A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

de elengedhetetlen a gazdag. de nem tudod. hogyan érd el? Nos. Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. hogy többet vársz az élett l. amit csak akarsz. Ez az univerzum egyik törvénye. és megkapod. amelyekre vágysz. amit csak akarsz. ahová csak akarod. hogyan érhetsz el mindent az életben. Egyszer . Hányszor fordul el . és hogyan rekeszd ki.EL SZÓ A nagy titok Igen. ami azt jelenti. Megmutatjuk. bármit megkaphatsz. pontosan hogyan kérj annak érdekében. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. 11 . amilyenr l csak álmodtál. És valószín leg magától értet d nek tartod. boldog és egészséges élethez. Ez nem minden. Olyan életet élhetsz. és valószín leg bárhová eljuttat. amit nem akarsz. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. hogy mindent elérj. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. Megmutatjuk. Kérj. miképpen. Ebben a könyvben megmutatjuk. Biztosan hallottad már korábban is. Ez a könyv megmutatja. miként érd el a dolgokat. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. hogy hatalmas er vel bír.

S-osztályos Mercedes Benzzel járok. aranyszín b rkárpittal. öt hálószobás. amelyek illenek új. mint valaha. ami gazdagabbá teheti az életünket. megkapom. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. Gyakran utazunk. három fürd szobás házban élek. Kilenc kilóval könnyebb vagyok. új sz nyegeink. 1 millió forinttal). Tizenkétezer dollárral (kb. nagy hitelkerettel. és a bejárón k odavannak érte). új porcelánok. Aranykártyám van. 13 . mint amennyi a valós értéke. Új bútoraink vannak. Tökéletes állapotban volt. fittebb alakunkra. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. mint a tükör. mint három hónappal ezel tt. Állandóan étteremben eszünk. Csak 88 500 kilométer volt benne. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. Megtakarításom van a bankban. aminek olyan az alja. Egy kétszintes. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. új ev eszközök és rengeteg új ruha. két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. amikor megvettem. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. Ha meg akarok kapni valamit. Kevesebb.BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. karcsúbb. beleértve az aranyszín b rkárpitot is.

FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. Hiszem. Buddhában. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk.Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. hogy tudod a titkot. Ez az Isten a kezdet. az Egyedülálló. hogy Baháulláh Isten dics sége. A titkot. Hiszek abban. és annyi lehet ség rejlik benne. gazdagnak tartjuk magunkat. Azért vagyok gazdag. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. amit csak akarsz. mint szegény barátaikra. hogy kevesebb. De ma gazdag vagyok. amelyet átadok neked. hogy minden vallás Istent l való. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. hogy Jézus Krisztus Isten fia. Hiszek Ábrahámban. vagy aminek csak akarod. amiben én.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. Örülök neki. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. És ami a feleségem szerint . mint egy újszülöttben. Hiszem. amiben csak akarsz. Azt a titkot. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. A titkot. mint nekem (most még). és olyan er teljes. A gazdagság viszonylagos. Igen. Ez a könyv nem a vallásról szól. Hívhatod Mindentudó. A négy. nagyszer ! Jogod van abban hinni. ami a kett között van. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. mert már ismerem a titkot. a Gyógyító. Egyetlen Isten létezésében hiszek. Hiszem. hogy Mózes Isten barátja. Mindent Átható. A titkot. Steven Spilbergre. Zoroaszterben és Bábban. és az ég küldte. mint nekem. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. egyetlen egyetemes tudatosságot. Gondoljunk csak Bili Gatesre. Nem árt. amely egy id s Ábrahámmal. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. ahol a kocsimat vettem. és abban. hogy nagyon sok hírnököt küldött. hogy Mohamed Isten apostola. akié az autókereskedés. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. Tehát ha te nem abban hiszel. akinek több pénze van. amelyeket neked szánok. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. Hiszek abban. Bízom magamban és embertársaimban. Hiszem. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. egy népet. És azok is annak tartanak. A Fenntartó. még gazdagabbak lesznek. Remélem. Még nekem is nehéz elhinnem. a vég és minden. mint a korábbi években összevéve. Minden hónapban többet teszek érte. Hiszek benne. Jól csinálják. legalábbis többnyire nem). Krisnában. 14 . hogy miként érj el mindent az életben. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. minden dolgok forrása. A gazdagság azt jelenti. Minden vallást igaznak tartok. Természetesen én is az akarok lenni. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. hogy több pénzed van. Rengeteg ember van. A családomat kiköltöztették a házból. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. akik régebben úgy gondoltak ránk.

Ez a történet itt kezd dött. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. hogy egyszer együtt kávézunk a St. Mo-ritzban. pár kilométerre a Seal-szigett l. Természetnek. ha én azt mondom. Lehet séged nyílik arra. Elárulom a titkot. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. Kit zavar. Létezik rajtunk kívül egy er . Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. de egy gyémántgy r olyan ajándék. mi a közös bennetek. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. Isten. ami t led telik! 1. és te azt mondod. élvezitek a napot. amelyet egész életedben becsben tartasz. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. Földanyának. Tudod.Figyelmeztetés! Energiának. a barátn mostohaanyjával. amelyek egy sz k. az olyan lenne. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. Pár éve már ismertük egymást. Nagy Szellemnek. amelyb l mindenünk származik. amely sokkal nagyobb annál. mint amit fel tudunk fogni. Univerzumnak. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. Jahve. és err l beszélgetünk. ízleld meg a friss sajtokat. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. vagy ha én azt mondom. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. de mégis egyfajta els találkozás volt. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. Ha ezt nem tenném. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . A Világ Teremt jének. és kinyitottuk a naperny t. Érezd a francia teasütemények illatát. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. Ez a kreatív energia. és tegyél meg mindent. te pedig azt. amikor csak lógtok a tengerparton. hogy leterítettük a plédeket. és megpróbáljátok kitalálni. Ez az egyetemes energia. Nem sokkal az után. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. angyalok. oszd meg az élményeidet. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. És ez az er . Feleségem. Igen. csíp s júliusi reggelen. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól.

Bólogattam. 18 A mai napig nem tudom. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. Alighogy a szavak elhagyták a száját. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. hogy az indiánok errefelé hittek abban. és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. Talán csak puszta véletlen volt. úgy t nik. a barátságos sólyom újra megjelent. különösen nem néhány méternyire egy embert l. hogy Isten üzenete nagyon fontos. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. az azt jelenti. Készen álltam rá. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. hogy nem igazán hiszek a babonákban. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. amit l mindenki elhallgatott. amikor olyan dolog történt. majd felszállt. majdnem elértem volna. az azt jelenti. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik.Tudtad. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. Lehet. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. amelyet el sem tudtunk képzelni . és soha nem láttam sólymot a földre szállni. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. majd leszállt közvetlenül mellém. amely megváltoztatta az életemet. Isten üzenni szeretne neked valamit. és elt nt az égbolton. ha egy sólyom leszáll melléd. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. majd ismét leszállt mellém. ami ellentmond alaptermészetének. ezúttal a társával együtt. tett két kört a fejünk felett. Nem hiszek a babonákban. Végül Lisa mondta ki.még legvadabb álmainkban sem. A sólyom kicsit maradt még. felkeltette a fi gyelmemet. a másiknak jelzés. amely végül egy olyan élethez vezetett minket. Az indiánok abban is hittek. Ha kinyújtottam volna a kezem. és pont. Mindannyian nevettünk. 19 . hogy csak egy sólyom volt. Tom.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . tett pár kört fölöttünk. Egy farmon n ttem fel. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. Nem tudom. hogyan is lehetséges ez.

de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. Nem tudsz megfeledkezni arról. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. amelyet az univerzum neked 21 . nem tudsz szabadulni attól a képt l. nyisd ki az ajtót. Engedd meg magadnak. hogy elérd azt a gazdagságot. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat. Lehet. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. hogy elfogadd Isten ajándékait. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. A legtöbb ember nem várja. hogy elfogadd: jó vagy. és vágysz az evilági jó dolgokra. amelyek err l tanúskodnak. Nem tudsz szabadulni attól. Lehet. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. Most jó dolgok várnak rád. amit igazán akarsz. hogy agyonhajtod magad. hogy segítségért imádkozol. Kérlek. nem vagy méltó arra. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. hogy megkapd mindazt a jót. az. hogy úgy gondold. de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. Elképzelhet . hogy jól szeretnél élni. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. ami neked jár.2. Az életedet alkotó események sorát szemlélve. Minden szent könyvben vannak versek. hogy jó dolgokat kapjon. FEJEZET Fogadd el.

ha visszautasítod valakinek az ajándékát. S t mi több. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. A férfi tehát meghalt. Már körülvette a víz. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. A benne ül önkéntes szólt a férfinak. A csónak így nélküle ment tovább. Ha visszautasítod a jó dolgokat. Az Úr majd megóv engem. a férfi kimászott a tet re. és ledobtak neki egy kötéllétrát.miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz.De akkor ² folytatta a férfi . és azt mondta: . nem. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. A visszautasítás nem jó . A helikopter erre otthagyta. . ez igaz. hogy jó vagy! szánt.Köszönöm. nem. nem. amikor a víz még magasabbra emelkedett. . mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. Mindig feléd fordultam. hogy szálljon be. Valaki. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre. Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz.Drága Uram. mert a földszint már víz alá került. Az istenfél férfi azt mondta: . Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. és csak feléd ² mondta a férfi. mert a folyó még mindig árad. ha gazdag szeretnél lenni. aki azt neked szánta. de túl is léptünk rajta. Egy helikopter szállt fölé. és fel kiabált a pilótának: . sem a másik félnek.Köszönöm. Ha valaki felajánlja. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé. akit elragadott az áradás. és arra kérte. A férfi a háza teraszán ült. valójában Istent utasítod vissza. Nos. Az az ember. 23 . Ha nem fogadod el azt a jót. hogy meghív ebédre. Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. A férfi ismét elutasította a segítséget. el kell fogadnod az ajándékot. H szolgád voltam egész életemben. Az Úr majd megóv engem. amikor egy ment csónak közeledett. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. Egy órával kés bb.sem neked. hogy szálljon a csónakba. Az Úr majd megóv engem. Az Úr egyetért en bólintott.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. valójában Istent utasítod vissza.Én nem szántam halált neked. akivel találkoznod kell. amelyeket felajánl.Igen. és az ajándékozás örömét attól. a középiskolában hallottam. És ez nem túl jó ötlet. A férfi ismét elutasította a segítséget. és így szólt: . Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki.Köszönöm. Megtagadod magadtól az ajándékot. aki megtanított. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. semmire sem számíthatsz. amelyet neked szánnak. és a mennybe jutott. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l.

hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. Játszottunk a h vös hullámverésben. Amint egymás szemébe néztünk. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk. életvidám. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. és mégis belépett ez az er s. Lisa. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton.3. áthívja a szomszédját. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. Megkönnyebbültem. még a hátamon is felállt a sz r. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. Bob úgy döntött. 25 . Bob mosolyogva azt mondta: . Hollywooddal. és ny gös. hogy Harry Truman az alelnök. aki valószín leg azt hiszi. Erre én azt válaszoltam: . Diane. Bob. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. Rokonszenves lesz neked. ég a b röm.Inkább ne. az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. hogy bemutassa nekünk azt az embert. Äakit csak szeretni lehet". El sem tudtam képzelni. nem érzi jól magát. Teljesen váratlanul ért.Marilynnek jók az összeköttetései. és nem tud átjönni. Fáradt vagyok. hatvanas éveiben járó asszony. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Heather. és nagyon megjött az étvágyunk. Elhatároztuk.

(Marilyn kés bb elmondta. ameddig csak lehetséges. hogy azt mondta. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. ha tudtam volna. Szerettem volna megismerni. És megfizettem érte. hogy ez a kölcsönösség törvénye. Marilyn szelleme magával ragadott. hogy féltem. sem az üzenetre. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. Marilyn elmondta. Így volt. amelyet Isten felajánlott. és sok embernek segített elérni a vágyait. és alig vártam az id t. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. És mégis visszautasítottam az ajándékot. Elég egyértelm nek t nt. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. amit még soha senkit l nem hallottam korábban.) Feltételeztem. hogy elhatároztam. akivel valaha találkoztam. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. és egyeztessünk egy találkozót. de azt az üzenetet kaptam. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. különleges üzenete van számomra (valami. Erre nem voltam felkészülve. sem az elektromossággal töltött találkozásra. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. A sólymok felkészítettek rá. hívjam fel.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. amely meghaladta mindenkiét. Brosúrákat írtam. mi az üzenet. egy fontos üzenet közvetít je. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra. ahogy zizeg a b römön. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. Marilyn tudta. ez azért történt így. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. amennyit fizetsz érte. és azt mondta. miként viszonyuljak az igazsághoz. komolyan gondolja a dolgot. Az egész nap e felé a cél felé tartott. miként lehet jobban boldogulni a világban. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. El ször egy. videókat és más marketinganyagokat készítettem. Sem a sólymokra. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. Amikor megkérdeztem. Épp nem volt nála a határid naplója. de már sokaknak elmondott). majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. mindenkivel egyetértettem. Sok éves küzdelem árán. szinte éreztem. hogy régebben azt oktatta. hogy er sen érezte. Lehet. Lehet. megragadta a vállamat. hogy nem tudtam. Igazából inkább kevésbé. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. Megismételte. örülne. ha találkozhatnánk. hogy költséggel jár a dolog. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. és megijedtem. Nem tudom. Én elvárom. hogy eredeti figura. A barátságos sólymok felkészítettek rá. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. ezért odaadta a névjegyét. Komolyan mondom. amikor végre elmenekülhetek. Marilyn hirtelen mögém sétált. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. 0. egy hirdet irodát. És fordítva: elvárom. Azt mondtam magamnak. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. szinte és egyenes volt. Azt is tudom. ezért elutasítottam az egészet. De szerintem az igazság az. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. hogy találkoznom kell veled. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. mi az üzenet. amit most tudok! 27 . ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. azt mondta. hogy megkapjam. és ez rossz útra vitt. Éreztem Marilyn személyes energiáját. Kifejezetten nekem 26 szól. mert nem akartam költeni a pénzemet. és jól csinálja. Olyan er vel bírt.

sem azon. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik. Soha nem szabad. Nem a szerencsén múlik. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. amely olyan csodálatos. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. Egy ajándék. Isten az élet forrása. Ez egy isteni. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Hogy is adhatna olyasmit. milyen keményen dolgozol. hogy b ntudatot érezzünk azért. mert elfogadjuk Isten ajándékát. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. gyönyör ajándék. hogy egész életed során elérd. Ez a sorsunk. a fenntartó. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. Isten gazdagnak teremtett. és ez nem más. Gondolod. És nem is a f nöködön. Ez az emberi lények valódi természete.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik. a házastársadon vagy a többi emberen. nem a szerencsejátékokon. keressetek és találtok. Gazdagságodnak egyetlen forrása van. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. sem az üzletfeleiden. zörgessetek és megnyittatik néktek. mint Isten. az els dleges mozgatóer ." Velünk született jogunk. ami másoknak árt? Ez 29 . hogy gazdagok legyünk. amely felett nem mi rendelkezünk.

A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. Átgondolta a hétvégén. elérhetsz. Én és az üres irodám . amelyen keresztülmegyek.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. amelyet megszerezhetsz. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. hogyan kérj. Ehelyett azt választottam. hogy vallásos légy. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. Johnnak dolgoztam. beteljesíthetsz. mintha semmi sem történt volna. de akkor ezt még nem tudtam. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. Nem kaphatunk mást Istent l. és élvezd. Ha tudtam volna. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. és arra jutott. Ma már tudom. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. Ez nem az a fajta b ség. beteljesüléssel és elégedettséggel. hogy úgy tettem. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. Az egyetlen dolog. Tudtam volna. amely felett nincs hatalmunk. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. Kérésedért cserében a tiéd. a szó legteljesebb értelmében. mit kell tennem. Tehát d lj hátra. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. de visszautasítottam. hogy nem dolgozik tovább velem. Isten jó. Ez jólét. akkor kinyit egy ablakot. hogy megkeresem a nyitott ablakot. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. amikor 31 30 . Megfutamodtam. amit most tudok. Megvolt a lehet ségem. megvalósíthatsz. Ám akkor nem tudtam. hogy kérjük. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. Nem kell. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában.az egész világgal szemben. hogy megtudjam. Igazán egyszer . Másrészt pedig veleszületett jogod. amelyet egy hónapja béreltem ki. hogy ha Isten bezár egy ajtót. hogyan éreztem magam. Két értékes hetet vesztettem azzal. hogy túl sok pénzt költ marketingre. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. megvásárolhatsz. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. Értettem volna a folyamatot. amit meg kellett volna tennem. hogy részesülj benne. Képzelheted.

hogy Diane nála járt. Végül úgy alakult. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. Hangosan hirdetem. Több könyvet olvastam. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. Ez volt az a pont. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt. mire annyira összeszedtem magam. és azóta is rendelkezésemre állt. A kezembe adott egy öt-centest.Hát. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. Köszönöm. . amit elmondott: . hogyan kell eladni. Tudom. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. Jól csinálom. Tudom. Tényleg ostobán éreztem magam. . amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. hogyan csináld. a kemény munkához és a focihoz.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. amit akarsz ² válaszolta. Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. Keményen dolgozom rajta. hogy felhívtam Marilynt. ahol két dologhoz értenek. és egy hónappal azután. beleértve a magas telefonszámlákat. ahogyan megkötöm az üzletet. Tudom. mi lett volna. aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak. John! Néha azon gondolkodom. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. hogy Nebraskából jöttem. Csak jutalékot adtak.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. hogy látnom kell magam el tt. tudni fogod. és több kazettát hallgattam meg a témában.Nos.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. Mit tud nekem mondani Marilyn. valahányszor munkára volt szükségem. nem volt fix fizetésem. majd feltett egy kérdést. amikor el ször talál koztam Marilynnel. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. mint bárki más. De amikor elmész innen. Tudom. és ez ma is így van. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. én nem akarok semmi olyat mondani neked. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam.Hogy elérd. Nem noszogattak. Ez öt hónappal azután történt. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. hogy el kell jönnie hozzám. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. hogy el ször találkoztunk. amit már ne tudnál. Mit tudna mondani nekem Marilyn. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . és azt mondta: 33 32 . de valóban szükségem volt a segítségére.

A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette.Rendben! Szeretnék egy új autót. A lilát választottam. de soha nem szerzed meg. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. Igen. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. de valamennyi vallást magában hordozza.. hogy válasszak. A titkokat. Szeretnék egy házat. amit t le tanultam. Szeretnék mindent megadni ahhoz.és mindig is az leszek. Elmagyarázta. hogy sikerrel járj. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. Elképzelni sem tudtam. ²Hát. ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel.. Azonnal elmondhatnám. Most megtanítom neked. ² 0. miként kérjem valójában. amit most röviden megosztok veled. hogy megvehessem azokat a dolgokat. hogy Marilyn a tettek embere. akiben megbízhatok. Nem vallásos. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Valaki. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát. Akarok egy új házat. Engem fogsz hibáztatni. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. és nem rosszindulatú. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. a nap süt. 34 Odabent megérintett a lakás békés. Szeretnék. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd. Lejegyezhetsz bármit. amelyekre nagyon vágyom. Ismertem már néhány életer s embert életemben. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet." Megállított. akit tisztelhetek. ² Írd le ezeket ² mondta. hatalmas energia. Egyfajta er s. amelyet a cip hordozhat. amit csak akarsz. mint inkább a miatt az energia miatt. szeretetteljes légköre. Egy szentélybe érkeztem. a madarak csiripelnek. hogy ismerem t . hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. Elmondta. amely egész valómat áthatotta. hogyan m ködik ez a módszer. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. Szóval azt szeretném. Soha nem ítélkezik. amilyen akkor az életem volt. miért m ködik ez a dolog. amelyet én éreztem azon a napon. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. nyugodt voltam. Büszke vagyok rá. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett. amely tudatta velem. most már gazdagabb vagy. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. Olyasvalaki. szóval vannak dolgok. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. Csak pozitív dolgokat mond. A virágok bimbóznak. kinyitottam. átsétáltam egy fehér lugas alatt. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. Mifélék? . Marilyn kiszólt. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. amelyet ben tt a jázmin. amit szeretnék. Megmutatta. Egy Új h t t. közérzetem pedig kellemes. amiket. és meleg szell lengedez. 35 . És ha nem m ködik. és azt mondta: ² Ha így írod. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. hogy lépjek be. Nem éltek ott gyerekek. Megkért. Biztonságban éreztem magam. mint amikor beléptél ide. szeretnél. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt.

Talán nyer a lottón. amelyben elégedett és boldog vagy. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. Az a fontos. vagy nincs. mint én. hogy olyan életet tervezz magadnak. amit kérsz. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. Ha pénz után sóvárogsz. amikor elképzeltem. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. akár nincs. Mindig olyan egyszer nek t nt. egy ilyen ügyes fickó. hogy pénzért folyamodtam. Megszámolom. Bárcsak tudtam volna azt. hogy gazdag leszek . A pénz valójában nem más. Egy napon milliárdjaim lesznek.. De akár van pénzed. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. hogy van-e pénzed. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. tele pénzzel. amit most elmondok neked! Soha..A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. A pénz jön és megy. Néha van. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. Egy napon lesz egy pincém.egyszer csak. máskor nincs. de hát az a nap soha nem jött el. 37 . Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. akárcsak Dagobert bácsinak. Hatalmas hiba volt. és fürd zöm benne. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom. függetlenül attól. mint forgalmi eszköz. az életed folytatódik.

és talált egy. sikeres vállalkozásunk. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. családot vagy új cip t ² akármit. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. Ehhez nincs szükség pénzre. gondoskodó. hogy azt kérj! Mondjuk. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. hogy szép. hogy pontosan milyen autót akar. Ez nem hirdetési trükk volt.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. Ezeket a dolgokat kérd . amit kért. mit kapsz?! Márkát. Ha nem tudod. 39 38 . és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. de borzalmasan vágyott rá. ki tudja. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. Lehet bel le ékszert. mit akarsz. Mert ha nem tudod. Ez kibillenti az egyensúlyt. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. ami a tiéd. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. amelyei nem tölt ki fogalom. nincs általánosan elfogadott pénz. Isten megteremti számodra. amit nem szabad kérned. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. fogat készíteni. hogy adja át neked a fenntartó szerepét. Isten tart el téged. de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. amit kérsz. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. vagy valakit. Ehhez csak az kell. ha kitalálod. Azt mondta. Az arany önmagában is értékes. semmibe vette ezt a szabályt. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia. és neki nincs szüksége pénzre. Képzelheted. az a pénz. jent. jobban teszed. autókra. így hát mégis pénzt kért. mit akarsz. hogy elfogadd a hagyatékot. de a pénzintézet hibázott.és az univerzum gondoskodik róluk. és semmissé teszi azokat a próbákat. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. Az egyetlen. utazásra. kérsz egy autót. Minden jó dolog Istent l való. amikor megnézte az e-mailjeit. Ehhez sem kell pénz. házat. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). hogy megbírságolnák. Kérj azonban pénzt. amelyek felett nincs hatalmad. bár t u d t a . új ruhát. hogy tudd. hanem valódi pénz. Amikor pénzt kérsz t le. Ehhez sem kell pénz. Olyan sport Lexust. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. hogy teremtsen. Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. Kérhetsz aranyat. Istennek semmi szüksége pénzre. Láttam már olyan pereket. Eva. megbízható autónk. azt kapod: semmit. ruhákra. Kérd a Teremt t. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. valószín leg megkapod. arra kéred t. mit akarsz. és neki küldte át az összeget. alaposabban is szemügyre vette a csekket. Egy héttel kés bb leesett az álla. tehát valódi dolog. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. Pénz. Az univerzum megadja. Amikor pénzt kérsz. és összezagyválsz mindent. Isten azt szeretné. Nyerhetsz autót egy perben is. soha. miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót.. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. És azt is tudta. és ki kellett találnia. Az egyik barátunk. amelyikre vágytál. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. akit szerethetsz. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. valójában arra kéred. amit elkölthetett vacsorákra. amelyet a kezében tarthatott. aranyunk és drágaköveink. ezért egyáltalán nincs szükség arra. Eva valóban megkapta. Amikor Eva lehiggadt. er s. mert az arany ásványi anyag. mindig van egy rés. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. biztonságos otthonunk legyen.

ha nem kéri a húst. Hamar megtanultam. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. Új-Mexikó délkeleti részén. Persze semmi olyat. Az igazság örök érvény . Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. Feltárom ugyanazokat a titkokat. akkor más kapja meg. peso vagy jen forrásai lehetnek. oly módon. Cindy elfogadta a húst. ahol ellazulhatunk. Teljesen ellazultam. Fontos. a kenyérpirítót. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. és lesd el a titkot. és komoly fejtörést okozott számára. Most én következem. amit akarsz. amikor nyert egy fél marhát.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . Nem volt állásom. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. Rengeteget tanultam Marilynt l. és ahol biztonságban vagyunk. és valóban a dollár. Mindig is tudtad. és cserébe kapott egy sorsjegyet. Azonnal tudtam. Mindenhol jelen van. Teljes és tökéletes biztonságban. az önbecsülésem. A lány azt mondta. Mindent eladtunk: a nagyágyat. 6 végzi a teremtést. Sok ingatlant elvesztettem. amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. Kérlek. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. amit korábban ne tudtam volna. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. vésd jól az eszedbe. furcsamód átváltoztam. hogy nála nincs mit l félnem. 41 40 . még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. Elhagyott az ön bizalmam. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. Megjelenik a zenében és az irodalomban. a kanapékat. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. csukd be a szemed. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. Én tanítalak téged. Tudod az igazságot. Ha gazdag akarsz lenni. Tarts velem. Energiát. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Biztonságban voltam. az Anna királyn korabeli székeket. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. Nem hív a hitelez m. amely megvalósítja. bár nem volt rajtam a cip m. te és én. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. és tudod. amelyek felett nincs hatalmunk. Hallod a harangszót. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. Menjünk hát együtt. senki sem utasít vissza. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. Készülj fel rá. együtt kellett élnem a feleségem húgával. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. Áthatja egész létezésünket. Kérd kifejezetten azt. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze. Végy egy mély lélegzetet.

A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned. A munkám lényege. Igen. De az igazság az. hogy a fejembe vettem. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. A legcsekélyebb fogalmad sincs. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. vagy ha éppen dolgozol. amit kigondoltam. mint az enyém. Semmi mást nem kell csinálnod. hogy tudtad. amit csak akarok. Most képzeld el. Képzeld el. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. létrehozta a csillagokat. Megtörtént-e már. Amikor felhívom ket. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. a galaxist . 43 . mit fog mondani a másik. egy gondolattal kezd dött. amit az emberiség létrehozott. Várj. miel tt még kimondta volna? El fordult-e.Általában nem veszem fel a telefont. ugyanezt tapasztalod. vagy üzletet kössünk. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. valamiféle megérzés. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. várj egy kicsit. hogy kétszer cs dbe mentem. csak kérni és elfogadni. hogy fel akartál hívni valakit. hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. amelyre szükséged van Rendben. kényszert alkalmaznod. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. Meg voltam gy z dve arról. a helyzet megváltozott. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. Újra és újra ezt hallom: . Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. Semmiben sem különbözik attól. és azonnal tudtad. Amióta ezt a módszert használom. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. ha azonnal tárcsáztam. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. amit a fejembe veszek. mindenható. amíg lecsendesülsz. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. Mégsem tudtam bármit megtenni. Nem kell könyörögnöd.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. amely el idézte az srobbanást. amint a sugallat megérkezett. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. hányszor fordult el . Nem is tudom elmondani. hogy minden. milyen er vel bírsz. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. Képzelheted. és lehet ségem volt rá. és arra kényszerülsz. érvelned. az üzenetrögzít jelentkezik. hogy bármit meg tudok tenni. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. legfels bb energiával. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. Te megrendelsz valamit. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. hogy így volt. hogy belemerültem a munkámba. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. Az univerzum megadja számodra az id t. és csak azután hívtam. hogy álmaid párja . Ma már semmi különöset nem teszek. Miért kell agyonhajtanod magad. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. hogy elfoglaltnak t nj. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. de valami miatt most mégis megtettem. és örülök. elmondom kés bb. Hogy mi a kulcs a sikerhez. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam. Ez elég bosszantó. Ez ilyen egyszer . Mindenesetre én így voltam ezzel. Ritkán fordul el . de túl is mutat azon. Tudjuk. és az energia teljesíti. hogy többször kell felhívnom valakit. hogy ajánlatot tegyek neki. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon.az élet mai formáját. láthatatlan kötelék vezérli ket. Most itt az ideje. Az si. Felvette a telefont. politizálnod. hogy megláttál valakit. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. hogy elérjem. hogy elérjem. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. El ször leírtam a nevét. és fogékonnyá válsz. Úgy érzik. és az jelentkezett. valószín leg tévedsz.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. mégis mindent elérek.

hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. találd ki. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. Lejjebb is engedték az árát. mint a Äkis Mercedesre". és azt mondta. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. V-8-as motorral.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. (Még azok is így vélekedtek.kérdezte. Elhatároztam. a tudatalattid megteremti. Ellen rizte a kérvényemet. Erre nemet mondtam. hogy elkeljen. És újra meg új ra. az már az akaratodat tükrözi. Elmentem a bankba. hogy minden vágyaddal teljesítse. Ha azt gondolod. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. . Ha azt hajtogatod. gazdag karácsonyt tartani. majd azt mondta: . hogy ha szegénységre gondolsz. valóban nem lesz elég pénzed rá. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre. de meg is szüntették a hitelemet. Az elme kreatív energiája végtelen. Leírtam. akkor úgy lesz. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. k tévedtek. nagy. hogy minden számládat kifizeted. Megállapodtunk. . azzal jólétet teremtesz. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. Ezt hívják úgy. de egy évvel hosszabb a futamid . A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. akkor szegénységet teremtesz. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. hogy nem volt tudomásom arról. és hazamentem. Ha azt mondod. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. Megpróbáltam tudomást sem venni róla. amikor is kaptam egy levelet. Az én autóm volt. mint kellene. Nem elég. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. és megkérdeztem. akik nem kaptak érte jutalékot. Másrészt viszont. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. Ha aggódsz. amit kérsz: kevesebbet. Körülbelül egy hét telt el. hogy hiányt szenvedsz valamiben. vagy van valakid. amíg a hitel lejár. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. ahol két hónapja állt. hogyan m ködik a módszer. de senki nem vette meg. hogy szeretnék egy Mercedest.Rendben. Most elmesélem. és azt is elárulja. Szóval újra leírtam. Töprengett egy percig. és válaszaimat beírta a számítógépbe. új házad. mi lesz. Mert akármire gondolsz. És éppen ez a bökken . már szinte munkanélküli is vagy. amire mindig úgy gondoltam. Én pontosan azt kértem. új autód van. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. Egy BMWkereskedésben találtam rá. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra.Hitelt egy új Mercedesre. akivel megoszthatod az életedet. És mindez az elme hatalmának köszönhet . hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. Ha jóindu45 .‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. Ez azt jelenti. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. Felhívtam. amelyet továbbra is akartam. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. ha gazdag gondolataid vannak. Ha azt mondod.Akkor mit akar? . Bármit is akarsz. hanem hitelszövetkezet is. aki azt javasolta. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. Nem tehették. amelyet szerettem volna. És ez a teremt energia alig várja.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. Magam teremtettem az el finanszírozást is. Végül azt mondta. amit valaha láttak. hogy el fogod veszíteni a munkádat. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. megkapod. amely arról tájékoztatott. Pontosan azt fogod kapni.

Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. Amit adsz magadból. Akármit bocsátasz ki a világba. Ha boldogságot. hogy az már most is a tiéd. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. az visszatér hozzád. és elhiszed. de ellentétes irányú következménye. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. Kérlek. azt legalább tízszeresen kapod vissza. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. latúan gondolsz másokra. Amit kisugárzol. az életed megtelik szeretettel. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. Ha arra a jó dologra összpontosítasz. hogy igaz. Jegyezd meg. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. hogy bántson vagy segítsen téged. a munkádat. megsokszorozva kapod vissza. akkor fejl dsz és kivirágzol. Ez a megsokszorozódás törvénye. úgy arat. Tudod. tengernyi idegességet kapsz. de sok vonal tér vissza hozzád. Ha idegességet sugárzol. amit el akarsz érni. 46 47 . akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni. akkor a boldogság egész tárházát.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. Ha szereted az életedet. hogy el segítse sikeredet. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l. olyan gazdagság les: a jutalmad. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. Azt azonban valószín leg nem érted. Ha negatívat.

Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. pusztán azért. Ráadásul nem azért vagyunk itt. de szüksége volna a pénzre. amiben biztos lehetsz. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. amire nem vágysz. Egy barátn m. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. Tudod. a barátaink vagy a szeretteink miatt. 49 . hogy kötelessége a legjobban bánni vele. hogy ítélkezzünk. egy délután felhívott. hogy ez igaz. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. Mindez csak árt neked. írsz vagy gondolsz. Egész életedben ezt hallgatod. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. Úgy érezte. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. a szomszédok. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. ami kellemetlen számunkra. Ráébredt. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. hogy vissza fog térni. Azért vagyunk itt. hogy gazdaggá váljunk. kedves. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. nem vár t le semmit. rosszindulatú. mert mások. aki kit n egészségnek örvend. Ez egy olyan probléma. nagylelk és tör d szavakat. Túl egyszer hagyni. Túl egyszer másokat gy lölni. ha a gyerekekr l van szó. annak az átkozottnak. Könny kigúnyolni ket. Túl beteg ahhoz. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. mint amikor el ször találkoztál vele. Rájött. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. Megváltoztatta a hozzáállását. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. ami vele történt. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. Már annyit hallottad. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. Ha szeretetteljes. amennyire csak tud. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. Amikor rosszat mondasz másokról. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. és eltörte a kulcscsontját. Úgy döntött. azt kapod. mire a fájdalom visszatér. a f nökeink. magadat bántod. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. Azzal védte meg magát. és az élete hirtelen der sebbre fordult. Amit adsz. hogy ha galád. Az egyetlen. A férjével mi ndi g veszekednek. Amit pedig kibocsátasz. Elmondta. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei.#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. azt sokszorosan kapod vissza. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. hogy dolgozni menjen. negatív energiát bocsátasz ki. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. Ennek persze az ellenkez je is igaz. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. hogy a fi a el es et t a robogójával.

A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. Képzeld el magad. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. Ahogy apám szokta mondani: . hogy egyedül maradhatsz. a munkatársaid. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. a családod. hogy folytathasd. Mindez rajtad múlik. és te most megtanulsz egy új módszert. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész." 50 51 . hogy jól csináld. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. azt gondolván. Jobb. A tanulás munka. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ². hogy jegyzeteket írj. amíg ezen dolgozol. megér annyit. nem nyomasztanak kötelezettségek. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. ha nem zavarnak a barátaid. és bocsáss meg magadnak. szerezz be egy vonalas füzetet. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. amit megéri megcsinálni. állj meg. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz. hogy befejezd a következ fejezetet. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. csak azokat mondd ki.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. majd javíts a gondolkodásodon. Ahhoz.A munka.

amit szeretnél. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. és az univerzum dönt. és akkor elérheted. A lényeg. Kezdjük azzal. Ide kés bb írsz majd. Csak a lap egyik oldalára írj. hogyan. hogy eldönt d. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. Lapozz egyet. Elképzelhet . az isteni inspiráción. jobb élet felé. Most pedig elmondom. A különbség benned rejlik. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre.7. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. nem is akartad igazán. Kérsz valamit. és megkapod. Nyisd ki. és mindig hagyj ki 53 . hogy megtedd az els lépéseket egy új. mint szegényen. amit Isten nem szán neked. amit meg kell tenned. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. mit akarsz. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. hogy olyan dologra vágysz. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. hogy elképzeld. Az egyetlen. Ha nem.

Úgy éreztem. Az univerzum ezután megadja neked. hogy teremtesz valamit. tégy úgy. írj egy listát mindenr l. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. engedje meg. Nem fontos. a tudatalattid azt hallja. 2. soha nem kapsz lehet séget arra. Nincs új autóm. Ha a jöv be teremted. hogy gazdaggá válj. Az új házamban élek. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Miután kicsit már kipróbáltad. így azonnal élvezheted. 3. Ez fontos annak érdekében. Feltételezem. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. 4. amelyek azt kérik az univerzumtól. és szünetet rendelnek el. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. hogy akarsz például egy új autót. hogy megvan? A válasz erre az. Csak az egyik oldalra írj. amelyekre vágysz. Nagyon jól éreztem magam a színházban. Én sokat teleírok egy hónap alatt. vagy szegényesek a forrásaid. hogy anyagi gondjaid vannak. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". Ez eleinte nehéz volt számomra. Ha abszolút nem akarsz új autót. amit akarsz. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. Az univerzumnak egyszer . csináltál-e már ilyet korábban is. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. és kidobhatod. hogy szeretnél valamit. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Azért írsz csak a lap egyik oldalára. Itt egy példa arra. Szeret .K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. amely szerint korlátlan készlettel. most elkezdjük a listát. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. ahogy elmondtam. Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. Nem vagyok ott veled. A második oldal tetejére írd fel: A listám. romantikus kapcsolatban élek. mintha hazudnék vagy csalnék. 6. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. és csak a lap egyik oldalára. Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. tör d . hogy alkalmazd a b ség törvényét. Gondolkodj nagyvonalúan. Vigyázz. Készítsd el a listát pontosan úgy. Nos. amit és amikor akarsz. Remélhet leg te tudod. amit szeretnél úgy. Van egy új kanapém. hogy AKARSZ egy új autót. de akarok egyet. Valami kézzelfoghatót.a holnap soha nem jön el. mit akarsz. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. Most készíts egy listát. azt a látszatot kelted. 8. hogy AKARNI akarsz egy új autót. de nem most. amit használhatsz. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. 7. Rengeteg hely áll rendelkezésedre. Van egy új székem. azzal valójában azt mondod. Imádom az új munkámat. mintha már a tiéd is lenne. Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. Feltételezem. A listám 1. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. hogy élvezd kívánságod tárgyát. amelyre valaha is szükséged lehet. Akkor miért mondjam. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. Rengeteg új barátom van. 5. hogy várjon. hogy ne írj olyasmit. amit hallani akar: új autód van. mintha szeretnél. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. Egy csodás estét töltöttem az operában. vagy. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. Karcsú vagyok. mint kódokra. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. 55 . Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. amit most akarsz. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. Azzal. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. azt mondod az univerzumnak. csinos és egészséges. hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. hogy b ségben élj. Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. Ezt akarod? Természetesen nem. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. és nem tudom pontosan. az adott pillanatban. Ezzel eléred. írj egyegy kívánságot minden második sorba.

Fantasztikus a szexuális életem. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. de soha nem vezette. és képzeld el. és megkapod. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . amit szeretnél. de valóban akartam egyet. Ez a tiéd. Ezután érezd azt az örömöt. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. amikor el ször hazavezetsz vele. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. amit altkor érzel. 15. hogy elkészíted ezt a listát. amit akarsz. Lehet. és mik a vágyaid. új volt. Wolfgang azt mondta: 56 . mit kérsz. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. egyszer . Akármit. Képzeld el a b r tapintását és illatát. Vagy olyan autót ajánlanak. 10. Menj el egy autókereskedésbe. Amit kaptam. amelyiket kérted. Ez lehet séget ad az univerzumnak. Nem gondoltam. Aktív társasági életet élek. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed. írd le a dolgokat. Valójában ez a titka annak. Én el ször leírtam. = Megkapod. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. írd le azokat az üzleteket. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. Olyan hosszú lehet. Képzeld magad a kormány mögé. hogy megkapj bármit. hogy megszerezted. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. hogy megismerje. és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. Képzeld el. Rajzold meg a körvonalakat. szóval leírtam. A képnek tisztának kell lennie. Azzal. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. amit kértem. Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. amely valaha felvet dött. közvetlenül a kereskedésb l. amely összetartja vágyaidat. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. milyen élvezni azokat a dolgokat. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. amelyet a tárgy birtoklása kelt. Kés bb német szerel barátom. Valójában addig írd. szó szerinti megfogalmazásban. 13. Új leped im vannak. Most érezd a szétáradó örömöt. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. hogy széles választékot nyújtson számodra. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. Azonban a lelkesedés az. amelyeket meg szeretnél kötni. amilyet csak akarsz. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. Az apróságokat is le kell írnod. Részt veszek egy tengeri körutazáson. Írd le. A bevételem sok. mint hittem benne. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. hogy van egy zöld Mercedesem. kényszerít erej kívánságokká változtatja.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. amelyeket meg szeretnél tenni. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. És az univerzum mindig a szívedbe néz." A lelkesedés rugalmas kötelék. kimerítetted minden vágyadat. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. amit akarsz. amíg már úgy érzed. hogy már a birtokodban van. A lehet legkevesebb melléknevet használd. Képzeld el. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. Lásd magad el tt a kívánt színben. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. amit akarsz. a Äkis Mercedes". Írd le. megbízható és folyamatos 14. és zöld. Lelkesedj ezért az autóért. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. csak írd le. és nézd meg minden szögb l. amit leírtál. amelyet valaki megvett. Inkább csak kívántam. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. Most csak durván vázold fel a dolgokat. hogyan akarod élni az életedet . A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. Tedd valóságossá önmagad számára.

Menj. lásd magad el tt. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. Próbálj fel néhányat. ahogy leírtam. és képzeld el. függetlenül attól. Nem kell kiérdemelned. Akármit akarsz ² érintsd meg. kövesd ezt a rendszert. hogy elérd a gazdagságot. és a maradékot elutasíthatod. elérned vagy teljesítened semmit. hogy kérj és várj. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. Most is akarod. Azt fogadsz el. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. és nézd meg a h t t.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. amelyeket meg akarsz szerezni. Úgy képzeld el ezt az otthont. amelyre szükség van ahhoz. Ne te keresd. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. Mert teljesen mindegy. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. Ha új kapcsolatot szeretnél. Kérlek. Járj esküv kre. Tedd valóságossá a dolgokat. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. a tapétát vagy a medencét. Nézd meg minden szögb l. A te dolgod. Lépj tovább. Kukkants be minden egyes szobába. Nem kell befejezned. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Nézegess jegygy r ket. Maradt még néhány részlet. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. mi minden lesz a lakásodban. valamennyi a tiéd. miben hiszel! Tégy úgy. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. Senkinek sem számít. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. Az univerzumnak sem. Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. amit akarsz. 58 59 . Azok a tieid. Teljes mértékben rajtad múlik. amelyeket szeretnél. hogy miben hiszel. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. amiket kértél.

Annyi oldalt használj minden dologhoz. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. Ezután már az univerzum dönti el. Azért hagyod ki ezt a helyet. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. mit szeretnél elérni az életben. amelyeket akarsz. A lap tetejére írj fel egyvalamit. mikor. most is bizonyosodj meg arról. összpontosítást és er feszítést igényel. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. Most írd le részletesen. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. hogyan jutsz hozzájuk. és valóban megkapod-e. Már megvan a lista arról. Elképzelhet . 61 . hogy az elméd segítségével megteremts valamit. Gazdag vagy . hogy megzavarnának. mint másokat. mintha már a tiéd lenne. hogy kés bb b víthesd a listádat. El ször leírtad azokat a dolgokat. Most részletezni fogod a listádat. hogy úgy kell leírni az autót. Az. Minden sor egy elrendelés. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet. Hagyj ki minden második sort. Mellesleg van egy különleges oka annak. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. amelyeket jobban szeretnél. Ezek valóban olyan dolgok. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. például: Az új autóm.8. amennyire szükséged van. milyen autót szeretnél. Ne felejtsd el. Minél összetettebb egy elrendelés. hogy csak egy leírás kerül egy sorba.

Az új autóm belseje kávészín . amennyire tudsz. és a vonzás törvénye összehoz minket. ott volt a bézs táska. akik a legjobbat akarják nekem. ha te egy alig használt. ahogy én itt. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal. Légy annyira pontos. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. húszlemezes CD-tárral.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. ahányat csak szeretnél. Leírod az életed körülményeit. Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. 21. Kéréseidet vajon az isteni jog. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. túl hosszú ebédszünetet tartott. amit akarsz. az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. 8. 2. Akárki vezeti is az autómat. 11. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. Ez a legmegfelel bb autó számomra. Kérj az univerzumtól mindent. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. tökéletes biztonságban van. Csak azok utaznak az autómban. mert cip t nézett. Új autóm ugyanúgy keres engem. egy n érkezett. Van benne CD-lejátszó. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. 15. Igen. Nem terheket keresel. Az új autóm motorja 12 hengeres. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. amelyik ment a cip jéhez. Minél részletesebben fogalmazol. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. 3. amit csak el tudsz képzelni. akiket szeretsz. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. amelyre vágyott. Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. pontosan úgy. Az új autóm fekete. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. 62 7. hogy meghatározd a paramétereit 63 . hogy megebédelt volna. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. Készítsd el úgy. 18. 12. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. Az új autóm egy Mercedes. szeretetben és megértésben. Meg is vette. 22. Egy kellemes. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. Az új autóm b rkárpitozású. Az is lehet. 13. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. 16. Elképzelhet . 9. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. Védd magad és azokat. aki táskákat árult. Az autó tökéletesen m ködik. 19. használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. Az a dolgod. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. Ez az értelme ennek a feladatnak. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. 5. Az autóm vezet ülése állítható. Amint belépett a munkahelyére. és javaslom. annál jobb. amelyet az univerzum nem szán neked. 4. Írd le. 17. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. amit akarsz. az isteni inspiráció. A Mercedesem egy S-600-as. Az autómra kiváló garancia van. 6.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. Kiváló hangszórók vannak benne. mint ahogy megvetted az autót. De mi van. és visszarohant a munkahelyére anélkül. ahol megtalálta a lábbelit. mint én t. Van benne rádió. így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. 20. hogy neked jó legyen! Legyen. Ideges volt. 10. Van benne pohártartó.

Kényelmes ülés esik rajta. gazdag életedet részletezed. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. és írd hozzá azokat is. hogy hozzáadj még pár részletet. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. kellemes mintája van. Új otthonom ugyanúgy keres engem. A medence f tött. 13. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. Az új kanapém világos szín . 4. Új otthonom nagy és tágas. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. és határozz meg egy új dolgot. lapozz a következ oldalra. Öt hálószoba van benne. 8. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. 12. Az otthonom a saját tulajdonom. Új otthonom teljes kör en biztosított. amennyire csak lehetséges. A kanapém 1. mint például: Az otthonom. mint amilyen az otthonod. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. 14. 9. 6. Most éppen a saját új. 11. ahogy én is keresem t. 65 . 7. Talán vissza akarsz majd térni. Az új otthonomban élek. 2. amit csak akarsz! A több mindig jobb. amit akarsz. 9. Bizonyosodj meg arról. 3. 4. Van egy csodás úszómedencéje. 7. Könnyen kifizetem. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. ahogyan én keresem t. a többi rövidebb. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. 15. szeretetben és megértésben. 5. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. hogy leírtad az autót. Házam van. Az új kanapém keres engem. 8. 6. Kérj mindent. amelyet akarsz. szeretetben és megértésben. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. új kanapém. 16. és a vonzás törvénye összehoz minket. akik a legjobbat akarják nekem. 64 Az otthonom 1. Jól megtámasztja a hátamat. 10. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Modern. Határozd meg a paramétereit annak. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. Alább két újabb mintalistát találsz. Térj vissza vágyaid listájához. 3. Ahogy megfogalmazod a részleteket. és a vonzás törvénye összehoz minket. 2. amíg már mindent részleteztél. Csak azok jönnek el hozzám. Van egy gyönyör . amire az elméd vágyik. 5. 17. Három fürd szobája van. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz.

belenézett a vasárnapi újságba. Ez az elengedés. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. Úgy éreztük. Nagyon sok jó ágyat láttunk. Nos.) Beleírta az említett sorokat is a listába. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. miért kellett ezeket szerepeltetni. helyre: Äugyanúgy keres engem. Egészen addig. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. Legid sebb lányom. Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. amit csak találtunk. A feleségemmel elhatároztuk. mit szeretne. és aludtam egyet a focimeccs el tt. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. a 8 -9. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. megtalálja-e az ágyát. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. amit más akar.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. inkább led ltem kicsit a kanapéra. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. már megvan az ágy. amely által sokkal könnyebben megtalálod. Elmondom. Soha nem gondoltunk a Searsre. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. Annyira kellemetlen volt már. de ez egy óriási akció volt. hogy az univerzum meg tudja mutatni. akármit is akarsz. Pénelopé pedig elment a barátjához. Belefáradtam a nézel désbe. amely igazából az érzéseidr l szól. Megkértem a lányomat. hogy megvan-e. amit akarsz. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. döntenie kell. Másnap elmentünk. Jobb volt. Egyetértett velem. és saját lakásba költözött. Amikor odaért. Néha ezen múlik. és jelent sen leárazták. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. de egyiket sem vettük volna meg. hogy kap t lünk egy ágyat. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. nem vehettünk meg semmit egészen addig. hogy végül azt mondtam a lányomnak. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. amíg fel nem hagytunk az aggódással. hogy írja le. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. (Nem szabad leírnod azt. merre nézzünk. Ez a leválási szakasz. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. Szóval ahelyett. hogy eléred-e. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". én nem vagyok egy nagy vásárolgató. mint én t". Valójában már nem érdekelt. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 .

miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. amely megnyugtatja a lelkünket. mennyire spirituális. Teljesen mindegy. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. Azzal. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik. Szükségünk van barátokra. hogy ezt az életet éljük. Senki sem tökéletes. a kedvesség. Szóval. a megértés és a tolerancia. biztonságos otthon. egyikünk sem tökéletes. ha van egy csomó mindened. akit szerethetünk. Hibákat követünk el. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj.9. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. mint a türelem.ez a valódi oka annak. okos vagy gazdag valaki. és egy családra. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. Légy a vendégem! Ehhez jogod van. Megérdemled. és bens séges. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . Ez egy tökéletlen világ. tanulunk . Azért vagyunk itt. mint egy új autó vagy egy szép. Szükségünk van egy társra. Ez azt jelenti. a jóindulat. amelynek gondját viselhetjük. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. a szeretet. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. hogy leírod. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. fejl dünk. gyöngéd kapcsolatra. akikben megbízhatunk. és mi ennek a világnak a részei vagyunk.

11. akár egyedülálló. 12. És az is lehet. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. milyen házasságot szeretnél. Végig egyetlen személynél kell maradnod. Határozd meg. Ha jobban érzed magad valakivel. és élvezzük az együttlétet. Minden gyermekünk egészséges. amit teszek. viszontkeres engem. Ez a gyengeség összezúzhat téged. 4. amelyet keresek. és én is h vagyok hozzá. 17. 23. 3. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. Lehet. 18.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. ha nem azt szeretnéd. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. 8. Biztosítja számomra a szabadságot. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el. A lelki társamhoz mentem hozzá. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. 22. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". Módosítsd úgy. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. Akar házas vagy. A házasságom 1. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. mikor. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. amit át kell gondolnod. elgyengülsz. amelyek boldog. hogy ez egy gyakorlat. hogy még jobb társat találj. ami az alábbiakban le van írva. 14. ha a kapcsolataidról írsz. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. 21. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. és a vonzás törvénye összehoz minket.és fordítva. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. akár férfi. Támogat mindenben. mert csak azt kaphatod. akár n . hogy feladta a munkáját. sikeres élethez segítenek. mert örökké sajnálni fogja. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . írd le most azonnal. szeretetteljes. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. és mások sem t led. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz. Nagyon jó barátok vagyunk. 6. Ez a te életed: azt válaszd. amit kértél. Soha ne írj olyat. szóval. hogy ÄJohn szeret engem". 2. 7. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. Van még valami. szeretetben és megértésben. 9. Ez egy jól m köd házasság. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. ÄJane feladja a munkáját. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. Nem tudhatod. 10. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. hogy önmagam lehessek . Ha feladod a személyiségedet. Rengeteget szórakozunk együtt. 19. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. hogy a jöv mit tar71 . ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. bármikor megváltoztathatod. Ugyanez igaz az emberek esetében is. 15. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. 70 16. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. a gyermekeidet és a házasságodat is. egyik sem növekszik megfelel en. jó fizetéssel". 13. 20. a partneredet. A házasság. Spirituálisan összeillünk. 5. Boldog családot alkotunk.

ha valaki más irányítani próbálná az életedet. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. lehetetlent kérsz. Soha ne kérd. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. lehet. Te sem vennéd jó néven. Ez minden személy saját felel ssége. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. Még ilyenkor se er ltesd. és imádta a gyermekeit. és hagyd. amely több. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. amelyet együtt vesznek. és a dolgok maguktól alakulnak. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. Lehet. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. ami veszélyes dolog. mint két személyiség együttélése. Akkor írd azt: Tudom. míg az a munka. vagy tartós kapcsolatban élsz. ha nem érdekli a dolog. ami neki a legjobb. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk. A változás . hogy a saját házasságomat megóvjam. hogy megkapták a hitelt a házra. aki hozzáment egy negatív személyiséghez. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. Olyan egységet. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. mint a jólét er dje. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. Azt nem határozhatod meg.és nem a tökéletesség . házasságot teremts. hogy másoknak mire van szükségük. hogy a férj azt tette. hogy váljon el. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. mit tegyen. hogy megmondd valaki másnak. és tudni fogod. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. A férje mind fizikailag. Lehet. A legjobb. nem tudom. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. ami kor kilencéves voltam. Mindenki követ el hibákat. És ami még fontosabb. mire megértettem. Az egységetek olyan létezést teremt. és eldönt d helyette. energikus és vidám n t. Kérj megbízható. Valójában éppen az az élet célja. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. 72 mind érzelmileg bántalmazta. személyesen. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. Ilyen nem létezik. Ha megpróbálsz irányítani valakit. talán több kárt okozol. Erre nincs mentség. Érzelmileg megviselt a dolog. mi a jó neki. Természetesen nem támogatom. majd talált egy kit n munkahelyet. hogy a válásuk nem az én hibám volt. azonosságot. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. és hagyod. Kérd. Ez a n els háza. Lehet. Ismerek egy gyönyör . h séges társat. amit te szeretnél neki. hogy jobb emberré váltam. de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. és hogyan viselkedjenek. amely úgy m ködik majd. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. hogy azt akarod. hogy mások vigyázzák a maguk életét. Miután egy órát náluk töltöttünk. és végre lehetnek olyan dolgai. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. ugyanakkor hagyod. Emlékezz arra. mit kell tenned. hogy együtt maradjatok. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. Ez az univerzum törvényének megszegése. És mindig keményen dolgoztam azért. aki királyn ként bánt vele. A fák ferdén n nek. mint hasznot. nincs rá mentség. a helyzet gyorsan megváltozhat. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. A szüleim elváltak. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. Lehet. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. Elvált. ahol találkozott egy másik férfival. Sokat gondolkoztam rajta. mert már láttam válást testközelb l. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. Vázold fel a körvonalakat. Kérd a hibátlan kapcsolatot.az egyetlen állandó dolog az életben. hogy John a sajátjával foglalkozzon. hogy mégis tudni szeretnéd. az egész családom arra buzdította. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk.

és jobban illenek az életedbe. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. Ha úgy gondolod. Azután lelkesedj érte. akadályoznak a fejl désben. Ha jachtot akarsz. Szánj rá egy kis id t. A partnereim. akik nem szolgálják a javadat. Az univerzum végül megadja neked. írd le a többi kapcsolatodat is. hogy egy kapcsolatnak vége. és akár abban is. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Lelkesedj . Valamennyi a tiéd lesz. milyen életet akarsz élni. Ha valaki. Búcsúzz barátságosan. írd le. ami a legjobb számodra. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni. Azért vagy itt. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem. Hagyd. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. hogy magadat fejleszd. amit el tudsz képzelni. Most pedig fogalmazd meg pontosan. Írd le a munkát vagy az üzletet. Hagyj ki néhány oldalt. Nehéz terhet jelentenek. más helyekre menni. ha hagyod. Az alkalmazottaim. Pedig spirituális fejl désed az. Mindig kérd.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz.. Mások kés bb visszatérhetnek. ebben az életben. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. Ismételd ezt meg: A vev im. a kapcsolatot. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. milyen ügyfelekkel. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. szolgálhatod a legjavát. Hajts a legnagyobb dologra. hogy már tudod. Ne kérd. Azok. akiért aggódsz. amely tele van álomházakról készült fotókkal. Lehet. miként írd le a kapcsolataidat. hogy tanulj és fejl dj. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. más emberekkel találkozni. akik a legjobbat akarják neked. akik közelebb állnak hozzád. Végül minden akadályon átléphetsz. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. elsodródnak mell led. Minél el bb határozod meg az életedet. Neked nem az a dolgod. hogy néhány régi barátod melletted marad. amit el tudsz képzelni. A kapcsolat beteljesítette célját. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd. Ez a te életed. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. Egy napon arra ébredsz. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. Vegyél egy magazint. amelyre vágysz. A keresked im. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. tégy magadnak egy nagy szívességet. írd le. vagy ahogy csak akarod. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. amely megengedi. annál könnyebb lesz az életed. hogy megtaláld a megfelel társadat. Akármilyen nehéznek is hangzik. A munkaadóim. vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. Tervezz el re. és minél el bb kéred. Most rajtad áll. Most. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. Azért vagy itt. és új kapcsolatokat. kertésszel és szakáccsal együtt. zárd le szeretettel. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. A megbízóim.. Védelem alatt állsz. hogy meghatároztad a házasságodat. 75 . hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. Ha palotát akarsz. Tágítsd ki elméd határait. A gazdagság egyfajta elmeállapot. repül gépleszálló-pályával. 74 Most. ha kéred. A harag és a sért dés nem segít az utadon. ha nem is barátként. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. Ha egyszer azt kéred. Olyan barátaid lesznek. hogy készíts néhány valódi tervet. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. címszó alatt is. hogy lásson munkához. de közli az univerzummal. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. akármit akarsz. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. Ez semmibe nem kerül. írd le az épületet f -komornyikkal. a dolgok megváltoznak.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. amelyik a legjobban tetszik. lehúznak. nagyon negatív. Az üzlettársaim.

akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. amelyet el szeretnél érni az életben. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. amelyeket leírtál. És ennek jó oka van. hogy gazdagabbá válj. hatalmas lépést. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. Leírtál egy cso mó dolgot. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet. Azok az emberek. Másfel l elengedhetetlen. ha azt akarod. hogy részletezd az életed vágyait. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. Korlátok nélküli. Azok a dolgok. csak rád tartoznak. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. ha vetek egy pillantást az oldalakra. bár meg is teheted. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. Én csak lapozgatok. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . írd csak le! Elég. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 .10. Amint eszedbe jut még valami. és a tudatalattim munkához lát. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. gyakran kételkednek.

és elhalasztod az utazást Hongkongba. hogy megnézze a piramisokat. hamarabb megkapod. kötelez nek érezheti. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. hogy ez nem a megfelel id . ahová akarod. amikor a vágyaidról beszélsz. de nem elég ahhoz. még több távozik ebb l a becses gázból. hogy elvigyen oda. Emlékezz vissza. maradj csendben. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². harmonikus kapcsolatra vágysz. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. Van benne egy kis hélium. Lehet. hogy tudnátok. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. hamarabb eléred. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. hogy leírod a vágyaidat. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. az hat rád. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. Ha egy autót akarsz. Kezeld szeret kedvességgel. hogy helyre tegyen téged. és pusztán tudattalanul gondol valamit. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. Neki sincs fogalma arról. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. hogy a vágyad. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az.4". Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. Kifelé mindketten dicsérnek titeket. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. megteremted ezt a léggömböt. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. de nem Hongkongba. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. és megmutassa a szörny valóságot. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. és rizd isteni oltalom alatt. írd le a vágyaidat. hélium távozik a világegyetembe. hogy elszállítson a célodhoz. mindennap töltögeti egészen addig. amelyek után is sóvárog. Ha szeretetteljes. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. Igen. Azoknak az embereknek. irigységet vagy dühöt erezhet. hogy ez a terv veszélyes. amit akarsz. Pontosan ez az a rosszfajta energia. nos. Diane mit ír le. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. Ha nem érti meg a dolgot. amíg elég nagy lesz ahhoz. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. és tudattalanul azt gondolja. Képzeld el. hogy a feleségem. 79 78 . találd ki. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. Nos. hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. Azzal. hacsak nem szerepelek én is benne. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. és ezt elmondod két barátodnak. De ez a te életed. ahogyan azt látja. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. hogy ha valaki ismeri a terveidet. hogy elmenjünk ² mondod. és támogatnak. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. Képzeld el. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. Ezzel biztosítod.

Te még mindig akarod. egy állás vagy a kapcsolatunk ².4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. Eldöntöd. ez furcsán hangzik. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. vagy sem. a siker csak átmeneti. ha tudsz!" Ez nem az a játék. Érintettük már a témát korábban is. Csak te olvashatod el ket. de próbálj elszakadni t le. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. amit kértél. lelkesedsz érte. Emlékezz rá. Javaslom. hogy ne hagyd figyelmen kívül. Ez nem azt jelenti. leírod. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. Nem foglalkozol tovább azzal. A jutalmad a játék: ÄKapj el. Ha nem. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. Mindig légy boldog abban a helyzetben. tudod. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. Határozd meg a vágyaid részleteit. Most már a leválás az ajtó. hacsak nem szerepel benne. ott lesz. nem fogod megkapni ket. hogyan és mikor kapod meg. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. amit írtál. amid van. Ám megtanul81 80 . Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. Te megteremtetted papíron. és beszélnünk kell róla. most hagyd az univerzumot. Elkapod és megfogod a kezét. mi lesz? A kétévesek gyorsak. Ha eljön. akkor együtt kell m ködnünk. hogy a teremt energia tegye a dolgát. Ha egyáltalán el tudod kapni. mit szeretnél. hogy megkapod-e. amelyen keresztül bármit elérhetsz. Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. újabb kihívás vár rád . ha odafigyelsz. amelyek felett nincs hatalmunk. 11. Ha olyasmit szeretnénk. amit akartál. és ezután elengeded. és hagyd. és hagyd. elképzeled. A leválás az a folyamat. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. Ez a siker záloga. amelyet a feln ttek nyernek. szóval nem baj. Még mindig akarod. hogy a továbbiakban nem akarod. amit szeretnél. Tudom. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. amit akarsz. amíg elengeded. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. és újra elszalad. mit jelent a leválás. hogy megkapod-e. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. nem is beszélve a megvalósításról.ezt leválásnak nevezik. légy boldog azzal. amit akartál. El ször elkezded üldözni. amikor átengeded az univerzumnak. amit akarsz. amelyeket kértél. De találd ki. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. hogy valóra váltsa.

egy új autót és egy új h t t. Világossá teszi. Már nem aggódtál miatta. amelyeket akarsz. és jól fogod érezni magad. Ilyen az. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. Teljesen el is felejtettem. amit kértél. A különbség az. a költöztet ket. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. a leválás nem jelenti azt. és szerezzétek meg magatoknak. de ne aggódj amiatt. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. hogy már a birtokodban vannak. dolgozz keményen. hogy valamire még nem állsz készen. Tüstént visszaszalad. furcsán hangzik. a közeljöv ben nem fogod elérni. a foglalkozásodat. amikor belépsz rajtuk. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája.. ha Isten már megígérte. Amikor el ször használtam ezt a módszert. Már nem vártad el. Hallgass a szívedre. és megadatik.. Ülsz még egy darabig a fenekeden. Irányít téged. Írd le. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá. Amikor a kicsi elszalad valamerre. hogy pontosan azt kaptam. Már nem foglalkoztál vele. Mindketten úgy néztünk egymásra. eljön hozzád. Nem kell érte menned. Ha úgy határoz. amit írtam. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. Fordíts hátat. hogy nem te dolgozol. Tudom. a házadat. miel tt jön a takarítón . Attól." Nem azt mondta: ÄKérjetek. hogy a kertészfiú odaér. Éled tovább az életedet ugyanúgy. Akard. El ször megmutattam a feleségemnek. Nos. valósítunk meg. és tudni fogod. Lelkesedj értük! Képzeld el. Ez egy passzív folyamat. és nem kapod meg. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. amit akarsz. hogy felfüggeszted az életedet. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. amit akarsz. Abbahagytad a Äkapj el. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. Folytatod az életedet. ami veled történhet. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. amit kértél. mint amilyet kértem. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Pontosan ezt kell tenned tehát. melyik irányba indulj. hogy megkapd. Utána. Képzeld el magad. hogy megkapod-e. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. hogy megkeressen. Isten minden jó dolog forrása. Rajongva élvezd. Ha úgy dönt. ha tudsz" játékot. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. Valójában nem érünk el. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. vársz. még el kell menned a munkahelyedre. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. És ó a végs döntéshozó. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. miután leírtad. hogy egyedül is boldogulsz. mintha kitakarítanál.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. Végül olyan helyzetbe kerülsz. menj a másik irányba. hogy megtaláljanak. hogy ez valóban m ködik?" 83 . hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. akármit is kértél. amit akarsz Ha nem válsz le. Megvéd téged. Akkor arra vár. akik áthurcolták a holminkat. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. és hagyd. nem hiszed el. Intézkedsz tovább. Képzeld magad elé az autódat. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. melyik a te utad. hogy csináld meg magad. amit kértél. nem fogod megkapni. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. ha az univerzum vezérel. mint miel tt megírtad a listát. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. Az ajtók kinyílnak. amit kértem. hogy megkapd. De amikor a legkevésbé számítasz rá." Az adatik azt jelenti. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. Kérd. azonnal m ködött. amely pont olyan volt. azzal azt mondod Istennek." Ha csak saját magadban bízol.

aki bízik pozitív energiája teremt erejében. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. Tanulni fogsz. amelyre vágysz. a harag. képzeld el. Szörny forgalom volt. Folyamatosan vágytam rájuk. Megtagadod magadtól a jutalmakat. '35 84 . amelynek a segítségével megkaphatod. Szerencsémre. a sért dés. Azonnal megállt. Épp házat kerestünk. és megkezd dött az utazás. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. Egy er teljes. Hollywood híres arról. Nos. és sikeressé válsz.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. ahol korábban soha nem járt. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. beszélt az illetékessel. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. Engedd. A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. falakat emelsz a jó dolgok elé. Az vagy. Istenre bíztam mindet. amiket akartam. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. hogy elérd azt a gazdagságot. amelyre szükséged lehet az úton. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. a jómódot. te már megtetted ezt az els lépést. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. a gy lölet. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. teljesen mindegy. aminek a megtanulása el tt most állsz. 12. hogy megtalálja a saját helyét. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. a f nek. amikor megtaláltuk a miénket. amióta ezen a bolygón élsz. új élet áll el tted. íme. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. Aggódtunk érte. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. de ne gondold. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. a sikert. Emlékezz arra. Nekünk is azt szánta az ég. ha azon leszel. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. amit akarsz az életben. hogy arra kellene megpróbálnod. Felejtsd el! A legtöbb dolog. hogy gyarapodjanak. amit kisugárzol. ezért befordult egy olyan utcába. hogy minden ok és okozat. és az új otthona ott volt az orra el tt. hogy hiszel-e ebben a rendszerben. Ezeket akartam. Egyszer en csak nem vártam el. az irigység. lelkesedj. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. a bosszú. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. attól ez még üzembiztosan m ködik. amit megtanultál. hogy te fogod megszerezni azokat. A negatív gondolkodás. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. Azon a környéken még nem voltál. Írd le. hogy ússzanak. A lányom két hónapig keresett lakást magának. és két napon belül kivette a lakást. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. ahová azért ment. a félelem. miután leírtam a dolgokat. hogy n jön és a halaknak. és jelent sen fejl dsz. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. néhány iránymutatás. Végül meglelte a lakását. Figyelj. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

akik hamar megkapják a dolgokat. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. Kérj sok mindent. én mindig kérek apró dolgokat is. Ennek oka az isteni id zítés. hogy kicsit várnod kell. amit kért. és a munkahelyér l is kilépett. Minden. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. az Isten által megszabott id ben érkezik. olyan fizetési feltételekkel. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. lehet. Ismerek egy n t. Vannak. Ha a kreatív energia úgy határoz. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Eléggé meglepett. egy szeretetteljes. férjével a keleti partra költöztek. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. akiknek kicsit tovább tart. ahol talált egy jobban fizet állást. amit kérünk. annál jobban m ködik ez a módszer. még soha nem volt házas. Ezek soha nem túl fontosak. de mégis akarom ket. de vannak olyanok is. FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. Egy viaszo93 . amelyet nagyon szeretett.13. 0. amelyeket kértél. Hogy könnyebb legyen a várakozás. aki a harmincas éveinek a végén járt. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. mint amilyet leírt. Akart egy új autót. amilyeneket szeretett volna. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal.

hogy nem kértem új széket. amíg megtudod a titkot. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. és megálltunk megnézni. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. De megtette. Fel kell adnod minden irányítást. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. hamarabb érkeznek. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. amit kérünk. amely enyhülést hozhatott volna. hogy megadja a rávalót. amelyeket el akarsz érni. amíg megkapom.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. Minden. Találtam egy széket. jó min ség irodai székre. az Istennek tetsz id ben érkezik. és elég kényelmes volt. amíg meg nem találom a megfelel t. Az univerzum tudta. nem pedig akkor. Aznap felvettem a listámra az új széket. és nem mi. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. és nem tudtam. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. amely garantálja a sikeredet. Szükségem volt egy székre. Ez rengeteg id volt Isten számára. mégis le kell írnod a dolgokat. Néhány hét múlva jöttem rá. Miután ezt megtettem. mijük van. megfájdult a hátam. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. ha hátrad ltem. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. és ha ez nem rettent el. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. akkor nem is kapsz. gyakran kiválóan ösztönöznek. Isten ezt másként látta. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. Diane-nel ebédelni mentünk. Az. a legfontosabb dolgot ahhoz. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. A szék nem szerepelt a listámon. egyiket a másik után. mint valaha hitted volna. beletelik egy kis id be. Egy olajcsere. Isten szemében nem számít. várj. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. Soha nem hittem volna. és azonnal gondoskodott róla. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. Jól nézett ki. amikor mi szeretnénk. A szék egy kisebb vagyonba került. de a nagyok is valóra válnak. ha tetszik. nem tett jót a hátamnak. A csoda ebben az volt. amelyekre nem számítasz. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. amelyek felett nem rendelkeztem. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. minthogy kifizettem volna. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. Hiába gyarapodsz. Hogy miért? Mert Isten irányít. ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. Néha csoda útján érkeznek. Ne keseredj el. Folyamatosan le kell írnod. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. hogy széket akarok. mindennapos dolgok. Egy rostélyos vacsorára. 95 . hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. Ennek az az alapja. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. A csodák végül is normális. de olyan eszközök segítségével tette. és azt hittem. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket.

hogy fizessünk az univerzumnak. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez. Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. nem új elképzelés.14. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom. Zoroaszter. szeretetteljes kapcsolatot úgy. Krisna. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. Akarom. hogy önmagunkat adjuk. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. Mózes. Az. hogy mit akarsz elérni. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. Mohamed." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Valamilyen módon mindig fizetünk. tartozol az univerzumnak. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. Krisztus. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. Azonban . azokat a dolgokat akarod. Ábrahám. A kapcsolatainkért azzal. Buddha. FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. Miel tt kifizeted a számlákat. amit kaptál. Ezt hívjuk dézsmának. amit az univerzumtól kapunk. amir l beszéltünk. hogy kizárólag magadra figyelsz.az élet nem olyan egysíkú. Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból. Az élelmiszerért készpénzzel. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. Akarom. hogy azt mondod az eladónak. Minden másért is fizetnünk kell. arról szólt.ahogyan azt már bizonyára észrevetted . Mivel min97 . Az életben mindennek ára van.

amit hazaviszel. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. Isten mindenképpen elveszi. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. de akár azt is megakadályozhatja. ami veled történik. Mindent Istennek köszönhetsz. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. amelyben laksz. Fizetsz az ingatlanügynöknek. hogy veszteség ér. amit kaptál. vagy amelyet elhalaszthatsz. amelyr l egyezkedhetsz. Ez bizalom útján került hozzád. ahol fontos megbízást kapnál. Isten minden jó dolog forrása. hogy csak téged büntetnek meg. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. aki új küls t varázsol neked. Ez univerzális törvény. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. hogy ha nem fizeted ki a részét. s ez kerülhet egy felnibe. hogy nem fizeted ki Isten részét. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. amit adott. els sorban neki tartozunk azért. amit akarsz az életben. Lehet. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. biztosítod. De arról nem dönthetsz. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. a házat. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. Te döntesz. amit akarsz. Fizetsz a fodrásznak. Lehet. a megélhetésedet. hogy mindent teljes áron kell megvenned. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. Mindened meglehet. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. egy fényszóróba. hogy a pénz nem a tiéd. hogy többet fizetsz. és csak annyi az elvárás. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. Azzal. Azzal garantálod a saját sikeredet. hogy fenntartsd magad. Megteheted. Az a gond. mind a n i energiától. hogy odaérj egy találkozóra. Lehet. Lehet. A tized annyit jelent. Gyakran úgy végzed. HOVÁ kerüljön. hogy dönts arról. vagy találkoznál álmaid férfijával. pedig mindenki gyorsan hajt. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. hogy odakerüljön-e. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. Ne felejtsd el. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. most is van választásod. Miel tt még bármit kifizetnél. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. hogy megkapod. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. Lehet. a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. több mint udvariasság. ami megilleti. egy sárhányóba.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. hogy betörnek hozzád. Lehet. hogy megtartsd! Lehet. Megadja az ételt. Többre jutsz a kilencven száza99 . Úgy is gondolhatsz rá. Ez nem olyan dolog. De ezt te választod. hogy kifizeted a tizedet. Az egyes szám (1) férfienergiát. és kirabolják a házadat. aki eladja a házadat. A tized Isten pénze. amelyet megeszel. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani.

hogy visszafizesd Istennek. hogy áramlania kell valamerre. A világ pozitív értékei a bal oldalon. hogy hová fizeted a tizedet. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. akik segítenek megoldani a problémáidat. nem ér el hozzád. és a bank szerint sem történt hiba. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. az egész- ségnek. és ajtót nyitsz a nyereségnek. Lehetetlenül hangzik. ami neked jár. Amíg az a célod. ami törvényesen az övé. Ha fizetsz tizedet. nem kapod meg mindazt a jót. A tized anyagilag. hogy megkaphass minden jót. mégis több pénzünk lett. ez lelassít. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. fájdalmat. spirituálisan és fizikailag is megvéd. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. ahová tizedet fizetsz. amilyenre vágysz. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. de velünk megtörtént. Jó üzleteket kötsz. Azokkal. pozitív vagy negatív. Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. amit az univerzum neked szánt. a boldogságnak. pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. és veszteséget."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. fehér fénye vesz körül. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. mert eszedbe jut. messzebbre jutsz a pénzed által. Elretten a betör . Te és a párod olyan egészségesek lesztek. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. Isten védelmez . Annyi pénz van a világon. Az autóment el tted vontat valakit. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. Olyan emberekkel találkozol. Pontosan kiszámoltuk. ahonnan úgy gondolod. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. míg a jobb a negatívat. Ha tizedet fizetsz. érzelmileg. addig az elfogadható. akik tizedet fizetnek. és megfejteni szenvedéseid okát. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. aki a házadnál tart terepszemlét. Amikor viszont nem. és nem szaladsz bele a traffipaxba. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. Er sebbé válsz. hogy spirituális irányítást kapsz. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. hogy vigyél a párodnak virágot. páratlan univerzum energiája foglal helyet. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. amelyet nem vettél észre. jó dolgok történnek. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. Teljesíted a kötelezettségedet. Magától m ködik. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. Életed minden szempontból gazdagodik. amelyeket megveszel. Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). Olyan új munka. akár az elem két pólusa. és sikeresebb leszel. az univerzum energiája elvesz t led az által. Lehet. ugyanolyan fontos. és csak Istent l függsz.

amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. Hacsak . hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 .nem hiszel abban. hogy tizedet fizetsz. kérd meg Istent. hogy mások spirituális fejl dését segítsd.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását.természetesen . Azért vagy itt. egy szervezet. annál jobb! A legfontosabb dolog. Küldd oda. Tiéd a döntés. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. Ez olyan. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. de az nem tizedfizetés. Lehet az egy személy. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást. Azért jöttél erre a világra. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. a nap magasabb. hogy hová küldöd a tizededet. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. és megáldjuk a pénzt. hogy nem csökkenti az adóalapodat. A barátai azt mondták neki. csak szeretném tisztázni. Azt nekik maguknak kell megtenniük. Valójában az a fontos. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. amit az univerzumtól kaptál. Isten azt akarja. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. Minden két hétben. hová akarja tenni a pénzét. De azzal. hogy te döntsd el. mintha az egyik boltnak fizetnél. Valójában. Magadnak kell döntést hoznod. amit észben kell tartanod. hogy nagyszer . A tized azt jelenti. hogy kik a barátaid. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. hogy mit eszel vacsorára. volt a tanárunk. hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. hová kell küldened a tizedet. hová is akarunk tizedet fizetni. Ugyanazt mondtam. hová is küldje a tizedet. ha kifizetnek. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. hogy fejl dj. Ez els sorban nem a te pénzed. hogy tizedet fizess. amit mindenki másnak: Te döntöd el. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. amikor bevételünk érkezett. Szóval ugyanazt kérdezte. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. El ször mi sem tudtuk. Ha nem vagy benne biztos. Szóval összeállítottunk egy listát. hová küldjem a tizedet. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. Csodás tapasztalat volt. A te felel sséged. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. írtunk egy tizedfizetési listát. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. A fiam úgy érezte. és támogasd ket. hogy hová fizeted a tizedet. Az jótékonyság. ami nem segített túl sokat. Tárd ki a szívedet Istennek. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. egy csoport vagy egy alapítvány. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. de az nem számít. és tudni fogod. A tized Isten pénze. ahol úgy érzed. miel tt elküldjük. Tehát ² ellentétben azzal. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. Küldd oda Isten pénzét. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet. amit bárki más mondana ² nem kell. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. ahol úgy érzed. Alex zenész. Tárd ki a szívedet. ragyogóbb szintre emelkedik. Nem azért. Bárhová. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. hogy tanulj és fejl dj. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. 102 Azután új tanárokat kaptunk. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. Akárhogyan is. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Kétségtelen. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. ahová úgy érzed. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet.

Hogy miként kapják meg a dézsmádat. amelyeket kértünk.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . hogy pénzed legyen. A tizedfizetés jó móka. ahová úgy érzed. Gyanítom. kapcsolatokat. hogy hová. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. akiknek tanította meg az alapokat. ha gazdaggá váltál! A titok az. Azt gondolták. én is vonakodtam ett l. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés . amid van. hogy ez m ködik. hogy tizedet fizethess. A lényeg. Sokkal fontosabb. Általában jobb. ad neked munkát. A feleségem és én várjuk. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. úgy írtam le. hová küldted a tizedet. tányérjaink. és segítenünk kellett ket. amelyeket kapsz." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. Ha kiadunk tíz százalékot. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. Hallom. Valószín leg nem tudták. ami létezik. Soha nem váltak gazdaggá. majd a következ ben máshová. Az univerzum gazdaggá akar tenni. az már nem a te dolgod. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. fazekaink. szóval el kell fogadnod.a te javadat szolgálja. El bb írd meg a csekkeket. függetlenül attól. serpeny ink. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. a gyermekeink f iskolára jártak. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat. ha sikeresek akarunk maradni. Éveken át er lködtünk. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. vagy készpénzzel fizetsz. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. Tárd ki a szívedet. amikor Marilyn elmondta. autókat. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. csak az. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. hanem visszaadod azt a pénzt. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. soha nem kérdéses. amit kértél. Ne felejtsd el. amid van. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. Ahogy a legtöbben. mennyit küldj. a tíz százaléka így is.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. hogy fizess tizedet. Nem voltak megfelel bútoraink. hogy tizedet kell fizetnünk. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. mindent megtettek. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. és kellett volna még egy jó csomó. hogy megadjon neked mindent. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. Nem befektetsz valamibe. és engedd. eléggé szeretett téged ahhoz. feláldozod gazdagságod egy részét. mint egy tárgyiasult imára. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. hogy meghozod a döntést arról. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. a tönk felé sodródunk. mire beváltották. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. hogyan könyveljék el. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. amit lehetett. mindig hálát adunk Istennek. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0. Evangélikus családban n ttem fel. ezért neki küldte a csekket. Amikor tizedet fizetsz. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. hogy oda küldd. Ez a jó a tizedben. mint a lehet legjobb biztosításra. Azoknak a dolgoknak. de soha nem fizettek tizedet. Több hétbe telt. De ne akkor fizess tizedet. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. amely soha nem volt a tiéd. hogy adsz. amelyet ezáltal elérsz. Ezt szeretetb l teszed. aranyat ér. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. még miel tt kifizettük volna a számlákat. de még egy jó ágyunk sem. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. ma viszont csak kitöltesz egy csekket.

hogy lángelmének tartanak. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. Isten jobban ismeri a helyzetedet. nál fogva. Hónapok alatt. Kérsz. de a sikered nem t led származik. lépésr l lépésre emeltük az összeget. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. mint te magad. csak emlékezz arra. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. és élvezd. Lehet. Az a lényeg. hogy kevesebbet fizetsz. hogy sokat és keményen dolgozol. Ha tíz százalékot szándékozol adni. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye. hogy ezt elérd. amelyt l spirituálisan fejl dsz. ha nem értesz egyet. és tovább emeltük az összeget. Tekints el re. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Ennyi. hadd vigye. Minden más Istenen múlik. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. Lehet. hanem Istent l. azonnal bajt hozol a fejedre. Olyan célra fizesd a tizedet. Amint elkezdesz másként gondolkozni. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. Isten megengedte számunkra. Nos. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . amit csak kapsz." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. amid van. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. Ismétlem! A szándék a fontos. El ször adj ki annyit. mint a fizetésünk tíz százaléka. hogy a munka a tiéd. amelyet le tudsz tesztelni. azt megszenveded. hogy az a tiéd legyen. és azon igyekszel. hogy a sikered nem t led származik. Ez mindenre igaz. amid van. hogy érted ezt. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. és soha nem éred el a tíz százalékot. hogy kimutasd: megértetted. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. de az univerzum engedte meg. Lehet. És megkapod. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. azt mondom. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. és figyeld. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos.

Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. és csak utána listát. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. amely közvetlenül a bels borító mellett van. kreatív energia) a közvetít m. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. az ügyfelem. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. Isten (univerzum. és társam voltál. a f nököm és mindenem forrása.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. az ügyvezet m. a klienseddel ² minden jó forrásával. Mi . a munkaadóm. Megegyezés születik sikered feltételeir l. 109 .. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. az isteni inspiráción. Mindenem t led való. a közvetít ddel. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem." A sikerszerz dés a legels dolog. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. terveimet megalkottad. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. Lapozz ahhoz az oldalhoz. az univerzum. az ügyvezet ddel. és én mindenemnek a tizedét neked adom.15. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet. kreatív energia).

kötelesség. és eljöjjön az ételek nélkül. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. amit akarsz. hogy inkább keményen dolgozol. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. Ha semmi mást nem írsz le. csak arra van szükség. Ez olyan. Fizetsz. amit akarsz. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. ha feltétel nélkül adsz másoknak. A boltból nem engednek el senkit. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. hogy kapj. és megkapod. Igen. az hadd legyen ez. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. ha azt hiszed. és kapsz valamit. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. amelyekre szükséged van. adnod kell! Ez rendkívül fontos. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. amíg nem fizetett. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. De valóban bármit kérhetsz. Ez pontosan meghatározza. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. Cserébe megadja neked. Egyszer en adj többet. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot.a boltba magad helyett. hogy odaadja a pénzt az eladónak. Cserébe azokat a dolgokat akarod. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek. hogy az összes többi humbug. majd keltezd a szerz dést. és elküldesz valakit -a közvetít det . 111 1 10 . hogy megemelkedjen az állandó bevételed. Hogyne jutalmazna meg. bármit is teszel ezen kívül. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. és megszabja azt is. Ez egy ajándék. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l. hogy megismételjem: Ahhoz. Isten ad neked mindent. hogy el segítsd a pénz áramlását. Fizetsz. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. Isten a közvetít d. 16. Ez ilyen egyszer . és megegyeztek abban. 0 a szeretet és jóindulat forrása. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. tíz százalékot kell fizetned. mivel tartozol. Van egy jó oka annak. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. Engedd. ahol osztályels vé tesz.‡ írd alá. Kapcsolatot teremtesz általa. ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. amit csak kapsz. Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. amellyel mindenképpen tartozol. ha azt gondolod. mint amikor elültetsz egy magot. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. amelyek a listádon szerepelnek. Az univerzum pontosan így m ködik. mit akarsz kapni annak érdekében. Ok és okozat. rendben. A tizedfizetés olyan megbízatás. hogy kapj. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. Azt mondod az univerzumnak.

és az a sokszorosára gyarapszik. mert az neki rosszul esne. Az egyetlen. Marilyn azt mondta. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. Én sem tettem. ez a törvény. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. Mondd neki. hol és hogyan kapunk bármit. A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. Adsz ötszázat. Adj ki pénzt. Azáltal.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. Fizess többet a kertésznek. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . A kiadás bevételt generál. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. Lehet. Ejts le egy ceruzát. méghozzá tízszeresen. Miel tt észbe kapnál. De nem az. és borravalót adsz. Pénzt adsz. Emlékezz rá. amit adunk. nem utasíthatja vissza az ajándékát. hogy egy hölgy azt mondja. Adsz száz forintot. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet.3 . A tízszeres megtérülés törvénye. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. és ötezret kapsz vissza. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. ezt teszed. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. hogy kaphassunk. legalább tízszeresen megtérül. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. Adj egymilliót. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. Pakold ki a szekrényedet. hogy vegyek egy nagyobb. amely Las Vegasban esett meg. hogy adsz. az az. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. Nincs határ. amit meg kell tenned azért. és tízezret kapsz vissza. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. hogy minden jó. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. A hölgy az utasok egyike volt. amelyet ki kell tölteni. amelyeket nem hordasz. Ahányszor étteremben eszel. Istent l származik! határozza meg. Nem is gondolkoztam ezen. és ötszáz forint borravalót hagysz. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek. ha kifogysz a pénzedb l. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. Minden óra vigaszért és szeretetért. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. Ami valóban fantasztikus ebben. hogy azt ültessék el a következ évben. Lehet. lyuk keletkezik. Úgy kezeltem a borravalót. Legközelebb. Az egyik úton véletlenül meghallotta. Minden jó dolog. mikor. ami velünk történhet. adj ki valamire. ha legközelebb kávézóba mész. Marilyn ezután megfordult. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. hogy elvesztetted a józan eszed. hogy köszönöd szépen. Visszaültetsz egy magot a földbe. de általában elég gyorsan megtörténik. Amikor adsz. tíz óra szeretetet kapunk vissza. és ezret kapsz. hogy nem ugyanattól a személyt l. 11. A pénz hozzád fog áramlani. Ez mindig így m ködik. senki ne higgye azt. hogy azt akarod. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. és pénzt kapsz vissza. Minden bizonnyal adtál már te is. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. hogy megkapd. Gyanítom. menj ki. vákuum keletkezik. Vákuumot keltettél. gyorsabb gépet. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. és nem akarta elfogadni a pénzt. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. Mondd. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. az univerzum azzal jutalmaz érte. és tízmillióhoz jutsz. vá! \2 kuum keletkezett. aki hasznát veszi. Olyankor adsz. bárcsak több pénze lenne játszani. Adj pénzt egy hajléktalannak. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. amelyet egy barátnak nyújtunk. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. hogy odaadta a pénzt. hanem az univerzum egyik törvénye. mint a vacsora költségének a részét. Adsz ezer forintot. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. az a bevétel megteremtésének a módja. és add oda a ruhákat.

Hideg volt. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. és rég elhatároztam. van-e felesleges pénzem. és én sem vettem tudomást a két férfiról. Számos ember elment mellettük. megfordultam. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . Azután. hogy kifussak a pénzemb l. fújt a szél. Azok. Ez megmentett attól. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. még akkor is. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. tudomást sem véve a két nincstelenr l. Soha nem voltam ott az el adásokon. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan.Áldja meg az isten. Soványak voltak. Pénelopé elment a postára. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. mint k. de siettek a melegbe. ránézett a férfira. Reménykedtek. amikor belépett. és láttam. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. Azt állította: sohasem tudhatod. Megkérdeztek. A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. akik semmibe vették azt a két embert. és a legtöbben rá sem néznek.mondta. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. miért . hogy a szegény ember.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. Adj. toprongyos ember. Azt mondták. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. . uram! Az felnézett szomorú. szenved tekintetével. akibe belebotlasz. és azt mondta: . hogy én nem vagyok olyan helyzetben. hogy a férfi nem kéreget. Vallásosak voltak. Hatalmas.talán úgy véltem. Van ott egy piszkos. majd elsiettek. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. . elmulasztottak egy ilyen jutalmat. Emlékszem a fényre a szemükben. hogy próbára tegyen. Ráadásul létezik egy olyan szabály. akik a konferenciára igyekeztek. és hálát adtam Istennek. . akit azért küldtek. Hamarosan szemt l szemben álltunk. és egy tányér levesre. hogy adj-e a rászorulóknak. Adtam nekik néhány pénzérmét. Magam is kölcsönb l voltam ott. hogy az életük sokkal keményebb. mert így akarja. nem egy angyal-e. Szeretem azt gondolni. hogy feladjon pár levelet. nem mérhet forintban. és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. Ezzel ugyanis nem számoltam. és lehet séget adnak a gettók115 . aki általában a bejárat mellett ül. az arcukon mély ráncok. és élvezzük a szabadságot. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. mint az enyém. mint a meccsnézés. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. Nyilvánvaló volt számomra. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. Könnyekkel a szememben álltam ott. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. hogy két férfi tart felém. hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. milyen sokat jelent ez nekem. ha nem nagyon van rá pénzünk. arra az éjszakára. Ahogy mindenki más. Hirtelen eljutott a tudatáig. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. Soha nem kéreget. tekintetük reménytelen. Mindkett meggyötört és piszkos volt. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el.Köszönöm! . A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. nem tudom -. amelyet viszonzásul kapsz. magam sem nagyon tudom.Soha nem fogja megtudni. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. bár nem sokat.

Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. hogy konzerveket kapjanak. mert ebben energia rejlik. tízszeres jutalmat nyer. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt. az megnyeri magát az ajándékot. és ezreknek adatik meg a lehet ség. hívd meg ket. Amire vágysz. Micsoda érték! Ne felejts eladni. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. Ha elmész ebédelni valakikkel. hogy: ÄKöszönöm!". És ezt ingyen tehetik. hogy adj. és látod. és még több pénz áramlik feléd. az els sorban. Ha felajánlja. hogy a dolgok olcsóbbak. amire a leginkább szükséged van. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. és kéred a jutalmadat. hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. Ha az ebédjük kétezer forintba került. hogy épp arra van szükséged.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. Észreveszed. fogadd el. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. és feltétel nélkül adsz. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. És aki kap. Aki ad. ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban. Királlyá tesznek minket. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. Adni nyereség. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. annál többet kapunk. hogy pénz áramlik hozzád.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. és hagytál ötszáz forint borravalót. Minél többet adunk. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. hogy adsz. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. olyan formában is jelentkezhet. Nagyszer en érzed majd magad attól. azt leértékelik. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. Kés bb szükségem lett egy másolóra. csodálatos eredményt tapasztalsz. Netán valaki pont azt adja neked. miel tt tudatában lennél. a pénz áramlani kezd hozzád. 117 . de nem akartam visszautasítani az ajándékát. Szóval adj feltétel nélkül. Mondd neki. hogy kevesebb lesz a kiadásod. I Ki 0. és még annál is több pénzhez jutsz. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. Fizess tizedet bel le. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. Ha egyszer adni kezdesz. és még valami! Az. Adj ki még több pénzt. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. Nem volt rá szükségem.

Ez nem járul hozzá a sikeredhez. a pingpongot. a krikettet. Disneylandet. Az aggódás negatív eredményt szül. Szabadulj ki. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. a baseballt. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. a kirándulást. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. és cselekedj! A munka. Akármi miatt aggódsz. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. a kempingezést. a kártyajátékokat. a horgászást. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. a filmeket. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. a tengeri körutazásokat. a síelést. mert élvezi egy bizonyos részét. amelyeket birtokolsz. a színdarabokat. például a tengerpartot. Bizonyára továbbra is 119 .17. Azután a munkahelyed politikája megváltozik. és zsupsz. pusztán az öröm kedvéért. a koncerteket. megteremted. hogy élvezd a dolgokat. Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. olyan dolgokat kell csinálnod. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet. Ez nem a legjobb megoldás. hogy megkapd mindazt. a kosárlabdát. amiket utálsz. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. amit el szeretnél érni. a focit. Mindezek vidám dolgok.

kreativitás stb.és minden megváltozott. mindannyian elmentünk Disneylandbe. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. Úgy döntöttem. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. és megkért valakit. és nem tudtam kitalálni. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. és igényelsz egy új munkát. vagy a régi válik tökéletessé. Amikor találkoztunk. Azután megbeszélt egy id pontot. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. Az univerzum megadja. Las Cruses-ben. és termékenyebbek vagyunk. Olyan. és eladtam egyet.amit én személy szerint nem találtam jónak. amit kérsz. ha keresel valamit. Hatalmas siker volt. amit meg akarsz tenni. Lehet ségünk nyílt rá. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. szabadság. hogy jelent s. A válasza meglepett. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. Mi megtesszük. mint hogy megtaláld a sikert. de arra is összpontosíthatsz. amit szeretsz. amelyekre válaszolnunk kellett volna. miért folytatja még ezt a munkát . A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. írd le azokat a dolgokat. amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. Jól éreztük magunkat. hogy beleavatkoznánk. ² Azért csinálom. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. és én a járatlan utat választottam . Elment egy városba. hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. Cselekedtem. jobban teszed. amit akartam. de az nem számít. Szeretem megóvni az életüket. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. Állta a költségeket. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. amivel foglalkozol. Lehet. Hátat fordítottunk az üzletnek." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. Ezzel . Mégis ez volt a legjobb lépés. Ó. ami megérintett.mindenki fülében elültette a bogarat. Szórakozz! Kifizet dik. és a hívásokon. s t azt is. hogy értékelik a m veidet. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. ahol ma tartok. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. így az eljött hozzánk. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. jobban teszed. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. Anyagi gondjaim voltak. mert élvezem ² mondta. amikor ellátogatott a vendégekhez. dúsgazdag. amelyeket meg kellett oldanunk.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. biztonság. Id nként bezárjuk az irodát. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. hogy a munkád kielégít. és hagytuk. a beszámolókon. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük. ² Imádom az embereket. Ez vezetett oda. az a férfi hetvennégy éves volt. Ha nem szereted. írd le. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. amelyeket meg kellett írnunk. aki mondott valamit a munka élvezetér l. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t.természetesen . Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. amelyet valaha tettem. mint amilyen én lenni szeretnék. Olyan gazdag volt. amit nem igazán szeretnél. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. amit élvezek. vidám emberek. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. hogy hitelesen élek. írtam hármat. amelyet nem rendeztek meg. Olyan dolgot csináltam. az utat 121 . mintha h s lennék. Amikor el ször tettük ezt. és még mindig aktívan dolgozott. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról.

ÄJöjjön el a Te országod. Ez mindnyájunknak megadatik. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . akkor a szórakozás a lélegzet. esetleg írhatsz egy könyvet. amelyek körülvesznek. biztonságban vagy. Ez persze nem jelenti azt. pont olyan könny szórakozni. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. Minél boldogabb vagy. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. annál sikeresebb leszel. Biztosan van valami. bridzselhettek. mint nem szórakozni. beszélhetsz a barátaiddal. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. miképpen a mennyben. A csel az.. olvashatsz egy könyvet. úgy a földön is." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. hogy örömmel töltene el. festhetsz. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. A neveden szólít a siker. hogy boldog légy. hogy beteljesíts egy nagy célt. hogy akármilyen helyzetben vagy is. amit szeretnél megtenni! Valami. védelem alatt állsz. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. és kirakatokat nézegethettek. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. A gazdagság rád talál. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. golfozhattok. Tudod. Azért vagy itt. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. akármi is történik. A trükk tehát az. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. amire úgy gondolsz. de most nem azt teszed. amely életet visz a sikeredbe.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé. és figyeld. Csak rá kell találnunk az útra. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. hogy a szíved mélyén tudod.. és elmehetsz piknikezni. Találkozhatsz egy barátoddal. Tedd meg. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. vagy szervezhetsz egy partit.

vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. olyan kedves. pozitív gondolkodású. És én azért vagyok itt. már tudod. ki is vagy valójában. Hogy valójában nem azok vagyunk. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l. Azt sugallja. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. A füledbe suttog. akkor is szükségünk van rád. lenni szeretnénk. és nekünk. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. amilyen lenni szeretnél. aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. Id nként mindnyájan úgy érezzük. motivált. hogy nem vagy olyan sikeres. Értékes tagja az emberiségnek. akik. többieknek szükségünk van rád.18. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. Része vagy a bolygó egyetlen. aki vagy. hatalmas. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . akinek gondolod magad? Az. Okkal kerültél ide. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. hogy ki vagy? Er s. egyetemes szellemének. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. és nekünk szüksé125 . Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. aki mindig arról álmodik. Az vagy. olyan hatalmas. mintha mindent csak színlelnénk. Pontosan annyira kellesz nekünk. mint a szívednek a tüd d. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa.

Ha nem hiszel magadban. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. Tudod irányítani a sárba ragadt. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. nem az vagy. Egyszer bben: bármire is gondolsz. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat.a megalkotás pillanatától kezdve . hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. mint te. meg tudod nyerni a lottóötöst. az a félelem egyik formája. amelyeket nem érsz el.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. hogy kritikát. Isten szeret téged. hogy megértsd. hogy nem az vagy. akinek gondolnak? Félsz. mert nem biztosak a sajátjaikban. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. hogy megvalósítsd. képes vagy rá.különbözni fogtok. Az a rendeltetésed. Eldöntheted. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. merre tartasz. de ez el re elrendelt. vágyaid lesznek. miel tt az univerzum irányíthatna. hogy jobbra vagy balra. meg tudod gyógyítani az embereket.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. Molekulák. mint senki más. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. képes vagy rá. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. amelyeket birtokolsz. amit kibocsátasz. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba. hogy vannak célok. te és a klónod . Meg tudod csinálni. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. hatalmas k sziklát? Nem. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. hogy kiónozzon. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. Különleges vagy! Senki sem olyan. szidást kapsz. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben. Ha el tudsz képzelni valamit. hogy legyen egy másolatod. hogy mindenki számára kiderül. amire szükséged van. eltér tapasztalataid. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. ami azt jelenti. Távolról sem lehetséges. vagy elbocsátanak? Félsz. ha még mindig állsz. megsokszorozva tér vissza hozzád. Más kilátásaid. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. és vágyott célod felé vezethetne. Emlékezz: 127 . hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. Képzeld el. hogy ez a gondolat él a fejedben. Ok és okozat ² minden. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. Bizonyára sokat kell tanulnod. Ez az egyik titka a sikerednek. hogy megvalósíts egy célt. hozzád tartoznak. ha nem lennél képes arra. protonok és energia egyedi kombinációja. és az elméd tudja. Ha azt gondolod. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. meg tudod tenni. a Nagy Szellem bármikor. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. képes vagy rá. vagy a sajátodat? Vagy talán attól. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. És ha egyszer en megkéred. hogy felbosszantasz valakit? Félsz. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. mert nem neked kell elérned. Elképzelhet . s a gravitáció intézi a többit. Ha azt gondolod. Olyan vagy. elektronok. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. amelyekr l gyakran úgy hiszed. Ha azt gondolod. az úgy igaz. Gondolj bele. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. hányszor fordult el . akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. mi az. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. Ha azt gondolod.

Felejtsd el. akivel valaha találkoztam. amelyet követhetsz. Boldog. és tedd is meg. Képzeld el. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. neki meg van írva. és bármit képes vagy megtenni. írd le ket. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. és bízott a megérzéseiben. Egyszer en önmaga lett. Tudd. és azonnal indulnod kell. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. skorpiókkal. Eltökélte. hogy visszaadná az engedélyét. amit keresett. mint valaha. Irányítható voltál. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. Követte az univerzum törvényeit. Teszünk valamit. hogy gazdag lesz. Nehéz volt. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. hogy megmentsd a barátodat. mint a kaktusz. 129 . amíg úgy nem döntött. kimászott bel le. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. hogy másnak mutatkozz. jó néhány kilométerre az úttól. gazdagabban. amely a csörg kígyókkal. Odakint iszonyú meleg tombol. Felejtsd el a sok ostobaságot. Bízz az univerzum iránymutatásában. és követte az univerzum törvényeit. Úgy érezte. Lehet. akinek gondolod magad. hogy segíts a barátodnak. többieknek is. miel tt meghalna a vérveszteségt l. Tudd. hogy 128 gazdag legyen. ennek következtében balra térsz el. vagy megfelelj más emberek elvárásainak.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. amelyet nem szeretsz. Szükségünk van arra. Az üzletek megtalálták. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. hogy az vagy. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. Menned kell! Képzeld el azt is. mert hitte. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. honnan tudhatod. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. ÄTegyél valamit. hogy egyedi vagy. amelyet egész életedben tapasztaltál. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. Bármilyen probléma vette körül. mert megkezdted az utadat. hogy ha az a végzeted. Nincs választásod. és szüksége van a segítségedre. ami messze nagyobb veszélyt jelent. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. és az univerzum irányít minket. Jómódú volt. Tudta. Felejtsd el azt az elvárást. Ez a világ rendje. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. ami csak eszedbe jut! Tudd. büszkén és dalolva.

mintha minden. Miért? 131 . zamatos gyümölcs lóg a fákon. amit itt tanultál. Az igazság az. hogy most egy kicsit beborult. amint élvezed a dolgokat.19. hogy leírtad minden vágyadat. Elengedtél mindent. ahol minden megterem. Úgy t nik. hogy már a birtokodban is vannak. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. mintha mindjárt leszakadna az ég. hogy minden. amire valaha vágytál! Az ég kék. szép és egzotikus virágok nyílnak. Feltétel nélkül adsz másoknak. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. Elképzelted magad. hogy úgy érzed. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. És a tiéd lehet. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. a felh k eltakarják a napot. téves. Maga a földi mennyország. Mindenféle érett. és nem énekelnek tovább. temérdek zöldség. Amit csak akarsz. lédúsak és finomak . a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. Képzeld el. Lelkesedsz érte. kövérek. ha kéred. Az igazság mégis egészen más.valamennyi karnyújtásnyira t led. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. Úgy néz ki a helyzet. Lehet. mintha hatalmas hibát követtél volna el. és nem foglalkozol azzal. hogy eléred-e valaha a céljaidat. Szeretettel gondolsz mindenkire. és a megsemmisüléshez vezet. Képzeld magad egy kertbe. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. Rendszeresen fizetsz tizedet.

ami minden életet meghatároz ezen a földön. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. és ráébredtem. megtapasztaltam. amelyeket kértél t le. elhajózik.kémiai elemekb l épül fel. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . akár nem. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. Azt a folyamatot. és feltétlenül kudarcot vallottál. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. amelyet a földbe ültetsz. sikeres üzlet paramétereit. Ez nem jelenti. A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. Fel akartam készülni rá. akir l mindig is tudtad. Akir l azt hitted. Keményebben dolgoztam. a puszta fennmaradás érdekében. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. hogy akár is lehetnél. Leírtam egy hatalmas. de az nem 133 . Elhatároztam. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. Nem sokkal azután. mint nullák és egyesek sokasága. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. hogy életed párja lesz. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. és egyre többet kerestem vele. hogy b nh dnöd kell a b neidért. mint maga az élet. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. A fejl dés természetes. Kevesebb id alatt. Ha most nem vagy gazdag. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. Ha azt kéred. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. Nem tudtam hibázni. Egy olyan elrendelés. A kemizáció csak annyit jelent. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. nem kell géniusznak lenni ahhoz. mint bármelyik magban. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. A változás . Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. de ellentétes irányú válaszreakció. Ez néha azt jelenti. A dolgok változnak. és ehhez változásokra van szükség.az egyetlen állandó dolog az életben. Akár tudod. Elektronikusan tárolt digitális információ. A magok csíráznak. kémiai változáson kell keresztülmenned. Aranyad elvált a sártól. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. mi is az a kemizáció. Egy weblap nem más. ha esni kezd. hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. Kell. Ez egyfajta kémiai átalakulás. kemizációnak nevezzük. de az akarsz lenni. Újjászervezi az életedet. hogy naggyá és er ssé válj. amelyet a természeti törvények irányítanak. Nem sikerült az adatmentés. választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. ne lep dj meg. mint aki most vagy. És akkor es sre fordult. Közelr l és személyesen. hogy a terveid m ködnek. A túlélés azon múlt. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. és minden adatot elvesztettünk. és most olyasvalakivé változol át. bebáboztad magad. ha így folytatom. Unalmas volt. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték .végtére is . vagy. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. mint valaha. Én voltam a király. és felvettem egy értékesít t. Amikor gazdagságot kértél. miel tt eljön a tavasz. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. es re és megtermékenyítésre van szüksége. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. Nos. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez. semmit sem tudtunk helyreállítani. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik. Ez nem jelenti azt. hogy az a másik dolog elveszett. amelynek végbe kell mennie. Ez nem volt egyszer feladat. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. hogy beköszöntsön a tél. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. de együtt folyadékot alkotnak. Ez azt jelenti. Ez éppen olyan magától értet d . hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. Lényegében más szeretnél lenni. és az aratás bizonyossá vált. 132 Ne felejtsd el. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. hogy megütöm a f nyereményt.

vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. 0 minden reménytelen dolog forrása. Mr. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. 135 . mert es sre fordult. ami a szívedben van! Nem számít. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. amire szükségem van. ha kudarcot vallanánk. Azt akarja. Mindezt azért. A változás azonban két forrásból ered. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. utálattal és haraggal. és fogadjuk el a kudarcot. Azt is mondta. Veszíteni fog. mint a pozitív oldal. új. hazugság. Szerencsére Mr. El tudja érni. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat." Lazíts. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. A kemizációval és Mr. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. miféle rosszat hoz. növekedésre vonatkozó céljaimnak. amelyeket a magunk számára kit ztünk. Ha még több dolgot kérsz. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. és bízz benne. Veled van az univerzum határtalan energiája. élni az új házadban. világos lesz. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. Nem vettem észre. Azt akarja. Negatívval is. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. amit kértél! Képzeld el. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. Ez majdnem két hónapig tartott. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. Összpontosíts mindarra a jóra. Talán egy bárkára. hogy minden. hogy ez a kemizáció. Akármit is teszel. milyen öröm vezetni az új autódat. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. amely megfelelt az én agresszív. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. hogy higgadtnak kell maradnod. És létezik egy egyszer módja. hogy sikerrel járj. Negatív azt szeretné. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. és küzdjünk azért. Képzeld el. Negatív maga a félelem. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. hogy mindened megvan. És hogy írjak le még több dolgot. Az er veled van. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. hogy ne aggódjak. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. Tele van logikával és értelemmel. Mr. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. amit kértünk. az emlékeztet rá. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. El tudja érni. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. és írj le még több dolgot. Azt akarja.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. Mr. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². Negatív azért tevékenykedik. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. hogy feladjuk. aki arra vár. hogy hibát kövess el. hogy gyémántbányában élsz. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. de közel sem olyan er s. hogy az univerzumot az érdekli. ahová való. A létéért retteg. A saját félelmünk. Azt akarja. Néha képes meggy zni. Attól fél. irigységgel és dühvel. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. Amikor nehéz a továbbjutás. Negatív kudarcra van ítélve. mint amilyen Noénak volt. KM amiben hiszel. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. mennyire bánt. hogy nem azok vagyunk. Negatív gyenge. mint a régi. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. mert készen állsz a nagy növekedésre. amelyet maga az éltet er garantál. de gyenge. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. Marilyn elmondta. világos marad. hogy közel állsz a gazdagsághoz. nem pedig egy egyszer lyukban. akinek hisszük magunkat. Végy egy mély lélegzetet. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. tegyünk félre. hogy elt njön a semmibe. Valójában a sikered eleve adott. hogy hátrahagyod t. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. hogy sz kmarkúak legyünk.

Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. frusztráltnak. elkeseredettnek. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk. Ez a te mindig kéznél lév súgód. elhagyottnak.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. Megírjuk a leveleinket a gépen.richdreams. miként oldj meg egy problémát. amikor fogalmad sincs. mit tegyél. Amikor nem mennek jól a dolgaid. használd a súgót! Írj egy levelet Istennek.com Ott megkapod szeretetünket. piszok alak. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. Ha nem tudod. Vásárolhatunk virágot. segítségre van szükséged. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek. Ha beáll az es s id . kimerültnek. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. 20. aki egy meggy z . rendelhetünk könyveket. Lesújtottnak. Elvesztheted a jöv képedet. megtámadottnak érezheted magad. kedvetlennek. haragosnak. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. lehangoltnak. amikor úgy érzed. Negatívnak. amikor egyszer en nem tudod. amikor valami nem sikerül. Lehet. kigúnyoltnak. tudod. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. hogy ott vannak. akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. idegesnek. Mindez csupán azért lehetséges. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. Amikor ez megtörténik. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 . és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. Ez az elv engedi meg. mert minden számítógépes program azonos elven alapul. beszélj velünk. rákattinthatsz a súgóra. majd elküldjük e-mailben. és beszélned kell valakivel. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. hogy bed lsz Mr. mit tegyél. Talán a kemizáció közepén találod magad. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. hogy bármi komoly kárt tennél benne.

El is égetheted. A n tudni akarta. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. Tudni akartam. Nem ajánlom. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. Aki azt akarja. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. azonnal jobban éreztem magam. a feleségemmel szeretnék lenni. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. Útmutatást és irányítást kértem. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. és adja a kezébe a problémát. Azt akarod. hogy úgy érzem. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. Ha segítségért folyamodsz. A n nagyon szenvedett. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged.meglettem ezt. ami a csokoládébolthoz kellett. és dobd ki! Vannak. Tartsd észben. Én nem. Az univerzumot hibáztattam. Én mindig Istennek írok. de ne várd el. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. hogy örökre abban a házban maradnak. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. Magyarázd el a helyzetet. Nos. és a házban maradhassanak. Itt egy egyszer levél. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. ami eszedbe jut! Amikor én el ször. aki megad neked mindent. mintha levették volna rólam a terheimet. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. Nekem családom van. Nos. Persze mondanom sem kell. hogy önmagad lehetsz. de túlórát nem fizet. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. míg neki nincs. hogy sikeres légy. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. Kérlek. Részleteztem a problémámat. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. Úgy érzem. a f nököm azt akarja. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. mit kellene tennem. amelyeket ki kell fizetnem. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. ha kéred. a te támaszod. a teremt er nek. Leírtam. mint te magad. Leveled legyen egyszer és célratör . hogy a problémád megoldódjon. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. Nem számít. és le is zártam. hogy foglalkozik a problémáddal. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. hogy ez így rendben van. vagy tépd szét. Persze össze is tépheted a levelet. én azt javasoltam. Végül találtak egy új házat. ha szükséged lenne egy mintára. és ugyanaz az energia siet a segítségedre. Összegy rheted kis labdává. hogy írjon egy levelet Istennek. A régi 139 . és egyszer majd meg is veszik. A lényeg. Isten cserbenhagyott. hogy már belefáradtak. Hirtelen úgy éreztem. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. amely nagyobb volt a korábbinál. és minden megvolt benne. Nem hiszem. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. hogy költözzenek ki. Nem engedhetem meg magamnak. Én csak rá szeretnék világítani. hiszen azt tervezte. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. de vannak számláim. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. mit mondhat Istennek annak érdekében. hogy elveszítsem az állásomat. ha t le kérsz segítséget. amelyben vagy. ahogyan azt te látod. írd le. add fel az irányítást. a napsütést. és dobhatsz vele kosárra. amelyek életben tartanak minket. Nos. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. hogy egyenesbe jöjjenek. Vissza akarták kapni a házat. mekkora er és szabadság rejlik abban. 0 az egyetlen. Ezek a te próbatételeid. hogy tovább maradjak bent. Mindazokat a dolgokat. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. az oxigént. A segítség úton van. Vízbe is dobhatod. tedd számomra nagyon világossá.

Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. mint k maguk. hogy betartják Marilyn kérését. és írt egy levelet Istennek. Nos. és mindez azért alakult így. így megnyugtatták. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. Mindegy. Mindig van kihez fordulnod. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. Marilyn úgy érezte. ahol jól ismerték Marilynt. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. Két héten belül már ki is pakolt. így Marilyn beleegyezett. Ami azt illeti. akiké a ház volt. és nem nagyon akart elköltözni. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. aki meg akarta volna venni. ha itt az ideje a költözésnek. Valójában Marilyn és a pár. eljött a költözés ideje. milyen nehéz helyzetben vagy. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. mert átadta Istennek a problémáját. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. mennyire t nik nyomasztónak. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. hogy ilyen hirtelen elköltözött.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. Marilyn rájött. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. ez nem igazán m ködött. amikor ráért. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. Használd a súgót. Azt is megígérték. Valójában azt tette. Bevonult a hálószobájába. kérlek. hogy nem vették le a cip jüket. aki utoljára nézte meg. hogy eladják a házat. A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. Mindegy. az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. és akkor mutatta meg. hogy marad. de senki nem akadt. amire nem volt fedezetük. 141 . Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. Szerette azt az épületet.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. a házat évekig árulták. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. hogy megköszönje a segítségét. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. amelyet az univerzum ad neked. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. ahol Marilyn évekig lakott. és a n azt mondta: ² Tudod. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. jó barátok voltak. Az új házban mindez már készen volt. Marilyn elmesélte a nehézségeit. Új házban lakott. Ha mennem kell. hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki.

Kövesd ezt az ösvényt. ha a saját könyvedet írod. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. én nem azért vagyok itt. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. Nem gyötörnek majd többé gondok. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. egy hatalmas energiával bíró információt. a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban. Az életed örömtelivé válik. FEJEZET www. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. olyan lehet séggé. Id nként rejtélyesnek t nnek. Ugyanakkora jelent ség . Hányszor mondták már neked. mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . ezt megteheted majd.richdreams. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. és látszólag ellentmondanak mindannak. hogy mindet bemutassam. Krisztus.21. Nos. mint azok. Baháulláh. Most azt akarom elmagyarázni. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. vagy. amelyeket Mózes. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.com Most megosztok veled. amilyenr l még csak álmodni sem mertél.

richdreams. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. Micsoda?! Igen. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. amit az emberek szoktak. Argentínában.. Azt mondta. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk.com . hogy valutát vesz és ad el az interneten. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. A versengés kora lejárt. tan ulmányozott. is kiment hozzá. és a lista egyre gyarapodik. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. Huszonnégy év után vált el a férjét l. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. 145 . de jó barátságban maradtak. és kiválóan dolgozott. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. a www. és találd ki. nemre. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. Németországban. négy gyermek édesanyja. Kanadából. tedd azt. osztott meg fájlokat. Brazíliában. utolsókból pedig az els k".. adott el. csevegett. hogy 50 millió néz t számláljon. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. Saját honlapunkat. mint amit a sz nyegtisztítással keres.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. amir l mindenki beszél. Sokkal több. és segíteni szerettem volna neki. A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. hogy támogassa ezt a könyvet. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. Ausztráliában. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. nemzetiségre. Mindenfélét megtárgyalnak. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. amely még a televíziót is túlszárnyalja. Udvariasan visszautasított azzal. Nagy-Britanniában. Most már vannak barátaink Kínában. de olyan nagy esküv t tartott. Ez több mint 13 millió forint évente. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. hogy több munkája legyen. Ghánában. akiket felkereshet. Bíztam benne. amely 141 extra bevételhez segíti azzal.richdreams. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. a legtöbb USA-tagállamban. és az el is jött Kaliforniába. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. kommunikált nyitottan és szabadon. mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. Torontóban. elég maradi. Találkozott már férfiakkal Louisianából. Minden kontinensen megtalálható. és jelentkezz be. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. szexualitásra. vonzó n . hogy reggelenként egykét-órát dolgozik. vásárolt.com-ot kezdetben azért terveztük. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. szörfözött. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. keresett. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. Nézd meg. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. Azt mondta. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. Fedezd fel te magad is. hogy 50 millió hallgatója legyen. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. Egy olyan világrendé. Indiában. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. Jó ember volt. amilyet mindig is szeretett volna. Dániából és Ausztráliából.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Amikor utoljára nálunk járt. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. megkérdeztem. fajra. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. töltött le. mint öt év alatt. amikor meg akarják ismerni egymást. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. hogy meglátogassa a hölgyet. az Egyesült Arab Emirátusokban. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát.

Találsz ott egy linket. Valaki felkapja a kosarat. amelyre vágysz. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. ha azt tervezed. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. most! Azonnal! Te gazdag. és megvedd magadnak. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. Most! Eljött az id . akkor követelned kell. és az eljön hozzád! Képzeld el. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket.com. és rövidebb id alatt. mint a telefon. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. Övé az univerzum összes pénze. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. Nem egyszer. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. Ha nem vagy Äonline". amelynek a segítségével elérhetsz minket. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. megnézheted. ÄOnline" vagyok. Hé! Az internet nem minden. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül. Vagy felhasználhatod a magányodat arra. kivesz bel le egy gyümölcsöt. Vásárolhatsz részvényeket. Beszélgethetsz valakivel. hogy rátalálj arra a gyöngysorra. Megnézheted. hogy megtaláld azt a házat. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. Nem jöv re. MOST! Eljött az ideje. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. amelyet az univerzum neked szánt. amire vágysz. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. együtt lehetünk. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. gazdag vagy. Csak gépeld be a keres d címsorába. hogy felfedezz egy teljesen új világot. amelyen élsz. gazdag. most! Nem holnap. A jótev dé az egész bolygó. hogy elindulj. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. amit csak akarsz. Vehetsz egy jó könyvet. Mert ha gazdag akarsz lenni.richdreams. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". hanem az egyetlen lehet ség! F leg. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. amilyet akarsz. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. üss egy entert. És azt mondja. amit el akarsz érni. 22. gazdag. gazdag. hogy bármi a tiéd lehet. elvesztegeted az id det. amely nélkül nem tudsz tovább élni. amikor magányos vagy. miel tt megalkuszol vele.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat.

Ez az. hogy mit kértél. amit kérsz. pontossá kérésedet. A követelés segítségül hívja ezt az er t. Hiszel abban. amikor csak akarod. akarom azt a kristályt. Isten gondoskodik rólad. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. és sokkal nagyobb hatalma van. mintha már a tieid volnának. Ha azt választod. Lehet. amit az univerzum neked ad. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. itt. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. Ha hozzám tartozik. hogy megeteted ket. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. két külön dolog. Ne felejtsd el. ahogy azok megérkeznek hozzád. Azt mondod az univerzumnak. de ez egy homályos és kétértelm kérés. Ez pontosan. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . De amikor megkérdezte az árát. és megérkezik hozzád! 149 148 . Formálj jogot arra. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. hogy azt meg is kapod. és azt mondta. amit valószín leg neked szántak. hogy ön utoljára itt járt. hogy megkapd. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. Véleményem szerint akárki is vitte el. hogy gazdag légy. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. kérlek. 0 tudta. visszah költ. így meger síted azt a képességedet. azzal azt nyilvánítottad ki.mondta a tulajdonos. annyira soknak érezte. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. hogy az univerzum gondoskodik rólad. A boltos ezután engedett az árból. valaki ellopta. a k elt nt a boltból . hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. amiket meg akarsz kapni. nem pedig Istenben. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. Marilyn kifejezte meglepetését. miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. visszahozta önnek. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. Formálj igényt a gazdagságodra. mennyire fontos. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er . a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. és már csak egy gyümölcs maradi benne. nem sokkal azután. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. és visszateszed a kosarat. hogy akarod azt a kék pulóvert. Igen. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. miel tt továbbadja. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. engedd. er síti a bizalmadat. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. mintha már az övé lenne. Van még négy ember. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. -Azt hittem. Végül megérkezik hozzád. a kék pulóver nem zöld cip . Hogy kérd azt. Ha azt választottad. amit akarsz. Ez már az övé volt.Tudja. és az univerzum megadja neked! Az. Úgy érezte. ami határtalan. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. Igénylésed teszi meghatározottá. . Ez a történet bemutatja. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. Bízz benne. és amikor visszatértem. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. Az. Ha azt választottad. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. hogy bízz benne. Gazdagnak születtél. Tudni. Azonnal meg akarta szerezni. most. hogy kérj. azzal azt fejezted ki. A bizalom érzelmi megértés. hogy visszautasítod mindazt a jót. és BÍZNI abban. és látod. amit akarsz. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt. jó nyomon jársz. de több millió kék pulóver létezik a világon. A boltos is tudta. hogy egy kék pulóvert kértél. Mit. rögtön. hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. és visszarakod a kosarat az asztal közepére.

hogy pénzt veszítesz. Az a gazdag. hogy hoppá. Az univerzum mindenható. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz." Kérd. s t maga a föld. és izgatottá válsz. mit akarsz. ÄKérjetek és adatik néktek. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. Megvásárolod a dolgokat. amit kérsz. hogy elhatározod. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban. rendelj bélszínt. Egy kicsit magasabb vagy. Ez azt jelenti. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. amid most van. amely egy bizonyos id alatt következik be. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. hogy parkolja le az autódat. Gondolj bele. 1. a pénzt teszed meg isteneddé. Ezzel szemben. ha egy újabb szintre lépsz. El ször a cip d./és rajta minden. az még több lelkesedést teremt benned. nem? Szóval most. Ne félj attól. ahol most tartasz. kérj egy gusztusos el ételt. gazdag vagy. Mindig. mint a gazdagok. paloták. és miel tt tudatára ébrednél. IV. Amikor elmész cip t nézni. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. ugye? Ez az. ha bízol abban.=‡ Azt kérted. miel tt megvennél valamit. Ne félj. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának. Egy kicsit szebb a járásod. Lassanként. amelyeket akarsz. Shakespeare: A vihar. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra. N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. felvonás. aztán egy új 150 ház. Hé. mint egy nyugdíj csomag. A bankok cs dbe mennek. Istenben bízni annyit jelent. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned./a szép templomok. ha elmész vásárolni. Az igazi biztonság sokkal több. válj gazdaggá. Hihetetlenül fontos. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . A gazdaggá válás azzal jár. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. ÄA felh -sapkás tornyok. Ne félj. tegyél meg apró dolgokat. azzal azt üzened az univerzumnak. és elérkezik! Ez az. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. a legvadabb álmaidat is megvalósítod.vagy kötvény-portfolió. Ez egy folyamat. gazdagabbá akarsz válni."1 Az igazi biztonságot az jelenti. Ez nagyszer érzés. nem is szólva a füzetekr l. amit meg kell értened! Ez az. Nem szabad félni. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. apránként feln sz a gazdagságodhoz. hogy elveszted a bevételedet. hogy nem lesz elég. Amikor attól félsz. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. hogy annyira jól érzed magad. elmész egy jó étterembe. amit kértél. A részvényt zsde összeomlik. Nem kell spórolnod. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Megadja.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. hogy az univerzum gondoskodik rólad. Fordította: Fábri Péter. Nem spórolhatsz össze annyit. hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. hogy nem félsz. amit kértél. ha elmész az étterembe. mindig ott maradsz. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. négyezer forintot szoktál költeni cip re. A vállalatok hanyatlanak. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. hogy nem is akartad igazán. hiszen megvan hozzá a cip d. Nos. Teszem azt. jelenet. H ha! Drága cip t viselsz. hogy gazdag légy. 151 . Gazdagodásod szerves változás. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. aki úgy is tesz. Nyújtózkodj! Érd el. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. Ne félj. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet. egy részvény. ha belekényelmesedsz abba. Semmi sem tart örökké ezen a világon. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. azután a csodás vacsora. igaz? Aztán. Nagyon jól nézel ki.

Íme. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. hogy ilyen leped ket használjon. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. az volt. hogy cselekedjek. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. egy példa. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. Leírtam és elképzeltem. Megveszed. akikkel közös az érdekl désünk. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. és az univerzum gondoskodott minden másról. hogy alku nélkül megveszem a követ. Az egyik egy feltaláló. tökéletesen bízva abban. hogy megvegyem. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. javítok a gy jteményem színvonalán. Az élet viszont nem így m ködik. Imádtam azt a követ. hogy meggondolatlanul költekezz. hogy megkapom. amit tettem. Folyamatosan tanulok. hogy nekem kell egy olyan. mint tíz perc alatt odaértem. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. Nos. mert az egyik ékszere javításra szorult. Azt mondom. hogy követelned kell a gazdagságodat. és meglesz rá a pénz. füstkvarcon kialakult citrin volt. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. és eljön. és megkérdeztem. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. hogy jogot formáltam rá. Elhatároztam. milyen formában fizethetek. Nos. Megtalálod a házadat. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. hogy a pénze is meglesz. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. Sokan hisznek abban. Lázba hozott. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. Azonnal. amit el akarsz érni. Nem azt mondom. és összespórolom a szükséges összeget. Gy jtöm a köveket és a kristályokat. Formálj igényt arra. de közel sem volt annyi pénzem. Másnap elképzeltem. és érdekes emberekkel találkozom.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. amellyel a palotádat melegíted. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. meglehet sen sok nullával az árcédulán. Igényt formáltam arra. Kevesebb. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. amire nem is számított. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. hogy az 152 enyém. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. és igényt formálsz rá. ha valóban akarod azt. az univerzum pedig odaadja a pénzt. Kiderült. amely az új autódat h a j t j a . A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. amit akarsz. És ott volt. Azt mondtam a tulajdonosnak. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. mint azt vártam. és elhatároztam. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. Rohantam vissza a boltba. mint az enyémek. Dave. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. hogy én nem is kértem. Ez a f t anyag. Láttam abban a boltban egy új darabot. a másik egy befektet volt. Akartam egy látványos darabot. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. amit akarsz. Természetesen egy muzeális érték . Igényt formált rájuk. amit akartam. és Isten küld neked pénzt.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. Formálj igényt a gazdagságodra. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja. és megérinti azokat a leped ket. Amikor nagyon sok a kiadásod. mintha az enyém lett volna. hogy várok. de imádom ezt a hobbit. hogy megvehesd. vagy túlhajtotta magát. És neki mégis vannak ilyen leped i. Egy kivételes min ség ásványt. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. Ez az elképzelés az üzemanyag. És a pénz mindig megérkezik. a legtöbben azt gondolhatják. és növeli a profitot. hogy kifizesd. arra várt. és ékszerbe vannak foglalva. Nem spórolsz arra. és Isten küld rá pénzt! 153 . aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. hogy vagy rült. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. és ételre se maradjon. Nem azt mondom. És az egyetlen dolog. hogy az a c i t r i n az enyém. Kértem.

Ha nem fizetsz tizedet. amit kapsz. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. ne fizess tizedet egy hó154 155 . hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. de nem így van. és vegyél meg valamit. és mindent elveszítenek. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. amit Isten adott nekik. ha egyszer en megéled azt. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. azonnal. A tisztességes emberek. Mindenük megvan. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. tragikus véget érhetnek. Nem a tiéd. és a pénzt magadra költöd. és otthagy annak a mocsaras posványában. most. mindent megtesz érted. hogy azt hiszed. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. kerüld el. amelyeket akarsz. Nem szereti. Akármit is teszel. ez a te zsenialitásod eredménye. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. az garantálja. az katasztrofális eredménnyel járhat. Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. ha átvered. Elmulasztod a tizedfizetést . hogy ki is hozza ezt létre. boldog családi életet élnek jólétben. amelyet a felel tlen költekezés rejt magában. kérlek. mert nem veszik észre azt a veszélyt. egészségedt l. Elveszítik.magadra költöd Isten pénzét. akik egyébként csodás karriert futnak be. és elérkezik! Lépj feljebb. Ez az övé. akivé válhattál volna. Lehet. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet.

A saját hasznodra fizetsz tizedet. így a házukban maradhatnak. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. és fizetsz a másikban. legalább annyira fontos. és felfedezed valamennyi dolog forrását. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. Az élet inkább próbatétel. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. Azoké rt a dolgokért. mert k nehéz id ket élnek. és ez jó neked így. nem azét. Ha mégis úgy döntenél. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. Ne felejtsd el. A sógorod valójában utálja a munkáját. Ott fizetsz. jobb éttermekben ettek. A tizedet magad miatt fizeted. Azoknak add. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. Szerencsére segítséget kértek. és a többi. milyen kemény dolog ez. ahol a javakat kaptad. Istent játszol . kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. Sakkban tartod az egódat. gyarapodtak. 0. hogy másokat megóvj. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. Azért. hogy majd emelik az összeget. halandzsának nevezték. nem értük. Elveszi a pénzedet. mint valóság. Olyan egyéneknek. Csökkent a fizetésük egy id re. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. és azonnal megemelték a dézsmájukat. de a kiadásaik id közben megn ttek. Isten meg akar bizonyosodni arról. Az univerzum próbára tesz minket. és valószí157 . és a rendszert hibáztatták. nehéz újra elkezdeni. Nos. amíg végül elérték a tíz százalékot. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. akik spirituálisan támogatnak téged. Isten két dolgot tesz veled. amid csak van. A fejl désedért fizetsz. és neked sok pénzed van.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. amennyit tudtak. A megváltójukká válsz. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . és magadra költöd a pénzt. mert szereted Istent. a fizetésed jelent s. az jó neked. amit kérsz. Ez jótékonyság. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. Azt hiszem. Tegyük fel. A saját spirituális fejl désedért. Isten senkit nem enged maga elé. Ahová a tizedet fizeted. azzal a szándékkal. Isten nem fogja megengedni. hogy a fizetésük tovább csökkent. hogy megtedd. megértették a problémát. Oda fizess. amelyeket kaptál. amit kapsz. Meglep dve tapasztalták. Nagyobb házban laktak. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. Most mit teszel? Nos. 2. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. Ha arra költessz. El ször is nem adja meg. hogy tartod-e a szavad. Bevételük ennek megfelel en n tt is. aki kapja. Istent játszol. és növeled a tizeded hatékonyságát. Hónapról hónapra állod a számláikat. szóval annyit adtak. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. és mindened megvan. és elvárja t led. A dolgok többe kerülnek majd. akkor közéjük és Isten közé állsz. Minden elromlik. és figyeld meg. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. mert Isten gondjaira vagy bízva. az egészségedet és végül az életedet. Feltétel nélkül adni másoknak. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. ha n a fizetésük. hogy megtartod. csoportoknak és alapítványoknak küldd. Azért fizetsz tizedet. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. többet költöttek ruhára és a többi. amir l valaha álmodtál. és még valami. Egészséged megromlik. mint maga a tized. Hat hónapon belül cs dbe mentek. ahonnan évekkel korábban kiléptél. Ha hajléktalanokat. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. Tudod. és nagyon jól csinálták.másokat óvsz. mint cseresznye. De ez nem tizedfizetés. csodás.

Rendszeresen fizette a tizedet. hogy Istent játszol. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. és szeretett szeretni. de nem volt életereje. A szíve rendben volt. Ezek kicsi. és ki kell alakítaniuk saját. Még készpénzt is adott. Las san megromlott az egészsége. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. hanem arról. Végül az üzlet veszteségessé vált. és nem sz kölködtek semmiben. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. A gyermekeid egyszer feln nek. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. ami itt tartja ket. hogy terápiára kellene járniuk. Ez csak azért került napvilágra. közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. nemhogy önállóan élni. ha visszamehetne Texasba. Akármi is a végeredmény számukra. A barátaink tudták. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. Lehet. Lehet. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. míg meg nem halt. és mindenki boldogan élt. hogy legyen mib l megélniük. ártasz nekik is. ahogyan azt mindig is mondta. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. mert a férje beteg lett. hogy Isten azt akarja. Isten helyébe léptél. Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. amelyb l jól meg tudnának élni. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. Arra kényszerül. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. A törzsvásárlóik elmaradoztak. Lehet." Ha kifizeted más számláit. a barátaink úgy döntöttek. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. és bet szerint követte. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. az egészségedet és végül az életedet. aki velük lakik. mint azok a szegények. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. hogy adj. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk. A férj rejtélyes betegsége elillant. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l. De az ördögbe. de te csak írod a csekkeket. magadnak is. Tudok egy n r l. pozitív hozzáállást tanúsított. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. és végül elválnak. Egy éven belül cégük a cs d szélére került. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. hogy menjenek. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. hogy Istent játszol. Új üzleteket nem kötöttek. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. Minden jel arra utal. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. A te pénzed az egyetlen. mint azon kívül. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. az neked csak rossz lehet. és a között. akkor elveszted a pénzedet. jó egészségnek örvendtek. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. Minden hónappal gyengébb lett. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. Bitorlod a szerepét. de bosszantó problémák voltak. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. A rezsihez is 159 . míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. ha te válsz a javaik forrásává. Kevesebbet dolgozott. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. mert megveszel nekik mindent. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. hogy visszatér hozzájuk. mind a férje egészsége. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. veszekednek. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. Miután beszélgettek Marilynnel. Ha az útjukba állsz. Úgy nézett ki. miközben a felesége a testvére számláit fizette. feltétel nélkül adott. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. hogy egyszer bb. hogy ez senkinek nem jó. és a férfi több id t töltött az ágyban. Az is lehet. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. Isten elé helyezted magad. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem.

hogy nem spórolhatsz. Arról. Okosan költsd a pénzedet. és boldogabb volt. Nincs olyan nagy hatalmad. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa. van forintod. Gy jtögetsz . mi történik. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. hogy bízz benne. A rakparton hagyták. nem fektethetsz be. Azt mondod. és szükség van rájuk. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. légy óvatos! Azt kapod. hogy kezelni tudd a problémát. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. és olyan hatást gerjeszthet. Annyira biztonságosnak tartották. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. Ne felejtsd el. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. hogy lakbért fizetett. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. és el költözött. Ez a felhalmozásról szól. amiért akár mindeneddel fizetsz. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. amelyet az univerzum azonnal kitöltött. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. Eljönnek a borús napok. Mint általában. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . Mi a terved azzal a pénzzel. a tudatalattid megteremti. Az embereknek öt évükbe telt. dollárod vagy euród arra. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia. Amikor felhalmozol. Angliában. 3. olyan rt teremtett. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. Ha felhalmozol. amelyet megspóroltál. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. Ezek mind jó dolgok. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. mint az univerzumnak. Az univerzum sokkal hatalmasabb. Több pénzt keresett. amit ki tudsz gondolni. mint amennyit Isten elvehet t led. Istent játszani nagyon rossz ötlet. most is a szándék a legfontosabb. Pár hónapon belül vett egy autót. mint bármi. Ez minden érintett számára rossz. Ha a nehéz id kre spórolsz. Most a mértéktelenségr l beszélek. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. Azzal. mindegy. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. Megrekeszt a spirituális fejl désben. azzal arra kéred Istent. A pénzt az univerzum elé helyezed. hogy tegye próbára a hatalmát. mint annak forrását. hogy jobban szereted a pénzt. talált egy lakást. hogy t szeresd mindenek felett.nem a megfelel okból spórolsz.

mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. Mindig szem el tt kell tartanunk. mégis gazdagok. Ha üvöltünk egy sof rrel. lopnak. míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. mint ahogy azokat kibocsátottuk. Ok és okozat. akiket legszívesebben utálnánk. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. uralkodnak. mi engedi meg egyeseknek.24. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. hallunk vagy gondolunk. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. akik visszaélnek mások helyzetével. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. hogy gazdagok le163 . Egyszer en nem tudjuk. amit olvasunk. és hatalmuk van. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével. fogalmunk sincs. akik kihasználnak másokat. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. és teszünk néhány ideges megjegyzést. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. hazudnak. csalnak. hogyan élik mások az életüket. amit akarnak. hogy függetlenül attól. Én ezt tenném.

Ha ket elítéled. Ki mint vet. egyszer en megengedjük az univerzumnak. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. Vannak. az emberiség fejl désének új korszakába. Ma bárki. Igen. Nem azért vagy itt. Van. Az a fajta valóság. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. mint amit ebben a könyvben ismertettem. hogy átvegye t lünk a feladatot. Sohasem tudhatod. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. nem létezik többé. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. és hagyni. És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban.A jó gy zedelmeskedik gyenek. Amit teszel. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. másoknak mit kell megtanulniuk. a legjobbat teszik. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. akármit is teszel. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. és nem sok örömöt él át. aki h snek tartja. hogy bárki felett is ítélkezz. Higgy róla. Van még egy oka annak. elrekeszted magad a jótól. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. Ez egy nagyon egyszer rendszer. A tény az. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. hogy nem egyenes úton érte el a célját. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. mások szerint rögeszmés. azt kapod vissza. rségváltás van. Még akkor is. és hidd el. aki lemorzsolódott a f iskolán. Azt is tartsd szem el tt. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. Na már most. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. Hát olyan nehéz elhinni. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. hogy minden háztartásban legyen számítógép. a lényeg. hogy a gy lölet gy lölet. ahogy mind a republikánus. hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. Ez m ködik számukra. Ez ugyanolyan természetes számukra. megkapja a tízszeres visszatérítést. mint a járás vagy az evés. hogy sohasem tudhatod. míg ma ez mindennapos jelenség. A világ leggazdagabb embere . Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. amit akarsz! Gondold. amelyet néhány éve megismertünk." A pénznek természetesen van hatalma. hogy csordultig töltse poharunkat. Nem szívesen lennék a helyükben. és amit adsz. amelyet kisugároz. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. Abból semmi hasznod nem származik. Ez az egyik oka annak. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. mindenkire az.Bill Gates. hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. Gondolhatod azt is. voltaképpen egyik napról a másikra. amit lehet. Mindegy. A lényeg. ha te gazdag akarsz lenni. pénzre tesz szert. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. mit hiszel. mit csinál a másik. hogy indul az elnökválasztáson. a szabályok változóban vannak. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. Ok és okozat. hogy er s akaratú és csökönyös. közted és az univerzum között zajlik. Igen. és sok utolsók els k. Új évezredbe léptünk. Az álma. Senki sem tudja. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. és a táblákat megfordították. A szabályok változnak.és természetesen az egyik legsikeresebb is . 165 . Régen elképzelhetetlen volt. a sikered esélye a nullához közelít. akik az els pillanattól tudják.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje. nem olvasnád ezt a könyvet. van egy beteges vétke. Amellett. úgy arat. Hidd. hogy félkegyelm . A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. Nem ismernek más utat. hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. de az univerzum felajánlja. és feltétel nélkül ad. mert nem tesznek jót. Megsokszorozva. hogyan váljanak gazdaggá. az elképzelhet .

hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. És távol tartanak a gazdagságtól. és most mi l l i á r d os. és azok is párat. hogy jót adsz. Negatív népszer . Azt akarja. az 1980-as évek elején. hogy azok vezéreljék a világot. Most ott lehetsz az els k között. mint amit mindig élvezhetsz. hogy sikeres légy. A világnak több jó emberre van szüksége. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. ismerd meg. a boldogságtól és a jó egészségt l. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. H az embereihez. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. Lehet. majd négy. és hisz a magasztos eszmékben. 167 . Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. és így tovább. Minden egérfogón volt két pingponglabda. majd tizenhat. Nincs annál nagyobb siker. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. A jó nem népszer . Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. El ször csak két labda ugrott fel. Bárhogyan is. Lehet. miként m ködik a láncreakció. ha engeded. örömteli és egészséges életet élsz. majd nyolc. hogy Ross nehéz dió. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. majd harminckett . és így tovább. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. és azt is kapsz vissza. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. Emlékszem egy tudományos Ilimre. de bármit is mondasz róla.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. és most milliárdos. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. mit teszel. A gazdaggá válás is ok lehet. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. Nem volt politikai adóssága. Keményen dolgozik a népszer ségért. hogy a hiányban. és végül valamennyi labda mozgásba jött. amihez pedig veled született jogod van. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. hogyan vált gazdaggá. Ez valójában azt jelenti. Az univerzumnak szüksége van arra. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. Tizedet fizet minden dollárjából. Mr. és nagyon szemléletesen mutatta be. Vagy egyszer en élvezheted. mint a tiedé. de azt el kell ismerned. gazdag. Átgondolhatod. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. Mostanában a jó gy z. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz.

mindened. feladod a küzdelmet. Be akar jutni az elmédbe. hogy pont azokat a dolgokat akarod. írd le. Felejtsd el az apróságokat. az egész univerzumra kiterjed tervnek. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. Amikor az utad nehézkessé válik. 0 azt akarja. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. közvetít d. Egy valós játék. hogy összetörje reményeidet és álmaidat. munkaadód. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. a jó mindig gy zedelmeskedik. Te és Mr. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. barátod. Képzeld magad elé. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. szeret d. hogy hidd el: az igazság hazug. ügyfeled. a szegénység ² valamennyi egy játék. és Mr.25. hogy veszít. amiket. Azért vagy ezen a bolygón. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. ha nem próbálkozol tovább. Azt akarja. hogy feladd. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. amit akarsz. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Az élet. védelmez d. Az egyetlen módja a vereségednek az. Negatív kívánságai szerint cselekszel. Ne engedd! Meg van írva. eszünk. Ez mind része egy nagyobb. Szeresd az életedet. 0 maga a siker. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. ügyvéded. Maradj mindig boldog és lelkes. a gazdagság. a halál. mert az általuk meg169 .

Egy új autó például nem jelent semmit. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. szeretettel és bizalommal. maradj itt. mégis kielégít életet élnek. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. és követed a tanácsait. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. mosó. tudd. nincs tévéjük. Az a dolgod. Ló vontatta kocsikkal járnak. vízre. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. felfedezed a gazdagság édenkertjét. akkor is szükségünk van néhány dologra. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. zajos szerkezet. Ami fontos. hogy ezt a könyvet olvasod. Nem használnak áramot. és hagyd. Szeresd az életed minden percét. akkor mindegy. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. menedékre és ruhára van szükségünk. de már els sorban spirituális létez . hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. 171 . amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . Leélheted az életedet például úgy. nincs telefonjuk vagy számítógépük. Meghívlak. hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. Miért kellene. Ez minden! A szeretet természetesen segít.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. Végtére is csak egy büdös. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. de azáltal. hogy mindened meglegyen. a lecke. hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. Ez teszi valóssá a leckét. Részint állati. amelyeket Isten nem neked szán.és szárítógépük. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. Ez tükrözi a haladásodat. Azért vagy itt. Nem számít. amiket akarsz! Válj le róluk. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. és számolod össze. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. hogy új autód legyen. és érezd. hogy bizonyos leckéket megtanulj. Ez a titka annak. Te egy csodálatos teremtmény vagy.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. Lehet. és gondozd ezt a kertet egy életen át. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. hogy amit elfogadsz. Néhány amish így is tesz. egy nagy halom vas. és csatlakozz hozzánk. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. ki vagy. az pontosan az. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. Ha megtanulod a leckéket. hogy sosem utazol motorizált járm vön. hogy megszerzed. és a megtanult leckéket. Az új kocsi semmi. szívd be illatát. hogy lépj be. hogy megtanuljuk a leckéinket. hogy az univerzum mit küld neked. amelynek megtanulására még nem állsz készen. megtanulod. Azzal. Függetlenül attól. Ételre.

26. még nem vagyunk maga Isten. Kétségtelenül úgy érzed. és mindened. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. amelyik minden ember esetében közös. Nem a te érdemed. Most megragadjuk a sikeredhez vezet . Halandó vagy. Csecsebecsék. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. Vagy legalábbis készen állsz arra. amid van. Nem számít. Amint megtaláltuk. az igazság és bölcsesség egész tárházát. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. Annak ellenére azonban. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. mindig jelen lév kihívást. az univerzumtól származik. amelyeket leny göz . amelyet Isten neked szánt. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. kincset találsz. hogy vesztesb l gy ztessé válj. hogy kipróbáld. de van egy. mit mond az egód. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való.az egónkkal! A siker egy utazás. és megtanuld a leckét. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. 173 . rubinokat és smaragdokat keresel. Bizonyára azt gondolod. és nem azé. hogy gyémántokat. vagy amit valaha elérsz. hogy a sikernek ez a módszere neked szól. amit teszel.

és ugyanarról szól. és veled helyettesíti. Ez az ország Törökország volt. és barátunk mindenét elvesztette.. És így tovább. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. és el is tudlak távolítani innen. Gyatra szeret . hatalmasabb vagy. Azt mondod. és a saját sikeremért tettem. hogy segítse Isten munkáját. Én adtam neked a pénzt. akinek hittem magam. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. amim van. és újrakezdened a játékot. Nem támogatom eléggé a családomat. férj. amit Istent l kaptál. Nem dolgozom elég keményen. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. A férjem egy senki volt. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . Mindig hibázok. Én támogattalak. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. és így tovább. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá. ha magad teszel mindent. Én vívtam meg a csatát. Én tettem azzá. és azt mondta: . melyik rosszabb. Én küzdöttem. hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. Szörny ! Nem is tudom. Soha nem tanulok. 0 el ször is megengedi neked. és adtam meg neki mindent. Ez nem jó választás. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. fiú.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . hogy kipróbáld. Hirtelen meggazdagodott. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. beleértve az életedet is. nagyobb vagy. lány vagyok. és így tovább. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. Nem teszek meg mindent. miel tt én találkoztam vele. Ha hagyod. Ez azt jelenti. húg. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. anya. Rámutatott a páncélszekrényre. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. mint amilyen pozitív Isten maga. Szegény vagyok. a te korlátozott forrásaiddal. amije van. azt én magam kerestem. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. aki arra kérte Istent. báty. Azt 174 mondod. Én találtam meg a feleségemet. mindig rossz döntéseket hozok. A férfi nem segített. és megígérte. milyen. negatívabb vagyok.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. tegye gazdaggá. Én gy ztem. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. Azon kívül. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. mint Istennek. hogy vissza kell lépned az els kockára. az hatalmas hiba. Cserbenhagyom a többieket. Valóra váltotta legvadabb álmait is. hogy ez nevetséges. mint a végtelen. Mindent. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. Nem vagyok derék ember. Nem vagyok jó apa. Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. amely abban a formában jelenik meg. amely a Földet teremtette. Van egy történet egy férfiról. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel.. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. Én dolgoztam halálra magam. amivel a sikereidet elérted. és újra megszegte Istennek tett ígéretét. öcs. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. Úgy t nik. aki figyelt rá. n vér. méghozzá gyapotkereskedelemb l. senki sem tette meg helyettem.. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. Én hoztalak erre a világra. Nem az vagyok. Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni.Ez az én istenem. mint az az er . de egyenrangú alakban jelenik meg. Balszerencsés vagyok.. aki ma. hogy én csináltam mindent. Az egó els megnyilvánulási formája az én. abban a formában. hogy nem tudok mindent megtenni. amit kellene.

. ami felette vagy alatt áll. az univerzum nem engedi. Gondolj úgy az életedre. Több el terjesztést. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. de azért jól csináltuk. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. A közhangulat romlott. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. 0 határozza meg. Negatív. gondoskodik rólad. Én. és kézbesítette volna a megrendelést. Bíznod kell abban. és az univerzum átadta sorsom irányítását. találd ki. amit kértem. Nem te teszel dolgokat. dolgozzon még keményebben. Ez egy nagyszer rendszer.. Egóm az utamba állt. tart fenn . Jogodban áll választani. hogy megismerd a forgatókönyvet. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. De ez nem volt elég! Tudtam. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. Több kutatást akartam. megvéd. hogy Mr. Szóval. mi történt! Azt kaptam. csak annyit kell tenned. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. ha minden jó dolog Istent l való. melyik úton menjünk. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. Szabadon szárnyalsz. és jóval többre jutottunk. Isten pedig kézbesít. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. Ha jóra használod. A döntés Istené. Ha nem használod helyesen. Negatív keményebben dolgozik. maradjon bent tovább. Magasabb telefonszámlákat. Az univerzum vigyáz ránk. Még csak meg sem támad. Szabadon keresed az igazságot. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . különben nem olvasnád ezt a könyvet. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. A költségeim megemel kedtek. hogy elérd és fenntartsd a sikert. én. Betartasz néhány törvényt. oltalmaz. és hagytam. elérve kreativitásod csúcsát. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt.. telefonáljon még többet.csak te és az egód.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. azokat a nagy társaságokat is beleértve. Ahhoz.. hogy többet is elérhetünk. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. és sokkal. 176 többre vagyunk képesek. Mindenkinek azt mondtam. amelyek milliókat költenek online értékesítésre. ahhoz bizalomra van szükség. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. Szabaddá válsz a sikerre. amelyek felett mi nem rendelkezünk. hogy nincs beleszólásunk. Tovább dolgoztunk. amíg el nem játszod a jeleneteket.. Csak éppen közel sem adtunk el annyit. hogy sikered a te érdemed. helyen álltunk. a boldogságot és az örök békét. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. irányítanod kell az egót. aki nekem dolgozott. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet.. Amikor az els teljes évet lezártuk. és semmivel. Te kérsz. eladásaink hirtelen megemelkedtek. Én megtanultam ezt a leckét. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. én. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. letaszít a teremtés legalsó szintjére. hogy részt veszel a forgatáson. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. Valójában üzletet veszítettünk. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. Mit kellett volna tennem? Semmit. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. és hogy kikeveredj bel lük. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. hogy azt akarom. hanem az univerzum. Semmi sem állíthat meg. Semmit sem kellett volna tennem. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. ha véd meg mindent l. Ha keményebben hajtunk. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. ha nem kezded azt gondolni. Szabad akaratod van. Semmi . kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. Úgy értem. Kezdtem azt gondolni. de a jó határtalanul hatalmasabb. szabad leszel. Te többet vársz az élett l. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. elfogadjuk a tényt. Lehet. Sokkal kevesebbet dolgoztunk.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

ezzel javarészt rajzfilmekbe. egyszarvúkban és sell kben. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. Az igazság az. Hitt az erd létezésében. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. amit annak hiszünk. ahogyan hiszünk benne. ahogyan azt mi ismerjük.28. Hitt a 185 . ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. A valóság abban a formában létezik. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. mindig látnád ket. tündérek nem léteznek. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. egy olyan világban. Ki tudna hinni ebben a korban. ha azt mondod. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. amely tele van varázslatos. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. hogy a valóság nem létezik abban a formában. ahol apró emberkék játszanak. képregényekbe és mesékbe szám zik ket.

Megtagadod magadtól az energiát. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. És mi a helyzet a többi dologgal. amelyik valóra váltja minden álmodat. a siklót és a szódavizet. amelyet a nagyszüleid teremtettek. hogy olyan dolgot képzeljünk el. Akárminek is nevezed a többieket. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat." Valójában még rosszabb a helyzet.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. természetesen. amely megteremti azt a valóságot. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. Valakinek hinnie kellett bennük. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. a tiéd lehet. Csak a szád jár. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. Megvan az er d ahhoz. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. amiben akarsz. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. 187 . b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné. Behatárol minket. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Gazdagságot és jólétet. Nem engedheted meg. hogy mivel mindig volt háború.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. egyáltalán nem marad választásunk. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. és ez nehézzé teszi számunkra. mindig kell is lennie. a rádiót. Isten nem arra teremtette az embert. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. vonatok és autók nem mindig léteztek. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. hogy ezeket elérjük. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. amit az elménk képes elképzelni. Jogod van abban hinni. kutyákban. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. amelyet a szüleid teremtettek. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. és nézd meg a kisgyerekek arcát. amelyek autót vezetnek. hogy mindenki rossz. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé.azt. Boldogságot. És akármiben hiszel. Egységet. az igaz. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. hogy repüljön. a televíziót. toleránsabb valóságot. Hogy miért? Mert még nem értették meg. Kigúnyolják ket. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. Békét. Szeretetet. az emberi természetb l fakad. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. Ez-e a valóságod? Kevesebb. az a te hiányosságaidat mutatja . akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. hogy egy kedvesebb. hogy meg akarjuk ölni egymást. amit már elfogadtunk. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. Ki mondja. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. részünk a gy lölet és a pusztítás. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat. az antiallergén szappant. Örömöt. Sok ember még mindig hiszi. a kenyérpirítót. nagyobb hatalommal bíró igazságot. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. Sok ember hisz például abban. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. hogy a negyedikben botot és követ. de azt tudom. Nos. Hajlamosak vagyunk abban hinni. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. Te magad teremted meg a saját valóságodat. Valamennyi emberi lény. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. ki határozza meg.

Akik valaha éltek ezen a bolygón. Soha többé ne aggódj! Soha. Itt az ideje. Ez az együttm ködés kora. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. Kennedy mondta: ÄVannak. Örömmel. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. attól a valóságtól." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. der sebb ösvényt. hogy másoknak segítesz azzá válni. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. hanem mert kérted. Ez olyan id szak. Egy olyan korszak. Boldogsággal. Eldöntheted. amely az örök boldogsághoz. mi igaz és mi nem. és segítsétek egymást ebben a munkában. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. Gazdagabbá teheted magad úgy. Senki nem fenyegethet. Gazdagsággal. Kérheted. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. mind hozzásegítettek. mert az univerzum oltalmaz téged. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. Itt az id . Dönthetsz úgy. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. hogy megteremtsék a saját valóságukat. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. ha kéred. Magunk dönthetünk arról. Soha ne kételkedj abban. Miért ne választanád a gazdag. hogy kéred. Lépj ki a láthatatlan párkányra. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. Kérd. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. amikor a jó gy z. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. Itt az id . Mi választjuk meg. Az internet lehet vé teszi. Szeretettel. hogy minden jót megkaphatsz. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. keressetek és találtok. amelyr l eddig csak álmodtál. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. hogy az univerzum szeret. az érettség korába. mert megszerezted. A tiéd lehet. amit csak akarunk. de nem azért. Ez minden jó forrása az életben. de a magadéban igen.. amelyet alig tudsz elképzelni. hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. Eljött az id . mert a teremtés vigyáz rád. Ez egy olyan lehet ség. hogy energiáinkat egy új évszázad. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. zörgessetek és megnyittatik néktek. hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. Senki mástól nem függsz. Csak annyit kell tenned. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. ÄKérjetek és adatik néktek. hogy gondoskodjon jólétünkr l. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. Új utat tudunk választani. Ezt nagyon egyszer megtenni. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. 189 . El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. A jók gy zedelmeskedésének ideje. Ez a továbblépés ideje. akik felnéznek egy hegyre. Eljött az id . milyen valóságban kívánunk élni. Egy új. amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. és minden teremtmény fontos. ahol élünk. Egyszer en oszd meg másokkal.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. örömhöz és jóléthez vezet. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely.

hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. mint ki tudnám fejezni. amikor egyedül nézed a tévét. Egy kicsit sajnálom. mert te sem akarod majd abbahagyni. Erre korábban is céloztam. amikor letelik a hét nap. Szóval abbahagytam. Nehezemre esett. Fogadd meg. és ahhoz is. Énekeld gyakran. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. ha hét napig énekled. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. Van még egy tanácsom számodra. jó mulatság. vagy játszol a kutyával. A titok. Kérlek. de abban rejlik az ereje. A könyv címe valójában egy dal. utána abbahagytam. Énekeld az autóban. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig. Remélem. hogy a magadénak tartsd. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. mint mi az írás során. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Jobban élveztem. legalább annyit kaptál olvasás közben. 191 . Igen. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. Igen. Igen. mint az egész el z hónapban. hogy megoszthatom veled mindezt. Folytatni akartam.29. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. nem értem. Meg fogod találni a magad dallamát. Én hét napon át énekeltem. az udvaron. amit nem akarsz! Ez érted van.

fittebb és egészségesebb vagyok. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Megvan hozzá a képességed. amelyeket egy héten át énekelhetsz. hogy számolnia kell veled. Azt mondod Istennek. igen. Például ez: karcsúbb. színpadra kell lépned. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. Vannak helyek. Igen. Ha kéred. igen. igen. Igen. Igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Igen. minden a tiéd lesz az életben. Most te következel. Igen. igen. Nos. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik. velünk együtt. Igen. akikkel találkozhatsz. hogy találkozzunk veled.richdreams. Valóra váltom a legvadabb álmom.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. Igen. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. Igen. látogass el az angol nyelv www. Igen. Alig várjuk. Igen. Te is élvezheted. és emberek. Ismered a titkokat. igen. 192 193 . igen. ahová elmehetsz. amit csak akarsz. Az Äigen" egy meger sítés. Gyere.

Reméljük. Tom és Pénelopé 194 . amit olvastál. Ez egy ajándék. akik olvasták ezt a könyvet. amely soha nem lehet másé. tetszett nekik.Ha tetszik. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet. Azoknak szól. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. atitok. amelyet soha nem adtak ki. és még többet akarnak olvasni. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára.hu Itt információkat találsz. Ez a mi kis titkunk. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. lépj fel az internetre. van egy meglepetésünk számodra. élvezni fogod! Köszönjük. hogy elolvastad a könyvünket. Egy olyan ajándék. Menj a számítógépedhez.