A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. Ez az univerzum egyik törvénye. miképpen. amit csak akarsz. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. És valószín leg magától értet d nek tartod. hogy többet vársz az élett l. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. de elengedhetetlen a gazdag. bármit megkaphatsz. Hányszor fordul el . amit csak akarsz. hogyan érd el? Nos.EL SZÓ A nagy titok Igen. 11 . Biztosan hallottad már korábban is. Ez a könyv megmutatja. Ebben a könyvben megmutatjuk. amelyekre vágysz. és hogyan rekeszd ki. hogyan érhetsz el mindent az életben. hogy hatalmas er vel bír. Olyan életet élhetsz. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. amilyenr l csak álmodtál. Megmutatjuk. és valószín leg bárhová eljuttat. amit nem akarsz. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. miként érd el a dolgokat. Megmutatjuk. Kérj. hogy mindent elérj. és megkapod. ami azt jelenti. boldog és egészséges élethez. ahová csak akarod. Egyszer . Ez nem minden. pontosan hogyan kérj annak érdekében. de nem tudod.

Csak 88 500 kilométer volt benne. Aranykártyám van. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. aminek olyan az alja. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. 13 . két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. karcsúbb. mint amennyi a valós értéke. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. Tökéletes állapotban volt. új ev eszközök és rengeteg új ruha. ami gazdagabbá teheti az életünket. Egy kétszintes.BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. új porcelánok. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. mint valaha. 1 millió forinttal). Megtakarításom van a bankban. és a bejárón k odavannak érte). fittebb alakunkra. mint a tükör. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. aranyszín b rkárpittal. három fürd szobás házban élek. Új bútoraink vannak. öt hálószobás. megkapom. új sz nyegeink. amelyek illenek új. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. Állandóan étteremben eszünk. Gyakran utazunk. nagy hitelkerettel. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. Kevesebb. Kilenc kilóval könnyebb vagyok. mint három hónappal ezel tt. Ha meg akarok kapni valamit. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. Tizenkétezer dollárral (kb. amikor megvettem.

amely egész életemben itt volt az orrom el tt. mint szegény barátaikra. a vég és minden. hogy Baháulláh Isten dics sége. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. Gondoljunk csak Bili Gatesre. Steven Spilbergre. a Gyógyító. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak. egyetlen egyetemes tudatosságot. amely egy id s Ábrahámmal. Hiszek abban. akié az autókereskedés. Hiszek benne. gazdagnak tartjuk magunkat. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. Hiszem. De ma gazdag vagyok. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. az Egyedülálló. vagy aminek csak akarod. Buddhában. Igen. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. Zoroaszterben és Bábban. Minden hónapban többet teszek érte. 14 . hogy miként érj el mindent az életben.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. hogy nagyon sok hírnököt küldött. A családomat kiköltöztették a házból. hogy minden vallás Istent l való. Hiszek abban. hogy tudod a titkot. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. mint a korábbi években összevéve. amelyet átadok neked. Jól csinálják. Ez az Isten a kezdet. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. A titkot. és az ég küldte. Hiszem. Egyetlen Isten létezésében hiszek. Ez a könyv nem a vallásról szól. FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. mint nekem (most még). Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. Hiszem. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. A Fenntartó. Remélem. akik régebben úgy gondoltak ránk. hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. hogy kevesebb. Tehát ha te nem abban hiszel. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. A négy. hogy Mohamed Isten apostola. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. A titkot. legalábbis többnyire nem). A gazdagság azt jelenti. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. Örülök neki. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. akinek több pénze van. hogy Jézus Krisztus Isten fia. Bízom magamban és embertársaimban. Minden vallást igaznak tartok. hogy Mózes Isten barátja. és abban. mint egy újszülöttben. Krisnában. mint nekem. amiben én. amelyeket neked szánok. és olyan er teljes. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. és annyi lehet ség rejlik benne. hogy több pénzed van. Mindent Átható. Azért vagyok gazdag. ami a kett között van. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. A gazdagság viszonylagos. még gazdagabbak lesznek. mert már ismerem a titkot. Még nekem is nehéz elhinnem. nagyszer ! Jogod van abban hinni. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. amiben csak akarsz. Nem árt. És ami a feleségem szerint . Azt a titkot. Hívhatod Mindentudó. amit csak akarsz. minden dolgok forrása. ahol a kocsimat vettem. Rengeteg ember van. Hiszem. egy népet. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. Természetesen én is az akarok lenni. A titkot. És azok is annak tartanak. Hiszek Ábrahámban.

Kit zavar. Univerzumnak. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. amely sokkal nagyobb annál. Isten. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. és tegyél meg mindent. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. Pár éve már ismertük egymást. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. Ez az egyetemes energia. a barátn mostohaanyjával. mi a közös bennetek. amelyet egész életedben becsben tartasz. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. Nem sokkal az után. hogy egyszer együtt kávézunk a St. Jahve. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. Feleségem. ami t led telik! 1. A Világ Teremt jének. Földanyának. hogy leterítettük a plédeket. de egy gyémántgy r olyan ajándék.Figyelmeztetés! Energiának. az olyan lenne. és err l beszélgetünk. ízleld meg a friss sajtokat. Mo-ritzban. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . mint amit fel tudunk fogni. angyalok. de mégis egyfajta els találkozás volt. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. Nagy Szellemnek. amelyb l mindenünk származik. oszd meg az élményeidet. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. csíp s júliusi reggelen. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. Érezd a francia teasütemények illatát. amikor csak lógtok a tengerparton. Létezik rajtunk kívül egy er . Tudod. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . és te azt mondod. Ez a kreatív energia. És ez az er . Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . élvezitek a napot. Természetnek. és megpróbáljátok kitalálni. és kinyitottuk a naperny t. amelyek egy sz k. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. Ha ezt nem tenném. te pedig azt. Lehet séged nyílik arra. pár kilométerre a Seal-szigett l. Ez a történet itt kezd dött. ha én azt mondom. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. Elárulom a titkot. vagy ha én azt mondom. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. Igen.

A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. Nem tudom. különösen nem néhány méternyire egy embert l. tett két kört a fejünk felett. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. Ha kinyújtottam volna a kezem. amit l mindenki elhallgatott. Lehet. majd felszállt. ami ellentmond alaptermészetének. A sólyom kicsit maradt még. és pont. Végül Lisa mondta ki. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. Egy farmon n ttem fel. Isten üzenni szeretne neked valamit. Mindannyian nevettünk. Alighogy a szavak elhagyták a száját. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. az azt jelenti. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. úgy t nik. hogy nem igazán hiszek a babonákban. Bólogattam. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. tett pár kört fölöttünk. Az indiánok abban is hittek. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. hogy csak egy sólyom volt. 19 . felkeltette a fi gyelmemet. az azt jelenti. Készen álltam rá. majd leszállt közvetlenül mellém. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. a barátságos sólyom újra megjelent. és soha nem láttam sólymot a földre szállni. Talán csak puszta véletlen volt.Tudtad. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. majd ismét leszállt mellém. a másiknak jelzés. amikor olyan dolog történt.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. Nem hiszek a babonákban. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. ezúttal a társával együtt. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. 18 A mai napig nem tudom.még legvadabb álmainkban sem. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. és elt nt az égbolton. hogyan is lehetséges ez. amelyet el sem tudtunk képzelni . és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. amely megváltoztatta az életemet. majdnem elértem volna. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. hogy az indiánok errefelé hittek abban. hogy Isten üzenete nagyon fontos. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. ha egy sólyom leszáll melléd. Tom.

Az életedet alkotó események sorát szemlélve. Lehet. FEJEZET Fogadd el. Elképzelhet . hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat.2. Nem tudsz megfeledkezni arról. hogy elérd azt a gazdagságot. hogy elfogadd Isten ajándékait. Nem tudsz szabadulni attól. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. Minden szent könyvben vannak versek. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. ami neked jár. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. Lehet. hogy úgy gondold. amelyek err l tanúskodnak. nyisd ki az ajtót. nem tudsz szabadulni attól a képt l. és vágysz az evilági jó dolgokra. Most jó dolgok várnak rád. hogy megkapd mindazt a jót. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. A legtöbb ember nem várja. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. az. hogy elfogadd: jó vagy. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. hogy segítségért imádkozol. nem vagy méltó arra. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. Kérlek. hogy jó dolgokat kapjon. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. Engedd meg magadnak. hogy agyonhajtod magad. amelyet az univerzum neked 21 . amit igazán akarsz. hogy jól szeretnél élni.

vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre.De akkor ² folytatta a férfi .miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . ha visszautasítod valakinek az ajándékát. Már körülvette a víz. A férfi tehát meghalt. nem. Az Úr majd megóv engem. H szolgád voltam egész életemben. ez igaz. Nos.sem neked. akivel találkoznod kell. nem. és ledobtak neki egy kötéllétrát. hogy meghív ebédre. Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. Ha valaki felajánlja. és arra kérte. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. nem. És ez nem túl jó ötlet. . és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. és azt mondta: . és a mennybe jutott.Igen. mert a folyó még mindig árad. hogy szálljon be. mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. akit elragadott az áradás. el kell fogadnod az ajándékot. Az Úr egyetért en bólintott. A férfi ismét elutasította a segítséget. Mindig feléd fordultam.Én nem szántam halált neked. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. A visszautasítás nem jó . és az ajándékozás örömét attól. hogy szálljon a csónakba. Az az ember. Ha nem fogadod el azt a jót. Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. mert a földszint már víz alá került. sem a másik félnek. Ha visszautasítod a jó dolgokat. a férfi kimászott a tet re. A benne ül önkéntes szólt a férfinak. de túl is léptünk rajta.Köszönöm. és fel kiabált a pilótának: . valójában Istent utasítod vissza. Egy órával kés bb. . és így szólt: . 23 .Köszönöm. valójában Istent utasítod vissza. aki azt neked szánta. A férfi ismét elutasította a segítséget. S t mi több. a középiskolában hallottam. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. Egy helikopter szállt fölé. A csónak így nélküle ment tovább. hogy jó vagy! szánt.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. aki megtanított. Az istenfél férfi azt mondta: . Az Úr majd megóv engem. ha gazdag szeretnél lenni.Drága Uram. Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. A férfi a háza teraszán ült. A helikopter erre otthagyta. amikor egy ment csónak közeledett. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. semmire sem számíthatsz. amelyeket felajánl.Köszönöm. Valaki. Megtagadod magadtól az ajándékot. és csak feléd ² mondta a férfi. amelyet neked szánnak. Az Úr majd megóv engem. amikor a víz még magasabbra emelkedett. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel.

Megkönnyebbültem. Fáradt vagyok. Bob. Bob úgy döntött. és nagyon megjött az étvágyunk. hogy bemutassa nekünk azt az embert. Erre én azt válaszoltam: . még a hátamon is felállt a sz r. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk.Marilynnek jók az összeköttetései. hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. és ny gös. és mégis belépett ez az er s. Heather.Inkább ne. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Rokonszenves lesz neked. aki valószín leg azt hiszi. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. Hollywooddal. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. hatvanas éveiben járó asszony. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. nem érzi jól magát. Äakit csak szeretni lehet". áthívja a szomszédját. El sem tudtam képzelni. Amint egymás szemébe néztünk. ég a b röm. Lisa. Bob mosolyogva azt mondta: . 25 . az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. Teljesen váratlanul ért. Diane. életvidám. hogy Harry Truman az alelnök. Elhatároztuk. és nem tud átjönni. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. Játszottunk a h vös hullámverésben.3.

hogy találkoznom kell veled. videókat és más marketinganyagokat készítettem. megragadta a vállamat. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. és jól csinálja. mi az üzenet. szinte és egyenes volt. Brosúrákat írtam. Éreztem Marilyn személyes energiáját. sem az üzenetre. És mégis visszautasítottam az ajándékot. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. és egyeztessünk egy találkozót. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. ahogy zizeg a b römön. De szerintem az igazság az. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. El ször egy. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. (Marilyn kés bb elmondta. Lehet. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. Sok éves küzdelem árán. hogy ez a kölcsönösség törvénye. A sólymok felkészítettek rá. hogy er sen érezte. Olyan er vel bírt. mert nem akartam költeni a pénzemet. amely meghaladta mindenkiét. hogy költséggel jár a dolog. Elég egyértelm nek t nt. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. amikor végre elmenekülhetek. Igazából inkább kevésbé. Marilyn szelleme magával ragadott. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. hogy megkapjam. ha tudtam volna. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. mindenkivel egyetértettem. azt mondta. Amikor megkérdeztem. Marilyn tudta. Az egész nap e felé a cél felé tartott. És fordítva: elvárom. Marilyn hirtelen mögém sétált. Marilyn elmondta. amennyit fizetsz érte. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. ezért elutasítottam az egészet. de már sokaknak elmondott). mi az üzenet. ezért odaadta a névjegyét. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. különleges üzenete van számomra (valami. Erre nem voltam felkészülve. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. És megfizettem érte. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. Épp nem volt nála a határid naplója. Lehet. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. egy hirdet irodát. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. 0. miként viszonyuljak az igazsághoz. Így volt.) Feltételeztem. és ez rossz útra vitt. Azt mondtam magamnak. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. hogy azt mondta. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. és sok embernek segített elérni a vágyait. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. Komolyan mondom. Megismételte. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. Azt is tudom. amit most tudok! 27 . szinte éreztem. hogy féltem. és azt mondta. és megijedtem. de azt az üzenetet kaptam. örülne. ha találkozhatnánk. egy fontos üzenet közvetít je. és alig vártam az id t. Szerettem volna megismerni. ameddig csak lehetséges. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. hogy régebben azt oktatta. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Sem a sólymokra. sem az elektromossággal töltött találkozásra. Nem tudom. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. A barátságos sólymok felkészítettek rá. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. hívjam fel. hogy eredeti figura. amelyet Isten felajánlott. Kifejezetten nekem 26 szól. ez azért történt így. Én elvárom. komolyan gondolja a dolgot. hogy nem tudtam. hogy elhatároztam. miként lehet jobban boldogulni a világban. akivel valaha találkoztam.

sem azon. zörgessetek és megnyittatik néktek. Isten gazdagnak teremtett. hogy gazdagok legyünk. a fenntartó. Ez az emberi lények valódi természete. ami másoknak árt? Ez 29 . Gazdagságodnak egyetlen forrása van. gyönyör ajándék. És nem is a f nöködön. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Ez egy isteni. Egy ajándék. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. Hogy is adhatna olyasmit. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Nem a szerencsén múlik. a házastársadon vagy a többi emberen. nem a szerencsejátékokon. és ez nem más. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. Ez a sorsunk. amely olyan csodálatos. keressetek és találtok. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. amely felett nem mi rendelkezünk. Gondolod. az els dleges mozgatóer . hogy b ntudatot érezzünk azért. milyen keményen dolgozol." Velünk született jogunk. Isten az élet forrása. sem az üzletfeleiden. hogy egész életed során elérd. mert elfogadjuk Isten ajándékát. Soha nem szabad. mint Isten. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik.

és élvezd. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. Igazán egyszer . Én és az üres irodám . él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. amit most tudok. Értettem volna a folyamatot. hogyan éreztem magam. Kérésedért cserében a tiéd. beteljesíthetsz. Nem kaphatunk mást Istent l.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. Johnnak dolgoztam. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. Tehát d lj hátra. A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. Megfutamodtam.az egész világgal szemben. Ez jólét. hogy úgy tettem. mintha semmi sem történt volna. Ám akkor nem tudtam. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. Ez nem az a fajta b ség. hogy nem dolgozik tovább velem. hogy túl sok pénzt költ marketingre. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. megvalósíthatsz. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. Megvolt a lehet ségem. Átgondolta a hétvégén. megvásárolhatsz. amit meg kellett volna tennem. Képzelheted. hogy megtudjam. Tudtam volna. Ehelyett azt választottam. Ha tudtam volna. hogy megkeresem a nyitott ablakot. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. hogyan kérj. hogy ha Isten bezár egy ajtót. hogy részesülj benne. akkor kinyit egy ablakot. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. Az egyetlen dolog. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. Nem kell. Két értékes hetet vesztettem azzal. amely felett nincs hatalmunk. amelyen keresztülmegyek. Isten jó. a szó legteljesebb értelmében. de visszautasítottam. Ma már tudom. beteljesüléssel és elégedettséggel. Másrészt pedig veleszületett jogod. és arra jutott. mit kell tennem. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. de akkor ezt még nem tudtam. hogy kérjük. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. amelyet egy hónapja béreltem ki. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. hogy vallásos légy. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. elérhetsz. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. amikor 31 30 . Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. amelyet megszerezhetsz.

Mit tud nekem mondani Marilyn. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. és több kazettát hallgattam meg a témában.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. hogyan csináld. beleértve a magas telefonszámlákat. John! Néha azon gondolkodom. hogy el ször találkoztunk. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. Végül úgy alakult. nem volt fix fizetésem. és azt mondta: 33 32 . de valóban szükségem volt a segítségére. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. amit akarsz ² válaszolta. De amikor elmész innen. Tudom. és azóta is rendelkezésemre állt. Tudom. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. én nem akarok semmi olyat mondani neked. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. valahányszor munkára volt szükségem. mi lett volna. Csak jutalékot adtak. hogy el kell jönnie hozzám. Jól csinálom. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. Köszönöm. Tényleg ostobán éreztem magam. Mit tudna mondani nekem Marilyn. Ez volt az a pont. és ez ma is így van.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. hogy Nebraskából jöttem. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. mint bárki más. amit elmondott: . és egy hónappal azután. mire annyira összeszedtem magam. Tudom.Hát. Több könyvet olvastam. ahol két dologhoz értenek. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. amikor el ször talál koztam Marilynnel.Hogy elérd. A kezembe adott egy öt-centest. Nem noszogattak. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. hogy Diane nála járt. hogyan kell eladni. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. hogy felhívtam Marilynt. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt. amit már ne tudnál.Nos. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. Hangosan hirdetem. ahogyan megkötöm az üzletet. majd feltett egy kérdést. tudni fogod. . Keményen dolgozom rajta. .) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. hogy látnom kell magam el tt. Tudom. Ez öt hónappal azután történt. a kemény munkához és a focihoz. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett.

és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Csak pozitív dolgokat mond. Elmondta. Most megtanítom neked. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. Szóval azt szeretném. Szeretnék egy házat. hogy megvehessem azokat a dolgokat. ² Írd le ezeket ² mondta. Ismertem már néhány életer s embert életemben. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. ² 0. 34 Odabent megérintett a lakás békés. Megkért. amit most röviden megosztok veled. közérzetem pedig kellemes. szóval vannak dolgok. 35 . akiben megbízhatok.és mindig is az leszek. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. és azt mondta: ² Ha így írod. Akarok egy új házat. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. Megmutatta. Valaki. miért m ködik ez a dolog. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. hatalmas energia. amelyet a cip hordozhat. Elképzelni sem tudtam. amit szeretnék.Rendben! Szeretnék egy új autót. mint inkább a miatt az energia miatt. szeretnél. hogy sikerrel járj. A virágok bimbóznak. amiket. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. Lejegyezhetsz bármit. a madarak csiripelnek. amely egész valómat áthatotta. Egy szentélybe érkeztem. Szeretnék mindent megadni ahhoz. Nem vallásos. átsétáltam egy fehér lugas alatt. szeretetteljes légköre. Azonnal elmondhatnám. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. akit tisztelhetek. A lilát választottam. és meleg szell lengedez. de soha nem szerzed meg. Szeretnék. mint amikor beléptél ide. Olyasvalaki.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. a nap süt. amelyet én éreztem azon a napon. ²Hát. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. Elmagyarázta. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. amit csak akarsz. Engem fogsz hibáztatni. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. A titkokat. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. Igen. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt. amelyet ben tt a jázmin. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. amely tudatta velem.. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. miként kérjem valójában. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett. Mifélék? . Soha nem ítélkezik. Egyfajta er s." Megállított. Biztonságban éreztem magam. hogy ismerem t . A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. hogy Marilyn a tettek embere. amelyekre nagyon vágyom. Marilyn kiszólt. most már gazdagabb vagy. Büszke vagyok rá. kinyitottam. de valamennyi vallást magában hordozza. nyugodt voltam. amilyen akkor az életem volt. és nem rosszindulatú. hogy válasszak. hogy lépjek be. amit t le tanultam.. hogyan m ködik ez a módszer. És ha nem m ködik. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. Nem éltek ott gyerekek. Egy Új h t t.

hogy gazdag leszek . de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. egy ilyen ügyes fickó. máskor nincs. De akár van pénzed. amit most elmondok neked! Soha. Hatalmas hiba volt.. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. Néha van. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. vagy nincs. de hát az a nap soha nem jött el. akárcsak Dagobert bácsinak. amikor elképzeltem. Bárcsak tudtam volna azt. mint forgalmi eszköz. A pénz valójában nem más. Egy napon milliárdjaim lesznek. az életed folytatódik. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom.egyszer csak. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. amit kérsz.. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. akár nincs. Ha pénz után sóvárogsz. Talán nyer a lottón. hogy olyan életet tervezz magadnak. hogy pénzért folyamodtam. függetlenül attól. mint én. Az a fontos.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. 37 . Mindig olyan egyszer nek t nt. és fürd zöm benne. Egy napon lesz egy pincém. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. tele pénzzel. amelyben elégedett és boldog vagy. A pénz jön és megy. Megszámolom. hogy van-e pénzed. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért.

Isten azt szeretné. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. jent. Ez kibillenti az egyensúlyt. és talált egy. hogy szép. Kérj azonban pénzt. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. Azt mondta. hogy elfogadd a hagyatékot. Ehhez sem kell pénz. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. semmibe vette ezt a szabályt. ha kitalálod. Isten megteremti számodra. Egy héttel kés bb leesett az álla. megbízható autónk. Kérhetsz aranyat. Minden jó dolog Istent l való. jobban teszed. azt kapod: semmit. amelyikre vágytál. az a pénz. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. Ehhez sem kell pénz. családot vagy új cip t ² akármit. Ezeket a dolgokat kérd . utazásra. És azt is tudta. akit szerethetsz. Az egyetlen. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. házat. 39 38 . Képzelheted. mit akarsz. vagy valakit. amit kért. kérsz egy autót. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. amit nem szabad kérned. valójában arra kéred. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. arra kéred t. Pénz. sikeres vállalkozásunk. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. mit akarsz. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. aranyunk és drágaköveink. ami a tiéd. hogy tudd. hogy megbírságolnák. Láttam már olyan pereket. amit elkölthetett vacsorákra. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. mindig van egy rés. valószín leg megkapod. Ha nem tudod. Istennek semmi szüksége pénzre. és neki küldte át az összeget. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). így hát mégis pénzt kért. és ki kellett találnia. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül.. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. er s. Eva. Olyan sport Lexust. de borzalmasan vágyott rá. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. ezért egyáltalán nincs szükség arra. új ruhát. mit akarsz. soha. Lehet bel le ékszert. hogy adja át neked a fenntartó szerepét.és az univerzum gondoskodik róluk. hogy azt kérj! Mondjuk. ki tudja. Amikor pénzt kérsz t le. Kérd a Teremt t. amelyei nem tölt ki fogalom. hanem valódi pénz.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. Ez nem hirdetési trükk volt. amelyek felett nincs hatalmad. ruhákra. bár t u d t a . gondoskodó. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. autókra. hogy pontosan milyen autót akar. Az arany önmagában is értékes. mit kapsz?! Márkát. és semmissé teszi azokat a próbákat. Az egyik barátunk. nincs általánosan elfogadott pénz. Eva valóban megkapta. fogat készíteni. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. amelyet a kezében tarthatott. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. Ehhez csak az kell. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. Amikor Eva lehiggadt. Mert ha nem tudod. tehát valódi dolog. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. amikor megnézte az e-mailjeit. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. biztonságos otthonunk legyen. Isten tart el téged. Amikor pénzt kérsz. alaposabban is szemügyre vette a csekket. amit kérsz. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. Ehhez nincs szükség pénzre. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. mert az arany ásványi anyag. hogy teremtsen. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. Az univerzum megadja. és összezagyválsz mindent. és neki nincs szüksége pénzre. Nyerhetsz autót egy perben is. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. de a pénzintézet hibázott.

ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. Tarts velem. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. és valóban a dollár. Azonnal tudtam. és cserébe kapott egy sorsjegyet. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. amikor nyert egy fél marhát. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. Mindenhol jelen van. Készülj fel rá. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze. Rengeteget tanultam Marilynt l. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. Ha gazdag akarsz lenni. hogy nála nincs mit l félnem. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. furcsamód átváltoztam. Megjelenik a zenében és az irodalomban. akkor más kapja meg. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. Az igazság örök érvény . együtt kellett élnem a feleségem húgával. Kérlek. Biztonságban voltam. 6 végzi a teremtést. amit korábban ne tudtam volna. Fontos. Végy egy mély lélegzetet. a kanapékat. Nem volt állásom. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. Én tanítalak téged. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. Áthatja egész létezésünket. még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. Kérd kifejezetten azt. senki sem utasít vissza. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Cindy elfogadta a húst. amelyek felett nincs hatalmunk. Tudod az igazságot. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. ha nem kéri a húst. Teljes és tökéletes biztonságban. az Anna királyn korabeli székeket. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. amit akarsz. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . és ahol biztonságban vagyunk. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. Hamar megtanultam. Feltárom ugyanazokat a titkokat. Sok ingatlant elvesztettem. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. Hallod a harangszót. Nem hív a hitelez m. amely megvalósítja. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. Új-Mexikó délkeleti részén. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. A lány azt mondta. a kenyérpirítót. Mindig is tudtad. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. és tudod. peso vagy jen forrásai lehetnek. és lesd el a titkot. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. Energiát. Menjünk hát együtt. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. az önbecsülésem. csukd be a szemed. Mindent eladtunk: a nagyágyat. 41 40 . Persze semmi olyat. te és én. Most én következem. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. és komoly fejtörést okozott számára. Teljesen ellazultam. oly módon. vésd jól az eszedbe. ahol ellazulhatunk. bár nem volt rajtam a cip m. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. Elhagyott az ön bizalmam.

De az igazság az. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. hogy fel akartál hívni valakit. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. valószín leg tévedsz. és örülök. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. elmondom kés bb. Amikor felhívom ket. Újra és újra ezt hallom: . Semmiben sem különbözik attól. Nem kell könyörögnöd. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. Ritkán fordul el . hogy elfoglaltnak t nj. Képzelheted. hányszor fordult el . kényszert alkalmaznod. mindenható. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. az üzenetrögzít jelentkezik. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. Mégsem tudtam bármit megtenni. Mindenesetre én így voltam ezzel. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. amit az emberiség létrehozott. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. Úgy érzik. ha azonnal tárcsáztam. Képzeld el. Igen. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. 43 . hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. és lehet ségem volt rá. hogy többször kell felhívnom valakit. mégis mindent elérek.az élet mai formáját. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. Ma már semmi különöset nem teszek. Ez elég bosszantó. legfels bb energiával. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. mit fog mondani a másik. Te megrendelsz valamit. Az univerzum megadja számodra az id t. amely el idézte az srobbanást. A legcsekélyebb fogalmad sincs. egy gondolattal kezd dött. hogy álmaid párja . hogy minden. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. ugyanezt tapasztalod. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. de valami miatt most mégis megtettem. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. vagy ha éppen dolgozol. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. láthatatlan kötelék vezérli ket. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. Tudjuk. létrehozta a csillagokat. hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. hogy bármit meg tudok tenni. de túl is mutat azon. politizálnod. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. amit kigondoltam. hogy a fejembe vettem. Az si. Meg voltam gy z dve arról. hogy ajánlatot tegyek neki. Amióta ezt a módszert használom. mint az enyém. A munkám lényege. Nem is tudom elmondani. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. vagy üzletet kössünk. milyen er vel bírsz. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. hogy tudtad. amíg lecsendesülsz. amit a fejembe veszek. Most itt az ideje. várj egy kicsit. hogy így volt. Most képzeld el. csak kérni és elfogadni. a helyzet megváltozott. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. hogy belemerültem a munkámba. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. és csak azután hívtam. hogy megláttál valakit. valamiféle megérzés. El ször leírtam a nevét. és az jelentkezett.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. Hogy mi a kulcs a sikerhez. érvelned. Várj. hogy kétszer cs dbe mentem. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. és arra kényszerülsz.Általában nem veszem fel a telefont. és azonnal tudtad. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. és fogékonnyá válsz. hogy elérjem. a galaxist . Ha gyerekek sikongatnak körülötted. hogy elérjem. amint a sugallat megérkezett. Felvette a telefont. amit csak akarok. Ez ilyen egyszer . Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. Semmi mást nem kell csinálnod. Megtörtént-e már. amelyre szükséged van Rendben. és az energia teljesíti. Miért kell agyonhajtanod magad.szerelem volt els látásra? Megesett-e már.

akik nem kaptak érte jutalékot. és megkérdeztem. hogy hiányt szenvedsz valamiben. k tévedtek. nagy. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. akkor úgy lesz. amelyet szerettem volna. Magam teremtettem az el finanszírozást is. Elhatároztam. és hazamentem. hogy nem volt tudomásom arról. Nem tehették.Akkor mit akar? . mint a Äkis Mercedesre". Nem elég.Hitelt egy új Mercedesre. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. Megállapodtunk. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. de egy évvel hosszabb a futamid . hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. már szinte munkanélküli is vagy. Erre nemet mondtam. Most elmesélem. Leírtam. Elmentem a bankba. találd ki. Ha azt mondod. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. amíg a hitel lejár.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. de senki nem vette meg. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. Ha azt mondod. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . Körülbelül egy hét telt el. új házad. mint kellene. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra. és azt mondta. vagy van valakid. megkapod. gazdag karácsonyt tartani. Mert akármire gondolsz. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. Ellen rizte a kérvényemet. És mindez az elme hatalmának köszönhet . Felhívtam. hogy minden számládat kifizeted. V-8-as motorral. azzal jólétet teremtesz. hogy szeretnék egy Mercedest.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. valóban nem lesz elég pénzed rá. Az én autóm volt. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. hogyan m ködik a módszer. mi lesz. Az elme kreatív energiája végtelen. Lejjebb is engedték az árát. Én pontosan azt kértem. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. amire mindig úgy gondoltam. Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. amit valaha láttak. amit kérsz: kevesebbet. amely arról tájékoztatott. Ha jóindu45 .kérdezte. és azt is elárulja. hogy minden vágyaddal teljesítse. . Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. akivel megoszthatod az életedet. Ha azt gondolod. Szóval újra leírtam. amikor is kaptam egy levelet. ha gazdag gondolataid vannak. Ha aggódsz. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. akkor szegénységet teremtesz. (Még azok is így vélekedtek. Töprengett egy percig. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. Másrészt viszont. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. hanem hitelszövetkezet is. de meg is szüntették a hitelemet. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. És újra meg új ra. hogy elkeljen. . aki azt javasolta. a tudatalattid megteremti. Pontosan azt fogod kapni. az már az akaratodat tükrözi. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. hogy ha szegénységre gondolsz. amelyet továbbra is akartam. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. Egy BMWkereskedésben találtam rá. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. És éppen ez a bökken . Bármit is akarsz. majd azt mondta: . új autód van. ahol két hónapja állt. Ezt hívják úgy. hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. És ez a teremt energia alig várja. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. Ha azt hajtogatod. Végül azt mondta. Ez azt jelenti. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. hogy el fogod veszíteni a munkádat.Rendben. és válaszaimat beírta a számítógépbe.

Ha negatívat. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. de sok vonal tér vissza hozzád. hogy bántson vagy segítsen téged. és elhiszed. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. az életed megtelik szeretettel. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. Azt azonban valószín leg nem érted. amit el akarsz érni. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. olyan gazdagság les: a jutalmad. latúan gondolsz másokra. Tudod. Amit kisugárzol. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. akkor fejl dsz és kivirágzol. de ellentétes irányú következménye. Kérlek.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. Ha idegességet sugárzol. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. a munkádat. tengernyi idegességet kapsz. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. Jegyezd meg. azt legalább tízszeresen kapod vissza. Ha boldogságot. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. Ez a megsokszorozódás törvénye. az visszatér hozzád. Ha arra a jó dologra összpontosítasz. úgy arat. Akármit bocsátasz ki a világba. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. hogy az már most is a tiéd. megsokszorozva kapod vissza. akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. Amit adsz magadból. hogy el segítse sikeredet. akkor a boldogság egész tárházát. hogy igaz. 46 47 . Ha szereted az életedet.

hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. a f nökeink. a barátaink vagy a szeretteink miatt. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. Azzal védte meg magát. Megváltoztatta a hozzáállását. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. mint amikor el ször találkoztál vele. Tudod. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. ami vele történt. Úgy érezte. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. amire nem vágysz. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. hogy dolgozni menjen. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. Rájött. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. hogy ez igaz. amiben biztos lehetsz. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. annak az átkozottnak. hogy gazdaggá váljunk. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. 49 . írsz vagy gondolsz. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. magadat bántod. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. rosszindulatú. Elmondta. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. aki kit n egészségnek örvend. Túl beteg ahhoz. Ha szeretetteljes. a szomszédok.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. azt sokszorosan kapod vissza. amennyire csak tud. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. Mindez csak árt neked. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. Amikor rosszat mondasz másokról. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. és az élete hirtelen der sebbre fordult. egy délután felhívott. Könny kigúnyolni ket. mert mások. Túl egyszer másokat gy lölni. Úgy döntött. ha a gyerekekr l van szó. ami kellemetlen számunkra. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. Ráadásul nem azért vagyunk itt. Már annyit hallottad. és eltörte a kulcscsontját. Túl egyszer hagyni. A férjével mi ndi g veszekednek. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. Ráébredt. azt kapod. Egy barátn m. kedves. hogy ítélkezzünk. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. nem vár t le semmit. de szüksége volna a pénzre. hogy ha galád. hogy vissza fog térni. mire a fájdalom visszatér. pusztán azért. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. Ennek persze az ellenkez je is igaz. Egész életedben ezt hallgatod. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. Amit adsz. negatív energiát bocsátasz ki. nagylelk és tör d szavakat. Amit pedig kibocsátasz. Ez egy olyan probléma. hogy a fi a el es et t a robogójával. Azért vagyunk itt. Az egyetlen.

amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. hogy folytathasd. szerezz be egy vonalas füzetet. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. és te most megtanulsz egy új módszert. Ahhoz. hogy egyedül maradhatsz. Képzeld el magad. megér annyit." 50 51 . hogy jól csináld. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. Mindez rajtad múlik. hogy befejezd a következ fejezetet.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. Jobb. hogy jegyzeteket írj. állj meg. a családod. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. majd javíts a gondolkodásodon. A tanulás munka. és bocsáss meg magadnak. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. ha nem zavarnak a barátaid.A munka. amíg ezen dolgozol. a munkatársaid. csak azokat mondd ki. nem nyomasztanak kötelezettségek. Ahogy apám szokta mondani: . azt gondolván. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. amit megéri megcsinálni. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ².

hogyan. és megkapod. A lényeg. Csak a lap egyik oldalára írj. és akkor elérheted. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. Az egyetlen. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. Kérsz valamit. A különbség benned rejlik. Lapozz egyet. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. és az univerzum dönt. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. Most pedig elmondom. Kezdjük azzal. Elképzelhet . mit akarsz. hogy eldönt d. és mindig hagyj ki 53 . amit meg kell tenned. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. amit Isten nem szán neked. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. hogy megtedd az els lépéseket egy új. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. Nyisd ki. jobb élet felé. hogy olyan dologra vágysz. az isteni inspiráción. Ha nem.7. nem is akartad igazán. mint szegényen. Ide kés bb írsz majd. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. hogy elképzeld. amit szeretnél.

de nem most. vagy. most elkezdjük a listát. soha nem kapsz lehet séget arra. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". hogy várjon. Most készíts egy listát. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. vagy szegényesek a forrásaid. Feltételezem. Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. Feltételezem. Az új házamban élek. Én sokat teleírok egy hónap alatt. Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. és szünetet rendelnek el. Ezt akarod? Természetesen nem. engedje meg. mintha már a tiéd is lenne. így azonnal élvezheted. Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. amit szeretnél úgy. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. de akarok egyet. Az univerzumnak egyszer . amit és amikor akarsz. csinos és egészséges. Ha abszolút nem akarsz új autót. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. mit akarsz. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. Rengeteg új barátom van. hogy alkalmazd a b ség törvényét. hogy AKARNI akarsz egy új autót. Ez fontos annak érdekében. amit hallani akar: új autód van. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. csináltál-e már ilyet korábban is. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. Azzal. tör d . amit most akarsz. az adott pillanatban. Nos. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. Nagyon jól éreztem magam a színházban. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. azt a látszatot kelted. A második oldal tetejére írd fel: A listám. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. Készítsd el a listát pontosan úgy. mint kódokra. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. hogy anyagi gondjaid vannak. és kidobhatod. Karcsú vagyok. 2. írj egy listát mindenr l. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . Nem fontos. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. amit akarsz. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. a tudatalattid azt hallja. hogy megvan? A válasz erre az. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". Van egy új kanapém. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. Az univerzum ezután megadja neked. amit használhatsz. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. Gondolkodj nagyvonalúan. Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. A listám 1. Remélhet leg te tudod. Vigyázz. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. Valami kézzelfoghatót. 5. hogy b ségben élj.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. mintha hazudnék vagy csalnék. 3. azzal valójában azt mondod. azt mondod az univerzumnak. Csak az egyik oldalra írj. hogy élvezd kívánságod tárgyát. Szeret . hogy akarsz például egy új autót. 8. 4. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. Ez eleinte nehéz volt számomra. amelyek azt kérik az univerzumtól. 7. amely szerint korlátlan készlettel. amelyre valaha is szükséged lehet. Ezzel eléred. hogy gazdaggá válj. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. mintha szeretnél. ahogy elmondtam. hogy AKARSZ egy új autót. Imádom az új munkámat. hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. és csak a lap egyik oldalára. Itt egy példa arra. Úgy éreztem. Miután kicsit már kipróbáltad. írj egyegy kívánságot minden második sorba. hogy teremtesz valamit. tégy úgy. Nincs új autóm. Akkor miért mondjam. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. Nem vagyok ott veled. amelyekre vágysz. és nem tudom pontosan. Van egy új székem. 55 . romantikus kapcsolatban élek. 6. hogy szeretnél valamit. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására.a holnap soha nem jön el. Egy csodás estét töltöttem az operában. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Ha a jöv be teremted. hogy ne írj olyasmit.

és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. amelyet a tárgy birtoklása kelt. amilyet csak akarsz. Ez a tiéd. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. hogyan akarod élni az életedet . a Äkis Mercedes". Én el ször leírtam.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. amit altkor érzel. írd le a dolgokat. szóval leírtam. = Megkapod. közvetlenül a kereskedésb l. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. milyen élvezni azokat a dolgokat. Vagy olyan autót ajánlanak. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. amely valaha felvet dött. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. Aktív társasági életet élek. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. amit akarsz. Lásd magad el tt a kívánt színben. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. Lehet. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. Írd le. amikor el ször hazavezetsz vele. Ez lehet séget ad az univerzumnak. amelyeket meg szeretnél tenni. kényszerít erej kívánságokká változtatja. hogy megszerezted. Az apróságokat is le kell írnod. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. Azzal. megbízható és folyamatos 14. és nézd meg minden szögb l. A lehet legkevesebb melléknevet használd. 15. Képzeld el. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. kimerítetted minden vágyadat. hogy elkészíted ezt a listát. Inkább csak kívántam. Valójában ez a titka annak. 10. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. amit kértem. és képzeld el. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. Rajzold meg a körvonalakat. Most csak durván vázold fel a dolgokat. csak írd le. 13. amit szeretnél. Fantasztikus a szexuális életem. Most érezd a szétáradó örömöt. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". amíg már úgy érzed. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11. és megkapod. hogy megismerje. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. Azonban a lelkesedés az. mit kérsz. Tedd valóságossá önmagad számára. Új leped im vannak. szó szerinti megfogalmazásban. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. amit leírtál. amit akarsz. Amit kaptam. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról." A lelkesedés rugalmas kötelék. hogy van egy zöld Mercedesem. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül. Olyan hosszú lehet. Képzeld magad a kormány mögé. Valójában addig írd. Kés bb német szerel barátom. Képzeld el a b r tapintását és illatát. de soha nem vezette. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. Akármit. hogy már a birtokodban van. amelyet valaki megvett. és zöld. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . új volt. Részt veszek egy tengeri körutazáson. egyszer . Nem gondoltam. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. Ezután érezd azt az örömöt. Lelkesedj ezért az autóért.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. írd le azokat az üzleteket. hogy széles választékot nyújtson számodra. A bevételem sok. amely összetartja vágyaidat.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. És az univerzum mindig a szívedbe néz. amelyiket kérted. és mik a vágyaid. amit akarsz. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. Írd le. de valóban akartam egyet. A képnek tisztának kell lennie. mint hittem benne. hogy megkapj bármit. amelyeket meg szeretnél kötni. Wolfgang azt mondta: 56 . A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. Menj el egy autókereskedésbe. Képzeld el.

amelyeket meg akarsz szerezni. amiket kértél. Nem kell befejezned. Kukkants be minden egyes szobába. Azok a tieid. Menj. amit akarsz. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. Tedd valóságossá a dolgokat. valamennyi a tiéd. Lépj tovább. Kérlek. Ne te keresd. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Senkinek sem számít. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. Járj esküv kre. és nézd meg a h t t. Nem kell kiérdemelned. hogy kérj és várj. Úgy képzeld el ezt az otthont. Próbálj fel néhányat. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. ahogy leírtam. Most is akarod. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. miben hiszel! Tégy úgy. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Akármit akarsz ² érintsd meg. amelyeket szeretnél. és képzeld el. hogy miben hiszel. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. lásd magad el tt. függetlenül attól. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. 58 59 . kövesd ezt a rendszert. a tapétát vagy a medencét. Nézd meg minden szögb l. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. Teljes mértékben rajtad múlik. amelyre szükség van ahhoz. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. hogy elérd a gazdagságot. mi minden lesz a lakásodban. Azt fogadsz el. Maradt még néhány részlet. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. elérned vagy teljesítened semmit. Nézegess jegygy r ket. Az univerzumnak sem. Ha új kapcsolatot szeretnél. Mert teljesen mindegy. és a maradékot elutasíthatod. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. A te dolgod.

amennyire szükséged van. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. Hagyj ki minden második sort. mikor. 61 . és valóban megkapod-e. most is bizonyosodj meg arról. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. Azért hagyod ki ezt a helyet. El ször leírtad azokat a dolgokat.8. amelyeket akarsz. hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet. A lap tetejére írj fel egyvalamit. Ne felejtsd el. Annyi oldalt használj minden dologhoz. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. hogyan jutsz hozzájuk. Ezek valóban olyan dolgok. Minden sor egy elrendelés. hogy az elméd segítségével megteremts valamit. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. hogy úgy kell leírni az autót. mit szeretnél elérni az életben. hogy megzavarnának. mintha már a tiéd lenne. például: Az új autóm. Most részletezni fogod a listádat. amelyeket jobban szeretnél. Ezután már az univerzum dönti el. Elképzelhet . Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj. mint másokat. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. összpontosítást és er feszítést igényel. Most írd le részletesen. Mellesleg van egy különleges oka annak. Minél összetettebb egy elrendelés.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. milyen autót szeretnél. Gazdag vagy . Már megvan a lista arról. hogy kés bb b víthesd a listádat. Az.

Ideges volt. 18. 5. ahogy én itt. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. ahányat csak szeretnél. hogy neked jó legyen! Legyen. 6.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. Nem terheket keresel. szeretetben és megértésben. Védd magad és azokat. 21. Az is lehet. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. pontosan úgy. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. egy n érkezett. amelyik ment a cip jéhez. Az új autóm motorja 12 hengeres. annál jobb. akiket szeretsz. húszlemezes CD-tárral. Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. 62 7. aki táskákat árult. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. 8. Csak azok utaznak az autómban. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. Az új autóm egy Mercedes. Az a dolgod. Van benne CD-lejátszó. Ez a legmegfelel bb autó számomra. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. Új autóm ugyanúgy keres engem. 22. Van benne pohártartó. ahol megtalálta a lábbelit. Elképzelhet . amit csak el tudsz képzelni. Leírod az életed körülményeit. Az új autóm b rkárpitozású. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. amelyre vágyott. Az autó tökéletesen m ködik. Az új autóm belseje kávészín . túl hosszú ebédszünetet tartott. 16. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. Készítsd el úgy. ott volt a bézs táska. Légy annyira pontos. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. 12. az isteni inspiráció. 9. 3. hogy meghatározd a paramétereit 63 . az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. 19. tökéletes biztonságban van. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. mint én t. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. 15. Van benne rádió. amelyet az univerzum nem szán neked. A Mercedesem egy S-600-as. amit akarsz. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. Írd le. mert cip t nézett. és visszarohant a munkahelyére anélkül. 11. Egy kellemes. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. Minél részletesebben fogalmazol. Igen. 13. mint ahogy megvetted az autót. Az új autóm fekete. Az autómra kiváló garancia van. Kiváló hangszórók vannak benne. 10. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. Kérj az univerzumtól mindent. 17. 4. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. amennyire tudsz. Ez az értelme ennek a feladatnak. De mi van. Amint belépett a munkahelyére. Kéréseidet vajon az isteni jog. és javaslom. amit akarsz. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. Az autóm vezet ülése állítható. ha te egy alig használt. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. hogy megebédelt volna. Akárki vezeti is az autómat. 2. akik a legjobbat akarják nekem. 20. Meg is vette. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. és a vonzás törvénye összehoz minket. használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le.

hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. 3. Van egy csodás úszómedencéje. 6. Határozd meg a paramétereit annak. 15. Kérj mindent. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. 64 Az otthonom 1. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. Térj vissza vágyaid listájához. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. 14. 8. 16. Az új otthonomban élek. Az új kanapém világos szín . Kényelmes ülés esik rajta. Új otthonom teljes kör en biztosított. 13. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. amennyire csak lehetséges. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. és írd hozzá azokat is. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. szeretetben és megértésben. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. ahogy én is keresem t. és a vonzás törvénye összehoz minket. 5. Ahogy megfogalmazod a részleteket. hogy leírtad az autót. 4. 2. amelyet akarsz. A kanapém 1. ahogyan én keresem t. és a vonzás törvénye összehoz minket. 5. amit akarsz. mint amilyen az otthonod. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. A medence f tött. Alább két újabb mintalistát találsz. kellemes mintája van. Új otthonom ugyanúgy keres engem. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Az otthonom a saját tulajdonom. 9. Öt hálószoba van benne. a többi rövidebb. 10. 7. 7. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. amíg már mindent részleteztél. 3. Házam van. Az új kanapém keres engem. új kanapém. Három fürd szobája van. Van egy gyönyör . Most éppen a saját új. gazdag életedet részletezed. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. 17. Talán vissza akarsz majd térni. 12. akik a legjobbat akarják nekem. 2. szeretetben és megértésben. 4. amit csak akarsz! A több mindig jobb. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. 11. Csak azok jönnek el hozzám. és határozz meg egy új dolgot. amire az elméd vágyik. 65 . mint például: Az otthonom. 6.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. 9. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. Új otthonom nagy és tágas. Modern. 8. Könnyen kifizetem. hogy hozzáadj még pár részletet. lapozz a következ oldalra. Jól megtámasztja a hátamat. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. Bizonyosodj meg arról.

inkább led ltem kicsit a kanapéra. helyre: Äugyanúgy keres engem. mint én t". Egészen addig. amíg fel nem hagytunk az aggódással. Annyira kellemetlen volt már. A feleségemmel elhatároztuk. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 . Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. Soha nem gondoltunk a Searsre. már megvan az ágy. hogy kap t lünk egy ágyat. amely által sokkal könnyebben megtalálod. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra".) Beleírta az említett sorokat is a listába. Ez egy nagyon fontos kijelentés. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. de ez egy óriási akció volt. miért kellett ezeket szerepeltetni. Szóval ahelyett. Belefáradtam a nézel désbe. Legid sebb lányom. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. Nos. belenézett a vasárnapi újságba. Néha ezen múlik. Jobb volt. Nagyon sok jó ágyat láttunk. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. és jelent sen leárazták. mit szeretne. Ez az elengedés. döntenie kell. Másnap elmentünk. amely igazából az érzéseidr l szól. a 8 -9. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. hogy írja le. hogy végül azt mondtam a lányomnak. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. megtalálja-e az ágyát. akármit is akarsz. amit csak találtunk. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. amit akarsz.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. és aludtam egyet a focimeccs el tt. Pénelopé pedig elment a barátjához. Úgy éreztük. hogy megvan-e. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. és saját lakásba költözött. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. hogy eléred-e. Ez a leválási szakasz. de egyiket sem vettük volna meg. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. Egyetértett velem. Elmondom. Amikor odaért. amit más akar. hogy az univerzum meg tudja mutatni. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. (Nem szabad leírnod azt. nem vehettünk meg semmit egészen addig. Valójában már nem érdekelt. Megkértem a lányomat. merre nézzünk.

hogy ezt az életet éljük. mint egy új autó vagy egy szép.ez a valódi oka annak. a megértés és a tolerancia. Teljesen mindegy. Ez egy tökéletlen világ. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. ha van egy csomó mindened. Megérdemled. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. a jóindulat. Szükségünk van barátokra. és bens séges. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. Azért vagyunk itt. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat.9. Szóval. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. akit szerethetünk. Hibákat követünk el. hogy leírod. biztonságos otthon. Ez azt jelenti. amely megnyugtatja a lelkünket. tanulunk . mint a türelem. Senki sem tökéletes. a kedvesség. akikben megbízhatunk. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. okos vagy gazdag valaki. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. mennyire spirituális. fejl dünk. a szeretet. Azzal. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. amelynek gondját viselhetjük. egyikünk sem tökéletes. gyöngéd kapcsolatra. Szükségünk van egy társra. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . és egy családra. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. és mi ennek a világnak a részei vagyunk. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk.

amit teszek. 22. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. 6. 20. Ugyanez igaz az emberek esetében is. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. Módosítsd úgy. szeretetben és megértésben. Rengeteget szórakozunk együtt. ha a kapcsolataidról írsz. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. a gyermekeidet és a házasságodat is. 17. szeretetteljes. Ez a te életed: azt válaszd. és a vonzás törvénye összehoz minket. ÄJane feladja a munkáját. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. Ha jobban érzed magad valakivel. 18. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. Ez egy jól m köd házasság. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. írd le most azonnal. Van még valami. amit át kell gondolnod. Soha ne írj olyat. És az is lehet. 3.és fordítva. 2. 14. akár férfi. 19. Nagyon jó barátok vagyunk. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). 12. milyen házasságot szeretnél. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. 4. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. amit kértél. 70 16. jó fizetéssel". Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". hogy a jöv mit tar71 . ami az alábbiakban le van írva. Boldog családot alkotunk. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Akar házas vagy. mikor. viszontkeres engem. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. 9. 7. amelyet keresek. hogy még jobb társat találj. a partneredet. sikeres élethez segítenek. és én is h vagyok hozzá. Végig egyetlen személynél kell maradnod. bármikor megváltoztathatod. 8. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . amelyek boldog. Ez a gyengeség összezúzhat téged. Biztosítja számomra a szabadságot. ha nem azt szeretnéd. akár egyedülálló. hogy feladta a munkáját. 5. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. mert örökké sajnálni fogja. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. 15. elgyengülsz. Ha feladod a személyiségedet. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. hogy ez egy gyakorlat. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. 23. és mások sem t led. 13. 11. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. szóval. Minden gyermekünk egészséges. A házasság. 21. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. hogy önmagam lehessek . és élvezzük az együttlétet. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. Határozd meg. Spirituálisan összeillünk. Lehet. mert csak azt kaphatod. A lelki társamhoz mentem hozzá. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. Nem tudhatod. akár n . Támogat mindenben. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. hogy ÄJohn szeret engem". egyik sem növekszik megfelel en. A házasságom 1. 10.

amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. Vázold fel a körvonalakat. lehet. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. amely úgy m ködik majd. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. azonosságot. Lehet. hogy együtt maradjatok. Természetesen nem támogatom. és hagyod. hogy másoknak mire van szükségük. a helyzet gyorsan megváltozhat. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. vagy tartós kapcsolatban élsz. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. Te sem vennéd jó néven. és a dolgok maguktól alakulnak. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. Valójában éppen az az élet célja. és hogyan viselkedjenek. hogy mások vigyázzák a maguk életét. hogy a férj azt tette. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. Ha megpróbálsz irányítani valakit. amely több. házasságot teremts. hogy megkapták a hitelt a házra. hogy jobb emberré váltam. hogy váljon el. hogy a saját házasságomat megóvjam. Azt nem határozhatod meg. az egész családom arra buzdította. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. hogy John a sajátjával foglalkozzon. h séges társat. 72 mind érzelmileg bántalmazta. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . ha valaki más irányítani próbálná az életedet. személyesen. Lehet. egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. és imádta a gyermekeit. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. míg az a munka. És mindig keményen dolgoztam azért. A legjobb. ahol találkozott egy másik férfival. Sokat gondolkoztam rajta. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. mi a jó neki. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. Miután egy órát náluk töltöttünk. de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. talán több kárt okozol. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. energikus és vidám n t. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. A szüleim elváltak. Ez a n els háza. hogy mégis tudni szeretnéd. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. majd talált egy kit n munkahelyet. Lehet. mint két személyiség együttélése. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. Kérj megbízható. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. mit tegyen. Ismerek egy gyönyör . Ez az univerzum törvényének megszegése. ami neki a legjobb. Még ilyenkor se er ltesd. Lehet. mert már láttam válást testközelb l. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. és hagyd. nem tudom. amelyet együtt vesznek. Kérd. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. mint hasznot. Ilyen nem létezik. Akkor írd azt: Tudom. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. Ez minden személy saját felel ssége. mire megértettem. hogy azt akarod. amit te szeretnél neki. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. Érzelmileg megviselt a dolog. mit kell tenned. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. A változás . Emlékezz arra."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. Kérd a hibátlan kapcsolatot. és tudni fogod. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. Olyan egységet. mint a jólét er dje. A férje mind fizikailag.az egyetlen állandó dolog az életben. A fák ferdén n nek. ami kor kilencéves voltam.és nem a tökéletesség . aki királyn ként bánt vele. hogy a válásuk nem az én hibám volt. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. ami veszélyes dolog. Erre nincs mentség. nincs rá mentség. és eldönt d helyette. Elvált. És ami még fontosabb. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. ugyanakkor hagyod. lehetetlent kérsz. hogy megmondd valaki másnak. Soha ne kérd. Az egységetek olyan létezést teremt. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. és végre lehetnek olyan dolgai. ha nem érdekli a dolog. Mindenki követ el hibákat.

. Ha jachtot akarsz. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. Most pedig fogalmazd meg pontosan. írd le a többi kapcsolatodat is.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. A megbízóim. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. Mindig kérd. a kapcsolatot. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. de közli az univerzummal. akik nem szolgálják a javadat. Neked nem az a dolgod. Az univerzum végül megadja neked. nagyon negatív. írd le. Most rajtad áll. Olyan barátaid lesznek. Védelem alatt állsz. milyen életet akarsz élni. Ha valaki. Nehéz terhet jelentenek. Mások kés bb visszatérhetnek. Lelkesedj . A harag és a sért dés nem segít az utadon. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. Tervezz el re. a dolgok megváltoznak. amely tele van álomházakról készült fotókkal. amit el tudsz képzelni. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. A keresked im. Ez a te életed. és minél el bb kéred. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. ha nem is barátként. Ne kérd. Írd le a munkát vagy az üzletet. A gazdagság egyfajta elmeállapot. címszó alatt is. más emberekkel találkozni. Akármilyen nehéznek is hangzik. akik a legjobbat akarják neked. akármit akarsz. hogy tanulj és fejl dj. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. hogy egy kapcsolatnak vége. Azért vagy itt. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. Egy napon arra ébredsz. hogy megtaláld a megfelel társadat. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. Pedig spirituális fejl désed az. írd le az épületet f -komornyikkal. szolgálhatod a legjavát. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Hajts a legnagyobb dologra. Azután lelkesedj érte. Vegyél egy magazint. Azok. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. lehúznak. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. annál könnyebb lesz az életed. repül gépleszálló-pályával. Ez semmibe nem kerül. ebben az életben. vagy ahogy csak akarod. Búcsúzz barátságosan. akik közelebb állnak hozzád. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. hogy már tudod. 74 Most. hogy néhány régi barátod melletted marad. Az alkalmazottaim. írd le. Az üzlettársaim. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. amelyik a legjobban tetszik. vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. ha hagyod. hogy lásson munkához. A munkaadóim. miként írd le a kapcsolataidat. Most. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. Azért vagy itt. milyen ügyfelekkel. amely megengedi. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. Tágítsd ki elméd határait. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Ha úgy gondolod. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. amit el tudsz képzelni.. Ha egyszer azt kéred. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. zárd le szeretettel. kertésszel és szakáccsal együtt. és jobban illenek az életedbe. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. Minél el bb határozod meg az életedet. Lehet. akiért aggódsz. és új kapcsolatokat. hogy magadat fejleszd. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. akadályoznak a fejl désben. Szánj rá egy kis id t. Valamennyi a tiéd lesz. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. Ismételd ezt meg: A vev im. hogy meghatároztad a házasságodat. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. elsodródnak mell led. ha kéred. 75 . ami a legjobb számodra. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. A kapcsolat beteljesítette célját. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. Hagyd. Végül minden akadályon átléphetsz. Ha palotát akarsz. más helyekre menni. tégy magadnak egy nagy szívességet. hogy készíts néhány valódi tervet. és akár abban is. amelyre vágysz. Hagyj ki néhány oldalt. A partnereim.

egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. Amint eszedbe jut még valami. amelyeket leírtál. gyakran kételkednek. hatalmas lépést. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . ha azt akarod. és a tudatalattim munkához lát. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. amelyet el szeretnél érni az életben. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. ha vetek egy pillantást az oldalakra. Korlátok nélküli. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . hogy részletezd az életed vágyait. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. És ennek jó oka van. csak rád tartoznak. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. Leírtál egy cso mó dolgot. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. hogy gazdagabbá válj. Azok a dolgok. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet. Én csak lapozgatok. Másfel l elengedhetetlen. bár meg is teheted. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. írd csak le! Elég. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek.10. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. Azok az emberek.

Ha szeretetteljes. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. írd le a vágyaidat. hogy a feleségem. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. hogy helyre tegyen téged. Képzeld el. és rizd isteni oltalom alatt. maradj csendben. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. megteremted ezt a léggömböt. hacsak nem szerepelek én is benne. és megmutassa a szörny valóságot. Kezeld szeret kedvességgel. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. Képzeld el. hogy a vágyad. kötelez nek érezheti. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. Ha egy autót akarsz. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. Azoknak az embereknek. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. és támogatnak. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. hamarabb eléred. hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk.4". A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. hogy elmenjünk ² mondod.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. harmonikus kapcsolatra vágysz. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. még több távozik ebb l a becses gázból. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. hogy elvigyen oda. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². találd ki. amikor a vágyaidról beszélsz. hogy elszállítson a célodhoz. hogy ez nem a megfelel id . amíg elég nagy lesz ahhoz. hogy megnézze a piramisokat. amit akarsz. Lehet. Nos. mindennap töltögeti egészen addig. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. de nem elég ahhoz. 79 78 . Ezzel biztosítod. hogy ha valaki ismeri a terveidet. Diane mit ír le. hogy ez a terv veszélyes. amelyek után is sóvárog. és tudattalanul azt gondolja. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. hélium távozik a világegyetembe. Ha nem érti meg a dolgot. Neki sincs fogalma arról. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. hamarabb megkapod. Van benne egy kis hélium. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. Emlékezz vissza. irigységet vagy dühöt erezhet. és pusztán tudattalanul gondol valamit. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. és ezt elmondod két barátodnak. az hat rád. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. Igen. és elhalasztod az utazást Hongkongba. hogy tudnátok. nos. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. Pontosan ez az a rosszfajta energia. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. De ez a te életed. hogy leírod a vágyaidat. de nem Hongkongba. Azzal. ahogyan azt látja. Kifelé mindketten dicsérnek titeket. ahová akarod.

Eldöntöd. amit írtál. és hagyd. A jutalmad a játék: ÄKapj el. amit szeretnél. hogy ne hagyd figyelmen kívül. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. a siker csak átmeneti. hogy a továbbiakban nem akarod. mi lesz? A kétévesek gyorsak. elképzeled. Ez a siker záloga. amelyet a feln ttek nyernek. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. amit akarsz. hogy a teremt energia tegye a dolgát. Te még mindig akarod. amíg elengeded. légy boldog azzal. egy állás vagy a kapcsolatunk ². ott lesz. Csak te olvashatod el ket. amit akarsz. hogy megkapod-e. és beszélnünk kell róla. Most már a leválás az ajtó. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. amit akartál. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. De találd ki. A leválás az a folyamat. Határozd meg a vágyaid részleteit. hogy valóra váltsa. szóval nem baj. Ha eljön. amelyen keresztül bármit elérhetsz. ez furcsán hangzik. Ám megtanul81 80 . most hagyd az univerzumot. amit akartál. hogy megkapod-e. Ha olyasmit szeretnénk. El ször elkezded üldözni. és újra elszalad. tudod. Te megteremtetted papíron.ezt leválásnak nevezik. Ez nem azt jelenti. Tudom. ha tudsz!" Ez nem az a játék. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. Nem foglalkozol tovább azzal. lelkesedsz érte. Elkapod és megfogod a kezét. amelyek felett nincs hatalmunk. és ezután elengeded. nem is beszélve a megvalósításról. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. hogyan és mikor kapod meg. Ha egyáltalán el tudod kapni.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. Még mindig akarod. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. 11. leírod. mit jelent a leválás. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. vagy sem. amit kértél. újabb kihívás vár rád . Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. amid van. de próbálj elszakadni t le. akkor együtt kell m ködnünk. ha odafigyelsz. hacsak nem szerepel benne. mit szeretnél. nem fogod megkapni ket. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. Ha nem. és hagyd. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. amikor átengeded az univerzumnak. amelyeket kértél. Javaslom. Érintettük már a témát korábban is. Emlékezz rá. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. Mindig légy boldog abban a helyzetben. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent.

hogy megkapd. Már nem vártad el. és szerezzétek meg magatoknak. Irányít téged. Attól. Amikor a kicsi elszalad valamerre. amit akarsz. amit akarsz Ha nem válsz le. azonnal m ködött. Abbahagytad a Äkapj el. Már nem aggódtál miatta. még el kell menned a munkahelyedre. Nem kell érte menned. Ha úgy határoz. és nem kapod meg. azzal azt mondod Istennek. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. Hallgass a szívedre. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. Ülsz még egy darabig a fenekeden. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. akármit is kértél. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. mintha kitakarítanál. ha Isten már megígérte. amelyeket akarsz. a foglalkozásodat. hogy megkapod-e. Írd le. Akkor arra vár. hogy valamire még nem állsz készen. Lelkesedj értük! Képzeld el. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják." Az adatik azt jelenti. a házadat. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. És ó a végs döntéshozó. de ne aggódj amiatt. Utána. ha tudsz" játékot. hogy megkeressen. amit kértél. Amikor el ször használtam ezt a módszert. miel tt jön a takarítón . Ilyen az. Akard. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá. Ha úgy dönt. amely pont olyan volt. hogy megkapd. amit akarsz. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Képzeld el magad. amit kértél. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. vársz. Pontosan ezt kell tenned tehát. Már nem foglalkoztál vele. Valójában nem érünk el. Az ajtók kinyílnak. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. nem fogod megkapni. amit kértem. Kérd. egy új autót és egy új h t t. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. és megadatik. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. Isten minden jó dolog forrása. Éled tovább az életedet ugyanúgy. Intézkedsz tovább. Rajongva élvezd. Végül olyan helyzetbe kerülsz.. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Tudom. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. hogy csináld meg magad. nem hiszed el. hogy megtaláljanak. menj a másik irányba. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. mint miel tt megírtad a listát. miután leírtad. ami veled történhet. valósítunk meg. Fordíts hátat. amit írtam. a leválás nem jelenti azt. a közeljöv ben nem fogod elérni.. eljön hozzád. melyik irányba indulj. amikor belépsz rajtuk. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. Világossá teszi. De amikor a legkevésbé számítasz rá. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. és jól fogod érezni magad. hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben." Nem azt mondta: ÄKérjetek. mint amilyet kértem. melyik a te utad. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. hogy pontosan azt kaptam. Nos. Mindketten úgy néztünk egymásra. El ször megmutattam a feleségemnek. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. amit kértél. Megvéd téged. hogy a kertészfiú odaér. hogy már a birtokodban vannak. furcsán hangzik. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. dolgozz keményen. és tudni fogod. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. Teljesen el is felejtettem. és hagyd. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. hogy egyedül is boldogulsz. ha az univerzum vezérel. Tüstént visszaszalad. A különbség az. Ez egy passzív folyamat. Képzeld magad elé az autódat." Ha csak saját magadban bízol. hogy felfüggeszted az életedet. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. hogy nem te dolgozol. a költöztet ket. Folytatod az életedet. akik áthurcolták a holminkat. hogy ez valóban m ködik?" 83 .

Szerencsémre. hogy elérd azt a gazdagságot. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. Figyelj. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. Épp házat kerestünk. Folyamatosan vágytam rájuk. Engedd. Végül meglelte a lakását. A negatív gondolkodás. amelyre szükséged lehet az úton. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. Egy er teljes. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. Szörny forgalom volt. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. hogy te fogod megszerezni azokat. Ezeket akartam. teljesen mindegy. lelkesedj. ahol korábban soha nem járt. Hollywood híres arról. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. ezért befordult egy olyan utcába. a jómódot. hogy n jön és a halaknak. hogy minden ok és okozat. képzeld el. a bosszú. hogy ússzanak. Megtagadod magadtól a jutalmakat. hogy megtalálja a saját helyét. és jelent sen fejl dsz. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. de ne gondold. amikor megtaláltuk a miénket. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. új élet áll el tted. te már megtetted ezt az els lépést. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. '35 84 . és megkezd dött az utazás. hogy arra kellene megpróbálnod. amelyre vágysz. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. és az új otthona ott volt az orra el tt. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. Azon a környéken még nem voltál. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. ha azon leszel. Felejtsd el! A legtöbb dolog. az irigység. hogy gyarapodjanak. ahová azért ment. íme. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. beszélt az illetékessel. amelynek a segítségével megkaphatod. falakat emelsz a jó dolgok elé. amióta ezen a bolygón élsz. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. A lányom két hónapig keresett lakást magának. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. hogy hiszel-e ebben a rendszerben. a harag. Nos. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. a sért dés. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. miután leírtam a dolgokat. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. amit akarsz az életben. amiket akartam. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. a f nek. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. Tanulni fogsz. Írd le. 12. Egyszer en csak nem vártam el. Aggódtunk érte. a sikert. néhány iránymutatás. Nekünk is azt szánta az ég. Emlékezz arra. a félelem. amit megtanultál. és két napon belül kivette a lakást. a gy lölet. Istenre bíztam mindet. Azonnal megállt. attól ez még üzembiztosan m ködik. aminek a megtanulása el tt most állsz. és sikeressé válsz. amit kisugárzol. Az vagy.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

férjével a keleti partra költöztek. Ezek soha nem túl fontosak. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. Minden. lehet. amelyet nagyon szeretett. Vannak. 0. amit kért. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. Ennek oka az isteni id zítés. ahol talált egy jobban fizet állást. Kérj sok mindent. aki a harmincas éveinek a végén járt. én mindig kérek apró dolgokat is. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. amit kérünk. hogy kicsit várnod kell. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. akik hamar megkapják a dolgokat. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Ismerek egy n t. olyan fizetési feltételekkel. még soha nem volt házas. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. Hogy könnyebb legyen a várakozás. egy szeretetteljes. Ha a kreatív energia úgy határoz. amilyeneket szeretett volna.13. Eléggé meglepett. az Isten által megszabott id ben érkezik. Egy viaszo93 . annál jobban m ködik ez a módszer. Akart egy új autót. és a munkahelyér l is kilépett. amelyeket kértél. de vannak olyanok is. akiknek kicsit tovább tart. mint amilyet leírt. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. de mégis akarom ket. Három nappal kés bb találkozott egy férfival.

nem tett jót a hátamnak. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. Miután ezt megtettem. ha hátrad ltem. és azt hittem. De megtette. A csodák végül is normális. hogy nem kértem új széket. Fel kell adnod minden irányítást. minthogy kifizettem volna. 95 . ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. Az. jó min ség irodai székre. amelyekre nem számítasz. Diane-nel ebédelni mentünk. Szükségem volt egy székre. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. Jól nézett ki. amíg megkapom. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. Ennek az az alapja. megfájdult a hátam. mint valaha hitted volna. amikor mi szeretnénk. amíg megtudod a titkot. várj. mijük van.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. a legfontosabb dolgot ahhoz. hogy megadja a rávalót. mégis le kell írnod a dolgokat. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. amely garantálja a sikeredet. Soha nem hittem volna. és azonnal gondoskodott róla. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. Minden. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. Isten szemében nem számít. A szék egy kisebb vagyonba került. amelyeket el akarsz érni. Hogy miért? Mert Isten irányít. Néhány hét múlva jöttem rá. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. és elég kényelmes volt. Isten ezt másként látta. Egy rostélyos vacsorára. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. amíg meg nem találom a megfelel t. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. amely enyhülést hozhatott volna. Egy olajcsere. hamarabb érkeznek. Az univerzum tudta. mindennapos dolgok. A szék nem szerepelt a listámon. hogy széket akarok. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. Ne keseredj el. Aznap felvettem a listámra az új széket. és nem tudtam. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. egyiket a másik után. Ez rengeteg id volt Isten számára. és nem mi. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. akkor nem is kapsz. és ha ez nem rettent el. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. Találtam egy széket. amelyek felett nem rendelkeztem. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. de a nagyok is valóra válnak. nem pedig akkor. és megálltunk megnézni. az Istennek tetsz id ben érkezik. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. Folyamatosan le kell írnod. A csoda ebben az volt. Hiába gyarapodsz. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. Néha csoda útján érkeznek. de olyan eszközök segítségével tette. gyakran kiválóan ösztönöznek. amit kérünk. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. beletelik egy kis id be. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. ha tetszik.

amit kaptál. Mivel min97 . csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. arról szólt. FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. Mózes. Ábrahám. hogy azt mondod az eladónak. Akarom. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. nem új elképzelés. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. hogy kizárólag magadra figyelsz. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. amit az univerzumtól kapunk.az élet nem olyan egysíkú. hogy fizessünk az univerzumnak. Zoroaszter. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. hogy mit akarsz elérni. Buddha.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . hogy önmagunkat adjuk. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. Az életben mindennek ára van. Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. Miel tt kifizeted a számlákat. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez.14. A kapcsolatainkért azzal. Krisna. Azonban . szeretetteljes kapcsolatot úgy. Az élelmiszerért készpénzzel. azokat a dolgokat akarod. Ezt hívjuk dézsmának. Az. tartozol az univerzumnak. Krisztus." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Akarom. amir l beszéltünk. Minden másért is fizetnünk kell. Valamilyen módon mindig fizetünk. Mohamed.

mind a n i energiától. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. Megteheted. pedig mindenki gyorsan hajt. Ne felejtsd el. Isten minden jó dolog forrása. hogy veszteség ér. amit akarsz. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. a házat. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. a megélhetésedet. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. Isten mindenképpen elveszi. Azzal garantálod a saját sikeredet. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. amelyet megeszel. Lehet. Fizetsz az ingatlanügynöknek. amit hazaviszel. Mindent Istennek köszönhetsz. hogy mindent teljes áron kell megvenned. vagy amelyet elhalaszthatsz. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. hogy megkapod. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. Úgy is gondolhatsz rá. Lehet. biztosítod. Mindened meglehet. most is van választásod. Az egyes szám (1) férfienergiát. ami veled történik. De arról nem dönthetsz. Fizetsz a fodrásznak. amit akarsz az életben. De ezt te választod. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. Te döntesz. ahol fontos megbízást kapnál. A tized annyit jelent. hogy dönts arról. s ez kerülhet egy felnibe. hogy odakerüljön-e. Megadja az ételt. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. amit kaptál. hogy fenntartsd magad. egy sárhányóba. hogy csak téged büntetnek meg. több mint udvariasság. Lehet. és csak annyi az elvárás. Lehet.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. Lehet. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. els sorban neki tartozunk azért. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. hogy odaérj egy találkozóra. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. hogy megtartsd! Lehet. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. vagy találkoznál álmaid férfijával. amelyr l egyezkedhetsz. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. Gyakran úgy végzed. aki új küls t varázsol neked. de akár azt is megakadályozhatja. Ez univerzális törvény. hogy ha nem fizeted ki a részét. hogy betörnek hozzád. HOVÁ kerüljön. Ez nem olyan dolog. Miel tt még bármit kifizetnél. és kirabolják a házadat. hogy kifizeted a tizedet. A tized Isten pénze. aki eladja a házadat. Lehet. hogy többet fizetsz. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. hogy nem fizeted ki Isten részét. hogy a pénz nem a tiéd. egy fényszóróba. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. Többre jutsz a kilencven száza99 . A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. Az a gond. amelyben laksz. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. amit adott. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. Azzal. ami megilleti. Ez bizalom útján került hozzád. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei.

pozitív vagy negatív. jó dolgok történnek. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. amilyenre vágysz. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. akik segítenek megoldani a problémáidat. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. Isten védelmez . Olyan új munka. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. A világ pozitív értékei a bal oldalon. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. Lehetetlenül hangzik. ahonnan úgy gondolod. hogy vigyél a párodnak virágot. messzebbre jutsz a pénzed által. Elretten a betör . Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. A tized anyagilag. Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). Az autóment el tted vontat valakit. Ha tizedet fizetsz. akik tizedet fizetnek. aki a házadnál tart terepszemlét. ez lelassít. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. addig az elfogadható. és veszteséget. és csak Istent l függsz. a boldogságnak. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. Amikor viszont nem. de velünk megtörtént. hogy spirituális irányítást kapsz. Lehet. amit az univerzum neked szánt. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. amelyeket megveszel. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. fehér fénye vesz körül. mert eszedbe jut. és ajtót nyitsz a nyereségnek. Olyan emberekkel találkozol. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. az univerzum energiája elvesz t led az által. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. érzelmileg. páratlan univerzum energiája foglal helyet. ami törvényesen az övé. Te és a párod olyan egészségesek lesztek. hogy visszafizesd Istennek. ahová tizedet fizetsz. fájdalmat. Teljesíted a kötelezettségedet. mégis több pénzünk lett. hogy megkaphass minden jót. és megfejteni szenvedéseid okát. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. Er sebbé válsz. Amíg az a célod. nem kapod meg mindazt a jót. Ha fizetsz tizedet. míg a jobb a negatívat. Azokkal. az egész- ségnek. Életed minden szempontból gazdagodik. hogy áramlania kell valamerre. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. Jó üzleteket kötsz. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. ugyanolyan fontos. Pontosan kiszámoltuk. és sikeresebb leszel. hogy hová fizeted a tizedet. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. akár az elem két pólusa."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. és a bank szerint sem történt hiba. és nem szaladsz bele a traffipaxba. Annyi pénz van a világon. amelyet nem vettél észre. spirituálisan és fizikailag is megvéd. ami neked jár. Magától m ködik. nem ér el hozzád.

Szóval összeállítottunk egy listát. Minden két hétben. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet. hová is küldje a tizedet. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie.nem hiszel abban. amikor bevételünk érkezett. csak szeretném tisztázni. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. a nap magasabb. Kétségtelen. Tehát ² ellentétben azzal. kérd meg Istent. A barátai azt mondták neki. miel tt elküldjük. hová is akarunk tizedet fizetni. Lehet az egy személy. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. mintha az egyik boltnak fizetnél. A fiam úgy érezte. amit az univerzumtól kaptál. Alex zenész. annál jobb! A legfontosabb dolog. de az nem számít. El ször mi sem tudtuk. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. ahová úgy érzed. ha kifizetnek. Magadnak kell döntést hoznod. hogy kik a barátaid. Bárhová. egy csoport vagy egy alapítvány. Akárhogyan is. 102 Azután új tanárokat kaptunk. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. ahol úgy érzed. hogy tizedet fizetsz. ahol úgy érzed. Isten azt akarja. Ez olyan. Az jótékonyság. hogy fejl dj. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. Szóval ugyanazt kérdezte. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. ragyogóbb szintre emelkedik. A te felel sséged. és támogasd ket. és megáldjuk a pénzt. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. Valójában az a fontos. amit bárki más mondana ² nem kell. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. hová küldjem a tizedet. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. ami nem segített túl sokat. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. Tárd ki a szívedet Istennek. Küldd oda. A tized Isten pénze. hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. hogy nagyszer . Valójában. írtunk egy tizedfizetési listát.természetesen . A tized azt jelenti. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. hogy tanulj és fejl dj. hová kell küldened a tizedet. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. Azért vagy itt. Csodás tapasztalat volt. Nem azért. és tudni fogod. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. Ugyanazt mondtam.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. hová akarja tenni a pénzét. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. hogy mit eszel vacsorára. Tárd ki a szívedet. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. Tiéd a döntés. Ha nem vagy benne biztos. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. Azt nekik maguknak kell megtenniük. hogy tizedet fizess. Ez els sorban nem a te pénzed. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. amit mindenki másnak: Te döntöd el. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. egy szervezet. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. Hacsak . Ha például a helyi állatkertnek küldöd. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. Azért jöttél erre a világra. De azzal. hogy hová küldöd a tizededet. de az nem tizedfizetés. Küldd oda Isten pénzét. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. hogy hová fizeted a tizedet. hogy te döntsd el. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . amit észben kell tartanod. hogy nem csökkenti az adóalapodat. volt a tanárunk.

amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. Gyanítom. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0.a te javadat szolgálja. én is vonakodtam ett l." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. az már nem a te dolgod. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. Sokkal fontosabb. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. amid van. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. eléggé szeretett téged ahhoz. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. amit lehetett. majd a következ ben máshová. Ne felejtsd el. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. hogy fizess tizedet. mint egy tárgyiasult imára. hogy pénzed legyen. ha gazdaggá váltál! A titok az. függetlenül attól. amely soha nem volt a tiéd. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. Valószín leg nem tudták. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. Általában jobb. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. Több hétbe telt. ezért neki küldte a csekket. még miel tt kifizettük volna a számlákat. amid van. a tíz százaléka így is. hogy hová. serpeny ink. de soha nem fizettek tizedet. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. Nem befektetsz valamibe. hogy adsz. soha nem kérdéses. amikor Marilyn elmondta. hogy tizedet fizethess. mire beváltották. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. El bb írd meg a csekkeket. Amikor tizedet fizetsz. és kellett volna még egy jó csomó. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. mennyit küldj. ami létezik. hogyan könyveljék el. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. Ha kiadunk tíz százalékot. hogy ez m ködik. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. Ezt szeretetb l teszed. De ne akkor fizess tizedet. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. úgy írtam le. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. A feleségem és én várjuk. mindig hálát adunk Istennek. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. Azoknak a dolgoknak. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. a gyermekeink f iskolára jártak. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. tányérjaink. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. és segítenünk kellett ket. amit kértél. vagy készpénzzel fizetsz. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . Nem voltak megfelel bútoraink. Evangélikus családban n ttem fel. amelyeket kapsz. ad neked munkát. hová küldted a tizedet. akiknek tanította meg az alapokat. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. amelyeket kértünk.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . Ez a jó a tizedben. Azt gondolták. ahová úgy érzed. és engedd. mindent megtettek. hogy tizedet kell fizetnünk. kapcsolatokat. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. Az univerzum gazdaggá akar tenni. a tönk felé sodródunk. aranyat ér. Tárd ki a szívedet. hogy megadjon neked mindent. Hallom. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. ha sikeresek akarunk maradni. de még egy jó ágyunk sem. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. A tizedfizetés jó móka. autókat. Soha nem váltak gazdaggá. hogy meghozod a döntést arról. szóval el kell fogadnod. A lényeg. csak az. feláldozod gazdagságod egy részét. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. fazekaink. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. amelyet ezáltal elérsz. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. hanem visszaadod azt a pénzt. hogy oda küldd. Ahogy a legtöbben. Éveken át er lködtünk. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. mint a lehet legjobb biztosításra.

hogy érted ezt. hogy kimutasd: megértetted. Amint elkezdesz másként gondolkozni. Kérsz. amid van. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . hadd vigye. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. és figyeld. Ismétlem! A szándék a fontos. El ször adj ki annyit. Ennyi. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. mint a fizetésünk tíz százaléka. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. azt megszenveded. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. Ez mindenre igaz. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. Lehet. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. és élvezd. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. de a sikered nem t led származik. hogy lángelmének tartanak. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. Nos. Hónapok alatt. amelyet le tudsz tesztelni. Isten jobban ismeri a helyzetedet. Lehet. Olyan célra fizesd a tizedet. amelyt l spirituálisan fejl dsz. Tekints el re. azt mondom. hogy a munka a tiéd. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett. hogy a sikered nem t led származik. mint te magad. amid van. Minden más Istenen múlik. de az univerzum engedte meg. hogy az a tiéd legyen. Isten megengedte számunkra. Lehet. hogy kevesebbet fizetsz. és azon igyekszel. hogy sokat és keményen dolgozol. hogy ezt elérd. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. csak emlékezz arra. hanem Istent l. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. nál fogva. azonnal bajt hozol a fejedre. amit csak kapsz. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. Ha tíz százalékot szándékozol adni. És megkapod. lépésr l lépésre emeltük az összeget. és soha nem éred el a tíz százalékot. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. és tovább emeltük az összeget. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. ha nem értesz egyet. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. Az a lényeg.

az univerzum. terveimet megalkottad. amely közvetlenül a bels borító mellett van. 109 . Isten (univerzum. a klienseddel ² minden jó forrásával. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. Megegyezés születik sikered feltételeir l. a munkaadóm. az ügyvezet m. az ügyfelem. az isteni inspiráción. és én mindenemnek a tizedét neked adom.15. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. és csak utána listát. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem. az ügyvezet ddel. kreatív energia). Lapozz ahhoz az oldalhoz. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. a f nököm és mindenem forrása. Mi . FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet. a közvetít ddel.. Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. Mindenem t led való. és társam voltál. kreatív energia) a közvetít m." A sikerszerz dés a legels dolog.

Ha semmi mást nem írsz le. hogy inkább keményen dolgozol. ahol osztályels vé tesz. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. Kapcsolatot teremtesz általa. tíz százalékot kell fizetned. és megszabja azt is.a boltba magad helyett. hogy az összes többi humbug. Fizetsz. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. hogy kapj. bármit is teszel ezen kívül. mit akarsz kapni annak érdekében. és kapsz valamit. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. Ez pontosan meghatározza. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. majd keltezd a szerz dést. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. 111 1 10 . amit csak kapsz. De valóban bármit kérhetsz. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. 0 a szeretet és jóindulat forrása. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. és megkapod. Cserébe megadja neked. kötelesség. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. ha azt gondolod. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. Ez egy ajándék. 16. rendben. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. Egyszer en adj többet. amit akarsz. amelyek a listádon szerepelnek. és elküldesz valakit -a közvetít det . Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. Ez olyan. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. hogy el segítsd a pénz áramlását. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. Isten ad neked mindent. Azt mondod az univerzumnak. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. A boltból nem engednek el senkit.‡ írd alá. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. ha feltétel nélkül adsz másoknak. Isten a közvetít d. csak arra van szükség. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. hogy kapj. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. hogy megismételjem: Ahhoz. amíg nem fizetett. amelyekre szükséged van. A tizedfizetés olyan megbízatás. mivel tartozol. és eljöjjön az ételek nélkül. adnod kell! Ez rendkívül fontos. hogy odaadja a pénzt az eladónak. Cserébe azokat a dolgokat akarod. Ez ilyen egyszer . amit akarsz. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. Igen. Az univerzum pontosan így m ködik. mint amikor elültetsz egy magot. az hadd legyen ez. Ok és okozat. Engedd. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. amellyel mindenképpen tartozol. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. Van egy jó oka annak. és megegyeztek abban. Hogyne jutalmazna meg. ha azt hiszed. Fizetsz.

hogy kaphassunk. és ötezret kapsz vissza. és add oda a ruhákat. Nem is gondolkoztam ezen. A pénz hozzád fog áramlani. mint a vacsora költségének a részét. Úgy kezeltem a borravalót. ha legközelebb kávézóba mész. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. Visszaültetsz egy magot a földbe. hogy nem ugyanattól a személyt l. az az. Adj ki pénzt. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. hogy odaadta a pénzt. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. amelyet egy barátnak nyújtunk. nem utasíthatja vissza az ajándékát. senki ne higgye azt. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. Olyankor adsz. hogy megkapd. méghozzá tízszeresen. hogy azt akarod. Emlékezz rá. legalább tízszeresen megtérül. mert az neki rosszul esne. bárcsak több pénze lenne játszani. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. hogy egy hölgy azt mondja. Minden óra vigaszért és szeretetért. A hölgy az utasok egyike volt. hogy minden jó. ami velünk történhet. Ami valóban fantasztikus ebben. Ejts le egy ceruzát. Vákuumot keltettél. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. Adsz száz forintot. aki hasznát veszi. Amikor adsz. ha kifogysz a pénzedb l. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. lyuk keletkezik. gyorsabb gépet. Ez mindig így m ködik. de általában elég gyorsan megtörténik. és ezret kapsz. Mondd neki. és az a sokszorosára gyarapszik. Ahányszor étteremben eszel. és borravalót adsz. A tízszeres megtérülés törvénye. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. Lehet. menj ki. hanem az univerzum egyik törvénye. Legközelebb. az univerzum azzal jutalmaz érte. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. Azáltal. amit meg kell tenned azért. 11. amit adunk. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. amelyet ki kell tölteni. hogy azt ültessék el a következ évben. De nem az. Adj pénzt egy hajléktalannak. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. amelyeket nem hordasz. Az egyik úton véletlenül meghallotta. hogy köszönöd szépen. az a bevétel megteremtésének a módja. Mondd. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. hogy vegyek egy nagyobb. hogy elvesztetted a józan eszed. Adj egymilliót.3 . mikor. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. Gyanítom. Pakold ki a szekrényedet. Minden bizonnyal adtál már te is. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. hogy adsz. Lehet. amely Las Vegasban esett meg. és tízezret kapsz vissza. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. és ötszáz forint borravalót hagysz. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. és tízmillióhoz jutsz. Adsz ezer forintot. Istent l származik! határozza meg. Miel tt észbe kapnál. Marilyn azt mondta. ez a törvény. Az egyetlen. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. Pénzt adsz. A kiadás bevételt generál. és nem akarta elfogadni a pénzt. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. Nincs határ. Marilyn ezután megfordult. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. adj ki valamire. ezt teszed. hol és hogyan kapunk bármit. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. Fizess többet a kertésznek. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. Én sem tettem. vá! \2 kuum keletkezett. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. Minden jó dolog. tíz óra szeretetet kapunk vissza. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . vákuum keletkezik. Adsz ötszázat. és pénzt kapsz vissza. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed.

A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. nem egy angyal-e. milyen sokat jelent ez nekem. és láttam. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. és a legtöbben rá sem néznek.mondta. hogy kifussak a pénzemb l. Pénelopé elment a postára. Hamarosan szemt l szemben álltunk. Azok. ha nem nagyon van rá pénzünk. Ezzel ugyanis nem számoltam. akik semmibe vették azt a két embert. mert így akarja. Hideg volt. Emlékszem a fényre a szemükben. amelyet viszonzásul kapsz. hogy két férfi tart felém. Soha nem kéreget. Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan. Szeretem azt gondolni. nem tudom -. Számos ember elment mellettük. bár nem sokat. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. és én sem vettem tudomást a két férfiról. amikor belépett. Soványak voltak. fújt a szél. Ez megmentett attól. Soha nem voltam ott az el adásokon. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. majd elsiettek.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. és rég elhatároztam. még akkor is. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. mint az enyém. Mindkett meggyötört és piszkos volt. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. uram! Az felnézett szomorú. akit azért küldtek. Könnyekkel a szememben álltam ott. mint a meccsnézés. ránézett a férfira. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. Megkérdeztek. de siettek a melegbe.Soha nem fogja megtudni. toprongyos ember. nem mérhet forintban. Magam is kölcsönb l voltam ott. hogy én nem vagyok olyan helyzetben. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . Nyilvánvaló volt számomra. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. magam sem nagyon tudom. Van ott egy piszkos. mint k. Ahogy mindenki más. Azután. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. Hirtelen eljutott a tudatáig. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. Azt mondták. akik a konferenciára igyekeztek. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. hogy adj-e a rászorulóknak. hogy a férfi nem kéreget. megfordultam.Áldja meg az isten. Hatalmas. és hálát adtam Istennek. és lehet séget adnak a gettók115 . hogy feladjon pár levelet. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. van-e felesleges pénzem. Reménykedtek. arra az éjszakára. miért . és élvezzük a szabadságot. tudomást sem véve a két nincstelenr l. . Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. Ráadásul létezik egy olyan szabály.talán úgy véltem. és egy tányér levesre. elmulasztottak egy ilyen jutalmat. aki általában a bejárat mellett ül. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. az arcukon mély ráncok. és azt mondta: . . A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. akibe belebotlasz. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. hogy az életük sokkal keményebb. tekintetük reménytelen. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat.Köszönöm! . hogy a szegény ember. Adj. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. Adtam nekik néhány pénzérmét. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. szenved tekintetével. Vallásosak voltak. Azt állította: sohasem tudhatod. . hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. hogy próbára tegyen. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el.

hogy adj. de nem akartam visszautasítani az ajándékát. Adni nyereség. hogy a dolgok olcsóbbak. hívd meg ket. Ha felajánlja. és kéred a jutalmadat. Aki ad. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. Nagyszer en érzed majd magad attól. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. azt leértékelik. És aki kap. Ha egyszer adni kezdesz. hogy épp arra van szükséged. hogy pénz áramlik hozzád. I Ki 0. az megnyeri magát az ajándékot. hogy: ÄKöszönöm!". és még annál is több pénzhez jutsz. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. Kés bb szükségem lett egy másolóra. amire a leginkább szükséged van. és feltétel nélkül adsz. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. Ha az ebédjük kétezer forintba került. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. Minél többet adunk. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. Adj ki még több pénzt. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. és még valami! Az. hogy adsz. Szóval adj feltétel nélkül. és még több pénz áramlik feléd. tízszeres jutalmat nyer. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. Micsoda érték! Ne felejts eladni. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. és látod. miel tt tudatában lennél. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. Fizess tizedet bel le. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. csodálatos eredményt tapasztalsz. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. 117 . ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. mert ebben energia rejlik. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. Királlyá tesznek minket. hogy kevesebb lesz a kiadásod. Ha elmész ebédelni valakikkel. és hagytál ötszáz forint borravalót. Észreveszed. a pénz áramlani kezd hozzád. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. annál többet kapunk. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. olyan formában is jelentkezhet. Netán valaki pont azt adja neked.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . és ezreknek adatik meg a lehet ség. És ezt ingyen tehetik. Nem volt rá szükségem. hogy konzerveket kapjanak. az els sorban. fogadd el. Mondd neki. Amire vágysz.

Akármi miatt aggódsz. és cselekedj! A munka. Az aggódás negatív eredményt szül. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. Szabadulj ki. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. a kempingezést. a krikettet. hogy megkapd mindazt. például a tengerpartot. Bizonyára továbbra is 119 . Ez nem a legjobb megoldás. a kártyajátékokat. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. a síelést. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. Mindezek vidám dolgok. amelyeket birtokolsz. a koncerteket. olyan dolgokat kell csinálnod.17. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. a pingpongot. Disneylandet. és zsupsz. amit el szeretnél érni. a focit. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. amiket utálsz. mert élvezi egy bizonyos részét. a baseballt. a színdarabokat. megteremted. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. a kosárlabdát. a kirándulást. a horgászást. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. Ez nem járul hozzá a sikeredhez. hogy élvezd a dolgokat. a filmeket. pusztán az öröm kedvéért. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. a tengeri körutazásokat. Azután a munkahelyed politikája megváltozik.

Id nként bezárjuk az irodát. jobban teszed. Jól éreztük magunkat. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. amivel foglalkozol. ami megérintett. és nem tudtam kitalálni. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük. hogy hitelesen élek. hogy beleavatkoznánk. mint amilyen én lenni szeretnék. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged.és minden megváltozott." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. Ha nem szereted. írd le azokat a dolgokat. és eladtam egyet. mint hogy megtaláld a sikert. ² Imádom az embereket. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. írtam hármat. Hátat fordítottunk az üzletnek. amit meg akarsz tenni. ² Azért csinálom.természetesen . hogy értékelik a m veidet. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. szabadság. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. Hatalmas siker volt. amit akartam. mintha h s lennék. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. Úgy döntöttem. vagy a régi válik tökéletessé. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. Cselekedtem. Szeretem megóvni az életüket. Ó. amelyekre válaszolnunk kellett volna. kreativitás stb. amelyeket meg kellett oldanunk. és még mindig aktívan dolgozott. amit élvezek.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. Ezzel . ahol ma tartok. aki mondott valamit a munka élvezetér l. amelyeket meg kellett írnunk. amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. Anyagi gondjaim voltak. amelyet valaha tettem. miért folytatja még ezt a munkát . Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. Elment egy városba. amit nem igazán szeretnél. hogy jelent s. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. de arra is összpontosíthatsz. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. dúsgazdag.mindenki fülében elültette a bogarat. és a hívásokon. ha keresel valamit. Lehet. de az nem számít. amit szeretsz. Mi megtesszük. s t azt is. és én a járatlan utat választottam . Olyan. Azután megbeszélt egy id pontot. és termékenyebbek vagyunk. Las Cruses-ben. Amikor találkoztunk. és hagytuk. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. Ez vezetett oda. és megkért valakit. mindannyian elmentünk Disneylandbe. az a férfi hetvennégy éves volt.amit én személy szerint nem találtam jónak. Mégis ez volt a legjobb lépés. mert élvezem ² mondta. az utat 121 . hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. így az eljött hozzánk. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. hogy a munkád kielégít. A válasza meglepett. amelyet nem rendeztek meg. jobban teszed. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. biztonság. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. Amikor el ször tettük ezt. Olyan dolgot csináltam. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. Állta a költségeket. Szórakozz! Kifizet dik. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. Lehet ségünk nyílt rá. Olyan gazdag volt. amit kérsz. és igényelsz egy új munkát. Az univerzum megadja. a beszámolókon. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. vidám emberek. írd le. amikor ellátogatott a vendégekhez.

ÄJöjjön el a Te országod. akármi is történik. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. annál sikeresebb leszel. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. esetleg írhatsz egy könyvet. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. Biztosan van valami. miképpen a mennyben. vagy szervezhetsz egy partit. és kirakatokat nézegethettek. amely életet visz a sikeredbe. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. amelyek körülvesznek. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. olvashatsz egy könyvet. Csak rá kell találnunk az útra. A trükk tehát az. Minél boldogabb vagy. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. festhetsz. Tudod. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. és elmehetsz piknikezni. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. Tedd meg. pont olyan könny szórakozni. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. golfozhattok.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé. és figyeld. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. bridzselhettek. A neveden szólít a siker. amit szeretnél megtenni! Valami. A csel az. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. hogy akármilyen helyzetben vagy is. hogy boldog légy. hogy örömmel töltene el. hogy beteljesíts egy nagy célt.. Ez mindnyájunknak megadatik. amire úgy gondolsz. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. beszélhetsz a barátaiddal. biztonságban vagy. hogy a szíved mélyén tudod. de most nem azt teszed. mint nem szórakozni. Azért vagy itt. úgy a földön is. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. védelem alatt állsz." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal.. akkor a szórakozás a lélegzet. Ez persze nem jelenti azt. Találkozhatsz egy barátoddal. A gazdagság rád talál.

aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. Pontosan annyira kellesz nekünk. és nekünk. többieknek szükségünk van rád. olyan kedves. Az vagy. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. akinek gondolod magad? Az. mintha mindent csak színlelnénk. Hogy valójában nem azok vagyunk. hatalmas. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. lenni szeretnénk.18. hogy nem vagy olyan sikeres. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . motivált. már tudod. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. egyetemes szellemének. aki vagy. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. olyan hatalmas. akkor is szükségünk van rád. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. Értékes tagja az emberiségnek. pozitív gondolkodású. hogy ki vagy? Er s. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. amilyen lenni szeretnél. És én azért vagyok itt. ki is vagy valójában. Okkal kerültél ide. akik. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. és nekünk szüksé125 . vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. aki mindig arról álmodik. Része vagy a bolygó egyetlen. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. Azt sugallja. Id nként mindnyájan úgy érezzük. A füledbe suttog. mint a szívednek a tüd d.

hogy felbosszantasz valakit? Félsz. ami azt jelenti. Tudod irányítani a sárba ragadt. de ez el re elrendelt. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. Képzeld el. hogy vannak célok. protonok és energia egyedi kombinációja. Az a rendeltetésed. a Nagy Szellem bármikor. hogy megértsd. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. meg tudod nyerni a lottóötöst. miel tt az univerzum irányíthatna. mint senki más. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. Ha azt gondolod. meg tudod tenni. hogy megvalósíts egy célt. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. Meg tudod csinálni. hogy ez a gondolat él a fejedben. meg tudod gyógyítani az embereket. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. amire szükséged van. képes vagy rá. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. hogy megvalósítsd. Más kilátásaid. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. mint te. Ok és okozat ² minden. Ha azt gondolod. Isten szeret téged. képes vagy rá. akinek gondolnak? Félsz. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. vagy elbocsátanak? Félsz. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. és az elméd tudja. elektronok. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. vágyaid lesznek. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. ha nem lennél képes arra. amelyeket nem érsz el. Gondolj bele. Ez az egyik titka a sikerednek. Olyan vagy. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. hogy nem az vagy. Ha azt gondolod. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. Távolról sem lehetséges. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. amit kibocsátasz.a megalkotás pillanatától kezdve . és vágyott célod felé vezethetne. Molekulák.különbözni fogtok. szidást kapsz. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. te és a klónod . Bizonyára sokat kell tanulnod. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. Ha azt gondolod. hogy kritikát. Ha nem hiszel magadban. hatalmas k sziklát? Nem. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. Eldöntheted. az a félelem egyik formája. mert nem biztosak a sajátjaikban. mert nem neked kell elérned.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. Egyszer bben: bármire is gondolsz. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. eltér tapasztalataid. Ha el tudsz képzelni valamit. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. hogy kiónozzon. megsokszorozva tér vissza hozzád. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. Elképzelhet . a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. s a gravitáció intézi a többit. mi az. hogy legyen egy másolatod. hányszor fordult el . hogy jobbra vagy balra. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. képes vagy rá. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. hogy mindenki számára kiderül. az úgy igaz. amelyekr l gyakran úgy hiszed. Különleges vagy! Senki sem olyan. hozzád tartoznak. amelyeket birtokolsz. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. nem az vagy. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. Emlékezz: 127 . hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. És ha egyszer en megkéred. merre tartasz. ha még mindig állsz. vagy a sajátodat? Vagy talán attól.

Felejtsd el azt az elvárást. és az univerzum irányít minket. büszkén és dalolva. akinek gondolod magad. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. és bármit képes vagy megtenni. amelyet követhetsz. Az üzletek megtalálták. Szükségünk van arra. Egyszer en önmaga lett. hogy ha az a végzeted. Felejtsd el a sok ostobaságot. hogy visszaadná az engedélyét. mert megkezdted az utadat. hogy megmentsd a barátodat. hogy egyedi vagy. ami csak eszedbe jut! Tudd. honnan tudhatod. amelyet nem szeretsz. írd le ket. Bízz az univerzum iránymutatásában. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. Irányítható voltál. Tudd. Jómódú volt. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. mint valaha. gazdagabban. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. Teszünk valamit. Képzeld el. jó néhány kilométerre az úttól. Ez a világ rendje. ÄTegyél valamit. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. hogy gazdag lesz. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. és tedd is meg. többieknek is. Nehéz volt. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. és szüksége van a segítségedre. Odakint iszonyú meleg tombol. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. miel tt meghalna a vérveszteségt l. kimászott bel le. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. amelyet egész életedben tapasztaltál. akivel valaha találkoztam. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. Lehet. skorpiókkal. Felejtsd el. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. Bármilyen probléma vette körül. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. amely a csörg kígyókkal. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. és azonnal indulnod kell. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. Követte az univerzum törvényeit. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. amit keresett. mint a kaktusz. ennek következtében balra térsz el. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. hogy az vagy. és követte az univerzum törvényeit. Menned kell! Képzeld el azt is. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. amíg úgy nem döntött. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. Tudd. Eltökélte.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. hogy 128 gazdag legyen. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. 129 . neki meg van írva. hogy segíts a barátodnak. hogy másnak mutatkozz. mert hitte. és bízott a megérzéseiben. Tudta. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. Úgy érezte. Boldog. ami messze nagyobb veszélyt jelent. Nincs választásod.

Az igazság mégis egészen más. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. Rendszeresen fizetsz tizedet. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. a felh k eltakarják a napot. mintha minden. mintha hatalmas hibát követtél volna el. Képzeld magad egy kertbe. temérdek zöldség. hogy már a birtokodban is vannak. Úgy t nik. ha kéred. Elképzelted magad. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. téves. Lelkesedsz érte. hogy most egy kicsit beborult. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. Szeretettel gondolsz mindenkire. szép és egzotikus virágok nyílnak. amit itt tanultál. Feltétel nélkül adsz másoknak. amire valaha vágytál! Az ég kék. hogy úgy érzed. Maga a földi mennyország. amint élvezed a dolgokat. Miért? 131 . És a tiéd lehet.valamennyi karnyújtásnyira t led. zamatos gyümölcs lóg a fákon. hogy eléred-e valaha a céljaidat. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. és nem foglalkozol azzal. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. és nem énekelnek tovább. Az igazság az. ahol minden megterem. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. mintha mindjárt leszakadna az ég. kövérek.19. Képzeld el. Amit csak akarsz. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. Úgy néz ki a helyzet. Mindenféle érett. hogy minden. és a megsemmisüléshez vezet. lédúsak és finomak . Elengedtél mindent. Lehet. hogy leírtad minden vágyadat.

Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. Újjászervezi az életedet. hogy a terveid m ködnek. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. hogy életed párja lesz. és egyre többet kerestem vele. ha esni kezd. Kevesebb id alatt. amelyet a természeti törvények irányítanak. de együtt folyadékot alkotnak. de az akarsz lenni. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték . hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. miel tt eljön a tavasz. Ez nem jelenti azt. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. Ha most nem vagy gazdag. amelynek végbe kell mennie. elhajózik. Egy weblap nem más. mint valaha. es re és megtermékenyítésre van szüksége. és feltétlenül kudarcot vallottál. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. Ez néha azt jelenti. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. Elektronikusan tárolt digitális információ. kémiai változáson kell keresztülmenned. sikeres üzlet paramétereit. A dolgok változnak. kemizációnak nevezzük. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. ha így folytatom. hogy akár is lehetnél. de az nem 133 . A fejl dés természetes. de ellentétes irányú válaszreakció. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. hogy naggyá és er ssé válj. Én voltam a király. amelyet a földbe ültetsz. hogy az a másik dolog elveszett. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. akár nem. mint nullák és egyesek sokasága. Nem sokkal azután. Leírtam egy hatalmas. mi is az a kemizáció. Keményebben dolgoztam. Ez nem volt egyszer feladat. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. akir l mindig is tudtad. mint bármelyik magban. Elhatároztam. és felvettem egy értékesít t. Nem tudtam hibázni. Azt a folyamatot. Unalmas volt. megtapasztaltam. mint aki most vagy. Amikor gazdagságot kértél. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. Egy olyan elrendelés. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. és ráébredtem. 132 Ne felejtsd el. Akár tudod. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. Közelr l és személyesen.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. hogy beköszöntsön a tél. A magok csíráznak. és minden adatot elvesztettünk.kémiai elemekb l épül fel. Ez nem jelenti. és ehhez változásokra van szükség. Lényegében más szeretnél lenni. A túlélés azon múlt. Nem sikerült az adatmentés. és az aratás bizonyossá vált. ami minden életet meghatároz ezen a földön.végtére is . Kell. hogy b nh dnöd kell a b neidért. Fel akartam készülni rá. Aranyad elvált a sártól. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. Ez éppen olyan magától értet d . nem kell géniusznak lenni ahhoz. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. hogy megütöm a f nyereményt. bebáboztad magad. Ez azt jelenti. semmit sem tudtunk helyreállítani. mint maga az élet. Nos. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. Ez egyfajta kémiai átalakulás. és most olyasvalakivé változol át.az egyetlen állandó dolog az életben. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. Akir l azt hitted. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. A kemizáció csak annyit jelent. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. ne lep dj meg. És akkor es sre fordult. a puszta fennmaradás érdekében. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. vagy. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. A változás . amelyeket kértél t le. Ha azt kéred.

hogy gyémántbányában élsz. Összpontosíts mindarra a jóra. Veszíteni fog. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. amit kértél! Képzeld el. világos marad. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. hogy ez a kemizáció. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. hogy hibát kövess el. És létezik egy egyszer módja. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. hazugság. növekedésre vonatkozó céljaimnak. élni az új házadban. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. hogy feladjuk. ahová való. hogy közel állsz a gazdagsághoz. de gyenge. Ha még több dolgot kérsz. Attól fél. mennyire bánt. amelyet maga az éltet er garantál. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. A kemizációval és Mr. és fogadjuk el a kudarcot. de közel sem olyan er s. Végy egy mély lélegzetet. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². Mr. Talán egy bárkára. hogy sikerrel járj. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. Mr. El tudja érni. és küzdjünk azért. mint a régi. mert készen állsz a nagy növekedésre. hogy elt njön a semmibe. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. Negatív kudarcra van ítélve. tegyünk félre. ami a szívedben van! Nem számít. Valójában a sikered eleve adott. KM amiben hiszel. Negatív azért tevékenykedik. 0 minden reménytelen dolog forrása. Marilyn elmondta. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. Képzeld el. A változás azonban két forrásból ered. Mr. A saját félelmünk. amire szükségem van. új. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. Azt akarja. hogy ne aggódjak. Negatív gyenge. hogy az univerzumot az érdekli. amit kértünk. 135 . A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. miféle rosszat hoz. mert es sre fordult. hogy mindened megvan. Amikor nehéz a továbbjutás. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. és írj le még több dolgot. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. Nem vettem észre. Ez majdnem két hónapig tartott. Azt akarja. amelyeket a magunk számára kit ztünk. hogy sz kmarkúak legyünk. Akármit is teszel. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. Azt is mondta. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. Tele van logikával és értelemmel. Azt akarja. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. Szerencsére Mr. és bízz benne. amely megfelelt az én agresszív. milyen öröm vezetni az új autódat. Mindezt azért. akinek hisszük magunkat. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. hogy nem azok vagyunk. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. hogy hátrahagyod t. mint a pozitív oldal. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. hogy higgadtnak kell maradnod. hogy minden. Negatívval is." Lazíts. Veled van az univerzum határtalan energiája. Az er veled van. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. nem pedig egy egyszer lyukban. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. Azt akarja. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. az emlékeztet rá. aki arra vár. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. El tudja érni. És hogy írjak le még több dolgot. A létéért retteg. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. ha kudarcot vallanánk. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. Negatív maga a félelem. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. Néha képes meggy zni. irigységgel és dühvel. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. mint amilyen Noénak volt. világos lesz. utálattal és haraggal. Negatív azt szeretné.

piszok alak. idegesnek. haragosnak. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. kedvetlennek. mit tegyél. segítségre van szükséged. Ez a te mindig kéznél lév súgód. Megírjuk a leveleinket a gépen. frusztráltnak. megtámadottnak érezheted magad. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. 20. amikor úgy érzed. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 .com Ott megkapod szeretetünket. Lesújtottnak. Mindez csupán azért lehetséges. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. Ha beáll az es s id . rendelhetünk könyveket. lehangoltnak. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk. Vásárolhatunk virágot. Ha nem tudod. kigúnyoltnak. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. beszélj velünk. hogy bed lsz Mr. Elvesztheted a jöv képedet. amikor valami nem sikerül. kimerültnek. Amikor ez megtörténik. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. Lehet. hogy ott vannak.richdreams. tudod. Amikor nem mennek jól a dolgaid. amikor fogalmad sincs. és beszélned kell valakivel. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. Negatívnak. elhagyottnak. amikor egyszer en nem tudod. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek. mit tegyél. miként oldj meg egy problémát. elkeseredettnek. hogy bármi komoly kárt tennél benne. aki egy meggy z . akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. rákattinthatsz a súgóra. Talán a kemizáció közepén találod magad. Ez az elv engedi meg. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. majd elküldjük e-mailben. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek.

hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. Leveled legyen egyszer és célratör . hogy költözzenek ki.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. tedd számomra nagyon világossá. a f nököm azt akarja. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. Aki azt akarja. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. add fel az irányítást. de ne várd el. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. és dobhatsz vele kosárra. Ezek a te próbatételeid. ha szükséged lenne egy mintára. Vissza akarták kapni a házat. Végül találtak egy új házat. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. hogy egyenesbe jöjjenek. a feleségemmel szeretnék lenni. és egyszer majd meg is veszik. mintha levették volna rólam a terheimet. Isten cserbenhagyott. hogy a problémád megoldódjon. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. a teremt er nek. Magyarázd el a helyzetet. míg neki nincs. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. ha t le kérsz segítséget. Hirtelen úgy éreztem. Részleteztem a problémámat.meglettem ezt. A segítség úton van. mekkora er és szabadság rejlik abban. hogy sikeres légy. Tudni akartam. ami a csokoládébolthoz kellett. az oxigént. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. Én mindig Istennek írok. Ha segítségért folyamodsz. ha kéred. hogy ez így rendben van. amelyeket ki kell fizetnem. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. Persze mondanom sem kell. Nem számít. hogy örökre abban a házban maradnak. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. én azt javasoltam. Úgy érzem. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. amelyben vagy. Leírtam. a napsütést. A n nagyon szenvedett. Az univerzumot hibáztattam. azonnal jobban éreztem magam. hogy elveszítsem az állásomat. 0 az egyetlen. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. Nem engedhetem meg magamnak. és adja a kezébe a problémát. Nem ajánlom. El is égetheted. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. hogy önmagad lehetsz. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. Mindazokat a dolgokat. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. Én nem. mint te magad. Nos. hogy tovább maradjak bent. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. hogy már belefáradtak. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. A n tudni akarta. és dobd ki! Vannak. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. Azt akarod. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. Nekem családom van. mit kellene tennem. ahogyan azt te látod. Tartsd észben. amely nagyobb volt a korábbinál. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. Itt egy egyszer levél. A régi 139 . Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. hogy foglalkozik a problémáddal. Nos. Persze össze is tépheted a levelet. de vannak számláim. mit mondhat Istennek annak érdekében. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. Vízbe is dobhatod. és le is zártam. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. Összegy rheted kis labdává. Nem hiszem. hiszen azt tervezte. Én csak rá szeretnék világítani. és a házban maradhassanak. vagy tépd szét. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. Nos. és minden megvolt benne. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. hogy írjon egy levelet Istennek. Útmutatást és irányítást kértem. írd le. amelyek életben tartanak minket. hogy úgy érzem. aki megad neked mindent. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. a te támaszod. de túlórát nem fizet. Kérlek. A lényeg.

A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. ahol Marilyn évekig lakott. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. aki meg akarta volna venni. így megnyugtatták. Használd a súgót. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. aki utoljára nézte meg. Szerette azt az épületet. kérlek. hogy eladják a házat. Mindegy. mennyire t nik nyomasztónak. ha itt az ideje a költözésnek. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. Marilyn úgy érezte. de senki nem akadt. Marilyn elmesélte a nehézségeit. Valójában azt tette. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. Új házban lakott. amire nem volt fedezetük. amelyet az univerzum ad neked. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. 141 . Valójában Marilyn és a pár. akiké a ház volt. és nem nagyon akart elköltözni. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. és a n azt mondta: ² Tudod. jó barátok voltak. hogy betartják Marilyn kérését. Bevonult a hálószobájába. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. hogy nem vették le a cip jüket. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. Nos. Az új házban mindez már készen volt. és mindez azért alakult így. mint k maguk. a házat évekig árulták. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. ez nem igazán m ködött. amikor ráért. Ha mennem kell. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. így Marilyn beleegyezett. Mindegy. mert átadta Istennek a problémáját. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. eljött a költözés ideje. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. Ez a n is ingat140 lanügynök volt.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. hogy ilyen hirtelen elköltözött. ahol jól ismerték Marilynt. Ami azt illeti. Azt is megígérték. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. milyen nehéz helyzetben vagy. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. hogy megköszönje a segítségét. és akkor mutatta meg. Két héten belül már ki is pakolt. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. és írt egy levelet Istennek. Mindig van kihez fordulnod. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. hogy marad. Marilyn rájött.

Nem gyötörnek majd többé gondok. Krisztus. Id nként rejtélyesnek t nnek. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. vagy. ha a saját könyvedet írod.richdreams. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . egy hatalmas energiával bíró információt. Hányszor mondták már neked. Most azt akarom elmagyarázni. Baháulláh. mint azok. Az életed örömtelivé válik. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. én nem azért vagyok itt. és látszólag ellentmondanak mindannak. Kövesd ezt az ösvényt. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. amelyeket Mózes. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. ezt megteheted majd. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. Nos. FEJEZET www. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket.com Most megosztok veled. hogy mindet bemutassam. Ugyanakkora jelent ség . a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban.21. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. olyan lehet séggé.

Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. A versengés kora lejárt. a www. Huszonnégy év után vált el a férjét l. és kiválóan dolgozott. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. nemzetiségre. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. Ez több mint 13 millió forint évente. 145 . de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. Indiában. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. Amikor utoljára nálunk járt. adott el. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. Sokkal több. Bíztam benne. hogy több munkája legyen. vonzó n . szexualitásra. mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. Találkozott már férfiakkal Louisianából. keresett. akiket felkereshet. hogy 50 millió néz t számláljon. amikor meg akarják ismerni egymást. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. Most már vannak barátaink Kínában. hogy támogassa ezt a könyvet. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. és találd ki. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. és az el is jött Kaliforniába. mint öt év alatt. a legtöbb USA-tagállamban. Brazíliában. Egy olyan világrendé. nemre.richdreams. utolsókból pedig az els k".richdreams. és segíteni szerettem volna neki. fajra. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. négy gyermek édesanyja. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. tan ulmányozott. hogy 50 millió hallgatója legyen. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. tedd azt. de jó barátságban maradtak. de olyan nagy esküv t tartott. és a lista egyre gyarapodik. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. Torontóban. Nagy-Britanniában. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. elég maradi.com-ot kezdetben azért terveztük. töltött le. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. hogy valutát vesz és ad el az interneten. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. Mindenfélét megtárgyalnak. Saját honlapunkat. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. vásárolt. hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. Nézd meg. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. is kiment hozzá. amely még a televíziót is túlszárnyalja. az Egyesült Arab Emirátusokban. Ghánában. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. Jó ember volt. osztott meg fájlokat. Kanadából.. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Fedezd fel te magad is. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. Ausztráliában. amir l mindenki beszél. és jelentkezz be. Minden kontinensen megtalálható.. Micsoda?! Igen. hogy meglátogassa a hölgyet. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. csevegett. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. megkérdeztem. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. amilyet mindig is szeretett volna.com . ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. Udvariasan visszautasított azzal. szörfözött. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. mint amit a sz nyegtisztítással keres. Azt mondta. Dániából és Ausztráliából. kommunikált nyitottan és szabadon. amit az emberek szoktak. Németországban. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. Azt mondta. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. Argentínában.

üss egy entert. Hé! Az internet nem minden. Most! Eljött az id . akkor követelned kell.com. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. 22. Övé az univerzum összes pénze. és rövidebb id alatt. MOST! Eljött az ideje. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. A jótev dé az egész bolygó. Vagy felhasználhatod a magányodat arra. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. hanem az egyetlen lehet ség! F leg. hogy elindulj. Nem jöv re. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. hogy bármi a tiéd lehet. Találsz ott egy linket. Valaki felkapja a kosarat. és megvedd magadnak. Megnézheted. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. amelyre vágysz. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. hogy megtaláld azt a házat. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. együtt lehetünk. gazdag vagy. és az eljön hozzád! Képzeld el. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. És azt mondja. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül. amelyen élsz. Csak gépeld be a keres d címsorába. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. Ha nem vagy Äonline". mindenki kivesz bel le egy 147 146 .«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. Vásárolhatsz részvényeket. most! Azonnal! Te gazdag. megnézheted. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje.richdreams. amire vágysz. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Vehetsz egy jó könyvet. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. amely nélkül nem tudsz tovább élni. Beszélgethetsz valakivel. gazdag. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. kivesz bel le egy gyümölcsöt. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. amikor magányos vagy. amilyet akarsz. ÄOnline" vagyok. Nem egyszer.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. miel tt megalkuszol vele. amit el akarsz érni. gazdag. ha azt tervezed. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. amelyet az univerzum neked szánt. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. most! Nem holnap. elvesztegeted az id det. amelynek a segítségével elérhetsz minket. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. gazdag. Mert ha gazdag akarsz lenni. hogy felfedezz egy teljesen új világot. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. mint a telefon. amit csak akarsz. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. hogy rátalálj arra a gyöngysorra. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www.

hogy gazdag légy. A követelés segítségül hívja ezt az er t. Hogy kérd azt. pontossá kérésedet. mennyire fontos. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er . visszah költ. er síti a bizalmadat. hogy visszautasítod mindazt a jót. -Azt hittem. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen.Tudja. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. hogy megeteted ket. nem sokkal azután. Ne felejtsd el. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt.mondta a tulajdonos. Formálj igényt a gazdagságodra. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. Lehet. Marilyn kifejezte meglepetését. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. Tudni. most. hogy az univerzum gondoskodik rólad. hogy egy kék pulóvert kértél. Ha hozzám tartozik. Isten gondoskodik rólad. amit akarsz. Van még négy ember. és amikor visszatértem. amit akarsz. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. itt. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. akarom azt a kristályt. két külön dolog. Ez már az övé volt. De amikor megkérdezte az árát. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. azzal azt fejezted ki.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. A bizalom érzelmi megértés. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. 0 tudta. Azt mondod az univerzumnak. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. annyira soknak érezte. hogy ön utoljára itt járt. de több millió kék pulóver létezik a világon. a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. A boltos is tudta. Igénylésed teszi meghatározottá. Véleményem szerint akárki is vitte el. Azonnal meg akarta szerezni. azzal azt nyilvánítottad ki. Formálj jogot arra. a k elt nt a boltból . Ez pontosan. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. Úgy érezte. ami határtalan. hogy bízz benne. . visszahozta önnek. amit kérsz. Végül megérkezik hozzád. és sokkal nagyobb hatalma van. amit az univerzum neked ad. és BÍZNI abban. hogy kérj. valaki ellopta. hogy megkapd. és visszateszed a kosarat. amikor csak akarod. kérlek. így meger síted azt a képességedet. amit valószín leg neked szántak. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. a kék pulóver nem zöld cip . Gazdagnak születtél. hogy azt meg is kapod. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. miel tt továbbadja. A boltos ezután engedett az árból. Az. rögtön. és az univerzum megadja neked! Az. Mit. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. mintha már a tieid volnának. Igen. Bízz benne. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . és látod. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. nem pedig Istenben. Ez a történet bemutatja. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. és azt mondta. hogy mit kértél. de ez egy homályos és kétértelm kérés. és megérkezik hozzád! 149 148 . Ha azt választottad. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. Hiszel abban. mintha már az övé lenne. Ha azt választod. amiket meg akarsz kapni. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. Ez az. Ha azt választottad. hogy akarod azt a kék pulóvert. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. és már csak egy gyümölcs maradi benne. jó nyomon jársz. engedd. ahogy azok megérkeznek hozzád.

hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. A vállalatok hanyatlanak. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. amit kértél. hogy hoppá.vagy kötvény-portfolió. és miel tt tudatára ébrednél. Nem kell spórolnod. A részvényt zsde összeomlik. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. rendelj bélszínt. nem? Szóval most. ha belekényelmesedsz abba. ha egy újabb szintre lépsz. Ez nagyszer érzés. hogy annyira jól érzed magad. aztán egy új 150 ház. Ez egy folyamat. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. négyezer forintot szoktál költeni cip re. hogy parkolja le az autódat. Megvásárolod a dolgokat." Kérd. Nyújtózkodj! Érd el. tegyél meg apró dolgokat. ha elmész vásárolni. amit kértél. aki úgy is tesz. amely egy bizonyos id alatt következik be. Egy kicsit szebb a járásod. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. egy részvény. El ször a cip d. válj gazdaggá. ÄKérjetek és adatik néktek. 151 . Az a gazdag. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. hogy nem félsz. mindig ott maradsz./és rajta minden. H ha! Drága cip t viselsz."1 Az igazi biztonságot az jelenti. Ezzel szemben. ugye? Ez az. hogy nem lesz elég. A gazdaggá válás azzal jár. felvonás. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . Hé. hiszen megvan hozzá a cip d. jelenet. s t maga a föld. Gondolj bele. Shakespeare: A vihar. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. apránként feln sz a gazdagságodhoz. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. Teszem azt. Nagyon jól nézel ki. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Amikor attól félsz. amid most van. az még több lelkesedést teremt benned. Nem szabad félni. igaz? Aztán.=‡ Azt kérted. és izgatottá válsz. és elérkezik! Ez az. miel tt megvennél valamit. Hihetetlenül fontos. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. gazdag vagy. mint egy nyugdíj csomag. Egy kicsit magasabb vagy. kérj egy gusztusos el ételt. mit akarsz. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. Ne félj. azzal azt üzened az univerzumnak. hogy gazdag légy. hogy pénzt veszítesz. Az univerzum mindenható. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. a pénzt teszed meg isteneddé. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. Mindig. Istenben bízni annyit jelent. Gazdagodásod szerves változás. Lassanként. paloták. hogy elhatározod. A bankok cs dbe mennek. Ez azt jelenti. Ne félj attól. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. ÄA felh -sapkás tornyok. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. Nem spórolhatsz össze annyit. nem is szólva a füzetekr l. Fordította: Fábri Péter. elmész egy jó étterembe. ha elmész az étterembe. Az igazi biztonság sokkal több. hogy az univerzum gondoskodik rólad. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. Ne félj. 1. hogy elveszted a bevételedet. ahol most tartasz. azután a csodás vacsora. Nos. IV. ha bízol abban. amit kérsz.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. amelyeket akarsz./a szép templomok. amit meg kell értened! Ez az. mint a gazdagok. Ne félj. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. Semmi sem tart örökké ezen a világon. Amikor elmész cip t nézni. Megadja. hogy nem is akartad igazán. gazdagabbá akarsz válni.

A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. amely az új autódat h a j t j a . Íme. Láttam abban a boltban egy új darabot. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. amit akarsz. Nos. hogy én nem is kértem. és ételre se maradjon. Nem azt mondom. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. Az egyik egy feltaláló. Lázba hozott. arra várt. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. amellyel a palotádat melegíted. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. javítok a gy jteményem színvonalán. egy példa. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. amit akarsz. Az élet viszont nem így m ködik. és összespórolom a szükséges összeget. füstkvarcon kialakult citrin volt. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. hogy kifizesd. Folyamatosan tanulok. hogy az 152 enyém. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. hogy jogot formáltam rá. ha valóban akarod azt. Azt mondtam a tulajdonosnak. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. és meglesz rá a pénz. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. és igényt formálsz rá. amit tettem. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. meglehet sen sok nullával az árcédulán. Igényt formáltam arra. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. vagy túlhajtotta magát. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. mert az egyik ékszere javításra szorult. az univerzum pedig odaadja a pénzt. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. és növeli a profitot. hogy követelned kell a gazdagságodat. És a pénz mindig megérkezik. Másnap elképzeltem. hogy ilyen leped ket használjon. Formálj igényt a gazdagságodra. és az univerzum gondoskodott minden másról. amit akartam. Egy kivételes min ség ásványt. Sokan hisznek abban. Rohantam vissza a boltba. Elhatároztam. hogy megkapom. hogy megvehesd. hogy a pénze is meglesz. Nos. És neki mégis vannak ilyen leped i. hogy várok.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. Dave. És az egyetlen dolog. És ott volt. Ez az elképzelés az üzemanyag. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. Imádtam azt a követ. Megtalálod a házadat. Kiderült. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. Akartam egy látványos darabot. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja. Azonnal. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. hogy alku nélkül megveszem a követ. Amikor nagyon sok a kiadásod. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. és érdekes emberekkel találkozom. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. és elhatároztam. akikkel közös az érdekl désünk. amire nem is számított. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. Kevesebb. Nem azt mondom. hogy vagy rült. amit el akarsz érni. de közel sem volt annyi pénzem. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. hogy az a c i t r i n az enyém. Megveszed. és megérinti azokat a leped ket. Nem spórolsz arra. tökéletesen bízva abban. hogy cselekedjek. hogy meggondolatlanul költekezz. mintha az enyém lett volna. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. Azt mondom. Ez a f t anyag. és Isten küld neked pénzt. milyen formában fizethetek. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. és ékszerbe vannak foglalva. hogy nekem kell egy olyan. mint azt vártam. Természetesen egy muzeális érték . Kértem. de imádom ezt a hobbit. hogy megvegyem. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. és megkérdeztem.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. a másik egy befektet volt. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. Formálj igényt arra. Igényt formált rájuk. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. mint az enyémek. és eljön. a legtöbben azt gondolhatják. és Isten küld rá pénzt! 153 . Leírtam és elképzeltem. mint tíz perc alatt odaértem. az volt.

amelyet a felel tlen költekezés rejt magában.magadra költöd Isten pénzét. egészségedt l. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. akik egyébként csodás karriert futnak be. amit Isten adott nekik. ha egyszer en megéled azt. Ha nem fizetsz tizedet. Nem szereti. amit kapsz. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. Elmulasztod a tizedfizetést . akivé válhattál volna. ez a te zsenialitásod eredménye. hogy azt hiszed. amelyeket akarsz. azonnal. az katasztrofális eredménnyel járhat. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. kerüld el. és mindent elveszítenek. Elveszítik. Lehet. és vegyél meg valamit. de nem így van. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. az garantálja. Ez az övé.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. ha átvered. ne fizess tizedet egy hó154 155 . Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. és otthagy annak a mocsaras posványában. most. kérlek. hogy ki is hozza ezt létre. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. boldog családi életet élnek jólétben. tragikus véget érhetnek. Mindenük megvan. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. Akármit is teszel. és elérkezik! Lépj feljebb. mert nem veszik észre azt a veszélyt. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. mindent megtesz érted. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. és a pénzt magadra költöd. A tisztességes emberek. Nem a tiéd. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól.

De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. amid csak van. Az élet inkább próbatétel. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. Meglep dve tapasztalták. Most mit teszel? Nos. és a rendszert hibáztatták. Isten két dolgot tesz veled. Ott fizetsz. hogy a fizetésük tovább csökkent. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. amit kapsz. ahonnan évekkel korábban kiléptél. Nos. A saját hasznodra fizetsz tizedet. El ször is nem adja meg. Isten meg akar bizonyosodni arról. Minden elromlik. és nagyon jól csinálták. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . hogy másokat megóvj. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. gyarapodtak. és valószí157 . aki kapja. jobb éttermekben ettek. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. Feltétel nélkül adni másoknak. és azonnal megemelték a dézsmájukat. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. az jó neked. Oda fizess. Sakkban tartod az egódat. hogy majd emelik az összeget. a fizetésed jelent s. nem értük. 0. Hónapról hónapra állod a számláikat. Ha hajléktalanokat. A saját spirituális fejl désedért. Azoknak add. csodás. Hat hónapon belül cs dbe mentek. Olyan egyéneknek. mint valóság. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. De ez nem tizedfizetés.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. amit kérsz. és elvárja t led. azzal a szándékkal. Ha arra költessz. Ahová a tizedet fizeted. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. Ha mégis úgy döntenél. 2. amíg végül elérték a tíz százalékot. A dolgok többe kerülnek majd. A fejl désedért fizetsz. nem azét. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. és felfedezed valamennyi dolog forrását. az egészségedet és végül az életedet. szóval annyit adtak. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. Szerencsére segítséget kértek. Az univerzum próbára tesz minket. mert k nehéz id ket élnek. Bevételük ennek megfelel en n tt is. Azoké rt a dolgokért. csoportoknak és alapítványoknak küldd. ahol a javakat kaptad. Egészséged megromlik. és neked sok pénzed van. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. így a házukban maradhatnak. amennyit tudtak. Elveszi a pénzedet. és mindened megvan. hogy megtartod. amelyeket kaptál. és fizetsz a másikban. mert szereted Istent. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. Isten nem fogja megengedni. amir l valaha álmodtál. akik spirituálisan támogatnak téged. és magadra költöd a pénzt. Istent játszol. Isten senkit nem enged maga elé. A megváltójukká válsz. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. többet költöttek ruhára és a többi. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. megértették a problémát. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. és ez jó neked így. és növeled a tizeded hatékonyságát. és a többi. legalább annyira fontos. de a kiadásaik id közben megn ttek. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. Azért fizetsz tizedet. akkor közéjük és Isten közé állsz. Csökkent a fizetésük egy id re. Ez jótékonyság. hogy megtedd. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. hogy tartod-e a szavad. mint cseresznye. halandzsának nevezték. Nagyobb házban laktak. mert Isten gondjaira vagy bízva. A tizedet magad miatt fizeted. Istent játszol . Tudod. ha n a fizetésük. és még valami. mint maga a tized. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. nehéz újra elkezdeni. milyen kemény dolog ez. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit.másokat óvsz. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. A sógorod valójában utálja a munkáját. Azért. Tegyük fel. Ne felejtsd el. és figyeld meg. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. Azt hiszem. Nem viszed haza az árut az egyik boltból.

közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. ha visszamehetne Texasba. az neked csak rossz lehet. az egészségedet és végül az életedet. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. Tudok egy n r l. és a férfi több id t töltött az ágyban. hogy menjenek. Lehet. Végül az üzlet veszteségessé vált. hogy terápiára kellene járniuk. hogy adj. a barátaink úgy döntöttek. Úgy nézett ki. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. nemhogy önállóan élni. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. hanem arról. ha te válsz a javaik forrásává. és végül elválnak. Még készpénzt is adott. Lehet. Ez csak azért került napvilágra. és a között. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. Arra kényszerül. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. Rendszeresen fizette a tizedet. Minden jel arra utal. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. veszekednek. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. A szíve rendben volt. Ezek kicsi. mert a férje beteg lett. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. de te csak írod a csekkeket. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. aki velük lakik. Új üzleteket nem kötöttek. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. Lehet. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. mint azok a szegények. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. és szeretett szeretni. Isten elé helyezted magad. Ha az útjukba állsz. Miután beszélgettek Marilynnel. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. és bet szerint követte. mert megveszel nekik mindent. hogy Isten azt akarja. hogy visszatér hozzájuk. De az ördögbe. ami itt tartja ket. ahogyan azt mindig is mondta. hogy egyszer bb. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. mint azon kívül. Isten helyébe léptél. hogy legyen mib l megélniük. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. akkor elveszted a pénzedet. de bosszantó problémák voltak. Minden hónappal gyengébb lett. mind a férje egészsége. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. jó egészségnek örvendtek.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. A férj rejtélyes betegsége elillant. de nem volt életereje. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. pozitív hozzáállást tanúsított." Ha kifizeted más számláit. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. ártasz nekik is. amelyb l jól meg tudnának élni. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. A rezsihez is 159 . hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. feltétel nélkül adott. míg meg nem halt. és ki kell alakítaniuk saját. Az is lehet. A törzsvásárlóik elmaradoztak. A te pénzed az egyetlen. Bitorlod a szerepét. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. magadnak is. Las san megromlott az egészsége. Kevesebbet dolgozott. hogy Istent játszol. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. és mindenki boldogan élt. hogy ez senkinek nem jó. és nem sz kölködtek semmiben. miközben a felesége a testvére számláit fizette. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. A gyermekeid egyszer feln nek. hogy Istent játszol. Akármi is a végeredmény számukra. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. A barátaink tudták.

mint bármi. hogy t szeresd mindenek felett. Több pénzt keresett. és szükség van rájuk. Ha a nehéz id kre spórolsz. Mint általában. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. Az embereknek öt évükbe telt. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. Most a mértéktelenségr l beszélek. A pénzt az univerzum elé helyezed. Pár hónapon belül vett egy autót. mint annak forrását. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. hogy tegye próbára a hatalmát. azzal arra kéred Istent. és el költözött. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. légy óvatos! Azt kapod. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. A rakparton hagyták. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa.nem a megfelel okból spórolsz. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. Az univerzum sokkal hatalmasabb. dollárod vagy euród arra. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. 3. Amikor felhalmozol. Istent játszani nagyon rossz ötlet. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. Ha felhalmozol. Gy jtögetsz . és az es könnyen belemoshat a tengerbe. mint az univerzumnak. mi történik. és olyan hatást gerjeszthet. Azt mondod. hogy bízz benne. hogy nem spórolhatsz. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. amelyet megspóroltál. Angliában. és boldogabb volt. amiért akár mindeneddel fizetsz. Annyira biztonságosnak tartották. olyan rt teremtett. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. Eljönnek a borús napok. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. talált egy lakást. a tudatalattid megteremti. Azzal. Ne felejtsd el. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot. mindegy. nem fektethetsz be. mint amennyit Isten elvehet t led. Nincs olyan nagy hatalmad. Mi a terved azzal a pénzzel. Ezek mind jó dolgok. Arról. hogy kezelni tudd a problémát. hogy lakbért fizetett. Ez a felhalmozásról szól. amit ki tudsz gondolni. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. van forintod. Ez minden érintett számára rossz. Megrekeszt a spirituális fejl désben. Okosan költsd a pénzedet. most is a szándék a legfontosabb. amelyet az univerzum azonnal kitöltött.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. hogy jobban szereted a pénzt.

mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. akik visszaélnek mások helyzetével. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. és hatalmuk van. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. amit olvasunk. csalnak. hazudnak. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. amit akarnak. uralkodnak. hogyan élik mások az életüket. mint ahogy azokat kibocsátottuk. Ok és okozat. akiket legszívesebben utálnánk. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. Ha üvöltünk egy sof rrel. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. Egyszer en nem tudjuk. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. mi engedi meg egyeseknek. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. fogalmunk sincs. hogy gazdagok le163 . lopnak. mégis gazdagok. hogy függetlenül attól. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. Én ezt tenném. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. Mindig szem el tt kell tartanunk. és teszünk néhány ideges megjegyzést.24. akik kihasználnak másokat. hallunk vagy gondolunk.

A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. az elképzelhet . Van. Ma bárki. és a táblákat megfordították.Bill Gates. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. Ok és okozat. amit akarsz! Gondold. Az a fajta valóság.A jó gy zedelmeskedik gyenek. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. és amit adsz. de az univerzum felajánlja. a szabályok változóban vannak. hogy átvegye t lünk a feladatot. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. Igen. Amellett. voltaképpen egyik napról a másikra." A pénznek természetesen van hatalma. hogy bárki felett is ítélkezz. a legjobbat teszik.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. Gondolhatod azt is. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. Mindegy. Hidd. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. ha te gazdag akarsz lenni. hogy félkegyelm . hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. akik az els pillanattól tudják. aki h snek tartja. van egy beteges vétke. A lényeg. Megsokszorozva. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. nem olvasnád ezt a könyvet. akármit is teszel. hogy nem egyenes úton érte el a célját. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. Nem azért vagy itt. Amit teszel. Nem szívesen lennék a helyükben. A világ leggazdagabb embere . mások szerint rögeszmés. mindenkire az. Senki sem tudja. aki lemorzsolódott a f iskolán. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje. a lényeg. másoknak mit kell megtanulniuk. az emberiség fejl désének új korszakába. hogy sohasem tudhatod.és természetesen az egyik legsikeresebb is . azt kapod vissza. és sok utolsók els k. hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. mint a járás vagy az evés. Régen elképzelhetetlen volt. hogy csordultig töltse poharunkat. mit csinál a másik. És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. Vannak. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. 165 . amelyet néhány éve megismertünk. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. és nem sok örömöt él át. amelyet kisugároz. Ez egy nagyon egyszer rendszer. Igen. Abból semmi hasznod nem származik. pénzre tesz szert. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. elrekeszted magad a jótól. hogy indul az elnökválasztáson. A szabályok változnak. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. Hát olyan nehéz elhinni. Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. Ki mint vet. míg ma ez mindennapos jelenség. Azt is tartsd szem el tt. és hidd el. Sohasem tudhatod. Ez ugyanolyan természetes számukra. mint amit ebben a könyvben ismertettem. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. közted és az univerzum között zajlik. mert nem tesznek jót. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. rségváltás van. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. nem létezik többé. hogyan váljanak gazdaggá. A tény az. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. Az álma. hogy a gy lölet gy lölet. hogy er s akaratú és csökönyös. Van még egy oka annak. a sikered esélye a nullához közelít. megkapja a tízszeres visszatérítést. Ha ket elítéled. Új évezredbe léptünk. mit hiszel. Ez m ködik számukra. és hagyni. Még akkor is. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. Nem ismernek más utat. ahogy mind a republikánus. úgy arat. egyszer en megengedjük az univerzumnak. Ez az egyik oka annak. Na már most. Higgy róla. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. hogy minden háztartásban legyen számítógép. amit lehet. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. és feltétel nélkül ad.

Átgondolhatod. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. Lehet. mit teszel. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. amihez pedig veled született jogod van. hogyan vált gazdaggá. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. A gazdaggá válás is ok lehet. és most mi l l i á r d os. A világnak több jó emberre van szüksége. az 1980-as évek elején. 167 . Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. majd harminckett . örömteli és egészséges életet élsz. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. de bármit is mondasz róla. hogy azok vezéreljék a világot. Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. Ez valójában azt jelenti. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. és így tovább. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. és így tovább. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. Nincs annál nagyobb siker. Mostanában a jó gy z. Nem volt politikai adóssága. Most ott lehetsz az els k között. Minden egérfogón volt két pingponglabda. és azok is párat. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. majd tizenhat. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. miként m ködik a láncreakció. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. Azt akarja. és azt is kapsz vissza. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. Bárhogyan is. majd nyolc. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. de azt el kell ismerned. Negatív népszer . és végül valamennyi labda mozgásba jött. a boldogságtól és a jó egészségt l. majd négy. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. hogy sikeres légy. Az univerzumnak szüksége van arra. és most milliárdos. ismerd meg. mint a tiedé. hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. hogy a hiányban. Vagy egyszer en élvezheted. A jó nem népszer . szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. hogy jót adsz. és hisz a magasztos eszmékben. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. hogy Ross nehéz dió. El ször csak két labda ugrott fel. Tizedet fizet minden dollárjából. Lehet. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. mint amit mindig élvezhetsz. És távol tartanak a gazdagságtól. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. és nagyon szemléletesen mutatta be. H az embereihez. Keményen dolgozik a népszer ségért. ha engeded. Emlékszem egy tudományos Ilimre. Mr. gazdag. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését.

amit akarsz. Be akar jutni az elmédbe. és Mr. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. Azért vagy ezen a bolygón. Egy valós játék. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. Képzeld magad elé. barátod. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. feladod a küzdelmet. Szeresd az életedet. amiket. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. a szegénység ² valamennyi egy játék. mindened. Felejtsd el az apróságokat.25. Amikor az utad nehézkessé válik. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Azt akarja. eszünk. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. a halál. Ez mind része egy nagyobb. 0 azt akarja. ügyfeled. hogy feladd. 0 maga a siker. közvetít d. mert az általuk meg169 . munkaadód. hogy veszít. szeret d. Maradj mindig boldog és lelkes. ha nem próbálkozol tovább. ügyvéded. a gazdagság. Te és Mr. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. írd le. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. hogy hidd el: az igazság hazug. Az egyetlen módja a vereségednek az. Az élet. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. védelmez d. az egész univerzumra kiterjed tervnek. Ne engedd! Meg van írva. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. hogy pont azokat a dolgokat akarod. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. Negatív kívánságai szerint cselekszel. a jó mindig gy zedelmeskedik.

amelynek megtanulására még nem állsz készen. Néhány amish így is tesz. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. és érezd. hogy az univerzum mit küld neked. Függetlenül attól. Ez minden! A szeretet természetesen segít. és gondozd ezt a kertet egy életen át. és hagyd.és szárítógépük. hogy ezt a könyvet olvasod. Meghívlak. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. de már els sorban spirituális létez . szeretettel és bizalommal. mosó. Egy új autó például nem jelent semmit. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. Ételre. ki vagy. tudd. Ez tükrözi a haladásodat. Azzal. Nem számít. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. felfedezed a gazdagság édenkertjét.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. Ez teszi valóssá a leckét. Ha megtanulod a leckéket. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. az pontosan az. nincs tévéjük. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. Azért vagy itt. Az a dolgod. hogy lépj be. Végtére is csak egy büdös. 171 . Az új kocsi semmi. Ló vontatta kocsikkal járnak. hogy megszerzed. Nem használnak áramot. Lehet. Ez a titka annak. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. Részint állati. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. hogy bizonyos leckéket megtanulj. maradj itt. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. mégis kielégít életet élnek. hogy amit elfogadsz. megtanulod. Te egy csodálatos teremtmény vagy.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. és számolod össze. egy nagy halom vas. és csatlakozz hozzánk. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. menedékre és ruhára van szükségünk. amiket akarsz! Válj le róluk. amelyeket Isten nem neked szán. akkor is szükségünk van néhány dologra. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. a lecke. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. hogy megtanuljuk a leckéinket. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. akkor mindegy. hogy mindened meglegyen. nincs telefonjuk vagy számítógépük. vízre. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. hogy sosem utazol motorizált járm vön. Szeresd az életed minden percét. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. hogy új autód legyen. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. Miért kellene. szívd be illatát. és a megtanult leckéket. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. zajos szerkezet. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. de azáltal. és követed a tanácsait. Leélheted az életedet például úgy. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. Ami fontos.

Kétségtelenül úgy érzed. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. mit mond az egód. Amint megtaláltuk. amit teszel. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. Halandó vagy. hogy kipróbáld. Nem a te érdemed. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . hogy vesztesb l gy ztessé válj. amelyeket leny göz . Most megragadjuk a sikeredhez vezet . hogy a sikernek ez a módszere neked szól. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. rubinokat és smaragdokat keresel. Bizonyára azt gondolod. Nem számít. vagy amit valaha elérsz. mindig jelen lév kihívást. 173 . és mindened. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. és nem azé. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. Annak ellenére azonban. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg.az egónkkal! A siker egy utazás. az univerzumtól származik. kincset találsz. az igazság és bölcsesség egész tárházát. Csecsebecsék. és megtanuld a leckét. de van egy. amelyik minden ember esetében közös. még nem vagyunk maga Isten. amelyet Isten neked szánt.26. amid van. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. hogy gyémántokat. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. Vagy legalábbis készen állsz arra.

és újra megszegte Istennek tett ígéretét. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. amije van. húg. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. amit kellene. férj. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. amely a Földet teremtette. Azon kívül. anya. Balszerencsés vagyok. Mindig hibázok. Gyatra szeret . A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. miel tt én találkoztam vele. hogy nem tudok mindent megtenni. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. Rámutatott a páncélszekrényre. Nem vagyok jó apa. a te korlátozott forrásaiddal. amely abban a formában jelenik meg. fiú. mindig rossz döntéseket hozok. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. Nem az vagyok. mint amilyen pozitív Isten maga. Én támogattalak. Szegény vagyok. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott.. és ugyanarról szól. beleértve az életedet is. Én gy ztem. Ez nem jó választás. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. abban a formában.Ez az én istenem. hatalmasabb vagy. mint a végtelen. ha magad teszel mindent. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . A férfi nem segített. báty. Nem támogatom eléggé a családomat. Én találtam meg a feleségemet. negatívabb vagyok. Nem teszek meg mindent. amit Istent l kaptál. Úgy t nik. Ez az ország Törökország volt. aki ma. 0 el ször is megengedi neked. Én adtam neked a pénzt. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. tegye gazdaggá. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. öcs. Azt 174 mondod. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. Én küzdöttem. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. hogy segítse Isten munkáját. azt én magam kerestem. hogy ez nevetséges. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. Az egó els megnyilvánulási formája az én. Azt mondod. mint Istennek. A férjem egy senki volt. és barátunk mindenét elvesztette. És így tovább. n vér. nagyobb vagy. Ez azt jelenti. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. Én hoztalak erre a világra. az hatalmas hiba. és adtam meg neki mindent. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. és azt mondta: . hogy én csináltam mindent. Én tettem azzá. de egyenrangú alakban jelenik meg. és veled helyettesíti. hogy vissza kell lépned az els kockára. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. és megígérte.. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . aki arra kérte Istent.. Cserbenhagyom a többieket. és így tovább. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. senki sem tette meg helyettem. melyik rosszabb. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. Ha hagyod. és újrakezdened a játékot. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. Van egy történet egy férfiról. Hirtelen meggazdagodott. akinek hittem magam. hogy kipróbáld.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. Én dolgoztam halálra magam. és a saját sikeremért tettem. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. aki figyelt rá. Mindent. Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. méghozzá gyapotkereskedelemb l. lány vagyok. Nem vagyok derék ember. és el is tudlak távolítani innen. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön.. milyen. amim van. Valóra váltotta legvadabb álmait is. és így tovább. Soha nem tanulok. Én vívtam meg a csatát. amivel a sikereidet elérted. Nem dolgozom elég keményen. mint az az er . Szörny ! Nem is tudom.

kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. irányítanod kell az egót. Ez egy nagyszer rendszer. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. Több el terjesztést. ha véd meg mindent l. Semmit sem kellett volna tennem.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. Az univerzum vigyáz ránk. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. Még csak meg sem támad. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. Ha nem használod helyesen. Negatív keményebben dolgozik. amit kértem. csak annyit kell tenned. amíg el nem játszod a jeleneteket. oltalmaz. én. Te kérsz. de azért jól csináltuk. 176 többre vagyunk képesek. Betartasz néhány törvényt. Mindenkinek azt mondtam. megvéd. elérve kreativitásod csúcsát. De ez nem volt elég! Tudtam. eladásaink hirtelen megemelkedtek. Amikor az els teljes évet lezártuk. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. hogy elérd és fenntartsd a sikert. Ha jóra használod. és sokkal. Jogodban áll választani. Semmi . mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. Bíznod kell abban. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. Mit kellett volna tennem? Semmit. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. letaszít a teremtés legalsó szintjére. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. Isten pedig kézbesít. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. tart fenn . 0 határozza meg. maradjon bent tovább. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. Magasabb telefonszámlákat. különben nem olvasnád ezt a könyvet. Gondolj úgy az életedre. mi történt! Azt kaptam. amelyek milliókat költenek online értékesítésre.csak te és az egód. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . Lelked kiszabadul éned börtönéb l. hogy azt akarom. hogy megismerd a forgatókönyvet. hogy nincs beleszólásunk. hogy részt veszel a forgatáson. hogy sikered a te érdemed. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. Szóval. találd ki. Te többet vársz az élett l.. és hagytam. Kezdtem azt gondolni. hanem az univerzum. aki nekem dolgozott. és az univerzum átadta sorsom irányítását. ami felette vagy alatt áll. Negatív. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. Ha keményebben hajtunk. én. helyen álltunk. Szabadon szárnyalsz. Tovább dolgoztunk. Úgy értem. dolgozzon még keményebben. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. ha minden jó dolog Istent l való. A költségeim megemel kedtek. Ahhoz.. A döntés Istené. Lehet. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat. Nem te teszel dolgokat. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. Semmi sem állíthat meg. A közhangulat romlott. Szabad akaratod van. hogy többet is elérhetünk. ahhoz bizalomra van szükség. és jóval többre jutottunk. Több kutatást akartam. Egóm az utamba állt.. ha nem kezded azt gondolni. Valójában üzletet veszítettünk. és hogy kikeveredj bel lük. Én. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. Szabaddá válsz a sikerre. Szabadon keresed az igazságot. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. amelyek felett mi nem rendelkezünk. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez.. és kézbesítette volna a megrendelést. Én megtanultam ezt a leckét. de a jó határtalanul hatalmasabb. szabad leszel.. és semmivel. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. azokat a nagy társaságokat is beleértve.. gondoskodik rólad. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. az univerzum nem engedi. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. melyik úton menjünk. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. a boldogságot és az örök békét.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. elfogadjuk a tényt. hogy Mr. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. telefonáljon még többet.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

ahogyan azt mi ismerjük. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed.28. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. amely tele van varázslatos. ahogyan hiszünk benne. Ki tudna hinni ebben a korban. Hitt az erd létezésében. ezzel javarészt rajzfilmekbe. ahol apró emberkék játszanak. amit annak hiszünk. ha azt mondod. Hitt a 185 . tündérek nem léteznek. hogy a valóság nem létezik abban a formában. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. egy olyan világban. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. mindig látnád ket. képregényekbe és mesékbe szám zik ket. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. egyszarvúkban és sell kben. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. A valóság abban a formában létezik. Az igazság az. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei.

amelyet a szüleid teremtettek. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. az a te hiányosságaidat mutatja . milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. ki határozza meg. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. Akárminek is nevezed a többieket. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. vonatok és autók nem mindig léteztek. amit az elménk képes elképzelni. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. Rendelkezel a gondolataid energiájával. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. Hogy miért? Mert még nem értették meg. Szeretetet. és ez nehézzé teszi számunkra. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. Nem engedheted meg.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben." Valójában még rosszabb a helyzet. hogy ezeket elérjük. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. 187 . hogy mindenki rossz. természetesen. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. És akármiben hiszel. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. Egységet. amely megteremti azt a valóságot. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. Csak a szád jár. Valamennyi emberi lény. amit már elfogadtunk. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. a tiéd lehet. hogy a negyedikben botot és követ. hogy mivel mindig volt háború. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. amelyek autót vezetnek. Ez-e a valóságod? Kevesebb. Boldogságot. Behatárol minket. Sok ember még mindig hiszi. Hajlamosak vagyunk abban hinni. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. Gazdagságot és jólétet. hogy meg akarjuk ölni egymást. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. amelyik valóra váltja minden álmodat. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. Örömöt. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. az antiallergén szappant. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. az emberi természetb l fakad. részünk a gy lölet és a pusztítás. amelyet a nagyszüleid teremtettek. mindig kell is lennie. Megtagadod magadtól az energiát. Valaki valahol elképzelte a számítógépet.azt. akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. és nézd meg a kisgyerekek arcát. a televíziót. az igaz. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. kutyákban. hogy egy kedvesebb. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. Sok ember hisz például abban. hogy repüljön. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. a rádiót. hogy olyan dolgot képzeljünk el. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. Jogod van abban hinni. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. Valakinek hinnie kellett bennük. Nos. de azt tudom. Ki mondja. És mi a helyzet a többi dologgal. a kenyérpirítót. Te magad teremted meg a saját valóságodat. Isten nem arra teremtette az embert. a siklót és a szódavizet. toleránsabb valóságot. Megvan az er d ahhoz. nagyobb hatalommal bíró igazságot. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. amiben akarsz. Kigúnyolják ket.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. egyáltalán nem marad választásunk. Békét.

amelyet alig tudsz elképzelni." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. Miért ne választanád a gazdag. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. Az internet lehet vé teszi. Soha többé ne aggódj! Soha. Örömmel. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. Mi választjuk meg. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. Kérd. der sebb ösvényt. hogy minden jót megkaphatsz. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. ahol élünk. El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. Kennedy mondta: ÄVannak. az érettség korába. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. A jók gy zedelmeskedésének ideje. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. Szeretettel. hogy az univerzum szeret. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. Senki nem fenyegethet. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. Egy olyan korszak. Egy új. de a magadéban igen. mert a teremtés vigyáz rád. Gazdagabbá teheted magad úgy. hogy kéred. attól a valóságtól. amikor a jó gy z. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. hogy energiáinkat egy új évszázad. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. mi igaz és mi nem. ha kéred. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. akik felnéznek egy hegyre. hogy gondoskodjon jólétünkr l. amelyr l eddig csak álmodtál. Itt az id .'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . és segítsétek egymást ebben a munkában. mert megszerezted. Egyszer en oszd meg másokkal. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. Dönthetsz úgy. Magunk dönthetünk arról. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. Itt az ideje. Itt az id . Eljött az id . Eljött az id . hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. örömhöz és jóléthez vezet. de nem azért. Akik valaha éltek ezen a bolygón. keressetek és találtok. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. Soha ne kételkedj abban. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. Ez olyan id szak. A tiéd lehet. amit csak akarunk. Kérheted. Boldogsággal. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. hanem mert kérted. 189 . egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely. ÄKérjetek és adatik néktek. Lépj ki a láthatatlan párkányra. Senki mástól nem függsz. milyen valóságban kívánunk élni. mind hozzásegítettek. és minden teremtmény fontos. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. Ezt nagyon egyszer megtenni. Ez egy olyan lehet ség. Csak annyit kell tenned. Gazdagsággal. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. hogy másoknak segítesz azzá válni. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. mert az univerzum oltalmaz téged. Ez minden jó forrása az életben. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. hogy megteremtsék a saját valóságukat. zörgessetek és megnyittatik néktek. Eldöntheted. Ez a továbblépés ideje.. amely az örök boldogsághoz. Ez az együttm ködés kora. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. Új utat tudunk választani.

de abban rejlik az ereje. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. Én hét napon át énekeltem. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. Igen. legalább annyit kaptál olvasás közben. Szóval abbahagytam. Meg fogod találni a magad dallamát. Énekeld az autóban. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. jó mulatság. mint ki tudnám fejezni. vagy játszol a kutyával. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Egy kicsit sajnálom. 191 . hogy megoszthatom veled mindezt. Énekeld gyakran. Remélem. Kérlek. az udvaron. nem értem. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. Igen. A könyv címe valójában egy dal. utána abbahagytam. mint az egész el z hónapban. Jobban élveztem. A titok. mint mi az írás során. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. Igen. hogy a magadénak tartsd. amikor letelik a hét nap. Nehezemre esett. ha hét napig énekled. és ahhoz is. Folytatni akartam. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el.29. Fogadd meg. mert te sem akarod majd abbahagyni. amikor egyedül nézed a tévét. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. amit nem akarsz! Ez érted van. Van még egy tanácsom számodra. Erre korábban is céloztam.

Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. igen. igen. Igen. Alig várjuk. és emberek. igen. színpadra kell lépned. igen. Igen. Igen. Igen. Például ez: karcsúbb. amit csak akarsz. akikkel találkozhatsz. hogy számolnia kell veled.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. Az Äigen" egy meger sítés. Vannak helyek. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. látogass el az angol nyelv www. Azt mondod Istennek. ahová elmehetsz. Nos. Most te következel. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. Igen.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. Igen. Te is élvezheted. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is. Igen. hogy találkozzunk veled. amelyeket egy héten át énekelhetsz.richdreams. Ismered a titkokat. igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Gyere. Igen. minden a tiéd lesz az életben. velünk együtt. Ha kéred. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. igen. fittebb és egészségesebb vagyok. Igen. Megvan hozzá a képességed. Igen. 192 193 .

és még többet akarnak olvasni. Ez a mi kis titkunk. amit olvastál. Ez egy ajándék. Azoknak szól. van egy meglepetésünk számodra. amelyet soha nem adtak ki. amely soha nem lehet másé. Egy olyan ajándék. Tom és Pénelopé 194 . atitok. élvezni fogod! Köszönjük. hogy elolvastad a könyvünket. tetszett nekik. akik olvasták ezt a könyvet. lépj fel az internetre. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet.hu Itt információkat találsz. Reméljük. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára.Ha tetszik. Menj a számítógépedhez.