A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

hogyan érhetsz el mindent az életben. amilyenr l csak álmodtál. hogy hatalmas er vel bír. Ez nem minden. és valószín leg bárhová eljuttat. Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. Biztosan hallottad már korábban is. Ez az univerzum egyik törvénye. miként érd el a dolgokat. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. hogy mindent elérj. boldog és egészséges élethez. de elengedhetetlen a gazdag. 11 . amit csak akarsz. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. Hányszor fordul el . amelyekre vágysz. ami azt jelenti. amit nem akarsz. hogy többet vársz az élett l. Olyan életet élhetsz. Ebben a könyvben megmutatjuk. amit csak akarsz. Kérj. miképpen. Megmutatjuk.EL SZÓ A nagy titok Igen. Ez a könyv megmutatja. Megmutatjuk. Egyszer . és hogyan rekeszd ki. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. És valószín leg magától értet d nek tartod. és megkapod. pontosan hogyan kérj annak érdekében. de nem tudod. hogyan érd el? Nos. ahová csak akarod. bármit megkaphatsz.

Kilenc kilóval könnyebb vagyok. Állandóan étteremben eszünk. Megtakarításom van a bankban. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. új ev eszközök és rengeteg új ruha. öt hálószobás. amelyek illenek új. új porcelánok. Tizenkétezer dollárral (kb. Ha meg akarok kapni valamit. Új bútoraink vannak. megkapom. és a bejárón k odavannak érte). Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. 13 . két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. Kevesebb. ami gazdagabbá teheti az életünket. mint valaha. Egy kétszintes. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. Tökéletes állapotban volt. karcsúbb. amikor megvettem. új sz nyegeink. mint amennyi a valós értéke. Csak 88 500 kilométer volt benne. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. nagy hitelkerettel. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. 1 millió forinttal).BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. fittebb alakunkra. Aranykártyám van. mint három hónappal ezel tt. Gyakran utazunk. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. három fürd szobás házban élek. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. aranyszín b rkárpittal. mint a tükör. aminek olyan az alja.

Remélem. egy népet. mert már ismerem a titkot. amiben én. legalábbis többnyire nem). Hiszem. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. Bízom magamban és embertársaimban. Gondoljunk csak Bili Gatesre. hogy nagyon sok hírnököt küldött. Minden vallást igaznak tartok. hogy több pénzed van. Steven Spilbergre. Természetesen én is az akarok lenni. és olyan er teljes. Hiszek Ábrahámban. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. Minden hónapban többet teszek érte. A gazdagság azt jelenti. Hiszek abban. Örülök neki. nagyszer ! Jogod van abban hinni. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. Tehát ha te nem abban hiszel. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. Nem árt. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. Azt a titkot. még gazdagabbak lesznek. a vég és minden. A négy. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. hogy Baháulláh Isten dics sége.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. És azok is annak tartanak. Igen. mint a korábbi években összevéve. mint egy újszülöttben. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. Jól csinálják. Buddhában. De ma gazdag vagyok. Azért vagyok gazdag. A titkot. Hiszem. Hiszem. hogy minden vallás Istent l való. amit csak akarsz. Ez az Isten a kezdet. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. Még nekem is nehéz elhinnem. A Fenntartó. amiben csak akarsz. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. hogy tudod a titkot. A gazdagság viszonylagos. mint nekem. ami a kett között van. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. A titkot. hogy Jézus Krisztus Isten fia. akik régebben úgy gondoltak ránk. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. A családomat kiköltöztették a házból. akié az autókereskedés. és abban. mint nekem (most még). a Gyógyító. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. vagy aminek csak akarod. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. minden dolgok forrása. akinek több pénze van. amelyet átadok neked. Rengeteg ember van. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. mint szegény barátaikra. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. hogy Mózes Isten barátja. Hívhatod Mindentudó. Mindent Átható. hogy Mohamed Isten apostola. Zoroaszterben és Bábban. Ez a könyv nem a vallásról szól. Hiszek abban. A titkot. 14 . És ami a feleségem szerint . hogy miként érj el mindent az életben. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. amely egy id s Ábrahámmal. Egyetlen Isten létezésében hiszek. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. ahol a kocsimat vettem. az Egyedülálló. Hiszek benne. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. egyetlen egyetemes tudatosságot. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. amelyeket neked szánok. gazdagnak tartjuk magunkat. hogy kevesebb. és az ég küldte. és annyi lehet ség rejlik benne. Hiszem. Krisnában.

Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. amikor csak lógtok a tengerparton. Nem sokkal az után. Univerzumnak. Ez a történet itt kezd dött. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. Tudod. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. és kinyitottuk a naperny t. Érezd a francia teasütemények illatát. amelyet egész életedben becsben tartasz. mi a közös bennetek. csíp s júliusi reggelen. de egyszer csak azt mondta: 17 16 .Figyelmeztetés! Energiának. és err l beszélgetünk. Ez a kreatív energia. ha én azt mondom. Jahve. Feleségem. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . Nagy Szellemnek. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. az olyan lenne. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. és tegyél meg mindent. angyalok. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. Kit zavar. oszd meg az élményeidet. Igen. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. amely sokkal nagyobb annál. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . élvezitek a napot. mint amit fel tudunk fogni. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. amelyb l mindenünk származik. és megpróbáljátok kitalálni. Lehet séged nyílik arra. hogy leterítettük a plédeket. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. Létezik rajtunk kívül egy er . hogy mekkora ajándékot tartalmaz. És ez az er . te pedig azt. Elárulom a titkot. hogy egyszer együtt kávézunk a St. és te azt mondod. Földanyának. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. Ez az egyetemes energia. de egy gyémántgy r olyan ajándék. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. de mégis egyfajta els találkozás volt. vagy ha én azt mondom. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. A Világ Teremt jének. Isten. Ha ezt nem tenném. pár kilométerre a Seal-szigett l. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. a barátn mostohaanyjával. amelyek egy sz k. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. Mo-ritzban. ami t led telik! 1. amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. Pár éve már ismertük egymást. Természetnek. ízleld meg a friss sajtokat.

és soha nem láttam sólymot a földre szállni. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. hogy nem igazán hiszek a babonákban. úgy t nik. A sólyom kicsit maradt még. Nem tudom. különösen nem néhány méternyire egy embert l. tett két kört a fejünk felett. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. és elt nt az égbolton. Tom. amelyet el sem tudtunk képzelni . a barátságos sólyom újra megjelent. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. Egy farmon n ttem fel. Isten üzenni szeretne neked valamit. a másiknak jelzés. Nem hiszek a babonákban. ha egy sólyom leszáll melléd. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. amikor olyan dolog történt. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. Ha kinyújtottam volna a kezem. Készen álltam rá.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. majdnem elértem volna. Az indiánok abban is hittek. az azt jelenti. Alighogy a szavak elhagyták a száját. amit l mindenki elhallgatott. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. hogy Isten üzenete nagyon fontos. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. az azt jelenti. Talán csak puszta véletlen volt. és pont. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz.Tudtad. tett pár kört fölöttünk. hogy az indiánok errefelé hittek abban. 19 . majd ismét leszállt mellém.még legvadabb álmainkban sem. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. amely megváltoztatta az életemet. Lehet. hogy csak egy sólyom volt. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. majd leszállt közvetlenül mellém. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. felkeltette a fi gyelmemet. ezúttal a társával együtt. hogyan is lehetséges ez. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. Végül Lisa mondta ki. ami ellentmond alaptermészetének. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. majd felszállt. Mindannyian nevettünk. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. 18 A mai napig nem tudom. Bólogattam.

Most jó dolgok várnak rád. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. hogy agyonhajtod magad. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. Lehet. amit igazán akarsz. és vágysz az evilági jó dolgokra. Kérlek. nem vagy méltó arra. ami neked jár. hogy megkapd mindazt a jót. hogy úgy gondold. hogy elfogadd: jó vagy. Lehet. nem tudsz szabadulni attól a képt l. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. amelyek err l tanúskodnak. hogy elfogadd Isten ajándékait. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat. hogy segítségért imádkozol. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. Az életedet alkotó események sorát szemlélve. Minden szent könyvben vannak versek. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. Elképzelhet . Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. amelyet az univerzum neked 21 . A legtöbb ember nem várja. Nem tudsz megfeledkezni arról. Engedd meg magadnak.2. FEJEZET Fogadd el. nyisd ki az ajtót. hogy elérd azt a gazdagságot. az. Nem tudsz szabadulni attól. hogy jó dolgokat kapjon. hogy jól szeretnél élni.

A benne ül önkéntes szólt a férfinak. amikor a víz még magasabbra emelkedett. de túl is léptünk rajta. Megtagadod magadtól az ajándékot. ez igaz. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. . nem. Az Úr majd megóv engem. valójában Istent utasítod vissza. Az Úr majd megóv engem. hogy szálljon a csónakba. semmire sem számíthatsz. Az Úr egyetért en bólintott.miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. A férfi a háza teraszán ült. Ha valaki felajánlja. És ez nem túl jó ötlet. és azt mondta: . és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. hogy szálljon be. akit elragadott az áradás. és így szólt: . aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz.sem neked. mert a folyó még mindig árad. . ha gazdag szeretnél lenni. és csak feléd ² mondta a férfi. amelyeket felajánl. és fel kiabált a pilótának: . és az ajándékozás örömét attól. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat.Igen. és ledobtak neki egy kötéllétrát.Én nem szántam halált neked.Köszönöm. aki megtanított. Már körülvette a víz. sem a másik félnek.Köszönöm. Ha nem fogadod el azt a jót. a középiskolában hallottam. ha visszautasítod valakinek az ajándékát.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. A visszautasítás nem jó . mert a földszint már víz alá került. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. és arra kérte. Nos. 23 . Egy helikopter szállt fölé. S t mi több. el kell fogadnod az ajándékot. Mindig feléd fordultam. a férfi kimászott a tet re. H szolgád voltam egész életemben. Az Úr majd megóv engem. Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. nem. nem. Egy órával kés bb. és a mennybe jutott. Valaki. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. Ha visszautasítod a jó dolgokat. A férfi ismét elutasította a segítséget. aki azt neked szánta. hogy meghív ebédre. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. A csónak így nélküle ment tovább. akivel találkoznod kell. A helikopter erre otthagyta. Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé.Drága Uram. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. amelyet neked szánnak. valójában Istent utasítod vissza. Az az ember.Köszönöm. A férfi ismét elutasította a segítséget.De akkor ² folytatta a férfi . Az istenfél férfi azt mondta: . A férfi tehát meghalt. amikor egy ment csónak közeledett. hogy jó vagy! szánt.

ég a b röm.3. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. hogy bemutassa nekünk azt az embert. Elhatároztuk. és nagyon megjött az étvágyunk. Bob mosolyogva azt mondta: . Bob úgy döntött. hogy Harry Truman az alelnök. Heather. életvidám. 25 . Diane. hatvanas éveiben járó asszony. Megkönnyebbültem. Játszottunk a h vös hullámverésben. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. Äakit csak szeretni lehet". Amint egymás szemébe néztünk. és ny gös.Inkább ne. még a hátamon is felállt a sz r. aki valószín leg azt hiszi. Rokonszenves lesz neked. Lisa. áthívja a szomszédját. Fáradt vagyok. Bob. és mégis belépett ez az er s. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. nem érzi jól magát. Hollywooddal. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk.Marilynnek jók az összeköttetései. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. Erre én azt válaszoltam: . El sem tudtam képzelni. Teljesen váratlanul ért. és nem tud átjönni. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon.

ezért elutasítottam az egészet. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. És megfizettem érte.) Feltételeztem. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. amelyet Isten felajánlott. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. Marilyn elmondta. A sólymok felkészítettek rá. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. ahogy zizeg a b römön. El ször egy. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. komolyan gondolja a dolgot. Marilyn hirtelen mögém sétált. Épp nem volt nála a határid naplója. megragadta a vállamat. hogy eredeti figura. sem az üzenetre. sem az elektromossággal töltött találkozásra. Azt is tudom. hogy elhatároztam. Igazából inkább kevésbé. mert nem akartam költeni a pénzemet. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. ezért odaadta a névjegyét. hogy nem tudtam. És mégis visszautasítottam az ajándékot. Brosúrákat írtam. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. Marilyn tudta. mindenkivel egyetértettem. ha találkozhatnánk. egy fontos üzenet közvetít je. Erre nem voltam felkészülve. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. Nem tudom. Szerettem volna megismerni. hogy féltem. Marilyn szelleme magával ragadott. Olyan er vel bírt. amennyit fizetsz érte. egy hirdet irodát. És fordítva: elvárom. mi az üzenet. Éreztem Marilyn személyes energiáját. Az egész nap e felé a cél felé tartott. azt mondta. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. és azt mondta. amit most tudok! 27 . hogy találkoznom kell veled. amely meghaladta mindenkiét. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. különleges üzenete van számomra (valami. és ez rossz útra vitt. (Marilyn kés bb elmondta. hogy azt mondta. és sok embernek segített elérni a vágyait. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. ha tudtam volna. Sok éves küzdelem árán. miként lehet jobban boldogulni a világban. és jól csinálja. hogy er sen érezte. miként viszonyuljak az igazsághoz.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. Sem a sólymokra. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. Megismételte. és egyeztessünk egy találkozót. örülne. Komolyan mondom. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. Így volt. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. videókat és más marketinganyagokat készítettem. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. amikor végre elmenekülhetek. és alig vártam az id t. ameddig csak lehetséges. hogy költséggel jár a dolog. szinte éreztem. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. De szerintem az igazság az. Kifejezetten nekem 26 szól. de már sokaknak elmondott). Szerettem volna egyszer és normális életet élni. Amikor megkérdeztem. szinte és egyenes volt. Lehet. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. de azt az üzenetet kaptam. hogy megkapjam. Elég egyértelm nek t nt. Lehet. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. mi az üzenet. Én elvárom. A barátságos sólymok felkészítettek rá. 0. hívjam fel. hogy ez a kölcsönösség törvénye. Azt mondtam magamnak. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. hogy régebben azt oktatta. és megijedtem. akivel valaha találkoztam. ez azért történt így.

de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Nem a szerencsén múlik. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. Gazdagságodnak egyetlen forrása van. Gondolod. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Isten gazdagnak teremtett. zörgessetek és megnyittatik néktek. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. sem az üzletfeleiden. az els dleges mozgatóer . amely olyan csodálatos. Ez az emberi lények valódi természete. és ez nem más. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. Hogy is adhatna olyasmit. Ez a sorsunk. a házastársadon vagy a többi emberen. keressetek és találtok. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik." Velünk született jogunk. Soha nem szabad. hogy egész életed során elérd. Egy ajándék. mint Isten. gyönyör ajándék. amely felett nem mi rendelkezünk. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. a fenntartó. ami másoknak árt? Ez 29 . sem azon. nem a szerencsejátékokon. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. Ez egy isteni. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. Isten az élet forrása. hogy b ntudatot érezzünk azért. És nem is a f nöködön. mert elfogadjuk Isten ajándékát. milyen keményen dolgozol. hogy gazdagok legyünk.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik.

beteljesüléssel és elégedettséggel. Ha tudtam volna. hogy megkeresem a nyitott ablakot.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. amely felett nincs hatalmunk. Két értékes hetet vesztettem azzal. Átgondolta a hétvégén. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. mintha semmi sem történt volna. Én és az üres irodám . Johnnak dolgoztam. hogy úgy tettem. Isten jó. Ma már tudom. de akkor ezt még nem tudtam. megvásárolhatsz. hogyan kérj. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. Igazán egyszer . elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. Megvolt a lehet ségem. és élvezd. megvalósíthatsz. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. amit meg kellett volna tennem. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. amelyet megszerezhetsz. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. Ehelyett azt választottam. Ez jólét. hogy kérjük. hogy vallásos légy. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. hogyan éreztem magam. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. hogy túl sok pénzt költ marketingre. Az egyetlen dolog. beteljesíthetsz. elérhetsz. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. mit kell tennem. amikor 31 30 . A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. Ez nem az a fajta b ség.az egész világgal szemben. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. Kérésedért cserében a tiéd. hogy megtudjam. akkor kinyit egy ablakot. Ám akkor nem tudtam. amelyet egy hónapja béreltem ki. Értettem volna a folyamatot. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. Tehát d lj hátra. Nem kell. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. Képzelheted. Nem kaphatunk mást Istent l. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. de visszautasítottam. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. hogy nem dolgozik tovább velem. amit most tudok. hogy részesülj benne. a szó legteljesebb értelmében. Másrészt pedig veleszületett jogod. és arra jutott. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. hogy ha Isten bezár egy ajtót. Tudtam volna. Megfutamodtam. amelyen keresztülmegyek.

és egy hónappal azután. Több könyvet olvastam. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. Tudom. én nem akarok semmi olyat mondani neked. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam.Hát. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. De amikor elmész innen. Tudom. ahol két dologhoz értenek. hogy látnom kell magam el tt. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. John! Néha azon gondolkodom. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . hogy felhívtam Marilynt. mint bárki más. tudni fogod. amit már ne tudnál. Mit tudna mondani nekem Marilyn. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. Ez volt az a pont. hogy el kell jönnie hozzám. Mit tud nekem mondani Marilyn. Nem noszogattak. és azt mondta: 33 32 . Ez öt hónappal azután történt. Tudom. hogy el ször találkoztunk. mi lett volna. hogyan csináld. mire annyira összeszedtem magam. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. hogy Diane nála járt.Nos. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. Hangosan hirdetem. . beleértve a magas telefonszámlákat.Hogy elérd. Csak jutalékot adtak. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. és azóta is rendelkezésemre állt. amit elmondott: . hogy Nebraskából jöttem. Tényleg ostobán éreztem magam. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. hogyan kell eladni. Köszönöm. és ez ma is így van. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. majd feltett egy kérdést. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt. amikor el ször talál koztam Marilynnel. . Tudom. a kemény munkához és a focihoz. Végül úgy alakult. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. valahányszor munkára volt szükségem. és több kazettát hallgattam meg a témában. nem volt fix fizetésem.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. A kezembe adott egy öt-centest. ahogyan megkötöm az üzletet. Jól csinálom. Keményen dolgozom rajta. amit akarsz ² válaszolta. de valóban szükségem volt a segítségére.

átsétáltam egy fehér lugas alatt. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt. amit t le tanultam. Marilyn kiszólt.Rendben! Szeretnék egy új autót. amit csak akarsz. A lilát választottam. amelyet ben tt a jázmin. a madarak csiripelnek. Nem éltek ott gyerekek. Most megtanítom neked. És ha nem m ködik. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. szeretetteljes légköre. akit tisztelhetek. amelyet a cip hordozhat. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni.. mint amikor beléptél ide. kinyitottam. ² 0. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. Egyfajta er s. hogyan m ködik ez a módszer. Büszke vagyok rá. A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. Szeretnék mindent megadni ahhoz. akiben megbízhatok. amely egész valómat áthatotta. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. Lejegyezhetsz bármit. Olyasvalaki. 35 . de valamennyi vallást magában hordozza. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. miként kérjem valójában. szóval vannak dolgok. hogy ismerem t . de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. Elmagyarázta. közérzetem pedig kellemes. amit szeretnék. Megmutatta. Elmondta. és nem rosszindulatú. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót." Megállított. Igen. és meleg szell lengedez. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. most már gazdagabb vagy. amelyet én éreztem azon a napon. Egy szentélybe érkeztem. hatalmas energia. ² Írd le ezeket ² mondta. Biztonságban éreztem magam. amely tudatta velem. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. A titkokat. hogy Marilyn a tettek embere. Elképzelni sem tudtam. Csak pozitív dolgokat mond. de soha nem szerzed meg. ²Hát. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. hogy válasszak. szeretnél. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. amilyen akkor az életem volt. a nap süt.. Mifélék? . hogy lépjek be. mint inkább a miatt az energia miatt. A virágok bimbóznak. Szeretnék. amit most röviden megosztok veled. Valaki.és mindig is az leszek. Nem vallásos. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. Soha nem ítélkezik. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. Szóval azt szeretném. és azt mondta: ² Ha így írod. nyugodt voltam. hogy megvehessem azokat a dolgokat. hogy sikerrel járj. miért m ködik ez a dolog. 34 Odabent megérintett a lakás békés. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. Ismertem már néhány életer s embert életemben. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. Megkért. Azonnal elmondhatnám. amiket. amelyekre nagyon vágyom. Egy Új h t t. Szeretnék egy házat. Akarok egy új házat. Engem fogsz hibáztatni.

egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz.. de hát az a nap soha nem jött el. máskor nincs. Megszámolom. Bárcsak tudtam volna azt. mint forgalmi eszköz.egyszer csak. amelyben elégedett és boldog vagy. amikor elképzeltem. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. az életed folytatódik. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. vagy nincs. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. Ha pénz után sóvárogsz. amit kérsz. hogy van-e pénzed. Hatalmas hiba volt. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. függetlenül attól. akár nincs. 37 . hogy pénzért folyamodtam. tele pénzzel.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. Néha van. akárcsak Dagobert bácsinak. Talán nyer a lottón. hogy gazdag leszek . Egy napon lesz egy pincém. Egy napon milliárdjaim lesznek. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. egy ilyen ügyes fickó. A pénz jön és megy. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. A pénz valójában nem más. és fürd zöm benne.. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. De akár van pénzed. mint én. amit most elmondok neked! Soha. Az a fontos. hogy olyan életet tervezz magadnak. Mindig olyan egyszer nek t nt.

Isten azt szeretné. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. mindig van egy rés. arra kéred t. ruhákra. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. hogy szép. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. amelyei nem tölt ki fogalom. gondoskodó. 39 38 . hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. És azt is tudta. és neki nincs szüksége pénzre. hogy elfogadd a hagyatékot. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. Amikor pénzt kérsz. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. így hát mégis pénzt kért. megbízható autónk. mit akarsz. hogy megbírságolnák. alaposabban is szemügyre vette a csekket. Ehhez sem kell pénz. Ha nem tudod. Ehhez nincs szükség pénzre. amelyikre vágytál. házat. Ez kibillenti az egyensúlyt. Az egyetlen. és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. Láttam már olyan pereket. Pénz. bár t u d t a . Ehhez csak az kell. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. Az egyik barátunk. er s. Azt mondta. utazásra. Eva. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. ezért egyáltalán nincs szükség arra. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. semmibe vette ezt a szabályt. hogy azt kérj! Mondjuk. hogy tudd. hogy adja át neked a fenntartó szerepét. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. soha. Kérd a Teremt t. Az arany önmagában is értékes. hogy teremtsen. Amikor pénzt kérsz t le. Amikor Eva lehiggadt. akit szerethetsz. autókra. jent. jobban teszed. valószín leg megkapod. kérsz egy autót. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. amit kérsz. amit kért. nincs általánosan elfogadott pénz. mert az arany ásványi anyag. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. az a pénz. Olyan sport Lexust. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. amelyek felett nincs hatalmad. Egy héttel kés bb leesett az álla. Eva valóban megkapta. amit nem szabad kérned. Az univerzum megadja. mit akarsz. Ez nem hirdetési trükk volt. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. azt kapod: semmit. mit akarsz. ki tudja. Kérj azonban pénzt. de a pénzintézet hibázott. ami a tiéd. Kérhetsz aranyat. új ruhát. Isten tart el téged. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. hanem valódi pénz. Ezeket a dolgokat kérd . de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. valójában arra kéred. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. tehát valódi dolog. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. Mert ha nem tudod. aranyunk és drágaköveink. amikor megnézte az e-mailjeit. és neki küldte át az összeget. Képzelheted. biztonságos otthonunk legyen. mit kapsz?! Márkát. Minden jó dolog Istent l való. és összezagyválsz mindent. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. vagy valakit. ha kitalálod.. fogat készíteni. sikeres vállalkozásunk. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). és ki kellett találnia. amit elkölthetett vacsorákra. hogy pontosan milyen autót akar. amelyet a kezében tarthatott. Lehet bel le ékszert. családot vagy új cip t ² akármit. és talált egy. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. és semmissé teszi azokat a próbákat.és az univerzum gondoskodik róluk. Istennek semmi szüksége pénzre. de borzalmasan vágyott rá. Ehhez sem kell pénz. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. Isten megteremti számodra.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. Nyerhetsz autót egy perben is.

Fontos. peso vagy jen forrásai lehetnek. Az igazság örök érvény . Nem hív a hitelez m. Teljes és tökéletes biztonságban. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. Persze semmi olyat. Kérlek. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. 6 végzi a teremtést. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. Új-Mexikó délkeleti részén. a kanapékat. amit korábban ne tudtam volna. ahol ellazulhatunk. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. Végy egy mély lélegzetet. Nem volt állásom. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. 41 40 . Most én következem. és komoly fejtörést okozott számára. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. Készülj fel rá. Mindenhol jelen van. Biztonságban voltam. az önbecsülésem. csukd be a szemed. Mindent eladtunk: a nagyágyat. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. Megjelenik a zenében és az irodalomban. Áthatja egész létezésünket. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. Én tanítalak téged. Cindy elfogadta a húst. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. Energiát. és ahol biztonságban vagyunk. Rengeteget tanultam Marilynt l. Hamar megtanultam. Teljesen ellazultam. amelyek felett nincs hatalmunk. Menjünk hát együtt. Azonnal tudtam. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. Kérd kifejezetten azt. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. és tudod. vésd jól az eszedbe. Tarts velem. amit akarsz. oly módon. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. akkor más kapja meg. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. Elhagyott az ön bizalmam. az Anna királyn korabeli székeket. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. A lány azt mondta. a kenyérpirítót. senki sem utasít vissza. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. és lesd el a titkot. hogy nála nincs mit l félnem. és valóban a dollár. Mindig is tudtad. és cserébe kapott egy sorsjegyet. ha nem kéri a húst. együtt kellett élnem a feleségem húgával. Sok ingatlant elvesztettem. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. amely megvalósítja. bár nem volt rajtam a cip m. furcsamód átváltoztam. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. Feltárom ugyanazokat a titkokat. Ha gazdag akarsz lenni. Hallod a harangszót. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. Tudod az igazságot. amikor nyert egy fél marhát. te és én. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze.

A munkám lényege. egy gondolattal kezd dött. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. Ritkán fordul el . amely el idézte az srobbanást. Meg voltam gy z dve arról. hogy bármit meg tudok tenni. de valami miatt most mégis megtettem. hogy minden. ugyanezt tapasztalod. Miért kell agyonhajtanod magad. hogy kétszer cs dbe mentem. és lehet ségem volt rá. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. és az energia teljesíti. Semmiben sem különbözik attól. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. Te megrendelsz valamit. hogy belemerültem a munkámba. valószín leg tévedsz. az üzenetrögzít jelentkezik. hogy ajánlatot tegyek neki. De az igazság az. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. Most itt az ideje. a galaxist . valamiféle megérzés. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. El ször leírtam a nevét. elmondom kés bb. amint a sugallat megérkezett. Ez elég bosszantó. hogy többször kell felhívnom valakit. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. hogy elérjem. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. Képzeld el. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. amelyre szükséged van Rendben. amíg lecsendesülsz. hogy elfoglaltnak t nj. hogy így volt. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. láthatatlan kötelék vezérli ket. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. politizálnod. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. hogy megláttál valakit.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. de túl is mutat azon. és fogékonnyá válsz. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. vagy üzletet kössünk. Nem kell könyörögnöd. Felvette a telefont. Képzelheted.az élet mai formáját. Nem is tudom elmondani. a helyzet megváltozott. mit fog mondani a másik. Semmi mást nem kell csinálnod. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. Mindenesetre én így voltam ezzel. és örülök. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. legfels bb energiával. kényszert alkalmaznod. ha azonnal tárcsáztam. Megtörtént-e már. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. Tudjuk. milyen er vel bírsz. Amikor felhívom ket.Általában nem veszem fel a telefont. hogy elérjem. Ma már semmi különöset nem teszek. mint az enyém. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. Amióta ezt a módszert használom. mégis mindent elérek. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. és csak azután hívtam. Most képzeld el. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. hogy fel akartál hívni valakit. hogy tudtad. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. Igen. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. mindenható. csak kérni és elfogadni. vagy ha éppen dolgozol. Várj. létrehozta a csillagokat. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. Úgy érzik. amit az emberiség létrehozott. 43 . mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. A legcsekélyebb fogalmad sincs. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. érvelned. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. amit a fejembe veszek. hogy álmaid párja . amit kigondoltam. várj egy kicsit. hogy a fejembe vettem. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. és az jelentkezett. Ez ilyen egyszer . hányszor fordult el . Hogy mi a kulcs a sikerhez. és azonnal tudtad. Az si. amit csak akarok. Az univerzum megadja számodra az id t. Újra és újra ezt hallom: . Mégsem tudtam bármit megtenni. és arra kényszerülsz. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával.

hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni. ahol két hónapja állt. és azt mondta. Nem tehették. akkor úgy lesz. Másrészt viszont.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. mi lesz. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. akik nem kaptak érte jutalékot. Az elme kreatív energiája végtelen. Megállapodtunk. új autód van. és hazamentem. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez.Hitelt egy új Mercedesre. Végül azt mondta. mint kellene. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. hogy elkeljen.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. megkapod. Elmentem a bankba. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. amit valaha láttak. új házad. valóban nem lesz elég pénzed rá. Ha azt gondolod. Bármit is akarsz. az már az akaratodat tükrözi. hogy minden számládat kifizeted. Erre nemet mondtam. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. amelyet továbbra is akartam. Pontosan azt fogod kapni. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. hogy hiányt szenvedsz valamiben. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. hogy minden vágyaddal teljesítse. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. Most elmesélem. akivel megoszthatod az életedet. de senki nem vette meg. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. találd ki. gazdag karácsonyt tartani. V-8-as motorral. És mindez az elme hatalmának köszönhet . azzal jólétet teremtesz. Körülbelül egy hét telt el. Ha azt mondod. hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. hogy szeretnék egy Mercedest. Elhatároztam. Ha azt hajtogatod. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. amelyet szerettem volna. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. amire mindig úgy gondoltam. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. nagy. Ha aggódsz. hogyan m ködik a módszer. Ha jóindu45 . És újra meg új ra. Az én autóm volt. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. És éppen ez a bökken . hogy ha szegénységre gondolsz. Töprengett egy percig. hanem hitelszövetkezet is. . (Még azok is így vélekedtek. Magam teremtettem az el finanszírozást is. és válaszaimat beírta a számítógépbe. Ezt hívják úgy. Ez azt jelenti. ha gazdag gondolataid vannak. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. amíg a hitel lejár.Rendben. Én pontosan azt kértem. a tudatalattid megteremti.kérdezte. Ellen rizte a kérvényemet. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. akkor szegénységet teremtesz. amit kérsz: kevesebbet. majd azt mondta: . és megkérdeztem. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. amely arról tájékoztatott. Leírtam. de meg is szüntették a hitelemet. Lejjebb is engedték az árát. amikor is kaptam egy levelet. hogy nem volt tudomásom arról. k tévedtek. Ha azt mondod. És ez a teremt energia alig várja. mint a Äkis Mercedesre". hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. és azt is elárulja.Akkor mit akar? . Szóval újra leírtam. de egy évvel hosszabb a futamid . 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: .) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. Egy BMWkereskedésben találtam rá. aki azt javasolta. Mert akármire gondolsz. Felhívtam. vagy van valakid. hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. Nem elég. hogy el fogod veszíteni a munkádat. Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. . már szinte munkanélküli is vagy.

amit el akarsz érni. hogy az már most is a tiéd. Ha arra a jó dologra összpontosítasz. Ez a megsokszorozódás törvénye. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. Akármit bocsátasz ki a világba. Amit kisugárzol. akkor a boldogság egész tárházát. megsokszorozva kapod vissza. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. Ha boldogságot. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. Kérlek. de sok vonal tér vissza hozzád. amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . latúan gondolsz másokra. Ha idegességet sugárzol. hogy el segítse sikeredet. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. tengernyi idegességet kapsz. Ha negatívat. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. Ha szereted az életedet. a munkádat. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. azt legalább tízszeresen kapod vissza. és elhiszed. hogy bántson vagy segítsen téged. Tudod. 46 47 . az életed megtelik szeretettel. Amit adsz magadból.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. Azt azonban valószín leg nem érted. hogy igaz. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. olyan gazdagság les: a jutalmad. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. de ellentétes irányú következménye. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. Jegyezd meg. az visszatér hozzád. akkor fejl dsz és kivirágzol. úgy arat.

ha a gyerekekr l van szó. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. hogy gazdaggá váljunk. Túl egyszer másokat gy lölni.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. ami kellemetlen számunkra. hogy ítélkezzünk. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. a barátaink vagy a szeretteink miatt. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. Megváltoztatta a hozzáállását. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. amire nem vágysz. A férjével mi ndi g veszekednek. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. amiben biztos lehetsz. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. Azért vagyunk itt. a szomszédok. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. és eltörte a kulcscsontját. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. mert mások. hogy vissza fog térni. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. 49 . annak az átkozottnak. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. Mindez csak árt neked. Amit adsz. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. Ráébredt. amennyire csak tud. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. Úgy döntött. és az élete hirtelen der sebbre fordult. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. rosszindulatú. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. írsz vagy gondolsz. hogy dolgozni menjen. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. Már annyit hallottad. a f nökeink. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. Elmondta. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. kedves. pusztán azért. ami vele történt. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. hogy a fi a el es et t a robogójával. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. aki kit n egészségnek örvend. Ha szeretetteljes. Egész életedben ezt hallgatod. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. Ez egy olyan probléma. Azzal védte meg magát. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. Tudod. mint amikor el ször találkoztál vele. Rájött. hogy ha galád. Ennek persze az ellenkez je is igaz. Könny kigúnyolni ket. Amit pedig kibocsátasz. hogy ez igaz. Úgy érezte. mire a fájdalom visszatér. nagylelk és tör d szavakat. Az egyetlen. negatív energiát bocsátasz ki. Egy barátn m. Ráadásul nem azért vagyunk itt. azt sokszorosan kapod vissza. egy délután felhívott. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. Túl egyszer hagyni. azt kapod. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. magadat bántod. de szüksége volna a pénzre. Túl beteg ahhoz. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. nem vár t le semmit. Amikor rosszat mondasz másokról. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki.

hogy jól csináld. amit megéri megcsinálni.A munka. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. majd javíts a gondolkodásodon. amíg ezen dolgozol. állj meg. A tanulás munka. Ahogy apám szokta mondani: . megér annyit. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. hogy egyedül maradhatsz. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. csak azokat mondd ki. a családod. a munkatársaid. Ahhoz. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. és bocsáss meg magadnak. Jobb. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ². szerezz be egy vonalas füzetet. azt gondolván. Képzeld el magad." 50 51 . FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. nem nyomasztanak kötelezettségek. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. Mindez rajtad múlik. hogy jegyzeteket írj. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. hogy folytathasd. ha nem zavarnak a barátaid. és te most megtanulsz egy új módszert. hogy befejezd a következ fejezetet. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább.

és az univerzum dönt. amit Isten nem szán neked. hogy megtedd az els lépéseket egy új. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. Kezdjük azzal. Nyisd ki. az isteni inspiráción. Ha nem. A különbség benned rejlik. amit meg kell tenned. Lapozz egyet.7. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. hogy eldönt d. Most pedig elmondom. Ide kés bb írsz majd. jobb élet felé. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. hogy olyan dologra vágysz. és megkapod. nem is akartad igazán. hogyan. Kérsz valamit. amit szeretnél. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. mint szegényen. A lényeg. és mindig hagyj ki 53 . és akkor elérheted. Csak a lap egyik oldalára írj. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. Elképzelhet . Az egyetlen. mit akarsz. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. hogy elképzeld. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára.

Van egy új kanapém. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. Vigyázz. Valami kézzelfoghatót. Feltételezem. Szeret . a tudatalattid azt hallja. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. Nincs új autóm. azzal valójában azt mondod. engedje meg. Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. hogy anyagi gondjaid vannak. amelyek azt kérik az univerzumtól. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. 5. amit és amikor akarsz. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. az adott pillanatban. mintha hazudnék vagy csalnék. hogy akarsz például egy új autót. hogy AKARSZ egy új autót. hogy szeretnél valamit. A listám 1. mintha már a tiéd is lenne. Itt egy példa arra. hogy várjon. Remélhet leg te tudod. Csak az egyik oldalra írj. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. 4. Készítsd el a listát pontosan úgy. vagy. Úgy éreztem. most elkezdjük a listát. mint kódokra. amely szerint korlátlan készlettel. és szünetet rendelnek el. amit szeretnél úgy. 3. Nagyon jól éreztem magam a színházban. Gondolkodj nagyvonalúan. hogy élvezd kívánságod tárgyát. Karcsú vagyok. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. írj egy listát mindenr l. Most készíts egy listát. hogy b ségben élj. Nem vagyok ott veled. Ezt akarod? Természetesen nem. és nem tudom pontosan. Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. amit hallani akar: új autód van. 55 . Egy csodás estét töltöttem az operában. 6. Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. de nem most. Feltételezem. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. amit használhatsz. Azzal. Akkor miért mondjam. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . csinos és egészséges. mit akarsz.a holnap soha nem jön el. azt mondod az univerzumnak. amit most akarsz. A második oldal tetejére írd fel: A listám. Imádom az új munkámat. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. hogy AKARNI akarsz egy új autót. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. vagy szegényesek a forrásaid. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. hogy alkalmazd a b ség törvényét. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". Ezzel eléred. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. Van egy új székem. de akarok egyet. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. hogy megvan? A válasz erre az. Az univerzumnak egyszer . Miután kicsit már kipróbáltad. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. romantikus kapcsolatban élek. Ez eleinte nehéz volt számomra. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Ha a jöv be teremted. Az új házamban élek. tégy úgy. 7. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. és kidobhatod. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. így azonnal élvezheted. 8. azt a látszatot kelted. tör d . írj egyegy kívánságot minden második sorba. 2. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Ez fontos annak érdekében. amelyekre vágysz. hogy gazdaggá válj. Rengeteg új barátom van. hogy teremtesz valamit. csináltál-e már ilyet korábban is. soha nem kapsz lehet séget arra. Ha abszolút nem akarsz új autót. Az univerzum ezután megadja neked. ahogy elmondtam. mintha szeretnél. hogy ne írj olyasmit.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. Én sokat teleírok egy hónap alatt. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. amelyre valaha is szükséged lehet. és csak a lap egyik oldalára. Nem fontos. Nos. amit akarsz. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. hogy hogyan is nézhet ki ez a lista.

Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11. Új leped im vannak. amely összetartja vágyaidat. amilyet csak akarsz. amit szeretnél. Amit kaptam. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba".Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. Aktív társasági életet élek. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény." A lelkesedés rugalmas kötelék. mint hittem benne. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. Azonban a lelkesedés az. és zöld. Azzal. A képnek tisztának kell lennie. csak írd le. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. hogy széles választékot nyújtson számodra.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. közvetlenül a kereskedésb l. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. Most érezd a szétáradó örömöt. szóval leírtam. Írd le. Képzeld magad a kormány mögé. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. amit kértem. Az apróságokat is le kell írnod. Tedd valóságossá önmagad számára. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . kimerítetted minden vágyadat. és megkapod. hogyan akarod élni az életedet . hogy elkészíted ezt a listát. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. amely valaha felvet dött. hogy megkapj bármit. de soha nem vezette. Valójában ez a titka annak. amit akarsz. és nézd meg minden szögb l. de valóban akartam egyet. és mik a vágyaid. amelyet valaki megvett. Részt veszek egy tengeri körutazáson. 13. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. milyen élvezni azokat a dolgokat. Lehet. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. Képzeld el. Képzeld el a b r tapintását és illatát. Képzeld el. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. Lásd magad el tt a kívánt színben. amelyiket kérted. egyszer . 15. Ez a tiéd. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. új volt. Én el ször leírtam. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül. Vagy olyan autót ajánlanak. A lehet legkevesebb melléknevet használd. Ezután érezd azt az örömöt. És az univerzum mindig a szívedbe néz. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. hogy megszerezted. amíg már úgy érzed. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. Ez lehet séget ad az univerzumnak. amelyeket meg szeretnél tenni. Olyan hosszú lehet. mit kérsz. a Äkis Mercedes". Lelkesedj ezért az autóért. Nem gondoltam. Wolfgang azt mondta: 56 . Most csak durván vázold fel a dolgokat. Rajzold meg a körvonalakat. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. írd le a dolgokat. megbízható és folyamatos 14. és képzeld el. = Megkapod. Menj el egy autókereskedésbe. amit leírtál. amikor el ször hazavezetsz vele. Kés bb német szerel barátom. amelyet a tárgy birtoklása kelt. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. Fantasztikus a szexuális életem. Akármit. amit akarsz. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. szó szerinti megfogalmazásban. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. 10.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. hogy megismerje. hogy már a birtokodban van. kényszerít erej kívánságokká változtatja. amit altkor érzel. A bevételem sok. írd le azokat az üzleteket. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. Írd le. Valójában addig írd. amelyeket meg szeretnél kötni. Inkább csak kívántam. amit akarsz. hogy van egy zöld Mercedesem.

és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. kövesd ezt a rendszert. Azok a tieid. amit akarsz. Nézegess jegygy r ket. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. amelyeket meg akarsz szerezni. Próbálj fel néhányat. Úgy képzeld el ezt az otthont. a tapétát vagy a medencét. Lépj tovább. Kukkants be minden egyes szobába. Senkinek sem számít. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. Mert teljesen mindegy. Azt fogadsz el. Most is akarod. elérned vagy teljesítened semmit. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. valamennyi a tiéd. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Maradt még néhány részlet. lásd magad el tt. Ha új kapcsolatot szeretnél. mi minden lesz a lakásodban. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. 58 59 . Nem kell befejezned. Akármit akarsz ² érintsd meg. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. és képzeld el. amelyre szükség van ahhoz. Kérlek. hogy kérj és várj. Teljes mértékben rajtad múlik. Menj. hogy elérd a gazdagságot. amiket kértél. amelyeket szeretnél. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. függetlenül attól. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. és a maradékot elutasíthatod. Tedd valóságossá a dolgokat. ahogy leírtam. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. Az univerzumnak sem. Ne te keresd. A te dolgod. hogy miben hiszel. miben hiszel! Tégy úgy. Nézd meg minden szögb l. Járj esküv kre. és nézd meg a h t t. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. Nem kell kiérdemelned. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet.

hogy az elméd segítségével megteremts valamit. Elképzelhet . hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. milyen autót szeretnél. hogy úgy kell leírni az autót. 61 .8. Az. hogyan jutsz hozzájuk. Ezek valóban olyan dolgok. összpontosítást és er feszítést igényel. Mellesleg van egy különleges oka annak. Azért hagyod ki ezt a helyet. most is bizonyosodj meg arról. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. Ezután már az univerzum dönti el. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. mint másokat. amelyeket akarsz. mintha már a tiéd lenne. A lap tetejére írj fel egyvalamit. Hagyj ki minden második sort. amennyire szükséged van. Annyi oldalt használj minden dologhoz. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj. El ször leírtad azokat a dolgokat. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. hogy megzavarnának. hogy kés bb b víthesd a listádat. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. Ne felejtsd el. Minden sor egy elrendelés. és valóban megkapod-e. például: Az új autóm. amelyeket jobban szeretnél. mit szeretnél elérni az életben. Most írd le részletesen. Gazdag vagy . Minél összetettebb egy elrendelés. mikor. Most részletezni fogod a listádat. Már megvan a lista arról.

Az autómra kiváló garancia van. annál jobb. Elképzelhet . Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. hogy neked jó legyen! Legyen. amelyet az univerzum nem szán neked. Írd le. Az új autóm b rkárpitozású. Új autóm ugyanúgy keres engem. mert cip t nézett. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. 17. Leírod az életed körülményeit. tökéletes biztonságban van. ahányat csak szeretnél. 13. Kéréseidet vajon az isteni jog. így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. egy n érkezett. 18. amelyre vágyott. és javaslom. 22. 62 7. Az új autóm fekete. húszlemezes CD-tárral. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. ott volt a bézs táska. amennyire tudsz. Az autóm vezet ülése állítható. ha te egy alig használt. Igen. Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. 11. használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. Egy kellemes. Az is lehet. Van benne pohártartó. Az új autóm belseje kávészín . 21. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. és a vonzás törvénye összehoz minket. Légy annyira pontos. amelyik ment a cip jéhez. Az a dolgod. 9. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. 3. Ez a legmegfelel bb autó számomra. 20. 6. pontosan úgy. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. Van benne CD-lejátszó. Van benne rádió. Az új autóm egy Mercedes. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. akik a legjobbat akarják nekem. az isteni inspiráció. Kiváló hangszórók vannak benne. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. hogy megebédelt volna. A Mercedesem egy S-600-as. Az autó tökéletesen m ködik. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. Nem terheket keresel. hogy meghatározd a paramétereit 63 . Minél részletesebben fogalmazol. 5. 10. amit csak el tudsz képzelni. az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. Ideges volt. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. 8. Meg is vette. Akárki vezeti is az autómat. túl hosszú ebédszünetet tartott. mint ahogy megvetted az autót. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. Csak azok utaznak az autómban. ahol megtalálta a lábbelit.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . mint én t. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. 12. Az új autóm motorja 12 hengeres. Ez az értelme ennek a feladatnak. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. Védd magad és azokat. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. akiket szeretsz. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. 2. ahogy én itt. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. amit akarsz. 4. és visszarohant a munkahelyére anélkül. amit akarsz. Amint belépett a munkahelyére. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. 16. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. De mi van. Készítsd el úgy. Kérj az univerzumtól mindent. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. szeretetben és megértésben. 15. 19. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. aki táskákat árult.

Csak azok jönnek el hozzám. 6. 11. 65 . amelyet akarsz. 16. A kanapém 1. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. Határozd meg a paramétereit annak. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. 9. 8. 15. Új otthonom ugyanúgy keres engem.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. 3. és határozz meg egy új dolgot. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. Most éppen a saját új. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. 2. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. hogy hozzáadj még pár részletet. és a vonzás törvénye összehoz minket. ahogy én is keresem t. Kérj mindent. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. szeretetben és megértésben. Öt hálószoba van benne. amennyire csak lehetséges. Új otthonom nagy és tágas. 10. 2. szeretetben és megértésben. A medence f tött. 4. Az otthonom a saját tulajdonom. Van egy gyönyör . 17. amire az elméd vágyik. és a vonzás törvénye összehoz minket. 7. Ahogy megfogalmazod a részleteket. lapozz a következ oldalra. mint például: Az otthonom. Az új kanapém keres engem. Modern. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. hogy leírtad az autót. 13. Az új otthonomban élek. 4. Az új kanapém világos szín . 12. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. Házam van. 3. ahogyan én keresem t. Jól megtámasztja a hátamat. amíg már mindent részleteztél. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. gazdag életedet részletezed. 7. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. Könnyen kifizetem. amit akarsz. Van egy csodás úszómedencéje. 5. 14. Talán vissza akarsz majd térni. Három fürd szobája van. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Bizonyosodj meg arról. új kanapém. akik a legjobbat akarják nekem. és írd hozzá azokat is. 9. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. 6. kellemes mintája van. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. Alább két újabb mintalistát találsz. Térj vissza vágyaid listájához. 8. 64 Az otthonom 1. Új otthonom teljes kör en biztosított. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. mint amilyen az otthonod. Kényelmes ülés esik rajta. a többi rövidebb. 5. amit csak akarsz! A több mindig jobb.

amely által sokkal könnyebben megtalálod. Belefáradtam a nézel désbe. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. Ez a leválási szakasz. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. akármit is akarsz. amíg fel nem hagytunk az aggódással. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. belenézett a vasárnapi újságba. Pénelopé pedig elment a barátjához. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. hogy az univerzum meg tudja mutatni. Másnap elmentünk. mint én t". (Nem szabad leírnod azt.) Beleírta az említett sorokat is a listába. mit szeretne. Nagyon sok jó ágyat láttunk. nem vehettünk meg semmit egészen addig. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. amit csak találtunk. de ez egy óriási akció volt. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. Megkértem a lányomat. már megvan az ágy. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". megtalálja-e az ágyát. de egyiket sem vettük volna meg. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Nos. hogy eléred-e. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. Legid sebb lányom. inkább led ltem kicsit a kanapéra. és jelent sen leárazták. hogy végül azt mondtam a lányomnak. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 . hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. Elmondom. Úgy éreztük. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. Egészen addig. és saját lakásba költözött. merre nézzünk. helyre: Äugyanúgy keres engem. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. a 8 -9. döntenie kell. hogy írja le. Néha ezen múlik. Valójában már nem érdekelt. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. Szóval ahelyett. Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. amely igazából az érzéseidr l szól. Egyetértett velem. Soha nem gondoltunk a Searsre. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. Annyira kellemetlen volt már. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. Amikor odaért. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. Jobb volt. A feleségemmel elhatároztuk. Ez az elengedés. hogy kap t lünk egy ágyat. amit más akar. hogy megvan-e. és aludtam egyet a focimeccs el tt.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. miért kellett ezeket szerepeltetni. amit akarsz.

Szükségünk van egy társra. Azért vagyunk itt. mennyire spirituális. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . és bens séges. a jóindulat. Ez egy tökéletlen világ. a szeretet.ez a valódi oka annak. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. amelynek gondját viselhetjük. a megértés és a tolerancia. Hibákat követünk el. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. egyikünk sem tökéletes. Megérdemled. okos vagy gazdag valaki. amely megnyugtatja a lelkünket. gyöngéd kapcsolatra. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. és mi ennek a világnak a részei vagyunk. mint a türelem. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. mint egy új autó vagy egy szép. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. biztonságos otthon. Azzal. tanulunk . fejl dünk. hogy leírod. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. Ez azt jelenti. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. akikben megbízhatunk. hogy ezt az életet éljük. Teljesen mindegy. Szükségünk van barátokra. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. ha van egy csomó mindened. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. Senki sem tökéletes. Szóval. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. és egy családra. akit szerethetünk.9. a kedvesség.

Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. amelyek boldog. hogy feladta a munkáját. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. írd le most azonnal. és élvezzük az együttlétet. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. szeretetteljes. viszontkeres engem. Ugyanez igaz az emberek esetében is.és fordítva. és mások sem t led. 9. amelyet keresek. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. 11. 12. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . Módosítsd úgy. hogy ez egy gyakorlat. 7. akár férfi. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. sikeres élethez segítenek. Határozd meg. Nem tudhatod. Ez a te életed: azt válaszd. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. Spirituálisan összeillünk. 14. ami az alábbiakban le van írva. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. 19. ÄJane feladja a munkáját. 18. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. Ha jobban érzed magad valakivel. ha nem azt szeretnéd. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. 10. 4. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. ha a kapcsolataidról írsz. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. akár n . Ha feladod a személyiségedet. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. szóval. Rengeteget szórakozunk együtt. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. amit át kell gondolnod. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. Van még valami. mert örökké sajnálni fogja. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. 17. és én is h vagyok hozzá. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. Biztosítja számomra a szabadságot. milyen házasságot szeretnél. Nagyon jó barátok vagyunk. szeretetben és megértésben. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". hogy ÄJohn szeret engem". akár egyedülálló. 70 16. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. mikor. A házasság. 21. 23.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. jó fizetéssel". Nem teheted függ vé az életedet másoktól. Soha ne írj olyat. Támogat mindenben. hogy a jöv mit tar71 . 2. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. amit teszek. mert csak azt kaphatod. hogy önmagam lehessek . A lelki társamhoz mentem hozzá. Akar házas vagy. Minden gyermekünk egészséges. amit kértél. egyik sem növekszik megfelel en. A házasságom 1. 22. Boldog családot alkotunk. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. a gyermekeidet és a házasságodat is. Lehet. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. 3. 13. a partneredet. 15. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. Ez a gyengeség összezúzhat téged. bármikor megváltoztathatod. elgyengülsz. Ez egy jól m köd házasság. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. 6. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). És az is lehet. Végig egyetlen személynél kell maradnod. és a vonzás törvénye összehoz minket. hogy még jobb társat találj. 5. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. 20. 8.

És mindig keményen dolgoztam azért."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra.és nem a tökéletesség .az egyetlen állandó dolog az életben. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. Emlékezz arra. h séges társat. A fák ferdén n nek. 72 mind érzelmileg bántalmazta. Lehet. az egész családom arra buzdította. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. Lehet. mit kell tenned. és eldönt d helyette. mert már láttam válást testközelb l. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. Te sem vennéd jó néven. Akkor írd azt: Tudom. míg az a munka. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. Soha ne kérd. ugyanakkor hagyod. hogy mások vigyázzák a maguk életét. Erre nincs mentség. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. Olyan egységet. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. A legjobb. egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. mi a jó neki. Valójában éppen az az élet célja. hogy együtt maradjatok. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. Ilyen nem létezik. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. hogy a férj azt tette. A szüleim elváltak. aki királyn ként bánt vele. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. mint két személyiség együttélése. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. hogy a saját házasságomat megóvjam. amelyet együtt vesznek. hogy megmondd valaki másnak. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. személyesen. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. hogy azt akarod. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. Ha megpróbálsz irányítani valakit. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. A férje mind fizikailag. de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. Ismerek egy gyönyör . hogy megkapták a hitelt a házra. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . ami veszélyes dolog. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. majd talált egy kit n munkahelyet. és hogyan viselkedjenek. házasságot teremts. Természetesen nem támogatom. lehetetlent kérsz. Lehet. és hagyod. lehet. és végre lehetnek olyan dolgai. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. Elvált. Ez az univerzum törvényének megszegése. amely több. vagy tartós kapcsolatban élsz. nem tudom. Lehet. Vázold fel a körvonalakat. nincs rá mentség. mint hasznot. amely úgy m ködik majd. Mindenki követ el hibákat. ahol találkozott egy másik férfival. és tudni fogod. hogy váljon el. talán több kárt okozol. hogy a válásuk nem az én hibám volt. és imádta a gyermekeit. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. és hagyd. Kérd. Kérd a hibátlan kapcsolatot. Miután egy órát náluk töltöttünk. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. Kérj megbízható. Sokat gondolkoztam rajta. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. mint a jólét er dje. a helyzet gyorsan megváltozhat. mire megértettem. Ez a n els háza. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. hogy jobb emberré váltam. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. ha nem érdekli a dolog. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. amit te szeretnél neki. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. Ez minden személy saját felel ssége. Még ilyenkor se er ltesd. Az egységetek olyan létezést teremt. hogy John a sajátjával foglalkozzon. Azt nem határozhatod meg. energikus és vidám n t. ha valaki más irányítani próbálná az életedet. ami kor kilencéves voltam. ami neki a legjobb. És ami még fontosabb. A változás . Érzelmileg megviselt a dolog. hogy mégis tudni szeretnéd. mit tegyen. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. hogy másoknak mire van szükségük. azonosságot. és a dolgok maguktól alakulnak. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket.

Szerezz jártasságot a gazdagok világában. Minél el bb határozod meg az életedet. Most pedig fogalmazd meg pontosan. Egy napon arra ébredsz. Lelkesedj . Mindig kérd. vagy ahogy csak akarod. A gazdagság egyfajta elmeállapot. hogy tanulj és fejl dj. amit el tudsz képzelni. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. A partnereim. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. akiért aggódsz. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. amit el tudsz képzelni. miként írd le a kapcsolataidat. ha nem is barátként. akik nem szolgálják a javadat. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. írd le. Hajts a legnagyobb dologra. írd le a többi kapcsolatodat is. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. hogy már tudod. Azért vagy itt. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. Neked nem az a dolgod. akármit akarsz. Védelem alatt állsz. írd le az épületet f -komornyikkal. Írd le a munkát vagy az üzletet. Az univerzum végül megadja neked. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. Pedig spirituális fejl désed az. Ha jachtot akarsz. amely megengedi. akadályoznak a fejl désben. Az alkalmazottaim. Azok. Végül minden akadályon átléphetsz. Ha úgy gondolod. szolgálhatod a legjavát. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. Ez a te életed. 75 . vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. ebben az életben. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. Tágítsd ki elméd határait. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. hogy néhány régi barátod melletted marad. nagyon negatív. 74 Most. akik a legjobbat akarják neked. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. Nehéz terhet jelentenek. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. és jobban illenek az életedbe. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Akármilyen nehéznek is hangzik. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. hogy meghatároztad a házasságodat. Mások kés bb visszatérhetnek. Azért vagy itt. Valamennyi a tiéd lesz. hogy lásson munkához.. Ha egyszer azt kéred. Ez semmibe nem kerül. és új kapcsolatokat. Ha valaki. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. Tervezz el re. A megbízóim. Ne kérd. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. milyen életet akarsz élni. elsodródnak mell led. ha kéred. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. más emberekkel találkozni. hogy egy kapcsolatnak vége. A kapcsolat beteljesítette célját. milyen ügyfelekkel. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. Szánj rá egy kis id t. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. Azután lelkesedj érte. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. Ha palotát akarsz. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. repül gépleszálló-pályával. amelyre vágysz. címszó alatt is. kertésszel és szakáccsal együtt.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. amely tele van álomházakról készült fotókkal. a kapcsolatot. más helyekre menni. ha hagyod. amelyik a legjobban tetszik. Most. Most rajtad áll. hogy megtaláld a megfelel társadat. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. akik közelebb állnak hozzád. A munkaadóim. zárd le szeretettel. A keresked im. és minél el bb kéred. Hagyd. hogy készíts néhány valódi tervet. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. és akár abban is. de közli az univerzummal. a dolgok megváltoznak. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. hogy magadat fejleszd. Hagyj ki néhány oldalt. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. lehúznak. Ismételd ezt meg: A vev im.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. Búcsúzz barátságosan. írd le.. annál könnyebb lesz az életed. A harag és a sért dés nem segít az utadon. ami a legjobb számodra. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. Vegyél egy magazint. tégy magadnak egy nagy szívességet. Az üzlettársaim. Olyan barátaid lesznek. Lehet.

Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. Én csak lapozgatok. bár meg is teheted. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. Másfel l elengedhetetlen. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. Korlátok nélküli. Azok az emberek. és a tudatalattim munkához lát. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. írd csak le! Elég. hogy gazdagabbá válj. hatalmas lépést. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. ha azt akarod. amelyeket leírtál. És ennek jó oka van. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. csak rád tartoznak. Amint eszedbe jut még valami.10. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. gyakran kételkednek. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet. ha vetek egy pillantást az oldalakra. Azok a dolgok. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . Leírtál egy cso mó dolgot. hogy részletezd az életed vágyait. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . amelyet el szeretnél érni az életben.

hélium távozik a világegyetembe. amikor a vágyaidról beszélsz. amelyek után is sóvárog. Ha nem érti meg a dolgot. Nos. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. hacsak nem szerepelek én is benne. Ezzel biztosítod. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. irigységet vagy dühöt erezhet. és támogatnak. írd le a vágyaidat. hogy leírod a vágyaidat. hogy elvigyen oda. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. amíg elég nagy lesz ahhoz. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. és megmutassa a szörny valóságot. 79 78 . hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. Kifelé mindketten dicsérnek titeket. hogy elmenjünk ² mondod. maradj csendben. Azzal. és ezt elmondod két barátodnak. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. Azoknak az embereknek. de nem elég ahhoz. Igen. Ha szeretetteljes. mindennap töltögeti egészen addig. hogy ha valaki ismeri a terveidet. találd ki. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. az hat rád. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. hogy elszállítson a célodhoz. megteremted ezt a léggömböt. nos. hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. és elhalasztod az utazást Hongkongba. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. hogy ez nem a megfelel id . Kezeld szeret kedvességgel. Van benne egy kis hélium. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. hogy helyre tegyen téged. hogy ez a terv veszélyes.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. Neki sincs fogalma arról. még több távozik ebb l a becses gázból. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. hogy megnézze a piramisokat. Pontosan ez az a rosszfajta energia. hogy tudnátok. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. Diane mit ír le. és pusztán tudattalanul gondol valamit. hamarabb megkapod. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. ahová akarod. Lehet. és rizd isteni oltalom alatt. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. Képzeld el. Ha egy autót akarsz. hogy a feleségem. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. De ez a te életed. és tudattalanul azt gondolja. amit akarsz. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. Képzeld el. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. de nem Hongkongba. harmonikus kapcsolatra vágysz.4". Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. hamarabb eléred. Emlékezz vissza. hogy a vágyad. ahogyan azt látja. kötelez nek érezheti. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót.

tudod. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. Ez nem azt jelenti. hogy megkapod-e. amit akarsz. leírod. Most már a leválás az ajtó. De találd ki. és ezután elengeded. amit akartál. Ha olyasmit szeretnénk. Elkapod és megfogod a kezét. amíg elengeded. ha odafigyelsz. amit kértél. nem is beszélve a megvalósításról. hogy a teremt energia tegye a dolgát. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. amikor átengeded az univerzumnak. egy állás vagy a kapcsolatunk ². amelyet a feln ttek nyernek. A jutalmad a játék: ÄKapj el. vagy sem. légy boldog azzal. amelyek felett nincs hatalmunk. amid van. akkor együtt kell m ködnünk. Ez a siker záloga. mit jelent a leválás. és beszélnünk kell róla. és hagyd. mit szeretnél. Ha egyáltalán el tudod kapni. Mindig légy boldog abban a helyzetben. újabb kihívás vár rád . Használd a józan eszedet! Tartsd észben. amit írtál. A dolgokat csak egyszer kell leírnod.ezt leválásnak nevezik. Csak te olvashatod el ket.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. Tudom. amelyen keresztül bármit elérhetsz. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. Nem foglalkozol tovább azzal. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. és hagyd. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. Még mindig akarod. Te megteremtetted papíron. hogyan és mikor kapod meg. Határozd meg a vágyaid részleteit. a siker csak átmeneti. ha tudsz!" Ez nem az a játék. ott lesz. hacsak nem szerepel benne. A leválás az a folyamat. szóval nem baj. hogy a továbbiakban nem akarod. Eldöntöd. de próbálj elszakadni t le. Te még mindig akarod. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. Ha nem. ez furcsán hangzik. mi lesz? A kétévesek gyorsak. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. és újra elszalad. Javaslom. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. hogy ne hagyd figyelmen kívül. amelyeket kértél. 11. most hagyd az univerzumot. lelkesedsz érte. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. Emlékezz rá. Ha eljön. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. amit akartál. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. hogy valóra váltsa. nem fogod megkapni ket. hogy megkapod-e. amit szeretnél. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. amit akarsz. Érintettük már a témát korábban is. Ám megtanul81 80 . elképzeled. El ször elkezded üldözni.

Folytatod az életedet. Attól. ami veled történhet. Amikor a kicsi elszalad valamerre. amelyeket akarsz. Nos. amit írtam. Fordíts hátat. hogy felfüggeszted az életedet. hogy egyedül is boldogulsz. A különbség az. és hagyd. amit akarsz. Ha úgy határoz." Nem azt mondta: ÄKérjetek. Rajongva élvezd. hogy nem te dolgozol. hogy megtaláljanak. Képzeld magad elé az autódat. Képzeld el magad. és szerezzétek meg magatoknak. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. még el kell menned a munkahelyedre. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. amit kértél. Utána. amit akarsz. El ször megmutattam a feleségemnek. valósítunk meg. Irányít téged. nem fogod megkapni. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. dolgozz keményen. hogy pontosan azt kaptam. De amikor a legkevésbé számítasz rá. akik áthurcolták a holminkat. Valójában nem érünk el. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. Ez egy passzív folyamat. hogy csináld meg magad. de ne aggódj amiatt. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet." Az adatik azt jelenti. amit kértél. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Teljesen el is felejtettem. és nem kapod meg. Abbahagytad a Äkapj el. Ülsz még egy darabig a fenekeden. furcsán hangzik. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül." Ha csak saját magadban bízol. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. azzal azt mondod Istennek. Akkor arra vár. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. Isten minden jó dolog forrása. Világossá teszi. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. amely pont olyan volt. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. Akard. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. hogy ez valóban m ködik?" 83 . menj a másik irányba. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. amikor belépsz rajtuk. a költöztet ket. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. hogy már a birtokodban vannak. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. mint miel tt megírtad a listát.. Ha úgy dönt. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. azonnal m ködött. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. melyik irányba indulj. Már nem vártad el. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. a házadat. hogy megkapd. Hallgass a szívedre. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. ha tudsz" játékot. Éled tovább az életedet ugyanúgy. hogy megkapd. hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. Megvéd téged. Mindketten úgy néztünk egymásra. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. És ó a végs döntéshozó. ha Isten már megígérte. ha az univerzum vezérel. Amikor el ször használtam ezt a módszert. akármit is kértél. egy új autót és egy új h t t. hogy a kertészfiú odaér. eljön hozzád. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. és megadatik. Lelkesedj értük! Képzeld el. Már nem foglalkoztál vele. melyik a te utad. Pontosan ezt kell tenned tehát. nem hiszed el. miel tt jön a takarítón . Az ajtók kinyílnak. Ilyen az. vársz. a leválás nem jelenti azt. amit akarsz Ha nem válsz le. hogy megkeressen. Már nem aggódtál miatta. amit kértem. Nem kell érte menned. és tudni fogod. Tüstént visszaszalad. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. Kérd. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. mint amilyet kértem. miután leírtad. a foglalkozásodat. Írd le. hogy valamire még nem állsz készen. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. Végül olyan helyzetbe kerülsz.. hogy megkapod-e. amit kértél. és jól fogod érezni magad. Tudom. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. a közeljöv ben nem fogod elérni. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Intézkedsz tovább. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája. mintha kitakarítanál.

amelyre vágysz. képzeld el. az irigység. A negatív gondolkodás. és megkezd dött az utazás. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. amiket akartam. íme. amelyre szükséged lehet az úton. a félelem. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. te már megtetted ezt az els lépést. hogy arra kellene megpróbálnod. Végül meglelte a lakását. Írd le. a gy lölet. a jómódot. a harag. de ne gondold. hogy te fogod megszerezni azokat. Megtagadod magadtól a jutalmakat. Szerencsémre. új élet áll el tted. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. ahová azért ment. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. lelkesedj. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. Ezeket akartam. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. beszélt az illetékessel. miután leírtam a dolgokat. aminek a megtanulása el tt most állsz. '35 84 . Az vagy. amikor megtaláltuk a miénket.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. hogy n jön és a halaknak. Egyszer en csak nem vártam el. ezért befordult egy olyan utcába. Emlékezz arra. a sért dés. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. ahol korábban soha nem járt. a f nek. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. Szörny forgalom volt. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. Nos. és az új otthona ott volt az orra el tt. és két napon belül kivette a lakást. hogy megtalálja a saját helyét. teljesen mindegy. amit kisugárzol. amit megtanultál. és jelent sen fejl dsz. attól ez még üzembiztosan m ködik. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. Folyamatosan vágytam rájuk. Istenre bíztam mindet. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. hogy elérd azt a gazdagságot. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. amelynek a segítségével megkaphatod. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. falakat emelsz a jó dolgok elé. hogy ússzanak. néhány iránymutatás. A lányom két hónapig keresett lakást magának. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. Figyelj. Hollywood híres arról. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. és sikeressé válsz. hogy gyarapodjanak. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. Azonnal megállt. Azon a környéken még nem voltál. amit akarsz az életben. Engedd. Épp házat kerestünk. hogy minden ok és okozat. Nekünk is azt szánta az ég. a sikert. a bosszú. amióta ezen a bolygón élsz. 12. Tanulni fogsz. ha azon leszel. Aggódtunk érte. Felejtsd el! A legtöbb dolog. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. Egy er teljes. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. hogy hiszel-e ebben a rendszerben.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

hogy kicsit várnod kell. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. az Isten által megszabott id ben érkezik. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. Vannak. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. ahol talált egy jobban fizet állást. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Hogy könnyebb legyen a várakozás. Ismerek egy n t. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. Ennek oka az isteni id zítés. mint amilyet leírt. amit kért. akiknek kicsit tovább tart. Akart egy új autót. egy szeretetteljes. lehet. Egy viaszo93 . én mindig kérek apró dolgokat is. amit kérünk. Ha a kreatív energia úgy határoz. férjével a keleti partra költöztek. akik hamar megkapják a dolgokat. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. olyan fizetési feltételekkel. 0. amelyet nagyon szeretett. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. Kérj sok mindent. Eléggé meglepett. de mégis akarom ket. még soha nem volt házas. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra.13. aki a harmincas éveinek a végén járt. annál jobban m ködik ez a módszer. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. amilyeneket szeretett volna. de vannak olyanok is. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. amelyeket kértél. Minden. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. és a munkahelyér l is kilépett. Ezek soha nem túl fontosak.

és nem mi. Folyamatosan le kell írnod. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. amíg meg nem találom a megfelel t. 95 . Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. gyakran kiválóan ösztönöznek. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. nem tett jót a hátamnak. amíg megtudod a titkot. A szék nem szerepelt a listámon. akkor nem is kapsz. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. és azonnal gondoskodott róla. és elég kényelmes volt. Ennek az az alapja. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. beletelik egy kis id be. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. A csodák végül is normális. De megtette. Miután ezt megtettem. minthogy kifizettem volna. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. Isten ezt másként látta. egyiket a másik után. ha hátrad ltem. az Istennek tetsz id ben érkezik. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. Minden. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. amely enyhülést hozhatott volna. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. amit kérünk. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. Egy olajcsere. nem pedig akkor. hogy megadja a rávalót. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. a legfontosabb dolgot ahhoz. ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. A csoda ebben az volt. amikor mi szeretnénk. amely garantálja a sikeredet. Néhány hét múlva jöttem rá. Fel kell adnod minden irányítást. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. mindennapos dolgok. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. és ha ez nem rettent el. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. Találtam egy széket. Ez rengeteg id volt Isten számára. Diane-nel ebédelni mentünk. Aznap felvettem a listámra az új széket. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. Isten szemében nem számít. de a nagyok is valóra válnak. Jól nézett ki. Az. amíg megkapom. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. A szék egy kisebb vagyonba került. és megálltunk megnézni. várj. Hiába gyarapodsz. és nem tudtam. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. Szükségem volt egy székre. Néha csoda útján érkeznek. mijük van. jó min ség irodai székre. Az univerzum tudta. megfájdult a hátam. Egy rostélyos vacsorára. Ne keseredj el. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. amelyek felett nem rendelkeztem. hogy széket akarok. hogy nem kértem új széket. mint valaha hitted volna. és azt hittem. amelyeket el akarsz érni. Soha nem hittem volna. Hogy miért? Mert Isten irányít. ha tetszik. de olyan eszközök segítségével tette. amelyekre nem számítasz. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. mégis le kell írnod a dolgokat. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. hamarabb érkeznek.

Az.14. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. nem új elképzelés. amit az univerzumtól kapunk. Valamilyen módon mindig fizetünk. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez.az élet nem olyan egysíkú. amir l beszéltünk. A kapcsolatainkért azzal. Mohamed. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. hogy fizessünk az univerzumnak.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. Mózes. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. Mivel min97 . Minden másért is fizetnünk kell. Ábrahám. Krisztus. Az élelmiszerért készpénzzel. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. hogy önmagunkat adjuk. Miel tt kifizeted a számlákat." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Akarom. hogy kizárólag magadra figyelsz. Zoroaszter. arról szólt. Buddha. Krisna. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom. szeretetteljes kapcsolatot úgy. Akarom. hogy azt mondod az eladónak. tartozol az univerzumnak. FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. amit kaptál. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból. hogy mit akarsz elérni. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. Ezt hívjuk dézsmának. Az életben mindennek ára van. azokat a dolgokat akarod. Azonban .

Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. amelyr l egyezkedhetsz. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. Azzal. hogy megkapod. hogy dönts arról. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. pedig mindenki gyorsan hajt.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. Lehet. és csak annyi az elvárás. Mindent Istennek köszönhetsz. hogy kifizeted a tizedet. hogy többet fizetsz. Te döntesz. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. Lehet. hogy nem fizeted ki Isten részét. hogy mindent teljes áron kell megvenned. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. A tized Isten pénze. Ne felejtsd el. Azzal garantálod a saját sikeredet. aki eladja a házadat. és kirabolják a házadat. hogy fenntartsd magad. amit adott. a megélhetésedet. amit akarsz. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. vagy amelyet elhalaszthatsz. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. Ez nem olyan dolog. hogy odakerüljön-e. Ez univerzális törvény. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. Fizetsz az ingatlanügynöknek. Lehet. hogy veszteség ér. most is van választásod. amelyben laksz. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. Megadja az ételt. egy sárhányóba. Az egyes szám (1) férfienergiát. Többre jutsz a kilencven száza99 . hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. ahol fontos megbízást kapnál. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. biztosítod. aki új küls t varázsol neked. amelyet megeszel. HOVÁ kerüljön. de akár azt is megakadályozhatja. els sorban neki tartozunk azért. Megteheted. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. hogy a pénz nem a tiéd. hogy odaérj egy találkozóra. a házat. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. hogy ha nem fizeted ki a részét. vagy találkoznál álmaid férfijával. hogy megtartsd! Lehet. Isten mindenképpen elveszi. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. Úgy is gondolhatsz rá. s ez kerülhet egy felnibe. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. A tized annyit jelent. mind a n i energiától. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). Gyakran úgy végzed. amit akarsz az életben. De ezt te választod. Lehet. Lehet. amit hazaviszel. De arról nem dönthetsz. több mint udvariasság. Ez bizalom útján került hozzád. hogy csak téged büntetnek meg. Miel tt még bármit kifizetnél. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. Fizetsz a fodrásznak. Lehet. hogy betörnek hozzád. Mindened meglehet. ami megilleti. Az a gond. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. amit kaptál. egy fényszóróba. Isten minden jó dolog forrása. ami veled történik.

mégis több pénzünk lett. Lehetetlenül hangzik. Az autóment el tted vontat valakit. amelyeket megveszel. akik tizedet fizetnek. Ha fizetsz tizedet. jó dolgok történnek. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. Teljesíted a kötelezettségedet. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. amelyet nem vettél észre. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. fájdalmat. ami neked jár. Ha tizedet fizetsz. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. pozitív vagy negatív. Életed minden szempontból gazdagodik. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. akár az elem két pólusa. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. ugyanolyan fontos. hogy spirituális irányítást kapsz. míg a jobb a negatívat. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. és nem szaladsz bele a traffipaxba. addig az elfogadható. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. hogy visszafizesd Istennek. Azokkal. Amíg az a célod. Amikor viszont nem. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. Isten védelmez . és sikeresebb leszel. nem ér el hozzád. és ajtót nyitsz a nyereségnek. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. ahonnan úgy gondolod."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. Magától m ködik. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. nem kapod meg mindazt a jót. messzebbre jutsz a pénzed által. érzelmileg. A világ pozitív értékei a bal oldalon. amilyenre vágysz. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. amit az univerzum neked szánt. Lehet. hogy hová fizeted a tizedet. ahová tizedet fizetsz. az univerzum energiája elvesz t led az által. hogy megkaphass minden jót. hogy áramlania kell valamerre. és a bank szerint sem történt hiba. akik segítenek megoldani a problémáidat. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . páratlan univerzum energiája foglal helyet. aki a házadnál tart terepszemlét. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. Jó üzleteket kötsz. de velünk megtörtént. az egész- ségnek. Olyan új munka. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. fehér fénye vesz körül. ez lelassít. Olyan emberekkel találkozol. Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. és megfejteni szenvedéseid okát. A tized anyagilag. Annyi pénz van a világon. Te és a párod olyan egészségesek lesztek. spirituálisan és fizikailag is megvéd. és veszteséget. Pontosan kiszámoltuk. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. Er sebbé válsz. és csak Istent l függsz. ami törvényesen az övé. a boldogságnak. Elretten a betör . hogy vigyél a párodnak virágot. mert eszedbe jut.

Tehát ² ellentétben azzal. hogy hová küldöd a tizededet. Alex zenész. hogy te döntsd el. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. a nap magasabb. írtunk egy tizedfizetési listát. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. Valójában az a fontos. Az jótékonyság. hogy nem csökkenti az adóalapodat. ragyogóbb szintre emelkedik. A te felel sséged. 102 Azután új tanárokat kaptunk. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. hogy mit eszel vacsorára. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. hogy kik a barátaid. hová akarja tenni a pénzét. Isten azt akarja. amit észben kell tartanod. Küldd oda Isten pénzét. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját.természetesen . annál jobb! A legfontosabb dolog. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet. El ször mi sem tudtuk. amikor bevételünk érkezett. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. ahol úgy érzed. Nem azért. Ez els sorban nem a te pénzed. Azt nekik maguknak kell megtenniük. Lehet az egy személy. miel tt elküldjük. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. Hacsak . hová is küldje a tizedet. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. hová kell küldened a tizedet. A fiam úgy érezte. Minden két hétben. Tárd ki a szívedet Istennek. egy szervezet. Valójában. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. Kétségtelen. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. Tárd ki a szívedet. hogy tizedet fizetsz. Magadnak kell döntést hoznod. A barátai azt mondták neki. amit az univerzumtól kaptál. Szóval ugyanazt kérdezte. ahol úgy érzed. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. A tized azt jelenti. mintha az egyik boltnak fizetnél. Azért jöttél erre a világra. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. hogy nagyszer . amit bárki más mondana ² nem kell. ha kifizetnek.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. Bárhová. Ez olyan. ahová úgy érzed. amit mindenki másnak: Te döntöd el. hogy tizedet fizess. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. és megáldjuk a pénzt. de az nem tizedfizetés. hogy fejl dj. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. Tiéd a döntés. hogy hová fizeted a tizedet. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. Küldd oda. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. Ha nem vagy benne biztos. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. egy csoport vagy egy alapítvány. de az nem számít. hová küldjem a tizedet. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. kérd meg Istent. és támogasd ket. és tudni fogod. hová is akarunk tizedet fizetni. A tized Isten pénze. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. Szóval összeállítottunk egy listát. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. volt a tanárunk. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit.nem hiszel abban. ami nem segített túl sokat. hogy tanulj és fejl dj. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. Ugyanazt mondtam. csak szeretném tisztázni. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. Akárhogyan is. De azzal. Csodás tapasztalat volt. Azért vagy itt.

amikor Marilyn elmondta. mint egy tárgyiasult imára. de még egy jó ágyunk sem. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. hová küldted a tizedet. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. hanem visszaadod azt a pénzt. A feleségem és én várjuk. úgy írtam le. Soha nem váltak gazdaggá. és kellett volna még egy jó csomó. El bb írd meg a csekkeket. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. ha gazdaggá váltál! A titok az. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. Általában jobb. amit kértél. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. hogy adsz. Sokkal fontosabb. az már nem a te dolgod. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. Ahogy a legtöbben. hogy megadjon neked mindent. ha magad írod meg a csekket minden hónapban.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. Ha kiadunk tíz százalékot. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. Tárd ki a szívedet. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. Ezt szeretetb l teszed. hogy pénzed legyen. hogy hová. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. fazekaink.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. ezért neki küldte a csekket. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. de soha nem fizettek tizedet. Azt gondolták. mennyit küldj. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. függetlenül attól. hogy meghozod a döntést arról. Az univerzum gazdaggá akar tenni. kapcsolatokat. autókat. én is vonakodtam ett l. Valószín leg nem tudták." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. tányérjaink. a tíz százaléka így is. és engedd. ami létezik. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . ha sikeresek akarunk maradni. mire beváltották. és segítenünk kellett ket. amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. hogy ez m ködik. a gyermekeink f iskolára jártak. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . csak az. Éveken át er lködtünk. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. hogy tizedet fizethess. még miel tt kifizettük volna a számlákat. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. mindig hálát adunk Istennek. vagy készpénzzel fizetsz. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. akiknek tanította meg az alapokat. De ne akkor fizess tizedet. Ne felejtsd el. Amikor tizedet fizetsz. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. amid van. Ez a jó a tizedben. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. A tizedfizetés jó móka. Nem voltak megfelel bútoraink. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. aranyat ér. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. mindent megtettek. amelyeket kértünk. Gyanítom. szóval el kell fogadnod. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0.a te javadat szolgálja. Hallom. amelyeket kapsz. majd a következ ben máshová. amid van. amit lehetett. amelyet ezáltal elérsz. ahová úgy érzed. Nem befektetsz valamibe. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. serpeny ink. ad neked munkát. Több hétbe telt. hogy fizess tizedet. A lényeg. Azoknak a dolgoknak. feláldozod gazdagságod egy részét. mint a lehet legjobb biztosításra. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. amely soha nem volt a tiéd. hogy tizedet kell fizetnünk. eléggé szeretett téged ahhoz. soha nem kérdéses. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. a tönk felé sodródunk. hogyan könyveljék el. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. Evangélikus családban n ttem fel. hogy oda küldd.

azt mondom. amit csak kapsz. mint a fizetésünk tíz százaléka. azonnal bajt hozol a fejedre. Lehet." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. Kérsz. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. és soha nem éred el a tíz százalékot. Isten jobban ismeri a helyzetedet. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. Ismétlem! A szándék a fontos. amelyet le tudsz tesztelni. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. amid van. El ször adj ki annyit. amid van. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . hogy kimutasd: megértetted. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. hadd vigye. Ha tíz százalékot szándékozol adni. Ez mindenre igaz. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett. csak emlékezz arra. Amint elkezdesz másként gondolkozni. lépésr l lépésre emeltük az összeget. hogy sokat és keményen dolgozol. hogy a munka a tiéd. és azon igyekszel. és figyeld. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. amelyt l spirituálisan fejl dsz. nál fogva. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. Minden más Istenen múlik. hogy kevesebbet fizetsz. Az a lényeg. Lehet. Olyan célra fizesd a tizedet. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. Isten megengedte számunkra. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Tekints el re. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. hogy lángelmének tartanak. Hónapok alatt. hogy érted ezt. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. Nos. és tovább emeltük az összeget. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. és élvezd. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. de a sikered nem t led származik. hanem Istent l. Ennyi. Lehet. hogy az a tiéd legyen. ha nem értesz egyet. azt megszenveded. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. hogy a sikered nem t led származik. mint te magad. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. de az univerzum engedte meg. És megkapod. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. hogy ezt elérd.

az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd." A sikerszerz dés a legels dolog. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. az ügyvezet m. Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon. Lapozz ahhoz az oldalhoz. és én mindenemnek a tizedét neked adom. és társam voltál.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. a f nököm és mindenem forrása. az univerzum. az ügyvezet ddel. Mi . a közvetít ddel. a munkaadóm.15. amely közvetlenül a bels borító mellett van. Mindenem t led való. az isteni inspiráción. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. 109 . az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. Megegyezés születik sikered feltételeir l. az ügyfelem. kreatív energia). hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem.. a klienseddel ² minden jó forrásával. Isten (univerzum. terveimet megalkottad. kreatív energia) a közvetít m. és csak utána listát. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet.

ha azt hiszed. tíz százalékot kell fizetned. és megegyeztek abban. amit akarsz. kötelesség. Fizetsz. Isten ad neked mindent. bármit is teszel ezen kívül. mint amikor elültetsz egy magot. hogy inkább keményen dolgozol. az hadd legyen ez. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. amit csak kapsz. Hogyne jutalmazna meg. 111 1 10 . FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. 16. A boltból nem engednek el senkit. Fizetsz. Cserébe azokat a dolgokat akarod. hogy kapj. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. hogy az összes többi humbug. hogy kapj. mit akarsz kapni annak érdekében. A tizedfizetés olyan megbízatás. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. és eljöjjön az ételek nélkül. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. amellyel mindenképpen tartozol. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. ha azt gondolod. ahol osztályels vé tesz. és megkapod. és megszabja azt is. Isten a közvetít d. adnod kell! Ez rendkívül fontos. Cserébe megadja neked. Engedd. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. Van egy jó oka annak. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. hogy el segítsd a pénz áramlását. csak arra van szükség. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. és elküldesz valakit -a közvetít det . amelyekre szükséged van. Ez pontosan meghatározza.a boltba magad helyett.‡ írd alá. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. mivel tartozol. Kapcsolatot teremtesz általa. hogy odaadja a pénzt az eladónak. amit akarsz. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. Ez olyan. Egyszer en adj többet. és kapsz valamit. Ha semmi mást nem írsz le. De valóban bármit kérhetsz. Ez ilyen egyszer . adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. Azt mondod az univerzumnak.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. hogy megismételjem: Ahhoz. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. Ok és okozat. amíg nem fizetett. Az univerzum pontosan így m ködik. 0 a szeretet és jóindulat forrása. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. rendben. majd keltezd a szerz dést. amelyek a listádon szerepelnek. Igen. ha feltétel nélkül adsz másoknak. Ez egy ajándék.

és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. Ejts le egy ceruzát. Visszaültetsz egy magot a földbe. Legközelebb. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. Lehet. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. menj ki. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. A hölgy az utasok egyike volt. Ez mindig így m ködik. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. és ezret kapsz. hogy köszönöd szépen. Az egyetlen. hogy odaadta a pénzt. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. vákuum keletkezik. Adsz ötszázat. és ötezret kapsz vissza. Azáltal. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. ezt teszed. amelyeket nem hordasz. Ami valóban fantasztikus ebben. Nincs határ. Adsz ezer forintot. legalább tízszeresen megtérül. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. amit meg kell tenned azért. és add oda a ruhákat. mert az neki rosszul esne. Pénzt adsz. amit adunk. Adsz száz forintot. 11. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. de általában elég gyorsan megtörténik. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. hogy azt akarod. Istent l származik! határozza meg. A kiadás bevételt generál. lyuk keletkezik. Minden bizonnyal adtál már te is. Miel tt észbe kapnál. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot.3 . Minden óra vigaszért és szeretetért. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. Olyankor adsz. Adj ki pénzt. hogy minden jó. Pakold ki a szekrényedet. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. mikor. méghozzá tízszeresen. mint a vacsora költségének a részét. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. ez a törvény. és az a sokszorosára gyarapszik. és ötszáz forint borravalót hagysz. hogy elvesztetted a józan eszed. A pénz hozzád fog áramlani. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. Marilyn azt mondta. az univerzum azzal jutalmaz érte. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. hol és hogyan kapunk bármit. és tízmillióhoz jutsz. Adj pénzt egy hajléktalannak. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. hogy vegyek egy nagyobb. és nem akarta elfogadni a pénzt. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. amelyet ki kell tölteni. Mondd neki. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. hogy megkapd. és borravalót adsz. hogy azt ültessék el a következ évben. gyorsabb gépet. Minden jó dolog. hogy nem ugyanattól a személyt l. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. Adj egymilliót. tíz óra szeretetet kapunk vissza. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. adj ki valamire. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. és pénzt kapsz vissza. Nem is gondolkoztam ezen. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. hogy kaphassunk. Amikor adsz. Lehet. ami velünk történhet. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. vá! \2 kuum keletkezett. és tízezret kapsz vissza. Vákuumot keltettél. ha legközelebb kávézóba mész. ha kifogysz a pénzedb l. Marilyn ezután megfordult. bárcsak több pénze lenne játszani. Fizess többet a kertésznek. az az. Ahányszor étteremben eszel. De nem az. az a bevétel megteremtésének a módja. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. nem utasíthatja vissza az ajándékát. aki hasznát veszi. amely Las Vegasban esett meg. hogy egy hölgy azt mondja. Emlékezz rá. A tízszeres megtérülés törvénye. Mondd. Az egyik úton véletlenül meghallotta. amelyet egy barátnak nyújtunk. hanem az univerzum egyik törvénye. hogy adsz. Gyanítom. Én sem tettem. senki ne higgye azt. Úgy kezeltem a borravalót.

Van ott egy piszkos. tekintetük reménytelen. és élvezzük a szabadságot. hogy az életük sokkal keményebb. hogy adj-e a rászorulóknak. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. Hamarosan szemt l szemben álltunk. akik semmibe vették azt a két embert. hogy kifussak a pénzemb l. még akkor is. és láttam. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. amikor belépett. mint a meccsnézés. van-e felesleges pénzem. Azok. nem tudom -. hogy én nem vagyok olyan helyzetben.Áldja meg az isten.mondta. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . fújt a szél. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. és lehet séget adnak a gettók115 . Utána átmentem a szemben lév hotelbe. Soha nem kéreget. mert így akarja. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. toprongyos ember. Vallásosak voltak. hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. ha nem nagyon van rá pénzünk. nem mérhet forintban. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. amelyet viszonzásul kapsz. Hirtelen eljutott a tudatáig. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. Magam is kölcsönb l voltam ott. az arcukon mély ráncok. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. Hatalmas.Köszönöm! . Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. hogy két férfi tart felém.talán úgy véltem. akibe belebotlasz. Soványak voltak. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. tudomást sem véve a két nincstelenr l. Reménykedtek. Emlékszem a fényre a szemükben. A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. ránézett a férfira. és hálát adtam Istennek. . bár nem sokat. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. nem egy angyal-e. Adj. milyen sokat jelent ez nekem. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. és egy tányér levesre. és rég elhatároztam. Hideg volt. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. hogy próbára tegyen. Nyilvánvaló volt számomra. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. Megkérdeztek. . Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan. Ráadásul létezik egy olyan szabály. és azt mondta: . Szeretem azt gondolni. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. Azután. majd elsiettek. mint k. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. Ahogy mindenki más. Azt állította: sohasem tudhatod. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. Pénelopé elment a postára. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. megfordultam. uram! Az felnézett szomorú. akit azért küldtek. Azt mondták. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el. .Soha nem fogja megtudni. hogy feladjon pár levelet. hogy a szegény ember. szenved tekintetével. Mindkett meggyötört és piszkos volt. Ez megmentett attól. Számos ember elment mellettük. elmulasztottak egy ilyen jutalmat. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. hogy a férfi nem kéreget. arra az éjszakára. de siettek a melegbe. magam sem nagyon tudom. Adtam nekik néhány pénzérmét. Ezzel ugyanis nem számoltam. Soha nem voltam ott az el adásokon. és a legtöbben rá sem néznek. Könnyekkel a szememben álltam ott. miért . mint az enyém. aki általában a bejárat mellett ül. akik a konferenciára igyekeztek. és én sem vettem tudomást a két férfiról.

és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. hogy a dolgok olcsóbbak. Nem volt rá szükségem. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. Ha az ebédjük kétezer forintba került. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. hívd meg ket. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. csodálatos eredményt tapasztalsz. És ezt ingyen tehetik. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. Aki ad. Ha elmész ebédelni valakikkel. Micsoda érték! Ne felejts eladni. Királlyá tesznek minket. és ezreknek adatik meg a lehet ség. ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. hogy adj. Minél többet adunk. és kéred a jutalmadat. Nagyszer en érzed majd magad attól. Észreveszed. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. fogadd el. annál többet kapunk. Fizess tizedet bel le. És aki kap. Kés bb szükségem lett egy másolóra. Amire vágysz. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. a pénz áramlani kezd hozzád. olyan formában is jelentkezhet. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. az els sorban. mert ebben energia rejlik. Szóval adj feltétel nélkül. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. Ha felajánlja. hogy kevesebb lesz a kiadásod. tízszeres jutalmat nyer. hogy: ÄKöszönöm!". akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. hogy konzerveket kapjanak. amire a leginkább szükséged van. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. Adni nyereség. és még valami! Az. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. hogy épp arra van szükséged. az megnyeri magát az ajándékot. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. miel tt tudatában lennél. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. Netán valaki pont azt adja neked. Adj ki még több pénzt. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. és feltétel nélkül adsz. de nem akartam visszautasítani az ajándékát.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . hogy pénz áramlik hozzád. azt leértékelik. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. I Ki 0. és látod. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. hogy adsz. 117 . és még több pénz áramlik feléd. Mondd neki. és még annál is több pénzhez jutsz. és hagytál ötszáz forint borravalót. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. Ha egyszer adni kezdesz.

És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. Ez nem a legjobb megoldás. a krikettet. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. olyan dolgokat kell csinálnod. Disneylandet. a kirándulást. és zsupsz. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. amiket utálsz. mert élvezi egy bizonyos részét. Az aggódás negatív eredményt szül.17. a kártyajátékokat. Mindezek vidám dolgok. a síelést. a horgászást. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. a baseballt. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. a filmeket. a kempingezést. hogy megkapd mindazt. például a tengerpartot. a pingpongot. a tengeri körutazásokat. Akármi miatt aggódsz. hogy élvezd a dolgokat. amit el szeretnél érni. Azután a munkahelyed politikája megváltozik. Ez nem járul hozzá a sikeredhez. Bizonyára továbbra is 119 . Szabadulj ki. és cselekedj! A munka. megteremted. amelyeket birtokolsz. a színdarabokat. a kosárlabdát. pusztán az öröm kedvéért. a focit. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. a koncerteket.

Elment egy városba. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. így az eljött hozzánk. és a hívásokon. Ezzel . és eladtam egyet. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. Lehet ségünk nyílt rá. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. jobban teszed. Amikor el ször tettük ezt. ahol ma tartok. Ez vezetett oda. Olyan dolgot csináltam. amit élvezek. ² Azért csinálom. amelyet nem rendeztek meg.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. de az nem számít. amit nem igazán szeretnél. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. de arra is összpontosíthatsz.természetesen . amit akartam. amikor ellátogatott a vendégekhez. írd le. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. Ha nem szereted. az a férfi hetvennégy éves volt. írd le azokat a dolgokat. Olyan. ami megérintett. Jól éreztük magunkat. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. és nem tudtam kitalálni. hogy beleavatkoznánk. mert élvezem ² mondta. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. az utat 121 . amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. amelyeket meg kellett oldanunk. és igényelsz egy új munkát. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. Az univerzum megadja. s t azt is. Azután megbeszélt egy id pontot. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót.mindenki fülében elültette a bogarat. Olyan gazdag volt. amit meg akarsz tenni. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. Szórakozz! Kifizet dik. Mi megtesszük. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. Lehet. és termékenyebbek vagyunk. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük. Amikor találkoztunk. jobban teszed. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. Anyagi gondjaim voltak. hogy értékelik a m veidet. mindannyian elmentünk Disneylandbe. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. hogy hitelesen élek. hogy a munkád kielégít. miért folytatja még ezt a munkát . Állta a költségeket. A válasza meglepett. és én a járatlan utat választottam . és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. mintha h s lennék. Hatalmas siker volt. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. mint amilyen én lenni szeretnék. hogy jelent s. Mégis ez volt a legjobb lépés.és minden megváltozott. A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. amit kérsz. dúsgazdag. biztonság. amivel foglalkozol. ² Imádom az embereket. és még mindig aktívan dolgozott. vagy a régi válik tökéletessé. kreativitás stb. Hátat fordítottunk az üzletnek. amelyet valaha tettem. vidám emberek. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. a beszámolókon. írtam hármat.amit én személy szerint nem találtam jónak. Cselekedtem. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. aki mondott valamit a munka élvezetér l. Id nként bezárjuk az irodát. és hagytuk. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. amelyekre válaszolnunk kellett volna. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. Szeretem megóvni az életüket. szabadság. Ó. Úgy döntöttem. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. mint hogy megtaláld a sikert. ha keresel valamit. amelyeket meg kellett írnunk. és megkért valakit. amit szeretsz. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. Las Cruses-ben.

amire úgy gondolsz. A neveden szólít a siker. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. de most nem azt teszed.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé. ÄJöjjön el a Te országod. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. Ez persze nem jelenti azt. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . biztonságban vagy. Találkozhatsz egy barátoddal. hogy boldog légy. védelem alatt állsz. pont olyan könny szórakozni. akkor a szórakozás a lélegzet." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. vagy szervezhetsz egy partit. mint nem szórakozni. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. miképpen a mennyben. annál sikeresebb leszel. A gazdagság rád talál. Ez mindnyájunknak megadatik. Csak rá kell találnunk az útra. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. Azért vagy itt. hogy örömmel töltene el. esetleg írhatsz egy könyvet. amit szeretnél megtenni! Valami. amelyek körülvesznek. A csel az. Tudod. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. beszélhetsz a barátaiddal. hogy a szíved mélyén tudod.. Biztosan van valami. és kirakatokat nézegethettek. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. A trükk tehát az.. Minél boldogabb vagy. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. és elmehetsz piknikezni. amely életet visz a sikeredbe. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. festhetsz. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. bridzselhettek. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. golfozhattok. úgy a földön is. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. akármi is történik. és figyeld. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. Tedd meg. hogy beteljesíts egy nagy célt. olvashatsz egy könyvet. hogy akármilyen helyzetben vagy is. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led.

Azt sugallja. pozitív gondolkodású. amilyen lenni szeretnél. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben.18. vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. Pontosan annyira kellesz nekünk. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. És én azért vagyok itt. egyetemes szellemének. motivált. mintha mindent csak színlelnénk. Okkal kerültél ide. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. olyan kedves. Az vagy. hogy ki vagy? Er s. többieknek szükségünk van rád. aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. lenni szeretnénk. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. Hogy valójában nem azok vagyunk. már tudod. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. akkor is szükségünk van rád. Része vagy a bolygó egyetlen. Értékes tagja az emberiségnek. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . A füledbe suttog. aki mindig arról álmodik. akik. ki is vagy valójában. hatalmas. Id nként mindnyájan úgy érezzük. és nekünk. mint a szívednek a tüd d. aki vagy. olyan hatalmas. és nekünk szüksé125 . akinek gondolod magad? Az. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. hogy nem vagy olyan sikeres.

hogy jobbra vagy balra. merre tartasz. Ha azt gondolod. de ez el re elrendelt. vagy a sajátodat? Vagy talán attól. Ha azt gondolod. Más kilátásaid. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. hányszor fordult el . hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. Ha nem hiszel magadban. Különleges vagy! Senki sem olyan. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. amit kibocsátasz. Gondolj bele. amire szükséged van. eltér tapasztalataid. hogy mindenki számára kiderül. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak.a megalkotás pillanatától kezdve . és vágyott célod felé vezethetne. hatalmas k sziklát? Nem. és az elméd tudja. mint senki más. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. Eldöntheted. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. ami azt jelenti. Isten szeret téged. s a gravitáció intézi a többit. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. képes vagy rá. mint te.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. Egyszer bben: bármire is gondolsz. Ha azt gondolod. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. hogy megvalósíts egy célt. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. mert nem neked kell elérned. hogy nem az vagy. Elképzelhet . akinek gondolnak? Félsz. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba. hozzád tartoznak. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. a Nagy Szellem bármikor. meg tudod gyógyítani az embereket. Ez az egyik titka a sikerednek. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. elektronok. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. Tudod irányítani a sárba ragadt. hogy megvalósítsd. ha még mindig állsz. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. hogy megértsd. nem az vagy. Távolról sem lehetséges. hogy ez a gondolat él a fejedben. protonok és energia egyedi kombinációja. mi az. megsokszorozva tér vissza hozzád. képes vagy rá. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. te és a klónod . Olyan vagy. És ha egyszer en megkéred. vagy elbocsátanak? Félsz.különbözni fogtok. meg tudod nyerni a lottóötöst. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. az úgy igaz. miel tt az univerzum irányíthatna. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. Képzeld el. képes vagy rá. hogy felbosszantasz valakit? Félsz. ha nem lennél képes arra.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. amelyeket birtokolsz. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. Bizonyára sokat kell tanulnod. amelyekr l gyakran úgy hiszed. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. hogy legyen egy másolatod. meg tudod tenni. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. Molekulák. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. az a félelem egyik formája. hogy kritikát. Ok és okozat ² minden. hogy kiónozzon. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. Ha azt gondolod. Emlékezz: 127 . Az a rendeltetésed. szidást kapsz. mert nem biztosak a sajátjaikban. Meg tudod csinálni. Ha el tudsz képzelni valamit. vágyaid lesznek. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. hogy vannak célok. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. amelyeket nem érsz el.

többieknek is. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. Irányítható voltál. mert hitte. Menned kell! Képzeld el azt is. Követte az univerzum törvényeit. honnan tudhatod. Eltökélte.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. akivel valaha találkoztam. Az üzletek megtalálták. 129 . amely a csörg kígyókkal. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. ennek következtében balra térsz el. Boldog. miel tt meghalna a vérveszteségt l. és szüksége van a segítségedre. Bármilyen probléma vette körül. hogy az vagy. hogy ha az a végzeted. Szükségünk van arra. Nehéz volt. Felejtsd el azt az elvárást. Képzeld el. neki meg van írva. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. Úgy érezte. hogy másnak mutatkozz. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. mert megkezdted az utadat. ÄTegyél valamit. Tudd. amit keresett. Nincs választásod. és tedd is meg. Tudta. hogy segíts a barátodnak. és követte az univerzum törvényeit. ami messze nagyobb veszélyt jelent. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. ami csak eszedbe jut! Tudd. és bármit képes vagy megtenni. skorpiókkal. Tudd. Bízz az univerzum iránymutatásában. akinek gondolod magad. hogy 128 gazdag legyen. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. kimászott bel le. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. gazdagabban. Egyszer en önmaga lett. amíg úgy nem döntött. Teszünk valamit. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. hogy egyedi vagy. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. hogy megmentsd a barátodat. és azonnal indulnod kell. és bízott a megérzéseiben. Felejtsd el. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. amelyet egész életedben tapasztaltál. hogy visszaadná az engedélyét. Odakint iszonyú meleg tombol. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. amelyet követhetsz. Felejtsd el a sok ostobaságot. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. mint valaha. és az univerzum irányít minket. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. büszkén és dalolva. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. jó néhány kilométerre az úttól. hogy gazdag lesz. mint a kaktusz. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. amelyet nem szeretsz. Lehet. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. Jómódú volt. Ez a világ rendje. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. írd le ket.

kövérek. és nem foglalkozol azzal. Mindenféle érett. mintha mindjárt leszakadna az ég. ha kéred. Miért? 131 . szép és egzotikus virágok nyílnak. Az igazság mégis egészen más. Úgy t nik. Úgy néz ki a helyzet. Rendszeresen fizetsz tizedet. mintha hatalmas hibát követtél volna el. Szeretettel gondolsz mindenkire. és a megsemmisüléshez vezet. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. mintha minden. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. Lelkesedsz érte. Az igazság az. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. Képzeld el. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. zamatos gyümölcs lóg a fákon. Amit csak akarsz.19. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. temérdek zöldség. lédúsak és finomak . De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. amint élvezed a dolgokat. hogy úgy érzed. a felh k eltakarják a napot.valamennyi karnyújtásnyira t led. ahol minden megterem. amire valaha vágytál! Az ég kék. hogy most egy kicsit beborult. hogy már a birtokodban is vannak. Lehet. Feltétel nélkül adsz másoknak. Elképzelted magad. téves. hogy eléred-e valaha a céljaidat. És a tiéd lehet. és nem énekelnek tovább. hogy minden. hogy leírtad minden vágyadat. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. Elengedtél mindent. Képzeld magad egy kertbe. Maga a földi mennyország. amit itt tanultál. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben.

Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. Ez egyfajta kémiai átalakulás. és feltétlenül kudarcot vallottál. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. mi is az a kemizáció. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. A túlélés azon múlt. a puszta fennmaradás érdekében. kémiai változáson kell keresztülmenned. és ráébredtem. amelyet a földbe ültetsz. Egy olyan elrendelés. Nem sokkal azután. Kevesebb id alatt. A dolgok változnak. Nem tudtam hibázni.az egyetlen állandó dolog az életben. Ez azt jelenti. Én voltam a király. Nos. bebáboztad magad. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték . A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. hogy megütöm a f nyereményt. Újjászervezi az életedet. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. ne lep dj meg. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. nem kell géniusznak lenni ahhoz. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. hogy naggyá és er ssé válj.végtére is . A magok csíráznak. Egy weblap nem más. 132 Ne felejtsd el. Kell. megtapasztaltam. Amikor gazdagságot kértél. Elektronikusan tárolt digitális információ. Ez nem jelenti azt. akir l mindig is tudtad. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. de az nem 133 . Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. Nem sikerült az adatmentés. és egyre többet kerestem vele. Ha most nem vagy gazdag. Leírtam egy hatalmas. de az akarsz lenni. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. hogy akár is lehetnél. és most olyasvalakivé változol át. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. mint maga az élet. Ez nem volt egyszer feladat. A fejl dés természetes. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. és ehhez változásokra van szükség. Aranyad elvált a sártól. amelyet a természeti törvények irányítanak. Keményebben dolgoztam. A kemizáció csak annyit jelent. miel tt eljön a tavasz. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. mint aki most vagy. mint nullák és egyesek sokasága. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. amelyeket kértél t le. ami minden életet meghatároz ezen a földön. vagy. és az aratás bizonyossá vált. Lényegében más szeretnél lenni. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. elhajózik. Unalmas volt. Akár tudod. ha így folytatom. amelynek végbe kell mennie. Ez néha azt jelenti. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. de ellentétes irányú válaszreakció. Akir l azt hitted. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. sikeres üzlet paramétereit. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. És akkor es sre fordult. Ez nem jelenti. kemizációnak nevezzük. hogy az a másik dolog elveszett. A változás . ha esni kezd. mint bármelyik magban. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. Fel akartam készülni rá. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. mint valaha. hogy életed párja lesz. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. hogy beköszöntsön a tél. es re és megtermékenyítésre van szüksége. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. semmit sem tudtunk helyreállítani. akár nem. Ha azt kéred. de együtt folyadékot alkotnak. Ez éppen olyan magától értet d . Közelr l és személyesen. Azt a folyamatot.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. Elhatároztam. hogy b nh dnöd kell a b neidért. és felvettem egy értékesít t. hogy a terveid m ködnek. és minden adatot elvesztettünk.kémiai elemekb l épül fel. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát.

Negatív azt szeretné. Az er veled van. de közel sem olyan er s. hogy ez a kemizáció. mennyire bánt. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. ahová való. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. Ha még több dolgot kérsz. ha kudarcot vallanánk. amire szükségem van. Szerencsére Mr. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. új. El tudja érni. hogy feladjuk. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. és bízz benne. hogy ne aggódjak. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. amit kértünk. amelyet maga az éltet er garantál. de gyenge. Tele van logikával és értelemmel. tegyünk félre. Mr. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. Valójában a sikered eleve adott. irigységgel és dühvel. És létezik egy egyszer módja. hogy az univerzumot az érdekli. Azt is mondta. és írj le még több dolgot. A létéért retteg. Összpontosíts mindarra a jóra. nem pedig egy egyszer lyukban. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. hogy hibát kövess el. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. ami a szívedben van! Nem számít. Mindezt azért. Akármit is teszel. milyen öröm vezetni az új autódat. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. 0 minden reménytelen dolog forrása. amely megfelelt az én agresszív. világos marad. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. El tudja érni. Ez majdnem két hónapig tartott. világos lesz. A kemizációval és Mr. mint a régi. hogy sz kmarkúak legyünk. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. miféle rosszat hoz. amit kértél! Képzeld el. hogy nem azok vagyunk. Negatív maga a félelem. Negatív kudarcra van ítélve. Végy egy mély lélegzetet. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. amelyeket a magunk számára kit ztünk. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. Néha képes meggy zni. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. hogy mindened megvan. hogy minden. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. Negatívval is. Veled van az univerzum határtalan energiája. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. hogy elt njön a semmibe. növekedésre vonatkozó céljaimnak. Képzeld el. 135 . Negatív azért tevékenykedik. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. mert es sre fordult. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. aki arra vár. mint a pozitív oldal. mint amilyen Noénak volt. Veszíteni fog. Attól fél. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. hogy hátrahagyod t. Mr. hogy higgadtnak kell maradnod. És hogy írjak le még több dolgot." Lazíts. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. és fogadjuk el a kudarcot. Nem vettem észre. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. A saját félelmünk. az emlékeztet rá. hazugság. Azt akarja. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. Azt akarja. Azt akarja. Marilyn elmondta. utálattal és haraggal. akinek hisszük magunkat. hogy gyémántbányában élsz. hogy közel állsz a gazdagsághoz. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. A változás azonban két forrásból ered. Amikor nehéz a továbbjutás. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. mert készen állsz a nagy növekedésre. Azt akarja. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. Talán egy bárkára. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². Negatív gyenge. és küzdjünk azért. hogy sikerrel járj. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. élni az új házadban. Mr. KM amiben hiszel.

kimerültnek. Elvesztheted a jöv képedet. idegesnek. kedvetlennek. beszélj velünk. rendelhetünk könyveket. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. majd elküldjük e-mailben. amikor fogalmad sincs. Lehet. Ha nem tudod. mit tegyél. miként oldj meg egy problémát. tudod. rákattinthatsz a súgóra. lehangoltnak. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek. Ez a te mindig kéznél lév súgód. hogy bed lsz Mr. amikor egyszer en nem tudod. hogy ott vannak. Megírjuk a leveleinket a gépen.richdreams. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. haragosnak. Vásárolhatunk virágot. amikor úgy érzed. segítségre van szükséged. Amikor ez megtörténik. és beszélned kell valakivel. frusztráltnak. Ez az elv engedi meg. Lesújtottnak. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 .<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. amikor valami nem sikerül. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. Amikor nem mennek jól a dolgaid. 20. elhagyottnak. elkeseredettnek. megtámadottnak érezheted magad. Ha beáll az es s id . Negatívnak. piszok alak. aki egy meggy z . mit tegyél. Talán a kemizáció közepén találod magad. akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. Mindez csupán azért lehetséges. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet.com Ott megkapod szeretetünket. kigúnyoltnak. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. hogy bármi komoly kárt tennél benne.

hogy tovább maradjak bent. Ezek a te próbatételeid. Itt egy egyszer levél. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. Leírtam. hogy foglalkozik a problémáddal. ha kéred. hogy örökre abban a házban maradnak. és dobhatsz vele kosárra. amelyben vagy. a teremt er nek. én azt javasoltam. ha t le kérsz segítséget. Persze össze is tépheted a levelet. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. a f nököm azt akarja. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. Nem engedhetem meg magamnak. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. ahogyan azt te látod. El is égetheted. Nem hiszem.meglettem ezt. mit kellene tennem. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. hogy a problémád megoldódjon. a napsütést. Tartsd észben. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. A segítség úton van. aki megad neked mindent. Leveled legyen egyszer és célratör . vagy tépd szét.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. Részleteztem a problémámat. de vannak számláim. Én csak rá szeretnék világítani. Ha segítségért folyamodsz. de túlórát nem fizet. mit mondhat Istennek annak érdekében. Úgy érzem. Nos. Útmutatást és irányítást kértem. Persze mondanom sem kell. Aki azt akarja. Magyarázd el a helyzetet. hogy elveszítsem az állásomat. Azt akarod. 0 az egyetlen. mintha levették volna rólam a terheimet. tedd számomra nagyon világossá. Vissza akarták kapni a házat. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. A régi 139 . és egyszer majd meg is veszik. hogy egyenesbe jöjjenek. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. Nem ajánlom. hogy írjon egy levelet Istennek. azonnal jobban éreztem magam. Kérlek. hogy már belefáradtak. hogy ez így rendben van. Az univerzumot hibáztattam. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. hogy úgy érzem. Én nem. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. és dobd ki! Vannak. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. és a házban maradhassanak. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. A n nagyon szenvedett. add fel az irányítást. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. és minden megvolt benne. hogy önmagad lehetsz. és le is zártam. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. mint te magad. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. amelyek életben tartanak minket. hiszen azt tervezte. írd le. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. hogy sikeres légy. a feleségemmel szeretnék lenni. Hirtelen úgy éreztem. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. Én mindig Istennek írok. Nos. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. míg neki nincs. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. és adja a kezébe a problémát. amely nagyobb volt a korábbinál. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. A lényeg. amelyeket ki kell fizetnem. Vízbe is dobhatod. a te támaszod. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. mekkora er és szabadság rejlik abban. de ne várd el. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. Nekem családom van. Végül találtak egy új házat. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. Nos. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. A n tudni akarta. Nem számít. Isten cserbenhagyott. ami a csokoládébolthoz kellett. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. Tudni akartam. az oxigént. Összegy rheted kis labdává. hogy költözzenek ki. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. Mindazokat a dolgokat. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. ha szükséged lenne egy mintára.

intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. Valójában azt tette. Ha mennem kell. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. mint k maguk. akiké a ház volt. így megnyugtatták. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. Valójában Marilyn és a pár. és akkor mutatta meg. aki meg akarta volna venni. Mindegy. amire nem volt fedezetük. Bevonult a hálószobájába. aki utoljára nézte meg. amelyet az univerzum ad neked. ahol Marilyn évekig lakott. mert átadta Istennek a problémáját. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. de senki nem akadt. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. kérlek. mennyire t nik nyomasztónak. így Marilyn beleegyezett. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. Marilyn úgy érezte. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. Nos. eljött a költözés ideje. hogy eladják a házat. és a n azt mondta: ² Tudod. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. 141 . hogy nem vették le a cip jüket. és nem nagyon akart elköltözni. ahol jól ismerték Marilynt. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. Marilyn rájött. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. milyen nehéz helyzetben vagy. hogy ilyen hirtelen elköltözött. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. Mindig van kihez fordulnod. ha itt az ideje a költözésnek. Azt is megígérték. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. Használd a súgót. Marilyn elmesélte a nehézségeit. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. Az új házban mindez már készen volt. Mindegy. amikor ráért. jó barátok voltak. Szerette azt az épületet.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. hogy marad. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. és mindez azért alakult így. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. hogy betartják Marilyn kérését. A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. Új házban lakott. Ami azt illeti. Két héten belül már ki is pakolt. és írt egy levelet Istennek. ez nem igazán m ködött. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. hogy megköszönje a segítségét. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. a házat évekig árulták.

vagy. Id nként rejtélyesnek t nnek. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. ha a saját könyvedet írod.com Most megosztok veled. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. Hányszor mondták már neked. Az életed örömtelivé válik. Nem gyötörnek majd többé gondok. mint azok. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. amelyeket Mózes. Nos. ezt megteheted majd. Kövesd ezt az ösvényt.richdreams. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . Most azt akarom elmagyarázni. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. és látszólag ellentmondanak mindannak. Krisztus. én nem azért vagyok itt. FEJEZET www. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk.21. Ugyanakkora jelent ség . egy hatalmas energiával bíró információt. olyan lehet séggé. hogy mindet bemutassam. Baháulláh. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz.

mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. Kanadából. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. tan ulmányozott. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. Sokkal több. Ghánában. Minden kontinensen megtalálható. amely még a televíziót is túlszárnyalja. Ausztráliában. és jelentkezz be. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. hogy több munkája legyen. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. Mindenfélét megtárgyalnak. Nagy-Britanniában. és találd ki. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. adott el. vonzó n . Torontóban. nemre. Egy olyan világrendé. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. Huszonnégy év után vált el a férjét l. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. amit az emberek szoktak. Brazíliában. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. a legtöbb USA-tagállamban. elég maradi. de olyan nagy esküv t tartott. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. Fedezd fel te magad is.com-ot kezdetben azért terveztük. vásárolt. Azt mondta. keresett. is kiment hozzá. és a lista egyre gyarapodik. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. utolsókból pedig az els k". Találkozott már férfiakkal Louisianából. 145 . Most már vannak barátaink Kínában. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. töltött le. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet.richdreams. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. és lehet séget nyújtson az olvasóknak.richdreams. Bíztam benne.. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. és segíteni szerettem volna neki. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. Indiában. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. Saját honlapunkat. hogy támogassa ezt a könyvet. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. Micsoda?! Igen. az Egyesült Arab Emirátusokban. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. négy gyermek édesanyja. Ez több mint 13 millió forint évente. Udvariasan visszautasított azzal. amilyet mindig is szeretett volna. és az el is jött Kaliforniába. Nézd meg. amikor meg akarják ismerni egymást. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. Jó ember volt. osztott meg fájlokat. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. megkérdeztem. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. szexualitásra.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. Németországban. kommunikált nyitottan és szabadon. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. Argentínában.com . de jó barátságban maradtak. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. mint amit a sz nyegtisztítással keres.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. a www. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. nemzetiségre. A versengés kora lejárt. szörfözött.. Dániából és Ausztráliából. akiket felkereshet. Azt mondta. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. hogy 50 millió néz t számláljon. és kiválóan dolgozott. hogy valutát vesz és ad el az interneten. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. hogy 50 millió hallgatója legyen. mint öt év alatt. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. csevegett. fajra. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. tedd azt. hogy meglátogassa a hölgyet. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. Amikor utoljára nálunk járt. amir l mindenki beszél. ám az els házassága idején nem engedhette meg magának.

hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. Ha nem vagy Äonline". Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. üss egy entert. gazdag. akkor követelned kell. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. hogy megtaláld azt a házat. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. gazdag vagy. amelyen élsz. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www. A jótev dé az egész bolygó. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. Vehetsz egy jó könyvet. MOST! Eljött az ideje. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. mint a telefon.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. kivesz bel le egy gyümölcsöt. most! Nem holnap. megnézheted. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz.com. amelynek a segítségével elérhetsz minket. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. amit csak akarsz. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. amilyet akarsz. amelyet az univerzum neked szánt. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". és rövidebb id alatt. amelyre vágysz. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. amit el akarsz érni. Találsz ott egy linket. Megnézheted. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. gazdag. amely nélkül nem tudsz tovább élni. amire vágysz. hogy bármi a tiéd lehet. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. Vagy felhasználhatod a magányodat arra. hanem az egyetlen lehet ség! F leg.richdreams. amikor magányos vagy. Csak gépeld be a keres d címsorába. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. Most! Eljött az id . ÄOnline" vagyok. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. hogy felfedezz egy teljesen új világot. elvesztegeted az id det. hogy elindulj. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. ha azt tervezed. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. Beszélgethetsz valakivel. És azt mondja. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . milyen árat fizetett a keresked az új autódért. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. hogy rátalálj arra a gyöngysorra. 22. Nem jöv re. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. Valaki felkapja a kosarat. Hé! Az internet nem minden. és megvedd magadnak. gazdag. Vásárolhatsz részvényeket. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. most! Azonnal! Te gazdag. Övé az univerzum összes pénze. és az eljön hozzád! Képzeld el. együtt lehetünk. Mert ha gazdag akarsz lenni.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. Nem egyszer. miel tt megalkuszol vele. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból.

engedd. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. Isten gondoskodik rólad. Hogy kérd azt. A követelés segítségül hívja ezt az er t. amit az univerzum neked ad. Azonnal meg akarta szerezni. visszahozta önnek. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. Marilyn kifejezte meglepetését. pontossá kérésedet. Ha azt választottad. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. Ha hozzám tartozik. annyira soknak érezte. Ne felejtsd el. kérlek. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. két külön dolog. Az. és az univerzum megadja neked! Az. nem sokkal azután. A boltos ezután engedett az árból. hogy bízz benne. Formálj jogot arra. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. hogy akarod azt a kék pulóvert. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. itt. ahogy azok megérkeznek hozzád. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. Végül megérkezik hozzád. hogy visszautasítod mindazt a jót. és látod. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. de több millió kék pulóver létezik a világon. Gazdagnak születtél. Hiszel abban. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. hogy az univerzum gondoskodik rólad. Úgy érezte. rögtön. Ha azt választottad. jó nyomon jársz. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. és amikor visszatértem. és megérkezik hozzád! 149 148 . a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. hogy egy kék pulóvert kértél. visszah költ. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. valaki ellopta. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. Mit. Véleményem szerint akárki is vitte el. Tudni. -Azt hittem. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. mintha már az övé lenne. ami határtalan. De amikor megkérdezte az árát. er síti a bizalmadat. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. Bízz benne. hogy ön utoljára itt járt. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er . Ha azt választod. Igen. amit akarsz. és sokkal nagyobb hatalma van. hogy mit kértél. és azt mondta. hogy azt meg is kapod. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. amit valószín leg neked szántak. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta.mondta a tulajdonos. a k elt nt a boltból . amit kérsz. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. Ez a történet bemutatja. Ez az. Ez pontosan. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. amikor csak akarod. és BÍZNI abban. akarom azt a kristályt. A bizalom érzelmi megértés. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. mintha már a tieid volnának. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. A boltos is tudta. Ez már az övé volt. és már csak egy gyümölcs maradi benne.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. nem pedig Istenben. hogy megkapd. és visszateszed a kosarat. a kék pulóver nem zöld cip . létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. Igénylésed teszi meghatározottá. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. Azt mondod az univerzumnak. most. de ez egy homályos és kétértelm kérés. 0 tudta.Tudja. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. mennyire fontos. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . miel tt továbbadja. azzal azt fejezted ki. így meger síted azt a képességedet. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. azzal azt nyilvánítottad ki. hogy megeteted ket. amit akarsz. Van még négy ember. hogy gazdag légy. amiket meg akarsz kapni. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. hogy kérj. Formálj igényt a gazdagságodra. . Lehet.

Shakespeare: A vihar. Az a gazdag. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. ÄA felh -sapkás tornyok. A bankok cs dbe mennek. egy részvény. amit kértél. hogy hoppá. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. mit akarsz. gazdag vagy. elmész egy jó étterembe. amit meg kell értened! Ez az. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Semmi sem tart örökké ezen a világon. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. hogy pénzt veszítesz. aki úgy is tesz. amid most van. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. mint a gazdagok. ha elmész az étterembe. Nem kell spórolnod. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. 1. ha bízol abban. Megvásárolod a dolgokat. ÄKérjetek és adatik néktek. Istenben bízni annyit jelent. hogy elveszted a bevételedet. Ez egy folyamat. hogy nem félsz. és izgatottá válsz. hogy gazdag légy. nem is szólva a füzetekr l. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. kérj egy gusztusos el ételt. H ha! Drága cip t viselsz. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. igaz? Aztán. A gazdaggá válás azzal jár. hiszen megvan hozzá a cip d. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. Nem spórolhatsz össze annyit. Ne félj. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. hogy elhatározod. IV. Hé. hogy parkolja le az autódat. Ezzel szemben. A részvényt zsde összeomlik. miel tt megvennél valamit. Gazdagodásod szerves változás. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. ugye? Ez az. 151 . Lassanként. a pénzt teszed meg isteneddé. A vállalatok hanyatlanak. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. mint egy nyugdíj csomag. ha egy újabb szintre lépsz. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. amit kértél. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . azután a csodás vacsora. Az igazi biztonság sokkal több. Nem szabad félni.=‡ Azt kérted. gazdagabbá akarsz válni. Gondolj bele. ahol most tartasz.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. Hihetetlenül fontos. az még több lelkesedést teremt benned. Ez nagyszer érzés. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. ha elmész vásárolni. Egy kicsit szebb a járásod. Megadja. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. Amikor attól félsz. Mindig. válj gazdaggá. hogy annyira jól érzed magad."1 Az igazi biztonságot az jelenti. Az univerzum mindenható. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. nem? Szóval most." Kérd. és elérkezik! Ez az. Egy kicsit magasabb vagy. hogy nem lesz elég./és rajta minden. s t maga a föld. négyezer forintot szoktál költeni cip re. hogy az univerzum gondoskodik rólad. tegyél meg apró dolgokat. amelyeket akarsz.vagy kötvény-portfolió. rendelj bélszínt. Nagyon jól nézel ki. paloták. Fordította: Fábri Péter. Teszem azt. amit kérsz. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. ha belekényelmesedsz abba. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. apránként feln sz a gazdagságodhoz. Ne félj attól. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. Ne félj. mindig ott maradsz. El ször a cip d. Nyújtózkodj! Érd el. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. aztán egy új 150 ház. amely egy bizonyos id alatt következik be. Nos. hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. Amikor elmész cip t nézni. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. Ne félj. felvonás. Ez azt jelenti. azzal azt üzened az univerzumnak./a szép templomok. jelenet. hogy nem is akartad igazán. és miel tt tudatára ébrednél.

és eljön. az volt. amellyel a palotádat melegíted. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. mert az egyik ékszere javításra szorult. hogy megvegyem. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. és összespórolom a szükséges összeget. hogy jogot formáltam rá. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. Azt mondom. Kevesebb. Sokan hisznek abban. tökéletesen bízva abban. és megérinti azokat a leped ket. És a pénz mindig megérkezik. Természetesen egy muzeális érték . amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. Az egyik egy feltaláló. Elhatároztam. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. hogy várok. és Isten küld neked pénzt. Megtalálod a házadat.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. Megveszed. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. Formálj igényt arra. arra várt. milyen formában fizethetek. és igényt formálsz rá. de imádom ezt a hobbit. Igényt formált rájuk. hogy megvehesd. És az egyetlen dolog. hogy az a c i t r i n az enyém. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. és megkérdeztem. A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. amit akartam. Nem azt mondom. és az univerzum gondoskodott minden másról. Dave. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. Kiderült. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. a legtöbben azt gondolhatják. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. hogy meggondolatlanul költekezz. amely az új autódat h a j t j a . A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. mint azt vártam. az univerzum pedig odaadja a pénzt. Azonnal. egy példa. füstkvarcon kialakult citrin volt. Egy kivételes min ség ásványt. és növeli a profitot. hogy alku nélkül megveszem a követ. Leírtam és elképzeltem. mint az enyémek. Ez a f t anyag. hogy az 152 enyém. de közel sem volt annyi pénzem. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. Másnap elképzeltem. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. meglehet sen sok nullával az árcédulán. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. és érdekes emberekkel találkozom. akikkel közös az érdekl désünk. a másik egy befektet volt. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. javítok a gy jteményem színvonalán. Azt mondtam a tulajdonosnak. Íme. és ételre se maradjon. hogy ilyen leped ket használjon. Folyamatosan tanulok. Láttam abban a boltban egy új darabot. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. hogy a pénze is meglesz. amire nem is számított. Lázba hozott. és elhatároztam. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. Formálj igényt a gazdagságodra. Nos. És ott volt. hogy kifizesd. hogy megkapom. mintha az enyém lett volna. hogy követelned kell a gazdagságodat. ha valóban akarod azt. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. hogy cselekedjek. hogy én nem is kértem. Kértem. vagy túlhajtotta magát. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. hogy nekem kell egy olyan. Ez az elképzelés az üzemanyag. és ékszerbe vannak foglalva. amit el akarsz érni. Nem azt mondom. és meglesz rá a pénz. amit akarsz. Amikor nagyon sok a kiadásod. mint tíz perc alatt odaértem. Akartam egy látványos darabot. amit tettem. Az élet viszont nem így m ködik. Nos. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. és Isten küld rá pénzt! 153 . Rohantam vissza a boltba. Igényt formáltam arra. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. És neki mégis vannak ilyen leped i. hogy vagy rült. Nem spórolsz arra. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. amit akarsz. Imádtam azt a követ. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot.

akivé válhattál volna. és mindent elveszítenek. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj.magadra költöd Isten pénzét. és a pénzt magadra költöd. kérlek. Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. ne fizess tizedet egy hó154 155 . hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. amelyet a felel tlen költekezés rejt magában. mindent megtesz érted. azonnal. Mindenük megvan. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. Elmulasztod a tizedfizetést . ha átvered. most. Ez az övé. A tisztességes emberek. hogy ki is hozza ezt létre. ha egyszer en megéled azt. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. és otthagy annak a mocsaras posványában. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. kerüld el. akik egyébként csodás karriert futnak be. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. Nem szereti. az katasztrofális eredménnyel járhat. Nem a tiéd. amit kapsz. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. egészségedt l. Ha nem fizetsz tizedet. de nem így van. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. és elérkezik! Lépj feljebb. hogy azt hiszed. az garantálja. mert nem veszik észre azt a veszélyt. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. Lehet. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. Elveszítik. boldog családi életet élnek jólétben. amit Isten adott nekik.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. ez a te zsenialitásod eredménye. Akármit is teszel. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. és vegyél meg valamit. tragikus véget érhetnek. amelyeket akarsz.

többet költöttek ruhára és a többi. Ne felejtsd el. A dolgok többe kerülnek majd. az jó neked. és magadra költöd a pénzt. milyen kemény dolog ez. és még valami. Az élet inkább próbatétel. mint maga a tized. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. Csökkent a fizetésük egy id re. aki kapja. Ha arra költessz. és mindened megvan. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. ahonnan évekkel korábban kiléptél. Sakkban tartod az egódat. A saját hasznodra fizetsz tizedet. Tegyük fel. Azoké rt a dolgokért. amit kérsz. és neked sok pénzed van. gyarapodtak. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. Ott fizetsz. Most mit teszel? Nos. Bevételük ennek megfelel en n tt is. Istent játszol . amíg végül elérték a tíz százalékot. és a többi. amelyeket kaptál. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. A tizedet magad miatt fizeted. A saját spirituális fejl désedért. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. nem azét. Ha hajléktalanokat. így a házukban maradhatnak. A sógorod valójában utálja a munkáját. az egészségedet és végül az életedet. Azt hiszem. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. amit kapsz. A megváltójukká válsz. Isten meg akar bizonyosodni arról. mint cseresznye. csoportoknak és alapítványoknak küldd. és a rendszert hibáztatták. és azonnal megemelték a dézsmájukat. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. Istent játszol. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. Feltétel nélkül adni másoknak. Azoknak add. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. de a kiadásaik id közben megn ttek. és fizetsz a másikban. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. és valószí157 . megértették a problémát. a fizetésed jelent s. 2. amir l valaha álmodtál. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. Szerencsére segítséget kértek. A fejl désedért fizetsz. legalább annyira fontos. Nagyobb házban laktak.másokat óvsz. ha n a fizetésük. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. nem értük. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. Hat hónapon belül cs dbe mentek. és felfedezed valamennyi dolog forrását. és nagyon jól csinálták. El ször is nem adja meg. Ahová a tizedet fizeted. és növeled a tizeded hatékonyságát. Isten két dolgot tesz veled. Azért fizetsz tizedet. Ez jótékonyság. Olyan egyéneknek. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. Hónapról hónapra állod a számláikat. Az univerzum próbára tesz minket. szóval annyit adtak. hogy tartod-e a szavad. hogy megtedd. Isten senkit nem enged maga elé. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. hogy a fizetésük tovább csökkent. mert szereted Istent. Ha mégis úgy döntenél. mert k nehéz id ket élnek. akkor közéjük és Isten közé állsz. jobb éttermekben ettek. 0. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. amid csak van. Elveszi a pénzedet. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. Isten nem fogja megengedni. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. és elvárja t led. mint valóság. Minden elromlik. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. csodás. ahol a javakat kaptad. Tudod. hogy majd emelik az összeget. Egészséged megromlik. Oda fizess. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . Azért. Nos. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. mert Isten gondjaira vagy bízva. halandzsának nevezték. és ez jó neked így. akik spirituálisan támogatnak téged. De ez nem tizedfizetés.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. amennyit tudtak. hogy másokat megóvj. és figyeld meg. Meglep dve tapasztalták. nehéz újra elkezdeni. azzal a szándékkal. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. hogy megtartod.

és mindenki boldogan élt. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. a barátaink úgy döntöttek. Lehet. A férj rejtélyes betegsége elillant. hogy egyszer bb. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. A szíve rendben volt. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. és szeretett szeretni. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. és nem sz kölködtek semmiben. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. Úgy nézett ki. De az ördögbe. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. A gyermekeid egyszer feln nek. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. Akármi is a végeredmény számukra. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. amelyb l jól meg tudnának élni. és ki kell alakítaniuk saját. míg meg nem halt. A törzsvásárlóik elmaradoztak. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. hogy visszatér hozzájuk. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. A barátaink tudták. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. ha visszamehetne Texasba. közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. ha te válsz a javaik forrásává. Új üzleteket nem kötöttek. jó egészségnek örvendtek. ártasz nekik is. mert a férje beteg lett. pozitív hozzáállást tanúsított. hogy ez senkinek nem jó. nemhogy önállóan élni. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. Végül az üzlet veszteségessé vált. hogy Isten azt akarja. feltétel nélkül adott. hogy menjenek. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. Ez csak azért került napvilágra. hogy végül megszerezne egy olyan munkát.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. Isten elé helyezted magad. hanem arról. az egészségedet és végül az életedet. Lehet. Minden hónappal gyengébb lett. ahogyan azt mindig is mondta. és végül elválnak. Las san megromlott az egészsége. és a között. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). miközben a felesége a testvére számláit fizette. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. hogy legyen mib l megélniük. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. Az is lehet. Rendszeresen fizette a tizedet. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. és bet szerint követte. ami itt tartja ket. Lehet. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. hogy terápiára kellene járniuk. Ha az útjukba állsz. aki velük lakik. A te pénzed az egyetlen. mind a férje egészsége. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. Miután beszélgettek Marilynnel. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. Arra kényszerül. Bitorlod a szerepét. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. Még készpénzt is adott. de nem volt életereje. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. A rezsihez is 159 . mint azok a szegények. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. magadnak is. hogy Istent játszol. Ezek kicsi. mert megveszel nekik mindent. és a férfi több id t töltött az ágyban. Isten helyébe léptél. mint azon kívül." Ha kifizeted más számláit. Kevesebbet dolgozott. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. veszekednek. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. Tudok egy n r l. hogy adj. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. de te csak írod a csekkeket. akkor elveszted a pénzedet. az neked csak rossz lehet. hogy Istent játszol. de bosszantó problémák voltak. Minden jel arra utal.

Okosan költsd a pénzedet. és olyan hatást gerjeszthet. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. Eljönnek a borús napok. Több pénzt keresett. Angliában. légy óvatos! Azt kapod. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa. hogy jobban szereted a pénzt. hogy kezelni tudd a problémát. hogy nem spórolhatsz. amelyet megspóroltál. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. Azzal. Pár hónapon belül vett egy autót. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. Most a mértéktelenségr l beszélek. Azt mondod. a tudatalattid megteremti. Arról. amiért akár mindeneddel fizetsz. Megrekeszt a spirituális fejl désben. Mint általában. Mi a terved azzal a pénzzel. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. Ezek mind jó dolgok. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. hogy lakbért fizetett. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. A pénzt az univerzum elé helyezed. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. van forintod. Ha a nehéz id kre spórolsz. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. hogy tegye próbára a hatalmát. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. Gy jtögetsz . Amikor felhalmozol. Ha felhalmozol. Ez a felhalmozásról szól. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. Istent játszani nagyon rossz ötlet. hogy t szeresd mindenek felett. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. mint az univerzumnak. mi történik. Az embereknek öt évükbe telt. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. Ez minden érintett számára rossz. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. talált egy lakást. Annyira biztonságosnak tartották. és szükség van rájuk. mint annak forrását. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot. hogy bízz benne. dollárod vagy euród arra. és el költözött. 3. amit ki tudsz gondolni. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid.nem a megfelel okból spórolsz.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. mint bármi. Nincs olyan nagy hatalmad. nem fektethetsz be. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. A rakparton hagyták. olyan rt teremtett. mindegy. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. mint amennyit Isten elvehet t led. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. amelyet az univerzum azonnal kitöltött. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. azzal arra kéred Istent. Az univerzum sokkal hatalmasabb. most is a szándék a legfontosabb. Ne felejtsd el. és boldogabb volt.

hogy függetlenül attól. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel.24. és teszünk néhány ideges megjegyzést. és hatalmuk van. hazudnak. mégis gazdagok. lopnak. amit olvasunk. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. akik visszaélnek mások helyzetével. hallunk vagy gondolunk. fogalmunk sincs. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. Ok és okozat. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. akik kihasználnak másokat. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. mi engedi meg egyeseknek. Mindig szem el tt kell tartanunk. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. akiket legszívesebben utálnánk. uralkodnak. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. Én ezt tenném. Egyszer en nem tudjuk. hogy gazdagok le163 . Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. amit akarnak. Ha üvöltünk egy sof rrel. csalnak. hogyan élik mások az életüket. mint ahogy azokat kibocsátottuk. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton.

a legjobbat teszik. ahogy mind a republikánus. amit akarsz! Gondold. mint a járás vagy az evés. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. Higgy róla. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. azt kapod vissza. rségváltás van. A lényeg. Nem szívesen lennék a helyükben. Ez egy nagyon egyszer rendszer. a lényeg. Amit teszel. a sikered esélye a nullához közelít. amit lehet. pénzre tesz szert. közted és az univerzum között zajlik. aki lemorzsolódott a f iskolán. másoknak mit kell megtanulniuk. Hát olyan nehéz elhinni. Mindegy. Senki sem tudja. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. és hidd el. hogy átvegye t lünk a feladatot. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. hogy nem egyenes úton érte el a célját. Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. amelyet kisugároz. mit csinál a másik. hogyan váljanak gazdaggá. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. Még akkor is. hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. hogy a gy lölet gy lölet. Azt is tartsd szem el tt. Amellett. akármit is teszel. úgy arat. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. Van. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. hogy er s akaratú és csökönyös. ha te gazdag akarsz lenni. Abból semmi hasznod nem származik. hogy félkegyelm . Az a fajta valóság. és feltétel nélkül ad. és a táblákat megfordították. mint amit ebben a könyvben ismertettem. Vannak. és amit adsz. mit hiszel. hogy sohasem tudhatod. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. egyszer en megengedjük az univerzumnak. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. voltaképpen egyik napról a másikra. nem létezik többé. az emberiség fejl désének új korszakába. mások szerint rögeszmés. hogy indul az elnökválasztáson. és nem sok örömöt él át. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. a szabályok változóban vannak. Na már most. Ok és okozat. mert nem tesznek jót. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. 165 . Új évezredbe léptünk. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. A szabályok változnak. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje." A pénznek természetesen van hatalma. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. Az álma. megkapja a tízszeres visszatérítést. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. Gondolhatod azt is. nem olvasnád ezt a könyvet. Igen. Sohasem tudhatod. Nem ismernek más utat. mindenkire az. Ez az egyik oka annak. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. Ki mint vet.Bill Gates. aki h snek tartja.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. és sok utolsók els k. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. A világ leggazdagabb embere . Hidd. míg ma ez mindennapos jelenség. Van még egy oka annak. Ez ugyanolyan természetes számukra. hogy minden háztartásban legyen számítógép. Igen. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. Nem azért vagy itt. hogy csordultig töltse poharunkat. és hagyni. akik az els pillanattól tudják. Ha ket elítéled. hogy bárki felett is ítélkezz.és természetesen az egyik legsikeresebb is . az elképzelhet .A jó gy zedelmeskedik gyenek. van egy beteges vétke. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. amelyet néhány éve megismertünk. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. A tény az. Régen elképzelhetetlen volt. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. Ez m ködik számukra. Ma bárki. de az univerzum felajánlja. Megsokszorozva. elrekeszted magad a jótól.

El ször csak két labda ugrott fel. majd harminckett . És távol tartanak a gazdagságtól. Azt akarja. Lehet. A világnak több jó emberre van szüksége. gazdag. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. hogy Ross nehéz dió. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. az 1980-as évek elején. Keményen dolgozik a népszer ségért. mint amit mindig élvezhetsz. hogy sikeres légy. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. Vagy egyszer en élvezheted. A jó nem népszer . hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. a boldogságtól és a jó egészségt l. Átgondolhatod. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. miként m ködik a láncreakció. hogy a hiányban. de bármit is mondasz róla. Ez valójában azt jelenti. és végül valamennyi labda mozgásba jött. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. ha engeded. és hisz a magasztos eszmékben. A gazdaggá válás is ok lehet. Lehet. Negatív népszer . Emlékszem egy tudományos Ilimre. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. Az univerzumnak szüksége van arra. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. és így tovább. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. majd tizenhat. örömteli és egészséges életet élsz. és most mi l l i á r d os. Minden egérfogón volt két pingponglabda. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. mint a tiedé. Mostanában a jó gy z. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. és így tovább. majd négy.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. és azok is párat. és azt is kapsz vissza. ismerd meg. hogy azok vezéreljék a világot. Bárhogyan is. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. Nem volt politikai adóssága. de azt el kell ismerned. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. Mr. Most ott lehetsz az els k között. hogyan vált gazdaggá. Nincs annál nagyobb siker. Tizedet fizet minden dollárjából. amihez pedig veled született jogod van. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. és most milliárdos. hogy jót adsz. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. H az embereihez. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. és nagyon szemléletesen mutatta be. 167 . majd nyolc. mit teszel.

0 azt akarja. a szegénység ² valamennyi egy játék. Felejtsd el az apróságokat. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. Az élet. Ez mind része egy nagyobb. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. Az egyetlen módja a vereségednek az. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. Maradj mindig boldog és lelkes. 0 maga a siker. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. amiket. Ne engedd! Meg van írva. Azért vagy ezen a bolygón. hogy hidd el: az igazság hazug. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. Negatív kívánságai szerint cselekszel. Szeresd az életedet. Azt akarja. hogy veszít. az egész univerzumra kiterjed tervnek. szeret d. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. amit akarsz. munkaadód. és Mr. a gazdagság. Képzeld magad elé. feladod a küzdelmet. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. barátod. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. eszünk.25. védelmez d. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. Be akar jutni az elmédbe. hogy pont azokat a dolgokat akarod. mindened. írd le. hogy feladd. ügyvéded. a halál. mert az általuk meg169 . Amikor az utad nehézkessé válik. ügyfeled. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. a jó mindig gy zedelmeskedik. Te és Mr. Egy valós játék. közvetít d. ha nem próbálkozol tovább.

és hagyd. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. hogy sosem utazol motorizált járm vön. akkor mindegy. Nem használnak áramot. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. Ez a titka annak. de azáltal. hogy ezt a könyvet olvasod. Egy új autó például nem jelent semmit. vízre. Meghívlak. az pontosan az. amelyeket Isten nem neked szán. hogy bizonyos leckéket megtanulj. hogy megtanuljuk a leckéinket. hogy mindened meglegyen. 171 . aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. Azzal. zajos szerkezet. a lecke. mégis kielégít életet élnek. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. és számolod össze. hogy lépj be. Ételre.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. Ha megtanulod a leckéket. hogy új autód legyen. amelynek megtanulására még nem állsz készen. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. Függetlenül attól. Miért kellene. hogy megszerzed. felfedezed a gazdagság édenkertjét. Ez minden! A szeretet természetesen segít. szeretettel és bizalommal. amiket akarsz! Válj le róluk. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. tudd. ki vagy. Néhány amish így is tesz. akkor is szükségünk van néhány dologra. és a megtanult leckéket. nincs telefonjuk vagy számítógépük. Az új kocsi semmi. és csatlakozz hozzánk. hogy az univerzum mit küld neked. és követed a tanácsait. mosó. menedékre és ruhára van szükségünk. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. Ez teszi valóssá a leckét. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . nincs tévéjük. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. és gondozd ezt a kertet egy életen át. Az a dolgod. megtanulod. Te egy csodálatos teremtmény vagy. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. de már els sorban spirituális létez . Részint állati. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. Végtére is csak egy büdös. Ez tükrözi a haladásodat. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. hogy amit elfogadsz. és érezd.és szárítógépük. Nem számít. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. Szeresd az életed minden percét. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. Ló vontatta kocsikkal járnak. egy nagy halom vas. Leélheted az életedet például úgy. maradj itt. szívd be illatát. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. Ami fontos. Lehet. Azért vagy itt. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem.

amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . hogy a sikernek ez a módszere neked szól. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. kincset találsz. és megtanuld a leckét. Kétségtelenül úgy érzed. az univerzumtól származik. Bizonyára azt gondolod. rubinokat és smaragdokat keresel. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik.az egónkkal! A siker egy utazás. amid van. 173 . Csecsebecsék. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. Nem a te érdemed. hogy kipróbáld. még nem vagyunk maga Isten. mindig jelen lév kihívást. Vagy legalábbis készen állsz arra. Annak ellenére azonban. Amint megtaláltuk. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. Halandó vagy. amit teszel. és mindened. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. Nem számít. vagy amit valaha elérsz. amelyeket leny göz . FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. hogy gyémántokat. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. amelyik minden ember esetében közös. Most megragadjuk a sikeredhez vezet . amelyet Isten neked szánt. mit mond az egód. az igazság és bölcsesség egész tárházát. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. de van egy. és nem azé.26. hogy vesztesb l gy ztessé válj.

Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. mindig rossz döntéseket hozok. öcs. és a saját sikeremért tettem. hogy nem tudok mindent megtenni.Ez az én istenem. és azt mondta: . Az egó els megnyilvánulási formája az én. Szegény vagyok. és újra megszegte Istennek tett ígéretét. és így tovább. Én vívtam meg a csatát. báty. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. Nem vagyok jó apa. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. és el is tudlak távolítani innen. tegye gazdaggá. negatívabb vagyok. hogy én csináltam mindent. mint a végtelen. Azt 174 mondod. senki sem tette meg helyettem. Én találtam meg a feleségemet. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. Én adtam neked a pénzt. fiú. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. Nem vagyok derék ember. mint Istennek. férj. lány vagyok. és így tovább. méghozzá gyapotkereskedelemb l. Én támogattalak.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. Valóra váltotta legvadabb álmait is. és ugyanarról szól. Én gy ztem. húg.. beleértve az életedet is. n vér. Ha hagyod. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. aki arra kérte Istent. amit Istent l kaptál. és újrakezdened a játékot. mint amilyen pozitív Isten maga. amije van. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. 0 el ször is megengedi neked. hogy segítse Isten munkáját. amim van. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. Hirtelen meggazdagodott. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. Cserbenhagyom a többieket. Soha nem tanulok.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. Ez azt jelenti.. anya. amivel a sikereidet elérted. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. Én tettem azzá. Mindig hibázok. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. Úgy t nik. hogy ez nevetséges. hatalmasabb vagy. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. Nem az vagyok. Nem teszek meg mindent. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez.. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . Van egy történet egy férfiról. a te korlátozott forrásaiddal.. És így tovább. abban a formában. nagyobb vagy. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. akinek hittem magam. Azon kívül. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. Gyatra szeret . Ez az ország Törökország volt. Azt mondod. és barátunk mindenét elvesztette. amely a Földet teremtette. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. hogy vissza kell lépned az els kockára. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. Nem támogatom eléggé a családomat. Szörny ! Nem is tudom. Én dolgoztam halálra magam. aki ma. és veled helyettesíti. A férfi nem segített. Ez nem jó választás. de egyenrangú alakban jelenik meg. Nem dolgozom elég keményen. aki figyelt rá. ha magad teszel mindent. mint az az er . Én hoztalak erre a világra. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. az hatalmas hiba. és megígérte. milyen. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. hogy kipróbáld. miel tt én találkoztam vele. Rámutatott a páncélszekrényre. Mindent. amit kellene. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. és adtam meg neki mindent. A férjem egy senki volt. Balszerencsés vagyok. melyik rosszabb. amely abban a formában jelenik meg. Én küzdöttem. azt én magam kerestem.

nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. Az univerzum vigyáz ránk. ha véd meg mindent l. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. aki nekem dolgozott. Magasabb telefonszámlákat. és hagytam. szabad leszel. hogy elérd és fenntartsd a sikert. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. irányítanod kell az egót. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. amit kértem. hanem az univerzum. De ez nem volt elég! Tudtam. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. Gondolj úgy az életedre. ha minden jó dolog Istent l való. Bíznod kell abban. Semmi sem állíthat meg. helyen álltunk. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'.. hogy részt veszel a forgatáson. oltalmaz. telefonáljon még többet. Mindenkinek azt mondtam. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. én. Ha jóra használod. ami felette vagy alatt áll.. Te többet vársz az élett l. A döntés Istené. és az univerzum átadta sorsom irányítását. tart fenn . 0 határozza meg. különben nem olvasnád ezt a könyvet. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. Negatív.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. mi történt! Azt kaptam. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. Amikor az els teljes évet lezártuk. Több el terjesztést. Szabad akaratod van. én. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. ha nem kezded azt gondolni. Ha nem használod helyesen. hogy sikered a te érdemed. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . dolgozzon még keményebben. letaszít a teremtés legalsó szintjére. a boldogságot és az örök békét. Nem te teszel dolgokat. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. Ez egy nagyszer rendszer. Semmi . Betartasz néhány törvényt. Még csak meg sem támad. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat. Semmit sem kellett volna tennem.. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. csak annyit kell tenned. megvéd. Tovább dolgoztunk. amelyek felett mi nem rendelkezünk. Szóval. melyik úton menjünk. Kezdtem azt gondolni. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. amíg el nem játszod a jeleneteket.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. elfogadjuk a tényt. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. ahhoz bizalomra van szükség. hogy megismerd a forgatókönyvet. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. Valójában üzletet veszítettünk. A közhangulat romlott. és hogy kikeveredj bel lük. Mit kellett volna tennem? Semmit. és sokkal. Több kutatást akartam. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. hogy azt akarom. találd ki. Isten pedig kézbesít. Ha keményebben hajtunk.. Én. Lehet. Szabadon keresed az igazságot. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. Én megtanultam ezt a leckét. eladásaink hirtelen megemelkedtek. hogy nincs beleszólásunk.. és jóval többre jutottunk. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. hogy Mr. Jogodban áll választani. hogy többet is elérhetünk. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. Szabadon szárnyalsz.. maradjon bent tovább. azokat a nagy társaságokat is beleértve. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. Szabaddá válsz a sikerre. Negatív keményebben dolgozik. és kézbesítette volna a megrendelést.csak te és az egód. gondoskodik rólad. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. A költségeim megemel kedtek. 176 többre vagyunk képesek. de a jó határtalanul hatalmasabb. az univerzum nem engedi. de azért jól csináltuk. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. Ahhoz. Te kérsz. Úgy értem. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. elérve kreativitásod csúcsát. Egóm az utamba állt. és semmivel. amelyek milliókat költenek online értékesítésre.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik.28. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed. ahogyan azt mi ismerjük. Az igazság az. tündérek nem léteznek. Hitt az erd létezésében. egyszarvúkban és sell kben. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. ahogyan hiszünk benne. mindig látnád ket. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. Ki tudna hinni ebben a korban. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. ha azt mondod. A valóság abban a formában létezik. amely tele van varázslatos. hogy a valóság nem létezik abban a formában. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. Hitt a 185 . hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. amit annak hiszünk. képregényekbe és mesékbe szám zik ket. egy olyan világban. ahol apró emberkék játszanak. ezzel javarészt rajzfilmekbe. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten.

Ki mondja. az a te hiányosságaidat mutatja . a siklót és a szódavizet. de azt tudom. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. a rádiót. az igaz. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Nos. vonatok és autók nem mindig léteztek. amit az elménk képes elképzelni. Megvan az er d ahhoz. akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. hogy mindenki rossz. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. hogy a negyedikben botot és követ. amelyet a szüleid teremtettek. a kenyérpirítót. hogy egy kedvesebb. Valamennyi emberi lény.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. Sok ember hisz például abban. hogy repüljön. Megtagadod magadtól az energiát. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné.azt. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. Jogod van abban hinni. amelyek autót vezetnek. amit már elfogadtunk. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. kutyákban. És akármiben hiszel. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. Behatárol minket. az antiallergén szappant. Boldogságot. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. Akárminek is nevezed a többieket. És mi a helyzet a többi dologgal. Egységet. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. hogy meg akarjuk ölni egymást. amelyet a nagyszüleid teremtettek. Csak a szád jár. mindig kell is lennie. Te magad teremted meg a saját valóságodat. Hogy miért? Mert még nem értették meg. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. Szeretetet. Örömöt. Valakinek hinnie kellett bennük. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. az emberi természetb l fakad. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. hogy mivel mindig volt háború. hogy olyan dolgot képzeljünk el. amiben akarsz. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. és ez nehézzé teszi számunkra. Kigúnyolják ket. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. 187 . milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. hogy ezeket elérjük. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. ki határozza meg. Sok ember még mindig hiszi. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. Ez-e a valóságod? Kevesebb." Valójában még rosszabb a helyzet. nagyobb hatalommal bíró igazságot. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. toleránsabb valóságot. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. Hajlamosak vagyunk abban hinni. Gazdagságot és jólétet. egyáltalán nem marad választásunk. amelyik valóra váltja minden álmodat. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. a tiéd lehet. és nézd meg a kisgyerekek arcát. Nem engedheted meg. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. Isten nem arra teremtette az embert. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. amely megteremti azt a valóságot. részünk a gy lölet és a pusztítás. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. a televíziót. természetesen. Békét.

Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. milyen valóságban kívánunk élni. zörgessetek és megnyittatik néktek. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. akik felnéznek egy hegyre. Egy új. hogy az univerzum szeret. hogy gondoskodjon jólétünkr l. Kérheted. Eldöntheted.. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. hogy kéred. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. Az internet lehet vé teszi. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. és segítsétek egymást ebben a munkában. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. Eljött az id . Mi választjuk meg. ahol élünk. Egy olyan korszak. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. Itt az id . Gazdagsággal. amelyet alig tudsz elképzelni. de nem azért. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. Dönthetsz úgy. amely az örök boldogsághoz. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . mert az univerzum oltalmaz téged. Egyszer en oszd meg másokkal. Magunk dönthetünk arról. 189 . amikor a jó gy z." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. hogy energiáinkat egy új évszázad. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. attól a valóságtól. Akik valaha éltek ezen a bolygón. Itt az id . Lépj ki a láthatatlan párkányra. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. Ez egy olyan lehet ség. és minden teremtmény fontos. Szeretettel. mert megszerezted. amelyr l eddig csak álmodtál. A jók gy zedelmeskedésének ideje. hogy másoknak segítesz azzá válni. Eljött az id . amit csak akarunk. Csak annyit kell tenned. örömhöz és jóléthez vezet. de a magadéban igen. Senki nem fenyegethet. Miért ne választanád a gazdag. Soha többé ne aggódj! Soha. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. Ez olyan id szak. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. Ez az együttm ködés kora. mert a teremtés vigyáz rád. Ez a továbblépés ideje. A tiéd lehet. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. Kennedy mondta: ÄVannak. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. Itt az ideje. Gazdagabbá teheted magad úgy. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. keressetek és találtok. ha kéred. Senki mástól nem függsz. az érettség korába. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. hogy megteremtsék a saját valóságukat. der sebb ösvényt. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. hanem mert kérted. ÄKérjetek és adatik néktek. Ez minden jó forrása az életben. hogy minden jót megkaphatsz. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely. Ezt nagyon egyszer megtenni. Soha ne kételkedj abban. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. Új utat tudunk választani. Boldogsággal. mi igaz és mi nem. mind hozzásegítettek. Kérd. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. Örömmel. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni.

hogy a magadénak tartsd. Van még egy tanácsom számodra. vagy játszol a kutyával. jó mulatság. Kérlek. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Énekeld az autóban. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. utána abbahagytam. és ahhoz is.29. Fogadd meg. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. Meg fogod találni a magad dallamát. mint mi az írás során. Folytatni akartam. Szóval abbahagytam. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. Én hét napon át énekeltem. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. Jobban élveztem. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. amikor letelik a hét nap. Remélem. Énekeld gyakran. mint ki tudnám fejezni. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. mint az egész el z hónapban. Igen. Igen. Nehezemre esett. de abban rejlik az ereje. Erre korábban is céloztam. A titok. legalább annyit kaptál olvasás közben. amikor egyedül nézed a tévét. Egy kicsit sajnálom. Igen. nem értem. mert te sem akarod majd abbahagyni. hogy megoszthatom veled mindezt. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. ha hét napig énekled. A könyv címe valójában egy dal. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. az udvaron. amit nem akarsz! Ez érted van. 191 .

fittebb és egészségesebb vagyok. hogy számolnia kell veled. Igen. igen. igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Ismered a titkokat. Te is élvezheted. velünk együtt. Azt mondod Istennek.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. Igen. Igen. és emberek. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. igen. igen. amit csak akarsz. Valóra váltom a legvadabb álmom.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. Az Äigen" egy meger sítés. amelyeket egy héten át énekelhetsz.richdreams. Igen. Igen. akikkel találkozhatsz. igen. Gyere. látogass el az angol nyelv www. Például ez: karcsúbb. Igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Nos. Igen. Igen. Megvan hozzá a képességed. hogy találkozzunk veled. Most te következel. igen. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is. Alig várjuk. minden a tiéd lesz az életben. színpadra kell lépned. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. Igen. ahová elmehetsz. Igen. 192 193 . Ha kéred. Vannak helyek.

Menj a számítógépedhez. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. hogy elolvastad a könyvünket. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára. tetszett nekik. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. amely soha nem lehet másé.Ha tetszik. atitok. Azoknak szól. Reméljük. lépj fel az internetre. akik olvasták ezt a könyvet.hu Itt információkat találsz. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet. van egy meglepetésünk számodra. amelyet soha nem adtak ki. amit olvastál. élvezni fogod! Köszönjük. Egy olyan ajándék. Ez a mi kis titkunk. és még többet akarnak olvasni. Ez egy ajándék. Tom és Pénelopé 194 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful