Tájékoztató 2011

Kiadja a Pannon Egyetem Nyelvvizsga Irodája és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős kiadó:

dr. Navracsics Judit

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában.

Veszprém, 2011.

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában A/5 formában 1,5 ív terjedelemben Műszaki vezető: Szabó László PE 129/2010

2

......................................................................7........................................................................ 10 5................ A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN .... 14 6....7......... A szóbeli vizsga eredménye ............2........................................... 10 5. A szóbeli vizsga rendje . Tájékoztatás a vizsgaeredményekről ....1............................................................................................ Vizsgahalasztás .......... 15 6.............. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások ...............4....... 10 5.......3... Megjelenés a vizsgán ......1............................................... Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010.........1.... 7 3.............................................................................................1.......................... B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai .......2............................................................. Nyelvenként minimum 10 fő.2..................... Terem elhagyása ....................................................3.. 11 5................................... ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA .................3......................... Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája ............1............................................. C1 (felsőfok) ..............................................................................................................................................8..................... B2 (középfok) ............... 4 2.................. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA ............................. 15 6................1........ 8 3................1...1................................................................................................................................................................................ Felülvizsgálati kérelem ............................. 16 6.....Tartalomjegyzék 1................................................................................. 14 6........5..... A vizsga befejezése .....................1.............. 14 6.2.........2............ C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai ........................ Az írásbeli vizsga rendje ..........1...................... 15 6.....................................................................1......................................... július 1-től) .........................1............1............................................................. 9 4............1.............................5....... 17 7....1..... Terem elhagyása ... 9 3...........3.......... 9 4... Megjelenés a vizsgán ...........2...................................................................... B1 (alapfok)...................1........... 18 7. 10 5... Személyazonosság megállapítása ............. 14 6...........2..................................................... Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók ....................................................... Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele..3................... Időtartam: szintek szerint ................. Személyazonosság megállapítása .........4............................ 7 3. 10 4.................4.. 14 6... 5 3.................... 8 3.1....2.................... 21 3 .......................................................................2..3............... 10 5....................................1......... 11 5. Értesítő a nyelvvizsgáról ........... 17 7.... Az írásbeli vizsga eredménye ...1..... B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai ..5.......................... SZÓBELI NYELVVIZSGA ............................ A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK ............. 9 4................ 14 6..................................................... 7 3..................................... Vizsgaidőpontok 2011-ben .................................... A vizsga befejezése ........................ 14 6.................6........................ Segédeszközök használata .................................................... 8 3.......................................1.....................3................................................................ 11 5......... 11 5................................................2.............................................................................. 18 8........... 13 6............................... 13 5............... Rendkívüli esemény ...7........................................................................ Szükséges dokumentumok ............. 10 5............2...................................... Rendkívüli esemény ....................... A szóbeli nyelvvizsga struktúrája ..............................3......................................................2..............2. 8 3............................................................................................................ VIZSGAHELYEK CÍME.....................................1..................................................................................... A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER ..................... B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai .2................................... 11 5...................................................................... 9 4.......................... ELÉRHETŐSÉGE .........2.......................................................... 14 6...............6............. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai .............................................. Időtartam: szintek szerint ............................................... 11 5. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése .........................................................1........ A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK................... 17 7..............................................6.............................3..................................................................4............................. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai ..................................1......... 14 6.......... 12 5............... Segédeszközök használata ........

Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. egyetemi/főiskolai hallgatóként. A Pannon Nyelvvizsga a nyelvi kreativitást. A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. • diploma megszerzésének nyelvi feltételét. A Vizsgaközpont által 2009. B1 (alapfok). Garantálja. B2 (középfok) és C1 (felsőfokon). Nyelvvizsga tehető: Angol és német nyelvből. hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában vannak: • • • • középiskolai tanulóként. turistaként. Így a Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott KER elvárásainak. június 26-án benyújtott Közös Európa Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációt az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja: • többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. munkavállalóként. az ország 28 különböző vizsgahelyén (ld. a Germanisztikai Intézetének és az Idegennyelvi Oktatási Központnak az oktatói. 09. utolsó oldalak) 4 . • nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára. 16-án kelt határozatában.1. az Angol-Amerikai Intézetének. a használható nyelvtudást. a nyelvi találékonyságot méri. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének.

nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek. Három fokozat: B1 (alapfok). írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból. A vizsga komplex jellegét az adja. Kétnyelvűség: azt jelenti. csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). A B1 (alapfok). nyelvpótlékra szereznek jogosultságot. A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott. életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés. hanem – a nyelvtudás használhatóságát. tolmácsolás a feladat. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg. államilag elismert. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli. hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó).2. a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették. és együttesen is méri. közép(B2) és felsőfokú (C1) –. tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. csak írásbeli.(B1). mind az írott nyelvi készségeket külön-külön. az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap. Van tehát csak szóbeli. Nem szóról-szóra. hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási. Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének. mondatról-mondatra való fordítás. illetve komplex. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték. részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. 5 . kétnyelvű általános nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli. amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 26. Békéscsaba. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. Székesfehérvár. Szolnok. Szeged. Keszthely. UNIÓ Nyelviskola 21. LSI Informatikai Oktatóközpont 5. EURO-Oktaéder Szakközépiskola 2. Pandai Training Center Kft. Szombathely. Hang-Vár Bt. 27. Budapest. Sopron. Veszprém. Semmelweis Egyetem 6. Jászapáti. Győr. 25. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 15. Budapest. Britannica Oktatási Kft. Budapest. Nagykanizsa. 23. 7. Sárospatak. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 6 . Supreme Nyelviskola 9. 12. Tomori Pál Főiskola 11. 17. Szolnok. Kecskemét. ADU Oktatási Központ 3. Tapolca. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 20. Centrum Nyelviskola 14. 19. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Pilisvörösvár. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium 10. Oxford School 98 Nyelviskola 24. 28. Spektrum Nyelvstúdió Kft. Kalocsa. Big Ben Nyelviskola 16. Budapest. Székesfehérvár. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. Mosonmagyaróvár. Veszprém. Tatabánya. Nyíregyháza. Öveges Képző Kft. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 22. Euroteam Stúdió 4. Dunaújvárosi Főiskola 8. Budapest. Dunaújváros. Pannon Egyetem Georgikon Kar 13. HANSA Nyelviskola 18. Panda Nyelvstúdió. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft.A Pannon Nyelvvizsgarendszer az alábbi vizsgahelyekkel rendelkezik: 1.

Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055 Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni. november 5. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. Nyelvvizsgára minden. – november 5. nyelv: angol. 2011. május 2. Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra. február 15. március 26. április 2. 2011. Angol írásbeli vizsga időpontja 2011. 2011. augusztus 27. 2011.pannon-nyelvvizsga. 2011. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet a fent felsorolt vizsgahelyeken.-7.2. életévét betöltött személy jelentkezhet. 2011. december 1. német.szeptember 3. a jelentkezés naptári évében 14. Szükséges dokumentumok Jelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt. vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is. német fok: B1. május 7. C1 Vizsgaidőszak 2011. német nyelv: angol. május 7. szeptember 3.-29. 2011.3. március 21. C1 október-november nyelv: angol. mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. október 24. C1 fok: B1. B2. B2. szeptember 15. augusztus 22. 2011. 2011. 2011. B2. A jelentkezési lap letölthető a www. Vizsgaidőpontok 2011-ben január március-április május nyelv: angol. A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk! 7 . 2011. január 17. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni. március 30. C1 fok: B1. január 29. Jelentkezési határidő 2010. B2. vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd a hátsó oldalakon). B2. július 15. október 29. 2011.1. 3. A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított két munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak. német fok: B1. német fok: B1. 2011. január 22. 2011.hu internet címen. 2011. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. 2011. 3. C1 augusztusszeptember nyelv: angol.április 2. Német írásbeli vizsga időpontja 2011.

július 1-től) szint B1 B2 C1 szóbeli 8.000. kérheti a vizsga halasztását. 8 .500 Ft Igazolás vizsgaeredményről: 2. Vizsgahalasztás Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni. melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt. betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).000. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www. többletügyintézés: 2.000 Ft * Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap 3.500. a vizsgázónak ajánlatos emailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.11. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben: • • előző vizsga sikeressége esetén.hu internet címről). mely tartalmazza a vizsgázói kódot. Amennyiben ez elmarad.4.- A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak: Regisztrációs díj: Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni. A vizsgahalasztás 3.3.írásbeli 9. 3.22.000.000. a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik.000. és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról. Halasztási kérelem: 3.500. Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010.000. a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani.10.24.000.500 Ft Pótjelentkezés*: 3. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek! Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt.000 Ft Hiánypótlás.13.komplex 17. előre nem látott hivatali elfoglaltság).5.6. A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI.3.12. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat. Értesítő a nyelvvizsgáról A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt.pannon-nyelvvizsga. ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani.000. Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. 3.

hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni). 4. akik nem egyeztetnek előre időpontot. A jelentkezéshez szükséges. Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák. vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Azon vizsgázókat. Az átirányításról a vizsgahely köteles értesíteni a vizsgázót és a Központot. ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki. amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja. mely nem lehet régebbi hat hónapnál. a vizsgahely automatikusan átirányítja a vizsgázót egy másik vizsgahelyre. elért pontszáma szerepel. nem áll módunkban fogadni! 9 . A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el.8. és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 15-20 nap elteltével. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 15-20 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk.7. milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. Nyelvenként minimum 10 fő A vizsgaszabályzatnak megfelelően az egyes vizsgahelyek nyelvenként minimum 10 fő jelentkező esetén szervezhetnek szóbeli és/vagy írásbeli nyelvvizsgát. 3. amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi. Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! 4. hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont. jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet.3. évi XXVI. Egy kérelmet kell benyújtani. csak a Nyelvvizsgaközpontban. hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. Amennyiben az adott vizsgahelyen nem jön össze a megfelelő létszám.pannon-nyelvvizsga. törvényt). A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül.2. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja. ill. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése Az írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Nyelvvizsga Iroda által az interneten közzétett napokon 08:00 és 12:00 között tekinthető meg. tájékoztatást a Vizsgahelyen kérhet személyesen. útlevél. Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4.1. Veszprémben.

aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi. mert csak tintával írt dolgozat fogadható el. 5. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet.4. vezetői engedély). személyhívó. A megtekintés 30 percet vehet igénybe. 10 . ha azon szerepel mind a vizsgázó. tömegközlekedésben járatkimaradás.1. és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének.1. mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet.2. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. Megjelenés a vizsgán A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie. késés. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken. Segédeszközök használata Írásbeli nyelvvizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható. A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni.3. de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja.) 5. mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek. amelyről a vizsgázó gondoskodik.1. ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít). Felülvizsgálati kérelem A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik.1. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. mobil telefon stb. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető. a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. 4. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti.) használata tilos. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsgaközpontba. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője.1. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét.A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. útlevél. A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.3. A kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a vizsgázó írásos értesítést kap a felülvizsgálat elbírálásáról. 5. Az írásbeli vizsga rendje 5. 4. (Nem neki felróható ok pl. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 5. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol.

Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. Terem elhagyása Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben. a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát. rövid időre lehet engedéllyel elhagyni. funkciójával. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. ha már csak 30. 5. A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni.1.4. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. 5.7. amelyek minden szinten előfordulnak. Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el. semmiféle. Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája Vannak ismétlődő feladatok.2.5. Az elérhető pontszám: 40 pont 11 . A Nyelvvizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket. 5. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb.6. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). a hátralevő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be. jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket.1. 5.1. 5. itemenként 1 pont. 13 cím közül kell választani (10 pont). a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával. A vizsga befejezése A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat. 2.A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. 5. semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. 3-4 soros szöveg. aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti. Amennyiben szükséges. 5. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el. A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek. Időtartam: szintek szerint • • • B1 szint: B2 szint: C1 szint: 150 perc 180 perc 210 perc A vizsgázó az első három feladatot meghatározott idő alatt teljesíti. 1 perc áll rendelkezésükre. 3.1. kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek. feladat.1. 10. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 150 perc 1. de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak.2. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont). és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek.

nyelvhelyesség/helyesírás. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. szókincs. A feladatokhoz szótár használható. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 180 perc 1. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3.-5. nyelvhelyesség/helyesírás. nyelvhelyesség/helyesírás. Közvetítés (4. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.-5. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja.-7. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. A feladathoz szótár használható. Az értékelés szempontjai: tartalom. A feladatokhoz szótár használható. 5. itemenként 1 pont. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. Írásfeladat (6. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) Írásfeladat (6.2. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl.2. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 12 . magánlevelet ír). Közvetítés (4. magánlevelet ír). feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. szókincs. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). kohézió. kohézió. 18-22 soros szöveg. A feladatokhoz szótár használható. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. szókincs/szóhasználat.-7. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. szókincs. nyelvi megoldás.2.

-7. nyelvhelyesség/helyesírás. kohézió. írás.-5. Írásfeladat (6. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. A feladatokhoz szótár használható. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át.2. nyelvhelyesség/helyesírás. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. 20-26 soros szöveg. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. magánlevelet ír). itemenként 1 pont. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve írott szöveg értése közvetítés írásfeladat Elérhető max. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 5. Rendelet). Az értékelés szempontjai: tartalom. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. A feladathoz szótár használható. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3.3. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. Az írásbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. feladat: Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 60 perc. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. Közvetítés (4. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 210 perc 1. pontszám 40 pont 40 pont 40 pont Készség olvasásértés közvetítés írás 40%-os minimumküszöb 16 pont 16 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 72 ponttól 13 .3. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom.5. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. szókincs. szókincs.

6. 6.1. aki köteles megvizsgálni az esetet.1. ennél 20 perccel korábban kell érkezni. perc) a terembe való behívást jelenti. SZÓBELI NYELVVIZSGA 6. valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. óra.1. óra. Terem elhagyása A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja. A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia. 6. Megjelenés a vizsgán Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről.5. 6.1. ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik.1. idejéről (nap. Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet. késés. a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magyarul). ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. Későbbi kezdésre nincs lehetőség. A vizsga befejezése Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja.7. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás. útlevél. ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el. Segédeszközök használata A vizsga során segédeszköz nem használható. vezetői engedély). Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. 6. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. mert ez más vizsgázók rovására történne. Időtartam: szintek szerint A vizsgafeszültség oldása. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. A vizsga időpontja (nap. és saját hatáskörben intézkedni. A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. a tényállást írásban rögzíteni.6. A szóbeli vizsga időtartama: B1 szinten – 20 perc B2 szinten – 20 perc C1 szinten – 20 perc 6. A szóbeli vizsga rendje 6.2. miután kihúzta feladatlapját.3.4. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik. A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti. rövidítésére kizárólag a vizsgázó megalapozott kérésére 14 . azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli.1.1. perc). akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervezőjénél. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére.) 6. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet.1.1. A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne).

2. nyelvi megoldás Az elérhető pontszám: 10 Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű. Az értékelés szempontjai: társalgás. grammatika. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. szociolingvisztikai megfelelés Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven.kerülhet sor. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. 2. beszédértés. koherencia. Bemutatja a dokumentum funkcióját. a másik az értékelővizsgáztató szerepét tölti be. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd.2. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 15 . A szóbeli nyelvvizsga struktúrája A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. nyelvhelyesség. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. Az értékelés szempontjai: interakció. grammatika. 6. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. összehasonlítja.2. Az ily módon született teljesítményt is el kell bírálni. beszédértés. 4. 6. A vizsgán két vizsgáztató vesz részt. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai 1. folyékonyság. Az értékelés szempontjai: társalgás. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban.1. grammatika. a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. Felkészülési idő: 20 perc A vizsga időtartama: 20 perc 6. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.2. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. azokat leírja. az egyik a kérdező-vizsgáztató. 3. beszédértés. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai 1.

folyékonyság. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján.3. 2. a képekkel kapcsolatosan magyaráz. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia. 16 . beszédértés. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. 3. érvel.2. Az értékelés szempontjai: interakció. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. indokol. Az értékelés szempontjai: társalgás. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. grammatika. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai 1. 4. indokol. érvel. 4. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. grammatika. magyaráz. folyékonyság. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. 6. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: megadott fogalom alapján.2. beszédértés. 3. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. grammatika.5 perc összterjedelmű. old meg problémát a vizsgáztatóval. meggyőz. old meg problémát a vizsgáztatóval. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján.5-2. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1. nyelvhelyesség. rövid információkkal egészít ki táblázatot. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol.

nem. hétköznapi közlekedés. 10. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás. sport. jellemzők (a családi élet. Szolgáltatások (posta. berendezés. 9. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. B1 (alapfok) Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. nyelvhelyesség. érdeklődési kör. Környezet (ország. telefon. beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. képzés (általános iskolai. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. születési hely. házimunka).5-3. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 7. élelmiszerek. végzettség. város. Munka. családi állapot. kölcsönzés). Étkezés (étkezések.Az értékelés szempontjai: interakció. A szóbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. 1. pontszám 20 pont 20 pont 20 pont 10 pont 40 pont Készség beszédkészség közvetítés beszédértés 40%-os minimumküszö b 24 pont 66 ponttól 4 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 7. Iskola. Utazás és közlekedés (tájékozódás. rádió/televízió). 5. 6. állampolgárság). helyiségek.3. Szabadidő. 8. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve irányított beszélgetés képleírás/önálló beszéd szituáció közvetítés beszédértés Elérhető max. 2. 3. háztartási cikkek). Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. 7. szállás). szórakozás (szabadidős tevékenységek. foglalkozás. italok megnevezése. munkahely. születési idő.5 perc összterjedelmű. rövid információkkal egészít ki táblázatot. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. 4. szerepjáték): Személyi adatok. tantárgyak). használati cikkek (bevásárlás. háztartás. 6. életkor. mozi. utazás. önálló beszéd. ruhaneműk. tömegközlekedés. időjárás).1. étterem). lakóhely. ételek. Bevásárlás. színház. beszédértés. 17 . üzletek. Rendelet). szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 2. középiskolai és felsőoktatási képzés.

származás. higiénia (testrészek. 2. étterem. végzettség. érdeklődési kör. tájegységek. Környezetvédelem (környezeti ártalmak. válás. a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása). 9. barátság. árak. képzőművészet. 5. időjárás). 6. jellemzők (állampolgárság. házasság. elhelyezkedés).3. benzinkút). háztartási cikkek. családi események). Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. ruhaneműk. emberek közötti viszonyok. ünnepek. személyi adatok. munkafeltételek. 3. 7. lakóhely. rádió/televízió. életkörülmények) 7. utazás. helyiségek. kávéház). távirat. barátság. ételek. sajtó. növények. szállás). 4. Iskola. bérezés. társasági összejövetelek). 3. időjárás. 12. külföldi út. 4. orvosi ügyelet. 6. íróeszközök). tantárgyak. esélyei. születési idő. munkahely. benzinkút. képzés (általános iskolai. szálláslehetőségek). munkahely. egészséges táplálkozás). Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés. 8. olvasmányok. Munka. árak. szórakozás (szabadidős tevékenységek. berendezés. sport. munkanélküliség. Szabadidő. Utazás külföldre (készülődés. családi állapot. fizetési módok. külföldi úthoz szükséges dokumentumok). színház. egyéni közlekedés. Étkezés (étkezések. használati cikkek (bevásárlás. rendezvények látogatása. állampolgárság. autósegélyszolgálat. határátlépés. önálló beszéd. orvosi ellátás. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. tömegközlekedés. érdeklődés. növények. élelmiszerek. származás. emberek külső és belső jellemzése). 15. vizsgák. tájegység. 1. 5. 10. Környezet (ország. külföldi úthoz szükséges dokumentumok. kölcsönfelvétel. Környezet (ország. emberek külső és belső jellemzése. Nyelvtanulás. határátlépés). Egészség.7. foglalkozás (foglalkozás. lakóhely. ingatlanközvetítés. állatok. végzettség. dohányáruk. Utazás és közlekedés (tájékozódás. állatok. természeti katasztrófák. külföldi út. születési hely. orvosi ügyelet. biztosítás). középiskolai és felsőoktatási képzés. banki műveletek. Bevásárlás. mozi. tömegközlekedés. italok megnevezése. bérezés). kapcsolatok. érdeklődés. Szolgáltatások (posta. C1 (felsőfok) Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok: Személyi adatok. bank. Bevásárlás. hitelkártya használata). képzés (általános iskolai.2. tantárgyak. város. telefon. átképző tanfolyamok). bank. 18 . Iskola. rendőrség. B2 (középfok) Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. Szolgáltatások (posta. 11. fizetési módok. Étkezés (nemzeti ételek. telefon. 9. receptek. reform konyha. foglalkozás (foglalkozás. globális felmelegedés). diplomák. középiskolai és felsőoktatási képzés. mindennapi környezetvédelem). kölcsönzés). szerepjáték): 1. házimunka. 10. 7. jellemzők (a családi élet. rendőrség. éghajlat. üvegházhatás. betegség. diplomák. állami támogatások). életkor. használati cikkek (bevásárlás. gyógyszertár. város. hétköznapi közlekedés. építkezés. üzletek. társas utak. nyelvismeret. Háztartás. egyéni közlekedés. 2. 14. üzletek. vizsgák. úti dokumentumok. ünnepek. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei. Munka. munkafeltételek. 8. éghajlat. baleset. autó-segélyszolgálat. nem. repülőtér. 13.

olvasmányok. szórakozás (szabadidős tevékenységek. érdeklődési kör. higiénia (testrészek. nyelvismeret (kétnyelvűség. 12. képzőművészet. terrorizmus). erőszak. orvosi ellátás. Nyelvtanulás. rendezvények látogatása. társasági összejövetelek). betegség. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. kulturális különbségek. 15. Egészség. közéleti kérdések). gazdasági problémák (marginalizálódott emberek. rádió/televízió. 13. biztosítás). baleset. sajtó. mozi. 14. Szabadidő. Társadalmi. színház.11. sport. kisebbségi kérdések). A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk! 19 .

Sopron. Sopron. (131 old.) 7. 2005. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. 2011. Sopron. Sopron.) 5. Sopron. 2005. 2007. B2 és C1 szint.) 6. Gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához. Padlás Nyelviskola Könyvek. (144 old. Sopron. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. 2011. B1. Horváth Károly – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – az angol Pannon nyelvvizsgához. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) Német nyelvből 1. 2005. Gyakorlókönyv az alap.) 2. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – a német Pannon nyelvvizsgához.) 3.) 4. Padlás Nyelviskola Könyvek. (239 old. Sopron. (132 old. (150 old. Gyakorlókönyv az alap. Padlás Nyelviskola Könyvek. 2010. 2004. Sopron. 2005. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához. (80 old. 2010. (143 old. B1. (137 old. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. B2 és C1 szint. Padlás Nyelviskola Könyvek. (80 old. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. Sopron. B1. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Sopron. (136 old. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. Padlás Nyelviskola Könyvek. B2 és C1 szint. 2007.) 6. (239 old.) 20 . (150 old.) 3. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) 5. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 2. Padlás Nyelviskola Könyvek. 2005. Forró Zsuzsanna – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. (143 old. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.és középfokú angol nyelvvizsgához. Padlás Nyelviskola Könyvek.és középfokú német nyelvvizsgához. B2 és C1 szint. B1. 2005.Gyakorlókönyvek a Pannon Nyelvvizsgához Angol nyelvből 1.) 4. Sopron.

Big Ben Nyelviskola 4400 Nyíregyháza.. Vasút út 2. tel: 99/334-054. Budapest. 1051 Budapest. Dózsa Gy. tel: 83/545-286.: 26/567-120. Pannon Egyetem Georgikon Kar.. 1037 Budapest. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium. Várkörút 46. 99/506118... u. 1/a.. Sas u.: 76/505-068. 1211 Budapest. tel: 66/444-625. tel:42/400-813. ELÉRHETŐSÉGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Békéscsaba. 2085 Pilisvörösvár. 8000 Székesfehérvár.. Patak u. ADU Oktatási Központ. EURO-Oktaéder Szakközépiskola. 8360 Keszthely. tel:47/312-107. Centrum Nyelviskola. Supreme Nyelviskola. tel: 1/226-3051. Jászapáti. Zrinyi u. Szeged. Bécsi út 324. 21 . Informatikai. tel. 9400 Sopron. 3. 3950 Sárospatak. Nagykanizsa. tel: 1/276-3111. Pilisvörösvár. tel: 1/235-0784. Táncsics M. Szent I. Dunaújváros. tel. Nyíregyháza. Tomori Pál Főiskola. tel: 96/526-881. Mosonmagyaróvár. Budapest. Kecskemét. Székesfehérvár. Spektrum Nyelvstúdió Kft.. 6300 Kalocsa. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Buda u.8. Kir. 33. Hang-Vár Bt. 1094 Budapest... Szabadság tér 11-17.. Kalocsa. Budapest. Rákóczi út 9. tel. 9200 Mosonmagyaróvár. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz... Béla Király tér 1. 8800 Nagykanizsa. 1.. 5600 Békéscsaba.. Győr. 9021 Győr. UNIÓ Nyelviskola. u. 6000 Kecskemét. tel: 93/502-900. 1/459-1500/5810. 8000 Székesfehérvár. 33.. Boros út 11. Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros... em.: 1/4366-570 Budapest. 5130 Jászapáti.. Keszthely. LSI Informatikai Oktatóközpont. tel: 78/564-604.. Euroteam Stúdió. 1/210-2930/5810 Budapest. Victor Hugo u 6.. 25. u. Festetics u. VIZSGAHELYEK CÍME. Britannica Oktatási. HANSA Nyelviskola. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tel: 22/503-526. Sárospatak. tel: 62/420-595. 78. Öveges Képző Kft. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 6720 Szeged. 3. 1222 Budapest. tel: 25/551-628. tel: 22/314-653. 2-4. Fecske u. tel: 1/215-9338. III. Ferenc tér 15. u. tel. fax: 57/440-374. 16. Fő út 95....: 96/217-641. 10. Székesfehérvár. Eötvös u. Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ. Táncsics M.. 7. Sopron. tel: 57/540-960.

Kossuth L. Mészáros L. u. 13. 5000 Szolnok. 158.. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. tel. tel: 70/388-7215. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 8300 Tapolca. tel. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém. 1.: 88/624-703 22 . tel:56/342-704. Hollán Ernő u.• • • • • • • Szolnok. Kossuth L. tel:34/318-326. 3.. 7. tel. Panda Nyelvstúdió/Pandai Training Center Kft. 1. Oxford School 98 Nyelviskola Kft. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. tel: 20/5424-524. 8. 5000 Szolnok.. 2800 Tatabánya. u.. 33. 4. Veszprém. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. emelet.: 94/514-552. fsz. u. Szolnok. Bajcsy-Zs.. Szombathely. u. em. Veszprém. 8200 Veszprém.: 88/568-580. 88/778-414 Tatabánya. 9700 Szombathely.. Egyetem u. 1. 18. Tapolca. Réti u.

Nyelvvizsga Iroda. telefon/fax: 88/624-703 e-mail: nyviroda@uni-pannon.hu Nyelvvizsga Iroda Pannon Egyetem.pannon-nyelvvizsga. Egyetem utca 3. „E” épület 1. 3.A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok. Egyetem u.hu nyelvvizsgairoda@uni-pannon. emelet 112-es iroda. információk: www. postai cím: 8200 Veszprém. Pannon Egyetem.hu 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful