Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. 8. kétéltűek. 3.Genetikai kód.félév 1. 7. puhatestűek. ez utóbbit külön bontásban a halak. lapos-. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. Mitozis. a kromoszómával foglalkozunk. 1. részben új ismeretek átadása céljából. chromatin. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése. madarak és emlősök vonatkozásában. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. A petesejt fejlődése és felépitése. tárgy tematikája I. évfolyam 1. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. 2. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. Állattan (1. Bevezetés. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. hüllők. fonál.• A harmadik félév végén szigorlat van. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. 4. általános tudnivalók. Hornok Sándor. A tantárgy előadója: Dr. csalánozók. 6. 5. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük.és gyűrűsférgek. A tojás szerkezete . majd az evolúcióbiológia. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. szivacsok. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. ízeltlábúak és gerincesek törzseit.

félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. Gömbtükrök. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. 1988 C. Optikai spektrometria. a Huygens-Fresnel elv. Optikai eszközök. fénytörés prizmán. Optikai képalkotás. és II. a fényintenzitás csökkenése anyagban. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. hibaterjedés. optikai kettőstörés. A fény biológiai hatásai. a Bernoulli törvény. A membránpoteciál mérése. az egyszerű nagyító. közegellenállás. a törvény statikus és dinamikus következményei. radiometria. Nemi ciklus. fizikai alapmennyiségek. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. Az akciós potenciál és terjedése. A fény és anyag kölcsönhatása. a katódsugár-oszcilloszkóp. A fényelektromos hatás. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. vérnyomás-mérés. törvénye. mint pumpa Diffúzió. a szív. A keringési rendszer energetikája. lencsehibák. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. A fény interferenciája. Röntgensugárzás keltése.és közelpont. EEG. a lézerek tulajdonságai. fénykibocsátás és elnyelés. Testfelszíni potenciálok. koherencia. Budapest. 13. fonalas áramlás. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. Viszkózus folyadékok. a fotoelektron-sokszorozó. a Na-K pumpa. mérés. A placenta tipusai. a membrán permeabilitása. Az emberi szem. oestrus. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. Fick I.: Citológia Egyetemi jegyzet. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. a fény diszperziója. Termékenyités.9. ORD és CD. lángfotometria. A csiralemezek származékai A testlefűződés. a Donnan-potenciál. anyaghullámok. molekulatömeg meghatározás. áramlási ellenállás. Gerjeszthetőség. ozmózis. fékezési sugárzás. teljes visszaverődés. fényszórás. . A Fermat-elv. Budapest. Egyetemi Jegyzet. optikai rács. ultracentrifugálás. ECG. nyugalmi potenciál. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. Az optikai eszközök feloldóképessége. válasz gyenge ingerlésre. Barázdálódás A gastrulatio. passzív diffúzió. réteges áramlás. kontinuitási egyenlet. Placentatio háziállatokban 15. A biofizika tematikája a 2. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. Az optikai aktivitás és mérése. távol. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. az elektromágneses spektrum. 12. Fényforrások. Budapest. Áramlás a keringési rendszerben. Fehér György: Fejlődéstan I. ERG. 1990 Dr. radioaktív számlálás hibája. A csirapajzs differenciálódása. szedimentáció. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. vemhesség 10. színlátás.. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. vastag lencsék. vizuális fotometria. Turbulens áramlás. transzmurális nyomás. Hullámfront. a röntgenspektrum. a fénymikroszkópok fajtái. mértékegység. vékony lencsék. membránon keresztüli transzport. 11. karakterisztikus röntgensugarak. Plánparallel lemez. A fény polarizációja. atomabszorpciós spektrometria. Lencserendszerek. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. megtelepedése. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. visszaverődés és törés. a mérési eredmények hibái. látásélesség. A fotometria alapjai. a Hagen-Poiseuille törvény. optikai látáshibák. a Brewster törvény. elektromos és optikai mérések. II.

CT. A periódusos rendszer. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. Oxidok. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. Elektrolízis. félév. főtétele. 6 kredit B. üvegházhatás. A termodinamika II. aktivációs analízis. galvanikus bőrválasz. Szén. A molekulapálya-elmélet alapjai. Halogének. A sók hidrolízise. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. pH-ja és pK-ja. típusai és izomériája. Határfelületi jelenségek. A Weber-Fechner. 3 kredit 2. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. oxosavak Kén. A puffer-oldatok. A kromatográfia módszerei. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. . Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. az egyen. láncreakció. hangosság. Hanghullámok. magerők. Pozitronemissziós tomográfia. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. hangérzet. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. Doppler hatás. Rutherford kísérlet. alkáli földfémek. A víz disszociációja. hidroxidok. NMR tomográfia. A hidrogénatom elektronpályái. félév. Konvencionális röntgen tomográfia. A tömeghatás törvénye. A kémiai folyamatok iránya. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. hővezetés. a hang terjedése. Oxigén. A termodinamika I. A test hővesztesége: hősugárzás. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén.és kisfrekvenciás elektromos hatások. radioaktív nyomjelzés. Spontán folyamatok. entrópia. Lokalizált és delokalizált kötések. Aminok. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. A melegvérű állatok hőszabályozása. főtétele. Radioaktivitás. Radioaktív bomlástörvény. Oldatok. Az atomok elektronszerkezete. magsugárzások detektálása. Éterek. hangerősség.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. félév. Termometria. nagyfrekvenciás diatermia. A szabadentalpia. intermolekuláris kölcsönhatások. Az ultrahang. A pH mérése. A folyékony halmazállapot. szerkezete. Foszfor. Az LCAO-MO módszer. A kémiai kötés polaritása. A szilárd halmazállapot. Képalkotás radioaktív izotópokkal. A hibridizáció. A kinetikus elmélet alapjai. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. légzés és kiválasztás. párologtatás. az atommagok felépítése. hőáramlás. Alkoholok. A komplex vegyületek összetétele. Az elektronegativitás. termográfia. Nitrogén. kötési energiája. galvánelemek. Kvantumszámok.és Stevens törvények. Halogénalkánok. 3 kredit A. Az entalpia. átmeneti fémek. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. A kémiai reakciók sebessége. Homogén és heterogén egyensúlyok. radiokarbon kormeghatározás. rendűsége és mechanizmusa. A katalízis. Maghasadás. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. a gamma kamera.

Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. Aldehidek. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. 12. o Aromás aminok és aralkilaminok.és kétoldali próba). Pontbecslés és intervallumbecslés. karbonsavszármazékok. karotinoidok. nitro. félév.• • • • • • • Sztereoizoméria. Varianciaanalízis. függetlenség. konvexitás. skálák. Esemény. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. Deriválási szabályok. Modellezés deriválással. 3. Modellezés integrálással. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). 11. Aromás vegyületek o Szénhidrogének. elemorganikus vegyületek. A deriválás. Modellezés függvényekkel. 4. valószínűség. matematikai szerkezetek. tenzidek. khí-négyzet próba. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. ketonok. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. Statisztika (leíró és induktív). binomiális. 10. Oxovegyületek. Szerves szénsavszármazékok.és alternatív hipotézis. egy.). Feltételes valószínűség. Az integrál.és többértékű karbonsavak. Kéntartalmú szerves vegyületek. peptidek. Populáció és minta. 6. Hipotézisvizsgálatok. Vektorok és mátrixok.és szulfonsavszármazékok. Halmazok. Korreláció és regresszió. További modellek differenciálegyenletekkel. hibatípusok. Az exponenciális és a logaritmus függvény. Karbonsavak. Függvénygrafikon. Fontosabb függvények. Közönséges differenciálegyenletek. Weber törvénye. alkaloidok) Színezékek. Mértékek. 9. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. A középértékek és a szóródás mérőszámai. Gliceridek. Alapok (null. aromás halogén-. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. szteroidok. 2. Matematikai modellek. Egy. Függvényelemzés (minimum/maximum. Bayes tétele. függvények. t és F próba. stb. 5. 8. U. 7. A határozott integrál és a primitív függvény. Poisson és normál). fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. .

Harnos A.. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. speciális festések. Hámszövetek. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. Fábián I. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl. Kótai István.. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. terápia megértéséhez is. év 1.. Szövettan A típusú tárgy. Reiczigel J. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. és 3. Idegsejtek Idegrostok. stb. Abonyi-Tóth Zs. különleges mikroszkópok. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését. Börzsönyi L..). mint pl. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés.1. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. félév: szervek szövettana (30 óra előadás. rostok. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. az Anatómia.. Porcszövet Csontszövet. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. az alapszövetek szövettanából 2. vékony és félvékony technika.

Budapest. nyálmirigyek Nyelőcső. 1979. A vizsgák a szemeszter végén vannak.pdf B. Kültakaró. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana.: Szövettan I. nyirokerek 3. 1992. Dr. előgyomrok Gyomor.Vérerek. Segédanyag: Csillag A. Hajós F. II. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. okt_fuz_m. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . 1992. Fáncsi Tibor. majd TV-képernyőn bemutatják. belek Máj. 1992.. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. III. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. gyakorlatvezető felügyelete alatt. Kótai István: Szövettani gyakorlatok. Ahhoz. Mezőgazdasági Kiadó. Kálmán M. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. Szöveges video.. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. Kótai István. Dr. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr.. Szalay F.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek..

30 Kredit: 2. bankrendszer Az agrár.félév Előadás Gyakorlat . Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. tárgy tematikája II. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. évfolyam 2. blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai. sertésre). Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. a gyakorlat számára szükséges. 3 Óraszámok: 15. 2 Félév: 2. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. azok felkeresésének módját. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. 2 Követelmény: aláírás. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását.1. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c.

és hasűri szervek topográfiája Mell. Az index aláírása csak ezután történik. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. Tejmirigy 13. 1989 2. Dr. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. a II. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. Budapest. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája. tantárgyi szemeszterében. 3. Medencei szervek topográfiája 12.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. Telki Márta. 6. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. Szem 14. Pata 15. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. 9. Ajánlott irodalom: 1. Dr. 10. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. Balogh Emese. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. érzéstelenitési helyek Macska. Dr. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. Mezőgazdasági kiadó. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. 8. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből.1. nyúl és patkány boncolása Macska. 5. JENA. Dr. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . 7. 2. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. 4. (tavaszi) félévének1.

Mg. 2000. Kiadó. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök. Kiadó. Kiadó.: Állattenyésztés 1-2. 1982. Mg. Az index az utolsó előadás végén íratik alá. ismeretére.: Baromfitenyésztők kézikönyve. . azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. Mg. Mg. Mg. Holdas Sándor: Prémek. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve.: Sertéstenyésztők kézikönyve. Kiadó.: Nyúltenyésztők kézikönyve. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III. Zöldág László (szerk. 1995. Kovács Ferenc szerk. 1983.Veress István: A világ kutyái I-II. 1976. 1979. ÁOTE-jegyzet.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. Kiadó. Georgikon 1997. III. 1984. Mezőgazda Kiadó. Mg. Horn Péter szerk. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. 1984. Kiadó.Hecker Walter (szerk. Kiadó.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. 1996. Guba Sándor . Panem Kft. 1981. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. évfolyam. 1985.: Szakosított tejtermelés. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. 1984. Holdas Sándor szerk. Mg. Mezőgazda Kiadó 1998. Várkonyi József . Horn Péter: Akvarisztika.: Állattenyésztés I-II-III. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. Mg. Mg. Kiadó. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. Kiadó 1983. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. mezőgazda Kiadó. Szajkó László szerk. David Alderton: Macskák. Natura 1983. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. szőrmék. 1971. Kiadó. gyapjúféleségek felismerésére.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. Szinák János . Mg. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. Horn Artúr szerk. ill. Sárkány Pál .Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. emelet) augusztus 1-ig. Mg. Horn Péter szerk. 1985. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . Bodó Imre . ill. Mg. Mg Kiadó.): Lótenyésztők kézikönyve. Kiadó. 1994. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Kiadó 1998.

III. A PD hardver elemei. MS-Windows) . Adattípusok. V. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. II. II. Dr. 2000/2001-es tanév. 5-6. évfolyam. február 5. tantárgyi szemeszter: 2001. II. 12-13. A PC használata (MS-DOS. Dr. 26-27. 19-20 Dr. IV. ivarhoz kötött öröklődés 5.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001.gyakorlatainak tárgyköréből. 7-8. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. Jávorka Levente Zootechnika . 5-6. 23-24. 2-3. IV. Dr. Csáky István Immunogenetika 8. adatkonvertálás. UNIX) 3. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. Adatbiztonság. IV. V. Szánmítógépes hálózatok (LAN. IV. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. IV. Operációs rendszerek (MS-DOS. Dr. 19-20. V. MS-Windows. Norton Commander. 26-27. Dr. internet 4.-V. vírusok 7. Dr. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. 21-22. Dr. 16-17. WAN). Gáspárdy András Populációgenetika 6. BEIRATKOZÁS 2.30. NAGYHÉT SZÜNET 11. III. III. Jávorka Levente Szelekció 9. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. más számítógéptípusok 2. adatbázisok 5. Dr. Programnyelvek 6. 2. 14-15. (tavaszi) félév. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. III. 1. előadó cím 1. 9-10. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. 12-13.1. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. III. Dr. törzskönyvezés 16. Hullár István Örökletes terheltségek. . Jávorka Levente Párosítás 10. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. Szabára László Életkor-meghatározás 3. Hullár István Mendeli genetika 4. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is.május 21.

Egészség. (előadások). félév Általános kórélettan (20 óra) Szept. Harnos A. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. félév) Oktatók: Fodor L. anaemiák. Gaál. és Tuboly T. félév). Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape). a mikrobiológiai technikák. Vajdovich P. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. Rusvai M.) A védekezõ mechanizmusok (dr. Kórélettan Tanév 3. TELNET. és 4.. 1. Bakonyi T. a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják.. Abonyi-Tóth Zs. 4. fehérvérsejtek eltérései (dr. 5. félév). Gaál T. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. betegség fogalma (dr. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Balogh N. A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok.. Soós P... A kórélettan tárgya. Félév: 3. 3. 5. és 5. szóbeli Oktatók Gaál T. FTP 2. Makrai L..2....) . a bakteriológia és a mikológia (4. Gaál T. Vajdovich P. B. dr. év 2. 4. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. félév). -október Október Október Általános tájékoztató. és III. Börzsönyi L. valamint a virológia (5. szigorlat (5. Fábián I...) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr.. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. Gaál T. Reiczigel J A. e-mail (PINE) A UNIX alapjai.. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket. félév) oktatását foglalja magába.) Részletes kórélettan. Év: II. kapcsolata más diszciplinákkal. az immunológia (3. A homeostasis kórélettana. Félév 5. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium.

) Osteopathiák (dr. 10. Gaál T. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata.. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . Gaál T. A bél. 8. Vesemûködés vizsgálata.. zárthelyi dolgozatok. 5. A gyakorlatok tematikája heti bontásban.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr. Gaál T. 11. liquor cerebrospinalis vizsgálata. 5. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek. Félévközi beszámolók. 3.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata. Gaál T. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. Gaál T. 3. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr. 6. félév 1. 7.) 2. A kóros szívmûködés vizsgálata. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. 7. Gaál T.) A májmûködés zavarai (dr. 12.) A vesemûködés zavarai. ill. akkor aszerint is pótolhat. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. Gaál T. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. 5. esetleges pótlása. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez. azok értékelése. 2. 4. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata. 14. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. Gaál T. Az a hallgató. Vajdovich P.) Respirációs zavarok (dr. 13. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai. dr. Gaál T.. 6. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. A májmûködés vizsgálata.) Az idegmûködés kórélettana (dr. 9. a veseelégtelenség (dr.) Az izommûködés zavarai (dr. 4.

A. Baska Ferenc. Szemeszter) 45 óra (8. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. daganatok. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. fejlődési rendellenességek. mint vérkeringési zavarok. gyulladás. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést.8. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. elõbbin három. szemeszter) 45 óra (7. szemeszter) 45 óra (6. szemeszter 6. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. Időpontja: III. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. anatómia és fejlődéstan. Takács Norbert . hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. és IV. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. valamint a 8. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. szemeszter 7. az állat betegségeiről. regresszív és progresszív elváltozások. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. szemeszter 8. Erdélyi Ildikó. élettan és biokémia Számonkérés: az 5. Biksi Imre. Gál János. Dobos Kovács Mihály. szövettan. évfolyam.-8. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. 5. Mándoki Míra. A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. A tantárgy oktatásának feladata. biofizika. Albert Mihály.

Reziduum. vírusok. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. Az általános rész a tantárgy helyével. Az emésztőrendszer. a gyógyszeralkalmazási módok. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. Szimpatikus bénítók. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. terápiás index. Analeptikumok. A központi idegrendszerre ható szerek. A gyógyszerek transzportja. A gyógyszer alkalmazásának módja. . kiürülésével foglalkozik. gombák. agonista. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. Felszívódás. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. antagonista. specificitás. Általános fogalmak. Receptorelmélet. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. a főés mellékhatások. A gyógyszer fogalma. Trankvillánsok. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). a törzskönyvezés. Állatorvosi gyógyszertan II. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. a perifériás idegek.A. a gyulladás gyógyszertana. Transzmitterek. Általános gyógyszertan. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. Farmakokinetikai modellek. A farmakoterápia alapelvei. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. Ganglionizgatók és bénítók. gyógyszerkölcsönhatás. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. Szimpatikus végkészülék izgatói. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. követelményrendszer. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. A gyógyszerek kiürülése. várakozási idő. A hatásmechanizmus. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. részleges agonista). a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. Szelektivitás. A gyógyszerek metabolizmusa. átalakulásával. A központi idegrendszer bénítói. receptor.

félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. a gyógyszerek nevezéktana. a gyógyszerek tárolása. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. Bevezetés a kemoterápiába. Gyógyszerészeti latin I. egyéb) . Az immunrendszerre ható szerek. A motoros idegvégek bénítói. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). Kardiotonikumok. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. Egyéb antibiotikumok. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. Az aritmia gyógyszertana I. galandférgesség gyógyszerei. Vérfolyadék. tok. (por. Hormonok. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak.és elektrolitpótlás. Linkózamidok. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. követelmények. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. ACE-gátlók. Helyi érzéstelenítők. A légzőszervekre ható gyógyszerek. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. Gyógyszerkönyvek. Gyógyszerészeti latin II. Inhalációs narkotikumok. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak.és vírusellenes szerek. A daganatellenes szerek. A keringés gyógyszertana. Diaminopirimidinek. granulátum. Szulfonamidok. falat. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. Általános érzéstelenítők. Gyógyszerrendelés. tea. Gomba.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II.

Helyes gyakorlatok irányelvei II.. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. kutatása I.és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása.xylazin és guajakol-glicerinéter . nyomelemek: Se. A vizsgatételek A. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Mg. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése.• • • • • • Lágy (pl. I.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. B.. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I. kutatása II. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. B és C szintu kérdésekbol állnak. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. C betuvel jelöltük. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . xylazin fájdalom. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II.

virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. -immunitás. Agonisták. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. piretrinek. D-. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. eloszlás. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. E-. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . tiamulin. tetrahidropirimidinek. Detomidin. K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. biológiai hasznosulás) Xylazin. morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. antagonisták Gyógyszertoxicitás.

KMnO4).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula). labdacs (pilula) Tea (species) Injectio. prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. infusio Suspensio. NaHCO3. nyálkaoldók Étvágyjavítók. bórsav stb. Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus).) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). Gyakorlati vizsga kérdései II/1.és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák .

Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek.5 ml/10 ttkg) iv. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás. láz. ló. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. A gyógyszereket hivatalos néven. Coffeinum natrium salicylicum sc. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. ill. nemzetközi szabadnéven. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás. 1. anaphylaxia stb. allergia. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0.

.4-0.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj.2. Detomidin iv.3-0. . iv.szarvasmarha 0.1-0. kutya 0.5-1 iv. .. Propionilpromazin im.sertés.nagyállat 0. .) 9. Medetomidin iv.. . im.2 . Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0.. iv.05-0.kisállat 2-4 8. átlagos adag 1-1.ló 0.. .2 .ló. im. .macska 50-150 mg/kg 6.) . Noraminophenazonum natrium mesylicum im.5 im. Pethidinium chloratum im. Diazepam po.nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) . Lidocainium chloratum 0.macska 1-3 4.macska 2. iv. .25-1.ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) . .ló 2-3 (0.2 im..kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10.05-0. Pentobarbital iv.. Benzodiazepinek. szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5. im. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2.szarvasmarha 0..8 .kutya 1-2 3-5 (po. Xilazin im.kutya 10-80 mg/kg . Drotaverinium chloratum sc.kutya 1-2 ..5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára .5 7. iv. ip.0 3.

08 iv.5 ml/25 ttkg hánytatásra) . 60-100 21. szarvasmarha 0.kisállat 5-15 NE/animal 19.04 17.004 0. 0.5 ml/10 ttkg.25-0.sertés 0.25-1.4-0. átlagos adag 0. Szulfátos hashajtók po.kutya.1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0. Vasdextránok im.5-1 (0. .5-1 ml/100 ttkg) .25-0.05-0. macska (0... Glutáraldehid külsőleg . . átlagos adag 1000 18.8) 20..ló. he-lyiségek fertotlenítésére 24. átlagos adag 0.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22. po.nagyállat 10-40 NE/animal .1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0. 3 mg) (1-1. Izoxsuprinlaktát im.8 mg/kg 14./10 ttkg ) 23. eszközök. Karbaminsavas kolinklorid sc.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0..0 (sc. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0.06-0. po. átlagos adag 0. iv. Atropinium sulfuricum sc. im. 1 tabl.5-1 %-os oldat 16. Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak.13.4-0. Oxitocin im. Chloropyraminium chloratum iv. Apomorphinium chloratum sc.5 (0. Calcium gluconate iv. 0.5 % karbakol 3 % 15. .04 (max.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .

10-20 naponta 2x. nap 2x. 3-4 na-pig (0..5-1 naponta 1x. 3-5 napig 32. majd 1x 2-4 napig 33. 3-5 napig 34. 3-4 napig 30.. Szulfonamidok po. Ampicillin po. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. átlagos adag 10-15 naponta 3x. átlagos adag 15-30 naponta 2x. napon naponta 2x 27. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. átlagos adag 10-30 naponta 2x.5-4 ml/10 ttkg) po. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. átlagos adag 2-4 az 1. 3-4 napig 31. 3-4 napig im. Mehylthioninium chloratum iv. 5-20 naponta 1x. 5-10 35. iv. Gentamicinium sulfuricum im. 3 napig po. Polimixin im. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. Doxiciklin po. 3-5 napig im. átlagos adag 1-3 naponta 1x. Eritromicin im... átlagos adag 0. Neomycinium sulfuricum po. iv.. Hagyományos tetraciklinek im. 2-4 napig 29. 3-5 .baromfi 10 po. Potenciált szulfonamidok po. 3-5 napig 28.2 %-os oldatban fém. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. iv. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. napon naponta 2x 50 a 2-5. im. . átlagos adag 100 az 1. sc. gumi. átlagos adag 30 naponta 1x. Tilozin im. Penicillin im.

2 napig 45. Tiamulin po. im. .szarvasmarha 12 (10 %) 43.5-5 40.baromfi 500 mg/l víz im. Enrofloxacin po..sertés 2-10 38. .baromfi 500 mg/l ivóvíz 37.ló 200 .kg Szalinomicin po. Ionofor antibiotikumok Monenzin po. macska 10-20 naponta 3x. átlagos adag 150-250 . . . . . . 2-4 napig .kutya. Triklabendazol po.kg Lazalocid po. . macska 100-200 naponta 1x.juh 10 (5 %) . juh 20 24 órás kihagyással 3x (0. átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39.5 ml/10 ttkg) . átlagos adag 2. Lufenuron po.kutya 10/havonta .kg Narazin po. 2-4 napig (0. . Praziquantel po.5 ml/10 ttkg) po.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .brojler 60 mg/tak. Flumequin po. . Dietilkarbamazincitrát im.brojler 70 mg/tak. .brojler + pulyka 100 mg/tak.macska 30/havonta 42. .kg Maduramicin po.brojler 75 mg/tak.brojler 5 mg/tak.kg 60 mg/l víz .kutya. macska 5 44.kutya.sertés 100-200 mg/tak.kg 41.átlagos adag 2-10 naponta 1x.szarvasmarha. Piperazinadipát po.

magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak.juh. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas. szarvasmarha 10 . Mebendazol po. 21. 12.sertés 300 mg/ttkg II/4. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv. 24. 9. . 2. 28. 25. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A. 4.V. 13. 5.V. 17.baromfi 40-120 mg/tak.5-10 48. 20.juh 5-7.ló 200 mg/ttkg . .U.kg 47. 15. 18. 27. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj. inj.szarvasmarha 7. kutyának Nyugtató. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv.és lázcsillapító A. 6. 19. 7. 23.U. Albendazol po.5 . adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10.sertés 100 mg/ttkg sc.ló 5-10 . . .szarvasmarha 200 mg/ttkg . Vizsgarecipék 1. Tetramizol po. 16. 26. .kutya 25-50 . készítmények lónak Fájdalom. 3. 11.V. 14. 8. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj.U. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A.baromfi 50 49.46. 22. fájdalomcsillapító.sertés 20 . készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. átlagos adag 10-15 . Ivermectin po.

V.U. 34. 50. 4.V. 30. 67. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. 54. 35. 66. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A. 53. 6. 40. 3. 31. 60. 52. 43. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A.V. 39.U. 57. 41. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum . készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj. 42. 58. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. 55. 72.V. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A. 49.V. 71. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A.V. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A.V. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. 47.U. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A. 65. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A.U.U. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A.V. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A.U. 63.U. 38. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III.U. 56.U.U.V. 7. 37.V. 68. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E. 51.V.U. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A.V.V. 69. 36.U. 45. 59. 46. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A.U. készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A. 64.V.V. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A.U.U. 62. 73.U.U. 5.V.V. 75. 74. 44. 61. 32. 2. 70.V.V.U. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. 48.U.V.29. 33.U.

20. 18. 17. 13. 11. 22. 21. 19.8. 15. félév szigorlat . 10. 16. 9. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1. 14. 12. 23. félév gyakorlati jegy 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful