Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

tárgy tematikája I.Genetikai kód. ízeltlábúak és gerincesek törzseit. 1. Mitozis. A tojás szerkezete . csalánozók. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. évfolyam 1. Bevezetés. 4. szivacsok. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1.és gyűrűsférgek. részben új ismeretek átadása céljából.• A harmadik félév végén szigorlat van. hüllők. Hornok Sándor. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. A petesejt fejlődése és felépitése. majd az evolúcióbiológia. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. általános tudnivalók. 5. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. a kromoszómával foglalkozunk. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése.félév 1. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. fonál. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. ez utóbbit külön bontásban a halak. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. kétéltűek. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. Állattan (1. puhatestűek. madarak és emlősök vonatkozásában. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. 2. 8. A tantárgy előadója: Dr. chromatin. 3. 7. 6. lapos-.

áramlási ellenállás. A fényelektromos hatás. Testfelszíni potenciálok.9. atomabszorpciós spektrometria. Az emberi szem. . vizuális fotometria. A keringési rendszer energetikája. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. 1988 C. megtelepedése. A membránpoteciál mérése. látásélesség. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. vérnyomás-mérés. a Huygens-Fresnel elv. passzív diffúzió. Gömbtükrök. a Na-K pumpa. Budapest. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. Turbulens áramlás. ultracentrifugálás. Placentatio háziállatokban 15. Röntgensugárzás keltése. transzmurális nyomás. 1990 Dr. molekulatömeg meghatározás. Optikai képalkotás. ERG. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. ORD és CD. vastag lencsék. mint pumpa Diffúzió. fénytörés prizmán. Lencserendszerek. ECG. kontinuitási egyenlet. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. réteges áramlás. membránon keresztüli transzport. 11. a Donnan-potenciál. nyugalmi potenciál. hibaterjedés. optikai kettőstörés. A fény polarizációja. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. radioaktív számlálás hibája. Viszkózus folyadékok. távol. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. Nemi ciklus. Termékenyités. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. fénykibocsátás és elnyelés. a szív. A csirapajzs differenciálódása. az elektromágneses spektrum. Áramlás a keringési rendszerben.: Citológia Egyetemi jegyzet. Budapest. a törvény statikus és dinamikus következményei. a fényintenzitás csökkenése anyagban. válasz gyenge ingerlésre. színlátás. a röntgenspektrum. A csiralemezek származékai A testlefűződés. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. a Hagen-Poiseuille törvény. törvénye. szedimentáció. a fotoelektron-sokszorozó. Fehér György: Fejlődéstan I. Barázdálódás A gastrulatio. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. A placenta tipusai. optikai látáshibák. Plánparallel lemez. a Brewster törvény. anyaghullámok. Optikai spektrometria. A fény interferenciája. fonalas áramlás. EEG. Egyetemi Jegyzet. Hullámfront. visszaverődés és törés. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. elektromos és optikai mérések. karakterisztikus röntgensugarak. 12. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. Fick I. A fény és anyag kölcsönhatása. optikai rács. fényszórás.és közelpont. a lézerek tulajdonságai. a Bernoulli törvény. mérés. ozmózis. 13. II. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. vemhesség 10. A biofizika tematikája a 2. radiometria. teljes visszaverődés. az egyszerű nagyító. Az akciós potenciál és terjedése. A fotometria alapjai. fizikai alapmennyiségek. vékony lencsék. lángfotometria. fékezési sugárzás. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. a fénymikroszkópok fajtái. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. és II. a fény diszperziója. mértékegység. a membrán permeabilitása. koherencia. Az optikai eszközök feloldóképessége. közegellenállás. a mérési eredmények hibái.. oestrus. Fényforrások. lencsehibák. Budapest. a katódsugár-oszcilloszkóp. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. Az optikai aktivitás és mérése. A fény biológiai hatásai. Optikai eszközök. A Fermat-elv. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. Gerjeszthetőség.

Halogének. NMR tomográfia. A kémiai folyamatok iránya. A termodinamika I. Konvencionális röntgen tomográfia. Rutherford kísérlet. Doppler hatás. hővezetés. Alkoholok. légzés és kiválasztás. rendűsége és mechanizmusa.és Stevens törvények. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. láncreakció. Spontán folyamatok. A puffer-oldatok. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. radioaktív nyomjelzés. A szabadentalpia. Radioaktív bomlástörvény. A melegvérű állatok hőszabályozása. félév. szerkezete. galvánelemek. intermolekuláris kölcsönhatások. hidroxidok. főtétele.és kisfrekvenciás elektromos hatások. 6 kredit B. párologtatás. Az LCAO-MO módszer. hőáramlás. A kinetikus elmélet alapjai. főtétele. 3 kredit A. Maghasadás. félév. típusai és izomériája. entrópia. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. CT. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. Elektrolízis. Homogén és heterogén egyensúlyok. A kémiai kötés polaritása. A pH mérése. A hibridizáció. hangerősség. félév. magsugárzások detektálása. Határfelületi jelenségek. . Oldatok. A kromatográfia módszerei. A tömeghatás törvénye. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. A kémiai reakciók sebessége. aktivációs analízis. oxosavak Kén. Lokalizált és delokalizált kötések. Pozitronemissziós tomográfia. hangérzet. az egyen. hangosság. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. galvanikus bőrválasz. a gamma kamera. Kvantumszámok. Szén. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. A katalízis. Az atomok elektronszerkezete. A molekulapálya-elmélet alapjai. kötési energiája. A szilárd halmazállapot. Halogénalkánok. üvegházhatás. a hang terjedése. átmeneti fémek. Oxigén. A komplex vegyületek összetétele. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. A folyékony halmazállapot. radiokarbon kormeghatározás. Hanghullámok. Képalkotás radioaktív izotópokkal. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. nagyfrekvenciás diatermia. Foszfor. Nitrogén. A víz disszociációja.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. termográfia. Az ultrahang. alkáli földfémek. Éterek. Az entalpia. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. az atommagok felépítése. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Aminok. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. A periódusos rendszer. A test hővesztesége: hősugárzás. Az elektronegativitás. magerők. Termometria. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. Oxidok. A termodinamika II. A Weber-Fechner. A hidrogénatom elektronpályái. A sók hidrolízise. pH-ja és pK-ja. 3 kredit 2. Radioaktivitás.

matematikai szerkezetek. skálák. Egy. 7. A határozott integrál és a primitív függvény. Hipotézisvizsgálatok. Populáció és minta.). Az integrál. Esemény. konvexitás. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. Kéntartalmú szerves vegyületek. karotinoidok. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). Matematikai modellek. binomiális. khí-négyzet próba. Vektorok és mátrixok. Deriválási szabályok. A középértékek és a szóródás mérőszámai. U. Fontosabb függvények. . egy. 4. Varianciaanalízis. Gliceridek. Pontbecslés és intervallumbecslés. t és F próba. Karbonsavak. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. Feltételes valószínűség. Mértékek.és alternatív hipotézis. valószínűség. Modellezés integrálással. Modellezés függvényekkel. peptidek. Szerves szénsavszármazékok. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. Alapok (null. Weber törvénye. szteroidok. 5. Poisson és normál). Oxovegyületek. 10. tenzidek. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. Aldehidek. hibatípusok. karbonsavszármazékok. függetlenség. Modellezés deriválással. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. 2. 9. 12. félév. Bayes tétele. Halmazok. A deriválás. Az exponenciális és a logaritmus függvény. aromás halogén-. ketonok. Függvénygrafikon. függvények. 6. stb.és többértékű karbonsavak. Statisztika (leíró és induktív).és kétoldali próba). alkaloidok) Színezékek.és szulfonsavszármazékok. 3. elemorganikus vegyületek. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. 8. o Aromás aminok és aralkilaminok. 11. Korreláció és regresszió.• • • • • • • Sztereoizoméria. Aromás vegyületek o Szénhidrogének. Közönséges differenciálegyenletek. nitro. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. További modellek differenciálegyenletekkel. Függvényelemzés (minimum/maximum.

Idegsejtek Idegrostok.. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. mint pl. Reiczigel J. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. Porcszövet Csontszövet. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. félév: szervek szövettana (30 óra előadás. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás.. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését. Harnos A.. az Anatómia. Fábián I. különleges mikroszkópok. az alapszövetek szövettanából 2. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. vékony és félvékony technika. 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. Hámszövetek. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. Börzsönyi L. speciális festések..). Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat .1. és 3. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. Szövettan A típusú tárgy. stb. Kótai István. terápia megértéséhez is. Abonyi-Tóth Zs. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. év 1.. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl. rostok.

Kótai István. okt_fuz_m. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). előgyomrok Gyomor. majd TV-képernyőn bemutatják. 1992. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. Dr.. nyirokerek 3. II.Vérerek. belek Máj. nyálmirigyek Nyelőcső.pdf B. III. Ahhoz. Segédanyag: Csillag A. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik. Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. Dr. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik. 1979... Kültakaró. Szöveges video. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . 1992. Mezőgazdasági Kiadó. gyakorlatvezető felügyelete alatt.. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana. Budapest.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. Szalay F. 1992. A vizsgák a szemeszter végén vannak. Fáncsi Tibor.: Szövettan I. Kótai István: Szövettani gyakorlatok. Kálmán M. Hajós F. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek.

Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. azok felkeresésének módját. 2 Félév: 2. 2 Követelmény: aláírás. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával.félév Előadás Gyakorlat . vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. 30 Kredit: 2. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. sertésre). közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. bankrendszer Az agrár. évfolyam 2. a gyakorlat számára szükséges. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra. tárgy tematikája II. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. 3 Óraszámok: 15. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai.1.

Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. 2.és hasűri szervek topográfiája Mell. 6. Budapest. Az index aláírása csak ezután történik. Szem 14. tantárgyi szemeszterében. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. Medencei szervek topográfiája 12. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. nyúl és patkány boncolása Macska.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. (tavaszi) félévének1. 4. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. 7. 1989 2. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. 9. 3. 10. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. Mezőgazdasági kiadó. Dr. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. 8. Dr. Dr. Balogh Emese. Ajánlott irodalom: 1. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. JENA. 5. Pata 15. Tejmirigy 13. Dr.1. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. Telki Márta. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. érzéstelenitési helyek Macska. a II.

Mg. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. Horn Péter: Akvarisztika.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. Várkonyi József .: Nyúltenyésztők kézikönyve.: Sertéstenyésztők kézikönyve.: Állattenyésztés 1-2. Sárkány Pál . Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. 1985.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. ÁOTE-jegyzet. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. 1985. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. Mg. Natura 1983.): Lótenyésztők kézikönyve. Zöldág László (szerk. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. Mg. Holdas Sándor szerk. Panem Kft.Veress István: A világ kutyái I-II. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. 1994. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . 1984. Mg. Kiadó 1983. Holdas Sándor: Prémek.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. Mezőgazda Kiadó 1998.: Állattenyésztés I-II-III. 1979. 1981. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. Bodó Imre . emelet) augusztus 1-ig.Hecker Walter (szerk. Kiadó 1998. 1976. 1995. 1983. Kiadó. . Horn Artúr szerk. gyapjúféleségek felismerésére. Mg. ill. Kiadó. Kiadó. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve. David Alderton: Macskák. Mg. Kovács Ferenc szerk. 1984. Georgikon 1997. Mg. ismeretére. III. Mg. Kiadó. 1996. Szajkó László szerk. Mg. 2000. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. 1982.Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. Kiadó.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Az index az utolsó előadás végén íratik alá. Kiadó. Szinák János . Mg. Horn Péter szerk. Mg. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III. Mg Kiadó. Kiadó. szőrmék.: Szakosított tejtermelés. Kiadó. Horn Péter szerk. Kiadó. mezőgazda Kiadó. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. Guba Sándor . évfolyam. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira. Mezőgazda Kiadó. 1984. 1971. Mg. ill. Kiadó.

BEIRATKOZÁS 2. A PD hardver elemei. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. Dr. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is. 1. Operációs rendszerek (MS-DOS. adatkonvertálás. 2. tantárgyi szemeszter: 2001. Gáspárdy András Populációgenetika 6. Dr. II. Adatbiztonság. V.gyakorlatainak tárgyköréből. V. Szabára László Életkor-meghatározás 3. 12-13. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. Dr. III. 14-15. IV. II. Dr. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. 9-10. 19-20 Dr. Dr. internet 4. Programnyelvek 6. 21-22.-V. 26-27. UNIX) 3.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. 23-24. 16-17. 2-3. törzskönyvezés 16. II. III. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. MS-Windows. 7-8. 12-13. IV. (tavaszi) félév. Dr. III. más számítógéptípusok 2. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. WAN). február 5. vírusok 7. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8.30. IV. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. előadó cím 1. évfolyam. 5-6. Jávorka Levente Szelekció 9. Hullár István Örökletes terheltségek. ivarhoz kötött öröklődés 5. III. 5-6. Adattípusok. adatbázisok 5. Dr. IV. Jávorka Levente Zootechnika . Csáky István Immunogenetika 8. V. 26-27. Hullár István Mendeli genetika 4. 19-20.május 21. Dr. MS-Windows) . amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. IV. Dr. A PC használata (MS-DOS. . A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. Jávorka Levente Párosítás 10. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. Szánmítógépes hálózatok (LAN. NAGYHÉT SZÜNET 11. 2000/2001-es tanév. III. Norton Commander.1.

1... Gaál T. A kórélettan tárgya.) A védekezõ mechanizmusok (dr. Egészség. Vajdovich P. Reiczigel J A.2. anaemiák. félév). félév) oktatását foglalja magába. B. e-mail (PINE) A UNIX alapjai. Fábián I. szigorlat (5.) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr. szóbeli Oktatók Gaál T. valamint a virológia (5.. 4. Vajdovich P. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept. Abonyi-Tóth Zs. és 5. betegség fogalma (dr. Év: II. Harnos A. 3. FTP 2.. Gaál T. Börzsönyi L. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. Rusvai M. -október Október Október Általános tájékoztató... kapcsolata más diszciplinákkal. A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok. Gaál T. és Tuboly T. Félév: 3. 5. év 2. félév). és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. 5.) .. félév). fehérvérsejtek eltérései (dr. a bakteriológia és a mikológia (4..) Részletes kórélettan. félév) Oktatók: Fodor L. és 4. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. 4. Bakonyi T.. TELNET. Balogh N. Soós P. (előadások). Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape).. Félév 5.. A homeostasis kórélettana. az immunológia (3. dr.. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. Kórélettan Tanév 3. a mikrobiológiai technikák. a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület.. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium. Makrai L. és III. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Gaál.

) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése ..) 2. 12. 13. 6. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez. 5. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. a veseelégtelenség (dr. félév 1. Gaál T. Vesemûködés vizsgálata. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. 9. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk. Az a hallgató. Gaál T.) Osteopathiák (dr. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. 3. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. akkor aszerint is pótolhat. liquor cerebrospinalis vizsgálata.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata. A májmûködés vizsgálata. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek.) Az izommûködés zavarai (dr. A kóros szívmûködés vizsgálata.. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató. 7. 14. Gaál T. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. Gaál T. A gyakorlatok tematikája heti bontásban.) A vesemûködés zavarai. dr. 11. 4.) A májmûködés zavarai (dr. Félévközi beszámolók. 8. zárthelyi dolgozatok. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. Vajdovich P.. Gaál T. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai. azok értékelése. Gaál T. esetleges pótlása. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata. 4.) Respirációs zavarok (dr. 2. 5.) Az idegmûködés kórélettana (dr. Gaál T. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. A bél. Gaál T. 10. Gaál T. 3. 6. ill. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. 5. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata. 7.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr.

Gál János. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. Időpontja: III. valamint a 8. Dobos Kovács Mihály. az állat betegségeiről. Erdélyi Ildikó. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. mint vérkeringési zavarok. Mándoki Míra. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. szemeszter 8. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet.-8. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. Szemeszter) 45 óra (8. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. élettan és biokémia Számonkérés: az 5. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. Albert Mihály. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. fejlődési rendellenességek. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. Takács Norbert . elõbbin három. 5. daganatok. és IV. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. évfolyam. A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. szemeszter) 45 óra (7. Biksi Imre. regresszív és progresszív elváltozások. Baska Ferenc. biofizika. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. gyulladás. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. szemeszter) 45 óra (6. A. anatómia és fejlődéstan. szemeszter 6. szemeszter 7. szövettan.8. A tantárgy oktatásának feladata.

amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. Receptorelmélet. A gyógyszerek transzportja. részleges agonista). A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. A gyógyszer fogalma. Az általános rész a tantárgy helyével. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. gombák. A farmakoterápia alapelvei. . az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. Szelektivitás. Ganglionizgatók és bénítók. a gyulladás gyógyszertana. receptor. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. A központi idegrendszerre ható szerek. gyógyszerkölcsönhatás. Farmakokinetikai modellek. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. a perifériás idegek. követelményrendszer. a törzskönyvezés. A gyógyszer alkalmazásának módja. Az emésztőrendszer. antagonista. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. a főés mellékhatások. agonista. A gyógyszerek metabolizmusa. várakozási idő. Általános gyógyszertan. Állatorvosi gyógyszertan II. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. Szimpatikus bénítók. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. Felszívódás. Reziduum. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. terápiás index. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. A központi idegrendszer bénítói. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. Szimpatikus végkészülék izgatói. Analeptikumok. vírusok.A. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. Transzmitterek. átalakulásával. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. Trankvillánsok. kiürülésével foglalkozik. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. specificitás. a gyógyszeralkalmazási módok. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. A hatásmechanizmus. Általános fogalmak. A gyógyszerek kiürülése.

Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. a gyógyszerek nevezéktana. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. Gomba. Egyéb antibiotikumok. galandférgesség gyógyszerei. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. tok.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II.és vírusellenes szerek. A daganatellenes szerek. egyéb) . követelmények. Bevezetés a kemoterápiába. Gyógyszerrendelés. Az immunrendszerre ható szerek. Diaminopirimidinek. Gyógyszerkönyvek. A keringés gyógyszertana. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. Általános érzéstelenítők. Gyógyszerészeti latin II. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. Vérfolyadék. Az aritmia gyógyszertana I. Gyógyszerészeti latin I. ACE-gátlók. granulátum. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). Inhalációs narkotikumok. Linkózamidok. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. Helyi érzéstelenítők. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. A légzőszervekre ható gyógyszerek. Szulfonamidok. falat. A motoros idegvégek bénítói. a gyógyszerek tárolása. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. tea. Hormonok. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak.és elektrolitpótlás. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. Kardiotonikumok. (por.

és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . Helyes gyakorlatok irányelvei II.xylazin és guajakol-glicerinéter . Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I.• • • • • • Lágy (pl. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. A vizsgatételek A. B.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II. I. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin.. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. xylazin fájdalom. nyomelemek: Se.. C betuvel jelöltük. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . kutatása II. kutatása I. Mg. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. B és C szintu kérdésekbol állnak. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001.

morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. biológiai hasznosulás) Xylazin. tiamulin. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. Agonisták. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. Detomidin. -immunitás. eloszlás.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. D-. E-. tetrahidropirimidinek. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. piretrinek. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . antagonisták Gyógyszertoxicitás. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-.

gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula). bórsav stb. infusio Suspensio. prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2.) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. labdacs (pilula) Tea (species) Injectio. nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák . NaHCO3. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek. KMnO4). Gyakorlati vizsga kérdései II/1.és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. nyálkaoldók Étvágyjavítók. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet.

és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. Coffeinum natrium salicylicum sc. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. A gyógyszereket hivatalos néven. nemzetközi szabadnéven. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg. ill. anaphylaxia stb.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0. allergia. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. láz. Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. ló. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. 1. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor.5 ml/10 ttkg) iv.

. .kutya 1-2 3-5 (po.kutya 1-2 .macska 50-150 mg/kg 6. Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0. ..8 ..macska 2.3-0. ip.1-0..kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10.macska 1-3 4. .) 9. im.ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) .nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) .. im.ló. Xilazin im. átlagos adag 1-1.2.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj. szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5..05-0. .szarvasmarha 0. Benzodiazepinek. Pethidinium chloratum im. .5-1 iv. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11. .4-0.kisállat 2-4 8. Medetomidin iv. iv.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2.2 .) . . iv. iv. Noraminophenazonum natrium mesylicum im.5 7. Pentobarbital iv... kutya 0.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára .2 . Diazepam po. im. iv.szarvasmarha 0. .kutya 10-80 mg/kg .25-1.05-0.2 im.nagyállat 0. Detomidin iv. Drotaverinium chloratum sc.sertés..ló 0. Propionilpromazin im.ló 2-3 (0.0 3. Lidocainium chloratum 0.5 im.

06-0.1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0.25-0.25-0.nagyállat 10-40 NE/animal .8) 20. 0. eszközök. átlagos adag 0.. Glutáraldehid külsőleg . . Chloropyraminium chloratum iv.5 ml/25 ttkg hánytatásra) . . szarvasmarha 0. átlagos adag 1000 18.0 (sc.5-1 ml/100 ttkg) .5 ml/10 ttkg.kutya. Szulfátos hashajtók po. átlagos adag 0. Vasdextránok im.004 0.5 % karbakol 3 % 15.kisállat 5-15 NE/animal 19. 0.8 mg/kg 14. Atropinium sulfuricum sc.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22.5 (0. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0. Izoxsuprinlaktát im.4-0. átlagos adag 0.08 iv. he-lyiségek fertotlenítésére 24. macska (0. Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak. 1 tabl. po.04 17.04 (max..13.05-0. Calcium gluconate iv.4-0.. im. .ló. iv. Oxitocin im. Karbaminsavas kolinklorid sc.. 3 mg) (1-1. po.25-1.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0.sertés 0./10 ttkg ) 23.5-1 %-os oldat 16.5-1 (0. Apomorphinium chloratum sc. 60-100 21.

3-4 napig 31. iv. Tilozin im. iv. 10-20 naponta 2x. Eritromicin im. Polimixin im. átlagos adag 0. napon naponta 2x 27. sc. . nap 2x. im. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. gumi. Szulfonamidok po. Doxiciklin po.5-4 ml/10 ttkg) po.. Mehylthioninium chloratum iv. átlagos adag 100 az 1. 3-5 napig 32. átlagos adag 10-15 naponta 3x. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. átlagos adag 2-4 az 1. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36.5-1 naponta 1x. 3 napig po. Hagyományos tetraciklinek im. 3-4 na-pig (0. majd 1x 2-4 napig 33. 2-4 napig 29. Ampicillin po. 3-5 napig 34.2 %-os oldatban fém. Gentamicinium sulfuricum im..baromfi 10 po. 3-5 . Potenciált szulfonamidok po. átlagos adag 15-30 naponta 2x. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x.. átlagos adag 1-3 naponta 1x. átlagos adag 10-30 naponta 2x.. 3-5 napig 28. 5-20 naponta 1x.. átlagos adag 30 naponta 1x. iv. 3-5 napig im. Neomycinium sulfuricum po. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. 3-4 napig im. Penicillin im. napon naponta 2x 50 a 2-5. 3-4 napig 30. 5-10 35. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x.

5 ml/10 ttkg) po.kutya 10/havonta . .5-5 40. Triklabendazol po.kutya. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0.kg 41.baromfi 500 mg/l víz im. macska 5 44.5 ml/10 ttkg) . . .macska 30/havonta 42. Tiamulin po..brojler 60 mg/tak. 2-4 napig .sertés 2-10 38.brojler + pulyka 100 mg/tak.kg Maduramicin po. Ionofor antibiotikumok Monenzin po. .átlagos adag 2-10 naponta 1x. 2-4 napig (0. Praziquantel po. átlagos adag 2. im.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .brojler 75 mg/tak. macska 100-200 naponta 1x.sertés 100-200 mg/tak. átlagos adag 150-250 . Lufenuron po. . macska 10-20 naponta 3x.szarvasmarha.szarvasmarha 12 (10 %) 43. .kg 60 mg/l víz . 2 napig 45. .kg Lazalocid po.juh 10 (5 %) . Piperazinadipát po.baromfi 500 mg/l ivóvíz 37. . .kutya. Flumequin po.ló 200 .kg Szalinomicin po.brojler 70 mg/tak. Enrofloxacin po.brojler 5 mg/tak. .kutya. . Dietilkarbamazincitrát im. átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. .kg Narazin po.

8. fájdalomcsillapító.46. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj.kutya 25-50 . 26. Albendazol po.szarvasmarha 7. készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. .baromfi 40-120 mg/tak. Mebendazol po.és lázcsillapító A.5 .V.baromfi 50 49. 9. Vizsgarecipék 1.sertés 20 .V. 11. szarvasmarha 10 . 4. 16. készítmények lónak Fájdalom.ló 5-10 . lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas. 5. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj. átlagos adag 10-15 . 7. 18. 24. .U. kutyának Nyugtató. 3. 2. . 27. adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10.ló 200 mg/ttkg . inj.juh.sertés 300 mg/ttkg II/4. 17. 20. 15.juh 5-7. . 19. 22. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv.kg 47. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv.U.sertés 100 mg/ttkg sc. 12. Ivermectin po.U. . 13. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A. 21.szarvasmarha 200 mg/ttkg . 14. 23. 28. 25. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A. 6. Tetramizol po.5-10 48.V. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak.

V. 56. 30. 47. 31. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A. 70.U. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A.V. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. 69.V. 38. 41. 63. 61. 6.U. 50. készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A. 74.V.U. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. 33.V. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A. 52. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A.V. 68. 73. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A. 55.U.U.U.V. 39. 46. 45. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A.U. 62.V. 51. 75. 43.V. 67. 42. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A.V.U. 35.U. 66. 60. 48. 37. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A. 57. 5. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E.V. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III. 34.U.29. 53.V.V. 44. 2. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum .U. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A.V. 49.U. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A. 72.U. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A.V. 59. 71.U.V. 4.V.U. 40. 54.V. 65.V. 3. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A. 36. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A.V. 64.U. 7. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1.U.U. 58.U.U. 32.

18. 14. 12. 23. 15. 13. 22. 16. félév szigorlat . 21. 9. 10. félév gyakorlati jegy 2. 19. 17.8. 11. 20. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful