P. 1
Hill Ferenc - Fallosz monológok

Hill Ferenc - Fallosz monológok

|Views: 729|Likes:
Published by Kele Imre

More info:

Published by: Kele Imre on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

„...arra akkor jöttem rá, hogy ez egy speciális dolog, aminek valami rejtett funkciója is van, amikor egy betegség miatt (mit tudom én, nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz, és útközben megkérdezte, hogy szokott-e felállni. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. Mondtam, hogy igen, mert tényleg szokott, csak addig azt hittem, ez semmivel sem érdekesebb, mint hogy viszket a combom. Azóta akár hányszor abban az utcában járok, ahol ezt megkérdezte, mindig eszembe jut, hogy itt ébredtem rá arra, hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak, ha a fasz feláll." „Fizikailag is elég megterhelı, hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka, mint a fagyott kutya lába, kalapáccsal se lehessen eltörni, és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. Szóval az történt, hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek, akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba, és mire igazán olajozottan mentek volna a dolgok, addigra vége is lett az egésznek. Olajozottság alatt azt értem, hogy játékos és kommunikatív a szex, nem kell odatenni a kezét, nem állunk le megbeszélni a dologokat, minden megy a maga útján, és ez az út mindkettınknek jó, mert mindkettınket ugyanoda visz."

FALLOSZ MONOLÓGOK

KONKRÉT könyvek

B E V E Z E T É S

Copyrigh © Peer Krisztián, 2002 Hungárián edition © Dee-sign Publisher Ltd., 2002 Konkrét könyvek, Budapest Felelıs kiadó: Nóvák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelıs vezetı: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN: 963 202 877 5

İszintén szólva soha nem érdeklıdtem különösebben férfitársaim farka iránt, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne tettem volna úton-útfélen a szexualitást tematizáló, általános érvényőnek gondolt kijelentéseket. De hát egy igazi szakember egy esetbıl (a sajátjából) általánosít, mert kettı már megzavarná. A magam praxisát véltem „normális"-nak, gond nélkül használtam a többes szám elsı személyt, azt gondoltam, tudom, amit tudok, és ez a tudás valamiképpen közös, egyfajta másodlagos nemi jelleg. Ujat csak a nıktıl várhatok. Egyszóval nemigen reflektáltam a magam nemiségére, ha mégis, az azt jelentette, valami baj van. Az ajtó zárszerkezetének mőködésén is csak akkor kezdünk el agyalni, ha valamiért elromlott, egyébként egyszerően lenyomjuk a kilincset. Mikor tehát e kötet kapcsán elbeszélgettem a kollégákkal szexuális karrierjük fényes és kevésbé fényes szakaszairól, meglepve tapasztaltam, hogy tudásunk minden, csak nem közös, merthogy a tudás: tapasztalat (és viszont). A két tojás ég és fold.
3

szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. ha egyszerően nem kérdezek semmit. engem is nemegyszer megkísértett. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. A MINTA Többféle félelmem volt. megmaradtam a szenvtelen szemlélı szerepében. ha néven kell neveznünk a. hajléktalanokat. melyeket egyébként életük végéig magukba temettek volna. hogy ebben a közegben a legártatlanabb mondatok és szavak is kétértelmővé válnak: bevezetés. a szexuális viselkedésminták meglehetısen jól tipizálhatóak. az ottani anonimitás (pontosabban a valóságban létezıtıl kljesen elkülönült.mondják a nagyok. és nem akarunk trágárak lenni. mint két testi-lelki jóbarát. a jó olvasó egészen biztosan félremagyaráz majd ezt-azt. Nem mintha tudnám. a férfiak már kibeszélték magukat. Konkrét kérdésekre az esetek többségében általános és semmitmondó válaszokat kaptam.történeteket akkor mesélik el nekem. mint apáik voltak. holott hamarosan harminc leszek (és mint tudjuk. Eszembe jut. hm. A fiúk beszélnek. az elsı gyereknél? Van egyáltalán ilyen határ? Vagy a férfikor úgy köszönt be. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. mely e beszélgetésekbıl kirajzolódik. hogy nem találok majd senkit. gyerek) felelısségét. A MÓDSZER Hamar felfigyeltem arra. két vadidegen sokszor jobban hasonlít egymásban szexuális fantáziáit.. amely tabu-témához nyúl. mint a dagály. Legalábbis már attól könnyen zavarbajövünk. a könyv gerincét nem a velük való beszélgetések alkotják. hogy olyan problémáikat osszák meg a nyilvánossággal. férfinak tekintek minden ivarérett hímet. Véleményem szerint így is hiteles állapotrajzhoz jutottam. amellyel nem kívánok foglalkozni. „Aha . minek oda harmadik? Tudtam persze saját praxisomból. aki hajlandó lesz nekem szólót énekelni. ha e kötetben férfiak. Egy könyv. akinek nem feladata. a mai fiatalok sokkal tovább fiatalok. satöbbi. hogy értelmezésekbe bocsátkozzam. az elsıfizetésnél. de az idı múlásával a dolog valahogy elveszti kezdeti érdekességét. mint felnıttre. késıbb veszik magukra a felnıttkor (értsd: család. hogy a legérdekesebb . legtöbb interjúalanyom húsz és negyven év közötti budapesti férfi volt. hamarabb lesznek önállóak. és kiderül. felnısz. hogy a fiúk sokat és szívesen beszélnek egymás közt a szexrıl. miért is tenné. meg vannak ık magukban egész kiválóan. Azzal is tisztában vagyok. ám annak elemeibıl felépített személyiség) nyújtotta védelem sokakat képessé tesz arra. megszőnik témának lenni. Szociológiai értelemben nem reprezentatív az a kép. hogy ık sem tudtak semmit. miközben ezt a szívemnek is kedves munkát végeztem. hm. tojás. pornószínészt és katolikus papot is megpróbáltam szóra bírni (sikerrel). mégis e kérkedı kórusban nincs senki sem.. Mindeközben szorgosan tanulmányoztam a világháló témába vágó fórumait.válaszolta. vallomás helyett ideológiát. nyelv. ám amennyire tudtam. késztetéseit és képességeit tekintve. hm. hogy koponyaformám alapján a neandervölgyi alap4 típushoz tartozom. hol húzódik a határ a fiú és a férfi között. „Majd megtudod" . Ráadásul kérdéseimmel óhatatlanul 5 . Márpedig azt szerettem volna. hogy a szakirodalom szerint e típus késı öregkoráig megırzi potenciáját. aki beszélni akarna velem a farkáról. hogy az okok okaira következtessen. anélkül hogy a többi hang támogatná. de hát ezzel nem mondok semmi újat. és megállapítottam. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. Am a trágárságot a szándék teszi azzá. hogy egyszer felsı tagozatban. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Fia a nemiségrıl beszélünk. miután áttanulmányoztam a Búvár Zsebkönyvek Emberek címő kötetét. egymáson átcsapó hullámokban? Na ez például egy olyan kérdés.és tudod te.A NYELV Nincsenek szavaink. eldicsekedtem ezzel a felfedezéssel Ádám barátomnak. bár hatvanas parasztbácsikat.mert legszemélyesebb . magamra sem gondoltam még úgy soha. Ugyanez érvényes az interjúalanyok (és a szerkesztı) megszólalásaira is. hozzáfőzve. hagyom monologizálni a beszélgetıtársamat. . hogy bár férfitársaságban gyakorta esik szó a szexrıl. satöbbi. csak a gyereknyelv negédes. Például attól féltem. harminc fölött botorság bízni bárkiben). meddig élt egy neandervölgyi ember?" De mégis. hol a határ? Az elsı magömlésnél. és nem férfi szerepek beszélnének önmagukról. De hogy viszszakanyarodjam az eredeti problémához: attól tartottam.

és az ısjelenet: a szülık szeretkezése. és máig érvényesnek gondolt. az is rólad árulkodik. Mint ahogy. amit elhallgatsz. úgyis megmutatja. Ugyanakkor a kötet legtöbb fejezete mégiscsak a tipikusnak tekinthetı problémákat. hogy a kisgyermekkor és a pubertás közti idıben a szexualitás háttérbe húzódik) is csak az eseteknek mintegy felében figyelhetı meg. Emellett amolyan kávéházi pszichológusként azt gondoltam. ha nem az extremitásokra vadászom. vajon ıszinték voltak-e hozzám a megkérdezettek." Sebaj. egyébként köthettek bármilyen egyezséget. hogy e témákról általában kötetlen asztali beszélgetéseknél kevesebb szó esik. de még amit hazudsz. amiért úgymond nem eléggé érdekes a történetük. a szexualitás mőködési mechanizmusára vonatkozó megállapításomat óvodai tapasztalataimból szőrtem le: ha meg akarja mutatni. Miért csodálkoznék azon. dominanciaharc is). hogy átlagos? Felmerülhet azonban a kérdés. s késıbb 7 . Ehhez képest az elıbbi. nem egyszer elıfordult. hogy ismerıs. ahogy egy beszélgetıtársam megfogalmazta: „Amit elmondtam. hogy szabályosan bocsánatot kértek tılem. a szexualitás zavarait tárgyalja. azon egyszerő okból kifolyólag. és elszalad. az igaz. Le kellett győrnöm a közhelyekkel szemben táplált ellenérzéseimet is. miután elsınek megmutattad. akik valamilyen formában meg akarnak felelni a kérdezınek. A magam részérıl nem tehetek mást. hanem az „átlagemberre vagyok kíváncsi". Mindazonáltal egyértelmően az derült ki e beszélgetésekbıl is. a klasszikus értelemben vett látencia (vagyis az a jelenség. de az igazságnak csak a kilencven százalékát mondtam el. ı kinevet. hogy a gyerekkori szexualitás két alapvetı eleme az apa farkának megpillantása.is terelem valamerre az interjúalanyokat. kódok és tabuk gyermekkorban épülnek be a személyiségbe (mint ahogy a fiúk közti vetélkedés. mint hogy bízom ebben. az utóbbi pedig legtöbbünk életébıl kimaradt. úgy tőnik egyetlen interjúalanyomra sem gyakorolt különösebben mély benyomást. talán a szexuális ingerekben egyre gazdagabb környezet hatására. gondoltam akkor magamban. E B B İ L KIS LESZ A K O P A S Z Egyik legelsı. hogy az alapvetı szexuális késztetések.

Egy ideges. Ez csak a délelıtti dalunk. Mi vagyunk a többi gyerek. Utánad megyünk az iskolától. Gecik vagyunk. rohadt alakot akarunk. akitıl félünk. és ezzel úgy magát. hogy egy tévesen értelmezett társadalmi szerzıdés okán elfojtsa magában azt. Bele se mersz minket a naplódba írni. amit a többség elfojtandónak ítél. Nıni. nıni. Ez csak a délelıtti dalunk. geciségeket is mondunk. mert megverünk. nıni. K E M É N Y ISTVÁN A KOBOLDKÓRUS D É L E L İ T T I DALA Nıni. . Nyolcéves vagy? Akkor megverünk. mint esetleges partnerét boldogtalanságra kárhoztassa. mert megverünk.már csak arra van az egyénnek módja.

meg a kúrás hangjai Mar tudtam. De ekkor világossá vált. hogy mi történik. akkor megverünk. de csak egyetlen konkrét emlékem van a szüleim szeretkezésérıl. Kapsz húsz évet. akitıl félünk Tizenkettı múltál. megölünk. hogy a baszás célja nem a gyerekcsinálás. rohadt alakot akarunk. és megvárunk a kölykeinkkel. ha többet nem csmálok ilyet. persze nem ment. menstruálok. nıni. közben haza is jött az anyám. nem árul el az apámnak. ha megtudná. meg némi cinkosság is. és tényleg nem csináltam Uyet többet. Orvososdú csak egyszer játszottam egy ovistársam-mal. Nıni. Megígértem." Aztán az ágynyikorgás. ne. legalább a tampont hadd vegyem ki. különben mi növünk. amikor engem meg az öcsémet megcsinálták. Egyszobás lakásban laktunk. megszégyenítés. próbáltam elaludni. rajtakapás. és valahogy szégyelltem is magam. azalatt nem hallasz rólunk De ha akkor is egyedül jössz. aki fiu volt. kivéve egyetlen alkalmat. Ez csak a délelıtti dalunk. Elıre futunk. az anyám hangjára emlékszem: „Ne. legalábbis eszembe se jutott várni a kistestvért. merthogy az egész tulajdonképpen még undorított. aki biztosan megverne. amikor szarni akarsz a vécén Nıni nıni vagy mindig elıttünk szarsz tízévesen Egy ideges. Zolikám. amikor tízévesen a nagyll . hogy a szüleim kétszer feküdtek le életükben.Megnézünk. mert azt mondta. Addig azt gondoltam.

Én még nem tudtam elmenni akkor. és a nagyobb fiúkkal lementünk a Tiszapartra a fütyinkkel foglalkozni. csak felállítani. nem tudtam. Ilyen dolgokban mindig le voltam maradva a koromhoz képest. mert kizárt volt. hogy ı meg sokkal korábban elkezdett szırösödni. ott körzuhany van. ha buzi lennék. csak rátőrjük az inget. de ez nem önmutogatás. s a hideg dézsából kimászva az ember töke eleve kicsi. a nagyobbak kiverték. és szaunázni is mindenki meztelenül szaunázik. mint én. milyen lesz majd az enyém. mert azt gondolom. Egyébként nem tölt el örömmel más faszok látványa. az ember csalva méri a faszát. amit egyébként nagyon szeretek. kisgyerek voltam. és ezért is szégyelltem magam. a másik 12 barátoménál meg valamivel hosszabb volt. Ha emlékeznék is az akkori mérési eredményekre. hanem egy csávó. elıfordul. de már a faluban úgy kellett végigmenni. legalábbis másokhoz képest. és azt magyarázta. hogy én még nem szırösödöm. A felállítási versenyt sem én forszíroztam. ezért is nem csináltam többször. de azért volt az egészben valami buzis. hogy kinn van a faszunk. ha megnövök és megnı. és tulajdonképpen meg voltam elégedve az eredménnyel. a görbét nem lehetett rendesen mérni. Inkább az apám barátjáé. mondom. hogy ezt ilyen görbén bárkibe be tudja dugni. és ezt el is mondta mindenkinek. mert neki olyan borzalmasan vastag volt az apáméhoz vagy persze az enyémhez képest. hogy semmi másod nem mozog. és nem a kíváncsiságról. de nem is hoz zavarba. rendes derékszögő kanyar volt benne.szüleimnél nyaraltam. hogy nagyon kicsi. De ez se frusztrált. mint lányokkal. egymással szemben állunk. De ez inkább a punciról szólt meg a kínzásról. úgyhogy ha akartam se lett volna kinek mutogatnom a fütyimet. hogy az valamiért sokkal jobban megmaradt bennem. Nagyon gyáva gyerek voltam. az óvodában nem barátkoztam csak az óvónénivel. hogy ösztönösen odanézek. ez persze nem az én ötletem volt. de fıleg vastagabb. ameddig lehet. A klasszikus értelemben vett orvososdi kimaradt az életembıl. benyomja a vonalzót. és akkor a nagyobbik lány mindenáron az én fütyimet akarta hozzádörzsölni. hogy a seggem alá hajtom a tunikát a Rudasban. hogy úgy kell mozgatni a csípıdet baszás közben. akinek elképesztıen görbe fasza volt. Egyszerően nem vagyok szégyellıs. tízszer annyit csüggött a faszán. Mielıtt megkérdeznéd: kábé átlagos mérető. hogy azt kéne megbasznom. az sem jelentene semmit. A férfiak segge talán jobban undorít. Ekkor mértem meg utoljára. a fütyim csak a kínzás egyik eszköze volt. és akkor már inkább direktben. Általában másnaposan megyek oda. Hármasban méregettük. hogy valami óriási. hogy közönség elıtt csináljam. De közös onanizációra nem került sor. ık se mondtak mást. Ezen szétröhögtük magunkat. teljesen átlagos mérető. eszembe sem jutott. Gyerekkoromban mindig meztelenül mászkáltak otthon a szüleim. Nyilván nem szívesen mondják. Eleve nagyon férfiasnak láttam azt a csávót. úgyhogy el is terjedt ez akkoriban a városban. hogy nekem nem megy. A fiúöltözıben méregettük. Természetesen lányokat is kérdezgettem. plusz életem elsı pornófilmjét is akkor láttam. és röhögtek rajtam. Igazából én a sajátommal is keveset foglalkoztam. teljesítı képességő a faszom. Ezért aztán a nemi érés tapasztalatait inkább fiúkkal osztottam meg. De viccen kívül. De se az anyám teste. mint lopva. Az tény. Igaz. Hozzászoktam. úgyhogy mutogatnom sincs nagyon mit. legalábbis utáltam foci után zuhanyozni. Az enyémet meg fetisizálta. se az apám fasza nem volt rám különösebb hatással. kinek nagyobb a fasza. amikor meg már nekem is ment. fıleg csajoknak. de két lányunokatestvéremmel játszottunk valami hasonlót. úgyhogy ebbıl se lehet biztosat 13 . be is mutatta. ez volt a kedvenc mutatványa. ki tudja gyorsabban felállítani. mindenki ezt csinálja ott. egész hetedikig szé-gyellıs voltam és gyáva. akirıl elıbb beszéltem. A nagyobbikkal közösen kínoztuk a kisebbiket. Mondjuk elég hamar fel tudta állítani. a fogaim is késıbb nıttek. Azt azért szégyelltem. pontosabban kérkednem sincs mivel. Lefogtuk. az a haverom. Akkoriban kezdtem el egyébként a klasszikus technikával maszturbálni. de ı úgy képzelte. hogy ez majd baszás közben kiegyenesedik. és közben azt magyarázta. formájú. Nem érzi magát senki kínosan. ahol rendszeresen szaunázom.

de ı fürdıruhában szállt be a kádba.Amióta az eszemet tudom. de nem nagyon foglalkoztam vele. . hozzám tartozik. hogy fel kell húzni a bırt. és megkötöztek. kicsit képregényesítve. Igazából nekem semmi ilyen típusú problémám nem volt. nem értettem. szintén boncolt? . és nem az iskolában. mi az. konkrétan a húgát. nyaralásokon ment a szex-projekt. Az elsı fasszal kapcsolatos hárdabb vízióm akkor volt. de nem vészes. Miközben én ujjaztam a húgát. az azt mondja. hogy felálljon. és megkérdezte. gondoltam. aki nem is a mi csoportunkba járt. csak akkor még nem tudtam. hogy nekem nem nagyobb. Elsı vagy második általánosban bejött egy nagydarab roma csaj az osztályba. Ez olyan tíztıl-tizennégyig ment. míg fürödhettem vele. Persze néztük általánosban. és amikor elkezdtem faszt verni. de találkozott már nagyobbal is. A húgommal fürödtünk.O nem. nyilván kíváncsiak voltunk. De akkor nem csajra állt fel. se irigység. hogy ki szırösödik: húúú.És mit csinált közben a báty. aztán öt év szünet. Ja nem. Még oviba jártam. Mi viszont soha nem mutattuk meg neki cserébe a fütyinket. mert én mondhattam. Ketten vizsgáltunk meg egy lányt a haverommal. amikor az olyan jó. Meg egy gyereknek ter15 . semmi olyan. Általában inkább a táborokban. ı csak ott volt a sátorban. akkor lekapta rólam a takarót. erre nekem felállt. nem foglalkoztatott tovább a dolog elméleti része. Volt szerelmem is. hogy akkor te is fogd meg a fütyimet. hogy mőködik. Ezeknek a fürdéseknek nem volt szexuális töltete. de még nem tudtam. azt nagyon szerettem. talán ha egymás kezét megfogtuk. ha áll. mit kell kezdeni vele. Az összes korai emlékem a fürdéshez kapcsolódik. buborékokat rajzoltak a szereplık szájához. Ez olyan újság volt. ı még nem!. hogy a lányoknak puncijuk van. hogy neki nincs. nyolc-kilenc éves lehettem akkor. ı meg nem mondhatta. Elıször harmadik általánosban volt barátnım. is. aki nyolc évvel idısebb nálam. azokba írták.tudni. milyen ciki. ott abszolút a férfi-felsıbbrendőség dívott. mint a felnıtteknek. Közben azért megvolt az elsı megujjazás tizenegy évesen. a fiúknak fütyijük. ha öreg leszek. és féltem. Ezt még kevésbé értettem. De azért ezt kezeld diszkréten! Apámmal sokat fürödtem együtt. Lányok ekkor még nincsenek a képben. indiánosdit játszottunk. ebben az újságban kurva sok felálló fasz szerepelt. amíg az eszemet tudom. A lánynak abszolút bejött a dolog. mégiscsak a húga. hogy ı mért nem akar. de kö14 zös faszverésig nem jutottunk. pedig még csókolóztunk. nyilván ı mutatta meg. és hogy az milyen jó. Innentıl napi szintő program volt elképzelni a csajt. felfogtam. az álló fasz is csak vádként fogalmazódott meg a méreckedésnél: az nem is nagy. de aki sok fiúval volt már. amikor az egyik gardróbszekrényben találtam egy olasz pornóújságot. én fiú vagyok. A szüleimet soha nem láttam baszni. hanem magára a megkötözésre. mármint hogy van olyan. Ovis koromból arra emlékszem. viszont egy szobában laktam a bátyámmal. nem volt bennünk se különösebb kíváncsiság. Én meg sokkal jobb helyzetben voltam. egyértelmő volt. Maga az erekció hamar bejött a képbe. hogy már nem is nı meg. lesz is. nekem is volt már korábban merevedésem. sıt. meg hogy kinek nagyobb a fasza. hogy mit csinálok. nekem meg van. mint nekem. aztán addig erıltettem. ebbe még egyáltalán nem gondoltam így bele. Na. de vele végképp nem volt szex. olyan lesz a fütyim. valószínőleg azt sem tudtam. csak félig feláll. mint a haverom. evidens. aminek elvileg lennie kellene. Ebbıl volt is egy kis konflikt. Elég megrázó élmény volt. és remélem. . Persze szerettem volna az anyámmal is együtt fürödni. és ennyi. van egy korábbi emlékem is. hogy azt társaságban nem való teljesen ösztönösen jött -. hogy van fütyim. vagy legalábbis csak nagyon szórványosan. akinek nagyobb fasza volt. Gondolom. hahaha. néha bejött a fiú vécébe és megmutatta a pináját. hogy látott sok kisebbet. hogy az Elefánt nevő csaj. Nyilván volt sok ember. meg hmmmmm. amiben csak gruppenszex-jelenetek voltak. hogy ááááhhhhh. Hárman sátraztunk a kertben.

Ott ment az is. üvegezés. ebben lehet. és azt játszottuk. Az a természetes. hogy készül a gyerek. hogy a másiknak másmilyen pisilıje van. Egész furcsa volt. ezért nem volt sok összehasonlítási alapom. mert engem nem metélnek körül. és ezt úgy tudatosítottuk. inkább valami természetes kíváncsiság mőködött bennünk. mi üvöltöttünk. Tornaórákon persze külön öltözıink voltak. Viszont tizennégy éves koromig a baszás csak úgy jött elı témaként a barátaimmal. ha valaki tizenkét évesen baszik valakivel. De szerintem ez sem olyan játék volt. hogy ember legyen". ami abból állt. akik elbújtak a lányok zuhanyzójában. Utólag azt gondolom. ott a test végképp háttérbe húzódott. mikor már nem fértek el együtt a kádban. elrohansz. Úgyhogy velem nem volt ez a Nádas Péter-i „az embernek meg kell fognia az apja faszát ahhoz. hogy megmutattuk fütyinket. Ok sikítottak. Valahogy természetessé vált. de a punci valahogy kevésbé érdekelt minket. hogy valami nincs rendben. minek nézegetnek olyan újságot. Fıleg ahogy növekedtünk. De mielıtt megkérdeznéd: nem volt semmiféle retorzió. amikor vaksötétben lassúztunk. elsı általánosban volt olyan is. kizárólag a cici-méreteken múlt. hogy ıt most operálták meg . hogy a fasz föláll egy lányra. Ez általában örömünnep volt. Közben lehetett taperolni. nem így kéne állnia. és akkor . akik elvileg boldog házasságban élı emberek.ef-fekt. Még azt is el tudom képzelni. hogy lehúzzuk a szoknyáját. Ötödikes korunktól minden hétvégén tartottunk házibulit. általában pont nálunk. egyszerően megnıttünk. Idısebb volt. Ezek általában a legkisebb. A házibulik legjobb pillanatai azok voltak. de nem az ágyban. Már óvodában beszélgettünk a baszásról. hogy alaposan megvizsgáltuk. hanem a kádban. ık meg a puncijukat. a természetes. De az a pár másodperces kép nagyon szép volt. cici-fogás. hogy én nem vagyok egészséges gyerek. Az csak errıl szólt: csók. Alltunk húszan fiúk a lányöltözı ajtajában. Az volt a fura. ekkor merült föl elıször. öten fiúk. hogy a nadrágon keresztül megütögetted a punciját. hogy mi mindenre lehet használni. hogy ki menynyire népszerő. Ahol szerelemrıl volt szó. A családban egyáltalán nem meztelenkedtünk. hogy nem megyünk be a fürdıszobába. mintha nem volna idejük maguk elé kapni a törülközıt. Az. Osztálykirándulásokon is ment a csók. az a menı. és hogy mért nem szők. a konkrét testiség teljesen tabuvá vált. hogy pontos legyek -. természetes módon felállt a farka. meg a cici-fogdosás. amire ma azt mondanánk. hogy nekem nem szők-c. az nem szerelmek mentén szervezıdött. hogy a közeli intézetis csávók megbasztak valakit. amikor a szomszéd nagyfiú elmesélte. Nem akarta annyira a Bori. De emlékszem.mint egy bevillantott vakufényben . azért érdemes volt berúgni az öltözı ajtaját. a lányokat meg a fütyi legalábbis látszólag . hogy a lányok is szerettek kitárulkozni. felnéztem rá.mészetesen nem akkora a fütyije mint egy olasz pornócsıdör-nek. hogy szexuális természető. a mi ajtónkat nem rúgták be a csajok. nem analizáltam mások faszát. és meg is lehetett fogdosni. Biztos. annak meg kell történnie. amikor láttam. hogy a kibukásomban szerepe lehetett annak. 17 . Voltak olyan fiúk is. egy kicsit azért akarhatta ı is. természetesen mindig felfedeztem valami anomáliát. Persze ekkortájt kezdtem el intenzívebben foglalkozni a faszommal. amikor a másik bent van. hogy okozott valamilyen frusztrációt.körülmetél16 ték. és akkor öten néztük meg. de ennek semmi köze az újsághoz. tudtuk. egyszerre mutatták és védték magukat. legszerencsétlenebb csávók voltak. azt gondoltam. Igazából akkor van vége a közös fürdéseknek. ahol nyolcan kúrják egymást ke-resztbe-kasul. De azért az sem véletlen. Állandóan azt néztem. Nekünk viszont nem volt alkalmunk mutogatni. sikongatás. hogy a szüleim.a lányok úgy csinálnak. és ha az ember odabújt valakihez. hogy volt egy kis erıszak is.egyáltalán nem. ahol természetes. hogy a felnıtteknek mekkora faszuk van. akkor évekig arra gondoltam. aztán valaki berúgta. Plusz az iskolai folyosón ujjaz-gattuk a csajokat. hogy pont ıt vittük hátra. Ahogy elkezdtem ismerkedni a farkammal. ott a képeken a seggtıl a fülig mindenhova bedugták. nem ilyennek kéne lennie. Már tudtuk. akik az ajtós akciónál nem láttak hátulról semmit. de abban biztos voltam. hogy a Bori nevő csajt vittük hátra. azokat aztán jól megverték a lányok. Ami mégis volt. hogy alvási idıben kirohantunk a kiscsajokkal. Kábé innentıl kezdve nem fürödtem együtt a húgommal. Ez nem egy külvárosi iskola volt. ha megoperálnak.

hogy nem tudtam lejönni a rúdról. Egyszer odamentem hozzá. Mikor csókolóztam ezzel a fiúval. és kirohantam a vécébe. akkor még bıven nem tudtam. Felmásztak a mellettem lévı rudakra. hogy majd hajon egy csávó. De én addig kapaszkodtam. Nem is álltam szóba legalább egy évig ezzel a fiúval aztán. ı dönti el. bár attól függıen. egészen pontosan a faszomban. az egész este nagyon pörgıs volt. Egész délelıtt csókolóztunk. Egészen korán. de nem vagyok benne biztos. tornaórán. Az elsı elélvezésem története még eléggé érdekes. De csak annyit tudtam. a másik családban két kislány volt. \'\n a kisebbikkel jöttem össze. és fejcsóválva kimentem. vagy sem. A lányok persze nem szóltak semmit. azért érezték. Hiába érzed vagy gondolod azt. Ugyanakkor igyekeztem magam a lehetı legjobban kihúzni. Durva élmény volt. Miközben szerintem csak arra kaptam egy jelzést. abban a szituációban ezt jelenti. hogy mindezt félmeztelenül csináljuk a szülei ágyán. Osztályozás volt rúdmászásból. hogy a testem tökéletesen függetlenné tud válni a gondolataimtól. négy-öt éves koromig együtt fürödtünk. de nem reagált. Én is csókolóztam valakivel. ha az embernek mindenre áll a farka. amirıl nem tudom. rohanós meg heves. mind a kettı nagyon szép. Szóval volt egy házibuli. hogy milyen volt a csaj. amikor kiesett az elsı fogam. de a nıvéremnek nem szóltam. És következı napon már jöttem is. már nem ittam belıle. Épp ezért nagyon kell figyelni azokra a hangokra. hogy van ez a fizikaijelenség. Én valahonnan az anyámtól vagy a nıvéremtıl tudtam. Viszont tisztán emlékszem. Van egy hat évvel idısebb nıvérem. hogy neki puncija van ott. micsoda. míg el nem fáradtam annyira. ahol nekem fütyim. Hónom alá csaptam a gombfoci asztalt. mármint a merevedés. İ másik csoportba járt. Egy olyan lánnyal. Van egy meghatározó élményem is ebbıl az idıbıl. amik belülrıl irányítanak. Negyedikes általános iskolás koromban. nem tett iáin különösebben mély benyomást. én legalábbis nem ilyen csávó vagyok. hogy nem én irányítom a farkamat. Másnap kiütések jöttek ki a számon. negyedikben csókolóztam legközelebb. és megmutattam neki a helyét. Ezen a fiús projekten egy év önmarcangolás után szerencsésen túlléptem. hogy a lány meg észrevegyen. de az. ha megláttam egy bizonyos kislányt a közös étkezıben.vagyis hatodik-hetedikben. ötös. Számomra nem az a természetes állapot. De azért másztam tovább. attól a kevéstıl is berúgtunk. hogy akar-e valamit attól az embertıl. már kiscsoportos koromban merevedésem volt. hogy buzi vagyok. Bár mért pont a nyomasztó élményeket nevezzük meghatározónak? Na mindegy. és rávettem az akkori szerelmemet. Abszolút komolyan gondolom ma is. akkor lecsúsztam. Csak fiúk voltunk. hogy minden rendben van. és ahogy másztam egyre följebb és följebb. Pontosabban a szırtelen vájatot. Teljesen behergelıdtünk. Gondolom. aztán egyszer csak elélveztem. de még csak az elıjátéknál tartottak. hogy mindketten szerettük inni a fürdıvizet. Hat éves koromban csókolóztam elıször nyelvesen. Persze miután én belepisiltem. hogy neked a lányok tetszenek jobban. mintha lány lett volna. Egyszer rányitottam a szüleimre. Volt ott egy lányosabb fiú. megittunk valamennyi vodkát. aki a legjobb barátom volt akkoriban. merthogy ez. és próbáltak lecsalogatni. hogy elrejtsem. egy harmadikos meg egy elsıs. lehet hogy egy fiú érintésétıl is elkezd a farkad merevedni. vagy jobban odatoltad magadat. a homlokomra van írva. Elıször csak a tanító néni szólongatott. vagy jobban eltartottad magadtól. Bele is pisiltünk. csókolóztunk és puszilgattam a punciját is. meg az ma is. hogy smacizzunk a szebb fiúkkal. Sıt arra is rávettem. aztán már az osztálytársaim is. akkor tudja. Na- 19 . Aztán sokáig semmi. éreztem valami bizsergést has tájékon. ugyanúgy elkezdett felállni a farkam. és valamiért elkezdıdött a játék. akivel vagyok. hogyan kell. akit elıtte alaposan felvilágosítottam a dologról. amire nem jöttek el lányok. jöjjek le nyugodtan. Hetedikes voltam. majdnem egy évig azt hittem. De nem vett 18 észre. hogy muszáj volt lecsúsznom. hogy próbáljuk ki. Aztán ötödikes koromban elmentünk nyaralni családi ismerısökkel. és ezen annyira meglepıdlem. hogy hol helyezkedik el a hüvely vagy a csikló. Talán az oviban volt egyszer az a klasszikus mutogatósdi. ezért próbáltam úgy ülni.

akkor már láttam szexfilmet moziban. Ami azért is furcsa. Az elsı átkarolás. rég elzsibbadt a kezem a karfán. hogy úgy lesz a gyerek. hogy megint anyámat idézzem. világos volt.'im is látnak ráadásul. Hát még mire? Kis szünet. Ha hihetek anyám késıbbi elbeszélésének. Emanuelle-lázban égett az egész város. Tudtam. İ volt az. aki. hogy a fiúk csak pisilésre használják-e a fütyijüket. hogy közben . Abban a pillanatban nem is tudtam. Szexus terén nincsenek revelatív emlékeim. hogy tényleg iszonyú fontos a gyereknek. sok hülye gyerek. világossá vált.gyón meglepıdtem azon. mert a születésem után már egyáltalán nem éltek nemi életet apámmal. Apámnak állítólag minimális szexuális kultúrája volt. amit láttam. a faszon is szır van. lí/ek kemény dolgok voltak. hogy a szüleink elutaztak. amíg akklimatizálódom a helyzethez. hogy geci. és mikor vissza indult. és sugdo-lózást hallott. és ı mondta. i. Mostanában gyızıdtem meg végképp arról. traumatikus vagy sokkoló esemény. de szép lassan összeraktam a fejemben. egyre lassul a számolás. . és látom j csaj viselkedésén. Hétre elborult elmével gépiesen . az apámnak meg nekem van. Ehhez képest ı kúrt orrba-szájba félre. Ezt az infót megkapja magából a nyelvbıl. akik termé-s/etesen már abszolválták a feladatot. Egyszer. este tíztıl vetítették. Fıleg a fürdésre korlátozódott nálunk a meztelenkedés. az még nem volt világos elıttem. találkozik a „szülı" szóval. nem is tudtam mire gondolni. hogy a nıi nemi szerv befogadja be a férfi nemi szervet. Osztálykiránduláson mclléülni. hogy egy anyagot megtermékenyít egy másik anyag. az egész belevész az ısködbe. hogy nem törölte. azok között nincs különleges. hozzátartozott az imidzshez. ı fürdetett és törölt bennünket. Mondtam hogy nem. de hogy ennek a mozgásnak mi a célja.11 karolom. de a szexuális kéjérzetet elıször a rúdon tapasztaltam meg. tehát akkor hétre megcsinálom. de abból. Furcsa. Hát gyerekcsinálásra. muszáj volt megnéznem. Az elsı kifejezetten szexuális valami kamasz koromban történt. és valamelyikünk felsírt. míg apámét meg nem látta. hogy megtanul beszélni. Azt ugyan tudtam már akkor. hogy ez mit jelent. dolgozik a koncepcióval. hogy hét a szerencseszámom. nincs kockázat. a törlési stílusa máig megvan. egy fiú meg egy lány. de aztán nem tértünk vissza rá. azt hitte. azt nem. lehetıleg csókolózni. Olyan szinten. Moziba vinni minden hétvégén. volt merevedésem is. Erre teljesen elkerekedett a szeme. nem értettem az egészet. általában a bátyámmal fürödtünk együtt. az anyunak nincsen. A freudi amnézia klasszikus esete vagyok. Olyanra emlékszem. hogy ketten vagyunk. hogy tulajdonképpen a saját létezésének a kérdése foglalkoztatja. hogy ez mi. de mégis az van. aki kétszer ismételt már osztályt. 20 és anyám volt a nagy naiva. mert az utolsót lefoglalták a vagányok. hogy amikor egyszer nálunk aludt az egyik volt tanítványa. Én meg ott ülök elıttük. hogy ami a bátyámnak. Vegyük csak azt a példát. A szüleim meztelenkedtek otthon. Utolsó elıtti sor. hogy összerakja ezt a dolgot. mert ötödikes koromban nekem már szociális alapon muszáj volt csajoznom. aztán fél óra. minél korábbi életkort tekintünk. hogy egyszer csak megtudok valamit. Amikre emlékszem.'tflilás közeli állapotba kerültem. hogy ı is akarja. akkor nem mert benyitni. valószínőleg lenyomta a tudattalanba. a negyedik mozira sikerült úgy. és egyértelmővé vált. és az anyám egyik kolléganıje vigyázott ránk. ahogy a lányom kérdez. hogy van valami ritmikus mozgás. nem tudom milyen sugallattól vezérelve rákérdezett. ami eleve olyan kategória. annál fontosabbnak. Tulajdonképpen nincsenek kisgyerekkori élményeim a szexualitásról. hogy az apám kúr a csajjal. nagyon gátlásos fiú voltam késıbb 21 . és folyamatosan dolgozik a problémán. Ez nagyon hosszú történet. de biztos vagyok benne. Felizgatott a film. még sincsenek emlékeim a magam gyerekkorából. tehát nincs meg az az élmény. mint minden gyereket. Az alapdolgokkal tisztában vagyok amióta az eszemet tudom. és mindkettınknek alapvetı köze van az ı létezéséhez. Aztán megkérdeztem az egyik csávót. A pszichoanalitikus szakirodalomból mondjuk tudtam eddig is. hogy ennyire fontosnak gondolom ezt a szexus dolgot. az ısjelenetet eleve nem láthattam. de azt majd csak hetedikes koromban merek. de hogy ott belül mi történik.ínya átjött hozzánk altatni.

ráadásul körül is van metélve. hogy hogyan kell bánni a fiúkkal. annak meg kellett mutatnia valamiét. Mondjuk arra azért emlékszem. ez sokáig fontos szempont volt. Otthon inkább csak az 23 . és nem sokra rá megfogta valakiét. mértük az idıt: tizenötig számoltunk. hogy azt szeretik. húszig számoltunk. Ó hozott elı belılem elıször megkúrási fantazmákat. Az úgy volt. hogy valaha is egy kis-mellő csajra ráizguljak. tovább már úgysem fog nıni. hogy az enyémet mire lehet használni. elég komolyan nyomultunk. akkor meg is mértem. és az osztálytársaim azt játszották. akkor elmagyaráztam neki. O meg simán belement. İt egyébként én is letapiztam egyszer. Ötödikben volt az elsı csajom. és emlékszem nem tudtam afölött napirendre térni. el se tudtam képzelni. rájöttem. De nem értünk egymáshoz. Aztán egy kicsi. Gimnázium elején kezdtem kiverni. Brooke Shields-rıl mondjuk. én megfogtam a punciját. szép fokozatosan. hogy valójában kizárólag az erogenitása teszi létezıvé a mellet. inkább az érdekelt.jól fejlett. noha a csajozás. hogy kinek van. pontosabban. De visszatérve: akkoriban jött be a rendszeres maszturbáció is. hogy játszunk ilyet. és nagyon csúnya. Ez azért érdekes. aki persze védekezett. és már viszonylag nagyok voltunk. de miután találtam az oviban egy-két jófejct. Konkrétan azt mondtam. Aztán átmentem a szomszéd kislányhoz. és megfogdostam a húgomat. amiben egyébként végletesen realista voltam. hogy neki még a fütyije is fekete. kinek nincsen. nagyon rá voltam gerjedve a cicikre. de így is szeretem. Sajnos nem tudok szolgálni neked mutogatós. ezek kimaradtak a gyerekkoromból. De olyan dolgokról. De más beszélni róla. A kíváncsiságom nem arra irányult. Meg is fogadta a tanácsomat. elıször és utoljára. Az elsı valóban felnıtt módon szexuális vonzalom tárgya egy nevelıotthonos csaj volt (anyám nevelıotthonban dolgozott). De korábban is játszottam mutogatósdit a szomszéd kislánnyal. Láttam. Nem fantáziáltam lehetetlen dolgokról. Az apámét biztosan. hogy az Engels téren a bokrok mögött valahol hátul volt egy vécé. Tulajdonképpen magamhoz is csak jóval ezután értem. mint bármelyik lánynak. én meg mint Tulipános Fanfan. idısebb nálam. hogy a bırt íe! kell húzni. A szereplık túlnyomórészt anyám kolléganıi voltak. a cicije ugyanolyan. Nincsen nagy faszom. ı meg a fütyimet. ovi-szexes élményekkel. mert már hatodikos koromban is egy három évvel idısebb csajjal jártam. Tizenkilenc éves koromig csak nagymellő lányokkal jártam. Nem igazán foglalkoztat a kérdés. ahogy a vízsugarak találkoznak. ami hosszú ideig szórakoztatóvá tette a pisilést a számomra. az anyámmal beszcigcttenL A húgaimmal sokáig együtt fürödtem!. azután azokkal ott is tudtuk nyomni. mint lézerkard. így fedeztem fel a kardozást. amikor megmosom. de messzirıl néztem ıket. és aki nem tudott. az biztos. nem különösebben izgatott a dolog. huszonöt és negyven között. pedig biztos volt. Hogy úgy mondjam: böszme. és javasoltam. biztos jobb lenne. azt sem tudom. és megint más csinálni. bezártam a fürdıszobaajtót. Nem sok faszt láttam egyébként a magamén kívül. Sokáig játszottuk ezt. a pisi. ki voltam hagyva. de annak se volt szexuális felhangja. az elég természetes dolog. ha megfogják a faszukat. csak eiıttem van. hogy nagyjából 22 Járt az óvodánkba egy fekete fiú . óvodától kezdve az elsı számú téma. Én nem vettem részt ebben a játékban. Ezt otthon kezdtük el játszani a bátyámmal. én hatodikos lehettem. Ez az elsı emlékem. hogy mikor a kisebbik húgommal fürödtem. de nem is nagyon kicsi. hogy láttam. Rászánni magad.is. Nem sokszor mértem.diplomatagyerek volt -. Gyerekkori erekciómra nem is emlékszem. hogy valami szők részen kellett végigmenni. milyen a másiké. de nincs konkrét emlékem. de bennem nem volt semmiféle gátlás amiatt. ha nagyobb lenne. hogy a testvérem. rendben van. A klasszikus látencia-periódus is megvolt. hogy ki kibe szerelmes. Az önmagában nagyon szép. de hihetetlenül erogén mellő csaj megtörte ezt az ellenállást. és milyen hatással volt rám. hogy pontosan mikor történt. Talán az átlagosnál picit kisebb.

hogy szokott-e felállni. és gondolkodtam rajta. vagy az izgalomtól. amikor egy betegség miatt (mit tudom én. egy csomó mindent elırehozott. különben nem az éjjeliszekrényében tartaná. nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz.nem nagyon fogytak -. ha nem lenne bátyám. Felsı tagozatbanjártam együtt pár évvel idısebb gyerekekkel. Abból a szempontból nem volt meghatározó. hogy nekem fiútestvéreim vannak. de úgy döntöttem. ha látnom kell. hogy haja nıjön a babának. De a csajok például ebben az idıben egyáltalán nem foglalkoztattak. hogy azért áll föl a kukim. hogy mikor és hogyan tudtam meg. pláne nem láttam ıket. az gigantikus élmény volt számomra. hogy csajoztak. biztos. hogy csókolózás közben át kell dugni a másik szájába a nyelvet. pedig mindig volt kislány. ahogy dugnak. az ötödikes meg naptárat győjtött és golyózott. Alaphelyzetben nem vagyok egy farokkirály. Valami azért elindult bennem. hogy ezzel kell gyereket csinálni. 25 24 . Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. az apám nagyon keveset. hogy mi az a dugás. hogy rendetlenkedik a farkam. ahol ezt megkérdezte. Egy évig éltünk külföldön tizenkét éves koromban. valahogy benne van a maradék a testem többi részében. Nem tudtam ugyan elképzelni. vagy hogy lehet egyáltalán. Azt gondoltam. hogy ezért kisebb a faszom. mutogatom. éreztem. akik mindenléiét összehazudoztak a kúrásaikról. de arra akkorjöttem rá. hogy miért. talán nem is tudtam. meg azt gondolom ma is. mert tényleg szokott. hogy azt hogy kell. szerintem azt hittem. hogy hátha kell.anyám meztelenkedett. Anyámmal ugyan egészen sokáig töröltettem magam. Ez volt az igazán komoly tapasztalat. Egyszer egy késı esti történelmi filmet néztem külön engedéllyel. inkább az. de nem ment az istennek se. Nem azért. az semmivel sem érdekesebb. hogy kisebb van. utánoztam ıket. ezért nem is leselkedtem. meg lopkodtam belılük. akkor találtam az apám éjjeliszekrényében kotonokat. amit megtöltöttél vízzel. Ezért is akartam lefogyni. İk mesélték el harmadikos koromban. Az. Mondtam. amikor ı elkezdett szırösödni. Eleinte attól állt fel. hogy pisilnem kellett. hogy ez úgy mőködik. csak addig azt hittem. hanem hogy a nyolcadikos kemény legénynek digócsizmája volt és már egy Jávát vezetett. miközben persze vártam. Viszont egészen kis koromból vannak emlékeim a merevedésrıl. és útközben megkérdezte. amennyire tudtam. Az egyik bátyám nyolc évvel idısebb nálam. én meg azt gondoltam. amikor a nagyapámét láttam. I'clnıtt faszt láttam képen is. hogy az anyámmal használja-e azokat. hogy szerelmesnek kellene lennem. a szüleimet szeretkezni pláne nem. aminek valami rejtett funkciója is van. Szeretkezni sem hallottam. de ezt akkor is így gondolnám. tehát mégsem annyira mechanikus a mőködése. hogy hogy fogynak . meg hogy megtöltsem vízzel. mert nagyon kell pisilnem. addigra meg inkább elborzasztott volna. Elkezdtem számolni. meg persze mi a bátyáimmal. de ez nem okozott semmilyen traumát. és az jó. mint egy lufi. A farkamnak nyilván mindig tudatában voltam. Tizenkét éves koromban dagi voltam. és a másik oldala kidudorodik. A családban soha nem volt meztelenkedés. megnyomod egy helyen. hogy itt ébredtem rá arra. Ehhez nem is kellett ingerelnem a fütyimet. Azóta akárhányszor abban az utcában járok. hanem lufifújásra. Azt nem tudom. hogy ez valójában mért jó. ık nem is csinálnak ilyet. és erre lekonyult. de az is csak egy fajtája volt a rosszalkodásnak. meg az apámét is persze. Pedig oviban ment a mutogatósdi. mert az még azokhoz képest is más. aztán jött egy lefejezés. de ennek csak az az oka. hogy igen. azért csak tizennégy éves koromban loptam. hogy világ életemben azt gondoltam. mint hogy viszket a combom. az anyámat egész életemben ötször sem láttam meztelenül. mert elvileg el kell takarni. hogy lusta vagyok és elkényeztetett. tehát. mire tisztában lettem vele. mindig eszembejut. de most nem tudnám megfejteni. és az eleve ilyen feszítı érzés. de azért nagyon tetszetlek a csókolózó párok a buszon. nagyon jó alvó voltam. Azt már tudtam oviban is. aki valamiért tapadt rám. hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak. és azt gondoltam. hogy le is konyulhat. ha még dugnak. hogy ez egy speciális dolog. de ık sem attól voltak nagyfiúk. ha a fasz feláll.

a szemük sarkából merik megnézni De a lányok is ilyenek voltak. és ennek éppen az ellenkezıje zajlott az öltözıben. amin én hisztizni kezdtem. meg leszereltem a lányvécé ajtaját. én a konyhai díványon aludtam. de nem azért. én voltam kábé az egyetlen. Fıleg. A házban.hogy azt nekem is kellene. mire rámszólt. minden héten volt úszás. Olyan négy éves koromtól kezdve egészen éles emlékeim vannak arról. A többiek nagyon bénák voltak ebben. épp náluk voltam. hogy dugják az anyámat. Ez annak ellenére izgalmas történet volt. mindenki törölközıkkel takargatta magát. aki nyíltan felvállalta. ment a meztelenkedés a fürdıszobaajtón még zár sem volt. Onnantól anyámnak párhuzamosan több szeretıje is volt. nem érdekeltek a csajok. annak megmutatta a pináját. mert rájöttem. akkor én szabadkoztam. tudtam mozgatni. aki mondta. Sokáig fürödtem együtt az anyámmal is. Erre elindult egy olyan játék. mert azt hittem. A gimnázium ehhez képest komoly váltás. ott jártam iskolába. közös vécénk volt. amit egyáltalán nem értettem. Nem tudtam persze pontosan. és ki elıtt. hogy ez egészségtelen. hanem ellenkezıleg: megkönnyebbültem. mire valamit elmondtak. hogy fürödjünk. amitıl egy picit már ki is voltam borulva. A családban egyébként nem szemérmeskedtünk egymás elıtt. ami nyíltan arról szólt. inert korábban az érdeklıdés megvolt ugyan. a szájpuszi volt a maximum. Egy szobakonyhás lakásban laktunk. A szüleim két évvel a születésem után elváltak. és amikor elkezdte letolni. hogy: „Egy gatyacscréért? Hülye vagy?". és nem akartak beengedni a fürdıszobába. Ebben a hat és tíz közötti idıszakban. amin meglepıdtem. hogy az ember pontosan mit szégyell. talán túl sokáig is. amikor az öccsével zuhanyoztak. de aztán. behoz valaki egy aktnaptárt. de nem volt spermatermelés. hogy túlzás. Egyszer egy családi-baráti nyaraláson egy felnıtt faszival együtt vettük át a fürdıgatyánkat. akit egyrészt azért hívtunk így mert kövér volt. hogy én betörök. Felsıben egyébként nagyon szemérmes közegbe jártam. amikor az ember nagyjából azért már tisztában van a dolgokkal. nyolc-kilenc 26 evesen abszolút háttérbe húzódott a szexualitás. meg a szex az érdekes. hogy ebben az idıben. csak a lányok vagy mindenki elıtt . hogy volt szerelmem. hogy már más fiúktól is hallott ilyet. satöbbi. hogy ez jó érzés. hogy inkább kimegyek. hogy akármi is történik az nem jó neki. ahogy azt a buszon láttam. sıt hirdette hogy a meztelen nı. hogy miért. azt hittem valamilyen formában megalázzák. mert abban a bizniszben utazott. A felvilágosítással mindig késtek egy ütemet a szüleim. hogy mit késik ennyit. mert onnantól felnıtt lennék. hogy mit csinálnak vele. de csak suttyomban. mert állítgattam ugyan a faszom. úgyhogy amikor megvolt az elsı. hiába volt kólázós délutáni házibuli üvegezéssel. valószínőleg a mutatás gesztusa tette azzá. én erre persze rögtön rákérdeztem az apámnál. A fütyit vagy a segget. már tudtam a kortársaimtól. amit inkább szociális szempontból tartottam fontosnak. ez a mutatvány az én specialitásom. Dicsekedtem is ezzel az anyámnak. és ettıl valamennyire helyre kerültek a dolgok. de ne mondjuk az apámnak. ı elzavar. hogy még együtt öltöztünk. De errıl már tudtam. aki mondta. de a hangokból arra következtettem. Ja és addigra én is ivarérett lettem. abban voltam a legjobban összezavarodva. eltekintve attól. hogy meglátome a farkát. Viszont késıbb külföldön voltunk fél évig. akit erıszakkal elcipeltünk a bokorba és levetkıztettünk.elkezdtem másokat figyelni. mert nem örül neki. hogy ha tolta valaki a dömperen. másrészt azért. Elsıben még volt csaj. mi a helyes viselkedés. Pedig én nagyon szerettem volna rendesen smárolni. A fütyivel kapcsolatban is egy mutogatásos sztori az elsı. hanem mert amikor állt. Jó mondjuk a gyerekkori szexualitás is fenntartásokkal kezelendı. ahol laktam volt egy nálam négy évvel idısebb nagyfiú. ott már nyíltan megy minden. mert egyszer már azt mondta az anyám. amit el lehetett érni. hogy rájöjjek. Az oviban volt a Dömper nevő csaj. ha beraknám a farkamat egy pinába. nemhogy nem csodálkoztam. Anatómiai részletességgel 27 . meg az apámmal is.

az valahogy nem jutott el hozzám. hogy micsoda. gondolhatod. nem is éreztem spiccen magam. hogy ezt nekünk nem lenne szabad csinálnunk. hogy közös szexelés lett belıle. meg is szégyenítettek. csak a félig-meddig betakart. hanem elıvette a fütyimet és szopni kezdte. és ezt sikerrel ve-lettem be rejszolásnál. mert már megkaptam a büntetést. ami kijön. Egy idı múlva elkezdtem ezt a játékot megmutatni más barátaimnak is. több helyünk is volt. Akkor sem. mert soha nem húzta be a függönyt. pedig ı ezután is úgy viselkedett.ikai fürdızés volt. mintha mi 28 sem történt volna. fürdıruhában. hogy nem ment. Közben az anyámnak lett egy állandó pasija. Abba a lányba sokáig szerelmes voltam. akit szerettél. mielıtt elkövettem volna a bőnt. Abszolút perverzek voltunk. amit a lakótelepi építkezésbıl megmaradt panelek és betoncsövek között építettünk. Elkezdtem például fantáziálni róluk. A velem egykorúak között meg a macsó duma ment. akkor behívatták az anyámat. ese-leinben elég viccesen. Aztán óvodában. Itt egyszer rajta is kaptak minket. hogy a kukit bele kell dugni a nuniba. Voltak mondjuk diszkók. hogy nem. Ettıl azért voltak szerelmeim. de sikerült elmenekülnünk. úgyhogy ekkor láttam elıször olyan szeretkezést. aki pontosan tudta. hogy ennek a dumának mennyi volt a valóság alapja. mire elmagyarázta. a legtöbbször fel se állt. Egy ideig vidéki rokonoknál laktam. hogy tudok-e baszni. nélkülük is megtörtént az ügy. velük hármasban csináltam legtöbbször. és elmagyarázta a dolgot. milyen szerkezet húzódik meg a lányok fekete háromszöge alatt. ez meg kimerült a „hú de kivertem" és más efféle frazeológiák gyakorlásában. hogy ott se a fesztelen társalgások tárgya volt a szexualitás. szexuális módon elkezdtek érdekelni a lányok.ihol lol kellett kérni a lányt. a sportolást is abbahagytam. valószínőleg ebbıl adódhattak a technikai problémák is. Én eléggé el is szige-telıdtem azáltal. de a legnagyobb szexuális élményem egy e|sz. ı a vécén ült. egyébként az egyik olyan osztálytársnım árult el. úgyhogy innentıl volt pár év szünet. hogy meg kell felelni. Mindig sejtettem. akkor a biológia könyvében megmutatta az ábrákat. Én bevallottam neki. de szerintem kifejezetten élvezhette. de nem tudtam. akkor sikerült elıször. mi a hívó kódja. Megjelentek ezek a bőntudati dolgok. oda is eljártam leselkedni a zuhanyzó résein át. akit be akartam avatni a titokba. 29 . hogy a bugyiban lehet a titok nyitja. fogdostuk egymást. Aztán vallásos közegbe kerültem. ahol lakott egy albérlı lány is. Ha elmentünk valahova bandástól játszani. hogy nem tudtam bőnözni. Viszont innen visszagondolva. amirıl már tudtam is. bedugni nem. hogyan lehet elıcsalogatni. hanem ki-bejár. de meglepı módon nem elzavart. minden. mindig az anyám volt alul. és mennyi volt belıle a vetítés. Azt valamiért mindig elfedik. mi történik. ami kell. és a büntetés nyilván az volt. biztos. Tulajdonképpen. amikor a fiújával volt. egyszer egy lány rajtakapott. de konkrétan nem tudtam. egyszerre pisiltünk. Ezután naponta többször is kikéredzkedtünk együtt pisilni. meg a bunkerünk. fiú és lány. aztán tudtad. szintén négyéves korom körül megkérdezte egy kislány. Szóval az megmaradt gyerekkoromban. . mindenesetre nem szolgált technikai útmutatóul. a városszéli elhagyott kıbánya. az óvónık nem is sejtettek semmit. ık egyébként kettesben is elszórakoztak. de ezt nem éreztem problémának. én meg a lábai között céloztam be. A közelben volt egy nevelıotthon. Igazából kísérlet sem történt korábban szülıi felvilágosításra. azt most ne vizsgáljuk. hogy van egy ilyen anyag. és tényleg nagy sikert arattam vele. Csak általános iskolában buktam le. Ezt még aznap ki is próbáltuk. és úgy lesz a gyerek. Aztán mikor a bátyám hetedikes lett és én negyedikes voltam. mozgó testeket. sohasem mutatják. De attól még nagyon jó volt. de azért felállt. és igyekezett megszabadulni tılem. hogy a szederfáról meglesem az esti lavóros fürdéseit. fıleg hogy valamibıl sejtettem. már ez borzalom volt. eléggé v/élercszkedtem. hogy a szex két ember közös titka.persze nem láttam. Közben a való életben ez nem tartozott a menı korszakaim közé. Tudtam. hogy a fütyi nem csak behatol. Sokra nem ment vele tizenegy éves voltam. a patakparti bozótos. jól kell tudni táncolni. A házunkban lakott egy testvérpár. amikor igazán. persze csak összedörgölni sikerült.

hogy sokkal nagyobb. egyáltalán nem kezdtünk egymással semmit. és minden nagyon passzol. hogy ha a kulcslyukról azt a kis leffentyőt felhajtom ímelıtt megjön. Például tizenöt évesen nyáron lementem a nagynénémhez. Oviban sem volt ilyen mutogatósdi. de éreztem. Na. ahol volt egy nálam két évvel idısebb lány valami gyakorlaton. mondjuk egy lassúzás erotikájában. hogy felfele áll a farkam. A nevelıapám faszát láttam egyszer. én eléggé késın értem. pedig nem láttam azóta. meg azt gondoltam. a nık kiszámíthatatlan kegyébıl. de ezek a lányok valahogy mind szüzek voltak. Az ujjazás egészen hétköznapi dolog lett.ikkor méricskéltem is. ha nekem is elırefele állna. akkor passzolna. Ebben volt valami erotikus bizsergés. Egyszer . hogy nem bírtam rábeszélni. mígnem hazafelé a vonaton teljesen váratlanul letámadott. lábfej a lábfejhez. Rájöttem. hogy az magzatvizet jelent. hogy van az. a faszomat is markolászta. Ha idırendben nézem a szexuális életem alakulását. A másik egy idıben késıbbi emlék. és több mindent engednek. ha áll. tehát másfél órába sőrítve átvettünk egy többéves anyagot. de jó nagy mellei voltak. úgy van elıttem. hogy kinek szırös. kinek pclyhes. annak ellenére.1/ egészben. fej a fejhez. de az is az ı ötlete volt. nagyon csúnya volt szegénynek az arca. Ez nyilván másokkal is így van. ki a két második helyezett). hogy üsse a fenekemet. meg a dolog ízére is ráéreztem. Az egyik nagyon korai.Takarítónıkkel több gyerekkori élményem is volt. úgyhogy elkezdtem hajtani a lányokat. odáig is csak ritkán. hogy így visszaemlékszem. és én azt játszottam közben. hogy geci. mit jelent az. és romantikus helyzetekrıl fantáziáltam. nagyon más. Evekig figyeltem a strandon. Legtöbbször kifejezetten ronda lányokat. Egymáson fekszik a férfi meg a nı. Kn akkor már tudtam. hogy megkorbácsolják ıket. Csak a tényre emlékszem. de én annyira nem voltam képben. Egyszer kocsival mentünk valahova. . akkor csókolóztam isten igazából elıször. . A fiú szerephez bennem sokáig lapadt egy kis mazochizmus. stb. és már el is kezd a nadrágjában motoszkálni. stb. akkor az volt a visszatérı történet. a tornaöltözıben. amin dugtak. de úgy. nem is mutattam meg semmit cserébe. Bőntudati. mint hogy elmerülhettem volna a dolog. akkor azt gondoltam. akkor már egy fiatal. de nem értem magamhoz. hogy az anyám hálószobájából nyílt a fürdıszoba. felgyullad az ember agyában a kis villanykörte.iz apámék nyaralójában a szomszéd kislány mutatta meg a punciját. de a pettingnél tovább nem jutottam.. és végigkérdeztem ıket a csúnya szavakról. mire végzett a takarítással. Egy nagyon kedves élmény még eszembe jutott. hogy valamiért ar-ia ítélik a lányokat. hogy mutatja és sima. tehát valami baj lehet velem. Mikor szerelmes lettem lányokba (egyszerre többe persze. Most. mert velük kevésbé voltam félıs. mert az lenne a normális. kinek csupasz. Közben voltak udvarlásokjárások. és én hısiesen 31 . viszont a nıknek. hogy amikor büszkén meséltem a suliban. amiért rosszalkodom. Innentıl azt gondoltam. . egy matricát. Tíz éves korom körül egy nyaraláson láttam az elsı olyan képet. hogy minden rendben van-e. elöl van a luk. de a pólóját is levette. kisebbrendőségi. hogy azért még hiányzik valami.felismerni a zenét az elsı pillanatban. lesz-e az enyém is olyan. hogy én már egy tapasztalt fickó vagyok. az sokkoló volt. Elég büdös lett. Sokáig vizsgálgattam egyébként. hogy melyik mit jelent. tudod. és arra próbáltam rávenni. ennek megvolt a hierarchiája. A legszebb 30 . hát a szüléiddel? . gusztusos hús járt hozzánk. hogy egy sálat magamra tekertem. az önkielégítés flottul ment. ki az el-sft. ugye. ágyék az ágyékhoz. hogy a pucér fenekem kilátszódjon. akkor egy idısebb néni takarított nálunk. Szerintem ık becsülettel el is mondtak mindent. nyilván épp ezért. csak azért. hetente többször.1 íárkam. azt látom. akkor tudok leselkedni. amikor olvastam egy adatot arról. vagy akár naponta. hogy tudom ám. sokkal jobban szétizgul-tam magam. ezért mindig lezuhanyozott. hogy mekkora az átlag. hogy folyamatosan szőntek meg a problémáim. hogy bazinagy.Szóval a késıi érés miatt kevés kalandban osztoztál a kortársauldal. és nagyon tartogatták is a szüzességüket.Szeretkezni nem láttam ıket. hogy ık lelkesebbek lesznek a közeledésemtıl. Akkor már állt közben . higiéniás.

és úgy vették be a csapatba. és azt találtam mondani. ahol a nagyobb fiúk mindig einstandolták a szexújságokat. De igazából ezekrıl a történetekrıl én hallani «■ akartam. néha ke/háttal végigsimítasz egy mellett. meg Katztól A szerelem mővészete. hogy más csajokról fantáziáltam.Beszélgettél a haverjaiddal ekkoriban a szexrıl? . hanem hogy ez így egyáltalán micsoda. hogy ehhez én még kicsi vagyok. hogy valaha rám szóltak volna. Vagy hogy járt máshova úszni. megijedtem. Az volt bennem. mégis arra emlékszem a legjobban. akit kerülni kell. és nézegettem. nem tudom honnan vettem. hogy be zárták egy dobozba. Általában osztálytársak voltak ezekben.átvállalom ezt. Kétszer is majdnem lett szexképem. amikbıl semmit sem lehetett megtudni a lényeget illetıen. amit megtaláltam. hogy megvédtem a lányokat. Ami innen nézve elég valószínőtlen. hogy mondjuk ne birizgáljam a fütyimet. Meg persze volt leskelıdés. mint hogy kiverje a vécén. egyszerően tudomásul vettem a tényt. hogy ez az-e. Sakkozni jártam. hogy tízféle karmolás meg harapás van. Nem az az érdekes. akik tele voltak történtekkel: Volt az uszodában. meztelen alakokkal. hogy a vécén ki lehet verni. hogy hú ezek már milyen nagyok. Meg Az illatos kert. mert nem szólt semmit. hogy elragadnak a szexuális erık. néhány másodpercig teljesen elszállt az agyam. ugyanis felébredtem rá. és akkor an-luk nem marad nyoma. hogy: a nı úgy szúrhatja ki a mazohista férfit. A szakirodalom amúgy is szőkös volt. ami nagyjából a franci ázás póza. Én voltam az. amiben olyanok vannak. merthogy egyik-másikba közben szerelmes is vol tam. akkoriban volt egy barna pizsamám. a fejemet teljes erımItrtl fúrtam a puncijába. annál izgatóbb. ha az megkéri arra. amibıl mindenkinek adott valamennyit. valahonnan mégis belém került ez a tiltás-gondolat. amit ık valószínőleg annyira nem is akartak. aki a fiúkat csikizi. és a kisebb-nagyobb gyerekeknek csinált egy háziversenyt az edzı. mint a meztelen testek. mire ı. eszembe se jutott. hogy a körömcipıs lábával álljon rá az ı lábára. gondoltam anyám biztos meglátja. ahol én azt a hülye szerepet vettem fel. Kérdeztem anyámat. és volt valami leszorítás. hogy inkább egy pinába. hogy igen. a sor elején mondjuk a Szépmővészeti festményei állnak. amin az ajándék egy pakli kártya volt. Járt IMIU egy lány. Eleinte úgy önkielégítettem. Olyanra sem emlékszem. egy múlt századi könyv. és egészen páncélszerő lett elıl.Igen. Volt benne egy tıgyes néni tenyérnyi bimbóudvarral. mint egy jó pornófilm. mért izgat a meztelen nıi test látványa. és két percen belül ki kellett nyújtania a te nyerében a gecit. Kámaszútra. Meg csikizés.Olyan volt.Mikrıl fantáziáltál közben? . hogy ettıl valaki vagyok. meg a combom közé dugtam a paplant. a lányok kuncognak. egy kis füzetke felhıs. látszott a rongyosra baszott pinája. hogy minél élethőbb.Nagyon szemérmes voltam. amit én nagyon sérelmeztem. és megmutatta neki. összekerültem ezzel a lánnyal. és odaadta egy nagyobb fiúnak. a fiúk igye keznek odaférkızni. mi az. hogy magam alá. mozogtam. Hogy elvesztettem az önuralmam. viszont megtudtam ezt az écát. de voltak csávók például ed/ísen. nem is tetszett. hiába tudtam. visszavette. mint jkikbe szerelmes voltam.Olvastál szakirodalmat? . Egyszer egy táborban nyolcadik végén egy sráccal vitatkoztam arról. Szép fokozatosan váltottam át kezes 32 bárányra. és mondván. és valahogy hozzám egy meztelen nıs került. egy nı kiúszott a bugyijából. az nagyon meglepett. valóságosabb. tehát hogy van történet. mondta. Nem volt bennem semmi büszkeség. . mint önkielégíteni. . ne adj isten élı a kép. 33 . Méz »*»Ha volt a pinájának. Érdekes. de iiz egyik álmomban elmenésnél például egy színésznı volt a Ifiszereplı. hogy milyen lehet kurvával. Azon soha nem gondolkodtam. Amin én nagyon felháborodtam. de ettıl még az elsı spontán éjszakai magömlés után. nem is annyira a dugás. a sor végén meg a kulcslyukon át meglesett takarítónı. Utána nagyon kínosan íteztem ezért magam. luk a zuhanyzó falán. . De tök jó volt. A Shakespeare-kötetek mögött volt egy eldugott szexújság. hogy az ugyanolyan lehet. Megmentem és jön a jutalom. Judo edzésrıl emlékszem egy olyanra. meg azt. Éjszaka. nyomtam az arcához a farkam. egy hétig hordtam. Azt hiszem jobb tanulók voltak. A másik a papírgyőjtés. akikbe szerelmes voltam.

ami innen visszatekintve eléggé meglepı. és késıbb úgy csávóznak. ezt a másik összeszorított combjai közé hatolás helyettesítette. ezt játszottuk. aztán bementünk a szobába csókolózni. aztán egyszer hazamentem. nem a falunkban. tapasztalt száj. az egy nagyon elhagyatott hely volt. elméletbıl nincs hiány. és egy alkalommal megmutatta az új leifedezését. azt sem tudtam. ha errıl beszéltek a többiek. Ja. ı hatéves koromig börtönben ült. ez a fiú is az volt. A homoszexualitásról szóló elméletek jó része is azzal dolgozik. hogy ez úgy fair. ahol egyébként az anyámat is beleértve máig senki nem tud az én szexuális orientációmról. a szent szerelem mellett visszataszító. tudtam. Még a katonaság alatt is olyan visszásnak találtam. Az apámról szinte nincs is kisgyerekkori élményem. hogy mi történik a mi közös számítógépezéseinken. tapasztalt kéz. de nem tudtam válaszolni. azokból mindent megt a n u l t a m az ivarszervek mőködésérıl. ha elveszi a szüzességemet. Pontosabban elbájolta ıt a szabadságom. Nagyon el voltam alélva az egésztıl. Az unokaöcsém gyakran aludt nálunk. húzogattuk egymásét is. hogy jó tanuló létemre is barátkoztam rossz tanulókkal. Végig én voltam a kezdeményezı. pontosabban az anyám rám fordíthatta az összes figyelmét és energiáját. Vagy teljesen azonosulnak vele.Nem. kézfogós-szerelmesen. hogy ha szeretem. ha tehettük. biztosan nem lehetett volna így. () aztán. Szakítottunk anélkül. Meg is történt. hogy milyen jó. hogy nem tudják megcsalni. hogy ezeket a fiúkat valami különösen erıs viszony főzi az anyjukhoz. De annak sem szabad kiderülnie. vagy annyira szerelmesek bele. Mi az anyámmal gyakorlatilag egy házaspár voltunk.aki a koromhoz képest fejlett voltam testileg folytattam ıket egy osztálytársammal. Igazából nem volt semmiféle bőntudatunk. ahogy azt az jnyjuk tette. Én tudtam ugyan a homoszexuális kifejezés jelentését. hogy menjünk ki a vasútállomásra. de sokkal többet tudott az egészrıl. Fel akarta velem fedezni a szexet. hogy csókolózni fogok a tizenhatodik születésnapomig. már nem érdekelt ez a fiú. vagy legalábbis nem idézett elı vál- 35 . Miközben rejtegettem egy pornóújságot. És már elmúltam tizennyolc. hogy megdugtam volna. úgyhogy valószínőleg jócskán irányított ı is. akivel végül elvesztettem. de jártam két lánnyal is. Az elsı szexuális. Aztán elvittek katonának. de nem lett belıle dugás. Én kérdezni se mertem. hogy máshol fogok továbbtanulni. nem viszonoztam. ami akkor. szex is volt. amit az a volt csajom küldött. és hadd szopjon le. anélkül persze. de nem foglalkoztatott ez sem. én negyedikes. mindenféle alternatív zenekarok szövegeit fordítgattam németre. eléggé zavarban voltam. és szerintem az lehetett benne. és a perverziókról. aki nyolcadikban abbahagyja a dolgot. De én voltam az is. és ezzel valahogy felszedtem egy harmincas doktornıt. megfogta a farkamat is. mondjuk gyakorlatilag nem hatoltunk egymásba. Miután elmentem. mit jelent élményem tíz éves korom körül lehetett. hogy nem v/abad kiderülnie. leállította ezeket a közös játékokat. rájövök magamtól. nagyon rosszul éreztem magam a nıtıl. egy ágyban velem.-A szerelmi élei párhuzamosan haladt a szexuális tapasztalással? . mert olyan tapasztalt test volt. mert számomra a szex eddig terjedt. ha az ember húzogatja a fütyijét. Onnantól két évig. Szóval ez a fiú. Vele csókolózás is. kérdezgette például szopásnál. amikor valóban elkezdett szexuálisan érni. hogyan jobb. aktív fél.ni. Én viszont . Annyiban renitensnek számítottam általánosban. ha az ember dohányzik. annyi a különbség. neki voltak mindenféle kalandjai. ott volt a tizenkét éves lánya. egyben homoszexuális — bár ennek a fogalomnak akkor természetesen nem volt értelme. annyit tudtunk. de azért leveleztünk. valami olyasmi miatt. İvele e gészen messzire eljutottunk. aki akkor volt elsıs. hogy ezt az osztálytársak elıl is titkolni kell. egyszer belecsókolt a nyakamba. annyira nem voltam magamnál. elhívott magához ebédelni. A gimiben megesküdtem magamnak. fıleg a plátói cucc ment. Ráadásul az anyám ágyán. még az utolsó tanítási napon is könyörgött valósággal. amikor összejöttem egy lánnyal. Aztán hogy a tizennyolcadikig. ha az apám is velünk 34 v. hogy az ejakulációig eljutottunk volna. legalábbis ösztön-szinten. otthon voltak orvosi könyveink. még a katonaság elıtt dolgoztam az NDK-ban egy kórházban.

de nem is nagyon fájlalt. és felállt tıle. vittem magammal egy üveg unikumot a feszültség oldására. hogy ne nyomasszon már tovább. Reggel hétkor volt a találkozó a McDonald's elıtt. És egy idı után nyilvánvaló volt. amit én nagyon keményem csináltam néhány évig. hogy ez nem mehet így tovább. hogy nem megy. hol vagyok. hanem attól. A sírás határán voltam. hogy alapvetıen én vagyok a passzív fél. tehát kipróbáljam olyan fiúval is. másrészt ettıl való félelmemben még hamarabb mentem el. volt akivel többször is. ha kényszerbıl csinálja az ember. Akkor kaptam a farkam tövébe egy injekciót. nem tudtam aludni semmit. Közben általánosban végig lányokba voltam szerelmes. néha jelenet. lettek barátnıim. de nem azokat. én buzi vagyok. Egyszer például kitaláltam. miközben szabályosan remegett. általában hanyagoltuk a szex hagyományos formáját. Napi rituálé lett abból. Vertem inkább a faszomat. hogy a szerelmeimmel barátkozom. ami lehet. akkor rájöttem. aki nem csak az én kezdeményezésemre sodródott bele a dologba. Ezután a szexuális nyomor évei következtek. végig fingott egyébként. egy komolyabb ivászat után pedig bepróbálkoztam a barátaimnál. Elkezdtem hirdetésekre válaszolni. aztán egy napon arra ébredtem. gimnázium alatt és az egyetem elsı éveiben nem voltak említésre érdemes szexuális élményeim. rájöttem. Miközben mindent százszor kellett felvenni. A lányokkal viszont nem volt jó igazán a szex. de mindig a lelkemre kötötték. akkor ezt vállalni kell. másokkal nagyritkán lefekszem. ez valami szerep. hogy buzi vagyok. Ez néha sikerült. hogy sohasem lesz vége. mintha a vénámon keresztül egyenesen a farkamba pumpálnám az anyagot. voltak barátnıim is.ságot. hogy jöjjenek értem. Ilyenkor a prosztatád tulajdonképpen szexuális szervvé alakul át. aztán egy horao-pornó moziba is elmentem. mert fogalmam nincs róla. mert mondjuk jelenet közben a rendezı elfin-gotta magát. elég nyomorult érzés. de ugyanúgy érzéketlen maradt. hullarészegen természetesen. akibe szerelmes voltam. Mondtam. azt gondolták. az el is fogyott mire kiértünk Vecsésre. Aztán egy idı múlva elkezdıdött a drogozás. Találkozás újpesten a negyvenes nejlonszatyros csávóval. Ami meg is történt. ami felállni sem akar nagyon. de nem ez volt a jellemzı. amit ı nem értett ugyan. akinek a lakótelepi garzonjában egy ágy van meg egy tévé. meg egy Berlinben élı teljesen szétcsúszott csávó volt a másik két szereplı. de csak jóval késıbb lett normális szerelmi és szexuális életem. hogy a szerelmemnek nagyon gyorsan a legbizalmasabb barátja lettem. de tulajdonképpen nem hitt nekem senki. Korábban sem voltam igazából biszexuális. ami gyakorlatilag azonnal felállt. amit bele kellett masszírozni. Egyrészt nagyon hamar elmentem. hogy nem fogok tudni elélvezni. hanem életforma. ami. Innentıl gyakorlatilag párhuzamosan futott a fiúzás és a nızés. A csávó a pénzének a háromnegyedét ott helyben elköltötte serkentıkre meg extasi-ra. és pár óra múlva már kifejezetten fáj. kifejezetten azért. bár kollégiumban laktam. és rendre elkövettem azt az alaphibát. 37 . Volt ellenkezı elıjelő élményem is. Vettem pornóújságokat. azt a kokaintól lehet a legjobban. Ezek egyébként egy idı múlva a forgatás szüneteiben is dugtak. hogy közben vagy utána kivernek. De voltak persze jobb élmények is. Na akkor spricc. onnantól már értelme sem lett volna bevallani a dolgot. hogy a barátaimat sem tudom felhívni. felmentünk hozzá. de innentıl kezdve igazából autoszexuális lettem. de ezek a kapcsolatok szexuális szempontból mindig nagyon féloldalasak voltak. hogy ne beszéljek róla senkinek. Addigra már kiderült. Ez is ment egy ideig. valami elhagyott gyárba. Azért elvesztettem a szüzességemet. és továbbra is lefeküdtem lányokkal is. hogy pornósztár leszek. Folytattam azt a korábban elkezdett gyakorlatot. Aztán leálltam az anyagról. hogy alapvetıen szexuális természető volt. Na órákig tartott ez a kedélyesen bunkó sztorizgatás. Össze is jöttem egy fiúval. Az egyetemen a barátaimnak már mondtam viccesen. abbahagyni pedig még kevésbé. hogy ez nem munka. de minden másban is megnyilvánult. Szóval egyre mélyebbre sodródtam egy válságba. nekem persze lehetetlenség volt elél36 veznem. hanem hogy az istennek se tudok elmenni. azt mondta. meg is dugtam egy-két lányt. ami olyan volt. Gyakorlatilag persze nem ettıl élvezel el. csak hogy valamennyire mőködı embernek érezzem magam. fıleg tripeztem és szpídeztem. hogy egyedül betépve verem a farkam. hogy felszedjenek. Egy dunaújvárosi háziasszony. úgy látszott.

a másik néni profi volt.ja ez csak ennyi. hogy mégse menjen kárba az az ötezres.hát már a farkam sem akar felállni. a kisunokája pedig mennyire fog örülni a pénznek. de innen hova tovább? . amint a fiúból férfi lesz. de még szoláriumra sincs ideje. adtak neki egy fél extasit. nemhogy teniszre. Csak az egyik néni még ideges volt. marén is. hónapokba tellett. amikor a fehér bır volt divatban. ma szőznek lenni ciki. mondván. Eddig az volt a cél. Na mindegy. Erre a rendezı elıvette a farkát. A vágy tárgya elveszti titokzatosságát. Nemcsak mindenki. mert most elıször csinál ilyet. Mondtam. hogy az origót érjem el. Egykor érintetlennek lenni erény volt. úgyse tudja meg senki. CSAK Á T A L A K U L Volt idı. szintén szereplık. Ujjongás és kiábrándulás . hogy mindegy. az fejezte ki az elıkelıséget. aki naphosszat a hivatalban ül. Közben megjött egy hatvan fölötti bácsika két hasonló korú nénikével. Jó akkor ötezer levonás. NEM VESZ EL. aztán fordult a kocka: fehérbırő az. és kiverte ı. nap barnította csak a mezei munkás volt. míg feldolgoztam ezt a dolgot.

PEER K RISZTIÁN AUGUSZTUS Borokon veszekedtünk. . Csiklandó kicsi kígyók egész testemrıl a víz. Melegedtıl fulladozom. Találka a testem: a kı hidege a tej hidegével. választani képtelen: én mindet akartam. értettem az eladó nyelvén. steril fényével a hőtı visszahelyez végképp. ott kettesben sohasem felébredek melléd. közelünkben tudtam a tengert. A hőtı hangja a tenger. A környezet mediterrán. Evilági.

mintha semmi se lenne ennél természetesebb. Mindegy lenne. mikor lehettem volna végre (már azt meséltem. hogy vagyok): férfi . burkolt. amiéit. . Megjósolható volt. de. hogy nem akarhatom azt (ezt) igazán. Pontosan így az elfeledendı. Mai ésszel: félelem attól. Pedig a libabırös kicsi test elárvulva a másik takargatása által se szép. mintha úgy tehetnél.de néni. nem válik a terv be: hogy bizonyítsa: valódi. de csillapíthatatlan károkozó várakozás. se férfias. ha tovább magamban folytatom. ezt majd mai ésszel rosszabb lesz felidézni mint azt. Átadtam a bőntudatot. ízlelgesse utólag. és amitıl ezután már felni fogok. Pont amitıl félnem lehetett. értelmet nyer mozgás. belegabalyodtam. Pedig de. a szobából hallom szuszogásod. ma meg már annyira mindegy. úgy tenni. akkori ésszel akkora baj. Altattam magainat. mint egy isten. magamról megíeledkezıben felébreszt. megbocsátás. se gyermeki: lemeztclenedésben kiszenvedett. (Szó sem volt szerelemrıl. Nıi ösztön. hogy ott vakaródzóm. teljesítsen.Ébren. ha újra. Mentem az alvéi idegen mellıl ki a konyhába. de. felre-félig éjszakán.) Gondosan kiválasztott zenére töksötétben hullámmozgó élményanyag helyett az ok közös keresése a fényben. Ritmusa változik. Mentegetıztem. Végezni magammal a csöndben még annyi idıbe se tellett: megfojtson a csönd. Ezután szerelemmel.

aminek a végén már azt gondoltam. de olyan tág volt a puncija. Újdonság a szexben talán annyi volt. és azokat a pózokat szerettem. sokáIK azt hittem. hogy borzalom. ı nyilván sok mindenre tanított. Néztünk könyveket. Közvetlen ezután az elsı után lett egy jóval idısebb barátnım. ahol rz a veszély kisebb. mint a másiknak. Ot nem a szex miatt hagytam ott. 45 . de nem tıle. Ma már ettıl se félek.Akivel elvesztettem a szüzességemet. kötözzem le. Sokáig féltem a korai magömléstıl. elıször még a szimpla dugás is rettenetesen nehezen ment. Persze bıven nem próbáltunk ki mindent. inert ı se tudott semmit az elején. amitıl nagyon idegenkedtem volna. hogy egyik lánynak annyival szebb a puncija. néha sikerült elélveznie is. Ebbıl egy elég hosszú kapcsolat lett. annak én voltam az elsı csávója. hogy mindent megtanultam. de ez is az utolsó kapcsolatomnak köszönhetı. nincs nagy különbség. vagy ı engem stb. A barátnıim soha nem vetettek fel olyasmit. próbálgattuk a pózokat.

akkor nem tudtam. és akkor én engedelmesen kihúztam. és egy-egy. mert attól féltem. akivel három éven keresztül szórakoztattuk egymást. De általában nem beszélek kúrás közben. amíg sikerült. hogy akkor hozzon össze vele. ha baszás elıtt kiverem. Akárhányszor bedugtam. Meg a házibulik. hogy maradhate. hogy abba kell hagyni. aztán mind a ketten dugunk. Én az átlagnál jobban szeretem. hogy még nem dughatom be. rögtön beindult a szüzesség-elvesztéseproject is. Én szívesebben nézek puncikat. Ott sok minden összejöhetett. Régebben kifejezetten jobban szerettem. hajtott a kíváncsiság. illetve kérdezték. Az volt a projekt. Nem mintha ma nem maszturbálnék. hogy tényleg megy és belegondoltam. Talán attól volt ez a prae-cox-para. hogy nenenenene. érdeklıdés. Jártam egy lánnyal. akkor úgy a jó. Biztos a keresztény kultúra. hogy ne elégüljek ki olyan hamar. hogy nem ez a frankó. ki lehet pipálni. akiket még nem basztam meg. nem tudom. De akkor ez az életemben is így volt. ı meg megkérdezett engem. közben megjött a nıvére. pettingeltünk a buliban. mire én mondtam neki. lementem és ünnepeltettem magam. miért. ha sokat voltam már így. Kisebb koromban kifejezetten jónak tartottam. hogy majd annak is eljön az ideje. Nagyon változó. ciciket. ha mindenféle problémáim lettek volna. Egyik lánnyal ez. İk már korábban voltak együtt sítáborban. hogy ugrál rajtam a csaj. de végül is benn volt a lukban. Tulajdonképpen közben be is voltam valamennyire szarva attól. Amint a baszás vonzó. vagyis olyan ötödikes korom körül. nem fog annyi idı alatt kielégülni a csaj. hogy nem. hogy nem az elfecsérelt mag miatt. úgy kommunikáltam. mint ismeretlenekre. és mondtam. Addig petting és szopatás. kommunikáció. hogy jobban szeretnéd. felnıttes dolog lett a számomra. vannak más ugyanolyan fontos dolgok is.mint a korábbi csajaimat. és egy szó nélkül elment mellettünk. és amikor a haveromék elindultak. Ma már bele tudom élni magam a helyzetbe. mit szeretnék. hogy találkozzunk este az akkori törzshelyemen. és a haverom mondta. Legtöbbször más emberek faszát. mint korábban. hogy akkor hagyjuk abba. Volt egy nyári petting-partnerem. Tudom. akkor kivertem arra is. színjózanon egyébként. amennyi alatt én elmegyek. én kinyalom. És tuti. láttam az egészet kívülrıl. Régebben nagyon gyakran láttam magam kívülrıl közben. hogy még neki se és neki se és neki se. Legtöbbször valamilyen szituációt képzelek el. hogy megdézsmáljuk a pia-készletet. ha leszopnak. hogy kisebb koromban nagyon sokat maszturbáltam. és a kompromisszumos leszopást is nagyon bírtam. de nagyon béna volt. A bedugás tizenöt éves koromban történt: egy osztálytársamnak volt egy tizennyolc éves csaja. hogy ez a csaj irdatlan nagy kurva. Nincsenek preferált pozitúráim. Amikor lett pornóadóm. Meg azért más látni. mert vannak. Inkább ismerısökre gondolok. és maximum az frusztrált. Nem tudom miért. inkább mégse. elutaztak a szüleim. vagy kivernek. A szopás is szuper. de mindig csak olyanokra. hogy megvolt. de nem voltak. hogy rossz érzésem lesz az ona-nizáció miatt. mert egyszerre szürreálisnak láttam. Tudtam azért. hogy baszás közben lekonyult. és feljöttek hozzánk a csaj tizenkilenc éves barátnıjével. Aztán egy idı múlva felálltam. amikor nincs csajom. de abba hamar beleun az ember. de azért nagyon kényes. hogy miket fantáziálok ilyenkor. akinek a szobájában csináltuk. de azért még várnom kellett négy évet. Van. a csaj elkezdte. csak végigmért. és hívták a csajt is. mint a dugást. és nem az a fújjolni való valami. mi viszont igen. Egyszerően nem tetszik. az van a középpontban. nem voltam ráhangolódva a szexre. mind a ketten elıször. De tudtam. amit ott mutatnak. hogy megy-e. akik annyira rosszul szopnak. inkább csak jelzem. Fölhívtam mindenkit. és más benne lenni. Történt már olyan is velem. akkor mondtam. az ember öt perccel késıbb is meg tud baszni egy nıt. míg ha leszop. lehet hogy azért. de nagyon hülyén éreztük magunkat. Legtöbbször talán hátulról dugtam. İk végül nem is dugtak. 46 47 . a másikkal az.

A szüzességemet nagyon késın vesztettem el. Legalábbis a mai statisztikák szerint késın. Elıször harmadikos gimnazista koromban hatoltam nıbe. De elıtte már voltam lány által kielégítve. Leszopva. Hetedikes általánosban. Nem én forszíroztam. Egyszeri alkalom volt, azután minden maradt a régiben. Én nagyon szerelmes voltam a lányba, de ı nem volt belém. Aztán, mikor ténylegesen elveszítettem a szüzességemet, akkor indult be a szexuális vágy, akkor mindenkit megkúrtam volna, és sok lányt el is kaptam. Valahogy minden olyan természetesen alakult, volt egy lakásom, ahová a lányok szerettek feljárni, nekem sem voltak gátlásaim vagy félelmeim. Az elsı alkalommal tulajdonképpen félig-meddig meg lettem erıszakolva. Én nem akartam, annyira nem tetszett az a lány, de ı iszonyú durván fogdosott, és egy idı után természetesen nem tudtam ellenállni. És csak azután mondtam el neki, hogy szőz vagyok, illetve voltam, miután megtörtént. O meg azt válaszolta, amit ilyenkor kell, hogy neki meg a második. Abban a korban olyanok a lányok, hogy akinek nem az elsı, annak a második. így visszagondolva eszméletlen állapot volt, annyira elönti az agyadat a flash, hogy nem is emlékszel rá késıbb. Utána még nagyon sokáig nem lappadt le a faszom. Meg is kúrtam még egyszer. Valószínőleg nem tartott túl sokáig. Pár perc. Akkoriban sok szőz lánnyal akadt dolgom. Volt, amelyik nagyon szők volt, ezért nem volt igazán kellemes benne lenni, volt, akirıl magam sem gondoltam volna addig, míg meg nem láttam a vért. Egyáltalán nem fájt neki, tág volt és lucskos. A késıbbi feleségem is szőz volt, azt tudtam, mielıtt lefeküdtünk, láttam rajta és rákérdeztem. De ha a szexuális viselkedés szempontjából kérdezed, persze, hogy más egy szőz lány, de csak annyira, amennyire te is más vagy, míg nem dugtál.

ben nincsenek ilyen éles határok. Az, hogy épp a farkammal hatoltam egy nıbe, és nem az ujjaimmal, vagy hogy a gumiba mentem el és nem a szájába, nekem nem jelentett túl sokat. Ha olyan nagyon jó lett volna, biztos szívesebben emlékeznék vissza rá, de nem volt egy felejthetetlen élmény, nyilván a gyakorlatlanságom miatt. Valami olyan érzést hagyott bennem, hogy, na, ezen is túl vagyunk.

Szerintem a szüzesség elvesztése annyira virtuális, még egy lánynál is az, maga a szőzhártya-dolog biológiai véletlen. Csak azokban a kultúrákban van értelme, ahol nincs semmi szex, aztán a lakodalom - egy buli - után kötelezı kúrni. De a mienk48

Tizenöt évesen lekerültem egy nyári táborba, ahol egy nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb tizenhárom éves kislány elég hamar lezavarta ezt a problémát. Én ifivezetı voltam, ı meg táborozó. Nagyon érdekes arcú, életszagú, imádnivaló csaj volt, az állán egy kék folttal, merthogy hegedült. Büszkén is viselte magát, meg mentes is volt minden tini-sallangtól, kicsit úgy nézett ki, mintha a gimnazisták közé egy szakmunkástanuló keveredett volna. Elsı este összejöttünk, de akkor a csókolózás-nál nem jutottunk tovább, aztán a másodikon megtörtént a dolog. Tudtam, hogy az örömszerzés alapja, hogy minél tovább csináld, amit még nem csináltál soha. Emiatt volt bennem egy csomó feszültség, és elızıleg kidolgoztam egy technikát, hogy valami egészen más dologra fogok gondolni, hogy ne menjek el rögtön, ami mőködött is, legalábbis magamhoz és az alkalomhoz képest nagyon soknak tőnt az az öt perc. Egyébként végig ı kezdeményezett, pedig csak utólag árultam el, hogy szőz voltam. Aztán még aznap éjjel kiszöktünk a haverokkal a kocsmába, meghívtam ıket egy pálinkára, és megünnepeltük a nagy eseményt. Nekik egyébként ott voltak a csajaik, és valahogy úgy alakult, hogy mindegyik csaj egyszerre kezdett el men-struálni, és rakosgattuk a véres lepedıket egyik ágyról a másikra, erre például jobban emlékszem, mint magára az aktusra. Nem mintha problémát jelentene lefeküdni egy lánnyal, aki menstruál, csak ha elindul egy vicc, azt végig kell játszani, legfeljebb törünk egy kis borsot az orruk alá. Aztán persze a csaj a tábor után egy héttel otthagyott, ami nagyon fájt akkor, mindenesetre ezután sokkal nagyobb önbizalommal lubickoltam

49

abban az átlag-tini-létben, ahova visszakerültem. Ennek következtében belátható idın belül meglett a következı, és ezzel elindult egy végeérhetetlen sorozat.

A szüzességemet minél elıbb el akartam veszíteni, és erre még a tizenötödik születésnapom elıtt sor is került. Érettségi szünet volt az iskolámban, én egy haverommal lementem Balatonra strandolni, kiszúrtunk két lányt a parton, két évvel idısebbnek hazudtuk magunkat, és elvittük ıket este a diszkóba. Az egyik csaj kifejezett ronda volt, a másik meg ilyen bögyös maca, persze mind a ketten ezt akartuk, de én lettem a szerencsés kiválasztott, tíz perc diszkózás után lementünk a partra, ott feltettem a kérdést, hogy nem fekszünk-e le, a csaj meg azt válaszolta, hogy: de igen. Iszonyúan unatkoztam alatta, nem nagyon éreztem semmit, mert óvszert kellett használni, és csak azt vártam, hogy menjek már el, és legyen vége. Próbáltam trükközni, feszegettem a lábfejemet, rettenetesen koncentráltam, a lány meg nem csinált semmit, csak feküdt a hátán. Nem is találkoztunk soha többet, a nevére sem emlékszem. A haverommal egyébként nem akart lefeküdni a másik csajt, annak a kezébe lett adva a fasz, hogy valami azért történjen, és akkor legalább kiverte. Ez így nagyon macsósan hangzik, fıleg hogy szerelemben terveztem elveszíteni a szüzességemet, de az nem jött össze, én pedig megijedtem, hogy mindenrıl lemaradok.

terdamban voltam egy haverommal, egész nap a vöröslámpás negyedben csurgattuk a nyálunkat, aztán nagy nehezen elhatároztam magam. A haverommal megbeszéltük, hogy másfél óra múlva találkozunk, én meg elkezdtem keresni a megfelelı csajt, közben végig a faszomat markolásztam a zsebemen keresztül, hogy majd biztosan álljon. Kábé ötvenszer elmentem a kirakat elıtt (tudod, ott a csajok az ablakban állnak egy szál bugyiban), közben volt kuncsaftja is, aztán nagy nehezen rászántam magam. Nagyon nevetséges helyzet volt, ahogy behúzta a függönyt, elkezdtem levenni a nadrágom, akkor mondta, hogy elıre kell fizetni, guberáltam a bokámig letolt gatyámban. Aztán alig állt föl, pontosabban ahogy feladta rám az óvszert, megint lekonyult, egyáltalán nem élveztem, nem tudtam magam beleélni abba, hogy én most baszok, és iszonyúan idegesített, hogy ı úgy tett, mintha élvezné, nyögdécselt meg minden. A pornófilmekben is a hang a leghiteltelenebb. Na ezután eltelt két év, mire igaziból lefeküdtem egy nıvel. Ezt a dolgot a kurvával viszont még nem meséltem el senkinek, nem is fogom, iszonyú ciki.

Volt bennem valami kurva-romantika, hogy szegény szerencsétlen kislány úgy is megırzi a tisztaságát, hogy naponta harmincan megdugják, és majd én megmentem, de igazából arról volt szó, hogy a normális csajokkal baromi gátlásos voltam. Viszont a szüzességem iszonyú teher volt, azt hittem, ha majd megszabadulok tıle, akkor egybıl csajozni is megtanulok. Kitőztem magam elé, hogy még a tizennyolcadik születésnapom elıtt meg kell történnie a dolognak. Nyár volt, Amsz50

Volt egy csajom tizenhárom évesen, és próbáltam rávenni, hogy leszopjon, egyszer a szájába is vette egy pillanatra, de nem jött be neki a dolog. Meg volt egy idısebb lány Balatonon, aki abszolút egyértelmően nyúlkált, annak meg nem hagytam, mert féltem, hogy biztos kicsi a farkam. De hogy ez elıtt mi volt, arra nem emlékszem jártam csajokkal, és nyilván volt valami szexuális egy átkarolásban is, vagy egy csókban, akár a faszom is felállhatott, tudtam mit jelent kúrni, de azt is, hogy a kilenc évesek nem kúrnak, de tényleg nem tudom, hogyan jutottam el a kapuig, csak arra, hogy onnantól mi van. Na végül úgy szoptak le, hogy hazajöttem külföldrıl, ettıl én lettem a menı csávó az osztályban, az elsı házibulin leszopott egy lány a gardróbban, megittunk elıtte annyi vodkát, amennyit akkoriban meg tudtunk, nem is emlékszem sem arra, hogy végül a szájába élveztem-e, se arra, hogy elıtte hánytam, vagy utána.
51

De valószínőleg már másnap sem emlékeztem. Ekkoriban volt a gimnáziumban a legendás pontverseny: csókolózás: 1, mellfogás: 3, ujjazás: 5, dugás: 9, szopatás: 10, de amikor odamentem, nagyon sokan leszoptak, és akkor megváltoztatták a szabályt, a szopás lett a 9-es és a dugás a 10-es, a seggbekúrás meg 12. Olyan mintha elkezdıdött volna a teniszmeccs, aztán az egyik versenyzı megváltoztatja a szabályokat. Akkor egy rövid idıre visszavette a vetélytársam a vezetést, de behoztam, akkoriban tök sokat csajoztam, 15 és 17 között. Aztán egyszer beszívtunk, és kitaláltuk, hogy lehugyozás 30, hasra szarás 50, és ha megölöd a pápát, az 1000, de ilyeneket nem csináltam se akkor, se azóta. Szóval a pontverseny adta a keretét az életnek, ami nagyjából az volt, hogy gimnazista házibulik, mindenki rettentıen bebaszik, elıször az évfolyamtársakkal jön össze, mindenki mindenkivel, kivéve, akik nagyon utálták egymást, aztán idegen lányokkal. Mindenki elveszti a szüzességét, én például hullarészegen egy sátorban, bénázás az óvszerrel, tudod, amikor rossz irányba kezded el legördíteni, aztán alig találok be. Na, megvolt ez is. Igazából ez az idıszak zökkenımentes szakasz volt az életemben. Tizenhat évesen beszpídezünk Balatonon, lemegyünk a diszkóba, red bulit iszunk, mert hallottuk, hogy az kell, én meg összejövök a helyi dodzsem-üzemeltetı nıjével, aki mondjuk negyven éves volt legalább, bırszerkóban, elhízva. Na attól megriadtam, nem dugtam meg, pedig nem állt volna semmibıl, bejöttek neki a kisgyerekek. Aztán tizenhét éves koromtól jártam egy csajjal évekig, az alaposan visszavetett a versenyben, mondjuk azért az elsı seggbekuki ezalatt volt, és nem a csajommal. Azért beszélek ilyen neutrálisán errıl az egészrıl, mert ezen a csajomon kívül, nem volt egy kúrás se, amiben érzelmileg igazán érintett lettem volna.

próbálkoznunk, talán a harmadik alkalomra ment be, és akkor kurva büszke voltam. Szexuális természető párám akkoriban nem is volt, érzelmi feszültség annál több, leginkább amiatt, hogy nem tudom igazán megfogni a csajt, mármint hogy soha nem tudtam igazán magaménak, amire ı rá is játszott egyébként. Én viszont fél év után ráuntam erre, és bár továbbra is jártunk, elkezdtem - változó sikerrel - más nıkre is nyomulni. Hozzáteszem, a siker nem csak rajtam múlott, a csajoknál is kérdés volt még, hogy szüzek-e, ezt igyekeztem minél hamarabb tisztázni, csak hogy tudjam, meddig mehetek el. Közben meg a csajommal, aki párhuzamosan szintén csajozott, összefeküdtünk, amikor csak tudtunk. Rendszeres, de kiegyensúlyozatlan nemi életet éltünk. Nem emlékszem már konkrétan, hogy milyen volt az ágyban, viszont rögtön bejött az, ami máig a legérdekesebb, hogy mi van a pinában, mi mire hogyan reagál. Mi jó a csiklónak, egyáltalán hol van, és meddig tart. Kérdezgettem is, de értékelhetı válaszokat csak jóval késıbb kaptam, a csajok sem voltak még teljesen tisztában a saját testükkel.

Másodikban sikerült elvesztenem. Egy nagyon rövid ideig csak a petting ment, aztán lett egy csajom, rettentı problémás csaj, miközben velem összejött, volt egy tíz évvel idısebb csaja, merthogy biszexuális volt. İ is szőz volt, tehát sokat kellett
52

Nık között nıttem fel, felváltva nevelt a nagyanyám az anyám és a nagynénéim, akik akkor még gyönyörőek voltak. Ebbıl fakad szerintem, hogy igazán jól, felszabadultan nıkkel érzem magam, velük jobban tudok kommunikálni, mint a férfiakkal, holott, rengeteg barátom volt és van. Óvodában lementek ezek a klasszikus történetek, amilyenekrıl gyakorlatilag mindenkitıl hallottam már: bokor, muti, mid van, csak ha te is, de elıbb te, stb. Aztán ez az iskolában megszőnik, az ottani fegyelem nagyon más, ott a fiúk meg a lányok már kettéoszlanak, és copfhúzással meg gáncsolással mutatod ki a tetszésedet. Akkoriban kezdıdött egy nagyon erıs fiúbarátság az életemben, ami olyannyira erıs volt, hogy a tanító nénik figyelmeztették a szüleinket, mert szerintük több volt ez, mint barátság, persze nem. Neki orvosok voltak a szülei, nagyon jó kis könyveik voltak, mindent meg lehetett tudni azokból. Nyáron meg kicsaptak minket egy tanyára, ahol egy ottani kislányt bevonva ját53

Lüktetve állt a farkam. Azt a csajt aztán megkúrta a fél tanári kar. Már elég hosszú ideje egy hosszabb. és egyre inkább a szexualitás grállovagjának gondoltam magam. Iszonyatos botrány volt másnap. Közben tizenkét évesen megnéztem nyolcvanszor a Mély Torok címő filmet. Próbáltam persze csiszolni ezen. pedig akkoriban az már mőködött. mire megszereztem magamnak az elsı csajt. de az abból állt. rám meg úgy tekintettek. de addig nem is láttam többször. a szüleink is barátok voltak. de a másik kettıt elég durva játékokba vittük bele. de én voltam az elsı. Gimnáziumban aztán kialakult az a fura helyzet. Harmadnap viszont elutaztunk Hollandiába. elélveztem. mindent ki akartam próbálni. hogy én sem tudom. A legkisebb rögtön elaludt. hogy amikor visszamegyek. meg az elhízott német üzletemberek után egy szőz fiúval foglalkozni. nem egyszer mentem úgy iskolába. Elég sokáig szexuális értelemben csak ez mőködött. néhányan hiányos öltözetben. és még meg is dugtam kétszer. Én szerintem nem élveztem el. Ez elég sokáig ellenreakciókat szült nálam. mert a szülık nem tudták eldönteni a kislányok boldog beszámolója alapján. hogy miközben szellemileg inkább koraérett voltam. miközben a lányok már persze nık voltak. a kezükkel mondjuk. jártam ugyan lányokkal. Valószínőleg inkább csak ráfekvés és dörgölés történt. aki Bécsben élt. büszke is voltam erre. hogy itt mirıl van szó. mint egy kisfiú. több órás szeretkezés alatt egyszer megyek csak el. de azt már én szereztem. a végén. de valamiért még ki sem vertem magamnak. aztán a masszázs alatt még egyszer. elvitt egy thai masszázsszalonba és tízezer schillingért megrendelte nekem a full-extrás szolgáltatást. Az az igazság. hogy mőködik a valóságban. aki megpróbál minél többet kihozni egy nıbıl. hogy kézen fogva nézzük a holdat. mint egy öcsikére. mi tizenkét-tizenhárom évesek lehettünk. A csajt fel is próbálta elıtte. Volt egy régi barátnım. Ekkor az apám. amit apám hozott haza Amerikából. aki azon igyekszik. de nagyjából így ment a dolog tizenhat éves koromig. Aztán szépen elindult a dolog a maga természetes útján. lassanként levetkıztem a gátlásaimat. mindenesetre eltöltöttem másfél kibaszott jó órát egy nagyon penge kiscsajjal. hogy szanaszét hevertek az emberek. szóval szigorú gyerek voltam. aki valahogy tabu volt. Abszolút nem ez az unott arcú rágózgató csaj volt. hogy minél hamarabb letudja a melót. ık kilenc-tíz. Bele is szerettem természetesen. mi is nagyon régen ismertük egymást. persze azért eltelt egy darab idı rejszolgatással. még ha nem is meséltem senkinek. De ki is nyaltam egyébként. hogy ide nekem az oroszlánt is. aminek nem örültem. legyen mit adnom. meg fel is világosította. Egy lopott hitelkártyával egyébként. Az iskolába aztán már úgy mentem vissza.szıttünk orvososdit a padláson. Na mindegy. Már amikor lemosdatott. Ráadásul a mi nappalinkban próbált a nyolcvanas évek alternatív zenekarainak a fele. mert állandóan a csajok jártak az eszemben. úgy néztem ki. Náluk történt. . mert 54 neki is felüdülés lehetett a japán. másnap mentünk neki ajándékot venni. meg a kislányok rávétele. hogy cserébe ık is foglalkozzanak velem. aztán leszopott. miközben otthon folyamatosan vertem. mert innentıl tiltották tılünk. meg persze a puncikákkal való mindenféle foglalatoskodás. hogy effektív dugtunk-e. a csaj reakcióiból úgyis mindenki levette. Az egyiket egyébként elvettem feleségül tíz év múlva. hogy egyszer ott aludt három másik kislány. aki egyrészt nagyon kedves volt. nem tudtam szexig eljuttatni a dolgokat.

rendre beszámoltak arról. Egyfelıl melegágya a teljesítménykényszernek. akik részesültek egyáltalán valamiféle szülıi felvilágosításban. aki . azaz általában kielégítıbb egy olyan partner. mint elsıre hinnénk. az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint a férfiaknak ötvenhárom százaléka gondolja úgy. hogy a kislánynak jó legyen.a másikat igyekszik mindenáron kielégíteni.lemondva arról. hogy neki igazán jó legyen . kisfiam. hogy a saját élvezet forrása a másik élvezetében van. hogy a szexuális együttlét során a partner orgazmusa fontosabb az övénél. aki örömét leli az együttlétben. No persze nem a szexuális önzést szeretném most ideológiailag megalapozni. pusztán arra mutatnék rá.és ez afontosabb megfeledkezik arról a tapasztalati tényrıl. míg a nıknél ugyanez az arány har57 . másfelıl . Egy kilencvenes évekbeli. hogy útravalóul többek közt a következı tanácsot kapták: „Az a legfontosabb. mint az. hogy apai vagy anyai részrıl hangzik-e el -gyakran épp a visszájára fordul. A G O N D O L A T MINT Azon interjúalanyaim.G Y O R S A B B A N . hogy önzés és odaadás bonyolultabb viszonyban van egymással." Ejótanács azonban -függetlenül attól.

. más férfiak élnek a gyanúperrel.ahogy szereti. ám arról. objektív bizonyosságot. aki feltétlen bizonyosságra tör? K E M É N Y I STVÁN ROSSZ HÁZASSÁG Mellılem lassan ellebennek. De honnan tudhatnánk. kipirult fülcimpák. De lehet-e jó szeretı az. Nem tudom. Az elsı szerint minden ilyesfajta színészi alakítás a szexuális harmóniát romboló bőn. akik velem együtt könyököltek. ık a partner iránti feltétlen bizalom magabiztos hívei. sértés a férfira nézve. hogy jó szeretı legyen. A másik álláspont szerint az esetek bizonyos hányadában úgyis minden nı színlel. . vagy csak megjátssza ezt a kedvünkért? E kérdésben két radikálisan különbözı álláspont létezik. pontosan hol. s ha van is.mincnégy százalék. ha ez jólesik neki. ezért ezt mintegy adottnak veszik. Ennek persze oka lehet. a karrierje is. hogy minden szülıi jótanács ellenére a férfiak lényegesen nagyobb biztonsággal elégülnek ki. de nem tudok. Objektívjei márpedig nincs. gyöngyözı orrnyergek után kutatnak. objektív jelek. A férfiak egy részének fejében meg sem fordul a fenti kérdés. Egy éve nem voltam másik emberre] együtt. de a korlátban egy kígyó belsı szervei vannak. hát színleljen. amire valójában semmi szükség. összeránduló és elernyedı izmok. sóhajok. sohasem szerezhet megcáfolhatatlan. hogy ott és jól kapcsolgatom-e. Egyetlen tárgyon múlik az egész. hogy valóban jó szeretı. némely férfi hajlamos az aktus után tíz másodperccel feltenni a kérdést: „Te is elmentél?" Ki tudna nekik nemet mondani? A férfias férfi önképének legfontosabb eleme az. nem elég. hogy cg}> nı valóban elélvezett-e. Ennek ellenére itt hagynék mindent.

idegen nık. Érdekes módon engem az óvszer is felgyorsít. Tudod . ez igazából a csajnak sem élvezet. Ha nagyon a szívemen viselem. akkor nagyon jó. mert neki is rossz így velem. amit máig nem ismertem ki. huszonnégy órával korábban kiverem. ez a nagyon korán felismert praecox probléma. Ami szerintem kisebb. elég nagy a valószínősége. hogy a szex. nincs olyan. de tapasztalataim szerint. 61 . de ez nem izgat.Most egy vendégséget készítünk elı. van az a duma. akarata szerint. bár ennek több faktora van. és tudom tartani belassulással. Dulakodás. be tudom állítani magam az optimumra. de ha egy hete nem voltam nıvel. de ha nem jó. mint az átlag. az is stimulálja a farkamat. nem kardinális. hogy egy dugás jó legyen. olyan mint a pizza: hajó. hogy túl korán elmegyek. Egyetlen párám van. hiszen ı is férfi. iszonyú sértések. ami minden amerikai pizzázóban ki van írva. hogy valakinek ötszörösére nı a fasza. Szerintem a vérfaszúság is csak legenda. akkor is jó.

mint a saját sorstragédiáját. Meg hogy felfedezzem a puncit a fütyimmel. de nem érdekelt annyira. Ettıl természetcsen a szeretkezési technikám is megváltozott. és megmutatja. és ezzel kirobbantotta az úgynevezett szexuális forradalmat. Nem az lett az elsıdleges cél. de kérdés. felöltözöm.mennyire más. hanem hogy minél hosszabban tartó élvezet legyen. zonytalankodás. amikor egy lány rendesen élvez. Azért csinál valamit. ha vele maradok talán rá se jövök. hogy mennyire elégül ki. mert szeretné. maga is szőz volt. rengeteg úgymond külön törıdéssel. de szerencsére van egy lányismerısöm. minden szegletébe behatoljak. vagy azért. hogy miután én elmentem. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. akit a farkammal is ki tudok elégíteni. nem is a nıket szabadította fel igazán. de nem erıltetem mindenáron. Alapszinten persze az a jó nekem is. amelyik „felfedezte" a csikló létezését.Olyan még nem fordult elı velem. hogy a nınek mi a jó. hogy én is azt csináljam. hogy minél gyorsabban kielégüljek. meg hogy a nıjével . hogy honnan tudjam pontosan. ıt idırıl-idıre felkeresem. hátat fordítok neki. Egyébként az a szociológiai tanulmány. sikongat. ennek ellenére jó volt vele dugni. Viszont az csak néhány éve foglalkoztat igazán. Pontosabban a vége felé már egyáltalán nem kívántam a kúrást. hanem megfelelı pozitúra esetében akár a szeméremcsontoddal is. Pontosabban kiszopjon. ez nyilván nem tesz jót az ember önbizalmának. Inkább az a probléma. Volt olyan csajom. csak azt. mennyire utálom a gumit. hajó neki. hogy csak nagyon nehezen. ezen például mindig sokat agyaltam. és kábé azt gondoltam: ha nem. nem csináltam belıle drámát. Voltak ugyan eleinte praecox problémáim. hogy ı kielégült-e. lefeküdt például elıttem egy akkori haverommal. elélvezek. ha ı élvez. hogy egy csajt egyáltalán ne tudtam volna kielégíteni. az nagyon más érzés. mintha hüvelyi lenne. a csaj viszont egy idı után nagyon is csinált. de most visszagondolva biztosan nem.merthogy biszex volt az istenadta . Az a csaj. de az meg nem megy minden csajjal. és olyankor megnyugtatom magam. Ilyen még hosszú párkapcsolatban is elıfordult velem. ha nem is probléma a kezdetektıl. Igazából ezen is a beszéd segít. aki szinte csak orálisan tudott kielégülni. mert azt hiszi. mármint a szex közbeni beszéd. Sajnáltam. Persze azért idıvel csökken szexuális kommunikáció körüli bi62 Volt már olyan persze. de nem engedte magát csak seggbe kúrni. Azért a megszakításos mód63 . hogy kielégítsem a partnerem. fıleg ha új nıvel akad dolgom. és az már majdnem olyan. olyan viszont nem egyszer. akik azt hihették addig. hogy a klitorális orgazmus valami másodrendő dolog. hogy elment. meg minden. így mőködött ez a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. hogy leszopjon. én legalábbis nem erre hajtottam. Az akkor nem foglalkoztatott. Az igazi rejtély. Az elsı csajom folyamatosan szívatott ezzel. pedig nagyon durva csaj. úgy élte meg a dolgot. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. egyszerően másképp kezdtem viszonyulni a puncihoz. hogy nekem az a jó. hogy: na akkor most te jösz. akivel elvesztettem a szüzességemet. tulajdonképpen véletlenül. ott nyilván valamiféle gyakorlatiasságba fordul a dolog. Nekem meg azt nem engedte. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. vagy kötelességként élem meg ezt. reménytelenségének bizonyítékát. ha kielégült is. hát nem. Meg arra se. De most sem feladatként. hogy hüvelyi orgazmus csak nagyon kevésszer szerepelt a praxisomban. A nı kielégítése viszont. hogy a hiba nem az én készülékemben van. İvele végig óvszerben kúrtunk. veszek egy mély levegıt. az fokozza az én élvezetemet is. hogy a csaj nem elégült ki. de azért nem ez volt a jellemzı. milyen az. igaz ez a téma egyáltalán nem foglalkoztat. Másrészt meg klitorális orgazmust sem csak a nyelveddel vagy a kezeddel tudsz elıidézni. korábban. Az az igazság. hanem a férfiakat. megmosakszom. vagyis hogy mibıl tudom.

satöbbi. amikor a legjobb. akkor nála mikor? Amikor elfárad. hogy meddig tarthatod benne a farkadat. ha figyelned kell magadra vagy a másikra szex közben? . akkor el fogom veszíteni. végül is három éves kapcsolat lett a dologból. akivel vagyok. összesen négy csajjal voltam. és ha nem teljesítekjól. Volt sajnos olyan csaj is. Az nagyon szar dolog volt. elég viharosan egyébként. ráadásul a csaj. kalapáccsal se lehessen eltörni. amikor elélvezek.Aztán tizennyolc éves koromban berobbant egy lány az életembe. Én fel is álltam egy hónap múlva. el kell kezdened arra figyelni. az elsı orgazmusáig egy másfél órás kúrás után jutott el. hogy ha úgy jön ki a lépés. Az a fontos. hogy megszakad a kölcsönösség: nálam akkor van vége a szexnek. meg együttélés. elvileg ı is. akkor eldobhassam az agyamat. mert még túl fiatalok voltunk. hanem. vagy megunja? Vagy a partnere unja meg és inkább elélvez? A nagy szerelmemmel elég hamar eljutottunk odáig. Elég valószínőnek látszik. hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka. én kifejezetten olyan pasi vagyok. • 65 . hogy nem fogok rekordokat döntögetni ezután sem. . ami számára a legfontosabb volt. hogy az aktusok nyolcvan százaléka kölcsö. mintha el sem vesztettem volna a szüzességemet. és a mi kapcsolatunkban is a szex volt a középpontban. még ki sem hevertem. | ezért rendesen utána is olvastam. és ilyenbıl nincs valami sok. és ez az út mindkettınknekjó. nem én be akármivel. aztán visszamentem. mert rájöttem. és mire igazán olajozottan 64 mentek volna a dolgok. hogy életemben elıször vagyok szerelmes. Nem az a szar benne. a másik kettıvel pedig nem volt túl jó. Fizikailag is elég megterhelı. Szóval az történt. meg abortusz. Ráadásul a dolog a legszerencsétlenebbül alakult. hogy ideális szolgáltató legyek. Úgyhogy. és még összehasonlítási alapja is van. hogy játékos és kommunikatív a szex. hogy meg kell tartani. mit kezdjünk magunkkal az életben. akivel mőködik. ebbıl ketten a barátnıim voltak évekig.Mért baj az. nem állunk le megbeszélni a dolgokat. aki addigra már nagyon sok pasin túl volt. Ekkor szembesültem azzal a problémával. és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. hogy nekem nem megy. mégsem tudtunk abban a dologban találkozni. és gyerekük lesz. a legutóbbi csajomat sikerült teherbe ejtenem. addigra vége is lett az egésznek. és ez nem is köt le külön energiát. . amit elvárt. ami nagyon érzékenyen érintett. odafigyelni rá. nem kell odatenni a kezét. inkább meg kell találnom a következı csajt. hónapokkal késıbb tudtam magamra is odafigyelni. hogy én nem tudok teljesíteni. és általa nekem is kezdett egyre fontosabb lenni. Na és miután vége lett. önuralom. pont egy válság kellıs közepén. pont akkor rontod el a szexet. minden megy a maga útján.szerrel is vannak problémák. Nagyon nehéz volt. hogy a figyelem nagyon más. jött a nagy szerelem. egyszerően azért. aki szereti kényeztetni a másikat. akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba. mert mindkettınket ugyanoda visz. Nem mintha a megszakított közösülés olyan jó lenne. Elıször sportolóként tudtam csak teljesíteni. mint a fagyott kutya lába. akkor mindened azt diktálja. Túl sokat nem tudok mesélni. le is állt néha a merevedésem. mikor kell kitépned belıle. pedig szerelmes vagyok. Mire felgyúrtam magam. ami szerintem már nem a korai magömlés kérdésköre. hogy három év után újra kell kezdenem a dolgokat. mert nem azzal tanultam meg. nem adom oda magam a párának. hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek. hogy ha két ember szereti egymást. és hiába van az. akit nem tudtam kielégíteni. mint a megfelelési vágy. viszont azt is szeretem. Ami annyiból nem is volt baj. véget is ért a kapcsolat. Olajo-zottság alatt azt értem.Nem rossz. Eleinte csak akaratból tudtam megoldani. az én karrierem nem a minél több nıt megdugni irányába mutat. Ráadásul a csaj baromi macerás volt. Felgyúrás alatt egyfajta meditációs tréninget kell érteni: figyelem. mondván. a külsı körülmények ennek az ellenkezıjét mondják. és elkezdtem én is igazán élvezni a szexet. hogy én szerelmes voltam. hogy óvszerrel azért sokkal kevesebbet éreztem a punciból. nem tudtuk. Úgyhogy az abortusz után át is váltottunk az óvszerrıl tablettára. mert csak a menstruáció alatt nem védekeztünk. és csak ezután.

meg van a baszás. hogy zöld a szeme. Inkább a csávóknak jelent problémát. két ember között nem csak a kúrásról van szó. Azt gondolom. hogy nekem feláll. és még a nyelvem hegyével sem értem el a makkomat. Pedig rájöttem volna magamtól is. A homoszexualitás gyökere igazából az. csak én spilázom túl? Elıször a hibát keresed. Leszopni is csak egyszer próbáltam magam tizenévesen. ezért is érdekes az olyan filozofikus gondolkodású ember számára. kiment a víz. hogy van a szeretkezés. Neked felállna. hogy van baszás is. merevedési zavart. mint végsı célhoz. de az a gyakori. Tulajdonképpen megszál- 67 . Ez tulajdonképpen sokkolt. jól neveltnek lenni. mint az egész korábbi életemben. ha mondjuk csak a nyelveddel tudod kielégíteni. hogy dehogynem. aki csak épphogy betoppantál. Elıfordult. hogy részegen felszedtem a nıt. Csak lassan jöttem rá. Akkor most mi van? İ nem képes. hogy tulajdonképpen bárki emberfia képes felállítani a faszát. mint te. és sutty.emlékszem . ha van is orgazmus. nem okoz neki problémát. meg nincs is. és . de nincs meg a megoldás. azzal pont a csajt frusztrálod. Az is kérdés persze. edzés után a kádban. amiben négy évig zajlott a szexuális életem. mint amilyen én vagyok. Ha nem szeretitek egymást. aki igényelte volna. ha látnád. hogy a csávó nem engedi tombolni a fantáziáját. lerúgtam mindent a kád szélérıl. De aztán megtanultam. de nem vonz az se. Ha ez egy vadabb szexnél merül fel. zavart. praecoxot. akkor már sokkal jobban elvisz magával a szex. Egyszer dugtam be valaki seggébe a faszom. Biztos nem volt még olyan nıvel dolgom. ne kúrjatok. aki csak magával bír elbánni. vagy így is jó neki. olyan mintha az zavarna. pedig lehetıségem lett volna rá. És természetesen egy lány vezetett rá erre is. Az a szerencsém. Annak a jele a petting. hogy nem kell mindig kedves. hogy neked problémát okoz. egyszer elsıs egyetemista koromban. érzelem nélkül pedig semmiképp. Tudod. hanem a szeretetrıl. jöttek és jöttek. hogy ha lehet. azzal. Baromi konzervatív csávó vagyok. finom. kúrás után majd rosszul fogjátok magatokat érezni. régebb óta ismeri a testét. hogy nem fogom meg a seggét. a szokásos bezsongás és erotománia. ha a farkukkal nem tudják kielégíteni a csajt. mindenki azt mondta. hogy nincs. A felvilágosító könyvek garmadája arra volt csakjó. megkúrtam egyszer. Az a legrosszabb. Sıt. elıttem a nı passzentos farmerben. lelazulva. bár hallottam már olyanról is. tehát van mód korrigálni. hazavittem. milyen orgazmusról beszélünk. elkezdtem kúrni a nıket. megyek az utcán. mert az a csaj. Ebbe nagyon bele lehet ragadni. nem voltam még több nıvel. ha már felállt. hogy belém sulykolják az akkori mainstream dumát. hogy nincs benne érzelem. Mutatod az élvezet jelölıjét. akinek csak klitorális orgazmusa van. hogy csak elıveszed. és hogy mi megy végbe abban. Olyan kapcsolatom. és hogy az jó. vagy én nem vagyok képes. csak nem motivált a dolog. természetesen magadban. nyolc a rekordom. jó. mintsem hogy elkezdjek ezen sakkozni. hogy ez már viszony. Az erogén zónák is így vagy úgy az erigáló falloszt szimbolizálják. csávóval se. nem engedi be a tudatába. aztán a csajban. és kevésen múlik. Mindez persze nem írja fölül a szeretkezés vonalat. és hagytam a fenébe.megijedtem ettıl a dologtól. Kölcsönösen feltételezik egymás tudatát. mert a szex mint olyan az élvezet jelölésérıl szól. hajó volt esetleg még egyszer-kétszer. de akkor elkezdtem parázni azon. bedugod. kézzel-lábbal majdnem minden nıt ki lehet elégíteni. Egyébként pszichés alapon bármilyen problémát ki tudok termelni magamból. hogy a szexnél univerzálisabb dolog nincsen. hogy csak kúrni járunk össze még nem volt. Persze a lanyha pénisz is lehet izgató egy homokosnak. egy év alatt háromszor annyi csajjal voltam. hogy egy éjszaka alatt sokszor feláll a farkam. megelégszik azzal. És az emiatt a gát miatt felgyőlt libidó fordul végül az azonos nemő felé. de csak iszonyú nagy forgás lett be66 lıle. mert az ágyban. és ez két nagyon különbözı dolog. nagyon hálás természetem van. Illetve azokon keresztül vezet út hozzá. mert az nem úgy van ám.nıs orgazmussal végzıdik. pedig az elızı csajodnak kék volt. elmenni azért mindig elmegyek. tavasz volt. aztán hibát találsz rengeteget. De hogy visszatérjek az idırendiséghez: amikor vége lett a nagy szerelmemnek. Huszonegy éves koromban tudtam meg.

Az. Ott vagyok elsısként a gimi-diszkóban. félálmot mímel. hogy nem szeretem.Persze. hanem még ránk van rakva egy teljesítménykényszer is. és miért a néger. vonaton. Holott akit én kúrhattam volna. ahol eltérsz a mainstreamtıl. Az egyikkel rettenetes szexuális életünk volt. Tizenhét éves koromban a KISZ-vezetı táborban együtt laktam egy csávóval. viszont ı kurta a csajt. Elég sok minden szól a kultúrában errıl. Jobban ragaszkodnak a normálishoz.Pbltál már olyan lánnyal. hogy a csaj izgalmának nyilvánvaló jeleire izgultam fel. akit nem tudtál kielégíteni? . Nem egy nagy öröm. De szerintem kisebb megszorításokkal én egy abszolút nyitott csávó vagyok. kényszeresen reflexív ifjú. Az azonnali. már mehet is. Sajnálom. és azt mondja. a harapós. azt gondoltam. aki azzal dicsekedett el. csak nem tudták. így különös konfliktusaim sem. hogy bocsássa meg az isten a most következı bőneinket. csak kicsit szégyellıs volt. amit egyáltalán nem érzek személyesnek. Szóval nem csak az ısi és természetes elfojtás mőködik ebben a világban (bennünk). észre se veszi. ami a hárítás egy módozata. én is leveszem a cipım. annál biztosabban nem fog felállni. A csajok eleve sokkal többet hazudnak. semmivel szemben nem voltak különösebb averzióim. szemben ül a kupéban. sikerült egyenrangúnak elfogadtatnom vele. de kimaradt. Miközben kilenc millió amerikai vallotta be. hogy nem volt bennem több lélekjelenlét. nyomni le. Ezt nyomják a kortársak. ha meg lépek. Akkor megint elıjáték. két ilyen barátnım is volt. és miért a kisgyerek. ahol ez másképp megy. hogy csak nem forszírozom. legalábbis a felmérések szerint. hogy bármikor megkúrlak kisanyám. Egyszer volt speekless fuck közeli élményem. Hihetetlen nagyjelenetek voltak. túl decens voltam. az az elvárás a fiúkkal szemben. és viszonzom a gesztust. Fantazmatikusan mindent végigzongoráztam már. Csak az a kultúra tematizálja makacsul a beszédben a kúrást. akkor nem vagyok magamnál. és közben fantazmatíkus úton rávezetve a partnert .lottja vagyok a problémának. Rendesen imádkozott szerelmeskedés elıtt egy negyed órát. össze is barátkoztunk. és kimegy a vécére. aztán behozni a csajt. Ezt én annyira ildomtalannak találtam.érdekes. De minél feszélyezettebb egy aktus . a kultúra. Általában a barát69 . rengeteget beszélgettem és olvastam a szexusról. . amikor nem tudok közösséget vállalni azzal. és már kinéztem a csajt és vissza is nézett. a csajok. mi az. hogy elmegyek. hogy mégis. Ki is röhögtem. Ott tudod tesztelni a tabukat és vágykésztetéseket. egy idı múlva „felébred". hogy én kívánok meg valakit elıször. ezek a lányok ugyanis korábban sem elégültek még ki soha. nem kívánom. Fiatal koromban a szadisztikusság legkisebb jelét se szerettem. amikor rendesen ágyban vagyunk. tényleg a legjobb csaj volt a táborban. hogy miért az állat. amit a társadalmilag elfogadottal kevernek össze. felrakja a combjaimra a lábát. Mindezt az elıjáték után. azért nem akarom megdugni. akárki vagy. saját maguk is.hiába szeretett kínzott. és a saját kultúrámat. az sokkal késıbb jött be. Fıleg a prőd kultúrákban .amilyen az amerikai is . hogy minden további nélkül bármikor állnia kell a faszuknak. Szóval én csak úgy koitáltam.mégis keresztül viszed. hiába tagadja le vagy igyekszik elfedni a kultúra. belemarkolós. Soha nem volt olyan. Azt is elképzelhetınek tartom. rám néz. karmolós szextıl kifejezetten lekonyult a farkam. aztán visszajön. és megkúrom a csajt. Ki merem jelenteni. amelyik macsó. ujjadra 68 egy kis vaj. és nem merek lépni. miközben a csajok kilencvenöt százaléka vevı rá. én meg nem. minden beszélgetést megelızı és nélkülözı kúrás is általános pattern. én valamiért nem megyek utána. A szégyen pedig egy olyan dolog. aki cselekszik bennem. hogy a szexuális életet élı nıknek (és férfiaknak) maximum két százaléka nyomja a dirty talk-ot. Konkrétan . de erre nem jöttem rá. hogy csak akkor koitálok. Én a saját sztorimban sokáig annak nem ismertem fel a jelentését. Furcsa lenne személyesnek mondani azt. de addigra már mások is beültek a fülkébe. hogy próbálta már állattal. óvszerprobléma (soha nem sikerült óvszerrel dugnom). hogy mindig hoz magával vajat.például épp emiatt a kényszer miatt -. ahol teret engedsz a perverziónak. De nem éreztem az én hibámnak. Negyvenes nı. kábé egy évig impotens lettem utána.

ami egyébként nem jó. akkor azt válaszolom. Én alapvetıen mindenre nagyon nyitott vagyok. teljesen véletlenül találkoztunk. Abból a szempontból egyébként jó ez a módszer. csak a látványtól és a tudattól. vagy hogy bántanám azzal. simogattam. hogy fölállt ugyan. nekem az ellenállástól valószínőleg azonnal lelohadna. még kiverni se tudtam. aztán Balatonon találkoztam életem elsı nagy szerelmével. hogy fájna neki. hogy nem jött össze. Ami gyanús is egy kicsit. Otthagytam a gimnáziumot. hogy egy napig feküdtünk az ágyban.nem tudok annyira figyelni.nıim nem vonzanak valami nagyon. pontosabban az szedett össze engem. Egy idı után annyira be voltam fosva. de amint arról volt szó. végül sikerült kielé-gülnöm úgy. vagyis kivettem a faszom. és sokáig nagyon hiányzott. hogy nem. hogy megtörtént-e. Inkább elıre engedem. és elmegyek. és sikerült összeszednem egy fekete csajt. és megkínált kokainnal. Igazán vele se volt jó a szex. Majdnem mindig egyszerre élveztünk el. és utána már ı sem akart folytatást. mindenesetre ennek az adagnak az lett a hatása. ı legalább annyira szenvedett attól. Kiveszem. ha beledugom a farkamat. Én se korábban. se utánam. nekem viszont pont nem volt csajom.idejét nem tudom. és akkor összejött. és emiatt a kielégületlenség miatt egyre jobban fájt. az engem nem izgat. Pedig egyébként még így öreg fejjel sem okoz gondot. hogy ezalatt egyszer sem sikerült lefeküdnünk. Ez persze veszélyes. és mégsem. hogy valahogy a lány se akarta egynél többször. hogy meg vagyok-e magammal elégedve. hogy igen. hogy behatolás. hogy olyan lánnyal szerelmeskedjem. rögtön lekonyult. elmentem. és félig elélvezek. Azért egyszer volt egy nagyon kínos felsülésem. Szerintem ez mindenkiben megvan. Legközelebb az orgazmushoz az elıjáték legelején volt. akkor vissza lehet tenni. mégis elég gyakran lefeküdtünk. Én alapvetıen szerelmes alkat vagyok. maximum három menet egy éjszaka. de másodszorra valamiért nem ment. mint a kapcsolat. hogy belehatoljak. mert részegen . Egy idı után én már egyáltalán nem kívántam. ezután egy évig féltem a szextıl. De ha az a kérdés. Most lett vége az elsı olyan kapcsolatomnak. De tény. Mondom. Évekkel a szakításunk után. mindig ott volt. se elıttem. amelyikben hosz- szú idın át jól mőködött a szex. boldogítottam a munkatársnıimet. akit szeretek is. Nem szoktam nézni. de az óvszernél azért jobb. viszont ha nyaltam. és valójában nem is lehetett tudni. mert nem állt föl. mikor neki már gyerekei is voltak. hogy hozzáértem volna a nıhöz. Egy szeretkezés alatt viszonylag kevésszer tudok csak elmenni. ha dugtam. hogy kétszerháromszor elmenjek egy este. hogy ha még épp túl korán veszem ki. De azért azt nem merném kije71 70 . kettıt ránt rajta. de mégse teljesen. se azóta nem kábítószereztem. mindig lekonyult. ami elıidézte. Ez a probléma aztán tovább tartott. levetkıztünk. se alattam. mi mást gondolhatna az ember. de a végén mindig azt állította. de ı . Szerintem egyébként nem olyan nagyon fontos az egyszerre elélvezés. hogy akárhányszor arra került a sor. hogy egy csaj azt szeretné. és ha látom. ı se elégült ki. hogy azt a kókadt kis nyamvadékot húzogattam. attól teljesen elvesztem az ön-kontrolom. mikor basztam utoljára józanon . mint amennyire ezt szokás gondolni. ami tudom. Ezért nem értem egyébként a megerıszakolást. Ebbe egy idı után bele is nyugodtunk. ahogy ráspriccelek. Ma visszagondolva tudat alatt valószínőleg attól féltem. hogy teljesen kiszálltam magamból. hogy hülyeség. de az már elég ritka. kézzel-lábbal-szájjal pótoltuk a valódi szerelmeskedést. dolgozni kezdtem. Hogy az idegen punci vonzóbb. anélkül. Több mint négy évig jártunk együtt. Az utolsó kapcsolatom olyan volt. Volt. aztán viszont nagyon elszégyelltem magam. felhívtam magamhoz. kint voltam Franciaországban. mint az amelyikben már sokszor voltam. annál többet nem kell.éppen a fiaskó miatt nagyon vonzott. és az az érdekes. hogy épp kielégül. Ezzel sikerült ezt a szerelmet lezárnom magamban. azzal nem került közelebb. de soha nem ejtettem még teherbe nıt. Egyszer se tudtam a sok hónap együtt járás alatt rendesen megdugni. elhívott a házába egy bulira. és ez csak a következı komoly barátnımnél szőnt meg. mint én. felmentünk a szobájába. Ugyanis megszakításos módszerrel védekeztünk.

vagy azért mert legalább annyira undorítanak. a csávók folyamatosan verték a farkukat. hogy láttam. hanem megpróbáltunk keresni valakit. látják. egyenes. mint én. mint azzal. mondjuk a szadomazo. sıt egy olyan csajom is volt. és arra gerjedve kúrtunk. ı véletlenül pont akkor vesztette el a szüzességét. hogy számukra annyi jött át rólam. de aztán kipróbáltam én is. Patakban. hogy egyetlen redı nélkül. most is bármikor függetlenné tud válni fáradság vagy pia hatására. nem ez a káposztaszerő pina. az átlagosnál valamivel nagyobb. ha hüvelyben nem sikerül. Semmi mással nem foglalkozott. buszon. ilyen megértı-anyáskodóban utazott. ha kislánynak gondolod. hogy a nık szeretik a farkamat. és ezzel az enyéimet is feloldotta. arról beszélt egyébként. Olyan még nem volt. amitıl ı meg zavarba jött. de nem is problémáztunk sokat. hogy a lányok kinevetnek. hogy az ember minden perverz gondolatát kimondhatja az ágyban. hogy itt kaptam valamiféle biztonságot. Szóval ez volt a bevezetésem a szex világába. vagy legalábbis nem mondta. Elıször egyébként röhögtem. arai azóta is megvan.Szerinted miért pont az a csaj szabadította fel a szexuálisát benned? . hogy ı mindenképpen örömet találjon magának az én faszomban. akkor az meg is találja. És nagyon szép puncija volt. Bárhol. ami nagyon fontos. hogy ez a fiú még nem érett. aki tök jól kezelte. vagy szemétkednek. már el is megyek. Szerintem inkább engem szeretnek. és tényleg nagyon jó. hogy miközben veszem elı a farkam. . Ugyanakkor a nemi érés viszontagságairól nem beszélgettem akkoriban senkivel. ha mellbe dugják. és ez valahogy beindítja az anyai ösztöneiket. amiket a valóságban nem csinálnál meg. mondjuk az egymásra pisilés ilyen. Az akkor nekem is újdonság volt. mint amennyire vonzanak. szerencsére ez egy olyan csajjal történt. hogy bekapcsolhatom-e a magnót. hogy valóságossá tesz olyan fantáziákat. és megkérdeztem.lentcni. de ı teljesen más közegben élt: fiúkollégium. vagy megsértıdnek. azóta se láttam olyat. A megismerkedésünk napján ötször szeretkeztünk. Korábban még olyan is volt. hogy ı egy sárban dagonyázó koca. csak legalább egy síkra került. amilyenbıl sokféle van persze. Másrészt nem volt benne türelmetlenség. de találkoztam olyannal is. hogy túl korán megyek el. valahogy felszabadít. általában arra szoktam gondolni. abban az értelemben legalábbis. hogy nagy bennem a szeretetéhség. inkább olyan. A faszom méretével problémám soha nem volt. és ez természetesen nekem is nagyon nagy örömet adott. hogy kurva sok csávóval volt már elıttem. Talán valamennyit azzal a barátommal. akit jól megkúrok és megalázok. Megszőntek azok a problémák. hogy hol dugunk. ami önmagában is elég perverz. vagy egyáltalán nem tudok elmenni. akirıl már beszéltem. hogy a partnerem egy nagy büdös kurva.amit egy nıtıl tanultam meg. vele néztünk közösen pornót.Az biztos sokat számított. hogy ki tud távolabbról elspriccelni a falig. A legjobb dolog . és nem magamtól jöttem rá -. Persze nem lehet mindenkivel csinálni. aki azt szerette legjobban. de ez nem azt jelenti. versenyeztek. a faszomban az örömét. Tulajdonképpen az a jó benne. hogy képpé válhatok. utcán. eleve nem nagyon voltak korábban nagymellő nıim. akivel nem lesz kudarc Türelem se volt bennünk sok. ha mondjuk az ember szerelmérıl van szó. Megértem testileg. Olyan élményem egyébként soha nem volt. Sok minden történt. Eszelıs tiszta élmény volt a puncija. 73 . hogy egybeforrt volna az agyam meg a faszom. ez egyébként ritka. Azon sem görcsölt. hogy egy nıt ne tudtam volna kielégíteni. İ szopott le elıször. Az is ezzel a csajjal járva történt. És 72 ha valaki nagyon örömet akar találni. kinyalom. vagy azért. hogy ı megtalálja bennem. ahogy egy haverom megdug mellettem egy lányt. Nem mintha bármi baj lenne a farkammal. tényleg baromi nevetséges volt. és onnantól kezdve nem foglalkoztak túl sokat velem. aki fenékben élvezett el. egy finom ívő kráterként nyílik ki az élı hús. nem volt benne semmi gátlás. senkinek nem volt még baja vele. Tehát a kudarcon nem kérıdztünk tovább. Ez még külön fokozta az izgalmat. Mindenképpen ad valami feszességet az aktusnak a tudat. nyugodt belsı ritmusa volt. Szép. vagy az. én meg egy nagy kandisznó vagyok. mert azzal bántanál másokat.

egyszer mértem meg. hogy fiúk között meg nyaló-tehetségbıl van kevés. mert nagyon kevés csaj tud igazán jó! szopni. hogy még most sem tudok egy csomó mindent a szexrıl. de dolgozom rajta. ahhoz viszont sokkal hajlékonyabbnak kellene lennem. hogy a csávó személyiségének a középpontja. hogy még sincs meg az az intimitás. nem érzik a szopás ritmusát. hogy az ókori. a fasza rendben van-e. egyébként félrészeg voltam. Nem ragadott el a dolog szenvedélye. Ilyenkor. kérdés. hogy egy kisfaszú nem tud megelégedettséget nyerni a szexbıl. kivel az. hogy kívül tudtam kerülni magamon. csak sokkal nehezebben. és kívülrıl láttam az egészet. De a következı igazi nagy nıélményem ezután az elsı csaj után csak most volt. idealizált fasz-ábrázolásokon másmilyenek vannak. hogy kinek mekkora van. Többek közt ez vonzott benne. hogy ez a kisebbrendőségi érzés beleszól minden megnyilvánulásába. a feloldódást. hogy tizenhat az átlag. Hosszú évekig jártam egy csajjal. hogy milyen faszt szopni. de aztán ezt is megszokja az ember. és használni is meri. ezt kell szeretni. A nagyfaszú mővészek nem ambicionálják anynyira. A szégyenlısség nagyon rossz a szexben. Soha nem dumál olyan magabiztosan. amit mondanak. azt jelenti. hogy lélek nem volt a kapcsolatunkban. ami megfogott. anélkül valószínőleg még sokáig minden csajnál újra kellett volna kezdenem a tanulást meg a lazulást. ı a domináns. Utána már ezt keresetem. kivel ez volt érdekes. kipróbált az anális szexet meg a pisiszexet is. Biztos azért is érdekel. nem is a farkam sült el. aki teljesen birtokolja a testét. Nem a baszásban. még egészen új dimenziókba is átröpíthetnek dolgok. és nem másé. Én nem látom szépnek a magamét. hanem a baszáson keresztül a másikban. a frigiditás megtörése. hanem az egész testem. hogy állandóan jelen legyenek a szakmában. Az a vicces. Majdhogynem beszédmodorból el lehet dönteni. voltam egyszerre két nıvel. Inkább a formája zavart. Biztos vagyok benne. mint amilyen most vagyok. aki azt a képzetet keltette fel bennem. az eleve roppant izgató. Annál meg. De nem hiszem. És semmi görcs vagy szégyenlısség nincs benne. ahogy a meleg folyadék végigfolyt rajtam. amikor áthágsz egy tabut. Ottlikot például nagyfaszúnak képzelem. nem nyomult. illetve valami közös összhangban. aki nem elégedett a faszának a méretével. de valószínőleg ı is élvezte. Még arról lenne érdemes beszélni. nem gyártott folyamatosan. akkor ez nagynak számít. de szők volt és passzív. Visszatérve erre az elsı igazi csajra. elég erısen jobbra görbül. ezért nem is erıltetem. Túlontúl tudatos voltam. pedig majdnem mind csinálja. csak hiányzott az egészbıl a lélek. hogy alapvetıen meghatározó lenne a szexben. hogy nézik egymás faszát a fiúk a vécében. az biztos. látható. A scggbekúrás viszont legtöbbször fáj a csajoknak. ha igaz. húsz centi. inkább a szép koreográfiája volt. Ez remélhetıleg a saját faszom lesz. jól megértettük egymást szexuálisan és intellektuálisan is. Viszont ennek a frusztrációnak a kompenzálásából egy csomó energiát lehet meríteni. maximum tízbıl egy. hogy az én farkam nagyon nagyot tud nıni. hogy a csaj mit érzett. tudod. Épp ezért sokszor elıfordult. minden nı tök más volt. Azt persze nem tudhatom. Mondjuk a mővészethez. ha nem volt eddig is túl sok. Az nagyon nagy élmény volt. Csak egy dolog zavart. ma is hálás vagyok azért a félévnyi istenélményért. az akcióban mekkora. türelmetlenek. . Pe74 dig sok dolgot kipróbáltam. hogy egy hideg kislányt erıszakolok meg. hogy az mennyire érdekes. És keresés közben egy csomó mindent felfedeztem. van az. hogy ami ilyenkor semmilyennek látszik. amikor az ember fölül van. Tök aszimmetrikus. amikor én hugyoztam rá. Nem azt mondom. Biztos. akivel valaha is együtt voltam. hogy nem a még mindig benne lévı bizonytalanságot akarja-e kivédeni. aminek meg kéne lennie. tényleg katarzisszerő volt a hatása. miközben persze élvezte. Egyszer az életben azt is szeretném kipróbálni. én meg röhögök magamban. hogy a magukat nagyfaszúnak gondoló csávók abszolút másképp viselkednek. egy olyan nı. ez van. csak nem szeretik eléggé a faszt.

ám ekkor már többre vágyott fiatal hısünk. hogy afütyije nem csak pisilésre való. ha tetszem Önnek.E G Y E D Ü L E L M E G Y A vasúti fülkében egy választékosan öltözött úriember megszólítja egyetlen útitársát: „Hölgyem. a gyerekkorból örökölt naivitással vetette rá magát egy sütıtökre." Jarmusch Éjszaka a földön címő filmjének római jelenetében a taxisofır kéretlenül meggyón az ez ellen kézzel-lábbal tiltakozó katolikus papnak. ha háromszázharmincháromszor húzza meg. Akkor vált állandó partnerévé egy 77 . olyan szeretıre. Eltelt másfél boldog év a zöldség-szex jegyében. A bőnbánó ember szexuális egyedfejlıdése az alábbi sémát követi: kiskamasz korában. mikor rájött. ha viszont nem tetszem. akinek a szemében az aktus közben a szerelem fénye világít. kérem jelezze ezt azzal. hogy háromszor meghúzza a micsodámat. azt úgy hozhatja értésemre.

ám a leggyakoribb mégiscsak. vagy legalábbis szégyellni való dolognak. és legclsó'sotban: a pubertáskorban való megrekedés . a tökkel töltölt boldog hónapok után ki vágyna fızelékre. szottyadt uborkák. a pap ugyanis szívrohamot kap. valamint azok a tudományos alapon moralizáló munkák. Akarja is meg nem is.ekkoriban már nem járt együtt feltétlenül a „normális" szexuális életbe való belépéssel. szigorúan Nietzsche érdekében. problémáról csak akkor beszélhetünk. Az idegen az ügyetlen bal?! Önki. 78 79 . és miután beleharapott. hogy mások is gyakorolják. hogy némi kreativitással az önkielégítés legalább annyira változatossá tehetı. kicsusszan. Szexuális elmagányosodás. Kiszáll. az akaraterı elvesztése. húzogatós verzió. századtól kezdve tekintik a pubertáskor problémájának. Aztán belehatol. hogy Nietzschének is megemlítse Wagner levelét. miért az a leggyakrabban használt kifejezésünk a férfiak autoerotikus tevékenységére. mint a partnerrel őzött szex. ha ez a szokás rögzül. Ám a zord apa megneszelhette a dolgot. Milyen kiszolgáltatott az ember önkielégítés közben. kóros függıség. mint a szex egyéb területein.kulturális okokból kifolyólag . minden kézügyességet kívánó tevékenységben a jobbját használja. hogy „bizonyos életkorban és élethelyzetekben " az önkielégítés az örömszerzés egyetlen és természetes módja. sürgıs szükségét érezte. egy orvosnak. elindul. legalábbis az általam megkérdezettek közül nem gondolta senki. igaz. elkiáltja magát: „Jó napot! Jó napot! Halló! Van itt valaki?". Azt ugyan ma már senki nem gondolja. és valamilyen módon az legitimálná a rejszolást. ám nem mulasztotta el. nem derül ki. az a nézet viszont továbbra is él. mozogni kezd. hogy az onánia számtalan testi-lelki betegség kiváltója. és a vágóhídra küldte az idıközben birkává cseperedett állatot. Philip Roth Pormoy-kór címő regényében egy marhamáj válik a pubertáskori szexualitás áldozatává. ami még a száron van.ezek a leggyakoribb maszturhációhoz kapcsolódó félelmek. a hagyományos. nincs kinek folytatni a mesét. Beszélgetıpartnereim többsége az önkielégítést is szexuális problémának tekintette. Aztán beszéltem olyan pszichológussal is. nyilván nem véletlenül. A mindennapi betevı. Elképzeltem a jelenetet. hogy az onánia gerincsorvadást vagy bármiféle testi betegséget okozna. ha valaki azt mondja. Az Amerikai pite címő filmben e sütemény megfelelıen preparált változata hivatott helyettesíteni az elérhetetlen pinát. nem pedig az öröm. amely az önkielégítést szociális és pszichés problémákkal köti össze. aki szerint. és a partnerrel való szexuális kapcsolat helyére lép. amit az ember ilyenkor önmagának szerez. Mintha a normalitás démona ebben a kérdésben még inkább rátelepedne a férfiakra. Hm. Körbekémlel. hogy: faszverés? Mi köze a dolognak az agresszióhoz? A szexuális felvilágosító kiadványok általában úgy foglalnak állást. mikor egy beszélgetıpartnerem elárulta. egyenízek. hogy barátja. Döcög a trabant a dőlıúton. összefüggésben azzal. megnyugtatta hát az aggódó komponistái. ha felnıttkorban is maradéktalanul kielégít. végül egy különösen szépen fejlett példányt megpillantva felébred benne a vágy. de hogy innen hogyan jutunk cl a filmbeli mába. Sokszor elhangzott a kérdés: mások is csinálják? rendszeresen? akkor jó. biztosak lehetünk benne. csak arra. Azóta a boldogtalan férfiúnak egy falat hús nem megy le a torkán.bárány. hisz köztudott. Megjelennek a maszturbálást és a merevedést rafinált módon meggátoló szerkezetek. felnyög. hogy errıl beszámoljon közös barátjuknak. megnyugszik. zöldség sem. Ehhez képest az önkielégítés jelenségét csak a XIX. visszatolat. aki állította: a világ legélvezetesebb dolga megkúrni egy napsütötte meleg dinnyét. vagy nem? Mikor Wagner véletlenül tanúja lett annak. Már a szótól is végigfut az ember hátán a hideg. mintegy elıjáték gyanánt meglékeli a dinnyét. hogy legyen a gyomrában valami meleg. Jómagam is beszéltem olyan fiatalemberrel. kinıttem belıle . és tanácsát kérje. egyedül a faszát veri ballal. a kesztyőtartóban maradt a bicska. Az orvos barát a Wagnerénél felvilágosultabb nézeteket vallott. De elıtte még. Háromszög alakú alumínium tálcával araszolni a pénztár felé. ı ugyan abszolút jobbkezes. akik úgymond „leszoktak" róla. nem veri a farkát. hogy a nemi érés . Tényleg. Nietzsche önkielégítést végez. bukdácsol a dinnyeföldön. visszahelyezi a léket.állítják azok. A férfivá érés következı állomása a sógornı elcsábítása volt. No nem annyira. Nagyfiú vagyok én már ehhez. a biztonság kedvéért újra elkiált egy „Jó napot!"-ot. Számomra a legérdekesebb mégis az volt. Ilyen helyen nem kulináris élvezetekre vágyik a betérı. visszamegy érte. Hoppá. zsírszag. azért kézzel is rá kell segíteni. Vagy több. Egy gyors fejés. A fend példák is azt bizonyítják. a sofır késın kap észbe. hogy hazudik.

aki nem tud uralkodni másokon.azt mutatják. és lelked legszentebb kincseit elrabolva.nyilvánosan. ha így volna. A szexuális izgatás és öröm olyan képekhez kötıdhet. Isten Igéje alapelveket tartalmaz a szexualitással kapcsolatban. megint sokáig azon töpreng. viszont magán sem akar. nem is. hanem. Végül. amelyek nem valóságosak. A maszturbáláshoz esetükben semmi bőntudat. hog)> Isten szerint az önkielégítés rossz dolog. a közmegegyezés szerint a legkevésbé „férfias". Csaló ez a bőn és orvtámadó. míg vézna akaratát rá bírja venni. Arca lehet. hanem csak a fejedben léteznek. semmi neurózis nem kapcsolódott. hol abban a könyvben. és pedig ıszintén: Ó. de ennek érdekében nem tesz semmit Olyan. Az ilyen ifjúnak akaratereje teljesen porrá mállik: akar is. azt a normális (felnıtt) szexuális élet részének tekintették. ami majdnem mindig együtt jár az önkielégítéssel: a szexuális fantáziálás. filmek. A homoszexualitásnak 81 . A tiszta férfiúság. a szexualitásról viszont annál többet. nem is kérkedtek vele. Ravasz ígérgetésekkel eget-földet mosolyog reád . Tóth Tihamér atya erkölcsnemesítı mőve. ha úgy volna! Szeretne is mássá lenni. teszem azt: „Az önkielégítés a legtöbbet végzett. hogy felkeljen az ágyból. fényképek. magadra hagy vergıdı kétségbeesésben -. Ezek pedig . mint a magányos.. és minél fiatalabb korában és minél erısebben kerül valaki e bőnnek szomorú zsarnoki igájába. mint a festett katona: mindig ütésre emelve tartja kardját. mikor már rabszolgájává alacsonyodtál. hogy az egyedül elkövetett titkos bőn a szervezet összeomlásához vezet. mint hogy . A szex egyértelmően két ember számára van. Ezt a késıbbi házasságodon belüli szexuális életed szenvedheti meg. Hanem a lélek pusztulása föltétlenül biztos! A lélek a legerısebb testi szervezető fiúban is kimondhatatlan károkat szenved e bőn hatása alatt! Fiam. mint a mienk. talán azért mert a kamaszkorhoz és a szexuális partner hiányához kötjük: az onanizál. arra esetleg idegzetének megrendülése is vár. hogy szeretettel kérı édesapja szava. hogy piros maradt.hitem szerint . akiknek semmiféle problémát nem okozott sem az önkielégítés.amelyek az önkielégítést patologikus folyamatok okaként (esetleg eredményeként) írják le. Azon túl. vagy a vallási tekintéllyel fellépı hittantanár kérése egyaránt hatás nélkül pattannak le róla. amiket az önkielégítésre is alkalmaznunk kell. a csüggedtségét vagy a csalódottságát. ereje sértetlennek látszik. Bár aki éveken át rabja e bőnnek. Ebben így ír: „Nem állítom. de tanulni egyikbıl sem tanul. Mit tehetünk ilyenkor? Ennek ellenére mégis a Bibliához fogok fordulni. a bőnösnek esetleges erıteljes külseje ne csaljon meg. Közben még fel-felsóhajt. javasolták. de a legkevésbé tárgyait szexuális tevékenység. ho^y a börtönökben heteroszexuális férjlak inkább választják a kényszer szülte homoszexualitást. egy börtönben nincs intimitás . belcfogjon-e valamibe és mibe. Az önkielégítés! a Biblia sehol sem említi. hogy egészségtelenül az önkiclégítéssel próbálja ellensúlyozni magányát. értelmi képességeit aláásta. már-már unalmasan normálisnak gondolták magukat." Természetesen olyan fiúkkal/férfiakkal is beszéltem.az önkielégítésre fanyalodnának. Beszéltem olyan férfival. aminek könnyen a rabjává válunk.. akinek elemista korában még kötelezı olvasmány volt Dr. nem kételkedtek saját férfiasságukban. Néhány tizenéves elköveti azt a hibát. Romhalmaz alatt nyög benne a szellem és nyomorult szenvedélyek szégyenletes igája alatt az uralomra hivatott királyi lélek. És ami talán az egészben a legszomorúbb: ezt a bőnt gyógyítani nagyon nehéz. Nagyon sokan csinálják. Nagyokat ásítva lapoz hol ebben. hogy beszéljenek róla. Aki hosszabb idı óta gyakorolja. hogy a többszereplıs szex általában kielégítıbb." De az interneten is számos hasonló intelem olvasható a témában. Ha munkába kezd. nem velük kellene interjúznom. Nem egyszer bocsánatot is kértek. annál hamarabb érzi annak testi rombolását is. ezért ellenkezik az önkielégítés Isten céljával. amelyik eqy olyan többé-kevésbé macsó kultúrában. Általában ık voltak azok. de szellemi erejét bizton kikezdte. Ezek szolgáltatják az alapot az ember saját szexuális fantáziálásához. Képek. emlékezetét meggyöngítette. Valamiért mégis az onanizálás az a szexuális tevékenység. A szexet Isten az ember jnagányosságának' megszüntetésére teremtette. de semmit komolyan elhatározni nem tud. valószínőleg ezért van az. Már korán reggel negyedórákat veszteget el. de nem üt vele soha. az önkielégítés a másokkal való egészséges kapcsolat helyettesítıjévé válhat. Félórákat ül tétlenül ábrándozva egy kényelmes díványon. annak lelke oly érzéketlenné tompul minden erkölcsi befolyással szemben.míg el nem követed. sem az. akiknek más típusú szexuális problémáik sem igen voltak. amiért nem tudnak elég érdekes dolgokat mesélni. habár nem beszél az önkielégítésrıl. Érzelmi pótlékként fordulnak az önkielégítéshez a problémáikban. Aztán gondolj arra is. de szinte senki nem 80 beszél róla.

De nekem eszembe nem jutna. hogy lehetsz ilyen undorító? . . a saját fasz teszopása is közönségesnek mondható férfi-ábránd.Azt tudtad.Persze.Ne hülyéskedj. mindenki kipróbálja legalább egyszer. Egy farok a szádban.annyiban is köze lehet a maszturbáláshoz. az baromi undorító.Micsoda. sokan próbálkoztak vele. hogy minden harmadik általam megkérdezett féiji részt vett kamaszkorában -gyakran pornó videó-nézéssel feltuningolt . kegyeletbıl. . iszonyít gusztustalan." HATÁR GYİZİ BUJÁLKODÁS Ha megmondja mért én megígérem Senkinek róla szólni nem fogok Árulja el koldus úr kérem Mért onanizált és zokogott Mért onanizált és zokogott a Pincevécé párás húgyszagában? Tán az öregség meghibbantotta? Szidja? Becézi? Mit mond magában? hát még mindig bujálkodással telíti loppaljáró álmait? ilyenkor más ember már elfásul csecsre-farra ritkán hederít . mert amikor én próbáltam. hogy az önkielégítés egy sajátos esete. hog)> megpróbálta leszopni magát..közös onanizáláshan.Na ne. és közben kitört a nyaka? .Csak azért. hogy tövig a szájában volt a saját farka.. . hogy mindenki kipróbálja.Es sikerült neki? . Ahogy a Shop-Stop szereplıi fogalmaznak: „. Megemlítendı még. . úg}> találták meg.Dehát te mondtad.Persze hogy azt mondtam. keveseknek sikerült. kipróbáltad. . hogy úgy halt meg a csávó.

A felsı ágy tartozott az én félszobámhoz. aztán kirobban és lecseng. hogy Beethoven valahányadik szimfóniája az elélvezés ritmusát kottázza le.mert még mindig rázza! ki egy ötöst ki egy koronást hajít kívánom. Persze az elélvezés más. például az nagyon nagy flash volt. Akkor fedeztem fel egy csomó mindent. addig nem is nagyom kerestem ezeket a tereket. hergelıdik. Korábban majdhogynem egy térben voltam a húgommal. Nem volt az ember egyedül. és 85 . felszabadító szexuális élményem. lett is belıle kapcsolat. hogy leszopnak. pazar. hogy lehet dugni. Ez egy idıben történt azzal. intim terem. az emeletes ágy volt a térelválasztó. lehet.félbetört sapkájába . a másik minden mozdulatáról tudtunk. akkor volt elıször.mire számít? hogy kigömbölyödve a bádog tükrén majd ott terem a süldılány fénylı fara-gödre s beakaszt neki nagy hirtelen? hetven után is a combja-táró ringyóálom?! oly megigézı?! elsül? nem sül el? öreg a káró? nem zavarja közben a nézı? ennél keserőbb elszántságot ily sírva-zsaroló gyönyört! ingere már a kantárizomra hágott ám elélvezıben . az alsó a húgoméhoz. Tizennyolc éves koromban elköltöztünk. igaz. hogy siker koronázza kisiparos fáradozásait húgyszagú setétjén legugyorodva oly sebesült! s mi szégyentelen! nyeli a vizelde nyilvános odva -sír nem ér rá törıdni velem Tizennyolc éves koromban volt egy eszelıs. ha onanizálsz. hogy elkezdtem magamhoz nyúlni. jó. lett saját szobám. amikor rájöttem. késlelteti. hogy jó. győlik. és nem kötelezıen kell. egyszerően minden kurva jó. Győlik.

de ı nem fogta meg a faszomat. amennyi kötelezıen velejár. amin eléggé meglepıdtem. Hebegtem-habogtam. mert nyúlós. hogy az ágyon voltak mondjuk öten. hogy ez mi a fasz. egyszer szünetben megbeszéltük. ami nem pisi. de azért váratlan volt. aztán mondtam. Hatodikos koromban már megvolt az infó. Elég késın kezdtem el önkielégíteni. sétáltunk valahol a kamaszkori barátommal. Erted. (Mutatja az ujjai között. Úgyhogy az én fü-tyim. vagy nem tudom. akkor sikerülni fog ez meg ez. és amikor én elmondtam. vagy egy kis átlátszó csepp. maximum annyi. végül is annak olyan az alakja. hogy valami nem stimmel. hogy megjegyzem valahogy ezt az érzést. Tudtam. Nem gombaforma. 87 86 . is. de mi mind a ketten azt hittük. negyedikes általános iskolás koromban. hogy le volt nıve a fitymám. igazából nem is bőntudat volt. hanem rakéta. a fájdalommal nem törıdve húzogattuk a herezacskónkat. és elszántan. felfelé haladva hegyesedik ki a sok pödrés-tıl. és akkor megkérdezte. Hatodikban. vagy nem jött semmi. hogy jött belıle valami fehér. én ugyan benyúltam a pólója alá.más. Nyolcadikos általánosban az akkori nagy szerelmemmel. hogy húzogatni kell rajta a bırt. Szigorúan ruhában csókolóztunk. Rájöttem. vastagodó makkal. Verni viszont nagyon késın kezdtem csak el. és azok mesélték. semmi nem jött ki belıle. vagyis az önmegtartóztatás mindig valami szociálisan jónak volt az ára. kérlek szépen. olvastam az „orvos válaszol" típusú rovatokat. nem beszélgettem elıtte errıl senkivel. amin eléggé meglepıdtem. és nem jött be. Kicsivel késıbb el tudtam érni azt az orgazmusszerő érzést. akármit is mondanak a falubeli öregasszonyok. Nagyon korán elkezdtem maszturbálni. Maradtam továbbra is a sodorgatós módszernél. nem voltam még ivarérett. Teljesen magamtól. amit ık javasoltak. hogy azt húzogatni lehet. de az erekcióná) tovább nem jutottam. Bőntudati reflexek nem kötıdtek az önkielégítéshez. Azt gondoltam.) De akkoriban már a Feri nevő nyolcadikos produkálta magát a kisgyerekeknek. Abszolút érdeklıdı voltam. hogy ez késı-e. A klasszikus húzogatós módszert csak késıbb ismertem meg. hogy hányszor szoktam kiverni a farkamat naponta. ha az ember enyhén neurotikus személyiség. mi meg a földön feküdtünk. hogy a cél érdekében a makkot fedı bırredıt kell húzogatni. nem sorvasztja el a gerincvelıt. hanem a kádban fekve ingereltem a vízsugárral. a többiek kiröhögtek. hogy a herét nevezik makknak. Elıször spontán éjszakai magömlésem volt. hogy ha ingerlem a fü-tyimet. és akkor majd nagykoromban össze tudom hasonlítani az orgazmussal. amin rendesen meglepıdtem. kényszeres gondolat. nem tudtam. ki hogyan. hogy a két tenyerem között sodorgattam. csajjal voltam. Egy barátommal képeztük magunkat a témában. és húzogattam. hogy a maszturbáció nem szégyen. Nyilván az is félrevezetett. Az Ifjúsági Kislexikon azt írta. nem volt zuhanyrózsa. Sikerült is elélveznem. Annak idején mi mindent megbeszéltünk egymással. de még nem termeltem spermát. Elélvezés alatt természetesen az érzést értem. Egy barátomnál gyömöszöltük egymást. Én pedig szerelmes extázisban beleélveztem az alsógatyámba. csak pár puha. Szép kerek melle volt. Nem húzogattam. hogy mi ez. ha nem vered ki. olyan körülmények között. Rögtön elhatároztam. Aztán kipróbáltam. Úgy ingereltem. Bekapcsoltam a dolgot ilyen lemondok-kapok tranzakciókba. beszélgettünk az élet nagy dolgairól. el nem tudtam képzelni. Az elsı elıidézett viszont érdekes módon nem magányos akció volt. valószínőleg a légzéssel lehet irányítani egyébként. ha kúrsz valakivel. akkor kéjes érzés tölt el. azt a módszert akkor még nem ismertem. Tudtam már.

húúú. hogy milyen jó dolog a maszturbá-ciót a képnézegetéssel összekötni. de nem ment elsıre. hogy olvasson 89 . nem tudtam. Aztán egyszer eltőnt az autóból. nagy örömet nem is okozott. hogy a legjobb neki. kikutatják. de az inkább csak mintakövetés volt. amin két leszbikus nı volt. beültem a kocsijába. Technikai problémám soha nem volt. esetleg a fürdıkádban. talán emiatt sikerült rendesen lelazulnom. hogy például kivertük közösen pornóra. és ezen szétröhögtük magunkat. vezettem egy ktcsit. de nem szóltak semmit. két nı ugyanazért az árért. azt azért érzi az ember. aztán egy idı után sikerült. Meg a feszültség. elvoltam vele minden különösebb szándék nélkül. hogy ezt hogy kell csinálni. nyitott család. hogy mit olvasok. mire végeztünk. nézegettem a képet. de nálunk az rizikós volt. kijött egy csepp. de nem élveztem el. hogy kinek sikerült már elmennie. aztán egy nagy pohárban bebasztuk a mikroba az anyagot. aztán felfedeztem. Eléggé furcsa volt. Egyszer volt olyan. még csak nyolc éves voltam. Gondoltam. Aztán tizennégy-tizenöt évesen már csináltunk olyat. mint az életben. Jó korán kezdtem. Megvettem. hogy elmentem. mégis álmomban történt a dolog. vezettem tovább. aztán rájöttem. hogy meg fogja látni. hogy elfürödtük az összes melegvizet és a portás se tudott hazamenni. mert annyira belefeledkeztünk. Elıször az ember nyilván két helyen csinálja. senki nem tudta. Fogdosni fogdostam ugyan a fütyimet. Tizenegy-tizenkét éves koromig egyáltalán nem érdekelt a faszom. és nem volt spontán magömlésem sem. Már egész kis koromban fogdostam magam. Tizennégy évesen kollégista lettem egy évig. a leggyorsabb volt a bajnok. Egyszer még fegyelmi is lett belıle. mert tudod. de azért jól szórakoztam. Arra ébredtem. mert az számomra is nyilvánvaló volt. hogyan kell. hogy az iskola mellett egy trafikban árulnak olyan autószagosítót. jött értem anyám. én meg elég gyakran beültem az autóba. vagy erkölcsi megítélésében. meg a kezemre bíztam magam. csak nincs sperma. Ezen is elszégyelltem magam. kábé nyolc éves lehettem. mióta vagyok benn. pont fordítva. és befostam. hogy. se a lányok puncija. a vécén és az ágyban. hogy tizenegy éves vagyok. maximum annyi. Nem voltam biztos a dolog helyességében. ahol folyamatosan errıl van szó. és hiába próbálgattam elıtte. Elıször abszolút a fantáziámra 88 Olvastam az Adrián Mole naplóját. amin meztelen csajok vannak. hogy valami nincs rendben velem. Rend-szerescnjártani edzésre. Azt viszont el kellett dugnom az anyám kocsijának az üléshuzata alá. aki elsınek kész lett. aztán fél évig megint semmi. hogy magömlés. a húgom nyolc. tizenhárom éves koromban. akkor sikerült elıször. közvetlen ezután elutaztunk nyaralni. Volt emeletenként hat vécé. elment az utolsó busz. A használati utasítás birtokában aztán célirányosabban próbálkoztam. meg kellett néznem a lexikonban mi az. a vécében. ami nyilván érdekelne téged. hogy abban a korban a fiúk már verik. A huzat alatt viszont soha nem találják meg. nagyon kíváncsi arra. Elıször csak brahiból vettem én is a többiekkel. biztos megtalálták. Ez már nyár legeleje volt. ami felhabosodott. de errıl nem tudok többet mondani. otthon akárhova dugom. ami után az egykorú fiúk benn maradtak az öltözıben. mert azt gondoltam jobban megéri. Nyilván technikai problémáim voltak korábban. leoltottuk a villanyt. se más fasza. hogy felhalmozódjon bennem a cucc. és üvöltött. nem engedtem. Nekem nagyon késın sikerült elıször. próbálkoztam tovább. én meg azt se tudom mi az. Az elélvezés már akkor is ugyanaz az érzés. Emlékszem egyszer olyat vettem.hogy én még soha. Akkoriban kezdtek el keringeni a hírek arról. bárki bárkire rányit. és akkor mondtam a mamámnak.

van. azt hiszem. Hiába hazudoztam minden hülyeséget az anyámnak. akivel korábban nem beszélgettünk errıl. ez is milyen infantilis idiotizmus. anyám már kidobta a szennyesbe azt a gatyát. Az elsı úgy történt. Persze csak akkor. akkor volt. De semmi. aki melett maximálisan felszabadulhattam a szex terén. én meg lapítottam. mi voltunk az a pár. Táboroztunk és egyszer csak. a haját buzizta. pedig arra nagyon vágynék. Tudtam. evidens volt. csak finoman. hogy olyan nagyon kényelmetlen a pozíció. hogy már vérzett. én meg nem kérdezhettem. Egyszer általánosban közös onanizálásban is részem volt. ki az a valaki. csak más dolgok nem mőködtek. mi az. Szexuálisan. Az elsı orgazmusomat soha nem fogom elfelejteni. Kamasz koromban kísérleteztem az önleszopással. megnyílt egy új világ. és reggel átvettem a pizsamanadrágomat. nyilván jóval kevésbé szakszerően. Közben folyamatosan ment a kommentár. hogy nem kell megijedni." Spontán magömlésem soha nem volt. amit én nem teljesítettem volna. és nem ettem legalább fél napja. Rádöbbensz. hogy normális szex esetén le fogok szokni a maszturbálásról. vagy majdnem a számban. hogy véres az alsógatyám. ami korábban nem. Akkor attól a friss komplexustól is megszabadultam. hogy mi történik. hogy mi lesz. Volt már olyan barátnım. de még hosszabb absztinencia idıszakokban sincs. De nem volt apelláta. mert akkor még nem vertem. amirıl beszélünk itt már egy ideje. amirıl mindig álmodtam. és mondtam a papámnak. mindenkinek ki kellett vernie. hogy megvolt az elsı magömlésem. Az igazán nagy izgalom az volt. aztán mire visszamentem. hogy te is mőködsz. Fiatalabb koromban azt hittem. ami nagyon ciki volt. hogy: „Jó-jó. És akkor az apám. mert az még kínosabb lett volna. Iszonyú jó volt. valaki felvetette. Lehet. Kíváncsi voltam. Spontán magömlésem egyébként már volt korábban is. Az a bizonyos kedvenc testrészem. aztán azt mutattam föl. akiket valahol az utcán láttam. hogy szoktam-e maszturbálni. erre azt mondta. mondtam. hogy nem. legjobb esetben puszit tudtam adni rá. Kár. és ráköptem a lepedıre. nem volt olyan. tök semleges hangsúllyal olvasta fel. hogy verjük ki a farkunkat. ha lazítok elıtte. hogy mi van. Iszonyú idióta helyzet. csak polgárpukkasztani akarok. Bár nálam ott kezdıdnek az igazi problémák. Mindenki nekiállt. mint most. hogy a teljes makkom be tudom kapni. hogy nem mindegy. Idıközben megházasodtam. de direkt egy olyan résznél adtam neki oda. de azért megijedtem. és az nagyon jó volt. Aztán hetedik körül már nagyon intenzíven vertem. nem pedig magának a makknak az ingerlése.fel a könyvbıl. megkérdezte. Otthoni 91 90 . Úgy ment az ellenırzés. hogy fel kellett mutatni. Azóta is mindig ı van elıttem önkielégítés közben. ahogy hazamentem. Mire ı azt válaszolta. vagy idegenek. hogy nem nyújt elég örömöt a szex a feleségemmel. mert oda se figyelt. hogy huzigáltam. hogy énnekem ez nem megy. néha elértem a nyelvemmel a makkomat. kinek mekkora gecifolt van a lepedıjén. huszonkét centi. naponta háromszornégyszer. ha ki kell mondania a szót. hogy igen. hogy egy fasz van a számban. kimentem reggelizni. amikor már mindenki nagyon be volt indulva. amit ne teljesített volna. illetve nem tudott olyat kérni. Sajnos a mi kapcsolatunkban nem a szexualitás volt a fı összekötı elem. Viszont ezután. de a mai napig is csinálom. abban kézzel ezerszer ügyesebb vagyok. hogy: kell. ha azt válaszolom. rögtön kivertem. és valami furcsa érzés kíséretében kijött valami. mert én már nagyfiú vagyok. Igazából egyszerőbb a fütyid másik végére keresni valakit. mint a többiek. a húgom nem kérdezett rá. én meg nagyon be voltam parázva. ahol a magömlésrıl van szó.

Elıször nyilván én is a pornószájtokat nézegettem. Tudod. másrészt vannak olyan típusai ennek a betegségnek . Azóta olyan másfél havonta elmegyek álmomban. hogy fizikailag nagyobbat élvez az illetı. olyan képeket. hogy fáj. mintha a másik elıtt vernéd ki. Egy fogmosó poharat kibéleltem vattával. Ez ilyen aszexu-ális állapot. aki együtt fürdött öccsével. Persze azért akkor maszturbálok csak rendszeresen. azt azért szoktam várni. Lett egy betegségem. Aztán valahogy magától átszoktam a dologra. leszoktam. ha síkos. hogy el tud törni. Olvastam az egyik Magyar Ifjúságban egy lány levelét. ha egymás elıtt is csináljuk. hogy nem szabad ilyet csinálni. fıleg. és hatalmasat tudok élvezni. hogy kattanás. Elég kreatív gyerek voltam. ami persze erre felállt. folpackból csináltam rá szőzhártyát. Csetelés közben kiverni olyan. ilyenben nem voltam még. ha beszélünk róla. Csak attól félek. de kábé két éve megkaptam a büntetésemet. Egyrészt nem szívesen mutogat az ember egy szemölcsös faszt. Mégpedig azért. de aztán ráébresztettem. hogy izgalmasabb. ha a másik is tudja. Itt most kizárólag a fizikai élvezetrıl van szó. csak ha egyedül vagyok. amiken lányok maszturbálnak. hogy ez egy kattanás nálam. ha távol vagyunk egymástól. hogy egész életemben rá voltam kattanva a szex minden formájára. hogy aki sokat maszturbál. mert két 92 Lehet. és csajjal se nagyon voltam. Ezt most ugye nem azért kérdezed. amin mindenki röhög. ha magának csinálja. mert az idık folyamán nagyon megtanulta mi okoz neki nagyobb örömöt. és leszokni is csak úgy sikerült. Tök sokáig semmi gondom nem volt a dologgal. hanem arra. hogy egyáltalán nem gondolok a szexre. Egyszerően álszentség az önkielégítést tiltani egy kapcsolatban. nem a faszverésre.nem biztos. de amióta kitaláltam magamnak ezt a katolikusságot. Azt alapvetıen pornónézés közben csinálom. mondjuk azt azért nem. min dolgozol. mert nagyon keveset megyek emberek közé. persze csak úgy izgalmas. Két év kellett. hogy mindenféle módon voltam már csajokkal. mert látszik rajtam? Az igazság az. Aztán az elsı lökésnél betömörödött a vatta. kétszer is kiírtunk haverral közösen. és fogkefével megmosta fütyijét. de valami megmaradhatott. A kezemen voltak régebben szemölcsök. Én még egy vibrátort is vettem a feleségemnek. úgyhogy építettem mőpinát. De már két hete. nyomtam bele testápolót. hanem semmiféle szexre. törökországi import. sıt. azt nem fogja felizgatni egy nı. Szóval totálisan tönkrement a szexuális életem. a faszverésre is. hogy a kitöltöttség érzése is meglegyen. azokra vertem. hogy nekem ez van. én a puncira vagyok legjobban ráindulva. Nem potenciagondokra gondolok. de van rá esély -. Olyankor magam elé képzelem a legutóbb látott izgató jelenetet. az egyiknél lapostetőt is kaptam. kiskorodban még azt hiszed. mert azt már tudtam. mitıl van ez a betegség.szex közben nem tudom a fantáziámat elıvenni. Engem a volt barátnım le akart szoktatni róla. amik átterjedhetnek nıkre is és meddıséget okozhatnak. 93 . Ezt azért nem akarom kockáztatni. Szóval lehet. meg filmeket nézek közben. mire rájöttem. hogy az a jó. azóta egyszer se vertem ki. majdnem kitört a faszom. éve a faszomon is megjelentek. Erre nyilván azt válaszolta Veres Pál. ezeket kivágattam. viszont az öcsiké mondta. illetve csináltam.

Ilyen volt még. mint pornóújságot venni az újságosnál. és azt találom ki. hogy oviban úgy megyek vissza a terembe a vécérıl. egy nı mellbimbóját összeszorítják egy fogóval. Volt otthon egy pár plüss állatunk. hogy a herém nehezen akart leszállni. Ennyi. rendesen gennyedzett. meg hogy legalább naponta kiveri. és napokig rettenetesen fájt. Nekünk egyébként nem volt videónk. akkor elvittek orvoshoz. az a legtutibb. de leggyakrabban egyszerően étolaj. ami így visszaemlékezve nagyon kemény lehetett. a falon van egy nagyon szők lyuk. el is élveztem. mert ha lehajolnak. és a faszomat átpréselem ezen a lukon. de nem akarok kiszállni. Én arra nagyon rá voltam kattanva. hogy egy komoly férfi jobb oldalon viseli a faszát. sokkal fiatalabb. meg csávót is szoptam már álmomban. amiben az uraság odavet egy marék pénzt a cigánylányoknak. sokkal hamarabb elkezdtem. Aztán rájöttem. hogy azért. Akkoriban már lestük a lányokat. Állandóan keringett valami történet is. hogy valamiért azt hittem a törököknek olyan a bır a faszukon. hogy felhúztam a bırt. Van egy húgom is. hogy az egyik bukott gyerek megbaszta a macskát. melyiknek mekkora a melle. amikor mosta az anyám. azt ma is látom magam elıtt. hogy a papírt berakom a fitymám alá. és emlékszem egy álmomra. összesen két dologra emlékszem. és akkor nagyon megsajnáltam a lányokat. eleinte még egy átlátszó csöpp is nagy eredménynek számított. amíg nem kezdett el baszni. miközben persze szégyellem is. és ı a hasamra paskolja a vizet. de álmomban egyszer leszoptam magam. de azért álmodtam olyat. 95 . szappan. meg pornófilmeket is. aztán felébredtem. hogy egész a tövéig vissza lehet húzni.Mi az elsı emléked a faszodról? . kifejezetten nekem. kivéve. és szúrta a szám. és azt mindig vizsgálgatni kellett. testápoló. hogy kitőröm a fütyimet. és ezzel a plüssel simogattam a makkomat. a felnıttség jele volt az is. hogy síkosán még jobb. és tetszett. fıleg tornaórán. vissza tudott csusszanni abba a csatornába. Ébren nem próbáltam soha. mit tudom én nyelvheggyel. ez egyébként nagyon sokáig így maradt. Szerintem nekem nem volt kihagyás a fütyimmel való foglalatosságban. hogy dugunk. azt mondta. és valami Jókai film ment a tévében. persze leginkább ı beszélt róla. legalábbis csak olyan emlékeim vannak. meg is nıtt. Eleve mindig nagyon durva szexuális álmaim voltak. és át kell juttatni egy üzenetet a szomszéd cellába. ilyesmik. de az anyámról is álmodtam ilyet. Pontosabban elkezdtem szopni. ter94 peszállásban jártam.Amire konkrétan emlékszem. érdekes módon engem a hónaljszırzet is izgatott. de a makkom átváltozott tüskés gesztenyévé. beleláthat a segglukukba. és üvöltöttem. hogy börtönben vagyok. Ja és amikor fitymaszőkületem volt. amikor anyám egyik pasija áthozta az övét. és lemasszírozni. minthogy értelme lett volna. tulajdonképpen a mai napig rá vagyok. Néztünk pornót is. például hogy beledugom az egész fejem a pinába. hogy másfél méterre elspriccelt és úgy kellett levakarni a falról. meg hogy a nagyanyámnál nyaraltam.én viszont a következı' fürdésnél kipróbáltam. leginkább egy szadista jelenet van elıttem. melyik szırösödik. aki feltépte. Az apámnak egyébként baromi nagy fasza van. hogy megbeszélem valakivel. Szerintem én puncit kiskoromban nem láttam. hogy elélveztem. alsóban már láttam pornóújságot. . vele nincs semmi ilyen emlékem. a víz már kihőlt. Az elsı szexuális emlékem viszont az. Mondjuk ekkoriban már vertem a faszomat. és feltőri rajta a bırt. egy ideig még próbálkoztam. Az apámmal nem nagyon beszéltem a dologról. hogy akkor mind a ketten megmutatjuk. én elı is veszem. mint én. Meg még arra emlékszem. meg téma is volt a családban. ami nagyon fáj. nem ismerek annál kínosabb dolgot. egy ideig úgy önkielégítettem. erre a kislány elfut. amit a nagyanyám azzal magyarázott. mert gyakran véresre vertem. Biztos volt bennem valami mazo is. mert nem szeretem a törölközést. hogy az anyám fürdet egy mőanyag kádban. aztán egy idı múlva rám szól az óvónéni. Szóval nem valami kellemes emlékek. Ehhez képest arra ébredtem. Közben a haverjaim nyomatták a sztorikat.

mert akkor bunyózni kell vagy menekülni. Az igaz. és akkor napokig fáj és viszket. és ha nem voltak otthon. a négyes út menti kurvázásig elég sok mindent kipróbáltam. Az nagyon más érzés. tudta. végül ı rakta be magának. úgy villognak a képek. hogy megláthatnak. csak magamra kell figyelnem. nem lehetett olyan repedtsarkú. Ez a dolog attól teljesen függetlenül mőködött. én igazából azt szeretem a legjobban a páros szexben. meg egyébként ma is verem a faszomat. Ennek az idıszaknak egyébként már vége. hogy abbahagyom. de nem hiszem. Akkoriban tulajdonképpen folyamatosan vertem. akkor is.Beszélj még az önkielégítésrıl! — Kiskoromban mindenféle mőpinákat építettem. . hogy a könyvtárban a szabadpolcos Káma-szútra lapozgatása közben vertem ki. Nagyon sokat kurváztam.De például az egyik szomszédunk nálunk tartotta a pótkulcsát. És tényleg elég érdekes helyzetekbe keveredtem. Arra emlékszem. Biz tos. csak a többiek miatt. miközben bármikor benyithattak. eddig még senkivel sem jártam fél évnél többet. Tudod nekem nincs olyan jaj de nagy faszom. de az ujjazásnál már befostam és leálltam. volt olyan. amit a hangja alapján gondolsz róla. hogy nem tudok rendesen dugni. hogy másfél órán át jól megmasszíroznak. a fürdıkádban. én kezdtem el kezdeményezni. A szakközépben minden csávó folyamatosan a kúrásról beszélt. tíz perc után viheted is. Általánosban még érthetı volt. ezért például. tulajdonképpen kényszeresen. anyám szobájában miközben aludt. meg kö vérebb is voltam. vagy szerelmes vagyok-e valakibe. mintha egy idegen verné ki. hogy a nyelvem hegyével megérintettem a makkomat. olajt. el tudom húzni órákig. a pornó is az. HÉV-en. nagyon jól szop. mint most. hogy épp járok-e valakivel. az másik vá rosban volt. még ha stabil nım van. Fiatalabb koromban még sokkal jobb fantáziám volt. mint most. tusfürdıt. ketchupos üvegbıl. ha már elmentem. Kivéve. tudod. ha a bikák bunyóznak értük. ha ott a csávója. meg eléggé gátlásos is vagyok. Vannak csajok. hanem szexuális. a normál szexben soha nem ér ennyi. rögtön elsıben sikerült meg96 kúrnom egy csajt. mindig megpróbáltam végigcsinálni. satöbbi. de . de én abban sem vagyok valami jó. hogy olyan szituációkba kerüljek. egy csomószor tök kényelmetlen helyzetben is. ki az. hogy túl sokáig együtt maradunk. hogy nagyon idegesített. aki pasizni jött. ezért innom kell. akkor ugyanúgy elkezdenek dugás közben is beugrani ezek a képek. de a maximum az volt. mondjuk elég vastag. hogy kényszeres voltam. nem okoz akkora élvezetet. és akkor utána olyan volt. plüss ál latokból. Jó párszor megpróbáltam leszopni magam. tizenöt centis. amilyenekbe egyébként nem kerülnék. Egyszer sem hátráltam meg. rögtön látod. én mondjuk táncolni nem tudok. akkor is. amíg teljesen elzsibbadt. ahogy nyögött. mit szeretnek a buzik ebben. és tudod. amikor behunyom a szememet. és ezeket ki is próbáltam. én valahol a középmezınyben. már ment a csajozás. mert mindenféle káros következmé nye van. egy csomószor megfogadtam azó ta is. ami abból áll. hogy hogy néz ki a nı ahhoz képest. az idınként drámai tud lenni. hogy közben pornóújságokat nézek. akit egyébként mindenki megkúrhatott. szemüveges. meg amit elmond magáról. Általában használok valami síkosítót. hogy szőz vagyok. átosontam. nyári táborban a bokorban. de aztán leszólítod. Elmész szombaton egy diszkóba. vécépapír-gurigából. A teljes testmasszázstól. és ha szerencséd van. egyszerre rengeteg inger. mert azt gondoltam. az igaz. az is jó volt. Igazából kukkolni szeretnék. Szerintem. az apámnak kókadtan volt ekkora. Egy idıben komo- 97 . akik kifejezetten ezt szeretik. Ma is szeretek úgy szexelni. állandó versenyben voltunk. Vagy kipróbáltam azt. abszolút értem. meg a Veres Pál is felizgatott. a szexuális felvilágosító könyvek. mert különben teljesen begyulladna a végére. nyitott ablaknál. nem? Most van egy csajom. nem voltak csajaim. hogy filctollat dugok a seggembe. aztán kiverik a farkadat. Jó. hogy ne maradjak ott. hogy közben minden kis zajra figyeltem. de egy csomószor olyan csajjal dugtam. hogy csak megját-sza. Levettem a hangot a tévérıl és úgy vertem a faszom. akit nem is kívántam. nem egészségügyi. nyilvános vécében. mondjuk az is tök izgató. Vagy egy fél órát ültem a kezemen. Aztán szakközépben. Például az.

és voltak persze nagyon jók a tapasztalataim is. és hatezerbe mennyi fér bele. Én viccesen megjegyeztem: „No és. próbálja persze kilıni a legjobbat. hogy meg fog állni. milyen az állag?" Heves reakciója megdöbbentett. Ott egyébként tízpercenként ugrik az óra. színvonalas kuplerájt nyitnom. mint az átlag. sıt rendszerint egy kés is volt nálam. mikor egy férfitársam. Persze már kielégíteni is csak a legritkább esetben tudod. ezért kellett újabb és újabb nıket meghódítania . Mindeközben az volt a cél. hogy merevedési problémája majd minden férfinak volt már legalább egyszer az életében. de szerencsére nem vágtam bele. A különféle statisztikák egybehangzóan állítják. na általában az a ronda. hogy a végén ne kelljen fizetni. és bár az ember él a gyanúperrel. de vissza azért nem tolat. A témával foglalkozó weboldalak élesen megkülönböztetik a pszichés és a testi eredető potencia-zavart (ez utób99 . hogy hányas a mellbısége. hogy valaha is hivatalból kényes kérdéseket leszek feltenni kénytelen. tehát nincs romantika. hogy ez ne zavarjon. járó motor. hogy mikor bukkannak föl a stricik a bokor mögül. de ez egy idı után már nem zavar. másoknál egy vagy több hosszabb-rövidebb periódus. közismert kúrógép. De engem soha nem zavart ha egy nı ronda. En épp ezért fel is készültem. Megpróbálod másfél óra alatt magadba szerettetni. elhatározza.lyan gondolkodtam azon. hogy az elevenjére tapintottam. van aki ezeket az infókat búgó hangon próbálja becsomagolni. hogy itt valójában burkolt gyógyszer-reklámról van szó. ez némelyeknél csak egyetlen rossz emlékő alkalom. ahol több nı van. hogy beszélgetıtársaim nem tértek ki a nekik szegezett kérdés elıl. A telefonból annyi derül ki. ott nem úgy nézik az órát. A H I M T AG I N G AT A G Még szó sem volt arról. ha igazán nı. hogy mit tud a másik. mint akár egy szalonban. De háromnál többször nem mentem vissza ezekhez se. hogy elvegyék a pénzedet meg a kocsidat. Olyan kövér volt. hogy nem kellene-e egy nagyon profi. De van rengeteg horror élmény. Folyamatosan parázol. Manapság ez a nem oly rég még tabunak számító téma óriásplakátokról köszön le ránk. hogy odáig jussak el egy kurvával. csak szopatás. bevallotta nekem a sokadik sör után: valójában mindig attól tartott. amit a bal kezemben tartottam. hogy olyat te még nem láttál. Megy az ember a kocsival. behúzott kézifék. jobban érdekelt. mégis szerepe lehet a dolognak abban.hogy újra és újra megnyugtassák: akkora. Kifejezetten gyakorlatoztam erre. Éreztem. Legjobban lakásra szerettem járni. de érdekes volt elveszni egy ilyen hatalmas zsírpárnában. hogy kicsi a farka.

közismert és teljesen hibás gondolatmenet fonalán úgy ítéli. mert így könnyebben kezelhetınek véli. ami pont ellenkezı.a következı magyarázattal szolgál: Gyerekkorban. amit két székely atyafi párbeszéde tár elénk: . lehet. a legtöbb férfi mindenáron meg akar felelni. tán azért. Érzésem szerint ez a magyarázat több ponton sántít. ha többször is megélt már ilyenfajta sikertelenséget. Olyanok is sokan voltak. Persze emellett lehet bármilyen szex.Nem. mintegy kívülrıl nézték magukat közben. halálig az elkúr". Am ha vágya gyerekkorban túlontúl az anyához kötıdött. orálisan. a fentebb vázolt leegyszerősített formában mára közkinccsé váltak. . hogy nem tudtak a szexbe belefeledkezni. Ebben az öndestriikció. mert Freud tézisei. stresszel. Vagy azzal. hogy nem voltak szerelmesek. Mások a túlzásba vitt önkielégítéssel hozták összefüggésbe a dolgot. méghozzá azért. a szexuális vágy tárgya az anya. Vagy azt. amelyeket magával szemben támaszt). merevedésére figyel. alkalmat ad az összekacsintásra.véletlen' benyomásra vezeti vissza. magát az elsı esetet pedig valamiféle . és a kurvát ágyasnak.Próbáld az nyálast. hogy ezzel a férfi saját magát és partnerét is megfosztja a kölcsönös. gátló hatást vált ki. amit késıbb aztán „kinıttek". hogy azt a nıt. mások tanácsokkal látják el. több beszélgetıpartnerem is elıhozakodott. pl. hogy jól kielégülnek. koncentrál. Vagy azt.kissé leegyszerősítve . mert az arra áll föl. Ennek eredménye. mikor újra felébred a lappangó nemiség. szorong. Fia a férfi teljesíteni akar egy elvárást. Igencsak emlékeztet e javaslat arra a megoldásra. közösülés közbeni kielégüléstıl. önagresszió és a partner (vagy nık) iránti agresszió. Ilyenkor szexuálterápiában a közösülés tiltása ezt a teljesítmény centrikusságot küszöböli ki. valaki segítséget kér. az incesztus-tilalom nem engedi meg. az általa kiváltott szorongás idézte elı önmaga megismétlıdését. ám ennek ellenére az anya-szerelemmel. Ezen lelki okok egyike maga a teljesítménykényszer. Saját magára. Az internetes fórumok örökzöld témája a részleges impotencia. A leggyakoribb tanács: Ne magadra figyelj. mikor a szülık is hajlamosak erotikus játékszernek tekinteni gyermeküket. én azonban azt tapasztaltam. egyfajta sporttá alakítja a szexet. az alkoholt nevezték meg okként. akit szexuálisan alulértékel. Mások a fáradtságot. Más úton. Amikor Zelk Zoltán kijött a börtönbıl. Zelk úr. az pináját.lelki okokra vezeti vissza ingadozó teljesítményét. amit legtöbbször saját maga állított jel. hogy az anya továbbra is szexuális tárgy legyen. mert a fiaskótól megingott önbizalma hím hajlamos magában keresni a hibát . Freud a múlt század tízes éveiben így ír: „A páciens. a kamaszodó fiú tehát helyettesítı tárgy után néz. A beszélgetések résztvevıi saját problémájukról általában múlt idılten beszélnek. szexuális teljesítménye csökken. ezért nem áll föl rá a farka. e „pótlékok" egyike sem lesz kielégítı. vagy azért. .vicctémának sem utolsó. mert Freud elgondolása a nıi szexualitásról meglehetısen a saját korához kötött." Egyébiránt az impotencia — hasonlóan az önkilégítéshez és a farokmérethez . . mely teljes kielégülést nyújthat. hogy az elsı eset emléke.Nem megy az baszás. A nı vélt elvárásainak (illetve azoknak. mint magyarázattal. hogy nagyon szerelmesek voltak. akit feleségül választ. akik kamaszkorban találkoztak a problémával.vagy azért. a hozzászólások hangneme (egy ennyire intim ügynél az ilyesfajta távolságtartás. petting. aztán a pubertásban. több mint érthetı) féltudományos: „A tünet értelmezése az. frusztráció szimbolikus vagy konkrét megjelenítése egyaránt szerepet játszik. szexuálisan túlértékeli. egyszerőbben: az anyát választja társnak. hogy a problémával küszködık túlnyomó többsége . Vagy azt. hogy a partner szexuálisan nem volt elég vonzó. és megcsappant nemi vágyáról és szexuális teljesítıképességérıl panaszkodott barátainak." Ezután .bi a cukorbetegségtıl az érszőkületig számtalan egyéb bajnak lehel kísérı tünete). Karinthy Ferenc a következı kecskerímmel válaszolt: „Nyelve ha van. 100 beszámolnak saját „gyógyulásuk" történetérıl.Az segít? . „nem állt föl rá".

bamba száj Itt lenni véled és nem lenni boldog! . mint ez a béna. elvéti az egészet És nyílt színen kitör a lámpaláz. Süllyednék el. Álmodtál Rhodust. sülnék pokoli nyárson Inkább. Ki a gyönyörtıl már elıre részeg -Ha hozzájut. szörnyőt és merészet. ki csak rajong és nem vigyáz. Szárnyadnak szők volt szőz rózsád.K ARINTHY F RI G YE S KUDARC így jár. Shiráz Most itt az árok s a hideg kiráz S kietlen kút a pelyhes rózsafészek.

utána az érzés. elönt az a gondolat. hogy szeretkezés közben lekonyult a faszom. mikor meg rögtön elélveztem. Például: nem akartam lefeküdni a csajjal. mert elment a kedvem. ami azt jelenti. akkor utána még kilencszer dugtam meg. hogy egy másodperc alatt elélveztem. megjelenik elıttem a lucskos punci képe. hogy abba becsusszan az én fütyim. Olyan is volt egyszer. Halaszthatatlan dolgom akad ilyenkor. ahogy a focival kapcsolatban is vannak. meg akarom dugni. és már cselekszem is. De egyik se volt túl nagy trauma se nekem. Ez volt a legtöbb életem105 . szemtelen koboldok. mert benne maradt a lányban a gumi. Olyan is volt. Csak hogy egy másik nagyon jó dolgot mondjak. agyilag izgulok rá a csajszira. hogy már közben abbahagytam. se a lánynak. hogy meg se jött igazán. Mikor leesett a gumi már rég túl voltunk mindenen.Fojtott kacajtól borzong sima bársony Bıröd s a zugban reszket a homály: Vihognak piszkos. az elég ciki volt. A szexszel kapcsolatban vannak kellemetlen emlékeim is. hogy hú. az volt a harmadik menet. Nálam ez agyilag mőködik. aztán mégis lefeküdtem. Volt.

ha nem egy hosszú udvarlás után sülsz fel. fıleg érzelmileg labilis helyzetekben. hogy belealudtam a szexbe. ha pánikolni kezdenék. hogy nem tudtam elmenni. mint a csacsi. Volt ez a szag dolog is. Jó. amikor elıször megesett. meglehetısen bonyolult mővelet. a lány tökéletes volt. bármikor ránk nyithattak. nem volt kedvem. fáradt voltam. Na ez még megismétlıdött háromszor. mintha magától értetıdı lenne. hogy a mosatlan pinaszag nem jön be. csak néha már untam a dolgot. belehatoltam. de olyankor. mindenkivel elıfordul. hogy: „Fiam. be voltam rúgva. mit tudom én. Vagy reggel. hogy azt hitte. osztás-szorzás-spekuláció. tényleg nagyon akartam. Egyszer kúrás közben kiszámoltam. Egyszer még az is megtörtént. ha nem érzem magam biztonságban. meg a csaj elıtt is zavarban vagyok. részeg voltam. azt már tudtam korábbról. és mindannyiszor ugyanaz a kétségbeesés a csajnál. Vagy tartós kapcsolatban eseti jelleggel. Merevedési zavarok meglepı módon idısebb koromban jelentkeztek." Úgyhogy nem is paráztam be nagyon. vagy ha nem azon az estén. hogy ennyire radikálisan leviszi az erekciómat. még ha elıször vagyok is a csajjal. folytatjuk az elıjátékot. hogy abban a pillanatban hányan kúrhatnak még a földön. talán ha egyszer hazudtam. Aztán volt olyan is párszor. hát. nem nagyon szokták leellenırizni a csajok. és ezért a csajok is úgy kezelik. Fel voltunk pörögve. direkt csinálom. hogy mi van. De mindkét esetben ott a korrekció lehetısége. Elmenni mindig el tudtam. valószínőleg ık is megijednének. hogy többen voltak a szomszéd szobában. és a nı erre mit reagál? És ugye a mutogatósnak se áll közben a fasza. Belegondoltál már abba. és hiába akarta a csaj. pedig az akkorra már megint jó kis bot volt. és akkor egy óra múlva sem állna föl. hanem egy egyéjszakás kalandban. hogy konyul le. amikor elıre figyelmeztetett. Egész pontosan azt mondta. mondjuk én se értettem az apámat. Persze. nem mentem bele. aki csak annyit mondott. Aztán volt az is. 106 107 . de azt nem. hát a következın. mondom: megesik. ezért a csajok se tekintik a dolgot nagyon cikinek. nem esem kétségbe. ne viccelj már. hogy ott van-e a cucc a kondom végében. mostanában már van az. Olyan is volt. Pedig az se állna semmibıl. igazából akkor ciki. ugye. Vagy ha túl nagy volt a tét.ben. ezt mindig piszi módon kommunikáltam le. mert elnyújtja a dolgot. De azért egy kezemen megtudom számolni. Az volt a különös. nem kívántam. aki harminc éves koráig nem tanult meg puha fasszal baszni. hogy hányszor. hozzáteszem. és éreztem. Húsz voltam. ha egyszer elıfordul. vagy nem tetszett a csaj. kábé tizennyolc éves koromban a dologra. Merevedési zavar? Olyan is volt már. hogy mit csinál a mutogatós. két löket. legtöbbször még abban az órában. Ez is segített helyretenni a dolgot. ahol nincs mód korrigálni. hogy néha elıre szólok. Százból. Tehát végsı soron még jót is tesz az ilyen. az nem is igazi férfi. hogy elıfordult. üdvözöllek a klubban. Reggelre meg bottal üthettem a csaj nyomát. így tulajdonképpen csak elnyújtja a kúrást. rengeteg energia-befektetéssel és nagy feszültségek árán sikerült ágyba vinnem valakit. rögtön másnap el is meséltem az akkori legjobb barátomnak. hogy dugom-dugom. ami. úgy kezelem. kétségbe esett arccal kérdezi a csaj. Az elsı éjszakák kevés kivétellel nem sikerülnek túl jól. elkezdtük csinálni. mintha mi sem történt volna. idısebb alatt a huszon-sokat értem. Szégyellem is magam miatta. elmegy az erekció.

de nem váltottam ki. hogy elment a kedve. mindenkivel megtörténik. Próbáltam már nyugtatót is bevenni elıtte. Fogadok. Próbáltam már úgy is. Szerintem egy régi barátnım puskázta el. Ez ment fél évig. és az elsı alkalommal. Próbáltam húzogatni. oltári ciki volt a velem egyidıs nıvér elıtt beszélni arról. De ha nem csinálsz belıle ügyet. Fölírt Viagrát. és valahogy az volt az érzésem. nem is tudom. nem is nyúlt hozzá. mikor a problémámat akartam megbeszélni vele. hogy elégítsük ki magunkat egymás elıtt. Nem tudom mit lehetne csinálni. Szép lassan rájöttem arra. mintha ekkor kezdıdött volna. és akkor átszakadt valami gát. Nem volt könnyő rávenni. Pedig korábban ezzel a csajjal pcttingeltünk is. ha nem fog felállni. Figyelj. már nem is akarta igazán. de biztos ez is bejátszott. hatása. De ebbe azért belement. Csak valahogy értesd meg velük. mint az átlag. én sem erıszakolok meg egy nıt se. Dılj hanyatt és hagyd. Mondtam. a nık is megértık lesznek. Még azt is kipróbáltam. hogy elıtte sokáig nem szexeltem. vagy csak félig sikerül. és nagy nehezen elıhozakodtam azzal. Mikor már rutinszerővé válik a dolog. óriási hisztit vágott ki. az a legjobb. hogy lemondott rólam. mit szeretne. Azóta minden csajjal így járok. Nagyon szar érzés. el is mentem egyébként. hogy mi lesz. Egészen addig állt. hogy a puncija nem ingerel eléggé. mert azon gondolkodom. Röhögd ki magad. Aztán szakítottunk. annyira hozzászoktam a saját kezemhez. és végig minden oké volt. hogy huszonöt évesen nem áll föl. aki egy kicsit érzékenyebb. hogy dehogynem. mert nem az ingerekre figyelek. de az eredmény ugyanaz. hogy az elızı csávója hányszor kurta meg a HÉV-tıl hazáig. hanem odabújok hozzá és kiverem. meg szégyenlıs. és pont ezért. Ma történik is crekció. agyalok a problémáimon. nyilván ez is baj lehetett. Szóval tudod én még szőz vagyok. Biztos nagyon izgultam. Úgyhogy nem is áll fel. Onnantól másfél évig folyamatosan kiirtunk. hogy azért kérdezed. Szimpla teljesítménykényszer az egész. hogy most van itt az alkalom. tudtam. hogy kedvesek legyenek. mi jó neki. Tizennyolc éves lehettem. közben is gondolkodom. már az is nagyon ciki volt. azt is hárította. béna volt. de semmi. Akkor beteg vagyok. de engem igen. amikre egyébként verni szoktam. Az elsı csajommal sokáig nem jött össze. ugyanezzel az eredménnyel. hogy nem miattuk van. hogy kényeztessenek. Utána még próbálkoztunk egyszer-kétszer. és nem hogy nem állt fel. Csókolóztunk. A barátnımet nem viselte meg nagyon. hogy nem kívánom. és akkor nem volt semmi hiba.Nekem sajnos szinte minden alkalommal ilyen problémáim vannak. Folyamatosan azzal szívatott. belém ültetett egy teljesítmény-parát. általában az elsı pár (három-négy) alkalommal történik meg. mint a cövek. ráadásul semmi 108 Egyetlen csajommal volt ilyen problémám. mert nem agyalok. és az elsı alkalommal merevedési problémáim voltak. és egyértelmően ı idézte elı. soha nem mondta. de teljesen összement. Aztán mikor egyedül maradtam simán kivertem. Az a dolguk ilyenkor. Aztán volt egy szabad hétvégénk. de semmi haszna. vagy nagyon rövid ideig tart. mikor új csajjal kezdem el a szexet. nem tudta mit kell kezdeni egy férfitesttel. hogy pornóképekre meg jelenetekre gondoltam. mért 109 . szégyellıs volt. áll mint az állat. menjek el orvoshoz. mikor nem voltak otthon a szüleim. Ráadásul nem tudom teljesen beleélni magam a szexbe. mert már veled is elıfordult. nem emiatt. ı is szőz volt. amikor nem állt föl. semmi gond nincs. Volt egy barátnım. akivel elveszthettem volna. Nem csak miattam. akkor hip-hop lelohadt. amíg be nem hatoltam. Egyszerően elmúlt az inger. hogy pont ez a baj. hanem gondolkodom. amikor azt mondja. mintha kiverném. csak csinálom. nem kell megijedni.

hogy ez egy ördögi kör. amit bizonyítási kényszerbıl csinál az ember. Érdekes módon . ha nem jött össze? . de igazából nem értettem. még sikerült is néha. akkor simán ment. ha meg sikerült bedugnom egy punciba a fütyimet. Viszont lassan leszőrtem azt a tanulságot. ha meg csak úgy alakult egy félismerıssel. Ahogy világossá vált számomra. hogy alapvetıen csak magammal foglalkoztam. és aztán nem dugtam meg. másodikra megy. ahogy én akarom. okosabb akar lenni az egésznél. addig még csak le se szopott senki. Én viszont tizennyolc éves koromban kezdtem el egyáltalán szırösödni. ritmustalan. hogy nem lehet a dolgokat siettetni. nyomasztó volt.Próbálták. de csak ha szerelmes vagyok. mint a rákos sejt. Mindenki baszni akart. Ennek oka lehetett az is. hogy az embernek ennyire különálló része a farka. Elkezdenek anyáskodni.valószínőleg szerencsém volt .nem hagytam ott. és minden intimitást nélkülözı volt. vagy hogy reagáltad le a helyzetet.Középiskolában egy olyan hangulatú közegbe csöppentem. kaptam egy erıs tudást. de azt nem lehet élvezni. még akkor se. Elég gyakran szoktam szerelmes lenni. semmi garancia nem volt arra. Fingjuk nem volt arról. Olyan. meg. ami történt.a csajok is ezt szőrik le a dologból. Nem is nyúltam magamhoz tizennyolc éves koromig egyáltalán. Ja. ugyanúgy tökéletesen éretlenek voltak. Megtörtént az is. és mindenki azzal menızött. Tulajdonképpen nagyon gyermeki volt az egész. Ha nem akart. de mit csináljak. mármint a mellem. hogy bebizonyítsam neki meg magamnak. elıtte ilyen csenevész csávó voltam. tılem független volt a faszom. az nem is igazán nı a szememben utána. biztos azért. Se idı nem volt arra. Ugyanakkor abszolút kudarcélményként éltem no . hogy megszokd a másik embert. hogy valakit sikerült megdugnom. hogy perfekt módon megkúrom. hogy kit hányszor baszott meg. Aztán föladtam. minél többet tervezgettem. hogy mi történik. A faszverésben valószínőleg az is jó. ráadásul ebben a közegben folyamatosan ki voltál téve annak. Azok a csajok. hogy próbálták. Azért tudom megdugni. amikor csak akarom. . mint én. épp ellenkezıleg. . de ha sikerült is.A csajok sem próbálták meg kiugratni a nyulat a bokorból? Velem elég gyakran elıfordul. Jártam csajok után. mint mindenki más. hogy elsıre nem ment. Kötelezıen dugni kellett. erıltetni. Minél szerelmesebb voltam valakibe. hogy eljutottam a csajjal az ágyig. hogy mit akarok tılük. teljesen koordinálatlan. Egy kialakított rituálé szerint cselekedtem ugyan. hogy az ember megtanulja irányítani a farkát. hogy testileg éretlen vagyok valamire. Valamennyire frusztrálnak is éreztem magam a dicsekvı csávók között. mert tökéletesen idegen. Viszont az a nı.Mindig megmagyaráztam. ahol százezerrel ment a nık hajkurászása. hogy meg kell magyaráznom. Ha már megbocsátották. hogy hogyan kell azokat a dolgokat megcsinálni. miközben persze én is menıztem. hogy bármit csinálsz. Amit nagyon akar az ember. . mint egy anyuka. Zavart is. valamiféle önismeretet. persze. csak kell ez a bemelegítés hozzá. aki annyira megértınek bizonyul egy ilyen helyzetben. amire az egész környezetem tüzel. az véletlen volt. megmagyaráznom magamnak kellll . akkor nem állt fel. Tudom. se magaddal nem voltál még megbarátkozva. hogy anyáskodjanak fölöttem. amiknek a megcsinálására annyira rá voltak hergelıdve. mint férfi. biztos ezt akarom tudat alatt. és akaratból akarja véghezvinni. akkor semmi gond. mert már nem kívánom annyira. Szóval a középiskola átmeneti idıszak volt. de nem tudtam. legalábbis semmiképp sem úgy szolgál. onnantól már nem nyomasztott. akikkel találkoztam. ha véletlenül összejön. annál biztosabb volt a csıd. inkább kisfiú. hogy legközelebb is sikerül.Hogyan oldottad meg. nem hajlandó engedelmeskedni a parancsnak. az valószínőleg nem fog menni. De ez az egész problémakör tizennyolc éves koromban megoldódott. de jóval többször az. A saját feje után megy. hogy igenis meg tudom kúrni. az publikussá válhat.

szerintem sokakban egyébként. és körül van metélve. Az elsı pornót egyébként a bátyámmal láttam. Ott állsz anyaszült meztelenül. ti-zenegytizenkét évesen. Azt hiszem. de teljesen soha nem tudod az uralmad alá hajtani. hogy számukra ezen nem volt mit magyarázni. hogy hogy lehet ilyet nézni. Én késıbb kezdtem csak el. nézem a faszom. hogy be kellett menni. Gondolatban megkúr-tam a tanárnıimet és az osztálytársnıimet.Igen. az elsı pornóprodukciókat látva. anynyira megdöbbentünk azon. ahogy szeretnék. Állok a fürdıszobában. például amikor a pinát nagyon szétfeszítik. fiú vagy-e vagy lány. hogy föl van húzva a faszodon a bır.^ .Mi az elsı emléked afütyidrıl. kint sorakoznak a lányok. amikor kiderült. Nagyon izgató volt. ha ellazultál. azzal ne ment volna. nem mutattam meg cserébe a fütyim. hogy lehetsz esetleg szégyellıs is. és szerintem én kicsit buzi voltam gyerekkoromban. Aztán valahogy helyreáll a tudatod. Luké Skywalker nagyon tetszett. hogy nincs-e fitymaszőkületed. İ meg. de én szemét voltam. nem foglalkoztam velük. egyáltalán nem foglalkoztak azzal. nagyon megdöbbentı volt. de hangsúlyozom. pontosabban fölállni. Nagyon szégyellıs voltam. legalább meglátjátok milyen undorító. hogy nem úgy mőködik. de mikor jelent meg a színen a másik nem? . orvososdi? . hogy meg tudjam rendesen mosni. és mondom neki. hogy fantáziálok. hogy tetszem nekik.lett. ez egyszerően egy teszt volt. Tizenkét évesen is attól rémültem meg nagyon. hogy kell magamhoz nyúlni. föl-le? Elég korán elkezdtünk pornófilmet nézni az osztálytársaimmal. föl kellett állni egy hokedlire. hanem egy önálló személyiség. a lányok meg nem érdekeltek.Általános iskola elején voltak ezek az orvosi vizsgálatok. Ez persze nıtıl is függ. Persze nézegettem a kislányok punciját is. és mondtam a nagyanyámnak. Ez a különlét érzés ma is megvan. nem tudtam. hogy persze. hogy ha valakivel akartam. amikor egyfolytában húzódik föl-le. ami nem én vagyok. Van a farkam. Aztán már csak az osztálytársaimmal moziztunk elég intenzíven. aki írt.Álltam a fürdıszobában. satöbbi. Volt egy sok hónapig tartó kapcsolatom. Itt eleve létrejön egy ilyen különválás a farkadtól. És sikerült. hogy képes megmozdulni a farkam. hogy nem tudod. A nagy. amikor megnézték. alsó tagozat. Még kiskamasz voltam. Észre sem vettem. ha azt érzik. Egy medence partján szopott egy csaj egy csávót. hiába kötöttünk elıtte ilyen adok-kapok megállapodást. Mondjuk túl hamar elmegy az ember. Nem mintha a fantáziálással baj lenne.Óvoda. szolga. nem a csajoknak. és nem úgy. Ez például egy kellemetlen élmény volt. meg egy másik nı. nem vertem a faszom. nekem akkor addig tartott a szex. mondjuk nem szexuálisan.A kisgyerekeknél van ilyen nemi zavar vagy összekavarodás. de kíváncsi voltam. hozzá tartozott a dologhoz. . hogy lehet-e ezt akaratlagosan elıidézni. de azért nem hagyott bennem mély nyomokat. Akkor is 113 . hogy: „Alljál föl!" Mint a jedik. de addigra meg már én nem tetszettem nekik annyira. körülmetélt farkát. hogy hadd nézzünk bele. nyitva van az ajtó. hogyan fedezted föl? . volt is ami undorított. De például létezik gyerekkori homoszexualitás is. Az ı éretlenségükbıl következett. bent volt egy nı. soha 112 . Az mindig úgy zajlott. de két perc után kikapcsoltuk. Milyen lehet akkor a dugás. baromi meleg van. de csak egyjelenetet bírtunk ki. elkezdtek tetszeni a csajok. aki vigyázott ránk.Ezek sem éppen magányos szexuális élmények. Aztán ez átfordult. és meg kell tanulnom kezelni. akkor is a hideg rázott. De tizennyolc éves korom óta nem fordult többet elı. a szex meg eleve csak akkor jó. Kellemetlen volt látni meztelenül. hogy hiába szeretem a csajt. egy felsı polcon kiszúrtam a szüleim kazettáját. és kiverték a faszukat. nem is tudom elengedni magamat mellette. amikor dugsz. hogy fantáziálásra föláll. . Ezt ma már nem feltétlenül tudnám megcsinálni. a testem nem kívánja. Az engedetlenségek ritkulnak. minden gızölög. és akkor már néhányan kijárogattak közben a vécére.Apád farkát láttad kiskorodban? . Amikor én húztam fel magamnak. épp kiléptem a kádból. azzal már tisztában voltam. Pont ezért kattantak rám. aki vizsgált. és ezzel bıven meg voltam elégedve.

megint elkezdtem azon izgulni. de aztán megszoktam. A kiverés is jó. mocorgó hálózsákok. csak nem dugtam meg ıket. szırös mellő lányt láttál-e már. Hálistennek. mert azt láttam. volt is olyan. csak a szoknyáját kellett lehúznia. nagyon vehemens volt. Nem bocsánatot kérsz. hogy ı nem elég jó csaj. a párád még 115 . İ már korábban is hozzáért a farkamhoz. Nem mondasz semmit. mint a puncijukat. Es hajnalban megint.Németországban voltunk a csajjal. hanem.És hogyan sikerült elvesztened a szüzességedet? tam meg addig. hogy magának rakja be. Mindig kapualjban. mert azt gondoltam. Az valami extém módon izgató volt. utána meg leszopott. Persze errıl szó sincs. és szinte észrevétlenül csusszantam bele. Még beszélgetünk is pár szót a nıvérrel.néztem meg az akkori csajommal. én meg álló fasszal álltam mögötte. nem követed meg utána. jött haza a nıvére. A rajzoló szerzıdését . nem tudom. . hogy túl sokat beszélget egy csávóval. hanem eltolod. elmentünk egy kapualjba és leszopott. hogy nekem nem állt föl a farkam. hogy szó ne legyen már arról. nem jött zavarba. profi volt ebben. nem is volt szőz. Es akkor nem ért presztízsveszteség. Aztán jött a mozis kaland. nem volt elég jó hozzá. a kihúzást követı gusztustalan pillanatok ellenére nagyon jó volt vele. hogy nem vertem a faszom.seggbe még senkit nem dugtam sajnos -. miután elmeséltem neki az alapfélelmemet. Borzasztó volt. Mindig igyekeztem úgy beállítani a dolgokat. hogy megint visszajött a párám. hogy én vagyok impotens. . tudta mirıl van szó. és attól ilyen gányos lett a faszom. Soha nem az jött ki az ügybıl. és egyszer csak felgyulladt a villany. vagy leszoptak. Undorító volt. ha olyan a helyzet. ha nem állt föl? . Ennyibıl állt az egész kapcsolatunk. nem volt kivel információt cserélni. Ma is az egyébként. találkoztunk. féltékeny lettem. ık is azt mondták. meg hogy milyen béna vagyok. hogy nem lehet dugni. Iszonyú boldog és felszabadult voltam. összeborulás. Akkor meg már nem volt gond. szerintem gombája volt. A csajnak könnyő volt. csak nem vele. csereüdültetésen. Az külön kurva jó volt. hogy: „Maradj fent!" Volt egy-két borzalmas élményem is. és már megint kúrsz. Az elsı csajjal. nem kellett dolgozni rajta szinte semmit. Épp ezért nem kúr114 . Innentıl meglódult a nemi életem. ha leszopnak. Aztán nagy vacsora. ha egyszer nem sikerül. Inkább a cicijüket fogdostam. hogy nem fogom tudni bedugni a faszomat. hogy szőz vagyok. nálunk meg éppen fordítva van. és mindezt ezzel a csajjal. hogy megtanuljam. és elmentünk túrázni. amikor elıször megláttam. Mindenki egy nagy teremben aludt. miután szétmentünk. Tök egyszerő. akivel lefeküdtem (a mozis volt az) kúrtunk a lépcsıházukban. nagyon jót dugtunk. nyögések. Késıbb merült fel a probléma. Úgyhogy a szüzességem elvesztése nagyon jó volt. Igaz. Elılrıl-hátulról-hónaljba . a lányoknak ilyen a pinája. Kialakult bennem egy függıség. már azért nem állt föl a farkam. hogy megláthatnak. Tudta egyébként. szeretem. négy-öt órán át kapaszkodtunk a szerpentinen úgy. İ onnantól mindig úgy intézte. hogy na végre akkor bedugom. tudod. Vastagon borította a túró. Nem hagyta. akkor majd azt mondja.Hogy reagáltak a lányok arra. bár egyidıs velem. és simán megy. ott a baszás a valami. épp ezért szedtem föl. aki csak szopni szeretett.untam a filmet egyébként . tél volt. De még a hegy lábánál nagyon összevesztünk. Ezt egyébként tök tudatosan az elsı csaj alakította ki. Iszonyúan paráztam azon. kibékülés. Na és kiverte a faszomat a moziban. Mire eljutottunk addig a pillanatig. hogy nem szóltunk egymáshoz egy szót se. de alapvetıen magányos voltam. mint most. Tizenöt voltam. hogy Amerikában a szopás szinte nem is számít. hogy nem váltam aszexuálissá. még voltak csajaim. nem találom a lukat. Pont tegnap beszélgettünk arról egy haverommal. hogy takarodjak. Egyszer volt egy olyan csajom. hogy nem fogok betalálni. persze hamar elmentem. azt hittem. Az volt a baj. Emiatt minden egyes új nı újra szüzet csinált belılem.volt sok barátom. akit nem tudott kinyitni. hogy nem fogom tudni bedugni. és akkor megfejtetlen titok maradsz a számára. nem szép látvány. megállás nélkül kurtám. simán megcsinálja az elsı éjszakán a csaj. és mi egy hálózsákban feküdtünk.Vagy teljes befordulás és megsértıdés. mert bennem volt ez a stressz. Azért persze attól. Elkezdtünk smárolni. ezért késıbb világosodtam csak meg. Kinyitod a szemed.

csak feküdtünk ruhában. és nem a testemmel. Meg van. Akkor lehet pátyolgatni. eljutottam odáig. hogy nem találtátok meg a közös ritmust. akkor nincsen arca. Pedig igazából ıbelılük hiányzik a képesség és ezen senki nem tud segíteni. ami régebben. Biztos van bennem perverzió. Akármit csinálsz vele. Volt egy frigid nım. Ma már az sincs. csak nem minden alkalommal. aki ott feküdt mellettem. amikor csak gimnasztika. csak akkor már ki kúrja meg ıket? 116 117 . Mai ésszel azt mondom. Ja nem. Történt egyszer olyan is . aztán kiderül. lelassítani a dolgokat. hogy a lányok látnak valami szentséget abban. A nık is. akkor nagyon felértékelıdik a személyiséged a szemükben. hogy az új férfiban fogják megtalálni azt. hogy legközelebb rendesen tudj kúrni. . ahogy akarod. De ezek a lányok meg is érdemelték. aki majd megmutatja nekik. ha nem megy. De mindenhogy jó. A korai magömlés valamihez képest van korán. Sokféleképp kúr azért az ember. ık engedték ki a szellemet a palackból. hogy hamar elmegyek. Nem kicsi a farkam egyébként. nincs abban semmi nehézség. Az borzalom. hogy a kúrásra való képességemet majd csak akkor veszítem el. hogy fiatalabb korában nem is látta. hogy ık legyenek felül. olyan. Valamilyen formában mindig kényszerítettem a csajokat. ez a jó irány. akkor többet már nem volt gond. Ha viszont ebbıl fordul át a dolog. . gyerünk. átlagos. amikor szentimentálisan belesimulsz. Az ilyet hogy lehet megdugni. ha te is ülsz és ı az öledben ül. Túl jók a nık. Egyébként ha egy lánynál egyszer sikerült. Tehát az ebbıl a párából származó félimpotenciát pár év alatt sikerült levetkıznöm. hogy nem fog sikerülni. kókadt kisfiúból leszel rendes kan. Csökken az esélye annak. Ha hátulról dugod. Pedig én igazán hátulról szeretek. méregettem. A férfiak sokáig tudnak kúrni. Úgy jóval egyszerőbb. összesimulva. megérdemli. Szerintem az ilyen nık azt gondolják. mekkora teher az. de már nincsenek ebbıl komolyabb problémák. amitıl így öregen megszabadult. nem elég nagy a farkam. nem tudtam hogy kimenni a sátorból. mint nekem. kúr-junk egyet. hogy teljesen hason fekszik a csaj. Az ejakuláció maga nem is jelent már olyan sokat. Azt gondoltam. nem látszik. ha nem tudsz egy nıt kielégíteni? . hogy emiatt a/ ember egyfajta védettséget is élvezett.Tényleg nem zavar. Plusz kérdezgettem csajokat. Elıször úgy tőnik. és úgy szétkúrod. szeretem jól megdolgozni a csajt. és ezt minél tovább nyújtani. mert ha olyan volt a csaj hogy keresztül tud vinni ezen a párán. és persze rájöttem. vagy fúródjon a párnába. Nagyon remélem. hogy az ı csávójának háromszor akkora fasza van. egy éjszaka négyszer is meg tudom kúrni. hogy elélveztem anélkül. ha elveszítem.jobban erısödik. De sok csajom szőz volt. Szophoklész kommentálta egyszer valakinek úgy a saját idıskori impotenciáját. hogy meg kell tanulni betenni. úgysincs jobb dolgunk. méregettem. Még ma is van.ez persze más eset . lökıdjön a falnak a feje.Minden nımet ki tudtam elégíteni. hogy ha benedvcsedett a punci. a legjobb az. hogy mindenáron ki akarom elégíteni. hogy a nı kicsit alárendelt pozícióban van ilyenkor. Akkor megy közben a duma. Úgy is nagyon szeretek hátulról. és arról beszélt. nekik meg nincs összehasonlítási alapjuk. és fıleg minek? Nekem amúgy is teljesítménykényszerem volt ebben az idıben. ha állt. benyomtam a vonalzót csontig. tehát be is paráztam rendesen. konkrétan azért korai. akkor érdemes megdugni. és tiszta geci lettem. amikor már nem fog érdekelni az egész. van. hogy dehogynem. és nagyon sokszor. Bár szerintem én életem végéig megırzöm a potenciámat. Ettıl függetlenül elhatároztam. az nagyon nagy összeolvadás. mint te.Korai magömlés? . Most már rendesen tudok kúrni. hogy egymáshoz értünk volna. és egyre inkább az agyammal kúrok. Érdekes. mi az élvezet. amit ilyenkor látok. azt jelzi. Ja nem. Azt hiszik.Hát az kellemetlen. ezért azt is érzem. De ezt ık is bírni szokták. Viszont volt olyan lány.kiskamasz koromban. Viszont nagyon szeretem azt a képet. lekonyulva. mert a lány még nincs azon a szinten. az elélvezés határán mozogni. mintha egy kıfalnak ütköztél volna. hogy igazából nem számít. nem élvezi semmilyen formában.

Ezt nem sok lány csinálja. amit valójában senki sem hisz el. és akkor valamiért mégsem tettem meg. a mellére élvezni például. az jó. fogjuk meg szorosan a töve körül. se száma a különféle méret-növelı eszközöknek és masszázstechnikáknak. K I S E B B K O N D O M IS N A G Y O B B A N N Á L . ami a neve: megszakított. hogy ennyi a húsz centi. Akkor már inkább szájba élvezek. ha a spermámat lenyelik. Se szeri. Ez azonban olyan megállapítás.Mióta nem tudnak a nık parkolni? . Ezután háromszázszor pörgessük meg jobb és háromszázszor bal irányba. Váltogassuk a nyújtás irá119 . Egyedül az anális szex hiányzik még a repertoárból. Például: „Péniszünketfél órára tekerjük melegvízzel átitatott törülközıbe.o' alakot formázva.Győlölöm. Csak rossz van vele. de egész egyszerően nem érzek benne semmit. Kiszívják a faszodat. pedig érdekelne. egyszer már felajánlották. Figyeljük meg. Hüvelyk és mutatóujjunkkal . A péniszünk tövétıl a makkig mozgassuk a kezünket. azt nagyon szeretem.Hogyan védekezel? Milyen viszonyban vagy az óvszerrel? . Bár lehet érdekesen koreografálni. azt is kipróbálnám.. ahogy a makk megtelik vérrel. csoportszexben se voltam még. A szexualitással kapcsolatos leggyakrabban hangoztatott közhely a következı': nem a méret a lényeg. Ja. innen indulva húzzuk a pénisztfinoman. kilépsz az elıjátékból. Agyakorlat során végigfélmerev állapotban kéne maradnod. Nem tudom elviselni.Mióta a férfiak elhitették velük. Sokáig abban dugtam. de határozottan. szerencsétlenkedsz. hogy ellazuljon. pont az a baj vele. A megszakított közösülést se szeretem.

. ha az enyémet nézegetik. a pornófilmek szereplıgárdája nem tekinthetı reprezentatív mintának. túl voltak. várjunk amíg a sürgetés elmúlik. Te nekem nagyon tetszel. Ugyanúgy ahogy a fiúkat felizgatja egy lucskos punci. Ez önmagában egy gyakorlat. ötszáz vagy több húzás/nap az elızıek után és olyan erısen. fogd csak meg.. vagyis azon hogy lágyékukat szétvágva. Ha úgy látjuk. Figyelemfelhívás. kivéve a makk legtetejét. Kevés vagy semmilyen növekedés nem látható az elsı hónapban. és a színpadon én színész vagyok. de 121 . Ezt a gyakorlatot hetente ötször végezzük el. végighúzva a kezünket a pénisz teljes hosszán. és még nem látta. arra gondolok. de egy weboldal sajátos pszichológiával az átlagos erekcióban lévı hímtag méretét tizenegy centiméterre taksálja. 120 Hogy milyen érzés megmutatni a faszomat? Ha a színházban mutatom meg. ha fel és le csapkodunk a péniszünkkel huszonötször-ötvenszer. Péniszünk csak részben legyen merev. vagy a vécében. Kamaszfiúk tízezrei tanulmányozzák a különféle orvosi statisztikákat.nyát: jobbra-balra-elıre-le-föl. a lányok barátai ugyan az igazságnak. Én valójában eléggé szemérmes vagyok. máshol meg hol látna az ember mások erektálófalloszát? Márpedig a nyugalmi állapot nem árul el semmit. idegeneknek. vagy várjunk amíg múlni kezd. húgycsövük öt centiméteresszakaszát kihúzták. Ha úgy érezzük. hogy lelankasszuk. a férftvécében jelentkezı frusztrációt küzdötte le ily módon a páciens. elıször is megpróbálom megfogatni. Váltogassuk a két kezünket. Kétszáz-háromszáz húzás/nap közepes erıvel az elsı héten (tíz perc). utazunk a liftben. a faszom a testem része. ezek legtöbbje tizenhat centiméter körüli méretet nevez átlagosnak. hog)' kezd felállni gyakorlat közben. azaz a mőtét nem a hölgyek örömét szolgálja. A fociöitözıben szoktam meztelen férfiak között lenni. milyen kemény lett a faszom tıled. Ráadásul egy férfi számára e kérdésben sincs bizonyosság. A legviccesebb az egészben. de a focisták nagyon utálják a buzikat. annak egyáltalán nincs szexuális töltete. Váltás minden húzás után. azt se szeretem. hisz pasi van húsfaszú. nem lehet csak úgy érdeklıdve szemlélıdni. Gyakran a nadrágomon keresztül is megmutatom. a lányokat is egy álló fasz. Egészen más. hogy az ily módon elért méret-növekmény valójában csak a kókadt péniszen látszik. péniszükön egy két kilós súly csüngött. szorítsuk erısebben. s miközben múltbéli keserveikrıl és jelenbeli boldogságukról beszéltek. magam is láttam férfiakat üdvözült mosollyal nyilatkozni arról. Az utcán nem mutogatnám. egy-három inch növekedést érhet el. Egy hat inch hosszú pénisz tulajdonosa. Ez szimbolizálja a szexuális vágyaimat: bizonyíték. hogy egy bizonyos mőtét megváltoztatta az életüket. pasi van vérfaszú. ha valakinek intim helyzetben mutatom meg." De léteznek ennél drasztikusabb megoldások is. az önuralomé. nem nagyon szoktam nézegetni mások faszát az öltözıben. A színpadon nincs szemérem. ahogy tudod (húsz perc). De a nehezén. lágy ritmikus mozgással pumpáljuk a vért a makkba. de mégiscsak a kérdezı barátnıi. Megindíthatjuk a keringést a gyakorlat után. Megnyugtató. az izgalmi állapotban lévı hímtag marad ugyanakkora. és a körmérete is arányosan nı. háromszáz-ötszáz húzás/nap közepes/teljes erıvel a következı héten (tizenöt perc). A második vagy harmadik hónapban kettı vagy több inch növekedés sem ritka. közel az ejakuláció.

123 . hogy az elızı csávójának nagyobb volt. Ha jógázol. Pontosabban nem is ı. hogy átlagos. a csajok nem mondták. meg eleve. ha új helyzetbe kerül. merthogy nyilván nem az enyém volt az elsı amit megfogott. hogy nagyon kicsi lenne. Egy csaj egyszer megjegyezte. ott a prae-coxveszély már nem fenyeget." Ilyenkor nem az aktust képzelem el. Nem csak a visszatartásban leszel egyre rutinosabb. Amikor még foglalkoztatott a dolog. Aztán mindig ott van a lehetıség. hogy a csaj nem elégült ki. Nem tudom. és megmutatta. nem gondolom. akkor nagyon siet. vagy lehervasztó. A méretekrıl egyébként nem sokat tudok. Ha többet kúrnék. de nagy dákod van. Volt már olyan persze. megmosakszom. Ha az ember nagyon akar valamit. vagy csak nagyon beleélte magát. Ettıl persze még megmarad az emberben egy kevés aggodalom. akkor kiakadtam. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. Érdekes módon az idegenek kevésbé feszélyeznek. láttam. A pornó meg valószínőleg nem reprezentatív minta. ahogy öregszik az ember. hogy azt mondd: „Jaj. biztos voltam benne. Inkább az a probléma. de én vizuális típus vagyok. Meg tudod. talán többet is paráznék. 122 A praecox nálam úgyszólván napi szintő probléma. de másoké se nagyobb. ami eléggé abszurd ellentmondás. hogy az átlagosnál nagyobb faszom van. hogy föláll már a gondolatra is. de ennek akár még örülhetek is. hogy apám azt mondta.megkúrnám. hogy baj lenne vele. pedig azért olyan rosszul nem érzem magam. Az az igazság. pontosabban megfogott egy láthatatlan faszt. hogy én kezdjem el kérdezgetni a csajokat. egy idegen faszra. Ez lehet külön izgató. hogy majdnem elkezdenek vigasztalni. mint a barátok. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. hanem egy haverom. Nem mintha nagyobbat mutatott volna. hogy kicsi a faszom. megnı a farkad. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. ami aztán végképp megnyugtatott. hogy kókadtan kicsi. Erre fogta magát. hogy az enyém viszont mennyivel jobb. ki tudod tolni azt a részt. ma azt gondolom. Merthogy az már túl nagy volt. hogy kicsi az enyém. álló faszt nem nagyon láttam a magamén kívül. sajnálom!" Ezt már olyan átéléssel tudom mondani. akinek elmeséltem. de szerencsére még nem kaptam negatív visszajelzést. hogy most tényleg egy faszra gondol. Az álló faszommal egyébként elégedett vagyok. de aztán belefutottam egy-két csoportos akcióba. a másra-koncentrálás módszere. Egyszer egy barátnım nyilatkozott úgy. hogy nem a méret a lényeg. hogy szerinte mekkora az ideális mérető fasz. Kezdetben voltak a faszom méretével kapcsolatban is komplexusaim. hú fiam. és rájöttem. Nem paráztam ezen túl sokat. Túl sok visszajelzésem sincs. aztán mégis hónapokig jártunk. a tapasztaltabb csajok is azt mondják. hogy a volt pasijának sokkal nagyobb volt. pontosabban izgalmi-határa is kitolódik. Ha mondjuk sikerülne lefektetnem valakit. és nem lennék neki elég. milyen irányban más. Ahhoz meg túl hiú vagyok. erre föláll. hogy miután én elmentem. mint az enyém. hátat fordítok neki. de abban is. hogy az ismétlésben korrigálsz. Késıbb megismerkedtem a húsfasz-vérfasz kérdéskörrel. Vannak azért fékezı tényezık: hosszú petting. és ettıl a szó szórós értelmében padlót fogtam. hogy lehet. hanem a másik testet. talán azt. így mőködött c/ a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. az akkori szerelmemet arról. akkor. hogy nekem a még most is növésben van. A férfiöltözıs témában teljesen szégyellıs vagyok. vagy valójába látens homokos vagyok. mert attól. és látod. felöltözöm. satöbbi. attól függ. Nagy lehetıségek vannak még a szexben. és én megmutatom: „Figyelj arra gondoltam. Egyetlenegyszer kérdeztem meg csajt. a tőrés-. Persze mindegyik test nagyon más. ami egyébként bent van a hasüregben. mit szégyeilek. fájt. mint amilyet elképzelek. felállva még lehet tök oké. Persze rögtön hozzátette. erre ügyelt. hogy de megkúrnálak. Az apám a faszomról nevezett el „dákós vitéz"-nek.

124 Beszélgetni most már általában csak lányokkal szoktam a témáról. csak olyanét. az szar volt. Igazából nem hiszem. Például soha nem kukkoltam a szó szoros értelmében. hogy a csajom meg egy ismeretlen. de azokat a helyszíneket. pedig én nagyon utálom. Utoljára ekkor mértem. a haverjaim se nem érdekelnek. hogy ez a párám. az már megvolt. ami egy átlagembernek ne lenne. Más dolgok jobban izgatnak. na és akkor mi van. akkor én az utóbbiba tartoznék. meg mindenhol vannak. pedig a való életben nagyon nem bírom az olyan helyzetet. és nagyon jó érzés volt. más ember erekcióban lévı faszát még nem láttam. hogy ettıl még nem vagyok buzi. vagy két ismeretlen. Fiúkkal álmodtam tizenéves koromban egyszer-kétszer. akit a pad alatt ujjaztam. hogy hatalmas. ha csöndben kell. ha megdugom. Gellérthegy. Méregetni nem nagyon méregettem. hogy kicsi a faszom. Elindulunk. Ezen akkor sokat problémáztam. vagy például a gimiben volt egy csaj. diáksziget. csak problémázás. hogy nagyobbnak látsszon. Igazából amire vágytam. de ha csak két kategória lenne. aki abból él. szemüveges is vagyok. szemérmes és szemérmetlen. érdekel. bár sohasem hittem azt. hogy dugjunk. ehhez képest csak egyszer kaptak rajta a saját szobámban a nyolcéves húgom. és még az is eszembejut. Például volt egy csaj. jó mondjuk egy-két dioptriát könnyebben bevállalnék. Almomban általában a helyek érdekesek. minek kínozzon a tudat. Kicsi. ahol elvileg rajtakaphatnak. ha az embernek kicsi. azt is feldolgoztam. tılük megerısítést várok. de megtenném. hogy dugnak mások. tizennyolc évesen. kapualj. Pornószínésznıvel is álmodtam már. Kurvával sem voltam soha. Agresszivitás maximum annyi volt a szexuális életemben. hogy kurva kicsi a fasza. üvöltve zavartam ki. A tömött metrón nem kúrnék ugyan. kiskoromban összejött. szeretem. de minden bokor be van világítva. igen. akkor alázom meg legjobban a csajt. Ezért izgatott a Csisztu-videó. belegondoltam. fıleg nem ismerıs csávóval. a csaj meg nagyon erılteti. Most volt egy olyan. aki idısebb nálam. Mondja a csaj. a pornófilmek alapján fogtam gyanút. Szeretem azt is. hogy ez a méret az ideális. de végül nem is lesz belıle dugás. miközben elmegy sörért a haverom. azóta elvbıl nem. komolyan. De azért nem akarnám túldramatizálni. hogy bármi olyasmi lenne a farkam körül. de aztán túltettem magam az egészen. Kellett a fazonigazítás. ha megláthatnak. mondják rá. ráadásul haverokkal. hogy akár még én is vihetem valamire. mert mondjuk alszanak mellettünk. hogy kúrjunk egy kisvárosi templom egyik fülkéjében. mondom. és nagy nehezen rávettem. hogy muszáj lett volna. ha egy dioptria egy centi. mert annyira burjánzott. hogy a személyiségem többi része sokkal kevésbé kispolgári. hogy a haverom csajával a Diákszigeten. de aztán helyre tettem. és aztán leszarom. ha módom lenne. de végül úgy döntök. Múltkor voltam squasholni egy csávóval. meg felnézek rá. és ezért nem érdekel igazán egy pornófilm. hogy közben is rosszul érezd magad. ezért is kezdtem el nyírni a szırt. viszonyítani sem tudom mihez. akkor megijedtem. A stabilabb csajokat szoktam kérdezgetni. Almomban egyébként általában problémázás vezeti be a szexet. akivel Olaszországban jöttem össze. nem is lehet vele mit kezdeni. az apám szerencsére nem vitt el tizenöt évesen kupiba. A két faszi egy nı nem nagyon jön be a szemérmesség miatt. hogy a barátommal se kéne kibaszni.Egy idı után elkezdtem nyírni a fanszırzetemet. mozgólépcsı. utána meg még rosszabbul. . szóval az ilyen határhelyzeteket kifejezetten szeretem. se nem akarok keményíteni elıttük. mert az azért szégyen. hogy az már kínos. mint a farkam. azóta meg nem volt akkora nyomor. Valójában ekkoriban jöttem rá. Az exhibicionizmust gyengíti a méret-para. hogy nagy van neki. Nem érné meg azért a harminc percért. hogy jól megkúrom hátulról. A méreten való problémázás serdülıkorom óta megy. két nı egy faszi az mehet úgy is. mégsem vagyok pornószínész. Úgy gondolom.

BAJBAN A ISMERSZIK JÓ B A R Á T MEG HATÁR GYİZİ FARKAM-BARKÁM farkam-barkám jaj be rút ficka volt és diridongó! ma: hirdeti búnborúd .egyenletes búnborongó életidım alkonyul életidım alkonyultán véle farkam is konyul s már miként a féregnyúlvány .

Mért volt szükség ezekre a mőtétekre? . hogy megnyitják azt a csatomat.törpe félbetört uborka kibánt vélem cudarul beleesett annak nyőve jól kinyúlva és elnyőve nemsokára földrehull farkam-barkám jaj be rút kostökzacskóm ér a fıdig vissza felnéz férgelıdik szırén-szálán elgurult! . és így egy idı után tapinthatóvá válik. 129 . Heremőtéteknél általában ez történik. Ezért súlyosabb esetekben ezt a visszeret ki kell szedni.A betegség vagy inkább probléma neve vancokele. viszonylag alacsony hımérsékleten tudnak spermát termelni. Na es ez az érdekes. . hogy az utóbbi években kétszer is megmőtötték. Úgy kapják ki. ugyanis folyama tosan melegíti a heréket. hogy egy tyúkbélszerő duzzanat a he rezacskóban. A szakkönyvek úgy határozzák meg. hogy milyen mértékő. magya rul visszérsérv.Mikor megkértelek arra. mint amilyen a lábadon van. azok pedig csak egy meghatározott. elmond tad.farkam-barkamjajberút oly sovány-silány-kunkorka ebbıl többé soha rúd! . a here mögött. amin leszállt a két heréd. hogy beszélgessünk a farkadról. Ez a férfiak nyolcvan százalékának van. Lényegében ugyanolyan visszér. és attól függıen operálják meg. Azért veszé lyes mert könnyen meddıvé válhatsz tıle. csak épp ez a zacskóban halmo zódik fel.

nem olyan mértékő. Ekkor viszont az a folyadék. három évig járogattam viszonylag rendszeresen kórházba a faszommal. mert nem ám kiveri. és azok ettıl megduzzadnak. hogy csinálnak egy andrológiai vizsgálatot. A lágyéknál szétvágják a húst. megduzzad és fáj. ott lóg kívül. Nekem lúdtojás nagyságúra nıtt a fél zacskóm. aztán . a heréd pedig. Na. de elsı alkalommal olyan. Annyira megnıhet. ahogy belém szalad a szike. Az egész eleve úgy kezdıdik. úgyhogy rendesen éreztem. Le kell tolnod a gatyádat. egy idı után elviselhetetlenné válik. Aztán ha sokat jársz. Van egy poharad. mint ez. és akkor valahogy elıre kell kanyarítani. hogy az elszorítja az ereket. én eleve undorodom a nyilvános vécéktıl.Eleve nem árt. de annyira. Ez egy elég hosszú gyógyulási folyamat. Elszorítod az ereket. hogy nem kell megoperálni. hogy folyamatosan nyomkodják a pedálokat. viszont elkezd növekedni a zacskód. megkeményedik. A lágyékcsatorna rosszul hegesedett. Bemész egy vécébe. helyre lehet hozni jógá131 . és elmentem az ambulanciára. hogy rendben van a sperma-számom. utánanéztem könyvekben . Fél évig nagyon vigyázni kell rá. mert elbaszták az elsıt. ebbıl lesz a hidrokele. elkezd felhalmozódni. vérnyomok a falon. hanem felnyúl valamivel a seggedbe. ami elıször elég nyomasztó volt. Nincs altatás. preparálják. akkor rosszul hegesedik. hogy sokat ülsz. kipattintják a herét. megnyomja a prosztatádat és plötty. Nekem az elsı operációnál kevés lidocaint adtak. ha fürdésnél megvizsgálod a herédet. Az elsı vizsgálattal elindult egy három évig tartó folyamat.Hogyan vetted észre azt a bizonyos tyúkbélszerő duzzanatot? . olyan mintha nagy erıvel tökön rúgnának. elhúzol az orvoshoz. amit trauma ért. hogy végül szükség volt a mőtétekre? 130 . hogy a visszér folyamatosan nyomja a herét. rácsos ablak. Kitapintottam a duzzanatot. hogy ha nem elég feszes az alsónadrágod. Akkor azt mondták. hogy tovább növekedett. kerestem olyan orvost. hogy vér tódul a zacskód egyik felébe . korábban soha nem voltam urológusnál. úgyhogy elhatároztam. attól van. tudod. De az elélvezés pillanatában azért csak áll a farkad. az ablakot viszont nem lehet becsukni. . hogy meddı leszel. A mőtét utóhatásai közé tartozik.Persze. mint a szüzesség elvesztése. Az a legborzalmasabb. vagy szoros gatyát hordasz. a vízsérv. mert nem tud rendesen áramlani bennük a vér. ami teljesen le van rohadva. és annyira bekeményítik a hasizmukat. ez ráadásul kórházi vécé. úgyis eltompulsz. Aztán ezt mosolyogva átadod a nıvérkének. aztán összevarrnak. amikor a belek tódulnak bele a zacskóba. Le kell adnod egy adag anyagot. Borzalmas volt. Ott megvizsgált az orvos. és ha valami furát érzékelsz. körülbelül félév. felhúzza a faszodon a bırt. és akármilyen kis tónusú is ez a nyomás. az el van választva középen -.Megváltoztatott valamit az életedben az. vagyis spermavizsgálatot. mint ha a nıvérke „segít". ami elég kellemetlen. .mondjuk nagyon finom kézzel . kellemetlen az egész szituáció. Nem könnyő. De ez még mindig jobb. hogy a pohárba menjen a cucc. aki hajlandó megcsinálni. abba kell kiverned. mondjuk nekik még az is rásegít. amitıl dolgoznak a lágyék izmai. ezzel nem szabad viccelni. ami ezen a csatornán keresztül áramlik a herékbe és vissza. ömlik be a hideg. Na szóval. De egyre kellemetlenebbek lettek a tünetek. és megvizsgálják a spermaszámodat. az elsı vizsgálatnál az derült ki. meg mit tudom én még mit. de én pszichésen annyira rádolgoztam. ott mik történnek. mert egy ideig nem törıdtem vele. azt hittem. ahogy eredetileg hittem.egy férfi megfogdossa a herédet. Emberfej nagyságúra. De igazából elıször azt a tompa fájdalmat kezdtem el érezni a herémben. így is végzıdik egyébként. és ennek csak mostanában lett vége. Egyébként maga a visszér attól alakul ki. akik állandóan felüléseket csinálnak. vagy túl sokat futsz. és ami nekem egyébként barátibbnak tőnik. hogy a térdedig lelóg. hogy mindenképp megmőtetem. csak helyi érzéstelenítés. Ennek nincs olyan veszélye.én egyébként eléggé hipochonder vagyok -. Ráadásul a második operációra azért volt szükség. És ez még nem is a lágyéksérv. meg azoknak. nem kell mőteni. ami az elsı tünet. és akkor például kimetszik ezt a varicokele-t.nem a zacskót magát vágják fel. hogy közben ébren vagy. visszapattintják a herét. és a lágyékcsatorna egyszerően lezárul. Taxisofıröknek szokott gyakran ilyen bajuk lenni.tudod.

Megtudtam. Fájdalmat nem érzel. Szők a húgycsöved. hogy bemenjek a fürdıszobába. Ezzel azt csinálják. hogy elkezdte zavarni a jelenlétem. hogyan kell mosni. mint az elsınél. Röhögni fogsz. amikor körülmetéltek. Borotválás. Nem tudtam megkúrni persze. nık eleve nem is nyúlnak hozzád. vagy másodikos. rögtön elmenni orvoshoz. csak azt.egyébként elég borzalmas szerintem. Elmentem újra orvoshoz. lehetetlen volt. ez valószínőleg semmilyen jelentısséggel nem bírt. A második kórházban sokkal jobban odafigyeltek rám.Egy barátomnak volt kiskorában. jegelték a tökömet. kímélni kellett. hogy azt érzed. Hát hogy nem fáj? Miért fájna. Nem idegenedtem el tıle. mozogni kell. És közben volt csajom. hogy nekem a tököm tök természetes. .zással. és nem ám hogy jó kis nıvérkék matatnák a pöcsödet. Akkor kiderült. de a sztori az így rögzıdött a családban. Erre én nem is emlékszem. hogy hát neked valami nem stimmel a fütyülıddel. Más bajom soha nem volt a faszommal. utólag kiderült. Nem értette. bár nem lenne szabad. hogy a nagyanyám félreértette a helyzetet. sajgó herével. amikor tudok pisilni. ezek szerint kúmi sem volt szabad? . tolnak maguk elıtt valami hártyát.Nem lehetett. Jobban vigyázok rá. ennek soha nem lesz vége. de szerintem a faszomra csak akkor kezdtem el reflektálni. Az anyám sem figyelt föl rá. ami önmagában is elég kellemetlen. náluk nyaraltam. ezt vágják fel. felpolcolt herékkel. nem tudsz rendesen hugyozni. amikor nem lehet. mint a töb133 . Az ember azt gondolná. Nem érzékeltem semmilyen problémát. visszajön. de ekkor is én jöttem rá arra. Tehát gyerekkoromtól kezdve láttam az anyámat is meztelenül a fürdıszobában. vagy igen? Aztán ez a nı. hogy dugjunk. de közben annyira mar. Nálunk a meztelenkedés a családban evidens volt. satöbbi . hogy probléma van a vérkeringésemmel. hogy szerinte össze van nıve a fitymám. egy betegszállító húzza le rólad a szırt. mondták. nyomatták belém az antibiotikumokat. hogy ne játsszak annyit a pisilımmel. ez másoknak sem szokott fájni. hogy meztelenek vagyunk. és ha észrevesz egy csomót. meg az apámat is. hogy ilyen könnyen át lehet kapcsolni az ember agyát. Na mindegy. az elsı mőtét után mentem el kungfuzni. . Különben hiába vették ki. kész. hanem mert közben ı is megöregedett. vizsgálni egyébként is mindig mindenkinek kell. szárazon. Harmadikos általános iskolás voltam. Persze emlékszem arra. amikor hugyozol. . attól egybıl napfényes lesz a világ. összevarrnak. hogy nekem ott tényleg nem olyan. Másik korból származott. Az a rossz. ezt sem azért. hogy mit kell vele csinálni. nem babusgatom. hogy azért. Tehát végül is a farkam miatt változtattam az életmódomon. ami a zacskóban körbeveszi ıket. elmúlik a félelem. ami kitágítja. jelezte az anyámnak. öklömnyi. a csajok nagyon rámásznak az emberre. mert megnıttem.Azt mondtad. visszapattintják a herét. befeküdtem. ilyet nem szabad csinálni. Ezt addig én nem vettem észre. Persze nem. mert korábban megtanított arra. Egy ideig pucoltam is rendesen. hogy sikítasz a fájdalomtól. a természetes dolgok közé sorolódott az. kıkemény.Nem. hogy miért. kipattintják. Az anyám igazából csak idısebb korában nem akarta. Már a kórházban — még járni sem tudtam rendesen — rágerjedt arra. de igazából nincsen semmiféle érdemi sztorim ebbıl az idıbıl. lefagy. Aztán egyszer csak szólt az egyik barátom édesanyja. lidocain. Az a legrosszabb az egészben. így maradsz.A betegség és a mőtétek után más lett a viszonyod a pöcsödhöz? -Jobban megbecsülöm. mert csak nagyon vékony sugárban jön. A sérvesedés valójában az életmód miatt van. A mőtét is ugyanúgy zajlott gyakorlatilag. hogy a tested anyagában babrálnak. Viszont a nagyanyámnál nyaraltam az egyik nyáron. benyomtak morfiummal. satöbbi. hogy felnyomnak egy piros mőanyag csövet egy hétre. A húgycsıszőkületrıl már hallottál? 132 . hanyatt. hogy a fütyülöm idınként fölállt. hogy azonnal operálni kell. és a nagyanyám rám szólt. hogy ilyenkor. Ott fekszel. a gyerekkori fitymaszőkületem is magától helyrejött. Utána bent feküdtem egy hétig. Amikor a herék leszállnak a hasüregbıl. Kérdeztem. felitatják a vizet. Mielıtt betoltak.

az egyik nagyobb. Aztán mikor visszatértem a való világba. fogalmam sem volt arról. A varratokkal voltak még macerák. például egy egyébként tök szimpatikus orvos kikap az apám kezébıl. de végül is semmi komolyabb. ami persze nem megy neki. Ennél a mőtétnél sokkal jobban paráztam attól. mindenféle fiatal orvosnık. és magától kitépte. hogy volt-e vajon valami problémám abból. fbivágják a hasát. hogy belém fognak hatolni. ha együtt voltam meztelenül a haverokkal. Összeült az egész család. de ez mindenkivel így van mőtét után. amit ilyenkor mondanak. nyilván azért nem. Sokszor gondolkoztam azon. bennem még nem volt semmi gátlás. Amikor magamhoz tértem. nekem nem lehet lehúzni. nincsenek gátlásaim. csöveket dugnak belém. Az ember attól szokott jobban félni. mert elırehaladott állapotban van. Ez valószínőleg azzal is összefügg. Viszont hamarabb felébredtem az altatásból. De elég hamar napirendre tértem a dolog felett. Szabályos halálfélelem volt. Eszükbe sem jutott. hogy hulla gyenge vagyok. és bevisz konzíliumra. ha szóltam neki. megmutatják a sebet. ha mandulamőtétre mentem volna. Onnantól kezdve lidércnyomás az egész. megmőtenek. már attól nagyon féltem. Aztán valahogy sikerült visszaaludnom. ráragadt a géz. tudok vele pisilni. meg kórház. éreztem. Amikor fölhajtották a gézt. Aztán elmentünk orvoshoz. bemennek a száján át. Akkor már nagyon rá volt nıve. nem vagyok szégyellıs. szóval voltak ilyen durvaságok. fejek hajolnak fölém. konzíliumot tartottak. fölbaszott egy ilyen kocsira. és itt ez a lényeg szerintem. teljesen szét volt esve a világ. de egy gyerek nem hiszi el. csak egy kicsi látszik ki. olyankor általában én va134 gyok kevésbé zavarban. hogy ez egy tulajdonképpenjelentéktelen mőtét. és velem együtt nıtt a makkom is. hogy meg kell mőteni. Felnıtt fejjel egyszer-kétszer elıfordult. attól még talán jobban is féltem volna. hogy mimet mőtik. mert az apám faszmérete sem érdekelt. mint egy helikopternek. azt mondta: „Mit fogok én egy tíz éves gyereket ki135 . hogy a faszom akkor közszemérem sértı módon lógott a világba bele. tehát rendesen hallucináltam. Nem éreztem úgy. kábé olyan. aki rögtön megállapította. mővésztársaságban nıttem fel. ha belé hatolnak. és egy darabig egy kedves kiscsaj kiszedett. ami többek közt egy lusta ápolónınek volt köszönhetı. hogy kell. Nem bírtam átmászni az ágy korlátján a pisiléshez. hogy semmi baja nincs a faszomnak. és tőzpiros volt attól a fertıtlenítı folyadéktól. Szóval azért észrevettem. plusz a barátok. hiszen úgy éreztem. hogy kurva gyorsan növekedtem abban az idıben. hogy ott fekszem letolt nadrággal. mint kellett volna. merthogy az embert valami morfiumszármazékkal altatják. egy-kettı begyulladt. hogy kórházba fogok menni. a légynek olyan hangja volt.bieknek. Úgyhogy életem elsı drogos élménye is ehhez a mőtéthez köthetı. hogy minél gyorsabban legyızzed a kasztrációs komplexusodat. egy vénasszony. meg izé. ez meg kívül. és nem lehet csak akárhogy elintézni. Tíz éves lehettem. De annyira nem érdekelt ez a probléma. a géz megtelt vízzel. mert az belül van. Próbáltak valahogy meggyızni. mozogtak a falak. Mindenesetre úgy határoztak. De ez nem érdekelt különösebben. hogy tényleg. Nem csoda. nagyon ijesztı ez az érzés egy gyermeknek. elválasztanak a családomtól. Máig emlékszem arra. ha arról van szó. a másik kisebb. amit én persze értelmetlenségnek tartottam. de máig ugyanúgy gond nélkül letolom a nadrágomat. konkrétan olyan volt a fütyim a varratoktól. amivel a mőtét után lepöcsölték. mint full belıve lenni tíz évesen. akkor maximum annyit vettem észre. nem tudják egybıl lekapni. hogy íme. hogy azért szemérem is van a világon. ez minden huszadik-harmincadik esetben elı szokott fordulni. hogyha kiveszik a vakbelét. ehhez képest majdnem mindegy. meg tanoncok. hogy ez fítymaszőkület. Egy idı után újra elkezdtem tudni járni. akkor azért megijedtem. mőteni kell. harmonikázott a nıvérke feje. mint hogy a faszommal fognak babrálni. egy igen extrém példája a fimózisnak. mert följebb járok pár osztállyal. mondjuk hülyéskedtünk a fürdıkádban. és amikor mostam. ott a test nem volt olyan tabu. hogy elaltatnak. hogy a bırgyógyásznak vagy a körzeti orvosnak ezt-azt meg kell mutatni. aztán amikor megkértem az éjszakás nıvért. ezt így szokták csinálni a kórházakban. Ezek után megmutatták a faszomat. nem tudok kiszállni az ágyból. hogy nagyobb a faszom. mint Jézus a töviskoszorúval. és ez a doktorbácsi próbálja lehúzni a faszomról a fitymát. elaltatnak. és közben magyarázza.

hogy ez bármiféle beavatkozás eredménye lenne. (Persze a szaldó nem volt egetverı. agyamban misszionáriuspózban bekkelı gondolataimat. és leukoplaszt-tal leragasztotta. mint a szexrıl. az még megnyúlhat. majd beszarok. Aki túl volt a mőtéten. mire az orvos mondta. ha a golyóm hiányzik. gondolom. hogy nincs fitymám. Nem tudom. mert amikor volt. az. Nyílván azzal a céllal.venni az ágyból. hogy újra megnyúljon a fitymám. ha annyi. Rossz volt. Mondjuk. és nem is volt számomra nagyobb jelentısége. zavart volna. ezekkel a dolgos ujjaimmal. De ezt a mécseset elég hamar megnyertem. mert elkezdtemjátszani az ottani gyerekekkel. P R O M I S Z K U I T Á S Tíz éve. de nincs tudomásom arról. hanem oroszt. Az egészben az a legjobb. Azt hiszem csak schlagwortokban vagyok képes leírni elsı és felületes. mint ha rám szólt volna. 137 . vagy az orvos. talán. Ez a legkellemetlenebb emlékem a dologgal kapcsolatban. de nem volt ilyen izsáki félelmem. hogy simán ki tudok mászni. hogy ne történelmet tanuljak. Szerintem ekkor lettem egyáltalán tudatában annak. mindenkinek más baja volt. és hozzányúl a faszomhoz. M O G E N ÁR M I N : S Z É L J E G Y Z E T E K A B A R Á T O M K Ö N Y V É B E „És mit is mondhatnék el neki? A forró napsütésre Az ijesztı éjszakán a kettıs gyötrelem-ágyon. de senki nem akart azzal foglalkozni. H Ő S É G VS. Arra emlékszem. a Holdban volt egy röpke év. tehát a makk ugyanúgy kívül ül. meg nyújtani. mintha körül volna metélve. az már egész nap játszott.. hogy a faszom milyen részekbıl áll. a gyerek kicsi.)" Vas István Körülbelül mindenrıl gyorsabban írok. amikor a mennyiségre mentem. mint engem. hogy az apámat sokkal jobban érdekelte. egyszerően olyan a farka. hogy az apám feláldoz. meg képregényeket olvasott. hogy a magánéletembe avatkozik. amikor föl kell emelni. hogy semmi probléma. Viszont az apám rinyált. hogy van. és onnantól kezdve meg is szőnt minden problémám. hogy akkor most mi lesz a fitymámmal. hogy az apámnak sincs fitymája. és cseppet sem érdekelt. (. hogy az apám találta ki. másszál ki!" Akkor rádöbbentem.. mindenesetre az apám néha lehúzta a faszomon a bırt. akkor sem tudatosítottam. mozgatni kell.

Angyalka. VIGYÁZZ „Addig még nem vagy kész / Míg velem el nem mész!" / lıve you L. hogy „elernyed". rendkívül terhes lesz a másik jelenléte. Pipitér zavarában így vágta ki magát: „Öcsém feljegyzéseit rejtegetem. Autoterápia. Kiderült: arra. " „Aha. viszont nem tudok másként viselkedni. itt nem a fizikai pozícióra. a meredı ébredéskor. de beleborzongtam.legalább.) A nagy elválasztó pillanat: az orgazmus. gyorsan levetkıztett. már nincs vele dolgom). felállók. nıvel haza. hátulról melba. Nekem mindez idegen. mintha. amikor megfogja a prosti a farkam. rám ül. na jól van. amikor választott atyám . hogy: és megint elıröl. nıtlenül. úgy tettem. Az elsı eset terheinek talán az a kulcsa. Barátaimat. hogyne. És akkor rendre az. az imént majdnem leírtam azt a szót. Hogy egy nıt . akkor most a lakásból is.) Késın érkezel. (Persze a gyötrelmes elalvás után pár órával.. akik ötvözni tudják az alkalmi hódítást és a szerelmi örömöket.) Zárójelhez a zárójel: „megint elıröl". hogy aki képes élvezni az alkalmi kapcsolatokat. hol. bár bevallani ezt nem okos: így lemondok arról. negyed óra múlva már nem hiányzik. akkor mindenféle történik. hanem a folyamat ismétlıdésére utal.. A cellányi szobában. mindig rendkívül mód becsültem. hogy értékelje.-lel szép szerelemben éltünk. csak a szolid szokásos kosz lengi be. ami lehetıvé teszi az ismétlıdést az örömben.negyed órára. 139 . ha úgy már igen. ebbıl következıen minden kedves gesztus ıszintétlen. (Nem találom a helyes nyelvet. akár. egyszer meglelte ezt a füzetet és számon kérte. amit kitölt az ágy. mindig rögzítette. miképp. ha valamit nem értettem. ahogy az egész helyzet idegen nekem. ıt én is nagyon szeretem. mindig azt mondta: Vigyázz!" Hittem volt: arra.mint ahány neve Ságvárinak volt.elvitt a dolce vitába. szerintem is jó film. amikor annyit akarunk csupán mondani. -mondta az asszony nem is emlékeztem. Ráadásul e második esetben. Ez a párnacsata meg a kármentés. Evégett beszélgettünk már három nehéz órája mi ketten. mikor. és aki egy rózsaszín spirálfüzetben. Koktélok szürcsölése közben zavart mosolyom rémületté torzult. mint. Szóval nekem sosem volt talpig nehéz a hőség." A történet számomra arra világít rá. könyvelı alkatának megfelelıen. tapasztalati egyenrangúságomat nem kívántam megkérdıjelezni. valóban érzékelhetıvé tette számomra a jelentékeny különbséget: egyik esetben megkönnyebbülés és új teher (menjen innen. aki ezredesi rangban van. Kár volt. valóban nem bírok olyanokat írni. hogy nem kíméletlenül durva állapotban hagytad a lakásodat. Egy adott pillanatban az ágyban. gyere már. akit éppen illet. Véráki. (ám) ı négy évvel idısebb volt nálam. Vákuumos eljárással távolítottak el az embriót. Igen.ily apa csak egy van . Például Pipitért. hogy lehetetlen feladat számomra ily röpke idı alatt megnyílni. kulcskeresés közben reméled. Feláll. a numerák számából követke138 zı tiszti rangsorban. Menne már el. hogy az öcséd megbaszott. másik esetben közös öröm. hogy ha egy lánnyal együtt. hogy ne élvezzek benne el. jó lenne. annak sok szempontból egyféle emléknyomot hagynak az így létrejött kurdancsolások és a hitvesi ágy rugóinak amortizálása. kivel. hogy egyszerre menjünk el. na végre. hogy az elélvezés pillanatában. A felesége. F I Z E T N I ÉRTE Talán tizenkilenc éves voltam. hogy „menet". és megszoktam. a zavar is elmarad. ha megint itt lenne . ugyanakkor ez az „ismétlıdés az örömben" is döcög kissé. Nem hagytam magam: ketten mentünk egy-egyre.

De hát miért? Kétszeres honoráriumot fizetünk! . mindenhol. így is történik. (A fekvıtámaszt pedig nem próbáltam azóta. hogy elszakadjon a gumi? Te. így szólt: „Itt rejszol öntudatosan. tanácsot kérni. perverz.Mi van. Sir Lawrencc az nap este a Csodálatos Mandarin címszereplıje . Azt hiszem két dolgot képzelek oda: akkor majd nem fogok látni. filccel bélelt matracra (asszem épp Rácz Katinkáról meséltem magamnak). fegyelmet és bőntudatot nem tanulva. Ez volt a mozgózás felhıtlen kora.Sajnálom. felhívja a színházat. A fılakájt zavarba hozza az a gondolat. De én nem így voltam ezzel. elıadás után nem sminkelek le.Zavartan elkezdek matatni a szeméremajka körül. Mígnem egyszer a tornateremben vetettem rá magam a mőbırrel bevont. felelte. fiacskám. Eltéveszthetetlen külvárosi intonációval förmed rám: .Semmi probléma. aids-es fasz! PER PIT UM MOBILE (Kiegészítés az „Egyedül elmegy" fejezethez) Nincsenek titkok. hogy ne töltene el a halálfélelem. hogy szeretne lefeküdni egy abesszinnel. hogy maszturbálni. de egy rendes fekvıtámaszt persze nem tud csinálni. mikor benyitott Gyuri bácsi. miközben ı lovagol rajtam. felhívja Sir Lawrence Oliver-t. Ám két hét sem telik bele és újból hívatja bizalmas szolgáját: most egy ázsiaira fáj a foga. bele. errıl szólnak az újságok. A színész megnyugtatja a komornyikot: 140 . a tanárunk. ez teljességgel lehetetlen. Darab idı elmúltával a királynınek igazán perverz ötlete támad: arra vágyik. Kiverni. hanem egybıl felkeresem a királynıt. ma úgyis az Othcllot játsszuk. és mit ad isten. Hát.Értem. hogy egy néger betegye az udvarba a lábát.) . Baszhatja. amikor tizenkét évesen a Pajtás Magazinban Lux Elvira szexszel kapcsolatos kérdıívét olvasgattam. Szóval. mit jelent az a szó. A komornyik felhívja a színészt. azt akarod. megfújta sípját. de akkor is lehetetlen. s mikor rémülten ránéztem." Akkor még nyomasztott egy-két évig. hogy maga Lawrence Olivér töltse ki koronás nemzıszervét. megkérdeztem a mamát. ha nem bele.gond egy szál se. Az ágyba. MINDEN TÖRTÉNET ÉS RITKÁN F I Z I K A Az angol királynı hívatja a fıkomornyikot és közli vele. . amit te mozgózásnak hívsz. baszhatja. én elképzelve valakit. és nem fog felállni sem. a királynı rendkívül elégedett a választásával. Tudniillik a helyzet az. Nincs nap. A fıkomornyik a jól bevált utat választja. hogy civilben tíz éve impotens vagyok. hogy van-e összefüggés. aki az ajánlatra így felel: .

amely tabu-témához nyúl. Egy könyv. KONKRÉT könyvek . nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségrıl beszélünk. és nem akarunk trágárak lenni. ami férfivá teszi ıket . a Fallosz monológokat az. hanem a színtiszta igazat. korai magömlés. értelmiségi és funkcionális analfabéta. kisebbrendőségi érzés. huszonés nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. hogy a benne megszólalók most nem azt mondják. ám míg párját a méltóvá.mást se tesznek. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. titkolt és szégyellt vágyak -ezek is a férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája uralja: merevedési problémák. Ám a trágárságot a szándék teszi azzá. és amit saját maguk is elvárnak maguktól. mondhatnánk erre.nélkül) arról. ha néven kell neveznünk a. ám épp ezért minden gátlás. bőntudat. hogyan jutottak el az elsı orvososditól az elsı magömlésen át a mába. Kötetünk a nagy sikerő Vagina Monológok ikerdarabja. amit a társadalom elvár tılük.Hill Ferenc fallosz monológok Nincsenek szavaink. csak a gyereknyelv negédes. Férfiak beszélnek arról. önkielégítés. nıfaló és homoszexuális. noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal. elégedetlenség. Katolikus pap és pornószínész. Legalábbis már attól könnyen zavarba jövünk... kényszerképzetek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->