A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

miként érd el a dolgokat. pontosan hogyan kérj annak érdekében. és hogyan rekeszd ki. Kérj. ami azt jelenti. Ebben a könyvben megmutatjuk. Megmutatjuk. miképpen. hogyan érhetsz el mindent az életben. Biztosan hallottad már korábban is. de nem tudod. hogy mindent elérj. Ez nem minden. amit nem akarsz. hogy hatalmas er vel bír. hogyan érd el? Nos. 11 . Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. amit csak akarsz. És valószín leg magától értet d nek tartod. bármit megkaphatsz.EL SZÓ A nagy titok Igen. ahová csak akarod. és megkapod. Ez a könyv megmutatja. amit csak akarsz. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. Ez az univerzum egyik törvénye. boldog és egészséges élethez. Olyan életet élhetsz. amelyekre vágysz. és valószín leg bárhová eljuttat. Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. Hányszor fordul el . Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. Egyszer . hogy többet vársz az élett l. amilyenr l csak álmodtál. de elengedhetetlen a gazdag. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. Megmutatjuk.

Kevesebb. nagy hitelkerettel. karcsúbb. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. Állandóan étteremben eszünk. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. Új bútoraink vannak. három fürd szobás házban élek. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. Kilenc kilóval könnyebb vagyok. mint amennyi a valós értéke. új ev eszközök és rengeteg új ruha. fittebb alakunkra. Tökéletes állapotban volt. és a bejárón k odavannak érte). Egy kétszintes. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. új porcelánok. új sz nyegeink. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. 13 . ami gazdagabbá teheti az életünket. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. mint valaha.BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. aranyszín b rkárpittal. mint a tükör. Aranykártyám van. amelyek illenek új. Gyakran utazunk. 1 millió forinttal). amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. Tizenkétezer dollárral (kb. amikor megvettem. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. Csak 88 500 kilométer volt benne. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. Ha meg akarok kapni valamit. Megtakarításom van a bankban. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. öt hálószobás. aminek olyan az alja. megkapom. mint három hónappal ezel tt.

hogy tudod a titkot. Rengeteg ember van. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. Hiszem. Hiszek abban. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. mint nekem. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. amelyet átadok neked. Hiszem. Nem árt. amiben csak akarsz. Remélem. amely egy id s Ábrahámmal. hogy Jézus Krisztus Isten fia. hogy Mohamed Isten apostola. Ez az Isten a kezdet. Jól csinálják. Hívhatod Mindentudó. A négy. amit csak akarsz. hogy miként érj el mindent az életben. Természetesen én is az akarok lenni. Igen. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. gazdagnak tartjuk magunkat. Hiszek benne. Ez a könyv nem a vallásról szól. még gazdagabbak lesznek.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. az Egyedülálló. Egyetlen Isten létezésében hiszek. ami a kett között van. A családomat kiköltöztették a házból. mint szegény barátaikra. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. vagy aminek csak akarod. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. akik régebben úgy gondoltak ránk. nagyszer ! Jogod van abban hinni. hogy nagyon sok hírnököt küldött. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. amiben én. Mindent Átható. Bízom magamban és embertársaimban. Minden hónapban többet teszek érte. Zoroaszterben és Bábban. mint egy újszülöttben. hogy Mózes Isten barátja. mert már ismerem a titkot. akinek több pénze van. 14 . amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. Krisnában. egyetlen egyetemes tudatosságot. és abban. Tehát ha te nem abban hiszel. Örülök neki. A Fenntartó. Azért vagyok gazdag. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. ahol a kocsimat vettem. akié az autókereskedés.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. És ami a feleségem szerint . amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. A titkot. egy népet. hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. mint nekem (most még). FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. Azt a titkot. és az ég küldte. hogy Baháulláh Isten dics sége. Steven Spilbergre. legalábbis többnyire nem). minden dolgok forrása. Hiszek Ábrahámban. mint a korábbi években összevéve. Még nekem is nehéz elhinnem. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. Buddhában. És azok is annak tartanak. és annyi lehet ség rejlik benne. hogy minden vallás Istent l való. a vég és minden. Hiszek abban. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. Hiszem. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. és olyan er teljes. Hiszem. A gazdagság azt jelenti. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. Gondoljunk csak Bili Gatesre. amelyeket neked szánok. hogy kevesebb. hogy több pénzed van. Minden vallást igaznak tartok. a Gyógyító. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak. De ma gazdag vagyok. A gazdagság viszonylagos. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. A titkot. A titkot.

mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. Univerzumnak. amelyb l mindenünk származik. Ez a kreatív energia. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. mint amit fel tudunk fogni. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. Tudod. pár kilométerre a Seal-szigett l. Lehet séged nyílik arra. élvezitek a napot. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. Nem sokkal az után. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. de egy gyémántgy r olyan ajándék. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . Jahve. vagy ha én azt mondom. és kinyitottuk a naperny t. Igen. Földanyának. Érezd a francia teasütemények illatát. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. A Világ Teremt jének. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. Pár éve már ismertük egymást. te pedig azt. Ez a történet itt kezd dött. Nagy Szellemnek. amelyek egy sz k. Isten. hogy egyszer együtt kávézunk a St. de mégis egyfajta els találkozás volt. és megpróbáljátok kitalálni. az olyan lenne. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. ami t led telik! 1. amely sokkal nagyobb annál. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. mi a közös bennetek. Kit zavar. és te azt mondod. és tegyél meg mindent. oszd meg az élményeidet. Elárulom a titkot. Létezik rajtunk kívül egy er . Mo-ritzban. Ha ezt nem tenném. angyalok. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. Ez az egyetemes energia. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . amikor csak lógtok a tengerparton. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. hogy leterítettük a plédeket. ha én azt mondom. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. csíp s júliusi reggelen. amelyet egész életedben becsben tartasz. Feleségem.Figyelmeztetés! Energiának. és err l beszélgetünk. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. ízleld meg a friss sajtokat. ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. Természetnek. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. És ez az er . a barátn mostohaanyjával.

Készen álltam rá. Egy farmon n ttem fel. Isten üzenni szeretne neked valamit.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. Bólogattam. amit l mindenki elhallgatott. felkeltette a fi gyelmemet. és soha nem láttam sólymot a földre szállni. tett két kört a fejünk felett. a barátságos sólyom újra megjelent. Ha kinyújtottam volna a kezem. úgy t nik. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. ezúttal a társával együtt. majdnem elértem volna. majd leszállt közvetlenül mellém. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. az azt jelenti. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. hogy az indiánok errefelé hittek abban. Végül Lisa mondta ki. majd felszállt. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. Tom. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. amikor olyan dolog történt. Alighogy a szavak elhagyták a száját. és pont. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. a másiknak jelzés. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. ha egy sólyom leszáll melléd. hogy csak egy sólyom volt. 18 A mai napig nem tudom. különösen nem néhány méternyire egy embert l. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. majd ismét leszállt mellém. amely megváltoztatta az életemet. amelyet el sem tudtunk képzelni . De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. Mindannyian nevettünk. A sólyom kicsit maradt még. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. hogy Isten üzenete nagyon fontos. ami ellentmond alaptermészetének. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. Az indiánok abban is hittek.Tudtad. Talán csak puszta véletlen volt. az azt jelenti. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. Nem tudom. hogy nem igazán hiszek a babonákban. 19 . Nem hiszek a babonákban. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. hogyan is lehetséges ez. és elt nt az égbolton. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. tett pár kört fölöttünk. Lehet. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét.még legvadabb álmainkban sem. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk.

Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. Nem tudsz szabadulni attól. FEJEZET Fogadd el. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat. hogy jól szeretnél élni. hogy úgy gondold. amelyek err l tanúskodnak. nyisd ki az ajtót. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. A legtöbb ember nem várja. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. hogy elfogadd Isten ajándékait. Engedd meg magadnak. nem vagy méltó arra. nem tudsz szabadulni attól a képt l. ami neked jár. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. Minden szent könyvben vannak versek. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. Nem tudsz megfeledkezni arról. hogy segítségért imádkozol.2. hogy elfogadd: jó vagy. Lehet. az. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. hogy jó dolgokat kapjon. Elképzelhet . amit igazán akarsz. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. Az életedet alkotó események sorát szemlélve. hogy megkapd mindazt a jót. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. Kérlek. Most jó dolgok várnak rád. és vágysz az evilági jó dolgokra. hogy agyonhajtod magad. Lehet. hogy elérd azt a gazdagságot. amelyet az univerzum neked 21 .

és arra kérte. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. sem a másik félnek. hogy meghív ebédre.Köszönöm. amikor a víz még magasabbra emelkedett. a középiskolában hallottam. Ha valaki felajánlja. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. amikor egy ment csónak közeledett. aki megtanított. Két órával kés bb a férfi felment az emeletre.sem neked. de túl is léptünk rajta. . mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. Az Úr majd megóv engem. Valaki. hogy szálljon a csónakba. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. valójában Istent utasítod vissza. Az istenfél férfi azt mondta: . Az Úr egyetért en bólintott. mert a folyó még mindig árad. és a mennybe jutott. el kell fogadnod az ajándékot. Egy helikopter szállt fölé. amelyeket felajánl. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. hogy jó vagy! szánt. amelyet neked szánnak. .miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . ez igaz. A helikopter erre otthagyta. Az Úr majd megóv engem. aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz. A visszautasítás nem jó . Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. Az Úr majd megóv engem. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. és azt mondta: . Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. valójában Istent utasítod vissza. A férfi a háza teraszán ült. akit elragadott az áradás. A férfi ismét elutasította a segítséget. ha gazdag szeretnél lenni. nem. A férfi tehát meghalt. és fel kiabált a pilótának: . A férfi ismét elutasította a segítséget. semmire sem számíthatsz.Köszönöm.Drága Uram. Ha nem fogadod el azt a jót. Ha visszautasítod a jó dolgokat. és így szólt: . Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. és az ajándékozás örömét attól.Igen. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. nem. 23 . És ez nem túl jó ötlet. S t mi több.Köszönöm. A benne ül önkéntes szólt a férfinak. hogy szálljon be. akivel találkoznod kell.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. Az az ember. Egy órával kés bb. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. Nos. és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. Megtagadod magadtól az ajándékot. és csak feléd ² mondta a férfi. aki azt neked szánta. mert a földszint már víz alá került. Mindig feléd fordultam.De akkor ² folytatta a férfi . A csónak így nélküle ment tovább. H szolgád voltam egész életemben. nem. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre. a férfi kimászott a tet re. Már körülvette a víz.Én nem szántam halált neked. ha visszautasítod valakinek az ajándékát. és ledobtak neki egy kötéllétrát.

áthívja a szomszédját. és nagyon megjött az étvágyunk. és ny gös. Amint egymás szemébe néztünk. Bob mosolyogva azt mondta: . Rokonszenves lesz neked. az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta.Marilynnek jók az összeköttetései. El sem tudtam képzelni. Lisa. Fáradt vagyok. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. még a hátamon is felállt a sz r. és mégis belépett ez az er s. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk. Äakit csak szeretni lehet". amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó.3. hatvanas éveiben járó asszony. ég a b röm. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. és nem tud átjönni. Hollywooddal. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Megkönnyebbültem. életvidám.Inkább ne. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. Diane. aki valószín leg azt hiszi. nem érzi jól magát. Bob. 25 . Bob úgy döntött. Teljesen váratlanul ért. hogy Harry Truman az alelnök. Játszottunk a h vös hullámverésben. Erre én azt válaszoltam: . hogy bemutassa nekünk azt az embert. Elhatároztuk. Heather.

Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. szinte és egyenes volt. Lehet. Brosúrákat írtam. és megijedtem. sem az elektromossággal töltött találkozásra. Éreztem Marilyn személyes energiáját. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. hogy er sen érezte. és azt mondta. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. amely meghaladta mindenkiét. ahogy zizeg a b römön. és sok embernek segített elérni a vágyait. és alig vártam az id t. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. hívjam fel. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. akivel valaha találkoztam. örülne. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. Így volt. Sem a sólymokra. Kifejezetten nekem 26 szól. Komolyan mondom. Marilyn tudta. hogy költséggel jár a dolog. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. (Marilyn kés bb elmondta. Elég egyértelm nek t nt. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. mindenkivel egyetértettem. sem az üzenetre. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. Azt is tudom. videókat és más marketinganyagokat készítettem. Épp nem volt nála a határid naplója. Én elvárom.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. hogy azt mondta. amelyet Isten felajánlott. mi az üzenet. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. és jól csinálja. ezért odaadta a névjegyét. És mégis visszautasítottam az ajándékot. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. hogy régebben azt oktatta. hogy eredeti figura. hogy találkoznom kell veled. 0. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Sok éves küzdelem árán. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. megragadta a vállamat. amennyit fizetsz érte. különleges üzenete van számomra (valami. egy fontos üzenet közvetít je. és egyeztessünk egy találkozót. A barátságos sólymok felkészítettek rá. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. hogy elhatároztam. ha tudtam volna. Erre nem voltam felkészülve. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. komolyan gondolja a dolgot. amit most tudok! 27 . A sólymok felkészítettek rá. El ször egy. Nem tudom. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. ameddig csak lehetséges. hogy féltem. Marilyn hirtelen mögém sétált. ezért elutasítottam az egészet. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. ez azért történt így. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. Amikor megkérdeztem.) Feltételeztem. És fordítva: elvárom. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. szinte éreztem. Marilyn szelleme magával ragadott. de már sokaknak elmondott). Az egész nap e felé a cél felé tartott. mi az üzenet. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. Lehet. miként viszonyuljak az igazsághoz. hogy nem tudtam. és ez rossz útra vitt. egy hirdet irodát. hogy ez a kölcsönösség törvénye. ha találkozhatnánk. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. Megismételte. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. Szerettem volna megismerni. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. Igazából inkább kevésbé. És megfizettem érte. Olyan er vel bírt. mert nem akartam költeni a pénzemet. azt mondta. Azt mondtam magamnak. miként lehet jobban boldogulni a világban. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. de azt az üzenetet kaptam. Marilyn elmondta. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. hogy megkapjam. amikor végre elmenekülhetek. De szerintem az igazság az.

hogy egész életed során elérd. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik. És nem is a f nöködön. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. hogy gazdagok legyünk. nem a szerencsejátékokon. Egy ajándék. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. milyen keményen dolgozol. Isten gazdagnak teremtett. ami másoknak árt? Ez 29 . hogy b ntudatot érezzünk azért. zörgessetek és megnyittatik néktek. az els dleges mozgatóer . a fenntartó. Ez az emberi lények valódi természete. amely felett nem mi rendelkezünk. Gondolod. sem azon. Hogy is adhatna olyasmit. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Soha nem szabad. gyönyör ajándék. Ez a sorsunk. a házastársadon vagy a többi emberen. Isten az élet forrása. keressetek és találtok. és ez nem más.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik." Velünk született jogunk. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. Gazdagságodnak egyetlen forrása van. amely olyan csodálatos. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. sem az üzletfeleiden. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. mint Isten. Nem a szerencsén múlik. mert elfogadjuk Isten ajándékát. Ez egy isteni.

akkor kinyit egy ablakot. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. a szó legteljesebb értelmében. hogy úgy tettem. hogy kérjük. Isten jó. megvásárolhatsz. Két értékes hetet vesztettem azzal. Nem kaphatunk mást Istent l. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. Ehelyett azt választottam. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. hogy nem dolgozik tovább velem. A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. hogy megkeresem a nyitott ablakot. Ha tudtam volna. amely felett nincs hatalmunk. beteljesüléssel és elégedettséggel. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. hogyan kérj. Másrészt pedig veleszületett jogod. amelyet egy hónapja béreltem ki. amit most tudok. mintha semmi sem történt volna. Megfutamodtam. Átgondolta a hétvégén. hogy megtudjam. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. Igazán egyszer . Tehát d lj hátra. Kérésedért cserében a tiéd.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. beteljesíthetsz. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. amikor 31 30 . Ma már tudom. Képzelheted. amelyen keresztülmegyek. Ám akkor nem tudtam. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. Tudtam volna. Nem kell. Megvolt a lehet ségem. és arra jutott. Értettem volna a folyamatot. hogy részesülj benne. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell.az egész világgal szemben. Én és az üres irodám . él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. hogy vallásos légy. hogyan éreztem magam. elérhetsz. amit meg kellett volna tennem. mit kell tennem. de akkor ezt még nem tudtam. amelyet megszerezhetsz. hogy ha Isten bezár egy ajtót. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. Ez nem az a fajta b ség. Johnnak dolgoztam. Ez jólét. és élvezd. hogy túl sok pénzt költ marketingre. de visszautasítottam. Az egyetlen dolog. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. megvalósíthatsz.

Keményen dolgozom rajta. De amikor elmész innen. Csak jutalékot adtak. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. mire annyira összeszedtem magam. Tudom. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. és több kazettát hallgattam meg a témában. hogy felhívtam Marilynt. A kezembe adott egy öt-centest.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. .Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. mi lett volna. Jól csinálom. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. és azóta is rendelkezésemre állt. Végül úgy alakult.Hát. és egy hónappal azután. beleértve a magas telefonszámlákat. amit akarsz ² válaszolta. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam. hogyan csináld. a kemény munkához és a focihoz. hogy Nebraskából jöttem. és azt mondta: 33 32 . mint bárki más. ahogyan megkötöm az üzletet. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . Tudom. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. amit már ne tudnál. nem volt fix fizetésem. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. Ez öt hónappal azután történt. Hangosan hirdetem. hogyan kell eladni. Mit tudna mondani nekem Marilyn. amit elmondott: . hogy el kell jönnie hozzám. John! Néha azon gondolkodom. én nem akarok semmi olyat mondani neked. . majd feltett egy kérdést. valahányszor munkára volt szükségem. de valóban szükségem volt a segítségére. Tudom. Nem noszogattak. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. Több könyvet olvastam. Köszönöm. Tudom. ahol két dologhoz értenek. hogy Diane nála járt. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. Tényleg ostobán éreztem magam. hogy látnom kell magam el tt. tudni fogod. Mit tud nekem mondani Marilyn.Hogy elérd. Ez volt az a pont.Nos. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. amikor el ször talál koztam Marilynnel. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. hogy el ször találkoztunk. és ez ma is így van.

akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. Biztonságban éreztem magam. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. hogy Marilyn a tettek embere. hogyan m ködik ez a módszer. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. közérzetem pedig kellemes. hogy lépjek be. szóval vannak dolgok.Rendben! Szeretnék egy új autót. Most megtanítom neked. Marilyn kiszólt. miért m ködik ez a dolog. ² 0. hogy megvehessem azokat a dolgokat. de soha nem szerzed meg. Szeretnék egy házat. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. amely tudatta velem. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. Szóval azt szeretném. nyugodt voltam. Szeretnék mindent megadni ahhoz.. ²Hát. Soha nem ítélkezik. most már gazdagabb vagy. a nap süt. amit csak akarsz. amelyet a cip hordozhat. amelyekre nagyon vágyom. Egy szentélybe érkeztem. Elmagyarázta. mint amikor beléptél ide. amely egész valómat áthatotta. miként kérjem valójában. 34 Odabent megérintett a lakás békés. amit t le tanultam. és meleg szell lengedez. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett. És ha nem m ködik. Akarok egy új házat. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. amiket." Megállított. a madarak csiripelnek. Elmondta. Ismertem már néhány életer s embert életemben. amit most röviden megosztok veled. szeretetteljes légköre. Büszke vagyok rá.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. 35 . A virágok bimbóznak. hogy sikerrel járj. Engem fogsz hibáztatni. hogy ismerem t . szeretnél. Igen. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. Egyfajta er s. Csak pozitív dolgokat mond. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. mint inkább a miatt az energia miatt. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. és azt mondta: ² Ha így írod. akit tisztelhetek. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. Azonnal elmondhatnám. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. Megmutatta. de valamennyi vallást magában hordozza. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. A lilát választottam. kinyitottam. amit szeretnék. Lejegyezhetsz bármit.. amilyen akkor az életem volt. Megkért. Olyasvalaki. Egy Új h t t. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. Elképzelni sem tudtam. ² Írd le ezeket ² mondta. és nem rosszindulatú.és mindig is az leszek. A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. akiben megbízhatok. átsétáltam egy fehér lugas alatt. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. Mifélék? . Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. Nem éltek ott gyerekek. hatalmas energia. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. amelyet ben tt a jázmin. amelyet én éreztem azon a napon. Nem vallásos. Szeretnék. hogy válasszak. Valaki. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. A titkokat.

függetlenül attól. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. akárcsak Dagobert bácsinak. az életed folytatódik. hogy olyan életet tervezz magadnak. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. amit kérsz. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. de hát az a nap soha nem jött el. hogy gazdag leszek . De akár van pénzed. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. Megszámolom. Talán nyer a lottón. amikor elképzeltem. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. Mindig olyan egyszer nek t nt. Ha pénz után sóvárogsz.egyszer csak. egy ilyen ügyes fickó. mint forgalmi eszköz. akár nincs. amelyben elégedett és boldog vagy. máskor nincs. tele pénzzel. Néha van. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. A pénz jön és megy. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom.. A pénz valójában nem más. hogy pénzért folyamodtam. Az a fontos. Hatalmas hiba volt. amit most elmondok neked! Soha. Egy napon lesz egy pincém. Bárcsak tudtam volna azt. hogy van-e pénzed. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. és fürd zöm benne.. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. mint én. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. 37 . Egy napon milliárdjaim lesznek. vagy nincs.

így hát mégis pénzt kért. Mert ha nem tudod. Lehet bel le ékszert. mindig van egy rés. Ehhez csak az kell. amit nem szabad kérned. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. arra kéred t. Eva valóban megkapta. valószín leg megkapod. Ehhez sem kell pénz. hogy szép. fogat készíteni. és semmissé teszi azokat a próbákat. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. amelyikre vágytál. hogy tudd. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. amit kért. és neki nincs szüksége pénzre. hogy teremtsen. Az egyik barátunk. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. hogy azt kérj! Mondjuk. alaposabban is szemügyre vette a csekket.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. és neki küldte át az összeget. családot vagy új cip t ² akármit. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. 39 38 . utazásra. gondoskodó. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. Istennek semmi szüksége pénzre. azt kapod: semmit. Amikor pénzt kérsz. biztonságos otthonunk legyen. és talált egy. vagy valakit. Isten megteremti számodra. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. Kérhetsz aranyat. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. Ehhez nincs szükség pénzre. hogy megbírságolnák. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. aranyunk és drágaköveink. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. tehát valódi dolog. ezért egyáltalán nincs szükség arra. amit kérsz. Kérd a Teremt t.. Ehhez sem kell pénz. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. Eva. mit akarsz. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. Képzelheted. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. mit kapsz?! Márkát. És azt is tudta. és összezagyválsz mindent. jent. nincs általánosan elfogadott pénz. soha. Az arany önmagában is értékes. Olyan sport Lexust. és ki kellett találnia. Isten tart el téged. hogy elfogadd a hagyatékot. az a pénz. Azt mondta. amelyei nem tölt ki fogalom. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. kérsz egy autót. Az egyetlen. Egy héttel kés bb leesett az álla. hogy pontosan milyen autót akar. de a pénzintézet hibázott. Minden jó dolog Istent l való. mit akarsz. ki tudja. Isten azt szeretné. megbízható autónk. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. új ruhát.és az univerzum gondoskodik róluk. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. hanem valódi pénz. Láttam már olyan pereket. hogy adja át neked a fenntartó szerepét. mit akarsz. ami a tiéd. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. semmibe vette ezt a szabályt. mert az arany ásványi anyag. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. valójában arra kéred. autókra. Ezeket a dolgokat kérd . sikeres vállalkozásunk. Az univerzum megadja. amelyek felett nincs hatalmad. és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. Ez nem hirdetési trükk volt. ha kitalálod. Ez kibillenti az egyensúlyt. er s. amit elkölthetett vacsorákra. ruhákra. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. de borzalmasan vágyott rá. bár t u d t a . Amikor Eva lehiggadt. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. akit szerethetsz. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. Pénz. Nyerhetsz autót egy perben is. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. Kérj azonban pénzt. amelyet a kezében tarthatott. amikor megnézte az e-mailjeit. Ha nem tudod. jobban teszed. Amikor pénzt kérsz t le. házat.

Biztonságban voltam. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. vésd jól az eszedbe. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. hogy nála nincs mit l félnem. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. az Anna királyn korabeli székeket. amit korábban ne tudtam volna. Sok ingatlant elvesztettem. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. bár nem volt rajtam a cip m. és komoly fejtörést okozott számára. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. és lesd el a titkot. még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. Készülj fel rá. Hamar megtanultam. Kérd kifejezetten azt. Feltárom ugyanazokat a titkokat. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. és cserébe kapott egy sorsjegyet. Végy egy mély lélegzetet. peso vagy jen forrásai lehetnek. az önbecsülésem. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. Azonnal tudtam. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. Áthatja egész létezésünket. 6 végzi a teremtést. Mindig is tudtad. Mindent eladtunk: a nagyágyat. te és én. oly módon. és valóban a dollár. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. Menjünk hát együtt. senki sem utasít vissza. Most én következem.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . furcsamód átváltoztam. Én tanítalak téged. Cindy elfogadta a húst. Az igazság örök érvény . a kanapékat. a kenyérpirítót. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. Teljesen ellazultam. Nem volt állásom. és ahol biztonságban vagyunk. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. Hallod a harangszót. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. és tudod. Megjelenik a zenében és az irodalomban. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze. akkor más kapja meg. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. ahol ellazulhatunk. Nem hív a hitelez m. Energiát. Tudod az igazságot. A lány azt mondta. Ha gazdag akarsz lenni. amikor nyert egy fél marhát. Rengeteget tanultam Marilynt l. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. csukd be a szemed. Fontos. amit akarsz. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. Új-Mexikó délkeleti részén. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. együtt kellett élnem a feleségem húgával. ha nem kéri a húst. Mindenhol jelen van. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. Elhagyott az ön bizalmam. Kérlek. Persze semmi olyat. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. amely megvalósítja. amelyek felett nincs hatalmunk. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. Tarts velem. 41 40 . Teljes és tökéletes biztonságban.

érvelned. Semmiben sem különbözik attól. El ször leírtam a nevét. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. láthatatlan kötelék vezérli ket. Újra és újra ezt hallom: . Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. valamiféle megérzés. Ritkán fordul el . Ma már semmi különöset nem teszek. hogy elfoglaltnak t nj. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. és az jelentkezett. de túl is mutat azon. mindenható. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. hogy többször kell felhívnom valakit. Mindenesetre én így voltam ezzel. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. csak kérni és elfogadni. és örülök. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. A legcsekélyebb fogalmad sincs. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. Az si. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. milyen er vel bírsz. amit az emberiség létrehozott. Ez ilyen egyszer . Miért kell agyonhajtanod magad. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. de valami miatt most mégis megtettem.Általában nem veszem fel a telefont. politizálnod. létrehozta a csillagokat. ha azonnal tárcsáztam. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. hogy ajánlatot tegyek neki. hogy minden. Most itt az ideje.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. Nem kell könyörögnöd. Megtörtént-e már. mit fog mondani a másik. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. vagy üzletet kössünk. A munkám lényege. Tudjuk. Felvette a telefont. Most képzeld el. amely el idézte az srobbanást. és lehet ségem volt rá. hogy tudtad. amíg lecsendesülsz. amit kigondoltam. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. és csak azután hívtam. hogy elérjem. Hogy mi a kulcs a sikerhez.az élet mai formáját. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. amint a sugallat megérkezett. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. Képzelheted. hogy bármit meg tudok tenni. és az energia teljesíti. és azonnal tudtad. hogy a fejembe vettem. a galaxist . várj egy kicsit. hogy fel akartál hívni valakit. Semmi mást nem kell csinálnod. mint az enyém. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. Képzeld el. Az univerzum megadja számodra az id t. Mégsem tudtam bármit megtenni. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. De az igazság az. kényszert alkalmaznod. hányszor fordult el . Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. amit a fejembe veszek. Amikor felhívom ket. Nem is tudom elmondani. a helyzet megváltozott. Úgy érzik. amit csak akarok. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. hogy megláttál valakit. hogy álmaid párja . Meg voltam gy z dve arról. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. 43 . hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. egy gondolattal kezd dött. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. hogy elérjem. ugyanezt tapasztalod. vagy ha éppen dolgozol. hogy így volt. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. Amióta ezt a módszert használom. az üzenetrögzít jelentkezik. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. Ez elég bosszantó.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. hogy kétszer cs dbe mentem. legfels bb energiával. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. Várj. amelyre szükséged van Rendben. mégis mindent elérek. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. és fogékonnyá válsz. és arra kényszerülsz. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. hogy belemerültem a munkámba. elmondom kés bb. valószín leg tévedsz. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. Te megrendelsz valamit. Igen. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett.

Erre nemet mondtam. mi lesz. hogy minden számládat kifizeted. új autód van. Egy BMWkereskedésben találtam rá. ha gazdag gondolataid vannak. de senki nem vette meg. amikor is kaptam egy levelet.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. valóban nem lesz elég pénzed rá.Rendben. Ha aggódsz. És mindez az elme hatalmának köszönhet . Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. már szinte munkanélküli is vagy. hogy ha szegénységre gondolsz. amíg a hitel lejár. és hazamentem. Lejjebb is engedték az árát.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. Ha azt mondod. Nem tehették.Akkor mit akar? . Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. Az elme kreatív energiája végtelen. Most elmesélem. hogyan m ködik a módszer. majd azt mondta: .Hitelt egy új Mercedesre. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. Töprengett egy percig. mint a Äkis Mercedesre". Körülbelül egy hét telt el. hogy elkeljen. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. amely arról tájékoztatott. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. Megállapodtunk. akkor szegénységet teremtesz. akik nem kaptak érte jutalékot. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. hogy minden vágyaddal teljesítse. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. k tévedtek. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. És ez a teremt energia alig várja. Bármit is akarsz. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. Elmentem a bankba. Ha jóindu45 . És éppen ez a bökken . Ha azt gondolod. de egy évvel hosszabb a futamid . Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. . de meg is szüntették a hitelemet. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. hogy el fogod veszíteni a munkádat. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. és megkérdeztem. Felhívtam. hogy hiányt szenvedsz valamiben.kérdezte. Én pontosan azt kértem. a tudatalattid megteremti. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. mint kellene. vagy van valakid. és azt is elárulja. amelyet szerettem volna. és azt mondta. . akivel megoszthatod az életedet. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. hogy szeretnék egy Mercedest. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. és válaszaimat beírta a számítógépbe. megkapod. Ha azt hajtogatod. Szóval újra leírtam. amit kérsz: kevesebbet. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra. Másrészt viszont. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. Mert akármire gondolsz. ahol két hónapja állt. az már az akaratodat tükrözi. Ez azt jelenti. Magam teremtettem az el finanszírozást is. amire mindig úgy gondoltam. gazdag karácsonyt tartani.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. akkor úgy lesz. (Még azok is így vélekedtek. amelyet továbbra is akartam. Ha azt mondod. Leírtam. amit valaha láttak. V-8-as motorral. azzal jólétet teremtesz. találd ki. nagy. Elhatároztam. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. Az én autóm volt. Végül azt mondta. aki azt javasolta. Ezt hívják úgy. Nem elég. Ellen rizte a kérvényemet. És újra meg új ra. hogy nem volt tudomásom arról. Pontosan azt fogod kapni. új házad. hanem hitelszövetkezet is. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet.

Ha arra a jó dologra összpontosítasz. azt legalább tízszeresen kapod vissza. Kérlek. Amit adsz magadból. de sok vonal tér vissza hozzád. Ha szereted az életedet. Ha negatívat. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. Azt azonban valószín leg nem érted. olyan gazdagság les: a jutalmad. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. Amit kisugárzol. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. megsokszorozva kapod vissza. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. és elhiszed. latúan gondolsz másokra. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . az életed megtelik szeretettel. akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. az visszatér hozzád. amit el akarsz érni. tengernyi idegességet kapsz. Ha boldogságot. úgy arat. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. de ellentétes irányú következménye. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. 46 47 . Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. Ha idegességet sugárzol. Jegyezd meg. hogy igaz. a munkádat. Ez a megsokszorozódás törvénye. Tudod. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. akkor fejl dsz és kivirágzol. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. hogy az már most is a tiéd. akkor a boldogság egész tárházát.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. hogy bántson vagy segítsen téged. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. Akármit bocsátasz ki a világba. hogy el segítse sikeredet.

Ráébredt. amire nem vágysz. Amit pedig kibocsátasz. írsz vagy gondolsz. mire a fájdalom visszatér. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. 49 . mert mások. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. hogy ítélkezzünk. Ennek persze az ellenkez je is igaz. Azzal védte meg magát. mint amikor el ször találkoztál vele. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. Ha szeretetteljes.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. rosszindulatú. Rájött. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. Mindez csak árt neked. Elmondta. hogy dolgozni menjen. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. egy délután felhívott. és az élete hirtelen der sebbre fordult. Ráadásul nem azért vagyunk itt. aki kit n egészségnek örvend. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. kedves. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. a szomszédok. nem vár t le semmit. Megváltoztatta a hozzáállását. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. a f nökeink. A férjével mi ndi g veszekednek. Túl beteg ahhoz. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. Amikor rosszat mondasz másokról. Egész életedben ezt hallgatod. a barátaink vagy a szeretteink miatt. Könny kigúnyolni ket. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. Egy barátn m. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. Már annyit hallottad. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. Túl egyszer másokat gy lölni. amennyire csak tud. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. Ez egy olyan probléma. hogy ez igaz. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. Úgy döntött. negatív energiát bocsátasz ki. hogy vissza fog térni. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. Az egyetlen. Tudod. azt sokszorosan kapod vissza. hogy a fi a el es et t a robogójával. Azért vagyunk itt. pusztán azért. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. ha a gyerekekr l van szó. hogy ha galád. hogy gazdaggá váljunk. és eltörte a kulcscsontját. de szüksége volna a pénzre. ami vele történt. annak az átkozottnak. azt kapod. ami kellemetlen számunkra. nagylelk és tör d szavakat. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. magadat bántod. Amit adsz. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. amiben biztos lehetsz. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. Túl egyszer hagyni. Úgy érezte. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt.

és bocsáss meg magadnak.A munka. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. csak azokat mondd ki. majd javíts a gondolkodásodon. Képzeld el magad. és te most megtanulsz egy új módszert. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. Ahhoz. megér annyit. állj meg. hogy jegyzeteket írj. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. hogy befejezd a következ fejezetet. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. hogy folytathasd. hogy egyedül maradhatsz. Ahogy apám szokta mondani: . a munkatársaid. hogy jól csináld. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. a családod. amíg ezen dolgozol. nem nyomasztanak kötelezettségek. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ². szerezz be egy vonalas füzetet. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. Jobb. ha nem zavarnak a barátaid. amit megéri megcsinálni. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. A tanulás munka. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. Mindez rajtad múlik. azt gondolván." 50 51 .«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról.

hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. és megkapod. Csak a lap egyik oldalára írj. amit meg kell tenned. hogy elképzeld. Ide kés bb írsz majd. mit akarsz. amit szeretnél. Ha nem. Most pedig elmondom. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. nem is akartad igazán. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. Kérsz valamit. Kezdjük azzal.7. hogy megtedd az els lépéseket egy új. az isteni inspiráción. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. és mindig hagyj ki 53 . hogy eldönt d. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. Elképzelhet . és akkor elérheted. hogyan. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. amit Isten nem szán neked. Lapozz egyet. hogy olyan dologra vágysz. A lényeg. Az egyetlen. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. A különbség benned rejlik. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. Nyisd ki. és az univerzum dönt. jobb élet felé. mint szegényen.

amit szeretnél úgy. azt a látszatot kelted. mintha hazudnék vagy csalnék. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. Ezt akarod? Természetesen nem. Ha abszolút nem akarsz új autót. A listám 1. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. azzal valójában azt mondod. amit most akarsz. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. hogy élvezd kívánságod tárgyát. Az univerzumnak egyszer . hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. és csak a lap egyik oldalára. Akkor miért mondjam. mintha már a tiéd is lenne. hogy ne írj olyasmit. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. Itt egy példa arra. Karcsú vagyok. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. és szünetet rendelnek el. hogy várjon.a holnap soha nem jön el. tégy úgy. romantikus kapcsolatban élek. 4. 8. csináltál-e már ilyet korábban is. Szeret . Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. amit hallani akar: új autód van. írj egyegy kívánságot minden második sorba. Egy csodás estét töltöttem az operában. írj egy listát mindenr l. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. az adott pillanatban. Most készíts egy listát. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. és kidobhatod. Van egy új székem. 5. Feltételezem. Azzal. hogy megvan? A válasz erre az. Nincs új autóm. csinos és egészséges. hogy AKARSZ egy új autót. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. Nem fontos. soha nem kapsz lehet séget arra. Remélhet leg te tudod. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". Az új házamban élek. ahogy elmondtam. de nem most. hogy AKARNI akarsz egy új autót. Ha a jöv be teremted. Nagyon jól éreztem magam a színházban. Imádom az új munkámat. mint kódokra. amelyekre vágysz. amelyek azt kérik az univerzumtól. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. Valami kézzelfoghatót. Nem vagyok ott veled. Feltételezem. Nos. hogy anyagi gondjaid vannak. most elkezdjük a listát. Úgy éreztem. A második oldal tetejére írd fel: A listám. mit akarsz. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. 3. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. 6. hogy alkalmazd a b ség törvényét. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . 7. Ezzel eléred. Vigyázz. Van egy új kanapém. amely szerint korlátlan készlettel. Csak az egyik oldalra írj. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. vagy. 2. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. Miután kicsit már kipróbáltad. de akarok egyet. amelyre valaha is szükséged lehet. Az univerzum ezután megadja neked. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. 55 . Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. Ez fontos annak érdekében. így azonnal élvezheted. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. Készítsd el a listát pontosan úgy.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. tör d . Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. hogy akarsz bizonyos dolgokat. amit használhatsz. mintha szeretnél. Én sokat teleírok egy hónap alatt. hogy akarsz például egy új autót. a tudatalattid azt hallja. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. hogy gazdaggá válj. amit akarsz. és nem tudom pontosan. Gondolkodj nagyvonalúan. vagy szegényesek a forrásaid. Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. engedje meg. azt mondod az univerzumnak. Ez eleinte nehéz volt számomra. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. hogy szeretnél valamit. hogy teremtesz valamit. amit és amikor akarsz. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. hogy b ségben élj. Rengeteg új barátom van.

szó szerinti megfogalmazásban. de valóban akartam egyet. amilyet csak akarsz. hogy már a birtokodban van. Amit kaptam. 13. Én el ször leírtam. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. Akármit. és megkapod. Részt veszek egy tengeri körutazáson. és nézd meg minden szögb l. hogy megismerje. milyen élvezni azokat a dolgokat.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. írd le a dolgokat. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. amelyet a tárgy birtoklása kelt.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. 10. Ez a tiéd. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. Aktív társasági életet élek. mint hittem benne. amely összetartja vágyaidat. csak írd le. amely valaha felvet dött. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. Lehet. amelyiket kérted. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. amit akarsz. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. amit szeretnél. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. Tedd valóságossá önmagad számára. amit akarsz. Azonban a lelkesedés az." A lelkesedés rugalmas kötelék. 15. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. hogy elkészíted ezt a listát. amíg már úgy érzed. Most csak durván vázold fel a dolgokat. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11. Írd le. Nem gondoltam. Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. Ezután érezd azt az örömöt. amelyet valaki megvett. Valójában addig írd. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. és mik a vágyaid. És az univerzum mindig a szívedbe néz. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. és képzeld el. amikor el ször hazavezetsz vele. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. amit altkor érzel. Wolfgang azt mondta: 56 . Menj el egy autókereskedésbe. hogy megszerezted. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. Képzeld el. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. Rajzold meg a körvonalakat. A képnek tisztának kell lennie. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. Ez lehet séget ad az univerzumnak. hogy széles választékot nyújtson számodra. Az apróságokat is le kell írnod. hogy megkapj bármit. mit kérsz. kényszerít erej kívánságokká változtatja. amelyeket meg szeretnél tenni. Kés bb német szerel barátom. Képzeld magad a kormány mögé. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. Inkább csak kívántam. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. szóval leírtam. közvetlenül a kereskedésb l. Képzeld el a b r tapintását és illatát. hogy van egy zöld Mercedesem. megbízható és folyamatos 14. amit kértem. amit leírtál. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . amit akarsz. és zöld. A bevételem sok. Írd le. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. Olyan hosszú lehet. Valójában ez a titka annak. Új leped im vannak. A lehet legkevesebb melléknevet használd. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. Lelkesedj ezért az autóért. hogyan akarod élni az életedet . Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. kimerítetted minden vágyadat. Képzeld el. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". a Äkis Mercedes". írd le azokat az üzleteket. egyszer . Lásd magad el tt a kívánt színben. Most érezd a szétáradó örömöt. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. új volt. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. Azzal. amelyeket meg szeretnél kötni. Vagy olyan autót ajánlanak. Fantasztikus a szexuális életem. = Megkapod. de soha nem vezette.

Járj esküv kre. Az univerzumnak sem. amelyeket meg akarsz szerezni. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. 58 59 . érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. amit akarsz. Azt fogadsz el.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. Lépj tovább. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. Nézegess jegygy r ket. miben hiszel! Tégy úgy. Senkinek sem számít. kövesd ezt a rendszert. Azok a tieid. a tapétát vagy a medencét. Akármit akarsz ² érintsd meg. Tedd valóságossá a dolgokat. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. amelyeket szeretnél. Teljes mértékben rajtad múlik. amelyre szükség van ahhoz. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. hogy kérj és várj. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. valamennyi a tiéd. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Nem kell kiérdemelned. ahogy leírtam. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. Most is akarod. és képzeld el. Kérlek. Ha új kapcsolatot szeretnél. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Próbálj fel néhányat. mi minden lesz a lakásodban. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. Kukkants be minden egyes szobába. Menj. és a maradékot elutasíthatod. függetlenül attól. Nem kell befejezned. Mert teljesen mindegy. hogy miben hiszel. Úgy képzeld el ezt az otthont. A te dolgod. hogy elérd a gazdagságot. Maradt még néhány részlet. és nézd meg a h t t. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. lásd magad el tt. amiket kértél. Nézd meg minden szögb l. elérned vagy teljesítened semmit. Ne te keresd.

amennyire szükséged van.8. hogy kés bb b víthesd a listádat. A lap tetejére írj fel egyvalamit. például: Az új autóm. El ször leírtad azokat a dolgokat. mintha már a tiéd lenne. milyen autót szeretnél. Ne felejtsd el. Most részletezni fogod a listádat. Annyi oldalt használj minden dologhoz. most is bizonyosodj meg arról. amelyeket akarsz. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. mikor. Már megvan a lista arról. Azért hagyod ki ezt a helyet. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. hogy úgy kell leírni az autót. Minden sor egy elrendelés. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. 61 .viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. és valóban megkapod-e. hogyan jutsz hozzájuk. Mellesleg van egy különleges oka annak. hogy megzavarnának. összpontosítást és er feszítést igényel. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj. Gazdag vagy . Elképzelhet . hogy az elméd segítségével megteremts valamit. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet. Most írd le részletesen. Minél összetettebb egy elrendelés. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. Ezek valóban olyan dolgok. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. mit szeretnél elérni az életben. amelyeket jobban szeretnél. Hagyj ki minden második sort. mint másokat. Az. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. Ezután már az univerzum dönti el.

12.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . 10. amit csak el tudsz képzelni. ott volt a bézs táska. Az is lehet. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. Védd magad és azokat. mint én t. Kérj az univerzumtól mindent. mert cip t nézett. akik a legjobbat akarják nekem. túl hosszú ebédszünetet tartott. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. 5. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. Az új autóm motorja 12 hengeres. az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. Minél részletesebben fogalmazol. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. tökéletes biztonságban van. hogy neked jó legyen! Legyen. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. Az autómra kiváló garancia van. Ez a legmegfelel bb autó számomra. Van benne rádió. Az új autóm belseje kávészín . Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. pontosan úgy. Van benne pohártartó. mint ahogy megvetted az autót. Az autó tökéletesen m ködik. 13. húszlemezes CD-tárral. Az autóm vezet ülése állítható. 4. Az a dolgod. és javaslom. ha te egy alig használt. az isteni inspiráció. 6. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. 8. De mi van. amennyire tudsz. egy n érkezett. használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. Az új autóm fekete. hogy meghatározd a paramétereit 63 . 11. Készítsd el úgy. 18. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. 2. Az új autóm b rkárpitozású. Légy annyira pontos.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. Igen. amelyre vágyott. Csak azok utaznak az autómban. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. Ideges volt. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. Amint belépett a munkahelyére. 21. Új autóm ugyanúgy keres engem. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. 16. 17. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. 15. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. Leírod az életed körülményeit. Akárki vezeti is az autómat. Egy kellemes. Meg is vette. Az új autóm egy Mercedes. akiket szeretsz. és a vonzás törvénye összehoz minket. 62 7. hogy megebédelt volna. és visszarohant a munkahelyére anélkül. amelyet az univerzum nem szán neked. 20. szeretetben és megértésben. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. Ez az értelme ennek a feladatnak. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. 9. 3. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. Van benne CD-lejátszó. Kéréseidet vajon az isteni jog. aki táskákat árult. így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. Nem terheket keresel. Elképzelhet . A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. Írd le. amit akarsz. 22. ahol megtalálta a lábbelit. Kiváló hangszórók vannak benne. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. ahányat csak szeretnél. 19. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. amit akarsz. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. ahogy én itt. A Mercedesem egy S-600-as. annál jobb. amelyik ment a cip jéhez.

kellemes mintája van. hogy hozzáadj még pár részletet. 8. mint amilyen az otthonod. A kanapém 1. mint például: Az otthonom. szeretetben és megértésben. 11. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. ahogy én is keresem t. amit csak akarsz! A több mindig jobb. és határozz meg egy új dolgot. a többi rövidebb. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. Könnyen kifizetem. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. Modern. amíg már mindent részleteztél. Az otthonom a saját tulajdonom. 10. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. és a vonzás törvénye összehoz minket. amelyet akarsz. 9. 16. Az új otthonomban élek. Talán vissza akarsz majd térni. lapozz a következ oldalra. 3. 4. és a vonzás törvénye összehoz minket. Öt hálószoba van benne. 6. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. Ahogy megfogalmazod a részleteket. A medence f tött. Most éppen a saját új. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. 65 . 2.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. amennyire csak lehetséges. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. 5. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. Bizonyosodj meg arról. Határozd meg a paramétereit annak. 2. 17. Van egy gyönyör . akik a legjobbat akarják nekem. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. Térj vissza vágyaid listájához. Alább két újabb mintalistát találsz. 64 Az otthonom 1. 12. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. szeretetben és megértésben. Kényelmes ülés esik rajta. 6. új kanapém. Az új kanapém világos szín . Csak azok jönnek el hozzám. 3. gazdag életedet részletezed. 4. 5. 15. és írd hozzá azokat is. Új otthonom teljes kör en biztosított. amit akarsz. hogy leírtad az autót. Kérj mindent. 7. Van egy csodás úszómedencéje. Jól megtámasztja a hátamat. Új otthonom ugyanúgy keres engem. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. 8. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. amire az elméd vágyik. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. Házam van. Három fürd szobája van. 9. Új otthonom nagy és tágas. ahogyan én keresem t. Az új kanapém keres engem. 14. 7. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. 13.

de ez egy óriási akció volt. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. Elmondom. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. Megkértem a lányomat. és jelent sen leárazták. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. Egyetértett velem. a 8 -9. amit más akar. Egészen addig. (Nem szabad leírnod azt. Másnap elmentünk. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. Amikor odaért. mint én t". amit akarsz. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. megtalálja-e az ágyát. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 . Nagyon sok jó ágyat láttunk. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. Ez az elengedés.) Beleírta az említett sorokat is a listába. hogy eléred-e. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. Ez egy nagyon fontos kijelentés. és aludtam egyet a focimeccs el tt. inkább led ltem kicsit a kanapéra. miért kellett ezeket szerepeltetni. de egyiket sem vettük volna meg. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. hogy végül azt mondtam a lányomnak. Soha nem gondoltunk a Searsre. amely igazából az érzéseidr l szól. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. Nos. hogy az univerzum meg tudja mutatni. döntenie kell. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. Jobb volt. és saját lakásba költözött. Valójában már nem érdekelt. amíg fel nem hagytunk az aggódással. merre nézzünk.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. Úgy éreztük. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. A feleségemmel elhatároztuk. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". helyre: Äugyanúgy keres engem. Pénelopé pedig elment a barátjához. Legid sebb lányom. Annyira kellemetlen volt már. hogy írja le. mit szeretne. amit csak találtunk. belenézett a vasárnapi újságba. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. hogy kap t lünk egy ágyat. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. akármit is akarsz. nem vehettünk meg semmit egészen addig. Néha ezen múlik. Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. Szóval ahelyett. Ez a leválási szakasz. hogy megvan-e. amely által sokkal könnyebben megtalálod. Belefáradtam a nézel désbe. már megvan az ágy. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét.

hogy megtanuljunk olyan dolgokat. mint egy új autó vagy egy szép. a kedvesség. okos vagy gazdag valaki. Senki sem tökéletes. a jóindulat. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. Szükségünk van barátokra. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . Szükségünk van egy társra. Teljesen mindegy. egyikünk sem tökéletes.ez a valódi oka annak. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. tanulunk . amely megnyugtatja a lelkünket. Hibákat követünk el. fejl dünk. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. Szóval. a megértés és a tolerancia. Megérdemled. ha van egy csomó mindened. amelynek gondját viselhetjük. akit szerethetünk. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. hogy ezt az életet éljük. akikben megbízhatunk. és bens séges. biztonságos otthon. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. Azzal. Ez azt jelenti. gyöngéd kapcsolatra. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. és egy családra. mennyire spirituális. Azért vagyunk itt. és mi ennek a világnak a részei vagyunk. mint a türelem. hogy leírod. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. a szeretet.9. Ez egy tökéletlen világ. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj.

ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". 4. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. Akar házas vagy. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. hogy a jöv mit tar71 . milyen házasságot szeretnél. amelyek boldog. akár n . 22. Spirituálisan összeillünk. egyik sem növekszik megfelel en. 6. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. szeretetben és megértésben. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. Biztosítja számomra a szabadságot. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. 10. a gyermekeidet és a házasságodat is.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. hogy ez egy gyakorlat. mert csak azt kaphatod. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. jó fizetéssel". hogy feladta a munkáját. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. amelyet keresek. szeretetteljes. 12. A házasság. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. hogy még jobb társat találj. 11. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. írd le most azonnal. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. a partneredet. Ha jobban érzed magad valakivel. hogy ÄJohn szeret engem". 9. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. 70 16. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Ha feladod a személyiségedet. ha nem azt szeretnéd. Ez a te életed: azt válaszd. sikeres élethez segítenek. Boldog családot alkotunk. Nem tudhatod. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. ha a kapcsolataidról írsz. 20. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. akár férfi. Támogat mindenben. Soha ne írj olyat. elgyengülsz. 21. Van még valami. Módosítsd úgy. amit teszek. 3. akár egyedülálló. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába.és fordítva. Nagyon jó barátok vagyunk. hogy önmagam lehessek . és a vonzás törvénye összehoz minket. 17. és élvezzük az együttlétet. 23. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. bármikor megváltoztathatod. és mások sem t led. amit át kell gondolnod. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. ami az alábbiakban le van írva. Ez a gyengeség összezúzhat téged. 14. 7. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). amit kértél. Ez egy jól m köd házasság. szóval. 19. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. 2. Lehet. Minden gyermekünk egészséges. És az is lehet. A lelki társamhoz mentem hozzá. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. viszontkeres engem. 5. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. Rengeteget szórakozunk együtt. 8. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . Végig egyetlen személynél kell maradnod. 13. A házasságom 1. ÄJane feladja a munkáját. mert örökké sajnálni fogja. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. 15. 18. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. Határozd meg. Ugyanez igaz az emberek esetében is. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. és én is h vagyok hozzá. mikor.

Kérd a hibátlan kapcsolatot. mit kell tenned. 72 mind érzelmileg bántalmazta. Kérd. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. Miután egy órát náluk töltöttünk. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. és hagyod. ami kor kilencéves voltam.az egyetlen állandó dolog az életben. A férje mind fizikailag. Még ilyenkor se er ltesd. h séges társat. Az egységetek olyan létezést teremt. Akkor írd azt: Tudom. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. Ez az univerzum törvényének megszegése. A fák ferdén n nek. Soha ne kérd. A változás . személyesen. ami neki a legjobb. És ami még fontosabb. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. Ismerek egy gyönyör . de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. hogy John a sajátjával foglalkozzon. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. hogy együtt maradjatok. nincs rá mentség. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. ahol találkozott egy másik férfival. amely több. És mindig keményen dolgoztam azért. hogy a saját házasságomat megóvjam. lehet. mint két személyiség együttélése. lehetetlent kérsz. hogy mások vigyázzák a maguk életét. A szüleim elváltak. és végre lehetnek olyan dolgai. amit te szeretnél neki. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. Vázold fel a körvonalakat. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. majd talált egy kit n munkahelyet. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. mit tegyen. mi a jó neki. aki királyn ként bánt vele. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. és eldönt d helyette. energikus és vidám n t. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. Ez a n els háza. A legjobb. és tudni fogod. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. hogy mégis tudni szeretnéd. azonosságot. ami veszélyes dolog. míg az a munka. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. Érzelmileg megviselt a dolog. Lehet.és nem a tökéletesség . és imádta a gyermekeit. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. Erre nincs mentség. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. a helyzet gyorsan megváltozhat. Sokat gondolkoztam rajta. amely úgy m ködik majd. és a dolgok maguktól alakulnak. talán több kárt okozol. Ha megpróbálsz irányítani valakit. hogy másoknak mire van szükségük. Azt nem határozhatod meg. ha valaki más irányítani próbálná az életedet. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz. ugyanakkor hagyod. hogy a férj azt tette. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. hogy váljon el. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. Emlékezz arra. Ilyen nem létezik. Ez minden személy saját felel ssége. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. Valójában éppen az az élet célja. hogy a válásuk nem az én hibám volt. Olyan egységet. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. vagy tartós kapcsolatban élsz. és hogyan viselkedjenek. Természetesen nem támogatom. hogy megmondd valaki másnak. Mindenki követ el hibákat. hogy jobb emberré váltam."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. ha nem érdekli a dolog. Kérj megbízható. Lehet. hogy azt akarod. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. Lehet. mint hasznot. hogy megkapták a hitelt a házra. nem tudom. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. Lehet. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . az egész családom arra buzdította. mint a jólét er dje. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. Te sem vennéd jó néven. házasságot teremts. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. mert már láttam válást testközelb l. Elvált. mire megértettem. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. és hagyd. amelyet együtt vesznek.

Ne kérd. Azért vagy itt. Lehet. és új kapcsolatokat. hogy néhány régi barátod melletted marad. Ha jachtot akarsz. Neked nem az a dolgod. Valamennyi a tiéd lesz. 75 . vagy ahogy csak akarod. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. Pedig spirituális fejl désed az. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. Most pedig fogalmazd meg pontosan. Azok. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. a dolgok megváltoznak. amely megengedi. akik közelebb állnak hozzád. repül gépleszálló-pályával. Hajts a legnagyobb dologra. hogy megtaláld a megfelel társadat. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Hagyj ki néhány oldalt. ha hagyod. miként írd le a kapcsolataidat. A partnereim. Ismételd ezt meg: A vev im. Ez a te életed. kertésszel és szakáccsal együtt. ebben az életben. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. 74 Most.. Egy napon arra ébredsz. Tágítsd ki elméd határait. amelyik a legjobban tetszik. A kapcsolat beteljesítette célját. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. tégy magadnak egy nagy szívességet. hogy magadat fejleszd. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. és akár abban is. Nehéz terhet jelentenek. írd le. annál könnyebb lesz az életed. hogy lásson munkához. milyen életet akarsz élni. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. szolgálhatod a legjavát. hogy egy kapcsolatnak vége. zárd le szeretettel. vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. Ha palotát akarsz. ha nem is barátként. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. Olyan barátaid lesznek. lehúznak. amely tele van álomházakról készült fotókkal. Mindig kérd. hogy készíts néhány valódi tervet. akik a legjobbat akarják neked. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. Védelem alatt állsz. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. Akármilyen nehéznek is hangzik. Az univerzum végül megadja neked. Az alkalmazottaim. Azért vagy itt. milyen ügyfelekkel. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Írd le a munkát vagy az üzletet. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. akiért aggódsz. A gazdagság egyfajta elmeállapot. amit el tudsz képzelni. és jobban illenek az életedbe. és minél el bb kéred. írd le az épületet f -komornyikkal. Szánj rá egy kis id t. írd le a többi kapcsolatodat is. hogy már tudod. akik nem szolgálják a javadat. ha kéred. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. elsodródnak mell led. Ha úgy gondolod. Most rajtad áll. A keresked im. Mások kés bb visszatérhetnek. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. írd le. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket.. a kapcsolatot. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. Tervezz el re. Búcsúzz barátságosan. Lelkesedj . címszó alatt is. de közli az univerzummal.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. Hagyd. hogy tanulj és fejl dj. amit el tudsz képzelni.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. más emberekkel találkozni. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. Azután lelkesedj érte. Ez semmibe nem kerül. nagyon negatív. más helyekre menni. Végül minden akadályon átléphetsz. akármit akarsz. hogy meghatároztad a házasságodat. Minél el bb határozod meg az életedet. Ha egyszer azt kéred. A munkaadóim. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. Most. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. akadályoznak a fejl désben. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. Ha valaki. A harag és a sért dés nem segít az utadon. ami a legjobb számodra. A megbízóim. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. Vegyél egy magazint. Az üzlettársaim. amelyre vágysz.

Korlátok nélküli. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl.10. hatalmas lépést. Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . ha azt akarod. ha vetek egy pillantást az oldalakra. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . írd csak le! Elég. Azok a dolgok. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. Amint eszedbe jut még valami. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. És ennek jó oka van. Másfel l elengedhetetlen. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. bár meg is teheted. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. gyakran kételkednek. Én csak lapozgatok. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. amelyeket leírtál. hogy gazdagabbá válj. Leírtál egy cso mó dolgot. amelyet el szeretnél érni az életben. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. csak rád tartoznak. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. hogy részletezd az életed vágyait. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. és a tudatalattim munkához lát. Azok az emberek. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet.

és elhalasztod az utazást Hongkongba. hamarabb megkapod. hogy megnézze a piramisokat. hogy ha valaki ismeri a terveidet. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. amikor a vágyaidról beszélsz. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. Van benne egy kis hélium. megteremted ezt a léggömböt. és ezt elmondod két barátodnak. nos. Diane mit ír le. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. amit akarsz. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. Képzeld el. hogy elszállítson a célodhoz. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. Neki sincs fogalma arról. hamarabb eléred. Ha egy autót akarsz. de nem elég ahhoz. Emlékezz vissza. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. és tudattalanul azt gondolja. Kifelé mindketten dicsérnek titeket. Pontosan ez az a rosszfajta energia. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. Lehet. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. az hat rád. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. Képzeld el. hogy elmenjünk ² mondod. Azzal. Igen. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. írd le a vágyaidat. és megmutassa a szörny valóságot. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. találd ki. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. amíg elég nagy lesz ahhoz. Azoknak az embereknek. hogy leírod a vágyaidat. Ha nem érti meg a dolgot. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. hogy helyre tegyen téged. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. amelyek után is sóvárog. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. hogy ez nem a megfelel id . Ezzel biztosítod. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. hogy ez a terv veszélyes. még több távozik ebb l a becses gázból. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. 79 78 . és pusztán tudattalanul gondol valamit. mindennap töltögeti egészen addig. Nos. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. hogy a vágyad. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. ahová akarod. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. hogy elvigyen oda. hogy a feleségem. hogy tudnátok. hacsak nem szerepelek én is benne.4". harmonikus kapcsolatra vágysz. de nem Hongkongba. ahogyan azt látja. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. maradj csendben. Kezeld szeret kedvességgel. és támogatnak. De ez a te életed. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. irigységet vagy dühöt erezhet. Ha szeretetteljes. kötelez nek érezheti. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. hélium távozik a világegyetembe. és rizd isteni oltalom alatt.

ez furcsán hangzik. 11. vagy sem. és ezután elengeded. Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos.ezt leválásnak nevezik. tudod. lelkesedsz érte. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. Te még mindig akarod. Tudom. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. Csak te olvashatod el ket. és újra elszalad. Határozd meg a vágyaid részleteit. amit írtál. Ám megtanul81 80 . El ször elkezded üldözni. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. Érintettük már a témát korábban is. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. amit kértél. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. és hagyd. akkor együtt kell m ködnünk. szóval nem baj. A jutalmad a játék: ÄKapj el. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. hogy megkapod-e. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. leírod. Most már a leválás az ajtó. amit szeretnél. Ha nem. Nem foglalkozol tovább azzal. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. ott lesz. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. ha tudsz!" Ez nem az a játék. a siker csak átmeneti. és hagyd. elképzeled. amíg elengeded. amit akartál. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. most hagyd az univerzumot. Elkapod és megfogod a kezét. Ha olyasmit szeretnénk. Te megteremtetted papíron. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. amelyek felett nincs hatalmunk. ha odafigyelsz. De találd ki. Mindig légy boldog abban a helyzetben. újabb kihívás vár rád . egy állás vagy a kapcsolatunk ². nem fogod megkapni ket. amit akarsz. Emlékezz rá. amelyen keresztül bármit elérhetsz. hogy megkapod-e. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. amit akarsz. mit szeretnél. Ha eljön. légy boldog azzal. hacsak nem szerepel benne. mi lesz? A kétévesek gyorsak. Ez nem azt jelenti. amikor átengeded az univerzumnak. amit akartál. Eldöntöd. hogy valóra váltsa.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. Javaslom. Ez a siker záloga. hogy a továbbiakban nem akarod. Még mindig akarod. és beszélnünk kell róla. amelyet a feln ttek nyernek. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. hogy a teremt energia tegye a dolgát. amid van. nem is beszélve a megvalósításról. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. amelyeket kértél. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. hogyan és mikor kapod meg. mit jelent a leválás. Ha egyáltalán el tudod kapni. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. A leválás az a folyamat. hogy ne hagyd figyelmen kívül. de próbálj elszakadni t le.

amit akarsz. ha tudsz" játékot. eljön hozzád. hogy valamire még nem állsz készen. nem fogod megkapni. Írd le. még el kell menned a munkahelyedre. Isten minden jó dolog forrása. Nem kell érte menned. mint miel tt megírtad a listát. valósítunk meg. ha Isten már megígérte. de ne aggódj amiatt. nem hiszed el. amelyeket akarsz. amikor belépsz rajtuk. Utána. Már nem foglalkoztál vele. Képzeld el magad. akármit is kértél. Lelkesedj értük! Képzeld el. melyik irányba indulj. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. Tudom. Pontosan ezt kell tenned tehát. és szerezzétek meg magatoknak. amely pont olyan volt. Hallgass a szívedre. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. akik áthurcolták a holminkat. és megadatik. mintha kitakarítanál. miel tt jön a takarítón . Ilyen az. Ülsz még egy darabig a fenekeden. Irányít téged. Kérd. és tudni fogod. hogy felfüggeszted az életedet. hogy nem te dolgozol. Már nem vártad el. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. hogy a kertészfiú odaér. Az ajtók kinyílnak. amit kértem. a költöztet ket. Tüstént visszaszalad. hogy megkapd. menj a másik irányba. furcsán hangzik. vársz. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. Megvéd téged. Nos. Rajongva élvezd. a közeljöv ben nem fogod elérni. hogy egyedül is boldogulsz. hogy megkapd. Amikor el ször használtam ezt a módszert. amit kértél. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. Attól." Az adatik azt jelenti. A különbség az. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. amit kértél. a leválás nem jelenti azt. Mindketten úgy néztünk egymásra. a foglalkozásodat. hogy már a birtokodban vannak. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. El ször megmutattam a feleségemnek.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. Világossá teszi. De amikor a legkevésbé számítasz rá. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. amit kértél. Már nem aggódtál miatta. Folytatod az életedet. hogy pontosan azt kaptam. Képzeld magad elé az autódat.. azzal azt mondod Istennek. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. Ez egy passzív folyamat. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája. miután leírtad. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. Amikor a kicsi elszalad valamerre. és nem kapod meg. hogy megkeressen. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. Fordíts hátat. Ha úgy dönt. dolgozz keményen. Valójában nem érünk el. Teljesen el is felejtettem. Akard. mint amilyet kértem. amit írtam. a házadat." Ha csak saját magadban bízol." Nem azt mondta: ÄKérjetek. ami veled történhet. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. ha az univerzum vezérel. hogy megkapod-e. Intézkedsz tovább. amit akarsz Ha nem válsz le. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. hogy megtaláljanak. Éled tovább az életedet ugyanúgy. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. Ha úgy határoz. amit akarsz. és jól fogod érezni magad. hogy csináld meg magad. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz.. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. És ó a végs döntéshozó. és hagyd. azonnal m ködött. hogy ez valóban m ködik?" 83 . hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá. Akkor arra vár. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. Abbahagytad a Äkapj el. egy új autót és egy új h t t. melyik a te utad. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. Végül olyan helyzetbe kerülsz.

Végül meglelte a lakását. Hollywood híres arról. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. és sikeressé válsz. Emlékezz arra. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. amiket akartam. Épp házat kerestünk. beszélt az illetékessel. teljesen mindegy. ahová azért ment. hogy minden ok és okozat. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. és az új otthona ott volt az orra el tt. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. és jelent sen fejl dsz. amelyre szükséged lehet az úton. Az vagy. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. Nos. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. a bosszú. a félelem. aminek a megtanulása el tt most állsz. Folyamatosan vágytam rájuk. új élet áll el tted. a sért dés. íme. Szörny forgalom volt. Szerencsémre. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. de ne gondold. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. attól ez még üzembiztosan m ködik. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. Nekünk is azt szánta az ég. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. hogy elérd azt a gazdagságot. a sikert. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. amit akarsz az életben. Írd le. amit kisugárzol. Aggódtunk érte. a f nek. Azon a környéken még nem voltál. hogy te fogod megszerezni azokat. képzeld el. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. falakat emelsz a jó dolgok elé. Istenre bíztam mindet. '35 84 . az irigység. Engedd. amit megtanultál. 12. a harag. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. Egy er teljes. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. néhány iránymutatás. Azonnal megállt. hogy megtalálja a saját helyét. és megkezd dött az utazás. amióta ezen a bolygón élsz. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. miután leírtam a dolgokat. A lányom két hónapig keresett lakást magának. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. A negatív gondolkodás. Ezeket akartam. Megtagadod magadtól a jutalmakat. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. amelynek a segítségével megkaphatod. ezért befordult egy olyan utcába. és két napon belül kivette a lakást. te már megtetted ezt az els lépést. hogy ússzanak. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. Felejtsd el! A legtöbb dolog. ha azon leszel. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. a gy lölet. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. hogy n jön és a halaknak. Egyszer en csak nem vártam el. a jómódot. lelkesedj. amikor megtaláltuk a miénket. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. Tanulni fogsz. hogy arra kellene megpróbálnod.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. hogy hiszel-e ebben a rendszerben. amelyre vágysz. ahol korábban soha nem járt. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. hogy gyarapodjanak. Figyelj.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

még soha nem volt házas. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. amelyeket kértél. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. akik hamar megkapják a dolgokat. amelyet nagyon szeretett. de mégis akarom ket. aki a harmincas éveinek a végén járt. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. az Isten által megszabott id ben érkezik. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. és a munkahelyér l is kilépett. Egy viaszo93 . Kérj sok mindent. Ha a kreatív energia úgy határoz. de vannak olyanok is. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. mint amilyet leírt. amilyeneket szeretett volna. Akart egy új autót. Ezek soha nem túl fontosak. amit kért. 0. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. amit kérünk. olyan fizetési feltételekkel. akiknek kicsit tovább tart. én mindig kérek apró dolgokat is. lehet. Minden. Eléggé meglepett. annál jobban m ködik ez a módszer. hogy kicsit várnod kell. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. Hogy könnyebb legyen a várakozás.13. egy szeretetteljes. Ismerek egy n t. Ennek oka az isteni id zítés. férjével a keleti partra költöztek. Vannak. ahol talált egy jobban fizet állást. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül.

hogy megadja a rávalót. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. Hogy miért? Mert Isten irányít. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. Néhány hét múlva jöttem rá. Folyamatosan le kell írnod. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. Isten szemében nem számít. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. Jól nézett ki. mint valaha hitted volna. amelyekre nem számítasz. amelyek felett nem rendelkeztem. amit kérünk. Egy rostélyos vacsorára. Hiába gyarapodsz. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. amikor mi szeretnénk. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. Néha csoda útján érkeznek. Miután ezt megtettem. amelyeket el akarsz érni. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. Az. és nem mi. A csoda ebben az volt. és nem tudtam. Találtam egy széket. amely enyhülést hozhatott volna. De megtette. és megálltunk megnézni. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. hogy nem kértem új széket. Minden. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. amíg megtudod a titkot. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. Fel kell adnod minden irányítást. mégis le kell írnod a dolgokat. mijük van. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. hogy széket akarok. gyakran kiválóan ösztönöznek. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. nem pedig akkor. nem tett jót a hátamnak. Isten ezt másként látta. A csodák végül is normális. akkor nem is kapsz.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. Szükségem volt egy székre. ha hátrad ltem. 95 . amely garantálja a sikeredet. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. egyiket a másik után. A szék egy kisebb vagyonba került. Ennek az az alapja. Ne keseredj el. és elég kényelmes volt. hamarabb érkeznek. amíg megkapom. és azonnal gondoskodott róla. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. és azt hittem. Az univerzum tudta. amíg meg nem találom a megfelel t. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. a legfontosabb dolgot ahhoz. az Istennek tetsz id ben érkezik. és ha ez nem rettent el. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. de olyan eszközök segítségével tette. de a nagyok is valóra válnak. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. beletelik egy kis id be. mindennapos dolgok. Soha nem hittem volna. Aznap felvettem a listámra az új széket. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. megfájdult a hátam. Ez rengeteg id volt Isten számára. ha tetszik. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. Diane-nel ebédelni mentünk. jó min ség irodai székre. A szék nem szerepelt a listámon. minthogy kifizettem volna. várj. Egy olajcsere.

Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Krisztus. Krisna. arról szólt. Mivel min97 . Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. amit az univerzumtól kapunk.az élet nem olyan egysíkú. Ábrahám. amir l beszéltünk. azokat a dolgokat akarod. Buddha. Miel tt kifizeted a számlákat. A kapcsolatainkért azzal. hogy mit akarsz elérni. hogy fizessünk az univerzumnak. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. Az élelmiszerért készpénzzel. hogy kizárólag magadra figyelsz. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. hogy azt mondod az eladónak. Azonban . nem új elképzelés. hogy önmagunkat adjuk.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . Akarom. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. Minden másért is fizetnünk kell. Mózes. szeretetteljes kapcsolatot úgy. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez. Az életben mindennek ára van. Zoroaszter. Akarom.14. Az. Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. Ezt hívjuk dézsmának. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. amit kaptál. Valamilyen módon mindig fizetünk. Mohamed. tartozol az univerzumnak. FEJEZET Sikered záloga Eddig minden.

hogy a pénz nem a tiéd. hogy veszteség ér. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. hogy kifizeted a tizedet. Isten minden jó dolog forrása. hogy dönts arról. amelyben laksz. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. egy fényszóróba. vagy találkoznál álmaid férfijával. Azzal garantálod a saját sikeredet. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. A tized annyit jelent. hogy fenntartsd magad. De ezt te választod. Lehet.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. ami veled történik. els sorban neki tartozunk azért. Megteheted. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. Ez univerzális törvény. de akár azt is megakadályozhatja. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. a megélhetésedet. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. Mindent Istennek köszönhetsz. biztosítod. Többre jutsz a kilencven száza99 . pedig mindenki gyorsan hajt. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. amelyet megeszel. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. hogy megtartsd! Lehet. ami megilleti. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. hogy betörnek hozzád. Megadja az ételt. hogy odakerüljön-e. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. hogy mindent teljes áron kell megvenned. Lehet. hogy megkapod. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. aki eladja a házadat. Ez bizalom útján került hozzád. Te döntesz. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. több mint udvariasság. hogy többet fizetsz. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. Ne felejtsd el. Az a gond. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. amit akarsz. Fizetsz a fodrásznak. egy sárhányóba. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. Ez nem olyan dolog. hogy csak téged büntetnek meg. hogy nem fizeted ki Isten részét. amit hazaviszel. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). Lehet. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. Azzal. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. és kirabolják a házadat. Lehet. Isten mindenképpen elveszi. A tized Isten pénze. s ez kerülhet egy felnibe. hogy odaérj egy találkozóra. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. Lehet. amelyr l egyezkedhetsz. ahol fontos megbízást kapnál. most is van választásod. Az egyes szám (1) férfienergiát. vagy amelyet elhalaszthatsz. Fizetsz az ingatlanügynöknek. amit akarsz az életben. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. hogy ha nem fizeted ki a részét. Lehet. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. HOVÁ kerüljön. Miel tt még bármit kifizetnél. Úgy is gondolhatsz rá. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. és csak annyi az elvárás. mind a n i energiától. amit adott. De arról nem dönthetsz. a házat. amit kaptál. aki új küls t varázsol neked. Mindened meglehet. Gyakran úgy végzed.

érzelmileg. hogy áramlania kell valamerre. míg a jobb a negatívat. hogy spirituális irányítást kapsz. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. Er sebbé válsz. és ajtót nyitsz a nyereségnek. ahonnan úgy gondolod. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. az univerzum energiája elvesz t led az által. A tized anyagilag. hogy megkaphass minden jót. hogy hová fizeted a tizedet. amelyeket megveszel. Életed minden szempontból gazdagodik. Magától m ködik. Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. és megfejteni szenvedéseid okát. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. nem kapod meg mindazt a jót. pozitív vagy negatív. Olyan új munka. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. amelyet nem vettél észre. Annyi pénz van a világon. akik segítenek megoldani a problémáidat. Pontosan kiszámoltuk. fehér fénye vesz körül. és a bank szerint sem történt hiba. amit az univerzum neked szánt. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. akik tizedet fizetnek. hogy vigyél a párodnak virágot. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. ez lelassít. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. Azokkal. és veszteséget. aki a házadnál tart terepszemlét. fájdalmat. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. messzebbre jutsz a pénzed által. spirituálisan és fizikailag is megvéd. Lehet. addig az elfogadható. ami neked jár. hogy visszafizesd Istennek. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. ami törvényesen az övé. de velünk megtörtént. Teljesíted a kötelezettségedet. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. nem ér el hozzád. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. amilyenre vágysz. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. Amíg az a célod. mégis több pénzünk lett. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. jó dolgok történnek. Te és a párod olyan egészségesek lesztek. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). akár az elem két pólusa. Elretten a betör . és sikeresebb leszel."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. Olyan emberekkel találkozol. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. ugyanolyan fontos. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. a boldogságnak. az egész- ségnek. páratlan univerzum energiája foglal helyet. Ha fizetsz tizedet. A világ pozitív értékei a bal oldalon. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. Az autóment el tted vontat valakit. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. Jó üzleteket kötsz. Amikor viszont nem. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. és nem szaladsz bele a traffipaxba. és csak Istent l függsz. ahová tizedet fizetsz. mert eszedbe jut. Lehetetlenül hangzik. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . Isten védelmez . Ha tizedet fizetsz.

hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. kérd meg Istent. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Tárd ki a szívedet. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. hogy hová fizeted a tizedet. Ha nem vagy benne biztos. egy csoport vagy egy alapítvány. hogy hová küldöd a tizededet. Valójában. A barátai azt mondták neki.természetesen . Isten azt akarja. egy szervezet. ahol úgy érzed. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. és tudni fogod. hová is akarunk tizedet fizetni. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. ragyogóbb szintre emelkedik. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. hová küldjem a tizedet. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. A tized azt jelenti. amikor bevételünk érkezett. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. de az nem számít. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. Alex zenész. miel tt elküldjük.nem hiszel abban. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. de az nem tizedfizetés.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. mintha az egyik boltnak fizetnél. Küldd oda. 102 Azután új tanárokat kaptunk. Akárhogyan is. Ez olyan. hogy mit eszel vacsorára. A tized Isten pénze. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. Lehet az egy személy. Küldd oda Isten pénzét. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. Azt nekik maguknak kell megtenniük. Ez els sorban nem a te pénzed. hogy nagyszer . és megáldjuk a pénzt. és támogasd ket. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. Az jótékonyság. Bárhová. A fiam úgy érezte. annál jobb! A legfontosabb dolog. hogy te döntsd el. volt a tanárunk. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. Tiéd a döntés. Tehát ² ellentétben azzal. ami nem segített túl sokat. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. hogy tanulj és fejl dj. Minden két hétben. De azzal. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját. Kétségtelen. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. Szóval összeállítottunk egy listát. hogy tizedet fizess. hogy kik a barátaid. Csodás tapasztalat volt. amit bárki más mondana ² nem kell. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. Azért vagy itt. írtunk egy tizedfizetési listát. amit az univerzumtól kaptál. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. hogy fejl dj. hová is küldje a tizedet. ha kifizetnek. Tárd ki a szívedet Istennek. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . Szóval ugyanazt kérdezte. ahová úgy érzed. Hacsak . ahol úgy érzed. hogy nem csökkenti az adóalapodat. Nem azért. Ugyanazt mondtam. amit mindenki másnak: Te döntöd el. El ször mi sem tudtuk. Azért jöttél erre a világra. hová akarja tenni a pénzét. csak szeretném tisztázni. amit észben kell tartanod. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. hogy tizedet fizetsz. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. Magadnak kell döntést hoznod. a nap magasabb. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. hová kell küldened a tizedet. A te felel sséged. Valójában az a fontos. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet.

Ez a jó a tizedben. vagy készpénzzel fizetsz. autókat. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. de még egy jó ágyunk sem. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. ami létezik. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. ha gazdaggá váltál! A titok az. hogy megadjon neked mindent. ahová úgy érzed. Az univerzum gazdaggá akar tenni. amid van. mindent megtettek. ezért neki küldte a csekket. El bb írd meg a csekkeket. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. ad neked munkát. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. hogy fizess tizedet. Általában jobb. Több hétbe telt. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. de soha nem fizettek tizedet. én is vonakodtam ett l. Hallom. Nem befektetsz valamibe. hanem visszaadod azt a pénzt. fazekaink. úgy írtam le. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. Azt gondolták. Ha kiadunk tíz százalékot. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik.a te javadat szolgálja. majd a következ ben máshová. Azoknak a dolgoknak. mennyit küldj. és engedd. hogy hová. Gyanítom. amikor Marilyn elmondta. mire beváltották. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. hogy oda küldd. Éveken át er lködtünk. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. hogy ez m ködik. amely soha nem volt a tiéd. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. Soha nem váltak gazdaggá. mindig hálát adunk Istennek. feláldozod gazdagságod egy részét. mint egy tárgyiasult imára. az már nem a te dolgod. amit lehetett. Amikor tizedet fizetsz. tányérjaink. Ahogy a legtöbben. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. Nem voltak megfelel bútoraink. hogy tizedet fizethess. hogy tizedet kell fizetnünk. Evangélikus családban n ttem fel." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. még miel tt kifizettük volna a számlákat. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 .4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. hogyan könyveljék el. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. hogy meghozod a döntést arról. szóval el kell fogadnod. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. és kellett volna még egy jó csomó. függetlenül attól. A feleségem és én várjuk. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0. mint a lehet legjobb biztosításra. a tíz százaléka így is. Tárd ki a szívedet. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. és segítenünk kellett ket. Ne felejtsd el. kapcsolatokat. aranyat ér. ha sikeresek akarunk maradni. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. amelyeket kértünk. soha nem kérdéses. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. hová küldted a tizedet. a tönk felé sodródunk. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. hogy adsz. A tizedfizetés jó móka. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. serpeny ink. Valószín leg nem tudták. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. Sokkal fontosabb. amit kértél.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . A lényeg. Ezt szeretetb l teszed. a gyermekeink f iskolára jártak. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. amelyeket kapsz. hogy pénzed legyen. De ne akkor fizess tizedet. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. akiknek tanította meg az alapokat. amelyet ezáltal elérsz. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. eléggé szeretett téged ahhoz. csak az. amid van.

amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. mint te magad. hogy kimutasd: megértetted. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. Tekints el re. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. És megkapod. hogy lángelmének tartanak. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. hanem Istent l. csak emlékezz arra. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . Minden más Istenen múlik. és élvezd. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. Ez mindenre igaz. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. hogy sokat és keményen dolgozol. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. ha nem értesz egyet. Amint elkezdesz másként gondolkozni. Lehet. hogy kevesebbet fizetsz. hogy a munka a tiéd. azonnal bajt hozol a fejedre. hogy az a tiéd legyen. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Olyan célra fizesd a tizedet. Nos. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. amid van. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. de a sikered nem t led származik. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. de az univerzum engedte meg. és figyeld. azt mondom. Ennyi. amid van. amit csak kapsz. hogy érted ezt. hogy ezt elérd. Kérsz. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. amelyet le tudsz tesztelni. és azon igyekszel. Az a lényeg. mint a fizetésünk tíz százaléka. Isten megengedte számunkra. és tovább emeltük az összeget. hadd vigye. hogy a sikered nem t led származik. amelyt l spirituálisan fejl dsz. Isten jobban ismeri a helyzetedet. Ha tíz százalékot szándékozol adni.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. azt megszenveded. lépésr l lépésre emeltük az összeget. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. Ismétlem! A szándék a fontos. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. és soha nem éred el a tíz százalékot. nál fogva. Hónapok alatt. Lehet. El ször adj ki annyit. Lehet.

az univerzum. az isteni inspiráción. kreatív energia) a közvetít m. az ügyvezet ddel. a közvetít ddel. a munkaadóm. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem. és csak utána listát. Isten (univerzum. a klienseddel ² minden jó forrásával. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. és társam voltál. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. amely közvetlenül a bels borító mellett van." A sikerszerz dés a legels dolog. Megegyezés születik sikered feltételeir l. a f nököm és mindenem forrása. Mi . az ügyvezet m. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon.. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. terveimet megalkottad. 109 .15. és én mindenemnek a tizedét neked adom. Mindenem t led való. Lapozz ahhoz az oldalhoz.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. az ügyfelem. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet. kreatív energia). Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum.

A boltból nem engednek el senkit. amelyek a listádon szerepelnek. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. amellyel mindenképpen tartozol. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. Cserébe azokat a dolgokat akarod. hogy el segítsd a pénz áramlását. rendben. mit akarsz kapni annak érdekében. ha azt gondolod. Azt mondod az univerzumnak. hogy kapj. Engedd. Ez egy ajándék. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. hogy odaadja a pénzt az eladónak. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. 111 1 10 . hogy inkább keményen dolgozol. Ez olyan. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. Fizetsz. Ok és okozat. és megegyeztek abban.a boltba magad helyett. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. Van egy jó oka annak. Hogyne jutalmazna meg. bármit is teszel ezen kívül. Kapcsolatot teremtesz általa. és megszabja azt is. és elküldesz valakit -a közvetít det . majd keltezd a szerz dést. amit akarsz. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. amelyekre szükséged van. Fizetsz. tíz százalékot kell fizetned. mivel tartozol. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. A tizedfizetés olyan megbízatás. Ez pontosan meghatározza. Egyszer en adj többet. amit csak kapsz. ha feltétel nélkül adsz másoknak. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. Isten ad neked mindent. mint amikor elültetsz egy magot. az hadd legyen ez. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. ha azt hiszed. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. 16. Isten a közvetít d. és megkapod. adnod kell! Ez rendkívül fontos. Ha semmi mást nem írsz le. Cserébe megadja neked. és eljöjjön az ételek nélkül. csak arra van szükség. és kapsz valamit.‡ írd alá. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. amíg nem fizetett. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. Az univerzum pontosan így m ködik.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. ahol osztályels vé tesz. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. hogy megismételjem: Ahhoz. Igen. amit akarsz. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. hogy az összes többi humbug. De valóban bármit kérhetsz. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. 0 a szeretet és jóindulat forrása. kötelesség. hogy kapj. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. Ez ilyen egyszer .

amit adunk. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. nem utasíthatja vissza az ajándékát. Miel tt észbe kapnál. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. bárcsak több pénze lenne játszani. ha kifogysz a pénzedb l. Lehet. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. Az egyik úton véletlenül meghallotta. vá! \2 kuum keletkezett. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. az a bevétel megteremtésének a módja. Ahányszor étteremben eszel. A kiadás bevételt generál. Olyankor adsz. A pénz hozzád fog áramlani. legalább tízszeresen megtérül. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. hogy nem ugyanattól a személyt l. hogy azt akarod. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. de általában elég gyorsan megtörténik. ezt teszed. Mondd neki. menj ki. amit meg kell tenned azért. hogy vegyek egy nagyobb. Adsz ötszázat. A tízszeres megtérülés törvénye. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. hogy kaphassunk. amely Las Vegasban esett meg. hanem az univerzum egyik törvénye. Adsz ezer forintot. hogy elvesztetted a józan eszed. lyuk keletkezik. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. Én sem tettem. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. Nem is gondolkoztam ezen. Ez mindig így m ködik. Marilyn azt mondta.3 . tíz óra szeretetet kapunk vissza. és borravalót adsz. ha legközelebb kávézóba mész. és add oda a ruhákat. hol és hogyan kapunk bármit. Pakold ki a szekrényedet. és ezret kapsz. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. Azáltal. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. és tízezret kapsz vissza. De nem az. Ejts le egy ceruzát. Gyanítom. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. Amikor adsz. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. Nincs határ. Adj ki pénzt. Fizess többet a kertésznek. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. és az a sokszorosára gyarapszik. az univerzum azzal jutalmaz érte. hogy odaadta a pénzt. hogy egy hölgy azt mondja. és pénzt kapsz vissza. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. Legközelebb. adj ki valamire. A hölgy az utasok egyike volt. ez a törvény. Mondd. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. aki hasznát veszi. Lehet. az az. és ötszáz forint borravalót hagysz. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . Istent l származik! határozza meg. Vákuumot keltettél. és ötezret kapsz vissza. hogy azt ültessék el a következ évben. hogy köszönöd szépen. Úgy kezeltem a borravalót. hogy megkapd. Minden bizonnyal adtál már te is. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. vákuum keletkezik. amelyet egy barátnak nyújtunk. amelyet ki kell tölteni. amelyeket nem hordasz. Adsz száz forintot. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. mikor. mint a vacsora költségének a részét. Minden jó dolog. Minden óra vigaszért és szeretetért. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. gyorsabb gépet. és nem akarta elfogadni a pénzt. és tízmillióhoz jutsz. Ami valóban fantasztikus ebben. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. Adj egymilliót. 11. mert az neki rosszul esne. Adj pénzt egy hajléktalannak. ami velünk történhet. Marilyn ezután megfordult. méghozzá tízszeresen. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. Pénzt adsz. Emlékezz rá. Visszaültetsz egy magot a földbe. Az egyetlen. hogy adsz. hogy minden jó. senki ne higgye azt.

hogy feladjon pár levelet. van-e felesleges pénzem. uram! Az felnézett szomorú. hogy próbára tegyen. Ez megmentett attól. hogy adj-e a rászorulóknak. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. Emlékszem a fényre a szemükben. nem tudom -. és rég elhatároztam.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. toprongyos ember. Mindkett meggyötört és piszkos volt. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. mert így akarja. tekintetük reménytelen. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. nem mérhet forintban. megfordultam. akit azért küldtek. szenved tekintetével. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. mint k. Azt állította: sohasem tudhatod. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. Soha nem kéreget.talán úgy véltem. még akkor is.Köszönöm! . hogy én nem vagyok olyan helyzetben. Azok. mint az enyém. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. akibe belebotlasz. tudomást sem véve a két nincstelenr l. bár nem sokat. Pénelopé elment a postára. Azt mondták. akik a konferenciára igyekeztek. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. Számos ember elment mellettük. Soványak voltak. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. de siettek a melegbe. Vallásosak voltak. Adj. Hatalmas. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. Magam is kölcsönb l voltam ott. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. miért . Nyilvánvaló volt számomra. Azután. Megkérdeztek. aki általában a bejárat mellett ül. Ráadásul létezik egy olyan szabály. hogy két férfi tart felém. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. Könnyekkel a szememben álltam ott. Hideg volt. milyen sokat jelent ez nekem. . és azt mondta: . Hamarosan szemt l szemben álltunk. amelyet viszonzásul kapsz. Van ott egy piszkos. és én sem vettem tudomást a két férfiról. mint a meccsnézés. ha nem nagyon van rá pénzünk. hogy a szegény ember. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. az arcukon mély ráncok. akik semmibe vették azt a két embert. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el. és lehet séget adnak a gettók115 . elmulasztottak egy ilyen jutalmat.Áldja meg az isten. . hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. Ezzel ugyanis nem számoltam. hogy kifussak a pénzemb l. és hálát adtam Istennek. és láttam. és élvezzük a szabadságot. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. Szeretem azt gondolni. Adtam nekik néhány pénzérmét.Soha nem fogja megtudni. és a legtöbben rá sem néznek. ránézett a férfira. fújt a szél. így most éppen elég pénzük lett egy szobára.mondta. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. Ahogy mindenki más. majd elsiettek. és egy tányér levesre. . magam sem nagyon tudom. amikor belépett. Hirtelen eljutott a tudatáig. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. arra az éjszakára. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. Reménykedtek. hogy a férfi nem kéreget. nem egy angyal-e. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. hogy az életük sokkal keményebb. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan. Soha nem voltam ott az el adásokon. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt.

Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. Ha felajánlja. Adni nyereség. hogy: ÄKöszönöm!". Ha elmész ebédelni valakikkel. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. amire a leginkább szükséged van. Nagyszer en érzed majd magad attól. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. és feltétel nélkül adsz.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. és hagytál ötszáz forint borravalót. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. hogy pénz áramlik hozzád. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. az els sorban. csodálatos eredményt tapasztalsz. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. Királlyá tesznek minket. I Ki 0.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . de nem akartam visszautasítani az ajándékát. Micsoda érték! Ne felejts eladni. Mondd neki. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. Amire vágysz. Fizess tizedet bel le. és még annál is több pénzhez jutsz. És ezt ingyen tehetik. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. és kéred a jutalmadat. hogy konzerveket kapjanak. mert ebben energia rejlik. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. annál többet kapunk. az megnyeri magát az ajándékot. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. és ezreknek adatik meg a lehet ség. Adj ki még több pénzt. tízszeres jutalmat nyer. Netán valaki pont azt adja neked. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. és látod. olyan formában is jelentkezhet. fogadd el. hogy épp arra van szükséged. ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. Ha egyszer adni kezdesz. 117 . Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. hogy adsz. Kés bb szükségem lett egy másolóra. hogy kevesebb lesz a kiadásod. miel tt tudatában lennél. hogy a dolgok olcsóbbak. Nem volt rá szükségem. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. Ha az ebédjük kétezer forintba került. és még valami! Az. és még több pénz áramlik feléd. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. Aki ad. hogy adj. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. És aki kap. Észreveszed. Minél többet adunk. Szóval adj feltétel nélkül. azt leértékelik. hívd meg ket. a pénz áramlani kezd hozzád.

a kirándulást. és cselekedj! A munka. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. Ez nem a legjobb megoldás. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. Bizonyára továbbra is 119 . Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. a filmeket. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. a tengeri körutazásokat. Mindezek vidám dolgok. megteremted. a kosárlabdát. hogy megkapd mindazt. Az aggódás negatív eredményt szül. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. hogy élvezd a dolgokat. a színdarabokat. a kártyajátékokat. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. a síelést. Disneylandet. Azután a munkahelyed politikája megváltozik. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. amiket utálsz. amelyeket birtokolsz. Szabadulj ki. a koncerteket. a kempingezést. és zsupsz. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. pusztán az öröm kedvéért. a pingpongot. a focit. Ez nem járul hozzá a sikeredhez. mert élvezi egy bizonyos részét. olyan dolgokat kell csinálnod. Akármi miatt aggódsz. a horgászást. a krikettet. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. amit el szeretnél érni. a baseballt. például a tengerpartot.17. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. Megfizetted a tizedet a bevételedb l.

a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. és megkért valakit. írd le azokat a dolgokat. Szeretem megóvni az életüket. Jól éreztük magunkat. Cselekedtem. amit akartam. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. hogy a munkád kielégít. mindannyian elmentünk Disneylandbe. Ezzel . az a férfi hetvennégy éves volt. Az univerzum megadja. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. írtam hármat. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. és még mindig aktívan dolgozott. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést.amit én személy szerint nem találtam jónak. Lehet ségünk nyílt rá. és hagytuk. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. jobban teszed. Azután megbeszélt egy id pontot. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. Olyan dolgot csináltam. ha keresel valamit. s t azt is. Elment egy városba. aki mondott valamit a munka élvezetér l. amit nem igazán szeretnél. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. Hátat fordítottunk az üzletnek. mert élvezem ² mondta. amelyet valaha tettem. mint hogy megtaláld a sikert. ² Imádom az embereket. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. dúsgazdag. Ha nem szereted. Olyan gazdag volt. és a hívásokon. és nem tudtam kitalálni." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. Állta a költségeket. A válasza meglepett. amelyeket meg kellett oldanunk. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük. ahol ma tartok. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. biztonság. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel.természetesen . állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. és eladtam egyet. Ez vezetett oda. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. ² Azért csinálom. jobban teszed. vagy a régi válik tökéletessé. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. hogy beleavatkoznánk. amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. hogy jelent s. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. de az nem számít. Amikor találkoztunk. amit szeretsz. az utat 121 . amit meg akarsz tenni. Anyagi gondjaim voltak. A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. hogy értékelik a m veidet. vidám emberek. amelyekre válaszolnunk kellett volna. Olyan. Las Cruses-ben. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. Amikor el ször tettük ezt. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. a beszámolókon. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. írd le. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban.és minden megváltozott. ami megérintett. amit élvezek. Hatalmas siker volt. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. szabadság. amikor ellátogatott a vendégekhez. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. hogy hitelesen élek. Mi megtesszük. mintha h s lennék. így az eljött hozzánk. Szórakozz! Kifizet dik. Úgy döntöttem. Lehet. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. amivel foglalkozol. Ó. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. de arra is összpontosíthatsz. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. Mégis ez volt a legjobb lépés. kreativitás stb. mint amilyen én lenni szeretnék. Id nként bezárjuk az irodát. miért folytatja még ezt a munkát . és termékenyebbek vagyunk. amelyeket meg kellett írnunk.mindenki fülében elültette a bogarat. amelyet nem rendeztek meg. és én a járatlan utat választottam . amit kérsz. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. és igényelsz egy új munkát.

Találkozhatsz egy barátoddal. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. A gazdagság rád talál. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. bridzselhettek. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. és kirakatokat nézegethettek. Azért vagy itt. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. védelem alatt állsz. hogy beteljesíts egy nagy célt. hogy boldog légy. hogy örömmel töltene el. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. annál sikeresebb leszel. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. Ez mindnyájunknak megadatik. hogy a szíved mélyén tudod. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. akármi is történik. amelyek körülvesznek. Biztosan van valami. hogy akármilyen helyzetben vagy is. pont olyan könny szórakozni. és figyeld. de most nem azt teszed. Tedd meg. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. úgy a földön is. biztonságban vagy. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. amire úgy gondolsz. amit szeretnél megtenni! Valami. ÄJöjjön el a Te országod. olvashatsz egy könyvet.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé.. golfozhattok. amely életet visz a sikeredbe. Minél boldogabb vagy. Tudod. miképpen a mennyben. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. mint nem szórakozni. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. akkor a szórakozás a lélegzet. és elmehetsz piknikezni. beszélhetsz a barátaiddal. vagy szervezhetsz egy partit." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. Ez persze nem jelenti azt. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . esetleg írhatsz egy könyvet. A csel az.. festhetsz. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. A neveden szólít a siker. A trükk tehát az. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. Csak rá kell találnunk az útra. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért.

egyetemes szellemének. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. és nekünk szüksé125 . Része vagy a bolygó egyetlen. és nekünk. mintha mindent csak színlelnénk. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. És én azért vagyok itt. Hogy valójában nem azok vagyunk. hogy nem vagy olyan sikeres. Azt sugallja. olyan kedves. hogy ki vagy? Er s. többieknek szükségünk van rád. Az vagy. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. A füledbe suttog. vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. aki mindig arról álmodik.18. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. akinek gondolod magad? Az. ki is vagy valójában. motivált. lenni szeretnénk. Értékes tagja az emberiségnek. olyan hatalmas. már tudod. aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. pozitív gondolkodású. Pontosan annyira kellesz nekünk. aki vagy. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. mint a szívednek a tüd d. Id nként mindnyájan úgy érezzük. Okkal kerültél ide. akik. amilyen lenni szeretnél. hatalmas. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. akkor is szükségünk van rád. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez .

vagy a sajátodat? Vagy talán attól. hogy kritikát. hányszor fordult el . A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. nem az vagy. mi az. mint senki más. Más kilátásaid. te és a klónod . amelyeket nem érsz el. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. hogy jobbra vagy balra. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. az úgy igaz. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. Ha azt gondolod. Olyan vagy. és vágyott célod felé vezethetne. Ez az egyik titka a sikerednek. protonok és energia egyedi kombinációja.a megalkotás pillanatától kezdve . képes vagy rá. hogy nem az vagy. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. meg tudod nyerni a lottóötöst. képes vagy rá. amelyeket birtokolsz. Ha azt gondolod. vágyaid lesznek. Ha azt gondolod. amelyekr l gyakran úgy hiszed. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. Bizonyára sokat kell tanulnod. megsokszorozva tér vissza hozzád. És ha egyszer en megkéred. elektronok. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. Eldöntheted. meg tudod gyógyítani az embereket. és az elméd tudja. akinek gondolnak? Félsz. miel tt az univerzum irányíthatna. Ha azt gondolod. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. hogy kiónozzon. ha még mindig állsz. Ha el tudsz képzelni valamit. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. amit kibocsátasz. hogy megvalósíts egy célt. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. hatalmas k sziklát? Nem. hogy megvalósítsd. Különleges vagy! Senki sem olyan. amire szükséged van. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. meg tudod tenni. Elképzelhet . Meg tudod csinálni. Emlékezz: 127 . Az a rendeltetésed. amiért tele vannak negatív gondolatokkal.különbözni fogtok. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. Ha nem hiszel magadban. ami azt jelenti. Isten szeret téged. mert nem neked kell elérned. ha nem lennél képes arra. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. Távolról sem lehetséges. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. hogy ez a gondolat él a fejedben. Tudod irányítani a sárba ragadt. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. eltér tapasztalataid. merre tartasz. a Nagy Szellem bármikor. mint te. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. Molekulák. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. s a gravitáció intézi a többit. Gondolj bele. hogy legyen egy másolatod. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. Képzeld el. képes vagy rá. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. hogy felbosszantasz valakit? Félsz. de ez el re elrendelt. Egyszer bben: bármire is gondolsz. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. hogy vannak célok. Ok és okozat ² minden. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. hozzád tartoznak.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. az a félelem egyik formája. vagy elbocsátanak? Félsz. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. szidást kapsz. mert nem biztosak a sajátjaikban. hogy mindenki számára kiderül. hogy megértsd. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba.

az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. Odakint iszonyú meleg tombol. mert hitte. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. hogy 128 gazdag legyen. 129 . mert megkezdted az utadat. Ez a világ rendje. Szükségünk van arra. Irányítható voltál. hogy az vagy. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. Boldog. Felejtsd el. amelyet egész életedben tapasztaltál. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. hogy visszaadná az engedélyét. akivel valaha találkoztam. Az üzletek megtalálták. amelyet nem szeretsz. hogy segíts a barátodnak. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. és követte az univerzum törvényeit. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. írd le ket. Nehéz volt. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. mint a kaktusz. és az univerzum irányít minket. amely a csörg kígyókkal. amelyet követhetsz. kimászott bel le. hogy másnak mutatkozz. gazdagabban. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. hogy megmentsd a barátodat. büszkén és dalolva. ÄTegyél valamit. és szüksége van a segítségedre. miel tt meghalna a vérveszteségt l. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. Követte az univerzum törvényeit. Egyszer en önmaga lett. amíg úgy nem döntött. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. Képzeld el. Teszünk valamit. Jómódú volt. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. Nincs választásod. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. neki meg van írva. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. ami csak eszedbe jut! Tudd. skorpiókkal. Tudd. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. honnan tudhatod. Tudta. mint valaha. amit keresett. hogy ha az a végzeted. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. Lehet. Felejtsd el a sok ostobaságot. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. Menned kell! Képzeld el azt is. többieknek is. ami messze nagyobb veszélyt jelent. Úgy érezte. Felejtsd el azt az elvárást. hogy egyedi vagy. Bízz az univerzum iránymutatásában. és bízott a megérzéseiben.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. Bármilyen probléma vette körül. és azonnal indulnod kell. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. Tudd. Eltökélte. és bármit képes vagy megtenni. ennek következtében balra térsz el. akinek gondolod magad. hogy gazdag lesz. jó néhány kilométerre az úttól. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. és tedd is meg.

FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. hogy minden. és nem énekelnek tovább. szép és egzotikus virágok nyílnak. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. hogy eléred-e valaha a céljaidat. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. amire valaha vágytál! Az ég kék. Elképzelted magad. hogy leírtad minden vágyadat. Az igazság az. mintha mindjárt leszakadna az ég. Az igazság mégis egészen más. ahol minden megterem. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül.valamennyi karnyújtásnyira t led. Feltétel nélkül adsz másoknak. hogy úgy érzed. temérdek zöldség. Úgy néz ki a helyzet. amint élvezed a dolgokat. És a tiéd lehet. Amit csak akarsz. Képzeld el. kövérek. Rendszeresen fizetsz tizedet. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. a felh k eltakarják a napot. Szeretettel gondolsz mindenkire. és nem foglalkozol azzal. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. Lehet. Maga a földi mennyország. Mindenféle érett. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. mintha minden. mintha hatalmas hibát követtél volna el. amit itt tanultál. Miért? 131 . Lelkesedsz érte. lédúsak és finomak . hogy már a birtokodban is vannak. téves. hogy most egy kicsit beborult. zamatos gyümölcs lóg a fákon. Képzeld magad egy kertbe. ha kéred.19. Elengedtél mindent. és a megsemmisüléshez vezet. Úgy t nik.

Aranyad elvált a sártól. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. Elektronikusan tárolt digitális információ. es re és megtermékenyítésre van szüksége. Egy weblap nem más. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. semmit sem tudtunk helyreállítani. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. nem kell géniusznak lenni ahhoz. amelyet a földbe ültetsz. és ráébredtem. kemizációnak nevezzük. Kell. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. ha esni kezd. ami minden életet meghatároz ezen a földön. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték . Ez néha azt jelenti. de az nem 133 . Ez nem jelenti. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. És akkor es sre fordult. Ha most nem vagy gazdag. Azt a folyamatot. hogy a terveid m ködnek. hogy naggyá és er ssé válj. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. mint valaha. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. kémiai változáson kell keresztülmenned. Nem tudtam hibázni. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. Ez egyfajta kémiai átalakulás. Amikor gazdagságot kértél. Fel akartam készülni rá. amelyeket kértél t le. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. és az aratás bizonyossá vált. Akir l azt hitted. a puszta fennmaradás érdekében. Keményebben dolgoztam. Kevesebb id alatt. Ez nem volt egyszer feladat. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. de az akarsz lenni. és feltétlenül kudarcot vallottál. ne lep dj meg. megtapasztaltam. Elhatároztam. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. Ez azt jelenti. elhajózik.kémiai elemekb l épül fel. A dolgok változnak. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. hogy akár is lehetnél. hogy az a másik dolog elveszett. 132 Ne felejtsd el. amelynek végbe kell mennie. mint maga az élet. akár nem.az egyetlen állandó dolog az életben.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. mint bármelyik magban. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. akir l mindig is tudtad. A magok csíráznak. A túlélés azon múlt. hogy b nh dnöd kell a b neidért. ha így folytatom.végtére is . de együtt folyadékot alkotnak. A kemizáció csak annyit jelent. de ellentétes irányú válaszreakció. Nos. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. Leírtam egy hatalmas. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. és most olyasvalakivé változol át. hogy beköszöntsön a tél. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. Ez éppen olyan magától értet d . Ha azt kéred. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. mi is az a kemizáció. A változás . mint nullák és egyesek sokasága. Unalmas volt. és felvettem egy értékesít t. és egyre többet kerestem vele. Nem sokkal azután. Akár tudod. Lényegében más szeretnél lenni. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. vagy. A fejl dés természetes. hogy életed párja lesz. amelyet a természeti törvények irányítanak. Nem sikerült az adatmentés. bebáboztad magad. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. Én voltam a király. Közelr l és személyesen. sikeres üzlet paramétereit. és minden adatot elvesztettünk. Újjászervezi az életedet. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. mint aki most vagy. és ehhez változásokra van szükség. Ez nem jelenti azt. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. hogy megütöm a f nyereményt. Egy olyan elrendelés. miel tt eljön a tavasz. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése.

ami a szívedben van! Nem számít. Mr. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. de gyenge. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. amire szükségem van. hogy minden. Azt is mondta. és írj le még több dolgot. akinek hisszük magunkat. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. Mr. Negatív maga a félelem. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. mint a régi. És hogy írjak le még több dolgot. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. Azt akarja. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. Mr. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. hogy hibát kövess el. A saját félelmünk. mint amilyen Noénak volt. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. hogy nem azok vagyunk. hogy sz kmarkúak legyünk. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. El tudja érni. hogy közel állsz a gazdagsághoz.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. Nem vettem észre. hazugság. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. világos marad. El tudja érni. amit kértél! Képzeld el. ha kudarcot vallanánk. Talán egy bárkára. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. és küzdjünk azért. Negatív gyenge. Néha képes meggy zni. Attól fél. Negatívval is. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. miféle rosszat hoz. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. amelyet maga az éltet er garantál. mennyire bánt. hogy feladjuk. amit kértünk. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. És létezik egy egyszer módja. hogy higgadtnak kell maradnod. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. 0 minden reménytelen dolog forrása. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. mert készen állsz a nagy növekedésre. mint a pozitív oldal. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. Szerencsére Mr. A kemizációval és Mr." Lazíts. Mindezt azért. növekedésre vonatkozó céljaimnak. élni az új házadban. Akármit is teszel. A változás azonban két forrásból ered. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. Negatív azt szeretné. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. Azt akarja. milyen öröm vezetni az új autódat. Amikor nehéz a továbbjutás. tegyünk félre. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. új. és fogadjuk el a kudarcot. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. aki arra vár. utálattal és haraggal. Veszíteni fog. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. amelyeket a magunk számára kit ztünk. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. ahová való. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. Valójában a sikered eleve adott. hogy az univerzumot az érdekli. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. világos lesz. nem pedig egy egyszer lyukban. Összpontosíts mindarra a jóra. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. Marilyn elmondta. Az er veled van. Ha még több dolgot kérsz. Végy egy mély lélegzetet. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. Ez majdnem két hónapig tartott. amely megfelelt az én agresszív. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. A létéért retteg. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. Veled van az univerzum határtalan energiája. hogy ez a kemizáció. mert es sre fordult. és bízz benne. hogy mindened megvan. Tele van logikával és értelemmel. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. hogy gyémántbányában élsz. Negatív kudarcra van ítélve. Azt akarja. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². Azt akarja. KM amiben hiszel. hogy elt njön a semmibe. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. az emlékeztet rá. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. irigységgel és dühvel. hogy ne aggódjak. 135 . hogy hátrahagyod t. hogy sikerrel járj. Negatív azért tevékenykedik. de közel sem olyan er s. Képzeld el.

20. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek. Lesújtottnak. tudod. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 . Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk. beszélj velünk. lehangoltnak. mit tegyél. Mindez csupán azért lehetséges. segítségre van szükséged. amikor fogalmad sincs. Ez az elv engedi meg. Ha nem tudod. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. kedvetlennek. Amikor ez megtörténik. megtámadottnak érezheted magad. Talán a kemizáció közepén találod magad. idegesnek.richdreams. Elvesztheted a jöv képedet. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek.com Ott megkapod szeretetünket. kimerültnek. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. és beszélned kell valakivel. mit tegyél. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. amikor egyszer en nem tudod. hogy ott vannak. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. Megírjuk a leveleinket a gépen. amikor valami nem sikerül. elhagyottnak. Ha beáll az es s id . Vásárolhatunk virágot. amikor úgy érzed. Lehet. hogy bed lsz Mr. hogy bármi komoly kárt tennél benne. miként oldj meg egy problémát. Ez a te mindig kéznél lév súgód. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. piszok alak. akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. Negatívnak. haragosnak.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. Amikor nem mennek jól a dolgaid. rákattinthatsz a súgóra. majd elküldjük e-mailben. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. frusztráltnak. elkeseredettnek. rendelhetünk könyveket. kigúnyoltnak. aki egy meggy z .

ha szükséged lenne egy mintára. azonnal jobban éreztem magam. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. Összegy rheted kis labdává. Az univerzumot hibáztattam. mekkora er és szabadság rejlik abban. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. tedd számomra nagyon világossá. amelyben vagy. Persze össze is tépheted a levelet. amely nagyobb volt a korábbinál. Hirtelen úgy éreztem. hogy foglalkozik a problémáddal. Nem hiszem. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. a feleségemmel szeretnék lenni. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. és adja a kezébe a problémát. Részleteztem a problémámat. Tudni akartam. hogy úgy érzem. Magyarázd el a helyzetet. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. A lényeg. írd le. hogy a problémád megoldódjon. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. hiszen azt tervezte. mintha levették volna rólam a terheimet. hogy tovább maradjak bent. Vissza akarták kapni a házat. mit kellene tennem. hogy sikeres légy. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. én azt javasoltam. de túlórát nem fizet. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. A n tudni akarta. Nem számít. aki megad neked mindent. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. Úgy érzem. mit mondhat Istennek annak érdekében. Vízbe is dobhatod. Nem ajánlom. A segítség úton van. A régi 139 . Azt akarod. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. Itt egy egyszer levél. Kérlek. A n nagyon szenvedett. hogy ez így rendben van. hogy örökre abban a házban maradnak. Én nem. ha t le kérsz segítséget. Vagyis tudja kezelni a problémáidat.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. hogy már belefáradtak. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. Nos. hogy önmagad lehetsz. és le is zártam. Leírtam. és dobd ki! Vannak. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. de vannak számláim. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. Végül találtak egy új házat. El is égetheted. a te támaszod. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. ami a csokoládébolthoz kellett. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. Ezek a te próbatételeid. hogy írjon egy levelet Istennek. Nem engedhetem meg magamnak. a napsütést. Mindazokat a dolgokat.meglettem ezt. és dobhatsz vele kosárra. és a házban maradhassanak. amelyek életben tartanak minket. Nekem családom van. mint te magad. és minden megvolt benne. Isten cserbenhagyott. Nos. a teremt er nek. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. Én csak rá szeretnék világítani. a f nököm azt akarja. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. hogy elveszítsem az állásomat. Leveled legyen egyszer és célratör . hogy költözzenek ki. hogy egyenesbe jöjjenek. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. Útmutatást és irányítást kértem. amelyeket ki kell fizetnem. Nos. Persze mondanom sem kell. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. Tartsd észben. az oxigént. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. Aki azt akarja. vagy tépd szét. Ha segítségért folyamodsz. add fel az irányítást. míg neki nincs. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. és egyszer majd meg is veszik. de ne várd el. ha kéred. ahogyan azt te látod. Én mindig Istennek írok. 0 az egyetlen.

hogy eladják a házat.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. Nos. Mindegy. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. így megnyugtatták. hogy megköszönje a segítségét. és nem nagyon akart elköltözni. Azt is megígérték. Használd a súgót. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. 141 . ahol Marilyn évekig lakott. kérlek. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. eljött a költözés ideje. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. Az új házban mindez már készen volt. amikor ráért. amire nem volt fedezetük. Mindegy. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. ahol jól ismerték Marilynt. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. ha itt az ideje a költözésnek. hogy nem vették le a cip jüket. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. a házat évekig árulták. Marilyn úgy érezte. Marilyn rájött. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. és akkor mutatta meg. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. hogy ilyen hirtelen elköltözött. és mindez azért alakult így. hogy marad. Valójában azt tette. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. Új házban lakott. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. Mindig van kihez fordulnod. hogy betartják Marilyn kérését. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. Marilyn elmesélte a nehézségeit. Valójában Marilyn és a pár. mennyire t nik nyomasztónak. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. Bevonult a hálószobájába. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. Szerette azt az épületet. és írt egy levelet Istennek. jó barátok voltak. aki meg akarta volna venni. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. Ha mennem kell. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. így Marilyn beleegyezett. és a n azt mondta: ² Tudod. Két héten belül már ki is pakolt. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. aki utoljára nézte meg. akiké a ház volt. mint k maguk. ez nem igazán m ködött. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. de senki nem akadt. milyen nehéz helyzetben vagy. mert átadta Istennek a problémáját. amelyet az univerzum ad neked. Ami azt illeti.

hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket. egy hatalmas energiával bíró információt. amelyeket Mózes. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . Az életed örömtelivé válik. Nos. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. ezt megteheted majd. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. Nem gyötörnek majd többé gondok. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. mint azok.com Most megosztok veled. én nem azért vagyok itt. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. Hányszor mondták már neked. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. ha a saját könyvedet írod. vagy.richdreams. Kövesd ezt az ösvényt. Most azt akarom elmagyarázni. olyan lehet séggé. Baháulláh. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. FEJEZET www. Ugyanakkora jelent ség . a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban. és látszólag ellentmondanak mindannak. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. Id nként rejtélyesnek t nnek.21. hogy mindet bemutassam. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. Krisztus. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek.

S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. nemre. és segíteni szerettem volna neki. hogy valutát vesz és ad el az interneten. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. hogy 50 millió hallgatója legyen. utolsókból pedig az els k". Nézd meg. Nagy-Britanniában. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. Brazíliában. Amikor utoljára nálunk járt. kommunikált nyitottan és szabadon. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. szexualitásra. és kiválóan dolgozott. osztott meg fájlokat. Ausztráliában. és találd ki. amikor meg akarják ismerni egymást. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. de jó barátságban maradtak. hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. Ez több mint 13 millió forint évente. A versengés kora lejárt.. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. adott el. keresett. csevegett. Németországban. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra.richdreams. Dániából és Ausztráliából. Most már vannak barátaink Kínában.com . hogy meglátogassa a hölgyet. amilyet mindig is szeretett volna. amir l mindenki beszél. hogy 50 millió néz t számláljon. és az el is jött Kaliforniába.. mint öt év alatt. Azt mondta. Udvariasan visszautasított azzal. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. Bíztam benne. ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. Sokkal több. hogy több munkája legyen. Azt mondta. Torontóban. Saját honlapunkat. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. nemzetiségre. Találkozott már férfiakkal Louisianából. Micsoda?! Igen.com-ot kezdetben azért terveztük. és a lista egyre gyarapodik. töltött le. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. amit az emberek szoktak.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. Minden kontinensen megtalálható. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. de olyan nagy esküv t tartott. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. Kanadából. mint amit a sz nyegtisztítással keres. fajra. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. Egy olyan világrendé. Indiában. az Egyesült Arab Emirátusokban. Ghánában. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. Argentínában. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. hogy támogassa ezt a könyvet. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. a legtöbb USA-tagállamban. a www. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. Huszonnégy év után vált el a férjét l. négy gyermek édesanyja. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. vonzó n . Jó ember volt. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. vásárolt. szörfözött. Fedezd fel te magad is. tedd azt. Mindenfélét megtárgyalnak. is kiment hozzá. amely még a televíziót is túlszárnyalja. 145 . és jelentkezz be. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. tan ulmányozott. megkérdeztem. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték.richdreams. akiket felkereshet. elég maradi.

Nem egyszer. 22. MOST! Eljött az ideje. és az eljön hozzád! Képzeld el.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Most! Eljött az id . gazdag. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. most! Azonnal! Te gazdag. Övé az univerzum összes pénze. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. A jótev dé az egész bolygó. amelynek a segítségével elérhetsz minket. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. ha azt tervezed. ÄOnline" vagyok. hanem az egyetlen lehet ség! F leg. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. gazdag. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. Nem jöv re. hogy megtaláld azt a házat. amikor magányos vagy. kivesz bel le egy gyümölcsöt. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. akkor követelned kell. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. hogy felfedezz egy teljesen új világot. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. Vásárolhatsz részvényeket. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. És azt mondja. hogy bármi a tiéd lehet. Vagy felhasználhatod a magányodat arra. üss egy entert. elvesztegeted az id det. és megvedd magadnak. hogy elindulj. amelyen élsz. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . Ha nem vagy Äonline". miel tt megalkuszol vele. amire vágysz. hogy rátalálj arra a gyöngysorra. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. Hé! Az internet nem minden. amely nélkül nem tudsz tovább élni. Mert ha gazdag akarsz lenni. gazdag vagy. gazdag. Vehetsz egy jó könyvet. amelyet az univerzum neked szánt. amit el akarsz érni. együtt lehetünk. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül.com. és rövidebb id alatt. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. mint a telefon. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. megnézheted. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is.richdreams. Valaki felkapja a kosarat. Beszélgethetsz valakivel. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. amilyet akarsz. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. Találsz ott egy linket. Csak gépeld be a keres d címsorába. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. most! Nem holnap. Megnézheted. amit csak akarsz. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". amelyre vágysz.

amit az univerzum neked ad. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. hogy megeteted ket.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. Ez pontosan. de ez egy homályos és kétértelm kérés. akarom azt a kristályt. a k elt nt a boltból . de több millió kék pulóver létezik a világon. nem pedig Istenben. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. 0 tudta. amit akarsz. De amikor megkérdezte az árát. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. mintha már a tieid volnának. pontossá kérésedet. hogy az univerzum gondoskodik rólad. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er .Tudja. Ne felejtsd el. most. Formálj igényt a gazdagságodra. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. A boltos is tudta. . jó nyomon jársz. Végül megérkezik hozzád. Van még négy ember. nem sokkal azután. Azonnal meg akarta szerezni. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. és BÍZNI abban. annyira soknak érezte. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. Az. és azt mondta. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. Tudni. amikor csak akarod. a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. A bizalom érzelmi megértés. és látod. itt. valaki ellopta. Úgy érezte. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. és az univerzum megadja neked! Az. A boltos ezután engedett az árból. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. Azt mondod az univerzumnak. Hogy kérd azt. er síti a bizalmadat. rögtön. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. Igen. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. hogy akarod azt a kék pulóvert. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. amiket meg akarsz kapni. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. amit akarsz. Ha azt választottad.mondta a tulajdonos. mintha már az övé lenne. Ha azt választottad. Marilyn kifejezte meglepetését. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. hogy megkapd. hogy azt meg is kapod. és már csak egy gyümölcs maradi benne. hogy ön utoljára itt járt. hogy bízz benne. hogy visszautasítod mindazt a jót. Lehet. és megérkezik hozzád! 149 148 . Ez az. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. Isten gondoskodik rólad. hogy gazdag légy. így meger síted azt a képességedet. Gazdagnak születtél. azzal azt fejezted ki. mennyire fontos. visszah költ. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. és sokkal nagyobb hatalma van. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. Mit. azzal azt nyilvánítottad ki. két külön dolog. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. és amikor visszatértem. ami határtalan. A követelés segítségül hívja ezt az er t. hogy mit kértél. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. Igénylésed teszi meghatározottá. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. Ez a történet bemutatja. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. miel tt továbbadja. Formálj jogot arra. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. amit valószín leg neked szántak. engedd. ahogy azok megérkeznek hozzád. Ha azt választod. visszahozta önnek. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. hogy egy kék pulóvert kértél. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. Hiszel abban. Ez már az övé volt. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. Bízz benne. -Azt hittem. kérlek. hogy kérj. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. Véleményem szerint akárki is vitte el. amit kérsz. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. Ha hozzám tartozik. a kék pulóver nem zöld cip . és visszateszed a kosarat.

négyezer forintot szoktál költeni cip re. 1. hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. A vállalatok hanyatlanak. Gazdagodásod szerves változás. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. az még több lelkesedést teremt benned. Az igazi biztonság sokkal több. hogy elveszted a bevételedet. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. Nos. amit kértél. Az a gazdag. Gondolj bele. aki úgy is tesz. Istenben bízni annyit jelent. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. Amikor elmész cip t nézni. Ez azt jelenti./a szép templomok. H ha! Drága cip t viselsz. mint a gazdagok. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. A részvényt zsde összeomlik. mindig ott maradsz. El ször a cip d. rendelj bélszínt. ha bízol abban. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. kérj egy gusztusos el ételt. Megadja.=‡ Azt kérted. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. amid most van. hogy elhatározod. IV. amit meg kell értened! Ez az. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. és miel tt tudatára ébrednél. Nem spórolhatsz össze annyit. Fordította: Fábri Péter. s t maga a föld. nem? Szóval most. ÄA felh -sapkás tornyok. Ez nagyszer érzés. amit kértél. hogy hoppá. gazdag vagy. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. Nyújtózkodj! Érd el. és izgatottá válsz. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Nagyon jól nézel ki. azzal azt üzened az univerzumnak. azután a csodás vacsora. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. a pénzt teszed meg isteneddé. Ezzel szemben. Ne félj attól. mit akarsz. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. Lassanként. hogy nem félsz. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. Ne félj. Teszem azt. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent." Kérd. hiszen megvan hozzá a cip d. ahol most tartasz. Amikor attól félsz. A gazdaggá válás azzal jár. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. igaz? Aztán. Shakespeare: A vihar. A bankok cs dbe mennek. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer ./és rajta minden. paloták. Ne félj. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. Semmi sem tart örökké ezen a világon. apránként feln sz a gazdagságodhoz. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. ha elmész az étterembe. egy részvény. Nem kell spórolnod.vagy kötvény-portfolió. jelenet. amely egy bizonyos id alatt következik be. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. és elérkezik! Ez az. ha belekényelmesedsz abba. hogy nem is akartad igazán. Hihetetlenül fontos. ha egy újabb szintre lépsz. nem is szólva a füzetekr l. hogy annyira jól érzed magad.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. Ne félj. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. miel tt megvennél valamit. Megvásárolod a dolgokat. hogy nem lesz elég. mint egy nyugdíj csomag. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. Mindig. hogy gazdag légy. ÄKérjetek és adatik néktek. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. amelyeket akarsz. ha elmész vásárolni. hogy pénzt veszítesz. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. aztán egy új 150 ház."1 Az igazi biztonságot az jelenti. hogy az univerzum gondoskodik rólad. tegyél meg apró dolgokat. hogy parkolja le az autódat. Az univerzum mindenható. Egy kicsit magasabb vagy. Hé. 151 . válj gazdaggá. felvonás. Ez egy folyamat. amit kérsz. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. Egy kicsit szebb a járásod. elmész egy jó étterembe. Nem szabad félni. ugye? Ez az. gazdagabbá akarsz válni.

Másnap elképzeltem. hogy megkapom. amellyel a palotádat melegíted. Az élet viszont nem így m ködik. mert az egyik ékszere javításra szorult. Igényt formáltam arra. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. amit tettem. Formálj igényt arra. arra várt. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. hogy megvehesd. hogy jogot formáltam rá. A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. Sokan hisznek abban. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. egy példa. hogy nekem kell egy olyan. Igényt formált rájuk. Nos. amit akartam. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. hogy a pénze is meglesz. Kiderült. És az egyetlen dolog. az univerzum pedig odaadja a pénzt. amit akarsz. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. Ez az elképzelés az üzemanyag. és meglesz rá a pénz. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. Láttam abban a boltban egy új darabot. Megveszed. amely az új autódat h a j t j a . mint az enyémek. És neki mégis vannak ilyen leped i. amit el akarsz érni. Megtalálod a házadat. Azt mondom. tökéletesen bízva abban.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. Folyamatosan tanulok. Lázba hozott. Rohantam vissza a boltba. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. Nos. És ott volt. és eljön. hogy megvegyem. az volt. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. Egy kivételes min ség ásványt. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. amire nem is számított. Ez a f t anyag. hogy vagy rült. hogy az a c i t r i n az enyém. és ételre se maradjon. És a pénz mindig megérkezik. Kértem. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. hogy ilyen leped ket használjon. hogy cselekedjek. és Isten küld neked pénzt. vagy túlhajtotta magát. de imádom ezt a hobbit. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. ha valóban akarod azt. és érdekes emberekkel találkozom. füstkvarcon kialakult citrin volt.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. Leírtam és elképzeltem. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. Azonnal. és növeli a profitot. és igényt formálsz rá. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. akikkel közös az érdekl désünk. és Isten küld rá pénzt! 153 . a másik egy befektet volt. és megérinti azokat a leped ket. javítok a gy jteményem színvonalán. hogy követelned kell a gazdagságodat. Íme. hogy kifizesd. Természetesen egy muzeális érték . Imádtam azt a követ. mint tíz perc alatt odaértem. Akartam egy látványos darabot. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. milyen formában fizethetek. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. Dave. amit akarsz. Kevesebb. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. Az egyik egy feltaláló. Nem spórolsz arra. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. Formálj igényt a gazdagságodra. hogy az 152 enyém. Azt mondtam a tulajdonosnak. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. Amikor nagyon sok a kiadásod. meglehet sen sok nullával az árcédulán. hogy én nem is kértem. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. és az univerzum gondoskodott minden másról. hogy várok. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. de közel sem volt annyi pénzem. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. hogy alku nélkül megveszem a követ. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. és összespórolom a szükséges összeget. és megkérdeztem. Elhatároztam. hogy meggondolatlanul költekezz. Nem azt mondom. mint azt vártam. mintha az enyém lett volna. és ékszerbe vannak foglalva. Nem azt mondom. és elhatároztam. a legtöbben azt gondolhatják.

tragikus véget érhetnek. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. akivé válhattál volna. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. az katasztrofális eredménnyel járhat. boldog családi életet élnek jólétben. az garantálja. Elmulasztod a tizedfizetést . vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. Ez az övé. mindent megtesz érted. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. és vegyél meg valamit. és a pénzt magadra költöd. egészségedt l. Nem szereti. ez a te zsenialitásod eredménye. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. mert nem veszik észre azt a veszélyt. Akármit is teszel. akik egyébként csodás karriert futnak be. amelyeket akarsz. ha átvered. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. ha egyszer en megéled azt. és elérkezik! Lépj feljebb. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. Lehet. Elveszítik. Ha nem fizetsz tizedet. és otthagy annak a mocsaras posványában. Mindenük megvan. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. hogy azt hiszed. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. kerüld el. Nem a tiéd. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. amit kapsz. azonnal. amit Isten adott nekik. most. de nem így van. ne fizess tizedet egy hó154 155 .«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. amelyet a felel tlen költekezés rejt magában. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. hogy ki is hozza ezt létre. és mindent elveszítenek. kérlek. A tisztességes emberek.magadra költöd Isten pénzét.

mert szereted Istent. A fejl désedért fizetsz. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. ahol a javakat kaptad. és a többi. Feltétel nélkül adni másoknak. Meglep dve tapasztalták. hogy a fizetésük tovább csökkent. Elveszi a pénzedet. és magadra költöd a pénzt. nem azét. Az univerzum próbára tesz minket. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. és azonnal megemelték a dézsmájukat. A dolgok többe kerülnek majd. Hónapról hónapra állod a számláikat. és elvárja t led. De ez nem tizedfizetés. A megváltójukká válsz. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. Isten két dolgot tesz veled. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. az egészségedet és végül az életedet. az jó neked. Szerencsére segítséget kértek. hogy megtedd. Ha hajléktalanokat. nem értük. aki kapja. amir l valaha álmodtál. és ez jó neked így. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. Ha arra költessz. hogy másokat megóvj. akkor közéjük és Isten közé állsz. gyarapodtak. csoportoknak és alapítványoknak küldd. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni.másokat óvsz. A saját hasznodra fizetsz tizedet. Egészséged megromlik. Isten nem fogja megengedni. de a kiadásaik id közben megn ttek. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. és mindened megvan. és felfedezed valamennyi dolog forrását. hogy megtartod. Isten senkit nem enged maga elé. és neked sok pénzed van. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. amelyeket kaptál. Istent játszol. és figyeld meg. A sógorod valójában utálja a munkáját. szóval annyit adtak. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. ahonnan évekkel korábban kiléptél. mert k nehéz id ket élnek. milyen kemény dolog ez.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. Nagyobb házban laktak. Nos. Minden elromlik. Az élet inkább próbatétel. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. Ez jótékonyság. Azoké rt a dolgokért. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. hogy majd emelik az összeget. Ott fizetsz. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. amennyit tudtak. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. mert Isten gondjaira vagy bízva. és a rendszert hibáztatták. Tudod. akik spirituálisan támogatnak téged. amit kapsz. és még valami. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. Azért. mint cseresznye. Ahová a tizedet fizeted. megértették a problémát. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. Olyan egyéneknek. és fizetsz a másikban. halandzsának nevezték. Istent játszol . a fizetésed jelent s. így a házukban maradhatnak. nehéz újra elkezdeni. ha n a fizetésük. Azoknak add. Oda fizess. El ször is nem adja meg. Azért fizetsz tizedet. hogy tartod-e a szavad. mint maga a tized. mint valóság. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. amit kérsz. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. csodás. Sakkban tartod az egódat. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. amid csak van. A saját spirituális fejl désedért. és növeled a tizeded hatékonyságát. A tizedet magad miatt fizeted. Isten meg akar bizonyosodni arról. jobb éttermekben ettek. Csökkent a fizetésük egy id re. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. és valószí157 . és a legvadabb álmaid is valóra válnak. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. azzal a szándékkal. Hat hónapon belül cs dbe mentek. Most mit teszel? Nos. Bevételük ennek megfelel en n tt is. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . többet költöttek ruhára és a többi. 2. Azt hiszem. és nagyon jól csinálták. legalább annyira fontos. amíg végül elérték a tíz százalékot. Tegyük fel. 0. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. Ha mégis úgy döntenél. Ne felejtsd el. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja.

pozitív hozzáállást tanúsított. Végül az üzlet veszteségessé vált. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. A törzsvásárlóik elmaradoztak. ártasz nekik is. de nem volt életereje. mert megveszel nekik mindent. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. és nem sz kölködtek semmiben. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. hogy egyszer bb. Isten helyébe léptél. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. mert a férje beteg lett. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. Az is lehet. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. hogy adj. Még készpénzt is adott. magadnak is. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. míg meg nem halt. a barátaink úgy döntöttek. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. mint azok a szegények. Tudok egy n r l. hogy ez senkinek nem jó. ami itt tartja ket. nemhogy önállóan élni.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. A barátaink tudták. jó egészségnek örvendtek. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. akkor elveszted a pénzedet. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. A rezsihez is 159 . és szeretett szeretni. Lehet. Új üzleteket nem kötöttek. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. ha te válsz a javaik forrásává. Miután beszélgettek Marilynnel. de te csak írod a csekkeket. Úgy nézett ki. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. aki velük lakik. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. hogy Istent játszol. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. amelyb l jól meg tudnának élni. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. feltétel nélkül adott. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. Ez csak azért került napvilágra. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. hanem arról. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. A férj rejtélyes betegsége elillant. ahogyan azt mindig is mondta. és mindenki boldogan élt. Akármi is a végeredmény számukra. Arra kényszerül. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. és a között. A te pénzed az egyetlen. veszekednek. mint azon kívül. hogy Istent játszol. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. Las san megromlott az egészsége. Minden hónappal gyengébb lett. ha visszamehetne Texasba. Ha az útjukba állsz. De az ördögbe. Lehet. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. Rendszeresen fizette a tizedet. Minden jel arra utal. A gyermekeid egyszer feln nek. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. hogy visszatér hozzájuk. és végül elválnak. és a férfi több id t töltött az ágyban. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. hogy legyen mib l megélniük. hogy Isten azt akarja. Ezek kicsi. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. Isten elé helyezted magad." Ha kifizeted más számláit. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. miközben a felesége a testvére számláit fizette. A szíve rendben volt. az neked csak rossz lehet. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. Bitorlod a szerepét. az egészségedet és végül az életedet. hogy terápiára kellene járniuk. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. és ki kell alakítaniuk saját. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. és bet szerint követte. Lehet. de bosszantó problémák voltak. hogy menjenek. mind a férje egészsége. Kevesebbet dolgozott. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával.

és szükség van rájuk. mindegy. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. Annyira biztonságosnak tartották. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. Ha a nehéz id kre spórolsz. és el költözött. hogy jobban szereted a pénzt. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. és olyan hatást gerjeszthet. amit ki tudsz gondolni. olyan rt teremtett. mint az univerzumnak. Ez a felhalmozásról szól. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. Okosan költsd a pénzedet. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. A pénzt az univerzum elé helyezed. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. Most a mértéktelenségr l beszélek. hogy bízz benne. Gy jtögetsz . Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. légy óvatos! Azt kapod. Azzal. Ez minden érintett számára rossz. amelyet megspóroltál. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. Több pénzt keresett. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. a tudatalattid megteremti. Mi a terved azzal a pénzzel. mi történik. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. Mint általában. és boldogabb volt. hogy tegye próbára a hatalmát. Pár hónapon belül vett egy autót. 3. dollárod vagy euród arra. Amikor felhalmozol. hogy t szeresd mindenek felett.nem a megfelel okból spórolsz. mint amennyit Isten elvehet t led. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. azzal arra kéred Istent. mint annak forrását. Az embereknek öt évükbe telt. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa. A rakparton hagyták. amelyet az univerzum azonnal kitöltött.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. Ne felejtsd el. Az univerzum sokkal hatalmasabb. mint bármi. hogy nem spórolhatsz. nem fektethetsz be. Eljönnek a borús napok. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot. Istent játszani nagyon rossz ötlet. Azt mondod. Ha felhalmozol. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. hogy lakbért fizetett. Arról. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. most is a szándék a legfontosabb. hogy kezelni tudd a problémát. Angliában. Megrekeszt a spirituális fejl désben. talált egy lakást. Ezek mind jó dolgok. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. van forintod. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. amiért akár mindeneddel fizetsz. Nincs olyan nagy hatalmad.

mi engedi meg egyeseknek. csalnak. fogalmunk sincs. és teszünk néhány ideges megjegyzést. akik visszaélnek mások helyzetével. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. lopnak. mint ahogy azokat kibocsátottuk. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. hogy függetlenül attól. amit akarnak. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. hogy gazdagok le163 . akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. Mindig szem el tt kell tartanunk. Egyszer en nem tudjuk. hazudnak. uralkodnak. mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton. akik kihasználnak másokat. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. akiket legszívesebben utálnánk. hogyan élik mások az életüket. mégis gazdagok. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. Ha üvöltünk egy sof rrel. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. Ok és okozat. és hatalmuk van. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. hallunk vagy gondolunk. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. Én ezt tenném.24. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. amit olvasunk.

165 . És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje. A lényeg.Bill Gates. Amellett. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. Ez m ködik számukra. amit akarsz! Gondold. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. Vannak. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük." A pénznek természetesen van hatalma. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. nem létezik többé. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. úgy arat. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. Higgy róla. Ez az egyik oka annak. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. hogy indul az elnökválasztáson. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. Van még egy oka annak. Az a fajta valóság. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. Ki mint vet. és a táblákat megfordították. Megsokszorozva. másoknak mit kell megtanulniuk. akik az els pillanattól tudják. hogy nem egyenes úton érte el a célját. Igen. míg ma ez mindennapos jelenség. voltaképpen egyik napról a másikra. Van. mint amit ebben a könyvben ismertettem.és természetesen az egyik legsikeresebb is . Régen elképzelhetetlen volt. Hidd. hogy minden háztartásban legyen számítógép. hogy átvegye t lünk a feladatot. ahogy mind a republikánus. a legjobbat teszik. aki lemorzsolódott a f iskolán. aki h snek tartja. Senki sem tudja. azt kapod vissza. közted és az univerzum között zajlik. hogy bárki felett is ítélkezz. megkapja a tízszeres visszatérítést. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. Gondolhatod azt is. Mindegy. Na már most. és sok utolsók els k. hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. Nem szívesen lennék a helyükben. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. mit csinál a másik. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. a szabályok változóban vannak. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. Ha ket elítéled. A szabályok változnak. a lényeg. Hát olyan nehéz elhinni. mert nem tesznek jót. Nem azért vagy itt. ha te gazdag akarsz lenni. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. Új évezredbe léptünk. Azt is tartsd szem el tt. amit lehet. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. amelyet kisugároz. és hidd el. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. hogy sohasem tudhatod. pénzre tesz szert. az emberiség fejl désének új korszakába. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. és nem sok örömöt él át. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. mit hiszel. hogy er s akaratú és csökönyös. hogy csordultig töltse poharunkat. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. Ma bárki. az elképzelhet .A jó gy zedelmeskedik gyenek. A világ leggazdagabb embere . hogyan váljanak gazdaggá. de az univerzum felajánlja. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. és feltétel nélkül ad. és amit adsz. hogy félkegyelm . Ez ugyanolyan természetes számukra. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. Ok és okozat. Az álma. A tény az. Még akkor is. mások szerint rögeszmés. hogy a gy lölet gy lölet.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. mint a járás vagy az evés. Abból semmi hasznod nem származik. mindenkire az. egyszer en megengedjük az univerzumnak. és hagyni. amelyet néhány éve megismertünk. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. rségváltás van. van egy beteges vétke. Sohasem tudhatod. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. Amit teszel. Nem ismernek más utat. akármit is teszel. nem olvasnád ezt a könyvet. elrekeszted magad a jótól. Ez egy nagyon egyszer rendszer. a sikered esélye a nullához közelít. Igen.

167 . hogyan vált gazdaggá. majd négy. ha engeded. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. és most milliárdos. a boldogságtól és a jó egészségt l. örömteli és egészséges életet élsz. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. ismerd meg. Nincs annál nagyobb siker. és azt is kapsz vissza. Lehet. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. Nem volt politikai adóssága. hogy a hiányban. Ez valójában azt jelenti. Mr. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. El ször csak két labda ugrott fel. és hisz a magasztos eszmékben. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. Vagy egyszer en élvezheted. hogy azok vezéreljék a világot. Minden egérfogón volt két pingponglabda. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. A világnak több jó emberre van szüksége. majd nyolc. hogy Ross nehéz dió. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. Emlékszem egy tudományos Ilimre. Átgondolhatod. és így tovább. mit teszel. És távol tartanak a gazdagságtól. Azt akarja. de azt el kell ismerned. mint amit mindig élvezhetsz. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. és nagyon szemléletesen mutatta be. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. mint a tiedé. Bárhogyan is. A jó nem népszer . és végül valamennyi labda mozgásba jött. Negatív népszer . Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. Lehet. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. és most mi l l i á r d os. majd tizenhat. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. Most ott lehetsz az els k között. Keményen dolgozik a népszer ségért. gazdag. Tizedet fizet minden dollárjából. Mostanában a jó gy z. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. miként m ködik a láncreakció. és azok is párat. de bármit is mondasz róla. majd harminckett . hogy sikeres légy. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. amihez pedig veled született jogod van. és így tovább. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. A gazdaggá válás is ok lehet. H az embereihez. Az univerzumnak szüksége van arra. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. hogy jót adsz. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. az 1980-as évek elején.

FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. munkaadód. és Mr. közvetít d. szeret d. Be akar jutni az elmédbe. az egész univerzumra kiterjed tervnek. Az élet. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. a halál. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. Az egyetlen módja a vereségednek az. 0 maga a siker. Felejtsd el az apróságokat. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. hogy pont azokat a dolgokat akarod. Amikor az utad nehézkessé válik. Szeresd az életedet. hogy feladd. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Ez mind része egy nagyobb. a szegénység ² valamennyi egy játék. Maradj mindig boldog és lelkes.25. eszünk. feladod a küzdelmet. ha nem próbálkozol tovább. mindened. ügyvéded. hogy veszít. amit akarsz. Azt akarja. a gazdagság. hogy hidd el: az igazság hazug. Képzeld magad elé. ügyfeled. 0 azt akarja. írd le. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. Te és Mr. a jó mindig gy zedelmeskedik. Negatív kívánságai szerint cselekszel. Azért vagy ezen a bolygón. védelmez d. amiket. barátod. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. Ne engedd! Meg van írva. Egy valós játék. mert az általuk meg169 .

megtanulod. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . Ez teszi valóssá a leckét. szívd be illatát. és a megtanult leckéket. Az a dolgod. Nem használnak áramot. hogy ezt a könyvet olvasod. de azáltal.és szárítógépük. és gondozd ezt a kertet egy életen át. hogy lépj be. Ételre. mégis kielégít életet élnek. Miért kellene. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. amelynek megtanulására még nem állsz készen. Függetlenül attól. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. maradj itt. akkor mindegy. Ez tükrözi a haladásodat. Ez minden! A szeretet természetesen segít. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. Az új kocsi semmi. Részint állati. Leélheted az életedet például úgy. Ami fontos.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. Ló vontatta kocsikkal járnak. Azzal. mosó. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. és számolod össze. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. hogy bizonyos leckéket megtanulj. Ha megtanulod a leckéket. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. Lehet. Meghívlak. hogy új autód legyen. akkor is szükségünk van néhány dologra. amelyet megtanulsz ² amely megengedi.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. Nem számít. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz. egy nagy halom vas. amelyeket Isten nem neked szán. zajos szerkezet. 171 . vízre. Egy új autó például nem jelent semmit. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. felfedezed a gazdagság édenkertjét. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. hogy megszerzed. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. amiket akarsz! Válj le róluk. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. Szeresd az életed minden percét. hogy amit elfogadsz. Ez a titka annak. menedékre és ruhára van szükségünk. ki vagy. szeretettel és bizalommal. Végtére is csak egy büdös. hogy mindened meglegyen. de már els sorban spirituális létez . nincs telefonjuk vagy számítógépük. Azért vagy itt. és csatlakozz hozzánk. az pontosan az. nincs tévéjük. hogy sosem utazol motorizált járm vön. Néhány amish így is tesz. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. tudd. Te egy csodálatos teremtmény vagy. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. és érezd. hogy megtanuljuk a leckéinket.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. hogy az univerzum mit küld neked. és hagyd. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. és követed a tanácsait. a lecke. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat.

amelyet Isten neked szánt. amid van. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. hogy a sikernek ez a módszere neked szól. Nem számít. Halandó vagy. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. Kétségtelenül úgy érzed. hogy vesztesb l gy ztessé válj. vagy amit valaha elérsz. rubinokat és smaragdokat keresel. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. amelyik minden ember esetében közös. hogy kipróbáld. hogy gyémántokat. Annak ellenére azonban. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. Csecsebecsék. még nem vagyunk maga Isten. és nem azé. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk.az egónkkal! A siker egy utazás. kincset találsz. Amint megtaláltuk.26. de van egy. mit mond az egód. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. Vagy legalábbis készen állsz arra. az igazság és bölcsesség egész tárházát. és mindened. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . 173 . Nem a te érdemed. amelyeket leny göz . Most megragadjuk a sikeredhez vezet . és megtanuld a leckét. mindig jelen lév kihívást. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. az univerzumtól származik. Bizonyára azt gondolod. amit teszel.

és újra megszegte Istennek tett ígéretét. amit Istent l kaptál. Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . Én dolgoztam halálra magam. és így tovább. Mindig hibázok. és azt mondta: . mindig rossz döntéseket hozok. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. Cserbenhagyom a többieket. n vér. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. méghozzá gyapotkereskedelemb l. Nem támogatom eléggé a családomat. Én tettem azzá. és megígérte. hatalmasabb vagy. Én gy ztem. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. és újrakezdened a játékot. férj. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. és barátunk mindenét elvesztette. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. Gyatra szeret . hogy én csináltam mindent. milyen. Én adtam neked a pénzt. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. Szörny ! Nem is tudom. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. amit kellene. Nem teszek meg mindent. És így tovább.Ez az én istenem. hogy kipróbáld. ha magad teszel mindent. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. nagyobb vagy. öcs. tegye gazdaggá. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. Mindent. és így tovább. anya. Nem dolgozom elég keményen. Azt mondod. a te korlátozott forrásaiddal. Nem vagyok derék ember. Én találtam meg a feleségemet.. Azt 174 mondod. Nem az vagyok. negatívabb vagyok. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. A férjem egy senki volt. senki sem tette meg helyettem. Valóra váltotta legvadabb álmait is. és el is tudlak távolítani innen. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. azt én magam kerestem. hogy nem tudok mindent megtenni. mint az az er . beleértve az életedet is. amely abban a formában jelenik meg.. Én támogattalak.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. húg. A férfi nem segített. Úgy t nik. hogy vissza kell lépned az els kockára. hogy ez nevetséges. Én vívtam meg a csatát. báty. mint a végtelen. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. akinek hittem magam. és adtam meg neki mindent. Balszerencsés vagyok. az hatalmas hiba. Azon kívül. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 .. mint Istennek. de egyenrangú alakban jelenik meg. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. mint amilyen pozitív Isten maga.. miel tt én találkoztam vele. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. Én küzdöttem. aki arra kérte Istent. és ugyanarról szól. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. aki ma. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. 0 el ször is megengedi neked. Nem vagyok jó apa. fiú. Hirtelen meggazdagodott. amije van. Rámutatott a páncélszekrényre. amim van. Soha nem tanulok. abban a formában. Én hoztalak erre a világra. amely a Földet teremtette. Van egy történet egy férfiról. amivel a sikereidet elérted. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. aki figyelt rá. Az egó els megnyilvánulási formája az én. Szegény vagyok. és veled helyettesíti. hogy segítse Isten munkáját. melyik rosszabb. és a saját sikeremért tettem. Ez azt jelenti. Ez az ország Törökország volt. lány vagyok. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. Ez nem jó választás. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. Ha hagyod. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én.

Bíznod kell abban. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. Semmit sem kellett volna tennem. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. telefonáljon még többet. amíg el nem játszod a jeleneteket. aki nekem dolgozott. különben nem olvasnád ezt a könyvet. Az univerzum vigyáz ránk. Ha nem használod helyesen. kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat. hogy megismerd a forgatókönyvet. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. Ahhoz. Isten pedig kézbesít. hanem az univerzum. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. Nem te teszel dolgokat. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad.. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. Mit kellett volna tennem? Semmit. Szabadon keresed az igazságot. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. Negatív. és hagytam. elérve kreativitásod csúcsát. elfogadjuk a tényt. helyen álltunk. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. és kézbesítette volna a megrendelést. amelyek milliókat költenek online értékesítésre. találd ki. Ez egy nagyszer rendszer. ha nem kezded azt gondolni. mi történt! Azt kaptam. dolgozzon még keményebben. Még csak meg sem támad.. hogy sikered a te érdemed. Negatív keményebben dolgozik. Ha keményebben hajtunk. hogy nincs beleszólásunk. melyik úton menjünk. Szóval. hogy elérd és fenntartsd a sikert. 0 határozza meg. a boldogságot és az örök békét. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk.. csak annyit kell tenned. hogy többet is elérhetünk. A közhangulat romlott. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. de a jó határtalanul hatalmasabb. irányítanod kell az egót. Magasabb telefonszámlákat. azokat a nagy társaságokat is beleértve. én.. maradjon bent tovább. gondoskodik rólad. és az univerzum átadta sorsom irányítását. hogy Mr. Egóm az utamba állt. Jogodban áll választani. Te kérsz. Te többet vársz az élett l. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. az univerzum nem engedi. A költségeim megemel kedtek. hogy részt veszel a forgatáson. szabad leszel. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. Tovább dolgoztunk. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. én. eladásaink hirtelen megemelkedtek. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. Mindenkinek azt mondtam. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. A döntés Istené. Én megtanultam ezt a leckét.. ha véd meg mindent l. de azért jól csináltuk. letaszít a teremtés legalsó szintjére. Több el terjesztést. És teszi ezt olyan eszközök segítségével.. ha minden jó dolog Istent l való. hogy azt akarom. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . és lehet séget kapsz a csodálatos életre. amit kértem. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. Semmi . és jóval többre jutottunk. Szabaddá válsz a sikerre. ami felette vagy alatt áll. Gondolj úgy az életedre. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. Amikor az els teljes évet lezártuk. Én. ahhoz bizalomra van szükség.csak te és az egód. oltalmaz. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. De ez nem volt elég! Tudtam. Semmi sem állíthat meg. tart fenn . megvéd.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. Ha jóra használod. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. és semmivel. Valójában üzletet veszítettünk. 176 többre vagyunk képesek. Betartasz néhány törvényt. Lehet.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. Kezdtem azt gondolni. és hogy kikeveredj bel lük. amelyek felett mi nem rendelkezünk. Szabadon szárnyalsz. Szabad akaratod van. Több kutatást akartam. és sokkal. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. Úgy értem.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

amit annak hiszünk. Ki tudna hinni ebben a korban. ahogyan azt mi ismerjük. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. képregényekbe és mesékbe szám zik ket. amely tele van varázslatos. hogy a valóság nem létezik abban a formában. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. ha azt mondod. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. egyszarvúkban és sell kben.28. Hitt a 185 . A valóság abban a formában létezik. ezzel javarészt rajzfilmekbe. Az igazság az. ahol apró emberkék játszanak. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. ahogyan hiszünk benne. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. mindig látnád ket. tündérek nem léteznek. egy olyan világban. Hitt az erd létezésében. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed.

Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. az antiallergén szappant. Sok ember hisz például abban. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. hogy ezeket elérjük. amelyet a nagyszüleid teremtettek. Hajlamosak vagyunk abban hinni. Jogod van abban hinni. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. hogy olyan dolgot képzeljünk el. 187 . Sok ember még mindig hiszi. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. Isten nem arra teremtette az embert. És mi a helyzet a többi dologgal. Akárminek is nevezed a többieket. hogy a negyedikben botot és követ. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. Békét. Egységet. hogy mivel mindig volt háború. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Kigúnyolják ket. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. ki határozza meg. amelyik valóra váltja minden álmodat. amiben akarsz. milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. Megtagadod magadtól az energiát. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. a siklót és a szódavizet. Hogy miért? Mert még nem értették meg. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. egyáltalán nem marad választásunk. az a te hiányosságaidat mutatja . vonatok és autók nem mindig léteztek. Ez-e a valóságod? Kevesebb. hogy mindenki rossz. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. Nos. nagyobb hatalommal bíró igazságot." Valójában még rosszabb a helyzet. És akármiben hiszel. a rádiót. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. amit az elménk képes elképzelni. toleránsabb valóságot. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. Örömöt. Valamennyi emberi lény. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. kutyákban. mindig kell is lennie. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. az emberi természetb l fakad. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. Behatárol minket. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. az igaz. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat. hogy meg akarjuk ölni egymást. Nem engedheted meg. Ki mondja. Szeretetet. Boldogságot. amely megteremti azt a valóságot. Megvan az er d ahhoz. részünk a gy lölet és a pusztítás. Te magad teremted meg a saját valóságodat. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. amelyek autót vezetnek. a tiéd lehet. hogy repüljön.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. és ez nehézzé teszi számunkra. és nézd meg a kisgyerekek arcát. a televíziót. a kenyérpirítót. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. Valakinek hinnie kellett bennük. hogy egy kedvesebb. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit.azt. de azt tudom. Csak a szád jár. természetesen. amit már elfogadtunk. amelyet a szüleid teremtettek. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. Gazdagságot és jólétet.

hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. ahol élünk. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. Gazdagabbá teheted magad úgy. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. Ez minden jó forrása az életben. Ezt nagyon egyszer megtenni. mert megszerezted. mi igaz és mi nem. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely. hogy az univerzum szeret.. Itt az ideje. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. az érettség korába. hogy megteremtsék a saját valóságukat. hogy másoknak segítesz azzá válni. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. mert a teremtés vigyáz rád. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. hogy energiáinkat egy új évszázad. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. A tiéd lehet. Magunk dönthetünk arról. Új utat tudunk választani. Akik valaha éltek ezen a bolygón. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. és segítsétek egymást ebben a munkában. Itt az id . Ez egy olyan lehet ség. ha kéred. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. Szeretettel. mind hozzásegítettek. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. Mi választjuk meg. Senki mástól nem függsz. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. Csak annyit kell tenned. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. Eljött az id ." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. Itt az id . Soha ne kételkedj abban. hogy gondoskodjon jólétünkr l. Soha többé ne aggódj! Soha. amely az örök boldogsághoz. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. Gazdagsággal. Eldöntheted. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. Miért ne választanád a gazdag. amikor a jó gy z. 189 . Lépj ki a láthatatlan párkányra. Egyszer en oszd meg másokkal. ÄKérjetek és adatik néktek. der sebb ösvényt. de a magadéban igen. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. Kérheted. akik felnéznek egy hegyre. milyen valóságban kívánunk élni. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. de nem azért. Egy olyan korszak. attól a valóságtól. Kennedy mondta: ÄVannak. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. hogy kéred. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. zörgessetek és megnyittatik néktek. örömhöz és jóléthez vezet. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. Örömmel. El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. Az internet lehet vé teszi. Dönthetsz úgy. Egy új. Ez olyan id szak. Ez az együttm ködés kora. amelyet alig tudsz elképzelni. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. Ez a továbblépés ideje. mert az univerzum oltalmaz téged. keressetek és találtok. Kérd. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . Senki nem fenyegethet. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. Boldogsággal. amit csak akarunk. amelyr l eddig csak álmodtál. hanem mert kérted. hogy minden jót megkaphatsz. és minden teremtmény fontos. Eljött az id . hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. A jók gy zedelmeskedésének ideje.

Igen. legalább annyit kaptál olvasás közben. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. Én hét napon át énekeltem. 191 . Nehezemre esett. mint az egész el z hónapban. jó mulatság.29. Szóval abbahagytam. Van még egy tanácsom számodra. vagy játszol a kutyával. amikor letelik a hét nap. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. ha hét napig énekled. Igen. A titok. Énekeld az autóban. és ahhoz is. Igen. Énekeld gyakran. Remélem. Fogadd meg. az udvaron. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. mint ki tudnám fejezni. A könyv címe valójában egy dal. amit nem akarsz! Ez érted van. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. mert te sem akarod majd abbahagyni. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. hogy a magadénak tartsd. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. de abban rejlik az ereje. mint mi az írás során. Jobban élveztem. nem értem. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. Meg fogod találni a magad dallamát. hogy megoszthatom veled mindezt. utána abbahagytam. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. amikor egyedül nézed a tévét. Kérlek. Folytatni akartam. Erre korábban is céloztam. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Egy kicsit sajnálom.

Gyere. igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. amelyeket egy héten át énekelhetsz. 192 193 .richdreams. Nos. Igen. igen. látogass el az angol nyelv www. amit csak akarsz. Ha kéred. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. igen. Igen. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is. igen. minden a tiéd lesz az életben. Vannak helyek. Igen. igen. Azt mondod Istennek. Megvan hozzá a képességed. Ismered a titkokat. Igen. hogy találkozzunk veled. Most te következel. akikkel találkozhatsz. Alig várjuk. igen. Igen. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. Például ez: karcsúbb. Igen. Igen. Igen. hogy számolnia kell veled. színpadra kell lépned. Igen.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. velünk együtt. Igen. Te is élvezheted. Igen. és emberek. Valóra váltom a legvadabb álmom. ahová elmehetsz. Valóra váltom a legvadabb álmom. fittebb és egészségesebb vagyok. Az Äigen" egy meger sítés.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat.

amelyet soha nem adtak ki. Tom és Pénelopé 194 . élvezni fogod! Köszönjük. Egy olyan ajándék. Ez egy ajándék.hu Itt információkat találsz. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. és még többet akarnak olvasni. amit olvastál.Ha tetszik. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet. Menj a számítógépedhez. Ez a mi kis titkunk. amely soha nem lehet másé. van egy meglepetésünk számodra. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. hogy elolvastad a könyvünket. atitok. akik olvasták ezt a könyvet. lépj fel az internetre. tetszett nekik. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára. Azoknak szól. Reméljük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful