Tájékoztató 2011

Kiadja a Pannon Egyetem Nyelvvizsga Irodája és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős kiadó:

dr. Navracsics Judit

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában.

Veszprém, 2011.

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában A/5 formában 1,5 ív terjedelemben Műszaki vezető: Szabó László PE 129/2010

2

............................ 9 4.....................................................2..1...................................2..........7.......2..................... 10 5........... Értesítő a nyelvvizsgáról ............................................................................................................................ VIZSGAHELYEK CÍME.......... Nyelvenként minimum 10 fő..........................1... 11 5......... A javított írásbeli dolgozatok megtekintése .................... C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai .............. Az írásbeli vizsga rendje ..........................2...................... C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai ....................... 11 5. 7 3....................................... 14 6........ Vizsgahalasztás ... 10 5..... 10 5...................... Személyazonosság megállapítása .............. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele........................................ 10 5. 7 3.......................................................................... 13 6.............................. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA .... 8 3.... 9 3... A szóbeli nyelvvizsga struktúrája .......... 16 6........................... SZÓBELI NYELVVIZSGA ........................................ C1 (felsőfok) ............... 10 5.................... 9 4................................................................. 17 7..................1...........................................1.............................. 21 3 ...........................7..............................1................................ Terem elhagyása .................1........................2........................... Vizsgaidőpontok 2011-ben ................... 5 3..... A szóbeli vizsga rendje .............................................. Felülvizsgálati kérelem ........................ 8 3....................... Segédeszközök használata ......1.... 12 5.......4.... 15 6.................................................3......................... 14 6........................................... Személyazonosság megállapítása ............ Segédeszközök használata ...................1..... Szükséges dokumentumok .........2.....................................1...................................................... Tájékoztatás a vizsgaeredményekről ...............3.................................... 15 6... 15 6............................ Időtartam: szintek szerint .........1....1..................................... 11 5.....3.............................................................................. Rendkívüli esemény ............................................3.................................................. 10 5............................................1...................................................... 13 5.....1.4...............2...................... A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER ..........1........... 17 7... JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA ... 14 6............ július 1-től) ........... 11 5................................................. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai .. 11 5......................2... 14 6.......5....................2.........................................................................1.......................................... 10 4..................................................................... A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások .................................................. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai ...........................................2.......5.........1............3... A szóbeli vizsga eredménye ....................................7..................................... 8 3.......................... 14 6....................................................... Megjelenés a vizsgán .................... 8 3........................... B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai ...............6....2.......................1.........1............... Az írásbeli vizsga eredménye ......................... B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai ................................................ 18 7......................2.......... A vizsga befejezése ................................................... A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN .........5....................................................................................................................... 14 6............................. 14 6...... 14 6................... A vizsga befejezése .... 7 3.............................. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK....................................2............ Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája .8................3...... 9 4.. Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010... ELÉRHETŐSÉGE ..............................................................1.................................... 14 6........................................... 4 2...................... Rendkívüli esemény ..........................1.. Időtartam: szintek szerint .......................Tartalomjegyzék 1................................................................................3.................... 9 4.......................................................................2...............4....................... Terem elhagyása ....................................................................................................... Megjelenés a vizsgán .................................................................. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK ....................................1............................ B1 (alapfok)........................3... 11 5....................................................3...............................................6.................................................................................1... B2 (középfok) ................................................2... 18 8................................................. 17 7............... Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók ..........6......4...1...........................................

munkavállalóként. A Pannon Nyelvvizsga a nyelvi kreativitást. • nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára. hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában vannak: • • • • középiskolai tanulóként. 09. a használható nyelvtudást. B1 (alapfok). az Angol-Amerikai Intézetének. Garantálja. A Vizsgaközpont által 2009. A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. június 26-án benyújtott Közös Európa Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációt az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. a Germanisztikai Intézetének és az Idegennyelvi Oktatási Központnak az oktatói. Így a Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott KER elvárásainak.1. A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja: • többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. turistaként. B2 (középfok) és C1 (felsőfokon). 16-án kelt határozatában. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének. a nyelvi találékonyságot méri. utolsó oldalak) 4 . Nyelvvizsga tehető: Angol és német nyelvből. • diploma megszerzésének nyelvi feltételét. egyetemi/főiskolai hallgatóként. az ország 28 különböző vizsgahelyén (ld.

mind az írott nyelvi készségeket külön-külön. tolmácsolás a feladat.(B1). hanem – a nyelvtudás használhatóságát. Három fokozat: B1 (alapfok). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli. mondatról-mondatra való fordítás. az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap. kétnyelvű általános nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték. a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették. illetve komplex. A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott. Van tehát csak szóbeli. csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek. Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének. nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. Kétnyelvűség: azt jelenti. A vizsga komplex jellegét az adja. és együttesen is méri. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg. hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási. 5 . hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó). A B1 (alapfok). amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. csak írásbeli. nyelvpótlékra szereznek jogosultságot. írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból. közép(B2) és felsőfokú (C1) –. Nem szóról-szóra. tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli.2. részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés. államilag elismert.

Kecskemét. Budapest. ADU Oktatási Központ 3. Panda Nyelvstúdió. Pannon Egyetem Georgikon Kar 13. Dunaújvárosi Főiskola 8. Centrum Nyelviskola 14. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 20. EURO-Oktaéder Szakközépiskola 2. 28. Euroteam Stúdió 4. LSI Informatikai Oktatóközpont 5. 23. HANSA Nyelviskola 18. Big Ben Nyelviskola 16. 19. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium 10. Szolnok. Supreme Nyelviskola 9. Veszprém. Székesfehérvár. Spektrum Nyelvstúdió Kft. Pilisvörösvár. Székesfehérvár. Budapest. Szombathely. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. Veszprém. 7. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 22. Semmelweis Egyetem 6. 25. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. Budapest. Győr. 17. Jászapáti. Sopron. 12. Britannica Oktatási Kft. UNIÓ Nyelviskola 21. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 15. Hang-Vár Bt. Öveges Képző Kft. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 6 . Tapolca. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Oxford School 98 Nyelviskola 24. Nagykanizsa. Sárospatak. Pandai Training Center Kft. Tomori Pál Főiskola 11. Békéscsaba. Dunaújváros. Kalocsa. Budapest. Szolnok. Szeged. Mosonmagyaróvár. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. 27. Budapest.A Pannon Nyelvvizsgarendszer az alábbi vizsgahelyekkel rendelkezik: 1. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 26. Keszthely. Nyíregyháza. Tatabánya.

január 22.1. október 24. január 17. C1 Vizsgaidőszak 2011. vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is. – november 5. A jelentkezési lap letölthető a www. Szükséges dokumentumok Jelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt. B2. 2011. 2011. 2011. 2011. március 21. 2011.-7. C1 fok: B1. 3. nyelv: angol. augusztus 22. szeptember 3. C1 október-november nyelv: angol. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet a fent felsorolt vizsgahelyeken. életévét betöltött személy jelentkezhet. B2. szeptember 15.2. A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított két munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni. március 30. Német írásbeli vizsga időpontja 2011. Jelentkezési határidő 2010. Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055 Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni. július 15. B2. 2011.április 2.hu internet címen. Vizsgaidőpontok 2011-ben január március-április május nyelv: angol. 2011. november 5. a jelentkezés naptári évében 14.szeptember 3. augusztus 27. német fok: B1. Angol írásbeli vizsga időpontja 2011. 2011.-29. 3. október 29. C1 augusztusszeptember nyelv: angol. vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd a hátsó oldalakon). B2. C1 fok: B1. 2011. 2011. mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. március 26. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. május 7. 2011. B2. Nyelvvizsgára minden. Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra. május 2. 2011. május 7. december 1. 2011. 2011. német fok: B1. január 29. német fok: B1. 2011. február 15.pannon-nyelvvizsga. német. április 2.3. német nyelv: angol. 2011. A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk! 7 .

000.500 Ft Pótjelentkezés*: 3.000. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni. mely tartalmazza a vizsgázói kódot. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.5. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani.- A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak: Regisztrációs díj: Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét.6. 8 .pannon-nyelvvizsga. betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).000. a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani.000.3.11.3. Halasztási kérelem: 3. többletügyintézés: 2.10.500.000.500 Ft Igazolás vizsgaeredményről: 2.13. és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról. melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt. július 1-től) szint B1 B2 C1 szóbeli 8. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek! Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt. Vizsgahalasztás Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni.12. Értesítő a nyelvvizsgáról A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt. ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség.000. A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI.-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik. a vizsgázónak ajánlatos emailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen.000. 3. kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www.000 Ft * Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap 3.24.500. 3. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben: • • előző vizsga sikeressége esetén.hu internet címről). Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010. Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.22.4. előre nem látott hivatali elfoglaltság).000 Ft Hiánypótlás.írásbeli 9. A vizsgahalasztás 3. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.komplex 17. Amennyiben ez elmarad.000.

ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány. mely nem lehet régebbi hat hónapnál. törvényt). a vizsgahely automatikusan átirányítja a vizsgázót egy másik vizsgahelyre. amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi.7. Nyelvenként minimum 10 fő A vizsgaszabályzatnak megfelelően az egyes vizsgahelyek nyelvenként minimum 10 fő jelentkező esetén szervezhetnek szóbeli és/vagy írásbeli nyelvvizsgát.2. Egy kérelmet kell benyújtani. csak a Nyelvvizsgaközpontban. akik nem egyeztetnek előre időpontot. Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! 4. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki. hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.1. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja. Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni. Veszprémben.pannon-nyelvvizsga. évi XXVI. útlevél.3. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk. amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. nem áll módunkban fogadni! 9 . Az átirányításról a vizsgahely köteles értesíteni a vizsgázót és a Központot. Amennyiben az adott vizsgahelyen nem jön össze a megfelelő létszám. Azon vizsgázókat. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni). A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. 4. hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy. 3. és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 15-20 nap elteltével. hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 15-20 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet. A jelentkezéshez szükséges. elért pontszáma szerepel. jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről. vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése Az írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Nyelvvizsga Iroda által az interneten közzétett napokon 08:00 és 12:00 között tekinthető meg.8. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell. tájékoztatást a Vizsgahelyen kérhet személyesen. Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák. milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. ill. személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja.

1. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 5. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető. mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet. A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása. (Nem neki felróható ok pl. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. 4. A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsgaközpontba. mert csak tintával írt dolgozat fogadható el.3.) 5. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. Az írásbeli vizsga rendje 5. 5. Megjelenés a vizsgán A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie. A megtekintés 30 percet vehet igénybe. aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi. a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét.4. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. útlevél. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek. mobil telefon stb. amelyről a vizsgázó gondoskodik.1. ha azon szerepel mind a vizsgázó. ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít). tömegközlekedésben járatkimaradás. Segédeszközök használata Írásbeli nyelvvizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken. késés. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti.A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet. Felülvizsgálati kérelem A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet.3.) használata tilos. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár. A kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a vizsgázó írásos értesítést kap a felülvizsgálat elbírálásáról. de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja.1. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. 10 . Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány.2. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője. és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének. személyhívó. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik.1. vezetői engedély).1. 5. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról. 4. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet.

amelyek minden szinten előfordulnak.7.5. 2. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 150 perc 1. semmiféle. 5. Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont). Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1.2. 1 perc áll rendelkezésükre.1. Amennyiben szükséges. 5. A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek. itemenként 1 pont. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát. kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek.A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti.4. semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. A Nyelvvizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el. 5. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. 5. feladat. 13 cím közül kell választani (10 pont). Időtartam: szintek szerint • • • B1 szint: B2 szint: C1 szint: 150 perc 180 perc 210 perc A vizsgázó az első három feladatot meghatározott idő alatt teljesíti. 3-4 soros szöveg. Terem elhagyása Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb.2. rövid időre lehet engedéllyel elhagyni.6. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája Vannak ismétlődő feladatok. funkciójával. 5.1. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.1. hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. ha már csak 30. Az elérhető pontszám: 40 pont 11 . A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni. 3. a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. 5. de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak. A vizsga befejezése A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek. jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket. a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával.1.1. a hátralevő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be. 5. 10.

a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. nyelvi megoldás. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja.-7. szókincs/szóhasználat. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1.2. A feladatokhoz szótár használható. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. nyelvhelyesség/helyesírás.-5. A feladatokhoz szótár használható. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) Írásfeladat (6. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. Közvetítés (4. kohézió. szókincs. A feladatokhoz szótár használható. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 12 .-5. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. 5.2. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. szókincs. Az értékelés szempontjai: tartalom. Közvetítés (4. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. Írásfeladat (6.2. 18-22 soros szöveg.-7. magánlevelet ír). Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. nyelvhelyesség/helyesírás. A feladathoz szótár használható. itemenként 1 pont. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 180 perc 1. nyelvhelyesség/helyesírás. szókincs. magánlevelet ír). kohézió.

-7. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). Rendelet). nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.2. feladat: Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 60 perc.3. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 5. írás. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. szókincs. itemenként 1 pont. nyelvhelyesség/helyesírás.-5. Az értékelés szempontjai: tartalom.3. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. Közvetítés (4. Írásfeladat (6. magánlevelet ír). feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. Az írásbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres.5. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve írott szöveg értése közvetítés írásfeladat Elérhető max. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. pontszám 40 pont 40 pont 40 pont Készség olvasásértés közvetítés írás 40%-os minimumküszöb 16 pont 16 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 72 ponttól 13 . 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. nyelvhelyesség/helyesírás. közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 210 perc 1. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. A feladatokhoz szótár használható. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. A feladathoz szótár használható. kohézió. szókincs. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. 20-26 soros szöveg.

akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervezőjénél.5. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik. A szóbeli vizsga rendje 6. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne). A vizsga befejezése Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja. ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el. Megjelenés a vizsgán Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről.1. perc) a terembe való behívást jelenti. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. és saját hatáskörben intézkedni. 6.) 6. 6.1. ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik.4. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. SZÓBELI NYELVVIZSGA 6. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. mert ez más vizsgázók rovására történne. Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet. miután kihúzta feladatlapját. A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. A szóbeli vizsga időtartama: B1 szinten – 20 perc B2 szinten – 20 perc C1 szinten – 20 perc 6. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás. óra.7. a tényállást írásban rögzíteni. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia. óra. Terem elhagyása A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja.2. Későbbi kezdésre nincs lehetőség.3. Időtartam: szintek szerint A vizsgafeszültség oldása. vezetői engedély).1.6. A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti.1. valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. késés. A vizsga időpontja (nap.1.1. a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magyarul). ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. 6. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére.6. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet. perc).1. Segédeszközök használata A vizsga során segédeszköz nem használható. 6. útlevél. rövidítésére kizárólag a vizsgázó megalapozott kérésére 14 . idejéről (nap.1.1. aki köteles megvizsgálni az esetet. ennél 20 perccel korábban kell érkezni.

3. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. azokat leírja. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai 1.2. amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. grammatika. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 15 . Az értékelés szempontjai: társalgás. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan. koherencia.kerülhet sor.2. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki. az egyik a kérdező-vizsgáztató. beszédértés. grammatika.2.2.1. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. beszédértés. szociolingvisztikai megfelelés Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. Az értékelés szempontjai: társalgás. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. 2. 6. és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat. nyelvi megoldás Az elérhető pontszám: 10 Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű. Az értékelés szempontjai: interakció. Bemutatja a dokumentum funkcióját. A vizsgán két vizsgáztató vesz részt. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. Az ily módon született teljesítményt is el kell bírálni. folyékonyság. Felkészülési idő: 20 perc A vizsga időtartama: 20 perc 6. nyelvhelyesség. összehasonlítja. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát. a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. grammatika. 4. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. beszédértés. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai 1. a másik az értékelővizsgáztató szerepét tölti be. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. 6.

A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról.2. 4. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. old meg problémát a vizsgáztatóval. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 6. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1. grammatika. a képekkel kapcsolatosan magyaráz. 4. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. 3. indokol. 2. érvel. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia. Az értékelés szempontjai: társalgás. Az értékelés szempontjai: információközvetítés.5-2. meggyőz. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján.5 perc összterjedelmű. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. old meg problémát a vizsgáztatóval. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót.3. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: megadott fogalom alapján. folyékonyság. nyelvhelyesség. rövid információkkal egészít ki táblázatot. indokol. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. érvel. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai 1. beszédértés. magyaráz. 3. beszédértés.2. 16 . Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról. grammatika. folyékonyság. grammatika. Az értékelés szempontjai: interakció.

Munka.1. kölcsönzés). 1. B1 (alapfok) Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. háztartás. mozi. házimunka). utazás. életkor. használati cikkek (bevásárlás. nem. Rendelet). foglalkozás. nyelvhelyesség. 9. élelmiszerek. sport. születési idő. telefon. középiskolai és felsőoktatási képzés. ételek. munkahely. Iskola. 2. rádió/televízió). szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 2. 8. beszédértés. 5. 3. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. Szolgáltatások (posta. 6. beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. ruhaneműk. önálló beszéd. tantárgyak). 10. születési hely. Bevásárlás. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át.3. italok megnevezése. 17 .5 perc összterjedelmű. szállás). szerepjáték): Személyi adatok. állampolgárság). B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve irányított beszélgetés képleírás/önálló beszéd szituáció közvetítés beszédértés Elérhető max. étterem).Az értékelés szempontjai: interakció. szórakozás (szabadidős tevékenységek. színház. Szabadidő. érdeklődési kör. lakóhely. hétköznapi közlekedés. Utazás és közlekedés (tájékozódás. üzletek. háztartási cikkek). helyiségek. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 7. berendezés. 7. végzettség. A szóbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. 4. 6. családi állapot. pontszám 20 pont 20 pont 20 pont 10 pont 40 pont Készség beszédkészség közvetítés beszédértés 40%-os minimumküszö b 24 pont 66 ponttól 4 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 7. jellemzők (a családi élet. képzés (általános iskolai. időjárás). Étkezés (étkezések. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás. város. rövid információkkal egészít ki táblázatot. tömegközlekedés. Környezet (ország.5-3.

válás. 3. emberek külső és belső jellemzése). természeti katasztrófák. élelmiszerek. autósegélyszolgálat. növények. ünnepek. társas utak. Utazás és közlekedés (tájékozódás. rendőrség. állampolgárság. emberek közötti viszonyok. úti dokumentumok. 8. telefon. benzinkút. foglalkozás (foglalkozás. vizsgák. B2 (középfok) Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. önálló beszéd. 4. emberek külső és belső jellemzése. vizsgák. határátlépés. tájegységek. származás. bérezés). olvasmányok. orvosi ellátás. Környezetvédelem (környezeti ártalmak. munkafeltételek. képzés (általános iskolai. Étkezés (nemzeti ételek. munkahely. távirat. Egészség. hitelkártya használata). házimunka. külföldi úthoz szükséges dokumentumok. esélyei. Szolgáltatások (posta. város. globális felmelegedés). lakóhely. diplomák. bérezés. életkörülmények) 7. 10. Étkezés (étkezések. rádió/televízió. 13. Iskola. használati cikkek (bevásárlás. Utazás külföldre (készülődés.3. nyelvismeret.7. hétköznapi közlekedés. végzettség. étterem. képzés (általános iskolai. 8. mindennapi környezetvédelem). 10. kávéház). szerepjáték): 1. érdeklődés. 2. határátlépés). utazás. kölcsönfelvétel. születési idő. középiskolai és felsőoktatási képzés. üzletek. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. használati cikkek (bevásárlás. állatok. gyógyszertár. fizetési módok. életkor. 3. bank. orvosi ügyelet. szórakozás (szabadidős tevékenységek. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés. ruhaneműk. italok megnevezése. Szolgáltatások (posta. reform konyha. tájegység. barátság. 7. lakóhely. Környezet (ország. érdeklődés.2. C1 (felsőfok) Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok: Személyi adatok. 5. rendőrség. származás. betegség. tantárgyak. időjárás). kölcsönzés). Bevásárlás. orvosi ügyelet. mozi. sport. családi események). diplomák. bank. szálláslehetőségek). Munka. 1. kapcsolatok. berendezés. munkahely. végzettség. munkanélküliség. 14. 5. ingatlanközvetítés. Iskola. Háztartás. külföldi út. egyéni közlekedés. 11. Környezet (ország. külföldi úthoz szükséges dokumentumok). külföldi út. személyi adatok. nem. rendezvények látogatása. barátság. tantárgyak. jellemzők (állampolgárság. egyéni közlekedés. középiskolai és felsőoktatási képzés. egészséges táplálkozás). üvegházhatás. szállás). állami támogatások). sajtó. árak. tömegközlekedés. ételek. színház. 18 . foglalkozás (foglalkozás. Nyelvtanulás. családi állapot. banki műveletek. repülőtér. társasági összejövetelek). tömegközlekedés. 7. házasság. dohányáruk. érdeklődési kör. 9. város. biztosítás). 15. árak. a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása). állatok. autó-segélyszolgálat. benzinkút). átképző tanfolyamok). Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei. 9. telefon. éghajlat. munkafeltételek. íróeszközök). receptek. Munka. építkezés. időjárás. jellemzők (a családi élet. Bevásárlás. üzletek. háztartási cikkek. születési hely. ünnepek. higiénia (testrészek. baleset. éghajlat. elhelyezkedés). képzőművészet. Szabadidő. 2. fizetési módok. helyiségek. 4. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. növények. 12. 6. 6.

szórakozás (szabadidős tevékenységek. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. baleset. Egészség. sajtó. Szabadidő. 15. rendezvények látogatása. Nyelvtanulás. képzőművészet. mozi. erőszak. 13. társasági összejövetelek). nyelvismeret (kétnyelvűség. sport. kisebbségi kérdések). rádió/televízió. 14. gazdasági problémák (marginalizálódott emberek. orvosi ellátás. biztosítás). kulturális különbségek.11. érdeklődési kör. higiénia (testrészek. terrorizmus). közéleti kérdések). A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk! 19 . 12. Társadalmi. betegség. színház. olvasmányok.

) Német nyelvből 1. (80 old. B1. (136 old. Sopron. (132 old. Gyakorlókönyv az alap. 2011. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. B2 és C1 szint.és középfokú német nyelvvizsgához. (143 old. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. 2005.) 4. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. 2005. 2005. 2005. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. (239 old. Sopron. (150 old. Sopron. (150 old. 2005. Horváth Károly – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – az angol Pannon nyelvvizsgához. 2007. Sopron.) 5. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 3. Sopron.) 6. (137 old. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. 2004.és középfokú angol nyelvvizsgához.Gyakorlókönyvek a Pannon Nyelvvizsgához Angol nyelvből 1. Sopron. B2 és C1 szint. 2011. Gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához. Sopron. (144 old. 2005. Gyakorlókönyv az alap. 2010. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek. (131 old. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 7.) 20 . B1. B1. B2 és C1 szint. 2010. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 3. 2007.) 6.) 5. (80 old. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. Padlás Nyelviskola Könyvek. (239 old. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához. B2 és C1 szint. Padlás Nyelviskola Könyvek. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – a német Pannon nyelvvizsgához. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. Forró Zsuzsanna – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. Padlás Nyelviskola Könyvek. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) 2. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 4. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. (143 old. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 2. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. B1. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz.

Budapest. 5130 Jászapáti. tel: 25/551-628. tel: 93/502-900. Spektrum Nyelvstúdió Kft. 8800 Nagykanizsa.. Informatikai. Tomori Pál Főiskola. tel: 66/444-625. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola. Öveges Képző Kft. Euroteam Stúdió. Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ. Britannica Oktatási. 33.. UNIÓ Nyelviskola.8. Kir. 1/a. 10.. u. fax: 57/440-374.: 96/217-641. Vasút út 2.. Eötvös u. Fecske u.. 16. Dózsa Gy. Buda u. ADU Oktatási Központ. 8000 Székesfehérvár. 5600 Békéscsaba. 2085 Pilisvörösvár. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium.: 26/567-120.. LSI Informatikai Oktatóközpont. tel: 96/526-881. Festetics u. Sas u. 9021 Győr. tel.. 9200 Mosonmagyaróvár. 33. Sopron. 8000 Székesfehérvár. VIZSGAHELYEK CÍME.. EURO-Oktaéder Szakközépiskola. tel. Kecskemét. tel: 1/235-0784. 99/506118. tel. Sárospatak. tel: 78/564-604. ELÉRHETŐSÉGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Békéscsaba. 1.. Rákóczi út 9. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 6720 Szeged. Zrinyi u.. Székesfehérvár. Keszthely. 78. Nagykanizsa. 21 . Nyíregyháza. 1/459-1500/5810. Szent I. Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros. Szabadság tér 11-17.. Dunaújváros. Szeged.. 1211 Budapest. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz. Budapest. Big Ben Nyelviskola 4400 Nyíregyháza.. 7. Székesfehérvár... Hang-Vár Bt. Pannon Egyetem Georgikon Kar. 1094 Budapest. tel. Boros út 11. Supreme Nyelviskola. tel: 1/276-3111. tel:42/400-813. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Patak u. III. u. tel: 22/314-653. tel: 1/226-3051. 3. HANSA Nyelviskola. 3950 Sárospatak. tel: 57/540-960... Budapest. Pilisvörösvár. Centrum Nyelviskola.. Várkörút 46. Ferenc tér 15. 9400 Sopron. tel: 83/545-286. tel: 1/215-9338.: 76/505-068. 1222 Budapest. 1051 Budapest. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Victor Hugo u 6. Jászapáti. 6000 Kecskemét. tel: 22/503-526.. Győr. Táncsics M. Táncsics M. 25. tel: 99/334-054. 3.: 1/4366-570 Budapest. tel:47/312-107. u. 6300 Kalocsa.. Mosonmagyaróvár. Bécsi út 324. 8360 Keszthely. 2-4. Fő út 95. 1037 Budapest. 1/210-2930/5810 Budapest.. Béla Király tér 1.. Kalocsa. tel: 62/420-595... em. u.

3. 1. 8. 4. 7. 18. 33.: 94/514-552. 2800 Tatabánya. 1. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém. Oxford School 98 Nyelviskola Kft. Kossuth L. Réti u. u. Mészáros L. 5000 Szolnok. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. 5000 Szolnok. 158.. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. Tapolca. u. 88/778-414 Tatabánya. em. tel:34/318-326. Egyetem u. emelet.: 88/568-580. 13. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. tel:56/342-704. Hollán Ernő u.• • • • • • • Szolnok. Bajcsy-Zs.. u. tel. tel: 20/5424-524. Panda Nyelvstúdió/Pandai Training Center Kft. tel. 1. tel: 70/388-7215. Veszprém..: 88/624-703 22 . 8200 Veszprém.. Szombathely. 9700 Szombathely. Szolnok. fsz.. Veszprém. Kossuth L.. u. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 8300 Tapolca. tel.

postai cím: 8200 Veszprém. emelet 112-es iroda.hu nyelvvizsgairoda@uni-pannon. információk: www. telefon/fax: 88/624-703 e-mail: nyviroda@uni-pannon. Pannon Egyetem. Nyelvvizsga Iroda.hu Nyelvvizsga Iroda Pannon Egyetem. Egyetem utca 3.hu 23 .A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok.pannon-nyelvvizsga. Egyetem u. „E” épület 1. 3.