P. 1
Állatorvosi

Állatorvosi

|Views: 662|Likes:
Published by Blaise Pelletier

More info:

Published by: Blaise Pelletier on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből.Genetikai kód. tárgy tematikája I. csalánozók. majd az evolúcióbiológia. részben új ismeretek átadása céljából. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. évfolyam 1. 4. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése.• A harmadik félév végén szigorlat van. fonál. 1.és gyűrűsférgek. 3. 7. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. chromatin. A tojás szerkezete . amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. általános tudnivalók. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. ízeltlábúak és gerincesek törzseit. kétéltűek. 5. Hornok Sándor. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. Bevezetés. a kromoszómával foglalkozunk.félév 1. ez utóbbit külön bontásban a halak. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. Állattan (1. 2. A tantárgy előadója: Dr. 6. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. hüllők. puhatestűek. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. szivacsok. madarak és emlősök vonatkozásában. lapos-. Mitozis. A petesejt fejlődése és felépitése. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. 8. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik.

Optikai képalkotás. Viszkózus folyadékok. a törvény statikus és dinamikus következményei. A fény és anyag kölcsönhatása. kontinuitási egyenlet. teljes visszaverődés. lángfotometria. törvénye. visszaverődés és törés. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. optikai látáshibák. a lézerek tulajdonságai. A keringési rendszer energetikája. radioaktív számlálás hibája. mérés. a fényintenzitás csökkenése anyagban. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. fizikai alapmennyiségek. az egyszerű nagyító. ORD és CD. 13. oestrus. Budapest. Barázdálódás A gastrulatio. Optikai eszközök. látásélesség. Az akciós potenciál és terjedése. távol. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. Az optikai aktivitás és mérése. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. Turbulens áramlás. mint pumpa Diffúzió. Egyetemi Jegyzet. II. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. radiometria. vemhesség 10. fonalas áramlás. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. lencsehibák. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. ozmózis. és II. Termékenyités. a Na-K pumpa. Budapest. A fotometria alapjai.: Citológia Egyetemi jegyzet. ERG. válasz gyenge ingerlésre. Áramlás a keringési rendszerben. optikai kettőstörés. optikai rács. A fény interferenciája. elektromos és optikai mérések. a katódsugár-oszcilloszkóp. vérnyomás-mérés. réteges áramlás. a Huygens-Fresnel elv. a fotoelektron-sokszorozó. Gerjeszthetőség. vastag lencsék. közegellenállás. koherencia. A csiralemezek származékai A testlefűződés. Plánparallel lemez. Fényforrások. az elektromágneses spektrum. Testfelszíni potenciálok. . színlátás. Hullámfront. Lencserendszerek. a Hagen-Poiseuille törvény. Budapest. áramlási ellenállás. anyaghullámok. 12. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. EEG. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. a Brewster törvény. 1990 Dr. ECG. mértékegység. Az optikai eszközök feloldóképessége. A membránpoteciál mérése. A csirapajzs differenciálódása. Az emberi szem. membránon keresztüli transzport. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. Optikai spektrometria. nyugalmi potenciál. megtelepedése. a fénymikroszkópok fajtái. A fényelektromos hatás. passzív diffúzió. transzmurális nyomás. Fick I. a Donnan-potenciál. a fény diszperziója. a Bernoulli törvény. a membrán permeabilitása. A Fermat-elv. karakterisztikus röntgensugarak. ultracentrifugálás. Röntgensugárzás keltése. molekulatömeg meghatározás. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. A placenta tipusai. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. a röntgenspektrum. fénykibocsátás és elnyelés.. fékezési sugárzás. A fény biológiai hatásai. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. szedimentáció. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. Fehér György: Fejlődéstan I. a szív. vékony lencsék. fényszórás.és közelpont. Nemi ciklus. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. hibaterjedés. fénytörés prizmán. 11. A fény polarizációja. atomabszorpciós spektrometria. Placentatio háziállatokban 15. Gömbtükrök. a mérési eredmények hibái. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai.9. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. 1988 C. vizuális fotometria. A biofizika tematikája a 2.

A komplex vegyületek összetétele. 6 kredit B. A folyékony halmazállapot. CT. Spontán folyamatok. félév. A termodinamika I. a gamma kamera.és kisfrekvenciás elektromos hatások. A Weber-Fechner. Alkoholok. oxosavak Kén. hidroxidok. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. radiokarbon kormeghatározás. az egyen. A hibridizáció. A puffer-oldatok. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. A szabadentalpia. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. Elektrolízis. főtétele. 3 kredit 2. Radioaktivitás. Radioaktív bomlástörvény. Éterek. galvánelemek. hővezetés. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. A kémiai folyamatok iránya. intermolekuláris kölcsönhatások. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. Aminok. magsugárzások detektálása. a hang terjedése. A sók hidrolízise. Konvencionális röntgen tomográfia. galvanikus bőrválasz. NMR tomográfia. A hidrogénatom elektronpályái. Az elektronegativitás. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. A pH mérése. Az LCAO-MO módszer. aktivációs analízis. Nitrogén. üvegházhatás. termográfia. szerkezete. Halogének. A melegvérű állatok hőszabályozása. hangosság. félév. Az atomok elektronszerkezete. Lokalizált és delokalizált kötések. Az ultrahang. Kvantumszámok. A szilárd halmazállapot. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. Pozitronemissziós tomográfia. hangerősség. hangérzet. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. A periódusos rendszer. . rendűsége és mechanizmusa. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. Doppler hatás. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. nagyfrekvenciás diatermia. radioaktív nyomjelzés. az atommagok felépítése. Foszfor. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. A kromatográfia módszerei. átmeneti fémek. Maghasadás. Képalkotás radioaktív izotópokkal. Hanghullámok. Halogénalkánok. Oxigén. magerők. Határfelületi jelenségek. főtétele. A molekulapálya-elmélet alapjai. típusai és izomériája. A katalízis. Oldatok.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. légzés és kiválasztás. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. kötési energiája. Rutherford kísérlet. A kémiai kötés polaritása. Homogén és heterogén egyensúlyok. alkáli földfémek. félév. A test hővesztesége: hősugárzás. hőáramlás. A víz disszociációja. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. A termodinamika II. pH-ja és pK-ja. A kinetikus elmélet alapjai. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. entrópia. Szén. párologtatás. 3 kredit A. A tömeghatás törvénye. láncreakció. Az entalpia. A kémiai reakciók sebessége. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei.és Stevens törvények. Oxidok. Termometria.

Modellezés függvényekkel. 11. Kéntartalmú szerves vegyületek. U. ketonok. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. 2. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. 9. valószínűség. 8. nitro. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. Fontosabb függvények. 7. Mértékek. Vektorok és mátrixok. skálák. karotinoidok. binomiális. stb. Statisztika (leíró és induktív). függetlenség. Deriválási szabályok. félév. Populáció és minta. o Aromás aminok és aralkilaminok. konvexitás. 3. karbonsavszármazékok.• • • • • • • Sztereoizoméria. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. Aldehidek. alkaloidok) Színezékek. A határozott integrál és a primitív függvény. Szerves szénsavszármazékok. 12. hibatípusok. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. Esemény. Közönséges differenciálegyenletek. Függvénygrafikon. tenzidek. Függvényelemzés (minimum/maximum.). Karbonsavak. A középértékek és a szóródás mérőszámai. Pontbecslés és intervallumbecslés. 4. aromás halogén-.és kétoldali próba). Az integrál. Weber törvénye. függvények. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. Halmazok. khí-négyzet próba. Feltételes valószínűség. Gliceridek. A deriválás. Korreláció és regresszió. Modellezés deriválással. Hipotézisvizsgálatok. 5. Varianciaanalízis. elemorganikus vegyületek. Oxovegyületek. 10. Modellezés integrálással. További modellek differenciálegyenletekkel. Az exponenciális és a logaritmus függvény. . Alapok (null. Bayes tétele. egy. Egy. matematikai szerkezetek. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). szteroidok. Aromás vegyületek o Szénhidrogének. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. peptidek. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. Matematikai modellek. Poisson és normál).és többértékű karbonsavak.és szulfonsavszármazékok. 6. t és F próba.és alternatív hipotézis.

félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. Reiczigel J. az Anatómia. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. Szövettan A típusú tárgy. rostok.). stb. vékony és félvékony technika. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. Fábián I. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. az alapszövetek szövettanából 2.. speciális festések.. Börzsönyi L. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. Porcszövet Csontszövet. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. Hámszövetek. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. Kótai István.. különleges mikroszkópok. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését. mint pl. Abonyi-Tóth Zs.1. Harnos A. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. év 1. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. terápia megértéséhez is.. 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. Idegsejtek Idegrostok. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1.. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . félév: szervek szövettana (30 óra előadás. és 3.

A vizsgák a szemeszter végén vannak. gyakorlatvezető felügyelete alatt. 1979. 1992. Kótai István.Vérerek. okt_fuz_m. 1992.. Ahhoz. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei.. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek.pdf B. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. Budapest. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. Kálmán M. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik. Hajós F. Szöveges video. Segédanyag: Csillag A. nyirokerek 3. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik. Kótai István: Szövettani gyakorlatok.: Szövettan I. előgyomrok Gyomor. 1992. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. II... Fáncsi Tibor. Dr. Szalay F. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. III. majd TV-képernyőn bemutatják. belek Máj. Dr. Mezőgazdasági Kiadó. nyálmirigyek Nyelőcső.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . Kültakaró.

évfolyam 2. tárgy tematikája II. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. 2 Követelmény: aláírás. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. bankrendszer Az agrár. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával.félév Előadás Gyakorlat . azok felkeresésének módját. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. 2 Félév: 2. 3 Óraszámok: 15.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. sertésre). blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra. a gyakorlat számára szükséges. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. 30 Kredit: 2. Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit.1. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását.

5. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája. Pata 15. Telki Márta. Dr. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. (tavaszi) félévének1. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. Ajánlott irodalom: 1. Dr. 3. tantárgyi szemeszterében.és hasűri szervek topográfiája Mell. 2. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. a II. 6. Dr. 9. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. 10. érzéstelenitési helyek Macska. Szem 14. Budapest. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. 8. 1989 2. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. Dr. nyúl és patkány boncolása Macska. JENA. Medencei szervek topográfiája 12. Az index aláírása csak ezután történik. Balogh Emese. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. 7. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. Tejmirigy 13.1. Mezőgazdasági kiadó. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. 4.

III. Mg.: Sertéstenyésztők kézikönyve. Szinák János .Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. ismeretére. Kiadó 1983. mezőgazda Kiadó. 1981. Kiadó. Kiadó. Horn Artúr szerk. Zöldág László (szerk. 2000. 1984. Horn Péter szerk. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. Kovács Ferenc szerk. Várkonyi József . Szajkó László szerk. David Alderton: Macskák. Kiadó 1998.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. Mg.: Nyúltenyésztők kézikönyve. Kiadó. 1979. Panem Kft. Mg. Kiadó. Guba Sándor . Kiadó. 1995. Mg Kiadó. Sárkány Pál . Holdas Sándor: Prémek.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Mg. Kiadó. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. 1982. Mezőgazda Kiadó 1998. évfolyam. ill. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. Kiadó. Mezőgazda Kiadó. Georgikon 1997. Mg. 1984. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira. 1971. 1994. Bodó Imre . A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. Mg. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III. Mg.Veress István: A világ kutyái I-II. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. emelet) augusztus 1-ig. Mg.Hecker Walter (szerk.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. 1984.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. Holdas Sándor szerk. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Horn Péter szerk. ill. Kiadó. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . gyapjúféleségek felismerésére. Az index az utolsó előadás végén íratik alá. Mg. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök. .: Szakosított tejtermelés. szőrmék. Mg. 1985. Kiadó.: Állattenyésztés 1-2. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. 1983. Mg. Mg. 1996. Natura 1983. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. Kiadó. 1976. 1985.): Lótenyésztők kézikönyve. Horn Péter: Akvarisztika.: Állattenyésztés I-II-III. ÁOTE-jegyzet.

16-17. internet 4. Dr. UNIX) 3. III. adatbázisok 5.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. 7-8. Operációs rendszerek (MS-DOS. február 5. NAGYHÉT SZÜNET 11. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. 26-27. 9-10. (tavaszi) félév. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. A PD hardver elemei. III. Adattípusok. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7.-V. Szánmítógépes hálózatok (LAN. 19-20 Dr. IV. Hullár István Örökletes terheltségek. BEIRATKOZÁS 2. IV. törzskönyvezés 16. Jávorka Levente Párosítás 10. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. Adatbiztonság. II.május 21. V. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. 12-13. II. V. Dr. IV. IV. III. 2000/2001-es tanév. V. Dr. 26-27. Dr. A PC használata (MS-DOS. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. II. Dr. Dr. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. adatkonvertálás. 2. tantárgyi szemeszter: 2001. évfolyam. ivarhoz kötött öröklődés 5. 2-3. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. 21-22. előadó cím 1. Szabára László Életkor-meghatározás 3. III. 12-13. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. más számítógéptípusok 2. Jávorka Levente Szelekció 9. III. Norton Commander. Gáspárdy András Populációgenetika 6. 19-20. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is.gyakorlatainak tárgyköréből. Csáky István Immunogenetika 8. Jávorka Levente Zootechnika . vírusok 7. IV. Dr. Programnyelvek 6. 5-6. WAN). 14-15. 23-24.1. 1. MS-Windows.30. MS-Windows) . . Dr. 5-6. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. Dr. Hullár István Mendeli genetika 4.

Bakonyi T. fehérvérsejtek eltérései (dr.) Részletes kórélettan. Fábián I.. a bakteriológia és a mikológia (4.) A védekezõ mechanizmusok (dr. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket. Vajdovich P. Börzsönyi L. és 4. dr. Gaál T. Gaál T. A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok.. félév). Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape). Gaál T...) . betegség fogalma (dr.. A homeostasis kórélettana. Félév: 3.) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr. és 5. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel. Soós P. év 2. Rusvai M. FTP 2. szóbeli Oktatók Gaál T. és III. (előadások). B. Félév 5.2. Reiczigel J A. e-mail (PINE) A UNIX alapjai.. Abonyi-Tóth Zs. 4. szigorlat (5. az immunológia (3. Balogh N. 3. a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Kórélettan Tanév 3. Év: II. anaemiák. félév). félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. 4. 5. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept.. Egészség. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium... 5... A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. és Tuboly T. félév) oktatását foglalja magába. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. a mikrobiológiai technikák.. 1. félév). Makrai L. -október Október Október Általános tájékoztató. félév) Oktatók: Fodor L. kapcsolata más diszciplinákkal. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. Gaál. Vajdovich P. TELNET.. A kórélettan tárgya. valamint a virológia (5. Harnos A.

9. 3. 5. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai..) A májmûködés zavarai (dr. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. Félévközi beszámolók.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata. 11. akkor aszerint is pótolhat. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . Gaál T. 10. liquor cerebrospinalis vizsgálata. 8. 6. zárthelyi dolgozatok. A gyakorlatok tematikája heti bontásban.) Osteopathiák (dr. A kóros szívmûködés vizsgálata. 5. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése.. 6.) 2..) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr.) Az izommûködés zavarai (dr. félév 1. A májmûködés vizsgálata. a veseelégtelenség (dr. Vajdovich P.) Az idegmûködés kórélettana (dr. 3. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek. Vesemûködés vizsgálata. 7. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. dr. 4. Gaál T. esetleges pótlása. 12. 13. azok értékelése. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. 4. Gaál T. Gaál T. A bél. Az a hallgató. 14. 2. Gaál T.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr. ill. Gaál T. Gaál T. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató. Gaál T. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. 7. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata. 5. Gaál T. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr.) A vesemûködés zavarai. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk.) Respirációs zavarok (dr.

félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. Biksi Imre. szövettan. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5.-8. mint vérkeringési zavarok. szemeszter 7. regresszív és progresszív elváltozások. Erdélyi Ildikó. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. és IV. évfolyam. szemeszter 8. valamint a 8. fejlődési rendellenességek. az állat betegségeiről. Dobos Kovács Mihály. anatómia és fejlődéstan. Mándoki Míra. szemeszter) 45 óra (7. elõbbin három. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. Albert Mihály. Takács Norbert . A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. Szemeszter) 45 óra (8. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. gyulladás. A. szemeszter 6. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. Baska Ferenc. Gál János. Időpontja: III.8. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. 5. daganatok. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. biofizika. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. A tantárgy oktatásának feladata. szemeszter) 45 óra (6. élettan és biokémia Számonkérés: az 5. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5.

gyógyszerkölcsönhatás. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. A gyógyszerek kiürülése. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. A központi idegrendszerre ható szerek. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). Paraszimpatikus izgatók és bénítók. . Szimpatikus végkészülék izgatói. Szimpatikus bénítók. követelményrendszer. A farmakoterápia alapelvei. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. receptor. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. A központi idegrendszer bénítói. a gyulladás gyógyszertana. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. Állatorvosi gyógyszertan II. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. Felszívódás. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. terápiás index. a főés mellékhatások. Szelektivitás. Reziduum. Az általános rész a tantárgy helyével. A gyógyszerek transzportja. Receptorelmélet. Trankvillánsok. várakozási idő. Az emésztőrendszer. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. specificitás. agonista. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. Általános gyógyszertan. A gyógyszer alkalmazásának módja. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. Transzmitterek. a perifériás idegek. Farmakokinetikai modellek. Általános fogalmak. A gyógyszer fogalma. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. gombák. részleges agonista). A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. átalakulásával.A. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. kiürülésével foglalkozik. A gyógyszerek metabolizmusa. a gyógyszeralkalmazási módok. antagonista. vírusok. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. A hatásmechanizmus. Ganglionizgatók és bénítók. A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. Analeptikumok. a törzskönyvezés.

Diaminopirimidinek. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. egyéb) . Gyógyszerkönyvek. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II. tea. falat. Vérfolyadék. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. Általános érzéstelenítők. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. galandférgesség gyógyszerei. tok. követelmények. A motoros idegvégek bénítói. Linkózamidok. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. Szulfonamidok. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia. Hormonok. Az aritmia gyógyszertana I. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. granulátum. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. Gomba. Bevezetés a kemoterápiába. Inhalációs narkotikumok. Helyi érzéstelenítők. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek.és elektrolitpótlás. ACE-gátlók. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak. A keringés gyógyszertana.és vírusellenes szerek. (por. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. Az immunrendszerre ható szerek. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). Kardiotonikumok. A daganatellenes szerek. a gyógyszerek tárolása. a gyógyszerek nevezéktana. Gyógyszerészeti latin II. Gyógyszerészeti latin I. Egyéb antibiotikumok. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. A légzőszervekre ható gyógyszerek. Gyógyszerrendelés.

Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. B. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése.. Helyes gyakorlatok irányelvei II.és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. Mg. kutatása II. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. nyomelemek: Se. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin.. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . A vizsgatételek A. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok. xylazin fájdalom.xylazin és guajakol-glicerinéter . állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A. kutatása I.• • • • • • Lágy (pl.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. I. B és C szintu kérdésekbol állnak.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. C betuvel jelöltük.

kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. piretrinek. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. E-. -immunitás.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. antagonisták Gyógyszertoxicitás. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. eloszlás. tetrahidropirimidinek. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. Detomidin. biológiai hasznosulás) Xylazin. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . tiamulin. Agonisták. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. D-.

gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula). emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák . nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). NaHCO3. labdacs (pilula) Tea (species) Injectio. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. nyálkaoldók Étvágyjavítók. infusio Suspensio.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst. bórsav stb.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. KMnO4).és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2. Gyakorlati vizsga kérdései II/1.) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II.

Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. ill. láz. 1.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. A gyógyszereket hivatalos néven. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg. Coffeinum natrium salicylicum sc. allergia. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata.5 ml/10 ttkg) iv. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. nemzetközi szabadnéven. Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. ló. anaphylaxia stb.

Lidocainium chloratum 0..kutya 1-2 ..1-0. im. Noraminophenazonum natrium mesylicum im.2. Pethidinium chloratum im.macska 1-3 4. iv.kutya 1-2 3-5 (po. .. kutya 0.0 3.3-0.ló 2-3 (0.5 7.kisállat 2-4 8.) 9. Propionilpromazin im. .ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) . iv.5-1 iv. iv. iv.2 .szarvasmarha 0.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2. Detomidin iv.kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10. átlagos adag 1-1. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11. . Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0.ló 0.nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) .05-0. .. im.) .2 .macska 2.5 im. .. . szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5.25-1.sertés. Xilazin im.4-0. ip. Pentobarbital iv.. im.nagyállat 0. Benzodiazepinek.ló.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára .kutya 10-80 mg/kg .macska 50-150 mg/kg 6. .2 im. Medetomidin iv. . .05-0.8 . Drotaverinium chloratum sc.. Diazepam po.szarvasmarha 0..

5-1 %-os oldat 16. 1 tabl. átlagos adag 0.0 (sc.8 mg/kg 14.25-0. Szulfátos hashajtók po.4-0.5 % karbakol 3 % 15.kutya. Vasdextránok im.08 iv.8) 20..kisállat 5-15 NE/animal 19. . Atropinium sulfuricum sc. Oxitocin im. 0.06-0.sertés 0.5 (0. he-lyiségek fertotlenítésére 24.1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22. Apomorphinium chloratum sc.04 (max. szarvasmarha 0.nagyállat 10-40 NE/animal . po. átlagos adag 1000 18. átlagos adag 0.ló.. átlagos adag 0.04 17. iv.. Glutáraldehid külsőleg .004 0. 60-100 21. 3 mg) (1-1. Izoxsuprinlaktát im.5 ml/25 ttkg hánytatásra) . Karbaminsavas kolinklorid sc.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0.5-1 ml/100 ttkg) . . Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak.05-0.13.25-0.5 ml/10 ttkg. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .4-0. Calcium gluconate iv../10 ttkg ) 23.25-1. im. eszközök. po.5-1 (0. . Chloropyraminium chloratum iv.1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0. 0. macska (0.

Mehylthioninium chloratum iv. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. 3-5 napig 28. Neomycinium sulfuricum po. 3-4 na-pig (0. 3-5 napig 34. 3-4 napig 31. Potenciált szulfonamidok po. 5-20 naponta 1x.5-4 ml/10 ttkg) po. átlagos adag 0. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. Tilozin im. átlagos adag 1-3 naponta 1x. 3-5 napig im. iv. átlagos adag 30 naponta 1x. átlagos adag 100 az 1. Hagyományos tetraciklinek im. iv.. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. 5-10 35. nap 2x. Szulfonamidok po..5-1 naponta 1x... sc. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26.baromfi 10 po. iv. 3-5 napig 32. 10-20 naponta 2x.2 %-os oldatban fém. Polimixin im. Doxiciklin po. 3-5 . Eritromicin im. napon naponta 2x 27. Penicillin im. Gentamicinium sulfuricum im. átlagos adag 10-30 naponta 2x. gumi. Ampicillin po. napon naponta 2x 50 a 2-5. 3 napig po. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. 3-4 napig im. átlagos adag 2-4 az 1.. im. 2-4 napig 29. 3-4 napig 30. átlagos adag 10-15 naponta 3x. . majd 1x 2-4 napig 33. átlagos adag 15-30 naponta 2x.

macska 10-20 naponta 3x..baromfi 500 mg/l víz im. Triklabendazol po.juh 10 (5 %) .brojler 5 mg/tak.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át . Tiamulin po. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0. . 2-4 napig (0. átlagos adag 2. Dietilkarbamazincitrát im.szarvasmarha 12 (10 %) 43.kutya.kg 41.ló 200 .kg Lazalocid po. Praziquantel po. Piperazinadipát po.5-5 40.kutya. átlagos adag 150-250 . macska 100-200 naponta 1x.kutya 10/havonta . Lufenuron po.kg Narazin po. . . átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. Ionofor antibiotikumok Monenzin po. . . . Flumequin po. im.brojler 70 mg/tak.sertés 2-10 38.brojler 60 mg/tak. .brojler + pulyka 100 mg/tak.átlagos adag 2-10 naponta 1x. .szarvasmarha.kg 60 mg/l víz . . 2 napig 45. 2-4 napig . .kutya.kg Maduramicin po.brojler 75 mg/tak.kg Szalinomicin po.5 ml/10 ttkg) .5 ml/10 ttkg) po.macska 30/havonta 42. macska 5 44. Enrofloxacin po. .baromfi 500 mg/l ivóvíz 37.sertés 100-200 mg/tak. .

sertés 20 . 23. inj.V. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A. 16. 18. Vizsgarecipék 1. fájdalomcsillapító.juh 5-7.juh. 17. Ivermectin po. 25. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj. adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10. 6. 28. 4. 3. 22. Albendazol po. .U.sertés 100 mg/ttkg sc. átlagos adag 10-15 . 15. 24. .kutya 25-50 . izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv. 14. . 12.baromfi 50 49. készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. 11. 13. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A.V. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv.46. 26. 8.5 . kutyának Nyugtató.és lázcsillapító A. 9.5-10 48. Tetramizol po.V.U.U.baromfi 40-120 mg/tak. 19.kg 47.szarvasmarha 200 mg/ttkg . Mebendazol po.ló 5-10 . 27. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak. 21. készítmények lónak Fájdalom. 5. .szarvasmarha 7. 7. 20.ló 200 mg/ttkg . szarvasmarha 10 . .sertés 300 mg/ttkg II/4. 2. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas.

készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A.V.V. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A. 5. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A.U. 68. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj. 52. 38. 74. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E. 44. 53. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A.V.U.U. 58.V.V. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A. 37.V.V.U. 6.V. 32. 42. 61.U. 3. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. 67.U. 69. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A. 55. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. 50.V.V. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A. 59. 45. 56.V.29.U. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A. 73.U. 35. 30. 39. 60. 40. 46. 51.U.V. 66.V. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A. 48.V. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A. 34.U. 47. 33. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum . 70. 7.U. 63. 2. 62.U. 75. 65.V.U. 57. 72. 36. 4. 71.V.U.U.U.V. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1. 31. 54.V. 64.V. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A. 43. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A.U.U. 41.V.U.U. 49.

12. 20. 21. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1. 13. 9. 17.8. 23. 16. 14. 22. 11. félév szigorlat . félév gyakorlati jegy 2. 15. 18. 19. 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->