Tájékoztató 2011

Kiadja a Pannon Egyetem Nyelvvizsga Irodája és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős kiadó:

dr. Navracsics Judit

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában.

Veszprém, 2011.

Készült a Pannon Egyetem nyomdájában A/5 formában 1,5 ív terjedelemben Műszaki vezető: Szabó László PE 129/2010

2

.......................... Segédeszközök használata ....................................3..... Értesítő a nyelvvizsgáról ...1.........................................1............................... 13 5................. A vizsga befejezése .4............................................................... 15 6...... 16 6........................................... 9 3............................. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai ........ ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA ........................ Felülvizsgálati kérelem ........... 4 2............................... Nyelvenként minimum 10 fő..... 5 3..................................................................2................................................4......................... 18 8..........3.... Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010............................................... 14 6.........................................6.....6....2..... 17 7..............1.........1.1...... Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája . Tájékoztatás a vizsgaeredményekről ................... 10 5............................ 9 4..............1...1....................................1..........................1.........3......................................2................................... Vizsgaidőpontok 2011-ben .. Időtartam: szintek szerint .......2........................6...........................3..................3.............................. 18 7. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások .....1................. 8 3............................ ELÉRHETŐSÉGE ............................................................................................................... 7 3..................2.................................................... Rendkívüli esemény ............................... 12 5.1.................................. Az írásbeli vizsga rendje ...2..... Vizsgahalasztás ...................... 7 3......... A szóbeli vizsga rendje ............................... Rendkívüli esemény ........................ 14 6................3................................................................................................................. 14 6................................................ 14 6................. 15 6..................................... A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK.....................................................................................................2............1......................................... 10 5.......... C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai ...........................7...................... A szóbeli vizsga eredménye ..............1.................1..................... 10 5.........................2................ 11 5...........2..................... Személyazonosság megállapítása ................... 21 3 ..............1......................................................................... JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA ............... Terem elhagyása ........................7.......................................2............... 14 6...... 15 6..3.............. 8 3........................................1.................... 11 5.... 17 7.......................... SZÓBELI NYELVVIZSGA .........1............... Megjelenés a vizsgán ............... 11 5.............. 14 6............................................. 7 3.....................................................................................4... 10 5.............................................Tartalomjegyzék 1......... Szükséges dokumentumok ..................................... VIZSGAHELYEK CÍME.................. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók ........ A szóbeli nyelvvizsga struktúrája ............ július 1-től) .......... C1 (felsőfok) .....................................................................2................................................. 9 4.....................................................2...................... B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai ....................... A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER .................................................. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai ........................ 10 4.................... Segédeszközök használata ......... 14 6. A vizsga befejezése ..........................................1.............2................... Személyazonosság megállapítása ............................................................ 11 5...........2.. B2 (középfok) ................................... 8 3................ 13 6........2........................................................................................ 17 7........................................... 11 5................. Az írásbeli vizsga eredménye ..................... A javított írásbeli dolgozatok megtekintése . A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK ........................... Terem elhagyása .......................1........................ A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN ................................................... 10 5................................5......1........................................3......................................................................................................................5....................8..................................................................................................... Időtartam: szintek szerint ..... C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai ................ B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai ............. 8 3..... 11 5.............. 9 4........7..............................................................................4............................................................ 10 5.............................1................. Megjelenés a vizsgán .............1............................. 14 6.................... 9 4........................3.. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele.5........................................ B1 (alapfok).......... 14 6...................................1.........................................

az Angol-Amerikai Intézetének. • diploma megszerzésének nyelvi feltételét. Garantálja. B2 (középfok) és C1 (felsőfokon).1. a használható nyelvtudást. egyetemi/főiskolai hallgatóként. Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon Nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában vannak: • • • • középiskolai tanulóként. a nyelvi találékonyságot méri. A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja: • többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. A Pannon Nyelvvizsga a nyelvi kreativitást. A PANNON NYELVVIZSGARENDSZER A Pannon Nyelvvizsgarendszert a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársai dolgozták ki. a Germanisztikai Intézetének és az Idegennyelvi Oktatási Központnak az oktatói. június 26-án benyújtott Közös Európa Referenciakeret (KER) szerinti szintillesztési dokumentációt az Oktatási Hivatal a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben elfogadta. turistaként. A Vizsgaközpont által 2009. munkavállalóként. • nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára. B1 (alapfok). az ország 28 különböző vizsgahelyén (ld. utolsó oldalak) 4 . 09. Nyelvvizsga tehető: Angol és német nyelvből. A szintillesztési munkában közreműködtek a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének. Így a Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott KER elvárásainak. 16-án kelt határozatában.

mind az írott nyelvi készségeket külön-külön. Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének. az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű – alap. 5 . államilag elismert. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli. Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek. amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.2. tolmácsolás a feladat. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték. illetve komplex. nyelvpótlékra szereznek jogosultságot.(B1). csak írásbeli. csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). és együttesen is méri. kétnyelvű általános nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli. közép(B2) és felsőfokú (C1) –. hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó). nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük. Nem szóról-szóra. hogy a Pannon Nyelvvizsga a nyelvi közvetítői (fordítási. A vizsga komplex jellegét az adja. írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból. Három fokozat: B1 (alapfok). a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették. Van tehát csak szóbeli. Kétnyelvűség: azt jelenti. A VIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott. tolmácsolási) készséget a vizsga mindhárom fokán értékeli. A B1 (alapfok). részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt. hanem – a nyelvtudás használhatóságát. életszerűségét szem előtt tartva – a pontos tartalomközvetítés. mondatról-mondatra való fordítás. B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg.

Oxford School 98 Nyelviskola 24. EURO-Oktaéder Szakközépiskola 2. Supreme Nyelviskola 9. 19. Székesfehérvár. Budapest. Győr. HANSA Nyelviskola 18.A Pannon Nyelvvizsgarendszer az alábbi vizsgahelyekkel rendelkezik: 1. Semmelweis Egyetem 6. Nagykanizsa. Budapest. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. Szolnok. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium 10. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 15. Békéscsaba. Budapest. ADU Oktatási Központ 3. Sopron. 17. Öveges Képző Kft. Hang-Vár Bt. Jászapáti. 28. Big Ben Nyelviskola 16. Szolnok. Keszthely. Pilisvörösvár. Pandai Training Center Kft. Panda Nyelvstúdió. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 6 . 12. Centrum Nyelviskola 14. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. Tatabánya. Tomori Pál Főiskola 11. Nyíregyháza. Székesfehérvár. 7. Mosonmagyaróvár. Dunaújváros. Britannica Oktatási Kft. Sárospatak. 27. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. UNIÓ Nyelviskola 21. Szombathely. Kalocsa. 25. Veszprém. Pannon Egyetem Georgikon Kar 13. Euroteam Stúdió 4. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 26. Veszprém. Budapest. Budapest. 23. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. Szeged. LSI Informatikai Oktatóközpont 5. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 22. Dunaújvárosi Főiskola 8. Spektrum Nyelvstúdió Kft. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 20. Kecskemét. Tapolca.

Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat: 10048005-01426696-00000000 A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: 010153-055 Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot kell feltüntetni. német. B2. 3. – november 5. március 21.3. vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is. 3. 2011. április 2. január 17.-7. 2011. B2. március 30. B2. német fok: B1. Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon és online lehet a fent felsorolt vizsgahelyeken. október 24. C1 fok: B1. Nyelvvizsgára minden. Német írásbeli vizsga időpontja 2011. július 15.április 2. szeptember 3. B2. nyelv: angol. német nyelv: angol. 2011. május 7.2. december 1. március 26. 2011. A jelentkezési lap letölthető a www. német fok: B1. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. 2011. C1 Vizsgaidőszak 2011. január 22. 2011. 2011. C1 augusztusszeptember nyelv: angol. 2011. február 15. mindig csak a soron következő vizsgaidőszakra. 2011. A pótjelentkezés (a jelentkezési határidőtől számított két munkanap) plusz költséget jelent a vizsgázónak. JELENTKEZÉS A VIZSGÁRA A vizsgázó az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. augusztus 22. 2011. Jelentkezési határidő 2010. 2011. augusztus 27.1. 2011. Szükséges dokumentumok Jelentkezési lapot az egyes vizsgahelyeken tud beszerezni a vizsgázó a befizetésre szolgáló sárga csekkszelvénnyel együtt.-29. C1 fok: B1.szeptember 3. Vizsgaidőpontok 2011-ben január március-április május nyelv: angol.pannon-nyelvvizsga. a jelentkezés naptári évében 14. vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd a hátsó oldalakon). német fok: B1. 2011. május 2.hu internet címen. 2011. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni. 2011. B2. január 29. Angol írásbeli vizsga időpontja 2011. életévét betöltött személy jelentkezhet. november 5. május 7. C1 október-november nyelv: angol. október 29. 2011. Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül tud jelentkezni a PANNON nyelvvizsgákra. szeptember 15. A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk! 7 .

6. 3. Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon (a formanyomtatvány letölthető a www. és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról.22.500. mely tartalmazza a vizsgázói kódot.13.3. a vizsgázónak ajánlatos emailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen.500. ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség. a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázó köteles az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni.000.4.000.komplex 17. 3. többletügyintézés: 2.3. betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).500 Ft Pótjelentkezés*: 3.000. Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben: • • előző vizsga sikeressége esetén. Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek! Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt.10. Vizsgahalasztás Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni. július 1-től) szint B1 B2 C1 szóbeli 8.11.000.pannon-nyelvvizsga. a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani. melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt.5.000.- A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak: Regisztrációs díj: Az adott vizsgahely határozza meg a díj összegét. Halasztási kérelem: 3.24. Értesítő a nyelvvizsgáról A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó postai úton kézhez kapja az értesítőt. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező. 8 . A vizsgahalasztás 3. A HALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTNAK KELL MEGKÜLDENI.-Ft-os különeljárási díj befizetése ellenében történik.000 Ft Hiánypótlás.000.írásbeli 9. kérheti a vizsga halasztását. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat. előre nem látott hivatali elfoglaltság).12. Vizsgadíjak angol és német nyelvből (2010.500 Ft Igazolás vizsgaeredményről: 2.000. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani.hu internet címről). Amennyiben ez elmarad.000.000 Ft * Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított öt munkanap 3.

mely nem lehet régebbi hat hónapnál. jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről. 3. Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni. A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés vizsgarész is. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik ki. A javított írásbeli dolgozatok megtekintése Az írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Nyelvvizsga Iroda által az interneten közzétett napokon 08:00 és 12:00 között tekinthető meg. Vizsgaeredményről nem adunk telefonon tájékoztatást! 4. személyes adatai nem) a vizsgát követően megtudhatja. Egy kérelmet kell benyújtani. A jelentkezéshez szükséges. Azon vizsgázókat. A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket. milyen képességekre hat ki a fogyatékossága.1. Az átirányításról a vizsgahely köteles értesíteni a vizsgázót és a Központot. és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 15-20 nap elteltével. útlevél. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni). Nyelvenként minimum 10 fő A vizsgaszabályzatnak megfelelően az egyes vizsgahelyek nyelvenként minimum 10 fő jelentkező esetén szervezhetnek szóbeli és/vagy írásbeli nyelvvizsgát. Veszprémben. Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák. vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát.8. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk. elért pontszáma szerepel.3. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell. akik nem egyeztetnek előre időpontot.2. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 15-20 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www. A VIZSGÁK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 4. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el. ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány. évi XXVI. hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy. csak a Nyelvvizsgaközpontban. nem áll módunkban fogadni! 9 . ill. amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. a vizsgahely automatikusan átirányítja a vizsgázót egy másik vizsgahelyre. Tájékoztatás a vizsgaeredményekről A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja. törvényt). hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. Amennyiben az adott vizsgahelyen nem jön össze a megfelelő létszám.pannon-nyelvvizsga. 4. tájékoztatást a Vizsgahelyen kérhet személyesen.7.hu) vagy a Vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – értesülhet. amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi. hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.

a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. 10 . késés. és ezt a vizsga napján jelzi a vizsgabizottságnak vagy a vizsgaszervező hely vezetőjének. A panaszról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a vizsgabizottság/vizsgahely vezetője. ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít). ÍRÁSBELI NYELVVIZSGA 5. aki a vizsgára vonatkozó szabályok megszegését vélelmezi. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. mely alapján a Vizsgaközpont elbírálja az esetet.3.) használata tilos. de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány. mind a vizsgabizottság tagjainak/vizsgahely vezetőjének aláírása. tömegközlekedésben járatkimaradás. Bármilyen fellebbezés a megfelelő formanyomtatvány segítségével csak írásban nyújtható be a Nyelvvizsgaközpontba. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. A megtekintés 30 percet vehet igénybe. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik. Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető.3. Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét.1. A felülvizsgálati időszak lejártával a Vizsgaközpontba beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. amelyről a vizsgázó gondoskodik. Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban fellebbezni az eredmény közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet.A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet. A kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a vizsgázó írásos értesítést kap a felülvizsgálat elbírálásáról. vezetői engedély). mobil telefon stb.) 5. személyhívó. Felülvizsgálati kérelem A szóbeli vizsgával kapcsolatban csak az a vizsgázó fellebbezhet.1. (Nem neki felróható ok pl. mert csak tintával írt dolgozat fogadható el.1. ha azon szerepel mind a vizsgázó. A Vizsgaközpontnak a dolgozatokról nem áll módjában másolatot készíteni. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti. 5. Az írásbeli vizsga rendje 5. útlevél. Nyelvvizsga bizonyítvány átvétele A Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással (nyomtatvány letölthető a honlapról) vehetik át a vizsgahelyeken. Segédeszközök használata Írásbeli nyelvvizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható. A jegyzőkönyvet csak abban az esetben tekinti a Vizsgaközpont hitelesnek.2.4. A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról. 4.1. 5. Megjelenés a vizsgán A vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie.1. 4. Bármilyen digitális eszköz (elektronikus szótár. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát.

Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. 1 perc áll rendelkezésükre. 5. 3. itemenként 1 pont. semmiféle a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el. ha már csak 30. Amennyiben szükséges.2. 3-4 soros szöveg. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés. a hátralevő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be. A vizsga befejezése A teremfelügyelő figyelmezteti a vizsgázókat. 5. 5. feladat. Az írásbeli nyelvvizsga struktúrája Vannak ismétlődő feladatok.1. amelyek minden szinten előfordulnak. rövid időre lehet engedéllyel elhagyni. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. A teremfelügyelő köteles megvizsgálni az esetet és érdemben dönteni.1. Az idő lejártakor a teremfelügyelők utasítására a vizsgázó leteszi a tollát. kézfeltartással jelez a teremfelügyelőnek. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. Terem elhagyása Az írásbeli nyelvvizsga folyamán a termet csak kivételes esetben. a szöveget össze kell párosítani a cikk/szöveg címével vagy forrásával. 2. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála).6. Időtartam: szintek szerint • • • B1 szint: B2 szint: C1 szint: 150 perc 180 perc 210 perc A vizsgázó az első három feladatot meghatározott idő alatt teljesíti. semmiféle. 13 cím közül kell választani (10 pont). A vizsgázó a dolgozatát és a személyi igazolványát leadja a teremfelügyelőnek. 5. feladat: Címpárosítás: 10 rövid kb. Az elérhető pontszám: 40 pont 11 .1. 5. jegyzőkönyvbe kell vennie a történteket. és a helyén maradva átadja dolgozatát a teremfelügyelőnek. 10.4. A Nyelvvizsga Iroda a vizsgadolgozatok leadása után összegzi a jegyzőkönyveket.A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár.7. de természetesen fokozatosan növekvő nyelvi követelményt támasztanak.5. a vizsgával kapcsolatos dokumentumot nem vihet el.1. 5. hogy kik és mennyi időre hagyták el a termeket. funkciójával.2. Az utolsó 20 percben a termet senki sem hagyhatja el. aki a terem elhagyásának és a vizsgázó visszaérkezésének idejét rögzíti. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont). B1 (alapfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 150 perc 1.1. 5. A vizsgázó a termet csak ezután hagyhatja el. a hátralevő idővel maga gazdálkodik.

ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). nyelvi megoldás. feladat: Cloze teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 50 perc. 18-22 soros szöveg. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két idegen nyelvű szöveget alkot (pl.-7. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. A feladatokhoz szótár használható.-5. A feladatokhoz szótár használható. Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. nyelvhelyesség/helyesírás. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. A feladathoz szótár használható. kohézió.2. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3. Közvetítés (4. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. Közvetítés (4. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. Írásfeladat (6. feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja.-5. szókincs/szóhasználat. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet ír). Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 12 . szókincs. szókincs. Az értékelés szempontjai: feladatmegoldás. Az értékelés szempontjai: tartalom. itemenként 1 pont.2. nyelvhelyesség/helyesírás. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. B2 (középfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 180 perc 1. A feladatokhoz szótár használható.-7. kohézió. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. szókincs. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3. 5. magánlevelet ír). a hátralevő idővel maga gazdálkodik. nyelvhelyesség/helyesírás. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.2. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) Írásfeladat (6.

Írásfeladat (6. a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. nyelvhelyesség/helyesírás. a hátralevő idővel maga gazdálkodik. itemenként 1 pont. szókincs. Rendelet). Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 3.-7.3. Írott szöveg értése (szótárhasználat nem megengedett!): 1.-5. 13 mondat/ tagmondat közül kell választani (10 pont) 3.2. nyelvi megoldás A feladatokhoz szótár használható. C1 (felsőfok) írásbeli vizsga feladatai A vizsga teljes időtartama: 210 perc 1. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (olvasás. nyelvhelyesség/helyesírás. feladat: Szövegkiegészítés: 1 összefüggő. ennek letelte után a feladatlapot a vizsgázó beadja (megoldólap marad nála). írás. feladat: Cloze-teszt szóbankkal: 20 pont A vizsgarész időtartama: 60 perc. Magyarról idegen nyelvre történő közvetítés értékelési szempontjai: tartalom. pontszám 40 pont 40 pont 40 pont Készség olvasásértés közvetítés írás 40%-os minimumküszöb 16 pont 16 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 72 ponttól 13 . kohézió. 20-26 soros szöveg. idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalja. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve írott szöveg értése közvetítés írásfeladat Elérhető max.3. Az írásbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres. Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont) 5. közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm. magánlevelet ír). feladat): magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalja. kohézió Idegen nyelvről magyarra történő közvetítés értékelési szempontjai: információközvetítés. A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. rövid idegen nyelvű válaszokkal (10 pont) 2. Az elérhető pontszám: 40 pont 2. Közvetítés (4. feladat: Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos idegen nyelvű kérdés.5. A feladathoz szótár használható. feladat): Magyar nyelven kapott információk (3-5 pont) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. A feladatokhoz szótár használható. szókincs. Az értékelés szempontjai: tartalom.

6.1. valamint a közvetítési feladatra való felkészülés céljából a szóbeli vizsgán felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. és saját hatáskörben intézkedni. A szóbeli vizsga időtartama: B1 szinten – 20 perc B2 szinten – 20 perc C1 szinten – 20 perc 6. miután kihúzta feladatlapját. A felkészülési idő alatt a vizsgázó nem hagyhatja el a vizsgatermet. perc).1. 6. vezetői engedély). A vizsga hosszabbítására nincs lehetőség (ez a többi vizsgázó rovására történne). amit természetesen a vizsgázó hivatalosan igazol. amely hivatalosan igazolja az illető személyét. A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. Ha a vizsgázó önkényesen a vizsga befejezése előtt hagyja el a termet.1. a tényállást írásban rögzíteni.1. A terem elhagyása a vizsga befejezését jelenti. SZÓBELI NYELVVIZSGA 6. A nyelvvizsgáról szóló személyes értesítést minden vizsgázónak magával kell hoznia. A felkészülési idő leteltét a vizsgabizottság közli. Rendkívüli esemény Ha a vizsga folyamán a vizsgázó bármilyen rendkívüli eseményt észlel. 6.7.6. A vizsga időpontja (nap. 6. óra. ennek hiányában a vizsga nem kezdhető el. (Nem neki felróható ok a tömegközlekedésben járatkimaradás.1. akkor ezt azonnal jeleznie kell a vizsgahely vizsgaszervezőjénél. azonnal köteles jelentkezni a Vizsgahely vizsgaszervezőjénél. óra. késés.1. mert ez más vizsgázók rovására történne.2. Személyazonosság megállapítása A vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személyazonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány.) 6. a vizsga végét a vizsgázó számára jól érthetően közli (idegen nyelven vagy magyarul). ettől kezdve a vizsga folyamatosan zajlik.4. Időtartam: szintek szerint A vizsgafeszültség oldása. útlevél.3. Segédeszközök használata A vizsga során segédeszköz nem használható. Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát. Későbbi kezdésre nincs lehetőség. A szóbeli vizsgán 20 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. A vizsga befejezése Az előírt időkereteket a vizsgabizottság betartja. Terem elhagyása A szóbeli vizsga folyamán a termet a vizsgázó nem hagyhatja el: a vizsga időtartama ezt nem indokolja.1. A szóbeli vizsga rendje 6.1. Ha a vizsgázó nem neki felróható ok miatt késik.1. perc) a terembe való behívást jelenti.5. aki köteles megvizsgálni az esetet. ezt jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. Megjelenés a vizsgán Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga helyéről. rövidítésére kizárólag a vizsgázó megalapozott kérésére 14 . ennél 20 perccel korábban kell érkezni. 6. idejéről (nap.

beszédértés. az egyik a kérdező-vizsgáztató. összehasonlítja. grammatika. Az értékelés szempontjai: társalgás. 6. nyelvi megoldás Az elérhető pontszám: 10 Az alapfokú (B1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1-2 perc összterjedelmű. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. azokat leírja. beszédértés. szókincs Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. B1 (alapfok) szóbeli vizsga feladatai 1. Az értékelés szempontjai: társalgás. Az értékelés szempontjai: interakció. A szóbeli nyelvvizsga struktúrája A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsga-feladatsorát. 3. koherencia. szociolingvisztikai megfelelés Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű dokumentum ismertetése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű képes-szöveges dokumentumot ismertet magyar nyelven. grammatika. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.2. Ezt jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. B2 (középfok) szóbeli vizsga feladatai 1. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. és összefoglalja a benne szereplő legfontosabb információkat. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 15 .2. A vizsgán két vizsgáztató vesz részt. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. Bemutatja a dokumentum funkcióját. Az ily módon született teljesítményt is el kell bírálni.kerülhet sor. grammatika. nyelvhelyesség. A vizsgázó végeredménye a két értékelő közös értékelése alapján alakul ki.2.1. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. a jegyzőkönyvet a vizsgázó is aláírja. 6.2. 2. folyékonyság. amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám. beszédértés. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. a másik az értékelővizsgáztató szerepét tölti be. 4. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. Felkészülési idő: 20 perc A vizsga időtartama: 20 perc 6.

folyékonyság. Az értékelés szempontjai: információközvetítés.5 perc összterjedelmű. 3. grammatika. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót.3. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd/koherencia. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. Az értékelés szempontjai: társalgás.5-2. beszédértés. magyaráz. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. Önálló beszéd: vizuális stimulus alapján. 6. rövid információkkal egészít ki táblázatot. A vizsgázó a feladatlapon megadott szó vagy szóösszetétel alapján beszél önállóan az adott témáról. Irányított beszélgetés: a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. nyelvi megoldás A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 10 A középfokú (B2) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 1. indokol. érvel. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Önálló beszéd: megadott fogalom alapján. 3. Értékelési szempontok: összefüggő beszéd. szókincs A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. a képekkel kapcsolatosan magyaráz. meggyőz. indokol. mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. beszédértés. 16 . érvel. szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat interakciót. 2. grammatika. folyékonyság. C1 (felsőfok) szóbeli vizsga feladatai 1. grammatika. nyelvhelyesség. old meg problémát a vizsgáztatóval. old meg problémát a vizsgáztatóval. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről.2. 4.2. Az értékelés szempontjai: információközvetítés. Az értékelés szempontjai: interakció. 4.

szórakozás (szabadidős tevékenységek. kölcsönzés). állampolgárság). élelmiszerek. időjárás). háztartási cikkek).1. utazás. Munka. B1/B2/C1 szinten elérhető pontok A vizsgarész neve irányított beszélgetés képleírás/önálló beszéd szituáció közvetítés beszédértés Elérhető max. város. jellemzők (a családi élet. rövid információkkal egészít ki táblázatot. Étkezés (étkezések. háztartás. nem. Utazás és közlekedés (tájékozódás. berendezés. Szabadidő. végzettség. beszéd és közvetítés) eléri a maximális pontszámnak legalább a 40%-át (137/2008 Korm.Az értékelés szempontjai: interakció. házimunka). beszédértés. ruhaneműk. tantárgyak). színház. képzés (általános iskolai. Bevásárlás. 9. 3. mozi. italok megnevezése. foglalkozás.5-3. 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. 17 .3. életkor. születési hely. családi állapot. 7. pontszám 20 pont 20 pont 20 pont 10 pont 40 pont Készség beszédkészség közvetítés beszédértés 40%-os minimumküszö b 24 pont 66 ponttól 4 pont 16 pont Sikeres 60%-tól 7. étterem). A vizsga egészét tekintve pedig eléri az összes vizsgarészben szerezhető összpontszám 60%-át. tömegközlekedés. A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 7. Környezet (ország. szerepjáték): Személyi adatok. Az elérhető pontszám 40 (2x20) pont. 6. 6. érdeklődési kör. ételek. 5. önálló beszéd. 8. munkahely. 10. 2. Iskola. használati cikkek (bevásárlás. középiskolai és felsőoktatási képzés. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol. telefon. Szolgáltatások (posta. helyiségek. nyelvhelyesség. 1. hétköznapi közlekedés. rádió/televízió). B1 (alapfok) Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. Rendelet). 4.5 perc összterjedelmű. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. lakóhely. születési idő. sport. szállás). szociolingvisztikai megfelelés A vizsgarész időtartama: 5 perc Az elérhető pontszám: 20 A felsőfokú (C1) beszédértés vizsgarész feladatai A vizsga időtartama: 20 perc A vizsgázó 2 x 2. ha a vizsgázó minden egyes vizsgarészben (hallás. üzletek. A szóbeli vizsga eredménye A vizsga – bármely szinten – akkor sikeres.

rendőrség. italok megnevezése. egészséges táplálkozás). tantárgyak. Környezet (ország. tantárgyak. hétköznapi közlekedés. éghajlat. munkafeltételek. Utazás és közlekedés (tájékozódás. állatok. határátlépés). családi állapot. diplomák. Szolgáltatások (posta. 5. időjárás). bank. elhelyezkedés). jellemzők (a családi élet. 3. külföldi úthoz szükséges dokumentumok. távirat. telefon. társasági összejövetelek). 6. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése. 2. szerepjáték): 1. építkezés. Bevásárlás. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés. árak. benzinkút). képzőművészet. orvosi ügyelet. 12. vizsgák. üzletek. születési hely. utazás. háztartási cikkek. származás. esélyei. diplomák. 13. társas utak. végzettség. Munka. középiskolai és felsőoktatási képzés. Környezetvédelem (környezeti ártalmak. helyiségek. 7. Iskola. szórakozás (szabadidős tevékenységek. orvosi ellátás. város. 10. üzletek. hitelkártya használata). lakóhely. munkahely. ruhaneműk. határátlépés. érdeklődési kör. banki műveletek. barátság. olvasmányok. házimunka. önálló beszéd. állampolgárság. életkor. 15. szálláslehetőségek). Szolgáltatások (posta. 2. autó-segélyszolgálat. származás. B2 (középfok) Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés. 4. állatok. berendezés. családi események). úti dokumentumok. 5. Szabadidő. Iskola. baleset. barátság. Munka. tájegység. rádió/televízió. telefon. képzés (általános iskolai. személyi adatok. 9. munkahely. képzés (általános iskolai. orvosi ügyelet.2. lakóhely. 10. nyelvismeret. 3. Bevásárlás. Utazás külföldre (készülődés. biztosítás). foglalkozás (foglalkozás. 4. íróeszközök). 8. tömegközlekedés. 11. gyógyszertár. időjárás. külföldi úthoz szükséges dokumentumok). 9. nem. Háztartás. születési idő. állami támogatások). Nyelvtanulás. kölcsönzés). külföldi út. receptek. Étkezés (étkezések. emberek külső és belső jellemzése. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei. higiénia (testrészek. bérezés. színház. bérezés). növények. ünnepek. válás. házasság. Egészség. tömegközlekedés. autósegélyszolgálat. kölcsönfelvétel. tájegységek. ünnepek. sport. életkörülmények) 7. árak. természeti katasztrófák. Étkezés (nemzeti ételek. munkafeltételek. 8. dohányáruk. növények. repülőtér. foglalkozás (foglalkozás. benzinkút. étterem. munkanélküliség. C1 (felsőfok) Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok: Személyi adatok. használati cikkek (bevásárlás. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. rendezvények látogatása. fizetési módok. végzettség. globális felmelegedés). külföldi út. ingatlanközvetítés. emberek közötti viszonyok. fizetési módok.3. rendőrség. 7. élelmiszerek. középiskolai és felsőoktatási képzés. emberek külső és belső jellemzése). szállás). üvegházhatás. 1. mindennapi környezetvédelem). használati cikkek (bevásárlás. 18 . betegség. mozi. vizsgák. érdeklődés. kapcsolatok. átképző tanfolyamok). a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása). éghajlat. Környezet (ország. reform konyha. egyéni közlekedés. jellemzők (állampolgárság. 14. egyéni közlekedés.7. 6. érdeklődés. ételek. kávéház). város. bank. sajtó.

rendezvények látogatása. terrorizmus). közéleti kérdések). színház. 13. gazdasági problémák (marginalizálódott emberek. érdeklődési kör. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események. sajtó. kisebbségi kérdések). orvosi ellátás. Szabadidő.11. baleset. Egészség. 14. rádió/televízió. biztosítás). nyelvismeret (kétnyelvűség. higiénia (testrészek. kulturális különbségek. mozi. betegség. társasági összejövetelek). olvasmányok. képzőművészet. szórakozás (szabadidős tevékenységek. erőszak. Nyelvtanulás. 15. A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk! 19 . sport. 12. Társadalmi.

2005. (143 old. Sopron. (136 old. (144 old. (132 old.) 5. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron.) Német nyelvből 1. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Sopron. Gyakorlókönyv a felsőfokú német nyelvvizsgához. 2005.) 4. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 7. 2004. Padlás Nyelviskola Könyvek. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga.és középfokú angol nyelvvizsgához. Sopron. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német felsőfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) 3.) 6. (143 old. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 3. 2010. Horváthné Lovas Márta: Gyakorlókönyv a német középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.) 2. 2005.) 5. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. (137 old. 2010. (239 old. 2011. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 6. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga.) 4. B1. B1. (80 old. (150 old. B2 és C1 szint. Gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához. Sopron. Gyakorlókönyv az alap.és középfokú német nyelvvizsgához. Bakainé Rottländer Heide – Bors Noémi – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Szilágyi Anikó: Pannon nyelvvizsga. 2005. Sopron. B2 és C1 szint. B1. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Navracsics Judit: Gyakorlókönyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – a német Pannon nyelvvizsgához. 2005. Gyakorlókönyv az alap. B2 és C1 szint. Padlás Nyelviskola Könyvek. Dókus Tünde – Fábián Gyöngyi – Kenesei Andrea – Navracsics Judit – Pituk Katalin – Simon Orsolya: Pannon nyelvvizsga. Padlás Nyelviskola Könyvek. Sopron. Horváth Károly – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Kiegészítő írásbeli feladatok – tömörítések és levéltémák – az angol Pannon nyelvvizsgához. Forró Zsuzsanna – Navracsics Judit – Nádasi Edit: Angol gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz. 2007. Sopron. Padlás Nyelviskola Könyvek. Padlás Nyelviskola Könyvek.) 20 . 2007. Sopron. 2011. B1. Horváthné Lovas Márta – Ortutay Katalin: Német gyakorlókönyv a megújult Pannon nyelvvizsga új típusú írásbeli feladataihoz.) 2. (150 old. Padlás Nyelviskola Könyvek. B2 és C1 szint. (239 old. Padlás Nyelviskola Könyvek.Gyakorlókönyvek a Pannon Nyelvvizsgához Angol nyelvből 1. 2005. (80 old. (131 old.

Sopron. 1037 Budapest... Hang-Vár Bt. 3. Buda u. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola.. Táncsics M.. Zrinyi u. Centrum Nyelviskola. Szeged. 1211 Budapest. 8000 Székesfehérvár. Festetics u.. tel: 1/215-9338. 9400 Sopron. 6300 Kalocsa.. Szabadság tér 11-17. 3950 Sárospatak. 9200 Mosonmagyaróvár. 78. u. Victor Hugo u 6. Sárospatak.. tel: 57/540-960. Tomori Pál Főiskola. 25. Béla Király tér 1.. HANSA Nyelviskola. Spektrum Nyelvstúdió Kft. 9021 Győr. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz. tel: 25/551-628.. III. tel: 1/276-3111. LSI Informatikai Oktatóközpont. 5130 Jászapáti. 1/a. Pilisvörösvár. Boros út 11. Bécsi út 324. 21 . 8000 Székesfehérvár. fax: 57/440-374.. Budapest. Dunaújvárosi Főiskola 2400 Dunaújváros. Nagykanizsa.: 26/567-120. tel: 1/226-3051. 1/459-1500/5810. tel. Dózsa Gy. Kir.. Fő út 95.: 96/217-641.. Rákóczi út 9. tel: 93/502-900. 1/210-2930/5810 Budapest. Keszthely. 8360 Keszthely. Táncsics M. 8800 Nagykanizsa. u. Britannica Oktatási. 2-4.. tel: 96/526-881. Vasút út 2. Kecskemét. Mosonmagyaróvár. tel: 1/235-0784. Budapest. EURO-Oktaéder Szakközépiskola. Budapest.. 1051 Budapest. Székesfehérvár.: 76/505-068. Supreme Nyelviskola. 7. u.. UNIÓ Nyelviskola. Kalocsa. Fecske u. tel: 62/420-595. 16..8... Jászapáti.. tel: 66/444-625. 1094 Budapest. 3. Győr. tel. em. ADU Oktatási Központ. 6000 Kecskemét. 33. tel. 99/506118. Eötvös u. Sas u. Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ. Pannon Egyetem Georgikon Kar. tel: 22/503-526.. Informatikai.. Dunaújváros. KATEDRA Nyelviskola/ILS Nyelviskola 6720 Szeged. tel. 10. u. tel: 78/564-604. 1. Ferenc tér 15.. tel: 22/314-653. Várkörút 46. tel: 83/545-286. 5600 Békéscsaba. Big Ben Nyelviskola 4400 Nyíregyháza. VIZSGAHELYEK CÍME. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ELÉRHETŐSÉGE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Békéscsaba. Euroteam Stúdió. 1222 Budapest. tel:47/312-107. JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. 2085 Pilisvörösvár. tel: 99/334-054.. tel:42/400-813.: 1/4366-570 Budapest. Patak u. Szent I.. Székesfehérvár. Nyíregyháza. 33. Öveges Képző Kft.

u. tel. Panda Nyelvstúdió/Pandai Training Center Kft.• • • • • • • Szolnok. fsz. 88/778-414 Tatabánya. KATEDRA Nyelviskola/Bábel Nyelvcentrum 8300 Tapolca. Tapolca. 5000 Szolnok.. 9700 Szombathely. tel: 20/5424-524. 1. u.: 94/514-552.. Veszprém. 13. KATEDRA Nyelviskola/Student Way Nyelviskola Kft. Veszprém. 5000 Szolnok. 7. GYÉMÁNT Nyelviskola Kft. Mészáros L. em. Egyetem u. Réti u. 4. 1.. tel. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém. Kossuth L.. 33. 3.: 88/568-580. 1. Bajcsy-Zs. 158. 8200 Veszprém. 8.. Hollán Ernő u. u. tel. u. 2800 Tatabánya..: 88/624-703 22 . Kossuth L. Szombathely. tel: 70/388-7215. Szolnok. emelet. tel:34/318-326. tel:56/342-704. Oxford School 98 Nyelviskola Kft. KATEDRA Nyelviskola/Nyelvtanoda Kft. 18.

Nyelvvizsga Iroda.hu nyelvvizsgairoda@uni-pannon.A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok.pannon-nyelvvizsga. információk: www. Egyetem u. Pannon Egyetem. telefon/fax: 88/624-703 e-mail: nyviroda@uni-pannon.hu Nyelvvizsga Iroda Pannon Egyetem. postai cím: 8200 Veszprém. emelet 112-es iroda.hu 23 . „E” épület 1. 3. Egyetem utca 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful