A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

Ez az univerzum egyik törvénye. Ez a könyv megmutatja. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. de nem tudod. Ebben a könyvben megmutatjuk. és megkapod. Ez nem minden. és hogyan rekeszd ki. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. hogy többet vársz az élett l. hogy mindent elérj. miképpen. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. ami azt jelenti. amilyenr l csak álmodtál. hogyan érd el? Nos. És valószín leg magától értet d nek tartod. és valószín leg bárhová eljuttat. pontosan hogyan kérj annak érdekében. 11 . Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. Kérj. Megmutatjuk. Egyszer . ahová csak akarod. miként érd el a dolgokat. Olyan életet élhetsz. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. bármit megkaphatsz. Megmutatjuk. de elengedhetetlen a gazdag. amit csak akarsz. Hányszor fordul el . Biztosan hallottad már korábban is.EL SZÓ A nagy titok Igen. amit csak akarsz. amit nem akarsz. hogy hatalmas er vel bír. hogyan érhetsz el mindent az életben. boldog és egészséges élethez. amelyekre vágysz.

két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. Aranykártyám van. Tökéletes állapotban volt.BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. új porcelánok. karcsúbb. 1 millió forinttal). új ev eszközök és rengeteg új ruha. Kevesebb. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. Ha meg akarok kapni valamit. Megtakarításom van a bankban. mint valaha. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. Gyakran utazunk. Csak 88 500 kilométer volt benne. Állandóan étteremben eszünk. Tizenkétezer dollárral (kb. új sz nyegeink. 13 . Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. amikor megvettem. mint a tükör. Egy kétszintes. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. három fürd szobás házban élek. öt hálószobás. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. mint három hónappal ezel tt. megkapom. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. ami gazdagabbá teheti az életünket. aminek olyan az alja. aranyszín b rkárpittal. amelyek illenek új. nagy hitelkerettel. mint amennyi a valós értéke. fittebb alakunkra. és a bejárón k odavannak érte). Kilenc kilóval könnyebb vagyok. Új bútoraink vannak. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet.

Természetesen én is az akarok lenni. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. Remélem. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. Hiszem. a Gyógyító. az Egyedülálló. mint egy újszülöttben. Örülök neki. Bízom magamban és embertársaimban. egy népet. és az ég küldte. És ami a feleségem szerint . hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. 14 . ami a kett között van. Még nekem is nehéz elhinnem. nagyszer ! Jogod van abban hinni. Hiszem. akinek több pénze van. A családomat kiköltöztették a házból. még gazdagabbak lesznek. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. mint nekem. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. Krisnában. minden dolgok forrása. Hiszem. hogy Baháulláh Isten dics sége. hogy nagyon sok hírnököt küldött. Buddhában. Hiszek Ábrahámban. hogy Jézus Krisztus Isten fia. mint a korábbi években összevéve. Ez a könyv nem a vallásról szól. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. Minden hónapban többet teszek érte. hogy Mózes Isten barátja. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. gazdagnak tartjuk magunkat. Zoroaszterben és Bábban. mint nekem (most még). és olyan er teljes. Jól csinálják. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. Tehát ha te nem abban hiszel. és abban. amelyeket neked szánok. Nem árt. akik régebben úgy gondoltak ránk. Hiszek benne. Rengeteg ember van. és annyi lehet ség rejlik benne. hogy minden vallás Istent l való. mint szegény barátaikra. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. amiben csak akarsz. hogy tudod a titkot. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. egyetlen egyetemes tudatosságot. akié az autókereskedés. És azok is annak tartanak. Minden vallást igaznak tartok. Steven Spilbergre. A gazdagság viszonylagos. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. Mindent Átható. amely egy id s Ábrahámmal. ahol a kocsimat vettem.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. A Fenntartó. Igen. Egyetlen Isten létezésében hiszek. Ez az Isten a kezdet. Hiszek abban. A gazdagság azt jelenti. Azért vagyok gazdag. hogy miként érj el mindent az életben. Hiszem. Gondoljunk csak Bili Gatesre.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. Hiszek abban. Hívhatod Mindentudó. A titkot. hogy kevesebb. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. hogy Mohamed Isten apostola. amelyet átadok neked. vagy aminek csak akarod. A titkot. amiben én. mert már ismerem a titkot. hogy több pénzed van. a vég és minden. Azt a titkot. De ma gazdag vagyok. A titkot. legalábbis többnyire nem). FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. amit csak akarsz. A négy. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott.

te pedig azt. Nagy Szellemnek. és megpróbáljátok kitalálni. Lehet séged nyílik arra. amikor csak lógtok a tengerparton. és err l beszélgetünk. Feleségem. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. Univerzumnak. Pár éve már ismertük egymást. amelyb l mindenünk származik. amelyet egész életedben becsben tartasz. csíp s júliusi reggelen. Érezd a francia teasütemények illatát. és kinyitottuk a naperny t. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. amely sokkal nagyobb annál. de egy gyémántgy r olyan ajándék. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. Elárulom a titkot. amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. Tudod. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. ízleld meg a friss sajtokat. oszd meg az élményeidet. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. hogy egyszer együtt kávézunk a St. Ez a történet itt kezd dött. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. mint amit fel tudunk fogni. hogy leterítettük a plédeket. élvezitek a napot. mi a közös bennetek. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. Mo-ritzban. Igen. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . Ha ezt nem tenném. Ez az egyetemes energia. ami t led telik! 1. pár kilométerre a Seal-szigett l. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. angyalok. És ez az er . Ez a kreatív energia. Létezik rajtunk kívül egy er . és tegyél meg mindent. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. Kit zavar. a barátn mostohaanyjával. vagy ha én azt mondom. ha én azt mondom.Figyelmeztetés! Energiának. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. az olyan lenne. de mégis egyfajta els találkozás volt. Jahve. Földanyának. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. A Világ Teremt jének. Természetnek. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. amelyek egy sz k. Isten. Nem sokkal az után. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. és te azt mondod. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet .

ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. Nem tudom. ami ellentmond alaptermészetének. tett pár kört fölöttünk. Talán csak puszta véletlen volt. hogy az indiánok errefelé hittek abban. a barátságos sólyom újra megjelent. Egy farmon n ttem fel. felkeltette a fi gyelmemet. Alighogy a szavak elhagyták a száját. A sólyom kicsit maradt még. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. hogy Isten üzenete nagyon fontos. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. tett két kört a fejünk felett. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. majd felszállt. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. majd ismét leszállt mellém. ha egy sólyom leszáll melléd. ezúttal a társával együtt. amit l mindenki elhallgatott. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. Az indiánok abban is hittek. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. Isten üzenni szeretne neked valamit. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. Mindannyian nevettünk. hogyan is lehetséges ez. Készen álltam rá. Végül Lisa mondta ki. 18 A mai napig nem tudom. Tom. és elt nt az égbolton. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. amelyet el sem tudtunk képzelni . hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk.még legvadabb álmainkban sem. majd leszállt közvetlenül mellém. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. amikor olyan dolog történt. a másiknak jelzés. Lehet. amely megváltoztatta az életemet. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem.Tudtad. az azt jelenti. és pont. hogy csak egy sólyom volt. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. Ha kinyújtottam volna a kezem. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. majdnem elértem volna. 19 . különösen nem néhány méternyire egy embert l. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. és soha nem láttam sólymot a földre szállni.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . Nem hiszek a babonákban. hogy nem igazán hiszek a babonákban. az azt jelenti. Bólogattam. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. úgy t nik.

hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. hogy elfogadd Isten ajándékait. ami neked jár. Lehet. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. Nem tudsz szabadulni attól. amelyek err l tanúskodnak. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. hogy megkapd mindazt a jót. Kérlek. és vágysz az evilági jó dolgokra. Az életedet alkotó események sorát szemlélve.2. hogy agyonhajtod magad. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. hogy segítségért imádkozol. hogy elfogadd: jó vagy. hogy jó dolgokat kapjon. A legtöbb ember nem várja. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. hogy jól szeretnél élni. nem vagy méltó arra. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. nyisd ki az ajtót. az. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. FEJEZET Fogadd el. Nem tudsz megfeledkezni arról. Elképzelhet . hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat. Engedd meg magadnak. Lehet. nem tudsz szabadulni attól a képt l. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. amit igazán akarsz. Minden szent könyvben vannak versek. amelyet az univerzum neked 21 . hogy elérd azt a gazdagságot. Most jó dolgok várnak rád. hogy úgy gondold.

a középiskolában hallottam. amikor a víz még magasabbra emelkedett. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. és ledobtak neki egy kötéllétrát. A csónak így nélküle ment tovább. Az Úr egyetért en bólintott. akit elragadott az áradás. Már körülvette a víz. Ha valaki felajánlja. amikor egy ment csónak közeledett.Köszönöm. A helikopter erre otthagyta. A férfi ismét elutasította a segítséget. hogy szálljon a csónakba. amelyet neked szánnak. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz. és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. A férfi a háza teraszán ült.Köszönöm. és fel kiabált a pilótának: . ha visszautasítod valakinek az ajándékát. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. és az ajándékozás örömét attól. Az az ember. Az Úr majd megóv engem. Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. Nos. . hogy jó vagy! szánt. a férfi kimászott a tet re. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. Egy órával kés bb. és arra kérte. Egy helikopter szállt fölé. Ha nem fogadod el azt a jót. nem. amelyeket felajánl. és a mennybe jutott. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. Az istenfél férfi azt mondta: . nem. Az Úr majd megóv engem.Köszönöm.De akkor ² folytatta a férfi . H szolgád voltam egész életemben.miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . ez igaz. 23 . hogy meghív ebédre. és így szólt: . ha gazdag szeretnél lenni. A férfi tehát meghalt. Ha visszautasítod a jó dolgokat. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre. Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni.sem neked. S t mi több. nem. mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. Valaki. Megtagadod magadtól az ajándékot. semmire sem számíthatsz. És ez nem túl jó ötlet. . Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. hogy szálljon be.Igen. mert a folyó még mindig árad.Én nem szántam halált neked. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. Az Úr majd megóv engem. és csak feléd ² mondta a férfi. és azt mondta: . vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. de túl is léptünk rajta. akivel találkoznod kell. mert a földszint már víz alá került. el kell fogadnod az ajándékot. A férfi ismét elutasította a segítséget. valójában Istent utasítod vissza. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. aki azt neked szánta. A benne ül önkéntes szólt a férfinak. Mindig feléd fordultam. aki megtanított. sem a másik félnek. valójában Istent utasítod vissza. A visszautasítás nem jó .Drága Uram.

Heather. hatvanas éveiben járó asszony.Marilynnek jók az összeköttetései. és nem tud átjönni. Rokonszenves lesz neked. 25 . és mégis belépett ez az er s. Bob úgy döntött. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. Hollywooddal. még a hátamon is felállt a sz r. Teljesen váratlanul ért. Erre én azt válaszoltam: . meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. Fáradt vagyok. Äakit csak szeretni lehet". (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk. és nagyon megjött az étvágyunk. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat.Inkább ne. Elhatároztuk. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. aki valószín leg azt hiszi. Bob. Lisa. Megkönnyebbültem. hogy Harry Truman az alelnök. és ny gös.3. az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. nem érzi jól magát. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. Amint egymás szemébe néztünk. áthívja a szomszédját. ég a b röm. Játszottunk a h vös hullámverésben. Bob mosolyogva azt mondta: . hogy bemutassa nekünk azt az embert. életvidám. El sem tudtam képzelni. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. Diane.

Én elvárom. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. Szerettem volna megismerni. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. Megismételte. és sok embernek segített elérni a vágyait. Erre nem voltam felkészülve. szinte és egyenes volt. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. Lehet. ezért elutasítottam az egészet. amely meghaladta mindenkiét. de már sokaknak elmondott). Marilyn tudta. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. miként viszonyuljak az igazsághoz. ezért odaadta a névjegyét. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. El ször egy.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. és alig vártam az id t. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. hogy megkapjam. A barátságos sólymok felkészítettek rá. Komolyan mondom. hogy régebben azt oktatta. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. hogy találkoznom kell veled. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. mindenkivel egyetértettem. hogy elhatároztam. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. és megijedtem. Marilyn hirtelen mögém sétált. Éreztem Marilyn személyes energiáját. ahogy zizeg a b römön. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. És fordítva: elvárom. Nem tudom. A sólymok felkészítettek rá. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. Marilyn szelleme magával ragadott. és jól csinálja. hogy ez a kölcsönösség törvénye. mi az üzenet. Kifejezetten nekem 26 szól. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. komolyan gondolja a dolgot. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. és azt mondta. ha tudtam volna. mert nem akartam költeni a pénzemet. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. Brosúrákat írtam. ameddig csak lehetséges. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. (Marilyn kés bb elmondta. és egyeztessünk egy találkozót. szinte éreztem. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. Igazából inkább kevésbé. 0. Azt mondtam magamnak. sem az elektromossággal töltött találkozásra. amikor végre elmenekülhetek. amelyet Isten felajánlott. megragadta a vállamat. És megfizettem érte. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. amit most tudok! 27 . Marilyn elmondta. és ez rossz útra vitt. hogy költséggel jár a dolog. ez azért történt így. sem az üzenetre. hogy nem tudtam. Azt is tudom. Amikor megkérdeztem. Olyan er vel bírt. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. Így volt. ha találkozhatnánk. Sok éves küzdelem árán. mi az üzenet. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. egy hirdet irodát.) Feltételeztem. különleges üzenete van számomra (valami. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. hogy azt mondta. Az egész nap e felé a cél felé tartott. Elég egyértelm nek t nt. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. Lehet. videókat és más marketinganyagokat készítettem. de azt az üzenetet kaptam. És mégis visszautasítottam az ajándékot. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. De szerintem az igazság az. hogy eredeti figura. azt mondta. amennyit fizetsz érte. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. akivel valaha találkoztam. hogy féltem. miként lehet jobban boldogulni a világban. hívjam fel. Épp nem volt nála a határid naplója. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. hogy er sen érezte. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. örülne. egy fontos üzenet közvetít je. Sem a sólymokra.

Gazdagságodnak egyetlen forrása van. Ez egy isteni. amely olyan csodálatos. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. Soha nem szabad. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. sem azon. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá." Velünk született jogunk. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. nem a szerencsejátékokon. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik. Egy ajándék. ami másoknak árt? Ez 29 . Ez a sorsunk. És nem is a f nöködön. hogy egész életed során elérd. és ez nem más. keressetek és találtok. Isten gazdagnak teremtett. Ez az emberi lények valódi természete. a fenntartó. Gondolod. hogy gazdagok legyünk. Isten az élet forrása. sem az üzletfeleiden. gyönyör ajándék. hogy b ntudatot érezzünk azért. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. mint Isten. zörgessetek és megnyittatik néktek. a házastársadon vagy a többi emberen.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. milyen keményen dolgozol. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Hogy is adhatna olyasmit. mert elfogadjuk Isten ajándékát. Nem a szerencsén múlik. amely felett nem mi rendelkezünk. az els dleges mozgatóer .

amelyet megszerezhetsz. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. hogy túl sok pénzt költ marketingre. hogy vallásos légy. Ám akkor nem tudtam. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. hogy nem dolgozik tovább velem. Ehelyett azt választottam. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. Két értékes hetet vesztettem azzal. beteljesíthetsz. elérhetsz. Az egyetlen dolog. Nem kell. Isten jó. hogy ha Isten bezár egy ajtót. Megvolt a lehet ségem. megvásárolhatsz. Ha tudtam volna. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. amit most tudok. hogy úgy tettem. Értettem volna a folyamatot. Ma már tudom. hogy megtudjam. Tehát d lj hátra. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. Igazán egyszer . megvalósíthatsz. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. amikor 31 30 . Johnnak dolgoztam. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. Kérésedért cserében a tiéd. Megfutamodtam. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. akkor kinyit egy ablakot. de visszautasítottam. hogy kérjük. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik.az egész világgal szemben. amely felett nincs hatalmunk. mit kell tennem. Átgondolta a hétvégén. Ez nem az a fajta b ség. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. hogy megkeresem a nyitott ablakot. amit meg kellett volna tennem. él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. de akkor ezt még nem tudtam. és arra jutott. amelyet egy hónapja béreltem ki. hogyan éreztem magam.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. Tudtam volna. Képzelheted. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. amelyen keresztülmegyek. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. beteljesüléssel és elégedettséggel. és élvezd. Ez jólét. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. a szó legteljesebb értelmében. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. Másrészt pedig veleszületett jogod. Én és az üres irodám . Nem kaphatunk mást Istent l. hogy részesülj benne. hogyan kérj. mintha semmi sem történt volna.

amit elmondott: . amikor el ször talál koztam Marilynnel. és több kazettát hallgattam meg a témában. beleértve a magas telefonszámlákat. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. hogyan csináld. a kemény munkához és a focihoz. én nem akarok semmi olyat mondani neked. Ez öt hónappal azután történt. de valóban szükségem volt a segítségére. De amikor elmész innen. hogy el ször találkoztunk. ahol két dologhoz értenek. Jól csinálom. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. Tényleg ostobán éreztem magam.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. Nem noszogattak. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. Tudom. Több könyvet olvastam. ahogyan megkötöm az üzletet. tudni fogod. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. Mit tud nekem mondani Marilyn. hogy látnom kell magam el tt. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. hogy felhívtam Marilynt. amit akarsz ² válaszolta. Keményen dolgozom rajta. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. majd feltett egy kérdést. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . . Hangosan hirdetem. és azt mondta: 33 32 . Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. A kezembe adott egy öt-centest. és ez ma is így van. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. Csak jutalékot adtak.Hát. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. és azóta is rendelkezésemre állt. hogy Nebraskából jöttem. Köszönöm. Tudom. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. mint bárki más. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. amit már ne tudnál. és egy hónappal azután. mire annyira összeszedtem magam. Tudom. mi lett volna. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam. hogy el kell jönnie hozzám. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. Mit tudna mondani nekem Marilyn. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. hogy Diane nála járt. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt.Nos. hogyan kell eladni. . Tudom.Hogy elérd. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. valahányszor munkára volt szükségem. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. John! Néha azon gondolkodom. Ez volt az a pont. Végül úgy alakult. nem volt fix fizetésem.

Csak pozitív dolgokat mond. 34 Odabent megérintett a lakás békés. Igen. amelyekre nagyon vágyom. Akarok egy új házat. Szeretnék. és azt mondta: ² Ha így írod. hogy lépjek be. közérzetem pedig kellemes. most már gazdagabb vagy. hogy Marilyn a tettek embere.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában.. hatalmas energia. Biztonságban éreztem magam. átsétáltam egy fehér lugas alatt. amit csak akarsz. Olyasvalaki. amely tudatta velem. amely egész valómat áthatotta. ² 0. hogy megvehessem azokat a dolgokat.. 35 . Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. de soha nem szerzed meg. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. szeretetteljes légköre. Büszke vagyok rá. de valamennyi vallást magában hordozza. Elmagyarázta. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. Szeretnék mindent megadni ahhoz. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. nyugodt voltam. amilyen akkor az életem volt.Rendben! Szeretnék egy új autót. szóval vannak dolgok. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. Szeretnék egy házat. Elképzelni sem tudtam. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett. amit most röviden megosztok veled. hogy válasszak. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. Megmutatta. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. Egy szentélybe érkeztem. Valaki. ²Hát. amelyet a cip hordozhat. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. Megkért. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. Mifélék? . Lejegyezhetsz bármit. a nap süt. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. A virágok bimbóznak. kinyitottam. mint amikor beléptél ide. hogyan m ködik ez a módszer.és mindig is az leszek. akit tisztelhetek. miért m ködik ez a dolog. miként kérjem valójában. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. Egyfajta er s. amelyet ben tt a jázmin. Engem fogsz hibáztatni. Egy Új h t t. amit t le tanultam. A titkokat. és meleg szell lengedez. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt." Megállított. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. szeretnél. És ha nem m ködik. amelyet én éreztem azon a napon. hogy ismerem t . mint inkább a miatt az energia miatt. Elmondta. akiben megbízhatok. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Most megtanítom neked. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. Soha nem ítélkezik. Szóval azt szeretném. Ismertem már néhány életer s embert életemben. A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. ² Írd le ezeket ² mondta. és nem rosszindulatú. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. Marilyn kiszólt. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. a madarak csiripelnek. A lilát választottam. hogy sikerrel járj. Nem éltek ott gyerekek. Azonnal elmondhatnám. Nem vallásos. amiket. amit szeretnék.

Ha pénz után sóvárogsz. tele pénzzel. Bárcsak tudtam volna azt. mint én. amit most elmondok neked! Soha. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. 37 . hogy pénzért folyamodtam. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. akár nincs. de hát az a nap soha nem jött el. A pénz jön és megy. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. Talán nyer a lottón. Néha van. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. és fürd zöm benne. vagy nincs. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom. hogy olyan életet tervezz magadnak. hogy gazdag leszek . Egy napon milliárdjaim lesznek... Egy napon lesz egy pincém. hogy van-e pénzed. Megszámolom. De akár van pénzed. akárcsak Dagobert bácsinak. Az a fontos. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. Mindig olyan egyszer nek t nt. máskor nincs.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. A pénz valójában nem más. amit kérsz. függetlenül attól. amikor elképzeltem. amelyben elégedett és boldog vagy.egyszer csak. Hatalmas hiba volt. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. egy ilyen ügyes fickó. mint forgalmi eszköz. az életed folytatódik. és az univerzum pontosan azt szereti tenni.

vagy valakit. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. hogy tudd. jobban teszed. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. Isten tart el téged. Ehhez csak az kell. Lehet bel le ékszert. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. alaposabban is szemügyre vette a csekket. ami a tiéd. és talált egy. Az egyetlen. Eva valóban megkapta. Minden jó dolog Istent l való. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. autókra.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. tehát valódi dolog. Azt mondta. sikeres vállalkozásunk. házat. és ki kellett találnia. amelyek felett nincs hatalmad. Ez nem hirdetési trükk volt. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. ha kitalálod. kérsz egy autót. ruhákra. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. Az univerzum megadja. Ha nem tudod. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. Kérhetsz aranyat. az a pénz.és az univerzum gondoskodik róluk. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. mindig van egy rés. Ez kibillenti az egyensúlyt. aranyunk és drágaköveink. ezért egyáltalán nincs szükség arra. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. amit kérsz. mit akarsz. azt kapod: semmit. és neki küldte át az összeget. Ehhez sem kell pénz. valószín leg megkapod. Amikor pénzt kérsz t le. bár t u d t a . és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. Ehhez sem kell pénz. hanem valódi pénz. Kérd a Teremt t. Isten megteremti számodra. És azt is tudta. Isten azt szeretné. mert az arany ásványi anyag. hogy azt kérj! Mondjuk. Amikor pénzt kérsz. hogy szép. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. Eva. amelyikre vágytál. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. Amikor Eva lehiggadt. Az arany önmagában is értékes. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). hogy adja át neked a fenntartó szerepét. Olyan sport Lexust. arra kéred t. mit akarsz. mit akarsz. er s. amit elkölthetett vacsorákra. és semmissé teszi azokat a próbákat. akit szerethetsz. soha. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el.. és összezagyválsz mindent. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. nincs általánosan elfogadott pénz. amikor megnézte az e-mailjeit. biztonságos otthonunk legyen. Kérj azonban pénzt. új ruhát. semmibe vette ezt a szabályt. így hát mégis pénzt kért. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. Az egyik barátunk. ki tudja. Láttam már olyan pereket. jent. Istennek semmi szüksége pénzre. és neki nincs szüksége pénzre. Ezeket a dolgokat kérd . 39 38 . hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. hogy teremtsen. amelyei nem tölt ki fogalom. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. de a pénzintézet hibázott. mit kapsz?! Márkát. Nyerhetsz autót egy perben is. Egy héttel kés bb leesett az álla. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. fogat készíteni. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. amit nem szabad kérned. Képzelheted. családot vagy új cip t ² akármit. valójában arra kéred. hogy megbírságolnák. hogy pontosan milyen autót akar. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. Pénz. Mert ha nem tudod. Ehhez nincs szükség pénzre. megbízható autónk. de borzalmasan vágyott rá. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. amit kért. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. hogy elfogadd a hagyatékot. gondoskodó. utazásra. amelyet a kezében tarthatott.

és tudod. amit korábban ne tudtam volna. Új-Mexikó délkeleti részén. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. Elhagyott az ön bizalmam. Persze semmi olyat. amit akarsz. Mindent eladtunk: a nagyágyat. Mindenhol jelen van. Én tanítalak téged. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. a kenyérpirítót. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. Az igazság örök érvény . Rengeteget tanultam Marilynt l. Ha gazdag akarsz lenni. 41 40 . és lesd el a titkot. amikor nyert egy fél marhát. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. akkor más kapja meg. senki sem utasít vissza. Teljesen ellazultam. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. Készülj fel rá. Fontos. Cindy elfogadta a húst. és komoly fejtörést okozott számára. hogy nála nincs mit l félnem. Nem hív a hitelez m. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Feltárom ugyanazokat a titkokat. 6 végzi a teremtést. Teljes és tökéletes biztonságban. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. együtt kellett élnem a feleségem húgával. ahol ellazulhatunk. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. a kanapékat. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. Azonnal tudtam. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. Mindig is tudtad. és valóban a dollár. Kérlek. az önbecsülésem. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. Áthatja egész létezésünket. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. ha nem kéri a húst. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze. Nem volt állásom. te és én. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. Menjünk hát együtt. vésd jól az eszedbe. és cserébe kapott egy sorsjegyet. Energiát. Hamar megtanultam. az Anna királyn korabeli székeket. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . amelyek felett nincs hatalmunk. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. oly módon. furcsamód átváltoztam. peso vagy jen forrásai lehetnek. Kérd kifejezetten azt. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. Tudod az igazságot. Végy egy mély lélegzetet. Hallod a harangszót. Biztonságban voltam. Most én következem. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. A lány azt mondta. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. Tarts velem. csukd be a szemed. amely megvalósítja. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. és ahol biztonságban vagyunk. bár nem volt rajtam a cip m. Sok ingatlant elvesztettem. Megjelenik a zenében és az irodalomban.

Nem kell könyörögnöd. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. amit a fejembe veszek. és arra kényszerülsz. Te megrendelsz valamit. érvelned. a galaxist . és lehet ségem volt rá. elmondom kés bb. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. hogy minden. Mindenesetre én így voltam ezzel. kényszert alkalmaznod. Képzeld el. Hogy mi a kulcs a sikerhez. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. láthatatlan kötelék vezérli ket. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. csak kérni és elfogadni. amelyre szükséged van Rendben. és az jelentkezett. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. Miért kell agyonhajtanod magad. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. Felvette a telefont. amit az emberiség létrehozott. amit kigondoltam. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. legfels bb energiával. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. milyen er vel bírsz. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. Amikor felhívom ket. mint az enyém. Az univerzum megadja számodra az id t. hogy ajánlatot tegyek neki. amint a sugallat megérkezett. az üzenetrögzít jelentkezik.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. Nem is tudom elmondani. Várj. Ez elég bosszantó. valószín leg tévedsz. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. és örülök. várj egy kicsit. Mégsem tudtam bármit megtenni. Képzelheted. létrehozta a csillagokat. hogy álmaid párja . hányszor fordult el .Általában nem veszem fel a telefont. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. de túl is mutat azon. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. vagy ha éppen dolgozol. Semmiben sem különbözik attól. hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. hogy fel akartál hívni valakit. politizálnod. és az energia teljesíti. hogy bármit meg tudok tenni. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. ugyanezt tapasztalod. Újra és újra ezt hallom: . amely el idézte az srobbanást. Semmi mást nem kell csinálnod. hogy belemerültem a munkámba. Igen. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. mégis mindent elérek. Az si. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. A munkám lényege. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. hogy tudtad. hogy így volt. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. hogy megláttál valakit. ha azonnal tárcsáztam. hogy a fejembe vettem. Ritkán fordul el . Ma már semmi különöset nem teszek. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. mit fog mondani a másik. Tudjuk. Meg voltam gy z dve arról. amit csak akarok. De az igazság az. és csak azután hívtam. mindenható. Most képzeld el. és azonnal tudtad. vagy üzletet kössünk. és fogékonnyá válsz. hogy kétszer cs dbe mentem. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát.az élet mai formáját. A legcsekélyebb fogalmad sincs. hogy elérjem. hogy többször kell felhívnom valakit. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. egy gondolattal kezd dött. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. valamiféle megérzés. 43 . hogy elfoglaltnak t nj. de valami miatt most mégis megtettem. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. Ez ilyen egyszer . Úgy érzik. a helyzet megváltozott. El ször leírtam a nevét. amíg lecsendesülsz. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. Amióta ezt a módszert használom. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. hogy elérjem. Most itt az ideje. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. Megtörtént-e már.

Másrészt viszont. és válaszaimat beírta a számítógépbe. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . és azt is elárulja. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. hogy nem volt tudomásom arról. majd azt mondta: . Egy BMWkereskedésben találtam rá. a tudatalattid megteremti. Ha azt gondolod. már szinte munkanélküli is vagy. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. gazdag karácsonyt tartani. hogy hiányt szenvedsz valamiben. És ez a teremt energia alig várja. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. mint a Äkis Mercedesre". Magam teremtettem az el finanszírozást is. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. hogy minden vágyaddal teljesítse. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. amit kérsz: kevesebbet. Felhívtam. azzal jólétet teremtesz. Pontosan azt fogod kapni. mint kellene. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. hogy ha szegénységre gondolsz. új autód van. Megállapodtunk. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. akivel megoszthatod az életedet. Ha azt mondod.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. . Az elme kreatív energiája végtelen. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. hogyan m ködik a módszer. vagy van valakid. Elmentem a bankba. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni. amíg a hitel lejár. de egy évvel hosszabb a futamid . amikor is kaptam egy levelet. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. hogy szeretnék egy Mercedest. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. és megkérdeztem.Rendben. akkor szegénységet teremtesz.Hitelt egy új Mercedesre. hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. hogy el fogod veszíteni a munkádat. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. Végül azt mondta. hanem hitelszövetkezet is. Az én autóm volt. amit valaha láttak. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra.Akkor mit akar? . Elhatároztam. És mindez az elme hatalmának köszönhet . V-8-as motorral. Bármit is akarsz. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. hogy elkeljen. megkapod. És éppen ez a bökken . akik nem kaptak érte jutalékot. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. Én pontosan azt kértem. hogy minden számládat kifizeted. Leírtam. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. És újra meg új ra. és hazamentem. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. Ha jóindu45 . Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. amelyet továbbra is akartam. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. mi lesz. és azt mondta. találd ki. akkor úgy lesz. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. Ezt hívják úgy. . nagy. Szóval újra leírtam.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. Mert akármire gondolsz. Ez azt jelenti. amire mindig úgy gondoltam. ha gazdag gondolataid vannak. Ha azt mondod.kérdezte. Körülbelül egy hét telt el. új házad. de senki nem vette meg. Ellen rizte a kérvényemet. de meg is szüntették a hitelemet. k tévedtek. amely arról tájékoztatott. Most elmesélem. az már az akaratodat tükrözi. Ha azt hajtogatod. Nem elég. Lejjebb is engedték az árát. Erre nemet mondtam. Töprengett egy percig. valóban nem lesz elég pénzed rá. Ha aggódsz.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. ahol két hónapja állt. Nem tehették. amelyet szerettem volna. (Még azok is így vélekedtek. aki azt javasolta.

akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. de sok vonal tér vissza hozzád. Kérlek. úgy arat. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . Amit kisugárzol. amit el akarsz érni. hogy az már most is a tiéd. az életed megtelik szeretettel. hogy bántson vagy segítsen téged. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. Azt azonban valószín leg nem érted. Jegyezd meg. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. azt legalább tízszeresen kapod vissza. Ha boldogságot. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. olyan gazdagság les: a jutalmad. Ha arra a jó dologra összpontosítasz. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. latúan gondolsz másokra. Ha idegességet sugárzol. Akármit bocsátasz ki a világba. Ha negatívat. amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. Tudod. hogy el segítse sikeredet. Ha szereted az életedet. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. tengernyi idegességet kapsz. a munkádat. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. Ez a megsokszorozódás törvénye. és elhiszed. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. akkor a boldogság egész tárházát. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. megsokszorozva kapod vissza. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. akkor fejl dsz és kivirágzol. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. Amit adsz magadból. az visszatér hozzád.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. de ellentétes irányú következménye. hogy igaz. 46 47 .

azt sokszorosan kapod vissza. amire nem vágysz. mint amikor el ször találkoztál vele. azt kapod. 49 . írsz vagy gondolsz. annak az átkozottnak. Ráébredt. Egy barátn m. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. a f nökeink. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. Úgy érezte. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. hogy ha galád. Az egyetlen. negatív energiát bocsátasz ki. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. Ha szeretetteljes. Egész életedben ezt hallgatod. Túl egyszer másokat gy lölni. hogy dolgozni menjen. Túl egyszer hagyni. Ennek persze az ellenkez je is igaz. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. Megváltoztatta a hozzáállását. ha a gyerekekr l van szó. Ez egy olyan probléma. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. pusztán azért. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. Úgy döntött. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. Könny kigúnyolni ket. a szomszédok. Túl beteg ahhoz. amiben biztos lehetsz. Amit adsz. kedves. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. nem vár t le semmit. Amit pedig kibocsátasz. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. A férjével mi ndi g veszekednek. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. mert mások. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. Azzal védte meg magát. rosszindulatú. ami vele történt. amennyire csak tud. aki kit n egészségnek örvend. ami kellemetlen számunkra. és az élete hirtelen der sebbre fordult. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. Rájött. magadat bántod. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. hogy ítélkezzünk. hogy a fi a el es et t a robogójával. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. mire a fájdalom visszatér. Elmondta. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. és eltörte a kulcscsontját. Amikor rosszat mondasz másokról. Azért vagyunk itt. hogy ez igaz. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. egy délután felhívott. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. Mindez csak árt neked. Már annyit hallottad. nagylelk és tör d szavakat. de szüksége volna a pénzre. hogy vissza fog térni. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. hogy gazdaggá váljunk. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. a barátaink vagy a szeretteink miatt. Ráadásul nem azért vagyunk itt. Tudod. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz.

«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. állj meg. csak azokat mondd ki.A munka. ha nem zavarnak a barátaid. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. nem nyomasztanak kötelezettségek. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. Képzeld el magad. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. hogy jól csináld. azt gondolván. hogy jegyzeteket írj. Mindez rajtad múlik. A tanulás munka. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. a munkatársaid. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. és te most megtanulsz egy új módszert. hogy folytathasd. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. amit megéri megcsinálni. hogy egyedül maradhatsz. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. Ahhoz. szerezz be egy vonalas füzetet. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. hogy befejezd a következ fejezetet. Jobb. Ahogy apám szokta mondani: . majd javíts a gondolkodásodon." 50 51 . amíg ezen dolgozol. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. megér annyit. a családod. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. és bocsáss meg magadnak. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ².

7. hogyan. Kérsz valamit. nem is akartad igazán. amit Isten nem szán neked. és akkor elérheted. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. A különbség benned rejlik. Ha nem. mint szegényen. Kezdjük azzal. Elképzelhet . Most pedig elmondom. amit szeretnél. Nyisd ki. hogy megtedd az els lépéseket egy új. hogy eldönt d. A lényeg. és az univerzum dönt. és megkapod. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. Csak a lap egyik oldalára írj. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. hogy olyan dologra vágysz. Ide kés bb írsz majd. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. Lapozz egyet. az isteni inspiráción. mit akarsz. Az egyetlen. jobb élet felé. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. amit meg kell tenned. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. hogy elképzeld. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. és mindig hagyj ki 53 .

kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". amit használhatsz. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. Egy csodás estét töltöttem az operában. Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. engedje meg. amely szerint korlátlan készlettel. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. Csak az egyik oldalra írj. írj egy listát mindenr l. Nem vagyok ott veled. Ez eleinte nehéz volt számomra. Én sokat teleírok egy hónap alatt. Szeret . hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. hogy várjon. amelyek azt kérik az univerzumtól. mintha szeretnél.a holnap soha nem jön el. azzal valójában azt mondod. amit hallani akar: új autód van. Van egy új székem. hogy gazdaggá válj. csináltál-e már ilyet korábban is. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. amit és amikor akarsz. hogy szeretnél valamit. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. hogy akarsz például egy új autót. hogy AKARNI akarsz egy új autót. Nincs új autóm. hogy AKARSZ egy új autót. Van egy új kanapém. 7. amelyre valaha is szükséged lehet. hogy b ségben élj. mit akarsz. 3. 6. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. Az univerzumnak egyszer . így azonnal élvezheted. Karcsú vagyok. mintha hazudnék vagy csalnék. Vigyázz. a tudatalattid azt hallja. Akkor miért mondjam. Feltételezem. most elkezdjük a listát. Nagyon jól éreztem magam a színházban. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. Imádom az új munkámat. Ha a jöv be teremted. írj egyegy kívánságot minden második sorba. azt mondod az univerzumnak. amelyekre vágysz. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Azzal. Nos. 8. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. Ezzel eléred. hogy megvan? A válasz erre az. Ha abszolút nem akarsz új autót. Rengeteg új barátom van. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. ahogy elmondtam. A listám 1. Miután kicsit már kipróbáltad. Ez fontos annak érdekében. hogy anyagi gondjaid vannak. Gondolkodj nagyvonalúan. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. de akarok egyet. csinos és egészséges. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. azt a látszatot kelted. romantikus kapcsolatban élek. amit most akarsz. Valami kézzelfoghatót. és nem tudom pontosan. mintha már a tiéd is lenne. 2. Feltételezem. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. 55 . Nem fontos. Az új házamban élek. Ezt akarod? Természetesen nem. 4. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. vagy szegényesek a forrásaid. mint kódokra. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. vagy. A második oldal tetejére írd fel: A listám. Remélhet leg te tudod. Készítsd el a listát pontosan úgy. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. hogy élvezd kívánságod tárgyát. az adott pillanatban. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. és kidobhatod. és szünetet rendelnek el. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. és csak a lap egyik oldalára. Az univerzum ezután megadja neked. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. Most készíts egy listát. 5. amit akarsz. hogy ne írj olyasmit. soha nem kapsz lehet séget arra. tégy úgy. de nem most. Úgy éreztem. hogy alkalmazd a b ség törvényét. Itt egy példa arra. hogy teremtesz valamit.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. tör d . amit szeretnél úgy.

Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. Menj el egy autókereskedésbe. Rajzold meg a körvonalakat. közvetlenül a kereskedésb l. szóval leírtam.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. mit kérsz. kimerítetted minden vágyadat. Lehet. Új leped im vannak. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. amelyiket kérted. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". Valójában addig írd. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül. Képzeld el. amikor el ször hazavezetsz vele. Azonban a lelkesedés az. megbízható és folyamatos 14. és mik a vágyaid. de soha nem vezette. Lásd magad el tt a kívánt színben. Fantasztikus a szexuális életem. amelyet valaki megvett. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. Most érezd a szétáradó örömöt. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . Írd le. új volt. hogy megkapj bármit. amely összetartja vágyaidat. amit akarsz. és megkapod. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. Most csak durván vázold fel a dolgokat. Vagy olyan autót ajánlanak. amit akarsz. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. csak írd le. egyszer . Wolfgang azt mondta: 56 . amit altkor érzel. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. hogy már a birtokodban van. 15. 13. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. hogy van egy zöld Mercedesem. hogyan akarod élni az életedet . hogy megismerje. a Äkis Mercedes". hogy széles választékot nyújtson számodra. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11." A lelkesedés rugalmas kötelék. amely valaha felvet dött. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. amit akarsz. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. Képzeld el. És az univerzum mindig a szívedbe néz. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. Ezután érezd azt az örömöt. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. = Megkapod. A lehet legkevesebb melléknevet használd. 10. amit kértem. és nézd meg minden szögb l. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. milyen élvezni azokat a dolgokat. Inkább csak kívántam. de valóban akartam egyet. A képnek tisztának kell lennie. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. amelyet a tárgy birtoklása kelt. írd le a dolgokat. amit leírtál. írd le azokat az üzleteket. Aktív társasági életet élek. Tedd valóságossá önmagad számára. Képzeld el a b r tapintását és illatát. amilyet csak akarsz. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. Lelkesedj ezért az autóért. Valójában ez a titka annak. és ahogyan a szél játszik a hajaddal.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. Képzeld magad a kormány mögé. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. Az apróságokat is le kell írnod. amíg már úgy érzed. Olyan hosszú lehet. hogy megszerezted. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. A bevételem sok. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. Amit kaptam. Nem gondoltam. hogy elkészíted ezt a listát. mint hittem benne. Akármit. kényszerít erej kívánságokká változtatja. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. Írd le. amit szeretnél. Részt veszek egy tengeri körutazáson. amelyeket meg szeretnél tenni. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. szó szerinti megfogalmazásban. és képzeld el. Azzal. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. Én el ször leírtam. Ez a tiéd. Kés bb német szerel barátom. Ez lehet séget ad az univerzumnak. és zöld.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. amelyeket meg szeretnél kötni. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül.

de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. és a maradékot elutasíthatod. Akármit akarsz ² érintsd meg. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. Lépj tovább. Nézegess jegygy r ket. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. Azt fogadsz el. amit akarsz. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. amelyre szükség van ahhoz. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. Menj. és nézd meg a h t t.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. Most is akarod. Mert teljesen mindegy. elérned vagy teljesítened semmit. kövesd ezt a rendszert. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. Járj esküv kre. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. Az univerzumnak sem. hogy miben hiszel. Tedd valóságossá a dolgokat. mi minden lesz a lakásodban. ahogy leírtam. Maradt még néhány részlet. amelyeket szeretnél. amelyeket meg akarsz szerezni. függetlenül attól. Kukkants be minden egyes szobába. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. Ne te keresd. Próbálj fel néhányat. Teljes mértékben rajtad múlik. valamennyi a tiéd. miben hiszel! Tégy úgy. hogy elérd a gazdagságot. és képzeld el. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Úgy képzeld el ezt az otthont. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Azok a tieid. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. A te dolgod. Kérlek. lásd magad el tt. Nem kell befejezned. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. Nem kell kiérdemelned. Nézd meg minden szögb l. Senkinek sem számít. Ha új kapcsolatot szeretnél. a tapétát vagy a medencét. amiket kértél. 58 59 . hogy kérj és várj.

Már megvan a lista arról. El ször leírtad azokat a dolgokat. hogyan jutsz hozzájuk. Minden sor egy elrendelés. Az. Ezután már az univerzum dönti el. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. amennyire szükséged van. Annyi oldalt használj minden dologhoz. milyen autót szeretnél. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj. hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. mintha már a tiéd lenne. Ne felejtsd el. 61 . annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. amelyeket jobban szeretnél.8. Gazdag vagy . Most részletezni fogod a listádat. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. összpontosítást és er feszítést igényel. hogy megzavarnának. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. hogy az elméd segítségével megteremts valamit. Minél összetettebb egy elrendelés. most is bizonyosodj meg arról. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. mint másokat.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. és valóban megkapod-e. hogy úgy kell leírni az autót. Elképzelhet . például: Az új autóm. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. Azért hagyod ki ezt a helyet. A lap tetejére írj fel egyvalamit. mit szeretnél elérni az életben. mikor. amelyeket akarsz. Ezek valóban olyan dolgok. hogy kés bb b víthesd a listádat. Most írd le részletesen. Hagyj ki minden második sort. Mellesleg van egy különleges oka annak. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között.

egy n érkezett. 2. tökéletes biztonságban van. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. 4. aki táskákat árult. Kéréseidet vajon az isteni jog. Van benne CD-lejátszó. Nem terheket keresel. Új autóm ugyanúgy keres engem. mert cip t nézett. 10. 16. Igen. Írd le. amennyire tudsz. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. amelyet az univerzum nem szán neked. Van benne rádió. Az a dolgod. annál jobb. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. amelyre vágyott. Az új autóm motorja 12 hengeres. Ez a legmegfelel bb autó számomra. De mi van. 5. Légy annyira pontos. ha te egy alig használt. Minél részletesebben fogalmazol. Az új autóm fekete. 17. az isteni inspiráció. Akárki vezeti is az autómat. és javaslom. 62 7. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. Leírod az életed körülményeit. Van benne pohártartó. 15. Amint belépett a munkahelyére. Az autómra kiváló garancia van. és a vonzás törvénye összehoz minket. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. 12. 8. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. 19. 3. Az új autóm egy Mercedes. 22. és visszarohant a munkahelyére anélkül. ott volt a bézs táska. Az is lehet. szeretetben és megértésben. Ez az értelme ennek a feladatnak. Az új autóm belseje kávészín . használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. hogy meghatározd a paramétereit 63 . Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. ahányat csak szeretnél. Az autóm vezet ülése állítható. Meg is vette. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. Az autó tökéletesen m ködik. akik a legjobbat akarják nekem. pontosan úgy. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. ahol megtalálta a lábbelit. 13. amit csak el tudsz képzelni. akiket szeretsz. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. 9. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. Ideges volt. amit akarsz. 18. Csak azok utaznak az autómban. Kérj az univerzumtól mindent. hogy megebédelt volna. Az új autóm b rkárpitozású. húszlemezes CD-tárral. Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. 6. mint ahogy megvetted az autót. amelyik ment a cip jéhez. mint én t. 21. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. Elképzelhet . az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. A Mercedesem egy S-600-as. amit akarsz. ahogy én itt. túl hosszú ebédszünetet tartott. Védd magad és azokat. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. Kiváló hangszórók vannak benne. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. Készítsd el úgy.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . 20. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. 11. Egy kellemes. hogy neked jó legyen! Legyen. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait.

Öt hálószoba van benne. Jól megtámasztja a hátamat. 4. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. lapozz a következ oldalra. ahogyan én keresem t. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. hogy leírtad az autót. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Az új kanapém világos szín . Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. és írd hozzá azokat is. 9. amíg már mindent részleteztél. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. Most éppen a saját új. Házam van. akik a legjobbat akarják nekem. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. 4. 7. 5. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. 3. amelyet akarsz. szeretetben és megértésben. 10. Talán vissza akarsz majd térni. 8. szeretetben és megértésben. Könnyen kifizetem. 7. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. 8. Új otthonom teljes kör en biztosított. 14. 64 Az otthonom 1. Kényelmes ülés esik rajta. Határozd meg a paramétereit annak. Kérj mindent. mint amilyen az otthonod. ahogy én is keresem t. Térj vissza vágyaid listájához. új kanapém. Új otthonom ugyanúgy keres engem. Alább két újabb mintalistát találsz. 2. amit akarsz. Modern. 65 . Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. hogy hozzáadj még pár részletet. amennyire csak lehetséges. 5. Van egy csodás úszómedencéje.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. 11. és a vonzás törvénye összehoz minket. Ahogy megfogalmazod a részleteket. gazdag életedet részletezed. 12. a többi rövidebb. amire az elméd vágyik. Az új kanapém keres engem. Új otthonom nagy és tágas. kellemes mintája van. Van egy gyönyör . Bizonyosodj meg arról. A kanapém 1. Három fürd szobája van. 15. 2. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. 13. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. A medence f tött. Csak azok jönnek el hozzám. 16. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. 6. amit csak akarsz! A több mindig jobb. 6. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. Az otthonom a saját tulajdonom. és a vonzás törvénye összehoz minket. 17. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. 9. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. és határozz meg egy új dolgot. 3. Az új otthonomban élek. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. mint például: Az otthonom. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban.

Nos. hogy írja le. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy.) Beleírta az említett sorokat is a listába. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. amíg fel nem hagytunk az aggódással. Egyetértett velem. miért kellett ezeket szerepeltetni. Ez az elengedés. amely által sokkal könnyebben megtalálod. már megvan az ágy. Szóval ahelyett. mit szeretne. Jobb volt. de egyiket sem vettük volna meg. amely igazából az érzéseidr l szól. hogy az univerzum meg tudja mutatni. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. Pénelopé pedig elment a barátjához. Amikor odaért. Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. és jelent sen leárazták. amit akarsz. inkább led ltem kicsit a kanapéra. helyre: Äugyanúgy keres engem. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 . Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. Ez a leválási szakasz. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. Valójában már nem érdekelt. döntenie kell. amit más akar. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. Legid sebb lányom. a 8 -9. Megkértem a lányomat. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. megtalálja-e az ágyát. hogy eléred-e. Elmondom. hogy megvan-e. Néha ezen múlik. mint én t". nem vehettünk meg semmit egészen addig. Nagyon sok jó ágyat láttunk. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Másnap elmentünk. (Nem szabad leírnod azt. Belefáradtam a nézel désbe. belenézett a vasárnapi újságba. Soha nem gondoltunk a Searsre. hogy kap t lünk egy ágyat. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. Egészen addig. és aludtam egyet a focimeccs el tt.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. hogy végül azt mondtam a lányomnak. amit csak találtunk. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. Annyira kellemetlen volt már. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. és saját lakásba költözött. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". akármit is akarsz. de ez egy óriási akció volt. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. A feleségemmel elhatároztuk. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. Úgy éreztük. merre nézzünk.

és egy családra. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. Ez egy tökéletlen világ. mennyire spirituális. a jóindulat. ha van egy csomó mindened. a szeretet. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. tanulunk . Szóval. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj. Ez azt jelenti. a kedvesség. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. Senki sem tökéletes. Azért vagyunk itt. mint egy új autó vagy egy szép. okos vagy gazdag valaki. a megértés és a tolerancia. Teljesen mindegy. Szükségünk van barátokra. akikben megbízhatunk. hogy leírod. mint a türelem.9. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. hogy ezt az életet éljük. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. fejl dünk. amelynek gondját viselhetjük. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. Megérdemled. biztonságos otthon. Azzal. és bens séges. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. akit szerethetünk. Szükségünk van egy társra. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . amely megnyugtatja a lelkünket. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. Hibákat követünk el. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. és mi ennek a világnak a részei vagyunk.ez a valódi oka annak. gyöngéd kapcsolatra. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. egyikünk sem tökéletes.

«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. mert csak azt kaphatod. szóval. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). Van még valami. A házasság. 15. Ha feladod a személyiségedet. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. Spirituálisan összeillünk. 9. A házasságom 1. jó fizetéssel". Nagyon jó barátok vagyunk. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. 3. Határozd meg. hogy önmagam lehessek . hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. amit teszek. A lelki társamhoz mentem hozzá. mikor. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. amelyek boldog. akár egyedülálló. Ez a gyengeség összezúzhat téged. írd le most azonnal. 70 16. Lehet. ÄJane feladja a munkáját. bármikor megváltoztathatod. Végig egyetlen személynél kell maradnod. amit kértél. 18. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. és a vonzás törvénye összehoz minket. 20. a partneredet. Biztosítja számomra a szabadságot. 23. 6. ami az alábbiakban le van írva. Módosítsd úgy. szeretetben és megértésben. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . 17. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. szeretetteljes. Minden gyermekünk egészséges. Ugyanez igaz az emberek esetében is. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. Rengeteget szórakozunk együtt. 12. milyen házasságot szeretnél. és élvezzük az együttlétet. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. 4. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. 10. sikeres élethez segítenek. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. akár n . hogy ÄJohn szeret engem". hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. hogy ez egy gyakorlat. Soha ne írj olyat. Boldog családot alkotunk. egyik sem növekszik megfelel en. 19. amelyet keresek. 5. amit át kell gondolnod. akár férfi.és fordítva. viszontkeres engem. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. Ez a te életed: azt válaszd. ha a kapcsolataidról írsz. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. Ha jobban érzed magad valakivel. hogy feladta a munkáját. 13. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. 22. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. Akar házas vagy. hogy még jobb társat találj. 8. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. És az is lehet. Ez egy jól m köd házasság. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. elgyengülsz. 14. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. és mások sem t led. Nem tudhatod. 2. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. és én is h vagyok hozzá. 11. mert örökké sajnálni fogja. Támogat mindenben. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. 7. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. a gyermekeidet és a házasságodat is. hogy a jöv mit tar71 . ha nem azt szeretnéd. 21.

hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. és hogyan viselkedjenek. nem tudom. hogy a saját házasságomat megóvjam. és a dolgok maguktól alakulnak. a helyzet gyorsan megváltozhat. Akkor írd azt: Tudom. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . Ez minden személy saját felel ssége. és hagyod. Lehet. hogy a férj azt tette. vagy tartós kapcsolatban élsz. hogy mások vigyázzák a maguk életét. Emlékezz arra. ahol találkozott egy másik férfival. Lehet. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. hogy a válásuk nem az én hibám volt. mert már láttam válást testközelb l. Ha megpróbálsz irányítani valakit. és hagyd. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. Lehet. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. hogy jobb emberré váltam. majd talált egy kit n munkahelyet. mint a jólét er dje. ami veszélyes dolog. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz.és nem a tökéletesség . Sokat gondolkoztam rajta. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. Érzelmileg megviselt a dolog. mint két személyiség együttélése. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. És mindig keményen dolgoztam azért. mit tegyen. lehet. ha nem érdekli a dolog. ami neki a legjobb. amit te szeretnél neki. Természetesen nem támogatom. Azt nem határozhatod meg. Ez a n els háza. amelyet együtt vesznek. Olyan egységet. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. Az egységetek olyan létezést teremt. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. hogy megmondd valaki másnak. és imádta a gyermekeit. személyesen. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. hogy John a sajátjával foglalkozzon. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. Erre nincs mentség. A változás . de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. míg az a munka. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. h séges társat. ugyanakkor hagyod. ha valaki más irányítani próbálná az életedet. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. Valójában éppen az az élet célja. mint hasznot. energikus és vidám n t. Ez az univerzum törvényének megszegése. nincs rá mentség. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. Kérd. hogy együtt maradjatok. Mindenki követ el hibákat. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. Te sem vennéd jó néven. És ami még fontosabb. és eldönt d helyette. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. hogy azt akarod. Lehet. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. azonosságot. és tudni fogod. hogy váljon el. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. Ismerek egy gyönyör . Soha ne kérd."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. 72 mind érzelmileg bántalmazta. az egész családom arra buzdította. Ilyen nem létezik. A szüleim elváltak. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról.az egyetlen állandó dolog az életben. Kérj megbízható. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. Vázold fel a körvonalakat. A férje mind fizikailag. házasságot teremts. mi a jó neki. Még ilyenkor se er ltesd. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. A fák ferdén n nek. hogy mégis tudni szeretnéd. Elvált. A legjobb. aki királyn ként bánt vele. Miután egy órát náluk töltöttünk. amely úgy m ködik majd. ami kor kilencéves voltam. talán több kárt okozol. lehetetlent kérsz. Kérd a hibátlan kapcsolatot. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. hogy másoknak mire van szükségük. amely több. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. hogy megkapták a hitelt a házra. mire megértettem. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. mit kell tenned. és végre lehetnek olyan dolgai. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt.

hogy megtaláld a megfelel társadat. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. hogy meghatároztad a házasságodat. Lelkesedj . Olyan barátaid lesznek. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Minél el bb határozod meg az életedet. Azért vagy itt. A harag és a sért dés nem segít az utadon.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. Ismételd ezt meg: A vev im. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. Most rajtad áll. Ha palotát akarsz. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. Ha úgy gondolod. Azért vagy itt. és akár abban is. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. Védelem alatt állsz. milyen életet akarsz élni. Tágítsd ki elméd határait. hogy tanulj és fejl dj. Hagyd. ami a legjobb számodra. Ha egyszer azt kéred. vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. más emberekkel találkozni. hogy egy kapcsolatnak vége. amelyik a legjobban tetszik. a kapcsolatot. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. hogy készíts néhány valódi tervet. A partnereim. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. hogy lásson munkához. hogy magadat fejleszd. Az üzlettársaim. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. tégy magadnak egy nagy szívességet. a dolgok megváltoznak. ha nem is barátként. de közli az univerzummal. címszó alatt is. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. Írd le a munkát vagy az üzletet. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. vagy ahogy csak akarod. írd le. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen.. Most pedig fogalmazd meg pontosan. Azután lelkesedj érte. Nehéz terhet jelentenek. repül gépleszálló-pályával. Ne kérd. Tervezz el re. Vegyél egy magazint. akadályoznak a fejl désben. Ez a te életed. Akármilyen nehéznek is hangzik. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. akik nem szolgálják a javadat. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. Valamennyi a tiéd lesz. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. Ez semmibe nem kerül.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. A keresked im. akármit akarsz. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. Hajts a legnagyobb dologra. 75 . mindig harag és sért dés nélkül zárd le. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. és minél el bb kéred. Az univerzum végül megadja neked. Ha jachtot akarsz. akiért aggódsz. Lehet. írd le a többi kapcsolatodat is. Pedig spirituális fejl désed az. Neked nem az a dolgod. elsodródnak mell led. írd le az épületet f -komornyikkal. akik a legjobbat akarják neked. A megbízóim. és új kapcsolatokat. milyen ügyfelekkel. Szánj rá egy kis id t. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. kertésszel és szakáccsal együtt. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. akik közelebb állnak hozzád. 74 Most. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. más helyekre menni. nagyon negatív. zárd le szeretettel. szolgálhatod a legjavát. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. amit el tudsz képzelni. A kapcsolat beteljesítette célját. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. Az alkalmazottaim. Egy napon arra ébredsz. írd le. Ha valaki. A munkaadóim. amelyre vágysz. hogy már tudod.. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. amely tele van álomházakról készült fotókkal. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. és jobban illenek az életedbe. Búcsúzz barátságosan. Azok. Most. A gazdagság egyfajta elmeállapot. ha kéred. Mások kés bb visszatérhetnek. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. ha hagyod. Végül minden akadályon átléphetsz. ebben az életben. Mindig kérd. Hagyj ki néhány oldalt. amely megengedi. annál könnyebb lesz az életed. miként írd le a kapcsolataidat. hogy néhány régi barátod melletted marad. amit el tudsz képzelni. lehúznak.

Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. Azok a dolgok. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. hatalmas lépést. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. és a tudatalattim munkához lát. Másfel l elengedhetetlen. hogy gazdagabbá válj. gyakran kételkednek. hogy részletezd az életed vágyait.10. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. Leírtál egy cso mó dolgot. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. csak rád tartoznak. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. amelyeket leírtál. Korlátok nélküli. ha azt akarod. Amint eszedbe jut még valami. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. Azok az emberek. bár meg is teheted. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. Én csak lapozgatok. írd csak le! Elég. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. És ennek jó oka van. amelyet el szeretnél érni az életben. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. ha vetek egy pillantást az oldalakra. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz.

Kifelé mindketten dicsérnek titeket. amíg elég nagy lesz ahhoz. Neki sincs fogalma arról. hogy a vágyad. nos. hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. hogy ha valaki ismeri a terveidet. és rizd isteni oltalom alatt. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. hogy elvigyen oda. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. Igen. és pusztán tudattalanul gondol valamit. és támogatnak. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. harmonikus kapcsolatra vágysz.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. irigységet vagy dühöt erezhet. de nem elég ahhoz. hacsak nem szerepelek én is benne. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. hogy helyre tegyen téged. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. az hat rád. Képzeld el. De ez a te életed. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. Nos. hamarabb megkapod. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. amelyek után is sóvárog. és elhalasztod az utazást Hongkongba. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. Lehet. Emlékezz vissza. Ezzel biztosítod. Diane mit ír le. kötelez nek érezheti. de nem Hongkongba. Van benne egy kis hélium. hogy elszállítson a célodhoz. ahogyan azt látja. maradj csendben. Ha szeretetteljes. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. és ezt elmondod két barátodnak. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. hamarabb eléred. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. megteremted ezt a léggömböt. hogy elmenjünk ² mondod.4". mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. hogy ez nem a megfelel id . amikor a vágyaidról beszélsz. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. Ha nem érti meg a dolgot. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. Ha egy autót akarsz. hélium távozik a világegyetembe. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. és megmutassa a szörny valóságot. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. találd ki. hogy tudnátok. amit akarsz. írd le a vágyaidat. hogy a feleségem. Pontosan ez az a rosszfajta energia. Azoknak az embereknek. Képzeld el. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. mindennap töltögeti egészen addig. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. Azzal. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. hogy leírod a vágyaidat. Kezeld szeret kedvességgel. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. ahová akarod. 79 78 . Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. hogy megnézze a piramisokat. hogy ez a terv veszélyes. és tudattalanul azt gondolja. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². még több távozik ebb l a becses gázból.

nem is beszélve a megvalósításról. Te még mindig akarod. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. hogyan és mikor kapod meg. hogy megkapod-e. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. ott lesz. amíg elengeded. amelyet a feln ttek nyernek. El ször elkezded üldözni. hacsak nem szerepel benne. mi lesz? A kétévesek gyorsak. Határozd meg a vágyaid részleteit. ha odafigyelsz. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. szóval nem baj. akkor együtt kell m ködnünk. Ez a siker záloga. nem fogod megkapni ket. és beszélnünk kell róla. amit akartál. 11. Ám megtanul81 80 . Ha eljön. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. amit akartál. hogy a továbbiakban nem akarod. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. hogy ne hagyd figyelmen kívül. Még mindig akarod. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. Érintettük már a témát korábban is. ha tudsz!" Ez nem az a játék. amit szeretnél. egy állás vagy a kapcsolatunk ². amelyek felett nincs hatalmunk. elképzeled. amelyen keresztül bármit elérhetsz. hogy valóra váltsa. Mindig légy boldog abban a helyzetben. de próbálj elszakadni t le. tudod. Tudom. leírod. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. Javaslom. Ez nem azt jelenti. Most már a leválás az ajtó. hogy megkapod-e. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. és ezután elengeded. amid van. és hagyd. Elkapod és megfogod a kezét. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. mit szeretnél. mit jelent a leválás. és újra elszalad. amit kértél. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. Csak te olvashatod el ket. Nem foglalkozol tovább azzal. a siker csak átmeneti. amit akarsz. lelkesedsz érte. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. Ha olyasmit szeretnénk. amit írtál. A leválás az a folyamat. Eldöntöd. újabb kihívás vár rád . most hagyd az univerzumot.ezt leválásnak nevezik. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. hogy a teremt energia tegye a dolgát. De találd ki. Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. Ha nem. légy boldog azzal. Ha egyáltalán el tudod kapni. Te megteremtetted papíron. amelyeket kértél. és hagyd. A jutalmad a játék: ÄKapj el. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. vagy sem. ez furcsán hangzik. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. amikor átengeded az univerzumnak. amit akarsz. Emlékezz rá.

Éled tovább az életedet ugyanúgy. Ülsz még egy darabig a fenekeden. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. azonnal m ködött. Megvéd téged. Akard. miel tt jön a takarítón . és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Tudom. és szerezzétek meg magatoknak. hogy megkeressen. Fordíts hátat. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. Intézkedsz tovább. Teljesen el is felejtettem. a házadat. Utána. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat." Nem azt mondta: ÄKérjetek. ha tudsz" játékot. egy új autót és egy új h t t. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. Végül olyan helyzetbe kerülsz. valósítunk meg. Mindketten úgy néztünk egymásra. és nem kapod meg. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. amit akarsz Ha nem válsz le. nem fogod megkapni.. mintha kitakarítanál. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Lelkesedj értük! Képzeld el. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. hogy megkapd. És ó a végs döntéshozó. eljön hozzád. hogy megtaláljanak. Amikor el ször használtam ezt a módszert. hogy valamire még nem állsz készen. amely pont olyan volt. Tüstént visszaszalad. és hagyd. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. hogy már a birtokodban vannak. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. menj a másik irányba. amit írtam. melyik irányba indulj. Hallgass a szívedre. miután leírtad. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája. melyik a te utad. vársz. ha Isten már megígérte. nem hiszed el. A különbség az. Ha úgy határoz. Nem kell érte menned. a költöztet ket. hogy megkapod-e. Abbahagytad a Äkapj el. amelyeket akarsz. és tudni fogod. Írd le. akármit is kértél. Az ajtók kinyílnak. amit kértél. a leválás nem jelenti azt. Isten minden jó dolog forrása. amit kértél. mint miel tt megírtad a listát. de ne aggódj amiatt.. azzal azt mondod Istennek. Rajongva élvezd. és jól fogod érezni magad. hogy a kertészfiú odaér. Ha úgy dönt. amit akarsz. Már nem foglalkoztál vele. amit akarsz. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. ami veled történhet. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. amikor belépsz rajtuk. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. Nos. Világossá teszi. El ször megmutattam a feleségemnek. Már nem vártad el. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá. dolgozz keményen. ha az univerzum vezérel. Kérd. Már nem aggódtál miatta." Az adatik azt jelenti. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. hogy nem te dolgozol. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. Képzeld magad elé az autódat. hogy megkapd. amit kértem. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. Ilyen az. Akkor arra vár. Valójában nem érünk el. a foglalkozásodat. Folytatod az életedet. akik áthurcolták a holminkat. még el kell menned a munkahelyedre. és megadatik. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. Amikor a kicsi elszalad valamerre. a közeljöv ben nem fogod elérni. Ez egy passzív folyamat. De amikor a legkevésbé számítasz rá. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. mint amilyet kértem. furcsán hangzik. hogy ez valóban m ködik?" 83 . hogy felfüggeszted az életedet. Képzeld el magad. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. Pontosan ezt kell tenned tehát. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. Irányít téged. hogy egyedül is boldogulsz. hogy csináld meg magad. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. hogy pontosan azt kaptam. amit kértél. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. Attól." Ha csak saját magadban bízol.

hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. Nos. ahová azért ment. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. Azon a környéken még nem voltál. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. amelyre vágysz. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. a jómódot. hogy ússzanak. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. és két napon belül kivette a lakást. íme. A lányom két hónapig keresett lakást magának. és az új otthona ott volt az orra el tt. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. lelkesedj. miután leírtam a dolgokat. és megkezd dött az utazás. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. Szörny forgalom volt. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. amit megtanultál.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. '35 84 . a harag. a gy lölet. a f nek. ha azon leszel. Az vagy. 12. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. attól ez még üzembiztosan m ködik. te már megtetted ezt az els lépést. amelynek a segítségével megkaphatod. Ezeket akartam. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. néhány iránymutatás. amit akarsz az életben. képzeld el. amelyre szükséged lehet az úton. a sikert. Engedd. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. A negatív gondolkodás. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. hogy megtalálja a saját helyét. amiket akartam. Istenre bíztam mindet. Felejtsd el! A legtöbb dolog. ahol korábban soha nem járt. hogy gyarapodjanak. falakat emelsz a jó dolgok elé. aminek a megtanulása el tt most állsz. Figyelj. Egy er teljes. Megtagadod magadtól a jutalmakat. amikor megtaláltuk a miénket. Épp házat kerestünk. Nekünk is azt szánta az ég. Emlékezz arra. Végül meglelte a lakását. a bosszú. hogy hiszel-e ebben a rendszerben. Egyszer en csak nem vártam el. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. Hollywood híres arról. hogy arra kellene megpróbálnod. amit kisugárzol. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. új élet áll el tted. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. Tanulni fogsz. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. de ne gondold. hogy elérd azt a gazdagságot. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. Szerencsémre. a sért dés. Írd le. Azonnal megállt. az irigység. beszélt az illetékessel. hogy n jön és a halaknak. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. és sikeressé válsz. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. Folyamatosan vágytam rájuk. hogy te fogod megszerezni azokat. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. hogy minden ok és okozat. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. amióta ezen a bolygón élsz. ezért befordult egy olyan utcába. és jelent sen fejl dsz. teljesen mindegy. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. a félelem. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. Aggódtunk érte.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

akiknek kicsit tovább tart. amelyet nagyon szeretett. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. ahol talált egy jobban fizet állást. egy szeretetteljes. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. Eléggé meglepett. 0. Ismerek egy n t. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Kérj sok mindent. Ennek oka az isteni id zítés. de vannak olyanok is. az Isten által megszabott id ben érkezik. annál jobban m ködik ez a módszer. amit kérünk. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. hogy kicsit várnod kell. Ezek soha nem túl fontosak. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. Akart egy új autót. férjével a keleti partra költöztek. aki a harmincas éveinek a végén járt. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. de mégis akarom ket. Ha a kreatív energia úgy határoz. amelyeket kértél. Minden. akik hamar megkapják a dolgokat. mint amilyet leírt. én mindig kérek apró dolgokat is. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. még soha nem volt házas. lehet. és a munkahelyér l is kilépett. Hogy könnyebb legyen a várakozás. Vannak.13. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. amilyeneket szeretett volna. amit kért. olyan fizetési feltételekkel. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. Egy viaszo93 .

Ne keseredj el. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. amíg megkapom. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. ha hátrad ltem. A szék egy kisebb vagyonba került. Folyamatosan le kell írnod. Jól nézett ki. jó min ség irodai székre. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. és megálltunk megnézni. de a nagyok is valóra válnak. mint valaha hitted volna. mégis le kell írnod a dolgokat. beletelik egy kis id be. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. Minden. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. Néhány hét múlva jöttem rá. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. megfájdult a hátam. amelyeket el akarsz érni. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. Miután ezt megtettem. Diane-nel ebédelni mentünk. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. egyiket a másik után. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. amit kérünk. várj. hogy széket akarok. minthogy kifizettem volna. és ha ez nem rettent el. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. Szükségem volt egy székre. ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. Az univerzum tudta. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. Találtam egy széket. amikor mi szeretnénk. gyakran kiválóan ösztönöznek. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. Soha nem hittem volna. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. ha tetszik. Az. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. amíg meg nem találom a megfelel t. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. amelyek felett nem rendelkeztem. amíg megtudod a titkot. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. Ennek az az alapja. hogy nem kértem új széket. mijük van. akkor nem is kapsz. Egy olajcsere. Fel kell adnod minden irányítást. A csoda ebben az volt. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. és nem mi. hamarabb érkeznek. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. Néha csoda útján érkeznek. nem tett jót a hátamnak. amely garantálja a sikeredet. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. amely enyhülést hozhatott volna. Egy rostélyos vacsorára. mindennapos dolgok. Aznap felvettem a listámra az új széket. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. és nem tudtam. 95 . nem pedig akkor. az Istennek tetsz id ben érkezik. Hogy miért? Mert Isten irányít. és elég kényelmes volt. de olyan eszközök segítségével tette. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. Hiába gyarapodsz. Isten ezt másként látta. Ez rengeteg id volt Isten számára. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. amelyekre nem számítasz. és azonnal gondoskodott róla. hogy megadja a rávalót. és azt hittem. De megtette. A csodák végül is normális. Isten szemében nem számít. A szék nem szerepelt a listámon. a legfontosabb dolgot ahhoz. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle.

Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. A kapcsolatainkért azzal. arról szólt. FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. amit az univerzumtól kapunk. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. hogy mit akarsz elérni. Az. Buddha. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. amit kaptál. azokat a dolgokat akarod." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. hogy önmagunkat adjuk. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez. Azonban . tartozol az univerzumnak.az élet nem olyan egysíkú. Ezt hívjuk dézsmának. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom. Ábrahám. Krisna. amir l beszéltünk. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. Az élelmiszerért készpénzzel. Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. Miel tt kifizeted a számlákat. szeretetteljes kapcsolatot úgy. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. Mohamed.14. Zoroaszter. hogy azt mondod az eladónak. nem új elképzelés. Mivel min97 . Minden másért is fizetnünk kell. Az életben mindennek ára van. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. Valamilyen módon mindig fizetünk. hogy kizárólag magadra figyelsz. Krisztus. Akarom. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . hogy fizessünk az univerzumnak. Mózes. Akarom. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból.

A tized annyit jelent. Az egyes szám (1) férfienergiát. amelyet megeszel. több mint udvariasság. vagy találkoznál álmaid férfijával. amit akarsz. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. hogy megtartsd! Lehet. hogy mindent teljes áron kell megvenned. Te döntesz. aki eladja a házadat. Isten minden jó dolog forrása. vagy amelyet elhalaszthatsz. hogy a pénz nem a tiéd. Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. Lehet. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. Ez nem olyan dolog. Ez bizalom útján került hozzád. aki új küls t varázsol neked. és csak annyi az elvárás. hogy dönts arról. Fizetsz a fodrásznak. ahol fontos megbízást kapnál. hogy odakerüljön-e. Ez univerzális törvény. Miel tt még bármit kifizetnél. biztosítod. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. a megélhetésedet. pedig mindenki gyorsan hajt. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. hogy megkapod. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. Lehet. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. els sorban neki tartozunk azért. hogy odaérj egy találkozóra. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. amelyr l egyezkedhetsz. Azzal. Azzal garantálod a saját sikeredet. amit akarsz az életben. amit adott. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. hogy veszteség ér. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. hogy nem fizeted ki Isten részét. HOVÁ kerüljön. most is van választásod. hogy csak téged büntetnek meg. és kirabolják a házadat. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. s ez kerülhet egy felnibe. Lehet. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. Lehet. Úgy is gondolhatsz rá. mind a n i energiától. Lehet. ami megilleti. hogy többet fizetsz. Isten mindenképpen elveszi. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. hogy fenntartsd magad. de akár azt is megakadályozhatja. Fizetsz az ingatlanügynöknek. hogy betörnek hozzád. ami veled történik. Az a gond. amelyben laksz. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. Ne felejtsd el. Mindened meglehet. Többre jutsz a kilencven száza99 . egy sárhányóba. hogy kifizeted a tizedet. Gyakran úgy végzed. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. egy fényszóróba. a házat. De ezt te választod. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). A tized Isten pénze. Megteheted. amit kaptál. De arról nem dönthetsz. hogy ha nem fizeted ki a részét. Megadja az ételt.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. Mindent Istennek köszönhetsz. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. Lehet. amit hazaviszel. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat.

Isten védelmez . páratlan univerzum energiája foglal helyet. mégis több pénzünk lett. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. Elretten a betör . Te és a párod olyan egészségesek lesztek. messzebbre jutsz a pénzed által. Azokkal. Jó üzleteket kötsz. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. ugyanolyan fontos. Ha fizetsz tizedet. mert eszedbe jut. fehér fénye vesz körül. Pontosan kiszámoltuk. és veszteséget. Teljesíted a kötelezettségedet. és nem szaladsz bele a traffipaxba. az univerzum energiája elvesz t led az által. de velünk megtörtént. Ha tizedet fizetsz. ahonnan úgy gondolod. amit az univerzum neked szánt. hogy hová fizeted a tizedet. és sikeresebb leszel. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. Er sebbé válsz. amelyet nem vettél észre. akik tizedet fizetnek. hogy spirituális irányítást kapsz. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). amilyenre vágysz. nem ér el hozzád. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. A tized anyagilag. míg a jobb a negatívat. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. aki a házadnál tart terepszemlét. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. Amikor viszont nem. Lehetetlenül hangzik."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. Az autóment el tted vontat valakit. és megfejteni szenvedéseid okát. jó dolgok történnek. Olyan emberekkel találkozol. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. az egész- ségnek. pozitív vagy negatív. hogy megkaphass minden jót. spirituálisan és fizikailag is megvéd. Lehet. nem kapod meg mindazt a jót. érzelmileg. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. ahová tizedet fizetsz. a boldogságnak. ami neked jár. akár az elem két pólusa. addig az elfogadható. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. ami törvényesen az övé. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. Olyan új munka. hogy visszafizesd Istennek. és csak Istent l függsz. fájdalmat. ez lelassít. Életed minden szempontból gazdagodik. akik segítenek megoldani a problémáidat. és a bank szerint sem történt hiba. Magától m ködik. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. és ajtót nyitsz a nyereségnek. Amíg az a célod. Annyi pénz van a világon. A világ pozitív értékei a bal oldalon. hogy áramlania kell valamerre. amelyeket megveszel. hogy vigyél a párodnak virágot.

Szóval ugyanazt kérdezte. A te felel sséged. Azt nekik maguknak kell megtenniük. Küldd oda Isten pénzét. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. mintha az egyik boltnak fizetnél. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. Kétségtelen. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. Bárhová. De azzal. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. hogy mit eszel vacsorára. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. 102 Azután új tanárokat kaptunk. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Valójában az a fontos. hová is akarunk tizedet fizetni. hogy nem csökkenti az adóalapodat. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. de az nem tizedfizetés. hová küldjem a tizedet. Valójában. volt a tanárunk. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. Ugyanazt mondtam. hová akarja tenni a pénzét. hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. írtunk egy tizedfizetési listát. hogy tizedet fizetsz. Alex zenész. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. Ez olyan. hogy tanulj és fejl dj. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. egy szervezet. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. és tudni fogod. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. de az nem számít. Tárd ki a szívedet Istennek. ahol úgy érzed. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. amit bárki más mondana ² nem kell. hogy hová küldöd a tizededet. A tized Isten pénze. El ször mi sem tudtuk. egy csoport vagy egy alapítvány. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. hogy fejl dj. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. Tehát ² ellentétben azzal. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. Csodás tapasztalat volt. Nem azért. hogy nagyszer . ragyogóbb szintre emelkedik. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját. amikor bevételünk érkezett. Akárhogyan is. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. Minden két hétben. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. Azért jöttél erre a világra. hogy hová fizeted a tizedet. csak szeretném tisztázni. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. annál jobb! A legfontosabb dolog. Hacsak . amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. ahol úgy érzed. miel tt elküldjük. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. Isten azt akarja. Ez els sorban nem a te pénzed. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. A tized azt jelenti. hogy te döntsd el. és megáldjuk a pénzt. amit észben kell tartanod. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. Szóval összeállítottunk egy listát. ami nem segített túl sokat. és támogasd ket. Küldd oda.természetesen . hová kell küldened a tizedet. Tárd ki a szívedet. amit mindenki másnak: Te döntöd el. amit az univerzumtól kaptál.nem hiszel abban.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. hogy tizedet fizess. kérd meg Istent. Lehet az egy személy. A barátai azt mondták neki. a nap magasabb. Az jótékonyság. Azért vagy itt. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. Magadnak kell döntést hoznod. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. hová is küldje a tizedet. Tiéd a döntés. hogy kik a barátaid. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. ahová úgy érzed. A fiam úgy érezte. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. ha kifizetnek. Ha nem vagy benne biztos. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. az nem szolgálja spirituális fejl désedet.

Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . én is vonakodtam ett l. Ezt szeretetb l teszed. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. hogy fizess tizedet. Azoknak a dolgoknak. de soha nem fizettek tizedet. vagy készpénzzel fizetsz. Ahogy a legtöbben. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. hogy tizedet kell fizetnünk. mindent megtettek. hanem visszaadod azt a pénzt. csak az. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. A feleségem és én várjuk. amelyet ezáltal elérsz. ezért neki küldte a csekket. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . amelyeket kapsz. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. hogy megadjon neked mindent. Éveken át er lködtünk. Evangélikus családban n ttem fel. hogy adsz. mire beváltották. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. Általában jobb. eléggé szeretett téged ahhoz. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. és engedd. hogy meghozod a döntést arról. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. hogy hová. hogy tizedet fizethess. az már nem a te dolgod.a te javadat szolgálja. autókat. soha nem kérdéses. akiknek tanította meg az alapokat. El bb írd meg a csekkeket. amid van. ahová úgy érzed. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. mint egy tárgyiasult imára. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. amit lehetett. Ez a jó a tizedben. hogyan könyveljék el. Ne felejtsd el. aranyat ér. hogy ez m ködik. még miel tt kifizettük volna a számlákat. hová küldted a tizedet. De ne akkor fizess tizedet. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. Több hétbe telt. hogy oda küldd. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. A lényeg. mennyit küldj. szóval el kell fogadnod. majd a következ ben máshová. amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. amikor Marilyn elmondta.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. ad neked munkát. Tárd ki a szívedet. A tizedfizetés jó móka. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. kapcsolatokat. függetlenül attól. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0. Soha nem váltak gazdaggá. fazekaink. Gyanítom. Ha kiadunk tíz százalékot. amely soha nem volt a tiéd. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. mindig hálát adunk Istennek. a gyermekeink f iskolára jártak.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. Hallom. Nem voltak megfelel bútoraink. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. Amikor tizedet fizetsz. a tíz százaléka így is. úgy írtam le. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. hogy pénzed legyen. feláldozod gazdagságod egy részét. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. serpeny ink. Sokkal fontosabb. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. és segítenünk kellett ket. ha gazdaggá váltál! A titok az. Azt gondolták. a tönk felé sodródunk. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. tányérjaink. ami létezik. de még egy jó ágyunk sem. Valószín leg nem tudták. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. Az univerzum gazdaggá akar tenni. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. ha sikeresek akarunk maradni. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. amid van. amit kértél. Nem befektetsz valamibe. amelyeket kértünk. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. mint a lehet legjobb biztosításra. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. és kellett volna még egy jó csomó.

és figyeld. Isten jobban ismeri a helyzetedet. hogy lángelmének tartanak. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. azonnal bajt hozol a fejedre. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. hogy a munka a tiéd. Ha tíz százalékot szándékozol adni. hogy kevesebbet fizetsz. de az univerzum engedte meg. lépésr l lépésre emeltük az összeget. Lehet. Hónapok alatt. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. és soha nem éred el a tíz százalékot. nál fogva. Tekints el re. amelyt l spirituálisan fejl dsz. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. hogy sokat és keményen dolgozol. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . mint a fizetésünk tíz százaléka. Ez mindenre igaz. Lehet. hanem Istent l. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. hogy ezt elérd. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. amit csak kapsz. azt megszenveded. hogy az a tiéd legyen. ha nem értesz egyet. hogy kimutasd: megértetted. Olyan célra fizesd a tizedet. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. És megkapod. azt mondom. amelyet le tudsz tesztelni. és azon igyekszel. Isten megengedte számunkra. hadd vigye. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. Ennyi. és élvezd. Kérsz. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. hogy érted ezt. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. Nos. mint te magad. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. Ismétlem! A szándék a fontos. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. El ször adj ki annyit. Amint elkezdesz másként gondolkozni. hogy a sikered nem t led származik. csak emlékezz arra. és tovább emeltük az összeget. amid van. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. Lehet. amid van. de a sikered nem t led származik. Minden más Istenen múlik." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. Az a lényeg.

amely közvetlenül a bels borító mellett van. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon. az univerzum. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. és csak utána listát." A sikerszerz dés a legels dolog.15. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. Megegyezés születik sikered feltételeir l. az isteni inspiráción. és társam voltál.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. az ügyvezet ddel. és én mindenemnek a tizedét neked adom. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. a munkaadóm. Mi . Mindenem t led való. kreatív energia) a közvetít m. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. 109 . Isten (univerzum. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. terveimet megalkottad. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet. az ügyvezet m. Lapozz ahhoz az oldalhoz. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. a közvetít ddel. Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel.. az ügyfelem. a f nököm és mindenem forrása. kreatív energia). a klienseddel ² minden jó forrásával.

Fizetsz.a boltba magad helyett. Egyszer en adj többet. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. A boltból nem engednek el senkit. Ez egy ajándék. mivel tartozol. amíg nem fizetett. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. kötelesség. amelyek a listádon szerepelnek. Isten ad neked mindent. Cserébe megadja neked. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. mit akarsz kapni annak érdekében. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. amit akarsz. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. ha azt gondolod. az hadd legyen ez. 111 1 10 .‡ írd alá. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. amit akarsz. majd keltezd a szerz dést. hogy megismételjem: Ahhoz. Azt mondod az univerzumnak. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. Ha semmi mást nem írsz le. Fizetsz. Az univerzum pontosan így m ködik. Ok és okozat. hogy kapj. 0 a szeretet és jóindulat forrása. és megkapod. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. adnod kell! Ez rendkívül fontos. Engedd. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. A tizedfizetés olyan megbízatás. és megszabja azt is. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. és elküldesz valakit -a közvetít det .«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. De valóban bármit kérhetsz. Igen. és eljöjjön az ételek nélkül. tíz százalékot kell fizetned. hogy az összes többi humbug. ha feltétel nélkül adsz másoknak. ha azt hiszed. Hogyne jutalmazna meg. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. mint amikor elültetsz egy magot. Cserébe azokat a dolgokat akarod. Isten a közvetít d. Ez olyan. hogy odaadja a pénzt az eladónak. 16. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. Ez ilyen egyszer . hogy kapj. és kapsz valamit. Ez pontosan meghatározza. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. amelyekre szükséged van. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. hogy inkább keményen dolgozol. ahol osztályels vé tesz. Kapcsolatot teremtesz általa. csak arra van szükség. hogy el segítsd a pénz áramlását. Van egy jó oka annak. rendben. amellyel mindenképpen tartozol. amit csak kapsz. bármit is teszel ezen kívül. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. és megegyeztek abban. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l.

«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. Istent l származik! határozza meg. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. hogy azt akarod. A tízszeres megtérülés törvénye. és add oda a ruhákat. hogy nem ugyanattól a személyt l. Lehet. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . Mondd neki. amelyeket nem hordasz. aki hasznát veszi. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. hogy elvesztetted a józan eszed. tíz óra szeretetet kapunk vissza. Pakold ki a szekrényedet. Minden bizonnyal adtál már te is. A pénz hozzád fog áramlani. Az egyik úton véletlenül meghallotta. Pénzt adsz. hogy kaphassunk. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. Marilyn azt mondta. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. Olyankor adsz. az az. az a bevétel megteremtésének a módja. ami velünk történhet. Amikor adsz. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. Fizess többet a kertésznek. nem utasíthatja vissza az ajándékát. hol és hogyan kapunk bármit. Nem is gondolkoztam ezen. senki ne higgye azt. méghozzá tízszeresen. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. vá! \2 kuum keletkezett. ezt teszed. 11. hogy egy hölgy azt mondja. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. és ezret kapsz. mikor. A hölgy az utasok egyike volt. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. mert az neki rosszul esne. adj ki valamire. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. legalább tízszeresen megtérül. Adj pénzt egy hajléktalannak.3 . hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. ha legközelebb kávézóba mész. ha kifogysz a pénzedb l. bárcsak több pénze lenne játszani. Ez mindig így m ködik. hogy azt ültessék el a következ évben. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. Miel tt észbe kapnál. hogy megkapd. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. Mondd. Adj ki pénzt. és ötszáz forint borravalót hagysz. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. és tízezret kapsz vissza. amelyet ki kell tölteni. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. Ahányszor étteremben eszel. Vákuumot keltettél. és tízmillióhoz jutsz. Visszaültetsz egy magot a földbe. De nem az. Adsz ezer forintot. Marilyn ezután megfordult. és pénzt kapsz vissza. gyorsabb gépet. Minden jó dolog. Legközelebb. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. Adsz száz forintot. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. hanem az univerzum egyik törvénye. hogy vegyek egy nagyobb. Úgy kezeltem a borravalót. amit adunk. és borravalót adsz. mint a vacsora költségének a részét. ez a törvény. Nincs határ. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. és az a sokszorosára gyarapszik. Ejts le egy ceruzát. az univerzum azzal jutalmaz érte. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. Adsz ötszázat. Azáltal. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. amely Las Vegasban esett meg. menj ki. és ötezret kapsz vissza. vákuum keletkezik. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. Gyanítom. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. Én sem tettem. amit meg kell tenned azért. Ami valóban fantasztikus ebben. hogy minden jó. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. és nem akarta elfogadni a pénzt. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. hogy köszönöd szépen. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. de általában elég gyorsan megtörténik. Az egyetlen. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. amelyet egy barátnak nyújtunk. Minden óra vigaszért és szeretetért. Emlékezz rá. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. hogy adsz. lyuk keletkezik. Lehet. Adj egymilliót. A kiadás bevételt generál. hogy odaadta a pénzt.

Mindkett meggyötört és piszkos volt. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan. tekintetük reménytelen. hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. magam sem nagyon tudom. akik semmibe vették azt a két embert. . Pénelopé elment a postára.Áldja meg az isten. mint a meccsnézés. Azután. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. Könnyekkel a szememben álltam ott. és azt mondta: . Soványak voltak. Azt állította: sohasem tudhatod. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. nem egy angyal-e. . hogy kifussak a pénzemb l. hogy két férfi tart felém. mert így akarja. Soha nem kéreget. hogy a szegény ember. miért . akit azért küldtek. Azt mondták. és lehet séget adnak a gettók115 . aki általában a bejárat mellett ül. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. hogy a férfi nem kéreget.mondta.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. de siettek a melegbe. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el. majd elsiettek. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. hogy adj-e a rászorulóknak. és rég elhatároztam. ha nem nagyon van rá pénzünk. bár nem sokat. van-e felesleges pénzem. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. szenved tekintetével. megfordultam. tudomást sem véve a két nincstelenr l. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak.Soha nem fogja megtudni. akibe belebotlasz. amikor belépett. nem mérhet forintban. Emlékszem a fényre a szemükben. Reménykedtek. Hatalmas. Vallásosak voltak. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. Adtam nekik néhány pénzérmét. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. Adj. arra az éjszakára. Ráadásul létezik egy olyan szabály. Ezzel ugyanis nem számoltam. hogy az életük sokkal keményebb. hogy én nem vagyok olyan helyzetben. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. és hálát adtam Istennek. akik a konferenciára igyekeztek. és a legtöbben rá sem néznek. Nyilvánvaló volt számomra. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben.talán úgy véltem. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. és élvezzük a szabadságot. Hamarosan szemt l szemben álltunk. toprongyos ember. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. nem tudom -. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. mint az enyém. fújt a szél. Magam is kölcsönb l voltam ott. milyen sokat jelent ez nekem. és egy tányér levesre. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. amelyet viszonzásul kapsz. Ahogy mindenki más. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. Megkérdeztek. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. mint k. Számos ember elment mellettük. elmulasztottak egy ilyen jutalmat. Van ott egy piszkos. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. Szeretem azt gondolni. és én sem vettem tudomást a két férfiról. hogy feladjon pár levelet. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. Hideg volt. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték .Köszönöm! . . Soha nem voltam ott az el adásokon. az arcukon mély ráncok. még akkor is. hogy próbára tegyen. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. uram! Az felnézett szomorú. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. és láttam. Azok. Hirtelen eljutott a tudatáig. Ez megmentett attól. ránézett a férfira.

Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. Minél többet adunk. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. Micsoda érték! Ne felejts eladni. és még több pénz áramlik feléd. 117 . és feltétel nélkül adsz. Ha az ebédjük kétezer forintba került. azt leértékelik. És ezt ingyen tehetik.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . hogy: ÄKöszönöm!". ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. Ha elmész ebédelni valakikkel. hívd meg ket. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. és még valami! Az. hogy konzerveket kapjanak. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. és hagytál ötszáz forint borravalót. és még annál is több pénzhez jutsz. és látod. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. hogy adsz. Fizess tizedet bel le. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. annál többet kapunk. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. hogy adj. Királlyá tesznek minket. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. Adni nyereség. és kéred a jutalmadat. az els sorban. de nem akartam visszautasítani az ajándékát. hogy a dolgok olcsóbbak. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. Netán valaki pont azt adja neked. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. hogy épp arra van szükséged. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. Adj ki még több pénzt. Amire vágysz. fogadd el. hogy kevesebb lesz a kiadásod. az megnyeri magát az ajándékot. Szóval adj feltétel nélkül. tízszeres jutalmat nyer. amire a leginkább szükséged van. Ha egyszer adni kezdesz. Kés bb szükségem lett egy másolóra. csodálatos eredményt tapasztalsz. olyan formában is jelentkezhet. és ezreknek adatik meg a lehet ség.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. És aki kap. Nem volt rá szükségem. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. Aki ad. Észreveszed. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. Nagyszer en érzed majd magad attól. Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. I Ki 0. mert ebben energia rejlik. Mondd neki. miel tt tudatában lennél. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. Ha felajánlja. hogy pénz áramlik hozzád. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. a pénz áramlani kezd hozzád.

a kempingezést. olyan dolgokat kell csinálnod. a kosárlabdát. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. a horgászást. a síelést. amit el szeretnél érni. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. Disneylandet. pusztán az öröm kedvéért. mert élvezi egy bizonyos részét. amelyeket birtokolsz. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. hogy megkapd mindazt. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. megteremted. a filmeket. Bizonyára továbbra is 119 .17. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. a színdarabokat. a krikettet. a kártyajátékokat. amiket utálsz. Ez nem a legjobb megoldás. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. Azután a munkahelyed politikája megváltozik. a tengeri körutazásokat. Ez nem járul hozzá a sikeredhez. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. és cselekedj! A munka. Szabadulj ki. Mindezek vidám dolgok. hogy élvezd a dolgokat. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. és zsupsz. a baseballt. Az aggódás negatív eredményt szül. a koncerteket. a kirándulást. a focit. a pingpongot. Akármi miatt aggódsz. például a tengerpartot.

Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. a beszámolókon. Ha nem szereted. Elment egy városba. jobban teszed. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. ahol ma tartok. amelyeket meg kellett írnunk. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük.és minden megváltozott. miért folytatja még ezt a munkát . mindannyian elmentünk Disneylandbe. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. Állta a költségeket. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. amivel foglalkozol. Ezzel .természetesen . amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. és termékenyebbek vagyunk. Úgy döntöttem. hogy a munkád kielégít. de arra is összpontosíthatsz. mintha h s lennék. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. Lehet. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. hogy beleavatkoznánk. Amikor találkoztunk. vidám emberek. Olyan gazdag volt.amit én személy szerint nem találtam jónak. Jól éreztük magunkat. Cselekedtem. kreativitás stb. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. így az eljött hozzánk. Mi megtesszük. Las Cruses-ben. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. és igényelsz egy új munkát. Anyagi gondjaim voltak. Szórakozz! Kifizet dik. aki mondott valamit a munka élvezetér l. Ez vezetett oda. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. Id nként bezárjuk az irodát. amit meg akarsz tenni. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. mint amilyen én lenni szeretnék. amelyeket meg kellett oldanunk. szabadság. ami megérintett. írtam hármat. amikor ellátogatott a vendégekhez. dúsgazdag. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. Hátat fordítottunk az üzletnek. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. írd le azokat a dolgokat. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. és nem tudtam kitalálni. Az univerzum megadja. hogy értékelik a m veidet. és megkért valakit. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. Hatalmas siker volt.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. biztonság. Ó. Olyan dolgot csináltam. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. hogy hitelesen élek. mint hogy megtaláld a sikert. Lehet ségünk nyílt rá. amit nem igazán szeretnél. vagy a régi válik tökéletessé. ² Imádom az embereket. s t azt is. amit élvezek. és hagytuk. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. az a férfi hetvennégy éves volt. amit kérsz. Olyan. de az nem számít. az utat 121 . amit szeretsz. Amikor el ször tettük ezt. amelyet valaha tettem. ² Azért csinálom. és még mindig aktívan dolgozott. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. ha keresel valamit. A válasza meglepett. írd le.mindenki fülében elültette a bogarat. és eladtam egyet. és a hívásokon. amelyekre válaszolnunk kellett volna. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. és én a járatlan utat választottam . Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. amit akartam. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. Szeretem megóvni az életüket. Mégis ez volt a legjobb lépés. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. hogy jelent s. mert élvezem ² mondta. jobban teszed. Azután megbeszélt egy id pontot. amelyet nem rendeztek meg.

pont olyan könny szórakozni. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. Ez persze nem jelenti azt. hogy örömmel töltene el.. mint nem szórakozni. úgy a földön is.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé. hogy a szíved mélyén tudod. amit szeretnél megtenni! Valami. Találkozhatsz egy barátoddal. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. és figyeld. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. Azért vagy itt. de most nem azt teszed. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. A csel az. hogy boldog légy. Biztosan van valami. festhetsz. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. Tedd meg. Csak rá kell találnunk az útra. hogy akármilyen helyzetben vagy is. amelyek körülvesznek. A trükk tehát az. esetleg írhatsz egy könyvet. Ez mindnyájunknak megadatik. olvashatsz egy könyvet. amely életet visz a sikeredbe. Minél boldogabb vagy. amire úgy gondolsz. és elmehetsz piknikezni. vagy szervezhetsz egy partit. biztonságban vagy. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. A neveden szólít a siker. akármi is történik. miképpen a mennyben. védelem alatt állsz. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. Tudod. annál sikeresebb leszel. és kirakatokat nézegethettek. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. A gazdagság rád talál. beszélhetsz a barátaiddal. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. bridzselhettek. golfozhattok. hogy beteljesíts egy nagy célt. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . akkor a szórakozás a lélegzet. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. ÄJöjjön el a Te országod..

Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. Része vagy a bolygó egyetlen. olyan kedves. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. és nekünk szüksé125 . Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. Értékes tagja az emberiségnek. már tudod. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. mintha mindent csak színlelnénk. A füledbe suttog. Az vagy. amilyen lenni szeretnél. Azt sugallja. Pontosan annyira kellesz nekünk. egyetemes szellemének. Hogy valójában nem azok vagyunk. Id nként mindnyájan úgy érezzük. És én azért vagyok itt. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. ki is vagy valójában. akinek gondolod magad? Az. Okkal kerültél ide.18. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. olyan hatalmas. hogy ki vagy? Er s. többieknek szükségünk van rád. lenni szeretnénk. aki vagy. és nekünk. hogy nem vagy olyan sikeres. pozitív gondolkodású. akik. aki mindig arról álmodik. aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. hatalmas. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. akkor is szükségünk van rád. mint a szívednek a tüd d. motivált.

«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. Ha azt gondolod.a megalkotás pillanatától kezdve . meg tudod gyógyítani az embereket. vagy a sajátodat? Vagy talán attól. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. Bizonyára sokat kell tanulnod. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. hogy kiónozzon. hogy mindenki számára kiderül. ha még mindig állsz. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. vagy elbocsátanak? Félsz. és az elméd tudja. Ha azt gondolod. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. Egyszer bben: bármire is gondolsz. amire szükséged van. képes vagy rá. hányszor fordult el . de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. az a félelem egyik formája. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. Isten szeret téged. megsokszorozva tér vissza hozzád. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. az úgy igaz. Eldöntheted. amit kibocsátasz. meg tudod nyerni a lottóötöst. s a gravitáció intézi a többit. akinek gondolnak? Félsz. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. És ha egyszer en megkéred.különbözni fogtok. Más kilátásaid. te és a klónod . akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. hatalmas k sziklát? Nem. Ha azt gondolod. ami azt jelenti. Ha nem hiszel magadban. hogy megértsd. ha nem lennél képes arra. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. Ez az egyik titka a sikerednek. Emlékezz: 127 . mint senki más. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. hogy vannak célok. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. mint te. amelyekr l gyakran úgy hiszed. és vágyott célod felé vezethetne. Elképzelhet . hogy ez a gondolat él a fejedben. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. Távolról sem lehetséges. képes vagy rá. hogy megvalósíts egy célt. hogy megvalósítsd. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. Az a rendeltetésed. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. miel tt az univerzum irányíthatna. hogy kritikát. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. hogy jobbra vagy balra. de ez el re elrendelt. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. Képzeld el. Olyan vagy. Gondolj bele. képes vagy rá. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. protonok és energia egyedi kombinációja. meg tudod tenni. hogy nem az vagy. Tudod irányítani a sárba ragadt. eltér tapasztalataid. mi az. elektronok. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. Ok és okozat ² minden. merre tartasz. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. Ha azt gondolod. nem az vagy. hogy felbosszantasz valakit? Félsz. amelyeket birtokolsz. hogy legyen egy másolatod. Meg tudod csinálni. vágyaid lesznek. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. mert nem biztosak a sajátjaikban. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. szidást kapsz. Molekulák. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. amelyeket nem érsz el. hozzád tartoznak. Különleges vagy! Senki sem olyan. a Nagy Szellem bármikor.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. Ha el tudsz képzelni valamit. mert nem neked kell elérned.

és tedd is meg. ami messze nagyobb veszélyt jelent. neki meg van írva. többieknek is. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. amíg úgy nem döntött. hogy másnak mutatkozz. ennek következtében balra térsz el. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. hogy segíts a barátodnak. Tudd. Bízz az univerzum iránymutatásában. Követte az univerzum törvényeit. Ez a világ rendje. hogy az vagy. Eltökélte. amit keresett. Menned kell! Képzeld el azt is. Nincs választásod. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. miel tt meghalna a vérveszteségt l. és követte az univerzum törvényeit. jó néhány kilométerre az úttól. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. Úgy érezte. Teszünk valamit. akivel valaha találkoztam. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. hogy egyedi vagy. Nehéz volt. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. amelyet nem szeretsz. ÄTegyél valamit. Felejtsd el a sok ostobaságot. és az univerzum irányít minket. akinek gondolod magad. mert megkezdted az utadat. hogy gazdag lesz. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. amelyet egész életedben tapasztaltál. kimászott bel le. gazdagabban. Irányítható voltál. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. büszkén és dalolva. Lehet. hogy megmentsd a barátodat. írd le ket.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. 129 . Boldog. honnan tudhatod. hogy ha az a végzeted. és azonnal indulnod kell. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. Felejtsd el azt az elvárást. ami csak eszedbe jut! Tudd. mert hitte. Szükségünk van arra. Bármilyen probléma vette körül. Jómódú volt. és szüksége van a segítségedre. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. Az üzletek megtalálták. hogy visszaadná az engedélyét. Felejtsd el. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. Tudd. amely a csörg kígyókkal. és bármit képes vagy megtenni. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. hogy 128 gazdag legyen. mint a kaktusz. Tudta. mint valaha. amelyet követhetsz. és bízott a megérzéseiben. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. skorpiókkal. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. Odakint iszonyú meleg tombol. Képzeld el. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. Egyszer en önmaga lett.

a felh k eltakarják a napot. ahol minden megterem. hogy eléred-e valaha a céljaidat. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. kövérek. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. hogy minden. hogy úgy érzed. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. Az igazság mégis egészen más.valamennyi karnyújtásnyira t led.19. Amit csak akarsz. Feltétel nélkül adsz másoknak. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. zamatos gyümölcs lóg a fákon. Rendszeresen fizetsz tizedet. Képzeld magad egy kertbe. Képzeld el. hogy már a birtokodban is vannak. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. Szeretettel gondolsz mindenkire. Lelkesedsz érte. mintha minden. Az igazság az. hogy most egy kicsit beborult. és nem foglalkozol azzal. Úgy néz ki a helyzet. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. szép és egzotikus virágok nyílnak. És a tiéd lehet. amint élvezed a dolgokat. Úgy t nik. Maga a földi mennyország. mintha mindjárt leszakadna az ég. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. Elengedtél mindent. téves. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. ha kéred. Mindenféle érett. mintha hatalmas hibát követtél volna el. amire valaha vágytál! Az ég kék. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. hogy leírtad minden vágyadat. lédúsak és finomak . és a megsemmisüléshez vezet. temérdek zöldség. Miért? 131 . amit itt tanultál. Lehet. és nem énekelnek tovább. Elképzelted magad.

Elektronikusan tárolt digitális információ.kémiai elemekb l épül fel. hogy b nh dnöd kell a b neidért. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. semmit sem tudtunk helyreállítani. A változás . megtapasztaltam. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. Nem sokkal azután. sikeres üzlet paramétereit. Lényegében más szeretnél lenni. Ez nem jelenti. Amikor gazdagságot kértél. Nem sikerült az adatmentés. miel tt eljön a tavasz. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. és az aratás bizonyossá vált. hogy naggyá és er ssé válj. elhajózik. Ez azt jelenti. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. A dolgok változnak. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. akár nem. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték . de ellentétes irányú válaszreakció. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. Egy olyan elrendelés. ami minden életet meghatároz ezen a földön. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. amelyeket kértél t le. Ez nem volt egyszer feladat. hogy megütöm a f nyereményt. Ez néha azt jelenti. Ha most nem vagy gazdag. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . És akkor es sre fordult. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. és egyre többet kerestem vele.az egyetlen állandó dolog az életben. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. mint maga az élet. de az nem 133 . A fejl dés természetes. bebáboztad magad. es re és megtermékenyítésre van szüksége. A túlélés azon múlt. Újjászervezi az életedet. hogy az a másik dolog elveszett. hogy életed párja lesz. mint bármelyik magban. Ez éppen olyan magától értet d . hogy a terveid m ködnek. Kell. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. mint nullák és egyesek sokasága. ne lep dj meg. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. Közelr l és személyesen. Keményebben dolgoztam. Nem tudtam hibázni. de az akarsz lenni. Akir l azt hitted. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. és ehhez változásokra van szükség. hogy beköszöntsön a tél. kemizációnak nevezzük. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. kémiai változáson kell keresztülmenned. A kemizáció csak annyit jelent. és felvettem egy értékesít t. amelyet a földbe ültetsz. Akár tudod. Kevesebb id alatt. és minden adatot elvesztettünk. nem kell géniusznak lenni ahhoz. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. Egy weblap nem más. akir l mindig is tudtad. Ha azt kéred. amelyet a természeti törvények irányítanak. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. Leírtam egy hatalmas. A magok csíráznak. Elhatároztam. Nos. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. és feltétlenül kudarcot vallottál. és most olyasvalakivé változol át. hogy akár is lehetnél. de együtt folyadékot alkotnak. Fel akartam készülni rá. és ráébredtem. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. Aranyad elvált a sártól. vagy. Azt a folyamatot. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. Ez nem jelenti azt. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik.végtére is . hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. amelynek végbe kell mennie. a puszta fennmaradás érdekében. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. ha esni kezd. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. 132 Ne felejtsd el. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. mint valaha. mint aki most vagy. Ez egyfajta kémiai átalakulás. Én voltam a király. ha így folytatom. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. mi is az a kemizáció. Unalmas volt. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem.

hogy sikerrel járj. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. de közel sem olyan er s. hogy közel állsz a gazdagsághoz. Veszíteni fog. amire szükségem van.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. Valójában a sikered eleve adott. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. hogy higgadtnak kell maradnod. és írj le még több dolgot. nem pedig egy egyszer lyukban. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. Képzeld el. új. Szerencsére Mr. és bízz benne. KM amiben hiszel. élni az új házadban. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. hogy sz kmarkúak legyünk. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. milyen öröm vezetni az új autódat. irigységgel és dühvel. Nem vettem észre. Negatív maga a félelem. hogy gyémántbányában élsz. mennyire bánt. hogy hibát kövess el. Negatív gyenge. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. A saját félelmünk. mint a régi. világos lesz. akinek hisszük magunkat. hogy elt njön a semmibe. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. hogy hátrahagyod t. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. hogy nem azok vagyunk. El tudja érni. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. A kemizációval és Mr. amely megfelelt az én agresszív. hogy ez a kemizáció. aki arra vár. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. Mr. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. ami a szívedben van! Nem számít. Talán egy bárkára. Végy egy mély lélegzetet. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. Ez majdnem két hónapig tartott. hogy az univerzumot az érdekli. ha kudarcot vallanánk. hogy minden. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. Mr. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. hogy ne aggódjak. Azt akarja. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. mint amilyen Noénak volt. világos marad. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. Amikor nehéz a továbbjutás. Néha képes meggy zni. amit kértél! Képzeld el. amelyet maga az éltet er garantál. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. hazugság. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. Marilyn elmondta. mert készen állsz a nagy növekedésre. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. és küzdjünk azért. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². hogy feladjuk. Negatívval is. Azt akarja. tegyünk félre. Attól fél. A változás azonban két forrásból ered. Tele van logikával és értelemmel. Azt akarja. amelyeket a magunk számára kit ztünk. növekedésre vonatkozó céljaimnak. utálattal és haraggal. És hogy írjak le még több dolgot. Összpontosíts mindarra a jóra. Mr. amit kértünk. ahová való. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. El tudja érni. Negatív kudarcra van ítélve. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. és fogadjuk el a kudarcot. A létéért retteg." Lazíts. Az er veled van. Veled van az univerzum határtalan energiája. 135 . Ha még több dolgot kérsz. És létezik egy egyszer módja. mint a pozitív oldal. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. Azt akarja. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. 0 minden reménytelen dolog forrása. Negatív azért tevékenykedik. Azt is mondta. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. mert es sre fordult. miféle rosszat hoz. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. de gyenge. hogy mindened megvan. Mindezt azért. Negatív azt szeretné. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. az emlékeztet rá. Akármit is teszel.

aki egy meggy z . Vásárolhatunk virágot. hogy bármi komoly kárt tennél benne.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. Lehet. Lesújtottnak. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek. kigúnyoltnak. megtámadottnak érezheted magad. beszélj velünk. kimerültnek. Elvesztheted a jöv képedet. Ha nem tudod. Ha beáll az es s id . lehangoltnak. Mindez csupán azért lehetséges. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. amikor valami nem sikerül. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. segítségre van szükséged. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. amikor fogalmad sincs. miként oldj meg egy problémát. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk. elhagyottnak. hogy ott vannak. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. Megírjuk a leveleinket a gépen. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 . rákattinthatsz a súgóra. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. Amikor nem mennek jól a dolgaid. piszok alak. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. elkeseredettnek. Negatívnak. kedvetlennek.com Ott megkapod szeretetünket. Ez a te mindig kéznél lév súgód. akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. 20. Ez az elv engedi meg. Amikor ez megtörténik. mit tegyél.richdreams. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. haragosnak. mit tegyél. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. és beszélned kell valakivel. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. amikor egyszer en nem tudod. Talán a kemizáció közepén találod magad. tudod. majd elküldjük e-mailben. rendelhetünk könyveket. hogy bed lsz Mr. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. amikor úgy érzed. idegesnek. frusztráltnak.

Persze össze is tépheted a levelet. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. amelyeket ki kell fizetnem. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. írd le. hogy elveszítsem az állásomat. mekkora er és szabadság rejlik abban. Úgy érzem. A segítség úton van. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. de túlórát nem fizet. Végül találtak egy új házat. Nos. add fel az irányítást. vagy tépd szét. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. én azt javasoltam. Nos. hogy a problémád megoldódjon. és le is zártam. mintha levették volna rólam a terheimet. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. El is égetheted. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. és egyszer majd meg is veszik. Vízbe is dobhatod. Nos. hogy örökre abban a házban maradnak. Tartsd észben. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. ha kéred. mint te magad. Nem hiszem. hogy egyenesbe jöjjenek. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. ami a csokoládébolthoz kellett. Vissza akarták kapni a házat. azonnal jobban éreztem magam. Hirtelen úgy éreztem. tedd számomra nagyon világossá. és adja a kezébe a problémát. a napsütést. Nem ajánlom. 0 az egyetlen. a teremt er nek. Mindazokat a dolgokat. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. mit kellene tennem. de ne várd el. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. az oxigént. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. a te támaszod. a f nököm azt akarja. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. Én csak rá szeretnék világítani. hogy költözzenek ki. de vannak számláim. ha t le kérsz segítséget. A n tudni akarta. hogy írjon egy levelet Istennek. hogy már belefáradtak. ha szükséged lenne egy mintára. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. amely nagyobb volt a korábbinál. Aki azt akarja. Ezek a te próbatételeid. A n nagyon szenvedett. hogy tovább maradjak bent. Magyarázd el a helyzetet. Leírtam. Összegy rheted kis labdává. és dobhatsz vele kosárra. mit mondhat Istennek annak érdekében. ahogyan azt te látod. hogy foglalkozik a problémáddal. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. Azt akarod. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. Itt egy egyszer levél. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. és a házban maradhassanak. a feleségemmel szeretnék lenni. amelyben vagy. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. Tudni akartam.meglettem ezt. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. aki megad neked mindent. amelyek életben tartanak minket. Én mindig Istennek írok. Persze mondanom sem kell. hogy sikeres légy. hogy önmagad lehetsz. hiszen azt tervezte. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. Nem engedhetem meg magamnak. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. Nem számít. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. hogy úgy érzem. hogy ez így rendben van. és minden megvolt benne. míg neki nincs. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. A lényeg. és dobd ki! Vannak. Leveled legyen egyszer és célratör . Útmutatást és irányítást kértem. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. Nekem családom van. Részleteztem a problémámat. A régi 139 . Isten cserbenhagyott. Kérlek. Én nem. Az univerzumot hibáztattam. Ha segítségért folyamodsz.

Mindegy. hogy eladják a házat. jó barátok voltak. így megnyugtatták. amikor ráért. Ami azt illeti. ahol Marilyn évekig lakott. akiké a ház volt. milyen nehéz helyzetben vagy. aki utoljára nézte meg. és nem nagyon akart elköltözni. kérlek. és akkor mutatta meg. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. eljött a költözés ideje. és írt egy levelet Istennek. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. és mindez azért alakult így. amire nem volt fedezetük. hogy betartják Marilyn kérését. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. Valójában Marilyn és a pár. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. Új házban lakott. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. hogy megköszönje a segítségét. Használd a súgót.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. 141 . A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. amelyet az univerzum ad neked. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. Mindig van kihez fordulnod. hogy nem vették le a cip jüket. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. hogy ilyen hirtelen elköltözött. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. Valójában azt tette. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. de senki nem akadt. a házat évekig árulták. Marilyn elmesélte a nehézségeit. ha itt az ideje a költözésnek. Két héten belül már ki is pakolt. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. aki meg akarta volna venni.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. mennyire t nik nyomasztónak. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. Azt is megígérték. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. Bevonult a hálószobájába. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. Mindegy. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. mint k maguk. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. Marilyn úgy érezte. mert átadta Istennek a problémáját. így Marilyn beleegyezett. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. Nos. ahol jól ismerték Marilynt. Az új házban mindez már készen volt. Szerette azt az épületet. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. Ha mennem kell. és a n azt mondta: ² Tudod. hogy marad. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. Marilyn rájött. ez nem igazán m ködött.

hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. én nem azért vagyok itt. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. hogy mindet bemutassam. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. vagy. olyan lehet séggé. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. Kövesd ezt az ösvényt. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . amelyeket Mózes. mint azok. Id nként rejtélyesnek t nnek. Hányszor mondták már neked. FEJEZET www. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. Most azt akarom elmagyarázni.richdreams. és látszólag ellentmondanak mindannak. egy hatalmas energiával bíró információt.com Most megosztok veled. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. Krisztus. Ugyanakkora jelent ség . Nem gyötörnek majd többé gondok. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. Az életed örömtelivé válik. a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban. Nos. ezt megteheted majd. Baháulláh. ha a saját könyvedet írod. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos.21.

Sokkal több. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. Egy olyan világrendé. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. Argentínában. a www. és a lista egyre gyarapodik. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. hogy meglátogassa a hölgyet. hogy 50 millió hallgatója legyen.richdreams. Micsoda?! Igen. és az el is jött Kaliforniába. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. amikor meg akarják ismerni egymást. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. Kanadából. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. tan ulmányozott.com . tedd azt. a legtöbb USA-tagállamban. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. fajra. nemre. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. amir l mindenki beszél. Brazíliában. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. mint amit a sz nyegtisztítással keres.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. kommunikált nyitottan és szabadon. Ausztráliában. Nagy-Britanniában. amilyet mindig is szeretett volna. osztott meg fájlokat. Huszonnégy év után vált el a férjét l. Mindenfélét megtárgyalnak. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. csevegett. mint öt év alatt. hogy valutát vesz és ad el az interneten. és kiválóan dolgozott. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. amely még a televíziót is túlszárnyalja. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. hogy támogassa ezt a könyvet. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. Ghánában. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. Találkozott már férfiakkal Louisianából. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. Udvariasan visszautasított azzal. Németországban. Indiában. Most már vannak barátaink Kínában. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. A versengés kora lejárt. Azt mondta. vonzó n . töltött le. az Egyesült Arab Emirátusokban.. négy gyermek édesanyja.com-ot kezdetben azért terveztük. Jó ember volt. és jelentkezz be. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. Ez több mint 13 millió forint évente. elég maradi. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. szexualitásra. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. 145 . Dániából és Ausztráliából. vásárolt. de jó barátságban maradtak. Azt mondta. is kiment hozzá. szörfözött.. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. adott el. nemzetiségre. utolsókból pedig az els k". hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. Bíztam benne. Amikor utoljára nálunk járt. Nézd meg. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. de olyan nagy esküv t tartott. hogy több munkája legyen. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. keresett. és találd ki.richdreams. amit az emberek szoktak. és segíteni szerettem volna neki. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. hogy 50 millió néz t számláljon. akiket felkereshet. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. megkérdeztem. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. Saját honlapunkat. Torontóban. Minden kontinensen megtalálható. Fedezd fel te magad is.

vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. Beszélgethetsz valakivel. Vásárolhatsz részvényeket. gazdag. gazdag. amelyen élsz. Vehetsz egy jó könyvet. együtt lehetünk. amelyre vágysz. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. és megvedd magadnak. amit el akarsz érni. gazdag. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. Megnézheted. kivesz bel le egy gyümölcsöt. És azt mondja. üss egy entert. elvesztegeted az id det. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. mint a telefon. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www. Ha nem vagy Äonline". Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. és rövidebb id alatt. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. amelynek a segítségével elérhetsz minket. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. akkor követelned kell. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. gazdag vagy. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. hogy elindulj. most! Azonnal! Te gazdag. Találsz ott egy linket. Valaki felkapja a kosarat. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. amit csak akarsz. MOST! Eljött az ideje. Vagy felhasználhatod a magányodat arra.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. amilyet akarsz. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. Most! Eljött az id . amelyet az univerzum neked szánt. amire vágysz. hogy felfedezz egy teljesen új világot. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. amikor magányos vagy. ÄOnline" vagyok. 22. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". hogy bármi a tiéd lehet. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. megnézheted. hogy rátalálj arra a gyöngysorra. ha azt tervezed. Nem jöv re. most! Nem holnap. hanem az egyetlen lehet ség! F leg. Övé az univerzum összes pénze. A jótev dé az egész bolygó. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben.com. hogy megtaláld azt a házat.richdreams. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. Mert ha gazdag akarsz lenni. Hé! Az internet nem minden. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. Csak gépeld be a keres d címsorába. amely nélkül nem tudsz tovább élni. Nem egyszer. és az eljön hozzád! Képzeld el. miel tt megalkuszol vele.

Igen. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. és azt mondta. Ha azt választottad. visszahozta önnek. hogy azt meg is kapod. . most.Tudja. -Azt hittem. és visszateszed a kosarat. és amikor visszatértem. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. és sokkal nagyobb hatalma van. ami határtalan. Igénylésed teszi meghatározottá. amit akarsz. engedd. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. Hogy kérd azt. Ez már az övé volt. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. Isten gondoskodik rólad. amiket meg akarsz kapni. Azonnal meg akarta szerezni. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. A boltos is tudta. azzal azt fejezted ki. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. amit az univerzum neked ad. és az univerzum megadja neked! Az. hogy bízz benne. pontossá kérésedet. Tudni. A követelés segítségül hívja ezt az er t. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. hogy akarod azt a kék pulóvert. jó nyomon jársz. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. és már csak egy gyümölcs maradi benne. hogy gazdag légy. azzal azt nyilvánítottad ki. Véleményem szerint akárki is vitte el. Mit. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. Gazdagnak születtél. nem pedig Istenben. hogy visszautasítod mindazt a jót. és BÍZNI abban. Ne felejtsd el. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. hogy kérj. Marilyn kifejezte meglepetését. Ha azt választottad. mintha már a tieid volnának. visszah költ. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er . hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. hogy megeteted ket. rögtön. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. Bízz benne. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. amit kérsz. nem sokkal azután. és megérkezik hozzád! 149 148 . akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. Ez a történet bemutatja. és látod. A bizalom érzelmi megértés. Formálj jogot arra. két külön dolog. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. Lehet. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . valaki ellopta.mondta a tulajdonos.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. Van még négy ember. miel tt továbbadja. amit valószín leg neked szántak. amikor csak akarod. hogy az univerzum gondoskodik rólad. hogy egy kék pulóvert kértél. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. mennyire fontos. amit akarsz. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. Úgy érezte. De amikor megkérdezte az árát. hogy ön utoljára itt járt. Ez az. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. Ha hozzám tartozik. Ha azt választod. Ez pontosan. akarom azt a kristályt. kérlek. hogy mit kértél. de több millió kék pulóver létezik a világon. Végül megérkezik hozzád. Az. ahogy azok megérkeznek hozzád. Hiszel abban. A boltos ezután engedett az árból. Azt mondod az univerzumnak. a kék pulóver nem zöld cip . és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. de ez egy homályos és kétértelm kérés. itt. a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. er síti a bizalmadat. annyira soknak érezte. 0 tudta. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. így meger síted azt a képességedet. hogy megkapd. mintha már az övé lenne. Formálj igényt a gazdagságodra. a k elt nt a boltból .

hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. hogy nem lesz elég. igaz? Aztán. 1. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. gazdagabbá akarsz válni. nem is szólva a füzetekr l. Megvásárolod a dolgokat. Ez nagyszer érzés. gazdag vagy. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. Hé. s t maga a föld. mint egy nyugdíj csomag. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. ha bízol abban. amely egy bizonyos id alatt következik be. Az igazi biztonság sokkal több. Egy kicsit szebb a járásod. ha elmész az étterembe. azután a csodás vacsora. hogy hoppá. 151 . Nem spórolhatsz össze annyit. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. Shakespeare: A vihar. négyezer forintot szoktál költeni cip re. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. amid most van. Fordította: Fábri Péter. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. ahol most tartasz. paloták. aki úgy is tesz. hogy elhatározod. Mindig. amit kérsz. Gondolj bele. nem? Szóval most. hiszen megvan hozzá a cip d. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. H ha! Drága cip t viselsz. a pénzt teszed meg isteneddé. hogy nem félsz. Ez egy folyamat. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. Ne félj. és elérkezik! Ez az. hogy parkolja le az autódat. aztán egy új 150 ház./a szép templomok. apránként feln sz a gazdagságodhoz. IV. Nyújtózkodj! Érd el. kérj egy gusztusos el ételt. Nem kell spórolnod. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. mindig ott maradsz. jelenet. az még több lelkesedést teremt benned. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. ÄKérjetek és adatik néktek. amelyeket akarsz. Ne félj attól. hogy elveszted a bevételedet. amit kértél. ha egy újabb szintre lépsz. Amikor elmész cip t nézni.=‡ Azt kérted. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. mint a gazdagok. El ször a cip d. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. ha elmész vásárolni. Nem szabad félni."1 Az igazi biztonságot az jelenti. A bankok cs dbe mennek. Hihetetlenül fontos. Ne félj. ÄA felh -sapkás tornyok. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. amit kértél.vagy kötvény-portfolió. hogy gazdag légy. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. Lassanként. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. miel tt megvennél valamit. amit meg kell értened! Ez az. Ez azt jelenti. ha belekényelmesedsz abba. Istenben bízni annyit jelent. rendelj bélszínt. elmész egy jó étterembe. és izgatottá válsz. Egy kicsit magasabb vagy. és miel tt tudatára ébrednél. hogy az univerzum gondoskodik rólad. hogy annyira jól érzed magad. Teszem azt. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . A részvényt zsde összeomlik. Semmi sem tart örökké ezen a világon. hogy pénzt veszítesz. válj gazdaggá. Amikor attól félsz. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. mit akarsz." Kérd. felvonás. azzal azt üzened az univerzumnak. Nagyon jól nézel ki. ugye? Ez az. Nos. A vállalatok hanyatlanak. hogy nem is akartad igazán. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. Gazdagodásod szerves változás. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. egy részvény. Ne félj./és rajta minden. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. Az a gazdag. Megadja. A gazdaggá válás azzal jár. Ezzel szemben. Az univerzum mindenható. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. tegyél meg apró dolgokat.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot.

hogy alku nélkül megveszem a követ. hogy az a c i t r i n az enyém. Nem azt mondom. A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. És a pénz mindig megérkezik. Azonnal. Íme. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. és ékszerbe vannak foglalva. vagy túlhajtotta magát. Formálj igényt arra. hogy követelned kell a gazdagságodat. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. Dave. meglehet sen sok nullával az árcédulán. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. Az élet viszont nem így m ködik. Megtalálod a házadat. Természetesen egy muzeális érték . amit el akarsz érni. és elhatároztam. Ez az elképzelés az üzemanyag. Nem azt mondom. Kevesebb. Folyamatosan tanulok. hogy a pénze is meglesz. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. de imádom ezt a hobbit. Azt mondom. ha valóban akarod azt. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. amely az új autódat h a j t j a . hogy várok. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. és Isten küld rá pénzt! 153 . Az egyik egy feltaláló. hogy az 152 enyém. Imádtam azt a követ. az volt. és növeli a profitot. és meglesz rá a pénz. És neki mégis vannak ilyen leped i. és eljön. amit tettem. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. és igényt formálsz rá. de közel sem volt annyi pénzem. amit akartam. Leírtam és elképzeltem. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. és az univerzum gondoskodott minden másról. hogy meggondolatlanul költekezz. és megérinti azokat a leped ket. hogy nekem kell egy olyan. a másik egy befektet volt. Másnap elképzeltem. füstkvarcon kialakult citrin volt. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. hogy cselekedjek. Igényt formált rájuk. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. Láttam abban a boltban egy új darabot. akikkel közös az érdekl désünk. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja. Amikor nagyon sok a kiadásod. és ételre se maradjon. és Isten küld neked pénzt. Lázba hozott. mert az egyik ékszere javításra szorult. Nos. milyen formában fizethetek. javítok a gy jteményem színvonalán. a legtöbben azt gondolhatják. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. hogy megvehesd. Formálj igényt a gazdagságodra. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. tökéletesen bízva abban.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. mintha az enyém lett volna. Rohantam vissza a boltba. És az egyetlen dolog. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. Kiderült. amellyel a palotádat melegíted. mint az enyémek. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. és összespórolom a szükséges összeget. Azt mondtam a tulajdonosnak. Nos. Ez a f t anyag. Kértem. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. és megkérdeztem. hogy ilyen leped ket használjon. amit akarsz. Megveszed. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. Sokan hisznek abban.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. egy példa. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. az univerzum pedig odaadja a pénzt. Elhatároztam. És ott volt. hogy kifizesd. amire nem is számított. arra várt. hogy én nem is kértem. Akartam egy látványos darabot. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. mint tíz perc alatt odaértem. Igényt formáltam arra. amit akarsz. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. Nem spórolsz arra. hogy jogot formáltam rá. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. hogy megkapom. mint azt vártam. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. Egy kivételes min ség ásványt. hogy vagy rült. hogy megvegyem. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. és érdekes emberekkel találkozom. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt.

Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. amit kapsz. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. akik egyébként csodás karriert futnak be. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. amelyeket akarsz. Lehet. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. hogy azt hiszed. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. akivé válhattál volna. tragikus véget érhetnek. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. most. amit Isten adott nekik. az garantálja. és elérkezik! Lépj feljebb.magadra költöd Isten pénzét. Ha nem fizetsz tizedet.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. ne fizess tizedet egy hó154 155 . Elmulasztod a tizedfizetést . és a pénzt magadra költöd. Ez az övé. kérlek. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. kerüld el. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. ha átvered. azonnal. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. és otthagy annak a mocsaras posványában. boldog családi életet élnek jólétben. Nem a tiéd. Mindenük megvan. Nem szereti. hogy ki is hozza ezt létre. ha egyszer en megéled azt. ez a te zsenialitásod eredménye. és mindent elveszítenek. A tisztességes emberek. Akármit is teszel. de nem így van. mindent megtesz érted. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. Elveszítik. és vegyél meg valamit. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. az katasztrofális eredménnyel járhat. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. mert nem veszik észre azt a veszélyt. egészségedt l. amelyet a felel tlen költekezés rejt magában.

halandzsának nevezték.másokat óvsz. mert Isten gondjaira vagy bízva. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. és fizetsz a másikban. és valószí157 . és a rendszert hibáztatták. és felfedezed valamennyi dolog forrását. azzal a szándékkal. hogy megtartod. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. és a többi. Hónapról hónapra állod a számláikat. Az élet inkább próbatétel. Bevételük ennek megfelel en n tt is. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. De ez nem tizedfizetés. milyen kemény dolog ez. Nagyobb házban laktak. Isten nem fogja megengedni. hogy tartod-e a szavad. Istent játszol . és még valami. Ne felejtsd el. és magadra költöd a pénzt. A saját hasznodra fizetsz tizedet. Ott fizetsz. és azonnal megemelték a dézsmájukat. legalább annyira fontos. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. Ez jótékonyság. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . amid csak van. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. Sakkban tartod az egódat. hogy majd emelik az összeget. mint cseresznye. amit kapsz. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. nehéz újra elkezdeni. gyarapodtak. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. Feltétel nélkül adni másoknak. Csökkent a fizetésük egy id re. többet költöttek ruhára és a többi. szóval annyit adtak. Isten meg akar bizonyosodni arról. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. El ször is nem adja meg. mint valóság. Azért fizetsz tizedet. Ahová a tizedet fizeted. 0. Minden elromlik. de a kiadásaik id közben megn ttek. csoportoknak és alapítványoknak küldd. Nos. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. és ez jó neked így. Ha arra költessz. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. nem értük. Isten két dolgot tesz veled. amit kérsz. nem azét. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. az egészségedet és végül az életedet. Isten senkit nem enged maga elé. Szerencsére segítséget kértek. Egészséged megromlik. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. akkor közéjük és Isten közé állsz. ahol a javakat kaptad. és neked sok pénzed van. és figyeld meg. Hat hónapon belül cs dbe mentek. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. Oda fizess. Elveszi a pénzedet. Ha hajléktalanokat. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. és növeled a tizeded hatékonyságát. Istent játszol. amíg végül elérték a tíz százalékot. Most mit teszel? Nos. Azoké rt a dolgokért. és nagyon jól csinálták. Az univerzum próbára tesz minket. mert szereted Istent. A sógorod valójában utálja a munkáját. 2. mert k nehéz id ket élnek. a fizetésed jelent s. ha n a fizetésük. Ha mégis úgy döntenél. aki kapja. A megváltójukká válsz. ahonnan évekkel korábban kiléptél. hogy megtedd. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. amir l valaha álmodtál. amelyeket kaptál. és elvárja t led. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. A tizedet magad miatt fizeted. A fejl désedért fizetsz. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. Tegyük fel. Tudod. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. A saját spirituális fejl désedért. az jó neked. akik spirituálisan támogatnak téged. csodás. hogy másokat megóvj. Azért. Azoknak add. amennyit tudtak. Meglep dve tapasztalták. mint maga a tized.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. jobb éttermekben ettek. Azt hiszem. és mindened megvan. Olyan egyéneknek. így a házukban maradhatnak. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. A dolgok többe kerülnek majd. megértették a problémát. hogy a fizetésük tovább csökkent. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat.

A barátaink tudták. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. Las san megromlott az egészsége." Ha kifizeted más számláit. ha visszamehetne Texasba. akkor elveszted a pénzedet. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. ami itt tartja ket. Lehet. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). mint azok a szegények. A szíve rendben volt. hogy terápiára kellene járniuk. amelyb l jól meg tudnának élni. hogy Istent játszol. Rendszeresen fizette a tizedet. miközben a felesége a testvére számláit fizette. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. hogy legyen mib l megélniük. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. Ez csak azért került napvilágra. pozitív hozzáállást tanúsított. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. hanem arról. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. Isten helyébe léptél. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. Arra kényszerül. magadnak is. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. hogy Isten azt akarja. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. hogy visszatér hozzájuk. a barátaink úgy döntöttek.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. hogy menjenek. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. A gyermekeid egyszer feln nek. Isten elé helyezted magad. ahogyan azt mindig is mondta. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. A rezsihez is 159 . közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. hogy adj. és a férfi több id t töltött az ágyban. Lehet. mert megveszel nekik mindent. Az is lehet. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. Lehet. feltétel nélkül adott. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. Még készpénzt is adott. A törzsvásárlóik elmaradoztak. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. Új üzleteket nem kötöttek. hogy egyszer bb. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. veszekednek. nemhogy önállóan élni. Miután beszélgettek Marilynnel. és a között. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. mert a férje beteg lett. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. Ha az útjukba állsz. Tudok egy n r l. és bet szerint követte. Akármi is a végeredmény számukra. Minden jel arra utal. Végül az üzlet veszteségessé vált. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. hogy ez senkinek nem jó. és végül elválnak. mint azon kívül. és nem sz kölködtek semmiben. Ezek kicsi. ha te válsz a javaik forrásává. de bosszantó problémák voltak. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. és szeretett szeretni. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. Úgy nézett ki. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. jó egészségnek örvendtek. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. A férj rejtélyes betegsége elillant. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. Bitorlod a szerepét. de te csak írod a csekkeket. hogy Istent játszol. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. de nem volt életereje. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. Minden hónappal gyengébb lett. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. és mindenki boldogan élt. az neked csak rossz lehet. és ki kell alakítaniuk saját. míg meg nem halt. A te pénzed az egyetlen. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. Kevesebbet dolgozott. mind a férje egészsége. aki velük lakik. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. De az ördögbe. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. ártasz nekik is. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. az egészségedet és végül az életedet.

Az otthoni problémák nagy része megoldódott. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. hogy lakbért fizetett. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. Nincs olyan nagy hatalmad. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. Angliában. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. azzal arra kéred Istent. 3. van forintod. olyan rt teremtett. Mint általában. Ez minden érintett számára rossz. mint annak forrását. mi történik. amiért akár mindeneddel fizetsz. A rakparton hagyták. Azt mondod. hogy jobban szereted a pénzt. Ez a felhalmozásról szól. amit ki tudsz gondolni. dollárod vagy euród arra. nem fektethetsz be. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. hogy t szeresd mindenek felett. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. és boldogabb volt. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa. Megrekeszt a spirituális fejl désben. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. mindegy. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. Arról. Istent játszani nagyon rossz ötlet. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. Pár hónapon belül vett egy autót. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. Ne felejtsd el. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. Ha a nehéz id kre spórolsz. a tudatalattid megteremti. A pénzt az univerzum elé helyezed. és el költözött. Most a mértéktelenségr l beszélek. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. mint amennyit Isten elvehet t led. Annyira biztonságosnak tartották. Több pénzt keresett. hogy nem spórolhatsz. talált egy lakást. most is a szándék a legfontosabb. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. hogy kezelni tudd a problémát. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot. Azzal. Az univerzum sokkal hatalmasabb. és szükség van rájuk. légy óvatos! Azt kapod. Ezek mind jó dolgok. mint az univerzumnak. amelyet az univerzum azonnal kitöltött. Amikor felhalmozol. hogy bízz benne. Gy jtögetsz . amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. és olyan hatást gerjeszthet. amelyet megspóroltál. Eljönnek a borús napok. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. hogy tegye próbára a hatalmát. Mi a terved azzal a pénzzel.nem a megfelel okból spórolsz. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . Ha felhalmozol. Az embereknek öt évükbe telt. Okosan költsd a pénzedet. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. mint bármi.

amit olvasunk. akik kihasználnak másokat. hogyan élik mások az életüket. akik visszaélnek mások helyzetével. mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. hazudnak. csalnak. Mindig szem el tt kell tartanunk. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. Egyszer en nem tudjuk. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. hogy gazdagok le163 . Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. akiket legszívesebben utálnánk. lopnak. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. hogy függetlenül attól. mint ahogy azokat kibocsátottuk. és hatalmuk van. és teszünk néhány ideges megjegyzést. uralkodnak. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. Ha üvöltünk egy sof rrel. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. mi engedi meg egyeseknek. Ok és okozat.24. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. hallunk vagy gondolunk. mégis gazdagok. amit akarnak. Én ezt tenném. fogalmunk sincs. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok.

akik az els pillanattól tudják. Na már most. Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. Gondolhatod azt is.A jó gy zedelmeskedik gyenek. Amit teszel. Vannak. a szabályok változóban vannak. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. és amit adsz. amit akarsz! Gondold. mindenkire az. hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. Régen elképzelhetetlen volt. hogy minden háztartásban legyen számítógép. mert nem tesznek jót. Nem szívesen lennék a helyükben. rségváltás van. Amellett. hogyan váljanak gazdaggá. mint amit ebben a könyvben ismertettem. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. Az a fajta valóság. az emberiség fejl désének új korszakába. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. Még akkor is. Senki sem tudja. a sikered esélye a nullához közelít. A világ leggazdagabb embere . Megsokszorozva. Új évezredbe léptünk. hogy csordultig töltse poharunkat. ahogy mind a republikánus. Ha ket elítéled. a legjobbat teszik. hogy félkegyelm . akármit is teszel. aki h snek tartja. Nem azért vagy itt. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. mit csinál a másik. Ez ugyanolyan természetes számukra.és természetesen az egyik legsikeresebb is . hogy nem egyenes úton érte el a célját. mások szerint rögeszmés. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. A tény az. A lényeg. és hidd el. mint a járás vagy az evés. míg ma ez mindennapos jelenség. aki lemorzsolódott a f iskolán. Az álma. Ki mint vet. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi." A pénznek természetesen van hatalma. Van. hogy a gy lölet gy lölet. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. Ez m ködik számukra. hogy sohasem tudhatod. Hidd. Hát olyan nehéz elhinni. azt kapod vissza. nem olvasnád ezt a könyvet. nem létezik többé. A szabályok változnak. Ok és okozat. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. pénzre tesz szert. hogy indul az elnökválasztáson. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. egyszer en megengedjük az univerzumnak. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. amit lehet. közted és az univerzum között zajlik. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. de az univerzum felajánlja. hogy átvegye t lünk a feladatot. megkapja a tízszeres visszatérítést. voltaképpen egyik napról a másikra. ha te gazdag akarsz lenni. a lényeg. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. Van még egy oka annak. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. amelyet néhány éve megismertünk. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. Igen. és nem sok örömöt él át. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. Nem ismernek más utat. Igen. másoknak mit kell megtanulniuk. Ma bárki. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. Mindegy. Ez egy nagyon egyszer rendszer. amelyet kisugároz. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. hogy er s akaratú és csökönyös.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. van egy beteges vétke. Abból semmi hasznod nem származik. hogy bárki felett is ítélkezz. Sohasem tudhatod. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. Ez az egyik oka annak. Azt is tartsd szem el tt. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. Higgy róla. az elképzelhet .Bill Gates. és feltétel nélkül ad. és hagyni. elrekeszted magad a jótól. és sok utolsók els k. mit hiszel. úgy arat. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. és a táblákat megfordították. 165 . mind a demokrata párt tagjai jellemzik. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni.

és így tovább. gazdag. hogy sikeres légy. hogy jót adsz. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. Emlékszem egy tudományos Ilimre. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. Mr. Lehet. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. mit teszel. és most mi l l i á r d os. Mostanában a jó gy z. hogy azok vezéreljék a világot. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. Tizedet fizet minden dollárjából. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. és azok is párat. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. 167 . Lehet. A világnak több jó emberre van szüksége.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. Nem volt politikai adóssága. örömteli és egészséges életet élsz. majd nyolc. Átgondolhatod. az 1980-as évek elején. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. A gazdaggá válás is ok lehet. de azt el kell ismerned. és azt is kapsz vissza. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. amihez pedig veled született jogod van. miként m ködik a láncreakció. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. Nincs annál nagyobb siker. hogy Ross nehéz dió. Most ott lehetsz az els k között. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. Negatív népszer . és most milliárdos. ha engeded. és végül valamennyi labda mozgásba jött. majd tizenhat. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. Az univerzumnak szüksége van arra. majd négy. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. és nagyon szemléletesen mutatta be. El ször csak két labda ugrott fel. hogy a hiányban. Keményen dolgozik a népszer ségért. de bármit is mondasz róla. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. H az embereihez. hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. És távol tartanak a gazdagságtól. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. Azt akarja. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. mint amit mindig élvezhetsz. Bárhogyan is. Vagy egyszer en élvezheted. a boldogságtól és a jó egészségt l. Minden egérfogón volt két pingponglabda. és így tovább. mint a tiedé. és hisz a magasztos eszmékben. ismerd meg. majd harminckett . A jó nem népszer . Ez valójában azt jelenti. hogyan vált gazdaggá.

Az élet. Amikor az utad nehézkessé válik. Negatív kívánságai szerint cselekszel. Be akar jutni az elmédbe. védelmez d. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. Egy valós játék. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. hogy feladd. Felejtsd el az apróságokat. szeret d. ügyfeled. mindened. barátod. a halál. írd le. a szegénység ² valamennyi egy játék. eszünk. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. Azt akarja. és Mr. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. amit akarsz. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. Szeresd az életedet. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. amiket. Képzeld magad elé. Azért vagy ezen a bolygón. Ez mind része egy nagyobb. hogy hidd el: az igazság hazug. hogy veszít. ügyvéded.25. közvetít d. Maradj mindig boldog és lelkes. Az egyetlen módja a vereségednek az. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. feladod a küzdelmet. az egész univerzumra kiterjed tervnek. a jó mindig gy zedelmeskedik. ha nem próbálkozol tovább. Ne engedd! Meg van írva. munkaadód. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. mert az általuk meg169 . 0 maga a siker. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. Te és Mr. a gazdagság. 0 azt akarja. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. hogy pont azokat a dolgokat akarod. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon.

és érezd. Ha megtanulod a leckéket. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. hogy megszerzed. Leélheted az életedet például úgy. hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. de már els sorban spirituális létez . ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. 171 .‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=.és szárítógépük. amelyeket Isten nem neked szán. menedékre és ruhára van szükségünk.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. hogy új autód legyen. amiket akarsz! Válj le róluk. a lecke. hogy mindened meglegyen. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. szívd be illatát. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. az pontosan az. ki vagy. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. hogy megtanuljuk a leckéinket. hogy lépj be. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. Nem számít. Ló vontatta kocsikkal járnak. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. amelynek megtanulására még nem állsz készen. és hagyd. Egy új autó például nem jelent semmit. hogy amit elfogadsz. Lehet. nincs telefonjuk vagy számítógépük. hogy az univerzum mit küld neked. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. Ami fontos. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. felfedezed a gazdagság édenkertjét. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . Részint állati. Te egy csodálatos teremtmény vagy. Nem használnak áramot. nincs tévéjük. és csatlakozz hozzánk. vízre. megtanulod. Ez tükrözi a haladásodat. de azáltal. Ez a titka annak. Az új kocsi semmi. hogy sosem utazol motorizált járm vön. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. hogy ezt a könyvet olvasod. Ez teszi valóssá a leckét. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. Végtére is csak egy büdös. Függetlenül attól. akkor is szükségünk van néhány dologra. maradj itt. Ételre. és gondozd ezt a kertet egy életen át. Az a dolgod. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. és számolod össze. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. szeretettel és bizalommal. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. zajos szerkezet. Szeresd az életed minden percét. Azzal. mégis kielégít életet élnek. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. Azért vagy itt. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. akkor mindegy. mosó. tudd. Ez minden! A szeretet természetesen segít. Miért kellene. hogy bizonyos leckéket megtanulj. és a megtanult leckéket. és követed a tanácsait. Meghívlak. egy nagy halom vas. Néhány amish így is tesz.

Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. amelyeket leny göz . Kétségtelenül úgy érzed. de van egy. Bizonyára azt gondolod. és mindened. amelyik minden ember esetében közös. mit mond az egód. hogy a sikernek ez a módszere neked szól. mindig jelen lév kihívást. még nem vagyunk maga Isten. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. hogy vesztesb l gy ztessé válj. Amint megtaláltuk. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. amelyet Isten neked szánt. Annak ellenére azonban. az igazság és bölcsesség egész tárházát. amit teszel. és nem azé. kincset találsz. és megtanuld a leckét. Csecsebecsék. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. az univerzumtól származik. Nem a te érdemed. hogy kipróbáld. Halandó vagy. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. Most megragadjuk a sikeredhez vezet . rubinokat és smaragdokat keresel. Nem számít.az egónkkal! A siker egy utazás. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék.26. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. 173 . vagy amit valaha elérsz. Vagy legalábbis készen állsz arra. hogy gyémántokat. amid van.

melyik rosszabb. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. Én hoztalak erre a világra. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. anya. mint amilyen pozitív Isten maga.. negatívabb vagyok. hogy nem tudok mindent megtenni. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. Szegény vagyok. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. hogy ez nevetséges. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. Szörny ! Nem is tudom. férj. amely a Földet teremtette. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. Soha nem tanulok. és barátunk mindenét elvesztette. mint a végtelen. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. ha magad teszel mindent. mint Istennek. mindig rossz döntéseket hozok.. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. és így tovább. Én tettem azzá.. fiú. n vér. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. Nem támogatom eléggé a családomat. a te korlátozott forrásaiddal. báty. Ez nem jó választás. Azt 174 mondod. amit Istent l kaptál. senki sem tette meg helyettem. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. hogy kipróbáld. Ez azt jelenti. és megígérte. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. tegye gazdaggá. A férjem egy senki volt. milyen. Van egy történet egy férfiról. méghozzá gyapotkereskedelemb l. abban a formában.Ez az én istenem. és adtam meg neki mindent. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . Balszerencsés vagyok. amivel a sikereidet elérted. és ugyanarról szól. beleértve az életedet is. azt én magam kerestem. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. Gyatra szeret . hogy segítse Isten munkáját. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. Nem dolgozom elég keményen. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. hogy én csináltam mindent. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. húg. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. és így tovább. amely abban a formában jelenik meg. Azt mondod. Cserbenhagyom a többieket. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. És így tovább. az hatalmas hiba. Rámutatott a páncélszekrényre. Én küzdöttem. és azt mondta: . hogy vissza kell lépned az els kockára. öcs. aki figyelt rá. Én gy ztem. Nem teszek meg mindent. Én találtam meg a feleségemet. hatalmasabb vagy. Ha hagyod. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. Én adtam neked a pénzt. Azon kívül. és újra megszegte Istennek tett ígéretét. aki ma. és újrakezdened a játékot. és el is tudlak távolítani innen. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. Mindig hibázok. amim van. amit kellene. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. A férfi nem segített.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . Nem vagyok derék ember. akinek hittem magam. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra.. aki arra kérte Istent. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. Hirtelen meggazdagodott. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. és veled helyettesíti. nagyobb vagy. Én vívtam meg a csatát. Valóra váltotta legvadabb álmait is. Én dolgoztam halálra magam. 0 el ször is megengedi neked. de egyenrangú alakban jelenik meg. Én támogattalak. Nem vagyok jó apa. Mindent. amije van. Ez az ország Törökország volt. mint az az er . és a saját sikeremért tettem. lány vagyok. Nem az vagyok.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. Az egó els megnyilvánulási formája az én. Úgy t nik. miel tt én találkoztam vele.

az univerzum nem engedi. hogy megismerd a forgatókönyvet. Ahhoz. és kézbesítette volna a megrendelést. hogy Mr. különben nem olvasnád ezt a könyvet. találd ki. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. tart fenn . de azért jól csináltuk.. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. Negatív. hogy elérd és fenntartsd a sikert. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. és hogy kikeveredj bel lük. amelyek felett mi nem rendelkezünk. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37.... 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. Ez egy nagyszer rendszer. Én. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. 176 többre vagyunk képesek. Semmit sem kellett volna tennem. Nem te teszel dolgokat. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . mi történt! Azt kaptam. Szabadon keresed az igazságot. Semmi . és jóval többre jutottunk. Ha keményebben hajtunk. elfogadjuk a tényt.. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. hanem az univerzum. Mit kellett volna tennem? Semmit. Szabaddá válsz a sikerre. Amikor az els teljes évet lezártuk. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. és semmivel. Mindenkinek azt mondtam. Ha nem használod helyesen. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. Szabad akaratod van. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. A költségeim megemel kedtek. ha véd meg mindent l. Magasabb telefonszámlákat. Te kérsz. ahhoz bizalomra van szükség. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. gondoskodik rólad. melyik úton menjünk. Tovább dolgoztunk.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. Több kutatást akartam. dolgozzon még keményebben. oltalmaz. és az univerzum átadta sorsom irányítását. kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. irányítanod kell az egót. Ha jóra használod. Az univerzum vigyáz ránk. azokat a nagy társaságokat is beleértve. ha minden jó dolog Istent l való. helyen álltunk. Semmi sem állíthat meg. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. Szóval. 0 határozza meg. Úgy értem. én. Negatív keményebben dolgozik. Isten pedig kézbesít. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat. ha nem kezded azt gondolni. csak annyit kell tenned. Több el terjesztést. Jogodban áll választani. hogy részt veszel a forgatáson.. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. amelyek milliókat költenek online értékesítésre. letaszít a teremtés legalsó szintjére. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. a boldogságot és az örök békét. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. szabad leszel.csak te és az egód. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. ami felette vagy alatt áll. Szabadon szárnyalsz. Lehet. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. Kezdtem azt gondolni. hogy azt akarom. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. de a jó határtalanul hatalmasabb. Gondolj úgy az életedre. Én megtanultam ezt a leckét. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. Bíznod kell abban. és hagytam. Még csak meg sem támad. és sokkal. amíg el nem játszod a jeleneteket. Te többet vársz az élett l. hogy sikered a te érdemed. amit kértem. megvéd. De ez nem volt elég! Tudtam. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. Egóm az utamba állt. elérve kreativitásod csúcsát. maradjon bent tovább. A döntés Istené. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. én. telefonáljon még többet. hogy nincs beleszólásunk. Betartasz néhány törvényt. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. eladásaink hirtelen megemelkedtek. Valójában üzletet veszítettünk. aki nekem dolgozott. hogy többet is elérhetünk. A közhangulat romlott. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

ahol apró emberkék játszanak. tündérek nem léteznek. Ki tudna hinni ebben a korban. Az igazság az. ahogyan hiszünk benne. amit annak hiszünk. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. ha azt mondod. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. amely tele van varázslatos. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. hogy a valóság nem létezik abban a formában. képregényekbe és mesékbe szám zik ket.28. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. egyszarvúkban és sell kben. A valóság abban a formában létezik. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. egy olyan világban. ahogyan azt mi ismerjük. mindig látnád ket. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed. Hitt a 185 . hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. ezzel javarészt rajzfilmekbe. Hitt az erd létezésében.

és nézd meg a kisgyerekek arcát. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. a rádiót. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. hogy ezeket elérjük. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. Valamennyi emberi lény. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. vonatok és autók nem mindig léteztek. amely megteremti azt a valóságot. Megvan az er d ahhoz. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. Nos. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét." Valójában még rosszabb a helyzet. amelyik valóra váltja minden álmodat. Sok ember még mindig hiszi. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. az a te hiányosságaidat mutatja . Ki mondja. Boldogságot. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. az antiallergén szappant. hogy repüljön. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. Valakinek hinnie kellett bennük. toleránsabb valóságot. Sok ember hisz például abban. mindig kell is lennie. amit az elménk képes elképzelni. nagyobb hatalommal bíró igazságot. Gazdagságot és jólétet. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. 187 . akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. a siklót és a szódavizet. Csak a szád jár. Hogy miért? Mert még nem értették meg. Ez-e a valóságod? Kevesebb. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. hogy olyan dolgot képzeljünk el. Nem engedheted meg. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. Egységet. a kenyérpirítót. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. És mi a helyzet a többi dologgal. amiben akarsz. hogy meg akarjuk ölni egymást. Szeretetet. hogy egy kedvesebb. Kigúnyolják ket. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. természetesen. a televíziót. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. És akármiben hiszel. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. hogy a negyedikben botot és követ. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. de azt tudom. Isten nem arra teremtette az embert. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. amit már elfogadtunk. Akárminek is nevezed a többieket. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné. Behatárol minket. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. egyáltalán nem marad választásunk. kutyákban. és ez nehézzé teszi számunkra. hogy mivel mindig volt háború. amelyek autót vezetnek. amelyet a nagyszüleid teremtettek. milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. Jogod van abban hinni. ki határozza meg. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. Te magad teremted meg a saját valóságodat.azt. Megtagadod magadtól az energiát. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. hogy mindenki rossz. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. részünk a gy lölet és a pusztítás. az igaz. a tiéd lehet. Örömöt. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. amelyet a szüleid teremtettek. Hajlamosak vagyunk abban hinni. Békét. az emberi természetb l fakad. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív.

Senki nem fenyegethet. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. hogy másoknak segítesz azzá válni." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. mert a teremtés vigyáz rád. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. Ez olyan id szak. Akik valaha éltek ezen a bolygón. hogy az univerzum szeret. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. Új utat tudunk választani. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. hogy energiáinkat egy új évszázad. Gazdagsággal. Itt az ideje. Itt az id . Kérheted. Gazdagabbá teheted magad úgy. milyen valóságban kívánunk élni. de nem azért.. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. Senki mástól nem függsz. Szeretettel. és minden teremtmény fontos. keressetek és találtok. Soha többé ne aggódj! Soha. Egy olyan korszak. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. Boldogsággal. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. 189 . Soha ne kételkedj abban. ÄKérjetek és adatik néktek. Ez egy olyan lehet ség. attól a valóságtól. amelyr l eddig csak álmodtál. hanem mert kérted. Örömmel. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. mi igaz és mi nem. Ez minden jó forrása az életben. hogy kéred. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. Egy új. Ez a továbblépés ideje. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. Miért ne választanád a gazdag. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. Ez az együttm ködés kora. Kérd. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. hogy megteremtsék a saját valóságukat. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. amikor a jó gy z. A jók gy zedelmeskedésének ideje. mert megszerezted. Kennedy mondta: ÄVannak. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . Eljött az id . A tiéd lehet. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. és segítsétek egymást ebben a munkában. hogy gondoskodjon jólétünkr l. az érettség korába. Az internet lehet vé teszi. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. örömhöz és jóléthez vezet. ahol élünk. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. amelyet alig tudsz elképzelni. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely. zörgessetek és megnyittatik néktek. Eljött az id . hogy minden jót megkaphatsz. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. amit csak akarunk. der sebb ösvényt. El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. mind hozzásegítettek. Csak annyit kell tenned. de a magadéban igen. Eldöntheted. Itt az id . hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. Lépj ki a láthatatlan párkányra. ha kéred. mert az univerzum oltalmaz téged. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. Magunk dönthetünk arról. Mi választjuk meg. Dönthetsz úgy. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. amely az örök boldogsághoz. Egyszer en oszd meg másokkal. akik felnéznek egy hegyre. Ezt nagyon egyszer megtenni. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert.

191 . mint mi az írás során. Énekeld gyakran. hogy a magadénak tartsd. Nehezemre esett. Igen. Remélem. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. ha hét napig énekled. legalább annyit kaptál olvasás közben. A titok. Szóval abbahagytam. mint az egész el z hónapban. Igen. jó mulatság. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. Igen. hogy megoszthatom veled mindezt. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. az udvaron. vagy játszol a kutyával. Erre korábban is céloztam. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. Folytatni akartam. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. mert te sem akarod majd abbahagyni. Kérlek. Fogadd meg. amikor letelik a hét nap. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. Énekeld az autóban. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Jobban élveztem. Van még egy tanácsom számodra. de abban rejlik az ereje. amit nem akarsz! Ez érted van. mint ki tudnám fejezni. A könyv címe valójában egy dal.29. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. amikor egyedül nézed a tévét. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. Meg fogod találni a magad dallamát. és ahhoz is. nem értem. utána abbahagytam. Egy kicsit sajnálom. Én hét napon át énekeltem. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom.

Nos. Azt mondod Istennek. látogass el az angol nyelv www. hogy találkozzunk veled. amit csak akarsz.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. Igen. ahová elmehetsz. igen. igen.richdreams. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. fittebb és egészségesebb vagyok. Vannak helyek. Valóra váltom a legvadabb álmom. színpadra kell lépned. 192 193 . Most te következel. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. Alig várjuk. Ismered a titkokat. Te is élvezheted. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. amelyeket egy héten át énekelhetsz. Igen. Igen. Igen. Ha kéred. és emberek. Igen. Gyere. Az Äigen" egy meger sítés. velünk együtt. igen. akikkel találkozhatsz. Igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. igen. Igen. minden a tiéd lesz az életben. Megvan hozzá a képességed. Például ez: karcsúbb. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. igen. Igen. igen. hogy számolnia kell veled. Igen.

Ez a mi kis titkunk. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet. Reméljük. lépj fel az internetre. és még többet akarnak olvasni. amit olvastál. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. van egy meglepetésünk számodra. amelyet soha nem adtak ki. atitok. hogy elolvastad a könyvünket. akik olvasták ezt a könyvet.Ha tetszik. tetszett nekik.hu Itt információkat találsz. Egy olyan ajándék. Azoknak szól. Tom és Pénelopé 194 . Ez egy ajándék. Menj a számítógépedhez. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. élvezni fogod! Köszönjük. amely soha nem lehet másé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful