Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

hüllők. madarak és emlősök vonatkozásában. csalánozók. chromatin. A tojás szerkezete . 7.és gyűrűsférgek. fonál. 1. kétéltűek. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. 3. majd az evolúcióbiológia.Genetikai kód. szivacsok. 6. lapos-. 8. a kromoszómával foglalkozunk.• A harmadik félév végén szigorlat van. ez utóbbit külön bontásban a halak.félév 1. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. 5. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. A tantárgy előadója: Dr. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése. puhatestűek. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. Hornok Sándor. 4. általános tudnivalók. A petesejt fejlődése és felépitése. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. Bevezetés. Mitozis. évfolyam 1. ízeltlábúak és gerincesek törzseit. részben új ismeretek átadása céljából. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. tárgy tematikája I. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. 2. Állattan (1. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük.

A fényelektromos hatás. II. 13. Budapest. . a katódsugár-oszcilloszkóp. optikai rács. Plánparallel lemez. A fény polarizációja. Barázdálódás A gastrulatio. a Donnan-potenciál. A csiralemezek származékai A testlefűződés. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. A Fermat-elv. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. a mérési eredmények hibái. Az emberi szem. Viszkózus folyadékok. Lencserendszerek. az egyszerű nagyító. fonalas áramlás. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. a membrán permeabilitása. teljes visszaverődés. nyugalmi potenciál. passzív diffúzió. hibaterjedés. Egyetemi Jegyzet. Optikai spektrometria. a Na-K pumpa. a fényintenzitás csökkenése anyagban.és közelpont. elektromos és optikai mérések. szedimentáció. a szív. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. Testfelszíni potenciálok. fizikai alapmennyiségek. mint pumpa Diffúzió. Turbulens áramlás. és II. távol. a Hagen-Poiseuille törvény. 1990 Dr. A membránpoteciál mérése. a fotoelektron-sokszorozó. mértékegység. vizuális fotometria. lángfotometria. vékony lencsék. optikai kettőstörés. megtelepedése. válasz gyenge ingerlésre. fénykibocsátás és elnyelés. A fotometria alapjai. lencsehibák. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. optikai látáshibák. 12. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. oestrus. A keringési rendszer energetikája. koherencia. vemhesség 10. ERG. vastag lencsék. a Brewster törvény. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. közegellenállás. az elektromágneses spektrum. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. Budapest. Optikai eszközök. Az akciós potenciál és terjedése. ECG. visszaverődés és törés. a fénymikroszkópok fajtái. Placentatio háziállatokban 15. atomabszorpciós spektrometria. ozmózis. törvénye. EEG. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. Az optikai aktivitás és mérése. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. Röntgensugárzás keltése. fénytörés prizmán. ultracentrifugálás. Gerjeszthetőség. karakterisztikus röntgensugarak. vérnyomás-mérés. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. radiometria.. ORD és CD. a törvény statikus és dinamikus következményei. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. a fény diszperziója. színlátás. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. 1988 C. radioaktív számlálás hibája. A biofizika tematikája a 2. mérés. membránon keresztüli transzport. Nemi ciklus. A csirapajzs differenciálódása. Fehér György: Fejlődéstan I. transzmurális nyomás. A fény interferenciája. áramlási ellenállás. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. Áramlás a keringési rendszerben. fényszórás. Az optikai eszközök feloldóképessége. látásélesség. Fényforrások. A fény és anyag kölcsönhatása. Optikai képalkotás. 11. a Bernoulli törvény.: Citológia Egyetemi jegyzet. kontinuitási egyenlet. a lézerek tulajdonságai. fékezési sugárzás. Hullámfront. anyaghullámok. A placenta tipusai. A fény biológiai hatásai. molekulatömeg meghatározás. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. Gömbtükrök. Termékenyités. a Huygens-Fresnel elv. Fick I. réteges áramlás.9. a röntgenspektrum. Budapest. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina.

radiokarbon kormeghatározás. A katalízis. Lokalizált és delokalizált kötések. A molekulapálya-elmélet alapjai. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. Elektrolízis. A puffer-oldatok. A tömeghatás törvénye. A test hővesztesége: hősugárzás. intermolekuláris kölcsönhatások. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. . magsugárzások detektálása. párologtatás. Radioaktivitás. Konvencionális röntgen tomográfia. Szén.és kisfrekvenciás elektromos hatások. félév. A kromatográfia módszerei. a gamma kamera. átmeneti fémek. Spontán folyamatok. Kvantumszámok. A termodinamika II. Halogénalkánok. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. A folyékony halmazállapot. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. Az LCAO-MO módszer. A szabadentalpia. galvanikus bőrválasz. Pozitronemissziós tomográfia. 3 kredit A. kötési energiája. A termodinamika I. főtétele. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. termográfia. légzés és kiválasztás. hőáramlás. Homogén és heterogén egyensúlyok. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. hangerősség. Nitrogén. Doppler hatás. szerkezete. Az entalpia. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. Termometria. 3 kredit 2. A pH mérése. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. az atommagok felépítése. oxosavak Kén. félév. Az elektronegativitás. A kémiai folyamatok iránya. az egyen. Oxidok. Határfelületi jelenségek. A víz disszociációja. típusai és izomériája. galvánelemek. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. rendűsége és mechanizmusa. Alkoholok. Aminok. a hang terjedése. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. A periódusos rendszer. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. NMR tomográfia. 6 kredit B. A komplex vegyületek összetétele. Oxigén. A Weber-Fechner. Az atomok elektronszerkezete. A sók hidrolízise. hidroxidok. hangosság. Hanghullámok. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. Radioaktív bomlástörvény. radioaktív nyomjelzés. magerők. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. A szilárd halmazállapot. Rutherford kísérlet. entrópia. nagyfrekvenciás diatermia. aktivációs analízis. A kémiai reakciók sebessége. Oldatok. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. A kémiai kötés polaritása.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. Halogének. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. láncreakció. Képalkotás radioaktív izotópokkal. hővezetés. Éterek. Maghasadás. hangérzet. pH-ja és pK-ja. A hidrogénatom elektronpályái. félév. A kinetikus elmélet alapjai.és Stevens törvények. A hibridizáció. Foszfor. főtétele. CT. alkáli földfémek. Az ultrahang. üvegházhatás. A melegvérű állatok hőszabályozása.

Modellezés deriválással. tenzidek. 12. karbonsavszármazékok. karotinoidok. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. Az exponenciális és a logaritmus függvény. Szerves szénsavszármazékok. 10. függetlenség. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. Karbonsavak. skálák. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés).és alternatív hipotézis. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. A határozott integrál és a primitív függvény.és szulfonsavszármazékok. Statisztika (leíró és induktív). egy. valószínűség. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. . 9. matematikai szerkezetek. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. Az integrál. U. o Aromás aminok és aralkilaminok. t és F próba. 3. Feltételes valószínűség. peptidek. Oxovegyületek. Korreláció és regresszió. binomiális. Populáció és minta.• • • • • • • Sztereoizoméria. 7. hibatípusok. Bayes tétele. Kéntartalmú szerves vegyületek. stb. 2. Aldehidek. Egy. Mértékek. Fontosabb függvények. 5. 6. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. 8. A deriválás. ketonok. 11. Vektorok és mátrixok. Pontbecslés és intervallumbecslés. Weber törvénye. Gliceridek. Halmazok. nitro. Modellezés integrálással.és többértékű karbonsavak.és kétoldali próba). khí-négyzet próba.). Aromás vegyületek o Szénhidrogének. alkaloidok) Színezékek. További modellek differenciálegyenletekkel. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. konvexitás. szteroidok. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. Függvényelemzés (minimum/maximum. A középértékek és a szóródás mérőszámai. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. aromás halogén-. Poisson és normál). Matematikai modellek. elemorganikus vegyületek. Modellezés függvényekkel. 4. Hipotézisvizsgálatok. félév. függvények. Függvénygrafikon. Varianciaanalízis. Közönséges differenciálegyenletek. Alapok (null. Esemény. Deriválási szabályok.

Porcszövet Csontszövet. félév: szervek szövettana (30 óra előadás. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. Reiczigel J. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. stb. Fábián I. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. mint pl. Harnos A. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J.. rostok.. Idegsejtek Idegrostok. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. az alapszövetek szövettanából 2.. különleges mikroszkópok. speciális festések. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. és 3. Abonyi-Tóth Zs. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr.. Börzsönyi L. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését.). félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. vékony és félvékony technika. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. az Anatómia. terápia megértéséhez is.. Hámszövetek. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl.1. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. Szövettan A típusú tárgy. év 1. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. Kótai István.

II. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. A vizsgák a szemeszter végén vannak. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. 1992. 1992. Mezőgazdasági Kiadó. nyirokerek 3. Kótai István: Szövettani gyakorlatok.. Fáncsi Tibor. Kótai István. 1979. Kültakaró. Kálmán M.: Szövettan I. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana. belek Máj. Hajós F. Budapest. nyálmirigyek Nyelőcső. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). III.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. előgyomrok Gyomor. Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket.. 1992. Szalay F. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik.. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. Dr.. gyakorlatvezető felügyelete alatt. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte.Vérerek. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. majd TV-képernyőn bemutatják.pdf B. Dr. Segédanyag: Csillag A. Ahhoz. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik. okt_fuz_m. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. Szöveges video. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek.

1. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. 2 Követelmény: aláírás. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. bankrendszer Az agrár. Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. 3 Óraszámok: 15. évfolyam 2. 30 Kredit: 2. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. a gyakorlat számára szükséges. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. 2 Félév: 2. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra.félév Előadás Gyakorlat . Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. azok felkeresésének módját. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. sertésre). Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. tárgy tematikája II. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1.

Mezőgazdasági kiadó. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . 2. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. 8. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. Dr. Szem 14. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. Tejmirigy 13. (tavaszi) félévének1. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. Pata 15. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. 7. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló.1. Dr. Ajánlott irodalom: 1.és hasűri szervek topográfiája Mell. nyúl és patkány boncolása Macska. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. 3. Medencei szervek topográfiája 12. 6. Dr. Budapest. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. Az index aláírása csak ezután történik. Telki Márta. 10. 9. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. érzéstelenitési helyek Macska. 4. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. 1989 2. tantárgyi szemeszterében. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. a II. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. JENA. Balogh Emese. Dr. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. 5. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája.

az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira. ill. Horn Péter szerk. 1985. Kiadó. Várkonyi József . Kiadó. 1983. Mg.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. Mezőgazda Kiadó.: Szakosított tejtermelés. 1979. Bodó Imre . Kiadó.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. Zöldág László (szerk. 1984. Mezőgazda Kiadó 1998. Horn Péter: Akvarisztika. Kiadó. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. .Hecker Walter (szerk. Kiadó. Kiadó. David Alderton: Macskák. 1994. Mg. III. 1971. 1995. Mg. Mg. 2000. Szinák János .: Állattenyésztés I-II-III. Georgikon 1997. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Mg. Szajkó László szerk. Holdas Sándor szerk. Kiadó. Panem Kft. Az index az utolsó előadás végén íratik alá.Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. Natura 1983. Kiadó. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. 1984. Horn Artúr szerk. Mg. Mg. 1976. Kiadó 1983.Veress István: A világ kutyái I-II. Kiadó. ill.: Sertéstenyésztők kézikönyve.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Horn Péter szerk. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. Mg. ÁOTE-jegyzet. emelet) augusztus 1-ig. Sárkány Pál . ismeretére. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. évfolyam. Holdas Sándor: Prémek. Mg. Mg.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. 1996. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. 1982.): Lótenyésztők kézikönyve. Mg Kiadó. Kiadó 1998. Kiadó. mezőgazda Kiadó. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök.: Nyúltenyésztők kézikönyve. Kovács Ferenc szerk. 1985. szőrmék. Guba Sándor .: Állattenyésztés 1-2. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . 1981. Mg. gyapjúféleségek felismerésére. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve. 1984. Mg. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III.

Dr. IV. IV. 2000/2001-es tanév. II. Programnyelvek 6. III. 26-27. Dr. NAGYHÉT SZÜNET 11. más számítógéptípusok 2. Gáspárdy András Populációgenetika 6. III. 16-17. V. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. vírusok 7. II. 5-6. 12-13. Jávorka Levente Szelekció 9. A PD hardver elemei. Csáky István Immunogenetika 8.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. 19-20 Dr. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. 23-24.május 21. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is. MS-Windows) . évfolyam. 12-13. 2. IV. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. Dr. Dr. Adattípusok. 26-27. 9-10. . Dr. Szabára László Életkor-meghatározás 3. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. 5-6. Hullár István Örökletes terheltségek. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. III. Operációs rendszerek (MS-DOS. 19-20. UNIX) 3. Norton Commander. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. adatbázisok 5. BEIRATKOZÁS 2. IV. internet 4. Adatbiztonság. tantárgyi szemeszter: 2001. A PC használata (MS-DOS. Dr. 14-15. törzskönyvezés 16. Jávorka Levente Zootechnika . 21-22. Dr.gyakorlatainak tárgyköréből. V. Dr. Hullár István Mendeli genetika 4. előadó cím 1. II. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. adatkonvertálás. III. Jávorka Levente Párosítás 10. IV.30. Szánmítógépes hálózatok (LAN.-V. V. február 5. 7-8. (tavaszi) félév. WAN). 1. III.1. MS-Windows. Dr. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. ivarhoz kötött öröklődés 5. 2-3. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12.

. Gaál. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel.. Fábián I. Félév 5.. Harnos A. Egészség. Balogh N. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. Makrai L. félév). A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok. szóbeli Oktatók Gaál T. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. 4. Reiczigel J A. A kórélettan tárgya.2. Gaál T.. és Tuboly T. 3.. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Soós P. 1. FTP 2. Félév: 3. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium. Börzsönyi L. a bakteriológia és a mikológia (4.) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr. 5.. Abonyi-Tóth Zs.. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket. félév) Oktatók: Fodor L.) .. a mikrobiológiai technikák. Vajdovich P. Év: II. anaemiák. félév).) Részletes kórélettan. TELNET. Gaál T. és III. A homeostasis kórélettana.) A védekezõ mechanizmusok (dr. e-mail (PINE) A UNIX alapjai. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. Vajdovich P. Bakonyi T. és 4. B. kapcsolata más diszciplinákkal. valamint a virológia (5. és 5. Rusvai M.. Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape). dr. (előadások). fehérvérsejtek eltérései (dr. -október Október Október Általános tájékoztató. 4... a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Gaál T. félév) oktatását foglalja magába. félév).. 5.. szigorlat (5. az immunológia (3. év 2. betegség fogalma (dr. Kórélettan Tanév 3.

November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. Vesemûködés vizsgálata. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. Gaál T.) Osteopathiák (dr. Az a hallgató. 4. A kóros szívmûködés vizsgálata. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata. Gaál T. 6. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata. 7. 8. 9. Gaál T. dr. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek. 5. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. 10. 2. zárthelyi dolgozatok. 14. Gaál T. A májmûködés vizsgálata. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató.) A májmûködés zavarai (dr. 7. Vajdovich P. 12.. 5. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk. A gyakorlatok tematikája heti bontásban. 11. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. Félévközi beszámolók. Gaál T. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. liquor cerebrospinalis vizsgálata.) Respirációs zavarok (dr. Gaál T. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . Útmutató a gyakorlatok végzéséhez.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. félév 1.. Gaál T. A bél.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata.) 2. 3. 5. akkor aszerint is pótolhat..) Az izommûködés zavarai (dr. 4. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek. 13. 3. esetleges pótlása. Gaál T.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt.) A vesemûködés zavarai. azok értékelése. a veseelégtelenség (dr.) Az idegmûködés kórélettana (dr. ill. 6. Gaál T. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai.

A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. szemeszter) 45 óra (7. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. valamint a 8. Albert Mihály. szemeszter 7. Gál János. fejlődési rendellenességek. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. Baska Ferenc. Dobos Kovács Mihály. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. szemeszter 6. szövettan.-8. anatómia és fejlődéstan. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. szemeszter) 45 óra (6. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. biofizika.8. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. évfolyam. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. Szemeszter) 45 óra (8. szemeszter 8. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. Takács Norbert . Biksi Imre. daganatok. mint vérkeringési zavarok. regresszív és progresszív elváltozások. elõbbin három. Időpontja: III. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. az állat betegségeiről. Erdélyi Ildikó. A. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. Mándoki Míra. gyulladás. A tantárgy oktatásának feladata. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. és IV. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. 5. élettan és biokémia Számonkérés: az 5.

A központi idegrendszer bénítói. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. A gyógyszerek kiürülése. a gyulladás gyógyszertana. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. Állatorvosi gyógyszertan II. Trankvillánsok. A farmakoterápia alapelvei. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. Általános fogalmak. A hatásmechanizmus. Szimpatikus végkészülék izgatói. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. A gyógyszer fogalma. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. a törzskönyvezés. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. átalakulásával. terápiás index. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. A gyógyszer alkalmazásának módja. gombák. várakozási idő. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. Szelektivitás. A központi idegrendszerre ható szerek. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. agonista. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. receptor. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. Receptorelmélet. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. vírusok. Általános gyógyszertan. követelményrendszer. A gyógyszerek transzportja. Analeptikumok. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). Transzmitterek. a gyógyszeralkalmazási módok. kiürülésével foglalkozik. Az emésztőrendszer.A. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. a perifériás idegek. gyógyszerkölcsönhatás. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. Az általános rész a tantárgy helyével. A gyógyszerek metabolizmusa. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. Felszívódás. Reziduum. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. specificitás. Szimpatikus bénítók. Ganglionizgatók és bénítók. antagonista. a főés mellékhatások. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. Farmakokinetikai modellek. . részleges agonista). A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései.

ACE-gátlók. Egyéb antibiotikumok. granulátum. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. A légzőszervekre ható gyógyszerek. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. Az aritmia gyógyszertana I. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. Hormonok. galandférgesség gyógyszerei. a gyógyszerek tárolása. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia. Szulfonamidok. (por. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. A daganatellenes szerek. Gyógyszerészeti latin I. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. követelmények.és vírusellenes szerek. a gyógyszerek nevezéktana. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. egyéb) . Gyógyszerkönyvek. Helyi érzéstelenítők. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II. Linkózamidok. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. tea. Inhalációs narkotikumok. A motoros idegvégek bénítói. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. A keringés gyógyszertana. Gomba. Általános érzéstelenítők. Gyógyszerrendelés. Bevezetés a kemoterápiába. Az immunrendszerre ható szerek. Kardiotonikumok. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak. tok. falat. Vérfolyadék. Gyógyszerészeti latin II. Diaminopirimidinek.és elektrolitpótlás.

. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A. Mg. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II.. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. Helyes gyakorlatok irányelvei II. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. I. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I.és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. B és C szintu kérdésekbol állnak. C betuvel jelöltük. xylazin fájdalom.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. A vizsgatételek A. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. B. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin. nyomelemek: Se.xylazin és guajakol-glicerinéter . kutatása II. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. kutatása I.• • • • • • Lágy (pl. Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok.

morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. piretrinek. Agonisták. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. E-. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. Detomidin. D-. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. biológiai hasznosulás) Xylazin. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. antagonisták Gyógyszertoxicitás. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . eloszlás.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. tiamulin. -immunitás. tetrahidropirimidinek.

szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). infusio Suspensio. emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák .és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. labdacs (pilula) Tea (species) Injectio.) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst. nyálkaoldók Étvágyjavítók. KMnO4). NaHCO3. bórsav stb. nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. Gyakorlati vizsga kérdései II/1. Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula).

allergia. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra. ló. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) .5 ml/10 ttkg) iv. Coffeinum natrium salicylicum sc.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. láz.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve. anaphylaxia stb. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. 1. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0. nemzetközi szabadnéven. ill. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg. A gyógyszereket hivatalos néven.

05-0.nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) . .. .2.szarvasmarha 0.ló 2-3 (0. Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0.) .. .4-0..2 im. Noraminophenazonum natrium mesylicum im. .szarvasmarha 0.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára . Drotaverinium chloratum sc. iv.1-0.2 .8 . im. átlagos adag 1-1.kutya 10-80 mg/kg . iv.ló.) 9. Medetomidin iv.sertés. Pethidinium chloratum im..kisállat 2-4 8. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11. kutya 0. . .2 . szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5.. Xilazin im. iv.5 im.macska 50-150 mg/kg 6.0 3.kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10.3-0..kutya 1-2 . .ló 0. im.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj.macska 1-3 4.macska 2.5-1 iv.05-0.ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) . . Pentobarbital iv. Detomidin iv. Benzodiazepinek.25-1. iv.nagyállat 0. . Lidocainium chloratum 0.5 7. Propionilpromazin im. ip... Diazepam po.kutya 1-2 3-5 (po. im.

04 (max.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22.ló.1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0. Karbaminsavas kolinklorid sc. im.5 ml/10 ttkg.25-1.5-1 %-os oldat 16.. 60-100 21. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0. iv. átlagos adag 1000 18.25-0.kutya. szarvasmarha 0. he-lyiségek fertotlenítésére 24.05-0. Chloropyraminium chloratum iv. po.5 (0. Glutáraldehid külsőleg .25-0.5 ml/25 ttkg hánytatásra) .06-0.08 iv.. átlagos adag 0. 3 mg) (1-1.8 mg/kg 14. po.5-1 ml/100 ttkg) .1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0.004 0. Calcium gluconate iv.. eszközök./10 ttkg ) 23. Atropinium sulfuricum sc.8) 20.13.04 17. 0.sertés 0. Apomorphinium chloratum sc.4-0. Vasdextránok im.0 (sc. 1 tabl. Izoxsuprinlaktát im.nagyállat 10-40 NE/animal . Oxitocin im.5-1 (0. macska (0.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .kisállat 5-15 NE/animal 19. átlagos adag 0. átlagos adag 0.4-0.. . Szulfátos hashajtók po. Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak. . .5 % karbakol 3 % 15. 0.

iv. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. Polimixin im. iv. 5-20 naponta 1x. iv. 3-5 napig 32. 5-10 35. 3 napig po. átlagos adag 15-30 naponta 2x.2 %-os oldatban fém. Szulfonamidok po.baromfi 10 po. Gentamicinium sulfuricum im. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. 3-4 napig im.5-1 naponta 1x. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. átlagos adag 0.. Hagyományos tetraciklinek im. átlagos adag 10-30 naponta 2x. átlagos adag 1-3 naponta 1x.. Tilozin im. 3-4 napig 31. 3-5 napig im. sc. Eritromicin im.. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. nap 2x. Mehylthioninium chloratum iv. Neomycinium sulfuricum po. Penicillin im. napon naponta 2x 27. Doxiciklin po. átlagos adag 10-15 naponta 3x. átlagos adag 100 az 1.5-4 ml/10 ttkg) po. majd 1x 2-4 napig 33. 3-5 . 10-20 naponta 2x. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. napon naponta 2x 50 a 2-5.. 3-4 na-pig (0.. 3-5 napig 34. 2-4 napig 29. gumi. . Ampicillin po. 3-5 napig 28. Potenciált szulfonamidok po. átlagos adag 2-4 az 1. 3-4 napig 30. átlagos adag 30 naponta 1x. im.

macska 30/havonta 42. átlagos adag 150-250 . 2-4 napig (0.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .5-5 40. . Praziquantel po. .ló 200 . 2 napig 45. Lufenuron po. . átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. .kg Lazalocid po. .kutya. Tiamulin po.brojler 5 mg/tak.szarvasmarha.brojler 60 mg/tak.baromfi 500 mg/l ivóvíz 37.brojler 75 mg/tak..sertés 100-200 mg/tak. .brojler + pulyka 100 mg/tak.kg 60 mg/l víz .kutya.kutya.brojler 70 mg/tak. Flumequin po. . Piperazinadipát po.5 ml/10 ttkg) po. Enrofloxacin po. . Triklabendazol po. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0.szarvasmarha 12 (10 %) 43. 2-4 napig .juh 10 (5 %) .sertés 2-10 38.kutya 10/havonta . átlagos adag 2.átlagos adag 2-10 naponta 1x. . im. . macska 5 44. . macska 10-20 naponta 3x.kg 41.5 ml/10 ttkg) . .kg Maduramicin po. Ionofor antibiotikumok Monenzin po.kg Narazin po.kg Szalinomicin po.baromfi 500 mg/l víz im. macska 100-200 naponta 1x. Dietilkarbamazincitrát im.

4.sertés 100 mg/ttkg sc. 3. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak. 2. . 22. 9.5 . készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A. 28. Mebendazol po.V. Tetramizol po.U. 17. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj. 27. fájdalomcsillapító. 25.U. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj. 7. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv.sertés 20 . adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10. készítmények lónak Fájdalom. 21. 14.V. 19. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas. 5. 18. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv.és lázcsillapító A. 13.46.juh.sertés 300 mg/ttkg II/4. Vizsgarecipék 1. 20. kutyának Nyugtató. szarvasmarha 10 .baromfi 50 49.kg 47.kutya 25-50 . 8.juh 5-7. 26. 24.szarvasmarha 7.ló 200 mg/ttkg .V. inj. 12. 11. Ivermectin po.baromfi 40-120 mg/tak.szarvasmarha 200 mg/ttkg .5-10 48. . Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A. . .ló 5-10 . Albendazol po. 6. átlagos adag 10-15 . 15.U. 23. . 16.

U. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. 53. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A.V.U. 67. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A. 75. 60. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. 56. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1.U.U.U.V. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A.U. 52.V.V.U. 73. 48. 43.U. 66.U. 36. 2. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A.V. 55. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A.V.V.U. 59.V.V. 32. 40.U. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E. 50.U. 58. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A.V.V. 30. 34. 49. 6. 51.V. 54. 7. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A.V. 35. 42. 47. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. 45. 57. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A. 39. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum . készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A. 33. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A. 38.U. 4.V. 68. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj.V.V.V. 62. készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A. 5. 46. 64. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III. 65. 61. 69.V. 74. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A.29.U. 37. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A.U.U.U. 63.U. 44. 72. 70. 71.U. 31. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A. 41.V. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A.U.V. 3.

17. 19. 22. 21. 11. félév szigorlat . 10. félév gyakorlati jegy 2. 13. 20. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1. 15. 16. 12. 14. 23. 18.8. 9.