Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

chromatin. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. 6. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. Mitozis. lapos-. 2. majd az evolúcióbiológia. 5.és gyűrűsférgek. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. A petesejt fejlődése és felépitése. 8. madarak és emlősök vonatkozásában. 1. kétéltűek. hüllők. csalánozók. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. 3. szivacsok. Állattan (1. fonál. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. ez utóbbit külön bontásban a halak. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. évfolyam 1. ízeltlábúak és gerincesek törzseit. Hornok Sándor. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. puhatestűek. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. a kromoszómával foglalkozunk. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük. tárgy tematikája I. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. A tantárgy előadója: Dr. részben új ismeretek átadása céljából. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c.félév 1. A tojás szerkezete . ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése.Genetikai kód. Bevezetés. 7. általános tudnivalók.• A harmadik félév végén szigorlat van. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. 4. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

távol. Az emberi szem. a fényintenzitás csökkenése anyagban. visszaverődés és törés. Optikai spektrometria. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. ERG. Budapest. vizuális fotometria. EEG. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. A biofizika tematikája a 2. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. Barázdálódás A gastrulatio. Budapest. fékezési sugárzás. Fényforrások. fénykibocsátás és elnyelés. membránon keresztüli transzport.: Citológia Egyetemi jegyzet. a Hagen-Poiseuille törvény. Termékenyités. A fotometria alapjai. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. Az optikai eszközök feloldóképessége. fényszórás. lángfotometria. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. passzív diffúzió. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. radioaktív számlálás hibája. Egyetemi Jegyzet. a törvény statikus és dinamikus következményei. anyaghullámok. karakterisztikus röntgensugarak. Optikai képalkotás. Áramlás a keringési rendszerben. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. nyugalmi potenciál. 12. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. az egyszerű nagyító. a Donnan-potenciál. fonalas áramlás. hibaterjedés. Placentatio háziállatokban 15. atomabszorpciós spektrometria. a röntgenspektrum. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. ORD és CD. Budapest. lencsehibák. fizikai alapmennyiségek. A fény interferenciája. A fény és anyag kölcsönhatása. A fény biológiai hatásai. vemhesség 10. A keringési rendszer energetikája. Nemi ciklus. Turbulens áramlás. megtelepedése. A placenta tipusai. II. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. transzmurális nyomás. a Bernoulli törvény. Optikai eszközök. molekulatömeg meghatározás. oestrus. optikai kettőstörés. az elektromágneses spektrum. Az optikai aktivitás és mérése. ECG. Gömbtükrök. 11. A csirapajzs differenciálódása. vékony lencsék. a fény diszperziója..9. Testfelszíni potenciálok. a fotoelektron-sokszorozó. áramlási ellenállás. 1990 Dr. a fénymikroszkópok fajtái. A membránpoteciál mérése. optikai rács. közegellenállás. nemi determináció Az emlős pete vándorlása.és közelpont. válasz gyenge ingerlésre. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. a Na-K pumpa. optikai látáshibák. vérnyomás-mérés. teljes visszaverődés. mint pumpa Diffúzió. mérés. Hullámfront. ozmózis. Plánparallel lemez. Lencserendszerek. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. a Huygens-Fresnel elv. látásélesség. a katódsugár-oszcilloszkóp. 13. radiometria. fénytörés prizmán. 1988 C. szedimentáció. A fény polarizációja. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. a membrán permeabilitása. Fick I. törvénye. Viszkózus folyadékok. a mérési eredmények hibái. a Brewster törvény. színlátás. koherencia. vastag lencsék. Fehér György: Fejlődéstan I. A Fermat-elv. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. Gerjeszthetőség. Az akciós potenciál és terjedése. elektromos és optikai mérések. és II. réteges áramlás. A csiralemezek származékai A testlefűződés. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. Röntgensugárzás keltése. a szív. . kontinuitási egyenlet. ultracentrifugálás. a lézerek tulajdonságai. A fényelektromos hatás. mértékegység. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport.

és Stevens törvények. 3 kredit 2. A tömeghatás törvénye. Az atomok elektronszerkezete. A pH mérése. A kémiai kötés polaritása. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. Konvencionális röntgen tomográfia. Szén. légzés és kiválasztás. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. Homogén és heterogén egyensúlyok. A melegvérű állatok hőszabályozása. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. félév. A kinetikus elmélet alapjai. Éterek. entrópia. A sók hidrolízise. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. párologtatás. nagyfrekvenciás diatermia. A kémiai folyamatok iránya. hőáramlás. a gamma kamera. aktivációs analízis. Foszfor. félév. A folyékony halmazállapot. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. A test hővesztesége: hősugárzás. típusai és izomériája. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. A hidrogénatom elektronpályái. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. CT. hidroxidok. Rutherford kísérlet. Nitrogén. Kvantumszámok. A víz disszociációja. NMR tomográfia. átmeneti fémek. hővezetés. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. rendűsége és mechanizmusa. galvanikus bőrválasz. Maghasadás. magsugárzások detektálása. főtétele. Oxigén. magerők. galvánelemek.és kisfrekvenciás elektromos hatások. hangosság. kötési energiája. az egyen. alkáli földfémek. A kromatográfia módszerei. láncreakció. hangerősség. Az elektronegativitás. A puffer-oldatok.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. Az entalpia. hangérzet. intermolekuláris kölcsönhatások. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. Pozitronemissziós tomográfia. a hang terjedése. Doppler hatás. . radioaktív nyomjelzés. Radioaktív bomlástörvény. A szilárd halmazállapot. 6 kredit B. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. Oxidok. A kémiai reakciók sebessége. A termodinamika I. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. főtétele. üvegházhatás. Elektrolízis. Az LCAO-MO módszer. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. szerkezete. A termodinamika II. termográfia. az atommagok felépítése. Alkoholok. Határfelületi jelenségek. Hanghullámok. A Weber-Fechner. radiokarbon kormeghatározás. pH-ja és pK-ja. Halogének. Az ultrahang. Aminok. A periódusos rendszer. Lokalizált és delokalizált kötések. A szabadentalpia. Képalkotás radioaktív izotópokkal. félév. Oldatok. A hibridizáció. Termometria. A komplex vegyületek összetétele. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. Halogénalkánok. oxosavak Kén. A katalízis. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A molekulapálya-elmélet alapjai. 3 kredit A. Radioaktivitás. Spontán folyamatok. 30 óra előadás követelmény: szigorlat.

Alapok (null.és szulfonsavszármazékok. Korreláció és regresszió. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. függetlenség. Matematikai modellek. Modellezés deriválással. Deriválási szabályok. Statisztika (leíró és induktív). tenzidek. Varianciaanalízis.). 7. Egy. skálák. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. Halmazok. 4. ketonok. 2. Függvénygrafikon. peptidek. Közönséges differenciálegyenletek. karotinoidok. 8. félév. Oxovegyületek. Az integrál. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. A deriválás. 5. hibatípusok. konvexitás. Esemény. 9.és alternatív hipotézis.és többértékű karbonsavak. Szerves szénsavszármazékok. 12. Függvényelemzés (minimum/maximum. U. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. elemorganikus vegyületek. 11. Pontbecslés és intervallumbecslés. Modellezés integrálással. függvények. A határozott integrál és a primitív függvény. 6. Karbonsavak. o Aromás aminok és aralkilaminok. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. t és F próba. 10. 3. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). alkaloidok) Színezékek. Mértékek. khí-négyzet próba. További modellek differenciálegyenletekkel. Kéntartalmú szerves vegyületek. valószínűség. binomiális. egy. Poisson és normál). Modellezés függvényekkel. Populáció és minta. nitro. A középértékek és a szóródás mérőszámai. Vektorok és mátrixok. . Aromás vegyületek o Szénhidrogének. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. Weber törvénye. Az exponenciális és a logaritmus függvény. aromás halogén-. karbonsavszármazékok.• • • • • • • Sztereoizoméria. matematikai szerkezetek. szteroidok. Bayes tétele. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. Hipotézisvizsgálatok.és kétoldali próba). o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. Feltételes valószínűség. Aldehidek. Fontosabb függvények. Gliceridek. stb.

30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. Porcszövet Csontszövet. félév: szervek szövettana (30 óra előadás.. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. Idegsejtek Idegrostok. vékony és félvékony technika. Fábián I. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. hozzájárul a korszerű farmakológia ill. Szövettan A típusú tárgy. osteogenesis Izomszövet Izomszövet. Harnos A. félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. stb. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. félév: Előadás Bevezetés a szövettanba. speciális festések. az alapszövetek szövettanából 2. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr.1. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . különleges mikroszkópok. Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. és 3. Abonyi-Tóth Zs. terápia megértéséhez is. rostok. Börzsönyi L. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. Kótai István. Gliasejtek Perifériás idegrendszer... év 1..). az Anatómia. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését.. Reiczigel J. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. Hámszövetek. mint pl. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás.

hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró.pdf B. A vizsgák a szemeszter végén vannak. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. majd TV-képernyőn bemutatják. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana. II. Szöveges video. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. Kótai István. Ahhoz. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. okt_fuz_m. Szalay F. 1992. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. III. 1992. 1979. gyakorlatvezető felügyelete alatt. előgyomrok Gyomor. Fáncsi Tibor. belek Máj. Budapest. Segédanyag: Csillag A. nyálmirigyek Nyelőcső. Kálmán M.: Szövettan I. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék). és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek. Hajós F. 1992. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik..Vérerek. Mezőgazdasági Kiadó. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek. Dr.. Dr. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. nyirokerek 3.. Kótai István: Szövettani gyakorlatok. Kültakaró.: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld..

Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. évfolyam 2. azok felkeresésének módját. bankrendszer Az agrár. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. 2 Követelmény: aláírás. agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai. tárgy tematikája II. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra. 2 Félév: 2.1. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. a gyakorlat számára szükséges. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával. sertésre).félév Előadás Gyakorlat . A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. 3 Óraszámok: 15. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. 30 Kredit: 2. blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c.

6. Dr. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. 3. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott.1. 10. 5. érzéstelenitési helyek Macska. Dr. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. Budapest. Balogh Emese. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. Dr. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. 8. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. a II. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. 2. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. Dr. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . 4. (tavaszi) félévének1. Pata 15.és hasűri szervek topográfiája Mell. JENA. Medencei szervek topográfiája 12. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája. Tejmirigy 13. 1989 2. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. Az index aláírása csak ezután történik. Ajánlott irodalom: 1. 9. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható. tantárgyi szemeszterében. 7. Szem 14.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. Mezőgazdasági kiadó. Telki Márta. nyúl és patkány boncolása Macska.

Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. .): Lótenyésztők kézikönyve. Horn Artúr szerk. Kiadó. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Mg. 1982. Kiadó 1998. Kiadó.: Sertéstenyésztők kézikönyve.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. Kiadó. 1971. Holdas Sándor szerk. 1984. Natura 1983. A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Mg. Kiadó. szőrmék. 1994. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. ill. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. 1985. Bodó Imre . évfolyam. 1983. Mg. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat. 1985. Zöldág László (szerk. Kiadó. Bodó Imre: Alkalmazott genetika.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Mg. 1976.: Állattenyésztés 1-2. Guba Sándor . Mg. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. David Alderton: Macskák.: Nyúltenyésztők kézikönyve. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. Az index az utolsó előadás végén íratik alá. Kiadó. Várkonyi József . Sárkány Pál . Mg. Mg. Mg. ill. Mg. Mezőgazda Kiadó 1998. mezőgazda Kiadó. 2000.: Állattenyésztés I-II-III.Hecker Walter (szerk. Mg Kiadó. Mg. Horn Péter szerk. 1979. Kiadó. III. 1996. gyapjúféleségek felismerésére. 1984. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök. Mezőgazda Kiadó. Kovács Ferenc szerk. ismeretére.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III. Holdas Sándor: Prémek.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. Kiadó 1983.Veress István: A világ kutyái I-II. Mg. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. Georgikon 1997. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés. Horn Péter szerk. Kiadó. 1995. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . 1984. 1981. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve. Panem Kft.: Szakosított tejtermelés. Szinák János . Szajkó László szerk. emelet) augusztus 1-ig. Kiadó. Mg. Kiadó. ÁOTE-jegyzet.Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. Horn Péter: Akvarisztika. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira.

Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. Jávorka Levente Párosítás 10. UNIX) 3.30. Norton Commander. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. előadó cím 1. II. III. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. III. MS-Windows) . törzskönyvezés 16. 19-20 Dr. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. Dr. 21-22. WAN). 12-13. Dr. MS-Windows. V. Szabára László Életkor-meghatározás 3. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. III. 26-27. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. 23-24. A PC használata (MS-DOS. Szánmítógépes hálózatok (LAN. Dr. V. 12-13. . Jávorka Levente Zootechnika . III. évfolyam. Programnyelvek 6. 14-15. V. Adattípusok. III. IV. 26-27. (tavaszi) félév. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. IV. Dr. adatbázisok 5. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. 2-3. II. 16-17. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. Csáky István Immunogenetika 8. Dr. adatkonvertálás. Dr. 2000/2001-es tanév. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. Hullár István Örökletes terheltségek. Gáspárdy András Populációgenetika 6. tantárgyi szemeszter: 2001.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. február 5. 9-10. Dr. IV. más számítógéptípusok 2. 19-20. 7-8. Jávorka Levente Szelekció 9. 5-6. IV. vírusok 7.május 21. 1. A PD hardver elemei. beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is. NAGYHÉT SZÜNET 11. internet 4.-V. ivarhoz kötött öröklődés 5. BEIRATKOZÁS 2. II. 2. Operációs rendszerek (MS-DOS. 5-6.1. Dr. Adatbiztonság. Hullár István Mendeli genetika 4.gyakorlatainak tárgyköréből. Dr. IV.

. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. szóbeli Oktatók Gaál T. Gaál T. félév) Oktatók: Fodor L. Balogh N.. 5. Félév 5. Bakonyi T. és 4. Abonyi-Tóth Zs. a mikrobiológiai technikák. anaemiák. betegség fogalma (dr.2. -október Október Október Általános tájékoztató. félév) oktatását foglalja magába. félév). 4. Soós P. félév). Makrai L. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. Reiczigel J A. Év: II. Egészség. Rusvai M. dr.. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept. és Tuboly T. TELNET.) Részletes kórélettan. Fábián I. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3.) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr.. Vajdovich P. 4. és 5. szigorlat (5. az immunológia (3.. A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok. valamint a virológia (5.. Gaál. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. A homeostasis kórélettana. Gaál T. (előadások). FTP 2.. e-mail (PINE) A UNIX alapjai. kapcsolata más diszciplinákkal.. 1.. A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape).. Harnos A. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket. 5. félév). a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. év 2. Gaál T. 3.. Börzsönyi L.) . Vajdovich P. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel.) A védekezõ mechanizmusok (dr. a bakteriológia és a mikológia (4. A kórélettan tárgya. Félév: 3. B. és III.. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium. fehérvérsejtek eltérései (dr.. Kórélettan Tanév 3.

. zárthelyi dolgozatok. A májmûködés vizsgálata. liquor cerebrospinalis vizsgálata. dr.) Osteopathiák (dr. esetleges pótlása. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. 3. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. Félévközi beszámolók. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata. 3. Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon.) Respirációs zavarok (dr. A kóros szívmûködés vizsgálata. Gaál T. 7. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek. akkor aszerint is pótolhat. Gaál T. Gaál T. Gaál T. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. 5. ill. Vajdovich P. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez.) A vesemûködés zavarai.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr.. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr. A bél. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. 6. 4. 7. 13. 6. A gyakorlatok tematikája heti bontásban. a veseelégtelenség (dr.) A májmûködés zavarai (dr. 9. Vesemûködés vizsgálata. 10. félév 1. 14. 5. Az a hallgató. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk. 2. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató.) Az idegmûködés kórélettana (dr. 12. 8. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . Gaál T.) Az izommûködés zavarai (dr.) 2. azok értékelése.. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai. 5. 11. 4. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. Gaál T. Gaál T. Gaál T. Gaál T.

amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. az állat betegségeiről. Gál János. Erdélyi Ildikó. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. mint vérkeringési zavarok. Takács Norbert . fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia.-8. daganatok. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. szövettan. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. Biksi Imre. A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. Baska Ferenc. és IV. szemeszter) 45 óra (7. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak. szemeszter 6. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja.8. 5. elõbbin három. Mándoki Míra. gyulladás. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. élettan és biokémia Számonkérés: az 5. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. évfolyam. Szemeszter) 45 óra (8. Dobos Kovács Mihály. fejlődési rendellenességek. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. A tantárgy oktatásának feladata. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. szemeszter 8. szemeszter) 45 óra (6. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. A. biofizika. regresszív és progresszív elváltozások. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. Albert Mihály. Időpontja: III. valamint a 8. szemeszter 7. hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. anatómia és fejlődéstan.

A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. Az emésztőrendszer. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. átalakulásával. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. Általános gyógyszertan. Receptorelmélet. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. Szelektivitás. Szimpatikus bénítók. kiürülésével foglalkozik. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). Trankvillánsok. Transzmitterek. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. Ganglionizgatók és bénítók. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. Felszívódás. a perifériás idegek. terápiás index. a gyulladás gyógyszertana. a főés mellékhatások. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. A gyógyszerek metabolizmusa. antagonista. gyógyszerkölcsönhatás. A központi idegrendszer bénítói. . receptor. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. várakozási idő. vírusok. A központi idegrendszerre ható szerek. Reziduum. A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. Szimpatikus végkészülék izgatói. A gyógyszer alkalmazásának módja. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. Az általános rész a tantárgy helyével. a törzskönyvezés. agonista. Állatorvosi gyógyszertan II. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. A gyógyszer fogalma. Farmakokinetikai modellek. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. részleges agonista). A farmakoterápia alapelvei. gombák. specificitás. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. a gyógyszeralkalmazási módok. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. követelményrendszer. A hatásmechanizmus. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. Általános fogalmak. Analeptikumok. A gyógyszerek transzportja.A. A gyógyszerek kiürülése. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana.

Általános érzéstelenítők. Egyéb antibiotikumok. Helyi érzéstelenítők. granulátum. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. A légzőszervekre ható gyógyszerek.és elektrolitpótlás. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. Gyógyszerészeti latin II. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. galandférgesség gyógyszerei. Az immunrendszerre ható szerek. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. Gomba. Hormonok. tea.és vírusellenes szerek. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. (por. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. tok. Bevezetés a kemoterápiába. A keringés gyógyszertana. Gyógyszerészeti latin I. ACE-gátlók. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok).• • • • • • • • • • • • • • • • • • II. a gyógyszerek nevezéktana. a gyógyszerek tárolása. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. Vérfolyadék. Gyógyszerkönyvek. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia. A daganatellenes szerek. Kardiotonikumok. Szulfonamidok. A motoros idegvégek bénítói. követelmények. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. Inhalációs narkotikumok. Gyógyszerrendelés. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek. Linkózamidok. falat. Diaminopirimidinek. Az aritmia gyógyszertana I. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. egyéb) .

kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák. GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. kutatása I. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin. I. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . nyomelemek: Se. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése.xylazin és guajakol-glicerinéter ..• • • • • • Lágy (pl. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II. xylazin fájdalom. Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok.és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . Mg. Helyes gyakorlatok irányelvei II. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. B és C szintu kérdésekbol állnak. C betuvel jelöltük.. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. kutatása II. B. A vizsgatételek A.

D-. tiamulin. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. Agonisták. tetrahidropirimidinek. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. piretrinek. biológiai hasznosulás) Xylazin. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. antagonisták Gyógyszertoxicitás. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. -immunitás.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. E-. eloszlás. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. Detomidin.

prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2. NaHCO3.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst.) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta). emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák . infusio Suspensio.és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. KMnO4). nyálkaoldók Étvágyjavítók. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek. bórsav stb. gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula). labdacs (pilula) Tea (species) Injectio.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. Gyakorlati vizsga kérdései II/1.

kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. nemzetközi szabadnéven.5 ml/10 ttkg) iv.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. anaphylaxia stb. A gyógyszereket hivatalos néven. allergia. ló.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. láz. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve. 1. Coffeinum natrium salicylicum sc. Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. ill.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin. Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.

nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) . kutya 0. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11.4-0.. Propionilpromazin im..macska 1-3 4.25-1.macska 50-150 mg/kg 6. Benzodiazepinek.05-0. Drotaverinium chloratum sc.. Lidocainium chloratum 0.macska 2. iv. Medetomidin iv. .. .) 9. szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5..szarvasmarha 0. Xilazin im.ló 2-3 (0. . . Pentobarbital iv. Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0.1-0.kutya 1-2 3-5 (po.3-0.05-0.0 3.2.nagyállat 0. iv. .0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2.ló 0.kutya 1-2 . iv.2 im.2 . .8 .sertés. . ip.5 im. átlagos adag 1-1.kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10.5-1 iv.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára .5 7. Diazepam po. Pethidinium chloratum im. .ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) . Detomidin iv. Noraminophenazonum natrium mesylicum im. iv. im.. .szarvasmarha 0.2 .) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj..kisállat 2-4 8. im.ló.) .. im.kutya 10-80 mg/kg .

60-100 21. .5 (0.sertés 0. Atropinium sulfuricum sc.. he-lyiségek fertotlenítésére 24.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22. Calcium gluconate iv..1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0. átlagos adag 1000 18.. eszközök.4-0. Oxitocin im.05-0.04 (max./10 ttkg ) 23. Vasdextránok im. iv.004 0.ló. Szulfátos hashajtók po.08 iv. 0.nagyállat 10-40 NE/animal . .5-1 %-os oldat 16. im.25-1.5-1 ml/100 ttkg) .1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0.4-0. po. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0. Chloropyraminium chloratum iv. . Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak.5-1 (0.8 mg/kg 14.kisállat 5-15 NE/animal 19.0 (sc.5 % karbakol 3 % 15. Apomorphinium chloratum sc. szarvasmarha 0.13. macska (0. 3 mg) (1-1.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg . átlagos adag 0.04 17.5 ml/25 ttkg hánytatásra) .8) 20.5 ml/10 ttkg. Glutáraldehid külsőleg . átlagos adag 0. Izoxsuprinlaktát im. 0.25-0.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0.06-0.kutya. átlagos adag 0.25-0. 1 tabl. Karbaminsavas kolinklorid sc.. po.

2-4 napig 29. 3-4 napig im. Ampicillin po. majd 1x 2-4 napig 33. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. átlagos adag 10-15 naponta 3x.. átlagos adag 1-3 naponta 1x. sc. im. gumi.. 3-5 napig 34.2 %-os oldatban fém. 5-10 35. Neomycinium sulfuricum po. átlagos adag 2-4 az 1. átlagos adag 100 az 1. Polimixin im. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. 3-5 napig im. átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. Doxiciklin po. Penicillin im. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x. iv. Potenciált szulfonamidok po. Eritromicin im. Hagyományos tetraciklinek im. Gentamicinium sulfuricum im. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. nap 2x. 10-20 naponta 2x.. átlagos adag 0. 3-5 . átlagos adag 30 naponta 1x. 3-4 na-pig (0.5-1 naponta 1x. Szulfonamidok po..baromfi 10 po. Tilozin im. 5-20 naponta 1x. Mehylthioninium chloratum iv. átlagos adag 10-30 naponta 2x. 3-4 napig 30. napon naponta 2x 27. napon naponta 2x 50 a 2-5. átlagos adag 15-30 naponta 2x.. iv. 3-4 napig 31. 3-5 napig 32. 3-5 napig 28. 3 napig po. .5-4 ml/10 ttkg) po. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. iv.

brojler 5 mg/tak. . .szarvasmarha 12 (10 %) 43. macska 5 44.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .brojler 75 mg/tak. 2 napig 45.brojler 60 mg/tak. .brojler 70 mg/tak. . . Praziquantel po.szarvasmarha.kg Szalinomicin po.kutya. . . Dietilkarbamazincitrát im. .kutya.sertés 2-10 38. átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. 2-4 napig (0.5 ml/10 ttkg) . Ionofor antibiotikumok Monenzin po. 2-4 napig .kg Lazalocid po. macska 10-20 naponta 3x. átlagos adag 2. Piperazinadipát po.baromfi 500 mg/l víz im. Enrofloxacin po. Lufenuron po. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0. .juh 10 (5 %) .kutya. Triklabendazol po. .kg Narazin po. Flumequin po..kutya 10/havonta .5-5 40.brojler + pulyka 100 mg/tak.kg 60 mg/l víz .baromfi 500 mg/l ivóvíz 37.5 ml/10 ttkg) po.átlagos adag 2-10 naponta 1x. .kg 41.macska 30/havonta 42.sertés 100-200 mg/tak.kg Maduramicin po. . im. átlagos adag 150-250 . Tiamulin po. macska 100-200 naponta 1x.ló 200 .

V.46. adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10.U. készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. 17. átlagos adag 10-15 . Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A. 28. készítmények lónak Fájdalom.szarvasmarha 7.V. 12. fájdalomcsillapító. 21.sertés 20 .5 . 16. 11. 14. 7. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj.ló 200 mg/ttkg . 6.juh 5-7. . Vizsgarecipék 1. .U. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv.sertés 100 mg/ttkg sc. 18. 25. 26. Albendazol po. 13. kutyának Nyugtató.kg 47.5-10 48. 3.U. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv. . szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj. . . szarvasmarha 10 . 22. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas. 24.kutya 25-50 .és lázcsillapító A.baromfi 40-120 mg/tak. 15.baromfi 50 49. 4. Mebendazol po.V.ló 5-10 . 27. 19.szarvasmarha 200 mg/ttkg . Ivermectin po. 8. 23. 5.juh. Tetramizol po. 20. 9. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A.sertés 300 mg/ttkg II/4. inj. 2.

4. 42. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A.U. 31. 52. 32. 71. 2. 5.V.U. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A.U. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A. 34.29. 58. 67. 55. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A.V. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A. 62. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A. 6. 70. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A. 36.V. 38.V. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A. 75.U. 30. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A.U.V.V. 40.V. készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III. 48. 45. 60. 73.V. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A. 65. 51. 35.V. 53. 54. 37.U.V. 56.V.V. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E. 7.U.U. 72. 64. 61. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A.V. 44.V.V.V.U. 66.V.U.U. 46.U. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A.U.V. 63.V. 39. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A. 43.U. 59. 57. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A. 3. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum .U. 41.U. 68. 49. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1.U. 69. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj.U. 50. 33.V. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A.U. 47. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A.U. 74.

8. 21. 9. félév gyakorlati jegy 2. 15. 19. 22. 13. 16. 23. 10. 14. 20. Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1. 17. 11. 18. félév szigorlat . 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful