P. 1
Állatorvosi

Állatorvosi

|Views: 662|Likes:
Published by Blaise Pelletier

More info:

Published by: Blaise Pelletier on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

ízeltlábúak és gerincesek törzseit. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. A tantárgy előadója: Dr. 2. hüllők. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük. évfolyam 1. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. 6. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. fonál. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. szivacsok. részben új ismeretek átadása céljából. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. tárgy tematikája I. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. Állattan (1. chromatin.• A harmadik félév végén szigorlat van. ez utóbbit külön bontásban a halak. általános tudnivalók. 8. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. 3. Bevezetés. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. Mitozis. A petesejt fejlődése és felépitése. puhatestűek. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. a kromoszómával foglalkozunk. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. kétéltűek. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. 4. 7.és gyűrűsférgek.Genetikai kód.félév 1. Hornok Sándor. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. A tojás szerkezete . csalánozók. madarak és emlősök vonatkozásában. 5. lapos-. 1. majd az evolúcióbiológia.

válasz gyenge ingerlésre. fizikai alapmennyiségek. Áramlás a keringési rendszerben. Fehér György: Fejlődéstan I. membránon keresztüli transzport. a röntgenspektrum. a szív. radiometria. a Hagen-Poiseuille törvény. A csirapajzs differenciálódása. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. A fény és anyag kölcsönhatása. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. A Fermat-elv. látásélesség. a mérési eredmények hibái. mértékegység. optikai látáshibák. hibaterjedés. Placentatio háziállatokban 15. elektromos és optikai mérések. A fény interferenciája. optikai rács. A fény polarizációja. az elektromágneses spektrum. Az optikai aktivitás és mérése. karakterisztikus röntgensugarak. a Huygens-Fresnel elv. Viszkózus folyadékok. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. 13. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. törvénye. teljes visszaverődés. Az emberi szem. radioaktív számlálás hibája. Turbulens áramlás. áramlási ellenállás. Testfelszíni potenciálok. A fotometria alapjai. ERG. Fick I. mérés. a Na-K pumpa. mint pumpa Diffúzió. atomabszorpciós spektrometria. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. és II. a fénymikroszkópok fajtái. . közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. vékony lencsék. fonalas áramlás. megtelepedése. a fény diszperziója. ECG. Az akciós potenciál és terjedése. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. fékezési sugárzás. vérnyomás-mérés. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. a fényintenzitás csökkenése anyagban. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. molekulatömeg meghatározás. Gömbtükrök.9. kontinuitási egyenlet. Plánparallel lemez. Optikai képalkotás. Budapest. távol. Röntgensugárzás keltése. fénykibocsátás és elnyelés. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. ORD és CD. Az optikai eszközök feloldóképessége. oestrus. koherencia. ultracentrifugálás. a fotoelektron-sokszorozó. közegellenállás. Barázdálódás A gastrulatio. passzív diffúzió. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. lángfotometria. Nemi ciklus. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. Budapest. a lézerek tulajdonságai. a membrán permeabilitása. EEG. a Donnan-potenciál. 11. visszaverődés és törés. Hullámfront. Optikai eszközök. lencsehibák. színlátás. fénytörés prizmán. vemhesség 10. Budapest. réteges áramlás.és közelpont. A biofizika tematikája a 2. A fényelektromos hatás. a törvény statikus és dinamikus következményei. Egyetemi Jegyzet. szedimentáció. transzmurális nyomás. Gerjeszthetőség. vizuális fotometria.: Citológia Egyetemi jegyzet. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. az egyszerű nagyító. A membránpoteciál mérése. Termékenyités. a Bernoulli törvény. nyugalmi potenciál.. a Brewster törvény. Fényforrások. II. fényszórás. Lencserendszerek. 1990 Dr. 12. anyaghullámok. vastag lencsék. optikai kettőstörés. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. a katódsugár-oszcilloszkóp. Optikai spektrometria. A keringési rendszer energetikája. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. A fény biológiai hatásai. A csiralemezek származékai A testlefűződés. ozmózis. A placenta tipusai. 1988 C.

radiokarbon kormeghatározás. hangérzet. A pH mérése. A puffer-oldatok. galvánelemek. A kémiai folyamatok iránya. A termodinamika II. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. oxosavak Kén. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. légzés és kiválasztás. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. A folyékony halmazállapot. nagyfrekvenciás diatermia. A test hővesztesége: hősugárzás. Lokalizált és delokalizált kötések. Termometria. Maghasadás. radioaktív nyomjelzés. A szilárd halmazállapot. Pozitronemissziós tomográfia. láncreakció. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. főtétele. . Az entalpia. A szabadentalpia. Az LCAO-MO módszer. Radioaktív bomlástörvény. Nitrogén. Alkoholok. párologtatás. hidroxidok. típusai és izomériája. a hang terjedése. CT. Képalkotás radioaktív izotópokkal. a gamma kamera. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. 6 kredit B. Szén. Az atomok elektronszerkezete. hangosság. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. Oldatok. Az ultrahang. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. entrópia. Rutherford kísérlet. Radioaktivitás. szerkezete. Oxigén. A tömeghatás törvénye. aktivációs analízis. Határfelületi jelenségek. hőáramlás. főtétele. félév.és Stevens törvények. Kvantumszámok. Éterek. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. Konvencionális röntgen tomográfia. Spontán folyamatok. 3 kredit A. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik.és kisfrekvenciás elektromos hatások. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. A katalízis. Oxidok. magerők. Halogénalkánok. hővezetés. A víz disszociációja. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. félév. átmeneti fémek. az egyen. Doppler hatás. A melegvérű állatok hőszabályozása. A kromatográfia módszerei. félév. NMR tomográfia. A Weber-Fechner. A termodinamika I. Az elektronegativitás. A hidrogénatom elektronpályái. A kinetikus elmélet alapjai. Elektrolízis. üvegházhatás. kötési energiája. alkáli földfémek. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A kémiai reakciók sebessége. az atommagok felépítése. 3 kredit 2. termográfia. A komplex vegyületek összetétele. A molekulapálya-elmélet alapjai. A sók hidrolízise. pH-ja és pK-ja. Aminok. Halogének. A periódusos rendszer. Homogén és heterogén egyensúlyok. galvanikus bőrválasz. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. intermolekuláris kölcsönhatások. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. hangerősség. Foszfor. magsugárzások detektálása. Hanghullámok. rendűsége és mechanizmusa. A hibridizáció. A kémiai kötés polaritása.

). alkaloidok) Színezékek. 3. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). 4. khí-négyzet próba. Aromás vegyületek o Szénhidrogének. A deriválás. Karbonsavak. 11.és alternatív hipotézis. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. Matematikai modellek. valószínűség. Heterociklusos vegyületek Aminosavak.és többértékű karbonsavak. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással.és szulfonsavszármazékok. tenzidek. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. Varianciaanalízis. Modellezés deriválással. Gliceridek. matematikai szerkezetek.• • • • • • • Sztereoizoméria. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. nitro. A középértékek és a szóródás mérőszámai. Feltételes valószínűség. Hipotézisvizsgálatok. Pontbecslés és intervallumbecslés. t és F próba. aromás halogén-. o Aromás aminok és aralkilaminok. Statisztika (leíró és induktív). Közönséges differenciálegyenletek. félév. 6. Oxovegyületek. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. konvexitás. ketonok. Az exponenciális és a logaritmus függvény. Kéntartalmú szerves vegyületek. Deriválási szabályok. stb. Halmazok. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. egy. Fontosabb függvények. függvények. Szerves szénsavszármazékok. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. Egy. Függvénygrafikon. Weber törvénye. Alapok (null. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. Függvényelemzés (minimum/maximum. 2. 9. binomiális. Esemény. Vektorok és mátrixok. karbonsavszármazékok. Korreláció és regresszió. szteroidok. Az integrál. Poisson és normál). A határozott integrál és a primitív függvény. Aldehidek. skálák. 7. függetlenség. Bayes tétele. 8. 5. U. elemorganikus vegyületek. Modellezés függvényekkel. 12. karotinoidok. hibatípusok.és kétoldali próba). Mértékek. . További modellek differenciálegyenletekkel. Modellezés integrálással. 10. Populáció és minta. peptidek.

az alapszövetek szövettanából 2. különleges mikroszkópok..1. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. Porcszövet Csontszövet. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. mint pl. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. félév: szervek szövettana (30 óra előadás. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek.. Kótai István.. Abonyi-Tóth Zs. rostok. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. az Anatómia. Idegsejtek Idegrostok. Harnos A. Reiczigel J.. 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. vékony és félvékony technika. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl.. Fábián I. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . speciális festések. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. terápia megértéséhez is. év 1. Szövettan A típusú tárgy. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. Hámszövetek. és 3.). Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. Börzsönyi L. stb.

A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. A vizsgák a szemeszter végén vannak. Dr. nyirokerek 3. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. 1992. nyálmirigyek Nyelőcső. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). Kótai István.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik.Vérerek... III.. Budapest. okt_fuz_m. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. előgyomrok Gyomor. Ahhoz. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. majd TV-képernyőn bemutatják. Segédanyag: Csillag A. Dr. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. Kálmán M. 1992. gyakorlatvezető felügyelete alatt. Kótai István: Szövettani gyakorlatok. II. Mezőgazdasági Kiadó.pdf B. Kültakaró. Hajós F. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana.: Szövettan I. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek. belek Máj. Szöveges video. 1992. 1979. Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. Szalay F.. Fáncsi Tibor.

A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását. bankrendszer Az agrár. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával. 2 Félév: 2.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. azok felkeresésének módját. 30 Kredit: 2. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. tárgy tematikája II. sertésre). Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. 3 Óraszámok: 15. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai.félév Előadás Gyakorlat . Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. évfolyam 2. a gyakorlat számára szükséges.1. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. 2 Követelmény: aláírás.

A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . Fehér György: Háziállatok tájanatómiája.és hasűri szervek topográfiája Mell. Az index aláírása csak ezután történik. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. Ajánlott irodalom: 1. 4. 8. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. 5.1. 3. Mezőgazdasági kiadó. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. (tavaszi) félévének1. Dr. Telki Márta. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. Dr. Medencei szervek topográfiája 12. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. 7. Budapest. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. 2. Pata 15. Szem 14. JENA. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. nyúl és patkány boncolása Macska. 1989 2. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. 6. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. Balogh Emese. a II. érzéstelenitési helyek Macska. 9. Dr. Dr. tantárgyi szemeszterében. 10. Tejmirigy 13.

Horn Péter szerk. 1994.: Sertéstenyésztők kézikönyve.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. Mg. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. évfolyam. Guba Sándor . Az index az utolsó előadás végén íratik alá. Kiadó. 2000. Mezőgazda Kiadó 1998. Várkonyi József . Kovács Ferenc szerk. 1981. ismeretére. Kiadó. 1976. ill. 1985. 1996. Holdas Sándor szerk. Kiadó. Kiadó 1998. 1971.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Georgikon 1997.Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira. Mg Kiadó. Szajkó László szerk.: Állattenyésztés 1-2. Bodó Imre . 1984. mezőgazda Kiadó.Hecker Walter (szerk. Kiadó. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Mg. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. emelet) augusztus 1-ig. Kiadó. 1982. ill. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. III. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve. Mg. Mg. Kiadó 1983. Kiadó. Mg. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. Sárkány Pál . Szinák János . 1995. 1984. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III. Mg.Veress István: A világ kutyái I-II. Holdas Sándor: Prémek. 1985. Horn Péter: Akvarisztika. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. szőrmék. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök.): Lótenyésztők kézikönyve. Horn Artúr szerk.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. Panem Kft.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. 1979. Mg.: Nyúltenyésztők kézikönyve. Kiadó. Kiadó. Mg. 1983.: Szakosított tejtermelés. Horn Péter szerk. Mg.: Állattenyésztés I-II-III. 1984. ÁOTE-jegyzet. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Mg. Kiadó. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . gyapjúféleségek felismerésére. Mg. Mezőgazda Kiadó. Natura 1983. Kiadó. . Zöldág László (szerk. Mg.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. David Alderton: Macskák.

Dr. 2-3. tantárgyi szemeszter: 2001. II. évfolyam. Dr. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. IV. III. ivarhoz kötött öröklődés 5. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is. 14-15. adatkonvertálás. Szánmítógépes hálózatok (LAN. II. előadó cím 1.május 21.30. Gáspárdy András Populációgenetika 6. internet 4. 5-6. Dr. 12-13. Dr. UNIX) 3. MS-Windows) . V. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. Jávorka Levente Szelekció 9. 7-8.1. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. Jávorka Levente Párosítás 10. III. Dr.-V. Hullár István Mendeli genetika 4. 2. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. adatbázisok 5. MS-Windows. Dr. 12-13. 9-10. . 26-27. IV. Adatbiztonság. 21-22. V. Operációs rendszerek (MS-DOS. III. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. IV. 19-20 Dr. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. Dr.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. Dr. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. NAGYHÉT SZÜNET 11. III. III. Dr. vírusok 7. Szabára László Életkor-meghatározás 3. más számítógéptípusok 2. törzskönyvezés 16. (tavaszi) félév. február 5. A PD hardver elemei. 5-6. IV. WAN). V. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. Programnyelvek 6. BEIRATKOZÁS 2.gyakorlatainak tárgyköréből. 1. Jávorka Levente Zootechnika . 19-20. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. II. 2000/2001-es tanév. A PC használata (MS-DOS. 26-27. 23-24. Adattípusok. Hullár István Örökletes terheltségek. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. Csáky István Immunogenetika 8. 16-17. IV. Norton Commander.

5. Harnos A. 1.. 5. a mikrobiológiai technikák. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket.. -október Október Október Általános tájékoztató. (előadások). Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape). az immunológia (3. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel.. A homeostasis kórélettana.) . Félév 5. Vajdovich P. Félév: 3. e-mail (PINE) A UNIX alapjai.. 3. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A.) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Kórélettan Tanév 3. betegség fogalma (dr. Bakonyi T. Gaál.) Részletes kórélettan. valamint a virológia (5. félév). A kórélettan tárgya. Gaál T. Makrai L. Gaál T. félév) Oktatók: Fodor L.) A védekezõ mechanizmusok (dr. a bakteriológia és a mikológia (4. a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Reiczigel J A. Soós P.. kapcsolata más diszciplinákkal. A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. Gaál T. TELNET. Börzsönyi L. fehérvérsejtek eltérései (dr.. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. Vajdovich P. Egészség. év 2. dr. Rusvai M.. 4. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. félév).. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium.. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept.. Abonyi-Tóth Zs. félév) oktatását foglalja magába. és III. és 5. B.. anaemiák. és Tuboly T. szigorlat (5. FTP 2. szóbeli Oktatók Gaál T.. 4.2. Balogh N. és 4.. Év: II. Fábián I. félév).

Gaál T. Gaál T. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét.. Az a hallgató. akkor aszerint is pótolhat.) Osteopathiák (dr. A májmûködés vizsgálata.) A vesemûködés zavarai. 2. 5. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. 10. Gaál T. 14.. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . esetleges pótlása. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató. Félévközi beszámolók. A kóros szívmûködés vizsgálata. 11. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. 8.) Az izommûködés zavarai (dr. 7. A gyakorlatok tematikája heti bontásban. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata. 6. zárthelyi dolgozatok. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez. 5. liquor cerebrospinalis vizsgálata. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk. Gaál T. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. Gaál T. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. Gaál T. dr. félév 1. Gaál T. 4. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. Gaál T. 3. Vajdovich P.) 2. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata. 4.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek. 6. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr.) A májmûködés zavarai (dr. ill. 12.) Az idegmûködés kórélettana (dr. A bél. Gaál T. azok értékelése.. 3. a veseelégtelenség (dr. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai.) Respirációs zavarok (dr. 9. 5. 7. Vesemûködés vizsgálata.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. 13.

fejlődési rendellenességek. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. szemeszter 8. Gál János. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. szemeszter 6. anatómia és fejlődéstan. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. 5. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. Baska Ferenc. biofizika. A tantárgy oktatásának feladata. daganatok. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. Takács Norbert . élettan és biokémia Számonkérés: az 5. Biksi Imre. szövettan. Időpontja: III. szemeszter 7. mint vérkeringési zavarok. szemeszter) 45 óra (7. valamint a 8. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. és IV. Albert Mihály. az állat betegségeiről. Erdélyi Ildikó. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják.-8. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. évfolyam. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. Mándoki Míra. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben.8. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. Dobos Kovács Mihály. Szemeszter) 45 óra (8. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. elõbbin három. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. gyulladás. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. A. szemeszter) 45 óra (6. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. regresszív és progresszív elváltozások.

Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. Szelektivitás.A. receptor. a gyulladás gyógyszertana. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. A hatásmechanizmus. Szimpatikus bénítók. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. Trankvillánsok. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. részleges agonista). a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. terápiás index. gyógyszerkölcsönhatás. Farmakokinetikai modellek. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. Transzmitterek. Ganglionizgatók és bénítók. követelményrendszer. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. A gyógyszerek metabolizmusa. Általános fogalmak. a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. Az emésztőrendszer. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. A gyógyszer fogalma. a törzskönyvezés. Az általános rész a tantárgy helyével. Általános gyógyszertan. A gyógyszerek transzportja. Reziduum. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. A gyógyszer alkalmazásának módja. A központi idegrendszer bénítói. A gyógyszerek kiürülése. A központi idegrendszerre ható szerek. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. a perifériás idegek. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. Receptorelmélet. Felszívódás. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. . fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. várakozási idő. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. a gyógyszeralkalmazási módok. Analeptikumok. Szimpatikus végkészülék izgatói. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. antagonista. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. Állatorvosi gyógyszertan II. átalakulásával. vírusok. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. A farmakoterápia alapelvei. specificitás. agonista. gombák. a főés mellékhatások. kiürülésével foglalkozik.

A keringés gyógyszertana. tea. Szulfonamidok. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók.és vírusellenes szerek. ACE-gátlók. tok. Vérfolyadék. granulátum. Linkózamidok. Gyógyszerészeti latin I. Az aritmia gyógyszertana I. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. A légzőszervekre ható gyógyszerek. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. követelmények. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. a gyógyszerek nevezéktana. egyéb) . galandférgesség gyógyszerei. Inhalációs narkotikumok. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. Gyógyszerkönyvek. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. A motoros idegvégek bénítói. Gomba. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. Diaminopirimidinek. falat. Kardiotonikumok. A daganatellenes szerek.és elektrolitpótlás. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. Az immunrendszerre ható szerek. Helyi érzéstelenítők. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. Gyógyszerrendelés. a gyógyszerek tárolása. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. Általános érzéstelenítők. Egyéb antibiotikumok. Hormonok. Bevezetés a kemoterápiába. Gyógyszerészeti latin II. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. (por.

légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. B. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. A vizsgatételek A. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II... C betuvel jelöltük.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. kutatása I. Mg. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése.és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . Helyes gyakorlatok irányelvei II. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. I.• • • • • • Lágy (pl. kutatása II. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A. B és C szintu kérdésekbol állnak. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. xylazin fájdalom. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin. Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. nyomelemek: Se.xylazin és guajakol-glicerinéter .

nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. -immunitás. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. piretrinek. antagonisták Gyógyszertoxicitás. Detomidin. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. D-. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. Agonisták. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . eloszlás. morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok. tetrahidropirimidinek.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. tiamulin. biológiai hasznosulás) Xylazin. E-.

prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). Gyakorlati vizsga kérdései II/1. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. labdacs (pilula) Tea (species) Injectio. KMnO4).) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. NaHCO3.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst. infusio Suspensio. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek. bórsav stb.és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). nyálkaoldók Étvágyjavítók. emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák .

anaphylaxia stb. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás. nemzetközi szabadnéven.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. láz. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . Coffeinum natrium salicylicum sc. allergia. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. ló.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás. Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. A gyógyszereket hivatalos néven.5 ml/10 ttkg) iv. ill. 1. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve.

05-0. Medetomidin iv.. iv..kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10. kutya 0. iv. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11.macska 2. im.25-1.ló 0.ló 2-3 (0. szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5.sertés. Xilazin im.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj. . Pentobarbital iv.1-0. Propionilpromazin im..kutya 10-80 mg/kg .. .2 im.5-1 iv. iv.szarvasmarha 0. Lidocainium chloratum 0.ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) . ip.3-0.ló.kutya 1-2 .kisállat 2-4 8.. Detomidin iv.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára . . . im.macska 1-3 4.5 7. Pethidinium chloratum im.) ..2 .4-0.. .. .2.macska 50-150 mg/kg 6.2 . . Noraminophenazonum natrium mesylicum im.szarvasmarha 0. Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0. iv.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2. .0 3. átlagos adag 1-1. im. Benzodiazepinek.8 . Diazepam po. Drotaverinium chloratum sc.kutya 1-2 3-5 (po.nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) .05-0.) 9. .5 im.nagyállat 0.

04 17. 0.13. im.5-1 ml/100 ttkg) .. eszközök.5-1 %-os oldat 16. po.25-1. .. po.sertés 0. . Apomorphinium chloratum sc.4-0.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0. szarvasmarha 0. Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak.1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0.1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0. Calcium gluconate iv. 60-100 21.5 (0.06-0.5 ml/10 ttkg. Chloropyraminium chloratum iv.kutya. iv.ló.08 iv. macska (0. átlagos adag 0. átlagos adag 0. Karbaminsavas kolinklorid sc. 1 tabl. Glutáraldehid külsőleg .25-0.0 (sc.25-0./10 ttkg ) 23.4-0. 0. Atropinium sulfuricum sc.05-0.5 ml/25 ttkg hánytatásra) .szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .5-1 (0.8 mg/kg 14.. Izoxsuprinlaktát im.nagyállat 10-40 NE/animal . Szulfátos hashajtók po.004 0. Oxitocin im.04 (max. átlagos adag 0.8) 20.5 % karbakol 3 % 15.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0. átlagos adag 1000 18. Vasdextránok im..kisállat 5-15 NE/animal 19. 3 mg) (1-1. he-lyiségek fertotlenítésére 24. .

3-4 napig 31. 5-10 35.5-1 naponta 1x. átlagos adag 30 naponta 1x. Tilozin im. Szulfonamidok po. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. 3-5 napig 28. Mehylthioninium chloratum iv. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. átlagos adag 2-4 az 1. 3-5 napig im. 3-4 na-pig (0. Ampicillin po. napon naponta 2x 27. . átlagos adag 15-30 naponta 2x. Potenciált szulfonamidok po. iv. 3-5 napig 32. 3-5 . iv. nap 2x. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. Hagyományos tetraciklinek im.5-4 ml/10 ttkg) po. 3-5 napig 34.. napon naponta 2x 50 a 2-5.2 %-os oldatban fém. 3 napig po. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. gumi.. 3-4 napig 30. átlagos adag 10-15 naponta 3x. 10-20 naponta 2x. Gentamicinium sulfuricum im... 2-4 napig 29.. Neomycinium sulfuricum po. átlagos adag 1-3 naponta 1x. im. Penicillin im. Doxiciklin po. iv. majd 1x 2-4 napig 33. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. Polimixin im. 5-20 naponta 1x. 3-4 napig im. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. átlagos adag 10-30 naponta 2x. átlagos adag 0. sc. Eritromicin im. átlagos adag 100 az 1.baromfi 10 po.

kg Szalinomicin po.kg 41.5 ml/10 ttkg) po. .brojler 70 mg/tak.kutya 10/havonta .. Tiamulin po. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0. .kutya. 2 napig 45. macska 100-200 naponta 1x. .kg Lazalocid po. Ionofor antibiotikumok Monenzin po. átlagos adag 150-250 .sertés 2-10 38.kg 60 mg/l víz .brojler 60 mg/tak.kg Maduramicin po.szarvasmarha 12 (10 %) 43.5 ml/10 ttkg) .ló 200 .brojler 5 mg/tak.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .kg Narazin po. Piperazinadipát po.baromfi 500 mg/l víz im. .szarvasmarha.baromfi 500 mg/l ivóvíz 37.kutya. Praziquantel po. im.macska 30/havonta 42. Lufenuron po. .5-5 40. . .juh 10 (5 %) . . 2-4 napig (0. Enrofloxacin po.brojler + pulyka 100 mg/tak. . . Dietilkarbamazincitrát im. átlagos adag 2.átlagos adag 2-10 naponta 1x.kutya. macska 5 44. átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. 2-4 napig . macska 10-20 naponta 3x.sertés 100-200 mg/tak. .brojler 75 mg/tak. . Flumequin po. Triklabendazol po.

21.U. 4. inj.sertés 20 . Vizsgarecipék 1. adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10. kutyának Nyugtató. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas.V. Mebendazol po.baromfi 40-120 mg/tak. 19. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj.V. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv. Tetramizol po. 2. készítmények lónak Fájdalom.U. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak.ló 5-10 . készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A. 8.szarvasmarha 7. 28.juh 5-7. átlagos adag 10-15 . fájdalomcsillapító. 23. 27.U. 26.V. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv. 9. 17.46. Ivermectin po. 7.ló 200 mg/ttkg .baromfi 50 49. 12.5-10 48. 20. 22.sertés 100 mg/ttkg sc. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj. . 13.kutya 25-50 . . 15.és lázcsillapító A.juh. 5.szarvasmarha 200 mg/ttkg . 25. . .5 . szarvasmarha 10 .sertés 300 mg/ttkg II/4.kg 47. 18. 11. Albendazol po. 16. . 14. 3. 24. 6.

készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A. 53.V. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A. 56.U.U.V.V. 57.V.V. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A. 63. 33.V.U.V. 4. 36.U. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A.U. 60. 43. 39. 54. 51. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A. 44. 66. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A. 46.U. 58. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A. 70.U.V. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum .U. 62.V. 45. 75. 59.V. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A. 55.U.V. 5. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A. 32.U. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A.V. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. 47.V. 35. 52.U. 73.U. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A. 69. 30. 31. 61. 74.V. 72.U. 3. 37. 40. 42. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A.29. 64.V. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A. 50. 41. 38.U.V. 68. 65.U.V. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III.V. 49.U.V. 7. 71.U. 2. 67. 48. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A.U. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A.U.U. 34. 6. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E.V.

11. 20. félév gyakorlati jegy 2.8. 17. 15. 14. 13. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1. félév szigorlat . 12. 21. 19. 10. 23. 18. 16. 9. 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->