Tájékoztató 2011

Kiadja a Pannon Egyetem Nyelvvizsga Irodája és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős kiadó:

dr. Navracsics Judit

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában.

Veszprém, 2011.

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában A/5 formában 1,5 ív terjedelemben Műszaki vezető: Szabó László PE 129/2010

2

........ B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai .................... 14 6........................1.................................. 15 6... Terem elhagyása ........ 21 3 .......................... 7 3...... 9 4.........2................3..................1....................... Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010......................................... 14 6................................. A szóbeli vizsga rendje ........... A szóbeli nyelvvizsga struktúrája ........................5............ 10 5............. 12 5.7............................................................... C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai .................6.... 10 5...................2.................1.............................................................................................................................................. 9 3......2..................... ELÉRHETŐSÉGE .2.. Segédeszközök használata ................................................................................ 11 5.................... A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK.......... 14 6.................... SZÓBELI NYELVVIZSGA .............1...................... B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai .......................................................2............. 14 6....................................2.... A vizsga befejezése .1...2.................................... Vizsgaidőpontok 2011-ben .......................................................... Az írásbeli vizsga rendje ........1....... Személyazonosság megállapítása . Az írásbeli vizsga eredménye ............................................... C1 (felsőfok) . Szükséges dokumentumok ...........................1................ 17 7..................5................ 10 5..........................1......................................................... A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások ................7............... Segédeszközök használata ..........................................1.............................. Értesítő a nyelvvizsgáról .. 10 5...... C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai ..2............................... Tájékoztatás a vizsgaeredményekről ..... 8 3............................................ 5 3....1.......................................3................1....... A vizsga befejezése ...................................... július 1-től) ....................................................... Felülvizsgálati kérelem ........................3....................................................................... 8 3......................7................................................................... VIZSGAHELYEK CÍME.............1.............. Időtartam: szintek szerint ............. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK ........................................ 9 4............... 13 6.............. 11 5.............................................4.......2......6. 9 4.......................................... 14 6.................................................... 13 5...... A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN ..... Terem elhagyása ..........1.................................................... JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA ................ 11 5.................................................... 14 6.......................... Megjelenés a vizsgán ...........................1...... 10 4.. 4 2.................................................................... B2 (középfok) ................................................................................ 14 6... 8 3........................ 11 5.............3.............5............................................3...... A szóbeli vizsga eredménye .......4................................................. 11 5............... Megjelenés a vizsgán . ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA ................ 17 7........................ B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai ........................................................ Rendkívüli esemény .....1......2...........................................1......... Rendkívüli esemény ................................................................................................................. 17 7......................... B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai ........................... 16 6............ 7 3.................................... 10 5..................................................................................... A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER ..................................................1..........................................6.4...... 14 6.................................................1................................................ 18 7....................................................................... 18 8..................................................................... 14 6............... 7 3.................................... Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele..........................2. Nyelvenként minimum 10 fő........3...8......................1..2............................................. 15 6...... Vizsgahalasztás ......................................................................................... 10 5.......2.......................................................3......3........... Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája ............... Személyazonosság megállapítása ......................1................. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók .............................. 9 4............................................................1......................3.....2........... 11 5............. 15 6....Tartalomjegyzék 1..................... Időtartam: szintek szerint ........................................2..... B1 (alapfok)..........................................................................................1......................................................... 8 3...............................................1...............4................... A javított írásbeli dolgozatok megtekintése ...................

június 26-án benyújtott Közös Európa Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációt az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. • diploma megszerzésének nyelvi feltételét. B1 (alapfok). az ország 28 különböző vizsgahelyén (ld. A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. munkavállalóként. 09. utolsó oldalak) 4 . 16-án kelt határozatában. a Germanisztikai Intézetének és az Idegennyelvi Oktatási Központnak az oktatói. • nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára. a használható nyelvtudást. Garantálja. az Angol-Amerikai Intézetének. A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja: • többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. Nyelvvizsga tehető: Angol és német nyelvből.1. Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. A Pannon Nyelvvizsga a nyelvi kreativitást. B2 (középfok) és C1 (felsőfokon). egyetemi/főiskolai hallgatóként. turistaként. a nyelvi találékonyságot méri. A Vizsgaközpont által 2009. hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában vannak: • • • • középiskolai tanulóként. Így a Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott KER elvárásainak. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének.

Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek. nyelvpótlékra szereznek jogosultságot. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli.(B1). A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott. hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó). részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. A vizsga komplex jellegét az adja. hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási. kétnyelvű általános nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli. Három fokozat: B1 (alapfok). Nem szóról-szóra. tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették. Kétnyelvűség: azt jelenti. Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének.2. csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). tolmácsolás a feladat. mondatról-mondatra való fordítás. illetve komplex. A B1 (alapfok). közép(B2) és felsőfokú (C1) –. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték. mind az írott nyelvi készségeket külön-külön. államilag elismert. nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés. az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap. Van tehát csak szóbeli. és együttesen is méri. hanem – a nyelvtudás használhatóságát. amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. 5 . írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg. csak írásbeli.

Tomori Pál Főiskola 11. Semmelweis Egyetem 6. Sárospatak.A Pannon Nyelvvizsgarendszer az alábbi vizsgahelyekkel rendelkezik: 1. Pannon Egyetem Georgikon Kar 13. Budapest. Sopron. Pandai Training Center Kft. 28. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 6 . Szombathely. UNIÓ Nyelviskola 21. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium 10. Kecskemét. Keszthely. 23. Szolnok. 17. ADU Oktatási Központ 3. Dunaújvárosi Főiskola 8. Öveges Képző Kft. Big Ben Nyelviskola 16. 19. Veszprém. 7. Nagykanizsa. Budapest. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. Oxford School 98 Nyelviskola 24. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 22. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. EURO-Oktaéder Szakközépiskola 2. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. Centrum Nyelviskola 14. Budapest. HANSA Nyelviskola 18. Pilisvörösvár. Veszprém. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 20. Nyíregyháza. Győr. Budapest. Hang-Vár Bt. 27. Supreme Nyelviskola 9. Jászapáti. Kalocsa. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 26. Békéscsaba. Spektrum Nyelvstúdió Kft. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 15. Budapest. Tapolca. Székesfehérvár. 25. Székesfehérvár. Britannica Oktatási Kft. Tatabánya. LSI Informatikai Oktatóközpont 5. 12. Panda Nyelvstúdió. Szolnok. Szeged. Euroteam Stúdió 4. Mosonmagyaróvár. Dunaújváros.

október 24.április 2. német nyelv: angol. vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is. Nyelvvizsgára minden. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. április 2. március 30. mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. november 5.szeptember 3. augusztus 27. május 7.3. C1 október-november nyelv: angol. 2011. május 2. március 21. március 26. 2011.1.pannon-nyelvvizsga. Jelentkezési határidő 2010. Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra. 2011. január 29. július 15. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet a fent felsorolt vizsgahelyeken. 2011. Vizsgaidőpontok 2011-ben január március-április május nyelv: angol. C1 fok: B1. B2. Angol írásbeli vizsga időpontja 2011. 2011. B2. B2. 2011. szeptember 3. A jelentkezési lap letölthető a www. A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk! 7 . február 15. december 1. 2011. B2. 2011. 2011. vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd a hátsó oldalakon). Szükséges dokumentumok Jelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt. nyelv: angol. 2011. német fok: B1. A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított két munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak. 2011. 3. 2011. a jelentkezés naptári évében 14. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni. 2011.-7. Német írásbeli vizsga időpontja 2011. október 29. német fok: B1. C1 augusztusszeptember nyelv: angol.-29.2. 2011. 2011. német fok: B1. német. C1 fok: B1. augusztus 22. 3. C1 Vizsgaidőszak 2011. – november 5. életévét betöltött személy jelentkezhet. B2. 2011.hu internet címen. január 17. május 7. szeptember 15. Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055 Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni. január 22. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt.

3.000. ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség.500 Ft Pótjelentkezés*: 3.500. előre nem látott hivatali elfoglaltság).500 Ft Igazolás vizsgaeredményről: 2. Amennyiben ez elmarad. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.komplex 17.000. betegség miatt (orvosi igazolás ellenében). a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.írásbeli 9.10.pannon-nyelvvizsga.3.000. és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról. melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt.000. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek! Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt. többletügyintézés: 2. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani.3.22. Értesítő a nyelvvizsgáról A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt. 8 . Vizsgahalasztás Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni.4.000. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben: • • előző vizsga sikeressége esetén. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni.12.13. a vizsgázónak ajánlatos emailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen. Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010.000.500.- A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak: Regisztrációs díj: Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét.000 Ft Hiánypótlás.hu internet címről). mely tartalmazza a vizsgázói kódot.-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www. A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI. a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani. A vizsgahalasztás 3.6.11.5. 3. kérheti a vizsga halasztását. Halasztási kérelem: 3.000.000. július 1-től) szint B1 B2 C1 szóbeli 8.000 Ft * Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap 3.24. Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.

Az átirányításról a vizsgahely köteles értesíteni a vizsgázót és a Központot. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja. mely nem lehet régebbi hat hónapnál. Veszprémben. személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja. törvényt). útlevél.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet. A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki. a vizsgahely automatikusan átirányítja a vizsgázót egy másik vizsgahelyre. milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni.7. amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 15-20 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www. A jelentkezéshez szükséges. hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy.pannon-nyelvvizsga. évi XXVI. 4. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni). ill.3. amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi. ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány.1. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4. akik nem egyeztetnek előre időpontot. tájékoztatást a Vizsgahelyen kérhet személyesen. Nyelvenként minimum 10 fő A vizsgaszabályzatnak megfelelően az egyes vizsgahelyek nyelvenként minimum 10 fő jelentkező esetén szervezhetnek szóbeli és/vagy írásbeli nyelvvizsgát.2. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket. elért pontszáma szerepel. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el.8. vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 15-20 nap elteltével. jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése Az írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Nyelvvizsga Iroda által az interneten közzétett napokon 08:00 és 12:00 között tekinthető meg. 3. hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk. Azon vizsgázókat. Amennyiben az adott vizsgahelyen nem jön össze a megfelelő létszám. csak a Nyelvvizsgaközpontban. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül. Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! 4. Egy kérelmet kell benyújtani. nem áll módunkban fogadni! 9 . Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák.

mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet. A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni. amely hivatalosan igazolja az illető személyét.3. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 5. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár. (Nem neki felróható ok pl. mert csak tintával írt dolgozat fogadható el.) használata tilos. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. mobil telefon stb. ha azon szerepel mind a vizsgázó. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 5. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról. mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása. és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének. ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít). Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél.1. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek. A kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a vizsgázó írásos értesítést kap a felülvizsgálat elbírálásáról. Felülvizsgálati kérelem A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet.1. személyhívó. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében.3. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet. vezetői engedély). 5.2. útlevél. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken.) 5. de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja. Az írásbeli vizsga rendje 5. Megjelenés a vizsgán A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie. tömegközlekedésben járatkimaradás. késés. 10 .4.1. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti. aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik.1. Segédeszközök használata Írásbeli nyelvvizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható. 4. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. 4. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsgaközpontba. A megtekintés 30 percet vehet igénybe. amelyről a vizsgázó gondoskodik.1.A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet.

és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek.7. Az elérhető pontszám: 40 pont 11 . 3. A vizsga befejezése A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat.2. a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával. rövid időre lehet engedéllyel elhagyni. hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. 5. 3-4 soros szöveg. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el.1. 5.1. ha már csak 30. aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája Vannak ismétlődő feladatok.A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni. Amennyiben szükséges. a hátralevő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be.1.2. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el. amelyek minden szinten előfordulnak. 5. 2. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. 13 cím közül kell választani (10 pont).5. funkciójával. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 150 perc 1. a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. 5.1. Terem elhagyása Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben.1.6. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont). jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket. A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek. 1 perc áll rendelkezésükre. 5. kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek. Időtartam: szintek szerint • • • B1 szint: B2 szint: C1 szint: 150 perc 180 perc 210 perc A vizsgázó az első három feladatot meghatározott idő alatt teljesíti. 5. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak. semmiféle. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). itemenként 1 pont.4. 10. feladat. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb. 5. A Nyelvvizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát.

feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. kohézió. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl.-5. Közvetítés (4. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 12 . szókincs/szóhasználat. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 180 perc 1. Az értékelés szempontjai: tartalom. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő.2. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. A feladatokhoz szótár használható. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. A feladathoz szótár használható. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás. szókincs. nyelvhelyesség/helyesírás. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). nyelvi megoldás. 5. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. szókincs. magánlevelet ír).-7. szókincs. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) Írásfeladat (6.-7. nyelvhelyesség/helyesírás. A feladatokhoz szótár használható. itemenként 1 pont. nyelvhelyesség/helyesírás. 18-22 soros szöveg. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. A feladatokhoz szótár használható. kohézió. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom.2. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2.2. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. Írásfeladat (6. magánlevelet ír). Közvetítés (4.-5.

C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 210 perc 1. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. itemenként 1 pont.-5. pontszám 40 pont 40 pont 40 pont Készség olvasásértés közvetítés írás 40%-os minimumküszöb 16 pont 16 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 72 ponttól 13 . 20-26 soros szöveg. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. nyelvhelyesség/helyesírás. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. Rendelet). Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható.3. Az írásbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. írás. Írásfeladat (6. nyelvhelyesség/helyesírás. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár használható.2. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 5. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás. A feladatokhoz szótár használható. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. feladat: Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 60 perc.5. kohézió. magánlevelet ír). ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). Az értékelés szempontjai: tartalom. szókincs.-7. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. szókincs. Közvetítés (4. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve írott szöveg értése közvetítés írásfeladat Elérhető max. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.3. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1.

A szóbeli vizsga időtartama: B1 szinten – 20 perc B2 szinten – 20 perc C1 szinten – 20 perc 6. idejéről (nap.1.1. SZÓBELI NYELVVIZSGA 6. Későbbi kezdésre nincs lehetőség. perc). Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet.1.6. mert ez más vizsgázók rovására történne. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. óra.1. és saját hatáskörben intézkedni. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli. ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik. miután kihúzta feladatlapját. perc) a terembe való behívást jelenti.1. akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervezőjénél. késés. A szóbeli vizsga rendje 6. valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne). A vizsga befejezése Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja. rövidítésére kizárólag a vizsgázó megalapozott kérésére 14 . 6. vezetői engedély). amely hivatalosan igazolja az illető személyét. óra. útlevél.1. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. a tényállást írásban rögzíteni. aki köteles megvizsgálni az esetet. ennél 20 perccel korábban kell érkezni.7. Segédeszközök használata A vizsga során segédeszköz nem használható. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol.1.1.5. a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magyarul).1. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet. 6.) 6. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik.6.2. A vizsga időpontja (nap. 6. ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el. A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén.4. Terem elhagyása A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja.3. A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti. Időtartam: szintek szerint A vizsgafeszültség oldása. 6. Megjelenés a vizsgán Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről. ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia.

Az ily módon született teljesítményt is el kell bírálni.2. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban.2. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 15 .1. Az értékelés szempontjai: társalgás. grammatika. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. szociolingvisztikai megfelelés Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. beszédértés. azokat leírja.kerülhet sor. az egyik a kérdező-vizsgáztató. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. Az értékelés szempontjai: interakció. Bemutatja a dokumentum funkcióját. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. folyékonyság. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan. Felkészülési idő: 20 perc A vizsga időtartama: 20 perc 6. összehasonlítja. 4. a másik az értékelővizsgáztató szerepét tölti be. beszédértés. 3. koherencia.2. nyelvi megoldás Az elérhető pontszám: 10 Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű. 2. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. 6. és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat. grammatika.2. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. nyelvhelyesség. amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám. A vizsgán két vizsgáztató vesz részt. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát. beszédértés. 6. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. grammatika. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai 1. Az értékelés szempontjai: társalgás. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai 1.

meggyőz. grammatika. indokol. folyékonyság. grammatika. 3. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai 1. Az értékelés szempontjai: interakció. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: megadott fogalom alapján. 4. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. magyaráz.5 perc összterjedelmű.5-2. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. grammatika. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. Az értékelés szempontjai: társalgás. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. old meg problémát a vizsgáztatóval. beszédértés. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.3. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1. folyékonyság. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. rövid információkkal egészít ki táblázatot. a képekkel kapcsolatosan magyaráz. érvel.2. érvel. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról. nyelvhelyesség. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. 4. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. indokol.2. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. 2. 3. 16 . Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. beszédértés. 6. old meg problémát a vizsgáztatóval. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia. Az értékelés szempontjai: információközvetítés.

10. ételek. lakóhely. rövid információkkal egészít ki táblázatot.1. hétköznapi közlekedés. foglalkozás. születési idő. tömegközlekedés. élelmiszerek. 1. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. 3. házimunka). rádió/televízió). önálló beszéd. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 7. 4. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve irányított beszélgetés képleírás/önálló beszéd szituáció közvetítés beszédértés Elérhető max. születési hely. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. beszédértés. berendezés. telefon. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. időjárás). utazás. 2. italok megnevezése. tantárgyak).5 perc összterjedelmű. A szóbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. háztartási cikkek). beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 2. város. 7. 5. mozi. kölcsönzés). helyiségek. étterem).Az értékelés szempontjai: interakció. sport. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás. életkor. szerepjáték): Személyi adatok. pontszám 20 pont 20 pont 20 pont 10 pont 40 pont Készség beszédkészség közvetítés beszédértés 40%-os minimumküszö b 24 pont 66 ponttól 4 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 7. Szolgáltatások (posta. nem. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. ruhaneműk. használati cikkek (bevásárlás. állampolgárság). 8. 6. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. Iskola. jellemzők (a családi élet. színház. Környezet (ország.5-3. szállás). 9. végzettség. családi állapot. Rendelet). Utazás és közlekedés (tájékozódás. 17 . nyelvhelyesség. érdeklődési kör. 6. Bevásárlás. Szabadidő. képzés (általános iskolai. háztartás. Munka. Étkezés (étkezések. B1 (alapfok) Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. munkahely. szórakozás (szabadidős tevékenységek. középiskolai és felsőoktatási képzés.3. üzletek.

önálló beszéd. munkahely. diplomák. állampolgárság. Iskola. bérezés). határátlépés. munkahely. benzinkút. személyi adatok. ünnepek. ingatlanközvetítés. berendezés. autósegélyszolgálat. állami támogatások). származás. barátság. lakóhely. 9. életkörülmények) 7. higiénia (testrészek. Szabadidő. telefon. nem. kapcsolatok. végzettség. nyelvismeret. étterem. 7. tömegközlekedés. üzletek. Étkezés (étkezések. szállás). társasági összejövetelek). külföldi úthoz szükséges dokumentumok. ruhaneműk. Szolgáltatások (posta. 12. hitelkártya használata). 2. középiskolai és felsőoktatási képzés. baleset. íróeszközök). átképző tanfolyamok). állatok. tömegközlekedés. Étkezés (nemzeti ételek. szálláslehetőségek). ünnepek. növények. elhelyezkedés). emberek külső és belső jellemzése. italok megnevezése. esélyei. érdeklődési kör. építkezés. 2. emberek közötti viszonyok. munkafeltételek. kölcsönzés). orvosi ügyelet. használati cikkek (bevásárlás. használati cikkek (bevásárlás. éghajlat. rádió/televízió. mindennapi környezetvédelem). üzletek. úti dokumentumok. a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása). 18 . Bevásárlás. egészséges táplálkozás). B2 (középfok) Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. repülőtér. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. tájegység. Iskola. színház. reform konyha. Bevásárlás. orvosi ügyelet. házasság. tantárgyak. város. tantárgyak. növények. Környezetvédelem (környezeti ártalmak.3. időjárás. 6. barátság. C1 (felsőfok) Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok: Személyi adatok. város. Munka. szerepjáték): 1. ételek. kávéház). 10. autó-segélyszolgálat.2. helyiségek. házimunka. családi állapot. Utazás külföldre (készülődés. orvosi ellátás. határátlépés). Szolgáltatások (posta. diplomák. gyógyszertár. 8. hétköznapi közlekedés. banki műveletek. olvasmányok. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. Környezet (ország. benzinkút). 11. háztartási cikkek. szórakozás (szabadidős tevékenységek. üvegházhatás. 10. bérezés. vizsgák. külföldi út. munkafeltételek. foglalkozás (foglalkozás. 3. foglalkozás (foglalkozás. receptek. érdeklődés. származás. születési idő. vizsgák. jellemzők (a családi élet. 15. kölcsönfelvétel. társas utak. 4. Nyelvtanulás. 3. középiskolai és felsőoktatási képzés. természeti katasztrófák. éghajlat. globális felmelegedés). életkor. távirat. állatok. sport. munkanélküliség. külföldi úthoz szükséges dokumentumok). árak. utazás. Munka. Környezet (ország. rendőrség. fizetési módok. Háztartás. 5. 4. Utazás és közlekedés (tájékozódás. lakóhely. képzés (általános iskolai. végzettség. dohányáruk. 13. időjárás). rendezvények látogatása.7. mozi. 1. születési hely. érdeklődés. bank. fizetési módok. tájegységek. képzés (általános iskolai. 5. emberek külső és belső jellemzése). 14. családi események). válás. biztosítás). 8. betegség. jellemzők (állampolgárság. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés. sajtó. külföldi út. telefon. 9. 7. egyéni közlekedés. rendőrség. élelmiszerek. Egészség. képzőművészet. egyéni közlekedés. bank. 6. árak.

baleset. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. Nyelvtanulás. színház. biztosítás).11. olvasmányok. 15. erőszak. orvosi ellátás. gazdasági problémák (marginalizálódott emberek. betegség. mozi. szórakozás (szabadidős tevékenységek. higiénia (testrészek. Társadalmi. rendezvények látogatása. kulturális különbségek. 12. sport. terrorizmus). közéleti kérdések). rádió/televízió. kisebbségi kérdések). Szabadidő. nyelvismeret (kétnyelvűség. A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk! 19 . 13. Egészség. társasági összejövetelek). képzőművészet. 14. sajtó. érdeklődési kör.

Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. 2010. 2004. (137 old.) 2. Sopron. (150 old. 2005. 2007. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. B2 és C1 szint.és középfokú német nyelvvizsgához. (143 old.) 5. Padlás Nyelviskola Könyvek.Gyakorlókönyvek a Pannon Nyelvvizsgához Angol nyelvből 1.) 6.) 7. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. (136 old.és középfokú angol nyelvvizsgához. Gyakorlókönyv az alap. (239 old.) 3. B2 és C1 szint.) 5. B1. Sopron. 2011.) 4. 2005. Horváth Károly – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – az angol Pannon nyelvvizsgához. Sopron. 2007. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. B1. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – a német Pannon nyelvvizsgához. Gyakorlókönyv az alap. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. B2 és C1 szint. 2005. B1. B2 és C1 szint. Padlás Nyelviskola Könyvek. B1. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Sopron.) 6. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga.) 20 . Padlás Nyelviskola Könyvek. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Forró Zsuzsanna – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Sopron. Sopron. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. (239 old. 2011.) Német nyelvből 1. 2005. (80 old.) 3. (131 old. (143 old. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 4. Sopron. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. (150 old. (144 old. (80 old. 2010. Padlás Nyelviskola Könyvek. (132 old. Sopron.) 2. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek. Gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához. 2005. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. 2005. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Padlás Nyelviskola Könyvek.

Vasút út 2. ELÉRHETŐSÉGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Békéscsaba. 78. 3.. tel. Dunaújváros. Fecske u... tel. UNIÓ Nyelviskola. Tomori Pál Főiskola.. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. 5600 Békéscsaba.. 1037 Budapest. 1/210-2930/5810 Budapest. 10.. tel: 96/526-881. Várkörút 46. 5130 Jászapáti. Öveges Képző Kft. tel: 25/551-628. Zrinyi u. Ferenc tér 15. 7. Patak u. Kecskemét. fax: 57/440-374. Táncsics M. Dózsa Gy. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 6720 Szeged. Informatikai. em. Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros. u. Pilisvörösvár. Spektrum Nyelvstúdió Kft. tel: 1/226-3051. ADU Oktatási Központ. tel.. Szabadság tér 11-17. VIZSGAHELYEK CÍME. tel: 1/235-0784.. Nagykanizsa. tel: 57/540-960. Jászapáti.8... III. 8800 Nagykanizsa. Buda u.. 8000 Székesfehérvár. Victor Hugo u 6. tel: 22/314-653. 1211 Budapest. Boros út 11. u. Bécsi út 324.. Festetics u. Kalocsa.: 26/567-120.. 1094 Budapest.. Szeged. u. u. tel: 83/545-286.. tel: 99/334-054. Székesfehérvár. Béla Király tér 1. Centrum Nyelviskola. tel: 1/215-9338. Sas u. Budapest. Szent I. Rákóczi út 9. 6000 Kecskemét. 99/506118.. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium. tel: 22/503-526. Pannon Egyetem Georgikon Kar. 8360 Keszthely. 2085 Pilisvörösvár.. 9021 Győr. Székesfehérvár. tel:47/312-107. tel: 66/444-625.. 33. Budapest. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1/459-1500/5810. Fő út 95. tel.. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz.. 1/a. 33. EURO-Oktaéder Szakközépiskola. Kir.: 76/505-068. 3. Big Ben Nyelviskola 4400 Nyíregyháza. Mosonmagyaróvár. 25. 3950 Sárospatak.. tel:42/400-813. Budapest. tel: 93/502-900.. tel: 1/276-3111. tel: 62/420-595. tel: 78/564-604. Nyíregyháza..: 1/4366-570 Budapest. Euroteam Stúdió. 21 . Eötvös u. 1051 Budapest. 16. LSI Informatikai Oktatóközpont.: 96/217-641. HANSA Nyelviskola. 9400 Sopron. Sárospatak. 1222 Budapest.. 2-4. Keszthely. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola. 8000 Székesfehérvár. 1. Hang-Vár Bt. Győr. Britannica Oktatási. Táncsics M. 9200 Mosonmagyaróvár. Sopron. Supreme Nyelviskola. Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ. 6300 Kalocsa.

7. 13. emelet. 18. Tapolca. 1.. Kossuth L. 8. Réti u. tel. tel. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. tel:56/342-704.. tel. u. 158. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. 5000 Szolnok. Szombathely. 88/778-414 Tatabánya. 8200 Veszprém.. Panda Nyelvstúdió/Pandai Training Center Kft. 1. Mészáros L. 33.: 94/514-552. 1. 5000 Szolnok. u.: 88/624-703 22 . u. 2800 Tatabánya. 3. u. tel:34/318-326. 9700 Szombathely.. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 8300 Tapolca. Veszprém. tel: 20/5424-524. em. Bajcsy-Zs. tel: 70/388-7215. Szolnok.• • • • • • • Szolnok. Kossuth L. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. Egyetem u.. Hollán Ernő u. Veszprém. Oxford School 98 Nyelviskola Kft.: 88/568-580. fsz. 4.. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém.

hu Nyelvvizsga Iroda Pannon Egyetem. „E” épület 1. Egyetem u.A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok. telefon/fax: 88/624-703 e-mail: nyviroda@uni-pannon. Nyelvvizsga Iroda. Pannon Egyetem.hu 23 . postai cím: 8200 Veszprém.hu nyelvvizsgairoda@uni-pannon. emelet 112-es iroda. információk: www. Egyetem utca 3. 3.pannon-nyelvvizsga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful