. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték .kémiai elemekb l épül fel. Ha azt kéred. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. és felvettem egy értékesít t. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. és most olyasvalakivé változol át. kemizációnak nevezzük. Ez azt jelenti. mint valaha. semmit sem tudtunk helyreállítani. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. Nem sokkal azután. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra.az egyetlen állandó dolog az életben. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. A dolgok változnak. mint nullák és egyesek sokasága. hogy akár is lehetnél. Ez néha azt jelenti. hogy életed párja lesz. elhajózik. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. hogy megütöm a f nyereményt. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. hogy a terveid m ködnek. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. Kell. Lényegében más szeretnél lenni. ami minden életet meghatároz ezen a földön. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . Amikor gazdagságot kértél. amelyeket kértél t le. Elektronikusan tárolt digitális információ. akár nem. mint bármelyik magban. A kemizáció csak annyit jelent. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. megtapasztaltam. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. akir l mindig is tudtad.

hogy sikerrel járj. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. Tele van logikával és értelemmel. Veszíteni fog. aki arra vár. Azt akarja. mert es sre fordult. amit kértünk. mert készen állsz a nagy növekedésre. Ez majdnem két hónapig tartott. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. tegyünk félre. amire szükségem van. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. és írj le még több dolgot. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². mert van egy legy zhetetlen védelmez d. hogy ez a kemizáció. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. amit kértél! Képzeld el. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. amely megfelelt az én agresszív. hazugság. 0 minden reménytelen dolog forrása. és fogadjuk el a kudarcot. hogy hibát kövess el. de gyenge. Negatív kudarcra van ítélve. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. Negatív maga a félelem. ha kudarcot vallanánk. hogy hátrahagyod t. és bízz benne. Azt akarja. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. ami a szívedben van! Nem számít. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. Akármit is teszel. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. Az er veled van. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. irigységgel és dühvel. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. El tudja érni. világos marad. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. akinek hisszük magunkat. Amikor nehéz a továbbjutás. de közel sem olyan er s. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. Azt akarja. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. amelyeket a magunk számára kit ztünk. Végy egy mély lélegzetet. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. növekedésre vonatkozó céljaimnak. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. El tudja érni. hogy ne aggódjak. hogy elt njön a semmibe. Azt akarja. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. hogy az univerzumot az érdekli. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. Néha képes meggy zni. mint a pozitív oldal. Marilyn elmondta. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. mint a régi. amelyet maga az éltet er garantál. KM amiben hiszel. hogy gyémántbányában élsz. új. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. világos lesz. Mr. A létéért retteg. Mindezt azért." Lazíts. hogy higgadtnak kell maradnod. élni az új házadban. nem pedig egy egyszer lyukban. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. hogy nem azok vagyunk. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. mennyire bánt.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. Ha még több dolgot kérsz. Negatívval is. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. hogy sz kmarkúak legyünk. És hogy írjak le még több dolgot. hogy feladjuk. 135 . miféle rosszat hoz. az emlékeztet rá. Mr. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. hogy mindened megvan. ahová való. Negatív gyenge. Szerencsére Mr. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. Talán egy bárkára. Valójában a sikered eleve adott. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. utálattal és haraggal. A saját félelmünk. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. hogy közel állsz a gazdagsághoz. Összpontosíts mindarra a jóra. Azt is mondta. Attól fél. A kemizációval és Mr. és küzdjünk azért. hogy minden. Képzeld el. Mr. Veled van az univerzum határtalan energiája. És létezik egy egyszer módja. mint amilyen Noénak volt. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. milyen öröm vezetni az új autódat. Nem vettem észre. Negatív azért tevékenykedik. A változás azonban két forrásból ered. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. Negatív azt szeretné.

Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. Lesújtottnak. Vásárolhatunk virágot. Ez a te mindig kéznél lév súgód. frusztráltnak. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. elkeseredettnek. Talán a kemizáció közepén találod magad. kedvetlennek. lehangoltnak. haragosnak. amikor valami nem sikerül. megtámadottnak érezheted magad. hogy bármi komoly kárt tennél benne. hogy ott vannak. tudod. amikor fogalmad sincs. Negatívnak. Elvesztheted a jöv képedet. amikor úgy érzed. és beszélned kell valakivel. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. piszok alak. segítségre van szükséged. elhagyottnak.com Ott megkapod szeretetünket. Lehet. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. 20. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. miként oldj meg egy problémát. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. kimerültnek. Amikor ez megtörténik. idegesnek. aki egy meggy z . Megírjuk a leveleinket a gépen. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek. Ez az elv engedi meg. Amikor nem mennek jól a dolgaid. hogy bed lsz Mr. mit tegyél. beszélj velünk. rendelhetünk könyveket. majd elküldjük e-mailben. Ha nem tudod. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. mit tegyél. kigúnyoltnak. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 . rákattinthatsz a súgóra. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. Ha beáll az es s id . A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. Mindez csupán azért lehetséges. amikor egyszer en nem tudod. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek.richdreams.

Én mindig Istennek írok. hogy már belefáradtak. amelyeket ki kell fizetnem. Magyarázd el a helyzetet. Nem hiszem. Mindazokat a dolgokat. és dobd ki! Vannak. El is égetheted. a napsütést. aki megad neked mindent. a te támaszod. mit mondhat Istennek annak érdekében. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. és a házban maradhassanak. Nem számít. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. és le is zártam. Persze mondanom sem kell. mekkora er és szabadság rejlik abban. Úgy érzem. míg neki nincs. hogy úgy érzem. Végül találtak egy új házat. Ezek a te próbatételeid. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. a f nököm azt akarja. hogy költözzenek ki. ami a csokoládébolthoz kellett. Isten cserbenhagyott. írd le. Itt egy egyszer levél. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. a feleségemmel szeretnék lenni. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. Nos. A n tudni akarta. Tudni akartam. Nem engedhetem meg magamnak. a teremt er nek. hogy írjon egy levelet Istennek. Leírtam. hogy ez így rendben van. add fel az irányítást. vagy tépd szét. hogy önmagad lehetsz. hogy elveszítsem az állásomat. amely nagyobb volt a korábbinál. Én csak rá szeretnék világítani. Nos. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. hogy sikeres légy. Azt akarod. Nem ajánlom. Ha segítségért folyamodsz. 0 az egyetlen. hogy tovább maradjak bent. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. Kérlek. ha kéred. azonnal jobban éreztem magam. Aki azt akarja. Én nem. ha szükséged lenne egy mintára. de ne várd el. és adja a kezébe a problémát. mintha levették volna rólam a terheimet. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. Nekem családom van. hogy egyenesbe jöjjenek. hogy örökre abban a házban maradnak. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. A n nagyon szenvedett. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. és egyszer majd meg is veszik. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. én azt javasoltam. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. mint te magad. ahogyan azt te látod. Útmutatást és irányítást kértem. A lényeg. Nos. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. Persze össze is tépheted a levelet. mit kellene tennem. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. Az univerzumot hibáztattam. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. Részleteztem a problémámat.meglettem ezt. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. tedd számomra nagyon világossá. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. amelyek életben tartanak minket. Leveled legyen egyszer és célratör . és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. Tartsd észben. és dobhatsz vele kosárra. és minden megvolt benne. hogy foglalkozik a problémáddal. Összegy rheted kis labdává. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. hogy a problémád megoldódjon. de vannak számláim. Vissza akarták kapni a házat. A segítség úton van. de túlórát nem fizet. ha t le kérsz segítséget. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. Hirtelen úgy éreztem. az oxigént. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. Vízbe is dobhatod. amelyben vagy. A régi 139 . hiszen azt tervezte.

Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. így Marilyn beleegyezett. 141 . jó barátok voltak. Mindig van kihez fordulnod. ahol jól ismerték Marilynt. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. ha itt az ideje a költözésnek. kérlek. aki meg akarta volna venni. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. akiké a ház volt. Marilyn rájött. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. hogy megköszönje a segítségét. amelyet az univerzum ad neked. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. Két héten belül már ki is pakolt. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. Ha mennem kell. mert átadta Istennek a problémáját. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. milyen nehéz helyzetben vagy. Szerette azt az épületet. ahol Marilyn évekig lakott. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. hogy betartják Marilyn kérését.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. és mindez azért alakult így. Bevonult a hálószobájába. és akkor mutatta meg. Használd a súgót. hogy eladják a házat. eljött a költözés ideje. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. mennyire t nik nyomasztónak. Nos. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. mint k maguk. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. Mindegy. és nem nagyon akart elköltözni. Valójában azt tette. aki utoljára nézte meg. amikor ráért. és írt egy levelet Istennek. Az új házban mindez már készen volt. így megnyugtatták. hogy marad. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. Mindegy. Ami azt illeti. Valójában Marilyn és a pár. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. Azt is megígérték. hogy nem vették le a cip jüket. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. Marilyn elmesélte a nehézségeit. Új házban lakott. hogy ilyen hirtelen elköltözött. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. ez nem igazán m ködött.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. de senki nem akadt. amire nem volt fedezetük. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. a házat évekig árulták. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. Marilyn úgy érezte. és a n azt mondta: ² Tudod. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában.

egy hatalmas energiával bíró információt.richdreams. olyan lehet séggé. ha a saját könyvedet írod. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. hogy mindet bemutassam. Nos. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. mint azok. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. amelyeket Mózes. Nem gyötörnek majd többé gondok. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. ezt megteheted majd.21. Az életed örömtelivé válik. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. én nem azért vagyok itt. Krisztus. Hányszor mondták már neked. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. vagy. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . Most azt akarom elmagyarázni. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Ugyanakkora jelent ség . Baháulláh. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. FEJEZET www. a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. és látszólag ellentmondanak mindannak. Kövesd ezt az ösvényt. Id nként rejtélyesnek t nnek.com Most megosztok veled.

megkérdeztem. elég maradi. Németországban. hogy meglátogassa a hölgyet. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. nemre. ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. nemzetiségre. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. amilyet mindig is szeretett volna. és segíteni szerettem volna neki. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. és a lista egyre gyarapodik. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. de jó barátságban maradtak. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. Mindenfélét megtárgyalnak. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. utolsókból pedig az els k". hogy támogassa ezt a könyvet. Egy olyan világrendé. és jelentkezz be. A versengés kora lejárt. Amikor utoljára nálunk járt. az Egyesült Arab Emirátusokban. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. osztott meg fájlokat.richdreams. amely még a televíziót is túlszárnyalja. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. adott el. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. amikor meg akarják ismerni egymást.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Saját honlapunkat. Jó ember volt. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. Torontóban. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. hogy 50 millió hallgatója legyen. mint amit a sz nyegtisztítással keres. Udvariasan visszautasított azzal. Argentínában. de olyan nagy esküv t tartott. a legtöbb USA-tagállamban. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. Azt mondta. vonzó n . Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal.com . hogy valutát vesz és ad el az interneten. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet.richdreams. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. fajra. Micsoda?! Igen. töltött le. Sokkal több. Ghánában. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát. Fedezd fel te magad is. Kanadából. és az el is jött Kaliforniába. kommunikált nyitottan és szabadon. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. szexualitásra. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. Nagy-Britanniában. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. Találkozott már férfiakkal Louisianából. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb.. Ez több mint 13 millió forint évente. Dániából és Ausztráliából. csevegett.. akiket felkereshet. mint öt év alatt. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. 145 . Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. Ausztráliában. Nézd meg. keresett. Most már vannak barátaink Kínában. és találd ki. hogy 50 millió néz t számláljon. a www. szörfözött. is kiment hozzá. hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. tan ulmányozott. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz.com-ot kezdetben azért terveztük. amit az emberek szoktak. és kiválóan dolgozott. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. amir l mindenki beszél. vásárolt. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. Huszonnégy év után vált el a férjét l. Indiában. Azt mondta. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. Bíztam benne. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. négy gyermek édesanyja. tedd azt. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. Brazíliában. hogy több munkája legyen. Minden kontinensen megtalálható.

Vagy felhasználhatod a magányodat arra. Ha nem vagy Äonline". vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. amit el akarsz érni. gazdag. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. És azt mondja. amit csak akarsz. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. amely nélkül nem tudsz tovább élni.richdreams. ÄOnline" vagyok. gazdag. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. amelyre vágysz. Megnézheted. Csak gépeld be a keres d címsorába. kivesz bel le egy gyümölcsöt. és megvedd magadnak. miel tt megalkuszol vele. amelynek a segítségével elérhetsz minket. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. Valaki felkapja a kosarat. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. és rövidebb id alatt. üss egy entert. MOST! Eljött az ideje. és az eljön hozzád! Képzeld el. Vásárolhatsz részvényeket. most! Azonnal! Te gazdag. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. Hé! Az internet nem minden. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. Találsz ott egy linket. elvesztegeted az id det. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. amilyet akarsz. amelyen élsz. akkor követelned kell. ha azt tervezed. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. A jótev dé az egész bolygó. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. most! Nem holnap. mint a telefon. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . Vehetsz egy jó könyvet. 22. gazdag vagy. hogy megtaláld azt a házat. Beszélgethetsz valakivel. együtt lehetünk. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. amire vágysz. hanem az egyetlen lehet ség! F leg. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". Övé az univerzum összes pénze. amikor magányos vagy. hogy elindulj. Nem egyszer. hogy felfedezz egy teljesen új világot. Nem jöv re. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. megnézheted.com. Mert ha gazdag akarsz lenni. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. hogy bármi a tiéd lehet. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www. Most! Eljött az id . hogy rátalálj arra a gyöngysorra. gazdag. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. amelyet az univerzum neked szánt.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima.

hogy gazdag légy. és az univerzum megadja neked! Az. de több millió kék pulóver létezik a világon. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. annyira soknak érezte. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. Hogy kérd azt. Hiszel abban. Azt mondod az univerzumnak. a kék pulóver nem zöld cip . valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. A boltos is tudta. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. itt. hogy ön utoljára itt járt. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. Tudni. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. amit valószín leg neked szántak. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. Igénylésed teszi meghatározottá. hogy mit kértél. és BÍZNI abban. most. visszahozta önnek. amiket meg akarsz kapni. így meger síted azt a képességedet. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. jó nyomon jársz. azzal azt nyilvánítottad ki. hogy az univerzum gondoskodik rólad. Bízz benne. akarom azt a kristályt. ami határtalan. . er síti a bizalmadat. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. Isten gondoskodik rólad. Véleményem szerint akárki is vitte el. mintha már az övé lenne. azzal azt fejezted ki. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. hogy visszautasítod mindazt a jót. és látod. Úgy érezte. De amikor megkérdezte az árát. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er . hogy bízz benne. és azt mondta. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. hogy kérj. nem sokkal azután. hogy megkapd. hogy akarod azt a kék pulóvert. és visszateszed a kosarat. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. kérlek. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. és sokkal nagyobb hatalma van. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. A bizalom érzelmi megértés. mennyire fontos. hogy azt meg is kapod. hogy egy kék pulóvert kértél. Ez pontosan. Az. Marilyn kifejezte meglepetését. amit akarsz. valaki ellopta. amit az univerzum neked ad. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. Formálj jogot arra.Tudja. Ha azt választottad. Végül megérkezik hozzád. miel tt továbbadja. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. két külön dolog. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. Mit. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. Van még négy ember. és már csak egy gyümölcs maradi benne. Ha hozzám tartozik. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. visszah költ. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. amit akarsz. engedd. Ha azt választod. Ez már az övé volt. Igen. Formálj igényt a gazdagságodra. 0 tudta. Azonnal meg akarta szerezni. Ez a történet bemutatja. a k elt nt a boltból . és megérkezik hozzád! 149 148 .mondta a tulajdonos. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. amit kérsz. A követelés segítségül hívja ezt az er t. Ne felejtsd el. ahogy azok megérkeznek hozzád. -Azt hittem. Ha azt választottad. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . amikor csak akarod. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. hogy megeteted ket. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. Lehet. A boltos ezután engedett az árból. pontossá kérésedet. rögtön. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. és amikor visszatértem. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. mintha már a tieid volnának. a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. Gazdagnak születtél. nem pedig Istenben. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. de ez egy homályos és kétértelm kérés. Ez az. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja.

hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. ÄKérjetek és adatik néktek. Az univerzum mindenható. ÄA felh -sapkás tornyok. amit kérsz. ha belekényelmesedsz abba.vagy kötvény-portfolió. Fordította: Fábri Péter.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. hogy pénzt veszítesz. Shakespeare: A vihar. Ne félj. hogy annyira jól érzed magad. Ne félj. apránként feln sz a gazdagságodhoz. négyezer forintot szoktál költeni cip re. amelyeket akarsz. hiszen megvan hozzá a cip d. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. gazdag vagy. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. a pénzt teszed meg isteneddé. aki úgy is tesz. válj gazdaggá. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet./a szép templomok. hogy nem is akartad igazán. gazdagabbá akarsz válni. Az a gazdag. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. felvonás. 151 . Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt.=‡ Azt kérted. és izgatottá válsz. Ez azt jelenti. Nyújtózkodj! Érd el. mint a gazdagok. Ne félj. Nem kell spórolnod. hogy parkolja le az autódat. 1. Ez nagyszer érzés. Nem spórolhatsz össze annyit. hogy az univerzum gondoskodik rólad. nem? Szóval most. Gondolj bele. Megvásárolod a dolgokat. paloták. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. miel tt megvennél valamit. hogy nem félsz. amely egy bizonyos id alatt következik be. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. azzal azt üzened az univerzumnak. H ha! Drága cip t viselsz. Ezzel szemben. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. Gazdagodásod szerves változás. Mindig. igaz? Aztán. Amikor attól félsz. elmész egy jó étterembe. amit kértél. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. Ne félj attól. hogy gazdag légy. hogy nem lesz elég. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. azután a csodás vacsora. hogy elveszted a bevételedet. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. Nagyon jól nézel ki. hogy hoppá. az még több lelkesedést teremt benned. nem is szólva a füzetekr l. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. mint egy nyugdíj csomag. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. s t maga a föld. és elérkezik! Ez az. El ször a cip d. hogy nem tudod kifizetni a számláidat./és rajta minden. A részvényt zsde összeomlik. mindig ott maradsz. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . A gazdaggá válás azzal jár. hogy elhatározod. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. rendelj bélszínt. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. Amikor elmész cip t nézni. Megadja. ha elmész vásárolni. Az igazi biztonság sokkal több. Nos. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. amid most van. egy részvény. Egy kicsit magasabb vagy. ahol most tartasz. ha elmész az étterembe. kérj egy gusztusos el ételt. aztán egy új 150 ház. Teszem azt. Lassanként. mit akarsz. amit meg kell értened! Ez az. jelenet. Istenben bízni annyit jelent. Nem szabad félni. ha egy újabb szintre lépsz. Hé. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. Egy kicsit szebb a járásod. Semmi sem tart örökké ezen a világon. Hihetetlenül fontos. tegyél meg apró dolgokat. amit kértél. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. és miel tt tudatára ébrednél. A bankok cs dbe mennek. IV. ha bízol abban. ugye? Ez az."1 Az igazi biztonságot az jelenti. A vállalatok hanyatlanak. Ez egy folyamat." Kérd.

Formálj igényt a gazdagságodra. hogy az 152 enyém. hogy követelned kell a gazdagságodat. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. és érdekes emberekkel találkozom. Nem spórolsz arra. a legtöbben azt gondolhatják. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. az volt. Folyamatosan tanulok. Amikor nagyon sok a kiadásod. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. Kiderült. Az élet viszont nem így m ködik. Formálj igényt arra. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. és megérinti azokat a leped ket. hogy ilyen leped ket használjon. És neki mégis vannak ilyen leped i. Nem azt mondom. A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. Lázba hozott. mint az enyémek. és ékszerbe vannak foglalva. Ez a f t anyag. És a pénz mindig megérkezik. az univerzum pedig odaadja a pénzt. és elhatároztam. Íme. hogy cselekedjek. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. Leírtam és elképzeltem. hogy megvegyem. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. és összespórolom a szükséges összeget. hogy az a c i t r i n az enyém. Igényt formáltam arra. hogy vagy rült. amit el akarsz érni. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. de közel sem volt annyi pénzem. Azonnal. és igényt formálsz rá. hogy jogot formáltam rá. füstkvarcon kialakult citrin volt. Megtalálod a házadat. hogy megvehesd. amit akartam. Nos. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. Azt mondom. hogy kifizesd. mint tíz perc alatt odaértem. Dave. Sokan hisznek abban. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. Rohantam vissza a boltba. Imádtam azt a követ. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja. hogy várok. arra várt. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. javítok a gy jteményem színvonalán. hogy én nem is kértem. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. Elhatároztam.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. Ez az elképzelés az üzemanyag. és az univerzum gondoskodott minden másról. és meglesz rá a pénz. vagy túlhajtotta magát. amire nem is számított. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. amit akarsz. egy példa. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. Azt mondtam a tulajdonosnak. Megveszed. Akartam egy látványos darabot. hogy alku nélkül megveszem a követ. Igényt formált rájuk. amely az új autódat h a j t j a . Kevesebb. Nos. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. és megkérdeztem. Másnap elképzeltem. amit akarsz. és Isten küld rá pénzt! 153 . Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. Egy kivételes min ség ásványt. hogy nekem kell egy olyan. és Isten küld neked pénzt.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. hogy megkapom. a másik egy befektet volt. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. amellyel a palotádat melegíted. Nem azt mondom. hogy meggondolatlanul költekezz. És az egyetlen dolog. mint azt vártam. És ott volt. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. Az egyik egy feltaláló. Láttam abban a boltban egy új darabot. tökéletesen bízva abban. és növeli a profitot. milyen formában fizethetek. Természetesen egy muzeális érték . meglehet sen sok nullával az árcédulán. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. mintha az enyém lett volna. mert az egyik ékszere javításra szorult. és eljön. amit tettem. ha valóban akarod azt. Kértem. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. hogy a pénze is meglesz. akikkel közös az érdekl désünk. de imádom ezt a hobbit. és ételre se maradjon.

de nem így van. mindent megtesz érted. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. A tisztességes emberek. és vegyél meg valamit. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. és elérkezik! Lépj feljebb. Elveszítik. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. Nem szereti. Ez az övé. amit kapsz. amelyeket akarsz. és mindent elveszítenek. ha átvered. egészségedt l. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. Lehet. Mindenük megvan. amit Isten adott nekik. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. ne fizess tizedet egy hó154 155 . ez a te zsenialitásod eredménye. ha egyszer en megéled azt. amelyet a felel tlen költekezés rejt magában. boldog családi életet élnek jólétben. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. akivé válhattál volna. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. az garantálja.magadra költöd Isten pénzét. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. akik egyébként csodás karriert futnak be. most. és a pénzt magadra költöd. Akármit is teszel.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. mert nem veszik észre azt a veszélyt. Ha nem fizetsz tizedet. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. és otthagy annak a mocsaras posványában. az katasztrofális eredménnyel járhat. Elmulasztod a tizedfizetést . kérlek. tragikus véget érhetnek. hogy ki is hozza ezt létre. Nem a tiéd. Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. azonnal. kerüld el. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. hogy azt hiszed. amit akarsz! Követeld a gazdagságot.

A saját hasznodra fizetsz tizedet. Azoknak add. amit kérsz. szóval annyit adtak. A sógorod valójában utálja a munkáját. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. ahol a javakat kaptad. mert k nehéz id ket élnek. Azért. Ha hajléktalanokat. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. Isten senkit nem enged maga elé. Hónapról hónapra állod a számláikat. megértették a problémát. Most mit teszel? Nos. és még valami.másokat óvsz. csoportoknak és alapítványoknak küldd. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. Tudod. A saját spirituális fejl désedért. és magadra költöd a pénzt. amíg végül elérték a tíz százalékot. amir l valaha álmodtál. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. milyen kemény dolog ez. nem azét. halandzsának nevezték. Sakkban tartod az egódat. és azonnal megemelték a dézsmájukat. gyarapodtak. amit kapsz. Isten nem fogja megengedni. A megváltójukká válsz. mint valóság. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. a fizetésed jelent s. Elveszi a pénzedet. akik spirituálisan támogatnak téged. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. Isten két dolgot tesz veled. Ott fizetsz. és mindened megvan. Ha arra költessz. hogy majd emelik az összeget. mert szereted Istent. Szerencsére segítséget kértek. A dolgok többe kerülnek majd. Isten meg akar bizonyosodni arról. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. azzal a szándékkal. amid csak van. Hat hónapon belül cs dbe mentek. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. Csökkent a fizetésük egy id re. Ahová a tizedet fizeted. és ez jó neked így. és felfedezed valamennyi dolog forrását. Ez jótékonyság. Minden elromlik. Feltétel nélkül adni másoknak. Azért fizetsz tizedet. legalább annyira fontos. El ször is nem adja meg. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. Oda fizess. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. Istent játszol . Ne felejtsd el. ha n a fizetésük. Nos. amennyit tudtak. hogy megtartod. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. A tizedet magad miatt fizeted. hogy megtedd. mert Isten gondjaira vagy bízva. Azt hiszem. de a kiadásaik id közben megn ttek. hogy a fizetésük tovább csökkent. többet költöttek ruhára és a többi. De ez nem tizedfizetés. Az univerzum próbára tesz minket. Ha mégis úgy döntenél. ahonnan évekkel korábban kiléptél. Az élet inkább próbatétel. nem értük. 0. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. és valószí157 . Meglep dve tapasztalták. jobb éttermekben ettek.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. és nagyon jól csinálták. az egészségedet és végül az életedet. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. és fizetsz a másikban. és a rendszert hibáztatták. Olyan egyéneknek. hogy másokat megóvj. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. Bevételük ennek megfelel en n tt is. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. csodás. Nagyobb házban laktak. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. és a többi. és neked sok pénzed van. és figyeld meg. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. A fejl désedért fizetsz. az jó neked. Istent játszol. Tegyük fel. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. aki kapja. hogy tartod-e a szavad. nehéz újra elkezdeni. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . így a házukban maradhatnak. akkor közéjük és Isten közé állsz. mint maga a tized. Azoké rt a dolgokért. Egészséged megromlik. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. és növeled a tizeded hatékonyságát. amelyeket kaptál. 2. és elvárja t led. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. mint cseresznye.

és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. ami itt tartja ket. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. Rendszeresen fizette a tizedet. közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. A törzsvásárlóik elmaradoztak. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). mert megveszel nekik mindent. akkor elveszted a pénzedet. ha visszamehetne Texasba. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. jó egészségnek örvendtek. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. Lehet. hanem arról. nemhogy önállóan élni. A barátaink tudták. az egészségedet és végül az életedet. amelyb l jól meg tudnának élni. Akármi is a végeredmény számukra. Minden jel arra utal. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. Isten helyébe léptél. A gyermekeid egyszer feln nek. Miután beszélgettek Marilynnel. de nem volt életereje. Las san megromlott az egészsége. A te pénzed az egyetlen. míg meg nem halt. A férj rejtélyes betegsége elillant. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. mint azok a szegények. veszekednek. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. hogy adj. hogy egyszer bb. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. Új üzleteket nem kötöttek. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. De az ördögbe. Úgy nézett ki. hogy Istent játszol.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. Ez csak azért került napvilágra. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. hogy Istent játszol. Ha az útjukba állsz. Még készpénzt is adott. és végül elválnak. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. ártasz nekik is. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. mint azon kívül. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. hogy Isten azt akarja. és szeretett szeretni. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. és a között. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. hogy visszatér hozzájuk. hogy legyen mib l megélniük. de te csak írod a csekkeket." Ha kifizeted más számláit. mert a férje beteg lett. és bet szerint követte. A rezsihez is 159 . Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. miközben a felesége a testvére számláit fizette. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. hogy ez senkinek nem jó. és nem sz kölködtek semmiben. Végül az üzlet veszteségessé vált. Tudok egy n r l. mind a férje egészsége. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. és ki kell alakítaniuk saját. és mindenki boldogan élt. aki velük lakik. Lehet. Ezek kicsi. és a férfi több id t töltött az ágyban. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. feltétel nélkül adott. hogy terápiára kellene járniuk. ahogyan azt mindig is mondta. A szíve rendben volt. Isten elé helyezted magad. pozitív hozzáállást tanúsított. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. a barátaink úgy döntöttek. Minden hónappal gyengébb lett. Arra kényszerül. Bitorlod a szerepét. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. hogy menjenek. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. ha te válsz a javaik forrásává. Az is lehet. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. Lehet. de bosszantó problémák voltak. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. magadnak is. az neked csak rossz lehet. Kevesebbet dolgozott.

Megrekeszt a spirituális fejl désben. amiért akár mindeneddel fizetsz. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted.nem a megfelel okból spórolsz. amelyet megspóroltál. és olyan hatást gerjeszthet. talált egy lakást. Az embereknek öt évükbe telt. mint az univerzumnak. Mint általában. Istent játszani nagyon rossz ötlet. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. dollárod vagy euród arra. 3. Azt mondod. hogy kezelni tudd a problémát. hogy lakbért fizetett. Ezek mind jó dolgok. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. hogy jobban szereted a pénzt. mint bármi. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. Ha felhalmozol. mindegy. azzal arra kéred Istent. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. hogy t szeresd mindenek felett. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. hogy bízz benne. Ha a nehéz id kre spórolsz. Ez a felhalmozásról szól. Pár hónapon belül vett egy autót. Arról. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. hogy tegye próbára a hatalmát. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. nem fektethetsz be. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. amit ki tudsz gondolni. van forintod. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. Eljönnek a borús napok. Amikor felhalmozol. Angliában. Annyira biztonságosnak tartották. Azzal. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . Több pénzt keresett. Ne felejtsd el. mint amennyit Isten elvehet t led. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. A pénzt az univerzum elé helyezed. Mi a terved azzal a pénzzel. légy óvatos! Azt kapod. a tudatalattid megteremti. hogy nem spórolhatsz. Most a mértéktelenségr l beszélek. és el költözött. Az univerzum sokkal hatalmasabb. és szükség van rájuk. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. és boldogabb volt. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. olyan rt teremtett. amelyet az univerzum azonnal kitöltött. Gy jtögetsz . A rakparton hagyták. Okosan költsd a pénzedet. Nincs olyan nagy hatalmad. most is a szándék a legfontosabb. mint annak forrását. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. mi történik. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. Ez minden érintett számára rossz. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja.

Mindig szem el tt kell tartanunk. lopnak. uralkodnak. Ok és okozat. hallunk vagy gondolunk. amit olvasunk. mégis gazdagok. akik kihasználnak másokat. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. akiket legszívesebben utálnánk. fogalmunk sincs. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. Ha üvöltünk egy sof rrel. hogy függetlenül attól. Egyszer en nem tudjuk. hazudnak. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. és hatalmuk van. Én ezt tenném. akik visszaélnek mások helyzetével. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. hogyan élik mások az életüket. mi engedi meg egyeseknek. amit akarnak. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. hogy gazdagok le163 . mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton. és teszünk néhány ideges megjegyzést. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat.24. mint ahogy azokat kibocsátottuk. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. csalnak.

hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. voltaképpen egyik napról a másikra. rségváltás van. Ok és okozat. a lényeg.Bill Gates. hogy sohasem tudhatod. és amit adsz. Nem ismernek más utat. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. de az univerzum felajánlja. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. mit csinál a másik. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. Vannak. 165 . Régen elképzelhetetlen volt. amit lehet. hogy átvegye t lünk a feladatot. Ez ugyanolyan természetes számukra. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. van egy beteges vétke. A szabályok változnak. Az álma. hogy a gy lölet gy lölet. Gondolhatod azt is. Az a fajta valóság. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. akik az els pillanattól tudják. hogyan váljanak gazdaggá. mint amit ebben a könyvben ismertettem. Higgy róla. mindenkire az. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. Azt is tartsd szem el tt. másoknak mit kell megtanulniuk. azt kapod vissza. hogy indul az elnökválasztáson. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. ahogy mind a republikánus. hogy nem egyenes úton érte el a célját. Van. Még akkor is. Van még egy oka annak. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. pénzre tesz szert. Ez m ködik számukra. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje.A jó gy zedelmeskedik gyenek. amit akarsz! Gondold." A pénznek természetesen van hatalma. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. Abból semmi hasznod nem származik. hogy bárki felett is ítélkezz. mások szerint rögeszmés. hogy er s akaratú és csökönyös. Na már most.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. az elképzelhet . hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. Amellett. és nem sok örömöt él át. aki h snek tartja. amelyet kisugároz. amelyet néhány éve megismertünk. és hidd el. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak.és természetesen az egyik legsikeresebb is . Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. hogy félkegyelm . Igen. Mindegy. hogy minden háztartásban legyen számítógép. elrekeszted magad a jótól. megkapja a tízszeres visszatérítést. nem létezik többé. közted és az univerzum között zajlik. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. Ez az egyik oka annak. mit hiszel. Nem azért vagy itt. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. és hagyni. nem olvasnád ezt a könyvet. hogy csordultig töltse poharunkat. Új évezredbe léptünk. ha te gazdag akarsz lenni. Ma bárki. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. Hidd. Ki mint vet. A világ leggazdagabb embere . És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. A tény az. Ez egy nagyon egyszer rendszer. Ha ket elítéled. Sohasem tudhatod. egyszer en megengedjük az univerzumnak. Nem szívesen lennék a helyükben. és sok utolsók els k. az emberiség fejl désének új korszakába. úgy arat. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. Amit teszel. és feltétel nélkül ad. Hát olyan nehéz elhinni. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. míg ma ez mindennapos jelenség. a sikered esélye a nullához közelít. mert nem tesznek jót. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. mint a járás vagy az evés. A lényeg. Megsokszorozva. a szabályok változóban vannak. aki lemorzsolódott a f iskolán. Igen. Senki sem tudja. a legjobbat teszik. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. akármit is teszel. és a táblákat megfordították. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek.

Emlékszem egy tudományos Ilimre. El ször csak két labda ugrott fel. A gazdaggá válás is ok lehet. hogy sikeres légy. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. hogy Ross nehéz dió. ismerd meg. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. és most milliárdos. és nagyon szemléletesen mutatta be. A jó nem népszer . mit teszel. Ez valójában azt jelenti. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. Keményen dolgozik a népszer ségért. és így tovább. és azt is kapsz vissza. miként m ködik a láncreakció. hogy a hiányban. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. és azok is párat. mint a tiedé. az 1980-as évek elején. A világnak több jó emberre van szüksége. gazdag. amihez pedig veled született jogod van. Vagy egyszer en élvezheted. Lehet. Nem volt politikai adóssága. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. Nincs annál nagyobb siker. Negatív népszer . Minden egérfogón volt két pingponglabda. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. és így tovább. Lehet. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. Átgondolhatod. majd harminckett . Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. örömteli és egészséges életet élsz. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. Most ott lehetsz az els k között. és végül valamennyi labda mozgásba jött. majd tizenhat. Mr. de bármit is mondasz róla. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. hogy jót adsz. hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. 167 . de azt el kell ismerned. majd négy. Bárhogyan is. majd nyolc. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. Az univerzumnak szüksége van arra. ha engeded. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. a boldogságtól és a jó egészségt l. és hisz a magasztos eszmékben. Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. És távol tartanak a gazdagságtól. és most mi l l i á r d os. hogy azok vezéreljék a világot. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. hogyan vált gazdaggá.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. H az embereihez. Azt akarja. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. Tizedet fizet minden dollárjából. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. Mostanában a jó gy z. mint amit mindig élvezhetsz.

ügyvéded. Szeresd az életedet. a halál. Negatív kívánságai szerint cselekszel. szeret d. eszünk. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. védelmez d. ügyfeled. Amikor az utad nehézkessé válik. barátod. Azért vagy ezen a bolygón. hogy feladd. feladod a küzdelmet. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Képzeld magad elé. ha nem próbálkozol tovább. Be akar jutni az elmédbe. Egy valós játék. Ne engedd! Meg van írva. Az élet.25. és Mr. munkaadód. hogy hidd el: az igazság hazug. Felejtsd el az apróságokat. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. Maradj mindig boldog és lelkes. hogy pont azokat a dolgokat akarod. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. amiket. 0 maga a siker. Te és Mr. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. amit akarsz. az egész univerzumra kiterjed tervnek. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. írd le. 0 azt akarja. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. Ez mind része egy nagyobb. mert az általuk meg169 . a szegénység ² valamennyi egy játék. Azt akarja. a gazdagság. közvetít d. mindened. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. Az egyetlen módja a vereségednek az. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. a jó mindig gy zedelmeskedik. hogy veszít.

Függetlenül attól. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. szeretettel és bizalommal. az pontosan az. Meghívlak. zajos szerkezet. és érezd. Szeresd az életed minden percét. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. hogy ezt a könyvet olvasod. hogy sosem utazol motorizált járm vön. Lehet.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. és számolod össze. menedékre és ruhára van szükségünk.és szárítógépük. mégis kielégít életet élnek. felfedezed a gazdagság édenkertjét. akkor mindegy. de azáltal. tudd. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz. Nem számít. és gondozd ezt a kertet egy életen át. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. amelynek megtanulására még nem állsz készen. vízre. és a megtanult leckéket.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. amiket akarsz! Válj le róluk. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. szívd be illatát. hogy megszerzed. amelyeket Isten nem neked szán. Ez a titka annak. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. egy nagy halom vas. Ló vontatta kocsikkal járnak. és csatlakozz hozzánk. Nem használnak áramot. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. Azzal. Részint állati. nincs telefonjuk vagy számítógépük. hogy bizonyos leckéket megtanulj. és hagyd. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. Ami fontos. ki vagy. Az a dolgod. hogy új autód legyen. Végtére is csak egy büdös. megtanulod. de már els sorban spirituális létez . hogy lépj be. Ez tükrözi a haladásodat. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. Ételre. Ez minden! A szeretet természetesen segít. hogy amit elfogadsz. hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. akkor is szükségünk van néhány dologra. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. Leélheted az életedet például úgy. Azért vagy itt. Te egy csodálatos teremtmény vagy. Az új kocsi semmi. Néhány amish így is tesz. a lecke. maradj itt. 171 .‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. Miért kellene. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. mosó. Ez teszi valóssá a leckét. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. és követed a tanácsait. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. Egy új autó például nem jelent semmit. hogy az univerzum mit küld neked. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. hogy mindened meglegyen. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. Ha megtanulod a leckéket. nincs tévéjük. hogy megtanuljuk a leckéinket.

hogy kipróbáld. még nem vagyunk maga Isten. Halandó vagy. kincset találsz. Nem a te érdemed. Nem számít. Annak ellenére azonban. mit mond az egód. hogy gyémántokat. Bizonyára azt gondolod. hogy vesztesb l gy ztessé válj. Most megragadjuk a sikeredhez vezet . amelyik minden ember esetében közös. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. és mindened. és megtanuld a leckét. Vagy legalábbis készen állsz arra. amelyeket leny göz . de van egy. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. 173 . Kétségtelenül úgy érzed. hogy a sikernek ez a módszere neked szól. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. az igazság és bölcsesség egész tárházát. Amint megtaláltuk. Csecsebecsék. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . amelyet Isten neked szánt. mindig jelen lév kihívást. amit teszel. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. az univerzumtól származik. rubinokat és smaragdokat keresel. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. vagy amit valaha elérsz. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. amid van.az egónkkal! A siker egy utazás. és nem azé.26. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy.

Az egó els megnyilvánulási formája az én. Én találtam meg a feleségemet. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. Ez az ország Törökország volt. A férjem egy senki volt. Azon kívül. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. amit Istent l kaptál. 0 el ször is megengedi neked. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. Mindig hibázok. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. Ez azt jelenti. az hatalmas hiba. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. tegye gazdaggá. Rámutatott a páncélszekrényre. A férfi nem segített. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. ha magad teszel mindent. akinek hittem magam. mint amilyen pozitív Isten maga. Nem támogatom eléggé a családomat. aki arra kérte Istent. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. méghozzá gyapotkereskedelemb l. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. hatalmasabb vagy. abban a formában. Mindent. és ugyanarról szól. amely a Földet teremtette. azt én magam kerestem. Hirtelen meggazdagodott. Nem vagyok derék ember. Én adtam neked a pénzt. senki sem tette meg helyettem. hogy segítse Isten munkáját. mint a végtelen. és el is tudlak távolítani innen. fiú. Én dolgoztam halálra magam.. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. hogy én csináltam mindent. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. n vér. és így tovább. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. férj. és újrakezdened a játékot. Úgy t nik. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. és azt mondta: . Én küzdöttem. Soha nem tanulok. aki ma. Azt 174 mondod. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. beleértve az életedet is. Gyatra szeret . Valóra váltotta legvadabb álmait is. húg. Nem az vagyok. Én tettem azzá. Szegény vagyok. Én támogattalak. és így tovább. Ez nem jó választás. Nem dolgozom elég keményen. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. és veled helyettesíti. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. Ha hagyod. Én vívtam meg a csatát. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. Én hoztalak erre a világra. negatívabb vagyok. És így tovább. mint az az er .Ez az én istenem. Én gy ztem. aki figyelt rá. mindig rossz döntéseket hozok. amely abban a formában jelenik meg. Szörny ! Nem is tudom. milyen. öcs. amije van. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. miel tt én találkoztam vele. hogy kipróbáld. amim van. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. hogy vissza kell lépned az els kockára. hogy nem tudok mindent megtenni.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van.. de egyenrangú alakban jelenik meg. a te korlátozott forrásaiddal. hogy ez nevetséges.. anya. melyik rosszabb. Van egy történet egy férfiról. Azt mondod. és megígérte. lány vagyok. báty. Cserbenhagyom a többieket. amit kellene. és a saját sikeremért tettem. és adtam meg neki mindent. nagyobb vagy.. és barátunk mindenét elvesztette. és újra megszegte Istennek tett ígéretét. Balszerencsés vagyok.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. Nem vagyok jó apa. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. amivel a sikereidet elérted. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. mint Istennek. Nem teszek meg mindent.

szabad leszel. eladásaink hirtelen megemelkedtek. Jogodban áll választani. Még csak meg sem támad. De ez nem volt elég! Tudtam. a boldogságot és az örök békét. Szabadon keresed az igazságot. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat. Én megtanultam ezt a leckét. melyik úton menjünk. Mindenkinek azt mondtam. Ez egy nagyszer rendszer. Te kérsz. irányítanod kell az egót. az univerzum nem engedi. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. Semmit sem kellett volna tennem. és hagytam. maradjon bent tovább. kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. Mit kellett volna tennem? Semmit. hogy Mr. hogy sikered a te érdemed. Több kutatást akartam. és sokkal. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. A költségeim megemel kedtek. én. csak annyit kell tenned. Lehet. Isten pedig kézbesít. hogy azt akarom. Bíznod kell abban. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. Több el terjesztést. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. elfogadjuk a tényt. és az univerzum átadta sorsom irányítását. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. hogy többet is elérhetünk. Negatív. Én. 176 többre vagyunk képesek. Ha jóra használod. és jóval többre jutottunk. Kezdtem azt gondolni. azokat a nagy társaságokat is beleértve. de azért jól csináltuk. helyen álltunk. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. ha véd meg mindent l. Ha keményebben hajtunk. hogy nincs beleszólásunk. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. hogy elérd és fenntartsd a sikert.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. de a jó határtalanul hatalmasabb. Semmi sem állíthat meg. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. ha minden jó dolog Istent l való. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. Valójában üzletet veszítettünk.. telefonáljon még többet. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. Ha nem használod helyesen. Gondolj úgy az életedre. amíg el nem játszod a jeleneteket. Semmi . amit kértem. hogy megismerd a forgatókönyvet.. Negatív keményebben dolgozik. A döntés Istené. gondoskodik rólad.. tart fenn . különben nem olvasnád ezt a könyvet. ahhoz bizalomra van szükség.. dolgozzon még keményebben. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. amelyek felett mi nem rendelkezünk. hanem az univerzum. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. Nem te teszel dolgokat. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. Szabaddá válsz a sikerre. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. aki nekem dolgozott.csak te és az egód. Te többet vársz az élett l. Az univerzum vigyáz ránk. hogy részt veszel a forgatáson. ha nem kezded azt gondolni. oltalmaz. ami felette vagy alatt áll. 0 határozza meg. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. megvéd. mi történt! Azt kaptam. Betartasz néhány törvényt. találd ki. Ahhoz. Szabadon szárnyalsz. Szóval. Magasabb telefonszámlákat. letaszít a teremtés legalsó szintjére. Amikor az els teljes évet lezártuk. Szabad akaratod van. és semmivel.. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. amelyek milliókat költenek online értékesítésre. és hogy kikeveredj bel lük. elérve kreativitásod csúcsát.. Tovább dolgoztunk. A közhangulat romlott. Egóm az utamba állt. Úgy értem. én. és kézbesítette volna a megrendelést. hogy a teremtés felügyelje sikereimet.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

amely tele van varázslatos. Hitt az erd létezésében. Ki tudna hinni ebben a korban. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. Hitt a 185 . az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. ahol apró emberkék játszanak. ahogyan hiszünk benne. ha azt mondod. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. A valóság abban a formában létezik. hogy a valóság nem létezik abban a formában. egyszarvúkban és sell kben. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. ezzel javarészt rajzfilmekbe.28. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. mindig látnád ket. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. amit annak hiszünk. ahogyan azt mi ismerjük. egy olyan világban. Az igazság az. képregényekbe és mesékbe szám zik ket. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed. tündérek nem léteznek.

aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat. hogy meg akarjuk ölni egymást. amelyik valóra váltja minden álmodat. Ez-e a valóságod? Kevesebb. Békét. a kenyérpirítót. az igaz. Megvan az er d ahhoz. hogy mivel mindig volt háború. Akárminek is nevezed a többieket. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. Ki mondja. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Egységet. ki határozza meg. Isten nem arra teremtette az embert. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. Te magad teremted meg a saját valóságodat. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. amit az elménk képes elképzelni. természetesen. a televíziót. Örömöt.azt. hogy egy kedvesebb. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. nagyobb hatalommal bíró igazságot. Nem engedheted meg. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. mindig kell is lennie. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. Jogod van abban hinni. hogy a negyedikben botot és követ. Sok ember hisz például abban. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. amelyet a szüleid teremtettek. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. Hogy miért? Mert még nem értették meg. az a te hiányosságaidat mutatja . Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. amely megteremti azt a valóságot. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. 187 . Nem vagy arra a valóságra korlátozva. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. Kigúnyolják ket. amiben akarsz. a rádiót. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. amelyet a nagyszüleid teremtettek.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. toleránsabb valóságot. Valakinek hinnie kellett bennük." Valójában még rosszabb a helyzet. hogy ezeket elérjük. kutyákban. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. vonatok és autók nem mindig léteztek. Csak a szád jár. Megtagadod magadtól az energiát. hogy olyan dolgot képzeljünk el. hogy mindenki rossz. de azt tudom. Szeretetet. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné. És mi a helyzet a többi dologgal. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. és nézd meg a kisgyerekek arcát. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. Valamennyi emberi lény. akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. az antiallergén szappant. egyáltalán nem marad választásunk. Boldogságot. a tiéd lehet. És akármiben hiszel. és ez nehézzé teszi számunkra. Gazdagságot és jólétet. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. Hajlamosak vagyunk abban hinni. Sok ember még mindig hiszi. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. amit már elfogadtunk. milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. a siklót és a szódavizet. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. részünk a gy lölet és a pusztítás. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. Nos. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. az emberi természetb l fakad. amelyek autót vezetnek. hogy repüljön. Behatárol minket.

hogy kéred. Soha ne kételkedj abban. Dönthetsz úgy. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. ahol élünk. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. 189 . El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. és minden teremtmény fontos. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. Ez minden jó forrása az életben. mert megszerezted. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. der sebb ösvényt. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. mert a teremtés vigyáz rád. Lépj ki a láthatatlan párkányra. amit csak akarunk. Mi választjuk meg. amelyr l eddig csak álmodtál. Örömmel. Kérd.. zörgessetek és megnyittatik néktek. Kennedy mondta: ÄVannak. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. Akik valaha éltek ezen a bolygón. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. Gazdagabbá teheted magad úgy. hanem mert kérted. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. az érettség korába. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. Az internet lehet vé teszi. és segítsétek egymást ebben a munkában. A tiéd lehet. mert az univerzum oltalmaz téged. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. hogy minden jót megkaphatsz. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. Senki mástól nem függsz. Magunk dönthetünk arról. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. attól a valóságtól. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. Kérheted. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. Itt az id . Szeretettel. Csak annyit kell tenned. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. hogy megteremtsék a saját valóságukat. Gazdagsággal.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . hogy az univerzum szeret. amikor a jó gy z. Ez olyan id szak. Egy olyan korszak. Soha többé ne aggódj! Soha." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. milyen valóságban kívánunk élni. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. de nem azért. A jók gy zedelmeskedésének ideje. mind hozzásegítettek. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. Eljött az id . akik felnéznek egy hegyre. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. ha kéred. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. Egy új. hogy energiáinkat egy új évszázad. Eljött az id . ÄKérjetek és adatik néktek. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. Boldogsággal. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. Miért ne választanád a gazdag. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. mi igaz és mi nem. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. de a magadéban igen. amelyet alig tudsz elképzelni. Egyszer en oszd meg másokkal. hogy másoknak segítesz azzá válni. örömhöz és jóléthez vezet. Eldöntheted. keressetek és találtok. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely. Új utat tudunk választani. Itt az ideje. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. Ez az együttm ködés kora. Itt az id . hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. Senki nem fenyegethet. Ez a továbblépés ideje. hogy gondoskodjon jólétünkr l. Ez egy olyan lehet ség. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. Ezt nagyon egyszer megtenni. amely az örök boldogsághoz.

vagy játszol a kutyával. mint az egész el z hónapban. Énekeld az autóban. 191 . és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. A könyv címe valójában egy dal. Nehezemre esett. mint mi az írás során. Van még egy tanácsom számodra.29. ha hét napig énekled. Fogadd meg. amit nem akarsz! Ez érted van. Énekeld gyakran. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. Szóval abbahagytam. utána abbahagytam. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. Igen. mint ki tudnám fejezni. Remélem. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. Jobban élveztem. az udvaron. Igen. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. Folytatni akartam. Meg fogod találni a magad dallamát. Én hét napon át énekeltem. nem értem. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. és ahhoz is. de abban rejlik az ereje. A titok. Kérlek. jó mulatság. mert te sem akarod majd abbahagyni. legalább annyit kaptál olvasás közben. amikor egyedül nézed a tévét. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. Egy kicsit sajnálom. amikor letelik a hét nap. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. hogy megoszthatom veled mindezt. hogy a magadénak tartsd. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. Erre korábban is céloztam.

látogass el az angol nyelv www. igen. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. Az Äigen" egy meger sítés. amelyeket egy héten át énekelhetsz. Például ez: karcsúbb. Igen. és emberek. Azt mondod Istennek. Igen.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. minden a tiéd lesz az életben. igen. Te is élvezheted. Igen. Igen. amit csak akarsz. színpadra kell lépned. Ismered a titkokat. Igen. Igen.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. Igen. igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. velünk együtt. ahová elmehetsz. Nos. Most te következel. Ha kéred. igen. igen. akikkel találkozhatsz. hogy számolnia kell veled. igen. Igen. hogy találkozzunk veled. fittebb és egészségesebb vagyok. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is. Igen. Megvan hozzá a képességed.richdreams. Vannak helyek. 192 193 . Alig várjuk. Gyere.

élvezni fogod! Köszönjük. van egy meglepetésünk számodra. Ez a mi kis titkunk. és még többet akarnak olvasni. Ez egy ajándék. akik olvasták ezt a könyvet. hogy elolvastad a könyvünket. Menj a számítógépedhez. amelyet soha nem adtak ki. Reméljük. tetszett nekik. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. Azoknak szól. amit olvastál. atitok. Egy olyan ajándék. amely soha nem lehet másé. Tom és Pénelopé 194 . ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet.hu Itt információkat találsz. lépj fel az internetre. és írd be a következ t a címsorba: http ://www.Ha tetszik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful