Tájékoztató 2011

Kiadja a Pannon Egyetem Nyelvvizsga Irodája és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős kiadó:

dr. Navracsics Judit

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában.

Veszprém, 2011.

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában A/5 formában 1,5 ív terjedelemben Műszaki vezető: Szabó László PE 129/2010

2

............................... 10 5........................................................................ ELÉRHETŐSÉGE ............ 13 6..........3..................................................1................................................... A javított írásbeli dolgozatok megtekintése ..................................................... 9 4.............................................. 15 6.......................... Vizsgahalasztás .............................4..... 18 8...................1.......................................................6.5.................................6.......7...................1............................ július 1-től) ......... B1 (alapfok).......... 9 4............... B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai ...........1................. 9 3....................... 15 6................................................. Időtartam: szintek szerint .......... 8 3................................ Személyazonosság megállapítása ............................. 14 6.................. VIZSGAHELYEK CÍME.... 11 5.. 14 6...............2..3...................... Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája .1........... 8 3............. 10 4.....3........1. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai ..2...... 14 6...................................................................................................................... Megjelenés a vizsgán ......................................2........................ A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK ................ 14 6..............5.......1................................................ Nyelvenként minimum 10 fő.............1..................................................... B2 (középfok) ................................ Terem elhagyása .............. Rendkívüli esemény ...........2................................................................ Személyazonosság megállapítása .............. 11 5...... A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER ............................. 7 3.................. Megjelenés a vizsgán .................................................................................................1...........................2............................ Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010..3.................................................... 10 5..................................................................... 21 3 ...... B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai ...................................... 10 5................ 16 6.......2................... C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai ....................3.........................................2.....2............3................................. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK................2............ Az írásbeli vizsga eredménye ................3............. 10 5......................................................... Felülvizsgálati kérelem ........................ Szükséges dokumentumok ............ 13 5........................................... B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai . 17 7................... 10 5....................................4....7..........................................1.................. Segédeszközök használata ...... A vizsga befejezése .................................... C1 (felsőfok) .................... 10 5...................1............1.............................................................................................................................................. Terem elhagyása ...................... C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai ....2......2............ 8 3.............................................................. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA .............1......................2.................1...................... 9 4...... 14 6..........1........ Értesítő a nyelvvizsgáról ...............1.............................................. 11 5.... 17 7....... 14 6..........................4... JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA ..................... 11 5........................................... Időtartam: szintek szerint .................................................................. 4 2..... 7 3............................... Rendkívüli esemény ............................. 9 4..........................................3.............................................. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája ........................................... 15 6................. Segédeszközök használata ..................3..........................................1........................... Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók ................... A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások ....................................................... A szóbeli vizsga eredménye ......... SZÓBELI NYELVVIZSGA ............................................................................. 14 6..........................................1........ 14 6............................... 5 3........................................Tartalomjegyzék 1.................................2.. A szóbeli vizsga rendje ...............1................... 18 7.... Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele...............................................................................................7.............................. Az írásbeli vizsga rendje .................................8.......................................................................................1............. 14 6......... 12 5.......5.................... 11 5.. Vizsgaidőpontok 2011-ben ....................................................1.. 7 3................... 11 5...................................... 17 7..........2....................4...........1... Tájékoztatás a vizsgaeredményekről .........6......................... 8 3.................................................................. A vizsga befejezése .. A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN .1....................................2.................................................................................................

• nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára. utolsó oldalak) 4 . a nyelvi találékonyságot méri. a használható nyelvtudást. Így a Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott KER elvárásainak. az ország 28 különböző vizsgahelyén (ld. Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. a Germanisztikai Intézetének és az Idegennyelvi Oktatási Központnak az oktatói. 09. B2 (középfok) és C1 (felsőfokon). 16-án kelt határozatában. A Vizsgaközpont által 2009. június 26-án benyújtott Közös Európa Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációt az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. Garantálja. hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában vannak: • • • • középiskolai tanulóként.1. az Angol-Amerikai Intézetének. A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja: • többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének. munkavállalóként. • diploma megszerzésének nyelvi feltételét. egyetemi/főiskolai hallgatóként. turistaként. A Pannon Nyelvvizsga a nyelvi kreativitást. B1 (alapfok). Nyelvvizsga tehető: Angol és német nyelvből.

Kétnyelvűség: azt jelenti. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték. hanem – a nyelvtudás használhatóságát. kétnyelvű általános nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli. nyelvpótlékra szereznek jogosultságot. államilag elismert. tolmácsolás a feladat. A B1 (alapfok). 5 . hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg. nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették. amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. Három fokozat: B1 (alapfok). Van tehát csak szóbeli. mondatról-mondatra való fordítás. Nem szóról-szóra. írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból. az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli. közép(B2) és felsőfokú (C1) –. Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek. csak írásbeli. illetve komplex. részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. A vizsga komplex jellegét az adja.2. és együttesen is méri.(B1). mind az írott nyelvi készségeket külön-külön. hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó). Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének. csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés. A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott. tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli.

7.A Pannon Nyelvvizsgarendszer az alábbi vizsgahelyekkel rendelkezik: 1. Oxford School 98 Nyelviskola 24. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 6 . Hang-Vár Bt. Budapest. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Dunaújvárosi Főiskola 8. 28. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 26. Veszprém. Székesfehérvár. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 20. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium 10. Szombathely. Nyíregyháza. Szolnok. Britannica Oktatási Kft. Békéscsaba. Kecskemét. Öveges Képző Kft. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 22. UNIÓ Nyelviskola 21. Veszprém. Kalocsa. Tatabánya. Spektrum Nyelvstúdió Kft. Székesfehérvár. Jászapáti. 17. Pannon Egyetem Georgikon Kar 13. 19. 23. Panda Nyelvstúdió. Mosonmagyaróvár. Budapest. Budapest. HANSA Nyelviskola 18. 12. EURO-Oktaéder Szakközépiskola 2. Sárospatak. Tapolca. Dunaújváros. Centrum Nyelviskola 14. Keszthely. LSI Informatikai Oktatóközpont 5. Sopron. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. 27. Győr. Big Ben Nyelviskola 16. ADU Oktatási Központ 3. Szeged. 25. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 15. Pandai Training Center Kft. Pilisvörösvár. Semmelweis Egyetem 6. Szolnok. Budapest. Supreme Nyelviskola 9. Nagykanizsa. Euroteam Stúdió 4. Budapest. Tomori Pál Főiskola 11.

január 22. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. – november 5. 2011. 2011.3. január 29.szeptember 3. március 30. 2011. 2011. életévét betöltött személy jelentkezhet. C1 fok: B1. 2011. 2011. vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is. A jelentkezési lap letölthető a www. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet a fent felsorolt vizsgahelyeken. 2011. 2011. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni. A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk! 7 . április 2. 2011. szeptember 3. 3. július 15. C1 október-november nyelv: angol. német fok: B1. 3.hu internet címen. B2. október 29. német nyelv: angol. október 24. B2. március 21. 2011. C1 augusztusszeptember nyelv: angol. 2011. Szükséges dokumentumok Jelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt. Vizsgaidőpontok 2011-ben január március-április május nyelv: angol. C1 Vizsgaidőszak 2011. 2011. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. B2.-7. Angol írásbeli vizsga időpontja 2011. február 15. német. november 5. május 2. mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. nyelv: angol. szeptember 15. március 26. augusztus 27. Jelentkezési határidő 2010. január 17. vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd a hátsó oldalakon).április 2. A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított két munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak. 2011. Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra.-29.pannon-nyelvvizsga. május 7. Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055 Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni. Nyelvvizsgára minden. B2. C1 fok: B1. május 7.1. német fok: B1. Német írásbeli vizsga időpontja 2011. december 1. augusztus 22. 2011.2. 2011. 2011. német fok: B1. a jelentkezés naptári évében 14. B2.

500.000.hu internet címről).11. Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.3. 3.6. Vizsgahalasztás Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni. kérheti a vizsga halasztását. 3.13. Halasztási kérelem: 3. előre nem látott hivatali elfoglaltság).22. 8 . a vizsgázónak ajánlatos emailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen.3. Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani.000.000 Ft * Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap 3.- A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak: Regisztrációs díj: Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét.komplex 17. A vizsgahalasztás 3. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www.10.5. a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani. melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt. többletügyintézés: 2.pannon-nyelvvizsga.500 Ft Pótjelentkezés*: 3. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben: • • előző vizsga sikeressége esetén.000.000 Ft Hiánypótlás. Értesítő a nyelvvizsgáról A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt.írásbeli 9.12.000.-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik.000. a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.500. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek! Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt.500 Ft Igazolás vizsgaeredményről: 2. ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség. A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI.000.000.000. mely tartalmazza a vizsgázói kódot. és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező. Amennyiben ez elmarad. július 1-től) szint B1 B2 C1 szóbeli 8.4. betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).24.

7. tájékoztatást a Vizsgahelyen kérhet személyesen. törvényt). mely nem lehet régebbi hat hónapnál. Egy kérelmet kell benyújtani. Amennyiben az adott vizsgahelyen nem jön össze a megfelelő létszám. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése Az írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Nyelvvizsga Iroda által az interneten közzétett napokon 08:00 és 12:00 között tekinthető meg. amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi. személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja. jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről. Azon vizsgázókat.8.1. Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! 4. nem áll módunkban fogadni! 9 . Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák. hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára.pannon-nyelvvizsga. vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4. útlevél. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 15-20 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www. ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül. csak a Nyelvvizsgaközpontban. Az átirányításról a vizsgahely köteles értesíteni a vizsgázót és a Központot. hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy. 3. ill. évi XXVI. elért pontszáma szerepel. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket. milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A jelentkezéshez szükséges. 4. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni). A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell.2. A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el. Veszprémben. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont. a vizsgahely automatikusan átirányítja a vizsgázót egy másik vizsgahelyre. amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk. hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. Nyelvenként minimum 10 fő A vizsgaszabályzatnak megfelelően az egyes vizsgahelyek nyelvenként minimum 10 fő jelentkező esetén szervezhetnek szóbeli és/vagy írásbeli nyelvvizsgát. akik nem egyeztetnek előre időpontot.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja. és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 15-20 nap elteltével.3.

mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet.1. aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi. késés. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti.) 5. amelyről a vizsgázó gondoskodik.1.2. A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni. mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. Megjelenés a vizsgán A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie. ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 5. Felülvizsgálati kérelem A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet. 4. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár. A megtekintés 30 percet vehet igénybe.4. 10 .3. tömegközlekedésben járatkimaradás. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. ha azon szerepel mind a vizsgázó. 5.1. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken.A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet. mert csak tintával írt dolgozat fogadható el. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. vezetői engedély). Segédeszközök használata Írásbeli nyelvvizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik. A kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a vizsgázó írásos értesítést kap a felülvizsgálat elbírálásáról. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek.1. (Nem neki felróható ok pl. mobil telefon stb. de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. személyhívó. ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít). Az írásbeli vizsga rendje 5. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány.) használata tilos.3. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető. 5. útlevél. a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. 4. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsgaközpontba.1. A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének. Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét.

2. jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket. a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek. Amennyiben szükséges. Terem elhagyása Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát. de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak. ha már csak 30.6. A vizsga befejezése A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat. 5.A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. feladat. 1 perc áll rendelkezésükre. itemenként 1 pont. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el. 5. semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. 3-4 soros szöveg. A Nyelvvizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála).1. 5. aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti.1. 5. amelyek minden szinten előfordulnak. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb. 2. B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 150 perc 1.1. kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek. a hátralevő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be. A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni.7. hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. Időtartam: szintek szerint • • • B1 szint: B2 szint: C1 szint: 150 perc 180 perc 210 perc A vizsgázó az első három feladatot meghatározott idő alatt teljesíti. rövid időre lehet engedéllyel elhagyni.5. Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája Vannak ismétlődő feladatok. funkciójával. a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. 5. 5.4. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. 5.1. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel.1. 10. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc.2. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont). 13 cím közül kell választani (10 pont). Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el. 3. A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek. Az elérhető pontszám: 40 pont 11 . semmiféle.

Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. A feladatokhoz szótár használható. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. nyelvi megoldás. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladathoz szótár használható. A feladatokhoz szótár használható. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 180 perc 1. Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás. 18-22 soros szöveg. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 12 . magánlevelet ír). feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés.-5.2. itemenként 1 pont.-7. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) Írásfeladat (6. kohézió. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. szókincs. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom.-7. nyelvhelyesség/helyesírás. nyelvhelyesség/helyesírás. nyelvhelyesség/helyesírás. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. Közvetítés (4. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. 5. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. magánlevelet ír). Közvetítés (4. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. szókincs. kohézió.-5. A feladatokhoz szótár használható.2. szókincs/szóhasználat. Az értékelés szempontjai: tartalom.2. szókincs. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. Írásfeladat (6. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála).

5. Az írásbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. szókincs. pontszám 40 pont 40 pont 40 pont Készség olvasásértés közvetítés írás 40%-os minimumküszöb 16 pont 16 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 72 ponttól 13 . feladat: Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 60 perc. Írásfeladat (6. írás. Közvetítés (4.3. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. nyelvhelyesség/helyesírás. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. kohézió. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. Rendelet). feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 210 perc 1. közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 5. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve írott szöveg értése közvetítés írásfeladat Elérhető max. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3.2. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. A feladathoz szótár használható. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. nyelvhelyesség/helyesírás. A feladatokhoz szótár használható. itemenként 1 pont.3. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. Az értékelés szempontjai: tartalom. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. 20-26 soros szöveg. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. magánlevelet ír). szókincs. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom.-5.-7.

5. óra. A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne). a tényállást írásban rögzíteni.1. rövidítésére kizárólag a vizsgázó megalapozott kérésére 14 .4. A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia.1. miután kihúzta feladatlapját.1. aki köteles megvizsgálni az esetet. A szóbeli vizsga időtartama: B1 szinten – 20 perc B2 szinten – 20 perc C1 szinten – 20 perc 6. Későbbi kezdésre nincs lehetőség. késés. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. és saját hatáskörben intézkedni. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet. 6. ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik.1.2. SZÓBELI NYELVVIZSGA 6. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magyarul). útlevél. Segédeszközök használata A vizsga során segédeszköz nem használható. idejéről (nap.3. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik. A szóbeli vizsga rendje 6. ennél 20 perccel korábban kell érkezni.1.7. akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervezőjénél. mert ez más vizsgázók rovására történne. valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet. 6.1. vezetői engedély). A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti. óra.6. 6.6. A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén.1. A vizsga időpontja (nap. A vizsga befejezése Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja. Megjelenés a vizsgán Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás.1. Terem elhagyása A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. perc) a terembe való behívást jelenti. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli.) 6. perc). ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el. Időtartam: szintek szerint A vizsgafeszültség oldása. 6.1.

2. azokat leírja. Az értékelés szempontjai: társalgás. nyelvi megoldás Az elérhető pontszám: 10 Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű. beszédértés.2. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. az egyik a kérdező-vizsgáztató. a másik az értékelővizsgáztató szerepét tölti be. Az ily módon született teljesítményt is el kell bírálni. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 15 . grammatika.2. 3. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan. nyelvhelyesség. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. grammatika. 2. grammatika. Bemutatja a dokumentum funkcióját. folyékonyság. beszédértés. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai 1.1. 6. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. 6. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. Az értékelés szempontjai: társalgás. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont.kerülhet sor. A vizsgán két vizsgáztató vesz részt. Felkészülési idő: 20 perc A vizsga időtartama: 20 perc 6. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai 1. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat.2. szociolingvisztikai megfelelés Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. 4. összehasonlítja. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. Az értékelés szempontjai: interakció. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. beszédértés. koherencia. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.

grammatika.2. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. 3. Az értékelés szempontjai: interakció. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1. nyelvhelyesség. old meg problémát a vizsgáztatóval. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: megadott fogalom alapján. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. meggyőz. 4. 4. rövid információkkal egészít ki táblázatot. old meg problémát a vizsgáztatóval. érvel. magyaráz. 2. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. 3. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia. folyékonyság. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. grammatika.5-2. érvel.3. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. grammatika. 6. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai 1. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról. Az értékelés szempontjai: társalgás. folyékonyság. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. indokol. beszédértés. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.5 perc összterjedelmű. 16 . a képekkel kapcsolatosan magyaráz. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban.2. indokol. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. beszédértés. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd.

sport. nyelvhelyesség. helyiségek. születési idő. Környezet (ország. beszédértés. szerepjáték): Személyi adatok. pontszám 20 pont 20 pont 20 pont 10 pont 40 pont Készség beszédkészség közvetítés beszédértés 40%-os minimumküszö b 24 pont 66 ponttól 4 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 7. 7. tömegközlekedés. önálló beszéd. mozi. családi állapot. érdeklődési kör. B1 (alapfok) Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. nem. tantárgyak). üzletek. ruhaneműk. életkor. háztartási cikkek). szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 2. időjárás). Szolgáltatások (posta. Étkezés (étkezések. Rendelet). háztartás. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. Szabadidő. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás. 10. Utazás és közlekedés (tájékozódás. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. város. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. Iskola. képzés (általános iskolai. 6. jellemzők (a családi élet. 1. használati cikkek (bevásárlás. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. 2.5 perc összterjedelmű. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. szállás). ételek. berendezés. végzettség.3. 3. színház. középiskolai és felsőoktatási képzés. 8.Az értékelés szempontjai: interakció.1. étterem). rövid információkkal egészít ki táblázatot. Bevásárlás. hétköznapi közlekedés. 5. utazás. italok megnevezése. lakóhely.5-3. 6. rádió/televízió). házimunka). élelmiszerek. szórakozás (szabadidős tevékenységek. 17 . A szóbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. állampolgárság). születési hely. munkahely. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 7. kölcsönzés). foglalkozás. 9. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve irányított beszélgetés képleírás/önálló beszéd szituáció közvetítés beszédértés Elérhető max. telefon. 4. Munka.

tájegységek. vizsgák. helyiségek.7. diplomák. 13. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. Iskola. 5. fizetési módok. időjárás. Étkezés (nemzeti ételek. 2. használati cikkek (bevásárlás. telefon. külföldi úthoz szükséges dokumentumok). ingatlanközvetítés. 10. receptek. elhelyezkedés). 7. távirat. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. háztartási cikkek. olvasmányok. Bevásárlás. árak. 7. orvosi ügyelet. válás. Szolgáltatások (posta. nem. középiskolai és felsőoktatási képzés. érdeklődési kör. 10. egyéni közlekedés. tömegközlekedés. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei. képzés (általános iskolai. 3. sajtó. 6. szálláslehetőségek). város. Bevásárlás. emberek külső és belső jellemzése). házasság. határátlépés). B2 (középfok) Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. 9. 6. autó-segélyszolgálat. üzletek. születési hely. Étkezés (étkezések. képzőművészet. barátság. 9. Szabadidő. italok megnevezése. kávéház). éghajlat. egészséges táplálkozás). élelmiszerek. dohányáruk. hétköznapi közlekedés. életkörülmények) 7. 2. kapcsolatok. rendezvények látogatása. lakóhely. állami támogatások). munkahely. származás. állampolgárság. tájegység. ruhaneműk. jellemzők (állampolgárság. középiskolai és felsőoktatási képzés. családi állapot. vizsgák. barátság. tantárgyak. bank. ételek. rendőrség. globális felmelegedés). szórakozás (szabadidős tevékenységek. bérezés). Munka. társasági összejövetelek). határátlépés. ünnepek. külföldi út. munkafeltételek. átképző tanfolyamok). 12. Utazás és közlekedés (tájékozódás. családi események). 8. fizetési módok. 5. végzettség. repülőtér. reform konyha. éghajlat. nyelvismeret. árak. 14. mindennapi környezetvédelem). Nyelvtanulás. mozi. emberek külső és belső jellemzése. 15. természeti katasztrófák. orvosi ellátás. Környezet (ország. egyéni közlekedés. üzletek. jellemzők (a családi élet. gyógyszertár. 8. foglalkozás (foglalkozás. munkafeltételek. tantárgyak. 18 . C1 (felsőfok) Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok: Személyi adatok. szerepjáték): 1. Utazás külföldre (készülődés. Környezet (ország. banki műveletek. íróeszközök). rendőrség. diplomák. származás. tömegközlekedés. foglalkozás (foglalkozás. 3. növények. 4. bank. benzinkút). higiénia (testrészek. kölcsönzés). házimunka. érdeklődés. Iskola. üvegházhatás. 1. külföldi úthoz szükséges dokumentumok. esélyei. életkor. színház. telefon. személyi adatok. növények. emberek közötti viszonyok. autósegélyszolgálat. kölcsönfelvétel. külföldi út.2. bérezés. Szolgáltatások (posta. Környezetvédelem (környezeti ártalmak. szállás). rádió/televízió. Munka. baleset. 4. Egészség. sport. munkahely. munkanélküliség. 11. építkezés. benzinkút. önálló beszéd. város. Háztartás. képzés (általános iskolai. végzettség. étterem. ünnepek. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés. társas utak. használati cikkek (bevásárlás. biztosítás). lakóhely. állatok. születési idő. úti dokumentumok.3. érdeklődés. orvosi ügyelet. állatok. utazás. a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása). hitelkártya használata). berendezés. időjárás). betegség.

Nyelvtanulás. orvosi ellátás. sport. rendezvények látogatása. képzőművészet. Egészség. 14. olvasmányok. érdeklődési kör. terrorizmus). 13. Társadalmi. rádió/televízió. kisebbségi kérdések). gazdasági problémák (marginalizálódott emberek. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. betegség. biztosítás). A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk! 19 . 12. társasági összejövetelek). kulturális különbségek. szórakozás (szabadidős tevékenységek. baleset. Szabadidő. 15. színház. sajtó. higiénia (testrészek. közéleti kérdések). nyelvismeret (kétnyelvűség. mozi. erőszak.11.

2005. Sopron. Sopron. (150 old. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 2. (80 old.) 3. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. B1.) Német nyelvből 1. 2004. B1.) 5. Sopron. Sopron. (150 old. Sopron. Sopron. 2007. B2 és C1 szint. 2010.) 6. Sopron. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga.és középfokú német nyelvvizsgához. 2005. (239 old. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 5. Horváth Károly – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – az angol Pannon nyelvvizsgához. 2005.) 6. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. (132 old. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. (144 old. Sopron. (131 old.és középfokú angol nyelvvizsgához. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. B1. Padlás Nyelviskola Könyvek.Gyakorlókönyvek a Pannon Nyelvvizsgához Angol nyelvből 1. B2 és C1 szint.) 4. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 20 . (143 old. 2005. 2005. Padlás Nyelviskola Könyvek. Forró Zsuzsanna – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. Sopron. 2011. (239 old. (136 old. B1. 2010. (80 old. 2011. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. (137 old. Gyakorlókönyv az alap. (143 old. Sopron. 2005. Sopron. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – a német Pannon nyelvvizsgához. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) 2. Padlás Nyelviskola Könyvek. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. 2007. B2 és C1 szint.) 4. Padlás Nyelviskola Könyvek. Gyakorlókönyv az alap. B2 és C1 szint.) 7.) 3. Padlás Nyelviskola Könyvek.

Sárospatak. 6000 Kecskemét.8. tel: 93/502-900. Szent I.. 7. tel: 66/444-625. 1211 Budapest. Euroteam Stúdió. 10. Big Ben Nyelviskola 4400 Nyíregyháza. Táncsics M. tel. Székesfehérvár. Nyíregyháza. Buda u. VIZSGAHELYEK CÍME..: 1/4366-570 Budapest.. Béla Király tér 1. tel: 83/545-286. tel. Kalocsa. 1/459-1500/5810.. tel: 96/526-881. III. Tomori Pál Főiskola... KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 6720 Szeged. 3. Sopron. 9200 Mosonmagyaróvár.. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tel: 25/551-628.. Festetics u.. tel: 1/276-3111. Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros. u. Kir. Budapest. Boros út 11. Pannon Egyetem Georgikon Kar.: 96/217-641. tel: 57/540-960. Vasút út 2. Informatikai. tel: 78/564-604. Victor Hugo u 6. tel: 1/226-3051. 2-4. Budapest. HANSA Nyelviskola. tel. 5130 Jászapáti. 1/a. 8800 Nagykanizsa. 3950 Sárospatak. Fecske u. 8000 Székesfehérvár. tel:42/400-813. 6300 Kalocsa. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz.. Kecskemét. Győr. 2085 Pilisvörösvár. tel. tel: 1/215-9338. Jászapáti. u. 8360 Keszthely. 1. Bécsi út 324. Britannica Oktatási.. Pilisvörösvár. Székesfehérvár.. EURO-Oktaéder Szakközépiskola. 9400 Sopron. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola. 1222 Budapest. 1037 Budapest. 99/506118. 5600 Békéscsaba. Centrum Nyelviskola. Spektrum Nyelvstúdió Kft. Keszthely. Zrinyi u... Supreme Nyelviskola. tel: 22/314-653. 16. Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ.. 33. tel: 22/503-526. ADU Oktatási Központ... Patak u. 9021 Győr. Szabadság tér 11-17. tel: 1/235-0784.. u. Nagykanizsa.. Sas u. tel:47/312-107. Szeged. tel: 62/420-595.: 26/567-120. tel: 99/334-054. Hang-Vár Bt. Várkörút 46. Fő út 95.. 25. Eötvös u. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium. Mosonmagyaróvár.: 76/505-068. 8000 Székesfehérvár. em. ELÉRHETŐSÉGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Békéscsaba. Rákóczi út 9. 1051 Budapest... Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Dózsa Gy. 33. 1094 Budapest.. u. Táncsics M. fax: 57/440-374. Budapest. Öveges Képző Kft. UNIÓ Nyelviskola. 21 .. 1/210-2930/5810 Budapest. Dunaújváros. 3. 78. LSI Informatikai Oktatóközpont. Ferenc tér 15.

3. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 8300 Tapolca.. u.• • • • • • • Szolnok. 7. Kossuth L. 18. Tapolca. 5000 Szolnok. tel: 20/5424-524. 1. 4. 13. u. 5000 Szolnok.: 88/624-703 22 . tel:56/342-704. fsz. u. Oxford School 98 Nyelviskola Kft. em. emelet. 88/778-414 Tatabánya.: 94/514-552. tel. Hollán Ernő u. Egyetem u... 1. Veszprém... Veszprém. tel. 8.: 88/568-580. 158. 9700 Szombathely. 1. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. 2800 Tatabánya. u. Réti u. tel. Szombathely. tel:34/318-326. 33. tel: 70/388-7215. Szolnok. Mészáros L. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft.. Kossuth L. Bajcsy-Zs. Panda Nyelvstúdió/Pandai Training Center Kft. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém. 8200 Veszprém.

Egyetem utca 3. Pannon Egyetem. emelet 112-es iroda.hu nyelvvizsgairoda@uni-pannon. „E” épület 1.pannon-nyelvvizsga. információk: www. 3.hu Nyelvvizsga Iroda Pannon Egyetem. postai cím: 8200 Veszprém.A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok. Nyelvvizsga Iroda. telefon/fax: 88/624-703 e-mail: nyviroda@uni-pannon.hu 23 . Egyetem u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful